Sunteți pe pagina 1din 22

PLANUL DE INTERVENIE PSI

1. DATE DE IDENTIFICARE
- Denumirea operatorului economic: S.C ILCOST PROD S.R.L
- Adresa: COM. CRCEA, FERMA 8, JUD. DOLJ
- Numr de telefon:
- Profilul de activitate: produc ie textile, depoit
- Dispunere: n raionul de interven ie al subunitit ii: Deta amentul 2 de
Pompieri Craiova

2. PLANUL GENERAL AL CONSTRUCTIEI
Planurile se gasesc atasate la dosar si cuprind urmatoarele informatii:
- Planul de situatie - anexa nr. .
3. CONCEPTIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
DE ACORD
(ANA)*' )*N*'A$
APROB
"nspectoratul pentru situatii de
+rgenta ,%$&*N"A-
al .udetului Dol/
S.C ILCOST PROD S.R.L
("N"!&*'+$ AD("N"!&'A&"*" !" "N&*'N*$%'
"N!P*C&%'A&+$ )*N*'A$ P*N&'+ !"&+A&"" D*
+')*N&A
"nspectoratul pentru situatii de +rgenta ,%$&*N"A-
al .udetului Dol/
Concluz !"#n$ n%&"#&n'() "&zul%(%& $n *c&n("ul $& *&cu"%(%& l(
nc&n$u+
a0 !urse de alimentare cu ap:
Alimentarea cu ap exist i se face de la un pu forat existent pe
amplasament
1idran i interiori de incendiu sunt amplasa i 2n locuri vi3ibile i u or accesibile4
astfel 2nc5t fiecare punct al spa iului de produc ie s fie atins de cel pu in dou
/eturi.
Presiunea este minim 246 bari i maxim 7 bari. 1idran i interiori sunt marca i cu
iluminat de siguran .
1idran i interiori de incendiu sunt ex8ipa i cu : furtun tip C flexibil cu lungime
29 cm: eav simpl de refulare prev3ut cu a/uta/ pulveri3ator i cu robinet de
8idrant tip C
;iecare 8al de produc ie este prev3ut cu c5te 6 8idran i interiori de incendiu.
Pentru 2ntreg amplasamentul sunt prev3u i un numr de < 8idran i exteriori
subterani.
1idran i exteriori sunt subterani cu dou racorduri fixe tip A i cu dou
racorduri tip =
b0 &ablourile de alimentare cu energie electric au amplasament la
care se accede u or tot timpul
c0 &impii operativi de interven ie - timpul pentru alarmare & > 9
secunde
- timpul pentru alertare &2 > ? min
,(*u" c& *& n%&!"n$ l( (!("%( !"-&lo" *&-n& $& (l("-("&
$a aparitia primelor indicii de declansare a unui inceput de incendiu persoana
care observa imediat primele manifestari4 $( (l("-( prin toate mi/loacele ce le
are la dispo3itie4 anunta personalul din depo3it4 precum si a fortelor de
interventie # structurile profesioniste ale "nspectoratul pentru situatii de +rgenta
,%$&*N"A-al .udetului Dol/ la T&l&.on 112.
$a locul de interventie conducatorul locului de munca va verifica intrarea
in actiune a personalului din ec8ipa de prima interventie cu mi/loacele
existente.
P&"*on(lul #( "&(c%on( (*%.&l +
- %rice semnal de alarma trebuie sa fie luat 2n serios.
- S(l#("&( o(-&nlo" !"-&(z( *%n/&" nc&n$lo"0 "n ca3 de incendiu4
intaietate are evacuarea personalului de la locul de munca.
Co-!o"%("&: in ca3 de incendiu4 se paraseste incaperea in ordine si liniste4 dar
rapid: nu se iau obiecte personale inutile sau de imbracaminte. Persoanele care
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
coordonea3a activitatea de evacuare se conving ca nu a ramas nimeni in
incaperi.
- ;erestrele se 2nc8id4 daca mai este timp.
- +sile se 2nc8id4 dar nu se bloc8ea3a.
- Nu trebuie lsata lumina aprinsa.
- Nu alergati4 dar nu mergeti nici agale.
- "n ca3ul in care nu puteti sa va evacuati in conditii de siguranta 1culo("& !ln&
$& .u- *(u $#&"*& o2*%(col& !& c(l& $& &#(cu("&3+ va intoarceti in incaperi
si va ase3ati in dreptul ferestrei pentru a fi va3uti de pompieri.
E#(cu("&( !&"*o(n&lo" * 2unu"lo"
*vacuarea persoanelor urmareste evacuarea organi3ata a persoanelor din
spatiile in care incendiul sau alte evenimente pot afecta viata si sanatatea
oamenilor.
"n timpul evacuarii se va proceda astfel:
- *(l#("&( !&"*o(n&l& (.l(%& 4n !&"col
- *& #o" u"-(" c5l& $& &#(cu("& -("c(%&
- .' (%&n' l( n$c(%o("&
Fo"%&l& c("& (*/u"( !"-( n%&"#&n%&
"n prima etapa pentru alarmare4 stingere si evacuare este constituita
ec8ipa de prima interventie.
*c8ipa de prima interventie va actiona pentru locali3area incendiului4
evacuarea persoanelor si bunurilor pana la sosirea subunitatilor de pompieri .
"nterventia consta in urmatoarele:
-cercetarea 3onei afectate si salvarea persoanelor surprinse in cladire:
-intreruperea alimentrii cu utilitati din 3onele afectate: ga3e4 energie
electrica acolo unde este ca3ul4 care pot pune in pericol viata copiilor sau pot
contribui la propagarea incendiului:
-operatiunea de stingere:
-evacuarea apei din spatiile blocate unde se pot gasi persoane care nu
se pot evacua singure sau bunuri materiale de valoare:
-acordarea primului a/utor.
&impi interventie
&impul de alarmare & > sub min
&impul de alertare &2 > sub min
&impul de deplasare &? > min
timpul de intrare in actiune a fortelor &7 > min
&impul de raspuns &6 > &2@&?@&7 > sub ?
min
&impul de incepere a interventiei &< > &@&6 > 7 min
&impul real de evacuare &A > 2 min
P("%cul("%(% %(c%c& $& n%&"#&n'&
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
*vacuarea utili3atorilor B personal4 bunuri materiale0 se va face conform
planurilor de evacuare .
!e efectuea3a concomitent cu celelalte operatiuni de interventie4 iar in
situatii deosebite se actionea3a numai pentru salvarea personalului urmand ca
ulterior sa se efectue3e stingerea sau locali3area focarelor de incendiu.
*vacuarea personalului se va face de catre conducatorul locului de munca
sub coordonarea persoanei responsabile cu evacuarea personalului.
!alvarea si evacuarea personalului accidentat se va face de catre
personalul propriu4 pana la sosirea ec8ipelor speciali3ate.
Evacuarea persoanelor.
!e asigura din primele momente4 ramanand pe loc doar persoanele cu
atributii privind asigurarea interventiei.
!e pune in functiune sistemul de alertare in scopul evitarii surprinderii
persoanelor in cladire.
!e utili3ea3a caile de evacuare cele mai scurte4 ferite de pericol4 care se
vor prote/a pe timpul actiunilor.
"ncaperile parasite nu vor fi incuiate.
'evenirea persoanelor este admisa doar cu aprobarea conducatorului
interventiei.
Dupa evacuare4 persoanele cu atributii asigura verificarea pre3entei
anga/atilor.
!e va actiona cu calm4 simt de orientare prevenind panica.
Dupa salvarea persoanelor se trece la evacuarea bunurilor.
Numarul maxim de persoane care pot fi in cladire este 26 (n/(7(%.
Evacuarea bunurilor materiale.
!e efectuea3a:
-numai pentru valori materiale cu un caracter deosebit si numai
daca acest lucru nu pune in pericol viata utili3atorilor:
-cand bunurile activea3a arderea si poate conduce la explo3ii si
impiedica interventia.
Msuri practice pentru evacuarea bunurilor.
-depunerea bunurilor materiale 2n afara locurilor de trecere sau 2n
imediata apropiere4 pentru a le prote/a de efectele apei sau ale incendiului:
-prote/area cu materiale a bunurilor 2mpotriva acCiunii apei:
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
-asigurarea bunurilor evacuate cu personal de pa3:
-folosirea pentru evacuare a uDilor disponibile.
Loc(lz("&( 8 lc9$("&( nc&n$lo"
Aceste fa3e se reali3ea3a simultan sau succesiv.
(3 Loc(lz("&( nc&n$ulu
$ocali3area incendiilui se face cu a/utorul instala iei de semnali3are4
alarmare 2n ca3 de incendiu de tipul " cu acoperire totala cu care este dotat
spa iul anali3at.
!e urmareste limitarea de3voltarii si propagarii arderii prin:
-actionarea neintrerupta asupra principalelor focare de ardere4
utili3andu-se substante si procedee de stingere adecvate4 in raport cu natura si
de3voltarea incendiului:
-prote/area cailor de acces - evacuare pentru persoane4 a bunurilor
materiale si a vecinatatilor:
-demolarea si desfacerea constructiilor si instalatiilor in ca3 de
necesitate.
23 Lc9$("&( nc&n$ulu
"n aceasta fa3a se obtine intreruperea arderii si se elimina posibilitatea
reinitierii ei prin:
-sincroni3area actiunilor membrilor ec8ipei de interventie
responsabila cu lic8idarea focarului din 3ona incendiata:
-utili3area mi/loacelor si procedeelor compatibile cu natura
materialelor incendiate:
-racirea cu apa a elementelor de constructii si instalatii:
-eliminarea produselor de ardere pentru reducerea temperaturii si
asigurarea inaintarii spre focar.
Pe durata interventiei4 membrii ec8ipei de interventie executa simultan
supraveg8erea si prote/area constructiilor si instalatiilor vecine si interventia
pentru prevenirea aparitiei de noi focare.
"n ca3ul in care incendiul este locali3at in fa3a de: aprindere4 ardere
lenta4 de3voltare a incendiului4 se va actiona cu mi/loacele te8nice din dotare
stingatoare4 reteaua de 8idranti. "n acest sens se va proceda astfel:
- *& o!"&*c -&$(% utilitatile4 Binstalatiile de alimentare cu energie
electrica4 etc4 - numai de persoane autori3ateEpregatite in acest domeniu04
n%"&"u!&"&( cu &n&"/& &l&c%"c() se face prin intreruperea legaturilor la
bransamentul comun4 pentru iluminat si forta4 amplasat in subsolul cladirii.
- *& n%&"#n& asupra focarului cu stingatoarele din dotare. Pentru aceasta
este foarte important sa se tina seama de matura incendiului pentru a utili3a
stingatorul potrivit.
*ste important ca fiecare persoana sa cunoasc locul unde este amplasat si
modul de uti3are a stingatoarelor.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
P"o%&7("&( !&"*on(lulu $& n%&"#&n%&
*c8ipele de prima interventie nu sunt dotate cu mi/loace individuale de
protectie impotriva fumului4 actiunii calorice a flacarilor sau apei.
"n ca3ul de3voltarii incendiului lic8idarea si stingerea lui se va efectua de
catre personal militar din raionul de competenta.
"nterventia se va efectua dupa luarea urmatoarelor masuri:
-intreruperea alimentarii cu energie electrica in 3ona in care se
desfasoara interventia4 numai de catre persoanele autori3ate:
-asigurarea iluminatului de sigurata pentru interventie4 daca este
necesar:
-eliminarea fumului si ga3elor fierbinti in 3ona afectata.

P"o%&c%( #&cn(%(%lo"
Protectia vecinatatilor se poate asigura in permanenta prin :
- mentinerea gradului de re3istenta la foc proiectat4
- limitarea propagarii focului si a fumului in interiorul constructiei precum
si la cladirile vecine:
- limitarea propagarii focului si a fumului in interiorul constructiei precum
si la cladirile vecine:
- reducerea cau3elor de incendiu:
- aplicarea corecta a procedurilor de interventie.
Inl5%u"("&( &.&c%&lo" n&/(%#& !"o$u*& $& nc&n$u
*ste fa3a prin care:
-se verifica locul unde s-a intervenit:
-se iau masuri pentru inlaturarea posibilittilor de rei3bucnire a
incendiului:
-se evacuea3a apa din cladire:
-se elimina elementele de constructie care pre3inta pericol de
prbusire:
-dupa stingere4 se supraveg8ea3a locul de actiune.
:. FORTE DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU
- serviciul privat pentru situaCii de urgenC Bdotare4 2ncadrare0 - in cadrul
societ ii este intocmita ,%rgani3area apararii impotriva incendiilor-4 cu
personal nominali3at care are atributii pentru prevenirea si interventia in ca3 de
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
incendiu Bavand urmatoarele atributii: anuntare4 alarmare4 interventie cu
stingatoare4 8idranti4 evacuare persoane si bunuri 0.
- servicii publice voluntare pentru situaCii de urgenC cu care se cooperea3
Bcategoria4 localitatea4 distanCa4 itinerarul de deplasare4 telefonul sau alte
mi/loace de alarmare Di alertare0 - nu este ca3ul:
- subunitatea de pompieri militari de raion Blocalitatea4 distanCa4 itinerarul de
deplasare4 telefonul sau alte mi/loace de alarmare Di alertare0- "nspectoratul
pentru situatii de +rgenta ,%$&*N"A-al .udetului Dol/4 care intervin au
personal instruit corespun3ator pentru a interveni eficient pentru locali3area4
lic8idarea incendiului precum si pentru evacuarea personalului anga/at.
Anuntarea serviciilor se face fie prin apelarea numarului unic de urgent la
telefon 2.
;ortele speciali3ate provin de la :
Detasamentul nr. 2 Craiova4 avand urmatorul traseu de deplasare:
- Detasamentul nr 2 Craiova # str. 1enrF ;ord # comuna C5rcea # D. GG #
;erma G # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
-Alte forte cu care se cooperea3a si modul de anuntare
"n ca3ul producerii unor incendii devastatoare in masa4 cau3ate de efectele
negative ale unor de3astre4 conducerea !.C "$C%!& P'%D !.'.$ va proceda
in consecinta4 anuntand de indata toate fortele din 3ona4 abilitate de lege4
pentru interventii in astfel de situatii:
- !erviciul /udetean de ambulanta Craiova........ 2
- "nspectoratul /udetean de protectia mediului... 926E6?999
- "nspectoratul de .andarmi Craiova ................. 926.6?722?4 926.6?72274
- Alte servicii descentrali3ate cu atributii de acest gen Bpolitia0.........2
;. SURSE DE ALI,ENTARE CU APA IN CAZ DE INCENDIU)
E<TERIOARE UNITATII
;.1 R&%&l& $& (l-&n%("& cu (!(.
Apa este asigurata din surse proprii # put forat la o adancime de A9 m4 de unde este
pompata cu a/utorul unui 8idrofor alimentat de la sursa de energie electrica.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
;.2 A-!l(*("&( 9$"(n%lo" * *%(2l"&( $*%(n%&lo" .(%( $& ncn%(
*&$ulu.
;.3 Al%& *u"*& ("%.c(l& *(u n(%u"(l& $& (!(.
"n 3ona nu exista alte surse de alimentare cu apa.
=. PLANUL FIECAREI CONSTRUCTII) INSTALATII TE>NOLOGICE
SAU PLATFOR, DE DEPOZITARE) PE CARE SE ,ARC>EAZA ORI
SE INSCRIU DATE PRIVIND
=.1 D&*%n(%( *!(%lo"
Corp 8al produc ie:
- spa iu produc ie ! > HG mp categoria C de pericol de incendiu
- birou director !> 6? mp risc mic de incendiu
- birou !> ?<mp risc mic de incendiu
- birou te8nic !> A74<9 mp risc mic de incendiu
- contabilitate !>A469 mp risc mic de incendiu
- 8ol !> 7A mp risc mic de incendiu
- oficiu ! > A469 mp risc mediu de incendiu
- 8ol ! > G mp risc mic de incendiu
- vestiar ! > 7?4?9 mp risc mic de incendiu
- vestiar ! > 7?4?9 mp risc mic de incendiu
- grup sanitar = !> ?2.29 mp risc mic de incendiu
- grup sanitar ; !> ?2.29 mp risc mic de incendiu
- central termic !> ?H mp categoria D pericol de incendiu
Corp central termic 2:
- central termic ! > 274?A mp risc mediu
- central abur !> A469 mp risc mediu
- pompe !> 4GA mp risc mic
- grup sanitar ! > ?4A6 mp risc mic
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
=.2 Su!"(.(%( con*%"u%( * ("( $&*.(*u"(%(?
- ! teren # 6A<9 mp
- AC # 79G?mp
- ADC # 79G?mp
=.3 R&/-ul $& n(l%n&?
Construc ia este o cldire de produc ie4 depo3itare4 fr sli agglomerate
deoarece fiecrei persoane 2i revine <4 2? mp i are regimul de 2nl ime P
=.: Nu-("ul $& !&"*o(n& c("& u%lz&(z( cl($"&(?
- 2n sec ia de confec ii H2 de persoane pe 3i
- 2n sectorul de croit 2 persoane
- 2n biroul de crea ie persoan
- 2n 3ona de birouri 7 persoane
- 2n camerele centralelor termice # nu exist personal permanent
=.; C(l& n%&"o("& $& (cc&*) &#(cu("& * $& n%&"#&n%&?
Accesul carosabil la cldire se face pe aleea betonat 2n incint4 care
permite accesul autospecialelor
Accesul 2n cldire al persoanelor se face pe u i exterioare pe latura de sud.
Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se realizeaza astfel:
Corpul 8al produc ie se evacuea3 astfel:
!pa iul de produc ie se evacuea3 pe 7 ci de evacuare n 7 direc ii distincte:
- direct la cota terenului pe u i 2n dou canate cu l ime de 4G9 m 2n
Iindfang i apoi la exterior pe 2 u i 2ntr-un canat cu l ime de 94H9 m
- prin 8olul de la 3ona destinat birourilor i apoi la cota terenului pe o u
2n dou canate cu l ime de 4G9 m
- prin 8olul de la 3ona destinat vestiarelor i grupurilor sanitare i apoi cota
terenului pe u 2n dou canate cu l ime de 4G9 m
Persoanele care se pot afla accidental 2n camerele centralelor termice se pot
evacua pe u 2ntr-un canat cu l ime de .9 m direct la cota terenului
Pentru evacuarea persoanelor si a bunurilor este intocmit si afisat planul de
evacuare. !alvarea si evacuarea se face organi3at in acest scop sunt
nominali3ate persoanele care supraveg8ea3a si coordonea3a activitatea4 iar
personalul este instruit pentru cunoasterea modului de efectuare a evacuarii.
!e considera ca timpul de siguranta al cailor de evacuare este de G minute:
=.= N(%u"( -(%&"(l&lo" * ( &l&-&n%&lo" $& con*%"uc%?
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
R&z*%&n ( l( .oc ( !"nc!(l&lo" &l&-&n%& $& con*%"uc &+
Co"! 9(l5 !"o$uc &+
- funda ii beton armat - C%BCA0 - incombustibil
- st5lpi din profile laminate din o el prote/ate cu &ecJool # C% BCA0 2 K 8
re3isten la foc
- 2nc8ideri exterioare din panouri isopan # C% BCA0 #incombustibil # 6
min re3isten la foc
- compartimentri interioare din gips carton C% BCA0 E2 8 re3isten la
foc
- acoperi din ferme din profile laminate de o el vopsite cu &ecJIool C%
BCA0 8 re3isten la foc
- 2nvelitoare din plci tristrat "3opan C2BCA2b0 6 minute re3isten la foc
L( (-2&l& c&n%"(l& %&"-c&+
- funda ii din beton armat # C% BCA0 #incombustibil
- 3idrie portant de crmid C%BCA0 68 re3isten la foc
- plan eu din beton armat C%BCA0 K 8 re3isten la foc
- acoperi tip teras cu 2nvelitoare butuminoas
L( 9(l( 11 9(l( 1@+
- funda ii din beton armat # C% BCA0 #incombustibil
- 3idrie portant de crmid C%BCA0 68 re3isten la foc
- plan eu din beton armat C%BCA0 8 re3isten la foc
- acoperi tip teras cu 2nvelitoare butuminoas

=.A N#&lu"l& c"%&"lo" $& !&".o"-(n%( !"#n$ *&cu"%(%&( l( nc&n$u
(*/u"(%&?
R*cul $& nc&n$u+
- categoria C de pericol la incendiu pentru spa iile de produc ie i de
depo3itare confec ii textile # risc mare
- categoria D de pericol la incendiu pentru centrala termic # risc mediu
!pa iu produc ie > HA499 mp
(ateriale combustibile:
- esturi textile 294299 Jg x 294H6 (.EJg > 72?.H949 (.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
- plastic rigid 99 Jg x 24G9 (.EJg > 2G9.9 (.
- poliuretan 99Jg x ?A4A9 (.EJg > ?AA949 (.
- carton4 85rtie 99Jg x <4? (.EJg > <?949 (.
!arcina termic > 7?9.AA9 (.
Densitatea sarcinii termice 7?9.AA9 (. : 2A2499 mp > ?6H4GA (.Emp re3ult
'isc de incendiu mic dar conform categorie C riscul de incendiu este mare
=irou > ?<499 mp s-a anali3at cel mai mic birou cu 2ncrcarea sarcinii termice
cea mai mare
(ateriale combustibile:
- lemn 299 Jg x G479 (.EJg > 2<G949 (.
- esturi textile 69Jg x 294H6 (.EJg > 97A46(. (.
- plastic rigid 9 Jg x 24G9 (.EJg > 2G49 (.
- poliuretan 6Jg x ?A4A9 (.EJg > <2A4A6 (.
- carton4 85rtie 69Jg x <4? (.EJg > G649 (.
!arcina termic > <.?GG426 (.
Densitatea sarcinii termice > <.?GG426(. : ?<499 mp > AA476 (.Emp re3ult
'isc de incendiu mic conform densit ii dar i a destina iei
Lestiar > 7?4?9 mp
(ateriale combustibile:
- esturi textile 299 Jg x 294H6 (.EJg > 7.H949 (.
- plastic rigid 29 Jg x 24G9 (.EJg > 7?<.9 (.
- poliuretan 29Jg x ?A4A9 (.EJg > A6749 (.
- carton4 85rtie 79Jg x <4? (.EJg > <6249 (.
!arcina termic > <.9?249 (.
Densitatea sarcinii termice > <.9?249 (.: 7?.?9 mp > ?H4?9 (.Emp re3ult
'isc de incendiu mic conform densit ii dar i a destina iei
%ficiu > A469 mp
(ateriale combustibile:
- lemn 69Jg x H426 (.EJg > H<2469 (.
- textile 69Jg x 294H6 (.EJg > 974A6(.
- 85rtie4 carton ?Jg x <4?9 (.EJg > 7G4H9 (.
- cafea4 cacao 6Jg x 29479 (.EJg > 92499 (.
- 3a8r 6Jg x <4A6 (.EJg > 26426 (.
- ulei 29Jg x ?G4A9 (.EJg > AA7499 (.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
- carne ?9 Jg x 2<4?6 (.EJg > AH9469 (.
- cereale 9Jg x A4G (.EJg > A4G9 (.
- migdale4nuci4alone 29Jg x 2A496 (.EJg > 67499 (.
- p5ine4paste finoase 29 Jg x 9476 (.EJg > 29H499 (.
- ciocolat4gemuri 9 Jg x 264<6(.EJg > 2<6469(.
- gluco3 ? Jg x <4<9 (.EJg > 7H4G9 (.
- br5n3 9 Jg x ?4?9 (.EJg > ??499 (.
- o et 6 Jg x ?9496 (.EJg > 62469 (.
!arcina termic > 766<49 (.
Densitatea sarcinii termice > 766<49 (. : A469 mp > 2<94 ?7 (.Emp re3ult
'isc mic de incendiu dar conform destina iei este risc mediu
=.6 In*%(l(%l& u%l%("& (.&"&n%&?
I!"t#l#ti# electric#$
Cladirea este preva3uta cu instalatie electrica de iluminat4 pri3e si forta.
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua !C *$*C&'"CA !A
Craiova4 prin racord reali3at cu conductor torsadat de tip # &M"' ?xA9@?6
mmp4 avand o tensiune de 947 Nv.
"n interior exista urmatoarele categorii de instalatii electrice:
- instalatie de iluminat general si pri3e Breali3ate din conducte de cupru ;F
?x46 mmp4 prote/ate in tuburi de protectie de tip "pF cu diametrul de <
mm0:
- instalatii electrice de forta:
- iluminat de siguranta:
- instalatii de protectie # protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa4 indirecta4 centura exterioara de legare la pamant.
- instalatie imporiva descarcarilor atmosferice4 montata pe o ti/a de
paratrasnet cu elemente de captare de tip "%N";$A!1.
"n interior iluminatul se reali3ea3a cu lampi cu vapori de mercur4 etanse si cu
lampi flourescente in birouri4 grupuri sanitare etc.
I!"t#l#ti# de i!c#lire
"nstalatia de incal3ire pentru birouri se reali3ea3a prin calorifere din otel4
iar pentru spatiile de depo3itare cu a/utorul aerotermelor prin aflux de aer cald4
agentul de incal3ire este asigurat de cele 2 centrale termice alimentate cu ga3
metan4 amplasate in spatii care se incadrea3a in categoria D pericol de incendiu
B=*a0 risc mediu de incendiu.
I!"t#l#ti# de #li%e!t#re cu #p#
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
!e face din surse proprii # put forat.
I!"t#l#ti# de cli%#ti#re
*ste preva3uta cu clapete antifoc4 astfel incat sa fie evitata propagarea unui
eventual incendiu prin tubulatura instalatiei
I!"t#l#ti# de #li%e!t#re cu &# %et#!$
Alimentarea cu ga3 metan se face printr-un bransament aerian .
Retele de c#!#li#re
Canali3area mena/era este confectionata din tevi de PLC se va reali3a la un tanc septic
=.B In*%(l(%l&) **%&-&l&) $*!oz%#&l& * (!("(%&l& $& !"&#&n"& * *%n/&"&
( nc&n$lo" cu c("& &*%& &c9!(%(?
- 8ala este preva3uta cu sistem de semnali3are4 alarmare si alertare in ca3 de
incendiu
- detectoare automate cu sen3ori de fum:
- pentru evacuarea fumului si a ga3elor fierbinti sunt preva3ute trape de
evacuare cu actionare manuala.
=.1@ D*!oz%#ul $& n%&"#&n%& n c(z $& nc&n$u.
Depo3itul este dotat cu mi/loace de prima interventie Bstingatoare de incendiu04
amplasate uniform pe toata suprafata depo3itului4 stingatoare au produse de
stingere corespun3atoare materialelor existente4 respectiv stingatoare de tip P
- stingatoare - spatiul este dotat cu mi/loace de prima interventie astfel:
- la fiecare central termic stingtor P<
- 8ala de produc ie 6 stingtoare P<
- 8oluri birouri 2 stingtoare P<
- 8oluri vestiare 2 stingtoare P<
- birou et8nic stingtor P<
=.11 V&cn(%(%+
- la nord cu 8ala depo3itare la aprox. 2 m:
- la sud cu limita de proprietate # 4H m:
- al vest cu 8ala depo3itare la ? m:
- la est cu maga3ie la aproximativ 9 m.
IPOTEZE DE INTERVENTIE
Ipoteza 1 incendiu in zona birouri
(3 $&*%n(%( *!(%lo"+
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
=iroul este amplasat la parter4 si este destinat activitatii personalului !&$
23 *u!"(.(%( con*%"u%( * ("( $&*.(*u"(%(+
!uprafata construita si ceea desfasurata este de 6 mp.
c3 nu-("ul $& !&"*o(n& c("& u%lz&(z( nc(!&"&(
!patiul destinat biroului este deservit de ? persoane
$3 C(l& $& (cc&*) &#(cu("& * n%&"#&n%&+
Accesul pentru locali3area si limitarea incendiului se face prin usa de
acces principala. =iroul se incadrea3a in risc -c de incendiu
&3 In*%(l(%l& (.&"&n%& con*%"uc%& 12"oulu3
"nstalatiile aferente biroului administrativ sunt electrice4 climati3are si
sunt astfel proiectate incat sa evite producerea si propagarea
incendiilor.
.3 In*%(l(%l&) **%&-&l&) $*!oz%#&l& * (!("(%&l& $& !"&#&n"& *
*%n/&"& ( nc&n$lo"+
Pentru stingerea incendiior exista stingator tip P<.
T-! $& */u"(n%( l( .oc * %-! o!&"(%# $& n%&"#&n%&

S%"uc%u" n%&"#&n%&CT-! n%&"#&n%& P&"*on(lul $& n%&"#&n%&
&impul de alarmare & > sub min
&impul de alertare &2 > sub min
&impul de deplasare &? > min
&impul de intrare in actiune a fortelor &7 > 2 min
&impul de raspuns &6 > &2@&?@&7 > 7 min
&impul de incepere a interventiei &< > &@&6 > 6 min
&impul real de evacuare &A > 2 min
&impul de locali3are &G > sub min
&impul de stingere &H > 6 min
&impul de inlaturare a efectelor negative ale
incendiului
&9 > 6 min
&imp de interventie & > &A@&G@&H@&9 > 2?
min
&imp de retragere &2 > ? min
&impul de ocupare a fortelor si mi/loacelor de
interventie
&? > &6@&@&2 > ?9
min
&impul total de dislocare al fortelor si mi/loacelor
de interventie
&7 > &?@&? > ? min
D&%&"-n("&( %-!ulu $& $&z#ol%("& l2&"( ( nc&n$ulu T$+
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
&
di
>&
o
@&
i
&
o
> timpul trecut de la i3bucnirea incendiului pana la observarea lui - aprox
minut
&
i
> timpul trecut de la observarea incendiului pana la reali3area primei
interventii # sub minut
&
di
>&
o
@&
i
> 2 minute
D&%&"-n("&( $u"(%& !"o2(2l& $& loc(lz("& ( nc&n$ulu T
loc
T
loc
> T
$l
C Dloc -1 E 2C3-1E 1 -n? unde: Jloc > coeficientul de locali3are B4-
<0
D&%&"-n("&( c(n%%(% $& !ul2&"& n&c&*("( *%n/&"+
F
nec.p
> N2 x <9 x A
i
x is
F
nec. p
> 9.26 x <9 x 6 x 9497 > H Ng
unde N
2
# coeficint >9.26 pentru pulbere Ba se vedea tabelul A0
is # intensitatea de stingere > 9497 NgEs . mp # pentru stingerea cu pulbere
Ba se vedea tabelul G din metodologia calcului fortelor si mi/loacelor necesare
pentru stingerea incendiilor0
O
P<
> ? NgE 6 sec # debitul specific de stingere al incendiilor de tip P<
'e3ulta ca lic8idarea incendiului se poate reali3a cu 2 stingatoare P<4 cu care
este dotat spatiul pentru birouri.

,(*u" !&n%"u &c9!( $& n%&"#&n%&
- se alarmea3a intreg personalul din depo3it:
- se alarmea3a dispeceratul "nspectoratului pentru situatii de urgenta la
telefon 2:
- se intrerupe alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor:
- se evacuea3a toate persoanele aflate in impre/urimi:
- se actionea3a asupra incendiului cu 2 stingatoare tip P< din dotare:
- se evacuea3a materialele si bunurile4 conform sc8itei de evacuare:
- "n cadrul acestei ipote3e4 stingerea se va reali3a cu 2 stingatoare cu pulberi
tip P<4.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
CALCULUL FORELOR SI ,IGLOACELOR NECESARE PENTRU
STINGEREA UNUI INCENDIU
I. SITUAIA TACTICH NU,ARUL 1
n 3iua de PPPPPPPPPPPP4 ora PPPP pompierii au fost alertaCi pentru
locali3area Di lic8idarea unui incendiu i3bucnit la !.C "$C%!& P'%D !.'.$
n momentul sosirii la locul intervenCiei Deful ).".!. constat urmtoarele:
- "ncendiul i3bucnit la biroul ?4 situat la parter 2n 3ona birourilor4 pe o suprafaC
de ?< m
2
:
- "ncendiu se manifest cu dega/ri de fum Di ga3e toxice4 cu pericol de
propagare la vecintCi.
'e3olvare: Qeful ).".!. ordon reali3area dispo3itivului conform !ituaCiei
tactice numrul din Planul de intervenCie.
A. S%n/&"&( nc&n$ulu cu c&('5 $& (!5
. Determinarea debitului necesar BO
inecs
0 de apa lEmin pentru satisfacerea
necesitCilor de stingere cu ap a materialelor combustibile Di elementelor de
construcCii.
O
inecs
> J
2
x <9 x A x i
s

J
2
> coeficient de corecCie nedimensional4 care se aplica conform
tabelului nr. A:
A > suprafaCa de stingere Brcire4 protecCie04 2n metri ptraCi:
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
i
s
> intensitate de stingere minim Btabel nr. G0:
J
2
> Bstingerea se reali3ea3 cu ap0: A > ?? m
2
: i
s
> 9497 lEsm
2
O
inecs
> x <9 x ?< x 9497
O
inecs
> G<47 lEmin
. Determinarea numrului capetelor de debitare a apei pentru stingerea
incendiului.
N
ii
>
ii
i!ec"
'
'

O
ii
> 29 lEmin Bpistol de refulare la 2nalt presiune4 1i > 29 bari0
N
ii
> G<47E29 > 74?2 pistoale de refulare a apei 4 aleg 6 pistol de
refulare la 2nalt presiune.
B. P"o%&c'( #&cn5%5'lo" cu (!5 !ul#&"z(%5
. Determinarea debitului necesar BO
inecpr
0 de ap lEmin pentru protecCia
vecintCilor.
O
inecpr
> J
2
x <9 x A x i
pr
J
2
> coeficient de corecCie nedimensional4 care se aplic conform
tabelului nr. A:
A > suprafaCa de stingere Brcire4 protecCie04 2n metri ptraCi:
i
pr
> intensitate minim de protecCie Btabel nr.G0:
J
2
> BprotecCia se reali3ea3 cu ap0: A > <9 m2: i
pr
> 9496 lEsm
2
O
inecpr
> x <9 x <9 x 9496
O
inecpr
> G9 lEmin
2.Determinarea numrului capetelor de debitare a apei pentru protecCia
vecintCilor.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
N
ii
>
ii
i!ecpr
'
'

O
ii
> debitul specific capului de debitare a apei Btabel nr. H0
O
ii
> 9 lEmin Ba/uta/ 9 mm4 1i > ?9m 12%0
N
ii
> G9E9 >4<74 aleg 2 Cevi tip &ura-P.
?. !tabilirea debitelor de refulare parCiale4 2n funcCie de debitul specific
al capetelor de acelaDi fel puse 2n funcCiune simultan conform dispo3itivului
adoptat pentru stingere Di 2nsumarea debitelor de refulare parCiale 2n vederea
obCinerii debitului de refulare.
O
ref s
> Nii x Oii > 7 x 29 > G9lEmin:
O
ref pr
> Nii x Oii > ? x 9 > 229lEmin
O
ref
> O
ref s
@

O
ref pr
> G9@229 > ?99lEmin
7.!tabilirea cantitCii de ap necesar pentru acCiunea de stingere a
incendiului 2n funcCie de durata operaCiilor de stingere Di debitul de refulare pe
necesitCi.
[ ]
? pr s4 ref
i8
999
O
L %
T
t

=
( )
?
i8
<
999
29 ?99
999
L %
T ' '
t pr re( " re(
=

=
+
=
&t > 29 min Btabel nr.90
6.!tabilirea numrului de maDini Di utila/e psi.
7 tevi de refulare a apei pentru stingere
# 'enault
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
# "veco
2 tevi de refulare a apei pentru protecCie
# APCA&
re3erv # APCA
II. SITUAIA TACTICH NU,HRUL 2
"ncendiul i3bucnit 2n vestiar situat la parter4 pe o suprafaC de 7?4?9 mp.
incendiu se manifest cu dega/ri de fum Di ga3e toxice4 cu pericol de propagare
la vecintCi.
R&zol#("&: Qeful ).".!. ordon reali3area dispo3itivelor conform
!ituaCiei tactice numrul 2 din Planul de intervenCie.
A. S%n/&"&( nc&n$ulu
.Determinarea debitului necesar BO
inecs
0 de apa lEmin pentru satisfacerea
necesitCilor de stingere cu ap a materialelor combustibile Di elementelor de
construcCii.
O
inecs
> J
2
x <9 x A x i
s
RlEminS
J
2
> coeficient de corecCie nedimensional4 care se aplica conform
tabelului nr. A
A > suprafaCa de stingere Brcire4 protecCie04 2n metri ptrati4
i
s
> intensitate de stingere minim Btabel nr.G0
J
2
> Bstingerea se reali3ea3 cu ap0: A > 79 m
2
:

i
s
> 94 lEsm
2
O
inecs
> x <9 x 7?4?9 x 94
O
inecs
> 26H.HG lEmin
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
. Determinarea numrului capetelor de debitare a apei pentru stingerea
incendiului.
N
ii
>
ii
i!ec"
'
'

O
ii
> debit specific pentru capul de debitare a apei Btabel nr. H0
O
ii
> 9 lEmin Ba/uta/ 9 mm4 1i > ?9m 12%0
N
ii
> 26H4HGE9 > 24?< Cevi tip ,C- 4 aleg ? Cevi tip &ura-P
B. P"o%&c'( #&cn5%5'lo"
. Determinarea debitului necesar BO
inecpr
0 de ap lEmin pentru protecCia
vecintCilor.
O
inecpr
> J
2
x <9 x A x i
pr
RlEminS
J
2
> coeficient de corecCie nedimensional4 care se aplic conform
tabelului nr. A
A > suprafaCa de stingere Brcire4 protecCie04 2n metri ptraCi4
i
pr
> intensitate minim de protecCie Btabel nr.G0
J
2
> BprotecCia se reali3ea3 cu ap0: A > G9 m
2
:

i
pr
> 9496 lEs
O
inecpr
> x <9 x G9 x 9496
O
inecpr
> 279 lEmin
. Determinarea numrului capetelor de debitare a apei pentru
protecCia vecintCilor.
N
ii
>
ii
i!ecpr
'
'

O
ii
> debitul specific capatului de debitare a apei Btabel nr. H0
O
ii
> 9 lEmin Ba/uta/ 9 mm4 1i > ?9m 12%0
N
ii
> 279E9 > 242? Cevi 4 aleg ? Cevi tip &ura-P.
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
?. !tabilirea debitelor de refulare parCiale4 2n funcCie de debitul specific
al capetelor de acelaDi fel puse 2n funcCiune simultan comform dispo3itivului
adoptat pentru stringere Di 2nsumarea debitelor de refulare partiale 2n vederea
obCinerii debitului de refulare.
O
ref s
> Nii x Oii > ? x 9 > ??9lEmin:
O
ref pr
> Nii x Oii > ? x 9 > ??9lEmin
O
ref
> O
ref s
@

O
ref pr
> ??9@??9 > <<9lEmin
7.!tabilirea cantitCii de ap necesar pentru acCiunea de stingere a
incendiului 2n funcCie de durata operaCiilor de stingere Di debitul de refulare pe
necesitCi.
[ ]
? pr s4 ref
i8
999
O
L %
T
t

=
( )
?
i8
2 4 ?
999
29 <<9
999
L %
T ' '
t pr re( " re(
=

=
+
=
&t > 29 min Btabel nr.90
N
op
> tab. 4 deoarece AT 299 m
2
6. !tabilirea numrului de maDini Di utila/e psi.
? Cevi pentru stingere
- APCA
- APCA&
? Cevi pentru protecCie
- APCA&
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$
- APCA
'e3erv # APCA&
In%oc-%
C($"u T&9nc cu (%"2u 4n $o-&nul *%u( lo" $& u"/&n 5
Plan de interventie P!" # !.C "$C%!& P'%D !.'.$