Sunteți pe pagina 1din 26

1

Cuprins
Definii urmtoarele noiuni: impozit, tax, contribuie.............................................................................................................. 2
Definii urmtoarele noiuni: sistem bugetar, consolidare bugetar, buget general consolidat. .............................................. 2
3. Continutul si structura bugetului de stat .................................................................................................................................. 2
4. CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETELOR LOCALE ................................................................................................. 3
5. Continutul si structura bugetului asigurarilor sociale de stat ................................................................................................. 3
6 Continutul si structura bug asig sociale de sanatate ................................................................................................................. 3
7. Descriei principiul echilibrului i cel al solidaritii ce stau la baza bugetelor locale .......................................................... 3
8. Descriei principiul autonomiei locale financiare, principiul proporionalitii i principiul consultrii
ntlnite n procesul bugetar la nivel local.
.......................................................................................................................................................................................................... 4
9. Prezentai mecanismul cotelor i sumelor defalcate utilizat pentru echilibrarea bugetelor locale conform LFLP. ........... 4
10. Elaborai i comentai fluxul informaional aferent calendarului bugetar determinat de elaborarea i aprobarea
proiectului bugetului de stat .......................................................................................................................................................... 4
11. Elaborai i comentai fluxul informaional aferent calendarului bugetar determinat de elaborarea i aprobarea
proiectelor bugetelor locale (conform LFPL). .............................................................................................................................. 5
12. Definiti notiunea de ordonatori de credite bugetare si prezentati structura si raspunderile acestora .............................. 5
13. Descriei fundamentarea proiectelor de bugete publice ca prim faz a elaborrii proiectelor de bugete publice ......... 6
14. Descriei lucrrile pregtitoare (centralizarea datelor) ca faz ( a II-a) a elaborrii proiectelor de bugete publice. ....... 7
15. Implicri instituionale n elaborarea proiectelor bugetelor publice .................................................................................... 7
16. Descriei aprobarea proiectelor bugetelor publice ca etap a procesului bugetar ............................................................. 7
17. Descriei execuia veniturilor bugetare ................................................................................................................................... 8
18. Descriei execuia cheltuielilor bugetare ................................................................................................................................. 8
19. Prezentati succinct cerinele clasificaiei bugetare ................................................................................................................. 9
20. Prezentai i exemplificai subdiviziunile clasificaiei bugetare ............................................................................................ 9
21. Exprimri i interpretri ale fiscalitii/ratei fiscalitii ........................................................................................................ 9
22. Asezarea i perceperea impozitului pe veniturile din salarii la agenii economici ............................................................. 10
23.Asezarea i perceperea impozitului profit la agenii economici ........................................................................................... 10
24. Asezarea i perceperea taxei pe valoarea adugat la agenii economici ................................................................... 11
25. Asezarea i perceperea taxelor vamale si accizelor la agenii economici ................................................................... 13
26Asezarea i perceperea impozitelor locale la agenii economici ............................................................................................ 15
27. Asezarea i perceperea contribuiilor sociale la agenii economici ............................................................................. 17
28. Fundamentarea cheltuielilor de personal la instituiile publice .......................................................................................... 18
29. Fundamentarea cheltuielilor materiale la instituiile publice ............................................................................................. 19
30. Finanarea instituiilor din nvmnt................................................................................................................................. 21
31. Finanarea instituiilor sanitare ............................................................................................................................................. 22
32. Finanarea instituiilor din bugetele locale ........................................................................................................................... 23
33 Constatarea materiei impozabile ............................................................................................................................................ 23
34 Titlurile de crean fiscal i contestarea lor ......................................................................................................................... 24
35 Modificarea obligaiilor bugetare ........................................................................................................................................... 25
36 Modaliti speciale de stingere a obligaiilor fiscale .............................................................................................................. 26
2

37 Executarea silita a creantelor bugetare .................................................................................................................................. 26


Definii urmtoarele noiuni: impozit, tax, contribuie.
tax suma pltit de o persoan fizic sau juridic, de regul, pentru serviciile prestate acesteia de ctre un
operator economic, o instituie public ori un serviciu public
impozit prelevarea obligatorie, fr contraprestaie imediat, direct i nerambursabil, pentru satisfacerea
necesitilor de interes general
contribuie prelevarea obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor fizice i juridice, cu sau fr posibilitatea
obinerii unei contraprestaii
Definii urmtoarele noiuni: sistem bugetar, consolidare bugetar, buget general consolidat.
Sistem Bugetar Ansamblul (totalitatea) relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului
national, relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la dispozitia statului,
precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul satisfacerii de interese generale ale societatii ori
colectivitatilor publice.
Bugetul general consolidat = ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate
pentru a forma un intreg.
ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar agregate i consolidate pentru a forma un ntreg: bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unitilor administrativ-
teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituiilor publice autonome, bugetele instituiilor publice
finanate integral sau parial din bugetul de stat, din bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor
speciale, dup caz, bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite
din credite externe contractate sau garantate de stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din
fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum i al altor entiti finanate n proporie de peste
50% din fonduri publice stabilite potrivit normelor europene
Consolidare operaiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre dou bugete componente ale bugetului
general consolidat, n vederea evitrii dublei evidenieri a acestora
3. Continutul si structura bugetului de stat
Bugetul de stat exprima relatii economice banesti ce apar in procesul repartitiei venitului national cu prilejul
constituirii si repartizarii unui fond centralizat cu adresare generala la si de la dispozitia statului, in scopul
satisfacerii unor interese de ordin national.
Ca balanta financiara, bugetul de stat cuprinde o diversitate pronuntata de venituri si de cheltuieli la care sunt
implicate toate categoriile de contribuabili si respectiv de consumatori de fonduri bugetare, precum ordonatorii de
credite bugetare, din diverse domenii de activitate.
Structural, la venituri, bugetul de stat cuprinde o diversitate prinuntata de surse de formare si categorii de indicatori.
Platitorii acestora sunt persoane juridice (ag economici si institutii publice) si persoane fizice(indeosebi salariati).
Veniturile reprezentative, ca pondere sunt :impozitul pe salarii, impozitul pe profit, taxa asupra valorii adaugate,
taxele vamale si accizele, care detin intre 80% si 90% din total, raportare la mai multe perioade de gestiune
bugetara. La cheltuieli se remarca aceeasi diversitate de indicatori prin regasirea lor in ramuri si domenii de
activitate din cele mai diverse (invatamant, sanatate, cultura, justitie, aparare, cercetare stiintifica, economie, ordine
publica etc). Cu caracter exclusiv, numai in bugetul de stat apar la cheltuieli :apararea si siguranta nationala, justitia,
datoria publica, cercetare stiintifica.
3

4. CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETELOR LOCALE
Bugetele locale reflecta relatii economice banesti care apar in procesul repartitiei venitului national cu prilejul
constituirii si repartizarii de fonduri centralizate cu adresare generala la si de la dispozitia unitatilor administrativ-
teritoriale, in scopul satisfacerii unor interese ale colectivitatilor publice locale.
Bugetele locale cuprind atat venituri, cat si cheltuieli. Ambele categorii de indicatori se gasesc intr-o structura
diversa. Veniturile din bugetele locale se afla intr-o situatie particulara, prin comparatie cu celelalte componente ale
sistemului. Astfel, o prima parte a acestora o constituie veniturile proprii reprezentate de impozite si taxe locale
(impozit pe cladiri, impozit pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport etc) care detin in medie, pe total,
bugetele locale intre 30-40% din totalul de venituri ale acestora prin raportare la mai multe perioade de gestiune
bugetara. Diferenta pentru completare, pana la concurenta marimii cheltuielilor o reprezinta veniturile de echilibrare
ce provin din bugetul de stat realizate in teritoriu.
Competentele mai mari, in materie de cheltuieli la bugetele locale, sunt determinate si de nevoia de implicare a
autoritatilor la acest nivel pentru a actiona in interesul localitatilor si cetatenilor pe domeniile mentionate, in sensul
dezvoltarii si sustinerii bazei tehnico-materiale a institutiilor implicate in educatie, cultura, asistenta. Structural,
cheltuielile din bugetele locale se refera la actiuni social-culturale, de gospodarire comunala, administratie publica,
ordine publica.
5. Continutul si structura bugetului asigurarilor sociale de stat
Bug. Asigurarilor sociale de stat exprima relatii economice banesti ce apar in procesul repartitiei venitului national
cu prilejul constituirii si repartizarii unui fond specific centralizat la si de la dispozitia statului, in scopul satisfacerii
unor interese generale ale populatiei aflata intr-o anumita structura socio-demografica.
Specificitatea fondului la dispozitia statului este data, pe langa modul de constituire centralizata si de repartizare
descentralizata pe destinatii, potrivit cu anumite situatii in care se gasesc anumite categorii ale populatiei (depasirea
unei limite de varsta, afectiuni ale sanatatii, stari de handicap, somaj, venituri reduse, absenta locuintelor etc)
Bug asigurarilor sociale de stat inregistreaza la venituri o structura relativ simpla, cu surse reduse, unde
reprezentativi ca indicatori sunt: contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru constituirea
fondului de ajutor de somaj, platite de angajatori si de angajati. La cheltuieli, indicatorii apar intr-o structura mai
diversificata si totusi limitata la semnificatia acestui buget. Aici, reprezentative ca pondere sunt cheltuielile privind
pensiile (pentru limita de varsta, pentru boala, pentru urmasi), urmate de cele privind protectia sociala, cu accent pe
starea de somaj.
6 Continutul si structura bug asig sociale de sanatate
Bug asigurarilor sociale de sanatate exprima relatii economice sub forma baneasca rezultate din repartitia VN, cu
prilejul constituirii centralizate si repartizarii descentralizate a unui fond specific, la si de la dispozitia unei institutii
specializate a statului in scopul satisfacerii unor necesitati de sanatate manifestate la populatie.
Bugetul asig sociale de sanatate se constituie si ca balanta financiar-operativa, reflectand atat veniturile, cat si
cheltuielile. La venituri, reprezentative sunt cele doua contributii specifice (cu aceeasi denumire), platite de angajati,
respectiv de angajatori. La cheltuieli, situatia este mai complexa prin prisma concretizarii si definirii lor, chiar daca
prin raportare la indicatori, acestia pot fi usor individualizati tinand de ceea ce se intampla in institutiile sanitare ca
activitati si actiuni. Inscrierea cheltuielilor, atat in bugetul specific, cat si in bugetele de venituri si cheltuieli ale
institutiilor sanitare, se face pe baza unor contracte cadru de prestari de servicii medicale incheiate intre institutia
specializata in gestiunea asigurarilor de sanatate (Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate) si institutiile existente
in sistemul sanatatii (care beneficiaza de fonduri banesti, potrivit cu anumite destinatii, si din bugetul de stat prin
intermediul Ministerului Sanatatii)
7. Descriei principiul echilibrului i cel al solidaritii ce stau la baza bugetelor locale
Principiul echilibrului- Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv
excedentul anilor precedeni
Principiul solidaritii
(1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitilor administrativ-teritoriale, precum i a
persoanelor fizice aflate n situaie de extrem dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerv bugetar
constituit n bugetul local.
(2) Din fondul de rezerv bugetar constituit n bugetul local consiliile locale, judeene sau Consiliul General al
Municipiului Bucureti, dup caz, pot aproba acordarea de ajutoare ctre unitile administrativ-teritoriale aflate n
4

situaii de extrem dificultate, la cererea public a primarilor acestor uniti administrativ-teritoriale sau din proprie
iniiativ
8 Descriei principiul autonomiei locale financiare, principiul proporionalitii i principiul
consultrii ntlnite n procesul bugetar la nivel local.

Principiul autonomiei locale financiare- (1) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare
suficiente, pe care autoritile administraiei publice locale le pot utiliza n exercitarea atribuiilor lor, pe baza i n
limitele prevzute de lege.
(2) Autoritile administraiei publice locale au competena stabilirii nivelurilor impozitelor i taxelor locale, n
condiiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie s afecteze aplicarea politicilor
bugetare ale autoritilor administraiei publice locale n domeniul lor de competen.
(4) Sumele defalcate cu destinaie special se utilizeaz de ctre autoritile administraiei publice locale n
conformitate cu prevederile legale
Principiul proporionalitii -Resursele financiare ale unitilor administrativ-teritoriale trebuie s fie
proporionale cu responsabilitile autoritilor administraiei publice locale stabilite prin lege
Principiul consultrii -Autoritile administraiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie s
fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat ctre bugetele locale

9. Prezentai mecanismul cotelor i sumelor defalcate utilizat pentru echilibrarea bugetelor locale conform
LFLP.
Pentru finanarea cheltuielilor publice prevzute la art. 6, precum i pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitilor
administrativ- teritoriale, prin legea bugetului de stat se aprob sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, cu destinaie special i, respectiv,pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi repartizate pe judee. Din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale o cot de 27% se aloc bugetului propriu al
judeului iar diferena se repartizeaz pentru bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor. Pentru
repartizarea sumelor conform criteriilor, consiliul judeean are obligaia ca, n termen de 5 zile de la publicarea legii
bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, s solicite n scris tuturor unitilor administrativ-teritoriale din
cadrul judeului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, precum i pentru
susinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinerea proiectelor de infrastructur care necesit
cofinanare local. Pentru municipiul Bucureti se aloc o cot de 25% pentru bugetul local al municipiului
Bucureti, iar diferena se repartizeaz pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureti. Nerespectarea
prevederilor atrage nulitatea absolut a deciziilor directorilor direciilor generale ale finanelor publice i a
hotrrilor adoptate de consiliile judeene, respectiv a hotrrilor Consiliului General al Municipiului Bucureti,
pentru repartizarea sumelor i a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, urmnd s se emit o nou decizie, respectiv o nou hotrre, n termen de 5 zile lucrtoare de la
data anulrii acestora. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau
a oricrei alte persoane interesate.

10. Elaborai i comentai fluxul informaional aferent calendarului bugetar determinat de elaborarea i aprobarea
proiectului bugetului de stat
Ministerul Finanelor Publice va nainta Guvernului, pn la data de 31 iulie a fiecrui an, limitele de cheltuieli
pentru anul bugetar urmtor, precum i estimrile pentru urmtorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de
credite.
(1) Ministrul finanelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pn la data de 1 august a fiecrui
an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza cruia vor fi ntocmite proiectele de buget,
metodologiile de elaborare a acestora, precum i limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.
(2) Limitele de cheltuieli aprobate i stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi
redimensionate de ctre Ministerul Finanelor Publice, pe baza prognozelor de toamn ale Comisiei Naionale de
Prognoz sau n cazul modificrii ulterioare a legislaiei din domeniu, n funcie de specificul ordonatorului principal
de credite, cu informarea Guvernului.
1) Ordonatorii principali de credite au obligaia ca, pn la data de 1 septembrie a fiecrui an, s depun la
Ministerul Finanelor Publice propunerile pentru proiectul de buget i anexele la acesta, pentru anul bugetar urmtor,
5

cu ncadrarea n limitele de cheltuieli i estimrile pentru urmtorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, nsoite de
documentaii i fundamentri detaliate.
(2) Camera Deputailor i Senatul, cu consultarea Guvernului, i aprob bugetele proprii i le nainteaz Guvernului
n vederea includerii lor n proiectul bugetului de stat.
(3) Autoritile administraiei publice locale au aceeai obligaie pentru propunerile de transferuri consolidate i de
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(4) n situaia n care ordonatorii principali de credite nu i aliniaz propunerea de buget la strategia fiscal-bugetar
i metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanelor Publice va proceda n
conformitate cu dispoziiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.
(5) Proiectele de buget i anexele la acesta, refcute, se depun la Ministerul Finanelor Publice, pn la data de 15
septembrie a fiecrui an
11. Elaborai i comentai fluxul informaional aferent calendarului bugetar determinat de
elaborarea i aprobarea proiectelor bugetelor locale (conform LFPL).

1) Ministerul Finantelor Publice transmite Directiilor Generale ale Finantelor Publice, consiliilor judetene si Consiliului
Genearal al Municipiului Bucuresti o scrisoare cadru.
2) 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai
altor bugete
transmit autoritilor administraiei publice locale sumele aferente.
3) -ordonatorii principali de credite elaboreaz i depun la direciile generale ale finanelor publice proiectele bugetelor locale
echilibrate i anexele la acestea
4) -direciile generale ale finanelor publice transmit proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeului i municipiului
Bucureti Ia Ministerul Finanelor Publice
5) Ministerul Finanelor Publice transmite direciilor generale ale finanelor publice sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat i transferurile consolidate, aprobate prin legea bugetului de stat.
6) Direciile generale ale finanelor publice repartizeaz pe uniti administrativ - teritoriale sumele defalcate, precum i
transferurile consolidate.
7) Ordonatorii principali de credite definitiveaz proiectul bugetului local.
8) -Proiectul bugetului local, nsoit de raportul ordonatorului principal de credite este supus aprobrii autoritilor deliberative
de ctre ordonatorii principali de credite
9) maximum 10 zile de la data supunerii spre probare, autoritile deliberative se pronun asupra contestaiilor i adopt
proiectul bugetului local. Proiectele de buget se aprob de autoritile deliberative n termen de maximum 45 de zile de la
data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
10) -Ordonatorii principali de credite transmit direciilor generale ale finanelor publice bugetele locale aprobate n termen de 15
zile de la
aprobarea acestora
11) -Direciile generale ale finanelor publice, n termen de 10 zile, ntocmesc i transmit Ministerului Finanelor Publice
bugetele pe
ansamblul fiecrui jude, respectiv al municipiului Bucureti

12. Definiti notiunea de ordonatori de credite bugetare si prezentati structura si raspunderile acestora
Ordonatorii de credite bugetare sunt conducatorii institutiilor si unitatilor care folosesc mijloace banesti din bugetele
publice, cu titlul de credite bugetare, in vederea acoperirii cheltuielilor aprobate prin bugetele lor de venituri si
cheltuieli (in conditiile existentei unor autorizatii legale in acest sens)
Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei
publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome. Ei pot delega
aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul
de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.
Ordonatorii princ de credite bug repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru institutiile
ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatorii secundari sau tertiari de credite bugetare, in raport cu
sarcinile acestora, potrivit legii, pe cand ordonatorii secundari de credite bugetare repartizeaza creditele bugetare
aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele intitutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt
6

ordinatori tertiari de credite in raport cu prevederile din bugetele aprobate in conditiile stabilite prin dispozitiile
legale.
Ordonatorii de credite bugetare au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor
si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor respective si cu respectarea
dispozitiilor legale.
Raspunderile ordonatorilor de credite bugetare:
1. angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor de angajament i creditelor bugetare
repartizate i aprobate;
2. realizarea veniturilor;
3. angajarea i utilizarea cheltuielilor n limita creditelor de angajament i creditelor bugetare pe baza bunei
gestiuni financiare;
4. integritatea bunurilor ncredinate instituiei pe care o conduc;
5. organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra situaiei
patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare;
6. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de lucrri de
investiii publice;
7. organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora;
8. organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale.

13. Descriei fundamentarea proiectelor de bugete publice ca prim faz a elaborrii proiectelor de bugete
publice


Implicarea in elaborarea proiectelor de bugete publice este conceputa unitar ca metodologie de pe pozitia institutiilor
statului stabilite prin. In acest sens, Guvernul desemneaza Ministerul Finantelor Publice cu raspunderea elaborarii
unor norme unitare privind sectorul bugetar, respectiv cu referire la fundamentarea indicatorilor de venituri si de
cheltuieli.
Atat proiectele de legi bugetare anuale, cat si bugetele propriu-zise, cuprinzand structural venituri si cheltuieli au la
baza urmatoarele:
-Prognoze ale indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar de referinta plus pentru inca trei ani
urmatori acestuia
-Politici fiscale si bugetare
- Prevederile memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de intelegere sau ale altor acorduri
internationale cu organisme si institutii financiare internationale
- Politici si strategii sectoriale, ale prioritatilor stabilite in formarea propunerilor de buget, prezentate ordonatorilor
principali de credite bugetare
-Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite bugetare.
- Programele intocmite de ordonatorii principali de credite bugetare in scopul finantarii unor actiuni sau a
ansamblului de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise, indicatori de rezultate si de eficienta (programele
sunt insotite de estimarea anuala a performantelor lor, care trebuie sa precizeze actiunile, costurile asocitae,
obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror
selectare este justificata.
- Propuneri de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si transferuri consolidabile pentru
autoritatile administratiei publice locale
-Posibilitati de finantare a deficitului bugetar.

Structural, bugetele publice cuprind veniturile si cheltuielile, potrivit cu subdiviziunile clasificatiei indicatorilor
finantelor publice astfel:
- Veniturile sunt grupate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri,
articole si alineate;
- Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata
- Numarul de salariati (permanenti si temporari) si fondul salariilor de baza se aproba distinct prin anexa la
bugetul de venituri si cheltuieli al ficarui ordonator principal de credite bugetare.
- Cheltuielile de capital se cuprind pe fiecare capitol bugetar in conformitate cu creditele de angajament si
duratele de realizare a investitiilor
- Programele se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare. Tot sub forma de
anexe, la aceiasi ordonatori, se cuprind si fondurile externe nerambursabile.
7


In fundamentarea veniturilor si cheltuielilor de inscris in proiectele de bugete publice, se detaseaza ca reper
important identificarea si selectarea acelor indicatori ce devin reprezentativi pentru materia impozabila si
respectiv pentru consumul de fonduri bugetare.


14. Descriei lucrrile pregtitoare (centralizarea datelor) ca faz ( a II-a) a elaborrii proiectelor de bugete
publice.

Lucrarile pregatitoare privind elaborarea proiectelor de bugete publice, care presupun un flux informational
ascendent, sunt precedate de orientarile stabilite de Guvern cu concursul Ministerului Finantelor Publice si apoi al
ordonatorilor principali de credite pornind de la politica fiscala si bugetara, orientari care se concretizeaza in limite
minime (venituri) si maxime (cheltuieli) privind indicatorii bugetari de presupus pentru toti cei implicati in relatiile
bugetare.

Implicarea in elaborarea proiectelor de bugete publice potrivit cu anumite atributii, raspunderi si competente se
refera la stat (institutii specializate in gestiunea bugetara) si partenerii lui din relatiile specifice : agentii economici
(societati comerciale, regii autonome, organizatii cooperatiste etc), institutiile publice din domeniile de activitate
corespunzatoare ramurilor economico-sociale existente si populatia aflata intr-o anumita structura socio-
demografica. Acestia din urma se afla intr-o dubla ipostaza: de contribuabili si de consumatori de fonduri publice
(ordonatori de credite bugetare)
Fluxurile informationale generate de intocmirea lucrarilor pregatitoare privind elaborarea proiectelor de bugete
publice, precum si implicatiile celor mentionati mai sus pot fi structurate pe mai multe niveluri de actiune distincte
care vizualizate iau forma unei piramide.
I. Institutiile publice conduse de ordonatorii tertiari de credite bugetare, agentii economici cu dubla calitate, unitatile
si institutiile de subordonare locala, populatia aflata intr-o anumita situatie socio-demografica
II. Institutiile publice conduse de ordonatorii secundari de credite bugetare; institutiile finantelor publice din
teritoriu; unitatile administrativ-teritoriale de baza (comune, orase, municipii, sectoare)
III. Ministerele si institutiile centrale conduse de ordonatorii principali de credite bugetare si unitatile administrativ-
teritoriale de la judete si municipiul Buc.
IV. Ministerul Finantelor Publice.


15. Implicri instituionale n elaborarea proiectelor bugetelor publice
Implicarea in elaborarea proiectelor de bugete publice potrivit cu anumite atributii, raspunderi si competente se
refera la stat (institutii specializate in gestiunea bugetara) si partenerii lui din relatiile specifice : agentii economici
(societati comerciale, regii autonome, organizatii cooperatiste etc), institutiile publice din domeniile de activitate
corespunzatoare ramurilor economico-sociale existente si populatia aflata intr-o anumita structura socio-
demografica. Acestia din urma se afla intr-o dubla ipostaza: de contribuabili si de consumatori de fonduri publice
(ordonatori de credite bugetare)
Guvernul arc rspunderea juridic a elaborrii proiectelor de bugete ale statului, ins aciunea efectiv de
realizare a acestora revine n sarcina Ministerului Finanelor Publice. Printr-o edin special afectat problematicii
bugetare, Guvernul decide asupra documentelor din domeniu pentru anul financiar urmtor. In acest sens, capt
contur final proiectele de legi bugetare ale statului (privind bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat), la
care se adaug contul general dc ncheiere a exerciiului bugetar privind anul financiar expirat.
nainte de a fi transmise Parlamentului, documentele bugetare sunt structurate n dou forme juridice
distincte: proiecte de legi i proiecte de bugete. Proiectele de legi stabilesc cadrul principal de abordare a
problematicii avnd o construcie proprie actelor normative date publicitii. Proiectele de bugete cuprind structura
veniturilor i cheltuielilor pe capitole i subcapitole ale clasificaiei precum i pe titulari (ministere i instituii
centrale).
Documentele bugetare n cele dou variante sunt transmise comisiilor de specialitate ale Parlamentului pn la data
de 15 octombrie a fiecrui an, mpreun cu un raport asupra situaiei economiei (macro) pe anul bugetar i urmtorii
3 ani (rezumat al politicilor macroeconomice care susin propunerile bugetare, precum i strategia Guvernului n
domeniul investiiilor publice).

16. Descriei aprobarea proiectelor bugetelor publice ca etap a procesului bugetar

Aprobarea documentelor bugetare revine ca raspundere institutiilor puterii legislative, respectiv Parlamentului (prin
cele doua camere), la nivel central si Consiliilor locale, in profil teritorial. Aceasta etapa a procesului bugetar se
deruleaza in doua faze distincte: aprobarea bugetelor statului si aprobarea bugetelor locale.
8

Aprobarea prin Parlament poate fi prezentata la randul ei prin alte momente procedurale distincte si anume: analiza
si avizarea documentelor bugetare de catre comisiile de specialitate ale acestuia; prezentarea lor in plenul
Parlamentului; dezbaterea acelorasi documente de catre Parlament si concomintent, aprobarea pe fiecare articol si
alineat de lege prin corelare cu subdiviziunile clasificatiei(parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate,
ordonatori principali de credite bugetare); adoptarea pe ansamblu a bugetelor ca legi.
Comisiile permanente ale Parlamentului au un rol consultativ in privinta documentelor bugetare pe care le primesc
de la Guvern potrivit cu structura mentionata. La analiza acestor documente pot fi solicitate sa participe la dezbateri
reprezentati ai Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, ministerelor, institutiilor centrale, Bancii Nationale a
Romaniei etc. In final se procedeaza la exprimarea avizului comisiilor mentionate (favorabil sau nefavorabil)
Documentele bugetare prezentate dezbaterii din Parlament sunt precedate de doua interventii: una din partea
Guvernului prin intermediul ministrului finantelor publice si alta din partea comisiilor de specialitate ale
Parlamentului.
Dezbaterile parlamentare au loc cu privire la documentele bugetare in cele doua variante de lucru, aprobarea fiind
pronuntata mai intai pe fiecare articol de lege in parte si apoi pe ansamblul legilor prin care se aproba bugetul de stat
si respectiv bugetul asigurarilor sociale de stat.
Urmeaza definitivarea aprobarii bugetelor locale in doua trepte succesive. Mai intai se dezbat bugetele centralizate
ale judetelor si mun. Buc in conditiile aprobarii transferurilor consolidate si a sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, pentru nivelul teritorial respectiv.
Definitivarea aprobarii bugetare in profil teritorial este continuata de urmatoarea treapta administrativ-teritoriala prin
dezbaterea celorlalte bugete locale si adoptarea de hotarari specifice ale consiliilor locale respective.
Dupa aprobarea Parlamentului si consiliilor locale, documentele bugetare se transmit ca raspundere executorie
institutiilor din administratia publica centrala si locala.


17. Descriei execuia veniturilor bugetare
Un segment important n execuia veniturilor i cheltuielilor bugetare. n gestiunea lor propriu-zis. l reprezint
execuia de cas la nivelul Trezoreriei Publice.
In ceea ce priveste veniturile, realizarea se concretizeaza in varsarea-plata, incasarea, controlul si urmarirea lor de pe
pozitia contribuabililor si a institutiilor financiar-bancare. Cea mai mare parte a obligatiilor bugetare se realizeaza la
initiativa platitorilor, indeosebi persoane juridice, care actioneaza in nume propriu si in numele unor subiecte de
venituri bugetare (salariati, pentru impozitul de salarii). La randul lor, organele fiscale sunt in situatia de a prelua
prin impunere-debitare alte venituri. Totodata, pe parcursul executiei bugetare, compartimentele de venituri bugetare
se implica in urmarirea si controlul realizarii obligatiilor banesti catre bugetele publice. Intr-o masura mai
pronuntata, se gasesc in aceasta situatie inspectiile fisale si compartimentele de control si urmarire fiscala din cadrul
institutiilor finantelor publice.
Incasarea propriu-zisa a veniturilor bugetare se realizeaza separat pe categorii de contribuabili (agenti economici,
institutii publice si persoane fizice), pe bugete publice si pe categorii de venituri corespunzatoare subdiviziunilor
clasificatiei (capitole si subcapitole) pe baza unor metode, tehnici, procedee de lucru stabilite la nivelul unitatilor
operative ale Trezoreriei Finantelor Publice.

18. Descriei execuia cheltuielilor bugetare
Executia partii de cheltuieli a bugetelor publice se deruleaza separat de venituri, presupunand notiuni, elemente,
metode si procedee specifice. In mod reprezentativ pentru executia cheltuielilor sunt expresii care pornesc de la
notiunea de credite bugetare (aprobare, virare, ordonatori etc), metode si tehnici de finantare bugetara (deschidere si
repartizare de credite bugetare, alimentare cu mijloace banesti sau alocare de fonduri), etape in perfectarea unei
cheltuieli (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
Executia propriu-zisa a partii de cheltuieli din bugete publice ca balante financiare are drept modalitate tehnica de
exprimare cheltuielile efective, care inseamna plata furnizorilor de energie electrica si energie termica, plata
salariilor nete, plata burselor etc. In evidentele institutiilor publice acestea sunt consemnate prin conturile specifice
de cheltuieli.


Circuitul mijloacelor banesti pe seama relatiilor bugetare poate fi vizualizat ca un parcurs cu mai multe momente
definitorii, care declanseaza in executia bugetelor publice, ca balante financiare operative, modalitati tehnice
distincte in realizarea acesteia, cu consemnari informationale separate la cei implicati in actiune. In acest sens,
relevante sunt: asezarea si calculul veniturilor bugetare, varsarea si plata acestora, incasarea lor propriu-zisa,
depersonalizarea ca efect in manifestarea principiului bugetar al neafectarii veniturilor, credite bugetare aprobate,
plati de casa, cheltuieli efective. Suita de momente tehnice mai sus mentionate este incadrata de fundamentarea
indicatorilor financiari care precede elaborarea proiectelor de bugete publice si rezultatul executiei lor bugetare prin
contul general de incheiere a exercitiului bugetar.
9


19. Prezentati succinct cerinele clasificaiei bugetare
Cerinte ale clasificatiei bugetare:
Universalitatea = cuprinderea tuturor veniturilor si cheltuielilor din toate bugetele publice (v. OMF 1954/2005)
Unitatea = un singur document pentru inscrierea veniturilor si cheltuielilor bugetare
Realitatea = reflectarea veniturilor si cheltuielilor bugetare in concordanta cu starea de fapt a posibilitatilor de
mobilizare a resurselor financiare si a necesitatilor de cheltuieli
Logica si sistematizarea = gruparea indicatorilor dupa criterii usor de inteles (venituri curente/venituri de capital,
cheltuieli de personal/cheltuieli materiale)
Claritatea = detalierea veniturilor si cheltuielilor intr-un mod precis, fara echivoc
Accesibilitatea = asigurarea unui grad ridicat de intelegere din partea tuturor celor interesati de gestiunea banilor
publici
Comparabilitatea = asigurarea posibilitatii de urmarire in timp si spatiu a indicatorilor bugetari (analize si prognoze)
Obligativitatea = utilizarea generalizata a clasificatiei bugetare ca instrument de lucru pentru toti participantii la
procesul bugetar

20. Prezentai i exemplificai subdiviziunile clasificaiei bugetare
Fiecare indicator bugetar este fixat in clasificatie printr-o localizare care poarta denumirea de subdiviziune.
Structural, clasificatia bugetara are drept subdiviziuni de referinta urmatoarele:
-la venituri
-capitole si subcapitole
-la cheltuieli
-parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
La venituri, capitolele, exprima in sensul financiar al criteriului de grupare, provenienta globala, generala, potrivit cu
denumirea categoriilor de venituri, individualizate sau grupate dupa unele elemente comune. Unele din capitole de
venituri sunt detaliate in sensul provenientei pe subcapitole, care reflecta, prin denumire, semnificatii mai precise,
mai bine redate in cadrul criteriului financiar de grupare. De exemplu,la capitolul impozitul pe profit apar drept
subcapitole urmatoarele: impozit pe profit de la agentii economici, impozit pe profit de la bancile comerciale,
impozitul pe profit de la BNR.
La cheltuieli partile sunt subdiviziuni orientative care grupeaza de regula mai multe capitole de cheltuieli,
asemanatoare ca destinatie generala si anume: servicii publice generale, aparare, ordine publica si siguranta
nationala si cheltuieli social culturale, servicii si dezvoltare publica, locuinta, mediu si ape; actiuni economice,
transferuri, imprumuturi acordate, plati de dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice, rambursari de
imprumut, fonduri de rezerva etc. Partile ca subdiviziuni ale gruparii cheltuielilor, scot in evidenta intr-o prima
forma, generala, sensul dat clasificatiei acestora, de functionala.
Capitolele de cheltuieli semnifica destinatii ale acestora, cu individualizari, pe ramuri ori domenii de activitate
precum si sub forma de activitati sau actiuni importante.
Titlurile din clasificatia economica a cheltuielilor exprima destinatii comune ale acestora la nivelul ordonatorilor de
credite bugetare potrivit si cu obiectul lor de activitate si anume: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si
servicii, subventii, prime, transferuri, dobanzi, cheltuieli de capital, imprumuturi acordate, rambursari de credite,
plati de dobanzi si comisioane la credite.
Articolele sutn subdiviziuni ale clasificatiei economice care semnifica destinatii concrete ale cheltuielilor cu
incadrare (inglobare) in subcapitolele ori direct in capitole.
Alineatele sunt subdiviziuni ale clasificatiei economice prin care sunt detaliate, ca destinatii ale cheltuielilor, unele
articole.


21. Exprimri i interpretri ale fiscalitii/ratei fiscalitii
Fiscalitatea reprezint un cadru de aciune motivat social economic, avnd o organizare de lip instituional care
folosete, potrivit cu un anumit suport juridic existent, mijloace oh instrumente susinute de principii, metode,
tehnici de lucru i procedee in mobilizarea de mijloace bneti de la persoane fizire i juridice in vederea acoperirii
cheltuielilor de ordin public. Prezentarea fiscalitii se realizeaz prin descrierea principiilor impunerii, a aezrii i
perceperii obligaiilor bugetare ori a implicaiilor social-economice pe care le au' .
Exprimarea fiscalitii, apare cu referire la indicatorii utilizai i la spaiul de adresare (regiuni, zone, ri). n mod
simplificator, fiscalitatea este redus la sensul dat de noiunile de impozit, tax, contribuie i prelevare obligatone.
Exprimrile asupra fiscalitii pornind de la rat. grad sau nivel apar n mai multe ipostaze prin luarea n calcul la
numrtor a totalului veniturilor fiscale ori a veniturilor fiscale minus contribuiile pentru securitate naional. De
aici, indicatorii de eficien a fiscalitii potrivit cu relaia de calcul menionat, la care se adaug i alii cum ar fi:
venituri fiscale medii pe locuitor; grad de la dispoziia statului, prin bugetele publice, cu ajutorul impozitelor taxelor
i contribuiilor.
10

22. Asezarea i perceperea impozitului pe veniturile din salarii la agenii economici

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/ sau n natur obinute de o persoan fizic ce
desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege,
indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv
indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc.
n vederea impunerii veniturilor din salarii sunt asimilate salariilor: indemnizaii din activiti desfurate ca urmare
a unei funcii, premii, prime, sporuri, orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor.
Nu sunt asimilate veniturilor salariale i nu sunt impozabile urmtoarele sume: ajutoare pentru nmormntare,
natere, boli, calamiti, cadourile pentru copii salariailor, costul prestaiilor pentru tratament i odihn etc.
Subiectul impozitului sau pltitorul impozitului pe veniturile din salarii este angajatorul cu sediul ,domiciliul sau
reedina n Romnia, care au obligaia de a calcula, reine i virat lunar impozitul i celelalte contribuii ca venituri
la dispozitia statului.
Suportatorul impozitului sau destinatarul impozituluieste persoana fizic n calitate de salariat n baza unui contract
de munc ncheiat cu un angajator. Salariatul suport efectiv impozitul pltit n sensul c cedeaz o parte din
disponibilitile sale bneti dobndite din salarii, indemnizaii, sporuri i alte drepturi bneti cuvenite.
Obiectul impozitului l constituie veniturile n bani i/sau natur obinute de persoana fizic ce desfoar o
activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada
la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc.
Baza de calcul reprezint suma la care se aplic cota de impozitare. Ea se determin ca diferen ntre venitul brut
obinut de un salariat i cheltuielile privind contribuia privind asigurrile sociale de stat, contribuia privind
asigurrile de sntate, contribuia la fondul de omaj i deducerile personale ale salariatului.
Cota de impozitare conform prevederilor legale n vigoare este o cot procentual n cuantum de 16%.
Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final, care se calculeaz i se reine la surs de ctre
pltitorii de venituri.
Impozitul lunar se determin prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul
net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii aferente unei luni i: deducerea
personal acordat pentru luna respectiv, cotizaia sindical pltit n luna respectiv, contribuiile la schemele
facultative de pensii ocupaionale, astfel nct a nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei a 200 euro.
Pltitorii de salarii i de venituri asimilate salariilor au obligaia de a calcula i de a reine impozitul aferent
veniturilor fiecrei luni la data efecturii plii acestor venituri precum i de a-l vira la bugetul de stat pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se pltesc aceste venituri.
Paii n calcularea impozitului pe salarii sunt:
1. Stabilirea venitului net anual :
V net = V brut Contribuii (CAS, CASS, FS)
2. Determinarea venitului impozabil:
V impozabil = V net Dp (Deduceri personale)
3. Determinarea impozitului pe salarii (Is):
Is = V impozabil * 16%


23.Asezarea i perceperea impozitului profit la agenii economici
Subiectul impozitului(pltitorii):
persoanele juridice romne;
persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n
Romnia;
11

persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia
ntr-o asociere fr persoanalitate juridic;

Obiectul venitului bugetar l reprezint profitul impozabil.
profitul impozabil obinut din orice surs att din Romnia ct i din strintate de ctre persoanele
juridice romne;
profitul impozabil atribuit sediului permanent, n cazul persoanelor juridice strine care desfoar
activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia;
Sunt scutii de la plata impozitului pe profit urmtoarele categorii de contribuabili
trezoreria statului;
persoanele juridice romne care pltesc impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
fundaiile romne constituite ca urmare a unui legat;
cultele religioase;
instituiile de nvmnt particular acreditate, precum i cele autorizate;
Banca Naional a Romniei;
Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
Fondul de compensare a investitorilor.
Scutirea impozitului pe profit se mai acionez i n alte situaii, cum ar fi:organizaiile nonprofit, organizaiile
sindicale i patronale pentru anumite categorii de venituri.
Cota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de 16%.
Contribuabilii care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor, sau pariurilor sportive sunt obligai la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri realizate.
Anul fiscal este anul calendaristic.
Baza de calcul a impozitului pe profit l reprezint profitul impozabil a crui determinare presupune respectarea unor
reguli generale, luarea n considerare a veniturilor neimpozabile, determinarea cheltuielilor, deducerea rezervelor i
provizioanelor, influenarea prin cheltuielile cu dobnzile i diferenele de curs valutar, amortizarea fiscal i
pierderile fiscale.
Potrivit regulilor generale, profitul impozabil (Pi) se stabilete ca diferen ntre veniturile realizate din
orice surs (Vt) i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri (Cht), ntr-un an fiscal din care se scad
veniturile neimpozabile(Vni) i se adaug cheltuielile nedeductibile(Ch nd).
n calculul profitului impozabil nu sunt cuprinse anumite venituri care sunt considerate neimpozabile:
dividendele primite de la o persoan juridic romn;
veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere;
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere;
Cheltuielile care se scad din venituri pentru determinarea profitului impozabil apar n lege deductibile, efectuate n
scopul realizrii de venituri impozabile sau cu deductibilitate limitat.
Cheltuielile deductibile sunt cele efectuate n scopul realizrii de venituri impozabile aici, fiind cuprinse:
cheltuielile cu achiziionarea ambalajelor, pe durata de via stabilit de contribuabil, cheltuielile efectuate pentru
protecia muncii, etc.
Cheltuieli nedeductibileau ca efect creterea profitului impozabil i se refer la dobnzi, majorri de ntrziere,
amenzi, confiscri i penaliti de ntrziere datorate ctre autoritile romne conform prevederilor legale etc.

24. Asezarea i perceperea taxei pe valoarea adugat la agenii economici
Taxa pe valoarea adugat este un impozit indirect unul dintre cele mai moderne i mai eficiente componente ale
politicii fiscale, asigurnd 1/3 din veniturile statului. Cteva din avantajele pe care le prezint pentru stat sunt: are un
12

randament fiscal ridicat prin faptul c este pltit n mod obligatoriu, nu reclam cheltuieli mari de percepere i nu
este susceptibil de evaziune fiscal.
Subiectul impozitului adic pltitorii impozitului sunt persoanele impozabile adic orice persoan fizic sau juridic
care desfoar de o manier independent i indiferent de loc, operaiuni impozabile, oricare ar fi scopul sau
rezultatul acestei activiti.
Pentru operaiunile din interiorul rii, pltitorii taxei pe valoarea adugat sunt:
persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat;
beneficiarii prestrilor de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile stabilite n strintate,
indiferent dac beneficiarii sunt sau nu nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat,
persoanele care import bunuri n Romnia;
Obiectul impozitului sunt operaiunile taxabile (impozabile) pentru care se aplic cotele prevzute.
Sunt considerate a fi operaiuni impozabile:
livrarea de bunuri
prestarea de servicii
schimburi de bunuri sau servicii
importul de bunuri
Baza de impozitare pentru operaiunile n interiorul rii cuprinde:
livrrile de bunuri i prestrile de servicii obinute sau care urmeaz a fi obinute, inclusiv
subveniile legate de preul operaiunilor;
preurile de achiziie sau preul de cost, la momentul livrrii;
suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabil pentru executarea prestrilor de servicii;
impozitele, taxele dac prin lege nu se prevede altfel (exculsiv TVA);
cheltuielile accesorii: comisioane, cheltuieli de ambalare;
Nu se cuprind n baza de impozitare: rabaturi, remize, risturnele, sconturile, daunele, penalizrile, valoarea
ambalajelor returnabiledobnzi de ntrziere,taxa de reclam i publicitate, taxa hotelier.
Cotele de tax pe valoarea adugat
Exist dou tipuri de cote de tax pentru valoarea adugat:
cota standard 24%aplicat asupra bazei de impozitare pentru orice operaiune impozabil care nu este
scutit sau redus de tax.
cota redus 9% aplicat asupra bazei de impozitare pentru:
Scutiri pentru operaiunile din interiorul rii:
spitalizarea, ngijiri mediacale, veterinare, i operaiunile strns legate de acestea;
prestrile de servicii efectuate n cadrul profesiunii lor de ctre stomatologi, i tehnicieni dentari;
prestrile de ngijire i supraveghere efectuate de de personalul medical, transportul bolnavilor, livrrile de
organe snge i lapte de provenien uman;
activitatea de nvmnt desfurat de autoritile autorizate, activitatea cminelor, cantinelor;
prestrile de servicii sau livrrile de bunuri legate de asistena sau protecia social, de protecia copiilor sau
a tinerilor, efectuate de instituiile publice sau alte entiti recunoscute;
prestrile de servicii legate de: practicarea sportului sau a educaiei fizice, cultur precum i livrrile de
bunuri strns legate de aceste servicii.
activiti specifice posturilor publice naionale de radio i de televiziune (excepie activitile de
publicitate).
Scutiri la import
importul de bunuri scutite de TVA n Romnia;
13

comercializarea n regim duty-free sau n funcie de modalitile de intrare sau de procurare a bunurilor
primite gratuit sub form de ajutoare sau donaii destinate unor scopuri cu caracter religios, de aprare,
artistic sau finanate din mprumuturi nerambursabile.
Scutiri la export
-bunurile expediate, bunurile transportate sau expediate n afara trii de cumprtorul care nu este stabilit n
Romnia, cu excepia celor cu uz privat
-prestrile de servicii legate direct de exportul de bunuri .
n sfera de aezare i percepere a taxei pe valoarea adaugat un caracter specific o are i regimul deducerilor,
determinarea taxei pe valoarea adaugat sau a sumei negative de tax, regimul special de scutire sau unele obligaii
ale pltitorilor cu referire la nregistrare, asociere, facturi fiscale, evidena operaiunilor impozabile i depunerea
decontului.
Dreptul de deducere
Dreptul de deducere ia natere n cazul n care taxa pe valoarea adugat deductibil devine exigibil. Exercitarea
dreptului de deducere se justific de ctre persoanele impozabile n funcie de tipul operaiunii folosind anumite
documente (factura fiscal, declaraia vamal de import etc). ntr-o reglementare separat, deducerea vizeaz
persoanele impozabile (cu regim mixt) n sensul celui nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adaugat ce
realizeaz operaiuni.
Dac bunurile i serviciile achiziionate sunt destinate utilizrii n fololosul operaiunilor sale taxabile, orice
persoan impozabil nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat are dreptul s deduc:
taxa pe valoarea adugat datorat sau achitat, aferent bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz s i fie
livrate, i pentru prestrile de servicii prestate ori cele care urmeaz .
taxa pe valoarea adugat achitat pentru bunurile importate
livrri de bunuri i/sau prestri de servicii scutite de taxa pe valoarea adugat
operaiuni rezultnd din activiti economice, pentru care locul livrrii/prestrii este considerat a fi n
strintate, dac taxa pe valoarea adugat ar fi deductibil, n czul n care operaiunea s-ar desfura n
ar.
Perioada fiscal pentru taxa pe valoarea adaugat este luna calendaristic.
Pltitorii taxei pe valoarea adaugat
n interiorul rii, persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de TVA, pentru operaiunile taxabile i
beneficiarii prestrilor de servicii taxabile, efectuate de ctre persoane impozabile stabilite n strinatate,
indiferent dac beneficiarii sunt sau nu nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adaugat.
la importul de bunuri, pltitorii de TVA sunt persoanele care import bunuri n Romnia i care sunt
taxabile potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora.
25. Asezarea i perceperea taxelor vamale si accizelor la agenii economici
Aezarea i perceperea Taxelor Vamale
Contribuabilul sau subiectul impunerii, persoanele fizice sau juridice, care introduc sau scot din ar anumite
bunuri. Este obligat la plata taxelor vamale fie c import anumite bunuri, fie c export, conform prevederilor
legale.
Obiectul impunerii, l constituie acea materia importat sau exportat ce este supus impozitrii.
Introducerea sau scoaterea din ar a anumitor bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea
frontierei de stat, moment n care sunt supuse vmuirii de ctre autoritile vamale. Autoritatea vamal are dreptul s
s stabileasc un regim vamal. Regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplic n cadrul procedurii de
vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i de destinaia mrfii.
Regimurile vamale sunt:
Definitive;
14

Suspensive.
n categoria regimurilor vamale definitive se cuprind:
Importul si Exportul
Introducerea i scoaterea din ar de bunuri aparinnd cltorilor sau altor persoane fizice,
necomerciani.
Taxele vamale de import se determin pe baza Tarifului vamal de import al Romniei, aprobat prin lege pe baza
nomenclaturii combinate a mrfurilor.
Taxa vamal este exprimat n procente i se aplic la valoarea n vam a mrfurilor, exprimat n lei.
Taxele vamale aplicabile sunt cele prevzute la data nregistrrii declaraie vamale de import.
Sunt exceptate de la plata taxelor vamale: Mrfurile provenite din import care se vnd n valut prin magazine
autorizate, potrivit legii, s comercializeze mrfuri n regim duty-free, precum i prin magazinele pentru servirea
n exclusivitate a reprezentanelor diplomatice i a personalului acestora;
Sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import:
Produsele de pescuit maritim i oceanic i alte produse extrase din marea teritorial a unei tere ri de
navele nmatriculate n Romnia i care navigheaz sub pavilion romnesc;
Bunurile obinute din produsele prevzute mai sus la bordul unei nave fabric ce ndeplinete condiiile
de nmatriculare n Romnia i de navigaie sub pavilion romnesc.
Sunt admise la export mrfurile produse n ar, precum i cele importate anterior, cu excepia unor mrfuri
care sunt supuse unor msuri de prohibiie sau de restricie n cadrul politicii comerciale.
Exportatorul de mrfuri scoase definitiv sau temporar din ar este obligat s depun o declaraie vamal de
export la biroul vamal n raza cruia se afl sediul exportatorului sau la locul unde mrfurile sunt ambalate ori
ncrcate pentru a fi exportate.
La exportul de mrfuri nu se ncaseaz taxe vamale.
Regimul vamal aplicabil cltorilor i altor persoane fizice, cu domiciliul n ar sau n strintate pot
introduce i scoate din ar bunurile aflate n bagajele personale sau ale persoanelor care le nsoesc, fr a fi supui
taxelor vamale, n condiiile i limitele stabilite prin Hotrre de Guvern.
Baza de impozitare, este de fapt valoarea mrfii n lei stabilit n vam. Valoarea n vam a mrfurilor
reprezint valoarea dat de preul extern al mrfii. Dac n preul extern nu sunt cuprinse, atunci n valoarea n vam
se cuprind i:
Cheltuielile de transport ale mrfurilor importate pn la frontiera romn;
Cheltuielile de ncrcare descrcare i de manipulare ale mrfurilor de import, aferente parcursului
extern;
Costul asigurrii pe parcursul extern.
Cota de impozitare, este stabilit n funcie de natura bunurilor importate sau exportate n conformitate cu
Codul Vamal, aproximativ de 30% - 35%.
Termenul de plat a taxelor vamale, acestea trebuie pltite n vam.
Aezarea i perceperea accizelor
Contribuabilul sau subiectul impunerii, este agentul economic-persoana juridic, asociaii familiale i
persoane fizice autorizate care produc sau import produse accizabile.
Obiectul impunerii, sunt taxe speciale de consum ce se datoreaz bugetului de stat, pentru urmtoarele
produse provenite din producia intern sau din import:
Bere;
Vinuri;
15

Buturi fermentate, altele dect bere i vinuri;
Produse intermediare;
Alcool etilic;
Produse din tutun;
Uleiuri minerale i elictricitate.
Faptul generator, produsele enumerate anterior sunt supuse accizelor n momentul producerii lor n
Romnia sau n momentul importrii lor n ar.
Exicibilitatea, acciza este exicibil n momentul eliberrii pentru consum sau cnd se constat pierderi sau
lipsuri de produse accizabile.
Eliberarea pentru consum reprezint:
Orice ieire a produselor accizabile din regimul suspensiv;
Orice producie de produse accizabile n afara regimului suspensiv;
Orice import de produse accizabile nu sunt plasate n regim suspensiv;
Utilizarea de produse accizabile n interiorul antrepozitului fiscal, altfel dect ca materie prim;
Orice deinere n afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse n
sistemul de accizare.
Scutiri la plata accizelor, produsele accizabile sunt scutite la plata accizelor, atunci cnd sunt destinate
pentru:
livrarea n contextul relaiilor consulare sau diplomatice;
Organizaiile internaionale recunoscute ca atare de ctre autoritile publice ale Romniei, n limitele
i n condiiile stabilite prin conveniile internaionale, care pun bazele acestor organizaii, sau prin
acorduri ncheiate la nivel statal sau guvernamental;
Forele armate aparinnd oricrui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepia Forelor
Amate ale Romniei;
Rezerva de stat i rezerva de mobilizare, pe perioada n care au acest regim..
Conform Codului Fiscal sunt scutite la plata accizelor alcoolul etilic i alte produse alcoolice atunci cnd sunt:
a)Complet denaturate;
b)Denaturate i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c)Utilizate pentru producerea de medicamente;
d)Utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentraie ce nu depete 1,2% n
volum, destinate preparrii de alimente sau butri nealcoolice;
e)Utilizate n scop medical n spitale i farmacii;
Sunt scutite de la plata accizelor:
a)Uleiuri minerale folosite n orice alt scop dect drept combustibil sau carburant;
b)Uleiuri minerale livrate n vederea utilizrii drept carburant pentru aeronave, altele dect aviaia
turistic n scop privat;
c)Uleiuri minerale livrate n vedrea utilizrii drept carburant pentru navigaia maritim internaional i
pentru navigaia pe cile navigabile interioare, altele dect navigaiile de agrement n scop privat;
d)Uleiuri minerale utilizate n scopul testrii aeronavelor i vapoarelor;
e)Uleiuri minerale care intr n Romnia n rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinat
utilizrii drept combustibil pentru acel autovehicul;
f)Uleiuri minerale utilizate drept combustibil neconveional (bio-diesel).
Termenul de plat a accizelor, accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plat al accizelor este pn la
data de 25 inclusi a lunii urmtoare celei n care acciza devine exicibil.
26Asezarea i perceperea impozitelor locale la agenii economici
Principalele taxe i impozite locale sunt:
impozitul pe cldiri
impozitul pe teren
taxa asupra mijloacelor de transport
16

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor
taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate
impozitul pe spectacole
taxa hotelier
taxe speciale
alte taxe speciale

Impozitul pe cldiri
Subiectul impozitului pe cldire este reprezentat de ctre proprietarul cldirii respective.
Cldire este orice construcie care servete la adpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaii
i altele asemenea.

Scutiri de la impozitul pe cldiri
cldirile proprietate a statului, a unitilor administrativ-teritoriale, a instiutiilor publice
cldirile care potrivit legii sunt cosiderate monumente istorice, de arhitectur sau arheologice
cldirile care aparin instituiilor de nvamnt universitar
cldirile care constituie laca de cult i care aparin cultelor religioase;
cldirile sau construciile din parcurile industriale, tiinifice sau tehnologice;
contrucii i amenajri funerare;

Obiectul impozitul pe cldire il reprezint:
- cldirile situate n Romnia i care se afl n proprietatea unei persoane fizice sau juridice,
- cldirile proprietate public sau privat a statului ce sunt administrate sau date n folosin unor contribuabili;
- cldirile noi care s-au dobndit n cursul anului indierent de form, se supun impunerii de la data de 1 a lunii
urmtoare celei care au fost dobndite;

Baza de impozitare la impozitul pe cldiri este determinat diferit pentru persoanele fizice fa de cele juridice.
Baza de calcul a impozitului pe cldiri la persoanele juridice o constituie valoarea de inventar nregistrat n
contabilitate care poate s exprime:
ostul de achiziie al cldirii procurateCota de impozitare este cuprins ntre 0,5% i 1%,inclusiv.

Aezarea i plata impozitului pe cldiri
Aezarea i plata impozitului pe cldire pornete de la declaraia de impunere depus de ctre contribuabil la
compartimentul de specialitate al consiliului local, pe raza teritorial care se afl cldirea sau construcia.

Termene de plat
Impozitul se determin anual i se pltete trimestrial, scadenele de plat fiind data de 15, inclusiv, a ultimei luni a
fiecrui trimestru .
Impozitul pe cldire se pltete anual n patru rate egale, pn la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, i 15
noiembrie inclusiv, din anul fiscal de referin.

Impozitul pe teren
Subiectul impozitului pe teren

Impozitul pe teren este datorat de orice persoan care are n proprietate un teren situat n Romnia, de persoanele
care administreaz n baza unui contract de nchiriere/arendare terenuri, de concesionari, locatari, titularii dreptului
de administrare sau de folosin a terenurilor proprietate public sau privat a statului sau a unei uniti
administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin.

Scutiri de la impozitul pe teren
- terenul aferent unei cldiri, pentru suprafaa de teren care este acoperit de o cldire;
- terenul care aparine lcaelor de cult;
- terenul instituiilor de nvmt preuniversitar sau universitar;
-terenul instituiilor sanitare de interes naional care nu este trecut n patrimoniul autoritilor locale;
- terenurile degradate, poluate, incluse n perimetrul de ameliorare;
- terenurile ocupate de drumuri naionale, europene, autostrzi;
17


Obiectul impozitului pe teren l reprezint terenurile deinute de contribuabili cu poziionare n intravilanul sau
extravilanul localitii, potrivit cu ncadrarea lor n anumite zone. Intrarea sau ieirea din posesie a terenurilor atrag
modificarea obligaiilor de plat asupra impozitului care opereaz din luna urmtoare celei n care are lor
schimbarea de proprietate.
Impozitul pe teren se stabilete anual, lund-se n calcul suprafaa n metri ptrai de teren, i ncadrarea acestuia n
intravilanul sau extravilanul localitii, rangul localitii, zona i categoria de folosin a terenului, conform
ncadrrii fcute de consiliul local.
Termene de plat. Impozitul pe teren se determin anual i se pltete trimestial. Scadenele de plat sunt datele de
15 ale ultimei luni ale fiecrui trimestru: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, i 15 noiembrie, inclusiv din anul fiscal
de referin.

Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxa asupra mijloacelor de transport reprezint o alt categorie de venituri care se constituie la bugetul local n
vederea susinerii cheltuielile publice angajate de autoritile publice locale.

Subiectul taxei asupra mijloacelor de transport
Taxa asupra mijloacelor de trasport are ca titular de plat persoana juridic care deine n proprietate un mijloc de
transport nmatriculat n Romnia.

Scutiri de la taxa asupra mijloacelor de transport
pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasageri n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri n afara unei localiti, dac tariful de
transport este stabilit n condiii de transport public;
transportul persoanelor fizice cu domiciliul n Delta Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei.

Baza calcul pentru unele mijloace de transport cu traciune mecanic este reprezentat de numrul de centrimetri
cubi a capacitii cilindrice. Astfel, n cazul oricrui mijloc de transport cu traciune mecanic, taxa se calculeaz
prin nmulirea fiecrui 500 cm3 sau fraciune din aceasta, cu suma corespunzatoare stabilit pentru categoria de
mijloc de transport .

Termene de plat
Taxa asupra mijloacelor de transport se platete trimestrial n patru rate egale: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie,
15 noiembrie inclusiv.

27. Asezarea i perceperea contribuiilor sociale la agenii economici

Contribuia la asigurrile sociale de sntate

Asigurrile socoale de sntate reprezint principalul sistem de ocrotire a sntii populaiei.
Subiectul- pltitorii contribuiei la fondul de asigurri sociale de sntate sunt persoanele fizice sau juridice sau orice
alt entitate n beneficiul creia una sau mai multe persoane fizice presteaz n baza unui contract individual de
munc sau a unei convenii civile de prestri servicii.
Suportatorul - persoanele asigurate:
- cetenii romni cu domiciliul n ar;
cetenii strini care au reedina n Romnia.

Scutiri:
-copii i tinerii pn la vrsta de 26 de ani dac sunt elevi, studeni i dac nu realizez venituri din munc.
-persoanele cu handicap care nu realizeaz venituri din munc sau se afl n grija familiei;
-soul, soia, prinii sau bunicii fr venituri proprii aflai n ntreinerea unei persoane asigurate.
Persoanele exceptate de la plata contribuiei la asigurrile sociale de sntate sunt:
- membrii misiunilor diplomatice acreditate n Romnia;
- cetenii strini care se afl temporar n ar.

Cota de impunere
Angajatorii au obligaia ca n calitate de pltitori de taxe i impozite s calculeze, s rein i s vireze ctre acest
fond o contribuie de 7% datorat pentru asigurarea snatii personalului din unitatea respectiv, raportat la fondul
de salarii.
18


Termenele de plat a contribuiilor la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate sunt:
data plii drepturilor salariale pe luna n curs, n cazul angajatorilor care efectueaz plata drepturilor
salariale lunar, care nu poate fi stabilit mai trziu de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz plata;
data plii chenzinei a 2-a, n cazul angajatorilor care efectueaz plata drepturilor salariale chenzinal, care
nu poate fi stabilit mai trziu de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz plata;

Contribuia la asigurrile sociale de stat

Angajatorul are obligaia ca lunar s calculeze i s vireze contribuia de asigurri sociale mpreun cu contribuiile
individuale reinute de la salariai.
Contribuia la asigurrile sociale de munc, datorat de ctre angajatori, reprezint diferena fa de contribuia
individual de asigurri sociale, pn la nivelul cotelor de contribuii stabilite de legea anual a bugetului de stat, n
funcie de condiiile de munc.
Contribuia la asigurrile sociale de stat datorat de angajator nu poate fi mai mare dect produsul dintre salariul
mediu lunar al salariailor asigurai i valoarea a cinci salarii medii brute este:
NR.salariai x 5 x salariul mediu brut

Cnd fondul total de salarii brute lunare este mai mare ca baza de calcul admis, contribuia se calculeaz din
plafonul maxim admis de lege i nu din fondul total de salarii brute iar atunci cnd fondul de salarii este mai mic
dect plafonul stabilit de lege, contribuia se calculeaz din fondul de salarii.
Cotele contribuiilor la asigurrile sociale de stat sunt difereniate n funcie de condiiile de munc i sunt
aprobate anual prin legea bugetului de stat

Termenul de plat stabilit pentru contribuia la asigurrile sociale de stat este data de 20 a lunii urmtoare celei
pentru care se face plata drepturilor salariale.

n Romnia fiecrei persoane i sunt garantate dreptul de a-i alege liber profesia i locul de munc, precum i
dreptul la asigurrile sociale de omaj.
Asiguraii pot fi:
- cetenii omeri care sunt ncadrai n munc sau realizeaz venituri n Romnia n condiiile legii;
- cetenii omeri care lucreaz n strintate n condiiile legii;
- strini care n perioada care au domiciliul sau reedina n Romnia, sunt ncadrai n munc sau realizeaz
venituri.

Subiectul - pltitorii contribuiei la fondul de omaj sunt persoanele fizice sau juridice sau orice alt entitate n
beneficiul creia una sau mai multe persoane fizice presteaz n baza unui contract individual de munc sau a unei
convenii civile de prestri servicii.

Suportatori
n sistemul asigurrilor pentru omaj sunt asigurate obligatoriu n efectul legii:
- persoanele care desfoar activiti pe baz de contract individual de munc sau persoanele care
desfoar activiti exclusiv pe baz de convenie civil de prestri de servicii care realizeaz venituri pe an
calendaritic echivalent cu 9 salarii de baz minime brute n ar.
- Funcionarii publici i alte persoane care desfoar activiti pe baza actului de numire;
- Persoanele care i desfoar activitatea n funcii elective sau care sunt numii n cadrul autoritii
executive legislative ori judectoreti pe durata mandatului.

Cota impozitului
Angajatorii au obligaia de a plti lunar o contribuie la bugetul asigurrilor de omaj n cota de 2,5% aplicat asupra
fondului total de salarii brute lunare realizate de ctre asigurai.
n cazul angajatorilor, formula de calcul este AS = cota x baza de impozitare.

Termenul de plat a contribuiilor la fondul de omaj este de cel mult 5 zile de la data stabilit pentru plata
drepturilor salariale.
28. Fundamentarea cheltuielilor de personal la instituiile publice
Cheltuielile de personal, fac parte din categoria cheltuielilor curente, alturi de alte cheltuieli, precum
cheltuieli materiale iservicii, subvenii, precum i transferuri. Cheltuielile de personal se refer n principiu la
19

cheltuielile efectuate pentru plata drepturilor salariale, ordonatorii principalide credite avnd obligaia de a se
ncadra n cheltuielile de personal, innd cont denumrul maxim de posturi, precum i de structura acestora.
Salarizarea se efectueaz n funcie de anumite criterii, criterii care fac referire la performanele
profesionale ale individului. Astfel, printre aceste criterii se pot enunagradul de ndeplinire a standardelor de
performan, asumarea responsabilitilor, aspecte legate de iniiativ i creativitate, precum i aspecte legate de
adaptarea la complexitateamuncii prestate. De asemenea, trebuie precizat faptul c procedura de msurare i
evaluare a acestor performane profesionale au la baz anumite norme de evaluare,reprezentate printr-un cumul de
tehnici de msurare a performanelor profesionaleindividuale ntre anumite limite, potrivit legii. Totodat, aceast
procedur va fi aplicat nu la nivel de colectivitate, ci pentru fiecare salariat n parte, inndu-se cont n principiu de
cerinele postului ocupat.Ca elemente definitorii n cadrul cheltuielilor privind salariile, trebuie fcute anumite
precizri, n conformitate cu Codul Muncii. Astfel:
salariul reprezint contraprestaia muncii depuse de salariat n baza contractului individual de munc.
salariul cuprinde salariul de baz, ndemnizaiile, sporurile, precum i alte adaosuri.
salariile se pltesc naintea oricror alte obligaii bnesti aleangajatorilor.
salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/i colective ntre angajator i salariai sau reprezentani
ai acestora.
salariul este confidenial, angajatorul avnd obligaia de a lua msurilenecesare pentru asigurarea
confidenialitii.
De asemenea, n stabilirea cheltuielilor salariale trebuie s se in cont i decontribuia pentru asigurrile sociale
de stat, contribuiile la bugetul asigurrilor pentruomaj, contribuii pentru asigurrile sociale de sntate, cheltuieli
legate de deplasri,detari, transferuri.
Salariile de baz ale funcionarilor publici numii n funcii publice specifice se stabilesc de ordonatorii
principali de credite prin asimilare cu salariile de baz ale funcionarilor publici numii n funcii publice generale, n
raport cu categoria, clasa i, dup caz, gradul profesional ale funciei publice, cu avizul Agentiei Naionale a
Funcionarilor Publici.
Pentru candidaii declarai admii la concursul pentru ocuparea unei funcii publice de conducere, care nu au
avut anterior calitatea de funcionar public, salariul de baz se stabilete prin actul administrativ al ordonatorului de
credite, la nivelul de finanare prevzut n statul de funcii. Funcionarul public care exercit cu caracter temporar pe
o perioad mai mare de 30 de zile, n condiiile legii, o funcie public corespunztoare categoriei nalilor
funcionari publici sau categoriei funcionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de baz corespunztor
funciei publice exercitate temporar, astfel cum este prevzut n statul de funcii.
Salarii de baz (Sb)reprezint necesarul de fonduri pentru salarizarea angajailor .Fundamentarea acestor cheltuieli
se face potrivit relaiei:Sb = N x Smb x 12luni.
Salarii de merit (Sm) . Se acorda pentru rezultatele deosebite obinute n activitatea desfurat. Ordonatorul
de credite poate acorda n limita a 20% din numarul total al personalului contractual prevzut n statutul de funcii,
un salariu de merit lunar de pn la 15% din salariul de baz. Personalul care beneficiaz de salariu de merit se
stabilete o dat pe an pe baza rezultatelor obinute n activitatea desfurat n anul precedent.n fundamentarea
acestor cheltuieli se ine cont de urmtoarele elemente:Numrul salariailor care beneficiaz de salariu de merit
(Nb);Sporul aferent salariului mediu de baz din anul luat ca baz de calcul pentru previzionri (15% x Smb).Sm=
Nb x (15% x Smb) x 12 luni
ndemnizaii de conducere (Ic) reprezint drepturile bneti cuvenite persoanelor care ndeplinesc funcii de
conducere, Ic = Imc x Nc x 12 luni.
Spor de vechime (Spv). Pentru vechimea n munca salariaii beneficiaz de un spor de vechime de pn la 25%,
calculat la salariul de baz. Cheltuielile ocazionate de sporul de vechime sunt n funcie de vechimea personalului
angajat (minim 3 ani vechime pentru a beneficia de acest spor) i de cuantumul sporului de vechime aferent acestuia
Fond de premii (Fdp). Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile
aferente funciilor publice prevzute n statul de funcii, cu incadrarea n fondurile aprobate anual prin buget cu
aceast destinaie.
29. Fundamentarea cheltuielilor materiale la instituiile publice
20

Cheltuielile materiale i prestrile de servicii se stabilesc pe baza calculelor proprii i a actelor
normative specifice fiecrui domeniu de activitate, precum i a legislaiei care reglementeaz
normativele de cheltuieli. Se analizeaz necesitatea, oportunitatea i eficacitatea fiecrei
cheltuieli, asigurndu-se condiii normale de funcionare.
Fundamentarea acestor categorii de cheltuieli se face n raport cu indicatorii specifici fiecrei
aciuni utitlizndu-se formulare ntocmite de ctre Ministerul Finanelor, dar i orice alte date din
baza proprie de date. Fundamentarea cheltuielilor materiale se realizeaz ca i la cheltuielile de
personal tot n conformitate cu clasificaia bugetar, dupa execuia anului precedent, actualizat
prin indicele de inflaie
Furnituri de birou cuprinde fondurile bneti necesare achiziionrii rechizitelor de birou i se
evalueaz n funcie de necesarul de rechizite de birou i imprimante tipizate, diskete, dosare,
hrtie scris,etc.Furnituri de birou = cantitatea estimat an curent x pre unitar
Materiale pentru curtenie se dimensioneaz n funcie de: tipul de materiale de curenie
necesare, cantitatea necesar din aceste materiale, preul unitar.Materiale pentru
curenie = cantitatea estimat an curent x pre unitar.
nclzit, iluminat i fora motric cuprinde fondurile bneti necesare achitrii furnizorilor de
energie termic, gaze naturale i combustibil. Se dimensioneaz innd cont de: total suprafaa
radiant, consum de agent termic, numr ore nclzire, tariful pentru o gigacalorie. Aceste
cheltuieli se evalueaz pe baza devizului ntocmit n preuri curente.Iluminat i fora motrice
cuprinde cheltuieli care se vor efectua pentru plata energiei electrice i are n vedere numrul
orelor de iluminat i funcionarea aparaturii,consum de energie electric; tariful pentru 1 kw.
Apa,canal i salubritate cuprinde fondurile bneti necesare pentru plata furnizorilor de ap
rece menajer, achitarea taxelor de canalizare i gunoi. Se dimensioneaz n funcie de:
consumul deapa; tariful pentru 1 mc de ap potabil; tariful pentru servicii canalizare; tariful
pentru servicii de salubritate.
Pota,telecomunicaii,radio,tv,internet se dimensioneaz n funcie de: cheltuielile cu
corespondena potal intern i extern; numrul de impulsuri pentru convorbirile telefonice i
alte servicii telefonice; tariful pentru abonament servicii telefonice, fax, telex, alte servicii; tariful
pentru abonament radio, TV i internet.
Reparaii curente cuprinde fondurile bneti pentru efectuarea reparaiilor la construcii
(reparaii efectuate la instalaiile de ap, canalizare, gaze, aer conditionat etc, piese de schimb
necesare pentru reparaii curente pentru mijloacele de transport, conform devizului pentru
reparaii curente ntocmite de serviciul de specialitate sau de executantul lucrrii.
Deplasri, detari, transferricuprinde fondurile bneti necesare deplasrilor angajailor
instituiei n interes de serviciu att n ar ct i n strintate
Cri, publicaii i materiale documentare cuprinde cheltuielile pentru procurarea de
documente specifice, costul abonamentelor la ziare i reviste, plile i cheltuielile fcute n
scopul procurrii crilor i publicaiilor necesare desfurrii activitii i pregtirii personalului.
Pregatire profesionalcuprinde fondurile necesare desfurrii unor aciuni pentru calificarea,
perfecionarea i specializarea profesional a salariailor.
21

Alte cheltuielicuprinde cheltuielile pentru reclam i publicitate, protocol i reprezentare, prime
de asigurare non-via. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au cheltuielile de protocol i
reprezentare.
30. Finanarea instituiilor din nvmnt
Finaarea de la buget reprezint alocarea de mijloace bneti din bugetele la dispoziia instituiilor publice, cu titlu
definitiv si destinaii precise, n concordat cu anticipaiile din bugetul de venituri si cheltuieli al fiecrei instituii
publice dup aprobare, cuprinznd cheltuielile ce urmeaz s fie suportate din bugetul de stat, din bugetul local sau
din veniturile proprii.
Finanarea scolii se realizeaz, n general, din dou surse de finanare :
surse bugetare (bugetul de sta; local)
surse extrabugetare
I. Finanarea din surse bugetare
din bugetul de stat
Ministerul Educaiei si Cercetrii asigur finanarea din bugetul de stat a urmatoarelor cheltuieli privind
finanarea unor programe anuale sau multianuale de investiii, modernizare si
dezvoltare a bazei materiale a unitii de nvmnt si de sprijin social (investiii pentru
construirea unor uniti de nvmnt, consolidri si reabilitri de scoli, dotarea cu mijloace
de transport, rechizite colare, etc.)
cofinanarea unor programe de dezvoltare cu finanare extern
bursele elevilor strini ale elvilor romni din afara granielor trii
finanarea unor prigrame naionale de pregtire profesional a personalului
didactic si de conducere din scoli
din bugetul local
Bugetul local alimenteaz cu fonduri unitile de nvmnt de stat pentru urmtoarele categorii de
cheltuieli :
cheltuielile materiale curente necesare procesului instructiv-educativ pentru ntreinere i reparaii i pentru
plata utilitilor
cheltuielile salariale aferente personalului auxiliar i nedidactic
reparaii capitale i investiii, inclusiv dotarea cu mijloace de nvmnt
subvenii pentru internatele i cantinele colare
suplimentarea fondului de burse primit de coal dela bugetul de stat
finanarea unor activiti de protecie social a copiilor i elevilor care provin din familii defavorizate din
punct de vedere social i economic
organizarea examenelor naionale de ocupare a posturilor didactice
suplimentarea fondului provenit din TVA aferent finanrii proporionale, pentru salarizarea difereniat a
personalului
II. Finanarea din surse extrabugetare
Veniturile proprii ale unitilor de nvmnt se compun din :
activiti aductoare de venit cursuri i activiti facultative solicitatea de elevi, cursuri de
reconversie profesional, participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, etc, activiti
de servicii i producie, nchirieri de spaii temporar disponibile, taxe percepute (de colarizare, pentru
eliberarea unor documente colare, etc.)
donaii i sponsorizri ale comitetelor de prini sau oferite de persoane fizice i juridice.
Aceste venituri sunt incluse n bugetul unitii i pot fi folosite pentru acoperirea urmtoarelor categorii
de cheltuieli :
cheltuieli materiale curente i de capital
suplimentarea fondurilor aferente finanrii proporionale pentru acordarea de salarii
difereniate personalului angajat
suplimentarea fondurilor pentru bursele elevilor i alte forme de ajutor social acordat
acestora
Fondurile provenite din donaii i sponsorizri sunt utilizate potrivit destinaiei indicate de donator /
sponsor.
Fondurile alocate colii indiferent de surse (buget de stat, buget local sau surse proprii) vor fi acordate pe
urmtoarele direcii :
22

a) fonduri pentru finaarea proporional cu numrul de elevi pentru urmtoarele categorii de
cheltuieli
cheltuieli de personal;
cheltuieli cu bursele;
cheltuieli cu manualele.
Cuantumul fondurilor pentru finanarea proporional se stabilete n funcie de numrul de elevi din
coal i costul mediu pe un elev. Nivelul costurilor medii se stabilete pe baza costurilor istorice medii naionale
corectate cu coeficienii de difereniere pe judee. La stabilirea acestor costuri se va ine seama i de costurile
standard calculate de Consiliul Naional al Finanrii nvmntului Preuniversitar de Stat, pe baz de consumuri
fizice de resurse materiale i umane.
Fondurile pentru finanarea proporional vor fi alocate ca o sum global n bugetul instituiei.
Repartizarea pe capitole i articole de cheltuieli a fondurilor aferente finanrii proporionale aprobate de
ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificrile bugetare din timpul anului va fi realizat la
propunerea directorului unitii, cu aprobarea Consiliului de Administraie.
b) fonduri pentru finanarea complementar aferent urmtoarelor categorii de cheltuieli
reparaii capitale, consolidri i investiii
subvenii pentru internate i cantine colare
cheltuieli pentru organiyarea examenelor naionale de capacitate
cheltuieli cu bursele elevilor
cheltuieli pentru transport elevi i / sau cadre didactice
alte cheltuieli care nu sunt determinate prepoderent de numrul de elevi
Nivelul fondurilor pentru finanarea complementar va fi stabilit n funcie de amploarea i urgena
satisfacerii unor nevoi de reabilitare i dezvoltare a bazei materiale a instituiei, de amploarea nevoilor de acordare a
burselor i a altor forme de sprijin social, precum i de capacitatea de finanare a ordonatorilor de credite ierarhic
superiori.

31. Finanarea instituiilor sanitare
Spitalele publice sunt instituii publice finanate integral din venituri proprii i funcioneaz pe principiul autonomiei
financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele ncasate pentru serviciile medicale, alte
prestaii efectuate pe baz de contract, precum i din alte surse, conform legii.
Surse de finanare:
Venituri din contractul cu Casa de Asigurri de Sntate pentru furnizarea de servicii medicale
Sume de la bugetul de stat cheltuieli de personal, investiii, reparaii capitale, aparatur modern, etc;
Din accize de la bugetul de stat sume pentru investiii: aparatur, reparaii;
Venituri proprii realizate de spital din : taxe, vizitatori, taxe spitalizare pentru nsoitori, prestri servicii
ctre alte spitale, servicii medicale cu plat; nchirierea spaiilor proprii; (a se vedea anexa nr 3)
Donaii, sponsorizri cu caracter general sau cu destinaie special;
Sume de la bugetul local.
Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurri Sociale de sntate reprezint sursa
principal a veniturilor n cadrul bugetului de venituri i cheltuieli i se negociaz de ctre manager cu conducerea
casei de asigurri sociale de sntate, n funcie de indicatorii stabilii n contractul-cadru de furnizare de servicii
medicale. (a se vedea anexa nr.4) Spitalul primete i sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi
utilizate numai pentru destinaiile pentru care au fost alocate.
Finanarea cheltuielilor specifice domeniului sanitar se face din fonduri aflate la dispoziia statului, fonduri adunate
din taxe i impozite, precum i din contribuiile asigurailor.
Spitalul pot realiza venituri suplimentare din:
a) donaii i sponsorizri;
b) asocieri investiionale n domenii medicale ori de cercetare medical i farmaceutic;
c) nchirierea unor spaii medicale, echipamente sau aparatur medical ctre ali furnizori de servicii medicale, n
condiiile legii;
d) contracte privind furnizarea de servicii medicale ncheiate cu casele de asigurri private sau ageni economici;
e) editarea i difuzarea unor publicaii cu caracter medical;
f) servicii medicale, hoteliere sau de alt natur, furnizate la cererea unor teri;
g) servicii de asisten medical la domiciliu, furnizate la cererea pacienilor;
h) contracte de cercetare i alte surse;
23

i) alte surse, conform legii.
Veniturile proprii ale spitalulului provin din sumele ncasate pentru serviciile medicale, alte prestaii efectuate
pe baz de contract, precum i din alte surse, conform legii.
Finanarea spitalelor publice se asigur din veniturile realizate n raport cu serviciile medicale furnizate pe baza
contractelor ncheiate cu Casele de asigurri de sntate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri
investiionale n profil medical sau medico-social, din donaii i sponsorizri, precum i din veniturile obinute de la
persoanele fizice i juridice, n condiiile legii.
De la bugetul de stat se asigur finanarea unor programe naionale de sntate, realizarea de construcii de
interes naional, dotarea cu aparatur medical de mare performan, expertizarea, proiectarea i consolidarea
construciilor grav afectate de seisme i de alte aciuni de for major, precum i efectuarea unor reparaii capitale.
De la bugetele locale se poate asigura finanarea pentru finalizarea construciilor noi de interes local,
precum i a unor cheltuieli pentru realizarea de lucrri de reparaii curente i capitale.
Drepturile salariale cuvenite conducerii spitalelor publice, precum i formele de salarizare ale personalului
medico-sanitar i alte categorii de personal ce se aplic n cadrul acestor spitale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului. Veniturile i cheltuielile spitalelor i ale celorlalte uniti sanitare pubice se aprob anual prin bugetul
de venituri i cheltuieli ce stau la baza funcionrii instituiilor sanitare n cadrul exerciiului financiar respectiv.
Spitalele vor fi finanate prin intermediul:
Direciilor Judeene de Sntate Public pentru investiii;
Direciile Judeene de Sntate Public pentru servicii preventive speciale, promoionale, curative;
Casa de Asigurri de Santate pentru servicii;
Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale pentru servicii n cazul accidentelor la locul de munc;
Ministerul Educaiei Naionale pentru servicii de cercetare i educare (clinici universitare);
Sponsorizare pentru investiii i servicii (organizaii de caritate, programe industriale, de parteneriat sau
programe externe);
Copli ale pacienilor pentru servicii tip hotelier.

32. Finanarea instituiilor din bugetele locale
Tehnica de finanare din bugetul local este cea de alocare de fonduri sau mijloace bneti. n cazul
bugetului local angajarea de pli se face numai in limita disponibilitilor existente n cont. Practic, att pentru
bugetul local ct i pentru consumatorii de fonduri bugetare din bugetul local sunt deschise conturi de disponibil n
care se fac ncasri i din care sunt angajate pli n limita ncasrilor existente.
n cazul bugetului local finanarea este iniiat de ctre primar, care n calitatea de ordonator principal de
credite adreseaz cu o solicitare de fonduri ctre organul financiar local, prin care se solicit banii necesari
desfurrii de aciuni cu referire la activitatea proprie a consiliului local, dar i a ordonatorilor bugetari finanai din
bugetul local.
n finanare este implicat i Trezoreria Finanelor Publice, ntruct aici sunt deschise conturi in legtur cu
execuia de cas a bugetului local finanator att pentru unitatea administrativ teritorial, ct i pentru ordonatorii
teriari de credite .
Potrivit cu solicitarea ordonatorului principal de credite, compartimentul de specializare in gestiunea
bugetului local dispune printr-un document specific (dispoziie bugetar) ca o anumit sum de bani s treac din
contul bugetului local n contul OPCB. Acesta este informat de alimentarea contului su i poate angaja finanarea.
n acelai timp prin dispoziie bugetar de repartizare ordonatorul principal dispune ctre Trezorerie ca din contul
su anumite sume s teac in conturile ordonatorilor subordonai. Dup alimentara conturilor acestora, ordonatorii
subordonai sunt informai de ctre Trezorerie, pentru a declana finanarea proprie.
33 Constatarea materiei impozabile
Materia de impunere sau impozabil este strns legat de dou elemente tehnice folosite n aezarea i
perceperea veniturilor bugetare: obiectul venitului i baza de calcul.
Constatarea materiei de impunere este reglementat prin dispoziii ale actelor normative n care se prevd
organele fiscale competente , termenele de constatare, procedeele i operaiunile necesare n acest sens.
24

Competena constatrii obiectului impunerii revine n mod direct agenilor i inspectorilor fiscali din
cadrul instituiilor de specialitate ale Ministerului Finanelor Publice .Acestora li se adaug, potrivit cu rspunderile
i competenele stabilite prin lege n faza realizrii veniturilor bugetare, funcionarii de specialitate de la
compartimentele de venituri i casierie din cadrul unitilor operative ale Trezoreriei Finanelor Publice (cu ocazia
verificrii documentelor de plat ale obligaiilor bugetare).
Eventualele modificri intervenite, pe parcursul execuiei bugetare, n ceea ce privete dimensiunea i
structura obiectului de impunere , subiectele de venituri bugetare au obligaia s informeze, n acest sens, organele
fiscale care, la rndul lor trebuie s procedeze la constatarea i la reevaluarea materiei impozabile.
Procedeele, actele i operaiunile de constatare a obiectelor de impunere sunt difereniate pe cele dou
categorii principale de impozite: directe i indirecte. Diferene mai apar i n cazul impozitelor directe i anume: n
cazul celor care se stabilesc de organele fiscale; la cele ce se percep prin calcul, reinere i vrsare de ctre
contribuabili i a treia categorie, sunt cele ce se percep prin calcul i plat (n cazul venitului sau profitului
impozabil).
Constatarea obiectului de venit bugetar pentru care impozitele se stabilesc de ctre organele fiscale
comport procedura declaraiilor de impunere ale contribuabililor completat cu verificrile operative efectuate de
organele fiscale (impozitul pe veniturile meseriailor, liber-profesionitilor i din alte activiti independente,
impozitul pe cldiri, taxele asupra mijloacelor de transport etc.). subiectele de venit bugetar au obligaia s
ntocmeasc i s depun la organele fiscale, la termene prevzute de lege, declaraii de impunere din care s rezulte
date care s conduc la identificarea elementelor tehnice de calcul pentru obligaia bugetar. Verificrile operative
ale organului fiscal ntreprinse la angajatori au rolul de a constata, n primul rnd , respectare normelor privind
drepturile salariale (de inclus sau exceptate de la obiectul impozabil).
Constatarea obiectului de venit pentru impozitele ce se percep prin calcul , reinere i vrsare de ctre
unitile pltitoare (impozitul pe salarii) se mbin cu controlul exercitat pentru verificarea conformitii acestei
impuneri.
Constatarea veniturilor impozabile pentru calculul i plata impozitului pe profit (venit) se mbin cu
controlul exercitat pentru verificarea conformitii perceperii acestui impozit, procedeul folosit fiind cel al
declaraiilor de impunere. n aceste sunt cuprinse date privind profitul impozabil determinat potrivit legii,
cheltuielile deductibile i cele nedeductibile din rezultatele financiare.
Constatarea obiectelor de venit bugetar n cazul impozitelor indirectese efectueaz exclusiv n contextul
verificrii ntreprinse de organele fiscale asupra conformitii calculului acestora.

34 Titlurile de crean fiscal i contestarea lor
Derularea aciunii de constatare a obiectului de venituri bugetare are drept finalitate determinarea titlurilor
de crean fiscal. Acestea sunt nscrisuri care atest, pe de o parte, obligaia bneasc a contribuabilului stabilit
potrivit legii, iar pe de alt parte, drepturile bneti cuvenite bugetelor publice.
Ca acte de constatare i individualizare a sumelor de bani datorate cu denumirea de impozite, taxe,
contribuii etc, titlurile de creane fiscale pot fi structurate, din punctul de vedere al modului sau procedurii de
ntocmire, n dou categorii: titluri de creane ntocmite exclusiv n acest scop i acte care implicit sunt titluri de
creane fiscale. ntr-o alt grupare, titlurile de creane fiscale apar ca principale i completatoare.
1.Titlurile de creane fiscale ntocmite exclusiv n acest scop sunt nscrisuri ale organelor fiscale sau ale
altor persoane ori instituii desemnate de lege, ntocmite prin manifestarea lor de voin, n scopul de a constata i
individualiza un venit bugetar. Expresia concret a unor astfel de titluri de creane este procesul verbal de impunere
prevzut pentru unele venituri bugetare (de exemplu, impozite i taxe locale). n structura documentului sunt date
de identificare a contribuabilului i a materiei impozabile a acestuia. Procesul verbal de impunere este un nscris
oficial care produce efectul juridic de individualizare a unei creane fiscale i n acest scop se comunic subiectului
(pltitorului) pentru executare i eventual contestare.
Actele care n mod implicit sunt titluri de creane fiscale se refer la nscrisurile ntocmite ntr-un scop
propriu sau specific care cuprind, pe lng date pretinse de scopul lor, i informaii de individualizare a unor creane
fiscale. Reprezentative, n acest sens, sunt statele de plat a salariilor, a drepturilor bneti de autor, a colaborrilor
cu unele entiti organizatorice. Ele sunt emise de compartimentele funcionale ale persoanelor juridice (resurse
umane i financiar - contabilitate) cu scopul de a individualiza drepturi bneti (salarii) cu caracter brut i net,
precum i obligaii ctre teri. ntre aceste din urm obligaii se nscrie i impozitul pe salarii care confer statului de
plat semnificaia de titlu de crean fiscal cu caracter implicit.
25

Titlurile principale de individualizare a unor creane fiscale sunt cele de natura proceselor verbale de
impunere i a actelor de eviden a impozitelor indirecte.
Titlurile de creane fiscale completatoare sunt cele ntocmite pentru diferene de impozite stabilite cu
prilejul verificrii conformitii impunerii. Ele sunt la fel de executorii ca i prototipul titlului de crean fiscal.
Titlurile de creane fiscale pot fi contestate sau atacate pentru orice motiv de neconformitate sau
netemeinicie legal. Reglementrile juridice i practica soluionrii conflictelor privind titlurile de creane fiscale au
condus la dou proceduri de aciunea jurisdiciei administrativ financiare i contenciosului fiscal.
a.Procedura jurisdiciei administrativ financiare de soluionare a conflictelor generate de titlurile de
creane fiscale const n exercitarea jurisdiciei n domeniul veniturilor bugetare de ctre organele fiscale (inclusiv
Ministerul Finanelor Publice).
- Procedura administrativ financiar cu doua grade de jurisdicie este reglementat la impozitul pe profit
(venit), taxa pe valoarea adugat, taxele de timbru etc, unde cele dou nivele instituionale de pronunare
(soluionare) sunt: direciile judeene ale Finanelor Publice (inclusiv a municipiului Bucureti) i Ministerul
Finanelor Publice. Pentru fiecare nivel de intervenie este stabilit n zile perioada de pronunare asupra soluionrii
cererilor ori contestaiilor.
- Procedura administrativ financiar cu trei grade de jurisdicie este reglementat pentru impozitele i
taxele locale, ndeosebi. n acest caz, prima instan (nivel) de adresare, nainte de cele dou menionate anterior, o
reprezint organul fiscal care a realizat impunerea i debitarea.
Un caz particular este la impozitul pe salarii unde, procedura jurisdiciei administrativ financiare este, n
parte, diferit la soluionarea contestaiilor individuale.Salariaii se pot adresa n primul rnd, n vederea soluionrii
neconformitii cu realitatea, angajatorilor dup care intr, posibil, n aciune i adresarea ctre direciile judeene ale
finanelor publice.
b.Procedura contenciosului fiscal este reglementat i se aplic diferit n unele state cu economie de pia.
Ca variante de soluionare a contestaiilor sunt procedura tradiional a judecrii apelurilor fiscale de ctre instanele
speciale cu drept de recurs la instanele de drept comun i procedura modern a soluionrii apelurilor fiscale de
ctre organele administrative cu drept de recurs la instanele superioare sau de drept comun.
35 Modificarea obligaiilor bugetare
Interveniile asupra cuantumului de venit bugetar calculat i datorat pot s apar pe parcursul exerciiului
financiar n dou situaii majore: modificri intervenite n situaia obiectelor i subiectelor de venituri bugetare i
ntrzieri la plat, ca urmare a nerespectrii termenului de plat .
Obligaiile fiscale individualizate pot fi modificate n anumite condiii generale:
Numai n ce privete mrimea lor;
Dac se datoreaz pe un interval de timp;
Dac n intervalul de timp pentru care se datoreaz intervin modificri n situaia subiectelor i obiectelor
de venituri bugetare pentru care prin lege sunt admise recalculri.
Din punct de vedere procedural, modificarea obligaiilor bugetare este de competena organelor de
impunere care au stabilit i individualizat obligaiile bneti.
Neplata obligaiilor bugetare n termenele legale (deci depirea termenului legal de plat a creanelor
respective) atrage aplicarea unor majorri de ntrziere. Acestea sunt imperative i independente de orice alt aciune
coercitiv de stat ntreprins pentru respectarea normelor privind veniturile bugetare. Intervalul de timp pentru care
se calculeaz majorrile de ntrziere ncepe cu ziua imediat urmtoare expirrii termenului legal de plat i ine
pn n ziua plii efective (inclusiv) a datoriilor bugetare.
n plan procedural, aplicarea majorrilor de ntrziere poate fi la iniiativa organelor fiscale i de control
financiar cnd acestea constat nerespectarea termenelor legale de plat a creanelor fiscale sau la intervenia
agenilor sau casierilor desemnai de lege cu ncasarea veniturilor bugetare. Majorrile de ntrziere aplicate pot fi
reduse i chiar anulate de ctre organele fiscale (inclusiv de Ministerul Finanelor Publice) n funcie de mrimea lor
i potrivit cu o anumit procedur stabilit.
26

36 Modaliti speciale de stingere a obligaiilor fiscale
Normele de procedur fiscal stabilesc drept modaliti speciale de stingere a creanelor bugetare urmtoarele:
compensarea, scderea pentru cauze de insolvabilitate i dispariie, anularea, prescripia.
a. Stingerea obligaiilor fiscale prin compensare este reglementat pentru ipotezele apariiei unor obligaii
pecuniare reciproce ntre stat (prin bugetele publice) i o parte din subiectele veniturilor bugetare. n relaiile cu
agenii economici, compensarea este reglementat alternativ cu restituirea sumelor pltite n plus. n relaiile cu
persoanele fizice, compensarea este admis ca mijloc special de lichidare a unor creane fiscale restante. Ea poate fi
aplicat sub dou forme: obinuit i extins din oficiu.
- Compensarea obinuit este reglementat pentru recuperarea veniturilor bugetare nepltite integral i la
termenele legale din sumele ncasate de la aceleai persoane fr baz legal.
- Compensarea extins din oficiu se aplic n continuare dac dup cea obinuit apar sume pltite n plus i
se constat c aceeai persoan sau membrii familiei au restane nscrise n evidenele fiscale pe anul n curs sau pe
anii precedeni.
b. Scderea pentru cauze de insolvabilitate i dispariie apare ca modalitate special de stingere a
obligaiilor fiscale la persoanele fizice pe motive de insolvabilitate i dispariie.
c. Stingerea obligaiilor fiscale prin anulare poate avea caracter general, cu referire la categorii de
contribuabili ori categorii de venituri bugetare i s mbrace forma amnistiei fiscale sau caracter individual, cu
referire la anumite creane.
- Amnistia fiscal apare ca un mod excepional de stingere a obligaiilor bugetare, ea aplicndu-se n
mprejurri excepionale la categorii de contribuabili cu datorii restante ctre bugetul statului n condiiile absenei
perspectivelor n a fi recuperate i a oportunitii prin prisma politicii fiscale a statului fa de acetia.
- Anulrile individuale se pot aproba de Ministerul Finanelor Publice la solicitarea scris motivat a
contribuabililor cu restane ctre bugetele publice, limitat la debite fiscale provenite din amenzi i majorri de
ntrziere.
d. Stingerea obligaiilor fiscale prin prescripie apare n completarea ori susinerea celorlalte
modaliti speciale prezentate anterior n domeniul fiscal.


37 Executarea silita a creantelor bugetare
Executarea silit a creanelor bugetare reprezinta un ultim mijloc de recuperare a sumelor de bani datorate
bugetelor publice.
Pornirea executrii silite este condiionat de urmtoarele:
- existena titlului de crean fiscal;
- ncunotiinarea subiectului de drept obligat la plat despre creana fiscal i despre scadena ei;
- expirarea termenului legal de plat fr ca suma de bani datorat ca venit bugetar s fi fost achitat.
Formele executrii silite a creanelor fiscale sunt:
1. Executarea silit a creanelor fiscale de la persoanele fizice prin poprire si consta in recuperarea
creanei bneasti restant din sumele de bani pe care debitorul urmrit le are de primit de la tere persoane.
2. Executarea silit a creanelor bugetare prin urmrirea bunurilor mobile este prezent n practica
fiscal cnd persoanele fizice debitoare nu au salarii sau alte drepturi bneti popribile ns, posed bunuri mobile
urmribile din a cror valorificare se pot recupera creane fiscale restante.
3. Executarea silit a creanelor fiscale prin urmrirea bunurilor imobile este necesar pentru
recuperarea unor sume de bani mai mari de la debitorul urmrit. Procedura, nainte de declanare, presupune o
selecie a bunurilor imobile (cldiri, terenuri) i cu luarea n considerare a unor excepii (casa de locuit folosit
efectiv de debitor i familia sa, potrivit cu anumite norme).