Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicatii Set No.

3

Forma electronica la adresa flcaloian@yahoo.com in fisier doc

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele
aspecte:

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.
2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.
3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.
4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.
5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.
7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.
8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.
9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.
11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.
12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.
13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational.
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.
15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.
16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.
18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.
19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.
20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale.
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.
22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.
23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.
24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.
25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.
26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.
28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.
29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.
30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional
si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).