Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectul nr.

26
7. Determinai cifra de afaceri net i rezultatul din exploatare pentru
societatea ALFA despre care se cunosc urmtoarele informaii !"alori exprimate #n
mii lei$% "enituri din "&nzarea produselor finite '((.(((.((() "enituri din "&nzarea
mrfurilor *(.(((.((() +,A colectat 2-.*((.((() c.eltuieli cu materiile prime
2(.(((.((() c.eltuieli cu c.irii i rede"ene '(.(((.((() c.eltuieli cu remuneraiile
personalului 2(.(((.((() sub"enii pentru exploatare primite /(.(((.((( !din care
'*.(((.((( aferente cifrei de afaceri iar '*.(((.((( aferente c.eltuielilor cu materiile
prime$.
Cifra de afaceri net = venituri din vnzarea produselor finite (100.000.000) +
venituri din vnzarea mrfurilor (50.000.000) + subvenii de eploatare aferente cifrei de
afaceri (15.000.000) = 1!5.000.000 lei
C"eltuielile cu materiile prime sunt corectate cu valoarea subveniei pentru
eploatare aferente acestora (15.000.000).
#ezultatul din eploatare = cifra de afaceri (1!5.000.000) $ c"eltuieli cu
materiile prime (5.000.000) $ c"eltuieli cu c"irii %i redevente (10.000.000) $ c"eltuieli cu
personalul (&0.000.000) = 1'0.000.000 lei.
'. 0numerai situaiile de incompatibilitate #n care se poate afla expertul
contabil numit de ctre or1anul #ndreptit s dispun efectuarea expertizei #n
"ederea soluionrii cauzei aflate spre 2udecare.

(pertul contabil se afl )n incompatibilitate dac*
este implicat financiar+ direct sau indirect )n activitile clienilor si+ cum ar
fi* acceptarea unei forme de salarizare+ obinerea de participaii la capitalul social+ darea
sau luarea de bunuri+ servicii sau bani+ acordarea sau primirea de ,a-uri sau cauiuni de la
sau pentru clienii si.
este implicat )n activitile clienilor si )n calitate de membru al Consiliului
de administraie+ al eecutivului acestuia sau )n calitate de an,a-at.
desf%oar acte de comer sau slu-be salariate concomitent cu eercitarea
profesiei contabile liberale+ care se poate finaliza )ntr$un conflict de interese sau care sunt
prin natura lor incompatibile sau )n contradicie cu poziia de independen+ inte,ritate %i
obiectivitate a profesionistului contabil.
este implicat prin relaii de familie sau personale cu clienii si.
este martor epert sau arbitru )n aceeasi cauz+ calitatea de martor avnd
)ntietate.
a fost martor sau reprezentant (epert recomandat de parte) ori aprator al
vreuneia din pri.
a mai )ntocmit o epertiz contabil )n acelasi dosar+ ocazie cu care %i$a
eprimat opiniile.
/-. 3odalitatea de prezentare a conturilor de "enituri i c.eltuieli #n contul
de profit si pierdere se face%
a$ dup re1ulile de deductibilitate fiscal)
b$ dup natura "eniturilor si c.eltuielilor)
c$ dup principiul necompensrii "eniturilor cu c.eltuielile.