Sunteți pe pagina 1din 15

“INTELIGENŢĂ” ÎN ...

BUSINESS
INTELLIGENCE

Drd. Valentin Măzăreanu


Natura ... inteligenţei

 Inteligenţa – abilitatea de a gândi abstract, a fi în


stare de a organiza volume de informaţii şi apoi de a
raţiona.
 „... inteligenţa este cunoştinţa şi modul în care (pre-)
simţim lumea din jurul nostru – preludiul deciziilor şi
acţiunilor politicienilor [...]”
 U.S. Central Intelligence Agency
 „Inteligenţa” presupune cunoaşterea informaţiilor:
– despre competiţie (ex. profitabilitatea sau venitul acestora)
– despre client (îmbunătăţirea serviciilor)
– despre piaţă (potenţialul client)
Ce este BI?

– Inteligenţă în afaceri / economică


– Supraveghere strategică
– Inteligenţă competitivă / concurenţială
 “BI înseamnă folosirea valorilor de tip date pentru a
crea decizii mai bune. Este vorba despre acces,
analiză şi descoperirea de noi oportunităţi”.
 IBM
 BI transformă datele în informaţii, informaţiile în
decizii şi deciziile în acţiune.
Avantaje

 Sistemele de BI oferă extrageri şi analize de date,


înlătură informaţiile redundante şi sprijină deciziile
manageriale, care pot fi luate astfel cu viteză foarte
mare şi o relevanţă aproape perfectă.
 eFinance, februarie 2007
 Prin BI se asigură obţinerea informaţiilor relevante,
în timp util, de către persoanele care au nevoie de
ele. (“getting the right information to the right people
at the right time”)
De ce sisteme de inteligenţă în afaceri?

Supravieţuirea în mediul de afaceri

Strategie de succes

Capacitatea de a anticipa condiţiile viitoare

Înţelegerea trecutului este modul cel mai bun


de a fi în stare a prezice viitorul

Business Intelligence
Un punct de vedere IT-ist

 O arhitectură şi o colecţie de aplicaţii şi baze


de date operaţionale integrate, precum şi de
sisteme de asistenţa a deciziilor, care
furnizează comunităţii de afaceri un acces
mai uşor la datele despre afacere
 „Business Intelligence Roadmap” [Moss, 2003]
 Dar ... cum o imagine face cât o mie de
cuvinte ...
Arhitectura BI

Fig. Arhitectura Sistemului de Business Intelligence


O abordare ... altfel

 Acumularea de informaţii  reprezintă esenţa


avantajului competiţional
 Acumularea de informaţii  presupune, printre
altele, supraveghere
– supraveghere tehnologică (cu atenţie pe realizările ştiinţifice
şi tehnice),
– supravegherea competiţiei (cu atenţie pe competiţia
prezentă şi viitoare),
– supraveghere comercială (cu atenţie pe client, piaţă,
furnizori),
– supravegherea mediului (cu atenţie pe restul mediului
companiei)
Surse de colectare a informaţiilor
 OSINT - Open Source Intelligence: ziare, TV, radio
 IMINT - Imagery Intelligence: imagini din satelit (vezi Google
Earth)
 HUMINT - Human Intelligence: agenţi secreţi, personal
“binevoitor”
 CNE - Computer Network Exploitation: analiza traficului pe
internet, monitorizarea reţelei (Atenţie DC++)
 MASINT - Measurment and Signature Intelligence: analiza
proprietăţilor fizice, compoziţia materialelor
 SIGINT - Signals Intelligence:
– monitorizarea semnalelor electromagnetice (ELINT)
– supraveghere prin radar (RADINT)
– monitorizarea comunicaţiilor (COMINT)
Business Intelligence sau .... ?

 Însărcinarea unui ziarist de către un concurent, ca, sub


pretextul documentării asupra unor aspecte sociale dintr-o
întreprindere, să supravegheze activitatea internă, oamenii,
publicaţiile interne şi chiar să acceadă la documente tehnice;
 Cu ocazia vizitelor în laboratoarele universitare şi în
întreprinderi, cu ajutorul fotografierii instalaţiilor, se pot
reconstitui cercetările, procesele de producţie etc.;
 Trimiterea unui număr de specialişti la întâlniri de angajare
la concurenţi, prezentându-se sub nume false şi cu un fals
CV;
 Obţinerea parolelor de acces la baze de date, contra unor
sume de bani.
... sau Spionaj Industrial

 BI - activitate legală, o monitorizare a activităţii din


mediul exterior organizaţiei, cu scopul de a culege
informaţii relevante pentru procesul decizional.
 Culegerea de informaţii poate depăşi aceste limite,
ajungând până la oferirea de mită, şantaj,
supraveghere tehnologică şi chiar violenţă.
 Spionaj Industrial: culegerea de informaţii din mediul
industrial, în special a acelor informaţii referitoare la
metodele de fabricare (vezi cazul Echelon)
Comint şi Echelon
 UKUSA: United Kindon, United States of America, Canada,
Australia şi Noua Zeelandă
 "spre deosebire de alte sisteme de spionaj electronic ale
pactului UKUSA, programul Echelon, este orientat în principal
către obiective civile: guverne, organizaţii şi întreprinderi din
aproape toate ţările lumii'' (un raport al Uniunii Europene din
anul 1998 )
 “de la un satelit de comunicaţii comerciale, NSA a interceptat
toate faxurile şi convorbirile telefonice dintre consorţiul
European Airbus, Linia aeriană naţională saudită şi guvernul
saudit. Agenţia a aflat că agenţi Airbus ofereau mită unui oficial
saudit. Au transmis informaţia oficialilor americani forţând
licitaţia lui Boeing Co şi a lui McDonell Douglas Corp., care a
triumfat în competiţia de $ 6 mld”.
Viitorul sistemelor BI

 Companiile încep să
O companie nu va putea
folosească sistemele de BI
niciodată
să deţină un avantaj
competiţional
executând aceleaşi activităţi
pe care şi alte companii le
 Sistemele BI devin din ce execută
în ce mai performante.
BPM ... CPM ... Previziuni analitice

 “Nu se câştigă prin prezicerea ploii. Se câştigă prin


construirea unei ambarcaţiuni.”
 Warren Buffett
 Business Intelligence - furnizează înţelegerea
condiţiilor atmosferice
 BPM (Business Performance Management) este cel
care duce la un avantaj – construirea mult mai
rapidă a ambarcaţiunii, cu o mai mare eficienţă din
punct de vedere al costurilor şi proiectate mult mai
adecvat pentru a face faţă furtunii
Soluţii Business Intelligence

 SAP
 Oracle
 SAS
 Microsoft Dynamics
 Business Objects
 IBM
 Cognos
 Informatica