Sunteți pe pagina 1din 2

Moara cu noroc

-Relatia dintre Ghita si Lica-


Nuvela este o specie a genului epic in proza, cu un singur fir narativ, cu un
numar mediu de persoanaje, cuprinsa ca dimensiune intre povestire si roman avand un
conflict concentrat, construita, de obicei, in jurul unui personaj principal.
Naratorul este de regula extradiegetic cu naratiune la pers a III-a, perspectiva
narativa preferata fiind cea auctoriala. Viziunea narativa este din afara ceea ce ii
confera acestuia un ascendent asupra universului fictional.
n ceea ce priveste diegeza, actiunea de desfasoara intr-un singur plan narativ,
coordonatele temporale si spatiale fiind bine determinate.
!iscursul narativ este riguros organizat pe momentele subiectului sau pe capitole.
n functie de curentul literar in care se incadreaza nuvelele pot fi" clasice,
romantice, realiste, naturaliste iar in functie de temele abordate acestea pot fi" istorice,
psihologice, fantastice, filozofice.
#Moara cu noroc$ capodopera a creatiei lui %lavici, publicata in anul &''& in
volumul #Novele din popor$ este o nuvela psihologica deoarece intruneste toate
caracteristicile nuvelei la care se adauga dimensiunea psihologica cu elementele
specifice" conflictul de natura interioara, introspectia, analiza psihologica. %lavici
construieste o opera literara bazata pe cunoasterea sufletului omenesc.
(naliza psihologica presupune investigarea si dezvaluirea de catre narator,
cititorului a crizelor de constiinta si a framantarilor iar introspectia presupune faptul ca
personajul isi analizeaza viata psihica prin observarea fenomenelor propriei constiinte si
interpretarea lor.
%e remarca faptul ca %lavici s-a inspirat din realitatile sociale ale sec al &)-lea.
*oordonatele diegezei sunt foarte bine precizate pentru ca evenimentele se desfasoara
undeva aproape de satul +undureni si de targul de la neu. !e asemenea sunt evocate si
alte localitati cum ar fi (rad si ,radea.
!upa obiceiurile si mentalitatile prezentate in nuvela deducem ca evenimentele se
petrec undeva in a --a jumatate a secolului al &)-lea intre - coordonate temporale cu
semnificatie religioasa" de la %f Gheorghe pana anul urmator in%ambata Mare a .astelui.
Tema nuvelei prezinta dezumanizarea individului sub influenta nefasta a banului.
Titlul #Moara cu noroc$ este simbolic, contine un topos, hanul, care dezvolta
multiple semnificatii" poate fi un spatiu al petrecerii, al rememorarii sau un spatiu
malefic. / un titlu antifraza, evident ironic deoarece creeaza o anume asteptare care nu va
fi confirmata in naratiune si nu se dovedeste a fi cu noroc pentru Ghita si (na.
n nuvela, accentul nu cade pe actul povestirii, ci pe comple0itatea personajelor.
*onflicte puternice de ordin e0terior 1cel social2 sau interior 1cel psihologic, generat de
cel e0terior2 iau nastere din relatiile dintre perosonaje.
Rela3ia dintre Ghi34, protagonistul nuvelei, 5i Lic4, personaj negativ, 6ntruchipare a
maleficului, st4 la baza conflictului e0terior al nuvelei. (ce5tia se afl4 6n opozi3ie
deoarece provin din dou4 lumi complet diferite.Ghi34 provine dintr-o lume condus4 de
legile buneipurtari, ale onoarei, 6n care oamenii tr4iesc cu frica lui !umnezeu. Lic4
%4m4d4ul tr4ie5te 6ntr-o lume guvernat4 de legi proprii, nescrise, altele dec7t cele ale
statului, o lume a ho3ilor proteja3i, fiind un simbol al degrad4rii morale. 8nt7lnirea dintre
cei doi la Moara cu noroc 6nsemn4 declan5area inevitabil4 a conflictului.
Portretul fizic al personajului este detaliat, Lica era "un om de 36 de ani, inalt,
uscativ si supt la fata, cu mustata Iunga, cu ochii mici si verzi si cu sprancenele dese si
impreunate la mijloc9 in timp ce portretul lui Ghita abia e conturat.
Ghita ia 6n arend4 hanul Moara cu noroc din dorin3a de a c75tiga cat mai mul3i
bani, ignor7nd 6ndemnul la cump4tare al soacrei sale. ni3ial, fericirea pare s4-i sur7d4,
c75tig4 bine, 6n3elegerea 6n familie este deplin4, dar toat4 aceast4 armonie se destram4
odat4 cu apari3ia lui Lic4 %4m4d4ul, un om #primejdios$, cum 6l nume5te (na.
:neori parc4 presimte pericol, mai ales atunci c7nd Lic4 6ncearc4 s4-l
subordoneze. ;otu5i, el incearca sa profite de Lica 1#ace5ti trei ani at7rnau de Lic4. !ac4
se punea bine cu d7nsul, putea s4-i mearga de minune, c4ci oameni ca Lic4 sunt darnici$2.
,m al f4r4delegilor, criminal 6nr4it 1faptele fiind m4rturisite lui Ghi342, Lic4
%4m4d4ul 65i d4 seama c4 Ghi34 are un caracter puternic, dar fiind un bun cunosc4tor de
oameni, 6i simte 6n acela5i timp sl4biciunea" patima ca5tigului de bani. !orindu-l
subordonat, oric7nd la ordinele sale, Lic4 6l implic4 pe c7rciumar 6n nenorocirile sale
1jefuirea arenda5ului, uciderea femeii 5i a copilului2, oferindu-i bani 5i 6ncerc7nd s4
distrug4 leg4tura sufleteasc4 dintre el 5i so3ia sa. !e altfel, Ghi34 se 6nstr4ineaz4 de
familie 5i de (na, de team4 ca ea s4 nu 6i descopere implicarea 6n afacerile murdare 5i
astfel #lini5tea colibei$ se distruge, banuielile afect7nd rela3iile celor doi so3i.
%4m4d4ul se apropie de (na, 6nf43is7ndu-se 6ntr-o lumin4 favorabil4, grijuliu cu copiii ei.
(na, 6ns4, 65i iube5te so3ul, ii ramane fidela chiar dac4 acesta 6i spune la un moment dat
c4 6i st4 6n cale.
Lic4 are 6n el o inteligen34 malefic4< jocul dublu al lui Ghi34 1de a trata cu Lic4 5i
de a face marturisiri lui .intea2 e5ueaz4. Ghi34 e distrus nu doar de patima pentru bani ci
5i de lipsa de sinceritate. Minte la procesul lui Lic4, ii minte pe .intea si pe (na. Lica este
un factor care cauzeaza dezumanizarea lui Ghita,/ste un om lipsit de scrupule, acesta
facand-o pe (na sa i se daruiasca. (na, frustrata, remarca relatia de subordonare si ii
compara pe cei doi #;u esti barbat Lica, iara Ghita doar o muiere imbracata in straie
barbatesti$ . n cele din urm4, Lica il aduce pe Ghi34 6n situa3ia de a-5i ucide so3ia, iar
acesta va muri ucis de R4u3 tot din ordinul %4m4d4ului. Lic4 incendiaz4 c7rciuma de la
Moara cu noroc, dup4 care se sinucide pentru a nu c4dea viu 6n m7inile lui .intea.
Moartea lui Ghi34 este pedeapsa pe care destinul i-o aplic4 pentru nerespectarea
cump4t4rii despre care vorbeste batrana in debutul nuvelei iar moartea lui Lic4 este o
pedeaps4 pe m4sura faptelor sale.
*ele dou4 personaje ale nuvelei #Moara cu noroc$ de oan %lavici, 6ntre care se stabile5te
o rela3ie comple04 5i un puternic conflict, au un sf7r5it tragic.