Sunteți pe pagina 1din 67

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii

Proiect la Fundatii

Nume:
an IV sectia CCIA
grupa 3401

A. Piese scrise
1.
2.
3.
4.
5.

Realizarea unui studiu geotehnic


Proiectarea unui zid de sprijin
Verificarea stabilitatii unui taluz
Proiectarea unor fundatii izolate ( rigide, elastice, pahar)
Proiectarea unei fundatii continue
6. Calclul tasarii terenului sub fundatia cea mai solicitata proiectata in varianta
fundatiei izolat elastica
7. Proiectarea unei grinzi de fundatie calculata prin:

metoda aproximativa

metoda Winkler

metoda Jemocikir
B. Piese desenate
1. plan general al fundatiilor (Sc. 1:100, 1:200)
2. detalii de fundatii
3. armarea unei grinzi de fundatii

Realizarea unui studiu geotehnic

I.

Pentru realizarea unui proiect de executie in cadrul unei platforme industriale sint necesare:
elaborarea unor lucrari de infrastructura
stabilirea unor caracteristici fizico-mecanice legate de amplasamentul realizat

In scopul precizarii structurii tehnologi tehnologice a amplasamentului s-au efectuat cercetari de


teren si incercari de laborator
Cercetarile in situu au constat in executia unor foraje de 8 si de 2 care au permis realizarea
unor analize de laborator si determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale stratificatiei cuprinse in
amplasamentul studiat.
Din forajele de 8 notate F2, F4 s-au recoltat probe netulburate pentru incercari fizico-mecanice.
Forajele de 2 notate f1, f3, f5, au fost efectuate in scopul precizarii grosimii straturilor, a naturii
geotehnice a acestora si a pozitiei apei subterane.
Forajele sint situate pe un aliniament transversal. Datele obtinute din foraje si analiza de
laborator fiind precizate pentru fiecare foraj in parte.
f1

F2

f3

Forajul f1

F4

f5

se realizeaza la cota teren


C1= 111+n=111+2=113m
se extinde pe o adincime de H1= 6m
are stratificatia : S1 argila grasa cu
h1=0,8m
S2 argila prafoasa
h2=3,5m
S3 marna
h3=1,7m

Forajul F2

se realizeaza la cota de teren C2=113+n=113+2=115m


la o distanta d=17m fata de f1
are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1
Se extinde pe o grosime de h1=2,3m ,iar de la mijlocul stratului se recolteaza proba P1 cu
urmatoarele caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice:
compozitie granulometrica
A= (20+n)%=(20+2)%=22%
P= (38-n)%=(38-2)%=36%
N= 42%
limitele de plasticitate
WP=22%
WL=35%
umiditatea naturala
W=(22+0,5n)%=(22+1)%=23%
porozitatea
n=42%
greutatea specifica a scheletului mineral
S=26,9 KN/m3
curba de compresiune tasare
p

0,2
0,3

0,5
1,2

1
2

parametri de rezistenta la forfecatre

2
3,1

3
3,8

5
4,5

=15o c=(0,2+0,1n)=0,4daN/cm2

Stratul S2
Stratul are o grosime de h2=2,5m, iar din mijlocul stratului se recolteaza proba P2 pentru care sau determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
compozitie granulometrica
A=53%
P=(24+0,5n)%=(24+1)%=25%
N=(23-0,5n)%=(23-1)%=22%
limite de plasticitate
WP=20%
WL=48%
umiditatea pamintului in stare naturala W=(20+0,5n)%=(20+1)%=21%
porozitatea pamintului
n=(38+0,5n)%=(38+1)%=39%
greutatea specifica a scheletului mineral S=26,8 KN/m3
moduli edometrici
M1-3 = 80+n=80+2=82
daN/cm2
M2-3 = 110
daN/cm2
o
parametri la forfecare
=16
c=20+n=20+2=22
Kpa

Statul S3
Stratul are o grosime de h3=4m , dincare s-a recoltat proba P3 pentru care s-au determinat
urmatoarele caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:
compozitia granulometrica
A=(35+n)%=(35+2)%=37%
P=18%
N=(47-n)%=(47-2)%=45%
umiditatea pamintului in stare naturala WP=22%
WL=49%
umiditatea in stare naturala a pamintului W=24%
porozitatea pamintului
n=41%
greutatea specifica a scheletului mineral S=27KN/m3
curba de compresiune tasare
p

0,2
0,5

0,5
1,2

1
2,2

2
3,3

3
4,4

parametri de rezistenta la forfecare a pamintului

5
5,5
=23o

c= 18 KPa

Stratul S4
Stratul are o grosime de h4=1m din care s-a recoltat proba P4 din mijlocul strarutului pentru care
s-au stabilit urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
continut de carbonat de calciu
CaCO3=55%
porozitatea
n=35%
indicele de consistenta
IC=1
gradul de umiditate
Sr=0,75
greutatea scheletului mineral
S=27,2 KN/m3
umiditatea in stare naturala
W=18%
5
modul de elasticitate
E=10 KPa
parametri de rezistenta la forfecare
=12o c=0,75 daN/cm3

Forajul f3 (8)

s-a executat la cota 110m


se extinde pe o grosime de 7m
se afla la distanta de d=10m fata de forajul F2
prezinta urmatoarea stratificatie: S1
argila grasa
S2
argila nisipoasa
S3
marna

h1=1,8 m
h2=4 m
h3=1,2 m

Forajul F4
Forajul s-a executat la cota 114m, la o distanta de d=12m fata de forajul f3 si contine
urmatoarele stratificatii.
Stratul S1
Acest strat are o grosime de h=5,2m, iar de la mijlocul stratului s-a recoltat proba P1 cu
urmatoarele caracteristici granulometrice si mecanice:

caracteristici granulometrice
limitele de plasticitate ale paminului
umiditatea pamintului in stare naturala
porozitatea pamintului
greutatea specifica a scheletului
curba de compresiune-tasare
p

0,2
0,4

0,5
1,2

1
1,8

A=10%
P=68%N=22%
WP=21%
WL=34%
W=23%
n=42%
S=27KN/m3

2
2,6

3
3,4

5
4,2

parametri de rezistenta la forfecare a pamintului =21o

c=15KPa

Stratul S2
Stratul are o grosime de h=1,3m, iar de la mijlocul stratului s-a recoltat proba P2, pentru care s-au
determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si mecanice:

compozitia granulometrica a pamintului


A=0%
P=0%
d (0,05-0,10) mm
N=(30+n)%=(30+2)%=32%
(0,10-0,25) mm
N=20%
d (0,25-0,50) mm
N=(30-n)%=(30-2)%=28%
d (0,50-2,00)mm
N=20%
umiditatea in stare naturala a pamintului W=20%
porozitatea pamintului
n=42%
nmax=(48+0,5n)%=(48+1)%=49%
nmin=(38-0,5n)%=(38-1)%=37%
greutatea specifica a pamintului S=25KN/m3
parametri la forfecare a pamintului
=26o c=0KPa
Stratul S3
Acest strat este reprezentat de stratul fundamental, marna, pa o adincime de h=1m

Forajul f5
Acest foraj este realizat la cota 115m, la distanta de d=10m fata de forajul F4 si are un singur
strat S1 din marna ce se extinde pe o adincime de h=4,5m.

Pentru intocmirea studiului geotehnic este necesar sa determinam toate caracteristicile fizicomecanice, specifice fiecarui amplasament. Toate datele vor fi reprezentate in piesele desenate :
diagrama ternala
curba granulometrica
curba de compresiune tasare
profilele forajelor de 2si de 8
profilul transversal al amplasamentului, blocul diagrama, presupunind unal saselea foraj f6 identic cu
forajul f1.

Calculul caracteristicilor geotehnice si mecanice


pentru foraje

Forajul f1

se realizeaza la cota teren 113m


se extinde pe o adincime de H1= 6m
are stratificatia : S1 argila grasa cu
S2 argila prafoasa
S3 marna

h1=0,8m
h2=3,5m
h3=1,7m

Forajul F2

se realizeaza la cota de teren 115m


laq distanta d=17m fata de f1
are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1

grosime de h1=2,3m ,
caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice sint:
compozitie granulometrica

A= 22%
P= 36%

nisip argilos.

N= 42%

coeficientul de neuniformitate obtinut din diagrama de distributie granulometrice


d60%=0,06
d10%=0,002

un

d 60% 0,06

30
d 10% 0,002

limitele de plasticitate
WP=22%
WL=35%
umiditatea naturala
W=23%
porozitatea
n=42%
indicele porilor pamintului in stare naturala
e

n
0,42

0,72
n 1 1 0,42

greutatea specifica a scheletului mineral

S=26,9 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d=S(1-n)=26,9(1-0,42)=15,602 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=15,60(1+0,23)=19,188 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=15,60 0,42 10 19,8 KN/m3

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)= (26,9 10)(1 0,42) 9,8 KN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,72 10
Wsat

0,26
s
26,9

gradul de umiditate al pamintului


Sr

Wsat=26%

W
Wsat

0,23
0,88
0,26

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=0,35-0,22=0,13

plasticitate mijlocie

indicele de consistenta
W W 0,35 0,23
Ic L

0,92
Ip
0,13

indicele de lichiditate
W Wp
IL
1 I c 1 0,92 0,08
Ip

plastic virtos

curba de compresiune tasare


p

0,2
0,3

0,5
1,2

1
2

2
3,1

3
3,8

5
4,5

module de deformatie endometrica


p p1
31
M 13 3
100
100 111
3 1
3,8 2
p p2
3 2
M 23 3
100
100 142 ,86
3 2
3,8 3,1

parametri de rezistenta la forfecatre


= tg + c

=15o

daN/cm2

c=0,4 daN/cm2

pentru 1=1daN/cm2 f1 = 1 tg + c=1 tg15o 0,4 0,668


daN/cm2
pentru 2=2daN/cm2 f2 = 2 tg + c= 2 tg15o 0,4 0,936 daN/cm2
pentru 3=3daN/cm2 f3 = 3 tg + c= 3 tg15o 0,4 1,204 daN/cm2
Stratul S2

grosime de h2=2,5m
caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
compozitie granulometrica

A=53%

P=25%argila
N=22%
coeficientul de de neuniformitate determinat din diagrama de distributie granulometrica
d60%=0,004
d10%=0,0003

un

d 60%
0,004

13,33
d 10% 0,0003

limite de plasticitate
WP=20%
WL=48%
umiditatea pamintului in stare naturala W=21%
porozitatea pamintului
n=39%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

n
0,39

0,64
n 1 1 0,39

greutatea specifica a scheletului mineral S=26,8 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d=S(1-n)=26,8(1-0,39)=16,348 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=16,348(1+0,21)=19,78 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=16,348 0,39 10 20,248 KN/m3

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)= (26,8 10)(1 0,39) 10,248 KN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,64 10
Wsat

0,24
s
26,8

gradul de umiditate al pamintului


Sr

Wsat=24%

W
Wsat

0,21
0,875
0,24

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=0,48-0,20=0,28
indicele de consistenta
W W 0,48 0,21
Ic L

0,96
Ip
0,28
indicele de lichiditate
W Wp
IL
1 I c 1 0,96 0,04
Ip

plasticitate mare
argila plastic virtos

plastic virtos

moduli edometrici

M1-3 = 82
M2-3 = 110

daN/cm2
daN/cm2

p3 p1
100 110
3 1
p p2
3
100 82
3 2

p2=3,2 daN/cm2

M 1 3
din
M 2 3

daN/cm2

obtinem curba de compresiune tasare


p

1
1,6

parametri la forfecare
=16o
= tg + c

2
3,2

3
4,1

c=22 Kpa

pentru 1=1daN/cm2 f1 = 1 tg + c=1 tg16+2,2=2,49 daN/cm2


pentru 2=2daN/cm2 f2 = 2 tg + c=2 tg16+2,2=2,77 daN/cm2
pentru 3=3daN/cm2 f3 = 3 tg + c =3 tg16+2,2=3,06 daN/cm2
Statul S3
-

grosime de h3=4m
caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:

compozitia granulometrica

coeficientul de de neuniformitate determinat din diagrama de distributie granulometrica


d60%=0,08
d10%=0,0005

un

A=37%
P=18%argila nisipoasa
N=45%

d 60%
0,08

182,29
d 10% 0,0005

umiditatea pamintului in stare naturala WP=22%


umiditatea in stare naturala a pamintului W=24%
porozitatea pamintului
n=41%

indicele porilor in stare naturala a pamintului


e

n
0,41

0,69
n 1 1 0,41

greutatea specifica a scheletului mineral S=27 KN/m3

WL=49%

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d=S(1-n)=27(1-0,41)=15,93 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=15,93(1+0,24)=19,75 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=15,93 0,41 10 20,03 KN/m3

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)= (27 10)(1 0,41) 10,03 KN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,63 10
Wsat

0,23
s
27

gradul de umiditate al pamintului


W
0,24
Sr

1,04
Wsat
0,23

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=0,49-0,22=0,27

Wsat=23%

plasticitate mare

indicele de consistenta
W W 0,49 0,24
Ic L

0,93
Ip
0,27

indicele de lichiditate
W Wp
IL
1 I c 1 0,93 0,07
Ip
curba de compresiune tasare

0,2
0,5

0,5
1,2

1
2,2

2
3,3

plastic virtos

3
4,4

5
5,5

moduli edometrici

p3 p1
31
100
90,91
3 1
4,4 2,2
p p2
3 2
3
100
90,91
3 2
4,4 3,3

M 1 3
M 23

daN/cm2

parametri la forfecare
=23o
= tg + c

c=18 Kpa

pentru 1=1daN/cm2 f1 = 1 tg+c=1 tg23+1,8=2,22


pentru 2=2daN/cm2 f2 = 2 tg + c=2 tg23+1,8=2,64
pentru 3=3daN/cm2 f3 = 3 tg + c=3 tg23+1,8=3,07
Stratul S4
-

grosime de h4=1m
caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:

continut de carbonat de calciu


CaCO3=55%
porozitatea
n=35%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

n
0,35

0,53
n 1 1 0,35

indicele de consistenta
indicele de lichiditate

IC=1

I L 1 Ic 1 1 0

pamint tare

gradul de umiditate
Sr=0,75
greutatea scheletului mineral
S=27,2 KN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=27,2(1-0,35)=17,68 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=17,68(1+0,18)=20,86 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


, KN/m3
sat=d+nw=17,68 0,35 10 2118

greutatea volumica in stare submersata


, KN/m3
=(s-w)(1-n)= ( 27,2 10)(1 0,35) 1118

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,53 10
Wsat

0,19
s
27,2

modul de elasticitate

parametri la forfecare
=12o
= tg + c

Wsat=19

E=105 Kpa
c=0,75 daN/cm2

pentru 1=1daN/cm2 f1 = 1 tg + c=1tg12+0,75=0,96


pentru 2=2daN/cm2 f2 = 2 tg + c=2tg12+0,75=1,18
pentru 3=3daN/cm2 f3 = 3 tg + c=3tg12+0,75=1,39

Forajul f3 (8)

s-a executat la cota 110m


se extinde pe o grosime de 7m
se afla la distanta de d=10m fata de forajul F2
prezinta urmatoarea stratificatie: S1
argila grasa
S2
argila nisipoasa
S3
marna

h1=1,8 m
h2=4 m
h3=1,2 m

Forajul F4
Forajul s-a executat la cota 114m, la o distanta de d=12m fata de forajul f3 si contine
urmatoarele stratificatii.
Stratul S1

grosime de h=5,2m
caracteristici granulometrice si mecanice:
caracteristici granulometrice

A=10%
P=68%praf
N=22%
coeficientul de de neuniformitate determinat din diagrama de distributie granulometrica
d60%=0,03
d10%=0,005

un

d 60% 0,03

6
d10% 0,005

umiditatea pamintului in stare naturala WP=21%


umiditatea in stare naturala a pamintului W=23%
porozitatea pamintului
n=42%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

n
0,42

0,72
n 1 1 0,42

greutatea specifica a scheletului mineral S=27 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d=S(1-n)=27(1-0,42)=15,66 KN/m3

WL=34%

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=15,66(1+0,23)=19,26 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=15,66 0,42 10 19,86 KN/m3

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)= (27 10)(1 0,42) 9,86 KN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,72 10
Wsat

0,26
s
27

gradul de umiditate al pamintului


Sr

Wsat=26%

W
Wsat

0,23
0,88
0,26

indicele de plasticitate
Ip=Wl-Wp=0,34-0,21=0,13

plasticitate mare

indicele de consistenta
W W 0,34 0,23
Ic L

0,84
Ip
0,13

indicele de lichiditate
W Wp
IL
1 I c 1 0,84 0,16
Ip
curba de compresiune tasare

moduli edometrici

0,2
0,4

0,5
1,2

1
1,8

2
2,6

3
3,4

p3 p1
31
100
125
3 1
3,4 11
,
p p2
3 2
3
100
125
3 2
3,4 2,6

5
4,2

M 1 3
M 23

parametri la forfecare
=21o
= tg + c

c=15 Kpa

pentru 1=1daN/cm2 f1 = 1 tg + c=1tg21+1,5=1,88

daN/cm2

pentru 2=2daN/cm2 f2 = 2 tg + c=2tg21+1,5=2,26


pentru 3=3daN/cm2 f3 = 3 tg + c=3tg21+1,5=2,64
Stratul S2
-

stratul are o grosime de h=1,3m


caracteristici geotehnice si mecanice:

compozitia granulometrica a pamintului A=0%


P=0%
d (0,05-0,10) mm
N=32%
d (0,10-0,25) mm
N=20%
d (0,25-0,50) mm
N=28%
d (0,50-2,00)mm
N=20%

umiditatea in stare naturala a pamintului W=20%


porozitatea pamintului
n=42%
nmax=49%
nmin=37%
coeficientul de de neuniformitate determinat din diagrama de distributie granulometrica
d60%=0,26
d10%=0,06

d 60% 0,26

4,33
d10% 0,06
indicele porilor in stare naturala
un

n
0,42

0,72
n 1 1 0,42

indicile porilor de indesare maxim si minim a pamintului

n max
n
0,49
0,37

0,96
emin min
0,59
1 n max 1 0,49
1 n min 1 0,37
gradul de indesara al pamintului,maxima si minima
e e
0,96 0,72
I d max

0,64
pamint cu indesara medie
emax emin 0,96 0,59
emax

capacitatea de indesare
emax emin 0,96 0,59
Ci

0,63
capacitate de indesare mare
emin
0,59
greutatea specifica a pamintului S=26,5KN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d=S(1-n)=26,5(1-0,42)=15,37 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


=d(1+W)=15,37(1+0,2)=18,44 KN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat=d+nw=15,37 0,42 10 19,57 KN/m3

greutatea volumica in stare submersata


=(s-w)(1-n)= (26,5 10)(1 0,42) 9,57 KN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w ,72 10
Wsat

0,27
s
26,5

Wsat=27%

gradul de umiditate al pamintului


Sr

W
Wsat

0,20
0,74
0,27

Stratul S3
Acest strat este reprezentat de stratul fundamental, marna, pa o adincime de h=1m

Forajul f5

forajul este realizat la cota 115m


la distanta de d=10m fata de forajul F4
are un singur strat S1 din marna ce se extinde pe o adincime de h=4,5m.

II.

Proiectarea unui zid de sprijinire

Pe ansamblul amplasamentului studiat la etapa anterioara, se va executa un zid de sprijinire. Zidul de


sprijinire poate fi :
de greutate format din beton simplu sau blocuri de piatra

de rezistenta format din beon armat

Proiectarea a acestui tip de zid se va realiza astfel incit sa respecte si sa fie indeplinite in
totalitate 4 conditii de rezistenta si stabilitate:
Etapa va cuprinde:
Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka) si impingere pasiva (Kp)
Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa si pasiva,
Calculul rezultantelor de impingere activa si pasiva ce actioneaza asupra zidului de
sprijin
Stabilirea presiunilor active (pa) si pasive (pp), cit si a impingerilor totale active (Pa) si pasive
(Pp) se face pe cale analitica .
3.
Verificarea impingerilor active totale si a impingeilor pasive totale se vor face utiliza metodele
grafo-analitice Pancele si Culmann
4. Verificarea zidului de sprijin
1.
2.

verificareala rasturnare
verificarea lunecare
verificarea unei sectiuni de beton
verificarea presiunilor pe talpa.

1. Calculul coeficientilor de impingere activa (K a) si pasiva (K p)


Acesti coeficienti sint utilizati pentru determinarea impingerii pamintului asupra elementului de
constructie, tinind cont de stratisficatia care este pozitionata in spatele zidului de sprijin.
Proiectarea zidului se realizeaza pe stratificatia forajului F2 de 8 considerind aceasta stratificatie
inclinata cu unghiul =3o.

Ka

sin 2 ( )

sin( ) sin( )
sin 2 sin( ) 1

sin( ) sin( )

sin 2 ( )
Kp

sin( ) sin( )
sin 2 sin( ) 1

sin( ) sin( )

Stratul S1

1=94o
Ka1

1=15o

1=(2/3) 1=10o

=3o

sin 2 (94 15)


0,536

sin(
15

10
)

sin(
15

3
)
sin 2 94 sin(94 10) 1

sin(94 10) sin( 94 3)

Stratul S2, Substratul Ss

2=90o
Ka 2 '

2=16o 2=(2/3)2=10,67o

=3o

sin 2 (90 16)


0,539

sin(
16

10
,
67
)

sin(
16

3
)
sin 2 90 sin(90 10,67) 1

sin( 90 10,67) sin( 90 3)

Stratul S2,Substratul S2

2=90o

2=16o

2=(2/3)2=10,67o =3o

Ka2=Ka2=Ka2=0,539
K p2 "
sin

90

sin( 90

2. Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa si pasiva,


Calculul rezultantelor de impingere activa si pasiva ce actioneaza asupra
zidului de sprijin
Stabilirea presiunilor active (pa) si pasive (pp), cit si a impingerilor totale active (Pa) si pasive
(Pp) se face pe cale analitica .
a). Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa si pasiva

s in

10,67 )

Stratul S1

paA Ka1 h0 1

sin 1
sin 94
0,536 0 19,188
0
cos 1
cos10

sin 1
sin 94
p Ka1 h1 1
0,536 2,30 19,188
23,961
cos 1
cos10

KN/m

B'
a

Stratul S2
Substratul S2

hech2

1 h1
sin 2
19,188 2.30
sin 90

2,23
2 sin 2
19,78
sin 90 3

B"
pa

C
pa

'

Ka 2
Ka

hec

hec

Substrarul S2
"
ech 2

h1

2 sat

sin 2
sin 90
2,493 0 20,25
0
cos 2
cos10,67
KN/m
sin 2
sin 90
E
p p Kp2 D f 2 sat
2,493 1,00 20,25
51,37
cos 2
cos10,67
p pF Kp2 0 2 sat

b). Calculul rezultantelor presiunilor active si pasive


Stratul S1
Pa1

h2

si

sin 2
sin 90
0,539 3,71 20,50
41,715
cos 2
cos10,67
sin 2
sin 90
2 sat
0,539 3,71 1,00 20,50
52,95
cos 2
cos10,67

"
paC " Ka 2 hech
2 2 sat
"
"
paD Ka 2 hech
2 h2

1
1
Ka1 1 h12 0,536 19,188 2.30 2 27,203
2
2

KN/m

Stratul S2
Substratul S2

2 1 h1
2 19,188 2,30
78,62
ech 2 2 1
' 19 ,78 1

19,78 1,50
2 h2

Pa' 2

1
1
Ka 2 ech 2 h2'2 0,539 78,62 150
. 2 47,67
2
2

KN/m3

KN

Substratul S2

"
ech 2

2 sat

h1

2 sat

'

h2

"
2

20,25

1
1
"
'" 2
P Ka 2 ech 2 h2 0,539 94,052 100
. 2 25,34
2
2
"
a2

KN
1
1
Pp Kp2 sat DF2 2,493 20,25 12 25,24
2
2

c).

KN

Proiectiile pe verticala si pa orizontala a impingerilor active si pasive:

Pa1h Pa1 cos 90 1 1 27,203 cos 90 94 10 27.054


Pa1v Pa1 sin 90 1 1 27,203 sin 90 94 10 2.843

Pa 2'h Pa 2' cos 90 2 2 47,67 cos 90 90 10,67 46.846


Pa 2'v Pa 2' sin 90 2 2 47,67 sin 90 90 10,67 8.826

Pa 2''h Pa 2'' cos 90 2 2 25,34 cos 90 90 10,67 24.90


Pa 2''v Pa 2'' sin 90 2 2 25,34 sin 90 90 10,67 4.69
Pp h Pp cos 90 2 2 25,24 cos 90 90 10,67 24.80
Pp v Pp sin 90 2 2 25,24 sin 90 90 10,67 4,67

3. Verificare analitica a zidului de sprijin


Verificarea analitica a zidului de sprijin consta in verificarea la rasturnare si verificarea la
lunecare a zidului de sprijin.

a).

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin ce alcatuiesc zidul de sprijin stiind ca beton=24,5
KN/m si se desfasoara pe o lungime de 1m.
2

1
24,5 4,50
2
G2 V2 1 b 0,74 3,80 24,5 68,89
1
G3 V3 1 b 1,90 3,80 24,5 88,44
2
G4 V4 1 b 3,64 24,5 89,18
G1 V1 1 b 0,16 2,30

b). Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin


Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat al momentelor de
stabilitate Mstabilitate si de rasturnare Mrasturnare fata de un punct inferior al fundatiei zidului de sprijin (in
cazul de fata dreapta jos), indeplinind conditia ca >1,5.
M stab

Paiv d i Gi d i
i 1

i 1

M stab Pa d 1 Pa 2v d 2 Pa 3v d 3 G1 d 1' G2 d 2' G3 d 3' G4 d 4'


M stab 2,83 3,69 8,826 3,64 4,69 3,64 4,5 3,69 68,89 3,27 88,44 2,26 89,18 1,82
M stab 663,69 KNm
v
1

M rast

Pa
i 1

h
i

di

M rast Pa1h d 1'' Pa 2h d 2'' Pa 3h d 3'' Pp h d 4''


M rast 27,054 3.27 46,846 1,96 24,90 0,84 24,80 0.33
M rast 184,03

M stab 663,69

3,60 1,5
M rast 184,03

c). Verificarea la lunecare a zidului de sprijin


Verificarea la lunecare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat al sumelor fortelor pe
verticala Fv si al fortelor pe orizontala Fh, inmultite cu un coeficient f=0,5, indeplinind conditia ca
(1,11,3).
Daca lunecarea nu este asigurata, se modifica dimensiunile zidului de sprijin a sau c sau se
introduce la baza fundatiei un pinten din beton simplu cu inclinarea maxima de 10o. Marirea dimensiunii
laturii c se face astfel incit ca cDf la o inclinare de 45o.

F
i 1

Pa1h Pa 2h Pa 3h Pp h 27,054 46,846 24,90 28,8 74

Pa1v Pa 2v Pa 3v Pp v G1 G2 G3 G4

2.843 8,826 4,69 4,67 4,5 68,89 88,44 89,18 272,03

F
i 1

F
i 1

i 1
n

i 1

272,03
0,5 1,83 1,3
74

d). Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei zidului de sprijin


N tot

F
i 1

Gi 272,03
i 1

A B 1 3,64 1 3,64m 2
W

B 2 1 3,64 2

2,20m 3
6
6

M N e Pa1h e1 Pa1v e1' Pa 2h e2 Pa 2h e2' Pa 3h e3 Pa 3v e3'


G1 b1 G2 b2 G3 b3 Pp h e Pp v e '
M 27,054 1,87 2,843 3,27 46,446 1,82 8,826 1,69 24,9 0,48
4,69 1,82 4,5 1,87 68,89 1,45 88,44 0,45 24,8 0,33 4,67 1,82 24,24 KNm

Ntot M 27203, 2424, p1 8575, KN / m


p12,
A W 364, 22, p2 6372, KN / m

III.

Stabilitatea taluzului

In vederea analizarii stabilitatii unui taluz pentru un baraj de pamint se cunosc urmatoarele date:
amplasamentul taluzului
pe forajul F4
n
2
inaltimea barajului
h 6,5
6,5
6,7 m
10
10
n
2
lungimea la coronamentul barajului
l 6 6 6,25m
8
8

Caracteristicile specifice ale pamintului din care s-a realizat barajul sint:
greutatea volumica in stare naturala

n2
KN/m3
18,9
18.77
15
greutatea volumica specifica a scheletului mineral

KN/m3
s 27
parametri la forfecare

n
2
17 17 17,4
15
15
n
2
KN/m2
15
15
15,2
10
10
umiditatea naturala

n
2
W 22 22 22,4 %
5
5
Pantele taluzurilor si coeficientul de siguranta i de siguranta se vor stabili functie de natura
pamintului si stadiului de constructie.
Analiza de verificare a stabilitatii taluzului consta in
1. Metoda de predimensionare Goldstein
2. Metoda fisiilor (felenius)

1. Metoda Goldstein
Se impune o panta a taluzului 1:m

c
A tg B
H

1:1,5 m=1,5

unde
A, B sint coeficienti adimensionali determinati dintabele
A=2,64
B=6,50
, c, sint caracteristicile geotehnice ale taluzului =17,4
c=15,2 KPa
3
=18,77KN/m
h inaltimea taluzului
h=6,7m
Conditia este ca

>1,5

2,64 tg17,4 6,5

15,2
1,6 1,5
18,77 6,7

2. Metoda fisiilor
Metoda fisiilor are la baza o serie de observatii determinate pe teren in care suprafata de
lunecare este cilindrica circulara.
Stabilirea centrului de lunecare:
de la piciorul taluzului pe verticala se ia h=6,7m

pe orizontala se ia 4,5h=30,15m
obtinindu-se punctul1
se masoara unghiurile 1 si 2 obtinindu-se punctul 2

linia obtinuta 1-2 reprezinta linia centrelor suprafetelor cilidrice

se noteaza O1centrul suprafetei cilindrice 1 la distanta d fata de taluz

d (0,25 0,4 m) h

se imparte in fisii de 1m lungimea taluzului si se numeroteaza cu 1, 2, 3, ...


se calculeaza greutatile fiecareai fisii i=1, 2, 3 ...

Gi hmed bi 1 med

se determina proiectiile pe verticala si pe orizontala


Ti Gi sin i
N i Gi cos i
unde I reprezinta unghiul dintre linia centrelor 1-2 si linia de la centrul O1 la fisia respectiva
c b
Fcoez i i
Fi N i tg i
cos i

Verificarea se face astfel:


n

Ms

Mr

i 1
n

i 1
n

(c T ) R c T
i 1

Tabel nr 1

(F c ) R F c
i

i 1

1,5

Nr

hi

b tgi

sini

cosi

Ti

Ni

Fi

ci

Gi

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18,77
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06

17,4
21
21
21
21
21

0,5
1,5
2,5
3,3
4,0
4,8

1
1
1
1
1
1

0,313
0,384
0,384
0,384
0,384
0,384

- 28
- 23
- 18
- 13
- 8
- 3

-0,469
-0,391
-0309,
-0,225
-0,139
-0,052

0,882
0,92
0,921
0,974
0,990
0,999

- 4,40
- 11,01
- 13,88
- 13,03
- 9,69
- 4,37

8,28
25,90
41,36
56,41
61,03
83,97

2,59
9,94
15,88
21,66
23,42
32,25

15,2
15
15
15
15
15

9,39
28,16
44,91
57,92
69,71
84,06

12,06
12,06
12,06
12,06
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77

21
21
21
21
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4

5,4
5,9
6,4
6,7
6,8
6,6
6,0
5,2
4,3
3,1
1,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,384
0,384
0,384
0,384
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313

3
8
13
18
23
28
34
40
47
55
66

0,052
0,139
0,225
0,309
0,391
0,469
0,559
0,643
0,731
0,819
0,914

0,999
0,990
0,974
0,921
0,920
0,882
0,829
0,766
0,682
0,574
0,407

4,96
14,65
26,12
38,24
49,91
58,10
62,96
62,76
59
47,66
20,59
388,45

95,22
104,32
113,08
113,97
117,43
109,26
93,36
74,77
55,05
33,39
9,17

36,57
40,06
43,42
43,76
36,75
34,20
29,22
23,37
17,23
10,45
2,87
432,67

15
15
15
15
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
255,6

95,32
105,38
116,10
123,75
127,64
123,88
112,62
97,61
80,71
58,19
22,52

680,271
5,159 1,5
131,589

Tabel nr 2
nr

strat

hi

tgi

sini

cosi

Ti

Ni

Fi

ci

Gi

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18,77
18,77
18,77

17,4
17,4
17,4

0,6
1,6
2,5

1
1
1

0,313
0,313
0,313

-13
- 8
- 3

-0,225
-0,138
-0,052

0,974
0,99
0,999

- 2,53
- 4,17
- 2,44

10,97
29,73
46,88

3,43
9,31
14,67

15,2
15,2
15,2

11,26
30,03
46,93

18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77

17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4

3,1
3,7
4,3
4,8
5,1
5,3
5,2
4,7
3,8
2,6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313

3
8
13
18
23
29
35
41
47
54
64

0,052
0,139
0,225
0,309
0,390
0,485
0,574
0,656
0,731
0,809
0,899

0,999
0,99
0,974
0,951
0,921
0,875
0,819
0,755
0,682
0,588
0,438

3,03
9,65
18,16
27,84
37,33
48,25
56,03
57,87
52,14
39,48
16,87
357,51

58,13
68,13
78,61
85,68
88,17
87,05
79,94
66,61
48,64
28,7
8,22

18,19
21,52
24,61
26,82
27,6
27,25
25,02
0,85
15,23
8,98
2,57
246,04

15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
212,8

58,19
69,45
80,71
90,1
95,73
99,48
97,61
88,22
71,33
48,80
18,77

458,84
3,171
144,71

-8
-3

sin
-0,139
-0,052

Tabel nr3
nr
-2
-1

18,77
18,77

17,4
17,4

hi
0,3
0,9

bi
1
1

tg
0,313
0,313

cos
0,99
0,986

Ti
-0,78
-0,88

Ni
5,58
16,66

Fi
1,75
5,21

ci
15,2
15,2

Gi
5,63
16,89

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77
18,77

17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4

1,6
2,2
2,6
3
3,3
3,4
3,4
3,3
2,7
1,7
0,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313

IV.

3
8
13
18
23
28
33
38
45
52
59

0,052
0,139
0,225
0,309
0,391
0,469
0,545
0,616
0,707
0,788
0,857

0,986
0,99
0,974
0,951
0,921
0,883
0,839
0,788
0,707
0,616
0,515

1,56
5,74
10,98
17,4
24,22
29,93
34,78
38,16
35,83
25,14
9,65
231,73

344,98
10,108
34.13

29,61
40,88
47,53
53,55
57,05
56,35
53,54
48,81
35,83
19,66
5,8

9,27
12,8
14,88
16,76
17,86
17,64
16,76
15,28
11,22
6,15
1,82
147,38

15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
19,7,6

30,03
41,29
48,80
56,31
61,94
63,82
63,82
61,94
50,68
31,91
11,26

Proiectarea unei fundatii izolate


(rigide,elastice, pahar)

Sa se proiecteze fundatiile unei hale industriale cu 2 deschideri si 6 travee cu dimensiunile

LD =6m LT =6m si dimensiunile stilpilor de sectiune dreptunghiulara 40x60cm conform shitei alaturate.
Fundarea halei se va realiza pe forajul F2.
Hala se va realiza in doua variante:
I. Hala cu cadre din beton armat monolit
II. Hala cu structura prefabricata pe stilpi prefabricati
I. Hala dcu cadre din beton monolit

Pentru sistemul cu cadre din beton armat monolit se vor realiza urmatoarele tipuri de fundatii:
fundatii izolat rigide pentru stilpurile S1 si S2 alcatuite din bloc din beton simplu si cuzinet din beton

armat
fundatii izolat elastice S3 (de colt si de rost) si S4 talpi din beton armat

II. Hala cu structura prefabricata


Pentru sistemul cu structura prefabricata se vor realiza fundatii prefabricate de tip pahar .
Fundatiile se vor proiecta pentru stilpul S1.
Pentru calculul static avem o structura cu un numar de nivele n=2
n 2

n
2
2 2,4
5
5

Pentru calculul eforturilor axiale aven o incarcare uniform distribuita


p 10,5

pentru care forta concentrata va fi

n
2
10,5
10,3KN / m 2
10
10

P A p p nnivele

Calculul se va realiza in doua variante


in gruparea fundamentala Nf, Mf
ingruparea speciala
Ns, Ms

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea fundamentala:

N 1f P1 A p1 p n 6 6 1 10,3 2 741,6 KN
1
10,3 2 370,8 KN
2
1
P3 A p 3 p n 6 6 10,3 2 185,4 KN
4
1
P4 A p 4 p n 6 6 10,3 2 370,8 KN
2

N 2f P2 A p 2 p n 6 6
N 3f
N 4f

Momentele concentrate pentru gruparea fundamentala:


M 1f 0,15 N 1f 0,15 741,6 111,2 KNm
M 2f 0,2 N 2f 0,2 370,8 74,2 KNm
M 3f 0,3 N 3f 0,3 185,4 55,6 KNm
M 4f 0,4 N 4f 0,4 370,8 148,4 KNm

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea speciala:


N 1s 1,3 N 1f 1,3 741,6 964 KN
N 2s 1,3 N 2f 1,3 370,8 482 KN
N 3s 1,3 N 3f 1,3 185,4 241KN
N 4s 1,3 N 4f 1,3 370,8 482 KN

Momentele concentrate pentru gruparea speciala:


M 1s 1,3 M 1f 1,3 111,2 144,6 KNm
M 2s 1,3 M 2f 1,3 74,2 96,5KNm
M 3s 1,3 M 3f 1,3 55,6 72,3KNm
M 4s 1,3 M 4f 1,3 148,4 193KNm

1. Proiectarea fundatiei izolat rigide al stilpului S1


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N1f=741,6KN si un
moment M1f=111,2KNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:

c=0,4KPa=40KN/m
=15o
=19,78KN/m3

deci

N1=0,325
N2=2,3
N3=4,845

1. Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare


adincimea de fundare sa fie maimare decit 20cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 20cm in terenul de fundare

Df=Di+20cm=90+20=110cm
2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,5

q=Df

Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.

p pl ml D f N 2 c N 3 1,5 11
, 19,78 2,3 40 4,845 365,77 KN / m 2

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei A=2,5m latimea
fundatiei B=1,8m.
2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f A B D f beton 2,5 1,8 11


, 24,5 121,3KN
f
N tot N 1 G f 741,6 121,3 862,9 KN

2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

Ntot 6 M 8629, 6 1112, p1 2742, KN / m


p12, 2
A B A B 25, 18, 25, 18, p2 1094, KN / m2
f
1
2

Pef max p1 274,2 KN / m 2 1,2 p pl 438,92 KN / m 2

2.3Verificarea a doua

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,5 19,78 1,8 0,325 1,1 19,78 2,3 40 4,845 383,12 KN / m 2
pef max 274,2 KN / m 2 1,2 p pl 459,74 KN / m 2

3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N1s si M1s
Pentru acest tip de incarcari avem urmatorii coeficienti adimensionali: N1=0,7 N2=3,9 N3=11
3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 1s G f 964 121,3 1085,3KN
3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M1s 1446, A' A 2 e 25, 2 013, 224, m


e ' 013, m
Ntot 10853, B' B 18, m

3.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/A=0,72>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:
B'
1,8
1 0,3
1,24
A'
2,24
q c 1,24

c 1 0,3

1 0,4

B'
1,8
1 0,4
0,68
A'
2,24

pcr B' N q N q q c N c c
pcr 19,78 1,8 0,7 0,68 11
, 19,78 3,9 1,24 40 11 1,24 667,769 KN / m 2
,
N tot
1085,3
pef,

269,17 KN / m 2
B ' A' 2,24 1,8

Verificare

pef, 269,16 KN / m 2 m0 pcr o,9 667,769 600,992 KN / m 2

4.Stabilirea dimensiuniloc cuzinetului


Conform normativului P100-77, suprafata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se
alege din considerente economice, dupa conditiile
pentrubloc di beton cu o singura treapta

a c bc
0,55 0,65
A B

pentru bloc din beton cu doua trepte

a c bc
0,4 0,5
A B
Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe dimensiunile cuzinetului vor fi:
a c 0,5 A 0,5 2,5 1,25m
bc 0,5 B 0,5 1,8 1m
Inaltimea cuzinetului se alege astfel incit sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare

tg

respectind conditia:

hc
1
e

a c a s 1,25 0,6

0,35
2
2

se adopta hc=40cm

hc
0,4

1
e 0,35

5.Armarea cuzinetului
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturije bazei stilpului drepte inclinate la
45o fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint incastrate in stilp si incarcate cu o presiune
reactivea de pe talpa cuzinetului.
Ariec a c bc 1,25 1 1,25m 2
bc a c2 1 1,252

0,26m 3
6
6
a c a s 1,25 0,6
lx

0,35m
2
2
b bs 1 0,4
ly c

0,3m
2
2

Wc

5.1 Calculul presiunilorde la baza cuzinetului

N M 964 14 ,6 p1 1327,35KN /m p1 p2 2
p12, 2 pmed 7 1, KN /m
Ac Wc 1,25 0,26 p2 214,85KN /m 2
s s
1 1

5.2 Calculul momentelor de pe cele 2 directii


2
l x2 l y
3 p1 p2
Mx
b
4 p1 2 p2 c 2
3
2

3 1327,35 214,85
0,352 0,32
My
1

53,05KNm
4 1327,35 2 214,85
2
2
2

pmed l y

3 as 4 lx
6
771,1 0,32
My
3 0,6 4 o,35 37,01KNm
6
My

5.3 Armarea cuzinetului


h0 x hc ab 0,4 0,05 0,35m
hoy h0 x 0,01 0,35 0,01 0,34m

Bx
By

ab=acoperirea de beton

Mx
53,05

0,046
2
bc h0 x Rc 1 0,352 95 10 2
My
a c h Rc
2
0y

37,01
0,0296
1,25 0,3452 95 10 2

x 1 1 2 B x 1 1 2 0,047 0,047
y 1 1 2 B y 1 1 2 0,027 0,027

bc x h0 x Rc 1 0,047 0,35 95 10 2
A

10 4 7,44cm 2 Aefx 12 16 24,13cm 2


5
Ra
2,1 10
x
a

Aay

a c y h0 y Rc
Ra

1,25 0,027 0,34 95 10 2


10 4 5,26cm 2 Aefy 6 16 12cm 2
5
2,1 10

6. Stabilirea dimensiunilor blocului de beton


In cazul fundatiei rigide trebuie respectate anumite valori pentru unghiul de rigiditate.
A ac
2,5 1,25
l1

0,625m
2
2
h
h
1,6
1,6 h 1,00m
l1
0,65

Blocul de fundare se va realiza in doua trepte de inaltimi h1=0,5m si h2=0,5m


6.1 Verificarea la compresiune locala sub cuzinetul din beton armat

l2

B bc 1,8 1

0,4m
2
2

Ab a c 2 l1 bc 2 l2 1,25 2 0,625 1 2 0,4 4,5m 2


Ac a c bc 1,25 1 1,25m 2
ki 3

Ab
4,5
3
1,53
Ac
1,25

N N 1s 964 KN k i Ac Rc 1,53 1,25 95 10 2 18168,75KN

3. Proiectarea fundatiei izolat rigide al stilpului S2


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N2f=370,8KN si un
moment M2f=72,2KNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=0,4KPa=40KN/m
N1=0,325
=15o
deci N2=2,3
=19,78KN/m3
N3=4,845
1. Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 20cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 20cm in terenul de fundare

Df=Di+20cm=90+20=110cm
2. Calculul terenului la starea limita de deformatie
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,5

q=Df

Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.

p pl ml D f N 2 c N 3 1,5 11
, 19,78 2,3 40 4,845 365,77 KN / m 2

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei A=2,5m latimea
fundatiei B=1,8m.
2.1Determinarea caracteristicilor:

greutatea fundatiei
incarcarea totala la nivelul talpii

G f A B D f beton 2,5 1,5 11


, 24 ,5 10106 KN
f
N tot N 2 G f 370,8 101,06 471,86 KN

2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

Ntot 6 M 47106, 6 722, p1 17113, KN / m


p12, 2
A B A B 25, 15, 25, 15, p2 8053, KN / m2
f
2
2

Pef max p1 17113


, KN / m 2 1,2 p pl 438,92 KN / m 2

2.3Verificarea a doua

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,5 19,78 1,5 0,325 1,1 19,78 2,3 40 4,845 380,23 KN / m 2
pef max 171,13KN / m 2 1,2 p pl 456,28 KN / m 2

3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N2s=482KN si M2s=96,5KNm
Pentru acest tip de incarcari avem urmatorii coeficienti adimensionali: N=0,7 Nq=3,9 Nc=11
3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 2s G f 482 101,06 583,06 KN
3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M 965, A' A 2 e 25, 2 016, 218, m


e ' 016, m
Ntot 58306, B' B 15, m
s
2

3.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/A=0,6>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:

B'
1,8
1 0,3
1,21
A'
2,18
q c 1,21

c 1 0,3

1 0,4

B'
1,8
1 0,4
0,72
A'
2,18

pcr B ' N q N q q c N c c
pcr 19,78 1,5 0,7 0,72 1,1 19,78 3,9 1,21 40 11 1,21 650,03KN / m 2

pef
Verificare

N tot
583,06

178,31KN / m 2
A' B' 2,18 1,5

pef, 269,16 KN / m 2 m0 pcr 0,9 650,03 582,027 KN / m 2

4.Stabilirea dimensiuniloc cuzinetului


Conform normativului P100-77, suprafata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se
alege din considerente economice, dupa conditiile
pentrubloc di beton cu o singura treapta

a c bc
0,55 0,65
A B

pentru bloc din beton cu doua trepte

a c bc
0,4 0,5
A B

Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe dimensiunile cuzinetului vor fi:
a c 0,5 A 0,5 2,5 1,25m
bc 0,5 B 0,5 1,5 0,75m
Inaltimea cuzinetului se alege astfel incit sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
respectind conditia:

tg

hc
1
e

a c a s 1,25 0,6

0,35
2
2

se adopta hc=40cm

hc
0,4

1
e 0,35

5.Armarea cuzinetului
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturije bazei stilpului drepte inclinate la
45o fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint incastrate in stilp si incarcate cu o presiune
reactivea de pe talpa cuzinetului.

Ariec a c bc 1,25 0,75 0,94m 2


bc a c2 0,75 1,252
Wc

0,2m 3
6
6
a c a s 1,25 0,6
lx

0,33m
2
2
b bs 0,75 0,4
ly c

0,1m
2
2

5.1 Calculul presiunilorde la baza cuzinetului

N M 482 96,5 p1 9 5,27KN / m p1 p2 2


p12, 2 pmed 512,7 KN / m
Ac Wc 0,94 0,2 p2 30,27KN /m 2
s s
2 2

5.2 Calculul momentelor de pe cele 2 directii


2
l 2 ly
3 p1 p2
Mx
bc x
4 p1 2 p2
2
3
2

2
3 995,27 30,27
0,332 0,13
My
0,75

26,77 KNm
4 995,27 2 30,27
2
2
pmed l y
My
3 as 4 lx
6
512,77 0,12
My
3 0,6 4 0,33 2,65KNm
6

5.3 Armarea cuzinetului

h0 x hc ab 0,4 0,05 0,35m


hoy h0 x 0,01 0,35 0,01 0,34m

Mx
26,77

0,031
2
bc h0 x Rc 0,75 0,352 95 10 2
My
2,65
By

0,002
2
a c h0 y Rc 1,25 0,34 2 95 10 2
Bx

x 1 1 2 B x 1 1 2 0,031 0,031
y 1 1 2 B y 1 1 2 0,002 0,002

ab=acoperirea de beton

Aax
Aay

bc x h0 x Rc 0,75 0,031 0,35 95 10 2

10 4 3,68cm 2 Aefx 12 16 24 ,13cm 2


5
Ra
2,1 10
a c y h0 y Rc
Ra

1,25 0,002 0,34 95 10 2


10 4 0,396cm 2 Aefy 6 16 12cm 2
2,1 105

6. Stabilirea dimensiunilor blocului de beton


In cazul fundatiei rigide trebuie respectate anumite valori pentru unghiul de rigiditate.
A ac
2,5 1,25

0,625m
2
2
h
h
1,6
1,6 h 1,00m
l1
0,65

l1

Blocul de fundare se va realiza in doua trepte de inaltimi h1=0,5m si h2=0,5m


6.1 Verificarea la compresiune locala sub cuzinetul din beton armat

l2

B bc 1,5 0,75

0,4m
2
2

Ab a c 2 l1 bc 2 l2 1,25 2 0,325 0,75 2 0,4 2,945m 2


Ac a c bc 1,25 0,75 0,94m 2
ki 3

Ab
2,945
3
1,77
Ac
0,94

N N 2s 482 KN k i Ac Rc 1,77 0,75 95 10 2 12611,25KN

3. Proiectarea fundatiei izolat elastice al stilpului S4


(silp marginal)
Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N4f=370,8KN si un
moment M4f=148,4KNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=0,4KPa=40KN/m
N1=0,325
o
=15
deci N2=2,3
3
=19,78KN/m
N3=4,845
1. Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 20cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 20cm in terenul de fundare

Df=Di+20cm=90+20=110cm

2. Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,5

q=Df

Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.

p pl ml D f N 2 c N 3 1,5 11
, 19,78 2,3 40 4,845 365,77 KN / m 2

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei A=2,2m latimea
fundatiei B=1,5m.
2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f A B D f beton 2,2 1,5 11


, 24,5 87,12 KN
N tot N 4f G f 370,8 87,12 457,92 KN

2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

25987
,
KN
/
m
Ntot 6 M 45792, 6 1484, 1
p12, 2
A B A B 22, 15, 22, 15, p2 1766, KN / m2
f
4
2

Pef max p1 159,87 KN / m 2 1,2 p pl 438,92 KN / m 2

2.3Verificarea a doua

p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,5 19 ,78 1,5 0,325 1,1 19 ,78 2,3 40 4,845 380,23KN / m 2
pef max 319,87 KN / m 2 1,2 p pl 459,28 KN / m 2

3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale: N4s=482KN si M4s=193KNm
Pentru acest tip de incarcari avem urmatorii coeficienti adimensionali: N=0,7 Nq=3,9 Nc=11
3.1 Determinarea incarcarii totale

'
N tot
N 4s G f 482 87,12 569,12 KN

3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M4s 1484, A' A 2e 22, 2026, 168, m


e ' 026, m
Ntot 56912, B' B 15, m
3.3 Determinarea presiunii critice
Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/A=0,68>0,2 atunci vom avea
urmatorii coeficienti de forma:
B'
1,5
1 0,3
1,27
A'
1,68
q c 1,27

c 1 0,3

1 0,4

B'
1,8
1 0,4
0,64
A'
1,68

pcr B ' N q N q q c N c c
pcr 19,78 1,5 0,7 0,64 11
, 19,78 3,9 1,27 40 11 1,27 679,86 KN / m 2
,
N tot
457,92
pef,

181,71KN / m 2
B ' A' 1,68 1,5

Verificare

pef, 181,71KN / m 2 m0 pcr 1,9 679,86 1291,734 KN / m 2

4.Stabilirea dimensiuniloc blocului de beton armat


A=2,2m

B=1,5m

H
0,22 H 0,22 A 0,22 2,2 48,4cm 50cm
A
H H
H 50
H'

H'

16,67cm 20cm
3 2
3
3

5.Armarea fundatiei izolat elastica

A a s 2,2 0,6

0,8m
2
2
B bs 1,5 0,4
ly

0,55m
2
2
lx

5.1 Calculul momentelor de pe cele 2 directii

2
l 2 ly
3 p1 p2
Mx
bc x
4 p1 2 p2
2
3
2

3 259,87 17,66
0,8 2 0,553
My
1,5

83,08 KNm
4 259,87 2 17,66
2
2
2

pmed l y

3 a s 4 lx
6
138,77 0,552
My
3 0,6 4 0,8 34,98 KNm
6
My

5.2 Armarea fundatiei


h0 x H a b 0,5 0,05 0,45m
hoy H 0,01 0,45 0,01 0,44m

Bx
By

ab=acoperirea de beton

Mx
83,08

0,029
2
B h0 x Rc 1,5 0,452 95 10 2
My
A h Rc
2
0y

34,98
0,009
2,22 0,44 2 95 10 2

x 1 1 2 B x 1 1 2 0,029 0,029
y 1 1 2 B y 1 1 2 0,009 0,009

B x h0 x Rc 1,5 0,029 0,45 95 10 2

10 4 8,86cm 2 Aefx 12 16 24,13cm 2


Ra
2,1 10 5
A y h0 y Rc 2,22 0,009 0,44 95 10 2
y
Aa

10 4 3,941cm 2 Aefy 6 16 12cm 2


Ra
2,1 105
Aax

4. Proiectarea fundatiei izolat elastice al silpului S3


(stilp colt si de rost)
Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala N3f=185,4KN si un
moment M3f=55,6KNm.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
c=0,4KPa=40KN/m
N1=0,325
o
=15
deci N2=2,3
3
=19,78KN/m
N3=4,845
1. Conditii pentru stabilirea adincimii de fundare
adincimea de fundare sa fie maimare decit 20cm fata de adincimeade inghet

talpa fundatiei sa patrunda cel putin 20cm in terenul de fundare


Df=Di+20cm=90+20=110cm

2. Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:
pefectiv max1,2ppl
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3

ml=1,5

q=Df

Pentru predimensionare se neglijeaza valoare bazei fundatiei B.

p pl ml D f N 2 c N 3 1,5 11
, 19,78 2,3 40 4,845 365,77 KN / m 2

Se impun urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei, lungimea fundatiei A=1,7m latimea
fundatiei B=1,0m.
2.1Determinarea caracteristicilor:
greutatea fundatiei

incarcarea totala la nivelul talpii

G f A B D f beton 1,7 1 11
, 24,5 44,88 KN
N tot N 4f G f 185,4 88,935 230,28 KN

2.2. Calculul eforturilor de la baza fundatiei

p1 447127
, KN / m2

2
N tot 6 M 6 M 230,28 6 556, 6 556, p2 216,26KN / m
p1,2
2
2 2
A B A B A B 17, 1 17, 1 17, 1 p3 54,66KN / m2
p 176,21KN / m2
f
3
2

f
3

Pef max p1 447,127 KN / m 2 1,2 p pl 448,92 KN / m 2

2.3Verificarea a doua
p pl ml B N 1 q N 2 c N 3
p pl 1,5 19,78 1,5 0,325 1,1 19,78 2,3 40 4,845 380,23KN / m 2
pef max 447,127 KN / m 2 1,2 p pl 459,28 KN / m 2

3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta

In acest calcul intervin incarcarile speciale: N3s=241KN si M3s=72,3KNm


Pentru acest tip de incarcari avem urmatorii coeficienti adimensionali: N=0,7 Nq=3,9 Nc=11
3.1 Determinarea incarcarii totale
'
N tot
N 3s G f 241 44,88 285,88 KN

3.2.Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei

M 723, A' A 2 e 27, 2 028, 114, m


e ' 028, m
Ntot 25888, B' B 1m
s
3

3.3 Determinarea presiunii critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul B/A=0,58>0,2 atunci vom avea urmatorii
coeficienti de forma:
B'
1,
1 0,3
1,21
A'
1,4
q c 1,21

c 1 0,3

1 0,4

B'
1
1 0,4
0,71
A'
1,4

pcr B' N q N q q c N c c
pcr 19,78 1 0,71 0,64 1,1 19,78 3,9 1,21 40 11 1,21 634,73KN / m 2
,
N tot
285,88
,
pef

204,2 KN / m 2
B' A'
1 1,4

Verificare

pef, 204,2 KN / m 2 m0 pcr 1,9 634,73 1205,987 KN / m 2

4.Stabilirea dimensiuniloc blocului de beton armat


A=1,7m

B=1m

H
0,22 H 0,22 A 0,22 1,7 37cm 40cm
A
H H
H 40
H'

H'

13,33cm 15cm
3 2
3
3

5.Armarea fundatiei izolat elastica

A a s 1,7 0,6

0,6m
2
2
B bs 1 0,4
ly

0,3m
2
2
lx

5.1 Calculul momentelor de pe cele 2 directii


2
l x2 l y
3 p1 p2
Mx
B

4 p1 2 p2
2
3
2

3 447,127 216,26
0,6 2 0,33
Mx
1

50,65KNm
4 447,127 2 216,26
2
2
2

2
l x2 l y
3 p3 p 4
My
A

4 p3 2 p4
2
3
2

3 54,66 176,21
0,6 2 0,333
My
1,7

5,57 KNm
4 54,66 2 176,21
2
2
2

5.2 Armarea fundatiei


h0 x H ab 0,4 0,05 0,35m
hoy h0 x 0,01 0,35 0,01 0,34m

Bx
By

ab=acoperirea de beton

Mx
50,65

0,044
2
B h0 x Rc 1 0,352 95 10 2
My
A h Rc
2
0y

5,57
0,003
1,7 0,34 2 95 10 2

x 1 1 2 B x 1 1 2 0,044 0,045
y 1 1 2 B y 1 1 2 0,003 0,003

B x h0 x Rc 1 0,044 0,35 95 10 2
A

10 4 6,97cm 2 Aefx 12 16 24,13cm 2


5
Ra
2,1 10
A y h0 y Rc 1,7 0,003 0,34 95 10 2
Aay

10 4 0,781cm 2 Aefy 6 16 12cm 2


Ra
2,1 105
x
a

5. Proiectarea fundatiei tip pahar al stilpului S1


1. Determinarea inaltimii paharului
Hp1,2as

H p 1,2 60 72cm H p 75cm

(as=60cm)

2. Determinarea grosimii hf
2.1 Determinarea fortei transmise paharului N1
N 1cap As mt Rt
N 1cap 2 ( 0,6 0,4) 0,75 0,3 800 336 KN
N 2 cap 1,5 U h f Rt pmed A f
N 2 cap 727,2 336 391,2 KN

2,2 Determinarea hf

hf

N 2 cap
R 2 a b
n
t

39120
16,3cm h f 20cm
12 2 40 60

conditie

N 1f
72720
Hp hf n
75 20 95cb
30,3cm
12 2 (60 40)
Rt 2 (a b)
3 Verificarea paharului la presiunile laterale
a

M 1 0,8 M 1f N 1f 0,4 M 1f

2
0,6

87,264 KNm 0,4 109,8 43,63KNm


M 1 0,8 109,8 727,2

Din acest motiv impunem M1=43,63KNm

M1
43,63

72,72 KN
0,8 H p 0,8 0,75
Se impune lb=20cm. In acest caz momentele maxime vor fi:
P

M reazem 0,45 P lb 0,45 72,72 0,2 6,545KNm


M cimp 0,02 P lb 0,02 72,72 0,2 0,291KNm

4. Verificarea la forte taietoare


M 1f
109,08
72,72
181,08 KN
M1
43,63
2 b p a 0,5 Rt 2 20 200 0,5 8 320 KN
Q P

se impune bp=20cm

Q 181,08 KN 2 b p a 0,5 Rt 320 KN

5. Determinarea talpii fundatiei

B bs 40

0,67 B 0,67 A
A a s 60

se impune B=2,00m si A=2,40m

G g A B H f b 0,85 11
, 2,4 2 4,8 107,712 KN
e

M
109,08

0,129m
N Gf
727,2 107,712

N G f 6 l 7272, 107712
, KN / m
, 6 0129
, p1 230036
p12, 1
1
, KN / m
A B A 24, 2 A p2 79840
pef max 230,036 KN / m 1,2 p pl 297,362 KN / m

6, Calculul la starea limita de deformatie


A' A 2 e 2,4 2 0,129 2,131m
B ' B 2,00m
N Gf
727,2 107,712
Pef

247,084 KN / m
A' B '
2,131 2
pef 247,084 pcr mc pcr 298,953KN / m

7. Armarea fundatiei
e

M 109 ,08

0,15m
N
727,2

p1,2

N
6 e 109,08
6 0.15 p1 31,247 KN / m


1
1
A B
A
2,4 2
2,4 p2 14,203KN / m

A a s 2,40 0,60

0,9cm
2
2
B bs 2,00 0,40
ly

0,80m
2
2
lx

p 0 p2
p3 p2

pmed
Mx

p2 A l x
A

14 ,203

p2 A l x l y

31,247 14,203 2,4 0,9

14,203

2,4

24,856 KN / m

31,247 14,203 2,4 0,9 0,8


2,4

p1 p2 31,247 14,203

22,725KN / m
2
2

A l x2 2 p1 p0
6
pmed l

l y3 p3 p0
6

2
y

2 a s 4l x
6
2,4 0,9 2 2 31,247 24 ,856 0,8 3 30,537 24,856
Mx

33,08 KNm
6
6
22,725 0,8 2
My
2 0,6 4 0,9 12,217 KNm
6

My

h0 x H p hx 3,5 91,5m
h0 y H p h y 3,5 1 90,5m

Bx
By

Mx
330280

0,003 p x p min 0,05


2
B hox Rc 200 91,52 70
My
A h Rc
2
0y

122170
0,001 p y pmn 0,05
240 90,52 70

px
0,05
A h0 x
240 91,5 10,86cm 2
100
100
py
0,05
Ay
B h0 y
200 90,5 9,15cm 2
100
100
Ax

30,537 KN / m

V.

Calculul tasarii terenului sub fundatia cea mai solicitata


proiectata in varianta fundatiei izolat elastica

Se va face calculul tasarii terenului sub fundatia izolat elastica al stilpului S4.
p1 p2
138,77 KN / m
2
pn pef D f 138,77 19,188 11
, 117,66 KN / m
pef pmed

Strat 1
M1-3(daN/cm2)
M2-3(daN/cm2)
Mmed(daN/cm2)
M0
E=MmedMo(daN/cm2)

111
142,86
126,93
1,3
165

Strat
2
82
110
96
1,3
124,
8

Strat3
90,91
90,91
90,91
1,3
118,19

E-modul de deformatie liniara


n

gz i hi
i 1

z pn 0
zsup zinf
2
o-coeficient ce se gaseste in tabele functie de rapoartele L/B si z/B

Se va opri etape atunci cind z<0,2gz

St
r

Substr

hi

L/B

z/B

Pn

gz

0,2gz

S1

19,188

0,6

1,47

11,51

0,6

1,47

117,66

23,03

S3

19,78

1,0

1,47

117,66

42,81

S4

19,78

1,0

1,47

117,66

62,59

S5

19,78

0,5

1,47

117,66

72,48

S6

19,75

1,0

1,47

117,66

92,22

S7

19,75

1,0

1,47

117,66

112,01

S8

19,75

1,0

1,47

117,66

131,76

S9

19,75

1,0

1,47

117,66

151,51

S10

19,58

1,0

1,47

117,66

171,09

117,6
97,66
97,66
57,65
57,65
30,59
30,59
17,65
17,65
11,76
11,76
8,24
8,24
4,71
4,71
3,53
3,53
2,35
2,35
2,35

2,3

19,188

1
0,83
0,83
0,49
0,49
0,26
0,26
0,15
0,15
0,1
0,1
0,07
0,07
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02

117,66

S2

0
0,4
0,4
0,8
0,8
1,47
1,47
2,13
2,13
2,47
2,47
3,13
3,13
3,8
3,8
4,47
4,47
5,13
5,13
5,8

S1

S2

S3

S4

z=11,76<0,2gz=14,5
n

S 0,7

i 1

m
zi

Ei

hi

107,66
4,61
77,66
8,56
44,12
12,52
24,12
14,50
14,71
18,44
10,00
22,4
6,48
26,35
4,12
30,30
2,94
34,22

In acest caz aplicam relatia:

100

107,66 77,66
44,12 24,12
14,71
S 0,7 0,6
1
0,5
10 4 100 0,008957cm

165
124,8
124,8

Sefectiv=0,008957<Sadmisibil=5cm

zm

2,35

VI.

Proiectarea fundatiilor pe retele de grinzi

Se cere pentru proiecterea fundatiilor unui loc de locuinte avind regimul de inaltime p+10 etaje
cu o structura de rezistenta tip cadre din beton armat.Ca sistem de fundare se adopta solutia de fundatii
pe retele de grinzi.
Dupa repatizarea sarcinilor axiale din noduri pe directia longitudinala si transversala se vor
calcula fundatiile pentru o grinda longitudinala sau transversala in urmatoarele ipoteze:
Metoda aproximativa - se vacalcula grinda longitudinala cu forte si momente
Metoda Winckler (in ipoteza deformatiilor elastice) - pentru o grinda transversala incarcata cu forte
si momente
Metoda Jemoskin (ipoteza deformatiilor elastice generala) - pentru o grinda longitudinala cu forte
dar fara momente
Sectiunea stilpilor vor avea sectiunea in forma de T

Date numerice ale grinzilor de fundare:


grinda longitudinala marginala A-A, D-D are latimea Bx=1,4m
grinda teansversala interioara 2-2, 3-3, 4-4 are latimea By=1,2m
grinda longitudinala interioara B-B, C-C are latimea Bx=1,4m
grinda transversala laterala 1-1, 5-5 are latimea By=1,1m
dimensiunile stilpilor 40x50cm

1. Calculul mamentelor de inertie ale grinzilor


pe directia X

h 0,35
0,29

H 120
,
bx H 3
40 1203
x
x 1697
, Iz x
1697
,
9774720cm4
Bx 14,
12
12
35,
bx 0,4

pe directia Y

h 0,35
0,29
3
H 120
,
b

50 1203
y
y
4
y 1473
,

1473
,

10605600
cm
z
y
By 12,
12
12
2,4

by 05,

2. Calculul lungimilor elastice ale grinzilor

4 E I zx
4 270000 9774720
Lex 4
4
511,68cm
K s Bx
1,6 140
4 E I zz
4 270000 10605600
Lez 4
4
494,21cm
K s Bz
1,6 120

Bx Lex 140 511,68

1,208 1,2
B y Ley 120 494,21

3. Calculul incarcarilor in nodurile centrale (7,8,9,12,13,14)

1,208
P7
278,832 152,55tf
1
1 1,208
1
1
py
P7
278,832 126,28tf
1
1 1,208
px

4. Calculul incarcarilor in nodurile curente ale grinzii transversale (6,10,11,15)


Lungimile consolelor pe cele doua directii adoptate sint: l1=1,8m, l2=0,9m
l1
180

0,352 2,05
Lex 511,680
l2
90

0,182 2,87
Ley 494,182

1,208
P6
157,994 58,336tf
1
1,208 2,05
1
2,05
py
P6
157,994 99,658tf
1
1,208 2,05
px

4. Calculul incarcarilor in nodurile curente ale grinzii longitudinale(2,3,4,17,18,19)

2
1,208 2,87
P2
179,984 139,484tf
1 2
1 1,208 2,87
1
1
py
P2
179,984 40,5tf
1 2
1 1,208 2,87
px

4. Calculul incarcarilor in nodurile din colturile retelei(1,5,16,20)


l1
180

0,352 colt 2,8


Lex 511,680
l2
90

0,182 colt 3,36


Ley 494,182

2
1,208 3,36
P1
93,90 55,416tf
1 2
2,8 1,208 3,36
1
2,8
py
P2
93,90 38,484tf
1 2
2,8 1,208 3,36
px

1. Metoda aproximativa
1. Calculul rezultantei incarcarilor
n

R Pi P16 P17 P18 P19 P20 529,284 KN


i

2. Verificarea presiunii terenului de sub fundatie


2.1 Calculul greutatii grinzii
G f LT B x H med 27,6 1,4 1,2 20 927,36 KN
2.2 Claculul incarcarilor totale
Rt R G f 529,284 927,36 1456,644 KN
2.3 Pozitia rezultantei incarcarilor
M
3 13,5 2 6,7505
e t
0,037m
Rt
1456,644
2.4 Presiunea efectiva sub talpa fundatiei

37698
,
KN
/
m
Rt 6 e 1456644
, 6 0037
, 1
p12, 1 1
2
Lt Bx Lt 276, 14, 276, p2 37395
, KN / m
p pl ml B x N 1 q N 2 c N 3
Ppl 1,5 19,48 1,4 0,325 21,758 2,3 40 4,848 379,240 KN / m

Gf

927,36
13,698 KN / m 2
Lt B x
27,6 13,698
q p' B x 13,698 1,4 19,177 KN / m
p' pef

37,698

3. Calculul fortei taietoare


Q16st 1,8 19,77 34,519tf
Q16dr 34,519 55,416 20,897tf
Q17st 7,8 19,77 55,416 94,165tf
Q17dr 94,165 319,484 45,319tf
Q18st 6 19,77 45,319 69,743tf
Q18dr 69,743 139,484 69,741tf
Q19st 6 19,77 69,741 45,319tf
Q19dr 45,819 139,484 94,165tf

st
Q20
6 19,77 94,615 20,897tf
dr
Q20
20,897 55,416 34,519tf

4. Calculul momentelor in reazeme


19,77 1,8 2
M 16st
31,06tf m
2
M 16dr 31,06 6,7505 24,316tf m
19,77 7,8 2
M 17st
6,7505 55,416 6 244,117tf m
2
M 17dr 244,117 13,5 230,618tf m
19,77 13,8 2
st
M 18
6,7505 55,416 12 13,5 139,484 6 303,887tf m
2
M 18dr 303,887 13,5 290,387tf m
19,77 19,8 2
6,7505 55,416 18 13,5 139,484 12
2
13,5 139,484 6 217,125tf m
M 19st

dr
M 19
217,125 13,5 230tf m
19,77 25,8 2
st
M 20

6,7505 55,416 24 13,5 139,484 18


2
13,5 139,484 12 13,5 139,484 6 10,831tf m
dr
M 20
10,831 13,5 24,33tf m

5. Calculul momentelor injcovoietoare din cimp


19,77 4,8 2
Ma
6,7505 55,416 3 47,9tf m
2
19,77 10,8 2
Mb
6,7505 55,416 9 13,5 139,484 3 180,956tf m
2
19,77 16,8 2
Mc
6,7505 55,416 15 13,5 139,484 9 13,5 139,484 3 167,460tf m
2
19,77 22,8 2
6,7505 55,416 21 13,5 139 ,484 15 13,5 139,484 9
2
13,5 139 ,484 3 34,43tf m
Md

6.Corectarea momentelor incovoietoare


reazem 1

x1 1,8m
y1

x
1,8
13,496 0,88m
M
Lt
27,6

M 1st 31,067 0,88 31,947tf m


M 1dr 24,316 0,88 25,196tf m

reazem 2

x 2 7,8m
y2

x
7,8
13,496 3,814m
M
Lt
27,6

M 2st 244,117 3,814 247,931tf m


M 2dr 230,618 3,814 234,432tf m

reazem 3

x 3 13,8m
y3

x
13,8
13,496 6,748m
M
Lt
27,6

M 1st 303,887 6,748 310,635tf m


M 1dr 290,387 6,748 297,138tf m

reazem 4

x 4 1,8m
y4

x
19,8
13,496 9,682m
M
Lt
27,6

M 4st 217,125 9,682 226,807t fm


M 4dr 230,620 9,682 240,302tf m

reazem 5

x5 1,8m
y5

x
25,8
13,496 12,616m
M
Lt
27,6

M 5st 10,831 12,616 23,447t fm


M 5dr 24,33 12,616 25,196tf m

2.Metoda Winkler

L 48, 3 2 15,

34,

Lex 51168, cm Lex 51168


,

Ley 49421, cm 1 1
0202
,
Ley 49421
,

x1 x 4
7,763m
2
2 2 0,202

x1 x 3
3,8815m
4
4 4 0,202

x1 x 4
x2 x3

Grinda incarcata cu forte


Determinarea V1 si V2
forta
V1
V2
P3=40.5
P8=126.128
P13=126.128
P18=40.5

M
M

x
/2
/4
0.303
1.273
2.242
3.212

f3(x)
-0.2079
0
0.4888
-0.1807
-0.1482
-0.0383

M=Pf3/4
-V10.2573
0
24.5
-28.2071
-23.1339
-1.9197

Q=-Pf4/2
0
-V20.1612
-14.3309
-3.8469
4.2252
0.8242

f4(x)
0
0.3224
0.7077
0.061
-0.067
-0.0407

0 V1 0.2573 28.7607 V1 V4 111.779tf

0 V2 0.1612 131284
.
V2 V 3 81.4417tf

Sectiunea A=B
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P11=126.128
P18=40.5
total

x
/2
/4
0.303
1.273
2.242
3.212

f1
0.2079
0.6448
0.9267
0.3627
0.0162
-0.0431

p=Pf1/2b
-1.9559
-4.4199
3.1589
3.8503
0.1720
-0.1466
0.6588

f3
-0.2079

M
28.7610

0.4888
-0.18065
-0.1482
-0.0383

24.5005
-28.1992
-23.1339
-1.9197
0.0087

f1
0.0932
0.4476
1
0.5398
0.0932
-0.0403
-0.0.258

p=Pf1/2b
-0.8768
-3.0682
3.4088
5.7304
0.9894
-0.1374
0.1769

f3
-0.1899
-0.1457
1
-0.1283
-0.1899
-0.0666
0.0139

f4

Q=-pf4/2

0.3224
0.7077
0.061
-0.066
-0.0407

13.1285
-14.3309
-3.8469
4.1622
0.8242
-0.062

f4
-0.0484
0.1510
0.1
0.1988
-0.0484
-0.0534
-0.0120

Q=-pf4/2
-2.7051
6.1489
+-20.25
-12.5371
3.0523
1.0814
-0.4887

Sectiunea 3=18
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P13=126,12
P18=40.5
V3=-81.442

x
1.8738
1.0883
0
0.9696
1.9392
2.9088
3.9972

M
26.2708
14.6858
50.1238
-20.0275
-29.6463
-3.3382
-1.4010

V4=-111.779

4.7826

-0.0085

0.08
6.3031

0.0089

-1.2312

0.0007

0.0391
-25.6592
14.8408

x
2.197
1.4116
0.3232
0.6464
1.616
2.5856
3.674
4.4594

f1
0.0244
0.2849
0.9267
0.7628
0.1959
-0.0254
-0.0341
-0.0132

p=Pf1/2b
-0.2296
-1.9529
3.1589
8.0977
2.0796
-0.0866
0.2337
0.1242
11.425

f3
-0.1548
-0.2011
0.4888
0.4431
-0.2077
-0.1019
-0.0079
0.0085

M
21.4151
20.2698
24.5005
22.3378
-32.4218
-5.1076
0.7963
-1.1759
49.8975

f4
-0.0652
0.0419
0.7077
0.4530
-0.0059
-0.0636
-0.0210
0.0023

Q=-pf4/2
-3.644
1.7062
-14.3309
-28.568
0.3721
1.2879
-0.8551
-0.1285
-43.3907

f1
-0.0166
0.1576
0.7628
0.9267
0.3355
0.0080
-0.0408
-0.0231

p=Pf1/2b
0.1562
-1.0803
2.6002
9.8376
3.5616
0.0273
0.2797
0.2173
15.5996

f3
-0.1149
-0.2047
0.1431
0.4888
-0.1897
-0.1416
-0.0237
0.0040

M
15.8953
20.6326
7.1727
76.3012
-29.6120
-7.0975
2.3888
-0.5531
85.1277

f4
-0.0658
-0.0235
0.4530
0.7077
0.0129
-0.0668
-0.0323
-0.0095

Q=-pf4/2
-3.6775
-0.9569
-9.1733
-44.6304
-0.8135
1.3527
-1.3153
-0.5309
-59.7351

x
2.8434
2.058
0.9696
0
0.9696
1.9392
3.0276
3.813

f1
-0.369
0.0439
0.5083
1
0.5063
0.0932
-0.0423
-0.0314

p=Pf1/2b
3.4716
-0.301
1.7327
10.6158
5.396
0.3177
0.29
0.2954
21.8182

f3
-0.0771
-0.1675
-0.1108
1
-0.1108
-0.1899
-0.0563
-0.0040

M
10.666
16.8831
-5.5537
156.099
-17.2958
-9.5185
5.6747
0.5534
157.508

f4
-0.0523
-0.0618
0.1988
1
0.1988
-0.0484
-0.0493
-0.0177

Q=-pf4/2
-3.2025
-2.5166
-4.0257
-+63.064
-12.537
0.9801
-2.0075
-0.9892
-87.3625
38.7655

x
3.1666
2.3812
1.2929
0.3232
0.6464
1.616
2.7044
3.4898

f1
-0.0431
-0.0056
0.3355
0.9267
0.7628
0.1959
-0.0320
-0.0389

p=Pf1/2b
0.4055
0.0384
1.1436
9.8376
8.0977
0.6678
0.2194
0.366
20.776

f3
-0.0383
-0.1282
-0.1897
0.4888
0.1431
-0.2077
-0.0895
-0.0177

M
5.2984
12.9219
-9.5058
76.3012
22.3378
-10.4107
98.0211
2.4486
104.1426

Sectiunea a=f
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P13=126,128
P18=40.5
V3=-81.442
V4=-111.779

Sectiunea b=B
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P13=126,12
P18=40.5
V3=-81.442
V4=-111.779

x
2.5202
1.7348
0.6464
0.323
1.2928
2.2624
3.3508
4.1362

Sectiunea 8=13
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P13=126,12
P18=40.5
V3=-81.442
V4=-111.779

Sectiunea c=d
forta
V1=-111.779
V2=-81.442
P3=40.5
P8=126.128
P13=126,12
P18=40.5
V3=-81.442
V4=-111.779

f4
-0.0407
-0.0669
0.0129
0.7077
0.4530
-0.0059
-0.0608
-0.0283

Q=-pf4/2
-2.2747
-2.7242
-0.2612
-44.6304
-28.568
0.1195
-2.4758
-1.5817
-82.3965

Grinda incarcata cu momente

3
x1 x4
4

,
x1 x4 116643
x2 x 3
,
2 x2 x3 77723
0202,

Determinarea momentelor m1, m2, m3, m4


Sect A
Momentul
m1
m2
M3=4.7885
M8=9.577
M13=9.577
M18=4.7885
Total

x
3/4
/2
0.303
1.2726
2.2422
3.2118

f1(x)
0
0.2079
0.9267
0.3355
0.0244
-0.0431

T=Mf1/2
m2*0.021
0.4482
0.3245
0.0236
0.2084
0

f4(x)
-0.0670
0.7077
0.0129
-0.0652
-0.0407

M0f4/2
m10.0335
-1.6944
-0.0618
-0.3122
-0.0974

T = 0 m20.021-0.9575 = 0
M = 0 m10.035=2.1658 = 0
Sectiunea A
m1=61.88
m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
total

x
/4
/2
0.303
1.2726
2.2422
3.2118

f1
0
1.2079
0.9267
0.3355
0.0080
-0.0431

Q=Mf1/2
0
-0.9574
0.4482
0.3245
-0.0077
0.0208
-0.1709

f2
0.6070
0.2709
0.2189
0.2626
0.0784
-0.0024

p=M2f2/2b
0.0705
-0.1612
0.0178
0.0428
-0.01277
0.0002
-0.0427

f4
-0.0670
0
0.7077
0.0129
-0.0668
-0.0407

M=-mf4/2
2.073
-1.6944
-0.0618
-0.3199
0.0974
-0.1005

Sectiunea 3-18
m1=61.88
m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
m3=45.5952
m4=-61.88
total

x
2.6592
1.8738
0
0.9696
1.9392
2.9088
4.7826
5.568

f1
-0.0320
0.0932
1
0.5083
0.0932
-0.0403
-0.0085
0.0005

Q=Mf1/2
-0.2
-0.4292
0.4836
0.4917
-0.0902
0.0195
-0.0391
0.0031
0.2332

f2
0.0287
0.1415
0
0.3096
0.1415
0.0132
-0.0082
0.0005

p=M2f2/2b
0.6302
-0.1097

f4
-0.0608
-0.0484
1
0.1988
-0.0484
-0.0534
0.0007
0.0029

M=-mf4/2
1.8812
-1.1034
-+.3943
-0.952
-0.2318
-0.1279
-0.016
0.0897
-2.8545
1.9341

x
2.9824
2.1966
0.3232
0.6464
1.616
2.5856
4.458
5.2438

f1
-0.0423
0.0244
0.9267
0.7628
0.1959
-0.0254
-0.0132
-0.0023

Q=Mf1/2
-0.2644
-0.1124
0.4482
0.7378
-0.1895
0.0123
-0.0608
0.0144
0.5854

f2
0.0070
0.0895
0.2189
0.3099
0.2018
0.0383
-0.0108
0.0049

p=M2f2/2b
0.0074
-0.0694
0.0178
0.0505
-0.0329
-0.0031
-0.0084
-0.0052
-0.0433

f4
-0.0493
-0.0652
0.7077
0.4530
-0.0059
-0.0636
-0.0023
0.0026

M=-mf4/2
-1.5253
-1.4864
-1.6944
-2.1692
-0.0283
-0.1523
0.0524
0.0080
-3.8729

x
3.3056
2.5198
0.6464
0.3232
1.2928
2.2624
4.1348
4.9206

f1
-0.0422
-0.0166
0.7628
0.9267
0.3355
0.0080
-0.0231
-0.0059

Q=Mf1/2
-0.2637
0.0764
0.3689
0.8964
-0.3245
-.0039
-0.1064
0.0369
0.6801

f2
-0.0058
0.0492
0.3099
1.2189
0.2626
0.0748
-0.0136
-0.0073

p=M2f2/2b
-0.0061
-0.0381
0.0252
0.0356
-0.0428
-0.0061
-0.0105
0.0077
-0.0351

f4
-0.0364
-0.0658
0.4530
0.7077
0.0129
-0.0688
-0.0095
0.0014

M=-mf4/2
1.1262
-1.5001
-1.0846
-3.3888
0.0618
-0.1599
0.2166
0.0433
-4.6855

x
3,6288
2,842
0,9696
0
0,9696
1,9392
3,8116
4,5974

f1
-0,0366
-0,369
0,5083
1
0,5083
0,0932
-0,0314
-0,0111

Q=Mf1/2
-2,2648
1,6993
0,2458
0,9673
-0,4917
-0,0451
-0,1446
0,0694
0,0356

f2
-0,0121
0,0204
0,30936
0
0,3096
0,1415
-0,0137
0,0100

p=M2f2/2b
-0,0127
-0,0158
0,0852
0
-0,0504
-0,0115
-0,0106
0,0105
-0,0653

f4
-0,0245
-0,0573
0,1988
1
0,1988
-0,0484
-0,0177
-0,0011

M=-mf4/2
0,7580
-1,3063
-0,476
-*4,7885
0,0994
-0,1159
0,4035
-0,340
-5,4598
4,1172

x
3,952

f1
-0,0258

Q=Mf1/2
-0,1612

f2
-0,0139

p=M2f2/2b
-0,0146

f4
-0,0120

M=-mf4/2
0,3713

0.0504
-0.023
-0.0011
-0.0064
-0.0005
-0.059

Sectiunea a=f
m1=61.88
m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
m3=45.5952
m4=-61.88
total

Sectiunea b=e
m1=61.88
m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
m3=45.5952
m4=-61.88
total

Sectiunea 8=13
m1=61.88
m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
m3=45.5952
m4=-61.88
total

Sectiunea c=d
m1=61.88

m2=-45.5952
M3=4.7885
M8=9.577
M13=-9.577
M18=-4.7885
m3=45.5952
m4=-61.88
total

3,1662
1,2928
0,3232
0,6464
1,616
3,4884
4,2742

-0,0431
0,3355
0,9267
0,7628
0,1959
-0,0389
-0,0179

0,1985
0,1623
0,8964
-0,7378
-0,0947
-0,1791
0,1119
0,1963

-0,0024
0,2626
0,2189
0,3099
0,2018
-0,0106
-0,0125

0,0019
0,0214
0,0356
-0,0505
-0,0164
-0,0082
0,0132
-0,0176

-0,0407
0,0129
0,7077
0,4530
-0,0059
-0,0283
0,0054

-0,92979
-0,0309
-3,3888
2,1692
-0,0141
0,6452
-0,1671
-1,3431

sectiunea A=B
p
0,6588
90,0427
0,6161

F
M
total

M(tfm)
0
0
0

Q
0
0
0

y(m)
0,02928
-0,0019
0

Sectiunea 3=18
F
M
total

p
6,3031
-0,059
6,2441

Mstg
35,4393
1,9338
37,3731

Mdr
-2,8548
32,5845

Qstg
14,8408
0,2332
15,074

Qdr
-25,6598
25,4263

y
0,2801
0,0026
0,2827

sectiunea a=f
F
M
total

p
11,425
90,0433
11,3817

M(tfm)
49,8975
-3,8729
46,0246

Q
-43,3907
0,5854
-42,8053

y(m)
0,5078
-0,0019
0,5085

p
15,5996
-0,0351
15,5645

M(tfm)
85,1277
-4,6885
80,4392

Q
-59,7351
0,6801
-59,055

y(m)
0,6933
-0,0016
0,6918

sectiunea b=e
F
M
total

Sectiunea 8=13
F
M
total

p
21,8182
-0,0653
21,2529

Mstg
157,5082
4,1172
161,625

Mdr
-5,4598
152,0484

Qstg
38,7655
0,0356
38,8011

Qdr
-87,3625
-87,3269

y
0,9697
-0,0028
0,9668

sectiunea c=d
F
M
total

p
20,776
-0,0176
20,7584

M(tfm)
104,1426
-1,3431
102,7995

Q
-82,3965
0,1963
-82,2002

Armare a grinzii longitudinale:


Se cunosc dimensiunile:

h0 h abeton 1,20 0,03 117


, m

H=1,20m si Bx=1,40m

y(m)
0,9234]
0,0008
0,9226

sectiunea 3=18

Mmax=373731daNm

M max
373731

0.00007 p 0,05
2
b h0 Rc 140 117 2 2700
b ho
140 117
Aa p
0,05
8,19cm 2
100
100

sectiunea a=f Mmax=498975daNm

M max
498975

0.00009 p 0,05
2
b h0 Rc 140 117 2 2700

Aa p

b ho
140 117
0,05
8,19cm 2
100
100

sectiunea b=e

Mmax=851277daNm

M max
851277

0.00016 p 0,05
2
b h0 Rc 140 117 2 2700
b ho
140 117
Aa p
0,05
8,19cm 2
100
100

sectiunea 8=13

Mmax=1616250daNm

M max
1616250

0.0003 p 0,05
2
b h0 Rc 140 117 2 2700
b ho
140 117
Aa p
0,05
8,19cm 2
100
100

sectiunea c=d

Mmax=1041426daNm

M max
104126

0.0002 p 0,05
b h02 Rc 140 117 2 2700
b ho
140 117
Aa p
0,05
8,19cm 2
100
100

3. Metoda Jemoskin
1.Caracteristicile grinzii si terenului de fundare


h
0,35

0,2917

H
1,2

B
1,4

3,5

b
0,4

y 1,680

b H3
40 120 3
1,680
0,1m 4
12
12
E c4
3,14 2300 2,8 4

0,3
6 E b I zy 1 2
6 2700000 0,1 1 0,32
I zy

2. Calculul coeficientilor si termenilor liberi


ki
k\i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0.25

2
1
3.75

3
1.75
13.5
31.25

4
2.50
20.25
50
85.75

5
3.25
27
68.75
122.5
182.25

6
4.
33.75
87.5
159.25
245
332.75

7
4.75
40.50
106.25
196
303.75
423.5
549.25

3
0.490
0.929
2.406

4
0.330
0.490
0.929
2.406

5
0.249
0.33
0.490
0.929
2.406

6
0.199
0.249
0.330
0.490
0.929
2.406

8
5.50
47.25
125
232.75
364.5
514.25
676
843.75

9
6.25
54
143.75
269.5
425.25
605
802
1012.5
1228.25

10
7
60.75.
162.5
306.25
486
695.75
929.5
1181.25
1445
1714.75

Fki
1
2.406

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
0.929
2.406

7
0.166
0.199
0.249
0.330
0.490
0.929
2.406

8
0.143
0.166
0.199
0.249
0.330
0.490
0.929
2.406

9
0.125
0.143
0.166
0.199
0.249
0.330
0.490
0.929
2.406

10
0.111
0.125
0.143
0.166
0.199
0.249
0.330
0.490
0.929
2.406

ki
1
2
3
4
5

1
2.481

2
1.229
3.531

3
1.015
4.979
11.781

4
1.018
6.565
15.929
25.965

5
1.224
8.43
21.115
37.679
54.915

6
1.399
10.374
26.58
48.265
74.429

7
1.591
12.349
32.124
59.13
91.615

8
1.793
14.341
37.699
70.074
109.68

9
2
16.343
43.29
81.049
127.824

10
2.211
18.35
48.899
92.041
145.999

6
7
8
9
10

100.065

127.98
165.015

154.765
203.729
255.53

181.83
241.09
304.679
340.881

208.974
279.18
354.865
434.429
516.831

3. Calculul termenilor liberi


n

1 P ij Pj
i 1

ij ij
a j a1
a1
3

c
c
c

1j

Pentru j=1...5 avem:


a1=2m a2=8m a3=14m

a4=20m

a5=26m

ij
1
0.411
1.446
-2.232
-16.625
-47.732
-101.554
-184.089
-301.339
-459.304
-663.982

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2.018
15.911
37.946
62.125
82.446
92.911
87.518
60.268
5.161
-83.804

3
3.625
30.375
78.125
140.875
212.625
287.375
359.125
421.875
469.625
496.375

4
5.232
44.839
118.304
224
342.804
481.839
630.732
783.482
934.089
1076.554

5
6.839
59.304
158.482
298.375
472.982
676.304
902.339
1145.089
1398.554
1656.732

Sistemul va fi de forma:

10

ij

10

10

i 1

1 P y o ai o 0

X P

i 1

i 1

10

10

X a P a
i 1

X1=28,79
X6=94.238

i 1

X2=33,441
X7=121.052

X3=71,265
X8=61.092

X4=153.690
X9=33.900

X5=103.680
X10=27.900

In acest caz presiunile sub talpa fundatiei vor fi:


P1=7.344
P6=24.040

P2=8.531
P7=30.881

P3=18.180
P8=15.585

P4=39.207
P9=8.648

P5=26.449
P10=7.117

1P
616.776
6631.640
17056.688
30992
46421.481
62741
78406.181
92106.1125
102531.160
106913.499

Daca yo=150.702 si o=0,45211 atunci:


yo 1 2
y0 '
0,0062m
E c
o 1 2
o '
0,0000187m
E c
Determinarea fortei taietoare:
Q0=0
Q1st=X10=27,9
KN
dr
Q1 =-X1-P1=27,9-93,90=-66
Q2st=-66+X9+X8=28.992
Q2dr=28.992-179.984=-150.992
Q3st=-150.992+X7+X6-64.298
Q3dr=64.298-179.984=-115.686
Q4st=-115.686+X5+X4=141.684
Q4dr=141.684-179.984=-38.3
Q5st=-38.3+X3+X2=66.406
Q5dr=66.406-93.9=28.79
Q6=28.79-X1=0
Determinarea momentelor:
Mx1=0
Mp1=11,516KNm
Mx2=
Mx3=
Mp2=
Mx4=
Mx5=
Mp3=
Mx6=
Mx7=
Mp4=
Mx8=
Mx9=
Mp5=
Mx10=

VII. Calculul fundatiilor


Se adopta sistemil de fundatii sub forma de talpi continue, rigide, din beton simplu sub peretii
portanti.
Calculul se va face separat pentru fundatiile peretilor exteriori si interiori, pe o portiune de 1m
lungime de talpa situata sub fisia cea mai incarcata.
Pentru simplificare dimensiunile rezultate se adopta pentru toate talpile similare (interioare si
exterioare). Calculul se efectueaza cu valori normate ale incarcarilor, in gruparea fundamentala.
Datorita modului de rezemare a peretilor pe fundatie(articulatie), momentul incovoietor se
atenueaza pe inaltime, astfel ca pe fundatie actioneaza numai forte verticale provenite din infrastructura.

Stratul de protectie termica se poate considera atasat la peretii exteriori si se descarca impreuna
la peretele de la subsol si in continuare la fundatie.
In aceste conditii incarcarile se transmit axial la fundatie, iar presiunea pe teren se distribuie
uniform.

Calculul fundatie se realizeaza in doua etape:


dimensionarea latimii talpii si verificarea presiunii sub talpa
calculul de rigiditate

1. Calculul de rezistenta
Calculul de rezistenta are la baza conditia ca presiunea efectiva pe teren sa nu dapaseasca
valoarea admisibila:
pef<pn
Se impune o inaltime a fundatiei de hf=40cm
G f b f h f 1 b
N tot N 0n G f
Af 1 b f
pef

N 0n b f h f b
1 b f

p b
n

nec
f

N on
n
40cm
p hf b

Valoarea obtinuta pentru bfnec se rotunjeste cu 5cm in plus abtinind bfef.


Se urmareste ca fundatia sa permita si plasarea peretelui de protectie a hidroizolatiei, deci:

b eff 2 s 10cm 2,5cm


2

Daca nu este satisfacuta conditia se va majora valoarea tot la 5cm si se obtine valoarea finala
bfef.

2. Calculul de rigiditate
Acest calcul urmareste respectarea urmatoarei conditii:
tg tg min

1
b 2f d s
2
hf
tg
a
a

BC50

BC70

tg
tg

1,3
1,6

1,1
1,3

Daca nu este indeplinita conditia se impune majorarea inaltimii fundatiei hf.

S-ar putea să vă placă și