Sunteți pe pagina 1din 7

ALEXANDRU LAPUSNEANUL 1564 - 1569 Incadrarea in evolutia literaturii romane

Pulicata in !rimul numar al Daciei literare" nuvela Ale#andru La!u$neanul de %o$tac&e


Ne'ru((i vine !er)ect in intam!inarea !ro'ramului revi$tei" cel !utin in doua !uncte ale
ace$tuia - cel re)eritor la !romovarea unei literaturi ori'inale $i cel care recomanda
$uiecte auto&tone de in$!iratie*+aterialul e$te !reluat din ,cronice atrane, -+i&ai
Emine$cu." mai !reci$ din cronica lui /ri'ore Urec&e" $i" !entru e!i$odul omorarii lui
+otoc" din +iron %o$tin -de unde !relucrea(a $cena uciderii lui 0ati$te 1eveli.* Acea$ta nu
in$eamna in$a co!iere $ervila $au $uordonare )ata de conce!tia autorilor !relucrati*
Pentru Ne'ru((i" literatura nu treuie $a 2e con)orma cu realitatea -$i acea$ta mediata"
cum e ca(ul cronicilor." ci cu !ro!ria $a vi(iune a$u!ra ace$teia" care e o vi(iune
romantica* Limitele ace$teia $unt ale vero$imilului arti$tic $i mai !utin ale adevarului
i$toric*%ercetarile recente !un in lumina )a!tul ca La!u$neanu nici nu a )o$t un domn atat
de crud3 in realitate nici nu a omorat 44 de oieri $i ca mai a$!ra era $otia $a* 1inovat de
acea$ta de)ormare e$te in$a cronicarul Urec&e* Im!ortant in$a e$te" ca !ornind de la
$umare date i$torice" Ne'ru((i - !rin talentul $i ima'inatia $a - a reu$it $a cree(e o
2ctiune crediila* Avem in Ale#andru La!u$neanul !rima !ro(a i$torica intr-adevar reu$ita
din literatura noa$tra" $i anume una care a $tailit !entru multa vreme $tandardele
'enului" o culme neintrecuta !ana in !re(ent* 5ema o!erei 5ema nuvelei e$te i$torica -
!erioada medievala moldoveana -!erioada in care lu!tele !entru domnie duc la $aracie."
!olitica de in'radire a marii oierimi de catre domnitor $i ilu$trea(a evocarea unui
moment (uciumat din i$toria +oldovei in tim!ul celei de-a doua domnii a lui Ale#andru
La!u$neanu -1564-1569.* Suiectul o!erei Suiectul urmea(a o de$)a$urare a$cendenta
$i o cla$ica evolutie a momentelor* E#!o(itiunea6 Ale#andru La!u$neanu revine in
+oldova cu $co!ul de a-$i relua $caunul domne$c" du!a ce" cu e)orturi indelun'ate"
i(uti$e $a-l alun'e ,!re ra!itorul, Ste)an 5om$a" care-i urma$e la domnie* La!u$neanu
)u$e$e inlaturat de !e tron din cau(a tradarii unor oieri" aceia$i care acum il intam!ina
a!roa!e de 'ranita6 vornicul +otoc" !o$telnicul 1everita" $!atarul S!ancioc $i Stroici*
Ace$tia vor $a-l convin'a $a renunte la tron" deoarece ,norodul nu te vrea" nici te
iue$te,* Intri'a6 +anio$" cu oc&ii $canteind ,ca un )ul'er," Ale#andru La!u$neanu e$te
&otarat $a $e in$tale(e !e tronul +oldovei ra$!un(and oierilor cu )ermitate6 ,Daca voi nu
ma vreti" eu va vreu 7***8 $i daca voi nu ma iuiti" eu va iue$c !re voi 7***8 Sa ma intorc9
+ai de'raa-$i intoarce Dunarea cur$ul indara!t,* De$)a$urarea actiunii6 S!eriat de
amenintarile lui La!u$neanu" +otoc cade in 'enunc&i $i-l roa'a $a nu-i !ede!$ea$ca du!a
)aradele'ile lor" dar ace$ta le !romite $a-i crute" a mai mult" ii )a'aduie$te ca ,$aia
mea nu $e va man:i in $an'ele tau,* Du!a )u'a lui 5om$a" La!u$neanu $e a$ea(a !e
tronul +oldovei $i trece la !ede!$irea a$!ra a oierilor" le ia averile" iar ,la cea mai mica
're$eala dre'atorea$ca" la cea mai mica !lan'ere 7***8" ca!ul vinovatului $e $!an(ura in
!oarta curtii 7***8 $i nu a!uca $a !utre(ea$ca" cand alt ca! ii lua locul,* Doamna Ru#anda"
$otia lui La!u$neanu $i 2ica ,unului Petru Rare$," in$!aimantata de cru(imile $i crimele
in)a!tuite de $otul $au" il roa'a $a nu mai ver$e $an'e $i $a incete(e cu omorurile"
im!re$ionata 2ind de cuvintele vaduvei unui oier uci$" care o ameninta$e ,Ai $a dai
$ama" doamna;,* <amind" Ale#andru-voda ii !romite ,un leac de )rica,* Punctul
culminant6 Ale#andru La!u$neanu ,)acu$e de $tire tuturor oierilor, $a !artici!e im!reuna
la $lu:a de la +itro!olie" du!a care erau cu totii invitati ,$a !ran(ea$ca la curte," cu
$co!ul de a im!aca !e domnitor cu oierii* %a niciodata" in (iua aceea La!u$neanu vine la
i$erica imracat ,cu toata !om!a domnea$ca, $i" du!a ce a a$cultat cu $merenie $lu:a"
,$-a inc&inat !e la icoane 7***8" a $arutat moa$tele $)antului," ro$te$te un di$cur$
emotionant in 2nalul caruia i$i cere tuturor iertare !entru ca a var$at ,$an'ele multora,*
0oierii $o$e$c la o$!at in$otiti 2ecare de cate doua-trei $lu'i" ,adunandu-$e oierii" 44 la
numar,* S!re $)ar$itul o$!atului" la $emnul domnitorului" ,toti $lu:itorii de !e la $!atele
oierilor, $cot :un'&erele $i-i omoara !e toti oierii* La!u$neanu !une a!oi $a $e rete(e
ca!etele celor uci$i" du!a care le a$e(a in mi:locul me$ei" ,!uind !e ale celor mai mici
oieri dede$u!t $i !e a celor mai mari dea$u!ra" du!a neam $i du!a ran'uri" !ana ce )acu
o !iramida de !atru(eci $i $a!te ca!atane" var)ul careia $e inc&eia !rin ca!ul unui lo'o)at
mare,* %and termina" o c&eama !e domnita Ru#anda $a-i dea leacul de )rica" !romi$" care
le$ina la vederea ace$tei 'ro(avii $!re de(ama'irea domnitorului6 ,=emeia tot )emeie 7***8"
in loc $a $e ucure" ea $e $!erie,* In ace$t tim!" !utinii $lu:itori a>ati in curte" care
$ca!a$era cu viata" ,da$a larma !e la ca$ele oierilor," a$a ca o multime ,de norod" tot
ora$ul, veni$e la !ortile curtii domne$ti* La!u$neanu" in$tiintat de venirea norodului"
trimi$e !e arma$ $a-i intree ,ce vor $i ce cer, $i-$i e#!rima )ata de +otoc !ornirea de ,a
da cu tunurile in !ro$timea aceea,* +otoc e$te de acord" deoarece daca au murit atatia
oieri" ,nu-i vro !a'ua c-or muri cateva $ute de mo:ici,* Intreata ce vrea" ,!ro$timea
rama$a cu 'ura ca$cata," deoarece ei veni$era )ara un $co! anume" ci $e lua$era unii
du!a altii" ca $i acum cand ince!ura $a-$i $tri'e nemultumirile6 ,Sa $e mic$ore(e da:diile;
7***8 Sa nu ne mai :a)uia$ca; 7***8 Am rama$ $araci; N-avem ani; Ne i-au luat toti +otoc;,*
Si ru$c" toti ca unul" $tri'au ,%a!ul lui +otoc vrem;,* Pro2tand de acea$ta $ituatie"
La!u$neanu il da !e +otoc multimii" care $e re!e(i a$u!ra lui ca o ,idra cu multe ca!ete
7***8 $i intr-o cli!ala il )acu ucati," !ede!$ind a$t)el un oier tradator" )ara ca $aia lui $a
$e 2 man:it de $an'e" a$a cum ii !romi$e$e* De(nodamantul6 5im! de !atru ani
La!u$neanu i$i re$!ecta !romi$iunea )acuta Doamnei Ru#anda $i nu mai ucide nici un
oier" dar na$coce$te tot )elul de $c&in'iuiri6 ,$cotea oc&i" taia mani" ciuntea $i $eca !e
care avea !re!u$,* Era totu$i nelini$tit !entru ca nu !ede!$i$e !e S!ancioc $i Stroici" !e
care nu reu$i$e $a-i 'a$ea$ca" $imtindu-$e mereu in !ericol de a 2 tradat de ace$tia* Se
muta in cetatea ?otinului" unde $e imolnave$te ,de lin'oare, $i" ,in delirul )ri'urilor," il
mu$tra con$tiinta !entru toate cru(imile in)a!tuite" il c&eama la el !e mitro!olitul 5eo)an"
caruia-i cere $a-l calu'area$ca* 5re(indu-$e din $tarea de incon$tienta $i va(andu-$e
imracat in ra$a de calu'ar" La!u$neanu $e enervea(a )oarte rau" i$i !ierde com!let
controlul $i-i ameninta cu moartea !e toti" inclu$iv !e $otia $i 2ul $au6 ,+-ati !o!it voi" dar
de ma voi indre!ta" !re multi am $a !o!e$c $i eu,* In'ro(ita de amenintarile lui
La!u$neanu" Doamna Ru#anda acce!ta $)atul lui S!ancioc de a-i !une $otului ei otrava-n
autura* Scena otravirii e$te cutremuratoare" Ne'ru((i de$criind in detaliu c&inurile
in'ro(itoare ale domnitorului care ,$e (varcolea in $!a$mele a'oniei6 $!ume )acea la
'ura" dintii ii $cra$neau" $i oc&ii $ai $an'erati $e &ola$era," !ana cand" in $)ar$it" ,i$i
dete du&ul in manile calailor $ai,* A )o$t inmormantat la mana$tirea Slatina" unde ,$e
vede $i a$ta(i !ortretul lui $i a )amiliei $ale,* %on>ictul o!erei Seria de o!o(itii ce
de2ne$te !er$ona:ele nuvelei Ale#andru La!u$neanul" or'ani(ea(a deci$iv materialul e!ic
$i de2ne$te coerenta vi(iunii arti$tice a$u!ra unui $uiect i$toric* %on>ictul nuvelei e$te
im!rimat de lumea !e care Ne'ru((i o cunoa$te din cronici $au din viata imediata* Natura
con>ictului e$te de e$enta !$i&olo'ica $i $ociala* %on>ictul !$i&olo'ic vi(ea(a cele doua
a$!ecte ale !er$ona:ului6 La!u$neanu cel care a )o$t alun'at de la domnie $i a$!ira la
ordine $i dre!tate $i La!u$neanu cel care traie$te !atima ra(unarii6 ,%u averile voa$tre,
)ata de momentul 2nal cand ameninta cu moartea 2ului $au6 ,Iar !e cateaua a$ta 7***8
im!reuna cu tancul ei,* %on>ictul $ocial !rive$te relatia antitetica dintre La!u$neanu $i
oieri" !e de o !arte" !e de alta !arte La!u$neanu - Doamna Ru#anda* In cadrul
con>ictului cu oierii $e individuali(ea(a in)runtarile cu6 +otoc" a!oi 'ru!ul S!ancioc-
Stroici* %on>ictele $unt aran:ate intr-o $ucce$iune care $u'erea(a o com!o(itie mu(icala
in care alternea(a ritmurile -tem!ourile.* %on>ictul La!u$neanu - oieri e$te )oarte alert
ca urmare a !re(entarii lui cu a:utorul naratiunii $i dialo'ului3 con>ictul La!u$neanu -
Doamna Ru#anda e$te mai lent" data 2ind utili(area de$crierii !entru nuantarea
naratiunii* De la un ca!itol la altul alternea(a con>ictele $i tem!ourile ca intr-o com!o(itie
armoni(ata cla$ic* Reintor$ in tara !entru o a doua domnie" Ale#andru La!u$neanu i$i
mani)e$ta" c&iar de la un ince!ut" vointa de a $ta!ani autoritar" $tran'and )raiele !uterii
in !ro!riile maini* Re!licile $ale )ata de ,intam!inarea, oierilor anunta un !rim con>ict6
intre vointa domnitorului" dorinta $a de a 2 un $uveran a$olut" cu !uteri de!line a$u!ra
celor !e care ii carmuie$te $i !unctul de vedere al oierilor" ce i$i dore$c un domn !e care
ei in$i$i $a-l ridice !e tron !entru ca a!oi $a 'uverne(e $u numele ace$tuia* Sc&imurile
de re!lici mai $u$ mentionate" !recum $i $curta !re(entare ,i$torica, a vocii $u'erea(a
!ree#i$tenta ace$tui con>ict" datand cel !utin de la $)ar$itul !rimei domnii a lui Ale#andru
La!u$neanu* %el ce )u$e$e candva ,$tolnicul Petre, avu$e$e mani)e$tari mai !utin
de$!otice la $uirea !e tron* Atitudinea $a in'aduitoare incura:a o ve$nic !u$a !e intri'i
oierime care" ne!ede!$ita" il alun'a$e de la domnie !e Ale#andru La!u$neanu* 1ec&i
:uraminte de ra(unare !ar a-l 2 le'at !e domnitor de vornicul +otoc" oier !uternic"
in>uent $i a$cultat de 'alcevitoarea oierime de tara* La!u$neanu i$i e#!rima" c&iar din
!rima $cena" vointa de a-l !a$tra in viata !e +otoc atat tim! cat ii e$te ,treuitor, $i" mai
ale$" !entru a-l ,u$ura, !e domn de ,le$temurile norodului,* %elor ce-i $!un ca nu e$te
dorit in tara" La!u$neanu le da re!lica memoraila6 ,Daca voi nu ma vreti" eu va vreu***,"
e#!re$ie a &otararii de a $e im!une !rin )orta acolo unde unele intentii dadu$era 're$*
La re!lica lui La!u$neanu" in care i$i )ace cuno$cuta dorinta de mantuire a tarii" +otoc
anunta ince!utul lu!tei* Ne'ru((i urmare$te $i accentuea(a mani)e$tarile lui La!u$neanu"
ce tradea(a o !$i&olo'ie a!arte" a$a cum a dorit $i Ne'ru((i $a $e intelea'a* De )a!t" el
nu are nimic !atolo'ic in mani)e$tarile $ale* Politica de )orta a voievodului $e mani)e$ta
!rin acte au(ive -con2$carea averilor. $i !rin acte de cru(ime" care au darul de a o
in$!aimanta !e Doamna Ru#anda" urmarita de cuvintele-le$tem ,@ $a dai $ama"
Doamna;,* %u umorul ne'ru ce-i caracteri(ea(a interventiile" Ale#andru La!u$neanu ii
!romite Doamnei un ,leac de )rica,* Pre)acandu-$e a $e im!aca - cre$tine$te - cu oierii
!otrivnici" La!u$neanu :ura $tram" in$ala" $e !re)ace !entru a-i atra'e !e cei ce erau
>oarea oierimii la un o$!at* Ace$ta $e dovede$te a 2 o cur$a* 1e$elia o$!atului $e
!re$c&ima in var$are de $an'e* Auiland $adic" La!u$neanu ii o)era Doamnei !romi$ul
,leac de )rica,6 o !iramida de ca!ete a$e(ate du!a ran'ul" )aima" averea celor uci$i* Doar
doi tineri oieri $ca!a de macel - S!ancioc $i Stroici" care reu$e$c $a )u'a !e$te a!ele
Ni$trului" nu inainte de a lan$a o !romi$iune a ra(unarii catre urmaritori6 ,S!uneti celui
ce v-au trimi$ 7***8 ca ne vom vedea !an-a nu muri;,* +otoc va 2 o)erit !rada )uriei
multimii" con2rmand a$t)el rolul de ,ta! i$!a$itor, !e care i-l nimeri$e La!u$neanu la
intoarcerea in tara* Devorat de $u$!iciune" $lait de oala" La!u$neanu $e retra'e la
mana$tire* Delirand" !rada )erei" incearca $a-l induca inca o data in eroare !e Dumne(eu
-du!a :uramantul $tram." !rin dorinta - e#!rimata - de a $e calu'ari* Revenindu-$i in$a in
$imtiri $i tre(indu-$e in $traie de calu'ar" voievodul redevine acela$i Ale#andru
La!u$neanu" care ameninta ca ,de ma voi indre!ta" !re multi am $a !o!e$c $i eu;,*
Patima !uterii il ore$te in a$emenea ma$ura !e La!u$neanu incat e$te 'ata $a-$i ucida
!ro!riul 2u la 'andul ca ace$ta i-ar !utea lua $caunul domniei* In )ata ace$tei amenintari"
Doamna Ru#anda ii duce voievodului !a&arul cu otrava !re'atit de S!ancioc $i Stroici*
La!u$neanu" con$ecvent $ie$i" $e $tin'e )ara urma de re'ret !entru cele $avar$ite" $u
!rivirile" la )el de necrutatoare" ale celor doi tineri oieri* %on>ictul !uternic intre
La!u$neanu $i oieri cunoa$te nu numai o re(olvare in de(nodamantul ca!itolului I1" dar
$i in !ro!riul !unct culminant in ca!itolul III" in momentul uciderii celor 44 de oieri*
5otu$i" du!a ace$t moment ten$iunea !$i&ica $e decom!en$ea(a !rin acalmia
evenimentului din ince!utul ca!itolului I1 $i !rin utili(area de$crierii* In a)ara de con>ictul
central" dintre voievod $i oierii intri'anti din :urul lui +otoc - con>ict a!arent ,$olutionat,
!rin !iramida de ca!ete $i lin$a:ul vornicului - e#i$ta $i alte doua con>icte" la )el de
im!ortante in economia nuvelei* A$t)el" e$te con>ictul ce-l o!une !e La!u$neanu
Doamnei Ru#anda* %ele doua !er$ona:e" ale caror tra$aturi $e creionea(a !rin antite(a"
nu $e a>a in con>ict de la un ince!ut* @!o(itia de !rinci!ii $e conturea(a aia !e
!arcur$" !entru a duce la 2nalul tra'ic* Initial Doamna Ru#anda nu !une la indoiala
:u$tetea actelor $otului ei $i Domnul +oldovei* %eea ce o determina $a intervina e$te mai
curand le$temul ce-i !are ca o urmare$te" im!reuna cu intrea'a $a )amilie* 0landa"
induratoare" Doamna !are a 2" in toate" o!u$ul lui La!u$neanu* Sotie $i mama devotata"
Doamna a tarii -$i de$cendenta din neam de voievo(i." Doamna Ru#anda e$te in$a un om
cu $imtul datoriei* Le$ina in )ata !iramidei de ca!ete" dar nu intervine activ in treurile
domniei decat atunci cand cel ce-i e$te $ot !are a-$i 2 !ierdut ratiunea devenind o
amenintare !entru toti cei din :ur $i" mai ale$" !entru 2ul $au $i viitorul voievod* %eea ce o
determina !e Doamna $a ucida" in 2nal" du!a o lu!ta interioara -intre datoria de $otie $i
aceea de mama $i Doamna. e$te convin'erea ca La!u$neanu il !oate ucide !e 2ul $au $i
mo$tenitorul tronului* %on>ictul dintre Ale#andru La!u$neanu $i tinerii oieri S!ancioc $i
Stroici e$te unul ce o!une o vointa de$!otica" o !er$onalitate autocrata celor ce
re!re(inta o oierime iuitoare de tara $i ordine* =ara a 2 coru!ti $i &ar$iti in intri'i"
!recum $i oierii din :urul lui +otoc" S!ancioc $i Stroici $unt &otarati $a-i ra(une !e cei
uci$i avand convin'erea ca" o data cu moartea $an'ero$ului tiran" au(urile vor inceta"
iar a$u!ra tarii vor domni !acea" lini$tea $i dre!tatea* Structura $i com!o(itia nuvelei*
Semni2catia mottourilor %om!o(itional" nuvela re$!ecta mai mult cerintele 'enului
dramatic decat !e acele ale celui e!ic* Di$tin'em in te$atura intima a nuvelei doua
!lanuri* Unul anunta actiunile lui La!u$neanu in vederea nimicirii oierilor" iar cel de-al
doilea o)era" la $cena de$c&i$a" $!ectatorului de$)a$urarea )a!telor* %redem ca cel de-al
doilea !lan con$tituie e$enta dramatica a nuvelei* %om!o(itia e$te de )actura cla$ici$ta6
$ora" ec&ilirata" intr-o ar&itectonica or'ani(ata in !atru ca!itole" 2ecare !urtand un
motto care e#!rima ideea $u$tantei e!ice* %ele !atru ca!itole urmea(a un ec&iliru
cla$ic" caci alternea(a con>ictele $i !rocedeele de e#!unere $u'erand ec&ilirul cla$ic al
unei com!o(itii mu(icale in care alternea(a ritmurile* Nuvela are o $tructura $imetrica $i
un ec&iliru $olid atat in ceea ce !rive$te ilu$trarea evenimentelor" cat $i in ceea ce
!rive$te !$i&olo'ia $i tra'i$mul !er$ona:ului" ceea ce-l determina !e 1a$ile Alec$andri $a
o numea$ca un adevarat ,ca! de o!era de $til ener'etic $i de !ictura dramatica,*
+ottourile re!roduc" intr-o )orma u$or modi2cata" cronica lui Urec&e $i S* Dacalul"
ca!itolul De la a doua domnie a lui Ale#andru-voda La!u$neanu* ,Daca voi nu ma vreti"
eu va vreu***, - cuvintele a!artin lui La!u$neanu" ca ra$!un$ la indemnul de a renunta la
tronul +oldovei adre$at lui de catre oierii veniti $a-l intam!ine* Se re)era la con>ictul"
anuntat inca din e#!o(itiune" dintre La!u$neanu $i oierii $u$tinatori ai lui Ste)an 5om$a*
%* Ne'ru((i $e $lu:e$te de te#tul lui /r* Urec&e6 ,Daca au mer$ $olii acei de la 5om$a" $i au
$!u$ lui Ale#andru-voda* Atunci $a 2 (i$ Ale#andru-voda6 BC,* @!o(itia dintre cele doua
!ronume ,eu, - ,voi, anunta con>ictul nuvelei* Ace$te cuvinte ilu$trea(a &otararea lui
La!u$neanu de a ocu!a tronul im!otriva vointei marilor oieri" $i !rin ele $e in$tituie
intri'a3 ,Ai $a dai $ama" Doamna;***, - e$te re!lica vaduvei unui oier uci$ de
La!u$neanu" amenintare adre$ata Doamnei Ru#anda" $otia domnitorului" !entru crimele
in)a!tuite de el* Re!re(inta un talou ce !are a 2 mai mult re(ultatul )ante(iei $i
inventivitatii $criitorului" creat cu $co!ul de a !atrunde in adancime !er$ona:ul !rinci!al*
A2rmatia vaduvei o )ace $i !e Doamna Ru#anda com!lice la )a!tele $an'eroa$e ale
domnitorului $i $tarne$te interventia ace$teia in a tem!era con>ictul 'enerator de ura $i
ra(unare3 ,%a!ul lui +otoc vrem***, - $unt cuvintele multimii de tarani nemultumiti"
veniti la %urte $a $e !lan'a de a$u!rirea oierilor" de $aracie" de )oame" de viata lor
devenita in$u!ortaila* +ottoul anunta cea mai dramatica !arte a nuvelei" e!i$odul
antolo'ic din !unct de vedere al $tructurii intime" al 'radarii $i ec&ilirului $ituatiilor"
!recum $i al in'enio(itatii arti$tice cu care Ne'ru((i a $tiut $a a$e(e )ata-n )ata domnul"
oierii $i !o!orul3 ,De ma voi $cula" !re multi am $a !o!e$c $i eu***, - $unt cuvintele lui
Ale#andru La!u$neanu" a>at !e !atul de $u)erinta" ca o amenintare im!otriva celor care-l
calu'ari$era* Amenintarea releva o !ornire demonica !e care numai moartea o !oate
o!ri* Prin vi(iunea reali$ta a trecutului i$toric" !rin relie)ul uimitor al caracterelor $i !rin
vi'uroa$a $a con$tructie e!ico-dramatica" Ale#andru La!u$neanul $e $ituea(a !rintre
marile reali(ari ale literaturii !a$o!ti$te* Ale#andru La!u$neanu - caracteri(are Ima'inea
lui La!u$neanu" !er$ona: creat de Ne'ru((i" nu $e !oate $u!ra!une datelor o)erite de
i$torie $i de$i'ur nici nu $e recomanda din !unctul de vedere al cerintelor im!u$e de o
o!era eletri$tica* Ale#andru La!u$neanu e$te !er$ona:ul !rinci!al al nuvelei cu acela$i
titlu !rin calitati de e#ce!tie $i e)ecte e#treme" Ne'ru((i reu$ind $a intruc&i!e(e un
!er$ona: unic !rin com!le#itatea ace$tuia* E$te a$e(at in centrul nuvelei" toate celelalte
!er$ona:e" ca $i actiunile !re(entate" $unt orientate $!re relie)area caracterului ace$tuia*
A$a cum e in)ati$at" tra$atura $a dominata" care le $uordonea(a !e toate celelalte" e$te
dorinta de !utere" de a o cuceri $i de a o !a$tra cu orice !ret* Erou romantic" La!u$neanu
e$te alcatuit din !uternice tra$aturi de caracter" un !er$ona: e#ce!tional" ce actionea(a in
im!re:urari deo$eite* Autorul i$i urmare$te !er$ona:ul" de-a lun'ul celor !atru ca!itole"
din momentul intrarii in tara $i !ana in cli!a mortii* 5ot ceea ce $e intam!la in acea$ta
nuvela !oarta !ecetea duritatii lui La!u$neanu* A$t)el in ca!itolul I La!u$neanu e$te
!re(entat de catre autor" in detaliul )ra!ant" amanuntit" conducandu-ne a$t)el in mi:locul
$tarii de $!irit a !er$ona:ului* Ne'ru((i utili(ea(a dialo'ul ca !rocedeu de caracteri(are
a$t)el !er$ona:ul relevandu-$i !ro!riile $ale tra$aturi !rin intermediul 'e$turilor" al
'andurilor* Se o$erva ca La!u$neanu vore$te in !ilde" )olo$indu-$e de e#clamatii $i
intreari retorice" intrand a$t)el in cate'oria !er$ona:elor romantice* Ne'ru((i im!in'e in
!rim !lan )a!tele $a vorea$ca" !rintr-o conci(ie cla$ica" intr-un dialo' viu" de o rara
autenticitate* Prin !uterea de evocare a dialo'ului" !rintr-o 2na o$ervatie a 'e$turilor" a
mimicii $e de(valuie toata mi$carea !$i&olo'ica a viitorului tiran* %and rememorea(a
intaia domnie a lui La!u$neanu" autorul )olo$e$te o $ucce$iune de intero'atii retorice"
redand a$t)el )uria !er$ona:ului* 0oierii ii cer lui La!u$neanu $a !ara$ea$ca tara" ace$ta
in$a e$te &otarat $a-$i recu!ere(e tronul* Din reactia lui La!u$neanu $e conturea(a doua
amanunte $!eci2ce ace$tui !er$ona:6 cini$mul $i dorinta de ra(unare* Re!licile e#!rima
atitudini vi(iile" $tarea $u>etea$ca a eroilor in tim!ul voririi a$i'urand caracterul $cenic*
La!u$neanu ii !rime$te !e cei trei oieri !rotocolar $i re(ervat" ,$ilindu-$e a (ami,
-e#!re$ia )etei.* Re!licile arata $i'uranta $e $ine $i atitudinea !rovocatoare a domnului
care-i )ace !e du$manii $ai $a-$i de(valuie o$tilitatea $i intentiile adevarate6 ,Am au(it"
urma Ale#andru" de antuirile tarii $i am venit $-o mantui3 $tiu ca tara m-a$tea!ta cu
ucurie,* Ultima !arte a re!licii e$te $canteia care declan$ea(a ra$!un$ul invaluit in
viclenie al lui +otoc $i ra$!un$ul dur" )erm" autoritar" intr-o i(ucnire de )urie $i ura aia
$ta!anita a La!u$neanului" e#!rimat in re!lici $curte" taioa$e" care !un in lumina
im!ul$ivitatea" omul violent" !oliticianul )ara $cru!ule" nein'aduitor in in)runtarea cu
oierii* Re!licile au rama$ memoraile" ca!atand valoare de $entinta* Ne'ru((i in$ote$te
re!licile cu o$ervatii a$u!ra 2(ionomiei !er$ona:ului" care re>ecta trairile interioare ale
eroului6 ,ra$!un$e La!u$neanul" a caruia oc&i $canteiara ca un )ul'er,* Intero'atiile $i
e#clamatiile !er$ona:ului" rete(area taioa$a a vorelor interlocutorului $au" $ucce$iunea
ra!ida" dintr-o ra$u>are" a ra$!un$urilor La!u$neanului e#!rima ritmul $tarii $u>ete$ti a
!er$ona:ului" vorirea lui devenind dramatica" traita la cote inalte ale $imtirii omene$ti*
%u o intuitie !$i&olo'ica remarcaila" Ne'ru((i i$i la$a !er$ona:ul $a $e de(lantuie intr-o
)urie $i o manie 'al'aitoare" $uliniind !aro#i$mul trairii !rin amanunte 2(ionomice6
,Radea" mu$c&ii i $e $uceau in ra$ul ace$ta" $i oc&ii lui &o:ma cli!eau,* %and +otoc" !lin
de umilinta" ii cere lui La!u$neanu $a-l ia de !artea $a" La!u$neanu da dovada de
inteli'enta" ca!acitate de anali(a $i !atrundere !$i&olo'ica* %u a:utorul unui !rover
La!u$neanu il caracteri(ea(a !e +otoc6 ,lu!u !aru-$i $c&ima" da naravul a,* Printr-o
$in'ura linie" La!u$neanu $ur!rinde liniile caracteri$tice oierilor6 1everita" du$man vec&i"
dar cin$tit" S!ancioc e$te tanar cu multa dra'o$te de tara" Stroici e naiv" de aceea nu
cunoa$te minciunile" iar +otoc e ,invec&it in (ile rele, $i ,ciocoi )atarnic,* Dorinta de
!utere n-ar valora nimic daca n-ar 2 $u$tinuta de o $erie de alte calitati care $a-i dea
!o$iilitatea de mani)e$tare $i dintre ace$tea" cea mai im!ortanta e$te ailitatea in ceea
ce !rive$te relatiile umane* Ailitatea de a )ace !romi$iuni lini$titoare !entru ceilalti $i
care" !er$onal" nu-l an'a:ea(a cu nimic* 5ot de acea$ta tine $i ca!acitatea de a-$i $ta!ani
im!ul$urile violente" atunci cand are ceva de ca$ti'at de !e urma ace$tui lucru* E$te
e#!ert in mani!ulare $i declara cu cini$m ace$t lucru atunci cand" la ince!ut" &otara$te
$a-i crute" deocamdata" !e oieri" $i !e +otoc in $!ecial6 ,te voi cruta" caci imi e$ti
treuitor" ca $a ma mai u$ure(i de la$temurile norodului,* La!u$neanu a venit in tara cu
anumite intentii care $unt !line de !atima ra(unarii" ace$t lucru !unand in evidenta un
!er$ona: diaolic* La!u$neanu $e conturea(a ca un adevarat !er$ona: tra'ic* El
inde!line$te toate caracteri$ticile !er$ona:ului tra'ic din teatrul vec&ii /recii* Ale#andru
La!u$neanu in !rima $a domnie" a vrut $a multumea$ca tot !o!orul* =a!tul ca ace$t lucru
nu i-a reu$it atra'e du!a $ine vina !er$ona:ului* /recii nume$c ace$t moment" moment
numit &Dri$* Prin urmare La!u$neanu a )o$t alun'at de la tron" )a!t care a dat na$tere
!o)tei de ra(unare* Se marc&ea(a !rin ace$t lucru un alt moment al !er$ona:ului tra'ic"
moment !e care vec&ii 'reci il nume$c !at&o$* Procedeele de caracteri(are cu care
o!erea(a autorul in ace$t !rim ca!itol $unt !rocedeele de caracteri(are directa -!rin
cuvintele autorului.3 autorul retine cateva detalii de com!ortament $au de e#!re$ie care
au in$a o 'reutate e#traordinara in de2nirea trairilor !er$ona:ului6 ,mu$c&ii i $e $uceau
intr-un ra$ nervo$* @ a$t)el de te&nica de !ortreti(are e$te e#!erimentata de reali$ti in
te&nica detaliului $emni2cativ $au )ra!ant" !recum $i !rocedeul de caracteri(are indirecta
-!rin dialo'.* Dialo'ul e$te de e$enta dramatica" e$te la$at $a cur'a lier" autorul nu
intervine nici cu $curte interventii $cenice a$t)el incat ca!itolul are un a$!ect dramatic"
iar !er$ona:ul are con$i$tenta ten$ionata $i com!le#a a unui !er$ona: viu* La!u$neanu
e$te ti!ul domnitorului tiran $i crud" cu vointa !uternica" amitie $i )ermitate in
or'ani(area ra(unarii im!otriva oierilor tradatori" acea$ta 2ind unica ratiune !entru
care $-a urcat !entru a doua oara !e tronul +oldovei6 ,Daca voi nu ma vreti" eu va vreu,*
Daca in !rimul ca!itol !ortretul lui La!u$neanu e$te $co$ in evidenta !rin intermediul
antite(ei dintre oieri $i La!u$neanu in al doilea ca!itol" caracteri(area lui La!u$neanu
reie$e din antite(a con>ictuala dintre domnita Ru#anda $i el* domnita Ru#anda e !lina de
intele!ciune" 'in'a$ie !e cand La!u$neanu e crud" nemilo$ $i )atarnic* E$te de o$ervat
in ace$t ca!itol momentul in care La!u$neanu in)uriat de cerinta domnitei" $i anume de a
inceta omorurile" !une mana !e :un'&er* E$te o reactie necontrolata a lui" ne!otrivita
!entru un domnitor* Prin acea$ta actiune" La!u$neanu dovede$te a 2n un om cu o 2re
colerica" im!ul$ie" oi$nuit $a :udece $i $a )aca dre!tate $in'ur" du!a !ro!riile re'uli*
Au(ind cererea domnitei" La!u$neanu o mu$tra ,!entru vorele neune," dar !romite in
2nal ca va inceta cu omorurile" in$a nu inainte de a-i da leac de )rica* La!u$neanu in
momentul de )ata" di$imulea(a" dorind $a 2e calm $i $e !oarta autoritar )ata de $otia $a"
dar $i cinic !entru ca in $ine leacul !romi$ o va in'ro(i* E$te o reactie de-a dre!tul
maladiva a !er$ona:ului dand inca o data dovada de cru(ime" $!irit diaolic $i $!irit de
ra(unare* La!u$neanu a:un'e acum $a inde!linea$ca cu adevarat rolul de !er$ona:
e#ce!tional in $ituatii e#ce!tionale" $!eci2c !er$ona:elor romantice* Procedeele !e care
autorul le )olo$e$te in ca!itolul doi $unt6 caracteri(are directa $i caracteri(are indirecta* In
ca!itolul trei il $ur!rinde !e La!u$neanu intrand in i$erica !rile: !entru autor $a reali(e(e
de$crierea co$tumului eroului* Autorul reu$e$te totodata $a cree(e $i atmo$)era de e!oca
-moment in care de alt)el $e dovede$te ca Ne'ru((i e$te $i un adevarat creator al
reali$mului.*