Sunteți pe pagina 1din 12

Tehnici si mijloace de refacere in activitatea sportiva

1. Care este categoria de sportivi ce are nevoie de refacere?


a. Sportivii obositi fizic si psihic
b. Sportivii cu sechele traumatice
c. Sportivii recent accidentati
2. Care sunt sinonimele termenului de refacere?
a. Restabilire, regenerare, recuperare
b. Restabilire, revenire, regenerare
c. Revenire, recuperare, regenerare
3. Cum incepe procesul de refacere naturala?
a. Spontan dupa incetarea efortului
b. Dirijat prin mijloace artificiale
c. Controlat prin procese psihice de vointa
. Care este rolul refacerii dirijate?
a. Completarea refacerii naturale
b. Recuperea sechelelor postraumatice
c. Solicitarea limitelor superioare ale potentialului biologic
!. Care sunt tipurile de efort ce necesita refacere dirijata?
a. "fort sportiv de antrenament
b. Efort sportiv de concurs
c. Ambele variante ?????
#. Care sunt efectele refacerii sistemului nervos vegetativ?
a. Scaderea frecventei cardiace, scaderea frecventei respiratorii
b. Scaderea tensiunii arteriale, scaderea temperaturii corpului
c. $mbele variante
%. Care sunt efectele refacerii mediului intern?
a. &ormali'area valorii ph(ului
b. "liminarea deseurilor metabolice
c. Echilibrarea hidroelectrolitica
). Care sunt sunt parametri care incep refacerea postefort?
a. Parametri neurovegetativi
b. *arametri metabolici
c. *arametri neurohormonali
+. Care este timpul de eliminare a acidului lactic, prin refacere activa?
a. 2 ore
b. 6 minute
c. !(1, minute
1,. Care sunt sursele energetice ce se restabilesc primele?
a. !osfagenele
b. -licogenul muscular
c. -licogenul hepatic
11. Care este durata refacerii rapide .spontane/?
a. "#$ minute
b. 1,!(2 ore
c. 2, ore
12. Care este durata refacerii intermediare?
a. 2,(3, minute
b. %,&#" ore
c. 2, ore
13. Care este durata refacerii lungi?
a. 2,(3, minute
b. 1,!(2 ore
c. " ore
'()*+A PAS),A
1. Care este efectul somnului lent?
a. Resinteza proteica a tesuturilor si organelor
b. Resinte'a metabolica a neuronilor
c. $mbele variante
1!. Care este procentajul somnului rapid, dintr(un ciclu de somn?
a. !,0
b. %,0(),0
c. "-#$-
1#. Care este procentajul somnului lent, dintr(un ciclu de somn?
a. !,0
b. .#/-
c. 2,(3,0
1%. Care este denumirea somnului rapid?
a. 1bisnuit
b. RE0
c. 2ntermediar
1). Care este denumirea somnului lent?
a. R"3
b. +on RE0
c.superficial
1+. Care este efectul somnului rapid?
a. Resinte'a proteica a tesuturilor si organelor
b. Resinteza metabolica a neuronilor
c. $mbele variante
2,. Care sunt semnele instalarii somnului rapid?
a. 3iscarea rapida a globilor oculari
b. 4resariri ritmice ale membrelor sau trunchiului
c. Ambele variante
21. Care este somnul in care se declansea'a visele?
a. Somnul lent
b. Somnul rapid
c. $mbele variante
22. Care sunt mijloacele ce suplinesc somnul nocturn?
a. $limentatia si vitamini'area
b. 5idratarea si medicatia
c. +icio varianta
23. Care este mecanismul refacerii la nivelul creierului, prin somn?
a. Refacerea metabolica a celulelor cerebrale
b. )ndepartarea produselor metabolice acumulate
c. $mbele variante
2. Care este mecanismul refacerii la nivelul creierului, prin somn?
a. 2rigare sanguina
b. Eliberare de sarcini
c. $mbele variante
2!. Care este intervalul orar, in care insomnia reduce considerabil efectul refacerii, prin
somn?
a. 2(2
b. (#
c. "#1
2#. Care sunt eforturile sportive, in urma carora se instalea'a mai rapid somnul nocturn?
a. "forturile de forta
b. Eforturile de rezistanta
c. "forturile de vite'a
2%. Care sunt eforturile sportive, in urma carora sportivii dorm mai mult?
a. "forturile de forta
b. Eforturile de rezistanta
c. "forturile de vite'a
2). Care este temperatura optima in dormitor?
a. %/2#"2 C
b. 2,6(226 C
c. 1#6(1)6 C
2+. Care este agentul declansator al somnului, stimulat de intuneric?
a. 5ormonul de crestere
b. 0elatonina
c. 5ormonul tiroidian
3,. Care sunt calitatile psihomotrice afectate de refacerea incompleta, prin somn?
a. Coordonarea
b. 7atenta motrica
c. Ambele variante
31. Care este ritmul optim de respiratie, pentru inducerea somnului?
a. 2nspir cu durata mai lunga, decat e8pirul
b. "8pir cu durata mai lunga, decat inspirul
c. )nspir si e3pir cu durate egale
32. Care sunt procedeele hidroterapiei, generatoare de somn?
a. 9aie scurta si calda cu plante
b. Dus scurt cu apa calda
c. Ambele variante
33. Care este indicatia pentru utili'area somniferelor?
a. 'boseala nervoasa
b. 1boseala musculara
c. &icio varianta
3. Care sunt caracteristicile manevrelor de masaj, stimulatoare de somn?
a. 4lande, superficiale
b. Scurte, asimetrice
c. *rofunde, paralele
3!. Care sunt cau'ele care reduc efectele refacerii prin somn?
a. Supraantrenamentul
b. Deprinderile alimentare gresite
c. Ambele variante
RE!ACEREA AC5),A
3#. Care este obiectivul refacerii active?
a. $lternarea efortului cu odihna
b. Accelerarea revenirii parametrilor functionali
c. De'voltarea re'istentei
3%. Care este obiectivul refacerii active?
a. De'voltarea capacitatii aerobe
b. $lternarea odihnei cu activitatea
c. Completarea refacerii naturale ???
3). Care este regula de timp impusa de prin odihna activa?
a. 5imp de lucru ma3im 6 de minute
b. 4imp de lucru ma8im +, de minute
c. 4imp de lucru ma8im 3, de minute
3+. Care este timpul de eliminare a peste !,0 din acidul lactic, prin alergare usoara?
a. % minute
b. 2, minute
c. 3, minute
,. Care este valoarea frecventei cardiace activata prin e8ercitiul fi'ic, in scopul accelerarii
refacerii?
a. 1,,(12, batai:minut
b. %"#%1 batai6minut
c. 1,(1#, batai:minut
1. Care este pragul aerob atins prin e8ercitiile de refacere activa?
a. ", mmol6l lactat
b. ,, mmol:l lactat
c. ,,) mmol:l lactat
2. Care este intensitatea e8ercitiilor aerobe, cu efecte de accelerare a refacerii?
a. 6-#.-
b. ,0(!,0
c. 2,0(3,0
3. Care sunt efectele de refacere, induse de activitatile usoare, efectuate postefort?
a. $ccelerarea circulatiei sangelui
b. "liminarea re'idurilor metabolice de efort
c. Ambele variante
. Care sunt sporturile de iarna, indicate in scopul refacerii active?
a. Schi alpin
b. *atinaj vite'a
c. Schi fond
!. Care sunt e8ercitiile indicate in refacerea activa, pentru sporturile combat
a. "8ercitiile de alergare
b. 2notul
c. Ambele variante
'7)8E+AREA S) AER')'+)9AREA
#. Care este bioclimatul recomandat pentru stimularea procesului respirator?
a. 5onic de munte
b. Sedativ de deal
c. $mbele variante
%. Care este bioclimatul cel mai indicat in refacerea postefort a sportivilor?
a. 9ioclimat de tip stimulator
b. 4ioclimat de tip sedativ
c. &iciunul
). Care este altitudinea biclimatului sedativ(rela8ant .de crutare/?
a. "#/ m
b. ),,(1,,, m
c. peste 1,,, m
+. Care sunt avantajele bioclimatului de crutare?
a. Confort termic ma8im
b. Confort cardiovascular ma8im
c. Ambele variante
!,. Care este procentajul de o8igen din aerul atmosferic?
a. "-#"%-
b. %+0(2,0
c. !,0(#,
!1. Care sunt solicitarile ce au nevoie de suplimentare de o8igen?
a. "forturile cu intensitate mare si durata mica
b. "forturile cu intensitate mare si durata medie
c. Ambele variante
!2. Care este concentratia de o8igen, recomandata in terapia artificiala, pentru refacere
postefort, in jocurile sportive?
a. ,(!,0
b. 6&#.&-
c. ),(+!0
!3. Care este concentratia de o8igen, recomandata in terapia artificiala, pentru refacere
postefort, la maraton?
a. ,0(!,0
b. #!0(%!0
c. /-#:-
!. Care este concentratia de ioni negativi aplicata in ioni'area artificiala colectiva?
a. 1,,.,,, ioni:cm3 de aer
b. 1. ioni6cm$ de aer
c. 1.!,, ioni:cm3 de aer
!!. Care este timpul de e8punere la ioni'area negativa in terapia individuala sau colectiva?
a. ! minute
b. " minute
c. #, minute
!#. Care sunt efectele o8igenarii suplimentare?
a. $ccelerarea restabilirii parametrilor circulatori
b. Stimularea rela8arii musculare
c. Ambele variante
!%. Care sunt caile de actionare a ionilor negativi?
a. *rin piele
b. *rin respiratie
c. Ambele variante
!). Care sunt efectele biochimice induse de ioni'area negativa?
a. Refacerea ph(ului intern
b. Reducerea acido'ei
c. Ambele variante
!+. Care sunt efectele vegetative induse de ioni'area negativa?
a. "conomie cardiaca si respiratorie
b. &ormali'area presiunii arteriale
c. Ambele variante
#,. Care sunt efectele psihice induse de ioni'area negativa?
a. +ormalizarea somnului
b. Cresterea capacitatii perceptive
c. Diminuarea an8ietatii
#1. Care sunt efectele refacerii induse de ioni'area negativa, in planul motricitatii?
a. Cresterea e8citabilitatii neuromusculare
b. Cresterea mobilitatii articulare
c. Cresterea rezistentei
*idroterapia
#2. Care sunt efectele fortei ascendenta in hidroterapie?
a. *lutirea corpului
b. "conomia miscarilor
c. Ambele variante
#3. Care sunt efectele presiuni hidrostatice in hidroterapie?
a. 3asaj segmentar
b. Resorbtia edemelor
c. Ambele variante
#. Care este temperatura de confort .indiferenta/ in hidroterapie?
a. 326(336
b. $12#$62
c. 3%6(3)6
#!. Care sunt efectele re'istentei apei in hidroterapie?
a. 4onifierea musculaturii
b. $ctivarea sistemului osteomuscular
c. Ambele variante
##. Care este durata medie de aplicare a bailor?
a. !(1, minute
b. %#" minute
c. peste 2, minute
#%. Care sunt efectele produse de baia cu bule ga'oase?
a. 0icromasa; tegumentar
b. 3obili'are articulara
c. $mbele variante
#). Care sunt proprietatile apei, valorificate in beneficiul hidroterapiei?
a. 4ermoconductibilitatea mare
b. 4emperatura de indiferenta mare
c. Ambele variante
#+( Care este scopul utili'arii procedurilor cu apa?
%,( Care sunt efectele utili'arii bailor calde asupra muschilor?
%1. Care sunt efectele utili'arii bailor calde cu plante, asupra musculaturii?
a. $nalge'ice
b. $ntispastice
c. Ambele
%2. Care sunt efectele utili'arii bailor calde cu pante, asupra sistemului nervos?
a. Sedative
b. $ntidepresive
c. Ambele

%3. Care este intervalul minim de repaus post efort, pentru efectuarea saunei?
a. $ minute
b. 1 ora
c. 2 ore
%. Cum este temperatura coloanei de apa proiectata asupra corpului, la dusul subacval?
a. 3ai mica
b. 0ai mare
c. &u contea'a
%!. Care este sensul de aplicare a coloanei de apa asupra corpului, la dusul subacval?
a. Centripet
b. Centrifug
c. &u contea'a
%#. Care sunt efectele produse de procedurile calde de hidroterapie?
a. ;asoconstrictie si reducerea tonusului muscular
b. ,asodilatatie si reducerea tonusului muscular
c. ;asoconstrictie si reducerea durerilor musculare
%%. Care sunt efectele produse de procedurile reci de hidroterapie?
a. ;asoconstrictie si reducerea tonusului muscular
b. ;asodilatatie si reducerea tonusului muscular
c. ,asoconstrictie si cresterea tonusului musculaturii
%). Care sunt efectele procedurii dus(masaj?
a. Rela3area si decontracturarea muscuaturii
b. 4onifierea si stimularea musculaturii
c. $mbele variante
%+. Care este manevra e8ceptata in procedura dus(masaj?
a. <rictiunea
b. 5apotamentul
c. <ramantatul
),(Sauna este o proceura de hidroterapie cu e8punere la?
A<)0E+5A5)A (E RE!ACERE
)1. Care este tipul de efort la care se utili'ea'a ratia hiperglucidica?
a. Efortul de rezistenta
b. "fortul de forta
c. "fortul de vite'a
)2. Care este tipul de efort la care se utili'ea'a ratia hiperproteica?
a. "fortul de forta
b. "fortul de re'istenta
c. +icio varianta
)3. Care sunt ingredientele, cu efecte alcalini'ante in hidroterapie?
a. 2odura de potasiu
b. 4icarbonatul de sodiu
c. =leiul de menta
). Care sunt nutrienti consumati in cantitate mai mare de sportivii care prestea'a eforturi de
re'istenta?
a. 8lucide
b. *roteine
c. $mbele variante
)!. Care este rolul ratiei de refacere?
a. &ormocalorica, hiperhidrica, hipolipidica
b. 5ipocalorica, hiperhidrica, hipolipidica
c. Ambele variante
)#. Care este scopul ratiei de refacere?
a. Completarea rezervelor consumate ???
b. 3arirea re'ervelor energetice
c. $mbele variante
)%. Care sunt principalii electroliti care se pierd prin transpiratie, in efort?
a. Sodiu
b. Clor
c. Ambele variante
)). Care este cau'a principala a instalarii oboselii in eforturile de lunga durata?
a. Epuizarea glucidelor
b. "pui'area nervoasa
c. &icio varianta
)+. Care este elementul ce confera laptelui calitati sedative?
a. Calciu
b. <osfor
c. <ier
+,( Care este cea mai simpla sursa de rehidratare a organismului?
a. Apa
b. Sucul de fructe
c. Ceaiul
+1. Care este elementul dominant in bauturile consumate intraefort, in se'onul cald?
a. ;itamina C
b. 9aharul
c. Sarea
+2. Care este elementul dominant in bauturile consumate intraefort, in se'onul rece?
a. ;itamina C
b. 9aharul
c. Sarea
+3 Care sunt alimentele ce contribuie la reducerea acido'ei metabolice, instalata postefort?
a. 7actatele
b. <ructele
c. $mbele variante
+( Care este necesarul optim de apa, raportat la >g:corp, pentru adulti?
a. 1 ml6=g6corp
b. #, ml:>g:corp
c. ), ml:>g:corp
0ASA>?< (E RE!ACERE
+!. Care sunt manevrele de masaj utili'ate postefort?
a. +etezirile, frictiunile
b. <ramantatul, vibratiile
c. $mbele variante
+#. Cum se numesc manevrele care produc detensionarea intraarticulara?
a. Rulat si cernut
b. Ciupiturile si pensarile
c. 5ractiunile si scuturarile
+%( Care sunt manevrele aplicate ?n vibromasaj?
+). Cum se aplica manevrele de nete'ire in masajul de rela8are?
a. 0anevre lungi#superficiale
b. 3anevre lungi(profunde
c. 3anevre scurte(superficiale
++. Cum se aplica manevrele de masaj in scop de rela8are?
a. Ritm lent si presiune mica
b. Ritm alert si intensitate redusa
c. Ritm alert si presiune mica
1,,( Care sunt efectele masajului cu gheata aplicat postefort?
a. $nalge'ice
b. Decontracturante
@c. $mbele variante
1,1( Care sunt indicatiile de aplicare a masajului cu gheata postefort ?
1,2( Care sunt indicatiile de aplicare a masajului cu gheata postefort?
1,3. Care sunt manevrele de masaj ce au ca efect, aport suplimentar de o8igen si substante
nutritive?
a. 0anevrele profunde
b. 3anevrele superficiale
c. $mbele variante
1,. Care sunt manevrele de masaj ce produc rela8area regionala si psihica?
a. +etezirile lungi @ simultane
b. &ete'irile scurte A alternative
c. $mbele variante
1,!. Care sunt efectele masajului postefort asupra musculaturii?
a. Activarea circulatiei in reteaua capilara
b. Combaterea aderentelor periarticulare
c. $mbele variante
PS)*'5ERAP)A
1,#. Care este timpul de mentinere a repausului in rela8area analitica?
a. %#%& secunde
b. 1!(3, secunde
c. 1 minut
1,%. Cum se numeste metoda de rela8are Schult'?
a. Rela8are analitica
b. Rela3are sintetica
c. Rela8are combinata
1,). Care sunt segmentele ce incep actiunea de contractie si rela8are in metoda lui Bacobson?
a. 4ratele
b. $bdomenul
c. -ambele
1,+. Care este mecanismul de ba'a a rela8arii sintetice?
a. )nducere de senzatii
b. 2nducere de perceptii
c. $mbele variante
11,. Care este mecanismul de ba'a al metodei de rela8are Bacobsos?
a. Starea de contractie si rela3are
b. Sen'atia de caldura
c. Sen'atia de greutate
A?5'C'+5R'<?< )+ RE!ACEREA P'S5E!'R5
111. Care sunt parametrii graficului de autocontrol?
a. 9iologici si statistici
b. 'biectivi si subiectivi
c. $mbele variante
112. Care este cau'a lipsei poftei de mancare, a sportivului?
a. Refacere incompeta
b. Supraantrenament
c. $mbele variante
113. Care este efortul standard efectuat in conditii de laborator, pentru evaluarea refacerii,
prin indicele Dorgo?
a. *edalare timp de # minute la intensitate de 1!, C
b. $lergare pe loc timp de 3 minute
c. Ambele variante
11. Care sunt parametri evaluati in graficul de autocontrol?
a. Calitatea somnului
b. Cantitatea somnului
c. Ambele variante
11!. Cate valori ale frecventei cardiace se folosesc la calcularea indicelui Dorgo?
a. 2 valori ale frecventei cardiace
b. 3 valori ale frecventei cardiace
c. 1 valori ale frecventei cardiace
11#( Care sunt cau'ele ce reduc efectele refacerii prin somn?
a. Supraantrenamentul
b. Deprinderile alimentare gresite
@c. $mbele variante
11%( Care sunt cau'ele ce reduc efectele refacerii prin somn?
a. Dopajul
b. <orma sportiva
c. $mbele variante