Sunteți pe pagina 1din 29

SUPORT DE CURS IDD

Facultatea de tiine Politice, Administrative i ale Comunic!rii


Secia "urnalism
#I$%A" "UR&A#ISTIC '& RADIO
Titular curs( lector univ) Cristian *oica +,oicascristian-.otmail)com/
Te.noredactare( student Andrei &icolae $i.ai +sic0c.ild-m12a1)com/
cu3rins
Introducere( a 45ndi 6n
7urnalism )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8
De9iniie
:rila de condiii care tre;uie su3ra3us! 3e orice material 7urnalistic
Redacterea unui te<t 6n lim;a7 7urnalistic
:enuri 7urnalistice
TIREA ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
=
De9iniie
Construcia tirii
#im;a7ul 9olosit 6n redactarea tirilor
Roluri i 9uncii la camera tirilor circulaia in9ormaiei
S3eci9icul radio( 3re,entarea la micro9on > calit!ile 3re,entatorului de tiri
Pa4inarea ;uletinului de tiri
Rolul i 9unciile camerei de tiri
RE#ATAREA )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
?
De9iniie
Pre,entare
Caracteristicile, structura i 9orma relat!rii
REPORTA"U# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@@
De9iniie
Tr!s!turile re3orta7ului
Ti3uri de re3orta7
I&TERAIU# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@B
Clasi9icare
Te.nica interviului 3re,entare
Te.nica interviului a3te re4uli
Psi.olo4ia interviului
Structura de 3ro4ram a unui 3ost radio
Ore cu audien! mai ridicat! 3entru
radio ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @=
Folosirea in9ormaiei 6n mai multe 4enuri 7urnalistice
CO&CEPTE RADIO ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@C
Conce3tul de E$ISIU&E
Conce3tul de TRO&SO&
E$ISIU&I RADIO )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
@D
Emisiunea radio
Ti3uri de emisiuni
Economia unei emisiuni 3e tronsoane orare
AUDITORIU# DE RADIO )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E@
OR:A&I*AREA I&TER&F A U&UI POST DE RADIO )))))))))))))))))))))))))))))))) EE
&OTF( Tre;uie 3reci,at c! acest curs 3re,int! 6n 4eneral modalit!i de e<3rimare i
de9iniii ale lim;a7ului 7urnalistic 9olosite mai ales 6n radio i c! a 9ost ast9el structurat de
te.noredactor cu intenia de a 9i uor asimilat de c!tre student +de e<em3lu 9iecare ca3itol
este inde3endent de altul/) De asemenea, tre;uie 3reci,at! 6ncercarea te.noredactorului
acestui curs de a o4lindi structura de 3re,entare a domnului 3ro9esor Cristian *oica,
te.noredactor care 6i re,erva 6ns! dre3tul de a 9ace modi9ic!ri mor9olo4ice sau de
voca;ular, uneori c.iar modi9ic!ri su;staniale de coninut, 6ns! a;solut nici o modi9icare
de 6neles +6n 3lus 3reci,area ca toate e<em3lele de tiri sunt cele 3ro3use de domnul
3ro9esor *oica/G Te.noredactorul 6i mai re,erva dre3tul de a 6m;o4!i te<tul cu note >
orice not! marcat! cu 3rescurtarea Hn)t)H re3re,int! o not! inclus! 6n lucrare de c!tre
te.noredactorul te<tului, not! care se va lua 6n considerare 6n 9uncie de deci,ia
cititoruluiI 6ns! orice alt! not! e<istent! 3e 3arcursul te<tului re3re,int! notaii 9!cute de
titularul acestui curs i se consider! o;li4atorie A3ar, de asemenea, ad!u4iri +care nu
e<istau 6n 9orma scris! a cursului/, 3e care te.noredactorul le>a sur3rins 6n cadrul
3re,ent!rii din data E= martie EJJC, inute de domnul *oica 6ntre orele @@(JJ @B(JJ, 6n
sala K din cadrul Facult!ii de Stiine Politice, Administrative i ale Comunic!rii, U%%,
Clu7>&a3oca)
T.in0 t.ere is a 3u;licG
:5ndete>te c! te adrese,i unui 3u;licG
$oral1 stron4G
"urnalistul tre;uie s! 3un! deasu3ra oamenilor 3erce3teleG
Imune to ever1da1 rutineG
Rutina ,ilnic! 3oate deveni o;ositoare, dar nu tre;uie s! 6l demorali,e,e 3e 7urnalistG
Introducere( a 45ndi 6n 7urnalism
De9iniie( a r!s3unde tuturor 6ntre;!rilor auditoriului)
Aa se a7un4e la ceea ce scrie 6n coduri deontolo4ice( see0 t.e trut. and re3ort itG Dac!
nu, se a7un4e la mani3ulare +de orice 9el/)
:rila de condiii care tre;uie su3ra3us! 3e orice material 7urnalistic(
Lrite 9or t.e 3u;lic 7urnalistul scrie 3entru 3u;licI
Res3ectarea re4ulilor de redactareI
M)I)S)S) t.e listener +Mee3 It Sim3le Stu3id/I
Tell me somet.in4 i donNt 0no2 s3une>mi o noutate, ceva ce nu tiuI
#im;a7 res3onsa;ilI
A3el la 3rinci3ii( o;iectivitate, 9!r! 3arti,anatI
Documentare 9!r! documentare nu e<ist! 7urnalismG
Redacterea unui te<t 6n lim;a7 7urnalistic
#im;a7ul 7urnalistic di9er! de cel literar 3rin 9a3tul c! se adresea,! marelui 3u;lic T.e
Avera4e #istener) Din acest motiv, lim;a7ul 7urnalistic tre;uie s! 9ie 3lin de sens, 6ns!
accesi;il)
Re4ulile de care se ine seama la redactarea unui te<t sunt M)I)S)S) T.e #istener i Lrite
As Oou S3ea0 +scrie ca i cPm ai vor;i/G
De9iniia redact!rii( redactarea re3re,int! e<3rimarea realitaii 3rin idei) Ideile sunt le4ate
6ntre ele 3rin cuvinte sau 9ra,e menite s! 9ac! te<tul omo4en) O redactare im3eca;il!
3resu3une trei condiii de ;a,!(
9irul rou al 3ovestirii tre;uie s! se vad! de unde 3orneti i unde vrei s! a7un4i)
lo4ica intern! a te<tului o idee mer4e s3re alt! idee urm5nd liniar tem3oralitatea i
des9!urarea evenimentului)
ale4erea am!nuntelor semni9icative ce e mai im3ortantQ
Tre;uie evitate revenirile, redundanele sau catalo4!rile)
:enuri 7urnalistice
'n acest ca3itol sunt 3re,entate urm!toarele 4enuri 7urnalistice( tirea, relatarea, re3orta7ul
i interviul)
TIREA
De9iniie( tirea este o relatare a unui eveniment cu im3act asu3ra 3u;licului)
tirea se a9l! la con9luena dintre un eveniment i un 3u;lic) Relatarea eveni>mentului,
dar i decodi9icarea acestuia, semni9ic! traducerea lui 3entru marele 3u;lic +avera4e
listener/) De aici a3are ;utada &ELS R PEOP#E, care, 6ns!, nu este com3let!( &ELS R
PEOP#E +I& TSEIR E&AIRO$E&T/ )
Construcia tirii( adic! ce tre;uie s! conin! 9iecare 3ara4ra9(
Primul 3ara4ra9
Al doilea 3ara4ra9
Al treilea 3ara4ra9
Tre;uie, deasemenea, 3reci,ate sursele tirilor(
> directe +a4enia a/
> indirecte+a4enia a 3reluat! de a4enia ;/
> ascunse +surse care au dorit s! 6i 3!stre,e anonimatul/
Se recomand! veri9icarea in9ormaiei cu a7utorul a cel 3uin doua surse)
Structura tirii( Data
Ora
Sursa
Su3ratitlu
Titlu
Flas.
Para4ra9e
#im;a7ul 9olosit 6n redactarea tirilor(
9ra,e sim3le, accent 3e conci,ie, 3entru o rece3tare c5t mai uoar! de c!tre 3u;lic i
3entru o citire c5t mai uoar! din 3artea 3re,entatorului)
De ce este nevoie 3entru a scrie tiriQ
s3irit sintetic +3entru cumulare i cu3rindere 6n 3uin te<t/I
s3irit analitic +tre;uie s! a3ar! am!nuntele semni9icative/I
s3irit critic +6ntotdeauna 3oate 9i loc de mai ;ine/(
> cunoaterea evenimentuluiI
> cunoaterea actorilor im3licaiI
> cunoaterea le4ilor)
O;iectivitatea su;iectului(
tirile sunt oameni +3eo3le R ne2s/, ins! 9a3tele contea,!( NNcomentariul este s95nt, dar
9a3tele sunt sacreGNN
CE &U SE FACE( > nu se 9olosesc e<3resii sau ver;e de 4enul Hintenionea,! s!H, He
3osi;il caH, Hs>ar 3uteaHI
> nu se 9olosesc termeni te.nici, iar numele de instituii sunt la 6nce3ut rostite 6n 6ntre4ime
i mai a3oi >la urm!toarea a3ariie 6n te<t> li se s3un doar iniialeleI
> nu se 9olosesc multe ci9reI
> nu se 9ac comentarii +nici la 6nce3ut, nici la 9inal/ i se recomand! atenia la cliee)
Roluri i 9uncii la camera tirilor circulaia in9ormaiei(
REPORTER cule4e in9ormaia 3rimar!
REDACTOR > redactea,! tirea
PRE*E&TATOR 3une 6n und!
EDITOR>COORDO&ATOR 3a4inea,! ;uletinul de tiri i r!s3unde 3entru in9ormaia
di9u,at!)
Ti3olo4ie(
edina de diminea!(
redactorul e9 enun! su;iectele i 6m3arte re3orterii +s3eciali,ai/I
re3orterul( > comunic! cu redactorul 3entru s scrie tireaI
> comunic! cu redactorul e9 sau cu 3roduc!torii emisiunilor 3entru a
trece in9ormaia 3rin mai multe 4enuri 7urnalistice)
editorul>coordonator comunic! cu redactorul de tiri 3entru a nu e<ista lacune 6n
9ondul i 9orma tirilor)
editorul 3a4ine,! ;uletinul de tiri, 3une tirile 6ntr>o ordine, 6n 9uncie de anumite
criterii)
S3eci9icul radio( 3re,entarea la micro9on > calit!ile 3re,entatorului de tiri(
Ce este necesar(
> diciaI
> tim;ru im3ostat I
> intonaia minim! +la 3unct i la vir4ul!/, citirea 3lat!I
> 9ra,area +nuanarea cuvintelor im3ortante 6n 9ra,!/I
> 3re,ena la micro9onI
> citirea 3e NeN, ca i cPm ai ,5m;iI
> ritmul de citire este acelai cu ritmul oc.ilorI
> dicia cuvintelor lun4i( vocalele rostite re3re,int! sila;e lun4iteI
> res3iraia se 9ace la 3unct i vir4ul!I
> contienti,area c! acel mesa7 este transmis unui 3u;lic)
DICTIA se o;ine 3rin e<erciii de 6nc!l,ire a muc.ilor 9eeiI deasemenea se 9ac e<erciii
de nuanare a vocalelor din sila;e, 3entru rostirea mai ;un! a cuvintelor lun4i)
TI$%RU# AOCA# 3l!cut se o;ine 3rin co;or5rea vocii mai 7os +o voce im3ostat! este
mai 3l!cut! un tim3 indelun4at/)
CITIREA P#ATF re3re,int! o minim! inter3retare a te<tului, intonarea la 3unct i
vir4ul!, accentuarea 9iec!rui cuv5nt)
PRE*E&TA #A $ICROFO& se reali,ea,! 3rin 3unerea 6n eviden! a cuvintelor c.eie
din 9ra,!)
Deasemenea, se dorete ca cel ce 3re,int! sa>i c5ti4e autocontrolul citirii i s! 6nelea4!
ce citete 3entru a 3utea transmite in9ormaia 6n mod e9icient)
Pericolele care 3ot a3area sunt urm!toarele( > accentuarea 4reit! a cuvintelorI
> res3iraia de9ectuoas!I
> c5ntatul tirilorI
> im3osi;ilitatea im3ost!rii)
Pa4inarea ;uletinului de tiri
Se ine cont de c5teva re4uli im3ortante > actualitatea, 3ro<imitatea, re4ula celor =3(
ACTUA#ITATEA numai evenimentele ce se des9!oar! 6n aceste momente 3ot avea
loc 3rivile4iat 6n ;uletinul de tiri) O 3seudo>tire, care este de 9a3t un anun sau o
intenie, va avea un loc mai 3uin im3ortant 6n ;uletin, 3entru c! evenimentul 6nc! nu
e<ist!) Atunci c5nd va e<ista va re9lecta mai ;ine 6n ;uletinul de tiri)
PROUI$ITATEA tot ce se 6nt5m3l! mai a3roa3e de auditoriu este mai im3ortant
3entru el) De e<em3lu, un mort 3e strada ta te va a9ecta mai mult dec5t @J mori 6n oraul
t!u, dec5t @JJ de mori 6ntr>un ora din ar!, dec5t @JJJ de mori dintr>un ora al unei !ri
vecine)))
RE:U#A CE#OR = P( > 3ersonalit!i +3ersonalities/I
> 3reuriVta<e +3ricesV3a1ment/I
> 3ersoane, aciunile omului +3eo3le/I
> 3olitic! +3olitics/I
> 3utere +3o2er/)
Tre;uie reinut c! mai 6nt5i intr! 6n ;uletinul de tiri acele tiri care se re9er! la
3ersonalit!i, adic! la oameni care sunt unanim cunoscui i res3ectai, 3entru c! ast9el de
oameni 3ot da un e<em3lu celorlali sau 3ot re3re,enta idei de valoare)
Politica i 3uterea sunt 6n 3re9erinele 3u;licului s3re 9inalul listei, 3entru c! aciunile
3oliticienilor sunt 3rea 3uin de 6neles 3u;licului ma7oritar, adic! aciunile lor nu 6i
a9ectea,! direct)
Rolul i 9unciile camerei de tiri(
o EDITORU# coordonea,! re3orterii, 9inisea,! in9ormaia, veri9ic! sursele, 3a4inea,!
;uletinul de tiri, r!s3unde 3entru orice tire di9u,at!)
o REPORTERU# este trimis s! aduc! in9ormaia 3rimar!I discut! 6n 3reala;il cu
editorul, 3entru a 4!si cele mai ;une date, surse etc)
o PRE*E&TATORU# va 3artici3a la comunicarea c5t mai clar! a 3rodusului 9init, a
;uletinului de tiri)
Din cele trei 9uncii, cea mai 4rea este cea a re3orterului, datorit! im3lic!rii sale directe 6n
cule4erea in9ormaiilor) El tre;uie s! 9ie ;ine in9ormat 6n domeniile 3e care le are de
aco3erit, tre;uie s! ai;! un a;il sim 3si.olo4ic, tre;uie s! ai;! 3utere de munc!,
consecven!, s3irit civic i dorina de a 9i c5t mai o;iectiv)
Editorul este cel care va ale4e ce in9ormaie intr! 3e 3ost) Tre;uie s! ai;! discern!m5nt)
Tre;uie s! se 45ndeasc! mereu la auditoriul s!u, care sunt evenimentele ce 6l 3ot a9ecta 6n
mod direct) O;iectivitatea tre;uie s! 9ie ma<im!, 9!r! 3re9erine 3olitice sau de alt!
natur!)
Pre,entatorul este cel care va aduce 6n casele oamenilor ceea ce a decis editorul) Pe l5n4!
calit!i vocale cPm ar 9i im3ostare, dicie sau res3iraie el tre;uie s! 6nelea4! ce 6i
este dat s! citeasc! +deci, tre;uie s! 9ie la r5ndul lui un 7urnalist/, 3entru a 3utea reda c5t
mai veridic tireaI tre;uie s! tie care sunt cuvintele c.eie 6n 9ra,!) Deasemenea, tre;uie
s! ai;! intonaie, dar i cultur! 4eneral! adecvat!, tre;uie sa 9ie cunosc!tor de lim;i
straine i s! ai;a un stil de citire 3entru c! 3re,entatorul tre;uie s! ai;!, in 3rimul r5nd,
credi;ilitate)
RE#ATAREA
De9iniie( este o 9orm! intermediar! 6ntre tire i re3orta7, re3re,ent5nd de 9a3t o tire
e<tins! 6n 3ara4ra9ele doi i treiI adic! se 6ncearc! s! se r!s3und! mai ;ine la 6ntre;!rile
Hde ceQH sau HcPmQH)
Pre,entare( 3rin acest 4en 7urnalistic se urm!rete o 3re,entare ra3id! a evenimentului,
6ns! cu detalierea 3ara4ra9elor doi i trei sau a am!nuntelor semni9icative care a3ar 6n
acestea +cPm ar 9i cele care nu au 3utut 9i cu3rinse sau accentuate 6n tire/)
Caracteristicile, structura i 9orma relat!rii(
> Este cel mai r!s35ndit 4en 7urnalistic du3! tire)
> 'n cadrul relat!rii a3ar mai multe am!nunte semni9icative ca 6n tire, detalii de conte<t
ce 3lasea,! mai ;ine evenimentul)
> Primul 3ara4ra9 este ca3ul tirii, iar a3oi se 3ornete de la 9a,a inci3ient! a
evenimentului s3re 3re,ent+6n ca,ul 6n care evenimentul a 6nce3ut de7a/ sau se red! cu
acuratee ceea ce se 6nt5m3l!+6n ca,ul 6n care evenimentul are loc Has 2e s3ea0H/)
> 'n relatare se 3ot 9olosi 9i4uri de stil, iar 7urnalistul care relatea,! 3oate emite 3!reri sau
tra4e conclu,ii)
> Relatarea se 9olosete 6n intervalul orar C>@=, atunci c5nd omul este dis3us s!
Hrece3te,eH un mesa7 com3le<, dar dorete s! se in9orme,e doar la su3ra9aa +dar nu
su3er9icial/)
> Durata ma<im! a unei relat!ri este de trei minute)
> Culoarea evenimentului 3re,entat tre;uie re9lectat! 6n lim;a7, 3rin de4a7are, 3rintr>o
3re,entare li;er!, cu mai 3uine 3retenii le4ate de intonaie)
Im3ortant( atunci c5nd se scrie o relatare, tre;uie nea3!rat s! se in! cont de urm!torii
9actori(
> de istorie W termenul acesta 3ut5nd avea multi3le semni9icaii, 6n 9uncie de eveniment
+ n)t)/I
> de le4i W cunoaterea noiunilor le4ale care au le4!tur! cu su;iectul, 6n ca,ul 6n care
su;iectul are le4!tur! cu aa cevaI
> de 3o,iiile celor im3licaiI
> de 3o,iiile altora, care nu sunt direct im3licai +de e<em3lu, 6n ca,ul unui con9lict, de
3o,iia statului/
> de o;iectivitate su;iectul tre;uie 3re,entat o;iectiv W 6nde3!rtarea de ,ona
emoional! ce 3oate interveniI 6n cadrul 3re,entarii unui con9lict sau 3olemici, am;ele
3!ri tre;uie s! dis3un! de minute e4ale > 6ns! 6ntotdeauna 3rima 3o,iie este a celui
considerat v!t!mat)
Ca s3eci9ic radio, relatarea se 9ace doar cu vocea re3orteluiI 6ns!, aceasta tre;uie s!
cu3rind! i ,4omotele de la 9aa locului relatarea tre;uie s! sur3rind! atmos9eraG
REPORTA"U#
De9iniie( relatarea unui 9a3t, descrierea unui loc, 3e ;a,a unor in9ormaii culese la 9aa
locului)
Re3orta7ul 6m;in! cele trei moduri de e<3unere descrierea, naraiunea i dialo4ul
reconstituind 6n am!nunt evenimentul)
Ca s3ecie 7urnalistic!, re3orta7ul tre;uie s! res3ecte c5teva re4uli menite s! 3!stre,e nota
in9ormativ!( > 3rin claritatea relat!rii i e<3unerea 9a3telor eseniale, dar i 3e cea de
reconstituire veridic! a unei 6nt5m3l!ri unde re3orterul 3oate 9olosi i te.nici de
com3o,iie literar!)
Tr!s!turile re3orta7ului( actualitatea, autenticitatea, atitudinea i 3lasticitatea)
ACTUA#ITATEA totul 3ornete de la actualitate, ea d! interesul 4eneral)
AUTE&TICITATEA este o tr!s!tur! ce se cere 4arantat!) Un e<em3lu 6n acest sens
ne>o d! scriitorul :eo %o4,a( Hdac! nu am v!,ut cu oc.ii notri i totui scriem, se
c.eam!, ca s! s3un aa, c! m!sluim)H
ATITUDI&EA valorile morale sunt deose;it de im3ortante 6n acest ca,, unde contea,!
6n mod deose;it 3artici3area a9ectiv! a re3orterului, 3o,iia sa 9a! de 9a3tele 3re,entate)
#i3sa atitudinii de,umani,ea,! 7urnalistul 35n! la trans9ormarea lui 6ntr>un o;iect)
P#ASTICITATEA re3orterul 9ace a3el la mi7loace i 3rocedee literare ce in de
com3o,iie +naraiune, dialo4, 3ortreti,are/, de ima4ine artistic! +meta9or!, com3araie/
sau de manier! +lirism, ironie, dinamism/)
Ti3uri de re3orta7(
Du3! tema a;ordat!(
re3orta7 de s3ecialitate
> socialI
> culturalI
> 3oliticI
> economicI
> s3ortivI
re3orta7 de in9ormare 4eneral!
> re3orta7 de 9a3t diversI
> re3orta7 de c!l!torieI
> re3orta7 mono4ra9ic)
Du3! realitatea 3e care o 6n9!iea,!(
re3orta7 de actualitate ;a,at 3e realitatea 3unctual!I
> 3ac0a4e( un minut>un minut i 7um!tate, conci,ie, ,4omote, voci, le4!turi) Prima 9ra,!
atra4eG
re3orta7 9eatures +3e un 9enomen/ ;a,at 3e realitatea latent!)
Realitatea imediat! (
> este o4lindit! 3rin 9a3te, evenimente sau o3inii, sau 3rin 3o,iii le4ate de un eveniment
anume care s>a 6nt5m3lat 9oarte recent)
> este cu3rins! 6n re3orta7e 4en PACMA:E, ti3 de re3orta7 care nu durea,! mai mult de
trei minuteI
> 3entru re3orta7e de ti3 3ac0a4e se ale4 cele mai relevante o3inii i r!s3unsuri)
Realitatea latent!(
> este o 3relun4ire, o consecin! 3e termen lun4 a 3rimei 9orme i se mani9est! 6n s3ecial
3rin 9enomene sau st!ri con9lictuale nere,olvate)
> 3oate 9i decodi9icat! 9olosind re3orta7ul FEATURES)
> e<em3le( > inte4rarea in UE, relaiile dintre ;iserici i stat )a)
Du3! modul 6n care este structurat! aciunea(
Re3orta7ul 3ro3riu>,isI
Cola7ulI
EseulI
Re3orta7ul 3ovestireI
Re3orta7ul anc.et!)
Re3orta7ul 3ro3riu>,is este re3orta7ul 6n cadrul c!ruia relatarea urmea,! 9idel
des9!urarea cronolo4ic! a evenimentului)
Re3orta7ul cola7 este acel re3orta7 6n care se 9olosete te.nica monta7ului cinemato4ra9ic
alc!tuirea unor 9ra4mente narative care 3ar de sine st!t!toare, dar care 3rin asociere,
6ntre4esc intenia autorului de a lumina una i aceeai arie 3ro;lematic!)
Re3orta7ul eseu se ;a,ea,! 3e o idee central! 6n 7urul c!reia se 4ru3ea,! i se ordonea,!
elementele naraiunii)
Re3orta7ul 3ovestire 3ornete de la o idee construit! 6n 7urul unui con9lict menit
s! 3un! 6n eviden! i direciile de de,voltare a evenimentului relatat)
Re3orta7ul anc.et! este acela 6n care naraiunea urmea,! lo4ica investi4aiei 6ntre3rinse
de re3orter este 3entru a a9la adev!rul)
I$PORTA&T
X Emoiile nu tre;uie s! 3un! st!35nire 3e actul 7urnalistic, c.iar dac! ele e<3rim!
nemulumiri) Soluiile o9erite de re3orta7 tre;uie s! se ;a,e,e 3e documente i res3ectarea
acestoraI
X Re3orta7ul tre;uie s! o9ere soluii, alt9el munca 7urnalistului este 6n ,adarI
X Su;iectul tre;uie tratat ast9el 6nc5t s! re9lecte,e aceast! ;utad!(
"urnalistul 3oate 9i considerat oc.ii i urec.ile auditoriului, 6ns! nu i creierul acestuiaG
+HT.e 7ournalist ma1 ;e t.e ears and e1es o9 t.e listener, ;ut not .is ;rainGH/
I&TERAIU#
Clasi9icare(
Interviurile se clasi9ic! 6n dou! ti3uri(
@) interviu ti3 list! 6n cadrul c!ruia vrei s! o;ii r!s3unsuri din 6ntre;!rile 3e care le>ai
45ndit) Acest ti3 de interviu este 9olosit 6ndeose;i 3entru actualitatea imediat!
E) interviu 6n care se scot 6ntre;!ri din r!s3unsuri 3e 3arcursul c!ruia ,iaristul 3oate
desco3eri 6ntre;!ri din r!s3unsul interlocutorului)
Interviurile 3ot, de asemenea, 9i clasi9icate 6n(
interviuri 9ocali,ate 3e o tem! + care 3oate 9i interviu de ti3 @ sau E/)
interviuri de 3ersonalitate interviuri 4en PROFI#E 3entru acest ti3 de interviu se se
6ntocmete o list! care s! scoat! 6n eviden! 3ersonalitatea celui intervievat) 'ntre;!rile se
nasc a3oi din datele 3e care ,iaristul le deine)
Dar 6nainte de orice, ,iaristul se documentea,! des3re 3ersoana res3ectiv! +activitate,
o3inii, 9a3te etc/, interes5ndu>se cu 3rivire la alte interviuri 3e care 3ersoana 6n cau,! le>a
acordat, deoarece, 3entru a 3utea st5rni interesul, 6ntre;!rile tre;uie s! 9ie di9erite)
Te.nica interviului 3re,entare(
o te.nica clasic!, care const! 6n 4radarea 6ntre;!rilor i re3etarea 6ntr>o alt! 9orm! a
6ntre;!rilor incomodeI
o te.nica modern! interviul de actualitate( interviul se 9ace 6ntr>un tim3 im3us, acest
9a3t av5nd ca 3rinci3al! consecin! c! te.nica de interviu se modi9ic! drastic(
> nu se mai ine cont de 4radarea 6ntre;!rilorI
> 6ntre;!rile incomode sunt re3etate la 9el, una du3! alta, 6n cascad!, o dat! i a doua oar!,
iar a treia oar! se re3et! 6ntre;area cu o 6ntre;are su3limentar! Hde ce nu vrei s!
r!s3undei cu DA sau &UQH +H2.1 2ould 1ou ans2er me OES or &OQH/I
> 6n ca,ul declaraiilor 9!r! aco3erire, se 3une 6ntre;area Hde ce ar crede oamenii una ca
astaQH+H2.1 s.ould 3eo3le ;elieve itQH/, ast9el dialo4ul se tensionea,! i a3oi se 3oate
;loca sau relansa)
Te.nica interviului a3te re4uli(
@) nu se 4reete numele sau 9uncia 3ersoanei intervievate, se risc! iritarea
interlocutorului +dec5t, 3oate 6n ca,ul 6n care ne dorim aceasta n)t)/)
E) 6ntre;!rile se 4radea,!, nu se 6nce3e interviul cu cele mai Y4releN 6ntre;!ri, 3entru c!
ast9el se risc! cris3area celui 6n cau,!)
B) nu se 3riveste interlocutorul 6n oc.i, ci se o;serv! e<3resia 9eei acestuia)
8) la 6ntre;!rile di9icile, la care interlocutorul nu mai este at5t de si4ur +sau se am;alea,!
6n 3eroraii/, se 3un 6ntre;!rile ( Hde ce nu vrei s! r!s3undei cu DA sau &UQH sau Hde ce
ar crede oamenii una ca astaQH)
=) la 6ntre;!rile la care interlocutorul e,it! sau nu r!s3unde 6n 6ntre4ime se revine mai
t5r,iu cu o alt! 9ormulare)
C) odat! im3rimat, interviul nu va 3utea 9i modi9icat la cererea celui intervievat)
D) odat! im3rimat, ,iaristul va derula caseta > sau orice dis3o,itiv a 9olosit 3entru a
sur3rinde interviul > c5teva secunde 6na3oi, 3entru a vedea dac! nu e<ist! vreo eroare de
6nre4istrare a interviului)
Psi.olo4ia interviului(
Interlocutorul(
a) volu;il, tinde s! vor;easc! 3rea mult W este o3rit la 9inele ideiiI
;) in.i;at W tre;uie s! cree,i atmos9er! 3rintr>o 6ntre;are de introducere care s! se re9ere
la ceva 3l!cut din viaa luiI
c) reticent, care ascunde multe i cu tendina de a 9i eva,iv W se 6nce3e cu 6ntre;!ri din
a9ar! i mai a3oi se tensionea,!, 3entru c! dac! tensione,i de la 6nce3ut, riti ca
interlocutorul s! se 6nc.id! de9initivI
d) interlocutorul dema4o4 W dac! nu r!s3unde, se a3elea,! la o;ieciaHnu mi>ai r!s3uns
la 6ntre;areH sau Hde ce nu vrei s! r!s3undei cu DA sau &UQH)
Interviul cu mai muli invitai
$oderatorul lansea,! temele 4enerale i a3oi se a3elea,! la 3lanuri de ad5ncime ale
in9ormaiei) Adic! se a7un4e 4radat de la 4eneral la 3articular, de la Ht.e ;i4 3ictureH la
detalii)
Pentru detalii e ;ine s! e<iste 3rintre invitai un individ care s! tie mai multe des3re
su;iect)
Firul rou al interviului(
Adic! de unde 3orneti i unde vrei s! a7un4i, ce in9ormaie doreti s! desco3eri
3u;licului)
Folosirea in9ormaiei 6n mai multe 4enuri 7urnalistice(
> tirea la ;uletinul de tiriI
> relatarea 6n 3ro4rame 4en varia +altrnarea materialuli vor;it cu cel mu,ical/I
> re3orta7ul la emisiuni de actualit!i sau de de,;atere)
Structura de 3ro4ram a unui 3ost radio(
Construirea unei structuri se 9ace 6n 9uncie de(
> 3u;licI
> o;inuinele +3u;licului/ de ascultareI
> 3olitica 3ostului)
Du3! 6ndelun4i cercet!ri sociolo4ice, s>a a7uns la conclu,ia c! sin4ura 9orm! de 3ro4ram
care 3oate satis9ace toate cerinele este 3ro4ramul ori,ontal)
Pro4ramul ori,ontal( adic! 6n 9iecare ,i, la aceeai or!, aceeai emisiune sau aceeai
ru;ric!)
&umai aa se 3ot crea o;inuinele de ascultare, iar atenia +auditoriului/ 3oate 9i
9ocali,at! i cuanti9icat! 6n sonda7e)
Ore cu audien! mai ridicat! 3entru radio(
C D(BJ
@E @B
@D @Z
EE EB
'n cadrul unei structuri de 3ro4ram tre;uie s! e<iste un ec.ili;ru 6ntre materialul vor;it i
cel mu,ical de =J[ > =J[)
Folosirea in9ormaiei 6n mai multe 4enuri 7urnalistice
CO&CEPTE RADIO
Conce3tul de E$ISIU&E
Ascultarea radioului nu se 9ace su; 3resiunea telecomen,ii, radioul se ascult! un tim3 mai
6ndelun4at, dar cu o 9ocali,are mai sla;! a ateniei)
Ascultarea radioului este o activitate cone<!) Atenia este minim! 3entru c! este doar
auditiv!)
Preocu3area radio9onistului+a e9ului de 3ro4rame/ este crearea 3unctelor de atracie care
s! se identi9ice cu cerinele 3otenialului ascult!tor)
+sonda7 sociolo4ic ce misiuneQ c5ndQ coninut/
Identi9icarea ascult!torului cu un tronson orar i cu nite cerine s3eci9ice se 9ace 6n
9uncie de caracterul emisiunii) De e<em3lu( emisiune de actualit!i i mu,ic! +6n care
e<ist! in9ormaie mai mult sau mai 3uin 3relucrat!/ W ascult!torul dorete o in9ormare
ra3id!, 9!r! 3rea multe 3retenii)
W o emisiune ;un! este o emisiune ascultat!+cantitativ/I
W o emisiune ;un! este o emisiune du3! care ascult!torul a r!mas cu ceva+calitativ/)
Coce3tul de TRO&SO&
Atenia nu 3oate 9i meninut! 9oarte mult tim3 atenia scade du3! circa un minut, din
acest motiv s>au creat tronsoane orare, 6n care e<ist! mai 3uine 3uncte de atracieI
ra3ortul dintre materialul vor;it i cel mu,ical s>a modi9icat a7un45nd la DJ[ mu,ic! i
BJ[ vor;!) De aici a3are de3lasarea 4ru3elor de v5rst! i a interesului auditoriului)
Radioul 3u;lic este radioul 3entru cei interesai mai mult de vor;! i care aco3er! 3rin
3olitica 3ostului i alte cerine de ordin cultural sau educaional)
Radioul 3rivat este radioul 3entru cei care doresc mai mult! mu,ic!)
E$ISIU&I RADIO
Emisiunea radio re3re,int! un com3le<, o mi<tur! ec.ili;rat! de vor;! i mu,ic!, ce
tre;uie s! transmit! 3u;licului idei, o3inii noi, 6ntr>o 9orm! c5t mai 3l!cut!)
De,iderate( S3une 3u;licului lucruri 3e care acesta nu le tieG
Tine>l a3roa3e c5t mai mult tim3G
Fii credi;il i sincerG
Ti3uri de emisiuni(
emisiuni AariaI
emisiuni S3eciali,ate de cultur!, mu,ic!, divertisment, s3ort, actualit!i/I
emisiuni Tal0>s.o2I
3ro4rame $u,icale)
o Emisiuni AARIA
Procedeul const! 6n alternarea materialului vor;it cu cel mu,ical, su;iectele 9iind di9erite)
Se 3retea,! 6n intervalul orar +?/ @J @=I 6n acest interval orar, 3u;licul+3otenialul
ascult!tor/ este la munc! sau la alte activit!i W TU tre;uie sa mer4i s3re el, s! 6l atra4iG
Emisiunile Aaria tre;uie s! conin! i tiri, dar i concursuri cu 3remii atractive +un 4rad
mare de interactivitate/
o Emisiuni SPECIA#I*ATE 6n actualit!i
Ascult!torul vine s3re tine, 3entru c! are nevoie de in9ormaii)
Se 3retea,! 6n intervalul orar( +=/ C ZI
+@C/ @D @Z)
Structuri de emisiuni du3! interval orar(
Cele mai im3ortante in9ormaii de dimineaa sunt(
ORA
$ETEO
TIRI
REAISTA PRESEI
SPORT
SU%IECTU# *I#EI
Cele mai im3ortante in9ormaii de du3! mas! sunt(
TIRI#E
SU%IECTU# *I#EI+3e lar4/
$ETEO
SPORT
EAE&I$E&TE A&U&TATE PE&TRUA DOUA *I
o Emisiuni TA#M>SSOL
Sunt emisiunile 6n cadrul c!rora are loc de,;aterea unui eveniment sau a unui 9enomen de
actualitate) Sunt 3re,eni invitai din dou! ta;ere di9erite)
Ordinea emisiunii este reali,at! 9i,ic 3rin com3era7 , adic! se 3un 6n ordine toate
elementele ce com3un emisiunea res3ectiv!, at5t cele care in de vor;! sau mu,ic!, c5t i
cele de identi9icare a 3ostului)
Com3era7ul asi4ur! le4!tura dintre redactor i o3erator, care tie ce s! 3re4!teasc!)
Economia unei emisiuni 3e tronsoane orare
Tronson orar C ?( emisiune de 6nsoire cu caracter de actualitate)
Coninut( in9ormaie 3uin 3relucrat!, scurt! +concis!/, 9!r! 3retenii de anali,!)
Cele mai im3ortante re3ere ale emisiunii( ora, meteo, tra9ic, tiri, revista 3resei, s3ort,
.orosco3, 3o2er3la1)
Alte ru;rici ce 3ot 9i inserate 6n emisiunea de dimineaa i care se 3ot 3ro4rama i la alte
ore ale ,ilei sunt(
> calendarul ,ileiI
> ci9ra ,ileiI
> 3ersonalitatea ,ilei +9oarte 3e scurt, urm5nd ca 6ntre @@ @8 s! se detalie,e/I
> tirea ,ilei sau evenimentul ,ilei, cu c5teva in9ormaii 6n 3lus +e<em3lu 3remier! la
teatru undeQ c5t cost! ;iletele/I
> c5teva date 9inanciare +curs valutar/)
Ra3ortul dintre mu,ic! i vor;!(
'n 3rima or!, de la C la D, 3re,entatorul este mai im3licat, rolul s!u sc!,5nd odat! cu
a3ro3ierea orei Z)
#a 9iecare s9ert de or! tre;uie s! se 3etreac! ceva 6n emisiuneI se are 6n vedere creearea
o;inuinelor de ascultare, a 3unctelor de atenie)
$u,ica este aleas! 6n 9uncie de cate4oriile care ascult!) Ast9el(
> de la C la D ascult! radioul 6n 3rinci3al cei intre BJ>== de ani, cei care se 3re4!tesc
3entru o ,i de munc! i anumite cate4orii de 3ensionari de aceea se recomand! mu,ica
anilor NDJ NZJI
> de la D la D,BJ a3ar i alte cate4orii 3oteniale ascult!toare de radio, mai ales co3ii sau
tinerii care se 3re4!tesc de coal!+9acultate/) $u,ica aleas! este cea a nilor N?J i aa
numita mu,ic! de actualitate +ultimele .ituri/)
Pre,entatorul va alterna ritmurile i stilurile, iar 3onderea mu,icii auto.tone se va sta;ili
de c!tre directorul de 3ro4rame cu redactorul mu,ical) Se 9olosete 3la1listul)
'nce3utul emisiunii este 9oarte im3ortant( > se 9ace 3re,entarea celui de la micro9onI
> se 3re,int! c5teva re3ere orareI
> se 3re,int! c5teva momente de atracie ale
emisiunii +auto>3romotion/)
Fra,ele de la 6nce3ut nu tre;uie s! conin! ;analit!i, ele tre;uie s! 6l 9ac! s! r!m5n! 3e
9recvena res3ectiv!) 'n acest sco3, se 3oate a3ela la st!ri su9leteti(
Hce 4reu e s! dec.i,i oc.ii la sase dimineaa 3e noi ne 3utei asculta i cu oc.ii 6nc.ii
nimic nu se vede, totul se aude 3e =D,Z $., H)
E<em3le de 3re,entare 3re,entatorul 9olosete multe in9le<iuni ale vociiI starea lui
3si.ic! este 9oarte im3ortant! i de asemenea, tonusul, 3entru c! am;ele sunt
Ntransmisi;ileN)
Pe l5n4! in9ormaiile care sunt 9urni,ate, ascult!torul tre;uie s! simt! ;ucuria
3re,entatorului, ;ucuria re6nt5lnirii cu ascult!torii)
'n 3ro4ramele de diminea!, tre;uie 9olosite la ma<im i calit!i 3recum s3ontaneitatea i
naturaleea)
Tronson orar @@ @= emisiuni de ti3 ma4a,in +varia/
Coninut( in9ormaia r!m5ne concis!, dar a3ar alte 4enuri 7urnalistice, ca relatarea,
comentariul sau eseul)
&ici un material nu va de3!i trei minute, 3entru c! atenia este invers 3ro3orional! cu
activit!ile 3otenialului auditoriu( cu c5t activit!ile sunt mai intense, cu at5t a3ro3ierea
de radio este mai estom3at!)
Dac! la 3ro4ramele de dimineaa auditoriul este cel care vine s3re tine, 6n acest interval
TU, ca 3re,entator, tre;uie s! 9aci tot 3osi;ilul ca s! 6l atra4i)
:!selnia radioului 6n acest tronson orar este interactivitatea)
Interactivitatea nu m!soar! nea3!rat audiena, dar are calitatea de a 3ermite auditoriului
s! intervin!, s! 6i e<3rime o3iniile, nevoile, s! c5ti4e 3remii)
'n acest interval orar se 3ot re3eta anumite ru;rici, mai ales 3entru c! 3u;licul este di9erit,
6ns!, din nou, la 9iecare s9ert de or! tre;uie s! se 6nt5m3le ceva)
Tronson orar @= @D s3aiu mu,ical +cu dedicaii/I tim3 de odi.n!)
Tronson orar @D @Z emisiune de actualitate
Din nou, auditoriul este cel care se 6ndrea3t! s3re a3aratul de radio 3entru a a9la ce s>a
3etrecut 6n acea ,i) Pro4ramul este alc!tuit la 6nce3ut dintr>un ;uletin de tiri > 3e scurt
sau mai am3lu > urmat de re3orta7e 3e evenimentele ,ilei)
Du3! ora @Z, 4ru3ele de auditoriu 3entru radio se restr5n4I mai r!m5n 9ideli undelor
intelectualii care nu a4reea,! televi,orul i, s3re sear! sau noa3te, tinerii care doresc
alt9el de 3ro4rame)
Tronson EE EB emisiuni 6n 4eneral s3eciali,ate 3e mu,ic! +3e stiluri/( 3ro4ram
ori,ontal)
De e<em3lu( luni disco, mari roc0, miercuri 7a,,, 7oi mu,ic! am;iental!)))
Posi;il! structur! de 3ro4ram(
> C ? actualit!i i mu,ic!I
> ? @@ 3ro4ram mu,icalI
> @@ @= emisiune varia+4en ma4a,in/I
> @= @D 3ro4ram mu,icalI
> @D @Z actualit!i i mu,ic!I
> @Z @? 3ro4ram mu,icalI
> @? EJ emisiuni s3eciali,ate de cultur!I
> EJ EE emisiuni s3eciali,ate de mu,ic!I
> EE EB emisiuni ti3 tal0>s.o2I
> EB JB emisiuni midni4.t caller)
F! ce 9ac i alii, dar la alte oreG
F! ce nu 9ac aliiG
Caut! acele lucruri care te di9erenia,!G
AUDITORIU# DE RADIO
Cel mai credi;il auditoriu de radio este cel cu3rins 6ntre E8 i 8J de ani) $a7oritatea
3osturilor lu3t! 3entru a c5ti4a acest auditoriu)
E<ist! un auditoriu s3eci9ic 9iec!rui 3ost de radio care e 9oarte 4reu de cucerit de alt 3ost
de radio i care re3re,int! nucleul auditoriului acelui 3ost de radio) Acest auditoriu este
cel mai constant, 6ns! nu cel mai credi;il, deoarece se ;a,ea,! 9oarte mult 3e a9ectivitate,
iar ate3t!rile lui nu sunt 9oarte mari)
Credi;ilitatea nu se ;a,ea,! doar 3e a9ectivitate, c5t 3e veri9icarea 3ro3rie +3e 3ro3ria
3iele/ a in9ormaiilor au,ite la un 3ost de radio)
OR:A&I*AREA I&TER&F A U&UI POST DE RADIO
Cele trei ec.i3e care concur! la reali,area unui 3ro4ram sunt(
> 3re,entatorii +cele mai ;une voci/I
> re3orterii +s3eciali,ai 3e domenii 3entru a 3utea intra 6n ad5ncimea su;iectului, 9iecare
re3orter av5nd sta;ilit! o cate4orie de lucru/I
> ru;ricatorii +redactorii de ru;ric!/)
#a acestea trei se adau4! camera tirilor)
Fiecare emisiune are un 3roduc!tor, care 4irea,! toat! emisiunea, de la dialo4ul matinal
cu re3orterii, 35n! la 6ntocmirea sau 3a4inarea emisiunii)
Fiecare 3roduc!tor se 6nt5lnete cu editorul ,ilei, care 9ace 3a4inarea 6ntre4ului 3ro4ram
al ,ilei)
Redactorul mu,ical este cel care ale4e su3ortul sonor +mu,ica i ordinea 6n 3ro4ram a
acesteia 6n 9uncie de coninut i cate4oriile de ascult!tori de la anumite ore ale ,ilei/)
Din 3unct de vedere redacional, e<ist! dou! redacii(
> in9ormativ! +actualit!i i social>economic/I
> mu,ical divertisment cultural!)
Coninutul emisiunilor este sta;ilit 6n 9uncie de 3ro4ramul ori,ontal creat du3!
o;inuinele de ascultare)
T.in0 t.ere is a 3u;licG
:5ndete>te c! te adrese,i unui 3u;licG
$oral1 stron4G
"urnalistul tre;uie s! 3un! deasu3ra oamenilor 3erce3teleG
Imune to ever1da1 rutineG
Rutina ,ilnic! 3oate deveni o;ositoare, dar nu tre;uie s! 6l demorali,e,e 3e 7urnalistG
\\\\\\\\\\\\\\\\\
cli3a e in9inita sau deloc
t.e moment is eternal or not at all
%ac0 to to3


sickchild
"oined( @B Dec EJJ=
Posts( ?
(
Items
Posted( Tue A3r J8, EJJC 8(@? 3m Post su;7ect( lim;a7 7urnalistic in radio > ane<e
#I$%A" "UR&A#ISTIC '& RADIO
Titular curs( Cristian *oica
,oicascristian-.otmail)com
Te.noredactare( Andrei &icolae $i.ai
sic0c.ild-m12a1)com
A&EUE
Ane<a @
>>>>>>>>TIREA ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))) @
Ane<a E
>>>>>>>>RE#ATAREA )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))) E
Ane<a B
>>>>>>>>REPORTA"U# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))) B
CO&STRUIREA REPORTA"U#UI ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B
TIPURI DE REPORTA"E ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8
FEATURES Roia $ontan! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) C
Ane<a 8 >>>>>>>> I&TERAIU#
PROFI#E )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Z
Ane<a @ >>>>>>>> TIREA
E<em3lu de tire(
Su3ratitlu accident 9eroviar victime
Titlu accident 9eroviar cu victime l5n4! clu7
Sursa a4entia A sau cores3ondentul %
Ora @J(EE
Pe ruta Clu7>De7 a avut loc, 6n urm! cu o or!, un 4rav accident de tren, soldat cu ,ece
mori si cinci,eci de r!nii) ]sursa^
Trenul accelerat CB= +care circula 3e ruta))))))/ a intrat 6n coli,iune cu un mar9ar, 3rimele
va4oane ale acestuia 9iind com3let distruse)
Aina 3entru acest accident o 3oart! 3ersoana +numele 3ersoanei/, care a comutat 4reit
maca,ul A=)
Alt! cau,a a accidentului o re3re,int! 9urtul de ca;lu de semnali,are 3e o 3oriune de @
0m, intre)))) i))) ) Surse din cadrul re4ionalei CFR Clu7 au anunat c! tra9icul va 9i reluat
a;ia 3este trei ,ile +6n ce ,i/, la ora @=)
Alte in9ormaii des3re starea victimelor)
Alte in9ormaii utile des3re rute ocolitoare +eventual la aceelai 3re/)
Ane<a E >>>>>>>> RE#ATAREA
E<em3lu de 3lan al unei relat!ri
Trei minute de la Odor.eiul Secuiesc, de la mani9est!rile 3rile7uite de ,iua de @= martie,
,iua ma4.iarilor de 3retutindeni)
Ce tre;uie s! a3ar! acoloQ
C5nd a 6nce3utQ
Cine 3artici3!Q Sunt 3re,ente o9icialit!i din ca3ital! sau numai localeQ
Cine ine discursuriQ Ce idei s>au ve.iculatQ
Ce mani9est!ri s>au 6nt5m3latQ
'n ce lim;! s>a vor;itQ
Ane<a B >>>>>>>> REPORTA"U#
PRE*E&TARE(
Construirea re3orta7ului
Primele 9ra,e conin evenimentul 6n sineI de e<em3lu(
H#a Ocna $ure a i,;ucnit un con9lict 6ntre credincioii ortodoci i 4reco>catolici) 'n
seara ,ilei de B martie, cinci,eci de ortodoci au dat n!val! 6n ;iseric! i cu a7utorul
3oliiei au evacuat 3e credincioii 4reco>catolici)H
'n continuare se 9ace 3uin! istorie i a9l!m care este trecutul acestui loca de cult cine
l>a construit, c5ndI a cui a 9ost ;iserica i c5nd a 9ost con9iscat!)
Se va trece 6n cele ce urmea,! la intervievarea celor im3licai, 6n aceast! ordine(
@) 3reot 4reco>catolicI
E) 3reot ortodo<I
B) 3oliiaI
8) 3re9ectI
=) comisia de dialo4)
Finalul re3orta7ului 3oate aduce date statistice le4ate de alte ca,uri 6n care ;iserica 4reco>
catolic! a avut de su9erit de 3e urma ne3unerii 6n 3osesie)
'n 9inal se mai 3oate vor;i de ne3!sarea statului care este 3rinci3alul vinovat, 3entru c!
nu retrocedea,! ce a con9iscat 6n @?8Z)
Se 3oate 6nc.eia cu amintirea datei la care va avea loc 3rocesul 3entru sta;ilirea
3ro3riet!ii ;isericii 6n liti4iu)
Documentare
a) Cine a construit ;isericaQ
;) C5ndQ
c) Cu ce ;aniQ
d) Cui a a3arinut la 6nce3utQ
e) C5nd a 9ost con9iscat!Q
9) Prin ce le4eQ
4) Ce s>a 6nt5m3lat cu ;iserica de atunci i 35n! 6n 3re,entQ
.) cPm tratea,! dre3tul canonic acest con9lictQ di9erenele de dre3t canonic dintre
4reco>catolici i ortodoci)
i) cPm tratea,! dre3tul acest ca,, av5nd 6n vedere 9a3tul c! statul a con9iscat aceast!
;iseric!Q
7) Ce 6nseamn! dre3t de 9olosin!Q
0) Ce 6nseamn! dre3t de 3ro3rietateQ
P!rile im3licate 6n con9lict
'n re3orta7 tre;uie s! a3ar! o3iniile tutror 3!rilor im3licate 6n con9lict)
@) o3inia 3reoilor ortodo< i catolic)
E) o3inia 3oliiei, care a se3arat cele dou! 3!ri)
B) o3inia 3rimarului)
8) 3re9ectul)
=) 7urist +dre3 i dre3t canonic/)
C) comisia de dialo4 intercon9esional
> 6ntre;!ri 3entru 3reotul 4reco>catolic
a) cPm a +re/acionat la intrarea 6n ;iseric! a credincioilor ortodociQ
;) Erau acetia 6narmaiQ
c) Care a 9ost reacia 3reotului la 9a3tul c! 3oliia a 3artici3at al!turi de ortodoci la
evacuarea credincioilor 4reco>catoliciQ
d) S>au 9!cut stric!ciuni, s>au 9urat lucruri din ;iseric!, au 9ost atinse s9intele taineQ
> 6ntre;!ri 3entru 3reotul ortodo<
a) Ce act a stat la ;a,a intr!rii dumneavoastr! 6n ;iseric! i a evacu!rii credincioilor
4reco>catoliciQ
;) Orice imo;il a9lat 6n liti4iu 6n instan! nu 3oate 9i evacuatI tiai acest lucruQ Dac! da,
de ce ai intratQ
c) De ce ai c.emat 3olitiaQ
d) Cine va r!m5ne 6n ;iseric!Q Ce va 9ace cealalt! 3arteI unde 6i va ine slu7;eleQ
> 6ntre;!ri 3entru 3oliie
a) De ce ai intervenitQ
;) Din ordinul cui ai intervenitQ
c) &u tiai c! imo;ilul este 6n liti4iuQ
+6ntre;!rile a i c se 3ot inversa/
d) P5n! c5nd va r!m5ne 3oliia la 9aa loculuiQ
> 6ntre;!ri 3entru re3re,entatul statului 6n teritoriu, 3re9ectul
a) Ce va 9ace 3re9ectura 3entru a3lanarea con9lictuluiQ
;) cPm este a3!rat! 3ro3rietatea 6n 7udeul Al;a, dac! cultul 4reco>catolic are dou!
sentine de9initive de 3unere 6n 3osesie, iar tri;unalul din Al;a le 3une la 6ndoial! +nu le
ia 6n considerare/Q
c) Se 3oate s3une c! minoritatea reli4ioas! 4reco>catolic! este discriminat!Q
> 6ntre;!ri 3entru re3re,entanii comisiei de dialo4
a) ce e9ect va avea aceast! atitudine a credincioilor ortodoci 6n 3lan internaional, mai
ales a relaiilor dintre ;iserica ortodo<! i cea catolic!Q
TIPURI DE REPORTA"E(
Re3orta7ul de actualitate( PACMA:E
'n ca,ul anali,at se 3ot ale4e r!s3unsurile la 6ntre;!rile(
> 3reot 4reco>catolic cPm ai 6ncercat s! a3lanai con9lictul iscatQ
> 3reot ortodo< ce act ai avut 3entru a 3utea cere evacuareaQ
> 3oliia cine v>a dat ordin s! interveniiQI de ce ai acionat de 3artea ortodocilorQ
> 3re9ect cPm este res3ectat! 3ro3rietatea 6n 7udeul Al;aQ De ce nu ai intervenitQ
Re3orta7 FEATURES
E<em3lu( Dictatura sindicatelor din re4iile autonome duce la di9erite 9enomene)
S&CFR, care s>a 6m3!rit 6n cinci societ!i, are mari 3ierderi +circa B miliarde de lei 3e
lun!/, dar acord! 9acilit!i salariailor dois3re,ece c!l!torii 4ratuite 3entru mem;rii
S&CFR i 9amiliile acestora)
De 9iecare dat! c5nd sindicatele url! 3entru salarii mai mari, 4uvernul 4!sete HsoluiaH(
m!rete tari9ul la c!l!torii)
Ce se urm!rete de 9a3t cu acest re3orta7Q R!s3unsul la urm!toarele 6ntre;!ri(
> De ce a 9ost necesar! 6m3!rirea S&CFR 6n cinci societ!iQ
> cPm 3oate acorda o societate cu 3ierderi avanta7e salariailorQ Cine 3ermite acest lucruQ
> C5t cost! aceste avanta7e i c5t din 3ierderile societ!ii s>ar 3utea aco3eri 9!r! a se mai
acorda aceste avanta7eQ
> P5n! c5nd se vor mai ma7ora tari9ele la CFR c!l!toriQ
> $a7orarea de tari9e creea,! in9laie) &u sunt re4iile cele care creea,! arti9icial in9laiaQ
> C.iar este statul la c.eremul sindicatelorQ
> Ce ar tre;ui s! 9ac! ca s! sca3e de aceast! 3resiune social!, care este 35n! la urm!
una in9laionist!Q
> Care este suma cu care statul su;venionea,! CFR c!l!toriQ Din ce ;aniQ De la ;u4etQ
> Este CFR c!l!tori renta;ilQ
> Este acesta un He<em3luH i 3entru alte societ!i de a 9ace la 9el +de a creea 3resiuni
asu3ra statului/Q
Se urm!rete e<3licarea 9enomenului i im3licaiile asu3ra omului i a economiei)
Se caut! soluii reale W 6ntre;area cea mai im3ortant! 9iind( e<ist! voin! de a redresa
sistemulQ tiind 9iind 9a3tul c! dac! nu se va redresa acum, ansele de a o 9ace mai
t5r,iu sunt 9oarte miciG
FEATURES
Roia $ontan!
E<3unerea su;iectului > cel mai im3ortant ,!c!m5nt de aur din Rom5nia va intra 6n
e<3loatare 3este +c5tQ/ tim3)
E<3unerea dilemei > 6n ,on! se a9l! EJJ de 9amilii care tre;uie evacuate +3entru 6nce>
3erea lucr!rilor)
E<3unerea con9lictului > acele 9amilii nu doresc s! 6i 3!r!seasc! casele )
P!rile im3licate(
> 9irma rom5no>canadian!I
> localnicii care se 6m3otrivescI
> localnicii care sunt de acord)
Alte o3inii(
> s3ecialiti ecolo4i+3oluarea a3ei, a mediului 6n 4eneral/I
> s3ecialiti 4eolo4i+,!c!m5nt ;o4at/I
> s3ecialiti ar.eolo4i+6n ,on! e<ist! vesti4ii antice care vor tre;ui mutate
sau sunt 6n 3ericol de a se distru4e/)
Ar4umentele 9iec!rei 3!ri(
s!tenii +!rani/ aici au 4os3od!rii, nimeni nu le 4arantea,! c! vor 3rimi ;ani 3entru
noile case i 3!m5nt la 9el de ;un 3entru a4ricultur!)
'ntre;!ri, c.estiuni de atins (
> De ce nu ai 3leca din ,on!Q
> Dac! v>ar da cas! i teren altundeva, ai 3lecaQ
> 3entru 3rimar( Dac! va iei cu scandal, dumneavoastr! ce vei 9aceQ
9irma i oamenii care vor lucra la acea 9irm! se creea,! locuri de munc! ;ine 3l!tite i
se revitali,ea,! i alte industrii 3e ori,ontal! )
'ntre;!ri, c.estiuni de atins( > 3entru mana4erul 9irmei(
> ce vei 9ace cu cele EJJ de 9amiliiQ #e vei asi4ura cas! i 3!m5nt 6n alt! 3arteQ UndeQ
6n ce comun!Q Cam ce 3rimar a 9ost de acord s! dea 3!m5nt la EJJ de 9amiliiQG
> Din 3unct de vedere ecolo4ic, care vor 9i consecinele 3e termen lun4Q Ai 9!cut vre>un
studiuQ
Ar.eolo4ii 6ntre;!ri( c5t de valoroase sunt vesti4iile de la Roia $ontan!Q Ar 3utea
ele 9i conservate altundevaQ
Conclu,ii(
'n ca,ul acestei 3ro;leme e vor;a 6n esen! de ar4umentele economice contra
ar4umentelot umane) Ast9el, 6ntre;!rile la care ar tre;ui s! r!s3und! acest re3orta7 sunt
urm!toarele(
> 3ro4res, dar nu cu orice 3re W cam c5t mai valorea,! omul ast!,iQ
W cam c5t mai valorea,! mediul 3entru noiQ
> &ATURA, c5t va avea de su9eritQ
> Aiitorul la Roia $ontan! e cu noi locuri de munc!( ma7oritatea asta vreaI minoritatea
tre;uie s! se 3lece +i s! 3lece/ aceasta este li;ertatea 4arantat! de democraieQ Asta
este democraiaQ

S-ar putea să vă placă și