Sunteți pe pagina 1din 7

- 43 -

Numere raţionale mai mari sau egale cu 0.Fracţii ordinare.


Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare.

ì 1 3 7 0 34 10 17 1024 ü
1. Fie mulţimea : A= í , , , , , , , 10 ý . Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi :
î 2 2 4 5 37 7 17 2 þ
B= { b/ b este numărător al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
C= { c/ c este numitor al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
D= { d/ d este fracţie subunitară aparţinând mulţimi A }
E= { e/ e este fracţie supraunitară aparţinând mulţimi A }
F= { f/ f este fracţie echiunitară aparţinând mulţimi A }
x
2. Scrieţi toate fracţiile subunitare de forma .
5

3x
3. Scrieţi toate fracţiile de forma a) supraunitare ,b) subunitare, c) echiunitare.
x3
4. Scrieţi toate fracţiile subunitare astfel încât :
a) numitorul să fie cifră impară ,
b) numărătorul 7 şi numitorul mai mic decât 12,
c) numitorul 8 şi numărătorul divizor al numărului 12

5. Scrieţi toate fracţiile supraunitare astfel încât :


a) numitorul să fie cifră impară, şi numărătorul cifră pară,
b) numărătorul 7 şi numitorul divizor al lui 12.
c) numitorul 8 şi numărătorul divizor al numărului 28.

6. Aflaţi x Î N ştiind că fracţiile următoare sunt echiunitare


x x+2 x - 10 13 2x + 3 2x - 3 x+ x+ x-7
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g)
13 5 18 2x + 1 23 x +1 2x + 1

ì 12 ü ì 7 ü
7. Fie mulţimile : A= í x / x Î N , Î N ý, B = í y Î N / Î Ný
î 2x + 1 þ î 2x + 1 þ
a) Enumeraţi elementele mulţimi A.
b) Enumeraţi elementele mulţimi B.
c) Calculaţi A Ç B, A È B, A Ç f , B - A, A - B, B È f

Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural.Procent.Probleme

1
1. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 2, b) 6, c)14, d) 28,e) 34, f) 46,g) 52,h)64,i)78,j) 80,
2
k)96,l) 104,m)228,n) 556,o) 1024, p) 3334,r) 11123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3

- 43 -
- 44 -

1
2. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 4, b) 12, c)28, d) 36,e) 40, f) 48,g) 52,h)64,i)72,j) 80,
4
k)96,l) 104,m)228,n) 556,o) 1024, p) 3336,r) 11123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3
1
3. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 5, b) 15, c)30, d) 280,e) 345, f) 465,g) 520,h)645,i)785,
5
j) 80, k)965,l) 1040,m)2285,n) 5560,o) 10245, p) 33345,r) 111234320,s)2 6 +1, t )10 4 , u )6 3 + 4

1
4. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 3, b) 6, c)15, d) 27,e) 54, f) 48,g) 354,h)63,i)78,j) 90,
3
k)96,l) 204,m)228,n) 756,o) 3024, p) 3336,r) 11123430,s)2 6 -2 2 , t )10 4 + 2, u )6 3

1
5. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 0, b) 6, c)24, d) 36,e) 42, f) 60,g) 252,h)564,i)78,j) 480,
6
k)96,l) 1104,m)228,n) 2556,o) 51024, p) 23334,r) 111123432,

1
6. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 0, b) 9, c)18, d) 27,e) 36, f) 45,g) 54,h)63,i)72,j) 81,
9
k)90,l) 108,m)6228,n) 2556,o) 10242, p) 33345,r) 111234312,

3
7. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 0, b) 16, c)24, d) 28,e) 44, f) 48,g) 52,h)64,i)72,j) 80,
4
k)96,l) 104,m)228,n) 556,o) 1024, p) 3332,r) 11123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3

5
8. Aflaţi din următoarele numere naturale : a)12, b)3 6, c)214, d) 128,e) 434, f) 746,
2
g) 852,h)964,i)1278,j) 2380, k)4596,l)34104,m)67228,n) 98556,o) 71024, p) 3334,
r) 11123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3
1
9. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 0, b) 600, c)1400, d) 2800,e) 3400, f) 4600,
100
g) 52000,h)64000,i)70000,j) 800, k)96000,l) 104000,m)22800,n) 5560000,o) 102400, p) 3334000,
r) 1112343000,s)2 6 +936, t )10 4 , u )6 3 + 784
5
10. Aflaţi din următoarele numere naturale : a) 200, b) 60, c)1400, d) 28000,e) 3400, f) 4600,
100
g) 52000,h)6400,i)7800,j) 80, k)9600,l) 10400,m)228000,n) 55600,o) 102400, p) 3334000

11. Aflaţi 25% din următoarele numere naturale : a) 20, b) 60, c)1400, d) 28,e) 340, f) 464,
g) 52,h)64,i)788,j) 804, k)968,l) 1044,m)2288,n) 5568,o) 1024, p) 33348,r) 11123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3

12. Aflaţi 50% din următoarele numere naturale : a) 0, b) 6, c)14, d) 28,e) 34, f) 46,g) 52,h)64,i)78
j) 802, k)196,l)2104,m)3228,n)3 556,o) 41024, p) 33348,r) 23432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3

13. Aflaţi 75% din următoarele numere naturale : a) 12, b) 16, c)104, d) 828,e) 340, f) 436,
g) 752,h)64,i)728,j) 480, k)996,l) 3104,m)9228,n) 8556,o) 1024, p) 33340,r) 123432,s)2 6 , t )10 4 , u )6 3

- 44 -
- 45 -

14. Calculaţi 80% din următoarele numere naturale : a) 20, b) 65, c)145, d) 280,e) 345, f) 460,
g) 525,h)6400,i)7850,j) 80555, k)96055,l) 10400,m)228555,n) 556050,o) 10245, p) 333455,

15. Calculaţi 125% din următoarele numere naturale : a) 20, b) 64, c)144, d) 280,e) 348, f) 460,
g) 528,h)6400,i)7840,j) 80548, k)96052,l) 10400,m)2285556,n) 556056,o) 102452, p) 3334552

16. Un obiect costă 200 lei .Care este preţul obiectului dacă se majorează co 10%.

17. Un elev are la o bancă suma de 300 lei .Ce sumă are elevul după un an ştiind că dobânda bănci este
de 12% pe an ?

18. Comparaţi numerele : a) 34%din 45 cu 45% din34, b) 25% din 100 cu 50% din 200,
c) 10%din1230 cu 124 ,d) 30%din4580 cu 1373.e) 75%din1004 cu 755.

19. Un obiect costă 100 lei.Preţul obiectului se majorează cu 10%,iar apoi se micşorează cu 10 %.Aflaţi
preţul obiectului după cele două modificări de preţ.

20. Un obiect costă 200 lei.Preţul obiectului se majorează cu 20%, iar apoi noul preţ se majorează cu
10 %.Aflaţi preţul obiectului după cele două modificări de preţ.

21. Elevii unei clase au obţinut la un test de evaluare notele prezentate în următorul tabel:

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr 0 1 2 2 2 1 4 2 7 4
elevi

a) Câţi elevi au participat la acest test?


b) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mari sau egale cu nota 5 ?
c) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mai mici ca nota 5 ?

Fracţii echivalente.Amplificarea şi simplificarea fracţiilor

1. Amplificaţi pe rând cu a)2, b) 3, c) 5, d) 10, e) 25 următoarele fracţii ordinare :


3 7 12 5 123 56 19 89 1000 37
, , , , , , , , ,
4 12 7 13 37 17 43 11 23 400

2. Amplificaţi fracţiile următoare astfel încât să obţineţi numitorul 100 :


3 7 37 13 9 237 79
a) , b) , c) , d ) , e) , f ) , g)
5 10 50 25 4 2 20

- 45 -
- 46 -

3. Amplificaţi fracţiile următoare astfel încât să obţineţi numărătorul 140 :


2 7 14 4 10 28 5
a) , b) , c) , d ) , e) , f ) , g )
5 10 3 25 41 21 201

4. Simplificaţi cu numărul natural 2 următoarele fracţii ordinare :


12 122 348 556 1234 1024 77788
a ) , b) , c) ,d) , e) ,f0 , g)
34 334 878 770 5678 2456 99900

5. Simplificaţi cu numărul natural 3 următoarele fracţii ordinare .


3 33 123 5445 1002 23 + 1 7 0 + 26
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g)
12 63 321 333 2001 27 33

6. Simplificaţi cu numărul natural 5 următoarele fracţii ordinare .


30 335 1235 54450 10020 23 + 2 7 0 + 26 + 73
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g) 3
125 630 3215 3335 20015 27 + 73 3 + 973

7. Simplificaţi cu numărul natural 10 următoarele fracţii ordinare .


300 330 1230 5440 1000 2 3 + 12 7 0 + 26 + 3
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g) 3
120 630 3210 330 20010 270 3 + 1973

8.Amplificaţi cu divizorii proprii ai numărului 12 următoarele fracţii ordinare :

5 7 37 101 109 89
a) , b) , c ) , d ) , e) ,f)
12 17 73 5 9 1001

9. Simplificaţi următoarele fracţii până la forma lor ireductibilă :


12 + 24 13 + 37 100 - 36 125 - 100 123 + 321 32 + 4 2 10 2 - 8 2
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g )
4+8 57 + 33 16 + 16 75 - 25 600 - 156 52 62

10. Simplificaţi următoarele fracţii până la forma lor ireductibilă :


125 300 1024 17 144 555 4568
a) , b) , c) ,d) , e) , f) , g)
50 150 64 340 24 222 888

11. Simplificaţi următoarele fracţii până la forma lor ireductibilă :


2 × 5 × 17 12 × 13 23 × 7 5 xy abc xy + yx 210 + 210
a) , b) , c) 2 6 , d ) , e) , f) , g)
34 × 10 26 × 24 2 ×7 10 x + y c + 10b + 100a 11 211

12.Aflaţi x Î N ,ştiind că următoarele fracţii sunt echivalente :


5 x x 44 7 x x +1 7 2 - x x +1
a) şi , b) şi , c) şi ,d) şi e) şi ,
8 16 25 110 48 240 21 3 3 6

- 46 -
- 47 -

Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare

1. Reprezentaţi pe axa numerelor următoarele fracţii ordinare :


1 3 5 12 13 10 100
a ) , b ) , c ) , d ) , e) , f ) , g )
2 4 7 4 2 9 201

2. Comparaţi folosind eventual reprezentarea pe axă următoarele perechi de fracţii ordinare


1 3 1 100 5 6 100 100 1234 1234 5 35
a) cu , b) cu , c) cu , d ) cu , e) cu , f ) cu
2 4 2 201 7 7 99 97 1233 1235 3 21

Teste de evaluare
Testul 1

ì 1 3 7 0 34 10 107 ü
1. Fie mulţimea : A= í , , , , , , ,ý . Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi :
î 2 2 4 5 37 7 107 þ
B= { b/ b este numărător al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
C= { c/ c este numitor al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
D= { d/ d este fracţie subunitară aparţinând mulţimi A }
E= { e/ e este fracţie supraunitară aparţinând mulţimi A }
F= { f/ f este fracţie echiunitară aparţinând mulţimi A }
2. Aflaţi x Î N ştiind că fracţiile următoare sunt echiunitare
x x+2 x - 10 13 2x + 3 2x - 3
a) , b) , c) ,d) , e) ,f) ,
14 51 8 2x + 1 21 x +1

3
3. Calculaţi din numărul 1024.
4
4. Calculaţi 25% din 244.
5. Amplificaţi cu divizorii proprii ai numărului 18 următoarele fracţii ordinare :
5 7 37 101
a) , b ) , c) , d ) ,
12 17 73 5
6. Simplificaţi următoarele fracţii până la forma lor ireductibilă :
12 + 34 13 + 307 100 - 36 125 - 100 123 + 321 32 + 4 2 10 2 - 8 2
a) , b) , c) , d ) , e) , f ) , g )
4 + 18 57 + 303 25 2 × 52 600 - 156 52 62

7. Aflaţi x Î N ,ştiind că următoarele fracţii sunt echivalente :


5 x x 4 7 x
a) şi , b) şi , c) şi
8 32 25 50 48 240

- 47 -
- 48 -

8. Un elev are la o bancă suma de 400 lei .Ce sumă are elevul după un an ştiind că dobânda bănci este de
12% pe an ?

9. Elevii unei clase au obţinut la un test de evaluare notele prezentate în următorul tabel:

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr 1 1 1 2 2 1 4 2 7 4
elevi

a) Câţi elevi au participat la acest test?


b) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mari sau egale cu nota 5 ?
c) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mai mici ca nota 5 ?

Testul 2

ì 1 3 5 0 34 10 1072 ü
1. Fie mulţimea : A= í , , , , , , ,ý . Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi :
î 3 4 4 4 31 17 1072 þ
B= { b/ b este numărător al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
C= { c/ c este numitor al unei fracţii aparţinând mulţimi A }
D= { d/ d este fracţie subunitară aparţinând mulţimi A }
E= { e/ e este fracţie supraunitară aparţinând mulţimi A }
F= { f/ f este fracţie echiunitară aparţinând mulţimi A }
2. Aflaţi x Î N ştiind că fracţiile următoare sunt echiunitare
x x+2 x - 10 15 2x + 3 2x - 3
a) , b) , c) ,d) , e) ,f) ,
143 511 18 2x + 1 31 x +1

3
3. Calculaţi din numărul 3224.
4
4. Calculaţi 25% din 144

5. Amplificaţi cu divizorii proprii ai numărului 14 următoarele fracţii ordinare :


5 7 37 101
a) , b ) , c) , d ) ,
12 17 73 5

6. Simplificaţi următoarele fracţii până la forma lor ireductibilă :

- 48 -
- 49 -

12 + 36 13 + 3017 100 - 36 125 - 20 123 + 321 30 2 + 40 2 10 2 - 8 2


a) , b) , c) , d ) , e ) , f ) , g )
14 + 18 527 + 303 25 2 × 52 600 - 156 50 2 62

7. Aflaţi x Î N ,ştiind că următoarele fracţii sunt echivalente :


5 x x 2 70 x
a) şi , b) şi , c) şi
2 32 25 50 48 120

8. Un elev are la o bancă suma de 600 lei .Ce sumă are elevul după un an ştiind că dobânda bănci este de
14% pe an ?

9. Elevii unei clase au obţinut la un test de evaluare notele prezentate în următorul tabel:

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr 1 1 1 2 2 4 4 7 2 1
elevi

a) Câţi elevi au participat la acest test?


b) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mari sau egale cu nota 5 ?
c) Cât la sută din numărul elevilor au obţinut la acest test note mai mai mici ca nota 5 ?

- 49 -

S-ar putea să vă placă și