Sunteți pe pagina 1din 5

Scoala Gimnaziala Maltezi

CONTRACT DE PARTENERIAT
Proiect educational ,,Franturi de ganduri''
I. PARTILE CONTRACTULUI
COALA GIMNAZIALA MALTEZI
Director: prof. GORNEA MARIA
Coordonatori proiect: prof. Radu Mioara
prof. Vioiu Gabriela
Parteneri
Biblioteca Comunala
^helu Destelnica''
r
Cosiliul Local Stelnica
^ % ,
COSTEL
PROIECT EDUCATIONAL
MOTTO:
,,Sa nu lasam cuvintele nici sa doarma, nici sa amorteasca, nici sa
zaca, nici sa moara. Ele sunt comoara noastra de mare pret."
Tudor Arghezi
Argument
Cea mai inalta forma de manifestare a creativitafii literare a elevilor este
compunerea, Ea este "tipul eel maipersonalizat dintre toate componentele limbii romane"
(C Parfene, 1980, p.29)
Exprimarea corectS, orala si scrisS - obiectiv important al procesului de invafamant -
constituie unul din instrumentele de baza ale muncii intelectuale, fa|a de care nu poate fi
conceputa dezvoltarea intelectuala viitoare a elevilor. Ca i in cazul invaJSrii celorlalte
instrumente ale muncii intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea de
exprimare se formeaza si se perfecjioneaza prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.
Compunerile realizeaza pe de o parte o sinteza a ceea ce invaja elevii la disciplina
limba i literatura romana, iar pe de alta parte, ele constituie eel mai potrivit prilej de
valorificare a experientei de viata a elevilor, de manifestare a imaginafiei si a fanteziei lor
creatoare.
Pornind de la ideea ca orice scolar li dorete sa scrie cele mai frumoase compuneri, se
stie ca e o mare bucurie sa simta ca este ascultat cu plScere de catre colegi, ca atunci cand isi
citesc compunerea nu se aude niciun fosnet de caiet, c& toata lumea asculta.
Astfel, ei invata c & t de important este sS se exprime corect, plScut i nuantat, invata sS
pretuiascS efortul propriu creativ, devin constienti ca trebuie sa aiba un limbaj adecvat pentru
a putea transmite eficient mesajul dorit.
Realizarea unei reviste lunare a colii, si in format digital, care poate fi
mediatizata on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, are o influenta deosebita asupra
dezvoltarii personalitatii elevilor, le imbogafefte orizontul cultural, le confera incredere
in fortele proprii, le inlesne^te comunicarea cu ceilalafi, dezvolta spiritul de echipa i
deprinderi de munca in colectiv, ii familiarizeaza cu tehnica moderna (calculatorul) i ii
poate orienta spre alegerea unei profesii interesante, aceea de ziarist.
II. OBIECTIVE
Elevi:
dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa;
deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor;
dezvoltarea capacitafii de argumentare si gandire critica;
dezvoltarea capacita{ii de receptare a mesajului scris;
dobandirea unor cunostin^e de cultura generals, legate de literatura si arta;
realizarea unor legaturi tematice si de sens intre opere din literatura universala
exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data, oral i scris,
stimularea realizarii si prezentarii propriilor creatii artistice
familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, in special cu programele Microsoft
Word si Power Point
Cadre didactice:
folosirea si dezvoltarea capacita|ii de a construi un mediu educational care sa motiveze
elevul in procesul instructiv-educativ..
Familia i alfifactori din comunitate:
implicarea contienta a parin^ilor si a altor reprezentanti ai comunitatii locale in
crearea unui mediu sigur si sanatos de educate
Realizarea unui regim de parteneriat benefic si propice obiectivelor concepute in
comun de catre parteneri
Promovarea imaginii institu^ionale a unitafii de inva}amant
///. COORDONATORI:
Profesori: Vigoiu Gabriela
Radu Mioara
Bibliotecar - erban lonelia
IV. COLABORATORI:
Inv, DragoiAnica
V. GRUPVL TINTA:
beneficiari directii - elevii claselor III-VIII
beneflciari indirect!: - cadrele didactice ale colii; parintii elevilor
VI. DURATA PARTENERIATULUI:
anulscolar2014-2015
. TIPURI DE PRODUSE:
compuneri, eseuri, poezii;
revista on-line;
portofoliu;
V III. RESURSE - umane:
elevi ai colii,
cadre didactice ale scolii - profesorul de limba romana; inva|atori
bibliotecar
RESURSE - materiale:
carti, hartie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici;
imagini si ilustratii;
texte literare;
fotografii, aparat foto;
calculator, imprimanta, xerox,
RESURSE -financiare: cheltuieli necesare procurarii de materiale cosumabile suportate de
Consiliul Locala Stelnica sau de sponsorii gasi|i.
IX. EVALUAREA REZULTATELOR
Portofoliul
Observarea sistematica
Discutii pe baza lucrarilor;
Portofoliul individual al fiecarui elev
Concursuri
Realizarea unei reviste a scolii si in format digital, ce urmeaza a fi postata i pe
BLOGUL BIBLIOTECII i mediatizata in mediul on line.
X. PROPUNERITEMATICE
Creatiile copiilor vor fi grupate in func|ie de anotimpuri , sarbatori
specifice acestora:
1. CARTEA- IZVOR DE BUCURII
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor i realizarea revistei
Perioada- Octombrie 2014
2. TOAMNA - INTRE FRUMUSETE 1LACRIMI...
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor i realizarea revistei
Perioada- Noiembrie 2014
3. IARNA -BUCURIE INVEMANTATA IN ALB
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei
Perioada-Decembrie 2014
4.PERSONAJUL MEU PREFERAT-PORTRETUL
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor
> Perioada-lanuarie-februarie 2015
5. PRIMAVARA - GANDURI DRAGI PENTRU MAMA, INTR-O
LUME PLINA DE LUMINA 1 VERDE CRUD
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei
Perioada-Martie 2015
6. LOCUL NATAL
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei
> Perioada-Aprilie -mai 2015
7. VARA-BUCURIA VACANTEI
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei
> Perioada-iunie 2015