Sunteți pe pagina 1din 22

O caracteristic esenial a profesiei de farmacist este promovarea

excelenei n exercitarea profesiei, pentru a aduce beneficii sntii


populaiei. Farmacistul este obligat, graie pregtirii sale complexe, s
acorde servicii de sntate de nalt calitate, pentru respectarea
drepturilor pacientului, prevzute i protejate de lege. Pentru aplicarea
acestor principii n practic i la nivelul farmaciei, ca i n cazul altor
domenii ale medicamentului, trebuie aplicate metodele moderne de
gestiune a calitii.
a nivel internaional, exist recomandri privind regulile de bun
practic farmaceutic ,iar instituiile de profil internaionale recomand
definirea de norme naionale pentru aplicarea acestor reguli, cu scopul
de a promova sntatea populatiei prin creterea calitii serviciilor
farmaceutice.
!adrul de reglementare este asigurat, din data de "# februarie
$#"#, prin Ordinul %inistrului &ntii 'r. ()*$#"# Publicat n %.O.,
Partea + nr. ,", prin care au fost aprobate, -.egulile de bun practic
farmaceutic/0 .1PF2. 3extul acestei reglementri cuprinde principii i
reguli pentru activitatea farmaceutic din farmacie, a cror aplicare
garanteaz c serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt
corespunzatoare, eficiente i orientate ctre pacieni. .egulile de bun
practic farmaceutic, aprobate n .om4nia, se adreseaz urmatoarelor
domenii5 informarea pacientului, spaiul6dotarea farmaciei, personalul
farmaciei, eliberarea medicamentelor 0pe baza de prescriptie medical,
medicamente O3!, alte produse de sntate2, utilizarea raional a
medicamentelor, prepararea medicamentelor in farmacie.
Farmacia GIFARM
Farmacia GIFARM este amplasata in piata centrala, pe strada Str.
13 Septembrie, Nr. 3.
Localul are farmaciei are urmtoarele incperi
a! oficina este incperea in care are acces publicul "i in care se face
eliberarea produselor#
b! receptura este incperea in care se prepar prescrip$iile ma%istrale.
&otarea cu mobilier cuprinde mese de receptur, dulapuri speciale
pentru substan$e to'ice, stupefiante, psi(otrope "i dulapuri pentru
pstrarea substan$elor farmaceutice
c! laboratorul este incperea in care se prepar produsele oficinale
elaborate. in aceast incpere se )a amena*a "i masa de anali+#
, laboratorul este dotat cu surs de ap potabil, %a+e, canali+are#
, dotarea cu mobilier cuprinde mese de laborator, aparatur de
msur, dulapuri "i rafturi destinate pstrrii di)i+iunilor, ambala*elor de
u+ farmaceutic "i )eselei folosite in farmacie, ec(ipamentul destinat
ob$inerii apei distilate
e! depo+itul este incperea in care se stoc(ea+ "i se asi%ur
conser)area medicamentelor, a produselor i%ienico,cosmetice "i a
dispo+iti)elor medicale. &epo+itul )a fi dotat cu un sistem de asi%urare a
temperaturii "i a umidit$ii necesare conser)rii produselor. &otarea cu
mobilier )a cuprinde rafturi metalice, dulapuri, fri%ider
f! %rupul social
%! biroul farmacistului,"ef.
Incperile farmaciei sunt amplasate astfel incat s e'iste le%turi
func$ionale intre ele, iar laboratorul are pere$ii acoperi$i faianta, iar
pardoselile acoperite cu %resie.
Farmacia are -n principal urmtoarele atribu$ii
1. pstrea+, prepar "i difu+ea+ medicamente de orice natur
potri)it pre)ederilor farmaciilor Rom.ne -n )i%oare#
/. depo+itea+ produsele conform normelor -n )i%oare, $in.ndu,se
seama de natura "i propriet$ile lor fi+ico,c(imice#
3. or%ani+ea+ "i efectuea+ controlul calit$ii medicamentului "i ia
msuri pentru pre-nt.mpinarea accidentelor#
0. prepararea "i eliberarea medicamentelor se face potri)it normelor
stabilite de Ministerul Snt$ii#
In oficin, mobierul se compune din mese de eliberare a
produselor, dulapuri, rafturi, mese cu sertare, mas "i scaune pentru
persoanele care a"teapt, sau -"i administrea+ medicamente#
Aparatura farmaciei se compune din aparatur necesar
desf"urrii acti)it$ii de depo+itare a medicamentelor# sisteme de
asi%urare a temperaturii adec)ate -n fiecare incint 1incal+ire centrali+ata,
2
aparate de aer condi$ionat, incinte fri%orifice, sisteme de monitori+are a
temperaturii si a umidit$ii 1umidificatoare, de+umidificatoare!# aparatur
necesar preparrii medicamentelor 1balan$e, c.ntare, distilator,
pul)eri+atoare, omo%eni+atoare, etc.!# aparatur necesar %estiunii
cantitati) )alorice 1calculatoare, imprimante, pro%ram informatic, casa de
marcat fiscali+at!#
2esela farmaciei se compune din )ase de sticl, de por$elan, de
metal emailat, "i ustensile farmaceutice 1spatule, lin%uri$e, mo*ar cu pistil,
eprubete, etc.!# recipiente pentru ambalarea medicamentelor ma%istrale
"i oficinale 1de sticl, de material plastic!, adec)ate tipului de preparat
farmaceutic.
3
Practica de vara 2010
27. 06. 2011 Luni
3rima +i de practica a inceput cu pre+entarea oficinei, recepturii si
a depo+itului de farmacie. Mi s,a e'plicat modul de aran*are a
medicamentelor de pe rafturile din oficina, din depo+it. In oficina,
medicamentele erau ase+ate astfel cele din import in partea de *os al
rafturilor, iar cele din e'port In partea de sus al rafturilor.
4nele 567,uri, suplimentele alimentare si dermato, cosmeticele
erau sin%urele ase+ate asfel incat sa fie )i+ibile oamenilor.
In depo+it, medicamentele erau aran*ate dupa acelasi principiu, cu
mentiunea ca la receptionarea medicamentelor, trebuie a)ut mare %ri*a la
termenul de e'pirare, acesta sa nu fie mai mic de 1/ luni, iar cele cu
termen mai bun tot timpul erau puse mai in spate, si doar cele care
e'pira mai repede, erau aduse in fata pentru eliberare.
In laborator, atat substantele anodine cat si cele din Separanda si
2enena erau ase+ate in dulapuri pentru a fi prote*ate de actiunile
neprielnice ale mediului e'terior.
&e asemenea in farmacie medicamentele care trebuiau
conditionate la fri%, erau pastrate in fri%ider.
4
28. 06. 2011 Marti
A doua +i de practica am a*utat de asemenea la preluarea
medicamentelor. 6rebuia )erificata facura, pentru a fi si%uri ca am primit
tot ceea ce scrie, )erificata data e'pirarii. Am pus preturi pe
medicamente, si le,am aran*at in depo+it.
La receptia marfii se face un control cantitati), calitati) si )aloric.
Receptia cantitati)a consta in numararea unitatilor din produsul primit
pentru a )erifica daca marfa primita corespunde cu marfa primita.
Receptia calitati)a se face reactia de identificare care trebuie facuta in
08 ore. 9'ista o cate%orie de substante la care nu se face o reactie de
identificare to'icele, stupefiantele, specialitatile farmaceutice 1se face
obser)atia )i+uala.
Receptia )alorica se introduce factura in calculator si se recalculea+a
pretul total pentru a e)ita orice eroare de calcul a furni+orului de
medicamente. La ba+a actului de receptie sta documentul care insoteste
marfa. In final se face un proces )erbal de receptie, adica pe spatele
facturii se scrie :s,a efectuat receptia calitati)a, cantitati)a si )alorica; si
semnea+a persoana care a reali+at,o.
La primirea comen+ii farmacistul este obli%at sa semne+e o factura
adusa de distribuitor, in doua e'emplare, unul re)enind farmaciei, iar
celalalt, prin intermediul distribuitorului, )a apartine depo+itului unde se
afla medicamentul.
Factura fiscala repre+inta actul prin intermediul caruia poate fi
)erificat orice comanda facuta, el cuprin+and numele medicamentului,
forma farmaceutica, numar cutii, pretul brut, 62A, pretul final, fiind
calculat de farmacist pe ba+a acestor date.
5
29.06. 2011 Miercuri
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le, am ase+at pe rafturile din depo+it.
Am a*utat la )erificarea stocurilor si datelor de e'pirare a
medicamentelor. &e asemenea am adus medicamente din depo+it in
oficina, pentru a pre)eni epui+area acestora.
Am citit si m,am uitat peste retetele industriale si ma%istrale
eliberate pe parcursul +ilelor trecute.
Reteta
Reteta 1lat. recipio,,ere <a primi,a lua sau neo%r.retseta! este
prescriptia medicala sau ordonanta medicala si repre+inta un document
redactat de medic prin care se adresea+a farmacistului sa elibere+e
pacientului medicamentele.
Se compune din
1.Superscriptio
/.Inscriptio
3.In)ocatio
0.3raescriptio
=.instructio
>.Subscriptio
?.Adnotatio
1.Superscriptio 1lat super <deasupra ,@ scriptio <scriere! < antetul tiparit
si cuprinde localitatea,unitatea sanitara ,modul de eliberarea 1%ratuit sau
compensat!
/.Inscriptio 1lat.inscriptio<inscriere! cuprinde date despre pacient nume
si prenume,)arsta si uneori %reutatea,adresa ,numarul fisei,dia%nosticul.
3.In)ocatio adresarea medicului catre farmacist Rp 1recipio < a lua ,a
primi ,aici fiind imperati)ul abre)iat Recipe <ia !
0.3rescriptio <medicamentele ce )or fi eliberate de farmacist# ele )or fi
scrise cu numele intre% 1nu se admit prescurtari! fiind specificate forma
farmaceutica ,concentratia, si cantitatea
Se pot prescrie ca oficinal,industrial,ma%istral
7antitatea poate fi e'primata astfel
La masa <%rame,)olum <mililitri
3rin nr de do+e unitare /A cp,1/ sup
In unitati conditionare o cutie,
&o+e +ilnice @nr de +ile sau luni de tratament =B?
Aa <ana partis<din fiecare parti e%ale
Gttis<%tta <picatura
C.s.ad <Duantum satis ad <cat este necesar pina la
6
5rdinea de prescriere in formula ma%istrala este primele subst
to'ice,puternic acti)e,anodine,sol)enti,)e(icule,e'cipienti etc
=.Instructio <partea rp care cuprinde o serie de indicatii ale medicului
catre farmacist cat si recomandari adresate bolna)ului
Se folosesc abre)ieri M.f.sol<misce fiat solutio<amesteca sa fie solutie
&.t.d.<de tur tales doses<da asemenea do+e
&i).in.d.aeD<di)ide in doses aeDuales<di)ide in do+e e%ale
&.s<de tur si%netur <sa si semnea+a
>.Subscriptio <denumirea latina ptr ultima parte a rp completata de
medic si cuprinde semnatura si parafa prescriptorului ,data
&ata este importanta ptr anumite clase de medicamente 13,RF,3,>L!
?.Adnotatio,adscriptio 1adscribo<a inscrie!< ultima parte completata de
farmacist si cuprinde data,stampila farmaciei,nr de inre%istrare a
rp,pretul,precum si o serie de modificari impuse de te(nolo%ia de
prepararecorectarea do+elor depasite ,denumirea e'cipientilor utili+ati,
ad*u)anti ,etc.
Inainte de eliberarea prescriptiei farmacistul trebuie sa se asi%ure ca
sunt indeplinite toate cerintele le%ale
Retetele care nu indeplinesc conditiile le%ale se returnea+a medicului,
e'ceptie este atunci cand poate fi contactat medicul
2erificarea si calcularea do+elor ma'ime
&upa FR E F prin do+e ma'ime; ptr o data sau ptr /0 ore se intele%
cant ma'ime de subst medicamentoasa care pot fi prescrise de
medic in scop terapeutic
&o+ele ma'ime se )erifica obli%atoriu la inceputul efectuarii retetei
si sunt )alabile ptr adulti 18,>A ani fara insuficienta (epatica B
renala
In ca+ul in care in prescriptia medicala , do+ele ma'ime sunt
depasite fara mentiunea F sic )olo; , farmacistul )a reduce in mod
obli%atoriu cant la do+ele ma'ime coresp , efectuind ac modificare
pe reteta si semnand
FR considera
1 l%t < = % apa B>,= % sirop
1l% < 1= % apa B /A % sirop
1 pa(ar de apa < /AA % lic(id
1 pa(ar )in < 1AA % lic(id
1 ceasca de ceai < 1=A % lic(id
1 )irf de cutit cu pulbere < A,=, 1 %
1 l%t rasa de pulbere < 1,= G /%
1 l%t cu )arf < /,=, = %
7
30.06.2011 Joi
Am citit instructiuni pri)ind modul de etic(etare a medicamentelor
Specialitatile se eliberea+a de obicei in ambala*ul pre)a+ut cu
etic(etala care se adau%a modul de administrare indicat de catre medic.
Medicamentele oficinale trebuie sa aiba etic(eta cu denumirea si adresa
farmaciei, denumirea produsului, cantitatea si modul de adminstrare.
Medicamentele ma%istrale trebuie sa aiba etic(eta cu denumirea si
adresa farmaciei, modul de adminstrare si pastrare , data si numarul de
ordine din re%istrul de copiere a retetelor si semnatura farmacistului
preparator.
3e preparatele utili+ate intern, etic(etele au c(enar albastru cu
mentiunea :intern; iar pentru preparatle pentru u+ e'tern etic(eta este
rosie cu specificatia :e'tern;.
Am citit despre ustensile si aparatura necesara utili+ata in
farmacie
Mo*arul este confectionat din portelan, de diferite marimi, utili+at la
maruntirea sau pul)eri+area produselor )e%etale.
7ilindrul %radat este utili+at la masurarea unor cantitati mici de
lic(ide.
Spatula este din material ino'idabil, are maner de plastic si se
utili+ea+a la luarea cantitatilor mici din cantitatile mari.
7artela este materialul plastic, dreptun%(iular, cu colturile rotun*ite
si se utili+ea+a pentru a aduna de pe peretii mo*arului un%uetul, pulberea
sau a lua produsul din mo*ar si di)i+area pulberilor.
Halanta electronica se utili+ea+a la cantarirea precisa a
substantelor, are afisa* electronic, cu 3,0 +ecimale si este alimentata la
sursa de curent electric
Halanta cu %reutati este precisa si este utili+ata la cantarirea unor
substante ce trebuie di)i+ate si care nu necesita o cantarire precisa.
&istilatorul este utili+at pentru obtinerea apei distilate de capacitate
mai mare sau mai mica, in functie de necesarul de apa distilata.
Fri%iderul este folosit pentru a depo+ita la temperaturi sca+ute sau
optime produsele farmaceutice oficinale sau industriale.
8
9
01. 07. 2011 ineri
Am a*utat la preluarea medicamentelor, am )erificat facura daca
numarul unitatilor de pe aceasta corespondea. Am )erificat datele de
e'pirare a medicamentelor, apoi le, am ase+at in depo+it.
Am preparat apa o'i%enata 3 I.

Perhidrol 200 g
Apa distilata 800 g
FR E oficiali+ea+a mono%rafia Solutio (idro%enii pero'Jdi
concentrata < per(idrol care contine 3A I pero'id de (idro%en.
3rin descompunere totala 1ml pero'id de (idro%en de%a*a 1AA ml 5/
3reparare G prin simpla amestecare a /AA % sol pero'id de (idro%en cu
apa distilata.
Nu se foloseste decat apa distilata deoarece apa potabila prin urmele de
fier ce le contine catali+ea+a descompunerea apei o'i%enate.
Asociata cu alte subst , la preparare se adau%a mai intai apa in care se
di+ol)a subst medicamentoase si la final per(idrolul , ptr a e)ita
descompunerea datorita a%itarii in procesul de di+ol)are.
&escriere solutie limpede , incolora , fara miros cu %ust slab metalic si
reactie slab acida.
7onser)are se pastrea+a in sticle mici , la loc racoros si cu dopul liber ,
nefi'at.
3er(idrolul nu se pastrea+a in )ase pline pana la dop si inc(ise
deaoarece e'ista pericolul de e'plo+ie.
Se transporta foarte atent , fara a%itare in )ase de material plastic.
Nu se folosesc dopuri de pluta sau cauciuc deoarece pot fi distruse de
per(idrol.
4tili+ari este un bun antiseptic , in concentratie de 3I are actiune
bactericida.
&e+infectant al ca)itatii bucale mai ales asociata cu infu+ii de musetel in
abcese dentare.
Are actiune de distru%ere a san%elui coa%ulat G de+lipirea
pansamentelor.
10
0!. 07. 2011 Luni
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le, am ase+at pe rafturile din depo+it.
Am facut stocul medicamentelor, le,am aran*at In locul corect, si
am )erificat termenele de )alabilitate.
Am di)i+at in pliculete de 3A% acid salicilic si nistatin, apoi le,am
ase+at in sertarele din oficina.
"i#tatinu$ se pre+inta sub forma de pulbere %albena pana la %alben,cafenie, cu
miros slab de cereale# (i%roscopica.
Nistatinul este utili+at in candido+e superficiale si cutanate.
Acidu$ #a$ici$ic se pre+inta sub forma de pulbere cristalina alba, fara
miros, cu %ust caracteristic dulcea%, apoi acru. Incal+it cu precautie
sublimea+a, iar prin incal+ire brusca se descompune pre+entand miros de fenol.
9ste indicat in tratarea bolilor de piele , acnee,psoria+is, bataturi, )eruci,
Kerato+a foliculara, matreata.
3e ambala*ele di+i)ate in farmacie se specifica numele si adresa unitatii,
denumirea produsului, cantitatea si modul de intrebuintare
Am citit si am luat la prospectele a / ceaiuri medicinale
%eaiu$ G&
Recomandari litia+a renala si biliara , enterita , enterocolita,
colecistita,diaree , balonari , dureri abdominale.
In%rediente radacina de 5sul Iepurelui 1Radi' 5nonidis!, 6roscot 1Lerba
3olJ%onii!,Menta 1Lerba Ment(ae!, 7oada Soricelului 1Lerba Millefolii!,
flori de Musetel 1Flores 7(amomillae!.
Actiune diuretic , sedati) al durerilor, coleretic, cola%o%, reminerali+ant ,
astrin%ent ,antiseptic , cicatri+ant , antiinflamator .
Mod de preparare peste 1 lin%ura de amestec se toarna o cana cu apa
clocotita si se lasa la fiert =,1A minute.
Mod de administrare se beau 3 cani cu ceai pe +i.

%eai de 'c(inaceae
In%rediente ec(inacea 19c(inacea (erba!.
9fect imunostimulator, antibacterian, )irostatic, antiinflamator,
cicatri+ant.
Recomandari
, u+ intern pre)enirea si tratarea infectiilor respiratorii 1raceli, bronsite,
febra!, urinare 1cistite, nefrite!, %enitale 1ane'ite!, (erpes. A*uta refacerea
imunitatii or%anismului.
, u+ e'tern furunculo+a.
11
0). 07. 2011 Marti
Am a*utat la )erificarea stocurilor si datelor de e'pirare a
medicamentelor. Am pus preturile pe medicamente si le, am ase+at pe
rafturile din depo+it.
Am preparat %licerina bro'ata, si tinctura de iod.
G$icerina *ora+ata
Hora' 1AA%
Glicerina MAA%
3reparare Se cantareste %licerina intr,o capsula de portelan, se adau%a
bora'ul pul)eri+at in prealabil cu alcool si se incal+este usor pe baie de
apa, a%itandu,se pina la obtinerea solutiei.
3roprietatiLic(id limpede, incolor sau alb,%albui, de consistenta
siropoasa, (i%roscopic, fara miros, cu %ust dulcea%, pL < 0,= G =,A
7onser)areIn )ase bine inc(ise, ferit de ume+eala
Intrebuintari pent r u badi * onar e i n t r at ament ul af t el or , i n
mi co+e et c.
,o$utie a$coo$ica de iod - iodurat
&olutio iodi spirtuoso 0F..72
Sinonim < tinctura de iod
Iod 1> %
Iodura de potasiu /0 %
Alcool concentrat 30M,> %
Apa distilata 01A,0 %
3reparare Iodul si iodura de potasiu de di+ol)a in alcool.
3roprietati Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.
9ste denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.
7onser)are In flacoane bine inc(ise. Lumina actionea+a fa)orabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.
Intrebuintari
e'tern ,ca de+infectant si antiseptic al pielii si ranilor 1si pt. pla%i
desc(ise!
,in tratamentul dermato+elor ,in c(irur%ie pt. de+infectarea
campului operator
in practica farmaceutica
,se foloseste in concentratii de 1I, /I, 3I si se prepara in
cantitati mici, pt. /,3+ile.
12
06. 07. 2011 Miercuri
Am citit si m,am uitat peste retetele preluate din +ilele trecute. Am
preluat medicamente si am pus preturi pe ele.
Impreuna cu farmacistul am preparat :prafurile lui Hoboia;.

Lacto+a 18 %
&ia+epam 1A m%
Le)omeproma+in /= m%
3ropanolol 0A m%
7odeina 1= m%
3reparare comprimatele se mo*area+a fin, dupa care se adau%a
lacto+a. Se insira pe 3 randuri cate 3A de pliculete, apoi se pune,
cantarind oc(iometric cantitati e%ale din preparat.
7onser)are in pliculete, ferite de ume+eala.
&escriere pulbere alba
Intrebuintari Stari de an'ietate in ne)ro+e, stari de tensiune, neliniste si
a%itatie.
Am citit .ro#.ecte&
/etona$
Fiecare tableta forte contine 1AA m%
de Ketoprofen.
Actiune tera.eutica /etona$
Netonal este un medicament antireumatic nesteroidian din %rupul
deri)atilor de acid propionic. 3oseda o puternica acti)itate anal%e+ica,
antiinflamatorie si antipiretica. Netonal este bine absorbit in tractul
intestinal.
Indicatii /etona$
Netonal este indicat pentru atenuarea unor sindroame dureroase,
pentru tratamentul simptomatic al afectiunilor reumatice inflamatorii,
de%enerati)e si metabolice# durerea postoperatorie, dismenoree,
durerea osoasa din metasta+ele tumorale, durerea posttraumatica,
artrita reumatoida, spondiloartrita serone%ati)a 1spondilita anc(ilo+anta,
artrita psoria+ica, artrita reacti)a!, %uta, pseudo%uta, artro+e, reumatism
e'traarticular 1tendinita, bursita, capsulita a umarului!.
%ontraindicatii /etona$
13
Netonal este contraindicat in timpul sarcinii. 9ste contraindicat la
pacientii cu ulcer peptic acti). Nu se )a administra copiilor si
persoanelor cu (ipersensibilitate la Netonal sau salicilati.
Reactii adver#e /etona$
6ulburarile %astrointestinale sunt cele mai frec)ente. Greata, flatulenta,
durerea abdominala, diareea, constipatia si dispepsia apar la 3,MI din
ca+uri. in 1,3I anore'ia, )arsaturile si stomatita pot aparea. 7ea mai
frec)enta reactie a SN7 este cefaleea 13I!. 2erti*ul, somnolenta,
tulburarile psi(ice apar rareori 11I!. 6ulburari )i+uale, reactii (epatice si
renale au fost semnalate foarte rar. Ras(,ul cutanat si alte reactii aler%ice
pot aparea la pacientii care primesc Netonal.
14
07. 07. 2011 Joi
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le, am ase+at pe rafturile din depo+it.
Am facut stocul medicamentelor, le,am aran*at In locul corect, si
am )erificat termenele de )alabilitate.
Am citit si am luat notite de la urmatoarele prospecte
Mia$0in, pet(idinum fiole =A m%
3roprietati farmacicinetice si famacodinamice
&o+e repetate de petidina, duc la acumularea de nor,petidina, metabolit
to'ic, care produce distrofie , inritabilitate, tremor, con)ulsii. Anal%e+ic de
?,1A ori mai slab dec.t morfina. Latenta 1A,1= min durata 3, 0 ore.
Indicatii terapeutice &ureri puternice In colici 1asociat cu antispastice!,
infarct miocardic acut, cancer, dureri postoperatorii, pre%atirea aneste+iei
%enerale si a inter)entiilor c(irur%icale, anal%e+ia obstetricala 1In special
pre+enta contractiilor uterine!# poate fi util in edemul pulmonar acut.
7ontraindicatii Aler%ie specifica, deprimare respiratorie marcata,
traumatisme craniene si (ipertensiune intracraniana, into'icatie acuta cu
alcool si delirium tremens, mi'edem. Nu se administrea+a la copii sub 3
ani.
1+imed, SpraJ cutanat, suspensie , clor(idrat de o'itetraciclina A,/==
m%, , (idrocorti+ona A,A8= %
Indicatii terapeutice &ermato+e ec+eme e'udati)e suprainfectate
inclusi) ec+ema atopica, dermatita ec+ematiforma, dermatita aler%ica si
seboreica, neurodermite diseminate sau circumscrise, prurit cu
lic(enificare, ec+eme. &ermatite de contact suprainfectate.Arsuri.
7ontraindicatiiLipersensibilitate la oricare dintre componentele
produsului.Le+iuni tuberculoase, fun%ice, )irale 1(erpes simple', )aricela,
)accina!.Infectii bacteriene primare.
2e+ora$ ,(e'etidinum / m%Bml SpraJ bucofarin%ian, solutie
Indicatii terapeutice 4tili+at In tratamentul local al infectiilor si
inflamatiilor %urii si farin%elui. Ad*u)ant in tratamentul infectiilor mucoasei
bucofarin%iene# pre)entia si tratamentul %in%i)itelor# tratamentul
inflamatiilor farin%elui si a ulcerelor aftoase# combaterea mirosului ur.t al
%urii# tratamentul pre si postoperator. In ca+ul inter)entiilor c(irur%icale
stomatolo%ice.
15
08. 07. 2011 ineri
Am a*utat la )erificarea stocurilor si datelor de e'pirare a
medicamentelor.
Am pus preturile pe medicamente si le, am ase+at pe rafturile din
depo+it.
Am a*utat la prepararea soluiei de violet de genian 1%, la solutia
albastru de metil 1%
,o$utio Met(3$ro#ani$ini %($oridum 14
Sinonime Soluie de violet de genian 1%, Soluie de pioctanin 1%
2iolet de %entiana 1 %
Alcool 3A ml
Apa distilata ?A ml
Glicerina 1 %
3reparare
Violetul de genian se di+ol) -n alcool dup care se adau% %licerolul
p.n la masa pre)+ut. &up omo%eni+are solu$ia se
ambalea+ -n flacoane colorate "i se etic(etea+ corespun+tor.
Ac$iun e farmacolo%ic "i -ntrebuin$ri antimicrobian "i antimicotic
pentru u+ e'tern peepitelii "i mucoase.

,o$utio Met(3$t(ioninii %($oridum 14
Sinonime Soluie de albastru de metil 1%
Albastru de metil 8 g
Apa distilata 792 g
3reparare Albastrul de metil se di+ol) -n ap -ncl+it a%it.ndu,
se u"or p.n la di+ol)are. &up omo%eni+are solu$ia se ambalea+
-n flacoane colorate "i se etic(etea+ corespun+tor.
Ac$iune farmacolo%ic "i -ntrebuin$ri ant i mi cr obi an pent r u u+
e't er n pe epi t el i i "i mucoase.
16
11. 07. 2011 Luni
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le, am ase+at pe rafturile din depo+it.
Am facut stocul medicamentelor, le,am aran*at In locul corect, si
am )erificat termenele de )alabilitate.
Am a*utat la prepararea apei o'i%enata 3 I.

A.a o+i0enata 3 4.
3er(idrol /AA %
Apa distilata 8AA %
FR E oficiali+ea+a mono%rafia Solutio (idro%enii pero'Jdi concentrata <
per(idrol care contine 3A I pero'id de (idro%en.
3rin descompunere totala 1ml pero'id de (idro%en de%a*a 1AA ml 5/
3reparare G prin simpla amestecare a /AA % sol pero'id de (idro%en cu
apa distilata.
Nu se foloseste decat apa distilata deoarece apa potabila prin urmele de
fier ce le contine catali+ea+a descompunerea apei o'i%enate.
Asociata cu alte subst , la preparare se adau%a mai intai apa in care se
di+ol)a subst medicamentoase si la final per(idrolul , ptr a e)ita
descompunerea datorita a%itarii in procesul de di+ol)are.
&escriere solutie limpede , incolora , fara miros cu %ust slab metalic si
reactie slab acida.
7onser)are se pastrea+a in sticle mici , la loc racoros si cu dopul liber ,
nefi'at.
3er(idrolul nu se pastrea+a in )ase pline pana la dop si inc(ise
deaoarece e'ista pericolul de e'plo+ie.
Se transporta foarte atent , fara a%itare in )ase de material plastic.
Nu se folosesc dopuri de pluta sau cauciuc deoarece pot fi distruse de
per(idrol.
4tili+ari este un bun antiseptic , in concentratie de 3I are actiune
bactericida.
&e+infectant al ca)itatii bucale mai ales asociata cu infu+ii de musetel in
abcese dentare.
Are actiune de distru%ere a san%elui coa%ulat G de+lipirea
pansamentelor.
Am di)i+at in pliculete de 3A% acid salicilic si sulfatia+ol, apoi le,am
ase+at in sertarele din oficina.
17
12.07.2011 Marti

Am pus preturile pe medicamente si le, am ase+at pe rafturile din
depo+it.
Impreuna cu farmacistul am preparat :prafurile lui Hoboia;.
Pra5uri$e $ui 6o*oia
Lacto+a 18 %
&ia+epam 1A m%
Le)omeproma+in /= m%
3ropanolol 0A m%
7odeina 1= m%
3reparare comprimatele se mo*area+a fin, dupa care se adau%a
lacto+a. Se insira pe 3 randuri cate 3A de pliculete, apoi se pune,
cantarind oc(iometric cantitati e%ale din preparat.
7onser)are in pliculete, ferite de ume+eala.
&escriere pulbere alba
Intrebuintari Stari de an'ietate in ne)ro+e, stari de tensiune, neliniste si
a%itatie.
,o$utie a$coo$ica de iod - iodurat
&olutio iodi spirtuoso 0F..72
Sinonim < tinctura de iod
Iod 1> %
Iodura de potasiu /0 %
Alcool concentrat 30M,> %
Apa distilata 01A,0 %
3reparare Iodul si iodura de potasiu de di+ol)a in alcool.
3roprietati Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.
9ste denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.
18
7onser)are In flacoane bine inc(ise. Lumina actionea+a fa)orabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.
Intrebuintari
e'tern ,ca de+infectant si antiseptic al pielii si ranilor 1si pt. pla%i
desc(ise!
,in tratamentul dermato+elor ,in c(irur%ie pt. de+infectarea
campului operator
in practica farmaceutica
,se foloseste in concentratii de 1I, /I, 3I si se prepara in cantitati
mici, pt. /,3+ile
19
13. 07. 2011 Miercuri
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le, am ase+at pe rafturile din depo+it.
Am facut stocul medicamentelor, le,am aran*at In locul corect, si am
)erificat termenele de )alabilitate.
Am preparat sub supra)e%(erea farmacistului alcool dilut si
Alco(olum 0?/,= %
ADua distilatae //?,=%
3reparare Se cantaresc cele doua componente, dupa care se amesteca
&escriere lic(id limpede, incolor, cu miros caracteristic, %ust ar+ator.
Solubilitate miscibil cu apa
5bser)atii cand se prescrie alcool diluat fara alta specificatie se
eliberea+a alcool diluat la ?AO7
,o$utie a$coo$ica de iod - iodurat
&olutio iodi spirtuoso 0F..72
Sinonim < tinctura de iod
Iod 1> %
Iodura de potasiu /0 %
Alcool concentrat 30M,> %
Apa distilata 01A,0 %
3reparare Iodul si iodura de potasiu de di+ol)a in alcool.
3roprietati Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.
9ste denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.
7onser)are In flacoane bine inc(ise. Lumina actionea+a fa)orabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.
Intrebuintari
e'tern ,ca de+infectant si antiseptic al pielii si ranilor 1si pt. pla%i
desc(ise!
,in tratamentul dermato+elor ,in c(irur%ie pt. de+infectarea
campului operator
in practica farmaceutica
,se foloseste in concentratii de 1I, /I, 3I si se prepara in cantitati
mici, pt. /,3+ile
20
1!. 0). 2011 Joi
Sub supra)e%(erea tutorelui am di)i+at sulfatia+ol si calciu
carbonic, in pliculete ce urmau sa fie eliberate.
,u$5atia7o$u$ este o pulbere alba sau %albuie, %reu solubila -n ap, usor
solubila n sol)enti u+uali ai sulfamidelor.
Administrat oral G per os, sulfatia+olul se absoarbe rapid si complet
la speciile mono%astrice, dar %reu si partial la poli%astrice.
Se poate aplica local sub form de pulberi, simple sau compuse.
%a$ciu %ar*onic pulbere, este un pansament %astric si stomacal. Se
foloseste in infectii stomacale, tratand cu succes enterocolita si diareea,
nu este antibiotic, ci calciu sub forma de carbonat. Se poate da si
bebelusilor si copiilor fara probleme. Indepartea+a durerea si colicile
abdominale.Reface mucoasa intestinala.
Sub supra)e%(erea farmacistului am preparat %licerina bora'ata
G$icerina *ora+ata
Hora' 1AA%
Glicerina MAA%
3reparare Se cantareste %licerina intr,o capsula de portelan, se adau%a
bora'ul pul)eri+at in prealabil cu alcool si se incal+este usor pe baie de
apa, a%itandu,se pina la obtinerea solutiei.
3roprietatiLic(id limpede, incolor sau alb,%albui, de consistenta
siropoasa, (i%roscopic, fara miros, cu %ust dulcea%, pL < 0,= G =,A
7onser)areIn )ase bine inc(ise, ferit de ume+eala
Intrebuintari pent r u badi * onar e i n t r at ament ul af t el or , i n
mi co+e et c
1). 07. 2011 ineri
21
Am citit si m,am uitat peste retetele preluate din +ilele trecute. Am
preluat medicamente si am pus preturi pe ele.
Am a*utat la preluarea medicamentelor, am )erificat facura daca
numarul unitatilor de pe aceasta corespondea. Am )erificat datele de
e'pirare a medicamentelor, apoi le, am ase+at in depo+it.
Impreuna cu farmacistul am preparat solutia de ri)anol 1 P
,o$utia de rivano$ 1 8
Ri)anol 1 %
Apa distilata MM%
3reparare 3ulberea de ri)anol c.ntrit este adus -ntr,un pa(ar
9rlenmeJer peste care se adau% ap -n cantitate de apro'imati) 3A ml
-ncl+it la fierbere a%it.ndu,se u"or p.n la di+ol)are, dup care se
adau% restul cantit$ii de ap.
7onser)are Solu$ia de ri)anol se ambalea+ -n recipiente de culoare
brun etic(etate corespun+tor.
Ac$iune farmacolo%ic "i -ntrebuin$ri antiseptic, micostatic "i bactericid.
22