Sunteți pe pagina 1din 7

1

Studii de fezabilitate (8 intrebari)


1. De ce este influentata marimea ratei de actualizare ?
Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii
actualizate, la o anumita data, a unui varsamant unic sau a unei serii de
vrsminte de ncasat sau de pltit ulterior.
Marimea ratei de actualizare este influentata de :
- rata dobanzii ;
- cresterea si oferta de capitaluri ;
- rata somajului ;
- rata profitului ;
- rata de inflatie ;
- stabilitatea monetara ;


2. Care sunt elementele care dau valoare ratei de actualizare?
VAN = -I+ CFt / (1+r)
t
+ Vrez / (1+r)
n

I = costul investitiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vrez = valoarea reziduala;
r=rata de actualizare(20 %);
n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.

VAN determina urmatoarele optiuni de decizie:
daca VAN > 0, investitia se accepta;
daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta;
daca VAN < 0, investitia este respinsa.


2

3. Care este modul de calcul si continutul rentabilitatii medii?

Rentabilitatea medie = Profit mediu anual /Investiie medie anual
Rentabilitatea exprima performanta adusa de investitie intr-o anumita
actiune.
Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinata in
functie de ratele de rentabilitate calculate pe perioade (saptamana, luna, an) si de
frecventa lor de inregistrare pe piata.


4. Ce reprezint durata de viaa a unui proiect investitional?
Din perspectiva financiara, orice actiune de alocare, plasare a capitalului cu scopul
obtinerii unor castiguri reprezinta o investitie sau altfel spus: schimbarea unei sume prezente
si certe pe speranta obtinerii in viitor a unor venituri superioare dar probabile. Din perspectiva
contabila, investitia reprezinta o imobilizare, fiind asimilata cheltuielilor efectuate in scopul
obtinerii unor bunuri cu valoare mare si de folosinta indelungata. Investitia reprezinta efortul
depus in scopul obtinerii de efecte. Obiectivul acesteia este de aobtine efecte cat mai mari cu
efort cat mai mic, adica sa fie fezabila.
Durata de viata a unui proiect investitional este compusa din doua etape: durata de
implementare a proiectului investitional si ce a de exploatare a investitiei realizate. Perioada
implementarii proiectului investitional este caracterizata de efortul sustinut de intreprindere,
deci reprezinta valoarea totala a proiectului. Perioada de exploatare cuprinde toate efectele
generate de proiectul investitional, efecte caracterizare prin fluxuri de incasari si plati.
Diferenta dintre aceste fluxuri de incasari si plati are ca rezultat un flux net al investitiei ,
adica cash-flow net. Un proiect investitional este fezabil atunci cand efectele perioadei de
exploatare sunt mai mari decat eforturile perioadei de implementare. Durata de exploatare a
unei investitii poate fi stabilita prin doua metode:
amortizare contabila
platile. Perioada
de exploatare a unui proiect investitional este de regula 3-5 ani,maxim 10, datorita faptului ca
incasarile si platile trebuie estimate cat mai riguros

3

5. Care este modul de calcul i coninutul indicatorului termenul de
recuperare,
Durata de recuperare a investitiei - este cel mai important indicator de eficienta
economica. El indica in cat timp investitia isi poate recupera capitalul investit din
efectul net obtinut din functionarea obiectivului.
Efectul net este intotdeauna profitul
Se poate calcula in mai multe moduri, respectiv:

- in cazul obiectivelor noi
It
` D= ----------
Ph

unde
It = efortul total de investitii
Ph = profitul anual

-in cazul modernizarii

It
D= ----------------
Phn-Pho

Unde
Phn = profit anual obtinut dupa modernizare

Pho = profit anual obtinut inainte de modernizare
.

4


6. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 15.000 lei i o rat
de actualizare de 19% prezint urmtoarea structur a fluxurilor de
numerar:

An Cost investiie Costuri de
exploatare
Total cost Total ncasri
0 15,000 15,000 0
1 6,420 6,420 9,440
2 6,620 6,620 9,640
3 7,500 7,500 10,700
4 6,500 6,500 11,700
5 8,500 8,500 22,700
Total 15,000 35,540 50,540 64,180

Calculai termenul de recuperare aferent proiectului.

Raspuns
Termenul de recuperare:

T = Cost initial investitie
Cash flow anual mediuCFam =(2537+2133+1899+2593+5951)/5=15,113/5=3.023

T= 15.000/3,023 = 4,96


5

7. Care sunt principalele pri ale unui studiu de fezabilitate, piese scrise?

CONINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate , conform HOTRRE Nr. 28 din 9
ianuarie 2008
A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul studiului.

Informaii generale privind proiectul
1. situaia actuala i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului;
2. descrierea investiiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe
termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia
actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul
tehnico-economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot
fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un
studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):
c) descrierea constructiv, funcionali tehnologic, dupcaz;
3. date tehnice ale nvestiiei:
a) zona i amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri
din intravilan/extravilan;
d) studii de teren: studii topografice, studiu geotehnic si alte studii de
specialitate necesare, dup caz;
e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de
investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de
realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
- necesarul de utiliti
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
g) concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.

Costurile estimative ale investiiei
1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referin;
2. analiza opiunilor
3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar
: fluxul cumulat, valoarea actualnet, rata internde rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
6

4. analiza economic(obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore ), inclusiv calcularea
indicatorilor de performan economic:
valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
.
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal
constituite.

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
1. numr de locuri de munccreate n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
1. valoarea total(INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care: - construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.

Avize i acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap
-canal, telecomunicaii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize i acorduri de principiu specific.

7


8. Enumerai costurile de funcionare curent a activitii unei ntreprinderi.

Costurile de functionare curenta a activitatii unei firme sunt:
-Materii prime
-Materiale consumabile, materiale auxiliare
-Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal de conducere,
prime, bonusuri
-Costuri de training si formare persoanl
-Impozite si taxe locale
- Servicii externe
o Contabilitate
o Consultanta fiscala
o Consultanta juridical
o Consultanta manageriala
o Consultanta IT
o Consultanta resurse umane
-Costuri spatiu:
- Spatiu de birouri
o Spatiu de productie
o Spatiu de vanzari
o Spatiu de depozitare
-Cheltuieli de incalzire, gaz curent, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal,
-Costuri cu echipamentele
-Reparatii
-Intretinere