Sunteți pe pagina 1din 12

MATEMATIC APLICAT

OPIONAL
clasa aVIII-a B
DURATA : 1 AN
2012-2013

Prof.Camelia Rdulescu

ARGUMENT IN ALEGEREA OPTIONALULUI

MOTTO: Nu exista nici un domeniu al matematicii ,
oricat de abstract ar fi el ,
care sa nu se dovedeasca candva aplicabil la fenomenele lumii reale

Nikolai Lobacevski


Apariia acestui opional rezid din
nevoia elevilor de a-i apropia disciplina
numit Matematic pe ci mult mai plcute
i mai accesibile lor . Studiind diferite
adevruri matematice, dar prezentate sub
forma unor aplicaii directe din viaa
cotidian , putem s atingem mult mai uor
obiectivele cadru ale acestei discipline .
Avantajul major este ocazia oferita elevilor prin parcurgerea acestui optional d
e a descoperi conexiuni intre matematica si o varietate de domenii ,
lucru care conduce la o intelegere unitara a lumii inconjuratoare.
Prin intermediul acestui opional se demonstreaz mai elocvent caracterul aplicativ al
noiunilor de teorie matematic studiate .
Pe parcursul orelor de matematic aplicat se poate lesne urmri:
- cultivarea deprinderii cu munca independent ;
- ncurajarea elevilor ,prin stimularea ncrederii n forele proprii , n privina
creativitii i spontaneitii;
- formarea unei gndiri logice i flexibile ;
- stimularea capacitii elevilor de a se exprima, n limbaj matematic, liber i
coerent ;
- depistarea unor carene n nsuirea unor noiuni teoretice studiate ;
- creterea motivaiei elevilor pentru studierea matematicii n general .
Matematica aplicat poate constitui un instrument eficace n vederea petrecerii
timpului liber ntr-un mod plcut i constructiv .

I.OBIECTIVE CADRU

1. Cunoastera si intelegerea conceptelor ,
a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii.
2.
Dezvoltarea capacitatii de a realiza generalizari si aplicari ale cunostintelor matem
atice in diverse domenii.
3.Dezvoltarea capacitatii de a comunica , utilizand limbajul matematic.
4.
Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in d
omenii diferite.
II.OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Cunoastera si intelegerea conceptelor ,
a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii.
OBIECTIVE DE REFERINTA Exemple de ACTIV. DE INVATARE
1.1.sa efectueze transformari dintr-
un sistem de numeratie in altul
exercitii de transformare
1.2.sa aplice in contexte variate
mediile
probleme practice cu valori medii
1.3. sa foloseasca corect notiunile de
valori medii , procente , distanta ,
exercitii si probleme de chimie ,
fizica , economie ,
timp , viteza , simetrie , racordari ,
perimetru , arie , concentratie , titlu ,
aliaj , etc
statistica in care aplica notiuni
matematice
2
Dezvoltarea capacitatii de a realiza generalizari si aplicari ale cunostintelor matem
atice in diverse domenii.
OBIECTIVE DE REFERINTA Exemple de ACTIV. DE INVATARE
2.1.sa realizeze interdependentele
dintre matematica si alte stiinte
probleme
variate prin care se realizeaza conexiu
nile
2.2.sa aplice cunostintele
matematice in rezolvarea
problemelor de fizica , chimie ,
agricultura , economie ,
arhitectura probleme cu aliaje , timp , distanta ,
viteza ,etc
3.Dezvoltarea capacitatii de a comunica , utilizand limbajul matematic.
OBIECTIVE DE REFERIN
TA Exemple de ACTIV. DE INVATARE
3.1.sa discute in cadrul unui
grup despre aplicabilitatea
unor notiuni matematice
precum si despre avantajele
sau dezavantajele
utilizarii unei metode de
rezolvare.
discutii frontale pe marginea unui subiect stud
iat
rezolvari de probleme care admit mai multe s
olutii
3.2.sa-si expuna
cunostintele referitoare la lecturi
aplicabilitatea
matematicii folosind un li
mbaj adecvat.
3.3.sa-si
dezvolte capacitatea de a
selecta informatii si de a
rezolva o problema.
exercitii de identificare in literatura pentru co
pii a unor enunturi/mesaje ce pot constitui su
port in alcatuirea unor texte matematice
4.
Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in d
omenii diferite.
OBIECTIVE DE REFERINTA
Exemple de ACTIV. DE
INVATARE
4.1.sa observe si sa inteleaga faptul ca viata ne ofe
ra numeroase situatii problema de rezolvat
dialoguri ,
redactarea unor texte
pentru a evidentia car
acterul aplicativ al ma
tematicii ,
nevoia de matematic
a
4.2.sa manifeste interes pentru analiza si rezolvare
a unor probleme practice
probleme practice car
e stimuleaza creativita
tea
4.3.sa constate ca exista o legatura stransa intre a
ntrenamentul de a rezolva probleme practice si ca
pacitatea de a depasi cu succes problemele vietii
aplicarea
unor teste de intelige
nta si aptitudini

III.CONTINUTURI ALE INVATARII
1.Sisteme de numeratie.
2.Valorii medii.
3.Aplicatii ale procentelor in probleme economice , financiare .
4.Amestecuri si aliaje .
5.Planurile si hartile .
6.Reprezentarea grafica a datelor.
7.Armonioase legaturi intre timp , distanta , viteza.
8.Jocurile de acoperiri :aplicatii ale geometriei plane .
9.Simetria ca simbol .
10.Masuratori si calcule pe teren.
11.Racordari .
12.Aplicatii ale matematicii in agricultura .
13.Probleme de matematica aplicata destinate pregatirii concursului Cangurul
matematic.
IV.MODALITATI DE EVALUARE
1.probe scrise;
2.probe orale ( frontal , individual);
3.autoevaluarea;
4.observarea sistematica a elevilor.


V.INSTRUMENTE DE EVALUARE
1.teste scrise;
2.verificare orala;
3.tehnici de autoevaluare;
4.portofoliul.


VI.BIBLIOGRAFIE
1.Matematica aplicata , Ioan Dancila , ed. Bogdana;
2.www.didactic.ro;
3.Matematica distractiva pentru pregatirea concursului Cangurul , ed. Sigma;
4.Aparitii editoriale de specialitate.
VII.PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEM. I
UNITATI DE
CONTINUT TEMA LECTIEI
NR.
ORE SAPT.
1.Despre matematica
Potentialitatea interdisciplinara
a matematicii.
Scurta istorie a matematicii. 1 S1
2.Sisteme de numeratie
Sisteme de numeratie.Baze de
numeratie.
2 S2,S3 Transformari.Exercitii.
3.Valori medii
in viata de toate zilele
Aplicatii ale mediei aritmetice
2 S4,S5
Aplicatii ale mediei aritmetice
ponderate.
4.Aplicatii ale procentelor
Remiza.Rabat.Comision.Impozit.
3 S6-S8
Dobanda.
Probleme aplicative.
Lecturi:* Sistemul Braille.
* Este justificata dobanda? 1 S9SEM. II
UNITATI DE
CONTINUT TEMA LECTIEI
NR.
OR
E SAPT.
1.Reprezentarea
Scara.Determinarea unei scari,. 2 S1 , S2
Recapitulare.
Test de evaluare. 1 S10
5.Amestecuri si aliaje
Amestecuri si aliaje.
2 S11,S12 Concentratia unei solutii
Lectura: Amestecurile ne insotesc viata
Probleme.
Autoevaluare
1 S13
6.Probleme
aplicative pentru
pregatirea
concursului
Cangurul
Cangurul 2012-rezolvari de
subiecte 1 S14

grafica a datelor Exercitii.
2.Probleme
aplicative pentru
pregatirea
concursului
Cangurul Cangurul 2012-rezolvari de subiecte. 2 S3 , S4
3.Armonioase
legaturi intre ti
mp , distanta si
viteza
Timp-distanta-viteza.
2 S5,S6 Lectura.Probleme aplicative.
4.O aplicatie a
geometriei plane:
jocurile de
acoperiri
Jocuri de acoperiri.
2 S7,S8 Aplicatii.
5.Simetrie.
Axe de simetrie.Centru de simetrie.
Aplicatii 2
S9,
S10
Test de evaluare 1 S11
6.Masuratori
si calcule de teren
Masuratori folosind proprietatile
triunghiurilor
2
S12,S1
3
Masuratori folosind
congruenta si asemanareatriunghiur
ilor
7.Racordari.
Proprietati.Elementele unei
racordari.Constructii cu rigla si
compasul.
3
S14-
S16
Racordarea a doua cercuri.
Probleme.
Evaluare portofolii 1 S17
8.Aplicatii in
agricultura Problemele gospodarului. 2
S18,
S19
Recapitulare finala 2
S20-
S21

S-ar putea să vă placă și