Sunteți pe pagina 1din 11

Daniel Defoe (1660-1731) a fost scriitor, autor de pamflete i jurnalist englez. ste cele!

ru
prin "#o!inson $rusoe% (171&), o po'este despre un om naufragiat i care a r(mas singur pe o
insul(. )mpreun( cu *amuel #ic+ardson, Defoe este considerat fondatorul romanului englez.
Defoe a fost unul dintre primii englezi care a scris po'eti despre personaje credi!ile ,n
situa-ii reale, utiliz.nd proza simpl(. / c.tigat nemurirea literar( c.nd ,n 171& a pu!licat
"#o!inson $rusoe%.
#o!inson s-a nascut ,n 1630, ,n oraul 1or2 ,ntr-o familie foarte !un(. 3amilia #o!inson
era cunoscut( ,n acele regiuni i de aceea se numete #o!inson 4reutznaer, care apoi a de'enit
$rusoe. #o!inson a fost al 555-lea copil, primul a fost locotenent i a fost ucis ,n !(t(lia purtat(
,mpotri'a spaniolilor. De al 55-lea copil nimeni nu a tiut ce s-a ,nt.mplat cum nici p(rin-ii nu au
tiut ce s-a ,nt.mplat cu #o!inson mai t.rziu.
3iind cel mai mic fiu i nepreg(tit pentru 'reo meserie , a ,nceput s( se g.ndeasc( s(
c(l(toreasc( pe mare . 6at(l s(u, un om ,n '.rst( a 'rut s( ,l fac( om de legi, dar #o!inson a dat la
o parte toate poruncile, po'e-ele i ,ndrum(rile tat(lui, precum i rug(min-ile fier!in-i ale mamei
sale.
6at(l s(u i-a e7plicat dac( ar sta la casa lui el ar fi disponi!il s( i, pl(teasc( toate cele de
tre!uin-(, doar s( nu plece ,n c(utarea unor comori nemai'(zute sau a altor primejdii pe mare.
3iind ,nduplecat de aceste cu'inte #o!inson a jurat c( 'a r(m.ne acas(, dar nu dup( mult( 'reme
fuge ,n 8ull, unde s-a ,nt.lnit cu un to'ar( de coal( care ,l ,m!ie s( mearg( ,mpreun( cu el ,n
9ondra.
)n 9ondra intrase ,ntr-o societate foarte aleas(, astfel a f(cut cunotin-( cu un c(pitan.
/uzindu-i po'estea a decis s(-l ia cu d.nsul ,ntr-o c(l(torie pe $oastele :uineii pentru a face i
s(racul #o!inson nite !ani. ;ul-umit( c(pitanului a str.ns o a'ere destul de frumuic(. "/ceasta
fiind singura c(l(torie ,ncununat( cu succes%. 6ot el i-a dat primele no-iuni de na'iga-ie, acesta
ar(t.ndu-se foarte !ucuros s( ,l ,n'ee. Datorit( c(pitanului a str(ns 300 de gal!eni din toate
"flecute-ele% pe care le-a '.ndut.
<u dup( mult timp c(pitanul a murit la 9ondra i #o!inson i-a dat so-iei acestuia 000 de
gal!eni. $.nd acesta s-a ,ntors din nou pe $oastele :uineii au fost surprini de o cora!ie de pira-i.
i au ,ncercat s( riposteze, dar pira-ii erau mai !ine preg(ti-i, dece ec+ipajul a fost luat ostatec.
)ns( el a a'ut o soart( mai !un( dec.t ceilal-i, deoarece a r(mas pe 'asul pira-ilor i astfel a'ea
anse mai mari de sc(pare. #o!inson era adesea trimis la pescuit cu un maur i cu un !(iat pe
nume =ur>, i de fiecare dat( ,i 'eneau ,n cap idei desc(pare dar niciodat( nu le folosea. ?.n(
c.nd odat( c(pitanul in'itase 0 mauri, dar acetia au am.nat 'enirea aa c( #o!inson, =ur> i un
ser'itor au plecat la pescuit, cu multe pro'izii, puti i toate cele- toate preg(tite de #o!inson- la ,,
pescuit de li!ertate @@.
Dup( ce s-au dep(rtat de mal #o!inson l-a aruncat ,n mare pe ser'itor i astfel totul decurgea
conform planului s-au ,ndreptat spre coastele din sud unde erau multe tri!uri de negri foarte ostili.
)nspre sear( au pierdut orice indiciu care s( le indice unde erau aa c( s-au g.ndit s( acosteze la
mal, dar au z(rit nite namile aa c( au aruncat ancora i au dormit ,n !arc(. )n timpul nop-ii se
auzeau fel de fel de r(gete i =ur> a z(rit o fiar( apropiindu-se de ei aa c( au tras ,n ea. <u dup(
mult timp i-au dat seama c( nu mai au ap( aa c( tre!uia s( acosteze. /juni la mal erau tot
timpul cu oc+ii pe !arc( de frica s(l!aticilor, dar =ur> a fugit ,n fa-( ca s( ia ap( i ,n 10-1A
minute a 'enit cu o prad( pe umeri i cu un urcior de ap(.
Deoarece nu tiau unde se afl( erau ne'oi-i s( mearg( de-alungul coastei p.n( c.nd 'or
'edea o !arc( englez( care ,i putea sal'a. )n timp ce mergeau s( acosteze pentru a lua pro'izii
=ur> a o!ser'at un leu care era l.ng( mal. #o!inson a luat puca i a ,ncercat s( ,i nimereasc(,
capul, dar nu a reuit. / doua lo'itur( a mers direct ,n capul leului. #o!inson nu a 'rut s( ia nimic
din prad(, dar =ur> a 'rut s(-i taie la!a aa c( #o!inson a decis s( jupoaie leul pentru ca mai
t.rziu s( poat( dormi pe !lana acestuia.
6imp de apro7imati' 00 de zile #o!inson a c(l(torit spre Brazilia unde a cunoscut un c(pitan
cumsecade care i-a cump(rat tot ce a'ea el de '.ndut i care l-a prezentat pe #o!inson unui
prieten de-al s(u, care a'ea o planta-ie de trestie de za+(r. / locuit la el i a ,n'(-at despre
culti'area de trestie de za+(r. Dup( ce a o!-inut permisul pentru culti'are, #o!inson a cump(rat o
parcel( de p(m.nt unde ,mpreun( cu 'ecinul s(u, Cells au ,nceput s( culti'e trestie de za+(r. )n
urm(torii ani afacerea a ,nceput s( mearg( i de aceea #o!inson a ,nceput s( culti'e i tutun. )n
ciuda prosperit(-ii el se sim-ea groaznic de singur Dca pe o insul( pustie%, deoarece se ,nt.lnea
rareori cu Cells.
$(pitanul, care ,l sal'ase pe #o!inson l-a sf(tuit s( ,i scoat( !anii din 9ondra i pe ei s(
cumpere marf( care are c(utare ,n aceste locuri, dar Dtoate cele omeneti sunt supuse prefacerilor
i n(pastelor %, c(pitanul l-a ,ndrumat s( cumpere doar cu jum(tate din !anii de la 9ondra, adic(
100 de lire sterline. Dup( sfatul c(pitanului, #o!inson a trimis o scrisoare la '(du'a care ,i
p(strase !anii i aceasta i-a ,ncredin-at !anii c(pitanului care a cump(rat de acetia fel de feluri de
manufacturi englezeti Dposta', stofe, cituri i alte lucruri care a'eau c(utare ,n Brazilia%. ?e
deasupra i multe unelte care ,i erau de folos la planta-ie.
E.nz.nd aceste c+ilipiruri, #o!inson a f(cut o a'ere frumuic( i aa i-a cump(rat un scla'
negru i un ser'itor. #o!inson a stat timp de F ani ,n Brazilia unde a acumulat o a'ere frumoas(,
dar odat( nite prieteni, plantatori ca i el i-au propus s( mearg( cu o !arc( i s( ,m!arce pe ascuns
nite negri care mai apoi s( ,i ,mpart( ,n mod egal ,ntre ei. Datorit( Ddorului aprig de a '.ntura
lumea% #o!inson a acceptat. 9a 1 septem!rie 16A6 c.nd se ,mplineau G ani de c.nd a plecat de
acas(, #o!inson s-a urcat la !ordul na'ei.
/u na'igat de-alungul coastei /fricii i au ajuns la capul *f. /ugustin dup( care timp au fost
lo'i-i de un uragan i doar dup( 10 zile i-au dat seama unde se afl(. )ns( o alt( furtun( i-a lo'it i
i-a aruncat ,ntr-o st.nc(. #epede s-au urcat ,ntr-o !arc( de sal'are i s-au l(sat dui de 'aluri.
Dintr-odat( un 'al uria i-a ,ng+i-it, dar #o!inson era un ,not(tor !un i cu greu s-a strecurat
printre maluri p.n( la uscat. <aufragiat i isto'it a c(utat ap( de !(ut i s-a urcat ,ntr-un copac,
unde a dormit.
Diminea-a c.nd #o!inson s-a trezit marea era linitit( i a reuit s( o!ser'e cora!ia care era
la o mil( dep(rtare i care era ,nc( dreapt(. / ,notat spre cora!ie pentru a lua nite pro'izii.
/juns acolo a ,nceput s( m(n.nce pesme-i i a !(ut rom. 3iind c( nu a'ea cu ce s( transporte
pro'iziile s-a apucat s( construiasc( o plut(. / golit nite cufere de-ale marinarilor i a pus ,n ele
pro'izii, a mai luat lada dulg+erului, 0 puti, un pistol, 0 !utoaie cu praf de puc( i altele. 3iind
c( nu a'ea p.nze sau '.sle era dezn(d(jduit, dar apoi i-au 'enit ,n minte 3 moti'e pentru care s(
continueH marea era linitit(, flu7ul ,l ,mpingea la mal i '.ntul !(tea ,nspre mal.
/juns cu greu la mal i aproape c( era s( piard( pro'iziile pe drum. / ,ncercat s( se urce pe
un deal pentru ai putea 'edea soarta mai !ine. )n marea sa dezn(dejde i-a dat seama c( se afla pe
o insul( pustie pe care nu erau fiare ale p(durii. #estul zilei i-a fost ocupat cu desc(rcarea plutei.
6imp de 13 zile #o!inson a mers pe cora!ie pentru a lua tot ce se putea. I dat( a
g(sit alimente, odat( fier, odat( !ani i tot aa. / 13-a oar( c.nd a 'rut s( mearg(, '.ntul a ,nceput
s( se ,nte-easc(, dar tot a mers. / luat de pe cora!ie sfori, ca!luri i mult fier. 3iind c( era o 'reme
grea aproape de mal pluta s-a r(sturnat cu toate pro'iziile. /juns la mal a sal'at nite ca!luri i
restul a fost pierdut. *-a dus ,n cort i toat( noaptea '.ntul a suflat cu putere.
/ 0-a zi diminea-a cora!ia a disp(rut, dar #o!inson era cu g.ndul ,mp(cat fiind c( a luat tot
ce se putea. #o!inson s-a apucat s( ,i caute un loc unde s( ,i fac( o locuin-(, fiind c( acolo unde
era acum era un loc ml(tinos f(r( ap( de !(ut. 6ot c(ut.nd #o!inson a g(sit un platou pe '.rful
unui deal unde era o peter(. /colo era ferit de ari-( aproape tot timpul. / f(cut un gard, ca s( ,l
apere de fiarele p(m.ntului sau de posi!ilii !(tinai. Dup( care a f(cut o pi'ni-( unde a pus
pro'iziile pentru a le feri de ploaie.
Idat( o furtun( groza'( s-a a!(tut asupra acelei insule i o sc.nteie s-a aprins ,n mintea lui
#o!insonH praful de puc(. I singur( sc.nteie ar fi putut strica tot ce el a trudit i nu numai asta ci
'.natul i ap(rarea sa erau ,n joc. 5mediat ce furtuna s-a oprit a ,nceput s( fac( cutiu-e i saci mici
pentru praf ca nu cum'a o nenorocire s( se a!at( asupra muncii lui.
)ntr-o diminea-( c.nd se plim!a pe mal se g.ndea la soarta sa i a celorlal-i camarazi ai s(i.
3iind c( nu a'ea c(r-i, cerneal( sau +.rtie, a luat un par pe care a scrisH D/; /JK<* ? /$*6
LM#; 9/ 30.0&.16A6%. din el a f(cut o cruce i a pus-o ,n locul unde de!arcase la mal i pe ea
tr(gea c.te o linie pentru fiecare zi. Dup( aceea i-a dat seama c( a luat de pe cora!ie i +.rtie
pene pentru scris i cerneal(. ?e cora!ie erau 0 pisici i un c.ine, pisicile le-a luat cu el pe plut(,
iar c.inele era cu el tot timpul. )n jurnal a scris toate lucrurile rele c.t i cele !une. / o!ser'at c(
mai are ne'oie de multe alte lucruri. /a c( a ,nceput s( ,i fac( el uneltele de tre!uin-( care ,i
lipseau. Ni-a f(cut o mas( i un scaun, a s(pat mai mult ,n peter( unde i-a r.nduit uneltele i
armele. Dup( ce a terminat cu casa, pi'ni-a i toate cele a ,nceput s( scrie un jurnal pentru a se
desc(rca sufletete.
)n acest capitol #o!inson ,i dez'(luie jurnalul care este foarte !ine ,ntocmit.
30 septem!rie 16A&. #o!inson $rusoe a r(mas naufragiat pe o insul( pustie pe care o
numete 5nsula Dezn(dejdii. 6oata ziua s-a ,ngrijorat din cauza fiarelor i s(l!aticilor. 9a l(sarea
nop-ii s-a urcat ,ntr-un copac unde a adormit.
1 octom!rie. )n acea diminea-( #o!inson a o!ser'at c( flu7ul a adus cora!ia aproape de
insul(. )m!(r!(tat a pornit pentru a lua nite pro'izii din cora!ie. De la 1 octom!rie la 0F
octom!rie, #o!inson a f(cut multe e7pedi-ii la cora!ie i cu ajutorul plutelor a c(rat o sumedenie
de lucruri.
0A octom!rie. 6oata ziua a plouat. $ora!ia a fost nimicit( de 'aluri. #o!inson a pus toate
a'u-iile la ad(post.
06 octom!rie. #o!inson a c(utat un loc unde s( ,i fac( adapostul. *pre sf.ritul serii l-a
gasit, la poalele unei stanci. Din data de 06 la 30 #o!inson s-a straduit sa aduca toate a'utiile.
1 noiem!rie. #o!inson si-a asezat cortul. / fost prima noapte cand s-a culcat in el.
3 noiem!rie. #o!inson e iesit cu pusca la 'anat. / impuscat doua pasari cu carnea gustoasa.
F noiem!rie. /zi #o!inson si-a facut un orar pe care il respecta in fiecare zi. / muncit la o
masa noua.
7 noiem!rie. /zi a fost senis. 5n zilele de 7, G, &, 10 si 10 #o!inson a lucrat la un scaun.
13 noiem!rie. /zi a plouat, tunat si fulgerat puternic. 5mediat ce sa oprit ploaia, #o!inson a
impartit praful de pusca in pac+etele mici.
1F-1A-16 noiem!rie. / lucrat la ladite pentru praful de pusca.
1G noiem!rie. #o!inson a !asit ,,copacul de fier%, din care a facut o lopata care era greoaie.
03 noiem!rie. 6imp de 1G zile #o!inson munceste la largirea pi'nitei.
10 decem!rie. 6a'anul pesterii s-a surpat. 6oata ziua #o!inson a carat pamant si a proptit
ta'anul.
00 decem!rie. #o!inson isi ,,mo!ileaza% casa. 5si face inca o masa.
16 decem!rie. #o!inson a impuscat o caprioara si a ranit alta. $u ajutorul unor ingrijir capra
sa refacut si acum este domesticita.
0G-0&-30 decem!rie. $aldura dogoritoare. #o!inson a randuit prin casa.
1 ianuarie 1660. I zi foarte calda. #o!inson a gasit o 'ale plina de capre.
3 ianuarie. #o!inson a imprejmuit locuinta sa. l a o!ser'at ca langa pestera a crescut 10-10
spice de orz si o mana de fire de orez. Doar dupa F ani #o!inson a a'ut o recota ade'arata.
16 aprilie. #o!inson a facut o scara. Dintr-o data un cutremur de o magnitudine uriasa sa
a!atut asupra insulei. Dupa cutremur a urmat un uragan coplesitor. $rezand ca aceasta insula ea
predispusa multor cutremure #o!inson a decis sa isi mute casa in alta parte.
00 aprilie. #o!inson a confectionat o tocila, pentru unelte.
30 aprilie. ?ro'izia sa de paine se micsora asa ca a redus portia zilnica la un pezmet.
1 mai 1660. )n acea dimineata #o!inson a constatat ca flu7ul a adus epa'a cora!iei mai
aproape de insula si s-a +otarat sa desfaca cora!ia !ucata cu !ucata.
3 mai. #o!inson incepe sa desfaca putin din cora!ie.
A-6-7-G-& mai. 5n fiecare zi #o!inson ia cate o parte mica din cora!ie si incearca sa scoata
nisipus din cora!ie.
10-11-10-13-1F mai. 5n fiecare zi #o!inson a scos c+erestea, grinzi, scanduri si aproape 000
de 2ilograme de fier.
16 mai. Eantul si flu7ul l-au impiedicat pe #o!inson sa ajunga la cora!ie.
0F mai. ?ana azi #o!inson a muncit la epa'a luand destula c+erestea si fier pentru a construi
o !arca, pacat ca nu stia cum. ?ana in data de 1A iunie #o!inson a luat A0 de 2g de plum!.
16 iunie. #o!inson a gasit o !roasca-testoasa.
17 iunie. #o!inson a gasit in !roasca O60 de oua. $arnea a gatit-o si a a'ut un ade'arat
festin.
1&-0A iunie. #o!inson s-a im!olna'it foarte puternic. 6oata ziua are frisoane, fe!ra si se
simte foarte rau.
06 iunie. #o!inson se simte putin mai !ine, dar este inca sla!it.
07 iunie. 3rigurile s-au tinut de #o!inson toata ziua. <oaptea a a'ut un 'is care l-a ingrozit.
0G iunie. /cum #o!inson $rusoe este mai !ine, putin sla!it, dar totusi mai 'ioi. *omnul l-a
intarit, dar 'isul il tot !antuie.
30 iunie. #o!inson a folosit tutun pentru a se inzdra'eni.
3 iulie. #o!inson nu a mai a'ut friguri, dar numai peste cate'a saptamani s-a refacut
complet.
De la F la 1F iulie. #o!inson se plim!a in fiecare dimineata pe mal pentru a se inzdra'eni.
Desi tutunul l-a ajutat in 'indecare #o!inson a a'ut niste con'ulsii ner'oase timp de cate'a zile.
*-a +otarat sa nu mai iasa din cort in sezonul ploios fiind ca erau niste 'ijelii si uneori uragane .

#o!inson $rusoe se afl( pe aceast( insul( de zece luni de zile. Dup( ce i-a construit
locuin-a #o!inson s-a g.ndit s( cunoasc( p(r-ile insulei.
?e data de 1A iulie #o!inson a ,nceput s( caute prin locurile unde naufragiase. ?u-in mai
departe a g(sit multe frunze de tutun. )ntr-un sf.rit a g(sit trestie de za+(r s(l!atic(.
/ doua zi, pe 16 iulie #o!inson a mers pu-in mai departe dec.t ,nainte i aflase c( pajitile
erau m(rginite de p(duri, unde a aflat diferite fructe. ?e p(m.nt ,,se g(seau o puzdenie de pepeni,
iar 'i-a de 'ie at.rna de copaci cu ciorc+ini !oga-i%. / m.ncat pu-in din fiecare i ciorc+inii i-a
uscat la soare ca mai apoi s(-i m(n.nce drept stafide.
)ntreaga sear( i-a petrecut-o ,n p(dure. Diminea-a #o!inson a mers s( descopere i alte
,mprejurimi. <u dup( mult timp #o!inson a ajuns ,ntr-o 'ale unde era un iz'or cu o ap( cristalin(.
/colo a g(sit ar!ori de cacao, l(m.i i portocali. #o!inson a cules l(m.i care erau !une la gust.
/ doua zi, la 1& iulie #o!inson a f(cut 0 saci i a pornit la drum. $.nd a ajuns acolo strugurii
pe care ,i adunase erau ,n mare parte m.nca-i, aa c( a ag(-at strugurii ,ntr-un copac pentru a se
usca.
#o!inson i-a f(cut o coli!( i a stat acolo toata luna iulie. $+iar c.nd ,i terminase coli!a
ploile au ,nceput. 6imp de 0 zile nu a mai plouat aa c( #o!inson a luat cele 000 de leg(turi de
stafide i a mers ,n ad(postul s(u cel 'ec+i. De la 1F august a plouat zilnic p.n( ,n octom!rie.
6imp de 0 s(pt(m.ni a plouat f(r( ,ncetare aa c( #o!inson a ieit doar de 0 ori la '.nat. )n
timp ce '.na a g(sit o !roasc(--estoas( uria( i a ,mpucat o capr(. )n timp ce ploua #o!inson a
muncit la l(rgirea peterii, f(c.nd o alt( ieire.
30septem!rie. /zi se ,mplinesc 1 an de c.nd #o!inson este naufragiat pe aceast( insul(.
3iind c( i se termina cerneala nu a mai ,nsemnat numai zilele cele mai importante. Dup( mai
multe ,ncerc(ri #o!inson a reuit s( culti'e orz i orez.
Dup( ce s-a terminat anotimpul ploios #o!inson a mers la coli!a sa, care era aproape de acei
ar!or de cacao. /colo s-au dez'oltat foarte !ine nite copaci care i-au -inut um!r( lui #o!inson, i
de aceea i-a plantat i la ad(postul mai 'ec+i. #o!inson a'ea ne'oie de couri de nuiele aa c( s-a
dus i a t(iat nuiele din nite copaci i le-a pus la uscat. Dup( c.t'a timp #o!inson a f(cut o
sumedenie de couri de toate m(rimile.
#o!inson $rusoe continu( s( colinde insula i merg.nd odat( pe un deal i-a dat seama c( se
afl( pe continentul /merica. $olind.nd insula a g(sit mai multe feluri de iepuri i p(s(ri
comesti!ile. Idat( a prins i un papagal pe care l-a ,n'(-at s( 'or!easc(. $.nd #o!inson a ajuns la
coast(, a naufragiat pe cea mai rea parte a insulei deoarece pe celelalte p(r-i erau o sumedenie de
p(s(ri i !roate -estoase. ?lec.nd ,ntr-o e7pedi-ie ,n estul insulei #o!inson s-a r(t(cit ,ntr-o
p(dure timp de trei zile.
Istenit de toate e7pedi-iile sale, #o!inson se ,ntoarce la ad(postul s(u mai 'ec+i aproape
dup( o lun(. )n timp ce #o!inson a mers la '.nat dul(ul s-a n(pustit asupra unui ied, #o!inson a
fugit pentru a sc(pa iedul din col-ii c.inelui i l-a dus acas( pentru al domestici.
Eenise i anotimpul ploios c.nd #o!inson a Dpr(znuit% ziua de 30 septem!rie. /tunci se
,mplineau 0 ani de c.nd naufragiase pe aceast( insul(.
*e apropiau lunile noiem!rie i decem!rie c.nd recolta lui #o!inson tre!uia s( dea roade.
)ns( nite dumani gustaser( din r(d(cinile gustoase ale recoltei aa c( #o!inson a tre!uit s(
,mprejmuiasc( recolta i a legat cinele pentru a o proteja. <u dup( mult timp p(s(rile au ,nceput
s( ciuguleasc( recolta lui #o!inson. )nfuriat la culme #o!inson a ,mpucat 3 p(s(ri pe care le-a
sp.nzurat deasupra recoltei drept sperietori. Eenind i timpul recoltei #o!inson a secerat 0 !ani-e
de orez i 0 !ani-e i jum(tate de orz. 3iind c( nu tia cum s( le macine #o!inson nu s-a atins de
recolt( l(s.ndu-le de s(m.n-(.
#o!inson nu a'ea moar( ca s( macine, nici site ca s( cerne i nici drojdie ca s( dospeasc(, de
aceea a s(pat mai mult p(m.nt i le-a sem(nat. 3iind c( era anotimpul ploios #o!inson st(tea ,n
cas( i 'or!ea cu papagalul. #o!inson a ,ncercat s( fac( nite oale din lut pentru a -ine ,n ele
gr.nele, f(ina i alte lucruri uscate, ferindu-le de ploaie.
#o!inson muncete din greu ca s( fac( nite 'ase de lut ,n care s( ,i p(streze apa i gr.nele.
6imp de c.te'a luni #o!inson face F 'ase ,n care ,i prepar( sup( i alte m.nc(ruri. $u o dorin-(
aprig( de a coace p.inea #o!inson face site pentru f(in(, i un cuptor pentru coacerea p.inii, cu
orezul #o!inson f(cea tot felul de !un(t(-i cum ar fi !udinca sau pr(jiturile. $u o recolt( mult mai
!ogat( de 00 de !ani-e de orez i 00 de !ani-e de orz #o!inson nu a mai sem(nat crez.nd c( 'a
a'ea destul.
#o!inson ,i amintea de s(rmanul =ur> i d !arca lor cu p.nze cu care au mers mile de-a
lungul coastei /fricii. /tunci s-a +ot(r.t s( mearg( la !arca care a fost adus( de flu7 la mal. /
,ncercat s( o repare i s( o scoat(, dar ,n zadar. *-a g.ndit c( ar putea el s( fac( o canoe cu care s(
mearg( pe mare aa c( s-a apucat s( taie un cedru falnic. 5-au tre!uit ,n total 1A6 de zile pentru a
f(uri acea canoe uria(. )ns( toat( truda a fost ,n zadar fiind c( era la o dep(rtare de 10 mile de ap(
i nu a'ea cu s( o trag( p.n( acolo. /stfel s-a ,nc+eiat al F-lea an de c.nd #o!inson se afl( pe
aceast( insul(. #o!inson fiind st(p.nit de singur(tate ,i adun( toate g.ndurile i ,i mul-umete
Domnului pentru toate cele de tre!uin-( i ,ncearc( s( 'ad( mereu partea plin( a pa+arului, fiind
mul-umitor c+iar i pentru faptul c( naufragiase pe insul( i nu se ,necase. ?entru a a'ea o 'ia-(
c.t mai conforta!il( #o!inson ,i croiete mai multe +aine pe care le ,ntre!uin-eaz( cu grij( i ,i
face de asemenea i o um!rel(.
)n al 6-lea an de c.nd #o!inson se afl( capti' pe aceast( insul(, a reuit s( ,i fac( o canoe,
dar nu prea reuita fiind c( era prea mica i nu era destul de rezistent(. $+iar i dac( nu ar putea
sc(pa cu aceast( canoe de pe insul( #o!inson ,i face un catarg cu 'ele i merge ,ntr-o c(l(torie de
descoperire a insulei cu pro'izii, muni-ie i toate cele necesare.
)n prima zi , pe la mijlocul zilei, d( de nite st.nci de care nu putea trece doar dac( le
,nconjura ceea ce lua prea mult timp. De aceea #o!inson arunc( ancora i se urc( pe un deal
pentru a 'edea pe unde duce Ddrumul%. 3iind c( nu putea s( mearg( nic(ieri din cauza '.ntului i
a curen-ilor, #o!inson r(m.ne timp de doua zile acolo.
/ 3-a zi '.ntul s-a potolit aa c( #o!inson a ,nceput din nou e7pedi-ia, dar nu dup( mult
timp de la acesta #o!inson este tras de curen-i ,nspre ocean i f(r( nici o n(dejde #o!inson
,ncearc( s( '.sleasc( spre mal. /stfel intr( ,ntr-un alt curent care ,l aduce la mal. De acolo
#o!inson '.slete ,ncet spre un golf. /juns acolo ,i leag( canoea i se culc( imediat.
Piua urm(toare #o!inson se ,ndreapt( spre locuin-a sa i ajunge acolo spre sear(. 5mediat ce
a ajuns a adormit.
Kn an #o!inson nu a mai fost ,n e7pedi-ii. / meterit doar alte lucruri cum ar fi o roat(
pentru oale, nite pipe, nite couri frumoase i astfel #o!inson a ,nceput s( ai!( tot ce dorea.
)n al 11-lea an de c.nd era pe aceast( insul( praful de puc( era pe terminate aa c( #o!inson
tre!uia s( domesticeasc(, capre pentru a a'ea carne. / ,nceput s( pun( tot felul de capcane care nu
au dat nici un rod, dar p.n( la urm( a prins trei iezi pe care i-a domesticit. )ntr-o zi #o!inson a
f(cut nite -arcuri pentru iezi i le-a dat drumul acolo, ca mai t.rziu s( ai!( c+iar F0 de capre. Ni
astfel nu a dus lips( m.nc(rii, nici untului i nici !r.nzei .

)n acest capitol este descris( ,nf(-iarea lui #o!insonH cu o !ar!( mare, cu fa-a ne,ngrijit(, cu
+aine din piele de capr( i multe altele. De asemenea este descris( i toat( munca lui #o!inson
$rusoe de ai face 'ia-a mai dulce pe aceast( insul(H i-a f(cuto locuin-( foarte mare, a'ea o
recolt( de orz i orez, a'ea -arcuri pline cu capre care ,i d(deau tot felul de !un(t(-i, a'ea o Dcas(
la -ar(%, a'ea i gard pentru al -ine departe de primejdii, a'ea m.ncare din !elug, 3 sau F canoe i
multe altele.
$u toate acestea nelinitea i frica au dat peste #o!inson ,ntr-o zi c.nd mergea spre mal i a
g(sit o urm( de picior de om pe nisip. /tunci i-a dat seama c( cine'a a fost acolo, dar nu a'ea
cum fiind c( era doar o urm(, nu era nici m(car o !arc( cu care s( fi ajuns i nici unde s( fi plecat.
/tunci o groaz( de nedescris l-a copleit pe #o!inson i a fugit tot timpul uit.ndu-se ,n spate ca i
cum ar fi urm(rit de cine'a care ar 'rea s( ,l omoare i ca i cum toate pietrele i !uturugile erau
cine'a primejdios.
/juns la ad(post a s(rit gardul, i a stat plin de fric( ,n el 3-F zile, p.n( la urm( +rana i s-a
terminat i a fost ne'oit s( plece s( mulg( caprele i crez.nd c( acea a fost propria sa urm(
#o!inson s-a linitit. )n urm(toarea zi #o!inson a mers acolo unde a g(sit urma i a comparat-o cu
a sa. Din nou acea fric( copleitoare a dat peste #o!inson c.nd i-a dat seama c( urma sa era mult
mai mic( dec.t cea din nisip. Din nou a fugit ,ngrozit la ad(post cu nite g.nduri stranii ,n minte
cum ar fi c( noapte 'or 'enii s(l!aticii i ,l 'or m.nca sau c( 'a fi ne'oit s( ,i d(r.me locuin-a i
-arcurile i s( ,i distrug( recolta pentru ca s(l!aticii s( nu g(seasc( a!solut nimic i s( plece de pe
aceast( insul(.
Dup( c.te'a zile i-a 'enit ,n fire i a ,nceput s( fac( tot felul de fortifica-ii i s( ,nt(reasc(
gardul ca mai apoi s( ai!( ,n fa-a locuin-ei o ade'(rat( p(dure. Ni doar atunci a fost linitit.
#o!inson dei era ,nc( copleit de ideea c( pe aceast( insul( se aflau cani!ali, a ,nceput s(
construiasc( nite -arcuri ascunse de p(dure pentru capre ca nu cum'a cani!alii s( le g(seasc( i
s( le distrug(.
)ntr-o zi pe c.nd #o!inson c(uta un loc pentru capre a mers mult mai departe dec.t ,i
propusese i atunci a '(zut c( pe mal erau nite cani!ali care tocmai m.ncau. 3rica sa acum a fost
,nlocuit( cu sc.r!( c.nd a '(zut cum ,n ap( erau m.ini i picioare de om. 5mediat ce a '(zut
aceasta a fugit
+(t-departe. <ici o zi sau noapte nu a trecut f(r( s( se g.ndeasc( la cele '(zute.
/cum #o!inson era cu mult mai prudent i nu mai tr(gea cu puca, nici nu mai meterea nimic,
ca nu cum'a s( se aud( 'reun zgomot. )ns( odat( aduc.ndu-i aminte de cele '(zute #o!inson s-a
+ot(r.t s( ,i ucid( pe cani!ali ca s( nu mai 'in( niciodat( pe aceast( insul(. Dup( c.te'a zile de
stat la p.nd( #o!inson se plictisete i renun-(. / ,nceput s( caute o peter( unde s( fac( foc i
celelalte lucruri care atr(geau aten-ia. Ni p.n( la urm( a g(sit-o. ra o peter( mic( unde nu puteai
sta ,n picioare, dar dup( ce treceai de aceasta era un fel de galerie uria(, pe pere-i se p(rea c( este
aur sau ce'a pietre pre-ioase care str(luceau la lumina lum.n(rii. #o!inson i-a dus acolo trei
puti i alte pistoale de asemenea i tot plum!ul g(sit pe cora!ie pentru a face alte gloan-e.
#o!inson este capti' pe aceast( insul( de 03 de ani. Ni s-a o!inuit cu g.ndul acesta. )ntr-o
zi c.nd s-a trezit mai de'reme a o!ser'at nite s(l!atici care tocmai se desf(tau cu carne de om.
*periat i ,nfuriat ,n acelai timp #o!inson se urc( pe un deal i de acolo ,i supra'eg+e pe
s(l!atici.
)ntr-o noapte din luna mai pe mal se auzeau tunete ,ns( de tun de armat(, #o!inson i-a dat seama
c( era o cora!ie aa c( a f(cut un foc ca s( ,l o!ser'a, dar nimic.
)n diminea-a urm(toare curios #o!inson curios ,i ia puca i canoea i pornete pe ap( ca
s( 'ad( ce se ,nt.mpl( cu cora!ia, dar marea era foarte ner'oas( aa c( nu putea face nimic. ;ai
t.rziu c.nd marea s-a linitit #o!inson i-a ,nc(rcat canoea cu pro'izii pentru pro!a!ilii
supra'ie-uitori i ,nainte de a merge s-a urcat pe un deal pentru a o!ser'a curen-ii i flu7ul dac(
poate merge. )m!(r!(tat c( poate s( mearg( i c( ar putea g(si pe cine'a cu care s( 'or!easc( i s(
con'ie-uiasc( #o!inson s-a ,ndreptat spre cora!ie, dar tot ceea ce mai era 'iu pe ea era un c.ine
care a s(rit i a ,notat spre canoea lui #o!inson, iar el i-a dat de m.ncare i ap(. #o!inson s-a
urcat pe epa'( i a luat de acolo tot ceea ce a'ea ne'oie i s-a ,ndreptat spre mal.
/ ajuns la mal la ora 1 noaptea fr.nt de o!oseal( #o!inson a dormit ,n !arc( i s-a decis s( duc(
restul lucrurilor diminea-a.
)n acea diminea-( #o!inson a g(sit ,n l(zi o gr(mad( de !ani de aur i multe alte lucruri de
tre!uin-(.

Dup( ce #o!inson i-a dus toate lucrurile la -(rm, i-adus canoea ,n portul ei. Dup( care s-a
dus ,n locuin-a sa.
6imp de 0 ani #o!inson a tr(it ,n linite i pace pe insul( c+iar dac( s(l!aticii mai 'eneau
din c.nd ,n c.nd pe acea insul(. Dei tr(ia ,ntr-o oarecare linite el totui ,ncerca s( scape de pe
acea insul(. $+iar se g.ndea ce mare plantator !ogat ar fi ajuns dac( ar fi r(mas ,n Brazilia.
)ntr-o noapte din al 0F-lea an al ederii sale pe aceast( insul(, #o!inson st(tea ,ntr-un
+amac i nu putea s( doarm(, deoarece nite g.nduri ,l fr(m.ntau i nu putea s( se g.ndeasc( de
c.t cum s( ajung( acolo de unde 'in cani!alii i apoi s( mearg( de-a lungul coastei pentru a sc(pa.
I!osit a c(zut ,ntr-un somn ad.nc i a a'ut un 'isH ,n acel 'is se p(rea c( nite cani!ali de!arcase
ca s( ,i m(n.nce un alt seam(n de-al lor dar el a sc(pat i #o!inson l-a ajutat s( scape i aa c( s-
a g.ndit c( el l-ar putea ajuta s( mearg( pe continentul cani!alilor i s( se fereasc( de capcane i
de ei. $+iar c.nd terminase acea fraz( se trezise i i-a dat seama c( a fost doar un 'is.
)n diminea-a acea #o!inson i-a dat seama c( nu putea s( mearg( pe continent numai dac(
prindea un s(l!atic aa c( ,n fiecare zi #o!inson s-a dus s( p.ndeasc( toat( insula ca s( 'ad( dac(
'or de!arca acolo nite s(l!atici. 6imp de un an i jum(tate #o!inson nu a a'ut ,,noroc%, dar ,ntr-o
diminea-( a o!ser'at A-6 canoe care de!arcaser( pe acel -(rm. 3iind c( nu tia c.t de mul-i
s(l!atici erau #o!inson a stat ascuns ,n fort(rea-a sa. Dar nu dup( mult timp i-a 'enit ,n fire i a
o!ser'at c( sunt 30 de s(l!atici. /poi totul s-a desf(urat conform 'isului numai c( s(l!aticul nu
se ascunsese ,ntr-o p(durice ci se ascunse ,ntr-o peter( unde #o!inson i-a dat de m.ncare i apoi
a adormit. Dup( ce s-a trezit l-a c(utat pe #o!inson care mulgea nite capre. 9-a ,n'(-at numele
s(u care era Eineri dup( ziua ,n care a fost sal'a, au petrecut acolo toat( noaptea. Diminea-a
Eineri a 'rut s( ,i m(n.nce pe cei 0 pe care i-a ucis, dar #o!inson nu a fost de acord.
;ai t.rziu #o!inson l-a ,m!r(cat pe Eineri i i-a f(cut un cort l.ng( fort(rea-a sa, ca nu
cum'a Eineri s( ,l ucid( ,n somn. Dar dup( o 'reme s-a do'edit c( Eineri era un slujitor fidel.
?entru al dez'(-a pe Eineri de o!iceiurile sale cani!ale #o!inson s-a decis s( ,i dea un alt
fel de carne aa c( s-au dus s( '.neze. <u dup( mult timp au g(sit o capr( cu un ied i #o!inson a
,mpucat iedul. Eineri a fost ,nc( speriat de sunetul putii dar dup( o 'reme s-a o!inuit cu
aceasta. /u luat iedul i au mers la fort(rea-(.
/colo au fript carnea i Eineri, '(z.nd ce !un( este i-a spus lui #o!inson c( nu 'a mai
m.nca carne de om. #o!inson l-a ,n'(-at pe Eineri toate muncile Dtre!uincioase% pe aceast( insul(
i astfel #o!inson 'or!ea, muncea i ,i petrecea 'eacul cu cine'a.
)ntr-o zi #o!inson l-a ,ntre!at pe Eineri dac( a mai fost pe aceast( insul(, iar Eineri i-a dat
un r(spuns afirmati'. 5-a mai spus c( acolo pe insula sa erau nite oameni ca i #o!inson, spaniolii
deduse #o!inson, care ,i ucideau pe cei din poporul s(u. 9-a mai ,ntre!at pe Eineri dac( ajung
uor pe aceast( insul( i dac( nu se r(t(cesc, iar Eineri i-a spus c( ajung acolo foarte uor. $u
aceste cu'inte #o!inson a fost ,m!(r!(tat c( ,ntr-o zi 'a putea s( scape de acolo.
Dup( aceast( discu-ie #o!inson i-a pus mii de ,ntre!(ri despre religie i astfel a dus multe
con'ersa-ii cu acesta. /poi i-a spus cum el a naufragiat pe aceast( insul( i cum a f(cut fort(rea-a
i multe alte lucruri.
)ntr-o zi #o!inson s-a urcat pe un deal ,mpreun( cu Eineri, iar Eineri a '(zut /merica i i-a
spus lui #o!inson c( acolo este poporul s(u i familia. #o!inson crez.nd c( dac( l-ar fi dus ,napoi
pe Eineri ar fi fost prad( semenilor s(i i a lui Eineri nu s-a mai comportat at.t de frumos cu el,
dar ,ntr-un t.rziu i-a dat seama c( Eineri era un slujitor umil i f(r( g.nduri 'iclene.
Eineri i-a po'estit c( poporul s(u a sal'at odat( 17 oameni dintr-o cora!ie i acum tr(iau
ferici-i pe t(r.mul acestora.
)ntr-o zi #o!inson s-a urcat din nou cu Eineri pe deal i l-a ,ntre!at dac( ar 'rea s( fie din
nou cu poporul s(u, iar Eineri fericit i-a spus c( 'rea, dar nu 'a pleca f(r( el. aa c( #o!inson l-a
dus la Dpiroaga% sa i l-a ,ntre!at dac( este !un(, iar el i-a spus c( este prea mic(. /a c( l-a dus la
Dpiroaga% sa cea mare, dar fiind c( nu a folosit-o, soarele a cr(pat-o i acum era nefolositoare.
Eineri i-a spus c( o Dpiroag(% aa de mare ar fi potri'it( pentru aceast( c(l(torie.
#o!inson s-a +ot(r.t s( mearg( ,mpreun( cu Eineri pe continent aa c( s-au apucat s( fac(
o canoe mare. /u c(utat un copac mare, dar care s( fie i aproape de mal. Dup( ce l-au g(sit timp
de o luna au cioplit canoea. Dup( aceea 0 s(pt(m.ni le-a luat ca s( duc( canoea la mal i 0 luni ca
s( fac( p.nzele i catargul.
Dup( ce a fost gata #o!inson l-a ,n'(-at pe Eineri cum s( c.rmuiasc( i ,n scurt timp Da
de'enit un marinar foarte di!aci%.
/poi au f(cut un !azin, un dig i c+iar un acoperi pentru canoe i astfel s-au ,mplinit 07 de
ani de c.nd #o!inson a naufragiat pe insul(.
Eenise i anotimpul ploios c.nd nu prea ieeau din cas( ci doar Dor.nduiau % prin cas(.
)ntr-o zi, dup( terminarea anotimpului ploios, Eineri a o!ser'at 3 canoe i s-a speriat, a
fugit la #o!inson. l fiind st(p.n pe situa-ie s-a ,narmat i la ,narmat i pe Eineri. /u plecat ,n
p(durea de l.ng( locul osp(-ului i #o!inson a o!ser'at c( acolo erau 01 de s(l!atici i 3 'ictime
dintre care unul era spaniolul !(r!os care i-a sal'at tri!ul lui Eineri.
#o!inson $rusoe a fost foarte ener'at c.nd i-a 'azut pe cei 0 spanioli i a ,nceput s( trag(
,n cani!ali. / omor.t prima dat( 6 s(l!atici, dup( care l-au sal'at pe spaniolul r(mas i apoi restul,
sc(p.nd doar 3 cu canoea. #o!inson a 'rut s( ,i urm(reasc( i c.nd s-a urcat ,n canoe a g(sit o alt(
'ictim(. / 'enit i Eineri i a o!ser'at c( 'ictima era de fapt tat(l s(u.
$+iar dac( nu au mai putut s( ,i prind( pe cei care au sc(pat, a urmat o furtun( care cu
siguran-( i-a spul!erat.
Dup( ce le-a dat s( m(n.nce p.ine i stafide i s( !ea ap( , Eineri i-a pus pe o targ( i i-a
dus p.n( la fort(rea-a lor. Deoarece erau sl(!i-i le-au f(cut un cort mare i frumos unde spaniolul
i cu tat(l lui Eineri s-au odi+nit.
Dup( ce s-au osp(tat, Eineri s-a dus acolo unde s-a dus lupta i a ,ngropat orice urm(.
6at(l lui Eineri i-a e7plicat lui #o!inson, cu ajutorul traducerii lui Eineri, c( dac( 'a 'rea
s( mearg( pe insula sa natal( semenii s(i ,l 'or primi cu ospitalitate i nu 'a fi m.ncat.
#o!inson, spaniolul, Eineri i tat(l s(u s-au apucat s( m(reasc( pro'iziile. $u pro'iziile
m(rite *paniolul i cu tat(l lui Eineri s-au dus la restul spaniolilor naufragia-i ca s( ,i con'ing( s(
,i jure lui #o!inson credin-( deplin(.
De atunci au trecut G zile. $.nd ,ntr-o noapte Eineri a 'enit ,n gra!( la #o!inson i l-a
trezit spun.ndu-i c(, cei doi au sosit. #o!inson a 'enit ,n gra!( spre locul unde ,i ar(tase Eineri. l
a o!ser'at c( era o canoe cu p.nze, dar era una englezeasc(. /a c( i-a luat Doc+eanul% i a '(zut
c( erau de fapt o cora!ie englezeasc(. 5nstinctul ,i spunea lui #o!inson ca s( nu mearg( fiind c( ei
a'eau g.nduri rele i aa a f(cut. $.nd au de!arcat, #o!inson a o!ser'at 3 prizonieri. nglezii
o!osi-i s-au tol(nit la um!ra unui copac unde au adormit. ?rizonierii s-au dep(rtat de ei, iar
#o!inson s-a +ot(r.t s( eli!ereze prizonierii.
/juns acolo i-a ,ntre!at cine sunt. i i-au r(spuns c( erau de fapt c(pitanul, secundul i un
pasager. #estul restul s-au r(z'r(tit. $ei teri i-au jurat credin-( lui #o!inson i s-au dus s( ,i ucid(
pe cei doi care au ,nceput r(scoala i e7act astfel au f(cut. #estul au sc(pat cu 'ia-( i i-au jurat
credin-( din nou c(pitanului. #o!inson i-a dus pe c(pitan i pe ceilal-i doi ,n Dreedin-a% sa unde
au po'estit fiecare p(-aniile sale. /poi au f(cut un plan de cucerire a cor(!iei pe care erau ,nc( 00
de persoane pro!a!il !ine ,narmate.
)n timp ce #o!inson i cu c(pitanul preg(teau planul, s-a auzit de pe 'apor !u!uitul
tunului, acesta fiind semnalul ca ec+ipa de pe !arca s( se ,ntoarc(. /u ,ncercat de mai multe ori,
dar nimic, aa c( s-au +ot(r.t s( 'in( pe insul(. /u 'enit cu o cora!ie ,n care erau 10 persoane,
dintre spusele c(pitanului 3-F dintre ei erau !uni. /u acostat ,n locul unde acostaser( ,nainte
primul ec+ipaj. 6rei au r(mas la !arc( i restul au mers ,n c(utarea to'ar(ilor lor. #o!inson i
ceilal-i au r(mas ,n fort(rea-(. Eineri i-a ademenit ,n mijlocul p(durii ca s( ,i o!oseasc( i
#o!inson i-a adus de partea sa pe cei trei r(mai. *eara c.nd au ajuns la !arc(, c(pitanul a
o!ser'at pe cel ce pornise r(scoala. 9-a ,mpucat i pe restul i-a con'ins s( se al(ture lor.
$u ajutorul micii sale armate #o!inson a reuit s( cucereasc( cora!ia i c(pitanul l-a
r(spl(tit cu m.nc(ruri alese. Dintre cei captura-i A erau r(i aa c( au r(mas pe insul( dec.t s(
mearg( cu ei ,n /nglia.

)n ziua urm(toare 0 dintre cei A l-au rugat pe #o!inson s( ,i ia cu el i el a acceptat.
#o!inson a plecat de pe insul( pe data de 1& decem!rie 1G6G, ,, dup( o edere de 0G de ani,
0 luni i 1& zile%. $(pitanul care a fost sal'at de #o!inson le-a po'estit mai marilor s(i de curajul
lui #o!inson i l-au r(spl(tit cu 000 de lire. #o!inson s-a ,nt.lnit cu c(pitanul care ,i sal'ase 'ia-a
i cu ajutorul acestuia i-a luat 'enitul str.ns de-a lungul anilorH 300 de maidores i alte m(rfuri.
Deoarece nu tia cui s( ,ncredin-eze a'erea i ,i era foarte fric( de c(l(toriile pe mare,
#o!inson a ales s( mearg( prin 3ran-a la Brazilia unde ,i era planta-ia. $u ajutorul unei c(l(uze
#o!inson a ajuns ,n ?ampeluna unde c(l(uza a fost atacat( de lupi i Eineri a sal'at-o.
Dup( ce Eineri a omor.t lupii din tufiuri a ap(rut un urs pe care Eineri l-a omor.t cu
uurin-(. Deoarece era sear( i se f(cea mai frig au pornit la drum f(r( !lana fiarei.
Dup( ce au intrat ,n zona cu mul-ii lupi multe +aite i-au atacat, dar au reuit s( scaope f(r(
nici o pierdere uman(. /juni la cap(tul p(durii s-au ad(postit ,ntr-un sat de unde au luat o alt(
c(l(uz( fiind c( prima era gra' r(nit(. Din cauze religioase #o!inson nu a mai mers ,n Brazilia i
a '.ndut planta-ia cu 33,000 de gal!eni. /cum fiind !ogat i-a crescut pe nepo-ii s(i ca pe fii s(i.
*-a sta!ilit i a a'ut 0 fii i o fiic(. <e'asta sa murind #o!inson s-a dus cu nepotul s(u pe insula
unde erau cei 3 n(p(stui-i. )mpreun( cu el au 'enit al-i oameni, 'ite , porci i astfel #o!inson a
a'ut propria sa colonie.
/stfel po'estea unui om pri!eag care era r.nduit unei 'ie-ii de pustnic s-a ,nc+eiat cu a'u-ii
i cu mult( fericire.