Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti

Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova


Disciplina: Drept administrativ I
Forma de invatamant: ZI, FR, ID
Anul de studiu: II
Titular disciplina: Lect.univ.drd. Flavia Ghencea

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN


DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I

1) AdministraŃia publică se caracterizeaza prin aceea ca:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 13-15)

2) Sunt principii ale administraŃiei publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag.18-20)

3) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite între:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 18-20)

4) Nu sunt principii ale administraŃiei publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 18-20)

5) RelaŃia dintre mediul politic şi sistemul administraŃiei publice se caracterizează prin următoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 21-22)

6) RelaŃia dintre mediul politic şi sistemul administraŃiei publice se caracterizează prin următoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 22-23)

1
7) RelaŃia dintre ştiinŃa administraŃiei şi ştiinŃa dreptului administrativ se caracterizează prin următoarele
aspecte:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 24-25)

8) Principiul fundamental al administraŃiei publice este:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 25)

9) Sunt izvoare directe ale dreptului administrativ:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 29-30)

10) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 29-30)

11) Raporturile de drept administrativ au in continutul lor:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 31)

12) Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 31-32)

13) Cea mai des întâlnită categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 34-38)

14) PerformanŃele organelor administraŃiei publice sunt în directă legătură cu:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 46-47)

2
15) Resursele financiare extrabugetare ale organelor administraŃiei publice pot proveni si din:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 48)

16) CompetenŃa organelor administraŃiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa
actioneze:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 49-50)

17) CompetenŃa organelor administraŃiei publice este un ansamblu de atributii publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 49-50)

18) AtribuŃia publică este definită ca fiind:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 50-51)

19) Capacitatea de drept administrativ reprezintă:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 50-51)

20) Sunt elemente constitutive ale personalităŃii juridice a organelor administraŃiei publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 53-54)

21) În cazul organelor administraŃiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 55-57)

3
22) Organele administraŃiei de stat se înfiinŃează prin urmatoarele acte administrative:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 59-62)

23) Este element component obligatoriu al organelor administraŃiei publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 62-63)

24) Prin structură teritorială a sistemului administraŃiei publice se înŃelege:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 63)

25) Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administraŃiei publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 63)

26) Potrivit criteriului teritorial, organele administraŃiei publice se împart în:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul II, pag. 64)

27) AtribuŃiile generale ale Preşedintelui României privesc:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 67)

28) AtribuŃiile Preşedintelui României ca şef al Executivului privesc:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 67)

29) Pot fi atacate în contencios administrativ decretele emise de Preşedintele României care privesc:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 70-
71)

4
30) Limita maximă a mandatului Guvernului este dată de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 77-
79)

31) Guvernul îşi exercită mandatul până la data:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 80-
81)

32) Guvernul este alcătuit din urmatorii demnitari:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 81-
82)

33) FuncŃia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 83-
84)

34) Mandatul de membru al Guvernului nu încetează in una dintre urmatorele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 84-
85)

35) Actele Guvernului se adoptă astfel:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 84-
85)

36) Cvorumul necesar pentru şedinŃele Guvernului este reprezentat de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 85-
87)

37) Proiectele de hotărâri şi de ordonanŃe supuse adoptării Guvernului pot fi iniŃiate de:

5
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 87-
91)

38) AutorităŃile administrative autonome se pot înfiinŃa prin unul din urmatoarele acte normative:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 120-
121)

39) Din punct de vedere al limitelor autonomiei lor, instituŃiile autonome ale administraŃiei publice centrale
îşi desfăşoară activitatea:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 123-
127)

40) Actele administrative adoptate sau emise de instituŃiile administrative autonome au urmatoarele
caracteristici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 123-
127)

41) Au statutul de autorităŃi administrative autonome:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 141-
150)

42) InstituŃia prefectului reprezinta:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 177-
178)

6
43) Prefectul este numit si revocat de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 177-
179)

44) InstituŃia prefectului îşi desfăşoară activitatea potrivit urmatoarelor principii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 177-
179)

45) Prefectul şi subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 179-
180)

46) Intre altele, sunt atribuŃii ale prefectului si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 181-
183)

47) In exercitarea atribuŃiilor legale ce îi revin, prefectul emite:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 183-
184)

48) Intre altele, sunt principii ale administraŃiei publice locale si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 183-
185)

49) Consiliile locale şi judeŃene sunt acele autoritati:

7
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 190-
196)

50) Consiliile locale şi primarii sunt au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 190-
196)

51) Consiliul judeŃean este o autoritate:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 196-
200)

52) Consiliile locale şi consiliile judeŃene se aleg astfel:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 198-
202)

53) Mandatul de consilier în consiliul local sau judeŃean poate înceta înainte de termen in una din
urmatoarele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 196-
200)

54) Consiliul local îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor sedinte:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 201)

55) ŞedinŃele consiliului local se desfasoara astfel:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 201-
202)

56) Din punct de vedere al numarului de voturi, hotărârile consiliului local se adopta astfel:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
8
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 201-
202)

57) Consiliul local poate fi dizolvat în una din urmatoarele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 203-
204)

58) Intre altele, sunt atribuŃii ale consiliului judeŃean si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 205-
208)

59) Consiliul judeŃean îşi desfăşoară activitatea in una dintre urmatoarele forme:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
212)

60) Intre altele, Consiliul judeŃean se dizolvă de drept în una dintre următoarele situaŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
212)

61) Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibilă cu una dintre următoarele funcŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
212)

62) Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este compatibilă cu una dintre următoarele funcŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
212)

63) Mandatul primarului nu încetează înainte de termen in una dintre situatiile urmatoare:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
9
212)

64) Intre altele, sunt atribuŃii ale primarului si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 220-
222)

65) În exercitarea atribuŃiilor conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de acte
administrative:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 220-
222)

66) Actele emise de primar se contrasemnează de către:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 220-
222)

67) Secretarul comunei, oraşului sau municipiului este numit în funcŃie prin unul din urmatoarele acte
administrative:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 213-
215)

68) Secretarul comunei, oraşului sau municipiului nu are ca atribuŃii principale:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 213-
215)

69) Secretarul comunei, oraşului sau municipiului are, intre altele, ca atribuŃii principale si pe urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 213-
215)

70) Primăria nu este:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 220)

10
71) Sunt trăsături caracteristice ale funcŃiei publice, intre altele, si următoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 230-
231)

72) FuncŃia publică se caracterizează si prin următoarele trăsături:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 230-
231)

73) Sunt principii ale exercitării funcŃiei publice, intre altele, si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 231-
232)

74) În raport cu nivelul studiilor necesare ocupării lor, funcŃiile publice se împart în trei clase:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 232-
234)

75) FuncŃiile publice de execuŃie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 233)

76) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici se aplică urmatoarelor categorii de
functionari publici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 233)

77) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici se aplică urmatoarelor categorii de
functionari publici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 235-
238)

11
78) Nu pot beneficia de statute speciale proprii funcŃionarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
următoarelor structuri:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 243-
244)

79) Categoria înalŃilor funcŃionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre
următoarele funcŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 243-
245)

80) Categoria funcŃionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele
funcŃii publice:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 242-
245)

81) Sunt condiŃii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei funcŃii publice, intre altele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 242-
247)

82) Calitatea de funcŃionar public este compatibilă cu una din urmatoarele calitati:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 250

83) FuncŃionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 237-
238)

84) Organizarea şi dezvoltarea carierei în funcŃia publică se realizeaza si pe baza unuia din principiile
urmatoare:

12
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 239-
240)

85) Sunt drepturi ale funcŃionarilor publice prevăzute de lege, intre altele, si urmatoarele:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 247-
249)

86) Sunt, potrivit legii, intre altele, îndatoriri ale funcŃionarilor publici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 249-
250)

87) Modificarea raportului de serviciu are loc prin una dintre urmatoarele operatiuni:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 250)

88) Din punct de vedere al interesului, delegarea funcŃionarului public se realizează:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 251-
252)

89) Detaşarea funcŃionarului public se dispune:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 251-
252)

90) Transferul funcŃionarului public se poate face:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 252

13
91) Suspendarea raportului de serviciu al funcŃionarului public are loc în una din următoarele situaŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 253-
255)

92) Raportul de serviciu al funcŃionarului public încetează de drept in una din urmatoarele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 255-
256)

93) Încetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din funcŃia publică, pentru motive neimputabile
funcŃionarului public, în unul din următoarele cazuri:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 256-
257)

94) Raportul de serviciu va înceta prin destituirea funcŃionarului public în următoarele cazuri:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 257-
258)

95) Nu constituie abateri disciplinare săvârşite de funcŃionarii publici:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 258-
259)

96) Răspunderea disciplinară a funcŃionarilor publici este guvernată de următoarele principii de drept:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 260-
261)

14
97) Din punct de vedere al statutului, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici este:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul V, pag. 261)

98) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 29)

99) Din punct de vedere al competenŃei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si institutii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 32-34)

100) Centralizarea administraŃiei publice presupune:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 32-34)

101) Preşedintele României, conform prevederilor constituŃionale, are urmatoarele roluri:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 67)

102) Caracteristic decretelor emise de Preşedintelui României, este faptul ca:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 69)

103) Mandatul Guvernului poate înceta prin:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 80-
81)

15
104) Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 105-
107)

105) Revocarea membrilor Guvernului apare în situaŃia:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 134-
138)

106) IndicaŃi care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor scrise ale
dreptului administrativ:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 29)

107) Dreptul administrativ are strânse legături cu următoarele ramuri de drept:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul I, pag. 39-40)

108) Prin deconcentrare administrativă se înŃelege:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 190-
192)

109) Prefectul conduce una din următoarele unităŃi administrativ - teritoriale:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 179-
180)

110) Prin statutul său, prefectul se găseşte într-o situaŃie de:

16
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 180-
181)

111) În calitatea sa de supraveghetor al respectării legii de către autorităŃile locale, prefectul poate ataca în
faŃa instanŃei de contencios administrativ:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 181-
182)

112) În exercitarea atribuŃiilor sale Prefectul emite:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 181-
182)

113) Consiliile locale sunt:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 195-
196)

114) În exercitarea atribuŃiilor ce-i revin consiliul local adoptă:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 196-
200)

115) Consiliul local este considerat dizolvat de drept când:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 203-
204)

116) Consiliul judeŃean este dizolvat de drept daca:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
213)

17
117) Vicepreşedintele Consiliului judeŃean este numit/ales de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 208-
213)

118) Calitatea de primar este compatibilă cu una dintre urmatoarele functii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

119) În exercitarea atribuŃiilor sale primarul emite:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

120) Mandatul primarului încetează de drept in una dintre urmatoarele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

121) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează la cererea:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

122) Mandatul primarului este suspendat de drept în una din următoarele situaŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
220)

123) Viceprimarul este ales de către:

18
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
220)

124) Primarul îndeplineşte, intre altele, si următoarele atribuŃii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 220-
222)

125) Schimbarea din funcŃie a viceprimarului se poate face de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 218)

126) Guvernul nu răspunde politic în una din urmatoarele situatii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 79-
80)

127) FuncŃia de membru al Guvernului nu încetează:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 84-
85)

128) În exercitarea atribuŃiilor sale ministrul emite :

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 130-
131)

129) Din punct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 125-
129)

130) Candidatul pentru funcŃia de prim - ministru este desemnat de către:

19
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 91-
92)

131) FuncŃia de membru al Guvernului este compatibilă cu una din urmatoarele functii:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 93-
94)

132) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 69-
70)

133) Preşedintele României are rolul:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 66-
67)

134) Preşedintele României depune jurământul în faŃa:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 69-
70)

135) ŞedinŃele Guvernului la care participă Preşedintele României sunt prezidate de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 68)

136) Prefectul este numit de:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 180)

20
137) Sunt atribuŃii ale consiliului judeŃean:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 205-
208)

138) Intre altele, sunt atribuŃii ale secretarului unităŃii administrativ-teritoriale si urmatoarele:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 214-
215)

139) Promovarea proiectelor de hotărâri propuse de cetăŃeni, consiliilor locale şi judeŃene poate fi iniŃiată de:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 213)

140) Cand poate avea loc eliberarea din funcŃie a vicepreşedintelui Consiliului judeŃean:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 205-
208)

141) Sunt atribuŃii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucureşti:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 215-
217)

142) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a :


(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

143) Primarul îşi desfăşoară activitatea ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială unde a
fost ales, în exercitarea atribuŃiilor de :

21
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 217-
222)

144) Hotărârile consiliului local se semnează de:


(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 201-
202)

145) PrecizaŃi cui revine atribuŃia de a desemna candidatul pentru funcŃia de prim-ministru.
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 92-
93)

146) PrecizaŃi în ce categorie intră atribuŃia de a numi Guvernul pe baza votului de încredere acordat de către
Parlament.

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 67-
68)

147) În calitatea sa de comandant al forŃelor armate, PreşedinŃele României poate declara mobilizarea
parŃială sau totală, cu aprobarea prealabilă sau, în cazuri excepŃionale, ulterioară:

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 67-
68)

148) Decretele emise de către Preşedintele României, care sunt acte administrative, sunt supuse controlului :
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul III, pag. 70-
71)

149) În judeŃul în care este numit, prefectul :


(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 177-
180)

150) Potrivit dispoziŃiilor constituŃionale, atribuŃiile prefectului se stabilesc:

22
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 180-
181)

151) Între prefecŃi, pe de o parte, şi consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeŃene şi preşedinŃii
acestora, pe de altă parte :

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 180-
181)

152) Prefectul, care are calitatea de înalt funcŃionar public, este numit de către Guvern :
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 177-
180)

153) În exercitarea atribuŃiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar:
(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 183-
184)

154) Actele emise de către prefect, care vatămă drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi
atacate :

(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 184)

155) În cadrul Prefecturii se organizează şi funcŃionează Cancelaria Prefectului care:


(Rezolvare: Emanuel Albu (coordonator); Cristina Banu; Traian Popescu; Bogdan Georgescu; Drept
administrativ Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, Capitolul IV, pag. 179-
181)

Bibliografie obligatorie:

Emanuel Albu, coordonator- Drept administrativ, Partea I, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti, 2008;
Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinŃa administraŃiei, Partea I, Editura FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti, 2005;

23
Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcŃionarea Guvernului României şi a ministerelor;
Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată.

Bibliografie facultativă:

Alexandru NegoiŃă, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti,1998;


Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, EdiŃia a IV-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2007.

24