Sunteți pe pagina 1din 8

APROB,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Gheorghe Iancu

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND SECURITATEA
SI SANATATEA IN MUNCA IN ACTIVITATEA
LEGATORULUI DE SARCINA
1. SCOP
Prezentele instructiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea riscurilor de accidentare in activitatea
de legare , prindere si transport a sarcinilor cu masini de ridicat .
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca ( IP-SSM ) se aplica locurilor de munca din
S.C. HEU!E" PE!#CHEM M$%U&$C!UI%' S.$. unde se des(asoara activitati de legare
,prindere si transport a sarcinilor cu masini de ridicat.
. DOCUMENTE DE RE!ERINTA
Prevederile acestor instruc)iuni se aplic* cumulativ cu prevederile+
- ,egii nr.-./01223 privind securitatea si sanatatea in munca 4
-%ormelor metodologice de aplicare a prevederilor legii -./01223(H.'.nr..51601223, modi(icata si
completata prin H.'. nr./66012.2) 4
-H.'. .25701223 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a ec8ipamentelor individuale de protectie 4
-H.'. ..5301223 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
ec8ipamentelor de munca 4
-H.'. .2/.01223 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca 4
-Prescriptia !e8nica .-12.2-9M$SI%I :E I:IC$! (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare,
plat(orme autoridicatoare si plat(orme ridicatoare pentru persoane cu diza;ilitati, elevatoare pentru
ve8icule si masini de ridicat de tip special)94
-Prescriptia !e8nica --12.2-<eri(icarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a
elementelor0dispozitivelor de legare0prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii
de ridicat+ca;luri, carlige,lanturi,;enzi te=tile,(unii,si altele asemenea .
.1Ter"en# u$#%#&a$# '
>?,egatori de sarcina >? +personalul care realizeaza prinderea si (i=area sarcinii la carligul macaralei
( REGULI DE PROTECTIA MUNCII
(.1. Inca)rarea *# re+ar$#&area +er*ona%u%u# +e %ocur# )e "unca
,egarea, prinderea si (i=area sarcinii la masinile de ridicat se realizeaza numai de persoane instruite
si autorizate, @n con(ormitate cu prevederile Prescriptiei !e8nice . 0 12.2.
,a e(ectuarea operatiilor de legator de sarcina vor (i repartizati numai lucratori apti din punct de
vedere medical ,con(orm prevederilor Ministerului Sanatatii.
(.2. Do$area cu ech#+a"en$ #n)#,#)ua% )e +ro$ec$#e
$cordarea ec8ipamentului individual de protectie se va (ace ast(el incat acestea sa asigure protectia
lucratorilor impotriva tuturor riscurilor e=istente in timpul e=ecutarii activitatii de legator de sarcina.
Se interzice e=ercitarea activitatii de legator de sarcina (ara purtarea ec8ipamentului individual de
protectie (ormat din+ -;ocanci de protectie4-salopeta de protectie4-manusi de protectie4-casca4-anti(oane.
(.. Organ#&area %ocu%u# )e "unca *# a ac$#,#$a$#%or
Conducatorii locurilor de munca tre;uie sa se asigure ca +
-la locurile de munca unde se e=ecuta legarea, prinderea si (i=area sarcinii la masinile de ridicat,
precum si itinerarul pe unde se transporta sarcina este asigurat iluminatul natural0arti(icial adecvat
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor
- c*ile Ai ieAirile de urgen)*, precum Ai c*ile de circula)ie Ai uAile de acces spre acestea sunt eli;erate de
orice o;stacole, ast(el @ncBt s* poat* (i utilizate @n orice moment (*r* di(icultate
- la locurile de depozitare a elementelor de legare in (olosinta e=ista conditii corespunzatoare pentru a
evita riscul de accidentare datorita utilizarii unor c8ingi,ca;luri,lanturi deteriorate ,uzate,neidenti(icate
,egatorii de sarcina tre;uie sa respecte+
- Instructiunile de e=ploatare a utilaCelor, instalatiilor,ec8ipamentelor din dotarea atelierelor
- Prevederile Prescriptiilor !e8nice .-12.2,--12.2 re(eritoare la activitatea proprie
-Instructiunile Proprii de Sanatate si Securitate in activitatea de legator de sarcina

(.(. Regu%# )e *#guran$a
Pen$ru a*#gurarea *ecur#$a$## #n ceea ce +r#,e*$e %egarea, -#.area *arc#n#%or #n car%#gu%
"acara%e#, $ran*+or$u% *# )e+o&#$area ace*$ora %a %ocu% )or#$, %ega$oru% )e *arc#na are ur"a$oare%e
o/%#ga$## '
5.5..- sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari, pentru a putea indica
macaragiului, @n orice moment, manevrele pe care urmeaza sa le e=ecute4 @n acest scop, se plaseaza @n
locuri din care sa poata vedea orice persoana situata @n cBmpul de actiune al masinii de ridicat4 daca
acest lucru nu este posi;il, acesta tre;uie sa (ie aCutat de alte persoane4
Cod de semnalizare
5.5.1 -sa se prezinte odi8nit la lucru si sa nu (ie su; in(luenta ;auturilor alcoolice4
5.5.- -sa utilizeze pentru legarea si transportul sarcinilor numai elemente de legare si prindere a
sarcinii care au etic8ete si placute indicatoare cu privire la sarcinile ma=ime pe care le suporta si un
numar de identi(icare4
5.5.5 -sa utilizeze numai elemente de legare si prindere veri(icate con(orm prevederilor P! - 0 12.24
5.5.6 -sa (oloseasca elemente de legare si0sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii @n
con(ormitate cu instructiunile de utilizare, montare, reparare, @ntretinere si revizie, @n limitele sta;ilite
de producatorul acestora si @n con(ormitate cu prevederile prescriptiilor te8nice aplica;ile4
5.5.3 - sa nu (oloseasca elemente de legare si prindere a sarcinii innadite sau care prezinta uzuri4
5.5.3 - sa nu lege sau sa prinda sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente4
5.5.D - sa suspende capatul in(erior al legaturilor lungi descarcate de sarcina de cBrligul masinii de
ridicat pentru a nu micsora spatiile li;ere la deplasarea masinii de ridicat4
5.5.7 -sa aleaga elemente de legare si0sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
corespunzatoare greutatii si (ormei sarcinii4 la masinile de ridicat cu doua mecanisme de ridicat, sa lege
sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective4
5.5./ -sa e=ecute corect legarea sarcinii, (ara a @ncrucisa ca;lurile si lanturile la introducerea @n
cBrlig4
5.5..2 -sa e=ecute legarea ast(el @ncBt sarcina sa nu se poata deplasa, sa nu poata aluneca sau
roti dupa ce este ridicata, iar legatura sa nu iasa din cBrlig4
5.5... -sa tina seama de (aptul ca lanturile care se in(asoara de mai multe ori in Curul sarcinii de
ridicat nu tre;uie sa ai;a margini suprapuse4
5.5..1 Ecand se utilizeaza c8ingi te=tile se aseaza (iecare c8inga pe centrul carligului iar cand se
(olosesc doua c8ingi nu se aseaza una peste alta.
5.5..- -sa nu (oloseasca lanturi de legare inadite cu suru;uri, avand zale alungite sau rasucite si sa nu
innoade ca;lurile sau lanturile de legare4 innodarea sau torsionarea c8ingilor este interzis* iar
inn*direa c8ingilor se poate (ace doar (olosind c8ei de tac8elaC. Ung8iul care se (ormeaz* @ntre ;ra)ele
oc8iului c8ingii nu tre;uie s* dep*Aeasc* 12 de grade pentru a evita ruperea acestuia.
5.5..5 -sa interzica ec8ili;rarea sarcinilor @n cBrlig sau @ntinderea elementelor de legare prin greutatea
proprie a unor persoane4 de asemenea, sa interzica transportul persoanelor cu masinile de ridicat4
5.5..6 Ese interzice in(asurarea c8ingii pe carlig sau agatarea acesteia de var(ul carligului 4 cur;ura
cBrligului (ace ca sarcina pe c8ing* s* (ie distri;uit* neuni(orm. Fn cazul cBrligelor cu raza de cur;ur*
mic* se recomanda (olosirea unor dispozitive (inele sau c8ei de tac8elaC) pentru prinderea c8ingi @n
carlig.
5.5..3 - sa lege o;iectele de lungime mare de - metri,rigide, @n cel putin doua puncte pentru a se evita
;alansarea4
5.5..D Esa proteCeze ca;lurile si lanturile care intra @n contact cu muc8ii ascutite prin aparatori de
protectie special destinate acestui scop4
5.5..7 Esa nu utilizeze elemente de legare si prindere a sarcinii daca ung8iul dintre ramuri este mai
mare de /2
#
4
5.5../ - la utilizarea elementelor de legare si prindere a sarcinilor nu se admit socuri dinamice4
5.5.12 -sa e=ecute legarea sarcinii in asa (el incat ca;lurile si lanturile sa (ie intinse si asezate
uni(orm pe sarcina (ara a (orma noduri si oc8iuri asigurandu-se ec8ili;rarea si ridicarea sarcinii
numai pe vertical4
5.5.1. -sa nu lase o;iecte li;ere pe sarcina suspendata4
5.5.11 -sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe plat(orme sau targi care
nu sunt prevazute cu pereti4 incarcarea lazilor nu tre;uie sa depaseasca marginea superioara a peretilor
laterali4
5.5.1- - sa aduca la cunostinta macaragiului terminarea operatiei4
5.5.15 Edupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului e(ectuarea
unei ridicari de pro;a pana la inaltimea de cca .22 mm de nivelul solului4 daca ec8ili;rul sarcinii este
sta;il, (ara pericol de deplasare sau alunecare, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii
precum si restul de miscari pe care tre;uie sa le e=ecute cu macaraua, asezadu-se ast(el incat sa se a(le
tot timpul in campul vizual al macaragiului, pastrand o distanta de cel putin .,6 m (ata de piesa
transportata, pentru a nu (i surprinsi in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.
5.5.16 -la stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual prin elemente de adaos, ast(el
incat sarcinile sa (ie sta;ile si elementele de prindere sa (ie scoase usor4 se interzice scoaterea
legaturilor de sub sarcina cu ajutorul macaralei;
5.5.13 -sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate , mergand in urma ei pe tot
traseul
avand griCa ca aceasta sa nu loveasca lucratori si sa-i accidenteze si sa g8ideze sarcina de pe sol prin
intermediul unei (rang8ii4
5.5.1D -sa interzica circulatia lucratorilor pe su; sarcina suspendata si sa ai;a griCa sa nu se (aca
transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca4 daca totusi tre;uie transportata sarcina se vor
indeparta in preala;il lucratorii de pe traseul sarcinii la o distanta de siguranta de cel putin .,6 m (ata de
piesa transportata4
5.5.-1 -sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii speci(ice lucrului la inaltime4 pe
plat(orme, sc8ele, etc se va asigura cu centura de siguranta pe care o va (i=a de elementele de rezistenta
ale acestora4
5.5.-- -la asezarea sarcinilor in stive, pe plat(orme, pe sc8ele, va avea griCa ca acestea sa nu se
rastoarne4
5.5.-5 -sa supraveg8eze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este co;orata si asezata corect la locul
dinainte sta;ilit4
5.5.-6 -sa nu aseze si sa nu reazeme sarcina pe peretii laterali ai masinilor in care se incarca sarcini4
5.5.-3 -sa nu e(ectueze ;alansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate (i deservit in
mod normal de macara4
5.5.-D-dupa terminarea lucrului , legatorul de sarcina va depozita in mod ordonat elementele de legare
si dispozitivele de prindere intr-un spatiu uscat, (erit de agenti corozivi,pra(,caldura e=cesiva
5.5.-D -la utilizarea magnetilor manuali otelul tre;uie sa ai;a un continut scazut de car;on(sla; aliat)4
5.5.-7 -la utilizarea magnetilor nu se lasa sarcina suspendata nesupraveg8eata4
5.5.-/ -in timpul deplasarii , greutatea prinsa in magnet nu se ;alanseaza, pentru a evita desprinderea
piesei4
5.5.52 -nu se va actiona maneta in pozitia ,,M$'?? inainte ca magnetul sa (ie asezat pe o;iectul ce
urmeaza a (i ridicat4
5.5.5. -nu se va demagnetiza magnetul prin tragerea manetei in pozitia ,,:EM$'?? inainte de a aseza
incarcatura la locul dorit si nu inainte de a veri(ica daca pozitia o;iectului este per(ect sta;ila4
5.5.51 -supra(ata de contact a o;iectului ce urmeaza a (i ridicat tre;uie sa (ie plana si curata, sa ai;a
grosimea adecvata, si sa (ie (eromagnetica4 (actorul de reductie al puterii de ridicare este apro=imativ
egal cu S0, unde S reprezinta grosimea, iar , reprezinta lungimea.
5.5.5- -nu se admite utilizarea magnetilor daca temperatura piesei este mai mare de 72
o
C.
5.5.55 -pentru prindere se va (olosi toata supra(ata magnetului 4
5.5.56 -dupa terminarea lucrului va depozita elementele de legare si prindere in locurile destinate
( uscate , (erite de umezeala, de agenti corozivi, etc.)
5.5.53 sa nu paraseasca locul de munca (ara a-i aduce la cunostinta macaragiului4
0. PRIMUL A1UTOR
Primul aCutor in caz de accidentare se acorda numai de lucratori instruiti in acest sens si de catre
personalul medical din cadrul Clinicii Medicale ME:I%<ES!.
$ctivitatile ce se des(asoara in caz de accident sunt+
- analizarea situatiei
- proteCarea victimei
- e=aminarea victimei4 viata e amenintataG
- acordarea primului aCutor (unctie de leziuni
- supraveg8erea victimei pana la sosirea asistentei medicale.
In caz de accidentare datorita curentului electric
- deconectarea instalatiei (scoatere de su; tensiune)
- scoaterea accidentatului de su; in(luenta curentului electric
- respiratie arti(iciala
- masaC cardiac
- evitarea racirii organismului.
$pelul ..1 se (ace numai de catre asistenta de serviciu sau se(ul Serviciului Intern Prevenire
Protectie.In caz de accident pe timpul lucrului la sc8im;ul - apelul se (ace decatre unul din lucratori.
ELABORAT
SE& SE<ICIU I%!E% ev. 2 - 1D.2-.12.5
PE<E%IE SI P#!EC!IE
Insp. Ene Stelian
HEURTEY PETROCHEM MANUFACTURING S.A.
39 Santierului Street, 1222! " #u$au ROMANIA
P%&ne ' () 23* )2 + , Fa- ' () 23* )2 +*
....%eurte/.0&1

S-ar putea să vă placă și