Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. MASINI HIBRID S.R.L.

APROBAT
ADMINISTRATOR
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII
PENTRU ACTIVITATEA DE DULGHERIE
Art.1 Pentru montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, esafodaje,
scari de acces respectandu-se instructiunile proprii securitate a muncii specifice
acestora. Acolo unde din diferite motive nu se pot utiliza schele, conducatorul
tehnic al lucrarii va da in scris indicatii detaliate privind modul de lucru de
prevenire a accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul in care se
lucreaza. Se interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la
inaltimi de peste 1,5 m.
Art. !ona de montaj se va ingradi pentru a interzice accesul persoanelor
straine. "egarea si ridicarea elementelor prefabricate se va face cu respectarea
prevederilor #S$#% privind legarea, ridicarea si desfacerea incarcaturilor cu
mijloace de ridicat.
Art.& Asezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate
care nu sunt montate definitiv este interzisa.
Art.' (xecutarea lucrarilor interioare la lucrarile prefabricate este permisa
numai daca deasupra locului de munca sunt montate si solidarizate cel putin doua
plansee.
Art.5 )u este permisa decofrarea cu mainile monolitizarilor elementelor
prefabricate. Se vor folosi dispozitive si unelte speciale.
Art.* +epozitarea elementelor prefabricatelor cu forma regulata se face in
stive, cu sipci sau juguri intre randuri, astfel incat sa nu fie posibila rasturnarea
acestora sau alunecarea prefabricatelor. "a nevoie, depozitarea se va asigura
impotriva alunecarii, rasturnarii sau rostogolirii, prin asezarea unor sustineri
speciale la marginea stivei sau a pieselor formate din stalpi cu contra fise sau
pene.
Art., "a locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricate care
intra in executie. +epozitarea se va face astfel incat sa nu se blocheze zona de
manevrare a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulatie si trecerile pentru
personalul muncitor.
Art.- .peratiunile de incarcare-descarcare si depozitare a prefabricatelor din
beton armat se vor executa cu mijloace mecanizate. Personalul muncitor care
executa aceste operatiuni, va fi instruit si va respecta prevederile din normele
specifice meseriei si functiei si va fi autorizat si ca legator de sarcina.
Art./ Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii
prefabricatelor din beton in alte scopuri si daca nu corespund din punct de vedere
tehnic.
Art.10 Prefabricatele din beton armat vor fi dotate cu mijloace de prindere sau
ridicare solid prinse in masa lor.
Art.11 Se interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul
macaralei.
Art.1 Se interzice stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de
actiune a macaralei, cand aceasta se afla cu sarcina in carlig.
Art.1& Se interzice echilibrarea prefabricatului prin agatarea sau urcarea
muncitorilor pe acesta.
Art.1' #n cazul prefabricatelor cu o fata plana la sol, se vor aseza cel putin '
cale de lemn, cate una pe fiecare latura.
Art.15 (ste interzisa alcatuirea randurilor si formarea stivei de prefabricate din
beton armat din mai multe tipuri de prefabricate.
Art.1* 1oltarii se vor depozita in stive, inaltimea stivei nu va depasi sase
randuri. #n fiecare rand, boltarii se aseaza alaturat pe cant. +irectia boltarilor se va
schimba alternativ cu /0 de grade la fiecare rand.
Art.1, #n timpul transportului prefabricatelor din beton este interzisa ramanerea
oricarei persoane pe platforma sau bena mijlocului de transport.
Art.1- %idicarea in vederea montarii a elementelor prefabricate mari si grele se
va face sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art.1/ 2ransportul geamurilor se va face in lazi. Atat in timpul transportului,
cat si in magazie, lazile cu geamuri vor fi asezate in pozitie verticala.
Art.0 2aierea geamurilor se va face in incaperi speciale. +eseurile si
geamurile sparte vor fi adunate si indepartate de la locul de lucru.
Art.1 #n cursul punerii geamurilor la luminatoare si oberlihturi, locurile
deasupra carora se executa astfel de lucrari vor fi ingradite sau pazite,
interzicandu-se accesul oamenilor.
Art. Se interzice sprijinirea scarilor mobile pe geamurile vitrinelor sau de
marginea cercevelelor.
Art.& 3ontarea geamurilor pe tamplarie, schelele metalice sau de beton armat
prefabreicate se va face de pe schele solide, interzicandu-se lucrul de pe cele
improvizate.
Protectia impotriva incenii!or
Art.0 "a fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa
indicatoare de interdictie si instructiuni cu privire la prevenirea si stingerea
incendiilor.
Art.1 4umatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile destinate in
acest scop.
Protectia impotriva e!ectroc"tarii
Art. "a utilizarea echipamentelor tehnice actionate electric si echipamentelor
electrice se vor respecta prevederile corespunzatoare din instructiunile proprii de
securitate si sanatate pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.
Art.& #nainte de utilizarea echipamentelor tehnice electrice sau actionate
electric salariatii sunt obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor
care se afla normal sub tensiune 5sigurante fuzibile, relee etc.6 si starea legaturii la
centura de impamintare.
Art.' (ste interzisa efectuarea de improvizatii la echipamentele tehnice
electrice sau actionate electric sau in dispozitivele de alimentare cu energie
electrica.
Art.5 +eplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor tehnice
mobile actionate electric se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie
electrica.
Art.* (chipamentele tehnice electrice sau actionate electric destinate a fi
utilizate in medii cu umezeala sau praf trebuie sa corespunda gradelor normale de
protectie, conform standardelor aflate in vigoare.
Intocmit#
Servici" PP

S-ar putea să vă placă și