Sunteți pe pagina 1din 2

Seria I

Grupa 101
Nr 1
1.Organizarea centrala a provinciei Dacia,
2.Institutia familiei,rudeniei si casatoriei in legea tarii
3.Legiuirile din perioada a doua a regimului turco-fanariot
Nr 2
1.Organizarea locala a provinciei Dacia
2.Proba cu juratori
3.Succesiunile in cea de-a doua perioada a regimului turco-fanariot

Grupa 102
Nr 1
1. Contractul de munca si contractele de vanzare din Triptice
2. Institutia Domniei
3. Materia proprietatii in a doua faza a regimului turco-fanariot
Nr 2
1.Institutia proprietatii in Dacia
2.Dispozitiile Legii Tarii cu privire la contracte si garantii
3.Reformele lui Constantin Mavrocordat

Grupa 103
Nr. 1
1.Contractele de imprumut, stipulatiuni si depozit - din Triptice
2.Dispozitiile Legii Tarii - materia succesiunilor
3.Organizarea juridica + procedura judiciara in cea de a 2-a faza a regimului fanariot
Nr.2
1. Persoane fizice in dreptul daco-roman
2. Proprietatea taraneaasca - Legea Tarii
3. Materia obligatiilor in cea de a 2-a faza a regimului turco-fanariot

Grupa 104
1.Organizarea centrala in Dacia provincie romana
2.Proba cu juratori
3.Dispozitiile legiuirilor in a2a faza a regimului turco-fanariot in materia proprietatii

Grupa105
1.Proprietatea in provincia romana Dacia
2.Dispozitiile Legii Tarii cu privire la contracte si garantii
3.Reformele lui Constantin Mavrocordat.

Grupa 106
1.Organizarea si normele de conduita ale obstei satesti(sec IV-IX)
2.Marea proprietate feudala si imunitatile feudale
3.Materia obligatiilor in a 2-a faza a regimului turco-fanariot
Seria II
Grupa 107
Nr 1
Nr 2
1. Organele centrale ale provinciei Dacia
2. Marea proprietate feudala si imunitatile feudale
3. Reformele lui Costantin Mavrocordat

Grupa 108
Nr 1
1.Origanizarea locala in Dacia provincie romana,
2.Proba cu juratori,
3.Proprietatea in a 2-a faza a regimului turco-fanariot
Nr 2

Grupa 109
Nr 1
1.Obstea arhaica (normele si organizarea)
2.Institutia domniei in Legea tarii
3.Materia obligatiilor in faza a doua a regimului turco-fanariot
Nr 2

Grupa 110
Nr. 1
1.Formatiunile prestatale de tip feudal
2.Proprietatea taraneasca-L.Tarii
3.Reformele lui Constantin Mavrocordat
Nr. 2
1.Obstea Arhaica:organizare+norme de conduita
2.Dominium eminens
3.Instantele de judecata+dispozitii procesuale in a2-a jumatate a regimului turco-fanariot

Seria III
Grupele 113+114
Nr 1
1.Tripticele din Transilvania
2.?
3.Dreptul penal si dreptul procesual in faza a doua a regimului turco-fanariot
Nr 2
1.Organizarea statului geto-dac
2.Contractul de vanzare si contractul de inchiriere in Legea Tarii
3.Reformele lui Mavrocordat