Sunteți pe pagina 1din 11

Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu

INTELIGEN A EMO IONAL


N LEADERSHIP
Coordonator tiinific:
Lt. Ait. !ni". A#$%andr& 'A'O(R$a#i)at:
Stud. cap. G$or*iana MATEESC!

SIBIU 2011
1
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
C!PRINS
I. Introducere.................................................................................................................3
II. onceptul de inteli!en" emo"ional ........................................................................3
III. Aptitudinile de leaders#ip $i inteli!en a emo ional................................................3
I%. adrul competen"elor emo"ionale............................................................................&
%. Abilitti presupuse de inteli!en a emo ional...........................................................'
%I.(ecunoa$terea celor cinci componente ale )* +ntr,un
lider.....................................'
%II. In-luen a )* +n
leaders#ip......................................................................................'
%III. Aptitudinile leaders#ipului $i inteli!en a emo ional.............................................
I/. onclu0ii................................................................................................................10
2
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
Int$#i*$n a $+o iona#, n #$ad$r-i.
IQ and technical skills are important, but emotional intelligence is the sine qua non
of leadership.
1aniel 2oleman
Introd&c$r$
Inteli!en a emo ional este un concept care se na$te +n Statele Unite +n
1..03 +ntr,un articol scris de 4o#n 5a6er $i 7eter Salo8e6. 4urnalist $i cercettor +n
$tiin ele comportamentale3 1aniel 2oleman a preluat acest concept alturi de te0a pe
care acesta o promo8a 9I*,ul nu !arantea0 succesul +n 8ia : $i +n 1..; a publicat
o carte3 pro8oc+nd o ade8rat re8olu ie3 Inteligen a Emo ional . 1e$i criticile la
adresa inteli!en ei emo ionale $i a presupunerii c ea poate -i +mbunt it e<ist 9+n
esen 3 critica e aceea c determinismul !enetic -ace nu numai ca I*,ul s -ie
predestinat3 ci $i inteli!en a emo ional:3 aceast nou 8i0iune asupra succesului +n
8ia a -ost preluat $i de -oarte multe institu ii de educa ie $i +n8 m+nt3 ast-el
+ncat au aparut +n multe pr i ale lumii pro!rame de =educa ie social $i
emo ional.
Impactul )* s,a resim it puternic $i asupra -elului +n care este descris un bun
lider. alit i care p+n acum preau accidentale $i nu erau necesar asociate cu
succesul unui lider3 sunt acum identi-icate ca -iind do8e0i ale unei inteli!en e
emo ionale bine de08oltate $i sunt considerate ca esen iale.
Conc$.t&# d$ int$#i*$n, $+oiona#,
2oleman arta3 ba0>ndu,se $i pe o anali0 -cut pe mii de brba"i $i -emei3 c
atunci c>nd e 8orba de totalul inteli!en"ei emo"ionale3 -emeile nu sunt mai =de$tepte
dec?t brba"ii $i nici brba"ii nu sunt superiori -emeilor3 -iecare a8>nd un pro-il
personal de puncte -orte $i slbiciuni ?n -iecare din domeniile inteli!en"ei emo"ionale.
1e asemenea3 arta c ni8elul nostru de inteli!en" emo"ional nu este -i<at !enetic $i
nu se de08olt numai la ?nceputul copilriei.
Inteli!en"a emo"ional determin poten"ialul pe care,l a8em pentru a ?n8"a
abilit"ile practice ba0ate pe cele cinci elemente ale inteli!en"ei emo"ionale@ auto,
cunoa$terea3 auto,moti8area3 auto,re!larea3 con$tiin"a social $i abilit"ile sociale.
Fiecare element are o contribu"ie unic la per-orman"a ob"inut la locul de munc dar3
?n acela$i timp3 se =tra!e ?ntr,o anumit msur din celelalte.
ompeten"a emo"ional , care combin !>ndirea cu sim"irea A arat c>t din
acel poten"ial am translatat ?n abilit"ile pe care le a8em la ser8iciu.elor cinci
dimensiuni ale inteli!en"ei emo"ionale le corespund 2; de competen"e emo"ionale3 dar
nimeni nu le are pe toate. Bns pentru a atin!e per-orman"e remarcabile e ne8oie s
-im tari doar ?n c>te8a din aceste competen"e , ?n Cur de $ase , $i ca acestea s -ie
=?mpr$tiate ?n toate cele cinci domenii ale inteli!en"ei emo"ionale.
A.tit&dini#$ d$ #$ad$r-i. i int$#i*$n a $+o iona#,
Inteli!en a emo ional a de8enit n ultimii ani un subiect popular n presa
mediului de a-aceri. entrul pentru Deaders#ip reati8 9enter -or reati8e
3
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
Deaders#ip: a aCutat mul i leaderi n ultimii 30 de ani s ntelea! $i s si de08olte
abilit ile n domeniul inteli!en ei. Una din manierele n care a aCutat cu succes
mana!erii s a8anse0e mai departe de EnoF,#oF,ul intelectual $i s $i per-ec ione0e
inteli!en a emo ional este numit Benc#marEs3 un miCloc de -eedbacE pe mai multe
ni8ele. 7erspecti8ele $i aptitudinile c#eie ale leaders#ipului sunt le!ate de aspecte ale
inteli!en ei emo ionale iar absen a acestui tip de inteli!en a -ost corelat cu e$ecul
n carier.
S,a constat c succesul +n 8ia este determinat +ntr,o destul de mic msur
de I* 920G:. Intrebarea care urmea0 +n mod -iresc este ce al i -actori sunt rele8an i
+n +mplinirea personal $i pro-esional. Aceast +ntrebare i,a indreptat pe
cercettori ctre studiul amnun it asupra 8ie ii emo ionale a indi8idului pentru a
stabili dac e<ist abilit i emo ionale care -acilitea0 drumul unora $i de-icien e la
ni8el emo ional care ar putea +n!reuna reu$ita altora +n 8ia .
Cadr&# co+.$t$n$#or $+oiona#$
adrul competen elor emo ionale este pre0entat de 1aniel 2oleman ?n cartea
sa =HorEin! Fit# )motional Intelli!ence
1
@
I I57)T)NJ) 7)(SINAD)
/. A&to0c&noat$r$
on$tiin"a emo"ional
,?"i con$tienti0e0i propriile emo"ii $i moti8ul acestoraK
,po"i -ace le!atura ?ntre ceea ce sim"i3 !>nde$ti3 0ici $i -aciK
,$tii care dintre sentimente ?"i pot a-ecta per-orman"eleK
,te !#ide0i dup 8alori $i obiecti8e personaleK
Auto,e8aluare precis
,?"i $tii punctele tari $i slabeK
,?n8e"i din e<perien"ele anterioareK
,e$ti desc#is spre -eed,bacE3 perspecti8e noi3 e$ti auto,didactK
Bncredere de sine
,$tii s te -aci obser8abilK ai pre0en" de spiritK
,ai puterea s sus"ii anumite lucruri ?n care cre0i dar care nu sunt ?mbr"i$ate de
maCoritatea lumiiK
,capabil s iei deci0ii3 ?n ciuda unor presiuni sau incertitudiniK
1. A&to0r$*#ar$
Autocontrol
,?"i po"i dep$i u$or pornirile impulsi8e sau -rustrrileK
,?"i po"i pstra calmul c#iar $i ?n cele mai tensionate momenteK
,!>nde$ti $i te po"i concentra c#iar $i sub presiuneK
1emn de ?ncredere
,ac"ione0i etic $i impecabilK
,?"i c>$ti!i ?ncrederea prin autenticitate $i ori!inalitateK
,?"i recuno$ti propriile !re$eliK
,sus"ii anumite principii ?n care cre0i3 c#iar dac nu sunt ?mbr"i$ate de restul
maCorit"iiK
on$tincio0itate
1
1aniel 2oleman@ S munceti cu inteligena emoional3 NeF LorE3 Bantam3 1..'3 p.;M
&
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
, ?"i iei an!aCamente $i ?"i "ii promisiunileK
,te sim"i responsabil pentru atin!erea obiecti8elor personaleK
,e$ti or!ani0at ?n muncK
Adaptabilitate
,po"i -ace mai multe lucruri deodat3 e$ti -le<ibil ?n priorit"iK
,?"i adapte0i ac"iunile con-orm mediului de des-$urareK
,e$ti -le<ibil ?n percep"ia anumitor e8enimenteK
Ino8ati8itate
,cau"i idei noi din mai multe surseK
,!se$ti solu"ii ori!inaleK
,!enere0i idei noiK
,ai o perspecti8 modern asupra lucrurilorK
2. A&to0+oti"ar$
Ambi"ie
,e$ti orientat spre re0ultate3 dorind s,"i atin!i obiecti8ele $i standardele stabiliteK
,?"i propui obiecti8e ?ndr0ne"e $i ?"i asumi riscuriK
,cau"i orice in-orma"ie pentru solu"ii noiK
,?n8e"i cum s,"i ?mbunt"e$ti per-orman"eleK
Implicare
, -aci u$or sacri-icii personale pentru binele !rupuluiK
,te con-orme0i 8alorilor $i credin"elor !rupului atunci c>nd iei deci0ii sau -aci anumite
ale!eriK
,cau"i ne?ncetat oportunit"i pentru atin!erea obiecti8elor de !rupK
Ini"iati8
,identi-ici imediat oportunit"ileK
,?"i urmre$ti obiecti8ele p>n la e<tremK
,treci peste re!uli c>nd e 8orba de atin!erea obiecti8elorK
,ai capacitatea s,i mobili0e0i $i pe ceilal"iK
Iptimism
,persi$ti ?n ciuda obstacolelor sau !reut"ilor care aparK
,lucre0i !>ndindu,te la succes3 nu la posibilitatea de a !re$i K
II. I57)T)NJ) SIIAD)
/. Contiina ocia#,
)mpatie
,e$ti sensibil la emo"iile celor din Cur $i $tii s ascul"iK
,?n"ele!i punctele de 8edere ale celorlal"iK
,sari ?n aCutor pe ba0a ?n"ele!erii sentimentelor sau tririlor celorlal"iK
Aserti8itate
,?n"ele!i ne8oile clien"ilor $i le potri8e$ti cu produsele sau ser8iciile o-eriteK
,cau"i ci de cre$tere a satis-ac"iei $i loialit"ii clien"ilorK
,o-eri cu u$urin" asisten" sau consultan"K
1e08oltarea celorlal"i
,8e0i $i recuno$ti capacit"ile $i re0ultatele celorlal"iK
,dai -eed,bacE constructi8 $i identi-ici ne8oile de de08oltare ale celorlal"iK
, e$ti 80ut ca un mentor sau coac#K
Toleran"
,respec"i $i mani-e$ti ?n"ele!ere -a" de oameni din di-erite medii socialeK
;
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
,?n"ele!i di-erite puncte de 8edere $i obser8i u$or di-eren"ele din cadrul !rupurilorK
,8e0i di8ersitatea ca pe o oportunitateK
1. A3i#it,i ocia#$
In-luen"
,te pricepi la a -ace presiuniK
,-olose$ti modalit"i -oarte con8in!toare de pre0entare3 adaptate situa"ieiK
,te -olose$ti de strate!ii comple<e precum in-luen"area indirect pentru a,"i atra!e
sus"inerea sau ?n"ele!erea de partea taK
,te -olose$ti de dramatismul unor e8enimente pentru a sublinia anumite opinii
personaleK
omunicare
,-aci -a" cu rapiditate unor situa"ii di-eriteK
,e$ti un bun asculttor3 cau"i ?n"ele!erea mutual $i accep"i sc#imbul sau ?mprt$irea
unor in-orma"iiK
,sus"ii comunicarea desc#is $i e$ti recepti8 at>t la 8e$tile bune3 c>t $i la cele proasteK
Deaders#ip
,sublinie0i entu0iast $i sus"ii o 8i0iune $i misiune comunK
,preiei rolul de conductor dac e ne8oie3 indi-erent de po0i"ie sau situa"ieK
,?i clu0e$ti pe ceilal"i ?nspre reu$itK
,conduci prin e<empluK
atali0ator al sc#imbrii
,recuno$ti ne8oia de sc#imbare $i dai la o parte bariereleK
,pro8oci obi$nuitul pentru a identi-ica ne8oia de sc#imbareK
,-aci din sc#imbare o prioritate $i ?i antrene0i $i pe ceilal"i ?n atin!erea eiK
5ana!ementul con-lictelor
,te descurci cu persoanele $i situa"iile di-icile -olosindu,te de diploma"ie $i tactK
,identi-ici poten"ialele con-licte3 ne?n"ele!eri $i aCu"i la solu"ionarea lorK
,?ncuraCe0i discu"iile de !rup sau de0baterileK
,conduci spre solu"ii Fin,FinK
onstruirea de rela"ii
,culti8i $i men"ii re"elele in-ormaleK
,cau"i rela"ii care sunt bene-ice pentru ambele pr"iK
,construie$ti raporturi interumane $i ?i implici $i pe al"iiK
,?"i -aci $i ?ntre"ii rela"ii personale de prietenie cu cole!ii sau parteneriiK
olaborare $i cooperare
,ec#ilibre0i munca cu rela"iile personaleK
,colabore0i3 -aci sc#imb de idei3 in-orma"ii $i resurseK
,promo8e0i un climat po0iti83 de prietenie $i ?n"ele!ereK
,identi-ici sau ?ntre"ii rela"iile de colaborareK
Aptitudini de ec#ip
,modele0i calit"ile ec#ipei precum respectul3 cooperarea $i ?ntraCutorareaK
,atra!i to"i membrii ec#ipei ?n acti8it"i entu0iaste $i participati8eK
,construie$ti identitatea ec#ipei3 spiritul de ec#ip $i implicareaK
=u alte cu8inte3 sunt multe drumuri spre e<celen"N3 spune 1aniel 2oleman3
art>nd c3 oricum3 seturile,c#eie de competen"e emo"ionale cerute de la an!aCa"i
di-er de la o companie la alta $i de la o industrie la alta.
Se credea odat despre componen"ele inteli!en"ei emo"ionale c =e bine dac
le are un lider ?n a-aceriK dar acum $tim c3 pentru a ob"ine per-orman"e3 acestea sunt
in!rediente pe care =trebuie s le aib3 conclu0ionea0 2oleman.
M
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
S munce$ti inteli!ent emo"ional A aceasta este pro8ocarea. 1up doi ani de
cercetri3 2oleman a scris cea de,a doua carte3 ?n care arta importan"a inteli!en"ei
emo"ionale ?n mediul de a-aceri $i -aptul c3 pe msur ce un om urc ?n ierar#ia unei
companii3 abilit"ile sale ?n acest domeniu de8in tot mai rele8ante. )l a descoperit c
liderii cei mai e-icien"i au ?n comun un aspect de importan" crucial@ to"i au un !rad
?nalt de inteli!en" emo"ional. =Asta nu ?nseamn c I*,ul $i abilit"ile te#nice sunt
irele8anteK contea03 dar numai ca ni$te cerin"e de ni8el minim de acces pentru
po0i"iile e<ecuti8e din cadrul companiilor3 preci0ea0 2oleman ?n articolul =e
anume te -ace liderO3 publicat ?n Par8ard Business (e8ieF.
Una din de-ini"iile pe care aruso3 ?mpreun cu predecesorii si o propun este
=abilitatea de a procesa in-orma"iile emo"ionale3 ?n special pe cele care presupun
percep"ia3 asimilarea3 ?n"ele!erea $i controlul emo"iilor
2
.
5ai departe acesta mer!e $i mai ?n detaliu3 e<plic?nd c aceasta const ?n
urmtoarele =patru ramuri ale abilit"ii mentale
3
.Bntr,una din publica"iile recente ale
acestora3 aceste ramuri sunt descrise ?n -elul urmtor@
7rima3 =7ercep"ia emo"ional3 include abilit"i precum@ identi-icarea
emo"iilor pe -e"e3 ?n mu0ic $i din po8estiri.
A doua3 =Facilitarea emo"ional a !>ndurilor3 include abilit"i precum@
conectarea emo"iilor cu alte sen0a"ii mentale cum ar -i !ustul sau culoarea 9cone<iuni
care pot da na$tere la lucrri de art:3 $i -olosirea emo"iilor ?n ar!umentare $i
re0ol8area problemelor.
A treia arie3 =Bn"ele!erea emo"ional3 include re0ol8area problemelor
emo"ionale3 cum ar -i care dintre emo"ii sunt similare3 care sunt opuse $i ce rela"ii
e<ist ?ntre ele.
A patra arie3 =5ana!ementul emo"ional3 include ?n"ele!erea implica"iilor
ac"iunilor sociale asupra emo"iilor $i controlarea emo"iilor proprii $i ale celor din Cur.
Bn 1..Q3 un articol a lui 5a6er $i Salo8e6 a enumerat aceste patru ramuri dup
cum urmea0 $i a o-erit un !ra-ic detaliat care re-lecta !?ndurile proprii. Bn acel
articol3 ei sus"ineau c ramurile pre0entate ?n !ra-ic sunt RaranCate de la procesele
psi#olo!ice cele mai simple ?nspre cele comple<e. 1e e<emplu3 cel mai de Cos ni8el
cuprinde abilit"ile 9relati8: simple de a percepe $i e<prima emo"iile. Bn contrast3 cel
mai ?nalt ni8el cuprinde con$tiin"a3 controlul re-le<i8 al emo"iilor. Abilit"ile care
apar relati8 repede ?n de08oltare sunt situate ?n st?n!a ramurii3 cele care apar mai
t?r0iu sunt la dreapta
&
.
Fa" de I* $i e<perien"3 competen"a emo"ional conta de dou ori mai mult.
Un studiu independent i,a con-irmat conclu0iile.>nd s,a -cut o compara"ie3 la
ni8elul po0i"iilor de senior leaders#ip3 ?ntre cei care erau staruri din punct de 8edere al
per-orman"elor $i cei cu per-orman"e medii3 a constatat c aproape .0G din di-eren"a
dintre pro-ilele lor putea -i atribuit mai de!rab -actorilor inteli!en"ei emo"ionale
dec>t abilit"ilor co!niti8e. Al"i cercettori au con-irmat c inteli!en"a emo"ional nu
numai c ?i distin!e pe liderii remarcabili3 dar poate -i le!at $i de per-orman"e
economice ridicate. =7e scurt3 ci-rele ?ncep s arate le!tura dintre succesul unei
companii $i inteli!en"a emo"ional a liderilor si3 spune 2oleman.
;
Se pare c tot mai mul"i speciali$ti recunosc importan"a inteli!en"ei
emo"ionale3 at>t ?n 8ia"a social3 c>t $i la locul de munc. Acesta este moti8ul pentru
2
4o#n 1. 5a6er3 7eter Salo8e6 @ !eoria inteligenei emoionale, )d. Albatros3 Bucure$ti3 1..33 p. M;
3
Ibidem3 p. Q0
&
Adaptat dup Re este Inteli!en"a )mo"ional3 de 4o#n 5a6er $i 7eter Salo8e6 $i R1e08oltarea
)mo"ional $i Inteli!en"a )mo"ional@ Implica"ii )duca"ionale3 de 7eter Salo8e6 $i 1a8id Slu6ter3
1..Q
;
2oleman3 1. @ "hat makes a leader#3 ParFard Business (e8ieF3 1..'
Q
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
care multe dintre cercetrile ?n domeniu se concentrea0 pe identi-icarea unor
modalit"i de msurare a ni8elului acestei inteli!en"e.
A3i#it,ti .r$&.&$ d$ int$#i*$n a $+o iona#,
Inteli!en a emo ional presupune urmtoarele abilit i @
1. Sel-,AFareness,este 8orba de a, i da seama c esti prada unei anumite emo ii c#iar
+n momentul +n care o trie$ti. Aceasta este abilitatea -undamental -r de care nu
se poate mer!e mai departe spre emo iile inteli!ente.
2. Sel-,(e!ulation,odat ce esti con$tient de emo ia pe care o trie$ti3 urmtorul pas
este s o controle0i.
3. 5oti8ation,control+nd emo ia3 o po i -olosi pentru a, i atin!e scopurile. Te po i
moti8a pentru a, i atin!e obiecti8ele in#ib+ndu, i impulsurile 9am+narea
recompensei:.
&. )mpat#6,dac recuno$ti emo iile +n ceilalti3 8ei $tii cum s te compor i -a de ei.
;. Social sEills,c+nd $tii ce simt ceilal i $i reu$e$ti s te racorde0i la emo iile lor3 +i
8ei putea in-luen a3 i i 8ei crea u$or rela ii pentru c ceilal i se 8or bucura de
compania ta.
Aceste cinci abilit i se +ntreptrund $i se a-ectea0 reciproc. 7rimele trei
pri8esc capacit ile intrapersonale ale indi8idului3 ultimele dou se re-er la
rela ionarea lui cu ceilal i 9capacit i interpersonale:.
R$c&noat$r$a c$#or cinci co+.on$nt$ a#$ E4 ntr0&n #id$r
2oleman propune urmatoarele indicii@
Sel-,AFareness@ Diderul are incredere in -ortele sale pe care $i le e8aluea0a +n mod
realist. 1e asemenea3 liderul con$tient de sine e capabil s r+da de el +nsu$i la -el
cum +$i mani-est umorul $i -a de al ii.
Sel-,(e!ulation@ Diderul este un om de +ncredere3 inte!ru3 pe care nu +l sperie
ambi!uitatea unei situatii creia trebuie s,i -aca -a 3 este desc#is la sc#imbare.
5oti8ation@ Diderul mani-est o dorin puternic de a,$i atin!e obiecti8ele3 este
optimist $i dedicat or!ani0a iei din care -ace parte.
)mpat#6@ Diderul este specialist +n a recunoa$te $i a +ncuraCa talentele celorlal i3
este sensibil la di8ersitatea cultural a an!aCa ilor3 se pricepe s,i satis-ac pe clien i.
Social sEills@ Diderul ini ia0 $i !estionea0 cu success sc#imbarea +n or!ani0a ie3
este persuasi83 este -oarte bun +n crearea $i conducerea ec#ipei.
Inf#&$n a E4 n #$ad$r-i.
Nu e<ist un sin!ur stil e-icient de leaders#ip. 1esi!ur3 capacit ile
intelectuale $i te#nice Coac un rol important3 ele -ac a$a +ncat succesul +n po0i ia de
leader s -ie posibil. 1e probabilitatea succesului e responsabil inteli!en a
emo ional.
1up ce a scris celebra sa carte3 Inteligen a emotionala 91..;:3 1aniel
2oleman a +n-iintat un centru de cercetare a -elului +n care ac ionea0 inteli!en a
emo ional +n or!ani0a ii@ onsortium -or (esearc# on )motional Intelli!ence in
Ir!ani0ations 9()II:. +n cadrul acestui consor iu3 a -ost demarat un proiect de
cercetare a rela iei dintre inteli!en a emo ional $i per-orman a la locul de munc.S,au
construit mai multe tipuri de modele pentru a scoate +n e8iden acele caracteristici
ale liderilor e<traordinari care +i -ac pe ace$tia s ob in re0ultate remarcabile.
()II a anali0at modele de competen de la 1'' de companii3 dup cum scrie
'
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
2oleman +n articolul su aprut +n 1..' +n re8ista $ar%ard &usiness 'e%ie(3
RH#at maEes a leader. ompeten ele re0ultate din aplicarea acestor modele au -ost
!rupate +n trei cate!orii@ priceperea pur te#nic3 abilit ile co!niti8e $i competen ele
care scot +n e8iden inteli!en a emo ional 9precum abilitatea de lucru +n ec#ip $i
ea de a ini ia sc#imbarea:. Au -ost descrise abilit ile celor mai buni lideri din
companiile supuse studiului $i a -ost luat +n calcul pro-itabilitatea respecti8 a
-iecarei ec#ipe conduse de ace$ti lideri. +n urma anali0ei raportului +n care contea0
-iecare dintre cele trei cate!orii de competen e +n atin!erea per-orman ei3 ()II a
constatat c inteli!en a emo ional este de dou ori mai important dec+t -iecare
dintre celelalte dou competen e. 5ai mult3 ponderea )* cre$te odat cu po0i ia
liderului +n ierar#ia companiei.
A.tit&dini#$ L$ad$r-i.&#&i i int$#i*$n a $+o iona#,
um este inteli!en a emo ional le!at de comportamente speci-ice pe care le
asociem cu e-icien a +n leaders#ipO
(e0ultate@ ni8ele mai mari de inteli!en emo ional sunt asociate cu o mai
bun per-orman +n urmtoarele domenii@
A 5ana!ement 7articipati8K
A apacitatea de a calma oameniiK
A Balan a +ntre 8ia a personal $i 8ia a pro-esionalK
A apacitatea de a -i direct $i de a, i pstra calmulK
A ldirea $i men inerea rela iilorK
A 5ersul p+n la captK
A on-runtarea an!aCa ilor,problemK
5ana!ementul 7articipati8 re-lect importan a de a -i cooperant la +nceputul
unei ini iati8e. )ste o aptitudine de creare a rela iilor -oarte important +n climatul
mana!erial de a0i +n care or!ani0a iile aprecia0 interdependen a din cadrul
!rupurilor $i dintre !rupuri. 1intre toate aptitudinile $i perspecti8ele msurate de
Benc#marEs3 mana!ementul participati8 a a8ut cel mai mare numr de corela ii
importante cu msurile inteli!en ei emo ionale. u alte cu8inte3 mana!erii care sunt
considera i buni +n a +i asculta pe cei din Cur $i +n a le cere prerea +nainte de a
implementa sc#imbri sunt cei care sunt aprecia i ca -iind buni +n cooperarea cu
al ii 3 capabili s se bucure de 8ia 3 s +ntemeie0e rela ii de durat3 s +$i controle0e
impulsurile $i s +n elea! emo iile lor $i ale altora.
apacitatea de a calma oamenii este ba0a +n a +i -ace pe oameni s se simt
rela<a i $i con-ortabil +n pre0en a dumnea8oastr. 1in perspecti8a rapoartelor
directe3 capacitatea de a calma oamenii a -ost le!at de controlul impulsurilor3 care
este de-init ca abilitatea de a re0ista sau de a am+na impulsul de a comite un anumit
act. Acest re0ultat su!erea0 c a -i capabil s calme0i oamenii con$tient are le!atur
cu controlarea propriilor impulsuri le!ate de -urie sau alte emo ii. ele mai mari
ni8ele +n ceea ce pri8e$te capacitatea de a lini$ti oamenii sunt corelate cu -ericirea3
su!er+nd c dispo0i ia ta este le!at de c+t de con-ortabil se simt al ii +n pre0en a
ta.
Balan a +ntre 8ia a personal $i 8ia a pro-esional msoar !radul +n care
munca $i 8ia a personal sunt prioritare ast-el +nc+t niciuna din ele s nu -ie
ne!liCat. Ni8elele +nalte ale se-ilor in aceste comportamente au -ost asociate cu
msurile inteli!en ei emo ionale de responsabilitate social3 control al impulsurilor $i
empatie.
.
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
apacitatea de a -i direct $i de a, i pstra calmul 3 care se re-er la aptitudinea
de a rm+ne calm +ntr,o situa ie de cri0 $i de a 8 re8eni dupa comiterea unor
!reseli3 este asociat cu mai multe msuri ale inteli!en ei emo ionale . 1eloc
surprin0tor3 re0ultatele de la $e-i3 an!aCati $i rapoartele directe la acest scala sunt
le!ate de controlul impulsurilor. (e0ultatele raporturilor directe sunt deasemenea
asociate cu toleran a la stres3 optimism $i responsabilitatea social. (e0ultatele $e-ilor
sunt corelate cu -ericirea. Ast-el se pare c a a8ea un punctaC mare +n ceea ce pri8e$te
pstrarea calmului $i directitudinea presupune controlarea impulsurilor +n perioade
di-icile3 responsabilitatea -a de cei din Cur3 $i o dispo0i ie satis-acut.
ldirea $i men inerea rela iilor este abilitatea de a men ine rela ii la locul de
munc cu di8erse pr i at+t din interior c+t $i din e<terior. (e0ultatele $e-ilor la
aceast scal au -ost le!ate de o sin!ur msur a inteli!en ei emo ionale @ controlul.
Acest lucru nu este surprin0tor deoarece slabul control al impulsurilor se mani-est
prin incapacitatea de stpani ostilitatea $i caracterul e<plo0i8. )8ident3 aceast
tendin nu 8a a8ea ca re0ultat o rela ie puternic cu superiorii.
(e0ultatele $e-ilor le!ate de mersul p+n la capt3 care +nseamn perse8eren a +n
-a a obstacolelor $i de asemenea preluarea controlului $i sus inerea propriei po0i ii
c+nd este necesar3 au -ost corelate cu 2 dintre scalele inteli!en ei emo ionale @
independen a $i +ncrederea +n sine. Iamenii care sunt independen i tind s -ie mai
autonomi3 s se ba0e0e mai mult pe ei $i nu pe ceilalti. 1e$i pot cere prerea celorlal i3
ei nu depind de ea. +ncrederea +n sine se mani-est prin e<primarea sentimentelor3
!+ndurilor $i a opiniilor +ntr,o manier nondistructi8.
I alt rela ie interesant este cea care se re-er la re0ultatele an!aCa ilor le!ate
de con-runtarea an!aCa ilor,problem 3 de !radul +n care un mana!er ac ionea0
decisi8 $i corect c+nd se con-runt cu an!aCa i,problem3 $i msura inteli!en ei
emo ionale de +ncredere +n sine. 7ersoanele care au +ncredere +n sine sunt
capabile s +$i e<prime sentimentele $i opiniile +ntr,o manier nondistructi8a.
Aceste re0ultate su!erea0 c a -i capabil s -aci acest lucru este de aCutor c+nd
trebuie re0ol8ate situa ii le!ate de per-orman e problematice.
Conc#&)ii
7e ba0a cone<iunilor demonstrate de neurolo!ie +ntre succesulSe$ecul unei
or!ani0a"ii $i stilul de conducere3 se a-irm c snatatea or!ani0a"iei depinde de
capacitatea liderului de a,$i !estiona emo"iile. 1ac un lider eman ener!ie $i
entu0iasm +n orice condi"ii3 or!ani0a"ia 8a prospera3 dar dac liderul transmite emo"ii
ne!ati8e3 atunci +ntrea!a or!ani0a ie are de su-erit.
Irice persoan care ac"ionea0 ca un lider pentru un !rup de discipoli3
indi-erent de ni8elul ierar#ic3 e<ercit o -unc"ie de conducereK prin urmare3 este direct
interesat de cuno$tin"ele care +i 8or aduce cre$terea per-orman"elor indi8iduale $i de
!rup $i +i 8or da satis-ac"ia unei rela"ii reu$ite cu sine $i cu ceilal"i.
Abilit ile de leaders#ip 8aria0 +n -unc ie de ni8elul perspecti8ei $i al
inteli!en ei emo ionale. +n !eneral an!aCa ii par s aprecie0e abilit ile mana!erilor
de a,$i controla impulsurile $i mania3 de a -ace -a situa iilor di-icile $i stresante3 de a
-i multumi i de 8iata3 $i de a -i un membru cooperant al !rupului. Ace$ti lideri sunt cel
mai probabil s -ie 80u i ca -iind cooperan i3 ec#ilibra i3 con$tien i de propria
persoan $i de ac iunile pe care le +ntreprind.
Inteli!en a em ional3 scrie 2oleman3 se imbo! e$te +n !eneral odat cu
e<perien a de 8ia . )* poate -i antrenat prin moti8are3 e<eci iu $i -eedbacE. Diderii
pot +n8a"a sa,$i e8alue0e3 s,$i de08olte $i s,$i perpetue0e competen"ele ce "in de
inteli!en"a emo"ional3 precum empatia sau autocunoa$terea. Ibiceiurile de
10
Academia For elor TerestreNicolae Blcescu Sibiu
comportament se readaptea0 $i +n8a din re0ultatele ob inute.Formarea
aptitudinilor de leaders#ip $i de08oltarea inteli!e ei emo ionale mer! m+n +n m+n
$i implic +n ele!erea propriei laturi emo ionale 3 armoni0area cu ne8oile emo ionale
ale celorlal i $i -olosirea cuno$tin elor respecti8e +n 8ederea moti8rii lor at+t pentru
cre$terea e-icacit ii lor +n munc c+t $i +n scopul de08oltrii poten ialului lor.
'i3#io*rafi$:
1. 2oleman3 1aniel3 Inteligen a emo ional 3 urtea %ec#e3 Bucure$ti3 200;.
2. IFen3 Pilarie3 Pod!son3 %icE63 2a00ard3 Ni!el, )anual de leadership*+hid
practic pentru un leadership eficient3 )d odecs3 200M.
3. Tets de %ries3 5an-red3 ,rta i miestria de a conduce*de la paradigma clinic la
pragmatismul schimbrii3 )d odecs3 2003.
11