Sunteți pe pagina 1din 37

COLEGIUL NA IONAL DE MEDICIN I FARMACIE

CATEDRA OBSTETRIC I GINECOLOGIE


LEC IE TIIN IFIC
PROCESE FONICE I PRECANCEROASE ALE COLULUI UTERIN
Profesorii disciplinei: L C!i"ic# A Don $# T S$li%&# N B'rl(de&n$#
M C&r&$ $# G Ar!irii
PLANUL:
1. Procese fonice i precanceroase ale colului uterin, clasificare.
2. Hiperplazia mucoasei canalului cervical.
3. Polipii canalului cervical.
4. Displazia, leucoplazia, eritroplazia.
5. Eroziunea colului uterin.
6. Papiloamele.
7. Procesele posttraumatice.
. !ratamentul afec"iunilor colului uterin
Afec)i$ni &le col$l$i $"erin
Potrivit #atelor #in literatur$, sunt propuse mai multe sisteme #e clasificare a
proceselor patolo%ice pe colul uterin. &ea mai utiliza'il$ este clasificare propus$
#e (. (acovleva.
&onform acestei clasific$ri, st$rile patolo%ice ale colului uterin, pe fun#alul c$rora
poate ap$rea tumoarea canceroas$, se )mpart, conven"ional, )n fonice e
prec&ncero&se
Procesele fonice caracterizeaz$ afec"iunile 'eni%ne ale por"iunii va%inale a
colului uterin, care pot contri'ui la apari"ia i evolu"ia cancerului.
Aces"e procese incl$d:
procesele *iperplastice, le%ate #e tul'ur$rile *ormonale +en#ocervicoze,
polipi, papiloame, forma simpl$ #e leucoplazie, en#ometrioza,,
#e inflama"ii +eroziuni propriu-zise,cervicite,,
procesele posttraumatice +ectropionul, mo#ific$ri cicatriciale,.
&u toate c$ aceste procese nu sunt precanceroase, pe fun#alul lor poate ap$rea un
focar #e celule epiteliale proliferate.
L& procesele prec&ncero&se se refer(:
#isplazia,
leucoplazia cu fenomene #e atipie a celulelor,
eritroplazia.
*iperpl&+i& %$co&sei c&n&l$l$i cer,ic&l
.ceast$ patolo%ie nu are semne clinice caracteristice. /tructura morfolo%ic$ )ns$ a
proceselor *iperplastice este stu#iat$ suficient.
Po"ri,i" cl&sific(rii l$i B -ele+no,# !iperpl&+i& po&"e fi .r$p&"( 'n:
%lan#ular$,
%lan#ulo-c*istic$,
micro%lan#ular$, atipic$
i a#enomatoas$.
0e%$tura lor cu st$rile precanceroase se e1amineaz$ formele atipic$ i
a#enomatoas$ ca afec"iuni precanceroase.
.pari"ia *iperplaziei este con#i"ionat$ #e tul'ur$rile *ormonale, a#ministrarea
mi2loacelor anticoncep"ionale *ormonale, folosiea )n scop curativ a pro%estinelor.
Dia%nosticul proceselor *iperplastice )n re%iunea en#ocervi1ului se 'azeaz$ pe
rezultatele investi%a"iilor en#oscopice3 cervicoscopie i *isteroscopie. Prin
efectuarea acestora se constat$ )nfroarea cutelor mucoasei, o parte a c$rora por
iei )n lumenul canalului )n form$ #e polipi pe pe#icu4 lat. 5n canalul cervical se
o'serv$ mult mucus, #up$ )n#ep$rtarea c$reia se )nre%iatreaz$ o colora"ie roz a
en#ocervi1ului i intensificarea re"elei vasculare.
Procesele *iperplastice cu caracter limitat sau #ifuz tre'uie #iferen"iate, mai
)nt)i #e toate, #e en#ocervicit$ i leucoplazia en#ocervi1ului.
!a'loul en#oscopic al en#ocervicitei cronice se caracterizeaz$ prin amplificarea
vasculariz$rii, m$rirea #imensiunilor vaselor, apari"ia capilarelor #ilatate varicos.
0eucoplazia en#ocervi1ului se caracterizeaz$ prin por"iuni al'icioase avasculare cu
#epunure cornoas$, iar )n caz #e form$ atipic$ a leucoplaziei, pl$cile proemineaz$
pu"in #easupra suprafe"ei mucoasei.
5n en#ocervi1 se pot #epista, #easemenea, eroziunea a#ev$rat$ +viciu al
epiteliului protector, i c*isturi #e reten"ie.
Dia%nosticul se precizeaz$ prin investi%a"ia *istolo%ic$ a materialului o'"inut
prin racla2ul #ia%nostic, )n timpul c$ruia se )n#ep$rteaz$ total mucoasa canalului
cervical. 5n unele cazuri 6 la )nl$turarea #is'alansului *ormonal 6 racla2ul
#ia%nostic este un factor curativ eficient )n asemanea afec"iune.
Polipii reprezint$ cea mai r$sp)n#it$ afec"iune a colului uterin. 7ai #es ei se
#episteaz$ la femeile #up$ 48 #e ani, #ar au fost )nre%istra"i i la feti"e.
E"iolo.i& polipilor nu este e1plicat$ #efinitiv. 5ns$ pentru apari"ia lor rolul unor
asemenea factori ca cel #is*ormonal, inflamator, traumele )n timpul naterilor nu
poate fi su'apreciat.
E,ol$)i& De re%ul$, polipii apar )n re%iunea orificiului e1tern, )n se%mentele
mi2lociu sau superior ale en#ocervi1ului. Polipii care apar )n re%iunea
en#ocervi1ului i au pe#icul pot a2un2e p)n$ la orificiul e1tern, iar )n unele cazuri
pot iei )n afara acestuia. 9 #eplasare analoa%$ a polipului nu este )nre%istrat$, )n
cazul )n care polipul are o lo2$ lat$.
/emne clinice specifice pentru polipi nu sunt.
Ap&r pe f$nd&l$l $nor procese p&"olo.ice &soci&"e:
en#ocervicita cronic$,
#ere%larea func"iei ovarelor,
eroziune, +pseu#oeroziune,,
en#ometrioz$ etc.
Pe l)n%$ aceasta, )n polipul )nsui pot apare procese inflamatoare #ifuze sau
no#ulare, necroz$ etc.
5n timpul sarcinii mo#ific$ri asem$n$toare apar )n en#ometru. 5n acest caz este
vor'a #e aa-numi"ii polipi #eci#uali. 5n asemenea cazuri 'olnava are pl)n%eri
carateristica pentru afec"iunile i complica"iile asociate3 #ere%larea func"iei
menstruale i a celei repro#uctive, secre"ii patolo%ice.
0a e1amenul cu speculele polipul #epistat are suprafa"a nete#$ sau nere%ulat$,
#e culoare roz-pal, uneori cu nuan"e al'icioase, iar )n cazul mo#ific$rilor secun#are
+ *emora%ii, inflama"ii, #evine #e culoare roie sau viinie. 5n func"ie #e num$rul
elementelor %lan#ulare sau con2unctive, polipul poate fi moale sau #ur.
Po"ri,i" cl&sific(rii I I&co,le,&# polipii col$l$i $"erin se .r$pe&+( 'n:
simpli, cu proliferarea epiteliului +)n evolu"ie,
i )n stare #e epitelizare.
Din punct #e ve#ere *istolo%ic, formele morfolo%ice men"ionate sunt analoa%e cu
aceleai )n caz #e en#ocervicoze. 5n unii polipi se #episteaz$ *iperplazia epiteliului
%lan#ular, formarea #e structuri %lan#ulare noi, ceea ce in#uc$ pro%resul polipului,
)n al"ii are loc epi#ermizarea. 5ntr-un ir #e cazuri am'ele procese se #esf$oar$
concomotent, atunci fiin# vor'a #espre polip pro%resiv cu manifest$ri #e
cicatrizare. Diferen"a #intre polipi i en#ocervicoze se manifest$ cu prepon#eren"$
)n creterea anatomic$. Polipii cresc e1ofit pe pe#icul, )n re%iunea c$ruia, prin
interma#iul *istolo%iei, putem #epista vase sclerozate cu pere"ii )n%roa"i.
Polipii colului uterin se refer$ la procesele fonice cu un %ra# mic #e
mali%nizare.
Dia%nosticul polipilor colului uterin nu )nt)mpin$ #ificult$"i3 ei se #episteaz$ )n
timpul e1amenului cu a2utorul speculelor, prin colposcopie sau cervicoscopie. 5n
cea ce privete polipii #e m$rimi mici, acetea pot fi #ia%nostica"i prin investi%area
*istolo%ic$ a materialului o'"inut prin racla2ul mucoasei canalului cervical.
Displ&+i&
!ermenul /displ&+ie0este un termen morfolo%ic propus )n 1:53 #e ;.<e%an i
)ntro#us )n &lasifica"ia (nterna"ional$ a .fec"iunilor +1:8,. Prin aceast$ stare se
su')n"ele% mo#ific$rile ce apar )n epiteliul )n%roat sau metaplastic al por"iunii
va%inale a colului uterin.
Din punct #e ve#ere morfolo%ic pentru #isplazia epitelial$ este caracteristic$
#ere%larea #ezvolt$rii i #iferen"ierii celulelor stratului epiteliului multistratificat
plan ce c$ptuete colul uterin. 5n func"ie #e %ra#ul #e manifestare a procesului
patolo%ic #isplazia epitelial$ se clasific$ )n3 uoar$, mo#erat$, %rav$. 5n cazul
#isplaziei uoare #iferen"ierea celulelor epiteliale, proliferarea stratului 'azal este
mo#erat$, celulele 'azale )i p$streaz$ structura o'inuit$, se men"ine polaritatea
aran2$rii celulelor.
Displazia mo#erat$ se caracterizeaz$ prin faptul c$ procesele patolo%ice ale
stratului epitelial se r$sp)n#esc pe toat$ por"iunea lui inferioar$.
Displazia %rav$, pe l)n%$ proliferarea consi#era'il$ a celulelor straturilor 'azal i
para'azal, se caracterizeaz$ prin apari"ia nucleelor *ipercrome i tul'urarea )n
interiorul celulelor a raportului nucleocitoplasmatic )n #irec"ia creterii nucleului.
5n aceast$ stare patolo%ic$ mitozele se )nre%istreaz$ cu mult mai #es, )n
compara"ie cu #isplazia epitelial$ uoar$ i cea mo#erat$, #ar, #e re%ul$, au aspect
normal. 7aturutatea i #iferen"ierea celulelor au loc #oar )n por"iunea superioar$ a
stratului epitelial. 5n toate formele #e #isplazie putem #epista cornificarea
prematur$ a epiteliului.
Punct ini"ial pentru #isplazia colului uterin pot fi epiteliul pavimentos plat al
por"iunii va%inale a colului uterin, c)t si celulele #e rezerv$. =ltimele au un rol
important )n apari"ia st$rilor precanceroase i cancerului colului uterin. 5n caz #e
#isplazie pot avea mo#ific$ri i )n stroma colului uterin.
Displazia colului uterin nu are semne clinice tipice i #eseori poate #ecur%e f$r$
simptome pronun"ate. 5n le%$tur$ cu acel fapt c$ #isplazia apare pe fun#alul
proceselor patolo%ice care #e2a se #esf$oar$
+ pseu#oeroziune, ectropion ero#at, leucoplazie, polipi con#iloame,, manifest$rile
ei clinice sunt con#i"ionate #e simptomele caracteristice pentru afec"iunile la care
se asociaz$ #isplazia.
Deseori se )nre%istrez$ semne #e cervicit$ cronoc$, #e *ipertrofie a colului
uterin. Evolu"ia #isplaziei este #ivers$3 )n unele cazuri ea se men"ine timp
)n#elun%at, )n altele e posi'il re%resul ei at)t #e sinest$t$tor, c)t i su' influen"a
tratamentului proceselor unflamatoare +colpit$, cervicit$ etc.,.
Displazia poate e1ista i pe colul uterin vizual nemo#ificat i se #episteaz$
numai prin interme#iul colposcopiei.
5n virtutea faptului c$ #e cele mai #ese ori #isplazia apare pe fun#alul
afec"iunilor sus men"ionate ale colului uterin, aceste au fost numite afec"iuni fonice
ale colului uterin.
5n cazul #isplaziei %rave e1ist$ un risc )nalt al apari"iei cancerului intraepitelial.
Di&.nos"ic$l
.cuzele 'olnavelor care sufer$ #e #isplazie epitelial$ #e #iferite %ra#e nu sunt
pato%nomonice, iar la un num$r consi#era'il #e 'olnave #isplazia epitelial$ nu este
asociat$ cu semne clinice vizi'ile. Dia%nosticul #isplaziei epiteliale este un lucru
#ificil, #eoarece semnele clinice )n compara"ie cu mo#ific$rile microscopice )n
or%ane, #e re%ul$, )nt)rzie. 5n scopul #ia%nostic$rii #isplaziei se folosesc
colposcopia, investi%a"ia citoo%ic$ a celulelor epiteliale. =n rol principal )l are
e1amenul *istolo%ic al 'ioptatului o'"inut )n urma colposcopiei cu 'iopsie.
Le$copl&+i&
.ceast$ mala#ie se caracterizeaz$ prin tul'ur$ri structurale ale mucoasei colului
uterin, acestea fiin# e1plicate prin ten#in"a spre cornificare. Din punct #e ve#ere
macroscopic, leucoplazia reprezint$ pl$ci al'e sau al'icioase, care sunt plate sau
proemineaz$ #easupra mucoasei )ncon2ur$toare. Hotarele leucoplaziei pot fi clare,
#in"ate sau #ifuze. 5n unele cazuri leucoplazia trece pe mucoasa colului uterin pe
fun#alul metaplaziei pavimentoase a epiteliului cilin#ric. Potrivit opiniilor unor
autori, leucoplazia este o varietate a #isplaziei cu semne #e #isc*eratoz$. Deose'im
#ou$ forme #e leucoplazie3 simpl$ i leucoplazia cu atipie. Deose'irile #intre
aceste #ou$ forme se #episteaz$ prin interme#iul colposcopiei, al investi%a"ilor
citolo%ice i *istolo%ice.
Eri"ropl&+i& reprezint$ mo#ific$ri structurale ale mucoasei colului uterin,
le%ate #e ten#in"a spre atrofie + su'"inerea stratului epitelial,. Eritroplazia se
)nt)lnete foarte rar. Din punct #e ve#ere macroscopic, aceast$ afec"iune reprezint$
o pat$ roi )nc*is$, cu forme rotun%it$ sau re%ulat$, mai #es fiin# unic$ sau #e
#imensiuni mici.. 5n cazul e1amenului *istolo%ic al eritroplaziei se o'serv$
re#ucerea stratului epitelial> )n "esutul su'epitelial se situiaz$ infiltratele limfoi#e i
o re"ea #e vase #ilatate *iperemice, Ea se traumatizeaz$ uor, se ero#eaz$, form)n#
suprafe"e ero#ate.
Evolu"ia afec"iunii este cronic$.
Ero+i$ne& con.eni"&l( a colului uterin reprezint$ o variant$ a ectopiei
epiteliului cilin#ric al canalului cervical. 5n 2urul orificiului e1tern al canalului
lolului uterin se situeaz$ *otarul #intre epiteliul plani cilin#ric. 5n cazurile )n care
acest *otar se #eplaseaz$ #up$ limitele orificiului e1tern i aceast$ re%iune se
acoper$ cu epiteliu cilin#ric, apare eroziunea con%enital$. Ea apare )n perioa#ele
timpurii ale onto%enezei ca urmare a #iferen"ierii incomplete a epiteliului plan i a
celui cilin#ric. Eroziunile con%enitale, #e re%ul$, sunt #ia%nosticate )n copil$rie i
a#olescen"$ i )n ma2oritatea cazurulor, se supun involu"iei f$r$ tratament. 5n cazuri
e1cep"ionale afec"iunea se men"ine p)n$ la maturitatea se1ual$. 5n astfel #e cazuri e
posi'il$ infectarea procesului inflamator cu mo#ific$ri corespunz$toare
a#$u%$toare. 5n lipsa infect$rii, pe por"iunea va%inal$ a colului uterin. 5n 2urul
orificiului e1tern, se #episteaz$ o coroan$ roie +eroziunea con%enital$, f$r$ semne
#e inflamare. Prin investi%area *istolo%ic$ a 'ioptalului #in asemenea col se
#episteaz$ c$ por"iunea inflamat$ este acoperit$ cu epiteliu cilin#ric + la fel ca
mucoasa canalului uterin,. <iscul #e mali%nizare a eroziunii con%enitale a colului
uterin nu este mare.
Ero+i$ne& &de,(r&"( & col$l$i $"erin
Patolo%ia respectiv$ se caracterizeaz$ prin lezarea epiteliului multistratificat plat,
cu #iscuamarea lui ulterioar$, formarea suprafe"ei #e pla%$ cu semne #e inflamare.
5n practic$ eroziunea a#ev$rat$ 6 ?minus "esutul@ 6 a colului uterin uterin se
)nt)lnete nu prea #es , #eoarece peste 12-14 zile se epiteliaz$ cu epiteliu
multistratificat plat i )n #ecursul evolu"iei procesului patolo%ic se formeaz$
pseu#oeroziunea. 7a2oritatea proceselor patolo%ice +cu e1cep"ia celor ce se
mali%nizeaz$, se vizualizeaz$ ca ectopii, a#ica pseu#oeroziuni. 5n re%iunea ectopiei
eroziunea a#ev$rat$ este un fenomen secun#ar, primar este fun#alul, ectopia.
Din punct #e ve#ere macroscopic, eroziunea a#ev$rat$ reprezint$ o por"iune
roietic$ cu nuan"$ lucitoare, cu form$ nere%ulat$ sau rotun%it$ )n 2urul orificiului
e1tern, mai rar pe la'iile anterioar$ sau posterioar$ ale por"iunii va%inale a colului
uterin. 0a atin%ere suprafa"a eroziunii a#ev$rate poate s)n%era.
&aracterul patolo%iei se e1aminez$ nu lu)n# )n consi#erare m$rimea i
a#)ncimea viciului, ci )n func"ie #e fun#alul epitelial pe care aceasta evolieaz$ i #e
v)rsta femeii. De cele mai #ese ori se asociaz$ i se afl$ la 'aza eroziunii a#ev$rate
en#ocervicita. &olposcopia i investi%a"ia *istolo%ic$ a 'ioptatelor eroziunii
a#ev$rate #enot$ semne #e reac"ie inflamatoare3 )n "esutul con2unctiv, lipsit #e
)nveliul epitelial, se constat$ infiltrate #ifuze alc$tuite #in celule limfoi#e i
plasmatice cu a#aos #e *isteocite i leucocite se%mentare. 5n por"iunile
inflamatoare noi se #episteaz$ e#em tisular i focare *emora%ice. Pe suprafa"a
ero#at$ poate fi constatat$ suprapunerea #e fi'rin$ )n s)n%e. 5n cazul unor semne
evi#ente #e inflama"ie eroziunea se poate ulcera cu creterea ulterioar$ pe suprafa"a
ei a "esutului %ranulos
Pse$doero+i$ne& 1endocer,ico+(2
.ceast$ patolo%ie reprezint$ o por"iune #in partea va%inal$ a colului uterin,
acoperit$ cu epiteliu cilin#ric. Potrivit concep"iei 7eAer i a a#ep"ilor ei, epiteliul
pluristratificat plan al ectrocervi1ului i epiteliu cilin#ric 7uller al en#ocervi1ului
sunt strict #etermina'ile, ele nu au calit$"i #e metaplazie, #e trecere atipic$ #in unul
)n altul.. &onform opinii lor, la etapa ini"ial$, ca rezultat al procesului inflamator,
se tul'ur$ inte%ritatea epiteliului +eroziunea a#ev$rat$,, )n continuare el se
epitelizeaz$ prin ?inva#area@ epiteliului cilin#ric al canalului cervical i, )n final,se
acoper$ cu epiteliu pluristratificat plan. Potrivit opiniei . acovleva i a i B. &ucuta
)ns$ at)t epiteliul pluristratificat plan, c)t i celcilin#ric se formeaz$ )n
pseu#oeroziune f$r$ #eplasare mecanic$, ci prin interme#iul metaplaziei aa 6
numitelor celule #e ?rezerv$@ sau 'azale )ntr-o #irec"ie sau alta.
Din cauza prolifer$rii epiteliului cilin#ric )n a#)ncime, creterii %lan#elor
mucoasei canalului cervical )n #irec"ia localiz$rii pseu#oeroziunii, precum i )n
urma secre"iei #e c$tre epiteliul %lan#elor ero#ate, se formeaz$ c*isturi mici. 5n
cazul )n care )n urma )n%r$m$#irii con"initului, c*isturile se m$resc, ele pot aminti
polipii mucoasei colului uterin. 5n cazurile )n care o parte a %lan#elor ero#ate
r$m)n )n epiteliul pluristratificat plan ce evolueaz$, ele se transform$ )n c*istomuri
#e reten"ie, aa numitele c*isturi Ca'ot*i.
Pseu#oeroziunile se clasific$ )n %lan#ulare, capilare, epitelizate. 7ai acceta'il$
este clasificarea ela'orat$ #e (. (acovleva, potrivit c$reia, )n func"ie #e
caracteristicele *istocitolo%ice, #eose'im urm$toarele forme3
Endocervicoza simpl (staionar) care #in punct #e ve#re *istolo%ic se
caracterizeaz$ prin )nlocuirea epiteliului pluristratificat plan al por"iunii va%inale a
colului uterin cu epiteliu cilin#ric )nalt #e tip cervical, proliferarea structurilor
%lan#ulare )n "esutul con2unctiv al$turat.
5n caz #e en#ocervicoz$ sta"ionar$ prin e1amen citolo%ic se #episteaz$ lipsa
atipismului celulelor epiteliului cilin#ric, ceea ce este principiu #e 'az$ )n
#ia%nosticul #iferen"ial al eroziunilor %lan#ulare la #eterminarea sta#iului lor
sta"ionar.
Endocervicoza proliferat (progresiv). 5n forma respectiv$ )n compara"ie cu
forma simpl$ a en#ocervicozei se constat$ proliferarea structurilor %lan#ulare noi
)n colul uterin. Evou)ia forma"iunilor %lan#ulare are loc pe contul *iperplaziei
celulelor #e rezerv$ ale epiteliului protector i ale celui %lan#ular.
&u timpul %lan#ele intraepiteliale ap$rute se #iferen"iaz$ prin straturi
con2unctive interme#iare, se m$resc, #evin tu'ulare. Ceoforma"iunea structurilor
%lan#ulare contri'uie la creterea en#ocervicozelor at)t )n a#)ncime, c)t i lateral.
Din punct #e ve#ere citolo%ic, en#ocervicoza proliferativ$ se caracterizeaz$ prin
unele semne #e atipie celular$, mai cu seam$ ale epiteliului cilin#ric, ce se
manifest$ prin m$rirea#imensiunilor acestora, #evierea ne)nsemnat$ a in#ecelui
nucleocitoplasmatic )n #irec"ia nucleului, macrostructura cromatinei, prezen"a
nucleolilor )n unele celule. Pe l)n%$ aceasta, este caracteristic$ prezen"a )n
preparate a unui num$r ne)nsemnat #e celule ne#iferen"iate cu nuclee *ipercromice
rotun2ite sau ovale, cu structura #ifuz$ a cromatinei )n ele, cu o citoplasm$ nu prea
mare. 0ipsa #iferen"ierii, imposi'ilitatea #e a le %rupa la anumite tipuri #e epiteliu
servete motiv #e a numi aceste celule #e rezerv$.
Endocervicoza epidermizat (epitelizat). Epitelizarea +epi#emizarea,
en#ocervicozelor are loc pe #ou$ c$i. =na #in ele const$ )n creterea epiteliului
pluristratificat plan, e1istent anterior, al en#ocervi1ului #e la mar%inile orificiului
%lan#elor ero#ate. 5n acest caz epiteliul pluristratificat plan crete cuneiform su'
epiteliul protector prizmatic, )l #eplaseaz$ i )l rupe #e "esutul con2unctiv a#iacent,
se )mpl)nteaz$ )n %lan#ele ero#ate i )nlocuete epiteliul prizmatic ce c$ptuete
lumenul lor.
.l #oilea mecanism #e epitelizare a en#ocervicozelorse 'azeaz$ pe *iperplazia
celulelor #e rezerv$ cu formarea straturilor pluristratificate #ure i #iferen"ierea
acestora )n #irec"ie epi#ermoi#$.
Pentru citolo%ia en#ocervicozei epitelizate sunt caracteristice celule mature i
#e trecere ale epiteliului plan, celule normale i atipice ale epiteliului prizmatic,
elemente fi%urate ale s)n%elui. &u toate acestea, un orecare atipism al celulelor
epiteliului prizmatic se #episteaz$ i )n cazul en#ocervicozei pro%resive, iar
epiteliul plan constatat )n frotiuri nu )ntot#eauna poate fi consi#erat cu si%uran"$
ar%ument al epiteliz$rii )ncepite, #eoarece el poate nimeri )n raclat #in por"iunea
colului uterin neafectat$ #e en#ocervicoz$. .cest lucru contri'uie la faptul c$ nu )n
fiecare caz po"i s$ fii si%ur #e e1acticitatea #ia%nosticului citolo%ic al
en#ocervicozelor aflate la etapa #e epitelizare. 0a epitelizarea #eplin$ a
pseu#oeroziunii ea se acoper$ cu epiteliu pluristratificat plan.
Evolu"ia clinic$ a pseu#oeroziunii este relativ lent$> c)teva luni, iar uneori i
ani. .ceast$ perioa#$ #epin#e #e #urata )nl$tur$rii procesului inflamator sau a altor
cauze ce contri'uie la evolu"ia ei. 7en"ion$m toto#at$ c$ )n virtutea faptului c$ )n
%lan#ele ero#ate #eseori se localizeaz$ infec"ia, pseu#oeroziunea )ns$i poate
men"ine procesul inflamator. Potrivit #atelor lui B. ;eleznov, )n cazul evolu"iei
)n#elun%ate a pseu#oeroziunii care con#i"ioneaz$ reac"ia inflamatoare, pot ap$rea
mo#ific$ri patolo%ice )n stratul celulelor 'azale "i para'azale ale epiteliului,
caracterizate prin activitate proliferativ$ intens$, a#ic$ *iperactivitate 'azal-
celular$. .ceasta poate fi complicat$ #e atipia celular$ +semn al #isplaziei,, )n acest
caz pseu#oeroziunea #evenin# afec"iune mali%n$. 5n lipsa #isplaziei
pseu#oeroziunea se refer$ la afec"iuni fonoce.
0a e1amenul cu speculele pe por"iunea va%inal$ a colului uterin ectopia 6?plus
testul@ 6 se #etermin$ )n2urul orificiului e1tern )n form$ #e por"iune acoperit$ cu
epiteliu cilin#ric, av)n# culoare purpurie, cu suprafa"a %ranuloas$ catifelat$,
)ncon2urat$ #e "esut roz-pal. Deseori suprafa"a este acoperit$ cu secre"ii mucoase,
supurate sau al'icioase ce se elimen$ #in canalul csevical i la care se poate a#$u%a
con"inutul va%inal format )n caz #e colpit$.
Pseu#oeroziunile pot fi #e #iverse m$rimi i forme, s$ s)n%ereze uor #in cauza
ac"iunii mecanice +coit, atin%erea cu instrumentele,. =neori )n caz #e eroziune se
)nre%istreaz$ *ipertrofia colului uterin.
Etiolo%ia i pato%enia. 5n procesul stu#ierii #iferitelor acpecte ale pro'lemei
afec"iunii respective o aten"ie #eose'it$ se acor#$ #etermin$rii cauzelor ce au
con#i"ionat apari"ia eroziunii i pseu#oeroziunii colului uterin. (ni"ial este
#ominant$ concep"ia, potrivit c$reia rolul principal le revine afec"iunilor
infalamatoare, )n primul r)n# en#ocervicitei cu *ipersecre"ia %lan#elor mucoasei
colului uterin. 9 anumit$ importan"$ au secre"iile #in cavitatea uterin$ )n caz #e
en#ometrit$, necroza polipilor, necroza no#ulului su'mucos miomatos. /u'
influen"a )n#elun%at$ a factorilor men"iona"i epiteliul protector al por"iunii va%inale
a colului uterin este supus macer$rii, #istrifiei cu #escuamarea lui ultrioar$.
Eroziunea colului uterin ce apare )n acest caz se infecteaz$ i procesul pro%raseaz$.
.. /ere'rov e1plic$ apari"ia eroziunilor +pseu#oeroziunulor, colului
uterin prin traumele la natere care #uc la ectropion 6 eva%inarea mucoasei
canalului colului uterin.
.#ep"ii concep"iei #is*ormonale a provenien"ei eroziunilor
+pseu#oeroziunulor, colului uterin consi#er$ c$ rolul principal )i revine tul'ur$rii
ec*ili'rului *ormonilor se1uali. 5n favoarea acestei concep"ii se a#uc multe
ar%umente3 la maturarea se1ual$ cu creterea pro#ucerii *ormonilor se1uali apar
aa numitele pseu#oeroziuni con%enitale> o parte consi#era'il$ a
pseu#oeroziunulor se #episteaz$ la femeile care sufer$ #e ane1it$ )n prezen"a
tul'ur$rilor func"iei ovariene> apari"ia erouiunilor colului uterin )n timpul sarcinii i
#ispari"ia spontan$ a acestora #up$ natere etc. 7en"ion$m c$ a#ep"ii #iferitelor
concep"ii privin# cauzele apari"iei focarelor #e epiteliu cilin#ric pe suprafa"e
ectocervi1ului nu e1clu# rolul at)t al #iferitelor rupturi, #eforma"ii ale colului
uterin, al proceselor inflamatorii, c)t i al tul'ur$rilor *ormonale.
.preciin# starea pseu#oeroziunii apare pro'lema viz)n# posi'ilitatea
mali%niz$rii ei. Potrivit clasific$rii ela'orate #e (. (acovleva, pseu#oeroziunile se
refer$ la procesele fonoce, pe fun#alul lor poate avea loc proliferarea celulelor
epiteliale. &u toate acestea, la procesele pretumorale se refer$ formele
pseu#oeroziunulor ce e1ist$ timp )n#elun%at, cu ten#in"e spre reci#ive, av)n#
sta'ilitate fa"$ #e mi2loacele terapeutuce conservatoare i )n prezen"a semnelor #e
#isplazie prin interme#iul investi%a"iei *istolo%ice. =n semn al mali%niz$rii
pseu#oeroziunii sunt acuzele 'olnavei #e *emora%ii #e contact.
P&pilo&%ele reprezint$ afec"iuni relativ rare ale colului uterin. 5n acest caz
por"iunea va%inal$ a colului uterin se constat$ proliferarea epiteliului protector
pluristratificat plan pe "esutul con2unctiv a#iacent. 0a e1aminarea cu a2utorul
speculelor prolifer$rile papiloase se vizualizeaz$ )n form$ #e rozete #e culoare roz
sau al', #elimitate clar #e restul "esutului. Pe l)n%$ colul uterin, papiloamele, ca
infec"ie virotic$, afecteaz$, #easemenea, vulva, va%inul.
Deose'im trei forme ale papilomopoiezei> 1, forma clasic$ a con#iloamelor cu
v)rf ascu"it +papilar, veruccs,, 2, inversat$ +en#ofit,,
3, intraepitelial$ +con#iloame plate,. Dia%nosticul este precizat prin interme#iul
e1aminprii *istolo%ice a 'ioptatelor.
Procesele pos""r&$%&"ice ale colului uterin apar )n urma ruperii lui )n timpul
naterii, avorturilor. 5n aceste cazuri pot ap$rea #eforma"ii cicatriceale, eva%inarea
+ectropionul, mucoasei canalului cervical cu formarea ectopiei posttraumatice a
epiteliului cilin#ric. 0a e1aminarea cu a2utorul speculelor ectropionul este
asem$n$tor cu pseu#oeroziunea. Ectropionul i pseu#oeroziunea )ns$ sunt forme
#iferite ale ectopiei. 0a e1amenul *istolo%ic al 'ioptatelor, )n caz #e ectropion, pe
l)n%$ structurile mucoasei en#ocervi1ului se #episteaz$ filamentele "esutului
con2unctiv macrofi'rilar i fascicule #e fi're musculare #in rupturi. 0a ectropion,
#e re%ul$, se asociaz$ cervicita.
Tr&"&%en"$l. !ratamentul afec"unilor colului uterin tre'uie s$ fie pato%enic,
nu prea )n#elun%at +nu mai mult #e 2-4 s$pt$m)ni,, ra#ical i pe c)t e posi'il
cru"$tor.
(n#iferent #e meto#$, tratamentul tre'uie prece#at #e e1aminarea ri%uroas$ a
'olnavei, incluz)n# conform in#ica"iilor colposcopia, cervicoscopia, investi%a"ia
citolo%ic$> #ia%nosticul se precizeaz$ prin e1aminarea *istolo%ic$ a 'ioptatului.
S$n" $"ili+&"e $r%("o&rele %e"ode de "r&"&%en":
&onservator
coa%ularea +#istruc"ia, "esuturilor, c*irur%ical, actinic.
Pen"r$ &le.ere& %e"odei de "r&"&%en" e neces&r & l$& 'n consider&re do$(
principii de 3&+(:
asi%urarea ra#icalit$"ii necesare, )n urma c$rui fapt sunt pre)nt)mpinate
apari"ia reci#ivelor afec"iunii>
folosirea opera"iilor cru"$toare ce nu ar tul'ura v$#it func"ia menstrual$, iar
la femeile tinere i cea repro#uctiv$.
Tr&"&%en"$l conser,&"or, efectuat )n cazurile proceselor inflamatoare pe
colul uterin, pseu#oeroziunile i eroziunile a#ev$rate, mo#ific$rilor #ecu'itate care
#eseori se asociaz$ la prolapsurile uterine, presupune tratarea inflama"iei,
ameliorarea troficii "esuturilor, pre%$tirea pentru o alt$ form$ #e tratament.
!ratamentul conservator al pseu#oeroziunilor colului uterin se face #oar )n
cazul rezultatelor ne%ative ale investi%a"iilor citolo%ice i en#oscopice. .tra%em
aten"ia c$ #up$ tratarea tricomonazei #eseori se constat$ #ispari"ia mo#ific$rilor
atipice la investi%a"iile citolo%ic$, colpomicroscopic$ )n #inamic$. 7en"ion$m
#easemenea, c$ eroziunile con%enitale sunt supuse #oar suprave%*erii, nu este
necesar tratamentul. E1cep"ie fac cazurile c)n# au fost )nre%istrate mo#ific$ri
inflamatoare. 5n cazul %enezei inflamatoare a afec"iunii tre'uie s$ sta'ilim
caracterul a%entului pato%en i s$ aplic$m tratamentul corespunz$tor. Dac$ este
constatat$ patolo%ia en#ocrin$, #easemenea este necesar tratamentul corespunz$tor.
Tr&"&%en"$l conser,&"or incl$de $r%("o&rele %i4lo&ce %edic&%en"o&se:
tampoane cu emulsie #e 18 D #e sintomicin$, tampoane cu levomicetin$, enzime
proteolitice c)te 5-18m% pe 'aza #e un%uent, ceperol 18D, %alascor'in$. 0a fel se
utilizeaz$ tampoane cu ulei #e c$tin$, m$cie, solu"ie uleioas$ #e clorfilipt,
conform in#ica"iilor se folosesc *ormonii +)n prima faz$ a ciclului 6 estrona, )n
faza a #oua 6 tampoane cu pre%nin$ c)te 15m% sau pro%esteron c)te 5m% zilnic,. /e
poate aplica tratamentul fizioterapeutic3 )n cazul pseu#oeroziunilor se face
cauterizarea colului uterin cu raze ultraviolete #e un#e scurte sau ac"ionarea
asupra colului uterin cu microun#e #e #iapazon centrimetric. 5n cazul formei
simple a leucoplaziei este in#icat$ fonoforeza *i#rocortizonului +2-3 serii,. Dac$
e1ist$ en#ocervicita cronoc$ asociat$ se folosete acurefle1oterapia.
5n tratamentul papiloamelor se folosete preparatele antivirotice, citistatice,
imunomo#ificatoare, precum i mi2loacele #istru%$toare #e con#iloame.
Eficien"a tratamentului conservator constituie 16,7D. (neficien"a tratamentului
conservator ce #ureaz$ 2-4 s$pt$m)ni este in#iciu pentru utilizarea altor meto#e
terapeutice.
Dintre meto#ele #e coa%ulare +#istru%ere, a "esuturilor fac parte> tratamentul cu
va%otil, #iatermocoa%ularea, electroe1cizia conic$ i criocoa%ularea.
!raamentul cu va%otil se 'azeaz$ pe coa%ularea c*imic$ a "esuturilor, ac"iunea
'acterial$ i este in#icat, mai cu seam$, femeilor tinere nulipare )n prezen"a
ectopiei. 5n ultimii ani se utilizeaz$ urm$toerele trei meto#e3 electrocoa%ularea,
electroe1cizia conica i criocoa%ularea.
Di&"er%oco&.$l&re& se folosete )n tratamentul pseu#oeroziunilor f$r$
#eformare i *ipertrofie a colului uterin. Esen"a meto#ei const$ )n faptul c$ su'
ac"iunea curentului electric #e )nalt$ frecven"$ se #istru% structurile epiteliale
patolo%ic mo#ificate au loc procese reactive )n "esutul muscular i cel con2unctiv.
<e%enerarea epiteliului protector al por"iunii va%inale a colului uterin are loc pe
contul celulelor stratului 'azal al por"iunilor nemo#ificate ale epiteliului
pluristratificat plan. 7eto#ica e simpl$, proce#ura se efectuiaz$ )n con#i"ii #e
am'ulator. &olul uterin se #enu#eaz$ cu a2utorul speculelor, se prelucreaz$ cu
solu"ie #e furacilin$ i prin interme#iul son#ei 6 electro# 'utonat se face
coa%ularea "esuturilor mo#ificate p)n$ la formarea unei cruste al'e. (ntensitatea
curentului e #e la 8,2 p)n$ la 8,:.. &rusta se #escuameaz$ c$tre ziua a 15-a #up$
coa%ulare Epitelizarea #eplin$ se constat$ #up$ 1,5-3 luni. &omplica"ii3 *emora%ie
la #escuamarea crustei, strictura canalului cervical, sin#romul colului coa%ulat,
en#ometrioza colului uterin. Pentru e1clu#erea complica"iilor le%ate #e implantarea
celulelor en#ometrului pe suprafa"a pla%ii #up$ #escuamarea crustei, e ra"ional ca
#iatermocoa%ularea s$ se fac$ )n faza a #oua a ciclului menstrual, cu c)teva zile
)nainte #e menstrua"ie Potrivit #atelor lui Bo*man nu )n toate cazurile a#)ncimea
ac"iunii e cea necesar$, #iatermocoa%ularea av)n# un caracter ?cosmetic@. Eficien"a
tratamentului pseu#oeroziunilor prin meto#a electrocoa%ul$rii e #e 75-:D.
Elec"roe5ci+i& 1elec"ro6s&$ di&"er%oconi+&re&2 este e1cizia "esutului
patolo%ic mo#ificat al colului uterin )n form$ #e con, v)rful c$ruia este orientat spre
orificiul intern. Pentru aceast$ manipulare se folosesc aparatele utilizate pentru
electrocoa%ulare, cu #eose'irea c$ )n locul electro#ului 'utonat se utilizeaz$ un
electro# special Eiemsa 6 <o%ovenco. !e*nica opera"iei3 electro#ul se )ntro#ece )n
canalul uterin )n #imensiune anteroposterioar$, se inclu#e curentul, electro#ul se
)ntro#uce cu aten"ie la a#)ncimea necesar$ i se rotete )n 2urul a1ei sale, e1ciz)n#
un con #in colul uterin. &onul e1cizat se transmite pentru investi%area *istolo%ic$.
Descuamarea crustei i epitelizarea sunt asem$n$toare cu aceleas )n caz #e
#iatermocoa%ulare. &omplica"ii3 *emora%ie )n timpul interven"iei c*irur%icale sau
la #iscuamarea crustei, strictura canalului cervical, infectarea.
Dintre nea2unsurile meto#ei men"ion$m> #ureri )n timpul proce#urii, lezarea
termic$ a "esuturilor s$n$toase i epitelizarea pl$%ii cu cicatruzare ?per secun#am@
e1plicat$ orin aceasta. Electroe1cizia se folosete )n caz #e pseu#oeroziune pe
fun#alul #eform$rii colului uterin sau ectropion )n prezen"a leucoplaziei,
eritroplaziei, #isplaziei cu toate c$ vin#ecarea #up$ #iatermoconizare se constat$ )n
:2,: 6 :7 D, reci#ive ale afec"iunii se )nre%istreaz$ la 28,6 D. Diatermoconizarea,
#e re%ul$ se face )n con#i"ii #e sta"ionar. Doar )n asemenea con#i"ii e posi'il$
e1cizia suficient #e a#)nc$ i lat$ a por"iunii patolo%ic mo#ificate. Cumai )n cazul
mo#ific$rilor mici, localizate pe por"iunea va%inal$ a colului uterin i )n form$
uoar$ a #isplaziei epiteliale opera"ia e a#mis$ )n con#i"ii #e am'ulator.
9 meto#$ contemporan$ #e tratare a 'olnavelor cu afec"iuni precanceroase ale
colului uterin este crioc*irur%ia. 7eto#a crioc*irur%ical$ se folosete )n caz #e
pseu#oeroziune a colului uterin, mai cu seam$ la nulipare, polipi, afec"iuni fonice
reci#ivante, #up$ alte feluri #e coa%ulare.
&rio#istruc"ia este o meto#$ i#eal$ i optim$ #e tratament al formelor uoar$ i
mo#erat$ ale #iplaziei.
Mec&nis%$l criodis"r$c)iei se 'azaeaz$ pe #evitalizarea total$ a celulelor
patolo%ice )n urma )n%*e"$rii lic*i#ului celular, tul'urarea microcircula"iei )n
"esutul )n%*e"at, fenomenelor #e isc*emie i necroz$.
5n calitate #e crioa%ent se folosete proto1i#ul #e azot, azotul lic*i#, freonul etc.
Pentru efectuarea proce#urii se utilizeaz$ #ivese mo#ific$ri ale crioaparatului.
&rioprelucrarea se face prin meto#a #e contact cu utilizarea canulei, suprafa"a
c$reia este #up$ *otarele focarului cu 1-2cm. &rio#istruc"ia se face #up$
urm$toarele etape consecutive3 )n%*e"area "esutului patolo%ic i #ez%*e"area.
Durata crioac"iunii se poate constata #up$ m$rimea "onei )n%*e"ate3 c)n# aceasta se
e1tin#e cu 2-3cm asupra "esutului s$n$tos crioac"iunea este )ntrerupt$. 5n func"ie #e
m$rimea focarului patolo%ic, #urata crioac"iunii constituie, )n me#ie, 3-6 minute.
Dis%*e"area are loc #e sinest$t$tor pe contul temperaturii )ncon2ur$toare, #e o'icei
)n 18-12minute. Dac$ #imensiunea focarului patolo%ic pe colul uterin este mai
mare #e 2 cm )n #iametru, )n%*e"area "esutului se face )n #ou$ etape, cu perioa#e
#e #is%*e"are #e 3-5 minute.
Dup$ proce#ur$ )n va%in se )ntro#uce mea +pe 12-28 ore, cu liniment 5 D #e
sintomocin$, emulsie #e streptoci#$ etc. Bolnava este prevenit$ #espre senza"iile
al%ice ce trec )n cur)n# )n secre"ii apoase a'un#ente timp #e 2-3 s$pt$m)ni, care
)nceteaz$ treptet, #isp$r)n# complet. E o'li%atorie a'stien"a se1ual$ timp #e 4-6
s$pt$m)ni.
Peste 24 #e ore por"iunea )n%*e"at$ se #elimiteaz$ clar printr-o linie #e
#emarcare i )ncepe procesul #e necrotizare ce #ureaz$ p)n$ la #ou$ s$pt$m)ni.
&$tre sf)r"itul s$pt$m)nii a 3-a are loc #escuamarea "esuturilor necrotizate. 9 #at$
cu acesta se #esf$oar$ procesul #e reepitelizare care ia sf)rit peste 4- s$pt$m)ni.
Priorit$"i ale crioterapiei sunt posi'ilitatea #elimit$rii stricte a focarului
#istruc"iei #e "esuturile a#iacente, opera"ia ne#ureroas$ e1piicat$ prin #istru%erea
termina"iilor nervoase senzitive su' influien"a r$cirii rapi#e, nes)n%erarea, nu este
constatat sin#romul colului coa%ulat i )n %eneral are un num$r mic #e complica"ii,
ceea ce permite utilizarea crioterapiei )n con#i"ii #e am'ulator. E1amenul #e
control se face peste 6 s$pt$m)ni, folosin# colposcopia i citolo%ia.
5n ultimii ani avem informa"ii #espre asocierea ac"iunii meto#ei crio%enice i a
ultrasunetului #e intensitate sla'$. &a rezultat a ac"iunii crioultrasonore se
formeaz$ o zon$ mai a#)nc$ #e necroz$ i se m$rete viteza epiteliz$rii.
.lt$ meto#$ #e ac"iune asociat$ este criodi&"er%oe5ci+i& Ea se folosete )n
tratamentul proceselor *iperplastice a colului uterin pe colul *ipertrofiat, precum i
)n cazul reci#ivei mo#ific$rii epiteliului i al *ipertrofiei colului uterin #up$ alte
meto#e #e tratament. Esen"a meto#ei const$ )n )ntro#ucerea canulei )n canalul
cervical p)n$ la orificiul intern su' controlul =/ prin peretele a'#ominal. 5n
continuare se )n%*ea"$ "esuturile, iar apoi, pe fun#alul ei, cu criocu"itul se
efectueaz$ #iatermoe1cizia )n limita "esuturilor )n%*e"ate. Dup$
crio#iatermoe1cizie se face #iatermo#istruc"ia, )n *otarele "esuturilor )nl$turate,
f$r$ a )n%*e"a orificiul intern. Epitelizarea colului uterin se )nc*ee c$tre s$pt$m)nile
-:.Formarea #eplin$ a colului i c$p$tarea #imensiunilor i structurii normale se
sf)rete c$tre s$pt$m)na a 18-a.
9 particularitate esen"ial$ a crio#istruc"iei colului uterin este lezarea "esuturilor
lui, cea ce face #ificil$ sau imposi'il$ cercetarea microscopic$ a por"iunilor,
asupra c$rora sa ac"ionat. Este evi#ent #eci c$ meto#a nu poate fi recoman#at$
pentru tratamentul acelor 'olnave la care por"iunile patolo%ice mo#ificate ale
colului uterin tre'uie s$ fie cercetate #in punct #e ve#ere pati*istolo%ic.
!ratamentul actinic se efectueaz$ cu lazere #e )nalt$ ener%ie, car'onoc, cu
ar%on, ce permit e1cizia, vaporizarea i coa%ularea "esuturilor 'iolo%ice )n urma
a'sor'"iei puternice sau a ra#ia"iei lazer. Efectul terapeutic se #$torete form$rii
necrozei )n re%iunea focarului patolo%ic cu #escuamarea ei ulterioar$.
0azerc*irur%ia este in#icat$ )n cazul ectropionuli ero#at, leucoplaziei, #isplaziei
uoare i mo#erate, eritroplaziei. 0azercoa%ularea se caracterizeaz$ prin
vaporizarea complet$ a "esutului patolo%ic, zona #e necroz$ form)n#u-se )n
limetele "esutului s$n$tos, ceea ce contri'uie la #iscuamarea rapi#$ a "esutului
coa%ulat i la re%enerare mai timpurie. 0azercoa%ularea se face )n zilele 5-7 ale
ciclului menstrual. 5n acest scop pot fi utilizate aaratele ?<omaca@, ?/calpel-1@> )n
timpul 1-5 minute. Descuamarea crustei se constat$ )n zilele 5-6, iar epitelizarea
#eplin$ peste 4-6 s$pt$m)ni. 0eucoreea nu se )nre%istrez$. Gesutul patolo%ic se
vaporizeaz$ complet, iar zona necrozei se formeaz$ )n *otarele "esutului
s$n$tos.Gesuturile a#iacente se lezeaz$ minim sau #eloc, reac"ia leucocitar$ se
manifest$ sla', faza e1su#a"iei i prolifer$rii este scurt$, )n urma c$rui fapt
epitelizarea se #esf$oar$ mai repe#e cu lipsa cicatriz$rii i stenoz$rii canalului,
E1amenul #e control cu folosirea colposcopiei i a #ia%nosticului citolo%ic se face
peste 6 s$pt$m)ni. &u a2utorul lazerului car'onic, #easemenea putem efectua
e1cizia conic$ a colului uterin. 7eto#a nu necesit$ anestezie, iar num$rul
complica"iilor este mic.
5n perioa#a postoperatorie #up$ #istruc"ie se recoman#$ prelucrarea coluli
uterin cu solu"ie #e 7 D #e perman%anat #e potasiu timp #e 4-5 zile +peste o zi,,
)ntro#ucerea intrava%inal$ a tampoanelor cu sintomicin$ +-18 zile,, a pastilelor #i
clotrimazol. Descuamarea crustei se accelerez$ prin folosirea tampoanelor cu
un%uent metilurecilic #e 18 D ), prin aplicarea fermen"ilor. 5n cazul tul'ur$rii
ciclului menstrual se prescrie a#ministrarea pro%estinelor sintetice.
7eto#ele c*irur%icale #e tratament3 amput$rile colului uterin + cuneiform$ #up$
meto#a lui Hre#er, )nalt$,, opera"ii plastice ce resta'ilesc func"ia
anatomofiziolo%ic$ a colului uterin.
&ele mai ra"ionale i cru"$toare sunt opera"iile plastice #up$ meto#a lui Emmet,
El"ov- /trelcov + e1cizia "esuturilor patolo%ic mo#ificate ale colului uterin,
stratificarea colului uterin i formarea canalului colului uterin )n )ntre%ime,.
.mputarea colului uterin este in#icat$ )n cazul #eform$rilor consi#era'ile ale
colului uterin, )n forma %rav$ a #isplaziei, )n en#ocervicoza cronoc$ cu *ipertrofie
i #istrofie a "esutului con2unctiv al colului uterin, precum i )n en#ocervicoza
cronic$ cu polipi reci#ivan"i ai canalului cervical, *ipertrofia folicular$,
leucoplazie, eritroplazie etc. 5n unele cazuri + ectopie, polipi, c*isturi #e reten"ie,
focare #e en#ometrioz$ en#ocervical$, etapa pre%$titoare const$ )n ira#ierea lazer
cu investi%a"ia c*irur%ical$ ulterioar$.
!ratamentul polipilor colului uterin const$ )n )nl$turarea acestora prin
c*iureta2ul #iferen"ial al mucoasei canalului cervical i al cavit$"ii uterine cu
coa%ularea lo%ei polipului prin una #in meto#ele sus men"ionate. Este o'li%atorie
investi%a"ia *istolo%ic$ a raclatului.
5n cazul tratamentului polipilor cu cancer preinvaziv se face #iatermoconizarea
colului uterin. Dac$ polipul se asociaz$ cu cancer invaziv la femeile )n perioa#a
fertil$ se efectueaz$ #iatermoconizarea iar la femeile )n menopauz$ 6 *isterectomia
simpl$.
PLANUL:
1. Hiperplazia en#ometrului.
2. Polipii en#ometrului.
3. !ratamentul proceselor *iperplastice ale en#ometrului.
Afec)i$ni &le corp$l$i $"erin
*iperpl&+i& endo%e"r$l$i.
Procesele *iperplastice ale en#ometrului se refer$ la patolo%iile care se asociaz$ la
alte afec"iuni %inecolo%ice3 miom uterin, tumori #is*ormonale ale ovarelor,
en#ometrioza %enital$, afec"iuni inflamatoare. Potrivit clasific$rii *istolo%ice a
97/, procesele *iperplastice ale en#ometrului se clasific$ )n urm$toarele %rupe3
polipi en#ometriali, *iperplazia en#ometrial$ i *iperplazia atipic$ a en#ometrului.
P$rerile referitoare la posi'ilitatea apari"iei cancerului en#ometrului pe 'aza
proceselor sus numite s)nt #iverse.
Din punct #e ve#ere morfolo%ic i clinic no"iunea viz)n# precancerul
en#ometrului este apreciat$ #iferit. /pecialitii )n morfolo%ie sus"in c$ precancerul
en#ometrului se caracterizaez$ prin mo#ific$ri patolo%ice cu caracter #ifuz sau
focar, specifice pentru tumoarea mali%n$ +atipie, polimorfizm, )nmul"irea intens$ a
celulelor epiteliale,, acestea )ns$ au un %ra# #e manifestare mai mic )n compara"ie
cu cancerul, lipsesc semnele #e proliferare infiltrativ$. 0. Ha'a# consi#er$ c$ la
mo#ific$rile precanceroase ale mucoasei corpului uterin tre'uie rferite *ipeplazia
#ifuz$ neuniform$ cu proliferare epiteliale #e focar. !oto#at$ structura mucoasei
corpului uterin are caracter a#enomatos.
Potrivit opiniei E. /avelieva i a lui I. /erov aceleai mo#ific$ri morfolo%ice
ale en#ometrului tre'uie apreciate )n func"ie #e v)rsta 'olnavei, evolu"ia ac"iunii
+reci#ive ineficien"a tratamentului,, #e tu'ur$rile #e or#in *ormonal i meta'olic.
0a aprecierea mo#ific$rilor patolo%ice tre'uie s$ "inem seama #e semnele
clinice )nre%istrate #eseori la 'olnavele cu cancer al corpului uterin. Dintre aceste
fac parte3 *ipetonia, o'ezitatea, #ia'etul za*arat.
<iscul mali%niz$rii proceselor *iperplastice crete )n cazul #ere%l$rilor
meta'olice con#i"ionate #e afec"iuni e1tra%enitale +o'ezitatea, tul'urarea
meta'oismului car'onic, lipi#ic, #ere%l$ri ale func"iei sistemului *epato'iliar i ale
tractului %astrointestinal,, ce con#i"ionez$ apari"ia patolo%iilor en#ometrului.
Po"ri,i" cl&sific(rii prop$se de S&,elie,& 7i Sero, prec&ncer $"erin se
consider(:
a#enomatoza i polipii a#enomatoi la orice v$rst$>
*iperplazia %lan#ular$ a en#ometrului )n com'ina"ie cu tul'ur$rile
*ipotalamice i neurometa'olicoen#ocrine la orice v)rst$.
*iperplazia %lan#ular$ reci#ivant$, mai cu seam$ )n perioa#ele
premenopazal$ i postmenopauzal$.
Potrivit opiniei lui (f. Bo*man, nu e corect #in punct #e ve#re meto#olo%ic a
%rupa )n no"iune #e ?precancer@ at)t semnele morfolo%ice, c)t i cele clinice, mai
ales c$ ultimile fac perte #intr-o alt$ cate%orie a factorilor #e risc. Deaceea )n
cate%oria precancerului en#ometrului e ra"ional s$ inclu#em #oar *iperplazia
atipic$.
(. (a4ovleva i B. &ucuta %rupeaz$ procesele patolo%ice 'eni%ne ale corpului
uterin )n fonce i precancer.
0a procesele fonice autorii refer$ *iperplazia %lan#ular$ i %lan#iloc*istic$ a
en#ometrului, formele uoare ale polipilor a#enomatoi f$r$ semne #e proliferare a
epiteliului. 0a precancerul morfolo%ic3 *iperplazia %lan#ular$ atipic$ sau
a#enomatoza, polipul %lan#ular cu focare #e a#enomatoz$.
5n cazul *iperplaziei %lan#ulare se #episteaz$ )n%roarea en#ometrului, nu se
#iferen"iaz$ staturile +compact i func"ional,.
Elan#ele se localizeaz$ )n strom$ )n #ezor#ine, multe #in ele s)nt r$sucite
*elicoi#al i #ilatate c*istic. .ceste *iperplazii %lan#ulare se e1amineaz$ ca
%lan#uloc*istice. Dilatarea lumenului %lan#elor + f$r$ formarea c*isturilor, se
constat$ )n caz #e *iperplazie %lan#ular$ a en#ometrului. 5n virtutea acestui fapt,
tre'uie s$ consi#er$m c$ nu e1ist$ #iferen"$ esen"ial$ )ntre formele men"ionate #e
*iperplazie.
5n *iperplazia %lan#ular$ stroma este carnoas$, con"ine multe celule tinere cu
multe mitoze. /tructuri con2unctive fi'roase sunt pu"ine.
Hiperplazia %lan#ular$ atipic$ a en#ometrului +a#enomtoza, parc$ ar ocupa o
pozi"ie interme#iar$ )ntre *iperplazia o'inuit$ a en#ometrului i cancer, )n le%$tur$
cu care fapt se e1amineaz$ c$ precancer morfolo%ic.
Hiperplazia %lan#ular$ atipic$ a en#ometrului, )n compara"ie cu *iperplazia
%lan#ular$, se )nt)lnete la persoanele mai )n v)rst$ +48-55ani,. 5n acest$ form$ #e
*iperplazie, #in punct #e ve#ere *istolo%ic, se constat$ m$rirea num$rului #e
%lan#e, apropierea str)ns$ a lor, )ntre ele r$m)n)n# straturi interme#iare #e "esut
intersti"ial. Elan#ele cap$t$ #iverse forme, iar pe suprafa"a intern$ a acestora se
formeaz$ prolifer$ri papilare, )n epiteliul plurinuclear se #episteaz$ polimorfizm.
Epiteliul pier#e #iferen"ierea caracteristic$ epiteliului uterin. Din cauza
mo#ific$rilor proliferative accentuate )n %lan#e apar structuri pluristratificate i
pluri nucleare, se formeaz$ papile false )n lumenul %lan#elor. &elulele i nucleele
se m$resc, iar raportul #intre nucleu i citoplasm$ se #eplaseaz$ )n #irec"ia
nucleului. Printre elementele epiteliului proliferat se #episteaz$ un num$r
consi#era'il #e celule #ivizate mitotic. 5n formele atipice ale *iperplaziei
%lan#ulare stroma con"ine multe elemente celulare.
Polipi ai en#ometrului. Polipii en#ometrului sunt variante ale proceselor
*iperplastice ale mucoasei corpului uterin. &el mai frecvent ele se )nre%istrez$ )n
perioa#ele repro#uctiv$ i premenopauzal$, mi rar )n perioa#a pu'ertat$ i cea
postmenopauzal$. Polipii #e re%ul$, se localizeaz$ )n re%iunea fun#ului i
un%*iurilor, mai rar )n se%mentele superioare i me#iale ale corpului uterin.
Dimensiunile polipilor variaz$ foarte mult, uneori atin%)n# )n #iametru mai mult #e
5 cm. Forma lor este rotun%it$ sau piriform$, ei pot avea lo2$ lat$ sau pe#icul lun%.
5n cel mai #in urm$ caz polipii pot trece )n canalul cervical. Deseori polipii
en#ometrului se asociaz$ cu alte procese patolo%ice, acestea fiin# con#i"ionate #e
tul'ur$rile *emostaziei *ormonale3 miomul uterin, en#ometrioza intern$,
*iperplazia en#ometrului.
Din punct #e ve#ere morfolo%ic, polipii en#ometrului se caracterizeaz$ prin
particularit$"i ale componen"ilor stromali i %lan#ulari i vase san%uine #ilatate cu
pere"ii )n%roa"i i scleroza"i )n lo2$ sau pe#icul. 5n func"ie #e raportul #intre
componentul stromal i cel %lan#ular i #e activitatea proliferativ$ a polipilor,
acetea se %rupeaz$ )n polipi acoperi"i cu strat func"ional pentru care sunt
caracteristice> mo#ific$ri morfofunc"ionale clinice caracteristice pentru ciclul
menstrual 'ifazic, %lan#ulofi'roi, fi'roi, a#enomatoi i polipi cu focare #e
a#enomatoze. Pornin# #ela cele men"ionate, o parte a polipilor sunt consi#era"i
nefunc"ionali, neactivi, a#ica stroma i %lan#ele acestor polipi nu reac"ioneaz$ la
*ormonii steroizi care circul$ )n s)n%e.
Polipii acoperi"i cu strat func"ional se #episteaz$ #oar la 'olnavele #e v)rst$
repro#uctiv$, cu ciclu menstrual normal i se localizeaz$ pe fun#alul mucoasei
secretoare a corpului uterin.
Polipii %lan#ulari apar #in stratul 'azal, sunt forma"i #in strom$ i prepon#erent
#in component %lan#ular. 0umenul %lan#elor poate fi #ilatat, acest lucru fiin#
caracteristic pentru polipii %lan#uloc*istici.
Polipii %lan#ulofi'roi sunt forma"i #in strom$ con2unctiv$ i #intr-un num$r
limitat #e %lan#e.
Polipii fi'roi reprezint$ forma"iuni con2unctive , care #eseori sunt cola%enice,
Elan#ele sunt )ntr-un num$r foarte mic sau lipsesc )n %enere3 epiteliul lor nu
func"ionez$. .semenea polipi se )nt)lnesc rar.
9 aten"ie sporit$ se acor#$ polipilor en#ometrului cu focare #e a#ematoze i
polipilor a#ematoi. 5n cazul prolifer$rii intense a %lan#elor polipii cap$t$ caracter
a#ematos. Polipii cu focare #e a#ematoze apar #eseori pe fun#alul *iperplaziei
en#ometrului. 5n polipii en#ometriali focarele #e a#enomatoze sunt manifestate
sla'. .cest lucru se e1plic$ prin proliferarea intens$ a %lan#elor #in en#ometrul lor,
iar focarele accentuate, pe l)n%$ cele men"ionate, se caracterizeaz$ i prin atipie.
Din punct #e ve#re *istolo%ic, polipii a#enomatoi se caracterizeaz$ printr-o
mul"ime #e %lan#e, )n form$ %rav$ se constat$ i restructurarea epiteliului.
Polipii %lan#ulari proliferativi cu semne #e atipie pot fi e1amina"i ca precancer.
/troma polipilor este la1$, 'o%at$ )n celule. /)nt )nre%istrate milte vase, mai cu
seam$ cu pe#icul, pere"iilor #e o'ocei, sunt scleroza"i. =neori )n polipi apar
*emora%ii, procese inflamatoare i necrotice.

E"iolo.i& 7i p&"o.eni&
0a 'aza apari"iei proceselor *iperplastice ale en#ometrului se afl$ tul'ur$rile
func"ionale i afec"iunile ce con#i"ioneaz$ #ere%larea *emostazei *ormonale,
precum i a #iverselor tipuri #e meta'olism.
Deose'im #ou$ variante patolo%ice. 5n cazul variantei )nt)i are loc e1ita"ia
sistemului *ipotalamo 6 *ipofizar, )n urma c$rui fapt crete secre"ie *ormonilor
%ona#otropi cu micorarea concomotent$ a secre"iei *ormonului somatotrop. &a
rezultat, se instaleaz$ *iperestro%enia relativ$ i a'solut$ cu lipsa sta'il$ a ovula"iei
+anovula"ia,. !oto#at$ se intensific$ secre"ia %lucocorticoizilor, insulinei, se
intensific$ func"ia %lan#ei tiroi#e. /ecre"ia m$rit$ a %lucocorticoizilor poate #uce
la in*i'i"ia for"elor imune ale or%anismului, ceea ce are un anumit rol )n apari"ia
proceselor *iperplastice )n mucoasa corpului uterin.
Pentru varianta a #oua a *iperplaziei en#ometrului sunt caracteristice mo#ific$ri
anatomice )n ovare. /u' influen"a tul'ur$rilor func"iei sistemului *ipotalamo-
*ipofizar, )n ovare are loc creterea pro%resiv$ a masei "esutului *ormonal activ
+*ipertecoza stromal$, *iperplazia mem'ranei con2unctive inferioare a foliculilor,.
Estro%enele pro#use )n ovare )n cantit$"i ma2orate, au o ac"iune pronun"at$ asupra
mucoasei corpului uterin, cea ce con#i"ioneaz$ apari"ia proceselor *iperplastice.
5n perioa#a climacteric$ )ns$ se micoreaz$ sensi'ilitatea *ipotalamusului su'
influen"a *ormonilr steroizi en#o%eni. Hormonii estro%eni pro#ui )n cantit$"i mari
)n ovare stimuleaz$ procesele #e proliferare a epiteliului mucoasei corpului uterin,
iar %lucocorticoizii concomitent au ac"iune #epresant$ asupra for"elor imune ale
or%anismului.
.a#ar, factorii #irec"i care #etermin$ apari"ia *iperplaziei en#ometrului sunt #e
cele mai multe ori tul'ur$rile ovula"iei +anovula"ia, ciclurile unifazice, ce
#etermin$ *iperestro%enia a'solut$ sau relativ$, )nre%istrate )n #iferite perioa#e #e
v)rst$ ale femeii.
5n cea ce privete pato%enia polipilor en#ometrului, potrivit opiniilor ma2orit$"ii
autorilor, i )n acest caz rolul primor#ial )l au aceiai factori care provoac$
*iperplazia en#ometrului, #ere%larea func"iei *ormonale a ovarelor + *ipersecre"ia
estro%enelor i insuficien"a pro%esteronului,.
&ef mai verosimil$ ipotez$ viz)n# pato%enia polipilor en#ometrului a fost
)naintat$ #e Bo*man.
A$"or$l dis"in.e do$( "ip$ri de clinice &le polipilor endo%e"r$l$i:
polipi pe fun#alul *iperplaziei #ifuze a en#ometrului, ultima este mai
frecvent$ la femeile cu afec"iuni en#ocrine mata'olice, asociate cu o'ezitate,
*iper%licemie, *ipertensiune>
polipi cu mo#ific$ri proliferative #e focar pe fun#alul en#ometrului
nesc*im'at, func"ional activ, la asemenea femei nu sunt constatate tul'ur$ri
meta'olice i en#ocrine.
Polipii #e tipul )nt)i, #e re%ul$, sunt %lan#ulari i %lan#uloc*istici, cei #e tipul al
#oilea %lan#ulofi'roi i mai #es fi'roi ultimii se #episteaz$ la femeile #e v)rst$
)naintat$. Polipii #e tipul )nt)i sunt supui mai #es procesului #e mali%nizare, ce
corespun#e frecven"ei )nalte a a#enocarcinoamelor en#ometrului la femeile cu
afec"iuni en#ocrinice i cu *iperplazie a en#ometrului. 5n conformitate cu
informa"iile o'"inute )n urma stu#ierii aparatului receptor al en#ometrului )n norm$
i )n con#i"ii patolo%ice, )n pato%enia polipilor en#ometrului un rol important )l au
tul'ur$rile sistemului *ormonreceptor. .ceste tul'ur$ri sunt urmare a leziunilor
traumatice ale stratului 'azal al en#ometrului )n cazul c*iureta2elor repetate sau ca
rezultat al mo#ific$rilor inflamatoare.
Procesele *ipeplastice la femeile )n menopauz$ au unele particularit$"i. Potrivit
opiniei lui (u. !a'a4man i (. Iasilieva pe fun#alul atrofiei en#ometrului,
tul'urarea 'arierilor 'iolo%ice ce )mpe#ic$ p$trun#erea infec"iei )n cavitatea
uterin$, e posi'il$ apari"ia en#ometritei cronice. Evolu"ia ei ulterioar$ poate avea
loc pe #ou$ c$i> prima 6 proces purilent #istructiv cu formarea piometrei> a #oua 6
proces inflamator lent cu mo#ific$ri #e%enerativ 6 proliferative, tul'ur$ri ale
procesului mitozei )n celulele en#ometrului. Pe fun#alul proceselor atrofice )n
en#ometru sunt presupuse urm$toarele etape #e evolu"ie a proceselor *iperplastice3
1, atrofia en#ometrului> 2, en#ometrit$ cronic$ atrofic$ cu proliferarea #e focar a
epiteliului %lan#ular> 3, mo#ific$ri proliferative pronun"ate cu formarea
micropolipilor. Deasemenea, e posi'il$ formarea polipilor %lan#ulofi'roi. .ceast$
ipotez$ )ns$ nu a fost acceptat$ #eplin.
E,ol$)i&
&u toate c$ evolu"ia proceselor *iperplastice ale en#ometrului #epin#e #e v)rsta
femeii, #e func"ia *ormonal$ i cea repro#uctiv$ a ovarelor ea, )n %enere, este
unic$.
5n perioa#ele repro#uctiv$ i premenopauzal$ )n ma2oritatea cazurilor pacientele
acuz$ *emora%ie #in c$ile %enitale #e felul menora%iei sau metrora%iei. Pentru
aceste femei e caracteristic$ i survenirea t)rzie a menopauzei. Pacientele )n
menopauz$ acuz$, #easemenea, apari"ia scur%erilor san%uinolente #in c$ile
%enitale. .semanea scur%eri se constat$ peste un interval variat #e timp #up$
)ncetarea menstrua"iilor. Hemora%iile uterine #uc, #eseori la anemizarea
'olnavelor.
=neori 'olnavele pot avea #ureri paro1istice )n re%iunea *ipo%astric$. .cest
simptom se constat$ la formarea polipului sau )n cazul mo#ific$rilor necrotice )n
el.5n cel #in urm$ caz poate ap$rea leucoreea.
Femeile #e v)rst$ repro#uctiv$ cu procese *iperplastice ale en#ometrului sufer$
#eseori #e sterilitate, motiv al c$rea este anovula"ia.
5n multe cazuri la 'olnavele cu procese *iperplastice ale en#ometrului se
)nre%istreaz$ semne a#$u%$toare con#i"ionate #e mo#ific$rile )n re%iunea
*ipotalamic$ + spor )n %reutate, m$rirea tensiunii arteriale, semne #e #ia'et za*arat,
sau #e afec"iuni asociate
+miom uterin, a#enomioz$, afec"iuni inflamatoare ale ane1elor uterine,.
0a unele 'olnave procesele *iperplastice se #esf$oar$ cu semne pu"in
accentuate sau asimptomatic.
Di&.nos"ic$l
Dia%nosticul clinic al *iperplaziei en#ometrului nu rare ori )nt)mpin$ #ificult$"i )n
le%$tur$ cu semnele clinice analoa%e cu alte afec"iuni %inecolo%ice aa cum sunt3
miomul su'mucos, miomul uterin cu #ezvoltare centripet$ a no#ulilor localiza"i
intersti"ial, en#ometrioz$ intern$ a uterului, polipul mucoasei canalului cervical.
Dia%nosticul proceselor *iperplastice ale en#ometrului tre'uie s$ se 'azeze pe
totalitatea #atelor anamneziei, evolu"iei precum i #e folosirea meto#elor au1iliare
#e investi%are.
5n ca#rul e1amenului %inecolo%ic #e cele mai #ese ori nu se #episteaz$ anumite
#evieri #e la structura anatomic$ normal$, uneori,)n caz #e a#enomatoz$, se
constat$ o m$rire uoar$ a corpului uterin cu prepon#eren"$ )n #irec"ie
anteroposterioar$ i )n%roarea pere"ilor lui.
Dia%nosticarea proceselor *iperplastice e posi'il$ )n cazul 1ercet$rii
ultrasonore. Pentru *iperplazie este caracteristic$ m$rirea eco%ramei p)n$ la 2-3
cm, pe c)n# %rosimea mucoasei normale )n faza secre"iei t)rziieste #e 1,5 cm.
Polipii en#ometriali masivi i #e #imensiuni mi2locii se vizualizeaz$ )n form$ #e
forma"iuni #elimitate clar, cu o #ensitate acustic$ m$rit$, iar cei mici se
caracterizeaz$ prin prezen"a )n structura me#ial$ a sectoarelor acustice #ense.
7en"ion$m c$ )n cazul cercet$rii ultasonore polipii mici se #episteaz$ rar.
5n con#i"ii #e am'ulator #eseori se folosete investi%a"ia citolo%ic$ a aspiratului
s$u a sp$l$turii #in cavitatea uterin$. .spira"ia se face cu a2utorul serin%ei Braun )n
a #oua 2um$tate a ciclului menstrual. 5n caz #e *iperplazie i a#enomatoz$ a
en#ometrului se constat$ varia"ii consi#era'ile ale #imensiunilor celulelor i
#iverse mo#ific$ri )n nuclee. Cucleele #e cele mai multe ori sunt *ipercromice,
uneori m$rite c*iar p)n$ la #imensiuni %i%antice. /unt #epistate celule cu #ou$
nuclee i mitoze atipice. 5n caz #e polipoz$ a en#ometrului se constat$ multe celule
izolate i %rupuri #e celule cu polimorfizm consi#era'il. 5ns$ mo#ific$rile
nucleului celular nu sunt consi#era'ile i at)t #e variate ca )n cazul cancerului
en#ometrului.. E1acticitatea investi%a"iei citolo%ice constituie :6-:7 D.
Putem conci#e c$ investi%a"ia citolo%ic$ a aspiratelor en#ometrului este o
meto#$ si%ur$ a screenin%ului patolo%iei en#ometrului 6 ea nu are complica"ii, )n
:8 D #in cazuri nu necesit$ #ilatrea canalului cervical , se face )n con#i"ii #e
am'ulator i, #ac$ e necesar, #e mai multe ori.
5n ultimii ani, )n scopul #ia%nostic$rii proceselor *iperplastice )n en#ometru, se
utilizeaz$ e1aminarea ra#ioizotipic$ a uterului cu a2utorul fosforului ra#ioactiv 32
P. Ea se 'azeaz$ pe propriet$"ile fosforului
<a#ioizotop )ntro#us )n or%anism s$ se acumuleze )n cantit$"i mari )n sectoarele
patolo%ic mo#ificate ale en#ometrului. 9 a%lomerare m$rit$ a izotopului este
caracteristic$ pentru formele precanceroase ale patolo%iei en#ometrului, precum i
pentru cancerul uterin. 7en"ion$m c$ %ra#ul #e a'sor'"ie a preparatului ra#ioactiv
#e c$tre "esuturi se m$re"te corespunz$tor cu intensitatea activit$"ii proceselor
proliferative. .stfel, )n cazul *iperplaziei atipice a en#ometrului cantitatea
preparatului ra#ioactiv )n "esuturi )ntrece cu mult in#icii caracteristici pentru
en#ometrul normal i *iperplazia %lan#ular$ + %lan#uloc*istic$,.
5n scopuri #ia%nostice se folosete e1aminarea roent%enolo%ic$. Pe
*istero%rame se #etermin$ contului #in"at al zterului i m$rirea tonusului lui,
*iperplazia en#ometrului se #etermin$ )n form$ #e contururi fim'riate sau cu
aspect tensonat ale mucoasei corpului uterin, care pot fi manifestate cel mai intens
)n re%iunea fun#ului uterului.
5n cazul a#enomatozei #e focar pot fi o'servate ima%ini lacunare cu contururi
estompate, )ar )n caz #e a#enomatoz$ cu caracter #ifuz ta'loul roent%rnolo%ic este
asem$n$tor cu acesta )n *iperplazia %lan#ular$.
Polipoza en#ometrial$ se caraterizeaz$ prin formarea ima%inilor lacunare #e
#iverse forme i #imensiuni cu contururi #repte. Polipii mici, #e re%ul$, nu se
#episteaz$, iar cei #e #imensiuni mari i me#ii nu rareori se interpreteaz$ %reit, ca
no#uli miomatoi su'mucoi. De aceea valoarea #ia%nostic$ a meto#ei respective
)n #ia%nosticarea polipilor nu este mare.
9 informa"ie pre"ioas$ poate fi o'"inut$ prin *isteroscopie, care este cea mai
e1act$ meto#$ instrumental$ #e #ia%nostic ale proceselor *iperplastice ale
en#ometrului. 7eto#a permite aprecierea vizual$ a mo#ific$rilor caracteristice
#iferitelor forme #e patolo%ie intrauterin$. Prin *isteroscopie se vizualizeaz$ clar
polipii mucoasei corpului uterin i alte prolifer$ri ale en#ometrului *iperplaziat.
=n rol esen"ial )n #ia%nosticarea caracterului mo#ific$rilor patolo%ice ale
mucoasei corpului uterin o are meto#a morfolo%ic$ #e e1aminare. Pentru
prelevarea materialului )n con#i"ii #e am'ulator se folosete 'iopsia liniar$ )n
*auri, iar )n sta"ionar c*iureta2ul separat al mucoasei canalului cervical i al
corpului uterin. Proce#ura se efectuiaz$ )n a2unul menstrua"iei presupuse sau la
)nceputul apari"iei scur%erilor san%uinolente. 5n scopul o'"inerii unui rezultat e1act
e necesar$ )nl$turarea #eplin$ a mucoasei uterine. .ceasta se o'"ine )n cazul
efectu$rii c*iureta2ului en#ometrului su' controlul *isteroscopiei.
&u toate c$ #ia%nosticarea proceselor *iperplastice ale mucoasei uterului
#eseori )nt)mpin$ #ificult$"i, folosirea ra"ional$ a meto#elor #e #ia%nostic clinico-
instrumentale i morfolo%ice permite a concretiza caracterul patolo%iilor i a
recoman#a tratamentul eficient.
Tr&"&%en"$l
!ratamentul 'olnavelor cu procese *iperplastice )n en#ometru tre'uie s$ fie
comple1 i aplicat "in)n# seama #e v$rsta, starea %eneral$, evolu"ia afec"iunii,
caracterul mo#ific$rilor morfolo%ice i #e afec"iunile %inecolo%ice i #e patolo%iile
e1tra%enitale asociate.. !ratamentul tre'uie s$ fie orientat, )n primul r)n#, )n
#irec"ia )nl$tur$rii tul'ur$rilor *omeostazei *ormonale i anovula"iei, normaliz$rii
ritmului menstrua"iilor. .ceasta poate fi realizat prin interme#iul *ormonoterapiei.
Prescrip"ia ei )ns$ tre'uie s$ fie prece#at$ #e e1aminarea clinico 6 en#ocrinilo%ic$
a 'olnavei i #e 'iopsia en#ometrului.
Tr&"&%en"$l$i proceselor !iperpl&s"ice &le endo%e"r$l$i incl$de:
ac"iunea local$, )n#reptat$ asupra in*i'i"iei i #eprim$rii proceselor #e
proliferare a en#ometruluice #uc la mo#ific$ri atrofice, )n aceasta, av)n#
un caracter reversi'il>
ac"iunea central$ 6 in*i'i"ia secre"iei *ormonilor %ona#otropi #e c$tre
*ipofiz$, stoparea elimin$rii lor ciclice )n perioa#a repro#uctiv$ i
micorarea nivelului secre"iei )n perioa#ele premenopauzal$ i
postmenopauzal$ ce #uce la in*i'i"ia steroi#o%enezei )n ovare. 5n
perioa#a repro#uctiv$ acest proces are #e asemenea un caracter
reversi'il. .c"iunea central$ se manifest$ la nivel minim la a#ministrarea
preparatelor com'inate estro%en 6 %esta%enice, local$ 6 la a#ministrarea
%estra%enelor.
.a#ar, cea mai eficient$ meto#$ #e tratament ale #iferitelor forme #e procese
*iperplastice ale en#ometrului este *ormonoterapia.
7ecanismul #e ac"iune ale preparatelor estro%en 6 %esta%enice const$ )n
)n*i'area sistemului *ipotalamo 6 *ipofizaro 6 ovarian cu activitatea lui
ulterioar$ +fenomenul ?rectului@, #up$ anularea preparatului. .c"iunea local$ a
preparatelor estro%en 6 %esta%enice se limiteaz$ la ac"iunea asupra celulelor
or%anelor-"int$ cu provocarea re%resiunii plan#ulare a en#ometrului.
17- 9P& manifest$ un efect pronun"at asem$n$tor cu ac"iunea
pro%esteronului )n con#i"ii fiziolo%ice. 5n particular, preparatul s-a #ove#it a fi
pentru c*iureta2ul *ormonal, #eoarece )n #ecursul a c)teva zile oprete
*emoraia i provoac$ mo#ificarea secretoare a en#ometrului.
5n perioa#a pu'ertat$ *ormonoterapia se efecatueaz$ cu preparate com'inate
estro%en 6 %esta%enice conform sc*emei tra#i"ionale + #in ziua a 5-a a ciclului
menstrual timp #e 21 zile, )n #ecursul a 3 luni.
.ceasta contri'uie la normalizarea procesului #e ovula"ie. =ltimul poate fi
resta'ilit prin a#ministrarea clomifenei. 5n scopul prevenirii reci#ivelor
*iperplastice se recoman#$ electrostimularea colului uterin sau acupunctura.
5n perioa#a repro#uctiv$ )n tratamentul proceselor *iperplastice este in#icat$
*ormonoterapia clinic$ + )n *ipoestro%ene,, %esta%ene pure + 17- 9P&, norcolut,
sau pro%esteron )n a #oua faz$ a ciclului menstrual, sau preparate com'inate
estro%en 6 %esta%enice +nonovlon, anovlar, ovulen etc, #in ziua a 5-a a 25-a a
ciclului menstrual.
5n premenopauz$ pe l)n%$ prescrierea preparatelor com'inate estro%en 6
%esta%enice poate fi folosit 17- 9P&.
5n postmenopauz$ ra"ional$ este prescrierea 17-9P&
5n tratamentul proceselor *iperplastice ale en#ometrului tre'uie s$ "inem
seama #e #e rezultatele e1amin$rii *istolo%ice a raclatului en#ometrului i s$
aplic$m tratamentul pe etape3 ziua )nt)i c)te o pastil$ peste 1 or$ +5-6pastile,,
ziua a #oua c)te o pastil$ peste 1 or$ +3-4 pastile,, ziua a 3-a c)te o pastil$ peste
o or$ +2-3 pastile,, ziua a 4-a c)te o pastil$ peste 1 or$ +1-2pastile,, iar )n
continuare c)te 1 pastil$ timp #e 21 #e zile.
. #oua etap$ a tratamentului 'olnavelor cu *iperplazie %lan#ular$ i
polipoz$ a en#ometrului la femeile #e perioa#$ repro#uctiv$ presupune
prescrierea )n a #oua faz$ a ciclului menstrual, a in2ec"iilor intramusculare #e
pro%rsteron c)te 18m% timp #e 6- zile sau a#ministrarea pre%ninei su'lin%val
c$te 8,81% #e 3 ori pe zi timp #e 1 zile. .semenea serii #e tratament sunt
recoman#a'ile )n cazul satura"iei satisf$c$toare a or%anismului cu estro%ene,
timp #e 4-6 cicluri menstruale. 5n caz #e anovula"ie pe fon#ul *ipoestro%eniei,
)n prima 2um$tate a ciclului sunt in#icte preparatele estro%enice, )n particular
microfolinul +8,85m%, timp #e 14 zile cu prescrierea ulterioar$ a
pro%esteronului sau a pre%ninei timp #e zile +)n total 4-6 cicluri,. 5n cazul
*iperplaziei %lan#uloc*istice reci#evante poate fi recoman#at 17 6 9P& c)te
258 m% )n zilele 14, 17, 21 ale ciclului menstrual timp #e 3 luni> apoi )n zilele
17-21 ale ciclului timp #e 3 luni i )n sf)rit )n ziua a 21-a )n urm$toarele 3
cicluri menstruale sau se in#ic$ a#ministrarea norcolutului c)te 5-18 m% pe zi
#in ziua a 16-a p)n$ )n a 21-a a ciclului menstrual + #oza total$ 158-388m%,
#up$ c*iureta2ul mucoasei uterine i )n continuare a#ministrarea preparatului
continu$ )n acelai re%im )n #ecursul a 6 luni.
.lt$ variant$ #e tratament ale acestor 'olnave este a#ministrarea
preparatelor estro%en 6 %esta%enice #in ziua a 5-a p)n$ )n a 21-a a ciclului
menstrual timp #e 4-6 luni. 5n cazul *iperplaziei %lan#ulare reci#ivante ap$rut$
pe fun#alul afec"iunilor %lan#elor en#ocrine este posi'il tratament c*irur%ical.
0a prescrierea *ormonoterapiei 'olnavelor cu *iperplazie %lan#uloc*istic$
i polipoz$ a en#ometrului )n perioa#ele premenopauzal$ i postmenopauzal$
tre'uie avute )n ve#ere posi'elele contrain#ica"ii pentru a#ministrarea
preparatelor estro%en 6 %esta%enice + *ipertensiune arterial$, o'ezitate, 'oal$
isc*emic$ a miocar#ului, afec"iuni ale ficatului, varice etc.,. 5n lipsa acestora
pot fi recoman#ate a#ministrarea preparatelor estro%en 6 %esta%enice + a non-
ovlon, anovlar etc, )n re%im continuu )n #ecursul a 4-6 luni cu e1aminarea
*istolo%ic$ ulterioar$ a en#ometrului. 5n perioa#ele #e v)rst$ men"ionate )ns$,
lu)n# )n consi#erare capacitatea acestor preparate #e a intensifica procesele #e
*emocoa%ulare, sunt mai oportune %esta%enele. (n2ec"iile #e 17-9P& c)te
258m% intramuscular se fac #e 2 ori pe s$pt$m)n$ timp #e 6 luni cu e1aminarea
*istolo%ic$ ulterioar$ a en#ometrului. 5n cazul afec"iunilor ficatuluii al
siatemului venos )n perioa#a premenopauzal$ 'olnavelor cu procese
*iperplastice )n en#ometru le este in#icat$ amputarea suprava%inal$ sau
*isterectomia.
8n c&+ de &deno%&"o+( & endo%e"r$l$i se prescrie 9:6OPC confor%
$r%("o&rei sc!e%e:
Primele 2 luni se a#ministreaz$ intramuscular c)te 588m% #e preparat #e 3 ori
pe s$pt$m)n$ su' controlul citolo%ic. Dac$ rezultatul este pozitiv, tratamentul
continu$ )nc$ 4 luni, )ns$ #oza men"ionat$ #e preparat se a#ministreaz$ #e 2 ori
pe s$pt$m)n$ )n #ecursul a 2 luni i )nc$ 2 luni se a#ministreaz$ c)te 258 m% #e
2 ori pe s$pt$m)n$.
Peste 6 luni #e tratament continuu e necesar c*iureta2ul #iferen"ial al mucoasei
canalului cervical i corpului uterin cu e1aminarea citolo%ic$ o'li%atorie a
materialului o'"inut. 5n cazul )n care )n raclat se #episteaz$ semne #e
a#enomatoz$, 'olnava tre'uie tratat$ pe cale c*irur%ical$. (nterven"ia
c*irur%ical$ poate consta )n amputarea suprava%inal$ sau *isterectomie.
!ratamentul c*irur%ical e necesar i )n cazul rezultatului ne%ativ #up$ primele 2
luni #e tratament cu 17-9P&.
5n cazul unui efect favora'il al tratamentului conservator )n #ecursul
primelor 6 luni e necesar$ continuarea *ormonoterapiei, la femeile #e v)rst$
repro#uctiv$ prin prescrierea preparatelor estro%en-%esta%enice )n re%im clinic
timp #e 6 luni, iar femeilor #e 48-58 #e ani 6 )n re%im continuu timp #e 6-
luni. Bolnavelor #up$ 58 #e ani li se recoman#$ a#ministrarea an#ro%enilor>
metiltestosteron c)te 28 m% zilnic timp #e 2 luni. 5n postmenopauz$ 'olnavele,
#easemenea, a#ministreaz$ en#ro%eni timp #e 2 luni> metiltestosteron c)te 28
m% zilnc sau testenat c)te 188ml intramuscular o #at$ la 2 s$pt$m)ni.
5n caz #e a#enomatoz$ a en#ometrului )n asociere cu sterilitatea la 'olnavele
#e v)rst$ repro#uctiv$ ovula"ia poate fi stimulat$ prin prescrierea clomofenei
c)te 58m% #in ziua a 5-a p)n$ la a :-a a ciclului menstrual timp #e 3 luni.
Bolnavele #e v)rst$ repro#uctiv$ i )n postmenopauz$, care au #oar polipi ai
en#ometrului +%lan#ulofi'roi, fi'roi i acoperi"i cu strat func"ional, #up$
e1tirparea lor su' controlul *isteroscopiei i c*iureta2ului #iferen"ial al
mucoasei canalului cervical i al corpului uterin se supun #oar suprave%*erii #e
#ispensar. 5n acest caz se e1olic$ catamneza lor, se face e1aminarea
%inecolo%ic$ i cercetarea eco%rafic$. 5n prezen"a pe l)n%$ polipi i a altor
afec"iuni %inecolo%ice se efectuiaz$ tratamentul lor. 0a 'olnavele )n
postmenopauz$ cu polipi ai en#ometrului pe fun#alul *iperplaziei en#ometrului
#up$ c*iureta2ul #iferen"ial al mucoasei canalului cervical i al corpului uterin
se recoman#$ tratamentul cu %esta%ene cu ac"iune prelun%it$> 17-9P& c)te 258
m% #e 2 ori pe s$pt$m)n$. 5n #ecursul a 6 luni )n *iperplazie %lan#ular$ sau
%lan#uloc*istic$> c)te 588m% #e 3 ori pe s$pt$m)n$ timp #e 6 luni )n caz #e
*iperplazie atipic$ sau a#enomatoz$ #e focar. !ratamentul se aplic$ su' un
control minu"ios al st$rii en#ometrului.
5n caz #e polipi cu a#enomatoz$ #e focar cu polipi a#enomatoi ai
en#ometrului e ra"ional tratamentul #oar cu %esta%ene i suprave%*ere nu mai
pu"in #e 3 luni. 0a 'olnavele #e v)rst$ repro#uctiv$ ele se folosesc timp #e :-
12 luni )n re%im clinic> norcolut c)te 5-18 m% )n faza a #oua a ciclului
menstrual, 17-9P& c)te 258 m% )n ziua a 16-a i a 21-a a ciclului. 5n
postmenopauz$ 6 )n re%im continuu c)te 588 m% peste 1 zi timp #e 3 luni> )n
continuare #oza preparatului se micoreaz$ lu)n# )n consi#erare starea
en#ometrului, care se #etermin$ prin*isteroscopie i e1aminarea raclatului
#eplin al mucoasei corpului uterin.
<eci#ivele polopilor a#enomatoi situa"i pe fun#alul en#ometrului atrofic, la
fel ca i polipii a#enomatoi #epista"i pentru prima #at$ )n prezen"a *iperplaziei
en#ometrului sau a altei patolo%ii %inecolo%ice, sunt in#ica"ii pentru tratamentul
c*irur%ical 6 amputare suprava%inal$ sau *isterectomie. .ne1ele uterine, #e
re%il$, #easemenea se )nl$tur$ )n virtutea frecven"ei )nalte a proceselor
*iperplastice )n ovare la acest contin%ent #e 'olnave.
Dintre meto#ele c*irur%icale #e tratament al proceselor *iperplastice ale
en#ometrului pe l)n%$ c*iureta2ul sus men"ionat al mucoasei uterului i
laparatomie + amputarea suprava%inal$ i *isterectomia,, o r$sp)n#ire #in ce )n
ce mai lar%$ crio#istruc"ia total$ sau central$ a en#ometrului *iperplaziat. Dup$
crioac"iune stratul func"ional *iperplaziat se #etaeaz$, vasele cu #iametrul #e
peste 2 mm se p$strez$, se amelioreaz$ starea aparatului receptor al celulelor.
<esta'ilirea func"iei menstruale )n cazul crio#istruc"iei totale a en#ometrului
survine )n #ecursul a 2-3 luni.
/e folosete, #easemenea, meto#a prelucr$rii crioc*irur%icale a lo2ei
polipului )nl$turat.
Distru%erea en#ometrului *iperplaziat e posi'il$ i prin utilizarea lazerului.
Folosirea crio#istruc"iei )ns$ i a lazer#istru%erii en#ometrului *iperplaziat
tre'uie s$ fie com'inate cu *ormonoterapia, principiile aplic$rii c$reia au fost
men"ionate mai sus.
.le%erea corect$ a tacticii #e tratament i )n%ri2ire a 'olnavelor cu procese
*iperplastice )n en#ometru i suprave%*erea a#ecvat$ a tratamentului aplicat
sunt m$suri #e profila1ie a cancerului en#ometrului.