Sunteți pe pagina 1din 30

CUPRINS

ARGUMENT
Cap.1 INSTALATII DE SONERII
1.1. Instalatii pentru chemarea de persane
Cap.! INSTALATII "ENTRU SEMNALI#AREA UNEI SITUATII ANORMALE
IN CONSTRUCTIE SAU INTR$O INSTALATIE
!.1 Istalatii de semnali%are pentru depasirea temperaturii
!.! Instalatii de semnali%are a incendiului
Cap.& E'"LUATAREA( INTRETINEREA SI RE"ARAREA INSTALATIILOR
DE CURENTI SLA)I
Cap.* .METODE DE "ROTEC+IE ,M"OTRI-A ELECTROCUT.RILOR "RIN
ATINGERE DIRECT.
/
ARGUMENT
Am ales aceasta tema 0Instalatii de curenti sla1i2 dearece( aceste instalatii
au un rl imprtant in dmeniul electrtehnic si nu numai. Acest priect cuprinde
dua capitle( 3iecare a4and titluri su5esti4e. In primul capitl am scris
6Ar5umentul2( care este pre%entare 5enerala a priectului.
In cel de$al dilea capitl am pre%entat instalatiile pentru semnali%ari
acustice si ptice( instalatiile electr3nice( instalatiile de ceasuri electrice si
e7platarea ( intretinerea si repararea instalatiilr de curenti sla1i.
Instalatia electrica de3ineste un ansam1lu de echipamente electrice intercnectate
intr$un spatiu dat( 3rmand un sin5ur tt si a4and un scp 3unctinal 1ine
determinat. in di4ersitatea ca%urilr cncrete( care pt 3i luate in cnsiderare(
cmun este 3aptul ca rice instalatie electrica presupune serie de echipamente
electrice( precum si intercne7iunile dintre acestea( reali%ate prin di3erite tipuri de
cnducte electrice. "rin echipament electric se intele5e( in 5eneral( rice disp%iti4
intre1uintat pentru prducerea( trans3rmarea( distri1utia( transprtul sau utili%area
ener5iei electrice. Aceasta ultima destinatie( repre%entand scpul 3inal al intre5ului
prces de prducere( transprt si distri1utie( de3ineste cate5rie distinctia de
echipamente( denumite receptare. Receptarele electrice sunt disp%iti4e care
trans3rma ener5ia electrica in alta 3rma de ener5ie utila.
Tipul receptarelr electrice are in3luenta ma8ra asupra alcatuirii intre5ii
instalatii din care acestea 3ac parte( determinand atat tipul si caracteristicile restului
echipamentelr si cnductele electrice( cat si tehnl5ia de e7ecutie.
In practica( ntiunile de instalatie si echipament sunt strans crelate. Ast3el(
un disp%iti4 cnsiderat ca echipament al unei instalatii( pate a4ea el insusi
instalatie electrica prprie si un echipament destul de cmple7 si di4ers.
Instalatiile elctrice se clasi3ica dupa di3erite criterii( ca9 rlul 3unctinal(
1
p%itia in raprt cu prcesul ener5etic( lcul de amplasare( ni4elul tensiunii(
3rec4enta si mdul de prtectie.
Dupa rlul 3unctinal( instalatiile electrice pt 3i9 de prducere a ener5iei
electrice( a3erente di3eritelr tipuri de centrale electrice sau unr 5rupuri
electr5ene: de transprt a ener5iei electrice( inclu%and linii electrice ;racrd(
distri1uitr( clana si circuit<: de distri1utie a ener5iei electrice( statii electrice(
psturi de trans3rmare si ta1luri de distri1utie: de utili%are a ener5iei electrice(
care la randul lr se di3erentia%a in raprt cu tipul receptarelr( in instalatii de
3rta si instalatii de iluminat: au7iliare( din care 3ac parte instalatiile cu 3unctie de
mentinere a calitatii ener5iei electrice ;reducerea e3ectului de3rmant( cmpensarea
re5imului de%echili1rat( re5latul tensiunii<( de asi5urare a unei distri1utii
ecnmice a acesteia ;cmpensarea puterii reacti4e<( pentru prtectia persnalului
imptri4a electrcutarilr ;le5area la pamant( le5area la nul etc.<( pentru prtectia
cladirilr si a 1unurilr ;instalatiile de paratrasnet( de a4erti%are de incendiu<(
precum si instalatiile de telecmunicatii.
Dupa p%itia cupata in raprt cu prcesul ener5etic la care cncura se
dese1esc9 instalatii de curenti tari( care cuprind elementele primare implicate in
prcesul de prducere( transprt( distri1utie si utili%are a ener5iei electrice:
instalatii de curenti sla1i( care desi nu sunt inseriate in circuitul 3lu7ului ener5etic
principal( cncura la reali%area in cnditii crespun%atare a prceselr ener5etice.
Din aceasta cate5rie 3ac parte instalatiile de autmati%are( masura si cntrl
;AMC<( de a4erti%are de incendii( de telecmunicatii etc.
!
Cap.1 INSTALATII DE SONERII
Acestea au rlul de a prduce un semnal acustic pe cale electrica. Cea mai
simpla instala=ie de snerie ;4. 3i5.1< este cmpusa din9
trans3rmatrul electric( care are rlul de a reduce tensiunea re=elei de !!/-
;sau 1!/-< la tensiunea de &(> sau ? -:
Clptul electric care are rlul de a trans3rma ener5ia electrica in ener5ie
acustica u@r de perceput de m:
)utnul de ac=inare( care are rlul de a Anchide circuitul electric al
clptului:
Cnducte electrice pentru circuitul de tensiune redusa:
Cnducte electrice pentru le5area la re=eaua electrica de !!/ - ;sau 1!/ -<.
Instala=ia de snerie este pre4B%utB cu si5uran=e 3u%i1ile( mntate pe
cnductele de le5are la re=eaua de !!/ - ;1!/ -<( pentru a asi5ura prtec=ia la
scurtcircuit.
Instala=ia de snerie ast3el descrisa se utili%ea%B 3rec4ent An apartamentele de
lcuin=e. Alimentarea sneriei se 3ace dintr$un circuit de pri%a. Si5uran=ele 3u%i1ile(
trans3rmatrul si clptul electric se mntea%B An apartament pe placa ta1lului
electric ;4. 3i5.!<. )utnul de ac=inare se mntea%B pe perete in e7terirul
apartamentului( lCn5B u@a de intrare. Cnductele electrice pCnB la 1utn sunt
cnducte din cupru sau aluminiu( i%late cu masa plastica ;TD /(?<. Ele se intrduc
Antr$un tu1 de prtec=ie de masa plastica ;I"D< care se mntea%B An5rpat An perete
sau An tencuiala acestuia. ,n ca%ul An care instala=ia de snerie se e7ecuta ulterir
instala=iei electrice din apartament( trans3rmatrul @i clptul se mntea%B lCn5B
ta1lul electric pe placB de lemn sau un alt material i%latr.
&
220 V
220/3(5;8)V
1
2
3
4
5

Ei5. 1 I!"#a$a%&' (' ")!'*&'+


1 F trans3rmatr electric: ! F clpt: & F 1utn de ac=inare : * F si5uran=e
3u%i1ile : > F cnducte electrice de tensiune redusB : G F cnducte electrice la
tensiunea de !!/- ;sau 1!/ -<
Soneria electrica ;4. 3i5.&< este 3rmata
dintr$un electrma5net de curent
alternati4( care are dua 11ine 1( un
mie% de 3ier( lamela elastica metalica
;care are la 4ar3 un mic cicBnel< si un
clpt metalic *. CCnd electrma5netul
este parcurs de curent( lamela elasticB &
4i1rea%B si l4e@te clptul *(
pr4cCnd un semnal acustic. Sunetul
pate 3i schim1at ca intensitate prin
*
220 V
1
2
3
4
5

,
Ei5. ! M)!#a*'a &!"#a$a%&'& (' ")!'*&'
1 F si5uran=e 3u%i1ile: ! F trans3rmatr: & F clpt: * F 1utn: >
F cnducte electrice de le5BturB An ta1lul electric:
G F cnducte electrice mntate An tu1 de prtec=ie @i An5rpate An
perete: H F placa ta1lului electric.
1
2
3
4
5
,
,
3
1
Ei5. & S)!'*&' '$'-#*&-.
mdi3icarea distantei dintre cicBnelul lamelei & si clptul *. Aceasta se 3ace prin
strCn5erea sau slB1irea @uru1ului de 3i7are al clptului.
Tate aceste piese se mntea%B pe un suprt de e1nita >( care este pre4B%ut cu
ni@te urechi de prindere G. Le5Bturile electrice la An3B@urarea electrma5netului se
3ace la 1rnele H.
Schema electrica mn3ilara a unei instala=ii de snerie de apartament este arBtatB
An 3i5ura *.
,n ca%ul lcuin=elr cu pu=ine apartamente( sneriile pt 3i ac=inate din dua
lcuri ;3i5.><9
de la u@a de intrare in clBdire ;unde pe placa se a3la tate 1utanele pentru
apartamentele din aceasta<:
de la u@a 3iecBrui apartament.
>
Ei5. * S-/'0a '$'-#*&-. 1!&2&$a*. a 1!'& &!"#a$a%&&
(' ")!'*&' (' apa*#a0'!#
a< 1<
I
h1
h!
h&
h*
h>
hG
11
1!
1&
1*
1>
1G
h1
h!
h&
h*
h>
hG
11
1!
1&
1*
1>
1G
H
!
&
*
>
G
?
11J
1!J
1*J
1GJ
1&J
1>J
11J
1!J
1*J
1GJ
1&J
1>J
Ei5.> S-/'0a '$'-#*&-. a 1!'& &!"#a$a%&& (' ")!'*&& p'!#*1 ) $)-1&!%. -1 3a"' apa*#a0'!#'+
a $ schema multi3ilarB: 1 F schema uni3ilarB: h1KhG F sneriile din apartamente:
11K1G F 1utanele de la intrarea =n apartamente: 11JK1GJ $ 1utanele de la intrarea
An clBdire ;la u@a de intrare<.
"entru ast3el de instala=ii( care de re5ula au Antindere mica( se mntea%B un
sin5ur trans3rmatr de snerie. Acesta se mntea%B An ta1lul de lumina cmun
pentru apartamente. ,n ultimul timp( clptul electric este Anlcuit An apartamente(
cu snerie mu%icala.
Instala=iile de snerii se mai utili%ea%B 3rec4ent An scli( institute de
An4B=BmCnt superir( cBmine( internate etc. ,n aceste ca%uri tate sneriile sunt
ac=inate simultan de un 1utn ;4. 3i5.G<. Acesta se amplasea%B pe cnductele de
!!/ - in secretariate( An camera persnalului de supra4e5here sau de pa%B.
,n 3i5ura G este pre%entatB ast3el de instala=ie pentru clBdire cu su1sl( parter @i
trei eta8e. "entru 3iecare din ni4ele sunt pre4B%ute cate dua snerii. Eiecare
snerie este pre4B%utB cu trans3rmatr de snerie indi4idual. Schema se utili%ea%B
An situa=iile An care cnstruc=ia are Antindere mare. "re%intB a4anta8ul cB
trans3rmatarele nu 3unc=inea%B An 5l( iar cnductele de alimentare pentru !!/-
G
220 V
4
Etaj 3
Etaj 2
Etaj 1
Parter
Subsol
Ei5.G S-/'0a '$'-#*&-. 0)!)2&$a*. a 1!'& &!"#a$a%&& (' ")!'*&& (&!#*5) 3-)a$.
au dimensiuni mult mai ecnmice decCt An situa=ia An care distri1u=ia s$ar 3i 3Bcut
pe tensiunea redusB.
1.1.. INSTALATII PENTRU C6EMAREA DE PERSOANE
Sunt instala=ii de curen=i sla1i 3rec4ent utili%ate in spitale si hteluri. ,n
3i5ura H este pre%entatB schema des3B@uratB a unei ast3el de instala=ii. )utanele
11.1( 11.! si 11.& se a3la in camera 1 lCn5B 3iecare pat ;sau un 1utn intre duB
paturi<( 1utanele 1!.1( 1!.! si 1!.& in camera ! etc.
Sneria h
/
si lBmpile de semnali%are h1.1, h2.1 etc se a3la mntate in
AncBperea de supra4e5here unde se a3la persana cButata. LBmpile h1.2, h2.2 etc se
mntea%a pe cular( deasupra camerelr 1( ! etc. Instalatia mai cuprinde releele d1,
d2 care se 5asesc mntate pe acelasi panu cu sneria h
/
si lampile h1.1, h2.1.
Instalatia 3unctinea%a in 3elul urmatr9 cand persnalul de ser4iciu este cautat( se
apasa pe unul din 1utanele b1.1b2.3, de e7emplu b2.2 ;1utn ce este mntatin
camera ! lan5a patul !<. Aceste 1utane sunt du1le( e3ectuand simultan cntactele
1-2 si 3-4. )utnul b2.2sta1ileste urmatarele circuite9 trans3rmatrul f
1
F 1rna
B, 1utnul b2.2 1rna 1( 1utnul b2.2 F 1rna !( sneria h
/
F 1rna 0, sneria h
/
1rna 1( si5uranta 3u%i1ila e2 1rna 1, si5ura1ta 3u%i1ila $ 1rna 0 si
trans3rmatrul f
1
F 1rna A;
H
f
1
F B, b2.2 - 3, b2.2 - 4, d2 0, d2 1, e2 1, e2 0, f
1
F A.
"rin reali%area primului circuit se pune su1 tensiune sneria h
/
care
a4erti%ea%a acustic ca s$a 3acut un apel. Al dilea circuit asi5ura punerea su1
tensiune a releului intermediar d2 care inchide cntactele nrmal deschise 1d2 si
?
R /
R
4
/
!!/ -
/
e1
1 A
)
f1
e!
1
1!;!*< -
1
/ h
0
/ 1
/ 1
/ 1
/ 1
/ 1
/ 1
h2.1
h2.2
h1.1
h1.2
d1
d2
Caera 1
Caera 2
1
&
1
&
1
&
!
G
*
?
1
&
1
&
1
&
!
G
*
?
!
*
!
*
!
*
!
*
!
*
!
*
11.1
11.!
11.&
1d1
2d1
1!.1
1!.!
1!.&
1d2
2d2
Ei5.H S-/'0a '$'-#*&-. ('"2.31*a#. a 1!'& &!"#a$a%&& p'!#*1
-/'0a*'a (' p'*")a!' (&!#*51! "p&#a$
2d2."rimul dintre acestea asi5ura autmentinerea releului d2, iar al dilea asi5ura
3unctinarea lampilr de semnali%are h2.1;din camera de supra4e5here< si h2.2
;a3lata pe cridr( deasupra usii camerei din care s$a chemat<( reali%andu$se si
a4erti%are ptica. Aceasta permite usara identi3icare a incaperii din care s$a
3acut apelul.
Sneria h
/
3unctinea%a numai atat timp cat se apasa pe 1utnul b2.2( in timp
ce lampile h2.1si h2.2 raman aprinse( dearece releul d2 este parcurs de curent.
Dupa re%l4area apelului( persnalul de ser4iciu re4ine in camera de supra4e5here
si de1lchea%a releul d2( pre5atind instalatia pentru un nu apel din aceiasi
L
Camera 1 Camera ! Camera &
Camera *
h1.!
h!.! h&.! h*.!
1 1.1
1 1.!
1 1.&
1 !.1
1 !.!
1 !.&
1 &.1
1&.!
1 &.&
1 *.1
1 *.!
1 *.&
h1.1 h!.1 h&.1 h*.1
C1 C! C& C*
d1
d! d&
d*
h/
e!
R A
)
31
/
Ei5.? Instala=ie pentru chemarea de persane dintr$un spital pentru patru
camere cu trei paturi An 3iecare camerB
incapere. Daca pe periada a1sentei din incaperea de supra4e5here a persnalului
se e3ectuea%a unul sau mai multe apeluri din alte camere( lampile de a4erti%are
crespun%atare acestr camere raman aprinse atat pe panul din incapere( cat si pe
culare( permitand identi3icarea rapida a lcurilr de apel.

1/
Cap.2 INSTALATII PENTRU SEMNALI7AREA UNEI SITUATII
ANORMALE IN CONSTRUCTIE SAU INTR5O INSTALATIE
De multe ri( in cnstructii sau in instalatii pt sa apara situatii antmale
care( nedepistate intr$un timp scurt( pt sa cnduca la mari pa5u1e materiale( la
prirea prcesului de prductie si uneri chiar la pierderi de 4ieti menesti. Ast3el(
un incendiu nedepistat din timp pate sa duca la distru5erea cmpleta a
cnstructiei cu tate 1unurile din aceasta( pate sa pr4ace e7pl%ii etc. Depasirea
temperaturii admise intr$ instalatie pate sa duca la depasirea presiunii nrmale(
putand pr4ca e7pl%ii( pate sa duca la de5radarea unr prduse( la accidente de
munca etc.
De aceea( pentru 1una des3asurare a acti4itatii dintr$ cnstructie si 1una
3unctinare a instalatiilr ce deser4esc cnstructia sau 3ac parte din di3erite 3lu7uri
tehnl5ice( acestea sunt pre4a%ute cu di4erse instalatii de a4erti%are( in 3unctie de
speci3icul lr. Di4ersitatea instalatiilr pentru semnali%area situatiilr anrmale
este 3arte mare. In mmentul de 3ata( datrita de%4ltarii remarca1ile a stiintei si
tehnicii( se pate aprecia ca aprape rice situatie cnsiderata anrmala pate 3i
semnali%ata ;depasirea temperaturii si presiunii unui mediu( aparitia 3umului(
3cului( mdi3icarea cncentratiei unui 5a%( a intensitatii curentului( a tensiunii( a
3actrului de putere etc<.
Tate aceste instalatii pentru semnali%area situatiilr anrmale 3unctinea%a
dupa schema de principiu din 3i5ura L. instalatiile se cmpun dintr$un disp%iti4 !(
numit tradu"ator ce este in masura sa trans3rme un semnal neelectric ;termic(
mecanic( lumins etc F in 3unctie de situatia urmarita< intr$un semnal electric.
Semnalul electric este transmis centralei de a4erti%are care semnali%ea%a situatia
anrmala atat acustic ;cu snerie sau hupa<( cat si ptic ;cu lampi de a4erti%are<.
11
2.1 I"#a$a#&& (' "'0!a$&8a*' p'!#*1 ('pa"&*'a #'0p'*a#1*&&
In aceste instalatii traductrul este de re5ula un termmetru cu cntacte
electrice ;3i5. 1/<. Acesta este un termmetru cu ac indicatr #. termmetrul mai
este pre4a%ut cu dua indicatare 3i7e ;$# pentru limita in3eriara si $S pentru
limita superiara a temperaturii<( limite ce nu tre1uie depasite pentru a nu crea
situatie anrmala in instalatie. Indicatarele $# si $S pt 3i 3i7ate dupa drinta pe
scala aparatului. Atat indicatarele $# si $S( cat si acul indicatr m1il # au
pre4a%ute cntacte electrice( ast3el incat la atin5erea limitelr ele inchid un circuit
electric. Termmetrele cu cntacte au un racrd pentru a5entul a carui temperatura
se urmareste si un altul pentru cnductele electrice ce se lea5a la cntactele
termmetrului. In ca%ul descris mai sus sunt necesare trei cnducte pentru racrdul
electric. Termmetrele cu cntacte au un racrd pentru a5entul a carui temperatura
se urmareste si un altul pentru cnductele electrice ce se lea5a la cntactele
termmetrului. In ca%ul descris mai sus sunt necesare trei cnducte pentru racrdul
electric.
1!
Se%al
%eele"tr&"
T CA
Ei5. L S-/'0a (' p*&!-&p&1 a 1!'& &!"#a$a%&&
p'!#*1 "'0!a$&8a*'a 1!'& "&1#1a%&& a!)*0a$'
In multe situatiiindicatrul 3i7 pentru limita in3eriara ;$#< pate sa lipseasca
si le5atura electrica se 3ace numai cu dua cnducte electrice. Scheme electrica
des3asurata a unei ast3el de instalatii este redata de 3i5ura 11. Cntactul
crespun%atr atin5erii limitei in3eriare a temperaturii este indicat prin cntactul
nrmal deschis ;'(< f
1
iar cel crespun%atr atin5erii limitei superiare a
temperaturii prin f
!
Cand se atin5e temperatura limita in3eriara se inchide
cntactul f
1
.
1&
Co%du"te
ele"tr&"e
A)e%t
ter&"
a
1
c
LI
I
LS
Ei5.1/ T'*0)0'#*1 -1 -)!#a-#'
'$'-#*&-'
Se pun su1 tensiune( in acest 3el( releul intermediar d1 a3lat pe linia *.
aceasta inchide cntactele 1d1 ;linia 3< si 2d1;linia +<. "rimul pune su1 tensiune
sneria h
/
mntata pe linia 3: in 3elul acesta se 3ace prima a4erti%are acustica care
atra5e atentia persnalului de supra4e5here. Daca sneria este suparatare( prin
apasarea 1utnului du1lu b1 aceasta este scasa de su1 tensiune si semnalul
incetea%a. )utnul b1pune ttdata su1 tensiune releul d3 care la randul lui
inchide cntactul 1d3 care intrerupe circuitul sneriei h
/
chiar daca se lasa li1er
1utnul b1. Cntactul 2d1 reali%ea%a inchiderea circuitului lampii de semnali%are
1*
31 d1
3! d!
1d1
1d!
!d1
!d!
h1
h!
d&
!d&
11
h/
1d&
!!/-
;&?/ -<
1!;!*< -
Ei5.11 Schema electricB des3B@uratB a unei instala=ii de a4erti%are
pentru depB@irea temperaturii
h1 ;pe linia +< care a4erti%ea%a ptic asupra atin5erii temperaturii minime.
Semnalul ptic se mentine atata timp cat releul d1 4a 3i parcurs de curent. Curentul
prin aceasta incetea%a numai daca cntactul f1 se deschide( deci daca temperatura a
inceput sa creasca peste 4alarea limita in3eriara. Daca se atin5e temperatura
limita superiara( se inchide cntactul f2 si releul d2 este parcurs de curent ;linia
2<. Acesta inchide cntactele nrmal deschise de pe liniile , si * ;1d2 si 2d2<(
determinand 3unctinarea sneriei h
/
pentru a4erti%area acustica si a lampii de
semnali%are h
!
( asi5urand ast3el si semnali%area ptica ;dearece sneria se
de1lchea%a ca si in ca%ul anterir<.
In acelasi md sunt cncepute si intalatiile de semnali%are pentru depasirea9
"resiunii limita intr$un recipient. In lcul termmetrului se utili%ea%a un
manmetru cu cntacte ;pentru presiunea limita in3eriara( superiara si
pentru acul indicatr al presiunii<:
1>
'&-elul &%&
1
'&-elul a.&
'&-elul la u%
oe%t dat
!
&
*
>
G
H
31
3!
"1
"!
Ei5.1! S-/'0a (' p*&!-&p&1 a (&"p)8&#&91$1& 0'-a!&-
p'!#*1 :!-/&('*'a -)!#a-#'$)* $a a#&!;'*'a !&9'$1$1&
0&!&0 "& 0a<&0 :!#*51! *'8'*9)*
Ni4elului limita intr$un re%er4r. In acest ca% termmetrul este inlcuit cu un
disp%iti4 mecanic de inchidere a cntactelr f1si f2 ;4. 3i5.11<( cand se atin5
ni4elurile limita in3eriara si respecti4 limita superiara. Schita de principiu
a acestuia este aratata in 3i5ura 1!. Ni4elul apei din re%er4r este urmarit de
plutitarele P1 si P2. De 3iecare plutitr este prinsa sarma din htel 1,
trecuta peste un scripete 3i7 2. La celalalt capat al sarmei se a3la
cntra5reutate 3( ce tine sarma 3arte 1ine intinsa. "e aceasta sarma se a3la
mntata s3era metalica 4 prin intermediul a dua i%latare ,. Cand se
atin5e ni4elul minim( s3era metalica prinsa de plutitrul P1 c1ara si
a8un5e intre cntactele metalice +( prin impin5erea resrtului *. in acest 3el
se inchide electric cntactul f1 din 3i5ura 11( permitand semnali%area
acustica si ptica a situatiei aparute ;atin5erea ni4elului minim<. Daca se
atin5e ni4elul ma7im( s3era prinsa de plutitrul P2 inchide cntactul f2 prin
intermediul cntactului m1il + si se semnali%ea%a atin5erea ni4elului
ma7im.
2.2 I!"#a$a#&& (' "'0!a$&8a*' a &!-'!(&1$1&
In aceste instalatii( traductrul din 3i5ura L este un detectr de incendiu.
Detectarele de incendiu se e7ecuta in 3arte multe tipuri( di3erie intre ele atat prin
principiul 3i%ic pe care se 1a%ea%a( cat si prin cnstructia prpriu$%isa. In cele ce
urmea%a se 4a descrie ) &!"#a$a#&' (' "'0!a$&8a*' "' 1#&$&8'a8a 1! ('#'-#)* ('
#'0p'*a#1*a -1 218&=&$. Se cmpune dintr$ carcasa din masa plastica 1in
interirul careia se a3la un 5rup de lamele metalice 2,3 si 4 1rnele electrice a, b, si
" si un cilindru din masa plastica ,( de culare rsie. Lamela 2 este 3i7ata si le5ata
la cntactul b. lamela m1ila 3 este prinsa de lamela 3i7a 2 prin nitul 3u%i1il + si de
lamela m1ila 4 prin piesa i%latare *. cilindrul , este mentinut in carcasa de
lamela 4( datrita p%itiei lui si a pritrului / a3lat pe partea interiara a acestuia.
1G
In acest 3el( intre 1rnele a si b ;le5ate la lamelele 2 si 3< e7ista cntinuitate
electrica. Circuitul inchis de 1rnele a-b se numeste "&r"u&tul de -e)he( iar
detectrul se spune ca se a3la &% stare de -e)he. La cresterea temperaturii din
incapere ;>> sau H>MC<( datrita unui inceput de incendiu( aerul cald tpeste nitul
3u%i1il + si le5atura dintre lamelele 2 si 3 se des3ace. Se intrerupe circuitul electric
sta1ilit prin a-b si lamela 3 se deplasea%a spre stan5a. Odata cu aceasta si lamela 4
se deplasea%a spre stan5a ;dearece este le5ata de lamela & prin piesa H<. In 3elul
acesta se eli1erea%a cilindrul , care c1ara( iesind din cutia detectrului ;este de
culare rsie pentru a 3i usr 1ser4at de la distanta<. Lamela 4( in aceasta nua
p%itie( inchide cntactele 0 dintre lamelele 2 si 4. Se inchide ast3el circuitul de
a4erti%are prin 1rnele b-" . Odata cu declansarea semnalelr acustice si ptice de
aparitie a incendiului se pate declansa si instalatie de stin5ere a acestuia ;cu apa(
cu 1i7id de car1n etc<. cilindrul de culare rsie ,( ce iese din detectr( permite
identi3icarea rapida a lcului de unde s$a dat alarma. Dupa inlaturarea periclului(
detectrul se pune din nu in stare de 4e5he prin intrducerea cilindrului , in
interirul detectrului si prin 3i7area lamelelr 2 si 3 cu un nu nit 3u%i1il.
Detectarele de acest tip pt supra4e5hea 3iecare supra3ata de apr7imati4 1/m
!
.
1H
Ei5.1* Schema de le5are a detectarelr de temperaturB cu 3u%i1il
" " "
(ete"torul 1 (ete"torul 2 (ete"torul 3
b b b a a a
Bu"la 1
Bu"la 2
d1
d!
d1J
d!J
Se amplasea%a pe pla3nul incaperii( in5rpat sau aparent pe acesta.
Detectarele sunt le5ate in serie ca in 3i5ura 1*( putandu$se le5a ast3el pana la 1/
detectare( 3rmand 1ucla. "e 3iecare 1ucla se a3la cate dua relee9 pe 1ucla 1 F
releele d1si d!( pe 1ucla 2( releele d11 si d21 etc. Cat timp detectarele se a3la in
stare de 4e5he( cntactele a-b ale acestra sunt inchise si releele d1 si d11 etc sunt
parcurse de curent. Acest curent parta denumirea de "ure%t de lu"ru. Daca unul
dintre detectarele de pe 1ucla 1 a declansat( cntactul a-b al acestuia se deschide
si releul d1 este scs de su1 tensiune. Se inchide cntactul b-"( punandu$se su1
tensiune releul d2. Anal5 se petrec lucrurile daca declansea%a un detectr de pe
alta 1ucla.
In 3i5ura 1> este aratata schema de semnali%are a incendiului. Ast3el( in
starea de 4e5he( releele d1, d11 etc. se a3la su1 tensiune si d2, d21 etc. sunt deschise
;dearece d1, d11 etc. sunt parcurse de curent F curentul de lucru<. Daca unul dintre
detectarele de pe 1ucla 1 a declansat( este scs de su1 tensiune releul d1 si pus
su1 tensiune releul d2. In acest mment cntactele 1d1 si 2d1re4in la p%itia
inchis( iar 1d2 si 2d2se inchid. Liniile 1, 0 si 10 sunt parcurse de curent si se
reali%ea%a atat semnali%area acustica prin hupa h1( cat si cea ptica prin lampa h2
crespun%atare 1uclei 1. "entru a inlatura semnalul acustic ;suparatr de re5ula<
se apasa pe 1utnul du1lu b1 care pune su1 tensiune linia 2 si scate de su1
tensiune linia 1. "e linia 2 se a3la releul d3 care des3ace cntactul 1d3 si inchide
cntactele 2d3 si 3d3. "rimul dintre acestea scate de su1 tensiune hupa dupa
re4enirea 1utnului b1( cntactul 2d3 reali%ea%a autmentinerea releului d3( iar
3d3 pune su1 tensiune linia 4( punand in 3unctiune releul clipitr d4 cu lampa h2.
Cat timp detectrul este declansat ;pe 1ucla 1< lampile h3 si h2 sunt in 3unctiune.
Dupa stin5erea incendiului( detectrul se readuce in starea de 4e5he( punand din
nu su1 tensiune releul d1si sctandu$l pe d2. Acesta 3ace ca lampa h3 sa se stin5a.
Lampa h2 se stin5e prin de1lcarea manuala a releului d3.Anal5 se petrec
1?
lucrurile cand declansea%a un detectr de pe alta 1ucla. -a semnali%a hupa si lampa
crespun%atare 1uclei de supra4e5here. Datrita curentului de lucru( instalatia
permite si semnali%area unr de3ecte ca9 des3acerea unei le5aturi electrice( ruperea
unui cnductr etc.
Dupa cum re%ulta( instalatia de supra4e5here ;4. 3i5. 1*< este permanent parcursa
de curent ;curentul de lucru<( deci cnsuma ener5ie electrica. Acest cnsum este
8usti3icat de imprtanta 1unurilr materiale ce tre1uie 3erite de un e4entual
incendiu.
1L
h1
11
1d!
1d1
1d&
d&
!dJ!
&d& d*
h!
h&
h*
!d1
!dJ1
!d&
!dJJ
1
1d!J
1d1J
1d!J
J
1d1J
J
Ei5.1> Schema de semnali%are a aparitiei incendiului(
3lsind detectare de temperaturB cu 3u%i1il
Cap.3 E>PLUATAREA? INTRETINEREA SI REPARAREA
INSTALATIILOR DE CURENTI SLA@I
,n 5eneral( instala=iile de curen=i sla1i sunt parcurse de curen=i mici. De
aceea si sectiunea cnductelr si dimensiunile aparatelr de actinare sau prtectie
sunt mici. Aceasta 3ace ca instalatiile de curenti sla1i sa 3ie usr in5l1ate in
elementele de cnstructii( iar atunci cand se e7ecuta aparent nu indica pr1leme
dese1ite pentru amplasarea lr.
In timpul '<p$1a#a*&& se 4a urmarii ca instalatia sa$si indeplineasca intcmai rlul
3unctinal. "entru aceasta se 4a cauta sa se respecte pe tt timpul e7pluatarii
urmatarele9
"arametrii nminali ai surselr de alimentare( in special a 1ateriilr de
acumulatare. "eridic se 4a masura tensiunea elementelr din 1ateria de
acumulatare si( daca 4alarea acesteia scade su1 4alarea prescrisa( 1ateria
se reincarca:
Utili%area instalatiei in scpul pentru care a 3st priectata. Orice mdi3icare
a acesteia tre1uie 3acuta numai cu acrdul priectantului de specialitate:
Mane4rarea crecta a aparatelr de actinare( de cmutare:
Scaterea de su1 tensiune a instalatiei la aparitia unei de3ectiuni( a unei
3unctinari anrmale etc.
Simplitatea si r1ustetea instalatiilr de curenti sla1i usurea%a mult sarcina
persnalului de e7pluatare.
I!#*'#&!'*'a instalatiilr de curenti sla1ipresupune adptarea tuturr masurilr
tehnice si r5ani%atrice( ast3el ca acestea sa 3ie e7pluatate tt timpul cat mai
aprape de parametrii lr nminali. Cele mai imprtante dintre aceste masuri sunt9
Co%trolul 2er&od&" al bu%e& fu%"t&o%ar& a &%stalat&e&( mai ales la instalatiile
de a4erti%are( care intra in 3unctiune la inter4ale mari de timp ;instalatiile de
!/
a4erti%are a depasirii temperaturii( presiunii etc.<. "entru aceasta se
simulea%a atin5erea situatiei anrmale si se 4eri3ica daca instalatia reali%ea%a
crect a4erti%area. "entru celelelte instalatii( supra4e5herea curenta din
timpul e7pluatarii este su3icienta:
3er&f&"area 2er&od&"a a &%te)r&tat&& a2aratelor d&% &%stalat&&le de "ure%t&
slab&. Se 4eri3ica prinderea aparatelr pe sclul de mnta8 si inte5ritatea
carcaselr aparatelr. Acl unde se cnstata ca aparatele nu sunt 1ine 3i7ate(
se re3ace prinderea. Daca aparatele sunt deterirate datrita l4irii( sau
datrita e3ectului curentului electric ;supraincal%ire( scurtcircuit<( acestea se
inlcuiesc:
4eri3icarea e7ecutiei le5aturilr electrice la 1rnele aparatelr: unde se
cnstata sla1irea le5aturii se stran5 suru1urile de 3i7are.
MBsurile de mai sus sunt mBsuri 5enerale ce se pt lua pentru Antre=inerea ricBrei
instala=ii de curen=i sla1i. Cum AnsB aceste instala=ii se dese1esc 3arte mult Antre
ele atCt cnstructi4 cCt @i 3unc=inal( se 4r adpta @i mBsuri speci3ice Antre=inerii
3iecBreia dintre ele.
,n ca%ul unei instala=ii de semnali%are a incendiului se adpta masuri speci3ice
pentru9
-er&f&"area dete"toarelor;
-er&f&"area "e%trale&;
-er&f&"area "&r"u&telor de le)4tur4;
-er&f&"area )e%eral4 a 5%tre)&& &%stala6&&.
(ete"toarele sunt supuse unui test de 1a%B @i unuia de Ancercare. ,n cadrul testului
de 1a%B se 4eri3icB cmprtarea detectrului la di3eritele in3luen=e ale mediului
ca9umiditate( cr%iune( trepida=ii( 4aria=ia tensiunii de alimentare. ,n cadrul
testului de Ancercare detectrul este supus An la1ratr la slicitBri reale de incendiu
!1
;incendiu deschis( incendiu mcnit( incendiu cu de5a8are puternicB de 3um(
incendiu cu de5a8are puternicB de cBldurB @i incendiu de lichide cm1usti1ile<.
Aceste teste se e3ectuea%B atCt la punerea An 3unc=iune( cCt @i An cadrul unr
cntrale peridice de Antre=inere. Ele nu tre1uie su1apreciate( mai ales datritB
3aptului cB aceste instala=ii intrB rar in 3unc=iune @i atunci tre1uie sB 3unc=ine%e
irepr@a1il.
Ce%trala este supusB unr 4eri3icBri peridice care cnstau An9
mBsurarea tensiunii la 1aterie @i pe 3iecare linie de a4erti%are:
4eri3icarea 3unc=inBrii lBmpilr de semnali%are:
4eri3icarea alarmei snre.
Cele mai multe de3ecte apar la 1aterie datritB descBrcBrii ei An timp. De aceea
centrala mai cn=ine instala=ii de semnali%are care pun An e4iden=B e4entualele
de3ecte ce apar la instala=ia de semnali%are a incendiului.
3er&f&"area "&r"u&telor de le)4tur4 se e7ecutB pentru 3iecare detectr An parte( la
darea An 3unc=iune @i prin snda8 la parte din acestea( An timpul cntralelr
peridice.
3er&f&"4r&le 5%tre)&& &%stala6&& se 3ac simulCnd serie de de3ecte psi1ile An
instala=ie @i urmBrind mdul de semnali%are a acestra An centrala. DacB tate
semnali%Brile sunt crecte( instala=ia se a3lB An 1unB stare. Semnali%Brile increcte
dau indica=ii asupra pBr=ilr din instala=ie ce nu 3unc=inea%B crect. Tate aceste
pBr=i din instala=ie sunt supuse unui cntrl atent @i reparate.
,ntreprinderile prducBtare ela1rea%B pentru 3iecare tip de instala=ie de curen=i
sla1i caiete de sarcini speci3ice. Aceste tre1uie 1ine Ansu@ite @i respectate de cBtre
persnalul de e7platare.
!!
Cap.4 .METODE DE PROTECAIE BMPOTRIVA ELECTROCUTCRILOR
PRIN ATINGERE DIRECTC
Metdele aplicate pentru e4itarea electrcutBrilr sau arsurilr datrate atin5erilr
directe sunt urmBtarele9
2)$)"&*'a 1!)* #'!"&1!& *'(1"'? mai precis a unr #'!"&1!& (' $1-*1
0a<&0' a(0&"'. AceastB mBsurB se aplicB la crpurile de iluminat( la
utila8ele prta1ile @i la trans3rmatarele de sudurB.
Ap$&-a*'a 1!)* 0."1*& (' '$-#*)"'-1*&#a#' la cnstruc=ia instala=iilr @i
echipamentelr electrice( ast3el AncCt elementele su1 tensiune ;cnductare(
1rne( 1are< sB nu patB 3i atinse in4luntar. Inaccesi1ilitatea elementelr
su1 tensiune( se pate reali%a prin9
#7olarea de lu"ru a e"h&2ae%telor sub te%s&u%e 2e toat4 su2rafata
lor "u ater&ale &7ola%te. Acperirile cu lac sau email. Cu straturi de
7i%i sau numai cu material 3i1rs netratat An md special( nu pt 3i
cnsiderate i%lBri su3iciente pentru e4itarea unei electrcutBri prin
atin5ere directB.
8%"h&derea 5% "ar"ase de 2rote"6&e a d&fer&telor elee%te sub te%s&u%e
care pt 3i atinse( cum sunt9 1arele si 1rnele ta1lurilr( mtarelr(
AntrerupBtarelr sau altr utila8e( piesele m1ile ale AntrerupBtarelr
@i separatarelr( cnductarele care nu au i%la=ie re%istentB la
slicitBri mecanice etc. Carcasele tre1uie sB 3ie ast3el Anchise AncCt
pBtrunderea 1iectelr metalice care ar putea atin5e elementele su1
tensiune sa nu 3ie psi1ilB. Ele tre1uie sB ai1B su3icientB re%isten=B
!&
mecanicB pentru a nu se deterira in ca%ul unr e4entuale l4ituri.
Deschiderea u@ilr @i a An5rBdirilr se 3ace numai dupB ce s$a e3ectuat
scaterea de su1 tensiune a echipamentului electric la care urmea%B sB
se e7ecute lucrarea. Capacele AntrerupBtarelr sau cele de la di3erite
1rne sau 1are( tu1urile de prtec=ie pentru cnductare( cutiile
echipamentelr electrice cnstituite( de asemenea( carcase de prtec=ie
care tre1uie Antre=inute An permanen=B An 1unBstare @i 3i7ate 1ine(
pentru a asi5ura acperirea elementelr su1 tensiune ce ar putea 3i
atinse. 9:&le de &%trare 5% &%stala6&e tre1uie sB se deschidB Anspre
e7terir. Aceste u@i tre1uie sB ai1B ast3el de Ancuietri AncCt sB se patB
deschide din interir 3BrB chei sau disp%iti4e speciale:
8%)r4d&rea de 2rote"6&e, care nu permite aprpierea persanelr de
elementele nei%late sau incmplet i%late( a3late su1 tensiune.
,n5rBdirile 3i7e sunt reali%ate din plase metalice ;cu chiurile de cel
mult !/'!/ mm< pentru a permite supra4e5herea @i cntrlul 4i%ual
din e7terir( asupra 1unei 3unc=inBri a echipamentelr electrice.
,n5rBdirile tre1uie sB 3ie 1ine 3i7ate( Ancuiate sau pre4B%ute cu un
sistem de 1lcare( ast3el AncCt AndepBrtarea lr @i aprpierea de
echipamentele electrice sB nu 3ie psi1ilB decCt dupB scaterea
preala1ilB a acestra de su1 tensiune. La instala=iile electrice de AnaltB
tensiune tre1uie sB e7iste Anttdeauna An5rBdire Antre persnalul de
deser4ire @i elementele su1 tensiune indi3erent de lucrBrile care se
e7ecutB9 mane4re( cntrale( 4eri3icBri etc.
A2lasarea "o%du"toarelor %e&7olate la 5%4l6&e suf&"&e%t de are
ast3el AncCt sB nu patB 3i atinse direct cu mCna sau cu 1iecte lun5i
care se manipulea%B An lcul respecti4. ,nBl=imea se mai determinB An
3unc=ie de tensiunea de lucru a cnductarelr respecti4e( ast3el AncCt
!*
amrsarea unui arc electric Antre elementul su1 tensiune @i m sau
1iectul purtat de m sB nu 3ie psi1ilB. Cnductarele liniilr aeriene
tre1uie sB ai1B AnBl=ime su3icient de mare. Su1tra4ersarea cu 1iecte
Analte tre1uie sB se 3acB cu multB aten=ie @i numai diri8atB de un
supra4e5hetr. Dese1it de periculase sunt trecerile sau lucrul cu
a5re5ate Analte su1 liniile aeriene. ,n ast3el de ca%uri tre1uie a4ut 5ri8B
sB se pBstre%e distan=B su3icient de mare pentru a nu se prduce un
arc electric sau atin5ere @i e4entual sB se le5e 1iectul la pBmCnt.
Lucrul An aprpierea cnductarelr nei%late( amplasate la AnBl=ime(
tre1uie sB se 3acB cu dese1itB aten=ie @i ttdeauna An pre%en=a unui
supra4e5hetr care sB atra5B aten=ia An ca%ul An care se mic@rea%B
distan=a admisB ce tre1uie respectatB.
D)$)"&*'a 0&E$)a-'$)* &!(&9&(1a$' (' p*)#'-%&'. Sculele @i mi8lacele
indi4iduale de prtec=ie se pt AmpBr=i An urmBtarele cate5rii9
;&jloa"e de 2rote"6&e &7ola%te( care au drept scp prte8area mului
prin i%larea acestuia 3a=B de elementele a3late su1 tensiune sau 3a=B de
pBmCnt( cum sunt prB8inile i%lante pentru ac=inarea separatarelr( a
disp%iti4elr de scurtcircuitare etc.( cle@tii i%lan=i pentru
manipularea si5uran=elr( scule cu mCnere i%lante( mBnu@ile( ci%mele(
5al@ii( c4ra@ele @i pre@urile din cauciuc electri%lant( plat3rmele
i%lante etc.:
Pl4"& a-ert&7oare "u d&fer&te dest&%a6&& ca9 semnali%area e7isten=ei unui
pericl An ca%ul An care cine4a s$ar aprpia de elementele a3late su1
tensiune sau care pt 3i puse accidental su1 tensiune ;plBcile
a4erti%are de pre4enire<( inter%icerea unr ac=iuni care ar putea
3a4ri%a prducerea accidentelr( cum ar 3i inter%icerea mane4rBrii
!>
aparatelr prin care s$a Antrerupt tensiunea An 4ederea unr lucrBri la
instala=ia electricB ;plBci a4erti%are de interdic=ie<( indicarea unr
mBsuri ce tre1uie luate( amintirea unr mBsuri luate de persnal(
admiterea unr ac=iuni ;plBci a4erti%are de admitere<:
8%)r4d&r& 2ro-&7or&& <ob&le= 3lsite An scpul prtec=iei persnalului
Amptri4a atin5erii accidentale a elementelr cnducBtare de curent(
a3late su1 tensiune( situate An aprpierea lcului de muncB:
>ar%&tur& ob&le de s"urt"&r"u&tare :& le)are la 24?%t( care
cnstituie mi8lcul cel mai si5ur de prtec=ie Amptri4a apari=iei
nea@teptate a unr tensiuni la lcul de muncB( din cau%a unei cnectBri
5re@ite( Amptri4a unr tensiuni induse ca urmare a unei in3luen=e
electrma5netice sau Amptri4a periclului unei descBrcBri electrice
capaciti4e:
#%d&"atoare de te%s&u%e( cu care se 4eri3icB pre%en=a sau lipsa de
tensiune:
O*;a!&8a*'a $)-1$1& (' 01!-. 3& '3a$)!a*'a -)*'-#. a )p'*a%&&$)* $a
$1-*.*&$' '2'-#1a#' :! &!"#a$a%&&$' '$'-#*&-'. Tre1uie sB se asi5ure
respectarea pre4ederilr din nrmele de prtec=ie a muncii( sta1ilite pentru
di3erite lucrBri( An 3unc=ie de9 tipul instala=iei electrice( tensiunea de lucru(
5radul de pericl al AncBperii respecti4e( dacB lucrarea se e7ecutB cu
scaterea ttalB sau par=ialB de su1 tensiune( sau 3BrB Antreruperea tensiunii.
"e 1a%a nrmelr de prtec=ie a muncii tre1uie sB se AntcmeascB instruc=iuni
tehnice speci3ice cndi=iilr lcale de e7platare( precum @i disp%i=ii de
lucru pri4ind 3lsirea sculelr @i a mi8lacelr indi4iduale de prtec=ie(
r5ani%area lcului de muncB @i e@alnarea pera=iilr. Aceste instruc=iuni
tre1uie sB descrie pe lar5 tate amBnuntele le5ate de e7ecutarea di3eritelr
!G
pera=ii ;mane4re<( de admiterea la lucru An instala=ii( mBsurile de prtec=ie
necesare An timpul lucrului( An ca%ul Antreruperii lucrBrii @i dupB terminarea
acesteia.
Ele 4r preci%a( de asemenea( respnsa1ilitatea @i cali3icarea persanelr
care pt e7ecuta lucrarea respecti4B: sarcinB imprtantB su1 acest aspect Ai
re4ine supra4e5hetrului( care are rlul de a atra5e aten=ia celrlal=i
muncitri din echipB asupra periclului e7istent @i de a Ampiedica
nerespectarea mBsurilr de prtec=ie a muncii.
,n 5eneral( lucrBrile la instala=iile sau echipamentele electrice tre1uie sB se
e7ecute dupB scaterea de su1 tensiune @i aplicarea disp%iti4elr m1ile de
scurtcircuitare @i le5are la pBmCnt.
Scaterea de su1 tensiune tre1uie e3ectuatB indi3erent de 4alarea tensiunii
de lucru( dearece An cndi=ii ne3a4ra1ile chiar si tensiunea de !* - pate 3i
periculasB. Ast3el( tre1uie e3ectuatB scaterea de su1 tensiune @i An ca%ul
Anlcuirii lBmpilr de iluminat( al Anlcuirii electr%ilr de sudurB etc. Lucrul
se pate Ancepe numai dupB 4eri3icarea lipsei de tensiune cu indicatrul @i
aplicarea 5arniturii m1ile de scurtcircuitare @i le5are la pBmCnt.
Chiar la instala=iile de 8asB tensiune scaterea de su1 tensiune se e7ecutB
atCt prin ac=inarea Antreruptrului cCt @i prin scaterea si5uran=elr. La
Antreruptr se pune placa a4erti%are de interdic=ie.
Scaterea de su1 tensiune numai prin ac=inarea Antreruptrului nu este
su3icientB. ,n ca%ul An care altB persanB Anchide Antreruptrul( apare
tensiune periculasB la lcul de muncB.
Lucrul su1 tensiune se pate e3ectua numai9
,n ca%uri e7cep=inale( luCndu$se mBsuri speciale de pre4enire a periclelr
de electrcutare speci3ice lucrului su1 tensiune:
La instala=iile electrice de 8asB tensiune:
!H
De cBtre electricieni special instrui=i pentru lucru su1 tensiune @i care sunt
1ine pre5Bti=i pr3esinal:
Elsindu$se scule sau mi8lace i%lante:
Su1 supra4e5herea permanentB a unui supra4e5hetr:
DacB lcul este uscat @i 1ine iluminat:
DacB e7istB un spa=iu su3icient de lucru:
RespectCndu$se anumitB e@alnare a pera=iilr.
La ,nlcuirea lBmpilr tre1uie sB se scatB in preala1il si5uran=ele de la ta1lu.
Eaptul cB lampa nu se aprinde( nu este un indiciu a lipsei de tensiune. "artea
3iletatB a duliei @i a sclului lBmpii pate 3i su1 tensiune chiar dacB 3ilamentul este
Antrerupt. ,nainte de scaterea si5uran=elr tre1uie sB se AntrerupB alimentarea
utila8elr prin ac=inarea Antreruptarelr @i prin scaterea 3i@elr din pri%e. ,n
timpul mane4rBrii si5uran=elr( lcul tre1uie sB 3ie 1ine iluminat ;e4entual cu
lanterne<.
!?
@I@LIOGRADIE
E. Mares( G. Eetecau F NElemente de cmanda si cntrl pentru actinari si
sisteme de re5lare autmataO( Editura Ecnmica $ "reuni4ersitaria( )ucuresti(
!//!.
N.Mira( C.Ne5us F 0Instalati si echipamente electri4e2 EDITURA DIDACTICA SI
"EDAGOGICA R.A. )ucuresti 1LL>
!L