Sunteți pe pagina 1din 8

1

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE


n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

Nr.
crt.
Cod
produs
Denumirea produsului Uniti
de
msur
Cantitatea Preul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 40 68 3 400 2720


2 1020 Acid azotic (

) litri 80 80 78 6240 6240


3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 45 56 2800 2520
4 9567 Linoleum (laimea 3 m)

150 150 68 10200 10200


5 9568 Lionoleum (limea 4 m)

220 200 99 21780 19800


6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,5 112,5
7 8041 inte 80 mm kg 13,5 13 18,75 253,13 243,75
8 3455 Srm cupru 2 mm m 162 160 6,25 1012,5 1000
9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 120 130 8,15 978 1059,5
TOTAL 46 776,13 43895,75


Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013

2

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

Nr.
crt.
Cod
produs
Denumirea produsului Uniti
de
sur
Cantitatea Preul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 40 68 3 400 2720


2 1020 Acid azotic (

) litri 80 80 78 6240 6240


3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 45 56 2800 2520
4 9567 Linoleum (laimea 3 m)

150 150 68 10200 10200


5 9568 Lionoleum (limea 4 m)

220 200 99 21780 19800


6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,5 112,5
7 8041 inte 80 mm kg 13,5 13 18,75 253,13 243,75
8 3455 Srm cupru 2 mm m 162 160 6,25 1012,5 1000
9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 120 130 8,15 978 1059,5
TOTAL 46 776,13 43895,75


Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013
3

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

Nr.
crt.
Cod
produs
Denumirea produsului Uniti
de
msur
Cantitatea Preul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 40 68 3 400 2720


2 1020 Acid azotic (

) litri 80 80 78 6240 6240


3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 45 56 2800 2520
4 9567 Linoleum (laimea 3 m)

150 150 68 10200 10200


5 9568 Lionoleum (limea 4 m)

220 200 99 21780 19800


6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,5 112,5
7 8041 inte 80 mm kg 13,5 13 18,75 253,13 243,75
8 3455 Srm cupru 2 mm m 162 160 6,25 1012,5 1000
9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 120 130 8,15 978 1059,5
TOTAL 46 776,13 43895,75


Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013

4


BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

Nr.
crt.
Cod
produs
Denumirea produsului Uniti
de
msur
Cantitatea Preul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 40 68 3 400 2720


2 1020 Acid azotic (

) litri 80 80 78 6240 6240


3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 45 56 2800 2520
4 9567 Linoleum (laimea 3 m)

150 150 68 10200 10200


5 9568 Lionoleum (limea 4 m)

220 200 99 21780 19800


6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,5 112,5
7 8041 inte 80 mm kg 13,5 13 18,75 253,13 243,75
8 3455 Srm cupru 2 mm m 162 160 6,25 1012,5 1000
9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 120 130 8,15 978 1059,5
TOTAL 46 776,13 43895,75


Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013

5

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

Nr.
crt.
Cod
produs
Denumirea produsului Uniti
de
msur
Cantitatea Preul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

2 1020 Acid azotic (

) litri 80 80 78 6240 6240


1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 40 68 3 400 2720


3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 45 56 2800 2520
8 3455 Srm cupru 2 mm m 162 160 6,25 1012,5 1000
9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 120 130 8,15 978 1059,5
7 8041 inte 80 mm kg 13,5 13 18,75 253,13 243,75
6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,5 112,5
4 9567 Linoleum (laimea 3 m)

150 150 68 10200 10200


5 9568 Lionoleum (limea 4 m)

220 200 99 21780 19800


TOTAL 46 776,13 43895,75


Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013
11

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

N
r.
c
rt
.
Cod
prod
us
Denumirea produsului Unit
i
de
msu
r
Cantitatea Preu
l,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 1022 Acid sulfuric (

) litri 50 4
0
68 3 40
0
272
0

2 1020 Acid azotic (

) litri 80 8
0
78 6240 624
0

3 1024 Acid clorhidric (HCl) litri 50 4
5
56 2800 252
0

4 9567 Linoleum (laimea 3 m)


15
0
1
5
0
68 1020
0
102
00

6 8045 inte 40 mm kg 9 9 12,50 112,
5
112,
5

8 3455 Srm cupru 2 mm m 16
2
1
6
0
6,25 1012
,5
100
0

9 3467 Srm aluminiu 3 mm m 12
0
1
3
0
8,15 978 105
9,5

TOTAL 46 7
76,1
3
438
95,7
5Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013
12

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

N
r.
cr
t.
Denumirea produsului Unit
i
de
msu
r
Cantitatea Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 Acid sulfuric (

) litri 50 4
0
3 40
0
27
20

2 Acid azotic (

) litri 80 8
0
6240 62
40

3 Acid clorhidric (HCl) litri 50 4
5
2800 25
20

4 Linoleum (laimea 3 m)


15
0
1
5
0
1020
0
10
20
0

5 Lionoleum (limea 4 m)


22
0
2
0
0
2178
0
19
80
0

6 inte 40 mm kg 9 9 112,
5
11
2,5

7 inte 80 mm kg 13,
5
1
3

253,
13
24
3,7
5

8 Srm cupru 2 mm m 16
2
1
6
0
1012
,5
10
00

9 Srm aluminiu 3 mm m 12
0
1
3
0
978 10
59,
5

TOTAL 46 7
76,1
3
43
89
5,7
5Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013

13

BORDEROU DE EVIDEN A BUNURILOR MATERIALE
n depozitul 5
Responsabil material: Srbu Ion

N
r
.
c
r
t
.
Co
d
pr
od
us
Producator Denumirea
produsului
Unit
i
de
m
sur

Cantitat
ea
Pre
ul,
lei
Suma,lei
C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

C
o
n
f
o
r
m

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
o
r

R
e
a
l


A
b
a
t
e
r
i

1 10
22
Acid sulfuric
(

)
litri 5
0
4
0
68 3 4
00
27
20

2 10
20
Acid azotic (

) litri 8
0
8
0
78 62
40
62
40

3 10
24
Acid clorhidric
(HCl)
litri 5
0
4
5
56 28
00
25
20

4 95
67
Linoleum (laimea 3
m)


1
5
0
1
5
0
68 10
20
0
10
20
0

5 95
68
Lionoleum (limea
4 m)


2
2
0
2
0
0
99 21
78
0
19
80
0

6 80
45
inte 40 mm kg 9 9 12,
50
11
2,5
11
2,
5

7 80
41
inte 80 mm kg 1
3,
5
1
3
18,
75

25
3,1
3
24
3,
75

8 34
55
Srm cupru 2
mm
m 1
6
2
1
6
0
6,2
5
10
12,
5
10
00

9 34
67
Srm aluminiu 3
mm
m 1
2
0
1
3
0
8,1
5
97
8
10
59
,5

TOTAL 46
77
6,1
3
43
89
5,
75Contabil: Bucurosu Lucia Data:12 octombrie 2013