Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA DE INSTRUIRE

SC xxx SRL
CRAIOVA
TEMATICA
privind instruirea salariatilor n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor
I. INSTRUIREA INTROUCTI! "ENERA#A
1. L 307/2006 - Privind aprarea mp!riva in"endi#r$ ar!. 1-%$ &i'p(i)ii
*enera#e$ ar!. 21-O+#i*a)ii#e ,!i#i(a!ri#r$ ar!. 22-O+#i*a)ii#e 'a#aria)i#r-
2. O...I. 163/2007 - /rme *enera#e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r$
3. O...A.I. 712/200% - &i'p(i)ii#e 1enera#e privind in'!r,irea n dmeni,#
prevenirii 0i '!in*erii in"endii#r .O&I2ICA34 5I CO.PL63A34 C7
O...A.I. 786/200%.-
II. INSTRUIREA S$ECI%ICA #OCU#UI E MUNC&
1. /rme *enera#e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r #a exp#a!area
"n'!r,")ii#r$ amena9ri#r 0i in'!a#a)ii#r-
2. /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r privind;
- 'edii de :irme$ +ir,ri$ 'pa!ii dep(i!are$'pa)ii de +ir!i" 0i !e<ni" de
"a#",#.
III. INSTRUIREA $ERIOICA
A=. P6RSO/AL .7/CI3OR
NR.
CRT.
#UNA TEMA
'.
OC3O.>RI6
- L 307/2006$ ar!. 22 O+#i*a)ii#e 'a#aria)i#r
- O...A.I. 163/2007 Or*ani(area aprrii mp!riva
in"endii#r pe #",# de m,n" ar!.21-27
2.
/OI6.>RI6
- O...A.I. 163/2007 Or*ani(area aprrii mp!riva
in"endii#r pe #",# de m,n" ar!.28-36
- C#a'i:i"area '!in*!are#r de in"endi,$ :,n")inarea 0i
md,# de ,!i#i(are a a"e'!ra
3. &6C6.>RI6 - O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area
"n'!r,")ii#r$ in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r.SECIUNEA 1
ndeplinirea cerinei eseniale "securitate la incendiu
art.3!"
INSTRUIREA #ERS$NA%U%UI N D$MENIU% SITUAII%$R DE UR&EN'
1
TEMATICA DE INSTRUIRE
- /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r
privind dep(i!e#e.
- an!renamen! pra"!i" de exe",!area in!erven)ie pe #",#
de m,n" n "a( de in"endi,.
?.
IA/7ARI6
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area
"n'!r,")ii#r$ in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r.SECIUNEA (
Sta)ilitatea la *+c a c+nstruciei art.",!"-
- /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r
privind dep(i!area prd,'e#r a#imen!are
%.
26>R7ARI6
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area
"n'!r,")ii#r$ in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r.SECIUNEA 3
%i.itarea i/)ucnirii0 pr+pa12rii 3i de/4+lt2rii incendiului
3i a e*luenil+r incendiului 5n interi+rul 3i 5n a*ara
incintei *+carului de incendiu art.67!8(
- /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r
privind 'pa)ii#e "mer"ia#e.
6.
.AR3I6
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare mp!riva
in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area "n'!r,")ii#r$
in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r. S6C@I7/6A a ?-a.
In'!a#a)ii#e a:eren!e "n'!r,")ii#r 0i in'!a#a)ii#e
!e<n#*i"e art.83!8,
- an!renamen! pra"!i" A.d,# de ,!i#i(are a mi9#a"e#r de
prim in!erven)ie din d!areB
7.
APRILI6
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare mp!riva
in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area "n'!r,")ii#r$
in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r. S6C@I7/6A a %-a Limi!area
prpa*rii in"endi,#,i #a "n'!r,")ii#e nve"ina!e art.8-!
7 CAP. 6 P#ani:i"area 0i exe",!area exer"i)ii#r privind
md,# de a")i,ne n "a( de in"endi, ar!.1?? -1?7.
8.
.AI
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area
"n'!r,")ii#r$ in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r. S6C@I7/6A a
6-a 6va",area ,!i#i(a!ri#r 0i 'e",ri!a!ea :r)e#r de
in!erven)ie ar!.71-7C
- L 307/2006 D Cap V D R'p,nderea 9,ridi"$ '!a+i#irea 0i
'an")inarea "n!raven)ii#r #a nrme#e de prevenire 0i
'!in*ere a in"endii#r.
C.
I7/I6
- O...A.I. 163/2007 N+r.e 1enerale de ap2rare
5.p+tri4a incendiil+r la e9pl+atarea c+nstruciil+r0
instalaiil+r 3i a.ena:2ril+r SECIUNEA 1M2suri
1enerale de pre4enire a incendiil+r la e9pl+atarea
c+nstruciil+r0 instalaiil+r 3i a.ena:2ril+r ar!.80-C6
- an!renamen! pra"!i" de exe",!area in!erven)ie pe #",#
de m,n" n "a( de in"endi, #a "#direa admini'!ra!iv
10. - O...A.I. 163/2007 N+r.e 1enerale de ap2rare
5.p+tri4a incendiil+r la e9pl+atarea c+nstruciil+r0
INSTRUIREA #ERS$NA%U%UI N D$MENIU% SITUAII%$R DE UR&EN'
2
TEMATICA DE INSTRUIRE
instalaiil+r 3i a.ena:2ril+r SECIUNEA ( .',ri
*enera#e de prevenire a in"endii#r #a exe",!area #,"rri#r
", :" de'"<i' ar!.C7-106
11.
I7LI6
- O...A.I. 163/2007 D Norme generale de aprare
mpotriva incendiilor la exploatarea
construciilor, instalaiilor i amenajrilor
SECIUNE ! Msuri generale de prevenire a
incendiilor la exploatarea cilor de evacuare-
ar!. 107-11%-
- /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r
pen!r, dep(i!e .
12.
A7>7S3
- O...A.I. 163/2007 D N+r.e 1enerale de ap2rare
5.p+tri4a incendiil+r la e9pl+atarea c+nstruciil+r0
instalaiil+r 3i a.ena:2ril+r SECIUNEA 6 .',ri
*enera#e de prevenire a in"endii#r n 'pa)ii de'!ina!e
per'ane#r ", di(a+i#i!)i/'#i"i!an)i#r de a(i# - ar!. 120-
122- CAP. % 6"<iparea 0i d!area ", mi9#a"e !e<ni"e de
aprare mp!riva in"endii#r ar!.123 - 1?3
- an!renamen! pra"!i" A.d,# de ,!i#i(are a mi9#a"e#r de
prim in!erven)ie din d!areB
>=. P6RSO/AL A&.I/IS3RA3IV 5I &6 CO/&7C6R6
NR.
CRT.
TRIMESTRU# TEMA
1. I
- L 307/2006$ ar!. 22 O+#i*a)ii#e 'a#aria)i#r
- /rme 'pe"i:i"e de prevenire 0i '!in*ere a in"endii#r
privind dep(i!e#e.
- an!renamen! pra"!i" de exe",!area in!erven)ie pe #",#
de m,n" n "a( de in"endi, #a dep(i!e
2. II
O...A.I. 163/2007 Or*ani(area 0i de':0,rarea a"!ivi!)ii
de aprare mp!riva in"endii#r ar!.%-36
- an!renamen! pra"!i" A.d,# de ,!i#i(are a mi9#a"e#r de
prim in!erven)ie din d!areB
3. III
- O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a prie"!area 0i exe",!area
"n'!r,")ii#r$ in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r ar!.37- 7C
- an!renamen! pra"!i" de exe",!area in!erven)ie pe #",#
de m,n" n "a( de in"endi,.
INSTRUIREA #ERS$NA%U%UI N D$MENIU% SITUAII%$R DE UR&EN'
3
TEMATICA DE INSTRUIRE
?. I!
O...A.I. 163/2007 /rme *enera#e de aprare
mp!riva in"endii#r #a exp#a!area "n'!r,")ii#r$
in'!a#a)ii#r 0i amena9ri#r ar!.80 - 122

an!renamen! pra"!i" A.d,# de ,!i#i(are a mi9#a"e#r de
prim in!erven)ie din d!areB
&ire"!r *enera#
In*.xxx
INSTRUIREA #ERS$NA%U%UI N D$MENIU% SITUAII%$R DE UR&EN'
?