Sunteți pe pagina 1din 16

ALCANI

Se gasesc in toate starile de agregare, C1 C4 +neopentan (gaze) ; C5 C15


(lichide) ; C15 Cn (solizi);
Alcanii gazosi nu au miros, si pentru depistarea scaparilor de gaze pe conductele
de gaz metan sau la buteliile de gaz comprimate combustibile se adauga in acestea
substante urat mirositoare, mercaptani, a caror prezenta este usor de depistat;
Substante insolubile in apa,, dar solubile in solventi organici C!"!, alcool, ester,
cloro#orm ;
alcanii lichizi sunt silventi pentru multe substante organice ;
alcanii lichizi si solizi au densitatea mai mica decat a apei motiv pentru care
plutesc in apa ;
punctele de #ierbere si de topire cresc cu cresterea masei ; e$istenta rami#icatiilor
determina scaderea p%t si p%#%
CICLOALCANI
inelele C& ' C4 sunt gazosi;
inelele C5 ' C11 sunt lichide ;
inelele de mai mult de 11 atomi de C sunt solide ;
p%t si p%# , densitatea cresc odata cu cresterea numarului atomilor de C si sunt mai
mari decat ale alcanilor corespunzatori ;
sunt insolubili in solventi polari si si solubili in solventi organici
METAN CH4
o gaz incolor si inodor ;
o greu solubil in apa ;
o se liche#iaza greu ;
o mai usor decat aerul ;
o combustibil (( ) *55+ ,cal-m
&
)
o C"&Cl ' agent #rigori#ic ;
o C".Cl. ' solvent ;
o C"Cl&' anestezic
o CC/4 ' solvent, agent #olosit in sintgerea incendiilor ;
o C".01 obtinerea #enoplastelor;
o C (negru de #um) ' industria cauciucurilot,#abricarea cernelurilor si tusurilor;
o "C2 ' obtinerea ple$iglasului;
o Acetilena prin piroliza;
o C."5Cl1 anestezic%
ALCHENE
C. C5 (gazoase) ; C5 C1* (lichide) ; C1* Cn (solide);
3%# si p%t sunt mai mari decat a alcanilor corespunzatori si cresc odata cum asa ;
4zoalchenele ai p%t si p%# mai mici decat a normal alchenelor ;
Sunt insolubile in apa ;
Sunt solubile in solventi organici
Sunt incolori si inodore
Cis1alchenele au p%# mai mari decat trans1alchenele ;
Cis1alchenele au p%t mai mici decat trans1alchenele ;
5ensitatea mai mica decat a apei%
6tena si propena sunt compusi organici produsi in cea mai mare cantitate pe plan
mondial% 6tena ocupa locul patru in productia tuturor compusilor chimici (#iind
depasita numai de acid sul#uric, de azot si de o$igen)%
ETENA- C2H4
o 6ste absenta in natura ;
o Se prepara la scara industriala in cantitati #oarte mari, aproape e$clusiv din
hidrocarburi provenite din petrol ;
o 3rodusele gazoase #ormate la trans#ormarea carbunilor naturali in cocs
( 1+++17++8) contin .14 9 etena ;
o :az incolor ;
o 5ensitatea in raport cu aer ) +,7;;
o 3%# ) 11+.8C;
o 3%t) 11;+8C;
o 4nsolubila in apa, solubila in solventi organici;
o Se poate liche#ia la presiuni ridicate si temperature scazute, sub 78C ;
o 3olietilena ;
o Alcool etilic C". ) C". + "0" C"&'C".10";
o 6tilenglicol;
o 5icloroetan;
o Clorura de etil;
o Stiren;
o Clorura de vinil 3<C;
o Acetaldehida acid acetic;
ALCHINE
C. C5 (gazosi) ; C5 C15 (lichizi) ; C15 Cn ;
3%# cresc cu cresterea cu cresterea masei si sunt mai mari decat ale alchenelor cu
acelasi numar de atomi de C ;
5ensitatea subunitare si mai mica ca a alchenelor corespunzatoare ; solubilitatate
mai mare decat a alchenelor corespunzatoare ;
3%# si p%t depind de masa si natura #ortelor intermoleculare%
ACETILENA C2H2
o gaz incolor, inodor ;
o densitatea in raport cu aerul ) +,7;
o p%# ) 1*&,!8C ;
o solubilitatea in apa creste cu cresterea presiunii, in raport volumetric de 11;
o este solubila in solventi organici;
o comprimata la presiune mare, se descompune cu e$plozie ;
o se transporta in cilindri de otel sub #orma de solutie, utilizandu1se ca solvent
acetona ( la 1. atm, 1 / C&"!0 dizolva &++ / C.".) ;
o Acetilena a constituit mult timp una dintre cele mai utilizate materii prime ale
industriei chimice organice%
o clorura de vinil 3<C
o acrilonitril poliacrilonitril ( 0=/02)
o acetaldehida acid acetic
o acetat de vinil
o vinilaccetilena cloropren neopren
ALCADIENE
Compusi gazosi sau lichizi;
Au p%# mai mici decat ale alcanilor corespunzatori
4nsolubili in apa
Solubili in solventi organici
Au miros patrunzator caracteristic
>ermenii in#eriori sunt in#lamabili
?utadiena
o 3%# ) 14,;8 C
4zopren
o 3%# ) &48 C
@>4/4AA=4
o 0btinere 3<C si 32A
o 3rin copolimerizare se obtin cauciucuri ?@2A 2 ; ?@2A S si CA=0B 15++
ARENE
"idrocarburile aromatice au numele generic de arene;
Substante lichide, incolore, e$trase din materiale vegetale par#umate, au
densitatea mai mica decat a apei
Arenele polinucleate sunt solide ;
4nsolubile in apa, solubile in di#eriti solventi organici, un solvent caracteristic
#iind S0. lichid
BENZENUL C6H6
o /ichid incolor cu miros puternic speci#ic
o Se solidi#ica la +! grade C;
o 3%# ) +*+8C se evapora usor , iar vaporii sunt to$ici si in#lamabili
o Cauciucul nevulcanizat, dizolvat in benzen alcatuieste o C solutie D
utilizata la lipirea articolelor de cauciuc
o Cu omologii sai este #olosit la #abricarea medicamentelor, colorantilor,
e$plozibilului , detergentilor , insecticidelor
o Eolosit la #abricarea #irelor si #ibrelor plastice
TOLUENUL
o /ichid incolor cu miros speci#ic
o 4nsolubil in apa
o 3%t) 1 758C
o 3%# ) 11+8C
NAFTALINA
o Substanta solida cristaliza de culoare alba, cu miros speci#ic
o 3%# ) .1*8C
o 3%t) *+8C
o 0btinerea insecticidelor , coloranti, detergenti, lacuri
ANTRACENUL
o Substanta solida, cristalizata, alba ,insolubila in apa
o 3%t ).1;8C
o 3%t )&548C
o Substanta cancerigena
Eabricarea colorantilor anctrachinonici
DERIVATII HALOGENATI
Sunt substante incolore cu e$ceptia celor poliiodurati%
Se gasesc in toate starile de agregare
o :aze C"&Cl, C".) C"Cl, C."5Cl
o /ichide C"Cl& , C"&4 , C!"4Cl.
o Solide C"4& , C!"!Cl!, C!"4Cl.
4nsolubili in apa, solibili in alcooli, eteri etc%
Au in general densitatea mai mare decat a hidrocarbuilor corespunzatoare si mai
mare decat densitatea apei
Compusii clorurari si bromurati cu numar mic de atomi de C au miros dulceag si
proprietati anestezice
4n concentratie mare sunt to$ici si au actiune cancerigena asupra organismelor
3rodusii #luorurati ai metanului si etanului sunt agenti #rigori#ici de valoare ridicata
(nu ataca alimentele si sunt neto$ici)
CCl4 nu arde si de aceea se #oloseste la stingerea incendiilor
Se utilizeaza la obtinerea cauciucurilor sintetice, a maselor plastice
CH3Cl:
o :az
o 3%#% ) 1.4 grade C
o Se pastreaza liche#iat in tuburi de otel
o 4nsolubil in apa
CHCl3:
o 2umit si cloro#orm
o ?un dizolvant al grasimilor
o Eolosit in industria cauciucurilor
o Anestezic
CH2 = CH Cl:
o Bonomer din care se obtin mase plastice (vinilin, #ibre sintetice)
o 6lectroizolant
C6H5Cl:
o /ichid
o 3%# ) 1&. grade C
o ?un solvent, serveste ca mediu pentru numeroase reactii
o 4nsolubil in apa
o >o$ic in cantitati #oarte mari
ALCOOLI
Alcooli in#eriori sunt lichizi, iar cei superiori solizi
Solubilitatea alcoolilor in apa scade o data cu cresterea catenei de atomi de C
Solubilitatea creste o data cu cresterea numarului de grupari '0"
Au p%#% anormal de ridicate #ata de alte clase de compusi organici cu acelasi numar
de atomi de C datorita legaturilor de " ce se stabilesc intre molecule
3%#% cresc cu cresterea catenei de at de C si cu cresterea gruparilor '0"
5ensitatea ete mai mica decat cea a apei, dar superioara hidrocarbirilor
corespunzatoare
Met!"l#l $ CH3 OH %
o Se pate obtine si prin distilarea uscata a lemnului
o 6ste lichid volatile, incolor cu miros caracteristic
o 3%#% ) !5 grade C
o Arde usor cu #lacara albastruie #iind utilizat drept combustibil cu C%0%
ridicata
o Se #oloseste ca solvent pentru grasimi, lacuri si vopseluri
o 3entru organismul uman este to$ic consumat in cantitati mici provoaca
orbirea, iar in cantitati mai mari, moartea (doza letala ) +,14 g-,g corp)
Et!"l#l $ CH3 CH2- OH %
o /ichid incolor, cu miros placut, cu gust arzator
o <olatil
o 3%#% ) ;* grade C
o 6ste un bun solvent pentru grasimi, nitroceluloza si lacuri
o Eolosit in industria medicamentelor , in par#umerie, la #abricarea esterilor, a
butadienei, a eterului
o Are e##ect stimulator asupra sistemuilui nervos ceea ce il #ace utilizabil la
obtinerea bauturilor alcoolice
o Consumat zilnic determina dependenta
Gl&'e(&! $C3H)O3%
o Se obtine industrial din propena
o Se mai poate obtine din apele glicerice rezultate la obtinerea sapunurilor sau
ca produs al #ermentatiei zaharurilor in prezenta de sul#it de sodiu (2a.S0&)
o /ichid siropos, incolor cu gust dulceag
o @osr solubila in apa si alcool
o 3rin deshidratare in prezenta de acid sul#uric se obtine o aldehida nesaturata
Acroleina cu miros de grasime ranceda
o :licerina cu acid azotic #ormeaza trinitrat de glicerina (>2:) numit impropriu
nitroglicerina
o >2: este una din substantele e$plosive cele mai puternice si este e$trem de
instabil
o 3rin amestecarea >2: in di#erite substante absorbante se obtine dinamita, mai
stabila si mai usor de manipulat
o :licerina este #olosita in industria #armaceutica, cosmetica, la inmuierea
tesaturilor si pielii, la prepararea unor apreturi te$tile, #abricarea unor
cerneluri colorate
o Anticoagulant in apele de racier a radiatoarelor
FENOLI
Sunt substante solide, cristalizate, cu miros patrunzator caracteristic
Eenolii monohidro$ilici se dizolva greu in apa, solubilitatea #iind mai mare la
polihidro$ilici
@sor solubili in solventi organici (alcooli, esteri)
Eenolul ( C!"5 ' 0" )
o Se prezinta sub #orma de cristale incolore, higroscopice, care in are se
coloreaza rosiatic datorita unui process de o$idare
o 3%t% ) 4& grade C
o Eenolii si crezolii se #olosesc in medicina ca antiseptice
o 4n industria medicamentelor (aspirina), a colorantilor, par#umurilor
o Eolosit la obtinerea ierbicidelor, a maselor plastice
o 3rin condensarea #enolului cu #ormaldehida (C". ) 0) in mediu acid se obtine
?achelita (masa plastica din clasa #enoplaselor)
o 3rin condensarea #enolului cu #ormaldehida (C". ) 0) in mediu bazic se
obtine 2ovolac (masa plastica din clasa #enoplaselor), iar din novolac cu
e$ces de #ormaldehida se obtin =ezite
o Eolosit la obtinerea 2ailon !
Crezolii

o Bateriale plastice
o 4ndustria e$plozivilorproprietati antiseprice n solutie apoasa #ormand creolina
2a#tolii
o 4ndustria colorantilor
"idrochinona
o =evelator in industria #otogra#ica
o 4n industria colorantilor
3irogarolul
o 5ozarea 0. in amestecul de gaze
o =evelator #oto
>rinitro#enolul
o Se prezinta sub #orma de cristale galbene care e$plodeaza
o Bai este numit si acid picric datorita aciditatii ridicate
o Eolosit la tratarea arsurilor si in medcina veterinara
o Sarurile lui se #olosesc in industria colorantilor
o =eactia cu EeCl& este reactia de recunoastere (de culoare) a #enolilor
o <iolet #enolul
o Albastru crezolii si hidrochinona
o <erde orto1dihidro$ibenzen, al#a1na#tolul si beta1na#tolul
2ovolac
o Structura #ili#orma
o Solid termoplastic
o Solubil in alcool
o Solutia alcoolica se #oloseste ca lac anticorosiv si electroizolant
?achelita
o Structura tridimensionala
o Solid termorigid
o 4nsolubila
o Eolosita in electrotehnica ca material izolant
AMINE
Aminele in#erioare sunt gaze si au miros asemanator cu cel al amoniacului; cele
superioare sunt maForitar lichide, unele amine aromatice cu .,& nuclee benzenice
sunt solide
Aminele aromatice sunt in general compusi to$ici, unele avand actiune
cancerigena
ANILINA C 6H5 NH2
o lichid incolor( in stare pura), colorat in galben pana la rosu brun datorita
produsilor de autoo$idare;
o p%# ) 1*58C 2%6)4
o sarurile #ormate de aniline cu acizii minerali coloreaza lemnul in galben% Aceste
saruri sunt solubile in apa si sunt #olosite in industria #armaceutica in scopul
trans#ormarii unor medicamente aminice din insolubile, in substante miscibile cu
#luidele corpului uman
o 21acetilanilina (acetanilide) este un produs #armaceutic
o Se #oloseste ca intermediar de baza in industria colorantiloe, in #abricarea unor
medicamente si materiale plastice 2A4/02 !!
o Antio$idant pentru cauciuc
o Eolosita la analiza unor #ractiuni petroliere
DIMETILAMINA
o 4n cantitati mari #olosita la #abricarea acceleratorilor de vulcanizare
DIETILAMINA
o intermediar in #abricarea medicamentelor
NITRODERIVATI
Subsante lichide sau solide
p%# si p%t mult mai ridicate decat ale hidrocarburilor corespunzatoare
insolubile in apa, densitatea mai mare decat a apei
substante incolore sau slab galbuii pana la galben, culoarea intensi#icandu1se cu
cresterea gruparilor nitro
cu cresterea gruparilor nitro creste si caracterul e$ploziv%
2itrotoluenii, nitrona#tolii , clor1nitro1benzenii, nitro#enolii ai alti nitro derivati
aromatici sunt #olositi in industria colorantilor%
NITROBENZEN
o intermediar in industria colorantilor
o #olosit la obtinerea anilinei
TRINITROTOLUENUL TNT
o obtinut prin nitrareea C!"5' C"& cu e$ces de "020.
o #olosit ca material e$ploziv
o aprins in aer arde linistit, cu #um mult
o amorsat de un soc termic arde violent
o e$plozia reprezinta o ardere brusca a C si " continuat pe seama 0 din gruparea
nitro
COM*U+I CARBONILICI
Cu e$ceptia #ormaldehidei ( C". ) 0) ceilalti compusi sunt lichizi sau solizi, dupa
valoarea masei lor moleculare
>ermenii in#eriori sunt solubili in apa
>ermenii superiori sunt solubili doar in solventi organici
3%#% cresc odata cu cresterea masei moleculare
3%#% sunt mai mici decat ale alcoolilor corespunzatori deoarece interactiunile dipoi1
dipol dintre moleculele lor sunt mai slabe decat legaturile de "
3%#% mai mici decat ale alcanilor din care provin
4ncepand cu octanona-octanal compusii carbonilici nu mai sunt solubili in apa
Eormaldehida ( C". ) 0 )
o :az obtinut prin o$idarea metanului sau a metanolului
o Solubila in apa, #ormand #ormol (solutie cu 4+9 #ormaldehida)
o Eolosita la obtinerea novolacului si a bachelitei
o Eolosita la sinteza #enoplastelor si aminoplastelor, a urotropinei, a unor
coloranti, in industria pielariei si ca dezin#ectant
o 4n industrie la obtinerea rasinilor
o /a obtinerea sticlei ple$i (ple$iglas)
o Eormolul #olosit la conservarea preparatelor anatomice
Acetaldehida ( C"& ' C" ) 0 )
o Se obtine prin aditia apei la acetilena in prezenta de "gS04-".S04
o Are miros speci#ic si este solubila in apa
o Se #oloseste la obtinerea etanolului si a acidului acetic
?enzaldehida ( C!"5 ' C" ) 0 )
o Se obtine industrial prin hidroliza C!"5 ' C"Cl. in mediu slab basic
o /ichid incolor sau slab galbui, uleios
o Biros de migdale amare
o 4nsolubila in apa
o 6ste #olosita in industria colorantilor medicamentelor si in cosmetica
o Are densitatea mai mica decat a apei
Acetona ( C"& ' C0 ' C"& )
o Se obtine industrial
o 6ste un lichid volatil cu miros placut
o Solubila in apa
o 3%#% ) 5! grade C
o 4n#lamabila
o <aporii #ormeaza cu aerul amestec e$ploziv
o 5ensitatea este mai mica decat a apei
o 6ste unul din cei mai ultilizati solventi organici putand dizolva chiar si unii
polimeri
o Eolosita la #abricarea sticlei ple$i, a unor produse #armaceutice, a alcoolului
izopropilic
o Eolosita la obtinerea metacrilatului de metil
?enzo#enona ( C!"5 ' C0 ' C!"5 )
o Solid cristalin
o 4nsolubila in apa
Ciclo$anona

o 0btinuta prin dehidrogenarea ciclohe$anolului - hidrogenarea partiala a C!"5
' 0"
o Baterie prima pentru obtinerea #ibrelor poliamidice (nailon !)
COM*U+I CARBO,ILICI
Acizii monocarbo$ilici saturati in#eriori sunt lichizi la .5 grade C
Acizii monocarbo$ilici saturati superiori sunt solizi (incepand cu C1+".+0.)
Acizii aromatici si dicarbo$ilici sunt solizi si cristalizeaza
3%#% si p%t% cresc odata cu cresterea numarului atomilor de C din molecula
Acizii monocarbo$ilici au p%#% mai mari decat ale alcoolilor sau ale compusilor
carbonilici cu acelasi numar de atomi de C in molecula
Acizii in#eriori sunt solubili in apa datorita legaturilor de " care se #ormeaza intre
moleculele de apa si grupele ' C00"
Solubilitatea scade cu cresterea catenei
Acizii aromatici sublimeaza #ara descompunere
Acidul #omic ( "C00" )
o Se obtine industrial
o A #ost obtinut prima data in secolul al G<441lea din #urnici rosii prin distilarea
cu apa
o /ichid incolor, usor solubil in apa
o 4n solutie apoasa ionizeaza mai mult decat ceilali acizi carbo$ilici
o Se o$ideaza si are caracter reducator #ata de HBn04
o ?un dizolvant pentru substantele organice
o Eolosit in medicina si in industria te$tila ca moderant (#i$ator de culoare)
o 4n tabacarie este utilizat pentru decalci#ierea pielilor
Acidul acetic ( C"& ' C00" )
o Se obtine industrial prin #ermentatia acetica a alcoolului etilic (otetirea
vinului)
o Se mai separa din acidul pirolignos produs rezultat la distilarea uscata a
lemnului alaturi de acetona si metanol
o 0btinut prin o$idadea aldehidei acetice
o Acidul acetic pur se numeste acid acetic glacial, pentru ca se solidi#ica la rece
o /ichid incolor, cu gust acru si miros intepator
o Solubil in apa in orice proportie
o Eolosit in alimentatie drept condiment, sub #orma de solutie apoasa &1!9
(otetul) pentru conservarea unor alimente si la prepararea unor esente
aromatice
o Eolosit la prepararea medicamentelor (aspirina), a matasii acetat, a peliculilor
nein#lamabile, a unor coloranti
o Sarurile C"& ' C00", acetatii de Al, Cr, Ee sunt #olositi ca #i$atori de culoare
in vopsitorie
o Acetatii de 3b si Al in medicina
o Acetatul bazic de Cu este un pigment verde
o Acetoarsenitul de Cu este un insecticid puternic (vede de 3aris)
Acidul o$alic ( "00C ' C00" )
o Se gaseste in unele plante, licheni, ciuperca de mucegai
o Se gaseste sub #orma de cristale incolore, solubile in apa; to$ic
o Are actiune reducatoare
o Eolosit ca agent decolorant si in industria te$tila
o 5eoarece in prezenta de saruri de Ca da o$alat de Ca insolubil, acidul o$alic
este #olosit in chimia analitica la determinarea si dozarea de Ca
Acidul benzoic ( C!"5 ' C00" )
o 4zolat pentru prima data din smirna
o Se obtine prin o$idarea toluenului
o Se prezinta sub #orma de cristale albe, lucioase ce sublimeaza usor
o Constituie materie prima in industria colorantilor
Acidul propionic ( C"& ' C". ' C00" )
o Se utilizeaz ala obtinerea unor mase plastice pe baza de acetopropionat de
celuloza
o Serurile de Ca si 2a sunt #olosite ca inhibitori ai #ormarii mucegaiurilor si
bacteriilor in branzeturi si #ainoase (actiune #ungicida)
E+TERI
Substante lichide sau solide
4nsolubile in apa, solubile in solventi organici
6sterii acizilor monohidro$ilici in#eriori sunt lichide insolubile in apa si au p%#
mai scazute decat ale acizilor din care provin, deoarece meleculele esterilor nu
sunt associate prin legaturi de hIdrogen
3%# mai mic si decat al alcoolilor
Sunt substante incolore si #rumos mirositoare
Sunt #olositi ca solventi, ca plasti#ianti si ca esente #rumos mirositoare in industria
cosmetica si alimentara
GRA+IMI
Eac parte din clasa lipidelor si sunt triesteri ai glicerinei cu acizii grasi
(trigliceride)
:rasimile naturale sunt #ormate din trigliceride mi$te si mai contin cantitati mici
de proteine, colesterol, vitamine, acizi grasi liberi si monoesteri ai acizilor grasi
cu alcooli superiori
:rasimile animale sunt solide sau semisolide la temperatura camerei si contin
trigliceride ale acizilor grasi saturati sau-si ale acizilor grasi nesaturati
:rasimile vegetale sunt lichide si se numesc uleiuri; acestea contin in mare parte,
trigliceride ale acizilor grasi nesaturati% @leiurile vegelate se obtin de obicei prin
presarea semintelor in instalatii speciale, cu aFutorul unei prese hidraulicesunt
insolubile in apa (#ormand emulsii), dar sunt solubile in solventi organici nelpolari
(benzen, toluen etc)
:rasimile lichide contin in molecula lor resturi de acizi grasi nesaturati ce pot #i
hidrogenati, trans#ormandu1e in grasimi solide
:rasimile nesaturate su#era in atmos#era un process comple$ de o$idare si
polimerizare, numit sicativare prin care se trans#oma intr1o pelicula solida
rezistenta la umiditate si la actiunea altor #actori e$terni
@leiul de in este #olosit pentru acoperirea obiectelor din metal sau lemn in scopul
proteFarii lor

S-ar putea să vă placă și