Sunteți pe pagina 1din 130

ACCENTE

A
cvil acatst / actist
adc agr / gri
addas anafr / anfor
adultr angelc / anghelc
agor (pia public n Antichitate) anst / nost
agr (spaiu public) ntic / antc
adoma apndice / apendce (organ)
anatm (blestem)
angra (specie de animale)
antm
apndice (adaos)
rip
astru
avrie
B
bftec (mncare) balonzid / balnzaid
butlie botfr / btfor (nclminte)
bldog / buldg
C
clcar candd / cndid
caractr claps / colps
cobi
cochlie
condr (vultur)
conductr
congrsmen
crter
D
dspot dlco/delcu(pies la main)
dispor dhor / dihr
E
editr
emil (smal)
epifr
evlvie
F
fele facsmil / facsiml
ferg frav / firv
frnghe
G
glsvand gnga / ging
H
hlpav haltr / hlter
I
ncipit ntim / intm
infm
L J
legtim jlav / jilv
letopis
lden (pardesiu)
M
mfie mlaga / malga (vinul din...)
matrce mnager / manger
matr mteri / meter
mur mjloc / mijlc
mrav mdem / modm
merins (ras de oi)
mlcom
mtrice
N
netru nscai / nisci
O
opi (lamp mic care lumineaz cu ajutorul unui fitil)
ostrv
P
palmars pgas / pegs
performr penrie / penure (srcie mare)
postm pcnic / picnc
prematr pilt / plot
phav (cu faa tras) pjghi / pojgh
pnei / poni
precat / precut
profsor / profesr
prognostc / prognstic (prognoz medical)
protctor / protectr
R
rabn
rdio -art.:radiul
-pl: radiuri
regzor
revzor
S
sand - pl: sandale satr / stir
sar (vemnt indian) sincdoc / sinecdc (figur de stil)
sarm suburbe / subrbie
scorbt (boal)
scrimr
sif
simbl
simpozin
sof -pl: sofale
sose
splndid
suprflu (n plus, inutil)
T
tax trfic / trafc
tenismn
tranzistr (semiconductor )
trndav
tri

plhozen / pilhzen (pantaloni scuri)


pl. pl.
pilhozeni pilhozene
V
vatmn vctor / vectr
venetc (strin) vndiac / vindic (bluz de vnt)
vrmut
vking
vpie (zpueal)
Z
zepeln (dirijabil)
ADJECTIVE
A
actrii adj. invariabil
aleatoriu fem.sg. : aleatorie , pl m. i fem. : aleatorii
atroce adj. invariabil
B
bordo - adj. invariabil
F
feroce - adj.invariabil
G
get-beget -adj.invariabil
I
incas(populaia incas) - m.pl.:incai f.pl.:incase
f.sg.: incas
instant -adj.invariabil
L
locvace (vorbre) -adj.invariabil
M
motrice -adj.invariabil
mult - 1) adj.pron.neh. -g.-d,pl., m /f: multor
2)pron.neh. -g.-d.,pl.,m/f : multora
P
pendinte (care depinde de ceva) -adj.invariabil
perspicace - adj.invariabil
precoce - adj.invariabil
propice - adj. invariabil
R
rapace (lacom) -m.pl: rapaci
S
sagace (foarte inteligent) - m.pl: sagaci

es - f.sg.: as , f.pl.:ese , fr masculin plural


T
tenace - m.pl: tenaci
V
veloce (rapid) - adj.invariabil
vivace (vioi) - adj.invariabil
vorace (lacom) - m.pl.: voraci
CONJUGAREA VERBELOR
A
a absolvi (1. a scuti de pedeaps , 2. a termina) : eu absolv
tu absolvi
a accede nu se folosete la trecut
a adpa: ind. prez. : eu adp
tu adpi
el adap
a agrea : ind.prez.: eu agreez
tu agreezi
el agreeaz
noi agrem
voi agreai
ei agreeaz
conj.prez. : eu s agreez
tu s agreezi
el s agreeze
noi s agrem
voi s agreai
ei s agreeze
!! Obs : a crea se conjug la fel
a apropia : eu apropii
tu apropii
a apropria : eu apropriez
tu apropriezi
a aeza : ind.prez.: el/ei aaz
a azvrli : ind.prez. : eu azvrl
tu azvrli
el azvrle
ei azvrl
a anticipa : eu anticip / anticipez
a avea : perf.simplu : eu avui / avusei
tu avui /avusei
el avu/avuse
noi avurm/avuserm
voi avuri / avuseri
ei avur / avuser
B
a bntui : eu bntui
tu bntui
a bombni : eu bombn
tu bombni
a biciui : eu biciui / biciuiesc
a birui : eu birui / biruiesc
a blestema : ind.prez.: el blstem / blestm
a bocni : eu bocn / bocnesc
C
a se cra : eu m car
tu te cari
el se car
a concede (a tolera) : nu are forme pentru trecut
a contempla : eu contemplu
tu contempli
a continua : eu continui
tu continui
a converge : la trecut are forme numai pentru imperfect
a cura : eu cur
tu curei
el cur
a cheltui : eu cheltui / cheltuiesc
a chinui : eu chinui / chinuiesc
a ciocni: eu ciocn / ciocnesc
a clnni : eu clnn / clnnesc
a crnni : eu crnn / crnnesc
a crede - imperativ : crede / crezi
a croncni : ea croncne / croncnete
D
a dinui : eu dinui
tu dinui
a drpna : eu drapn / eu drpn
tu drapeni
el drapn
a drui : eu druiesc
a declama : eu declam
tu declami
el declam
a defalca (a desprinde dintr-un tot): eu defalc
tu defalci
el defalc
a depna : eu depn
tu depeni
el deapn
a deprima : eu deprim
a deriva : eu deriv
tu derivi
el deriv
a se deroba (a se sustrage) : eu m derobez
a deroga (a face excepie) : eu derog
tu derogi
el derog
a desfide (a sfida) : nu are forme pentru trecut
a se detraca (a decdea) : se folosete numai la timpuri compuse
a se dezbra : eu m dezbar / dezbr
tu te dezbari
el se dezbar
a dezvlui : eu dezvlui
a divide : nu are forme pentru trecut
a dngni : el dngne / dngnete
a destinui : eu destinui / destinuiesc
a dibui : eu dibui / dibuiesc
a drcui : eu drcui / drcuiesc
E
a emana : eu eman
tu emani
el eman
a enumera : eu enumr
tu enumeri
el enumer
a evapora : eu evapor
tu evapori
a exhiba (a etala) : eu exhib
tu exhibi
el exhib
a exige (a cere insistent) :eu exig -nu are forme pentru trecut
tu exigi
el exige
a expurga(a elimina dintr-o carte pasaje incompatibile cu anumite principii)
eu expurg
tu expurgi
el expurg
a extirpa : eu extirp
tu extirpi
el extirp
F
a fi : ind.prez .: noi sntem
voi sntei
perf.simplu : eu fui / fusei
tu fui / fusei
el fu / fuse
noi furm / fuserm
voi furi / fuseri
ei fur / fuser
fir-ar (s fie)
a fremta: eu freamt
tu freami
el freamt
G
a gtui : eu gtui
tu gtui
a glsui : eu glsuiesc
a ghici : imperativ : ghici / ghicete
H
a hpi: eu hpi / hpiesc
a huidui: eu huidui / huiduiesc
I
a inventa : eu invent / inventez
a iriga : eu irig
tu irigi

a mpturi : eu mpturesc
tu mptureti
a mprtia: eu mprtii
tu mprtii
a mprejmui: eu mprejmuiesc
tu mprejmuieti
a mpresura: eu mpresor
tu mpresori
el mpresoar
a ncercui: eu ncercuiesc
tu ncercuieti
a nchipui: eu nchipui
tu nchipui
a nconjura: eu nconjor
tu nconjori
el nconjoar
a ndruma: eu ndrum
tu ndrumi
a nfierbnta : eu nfierbnt
tu nfierbni
el nfierbnt
a nfiora: eu nfior
tu nfiori
a nfiripa: eu nfirip
tu nfiripi
a nfuria: eu nfurii
tu nfurii
a ngdui: eu ngdui
tu ngdui
a ngemna: eu ngemnez
tu ngemnezi
a ngenunchea: gerunziu : ngenunchind
a se ngrija: eu m ngrijez
a nmnunchea: gerunziu : nmnunchind
a ntrzia: eu ntrzii
a nvinui: eu nvinuiesc
tu nvinuieti
a nela: ind.prez. : el / ei nal
a mpuia: eu mpui / mpuiez
a ngima: eu ngim / ngaim
tu ngimi / ngaimi
el ngaim
a se ngmfa: eu m ngmf / ngmfez
a njgheba (a ncropi): eu njgheb / njghebez
a nstruna: eu nstrun / nstrunez
a nvrti: eu nvrt / nvrtesc
a nvemnta: eu nvemnt / nvemntez
a nvia: eu nvii / nviez
a nvolbura: eu nvolbur / nvolburez
J
a jupui : eu jupoi
tu jupoi
el jupoaie
L
a se lfi: eu m lfi
tu te lfi
a legna: eu legn
tu legeni
el leagn
M
a mntui: eu mntui / mntuiesc
a mnui: eu mnuiesc
tu mnuieti
O
a orbeci: eu orbeci / orbeciesc
P
a perturba : eu perturb
tu perturbi
a pieptna : eu pieptn
tu piepteni
el piaptn
a pieri: imperativ : piei!
nu pieri!
a preleva (a extrage): eu prelev
tu prelevi
a prevala (a predomina): eu prevalez
tu prevalezi
a profera (a spune ameninri la adresa cuiva): eu proferez
tu proferezi
a promulga : eu promulg
tu promulgi
a preceda: ind.prez. : el /ei preced
conj.prez. : el/ei s precead
R
a recuza(a respinge un tribunal , etc.) : eu recuz
tu reuzi
el recuz
a releva (a evidenia) : eu relev
tu relevi
a reprima : eu reprim
tu reprimi
a repugna (a dislplcea) : eu repugn
tu repugni
el repugn
a revela: eu revelez
a rezema : eu reazem
tu rezemi
el reazem
a reanima : eu reanim / reanimez
S
a statua (a decide) : eu statuez
tu statuezi
el statueaz
a strui : eu strui
tu strui
a sucomba (a muri): eu sucomb
tu sucombi
el sucomb
a sughia : eu sughi
tu sughii
a se strdui : eu m strdui / strduiesc
a succeda: ind.prezent , sg/pl: el / ei succed
conj.prezent , sg/pl: el / ei s succead

a chiopta : eu chioapt / chioptez


a ovi: eu ovi
tu ovi
T
a tinui: eu tinuiesc
tu tinuieti
a termofica: se folosete numai la timpuri compuse
a triumfa: eu triumf
tu triumfi
a se tngui: eu m tngui / tnguiesc

a cni: eu cn / cnesc
a esla : eu esal / esl
tu esali / esli
el esal
U
a (se) uita : imperativ : uit(-te) !
V
a vtma : eu vatm
tu vatmi
el vatm
Z
a se zbengui : eu m zbengui
tu te zbengui
a zdrngni: eu zdrngnesc
tu zdrngneti
a zvrli : eu zvrl
tu zvrli
el zvrle
ei zvrl / zvrl
a zgndri : eu zgndr / zgndresc


CUVINTE COMPUSE
A
ac-de-mare (pete) adeseori
ala-bala alaltsear
alaltieri-diminea albgardist (ofier din armata arist)
alaltieri dup-amiaz alteori
alaltieri dup-mas altundeva
alaltieri-noapte ap de colonie
alaltieri-sear ap oxigenat
alb-albastru ap plat
alba-neagra arareori
alb-argintiu aa zicnd
albastru-azuriu atotbiruitor
albastru-deschis atotcunosctor
alb-glbui atotcuprinztor
alb-negru atotputernic
an-lumin atottiutor
ap-alb (cataract) atotvztor
ap- grea audiovizual
ap neagr (glaucom)
arbore-de-cacao
arbore-de-cafea
arbore-de-cauciuc
arbore-de-pine
argint-viu
arici-de-mare
ast iarn
ast-noapte
ast-primvar
ast-sear
ast-toamn
ast-var
aa-numit
aa-zis
automobil-capcan
azi-diminea
azi dup-amiaz
azi dup-mas
azi-mine
azi-noapte
B
Baba-Cloana a binecuvnta
baba-oarba a binedispune
barb-albastr (afemeiat) -invariabil binefacere
bele-arte binefctor
bine -credincios a binemerita
bloc-turn a binevoi
broasc-estoas binevoitor
broasc-rioas bine mirositor
bun-credin blocnotes
bun-cuviin blocstart
bun-plac bun purtare
bun-platnic bun tiin
bun-rmas bun venit
burt-verde (om simplu) - invariabil bunvoin
burete-de-mare burtverzime
C
cafe-bar cuvnt - titlu cap de bour (denumirea primului
cal-de-mare timbru romnesc)
Calea-Lactee carevaszic
Calea-Laptelui carte de credit
Calea-Robilor carte de munc
cap-de-mort (fluture) carte de vizit
capr-de-munte carte potal
capr-neagr clarobscur
Carul-Mare clarvztor
Carul-Mic clarviziune
cmin-spital
cine-de-mare
cine-lup
cerul-gurii
coco-de-munte
coco-slbatic
colet-capcan
comis-voiajor
contabil-ef
cornul - caprei
crai-nou (lun nou)
cuc-armenesc
cuvnt - cheie
cuvnt - nainte
D
daco-roman dacoromn (dialect)
dalai-lama (funcie) deseori
decret-lege dintotdeauna
dis-de-diminea dup prnz
drept-credincios - drept: invariabil
drum-de-fier
duc-se-pe-pustii(numele diavolului)
dup-amiaz
dup-mas
du-te-vino
E
eroicomic
F
floare-de-col frdelege
G
gndac-de-buctrie
gndac-de-Colorado
general-colonel
general-locotenent
general-maior
general de armat
greco-catolic
gur-spart - invariabil
H
harcea-parcea heirup
hocus-pocus
hopa-mitic
I
ici-colo inspector-ef
ieri-diminea
ieri dup-amiaz
ieri dup-mas
ieri-noapte
ieri-sear
indo-european

nainte-mergtor (strmo) ndeajuns


ndeaproape
ndelung
ndemn
ndeobte
ndeosebi
J
june-prim (personaj) jurisconsult
L
lacto-vegetarian lapte btut
la-la-la latinoamerican
lapte-de-pasre liber practic
Lsatul-secului / Lsata-secului liber trecere
leu-de-mare liber consimmnt
leu-paraleu liber schimb
liber-arbitru
liber-cugettor
liber-profesionist
liber-schimbism (doctrin)
locotenent - colonel
locotenent - comandor
locotenent - major
M
mai-marele macedoromn
mai-mult-ca-perfect meglenoromn
mam-mare miaznoapte
mam-soacr miazzi
main-capcan
maxi-taxi
mlai-mare - invariabil
mine-diminea
mine dup-amiaz
mine dup-mas
mine-noapte
mine-poimine
mine-sear
N
negru-de-fum nonconformism
nitam-nisam (pe neateptate) nonexisten
non-stop nonfigurativ
nou-ales nonprofit
nos-nscut nou=adverb nonsens
nou-venit nonvaloare
nou-nou - nou=adjectiv nonviolen
nuc-de-cocos
nu-m-uita
O
oal-minune
ochi-de-pisic (disc reflectorizant)
om-orchestr
P
pasrea-lir pasmite (probabil)
pasrea -paradisului pesemne
pete-cu-spad piatr filosofal / filozofal
pete-fierstru plusprodus
piatr-de-var plusvaloare
piatr-vnt !!Obs: Cuvintele formate cu elementul
ping-pong port se scriu legat.Fr excepii!!
pisic-de-mare !!Obs: Cuvintele formate cu elementul
pistol-mitralier post se scriu legat
plutonier- adjutant !Excepii : post-mortem
plutonier- major post-scriptum:
poale-n-bru (plcint) post-post-scriptum
poimine - dimine post-restant
poimine dup-amiaz !!Obs: Cuvintele formate cu elementul
poimine dup-mas prea se scriu legat. Fr excepii!!
poimine-noapte pretutindeni
poimine-sear prim ajutor
porc -de-mare pursnge
porc-ghimpos
porc -mistre
porc-slbatic
porc -spinos
portret-robot
porumbel-cltor
poziie-cheie
prim-doamn
prim-balerin
prim-ministru
prim-plan prim =invariabil
prim-procuror
prim-secretar
prim-solist
prim-viceprim-ministru
prim,viceprim = invariabile
proast-cretere
proces-verbal
propriu-zis
prost-crescut , prost = invariabil
puc-mitralier
R
rmas-bun rareori
ru-platnic , ru=invariabil rufctor
rzboi-fulger ruvoitor
rndunic-de-mare (pete)
rea-credin
rea-voin
redactor-ef
redactor-ef adjunct
regina-nopii
rochia - rndunicii
romano-catolic
roza-vnturilor(reprezentare grafic)
S
salat-crea salat de boeuf
scar-de-pisic salat de fructe
scrumbie-albastr scurtcircuit
scrumbie-de-Dunre scurtmetraj
sergent-major surdomut
situaie-limit !!Obs : Cuvintele formate cu elementul
socru-mare semi se scriu legat. Fr excepii!
sor-ef !!Obs.: Cuvintele formate cu elementul
spum-de-mare supra se scriu legat!Fr excepii!
stea-de-mare
stop-cadru
sus-menionat sus-pus
sus-numit sus-zis

oarece-de-cmp oarece de bibliotec


T
tat-socru talme-balme tragicomic
tat-mare tam-nisam tralala
tr-grpi tam-tam turt dulce
terchea-berchea
test-gril
tic-tac
top-model
trestie-de-zahr

ac-pac
U
ucig-l-crucea (numele diavolului)
ucig-l-toaca (numele diavolului)
urs- alb
urs-polar
V
vagon- cistern valvrtej
vagon - restaurant vaszic
vrsat-de-vnt voie bun
verde-de-Paris (otrav)
vino-ncoace / vino-ncoa
vi-de-vie
vorb-lung - invariabil
Z
zi-lumin zigzag
zi-munc
DECLINARE
A
acnee g.-d. : acneei
amploare g.-d. : amplorii
att / atta : 1.numai att n constr.: att el ct i ea
att de mult / cu att mai mult
2.adj.pron.neh.,g.-d.,pl.,m/f: attor (elevi / eleve)
a ati elevi / a attea eleve
3.pron.neh., g.-d. ,pl., m/f: attora
B
bade - g.-d.: badei / lui badea
bdic - g.-d.: bdichii / bdici
bdie - g.-d.: bdiei / lui bdia
bdi - g.-d.: bdiei / lui bdia
C
cear -g.-d.: cerii
ceart -g.-d.: certei
corabie -g.-d.:corabiei
D
destui : pron.neh.,g.-d.,m/f : 1)destulora
2)m: a (la) destui
3) f : a (la ) destule
1) voturile destulora
2) S-a adresat la destui.
destul : adj.,g.-d.,pl. m/f antepus neprecedat de alt adj.: 1)destulor
2)a (la) destui
3)(la) destule
G: 1) voturile destulor tineri
2) voturile a destui tineri
D: 1) S-a adresat destulor tineri.
2)S-a adresat acestor destui tineri./S-a adresat la destui tineri.
droaie -g.-d.:droaiei
duduc -g.-d.: duduci / duducii / duduchii
F
favoare -g.-d.: favorii
G
gde (clu) -art.: gdea / gdele
gineric -g.-d.: lui gineric / ginerici
I
Ileana -g.-d.: Ilenei / Ileanei

mbrcminte -g.-d.: mbrcmintei / mbrcminii


J
jale -g.-d.: jalei
L
larm - g.-d.: larmei
logoree -g.-d.: logoreei
M
maic (mam) -g.-d.: maicei / maicii / maichii
mazre -g.-d.:mazrii
mmic -g.-d.: mmici / mmicii / mmichii
mrunic -g.-d.:mrunici / mrunichii
mmuc -g.-d.:mmuci / mmuchii
mtase -g.-d.:mtsii
mtuic -g.-d.sg.:mtuici / mtuichii / mtuicii
medicin -g.-d.:medicinei
muic -g.-d.:muicii / muichii
O
odisee -g.-d.: odiseei
otrav -g.-d.: otrvii
ou -g.-d. pl.: oulor
P
pap -g.-d.: papei
pasc -g.-d.: pasci
pletor (abunden) -g.-d.:pletorei
R
rig (rege) -g.-d.:rigi
S
savoare -g.-d.: savoarei / savorii
smntn -g.-d.: smntnii
soia -g.-d.: soiei
sor (grad de rudenie): surorii pl: surori
sor (medical) -g.-d.: sorei
T
teroare -g.-d.: terorii
tot - 1) adj.pron.neh. - g.-d.,pl.,m/f: tuturor
2) pron.neh . -g.-d.,pl.,m/f: tuturor / tuturora
tumoare/tumoare -g.-d.: tumorii
tuic -g.-d.: tuici / tuicii / tuichii
U
urbe (ora) -g.-d.:urbei
V
vldic (mitropolit) -g.-d.: vldici / vldichii / vldicii
Z
zarv - g.-d.: zarvei
zori - art.: zorii / zorile
DESPRIRE N SILABE (1)
A
aborigen : a-bo-ri-gen
a abroga : a-bro-ga
abrupt : a-brupt
actual : ac-tu-al
acuarel : a-cua-re-l
adagio : a-da-gio
adagiu (maxim) : a-da-giu
aghiotant : a-ghio-tant
a augmenta : aug-men-ta
augur : au-gur
a ausculta : aus-cul-ta
aut (-pl : auturi) : au-turi
autodafe (ardere pe rug) : au-to-da-fe
autumnal : a-u-tum-nal
B
bairam : bai-ram
bojdeuc (colib) : boj-deu-c
brio : bri-o-
C
canion : ca-nion
caraghios : ca-ra-ghios
castaniet : cas-ta-nie-t
cernoziom : cer-no-ziom
chestionar : ches-ti-o-nar
coafa : coa-fa
coniac : co-niac
croazier : croa-zi-e-r
cuantic: cuan-tic
cuantum : cuan-tum
cuaternar : cua-ter-nar
cuirasat (nav) : cu-i-ra-sat
D
a descuama : des-cua-ma
diluant: di-lu-ant
E
eficient : e-fi-ci-ent
emil : e-mail
eventual : e-ven-tu-al
F
fiasco(eec) : fias-co
fiic : fii-c
fiindc : fi-ind-c
fiuic : fi-ui-c
foileton : fo-i-le-ton
G
gai : ga-i-
gangster : gang-ster
ghei : ghei-
glaucom: glau-com
gua (modalitate de pictur): gua-
H
hidracid: hi-dra-cid
hidrant: hi-drant
hidrargir: hi-drar-gir
hidronim: hi-dro-nim
hidroxid: hi-dro-xid
hieroglif: hi-e-ro-gli-f
holocaust: ho-lo-caust
I
iguan: i-gua-n
imediat: i-me-di-at
individual: in-di-vi-du-al
iodic: io-dic
ionic: i-o-nic

a ntrajutora: n-tra-ju-to-ra
a ntruni: n-tru-ni
L
laudanum (somnifer): lau-da-num
legiune: le-gi-u-ne
lingual: lin-gual
M
mausoleu: mau-so-leu
meridional: me-ri-di-o-nal
milieu: mi-lieu
O
obiect: o-biect
odrasl: o-dras-l
oficial: o-fi-ci-al
oficios(ex.punctul de vedere al guvernului,fr a fi oficial):o-fi-ci-os
opai: o-pa-i
P
pasteuriza: pas-teu-ri-za
pauper (srac): pau-per
pleoap: pleoa-p
pompier: pom-pi-er
R
recamier (canapea): re-ca-mi-er
S
sarailie : sa-ra-i-li-e
savonier: sa-vo-ni-e-r

ifonier: i-fo-ni-er
T
toalet: toa-le-t
a toasta: toas-ta
traum: trau-m
troic (grup de 3) : troi-c
troi (mic monument sacru) : tro-i-
trotuar: tro-tuar
U
unguent: un-gu-ent
V
vietnamez: vi-et-na-mez
viniet (ornament folosit n tipografie pt. ornamentaie): vi-nie-t
DESPRIRE N SILABE (2)
A
acrostih : a-cros-tih / a-cro-stih
a adumbri : a-dum-bri / ad-um-bri
agnostic : ag-nos-tic / a-gnos-tic
amerindian : a-me-rin-di-an / a-mer-in-di-an
amnezie : am-ne-zi-e / a-mne-zi-e
anaerob : a-na-e-rob / an-a-e-rob
analfabet : a-nal-fa-bet / an-al-fa-bet
analgezic : a-nal-ge-zic / an-al-ge-zic
anamnez : a-nam-ne-z / a-na-mne-z
anistoric : a-nis-to-ric / an-is-to-ric
anonim : a-no-nim / an-o-nim
anorganic : a-nor-ga-nic / an-or-ga-nic
antonim : an-to-nim / ant-o-nim
antroponim : an-tro-po-nim / an-trop-o-nim
atmosfer : at-mos-fe-r / at-mo-sfe-r
autarhie : a-u-tar-hi-e / a-ut-ar-hi-e
autohton : a-u-toh-ton / a-u-to-hton
autopsie : a-u-top-si-e / a-ut-op-si-e
B
bancnot : ban-cno-t / banc-no-t
batiscaf (submarin) : ba-tis-caf / ba-ti-scaf
binoclu : bi-no-clu / bin-o-clu
biosfer : bi-os-fe-r / bi-o-sfe-r
a blagoslovi : bla-gos-lo-vi / bla-go-slo-vi
C
caleidoscop: ca-lei-dos-cop / ca-lei-do-scop
cantautor : can-ta-u-tor / cant-a-u-tor
chinestezie(senzaie de micare) : chi-nes-te-zi-e / chin-es-te-zi-e
chintesen : chin-te-sen- / chint-e-sen-
citostatic : ci-tos-ta-tic / ci-to-sta-tic
cocostrc : co-cos-trc / co-co-strc
colesterol : co-les-te-rol / co-le-ste-rol
coaveraj : co-a-ve-raj / co-a-ve-raj
D
despre : des-pre / de-spre
diagnostic: di-ag-nos-tic / di-a-gnos-tic
diaspor: di-as-po-r / di-a-spo-r
diftong: dif-tong / di-ftong
dinadins: di-na-dins / din-a-dins
a dispera : dis-pe-ra / di-spe-ra
distih : dis-tih / di-stih
dizenterie : di-zen-te-ri-e / diz-en-te-ri-e
dreptunghi : drep-tunghi / drept-unghi
E
elicopter : e-li-cop-ter / e-li-co-pter
emisfer : e-mis-fe-r / e-mi-sfe-r
F
folclor : fol-clor / folc-lor
G
golaveraj: go-la-ve-raj / gol-a-ve-raj
H
horoscop: ho-ro-scop / ho-ros-cop
I
a ignora: ig-no-ra / i-gno-ra
a inaugura: i-nau-gu-ra / in-au-gu-ra
inimiciie (dumnie): i-ni-mi-ci-i-e / in-i-mi-ci-i-e
inopinat: i-no-pi-nat / in-o-pi-nat
introspecie: in-tros-pec-i-e / in-tro-spec-i-e
ipostaz: i-pos-ta-z / i-po-sta-z

ndadins: -na-dins / n-a-dins


napoi: -na-poi / n-a-poi
M
manoper: ma-no-pe-r / man-o-pe-r
manuscris: ma-nus-cris / ma-nu-scris
metonimie(figur de stil): me-to-ni-mi-e / met-o-ni-mi-e
mezalian(cstorie ntre persoane de ranguri diferite) :
me-za-li-an- / mez-a-li-an-
mizantrop (cel ce urte oameni):mi-zan-trop / miz-an-trop
monoclu:mo-no-clu / mon-o-clu
N
noctambul (care nu doarme noaptea) :noc-tam-bul / noct-am-bul
O
oligarhie(clas conductoare): o-li-gar-hi-e/ o-lig-ar-hi-e
omniscient: om-nis-ci-ent / om-ni-sci-ent
omonim: o-mo-nim / om-o-nim
ortodonie: or-to-don-i-e / ort-o-don-i-e
P
panamerican: pa-na-me-ri-can / pan-a-me-ri-can
panoptic: pa-nop-tic / pan-op-tic
parodontoz: pa-ro-don-to-z / par-o-don-to-z
paronim: pa-ro-nim / par-o-nim
paoptism : pa-op-tism / pa-op-tism
penultim: pe-nul-tim / pen-ul-tim
penumbr: pe-num-br / pen-um-br
periscop: pe-ris-cop / pe-ri-scop
piunez / pionez: piu-ne-z / pio-ne-z
prognostic: prog-nos-tic / pro-gnos-tic
psihanaliz : psi-ha-na-li-z / psih-a-na-li-z
R
radioscopie : ra-di-os-co-pi-e / ra-di-o-sco-pi-e
S
setaveraj (n tenis) : se-ta-ve-raj / set-a-ve-raj
sinestezie: si-nes-te-zi-e / sin-es-te-zi-e
sinonim: si-no-nim / sin-o-nim
sinoptic: si-nop-tic / sin-optic
a sinucide: si-nu-ci-de / sin-u-ci-de
somnambul: som-nam-bul / somn-am-bul
stetoscop: ste-tos-cop / ste-to-scop
suburbie : su-bur-bi-e / sub-ur-bi-e
T
toponim (nume geografic): to-po-nim / top-o-nim
transatlantic: tran-sa-tlan-tic / trans-a-tlan-tic
transplant: tran-splant / trans-plant
triftong: trif-tong / tri-ftong
V
vinars(coniac) : vi-nars / vin-ars
vindiac (bluz de vnt) : vin-diac / vind-iac
FORME CORECTE
A
abibild
acciz
adaos
aici
aievea
aisberg
aldma
altminteri
alvi (un fel de halva)
ananghie
angin (boal)
angro
aparteu (monolog)
areopag (consiliu i tribunal suprem din Atena antic)
a asambla
astm
B
basorelief
btrnicios
belcanto
beregat
bistrou
blacheu (bucat de metal)
bolero (dans)
bomfaier
borderou
brancard(targ pentru transportat rniii sau bolnavii)
brizbiz
bruderaft
budoar
butic
C
cabriolet (trsur)
caimacam (lociitor al domnitorului)
cancan
capot
caraf
caraga (vociferare)
caramel
carbid
casierie
cazinou
crpnos
crdie
ceaprzrie (magazin de epci i plrii)
celofan
cereal
chebap
cherhana (loc de depozitare a petelui)
chermez (petrecere)
chintal
chioc
chiseli
cioars (ti uzat)
compleu
concluziv
container
coroziv
crenvurst
crestomaie (antologie)
cucoan
cvart (intervalul dintre patru note consecutive)
cvartet
cvint (intervalul dintre cinci note consecutive)
cvintet
D
dandism
delincvent
desuetudine (ieire din vigoare a unei legi )
a deszpezi
disident
distructiv
dividend
E
echinociu
egeean
embargo (interdicie statal asupra importului i exportului de mrfuri)
erbivor
escatologie(Doctrin mistic-religioas despre destinele finale ale omenirii)
escort
escroc
F
facsimil
fascicul
fra
a frmia
ferfeni
ferodou
feros
filigran
firimitur
fluture
foitaj
funcie (1.matematic, 2.ocupaie)
G
genuflexiune
ghips
gioars
giuvaier
glasvand
glon
glos
golgheter
graden (la stadion)
greier
grizonant (crunt)
guvid
H
hublou
I
iaurgerie - vnztor: iaurgiu indigo
icr inopinat
idiosincrazie (intoleran) intransigent
ienibahar (mirodenie) itinerar
igrasie
ilariant
imberb (fr barb)
incarnaie
incorigibil
a incrusta

a nbui
a ngenunchea
a nmnunchea
a nsila
ntreprinderi
J
jiclor (pies la main)
a jigni
jil
jongler
L
laitmotiv
lavabou (spltor)
linoleum
M
macrameu
macrocosmos
microcosmos
magazioner
magnetou
maiestate (mreie)
maiou
manichiur
marfar
marmoreean
mater
matricol
mnu
mtanie
mediteraneean
meleu (n rugby)
meniu
mental (referitor la gndire)
mintal (referitor la boal)
mesad (cptueal detaabil)
micsandr
milieu
mizilic
molatic
mucegai
mugur
musculos
N
nerod
nescafe
O
oble (pete)
ocluziv (care nchide)
ofsaid
opiu
a oripila
ostatic
P
paliativ (nlocuitor)
pancart
paradiziac
pate (de ficat)
pateu (de patiserie)
paupertate (srcie)
pergamut (soi de pere)
a periclita
petic
a pipera
piure
plastilin
plebiscit (referendum)
plesni
potpuriu (seleciuni)
premis
prenadez (substan de lipit)
prerie
preedinie
picromigdal
a pritoci (a aerisi)
profesie !!Obs: profesiune- numai n profesiune de credin
pronostic
proroc
protipendad (nalta societate)
pulover
R
recamier (canapea)
recviem
reflecie (cugetare)
reflexie (oglindire)
repaus
repercusiune
repertoriu
reou
ridicol
rucsac
rugbist
S
sanda
sangvin
a sllui
schi
a scrijeli
seif
semen
serviciu
sfar (fum) : a da sfar n ar
smarald
snamenie (monstru)
sonerie
spsit
spicher (prezentator)
sprint
stand
start
a statua (a decide)
sufleor
suzet

evro (piele fin de viel)


leampt
napan (escroc)
pagat
tachet
tecr
T
tabagic
tala
terebentin
a ticsi
torpdo (1.cuplaj la biciclet, 2.salam)
torpedu (la main)
transcende
a trsni
tutore

urur
U
uite - interjecie
urcior (vas de lut, infecie la ochi)
V
vaf vitriol (acid sulfuric)
vaselin vizavi
a vcsui (a vopsi) vrjma
a se vita
vratic
vscos
viscozitate
vehicul
ventriloc (cel care vorbete din stomac)
vemnt
vinegret (sos pentru salat)
a veteji
vistierie
Y
yal
Z
znatic
zpuc
FORME DE FEMININ (1)

A
abate abates
afon afon
agronom agronom
astrolog astrolog
astronom astronom
ateu - atee
B
biolog - biolog
burlesc - burlesc
C
cardiolog - cardiolog
carnavalesc - carnavalesc
corifeu (lider spiritual) - corifee
D
dantesc - dantesc
decan-decan
demagog - demagog
E
econom - econoam
eschimos - eschimos
F
filantrop - filantroap
filolog - filolog
fugaci (trector) - sg/pl: fugace
funambulesc (bizar) - funambulesc
G
gastronom - gastronoam
gigantesc - gigantesc
grotesc - grotesc
L
livresc - livresc
M
machieur - machieuz
maseur-maseuz
mizantrop - mizantrop
P
patriot - patriot
picaresc - picaresc (cu caracter adventuros)
pigmeu(mic de statur) - pigmee
pitoresc - pitoreasc
plebeu (om simplu din popor) - plebee
poliglot - poliglot
profet - profetes
psiholog- psiholog
R
regean(locuitor al regatului)- regean / regeanc
romanesc (specific romanului) - romanesc
S
sociolog - sociolog
T
tenismen - tenismen
FORME DE FEMININ (2)
A
analog analog / analoag
C
cetean - cetean / ceteanc
constean - constean / consteanc
F
filosof / filozof - filosoaf / filozoaf
M
mrunel - mrunic / mrunea
O
omolog - omoloag / omolog
P
poet - poet / poetes
FORME SPECIALE DE PLURAL
A
aba (estur) abale
abac (numrtoare) abace
abajur abajururi
abataj (n minerit) abataje
abis abisuri
absint absinturi
absolut absoluturi
adenom adenoame
algoritm algoritmi
alizeu alizee
alunet aluneturi
ambuteiaj ambuteiaje
amvon amvoane
anacolut anacoluturi
anafr(vrtej format de ap n lungul rmurilor) anafoare
anafor (raport scris adresat domnitorului) anaforale
angara angarale
anteriu (sutan) anterie
anturaj anturaje
anvergur anverguri
apeduct apeducte
apetit apetituri
apogeu apogee
aragaz aragaze
areal (suprafa de rspndire a unei specii) - areale
arend arende
arsenal arsenale
artefact - artefacte
astru atri
ata - atae
ateneu atenee
atu atuuri !! Obs. : la jocul de cri atuuri / atale
avatar avataruri
avers (faa unei monede sau a unei medalii) aversuri
aviz avize
azalee azalee
azil -aziluri
B
baft - bafte
bairam - bairamuri
balalaic - balalaici
balast - balasturi
baldachin - baldachine
balotaj(cnd nici unul dintre candidai nu a ob nr. necesar de voturi pt.a fi ales) -balotaje
baltag - baltage
barac - barci
bar - bare
barcaz (corabie) - barcazuri
bard (topor) - brzi
bazar - bazaruri
brgan - brganuri
brf - brfe
bin (schel) - binale
birj - birje
bisturiu - bisturie
bobrnac- bobrnace
boschet - boschete
brag(butur rcoritoare turceasc) - brgi
brdet - brdeturi
brec (1.trsur, 2.comand n box) -pl: brecuri
breviar - breviare
brici - brice
brigad - brigzi
bric(1.trsur, 2.cuit) - briti
brizbiz - brizbizuri
bruiaj-bruiaje
bruion (ciorn) - bruioane
buche (liter) - buchi
burghiu - burghie
businessman - businessmeni
butc (trsur) - butci
bute (butoi) -bui
butelc - butelci
butur (buturug) - buturi
C
cabaret - cabarete
cadril (dans) - cadriluri
caduceu (sceptru) - caducee
caftan - caftane
caiac - caiace
calapod - calapoade
calibru - calibre
calvar - calvaruri
camee - camee
canal - canale
canoe - canoe
carioca (dans) - carioce
carioc - carioci
carnaj - carnaje
carnaval - carnavaluri
carusel - carusele
catafalc (postament pe care se aaz sicriul unui mort )- catafalcuri
catamaran (ambarcaiune) - catamarane
catastif - catastife
caterinc - caterinci
cazarm - cazrmi
climar - climri
ctun - ctune
cnep - cnepi
cear - ceruri
ceart - certuri
cefalee - cefalee
cenu - cenui
cerg -cergi
cernoziom - cernoziomuri
ceter(vioar) - ceteri
cetin - cetini
chardonnay - chardonnay-uri
chenzin(jumtate de salariu) - chenzine
cherhana - cherhanale
chervan (trsur) - chervane
chibrit - chibrituri
chilipir - chilipiruri
chimir - chimire
chiolhan(osp) - chiolhanuri
chitar - chitare
cicoare - cicori
cimpoi - cimpoaie
ciocnitoare - ciocnitori
ciocolat - ciocolate
ciomag - ciomege
circ - circi
ciubr - ciubere
clavecin(instrument muzical cu coarde i cu claviatur) - clavecine
clavir - clavire
clete - cleti
clondir(vas de sticl n care se pstreaz buturi )- clondire
clubmen - clubmeni
cneaz - cneji
codicil (adaos la un act) -codicile
colos - coloi
complet (colectiv de judecat) - completuri
conac - conace
concern (reunire de ntreprinderi economice) -concerne
confesional(cabin unde preotul ascult confesiunea) - confesionale
congresmen - congresmeni
coniac - coniacuri
convoi - convoaie
copaie (cdi din lemn) - copi
cornee - cornee
corolar (concluzie) - corolare
corset - corsete
coarc (co de nuieli) - coorci
comar - comaruri
cotidian (ziar) - cotidiene
cotig (trsur) - cotigi
covat (copaie) - covei
coviltir( acoperi de cru) - coviltire
cozoroc - cozoroace
cravat - cravate
crmpei - crmpeie
crenvurst - crenvurti
crevete - crevei
croasant - croasani
croeu(n box) - croee
crustaceu - crustacee
cucuvea - cucuvele
curcubeu - curcubeie
cvartal (grup de blocuri) - cvartale
D
dalt - dli
dandy - dandy-i (pl.art.)
decalog - decaloguri
decameron - decameroane
deces - decese
decolteu - decolteuri
deficit - deficite
defileu - defileuri
delir - deliruri
demaraj - demaraje
desag - desagi
deviz(evaluare a cheltuielilor) - devize
deznondmnt - deznodminte
diabet - diabeturi
diagnostic - diagnostice
diferend (conflict) - diferende
drajeu - drajeuri
druc (domnioar de onoare) - drute
dughean - dughene
duc - duti
duzin - duzini
E
ecler - ecleruri
edem - edeme
edulcorant (ndulcitor)- endulcorante
elice - elice
elixir - elixire
emfizem (boal) - emfizeme
encefal - encefale
epigraf (inscripie) - epigrafe
epitaf - epitafuri
epopee -epopei
eafod - eafoduri
eapament - eapamente
etimon - etimoane
evantai - evantaie
extaz - extaze
F
facsimil - facsimile
faringe - faringe
fa - fee
favoare - favoruri
fga - fgae
fget - fgete
fin - fr plural !!Obs.: sorturi de finuri
fn - fnuri
femur - femururi
fenix (palmier) - fenici
festival - festivaluri
final - finaluri
firman (decret) - firmane
fiet - fiete
fitil - fitiluri
flamingo - flamingi
flamur (steag) - flamuri
flaut - flaute
foarfec - foarfeci
foileton - foiletoane
frsinet - frsineturi
fru - frie
frunzet - frunzeturi
furnal - furnale
furnir - furnire
furtun - furtunuri
G
gabarit - gabarite
galantar (vitrin) - galantare
garderob (dulap) - garderoburi
gasteropod (melc) - gasteropode
gde - gzi
glceav - glcevi
grbaci (bici) - grbace
geamt - gemete
genocid - genocide
gentleman - gentlemeni
gheab (ciuperc) - ghebe
gheb (cocoa) - gheburi
gheridon (msu pe rotile) - gheridoane
ghieu - ghiee
gint - gini
giuvaier - giuvaiere
glasvand - glasvanduri
gogoa - gogoi
gru-subst. fr plural !!Obs:semntur / lan: grne/grie
grumaz - grumaji
guinee (moned) - guinee
H
habitat - habitate
hanorac - hanorace
harbuz (pepene verde) - harbuji
havuz - havuzuri
hebdomadar (publicaie sptmnal) - hebdomadare
heleteu - heleteie
holocaust - holocausturi
homicid (asasinat) - homicide
horoscop - horoscoape
hotel - hoteluri
hrisov - hrisoave
I
iarmaroc - iarmaroace
iatac - iatacuri
icter - ictere
ieder - iedere
ilu (pop.:nicoval) - ilaie
impact - impacturi
implant - implanturi
imprimeu - imprimeuri
indice - indici
infanticid (asasinarea copilului) -infanticide
infarct - infarcte
instantaneu - instantanee
intelect - intelecte
interval - intervale
inventar - inventare
isprav - isprvi
itinerar - itinerare
izbnd - izbnzi
J
jant - jante jurnal- jurnale
jargon - jargoane jiletc(vest) - jiletci
jen - jene
joben - jobene
jubileu - jubilee
jupon - jupoane
L
labirint - labirinturi
lance - lnci
laringe - laringe
lazaret (spital) - lazarete
ln - fr plural !!Obs: cantiti de ln : lni
sorturi de ln : lnuri
leah (polonez) - lei
leap - lepe
leghe - leghe
letopise - letopisee
leuor- leuori
licoare - licori
liman - limanuri
limonad -limonade
linx - linci
litoral - litoraluri
loden (pardesiu) - lodene
loj - loji
lotc (barc) - lotci
luntre - luntri
M
macaz- macazuri
mai (aluat) - maiale
maic (clugari) - maici
maidan - maidane
maj (nvod) - mji
manej (loc de antrenament al cailor)- manejuri
maree - maree
mariaj - mariaje
matrice - matrice
matricid (asasinarea mamei)- matricide
mausoleu - mausolee
mazurc (dans) - mazurci
mmuc- mmuci
mrgean (coral) -mrgeanuri
mtase - mtsuri
mnz - mnji
melopee (cntare trist) - melopei
menaj - menajuri
menestrel (trubadur n spaiul germanic) - menestreli
mercurial (list de preuri) - mercuriale
meremet (restaurare) - meremeturi
mestecn (fcle) - mestecaie
metoc (schit) - metocuri
metronom (aparat pentru indicarea ritmului) - metronoame
mezanin - mezanine
mijloc - mijloace
minaret - minarete
miraj - miraje
miriapod - miriapode
mirite - miriti
mojar - mojare
molim - molime
moned - monede
monolit(care este constituit dintr-o singur bucat) -monolite
monolog - monologuri
moric - moriti
moschee - moschei
mucegai - mucegaiuri
muchie - muchii
muic (mam) - muici
mujdei - mujdeie
N
nagaic (bici) - nagaice
neglijeu - neglijeuri
noroc - noroace
noroi - noroaie
O
oboi - oboaie
obor- oboare
ocar - ocri
ochean-ocheane
ochean (pete) - ochene
omt- omturi
omucid (asasinat,crim) - omuciduri
onomatopee - onomatopee
opai - opaie
opis (tabel recapitulativ) - opise
oprelite - opreliti
ordine - ordini
oreion - oreioane
orez -fr plural !!Obs.: sorturi de orezuri
orhidee - orhidee
orz -fr plural !!Obs.:sorturi de orzuri , lanuri de orz = oarze
ostrov - ostroave
otrav - otrvuri
ou - pl: ou , pl. art.: oule
P
pacoste - pacoste
pact - pacte
pagaie (vsl la canoe) - pagaie
pajite - pajiti
pajur - pajuri
palmares - palmaresuri
paloare - palori
panaceu - panacee
pana (pan la plrie) - panae
pandipan - pandipane
panegiric (laud excesiv) - panegirice
paner (co) - panere
panseu (gnd) - panseuri
pantalon - pantaloni
panteon - panteonuri
pap - papi
papirus (material pentru scris) - papirusuri
papric - paprici
papur - papuri
paraclis - paraclise
parad - parade
paradis - paradisuri
paradox - paradoxuri
paragin - paragini
parapet - parapete
parasolar - parasolare
parastas - parastase
paravan - paravane
parbriz - parbrize
pardesiu - pardesie
paricid (asasinarea prinilor) - paricide
parpalac - parpalace
partaj - partaje
parter - partere
Pate - Pati
patent - patente
patim - patimi
patrafir (vemnt preoesc) - patrafire
patricid (asasinarea tatlui) - patricide
pdurice- pdurici
pianjen - pianjeni
ptrunjel - ptrunjei
ptul (hambar) - ptule
pturic - pturele
pr - pre
pru - praie
pepsi-cola- pepsi-cole
perigeu(locul cel mai apropiat de Soare n orbita unei planete)-perigee
picolo (ajutor de osptar) - picoli
pieptn / pieptene - pieptini
pirog (ambarcaiune) - pirogi
pin (recipient n care se piseaz) - pive
plafon - plafoane
plaivaz (creion) - plaivaze
plaj - plaje
planeu - planee
plapum - plpumi
plasture - plasturi
plcint - plcinte
plmad - plmezi
pleac (chilipir,prad) - pleti
plebiscit (referendum) - plebiscite
plevuc (pete mrunt) - plevuti
pliseu - pliseuri
plosc - ploti
plural - plurale
pode - podee
podic - poditi
podmol (movil) - podmoluri
poian - poieni
poiat (cote de psri) - poiei
pocal - pocale
pojar (incendiu) - pojaruri
polc (dans)- polci
polei- poleiuri
poloboc (butoi,instrument de msur) - poloboace
pomad (crem) - pomezi
poman - pomeni
ponton - pontoane
portal - portaluri
portmoneu - portmonee
potop - potopuri
praz - praji
prisac - prisci
privighetoare - privighetori
protocol-protocoale
pudoare - pudori
putin - putini
putinei - putineie
R
radar - radare
raglan(croial special pentru paltoane i pardesie)- raglane
ranchiun - ranchiune
rastel (dulap cu rafturi verticale) - rastele
rcoritoare - rcoritoare
rdvan(trsur) - rdvane
rmurea / rmuric - pl:rmurele
rzbel (rzboi) - rzbele
rndunea-rndunele
rndunic - rndunici
recensmnt - recensminte
recif - recife
recipient - recipiente
recital - recitaluri
recordmen- recordmeni
recreare (creare din nou) - recreri
recreere (odihn) - recreeri
recamier (canapea)- recamiere
recviem - recviemuri
refren - refrene
regicid (asasinarea regelui) - regicide
releu - relee
remarc - remarci
retevei (bucat de lemn) - reteveie
rig-rigi
roat -roi !! Obs.: n expresii: roate ( ca pe roate)
rodaj - rodaje
rogojin - rogojini
rumoare (glgie) - rumori
rucsac - rucsacuri
S
samovar (ceainic) - samovare
sla - slae
splig - spligi
scrutin - scrutine
seminar - seminare
sfad (ceart) -sfezi
sfar (fum) - sfare
sil (constrngere) - sile
simptom - simptome
sindrom - sindroame
sinecdoc - sinecdoce
sinoptic (tabel) - sinoptice
sorginte (origine) -sorgini
soroc - soroace
spad - spade
stamb (estur foarte ieftin) - stmburi
stvilar (baraj) - stvilare
strachin - strchini
strat - straturi !!Obs.: n geologie strat - pl: strate
streain - streini
superman - supermeni
surghiun (exil) - surghiunuri
surmenaj - surmenajuri
surtuc (hain) - surtuce
suvenir - suvenire
ablon - abloane
ag (glum) - gi
ampon -ampoane
antaj - antaje
edinoman - edinomani
emineu - emineuri
enal (parte navigabil a unui ru ) - enale
evalet (pentru pictur) - evalete
ofran - ofrani
opron - oproane
otron - otroane
peraclu (unealt pentru deschis uile) - peracle
trudel - trudele
uvoi - uvoaie
T
taifun - taifunuri
talang - tlngi
talaz (val mare) - talazuri
talisman - talismane
taluz (mal ntrit) - taluzuri
tapet -tapete
taragot (instrument muzical popular) - taragoturi
tarif - tarife
tatuaj - tatuaje
tavan- tavane
tgad- tgade
tvlug (cilindru metalic folosit nivelarea terenului)-tvluguri
teleag (cru) - telegi
telegraf - telegrafe
tercot (estur) - tercoturi
terfelog (lucru vechi deteriorat) - terfeloage
tergal (estur) - tergaluri
terminal - terminale
tezaur - tezaure
tenismen - tenismeni
tighel (tiv) - tighele
tihn - tihne
tind - tinde
toac - toace
toart - toarte
toiag - toiege
topaz - topaze
topuz (buzdugan) - topuzuri
torace- torace
totem (zeitate zoomorf) - totemuri
traforaj (mic fierstru) - trajoraje
trahee - trahei
transperant - transperante
transplant - transplanturi
tranee- tranee
trnt - trnte
treab - treburi
trident - tridente
troleu- trolee
tulpin - tulpini
turneu - turnee
turnir - turniruri turturea / turturic - turturele

ambal- ambale
ranc - rnci
iganc - ignci
urc (joc) - urci
U
ucaz (document,decret) - ucazuri
ultraj - ultraje
uluc (jgheab de scurgere a apei) - uluce
uluc (scndur) - uluci
ur - uri
V
vacarm - vacarmuri
vaccin - vaccinuri
vadr (msur de capacitate pentru lichide) - vedre
vam - vmi
vasilisc (fiin fabuloas, un fel de ciclop) - vasiliti
vtrai - vtraie
veac - veacuri !Obs .: n expresii - veci
veghe - veghi
ventil (supap la cauciuc) - ventile
versant - versani
viaduct- viaducte
vifor - vifore
viitor (perspectiv) - viitoruri
vilbrochen (pies la motor: arborele cotit) - vilbrochene
vin - vini
vrac (mod de depozitare) - vraci
vrajb - vrajbe
vrej - vrejuri
W
walkman - pl: walkmenuri
X
xilofon - xilofoane
Y
yesman (tip care i linguete eful) - yesmeni
Z
zacusc - zacute
zapis (document) - zapise
zgaz (stvilar, baraj)- zgazuri
zvoi (pdurice pe malul unei ape) - zvoaie
zbucium - zbuciumuri
zeghe( haina pucriaului n dungi )- zeghi
zepelin(nav aerian dirijabil de mari dimensiuni) - zepeline
zgard - zgrzi
zorzon -zorzoane
LOCUIUNI
A
aducere aminte
B
bgare de seam
btaie de joc
C
calea-valea
cu de-amnuntul
cu de-a sila
D
dare de mn
dare de seam
de-adevratelea / de-adevrat
de-a fir a pr
de-a-ndratelea
de-a-ndoaselea
de-a-n picioarelea
de-a pururi / de-a purururea
de asemenea
de-a v-ai ascunselea / de-a ascunselea
de bun seam
de cu sear
de jur mprejur
de sine stttor
din moi-strmoi
dintr-odat
du-te-vino
F
fata morgana

ntr-adevr
ntr-adins
ntr-aiurea
ntru ctva
ntru totul
J
jur-mprejur
L
luare-aminte
luare de cuvnt
M
la maximum
N
nebgare de seam
nu tiu ce
O
odat ce
odat cu
P
prere de ru
Z
zor-nevoie (o grab mimat)
NEOLOGISME NEADAPTATE
A
acquis (documente UE) art. : acquis-ul
B
break (automobil)
break / brec (n tenis)
C
challenger
chardonnay - art.: chardonnay-ul
D
dandy (individ n pas cu moda) - art.: dandy-ul
E
en dtail
F
fhn
J
jazz
K
kalanikov (mitralier)
ketchup
kibbutz (agricultur n Israel)
kitsch
kronprinz
L
lobby (grup de presiune) -art.:lobby-ul
Q
quiproquo (confuzie de persoane sau lucruri)
S
shetland (stof)
shocking
shopping
shopping center
show
spray
T
talk-show - 1) art: talk-show-ul
2) pl.art.: talk-show-uri
time-out
W
wagon-lit (vagon de dormit)
weltanschauung (concepie despre lume i via)
NUMERALE
A
amndoi- g.-d. :amnduror ( +subst.) ;
amndurora (singur/ dup subst.)
O
optsprezece
optulea
P
paisprezece
S
aisprezece
aptesprezece
NUME GEOGRAFICE
A
Afganistan / Afghanistan - loc: afgan / afghan
Alba Iulia loc: albaiulian
B
Baia Mare -loc: bimrean
Bordeaux - loc: bordelez
C
Cairo - loc : cairot
Capul Verde -loc: capverdian
F
ara de Foc - loc: fuegian
G
Guineea -loc: guineean
K
Kuweit / Kuwait -loc: kuweitian / kuwaitian
M
Madagascar -loc: maga
Madrid -loc: madrilen
Monaco -loc: monegasc
O
Oa -loc: oean
P
Peru -loc:peruan / peruvian
R
Roman -loc: romacan
S
Sofia -loc: sofiot
T
Trgu-Mure -loc: trgumurean
Tokio -loc: tokiot
Turnu Mgurele -loc:turnean
OMOFONE
A
altdat (odinioar) :
n verile de altdat citeam mai mult.
alt dat (n alt mprejurare) :
Eu zic s o lsm pe alt dat.
altfel (1.n alt mod, 2.n caz contrar) :
Ai avut noroc c nu te-a prins, altfel, ai fi ncurcat-o.
alt fel (fel diferit de mncare) :
Alt fel de mncare nu exist?
altfel de (diferit) :
Aici locuiesc altfel de oameni.
arborele-vieii (tuia) :
n faa casei am plantat arborele vieii.
arborele vieii (schema evoluiei omului) :
Atta timp ct cunoatem arborele vieii putem afla lucruri interesante .
B
bine-crescut (cuviincios) :
Se vede dup cum se comport c este bine-crescut.
bine crescut (dezvoltat bine):
El este un copil bine crescut din punct de vedere fizic.
bine-cunoscut (celebru):
Richard Clayderman este un bine-cunoscut pianist i compozitor.
bine cunoscut (tiut bine):
Romanul acesta este bine cunoscut de ctre toi elevii .
bineneles (desigur) :
Bineneles c am s te ajut dac ai nevoie.
bine neles (priceput bine):
Fenomenul de dispersie a fost bine neles de elevi.
bine-venit (oportun, agreat) :
Mereu vei fi bine-venit la noi acas.
bine venit (sosit cu bine) :
Soldatul a fost bine venit din rzboi.
bun-cretere (politee):
El a dat dovad de bun-cretere pe toat durata conversaiei.
bun cretere (dezvoltare bun):
Vitaminele asigur o bun cretere a copiilor.
bun-diminea (floare) :
Ele au mers mpreun s culeag bun-diminea.
bun dimineaa (salut) :
- Bun dimineaa, ce mai facei?
bunstare (prosperitate) :
S avei parte numai de bunstare n noul an!
bun stare (stare bun) :
La cteva zile de la operaie el va fi ntr-o bun stare.
bun voie (veselie) :
n camera de alturi era o stare de bun voie.
bunvoie (voluntar): Ei s-au oferit de bunvoie s ne ajute.
bun-gust (sim estetic) :
Fata aceea este mbrcat cu mult bun-gust.
bun gust (gust bun):
Mncarea aceasta are un bun gust.
bun-sim (decen):
Este din ce n ce mai greu s gseti persoane cu mult bun-sim.
bun sim (bun intuiie) :
Ea are un bun sim al observaiei.
C
cteodat (uneori) :
Cu toii greim cteodat.
cte o dat (de cte o singur dat) :
Este bine s faci micare cte o dat pe zi.
D
demncare (mncare) :
A plecat cu demncarea la cosai.
de mncare :
Ce avem de mncare?
demult (odinioar) :
Asta s-a ntmplat demult.
de mult (de vreme ndelungat):
Nu l-am mai vzut de mult timp.
deoparte (alturi) :
Ea m-a tras deoparte ca s-mi spun un secret.
de o parte (n opoziie cu de alt parte) :
Fetele stteau de o parte a mesei.
devale (n jos):
Ei se duc devale.
de vale (referitor la vale):
Aerul de vale este mai rece.

ncontinuu (mereu):
Copilul a plns ncontinuu toat noaptea.
n continuu :
Societatea din zilele noastre se afl n continuu progres.
ntruct (deoarece) :
A lipsit ntruct era bolnav.
ntru ct (n ce msur):
Nu vd ntru ct ideea ta ar fi mai bun.
ntruna (mereu):
El vorbete ntruna i din acest motiv este foarte obositor.
ntr-una (n una) :
ntr-una din zile m-am decis s plec la munte.
L
lup-de-mare (foc):
Lupul-de-mare este un mamifer ce scoate sunete deosebite cnd este n
primejdie.
lup de mare (marinar):
n tineree el a fost un lup de mare,de aceea are acum atia prieteni marinari.
N
nicicnd (niciodat):Nu vei reui nicicnd s ai succes fr munc.
nici cnd :Nici cnd a venit la or nu sttea linitit.
nicict (deloc): Nu i-am cerut nicict.
nici ct: Nu tiu ce a fcut i nici ct a luat la test.
nicicum (deloc): Maina nu merge nicicum.
nici cum : Nici cum a rspuns el, nici cum am zis eu nu a fost corect.
nicidect(deloc):Aveam o datorie la ea,ns nicidect att de mult ct pretindea.
nici de ct : Nu vorbete nici de ct a suferit, nici de ct s-a bucurat.
nicidecum(deloc):Nicidecum nu sunt de acord cu aceast decizie pe care ai luat-o.
nici de cum :Nu mi place nimic la acest artist: nici de cum vorbete, nici de
cum cnt.
niciodat : Niciodat nu am cltorit n Asia.
nici o dat (nici o singur dat):Am ncercat s-l ajut,dar nu am reuit
nici o dat, nici de dou ori.
nici odat (nici odinioar): Nu l-am crezut nici odat,nu-l cred nici astzi.
niciunde (nicieri):L-am cutat peste tot, dar nu era niciunde.
nici unde :Nici unde am fost acum nu am gsit ce cutam.
niciun -adj.pron.neg.: N-a venit niciun elev.
nici un - 1)nici-adverb , un-articol: Nu e prost i nu e nici un om incult.
2)nici-conjuncie , un -numeral: N-am nici un frate , nici doi.
nicio -feminin pentru nici un : Nu a venit nicio fat la pregtire.
nici o - feminin pentru nici un -1) Nu e silitoare dar nu e nici o deteapt.
- 2) N-am nici o sor, nici dou.
niciunul -pronume negativ:
Niciunul n-a venit.
nici unul -nici=conjuncie, unul=pronume nehotrt:
Nici unul nici altul nu m impresioneaz.
nici unu- nici=conjuncie , unu=numeral:
Nici unu, nici doi nu au putut ridica greutatea.
niciuna- feminin pentru niciunul
nici una - feminin pentru nici unul i nici unu
numaidect (imediat):A rspuns numaidect.
numai de ct:Nu mai ai timp de distracie numai dect dac i faci puin timp
liber.
O
odat (1.cndva, 2.imediat , 3.n sfrit):
Peste aceste inuturi domnea odat un mprat bun.
o dat - 1) numeral cardinal adverbial:
O dat la dou luni este bine s mergi la control la dentist.
2) articol + substantiv :
1 Decembrie este o dat important pentru ara noastr.
S
snge-rece (calm):
El a privit situaia cu snge-rece.
snge rece (animale):
arpele este un animal cu snge rece.
suscitat (provocat):
El i-a suscitat interesul odat ce a nceput s vorbeasc despre fotbal.
sus-citat (citat mai sus):
Martorul sus-citat va depune mrturie.
totodat (n acelai timp): A fost mulumit i, totodat, plcut surprins.
tot o dat (# nu de mai multe ori):Am fost o dat la mare i, tot o dat la munte.
totuna (la fel): Mi-e totuna dac va veni.
tot una (1.tot una, nu dou , 2.ine-o nainte tot una):Va veni tot una dintre ele.
OMOGRAFE
A
fin (arbust) :
Am plantat n grdin un afin.
afn (rud ) :
Ion mi este afin.
ugust (luna) :
Eu sunt nscut n luna august.
augst (ilustru)
mpratul Octavian reprezenta o personalitate august.
B
brem (adverb: mcar)
Ar fi fost bine barem n ultimul moment s l ajute.
barm (de corectare) -pl : bareme
Punctajul se afl n baremul de corectare.
boxr (sportiv):
Prin mult antrenament el a devenit un boxer profesionist.
bxer (ras de cine):
El i-a cumprat un pui de boxer.
C
cavalrie (armata clare):
Cavaleria romneasc se compune din roiori i clrai.
cavalere (ordinul cavalerilor):
El face parte din cavaleria ioaniilor, unul dintre cele mai vechi
ordine nobile catolice existente.
colone (teritoriu, grup de coloniti):
O colonie este o cetate sau ora ntemeiat, n scopuri comerciale.
colnie (ap de colonie):
El s-a dat cu ap de colonie nainte de a pleca de acas.
comede (pies de teatru):
Asear am vazut o comedie foarte reuit la teatru.
comdie (ntmplare ciudat):
S i povestesc ce comedie mi s-a ntmplat ieri.
compane (tovrie, firm):
El lucreaz la o companie de top.
compnie (militar) :
O companie este subunitate militar mai mare dect plutonul i
mai mic dect batalionul.
E
epscop (persoana) :
Episcopul este un membru consacrat al clerului cretin.
episcp (aparat) :
Episcopul este un aparat optic folosit pentru proiectarea pe un
ecran a obiectelor opace.
F
flie (de material plastic) :
El a pus referatul ntr-o folie n dosar.
fole (lucru admirat, nebunie) :
Andrei are o folie, vrea s cltoreasc n spaiul cosmic.
G
gdin (purcelu) -pl:godini
Bunicii au n ograd trei porci i doi godini.
godn (sob) -pl:godinuri
Bunica are la ar un godin pe lemne cu care se nclzete iarna.
J
junir (sportiv):
El joac ca junior la echipa de fotbal Steaua Bucureti.
jnior (fiul n raport cu tatl):
tefan Bnic junior este un renumit artist romn.
M
mozic (religie):
El este de religie mozaic.
mozac :
Mozaicul de pe perete este foarte interesant.
S
senir (1.sportiv , 2. stpn feudal):
n evul mediu,un senior era un boier din nalta nobilime, care avea
drept de suzeranitate asupra vasalilor si.
snior (tatl):
tefan Bnic senior este tatl actualului cntre de muzic uoar.
sufragu (servitor):Nobilul avea un sufragiu care servea la mas de
iecare dat cnd acesta avea invitai.
sufrgiu (vot): Democraia are la baz sufragiul universal.
T
tpic (caracteristic) :i este tipic s vorbeti vrute i nevrute.
tipc (model, tipar):Slujba s-a desfurat dup un tipic.

rin (ogor) -pl: arini


arina acoperi toat curtea.
arn (soia arului) -pl: arine
arina Ardalionovna a nscut de curnd un bieel.
V
vestibl (ncpere) -pl: vestibuluri
Acest apartament are dou camere i un vestibul.
vestbul (la ureche) -pl: vestibule
Urechea intern este format dintr-un vestibul osos, o cohlee i
trei canale semicirculare osoase.
OMONIME PARIALE
A
acces (intrare) pl : accesuri
acces (izbucnire) pl : accese
accident( ntmplare) pl : accidente
accident (n muz: numele generic pentru diez i bemoli) pl : accideni
activ (grup de activiti) pl : activuri
activ(bunuri) pl : active
alcool (chimie) - pl : alcooli
alcool (butur) - pl : alcooluri
arboret (parte a catargului) pl : arborei / arborete
arboret( teren cu arbori) pl : arborete
arc ( n geomterie) pl : arce
arc (resort, arm) pl : arcuri
arlechin (personaj comic ) pl : arlechini
arlechin (culis) pl : arlechine
avangard (detaament militar) pl : avangrzi
avangard (curent literar) pl : avangarde
B
bestiar (gladiator) - pl : bestiari
bestiar (culegere de povestiri cu animale) - pl : bestiare
big (macara) - pl: bigi
big (car roman) - pl : bige
blan (piele prelucrat) - pl : blni / blnuri
blan (hain) - pl: blnuri
blan (scndur) -pl: blni
bob (smn) - pl : boabe
bob (smn pentru ghicit) -pl: bobi
bob (sanie) -pl: boburi
box (ras de cine) -pl: boci
box (sport) - fr plural
box (arm) -pl: boxuri
brac (cine) -pl: braci
brac (rest) -pl: bracuri
bru (cingtoare) -pl : brie
bru (dans popular) -pl: bruri
bric (crmiziu)
bric (ambarcaiune) -pl: bricuri
bulion (mncare) -pl: bulionuri
bulion (lichid pentru cultur) -pl: bulioane
C
calcan (pete) -pl: calcani
calcan (zid exterior) -pl: calcane
calcul (socoteal) -pl: calcule
calcul (piatr la rinichi) -pl: calculi
canat (rama uii) -pl: canaturi
canat (piele tiat) -pl: canate
capitul (adunare de canonici) -pl: capituli
capitul (inflorescen) -pl: capitule
car (insect) - pl: cari
car (vehicul) -pl: care
car (pies la maina de scris) -pl: caruri
cmin (instituie, cas printeasc) -pl: cmine
cmin (sob) -pl: cminuri
ciubuc (pip) -pl: ciubuce
ciubuc (baci) -pl: ciubucuri
a ciurui (1.a guri , 2.a trece prin ciur) : eu ciuruiesc
a ciurui (a curge cu zgomot) : apa ciuruie
colon (colonist) -pl: coloni
colon (organ) -pl: colonuri
complex (n psihologie) -pl: complexe
complex (construcie) -pl: complexuri
a contracta (1.a ncheia un contract , 2.a se molipsi): eu contractez
a contracta (a micora): eu contract
corn (1.arbust, 2.instrument de suflat) - pl: corni
corn (mncare) -pl: cornuri
corn (animale) -pl: coarne
cornet (titlu nobiliar) -pl: cornei
cornet (recipient) -pl: cornete
cornet (deal,pdure) -pl: corneturi
cot (unitate de msur) -pl: coi
cot (articulaie) -pl:coate
cot (1.meandr la ru , 2.tub cotit) -pl:coturi
creier (organ) -pl:creieri
creier (conductor) -pl: creiere
D
a degaja (1.a elibera, 2.a ndeprta): eu degajez
a degaja (a emana): eu degaj
dragon (monstru) -pl: dragoni
dragon (nur auriu) -pl: dragoane
drob (bulgre de sare) -pl: drobi
drob (mncarea) -pl: droburi
drug (bar) -pl: drugi
drug (broderie) -pl: druguri
dulap (ifonier) -pl: dulapuri
dulap (scndur) -pl: dulapi
dulcea (mncare) -pl: dulceuri
dulcea (lucru plcut) -pl: dulcei
E
element (component) -pl: elemente
element (parte de calorifer) -pl: elemeni
eter (subst.) -pl: eteri
eter (aer) -pl: eteruri
F
flagel (n botanic) -pl: flageli
flagel (1.bici, 2.calamitate) -pl: flageluri
fric (produs lactat) : fr plural - g.-d.: frici
fric (1.nuia,2.femeie tnr) : friti -g.-d.: fritii
fus (de tors) -pl: fuse
fus (orar,etc) -pl:fusuri
G
ghiveci (vas) -pl: ghivece
ghiveci (mncare) -pl: ghiveciuri
gdin (purcelu) -pl:godini
godn (sob) -pl:godinuri
I
index (deget) -pl:indeci
index (list) -pl: indexuri
infinit (n matematic) -pl:infinii
infinit (nesfrit) -pl: infinituri

iris (plant) -pl: irii
iris (la ochi) -pl: irisuri

a ndoi (1.a mpturi, 2.a ncovoia) : eu ndoi


tu ndoi
a ndoi (1.a dubla, 2.a ezita): eu ndoiesc
a nsemna (a nota): eu nsemnez
a nsemna (a reprezenta): eu nsemn
J
jude (judector) -pl: judei
jude (1.unitate administrativ,2.judecat) - pl: judee
L
a lega (a uni) : eu leg
a lega (a lsa prin testament): eu leghez
lob (al urechii) -pl: lobi
lob (lovitur n tenis)-pl: loburi
lustru (interval de timp) -pl:lustri
lustru (strlucire) - fr plural
M
mai (luna) - fr plural
mai (ciocan) -pl:maiuri
a manifesta (a exprima): eu manifest
a manifesta (a participa): eu manifestez
matineu (spectacol) -pl: matinee
matineu (capot)-pl: matineuri
mrior (plant) -pl: mriori
mrior (obiect)-pl: mrioare
miez (de nuc) -pl:miezi / mieji
miez (cu celelalte sensuri) -pl: miezuri
mobil (1.corp n micare , 2.telefon) -pl: mobile
mobil (obiectiv) -pl: mobiluri
mops (cine) -pl: mopi
mops (clete)-pl:mopsuri
O
obol (moned veche) -pl: oboli
obol (contribuie) -pl: oboluri
obraz (fa) -pl: obraji
obraz (rang) -pl:obraze
ocol (micare) -pl:ocoluri
ocol (mprejmuire) -pl:ocoale
odor (obiect de pre) -pl: odoare
odor (miros) -pl:odoruri
omuor (omule) -pl:omuori
omuor (n cerul gurii) -pl:omuoare
ort (moned veche) -pl: ori
ort (abataj) -pl: orturi
oetar (capac) -pl:oetari
oetar (olivier) -pl:oetare
P
papion (cravat) -pl: papioane
papion (ras de cini) -pl: papioni
par (fruct) -pl: pere
par (flacr) -pl: pare
patron (persoana) -pl:patroni
patron (cartu,buon,tipar) -pl: patroane
a pica (a cdea) : eu pic
tu pici
a pica (n aviaie:a cobor n picaj) : eu pichez
tu pichezi
pichet (ru) -pl: pichei
pichet (unitate militar) -pl:pichete
piept (aliment) -pl: piepi
piept (1.torace, 2.povrni) -pl: piepturi
piele (de om) -g.-d. :pielii
piele (de animal) -g.-d.: pieii
piton (arpe) -pl: pitoni
piton (piron) -pl: pitoane
pivot (n sport) -pl: pivoi
pivot (n tehnic) -pl:pivoturi
plonjeu (aciunea de-a plonja) - pl: plonjeuri
plonjeu (mal ntrit) - pl: plonjee
plonjor (sritor) -pl: plonjori
plonjor (fierbtor) -pl:plonjoare
R
a raporta (a da un raport, a pune n legtur): eu raportez
a raporta (a aduce venit): eu raport / raportez
a reflecta (a gndi) : eu reflectez
a reflecta (a oglindi): eu reflect
resort (arc) - pl:resorturi
resort (sector) -pl:resoarte
rug (mure)- pl:rugi
rug (grmad de lemne) - pl: ruguri
S
segment (poriune) -pl: segmente
segment (garnitur de piston la motor) -pl: segmeni
stat (1.ar, 2.tabel) -pl: state
stat (nlime a corpului omenesc) -pl:stturi
strai (hain) -pl: straie
strai (parm=odgon=funie groas) -pl:straiuri

pi (cine) -pl: pii


pi (vrf) -pl: piuri
T
timbru (potal) -pl: timbre
timbru (vocal) -pl:timbruri
trapez (muchi) - pl: trapezi
trapez (1.patrulater, 2.aparat la circ) -pl: trapeze
tripod (trepied) -pl: tripoduri
tripod (macara) -pl: tripode
a turna (a vrsa, denuna) : eu torn
a turna (a filma) : eu turnez

eap (achie) -pl: epi


eap (nelciune) -pl: epe
elin (planta) -pl: eline
elin (pmnt nelucrat) -pl: elini
V
varg (nuia) - pl: vergi
varg (dung) -pl: vrgi
virus (calculator) -pl: virui
virus (n medicin) -pl: virui / virusuri
vis (aspiraie) -pl: visuri
vis (n somn) -pl:vise
Z
zlog (arbust) -pl:zlogi
zlog (garanie) -pl: zloage
zvod (cine) -pl : zvozi
zvod (aezare) -pl: zvoduri
zefir (vnt) - pl: zefiri
zefir (estur) -pl: zefiruri
zmeu (din poveste) -pl :zmei
zmeu (jucrie) -pl:zmeie
PRESCURTRI
B C
bulevard - bd. circa - cca / c.
D
doamna -dna , g.-d. sg. art.: dnei
domn - d. / dl ,g.-d. sg. art.: dlui ,pl.: dlor
G
general- g-ral / gen.
general-colonel - gen. col.
general-locotenent - gen.-lt.
general-maior - gen.-mr.
H
hectar -ha
J
jude - jud.
K
kilocalorie: kcal kilovolt: kV
kilogram: kg kilowatt: kW
kilogram-for: kgf kilowatt-or: kWh
kilohertz: kHz
kilojoule: kJ
kilolitru: kl
kilometru: km
kiloton: kt
L
locotenent-colonel: lt.-col.
locotenent-major: lt.-maj.
P
post-scriptum: P.S.
post-post-scriptum: P.P.S.
S
strad: str.
W
watt : W
watt-or : Wh
PRONUNIE
A
auxiliar : x=[gz]
E
elixir : x=[gz]
e+x+voc. => x=[gz]
!! Excepie : x =[cs] : a exacerba, a exagera, execrabil,exeget,
exegez(lucrare), a exige, exitus(sfrit),exod, a exonera,
exogamie(cstorie ntre persoane care nu sunt rude), exorbitant
exorcism,exordiu (introducere),exoteric(public),exotermic,exuberant
e+x+cons => x=[cs] !! Fr excepii
VARIANTE LIBERE
A
abstracie / abstraciune
acont / aconto
acum / acuma
acui / acua
ad-hoc / ad hoc
adineaori / adineauri
ad-interim / ad interim (provizoriu)
alturi / alturea
alic / alice
amploiat / amploaiat (funcionar)
apocalips / apocalips
apropo / apropou (subst.)
arameic / aramaic
aijderea / aijderi
atriu / atrium (1.compartiment al inimii , 2.curte roman )
pl. pl.
atrii atriumuri
atunci / atuncea
att / atta
B
basc / basc
brdac / brdac
becisnic / bicisnic
benghi / zbenghi
bodyguard / bodigard
bogdaproste/ bodaproste
bolero / bolerou (vest)
boss / bos (ef)
bric--brac / bricabrac (magazin de vechituri)
bulgr / bulgre
burduhan / burdihan (stomacul animalelor rumegtoare)
C
calamar / calmar
can / canea (robinet la butoi)
pl. pl.
canale canele
cartilaj / cartilagiu
pl. pl.
cartilaje cartilagii
cearaf / cearceaf
chestiune / chestie
chimono / chimonou
chiomb / chiomp
a chiori / a ghiori
clovn / claun
cocktail / cocteil
cocon / cucon
cofein / cafein
colind / colind
contoar / comptoar (1.tejghea , 2.agenie de comer)
corijent / corigent
corvad / corvoad
cocogea / cocogeamite (foarte mare)
cotenea / cotinea
cvint / chint (la jocul de cri)
D
daravel / daraver
darmite / darmite
a datora / a datori
eu datorez eu datoresc
derby / derbi
dicotomie / dihotomie (separarea n dou a unei noiuni)
dicie / diciune
diecez / diocez (unitatea administrativ n biserica catolic)
disear / desear
ditamai / ditai
a se dumiri / a se dumeri
E
enolog / oenolog (persoana care deine tiina despre vin)
extravertit / extrovertit
F
fierstru / ferstru
filosofie / filozofie
filosof / filozof
fiu-miu / fii-miu
a freciona / a friciona
funcie / funciune (1.chimie,2.lingvistic,3.medicin,4.logic)
G
germen / germene
ghem / game (n tenis)
pl. pl.
ghemuri game-uri
ghimber / ghimbir
ghiuden / ghiudem
glaciaie / glaciaiune
grep / grepfrut
H
harf / harp
hilar / ilar
hilaritate / ilaritate
Hristos / Cristos
I
icosar / icusar
a incarna / a ncarna
incarnare / ncarnare
Isus / Iisus

ncaltea / ncalte (mcar)


a ncorpora / a incorpora
ntotdeauna / totdeauna
L
lca / loca
lcrimos / lcrmos
licer / lvicer (pre)
lscaie / lecaie (bani mruni)
lebr / lebrvurst
lefuoar / lefoar
lezmaiestate / lezmajestate (ofens adus suveranitii)
lingoare / lngoare (boala tifoid)
lingurea / linguric (pop.:capul pieptului)
locant / locand
locor / locuor
luminescent / luminiscent
M
Maiestate / Majestate
mandol / mandor (vechi instrument cu coarde)
mnstire / mnstire
mrgea / mrgic (perle)
mortier / mortier (tun)
muma-pdurii / mama-pdurii
muschetar / muchetar
N
nanghin / nanchin (estur)
nicieri / nicierea
nimeni / nimenea
nimic / nimica
O
obroc / oboroc (unitate de msur)
on-line / online
P
panoptic / panopticum (1.expoziie, 2.muzeu al figurilor de cear)
pl. pl.
panoptice panopticumuri
pa / pa
pl. pl.
pai paale
pate / pati (pinea sfinit)
ptlgea / ptlgic
pntec/ pntece
prg / prg (copt)
a prpli / a perpeli
penalti / penalti
percheziie / perchiziie
pezevenchi / pezevenghi (individ neserios)
pichere / pichire (bibilic)
pickhammer / picamr
pieptn / pieptene
pieptnel / pieptenel
piunez / pionez
pizza / pizz
poker / pocher
poliloghie / polologhie
porcoi / purcoi (grmad)
a se pricopsi / a se procopsi
pror / prov
pururi / pururea
R
a rencarna / a reincarna
rom / rrom
rugby / rugbi
S
sandvici / sendvici
sarsana / saxana (bagaj)
scoverg / scovard
pl. pl.
scovergi scoverzi
sme / smash (lovitur puternic n tenis)
solilocviu / soliloc (monolog)
pl. pl.
solilocvii solilocuri
stras / tras
sturlubatic / turlubatic (neastmprat)
surcea / surcic

asla / ceasla
T
taic-meu / taic-miu
taois / daoism (filozofie chinezeasc)
tobogan / tobogan
pl. pl.
tobogane topogane
tontoroiul / onoroiul
toporte / toporite
transmisie / transmisiune
turturea / turturic
U
ulcea/ ulcic
V
vlcea / vlcic
vrst / vrst (dung)
vexaiune / vexaie (surprindere)
votc / vodc
Z
a zbrli / a zburli
VARIANTE LIBERE DE PLURAL
A
acumulator pl : acumulatori / acumulatoare
adjuvant (medicament) pl : adjuvani / adjuvante
advon pl : advoane / advonuri
amalgam pl :amalgame / amalgamuri
amanet pl : amanete / amaneturi
ansamblu pl : ansamble / ansambluri
antet pl : anteturi / antete
artimon (catarg) pl :artimonuri / artimoane
B
baier (nur) -pl : bieri / baieri
balot - pl : baloturi / baloi
btrnic - pl : btrnici / btrnele
bluejeans / blugi
C
canaf (ciucure) -pl: canafuri / canafi
cpun -pl: cpuni / cpune
cenotaf (mormnt simbolic) -pl: cenotafe / cenotafuri
cerdac - cerdace / cerdacuri
cerebel -pl: cerebele / cerebeluri
ceremonial -pl: ceremoniale / ceremonialuri
chipiu -pl: chipie / chipiuri
cicatrice -pl: cicatrice / cicatrici
cirea -pl: ciree / cirei
cocolo -pl: cocoloae / cocoloi
coard -pl: coarde / corzi
cocioc (mic insul plutitoare)-pl: cocioace / cociocuri
copert -pl: coperte / coperi
cartel (umbrel) -pl: carteluri / cartele
crucifix - pl: crucifixe / crucifixuri
D
divan - pl: divane / divanuri
E
echivalent (substantiv) -pl: echivalente / echivaleni
esofag -pl: esofage / esofaguri
ev -pl: evuri / evi
F
fagot (instrument muzical) -pl: fagoturi / fagoi
G
gluc - pl: glute / gluti
ghiont -pl: ghioni / ghionturi
grui (pop:deal) -pl: gruiuri / gruie
guturai -pl: guturaiuri / guturaie
H
hamac -pl: hamacuri / hamace
I
item -pl: iteme / itemi / itemuri
J
jeans / jeani
jerseu -pl: jersee / jerseuri
L
lat(subst.) -pl: laturi / lai
legturic -pl: legturici / legturele
lighean - pl: ligheane / lighene
M
maic (mam) -pl: maice / maici
madrigal(poezie liric scurt de natur galant, care face
elogiul unei femei) -pl: madrigale / madrigaluri
maraton -pl: maratonuri / maratoane
marmur -pl:marmure / marmuri
marochin(obiect din piele) - pl: marochinuri / marochine
mazagran (cafea rece) -pl: mazagranuri / mazagrane
mrgritar -pl:mrgritari / mrgritare
mrgritrel -pl: mrgritrei / mrgritrele
mtuic - pl: mtuele / mtuici
medicin (medicament) -pl: medicini / medicine
minciog (unealt de pescuit) -pl:mincioguri / mincioage
modem -pl:m modemuri / modeme
N
nectar (butur) -pl:nectare / nectaruri
nivel - niveluri / nivele
P
papar (1.mncare, 2. btaie) pl: papare / papri
pastram -pl: pastrame / pastrmuri
pepsi - pl: pepsiuri / pepsi
piedestal -pl: pidestaluri / piedestale
poncif (adevr banal) - pl:poncifuri / poncife
R
rp -pl: rpe/ rpi
regal (osp) - pl: regaluri / regale
robient -pl: robinete / robinei
S
slogan -pl: sloganuri / slogane
antan (cabaret) -pl: antane / antanuri
T
tiei / tieei
titirez -pl: titirezi / titirezuri
torent -pl: toreni / torente
tranzistor (semiconductor)- pl: tranzistori / tranzistoare
trsuric -pl: trsurici / trsurele
tunel -pl: tuneluri / tunele

inirim (cimitir) -pl : inirimuri / inirime


umburu -pl: umburue / umburuuri
V
voiaj - pl: voiajuri / voiaje
Z
zbav -pl: zbave / zbvi
zoaie -pl: zoaie / zoi