Sunteți pe pagina 1din 412

SOMNAMBULII

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


SAUL, JOHN
Somnamblii ! Jo"n Sal# tra$% &alentina Rob'
Ed. a 2-a, rev. - Bucure(ti' RAO International Pblis"in)
Company, 2008
ISBN 978-973-l03-499-7
I. Rou, !alen"#na $"rad.%
82&.&&& $73%-3&'&3(.&
R)* In"erna"#onal +ul#,-#n. Company
/rupul Ed#"or#al R)*
S"r. 0urda nr. &&7-l&9 Bucure(ti, Romnia
***%raoboo+s%com
***%rao%ro
JOHN SAUL
Slee,*al+
-.//0 b1 Jo"n Sal
2oate $re,trile re3er4ate
2ra$cere $in limba en)le3a
&AL5N2INA ROBU
- RAO International Pblis"in) Com,an1, 6778
,entr 4ersinea 9n limba romna
mai 677:
ISBN /;:</;=<l7=<>//<;
Pentr Lee (i Mars"all
A mai r?mas attea locri $e 4?3t%%%
PROLO@
Aemeia se aBa la tabl? 9n Caa clasei, ,ri4in$<(i ele4ii,
care lcra la ,roblema ,e care le<o $?$se c cte4a minte
9nainte% De(i 9(i ,limba contin ,ri4irea as,ra clasei,
mintea ei n 9nre)istra ima)inile c care o "r?nea oc"ii%
C?l$ra 3ilei cre(tea, ceea ce era bine%
C ct $e4enea mai Derbinte soarele ce lo4ea aco,eri(l,
c att o $rea mai ,in articlaiile $e)etelor $e la mini
(i $e la ,icioare, minile (i labele ,icioarelor < sa c"iar, 9n
ltima 4reme, braele (i ,icioarele%
5ra (i asta o consolare, $e(i n ,rea mare% Dac? Cri)l
iernii o amenina c imobili3area total?, 4erile 9i ,tea oCeri
m?car o s,eran? < 4erile scate, $e(ertice, cn$ c?l$ra 9i 4a
,?trn$e 9n oase, a$cn$<i o (oar? alinare, o ,ali$? ate<
nare a $rerii ,ro4ocate $e boal?, $rere care cre(tea 9n
Decare ln?, ca (i rta $eCormare a articlaiilor ei strmbe%
Ar D trebit s? se simt? mai bine acm% Doctorl 9i
,romisese c? nol tratament 4a $a re3ltate% N, n era c"iar
a$e4?rat, 9(i reaminti ea% S,sese c? s,er? s? $ea re3ltate#
n<i ,romisese nimic%
Scr(ni $in $ini, reC3n$<(i c"iar (i alinarea trec?toare
a ni ss,in 9n cli,a 9n care o str?b?t o $rere ascit? ,or<
nit? $in inelarl $re,t%
7
1o-n Saul
Din instinct $ori s<(i Crece $e)etl care o $rea, $ar asta
n<ar D C?ct $ect s<i s,oreasc? $rerea la mna $rea,t? (i,
$eEa, $e<abia mai ,tea ine creta ,entr restl orei%
9m,otri4a 4oinei ei, oc"ii i se 9n$re,tar? s,re ceas%
9nc? 3ece minte (i se 4a a3i soneria $e amia3?% O alt?
3i $e (coal? se 4a sCr(i%
&a re3ista%
9n al ,atrlea rn$ al clasei, b?iatl se it? 9nc? o $at? la
,roblema ,e care o co,iase ,e "rtia $e ,e banc? (i calcl?
re,e$e re3ltatl 9n minte% 5ra corect, n se 9n$oia $e asta, (i
c"iar $ac? n ar D Cost, ,in 9i ,?sa%
9(i ,se creionl Eos (i 9(i l?s? ,ri4irea s? alnece s,re Ce<
reastr?, n$e c?l$ra C?cea ca 9n?limile ,o$i(li s? tremre
9n $e,?rtare%
Acolo ar trebi s? De ast?3i < "oin?rin$ ,e clmi sa 9n
r?coarea canionli, 9notn$ 9ntr<na $in )ro,ile a$nci ,e
care rl le s?,ase 9n albia canionli, elibern$<se $e mnia
strns? 9n el, ,rin mi(care% Se certase $in no c tat?l s? 9n
$imineaa aceea (i ltiml lcr ,e care (i<l $orise era s?
treac? $e la a,?sarea $in ,ro,ria li cas? la cea a (colii%
Poate c? ar trebi ,r (i sim,l s? se ri$ice (i s? ias?%
9ncerc? s<(i aln)e $in minte )n$l care<l is,itea%
Acce,tase s? mear)? la (coal? 9n 4ara aceasta (i o 4a Cace%
Dar 4a D ltima 4ar?%
C"iar a(a, aceste cte4a s?,t?mni $e (coal? ar ,tea D
ltimele $in 4iaa li%
9(i ri$ic? ,ri4irile s,re ceas (i trase aer 9n ,ie,t,
9nc? no? minte%
Atnci, 9n tim, ce ,ri4ea secn$arl 34cnin$ (or ,e
ca$ranl ceasli, a4 brsc sen3aia c? n nmai ,e el 9l ,re<
oc,a trecerea tim,li%
Instincti4, 9(i 9n$re,t? ,ri4irile c?tre ,roCesoar?%
SOMNAMBULII
8
Ca (i cm i<ar D simit ,ri4irea, ea 9(i l? oc"ii $e la ceas
itn$<se o cli,? la el, iar b?iatli i se ,?r c? 3?re(te ,e
b3ele ei mbra ni srs%
A,oi se 9ncrnt? (or (i se 9ntoarse c s,atele, ca (i cm
i<ar D Cost r(ine c? 9(i tr?$ase $rerea Ca? $e el%
B?iatl se 9ntreba $e ce mai contina s? ,re$ea% Ftia < ca
toat? lmea < ct? sCerin? 9i ,ro4oca artrita, ct $e mlt o
c"inia iarna% C"iar (i acm 9(i amintea $e 3ia aceea, $in lna
ianarie a anli anterior, cn$ tem,eratra coborse mlt sb
3ero )ra$e (i o 3?rise stn$ 9n ma(in?, 9n ,arcare% O ,ri4ise cte<
4a minte C?r? s<i ,oat? 4e$ea clar Caa ,rin ,arbri3l me$, $ar
re(in$ tot(i s<i simt? e3itarea $e a renna la c?l$ra ato<
mobilli ,entr a ie(i 9n aerl 9n)"eat al $imineii%
9n cele $in rm?, se a,ro,iase $e ma(in? (i o 9ntrebase
$ac? se simte bine%
5a $?$se $in ca,, a,oi $esc"isese (a%
9ncet, c )retate, 9(i l?sase ,icioarele ,e ,?mnt, a,oi se
ri$icase 9n sCr(it, c atenie, l?sn$ s<i sca,e n ss,in,
semn al l,tei c $rerea%
Se oCerise s<o aEte, $ar ea cl?tinase $in ca,%
B?iatl se 9n$e,?rtase, )rbin$<se s,re cl?$irea (colii,
$ar o$at? aEns 9n?ntr, se 9ntorsese s<o ,ri4easc? ,rin (ile
$e sticl?%
5a se mi(ca 9ncet, Decare ,as 4?$in$ o sCerin? cm,lit?,
c Caa ,lecat? 9n 9ncercarea $e a<(i ascn$e $rerea%
Dar contina s? se mi(te, contina s? mear)?, nee3itn$
nici m?car 9n Caa sc?rilor, cn$ trebise s? se 9m,in)? 9ncet
9n ss, a,cn$ bara $e Der c mna stn)?, ca o )"ear?, 9n
tim, ce $rea,ta era 9ncle(tat? $e $rere%
N 4a renna%
N 4a renna nicio$at?%
&a contina s? ,re$ea, Corn$<(i ele4ii s? mnceasc?
mai mlt (i mai bine, ,n? 9n 3ia 9n care 4a mri%
B?iatl 3mbi (or amintin$<(i $e ltima $at? cn$ tre<
bise s? s,orte mstr?rile ei se4ere% 9l reinse $,? ore (i 9i
9
1o-n Saul
,sese 9n brae o tem? ,entr acas?, DGn$<l ac3ator c
oc"ii, 9n tim, ce<l anna c? inteniona s?<l lase cori)ent%
Se itase la tem? (i $esco,erise $o? )re(eli, ceea ce n i
se ,?rea att $e )ra4% Cn$ $?$se )las acestei ,?reri, oc"ii ei
9l ,ri4iser? batEocoritor' ,oate c? ,entr restl clasei $o?
)re(eli n era mare lcr, $ar $e la el se a(te,ta la mai mlt%
La mai mlt% 5ra mai inteli)ent $ect toi ceilali, iar mnca
n ar D trebit s? De o ,ie$ic?%
5l se Coise 9ncrcat, $ar ea continase' $ac? n a4ea $e
)n$ s? se str?$iasc? la lice, cm a4ea s? se $escrce la ni<
4ersitate, n$e era o mlime $e tineri mai $e(te,i $ect elH
Asta se 9ntm,lase cn$ 9i s,sese c? n a4ea $e )n$ s?
se $c? la ni4ersitate% C"iar (i acm re)reta c? 9i s,sese%
In tim, ce<l DGa c ,ri4irea, ,mnl ei i3bise masa c o
Cor? care ar D trebit s<o Cac? s? i,e% Dar el Csese cel care
tresarise $in ,ricina lo4itrii, iar ea 3mbise trimC?toare%
< Dac? e ,ot s? Cac asta, s,sese ea, atnci (i t ,oi s?
te $ci la ni4ersitate, Dr<ar s? De%
Nici n 4oia s? se )n$easc? la ce 4a s,ne ea, cn$, la
9nce,tl ltimli an, a4ea s? aBe c? el se )n$ea s? renne
la lice%
Dar 4oia s? Cac? (i alte lcrri, lcrri ,e care n $orea s?
le amne%
ProCesoara se it? 9nc? o $at? la ceas ,e Cri(% 9nc? $o?
minte% Se 4a ,tea $ce acas?, s? stea 9n crte, i)norn$ mbra
,lo,ilor ,entr a ,tea sta la soare, l?sn$ c?l$ra amie3ii s<i
,?trn$? $rerea, 9n tim, ce 4a lcra la ,lanrile $e lecie (i 4a
corecta lcr?rile ,e care le $?$se clasei 9n $imineaa aceea%
9nce, s?<(i strn)? lcrrile 9m,r?(tiate ,e biro%
Se 9ncrnt? (or cn$ n miros ci$at 9i m,l n?rile%
O cli,? n<(i ,t $a seama ce era, a,oi 9l i$entiDc?%
5ra n miros $e3)st?tor, ca al ni $e,o3it $e )noaie
9ntr<o 3i caniclar?%
SOMNAMBULII
10
A$lmec? aerl nesi)r?, 9ncrntn$<se $in ce 9n ce mai
tare% De,o3itl Csese 9nc"is c ani 9n rm?, Din$ 9nlocit $e
o staie $e reciclare a )noaielor%
9(i ri$ic? ,ri4irea ,entr a 4e$ea $ac? mai obser4ase (i
altcine4a mirosl%
Simi o $rere ascit? 9n ca,%
2res?ri, $ar $rerea $is,?rse la Cel $e re,e$e cm 4enise%
Sctr? $in ca,, ca (i cm ar D 4rt s? aln)e ltimele
34cniri $e $rere, a,oi se it? la clas?%
O lmin? ro(ie ,?rea c? $omin? 9nc?,erea%
&e$ea Cee < Cee ce (tia c? a,arinea ele4ilor ei < $ar,
m?r)inite $e o ar? ro(ie, abia ,erce,te ,rintr<n 3i$ $e
$rere, i se ,?rea ci$ate%
Fi nici n le ,tea asocia c 4ren nme%
Citl $in ca, 9nce, s? se r?sceasc? $in no%
La 9nce,t $oar n Dor, a,oi 9ntein$<se re,e$e, ,n?
cn$ ca,l ,?r c<i 34cne(te $e $rere%
Lmina ro(iatic? $e4eni mai ,ternic?, iar mirosl $in
nari se transCorm? 9n $"oare%
Simi n b3it ,ternic 9n rec"i%
Drerea $in ca, se 9ntei, transCormn$<se acm 9ntr<n
En)"i ascit% A?c n ,as 9na,oi, ca ,entr a sc?,a $e
$rere, $ar aceasta ,?r s<o rm?reasc?%
I)omotl $in rec"i $e4eni i,?t, iar ro(eaa $in camer?
C ,?trns? $e Cl)ere 4er3i (i albastre%
Fi atnci, 9n tim, ce o c,rin$ea ,anica, 4?3 o mn?
imens? $esCcn$<se $eas,ra ei, 9ncercn$ s<o atin)? c
$e)etele, s<o 9n(Cace%
Ji,?%
B?iatl 9(i ri$ic? ,ri4irea cn$ i,?tl ,?trn3?tor sC(ie
t?cerea $in 9nc?,ere% O Cracine $e secn$? n<(i $?$
seama $e n$e 4enise, $ar a,oi se it? la ,roCesoar?%
11
1o-n Saul
A4ea oc"ii lar) $esc"i(i $e $rere sa $e )roa3a < n
,tea s,ne care $in ele < , iar cn$ ltiml i,?t i se to,i ,e
b3e, )ra i se strmb? $e sCerin?%
9(i ri$ic? braele ca ,entr a se Ceri $e ce4a ne4?3t ce o
ataca, a,oi se cl?tin? 9na,oi, se lo4i $e ,erete (i ,?r c?
9ncremene(te o cli,?%
9n tim, ce b?iatl o ,ri4ea, mai i,? o $at? (i se ,r?b(i la
,?mnt%
Braele 9i Btrar? ,rin aer cte4a secn$e, a,oi (i le
strnse ,e ln)? cor,, a$cn$<(i )ennc"ii la ,ie,t (i ros<
to)olin$<se $e3n?$?E$it? ,e scn$rile 3ate $in lemn%
B?iatl se ri$ic? $e la locl li (i (ni 9n Caa clasei, 9n)e<
nnc"in$ ln)? ea% Dar cn$ 9ntinse mna s<o atin)?, ea i,?
$in no (i se trase 9na,oi, $oar ,entr a se ,r?b(i o cli,? mai
tr3i, c "o"ote isterice%
Cn$ amblana 4eni s<o ia, mai ss,ina 9nc?, mai i,a
9nc?%
B?iatl ,ri4i ma(ina 9n$e,rtn$<se, $ar (i $,? ce
aceasta $is,?r, i,etele (i ss,inele 9i strir 9n memorie%
Poate ceilali ele4i $in clas? ar ,tea ita sCerina la care
Cseser? martori 9n 3ia aceea%
N 9ns? (i el%
.
J$it" S"eKel$ simi obi(nita cram,? 9n stomac 9n mo<
mentl 9n care soneria ann? sCr(itl orelor% 2ot ce<i mai
r?mnea $e C?ct era s? mear)? la locl $e ,arcare, r)n$<se,
ca $e obicei, s<(i )?seasc? (i ast?3i cacicrile ma(inii
mBate (i toate Cerestrele 9ntre)i% Iia 9n sine n Csese ,rea
rea% Amn$o? orele merseser? bine, ceea ce $e Ca,t 9nsem<
na, 9(i reaminti ea c m"nire, $oar c? ne,l?cerile Cseser?
ne9nsemnate%
Cel ,in ast?3i n se b?tse nimeni 9n clas?% D,? $oi ani
$e ,re$at 9n ,artea $e est a ora(li Los An)eles, J$it" con<
si$era asta o 4ictorie% Fi tot(i, Ca,tl c? acce,tase s? ,re$ea
9n tim,l ,erioa$ei $e 4ar? Csese o )re(eal?% Ar D trebit s?
Coloseasc? 4ara ,entr a se relaGa, re9ntineri (i ,entr a se
,re)?ti ,entr "aosl mlt mai mare al anli (colar obi(nit%
Dar se l?sase tentat? $e banii 9n ,ls (i 9(i C?cse il3ii c? ele<
4ii $in tim,l 4erii 4or D mai interesai $ect cei care se
9n)"esie 9n tim,l ni semestr obi(nit%
A$e4?rl < ,e care ea 9l (tia Coarte bine < era c? ele4ii
se3onli esti4al se aBa acolo $eoarece cre$ea c? 9n tim,l
4erii crsrile snt mai ,in eGi)ente% 9n cele $in rm? se
$o4e$ise c a4ea $re,tate, $eoarece, ,e m?sr? ce ener)ia
li J$it" secase tre,tat 9n lnile ilie (i a)st, ea 9nce,se
s se esc"i4e3e, i)norn$ lcr?ri ne,re$ate (i li,sin$ $e la
13
1o-n Saul
obi(nitele me$itaii $e $iminea?% Pe m?sr? ce c?l$ra (i
smo)l $in Los An)eles $e4enea tot mai a,?s?toare, 9nce<
,se c"iar s? scrte3e cea $e<a $oa or?, $ornic? s? se
9ntoarc? 9n micl ei a,artament $in Re$on$o Beac", s<(i
scoat? "ainele (i a,oi s?<(i ,etreac? $,?<amia3a 9ntins? la
soare ,e ,laE?, ascltn$ 3)omotl 4alrilor (i 9ncercn$ s? se
con4in)? c? 9i 4a D mai (or s? ,re$ea 9n Los An)eles ,e
m?sr? ce 4a c(ti)a mai mlt? eG,erien?%
9i era $in ce 9n ce mai )re s? se con4in)?%
Clo,oell sn? (i co,iii se re4?rsar? ,e cori$oare ca o
toalet? care $? ,e $inaCar?% J$it" 9(i re,ro(a cr3imea com<
,araiei, a,oi se "ot?r9 c? n<i ,as? < 9ncerca s? De o ,roCe<
soar? bn?, s? maniCeste interes ,entr ele4i, $ar $ac? lor
n le ,?sa, $e ce i<ar ,?sa eiH Fi, $e Ca,t, ce ,tea Cace
c a$e4?ratH
Ar ,tea 9ncerca s? se im,lice mai mlt%
Fi o 4a Cace%
9n rm?toarele (ase s?,t?mni se 4a relaGa, iar ,e la
miElocl li se,tembrie 4a D ,re)?tit?, c?tn$ noi mo$alit?i
$e a atra)e interesl co,iilor, scotocin$ 9n b)etl (colii $,?
banii necesari ,entr noi c?ri% Poate c? 9n toamna aceasta 4a
or)ani3a c"iar n )r, $e $esen ,entr a Cace ca sala $e clas?
s? arate mai ,in ,osomort?% L<ar ,tea con4in)e ,e tat?l
li Bobb1 Lans+1 s<i $ea ni(te i,sos < la rma rmei Bobb1
Csese cel care a34rlise banca (i C?cse o )ar? 9n ,erete < ea
9ns?(i rmn$ s? a$c? ,i33a ,e care ar Colosi<o ca momeal?
,entr a<i con4in)e s? 4in? ,e ci4a $in ele4ii mai bni%
A(te,t? ,n? cn$ se stinse 3)omotl ltimilor co,ii, ter<
min? $e aranEat "rtiile $e ,e mas?, a,oi ie(i $in clas? 9ncin$
(a 9n rma ei% Se it? c atenie ,e cori$or, care ,?rea
,?r?sit, (i 9(i s,se c? ast?3i n 4or D ,robleme < era ltima
3i a semestrli $e 4ar? (i ,robabil c? (i cei mai 9n$rEii scan<
$ala)ii 4or D Cost ner?b$?tori s? ,?r?seasc? cl?$irea%
SOMNAMBULII
14
Dar, ,e cn$ se 9n$re,ta c?tre scara $in s,ate, i se ,?r c?
a$e n tr(it (or% 9n)"e? ascltn$%
Un c"icot c eco maliios ,ltea ,e cori$or%
Se 9ntoarse (i ,orni c?tre scara ,rinci,al?, aBat? la cel?lalt
ca,?t al cori$orli%
Lr?bi ,asl (i, instincti4, 9(i a,c? c ,tere )eanta )rea
$e ,iele, strn)n$ c o mn? creaa $e m?r, 9n tim, ce
cealalt? atrna ,rotector ,este cla,a ,o(etei%
9n s,atele ei a3i n Bierat (or (i se st?,ni c ,tere s?
n o ia la C)?%
Un alt Bierat, $omol (i se$c?tor, r?sn? ,e cori$or, iar
J$it" 9(i simi Caa 9nro(in$<se ,ternic%
2rebia s? se D obi(nit ,n? acm c aceste (ier?tri $e
l, < le a3ea 9n Decare 3i% 9n maEoritatea ca3rilor le i)nora
,r (i sim,l%
Dar ast?3i, ,e cori$orl ,?r?sit $e la etaEl al treilea, sne<
tl a4ea o not? r<,re4estitoare%
9n ca,l sc?rilor e3it?, reC3n$ s? ,ri4easc? 9na,oi#
arnc? $oar o ,ri4ire Cri(? 9n casa sc?rii%
Nimeni%
9nce, s? coboare, c re,e3icine, inn$ o mn? ,e
balstra$?% AEnsese la ,riml cot (i 9nce, s? coboare cele
cincis,re3ece tre,te care $cea la etaEl al $oilea, cn$ a3i
$eo$at? alt (ierat%
Doi b?iei ,e care n<i recnosc ,?(ir? 9n ca$rl lar) al
(ilor $ble $e la etaEl inCerior% Se ita la ea, 3mbin$
batEocoritor%
De(i J$it" (tia c? n a4ea mai mlt $e (a,tes,re3ece
sa o,ts,re3ece ani, ,ri4irile lor ,?rea mlt mai matre,
a,ariia lor )reoaie 9n (? a4n$ n aer r?4oitor%
J$it" se o,ri (i teama obi(nit? ,se $in no st?,nire ,e
ea% De)etele i se 9ncle(tar? ,e creaa )enii (i 9(i contin?
9ncet coborrea%
15
1o-n Saul
Unl $in b?iei Bier? $in no, 9n tim, ce cel?lalt 9(i
mn)ie s)esti4 4intrele%
< Am ce4a ,entr tine, $r?)o, s,se el% &rei s? 4e3iH
J$it" n r?s,nse% AEnse la ca,?tl sc?rilor (i 9ncerc? s?
coboare la etaEl inCerior%
B?iatl mai soli$ C?c o mi(care s<o o,reasc?%
< N 4rei s? te $istre3iH 9ntreb? el, c o 4oce cntat? 9n
care se simea ameninare%
J$it" c?t? 9nnebnit? 9n minte% Ar ,tea i,a, $ar n era
nimeni s<o aEte% Fi $ac? cine4a i<ar a3i stri)?tl, oare s<ar
re,e3i s<o aEteH
Pin ,robabil%
Ar ,tea 9ncerca s? C)? 9n ss, $ar o $o4a$? $e Cric?
n<ar Cace $ect s?<i ae ,e b?iei, C?cn$ $in ceea ce ar D
,tt D n Eoc ce4a mlt mai )ra4%
9nainta $in no, )n$in$<se la leciile 9n4?ate 4ara tre<
ct?, $,? ,riml an ca ,roCesoar? aici%
< Dac? n 4? s,?rai, s,se ea, C?cn$ eCortl s<(i
menin? 4ocea Cerm?, a( 4rea s? aEn) la (e$in?%
N era nici o (e$in?, $ar cel ,in b?ieii ar ,tea cre$e
c? este a(te,tat? n$e4a%
Al $oilea b?iat se 9n$re,t? s,re ea%
< Am ce4a care ar 4rea s? Cac? cno(tin? c tine%
Cn$ era )ata s<o atin)? c mna, J$it" se 9n4rti, $es<
,rin3n$<(i )eanta $e ,e m?r (i rotin$<o c ,tere% Se o,ri,
iar )eanta lo4i ca,l b?iatli, )retatea celor 3ece D(icri $e
cte 60 $e ceni ,e care le inea 9ntot$eana 9n?ntr $n$<i
$estl? Cor? ,entr a<l i3bi ,e a$olescent $e ,erete% In tim,
ce ,retinsl ei a)resor rla $e $rere, iar ,rietenl li se "olba
la J$it" c )ra c?scat? $e sr,ri3?, ea o l? la C)?, re,e3in<
$<se 9n Eos ,e sc?ri (i a,cn$<se $e balstra$? ,entr a<(i
menine ec"ilibrl%
< Prin$e<oM 9l a3i ,e nl $in ei stri)n$ cn$ aEnse la
,arter%
SOMNAMBULII
16
Pa(i tro,?ir ,e sc?ri% Aler)? ,e cori$or l9n$<o la stn)a,
s,re (a lateral? care $?$ea 9n ,arcarea Caclt?ii% Cn$ aEnse
la (?, 9(i a3i rm?ritorii care )onea ,e cori$or $,? ea%
9m,inse c ,tere (ile, r)n$<se s? De cine4a ,rin
,reaEm? < oricine%
9n ,arcare era cte4a ma(ini, $ar n se 4e$ea nimeni%
Se ,oticni ,e sc?ri, scotocin$<se 9n )eant? $,? c"ei,
a,oi o l? la )oan? s,re ma(in?% 9m,inse c ,tere c"eia 9n
broasc? tocmai cn$ rm?ritorii ei ie(ea ca o eG,lo3ie $in
cl?$ire, o sci c 4iolen? (i re(i s? $esc"i$? (a%
Prb(in$<se 9n?ntr, 9nc"ise (a c o mi(care brsc? (i o
bloca c"iar 9n momentl 9n care b?ieii aEnser? la ma(in?%
Cn$ ,se c"eia 9n contact b?ieii 9nce,r? s? 3)lie
ma(ina < o Hon$a Ci4ic mic? ,e care o a4ea $e cinci ani%
O cli,? motorl scr(ni 9n )ol, a,oi ,orni, iar ea a,?s? c
,tere ,e acceleraie, ,ornin$ brsc motorl%
B?ieii r$ea acm, iar ma(ina se 3)lia nebne(te%
A?r? s? rosteasc? 4ren c4nt, J$it" acceler? (i $ebloca
Crna% Hon$a (ni, iar atacatorii se $?$r? 9na,oi% J$it" coti
brsc, 9n$re,tn$<se c?tre ,oarta ,arc?rii, (i $eo$at? b?ieii
aler)ar? la alt? ma(in?, n C"e4rolet scn$ 4o,sit 9ntr<n
ro( str?lcitor, ca n m?r )lasat% Cn$ J$it" ie(i $in ,arcare
(i o l? la stn)a s,re atostra$?, aBat? la n +ilometr (i
Em?tate s,re 4est, C"e4rolet<l ,orni ime$iat 9n rma ei%
A4ea $e )n$ s? se in? $,? ea ,n? acas?M
Ln$in$ c re,e3icine, J$it" coti re,e$e la $rea,ta,
trec $e $o? c4artale, a,oi o l? la stn)a (i $in no la
$rea,ta%
C"e4rolet<l ro( se aBa 9n rma ei att $e a,roa,e, 9nct
era si)r? c? a4ea s<o lo4easc?% Dar, 9n momentl 9n care
coti $in no, a)resorii ei 9(i $?$r? ,robabil seama 9ncotro se
9n$re,ta%
D,? blocl $in Ca? se aBa cl?$irea Eoas? a circm<
scri,iei $e ,oliie, c cte4a ma(ini 9n Ca?% La coll rm?tor
17
1o-n Saul
C"e4rolet<l coti (i $is,?r 9n traDcl $e ,e N"itier Bole<
4ar$% 2remrn$, J$it" trase ma(ina 9n Caa seciei $e ,oliie,
o,ri motorl (i r?mase a(a cte4a minte, ,n? cn$ res,i<
raia 9i re4eni la normal (i teama 9nce, s? i se $omoleasc?%
9n sCr(it, cn$ minile ei re(ir? s? a,ce 4olanl C?r? s?
tremre, ,orni $in no motorl (i o l? s,re cas?% Dar ,e cn$
cotea s,re atostra$? 9n$re,tn$<se s,re ,laE?, 9(i $?$
seama ce se 9ntm,la c ea%
De(i a4ea $oar $o?3eci (i (ase $e ani, 9nce,ea s? se simt?
e,i3area% N<i mai ,?sa $e ele4ii ei# n se mai ,tea $eranEa
nici m?car s? inCorme3e ,oliia $e ceea ce se 9ntm,lase%
2raDcl 9nainta 9ncet ,e 9ntin$erea lar)? a atostr?3ii
Santa Monica% 9n $e,?rtare, acolo n$e ar D ,tt 4e$ea coli<
nele care 9nconEoar? ba3inl Los An)eles, ast?3i se aBa $oar
n 4?l maroni 9ntnecat $e smo), la Cel $e )re (i $e $e3<
)st?tor ca (i $is,o3iia ei% Iilnic, 9n rm?toarele (ase s?,t?<
mni, se 4a )n$i c o )roa3? $in ce 9n ce mai mare la acea
,rim? 3i $e (coal?%
9(i ,ro,sese s? $e4in? ,roCesoar?, n )ar$ian%
O or? mai tr3i 9(i l?s? ma(ina 9n )araEl aBat la sbsoll
blocli 9n care locia, $es,?rit $e ,laE? $e n c4artal, (i intr?
9n micl ei a,artament% A4sese $e )n$ s? stea aici $oar tem<
,orar, $ar ,?rea e4i$ent c? 9(i 4a ,etrece aici tot restl 4ieii% C
salaril ei n a4ea nici o (ans? s<(i ,oat? cm,?ra 4reo$at? o
cas? 9n s$l CaliCorniei (i, ,este tot, c"iriile se aBa 9ntr<o
cre(tere ameitoare < $eocam$at? se aBa la a$?,ostl contrac<
tli $e 9nc"iriere, ,e care 9l 4a re9nnoi s?,t?mna aceasta,
s,ern$ ca anl 4iitor controll c"iriilor s? aEn)? (i 9n 3ona ei%
Dac? n se 4a 9ntm,la a(a (i c"iria 4a cre(te $in no, 4a tre<
bi s<(i )?seasc? o cole)? $e camer? < ,oate c"iar $o?%
Descie (a )lisant? a "olli (i 9(i l?s? )eanta )rea ,e
m?sa $e caCea% Pe cn$ intra 9n bc?t?rie s? cate o Coca,
9nce, s? sne teleConl, (i se "ot?r9 s? lase robotl s?
SOMNAMBULII
18
r?s,n$?% Probabil c? era nl $in b?ieii care o rm?riser?,
snn$ acm ca s<o "?riasc? 9n continare%
9(i s,se 9n )n$ c? 4a trebi s<(i sc"imbe nm?rl $e
teleCon, C?r? s<l mai 9nre)istre3e ,blic%
Dar ,este n moment, ,e m?sr? ce se $erla ban$a (i o
4oce ,e care n o mai a3ise $e ani $e 3ile 9nce, s? 4or<
beasc?, smlse rece,torl%
< M?t(? RitaH 9ntreb? ea% C"iar $mneata e(tiH
< J$it"M eGclam? Rita Morelan$% Am cre3t c? n e(ti
acolo% &oiam s?<i las n mesaE%
< N mai r?s,n$ la teleCon ,n? n (ti cine e, s,se J$it"%
Re3emn$<(i rece,torl $e m?r, $esc"ise Cri)i$erl (i
scoase o Coca%
< Am a4t o 3i )rea%
< O, Doamne, mrmr? Rita Morelan$, sc3n$<se%
Dac? e ca3l, ,ot s? sn mai tr3i%
< NM ,rotest? J$it"% Doar c? a Cost ltima 3i a semes<
trli $e 4ar? (i s<a 9ntm,lat ce4a%
Do?3eci $e minte mai tr3i, $,? ce terminase $eEa o
Coca (i $esc"isese alta, J$it" 9(i $?$ seama c? tocmai se
eliberase $e toate ,roblemele $est?inin$<le nei Cemei ,e
care n o mai 4?3se $e a,roa,e 3ece ani% De(i 9i s,sese
Ritei Morelan$ Om?t(?P toat? 4iaa, cei $in Camilia Morelan$
n<i era r$e $eloc, ci 4ec"i ,rieteni $e Camilie%
< Iart<m, s,se ea% Cre$ c? ,r (i sim,l a4eam ne4oie
s? 4orbesc c cine4a acm (i, $in 9ntm,lare, ai snat t% Fi
nici m?car n te<am 9ntrebat $e ce%
Rita Morelan$ rse (or, c n snet ci$at ca $e clo<
,oei, care o ,rt? ,e J$it" 9na,oi, 9n co,il?ria ce<i ,?rea att
$e 9n$e,?rtat? 9n tim, (i s,ai%
< De Ca,t, s,se Rita, ,oate c? soarta m<a C?ct s? sn
ast?3i% Am o ,roblem? (i snt $is,erat?% Fi m<am )n$it la
tine% Dac? o s? s,i n, a$?)? ea re,e$e, cre$e<m, o s?
9nele) ,erCect%
19
1o-n Saul
J$it" se 9ncrnta, $e3orientat?%
< Doamne, ce eH 9ntreb? ea% Ftii c? $ac? ,ot Cace ce4a
,entr $mneata (i nc"il MaG%%%
< &ai, n, o 9ntrer,se Rita% N $e noi e 4orba% De (coal?%
A4em n loc ,entr o ,roCesoar? $e matematic?% Biata Reba
2c+er e 9n s,ital%%%
< Doamna 2c+erH s,se J$it" sr,rins?%
Reba 2c+er 9i Csese ,roCesoar? (i 9(i a$se aminte $e ea
c $ra)%
< Fti c? e Coarte tr3i, contin? Rita )r?bit?, (i c? ai $eEa
n ,ost, $ar ne c"inim 9n)ro3itor s? )?sim ,e cine4a%
Rita Morelan$ contina s? 4orbeasc?, $ar J$it" asclta
nmai ,e Em?tate ce s,nea ea% 9n cele $in rm? o 9ntrer,se'
< M?t(? RitaH 9ntreb? ea% Cm mai arat? acm Borre)oH
5 atta tim, $e cn$ am Cost ,e<acolo%
Rita Morelan$ se o,ri o cli,?, a,oi, $in no, rsl ei $e
clo,oei se a3i ,e Dr%
< 5 la Cel, s,se ea% Aici, 9n Ne* MeGico, lcrrile n se
sc"imb? ,rea re,e$e, (tii (i t% Sntem cam aceia(i $intot<
$eana%
9n cli,a aceea J$it" S"eKel$ se "ot?r9%
< Acce,t ,ostl, m?t(? Rita, s,se ea%
Je$ Arnol$ st?tea )"emit ,e locl (oCerli $in Aor$l
s? 4ec"i $e 3ece ani, b?tn$ ner?b$?tor toba c $e)etele ,e
4olan% Ra$iol rla, $at ,e sin)rl ,ost c n semnal $estl
$e ,ternic ,entr a se a3i $in Santa Ae ,n? 9n Borre)o%
2ransmitea m3ic? *estern (i contr1 $o?3eci (i ,atr $e
ore ,e 3i, $ar el era $e ,?rere c? era mai bine $ect $eloc%
< Poate c? JeQ n<o s? 4in?, s,se Lina Al4are3, 9ntin3n<
$<se s? $ea ra$iol mai 9ncet%
5ra )"emit? ,e locl $e ln)? Je$, c ca,l s,riEinit $e
m?rl li% Pe bor$l ma(inii se aBa restrile ni "ambr)er
SOMNAMBULII
20
(i ale nei b?tri, (i cn$ Lina simi o a,?sare ,e m?r,
9ntinse mna, l? ltiml cartoC (i i<l 9n$es? li Je$ 9n )r?%
< O s? 4in?, 9i s,se Je$, mestecn$ cartoCl% 2rebia s?
ia (i ni(te bere%
Lina se 9ncor$a, a,oi se a(e3? 9n ca,l oaselor (i se mt?
9n ,artea cealalt? a ma(inii, arncn$ o ,ri4ire ra,i$? s,re
banc"eta $in s,ate, n$e Heat"er Are$eric+s se )i)ilea c
Ran$1 S,ar+s%
< N<ai s,s c? o s? a$c? cine4a bere, s,se ea c n ton
$e re,ro(%
Je$ 9i 3mbi 9n Cell li im,ertinent (i ,e Em?tate batEo<
coritor care C?cea 9ntot$eana ca inima s<i bat? c ,tere%
< Dac? i<a( D s,s, n<ai D 4enit, n<i a(aH
Lina e3it?, a,oi sctr? $in meri%
< Poate, ocoli ea r?s,nsl% Poate c? $a, ,oate c? n%
< N<ai D 4enit, $eclar? Je$ ,e n ton si)r $e el% Mi<ai D
int o ,re$ic? $es,re eCectele $?n?toare ale alcoolli (i
a,oi mi<ai D 9nc"is (a 9n nas%
< N<i a$e4?rat, i<o 9ntoarse Lina% De ce se ,oart? toat?
lmea $e ,arc? a( D o sCnt?H
< Pentr c? e(ti, 9i r?s,nse Heat"er Are$eric+s $in s,ate,
elibern$<se $in braele li Ran$1 (i 9nc"ein$<se la bl3?%
< N<i a$e4?rat, ,rotest? Lina% Dar ce<o s? se 9ntm,le
$ac? ne ,rin$e cine4aH
Je$ oCt? mimn$ eGas,erarea%
< N<o s? ne ,rin$? nimeni, 9i s,se% 2ot ce Cacem e s?
ie(im (i s? ne ,limb?m ,in ,e atostra$?, $,? care
mer)em 9n ss ,e canion (i bem cte4a beri% Ce<i mare lcrH
Lina reBect? (i a,oi "ot?r9 c? ,oate a4ea $re,tate < ,oate
n era mare lcr% Cam toate cno(tinele ei < 9n mo$ si)r
toi ,rietenii li Je$ < 9(i la 4reo $o? l?$ie (i a,roa,e 9n
Decatre *ee+en$ mer)ea 9n canionl Mor$i$a% Fi $e Ca,t
nici n C?cea nimic r% Se $cea $oar s? 9noate, a,oi
st?tea 9m,ren? ,e ,laE?, ascltn$ ra$iol (i $isctn$% Fi
21
1o-n Saul
$ac? n se $cea c ei, tot ce<i r?mnea $e C?ct era s? stea
acas? c srioara ei, itn$<se la tele4i3or%
Maic?<sa s<ar 9nCria $ac? ar aBa, $ar era 4ineri seara (i
4a a4ea $e lcr la bar cel ,in ,n? la n noa,tea% Or? la
care Lina 4a D acas? 9n ,at, $ormin$%
O ,erec"e $e Carri lminar? reclama $e ,e ,ereii ri,
,ortocalii, $in Ca? (i se a3i snetl ,ternic al ni claGon
9n momentl 9n care JeQ Han+ins trase Pl1mot"<l li 4ec"i
ln)? Aor$% L?s? motorl s? mear)?, amenin?tor, a,oi 9i
stri)? li Je$'
< 2ot mai cre3i c? rabla asta m? ,oate laH
Je$ c"icoti, a,oi ,orni (i el motorl Aor$<li%
< N ,tem aBa $ect 9ntr<n sin)r Cel, nH stri)? (i el%
9n tim, ce 9ncerca s? $ea 9n s,ate, ma(ina 34cni 9na,oi c
$estl? Cor? ca s<o arnce ,e Lina $e bor$l ma(inii% 5a se
9m,inse 9na,oi ,e scan (i 9(i trase centra 9n Erl taliei%
< Ce s<a 9ntm,latH o nec?Ei Je$% Cre3i c? am itat s? con<
$cH
< Cre$ c? 9n ca3l 9n care ai s? rstorni ma(ina, a( 4rea s?
r?mn n$e snt, 9i s,se Lina%
Ie(ir? $in ,arcare (i o cli,? mai tr3i JeQ Han+ins 9(i
trase ma(ina ln)? Aor$%
< La canionH 9ntreb? el%
< 2e<ai ,rins, 9i r?s,nse Je$% Oricn$ e(ti )ata%
JeQ $?$ $in ca,, a,oi ,orni brsc motorl (i ma(ina li
(ni 9nainte, c cacicrile scr(nin$% O secn$? mai tr3i,
Je$ a,?s? ,e$ala $e acceleraie a Aor$<li% 2ocmai cn$ se
,re)?tea s? treac? 9n 4ite3a a $oa, 9l aEnse $in rm? ,e JeQ,
$ar cn$ re(i, ma(ina acestia o l? $in no 9nainte%
< La naiba, 3bier? el% Ce $racR i<a C?ctH
< I<a b?)at n carbrator no, s,se Ran$1 $in s,ate% Pe
n $olar c? te ia%
Je$ Cor? motorl (i sc"imb? $in no 4ite3a, $ar Pl1mot"<l
se aBa mlt 9naintea li, C?cn$<i semne, batEocoritor, c
SOMNAMBULII
22
Carrile $in s,ate, ,e cn$ ie(ea 9n )oan? $in ora(% Pe $istan?
$e n +ilometr (i Em?tate $rml era $re,t, a,oi cotea la
$rea,ta (i $,? 9nc? 4ren +ilometr (i Em?tate se biCrca
s,re canion% Je$ 9nce, s? rnEeasc? $e 9n$at? ce 3?ri n $rm
l?tralnic 9n Ca?%
< Am ,ornitM stri)? el, a,oi a,?s? c ,tere Crnele (i
r?sci 4olanl%
Ma(ina se 9n4rti, a,oi ,?r?si (oseaa (i (ni ,e n $rm
mr$ar care se $es,rin$ea $in cel ,rinci,al%
Ran$1 S,ar+s se 9ntoarse (i 4?3 Pl1mot"<l $is,?rn$
9n $e,?rtare%
< 5i, ce $racR CaciH 9ntreb? el%
< O ia ,e scrt?tr?M
Je$ r?sci 4olanl, strn)n$<l c ,tere, 9n tim, ce
Aor$<l se tra )reoi ,e $rml acci$entat%
< 5(ti nebnH O s<o Caci ,raC%
Se i3bir? $e o ri$ictr (i ma(ina bCni sr$ cn$ ss<
,ensiile atinser? ,?mntl% 9n momentl acela n 3)omot
asr3itor m,l noa,tea%
< O, Doamne, mrmr? Je$% S<a $s toba%
Ma(ina 9(i ,ier$ $irecia ,e $rml $eni4elat, (asil
i3bin$<se c ,tere la Decare cte4a secn$e% 9n $e,?rtare,
Lina 4?3 Pl1mot"<l li JeQ Han+ins cotin$ ,e $rml
,rinci,al% 9l 4?3 (i JeQ, mic(or? 4ite3a (i ambreie motorl%
A?r? tob?, 3)omotl e4ii $e e(a,ament se 9ntei, $ar ma(ina
(ni 9nainte%
Cn$, n mint mai tr3i, aEnse $in no ,e $rml
,rinci,al, Je$ se aBa $oar la 3ece metri 9n Caa celeilalte
ma(ini% R?sci 4olanl 9nc? o $at? (i ma(ina $era,a% Caci<
crile $e ,e ,artea $rea,t? ,rsir (oseaa, i3bir? ,ietri(l
$in aCara carosabilli (i 9n cele $in rm? intrar? 9n (anl $e
ln)? $rm% &olanl se $es,rinse $in strnsoarea li Je$ (i
contin? s? se 9n4rteasc?%
23
1o-n Saul
Lo4in$<se, ma(ina se $e3ec"ilibra, se rosto)oli (i r<
mase c roile 9n ss, 9n4rtin$<se 9ncet% Cn$ motorl se
o,ri, se ls brsc lini(tea, rmat? $e n scr(net $e caci<
cri 9n cli,a 9n care JeQ Han+ins Crn? s? o,reasc?%
Un moment mai tr3i JeQ (i ,rietena li, JoAnna Larcia,
se aBa 9n (an, itn$<se ,arali3ai la ceea ce mai r?m?sese
$in Aor$%
< Heat"erM i,? JoAnna, rec,?tn$<(i 9n cele $in rm?
4ocea% LinaM O, Doamne, Dmne3ele% Ai ,?it ce4aH
< Desc"i$e (a, morm?i Lina%
5ra 9nc? le)at? $e scan, ss,en$at? 9n ,o3iia in4ers?,
ca,l atin)n$<i aco,eri(l ma(inii% BEbi $,? centr?, o
$esC?c (i c?3 )r?ma$? c"iar ,e ,laCon% JoAnna se l,ta c
(a $eteriorat?% C na $in balamale $eEa r,t?, (a scri a
,rotest, a,oi c?3 9n (an% O cli,? mai tr3i, Ran$1 S,ar+s
re(i s? Core3e (i (a $in s,ate, (i cei ,atr tineri 9nce,r? s?
se trasc? aCar? $in e,a4?%
Heat"er Are$eric+s se t?iase la mna $rea,t? (i a4ea n
cci, iar mna stn)? a li Ran$1 S,ar+s sn)era, $ar alt<
minteri n ,?rea a D r?nii%
< Ce $racR ai 4rt s? CaciH 9ntreb? JeQ, ,e m?sr? ce
(rarea c? ,rietenii li sc?,aser? C?cea loc mniei% Ai D
,tt s? te omori (i ,e tine, (i ,e ceilaliM
Je$ Arnol$ abia a3i c4intele li JeQ% Se ita c $rere
la ce mai r?m?sese $in ma(in?% Parc?<l a3ea $eEa ,e taic?<s?
i,n$ la el% 2at?l li n $orise $eloc ca el s<(i cm,ere
ma(ina, iar acm%%%
Ln$rile 9i Cr? 9ntrer,te $e snetl tn)it al nei
sirene% 9(i ri$ic? ,ri4irea (i 3?ri scntein$ lminile ro(ii (i
albastre ale nei ma(ini $e ,oliie care str?b?tea 9ntnericl
4enin$ s,re ei%
Je$ se aBa sin)r 9n mica secie $e ,oliie $in sbsoll
Prim?riei, a(te,tn$ ca tat?l li s? 4in? s?<l ia% Prietenii li
SOMNAMBULII
24
,lecaser? c o or? 9nainte, Ran$1 S,ar+s, Lina (i Heat"er
$(i la s,ital ,entr 9n)riEire, iar JeQ (i JoAnna trimi(i acas?%
Dar Je$ a(te,ta 9nc?% 2aic?<s? lcra 9n sc"imbri la
raDn?rie (i n ie(ea $ect $,? mie3l no,ii% Je$ 9ncercase
$in r?s,teri s?<l con4in)? ,e Bill1 Clar+ s<l lase s? ,lece,
$ar aEtorl $e (eriC n C?cse $ect s<l ,ri4easc? c r?ceal?%
< 5ra ct ,e<aci s? mori (i s? omori (i ali trei ,(ti 9n
seara asta, corcitr? nenorocit?%
Oc"ii li Je$ scli,ir? c o Crie reint? la a3l termen<
li, $ar t?c $in )r?%
< C"iar cre3i c? am $e )n$ s?<i $a $rmlH contin?
,oliistl% Ne<ai C?ct $estle neca3ri ,n? acm, $ar $e $ata
asta n sca,i%
9i lase am,rentele, 9l Coto)raDase, a,oi 9l 9nciase 9n sin<
)ra cell? a seciei, 9n tim, ce el scrisese ra,ortl (i o citaie
9m,otri4a li Je$, ,entr (oCat im,r$ent (i ,nerea 9n ,eri<
col $e 4iei omene(ti%
9n cell?, Je$ a(te,ta 9n t?cere, ,n? cn$ tat?l li a,?r
9n sCr(it, ,in $,? mie3l no,ii%
A?r? s<(i 4orbeasc?, Je$ semn? ,entr a<(i la lcrrile
(i n ar?t? nici o rm? $e emoie cn$ taic?<s? 9l scoase $in
secie (i 9l con$se acas?%
9n aceea(i t?cere 9l asclt? ,e Aran+ Arnol$ inn$<i
,re$ici $es,re ct $e mare era ,rostia ,e care o C?cse (i
s,nn$<i c<(i ,oate la )n$l $e la re,ararea ma(inii%
9n cele $in rm? se clc?, $ar n a$ormi%
Rmase trea3, amintin$<(i c4intele li Bill1 Clar+ (i
(tiin$ c? acesta s,nea c 4oce tare ceea ce a,roa,e toat?
lmea $in Borre)o )n$ea%
5l, Je$ Arnol$, n era alb, n era nici in$ian%
5ra altce4a, ce4a 9ntre amn$o?%
Uneori < ca acm < se simea $e ,arc? n (i<ar D )?sit
locl nic?ieri%
25
1o-n Saul
2ocmai 9n momente ca acestea, noa,tea tr3i, cn$ era
sin)r, Cria reint? $in?ntrl li amenina s? i3bcneasc?
la s,raCa?%
2ocmai 9n momente ca acestea se 9ntreba $ac? n<ar D
,osibil ca mnia li s? se re4erse (i s? ,oat? c"iar omor9 ,e
cine4a%
Sa ,oate c"iar s? se omoare ,e sine%
Ftia Coarte bine c? (i asta era o ,osibilitate%
/,
La o s?,t?mn? $,? teleConl Ritei Morelan$, J$it"
S"eKel$ se aBa 9n $rm s,re Borre)o% Ime$iat $,? $iscie
a4sese n moment $e ,anic?, 9ntrebn$<se $ac? n se
)r?bise s? acce,te oCerta, $ar 9n $imineaa rm?toare, cn$
,entr ,rima $at? $,? lni $e 3ile se tre3ise c sentimentl
c? a(te,ta c ner?b$are 3ia, 9n loc s? se 9n)ro3easc?, 9(i $?$
seama c? C?cse ale)erea ,otri4it?%
9n rm?toarele cinci 3ile se oc,? $e $etaliile ,lec?rii%
A sr,rin3?tor $e sim,l% Pro,rietarl se simi $e Ca,t
(rat cn$ 9i s,se c? n mai $orea s?<(i re9nnoiasc? con<
tractl < a4ea trei oameni $is,(i s? ,l?teasc? o c"irie mlt
mai mare $ect J$it"% Iar nol c"iria(, ner?b$?tor s? se mte
ct mai re,e$e c ,tin?, acce,t? ,e loc s? cm,ere mobila
l?sat? $e J$it"%
O l?s? ,e toat?, 9m,ac"etn$<(i nmai "ainele (i
lcrrile ,ersonale 9n cC?rl ,e care<l Colosise ca m?s? $e
caCea (i trimin$<(i 9nainte c 4a,orl c?rile (i $iscrile%
Momentl $e care se temea cel mai mlt < cel 9n care 9i
s,se li Alo1$ Morales c? n 4a semna contractl ,entr
anl rm?tor < se $o4e$i a D a,roa,e la Cel $e sim,l%
< 9n mo$ si)r n<mi Caci 4iaa mai (or, comentase
$irectorl% Dar n ,ot s? s,n c? te con$amn% M<am )n$it (i
e $e Coarte mlte ori s? ,lec $racli $e aici%
27
1o-n Saul
J$it" 9(i ri$icase s,rncenele, $ar Morales $?$se $oar
$in meri%
< Ce ,ot s? CacH Am cresct aici%%% Camilia mea locie(te
aici S ,oate c? simt c? le $atore3 ce4a%
Dar a,oi ,ri4irea 9i alnecase s,re Cereastr? (i s,re terenl
$e Eoac? ,lin $e "rtii (i 9m,reEmit ca o 9nc"isoare, care se
9ntin$ea $incolo $e birol li%
< N (ti, me$itase el% Uneori totl ,are li,sit $e s,eran?,
9n cele $in rm?, 9(i ri$icase ca,l, rel9n$<(i 4ioicinea
li obi(nit?%
< Dar mai eGist? co,ii care a ne4oie $e o e$caie (i o
merit?% A(a c? n ,ot s? renn (i s? ,lec%
J$it" simi 9ne,?tra c4intelor li%
< Asta cre3iH C? rennH C? $a bir c C)iiiH
Morales 9(i cerse sc3e ime$iat%
< Bine9neles c? n% Aaci eGact ce am C?ct (i e cn$ am
4enit aici $,? Cacltate% 2e $ci acas? s<i aEi% Nimeni n
te ,oate con$amna ,entr asta%
9i 9ntinsese mna%
< Snt noroco(i s? te aib? ,e tine% Ftii s? te ,ori c co,iii%
J$it" 3mbise c am?r?cine%
< De<ar D a$e4?rat%
< 5ste, insistase Morales% Fti c? a Cost )re, $ar Ca? $e
maEoritatea ,roCesorilor, ai a4t mai ,ine ne,l?ceri c co,i<
ii% Ai C?ct 9n a(a Cel 9nct cel ,in (ase $intre ei s?<(i
sc"imbe ,?rerea% I<ai ,?strat la (coal? tocmai cn$ era ,e
,nctl $e a renna%
< Fase, re,etase J$it"% Din cte steH 2ot(i, n mi se
,are ,rea mlt%
Oricm, cn$ ie(ise ,entr ltima $at? $in (coal?, simi o
act? sen3aie $e re)ret% 5ra ci4a ele4i < n ,rea mli, $ar
tot(i ci4a < $e la care ar D $orit s?<(i ia rmas<bn%
SOMNAMBULII
28
9n $imineaa rm?toare, cn$ citi $es,re 9nc?ierarea nor
ban$e $in noa,tea ,rece$ent? (i aB? c? nl $intre cei mai
bni ele4i ai ei n<i s,ra4ieise, se e4a,or? (i ltiml re)ret%
Acm, 9n tim, ce ,arcr)ea ltimii o,t3eci $e +ilometri
$e la nor$ $e Atostra$a Interstatal? >7, str?b?tn$ C(ia
9n)st? $e ,?mnt ce $es,arte re3er4aia Na4aEo, la 4est, $e
intrile a,a(ilor, la est, 9nc? a4ea si)rana c? C?cse ceea
ce trebie%
Cerl $in Ne* MeGico, o imens? 9ntin$ere $e n albastr
str?lcitor care ,?rea < 9ntr<n mo$ ne4erosimil < s? se D
m?rit (i mai mlt $ect (i<l amintea $in co,il?rie, se $esC?(ra
$eas,ra ei, C?cn$ ca ,n? (i ,o$i(rile ce se 9n?la $in
$e(ert s? ,ar? ,itice%
Se simi tentat? s? o ia ,e alt $rm, $e o or? (i ce4a, ,en<
tr a 4i3ita 9n treac?t rinele imense $e la C"aco Can1on, $ar
cn$ aEnse la biCrcaie, se r?3)n$i, $intro$at, ner?b<
$?toare s? re4a$? Borre)o%
Borre)o%
Ora(l 9n care crescse, $ar n$e n se a(te,tase s? mai
4in? 4reo$at?, cel ,in ,n? s?,t?mna trect?%
2rec $e ltima ri$ictr? a $e(ertli care se n$ia (or
(i trase ma(ina la mar)inea $rmli, ,arc? Hon$a ,e ,or<
inea necirclat? (i cobor9 $in ma(in?% Se s,riEini $e ca,ot?,
itn$<se la ora(l ce se 3?rea 9n $e,?rtare%
Borre)o ar D ,tt D Crmos' 9ntins la ,oalele nia $in<
tre ,o$i(ri, se aBa 9n a,ro,ierea intr?rii 9n Canionl Mor$i<
$a, n $eDle 9n)st (i a$nc care, $e(i re,re3enta $oar o
,?rticic? $in Marele Canion $e la 4est, a4ea o Crmsee
nic?, c soll ,lat 9m,estriat $e ,lo,i (i n Dr $e a,? ce
cr)ea ,otolit tot tim,l anli%
Ora(l n Csese ri$icat ,e mall rli, $eoarece Mor$i<
$a, ca toate a,ele $in re)ine, se ,tea transCorma 9ntr<n
torent Crtnos $oar 9n cte4a minte, alimentat $e ,loile
toreniale ce se ,tea $e3l?ni $in cerl $e(ertic 9ntr<o cli,?%
29
1o-n Saul
Mor$i$a n mai era tot(i o ameninare ,entr ora(#
ora(l Csese Cerit $e inn$aii ra,i$e $e mai bine $e cinci3eci
$e ani, $e cn$ ,este na $in strmtorile canionli se con<
strise n mic baraE ce alimenta c electricitate raDn?ria ,e
care o constrise Samel Morelan$ cn$ $esco,erise ,etrol
9n 3on?%
Pentr c? asta era $e Ca,t Borre)o < n ora( ,etrolier% Dar
n nl 9nBoritor ca ora(ele $in 2eGas% N, Borre)o era n
s?tc 9n care tr?ia mncitorii $e la raDn?rie, 9m,ren? c cei
$e la son$e (i c ec"i,ele care se oc,a $e baraE% Deoarece
re3er4ele $e ,etrol ale ora(li Cseser? 9ntot$eana re$se,
tot a(a Cseser? (i ,ers,ecti4ele ora(li, care atinsese a,o)el
ime$iat $,? constrirea baraEli (i a raDn?riei% De atnci
intrase 9n $eclin% Aamilia S"eKel$ se mtase $e la Borre)o la
Los An)eles tocmai $in acest moti4, cn$ J$it" a4ea (ais<
,re3ece ani% Acm, cli,in$ $in ,ricina soareli orbitor, re(i
s? $esl(easc? cl?$irile 4ec"i care alc?tia ora(l%
Un strat $e ,raC ,?rea c? se 9ntin$e ,este Borre)o, strat ,e
care nici ,loile Crtnoase ale $e(ertli n ,?rea a<l
9n$e,?rta, $e ,arc? ora(l ar D i)norat c bn?<(tiin ,eisaEl
9nconEr?tor, ro( im,resionant, ,ortocali (i caCeni, (i s<ar
D temt $e $oml nesCr(it, $e n albastr cobalt, al cerli
$e $eas,ra% Borre)o ,?rea a se )"emi $eCensi4 la ,?mnt,
mlte $in 4ec"ile sale cl?$iri $e c"ir,ici Din$ $e mlt 9nlo<
cite $e con)lomerate $e cloarea cen(ei ale c?ror aco,e<
ri(ri $in metal sa asCalt mai mlt absorbea $ect reBecta
$o)oarea 4erii%
Pri4irea li J$it" alnec? s,re clmea ,o$i(li (i ,en<
tr o cli,? 9(i ima)ina c? 4e$e c a$e4?rat micl To+ati
Peblo% S,era c? cel ,in acesta n se sc"imbase 9nc?, $ar
$,? ce 4i3itase ieri ,o$i(rile Ho,i (i 4?3se acelea(i case
constrite $in blocri cen(ii, c aco,eri(l $e tabl?, locite
$e att $e mli in$ieni < care 9(i l?saser? minnatele lor
,eblos ,ra$? intem,eriilor <, 9nce,se s<(i ,iar$? s,erana%
SOMNAMBULII
30
5ra C?r? 9n$oial? ,osibil < $ac? n c"iar ,robabil < ca in$ienii
To+ati s<(i D ,?r?sit 4ec"il sat ,entr ce4a ce n era c
nimic mai bn, ci nmai no%
Se rc? $in no 9n Hon$a, ,orni motorl (i ,arcrse cei
ci4a +ilometri ce<i mai r?m?seser? ,n? 9n Borre)o% La 4reo
$oi +ilometri (i Em?tate 9n aCara ora(li, $e,arte $e (osea,
raDn?ria $e ,etrol se 9n?la eGact a(a cm (i<o amintea < n
labirint $e con$cte (i ,iloni, c n mic ,arc $e cisterne 9n
s,ate% A,oi rma scrt?tra ce $cea s,re canion < tot ne,a<
4at, ce4a mai mare $ect $o? (anri )emene < ce str?b?tea
$e(ertl ,n? 9n ,nctl n$e se $es,ica ,o$i(l%
9n cele $in rm?, aEnse (i 9n ora(, al c?ri "otar era mar<
cat $e cl?$irea scn$?, rt?, $e cloare ,ortocalie a ,arc?rii
AUN% N era na $in cele noi < lminoas? (i aerisit?, c
mese (i o teE)"ea c Cast<Coo$ < ci na 9n still 4ec"i%
C 4reo $oi c"elneri a$olesceni 9n niCorme $emo$ate,
tol?nii la o mas? $e ,icnic $in mar)inea ,arc?rii ,stii%
J$it" se 9ntreba $ac? AUN r?m?sese (i acm locl n$e
se 9ntlnea tinerii seara aler)n$ 3)omoto(i $e colo<colo
,rintre ma(ini, a,oi )onin$ nebne(te ,rin 9ntneric, C?r? nici
o int?, ,entr a re4eni 9n ,arcare ,este cte4a minte%
Stra$a ,rinci,ala era nesc"imbat?% Cele $o? ma)a3ine
ri4ale, acelea(i, se aBa Ca? 9n Ca?, nl $in ele 9n4ecinn<
$<se c ma)a3inl $e teGtile, cel?lalt c Carmacia (i ,o(ta%
Dincolo $e ele era cte4a ma)a3ine noi ,e care J$it" n le
recnosc, iar altele 4ec"i $is,?rser?%
Do? c4artale mai $e,arte, Ca? 9n Ca? c micl cine<
mato)raC ce era acm aco,erit 9n 9ntre)ime $e scn$ri, se
aBa Cl?$irea Borre)o < o constrcie $in c?r?mi$? c ,atr
etaEe, ce )?3$ia banca la ,riml etaE (i birorile Com,aniei
Petroliere Borre)o la etaEele s,erioare% Iniial, Csese $esti<
nat? a D ,rima $in mltele cl?$iri s,raetaEate menite s? $ea
a(e3?rii 9nC?i(area ni or?(el mo$ern%
31
1o-n Saul
Dar Borre)o r?m?sese (i acm or?(ell $e ,ro4incie
$e o$inioar?, )"emit 9n $e(ertl 9nalt, i)norat com,let $e
sc"imb?rile ce aCectaser? )raniele s$ice%
Fi tot(i J$it" se bcr? c? ora(l se sc"imbase att
$e ,in% 9n mo$ ci$at, se simi lini(tit? cn$ recnosc
ci4a oameni ce s,oro4?ia 9n Caa ,o(tei mici, c Ceele
scate $e clima $e(ertli $ar c tr?s?trile a,roa,e nesc"im<
bate < ca (i cele ale ora(li <, $oar mai ,roCn$ marcate $e
tim, (i $e natr? $ect c 3ece ani 9nainte%
L?s? 9n rm? ora(l, l9n$<o s,re est, (i $,? 4ren +ilo<
metr (i Em?tate coti ,e (oseaa ce $cea la ,oalele
,o$i(li (i ale casei celei mari < o constrcie imitn$ still
4ictorian, ce se ri$ica 9n$r?3nea? 9n total contrast c 9m,re<
Erimile, n c"iar n conac, $ar c si)ran? cea mai mare
cas? $in ora(% B?trnl Samel Morelan$ o constrise ,entr
soia li, 9ntr<o 4reme cn$ nimeni n constria asemenea
lcrri% Ail s? MaG (i Rita Morelan$ locia 9nc? aici%
9nconErat? $e n ,lc $e ,lo,i mari care o a$?,ostea $e
soare (i ascn$ea $e oc"ii ,ri4itorli cele mai stri$ente
$etalii ornamentale, casa a4ea n as,ect $e tr?inicie (i ,er<
manena ,e care J$it" 9l a$mira% 9nalt? (i oarecm 9n)st?,
,?rea a ,ri4i 9ns,re $e(ert c o $e3a,robare $e Cat? b?trn?,
ca (i cm (i<ar D s,ra4e)"eat $in ,ri4iri 9m,reErimile c n
$e3)st abia $isimlat% J$it" trase Hon$a 9n Caa casei, a,oi
intr? 9n mbra r?coroas? a ,lo,ilor% C"iar 9nainte $e a D rcat
sc?rile 9n)ste s,re 4eran$?, se $esc"ise (a mare (i Rita
Morelan$ ie(i aCar?, c braele $esc"ise a bn<4enit%
< J$it"H C"iar t e(tiH N<mi 9nc"i,iam c? o s? aEn)i
$ect mineM
J$it" rc? re,e$e sc?rile (i se tre3i 9n braele b?trnei,
a,oi se trase 9na,oi ,entr a o ,ri4i bine ,e Cemeia care<i
inse cel mai bine loc $e bnic?%
< Ar?i minnat, m?t(? Rita%
SOMNAMBULII
32
5ra a$e4?rat% La (a,te3eci (i $oi $e ani, Rita Morelan$ n
,?rea a a4ea mai mlt $e (ai3eci% Statra ei 9nalt?, oarecm
sc?i4?, era 9nc? ,erCect $rea,t?, (i era 9mbr?cat? c o Cst?
sim,l? $e in (i o bl3?, a(a cm o (tia J$it" $intot$eana% La
)t a4ea n colier 4ec"i $in ar)int c Bori trcoa3, iar la
mini cte4a br??ri, cele mai mlte c $esene mo$erne Ho,i%
P?rl, alb ca 3?,a$a, era r?scit 9ntr<n coc ele)ant, ,rins c
n ,ie,tene $e ar)int% Doar oc"ii, 9nsBeii $e ,l?cere, 9i
contra3icea 9nC?i(area $e n calm )lacial%
< Da, $ar t te<ai sc"imbat, 9i r?s,nse Rita% Ai cresct (i
e(ti la Cel $e $r?)? ca maic?<ta% De(i, a$?)? ea, a,lecn$<(i
ca,l cercet?toare, cre$ c? ,?rl t? 9nce,e s? ca,ete o nan?
,in mai 9nc"is?%
J$it" 3mbi%
< 5 4rsta, m?t(? Rita% Unc"il MaG e aiciH
Oc"ii Ritei se mbrir? ,entr o Cracine $e secn$?, a,oi
se lminar? (i cl?tin? $in ca,%
< A", n < el e 9ntot$eana la biro sa la Cabric?% 9l (tii
,e MaG < o s? mnceasc? ,n? cn$ o s? ca$? $in ,icioare,
$e(i 9mi ,romite 9ntrna c? o s? se ,otoleasc?% Fi acm,
"ai$e 9n?ntr%
9nainte ca J$it" s? se 9m,otri4easc?, Rita se (i re,e3i
,e sc?ri 9n Eos (i trase $in ,ortba)aEl Hon$ei nl $in ba)a<
Eele Cetei%
Ss, J$it" a$mir? c o ,l?cere nestin)"erit camera ,e
care i<o alesese Rita% 5ra o 9nc?,ere mare ,e col < a,roa,e ct
$o? camere, $in moment ce trnl $in coll s$ic al casei era
9ncor,orat 9n ea% A4ea n ,at imens c ,atr t?blii, iar 9n trn
se aBa o cana,ea ,lin? $e ,erne (i n Cotoli mare% Peretele
rotnEit al trnli a4ea cinci Cerestre, iar 4e$erea, 9nca$rat? $e
$oi ,lo,i, era o ,anoram? a $e(ertli (i a ,o$i(rilor, ora(l
a,?rn$ 9n Ca? ca o mic? a)lomerare $e cl?$iri%
< De aici ,oi 4e$ea ,e o $istan? $e o,t3eci $e +ilometri,
9i s,se Rita, citin$<i )n$rile% Si)r c? ar D (i mai Crmos
33
1o-n Saul
C?r? ora( (i Car2 ra3#n?rie, $ar C?r? ele n am D nici noi aici,
n<i a(aH
Ri$ic? na $in 4ali3e ,e ,at (i o $esc"ise%
< Hai s? $es,ac"etam% Pn? atnci ar trebi s? se 9ntoarc?
(i MaG (i 4om ,tea c toii s? bem )in c a,? tonica%
1ud#"- 9nc"ise 4ali3a c n )est "ot?rt%
< Am o i$ee (i mai bn?, s,se ea% Hai s? l?s?m $es,a<
c"etatl ,entr mai tr3i, iar noi $o? s? bem ce4a c"iar
acm% A Cost n $rm ln)%
Ln), reBect? ea, rmn$<o ,e Rita la ,arter, $ar a meri<
tat% 2oate 9n$oielile ei se risi,iser?%
5ra Cericit? s? De acas?%
9ntins? ,e n (e3lon) sb nl $in ,lo,i, sorbin$<(i 9ncet
cel $e<al $oilea ,a"ar, J$it" simi o stare $e lini(te (i $e con<
Cort cm n mai tr?ise $e ani $e 3ile% Rita o ,sese la crent
c toate not?ile $in ltimii 3ece ani, attea cte era% Mli
$intre cei c care co,il?rise era 9nc? aici, c?s?torii, maEori<
tatea a4n$ cel ,in n co,il% Lara San$ers, c?reia 9i
,romisese s<i scrie, $ar n o C?cse nicio$at?, se 9ntorsese
acm cinci ani, $,? ce absol4ise o (coala sanitar? (i se an)a<
Ease la Borre)o Hi)"% Sin)ra 4este care o m"nise c
a$e4?rat era moartea Alicei Arnol$ c ,atr ani 9n rm%
< Cm a reacionat Je$H 9ntreba J$it"%
Fi<l reaminti ,e b?ieel < care a4ea $oar cinci sa (ase ani
cn$ 9l 4?3se ltima $at? < c ,ielea 9ntnecat? a in$ienilor
To+ati, mo(tenit? $e la mama li, (i ,?rl ne)r ca t?cinele,
$ar c oc"ii alba(tri, scli,itori, ai tat?li s?% 9(i a$cea
aminte $e el ca $e n co,il Cericit, interesat $e tot ce 4e$ea,
,lin $e 9ntreb?ri, mere $ornic s eG,lore3e canionl sa
,o$i(l% J$it" st?tse $e mlte ori c el, $e $o<trei ori
c"iar 9n *ee+en$, 9n tim, ce Aran+ era ,lecat c Alice,
s,ern$ s<i aln)e ci$ata melancolie ,rin c?l?toriile la
Santa Ae, sa ,e 9n?limile canionli $in Uta"% Li J$it" 9i
SOMNAMBULII
34
C?cser? ,l?cere 3ilele acelea, cn$ a4sese )riE? $e Je$,
$cn$<l c bicicleta la canion, cocoat ,e (a 9n Caa ei, sa
,e 9n?limile ,o$i(li, s?<(i 4a$? bnicl $in To+ati% Je$
,ri4ea totl c oc"ii li str?lcitori, 4orbea 9ntrna, ,nea
9ntreb?ri, 9n$emnn$<o s? eG,lore3e mai $e,arte% 9(i ,ier$se
mama cn$ a4ea $oar ns,re3ece ani%%%
< A Cost )re ,entr el, o a3i ,e Rita% 5l a )?sit<o% 9ntr<na
$in 3ile s<a 9ntors $e la (coal?, iar ea era acolo%%%
&ocea i se Crnse (i amn$o? t?cr? o cli,?%
< Acm ce CaceH 9ntreba J$it"% Ce lcr )roa3nic ,entr
n co,il la 4rsta aceea%
< 5 )re $e s,s, r?s,nse Rita% 9n mlte ,ri4ine
seam?n? bine c mama li% Mi<e team? c? ce4a $in el 4a
r?mne mere necnosct celorlali% Ca (i cm (i<ar D i3olat
o ,arte $in sine%
Pri4irile li se 9ntlnir?%
< Ftii, e Coarte )re ,entr el aici, Din$ ,e Em?tate in$ian%
< Dar n la Cel $e )re cm trebie s?<i D Cost li Alice,
9ncercn$ s? tr?iasc? 9n Borre)o $,? ce a cresct 9n To+ati%
D,? ce s<a m?ritat c Aran+, tat?l ei a,roa,e c? n<i
mai 4orbea%
< Fti, ss,ina Rita% 9n Cell lor, in$ienii ,ot D la Cel $e
,lini $e ,reE$ec?i ca (i noi%
Mai $isctar? o 4reme (i, 9n cele $in rm?, J$it" abor$a
n sbiect ,e care 9l e4itase < moti4l re9ntoarcerii ei 9n
Borre)o%
< Ce (tii $e $oamna 2c+erH 9ntreb? ea% Ce mai CaceH
9nc? o $at?, la Cel ca atnci cn$ o 9ntrebase $e MaG, n
nor $e 9n)riEorare trec ,este oc"ii Ritei Morelan$, $ar $e
$ata asta ,ersist?%
< Poate c? ar trebi s? ,?stre3i 9ntrebarea asta ,entr
Lre), 9nce, ea%
< Lre)H eGclam? J$it"% &rei s? s,i c? (i Lre) e aiciH
Rita o ,ri4i c oc"i mari%
35
1o-n Saul
< &rei s? s,i c? n (tiaiH 9ntreb? ea% Acm 3ece ani a4eai
o sl?bicine a(a $e mare ,entr el, 9nct m<am )n$it c? ?sta
ar ,tea D nl $in moti4ele ,entr care te<ai 9ntors%
OSl?bicine, se )n$i J$it"% Prima ibire $in 4iaa mea,
(i lmea (i<o aminte(te $oar ca ,e o sl?bicine%P
Fi tot(i, c si)ran? c? nebnie Csese%
Lre) Morelan$ < ne,otl li MaG (i al Ritei < 9(i ,etre<
cea toate 4erile 9n Borre)o, 9ntorcn$<se 9n Decare ,rim?<
4ar? $e la internat, im,resionn$ toate Cetele $in ora( c
bclele li blon$e (i b?rbia c )ro,ie, $ar (i c sbtilit?ile
li com,licate, lsn$<le a,oi toamna c inima 3$robit?, 9n
tim, ce el se 9ntorcea 9n Ne* 5n)lan$, mai 9nti ,entr lice,
a,oi ,entr Cacltatea $e me$icin?% 9n 4ara ce ,rece$ase
ltiml li an la Har4ar$, Csese rn$l li J$it" s? se
9n$r?)osteasc? $e el% N c? el i<ar D $at 4reo atenie, 9n aCara
celor $o<trei $ansri $e la balrile $e sCr(it $e s?,t?mn?,
$in sala sin$icatelor%
Dar Csese $e aEns ,entr a se 9n$r?)osti $e el < sa cel
,in s? Cac? o ,asine < (i cn$ el a ,lecat, a Cost con4ins?
c? 4a mri%
N nmai c? n mrise, $ar C?cse ime$iat o ,asine ,en<
tr altcine4a < c"iar (i mai inaccesibil $ect Lre) < (i nici
m?car n se )n$ise la Lre) 9n ltimii cinci ani%
< Dar ce naiba Cace aiciH 9ntreb? ea% N (ti $e ce, $ar mi
l<am 9nc"i,it 9ntot$eana $esc"i3n$<(i n cabinet Coarte
c?tat 9n Par+ A4ene, 9n Ne* Vor+%
Rita c"icoti a,robator%
< N ,ot s? ne) c? (i e m<am a(te,tat tot la asta% Dar
s<a $o4e$it c? ne<am 9n(elat% A lcrat 9ntr<n s,ital $in
Boston, a,oi s<a 9ntors aici 4ara ,entr a mai anali3a lcrrile
(i n a mai ,lecat $e atnci%
Rita str?lcea $e mn$rie, $e ,arc? Lre) i<ar D Cost co,il,
n ne,ot%
SOMNAMBULII
36
< A 9nce,t s?<l 4i3ite3e $in cn$ 9n cn$ ,e Bob Bannin)
la clinic?, $n$<i cte o mn? $e aEtor la r)ene, iar la
sCr(itl 4erii s<a "ot?rt s? stea ,n? la Cr?cin% Asta a Cost
acm (ase ani (i el e 9nc? aici%
< Locie(te aiciH
< A, n, r?s,nse Rita% Are o c?s? 9n ora( < nimic
$eosebit, E$ecn$ $,? )strile li $e alt?$at?%
J$it" se 9ncrnt?%
< Dar are o mlime $e bani, n<i a(aH De ce n (i<a C?ct
ce4a nemai,omenitH
Rita 3mbi misterios%
< De ce n<l 9ntrebi c"iar ,e elH O s? 4in? la cin? ast?<sear?%
J$it" o ,ri4i DG ,e Rita o cli,?, a,oi 9(i 9nclin? (or
ca,l%
< Asta Cace ,arte $intr<n ,lanH 9ntreb? c coc"et?rie%
Imbetl Ritei se stinse%
< A( 4rea s? De a(a, s,se ea 9ncet% Dar n cre$ c? a( D
mers ,n? 9ntr<acolo 9nct s<o ba) ,e biata Reba 9n s,ital%
Li J$it" 9i ,ieri rsl%
< Iart?<m?, s,se ea% N<am 4rt s?%%%
< Si)r c? n, o lini(ti Rita%
J$it" n mai s,se nimic, $ar se a,lec? ,e s,ate, $es<
tin3n$<se la c?l$ra soareli ce 9nce,ea acm s? coboare
s,re a,s%
Mlte lcrri $in Borre)o n se sc"imbaser? $eloc%
Dar la Cel $e mlte, reali3? ea brsc, se sc"imbaser?%
Pe nea(te,tate, )n$rile i se 9ntoarser? la Alice Arnol$ (i
9(i ,ro,se s?<l sne ,e Aran+ a $oa 3i%
Cte lcrri se 9ntm,laser? aici, $emlt%
Iar acm se aBa $in no aici%
< Cm te simiH 9ntreb? Lre) Morelan$, $esC?cn$ c
)riE? ban$aEl $e ,e bral li Heat"er Are$eric+s%
37
1o-n Saul
Heat"er )em cn$ tiConl se $es,rinse $e ,e ran?, a,oi
se $estinse, $n$<(i seama c? n o $rea $eloc% Fi tot(i,
t?ietra ar?ta rt c crsta sn)erie (i cele ,atr cs?tri ,e
care $octorl le C?cse 9n rm? c o s?,t?mn?%
< Bine, s,se ea% O s? r?mn? cicatriceH
Lre) 3mbi ct se ,oate $e lini(titor%
< A( l?sa e o cicatrice nei Cete a(a $e $r?)eH
Heat"er ro(i, Cstcit? $e com,liment, (i cl?tin? $in ca,%
Lre) 9nce, s? 9n$e,?rte3e c )riE? sn)ele scat, ml<
mit c? rana se 4in$eca bine% Nici o mB?tr? care ar D ,tt
in$ica 4reo inCecie, iar mar)inile se 9mbina ,erCect% 9ntr<o
s?,t?mn? n 4a mai r?mne $ect o rm? Coarte sbire, care
4a $is,?rea (i aceea ,este o ln?%
< Ce<ai 3ice s? scoatem DreleH 9ntreb? el%
Heat"er $?$ $in meri, $ar se 9ncrnt? la )n$l acesta,
9n tim, ce Lre) 9nce, s? taie c )riE? Drele, $es,rin3n$<le
a,oi c o ,enset?% Cn$ termin?, aco,eri $in no t?ietra c
n ,ansament steril, a,oi 9nloci ban$aEl 4ec"i c nl no%
< Ce<i Cace ca,lH 9ntreb? el cn$ termin?% 2e<ai lo4it
$estl $e 3$ra4?n% Ai $reri $e ca,H Ji se 9nceo(ea3?
,ri4ireaH
Heat"er cl?tin? $in no $in ca,%
< Am lat as,irin? 4reo $o? 3ile, $ar nici m?car n s<a
,rea mBat%
< 9n re)l?, s,se Lre), notn$ ce4a ,e D(a li Heat"er%
Deci cam asta e ,n? s?,t?mna 4iitoare, cn$ ai s? ,oi
sc?,a $e ban$aEl ?sta%
Heat"er se strmb?%
< Ci 9i ,as? $e ban$aEH Oricm mama n<o s? m? mai lase
s? ies $o? s?,t?mni% Fi nici m?car n<a Cost 4ina mea%
Lre) se re3em? $e s,?tarl scanli (i o ,ri4i ,e
Heat"er 9ntreb?tor% Poate c? Heat"er a4ea $re,tate, cel ,in
9n ca3l acesta% Asese ,e banc"eta $in s,ate a ma(inii li Je$
SOMNAMBULII
38
Arnol$ (i n bse% Dar a,oi 9(i aminti cele $o? ctii $e bere
$in ma(ina li JeQ Han+ins%
< B?niesc c? nici n a4eai $e )n$ s? bei 4reo bere, n<i
a(aH 9ntreb? el%
Aaa li Heat"er c?,?t? o eG,resie 9mbCnat?%
< Poate c? nici n<am (tit c? era acolo%
< Poate c? n, o a,rob? Lre)% Dar e a,roa,e si)r c? ai
(tit, (i e 9nc? (i mai si)r c? ai D b?t mai mlt $ect ai 4oie
$ac? ai D aEns c toii la canion%
Se a,lec? 9nainte (i bln$eea 9i $is,?r $in 4oce%
< N 4<ai )n$it nici o cli,? ct $e noroco(i ai Cost,
n<i a(aH
Heat"er ri$ic? ,osomort? $in meri, $n$<(i seama c?
n<l 4a ,tea ,rosti ,e $octorl Morelan$ s<o con4in)? ,e
maic<sa s? n<o mai rm?reasc?%
< Acm ,ot ,lecaH 9ntreb? ea%
Lre) $esc"ise )ra ca (i cm ar mai D 4rt s? s,n? ce4a,
$ar se r?3)n$i% D?$ $in ca,, 9i s,se li Heat"er s?<(i
DGe3e o or? ,entr s?,t?mna 4iitoare, a,oi o ,ri4i ie(in$%
O Cat? care se 9n$rea,t? s,re $e3astr, )n$i el%
Ca atia ali co,ii $in Borre)o%
Prea mlte $e C?ct n era, (i nici n ,rea a4ea ce s?
a(te,te%
MaEoritatea 4or sCr(i ca ,?rinii lor, c?storin$<se ,rea
tineri, a4n$ ,rea mli co,ii, ,etrecn$<(i a,oi 4iaa 9n rlote
sa 9n bloclee rte $e beton, la Cel c cele 9n care crescser?%
Lre) 4e$ea asta 3ilnic < 4e$ea nemlmirea (i neCeri<
cirea ,?rinilor, 4e$ea ,lictiseala (i $e3interesl co,iilor%
Poate c? $e asta se 9ntorsese 9n Borre)o%
Dorea s? sc"imbe ceea ce 4e$ea acolo%
Dar 9n anmite 3ile, ca $e ,il$? ast?3i, cn$ 9ncercase s?
ba)e minile 9n ca, nor co,ii ca Heat"er Are$eric+s, se 9ntre<
ba $ac? n cm4a 9(i irosea tim,l%
39
1o-n Saul
Co,ii ca Heat"er Are$eric+s (i ,rietenii ei ,r (i sim,l
n ,?rea s?<l asclte, n ,?rea s? 9n4ee ce4a%
Fi tot(i, n se ,tea o,ri s? n 9ncerce%
OCt?, 9(i ri$ic? ,ri4irile s,re ceas, a,oi 9nce, s<(i
strn)? lcrrile $e ,e biro% Peste o or era a(te,tat acas? la
nc"il (i m?t(a li% Dac? se )r?bea, a4ea tim, s? Cac?
re,e$e n $( (i ,oate c"iar s? $oarm? o Em?tate $e or?%
C"iar $ac? J$it" S"eKel$ era tot att $e $r?)? ,e ct
9(i amintea el c? Csese c 3ece ani 9nainte, a4ea s? De o
sear? ln)?%
0
J$it" st?tea t?ct? 9ntr<ni $in Cotoliile mari, c?,t(ite
c ,iele, care Banca c?minl $in sCra)eria Camiliei More<
lan$% 9nce,ea 9n sCr(it s? simt? oboseala 3ilei ,etrecte ,e
$rm (i, $e(i s<ar D ,tt ,robabil sc3a c o or? 9n rm?
,entr a mer)e la clcare, 3?bo4ea, ascltn$ $iscia $intre
MaG (i Lre)%
5ra e4i$ent c? MaG era mn$r $e ne,otl li (i J$it"
9nele)ea $e ce% I se ,?rea c? Lre) 9(i ,ier$se raDnamentl
bla3at aD(at 9n ,erioa$a Caclt?ii, iar tr?s?trile li $e o ,er<
Cecine a,roa,e artiDcial? se 9mbln3iser? (or o$at? c tre<
cerea anilor% Acm, la trei3eci $e ani, ,?rl li 9ntnecat n
mai era ,ie,t?nat c ,erCecinea $e o$inioar?, iar oc"ii ne)ri
c?,?taser? o a$ncime no?% De(i ar?ta 9nc? eGtrem $e bine,
n mai ,?rea s? De nici con(tient, nici im,resionat $e asta%
P?rea mlt mai interesat $e mnca li $ect $e orice altce4a,
$e(i J$it" obser4? c? ascltase c mlt? atenie cn$ ea 9l
9ntrebase ,e MaG $es,re ,lanrile sale $e 4iitor%
MaG n 9mb?trnise la Cel $e ele)ant ca soia li 9n ltimii
3ece ani, constat? J$it" c tristee% Arntea 9i era ,ternic
br?3$at?, iar ,ielea Ceei ,?rea s?<(i D ,ier$t tonsl < cte
$e ,iele 9i atrna la C?lci, 9n tim, ce oc"ii i se aCn$aser?
a$nc 9n orbite% Iar $incolo $e ,l?cerea li e4i$ent? $e a o
4e$ea, J$it" cre3 c? $esco,er? o anmit? 9ncor$are, ca (i
41
1o-n Saul
cm ar D Cost 9n)riEorat $e ce4a, $ar n $orea s? se )n$easc?
la asta (i nici s?<(i 9m,?rt?(easc? temerile altci4a% Fi tot(i,
$,? mas?, ea insistase (i, 9n cele $in rm?, el recnoscse c?
era ce4a ,robleme la raDn?rie% De(i C?cse tot ,osibill ,en<
tr a minimali3a sitaia, ea 9nelese c? ltimii ani, cn$
,rerile la ,etrol sc?3ser brsc, Cseser? $iDcili ,entr
com,ania li% 2rebia s? Cac? Ca? nei $atorii mari, iar
raDn?ria se $eteriora 9n Decare an%
< Dar o s? se re3ol4e, o asi)rase el 9n Dnal% ACacerile c
,etrol a oscilat 9ntot$eana (i 4or contina s<o Cac?% Ce
naiba, $ac? totl ar mer)e ca ns ci4a ani, ,robabil c? a(
9nce,e s? m? simt intil (i m<a( a,ca $e altce4a%
A,oi, ca ,entr a<(i ,ne 9n e4i$en? $orina $e a sc"im<
ba sbiectl, 9n$re,tase mna 9n $irecia li Lre)%
< 5i, $ac? 4rei s? aBi ce4a c a$e4?rat interesant, 9ntrea<
b?<l ce Cace ss 9n canion%
< N e mare lcr, s,se Lre)% Unc"il MaG 9ncearc? s?
m? Cac? s? ,ar cel mai )ro3a4 $e la Maica 2ere3a 9ncoace, $ar
m tem c? n sCer? com,araie%
< Ce anme n sCer? com,araieH
< 5i, 9i aminte(ti 4ec"ea Cerm? $e acolo $e ssH
J$it" $?$ $in ca,, amintin$<(i<o c claritate% 9n co,i<
l?rie, Csese nl $in locrile cele mai misterioase (i mai
c?tate $e ea (i $e ,rietenii ei% Pe 9n?limile canionli, $oar
la 4reo o,t ste $e metri mai Eos $e baraE, Csese o Cerm?
aban$onat? c cte4a cl?$iri, ,rintre care n 4ec"i "ambar (i
o barac?% Le)en$ele $es,re Cerm? abn$a, 4ec"i ,o4e(ti c
stri)oi ,e care ea (i ,rietenii ei n mai obosea s? le s,n?%
Aerma, $e mlt nelocit? (i a,roa,e 9n rina, n era Colosit?
,e moti4 c? era nesi)r? (i $e aceea $e4enise n loc ,reCerat
al a4entrierilor $e 3ece ani%
J$it" 9(i a$cea 9nc? aminte $e sentimentl Cascinant al
a4entrii inter3ise ,e care 9l $?$ea c??ratl 9n ,o$l ,entr
Cn, $e scritl acestia < cn$ se r)a s? n ce$e3e scn$rile
SOMNAMBULII
42
sb ea, tremrn$ la 3)omotl C?,trilor mici (i ne4?3te ce
aler)a ,este tot (i, mai tr3i, Calin$<se c $esco,eririle ei
9n Caa co,iilor mai mici, 9n tim, ce le s,nea ce loc 9n)ro3i<
tor era%
< Deci ce<ai C?ct c elH 9ntreb? J$it"%
< L<a transCormat 9n sanatori, ann? MaG c mn$rie%
J$it" 9(i 9nclin? ca,l a 9n$oial?%
< SanatoriH re,et? ea nesi)r% N cre$ c? 9nele)%
Lre) cl?tin? $in ca,%
< N e c"iar n sanatori, s,se el% 5 mai mlt n a3il,
$ar, $e cn$ am (i ci4a ,acieni 9n reCacere care n a n$e
s? se $c?, toat? lmea $e aici a 9nce,t s?<i s,n? sanatori%
C"iar (i nc"il MaG, care ar trebi s<(i 4a$? $e treab?,
a$?)? el, simln$ o ,ri4ire c?tre nc"il li% 5 $oar n loc
,entr oamenii care a ne4oie $e ,in? 9n)riEire me$ical? <
nimic $e ,ro,orii, $esi)r < $ar care n a mli bani
sa asi)rare%
< Ce $racR, e mlt mai mlt $ect att, $eclar? MaG,
9ntorcn$<se s<o ,ri4easc? ,e J$it"%
Ra$ia (i, 9n tim, ce 4orbea, ener)ia (i ent3iasml $e
alt?$at? 9i re4enir? 9n 4oce%
< Locl acela 4ec"i st?tea acolo ,tre3in$, iar Lre) s<a
)n$it ce s? Cac? c el% Are acolo cte4a inDrmiere (i ci4a
s,eciali(ti 9n tera,ie D3ic?, $ar $ac? ,ici acolo $in 9ntm,lare,
Eri c? e(ti 9ntr<o staine% Aiecare are camera li (i 9i a$c (i
masa $ac? ai ne4oie% Dar el s<a )n$it cm s<o Cac? C?r? s?
coste ,rea mlt% 5 n loc nemai,omenit ,entr cei care snt
,rea bolna4i ca s? stea acas?, $ar n<(i ,ot ,ermite s? stea la
s,ital sa 9ntr<n sanatori ,articlar%
< Se ,?rea c? e ne4oie $e ce4a interme$iar, s,se Lre) c
o eG,resie serioas? $e $ata aceasta% Un loc ,l?ct ,entr cei
care De rma s? se Cac? bine $estl $e re,e$e, De n mai
,tea D tratai (i a4ea ne4oie $e n loc conCortabil n$e s<(i
,etreac? ltimele 3ile sa s?,t?mni% A(a c? am 9nDinat o
43
1o-n Saul
Cn$aie (i l<am ,?c?lit ,e nc"il MaG s? $one3e ,?mntl
(i cl?$irile%
< Dar ,i (i t o mlime $e bani, s,se Rita Morelan$,
4ocea ei reBectn$ aceea(i mn$rie Ca? $e Lre) ca (i a
soli ei n moment mai $e4reme%
< N c"iar att $e mlt, r?s,nse Lre)% De Ca,t, mi<am
,etrect o )roa3? $e tim, a$nn$ sb4enii, (i mer)e $estl
$e bine% Cre$, a$?)? el, c o sDal? nea(te,tat? 9n )las, c? n
am C?ct $ect s? ri$ic locl 9n care mi<ar ,l?cea s? sta
e 9nsmi%
J$it" t?c cte4a cli,e, a,oi 9i 4eni 9n minte n )n$%
< Doamna 2c+er acolo se aBaH 9ntreb? ea%
De $ata aceasta Rita $?$ $in ca,, c o eG,resie mai
)ra4?%
< Ce s<a 9ntm,lat c eaH 9l 9ntreb? J$it" ,e Lre)%
5l $?$ $in mini a ne,tin?%
< Unl $in acele ca3ri ,e care n le ,oi ,re4e$ea%
A a4t n atac% M<a lat ,rin sr,rin$ere < o tratam ,entr
artrit? (i o s,ra4e)"eam 9n$ea,roa,e% 2ensinea arterial? era
bn? (i, c eGce,ia artritei, ,?rea a D 9n Corm? Coarte bn?%
Se it? la nc"il li, c o eG,resie eGa)erat? $e $e3a<
,robare%
< N era ca nii ,e care a( ,tea s?<i nmesc, a c?ror ten<
sine e mlt mai mare $ect ar trebi s? De, care a arterele
a,roa,e 9n 9ntre)ime ast,ate ,entr c? m?nnc? $e (a,te3eci
(i cinci $e ani ce n trebie (i care snt 4ictime 9n a(te,tarea
ni atac%
< N<mi sn? cnosct, morm?i MaG, trnn$<(i o alt?
,orie $e *"is+1 $in sticla $esc"is? $e ,e m?sa $e caCea $in
Caa li%
Ri$ic? ,a"arl (i 9i 3mbi lar) ne,otli s?%
< Sbia3? sn)ele, nH 9ntreb? el (i $?$ ,e )t $intr<o
9n)"iitr? tot conintl ,a"arli%
Lre) 9(i roti oc"ii, ,reCcn$<se 9n)ro3it%
SOMNAMBULII
44
< Deci, $oamna 2c+er ,?rea s? se simt? bine (i, $eo$at?,
lna trect? a a4t n atac ,ternic $e a,o,leGie% S<a 9ntm<
,lat 9n tim, ce era la or? (i cre$ c? a Cost $estl $e ne,l?ct
,entr co,ii% N (i<a $at seama ce s<a 9ntm,lat (i n<a ,tt
Cace nimic% C o cli,? 9nainte le ,re$a ce4a, iar 9n cli,a
rm?toare era ,e Eos, 9n ,lin? cri3?% Acm%%%
&ocea 9i sc?3 (i 9(i $esC?c minile 9ntr<n )est $e,rimat,
$e ne,tin?% Se ,are c? n<mi r?mne altce4a $e C?ct ,en<
tr ea $ect s? o Cac s? se simt? conCortabil%
Con4ersaia alnecase s,re altce4a, $ar J$it" asclta
nmai ,e Em?tate, )n$in$<se intens la sitaia trist? a Cos<
tei ei ,roCesoare% 9ncerc? s?<(i ima)ine3e cm trebie s? te
simi ca ,ri3onier, a(a cm era $oamna 2c+er acm, inca,a<
bil? s<(i ,oarte $e )riE?, inca,abil? s? comnice m?car%
2oat? 4iaa re$s? la o c?m?r? 9n care a(te,ta s? moar?%
9n asemenea con$iii, 9(i 9nc"i,i J$it", n om trebie s?
se roa)e s moar? 9n Decare cli,?, 3i $e 3i% 5ra mlt? 4reme
$e cn$ aEnsese la 9nele)erea Ca,tli c? neori e mai (or
s mori $ect s? contini s tr?ie(ti%
Heat"er Are$eric+s st?tea 9ntins? 9n ,at, c oc"ii ,ironii
9n ta4an% N (tia $e ct tim, era trea3?, n (tia nici m?car ce
anme o tre3ise%
Ftia $oar c? se simea ,erCect relaGat? < c"iar (i $rerea
$in bra, o ,lsaie ,ersistent? care o tot $eranEase cn$ se
$sese la clcare mai $e4reme, ,?rea s? D $is,?rt%
Mintea 9i trecea $e la na la alta, )n$rile 9i ,ltea
lene(e, ima)ini (terse a,?rn$ $in 4reme 9n 4reme, $is,?rn$
a,oi $in no%
Fi $eo$at?, $e n$e4a $e aCar?, a3i o 4oce%
< Heat"er%
Doar n sin)r c4nt# nimic altce4a
R?mase nemi(cat?, c oc"ii ,ironii 9n ta4an, a(te,tn$%
Cte4a cli,e mai tr3i, a3i $in no 4ocea'
45
1o-n Saul
<Heat"er, 4ino aCar?%
A?r? s? se )n$easc?, Heat"er $?$ la o ,arte c4ertrile
(i se ri$ic?% N a4ea ,e ea $ect ,iEamaa $e Banela, $ar n
se sinc"isi s? se 9mbrace sa s?<(i ,n? m?car n "alat 9nainte
$e a $a ascltare 4ocii ,e care o a3ise% P?r?si ,r (i sim,l
9nc?,erea, li,?i $escl? ,e cori$or (i ,rin bc?t?rie, a,oi ie(i
,e (a $in s,ate, l?sn$<o $esc"is? 9n rma ei%
O$at? aEns? aCar?, se o,ri, a(te,tn$%
Cte4a cli,e mai tr3i, 4ocea aEnse $in no la ea,
4enin$ ca $e nic?ieri%
< Urmea3?<m?%
Heat"er se it? 9n Er, ne,nn$ la 9n$oiala ,ornca, $ar
c?tn$ ,ersoana care ar D ,tt rosti c4intele%
Lna era ss ,e cer (i a,roa,e ,lin?, iar $e(ertl era inn<
$at $e o lmin? ,ali$?, ar)intie% O cli,?, Heat"er n 3?ri
nimic, $ar a,oi, $in mbra a$nc? $in s,atele )araEli a,?r
o silet?% O ,ri4i 9n t?cere (i 9ntr<o cli,? se 9ntoarse (i 9nce,
s? se 9n$e,?rte3e, tra4ersn$ crtea $in s,ate (i $esc"i3n$ o
,oart? $in )ar$l Camiliei Are$eric+s%
Casa, aBat? c"iar la mar)inea ora(li, era $es,?rit? $e
$e(ert $oar ,rintr<n )ar$, a(a c? Heat"er, tra4ersn$ ,aEi(tea
(i ie(in$ (i ea ,e ,oart?, l?s? ime$iat 9n rm? ora(l%
5ra sin)r? 9n $e(ert, rmn$ o Corm? ne$esl(it?%
Fi tot(i, n<i era team?%
Sileta $in Caa ei a4ea n ,as constant, mi(cn$<se c
re,e3icine, iar Heat"er se str?$i s? in? ,asl, $ar 9n mintea
ei n se 9ntreb? ce C?cea (i nici $e ce o C?cea%
Ftia $oar c? trebia s? res,ecte instrcinile ,e care le
,rimise% Fi 9ntr<a$e4?r, n $orea s? Cac? $ect acest lcr%
Merse a,roa,e o or?, ,?(in$ e)al c ,icioarele )oale ,e
nisi,l (i ,ietrele $e(ertli%
C?lca ,e o sticl? s,art?, ciobl ascit r?nin$<i ,iciorl,
$ar nici n simi $rerea ,ro4ocat? $e t?ietr? (i nici n
obser4? sn)ele care (ni $in ea% Atenia 9i rmase 9n$re,tat?
SOMNAMBULII
46
as,ra mbrei 9ntnecate $in Caa ei, care o con$cea c si)<
ran? ,rin $e(ert%
C?rarea ,e care mer)ea 9nce, s? rce, transCormn$<se
a,oi 9ntr<o mlime $e ,otece nere)late ce $cea s,re
4rCl ,o$i(li% Dar nici 9n tim, ce rca, Heat"er n<(i simi
m(c"ii obosii (i n<(i ,ier$ r?sBarea% Pn? (i ,lsl 9i
r?mase nesc"imbat%
9n cele $in rm?, aEnser? ,e ,lato, $ar sileta mer)ea
9nainte, C?r? s? 4orbeasc?, C?r? s? se o,reasc?, C?r? m?car s?
,ri4easc? 9na,oi%
Iar Heat"er o rma%
9n sCr(it, sileta rmase nemi(cat?%
< O,re(te<te%
C4ntl Csese rostit 9ncet, $ar eCectl as,ra li Heat"er
n C mai ,in ,ternic $ect $ac? i s<ar D stri)at $irect
9n rec"e%
Pe loc se o,ri (i ea, a,oi r?mase nemi(cat?, a(te,tn$ s? i
se s,n? ce s? Cac? mai $e,arte%
< 9ntoarce<te la stn)a, s,se 4ocea%
Heat"er se 9ntoarse%
<Mer)i 3ece ,a(i 9nainte%
Heat"er ,orni, nm?rn$ 9n t?cere% Cn$ aEnse la 3ece,
se o,ri $in no%
< Uit<te 9n Eos%
Heat"er 9(i mt? ,ri4irea, a,oi se it? 9n Eos%
Doar n ,as o mai $es,?rea $e mar)inea ,ereteli canio<
nli, care cobora s,re "?l aBat la a,roa,e trei ste $e metri
$e$esbt% La ,oalele canionli, abia 4i3ibil, $esl(i Drl $e
a,? scli,in$ (or 9n lmina lnii%
< Sari, ,ornci 4ocea%
A?r? s? se )n$easc?, C?r? s? e3ite, Heat"er Are$eric+s
,?(i $incolo $e mar)inea ,r?,astiei (i se arnc? t?ct? 9n "?%
47
1o-n Saul
Sileta ne$esl(it? a(te,t? cte4a cli,e, itn$<se $,?
ea ,n? ce $is,?r, a,oi 9nce, s? se retra)? 9n t?cere, 9n$re,<
tn$<se c ,a(i si)ri c?tre ora(%
9n sCr(it, $,? atia ani $e ,re)?tire, sosise momentl%
Je$ Arnol$ st?tea r?strnat ,e cana,eaa 3at? $in
sCra)eria casei ,e care o 9m,?rea c tat?l li% 2ele4i3orl era
$at ,e n ,ost ce ,re3enta relarea ni s,ectacol ,e care Je$
9l 4?3se $eEa (i care n<i ,l?cse ,rea mlt nici ,rima $at?%
Fi n c? s<ar D itat la el# mai mlt $ect orice, ser4ea $re,t
3)omot $e Con$, m,ln$ t?cerea%
Asese int 9n cas? $o? s?,t?mni (i mai a4ea 9nc? na <
9nc? (a,te seri ln)i 9n care n a4ea nimic $e C?ct (i n ,tea
4orbi c nimeni%
O ma(in? trase 9n Caa casei, iar motorl se a3i o cli,?
9nainte $e a 9nceta brsc% Je$ a3i $o? (i ale ma(inii trntin<
$<se, a,oi o b?taie ,ternic? la (a $in Ca?% Se rosto)oli $e
,e cana,ea, $esc"ise (a (i se tre3i c Ran$1 S,ar+s (i JeQ
Han+ins rnEin$ la el c )ra ,n? la rec"i%
< Hai, s,se Ran$1% JeQ are ni(te bere (i ne $cem ss la
canion% 9notam ,in $e3br?cai (i ne ,ilim%
Je$ 9nce, s? clatine $in ca,, $ar a,oi se r?3)n$i% La
rma rmei, era $oar ns,re3ece (i Em?tate% 2aic?<s ,lecase
la lcr c o or? 9nainte (i a4ea s? se 9ntoarc? $e<abia $,?
(a,te (i Em?tate $imineaa% Pn? atnci se 4a 9ntoarce acas?%
Fi c"iar $ac? ar mer)e s? bea cte4a beri, taic?<s n 4a
(ti nicio$at?%
Dar $ac? 9l 4a sna s<l 4eriDce, a(a cm o C?cse asear?H
La asta se ,tea r?s,n$e sim,l, se )n$i Je$ < $ac? ar
la teleConl $in Crc?, ar s,ne c? a 4orbit c ,rietenii (i
taic?<s n<(i 4a $a seama nicio$at?%
O$at? ce se "ot?r9, se $se 9n bc?t?rie, scoase rece,torl
$in Crc? (i 9l ,se ,e mas?% A,oi se $se 9n camera li (i
trase "aina $e ,iele $in mal$?rl $e "aine $e ,e scan%
SOMNAMBULII
48
L?sn$ tele4i3orl $esc"is (i lminile a,rinse, arnc? o
,ri4ire 4ino4at? c?tre casa $e al?tri, $ar C a,roa,e si)r c?
4ecinii se clcaser? c o or? 9nainte%
D,? ce se a(e3? ,e banc"eta $in s,ate a ma(inii li JeQ,
)"emit s? n 9l 4a$? nimeni ,n? ce trecr? $e ,rimele cte<
4a c4artale, C si)r c? a4ea s? sca,e c bine%
< 9n re)l?, s,se Ran$1 $e ,e locl $in Ca?, cte4a
minte mai tr3i% Am ie(it $in ora(%
Je$ se ri$ic?, se it? re,e$e ,e )eaml $in s,ate, a,oi se
lini(ti% N se 4e$ea nici o alt? ma(in? (i c"iar lminile str?lci<
toare ale ,arc?rii AUN $e<abia se $esl(ea 9n $e,?rtare%
< 2aic?<t tot mai e s,?rat ,e tineH 9ntreb? JeQ o$at?
aEn(i la biCrcaia ce $cea ,e ,latol canionli% 9nc? se
4e$ea rmele slabe $e alnecare, $e s?,t?mna trect?, cn$
ma(ina li Je$ se 9n4rtise (i se rosto)olise 9n (an%
< Si)r, r?s,nse Je$% N trece 3ilica C?r? s?<mi in? o
,re$ic? $es,re res,onsabilitate% Ca (i cm el n<ar D C?ct nici
o )re(eal? cn$ era $e 4rsta mea%
< Poate n<a C?ct, C $e ,?rere JeQ% Mama s,ne c? a Cost
9ntot$eana C?r? ,at?%
Je$ 9(i $?$ oc"ii ,este ca,%
< N asta s,n toiH Dar n<i $ect n ra"at, $ac? 4rei s?
(tii ,?rerea mea%
< Da, $ar n i<a cert<o nimeni s,se Ran$1, $esc"i3n$
ra$iol (i $n$<l la maGimm%
O a,car? ,e $rml ce $cea s,re canion, l?sn$ 9n
rm? n nor $e ,raC ,e m?sr? ce roile intra 9n colb% JeQ
a,?s? mai tare ,e accelerator, m?rin$ (i mai mlt 4ite3a% Pl1<
mot"<l (ni ,rin $e(ert c?tre )ra canionli%
Cte4a minte mai tr3i, JeQ ,arc? ma(ina la c cotitr?
a canionli, c"iar ln)? ,eretele s$ic al acestia, n$e
,rl s?,ase o )roa,? a$nc?, l?sn$ o ,laE? 9nclinat? (or,
m?r)init? $e ,lo,i ,e mall o,s% Se mai 4e$ea 9nc? lmina
slab? a lnii ,e ,eretele nor$ic al canionli, $ar a,a era
49
1o-n Saul
9n4?lit? 9n mbre a$nci, iar aerl no,ii $e4enise rece% 9n
tim, ce Ran$1 S,ar+s DGa cele $o? ,ac"ete a cte (ase ctii
$e bere 9ntre ni(te ,ietre ce4a mai ss ,e Drl a,ei, a(a 9nct
c"iar a,a s? le menin? reci, Je$ (i JeQ se $e3br?car (i ,lon<
Ear? 9n a,?%
A,a era rece aici, mlt mai rece $ect cea $e la s,raCaa
lacli ce se aBa trei +ilometri mai ss, $eoarece a,a care
cr)ea ,rin trbinele baraEli 4enea $e la Cn$l re3er4or<
li (i n se 9nc?l3ea $ect cn$ aEn)ea 9n Colora$o, la o mie
(ase ste $e +ilometri $e,?rtare%
2r,l li Je$ $es,ic? a,a 9notn$ 9n ssl rli, a(e3at
9n a(a Cel 9n calea crentli, 9nct s? ,oat? 9nota ct $ore(te,
$ar s? n se 9n$e,?rte3e $e locl $e n$e ,ornise% 9n cele $in
rm?, se 9ntoarse ,e s,ate (i se l?s? s? ,lteasc?, c ,icioarele
9nainte, c?tre ,nctl aBat la cinci3eci $e metri mai Eos, n$e
albia rli se 9n)sta, strecrn$<se ,rintre )r?me3i $e
bolo4ani seclari, rotnEii $e a,?% A,a se ,r?4?lea 9ntr<o 4l<
toare < cnosct? $e )eneraii $e co,ii $in Borre)o sb
nmele $e Casca$a < , cotin$ (i rscin$<se ,e o $istan? $e
o st? $e metri 9nainte $e a aEn)e la rm?torl oc"i $e a,?,
iar Je$ simi cm 9l c,rin$e cnosctl Cream?t $e emoie ,e
m?sr? ce crentl $e4enea mai ,ternic% Casca$a ,tea D
,ericloasa < ,rim?4ara, cn$ $e4ersoarele baraEli era
lar) $esc"ise ,entr a elibera a,a ,ro4enit? $in 3?,a$a ce se
to,ea ss ,e mnii $ins,re nor$, ,tea $e4eni mortal?% Prin
se,tembrie $eEa, c"iar nii $in cei mai craEo(i liceeni $in
Borre)o 9(i 9ncerca ,terile 4enin$ la casca$?%
9n seara aceea crentl ,?rea ce4a mai ,ternic $ect $e
obicei, ceea ce 9nsemna c? baraEl Cnciona ,robabil la
ca,acitatea maGim?% Dac? ar $a $e bclc%%% Pentr o cli,?
a,roa,e se r?3)n$i, $ar 4ocea li Ran$1 9l )al4ani3a%
< Ce eH stri)? ,rietenl li% Corcitra n mai are craEH
C4intele li Ran$1 9l lo4ir? ca ni(te ,ietre% Priml
im,ls C s? se 9ntoarc? $e la intrarea 9n Casca$?, s? se $c?
SOMNAMBULII
50
,e mal (i s?<i 9nCn$e celilalt e,itetl 9n )t% O cli,? mai
tr3i, C ne4oit s? renne, $eoarece 9l ,rinse crentl (i 9l
9m,inse 9nainte% 9(i a$n? ,terile ,entr ,riml ,ra)% Aici
trebia s? te 9m,in)i c ,iciorl stn) c"iar la momentl
,otri4it, altminteri riscai s? Di ,rins 9ntre $o? stnci ria(e%
Porinea aceea n era Coarte ,ericloas?, $ar $istr)ea tot
Carmecl 9notli < o$at? ce te o,reai, n mai ,teai re4eni 9n
crent (i trebia s? ie(i, s? te caeri ,e stnci ,n? la oc"il $e
a,? $in ssl rli (i s<o iei $e la 9nce,t%
Simi c? ,iciorl 9i atin)e bolo4anl, 9(i 9n$oi )ennc"il
(i se 9m,inse c ,tere% Cor,l i se r?sci 9n a,?, 9(i 9ncor$a
$e)etele $e la ,icioare (i 9(i Colosi ,icioarele ca (i cm ar D
Cost ,rora nei mici ,lte% Cno(tea Decare centimetr al
Casca$ei, (tia n$e s? se 9m,in)? c ,icioarele, n$e s?<(i
Coloseasc? minile%
Se a,ro,ia acm $e locl li Ca4orit < o stnc? ria(?
$es,icat? a$nc% Scobit? $e r $e<a ln)l mileniilor, stnca
$e4enise n E)"eab natral ,erCect% Simi cm Cora crent<
li cre(te, a,oi aEnse 9n E)"eab, ,ielea Crecn$<i<se $e ,ia<
tra alnecoas?, iar a,a cr)n$<i 9n casca$? ,este tr,%
Prinse 4ite3?, a,oi se arnc? ,este ltima b3? a casca$ei 9n
oc"il $e a,? $e$esbt%
Fi se lo4i $e ce4a necnosct, ce4a ce n mai Csese
nicio$at? acolo%
Se o,ri c?lcn$ a,a, a,oi se scCn$? ,entr a eG,lora
a$ncimile, ,entr a 9ncerca s? locali3e3e obiectl acela stra<
ni%
A,c? ce4a c mna, a,oi $?$ $e Cn$ c ,icioarele (i
se 9m,inse 9n ss%
Cn$ aEnse la s,raCa? se c"ini s? $esl(easc? 9n 9nt<
neric ce anme inea 9n mn?%
5ra o mas? $e Banel? 9mbibat? c a,?, iar 9n?ntrl ei se
aBa tr,l sC?rmat al li Heat"er Are$eric+s%
>
Prin rotirea lor (oar?, lminile celor $o? ma(ini $e
,oliie (i ale amblanei arnca Corme calei$osco,ice ro(ii (i
albastre ,e ,ereii canionli, ,ro4ocn$<i li Je$ o sen3aie
stranie $e "i,no3?% St?tea 9nc? 9ncremenit ,e o ,iatr?, la
ci4a metri $e locl n$e )?sise c a,roa,e o or? 9nainte
ca$a4rl li Heat"er Are$eric+s% Ran$1 S,ar+s r?m?sese c
el ct tim, JeQ $?$se C)a 9n ora( (i, $e(i n trecse mai
mlt $e o Em?tate $e or? $e la sosirea 3)omotoas? a
,atrlelor (i a amblanei 9n canion, m,ln$ noa,tea $e tn<
)irea sirenelor, li Je$ i se ,?rea c? trecser? ore%
N<(i amintea $eloc c? o tr?sese ,e Heat"er la mal# sin<
)ra ima)ine ce<i r?m?sese 9n minte < (i care c si)ran? 9l
4a 9nsoi tot restl 4ieii < era aceea a Ceei li Heat"er, c
oc"ii $esc"i(i, "olbn$<se la el C?r? 4ia? 9n lmina ar)intie
a lnii%
De<abia $e reali3ase sosirea ,oliiei (i, 9n tim, ce inDr<
mierii mtaser? ,e o tar)a tr,l sC?rmat al li Heat"er, Je$
se itase la ei, mintea Ecn$<i Ceste, a(a c? $e cte4a ori C<
sese a,roa,e si)r c? o 4?3se ,e Heat"er mi(cn$% Ascl<
tn$, concentrn$<se, 9(i ima)in? c"iar c? a$e n )eam?t
slab < )eam?tl att $e mlt $orit care s?<i s,n? c? $e Ca,t
n mrise%
SOMNAMBULII
52
Doar t?cerea < absena 4aietli sirenei $e la amblana
ce $is,?rse 9n 9ntneric < 9i s,se li Je$ c? Cata ,e care o
(tise $e o 4ia? era moart? c a$e4?rat, c? ceea ce se 9ntm<
,la n era $oar n co(mar $in care rma s? se tre3easc? ,e
cana,eaa $in sCra)erie, c tele4i3orl 3m3?in$%
< 5(ti )ata s? s,i ce s<a 9ntm,latH
Je$ ri$ic? ,ri4irile (i 9i 4?3 ,e cei $oi ,olii(ti, Bill1
Clar+ (i Dan Ro)ers, ,ri4in$<l $e ,e mal% Clar+ 9(i a,rinse
lanterna, 9n$re,tn$<o $irect s,re oc"ii li Je$, iar b?iatl 9(i
ri$ic? bral, Cerin$<se $e lmina orbitoare%
< 2rebie s? (tim ce s<a 9ntm,lat, b?iete, mri Clar+%
Je$ $?$ $in ca,, 9ncercn$ s? se lim,e3easc?, $ar ima<
)inea li Heat"er reC3? s? $is,ar?%
< N<n s<a 9ntm,lt nimic, s,se el, c 4oce slab?% Am
trect ,rin casca$? (i cn$ am aEns la Cn$, am )?sit<o acolo%
Bill1 Clar+ 9(i strmb? b3ele%
< Si)r% Iar t (i amicii t?i ,n+i(ti n C?ceai nimic r?,
nH Ai 4enit $oar s? 9notai ,in, (i te<ai ,omenit c ,riete<
na ta 9necat?% Cre3i c<o s? crea$? cine4a astaH De ce n ne
s,i ce s<a 9ntm,lat c a$e4?ratH
Je$ 9n)"ii c ner4o3itate (i se it? 9n Er% La ci4a metri
$e,?rtare, a(e3ai ,e locrile $in Ca? ale Pl1mot"<li,
Ran$1 S,ar+s (i JeQ Han+ins 9l ,ri4ea 9n)riEorai%
< Dar asta s<a 9ntm,lat, s,se Je$% N i<ai 9ntrebat ,e
JeQ (i ,e Ran$1H
< 5 te 9ntreb ,e tine, b?iete, mri Clar+% Fi ,ot s?<i
s,n c"iar acm c? ,rocrorl 4a eGamina Cata, 9ncercn$ s?
aBe ce i s<a 9ntm,lat% Fi $ac? o s? aBe c? a C?ct $ra)oste
ast?<sear? o s? aBe (i c cine% Price,i, corcitr?H Cel mai bn
lcr ,e care<l ,oi Cace ,entr tine e s? s,i a$e4?rl, (i s?<l
s,i ,e loc%
Je$ simi cm no$l obi(nit $e mnie 9nce,e s? 9n$e<
,?rte3e (ocl% C oc"ii 9n)stai (i ,mnii strn(i, st?,nin<
$<se s? n reacione3e la inslt?, s,se'
53
1o-n Saul
< Las<o balt?, Clar+% Dac? ai $e )n$ s? m? areste3i, C?<o
o$at? (i a,oi c"eam?<l ,e tata% Dar $ac? 4rei s? (tii ce s<a
9ntm,lat, asta 9ncerc s?<i s,n%
Clar+ ,?r ,e ,nctl $e a<i r?s,n$e, $ar inter4eni Dan
Ro)ers%
< Hai$e, Bill1% 2oat? lmea $in ora( (tie c? Je$ iese c
Lina Al4are3 (i c"iar $ac? Heat"er ar D Cost ,rietena li, n
asta are im,ortan?%
Se 9ntoarse s,re Je$, c o 4oce ,rietenoas?'
< Nimeni n s,ne c? ai C?ct ce4a, Je$% &rem $oar s?
(tim ce s<a 9ntm,lat%
9ncet, a,roa,e e3itn$, Je$ re,et? ceea ce s,sese 9nainte,
9nce,n$ c momentl 9n care Ran$1 (i JeQ 4eniser? la el
acas? la ,in tim, $,? ce tat?l li ,lecase la lcr% Cn$ ter<
min?, 9(i ri$ic? ,ri4irile s,re Bill1 Clar+, ,ro4ocator%
< Wsta<i a$e4?rl, s,se el% Jr c? a(a e%
Clar+ 9l ,ri4i ln), 9n t?cere, $ar 9n cele $in rm?, a,roa,e
C?r? s? 4rea, $?$ $in ca, a,robator%
< Bine% Se ,otri4e(te c ce<a s,s amicii t?i% Iar $octorii
,ar s? crea$? c? st?tea 9n a,? $e cel ,in o or?%
Je$ 9nc"ise oc"ii (i simi cm cor,l i se relaGea3? ,in%
< Ce%%% ce i s<a 9ntm,latH 9ntreb? el%
Dan Ro)ers C cel care 9i r?s,nse%
< N (tim% S<ar ,?rea c? a c?3t $in 4rC sa a Cost 9m<
,ins?% O s? (tim mlt mai mlte $,? ce aB?m ce<a C?ct 9n
seara asta%
Se 9ntoarse s,re Clar+%
< Bill1, ce<ar D s? iei 4reo $oi oameni (i s? te $ci la
,?rinii li Heat"erH 5 o s? $c b?ieii la secie (i o s? le ia
$eclaraii%
Clar+ ,?r c? 4rea s<l contra3ic?, a,oi se r?3)n$i% A?r?
s? rosteasc? n c4nt, se 9n$re,t? c?tre na $in ma(inile
,oliiei (i, o cli,? mai tr3i, $is,?r 9n 9ntneric%
SOMNAMBULII
54
< &rei s? mer)i c mineH 9ntreb? Dan Ro)ers, 9n$re,tn<
$<se s,re ma(ina li JeQ Han+ins 9m,ren? c Je$% Cre$ ca
te simi n ,ic 3$rncinat%
Je$ $?$ $in ca, (i a,oi se $se s? a(te,te 9n ma(ina
,oliiei 9n tim, ce Ro)ers 4orbea c JeQ (i Ran$1% Poliistl
re4eni la 4olan (i ,orni motorl%
Je$, ,reoc,at $e ceea ce se 9ntm,lase, n se it? 9na,oi
,e cn$ ie(ea $in canion# JeQ 9i rma la scrta $istan?%
Ftia c? se aB? $in no 9n 9ncrc?tr?, $ar n ,entr ce4a
ce C?cse%
5ra 9n 9ncrc?tra $oar ,entr c? era ceea ce era%
Reenie Are$eric+s se it? la cei trei ,olii(ti c oc"ii )oi%
< N se ,oate, s,se ea% Heat"er e 9n ,at, $oarme%
Dar ,ri4irea li Bill1 Clar+ o C?c s? se 9ntoarc? (i s?
aler)e $in ,ra) ,n? 9n camera li Heat"er, n$e ,ri4i 9ntr<o
t?cere 9ncremenit? ,atl )ol%
Hainele li Heat"er era 9nc? 9m,r?(tiate ,e ,o$ea 9n
Cell ne)liEent care neori amenina s o scoat? $in mini ,e
Reenie% Acm le ,ri4i ,r (i sim,l c $e3n?$eE$e% Dac?
Heat"er ar D 4rt s? o (tear)? aCar?, c si)ran? c? ar D ,s
ce4a ,e ea%%%
Porni 9na,oi s,re (a $in Ca?, $ar simi n crent% Intor<
cn$<se, a,roa,e a(te,tn$<se s? o 4a$? ,e Heat"er in<
trn$, 3ri 9n sc"imb (a $e la bc?t?rie $esc"is?, o )ara
c?scat? s,re 9ntnericl no,ii (i s,re $e(ertl )ol ce se 9ntin<
$ea $incolo $e )ar$% Uitn$<se la (? c ,ri4irea )oal?, 9(i
$?$ $eo$at? seama $e a$e4?rl c4intelor li Bill1 Clar+%
Un )eam?t $e nelini(te 9i (ni $in )tleE%
< Dar n<ar D ie(it a(a, s,se Reenie c $o?3eci $e
minte mai tr3i, cn$ Bill1 Clar+ 9i ,o4esti c? atnci cn$
Csese )?sit?, Heat"er a4ea ,e ea $oar ,iEamaa% Dac? ar D
4rt s? ias?, s<ar D 9mbr?catM
55
1o-n Saul
Fi tot(i, c?tn$ ,rin cas?, ,olii(tii n )?sir? nici o rm?
$e l,t?, (i c"iar (i mama ei recnosc c? n s<ar D ima)inat
$ormin$ netlbrat? 9n camera $e al?tri $ac? Heat"er s<ar D
l,tat c cine4a care ar D 4rt s? o r?,easc?%
5ra a,roa,e n (i Em?tate noa,tea cn$ nl $in ,oli<
i(ti a$se n cine (i 9nce, c?tarea% Urma era ,roas,?t? (i
cinele o $esco,eri ime$iat% A$lmecn$ c 4ioicine,
str?b?t $e(ertl, iar $,? cincis,re3ece minte lanternele
oamenilor 9nce,r? s? $esco,ere ,ete $e sn)e, 9nc? 4i3ibile
,e ,?mntl tare al $e(ertli%
AEnser? 9n sCr(it ,e ,lato, n$e rma se termina brsc
c"iar ,e mar)inea ,r?,astiei%
< Doamne, s,se 9ncet Bill1 Clar+, ,ri4in$ 9n Eos 9n
abisl 9ntnecat% Ce naiba s<a 9ntm,lat aiciH
5l (i oamenii li st$iar? terenl c atenie, c?tn$ orice
rm? $e l,t?, orice semn c? Heat"er n Csese sin)r?% Dar
n )?sir? nimic%
Doar cte4a rme 9nsn)erate $e ,a(i, n contr 9ntnecat
,e mar)inea rotnEit? $e 4nt a ,r?,astiei% Heat"er ,?rea s? D
mers normal# n era nici n semn c? (i<ar D trt ,icioarele,
ca (i cm cine4a ar D tras<o Corat s,re mar)ine, (i nici n
in$ici c? ar D aler)at (i n ar D 4?3t n$e se 9n$rea,t? $ect
cn$ era ,rea tr3i%
C"iar la mar)inea stncii era $o? rme $e ,a(i, na
ln)? alta, ca (i cm s<ar D o,rit acolo, itn$<se 9n
,r?,astie%
< Doamne, s,se 9nc? o $at? Clar+, $n$ 9ncet $in ca,%
De ce naiba ar Cace n co,il a(a ce4aH 5 li,sit $e sens%
Unl $in oameni $?$ $in meri%
< Cine (tieH 9ntreb? el% Poate era $ro)at?% Co,iii $e a3i Cac
tot Cell $e nebnii%
Statr? 9n t?cere cte4a cli,e ,e mar)ine, ,ri4in$ 9n Eos,
$,? care se 9ntoarser? (i ,ornir? 9na,oi s,re ora(% Se mi(ca
9ncet, amnn$ incon(tient momentl 9n care 4or trebi s<i
SOMNAMBULII
56
s,n? li Reenie Are$eric+s c? Dica ei, n co,il obi(nit, a,a<
rent C?r? ,robleme mari, se sincisese%
Aran+ Arnol$ ,?str? t?cere 9n tim, ce<l con$cea ,e Dl
s? acas? $e la secia $e ,oliie ,entr a $oa oar? 9ntr<o
s?,t?mn?% St?tea Cerm la 4olanl camionetei, c C?lcile 9n<
cle(tate (i ,ri4irea 9ncremenit? as,ra $rmli $in Caa li%
Dar tensinea $in tr,l s? )reoi era o Cor? a,roa,e ,al,a<
bil? 9n s,ail 9nc"is al cabinei% Je$, c Caa tras?, st?tea t?ct
ln)? tat?l li, itn$<se 9n noa,te, i)norn$ mnia 9n?b(it?
a acestia, a4n$ 9nc? 9n minte oc"ii C?r? 4ia? ai li Heat"er,
"olbn$<se la el% Cn$, 9n sCr(it, Aran+ o a,c? ,e $rml
s,re c?sa lor $in SiGt" 5n$ (i o,ri motorl, Je$ n C?c nici
o mi(care s? coboare%
< Am aEns, s,se Aran+, $esc"i3n$ (a ,e ,artea li (i
s?rin$ $in cabin?%
O cli,? se 9n$oi c? Dl s? 9l a3ise, $ar 9n momentl 9n
care C )ata s? $esc"i$? )ra, cealalt? (? a camionetei se
$esc"ise (i Je$ se strecr? aCar?%
Intrar? 9n cas? ,e (a $in s,ate, iar Aran+ a,rinse lmina
9n bc?t?rie% Se $se la Cri)i$er (i scoase o bere% Se )n$i o
cli,?, a,oi mai scoase na, ar?tn$<i<o li Je$%
< &rei naH Sa ai 4rea mai $e)rab? o 9n)"iitra $e
coniacH
Je$ se it? la tat?l s? C?r? s? (tie ce s? crea$?, iar Aran+
re(i s? 3mbeac? trist%
< 9nc? mai snt s,?rat ,e tine, $ar n<s a(a $e s,?rat
s? n<mi 9nc"i,i ,rin ce trebie s? treci acm% Dac? e(ti $estl
$e mare s? scoi n ca$a4r $in a,?, b?niesc c? e(ti $estl $e
mare s? iei o 9n)"iitr? $e coniac ca s?<i mai treac?%
Je$ e3it?, a,oi cl?tin? $in ca,%
< Cre$ c<o s? bea o Coca, s,se el%
Aran+ a(te,t? ,n? cn$ Je$ $esc"ise b?tra (i se a(e3?
la mas? 9n Caa li, 9nainte $e a<i 4orbi% D,? ce b?iatl l?
57
1o-n Saul
,rima 9n)"iitr?, Aran+ b? (i el $in bere, a,oi ,se sticla
,e mas?%
< 2e simi bineH 9ntreb? el%
Je$ 4r s? conDrme, $ar a,oi cl?tin? $in ca,%
< N (ti% O 4?$ 9ntrna itn$<se la mine% 5%%%
&ocea 9i tremr?, a,oi t?c (i oc"ii i se m,lr? $e lacrimi%
< Ce naiba C?ceai acolo, Je$H s,se 9ncet Aran+, itn$<se
DG la sticla $in Caa li% N m<ai cre3t ,e c4nt cn$ am
s,s c? n<ai 4oie s? ie(i $in cas?H
< N m<am $s acolo ca s? intr 9n bclc%%% 9nce, Je$,
$ar taic?<s i<o rete3?'
< Ra"atM 2i,i ca Ran$1 S,ar+s (i JeQ Han+ins n se $c
s? se 9mbete la mie3l no,ii C?r? s? 4rea s? intre 9n bclc%
< N era bei, ,rotest? Je$% Poate b?ser? Decare o bere
cn$ a 4enit aici (i%%%
< Fi nimicM eG,lo$? Aran+, lo4in$ masa c ,mnl, c
$estl? Cor? ,entr a r?strna sticla $e bere%
O ri$ic? tocmai cn$ berea 9nce, s? se re4erse c s,m?
,e mas?, $ar i)nor? ,ata $e lic"i$, ,ri4in$<(i Dl%
< Ce naiba se ,etrece c tine, Je$H 5(ti $e $o? ori mai
$e(te,t $ect tic?lo(ii ?(tia, $ar 9i la(i s? te ba)e 9n bclc% De
ce $racR n 4rei s? te mai ascli (i ,e tine, n nmai ,e cre<
tinii ?(tiaH
< N snt cretini, i3bcni Je$, ,ro,ria li mnie o,nn<
$<se Criei tat?li s?% N Cac nimic r? (i n m? Corea3? s?
Cac ce4a ce n 4rea% N eram obli)at s? mer) c ei ast?<
sear?M Pteam s? sta sin)r acas?, cm am stat (i noa,tea
trect? (i acm $o? no,i (i acm trei no,i% Dar $e ce naiba
a( Cace<oH 2 ori $ormi, ori e(ti la lcr sa la alt? blestemat?
$e 9ntlnire% 5 ce trebie s? CacH S? sta (i s? 4orbesc c
,ereii tot tim,lH Iar atnci cn$ te 4?$, tot ce Caci e s? i,i
la mineM
Oc"ii li Aran+ se 9n)star? $e mnie (i o 4en? $e ,e
Crnte i se mB?% Dar a,oi, controln$<(i Cria, 9(i 9n)"ii
SOMNAMBULII
58
c4intele (i se tre3i nm?rn$ 9ncet ,n? la 3ece, a(a cm
insistase Alice s? Cac? atnci cn$ mnia < la Cel $e ite ca (i
a Dli s? < amenina s? ,n? st?,nire ,e el%
Cn$ aEnse la 3ece, 9nce, $in no%
Fi tot(i, a treia oar?, Cria se aBa $in no sb control (i
9nce, 9n sCr(it s? se )n$easc? la ceea ce s,sese Je$% 9n
ltimii ,atr ani, $e cn$ mrise Alice, 9l l?sase $in ce 9n ce
mai mlt ,e Je$ s? se $escrce sin)r% 5G,licaia, 9n ,arte, era
c? lcra 9n sc"imbri, iar ,ro)raml s? se ,otri4ea c cel al
li Je$ o $at? la trei s?,t?mni% 9ntr<na $in s?,t?mni ,leca
la lcr tocmai cn$ Je$ aEn)ea acas?, iar 9n a treia s?,t?<
mn? $e<abia se scla, 9nc? ameit $e somnl neo$i"nitor,
sin)rl 9n care se ,tea cCn$a cn$ aEn)ea acas? $,?
sc"imbl $e noa,te% Je$ a4ea $re,tate 9n ,ri4ina 9ntlnirilor%
Dar ce ,tea CaceH 5ra ,re(e$intele neia $in or)ani3aiile
sin$icale locale, in$iCerent $e ct $e mlt 9ncerca s?<(i or)a<
ni3e3e ,ro)raml 9n a(a Cel 9nct s? De ct mai $es c Dl li,
se i4ea 9ntot$eana ce4a%
9n ltimele (ase lni circlaser? 34onri c? MaG Morelan$
4a trebi s? 4n$? 9n sCr(it raDn?ria% MaG insista c? n era
nimic a$e4?rat, $ar $in eG,erien? Aran+ (tia c?, atnci cn$
se brCe(te att $e mlt, trebie s? De ce4a a$e4?rat% A(a
9nct, $in iarna trecta, se im,licase mai mlt ca oricn$ 9n
trebrile sin$icale, lcrn$ c n )r, $e a4ocai (i contabili
$in Santa Ae ,entr a 4e$ea 9n ce m?sr? ar D ,osibila o ,re<
lare a Com,aniei ,etroliere Borre)o $e c?tre an)aEai%
Ceea ce 9nsemna c? Je$ r?mnea sin)r c"iar mai mlt
$ect $e obicei, $eoarece Aran+ 9(i ,etrecea maEoritatea tim<
,li ,arcr)n$ c ma(ina cei $o? ste ,atr3eci $e +ilo<
metri ce $es,?rea Borre)o $e Santa Ae% Fi, $ac? era sincer
c sine 9ns(i (tia c? ,roblemele li Je$ < ,robleme ,e care
Aran+ le i)norase $in r?s,teri sa le ,sese $oar ,e seama
nei nelini(ti ti,ic a$olescentine < se a)ra4aser? 9n aceste
(ase lni%
0/ Jo"n Sal
9n tim,l semestrli $e ,rim?4ar?, notele li Je$, care
n ,seser? nicio$at? ,robleme 9nainte, coborser? brsc,
9nainte ca Aran+ s?<(i $ea seama $e sitaie, era ,rea tr3i%
O cori)ent? la )eometrie 9l trimise ,e Je$ la crsrile $e 4ar?%
Se certaser? 9n)ro3itor atnci% Doar ameninn$<l ,e
b?iat c? 9i 4a la ma(ina, 9l con4insese ,e acesta c? n a4ea
$e ales%
9n cele $in rm? Reba 2c+er sCerise n atac (i aceasta
,se re,e$e ca,?t crsrilor $e 4ar?, iar Je$ r?mase oricm
C?r? ma(in?%
< Uite, s,se el 9ntr<n tr3i, l?sn$<se )re ,e scan (i
9ntrebn$<se $e ce astCel $e con4ersaii trebia s? aib? loc
att $e $iminea?, (i n la o or? mai re3onabil?% Fti c? i<a
Cost )re 9n ltima 4reme% Dar nici ,entr mine n a Cost (or%
Uneori simt c? 9ncerc s? Cac totl (i cre$ c? te las ,rea mlt
s?<i ,ori sin)r $e )riE?% Dar ,n? $e crn$, asta n a con<
stitit o ,roblem?%
Oc"ii li Je$ se mbrir?%
< 9ntot$eana a Cost o ,roblem?, s,se el c o not? $e
re4olt? 9n )las% Dac? n<ar D Cost nici o ,roblem?, mama ar D
Cost 9nc? 9n 4ia?, n<i a(aH
C4intele li Je$ 9l lo4ir? ,ternic ,e Aran+% Se it? la Je$
9n t?cere, 9ncercn$ s?<(i $ea seama $ac? ceea ce s,sese
b?iatl era $oar rmarea nei mnii $e moment sa $ac? era
ce4a ce<l ro$ea $e lni $e 3ile, ,oate c"iar $e ani% Fi tot(i,
cercetn$ $rerea $in oc"ii Dli s?, 9(i $?$ seama c? ceea
ce s,sese Csese ,ro4ocat $e ce4a ce b?iatl inse ascns
mlt? 4reme%
< Deci $es,re asta e 4orbaH 9ntreb? Aran+ 9ncet% Des,re
maic?<taH
Aaa li Je$ se 9n?s,ri%
< Dar e a$e4?rat, nH 9ntreb? el c o iritare a,roa,e
co,il?reasc? 9n )las% N $e asta a mritH Pentr ce te<ai ,r<
tat (i c ea cm te ,ori c mineH
SOMNAMBULII
60
Aria 9l c,rinse ,e Aran+ (i se ri$ic? 9n ,icioare,
$ominn$<(i Dl%
< N, Dr<ar s? De, tn? el% Ce s<a 9ntm,lat c mama ta n
are nimic $e<a Cace c mine% Am ibit<o ct am ,tt e s?
ibesc ,e cine4a, (i m<a ibit (i ea ,e mine%
Fi tot(i, c"iar 9n tim, ce rostea aceste c4inte, 9n a$n<
cl sBetli, Aran+ (tia c? tocmai $ra)ostea lor se Ccse 9n
cele $in rm? 4ino4at? $e moartea ei, cel ,in 9n ,arte% Pen<
tr c? Alice, 9n ci$a ibirii 9m,?rt?(ite, n ,tse nicio$at?
s? aib? n loc al ei 9n Borre)o% O ,arte $in ea tnEea mere s?
De $in no 9n To+ati, c oamenii c care crescse% N 4or<
bise $es $es,re asta, $ar neori o C?cse, 9n s,ecial 9n ltimele
lni, cn$ se cib?rea 9n braele li noa,tea%
ONimeni n m? ,lace, (o,tise ea, strn)n$<l 9n brae,
9mi $a seama $, Cell 9n care m? ,ri4esc ceilali% 5i cre$
c snt ,roast? (i n<(i 9nc"i,ie c? e a$ lcrrile ,e care
le s,n ei $es,re in$ieni%P
ODar n 4or s? te Ei)neasc?, 9i s,sese Aran+% 2ocmai Ca,<
tl c? a3i aceste lcrri 9nseamn? c n se mai )n$esc la
tine ca la o in$ianc?%P
Dar Alice n Csese con4ins?% Ultimele s?,t?mni le
,etrecse $in ce 9n ce mai sin)r?, ,limbn$<se ,rin $e(ert%
9n acea ltim? 3i ,lecase 9nainte $e r?s?rit, iar Aran+
a,roa,e c? 9(i lase o 3i liber? ca s? o cate% Dar 9n cele $in
rm? se "ot?rse s<o lase sin)ra%
Iar la trei (i Em?tate $,?<amia3a 9l snase Je$, ss<
,inn$ isteric% B?iatl 4enise ca $e obicei $e la (coal? (i
$esc"isese (a )araEli ca s?<(i lase bicicleta%
Fi $?$se ,este cor,l maic?<sii, atrnn$ $e )rin$?, c o
Cnie )roas? 9n Erl )tli%
Fi tot(i, ,n? acm n (tise nicio$at? c? Je$ 9l consi<
$er? 4ino4at $e ceea ce se 9ntm,lase c Alice% Acm, con<
troln$<(i 4ocea ct ,tea $e bine, 9ncerc? s?<i eG,lice Dli
s? ce se 9ntm,lase c a$e4?rat% Je$ asclt? 9n t?cere (i n<l
61
1o-n Saul
9ntrer,se ,n? la sCr(it% A,oi, $,? ce trecr? cte4a mi<
nte, $?$ 9ncet $in ca,%
< Deci mama s<a simit ca mine, s,se el% Ca (i cm n s<ar
D acomo$at nic?ieri, ca (i cm n<ar D ibit<o nimeni%
< Dar n era a$e4?rat, insist? Aran+% 2oat? lmea $in ora(
o ibea ,e mama ta%
Je$ 9l ,ri4i c m"nire%
< Oare c"iar a(a a CostH La rma rmei, era in$ianc?, nH
A(a c? n<mi ser4i mie ra"atl ?sta c? toat? lmea $in ora(
ibe(te in$ienii%
< Dar mama ta era $eosebit?%%% 9nce, Aran+ (i 9(i $?$
seama c? ceea ce s,sese era o )re(eal?%
< C"iar a(aH 9ntreb? Je$% N s<a acomo$at c a$e4?rat
nicio$at?% N a,arinea acesti loc, iar 9n To+ati nimeni n<a
mai a4t 9ncre$ere 9n ea $,? ce s<a m?ritat c tine%
< N e a$e4?rat, s,se Aran+% N a s,s nicio$at?%%%
< N i<a s,s ie, 9l 9ntrer,se Je$ c $is,erare 9n 4oce%
Dar mi<a s,s mie%
Aran+ (i<ar D $orit s? ,oat? ,ne ca,?t $isciei ce 4a
rma, $ar (tia c? trebie s? asclte%
< Bine, s,se el c 4ocea 9necat?% Ce i<a s,sH
Je$ 9(i 9ncle(ta maGilarele, iar oc"ii li reBectar? $rerea
ce<i 4enea $in a$ncl sBetli%
< C? neori (i<ar D $orit s? n m? D a4t nicio$at?, (o,ti
el% S,nea c? neori se )n$ea c? ar D mai (or ca e s? n
eGist $eloc $ect s?<mi ,etrec toat? 4iaa nea$a,tn$<m?
nic?ieri, nea,arinn$ c a$e4?rat nici ni loc%
< Dar Caci ,arte $in ce4a, ,rotest? Aran+% 5(ti Dl me%
< Snt corcitra $e D<t?, s,se Je$ c am?r?cine% Fi
asta<i tot ce o s? D 4reo$at?%
< Acm t s,i tm,enii, 9i re,lic? Aran+% Fi $ac? asta a
simit mama ta, 9mi ,are r?% N a a4t $re,tate% 5(ti t 9nsi
(i ,oi s? Di tot ce $ore(ti s? Di% Dac? n<i ,lace aici, ,oi
,leca% Fi $,? ce termini licel, c"iar 4ei ,leca% La ni4ersitate
SOMNAMBULII
62
o s<i $ai seama c? nim?ni n<i ,as? $e n$e 4ii sa $in ce
Camilie te tra)i% Sin)rele lcrri care 4or a4ea im,ortan?
snt mintea (i talentl t?% Fi le ai ,e amn$o? $in ,lin%
< Cm s? n, morm?i Je$% Doar c? n<o s? m? $c la ni<
4ersitate%
Aran+ se it? imit la el%
< Ce $racR s,i acoloH Bine9neles c? te $ci la Cacltate%
Mama ta (i c mine%%%
< La $racR c mama, i3bcni Je$, ri$icn$<se 9n
,icioare% N 9nele)i c? e moart?H N te<a ibit nici ,e tine,
nici ,e mine% A(a 9nct ci $racR 9i ,as? ce $orea eaH Nici
m?car n i<a ,?sat 9n$eaEns ca s? r?mn? c mine (i s? m?
aEteM 2ot ce 4rea e s?<mi ia o slEb? (i s? c(ti) ce4a bani
ca s ,ot s? ,lec $racli $e<aici% 5 clarH
9nainte ca Aran+ s? s,n? ce4a, Je$ se 9ntoarse (i ie(i c
3)omot $in bc?t?rie% Aran+ r?mase itn$<se la sticla $e
bere cte4a cli,e, a,oi o )oli 9n t?cere, o arnc? la )noi,
stinse lminile (i se 9n$re,t? s,re $omitor% Se o,ri 9n Caa (ii
li Je$, ,se mna ,e clan?, a,oi se r?3)n$i%
9n cli,a aceea, 9n orele tr3ii ale $imineii, simi $eo$at?
c? n<l cno(tea $eloc ,e Dl s? (i c? n a4ea nici cea mai
mic? i$ee $e ce s<i s,n?%
Peste cte4a cli,e, 9ntins 9n ,at, 9ncercn$ s? a$oarm?, se
simi mai sin)r $ect 9n toi anii $e cn$ mrise Alice% Pn?
ast<sear cre3se 9ntot$eana c? cel ,in 9l a4ea ,e Je$%
Acm nici n mai era si)r c? a4ea n D%
Lre) Morelan$ intr? 9n s,ital la ora o,t 9n $imineaa rm?<
toare, 3mbin$<i inDrmierei $e ser4ici, Lloria Hernan$e3%
< Ce mai eH Alt? noa,te lini(tit?H 9ntreb? el%
Imbetl 9i ,ieri re,e$e cn$ Lloria 9l ,ri4i c o eG,resie
r?4?(it?%
< De<ar D Cost a(a, s,se ea% Dar am ,rimit n ca$a4r ,e
la n noa,tea% Doctor Bannin) 9l eGaminea3? acm Eos%
63
1o-n Saul
Ultima rm? $e 3mbet ,ieri $e ,e Caa li Morelan$%
< Un ca$a4rH Ce s<a 9ntm,latH
< Pare o sinci$ere, 9i s,se Lloria% 5 Heat"er Are$eric+s%
Lre) $?$ Cormal $in ca,, a,oi intr? 9n biro, 9(i ,se n
"alat alb (i cobor9 Eos la mor)a $in sbsoll s,italli% 9l )?si
,e Bob Bannin) 9n nica sal? $e ato,sie, 9l salt? c ca,l,
a,oi se a,ro,ie $e Heat"er Are$eric+s%
Cor,l ei 3?cea ,e masa $e metal c ab$omenl $esc"is
$e Eos ,n? la ,ie,t% Or)anele, 9n$e,?rtate c )riE? $in ca4i<
tarea toracic?, st?tea acolo n$e le ,sese Bannin), iar mici
mostre $e Decare rma s? De testate 9ntr<n laborator $in
Santa Ae%
Lre) se 9ntoarse re,e$e, e4itn$ instincti4 s? ,ri4easc?
Caa li Heat"er% 5ra sin)rl lcr ,e care 9l $etesta la mese<
ria $e $octor < n se ,tse obi(ni c 4e$erea ca$a4relor, n
9(i $e34oltase acea $eta(are clinic? ,e care maEoritarea $octo<
rilor re(esc s<o aib? 9n Caa morii%
Pentr el, ca$a4rl era 9nc? o ,ersoan? (i, $e(i (tia c? e
li,sit $e raine, simea neori c? (i $,? moarte o ,ersoan?
e ca,abil? s? simt? $rerea%
L? carnetl c 9nsemn?rile li Bob Bannin) (i se it?
re,e$e ,este ele% De la ,rima eGaminare smar?, moartea
,?rea s? D Cost instantanee (i ,ro4ocat? $e o tram? se4er?%
A,roa,e Decare os $in tr,l li Heat"er ,?rea s? D Cost
sC?rmat $e c?$ere' ambele brae (i ,icioare, (ol$rile, s,a<
tele (i )tl, ca (i cla4icla% Fi cranil era Cractrat, iar ,e
s,ate carnea era sC(iat?%
D,? ce termin? $e citit 9nsemn?rile, 9ncremenit $e (ocl
,ro4ocat $e ceea ce i se 9ntm,lase ,acientei li, re(i 9n
sCr(it s?<i 4orbeasc? li Bannin)%
< Doamne Dmne3ele, cm $e s<a 9ntm,lat astaH
Bannin) $?$ $in meri, c oc"ii int? la ceea ce C?cea%
< A c?3t $e la trei ste $e metri (i s<a lo4it $e o stnc?
$in r% 5 r,t? 9n bc?i ca n m?nnc"i $e c"ibritri%
SOMNAMBULII
64
< Fi e si)r c? s<a sincisH
Bannin) $?$ $in ca,%
< Cel ,in $eocam$at?% &a trebi s? a(te,t anali3ele $e
laborator 9nainte $e a Cace ra,ortl Dnal, $ar se ,are c? ,r (i
sim,l a mers $in cas? ,n? la mar)inea canionli < $es<
cl? (i nmai 9n ,iEama < (i a s?rit% Nici o rm? $e l,ta <
mama ei n a a3it nimic% S<a $s la clcare (i ,este cte4a
ore s<a tre3it, a ie(it $in cas? (i s<a omort% Doar $ac? cm4a
se $ro)a%%%
Lre) Morelan$ 9(i 9ncrnt? s,rncenele (i cl?tin? $in ca,%
< N Heat"er, s,se el% O 9n)riEeam $,? acci$entl acela
$in rm? c o s?,t?mn? (i, $ac? s<ar D $ro)at, cre$e<m? c?
mi<a( D $at seama% Am 4?3t<o ieri (i se simea bine% R?nile
i se 4in$eca (i cea mai mare ,roblem? ,e care o a4ea era c?
maic<sa 9i inter3isese s? ias? $in cas?% Dar a(a ce4a c )re
l<ar Cace ,e n co,il s?<(i ia 4iaa%
Bannin) 9(i 9ntinse m(c"ii obosii (i c?sc?, simin$ cm
oboseala 9i c,rin$e mintea%
< N (ti, s,se el ca n eco la c4intele Lloriei
Hernan$e3, c cte4a cli,e 9n rm?% Cre$ c? am Cost $estl $e
noroco(i% Lcrrile astea ,ar s? se 9ntm,le 3ilnic $e la o
4reme% Co,ii care ,arc? n a ,robleme ce$ea3? $intro$at?%
5 ca (i cm lmea a $e4enit ,rea com,licat? ,entr ei (i orice
,are mai (or $ect s? trebiasc? s? Cac? Ca? 3ilei $e mine%
Se 9n$re,t? s,re c"i4et? (i 9nce, s? se s,ele%
< Mine 4om aBa si)r% Dar $ac? sn)ele e crat, o $eclar
sinci$ere%
Mai tr3i, 9n biro, Lre) se tre3i reBectn$ as,ra
c4intelor li Bannin)%
Fi se )n$i (i la Heat"er Are$eric+s% 9i ,l?cse Heat"er,
$e(i $eseori Csese cam atoritar?, 9ncercn$ s? obin?
9ntot$eana ce 4oia% Dar era con4ins c? nimeni n<(i ima)i<
na c? ar ,tea s? se sinci$?%
65
1o-n Saul
La rma rmelor, ,oate c? 4or )?si ce4a care s? inDrme
sinci$erea%
C n oCtat a$nc, ri$ic? teleConl (i sn? la rece,ie%
< LloriaH Cn$ 4in ra,oartele $e la laborator $es,re
Heat"er Are$eric+s, ,?strea3?<mi o co,ie, te ro)%
< Desi)r, $omnle $octor, r?s,nse Lloria% A( D C?ct<o
oricm% 5ra ,acienta $mnea4oastr?, nH
< Da, era, 9nc4iin? Lre) (i 9nc"ise%
Dar 9n 3ia aceea (i 9n cea rm?toare, se )n$i 9ntrna la
Heat"er, 9ntrebn$<se ce 4a $esco,eri laboratorl, 9n ca3l
9n care 4a $esco,eri ce4a%
9nmormntarea li Heat"er Are$eric+s a4 loc $,? trei
3ile, 9ntr<o 3i ti,ic? $e 4ar?, cn$ cerl $in Ne* MeGico e
albastr 9nc"is (i C?r? nori, (i ,n? (i c?l$ra $e(ertli
$e4enise s,ortabil? $atorit? sc?cinii aerli% Dar, stn$ c
MaG (i Rita Morelan$ 9n cimitirl $e ln)? 4ec"ea biseric?
meto$ist? la care mer)ea (i ea 9n co,il?rie, J$it" S"eKel$
simi c? e ce4a r? 9n atmosCer?% De(i n cer 9nnorat ar D
,?rt n cli(e, ar D Cost c mlt mai ,otri4it sitaiei%
2e$ (i Reenie Are$eric+s ,ri4ea c oc"i )oi sicril c
r?m?(iele sin)rli lor co,il, ca (i cm n ,rice,ea 9nc? ce
se 9ntm,lase% Dar ,e cn$ ,reotl rostea ltimele c4inte ale
slEbei, iar sicril era cobort 9ncet 9n ,?mnt, n )eam?t $is<
,erat $e $rere i3bcni $in ,ie,tl li Reenie, care se arnc?
9n braele soli ei, 9n)ro,n$<(i Caa la ,ie,tl li% J$it",
stnEenit? $e $rerea ins,ortabil? a li Reenie, 9(i Ceri ,ri4irile,
9n$re,tn$<le s,re mlime%
A sr,rins? $e ct $e mlt? lme recnosc, mli $in ei
oameni c care co,il?rise% Acm, 4?3n$<i $,? 3ece ani,
era imit?, $e(i C?r? moti4, s? 4a$? c? n mai era a$oles<
cenii ,e care (i<i amintea ea% MaEoritatea a4ea co,ii, ,n? 9n
3ece ani (i, ,ri4in$<i, n se ,t o,ri s? n se 9ntrebe ce )n<
$ea% Oare se 9ntreba (i ei, ca ea, care $in ceilali a$olesceni
$in mlime ar ,tea Cace acela(i lcr ca (i Heat"erH Oare se
67
1o-n Saul
9ntreba $ac? ,este ci4a ani, sa mine c"iar, ar ,tea D
co,ill lor 9n sicril acelaH Aiecare Ca? ,e care o ,ri4ea a4ea
o eG,resie $e (oc < (oc (i team?%
Prietenii li Heat"er ,?rea s? se D a$nat 9ntr<n sin)r
loc $in ,ro,rie 4oin?, a(e3ai a,roa,e $e sicri, $ar se,arai
$e ,?rinii li Heat"er c"iar $e acesta%
C imire, J$it" $esco,eri c"iar ,e ci4a $in cole)ii $e
clas? ai Cetei moarte, $e(i ltima $at? cn$ 9i 4?3se a4ea
$oar cinci sa (ase ani%
5ra acolo Ran$1 S,ar+s (i JeQ Han+ins < ne$es,?rii,
se ,are, 9nc? $in co,il?rie% Dar ce4a se sc"imbase la amn$oi%
J$it" le ,ri4i Ceele < a li Ran$1, 9n)st? (i oarecm sco<
bit?, contrastn$ c cea a li JeQ, mai $e)rab? bc?lat, ceea
ce<i $?$ea n aer $e co,il < (i 9(i $?$ seama c tristee c?
oc"ii lor, ca (i 9ntrea)a 9nC?i(are $e altCel, ,ier$ser? orice
rm? $e inocen?% Fe$ea 9m,ren?, c n aer $e trntori, ca
,entr a semnala celor ce i<ar ,tea ,ri4i c? (i aici, la 9nmor<
mntarea neia $intre ,rietenele lor, era tot calmi, oarecm
$eta(ai $e tot ce se 9ntm,la% C ei se aBa $o? Cete, iar
J$it" era si)r? c? na $in ele era Lina Al4are3% La Cel $e
$r?)? cm Csese (i 9n co,il?rie, Lina a4ea oc"i ne)ri ce
,?rea a str?lci $e 4ia?, iar ,?rl castani 9nca$ra o Ca? ce
se matri3ase, trecn$ $e la $r?)?l?(enia nei Cetie la Cr<
mseea nei tinere Cemei%
Ln)? Lina st?tea n b?iat ,e care J$it" 9l recnosc
ime$iat% 9ntr<a$e4?r, l<ar D recnosct ,e Je$ Arnol$ De (i
nmai $,? oc"i < oc"ii aceia incre$ibil $e lmino(i, $e n
albastr a,roa,e trcoa3, ,(i (i mai mlt 9n e4i$en? $e
tr?s?trile clare ale Ceei (i $e ,ielea bron3at? mo(tenit? $e la
mama li%
A4ea oc"ii tat?li s?% J$it" scrt? mlimea, ctn$<l
,e Aran+ Arnol$% 9l 4?3 $,? o cli,?, stn$ sin)r, itn$<se
DG la sicri, ca (i cm n era c"iar con4ins c? ar D trebit s?
SOMNAMBULII
68
4in? la 9nmormntare% 9(i amintea $e o alt? 9nmormntare,
n$e r?m?(iele soiei li era 9ncre$inate ,?mntliH
2ocmai se ,re)?tea s? se ite 9n alt? ,arte, cn$ Aran+ 9(i
ri$ic? brsc ,ri4irile, ca (i cm i<ar D simit oc"ii% O cli,?, el
a4 o eG,resie imit?, $ar a,oi 9ntlni oc"ii li J$it" (i se
mi(c? (or, 9n$re,tn$<(i s,atele% D?$ (or $in ca,, ar?<
tn$<i c? o recnoa(te, iar ea simi c? ro(e(te, re4?rsn$<i<se
9n minte toate amintirile co,il?riei%
Se 9ntoarse, al?trn$<se Ritei (i li MaG Morelan$ ,e
cn$ ace(tia se 9n$re,ta s,re Camilia Are$eric+s% AEn)n$
9n Caa lor, J$it" 9i 9ntinse mna li Reenie Are$eric+s%
< 9mi ,are r?, s,se ea% S<ar ,tea s? n 4? mai amintii
$e mine, $ar%%%
< Cm s? n<mi amintesc, s,se Reenie, l9n$<i Cerm
mna% 2e nmeai J$1 S"eKel$M
< 2ot a(a am r?mas, r?s,nse J$it"% Doar c? acm e
J$it"% N mi<a ,rea ,l?ct nicio$at?, J$1P%
< Fti, s,se Reenie, iar 3mbetl slab i se (terse cn$
oc"ii 9i c?3r? ,e mormntl Dicei sale% Fi Heat"er $etesta
$iminti4ele% Ba c"iar 4oia s? con4in) ,e toat? lmea s?<mi
s,n? Rene%
O cli,? lacrimile ,?rr? a o n?,?$i $in no, a,oi 9(i con<
trola emoia%
< Da, o s?<mi amintesc s?<i s,n J$it"% Cre$ c? ,ot Cace
asta ,entr Heat"er, nH
&ocea 9i tremra, $ar a,oi ,ersoana $in s,atele li J$it"
9i 4orbi, iar Reenie se 9ntoarse, Corn$<se 9nc? o $at? s?
3mbeasc?, "ot?rt? s? 9(i in? cm,?tl%
J$it" se 9n$e,?rt?, trecn$ ,rintre oameni, o,rin$<se
s? 4orbeasc? ,in c nii, C?cn$ $in ca, altora% 9ntr<n Cel,
,arca n ar D ,?r?sit nicio$at? Borre)o% Se aBa aici aceia(i
oameni, C?cn$ acelea(i lcrri ,e care le C?cser? acm
3ece ani%
Nici o sr,ri3?%
69
1o-n Saul
Un incre$ibil sentiment $e Camiliaritate%
Fi $eo$at? se tre3i Ca? 9n Ca? c Aran+ Arnol$%
5ra tot sin)r, $ar n 9l 3?ri $ect cn$ el 9i 9ntinse mna
(i o C?c s? se 9ntoarc?%
< Pres,n c? toat? lmea 9i s,ne c? n te<ai sc"imbat
$eloc, $ar e n<am s? Cac asta, s,se el%
J$it" simi cm 9i cre(te ,lsl (i se r)? s? n se 4a$?%
< &rei s? s,i c? n m<ai recnosctH 9ntreb? ea (i re)ret?
ime$iat ce 3isese%
N se ima)inase nicio$at? Birtn$ (i n a4ea intenia s? o
Cac? acm%
< Am s,s o ,rostie, contin? ea C?r? ,a3?, $in moment
ce m<ai saltat mai $e4reme%
< O, si)r c? te<am recnosct, r?s,nse Aran+% Dar ai
cresct% Ct ai acmH Do?3eci (i cinciH
< Do?3eci (i (ase, 9i s,se J$it"%
Aran+ 9(i ri$ic? s,rncenele a $e3n?$eE$e%
< Aceea(i $iCeren?, s,se el% N e ca atnci cn$ eram
co,ii, iar ci4a ani $iCeren? ne arnc? 9n lmi $iCerite%
Oc"ii i se mbrir? (or% L<ai 4?3t ,e Je$H
J$it" a,rob? $in ca,, $ar ce4a 9n )lasl li 9i s,se c? n
era $oar o 9ntrebare obi(nit?%
< N<am 4orbit c el, $ar arat? Cermec?tor ca 9ntot$ea<
na% C oc"ii t?i (i tr?s?trile (i ,ielea li Alice, ar trebi s?
Cac? Dlm%
Aran+ 3mbi, $ar ,?rea Corat, (i cn$ 4orbi, a4 o ner<
4o3itate 9n )las%
< Poate ar trebi s<i s)ere3i (i li asta%
J$it" se $?$ 9na,oi, Eenat?%
< 9mi ,are r% N<am 4rt%%%
< 5i, s,se Aran+ re,e$e, s? n<i ,ar? r?% Doar c? trec
,rintr<o ,erioa$? $iDcil? c Je$%
Re(i s? 3mbeasc? c"init%
SOMNAMBULII
70
< Cn$ i se $? co,ill, n i se $? (i n manal (i cre$ c?
acm snt n ,ic neaEtorat% Dar n<ar trebi s?<mi 4?rs
neca3l ,e tine% 9mi cer sc3e%
J$it" se relaGa o cli,a, $ar cn$ Aran+ 9ntinse mna ,en<
tr a<i strn)e bral, 9ncraEator, se simi $e ,arc? ar D Cost
str?b?tt? $e n (oc electric%
< Nici o ,roblem?, 9l ais)r? ea% A,oi cre3 c 9nelesese
ce s,sese Aran+% Je$ a )?sit<o ,e Heat"er, n<i a(aH
Aran+ $?$ $in ca,%
< A Cost $estl $e r?, $ar n asta<i $e Ca,t ,roblema li%
P?r c? 4rea s mai s,n? ce4a, a,oi se r?3)n$i%
< Fi c si)ran? c? n am nici n $re,t s? te ,lictisesc c
neca3rile mele, nH De<abia te cnosc%
O n$? $e ,anic? ineG,licabil? o c,rinse cn$ Aran+ se
9ntoarse s ,lece% De $ata aceasta ea 9l a,c? $e bra%
< N a(a $e re,e$e, Aran+, s,se ea, 9ncercn$ $in rs,<
teri s ,ar? c 9l ri$icli3ea3?% M? (tii $intot$eana, iar Je$ era
,reCeratl me cn$ a4eam )riE? $e co,ii% Fi ,e rm?, mai snt
(i ,roCesoar? $e lice, $eci se ,res,ne c? snt n Cel $e
eG,ert 9n ,roblemele a$olescenilor% S,ne<mi care<i ,roblema%
Aran+ o cnt?ri o cli,? $in oc"i, a,oi se "ot?r9%
< Bine, s,se el, 9ncercn$ s? $ea )lasli aceea(i nana
$e )lm?, $ar neC?cn$ nici n eCort $e a<(i masca a$nca
9n)riEorare%
< S,ne c? e )ata s se lase $e (coal? (i s?<(i ia o slEb?
ca s? ,oat? ,leca $e aici% Cre$e c? aici nimeni n<l 9n)"ite
,entr c? e ,e Em?tate in$ian (i cre$e c? maic?<sa s<a omort
,entr c era in$ianc? (i nici ,e ea n<o ibea nimeni%
A,roa,e sr,rin3?tor (i ,entr ea, oc"ii li J$it" 9l
,ri4ir? $esc"is ,e Aran+ (i 9i ,se ,rima 9ntrebare ce<i 4eni
9n minte%
< Are $re,tateH
Aran+ 4oi s? ne)e ime$iat, $ar cn$ $esc"ise )ra, c4in<
tele n era cele ,e care le $orise%
71
1o-n Saul
< N (ti, s,se el 9ncet, c $rere 4i3ibil? n $oar 9n
)las, ci (i 9n oc"i% Poate c? are%
O cli,? J$it" n s,se nimic, l,tn$<se c im,lsl $e
a la 9n brae tr,l masi4 al li Aran+ (i $e a<l lini(ti%
< 5%%% Dac? ,ot Cace ce4a%%% 9nce, ea, l?sn$ ,ro,o3iia
neterminat?, simin$<se brsc 9ncrcat?%
De $ata aceasta Aran+ r?mase o cli,? t?ct% A,oi 9i 3mbi
a,roa,e sDos%
< Poate ai ,tea s? 4ii 9ntr<o sear? la mas?, s)er? el%
53it?, a,oi se 9nro(i (or% Je$ te<a ,l?ct 9ntot$eana%
Pri4irile li se 9ntlnir? $in no, $e $ata aceasta tim, $e
mai mlte secn$e%
< Disear?H se a3i J$it" 9ntrebn$%
&i3ibil 9mbEorat, Aran+ re(i s? $ea $in ca,%
MaG Morelan$ o ,ri4i ,e J$it" ,e $eas,ra ramelor
oc"elarilor s?i, c o eG,resie $e sr,ri3? a,roa,e comic? ce<i
$?$ea aerl ni Norman Roc+*ell $e ,e co,erta li Satr<
$a1 54enin) Post%
< Aran+ Arnol$ te<a in4itat la cin?H
J$it" 9l ,ri4i 9ntreb?tor%
< 5 a(a $e ci$atH Ne cnoa(tem $e ani $e 3ile < a4eam
)riE? $e Je$, ai itatH
MaG i)nor? a $oa 9ntrebare, concentrn$<se 9n sc"imb
as,ra celei $inti%
< 5i, n (ti ce nme(ti t ci$at, $ar Aran+ n<a mai in4i<
tat nic?ieri nici o Cemeie $e cn$ a mrit Alice%
J$it" simi c? 9i ar$e Caa (i s,er? s? n se 4a$?%
< N e c"iar o 9ntlnire, s,se ea, $ar 4?3 c? MaG n o
cre$ea% 5 $oar o in4itaie la mas?%
Oc"ii b?trnli scli,ir? c o ironie r?t?cioas?, iar
J$it" se 9ntoarse c?tre Rita Morelan$, ctn$<i s,riEinl%
< M?t(? Rita, 4rei s?<i s,i li MaG c? asta n 9nseamn?
nimicH
I
i
SOMNAMBULII
72
< Asta n 9nseamn? nimic, MaG, re,et? Rita ca n ,a,a<
)al, neri$icn$<(i oc"ii $e ,e ,erna ,e care bro$a n mo$el
incre$ibil $e com,licat% M? cre3iH
< N, r?s,nse MaG $e)aEat% Dar tH
< Nici e n m? cre$, rs,nse Rita, ,ri4in$<o c c?l$r?
,e J$it"% &ii acas? 9n seara astaH
Din 9mbEorat? cm era, J$it" $e4eni stacoEie%
< Sntei 9n)ro3itori amn$oiM eGclam? ea, $ar se a,lec?
s?<i s?rte ,e Decare 9nainte $e a ,leca% Fi tot(i, intrn$ 9n
Borre)o, )n$l ,e care 9l re,rimase toat? $,<amia3a a,?r
$in no la s,raCa?% Dac? Aran+ a4sese 9n minte tocmai ca
ea s<(i ,etreac? noa,tea acoloH
Ce cre$ea ea $es,re astaH
A$e4?rl era c? n (tia, sa cel ,in n $orea s? se oc,e
$e ceea ce (tia, (i anme c? se simea c si)ran? atras? $e
Aran+ (i era a,roa,e si)r? c? (i el se simea atras $e ea 9n
aceea(i m?sr?% O ,arte $in ea se simea a$olescenta $e
(ais,re3ece ani, $e acm 3ece ani, cn$ se )n$ea la Aran+ ca
la n om matr, mlt mai mare $ect ea%
Fi tot(i, acm, no? ani n mai ,?rea att $e mlt%
Casa Camiliei Arnol$ era 4o,sit? 9n alb, iar J$it" 3mbi
amintin$<(i' Aran+ (i Alice 9(i 4o,seaa casa 9n Decare an,
reC3n$ s<o aban$one3e intem,eriilor a(a cm C?cea
maEoritatea oamenilor $in Borre)o% Fi se ,are c? (i C?r? Alice,
Aran+ era "ot?rt s? menin? casa la Cel $e 9n)riEit? ca 9n 3ia
9n care o cm,?rase%
Parc? Hon$a, str?b?t re,e$e c?rarea ce trecea ,este
,aEi(tea bine 9ntreint? $in Caa c?sei (i b?t la (?% Se
$esc"ise $,? o cli,? (i Je$ Arnol$ a,?r 9n Caa ei, c o
eG,resie total o,ac?, $e ,arc? (i<ar D ,ro,s s? n lase ,e
nimeni s? 4a$? ce se ,etrece 9n mintea li%
< Je$M eGclam? J$it"% Re)ret c? n<am aEns s<i 4orbesc
la 9nmormntarea li Heat"er, $ar%%%
73
1o-n Saul
< 5<n re)l?, r?s,nse Je$, tr?)n$<se 9na,oi $in Caa
minii 9ntinse a li J$it", $ar $esc"i3n$<i (a ca s? ,oat?
intra% 5ra o mlime $e lme acolo%
9nc"ise (a $,? ea, a,oi r?mase ,e loc, ,arc? ne(tiin$ ce
s? mai Cac?%
< 2ata e 9n bc?t?rie, s,se el 9n cele $in rm?%
Un 3mbet (or 9nce, s? i se contre3e la colrile )rii%
< 9ncearc? s? )?teasc? ce4a, $ar am im,resia c? n ,rea
(tie ce Cace%
Je$ 3mbi mai tare%
< Poate ar D bine s? intri (i s? 4e3i $ac? n<l ,oi
9n$e,?rta $e mncare 9nainte s<o Cac? ,raC%
A,oi, cn$ J$it" o ,orni s,re bc?t?rie, $esc"ise $in no
)ra'
< Cm ar trebi s?<i s,nH
J$it" se 9ntoarse (i 9l ,ri4i, reamintin$<(i a,oi ,ro,ria ei
Een? cn$ aEnsese la 4rsta la care 9i era r(ine s? le mai
s,n? ,rietenilor ,?rinilor ei Dl sa Dna Ctare, $ar nici n
9n$r?3nea s? le s,n? ,e nmele mic% Ci4a ani n le s,s<
ese 9n nici n Cel% Acm $?$ $in meri%
< N (ti, s,se ea% Atta tim, ct n e J$1, ,e care<l
$etest, sa $omni(oara S"eKel$, care m? Cace s? m? simt ca
o Cat? b?trn? care e (i ,roCesoar?%
Je$ a4 o eG,resie maliioas?%
< Dar c"iar asta e(ti, n<i a(aH
J$it" 9l ,ri4i o cli,? c b3ele strnse%
< Fi (ti c? $etest acest termen a(a cm $ete(ti (i t s? i
se s,n? Ocorcitr?P% Am $re,tateH
Je$ $esc"ise )ra (ocat, (i o Cracine $e secn$? oc"ii 9i
scli,ir? $e mnie% Dar ,este o cli,? recnosc c? a4ea $re,<
tate, (i 3mbetl li < acela(i care n 9ncetase nicio$at? s?
o Carmece ,e J$it" cn$ era a$olescent? < 9i str?b?t $in
no Caa%
SOMNAMBULII
74
< Poi s? Di (i tare, nH obser4? el% J$e% A(a am s?<i
s,n% Ca 9n cntecl acela 4ec"i ,e care<l cnt? tata mere <
Bea$es, (tiiH
< Patronl ca3elor ,ier$te, oCt? J$it"% 5i, cre$ c?<i mai
bine $ect O,roCesoar? Cat?<btrn?P% Iar ie 9i con4ine,
OJe$PH
< 5 mai bine $ect Ocorcitr?P, ,ro,se Je$, 9ntin3n$<i
9n cele $in rm? mna%
J$it" i<o l?, a,oi 9l trase im,lsi4 s,re ea (i 9l 9mbr?i(a%
< Snt tare bcroas? c? te 4?$, s,se ea%
Je$ e3it?, a,oi 9i 9ntoarse 9mbr?i(area%
< Fi e snt $estl $e bcros c? te<ai 9ntors, s,se el%
Mi<amintesc cn$ eram mic (i m? $istram 9ntot$eana mai
mlt c tine $ect c oricine altcine4a%
Aran+ a,?r 9n (a bc?t?riei%
< Ce se ,etrece aiciH 9ntreba el, ,ri4in$<l ,e Je$, a,roa,e
nelini(tit%
< Nimic% Disct?m $es,re 4remrile $e alt?$at?% Je$
mi<a s,s c? n te<ai ,erCecionat ,rea mlt 9n materie $e )?tit
9n ltimii ani%
O cli,? Aran+ ,?r Ei)nit, $ar a,oi i3bcni 9n rs%
< 5i, $ac? asta cre$ei, atnci $e ce n ,re)?tii 4oi masa,
iar e o s? 4?$ sCr(itl mecili $e Cotbal% 9(i scoase (orl
,e care<l ,rta (i i<l arnc? li Je$%
2at?l (i Dl sc"imbar? o ,ri4ire, ,ri4ire ,e care J$it" n
o ,rea 9nelese% 9n t?cerea tensionat? care rm?, se tem c?
Je$ ar ,tea arnca (orl ,e Eos (i ar ie(i $in cas?% 5l 9ncre<
meni o cli,?, inn$ (orl nesi)r 9n mn?% A,oi, ca (i cm
ar D lat o $eci3ie bine cnt?rit?, strnse (orl (i 9i 9ntoarse
3mbetl tat?li s?%
< S<a C?ct, s,se el% M?car o $at? s? a4em (i noi o mas?
$ecent?%
75
1o-n Saul
5ra a,roa,e mie3l no,ii cn$ J$it" ,orni $in no s,re
casa Camiliei Morelan$ (i, 9nainte $e a ,leca, ,romisese c? 4a
re4eni ,este $o? seri% D,? n 9nce,t tensionat, seara
$ecrsese bine, c eGce,ia sentimentli incomo$ c? 9ntr<n
Cel Alice Arnol$ se aBa 9nc? 9n cas?, ,ri4in$<i% 2oi trei
st?tser? la mas? 4orbin$, mlt $,? ce terminaser? $e mn<
cat, la 9nce,t (o4?ielnic, a,oi c o (rin? crescn$?% J$it"
a4 im,resia clar? c? Aran+ (i Je$ ,etrecea ,in tim, stn$
$e 4orb?% 9ntr<a$e4?r, cei $oi ,?rea a,roa,e ca $oi str?ini
locin$ sb acela(i aco,eri(, $oi oameni c 4iei att $e
$es,?rite, 9nct $e<abia se cno(tea%
Un moment tensionat se i4ise cn$ J$it" 9i s)erase li
Je$ s? mear)? 9m,ren? s? c?l?reasc? a $oa 3i% Li Je$ i se
a,rinser? oc"ii, $ar a,oi ent3iasml i se stinse%
< N cre$ c? ,ot, s,sese el% Do? s?,t?mni n<am 4oie
s? ies $in cas?%
Dar Aran+, arncn$ Dli s? o ,ri4ire 9ntreb?toare,
cl?tinase $in ca,%
< Mi se ,are c? atnci cn$ am lat $eci3ia, am 4rt s? te
in n tim, $e,arte $e nii $in ,rietenii t?i% Dar n 4?$ cm
i se a,lic? asta (i li J$it"% Dac? 4rei s? te $ci, n 4?$ $e ce
n<ai Cace<o%
Nmai $,? ce Je$ ,lecase 9n sCr(it la clcare (i
r?m?sese sin)r? c Aran+, J$it" a$se $in no 4orba
$es,re asta%
< N 4rea s? m? amestec 9ntre tine (i Je$, s,se ea% Dac?
4rei s?<l ii 9n cas? mine, e snt $e acor$%
Aran+ $?$ $in ca,%
< N, e<n re)l?% De Ca,t n snt si)r c? ,e$ea,sa era cel
mai nimerit lcr% Oricm, am sentimentl c? ar ,leca $e
9n$at? ce m<a( $ce la lcr% A3i n<i mai ,oi controla ,e
co,ii a(a cm o C?ceai alt?$at?% Ce4a s<a sc"imbat% M?
9n)riEorea3?, J$it"% M? 9n)riEorea3? toi co,iii $e aici% N
$oar Je$ < toi% 5 ce4a c ei < ,r (i sim,l n ,ar Cericii%
SOMNAMBULII
76
J$it" se )n$i la co,iii c?rora le Csese ,roCesoar? < sa
cel ,in 9ncercase s? le De < 9n ltimii ci4a ani% 2ineri ss<
,icio(i, c ,robleme% C si)ran? c? n ,?rea Cericii%
< Lmea a $e4enit mlt mai com,licat? acm, Aran+,
s,se ea 9ncet% 9n co,il?rie (tiai $estl $e bine ce i se 4a
9ntm,la cn$ 4ei cre(te% 2e c?s?toreai, a4eai co,ii, o slEb?,
(i 4iaa se $esC?(ra la Cel ca 9ntot$eana% Dar co,iii ace(tia
la ce s? se a(te,teH Locrile $e mnc? se 9m,inea3? $in ce
9n ce mai mlt, c"iar (i ,entr cei care termin? ni4ersitatea%
Ar ,tea s? se c?s?toreasc?, $ar n$e 4or lociH Ct cost?
acm o cas? aici 9n Borre)oH
Aran+ ri$ic? $in meri%
< N (ti < ,atr3eci, ,oate cinci3eci $e mii%
< Fi t ct ai $at ,e astaH
< Fa,tes,re3ece mii cinci ste, recnosc Aran+% Fi a tre<
bit s? m? 9m,rmt ,entr ,lata 9n nmerar%
< Iar co,iii (ti toate astea, 9i s,se ea% Fti ,rerile (i c?
,robabil n<o s?<(i ,oat? ,ermite nicio$at? lcrrile ,e care le
a ,?rinii lor% Fi (tii ce4aH A $re,tateM
< Fi ce ,ro,i s? CacemH 9ntrebase Aran+%
Se aBa $eEa aCar?, iar ea era la 4olan%
< N (ti, r?s,nsese ea%
Acm, l?sn$ ora(l 9n s,ate, se 9n$re,t? s,re $e(ert, a,oi
o l? la stn)a ,e $rml 9n)st ce $cea la casa Morelan$ (i
reBect? as,ra a ceea ce s,sese%
An $e an, se ,?rea, ,roblemele a$olescenilor se a)ra4a%
Fi an $e an, nimeni n ,?rea s? )?seasc? o solie%
Doar c?, C?r? s? (tie J$it", eGista o ,ersoan? 9n Borre)o
care )?sise o solie%
Iar ,ersoana aceea testase solia ,e Heat"er Are$eric+s%
Fi moartea acesteia $o4e$ise 9n cele $in rm? c? solia
era 4iabil?%
8
9n $imineaa nn?toare, J$it" (i Je$ c?l?rea t?ci,
J$it" relaGn$<se 9n (a 9n tim, ce o c,rin$ea $in no
4ec"ea ,l?cere a mersli c?lare ,rin $e(ert% Dimineaa era
9nc? rece, iar aerl, 9nmiresmat $e sal4ie (i ien,?r, 9i m,l
n?rile, amintin$<i 9nc? o $at? $e $eosebirea $intre aerl $e
aici (i atmosCera 9nc?rcat? $e smo) ,e care o l?sase 9n rm?
la Los An)eles% 5ra 9nc? cCn$at? 9n re4erie, cn$ Lin)er,
ia,a ,e care o c?l?rea, se Ceric brsc, scoase n nec"e3at s,e<
riat (i a,oi se ri$ic? ,e ,icioarele $in s,ate% A,lecn$<se (i
strnin$ call, J$it" se in 9n (a, a,oi 3?ri (ar,ele c
clo,oei, strns 9ncol?cit 9ntr<n Cel $e a$?,ost al nei stnci la
ci4a metri $istan?, c coa$a ri$icat? (i 3orn?in$ 9ncet, 9n
tim, ce ca,l trin)"ilar se mi(ca ,ericlos 9nainte (i 9na,oi%
Limba, intrn$ (i ie(in$ c re,e3icine $in )r?, ,?rea
a,roa,e o anten? 4ie 9n c?tarea ,r?3ii%
< U(rel, Lin)er, mrmr? J$it" c ca,l a,roa,e $e
rec"e calli% U(rel, Cetio%
Call se r?sci, a,oi re4eni ,e cele ,atr ,icioare% J$it"
9l l?s? s? C)? s,re $rea,ta, $e,?rtn$<se $e (ar,e, a,oi 9l
C?c s? se o,reasc?% Cn$ se it? $in no, (ar,ele $is,?rse%
< Ai ,?it ce4aH 9l a3i ,e Je$ 9ntrebn$%
< N% Cre$ c? n m? itam ,e n$e mer)%
tXlX EM 9l m?sr? atent? c ,ri4irea ,e Je$%
SOMNAMBULII
78
< 2 n l<ai 4?3tH Far,eleH
Je$ se ar?t? imit (i cl?tin? $in ca,%
< De ceH Ar D trebitH
J$it" $esc"ise )ra s? mai s,n? ce4a, $ar a,oi se
r?3)n$i% A,cn$ Cerm Criele li Lin)er, o rea$se 9na,oi,
a,oi o obli)? la n tra, reint ,n cn$ aEnser? la ,nctl
n$e 9nce,ea $rml abr,t ce $cea la ,o$i(% Cn$ Je$ o
aEnse $in rm?, 9(i in call $eo,arte ,n? trec Blac+ie,
a,oi 9l l?s? s? mear)? 9n s,atele calli castrat%
9naintn$ 9ncet, ale)n$<(i c )riE? $rml ,e c?rarea
stncoas? ce 9n nele locri rosese ,r (i sim,l s,raCaa
,o$i(li, cei $oi cai rca 9n ,as niCorm% De<abia cn$
aEnser? 9n 4rC J$it" 9(i ,ermise ,l?cerea $e a se 9ntoarce s?
,ri4easc? ,eisaEl $e Eos%
Cl?$irile ora(li ,?rea mici 4?3te $e ,e 9n?limile
,o$i(li# ora(l 9ns(i ar?ta a,roa,e ,ier$t 9n 9ntinsa )ran<
$oare a $e(ertli ce se $esC?(ra $e$esbt, ,?rn$ s? creasc?
la nesCr(it, 9ntrer,t $oar $e ,o$i(rile ce<i ,ncta 9ntin<
$erea (i $e albiile Drelor $e a,? ce (er,ia C?r? int?% De,arte,
o stnc? imens? se 9n?la $in $e(ert ca n trn $e ,a3?, incre<
$ibil $e 34elt, stn$ sin)r? 9ntr<o i3olare re)ala%
< Ai rcat<o 4reo$at?H 9ntreb? J$it"%
Je$ 9nclin? ca,l, a,oi 3mbi (tren)?re(te%
< N ii nimic, n<i a(aH 9ntreb? el% Dar 9nainte ca J$it"
s? ,oat? r?s,n$e, cl?tin? $in ca,% Cre$ c? ,e asta am cam
itat<o% Oricm, n cre$ c? a( 4rea s? mai 9ncerc% N ,rea m?
$a 9n 4nt $,? 9n?limi%
< 2H 9ntreb? J$it"% Aler)ai 9n ss (i 9n Eos ,e mar)inea
canionli $e ,arc? ar D Cost $oar n canal $e iri)aie% 5ram
moart? $e Cric?% Mere mi<era team? c? ai s? ca3i (i 4a trebi
s? le s,n alor t?i ce s<a 9ntm,lat%
Din no n nor ci$at trec ,este oc"ii li Je$ (i ea se
"ot?r9%
79
1o-n Saul
< Hai$e, s,se, tr?)n$ $e ca,l li Lin)er (i 9n$re,tn$
call s,re ,oteca ce trecea c"iar ,rin miElocl ,o$i(li,
Om<am "ot?rt n$e 4rea s? mer)%P
O Em?tate $e or? mai tr3i aEnser? 9n Caa ,anoramei
4ec"ili sat To+ati, iar J$it" o o,ri ,e Lin)er%
< Sla4a Domnli, res,ir? ea (or cn$ Je$ aEnse ln)?
ea% Mi<era team? c? a C?ct (i $in To+ati ce a C?ct $in
ora(ele Ho,i%
Je$ o ,ri4i 9ntreb?tor (i ea 9i 4orbi $e 9n)"esiala $e co<
libe sor$i$e $in carton )$ronat, c aco,eri(ri $e tabl?, ce
r?s?riser? 9n s,atele satelor care st?tea $e 4eacri ,e mar<
)inile celor trei ,o$i(ri Ho,i%
< Mi<era team? c? s<ar D ,tt 9ntm,la (i aici, 9nc"eie ea%
Dar n e a(a% Arat? eGact cm mi<l aminteam%
C n $e3)st e4i$ent, Je$ ,ri4i satl 9n care crescse
mama li%
< Aici ai 4rt s? 4iiH 9ntreb? el, ne4enin$<i s? crea$?%
J$it" a,rob? $in ca,%
< 9mi ,lace a(a $e mlt, s,se ea% 9ntot$eana mi<a ,l?<
ct% C"iar cn$ eram mic? 9mi ,l?cea s? 4in aici ss% Cre$eam
c? trebie s? De ce4a ma)ic 9n ,eblo%
< Sin)rl lcr ma)ic ar D $ac? toat? lmea s<ar
$e(te,ta (i ar ,leca $e aici, bomb?ni Je$% N 9nele) $eloc
cm ,ot tr?i aici ss' trebie s? care a,? $e la lac (i nici elec<
tricitate n a%
< Dar a(a a ales ei, r?s,nse J$it"% Dac? ar 4rea, ar
,tea a$ce electricitate $e la baraE% MaG s,ne c? oCerta e
4alabil? $e cn$ tat?l li a constrit baraEl, $ar ei a reC3at<o
9ntot$eana%
< 2m,ii%%% mrmr? Je$%
< Poate% Sa ,oate n% Ai stat 4reo$at? s? te )n$e(ti cm
ar ar?ta locl acesta $ac? ar acce,ta oCerta li MaGH
SOMNAMBULII
80
< Si)r, r?s,nse Je$% Ar a4ea o 4ia? $ecent? < bc?t?rii
(i $ormitoare a$e4?rate, tele4i3or (i tot ce mai a oamenii
ast?3i%
< Da, $ar cm ar ar?taH insist? J$it"% Se 9ntoarse s? mai
,ri4easc? o $at? locl str?4ec"i% De<a ln)l mar)inii
,o$i(li, se 9ntin$ea n (ir $e case c $o? (i trei etaEe, $in
,iatr?, lemn (i c"ir,ici, Decare 9nca$rn$ o mic? crte cen<
tral?% Pereii era )ro(i < a,roa,e $e n metr, n$e ,o$eaa
era mai Eoas?, iar aco,eri(rile ,late% Sin)ra concesie ,e
care 4ec"il ,eblo ,?rea s? o D C?ct lmii mo$erne era
instalarea Cerestrelor 9n nele camere# rame 3ate $e lemn c
)eamri mici, care, 9n ci$a 4rstei, ar?ta $e,lasat 9n con<
strcia ,rimiti4? $e c"ir,ici%
< Da, recnosc c? ar ar?ta oarecm $iCerit, a$mise Je$ 9n
cele $in rm?% &rea s? s,n c? ar trebi reC?cte ,entr a
intro$ce e4ile (i Drele 9n%%%
< Ar trebi re9nce,t totl, 9i s,se J$it"% N ,oi $oar
s? reCaci a(a ce4a% Peblo are mai mlt $e (ase ste $e ani# cel
,in anmite ,?ri< C"iar cre3i c? ar trebi s?<l Cac? bc?i
$oar ca s? intro$c? ni(te e4i (i electricitateH
< Dar c 4remea cm r?mneH 9ntreb? Je$, re)retn$ ,e
loc, ,entr c? (tia la Cel $e bine ca (i J$it" c? n era i3olare
mai eDcient? $ect ,ereii aceia )ro(i%
J$it" n se obosi s? r?s,n$?% In sc"imb 9ntreb?'
< Mer)em s? 4e$em $ac? bnicl t? e acas?H
Acm Je$ C e4i$ent stnEenit (i<i e4it? ,ri4irea%
< De ct tim, n l<ai mai 4?3t, Je$H
Je$ se mi(c? 9n (a, $ar 9n cele $in rm? 9(i ri$ic? ,ri4irea
m(cn$<(i nelini(tit b3a $e ss%
< N (ti, morm?i abia a3it% De mlt, cre$%
< De cinci aniH 9ntreb? J$it", Din$ a,roa,e si)r? c? n
e $e,arte $e a$e4?r%
Je$ ri$ic? $in meri, $ar n ne)?% J$it" t?c cte4a cli,e,
m,ln$<se $e Crmseea )raioas? a satli To+ati (i a
:. Jo"n Sal
lacli ce inn$a canionl, ,e a c?ri b3? era a(e3at satl%
A,oi ,ri4i 9n $e,?rtare% De(i ora(l Borre)o era in4i3ibil $e
aici, ,e toat? 9ntin$erea $e(ertli era 9m,r?(tiate semne ale
eGistenei li%
< Uit<te 9n Er, Je$, s,se ea 9ncet% Uit<te 9n Er, a(a cm
obi(niai s? Caci cn$ erai co,il, (i s,ne<mi ce 4e3i% S,ne<mi
ce i se ,are bine (i ce n%
Je$ 9(i 9nclin? (or ca,l, c mirare 9n oc"i, $ar J$it"
rmase im,asibila, "ot?rt? s? n<l lase $eloc s? 4a$? ce e 9n
mintea ei% 9ntr<n tr3i, Je$ 9(i mt? ,ri4irea $e la ea (i, 9n
tim, ce ea ,ri4ea, Je$ 9nce, s? scrte3e ,eisaEl $in Er%
< Cre$ c? ,eblo arata bine, recnosc el 9n cele $in
rm?, e3itn$% Doar c? ar trebi s? te 9ntrebi $e ce ar 4rea
cine4a s? lociasc? 9n el% Dar, oarecm, arat? ca (i cm ar D
o ,arte a ,o$i(li%
< Altce4aH insist? J$it"%
Je$ 9i srse c am?r?cine%
< Ce e ?staH Un testH
< Poate% Dar C?r? note% Mai it<te ,in 9n Er%
Je$ 9nce, $in no s? scrte3e ,eisaEl, concentrn$<se
9n sCr(it as,ra lacli%
< N<mi ,lace lacl, s,se 9n cel $in rm?% 9mi ,lace
,orinea canionli $e sb baraE, n$e cresc ,lo,i $e<a ln<
)l a,ei (i n$e snt tot Cell $e ,?s?ri (i animale%
O amintire se tre3i 9n el, ce4a la care n se )n$ise $e
mlt%
< Bnicl s,nea 9ntot$eana c? lacl seam?n? ,rea mlt
c cerl, iar cerl n a,arine canionli% N m<am )n$it
mlt la asta, $ar ,oate c? are $re,tate% Ia ite%%%
Ar?ta 9ns,re ,r?,astia 9n)st? n$e se aBa lacl%
< &e3i cm a,a roa$e )resiaH Fi snt ,ete c"iar la s,ra<
Caa, n$e se inDltrea3? (i mai mlt? a,?% 2oat? t?r?(enia o s?
se ,r?b(easc? 9ntr<o 3i% Dar si)r c? n 4a a4ea nici o im,or<
tana ,entr c? tot canionl se 4a m,le $e ml $e la i34or,
SOMNAMBULII
82
mlt 9nainte ca ,ereii s? se ,r?b(easc?% 5 o ,rostie, cn$ te
)n$e(ti, 4rea s? s,n, s? $istr)i tot canionl nmai ca s?
ai electricitate 4reo st? $e ani%
< Altce4aH 9ntreb? J$it"%
Je$ 9(i ,limb? oc"ii ,este 9ntin$erea lar)? a $e(ertli%
O$at?, c trei ani 9n rm?, se rcase aici $,?<amia3? tr3i
(i aEnsese 9n 4rC la tim, ,entr a 4e$ea soarele a,nn$, ,e
cn$ lna ,lin? se 9n?la la est% La ori3ont i3bcniser? cinci
4iEelii se,arate, att $e 9n$e,?rtate, 9nct c"iar atnci cn$
Cl)erele ilmina cerl, abia $e se a3ea bbitl tnetli%
Se a(e3ase ,e o ,iatr? (i ,r (i sim,l ,ri4ise cerl a,roa,e o
or?, ,n? cn$ soarele $is,?rse 9n cele $in rm?, iar 4iEeliile
se $e,?rtaser?, stin)n$<se $incolo $e linia ori3ontli, (i
$oar lmina str?lcitoare a lnii mai lmina $e(ertl,
arncn$ mbre ln)i (i ne)re $e ,e ,o$i(rile $e,?rtate,
9nce,ser? 3)omotele no,ii (i le ascltase n tim,, ,lecn$
$oar atnci cn$ a,?rser? lminile $e la cm,l ,etroliCer (i
$e la raDn?rie, stricn$ totl%
< RaDn?ria, s,se el acm% Fi son$ele (i re3er4oarele%
Uneori a( 4rea s? 4?$ $e(ertl a(a cm era, 9nainte $e a se i4i
$rmrile (i liniile $e electricitate%
< Dar asta 9i ,lace, nH 9ntreb? J$it"% &rea s? s,n, C?r?
,etrol nici n<ai D aici, n<i a(aH Fi Borre)o n ar a4ea nici o
raine $e a eGista% N c? asta ar 9nsemna ce4a ,entr tine,
a$?)? ea% 9nele) c? n ,rea te $ai 9n 4nt $,? Borre)o%
Oc"ii li Je$ a4r? o lcire stins?%
< De ce m<a( $aH 9ntreb? el% 5 rt (i n ai nimic $e C?ct
aici% Pr (i sim,l st? acolo (i nim?ni n<i ,as? $e el% A$ic?,
te<ai itat 4reo$at? c a$e4?rat la elH Doamne, $e cte ori
cine4a are ne4oie $e o locin?, $oar ce constrie(te o cas?
$in acelea $in cbri cen(ii, sa tr?(te o rlot?%
&ocea li c?,?t? o nan? $is,reitoare%
< Cei ce lociesc 9n rlote $a cea mai mare b?taie $e
ca,% 5le $rea3? $oar ci4a ani (i a,oi oamenii se mt? ,r
83
1o-n Saul
(i sim,l (i le las? s? r)ineasc?% Fi snt )noaie ,este tot <
tat?l li Ran$1 S,ar+s trebie s? aib? 4reo 3ece ma(ini stri<
cate 9n crte% Dar n Cace nimic c ele% S,ne mere c? o s?
le re,are, $ar toat? lmea (tie c? n<o 4a CaceM
Pri4irea 9i trec $in no $e la J$it" la ,eblo%
< A,oi te ii la in$ieni% Cel ,in ei n se 9nconEoar? $e
atta )noi ,e care n<a $e )n$ s<l Coloseasc?%
C"icoti sb im,resia ni alt )n$%
< Ce mai ra"at, ei n ,rea a nimicM
J$it" 4orbi 9ncet%
< De<asta n mai 4ii aici ssH 9ntreb? ea% Deoarece cre3i
c? aici n e nimicH
Je$ ri$ic? $in meri%
< Poate, mrmr? el% Dar n e nmai asta% Ftii cm snt
cei $in To+ati < $ac? n e(ti nl $e<al lor, n 4or s? aib?
,rea mlt $e<a Cace c tine%
< Dar t e(ti $e<al lor, 9i reaminti J$it"% Cel ,in mama
ta era, iar bnicl t? este 9nc?%
Je$ sctr? $in ca,%
< Cre3i c? asta contea3?H 9ntreb? el, nemaiCcn$ acm
nici n eCort $e a<(i ascn$e mnia $in 4oce% Bnica mamei
nici m?car n<a mai 4orbit c ea $,? ce s<a m?ritat c tata%
< Bnica ei a,arinea nei alte )eneraii, 9i reaminti
J$it"% Cn$ eram mic?, 4eneam aici%
2?c cte4a cli,e, sb im,resia amintirilor% A4ea 4reo o,t
ani cn$ 4enise ,entr ,rima $at? sin)r? 9n ,eblo, ,e call
,rimit 9n $ar $e la tat?l ei $e 3ia ei% Ci4a co,ii in$ieni
Eca baseball < mai mlt 9ncerc?ri < iar ea 9i ,ri4ise o 4reme%
A,oi nl $intre ei o 9ntrebase $ac? 4rea s? Eoace, iar ea 9(i
le)ase call (i li se al?trase% 9nce,se s? Eoace 9n ,artea
$rea,t? (i aEnsese tre,tat 9n ,nctl n$e ar D trebit s?
lo4easc? min)ea cn$ cine4a c"emase co,iii la mas?% Nici
n<i trecse ,rin minte s? n mear)? c ei, (i ,in mai tr3i
se aBa 9ntr<na $in cri, mncn$ ,inea cen(ie ,e care
SOMNAMBULII
84
Cemeile To+ati 9nc? o C?cea ca ,e 4remri, m?cinn$
,ormbl 9n moEare c ,is?lo)l, amestecn$ a,oi C?ina
)roas? c a,? (i Cri)n$<o ,e o ,iatr? Derbinte% N<i $?$se
nimeni $e 9neles c? n ar trebi sa De acolo, iar $,? masa
se 9ntorsese la Eoc c restl co,iilor (i aEnsese acas? s,re
sear?% Cn$ mama ei a 9ntrebat<o n$e Csese, i<a r?s,ns c?
Csese ss ,e ,o$i( (i c? se Ecase c co,ii in$ieni% Mama ei
n<i s,sese s? n mai Cac? asta, a(a c? ,este o s?,t?mn? se
$sese 9na,oi% De atnci rcase mere la ,eblo cel ,in o
$at? ,e s?,t?mn? (i crn$ aEnsese s?<i cnoasc? ,e toi%
< Deci te<a l?sat s? 4ii (i s? te Eoci c co,iii lor, 9i s,se
Je$% Ce mare scoCalaH
J$it" $?$ $in meri%
< Poate c"iar asta, r?s,nse ea% Din ,nctl lor $e 4e$ere
eram $oar n alt co,il% Fi 4eneam s? m? Eoc c co,iii lor, n
s? m? "olbe3 la ei% Cm te<ai simi $ac? oamenii ar 4eni acolo
ss s? se ite DG la tine (i s? te roa)e s? te la(i ,ictat ca (i cm
ai D n Cel $e eG,onatH
Aaa li Je$ c?,?t? o eG,resie cinic?, oarecm ne)ati4ist?
,entr 4rsta li%
< Bine, a,rob? el, e3itn$ 9n mo$ 4i3ibil s<i $ea $re,tate%
Dar a 4enit 4reo$at? nl $in ei 9n Borre)o s? te 4i3ite3eH
J$it" a,rob? c ca,l%
< Bine9neles% De ce s? n 4in?H
De $ata asta Je$ o ,ri4i c totl ne9ncre3?tor%
< A)i $e<aici% Doar (tii ce cre$ maEoritatea oamenilor $in
ora( $es,re in$ieni%
< Cre$ o mlime $e ,rostii, r?s,nse J$it"% Iar cele mai
mlte ,r (i sim,l n snt a$e4?rate% Si)r c? eGist? o
mlime $e in$ieni care se 9mbat? mai tot tim,l, $ar eGist? o
mlime $e albi 9n Borre)o care Cac acela(i lcr% Cn$ n ai
nimic $e C?ct, tot aia e, in$iCerent $ac? e(ti in$ian sa alb% Fi
cre$ c? ,oate $e aceea in$ienii To+ati a r?mas att $e le)ai
$e 4ec"ile obiceiri% A mlte lcrri $e C?ct 9n ,eblo% 9nc?
85
1o-n Saul
9(i lcrea3? ,?mntrile ca ,e 4remri, a$cn$ a,? $e la
canion, (i 9nc? Cac totl a(a cm a C?ct<o 9ntot$eana% N
a tim, s? ias? (i s? se 9mbete (i n 4or nici s? acce,te bani
$e la Biro% Si)r, recnosc ea, snt mlt mai noroco(i
$ect maEoritatea tribrilor% 9nc? mai a a,roa,e tot ,?mntl
(i n a Cost nicio$at? $e3r?$?cinai%
Aaa li Je$ reBect? $is,re%
< Dac? totl e a(a $e minnat 9n ,eblo, cm se Cace c?
mama n a stat acoloH
J$it" 9i ssin ,ri4irea%
< Mi se ,are c? asta<i o 9ntrebarea ,e care ,oate ar trebi
s? i<o ,i bnicli t?, s,se ea%
Je$ t?c o cli,?, iar cn$ 4orbi, 4ocea 9i C $r?%
< Bine, s,se el% S<o Cacem%
InD)n$<(i c?lciele 9n coastele calli ne)r, cloncani,
lo4in$ (or c Criele )tl calli% Animall masi4 o l?
9n$at? la n tra, ra,i$, iar Je$ 9l 9n$re,t? $irect s,re ,eblo%
O,rir? caii la ,as cn$ se a,ro,iara $e ,eblo, $esc<
lecn$ 9n cele $in rm?, cn$ mai a4ea $e mers cinci3eci $e
metri, le)n$ Criele $e o bar? n$e se aBa cinci catri, c
coastele 4i3ibil ie(ite ,rin ,iele% 5ra animale $e mnc?,
a,roa,e e,i3ate $e ani $e 3ile $e sit (i cobort ,otecile
abr,te ce $cea $in 4rCl ,o$i(li s,re $e(ert, (i a4n$
s,in?rile coco(ate $e )retate 4aselor c care c?ra a,a la
,eblo% Nec"e3ar? (or cn$ Je$ (i J$it" 9(i le)ar? caii (i se
Cerir? $e animalele mai mari ca (i cm le<ar D res,ins ,re<
3ena% La rn$l lor, Blac+ie (i Lin)er i)norar4 ca"rii,
,reCern$ s? mestece ,aiele ,res?rate ln)? bar?%
Je$ (i J$it" o lar? ,e la mar)inea 4ec"ili cimitir al
satli, a,oi o a,car? ,e o alee 9n)st? ce t?ia cele $o? ,?ri
,rinci,ale al satli% D,? 4reo cincis,re3ece metri, aleea
$cea 9ntr<o ,ia?, iar ei se o,rir? s? se ite 9n Er% Nimic n
,?rea s? se D sc"imbat 9n cei 3ece ani $e cn$ J$it" n mai
Csese acolo% Cte4a Cemei lcra 9n crte, C?cn$ oale $in
SOMNAMBULII
86
Crn)"ii r?scite $e lt% O Ceti?, n mai mare $e $oi ani, se
Eca c o )r?m?Eoar? $e lt, 9ncercn$ $eEa s? imite )estrile
mamei sale, r?scin$ ltl 9ntre mne, a,roa,e sr,rins?
cn$ 4reo bc?ic? 9i c?$ea 9n ,raC%
Cte4a cli,e Cemeile n ,?rr? a<i b?)a 9n seam?, $ar 9n
cele $in rm?, na $in ele 9(i ri$ic? ,ri4irile (i 3mbi%
< Je$M 9n sCr(it te<ai "ot?rt s? rci s? ne mai 4e3iH A,oi
oc"ii 9i alnecar? s,re J$it" (i se lminar? $eo$at?% J$1
S"eKel$M
9nce, s? 4orbeasc? re,e$e 9n To+ari, iar o cli,? mai tr3i
J$it" C 9nconErat? $e cinci Cemei, toate ,nn$ 9ntreb?ri 9n
acela(i tim,%
Je$ se ita la ,rimirea cal$? $e care se bcra J$it" (i
re)ret? c? Csese $e acor$ s? 4in?% Se simea $in no ca n
intrs, 9n tim, ce J$e, care n era $e<a lor, era tratat? ca o
r$? $e mlt ,ier$t?% Una $in Cemei se 9ntoarse s,re el%
< 9l cai ,e bnicl t?H
Je$ simi c? ro(e(te (or, a,oi $?$ $in ca,%
Aemeia ar?t? c ca,l s,re o alt? alee 9n)st?%
< 5 9n +i4a%
A,oi 9(i 9n$re,t? $in no atenia s,re J$it", iar Je$,
simin$<se $e ,arc? ar D Cost ,ri4it $in $osl Dec?rei (i (i Cer<
estre $in ,eblo, tra4ers? ,iaa (i ,?(i 9n mbra liei 9n)ste%
Urm? $rml, ie(in$ ,e ,latCorma lat? ce se 9ntin$ea 9ntre
,eblo (i mar)inea canionli% La Em?tatea $istanei 9ntre
,eretele satli (i b3a ,r?,astiei se ri$ica o cas? Eoas?, $e
ci4a metri% Dintr<o )ar? 9n centr se 9n?la o scar? (i n
Dr contin $e Cm $e la Cocl mic ce ar$ea a,roa,e mere
9n +i4a% Je$ se o,ri, ne(tiin$ ce s? Cac?, itn$<se la intrarea
9n camer?% Din co,il?rie i se ,?rse 9ntot$eana n loc
9ntnecos (i inter3is% 9n +i4a se a$na b?rbaii To+ati ,entr
a<(i $esC?(ra ritalrile s,iritale% 5ra locl $e n$e ie(ea
9n 3ilele $e s?rb?toare, ,rtn$ costme elaborate, ,entr a
$ansa 9n crte%
87
1o-n Saul
Dar mai era (i locl n$e se $cea ,entr a D sin)ri,
,entr a s,oro4?i 9ntre ei C?r? s? De $eranEai $e ne4estele (i
co,iii lor, sa ,r (i sim,l ,entr a sta s? reBecte3e, ori s?
comnice c s,iritele care locia sb ,o$eaa +i4ei%
Dar se simea oare 9n stare s<o Cac?H S? se rce ,r (i sim<
,l ,n? la $esc"i3?tra $in aco,eri( (i s? coboare 9n?ntrH
5ra $oar n co,il (i nici mcar membr al tribli%
Fi atnci 9(i aminti%
A4ea (ais,re3ece ani, (i ,rintre To+ati asta 9l C?cea s? De
b?rbat% Res,irn$ a$nc, se 9n$re,t? s,re +i4a%
53it? cn$ aEnse la tra,a, a,oi mai res,ir? o $at? (i
cobori scara 9n camer?% 5ra circlar?, a4n$ cam cincis,re<
3ece metri 9n $iametr# Csese t?iat? 9n )resia ,o$i(li c
secole 9n rma% De Er 9m,reEr se aBa o banc? $e ,iatra, iar
n cerc c ?r(i Corma n mic inel 9ntre ,ereii camerei (i
Cocl $in centr% Cn$ Je$ ,?(i $e ,e scar? ,e ,o$eaa +i4ei,
oc"ii 9nce,r? s?<l stre $e la Cm% Cte4a cli,e n 43
nimic 9n ,cla $e sb aco,eri(l Eos% Dar crn$ oc"ii
9nce,r? s? se obi(niasc? c 9ntnericl (i 9n cele $in rm?
9l 3?ri ,e bnicl li%
&ltrl CaCeni st?tea sin)r ,e banc? c Caa la r?s?rit,
c oc"ii 9nc"i(i, c tr,l com,let nemi(cat% Je$ se a,ro,ie
$e el c team?, a(te,tn$ ca oc"ii b?trnli s se $esc"i$? (i
s? 9l DGe3e ac3ator% Dar &ltrl CaCeni n ,?rea $eloc
con(tient $e ,re3ena li% Cn$ Je$ se a(e3? ,e banc? ln)?
el, b?trnl nici mcar n clinti n m(c"i%
Je$ se a(e3?, la 9nce,t ner4os, simin$ sb (e3t $ri<
tarea ,ietrei (i itn$<se crios 9n Er% Anali3a constrcia
boitei, eGaminn$ c atenie trnc"irile coEite $e co,aci ce
se 9ntin$ea $ins,re ,erei 9ns,re interior, s,re brnele )rele
care Cseser? s,riEinite cn$4a ,e 4rCrile ?r(ilor (i brnele
mai mici a(e3ate $e<a crme3i(l $eas,ra )rin3ilor ,rinci<
,ale% Casa boltita a4ea o or$ine )eometric?, iar ,atina
9ntnecata a lemnli 4ec"i $?$ea sen3aia $e 4e(nicie% C
SOMNAMBULII
88
eGce,ia ,etecli $e lmin? ce 4enea ,rin aco,eri(, alne<
cn$ ,e ,o$ea ,e m?sr? ce se mi(ca (i soarele ,e cer, n ,rea
era mare lcr care s? s,n? ce se 9ntm,la $incolo $e ,ereii
camerei, iar cn$ se a(e3? ln)? bnicl li, Je$ $esco,eri c?
,ro,ria li minte 9nce,e s? alnece 9n $irecii stranii%
C oc"ii 9ncremenii as,ra Cocli 9nce, s<(i ima)i<
ne3e c? 4e$e ni(te Corme $ansn$ 9n B?c?ri%
9l a,c? o somnolen? (i simi c? i se 9n)renea3? ,leoa<
,ele% Cn$ $esc"ise iar oc"ii, ,etecl $e soare era $e,arte $e
locl n$e Csese ltima $at?%
< Ce cre3i $es,re astaH 9l a3i ,e bnicl li 9ntrebn$%
< N%%% n (ti, mrmr? Je$% Cre$ c? am a$ormit%
&ltrl CaCeni se it? la Je$ c o ,ri4ire a$nc?, $e
ne,?trns%
< N<ai a$ormit% Aici se 9ntm,l? altce4a% Ce4a ce n<ai s?
9nele)i ani $e 3ile% Unii n 9nele) nicio$at?%
Se ri$ic?, se 9ntinse, a,oi se it? la Je$%
< Ce<ai 3ice s? mer)em aCar?H Orice i s<ar D 9ntm,lat,
s<a terminat acm%
Cn$, o cli,? mai tr3i, ie(ir? 9n lmina orbitoare a 3ilei,
Je$ cli,i, a,oi se it? la soare%
< Doamne, s,se el% Cre$ c? am stat 9n?ntr trei ore%
&ltrl CaCeni ri$ic? $in meri%
< Se 9ntm,l?%
A,oi se it? la Je$, cnt?rin$<l c ,ri4irea%
< Ai cresct% N c"iar ca taic?<t, $ar mlt mai mare $ect
oricare $in co,iii $e aici% Fi tot(i, o 4?$ ,e mama ta 9n tine%
&ocea li Je$ c?,?t? o not? r?3boinic?%
< Cm $e n ,ot oamenii ar?ta ca ei 9n(i(iH
B?trnl ri$ic? (or $in s,rncene%
< Fi ce e r? 9n astaH 9ntreb? el c bln$ee% Aetia mea a
Cost o Cemeie Crmoas?%
A,oi o scli,ire $in oc"ii li Je$ 9l C?c ,e in$ian s? se
9ncrnte%
89
1o-n Saul
< De<asta ai 4enit aiciH S? m? 9ntrebi $s,re maic<taH
Je$ se simi 9ncrcat, ca (i cm bnicl li 9i scrtase
a$ncl sBetli%
< De Ca,t, n%%% n (ti% Ji<o a$ci aminte ,e J$1 S"eKel$H
&ltrl CaCeni $?$ aDrmati4 $in ca,%
< Am rcat c caii a3i<$iminea% Am 9nce,t s? 4orbim
$es,re ,eblo (i $es,re trib (i%%%
&ocea i se ,ier$ cn$ n<(i mai )?si c4intele%
&ltrl CaCeni i)nor? Eena li Je$%
< Mi<o a$c aminte% Mi<amintesc ,rima 3i cn$ a rcat
aici% A 9nce,t s? se Eoace c ci4a co,ii (i, ,n? s?<i $ai
seama, se ,rta $e ,arc? s<ar D n?sct aici% Oameni ca ea se
4or simi 9ntot$eana bine in$iCerent n$e se aB?%
&ocea i se sc"imb? (or, c?,?tn$ o nan? trist?%
< Snt (i altCel $e oameni, s,se el% 2ocmai o,sl li
J$1 S"eKel$%
< Acm 4rea s? i se s,n? J$it", 9l 9ntrer,se Je$%
&ltrl CaCeni 9(i 9nclin? ca,l a,robator, $ar oc"ii li
,?trn3?tori 9i DGar? ,e ai li Je$%
< Des,re mama ta ai 4enit s? 4orbe(ti, nH N $es,re
J$it" S"eKel$%
Li Je$ i se t?ie r?sBarea' cm $e (tise bnicl li la ce
se )n$ea elH Dar $e Ca,t bnicl li (tise 9ntot$eana
lcrri ,e care n i le s,sese nimeni% D?$ $in ca,%
< Mama ta a,arinea altor oameni < oameni care n ,ot D
nicio$at? Cericii, s,se &ltrl CaCeni% In$iCerent n$e se
$c sa c cine snt% A simit 9ntot$eana c? toat? lmea
C?cea ,arte $in ce4a $ar c? ea era n intrs%
Se o,ri, ,nn$ o mn? ,e m?rl li Je$%
< Cre$ c? $e asta a C?ct ceea ce a C?ct, Je$% Cre$ c? 9n
cele $in rm? (i<a $at seama c? n<a4ea s? De nicio$at? Ceri<
cit? < orice ar D 9nsemnn$ asta < (i ,r (i sim,l a rennat%
Je$ 9l ,ri4i Crios ,e b?trn, sctrn$<i mna
no$roas?%
SOMNAMBULII
90
< N te cre$, s,se el% A Cost mai mlt $ect att% A Cost
$in ca3a tat?li me (i a ttror celor $e acolo $e Eos%
&ltrl CaCeni cl?tin? $in ca,, $ar reC3? s? r?s,n$?
mniei li Je$%
< N<am s,s c? a Cost 4ina ei% Pr (i sim,l a(a s<a ,etre<
ct lcrrile% N<a Cost Cericit? nicio$at?, nici aici, (i nici 9n
Borre)o% Fi nimeni n ,tea Cace nimic% Nici e, (i nici tat?l
t?% 5ra 9n Drea ei% N a,arinea lmii, a(a c? a ,?r?sit<o%
Je$ lo4i c ,iciorl ,raCl $e sb t?l,i, simin$<se $eo<
$at? 9ns,?imntat% Ln$rile 9i n?4?lir? nl $,? altl,
recnoscn$<se ,e sine 9n c4intele bnicli s? $es,re
maic<sa% Oare acela(i lcr a4ea s? i se 9ntm,le (i liH A4ea
s? se tre3easc? 9ntr<o $iminea? (i s? "ot?rasc? $intro$at? s?
se $c? totl $racliH
A,oi s,ectrl li Heat"er Are$eric+s 9i a,?r $in no 9n
minte (i o$at? c el, n )n$ < nl c?ria 9i $?$ )las C?r?
s? 4rea%
< Poate c? asta i s<a 9ntm,lat (i li Heat"er%
&ltrl CaCeni 9(i 9n)st? oc"ii%
< Aata care a mrit 9n canion acm cte4a 3ileH
Je$ $?$ $in ca,%
< S<a omort%
< Asta se s,ne 9n Borre)oH 9ntreb? &ltrl CaCeni%
Cl?tin? $in ca,%
< N e a$e4?rat% N<a s?rit ,entr c? a 4rt%
Je$ 9(i ,ri4i bnicl c ss,icine%
< N, contin? &ltrl CaCeni, 4orbin$ a,roa,e ca ,en<
tr sine acm% N ea a 4rt% Cine4a a Cct<o s? sar?%
Je$ 9(i strnse s,rncenele c mnie%
< Polii(tii n s,n a(a, 3ise el ,ro4ocator%
&ltrl CaCeni ri$ic? $in meri%
< N contea3? ce s,n ,olii(tii% 5 eram 9n +i4a cn$ s<a
9ntm,lat% Am 4?3t%
Je$ se "olb? la bnicl li, 4i3ibil ne9ncre3?tor%
91
1o-n Saul
< Hai$e, s,se el% Dac? erai 9n +i4a, n<ai a4t cm s?
4e3i%
&ltrl CaCeni 9(i ,ri4i ne,otl im,asibil%
< Asta cre3iH 9ntreb? el% 5i bine, $ac? ai rca aici mai $es
(i ai aBa cine e(ti $e Ca,t, ,oate ai )n$i altCel%
O Em?tate $e or? mai tr3i, ,e cn$ cobora ,o$i(l,
J$it" a,recie 9n cele $in rm? c? t?cerea $rase $estl%
< 5iH Ce<i aBatH
Je$ se it? la ea%
< De la bnicR H 9ntreb? el, c o 4oce $r?, a,roa,e batEo<
coritoare% O", am aBat o mlime $e lcrri% Dar n $es,re
mama, ci $es,re elM Ftii ce4aH 5 nebn% Pr (i sim,l nebn
$e le)at%
J$it" 9l ,ri4i DG% 9n mo$ si)r, ce4a se 9ntm,lase% Dar
ceH 9nainte $e a<l 9ntreba, Je$ 9i s,se c"iar el%
< Ftii ce a s,sH A s,s c? Heat"er n s<a omort% C?
cine4a a omort<o (i c? el a 4?3t% 5ra 9n +i4a (i a 4?3t% N
i se ,are nemai,omenitH Ra"atM B?trnl s<a icnit com,letM
9mbol$in$<(i call, (ni 9nainte, l?sn$<o ,e J$it" s? se
ite 9n rma li%
;
Je$ 9(i ,ri4i tatl c mnie% 5ra 9n $imineaa $e $,?
c?l?toria la To+ati c J$e% Cn$ se 9ntorsese 9n 3ia ,rece<
$ent?, tat?l li ,lecase $eEa la lcr, iar cn$ aEnsese acas?
,in 9nainte $e mie3l no,ii, Je$ se clcase $eEa% Deci $oar
c cte4a minte 9n rm? 9i s,sese 9n sCr(it tat?li s? ce se
,etrecse 9n ,eblo% Iar acm tat?l li se s,?rase $in no ,e
el, a(a cm C?cea a,roa,e 9n Decare 3i 9n ltima 4reme%
< N 4?$ care<i ,roblema, morm?i Je$, ,ri4in$ 9n caCea%
2ot ce<am s,s e c? bnicl s<a icnit%
Aran+ 9(i strnse C?lcile%
< N<l cno(ti ,e bnicl t? (i n (tii nimic $es,re in$i<
enii To+ati%
Je$ 9(i ri$ic? ,ri4irile, oc"ii li ,lini $e $is,re 9ntlnin<
$<i ,e cei ai tat?li s?%
< Doamne, tat?, n trebie s? D $e(te,t ca s<i $ai seama
$e asta% Cm naiba ar D ,tt bnicl s? 4a$? ce s<a 9ntm<
,lat c Heat"er $ac? era 9n +i4aH Ce a acoloH &ren Cel $e
monitor 2&H
Aran+ clatin? $in ca,% 9(i aminti 3ia 9n care mrise Alice
(i se 9ntm,lase ce4a, ce4a ce n<i s,sese Dli s? nicio<
$at?%
< Ji<a$ci aminte cn$ a mrit mamaH 9ntreb? el% Oc"ii
li Je$, o o,acitate brsc? ce<i c,rinse ,ri4irea, s,ser? mai
93
1o-n Saul
mlt $ect orice c4inte ,e care le<ar D rostit% &ltrl CaCe<
ni a 4enit aici 9n 3ia aceea, contin? Aran+% Mi<a s,s ce se
9ntm,lase% S,nea c? se simise ci$at $imineaa cn$ se
tre3ise (i se $sese 9n +i4a%
&ocea 9i sc?3, $e4enin$ r?)(it?%
< Fi 9n tim, ce era acolo Eos, o 4?3se ,e Alice l9n$<(i
4iaa%
2?c o cli,?, a,oi contin? c o 4oce tremr?toare'
< De asta a 4enit aici 9n 3ia aceea, Je$% S,era s? se 9n(ele%
Dar n<a Cost a(a%
Acm C rn$l li Je$ s? tac?, ,ri4in$<l ,e tat?l li c
oc"ii 9n)stai $e mnie%
< N<i a$e4?rat, (o,ti el% Dac? ar D cre3t c a$e4?rat c?
se 9ntm,l? ce4a, ar D cobort mai $e4reme% Ar D o,rit<o%
Dar n a C?ct<o, nH Fi $,? asta ,retin$e c? a 4?3t ce s<a
9ntm,lat%%%
Sn? teleConl, n snet stri$ent ce t?ie c4intele li Je$%
2?c, 9n tim, ce Aran+ se 9ntinse (i ri$ic? rece,torl%
< Arnol$, s,se el%
Asclt? cte4a cli,e, mormin$ $in cn$ 9n cn$ r?s,n<
sri'
< Bine% &in ime$iat%
Pse rece,torl 9n Crc? (i se ri$ic?%
< 2rebie s? m? $c la 3in?, 9i s,se li Je$% A o ,ro<
blem? (i n<a $esti oameni%
Je$ $esc"ise )ra s? ,roteste3e, a,oi o 9nc"ise $in no% La
ce $racR ar ColosiH 2aic?<s n<a4ea oricm $e )n$ s<l
asclte%
< Lro3a4, morm?i ,entr sine 9n tim, ce Aran+ $is,?rea
,e (a $e la bc?t?rie ,este cte4a cli,e, 9mbr?cat 9n salo,eta
cen(ie care era niCorma li $e lcr% 9nce,i s? 4orbe(ti
$es,re mama (i a,oi $is,ari%
Lo4i masa c ,mnl, iar caCeaa $in cea(c? se 4?rs? 9n
CarCrie%
SOMNAMBULII
94
< 5i, ci 9i ,as?H stri)? el 9n casa ,stie acm% Ci $rac<
li 9i ,as?H
Aran+ aEnse la raDn?ria sitat? la o,t +ilometri 9n aCara
ora(li (i trase ma(ina 9n locl obi(nit $e ,arcare $in Caa
,orii% Dar 9n loc s? se 9n$re,te s,re 3in?, tra4ers? stra$a (i
intr? 9n birol (eCli% 9n$at? ce 3?ri Caa 9ncrntat? a li
Bobbie Pac+ar$, $e obicei sr3?toare 9(i $?$ seama c? se mai
9ntm,lase ce4a% Se it? $incolo $e secretar? 9n birol li Otto
Tr)er, a,roa,e a(te,tn$<se s? 4a$? Caa li Tr)er, 9mbEo<
rat? $e mnie nest?,nit?, $ar (eCl 3inei n se 3?rea nic?ieri%
< Un$e e OttoH 9ntreb? el% 9n 3in?, C?cn$ mai mlt scan<
$al $ect a C?ct $eEaH
Secretara ri$ic? $in meri%
< L<a c"emat 9n ora( ,entr o 9ntlnire 9n birol $omn<
li Morelan$, s,se ea% Se ,are c? MaG ar D 9n sCr(it )ata s?
4n$?%
Aran+ se simi c,rins $e n 4al $e mnie, $ar se st?,ni
re,e$e% N ,tea D a$e4?rat% N ,tea D $ect 4orbe )oale%
I4onrile circlaser? $e lni $e 3ile, c"iar $e cn$ 9nce,ser?
taton?rile $e la UniC"em% Dar ,n? acm MaG ssinse c?
n a4ea $e )n$ s? 4n$? com,ania (i ca, $aca ar Cace<o
tot(i, n o 4a 4in$e ni con)lomerat imens, im,ersonal% Ci
lcr?torilor $e la Com,ania Petrolier? Borre)o% A(a c? Aran+
9(i 9n?b(i ,oto,l $e mnie (i cl?tin? $in ca,% N a4ea rost
ca Bobbie s? r?s,n$easc? 34onri 9n tot ora(l%
< Cre$e<m? ,e c4nt, Bobbie, s,se el% Dac? MaG 4rea
s? 4n$?, o s? 4in? 9nti la noi%
< N (ti, oCt? Bobbie% D,? cm 4orbea Otto, se ,are c?
MaG e a,roa,e Calit%
Cli,i $in oc"i cons,irati4%
< Fi $aca 4rei s? aBi ,?rerea mea, Otto 4a Cace totl s<l
con4in) ,e MaG s? 4n$? celor $e la UniC"em (i n no?%
Cre$ c<o s?<l conce$ie3i 9n$at? ce o s? ai oca3ia%
95
1o-n Saul
B3ele li Aran+ se r?scir? 9ntr<n 3mbet trist%
< Fi oare cm o s? am oca3iaH 9ntreb? el%
Bobbie c"icoti%
< Hai$e, Aran+% Cre3i c? $ac? an)aEaii ar cm,?ra aici,
n<ai sCr(i 9n consilil $e con$cereH
Aran+ ri$ic? $in meri e4a3i4%
< C"iar $ac? e a(a Cace consilil, a(a a4ea $oar n sin<
)r 4ot, remarc? el%
Bobbie ret(a c atenie o n)"ie $eEa ,erCect?%
< Fi toat? lmea ar 4ota ca tine, iar Otto (tie bine asta%
Imbetl li Aran+ 9i c,rinse toat? Caa%
< Otto (tie ct $e mlt 9l r?(tiH
< Bine9neles, s,se ea c 4ioicine% Dar n<are im,or<
tan?, oricine i<ar D Cost secretar? l<ar D rt%
Aran+ $?$ $in ca, absent, C?r? ca mintea s? mai 9nre)is<
tre3e c4intele li Bobbie% Se 9ntreba $eEa $ac? n ar trebi
s? con4oace o (e$in? sin$ical? ,entr seara aceea% Dac? 9ntr<a<
$e4?r era ce4a real 9n 34onl c? MaG era ,e ,nctl $e a
4in$e com,ania, atnci era mlte $e C?ct%
C lni 9n rm? )?sise 9n Santa Ae n a4ocat (i n con<
tabil (i 9i an)aEase 9n secret ,entr a st$ia ,osibilitatea
,rel?rii com,aniei $e c?tre an)aEai% N Csese )re <
Com,ania Petrolier? Borre)o era o com,anie mic?, iar ti,l
acesta $e transCer $e ,ro,rietate a4sese loc 9n toat? ara%
Constatase c ,l?cere c?, 9n maEoritatea ca3rilor, transCor<
marea com,aniilor 9n or)ani3aii ,roDtabile Csese a,roa,e
ime$iat?# cn$ oamenii lcra ,entr ei 9n(i(i, $e4enea
mlt mai eDcieni%
Mai eDcieni (i mai ateni, reBect? el 9n tim, ce ie(i $in
biro (i tra4ers? stra$a $in no, $e $ata aceasta ,entr a se
oc,a $e ,roblema care 9l a$sese aici la 9nce,t% Intr? 9n
baraca $e 9nc?rcare ,entr a 4eriDca ,ro$cia $in noa,tea
,rece$ent?, 9l salt? c o mi(care a ca,li ,e Are$
SOMNAMBULII
96
Cmmin)s (i l? D(a care in$ica Decare )alon $e ben3in?
,om,at? $in staia $e cisterne 9n camioane%
Cl?tin? $in ca, c tristee, 9ncercn$ s? $esciCre3e ce
m3)?lise Are$ (i 9ntrebn$<se $in no $e ce n se ,tea
intro$ce ,e com,ter 9ntre)l sistem% Dar (tia r?s,nsl <
aceea(i li,s? $e bani care ,?rea c? s)rm? Com,ania Petro<
lier? Borre)o la Dece mi(care% Fi tot(i, ,rel ,etrolli era
$in no 9ntr<o (oar? cre(tere, iar el cre3se c? se a,ro,ia $e
sCr(itl ,erioa$ei $e ,ier$eri% Dar cn$ ,ri4irea 9i c?3 ,e
ltiml rn$ al listei $e trans,ortri, se 9ncrnt?%
5red opr#,e 9nc?rcarea la ,atr $imineaa%
< S<a 9ntm,lat cn$ s<a stricat ,om,a, eG,lic? Are$% Am
9ncercat s<o re,ar?m, $ar cine4a a $eCectat ,iesele (i n am
a4t altele%
5ran6 ,e 9ncrnt? amenin?tor% 9n rm? c o ln? c"iar el
re4i3ise in4entarl (i 9i $?$se o list? li Tr)er% Se ,?rea c?
,iesele n Cseser? coman$ate $eloc%
< Bine, s,se el% Dai<mi o list? c ce 4? trebie (i Cac
)?l?)ie la AlbYerYe% Ar trebie s? ,tem re9nce,e lcrl
a3i $,<amia3?%
Dar Are$ Cmmin)s cl?tin? $in ca,%
< N<o s? mear)?, s,se el% Am 4orbit $eEa c Crni3orl
(i s,ne c? n mai a4em cre$it% Dac? 4rem ,iese ,entr
,om,?, trebie s? ,l?tim c bani )"ea?%
5ran6 ,e 9ncrnt? (i mai tare%
< Bine, atnci s? re,ar?m ,iesele ,e care le a4em% Asta
,tem CaceH 9ntreb? el, cnoscn$ r?s,nsl c"iar 9nainte $e
a $esc"i$e )ra%
< B?niesc c? ,tem s<o re,ar?m, s,se Cmmin)s 9n
cele $in rm?, e4itn$ ,ri4irea li Aran+% Dar asta cere o
ec"i,? care s? lcre3e 9n ,ls (i Tr)er n<atori3ea3? a(a ce4a%
54itn$ 9n continare ,ri4irea li Aran+, 9(i l? ,ac"etl
c mncarea $e ,rn3 (i se 9n$re,t? s,re (?, $ar Aran+
9l o,ri%
97
1o-n Saul
< Ai ,tea s? mai r?mi 4reo $o? ore $in tim,l t?,
s)er? el%
Cmmin)s sci,? 9n ,raCl $in Caa (ii%
< B?niesc c<a( ,tea, a,rob? el ,rietenos% Dar n e ti<
laEl me (i n<i ,rea 4?$ ,e Tr)er, ,e Morelan$ sa ,e alii
4enin$ s?<mi tn$? mie iarba ,e tim,l lor%
Pe cn$ Cmmin)s se 9n$e,?rta, Aran+ 9nEr? 9ncet ,en<
tr sine% Fi tot(i, oml a4ea $re,tate' $e ce s? stea ,este ,ro<
)ram (tiin$ Coarte bine c? n 4a Ai ,l?tit ,entr astaH Dar 9n
cele $in rm?, inca,acitatea ora(li Borre)o $e a li4ra ben<
3in?, c"iar (i nmai ,entr o 3i, n 4a Cace $ect s? creasc?
nm?rl ,ier$erilor (i s? $etermine re$cerea costrilor%
Crn$ 4a cre(te nm?rl conce$ierilor, iar 9n Dnal, con<
ce$ierile 4or Cace s? sca$? (i mai mlt ,ro$cia%
Contin9n$ s? 9nEre, Aran+ eGamina ,ro)raml $e lcr,
c?tn$ o cale $e a la $e la mnca obi(nit? $esti oameni
,entr a Corma o ec"i,? care s? re,are ,om,a stricat?%
Fi cn$ se 4a 9ntoarce Tr)er, 4a a4ea o mic? $iscie c
el% Dac? nici m?car n mai ,l?tea Crni3orii, sitaia era mlt
mai )ra4? $ect orice i se s,sese%
Ce $racR se ,etreceaH
Ri$ic? teleConl s<l sne ,e Je$ (i s<i eG,lice ce se
9ntm,l?%
< Probabil c<o s? D ,rins toat? 3ia, s,se el%
Je$ 9l asclt? 9n t?cere, $ar ,e cn$ 4orbea, Aran+ 9(i ima<
)ina c claritate ,ri4irea 9ntnecat? a b?iatli, ,ri4irea $e
resemnare ,e care Je$ o a4ea 9ntot$eana atnci cn$ el tre<
bia s<(i sc"imbe ,ro)raml% Dar n ,tea Cace nimic%
D,?<amia3 Aran+ simi c? 9l las? ner4ii% Pom,a stricat?,
C?ct? bc?i, 3?cea risi,it? 9n $rml ,r?Cit% Doi oameni $in
ec"i,a li im,ro4i3at? $is,?rser? $,? ,rn3, trimi(i la
9n$eletnicirile lor obi(nite $e Otto Tr)er, care ssinse c?
,om,a n 4a D $e mare Colos $ac? raDn?ria 4a trebi 9nc"is?
SOMNAMBULII
98
,e moti4 c? n se oc,? nimeni $e ea% Aran+ 9i amintise c?
9ntrea)a raDn?rie Csese 9nc"is? c $oar $o? s?,t?mni 9nainte
(i c? Decare con$ct? (i 4al4? $e acolo Cseser? cr?ate (i
eGaminate c atenie% 9n momentl acela 3ina era 9n stare s?
Cncione3e sin)r? cte4a ore% Dar Tr)er insistase, iar
Aran+ "ot?rse c? n merita s? se mai 3bat? $in moment ce
ceilali $oi mncitori rma s? se oc,e 9n rm?toarele ore $e
re,ararea aGli r,t $e la motorl ,om,ei%
Dac? ,tea D re,arat% Carlos Al4are3 (i Jerr1 Polans+i
ssinser? c? ,tea Cace s$ra $estl $e (or, $ar Aran+ n
era att $e si)r% I se ,?rea c? aGl s<ar D 9n$oit $estl $e r
la r,ere (i b?nia c? (i $ac? s$ra ar D re(it, ,om,a se
,tea strica $in no $e 9n$at? ce ar D reasamblat (i ,s? 9n
Cncine%
Dar acm re,araia se eCectase, iar Al4are3 (i Polans+i
9nce,ea ,rocesl $e reasamblare% Li,sit $e aEtorl a $oi
$intre oamenii s?i, Aran+ ,se el 9ns(i m?rl, inn$ DG
aGl 9n tim, ce Carlos ata(a c atenie )arnitra care rma s?<l
,rin$? $e ,om,?%
< Ce $racR Cacei aiciH se a3i $in s,ate 4ocea as,r? a li
Otto Tr)er% Aran+ a(te,t? ,n? cn$ Carlos strnse ltiml
(rb, a,oi se 9n$re,ta $e s,ate% Aolosin$ e(arCa ,e care o
,rta $e obicei (i care<i atrna acm $in b3narl $e la
s,ate, 9(i (terse s$oarea $e ,e Crnte%
< A,roa,e am terminat re,araia%%% 9nce, el, $ar Tr)er
n<l l?s? s? termine%
< Nesocotin$ toate le)ile sin$icatelorH bomb?ni (eCl%
Aran+ se 9ncor$a, 9ncercn$ s?<(i in? Drea%
< Al4are3 (i Polans+i n Cac ,arte $in ec"i,a $e,o3itli,
contin? Tr)er% N e treaba lor s? lcre3e la ,om,?% Iar t
e(ti (eC $e ec"i,?, nH Asta ,res,ne s? te asi)ri c? oamenii
t?i Cac ce trebie% N s? mnce(ti t ,entr ei%
Aran+ 9(i simi Cria rcn$ $in stomac, $ar 9n nici n ca3 n
a4ea $e )n$ s? se ia la ceart? c Tr)er% N aici, 9n orice ca3%
99
1o-n Saul
< Poate ar trebi s? mer)em 9n birol t? s? $isct?m asta,
Otto%
&ocea 9i era calm?, $ar oc"ii 9i sc?,?ra $e Crie% Ce naiba
9ncerca s? Cac? oml ?staH N era (i a(a sitaia $estl $e
,roast?, C?r? s? De ne4oie ca Tr)er s<l 9m,ie$ice s<(i
Cac? mncaH
< Dac? asta 4rei, morm?i Tr)er%
Sci,? 9n ,raC, a,oi 9(i 9n$re,t? atenia c?tre Al4are3 (i
Polans+i%
< L?sai ,om,a (i trecei la treaba 4oastr?%
Aran+ 4?3 mna li Carlos strn)n$ c"eia ,e care o
inea, $ar $?$ $in ca, $oar att ct s<i Cac semn s<o lase
balt?% A?r? o 4orb?, Carlos ,se c"eia Eos (i se 9n$e,?rt? $e
ma)a3ia $e 9nc?rcare% Peste o cli,? 9l rm? (i Jerr1 Polans+i%
Abia $,? ce $is,?rr? amn$oi 9n 3in?, Tr)er se 9ntoarse
(i tra4ers? stra$a s,re biro% Aran+ 9l rm?, re(in$ $oar n
mic )est c ca,l s,re Bobbie Pac+ar$ cn$ trec ,e ln)?
birol ei%
A?r? s? o 4a$? (eCl, aceasta se strmb? 9n s,atele li (i
a,oi 9i C?c li Aran+ n semn $e 9ncraEare c $e)etl%
< 9nc"i$e (a, mri Tr)er, tolnin$<se 9n scanl li (i
rcn$<(i ,icioarele ,e mas?% N<are rost s? ne 4ntr?m
,roblemele 9n Caa an)aEailor, nH
Aran+ 9nc"ise 9ncet (a, li,sin$<l $eliberat ,e Tr)er $e
,l?cerea $e a<i 4e$ea mnia%
< Mi se ,are c? amn$oi Cacem ,arte $in an)aEaii $e aici,
obser4? el ,e n ton e)al, r?mnn$ ln)? (?, $ar
9ncrci(n$<(i braele (i s,riEinin$<se $e ,erete% Asclt?, $e
ce n<mi s,i ce se ,etreceH N mai a4em cre$it la Crni3ori
(i ltimii oameni $in ec"i,a $e,o3itli a Cost conce$iai
acm o s?,t?mn?% Cm naiba s? re,ar ,om,a aia, $ac? n
Colosesc oameni $in 3in?H Fi n<mi ser4i mie ra"atl c? n
e treaba mea s? lcre3 la ea, ,entr c? (tim amn$oi c? trea<
SOMNAMBULII
100
ba mea e s? Cac 9n a(a Cel ca sc"imbl s? mear)?, c"iar $ac?
trebie s<o Cac sin)r%
Tr)er 9i ocoli ,ri4irea%
< Conce$ierile alea a Cost tem,orare% Am ,ier$t Coarte
mlt ct a Cost raDn?ria 9nc"is?% Oamenii 4or D an)aEai $in
no, $e 9n$at? ce o s? ne ,tem ,ermite%
< Dar $ac? n ,tem scoate ben3ina $in re3er4oare%%%
9nce, Aran+% 9nc? o $at? Tr)er n<l l?s? s? termine%
< De Ca,t ar trebi s? ,rimim o no? ,om,? $e 9nc?rcare
9ntr<o s?,t?mn? sa $o?, s,se el% Fi $in moment ce n
a4em nici n Cel $e ,robleme c $e,o3itarea, s<ar ,?rea c?
mnca ta a Cost o ,ier$ere $e tim,, n<i a(aH
N $oar reC3l li Tr)er $e a<i 9ntlni ,ri4irile 9i tre3i
ss,icini li Aran+, ci (i s,erioritatea $in 4ocea li%
< Ce se 9ntm,l?H 9ntreb? el% MaG o s? obin? n no
cre$itH
De $ata asta Tr)er 3mbi, $ar rscin$<(i c cr3ime
b3ele%
< Cre$ c? ,oi s?<i s,i (i a(a, 3ise el, ln)in$ intenionat
c4intele% Oricm, ,n? cn$ o s? l?m ,om,a no?, ar tre<
bi s? Dm ,re)?tii s? an)aE?m oamenii $in no%
Oc"ii li Aran+ Arnol$ 9i sCre$elir? ,e ai li Tr)er%
< Se 4a 4in$e, nH 9ntreb? el, $ar c4intele Cr? rostite
mai mlt ca o aDrmaie $ect ca o 9ntrebare% Un no$ rece $e
mnie i se Corm? 9n stomac% &rei s?<mi s,i c? MaG 4in$eH
Tr)er 9(i 9ntinse minile 9ntr<n )est $e esc"i4are%
< N<a C?ct<o 9nc?, s,se el%
9(i cobor9 ,icioarele $e ,e mas? (i scanl se 9n$re,t?
brsc cn$ el se l?s? ,e s,ate%
< Dar ,etrecerea e ,e sCr(ite, 9i $eclar? el, oc"ii li 9ntl<
nin$<i ,e ai li Aran+ ,entr ,rima $at?, (i $ac? a( D 9n locl
t?, a( 9nce,e s? m? )n$esc cm a( ,tea s? ,roDt $ac? cine<
4a cm,?r? 9ntr<a$e4?r locl acesta%
101
1o-n Saul
< &rei s? s,i c? asta s<a 9ntm,latH 9ntreb? Aran+% Asta
s<a $isctat la 9ntlnirea $e a3i<$iminea?H
Tr)er $?$ $in meri%
< D,? cm am a3it e, cine4a Cace ,resini s? cm,ere%
< Dar MaG n<o s? Cac? asta, ,rotest? Aran+% 2oat? lmea
(tie c? $ac? 4a 4in$e, mai 9nti 4a oCeri com,ania an)a<
Eailor li%
Tr)er c"icoti 9nCn$at%
< Dac? ai asta 9n scris, te sC?tiesc s? c"emi re,e$e n
a4ocat% Pentr c? $ac? n<o ai 9n scris, cre$ c? e $estl $e si)r
c? $e lna 4iitoare o s? lcr?m amn$oi ,entr altcine4a%
Ceea ce, a$?)? el c n 3mbet a$e4?rat $e $ata asta, mie
9mi con4ine% Pe tine cm te aranEea3?H
Aiecare Dbr? $in cor,l li Aran+ simea ne4oia s<l
lo4easc? ,e Tr)er, s?<i 4re tic?losli 3mbetl 9n )t% Dar
(tia c? ,robabil era eGact ce s,era Tr)er% N ,rea eGista
moti4e ,e care Tr)er s? le Coloseasc? s?<l conce$ie3e, $ar
4iolena D3ic? era c si)ran? nl $in ele% A(a c? Aran+ se
st?,ni, 9nCn$n$<(i minile a$nc 9n b3nare, ca (i cm
era sin)ra cale $e a le controla% Dar cn$ 4orbi, n C?c nici
n eCort $e a<(i ascn$e Cria%
< N m? aranEea3? $eloc, re,lic? el% Fi ,ot s? Cac cte
ce4a 9n ,ri4ina asta% Mintea 9nce,se $eEa s<i lcre3e% &a
trebi s? or)ani3e3e o 9ntlnire sin$icala (i s? ,re3inte 9n Caa
membrilor o oCert? $e a cm,?ra com,ania% Asta 9nsemna ca
9n aCara orelor $e lcr s? ,etreac? ,ractic s?,t?mni 9ntre)i
c a4ocatl (i contabill $in Santa Ae%
Dar trebia s? eGiste o mo$alitate $e a contracara orice
alt? oCert? ,e care MaG Morelan$ s<ar ,tea s<o D a4t $eEa
,e biro%
9i 9ntoarse s,atele li Tr)er, 9m,in)n$ c atta Cor? (a
biroli, 9nct a,roa,e ie(i $in balamale% Bobbie Pac+ar$,
sr,rins? $e a,ariia li brsc?, 9(i ri$ic? ,ri4irile%
< Ce eH 9ntreb? ea%
SOMNAMBULII
102
Oc"ii li Aran+ sc,?rar $e mnie%
< A$ic? n i<a s,sH Cine4a 9ncearc? s? cm,ere
raDn?ria li MaG% Fi ,n ,ari c? n<i interesea3? 3ina < C?r?
o mlime $e 9mbn?t?iri, nici mcar n ,oate Cnciona,
c"iar C?r? ,roDt% Iar cei care o ,reia n snt interesai s?
in4esteasc? < 4or s? Cac bani re,e$e, ceea ce 9nseamn? c? o
s? ,?stre3e son$ele (i o s 9nc"i$? 3ina% Destl $e clar, nH
Ar?t? c ca,l s,re birol li Tr)er%
< Parie3 c? tic?losl ?sta a ,romis $eEa s s,ra4e)"e3e
son$ele 9n tim, ce noi ceilali 4om c?ta $e lcr 9ntr<n loc
n$e n e nimic $e C?ct%
Bobbie cl?tin? $in ca, imit?%
< Domnl Morelan$ s,nea%%%
Aran+ se a,lec? (i se it? 9n oc"ii secretarei%
< N 9nele)i, BobbieH 9ntreb? el% MaG a aEns la ca,?tl
Cniei% A b?)at 9n locl ?sta (i ltiml b?n ,e care 9l a4ea,
$ar n e $e aEns% 5 9n4ec"it (i 3at, (i ,oi D si)r? c? nimeni
$in aCar? n se )n$e(te s? c"eltiasc? aici o mlime $e bani%
N 4or 4rea $ect son$ele%
Ar s? a(te,te r?s,nsl ei, ie(i $in biro (i tra4ers? $r<
ml s,re 3in?%
De la Cereastra biroli s?, Otto Tr)er 9l ,ri4i ,e Aran+
Arnol$ $is,?rn$ 9n raDn?rie (i 9(i $?$ ime$iat seama $e
ceea ce 4oia s Cac% Un tim, st?t lini(tit, sa4rn$ mnia li
Aran+ Arnol$, bcrn$<se $e Cria ,e care i<o ,ro4ocase%
N se 9ntm,la ,rea $es s?<l aib? la mn? ,e Aran+, $ar $e
cte ori o C?cea, simea o ,l?cere nem?srat?%
9l ra ,e Aran+ $e ani $e 3ile (i (tia (i $e ce' Aran+ c<
no(tea raDn?ria mai bine ca el (i se bcra $e 9ncre$erea
oamenilor%
C"iar (i MaG Morelan$ a4ea mai mlt res,ect ,entr
Aran+ $ect a4ea ,entr el, cre$ea Tr)er% C n an 9nainte,
cn$ $orise s (tie $e ce, c toat? inteli)ena li Aran+
103
1o-n Saul
)rnold, nu 3u,e,e promova" ma# ,u, de 3uncia $e maistr $e
tr?, Tr)er 9(i aminti c? MaG 9i 3mbise a,roa,e c mil?%
< Am ne4oie $e el acolo n$e este, Otto, 9i eG,licase el%
N ,oi s? con$ci o raDn?rie $e ,etrol C?r? n om ca Aran+
Arnol$% A, t te $escrci )ro3a4, s,ra4e)"in$ 9ntrea)a o,e<
raine% Dar C?r? Aran+ n ar eGista o o,eraine ,e care s<o
s,ra4e)"e3i%
Si)r c? el n r?s,nsese nimic, $ar $in 3ia aceea 9nce<
,se s<l rasc? ,e Aran+%
S? 9l rasc? la Cel $e mlt cm 9l ra (i ,e MaG Morelan$%
9n cele $in rm?, se 9ntoarse la biro (i ri$ic? rece,torl
teleConli% Aorm? re,e$e n nm?r, a,oi 4orbi ime$iat ce i
se r?s,nse la ca,?tl cel?lalt, C?r? a a(te,ta 4ren c4nt
$e salt%
< 2ocmai am 4orbit c Arnol$, s,se el% I<am s,s $estl
ca s<l ,ro4oc, (i e eGact cm i<am s,s% O sa Cac? scan$al%
A,oi, (tiin$ c? s,sese $estl (i c? n rma nici n
r?s,ns, 9nc"ise teleConl c n 3mbet $e satisCacie%
Crn$, Coarte crn$, Aran+ Arnol$ n<i 4a mai sta ,e
ca,%
5ra n )n$ ce<i C?cea o ,l?cere $eosebita%
:
Aran+ Arnol$ 9(i ri$ic? ,ri4irea $e ,e 3iar cn$ Dl s?
intr? 9n bc?t?rie, 9mbr?cat < ca $e obicei < 9ntr<n Cel calc<
lat c )riE?, ,entr a s,ne lmii c? n $? $oi bani ,e ce cre$e
ea% Aran+ 9(i 9n)"ii c4intele mstr?toare ce<i 4enir? ime$iat
,e b3e% 9n ltimele $o? s?,t?mni, 9n care ,?rea s?<(i D
,etrect Decare moment $in 3i c a4ocaii (i contabilii, rela<
iile li c Je$ ,?rea a se D 9nr?t?it (i mai tare% C"iar $e
Iia Mncii, 9n *ee+en$l ce tocmai se terminase, cei $oi
abia 9(i 4orbiser?, eGce,tn$ seara $e 4ineri, cn$ J$it"
S"eKel$ 4enise la cin?%
9n seara aceea nici n se ,sese ,roblema cine 4a )?ti%
Cn$ Aran+ 4enise $e la lcr, casa era $eEa ,lin? $e mirosl
Cri,trii $in c,tor% Atnci, ca (i alte $ai, cn$ J$it" ,etre<
cse seara c ei 9n c?sa $in SiGt" 5ast, Je$ ,?rse ,e $e,lin
Cericit, $e ,arc? resentimentele li $is,?rser? ca ,rin Carmec%
Dar 9n $imineaa rm?toare, cn$ J$it" n mai era acolo, se
retr?sese $in no 9n s,atele m?(tii li ,osomorte, (i abia $e<(i
s,seser? ce4a la micl $eEn% Poate c? $ac? J$it" ar D
r?mas ,este noa,te%%%
Aban$on? re,e$e )n$l, $e(i Cseser? cte4a seri 9n
ltimele s?,t?mni cn$ Csese a,roa,e si)r c? ar D r?mas
$ac? ar D r)at<o% De Decare $at? 9(i ,ier$se craEl, 9n)ro3it
s? n se Cac? $e rs Din$c? cre3se c? ea l<ar ,tea consi$era
105
1o-n Saul
la Cel $e atr?)?tor ,e ct o )?sea el ,e ea% Fi tot(i, $ac? J$it"
ar D Cost aici 9n $imineaa asta, lcrrile ar D mers mai bine
9ntre el (i Je$, era si)r $e asta% 2otl ,?rea s? De mai bine
cn$ J$it" era aici% P?rea c<i 9nele)e st?rile, c"iar (i im,or<
tana a ceea ce 9ncerca s? Cac?%
2ot(i, 9n ci$a *ee+en$li Cesti4, Aran+ trebise s?
,lece la Santa Ae, ,entr o alt? serie $e 9ntlniri ce 4or cl<
mina 9n aceast? sear? la se$il sin$icatli, cn$ le 4a ,re3en<
ta 9n sCr(it an)aEailor n ,lan $e cm,?rare a com,aniei%
Pres,nn$, $esi)r, c? ,n? $isear? com,ania n 4a Ct
$eEa 4n$t? celor $e la UniC"em%
Fi $ac? ,lanl li re(ea, 9l 4a ierta tot(i Je$ ,entr tot
tim,l ,ier$tH se 9ntreb? Aran+% Oare mn$ria ,entr
reali3area tat?li s? 4a aco,eri ,r?,astia $intre eiH L?sn$<se
,e s,ate, Aran+ 9(i 9ncrci(a braele, iar oc"ii 9i c?3r? $in no
,e "ainele Otr?snetP ale li Je$% Se 9ntreb? $ac? Je$ era
con(tient c? atenia eGa)erat? ,e care o $?$ea Celli s? $e a
se 9mbr?ca n C?cea $ect s? anle3e mesaEl ,e care 4oia s?<l
transmit?' $ac? 9ntr<a$e4?r n<i ,?sa cm arat?, $e ce bl)ii
9i era att $e meticlos sC(iai, $e ce "aina nea)r? $e ,iele
era anali3at? 9n Decare 3i ,entr nm?rl ca,selor li,s? (i $e
ce ,?rl nsros al li Je$ se aBa 9ntot$eana 9ntr<o total?
s,nere Ca? $e toanele $e momentH De ce, $ac? 9ntr<a$e4?r
n 9i ,?sa $e ce cre$ea lmea, Dl s? C?cea eCortl constant
$e a ar?ta ca n r?C?c?tor (i $e a<(i ascn$e inteli)enaH
Aran+ cno(tea r?s,nsl, cel ,in 9n mare% Dar 9n aCar?
$e ,ier$erea mamei sale, Je$ a4sese ,arte $e<a ln)l anilor
$e mai mlte momente )rele $ect s<ar D c4enit < toate
le)ate $e mo(tenirea li in$ian? < (i 9n cele $in rm? 9(i con<
strise o cara,ace care le s,nea oamenilor s? se in? la $is<
tan?, care 9i ,re4enea ca 4a r?s,n$e lo4itrilor $ac? 4a D
,ro4ocat% Aran+ ,res,nea c? ,lato(a li Je$ ser4ea n sco,,
,roteE9n$<l ,e b?iat $e lcrri c care n 4oia s? aib? $e<a
Cace% Dar acm era a,roa,e a$lt (i 9n ,ericol $e a<(i nenoroci
SOMNAMBULII
106
4iaa% Aran+ 4?3se ,rea mli tineri ca Je$ < inteli)eni, $ar
9ncrncenai < rennn$ ,r (i sim,l (i sCr(in$ 9ntr<o slEb?
la terenrile ,etroliere sa la raDn?rie, ,etrecn$<(i serile
bn$ ,este m?sr? 9n barl caCenelei% Fi n asta 9(i $orea ,en<
tr Je$% Je$ a4ea s? mear)? la ni4ersitate (i s? sca,e $e
Borre)o, s? Cac? ce4a mai mlt 9n 4ia? $ect C?cse el% C
con$iia ca Je$ s? renne la ima)inea sa (i la )n$l c? a
mer)e la (coal? n mai e la mo$?%
< S,er c? a3i n<a $e )n$ s? Cac? ,o3e c clasa, s,se
Aran+ 9ncet, l?sn$ 3iarl%
Li Je$ 9nce,r? s<i lceasc? ime$iat oc"ii, 9nele)n$
ce 4oia s? s,n? $e Ca,t tat?l s?%
< N<i ,lace cm ar?tH 9ntreb? el%
< N<am s,s asta, se a,?r? Aran+% Doar c? ,entr ,rima
3i $e (coal?%%%
Je$ 9l 9ntrer,se%
< Ce mare lcr c? e ,rima 3i $e (coal?H insist? el% 5 $oar
o alt? 3i 9n care st?m (i asclt?m ni(te ,roCesori ,lictico(i,
s,nn$ lcrri ,licticoase%%%
< DestlM
Dritatea $in 4ocea li Aran+ 9l re$se la t?cere ,e Je$, (i
b?iatl se cCn$? 9n scanl li%
< Fti ce cre3i $es,re (coal? (i am obosit s? tot a$ asta%
< M? $escrc, mrmr? Je$% Fi n 4?$ cm Ca,tl c? n<a(
termina (coala te<ar $eranEa%
Aran+ 9(i ainti oc"ii as,ra li Je$%
< Cre3i c? e mare lcr s? Di maistr (i s? r?s,n3i $e
sc"imb la raDn?rieH Dac? a( D Cost mai atent cn$ eram $e
4rsta ta, a( D ,tt con$ce totl%
< Si)r, 9i r?s,nse Je$ ime$iat c o 4oce 9ntnecat?% Fi
$omnl Morelan$ ar contina s? De ,ro,rietar% Aii serios,
tat?M N<mi ,as? nici $ac? ai a4ea toate )ra$aiile ,e care i le
,ot $a < tot ,entr MaG Morelan$ ai lcra% N se sc"imb?
nimic < $ac? n e(ti bo)at $e la 9nce,t, nici n te 9mbo)?e(ti%
107
1o-n Saul
A(a c? $e ce naiba m<a( mai $ce la (coal?H Ce mare scoCal?
$ac? trec sa nH 2ot la raDn?rie am s? sCr(esc, ca (i tineM De
Ca,t, a$?)? el, 9m,in)n$ scanl 9n s,ate (i ri$icn$<se,
,oate o s<o Cac ast?3i% Poate c? 9n loc s? m? $c la (coal?, o
s? m? $c la birorile com,aniei s?<mi ia o slEb?M
Deci asta e, reBect? Aran+% 2ocmai $es,re asta n 4oise
s? 4orbeasc?% Se it? la Je$, (tiin$ c? b?iatl a(te,ta ca el s?
eG,lo$e3e, s? 9ncea,? s? stri)e% Controln$<se, se l?s? ,e
s,ate (i ri$ic? $in meri%
< Bine, $ac? asta 4rei s? Caci, n ,rea st? 9n ,terea mea
s? te o,resc% Ai (ais,re3ece ani < n eGist? nici o le)e care
s,ne c? trebie s? mer)i la (coal?%
Oc"ii li Je$ a4r? o lcire $e nesi)ran?%
< 2ot(i, a( ,tea s? te aEt s? n<i ,ier3i tim,l < com<
,ania n are locri $e mnc?% Sin)rl moti4 ,entr care mai
lcre3 e e 4rsta% A(a c? mai bine ai 9ncerca la nele ma)a<
3ine < ,oate a ei ne4oie $e aEtor%
Se it? la calen$arl $e ,e ,erete%
< S? 4e$em%%% cre$ c? ,ot s?<i mai las o s?,t?mn? sa
3ece 3ile, a(a c? ce<ai 3ice s? 9nce,em ,lata c"iriei ,e cinci<
s,re3eceH Asta i<ar $a tim, s?<i )?se(ti o slEb?%
Je$ cli,i%
< C"irieH 9ntreb? el c o 4oce s,art?% Ce 4rei s? s,iH
Aran+ ri$ic? $in no $in meri, $n$ ne,tincios $in
mini%
< P?i, ce s? CacemH Dac? te $ci la (coal?, e ,l?tesc Cac<
trile% Dac? n, 9i ,l?te(ti ,artea ta%
9l ,ri4i c atenie ,e Je$, (i a,roa,e c? 3?ri )n$rile ce
trecea ,rin mintea Dli s?, calcln$ ct ar ,tea c(ti)a
9n ,ia?, 9n$esn$ ,ro$sele 9n saci, sa ca Cncionar la
$e,o3itl $e c"erestea% 9n cele $in rm? Je$ 9(i termin?
caCeaa, a,oi se ri$ic? c o Ca? r?3boinic?%
< O s<o Cac, ,oate, s,se el% Poate c? o s 9nce, s cat,
s? 4?$ ce Cel $e slEb? o s )?sesc%
SOMNAMBULII
108
Aran+ $?$ $in ca, c 9nele)ere%
< Cre$ c? e o i$ee bn?% L? $in no 3iarl (i se ,reC?c
c? cite(te, $ar 9l rm?ri c ,ri4irea ,e Je$, neomin$ Ca,tl
c? atnci cn$ acesta ie(i ,e (a $in s,ate cte4a cli,e mai
tr3i, a4ea c el traista $e (coal?%
Start Bec+*it", $irectorl liceli, sc"i? n 3mbet
cn$ J$it" S"eKel$ intr? 9n birol s?% Fi<o amintea bine <
o Cat? blon$?, c oc"i alba(tri, care st?tea 9ntot$eana 9n
,riml rn$ la orele li $e (tiine sociale, (i ,nea ,rea mlte
9ntreb?ri% Fi iat<o acm aici, $in no 9n Borre)o, ,ri4in$<l c
aceea(i oc"i alba(tri str?lcitori, la Cel $e 9ntreb?tori ca 9ntot<
$eana, 9m,inse c mna n morman $e $osare (i C?c loc ,e
mas?, a,oi 9(i trec ner4os mna ,este c?,?na a,roa,e
c"eal?, ca (i cm ar D aranEat o bcl? $e ,?r $is,?rt?
$e mlt%
< Deci, s,se el 9n tim, ce ea se a(e3? ,e scanl $in Caa
li, 9nce,n$ s? r?sCoiasc? 9n )rab? $osarele, cm e $in no
acas?H
J$it" ri$ic? $in meri, simin$ c? emoia ce ,sese
st?,nire ,e ea $e $iminea? 9nce,e s? se risi,easc?% Acm
3ece ani, ca a$olescent?, cre$ea c? Bec+*it" e mesc"in, $ar
acm 9(i $?$ea seama c? ceea ce o$inioar? ,?rea micime (i
ranc"in? n era altce4a $ect sl?bicine% Cno(tea ,erCect
ti,l acesta $e oameni $e la Los An)eles < ti,l $e a$minis<
trator a c?ri re)l? $e ba3? este $e Oa n Cace 4alriP%
5a C?cse 9ntot$eana 4alri (i n a4ea intenia s? se
sc"imbe% Fi tot(i, n $orea s? (i<l 9n$e,?rte3e ,e Bec+*it"
c"iar $in ,rima 3i $e lcr%
< 5 interesant, s,se ea ,r$ent% Ora(l n s<a ,rea
sc"imbat% De Ca,t, a$?)? ea C?r? s? se )n$easc?, nici n
,are a D Cost 3)r?4it $e cn$ am ,lecat%
Re)ret? ime$iat ce s,sese cn$ o 9ncor$are $eCensi4? se
citi ,e Caa searb?$? a li Bec+*it"%
..7
1o-n Saul
< N<am 4rt%%% 9nce, ea s? se sc3e, $ar sr,rin3?tor, el
o 9ntrer,se%
< Bine9neles c? ai 4rt, s,se el%
J$it" simi c? se 9nro(e(te (or, (i o t?cere ne,l?ct? se
a(ern 9n 9nc?,ere, ,n? cn$, ca (i cm ar D lat o "ot?rre,
Bec+*it" se a,lec? 9nainte (i 9(i a(e3? braele ,e biro%
< Mi<e team? c? am 9nce,t c stn)l, n<i a(aH Dar tre<
bie s? m?rtrisesc c? n (ti 9nc? ce s? Cac% A Cost Coarte )re
s<o ,ier$ ,e Reba 2c+er (i%%%
A,oi C?c o ,a3?, )in$<(i b3ele 9ntr<n 3mbet ce i
se ,?r li J$it" Cals%
< Fi trebie s? m?rtrisesc, contin? el, c? a a4ea ,e nl
$in ,ro,rii mei ele4i ca ,roCesor aici m? Cace s? m? simt ,in
b?trn%
J$it" n<(i $?$ seama $ac? trebia s? r$?, $ar se "ot?r9
s? n o Cac?%
< Mi<a ,?rt Coarte r? cn$ am a3it $e $oamna 2c+er,
s,se ea, i)norn$ )lma Dra4? a li Bec+*it"% P?rea mere
att $e%%% ,ternic?, ?sta cre$ c? e c4ntl%
Bec+*it" 9(i 9nclin? ca,l c o eG,resie ,in ,rea 9n$<
rerat?%
< C toii am cre3t c? era, s,se el% Fi a ,?rt s? lo4easc?
$in senin% A4ea ore 9n ,erioa$a $e 4ar? (i la 9nce,t totl
,?rea a D 9n re)l?% A,oi a 9nce,t s? aib? st?ri ci$ate (i 9n
cele $in rm?, 9n Dne%%%
&ocea i se stinse (i a4 n )est $e ne,tin?, ca (i cm n
mai era nimic $e s,s%
J$it" se 9ncor$a% Rita Morelan$ s,sese clar c? $oamna
2c+er sCerise n atac, iar Lre), $octorl ei, conDrmase%
Dar ceea ce s,nea Bec+*it" a4ea o c totl alt? im,licaie%
< &rei s? s,nei c? a C?ct n Cel $e $e,resine ner<
4oas?H
Bec+*it" e3it?, a,oi oCt?%
SOMNAMBULII ...
< Cre$ c? a(a ar trebi nmit?, $a, s,se el% Si)r, tn?rl
Lre) Morelan$ s,ne c? a Cost n atac, $ar mie mi se ,are c?
a Cost mai mlt $ect att% 9n s?,t?mnile $inaintea%%% e,iso<
$li, ,?rea a D a,atic?%
Cloncni a,roa,e ca o )?in?%
< Neobi(nit ,entr Reba% Aoarte neobi(nit ,entr ea%
Se it? c 9neles la ceas, a,oi 9m,inse n alt $osar s,re
J$it"%
< 9n orice ca3, aici snt ,lanrile ei $e lecie% Le Colosea
,e acelea(i 9n Decare an, (i snt si)r c? n<ar a4ea nimic
9m,otri4? s? le Colose(ti (i t%
J$it" n C?c nici n )est s? ia $osarl
< Sntei Coarte amabil, s,se ea, $ar, se 9ntm,l? s? am
,ro,riile mele ,lanri% Snt si)r? c? (tii, am ,re$at 9n L%A%
9n ltmii ani (i cre$ c? mi<ar D mai (or s? Cac ce (ti s? Cac,
$ect s? 9ncerc s? $e4in $oamna 2c+er%
Bec+*it" se l?s? ,e s,ate, c minile 9ncrci(ate ,e brt?,
9(i strnse b3ele 9ntr<n Cel $e3a,robator, care o C?c ,e
J$it" s? se simt? brsc $e ,arc? ar D trect ,rintr<n Cel $e
eGamen oral la care tocmai c?3se% Se ri$ic?, ,nn$ 9n
or$ine $osarele ce coninea sitaiile ele4ilor ei%
< Dac? tot trebie s? m? it ,rin ele 9nainte $e 9nce,erea
orelor, ar trebi s? ,lec, s,se ea%
Bec+*it" ,?r s<i $ea $rml C?r? alte c4inte, $ar ,arc?
r3)n$in$<se, se ri$ic? 9n tim, ce ea se 9ntoarse s,re (? (i
9i 3mbi, a,oi ocoli masa ,entr a<i strn)e mna%
< D<mi 4oie s?<i re3 bn 4enit 9n Borre)o, s,se el%
2rebie s? m?rtrisesc c? am a4t mari 9n$oieli 9n ,ri4ina
4enirii tale% Mi<a Cost team? c? ai s? 4rei s? 9nce,i s? sc"imbi
totl, s? mo$erni3e3i totl, cam a(a ce4a% Dar n a4em bani
s? Cacem ,rea mlte, (i (tii c? n sntem $ect n lice retras
9ntr<n loc n$e n se 9ntm,l? nimic% Dac? cre3i c? te 9m,aci
c asta, snt si)r c? ne 4om 9nele)e $e minne%
111
1o-n Saul
J$it" e3it? $oar o cli,? 9nainte $e a la mna 9ntins? a li
Bec+*it"% Fi tot(i, ie(in$ $in biro se 9ntreb? $ac?, la rma
rmelor, C?cse bine c? se 9ntorsese 9n Borre)o (i acce,tase
slEba% 9ntre4e$erea $ecrsese ci$at, iar Bec+*it", o$inioar?
,roCesorl ,e care 9l a,recia cel mai ,in, n $e4enise $eloc
mai a)reabil acm c? era $irector al liceli $in Borre)o% Dar
ceea ce o Cr?mnta cel mai mlt, neie(in$<i $in minte ,e
cn$ str?b?tea 9n )rab? cl?$irea ,entr a<(i )?si clasa, era ci<
$ata li relatare $es,re ce i se 9ntm,lase Rebei 2c+er%
Ce 4oise s? s,n?H Ceea ce i se 9ntm,lase $oamnei
2c+er Csese altce4a $ect n atacH
Casa se aBa 9n 4rCl nei mici ri$icatri $e ,e albia
Canionli Mor$i$a, a,roa,e ne4?3t? $intr<n ,lc $e
,lo,i% C"iar (i 9n ,erioa$a cea mai cal$? a 3ilei, aici era 9ntot<
$eana r?coare, iar cn$ Cemeia ie(i $in cl?$ire, simi n (or
Dor% Soarele 9naintase mlt ,e cer, a(a 9nct, c"iar C?r? co,aci,
casa ar D intrat 9n mbr?, (i 9i 4eni 9n minte )n$l < n ,en<
tr ,rima $at? < c? era n loc ci$at ,entr n centr $e
reabilitare% Cm s? se Cac? cine4a bine C?r? nici n ,ic $e
soareH Fi tot(i, locl era Crmos, iar ,lata bn? (i, Dm<
ne3e 9i era martor, mnca $estl $e (oar?%
5c"ilibra ta4a ,e )ennc"il ri$icat (i $esc"ise re,e$e
(a micei re3er4e% N era a,rins? nici o lmin? (i bEbi
$,? comtator, 9ntrebn$<se, n ,entr ,rima $at?, cm ,ot
oamenii sta toat? 3ia ,e 9ntneric%
N c? cea mai no? ,acient? ar ti ,tt Cace ce4a 9n ,ri<
4ina asta, 9(i reaminti%
Lmina se a,rinse, iar Cemeia se it? 9ns,re ,at%
5ra acolo, stn$ ln)? Cereastr?, itn$<se la canion, a(a
cm Ccse (i c o or? 9n rm?, cn$ 4enise ltima $at? la ea%
< Am 4enit c ,rn3l, s,se 9n)riEitoarea, c o 4eselie
care (tia c sna Cals, $ar neC?cn$<(i ,robleme, $in moment
ce nici n era si)r c Cemeia o a3ise%
SOMNAMBULII
112
&ictima ni atac, o nmise $octorl Morelan$%
Pr (i sim,l senil?, reBect? Cemeia%
Fi tot(i, a4ea ce4a $e C?ct% Pse ta4a ,e m?sa c
rotile, a,oi o 9m,inse ,entr a o a$ce ln)? scanl 9n care
st?tea Cemeia% Pe rm? o mi(c? ,e ,acient?, 9ntorcn$<se $e
la Cereastra ,e care ,ri4ea 9n )ol, (i 9i mai ,se o ,ern?
la s,ate%
Ri$icn$ ca,acl $e ,e sin)rl Cel $e mncare $e ,e
ta4?, 9n)riEitoarea scCn$? o lin)r? 9n tercil moale, cen<
(i, a,oi o a,ro,ie $e b3ele ,acientei%
< Hai$e, $oamn? 2c+er, 9n)n? ea% Doar trebie s?
mnc?m, nH N 4rem s? mrim $e Coame%
Lin)ra atinse b3ele Rebei 2c+er (i, ca $e obicei, ele se
$esc"iser? $oar ,entr ca 9n)riEitoarea s<i strecoare "rana
9n )r?%
Aemeia a(te,t? o cli,a ,n? cn$ simi limba $oamnei
2c+er 9nC?(rn$<se ,e lin)r?, l9n$ "rana $in ea ,entr a<i
,tea $a $rml ,e )t% A,oi ,re)?ti o a $oa 9n)"iitr?%
9ncet, concentrn$<(i ,ina minte ce<i mai r?m?sese as<
,ra 9n$eletnicirii ,re3ente, Reba 2c+er re(i s? 9n)"it? Dertra%
Uneori, ca acm $e ,il$a, 9(i $orea s? ,oat? 4orbi% Cn$
era sin)r?, C?cea neori eGerciii, mi(cn$<(i 9ncet limba,
c"inin$<se s? article3e snetele ce<i Cseser? o$inioar?
att $e natrale%
Ftia c? 9n)riEitoarea n cre$ea c? ,oate 4orbi, n cre$ea
nici c? ,oate a3i%
Fi asta 9i con4enea $e minne Rebei%
S? crea$? toi c? n ,oate a3i, (i nici 4orbi%
9nc? n (tia cine snt ei, nici m?car n$e se aB? ea 9ns?(i%
N<(i amintea $ect c? se tre3ise aici%
Atta $oar, c? n (tia n$e era OaiciP (i nici ce i se 9ntm<
,lase%
113
1o-n Saul
Se instalase ,anica (i i,ase ln), $ar $in Cericire n (tia
ct tim, $rase i,?tl, $eoarece n mai era con(tient? nici $e
tim, (i nici $e loc%
5ra 9ntneric, a,oi se C?cea lmin?%
Fi mai era (i co(marrile%
Poate, )n$i ea 9n coli(orl minii ce ,?rea s? mai Cncio<
ne3e, ar trebi s? n mai m?nnce (i s? moar? $e Coame% N<(i
$?$ea bine seama, ,entr c? neori, 9n acele momente trec?<
toare cn$ n ,tea s? )n$easc?, cre$ea c? mrise $eEa (i
aEnsese 9n Ia$%
Dar n a4ea nici n rost s? moar? $in no, (i a,oi, $ac?
n era $eEa moart?, (tia c? n o 4or l?sa s? moar?%
Dac? ar l?sa<o s? moar?, n i<ar mai ,tea $a co(marri%
La att se re$cea 4iaa 9n ca3l Rebei 2c+er%
S? a(te,te co(marrile%
/
< N 4rei s? te )r?be(tiH insist? Lina Al4are3, $e(i (tia c?
4orbe(te la ,erei%
Pentr Je$, a te )r?bi la ore n era 9n nici n ca3 n lcr
$e a$mirat% De Ca,t, totl era s? ar?i ca (i cm n<i ,as? $ac?
aEn)i acolo sa n% Aata se it? la Je$ (i 9i 4?3 oc"ii incre<
$ibil $e alba(tri scli,in$ $e satisCacie% Ftia c? o testa, (tia c?
4oia s? 4a$? $ac? 9l 4a a(te,ta sa 4a ,orni $e na sin)r?,
,entr a n 9ntr3ia la ore% Se l,t? c sine, o ,arte $in ea
$orin$ s?<l lase acolo, s,riEinit $e $la,l li, Becrin$ c ,ri<
etenii% Nici m?car n<i ,l?cea ,rietenii li < 9i ,?rea ni(te
neis,r?4ii care n (tia ce 4or s Cac? c 4iaa lor%
Lina (tia Coarte bine ce a4ea s? Cac? c a ei% A4ea s ter<
mine licel $in Borre)o c $istincii, a,oi s? obin? o brs? la
&assar% Maic?<sa 9i s,sese c? 9(i ,ier$e tim,l, c? Cetele $in
Borre)o n mer) la &assar < n mer) $eloc la Cacltate, mai
ales cn$ tat?l lor e n bei4 care le<a aban$onat, iar mama lor
le<a cresct lcrn$ ca os,?t?ria 9ntr<o caCenea $?r?,?nat?%
Dar Linei n<i ,?sa ce C?cea alte Cete% Pr (i sim,l, n
$orea s sCr(easc? ,recm maic?<sa, care se c?s?torise ime<
$iat, C?cse ci4a co,ii (i se 9ntrebase ce se 9ntm,l? cn$
sol ei o ,?r?sise brsc, iar ea r?m?sese s<(i creasc? co,iii
c ce se nimerea s? c(ti)e $e ,e la mese%
115
1o-n Saul
A(a c? Lina 9(i 4e$ea $e $rml ei, i)norn$ ecranl scli<
,itor al tele4i3orli (i 9n4?n$ 9n Decare noa,te, )?sin$<(i
tim, s? De (i 9n Crntea )aleriei ec"i,ei $e Cotbal, s? Cac? ,arte
$in consilil ele4ilor, s? aib? )riE? $e sora ei mai mic? (i s?
menin? (i relaia ei c Je$ Arnol$%
Dar neori, ca acm, se 9ntreba $e ce 9(i mai bate ca,l c
Je$% Unl $in moti4e era, $esi)r, 9nC?i(area li brnet?,
atr?)?toare < C?r? 9n$oiala c? Je$ era cel mai $r?) b?iat $in
ora(% Dar mai era (i altce4a% Simise 9ntot$eana c? Je$ era
mai mlt $ect ar?ta el lmii, c? ima)inea li $e $r n era
$ect att < o ima)ine% Uneori, cn$ era 9m,ren?, sin)ri,
la mar)inea canionli, se sc"imba% Se l?sa ,e s,ate, itn<
$<se la nori, (i 9i ar?ta ce 4e$ea 9n ei < ora(e Cantastice ss<
,en$ate, circri c animale (i acrobai% O$at?, 9i s,sese c"iar
,o4e(ti ,e care le a3ise $e la bnicl li in$ian, $es,re
3eii care tr?ia ,e ,o$i(ri (i c"iar 9n canion, a4n$ )riE?
$e To+ati%
< 9nseamn? OOamenii,P 9i eG,licase el% Dar 4ocea li
c?,?tase o nan? a,roa,e $is,reitoare ,e m?sr? ce con<
tinase% A(a 9(i s,n ei, ca (i cm nimeni altcine4a n e real,
c eGce,ia lor% Bnicl s,ne c? 3eii snt toi 9n a(te,tare
acm $ar c?, 9n crn$, rmea3? s? se 9ntm,le ce4a, (i tot
,?mntl 4a D 9na,oiat celor $in neaml To+ati%
5a 9ncercase s?<l Cac? s<i eG,lice asta, $ar el $?$se $oar
$in memri'
< De n$e s? (tiH Ftii cm snt cei $in neaml To+ati <
n s,n nicio$at? totl (i n a 9ncre$ere 9n albi%
< Dar t e(ti $e<al lor, ,rotestase Lina (i 9n cli,a aceea n
4al 9ntnecat se l?sase ,este oc"ii li Je$%
< N, n snt, se 9m,otri4ise el% N snt nimic, s?<i intre
asta 9n ca,M N snt nici alb, (i nici To+ati%
Din 3ia aceea 9(i $?$se seama c? eGista o ,arte a li Je$
Arnol$ ,e care abia o cno(tea% Fi a(a, 9n ci$a Celli s? $e
a D, care o 9nnebnea neori, contina s? ias? c Je$, 9ncercn$
SOMNAMBULII
116
s? )?seasc? o cale $e a $esco,eri ceea ce se ,etrecea c a$e<
4?rat 9n sBetl li%
Cn$ soneria sn? ltima $at?, annn$ ,rima or? (i
9ntrer,n$<o $in 4isare, se "ot?r9%
< Poate ie n<i ,as? c? 9ntr3ii, $ar mie $a, s,se ea% Se
9n$e,?rt? $e Je$ (i o ,orni ,e cori$or%
< Am 9ntr3iat $eEa, 9l a3i s,nn$ cn$ o aEnse $in
rm?% Fi ce $ac?H ProCesoara e J$e S"eKel$, (i (tii c? e
nebn? $,? mine% A( ,tea 9ntr3ia o Em?tate $e or? (i n<ar
s,ne nimic%
9nclinn$<se eGa)erat 9n Caa Linei, $esc"ise lar) (a
clasei (i 9i C?c semn s? intre% Restl ele4ilor, aBai $eEa la
locrile lor, c"icotir? a,reciati4%
J$it", care st?tea la tabl? sc"in$ ,ro)rama ,entr
semestrl acela, se 9ntoarse s? 4a$? ce ,ro4ocase rsetele $in
clas?% Lina Al4are3, c Caa 9mbEorat? $e r(ine, e4it? oc"ii
li J$it" (i se strecr? re,e$e 9ntr<n loc $in ltiml rn$%
Dar Je$ Arnol$, DGn$<o c oc"ii li sr,rin3?tor $e alba(tri
(i a4n$ o eG,resie $e aro)ana ,e care ea o 4?3se att $e
$es 9n estl Los An)eles<li, se 9n$re,ta c non(alan? s,re
banca $in Ca?%
< 9mi ,are Coarte r?, Je$, s,se J$it" c 4oce calm?% N
,ot acce,ta 9ntr3ierile% Dac? e ,ot 4eni la tim,, ,oi (i t%
Je$ se o,ri 9n loc, a,oi 9i rnEi (mec"ere(te ,roCesoarei%
< 5i, ce mare scoCalaH Cte4a minte am?rte acoloH
J$it" $?$ $in ca,%
< Snt mintele mele am?rte, Je$, (i n<mi ,lace s? le
irosesc% Daca te 9ntorci 9n ,a3a rm?toare, o s?<i $a tema
,entr acas?%
Je$ rmase c )ra c?scat?% Re4enin$<(i, 9ntreb?'
< Cm a$ic?, s? m? 9ntorcH N m $c nic?ieri%
Se 9n$re,t? 9nc? o $at? s,re banca )oal?%
5G,resia li J$it" se 9n?s,ri%
117
1o-n Saul
< Ai 9neles bine, n te $ci 9n banca aia, 9l a,rob? ea% N
m? interesea3? $eloc n$e te $ci (i ce Caci, $ar te ro) s? n<i
9nc"i,i c? ,oi s? a,ari ,e aici cn$ ai t c"eC%
9n clasa se l?s? o t?cere 9ncor$at?, $ar J$it" n<(i $e3li,i
oc"ii $e la Je$% Acesta se aBa 9nc? ,e cloarl $e ln)?
,erete, $ar ea (tia $eEa c? 9n4insese% Dac? ar D 4rt s<o
sD$e3e, s<ar D a(e3at (i ar D ,ro4ocat<o s? 4ina s<l $ea aCara%
Dar n<o C?c% 9n sc"imb, 9(i 9ncrnt? s,rncenele nesi)r,
a,oi 9ncrntarea i se transCorm? 9n ameninare%
Dar eG,resia $e ameninare n se instalase 9n$eaEns $e
ra,i$ ca s<i ascn$? li J$it" $rerea $in oc"ii b?iatli%
Plecn$<(i ca,l, acesta se 9ntoarse (i ie(i $in clas?%
O Cracine $e secn$? J$it" simi imbol$l $e a mer)e
$,? el, $e a<l a$ce 9na,oi, $ar se st?,ni, "ot?rt? ca ,ri<
etenia ei c Je$ s? n se amestece c $isci,lina $in clas?% Ca
(i cm n s<ar D 9ntm,lat nimic, se 9ntoarse la tabl?% Dar
t?cerea ,e care o ,ro4ocase st?ria 9nc? (i, 9n tim, ce creta
contina s? 3)rie tabla, n mai a3i nimic $in rmoarea ce
,rece$ase conCrntarea ei c Je$%
9(i 3mbi% Acm, c? le c(ti)ase atenia, se ,tea ,re)?ti
s? le ,re$ea% 9(i s,se c? trebia s? )?seasc? o cale $e a<i
mlmi li Je$ ,entr (ansa ,e care i<o oCerise% Dac? n
cm4a 9l lo4ise ,rea tare% Dac? n cm4a el simea c? (i ea
9l tr?$ase%
Cn$ se a3i soneria annn$ ,a3a $e ,rn3, J$it" 9(i
,ri4i ltimii ele4i $e la orele $e $iminea? ie(in$ $in clas? (i
9(i 3mbi < c si)ran? se r?s,n$ise 4estea c? n trebie s?
te ,i r? c $omni(oara S"eKel$% 9(i $?$se seama $e asta
cn$ 9nce,se a treia or? (i 3?rise $oi ,oteniali scan$ala)ii
intrn$ a)ale tocmai cn$ snase soneria% 5ra Ran$1 S,ar+s
(i JeQ Han+ins < ,rieteni c Je$% 9n tim, ce<i rnEea c
insolen?, ea 9i stri)? ,e nme (i le s,se s? se a(e3e ln)? (?%
SOMNAMBULII
118
< 9n Cell ?sta o s? De mai ,in 3)omot cn$ o s? 4? $a
aCar?, se EstiDcase ea c o ,olitee ostentati4?%
Restl clasei c"icotise a,reciati4, iar Ran$1 (i JeQ se
9nro(iser? amn$oi% Dar restl orei o ,ri4iser? 9n t?cere,
4rn$ ,arc? s<o cnt?reasc?% De atnci n mai a4sese ,ro<
bleme $eloc%
Se $esc"ise (a (i a,?r n c"i,%
< 2e 9ntlne(ti c cine4a la ,rn3, sa ,ot s? te 9nsoesc e
,n? 9n "olH
J$it" 9(i ri$ic? s,rncenele 9ntreb?tor, iar b?rbatl intr?
9n camer?% Cam $e aceea(i 4rst? ca J$it", ar D ,tt D
atr?)?tor c ,rl li blon$ (i oc"ii cal3i, cen(ii, $ac? n ar
D Cost eG,resia obosit? a Ceei, ,e care J$it" o mai 4?3se%
OIat?, 9(i s,se ea ime$iat, n om care n<ar trebi s? ,re$ea%P
P?rea $eEa e,i3at, 9nc? 9nainte $e a a4ea trei3eci $e ani%
< Snt 5lliott Hal4orson, s,se el, 9ntin3n$<i mna%
M<am )n$it c? ai 4rea s? 4e3i cine<i snt cole)ii%
J$it" l? mna 9ntins?, a,oi (i<o retrase cn$ i se ,?r c?
Hal4orson o ine cam ,rea mlt%
< Bn, s,se ea, ,nn$<(i )eanta ,e m?r%
9l rm? ,e Hal4orson, a,oi o l? la $rea,ta s,re bCet%
< N ,e acolo, s,se el, a,cn$<o $e mn?% Pe acolo
aEn)i $irect la )r?$ina 3oolo)ica%
< Lra$ina 3oolo)ic?H re,et? J$it"%
< A(a 9i s,nem noi bCetli, r?s,nse Hal4orson, 3m<
bin$ c am?r?cine% 2oi ne inem $estl $e $e,arte $e el%
Dac? 4rei s?<i ti"neasc? ,rn3l, n<ai $e ales $ect salonl
,roCesorilor%
J$it" cl?tin? $in ca,%
< D<te 9nainte, s,se ea% Cre$ c? cel ,in a3i a( 4rea s?
4?$ ce se ,etrece la bCet%
Hal4orson o DG? o cli,?, ss,ectn$<o c? (i<a ,ier$t
minile, a,oi $?$ $in meri%
< S<ar ,tea s? merite, 3ise el%
119
1o-n Saul
O rm?, a,oi se o,ri cn$ aEnser? 9n Caa bCetli%
< Ftii ce4a, 9i s,se el% Dac? re3i(ti toata ora, 9i ,l?tesc e
masa%
J$it" 3mbi%
< S<a C?ct, s,se ea% Ai ,tea c"iar s? ,l?te(ti ct tim,
stm la coa$a% U(rea3? contabilitatea%
2rase $e (? (i C ime$iat i3bit? $e 4acarml m3icii roc+
care a,roa,e aco,erea 3)omotl 4ocilor, nii tineri 9ncercn$
s? se Cac a3ii ,este rletele m3icii "ea41 metal%
Se it? 9n Er (i 3?ri ime$iat srsa 4acarmli% La o masa
$in coll 9n$e,?rtat, st?tea Je$ Arnol$ c Ran$1 S,ar+s, JeQ
Han+ins, Lina Al4are3 (i ali ci4a tineri ,e care J$it" n<i
recnosc% 9n tim, ce instrmentl eG,lo3i4 contina s
m,le camera c 3bieretele m3icii, Je$, l?sat ,e s,ate 9n
scan (i Colosin$ n cit $re,t cata,lt?, a34rlea cte o
bc?ic? $e nt 9n ta4an, n$e acesta se (i li,ea, a$?)n$
9nc? o bobit? )albena ni strat (i a(a $estl $e )ros $e 9ncer<
c?ri anterioare% 9i rm?ri 9n t?cere, 9n tim, ce Ran$1 S,ar+s
C?cea 9ncerc?ri re,etate $e a atin)e ,erCormana li Je$,
C?cn$ s ,lo? c nt ,este mesele $in a,ro,iere% 9nce, s<(i
croiasc? $rm ,rintre mese, ,n? cn$ aEnse ln)? Ran$1%
A,lecn$<se, a,as? n bton al a,aratli, o,rin$
ban$a% Cn$ se C?c brsc lini(te, Ran$1 o ,ri4i mnios%
< 5i, ce cre3i c? CaciH 9ntreba el%
< O,resc m3ica, r?s,nse J$it"% 9n ca3l 9n care n<ai
obser4at, snt aici (i oameni care 9ncearc? s?<(i 4orbeasc?%
Ran$1 9(i 9m,inse scanl (i s?ri 9n ,icioare, r?scin$<se
,entr a se ,tea arnca as,ra li J$it"% Dar c"iar cn$ se
9ntorcea, ea 9l ,rinse c 9n$emnare $e 9nc"eietr?, a,oi 9i
r?sci c ,tere bral la s,ate% Ran$1 )em $e $rere%
< S n 9ncerci nicio$at? s m? lo4e(ti, 9i s,se ea att $e
9ncet, 9nct el $e<abia 9i a3i c4intele% L<am $at ,e Je$ aCara
$e la or? a3i<$iminea (i ,ot s? te $a (i ,e tine aCar? $e aici
SOMNAMBULII
120
9ntr<o cli,a% A(a c a(a3<te 9n lini(te (i las lmea s? m?<
nnce, 9n re)laH
Ran$1 re(i s? $ea $in ca,, ne,tn$ s 4orbeasc? $in
,ricina $rerii, iar J$it" 9l eliber?, $n$<i $rml 9na,oi 9n
scan (i 9n$re,tn$<(i ,ri4irea s,re Je$%
< Bn? (mec"eria c ntl, remarc? ea, a,oi se it? 9n ss
la ta4an% Dac? socotim $oi ceni (i Em?tate rotocoll, cam
ct cre3i c Cace ce<i acolo ssH Fi s n it?m (i ,rel 4o,se<
lei, (ase $olari )alonl%
2inerii $e la mas? t?cea toi, arncn$<(i ,ri4iri ner<
4oase%
J$it", (tiin$ c se bcr? $e atenie $e,lin?, contin? s
4orbeasc?, ,rn$ c Cace con4ersaie%
< Si)r, ca s? Cacem o treaba bn?, 4a trebi s 3)r?4im
tot ta4anl (i cre$ c? ,tei socoti cam (ai3eci $e metri ,?trai
$e )alon% A$?)ai ,rel 3)ra4li la .6,;0 $e $olari ora,
calclat ,entr, s 3icem, trei ore (i n sCert%
Le 3mbi celor (ase ,(ti $e la mas? care era (i ei 9ntr<na
$in clasele ei%
< Oricine re(e(te s calcle3e 4aloarea total? a stric?ci<
nilor (i a re,araiilor c nmai o $iCeren? $e 3ece $olari, 4a
la atomat not? maGim? mine $iminea?, iar e m? 9ntorc
,este cinci minte s? r?s,n$ la 9ntreb?ri% A,oi, lsn$<i ,e
toi cei $e la mas? 9n aCar? $e Je$, c )ra c?scat?, se 9n$re,ta
s,re coa$?, n$e o a(te,ta 5lliott Hal4orson%
Je$, remarc? ea, arbora o satisCacie inCatat? $e ,arc? ea
ar D C?ct eGact ce antici,ase el%
9n sc"imb, 5lliott Hal4orson nmai inCatat n era%
< Ji<ai ie(it $in miniH 9ntreb? el ,e cn$ 9nainta la
coa$?% Ran$1 S,ar+s ar ,tea $a (coala 9n E$ecat? ,entr ce<ai
C?ct a$ineari%
J$it" a,rob? $in ca,%
< Dar n<o s<o Cac?, s,se ea% Ca s Cac? asta, 4a trebi s?
recnoasc? ce s<a 9ntm,lat% Fi ce<o s? se 9ntm,le c ima)inea
121
1o-n Saul
li, cn$ 4a trebi s? recnoasc? Ca? $e toat? lmea $in ora(
c? o ,roCesoar? < o Cemeie, nici mai mlt nici mai ,in <
l<a 9n4insH
< Dar $eEa a 4?3t toat? lmea, remarc? Hal4orson%
< Da, $ar asta<i altce4a% Dac? le s,ne c? m<a l?sat s<i
scesc bral tocmai ,entr c? n<a 4rt s? m? lo4easc?, atnci
iese onorabil% 9(i 9ncarc? ta4a, a,oi $,? ce Hal4orson ,l?ti
,entr amn$oi, se 9n$re,t? $in no s,re mas?%
Ran$1 S,ar+s reC3? s?<i 9ntlneasc? ,ri4irea, iar Je$ n
mai era la mas?% O cli,? J$it" se 9ntreb? $ac? n se 9n(elase
(i acesta ,lecase, $ar a,oi 9l 3?ri%
Mer)ea $e<a ln)l ,ereteli, calcln$ c atenie $imen<
sinile atoser4irii% A?r? o 4orb?, J$it" se a(e3? la mas? (i
9nce, s? m?nnce, 9nce,n$, toto$at?, s? nmere rotocoalele
$e nt ce era li,ite $e ta4an% A,oi, 9n tim, ce calcla Cor<
mla ce rma s? re3ol4e ,roblema ,e care le<o $?$se co,ii<
lor, 9ntinse mna (i $esc"ise casetoConl, $ar att $e 9ncet,
9nct $oar ele4ii $e la mas? 9l ,tea a3i%
C cinci minte 9nainte $e a se termina ora, 9nce, s?
strn)? (er4eelele ,e care co,iii m3)?liser? solia la ,ro<
blem?%
9n cele $in rm? se it? la ei, neDin$ sr,rins? s?<i 4a$?
,e toi (ase ,ri4in$<o c ,r$en?%
< OT, s,se% N e r? $eloc% 5 $estl $e bine, a(a c? toat?
lmea 4a la mine .7, 9n aCar? $e Je$% &rei s?<mi s,i $e ce
,rel t? e a(a $e mareH
Je$ ri$ic? $in meri%
< N ai incls ct $e mlt 4a costa cr?atl 9nainte s?
9ncea,? 4o,sitl% &o,seaa n ,rin$e ,e ce4a )ras%
J$it" t?c o cli,?, a,oi a,rob? 9ncet $in ca,%
< 2oc"e, s,se ea, scriin$ n .7 ,e (er4eell li Je$,
a,oi 9na,oin$<i<l%
SOMNAMBULII
122
Cn$ ie(i $in atoser4ire cte4a minte mai tr3i,
9nsoit? $e n 5lliott Coarte t?ct, simi n nmai oc"ii li Je$,
$ar (i ,e ai ttror ele4ilor, DGn$<o me$itati4%
Lre) Morelan$ 9(i ri$ic? ,ri4irea s,re ceas, sr,rins c?
trecse $eEa o Em?tate $e 3i% 9n $imineaa aceea Csese la
Cotton*oo$s, n$e o eGaminase 9nc? o $at? ,e Reba 2c+er%
Starea ei se 9nr?t?ise < trecse ,rintr<o alt? serie $e comoii
mai (oare noa,tea ,rece$ent? < $ar era 9nc? 9n 4ia?% Sem<
nalele ei 4itale era mai ,ternice ca oricn$ (i, ,n? acm,
inima (i ,l?mnii ,?rea total neaCectai $e ceea ce se ,etre<
cea c creierl ei%
Lre) (tia c? acesta se $istr)ea 9ncet<9ncet, (i tot ce<i
r?mnea $e C?ct era s? se 9ntrebe ct o s? mai ,oat? re3ista
Reba%
9nc? n atac mai ,ternic < ca acela $in 3ia cn$ c?3se
9n clas? < (i totl s<ar termina% Lre) se 9ntreba c"iar $ac? asta
n ar D o binec4ntare ,entr ea acm%
Cn$ se itase DG la el 9n $imineaa aceea, oc"ii ei C<
seser? 9n)ro3ii, iar )ra i se mi(case $e ,arc? ar D 9ncercat s?
4orbeasc?% &orbirea $e4enise 9ns? $e mlt ce4a im,osibil
,entr ea# n era 9n stare $ect s? $ea $in cn$ 9n cn$ $r<
ml ni (4oi $e i,ete incoerente, i,ete ,ro4ocate $e
$rere sa $e )roa3?%
Doctorl n ,tea s,ne $e care anme, ,entr c? (tia
Coarte bine c? ,tea D oricare $in ele% Atacrile sCerite $e
Reba ,tea ,ro4oca (or il3ia $rerii sa il3ia )roa3ei%
Pentr Reba, sCerina ar D Cost la Cel $e mare in$iCerent $e
starea ,rin care ar D trect, ,res,nn$ c? mai era con(tient?
$e starea ei% Lre) s,era ca mintea s<i De att $e $e,arte,
9nct s? n<(i mai $ea seama $e ce se ,etrecea c ea%
9ntr<o s?,t?mn? < cel mlt $o? < 4a mri, (i asta 4a D
c a$e4?rat o binec4ntare%
123
1o-n Saul
Fi<o scoase ,e Reba $in minte (i, l9n$ ra,oartele $e ,e
biro, 9nce, s? le st$ie3e c atenie%
Cinci minte mai tr3i, Lre) ie(i $in biro, 9n$re,tn$<se
s,re Cl?$irea Borre)o (i s,re ltima 9ntlnire $in 3ia aceea%
5ra o 9ntlnire ,e care n o a(te,ta c ,l?cere%
.7
Otto Tr)er ,ri4i ,e Cereastra micli s? biro $in
cl?$irea ce s,ra4e)"ea baraEl 9ns,re 9n?limile Canionli
Mor$i$a% N a4ea ne4oie s? se ite la ceas ca s?<(i $ea seama
c? era a,roa,e ora ,lec?rii < mbra 9ntnecat? a soareli ce
cobora, a)n$<se $e ,eretele canionli, 9i in$ica ora c o
$iCeren? $e cte4a minte% A,oi, C?r? tra)ere $e inim?, 9(i
9n$re,t? ,ri4irea c"iar s,re mar)inea canionli (i s,re sile<
ta sin)ratic? ce 4e)"ea acolo%
5ra &ltrl CaCeni% St?tea ,e mar)inea canionli,
nemi(cat, cor,l Din$<i ,?trns $e aceea(i sr,rin3?toare
concentrare ,e care Otto o mai 4?3se $oar la ,?s?rile $e la
care in$ianl 9(i ,rimise nmele% La 9nce,t, cn$ &ltrl
CaCeni lase ,o3iia $e santinela 9n $,<amia3a aceea, Otto
9l ,ri4ise $in cn$ 9n cn$, a,oi itase $e el% Bill Nat+ins,
s,ra4e)"etorl baraEli 9i s,sese c cei $in neaml To+ati
4enea $eseori $eas,ra baraEli ,entr a<l ,ri4i cte4a
cli,e, $e3a,robn$ 9n t?cere eGistena li, a,oi se 9n$e,?rta
9ncet, re4enin$ la trebrile lor%
Dar &ltrl CaCeni r?m?sese acolo toat? $,?<amia3a,
nemi(cat, C?r? m?car o tes?rire a 4reni m(c"i $in cor,l
li scat% In cele $in rm?, 9nce,se s<l nelini(teasc? ,e Otto
(i se )n$ise s? trimit? ,e cine4a care s<l Cac? s? ,lece $e
125
1o-n Saul
acolo, $ar &ltrl CaCeni n C?cea nici n r% Dac? in$i<
anl a4ea ,oCt? s? stea acolo ca n ,rost, $e ce s? inter4in?H
2ot(i, ,re3ena santinelei in$iene 9l C?cea $in ce 9n ce
mai ner4os, ca (i cm ce4a 9n ,ri4irea acesteia 9i atr?)ea
atenia, ca (i cm b?trnl n se concentra $e Ca,t as,ra
baraEli, ci as,ra li%
P?rea c? in$ianl aBase cm4a $e ,re3ena li la baraE 9n
$,<amia3a aceea (i a(te,ta (i el acela(i lcr ca (i Otto%
OS?<l ia $racR, 9(i s,se Otto 9n cele $in rm?% Ne r?sc
,e toi, (i r?sc (i baraEl% Fi ce $ac?HP 5ner4at, termin? $e
citit ra,oartele li Nat+ins $in 3ia aceea (i le ,se 9n ,licl
,e care rma s? 9l lase la birol li MaG Morelan$ 9n $rm
s,re cas?%
OCa n nenorocit $e crierP, reBect? el, $e3a,robn$ 9nc?
o $at? mnca 9n ,ls ce<i re4enise, ,e m?sr? ce com,ania se
4?3se silit? s? $ea aCar? $in ce 9n ce mai mli oameni% ODar
n 4a $ra mlt, 9(i s,se% Com,ania ,ier$e ,rea mli bani
,entr ca MaG s? mai ,oat? r?mne mlt tim,% Crn$ <
,oate c"iar a3i < Morelan$ 4a trebi s? 9nCrnte realitatea%P
Ln$rile 9i Cr? 9ntrer,te cn$ o lmin? ro(ie 9nce, s?
cli,easc? ,e ,anol $e coman$? $in Caa li% 9n acela(i tim,,
se a3i o sonerie stri$ent? 9n toat? cl?$irea, iar o siren? 9nce,
s? r?sne aCar?, trimiin$ s,re canion snete stranii%
C ,lsl m?rit, Tr)er l?s? ,e mas? ra,oartele% Peste o
cli,? Bill Nat+ins se n?,sti ,e (?, $n$<l ,e Otto la o
,arte, (i 9nce,n$ s? anali3e3e ca$ranele (i in$icatorii $e ,e
,anol $e coman$?%
< Ce $racR se<ntm,l?H 9ntreb? Tr)er%
Nat+ins n r?s,nse% C ten$oanele $e la )t 9ncor$ate,
9nce, s? r?sceasc? manete (i btoane% 9n(Cac? n teleCon (i
9nce, s? $ea or$ine 3biern$'
< Desc"i$ei 4al4a ,rinci,al? $e $eri4aie (i 9nc"i$ei
ba3inl $e ca,tare n% Fi )olii tnellM 9nc"i$e<i trbina (i
secai<l%
SOMNAMBULII
126
Otto C?c oc"ii mari ,e m?sr? ce c4intele li Nat+ins 9l
C?cea s?<(i $ea seama $e im,licaii (i, instincti4, ,ri4irea
,?r?si tablol $e coman$?, 9n$re,tn$<se s,re baraE% De(i
,?rea s? n se D 9ntm,lat nimic, oamenii (nir? ca n (4oi
,rin $esc"i$erea ce $cea 9n interiorl baraEli% Ci4a aler<
)a s,re ,nctl $e control# alii se a,leca ,este baraE, itn<
$<se 9n Eos la ,eretele $e ciment%
Brsc, la Cel $e re,e$e cm 9nce,ser?, sirena (i soneria
9ncetar?%
Otto 9ntoarse ca,l s,re Nat+ins, care, cocoat ,e n
scan, anali3a nmeroasele contoare 9m,r?(tiate ,e tablol $e
coman$? $in Caa li,
< Ce<a CostH 9ntreb? Otto $in no (i $e $ata aceasta
Nat+ins 9i r?s,nse%
< S<a $at ce4a ,este ca, la tnell ,rinci,al% S<ar ,tea s?
se D cr?,at%
< Doamne, )Ci Otto, 9ntorcn$<(i ,ri4irea s,re baraE%
N<o s?%%%
Nat+ins 9l ,ri4i ,osac%
< N<o s? se ,r?b(easc?, n% Nici )n$% Cn$ Sam
Morelan$ a constrit baraEl ?sta, l<a C?ct bine%
Se ls ,e s,ate 9n scan, Crecn$<se incon(tient la ceaC?
,entr a se lini(ti%
< N<a4em $e<a Cace $ect c ce s<ar ,tea nmi n nea<
Ens minor, s,se el laconic% Cre$ c? 4om D ne4oii s?
re$cem crentl la raDn?rie cam la Em?tate, ,oate mai
mlt% Si)r, 4om D ne4oii s? 9nc"i$em com,let ,rile, ca
raDn?ria s? mai ,oat? Cnciona%
Otto 9n)"ii 9n sec, 9ncercn$ s? ,ar? im,asibil% Dar era
clar c? asta era lo4itra $e )raie% Acm MaG 4a trebi s?
4n$?% Nat+ins 9l ,ri4i ln), ca (i cm i<ar D citit )n$rile%
< N s<ar D 9ntm,lat $ac? ai D $at $o4a$? $e ce4a craE
cn$ s<a $isctat ,ro)raml $e 9ntreinere lna trect?, 9i
s,se el%
127
1o-n Saul
Otto 9(i 9n)st? oc"ii%
< 2rebia s? Cacem economie, s,se el 9ne,at% Mi s<a s,s
c? ,tem economisi $o?3eci (i cinci $e mii 9n Cell ?sta, C?r?
s? sacriDc?m m?srile $e secritate% MaG a Cost $e acor$%
N Csese c"iar a(a, $eoarece ra,oartele $e 9ntreinere
semnate $e MaG era ,in $iCerite $e cele ,e care Tr)er le
,sese 9n $osare% 9n maEoritatea ca3rilor era corecte# $oar o
sin)r? ,a)in? Csese sc"imbat?%
O sin)r? ,a)in?, re$n$ am?nnit lcr?rile $e 9ntre<
inere inter3ise $e Tr)er% Dar semn?tra $in Eosl ,a)inii era
tot(i a li MaG Morelan$%
< C"iar a(aH s,se Nat+ins, ln)in$ c4intele (i atin)n$
c limba locl n$e c n an 9n rm? ,ier$se n canin% 5i
bine, se ,are c? cine i<a s,s n<a ,rea Cost 9n tem?, nH
Se ri$ic? c )retate (i, C?r? s<i mai a$rese3e 4ren
c4nt, ,?r?si ,nctl $e control ,entr a ins,ecta ,ersonal
tnell $e alimentare%
R?mas sin)r, Otto sa4ra momentl, a,oi ri$ic? rece,<
torl teleConli% Fi<ar D $orit s? 4a$? ,ri4irea $in oc"ii li
MaG cn$ acesta 4a 9nele)e c? totl se sCr(ise, c? 4a trebi
9n sCr(it s? 4n$? Com,ania Petrolier? Borre)o%
Tr)er era si)r c? $e $ata asta n mai era Con$ri ,en<
tr re,ararea $anei%
A(te,tn$ s? r?s,n$? cine4a la ca,?tl Drli, oc"ii li
Otto se 9n$re,tar? 9nc? o $at? s,re mar)inea canionli%
&ltrl CaCeni ,lecase%
Otto se 9ncrnt? $e<a binelea% Parc? in$ianl ar D (tit ce
a4ea s? se 9ntm,le c baraEl (i ar D a(te,tat s? 4a$? asta%
Dar era im,osibil < n ar D a4t cm s? (tie%
OareH
Pe Otto Tr)er 9l trec n Dor rece%
MaG Morelan$ (e$ea la ria(l biro $e ma"on ,e care
tat?l s? 9l eG,e$ise c 4a,orl s,re intrile s?lbatice $in
SOMNAMBULII
128
Ne* MeGico, 9n rm? c a,roa,e (a,te3eci $e ani% Pri4ea
"rtiile a(e3ate or$onat 9n Caa li, $ar mintea 9i C)ea la anii
aceia treci, la anii co,il?riei, cn$ 9(i 9nsoea tat?l 9n cerce<
t?rile li ,rin int, acesta ,etrecn$<(i a,roa,e tot tim,l
ast,n$ Cntnile arte3iene care (nea 9n tim,l Cor?rilor,
a,oi 9n$re,tn$<se s,re rm?torl loc ce<i ,?rea ,otri4it% 9n
cele $in rm? Sam Morelan$ )?sise ceea ce c?tase% La
9nce,t n ,, a,oi 9nc? nl (i 9nc? nl% A?cse 9m,rm<
tri, )arantn$ c ,rile, (i constrise ,rima mic? raDn?rie,
iar a,oi continase s? rein4esteasc? ,roDtrile ,entr a Cora
mai mlt (i ,entr a eGtin$e raDn?ria, C?cn$ $in Com,ania
Petrolier? Borre)o o 9ntre,rin$ere $estl $e mare ,entr a
,tea ssine n ora( $e a,roa,e 3ece mii $e locitori% Iar
acm ,?rea c? mnca li (i a tat?li s? se $cea toat? $e r,?%
9(i ri$ic? 9ncet ,ri4irea $in "rtiile ,e care le st$iase,
9n$r?)ea birol acesta, c lambriri $e ma"on c lciri cal$e
(i co4orl ti, 2*o Lre1 Hills, minnat est, care aco,erise
,o$eaa $in 3ia 9n care Cl?$irea Borre)o Csese terminat? la
intersecia a $o? str?3i, Un (i 5, Cormn$ nol centr al
satli ,r?Cit% Oc"ii 9i alnecar? ,este colecia $e ,?,(i
Tac"ina, 9nce,t? $e tat?l s? (i 9mbo)?it? $e el% Acm
c,rin$ea n ,erete 9ntre)% A?r? n moti4 anme, se tre3i
9ntrebn$<se $ac? ar trebi s? le lase la locl lor sa s? le ia
c el $ac? 4a D ne4oit s? elibere3e acest biro%
De4enea $in ce 9n ce mai clar c? 4a trebi s? Cac? asta%
De(i nele $in ,roblemele com,aniei se $atora sc?$erii
,reli ,etrolli $in anii anteriori, era con(tient c? mare
,arte $in ,robleme se $atora li 9ns(i%
Pr (i sim,l n inse ,asl c tim,l%
RaDn?ria era 9n mare ,arte 9n4ec"it?, (i eGista tot Cell
$e meto$e noi $e Corare care, 9n mo$ si)r, ar D $blat sa
c"iar tri,lat ,ro$cia $e iei% R?m?sese 9n rm?%
.=7
1o-n Saul
5ra ne4oie $e bani ca 9ntre,rin$erea s? $e4in? $in no
,ros,er?, iar el n mai a4ea% 9i c"eltise ,e toi ca s? menin?
9n Cncine raDn?ria li 9n4ec"it?, iar a,oi se 9m,rmtase%
Fi tot(i, ce4a 9n el reC3a s? acce,te ine4itabill% Se it?
$in no la "rtiile $in Caa li < "rtiile ,rin care 4in$ea toat?
instalaia, ,n? la ltiml (rb, li UniC"em, la n ,re
mai mlt $ect re3onabil% 9nc? n se ,tea con4in)e s?
le semne3e%
2oat? 3ia c?tase o cale $e a<(i ine ,romisinea Ca? $e
Aran+ Arnol$ < (i Ca? $e mli alii < ,rin care an)aEaii
a4ea s? aib? 9ntietate la cm,?rarea com,aniei $ac? 4a D
4reo$at? ne4oit s<o 4n$?%
Dar ce s? le laseH
Un mnte $e $atorii tronn$ ,este o 3in? 9n4ec"it?%
Fi 4or trebi s? Cac? alte $atorii, ca s? ,oat? m?car s?
s,ere c? 4reo$at? com,ania 4a ,tea ac"ita totl%
Pres,nn$, $esi)r, c? ar )?si n cre$itor, ceea ce era
Coarte ,in ,robabil, a4n$ 9n 4e$ere conteGtl in$striei
,etroliere (i 4aloarea net? a bnrilor com,aniei%
Fi tot(i, contina s? lcre3e, c?tn$ ce4a ce ar D ,tt
D omis, mbln$ c 9nCri)rare $,? ce4a ce ar ,tea amna
ine4itabill%
Dar n ,tse reC3a 9ntlnirea c Pal Ten$all, re,re<
3entantl UniC"em, care 9l contactase c o oCert? $e cm<
,?rare c cte4a lni 9n rm?% Ten$all 9i ,l?cse, era n ti,
soli$, c Caa rmen?, trect $e ,atr3eci $e ani, care<i
amintea $e el 9ns(i la aceea(i 4rst?% Iar Ten$all 9i cno(tea
starea sBeteasc? (i 9(i )?sise c"iar tim, s? 9i arate li MaG
cte4a $in locrile n$e lcrrile merseser? ,rost 9n ltiml
sCert $e 4eac ce trecse ,arc? ,rea brsc%
< Nimeni n 4<ar ,tea ac3a $e ,roast? a$ministrare,
$omnle Morelan$, 9l asi)rase Ten$all% Dmne3e e mar<
tor, ai C?ct tot ,osibill, (i mlt tim, nici n s<a ,tt Cace
mai mlt% Dar ai Cost sin)r aici, iar $e34oltarea in$striei a
SOMNAMBULII
.=.
trect ,e ln)? $mnea4oastr?% Fi cine ar D ,tt antici,a ce
s<a 9ntm,lat c ,rel ,etrolliH Drea3? $e ani $e 3ile (i
abia acm 9nce, s?<(i re4in?%
Pe m?sr? ce trecea s?,t?mnile, el (i Ten$all contina<
ser? ne)ocierea% MaG trebi s? recnoasc? Ca,tl c? oCerta li
Ten$all Csese mai mlt $ect re3onabil?% 5l (i Pt? s<ar D
ales c mai mli bani $ect ar D a4t 4reo$at? ne4oie, iar
UniC"em se an)aEase s? Cac? o imens? inC3ie $e ca,ital 9n
aceast? o,eraine%
La 9nce,t, MaG a4sese b?niala, ca (i Aran+ Arnol$, c?
UniC"em 4a 9nc"i$e raDn?ria (i 4a trans,orta ,r (i sim,l
ieil la instalaiile lor $in 4est% Ten$all ssinse c? n asta
le era intenia% 5l (i restl con$cerii UniC"em a4ea 9n
,roiect o ,ia? ,ternic? (i antici,a c? 4a D ne4oie $e mai
mlte raDn?rii, n $e mai ,ine% MaG c?3se ,n? la rm? 9n
,ro,ria crs?%
C o ,ri4ire att $e ,?trn3?toare 9nct 9i 9n)"e? sBetl
li Ten$all, el 9ntreb?'
< Atnci sntei $e acor$ s? semnai o )aranie ,rin care
raDn?ria 4a r?mne 9n Cncine 9n rm?torii $o?3eci (i cinci
$e aniH
Ten$all rse 3)omotos%
< Nici$ecm, s,se el% Dar cre$ c? ne ,tem 9nele)e
,entr 3ece ani, nH
In cli,a aceea MaG (ti c? n 4a mai ,tea re3ista mlt%
Acm, 9(i 9n$re,t? 9nc? o $at? atenia as,ra "rtiilor $in
Caa li (i ri$ic? stilol% 2ocmai semna ltima ,a)in? a acor<
$li, cn$ sn? melo$ios teleConl, iar secretara 9l inCorm?
c? e Otto Tr)er%
Obosit, ri$ic? rece,torl%
< Da, OttoH Ce eH
De ,artea cealalt? a camerei, Pal Ten$all 9(i ri$ic? ,ri<
4irea cn$ sn? teleConl% A4sese o $iscie c Lre) Morelan$,
eG,licn$<i c r?b$are tn?rli $ocmentele com,licate ce
131
1o-n Saul
coninea oCerta C?ct? com,aniei, l?sn$<l ,e b?trn s? se
obi(niasc? c ine4itabill cm ,tea mai bine% A?c semn
s,re teleConl $e la masa $e $iscii, iar cn$ MaG a,rob? c
ca,l, a,?s? n bton care am,liDc? 4ocea li Tr)er a(a
9nct (i el (i Lre) s? ,oat? a3i clar%
< %%%9nseamn? o 9nc"i$ere a baraEli, MaG, 9l a3ir? ,e
Tr)er s,nn$% Fi a ,rilor, (i ,oate (i a raDn?riei%
Ten$all 4?3 cm li MaG Morelan$ 9i $is,are sn)ele
$in obraEi%
Cn$ se termin? con4orbirea, Pal Ten$al 9l ,ri4i ,e
MaG%
< Dac? asta 4? 4a Cace s? 4? simii mai bine, $omnle
Morelan$, oCerta noastr? n 4a D aCectata% OCerta r?mne 9n
,icioare (i ne 4om oc,a noi $e baraE%
MaG t?c o cli,?% C o eG,resie mo"ort? a,?s? ,e
btonl teleConli%
< &rea $osarele $e 9ntreinere ale baraEli, s,se el%
Cloarea 9i re4enise 9n obraEi, iar 4ocea ,?r s? $e4in?
brsc mai ,ternic?%
Ten$all se it? 9ntreb?tor la Lre), care $?$ $in meri,
$ar n s,se nimic# secretara li MaG intr? 9n biro c trei
$osare masi4e% Le ,se ,e masa li MaG a,oi se 9ntoarse
s? ,lece%
< Ia<l (i ,e $nsl te ro), s,se MaG t?ios, ar?tn$ c
ca,l s,re Ten$all (i 9nce,n$ $eEa s? r?sCoiasc? $osarele%
Ten$all 9nce, s? ,roteste3e, $ar MaG 9l re$se la t?cere c
o ,ri4ire%
< 9mi ,are r, $omnle Ten$all, s,se el% &rea s (ti
ce s<a 9ntm,lat la baraE (i ,n? n aB, m? tem c? n 4? ,ot
l?sa s? semnai "rtiile% Deocam$at? 9nele)erea noastr? 4a
trebi s? mai a(te,te%
Strecr? $ocmentele li Ten$all 9n sertarl $in miEloc al
biroli, a,oi 9l 9ncie%
Ten$all se 9ncrnt?%
SOMNAMBULII
132
< Dar 4<am s,s $eEa%%%
< Am a3it ce<ai s,s, 9l 9ntrer,se MaG% S<ar ,tea s?
n<aib? nici o im,ortan? ,entr $mnea4oastr? (i ,entr com<
,ania $mnea4oastr?, $ar ,entr mine are na Coarte mare%
N 4n$ ra"at la ,re $e 9n)r?(?mnt%
Ten$all 9(i ri$ic? (or s,rncenele, $ar o rm? ,e secre<
tar? (i ie(i $in biro C?r? s? mai scoat? n c4nt% Cn$ (a
se 9nc"ise 9n rma li, MaG 9(i ri$ic? $in no ,ri4irea, $e $ata
aceasta DGn$<l ,e Lre)%
< Se 9ntm,l? ce4a, s,se el c 4ocea sc?3t?% Ia it?<te
la asta%
Lre) tra4ers? camera ,n? la birol nc"ili s? (i se
a,lec? s? se ite la ,a)ina $in $osar% Notaiile $e ,e ,a)ina
era ,entr el la Cel $e in$esciCrabile cm era ,entr ,acieni
,ro,riile li reete%
< Ce snt asteaH
< Re3ltatele ltimei ins,ecii a baraEli (i re,araiile
care trebia C?cte% Doar c? ce<i aici (i ce am semnat e n
snt nl (i acela(i lcr%
Lre) se 9ncrnt?%
< N cre$ c? 9nele)%%%
MaG 9(i 9ncle(ta mnios ,mnl%
< 9nseamn? c? ceea ce am atori3at e < ce am or$onat,
Dr<ar s? De < n s<a C?ct% Oi D 9mb?trnin$ e, $ar 9mi a$c
aminte ce citesc (i ce semne3% Fi ceea ce am semnat e era
or$inl $e re,arare a ttror Dsrilor $in con$cta ,rinci,al?%
Dar $irecti4ele alea n snt aici% Doamne, cine se it? la asta
4a cre$e c? am ,ier$t total controllM
Ri$ic? 4ocea (i o 4n? 9nce, s? i se mBe ,e Crnte%
< La $racR < it<te la astaM 5 ra,ortl li Nat+ins $es,re
a4aria $esco,erit? la ltima ins,ecie%
Ri$ic? ,a)ina (i 9nce, s? citeasc? c )las tare'
< OAisri trans4ersale la ba3inl $e ca,tare < ero3ine a
carcasei ,rinci,ale 9n 3ona trbinei%P Drace, snt 3ece sa
133
1o-n Saul
cincis,re3ece obser4aii aici (i Decare $in ele a4ea ne4oie $e
inter4enii% Dar $,? ce scrie aici, n am atori3at nici o
re,araie% Ceea ce e o mincin? sCrntat?M
Lo4i masa c ,mnl, a,roa,e tremrn$ $e Crie%
< Hei, mai (or, s,se Lre), alarmat $e mnia nc"ili
s?% Poate )re(e(ti% Poate ai cre3t c? le<ai atori3at, $ar ai
itat%%%
< NM 3bier? MaG% N it astCel $e lcrri% N att $e
im,ortante ca baraEl%
2?c o cli,a, nemi(cat, 9n tim, ce c mintea c?ta ra,i$
s? aBe ce s<ar D ,tt 9ntm,la%
< Bine, s,se el 9n tim, ce 9(i rec?,?ta res,iraia normal?,
,otolin$<(i Cria (i l?sn$ loc rainii% Uite ce<o s? Cacem% 9i
s,i li Ten$all c? 4a trebi s? a(te,te cel ,in ,n mine%
Iar 9ntre tim, 4oi a4ea o mic? $iscie c Otto Tr)er% 5 ce4a
,tre$ aici (i sin)rl lcr care s<ar D ,tt 9ntm,la e ca
Tr)er s? D sc"imbat or$inele $,? ce le<am semnat% Iar asta,
a$?)? el, mi se ,are n semn $estl $e clar c? cine4a 9l
,l?te(te%
Un rnEet sarcastic 9i c,rinse Caa (i 9(i 9n$re,t? oc"ii
s,re (a ,e care Pal Ten$all ie(ise c cte4a cli,e 9n rm?%
< 5i, cine cre3i t c? ar D Cost interesat s?<l ,l?teasc? ,e
Otto ca s? sabote3e baraElH 9ntreb? el%
&ocea i se 9n?s,ri%
< Dac? re(esc s<l ,rin$ ,e tic?losl ?sta, n 4a mai D
ne4oie s? 4in$em com,ania%
< C"iar $ac? o 4ei ,tea $o4e$i, ce im,ortan? mai areH
9ntreba Lre)% Asta ,res,ne n ,roces (i te<ar ,tea ine ani
$e 3ile% N a4em nici tim,, nici bani ,entr a(a ce4a%%%
< O s )?sim, s,se MaG, ri$icn$ brsc 4ocea, 9ntr<n Cel
9n care Lre) n 9l mai a3ise $e ani $e 3ile% Al naibii s D
$ac<i las s m? ,rosteasc? a(a%
Ri$ic? teleConl (i 9nce, s? Corme3e n nm?r, a,oi C?c
semn s,re (?%
SOMNAMBULII
134
< Hai, $<te% A?<i 4nt li Ten$all (i n sBa o 4orb?
$es,re $is,o3iiile astea% Dac? am $re,tate, 4rea s?<i ia ,rin
sr,rin$ere%
Lre), (tiin$ c? n a4ea rost s<l contra3ic? ,e nc"il s?,
se ri$ic? (i ie(i $in biro% Pal Ten$all a(te,ta 9n antecamer?,
$,? birol secretarei% Cn$ intr?, Ten$all se ri$ic? 9n
,icioare%
< Ce se ,etreceH
Lre) $?$ $in meri%
< Nimic $eosebit% &rea $oar s? aBe ce s<a 9ntm,lat la
baraE% N cre$ c? se 4a mai Cace ce4a ,n? mine%
Ten$all 9l ,ri4i c (iretenie%
< Doar n se )n$e(te s? se retra)?, nH N 4a ,rimi o
oCert? mai bn?%
Lre) cl?tin? $in ca,%
< N, nici$ecm, s,se el% N<l cno(ti ,e nc"il MaG%
Dac? baraEl e 9ntr<a$e4?r a4ariat, 4a insista s? coboare ,rel
com,aniei%
< Aii serios, Lre), r?s,nse Ten$all% Dac? sntem $e
acor$ s? ,l?tim, $e ce s? acce,te mai ,inH
Lre) 3mbi sbire%
< Pentr c? a(a e el% Poate c? el este ltiml om $e aCaceri
cinstit%
Din no Ten$all se it? la Lre) c oc"ii miEii%
< Dar 4a res,ecta 9nele)ereaH 9ntreb? el%
Lre) e3it?, a,oi a,rob? c ca,l%
< Da, s,se el% &a res,ecta 9nele)erea% A semnat $eEa $o<
cmentele (i, in$iCerent $e ce cre$e, n ,rea are $e ales, nH
Ii 9ntinse mna li Ten$all%
< Acm te ro) s? m? sc3i, am ce4a $e lcr la biro%
Ten$all a,c? mna 9ntins? a li Lre), strn)n$<o c
,tere%
< Atnci, ,e mine%
135
1o-n Saul
Din no Lre) $?$ $in ca,%
< Pe mine%
MaG con$cea 9ncet, $oar ,e Em?tate atent la $rml $in
Ca?% Soarele cobora, iar la a,s cerl 9nce,ea s? ca,ete o
cloare ro(ie, str?lcitoare, c nane ,ortocalii, 4iolete (i
,r,rii% Dar MaG n 4e$ea nimic $in toate astea% Mintea 9i
4ia% S? De oare ,osibil ca $,? atia ani Otto Tr)er s<l
D tr?$atH
Si)r c? $a% Tr)er (tia la Cel $e bine ca oricine sitaia
Dnanciar? a com,aniei, iar MaG (tia c"iar $in 3ia 9n care 9l
an)aEase ,e Tr)er c? interesl ,rimor$ial al acestia se
9n$re,ta s,re ,ro,ria li ,ersoan?% Dac? cine4a i<ar D oCerit o
aCacere, Tr)er n era oml care s? reC3e, mai c seam?
cn$ i se oCerea $re,t alternati4? s? n mai lcre3e ,entr
Aran+ Arnol$%
Aran+ Arnol$%
Cm naiba a4ea s<i eG,lice li Aran+ ce se 9ntm,laseH
De cte ori n<i s,sese li Aran+ c? atnci cn$ 4a 4eni tim<
,l s? 4n$?, an)aEaii 4or a4ea ,rioritateH
Dar a(te,tase ,rea mlt, iar ca s? 4n$? acm an)aEailor,
in$iCerent $e starea baraEli, ,?rea o )re(eal?% 9n ci$a
bra4rii $in 4orbele li, (tia c? Lre) are $re,tate%
N a4ea nici tim, (i nici bani ,entr n ,roces 9n$eln<
)at, ,e care l<ar ,ier$e oricm 9n cele $in rm?%
Se aBa acm ,e ,o$i(, mer)n$ ,e $rml neasCaltat ce
$cea la baraE (i, 9n tim, ce<(i 9n$re,t? ,ri4irea s,re canion,
mnia ascns? 9l ,?r?si% 9(i $?$ seama c? n era 4orba nmai
$e tim,l (i banii ce<i li,sea ca s? se l,te c UniC"em%
9i li,sea (i c"eCl%
Mai bine s? renne ele)ant, "ot?r9 el, s? recnoasc? Ca,<
tl c? Csese 9n4ins% La rma rmei, $e ,ier$t tot ,ier$ea,
in$iCerent $ac? Tr)er 9l 4n$se sa n% 9n cele $in rm?,
nici n a4ea im,ortan? ,entr c?, ,n? la rm?, starea
SOMNAMBULII
136
baraEli era res,onsabilitatea li, n a li Tr)er% Ftia ce
re,araii or$onase (i ar D trebit s rce la baraE s? se asi)re
c? se C?cea%
Dac? n<(i ,tea 9n$e,lini 9n$atoririle, era tim,l s se
retra)?% Daca UniC"em cm,?ra, cel ,in ,tea s? asi)re
4iitorl ttror celor ce lcraser? ,entr el, ,entr rm?torii
3ece ani, (i nici nl $intre ei n 4a trebi s? tr?iasc? c s,ec<
trl $atoriilor mai mlt $ect att%
2otl se 4a aranEa o$at? ce<(i 4or re4eni $in (oc%
Fi ,entr el totl se 4a aranEa%
NM
Blestemat s De $aca se 4a l?sa tr?$at 9n Cell acesta (i se
4a 9n$re,ta 9n t?cere s,re itare%
Nicio$at?M
Bisc se 9ncrnt?, 9n cli,a 9n care simi 9n ca, o $rere
ascit?%
De)etele i se 9ncle(tar? ,e 4olan (i 9nc"ise oc"ii $in
reBeG, ca ,entr a 9n$e,?rta $rerea sr$?% Un miros ins<
,ortabil, ,tre$ (i insistent, 9i ,?trnse n?rile% Cn$ $esc"ise
oc"ii, 4e$erea 9i era 9nceo(at?, totl era o ,cl ro(ie, $eas?%
Drerea 9i str?,nse $in no creierl, c mai mlt? ,tere
$e $ata asta, (i 9ntre) cor,l 9i C c,rins $e s,asme%
O cli,? mai tr3i se eliber? $e s,asme (i trase $e 4olan
c 9ntrea)a )retate cn$ se rosto)oli 9n scanl al?trat%
Ma(ina $era,a, se cl?tin? s,re mar)inea canionli, a,oi
se i3bi $e n bolo4an%
Se o,ri 9n momentl ciocnirii, ,artea $in Caa ce$n$
$atorit? i3bitrii% Motorl se o,ri a,roa,e ime$iat%
Parbri3l n se s,arse, iar (a $in $re,tl 4olanli se
$esc"ise, na $in balamale r,n$<se $in ,ricina i3bitrii%
Ar D Cost (or ,entr oricine s? se trasc? (i s ias?
ne4?t?mat $in ma(ina a4ariata%
Pentr oricine, 9n aCar? $e MaG Morelan$%
137
1o-n Saul
Aiin$c? MaG, la (a,te3eci (i cinci $e ani, mrise $eEa
9nainte ca ma(ina s? ,?r?seasc? $rml (i s? se i3beasc? $e
bolo4an%
Poate mrise c"iar 9nainte $e asta%
Poate mrise 9n birol s?, cn$ 9(i ,sese 9n cele $in
rm? semn?tra ,e $ocmentele $e la UniC"em, rennn$
la com,ania care Csese 9ntrea)a li 4ia?%
N mai conta cn$ mrise MaG%
Sin)rl lcr care mai conta era Cell 9n care mrise%
..
R?coarea no,ii $e(ertli se instalase $eEa% Aran+ Arnol$
9ntr3ie 9n cabina camionetei sale, ,ri4in$ cl?$irea Eoas? ce
Csese o$at? centrl social al ora(li Borre)o% Doar c
ci4a ani 9n rm?, cn$ com,ania era Coarte rentabil?, sala
sin$icatli Csese bine 9ntreint?, c eGteriorl ,roas,?t
3)r?4it 9n Decare an, c ,aEi(tile re)lat $ate (i tnse cel
,in o $at? ,e s?,t?mn? 9n tim,l 4erii% Acm, c"iar 9n
lmina ,ali$? a lnii ce r?s?rea, starea $e $e)ra$are a cl?$irii
era 4i3ibil?% Sala sin$icatli, ca (i restl ora(li, 4?$ea ace<
lea(i semne ale nenorocirii care atinsese com,ania% &o,seaa
9nce,ea s? se scoroEeasc?, ,aEi(tile Cseser? l?sate s? moar?,
Din$ 9ncetl c 9ncetl in4a$ate $e tD(ri $e sal4ie (i scaiei%
Aran+ (tia c?, 9n ,arte, ne)liEena se $atora li,sei $e bani%
Pe m?sr? ce ,rimele $e4enea mai rare < (i mai mici <, iar
,rerile contina s? creasc?, sin$icatl c?,?ta $in ce 9n ce
mai ,in s,riEin $e la membrii s?i% Aceast? atit$ine ne)ati4?
se contrase 9ncet, $ar c claritate' Ce rost a4ea sin$icatl, $ac?
n ,tea obine ,entr membrii s?i n ni4el $e 4ia? mai ri$i<
catH A(a c? 9ntlnirile $e la sCr(it $e s?,t?mn?, $ansrile $e
4ineri seara (i Eocrile c min)ea, $minica, ,e terenl $in
s,atele s?lii, se r?riser? (i ele, li,sin$<le (i Con$rile (i
interesl care le inea 9n 4ia?%
139
1o-n Saul
Scli,irea Carrilor lmin? cabina camionetei cn$ o alt?
ma(in? sosi 9n ,arcare (i se o,ri la ci4a metri $istan?% Aran+
"ot?r9 s? se mi(te (i ie(i, 9ntm,inn$<l ,e 2om Tenne$1,
a4ocatl care 4enise $in Santa Ae s?<l aEte ,e Aran+ s? r?s<
,n$? (4oili $e 9ntreb?ri ,e care 9ntlnirea $e ast<sear? 9l
4a strni c si)ran?%
Cei $oi intrar? 9m,ren? 9n sal? (i, 9n tim, ce Aran+ $?$ea
$rml la lmin? (i la c?l$r?, Tenne$1 instala o mas? ,e
micl ,o$im $in coll 9n$e,?rtat al s?lii ,rinci,ale%
< Ci cre3i c? 4or 4eniH 9ntreb? Tenne$1 9n tim, ce
Aran+ aranEa rn$rile $e scane ,liante $in Caa ,o$imli%
< Poate 4reo $o? ste% Cre$ c? 4or 4eni (i o mlime $e
soii%
Dar o Em?tate $e or? mai tr3i, cn$ Aran+ b?t c
cioc?nell 9n mas? (i se ri$ic? s? anne 9nce,erea (e$inei,
socotise mai ,in $e o st? $e oameni% I4onl $,? care
com,ania Csese $eEa 4n$t? se r?s,n$ise ca Cocl (i c"iar
maEoritatea celor 4enii la 9ntlnire n ,?rea s? crea$? c se
mai ,tea Cace ce4a% Ftia c? ,ier$se $eEa% Fi tot(i, trebia
s? 9ncerce% 9(i ,ri4i 9nsemn?rile ,e care le C?cse 9n tim,l
cinei, $ar tocmai cn$ se ,re)?tea s? 9ncea,?, se $esc"ise (a
(i Jerr1 Polans+i intr? 9n 9nc?,ere, ,ali$% 9i C?c semn li
Aran+, $ar a,oi, 9n loc s? a(te,te ca acesta s? 4in? la el, o
,orni )r?bit s,re centr (i se rca ,e ,o$im%
< A mrit MaG, Aran+, s,se el, a,lecn$<se ,este mas?
(i 4orbin$ att $e 9ncet, 9nct n C a3it $ect $e Aran+ (i
2om Tenne$1%
Aran+ se it? 9ncremenit la Polans+i%
< L<a )?sit acm o Em?tate $e or?, contin? Polans+i%
5ra 9n $rm s,re baraE (i ma(ina a $era,at%
Aran+ 9(i 9ncle(ta ,mnii, iar articlaiile $e)etelor se
albir?%
< Doamne, ss,in? el, lsn$<se sa ca$? 9n scan%
SOMNAMBULII
140
Se l,t? o cli,? c ,ro,riile li emoii, iar oc"ii i se
me3ir? (i se simi sCocat $e ss,ine% 9l (tia ,e MaG Morelan$
$e<o 4ia?% 9l 9n$r?)ise (i 9l res,ectase, (tiin$ c? (i acesta
a4sese acelea(i sentimente Ca? $e el% Fi c toate c? 9n anii
$in rm? Cseser? $eseori silii s? se 9ntlneasc? ca a$4ersari,
relaia lor ,ersonal? n se sc"imbase%
Acm MaG n mai era%
St?,nin$<(i 9n cele $in rm? emoia care amenina s?<l
co,le(easc?, Aran+ se it? nesi)r la mlimea $in Caa li%
2oi 9l ,ri4ea tem?tori, ca (i cm (tia c? li se 4a anna o
no? catastroC?% C 4ocea (or tremr?toare, Aran+ 9nce, s?
4orbeasc?'
< Ftii c toii $e ce am or)ani3at aceast? (e$in?, 9nce,
el% S,eram s? )?sim o cale $e a cm,?ra Com,ania Petroli<
er? Borre)o $e la MaG Morelan$, c"iar $ac? se ,are c? ast?3i
a acce,tat s<o 4n$? li UniC"em%
53it?, a,oi contin?'
< 2om Tenne$1, aici $e Ca?, era $e ,?rere c? am D a4t
o (ans?, $ar%%%
&ocea 9l ,?r?si $in no, 9ns? 4oina 9i $omin? 9nc? o $at?
emoia%
< Dar, $in neCericire, toate astea snt $e $omenil trec<
tli% 2ocmai am Cost anna c? MaG a mrit%
Urm? o cli,? $e t?cere 9n)ro3ita, a,oi se ri$ic? mrmrl
4ocilor% Aran+ i3bi c ciocanl 9n mas?% 9ncet, mrmrele
9nce,r? s? sca$?%
< N (tim c eGactitate ce s<a 9ntm,lat, contin? el%
Dar, inn$ seama $e 9m,reEr?ri, n 4?$ $e ce aceast?
(e$in? ar mai contina% Deci, $ac? n eGist? obiecii, (e<
$ina se 9ntrer,e%
Mai lo4i o$at? c ciocanl, a,oi se l?s? 9n scan%
9ntr<o cli,?, 9nc?,erea ,rinse 4ia?% Lmea se strnse 9n
Erl mesei, se a3ea 4oci ,ternice ,nn$<i 9ntreb?ri li
Jerr1 Polans+i, care n ,tea $ect s? re,ete ceea ce<i s,sese
141
1o-n Saul
$eEa li Aran+% D,? cte4a minte, Aran+ se a,lec? s,re
2om Tenne$1%
< Hai s? ie(im $e<aici% Simt ne4oia s? bea ce4a%
9n tim, ce Tenne$1 9nce, s?<(i ,n? "rtiile 9n ser4iet?,
Aran+ 9m,inse scanl 9n s,ate (i 9nce, s?<(i Cac? $rm ,rin
mlime, i)norn$ minile a)?ate $e mneca li (i 4ocile
care<i 3biera 9n rec"e, ,nn$<i 9ntreb?ri% ACar?, se o,ri o
cli,?, res,irn$ a$nc aerl rece al no,ii, 9ntr<n intil eCort $e
a aln)a b?nielile rte ce 9nce,ea s? ia contr 9n mintea li%
O or? mai tr3i, st?tea sin)r la o mas? $in barl aBat 9n
coll 9n$e,?rtat al caCenelei% 2om Tenne$1, Jerr1 Polans+i,
Carlos Al4are3 (i ali ci4a st?tea la alte mese, sc"imbn$<(i
locrile $in cn$ 9n cn$% Aran+ se ita DG la ,a"arl $in Caa
li, ,lin ,e Em?tate c a ,atra ,orie $e t?rie% &oia ca b?tra
s?<l amoreasc?, s?<l Cac? s? n mai )n$easc?% Fi tot(i,
mintea 9i era 9nc? lim,e$e%
Lim,e$e, (i mer)n$ Coarte bine%
D?$ *"is+1<l ,e )t, a,oi l re,e$e trei 9n)"iitri $e
bere, i3bin$ "alba $e mas? c o Cor? care 9ntrer,se $iscia%
< L<a omort, s,se el, $n$ )las ,entr ,rima $at?
b?nielilor care<i tlbraser? mintea $in cli,a 9n care ,?r?sise
sala sin$icatelor%
Unl $in ltimii sosii < Jess Hernan$e3, n electrician
$e la baraE < 9l a3i (i 9nce, s<l ,ri4easc?, c )ra sc"i<
monosit? $e n rnEet ,e Em?tate ameit%
< OmortH A)i $e<aici, Aran+, morm?i el% De ce $racR
s? 4rea cine4a s?<l omoare ,e b?trnl MaGH 5ra n b?iat $e
treab?%
Ri$ic? bral (i 9i C?c semn c"elneriei%
< 5i, Tatie% Mai a$<ne n rn$ (i 4ino s? ascli ce s,ne
b?trnR Aran+%
Tatie Al4are3 4eni c o ta4? c b?tri% D, ce ,se
,a"are la cte4a mese (i 9i mai a$se li Aran+ n amestec $e
*"is+1 c bere, 9(i 9n$re,t? atenia c?tre Jess Hernan$e3%
SOMNAMBULII
142
< Fi ce are Aran+ $e 3is $e trebie s? a$ eH 9ntreb? ea,
,reCcn$<se mai interesat? $ect era% 9n4?ase $emlt c?
oamenii l?sa bac(i(ri mai mari $ac? la ascltai ,o4e(tile
neCericite%
< Cre$e c? ti,ii $e la UniC"em l<a omort ,e MaG
Morelan$, r?s,nse Hernan$e3, $n$ ,e )t Em?tate $in
ltiml ,a"ar% 9i 4ine s? cre3iH
Pentr ,rima $at? $e s?,t?mni 9ntre)i, atenia li Tatie
C reint? $e ce s,nea n client%
< OmortH re,et? ea, ca n eco la c4intele li Hernan$e3%
De ce ar Cace astaH
Aran+ 9n)"ii al cincilea ,a"ara $e *"is+1, l? o
9n)"iitr? $e bere, a,oi se (terse la )r? c mneca $e la
c?ma(?%
< Ca s? n le Cac? neca3ri, s,se el, articln$ mai )re,
,e m?sr? ce alcooll $in sn)e 9nce,ea s<i c,rin$?
creierl%
< Pteam s<l Cac s? renne, (i toat? lmea (tie asta, con<
tin? el% C"iar $en?3i i<am s,s li Tr)er% I<am s,s c?
9ntre4?$ o solie% A(a c? a aranEat 9n a(a Cel, 9nct s? n<i
,ot 4orbi%
9(i ,limb? ,ri4irea ,este masa $e3or$onat?%
< 2ic?lo(ii, mrmr? el c Em?tate $e )las% 2ic?lo(ii n
s<a $at 9na,oi (i l<a omort ,e btrnR MaG%
Tatie se it? ner4oas? 9n Er% Dac? ce s,sese el ar aEn)e
la cei $e la UniC"em, Aran+ ar D 9n mo$ si)r $at aCar?, $ar
n ,?rea s? D a3it nimeni $e la celelalte mese% Dac? l<ar
con4in)e s? mear)? acas? s? se clce (i s? ite%%%
< Hai, Aran+, s,se ea% Ai b?t ,rea mlt (i e(ti s,?rat%
Astea<s ,rostii, (i nici t n cre3i ce s,i%
9l l? $e bra (i 9ncerc? s<l Cac? s se ri$ice 9ncet 9n
,icioare%
< Ce<ar D s te $ci acas? (i s te clci% OTH
143
1o-n Saul
Aran+ 9i $$ mna la o ,arte, se bi (i se it? ameit la
ea% Se cl?tin?, a,oi se s,riEini $e mas? ca s? n ca$?%
< S?<i s,n ce4a, 3ise el% Aici se 9ntm,l? ce4a%
9(i 9n)st? oc"ii (i o ,ri4i ,e Tatie cercet?tor%
< Ce, (i t Caci ,arte $in astaH 9ntreb? el% N cm4a e(ti
c ti,l ?la $e la UniC"em < cm 9l c"eam?H Ten$allH
Tatie simi c? 9(i iese $in s?rite% Ftia ce cre$ea $es,re ea
o mlime $e lme $in ora(# n se $eosebea $e ce cre$ea
lmea 9n )eneral $es,re c"elneriele $in barri% Dar cre3se
c? Aran+ Arnol$ n era a(a% A,oi 9(i aminti c? era beat%
< Si)r, s,se ea, silin$<se s<i 3mbeasc?% N l<am
4?3t nicio$at?, $ar 9l 3?,?cesc $e ca, 9n Decare noa,te% OTH
Acm "ai s? mer)em%
9l l? $in no $e bra, 9n$re,tn$<l 9ncet s,re (?, iar
cn$ aEnser? aCar?, ,?rea s<(i mai D rec?,?tat ec"ilibrl%
< Cre3i c? ,oi s? con$ciH 9ntreb? ea Pot s? ro) ,e cine4a%
Dar Aran+ cl?tin? $in ca,%
< M? simt bine, s,se el, ins,irn$ a$nc, a,oi sctrn<
$<(i tot cor,l, ca n cine care se sctr? $e a,?% Desc"ise
(a camionetei (i se arnc? 9n cabin?% A,oi $esc"ise )eaml
(i 9i 4orbi 9nc? o $ata'
< Iart?<m ,entr ce i<am s,s 9n?ntr% Cre$ c? am b?t
cam mlt%
Tatie c"icoti%
< Fi e cre$, 9l a,rob? ea, btn$<l ,rietene(te ,e bra%
Asclt?, Aran+, ia<o mai 9ncet% Mer)i c atenie (i n mai tot
$a $in )r? $es,re MaG% Dac? ce<ai s,s 9n?ntr aEn)e la
UniC"em sa la Otto Tr)er, te<ar ,tea ,ne ,e liber%
< Tr)er 4a 9ncerca s<o Cac? oricm, re,lic? Aran+% Dar
n ,oate ,entr c? n<o s?<i $a nici n moti4% Doar $e<asta e
sin$icatl, nH
Tatie $?$ $in ca,, mimn$ $is,erarea, $ar se "ot?r9 s?
mai 9ncerce o $at? s<l l?mreasc?%
SOMNAMBULII
144
< Aran+, n (tii ce s<a 9ntm,lat c MaG% Dar $ac? te
a,ci s? s,i la toat? lmea c? a Cost omort, asta<i calomnie,
sa inErie, sa ce4a ,e<acolo, (i Cac ,ari c? te $a aCar? ,en<
tr asta%
< N (i $ac?<i a$e4?rat, morm?i Aran+%
Porni brsc motorl camionetei, iar roile se 9n4rtir? 9n
,ietri(l rar cn$ $emar?% Cacicrile scrir a ,rotest
cn$ lo4ir? ,a4aEl, a,oi re4enir?, iar camioneta 9nce, s?
o,?ie ,e $rm% O cli,?, Tatie cre3 c? Aran+ ,ier$se com<
,let controll, $ar a,oi ma(ina se 9ntoarse, l? $irecia corect?
(i ,orni ,e (osea% II ,ri4i ,n? cn$ coti, $,? ce trec $e
$o? c4artale, a,oi $?$ obosit? $in ca, (i intr? 9n bar% A4ea
o ,resimire c? Aran+ Arnol$ n era sin)rl bei4 $e care tre<
bia s? se oc,e 9n seara aceea% Barl era ,lin $e ei%
Aran+ $esc"ise ambele )eamri, iar aerl rece 9i lim,e3i
Caa, tre3in$<l n ,ic% Con$cea bine, c o 4ite3? $e (ais,re<
3ece +ilometri sb limit?, (i c 4olanl $re,t% Dar $ac? ar mai
D b?t ce4a, n ar D Cost 9n stare s? con$c?%
2recr? 9nc? cinci minte ,n? s?<(i $ea seama 9ncotro se
9n$re,ta, $e(i, cotin$ ,e aleea ln)? c ,ietri( care $cea s,re
o ri$ictr? $e la ,oalele ,o$i(li, n$e ,?rinii li MaG
Morelan$ 9(i constriser? imensitatea $e cas? 4ictorian? c
mlt tim, 9n rm?, 9(i $?$ seama c? se "ot?rse s? 4in? aici
$e cm ,?r?sise barl%
&oia s? 4orbeasc? c J$it" S"eKel$, 4oia ca ea s<l
asclte, s?<l crea$?%
Fi ,e rm?, )n$i el, tot ce mai ,tea Cace acm era s? 9i
,re3inte con$oleane Ritei Morelan$%
Doi ie,ri $intr<o lo4itr?% C4intele banale ,?rea con<
C3e c"iar (i 9n minte%
2rase (o4?itor 9n Caa casei, ,nn$<(i camioneta ln)?
ma(ina 3at? a li Lre) Morelan$, n Jee, Na)oneer% Urc?
sc?rile ce $cea 9n 4eran$a s,aioas? $in Caa casei, a,oi se
145
1o-n Saul
s,riEini c ,tere $e (?, simin$ c? 9l c,rin$e n 4al $e
ameeal?% Poate c? tot(i n ar D trebit s? 4in? aici% Dar a,oi
(a se $esc"ise (i J$it" S"eKel$ se it? la el, c Caa ,?mn<
tie (i br?3$at? $e lacrimi%
Se ,ri4ir? o cli,? C?r? s<(i 4orbeasc?, a,oi J$it" C?c n
,as 9nainte% Braele li Aran+ o 9nlanir, iar Caa i se li,i $e
,ie,tl li% Ss,in? o $at?, a,oi simi cm Aran+ o mn)ie
9ncet ,e ,?r% Re4enin$<(i, se $?$ 9na,oi%
< 9mi%%% 9mi ,are a(a $e bine c? e(ti aici% 5 9n)ro3itor%
Aran+, simin$<se $eo$at? trea3, $?$ $in ca,%
< Rita cm s,ort?H
J$it" re(i s? sc"ie3e n 3mbet%
< La s,raCa?, mai bine $ect mine, cre$% Dar o (tii ,e
Rita < in$iCerent $e ce se 9ntm,l?, n<(i ,ier$e nicio$at?
cm,?tl% 5 9n sCra)erie%
9l l? $e mn? (i 9l con$se 9n cas?%
Rita Morelan$, c cor,l ei s,l $re,t (i a4n$ Decare
(4i? $e ,?r alb la locl ei, se ri$ic? atnci cn$ intrar?%
< Aran+, s,se ea, l9n$<i mna (i strn)n$<o% 9mi ,are
a(a $e bine c? ai 4enit% &oiam s? te sn, $ar%%%
&ocea o ,?r?si%
< 5 ar D trebit s? te sn, Rita, re,lic? Aran+% De Ca,t, ar
D trebit s 4in $e cm am a3it%
Rita cl?tin? $in ca,%
< Nici o ,roblem?% Lre) e aici, iar lmea s<a ,erin$at ,e
aici toat? seara%
Aran+ simi n 4al $e )rea? cn$ alcooll $in sn)e ,se
$in no st?,nire ,e el (i se cl?tina (or%
< N%%% n (ti ce s? s,n, mrmr? el% Pr (i sim,l n
,ot s cre$ c? e mort% N MaG% 5ra att $e%%%
Se ,oticni, ne,tn$<(i )?si c4intele%
< Fti, 9i s,se Rita, con$cn$<l (or s,re o cana,ea (i
C?cn$<i semn li Lre) s toarne o cea(c? $e caCea $in imen<
sl 4as $e ar)int a(e3at ,e n bCet% O s? ne De Coarte )re
SOMNAMBULII
146
C?r? el, $ar o s? contin?m s? tr?im, a(a cm i<ar D ,l?ct li
s? ne 4a$?%
Se a(e3? $rea,t? ,e mar)inea ni scan c s,?tarl crbat,
$in Caa cana,elei%
Lre) 4eni (i ,se o cea(c? c caCea ,e masa $in Caa li
Aran+%
< Se ,are c? ai b?t ce4a%%% 9nce, el, $ar 9nainte $e a ter<
mina ,ro,o3iia, 4ocea melo$ioas? a Ritei inter4eni c
bln$ee%
< Cre$ c? (i mie mi<ar ,rin$e bine, Lre)% Poate o
9n)"iitr? $in *"is+1<l nc"ili t?%
De(i 4orbise c Lre), oc"ii ei continaser? s? se ite la
Aran+ Arnol$%
< Aran+H
Aran+ e3it?, a,oi cl?tin? $in ca,%
< Cre$ c? am b?t $estl, Rita% Probabil nici n<ar D tre<
bit s? 4in aici ast<sear?%
< Prostii, s,se Rita c eGact atta $ritate 9n )las $e ct?
era ne4oie ,entr ca Aran+ s? 9nelea)? c? n o s,nea nmai
$in ,olitee% C eGce,ia Camiliei, nimeni $in ora( n a Cost
mai a,ro,iat $e MaG ca tine%
Aran+ a,rob? c o mi(care a ca,li, a,oi 9(i trec ner4os
limba ,este b3e% Ftia c? n ar trebi s? a$c? 4orba $es,re
asta, $ar mai (tia (i c? n se 4a ,tea st?,ni% Ce4a $in
,ri4irea Ritei 9i s,se c? ea (tia $eEa ce a4ea s?<i s,n?%
< Cre$ c? l<a omort, o trnti el%
Rita Morelan$, c mna s,re b?tra ,e care i<o 9ntin$ea
Lre), nici m?car n tres?ri% Rmase c oc"ii la Aran+%
< Contin?, s,se ea 9ncet%
Aran+ 9i 9ntlni ,ri4irea DG?%
< N (ti ce s<a 9ntm,lat c MaG, $ar n ,ot cre$e c? a
Cost $oar n acci$ent% Cre$ c l<a 9m,ins cm4a $e ,e $rm%
.>; Jo"n Sal
9nce, s? 4orbeasc? mai re,e$e, rosto)olin$ c4intele
nl $,? altl, ,e m?sr? ce acestea 9i aEn)ea $e la creier
,e b3e'
< MaG era n (oCer bn% N ar D $era,at a(a $e ,e $rm%
Fi $ac? te )n$e(ti < UniC"em 4oia com,ania, iar MaG n
4oia s? le<o $ea < el 4oia s? ne<o 4n$? no?, a(a mi<a s,s%%%
< Ia asclt?, 9l 9ntrer,se Lre) Morelan$%
Pse ,a"arl ,e m?sa $e caCea $in Caa m?t(ii li, 9n
tim, ce oc"ii acesteia r?m?seser? aintii la Aran+, c Caa ca
o masc? im,enetrabil?% Lre) 9l inti ,e Aran+ c ,ri4irea% Ai
b?t mlt ,rea mlt, Aran+, (i n (ti ce<i 9nc"i,i, 4enin$
aici tocmai 9n seara asta (i C?cn$ astCel $e ac3aii% N (tii
ce 4orbe(ti%
< Fti ce cre$%%% 9nce, Aran+, $ar 9nc? o $at? Lre)
Morelan$ 9i t?ie 4orba in$i)nat%
< Ftii $oar ce<i 9nc"i,i, stri)? el% Dac? 4rei s? (tii ce
s<a 9ntm,lat, e < sa c"iar m?t(a Rita < 9i s,nem ime$i<
atM A Cost n acci$ent 9n care a Cost im,licat? $oar ma(ina li
MaG% Fi nici m?car n a Cost )re(eala nc"ili% Mrise $eEa
cn$ ma(ina a ,?r?sit (oseaa%
Aran+ se 9ncrnt? ca (i cm n ,tea ,?trn$e sensl
c4intelor%
<N%%%
< N 9nele)iH 9i termin? Lre) c4intele, c 4ocea s)r<
mata $e Crie% Poate $ac? n te<ai D $s s? te 9mbei ast<sear?,
ai 9nele)e% A mrit la 4olan, Aran+% 2ocmai 4n$se com,a<
nia, care, 9n aCar? $e m?t(a Rita, re,re3enta sin)rl lcr
im,ortant ,entr el% 2r?ia sb o mare tensine (i a C?ct n
atac $e a,o,leGie la 4olan% Asta l<a omort, Aran+% N acci<
$entl% Un atac% 5ra $eEa mort cn$ s<a ,ro$s acci$entl%
Ulit, Aran+ se l?s? s ca$? 9n scan% C ,ri4irea aintit?
as,ra li Lre) Morelan$, 9(i $?$ seama $,? mnia $in
oc"ii li Lre) c ne,otl li MaG 9i s,nea a$e4?rl% Re(i
SOMNAMBULII
148
a,oi s?<(i 9n$re,te ,ri4irea s,re Rita Morelan$ (i 9l c,rinse
n 4al $e r(ine 4?3n$ $rerea $in oc"ii ei%
Ce $rere 9i ,ro4ocase c ac3aiile li $e om beatM
< 9mi<9mi ,are r?, Rita, s,se el, ri$icn$<se 9n ,icioare
(i re(in$ s? Cac? n sin)r ,as s,re ea, 9nainte $e a se ,r?b(i
$in no 9n scan%
&orbele li a4r? eCect as,ra Ritei Morelan$, care 9(i
re4eni $intro$at?%
< N<i nimic, s,se ea, c4intele $e iertare 4enin$<i ,e
b3e a,roa,e atomat% 2oi am trect a3i ,rintr<n (oc
9n)ro3itor%
< N contea3?, inter4eni Lre) Morelan$ c r?ceala 9n
)las% N<a4ea nici n $re,t s? 4in? aici (i s? te m"neasc? a(a,
m?t(? Rita% Ar trebi s? c"em ,oliia%
Dar Rita se 9m,otri4i, ri$icn$ mna%
< N e ne4oie $e asta, Lre)% 9l cnosc ,e Aran+ $e mai
mli ani $ect te cnosc ,e tine, c"iar% Poate $ac?<l sni
,e Je$%%%
< Mi se ,are c? a 4enit c ma(ina li%%% 9nce, Lre), $ar
Rita cl?tin? $in ca,%
< N e ne4oie $e alte acci$ente, Lre)% 2e ro), sn?<l ,e
Je$%
< N trebie s?<l c"emi, inter4eni re,e$e J$it", $orin$ s
tem,ere3e sitaia 9nainte ca Aran+ s? i3bcneasc?% 9l $c e
acas?, iar Je$ m? ,oate a$ce 9na,oi%
Lre) C )ata s<o contra3ic?, $ar se r?3)n$i la o ,ri4ire a
m?t(ii li% Cn$ o cli,? mai tr3i ie(i $in camer?, se it? DG
la J$it", iar ea a4 ,entr o Cracine $e secn$? im,resia
ci$at? c? era )elos% Dar $e ce ar DH De cn$ se 9ntorsese 9n
Borre)o, n<i $?$se nici cea mai mic? atenie%
< 5%%% Urc $oar s?<mi ia "aina, se blbi ea, simin$<se
$e ,arca, C?r? s? 4rea, ar D com,licat lcrrile%
D,? ce J$it" ie(i (i ea $in camer?, Rita Morelan$ ri$ica
9n sCr(it ,a"arl neatins $e ,e m?sa $e caCea, se it? o cli,?
149
1o-n Saul
la el, a,oi 9l )oli% Se o,ri, a(te,tn$ ,arc? eCectl 9nt?ritor al
alcoolli, a,oi 9l ,ri4i ,e Aran+ 9n oc"i 9nc? o $at?%
< A( 4rea s? (tii c? 9nele) ce simi, s,se ea c bln$ee,
c 4ocea eliberat? acm $e ele)ana controlat? atent atia
ani, 9nct 9i $e4enise o a $oa natr?% De Ca,t, ce<ai s,s t
mi<a trect (i mie ,rin minte% MaG m<a snat c"iar 9nainte $e
a mri% Se 9ntm,lase ce4a (i, $e(i semnase $eEa "rtiile, a
s,s c? mai a4ea tim, s? $ea 9na,oi% Fi a4ea $e )n$ s<o Cac?%
Ri$ic? neaEtorat? $in meri%
< N (ti si)r ce era, n mi<a s,s% Dar trebie s?<i s,n
c? ,riml lcr la care m<am )n$it cn$ Lre) mi<a s,s ce
se 9ntm,lase a Cost c? < $intr<n moti4 sa altl < l<a
omort% Dar am )re(it, Aran+% Lre) m? asi)r? c? a Cost n
atac $e a,o,leGie, Aran+, att (i nimic altce4a% MaG era la
4rsta cn$ se ,ot 9ntm,la astCel $e lcrri (i Lre) 9l
a4erti3ase $e lni $e 3ile% A Cost ce4a ce nimeni n a ,tt
s? ,re4a$?%
Aran+ se simi (i mai r(inat%
&enise aici s?<i a$rese3e con$oleane (i s?<(i eG,rime
$rerea%
9n loc $e asta, Rita Morelan$ era cea care 9l lini(tea ,e el%
Je$ se tre3i c )retate% 5ra 9nconErat $e 9ntneric (i
tot(i camera i se m,lse $e o ci$at? lmin? ar)intie, ca (i
cm lna ,lin? str?lcea c"iar ,rin ta4an% Dar cn$ se it? ,e
Cereastr?, aCar? noa,tea era $e n ne)r catiCelat%
Lmina ,?rea c? 4ine c"iar $in camer?%
Se ri$ic? 9n ca,l oaselor, a,oi )Ci 9n)ro3it%
O ,as?re enorm? era cocoat? ,e t?blia $e Der a ,atli%
P?rea a D n 4ltr, $ar Je$ era si)r c? n mai 4?3se nici
nl att $e mare% 9n tim, ce<o ,ri4ea, ,as?rea 9(i $esc"ise
$eo$at? ari,ile, iar ,enele m,lr? camera, 9ntin3n$<se $e
la n ,erete la altl% Je$ simi c? inima 9nce,e s?<i bat? c ,<
tere (i se trase instincti4 9na,oi% Dar o cli,? mai tr3i,
SOMNAMBULII
150
,as?rea 9(i strnse ari,ile (i 9(i 9ntoarse ca,l 9ntr<o ,arte,
DGn$<l c n oc"i ,e Je$%
Lmina ar)intie emana c"iar $in oc"il ,?s?rii ria(e, o
str?lcire rece care st?ria 9n camer? (i, c toate astea, n
aln)a 9ntnericl% Cn$ Je$ ri$ic? mna ca s?<(i Cereasc?
oc"ii, $esco,eri c? mna 9i era in4i3ibil?% De(i 9(i simea
$e)etele atin)n$<i Caa, a4ea 9nainte nmai ima)inea
,?s?rii, ct se ,oate $e clar?%
Ciocl ,?s?rii se $esc"ise (i $in )tleE 9i (ni n sin)r
c4nt'
< &ino%
Je$ 9n)"e? recnoscn$ 4ocea care 4enea $in a$ncl
)i)anticei ,?s?ri%
5ra 4ocea bnicli s?, la Cel $e sonor?, ca (i cm c"iar
b?trnl 9ns(i ar D stat la ca,?tl ,atli%
5norma ,as?re mai rosti 9nc? o $at? c4ntl'
< &ino%
A,oi 9(i 9ntinse ari,ile, iar cn$ (ni 9n ss, camera se
m,l $e n 3)omot asr3itor% P?r c? trece c"iar ,rin ta4an
(i, 9n tim, ce se ri$ica $in ce 9n ce mai ss 9n 9ntnericl $e
smoal? al no,ii, Je$ mai 3?ri lmina ar)intie ce<i i34ora $in
oc"i% Plti 9n aer o cli,?, se roti, ari,ile Co(nir? ,ternic cn$
)?sir? crentl (i se 9n?l? s,re ,o$i(%
Cn$ $is,?r, Je$ se tre3i a $oa oar?%
De $ata aceasta era 9ntins ,e cana,ea, c tele4i3orl
$esc"is% 9n mintea li, 4isl $in care se tre3ise a$ineari era
9nc? 4i (i ,ternic%
Att $e ,ternic, 9nct ,?rea c? n Csese n 4is% C"iar (i
acm, $e(i era com,let trea3, simea c? Csese ,re3ent la
9ntlnirea c imensa ,as?re%
Simea o ne4oie stranie $e a mer)e ,e ,o$i(, la To+ati, s?
$ea $e bnicl li%
A tre3it $in 4isare $e 3)omotl ma(inii li Aran+ care
4enea ,e alee, iar o cli,? mai tr3i a,?r (i Aran+ 9n bc?t?rie,
.06
1o-n Saul
,e (a $in s,ate, s,riEinin$<se ,ternic $e J$it" S"eKel$%
Je$ se it? o cli,? ,roste(te la tat?l li, a,oi la J$it"%
< 5 beat, s,se ea% AEt<m? s?<l $c 9n camera li (i o
s?<i s,n ,e rm? ce s<a 9ntm,lat%
Je$ 9l a,c? ,e taic<s $e cealalt? mn? (i amn$oi
re(ir? s? treac? c Aran+ ,rin sCra)erie (i "ol ,n? 9n $or<
mitorl mare% Se ,r?b(i ,e ,at, se rosto)oli ,e s,ate (i
9ntinse braele s,re J$it"%
< R?mi c mineH 9ntreb? el%
J$it" simi c? se 9nro(e(te (i arnc? o ,ri4ire s,re Je$%
S,re sr,ri3a ei, b?iatl 3mbea c toat? )ra%
< N e am3ant $eloc, i<o t?ie ea%
Altce4a nici n mai )?sea $e s,s%%%
Je$ n re(i s<(i controle3e 3mbetl%
< De ce s? n<o s,n?H De o s?,t?mn? 9ntrea)? a(tea,t?
asta% N<ai obser4at Cell 9n care te ,ri4e(teH
J$it" se 9nro(i mai tare%
<Je$M
< Da, e a$e4?rat, c"iar $ac? e ,rea beat ca s<(i $ea seama
$e ce<a s,s, ssin Je$%
O ,ri4i DG, c o str?lcire neobr?3at? 9n oc"i'
< &rei s?<l $e3braci t, sa o Cac eH
< A?<o t, mrmr? J$it", c obraEii ar3n$<i 9nc?% M
$c s? Cac ni(te caCea%
D,? cinci minte, Je$ 4eni (i el 9n bc?t?rie, tot
c"icotin$%
< Ce s<a 9ntm,latH 9ntreb? el% N cre$ c l<am mai 4?3t
4reo$at? beat% N a(a, 9n orice ca3% 5 tor,ilat%
< MaG Morelan$ a mrit a3i $,<amia3, 9i s,se J$it"%
Li Je$ 9i ,ieri rsl%
< Domnl Morelan$H re,et? el% Ce%%% ce s<a 9ntm,latH
J$it" 9i eG,lic?, a,oi a$?)?'
< 2at?li t? i<a intrat 9n ca, i$eea c cine4a $e la
UniC"em l<a omort ,e MaG%
SOMNAMBULII
.0=
< O, Doamne, )em Je$% Ce<o s? se 9ntm,le acmH
&ocea li Aran+ Arnol$ se a3i 9n toat? bc?t?ria%
< Acm am $e )n$ s? aB ce s<a 9ntm,lat c a$e4?rat%
Je$ (i J$it" se 9ntoarse s?<l ,ri4easc?% St?tea 9n (?, c
n "alat arncat ,e tr,l li 4oinic (i c Caa 9nc? $? $e
$(l rece $in care abia ie(ise%
< Cre$eam c $ormi, s,se J$it"%
Aran+ cl?tina $in ca,%
< N $ormeam (i nici n eram a(a $e beat ca s? n (ti ce
s,n%
O ,ri4i $re,t 9n oc"i (i cobor9 )lasl'
< Iar Je$ a4ea $re,tate < c"iar am 4rt s? te ro) s? r?mi,
toat? s?,t?mna asta%
Din no J$it" simi c? se 9nro(e(te (i $in no se tre3i
,ri4in$<l in4olntar ,e Je$%
Je$, $n$<(i seama c $e el $e,in$ea $aca J$it" a4ea
s<(i ,etreac? noa,tea c tat?l li, e3it? $oar o cli,?%
< Cre$ c<o s<o (ter) ,in, s,se el, c oc"ii la tat?l li%
5 ce4a $ac? ia ma(inaH
< C"eile snt 9n?ntr, r?s,nse Aran+, C?r? s<(i ia o
cli,? oc"ii $e la J$it"%
Je$ ,orni s,re (a $in s,ate, a,oi se 9ntoarse (i<i C?c c
oc"il li J$it"%
< Ne 4e$em $iminea?% Fi s? (tii c? ar D nemai,omenite
ni(te cl?tite la micl $eEn% De ani $e 3ile n<am mai mncat o
cl?tit? ca lmea 9n casa asta%
Abia $,? ce $e,?(i ,riml c4artal 9(i $?$ seama 9ncotro
se 9n$re,ta% Cn$ ,lecase, cre3se c o s? se ,limbe n ,ic sa
c? o s? treac? ,e la Lina Al4are3, s? 4a$? $ac? n s<a clcat%
Dar acm, c se aBa 9n camionet?, (tia%
Se $cea la To+ati, s<(i 4a$? bnicl%
&ltrl CaCeni ie(i $in +i4a% St?tse ore 9ntre)i ,e
banca $e ,iatr? $in Caa Cocli, nemi(cat, c mintea 9n$re,tat?
153
1o-n Saul
9n aCar?, ,re)?tit? s? acce,te orice ar ,tea a,?rea $in si,a,,
aBat 9n miElocl ,o$elei%
P?strase t?cerea 9n tim,l acestei ln)i 4e)"i, ascltn$
$oar 4ocile $in lmea $e $incolo% Cn$ 9(i re4eni 9n cele $in
rm?, $esco,eri c? era sin)r 9n +i4a% Cn$ intrase 9n locl
sCnt c mlte ore 9nainte mai Cseser? 3ece oameni c el (i
n<(i reamintea s? D ,lecat% Dar n conta# i se 9ntm,la $ese<
ori cn$ se aBa 9n comnine c s,iritele ca, atnci cn$
aceasta la sCr(it, s? n<(i mai aminteasc? n$e Csese sa ce
C?cse, c att mai ,in ce ar D ,tt Cace alii $in Erl li%
9ntr<a$e4?r, E$ecn$ ce<(i amintea, ar D ,tt s? n stea
$eloc 9n +i4a%
9n seara asta, 9n tim, ce ie(ea ,rin $esc"i3?tra $in ,o$l
casei boltite, a4 sen3aia cert? c? n ,?r?sea +i4a ,entr
,rima $at? $e cn$ 9nce,se 4e)"ea%
9n seara asta Csese ,ose$at $e Ra+anto", cel mai mare
$intre s,iritele To+ati, care s?l(lise 9n canion, ,n? cn$
baraEl 9l silise s?<(i ia 3borl $in casa li%
Da, 9n seara asta, marele s,irit 4ltr Ra+anto" 4enise la
el (i 3braser? 9m,ren?% Ibraser? (i 4?3ser? mlte lcrri#
lcrri ,e care, $in moti4e ce s,iritl n i le $e34?lise 9nc?,
trebia s? i le s,n? ne,otli s?%
A(a c? se 9n$e,?rt? $e +i4a (i se $se s? ,ri4easc? att
canionl ct (i lacl care se re4?rsase ,este 4ec"ea cas? a li
Ra+anto"%
Se o,ri la mar)inea canionli, a(te,tn$ 9n be3n?, (i
cn$, o Em?tate $e or? mai tr3i, 4?3 lmina Carrilor
s?ltn$ ,este ,o$i(, 9n $e,?rtare, (ti $e 9n$at? c? era Je$%
Ra+anto" 9l c"emase, iar el r?s,nsese c"em?rii%
9n seara asta &ltrl CaCeni 9(i 4a intro$ce ne,otl 9n
misterele +i4ei%
.6
Se a,ro,ia mie3l no,ii (i Rita Morelan$ (tia c? ar tre<
bi s? se simt? e,i3at?% Abia $e o or? teleConl 9ncetase s?
mai sne, (i $e(i Lre) o certase, insistase s? r?s,n$? $e
Decare $at?, sc"imbn$ cte4a c4inte c toi cei care 9(i
eG,rimaser? com,asinea ,entr sitaia ei% D,? o 4reme,
c4intele 9i 4eniser? a,roa,e atomat, $ar continase s?
asclte (i s? 4orbeasc?, imit? $e ct $e mlt Csese ibit
sol ei% 2ot(i, $e o or?, teleConl a4sese 9n)?$ina $e a n
mai sna, (i st?tser? amn$oi 9n Caa micli Coc $in care n
mai r?m?seser? acm $ect ci4a c?rbni a,rin(i%
< Ar trebi s? te $ci la clcare, m?t(? Rita, s,se Lre),
ri$icn$<se $e ,e cana,ea ,entr a r?scoli ci4a t?cini $in
c?min, ,nn$ a,oi ,ara4anl 9n Caa imensli )r?tar $e
alam? care era acolo $e cn$ se 9n?lase casa%
Rita $?$ $in mn?, reC3n$%
< N<a( ,tea $ormi% A( sta 9n ,at, a(te,tn$<l ,e MaG s?
4in? acas?%
Pri4irea, eliberat? $e obi(nita ei reinere, se 9n$re,t?
as,ra ne,otli ei, mo"ort? (i 9nsin)rat?%
< Dar n<o s? 4in?, n<i a(aH 9ntreb? ea%
Lre) t?c, (tiin$ c? n era ne4oie s? r?s,n$?%
Rita se a,lec? (i 9(i ri$ic? ,a"arl% Mai r?m?sese n $e)et
$in *"is+1<l ,reCerat al li MaG, iar Rita 9l ri$ic? 9n lmina
155
1o-n Saul
Cocli, t?cinii a,rin(i arncn$ scli,iri stranii s,re lic"i$l
$e cloarea c"i"limbarli%
< 2rebie s? "ot?rm ce Cacem, Lre), s,se ea%
Lre) a,rob? scrt $in ca, (i se l?s? ,e cana,ea%
< 9nmormntarea 4a D 4ineri $iminea?, 9i s,se el% Am
C?ct a,roa,e toate ,re)?tirile% &a D la biserica 4ec"e%
< N la asta m? )n$eam, r?s,nse Rita, c o $eta(are
ci$at? 9n )las, ca (i cm n aEnsese s? se )n$easc? la
9nmormntarea li MaG% M? )n$eam la com,anie%
Lre) 9(i ri$ic? (or s,rncenele%
< N cre$ c? mai trebie C?ct ce4a% Unc"il MaG a sem<
nat actele $e 4n3are ast?3i < snt 9n birol li%
Rita 9(i strnse b3ele%
< Dar s<a 9ntm,lat ce4a < se $cea la baraE s? 4orbeasc?
c Otto Tr)er%
Lre) $?$ $in ca,%
< 5ra ce4a 9n le)?tr? c lcr?rile $e re,araie, s,se el%
A a4t ,robleme ast?3i% O a4arie la con$cta ,rinci,al?%
Unc"il MaG cre$ea c? era ce4a 9n nere)l?%%%
< Nere)l?H re,et? Rita% Ce 4rei s? s,iH
Lre) se it? 9n Eos (i, cn$ 4orbi $in no, era a,roa,e
stnEenit $e ceea ce a4ea s? s,n?%
< Din neCericire, nc"il MaG n a citit Coarte atent
ltimele ra,oarte, s,se el% 5ra $e ,?rere c? re,araiile ,e care
le "ot?rse n se eGectaser?% Dar semnase ra,ortl (i $is<
,o3iiile c ,ri4ire la re,araii%
Rita se 9ncrnt?%
< Mi<e )re s? cre$ c? MaG n<ar D a4t )riE? $e baraE,
s,se ea%
Lre) 9i 9ntlni ,ri4irea%
< M?t(? Rita, 9nce,se s? 9mb?trneasc?% SCerea $eEa
$e tensine, iar arterele li n era 9n cea mai bn? stare% Ar
D trebit s? se ,ensione3e $e cinci ani%
SOMNAMBULII
156
Rita 9nce, s anali3e3e lcrrile 9n minte, a3in$ ,arca
$in no ltima $iscie ,e care o a4sese c MaG% P?rea s<
,?rat < c"iar Crios < $ar n<i s,sese $es,re ce era 4orba%
Pe cine se s,?raseH Pe el 9ns(i, $,? ce<(i $esco,erise
)re(ealaH Sa ,e altcine4aH
5a n 4a (ti nicio$at?%
Res,ir? a$nc%
< Bine, s,se ea% Pres,n c? n mai are nici n rost s?
9ncercam s aB?m c eGactitate ce s<a 9ntm,lat% Dar ce
Cacem c 4n3areaH MaG n ,rea a D $e acor$ c ea%
< N e c"iar a(a, r?s,nse Lre)% Dorea s? aBe ce se
9ntm,lase la baraE < ct era $e )ra4a a4aria% Cre$ c? ar D
aCectat 4aloarea com,aniei%
< &rei s s,i c UniC"em s<ar ,tea s? n mai De intere<
sat?H 9ntreb? Rita% S,re sr,rin$erea ei, Lre) cltin $in ca,%
< Nici$ecm% De Ca,t, Pal Ten$all a a3it tot ce a a4t
$e s,s Otto Tr)er $es,re baraE (i n<a ,?rt c?<l $eranEea3?%
5 $e acor$ s? 9nc"eie aCacerea C?r? nici o mo$iDcare%
Rita 9l ,ri4i DG%
< Dar e li,sit $e sens% Dac? baraEl e )ra4 a4ariat, 4al<
oarea com,aniei n mai e aceea(i%
Lre) ri$ic? $in meri%
< B?niesc c atnci cn$ ai att $e mli bani ca UniC"em,
n contea3? ,rea mlt, in$iCerent $e ct trebie ,entr re,araii%
Se ,are c? 4or com,ania, C?r? s<i interese3e ,rel%
< Dar $e ceH insista Rita% MaG s,nea 9ntot$eana c $ac?
o aCacere ,are ,rea bn? ca s De a$e4?rat?, atnci 9ntr<a<
$e4?r e ,rea bn? ,entr a D a$e4?rat?% Dac? snt $e acor$
s ,l?teasc? acela(i ,re in$iCerent $e starea baraEli%%%
9nainte $e a<(i termina )n$l, 9n cas? se a3i o i3bitr?
,ternic?, rmat? $e 3)omotl ?n$?rilor $e sticl?% Rita (i Lre)
se ,ri4ir? o cli,?, a,oi Lre) se ri$ic?, re,e3in$<se 9n salon%
Pe ,o$eaa $e lemn, ,rintre ciobrile Cerestrei $e la (a
masi4? $e steEar, se aBa o ,iatr? $e m?rimea ni ,mn%
157
1o-n Saul
L?sn$<o acolo, Lre) $esc"ise re,e$e (a (i ,?(i 9n 4eran$a
s,aioas? $in Caa casei% Dar (tia $eEa c? e ,rea tr3i% Lna
era Eoas? (i C c,rins $e be3na no,ii $e(ertice%
Cine arncase ,iatra $is,?rse $eEa 9n ,stil 9ntins ce
9nconEra casa% 2ot(i, Lre) cobor9 $e ,e 4eran$? (i ins,ecta
re,e$e 9m,reErimile, 9nainte $e a re4eni (i $e a ri$ica atent
,iatra $intre ciobrile $e sticl?%
5ra o ,iatr? $e r, rotn$?, ,lat? (i nete3it? $e mii $e ani
$e rosto)oliri% Dar ,e na $in Cee, Csese scriEelat n c4nt%
CaCea%
Lre) se it? la ea lit, a,oi 9(i ri$ic? ,ri4irea s,re m?t(a
li, care st?tea 9n arca$a lar)? $e la intrarea 9n sCra)erie%
< Ce scrieH 9ntreb? Rita, c o 4oce clar? (i calm?%
Lre) 9i $?$ ,iatra, iar ea o 9ntoarse (i citi acel sin)r c4nt%
< De ce $racR ar 4rea cine4a s? Cac? a(a ce4aH 9ntreb? el%
Fi tocmai 9n noa,tea astaH
Rita cl?tin? $in ca,%
< N (ti, s,se ea c )las m"nit% Se 4e$e c? tot(i n
m? bcr $e sim,atia 9ntre)li ora(%
Pri4irea li Lre) se 9n?s,ri%
< C"em ,oliia, s,se el% N 4?$ $e ce ar trebi s? 9nc"i<
$em oc"ii la 4an$alism%
Rita res,ir? a$nc, a,oi cl?tin? $in ca,%
< N, s,se ea, 9n sCr(it c,rins? $e oboseala intermi<
nabilei seri% N ast<sear% Acm n 4rea s? 4orbesc c ni<
meni, Lre)% N 4rea $ect s? m? $c la clcare (i s? sta s?
m? )n$esc ,in%
Dar cte4a minte mai tr3i, cn$ C 9n sCr(it sin)r? 9n
,atl mare ,e care 9l 9m,?rise c MaG a,roa,e o Em?tate $e
secol, 9(i $?$ seama c? n se ,tea )n$i la nimic%
A$ormi (i 9l 4is? ,e MaG%
Je$ n (tia ct e ceasl, $ar soarele se ri$icase (i n ,etec
str?lcitor $e lmin? r?m?sese ,rins $e mar)inea $ins,re
SOMNAMBULII
158
a,s a ,o$elei% Aocl mai mocnea 9nc?, Dre $e Cm ri$icn<
$<se 9ntr<n $ans $e o cli,? 9n ra3ele soareli, ,entr ca a,oi
s? se 9nale, ie(in$ ,rin $esc"i3?tra $in ta4an (i l?sn$<se
,rtate $e sBarea 4ntli%
9nc? n<(i $?$ea bine seama $e cele 9ntm,late 9n seara
$e $inainte% Cn$ aEnsese la To+ati (i<(i )?sise bnicl
a(te,tn$<l, n Csese sr,rins, ca (i cm n era nimic anor<
mal 9n Ca,tl c? &ltrl CaCeni (tia c? 4a 4eni% 9i ,o4estise
bnicli s? 4isl, iar acesta 3mbise imit, ascltn$<l%
< Poate, s,se b?trnl 4is?tor cn$ Je$ termin?, bnicl
t? n e c"iar nebn, nH
< Dar ce s<a 9ntm,latH 9ntrebase Je$% Ce<am 4?3tH
&ltrl CaCeni ri$ic? $in meri%
< 9n 4ise ,oi 4e$ea orice% Uneori ,oate D a$e4?rat, alte<
ori ,oate s? n De% Uneori 9nseamn? ce4a, alteori n%
Cn$ 4?3 ,ri4irea lit? $e ,e Caa li Je$, contin?'
< Neca3l c cei $in neaml tat?li t? e c? n 4or s<(i
$esc"i$? minile% Cn$ 4isea3?, s,n c? tot ce 4?$ 4ine $in
mintea lor% Cn$ a oc"ii 9nc"i(i, ei n cre$ c se mai ,oate
4e$ea (i 9n alt Cel% Dar ,entr OoameniP, somnl e o lme
$iCerit?% Cn$ $ormim, noi 4e$em lcrri $iCerite%
< N ,rice,%
&ltrl CaCeni 9(i ,se n bra ,e merii li Je$%
< Dar ce ne4oie aiH Daca n 9nele)i $e ce e albastr
cerl, asta 9l Cace s? aib alt? cloareH Sim,ll Ca,t c? n (tii
$e n$e 4ine ce4a n 9nseamn? c acel ce4a e mai ,in
a$e4?rat% Hai s? mer)em%
9l con$se ,e Je$ s,re +i4a, $ar cn$ se a,ro,iar4 de
,car?, Je$ e3it?, amintin$<(i ci$ata sen3aie $e o,rire a tim<
,li ,e care o cnoscse ltima $at? cn$ intrase 9n +i4a, c
,rileEl 4i3itei sale la To+ati%
< Ce%%% Ce<o s? se 9ntm,leH
159
1o-n Saul
< Cine (tieH 9i r?,nse &ltrl CaCeni% Poate c? nimic%
Poate c<o s? st?m ,in (i o s?<i s,n ,o4e(ti, ca atnci cn$
a4eai $oar cinci ani%
9l 9m,inse ,e Je$ 9nainte, iar Je$ cobor9 9n be3na camerei
sbterane% Ca $e obicei, 9n 4atr? trosnea Cocl, $ar c?l$ra
sCocant? $in tim,l 3ilei $is,?rse ,rin $esc"i3?tra $in
ta4an% 9n seara aceea 9n camer? st?ria $oar o c?l$r? intim?,
care n a4ea nimic $in 3?,(eala ameitoare ce se C?cea
simit? cn$ soarele era la 3enit%
< Aici Eos ,oi s? aBi a,roa,e orice, 9i s,se &ltrl
CaCeni cn$ se a(e3ar? ,e banc?% Pentr mine, locl ?sta e
ca o (?% Pot s? sta aici ore 9ntre)i, itn$<m? la lcrri ,e
care n le ,ot 4e$ea 9n alt? ,arte% Dac? 4rea, neori ,ot s?
ies c"iar ,e (? (i s? mer) 9n alte locri%
9i 3mbi li Je$%
< Ast<sear, $e eGem,l% Ast?<sear am Cost c Ra+anto"
(i am 4orbit c tine%
Je$ 3mbi c ner4o3itate%
< Aii serios, $oar n<i 9nc"i,i c<o s? te cre$, nH
Dar c"iar 9n tim, ce 4orbea, 9(i aminti c4ntl ce ie(ise
$in )tleEl ,?s?rii, c4nt rostit c 4ocea bnicli s?%
< Uit<te la Coc, 9i s,se &ltrl CaCeni% Pri4e(te B?<
c?rile% Las<te s? ,lte(ti% Las? Cocl s?<i arate calea (i n<i
De Cric?%
Je$ se l?s? ,e s,ate, s,riEinin$<se $e ,eretele $e ,iatr?%
Cte4a minte 9(i ,limb? ,ri4irea ,rin camera slab lminat?,
itn$<se la mbrele $in Er, eGaminn$ ,ietrele ce aco,e<
rea ,o$eaa% Crn$ 9ns?, Cocl ,?r s?<i ca,te3e ,ri4irea (i
9nce, s? se ite 9ncremenit la B?c?ri%
Un tim, n 4?3 nimic, $ar 9ncet<9ncet B?c?rile 9nce,r?
s? ia anmite Corme, (i el 9nce, s?<(i ima)ine3e c? ,rin$
4ia?% A,?rea Corme C?r? contr < n (ar,e c nane scli,i<
toare se strecr? ,rintre c?rbni, ,entr a $is,?rea $,? o
SOMNAMBULII
160
cli,?, transCormat 9ntr<o ,as?re care se ri$ic? $in cen(? (i
$is,?r a,oi la Cel $e re,e$e cm a,?rse%
Aocl se 9nsBei (i o 9ntrea)? lme no? se i4i 9n cer<
cl $e ,iatr? care o 9nconEra% &iaa a,?rea (i $is,?rea,
Dine ci$ate ,rin$ea 4ia? o cli,?, a,oi mrea, sa se
transCorma 9n altce4a% Je$ simi c? mintea 9nce,e s?<i
creasc? (i s? se 9n$re,te c?tre lmea $in Coc, 4oin$ s?<i
eG,lore3e Decare coli(or%
A,oi Cocl cresc, 9nconErn$<l, (i $intro$at? el 9ns(i
9nce, s? mear)? ,rintre c?rbni% Dar n simi nici n Cel $e
Cric?, nici o arsr?, iar n?rile, 9n loc s? i se m,le $e aroma
acr? a Cmli, ,al,itar? la nenm?ratele ,arCmri ale no,ii
$e(ertice < sal4ie (i ien,?r < (i la miresmele ,?mntli%
9n Caa li a,?r o ,as?re, aceea(i ,as?re ,e care o 4?3se
9n 4is, iar cn$ ,as?rea 9(i 9ntinse ari,ile ,entr a se 9n?la la
cer, Je$ se l?s? ,rtat $e ea%
Se ri$ic? $in Coc, ,lti ca Cml ,rin $esc"i3?tra ta4a<
nli (i aEnse 9n cerl rece al no,ii% Pas?rea ria(? se 9n?l?
ln)? el, iar Je$ simi c? ar ,tea 9ntin$e mna s?<i atin)?
,enele% 9ntinse mna% Brsc, ,asarea se l?s? $s? $e crent (i
se ri$ic? mai ss%
9n tim, ce se 9n?la, Je$ se it? la ,eblo, risi,it ,e mar<
)inea ,o$i(li% De ss, ,?rea a D reBectarea ,erCect? a
,eisaEli ce<l 9nconEra% Pieele ,?rea c? n$iesc ,rintre
cl?$iri la Cel cm s,raCaa ,lat? a $e(ertli (er,ia ,rintre
,o$i(rile ri,ite $e<a ln)l ei, iar limbile $e Cm care se
9n?la $in 4etrele satli ,?rea c? se a$n? $eas,ra li ca
norii nesCr(ii% &?3t $in 9naltl cerli 9ntnecat, To+ati
,?rea ,erCect%
Je$ se roti c ,as?rea ria(? (i ,lti ,este canion% Dea<
s,ra lacli aerl era 9n)"eat (i, o cli,?, Je$ cre3 c? 4a
c$ea $in cer (i se 4a ,r?b(i 9n a,ele $e sb el% S,ort? $oar
n moment ima)inea a$ncrilor 9ntnecate, simin$<se
a,oi c,rins $e n sentiment $e )ol (i $e sin)r?tate
161
1o-n Saul
$e3n?$?E$it?, care 9i ,ro4oca sCerin?% A,oi se tre3i $ea<
s,ra "i$oasei cicatrice $in ciment care era baraEl, iar can<
ionl 9(i $esC?(r? 9ntin$erea sb oc"ii li% C"iar (i $e la
9n?limea la care ,ltea, a3i ssrl (or al ,rli ce se
strecra ,rintre ,ietre (i Co(netele 9nCn$ate ale animalelor
mici str?b?tn$ 9ntnericl $,? "ran?%
9n Caa li se $esc"ise )ra canionli (i imensitatea $e(er<
tli se eliber? $intre malri% Res,ir? a$nc, m,ln$<(i
,l?mnii $e aer crat, simin$ atin)erea 4ntli ,e Ca?%
Dar o cli,? mai tr3i, n?rile i se blocar?, 9necate $e n
miros ins,ortabil, iar Je$ 9(i $?$ seama c? se aBa acm
$eas,ra raDn?riei% Ca n cib "i$os $e 4i,ere, con$ctele
9nne)rite se 9ncol?cea, r?scin$<se 9n Erl Crnalelor care
lcea $rce(te, eG,ectorn$ Cml s,re cer% 9n)reo(at, 9(i
9n$e,?rt? ,ri4irile, $oar ,entr a se tre3i Ca? 9n Ca? c
terenrile ,etroliere, c son$ele ca ni(te )i)antice insecte ce
s)ea sn)ele $in tr,l ,lanetei% Din no se simi c,rins
$e $e3n?$eE$e# 9(i 9n$e,?rta ,ri4irea 9nc? o $at?%
Se aBa acm $eas,ra satli (i 3?ri 9n $e,?rtare scli,irea
mnioas? a lminii artiDciale, mlt ,rea str?lcitoare ,entr
9ntnericl no,ii, (i 3bra 9ns,re ea%
De$esbt se aBa acm Corma )reoaie a casei 4ictoriene a
Camilei Morelan$, c Cerestrele str?lcin$ toate $e lmin?, ca
(i cm oc,anii ei 9ncerca s? aln)e 9ns?(i noa,tea%
Ce4a mi(c? a,oi, iar Je$ 9(i 9n$re,t? ,ri4irile 9ntr<acolo%
O silet? se mi(ca ,rin 9ntneric, 9naintn$ c re,e3icine
,rin $e(ert, trn$<se ,e ,?mnt% Je$ se ls 9n Eos, itn$<se
c atenie, 9n tim, ce mbra se strecra ,rintre ,ietre (i
co,aci% A,oi, 9n cele $in rm?, se ,lictisi (i se l?s? 9nc? o $at?
9n 4oia 4ntli, simin$<se na c cerl%
9nc"ise oc"ii, lsn$<(i mintea s? se 9nale liber?%%%
Iar acm era $iminea?, (i +i4a 9nce,ea $eEa s? se m,le
$e c?l$ra soareli (i a Cocli% Je$ cli,i (i se 9ntinse,
SOMNAMBULII
162
antici,n$ $rerea care 9l 4a c,rin$e cn$ 9(i 4a arci
m(c"ii, $,? attea ore $e stat ,e banca tare $e ,iatr?%
Dar 9(i simi cor,l relaGat, ca (i cm ar D $ormit toat?
noa,tea%
Fi tot(i, 9n mintea li, toate ima)inile ,e care le 4?3se
cn$ ,ri4ise Cocl sa cn$ se ima)inase 3brn$ 9m,ren?
c ,as?rea ria(? era 9nc? lim,e3i%
Fi n ,?rea nici Cra)mente 4a)i (i trec?toare ale 4iselor
care 9i r?mnea cteo$at? 9n memorie cte4a cli,e $,? ce
se tre3ea, ,entr a $is,?rea a,oi ,entr tot$eana 9n secn$a
rm?toare% N, era amintiri clare, la Cel $e lim,e3i (i $e
,ternice ca ale c?l?toriei c J$it" ,e 9n?limile ,o$i(li#
sa la Cel $e ,ternice ca 4enirea li, 9n aEn, 9n camioneta
tat?li s?%
Amintirile n era $eloc amintiri $in 4is% 5ra amintiri a
ce4a ce a4sese loc c a$e4?rat% Cn$ 9(i $?$ seama $e asta
(ocat, simi n )ol 9n stomac (i inima 9nce, s<i bat? c ,tere%
Cn$ se 9ntoarse c?tre bnicl s? c o Ca? 9ns,?imntat?,
&ltrl CaCeni rse $oar 9nceti(or%
< Ce s<a 9ntm,latH 9ntreb? b?trnl% Ce<ai 4?3tH
Je$ 9i eG,lic? cm ,t mai bine ce i se ,etrecse 9n tim<
,l no,ii, $ar c"iar 9n tim, ce<(i asclta c4intele, 9(i $?$
seama c? ,?rea o nebnie%
Nimic n era ,osibil $in toate astea%
Dar cn$ termin?, &ltrl CaCeni $?$ $in ca,%
< Pas?rea e Ra+anto", s,se el c oc"ii aintii 9nc? o $at?
la Coc% 5 toteml clanli nostr% Ce<ai simit t cn$ erai
$eas,ra lacli era ,ro,riile li sim?minte% S?la(l li e ,e
n$e4a ,e acolo, sb a,?, iar el 9ncearc? s? se 9ntoarc?% Dar
n ,oate%
Pse (or o mn? ,e )ennc"il li Je$%
< Poate simte (i el ca tine, contina el% Poate simte c? n
are a$?,ost (i n<(i )?se(te locl nic?ieri% Dar n<i a$e4?rat,
$esi)r%
.8= Jo"n Sal
&ltrl CaCeni oCt? c n?$C%
< Casa li e 9nc? aici% 9ntr<o bn? 3i se 4a 9ntoarce s? (i<o
ia 9na,oi%
Je$ scose n sCor?it 9nCn$at%
< DaH 9ntreb? el% CmH
&ltrl CaCeni cl?tin? $in ca,%
< Snt anmite lcrri ,e care nici nl $in noi n le
,oate (ti%
Se ri$ic? (i se 9n$re,t? s,re scar?%
< 5 tim,l s? ,leci, s,se el% Aici ss tim,l n<ar a4ea
mare 9nsemn?tate, $ar Eos, 9n Borre)o, taic?<t s<ar ,tea s?
se 9n)riEore3e%
Je$ 9n$re,t? camioneta ,e $rml (er,itor ce $cea la
,oalele ,o$i(li, a,oi se o,ri la na $in cotitri ,entr a se
ita ,e 9ntinsl $e(ertli% 9n $e,?rtare, 4?3 raDn?ria (i tere<
nrile ,etroliere, lcrri ,e care le 4?3se o 4ia? 9ntrea)?%
Dar 9n $imineaa aceasta, $,? tot ce i se 9ntm,lase 9n tim<
,l no,ii ele ,?re $iCerite%
P?rea nelalocl lor%
Nelalocl lor (i ,arc? ,rimeE$ioase% Con$cea mai 9ncet
acm, itn$<se la toate lcrrile ,e care cei $in Borre)o le
C?cser? 9n 3ona aceea%
RaDn?ria (i baraEl, $rmrile ,a4ate (i cablrile elec<
trice%
Con$cte ria(e, (nin$ ,este $e(ert ca t?ietrile C?cte
$e bistril ni c"irr)%
2ot ce se cre$ea c? (rea3? 4iaa celor care le<a con<
strit% Dar acm, )n$in$<se la toate astea, 9(i $?$ seama c?
lcrrile n se ,etrecser? tocmai a(a%
Aiin$c? oamenii $in Borre)o, s,re $eosebire $e in$ienii
To+ati, $e4eniser? scla4ii a ceea ce constriser?, ,etrecn$<(i
maEoritatea tim,li 9n)riEin$ ni(te ma(in?rii care ar D trebit
s? aib? )riE? $e ei%
SOMNAMBULII
164
Sin)rl lcr bn, )n$i el, era c? cel ,in cei mai mli
$intre ei n (tia c? snt scla4i%
Dn$ Cr liber )n$rilor, se 9ntreb? ce s<ar 9ntm,la
$ac? ar aBa 4reo$at?%
< 5i, s,se J$it" S"eKel$, itn$<se la ceas (i l?sn$
creta ,e mar)inea tablei, ne aliniem toi ca la )r?$ini?H
Clasa tre,i$a $e rsete, iar Lina Al4are3 3mbi lar)%
< Poate ar trebi s? ne ,rin$em acor$rile ,?rinilor $e
bl3e, s)er? ea%
J$it" 9i 3mbi% Cn$ n ,ic mai $e4reme eG,licase cla<
sei ce a4ea s? se 9ntm,le 9n $imineaa aceea la ora o,t (i
,atr3eci (i cinci n C?cse eCortl $e a<(i ascn$e $is,rel
,entr ,lanrile lo)istice ,recise ale li Start Bec+*it"%
Abia $e $?$se atenie 9ntnirii cor,li ,roCesoral $in aEn,
cn$ acesta eG,licase laborios cm a4ea s? se Cac? $is<
tribirea 4accinli 9m,otri4a )ri,ei% 5i i se ,?rse mai mlt
o cam,anie militar? $ect o sim,l? inoclare, (i ime$iat ce el
9nce,se s? se re,ete, ceea ce se 9ntm,lase la $o? minte
$,? ,re3entare, J$it" se tre3i )n$in$<se n la lo)istica
a$ministr?rii 4accinli, ci c"iar la 4accin%
La rma rmei, $oar ,rim?4ara trect? a3ise c? 4accinl
anti)ri,al n 4a mai D a$ministrat 9n mas?% Dac? oamenii
4oia s<l Cac?, trebia s? Cac? rost $e el ,ersonal% Fi nici n
a3ise nimic $es,re 4reo e,i$emie bntin$ ara, ceea ce
C?cea in4ariabil obiectl (tirilor $e la Ernall $e sear?% 9n cele
$in rma, ener4ata $e Ca,tl c? Bec+*it" irosea, $,? ,?rerea
ei, tim,l ,roCesorilor, se "ot?rse s<(i sne $octoria $in
Los An)eles, care 9i era (i ,rieten? a,ro,iat?%
< De Ca,t, 9i s,sese Sall1 Rosen, c"iar este o e,i$emie,
mic? (i $estl $e bine locali3at? 9n Ne* 5n)lan$% Dar n se
Cac inocl?ri% 5 ce4a no%
J$it" n C?cse ,rea mare ca3 $e asta# o interesase mlt
mai mlt s? a$? $e ltiml ,rieten al li Sall1% A,oi, cn$
165
1o-n Saul
Lre) 4enise acas? c o sear? 9nainte, c 4estea morii li
MaG, 9i $is,?rse com,let $in minte%
9n $imineaa aceasta, cn$ Aran+ 9(i scrise nmele ,e "r<
tia ,rin care<(i eG,rima acor$l, l?sat? $e Je$ ,e (a $e la
Cri)i$er < (i care se aBa acm 9n ,o(eta li J$it" < 9(i
amintise $iscia c Sall1 (i se $sese s? 4orbeasc? c Bec+<
*it" 9n$at? ce 4enise la (coal?%
Cn$ intrase 9n birol li, el 9(i li,ise n 3mbet ,e Ca?,
care 9ns? $is,?rse 9n$at? ce ea 9i s,sese c? ar 4rea s<l
9ntrebe ce4a $es,re inocl?rile ce rma s? li se Cac? co,iilor
9n 3ia aceea%
< N mai s,ne, 3isese el, ,ri4in$<o int?, ca (i cm ar D
4?3t o ,lo(ni? trn$<se ,e ,o$ea% N<am (tit c? ai
cno(tine me$icale, J$1%
< N e 4orba $e cno(tinele mele, r?s,nsese J$1% Ci $e
ale nei ,rietene% Am 4orbit 9ntm,l?tor c ea ieri% Mi<a s,s
c? n e nici o e,i$emie aici (i, c"iar $ac? ar D, n eGist? nici
n 4accin%
Bec+*it" se 9ncrnt? (i mai tare%
< M? tem c? n ai )?sit ,ersoana ,otri4it?, s,se el% Lre)
Morelan$ a $is,s s? se Cac? 4accinl% Dac? ai 4reo ,ro<
blem?, ar trebi s<o $isci c el%
J$it" 9(i simi Caa ar3n$%
< Mie mi se ,are c? tocmai $ac? e 4reo ,roblem?%%% 9nce,
ea, $ar $e $ata aceasta Bec+*it" n<o l?s? s? termine%
< Ceea ce s,i t e c? ar trebi s? ,n 9n ,ericol s?n?tatea
ele4ilor nmai ,entr c? o ,rieten? $e<a ta n a a3it $e
aceast? e,i$emie%
< Dac? a(a 4rei s<i s,nei, Coarte bineM r?s,nse J$it",
a,oi re)ret? c? n 9(i st?,nise mnia $in 4oce% Dar era ,rea
tr3i%
< 5Gact a(a 4rea s<i s,n, J$1, s,sese Bec+*it"% Fi
,n? cn$ 4ei D $irector aici, cre$ c? ar D mai 9nele,t s? la(i
SOMNAMBULII
166
$eci3iile a$ministrati4e 9n seama mea% Fi acm, te ro) s? m?
sc3i, am mlt $e lcr 9n $imineaa asta%
Ar?tase c ca,l s,re (? c n )est care o 9nCrie ,e
J$it"% Fi tot(i, 9ntr<o anmit? ,ri4in? a4ea $re,tate < 4ac<
cinl intra 9n atribiile li (i ale li Lre) Morelan$, n ale ei%
< PerCect, s,se ea acm, "ai s? mer)em% Pri4i am3ata
cm co,iii ie(ea $in clas? tro,?in$, c bileelele semnate $e
,?rini ,rinse la ,ie,t, cm s)erase Lina%
Aliniai 9n or$ine alCabetic?, se inea toi $e mn? ca o
)r,? $e )r?$ini? tro,?in$ ,rintr<n m3e%
< Ne $a ,r?Eitri (i la,te $ac? sntem cminiH 9ntreb?
cine4a%
A?r? s? 4rea, J$it" rse%
< S,er $oar c? nici nl $intre 4oi n<o s? m? Cac? $e rs
(i s? le(ine, s,se ea%
A,oi, )n$in$<se ca $ac? ele4ii "ot?rser? s? transCorme
totl 9ntr<o )lm?, ,tea Cace (i ea acela(i lcr, trec 9n Crn<
tea coloanei%
Start Bec+*it" a(te,ta 9n Caa cabinetli me$ical, c o
,lan(et? 9n mn?, iar J$it" trebi s<(i re,rime $orina $e a<l
salta milit?re(te% 9i rm?ri c oc"ii ,e co,ii (i n lic?r $e
mnie 9i lmin? Caa cn$ le 4?3 bileelele ,rinse la ,ie,t%
< 5i, cel ,in sntei ,nctali, obser4? el 9ne,at% Alini<
a3<i la ,erete% Lara 4a D )ata s<i ia 9ntr<o cli,?%
J$it" arnc? o ,ri4ire s,re co,ii, care, neDin$ sr3i,
re(ir? s? inter,rete3e corect c4intele $irectorli, a,oi se
a,ro,ie $e Lina Al4are3%
< N l<ai 4?3t ,e Je$ a3i<$iminea?, nH 9ntreb? ea,
9ncercn$ ca 4orbele ei s? ,ar? netre%
Lina $?$ $in ca, 9n semn c? n%
< Poate a C?ct $eEa )ri,?, s)era ea%
OSa ,oate c e s,ratt c? m? clc c tat?l li, 9(i s,se
J$it"% Fi tot(i, cn$ a ,lecat asear?, ,?rea c"iar mlmit%
De Ca,t, reBect? ea, ,?rea $e<a $re,tl 9ncntat%P
167
1o-n Saul
Ln$rile 9i Cra 9ntrer,te cn$ ltiml ele4 $in clasa
,rece$enta ie(i $in cabinetl me$ical% Bec+*it", 9nc? li,it $e
,erete, 9i C?c li J$it" n semn scrt c ca,l% 5a intr? 9n
cabinet, iar Lara San$ers 9i 3mbi%
< 2oat? lmea )ataH 9ntreb? ea%
< 2oi aliniai, a(a cm a 4rt Bec+*it", r?s,nse J$it",
9ntin3n$<i Larei ,re3ena $in $imineaa aceea < c s,ail
$e ln)? nmele li Je$ 9nc? necom,letat% A,oi oc"ii 9i
c?3r? ,e ctiile c serin)i $e nic? Colosin? (i se 9ntnec?,
recnoscn$ emblema ro(ie a Drmei UniC"em )ra4at? ,e ele%
< In re)l?, s,se Lara% A$<i 9n?ntr%
J$it" ie(i 9n "ol (i C?c semn c mna co,iilor% Prima era
Lina Al4are3%
Lina 9(i scoase bileell, 9l $?$ asistentei (i a,oi 9(i
ri$ic? mneca% Atnci, c"iar cn$ Lara San$ers 9nD)ea acl
,e sb ,ielea Linei, a,?r (i Je$ Arnol$% A?c n semn c
mna (i 9nainta s,re J$it" c n 3mbet lar)%
J$it" 9(i arnc? ,ri4irea 9na,oi 9n cabinet% O$at? inEecia
C?ct?, asistenta scoase acl $in bral Linei, $ar, 9n loc s<l
arnce ime$iat, co,ie c atenie n nm?r $e ,e serin)? ,e
Coaia $e ,re3en? $e ,e ,lan(et?% J$it" 9(i 9ncrei Crntea%
Mai 4?3se 4accin?ri (i 9nainte < o mlime, 9n toi anii 9n
care Csese ,roCesoar? < $ar n 4?3se nicio$at? a(a ce4a%
Brsc, ,e m?sr? ce strn)ea 9n minte toate elementele, simi
c? i se a,rin$e beclel $e a4erti3are%
N era nici o e,i$emie, cel ,in 9n re)inea asta%
N se C?cea 4accin?ri, c"iar $ac? era o e,i$emie%
Ace, oCerite $e UniC"em, c"iar 9n 3ia cn$ UniC"em
,rela sin)ra mare 3in? a ora(li,
J$it" se it? 9n Er, Bec+*it" n se 3?rea nic?ieri% Je$ se
aBa acm ln)? ea, 3mbin$ 9n continare%
< Fti c? am 9ntr3iat, 9nce, el, $ar n<am a4t 9ncotro%
Am%%%
J$it" n<l l?s? s? termine%
SOMNAMBULII
168
< Ie(i $e aici, s,se ea 9n (oa,t?, c 4ocea c,rins? $e
,anic?% Ie(i aCar? (i n 4eni ,n? cn$ n 9nce,e cealalt? or?%
Je$ se "olb? la ea, ne9nele)n$%
< CeH 9nce, el% Ce se 9ntm,l?H Am 4enit cm am%%%
< N<are im,ortan?M eGclam? J$it"% N 4rei s? ie(i
o$at?H o s?<i s,n mai tr3i la ,rn3%
Je$ e3it?% Ce se 9ntm,laH 5ra s,?rat? ,e elH A,oi 9i
4?3 ,ri4irea $in oc"i (i 9(i $?$ seama c? n era mnie%
5ra Cric?%
Se $$ 9na,oi, a,oi se 9ntoarse (i $is,?r ,e cori$or%
Abia $,? ce ,lec? el, J$it" re4eni 9n clas?, ,ri4in$ 9n
tcere, 9ncor$at?, cm restl ele4ilor ei era 4accinai%
N 9(i $?$ea $eloc seama $e sco,l acestor 4accin?ri% Dar
a4 $intro$at certit$inea c? n a4ea nimic $e<a Cace c
)ri,a%
.=
C oc"i obosii, Pal Ten$all 9i ,ri4i ,e cei trei b?rbai
a$nai 9n camera c lambriri 9ntnecate% St?tse aici
a,roa,e toat? noa,tea, 9(i ,etrecse a,roa,e toate acele ore
interminabile c"iar 9n birol acesta, birol care ,n? ieri C<
sese al li MaG Morelan$ < iar acm era al li% C n )est
care n sc?,? celor aBai 9n Caa li, se mt? la masa imens?
(i se l?s? 9n scanl mare $e ,iele, c rotile%
Oc"ii li Ten$all trecea $e la o Ca? la alta, 9ncercn$ s?
citeasc? )n$rile celor ,entr care ,n? ieri Csese n str?in,
$ar ,entr care, $e o Em?tate $e or?, $e4enise eGtrem $e
im,ortant% Acm, c? semnase "rtiile ,e care MaG le l?sase 9n
,riml sertar al biroli, aCacerea era 9nc"eiat?% UniC"em
$einea controll as,ra Com,aniei Petroliere Borre)o%
Cei $in camer? 9l ,ri4ea acm ,recat, ,e Em?tate ,lini
$e s,erana, ,e Em?tate tem?tori% C eGce,ia li Lre)
Morelan$, $esi)r, care Csese 9n Ca4oarea 4n3?rii $e la
9nce,t% 9ntr<a$e4?r, $ac? n ar D Cost 34onrile ce 9nce,ser?
noa,tea trect? (i continaser? s? se r?s,n$easc? 9n ora( 9n
$imineaa aceea < 34onri care n ar D a,?rt $eloc $aca
Aran+ Arnol$ (i<ar D ,?strat cm,?tl < sarcina li Ten$all
ar D Cost mlt mai (oar?%
9n$e,?rt? )n$l acesta, concentrn$<se n as,ra a ce
se ,etrecse, ci as,ra a ce trebia s? se ,etreac? acm%
SOMNAMBULII
170
Desi)r, ,e Otto Tr)er 9l cno(tea% Tr)er era necinstit,
(i $e Ca,t slab, $ar a4ea s? Cac? tot ce trebia, C?r? s? iroseasc?
tim,l nim?ni c 9ntreb?ri intile%
C 2e$ N"itti+er era tot(i alt? ,o4este% Primarl $in
Borre)o era ,olitician, ceea ce 9nsemna c?, mai ,ress $e toate,
9n cele $in rm? n se 4a ,reoc,a $ect $e ,ro,ria li ,iele%
Prelarea $e c?tre UniC"em a Com,aniei ,etroliere Borre)o
a4ea im,ortan? ,entr el nmai $in ,ers,ecti4a 4otrilor%
In sCr(it, Lre) Morelan$% De(i Ten$all (tia c? ,tea Cace
sc"imb?rile $in con$cere C?r? s? De ne4oie $e ,re3ena li
Lre) Morelan$, mai (tia (i c? mo$iDc?rile 4or D acce,tate
mlt mai $esc"is $ac? 4a a4ea 9ntre)l s,riEin al sin)rli
mo(tenitor masclin al li MaG% Fi, cel ,in, ,e asta Ten$all
(tia c? ,tea conta% Lre) 9l asi)rase c? "rtiile 4or D semnate
ast?3i (i, 9ntr<a$e4?r, a(a (i Csese% DeEa, aEtorl li Lre)
9nce,se s? (re3e ,relarea%
< Bine, s,se el, $n$ Dec?ria n $osar ce coninea att
o co,ie a acor$li $intre MaG (i UniC"em, ct (i o co,ie a
,lanli s? $e acine sc"iat 9n )rab?% Ftim c toii ce s<a
9ntm,lat, (i $ac? toi cei $e Ca? ai a3it acelea(i 34onri ca
(i mine a3i, atnci (tii c toii c? a4em ,robleme%
< Sin)ra ,roblem? ,e care o a4em e Aran+ Arnol$, 9l
9ntrer,se Otto Tr)er% Mi se ,are c? 9n ,riml rn$ ar trebi
s?<l conce$ie3i%
Oc"ii li Ten$all 9l DGar? c r?ceal?%
< N<l conce$ie3 nici ,e el (i nici ,e altcine4a, Otto,
s,se el% Sincer 4orbin$, $e(i re)ret ce s<a 9ntm,lat, ,ot
9nele)e ce s<a ,etrect a3i<noa,te 9n mintea li Arnol$%
A,roa,e c? a3i oCtatl $e (are al li 2e$ N"itti+er%
Nimic n ,tea ,ro$ce ni ,rimar o ,ier$ere mai mare $e
4otri ca o conce$iere 9n mas?, c"iar $ac? el n se C?cea
$irect r?s,n3?tor $e ea% Sco,l acestei 9ntlniri, contin? el,
e ca e s? aB $ac? m? bcr $e s,riEinl $mnea4oastr?% Am
$e )n$ s? Eoc c c?rile ,e mas? (i m<ar bcra $ac? ai Cace
171
1o-n Saul
acela(i lcr% N (ti $ac? mai snt (i alte 34onri ,e care n
le<am a3it, $ar $ac? a(a este, cre$ c? acesta e (i tim,l (i
locl s? le a$% &rea s? 4? r?s,n$ la toate 9ntreb?rile, (i
a,oi $ac? sntei mlmii $e r?s,nsrile mele, s,se 3m<
bin$ 9ncraEator, ,tem s? $isct?m cm s? Cacem com,ania
asta s? mear)? $in no%
Se l?s? ,e s,?tarl scanli, antici,n$ c? ,rimarl 4a
4orbi ,riml% N se 9n(el?%
N"itti+er se Coi 9n scan (i t(i ner4os%
< Cre$ c? ceea ce ne ,reoc,? ,e toi este 4iitorl com<
,aniei, s,se el%
< A4em intenia s<o l?s?m 9n Cncine, se )r?bi Ten$all
s<l asi)re% D,? cm (tii, 4a D 9nc"is? ast?3i, ,n? se
re3ol4? ,roblema $e la baraE% Dar%%%
C4intele 9i 9n)"ear? ,e b3e cn$ (a $e la biro se
$esc"ise brsc (i Aran+ Arnol$ n?4?li 9n?ntr% Otto Tr)er
se ri$ica ime$iat 9n ,icioare, $ar Ten$all, sesi3n$ ime$iat
sitaia, 9i C?c semn s se a(e3e la loc%
< Ce $racR se ,etreceH 9ntreb? Aran+%
9l DG? ,e Ten$all c o ,ri4ire ar3n$ $e in$i)nare%
< J$ecn$ $,? ,re3ena li N"itti+er, mri el, ,re<
s,n c? e mai mlt $ect o 9ntlnire a$ministrati4?% Fi $ac?
e a(a, mi se ,are c? ar D trebit s? D in4itat (i e, $in
moment ce mai snt 9nc? ,re(e$intele sin$icatli local%
9nainte $e a 4orbi, Ten$all mai a34rli c?tre Tr)er o
,ri4ire ,orncitoare%
< Dac? te<ai D $s la 3in? a3i<$iminea?, s,se el,
obser4n$ oc"ii ro(ii ai li Arnol$ (i riscn$ totl ,e o carte,
Otto te<ar D lat c el% Ia loc, Aran+%
Sr,rins $e ,rimirea nea(te,tat? ,e care i<o C?c Ten$all,
Aran+ se it? ne$merit la acesta, a,oi se l?s? s? ca$? 9ntr<n
scan% Ten$all 9(i 9n$re,t? $in no atenia ctre )r,, $ar,
contin9n$, C?c tot ,osibill s? i se a$rese3e $irect li Aran+
Arnol$ la Cel $e $es ca (i celorlali%
SOMNAMBULII
172
&orbi 9ntrna a,roa,e trei3eci $e minte, eG,licn$ ,la<
nrile UniC"em $e a menine raDn?ria 9n Cncine (i $e a o
eGtin$e% Urma s? se Cac? mari in4estiii $e ca,ital 9n Com<
,ania Petrolier? Borre)o# ,este ,atr ani, Cora $e mnc? 4a
cre(te $e $o? ori $ac? n (i mai mlt%
< 2otl ,are 9n re)l?, s,se Aran+ Arnol$ $,? ce
Ten$all terminase $e eG,s ,lanrile li UniC"em% Dar mi se
,are c? eGist? o ca,can?% U3ina "i$roelectric? $e la baraE
lcrea3? $eEa la ca,acitate maGim?% Cn$ se ,oate s,ne c?
lcrea3?, a$?)? el% Cm 4? )n$ii s? alimentai aceast?
no? raDn?rieH
< 5ner)ia n e c"iar o ,roblem?, r?s,nse Ten$all%
9m,inse n $ocment c?tre Aran+%
< 5 n an)aEament $in ,artea statli $e a 9nDina aici o
con$ct? im,ortant?%
Aran+ anali3? o cli,? "rtia, a,oi 9l ,ri4i ,recat ,e
Ten$all%
< Cm ai obint astaH MaG Morelan$ a 9ncercat ani $e
3ile, nere(in$ nici m?car s? se Cac? a3it%
Ten$all 3mbi%
< S? s,nem $oar c? UniC"em e mlt mai mare $ect
Com,ania Petrolier? Borre)o, s,se el%
N C sr,rins cn$ 2e$ N"itti+er c"icoti a,reciati4%
< &rea s? mai (tii c toii, contin? el, a$resn$<se $e
$ata aceasta a,aroa,e eGclsi4 li Aran+ Arnol$, c? inten<
ion?m s? 9nc"eiem contractl c sin$icatl (i s? a$cem
salariile $in raDn?rie la ni4ell stan$ar$elor in$striale%
Aran+ se 9nro(i la Ca?%
< &rei s? s,i c? e n<am C?ct treab? bn?H
Ten$all 9(i ri$ic? minile 9ntr<n )est $e 9m,?care%
< S,n $oar c? acm eGist? $esti bani ,entr a<l ,l?ti ,e
Decare $,? merit, s,se el% 2oat? lmea $e aici, inclsi4 e,
(tim c? ai C?ct tot ce s<a ,tt ,entr mncitori, a4n$ 9n
4e$ere con$iiile% Com,ania mea a st$iat mlt aceast? insta<
173
1o-n Saul
laie 9nainte $e a Cace oCerta% Ftim a,roa,e totl $es,re ea (i
cre$em c? merit? Decare b?n ,e care<l c"eltim, iar restl
$e bani intenion?m s<i in4estim%
Se o,ri, a,oi contin?, ale)n$<(i c atenie c4intele'
< Mai e n sin)r lcr ,e care 4rea s? 4i<l arat, s,se el,
$n$ Dec?ria o alt? "rtie% Acesta este ra,ortl c concl3iile
ato,siei li MaG Morelan$% Lre) l<a a$s a3i<$iminea?%
Oc"ii i se o,rir? as,ra li Aran+%
< Le<am s,s $eEa celorlali c? 9nele) ce s<a 9ntm,lat
a3i<noa,te (i n<am s?<i Cac re,ro(ri% Dar ora(l acesta 4a
trece ,rintr<o mlime $e sc"imb?ri 9n scrt tim, (i, c ct
eGist? mai ,ine 34onri, c att mai bine% A(a c? a( 4rea s?
(tii c toii ce s<a 9ntm,lat c MaG Morelan$% Dac? n ,en<
tr altce4a, cel ,in ca s<o l?mrim aici (i acm%
Aran+ Arnol$ l? Coaia $e "rtie 9ntins? $e Ten$all (i o
st$ie c atenie% Asese 9ntocmit? $e ,rocrorl $e $istrict, n
om ,e care Aran+ 9l (tia $e<o 4iaa% Fi totl era clar% Ca3a morii'
"emora)ie cerebral? 9ntins? 9n re)inea "i,otalamsli%
Absorbi 9ncet c4intele, a,oi 9i 9na,oie Coaia li Ten$all,
iar ,ri4irea 9i alnec? la Lre) Morelan$%
< 9mi ,are r, s,se el c 4ocea r?)(it?% 5ram beat
a3i<noa,te (i am ,ier$t controll% O s<o sn ,e Rita 9n $,<a<
mia3a asta (i o s?<i cer (i ei sc3e%
Lre) Morelan$ acce,t? sc3ele $n$ scrt $in ca,, $ar n
s,se nimic%
Pal Ten$all se ri$ic? (i ocoli masa 9n tim, ce ceilali se
ri$icar? (i ei 9n ,icioare%
< 5i, cm eH 9ntreb? el% Am s,riEinl $mnea4oastr?H
Unl cte nl, oamenii 9i 9ntinser? mna (i 9l asi)rar?
$e coo,erarea lor%
AEnse 9n cele $in rme la Aran+ Arnol$%
< 5i, ce 3iciH 9ntreb? Ten$all% Aacem ,aceH
Aran+ e3it?, c b3ele arcite 9ntr<n 3mbet sbire%
< &om 4e$ea, s,se el%
SOMNAMBULII
174
A,oi se 9ntoarse (i ie(i ,e (?%
Je$ se aBa ,e cori$or 9n Caa camerei li J$it" S"eKel$,
a(te,tn$ s? se )oleasc? "oll 9nainte $e a intra% 9nc? n (tia
ct $e mlt a4ea s?<i s,n? $in cele 9ntm,late 9n noa,tea
care trecse% 2oat? $imineaa, $e cn$ re4enise $e ,e 9n?limi
la realitatea $in Borre)o, se 9ntrebase ce anme se ,etrecse
c el 9n +i4a%
Pe ct $e ,ternice, ,e att $e im,osibile 9i era amintirile%
N ,tea 3bra < nimeni n ,tea% Iar 9n c?l?toria li c
Ra+anto" n 4?3se nimic ce s? n D 4?3t 9nainte < ,ri4e<
li(tea $e ,e 9n?limile ,o$i(li, raDn?ria (i ora(l era o
,anoram? Camiliar?% N, ,r (i sim,l se l?sase "i,noti3at $e
Coc (i 9(i l?sase mintea s? "oin?reasc?% Pro,ria li ima)inaie
scosese la i4eal? restl%
9n cele $in rm?, cori$oarele se )olir? cn$ ele4ii se 9n<
$re,tar? 9n )rab? s,re bCet, iar Je$ intr?, 9n sCr(it, 9n camer?%
Dar cn$ se it? la J$it", e3it?% 9n loc s?<i 3mbeasc?, a(a
cm se a(te,ta, ea 9l ,ri4i s,?rat?%
< Un$e ai Cost a3i<noa,teH 9ntreb? ea% Dac?<i 9nc"i,i c?
,oi s? te $ci s? s,ar)i casele oamenilor noa,tea, cre$ c<o s?
aBi c? te 9n(eli% Cn$ o s?<i s,n li Aran+%%%
Je$ o ,ri4i c )ra c?scat?%
< Des,re ce 4orbe(tiH o 9ntrer,se el%
Oc"ii li J$it" se 9n)star?%
< Am 4orbit 9n ,a3a $e $iminea? c Rita Morelan$,
s,se ea c r?ceal?% Mi<a s,s $e ,iatr?%
Cn$ Je$ nici n tres?ri la a3l c4ntli, ci o ,ri4i $oar
ne$merit, simi ,rima mbr? $e incertit$ine% Pres,sese c?
atnci cn$ Je$ ie(ise $in cas? 9n aEn, (tiin$ c? ea o s? se
clce c tat?l li, Csese )elos% Fi se (rase arncn$ o ,iatr?
9ntr<na $in Cerestrele casei n$e locia% Fi tot(i acm, 9n Caa
li, n mai era att $e si)r? c? ,res,nerea ei era corect?%
5ra el 9n stare s?<(i ascn$? 4ino4?ia att $e bineH 9(i m(c?
175
1o-n Saul
ner4oas? b3a inCerioar?, a,oi 9nce, $in no' Cine4a a arn<
cat asear? o ,iatr? 9n (a $e la intrare a casei Morelan$, s,se
ea% 5ra (i n c4nt scris acolo% OC?ea%P
9l ,ri4i ,e Je$ c atenie, $ar eG,resia li 9nc? n tr?$a
nimic altce4a 9n aCar? $e ne$merire%
< Am%%% am ,res,s ,r (i sim,l c? t ai Cost, termin?
ea%
Je$ cl?tin? 9ncet $in ca,, o ima)ine 9nce,n$ s i se Cor<
me3e 9n minte% A,oi re4?3 totl% La 9nce,t conC3?, ,e
m?sr? ce se concentra as,ra ei, scena i se contra c eGac<
titate 9n minte%
Casa Camiliei Morelan$ era ,lin? $e lmini, (i el se
a,ro,iase%
O silet?, 9n$e,?rtn$<se 9n C)? $e cas?%
Se l?sase mai Eos, rm?rin$ sileta care C)ea%
Brsc, c claritate, ca n ,eisaE alb<ne)r ,rin3n$ contr
9n camera obscr? a ni Coto)raC, scena 9i re4eni lim,e$e 9n
minte% Aaa siletei 9i a,?r c claritate $in mbr?%
< Ran$1 S,ar+s, s,se el c 4oce tare%
J$it" 9l ,ri4i DG%
< Ran$1 S,ar+sH re,et? ea%
Je$ $?$ $in ca,%
< L<am%%% l<am 4?3t, s,se el% A,oi, 9ncet, 9ncercn$ s?
Cac? ,o4estea ct $e ct cre$ibil?, 9i s,se ce i se 9ntm,lase
9n noa,tea ,rece$ent?% Fi tot(i, cn$ termin?, 9(i $?$ seama
c? n<l cre$ea%
< 9nele)%
&ocea ei era rece%
< 9n ca3l ?sta, cre$ c? ar trebi s mer)em amn$oi s
4orbim c Ran$1 S,ar+s (i s 4e$em ce are $e s,s%
S,re sr,rin$erea ei, Ran$1 S,ar+s ,?r a,roa,e 4ino4at
cn$ o 3?ri (i r?s,nse reint la saltl li Je$% Se aBa
c"iar 9n Caa bCetli, Ran$1 re3emn$<se c non(alan?
$e ,erete%
SOMNAMBULII
176
< Ce<iH 9ntreba el%
< 5 c? ai a34rlit o ,iatr? 9n (a $e la intrare a casei
Camiliei Morelan$, s,se Je$, ,ri4in$<i c atenie Caa, ca
(i J$it"%
Ran$1 cl?tin? $in ca,, e4itn$<le ,ri4irea%
< N (ti $es,re ce 4orbe(ti%%% 9nce, el, $ar Je$ i<o t?ie%
< Am 4?3t totl, Ran$1, s,se el% 2e<am 4?3t C)in$
$ins,re cas?%
< Ra"atM eG,lo$? Ran$1% N era nimeni acoloM M<am
asi)rat%%%
Prea tr3i, 9(i $?$ seama c? )re(ise% 9n)"ii c )re,
a,oi o ,ri4i ,e J$it" c a)resi4itate%
< Ce $racR 4oiaiH morm?i el% D,? ce mi<ai C?ct ieri%%%
Dar J$it" n<l mai asclta% C )ra (or $esc"is?, se ita
int? la Je$, rscolin$<i ,ri4irile% 9n cele $in rm?, se
9ntoarse ner?b$?toare s,re Ran$1%
< &ei ,l?ti )eaml, s,se ea, (i 9i 4ei cere sc3e $oamnei
Morelan$% Ai s,eriat<o 9n)ro3itor%
Ran$1 se it? 9n ,o$ea, a,oi $?$ neCericit $in ca,%
< Fi ,oate te<ar interesa s? (tii, a$?)? ea, c? e nici n<am
Cost acolo% Am li,sit toat? noa,tea% A(a c? $ata 4iitoare cn$
ai 4reo ,roblem? c mine, asi)r?<te c? (tii n$e m? aB
9nainte $e a%%%
53it?, c?tn$ c4ntl ,otri4it, a,oi contin?, c o 4oce
sarcastic?'
< S? s,nem, 9nainte $e a 4eni s? 4orbe(ti c mineH
Ran$1 9(i 9n?l? ca,l%
< A$ic? n<o s?<i ,i li Bec+*it"H 9ntreb? el, c 4ocea
tremrn$, ca a ni b?ieel 4ino4at, $e o,t ani% Fi nici sti<
cleilorH
J$it" cl?tin? $in ca,%
< Hai s? s,nem c? Cacem ,ace, bineH
Ran$1 mai 9n)"ii o $at? (i a,rob? $in ca,% A,oi 9(i mt?
,ri4irea s,re Je$%
177
1o-n Saul
< Fi t n$e $racR eraiH 9ntreb? el% Dac? erai $estl $e
a,roa,e ca s? m? 4e3i, cm $e n te<am 4?3t (i eH
Je$ n r?s,nse% 9ncet, Caa i se lmin? $e n 3mbet sar<
$onic%
< 5 snt o corcitr?, n (tiiH ln)i el c4intele% Noi,
in$ienii, ne ,tem strecra acolo n$e 4oi n ne ,tei )?si
nicio$at?%
Lsn$<l ,e Ran$1 s? se ite 9n rma li, se 9ntoarse (i
o rm? ,e J$it" 9n clas?%
< Acm m? cre3iH 9ntreb? Je$ cn$ (a se 9nc"ise 9n rma
li%
J$it" se l?s? 9n scanl $in s,atele biroli ei, ,ri4in$<l
)n$itoare%
< Ftii, s,se ea ne$esl(it, ca (i cm ar D )n$it c 4oce
tare, $e lcrrile astea s<a mai a3it%
Je$ se 9ncrnt? ne$merit%
< 5Gist? n Cenomen nmit eG,erien? eGterioar? cor,<
li% Snt o mlime $e inCormaii $es,re ele, $e la cei care a
Cost a,roa,e $e moarte% 5i s,n c? 9(i ,?r?sesc ,r (i sim,l
tr,l (i ,ot ,ri4i ce se 9ntm,l? 9n Erl lor% S<a a3it $e
oameni care a,roa,e a mrit 9n o,eraii < nii c"iar a
mrit, $ar a Cost rea$(i la 4ia? < (i care ,ot relata ce s<a
9ntm,lat cn$ a mrit% Ce s<a ,etrect, ce s<a s,s < totl%
Fi tot(i, 9n cli,ele acelea 9(i ,ier$ser? com,let cno(tina%
Je$ ,?r nel?mrit cn$ J$it" t?c, c,rins $e )n$ri%
A,oi 9ntreb? 9nceti(or'
< M? cre3i, n<i a(aH
J$it" oCt?, $n$ $in ca, c reinere% 9(i ri$ic? ,ri4irea
s,re ceasl $e ,e ,erete%
< N 4rei s? m?nnci $e ,rn3H Mai a4em $o?3eci $e
minte la $is,o3iie%
Je$ se ,re)?tea s? a,robe, a,oi 9(i aminti $e nota ,e care
i<o transmisese ,roCesoara $e la a treia or?%
SOMNAMBULII
178
< N ,ot, s,se el% 2rebie s? m? $c la cabinetl me$i<
cal s?<mi Cac inEecia% Oc"ii i se 9n)star? 9ntreb?tor% Ce s<a
9ntm,lat a3i<$imineaH De ce m<ai $at aCar? $e acoloH
Aaa li J$it" se 9n?s,ri% Se it? s,re (?, ca (i cm se
a(te,ta s? 4a$? ,e cine4a stn$ acolo (i ascltn$%
< 2e<am scos $e acolo, 9i s,se ea c 4oce sc?3t?, ,en<
tr c? n 9nele) ce e c inEeciile astea (i n (ti $e ce co,iii
trebie s? le Cac?%
< Snt $oar 4accinri contra )ri,ei, 9nce, Je$, $ar J$it"
n<l l?s? s? termine%
< Poate% Dar ce4a n e 9n re)l?%
9i ,o4esti con4ersaia c Sall1 Rosen $in 3ia ,rece$ent?%
< Ce m<a ,s ,e )n$ri c a$e4?rat, 9nc"eie ea, a Cost
etic"eta li UniC"em ,e ctii%
Je$ miEi oc"ii%
< UniC"emH
J$it" $?$ $in ca,%
< Mi se ,are ci$at c? tocmai 9n 3ia 9n care UniC"em
,reia Com,ania ,etrolier? Borre)o 4or s? 4accine3e toi co,iii
$in ora(% Mai ales c? cine4a 9n care am 9ncre$ere 9mi s,ne c?
n eGist? nici o inoclare eDcient? 9m,otri4a ltimli 4al
$e )ri,?%
< Doamne, (o,ti Je$, trecn$<(i limba ,este b3a $e Eos%
Ce ai $e )n$ s? CaciH
J$it" ri$ica $in meri%
< N (ti, s,se ea% De Ca,t, nici n (ti ce ar trebi s?
Cac% Fti $oar n sin)r lcr, c? 4rea s? sca,i $e inEecie%
Je$ 3mbi (mec"ere(te%
< Aii C?r? )riE?, s,se el% Ultima $at? cn$ am C?ct
inEecie, am le(inat%
Se 9n$re,tar? 9m,ren? s,re bCet, $ar, Ccn$<(i $e
lcr c san$4i(l anemic care era tot ce mai r?m?sese cn$
aEnser? 9n Ca?, ea contin? s? se )n$easc? la inEecii%
179
1o-n Saul
Cn$ 9nce,r? orele $e $,<amia3?, 9i 4enise $eEa o
i$ee%
J$it" ie(i ,e "ol, 9nc"i3n$ (a cancelariei 9n rma ei% Se
a,ro,ia ora ,atr, (i (coala era a,roa,e ,stie, ci4a ,roCe<
sori r?mnn$ 9n cancelarie mai mlt ,entr a brD%
Pe ,artea cealalt?, se 4e$ea (a 9ntre$esc"is? $e la cabi<
netl Larei San$ers% 9n?ntr, J$it" 3?ri ctiile c serin)i
a(e3ate ,e mas?, acolo n$e ,?rea l?sate $e Lara% Lara
intrase ea 9ns?(i 9n cancelarie, c cte4a minte 9nainte, a)i<
tat?, (i annn$ c? a4ea $e )n$ s?<(i ia o ,a3? mai mare%
< N m<am $s la mas? ca s?<l a(te,t ,e Je$ Arnol$,
bomb?ni ea, rotin$<(i oc"ii amenin?tori s,re J$it", iar el
nici n s<a obosit s? a,ar?% Poi s?<i ima)ine3i a(a ce4aH
J$it" ri$icase c 9nele)ere $in meri, a,oi a(te,tase
,n? cn$ Lara intrase 9n $iscie c 5lliot Hal4orson%
Ftiin$ c? a4ea cel ,in 3ece minte la $is,o3iie, se stre<
crase a,oi aCar?%
Acm e3ita, ,ri4in$ 9n ambele $irecii%
Cori$orl era ,sti%
Ite, Cerin$<se s? n o 4a$? cine4a, J$it" tra4ers? cori<
$orl, se strecr? 9n cabinetl Larei (i 9nc"ise (or (a
$,? ea%
Pe mas?, a(e3ate 9n or$ine, se aBa listele c ele4i $in
3ia aceea, $,licate ale celor ,e care le a4ea (i ea% 9n $re,<
tl Dec?ri nme era De n nm?r c cinci ciCre, De o 9n<
semnare, ar?tn$ c? ele4l li,sise 9n 3ia aceea% Bileelele $e
la ele4i era ,rinse $e lista Dec?rei clase%
Pe ,o$ea, ln)? masa $e ln)? Cereastr?, era a(e3ate
or$onat ctii c emblema UniC"em% C eGce,ia neia, toate
era )oale, $ar ,e mas? se mai aBa 9nc? $o? ctii% Una $intre
ele a4ea si)ilil r,t% J$it" o $esc"ise% Ctia era a,roa,e
,lin?% BnM Nimeni n 4a obser4a $is,ariia nei serin)i%
SOMNAMBULII
180
Hot?rn$<se, scoase n ac $intr<o ctie, 4rn$ s?<l strecoare
9n ,o(et?%
Dar a,oi 3?ri nm?rl $e serie scris clar ,e tbl serin)ii%
Se 9ntneca, a,oi ri$ic? $in no listele c ele4i% Citin$<le
c atenie, nm?r? ele4ii 9nre)istrai ca abseni 9n 3ia aceea,
9n toat? (coala%
Do?3eci (i $oi%
Pe mas? se aBa o ctie c $o?s,re3ece serin)i, c si)ilil
ne$esCct%
Ctia $esc"isa a4sese (i ea 3ece, $in care na se aBa
acm 9n mna ei%
Se ,?rea c? UniC"em Crni3ase tot attea serin)i ci
ele4i era 9n (coal? (i insistase as,ra nei e4i$ene stricte%
Nelini(tea li J$it" 9n ,ri4ina ,ro)ramli $e inoclare
se transCorm? 9n )roa3?% De ce s? De cei $e la UniC"em att
$e ,reoc,ai $e nm?rl eGact al acelorH
2ot(i, cele 4?3te $iminea? o ,re)?tiser? ,entr acest
sistem $e e4i$ena, (i acm r?sCoi $in no listele ,n? $?$
$e cea a clasei ,e care o a4sese la ,rima or?%
Al $oilea nme $e ,e list? era la li Je$ Arnol$, iar s,ail
$e al?tri era 9nc? )ol% R?sB? (rat?, $n$<(i seama c?,
a(te,tn$<l s? 4in? mai tr3i, Lara San$ers n 9l trecse ,e
Je$ absent%
J$it" se scotoci 9n saco(? (i )?si bileell c a,robarea
li Aran+, ,e care 9l lase $e ,e Cri)i$er 9n $imineaa aceea%
Arncn$ ,ri4iri 4ino4ate s,re (?, 9l ,se ln)? celelalte, ce
se aBa ata(ate la lista ele4ilor% A,oi l? n stilo, 9l 9ncerc?
s? 4a$? $ac? a4ea aceea(i cerneal? c cel Colosit $e Lara la
com,letarea listelor (i co,ie c atenie nm?rl $e ,e serin)a
lat? $in ctie, 9n s,ail $e ln)? nmele li Je$%
Scrisl n se ,otri4ea ,erCect, $ar era att $e a,ro,iat,
9nct n cre$ea c? 4a obser4a cine4a%
L?sn$ totl a(a cm Csese la intrarea ei, J$it" strecr?
serin)a 9n ,o(et? (i a,oi se 9n$re,t? 9ncet s,re (?%
.:6
1o-n Saul
SOMNAMBULII
.:=
Asclt? o cli,?, $ar ,e cori$or n se a3ea nimic,
9n cele $in rm?, cr?,a ,in (a (i se it? ,e cori$or%
5ra ,sti%
Jinn$<(i incon(tient res,iraia, J$it" $esc"ise (a (i se
strecr? aCar?% L?sn$<o (or 9ntre$esc"is?, a(a cm o )?sise
c cinci minte 9n rm?, se 9n$e,?rt? )r?bit?, 9nce,n$ $eEa
s? se )n$easc? cm s<i trimit? ct mai re,e$e serin)a li
Sall1 Rosen la Los An)eles% Fi atnci 9(i aminti $e Peter
Lan)ston%
Aseser? ,rieteni cte4a lni la Los An)eles, ,n? cn$
Peter se mtase 9n Los Alamos la n centr $e cercet?ri
a4ansate% Mnca a4ea n )ra$ mare $e te"nicitate, 9i eG,li<
case el, (i era secret?% 5ra, a$?)ase el, (ansa 4ieii li%
Iat? c? se i4ea acm (i (ansa ei' Peter era c"imist (i<i 4a
,tea s,ne c eGactitate ce se aBa 9n serin)i%
Dac? J$it" s<ar D itat 9na,oi 9n cli,a aceea, l<ar D 4?3t
,e Start Bec+*it" ie(in$ $in birol s? (i 9ncrntn$<se,
4?3n$<o cm $is,are $,? col, s,re bCet, a,oi itn$<se
c atenie la (a $esc"is? $e la cabinetl Larei San$ers%
R?mase o cli,? ,e loc, a,arent cCn$at 9n )n$ri, a,oi
se 9n$re,t? el 9ns(i s,re cabinetl asistentei%
Citi listele c atenie, a,oi nm?ra (i el serin)ile%
O l? $e la ca,?t, asi)rn$<se c? nm?rl acelor cores<
,n$ea nm?rli $e ele4i abseni 9n 3ia aceea%
Poate, se )n$i el 9n cele $in rm?, se 9n(elase%
Poate c? J$1 S"eKel$ n intrase 9n cabinetl Larei%
2ot(i, ie(in$ o cli,? mai tr3i $in cabinetl asistentei,
se asi)r? c? (a era bine 9nc"is? (i o 9ncie%
9(i reaminti s? 9i Cac? obser4aie Larei San$ers% La rma
rmei, Lre) Morelan$ Csese Coarte cate)oric cn$ s,sese
ca serin)ile s De inte tot tim,l sb c"eie%
5i, $oar n se 9ntm,lase nimic, a(a c? nici n merita s<i
,omeneasc? inci$entl li Lre)%
C Lara San$ers, tot(i, era alt? ,o4este%
Intr? 9n cancelaria ,roCesorilor, $esC?tn$<se $eEa 9i
t?cere la )n$l s,nelii ,e care a4ea s? i<o tra)?%
.>
Aran+ con$cea ra,i$ ,e $rml 9n)st, ne,ietrit, $e ,e
b3a canionli% Mintea 9i era $oar 9n ,arte la ce C?cea,
$eoarece (anrile s?,ate 9n ,?mntl scat era att $e a$n<
ci, 9nct camioneta mer)ea a,roa,e sin)r?% Ima)inile 4?3te
la baraE n<i $?$ea ,ace%
Nici acm n (tie bine ce 9l 9n$emnase s? Cac? cercet?ri
$,? 9ntlnirea $in birol li MaG Morelan$# (tia 9ns? c?, 9n
ci$a ttror asi)r?rilor ce i se $?$ser?, ceilali n se a(te,<
taser? s<l )?seasc? acolo% O citise 9n oc"ii li Otto Tr)er%
D,? cm mai (tia c?, in$iCerent $e aDrmaiile li
Ten$all, Borre)o n 4a beneDcia $e ,e rma ,lanrilor li
UniC"em 9ntr<o m?sr? c"iar att $e mare% 9n ltimele $o?
3ile, c tot ,ro)raml $at ,este ca, $e 9nc"i$erea instalaiilor,
re(ise s<(i Cac? temele 9n mo$ serios, astCel c? acm, Eoi
$iminea?, (tia mai mlte $es,re UniC"em $ect ar D b?nit
Ten$all sa oricine altcine4a% 9n aceast? $iminea?, in4ersase
sc"imbrile ,entr a D ,re3ent la 9nmormntarea li MaG%
Mai 9nainte 9ns? se "ot?rse s? Cac? n $rm ,n? la baraE%
Ce 4?3se acolo n<i ,l?cse $eloc%
Orin$e te itai, semnele ne)liEenei era e4i$ente%
Cr,e mr$are, care ar D trebit strnse 9ntr<n container
neinBamabil (i<a,oi s,?late, 3?cea arncate la 9ntm,lare ,e
cori$oare% S,a,ele Cseser? l?sate ,ra$? r)inei (i coro$rii,
SOMNAMBULII
184
mlte $intre ele ar D trebit sc"imbate $e mlte s?,t?mni,
sa c"iar lni%
Dar con$cta ,rin care a,a $in lac alimenta trbina ,rin<
ci,al? ria(?, 9l s,eriase $e<a binelea% Stratl interior era
,lesnit < (i asta n se 9ntm,lase ,este noa,te (i nici 9n
ltimele cte4a 3ile% A4seser? noroc c? trbina mai
Cnciona% Dac? s<ar D $es,rins o bcat? mai mare $e beton
$in con$ct? are D rmat n $e3astr%
9l 9ntrebase ,e Bill Nat+ins $e ce Csese l?sat baraEl 9n
,ara)ina, $ar te"nicianl 9i r?s,nsese ri$icn$ ne,tincios
$in meri'
< Otto ne<a s,s s? ne $escrc?m c ce<a4em, 9i eG,licase
el% Fi c? MaG Morelan$ n mai are bani%
Aran+ n s,sese nimic, $ar (tia c?, in$iCerent $e ce cre<
$ea Nat+ins, Otto Tr)er 9l minise% MaG Morelan$ mai
$e)rab? ar D 9nc"is baraEl $ect s<l lase s? aEn)? 9n starea
9n care<l )?sise el acm%
O$at? c Cria care i se a$na 9n sBet, ,iciorl li a,?sa
tot mai tare ,e accelerator (i ma(ina (ni 9nainte% Ftia c?
Tr)er e la raDn?rie (i, C?r? 9n$oial?, Ten$all era c el% N
(tia ce ,nea la cale, $ar n a4ea intenia s<i lase s?<(i $c?
,lanrile la 9n$e,linire%
D,? cm b?nise, cei $oi era 9n birol li Tr)er, 9n
care Aran+ intr? ca o 4iEelie% Pal Ten$all ri$ic? ,ri4irea c
n 3mbet si)r $e sine 9n coll b3elor%
< &in $e la baraE, Otto, s,se Aran+ c 4oce t?ioas?%
&rea s? (ti ce $racR se ,etrece acolo% Con$cta $e ali<
mentare st? s? ,lesneasc? (i asta n $e a3i, $e ieri%
< Stai n ,ic, 9l 9ntrer,se Tr)er, li4i$% N e am or$o<
nat re$cerea c"eltielilor% MaG Morelan$ a Cct<o%%%
Asta 9i oCerea li Aran+ eGact oca3ia ,e care o a(te,ta%
Pri4in$<l $re,t 9n oc"i, $se la ca,?t Cra3a l?sat? 9n ss,ensie'
< Iar MaG, 9ntm,l?tor $ar con4enabil, n e aici s? se
a,ere, n<i a(a, OttoH
185
1o-n Saul
A4sese )rE? s? n Cormle3e o ac3aie $irect?, $ar
insinarea era lim,e$e% Se 9ntoarse (i ie(i $in biro C?r? s?
mai s,n? o 4orb?%
Pal Ten$all rmase ,ri4in$ int? la (a ,e care Aran+ o
trntise 9n rm?, a,oi se 9ntoarse s,re Tr)er%
< Ce<i c elH 9ntreb?% Cre$eam c e oml nostr%
C oc"ii r?t?cio(i DGai ,e Caa li Ten$all, Tr)er
s,se'
< &orbe(te<n $o$ii% Nici el n (tie ce s,ne%
Ten$all 9i 9ntoarse in)inerli<(eC ,ri4irea 9ntnecat?%
< Pai, $ac? a(a 4rea s? ne batem, atnci a4em (i noi ce4a
arme%
< Asclt<l ,e Aran+, s,se MaG%
Rita Morelan$ 9n)"e?% I se C?c Cri) $in senin, 9n ci$a
soareli ar3?tor (i a c?l$rii care ra$ia $in bolo4anl $e cal<
car ,e care (e$ea% C ,icioarele strnse sb ea, 9mbr?cat? 9ntr<
o ,erec"e $e ,antaloni $e c?l?rie 3ai, c s,atele $re,t ca
9ntot$eana%
N mai (tia $e cn$ era acolo, ,e ,lato, ,ri4in$ $e ss
ora(l%
Acesta se 9ntin$ea 9naintea ei, iar soarele se reBecta 9n
aco,eri(rile $e tabla ale caselor mice, cbice% Dincolo $e
ora(, se 4e$ea raDn?ria (i cte4a son$e% Iar (i mai $e,arte
era Canionl Mor$i$a, ai cri ,erei $e calcar cobora 9n
,ant? lin? s,re $e(ertl $e $e$esbt, ,rin care (er,ia ,rl
Mor$i$a, sc?,at $in strnsoarea canionli, c malrile mar<
cate $e (irrile $e ,lo,i cana$ieni%
Ftia $e ce rcase ,e ,lato# acesta Csese 9ntot$eana
nl $in locrile ,reCerate ale li MaG, sin)rl $e n$e ,tea
c,rin$e c ,ri4irea tot ceea ce constrise tat?l s?%
Ia$arnic, totl Csese 3a$arnic%
C maGilarele 9ncle(tate, se 9ntoarse s<l ,ri4easc? ,e
MaG%
SOMNAMBULII
186
St?tea la ci4a metri $e ea, c minile 9n (ol$, c ,ri4irea
intit? n$e4a, $e,arte% Oc"ii Ritei rmar? insticti4 ,ri4irile
soli ei, ri$icate acm s,re cer%
9n 9nalt, a,roa,e ne4?3t ,e Con$l a3ri str?lcitor, se
rotea n 4ltr c ari,ile $esC?cte, ,ltin$ C?r? eCort, $s $e
crenii in4i3ibili, cal3i, $e $eas,ra ,o$i(li%
9n tim, ce o ,ri4ea, ,as?rea cobora, iar ea 9(i ima)in? c?
4ine s<o eGamine3e mai $e<a,roa,e%
< 5l (tie, s,se MaG, el (tie totl%
Oc"ii Ritei se 9ntoarser? $e la 4ltr s,re MaG% Acesta
3mbea, c mna 9ntins? s,re ea%
Se ri$ic? (i C?c n ,as s,re el, a,oi 9nc? nl%
Dar n era c nimic mai a,roa,e (i, $eo$at?, simi
9m,ns?tra Cricii%
Mai C?c n ,as, (i 9nc? nl% A,oi o l? la C)?,
9m,ie$icn$<se, s,re MaG, ,e ,oteca bolo4?noas? $e ,e
creasta $e calcar a canionli% C ct C)ea mai tare, 9ns?,
MaG se 9n$e,?rta, ,arc? ,ltin$%
Contina, tot(i, s?<i 3mbeasc? (i s<i 9ntin$? mna% Fi
att $e ite, 9nct nici n<(i $?$ seama ce i se 9ntm,lase#
,iciorl 9i alnec? (i<(i ,ier$ ec"ilibrl% Se 9m,ie$ic? (i
c?3, ,r?b(in$<se ,este mar)ine%
< MaGM
De aceast? $at?, 9n tim, ce<(i stri)a sol ,e nme, se
tre3i $in 4is%
Cli,i $e cte4a ori 9n lmina soareli $e $iminea?# se
C?cse tr3i (i tot tr,l 9i tremra ca eCect al 4isli% 9nce<
tl c<ncetl, 9(i reca,?t? st?,nirea $e sine% N se<ntm<
,lase nimic, 9(i re,et?% 5ra acas?, 9n ,at, (i n i se 9ntm,lase
nimic, nimic%
9ntinse 9n mo$ reBeG mna $,? MaG, $,? tr,l ,ter<
nic $e ,e locl $e ln)? ea, 9n ,at%
N era acolo# (i n 4a mai D nicio$at?%
187
1o-n Saul
Mna, $iritro$at )rea ca ,lmbl, 9i c3 ,e cear(aC (i,
tim, $e o cli,?, Rita se 9ntreb? $ac? 4a a4ea ,terea s?
s,ra4ieiasc? acestei 3ile%
Peste nmai n ceas a4ea s<l 9n)roa,e ,e MaG, s<l a(e3e
9n locl $e o$i"n? $in micl cimitir $e la mar)inea ora(li,
al?tri $e ,?rinii s?i%
Printr<n eCort $e 4oin?, 9m,inse ,?tra la o ,arte (i se
$?$ Eos $in ,at# se 9n$re,t? s,re Cereastr? s? o 9nc"i$?, ,en<
tr a 9m,ie$ica $o)oarea crescn$? a 3ilei s? ,?trn$? 9n cas?,
$ar se o,ri s? arnce o ,ri4ire ,latoli% De n$e se aBa,
4e$ea locl $in care c?3se, 9n 4is% Ss, 9n 4rC, era n loc
,ericlos, n loc as,ra c?ria MaG o C?cse a$esea atent?%
C"iar (i<acm, com,let trea3?, a,roa,e c? se a(te,tase s<l
4a$? acolo% A,roa,e C?r? s? 4rea, ri$ica mna s<i Cac? semn%
Dar ,oteca era ,stie, ,o$i(l, maiestos (i ,laci$, ,ri4ea
$e $eas,ra $e(ertl, ca o santinel?% 9n acea cli,? 4?3 4lt<
rl, rotin$<se 9n 9naltl cerli%
Lminat $e soarele $imineii, ar?ta eGact ca<n 4is, c
ari,ile 9ntinse, $s $e bri3a slab?, c oc"ii aintii ,e ,?mnt,
9n c?tarea ,r?3ii%
Doar c?, 9n 4is, Rita a4sese sen3aia stranie c? 4ltrl
,e ea o ,n$e(te%
2remrn$ 9n ci$a tem,eratrii ri$icate, 9nc"ise Cereas<
tra (i 9nce, s? se 9mbrace% Dar 9n tim, ce<(i ,nea roc"ia
sim,l? $e m?tase nea)r?, ,e care rma s o ,oarte la 9nmor<
mntarea soli ei, a3i 9nc? o $ata c4intele ,e care i le
s,sese 9n 4is%
Asclt<i ,e Aran+%
Se a(e3? ,e m?sa $e toalet? $in $ormitor (i 9(i obli)?
minile s? se o,reasc? $in tremrat (i s? 9ntin$? masca $e
Car$ sb care rma s<(i ascn$? sentimentele% Peste n ceas,
se 4a aBa 9n biserica, 9ncercn$ s ,ri4easc? sicril li MaG
C?r? s?<l 4a$? c<a$e4rat, Din$c? (tia c?, $ac? acce,t? i$eea
c? MaG se aB? 9n ctia aceea $e ma"on, coaEa sbire $e
SOMNAMBULII
188
atocontrol, constrit? c<atta )riE? 9nc? $e cn$ o
annaser? c? el e mort, are s? se s,ar)?%
Mlmit?, 9n Dne, $e c"i,l ,e care 9l 4e$ea 9n o)lin$?,
cobor9 la ,arter, n$e Lre) o a(te,ta $eEa 9n 9nc?,erea mic?
,entr mic<$eEn $in ,artea $in s,ate a casei%
La intrarea m?t(ii sale, acesta se ri$ic? 9n ,icioare,
m?srn$<o, c?tn$ ,arc? o Dsr? 9n armra ei%
< Cm te simi, m?t(? RitaH
Rita re(i s? 3mbeasc? stins%
< A3i<$iminea? am 4isat c? m? ,r?b(eam, s,se ea, ca
$in senin%
Lre) o ,ri4i C?r? s? 9nelea)?%
< Fi, ci$at, MaG era acolo, 9ncerca s? m? aEte, contin?
Rita% Dar si)r, n re(ea, (i mi se ,?rea c? nici e n m?
o,resc%
L? o )r? $e caCea%
< Ai 4isat 4reo$at? c? te ,r?b(e(ti, Lre)H
Lre) se 9ncrnt?, 9ncercn$ s? ,ricea,? ce tot s,nea
m?t(a li% Dac? 9n s,atele c4intelor se ascn$ea 4ren
mesaE, el nl "abar n<a4ea care era acela%
< 2oat? lmea 4isea3? asta, s,se el 9n cele $in rm?%
Oc"ii Ritei se mbrir? o cli,?, la amintirea 4orbelor ,e
care MaG i le s,sese 9n 4is%
< 5 n, ,n? acm, r?s,nse ea, ,nn$ cea(ca 9na,oi
,e CarCrie% Fi nici n cre$ c<am s? mai 4ise3 asta 4reo$at?,
$e<acm 9ncolo%
Un ceas mai tr3i Rita, al?tri $e Lre), rm?rea cm
)ro,arii coboar? 9ncet sicril soli ei 9n ,?mntl tare al
cimitirli% 5ra 9nconErat? $e o mlime $e lme, c?ci
a,roa,e tot ora(l 4enise s? ,artici,e la 9nmormntarea li
MaG Morelan$, $ar, c toate acestea, se simea sin)r?, c"iar
(i c Lre) $e<o ,arte (i c J$it" S"eKel$ $e cealalt?% 9n
Dne, )ro,arii C?cr? ci4a ,a(i 9n rm?, iar ea 9nainta, se
a,lec? (i l? $e Eos n bl)?re $e ,?mnt% Rmase inn$<l
189
1o-n Saul
9n mn? o cli,?, a,oi, simin$ ,ri4irile aintite as,ra ei,
ri$ic? oc"ii%
La ci4a metri $e ea, $e ,artea cealalt? a )ro,ii li MaG,
st?tea Aran+ Arnol$, ,ri4in$<o c oc"ii 9nc?rcai $e lacrimi ,e
care reC3a s? le lase s? cr)?%
Rita e3it? n moment (i 4orbele li MaG, $in 4is, 9i
r?snar? $in no, 9ncet, 9n rec"i% Pri4irile li se 9ntlnir? (i
ea 3mbi%
De)etele i se 9ncle(tar? ,e bl)?rele $e ,?mnt care se
s,arse (i c?3 9n ,lbere Dn? ,este sicril $in )roa,?%
Rita 9(i ri$ic? oc"ii s,re cer% Ca la coman$?, 4ltrl
a,?r, nemi(cat o cli,?, a,oi 9nce, s? se roteasc? $n$ ,<
ternic $in ari,i% Un moment mai tr3i $is,?r $incolo $e
b3a ,latoli%
Rita C?c n ,as 9na,oi (i, ca (i cn$ ar D acce,tat sem<
nall ei t?ct, cei $in Er 9nce,r? s? treac?, nl cte nl, ,e
ln)? mormnt, nii a$?)n$ cte n bl)?re $e ,?mnt, alii
o,rin$< se $oar s? mrmre 9n?b(it con$oleane 4?$4ei%
A,?r (i Pal Ten$all, c Caa )ra4? (i oc"ii mbrii $e
9n)riEorare%
< Rita, s,se el 9ncet, 9mi ,are Coarte r?%
5ra ca (i cn$ n l<ar D a3it, ca (i cn$ nici m?car n l<ar
D 4?3t% Pri4irea ei trec ,e ln)? el ca (i cm el n<ar D eGis<
tat (i se o,ri as,ra nei alte ,ersoane, a ni om care ,?rea
ca a(tea,t? lini(tit momentl ,entr a se a,ro,ia $e ea%
< Aran+, s,se Rita c 4ocea lim,e$e 9n aerl $imineii,
Ccn$<i semn s? 4in? ln)? ea% &ino (i stai c mine, te ro)%
AEt?<m? s?<mi ia r?mas bn $e la MaG%
Pal Ten$all 9(i 9ncle(ta C?lcile $e Crie, mna $rea,t? i se
C?c ,mn, a,oi se relaGa% 2rec mai $e,arte, C?cn$<i loc
li Aran+ Arnol$%
Cte4a minte mai tr3i, Ten$all 9l re)?si 9n mlime ,e
Otto Tr)er%
SOMNAMBULII
190
< M<arn s?trat, s,se el, l9n$<l ,e Tr)er $eo,arte%
M<am s?trat ,n?<n )t $e amn$oi% 5 clarH
Tr)er $?$ $in ca, 9n semn c? a 9neles (i 9(i strnse
b3ele 9ntr<n 3mbet cr$%
< Clar, a,rob? el%
9n aceea(i $,?<amia3?, la ,atr, Aran+ Arnol$ intra c
camioneta 9n ,arcarea ,r?Cit? $in Caa ,orilor raDn?riei%
O,ri motorl% N mai era ,rea mlte ma(ini < ieri se
C?cser? o mlime $e $is,onibili3?ri, a3i a4ea s? rme3e
altele% Tr)er s,sese c? 4or D nmai tem,orare, $ar Aran+
n a4ea 9ncre$ere 9n c4ntl li mai mlt $ect 9n al li
Ten$all% De ce<ar mai D re$esc"is raDn?ria cn$ c(ti)a mai
bine 4n3n$ ieil ne,relcrat, a(a cm era la eGtra)ereH
Un sentiment ci$at 9l co,le(i 9n tim, ce trecea ,rintre
instalaii% CacoConia obi(nit? ,ro$s? $e (ieratl abrilor
(i $e 3?n)?nitl e4ilor $is,?rse c totl, n se mai a3ea
nici m?car 3)omotele ti,ice 9nc"i$erilor tem,orare ale
instalaiilor%
Ast?3i 9n atmosCera raDn?riei ,ltea moartea, iar Aran+ se
ita $in cn$ 9n cn$ ,este m?r, ,arc? s<ar D a(te,tat ca n
s,ectr strani s<l ,rin$? $in rm?% Dar 9n rm? n era nimic%
AEnse, 9n Dnal, 9n $re,tl com,leGli mribn$ $e la
ca,?tl raDn?riei% Cn$ Csese constrit, c mai bine $e
trei3eci $e ani 9nainte, Csese mn$ria li MaG Morelan$% Pe
4remea aceea, instalaia era la ni4el semieG,erimental, iar
MaG Csese nl $in ,inii oameni $in ar? $is,(i s? ri(te
in4estin$ 9ntr<n ,roces $e raDnare com,let no%
A3i el era 9n4ec"it, la Cel ca (i restl raDn?riei% Stn$ 9n
sala comen3ilor (i ,ri4in$ la ,anori, Aran+ se 9ntreb? $ac?
n cm4a MaG a4sese $re,tate s? 4n$? totl celor $e la
UniC"em% Acm, c? tr)l se C?cse (i 4isl li $e a ,rela
9ntr<o 3i raDn?ria se s,lberase, 9nce, s? reali3e3e ce sme
ria(e ar D trebit in4estite ,entr a re,ne instalaiile ,e
191
1o-n Saul
,icioare% OCt?, $ar, ,ri4in$ la mncitorii $in sc"imbl $oi,
care 4enea la lcr, oCtatl i se sc"imb? 9n 9ncrntare%
< Un$e<i Polans+iH 9l 9ntreb? el ,e Carlos Al4are3%
Carlos ri$ic? $in meri%
< Un$e<i (i P"il Larcia% Dis,onibili3at a3i<$iminea%
Imbi Corat%
< Mai bine c? o<nc"i$, n, ami)oH 2ot n mai are cine
s<o in<n Cncine%
< 2rebie s? 4? s,n, le 3ise Aran+ c 4oce smbr? li
Al4are3 (i celorlali care se a$naser? 9n Er% N m<ar mira ca
restl $e $is,onibili3?ri s? 4in? a3i% 2otl are s? se termine
,n? la 3ece sa ns,re3ece (i, $,? cm 9l cnosc e ,e
Tr)er, are s<a,ar? c cecrile (i c "rtiile $e conce$iere
c"iar (i 9n mie3 $e noa,te%
Al4are3 9ntinse minile 9n l?tri, Dlo3oDc%
< Fi ce ,tem noi s? CacemH N e 4ina $mnea4oastr?%
A,oi se mai lmin?%
< Dar a$ c? 4or s? trimit? ,e mli $in noi ss, la baraE%
S<l re,are, re,e$e% Atnci o s? a4em iar $e lcr%
Aran+ a,rob?# ar D 4rt s? ,oat? cre$e (i el 9n asta%
Dar, 9n aceea(i sear?, eGact a(a cm ,re3isese el, mnci<
torii 9l )?sir? ,e Otto Tr)er la ,oart?%
< Air<ar s? DeM 9l a3i ,e Carlos morm?in$% &ineM
Tr)er, c c4enita eG,resie sobr? ,e c"i,, le 9m,?ri ,li<
crile, a,oi se 9ntoarse c?tre Aran+, c oc"ii scli,in$<i
maliios%
< &rea s?<i 4orbesc, la mine 9n biro, mri el%
Aran+ miEi oc"ii ner4os 9n tim, ce Tr)er o (ter)ea, a,oi
a3i 4ocea li Carlos Al4are3, care<l ,re4enea'
< U(rel, Aran+% N<l l?sa s? te scoat? $in s?rite% &ino la
caCenea $,? aia, $a o bere%
Al4are3 (i restl ec"i,ei se rcar? 9n ma(ini, iar Aran+ se
9n$re,t? s,re cl?$irea a$ministraiei% 9n?ntr, Tr)er st?tea
SOMNAMBULII
192
tol?nit 9n scan, c minile la ceaC? (i ,icioarele l?b?rate
,e biro%
< N te osteni s? iei loc, Arnol$, s,se el c n rnEet $e
satisCacie 9ntins ,e c"i,%
Aran+ r?mase ,e loc, 9n ,icioare, ln)? (?%
< Pe mine n m? ,oi conce$ia, Otto, s,se el% 2ot o s?
mai ai ne4oie $e o ec"i,? ,e ,ost $e OnaCtalin?P aici, iar e
am s? Cac ,arte $in ea%
Tr)er sctr? $in ca,%
< Se ,are c? Ten$all are alte ,lanri 9n ce te ,ri4e(te%
5 $e ,?rere < n m?<ntreba $e ce < c<i risi,e(ti talentl
stn$ aici%
Aran+ 9(i mt? )retatea $e ,e n ,icior ,e altl% D,?
aerl satisC?ct al li Tr)er $e mai 9nainte, Csese si)r c?
rma s? De conce$iat, 9n ci$a le)ii sin$icale care s,nea c?,
9n 4irttea 4ec"imii, el rma s? De ltiml ,lecat% Se ,?rea
9ns? c? n asta<l a(te,ta%
< Bn, s,se el 9n cli,a 9n care $e4eni lim,e$e c? Tr)er
a(te,ta $in ,artea li o 9ntrebare% Fi<atnciH
< BaraEl, 9i r?s,nse Tr)er% Ten$all a st$iat le)ea
sin$ical? care, $at? Din$ starea $e r)en?, 9i $? $re,tl s?<i
$ea a,roa,e orice sarcin? 4rea% Sa m?car < s,se el c n
rnEet $in ce 9n ce mai maliios lin$<i<se ,e c"i, < atta
4reme ct $rea3? starea $e r)en?%
Aran+ $?$ $in ca, 9n semn $e a,robare t?ct?% A(a era,
$e(i n<i trecse ,rin ca, c? Ten$all s<ar D ,tt Colosi $e
,re4e$erile ,ri4in$ r)enele 9n Cell ?sta%
RnEetl li Tr)er se l?i (i mai tare%
< Fi, cm n ai $estle cno(tine $es,re baraE ca s? Di
maistr, contin? el, ai s? Caci ,arte $intr<o ec"i,a $e mnci<
tori% O s? s,ar)i beton, Aran+% Acolo Eos, 9n ,, n$e e Cri)
(i mr$ar (i n$e n<ai loc s te mi(ti% O s? s,ar)i betonl
4ec"i (i<o s? constrie(ti Corme ,entr cel no% Ce 3iciH
Aran+ (tia ce a(te,ta% S? reC3e (i s? ,lece%
193
1o-n Saul
Iar asta n era i$eea li Ten$all, ci a li Otto Tr)er%
Aran+ mai lcrase 9n ,ri o$at?% 9(i amintea 3ia, c
4reo 3ece ani 9nainte < c mlt 9nainte $e a $e4eni maistr <
cn$ intrase tr( 9ntr<na $in con$ctele imense, 9ntr<o
,erioa$? $e o,rire a acti4it?ii, trn$ $,? el ciocanl ,ne<
matic, "ot?rt s? s,ar)? $e,nerile $e cocs (i se$imente $e ,e
,ereii con$ctei%
Dar intrase 9n ,anic?, s,ail era ,rea mic, ea4a 9ncerca
s<l stri4easc?, s<l sCoce, a(a 9nct s? n mai ,oat? nici
m?car s? stri)e%
2rebise s<l tra)? aCara, ,arali3at $e )roa3?, inca,abil s?
mai Cac? 4reo mi(care%
MaG Morelan$ 9i s,sese c? n a4ea im,ortan?, se ,tea
9ntm,la orici%
Dar Otto Tr)er, $,? cm se 4e$e, n itase inci$entl%
A(a c? acm li Aran+ i se $?$ea $e ales%
S? acce,te nol loc $e mnc?, 9n conCormitate c re)lile
la elaborarea c?rora lase ,arte, sa s? $emisione3e%
S? $emisione3e, C?r ,ers,ecti4a 4renei alte slEbe%
A?c n eCort s r?mn? im,asibil (i<l ,ri4i ,e Tr)er 9n
oc"i'
< PerCect, s,se el% Cn$ 9nce,H
Tr)er se 9ncrnt? (i li Aran+ 9i C lim,e$e c? r?s,nsl
li 9l lase ,rin sr,rin$ere% A,oi ,?r s<(i re4in?%
< Mine% Fi (tii ce4aH Cre$ c? o s 4in (i e s m? it%
Cre$ c? o s?<mi ,lac? s? te 4?$ intrn$ ,e brt? 9ntr<na $in
$r?ciile alea%
Pe cn$ Tr)er i3bcnea 9n rs, Aran+ ie(i $in 9nc?,ere%
.0
< Poate<ar D mai bine s?<i $ai $emisia, 9l sC?ti J$it" a
$oa 3i, 9n 3ori%
9(i ,etrecse $in no noa,tea 9m,ren? c Aran+, care o
snase ,in 9nainte $e mie3l no,ii% C"iar $ac? el n re(ise
s<(i a$ne craEl s?<i cear? s? 4in?, ce4a $in 4ocea li 9i
s,sese ct era $e nec?Eit% 9n cele $in rm?, Rita Morelan$ o
con4isese s? se rce 9n ma(in? 9n mie3 $e noa,te%
< D<te, 9i s,sese b?trna% N cre$ c? o s? $orm nici e
,rea mlt 9n noa,tea asta (i trebie s? m? obi(niesc c casa
asta )oal?%
Fi astCel J$it" se $sese ,e SiGt" 5st, n$e st?tser? treEi
,n? a,roa,e $e ora $o?, ea ascltn$ (i Aran+ 4orbin$% 9n
cele $in rm? C?cr? $ra)oste, $ar, (i $,? aceea, 9l simise
9ncor$at, 9n ,at, ln)? ea%
< N (ti $ac? o s? ,ot, s,sese el 9n 9ntneric, c 4oce
s,art?% Nmai )n$l la cotloanele alea 9mi $ Dori%
< Ai s? te $escrci, 9l asi)rase ea $in no, $ar, c"iar 9n
tim, ce rostea c4intele, 9(i $?$se seama c? ele n a4ea nici
n eCect% Restl no,ii se scrse 9ntre nelini(tile (i 34rcolirile
li Aran+%
Acm 9ns?, el s,se "ot?rt'
< N<mi ,ot ,ermite s?<mi $a $emisia%
< Fti, oCt? J$it"% Dar e(ti%%%
195
1o-n Saul
A 9ntrer,t? $e tritl stri$ent al teleConli% Aran+
ri$ic? rece,torl%
<AloH
Asclt? n moment, a,oi 9n?l? $in s,rncene (i<i 9ntinse
teleConl%
< 5 ,entr tine, 9i s,se el, imit% Un b?rbat%
<J$it"H
5ra Peter Lan)ston%
< Ce se<ntm,lH Mai 9nti $oamna Morelan$ 9mi s,ne
c? n e(ti acas?% A,oi la nm?rl ,e care mi<l $? ea r?s,n$e
n b?rbat% S? ,res,n c? m<ai aban$onat com,let (i c? ai
$eEa o le)?tr?H
< PeterM eGclam? J$it" C?r? s? r?s,n$? la 9ntrebare%
&oiam s? te sn, $ar ,este 4reo $o? ore% Ai )?sit ce4aH
&ocea li Peter 9(i sc"imb? $e 9n$at? timbrl%
< Da (i n, s,se el ,r$ent% N<i ,ot s,ne ce era 9n
serin)a ,e care mi<ai trimis<o, $ar, orice ar D Cost, n era 4ac<
cin anti)ri,al%
Pe J$it" o trecr? Dorii (i ,ri4irea li Aran+ 9i s,se c?
sn)ele 9i C)ise $in obraEi%
< Fi<atnci ce eH 9ntreb? ea%
< N (ti, contin? Peter% Am trimis o mostr? b?ieilor
no(tri $e la laborator, iar ei m<a asi)rat c? n e 4accin anti-
.r#pal (i nici ce4a asem?n?tor% Ca s? D sincer, ,are s De o
sim,l? solie salin?, c ce4a im,rit?i 9n?ntr%
< Im,rit?iH re,et? J$it" 9ncrntn$ $in s,rncene% Ce
CelH
< Mi<ar ,l?cea s?<i ,ot s,ne, 9i 3ise Peter% Mai lcre3 la
el 9nc?, o s mai $re3e o 3i<$o?% OTH
J$it" re(i s? 3mbeasc? cris,at%
< Am $e alesH 9ntreb? ea%
< Re)ret, 9i s,se Peter% Sntem 9n)ro,ai ,n? la )t 9n
,roiecte ,entr )4ern (i Cac totl ,rintre ,ic?tri%
SOMNAMBULII
196
A?c o ,a3? (i, 4?3n$ c? J$it" n s,ne nimic, con<
tin?'
< A3i, o s? Cac tot ce ,ot (i te cat $e<n$at? ce aB ce4a%
J$it" $?$ 9n mo$ reBeG $in ca,%
< Mlmesc, s,se ea, a,oi rel?' PeterH Ce sens are s?
Caci inEecii ni )r, $e co,ii c o sim,l? solie salin?H
O scrt? t?cere, a,oi Peter s,se'
< Asta m? intri)? (i ,e mine% N m? ,ot )n$i la nici o
eG,licaie% Deci, oricare ar D aceasta, e le)at? $e im,rit?ile
alea% S<a 9ntm,lat ce4a co,iilor, acoloH Ce4a ct $e ,in
im,ortantH
< Nimic, $in cte<mi $a seama (i, cre$e<m, snt c
oc"ii ,e ei% 9nce,sem c"iar s? m? )n$esc c? m<am 9n(elat
9n le)?tr? c 4accin?rile%
< OT, oCt? Peter, 9n 4ocea c?ria se $istin)ea clar ne<
$merirea% Cine (tieH Poate n e nimic $bios 9n toat?
,o4estea asta%
Dar, 9nc"i3n$ teleConl, J$it" (tia c? Peter 9ns(i n cre$ea
9n ,ro,riile c4inte mai mlt $ect cre$ea ea% Nimeni n Cace o
inoclare nei (coli 9ntre)i $e co,ii $oar $e Borile m?rli%
Pe cn$ 9i relata li Aran+ con4ersaia c Peter, intr?
Je$, care se a(e3? la masa $in bc?t?rie, atacn$ ime$iat Car<
Cria c cl?tite ,s? 9naintea li $e J$it"% Aceasta 9(i 9n<
c"eie relatarea con4orbirii teleConice (i 9(i 9ntoarse ,ri4irea
c?tre Je$%
< 2 ce s,iH 9l 9ntreb? ea% Ai obser4at ce4a la 4renl $in
co,iiH Ce4a ce mi<a sc?,at mieH
Je$ $?$ $in meri%
< N mor ,e ca,ete, asta<i si)r%
9n)"ii ltima bc?ic? $e cl?tita, 9(i l? saco(a $e (coal?
(i se 9n$re,t? s,re (?% Dar se 9ntoarse brsc, c oc"ii aintii
as,ra tat?li s?%
< 2at?H
197
1o-n Saul
Aran+ 9(i ri$ic? ,ri4irea 9ntreb?tor% Pe c"i,l li Je$ era o
eG,resie ci$at? (i 4ocea 9i tremra%
< S? ai )riE? a3i, $aH OTH
Aran+ simi cm, brsc, i se 9ncle(tea3? m(c"ii )tleE<
li% 5ra ,entr ,rima $at? $,? mli ani < ,oate ,rima $at?
$e la moartea li Alice < cn$ Je$ 9(i eG,rima sentimentele
att $e $esc"is%
< O, $a Dle, o s am, s,se el, sr,rins s? a$? ct $e
r?)(it 9i sna )lasl% Fi t la Cel, $aH
Dar Je$ sctr? $in ca,%
< 5 n<am nimic% Pentr tine mi<e team?% Ai )riE?,
9nainte ca J$it" sa Aran+ s? mai ,oat? s,ne ce4a, se
9ntoarse (i $is,?r ,e (a $in s,atele casei% 9n cele $in rm?,
Aran+ se r?sci c?tre J$it"%
< Ai i$ee ce i<a 4enitH
J$it" 9(i mi(c? )n$itoare b3a $e Eos, ,ri4in$ la (?%
< Probabil ne<a a3it 4orbin$ a3i<noa,te, s,se ea%
Dar, c"iar 9nainte ca Je$ s? ias? ,e (?, 3?rise 9n oc"ii li
o lmin? ci$at?%
Aceea(i ,e care o a4sese (i cn$ 9i ,o4estise eG,eriena
$e la in$ienii To+ati, c trei seri 9nainte, cn$ 4?3se lcrri
c ne,tin? $e 4?3t%
Mai 4?3se oare (i altce4a a3i<noa,teH
Pri4in$ 9n?ntrl con$ctei, Aran+ Arnol$ se ctremr?%
Detesta baraEl, li,sa com,let? a lminii natrale 9n labirintl
strmt al cloarelor care C?cea ca strctra masi4? s? semene
c n Ca)re, $etesta r?coarea locli acela, n$e tem,erat<
ra era 9ntot$eana $e .;ZC# (i, mai mlt $ect orice altce4a,
$etesta s,aima iraional? la )n$l c? 4a r?mne 9nc"is 9n
s,aiile acelea strmte%
Diminea? rcase ,e creasta canionli, $e n$e ,ri4ise
9n Eos la baraE, 9ncercn$ s? se con4in)? c? n<l ,?(tea nici n
,ericol (i c? n a4ea nici n moti4 s se team?%
SOMNAMBULII
198
C"iar (i 9n cli,ele acelea 9ns? emoiile ameninaser? s<l
co,le(easc? (i 9nce,se s?<(i ima)ine3e coborrea < n o
scrt? ins,ecie, ,recm cea $in s?,t?mna anterioar?, ci
tr(l ,rin labirintl $e cloare tim, $e o,t ore%
Ca $in senin, a,?rse ln)? el &ltrl CaCeni%
< 5 n loc nenorocit, s,sese el, $e ,arc? i<ar D citit )n<
$rile%
Aran+ ri$icase oc"ii, tres?rin$% D?$se $in ca,, smbr,
a,oi re(ise s<(i com,n? n 3mbet%
< Fti (i e%%% N ,rea $iCerit $e o +i4a, ,res,n,
9ntnecat (i C?r? aerisire% Cre$ c? i<ar ,l?cea%
&ltrl CaCeni 9l cnt?ri solemn ,e Aran+%
< 9ntr<o +i4a se $i4ini3ea3? natra, s,se el% BaraEl o $is<
tr)e%
Aran+ mai a3ise toate acestea, 9l a3ise ,e &ltrl CaCe<
ni 4orbin$ ore 9n (ir $es,re r?b$area in$ienilor To+ati (i
$es,re cre$ina lor c?, 9ntr<o 3i ,?mntl le 4a D 9na,oiat% 9n
3ia aceea lcrrile 4or D $in no a(a cm Cseser? 9nainte $e
4enirea oamenilor albi% Dar oamenii albi era aici $e secole,
baraEl 9ns(i era aici $e<o Em?tate $e 4eac, iar Aran+ se
9ntrebase neori $ac? in$ienii b?)a 4reo$at? $e seam? c?
s,iritele lor n ,?rea s? Cac? ,rea mare lcr ,entr a sc"im<
ba starea $e lcrri% 9(i arncase o cli,? oc"ii s,re baraE% Cn$
se 9ntorsese s? 4orbeasc? $in no c &ltrl CaCeni, con<
statase c? in$ianl $is,?rse 9n $e(ert, tot att $e t?ct
cm a,?rse%
9n cli,a aceea, 9n tim, ce se ,re)?tea s? intre tr( ,rin
$esc"i3?tra 9n)st? 9n con$cta ,e n$e rma s? aEn)? 9n
,l ,rinci,al care, la rn$l s?, $?$ea c"iar $eas,ra tr<
binei, 9i r?snar? $in no 9n rec"i c4intele &ltrli CaCe<
ni (i aEnse la concl3ia c? e $e acor$ c el% BaraEl era,
9ntr<a$e4?r, n loc nenorocit (i < $ac? n s<ar D aBat (i el
9n?ntr < a,roa,e c? (i<ar D $orit ca s,iritele, oricare ar D
Cost ele, s? 4in? (i s<l $istr)?%
199
1o-n Saul
Ins,ir? a$nc, 9(i 9nco4oie merii (i a,rinse lam,asl,
montat ,e casca $e ,rotecie% A,oi intr? 9n con$ct?%
Ime$iat s,ail ,?r s? se contracte 9n Erl s? (i simi o
ne4oie a,roa,e ire3istibil? s<(i tra)? )ennc"ii sb el, s? se
,ro,teasc? c s,atele 9n betonl boltit $e $eas,ra (i s?
9ncerce s? se ri$ice 9n ,icioare%
Dar n se ,tea ri$ica 9n ,icioare, (i nici m?car 9n )ennc"i%
Con$cta, c n $iametr $e nici (a,te3eci $e centimetri, 9l
obli)a s? 9nainte3e tr(, Colosin$<se $oar $e $e)etele minilor
(i ,icioarelor, 9ncercn$ s?<(i )?seasc? ,ncte $e s,riEin ,e
s,raCaa alnecoas?, aco,erit? $e al)e, a betonli%
9(i simea ,ie,tl 9ncle(tat 9n cercrile $e Der ale ,anicii#
se o,ri (i<(i concentra 9ntre)a Din? 9n 9ncercarea $e a<(i $o<
mina $orina co,le(itoare $e a se sml)e strnsorii con$ctei%
A3i n 3)omot, n scr(net, (i<i 4eni s? i,e, ima)inn<
$<(i c? 4a r?mne 9ntemniat 9n con$ct?, 9ntre bc?ile
,r?b(ite ale baraEli%
ON, 9(i s,se% BaraEl n se r,e (i con$cta n se strm<
tea3, iar e n 4oi r?mne 9ntemniat aici%P
&orbea sin)r, 9n (oa,t?, 9ncraE9n$<se ,ermanent%
A(a 9l aEta s? in? ,anica la $istan?% O cli,? mai tr3i,
,orni $in no ,e ,anta con$ctei 9nclinate%
Parcrsese ci4a metri cn$ lam,asl $e ,e casc? i se
stinse, arncn$<l 9ntr<n 9ntneric com,let% Instincti4
9nc"ise oc"ii, ca (i cn$ s<ar D ,tt con4in)e astCel c
9ntnecimea care<l sCoca n era real?%
Pe bEbite, 9(i scoase casca $in ca, (i mane4r? 9ntrer<
,?torl lam,asli% Lmina se a,rinse o cli,?, a,oi se stinse
$in no%
Panica 9l c,rin$ea ineGorabil% M?car ,n? acm 4?3se
con$cta care i se 9ntin$ea 9nainte%
Acm, $e Er 9m,reEr n era $ect 9ntnericl (i, ori
9ncotro 9ntin$ea mna, n 9ntlnea $ect $ritatea necr<
?toare a betonli rece%
SOMNAMBULII
200
Lroa3a 9l c,rin$ea $in ce 9n ce mai tare% 9ncerc? s? $ea
9na,oi ,entr a o 9ntm,ina%
Con$cta 9l l?s? s? se mi(te 4reo $oi<trei centimetri, a,oi
9i bloca $rml%
C )roa3? crescn$?, simi c?<(i ,ier$e minile%
A4ea s? moar? aici% Ftia% Con$cta a4ea s?<l stri4easc?, s?
se strn)? 9n Erl li, s<i stin)? scnteia 4ieii a(a cm 9i
stinsese lmina Dra4? a lam,asli%
Simea c? st? s? eG,lo$e3e% 9n cele $in rm?, ,anica 9l
co,le(i (i se arnc? as,ra ,ereilor con$ctei, 9ncercn$
,arc? s? sca,e $in )"earele betonli%
Ftia acm ce 9nseamn? s? Di 9n)ro,at $e 4i, ct e $e
mare $e3n?$eE$ea acesti Ca,t%
I)ria ,ereii, sml)n$<(i n)"iile 9n cimentl $e
$e$esbtl stratli $e al)e%
De4eni 4a) con(tient $e eGistena ni alt snet, n 4aiet
9n)ro3it al c?ri eco str?b?tea con$cta ca rletl ni ani<
mal c"init%
Dar n era n animal%
5ra el 9ns(i%
Fi, 9n cli,a 9n care reali3? c? 4aietl 9i a,arinea, o
,orine inDm? $in creierl s? se eliber? $e s,aim? (i ,rela
controll%
Se ,se $in no 9n mi(care, $e $ata aceasta C?r? 3baterea
iraional? $ictat? $e ,anic?%
N mai a4ea $ect n el, im,erati4%
2rebia s?<(i ,?stre3e cm,?tl (i s? ias? $e<acolo%
Alneca $in ce 9n ce mai ra,i$, trn$<se, c oc"ii
9nc"i(i ,entr a ine la $istan? 3i$l $e 9ntneric%
A3ea n alt 3)omot, n$e4a 9naintea sa% Probabil n mai
a4ea mlt ,n? la ca,?t, $ar n 9n$r?3nea s? se o,reasc?, n
9n$r?3nea nici m?car s? $esc"i$? oc"ii 9n c?tarea nei ra3e
$e lmin?%
201
1o-n Saul
2rebia s? ias? $e<acolo% 2rebia s? sca,e% 2rebia s?
mear)? 9nainte%
Deo$at?, con$cta $is,?r $e sb el%
Desc"ise brsc oc"ii (i 9ntinse minile $is,erat, c?tn$
n ,nct $e s,riEin, care s<i o,reasc? alnecarea%
Prea tr3i%
Pro,ria )retate (i ineria 9l smlser? $in con$ct?,
arncn$<l 9n ,l ,rinci,al% 5ra 9n ,lin? lmin?, o lmin?
care 4enea $e ss, (i a3ea 4oci care<l stri)a%
9n c?$ere se r?sci instincti4, 9n a(a Cel 9nct atinse trbina
mai 9nti c ,icioarele%
I se ,?r c? a$e 3)omotl ni obiect care se r,e n$e<
4a 9n a,ro,iere, a,oi o $rere cm,lit? 9i s?)eta ,iciorl $re,t%
Se o,ri%
< N mi(ca, Aran+, a3i o 4oce%
N<(i $?$ea seama $e n$e 4ine 4ocea, n 4e$ea srsa%
Dar n mai a4ea im,ortan?% Ftia c? n s<ar D ,tt mi(ca
nici $ac? ar D 4rt% 9ntnericl se l?s? $in no $eas,ra li,
$e $ata aceasta 9ns? C?r? a a$ce c el )roa3a (i ,anica% De
$ata aceasta a$cea alinarea $rerii $in ,icior%
N a4ea i$ee ct st?tse incon(tient, $ar, cn$ $esc"ise
oc"ii, era 9ntins ,e ,o$eaa nia $intre cloare% 9ncerc? s?
se ri$ice, $ar $rerea 9l 9m,ie$ic? 9ntr<n mo$ mlt mai eD<
cient $ect minile li Bill Nat+ins, care 9ncerca s<l in?%
< U(rel, Aran+, 9i s,se Nat+ins% 5(ti bine, (i amblana
e ,e $rm% N mai $rea3? mai mlt $e cte4a minte%
Aran+ se cris,a $e $rere, a,oi C?c n eCort s? se relaGe3e%
< Ce s<a<ntm,latH
< Ai intrat 9n ,anic?% Ai ie(it $in con$ct? $e ,arc<a4eai
toi $racii $in ia$ ,e rme% Doar c?, la ie(ire, n<ai mai a4t $e
ce s? te ii%
Aran+ )em 9ncet'
< De la ce 9n?lime am c?3tH
SOMNAMBULII
202
Nat+ins 3mbi'
< N ,rea $e ss% &reo cinci metri, ,oate% A,oi 3mbetl
9i ,ieri' Ai a4t noroc% Dac? 4eneai c ca,l 9nainte, 9i r,eai
)tl, n ,iciorl%
De ,e "ol se a3i 3)omot $e ,a(i, a,oi a,?rr? $oi b?rbai
9n niCorme albe, rmai $e Lre) Morelan$% 9n tim, ce sani<
tarii $esC?cea tar)a ,ortabil?, Lre) 9n)ennc"e ln)? Aran+
(i scoase o serin)? $intr<o mic? trs? me$ical?'
< Ce<i astaH 9ntreb? Aran+, m?srn$ b?nitor acl%
< MorDn?, 9i s,se Lre)%
Aran+ cl?tin? $in ca,'
< Las<o balt?% N $oare c"iar att $e r%
< N Cace ,e erol, 9i r?s,nse Lre), 9nD)n$ acl 9ntr<o
4en? $e ,e antebral li Aran+ (i a,?sn$ ,istonl% Poate n
$oare acm, $ar, cn$ or s? te mte $in loc, o s? $oar? ca $racR%
Aran+ 9ncerc? s? ,roteste3e $in no, $ar, ,e m?sr? ce
$ro)l 9(i C?cea eCectl, simi cm eCoria ,ne st?,nire ,e el%
OLa naiba, 9(i s,se% M?car s? m? $istre3%P
Sanitarii 9l 9ntinser? ,e tar)a% Mintea 9nce, s<i sca,e $e
sb control% Ri$icar? tar)a, iar Aran+ 9nc"ise oc"ii ,n? cn$,
cte4a minte mai tr3i, simi lmina cal$? a soareli ,e Ca?%
Cli,i%
Deas,ra li, cerl era lim,e$e, $e n albastr mai 9nalt
$ect 9(i amintea s?<l D 4?3t 4reo$at? ,n? acm% 9n acea
cli,? 4?3, rotin$<se ,e $eas,ra canionli, n 4ltr%
9(i a,ro,ie ima)inea ca n telesco, (i i se ,?r $eo$at? c?
$e ss, $e ,e cer, n<l mai ,ri4e(te o ,as?re%
2im, $e o cli,? i se ,?r c? e socrl s?, &ltrl CaCeni%
O2m,enii, 9(i 3ise% 5 $oar morDna% Snt n?cit, atta tot%P
Cli,i (i ,ri4i $in no 9n ss%
Pas?rea $i,?rse%
La a3l sirenei amblanei, Otto Tr)er ri$ic? oc"ii (i
3mbi mlmit% A3ise $eEa $e ,?ania li Aran+% Mersese <
203
1o-n Saul
sc?,ase $e Aran+ m?car ,entr o 4reme% Ln$rile 9i Cr?
9ntrer,te $e n "rit 9n?b(it, iar el se 9ntoarse s,re s$%
Ibrn$ Eos, a,roa,e $e sol, se a,ro,ia n elico,ter ria(%
A4ea atrnat $e$esbt, 9n cablri $e oel, n obiect $e $imen<
sini mari, $e Corma nei CarCrii enorme%
< &ineM stri)? Otto c?tre ec"i,a ,e care o con$cea $e
$o? 3ile%
Cei cinci oameni 9(i ri$icar? Ceele, C?cn$<(i mbr? c
mna, a,oi se 9m,r(tiar care<ncotro $e ,e s,raCaa $e beton
ale c?rei sc"ele $e lemn le $emontaser? c nmai o or? 9nainte%
5lico,terl se a,ro,ie, a,oi rmase nemi(cat 9n aer, c
antena imensa, 9m,ren? c ba3a sa rotati4?, ss,en$ate la
nmai n metr $e ,latCorma circlara% Otto stri)? cte4a
comen3i (i trei $intre oameni se 9n$re,tar? c?tre anten?,
9ncercn$ s? o )"i$e3e s,re bloanele $e centrare care se ri$i<
ca $in betonl abia 9nt?rit% Do? minte mai tr3i, antena
era a(e3ata (i oamenii o eliberar? ra,i$ $in cablrile $e oel%
Otto C?c semn ,ilotli (i elico,terl se ri$ic? $in no 9n aer,
9ntoarse (i se 9n$re,t? s,re s$, $e n$e 4enise%
< OT, stri)? Otto membrilor ec"i,ei cn$ "ritl ria(ei
elice a elico,terli se mai 9n$e,?rta, "ai s<o DGam, a,oi s<o
ancor?m% Ten$all 4rea s<o 4a$? Cncionn$ ,n? $,?<
amia3 la cinci%
Unl $in oameni 9i arnc? li Tr)er o ,ri4ire 9nne)rata%
< DaR ce $racR cre3i c? sntem noiH morm?i el, a,cn<
$<se sa trie3e Drele ce ie(ea $intr<o bcata $e ea4a $e
P&C, montat? 9n beton%
O mbra 9i trec ,e $eas,ra ca,li (i oml ri$ic?
,ri4irea (i $?$ c oc"ii $e Tr)er, care<l ,ri4ea Doros%
< Iei bani ca s? mnce(ti, sa ca s? $ai $in )r?H 9l 9ntreba
Tr)er%
B?rbatl se ri$ic? 9n ,icioare# era c a,roa,e 3ece cen<
timetri mai 9nalt $ect Tr)er% Iar cn$ 4orbi, o C?c c o
4oce t?ioas?'
SOMNAMBULII
204
< Uite ce e, $e(te,tle, s,se el% Montarea nei antene ca
asta ia eGact $o? 3ile Em?tate, $e la<nce,t la sCr(it% C
cinci oameni, $o? 3ile Em?tate% Asta<i a (asea ,e care o
mont?m% 2otl e conCorm )raDcli% PlatCorma, elico,terl,
con$cta $in canion% Sin)rl lcr care ne mai ine<n loc
acm e(ti t% A(a c? ine<i Beanca (i las<ne s? ne Cacem tre<
aba, $aH Pe rm? noi eliber?m locl, iar t n<ai $ect s? Di $in
no Marele Ma"?r% OT%H
Tr)er 9l DG? c ,ri4irea Crios, a,oi ce$?% Ten$all 9i
s,sese c? oamenii $in ec"i,? 9(i (ti ,erCect treaba# (i
a$e4?rl era c? Ten$all 9i s,sese $oar s? le ,n? la $is<
,o3iie tot ce le trebie%
< &oi Cacei<4? treaba, mri el% Dac? n, e ca,l 4ostr
9n Eoc, n al me%
< Cm s? n, 9i r?s,nse b?rbatl cel 9nalt, sci,n$ 9n
,raCl $e la ,icioarele li Tr)er% O s? am )riE? s? in minte%
Fi, 9ntorcn$<i s,atele, se a,case $e lcr% La cinci (i
Em?tate, Com,ania Petrolier? Borre)o, ltima ac"i3iie a li
UniC"em, 4a D 9n)lobat? ,erCect 9n reeaa $e comnicaii
internaionale a acesteia%
OCa (i cm i<ar D ,?sat ci4aP, reBect? b?rbatl%
Com,ania Petrolier? Borre)o, ca (i 9ntre)l ora(, era n
cotlon mribn$%
Nici n 9nele)ea $e ce UniC"em 4oise s? ,n? mna ,e
ea%
Ce $racR mai ,tea scoate $in eaH
J$it" S"eKel$ se ,re)?tea s? ias? $in clas? 9n$re,tn$<se
s,re cancelarie ca s? bea o cea(c? $e caCea, cn$ (a se trn<
ti $e ,erete (i Je$, ,ali$ la Ca?, intr? 9n )oan?%
Se ri$ic? 9n ,icioare c inima btn$<i, c o ,resimire a
ceea ce a4ea s? rme3e, (i C?c n ,as c?tre el%
< Ce este, Je$H Ce s<a<ntm,latH
205
1o-n Saul
Je$ se re3em? o cli,? $e ,erete, c r?sBarea t?iat? $e
)oana ,e care o tr?sese 9n ss ,e sc?ri ,n? la etaEl al $oilea,
n$e era clasa li J$it"%
< 2ata, s,se el 9ntret?iat% 2ocmai a snat $e la s,ital%
A a4t n acci$ent%
J$it" C?c oc"ii mari, (ocat?%
< Aran+H 9ntreb? ea% Dar ce%%%
Se o,ri% Orice s<ar D 9ntm,lat, era lim,e$e c? Je$ n (tia
$etalii%
< Hai, 9i s,se ea, l9n$<l $in no $e bra, tr?)n$<l $e
$ata aceasta c?tre (a lateral?, care $?$ea 9n ,arcare% Hai, te
$c c"iar e la s,ital%
.8
J$it" 9(i ,arc? Hon$a ,e locl $e ln)? micl s,ital%
Cl?$irea Eoas?, c n sin)r etaE, constrit? $in 4e(nicele
blocri $e 3)r?, a4ea 9n ,artea $in Ca? camera $e )ar$? (i ,e
latri $o? ari,i scrte, care 9nc"i$ea ,arial o crte mins<
cl?% S,itall ,?rea s? D Cost cn$4a 3)r?4it 9n 4er$e, $ar
acm 3)r?4eala se coEise, l?sn$<i clinicii n as,ect ci$at,
,istriat, ca (i cm ar D contractat o boal? necnosct? (i
rar?% 9nc? 9nainte ca ma(ina s? se D o,rit 9ntr<ni $in locrile
$e ,arcare, 9ntre $o? camionete Eer,elite, Je$ $esc"ise (a $e
,e ,artea li%
Sala $e a(te,tare era ,stie, $ar, o cli,? mai tr3i,
Lloria Hernan$e3 intr? ,e (a $bl? care $?$ea 9n camera
$e )ar$?, c n aer ,reoc,at% 9l recnosc ,e Je$ (i se
9n$re,t? ite s,re el% &?3n$ eG,resia $e ,e Caa asistentei,
Je$ 9n)"e?%
< Ce eH 9ntreb? el c 4oce tremrat?% Ce s<a<ntm,latH
2ata n<i%%% 4ocea i se stinse, iar el C inca,abil s<(i termine
9ntrebarea%
Lloria sctr? re,e$e $in ca,%
< 5<n salonl $in s,ate, s,se% Doctorl Morelan$ 3ice c
n<i ,rea )ra4%
A,oi, 9ntorcn$<se s,re J$it", C?c n eCort s? 3m<
beasc?%
67; Jo"n Sal
< 9mi ,are r?% Cn$ am snat la (coal?, n<am C?ct<o c
)n$l c? or s? te ,n? s?<l a$ci ,e Je$ ,n<aici%
< N<i nimic, Lloria, r?s,nse J$it"% 5%%% e (i Aran+
ne<am 4?3t $estl $e $es 9n ltima 4reme% Ce s<a 9ntm,latH
Lloria $?$ $in ca, $ertat?%
< N (ti si)r% Mi<a s,s c? a c?3t%%%
A 9ntrer,t? $e intrarea li Lre) Morelan$ 9n 9nc?,ere#
se (ter)ea ,e mini c n ,roso, ,e care i<l $?$ Lloriei% O
recnosc ,e J$it" (i 9n?l? ,in $in s,rncene, saltn$<o
c o 9nclinare scrt? a ca,li, a,oi se concentra as,ra li
Je$, care 9l rm?rea nelini(tit%
< 2at?l t? e n om norocos, s,se el% Are o Cractr?
crat? a tibiei (i Dblei $re,te (i, ,robabil, o (oar? cont3ie
la ca, 9n locl 9n care a $at c el $e trbin?, $ar, $ate Din$
9m,reEr?rile, ar D ,tt D c mlt mai r?%
La a3l 4orbelor acestea, J$it" 9nc"ise oc"ii o cli,?, 9n
tim, ce<(i simea toate ,terile scr)n$<i<se $in tr,%
< Doamne, 9i mlmesc, (o,ti%
A?c n ,as 9nainte (i, C?r? s? se )n$easc? ce Cace, 9(i
,se o mn? ,e m?rl li Je$%
< Ptem s<l 4e$emH
Lre) 9(i $esC?c braele, eG,ansi4%
< N a4ei nici n moti4 s? n ,tei% 5 n ,ic ameit,
s<ar ,tea s? (i aire3e ,in, $ar snt si)r c? se 4a bcra
s? 4? 4a$?% 2ocmai l<a $s 9ntr<o camer?%%% o st? (ase, cre$%
Je$ se 9n$re,t? s,re (a care $?$ea 9n ari,a c saloane,
$ar J$it" rmase 9n rm?%
< Ce s<a 9ntm,latH 9l 9ntreba ,e Lre) cn$ r?maser? sin<
)ri%
Lre) ri$ica $in meri%
< Un acci$ent tm,it, $,? cte 9nele)% Lcra la baraE (i
se ,are c? a intrat 9n ,anic?%
J$it" $?$ $in ca,%
SOMNAMBULII
208
< 5ra 9n con$cte, nH 9ntreb? ea, c 4oce tremrat?, $e
$ata asta n $e emoie, ci $e Crie%
Lre) 9(i 9nclin? ca,l 9ntr<o ,arte%
< N snt si)r c? 9nele)%
< 5 clastroCob, 9i s,se J$it"% A3i<$iminea a ,lecat la
lcr c,rins $e Cric?% 5ra con4ins c? or s?<l obli)e s? intre 9n
con$ctele $e a$cine (i (tia c?, 9n ca3l ?sta, o s? intre 9n
,anic?% Doamne, Dmne3eleM contin? ea, n mai sntem 9n
54l Me$iM Snt tot Cell $e lcr?ri $e C?ct acolo% N era
nea,?rat? ne4oie s<l ,n? ,e Aran+ 9ntr<o asemenea sitaieM
< Potole(te<teM se r?sti Lre) ,e n ton care o C?c s? tac?%
Ji<ai ,ier$t cm,?tl, J$it", mai s,se el, a,oi contin? n
)las mai moale' 5 n<am ,artici,at la $eci3ia asta% Dac? tre<
bie s? te 9nCrii ,e cine4a, 9nCrie<te ,e Ten$all sa ,e
Tr)er% 5i snt cei care l<a trimis acolo%
A(a era% J$it" trase a$nc aer 9n ,ie,t, 9ncercn$ s? se
st?,neasc?%
< Sc3?<m?, s,se ea 9n cele $in rm?% Ai $re,tate, a(a e%
Doar%%%
Se o,ri% Asese ,e ,nctl $e a<i m?rtrisi c? acci$entl
li Aran+ n era sin)rl lcr care o ,reoc,a, $ar 9(i aminti
c? 9ns(i Lre) Csese cel care $$se or$in s? se Cac?
inEeciile c cte4a 3ile 9n rm?%
< 5%%%??%%% cre$ c? ar trebi s? m? $c s?<l 4?$, 9nc"eie
ea, arncn$ o ,ri4ire la ceas% Air<ar s? De, C?<mi, te ro), n
ser4ici, $aH Roa)? s? sne la (coal? s?<mi in? cine4a ora
rm?toare, te ro)%%%
A?r? s? mai a(te,te n r?s,ns, J$it" se 9n$re,ta 9n )rab?
s,re (a camerei $e )ar$?, C?r? s 4a$? ,ri4irea li Lre)
DGat? as,ra ei, cnt?rin$<o%
&oise s? mai s,n? ce4a < i<o 4?3se 9n oc"i% A,oi se
r?3)n$ise%
De ceH
209
1o-n Saul
Care Csese lcrl ,e care se "ot?rse brsc s? n i<l mai
s,n?H
J$it" tam,ona (or Crntea li Aran+ c o cr,? me$?
a$s? $e Je$ $in baia minscl? care le)a camera li Aran+
$e camera al?trat?% O cli,?, el n $?$ nici n semn c? ar D
simit m?car me3eala $e ,e Ca?, a,oi se mi(c? (i $esc"ise
oc"ii% O ,ri4i C?r? s? o 4a$?, ,e rm? ,ri4irea i se lim,e3i%
Arnc? ,ri4iri C)are ,rin camer? ca (i cn$ ar D c?tat ce4a,
a,oi se 9ntoarse la ea% 9i l? mna (i i<o strnse (or%
< J$it"H (o,ti c 4oce r?)(it?, c )tleEl scat%
5a l? n ,a"ar c a,? $e ,e no,tiera $e ln)? ,at (i i<l
$se la b3e, s,riEin$<i ca,l c tan$ree ca s<l aEte s? bea%
< Bea ,in? a,?, 9l 9n$emn?%
B? c sete, a,oi 9(i l?s? ca,l s? 9i ca$? la loc ,e ,ern?%
< Bn?, tat?, s,se Je$, C?cn$ n ,as s,re el (i 9ntin3n$
mna stn)aci ,entr a atin)e m?rl tat?li s?%
Aran+ 9(i ,ri4i Dl, 3mbi (i 9(i ,se mna ,este a li% A,oi,
,arc? stnEenit $e )estl aCectos, 9(i l?s? mna ,e ,at, al?tri%
< Ct e ceaslH 9ntreb? el%
< A,roa,e ns,re3ece, r?s,nse J$it"%
< Iisse, )em Aran+% Mi s<a ,?rt c? n<a trect $ect
cte4a minte%
A,oi, ,e m?sr? ce mintea i se lim,e3ea, 9(i aminti ce i se
9ntm,lase (i se ctremr?%
Arnc? $in no ,ri4iri b?nitoare 9n Er%
< Cine<i aiciH 9ntreb? c 4oce att $e 9nceat?, 9nct abia
se a3i%
J$it" se 9ncrnt?, e3itn$%
< Doar e (i Je$, s,se ea%
< Nimeni $in cei $e ,e (antierH 9ntreb? Aran+%
9i 4?3 ,e Je$ (i ,e J$it" sc"imbn$, ,e $eas,ra li,
,ri4iri 9n)riEorate% Se str?$i s? se ri$ice, cris,n$<se la
$rerea care 9i 9m,nsese ,iciorl $re,t%
SOMNAMBULII
210
< Stai lini(tit, ,rotest? J$it", $ar Aran+ o i)nor?%
C $inii 9ncle(tai $e $rere, se ri$ic?, s,riEinin$<se $e
,erne% A,oi o l? $in no $e mn? ,e J$it"%
< Ce i<a s,sH o 9ntreb?% Ji<a ,o4estit ce s<a 9ntm,latH
J$it" $?$ $in ca,, m(cn$<(i b3ele%
< Lre) mi<a s,s c? erai 9ntr<o con$ct? (i ai intrat 9n
,anic?% A Cost n acci$ent%
Aran+ t?c ,re $e cte4a cli,e, a,oi strnse $in C?lci (i o
,ri4i ,e J$it" $re,t 9n oc"i%
< N<a Cost nici n acci$ent, s,se ,e n ton b?t?ios, ,arc?
a(te,tn$ s? De contra3is%
9nainte ca 4renl $in ei s? D a,cat s? r?s,n$?, se
9ntoarse s,re Dl s? (i s,se'
< M<a3i, Je$H A3i a 9ncercat s? m? omoare%
< Hai$e, "ai$e, tat?, 9nce, Je$, $ar Aran+ se 9ntoarse,
DGn$<o ,e J$it" c ,ri4irea%
< N<a Cost nici n acci$ent, re,et? el% 5 n $etali ,e care n
mi l<a s,s% Con$cta n mer)e $re,t% Se 9nclina ,in, a,oi,
c?tre ca,?t, ,anta e $estl $e mare% Fi n ai $e ce s? te ii% A( D
c?3t (i $ac? n intram 9n ,anic?% Fi ei eGact ,e asta conta%
J$it" 9l ,ri4ea DG%
< Aran+, n ,ot s? cre$ na ca asta% 5%%% e o nebnie%%%
Aran+ $?$ $in ca,%
< N e o nebnie, s,se c o n$? $e 9nc?,?nare 9n )las
care 9i C?c ,e Je$ (i ,e J$it" s? 9nelea)? c? ar D Cost intil
s<l contra3ic?% Snt iritai $e tot scan$all ,e care l<am C?ct
(i 4or s? sca,e $e mine% Fi a,roa,e c? a re(it%
2?c n moment, a,oi s,se, c ,ri4irea 9nne)rat?'
< Fi nici n se 4or o,ri aici% &or 9ncerca altce4a% Or s? m?
omoare, a(a cm l<a omort (i ,e MaG Morelan$%
Lina Al4are3 9i arnc? o ,ri4ire li Je$ (i se 9ntreb? 9nc?
o $at? $ac? i$eea nei ,arti$e $e c?l?rie 9n $,?<amia3a aceea
Csese c"iar att $e )ro3a4?% A(a i se ,?rse la 9nce,t, cn$
211
1o-n Saul
9l )?sise ,e Je$ a(te,tn$<o $,? (coal?, ,ali$, c oc"ii
tr?$n$ 9n)riEorare% Dar a,roa,e c? n<i 4orbise $eloc, retras
9ntr<o lme a li, 9n$e,?rtat?%
< 2 ce 3iciH 9l 9ntrebase cn$ aEnseser? la intersecia a
$o? $rmri, $intre care nl $cea 9n ss, ,n? ,e mar)inea
canionli, iar cel?lalt rma crsl rli ,rin canion% Fi,
Din$c? Je$ n r?s,nsese, "ot?rse sin)r? as,ra ,otecii
care (er,ia ,rintre ,lo,ii cana$ieni, bcrn$<se s? stea la
a$?,ost $e $o)oarea $,?<amie3ii%
9n Dne, cn$ caii se o,riser? s? bea o )r? $e a,? $in r,
"ot?rse c? s<a s?trat%
< Uite ce e, 9i s,se% Ori 9mi s,i ce te ar$e, ori 9mi s,i
$e ce e(ti s,?rat ,e mine, ori s,ne<mi s? mer) acas?% 9mi
,are r? c? n te $istre3i% Poate, $e Ca,t, i$eea a Cost ,roast?
$e la bn 9nce,t%
9n cele $in rm? Je$ ,?r s? ias? $in re4erie%
< N snt s,?rat ,e tine, Lina%
A,oi, $,? o scrt? ,a3?, a$?)? 9n (oa,t?'
< Dac<i s,n ce4a, ,romii s? n s,i nim?niH
S,rncenele Linei se 9m,letir? 9ntr<o 9ncrnttr, rar? la
ea, a,oi $?$ $in ca,%
Je$ mai e3it? ,in, ,e rm? se "ot?r9'
< 2ata e con4ins c? cei $e la Drm? a 9ncercat a3i s?<l
omoare%
Lina 9l ,ri4i neclintit?, 9ntrebn$<se $ac?<(i b?tea Eoc $e
ea, $ar ,ri4irea li o con4inse c? n%
< 5i, asta<i, s,se ea% De ce s? Cac? na ca astaH
Je$ 9i re,ro$se tot ce<i s,sese ce4a mai $e4reme tat?l
s?, iar Lina asclt? 9n t?cere% Cn$ termin?, ea sctr?
$in ca,%
< ProstiiM
Oc"ii li Je$ se 9ntnecaser? brsc, iar Lina 9(i cer sc3e
)r?bit?%
SOMNAMBULII
212
< Iart?<m?% N<am 4rt s? s,n c? tat?l t? 4orbe(te ,rostii%
Dar i$eea ,are cam airit?% A$ic?, 4rea s? s,n, ,oate c?
tat?l t? e 9nc? (ocat# (i<a,oi, $e ce<ar 4rea com,ania s?<i Cac?
4ren r?H
< Aiin$c? le<a $at $e Crc? o )r?ma$?, 9i r?s,nse Je$%
< Dar n<i nimic no 9n asta, ,rotest? Lina% 5l 9ntot$eana
le<a $at $reri $e ca,% 5 treaba li s<o Cac?, nH A$ic?, $ac?
(eCl sin$icatli n o Cace, atnci cineH Unc"il Carlos
s,ne c? $e<aia e att $e bn, ,entr c? n se teme s? s,n?
ce )n$e(te%
< M$a, a,rob? Je$ ,e n ton amar% C $omnl Morelan$
n conta, era ,rieteni% Dar acm n mai e acela(i lcr%
Caii, care<(i ,otoliser? 9ntre tim, setea, se ,seser? $in
no 9n mi(care% D,? o t?cere $e cte4a minte, Lina s,se,
,ri4in$ int? 9n a,a lim,e$e a ,rli'
< OT, s? 3icem c? Drma a 9ncercat 9ntr<a$e4?r s<l ci$?%
Poate s? $o4e$easc?H
Je$ ne)? $in ca,%
< N 4?$ cm% A$ic? ,n? (i el a recnosct c? e, 9n
,arte, 4ina li% Dac? n<ar D intrat 9n ,anic?, ar D simit 9ncli<
naia con$ctei (i s<ar D o,rit% Dar s,ne c ei se a(te,ta ca
el s? intre 9n ,anic?, s,ne c?%%%
&ocea i se stinse# Lina se 9ntoarse s? se ite la el (i<l )?si
,ri4in$ 9n $irecie o,s?, s,re ,artea cealalt? a canionli%
Ii rm?ri ,ri4irea% La 9nce,t n 4?3 nimic neobi(nit%
5ra ,e la Em?tatea $rmli s,re baraE, 9n a,ro,ierea
cl?$irii $?r?,?nate, cib?rit? ln)? ,eretele canionli, care
ser4ise $re,t barac? ,e tim,l lcr?rilor $e contrcie la
baraE% A,oi 9nelese la ce ,ri4ea Je$%
Cl?$irea, neColosit? $e ani $e 3ile, Csese ,roas,?t
3)r?4it?%
In Caa ei era ,arcate cte4a ma(ini (i, ,ri4in$ 9n ss $e
la ea, 4?3 n Cel $e ea4a $e ,lastic < ca o con$ct? $e a,? <
care ie(ea $in cl?$ire (i se c??ra 9n ss ,e ,eretele $e stnc?%
6.>
1o-n Saul
Lina se it? la Je$, imit?%
< N<nele), s,se ea% Ftiam c? e aban$onat?%
Je$ $?$ $in ca,%
< 5ra% Sa cel ,in a Cost ,n? n $emlt% Dar acm n
,are aban$onat?, nH Hai$e%
Plesci $in limb? (i trase $e Cr s,re stn)a% Asclt?tor,
call se 9ntoarse (i ,rsi ,oteca, e3it? ,re $e o secn$?, a,oi
intr? 9n a,?, stro,in$ 9n Er% Lina 9l rm?, 9n$emnn$<(i call
(or $in )ennc"i%
Mall cel?lalt era mai 9nalt (i call li Je$ se 9m,ie$ica
9ncercn$ s? )?seasc? s,riEin ,entr co,ite, a,oi se reec"ili<
bra, rc? mall (i se o,ri, a(te,tn$ ,arc? n semn $in ,artea
li Je$ care s<i arate 9ncotro s<o ia% Je$ a(te,t? ca Lina s<l
aEn)? $in rm? (i ,lesni (or )tl calli c Crl% Acesta
,orni 9ncet 9nainte ,n? cn$ Je$ 9l o,ri 9n $re,tl $rmli
$e ,?mnt b?t?torit care $cea la intrarea 9n cl?$ire%
Drml acesta, $e ani $e 3ile $oar o ,erec"e $e (anri
,aralele ,line $e brieni, era 9n mo$ e4i$ent Colosit% Iar ,e
cl?$ire a,?rse o Drm?'
C5N2RUL D5 COMUNICAJII AL
COMPANI5I P52ROLI5R5 BORR5LO
IN2RAR5A P5RMISA NUMAI
P5RSONALULUI AU2ORIIA2%
< Centr $e ComnicaiiH citi Je$ c 4oce tare% Ce<n<
seamn astaH
Lina rm?ri c ,ri4irea ea4a $e ,lastic care rca ,n? 9n
b3a canionli%
< Hai s? ne rc?m 9n 4rC s? 4e$em ce<i acolo, ,ro,se ea%
Je$ a,rob?% 9(i 9ntoarser? caii s,re )ra canionli, $e
$ata asta rmn$ $rml 4ec"i%
< Orice<ar Di, $e ce aiciH se 9ntreba Je$ tot c 4oce tare%
Cl?$irea aia n<a mai Cost Colosit? $e cn$ s<a constrit bara<
ElM Nici n mai e ,rea si)r?%
SOMNAMBULII
6.0
< Pare reno4at?, 9i re,lic? Lina%
< Dar e o ,rostie, obiect? Je$% A$ic?, e acolo, cocoat?
9ntr<n loc c totl ,sti%
O$at? aEn(i 9ns? 9n b3a canionli, $eas,ra con<
strciei, li Je$ i se ,?r c? 9nele)e%
5c"i,a tocmai sCr(ea $e montat instalaia% PlatCorma
antenei era acm 9nconErat? $e n )ar$ $e ,las? 9nalt $e $oi
metri, la care cei $oi a$olesceni ,ri4ir? crio(i% Otto Tr)er,
ro( ca sCecla $,? 3ilele ln)i ,etrecte 9n soare, ss, ,e ,la<
to, se 9n$re,t? 9n C)? s,re ei%
< Ce c?tai aici, co,iiH 9i 9ntreb? el%
Je$ ,ri4i 9n Eos la el%
< C?l?rim, e4i$ent, s,se el C?r a Cace nici n eCort s?
,?stre3e n ton calm% Asta ce eH
< O anten?, 9i s,se Tr)er% UniC"em a a$s<o c eli<
co,terl, a3i<$iminea% 5 )ro3a4?, nH
O cli,?, Je$ ,ri4i la ria(a ma(in?rie% 9n tim, ce o ,ri4ea,
aceasta c?,?t? 4ia?%
Se a3i n b3it 9nCn$at, ba3a antenei 9nce, s? se
roteasc? (i CarCria se orienta s,re s$%
B3itl 9ncet?, iar Je$ se tre3i c<(i 9ncor$ea3? a3l ca
s? ,rin$? mesaEele ,e care era si)r c? le emitea ria(a Car<
Crie% Ba c"iar 9(i 9nc"i,i c? le simte 4ibraiile 9n tot tr,l%
Desi)r, era ri$icol, in$iCerent ce Crec4ene Colosea, ele era
mlt 9n aCara s,ectrli ,erce,t $e rec"ea man?%
< 5 )ro3a4?, n<i a(aH re,et? Tr)er c )lasl 9necat $e
mn$rie, $e ,arc? el 9ns(i ar D ,roiectat<o (i constrit<o%
Je$ 9l ,ri4i Crios%
< Da, s,se el 9n cele $in rm?% 5 )ro3a4?%%% )ro3a4 $e
rt?% La Cel $e rt? ca (i ,rile, (i raDn?ria, (i toate cele<
lalte lcrri care ,ocesc locl ?sta%
Smci $e Cr (i 9ntoarse call, ,ornin$<o ,e $rml care
$cea 9na,oi 9n ora(% Cte4a cli,e mai tr3i Lina 9l ,rinse
$in rm?%
6.0 Jo"n Sal
< Ce<a Cost astaH 9l 9ntreb? ea% 9nele) c? e(ti 9n)riEorat $in
,ricina tat?li t?, $ar%%%
< Dar ,oate c? am "ot?rt c? n<mi ,lace, e bineH Poate
n<mi mai ,lace nimic $in toat? ,o4estea asta%
Merser? 9n t?cere o 4reme, ,n? cn$ a,?r la ori3ont
ora(l% Pri4in$<l, $,? ce 4?3se ci$ata anten? a,?rt?
,este noa,te ,e ,lato (i simise 4ibraiile ei stranii, i se ,?r
c? Borre)o 9ns(i ar?ta acm altCel%
Se ,?rea c? Borre)o intrase, 9n sCr(it, 9n era s,aial?%
OPoate c?, $e Ca,t, asta e, 9(i s,se Je$, l?sn$ call s?<(i
)?seasc? sin)r $rml s,re cas? (i )n$rile s? i se 9ntoarc?
la tat?l s?%
Poate c? n e m<am sc"imbat% Poate snt ca tata% Poate
m? ener4ea3? Ca,tl c? lcrrile n mai snt cm era%P
Rita Morelan$ oCt? ,?(in$ 9n aerl r?coros al casei, $,?
c?l$ra $,<amie3ii% Se o,ri 9n "oll $e la intrare, 9(i scoase
,?l?ria (i o ,se c )riE? ,e raCtl $in $la,% Oc"ii 9i c?3r? ,e
cele trei "aine ale li MaG, 9nc? atrnate la locl lor, ca (i cn$
(i<ar D a(te,tat st?,nl s? 4in? s? le ia, (i 9(i m(c? b3ele%
< Cre$ c? e 4remea s? 9nce,em s? mai sc?,?m $e cte4a
$in lcrrile li MaG, 9i s,se ea li Lre) C?r? a se 9ntoarce
s<l ,ri4easc?, ,entr ca el s? n 4a$? lacrimile ,e care (i le
simea 9n oc"i%
< N e nici o )rab?, r?s,nse Lre)% Ai $estl tim,%
Rita 9(i 9n$re,t? s,atele (i<(i rec?,?ta cm,?tl% Cn$, 9n
cele $in rm?, se 9ntoarse s?<l ,ri4easc?, lacrimile care
amenina s? cr)? nmai c o cli,? 9nainte $is,?rser?%
< Poate, s,se ea% Dar n se (tie nicio$at?, nH
2ra4ersa "oll (i intr? 9n bibliotec?, c )n$l la s,itall
$e n$e abia se 9ntorsese%
< Uit<te la bietl Aran+ Arnol$, s,se ea% Ar D ,tt s?
moar? ast?3i, a a4t noroc% Fi, $esi)r, MaG%%%
SOMNAMBULII
216
Se 9ntrer,se, emoiile n?4?lea $in?ntr% 9(i c?t? ite
ce4a $e C?ct ,entr a<(i la )n$l $e la sol s?% Pe biro
cli,ea beclel ro( al robotli teleConic ,e care $e attea
ori 9l i)nora# acm a,?s? ,e bton ,lin? $e s,eran?%
9n locl ni mesaE $e con$oleane, a3i o 4oce necnos<
ct?'
< Doamn? Morelan$, snt Aorrest Ara3ier, $e la Drma
Sot"*est Pro,erties $in Las Crces% Am n client Coarte
interesat s? 4? cm,ere casa% Dac?<mi $ai n teleCon, a( 4rea
s? $isct?m $etaliile%
Urma n nm?r $e teleCon, a,oi snetl (or metalic al
4ocii sinteti3ate a robotli, ,reci3n$ ora eGact? a mesaEli%
Rita se 9ncrnt? (i<l ,ri4i ,e Lre)%
< Ce Dmne3e a Cost astaH 9ntreb? ea% Ce<a 4rt s?
s,n?H
Lre) ri$ic? $in meri%
< Se ,are c? cine4a 4rea s? cm,ere casa, s,se el%
< Casa astaH 9ntreb? Rita% Dar n e $e 4n3are%
< Poate ar trebi m?car s? te mai )n$e(ti, s,se Lre) rar,
,ri4in$ 9n Er, la biblioteca s,aioas?% &rea s? 3ic, $ate Din$
9m,reEr?rile%
Rita 9(i ,ri4i ne,otl c se4eritate%
< Aiin$c? MaG a mrit, 4rei s? s,iH 9ntreb? ea, C?cn$ n
eCort s?<(i st?,neasc? 4ocea% S,er c? n<ai $e )n$ s?<mi s,i
c?%%% < 9(i c?t? c4intele < c? o s? bnti locl, sCr(i ea Cra3a%
A(a se s,ne 9ntot$eana cn$ o Em?tate a ni c,l $is<
,are, nH
Lre) 9n)"ii 9n sec, stnEenit%
< N asta am 4rt s? s,n, m?t(? Rita, Dar, 9ntr<n Cel,
e a$e4?rat, n<i a(aH A$ic?, 4rea s? 3ic, casa e mare, (i%%%
< N<a Cost ,rea mare ,entr mine (i MaG, 9i r?s,nse Rita,
$r%
Re)retn$ brsc"eea re,licii, 9(i l?s? ca,l ,e<o ,arte (i
se str?$i s? 3mbeasc?%
217
1o-n Saul
< Sa 9ncerci s?<i )one(ti m?t(ica $in ora(H
9n momentl acela Rita a4, brsc, sentimentl c? a
9neles%
< Asta e, nH s,se, mai mlt ,entr sine $ect ,entr
Lre)%
< Hai$e<"ai$e, m?t(? Rita, 9nce, Lre), $ar Rita 9l 9ntre<
r,se'
< N t, $ra)l me% Llmeam% Dar, cinstit 4orbin$, snt
oameni care m<ar 4rea ,lecat? $in Borre)o, n<i a(aH Ce
cre3i, oCerta 4ine $in ,atea celor $e la UniC"emH
Lre) ri$ic? $in meri%
< P?i, n<i a(a $e )re $e aBat% Sn?<l ,e%%% cm 9l
c"eam?H Ara3ierH (i<ntreab?<l%
Rita $?$ $in ca,%
< Dac? snt cei $e la UniC"em, n snt a(a $e ,ro(ti 9nct
s<o Cac? ,e Ca?, s,se ea%
< OC, DoamneM )em Lre)% Acm 9nce,i s? 4orbe(ti ca
Aran+ Arnol$%
Oc"ii Ritei sc?,?rar? $e Crie%
< DaH Atnci asclt<m? bine, tinere% Unc"il t? i<a $at
ascltare li Aran+ Arnol$ c mlt 9nainte ca t s?<i Caci
a,ariia, (i a a4t 9ncre$ere 9n el% Iar e (ti ce<ar 4rea MaG s?
Cac acm, iar el c si)ran? n<ar 4rea s?<mi 4n$ casa (i s?
m? mt $e<aici%
Lre) ins,ir? a$nc%
< M?t(? Rita, s,se el, n (ti $e ce ne cert?m% N i<a
cert nimeni nici s?<i 4in3i casa, nici s? ,leci $in ora(% 2ot ce
i<am s,s e c? ar trebi s? te mai )n$e(ti% Casa e 9ntr<a$e4?r
mare (i ,lin? $e amintiri (i (tii Ia Cel $e bine ca (i mine c?
nc"il MaG s,nea a$esea c? 4rea s? renne la ea cn$ se
,ensionea3?% Iicea c? o s? c?l?torii (i c? ,oate 4? mtai
9n Ha*aii%
&?3 oc"ii m?t(ii miEin$<se (i ri$ic? $in meri%
SOMNAMBULII
218
< Oricm, n 9ncerc s?<i $icte3 ce s? Caci% Dac? n era
teleConl ?la, nici n<am D $isctat $es,re asta% Dar mesaEl
era ,e ban$? (i e n s,n altce4a $ect c? ar trebi s? te
mai )n$e(ti%
Rita 9l l? ,e Lre) $e mn? (i<l strnse aCectos%
< Iart?<m?, 9i s,se% 2rebie s? m? ieri% Ce mi se 9ntm<
,l? n e (or, $ar n<ar trebi s? m? r?3bn ,e tine%
Se a,ro,ie $e Cereastr? (i rmase itn$<se aCar?, la
$e(ert% A,oi, a,roa,e c $e la sine ,tere, ,ri4irea i se
9n$re,t? c?tre ,lato, c?tre locl n$e se aBase 9n 4is, 9n
$imineaa 9nmormnt?rii li MaG%
Fi $in no a3i c4intele li MaG' Asclt?<l ,e Aran+%
D,? care, 9n minte, a3i c4intele li Aran+, rostite c
nmai o Em?tate $e or? mai $e4reme, 9n tim, ce era nmai
ei $oi 9n camera $e s,ital'
A 9ncercat s? m? omoare, Rita% A(a cm l<a omort (i
,e MaG%
R?mase neclintit? tm, $e cte4a secn$e, 9n tim, ce
amn$o? )lasrile 9i r?sna 9n rec"i% 9n cele $in rm?, se
9ntoarse s,re ne,otl s?%
< Lata, 9i s,se c )las sc?3t% M<am )n$it (i m<am
"ot?rt% N 4n$ casa, Lre)% Am s? r?mn aici (i<am s? aB
cine anme 4rea s?<mi cm,ere casa (i $e ce, (i<am s? aB ce
s<a 9ntm,lat eGact c Aran+ (i c MaG% Aici se ,etrece ce4a,
Lre), (i intenione3 s aB ce% S? aB (i s<i ,n ca,?t%
9l con$se ,e Lre) ,n? la (?, a,oi se a(e3? la birol li
MaG% L? o bcat? $e "rtie )roas? (i stilol li ,reCerat (i
9nce, s? note3e# not? tot ce se 9ntm,lase 9n Borre)o 9n
ltimele cte4a s?,t?mni% Pse ,e "rtie )n$ri la 9ntm<
,lare, c"iar (i sim,le im,resii% Fi contin? s? a$? tot tim,l
c4intele rostite $e MaG 9n 4is' Asclt<l ,e Aran+%
Contin? s? scrie, c?tn$ simetrii 9n e4enimentele ,se
,e "rtie%
N eGista 9ns? nici o simetrie, n 9nc?%
219
1o-n Saul
Fi tot(i, era si)r? c?, mai $e4reme sa mai tr3i,
asemenea simetrie trebia s? a,ar?%
O simetrie a morii%
.;
9ntnericl se l?sase, o$at? c ,riml 4al $e r?coare al
no,ii% Deas,ra ca,li li J$it" (i al li Je$ cerl era
lim,e$e, iar ,e Cn$all cerli ce ,?rea o cortin? $e catiCea
scli,ea bln$ e(arCa )i)antic? a C?ii Lactee% R?maser? t?ci
cte4a cli,e ,ri4in$ 9n ss%
< 2e $escrciH 9ntreb? J$it" 9n cele $in rm?%
Je$ a,rob? $in ca, absent%
< Cre$ c? $a, s,se el%
A,oi, $,? o cli,?<$o, 9(i mt? ,ri4irea%
< Dar tataH 9ntreb? el c 4oce tremrat?% 5l o se $escrceH
< Bine9neles, 9i r?s,nse J$it"% De ce n s<ar $escrcaH
Un ,icior r,t n 9nseamn? sCr(itl lmii% O s? mai stea 9n
s,ital cte4a 3ile, ,e rm? o s? 4in? acas?%
A?c n eCort s? 3mbeasc?%
< Cel mai )re o s? ne De s<l inem lini(tit m?car o
4reme%
Je$ $?$ $in ca,, $ar J$it" simea c? ce4a 9l Cr?mnt?%
< Ce eH 9l 9ntreb?% Ce n<i ,laceH
Je$ ins,ir? a$nc, a,oi $?$ $rml aerli, 9ntr<n ss<
,in ,reln)%
< N (ti% A3i<$iminea? m<am tre3it c sentimentl stra<
ni c? rma s? i se 9ntm,le ce4a ast?3i% Fi i s<a 9ntm,lat%
9l sctr? n Dor, $e(i seara n era att $e Cri)roas?%
221
1o-n Saul
< M? tot )n$esc c? e 4ina mea, c? ar D trebit s? n se
$c? la ser4ici ast?3i%
J$it" cl?tin? $in ca,%
< N<ar D Colosit la nimic% De altCel < contin? ea, 3mbin$
cris,at < am 9ncercat e 9ns?mi% Am 9ncercat s?<i ,ro,n s?
$emisione3e% Dar (tii cm e tat?l t?%%%
&ocea i se stinse%
< A3i, 4rei s? 4in c tine, acas?H Pot s? $orm acolo, $ac?
i<e Cric? s? stai sin)r 9n cas?%
Je$ se )n$i o cli,?, $ar cl?tin? $in ca,%
< O s? m? $escrc% Dmne3e (tie, a Cost $estle no,i
cn$ tata n<a 4enit acas? Din$c? era la lcr%
Ce4a mai tr3i 9ns?, 9n tim, ce ,arca ma(ina tat?li s?
9n alee, 9(i $?$ seama c? noa,tea aceasta a4ea s? De altCel%
Desc"ise (a $e la intrare (i simi ime$iat )olicinea locli%
Pn? acm 9ntot$eana, c"iar (i cn$ Csese sin)r, simise
,re3ena tat?li s? acolo% Ast<sear 9ns?, (tiin$ c? acesta n
rma s? 4in? acas? ,este cte4a ceasri, i se ,?rea c? 9nc?,e<
rile emana n aer $e sin)r?tate $e3olant?%
9ncerc? s? o i)nore $n$ $rml la tele4i3or (i 9ntin3n<
$<se ,e cana,ea% Dar n se ,tea concentra as,ra li% 9n
loc s? asclte sonorl Dlmli, ,n$ea snetele $e<aCar?,
$in noa,te%
5ra a)itat, ner4os%
Pn? la rm? se ri$ic? $e ,e cana,ea, ,se mna ,e tele<
coman$? (i stinse tele4i3orl%
2?cerea 9l 9nconEr? $in toate ,?rile%
Se ,limb? ,rin cas? tim, $e cte4a minte, 9ntr<o stare $e
ner4o3itate crescn$a% 9n cele $in rm? se "ot?r9, 9(i 9n(C?ca
Eac"eta (i ie(i, rcn$<se 9n ma(in?%
La bar, laAUN%
Prietenii li trebie s? De acolo, era 4ineri sear?% Poate
4renl $in ei a a$s (i n btoia( $e bere% M?car ast?<sear?
tat?l s? n 4a aBa ce<a C?ct%
SOMNAMBULII
222
Un ceas mai tr3i, era cinci ss ,e ,lato% Ran$1
S,ar+s (i JeQ Han+ins trecser? $eEa ,e la A U N, rmai la
cte4a minte $e Lina Al4are3 (i $e JoAnna Larcia, care se
$cea s,re cas?, 4enin$ $e la Dlm% La 4e$erea btoia(li c
bere, oc"ii Linei se 9n)staser? amenin?tor, $ar ,n? la rm?
JoAnna o con4insese s? mear)?%
< O s? le s,nem alor mei c? am 4?3t Dlml $e $o? ori,
iar mama ta tot n aEn)e acas? ,n? $,? mie3l no,ii%
Lina 9l ,ri4i ,e Je$%
< A?r? crse $e ma(iniH 9ntreb? ea% Dac<i $istr)i tat?li
t? camioneta%%%
< Promit, 9i r?s,nse Je$ c cea mai solemn? eG,resie ,e
care o a4ea la 9n$emn? (i c mna ,e inim?%
Fi se inse $e ,romisine, 9n ci$a Celli ,ro4ocator 9n
care ambalase JeQ motorl Pl1mot"<li la ,lecarea $e la
A U N, cn$ ,orniser? s,re ,lato%
De<acm btoia(l era ,e Em?tate )ol (i Je$ st?tea ln<
)it ,e s,ate, ,ri4in$ cerl% Ln)? el, Lina st?tea c tr,l li,it
$e<al li (i c ca,l ,e m?rl li% L?sise o ,?tr? sb
banc"eta ma(inii (i tocmai se ,re)?tea s? o 9ntin$? ,este
amn$oi cn$ simi ce4a 9n)"iontin$<l 9n coaste% Pri4i 9n ss
(i<l 4?3 ,e Ran$1 S,ar+s Cl)ern$<l $in ,ri4iri%
Ran$1 se cl?tina (or# inea 9n mn? n ,a"ar $e ,lastic,
,lin c bere%
< Am $e 4orbit c tine, corcitr?, s,se el, b?lm?Ein$
c4intele%
Je$ simi cm i se strn)e stomacl% Cn$ intrase la A U N,
Ran$1 $?$se $in ca, 9n semn $e salt, $ar n<i 4orbise ,rea
mlt% De cn$ aEnseser? aici (i 9nce,ser? s? bea, obser4ase
c? Ran$1 9l m?soar? $in oc"i, ,arc? 9ncercn$ s? $eci$? $ac?
II ,oate 9n4in)e ,e Je$ 9ntr<o l,t?% O 4reme, Je$ st?tse 9n
alert?, $ar, ,entr c? Ran$1 n C?cea altce4a $ect s? bea,
conc"isese c? n a4ea s? se 9ntm,le nimic%
Piciorl li Ran$1 9l 9n)"ionti 9nc? o $at? 9n coaste%
223
1o-n Saul
< Am 3is c? am $e 4orbit c tineM
Lina se ri$ic?, c o mn? a,?sat? ,e ,ie,tl li Je$%
< Las<o balt?, Ran$1% Ce aiH s,se ea% 2 e(ti cel care a
arncat c ,iatra 9n Cereastra Camiliei Morelan$, n Je$%
Ran$1 o ,ri4i Doros, beat%
< M$a, $ar ,rietenl t? c sn)e in$ian m<a ,rt%
Je$ se )n$i re,e$e% Ultiml lcr $e care a4ea ne4oie
acm era o b?taie% Fi $ac? 4enea cine4a (i<i ,rin$ea c
btoil $e bere%%%
< Uite ce e, s,se el, ri$icn$<se 9n ,icioare (i ri$icn$
,?tra% Hai s<o l?s?m moart?, $aH Poate $e Ca,t nici n te<am
4?3t% Poate $oar am )"icit%
O l? ,e Lina $e mn? (i se 9n$re,t? s,re camionet?, c
Ran$1 cl?tinn$<se 9n rma lor%
< Ce<iH stri)? el% Ji<e Cric? s? te baiH HaiH In$ian
c?cciosM
Je$ 9n)"e?# Cria 9nce,se s?<l c,rin$?, $ar Lina 9l
tr?)ea s,re ma(in?%
< N<l asclta, s,se ea% 5 beat (i cat? s?mn? $e scan<
$al% Hai mai bine s? mer)em%
AEnser? 9n $re,tl camionetei% Lina $esc"ise ,ortiera
$in $rea,ta (i<l 9m,inse ,e Je$ ,e Em?tate 9n?ntr%
< Hai s? mer)em% 2e ro)%
Ran$1 contina s? i,e, $ar acm ln)? el se aBa JeQ
Han+ins, care 9ncerca s<l calme3e% Je$ ,orni motorl (i $?$
9n s,ate, a,oi sc"imb? 4ite3ele% Dar, 9n cli,a 9n care intr? ,e
(osea, Ran$1 se a,lec? (i l? $e Eos o ,iatr?, ,e care o arnc?
s,re ma(ina care 4enea%
Instincti4, Je$ (i Lina se l?sar? 9n Eos, Cerin$<se $e ,iatra
arncat? s,re ei (i nici nl n o 4?3 lo4in$ ,arbri3l%
O cli,? mai tr3i 9ns?, amn$oi 4?3r? cr?,?trile 9ntin3n<
$<se ca o ,n3? $e ,?ianEen $e la )ara l?sat? $e ,iatr?
9n sticl?%
SOMNAMBULII 66>
< DraceM 3bier? Je$, c?lcn$ c ,tere Crna (i 4rn$ s?
(neasc? $in cabin?,
9nainte 9ns? ca (a s? se $esc"i$? com,let, Lina 9l a,c?
$e bra (i<l trase 9na,oi%
< N, Je$, s,se ea% Ai s<nrte(ti lcrrileM Las? c?
)?sim ce4a s?<i s,nem tat?li t?, ,oate o s? )?sim c"iar n
,arbri3 no 9nainte ca s? ias? $in s,ital%
Je$ e3it?, ne"ot?rt% Simea ne4oia s? sar? $in ma(in?,
s<l 9n(Cace ,e Ran$1 (i s? $ea c el $e ,?mnt% Simea ne<
4oia s?<l Cac? s<(i 9n)"it? 4orbele, (i n nmai att% Fi (tia c?
ar ,tea s<o Cac?% 5ra mai mare (i mai ,ternic $ect Ran$1,
a(a Csese 9ntot$eana% Iar Ran$1 era att $e beat, 9nct abia
,tea s<i tra)? n ,mn%
Poate%
Fi mine, cn$ 4a trebi s<i eG,lice tat?li s? $e ce are
E n oc"i 4n?t, sa o b3? ,lesnit?, sa 4reo alt? rm? ase<
meni celor c care se 9ntorsese $e<attea ori acas? 9n ltimii
ci4a aniH
Res,ir? a$nc, trnti (a la loc (i<(i 4?rs? Cocl ,e accele<
ratorl a,?sat ,n? la ,o$ea% 2oate cele ,atr roi se 9n4rtir?
9n )ol n moment, a,oi camioneta (ni 9n noa,te%
< &rei s? mer)i mai 9ncetH 9l r)? Lina cte4a minte mai
tr3i, cn$ se a,ro,iar $e crbele Oac $e ,rP ale (oselei
care $cea 9na,oi, s,re $e(ert%
R?sBn$ 9nc? )re, Je$ l?s? ,e$ala mai moale, a,oi a,?s?
,e Crn?, intrn$ 9n ,rima crb?% La a,ro,ierea $e cea $e<a
$oa calc? Crna c ,tere (i 9ntinse mna s? stin)? Carrile%
< Ce s<a<ntm,latH 9ntreb? Lina% De ce ne o,rimH
Je$ 9i ar?t? $e(ertl%
< Uite<acolo%
9n $e,?rtare se 4e$ea lcin$ stins o ,erec"e $e Carri%
5ra o ma(in? care mer)ea 9ncet, C?r? Carri, $oar c lminile
$e ,o3iie a,rinse% Mer)ea ,e $rml ,e care 9l ,arcrseser?
Je$ (i ceilali c $o? ore mai $e4reme%
225
1o-n Saul
< Cre3i c?<i ,oliiaH 9ntreb? Lina%
Je$ ri$ic? $in meri%
< Habar n<am% Dar cine s? 4in? aici, la ora astaH Fi c
lminile stinseH
Lina 9(i strnse b3ele%
< Ji<am s,s c? n trebia s? 4enim% Dac? ne ,rin$,
mama o s?%%%
< Lata, las?, 9i s,se Je$%
C Carrile stinse, mane4ra atent camioneta ,e $rml
cotit% 9n crn$ aEnser? 9n ,nctl cel mai $e Eos (i Je$ o,ri
ma(ina 9n s,atele ni bolo4an ria(%
< &ino<ncoace, s,se el, $esC?cn$ braele% Dac?<s
,olii(ti, or s? crea$? c? am 4enit aici s? ne )i)ilim% Pro<
babil nici n<or s? o,reasc?%
Lina e3it?, a,oi $ecise c? m?car merita s? 9ncerce%
Se strecr? ,e banc"et?, 9n braele li Je$%
Ra3ele slabe ale lminilor $e ,o3iie ale ma(inii ce se
a,ro,ia era acm mai ,ternice, reBectate $e ,eretele $e
stnc?% Je$ 9(i inea res,iraia, (tiin$ c? ma(ina se a,ro,ia
$e biCrcaie% Dac? Casciclele )emene n se 9n$e,?rta 9n
cte4a cli,e, 9nsemna c? ma(ina 4enea ,e $rml s,re ,lato%
Fi<atnci ra3ele se 9n$re,tar? brsc s,re ei, nmai ,entr
ca s? $is,ar? o$at? c ma(ina care ocolea bolo4anl 9n
s,atele c?ria se ascn$ea camioneta% Ca Cl)erl, Je$
$esc"ise (a (i se Cri(? aCar?, ,e ln)? bolo4an, ,n? cn$
re(i s? 4a$? ma(ina care rca 9n canion% Se 9ntoarse a,roa,e
ime$iat, 9ncrntat%
< 5ra ma(ina $octorli Morelan$, s,se el% Ce cat? 9n
canion la mie3l no,iiH
Lina ri$ic? $in meri%
< Poate c? s<a 9ntm,lat ce4a ss, la 2"e Cotton*oo$s, 9(i
$?$ ea c ,?rerea%
Je$ sctr? $in ca,%
SOMNAMBULII
226
< De ce n<are Carrile a,rinse, $ac? are o r)en?H D,?
cm con$cea, cre$ c? n 4rea s? De 4?3t%
Lina c"icoti 9ncet%
< Poate n 4rea% Poate are o ibit? acolo (i n 4rea s? (tie
nimeni $e ea%
Dar Je$ $ac? o mai asclta, c?ci simea $in no 4ibraiile
acelea ci$ate ,e care le simise (i mai $e4reme, $,?<a<
mia3?, cn$, 9m,ren? c Lina, $?$ser? $e antena no<in<
stalat? $in UniC"em%
Aran+ Arnol$ st?tea 9ntins 9n ,at, $ormin$ lini(tit% A,oi,
eGact la mie3l no,ii, $esc"ise oc"ii (i se ri$ic?%
Ce4a n era 9n re)l?%
9n camer? ,ltea n miros neobi(nit, a,roa,e ca $e ars%
9ncet, mirosl cresc 9n intensitate (i se transCorm?%
Lnoi%
Aerl ,?rea 9nc?rcat c $"oarea $e ,tre3icine a nei
)ro,i $e )noi 9ntr<o $,?<amia3? Derbinte $e 4ar?%
9i simea ,n? (i )stl% A4ea ,arc? )ra ,lin? c o? stri<
cate (i simi c? se 9neac?# 9ntinse mna $,? ,a"arl c a,?
$e ,e no,tier?%
N<l ,t a,ca, $ar 9l lo4i $in )re(eal? (i<l $?rm?%
Brsc, 9ntnericl 9nc?,erii C sC(iat $e ra3e $e lmin?%
&?3 contrrile neclare ale nor Dine stranii ,itite ,rin
colri% Dar cn$ 9ncerca s? le ,ri4easc? 9n Ca?, $is,?rea <
nmai ,entr ca s? rea,ar? 9n secn$a rm?toare (i s? se
re,ea$? la el $in alt? $irecie%
Un snet )tral 9i ie(i $in )tleE (i 9l c,rinse n 4al $e
)roa3?%
Din 9ntneric, ce4a se arnc? as,ra li, iar el 9ncerc? s?
ne a,ere% D?$ s?lbatic $in brae, a,oi n En)"i $reros 9i
HCre$eli creierl (i c?3 $in ,at%
9nce, s? r?cneasc? $e Cric? (i Crie (i, 9n cli,a rm?toare,
camera C in4a$at? $e o lmin? orbitoare% I4rcolin$<se ,e
227
1o-n Saul
,o$ea, Aran+ 9ncerc? s se Cereasc? $e nol atacator% Se li,i
$e ,erete, c braele strnse 9n Erl tr,li%
Lra i se m,l $e n )st oribil $e Dere (i 9nce, s?
4omite, 9n 4alri 4scoase%
Din ,ra), Ssan Pa1nter, asistenta $in sc"imbl $e
noa,te, ,ri4ea 9n)"eat? $e s,aim? s,ectacoll $e ,e ,o$ea%
A,oi anii $e eG,erien? 9(i s,ser? c4ntl, iar ea se ,se 9n
mi(care% A,?s? ,e btonl soneriei (i c"em? inDrmiera, a,oi
se l?s? Eos ln)? Aran+ (i 9ntinse mna s?<l atin)?%
< N<i nimic, $omnle Arnol$, s,se ea bln$, C?r? s De
si)r? c? o a$e% U(rel% Am 4enit s 4? aEt%
Cn$ $e)etele ei 9i atinser? bral, Aran+ scoase n no
stri)at% Bral i se c"irci s,asmo$ic, ca ars, (i el 9ncerc? s? se
9n$e,?rte3e $e ea, rosto)olin$<se%
Se i3bi c ca,l $e ,erete, 4iolent% O cli,? mai tr3i mai
$?$ o $at?, (i 9nc? o $at?%
Ssan a3i n 3)omot la (? (i se 9ntoarse%
< A$<l ,e $octorl Bannin), s,se% A,oi sn?<l ,e $oc<
torl Morelan$ (i s,ne<i s 4in? 9ncoace%
InDrmiera $is,?r (i a,roa,e ime$iat 9i a3i )lasl 9n
$iC3or, c"emn$<l ,e Bob Bannin)% Snetl acesta, $e(i
abia a3it 9n camer?, ,?r s strneasc? ce4a 9n Aran+ Arnol$,
al c?ri tr, C c,rins $e s,asme%
Piciorl r,t 9i ,en$l? (i )"i,sl o lo4i $reros ,e
Ssan 9n )ennc"i% A,oi, ca (i cm cine4a ar D a,?sat ,e
n 9ntrer,?tor $e n$e4a $in?ntrl s?, rmase C?r? ,ic
$e 4la)?%
O Cracine $e secn$? Ssan cre3 c? a mrit% 9l a,c?
$e 9nc"eietr? (i, 9nD)n$<(i $e)etele 9n carne, 9i )?si ,lsl
(i 9nce, s nmere re,e$e%
9n acela(i tim,, 9i rm?rea $in ,ri4iri ,ie,tl, care 9nce<
,ea s se mi(te 9n ritml ,ternic (i e)al al res,iraiei%
A3i, 9n sCr(it, 4ocea li Bob Bannin) 9n s,atele ei'
< Dmne3ele, Ssan% Ce<i aiciH
SOMNAMBULII
228
Ssan 9(i ri$ic? oc"ii s,re el%
< N (ti% A(a l<am )?sit%
9(i strecr? n bra ,e sb merii li Aran+, iar $octorl
se l?s? ime$iat ,e 4ine s? o aEte% A,?r (i inDrmiera (i,
9m,ren?, re(ir? s?<l sie ,e Aran+ 9n ,at%
Bannin) 9nce, ime$iat s<l eGamine3e, 4eriDcn$<i $in
no ,lsl (i res,iraia, 9nC?(rn$<i man(eta $e cacic a
tensiometrli ,e bra% Dar, c"iar 9n tim, ce o mBa, Aran+
$esc"ise oc"ii (i mi(c?%
Pri4i cele trei c"i,ri a,lecate $eas,ra li (i c?sc? )ra%
< Ce%%% ce s<a 9ntm,latH 5 ce4a 9n nere)l?H
Ssan Pa1nter se "olb? la el%
< 9n nere)l?H re,et? ea% N 4? amintii ce s<a 9ntm,lat,
$omnle Arnol$H
Oc"ii li Aran+ se aco,erir? (or%
< Un co(mar, s,se el 9n sCr(it% Cre$ c<am a4t n
co(mar%
Ssan 9i arnc? o ,ri4ire $octorli Bannin), care a,rob?
$in ca,%
< A Cost mai mlt $ect n co(mar, $omnle Arnol$, 9i
s,se ea% Ai 9nce,t s? i,ai (i, cn$ am 4enit, 4<am )?sit
,e Eos% &? $?$eai c ca,l $e ,erete, a,oi ai 9nce,t
s? 4omitai%
Aran+ C?c oc"ii mari (i se it? la $octor%
< N<i aminte(ti nimic $in toate astea, Aran+H
Aran+ ne)? (i C?c n )est (or c?tre n ,a"ar c a,? care
n mai era acolo%
Ssan 9i a$se altl $in baie (i i<l in s? bea%
< Am%%% am cre3t c<a Cost n 4is, s,se el% M<am tre3it (i
totl 9n Er mirosea ci$at% A,oi mi<a 4enit 9n )r? )stl ?sta
oribil (i am 9nce,t s? am 4e$enii%%%
&ocea i se stinse (i el c?3 la loc ,e ,erne%
6=7
1o-n Saul
SOMNAMBULII
6=.
< OT, s,se Bob Bannin), strn)n$ 9ncraEator m?rl
li Aran+% Hai acm s? 4eriDc?m cte4a c"estii, s? 4e$em
cm st?m% Cm e ,iciorlH
Aran+ strnse $in b3e%
< Doare ca $racR, recnosc el% Parc<a( D $at c el 9n
ce4a%
< Ai $at, 9i s,se Ssan% 9n mine%
Imbi%
< N 4? Cacei ,robleme% Am im,resia c?, $e $ata asta,
4<a $rt mlt mai tare ,e $mnea4oastr? $ect ,e mine%
< Lro3a4, coment? Bannin) sec% Atnci, cn$ termin?m
aici, 9l $cem s<i mai Cacem o ra$io)raDe la ,icior%
9i ri$ic? li Aran+ ,leoa,a stn)?, 9i eGamina atent ,,i<
la, a,oi re,et? ,roce$ra c oc"il $re,t% N ,este mlt?
4reme st?tea la ,icioarele ,atli, trecn$<(i 4rCl creion<
li ,e t?l,ile )oale ale li Aran+%
Ime$iat, acesta 9(i smci ,icioarele, )emn$ $e $rerea
care<i str?b?t ,iciorl r,t%
< A(a<i trebie, coment? Bannin) ironic% S? mai tra)i (i
alt? $at? (tri asistentelorM Dar reBeGele ,ar s? De 9n or$ine,
9n aCara ,iciorli, cm te simiH
Aran+ ri$ic? nesi)r $in meri, a,oi se a,lec? ,entr ca
Ssan s<l ,oat? $e3br?ca $e ,iEamaa $e s,ital, mr$ar?%
< J$ecn$ $,? ce s,ne Ssan c? mi s<a 9ntm,lat, n
tocmai r?% Dar ce mi s<a 9ntm,lat, $e Ca,tH
Bannin) sctr? $in ca,%
< A( 4rea (i e s? (ti, s,se el, C?cn$ a$not?ri ,e Coaia
$e obser4aie a li Aran+%
Se it? la ceas, se 9ncrnt? (or (i se r?sci s,re Ssan
Pa1nter%
< Cn$ a 9nce,t ataclH
Ssan 9i arnc? o ,ri4ire ra,i$? li Aran+, a,oi 9l ,ri4i $in
no ,e $octor%
< Ci$at, s,se ea c 4oce 9n?b(it?% Ceasl me e
,otri4it s? sne $in or? 9n or?% 2ocmai ,iise cn$ l<am a3it
,e Aran+ i,n$% 5ra mie3l no,ii% 5Gact mie3l no,ii%
.:
2recse mai bine $e n an $e la ltima 4i3ita a &ltrli
CaCeni 9n Borre)o% Acm ie(in$ $in sat o$at? c ,rima
lmin? a 3orilor, a4 sentimentl c? 9nce,e o c?l?torie 9ntr<n
teritori str?in% A$o,t? n ritm 9n care ,tea mer)e ,rin
$e(ert toat? 3ia $ac? era ne4oie, $ar, 9n loc s?<(i concentre3e
atenia 9ns,re interior, ca s? sca,e $e ,lictiseala $rmli
ln), rmase c simrile tre3e, ,ri4in$ (i ascltn$ sc"im<
b?rile $in ,eisaEl 9nconEr?tor%
Ao(netele 9nceta ,e m?sr? ce ltimele creatri noctrne
se Cri(a 9na,oi 9n 4i3inile lor, C)in$ $e c?l$ra 3ilei (i $e
,r?$?torii care le amenina $in aer sa $in lar)l $e(ertli%
Soarele r?s?rea (i &ltrl CaCeni 9(i 9ntoarse c"i,l s,re el,
9ntm,inn$<l 9n t?cere% Cercet? c ,ri4irea cerl, 9n
c?tarea siletei cnoscte a ,?s?rii al crei nme 9l ,rta, $ar
9n $imineaa aceea cerl era ,sti%
&ltrl CaCeni 9l l? ca ,e n semn% Ast?3i toteml li
,ersonal 9l aban$onase% Contin9n$<(i $rml s,re ora(, se
simi sin)r (i eG,s%
Se o,ri la mar)inea ora(li, simin$ ostilitatea Camiliar?
care ,?rea s? emane $in ora(, ca o in4i3ibil? Crtn? $e nisi,,
9n lnile ,etrecte 9n ,eblo, e4itn$ com,let ora(l, a,roa,e
c? itase $(m?nia ar?tata celor $in neaml li, care ,ltea 9n
aer% Dar n re(ise nicio$at? s? treac? ,este Cell 9n care 9l
SOMNAMBULII
232
,ri4ea sa, mai eGact, n<l ,ri4ea, ,rtn$<se c el $e
,arc? nici n<ar D eGistat% N se obi(nise nicio$at? c $is<
,rel lor t?ct Ca? $e in$ienii To+ati (i, o$at? c trecerea
anilor, c simrile n tocite, ci, $im,otri4?, ascite o$at? c
4rsta, le simea clar r?tatea ori $e cte ori era obli)at s?
coboare 9n ora(% 5ra ca o Cor? care 9ncerca s<l aEn)?, s?<l
3$robeasc?%
Mer)ea c ,ri4irile 9n ,?mnt, c asBatl ,rea $r sb
,icioare, c simrile a)resate $e mirosl acr al raDn?riei (i
$e casele rte $in blocri $e 3)ra% AEnse, 9n Dne, 9n $re,<
tl casei n$e locise cn$4a Dica sa% D?$ ocol (i intr? ,rin
s,ate 9n bc?t?rie, simin$ ime$iat c ne,otl li 9nc? n
se tre3ise%
Se a(e3? la masa (i a(te,t?%
D,? a,roa,e o or?, Je$, c n "alat $e baie arncat ,e
meri, intr? 9n bc?t?rie s? Cac? n ibric $e caCea% 9ncremeni
9n loc s,eriat $e ima)inea ni om care (e$ea la mas?, a,oi
4?3 cine era%
< BnicleH Ce CaciH De cn$ stai aiciH
&ltrl CaCeni 3mbi, 43n$<l ,e Je$ sr,rins%
< De 4reo or?% Am 4enit s? 4?$ ce e c tat?l t?% 5 bineH
Je$ $?$ $in ca, c $a, a,oi 9(i ,ri4i bnicl b?nitor%
< De n$e<ai aBatH
< I<am 4?3t cn$ 9l a$cea $e la baraE, ieri% De Ca,t,
i<am (i s,s s? n intre%
Je$ se strmb?%
< 2eribil, s,se el% 5 i<am s,s s aib )riEa, J$e i<a
s,s s<(i $ea $emisia, iar t l<ai a4erti3at s n intre 9n baraE%
Lro3a4 ce ne mai asclta ,e toi, nH
&ltrl CaCeni 9(i m?sr? $in ,ri4iri ne,otl, C?r
,atim?% Atnci cn$ 4enea s?<l 4a$?, 9n sat, ar?ta att $e mlt
a in$ian, 9nct neori ita $e Em?tatea cealalt? a ,(tili%
Aici 9ns?, 9n casa $in Borre)o, &ltrl CaCeni 4e$ea
233
1o-n Saul
cealalt? ,arte a li Je$, ,artea care 4a r?mne 4e(nic str?in?
$e sn)ele ni To+ati, ,artea mo(tenit? $e la tat?l s%
< Poate e (i el la Cel $e 9nc?,?nat ca tine, 9i s,se% N e
a(a $e mlt $e cn$ mai cre$eai 9nc? $es,re mine c? n snt
$ect n in$ian b?trn (i icnit% Probabil c? Aran+ 9nc? mai
cre$e la Cel%
Se a3i o b?taie 9n (a $in s,ate (i, o cli,? mai tr3i, Je$
9i $esc"ise li J$it" S"eKel$% Aceasta ,se o ctie c
)o)o(i ,roas,ete ,e mas? (i abia ,e rm? 9l obser4? ,e &l<
trl CaCeni%
<l%%% iertai<m?, se blbi ea% Cre$eam c? Je$ e sin)r% N
4rea s? 4? 9ntrer,%%%
< N<i nimic, 9i s,se in$ianl% Nici Je$ n (tia c? am
4enit%
9(i arnc? ,ri4irile s,re ctia $e ,e mas?, ,e care i<o
9ntinse J$it"% M(c? $intr<o )o)oa(?, a,oi s,se'
< Po4este(te<mi $es,re Aran+% 5<a$e4rat c? se Cace bineH
J$it" ,ri4i ite la Je$%
< N%%% n snt si)r?% Am snat a3i<$iminea la s,ital (i
n<a 4rt s?<mi s,n? ,rea mlte, $ar am a4t im,resia c?
s<a 9ntm,lat ce4a 9n crsl no,ii% Am 4enit s?<l ia ,e Je$,
s? mer)em 9m,ren? s<l 4e$em%
&ltrl CaCeni se ri$ic? 9n ,icioare%
< Mer)em c toii, s,se el% 5 tot(i tat?l ne,otli me%
Poate c? n m? asclt? ,rea mlt, $ar ,e mine m? interesea3?
ce i se 9ntm,l?%
Pe $rml s,re s,ital J$it" 9l ,ri4i ,e &ltrl CaCeni
9n o)lin$a retro4i3oare% A4ea o eG,resie stranie' oc"ii,
$esc"i(i (i imobili, ,?rea DGai as,ra ni obiect aBat la
ci4a metri 9n Ca?%
Se concentra as,ra $rmli, $ar, n mint sa $o?
mai tr3i, cn$ ,ri4i $in no 9n o)lin$?, constat? c? n se
sc"imbase nimic%
SOMNAMBULII
234
&ltrl CaCeni ,?rea total $eta(at $e ce se ,etrecea 9n
Erl li, ca (i cn$ s<ar D ascns n$e4a 9n el 9ns(i, 9ntr<n
colt n$e nici ea (i nici nimeni altcine4a n<l ,tea rm?ri%
< 9i e bineH (o,ti ea, ar?tn$ c ca,l s,re banc"eta $in
s,ate a Hon$ei n$e st?tea &ltrl CaCeni, ,ri4in$ ,e Ce<
reastr? C?r? s? 4a$?%
Je$ arnc? o ,ri4ire 9n s,ate, a,oi $?$ $in ca,%
< N<are nimic% Doar c? n<i ,lace ora(l% A(a c?, 9n
mintea li, e ,lecat n$e4a, $e,arte% Probabil 9n miElocl
cm,iei%
J$it" contin? s? con$c?, $ar c4intele li Je$ 9i
r?sna 9nc? 9n rec"i% Le rostise att $e normal, $e ,arc? n<ar
D Cost nimic neobi(nit 9n asta%
Se 9ntreba $ac? 9(i $?$ea m?car seama c?, ,n? c cte4a
3ile 9n rm?, 9nainte $e a D mers el 9ns(i acolo, s? ,etreac?
7 noa,te 9n +i4a, lcrri ca acestea nici n le<ar D rostit, (i c
att mai ,in le<ar D 9neles%
Mar)ie S,ar+s, silet? cor,olent? 9mbr?cat? 9ntr<o roc"ie
$e cas? ro3 $ecolorat?, b?t la (a li Ran$1, a,oi intr?%
Ran$1 era 9ntins ,e s,ate, c oc"ii 9nc"i(i (i, n moment,
Mar)ie cre3 c? 9nc? $oarme% Dar cn$ o a3i 4orbin$<i
9ncet, Dl s? $esc"ise oc"ii (i se ri$ic?%
Mar)ie 9l ,ri4i atent% A4ea oc"ii ro(ii (i c"i,l $e aceea(i
cloare )?lbie ,e care o a4ea 9ntot$eana sol ei $,? o
noa,te ,etrect? c ,a"arl%
< 5(ti ma"mr, n<i a(aH 9l 9m,nse Mar)ie, $cn$<se
la Cereastr? (i tr?)n$ $ra,eriile, l?sn$ 9n mo$ intenionat
soarele $imineii s<i bata li Ran$1 9n oc"i%
Cn$ )eam?tl $e ,rotest la care se a(te,tase n se a3i,
se it? ,este m?r la Ran$1, a,oi $esc"ise Cereastra, ,entr a
,ermite aerli s? intre 9n 9nc?,erea 9mbcsit?% Se 9ntoarse s?<
. ,ri4easc? $in no, a(te,tn$<se s?<l )?seasc? c ca,l
235
1o-n Saul
9n)ro,at sb ,erne, $ar C sr,rins? s?<l 4a$? (e3n$ 9n ,at,
c soarele 9n oc"i, eGact cm Csese c o cli,? mai 9nainte%
< Ce aiH 9l 9ntreb?% N te simi bineH
Ran$1 sctr? $in ca,%
< N<am nimic, r?s,nse el%
Mar)ie se 9ncrnt?% M?car aici n era nimic neobi(nit'
in$iCerent ct $e r? ar?ta smb?ta $imineaa, 9ntot$eana o
inea mori( c? n<are nimic% Fi 9ntot$eana minea c? n
b?se, ,arc? ea era oarb? (i n<l 4e$ea cm arat?%
< Ce<ai C?ct asear?H 9l 9ntreb?%
< Am Cost ss ,e ,latol c 9nc? 4reo ci4a ,(ti, mor<
m?i Ran$1%
Mar)ie 9(i $?$ oc"ii ,este ca,, 9nele)n$%
< Fi ,res,n c<ai s?<mi s,i acm c? ai stat (i 4<ai itat
la stele, (i nimeni n<a a$s nici n btoia( $e bere, nH
Ran$1 n r?s,nse%
< 5iH insit Mar)ie, 9n 4ocea c?reia se strecra acm o
not? ascit?%
Ran$1 o ,ri4i 9n oc"i%
< Am stat (i ne<am itat la stele% N<a a$s nimeni nici n
btoia( c bere%
Mar)ie 9l inti c ,ri4irea, Crioas?%
< Aaci b?(c?lieH Aiin$c?, $ac? asta Caci, o s? trebiasc? s?
4orbesc c taic<t% S,ne<mi, ce<ai C?ct asear?H
C"i,l li Ran$1 rmase im,asibil%
< Am a4t n btoi c bere (i ne<am 9mb?tat%
< CineH 9l 9ntreb? Mar)ie, $eo$at? b?nitoare%
OOare ce ,rostie mai C?cse $e $ata astaHP se 9ntreb? ea%
< C cine<ai CostH
Asclt?tor, Ran$1 9i recit? o list? $e nme% Cn$ termin?,
Mar)ie $?$ $in ca,%
< Asta<i, ,team s Er c? (i corcitra aia $e ,(ti al li
Arnol$ a Cost acolo% 5l a a$s bereaH
Ran$1 cl?tin? $in ca,%
SOMNAMBULII
236
< 5 am a$s<o, s,se el c 4ocea li,sit? $e eG,resie%
Mar)ie c?sc? )ra sr,rins?% Ce se ,etreceaH Asese con<
4ins? c?, orict l<ar D ,isat c 9ntreb?rile, n 4a recnoa(te
nicio$at? c? el a$sese berea% A,oi cre3 c? 9nele)e%
< Iar mini, n<i a(aH 9l 9ne,? iar%
Ran$1 $?$ $in ca, c? n (i $in no Mar)ie 9l ,ri4i,
9ncercn$ s? ,ricea,? ce se 9ntm,l? c el% Atnci 9(i aminti
$e 4accinl anti)ri,al ,e care i<l C?cser? la (coal? c cte4a
3ile 9nainte% 9(i aminti 4a) c? citise n$e4a c?, neori, 9n loc
s? o ,re4in?, inEeciile ,ro4oca boala% 9(i ,se mna ,e Crn<
tea li Ran$1%
I se ,?r Derbinte, $ar s<ar D ,t s? De $in ca3a ma"<
mrelii%
< 5(ti si)r c? n e(ti bolna4H
< N<am nimic, cre$%
&ocea 9i era la Cel $e ,lat?% A,oi t?c, ,ri4in$ 9n )ol%
Mar)ie 9(i l?s? (or ca,l ,e<o ,arte%
< Ran$1H S<a 9ntm,lat ce4aH
Ran$1 se 9ntoarse 9ncet (i<(i ,ri4i mama c oc"ii )oi%
< N, s,se el ,e acela(i ton e)al% N<am nimic%
Mar)ie se 9ncrnt? 9n)n$rat?% De cte ori n se
,reC?cse Ran$1 bolna4 $oar ca s<l lase s? mai stea 9n ,atH
Fi<acm, $e(i ar?ta $oar n ,ic mai bine ca moartea (i
recno(tea c? Csese la b?tr? ,n? la cine (tie ce or? $in
noa,te, ssinea tot(i c? n<are nimic%
< Poate<ar trebi s? te $ci s? te s,eli ,e Ca?, 9i s,se%
Poate o s?<i Cac? bine%
Ran$1 se $?$ ime$iat Eos (i ie(i $in camer? li,in$%
O cli,? mai tr3i, Mar)ie a3i a,a cr)n$ 9n baia $e la
ca,?tl "olli% 9i 9nCoie ,erna, a,oi se 9n$re,t? s,re bc?t?rie%
< &ii la bc?t?rie cn$ ai terminat, a3iHM stri)? ea,
trecn$ ,e ln)? (a b?ii, C?r? s? se a(te,te la 4ren r?s,ns
(i si)r? c?, $e 9n$at? ce 9(i 4a D terminat treaba la baie,
Ran$1 se 4a 9ntoarce 9n ,at%
237
1o-n Saul
< OT, 9i r?s,nse el%
Mar)ie se o,ri 9n loc (i ,ri4i ,er,leG la (a 9nc"is? $e la
baie%
D,? nmai cte4a minte, Ran$1 a,?r 9n bc?t?rie% Se
l?s? ,e n scan (i rmase a(a, ,arc? a(te,tn$ s? De ser4it%
< Ce eH se r?sti Mar)ie la el% N ,oi s?<i iei sin)r scl
$e ,ortocaleH
Porni s,re Cri)i$er, (tiin$ c Ran$1 n a4ea s? se clin<
teasc? < lcr ,e care<l 9n4?ase $e la taic<s% 9ns?, ,n? s?
aEn)? ea acolo, Ran$1 $esc"isese $eEa (a (i inea 9n mn?
sticla c sc $e ,ortocale%
Mar)ie 9l ,ri4i imit?, a,oi 9i ,se castronell c Cl)i $e
,ormb 9n Ca?, iar el se a(e3a la mas?% S,re sr,rin$erea ei,
Ran$1 n C?c nici n )est s? bea $in scl $e ,ortocale sa
s? m?nnce Cl)ii%
< 5iH 9l 9ntreb?% N<ai $e )n$ s? beiH
Ran$1 se it? n moment la ,a"ar, a,oi 9l ri$ic? (i 9nce,
s? bea% 9l ,se la loc ,e mas? nmai cn$ 9l )oli%
Mar)ie se 9ncrnt?%
< Mai 4rei nlH 9l 9ntreb?%
Ran$1 ri$ic? $in meri%
< N, s,se el% Mi<e bine%
< N s<ar 3ice, bomb?ni Mar)ie c b3ele C?cte ,n)?%
Se 9ncrnt? (i mai tare ,ri4in$ oc"ii li Ran$1% 5ra ce4a
ci$at 9n ei, o ,ri4ire mirat?, ,arc? ar D Cost lcrri ,e care n
le 9nele)ea%
< Cre$ c<ar D mai bine s? te $ci 9na,oi 9n ,at, s,se
Mar)ie 9n cele $in rm?%
Ran$1 se ri$ic? t?ct 9n ,icioare (i se C?c ne4?3t ,e "ol,
9n$re,tn$<se s,re camera li%
Un moment Mar)ie se )n$i s<l sne ,e $octorl
Bannin), $ar se r?3)n$i% Ma"mreala a4ea eCecte ci$ate
as,ra oamenilor% Probabil c? tot ce<i trebia era cte4a ore
$e somn%
SOMNAMBULII
238
La rma rmelor, n a4ea nimic $ect ,ri4irea aia ci<
$at?% Dar ,?rea com,let a,atic, lcr c totl neobi(nit ,en<
tr el%
5i, 9n 3ia aceea a4ea s?<l lase 9n ,ace% &a sta c oc"ii
,e el (i, $aca a $oa 3i n se 4a simi mai bine, 9l 4a $ce la
$octor%
Aran+ Arnol$ (e$ea 9n ,at sc?,rn$ $in ,ri4iri la sosirea
li J$it" (i a li Je$, rmai $e &ltrl CaCeni% 9l 4?3ser?
,rin (a $esc"is? (i J$it" tocmai se ,re)?tea s<l 9ntrebe ce
s<a 9ntm,lat cn$, intrn$ 9n camer?, 9l 4?3 ,e Otto Tr)er
la ,icioarele ,atli li Aran+%
< S,nei<i s? ias? $e<aiciM mri Aran+, ar?tn$ c $e)e<
tl s,re Tr)er%
< Hai$e, "ai$e, Aran+, s,se Otto% N<am 4enit ,n<aici s?
te ener4e3% &oiam $oar s? aB ce mai Caci%
< Iar e i<am s,s, re,lic? Aran+ r?)(it, c C?lcile
9ncle(tate att $e tare, 9nct c4intele 9i (nea ,rintre $ini
ca ni(te s?)ei sbiri, c? o s<mi an)aEe3 n a4ocat (i 4? $a
9n E$ecat?% C"estia $e ieri n e n acci$ent% Bill Nat+ins (tia
c? acolo con$cta cote(te, $,? cm (i t (tiai% Acm (ti ce
s<a 9ntm,lat, Tr)er% &or s?<mi 9nc"i$? )ra (i n se $a 9n
l?tri nici $e la crim?% A(a c?<i $a 9n E$ecat?% Pe toi la n
loc < UniC"em, Com,ania Petroliera Borre)o, Ten$all,
Nat+ins (i t% A(a 4om aBa (i noi ce se<ntm,l?% Fi cine (tie <
a$?)? el < ,oate aB?m (i ce s<antm,lat c MaGM
Tr)er se 9nro(i la Ca? $e Crie%
< D?<o $racli, Aran+M M?car o $at<n 4ia? taci $in )r?
(i asclt? (i $e )lasl rainiiM Cre3i c? $e ,l?cere am 4enit
aiciH Am 4enit Din$c? m<a trimis Ten$all% Iice c? ar D tre<
bit s? Di le)at c o coar$? cn$ ai intrat 9n con$ct?%
UniC"em s<a (i 9n4oit s?<(i asme 9ntrea)a res,onsabilitate a
acci$entliM Ji se ,l?tesc toate c"eltielile (i<ai s? ca,ei (i
o com,ensaie%
240
1o-n Saul
+r#v#rea # ,e 7n"unec8 9# 7n voce # ,e ,"recur8 o no"8 a":o-
cor#"oare.
- ;ac8 era dup8 m#ne, nu pr#mea# n#m#c. * ,8 3#e cuv<n-
"ul "8u con"ra cuv<n"ulu# no,"ru. N-a 3o," al"ceva dec<" un
acc#den". )9a c8 ce "o" a=# c<mp## cu complo"ul "8u> Cred c8
a# o o,e,#e, pen"ru numele lu# ;umne?eu@
- *,e,#e, repe"8 5ran6, r#d#c<ndu-,e ,8 ,"ea drep".
),cul"8-m< #ne, Aru.er... 7ncepu el, dar 3u 7n"rerup" de
1ud#"-.
- +o"ol#=#-v<, am<ndo#, ,e r8,"# ea.
7l 3#B8 cu pr#v#rea pe 5ran6, 7ncerc<nd ,<-l aver"#?e?e. 7n
cele d#n urm8, cu .reu, 5ran6 79# l8,8 "rupul ,8 ,e relaBe?e.
1ud#"- ,e r8,uc# c8"re *""o Aru.er.
- Cred c8 e ma# #ne ,8 pleca=#, 7# ,pu,e ea cu r8ceal8. Nu
9"#u de,pre ce e vora, dar nu vreau ,<-l ,up8ra=# pe 5ran6.
- 7ncerc doar ,8-l l8mure,c... 7ncepu Aru.er, dar 1ud#"-
,cu"ur8 d#n cap. C
- Spun<ndu-# c8-# neun> !8 ro. ,8 pleca=#. B#ne>
Aru.er 3u pe punc"ul de a o con"ra?#ce, apo# ,e 7n"oar,e pe
c8lc<#e 9# porn# ,pre u98. !ocea lu# 5ran6 7l opr# c-#ar 7n pra..
- +o=# ,<-# ,pu# lu# Aendall ,8 ,e pre.8"ea,c8, ,pu,e el. Nu
.lume,c, Aru.er, ?8u c8 v8 dau 7n :udeca"8.
Aru.er d8du d#n cap.
- * ,8-# ,pun, r8,pun,e el cu un .la, 7nc8rca" de ,arca,m.
Nu cred c8 o ,8-# ,porea,c8 .enero?#"a"ea 3a=8 de "#ne, dar eu
7# ,pun.
D# d#,p8ru.
R8ma, 38r8 adver,ar, 5ran6 "8cu un momen", apo# ?<m#
,"#n,.
- E#-am cam #e9#" d#n r8d8r#, nu> )m #mpre,#a c8 m# ,e
7n"<mpl8 cam de, 7n ul"#ma vreme.
1ud#"- ,e aplec8 9#-l ,8ru"8.
- Fa drep" vor#nd, a cam c8u"a"-o cu lum<narea. D# m8
7ndo#e,c c8 9"#e prea #ne ce-# a#a o o,e,#e.
S*EN)EBGFII 24&
5ran6 o cupr#n,e cu ra=ele 9# o ,"r<n,e l<n.8 el, apo# 7#
38cu ,emn cu capul !ul"urulu# Ca3en#u.
- )m #mpre,#a c< a# avu" drep"a"e #er#, remarc8 el cu
"r#,"e=e. 7=# mul=ume,c c-a# ven#".
7l 3#B8 pe 1ed cu pr#v#rea.
- 0u e9"# cum#n"e>
Fu# 1ed 7# ven# #med#a" 7n m#n"e parr#?ul ,par" al
cam#one"e#, dar d8du a3#rma"#v d#n cap.
- 0o"ul e-n re.ul8, ,pu,e el. E8 de,curc de m#nune.
5ran6 ,e 7ncrun"8 u9or. Era 7n oc-## lu# 1ed ceva care-#
,punea c< 8#a"ul nu-# m8r"ur#,e9"e "o" adev8rul. 5u "en"a" ,8
#n,#,"e, dar ,e r8?.<nd#. ;ac8 el credea c8 ,e de,curc8, era de
acum de,"ul de mare ca ,8 9"#e ce 3ace. *3"8 ad<nc, apo# ,e
l8,8 ,8 cad8 la loc pe pern8.
- S-ar p8rea c< lucrur#le ,un" ma# 7ncurca"e dec<" am
cre?u" #er#, ,pu,e el, ale.<ndu-9# a"en" cuv#n"ele. Ea# #ne
,"a=# :o, cu "o=##.
)runca o pr#v#re cea,ulu# de pe pere"e.
- ;oc"orul Bann#n. a ,pu, c8 v#ne la op" 9# :um8"a"e.
1ud#"- ,#m=# cum # ,e 7nmoa#e .enunc-##.
- S-a 7n"<mpla" ceva a?#-noap"e> 7n"re8 ea, l<,<ndu-,e ,8
cad8 pe un ,caun, l<n.8 pa". D# dac8 ,-a 7n"<mpla", de ce nu
m-a=# c-ema" 9# pe m#ne> Sau pe 1ed>
- G9urel, ,pu,e 5ran6. )m avu" un 3el de cr#?8, a"<"a "o".
+roa#l nu-# n#m#c .rav, dar m#-au 3<cu" o mul=#me de ana-
l#?e 9#...
- ;aca nu-# n#m#c .rav, de ce =#-au 38cu" anal#?e> 7l 7n"re-
rup,e 1ed. ;ac8 ,-a 7n"<mpla" ceva, "reu#au ,8 m8 c-eme. )9
3# ven#".
5ran6 79# pr#v# 3#ul ,arca,"#c.
- Era# aca,8> 7l 7n"re8.
1ed 7l pr#v# v#nova".
- )m 3o," pleca" un p#c, recuno,cu el. ;ar m-am 7n"or, pe
a un,pre?ece.
242
1o-n Saul
- D# unde a# 3o," p<n8 la un,pre?ece> 7l 7n"re8 5ran6,
#ncapa#l ,8 renun=e la rolul de .ard#an n#c# de pe pa"ul de ,p#-
"al. 1ed 3u ,alva" de pr#v#r#le cerce"8"oare ale "a"8lu# ,8u pr#n
apar#=#a lu# Bo Bann#n., care avea 7n m<n8 un "eanc .ro, de
-<r"##, re?ul"a"ele anal#?elor 38cu"e lu# 5ran6 7n "#mpul nop=##.
5ran6 "8cu, #ar Bann#n. 7ncepu ,8 le ,pun8 cum credea el c8
,e pe"recu,er8 lucrur#le.
),cul"<ndu-l pe *""o Aru.er rela"<ndu-# d#,cu=#a cu
5ran6 )rnold, pr#v#rea lu# +aul Aendall ,e 7n"unec8. ;up8 ce
Aru.er ,3<r9#, Aendall 7# mul=um# ,ec, apo# r<ma,e un
momen" 8"<nd daraana cu de.e"ele pe #rou. 79# c<n"8r# pru-
den" op=#un#le, con9"#en" c8 eBerc#=#ul ace,"a men"al e el 7n,u9#
o p#erdere de vreme. Ho"8r<rea 3u,e,e lua"8 c-#ar 7n vreme ce
a,cul"a rapor"ul lu# Aru.er.
7n cele d#n urm8, pu,e m<na pe "ele3on.
;#n punc"ul lu# de vedere, ca?ul 5ran6 )rnold era acum
re?olva".
- ;#n p8ca"e, 7nc-e#e Bo Bann#n., nu avem un ,canner
C)0 a#c# 9#, p<n8-l "ran,por"8m pe 5ran6 p<n8 la San"a 5e ,au
Fa, Cruce,, n-o ,8 ma# pu"em 3# ,#.ur#. Ce e ,#.ur 7n,8 e c8 7n
noap"ea "recu"8, pe la m#e?ul nop=##, a ,u3er#" un 3el de a"ac.
+oa"e ,8 3# 3o," o -emora.#e cereral8 m#nor8, dar, dac8 ar 3#
3o," a9a, cred c8 ,-ar 3# v8?u" la rad#o.ra3#e. )m de,coper#" o
u9oar8 3rac"ur8 cran#an8, ,u=#re c<" un 3#r, dar lov#"ur#le la
cap po" da reac=## de "o" 3elul, unele #med#a"e, al"ele 7n"<r?#a"e.
1ud#"- 7l pr#vea pe Bann#n., cu c-#pul p8m<n"#u. 7ncer-
ca,e ,8-l urm8rea,c8 pe c<nd le c#"ea re?ul"a"ele anal#?elor,
dar nu-l a,cul"a,e dec<" pe :um8"a"e, av<nd 7n 3a=a oc-#lor
#ma.#nea lu# 5ran6 ?v<rcol#ndu-,e 7n a.on#e pe du9umea 9#
d<ndu-,e cu capul de pere"e.
S*EN)EBGFII
243
- I... #er"a"#-m8, ,pu,e ea 7n cele d#n urm8, a#a au?#". E8
"em c8 nu prea 7n=ele.. !re=# ,8 ,pune=# c8 5ran6 a ,u3er#" o
como=#e>
Bann#n. e?#"8, apo# 7ncl#n8 d#n cap.
- !reau ,8 ,pun c8 e o po,##l#"a"e.
1ud#"- 79# ,#m=# ,<n.ele 7n.-e=<ndu-# 7n v#ne. Ea# 7n"<#
Rea 0uc6er, apo# EaB Eoreland, #ar acum 5ran6.
- 7n=ele., ,u,p#n8 ea, apo# con"#nu8I Se va repe"a>
Bann#n. 79# 7n"#n,e m<#n#le 7n l8"ur#, nea:u"ora".
- E .reu de ,pu,. Nu vreau ,8 dau n#c# un prono,"#c p<n8
nu am ma# mul"e da"e. ;ar m#e m# 9e pare c8...
Se opr#, c8c# "rupul lu# 5ran6 ,e 7ncorda,e.
- 5ran6> ,pu,e el. J#-e r8u>
- S-,#m" un m#ro,, 9op"# 5ran6.
)po#, oda"8 cu .u,"ul acru care-# #nvada .ura, 7l cupr#n,e
pan#ca.
- 7ncepe #ar, doc"ore Ban...
!ocea 7l p8r8,# 9#, ru,c, oc-## # ,e c8,car8 mar# 9# "o"
capul 7# 7n=epen#.
- 5ran6@ ,"r#.8 1ud#"-, r#d#c<ndu-,e 7n p#c#oare 9# pr#v#n-
du-l 7n.ro?#"8. ;umne?eule mare@ Ce ,e-n"<mpl< cu el>
7n"#n,e #n,"#nc"#v m<na ,8-l a"#n.8, dar, cupr#n, de con-
vul,##, 5ran6 url8 7n a.on#e 9# r#d#c8 ru,c ra=ul, lov#nd-o pe
1ud#"- pe,"e ora? 9# #?#nd-o de pere"e.
7n "#mp ce !ul"urul Ca3en#u ,e repe?ea la 1ud#"- 9# 1ed 79#
pr#vea ulu#" "a"8l, Bann#n. ap8,8 cu pu"ere u"onul de alarm8,
dar apara"ele conec"a"e pe corpul lu# 5ran6 ,una,er8 de:a alar-
ma 7n camera de .ard8 9# u9a ,e d8du de pere"e. ;o# #n3#rm#er#
,# o a,#,"en"8 #n"rar8 7n 7nc8pere 9# 7ncon:urar8 pa"ul.
;e-acum 5ran6, cu 3a=a ,"aco:#e, d8dea d#n m<#n# ,8la"#c,
"n "oa"e p8r=#le. D#ra ,p#n8r## # ,e arcu# .ro"e,c 9# p#c#orul ,"<n.
Kncepu ,8-# "re,ar8 ,pa,mod#c.
- )duce=# c-#n.#@ ,"r#.8 Bann#n..
244
1o-n Saul
Imed#a", unul d#n"re #n3#rm#er# ,e repe?# a3ar8 d#n 7nc8-
pere. /la,ul lu# 5ran6 cre,cu 7n"r-un ,"r#.8" de durere, 7n care
cuv#n"ele nu ,e ma# 7n=ele.eau, apo# ,e 3r<n,e deoda"8, oda"8
cu "rupul care r8ma,e moale, #ner".
- J#ne=#-l, ,e r8,"# Bann#n..
),#,"en"a 9# unul d#n"re #n3#rm#er# 7l apucar8 de ra=e 9#, 7n
acela9# momen", reap8ru ce de-al do#lea #n3#rm#er. Cu m#9c8r#
#u=# le.ar8 "rupul ma,#v al lu# 5ran6 de pa"L "ocma# pr#ndeau
ul"#ma c-#n.8 c<nd 7ncepu o nou8 cr#?8.
*c-## # ,e -olar8 9# l#ma 7# #e9# d#n .ur8. 7ncepu ,8 ,e
,u3oce, ,co=<nd ,"r#.8"e de?ar"#cula"e, 7n8u9#"e, 7n "#mp ce ,e
?8"ea neune9"e 7n le.8"ur#le care-l =#n"u#au de pa".
- Nu pu"e=# 3ace n#m#c ,<-l a:u"a=#> .emu 1ud#"- cu c-#pul
r8?da" de lacr#m#, pr#v#ndu-l pe 5ran6 nepu"#nc#oa,8. ;um-
ne?eule, are ,8 moar8@
Bann#n. 7# ,pu,e ceva repede a,#,"en"e#, care d#,p8ru d#n
7nc8pere. Se 7n"oar,e aproape #med#a" 9#-# 7n"#n,e doc"orulu# o
,er#n.8.
7n loc ,8 7n3#.8 acul 7n ra=ul lu# 5ran6 7n,8, ace,"a r8ma,e
7n a9"ep"are, urm8r#ndu-l.
- ;oamne, ;umne?eule@ ,"r#.8 1ud#"-. Nu vede=# pr#n ce
"rece> +en"ru numele lu# ;umne?eu, 3ace=# ceva@
)po#, la 3el de ru,c cum 7ncepu,e, cr#?a lu8 ,3<r9#". Ban-
n#n. e?#"8 un momen", apo# 7# d8du 7napo# a,#,"en"e# ,er#n.a
ne3olo,#"8.
58r8 ,8 #a ,eama la ,u,p#nele lu# 1ud#"-, ,e aplec8 dea-
,upra lu# 5ran6 9#-# ver#3#c8 pul,ul 9# re,p#ra=#a, apo# pup#lele.
- E #ncon9"#en", ,pu,e.
7l pr#v# pe !ul"urul Ca3en#u, 7ncadra" de 1ed 9# 1ud#"-, dar
=#n<ndu-# 7n ra=e pe am<ndo#.
- E ma# #ne dac8-# ,co=# 7n ,ala de a9"ep"are, 7# ,pu,e cu
voce l<nd8. )vem o .roa?8 de 38cu" a#c#.
!ul"urul Ca3en#u 9# 1ud#"- 38cur8 o m#9care c8"re u98, dar
1ed r8ma,e pe loc. 7l pr#v# pe doc"or drep" 7n oc-#.
S*EN)EBGFII 24(
- Eoare> 7l 7n"re8, cu un .la, c#uda" de l#n#9"#".
Bann#n. e?#"8.
- Nu 9"#u, r8,pun,e 7n cele d#n urm8. E8 "em 7n,8 c8, 7n
momen"ul 8,"a, nu-=# po" ,pune c8 nu.
!8?u c8 1ed 38cea e3or"ur# ,<-9# ,"8p<nea,c8 emo=#a.
- 7m# pare r8u, 7# ,pu,e. * ,8 3acem "o" ce ne ,"8 7n pu"ere.
*c-## lu# 1ed ,e umplur8 de lacr#m#, care # ,e ,cur,er8 pe
ora:#. 58r8 ,8 ,pun8 un cuv<n", #e9# d#n camer8 9# r8ma,e cu
1ud#"- 9# cu un#cul 7n ,ala de a9"ep"are.
&9
Ce# "re# ,"8"eau "8cu=# 7n ,ala de a9"ep"are, 3#ecare prad8
propr##lor .<ndur#.
7n m#n"ea lu# 1ud#"- ,e 7n"#p8r#,er8 ad<nc #ma.#nea lu#
5ran6, "rupul lu# pu"ern#c con"or,#ona" 7n ,pa,me or##le. 7nce"-
7nce", #ma.#nea d#,p8ru 9#-l avu 7n 3a=a oc-#lor ?8c<nd pe perne,
,le#", cu oc-## 7nc-#9#, cu "oa"8 ener.#a d#n"roda"< p#er#"8.
Nu era drep" ,<-l p#ard8 pe 5ran6 acum, c<nd a#a 7l
.8,#,e. 7# ,#m=# ra=ele cupr#n?<nd-o, a"#n.erea u?elor pe
u?ele e# 9# ,e cu"remur8. Erau lucrur# pe care poa"e n-o ,8 le
ma# "r8#a,c8 n#c#oda"8.
Nu@
/on# .<ndul ace,"a d#n m#n"e. *amen## 79# rev#n dup8
como=## - ,e-n"<mpl< ?#ln#c. Iar 5ran6 e pu"ern#c 9# ,8n8"o,.
* ,8 ,e 3ac8 #ne.
0#mp de o cl#p8, numa# una, aproape c8 ,e conv#n,e. )po#
79# am#n"# de Rea 0uc6er 9# de EaB Eoreland.
D# de vacc#nur#.
Se 7n"oar,e cu .<ndul la ?#ua an"er#oar8. 7# 38cu,er8 lu#
5ran6 o #n:ec=#e.
Nu. Nu M7# 38cu,er8N.
/re. Eoreland #-o 38cu,e 9# "o" el aran:a,e ,8 3#e vacc#na=#
"o=# elev##.
S*EN)EBGFII
247
Icn#, apo#, pen"ru c< 9# 1ed 9# !ul"urul Ca3en#u ,e 7n"or,e-
,er8 ,8 o pr#vea,c8, 79# acoper# .ura cu palma.
/re.> 79# repe"8.
Era oare cu pu"#n=8>
Cu ,#.uran=8 c8 nu - 7l cuno9"ea pe /re. de an# de ?#le.
Sau poa"e c8 nu. 11 cuno,cu,e pe vremur#, cu ?ece an# 7n
urm8, pe c<nd era ,"uden" la med#c#n8. ;ar "recu,er8 ?ece an#
de c<nd nu-l ma# v8?u,e. D# "o"u9#, m#n"ea re3u?a ,8 accep"e
ace," .<nd. /re. era doc"or - un doc"or #n"ere,a" de ,oar"a
pac#en=#lor ,8#. C-el"u#,e o mul=#me de an# d#n u?unarul pro-
pr#u pen"ru con,"ru#rea unu# cen"u par"#cular de recuperare...
Gn cen"ru de recuperare, unde 7nc8 ma# ?8cea Rea 0uc6er,
7n urma como=#e#.
;ar EaB>
Impo,##l ca /re. ,<-# 3# 38cu" ceva propr#ulu# ,8u unc-#.
Nu. )9a ceva era cu nepu"#n=8.
D# "o"u9#, .<ndul nu-# d8dea pace.
Fu8 o rev#,"8 9# 7ncepu ,8 o r8,3o#a,c8, -o"8r<"8 ,8 .o-
nea,c8 8nu#el#le 7n.ro?#"oare. ;ar 7nc-#pu#r#le con"#nuau ,8
rev#n8, r8,uc#ndu-#-,e 7n :urul cre#erulu# a,emenea c<rce#lor
une# plan"e, ,u.rum<nd-o, p<n<-# ven# ,8 urle. ;ar, 7n cl#pa 7n
care ,#m=# c8 nu ma# poa"e, u9a ce ducea ,pre ar#pa d#n ,pa"e
,e de,c-#,e 9# #n"r8 Bo Bann#n..
* cl#p8, p<n8 ,8 vad8 eBpre,#a de pe c-#pul lu#, 1ud#"-
,#m=# un val de ,peran=8.
Bann#n. le 38cu ,emn ,8 r8m<n8 acolo unde erau 9# ,e
a9e?8 ,"<n:en#" pe mar.#nea unu# ,caun, cu m<#n#le 7mpre-
una"e 9# un aer .rav.
- Ce ,e-n"<mpl8> 7l au?# pe 1ed 7n"re<nd. Ce-# cu "a"a>
Bann#n. ,cu"ur8 d#n cap, #ar 1ud#"- 7n"#n,e m<na 9# apuc8
m<na lu# 1ed. )ce,"a 7n,8, cu pr#v#rea a=#n"#"8 pe c-#pul doc-
"orulu#, aproape c8 n#c# nu o,erv8 .e,"ul.
248
1o-n Saul
- E8 "em c8 n-am ve9"# prea une, ,pu,e Bann#n..
E "rea?, dar e ame=#" 9# vore9"e cu mare .reu"a"e. I-am con-
"rola" re3leBele 9# nu ,un" prea une. D#-a p#erdu" aproape "o"al
con"rolul ra=ulu# ,"<n. 9# nu-9# poa"e m#9ca deloc p#c#orul
,"<n.. ;e da"a a,"a ,un" ,#.ur. ) avu" un a"ac cereral, 9# 7nc8
unul ,er#o,.
;e pe u?ele lu# 1ud#"- ,e de,pr#n,e un .eam8" ,la de
durere, pe care 9#-l repr#m8 #u"e, -o"8r<"8 ,8 nu ,e la,e
door<"8. 1ed, ame=#" de cele a3la"e, 7l pr#vea nel#n#9"#"
pe doc"or.
- ;ar... o ,8 ,e 3ac8 #ne, nu> 7n"re8 el cu o voce 7n care
,e ,"recura de?n8de:dea. )d#c8, oamen## 79# rev#n dup8
como=##, nu-# a9a>
Bann#n. 79# mu9c8 u?a #n3er#oar8, ale.<ndu-9# cu .r#:8
cuv#n"ele.
- ;a, uneor# 79# rev#n, ,pu,e el 7n"r-un "<r?#u. Iar 5ran6 are
mul"e a"uur#. E rela"#v "<n8r 9# pu"ern#c ca un "aur.
Con"#nu8, v8?<nd c8 a"<" 1ed, c<" 9# 1ud#"- ,e a.8=au de
pa#ele pe care l# le 7n"#ndeaI
- Neca?ul e c8 nu 9"#u c<" de .rave ,un" lov#"ur#le la cap.
+<n8 a,ear8 p8reau m#nore, dar acum "reu#e ,8 v8 ,pun c8 e
7n mare per#col. +are ,8 a#8 c<"eva c-ea.ur# de ,<n.e pe
cre#er. Ne .<nd#m 9# la po,##l#"a"ea de a m#c9ora pre,#unea
pe cale c-#rur.#cal8...
- * pu"e=# 3ace> 7n"re8 !ul"urul Ca3en#u. +u"e=# ,8-l
opera=#>
Bann#n. r#d#c8 nepu"#nc#o, d#n umer#.
- 7nc8 nu 9"#m. 7ncercam ,<-# m#c9or8m "en,#unea, pe
urm8 ma# 3acem o evaluare. ;ar, dac8 ma# 3ace o -emora.#e
pe ma,a de opera=#e, ,-ar pu"ea ,8 3#e 3oar"e .rav.
1ud#"- 7nc-#,e oc-## o cl#p8, vr<nd parc8 ,8 .onea,c8
#mpl#ca=##le ,pu,elor lu# 9#, deoda"8, m#n"ea 7# 3u #nvada"8 de
S*EN)EBGFII
249
o al"8 #ma.#ne, a lu# 5ran6 ,"<nd =eap8n 7n capul oa,elor, ,"a-
co:#u la 3a=8, cer"<ndu-,e cu *""o Aru.er.
- Aru.er, 9op"# ea. ;ac8 n-ar 3# ven#"...
Bann#n. r#d#c8 m<na ,-o oprea,c8.
- E-am .<nd#" 9# eu la a,"a. D#, de,#.ur, dac8 a9 3# 9"#u" ce
are ,8 ,e-n"<mple, nu #-a9 3# da" vo#e ,<-l vad8 pe 5ran6. ;ar
nu e ol#.a"or#u ,8 eB#,"e o le.8"ur8.
C-#pul lu# 1ed ,e 7nne.ura.
- Nu cred, ,pu,e el cu vocea "remur<nd de 3ur#e. Sun"
conv#n, c8 de-a#a a ven#", 3##ndc8 9"#a c-o ,<-l 7n3ur#e pe "a"a...
Se opr# 9# umer## # ,e 7ncovo#ar8.
- )cum ce ma# con"ea?8> 7n"re8 el ,ec, apo# 7l pr#v# d#n
nou pe Bann#n.. +o" ,8-l v8d>
Bann#n. e?#"8, apo# 7ncuv##n=8 d#n cap.
- ;ar ,8 nu "e m#r# dac8 nu "e recunoa9"e, 7# ,pu,e. D# nu
,"a mul".
1ed d8du d#n cap 9# ,e r#d#c8. * 3rac=#une de ,ecund8 p8ru
c8 nu ,e poa"e =#ne pe p#c#oare, apo# 79# reven# 9# #n"r8 7n ar#pa
e,"#c8. 7n 3a=a camere# "a"8lu# ,8u ,e opr#, #n,p#r8 ad<nc,
apo# #n"r8.
5ran6, 7n"#n, pe pa", cu un "u Fev#ne 7n na, 9# un 7n"re.
,#,"em de 3#re le.<ndu-# corpul de un ,e" de mon#"oare por"a-
#le #n,"ala"e l<n.8 pa", p8rea ma# m#c dec<" a"unc# c<nd 7l
v8?u,e ul"#ma da"8. C-#pul 7# era al ca o coc8, #ar ra=ele,
#ner"e pe l<n.8 el, ar8"au ca memrele de,c8rna"e ale unu#
8ra" de dou8 or# ma# 7n v<r,"8. Fa #n"rarea lu# 1ed, /lor#a
Hernande? r#d#c8 oc-## 9#-# ?<m# 7ncura:a"or.
- 5ran6, a# un mu,a3#r, ,pu,e 9#-# 38cu ,emn lu# 1ed ,8 ,e
aprop#e de pa".
1ed pr#v# 7n :o, la c-#pul l#v#d al "a"8lu# ,8u 9# oc-## # ,e
umplur8 d#n nou de lacr#m#. 7ncerc8 ,8 ,pun8 ceva, dar vocea
nu-l a,cul"8. )po# o,erv8 c8 5ran6 7ncearc8 ,8 ?<mea,c8 9#
au?# un oloro,#" ven#" de pe u?ele lu#.
250
1o-n Saul
1ed ,e aprop#e, u?ele lu# 5ran6 ,e m#9cau ,pa,mod#c.
Reu9# 7n cele d#n urma ,8 ar"#cule?e, cuv#n"e care #e9eau 7nce",
unul c<"e unul.
- )m... ,pu,... c8... m#-a... ,8r#"... o ,#.uran=8... a?#-d#-
m#nea=<...
Cuv#n"ele lu# 38cur8 o re98 7n ,"area de "en,#une a lu# 1ed.
7n"#n,e m<na 9# #-o pu,e pe um8r.
- He#, ,pu,e el, 3or=<ndu-9# .la,ul ,8 nu-# "remure, m#-au
,pu, a3ar8 c8 e9"# olnav r<u. )m #mpre,#a c8 nu prea 9"#u ce
vore,c, nu>
Capul lu# 5ran6 ,e 7ncl#n8 3oar"e pu=#n 9# c-#ar reu9# ,<-#
3ac8 aproa"or cu oc-#ul lu# 1ed.
- Bravo, 9op"# el a#a 7n=ele,. S8 nu-# la9# n#c#oda"8 ,8
vad8 c8 ,u3er#...
0ra,e .reu aer 7n p#ep", ca 9# c<nd e3or"ul de a ar"#cula
cuv#n"ele l-ar 3# ,le#" comple". 1ed ,#m=# un nod de pan#c8 7n
,"omac 9# 79# ,"r<n,e "a"8l de m<n8.
- Fa,8, "a"8, nu ma# vor#.
;ar 5ran6 d8du d#n nou d#n cap 9# u?ele 7ncepur8 ,8 # ,e
m#9"e. 1ed ,e aplec8, ma# aproape de el.
- )#... .r#:8... de... 1ud#"-.
58cu o .r#ma,8 de durere, apo# 7ncerc8 ,8 vorea,c8 #ar.
- E8... uc#d, 9op"# cu .la, a#a au?#". E8...
!ocea # ,e ,u.rum8 9# de.e"ele-# ,"r<n,er8 m<na lu# 1ed ca
7n"r-o men.-#n8. 1ed r#d#c8 ,per#a" capul, c<u"<nd-o d#n oc-#
pe /lor#a Hernande? c-#ar 7n cl#pa c<nd a,#,"en"a 7l 7m-
r<ncea ,8-l dea la o par"e.
- )l" a"ac, ,pu,e ea.
;e da"a acea,"a, 7n,8, ,e "erm#n8 aproape #med#a".
0rupul lu# 5ran6 ,e 7ncorda un momen" 9# c-#pul # ,e con-
"or,#ona 7n"r-o ,cur"8 .r#ma,8 de durere. )po#, ru,c, ,e
relaBa. 0rupul # ,e de,"#n,e 9# capul 7# c8?u 7n"r-o par"e,
7n.ro?#", 1ed 79# pr#v# "a"8l.
S*EN)EBGFII 2(&
- 0a"8> ,pu,e el. 0a"a@
G9a ,e d8du de pere"e 9# Bo Bann#n., urma" de un #n3#r-
m#er, #n"r8 .r8#" 7n 7nc8pere.
- Ce ,-a 7n"<mpla"> 7n"re8 el, cu oc-## pe apara"e.
- Gn al" a"ac, 7# ,pu,e /lor#a. N-a dura" mul", dar a 3o,"
v#olen".
- 5#r-ar ,8 3#e@ le,"em8 Bann#n. 7nce", 38r8 ,<-9# #a
pr#v#rea de pe mon#"orul care 7n38=#9a undele cererale.
F#n##le care ,"r88"eau ecranul, una dup8 al"a, erau 3r<n"e
9# nere.ula"e, re3lec"<nd cu eBac"#"a"e -ao,ul d#n cre#erul lu#
5ran6 )rnold.
;ar 3##nd "o" ceea ce # ,e 7n"<mpla, Bann#n. 3u 3er#c#" c8
5ran6 ,e cu3unda,e ad<nc 7n"r-o ,"are de com8.
1ud#"- 9edea 7n ma9#n8, 7ncerc<nd ,8 ,e adune. 0o" nu 9"#a
prea #ne ce ,pera,e c8 va o=#ne ven#nd la 0-e Co""on-
Oood,. ;ar, 7n a9"ep"area lu# 1ed, apo# au?#nd de cel de-al
"re#lea a"ac al lu# 5ran6, 7n=ele,e c8 "reu#a ,8 v#n8 9# ,8
7ncerce m8car ,8 7n=elea.8 ce ,e pe"recu,e cu Rea 0uc6er.
Nu c8 ,-ar 3# a9"ep"a" ,8 a3le prea mul"e, dar a9a avea ,en?a=#a
c8 3ace ceva.
+r#v# locul, d<ndu-9# 7nce"ul cu-nce"ul ,eama c8 ,e a9"ep-
"a,e, 7n ,ucon9"#en", ,8 .8,ea,c8 cu "o"ul al"cevaL poa"e c-#ar
ceva ,#n#,"ru. )#c# 7n,8 nu era n#m#c neo#9nu#". Nu p8rea ,8
3#e n#m#c al"ceva dec<" o 3erm8 vec-e, un 3o," .ra:d, un m#c
-amar 9# 7nc8 vreo c<"eva cl8d#r# ma# m#c#, pen"ru oa,pe=#,
,au cl8d#r# auB#l#are, r8,p<nd#"e 7n cr<n.ul 7n"#n, de plop#
canad#en# ad8po,"#" l<n.8 pere"ele nord#c al can#onulu#. Era
l#n#9"e - p8,8r#le c#r#peau 7nce", =op8#nd pr#n ramur#le copa-
c#lorL p<n8 9# p<r<ul, cur.<nd alene 7n al#a lu#, de-a lun.ul
pere"elu# ,ud#c, era aproape "8cu"L doar un oloro,#" ,"#n, 7#
marca pre?en=a.
252
1o-n Saul
Coor7 d#n ma9#n8 9# ,e 7ndrep"8 ,pre cl8d#rea pr#nc#pal8,
ucur<nd-,e de r8coarea can#onulu#. C<"eva cl#pe ma# "<r?#u
p89ea pe u9a pr#nc#pal8 9#, aproape #med#a", o 3eme#e pe care
nu o cuno9"ea 79# 38cu apar#=#a d#n"r-un #rou d#n 3und. 5eme#a
o ,alu"8 ama#l, dar, c<nd au?# c8 1ud#"- vo#a ,8 o vad8 pe
Rea 0uc6er, ?<me"ul # ,e "ran,3orm8 7n"r-o u9oar8
7ncrun"8"ur<.
- Sun"e=# rude> 7n"re8 ea, m8,ur<nd-o 8nu#"or pe 1ud#"-.
- Nu. Numele meu e 1ud#"- S-e33#eld. )m... #-am 3o,"
elev8 doamne# 0uc6er.
N-ar 3# pu"u" ,pune eBac" de ce nu-# m8r"ur#,#,e 3eme## c8
"o" ea prelua,e po,"ul doamne# 0uc6er, la 9coal8, dar era ceva,
7n8un"rul e#, care o 7ndemna ,8 3ac8 de?v8lu#r# c<" ma# pu=#ne.
- D"#u 9# eu... ,"8"u 3eme#a la 7ndo#al8. ;oamna 0uc6er nu
prea pr#mea v#?#"a"or#.
Nerv## lu# 1ud#"-, de:a 7n"#n9# dup8 orele de a9"ep"are de la
,p#"al, cedar8.
- E vreun mo"#v anume pen"ru care nu po" ,-o v8d>
7n"re8 ea ru,c.
5eme#a p8ru ,"<n:en#"8.
- N... nu, 7ncepu ea, dar 1ud#"-, ,#m=#nd c8 urmea?8 ,<-9#
,c-#me a"#"ud#nea, nu o l8,8 ,8 con"#nue.
- 7n ca?ul ace,"a, v8 ro. ,8-m# ,pune=# unde e,"e.
5eme#a, 7ncol=#"8, 79# arunc8 oc-## 7n :ur, parc8 ,per<nd ,8
apar8 c#neva care ,8 o ,cape de ,arc#na de a -o"8r7 dac8 ,-o
la,e ,au nu pe 1ud#"- ,-o vad8 pe pac#en"8. ;ar, pen"ru c8 nu
ap8ru n#men#, o3"8 d#n .reu 9# ,pu,eI
- E-n c8,u=a nr.3. * lua=# pe alee, ocol#=# ca,a, apo# la
dreap"a.
+u=#n ma# "<r?#u, pr#v#nd cur#oa,8 c8,u=a, 1ud#"- 79# d8du
,eama c8, d#n a"#"ud#nea 3eme##, ,e a9"ep"a,e ,8 .8,ea,c8
,<rm8 .roa,8 la 3ere,"re, ,au poa"e c-#ar .ra"##. ;ar ca,a nu
p8rea ,8 a#8 n#m#c #e9#" d#n comun. Era o cl8d#re ,#mpl8,
08&P0&
S*EN)EBGFII
253
p8"ra"a, pe ,c-ele" de lemn, cu la"ura nu ma# mare de 9ap"e
me"r#, ?u.r8v#"8 7n"r-o nuan=8 neu"r8 de e:, cu oloane maro
7nc-#, 3lanc<nd 3ere,"rele. 7ndrep"<ndu-9# ,pa"ele 38r8 ,8-9#
dea ,eama, 1ud#"- ,e aprop#e de u98 9# 8"u ,cur". G9a ,e
de,c-#,e 9# o 3eme#e ale c8re# "r8,8"ur# erau aproape 7neca"e 7n
ma,a de carne a c-#pulu# o pr#v# 8nu#"or. +ur"a o un#3orm8
med#cal8 mo"o"ol#"8 9# un ecu,on 7n p#ep", care ,punea c8 e
El,#e Cramp"on.
- )m... am ven#" ,-o v8d pe doamna 0uc6er, ,e <l<#
1ud#"- ne,#.ur8, v8?<nd c8 ,ora nu ,pune n#m#c. ),"a e ca,a>
El,#e Cramp"on r#d#c8 d#n umer#.
- ),"a e, ,pu,e ea.
;e,c-#,e u9a 9# 1ud#"- #n"r8. +ere=## erau acoper#=# cu lam-
r#ur# noduroa,e de p#n 9# pe podea ,e 7n"#ndea un covor u?a".
F<n.8 3erea,"ra opu,8 u9## ,e a3la un pa" de ,p#"al, #ar l<n.8 o
al"8 3erea,"r8 era un ,caun vec-#.
+e ,caun, cu pr#v#rea 3#B8 7n d#rec=#a can#onulu#, 9edea
.r8m8d#"8 ,#lue"a Ree# 0uc6er. 7n ce# ?ece an# de c<nd n-o
ma# v8?u,e 1ud#"-, 7m8"r<n#,e .ro?av, dar 1ud#"- era con-
v#n,8 c8 "o"ul ,e 7n"<mpla,e ma# de.ra8 7n ul"#mele c<"eva
,8p"8m<n#.
- ;oamn8 0uc6er> 9op"# 1ud#"-.
S#lue"a de pe ,caun nu reac=#ona 7n n#c# un 3el. 1ud#"- o
pr#v# 7n"re8"or pe ,or8.
- E8 aude> o 7n"re8.
- E .reu de ,pu,, 7# r8,pun,e El,#e. ;oc"orul ,pune c8 da,
dar eu n-a9 pu"ea ,8 :ur. Q#ce c8 a avu" un 3el de a"ac, dar
p8rerea mea e c8 e pur 9# ,#mplu ,en#l8.
1ud#"- ,#m=# cum o cupr#nde 3ur#a 7mpo"r#va ,ore#, dar ,e
R"r<du# ,8 9#-o a,cund8.
- E#, eu ma# am 9# al"ele de 38cu", con"#nu8 El,#e Cramp"on.
;ac8 ave=# nevo#e de m#ne, ,oner#a e acolo l<n.8 pa", ad8u.8
ea pe un "on care l8,a clar ,8 ,e 7n=elea.8 c8 ,pera ca 1ud#"-
2(4 1o-n Saul
,8 nu ,e 3olo,ea,c8 de ,oner#e. 7# 7n"oar,e ,pa"ele 9# #e9#,
"r8.<nd u9a dup8 ea.
1ud#"- r8ma,e necl#n"#"8 un momen", apo# ,e aprop#e de
,caunul de l<n.8 3erea,"r8. 7n.enunc-e 9#-9# pu,e l<nd m<na
pe ra=ul Ree# 0uc6er.
- ;oamn8 0uc6er> ,pu,e d#n nou. Sun" eu, 1ud#"-
S-e33#eld. E8 au?#=#>
Ca de undeva de depar"e, Rea 0uc6er au?# vocea care-#
vorea 9#, pr#n"re 3ra.men"ele cre#erulu# e#, o am#n"#re 7ncepu
,8 ,e m#9"e.
Era o voce d#n "recu", nu una d#n cele pe care le cuno,-
cu,e 7n #n"erm#na#lele per#oade de "#mp de c<nd ,e "re?#,e 7n
locul ace,"a 7n,p8#m<n"8"or. Se concen"ra 9# reu9# ,8 7n"oarc8
pu=#n capul, eBam#n<nd d#n pr#v#r# c-#pul ,u,penda" parc8 7n
3a=a e#.
Gn c-#p pe care-l recuno9"ea. Era de undeva de demul",
d#na#n"e ,8 moar8 9# ,8 a:un.8 7n #ad.
- 1udy, 9op"# cu voce ,"ran#e 9# nou8 9# pen"ru ea 7n,89#.
+e 1ud#"- o cupr#n,e un val de ucur#e. ;oamna 0uc6er o
au?eaL a o 9# recuno,cu,e.
- )m ven#" ,8 a3lu ce v# ,-a 7n"<mpla", doamn8 0uc6er,
,pu,e ea, pronun=<nd 7nce" 9# r8,p#ca" 3#ecare ,#la8.
Rea 79# ,#m=# cre#erul de?#n"e.r<ndu-#-,e, c-#pul de l<n.8
ea d#,p8r<nd 7nce". Se concen"ra ma# "are, c<?n#ndu-,e ,8
p8,"re?e #ma.#nea #n"ac"8 9# ,8 7n=elea.8 vorele pe care # le
,pu,e,e 1udy.
- Eoar"8, 9op"# ea 7n cele d#n urm8. Iadul...
In#ma lu# 1ud#"- ,e ,"r<n,e. 0o"u9#, 79# p#erdu,e doamna
0uc6er m#n=#le>
- Nu, 7# ,pu,e. Nu ,un"e=# moar"8, doamn8 0uc6er.
E#n"ea Ree# ,e lup"a cu cuv#n"ele.
- !#e> 9op"# ea.
*c-## # ,e umplur8 de lacr#m# 9# ,cu"ur8 d#n cap.
S*EN)EBGFII
255
- 0r8#=#, doamn8 0uc6er, #n,#,"8 1ud#"-. 0r8#=#, dar v-a=#
Kmoln8v#" 9# v-au adu, a#c#. 7ncearc8 ,8 v8 v#ndece.
Cre#erul d#,"ru, al Ree# ,e lup"8 cu cuv#n"ele, apo#, 7nc8
o da"8, Rea d8du 7nce" d#n cap.
- ;oare... 9op"# ea.
1ud#"- ,e 7ncrun"a.
- ;oare> repe"8. !-au 38cu" ceva>
*c-## Ree# ,e ocoper#r< 9# apro8 7nce" d#n cap. )po#
cuv#n"ele # ,e ,"recurar8 de pe u?e 9# m<na # ,e 7n"#n,e, 7ncer-
c<nd ,8 apuce m<na lu# 1ud#"-.
- E#roa,e, reu9# ,8 ,pun8. Gr<". !8d lucrur#... Gr<"e...
Se opr# o cl#p8, apo# ma# 9op"# un ,#n.ur cuv<n"I
- ;oare.
Fa vederea durer## 9# a ,u3er#n=e# 7n"#p8r#"e pe c-#pul
Ree# 0uc6er, oc-## lu# 1ud#"- ,e umplur8 de lacr#m#. ;e.e-
"ele de3orma"e de ar"r#"8 ,e 7ncle9"ar8 pe m<na lu# 1ud#"-, care
o pr#vea nepu"#nc#o,8 cum 7ncearc8 ,8 vorea,c8 rar.
- Noap"ea, reu9# ,8 9op"ea,c8. Noap"ea... doare.
1ud#"- o pr#vea 38r8 ,8 poa"8 3ace n#m#c, dar o ,cl#p#re d#n
ad<ncul oc-#lor e# 7# ,punea c8, or#ce ,-ar 3# 7n"<mpla" cu Rea
0uc6er, 3eme#a cu ,#.uran=8 c8 nu era ,en#l8. +8rea c8
7ncearc8 ,8 comun#ce, ,<-# ,pun8 lu# 1ud#"- ce ,e pe"recu,e,
dar c8 7ncercarea era pe,"e pu"er#le e#. C8u"<nd cu d#,perare
ceva care ,8 o a:u"e ,8 pr#ceap8, 1ud#"- pr#v# 7n :ur.
).8=a"8 de p#c#oarele pa"ulu#, ,e a3la 3oa#a de o,erva=#e.
;e,pr#n?<ndu-9# u9or m<na d#n ,"r<n,oarea Ree#, 1ud#"-
,e repe?# la pa" 9# de,pr#n,e 3oa#a de o,erva=#e. * parcur,e
rap#d, 7ncerc<nd ,8 p8"rund8 ,en,ul a,con, al cuv#n"elor 9#
3ra?elor ,cr#,e cu cal#.ra3#a #mpo,##l8, "#p#c8 doc"or#lor.
;8du repede pa.#n#le 9# oc-## 7# c8?ur8 pe da"ele cele ma#
recen"e. * m<n8 ne.l#:en"8 - pe care 1ud#"- o #den"#3#c8 #me-
d#a" ca 3##nd a lu# El,#e Cramp"on - ,cr#,e,e un ,#n.ur
256
1o-n Saul
cuv<n"I M)"acN. )l8"ur# era 9# oraI dou8,pre?ece 9# un
,3er" noap"ea.
1ud#"- ,"r<n,e d#n u?e 9# pu,e 3oa#a la locul e#, apo# ,e
7n"oar,e 9# 7n.enunc-e d#n nou l<n.8 Rea 0uc6er.
- )?#-noap"e a=# avu" un a"ac, doamn8 0uc6er. +u"e=# ,8-m#
,pune=# ceva de,pre el> Ind#3eren" ce.
;ar pr#v#r#le 7mp8#en:en#"e ale Ree# 0uc6er erau d#n nou
a=#n"#"e a3ar8, pe 3erea,"r8. 1ud#"- 7# ma# vor# o da"8, apo# 7#
m<n.<#e cu l<nde=e m<na.
Nu o,erv8 n#c# o reac=#e d#n par"ea 8"r<ne#.
1ud#"- ma# r<ma,e l<n.8 ,caunul e# "#mp de c<"eva m#-
nu"e, 7n"re<ndu-,e dac8 poa"e 3ace ceva, or#c<" de pu=#n, pen-
"ru Rea 0uc6er. D"#a 7n,8 c8 nu poa"e 3ace n#m#c. ;ac8 n-ar
3# 3o," lum#n#=a aceea ,"ran#e, d#,pera"8, d#n oc-## e# 9# 3ap"ul
c8 ro,"#,e un nume pe care 1ud#"- nu-l ma# 3olo,#,e de aproape
?ece an#, ar 3# 3o," "en"a"8 ,8 3#e de acord cu El,#e Cramp"on
c8 Rea 0uc6er ,e ,en#l#?a,e. ;ar l#c8rul de #n"el#.en=8 pe
care-l v8?u,e 7# d8du,e de 7n=ele, c8 Rea ,e ,"r8du#,e ,8-#
,pun8 c<" ma# mul"e, ,au m8car c<" ma# mul" d#n ce 7n=ele.ea
ea, d#n "o" ce # ,e 7n"<mpla,e. Iar me,a:ul era c8, pe c<" ,e pr#-
cepea 1ud#"-, cre#erul 7# 3u,e,e d#,"ru,.
Se 7n"oar,e, ,e 7ndrep"8 ,pre u98 9# #e9#. * .8,# pe El,#e
Cramp"on 7n p#c#oare l<n.8 un plop, la numa# c<=#va me"r#
dep8r"are, 3um<nd o =#.ar8. 1ud#"- ,e aprop#e de ea, -o"8r<"8.
- I-am v8?u" 3oa#a de o,erva=#e. Sper... ,per c8 nu v8
,up8ra=#.
El,#e r#d#c8 d#n umer#.
- Eu nu m8 ,up8r. D# cred c8 n-are c#ne 9"#e ce ,ecre"e,
dac-o la,8 a9a, a"<rna"8 acolo.
1ud#"- d8du d#n cap.
- E<-n"ream ce # ,-a 7n"<mpla" a?#-noap"e. !8d c8 a avu"
un 3el de a"ac, ,au ceva a,em8n8"or.
S*EN)EBGFII
257
El,#e ma# "ra,e un 3um d#n =#.ar8, apo# o arunc8 9# o ,"r#v#
cu v<r3ul pan"o3ulu#.
- )-ncepu" ,8 =#pe, ,pu,e ea cu o eBpre,#e de nemul=um#re
pe 3a=8. ) adorm#" #med#a" dup8 c#n8 - nu c-ar 3# m<nca" c#ne
9"#e ce - 9# pe urm8, la m#e?ul nop=##, a 7ncepu" ,8 =#pe ca apu-
ca"8. Nu 9"#u eBac" ce # ,-a-n"<mpla". +<n-am a:un, eu acolo,
,e "erm#na,e.
1ud#"- o pr#v# pe 3eme#e, neven#ndu-# ,8 cread8.
- )d#c8 e ,#n.ur8 acolo noap"ea> 7n"re8 ea. Cum po" ,8-#
3ac8 una ca a,"a> E comple" nea:u"ora"8@
El,#e r#d#c8 d#n umer#.
- Nu m8-n"rea pe m#ne. Nu eu -o"8r8,c a#c#. Eu doar 3ac
ce m# ,e ,pune.
;ar oc-## 7# 3u.#r8 o cl#p8 ,pre cl8d#rea pr#nc#pal8 9#
coor7 vocea.
- +8rerea mea e c8 n#m8nu# pe-a#c# nu-# pa,8 prea mul"
dac8 pac#en=## "r8#e,c ,au mor. S#.ur - ad8u.8 ea - a,"a ,e-n-
"<mpl< ma# pe,"e "o", nu> )"<"a vreme c<" an## cur., n#men#
nu d8 prea mul"8 a"en=#e, ,pu,e, d<nd d#n cap. Gr<" 3el de a-=#
pe"rece ul"#m## an#, nu>
* pr#v# pe 1ud#"-.
- ) ?#, ceva> ;oamna 0uc6er vreau ,8 ?#c.
1ud#"- e?#"8 pu=#n, apo# r8,pun,eI
- Nu. N#c# nu 9"#u dac8 a 3o," con9"#en"8 de pre?en=a mea.
El,#e Cramp"on apro8 d#n cap.
- ;a, a9a e. N-a ma# r8ma, n#m#c d#n ea.
1ud#"- d8du d#n cap a,en"8, cu .<ndul de:a 7n al"8 par"e.
- )"acul 8,"a. +e 3oa#e ,cr#e c8 a avu" loc la dou8,pre?ece
9# un ,3er".
El,#e d8du d#n umer#.
- +8# cam a"unc# am a:un, eu, cred. ;e 3ap", cred c-a apu-
a"-o cam pe la m#e?ul nop=##.
1ud#"- ,#m=# un 3#or rece pe 9#ra ,p#n8r##.
1o-n Saul
/#na )lvare? ,"8"ea 7n 3a=a ca,e# 3am#l#e Spar6,, 7ncer-
c<nd ,8 nu-9# p#ard8 cump8"ul. M;e ce m# l-a9 p#erde> ,e
7n"re8. Fa urma urmelor, Randy a ,par" parr#?ul. ;e ce ,8
pl8"ea,c8 1ed> Ea# ale, dup8 c<"e ,-au 7n"<mpla" a?#-d#-
m#nea=8.N
7l ,una,e pe 1ed ma# devreme 9#, v8?<nd c8 nu r8,punde,
,una,e la ,p#"al.
;up8 ce /lor#a Hernande? 7# pove,"#,e ce # ,e 7n"<mpla,e
"a"8lu# lu# 1ed, /#na 7# ,pu,e,e a,#,"en"e# ,8 nu-l ma# c-eme la
"ele3on.
- * ,8 v#n 9# eu ma# "<r?#u, ,pu,e,e ea. Ea# am pu=#n8
"rea8.
7n cele d#n urm8, adun<ndu-9# "o" cura:ul pe care-l avea,
,e aprop#e de u9a de la #n"rare 9# ap8,8 pe u"onul ,oner#e#.
;up8 c<"eva ,ecunde, doamna Spar6, cr8p8 u9a, pr#v# 8-
nu#"or a3ar8, apo# de,c-#,e lar..
- E8#, m8#@ Ia "e u#"8 c#ne-a ven#"@ In"r8.
Q<me"ul 7# ma# d#,p8ru c<nd /#na 7n"re8 de Randy.
- Eda, ,pu,e ea, 38c<nd ,emn cu capul ,pre camera lu#.
E-n pa", doarme.
E#:# oc-## u9or.
- N-a# 3o," cu el a,ear8 pe pla"ou, a9a-#>
/#na e?#"8, apo# 7ncl#n8 capul.
- Hm, pu3n# Ear.#e. 0e credeam al"3el.
- !reau... "reu#e ,8 vore,c cu Randy, ,pu,e /#na.
Ear.#e Spar6, d8du d#n umer# a nep8,are.
- 0reaa "a. ;ar "e prev#n c8 ,e poar"8 c#uda" 7n d#m#nea=a
a,"a. Nu-l comp8"#me,c - numa# #deea c8 un pu9"an de
9a#,pre?ece an# ,e ,coal8 d#m#nea=a ma-mur@ Ce ma#, cum e
,acul, 9# pe"#cul.
EBac" la m#e?ul nop=## "recu"e 5ran6 avu,e,e pr#mul a"ac.
S*EN)EBGFII
Ear.#e #n"r8 7n uc8"8r#e, #ar /#na o porn# pe cor#dor p<n8
d8du de o u98 7nc-#,8, a camere# lu# Randy, 8nu# ea. B8"u,
dar, nepr#m#nd n#c# un r8,pun,, 7ncerc8 u9a. Nu era 7ncu#a"8 -
de,c-#,e pu=#n 9# pr#v# #n8un"ru, unde 7l v8?u pe Randy
#n, pe pa", cu oc-## de,c-#9#, a=#n"#=# 7n "avan.
- Randy> ,pu,e ea.
El 79# r8,uc# capul 9# pr#v# c8"re ea 38r8 ,-o vad8.
- Eu ,un", ,pu,e /#na.
In"r8 7n camer8 9#, 7n ,3<r9#", Randy ,e r#d#c8 7n capul
a,elor.
- Eama "a m#-a ,pu, c8 =#-e r8u.
Randy r#d#c8 d#n umer#.
- N-am n#m#c, ,pu,e el.
/#na 7l pr#v# p#e?#9. 0o"u9#, ceva nu era 7n re.ul8 cu
Randy a,"8?#. )vea n#9"e oc-# ,"ran##, .o#, #ar .ura 79# p#erdu,e
<me"ul 9mec-ere,c, o#9nu#".
- Ba ar "reu# ,8 a# ceva. ;up8 cum "e-a# pur"a" a,ear8.
Randy nu r8,pun,e. R8ma,e a9e?a" 7n pa", ?.<#ndu-,e
a ea.
- )# ,par" parr#?ul cam#one"e# domnulu# )rnold, ,pu,e
/#na. Sau n#c# nu-=# am#n"e9"#>
Randy d8du d#n cap.
- 7m# am#n"e,c.
!ocea lu# pla"8 o ,coa,e p<n8 la urm8 d#n ,8r#"e.
- E#> D# ce-a# de .<nd ,8 3ac# acum> 7l 7n"re8.
+e 3a=a lu# nu ,e c#"ea dec<" u#m#rea.
- Ce-ar "reu# ,8 3ac>
/#na 7l pr#v# 3ur#oa,8. Ce era cu el>
- +8#, a# pu"ea m8car ,8 #-l pl8"e9"#@ eBclam8 ea. ;e ce ,8-l
l8=ea,c8 1ed> Nu =#-a 38cu" n#m#c.
- B#ne, ,pu,e Randy.
/#na 7l pr#v#, 9oca"8. Nu 9#-ar 3# 7nc-#pu#" c8 n#c# m8car
-are ,-o con"ra?#c8. Se u#"8 la el, 8nu#"oare.
260
1o-n Saul
- Co,"8 dou8 ,u"e c#nc#?ec# de dolar#, ,pu,e ea. )m ,una"
la repre?en"an=a 5ord d#n Fa, Cruce, a?#-d#m#nea=8.
Se a9"ep"a,e ,8-# r<d8 7n na,, dar el ,8r# d#n pa", .ol pu9c8,
9# ,e du,e la ,cr#nul de l<n.8 pere"e, ,u 3erea,"r8. +rea ulu#"8
ca ,8 ma# ,coa"8 un cuv<n", /#na ,e mul=um# ,<-l pr#vea,c8.
Randy "ra,e ,er"arul de :o, comple" a3ar8, 8.8 m<na 7n8un"ru
9# ,coa,e un pl#c l#p#" cu ,co"c- de pere"ele ,cr#nulu#. 7l
de,c-#,e, num8r8 2(0 de dolar#, apo# pu,e la loc 9# pl#cul 9#
,er"arul. 7# d8du /#ne# an## 9# ,e urc8 la loc 7n pa".
S"upe3#a"8, /#na pr#vea cu .ura c8,ca"8 de la an## d#n
palm8 la Randy.
- ;... de unde a# 89"#a> 7l 7n"re8.
Randy r#d#c8 d#n umer#.
- * par"e #-am 3ura". Re,"ul #-am 38cu" v<n?<nd dro.ur# la
9coal8.
/#na 79# ,#m=# .enunc-## "remur<nd. 0oa"8 pove,"ea a,"a
era o a#ureal8. Se a9"ep"a,e ca el ,<-# r<d8 7n 3a=8, ,au ,8 re3u?e
pur 9# ,#mplu ,8 pl8"ea,c8 parr#?ul. Cre?u,e c8 va "reu# ,8
duc8 munc8 de l8mur#re, poa"e c-#ar ,<-l amen#n=e c8-# ,pune
mame# lu# "o"ul.
;ar nu ,e a9"ep"a,e la una ca a,"a.
D# #a"8-l pe Randy, 7n"#n, 7n pa", ca 9# c<nd nu ,-ar 3#
7n"<mpla" n#m#c.
- )... a,cul"8, ,e <l<# ea. 0reu#e ,8 plec, *A>
Randy nu ,pu,e n#m#c. Nu era ,#.ur8 n#c# m8car c8 o
au?#,e. +r#vea d#n nou 7n .ol, cu eBpre,#a aceea va.8, c#uda"8
7n oc-#. B8.<nd an## 7n u?unar, #e9# .r8#"8 d#n ca,a 3am#-
l#e# Spar6,, 38r8 ,8 ,e ma# oprea,c8 m8car ,8-# ,pun8 la
revedere mame# lu# Randy.
;ou8?ec# de m#nu"e ma# "<r?#u ,e a3la 7n 3a=a ,p#"alulu#,
dor#ndu-9# ,8 3# eB#,"a" o cale de a ev#"a ,8 #n"re. ;e"e,"a ,p#-
"alele, de"e,"a m#ro,ul lor 9# 7n"rea.a lor a"mo,3er8
oln8v#c#oa,8. 79# am#n"ea 7nc8 3oar"e #ne c8, a"unc# c<nd
S*EN)EBGFII
261
avea numa# c#nc# an#, mama e# o adu,e,e a#c# ,<-9# v#?#"e?e
un#ca. )#a o recuno,cu,e pe 8"r<na 7n"#n,8 7n pa", cu oc-## -
oc-## ace#a care l#c8r#,er8 7n"o"deauna pl#n# de ve,el#e la vede-
rea /#ne# - acum opac# 9# l#p,#=# de v#a=8. Bun#ca 7# 7n"#n,e,e
/#ne# o m<n8 9#, de9# nu vo#,e ,-o #a, o 38cu,e, ol#.a"8 de
mama e#L a"#n,e,e u9or carnea umed8 9# l#p#c#oa,8, c8re#a 7#
d8du,e repede drumul, duc<ndu-9# m<#n#le la ,pa"e. ;#n ?#ua
aceea, or# de c<"e or# "reu#a ,8 v#n8 la ,p#"al, 79# am#n"ea de
N un#ca mur#und8 9# ,#m=ea a"#n.erea rece 9# ,"r8#n8. ;ar "re-
u#a ,<-l .8,ea,c8 pe 1ed. In,p#r8 ad<nc ca ,<-9# ,"8p<nea,c8
nel#n#9"#le, 7mp#n,e u9a 9# #n"r8 7n ,ala de a9"ep"are.
1ed, lun.#" pe o canapea, pr#v#nd 7n .ol, n#c# nu o o,erv8
p<n8 nu ,e a9e?a l<n.8 el 9#-l lu8 de m<n8.
- Ce e> 9op"# /#na, ,#.ur8 c8 9"#e ce e. Nu cumva "a"8l
L"8u a...
Nu 3u 7n ,"are ,8 "erm#ne propo?#=#a 9# o l8,8 7n ,u,pen,#e.
1ed 79# mu9c8 u?ele, apo# cl8"#n8 d#n cap.
- N-a mur#", ,pu,e el, r8.u9#".
)po# o pr#v# 7n oc-#.
- ;ar e ca 9# c<nd ar 3# mur#". E... e 7n com8.
*c-## # ,e umplur8 de lacr#m#.
- Nu ma# 3ace al"ceva, dec<" ?ace, /#na. Nu ,e m#9c8 9#,
dac8-l a"#n.#, nu reac=#onea?8 7n n#c# un 3el.
/#na 7l ,"r<n,e de m<n8, ne9"##nd ce ,8 ,pun8. S"a"ur8 7n
"8cere c<"eva m#nu"e, apo# 1ed ,e 7n"oar,e ,8 o pr#vea,c8.
- *3, ;oamne, ,pu,e el, prom#,e,em c8 "rec pe la "#ne a?#-
d#m#nea=<, nu>
- Nu-# n#m#c, 7# ,pu,e /#na.
)po# ,e apuc8 ,<-# pove,"ea,c8 cum 3u,e,e aca,8 la
andy.
- ) 3o," "are c#uda", ,3<r9# ea dup8 vreun ,3er" de cea,.
38cu" eBac" cum #-am ,pu, 9#, c<nd ,-a da" :o, d#n pa", parc8
Cc# nu 9#-a da" ,eama c8 e .ol-.olu=.
20
R#"a Eoreland era la e"a:, 7n camera pe care o 7mp<#=#,e
cu EaB, duc<nd cu .reu la cap8" dureroa,a ,arc#n8 de a ,or"a
lucrur#le care-# apar=#nu,er8. +r#n 3ere,"rele de,c-#,e pen"ru a
pr#m# ad#erea dup<-am#e?## au?# ,cr<9ne"ul de cauc#ucur# pe
p#e"r#9ul ale## 9# 3u ucuroa,8 de pr#le:ul care # ,e o3erea de a
3ace o pau?8.
):un,e 7n capul ,c8r#lor eBac" c<nd 1ud#"- de,c-#dea u9a
9# #n"ra 7n -ol.
- )# ven#", ,pu,e R#"a, 7ncep<nd ,8 cooare. ;ar ,e opr#,
v8?<nd c-#pul l#v#d al lu# 1ud#"-. S-a 7n"<mpla" ceva cu 5ran6,
nu-# a9a> re,p#r8 ea ad<nc. ) mur#">
1ud#"- 7nc-#,e u9a 7n urma e#, ,e re?em8 de ea pre= de
c<"eva ,ecunde, 7ncerc<nd ,8 ,e adune 7na#n"e de a de,c-#de
.ura. Cum pu"ea ,<-# ,pun8 R#"e# ce .<ndea> 7n 3#ne, cl8"#n8
d#n cap.
- Nu, ,pu,e. N-a mur#". ;ar a avu" o ,er#e de...
+r#v#r#le # ,e 7n"<ln#r8 cu ale R#"e#.
- ) avu" o ,er#e de a"acur#, R#"a.
R#"a 7ncremen# pe ,c8r# 9# p8l#, dar 79# reven# #u"e. Coor7
"rep"ele 9# o lu8 pe 1ud#"- de ra=.
- ;up8 cum ar8=#, =#-ar pr#nde #ne un pa-ar.
264
1o-n Saul
* du,e 7n ,u3ra.er#e, o a9e?8 pe un ,caun, ,e du,e la ar,
de unde ,coa,e o ,"#cl8 cu ul"#mele re,"ur# d#n O-#,6y-ul
pre3era" al lu# EaB. 0urn8 c<"e dou8 de.e"e 7n dou8 pa-are 9#-#
d8du unul lu# 1ud#"-.
- Bea, ,pu,e. D# ,pune-m# ce ,e-n"<mpl<.
* 3#B8 pe 1ud#"- cu o pr#v#re l#mpede, 38r8 urm8 de "eam8.
1ud#"- d8du d#n cap, ,#m=#ndu-9# corpul relaB<ndu-,e 7n
con"ac" cu ,"8p<n#rea de ,#ne a 8"r<ne#. ;u,e pa-arul la u?e.
R-#,6y-ul 7# ar,e .<"le:ul, dar, c<nd 7# a:un,e 7n ,"omac, ,e
r8,p<nd# ca o c8ldur8 #ne38c8"oare pr#n "o" "rupul, .on#nd
3r#.ul 7n.-e=a" care pu,e,e .-eara pe ea pe drumul de la 0-e
Co""onOood, 7napo#. 7nce"ul cu-nce"ul, ,e porn# ,<-# ,pun8
R#"e# "o" ce ,e 7n"<mpla,e, "o" ce .<ndea. S#n.urul de"al#u pe
care 7l om#,e era num#"orul comun.
/re. Eoreland 9# #n:ec=##le lu#.
- D"#u c8 pare o a#ureal8, ,pu,e ea, 7nc-e#nd. D"#u c8 par
la 3el de ,cr<n"#"< pe c<" ,pune lumea de,pre 5ran6 c8 e.
Eul"8 vreme R#"a nu ,pu,e n#m#c. Se re?em8 de ,p8"arul
,caunulu#, l8,<nd-o pe 1ud#"- ,8-9# eBam#ne?e pa-arul, pe
care-l ro"ea c<nd 7n"r-o par"e, c<nd 7n cealal"8. 7n cele d#n
urm8, ca 9# cum ar 3# a:un, la o conclu?#e, reven# 9#-o pr#v# pe
1ud#"- d#n nou.
- Nu "o=# credem c8 5ran6 e ,cr<n"#", ,pu,e ea. Eu, una,
nu cred. ;ar ma# e ceva ce nu m#-a# ,pu,, 1ud#"-.
1ud#"- o pr#v# alarma"8.
- N-a# ,pu, n#m#c de,pre nepo"ul meu.
1ud#"- #n,p#r8 ,cur".
- N-am...
- )# vru" ,8 m8 cru=#, ,pu,e R#"a ,acada".
Se r#d#c8 7n p#c#oare 9# 7ncepu ,8 ,e pl#me pr#n camer8.
- E8 "o" ,urpr#nd 7n"re<ndu-m< care e v<r,"a la care ce#
d#n :ur -o"8r8,c ,8 7nceap8 ,8 "e cru=e.
S*EN)EBGFII
265
+u3n# d#,pre=u#"or 9#-9# 3lu"ur8 de.e"ele m<#n## ,"<n.# pr#n
aer, ca 9# c<nd ar 3# .on#" o #n,ec"8.
- S#.ur, n-are n#c# o #mpor"an=8. Ce con"ea?8 e c8 "u e9"#
conv#n,8 c8 /re. are un ame,"ec 7n pove,"ea a,"a, nu-# a9a>
Fa urma urmelor el a 3o," cel care #-a "ra"a" 9# pe Rea 9# pe
EaB. ;e a,emenea, el era de .ard8 #er#, c<nd 5ran6 a avu"
acc#den"ul, 9# 9"#u #ne c8 /re. e cel care a ordona" #nocul8r#le
la 9coal8.
1ud#"- "8cu, 9"##nd c8 nu era nevo#e de n#c# un r8,pun,.
R#"a ,e 7n"oar,e cu ,pa"ele 9# ,e aprop#e de o 3erea,"r8, l<n.8
care r8ma,e o vreme. 7n ,3<r9#", ,e 7n"oar,e.
- D"##, 7n"o"deauna l-am con,#dera" pe nepo"ul meu pu=#n
anormal.
1ud#"- ,e 7ncrun"8.
- E adev8rul adev8ra", con"#nu8 R#"a. C<nd era ma# m#c,
era de un ,no#,m #n,upor"a#l. ), da, era de9"ep" 9# ar8"o,, 9#
avea cu ce ,e m<ndr#, dar nu era numa# a,"a. )vea o aro.an=8
a lu#, ca 9# c<nd ce#lal=# ar 3# eB#,"a" numa# 9# numa# pen"ru
a-l ,erv# pe el.
Q<m# #ron#c.
- C<nd era ma# m#c, avea #mpre,#a c8 9# eu 9# EaB ,un-
"em n#9"e pro9"#. 7n 3#ecare an, dup8 ce a mur#" 3ra"ele lu# EaB,
#ar /re. a 7ncepu" ,8-9# pe"reac8 o lun8 ,au dou8 7n 3#ecare
var8 cu no#, 7ncerca ,8 ne conv#n.8 ,8 ne mu"8m. Q#cea c8 ar
"reu# ,8 ,"8m la NeO Sor6, unde era 9# ma#c<-,a, 9# ,8 avem
o ca,8 mare, cu ,erv#"or#. *amen#lor de pe-a#c# nu le ,punea
dec<" =op<rlan#.
1ud#"- ,e 7ncrun"8 ma# "are.
- ;ar p8rea# a"<" de m<ndr8 de el.
R#"a #n,p#r8 ad<nc.
- ;a, eram m<ndr8. 7nc8 de c<nd ,-a 7n"or, 7n ul"#ma var8,
dup8 ce ,-a pr8p8d#" 9# #a"a E#ldred. )cela a 3o," anul 7n care
a r8ma, Ia no#. ;ar ,e ,c-#ma,e a"<" de mul". E#-a ,"<rn#"
266
1o-n Saul
8nu#el#le, credeam c8 are un mo"#v a,cun,. C#n,"#" vor#nd,
7n"o"deauna l-am ,u,pec"a" c8 vrea ,8 ,e a,#.ure c8 eu 9# EaB
n-aveam ,8-l u#"8m c<nd ne ,cr#em "e,"amen"ele. II ul"#m##
c#nc# an# m-am conv#n, c8 .re9eam.
* pr#v# pe 1ud#"- drep" 7n oc-#.
- ;ar poa"e c8 nu .re9#,em, ,pu,e ea cu o voce care, pen-
"ru pr#ma da"8 de c<nd 7ncepu,e ,8 vorea,c8, 7# "remura.
+oa"e c8 /re. nu ,-a ,c-#ma" n#c#oda"8.
08cuL ar 3# vru" ,8 nu "reu#a,c8 ,8 con"#nue, dar 9"#a c8
n-are 7nco"ro. Con"#nu8 cu voce a#a au?#"a.
- E ceva 7n le.8"ur8 cu /re. ce n-am ,pu, n#m8nu# p<n8
acum. C<nd era cop#l a... ,"ran.ula" o da"8 un c8=el, numa# ca
,8 vad8 c<" 7# "reu#e ca ,8 moar8 9# dac8 poa"e ,<-l ma# 7nv#e.
- ;umne?eule un, 9op"# 1ud#"-.
0#mp de c<"eva m#nu"e, cele dou8 3eme# ,"a"ur8 pur 9#
,#mplu pr#v#ndu-,e p<n8 c<nd ,e au?# o ma9#n8 pe alee.
* cl#p8 ma# "<r?#u ,e de,c-#,e u9a de la #n"rare.
- E8"u98 R#"a> ,"r#.8 /re. Eoreland.
R#"a 7# arunc8 lu# 1ud#"- o pr#v#re de aver"#,men".
- )#c#, dra.ul meu, ,"r#.8 la r<ndul e#. Sun" cu 1ud#"-,
em un p8-8rel.
/re. Eoreland ap8ru 7n par., cu o eBpre,#e .rav8 pe
c-#p.
- )m vor#" cu Bo Bann#n. dup8-am#a?<, ,pu,e el. Nu
9"## c<" de r8u 7m# pare de 5ran6.
1ud#"- 7l pr#v#, 7ncerc<nd ,8 de"ec"e?e o urm8, c<" de m#c8,
pe 3a=a lu#, care ,8 dea #mpre,#a c8 m#n"e. ;ar n-o .8,#. *c-##
7# erau mar# 9# ,#ncer#, ?<me"ul l<nd.
Se 7n9ela - cu ,#.uran=8 c8 ,e 7n9ela.
D#-a"unc# 79# am#n"# cuv#n"ele ro,"#"e de R#"a, cu c<"eva
cl#pe 7na#n"eI M) ,"ran.ula" o da"8 un c8=el, ca ,8 vad8 c<" 7#
"reu#e ca ,8 moar8.N
S*EN)EBGFII
267
Se r#d#c8 7n p#c#oare "remur<nd 9# reu9# ,8 ?<mea,c8
3or=a".
- Eul=ume,c, ,pu,e 9# pu,e pa-arul pe m8,u=8. Ier"a=#-m8,
am c<"eva "ele3oane de da".
D#, 38r8 ,8 a9"ep"e vreun r8,pun, d#n par"ea R#"e# ,au a lu#
/re., #e9# 7n .ra8 d#n 7nc8pere.
I ,e p8ru c8 ,#m"e 7n ,pa"e pr#v#rea lu# /re., urm<r#nd-o
,u,p#c#o,.
Sau era doar #ma.#na=#a e#>
Fa ora ?ece, con3orm o#ce#ulu# vec-# de ma# #ne de
dou8?ec# de an#, R#"a Eoreland 7ncepu ,8 ,e pre.8"ea,c8 de
culcare. Gmla 7nce" pr#n ca,8, 7ncu#nd u9#le 9# 3ere,"rele,
38c<nd .e,"ur#le pe care EaB le 38cu,e p<n8 7n ?#ua mor=##,
7n mod ,"ran#u, R#"a .8,ea r#"ualul ace,"a l#n#9"#"or. )vea
#mpre,#a c8 EaB ,e pl#m8 cu ea pr#n ca,8, d<ndu-# #n,"ruc-
=#un# "8cu"e.
M!er#3#c8 u9#le de la verand8 de dou8 or#, # ,e p8ru c8-l
aude ,pun<nd pe c<nd #n"ra 7n ,u3ra.er#e. Broa,ca a#a n-a
3unc=#ona" n#c#oda"8 ca lumea.N
R8,uc# c-e#a 7n roa,c8 9# "ra,e de u9#, ,upun<ndu-,e 7n
"8cere #n,"ruc=#un#lor la 3el de "8cu"e ale lu# EaB. Sa"#,38cu"8,
"recu 7n #l#o"ec8.
)#c# pre?en=a lu# EaB era ma# pu"ern#c8. B#roul era
acoper#" cu -<r"## - n#c# c-#ar #er#, lucr<nd ea 7n,89# la #rou,
#u deran:a,e lucrur#le lu# EaB. +e ma,a de l<n.8 3o"ol#ul lu#
pre3era" ,"8"ea, cu 3a=a 7n :o,, o car"e de,c-#,8. R#"a ,e opr# un
momen", a"#n,e volumul, apo# 7l r#d#c8 ru,c, 7l 7nc-#,e 9#-l
pu,e la loc pe ra3"ur#le d#n lemn de nuc care c8p"u9eau pere=##.
Se du,e la 3ere,"re, le ver#3#c8 9# "ra,e draper##le .rele de
dama,c. ):un,8 la u98 ,e opr# o cl#p8 9# pr#v# 7n urm8, 7na#n"e
de a ,"#n.e lum#na.
268
1o-n Saul
Gn val de nel#n#9"e o cople9# 9#, o ,ecund8, cre?u c8 o ,8
#?ucnea,c8 7n pl<n,. R8,uc# -o"8r<" 7n"rerup8"orul,
cu3und<nd 7nc8perea 7n 7n"uner#c, 9# 7nc-#,e u9a 7n urma e#.
7n 3#ne, urc8 la e"a:, unde "recu d#n camer8 7n camer8,
de,c-#?<nd 3ere,"rele 9# l8,<nd aerul r8coro, al ,er## ,8 #n"re.
):un,8 7n dorm#"orul mare 7ncepu ,8 7mp8"urea,c8
-a#nele - -a#nele lu# EaB - r8ma,e 7n"#n,e pe pa" 9# ,8 le pun8
7n cu"##le adu,e #er# de /re..
/re..
)m#n"#ndu-9# conver,a=#a pe care o avu,e,e cu el dup8 ce
1ud#"- #e9#,e, o "recu un 3#or rece. Se ,"r8du#,e ,8-9# a,cund8
,en"#men"ele, dar era aproape ,#.ur8 c8 el ,#m=#,e c8 ceva nu
e 7n re.ul8.
D# "o"u9#, nu ,e ,pu,e,e n#m#c clar. 58cu,er8 conver,a=#e
de ,alon o vreme, #ar ea 7l a,#.ura,e c8 ,e ,#m"e #ne. Nu, nu
era ,#n.ur8.
Nu, nu ,e ma# .<nd#,e la v<n?area ca,e#.
;a, au?#,e de,pre 5ran6 )rnold, 7# ,pu,e,e 1ud#"-.
7n "#mp ce voreau de,pre 5ran6, 7# cerce"a,e c-#pul 7n
c8u"area unu# ,emn c<" de m#c c8 7n.r#:orarea lu# n-ar 3# 3o,"
real8. ;ar, c-#ar c<nd el 7# ,pu,e la revedere, 7l pomen#,e d#n
nou pe 5ran6.
- Ce p8ca", ?#,e,e el cu .la,ul 7nc8rca" de o .r#:8 care
R#"e# 7# ,una ,#ncer, ,#.ur c8 uneor# poa"e 3# enervan", dar
n#m8nu# n-ar "reu# ,8 # ,e 7n"<mple ce # ,-a 7n"<mpla" lu# a?#.
R#"a 7l pr#v#,e drep" 7n oc-# 7n "#mp ce vorea, dar nu v8?u
n#m#c. ;up8 plecarea lu#, urca,e ,8 vorea,c8 d#n nou cu
1ud#"-.
- Nu 9"#u ce ,8 ,pun, ,u,p#na,e ea, a9e?<ndu-,e pe mar-
.#nea pa"ulu# lu# 1ud#"-, poa"e c8 ne 7n9el8m.
- Nu ne 7n9el8m, #n,#,"a,e 1ud#"-. F-am ,una" pe pr#e"enul
meu d#n Fo, )lamo,. Nu are 7nc8 un r8,pun,, dar m#-a
prom#, c8 ma# 7ncearc8.
S*EN)EBGFII
269
Se u#"8 la cea,, apo# d#n nou la R#"a.
- ),cul"8, #-am prom#, lu# 1ed c8 m8 duc ,8-l #au de la
,p#"al 9# c8 #e9#m ,8 m<nc8m 7n ora9. Nu vre# ,8 v## cu m#ne>
Cred c8 n-ar "reu# ,8 ,"a# ,#n.ur8 a#c#.
R#"a o opr#.
- Nu 3# cara.-#oa,8. Nu #-am ,pu, lu# /re. n#c# un
cuv<n". D# am nevo#e de "#mp ,8 m8 .<nde,c pu=#n la "oa"e.
E... ce ma#, e #ncred##l. ;ar "u du-"e, dra.a mea. Nu "e 7n.r#:#
de m#ne.
79# 38cu,e ceva de m<ncare, dar nu pu"u,e ,8 m8n<nce,
7ncerca,e ,8 lucre?e la un .olen, dar n#c# acea,"8 ac"#v#-
"a"e, dra.8 e#, nu reu9# ,-o l#n#9"ea,c8.
S3<r9#,e pr#n a-9# pe"rece cea ma# mare par"e a ,er## 7n 3a=a
c8m#nulu# 7n care nu apr#n,e,e 3ocul, .<nd#ndu-,e la /re. 9#
la eBper#en=a lu# cu c8=elul.
D#, d#n"roda"< avu cer"#"ud#nea c< 9"#e ce 38cea /re. acum.
58cea o nou8 eBper#en=8. Numa# c8, de da"a a,"a, nu cu
v#a=a unu# c8=el.
;e da"a a,"a cu v#e=# omene9"#.
E<#ne va "reu# ,8 .8,ea,c8 o cale de a-l opr#.
*o,#"8, ,3<r9# de pu, 7n cu"## lucrur#le de pe pa", ,e
de?r8c8 9#-9# pu,e un -ala". Se a9e?8 7n 3a=a m8,u=e# de
"oale"8, 79# ,coa,e a.ra3ele d#n p8r, apo# 7ncepu ,8-l per#e de o
,u"8 de or#, a9a cum 38cu,e 7n 3#ecare ,ear8 7nc8 de c<nd avea
?ece an#.
;e o#ce# ace," r#"ual al per#a"ulu# o relaBa, o a:u"a ,8 u#"e
de .r#:#le ?#ln#ce, dar a,"8-,ear< el nu avea e3ec"ul o#9nu#" 9#,
c-#ar 9# dup8 ce "erm#n8, con"#nu8 ,8 3#e a.#"a"8.
Nel#n#9"#"8, ,e du,e la 3erea,"r8 9# pr#v# a3ar8, 7n noap"e.
Funa era ,u, 9# pe,"e pla"ou dan,a o lum#n8 ar.#n"#e. !edea
l#l#ec## ,8.e"<nd 7n"uner#cul 9# au?# ,"r#.8"ul u9or al une#
u3n#=e care plu"ea pe ar#p#le r#?e#, 7n c8u"are de 9oarec#.
270
1o-n Saul
0ocma# vo#a ,8 ,e 7n"oarc8, dar # ,e p8ru c8 vede o m#9care
7n umra de-a3ar8L pr#v# d#n nou, 38r8 ,8 ma# vad8 n#m#c. 7n
3#ne, ,e 7n"oar,e 9# ,e 8.8 7n pa".
* vreme c#"#, dar d#,cu=#a cu /re. 7# revenea 7n m#n"e 9#
3u nevo#"8 ,8 re#a de mul"e or# acelea9# pa.#n#, c#"#nd cuv#n"e
38r8 n#c# un 7n=ele, pen"ru ea.
7n cele d#n urm8 adorm#.
Nu 9"#a c<" era cea,ul c<nd ,e "re?#, dar ,#m=# #med#a" c8
ceva nu e 7n re.ul8.
)erul d#n 7nc8pere era .reu 9# 7nc8rca" cu un m#ro, acru
de 3um.
Se "re?# de-a #nelea - 9#-l au?#.
Gn p<r<#" ca al une# -<r"## 9#3ona"e.
)ler.8 la 3erea,"r8 9# pr#v# a3ar8, a9"ep"<ndu-,e oarecum
,8 vad8 "u3ele de9er"ulu# ar?<nd.
;ar lum#na .alen8, ,"r8luc#"oare, care umplea cur"ea, nu
venea d#n de9er"ul de d#ncolo de mar.#n#le propr#e"8=##. !enea
d#n ca,8.
R#"a "r<n"# #n,"#nc"#v 3erea,"ra 9# 7n93ac8 -ala"ul de la
p#c#oarele pa"ulu#, v<r<ndu-9# m<#n#le pe m<nec# 7n "#mp ce
aler.a la u9a dorm#"orulu#.
Holul era pl#n de 3um, care n8v8l# 7n camer8 c<nd
de,c-#,e u9a, umpl<ndu-# n8r#le 9# ,u3oc<nd-o. 0r<n"# u9a 9# ,e
repe?# #ar la 3erea,"r8.
Nu pu"ea coora.
;ac8 ,8rea, avea ,8-9# rup8 p#c#oarele, ,au poa"e c-#ar 9#ra
,p#n8r##.
79# 38cu repede ,oco"el#le. ;ac8-9# umplea pl8m<n## cu
aer, pu"ea a:un.e p<n8 :o, 9# #e9# pr#n 3a=8 7na#n"e de a avea
nevo#e d#n nou de aer.
D# dac8 ,e 7mp#ed#ca 9# c8dea pe ,c8r#>
/on# .<ndul ace,"a.
S*EN)EBGFII
271
Se 7n"oar,e #ar c8"re u98 9#-9# 38cu cura:, #n,p#r<nd ad<nc
de "re# or#, ul"#ma da"8 p8,"r<nd aerul 7n pl8m<n#.
;8du u9a de pere"e 9# o lu8 la 3u.8 c8"re ,car8, a3la"8 la
ma# #ne de 9ap"e me"r# dep8r"are.
Q.omo"ul 3oculu# ,e au?ea d#n ce 7n ce ma# "are 9# aproape
c8 o 38cu ,8 ,e 7n"oarc8, noroc c8 a:un,e,e 7n capul ,c8r#lor.
+ere=## ,alonulu# erau 7n 3l8c8r#, lamr#ur#le de lemn ,culp"a"e
p<r<#au 9# ,e curau la a"#n.erea l#m#lor de 3oc.
Era prea "<r?#u ,8 ,e ma# 7n"oarc8. 79# ,"r<n,e -ala"ul pe
l<n.8 ea 9# ,e repe?# 7n :o, pe ,c8r#le de marmur8. ):un,e 7n
,alon. G9a de la #n"rare era la numa# c<=#va me"r# d#,"an=8.
)ler.8 la ea 9# ap8,8 pe clan=8L pl8m<n## d8dur8 drumul
aerulu# 7n a9"ep"area celu# proa,p8", de pe par"ea cealal"8 a
u9##.
;ar u9a re3u?a ,8 ,e de,c-#d8. ;e.e"ele R#"e# <:<#au la
mecan#,mul pe care ,e c-#nu#au ,8-l de,c-#d8.
+l8m<n## 7# eBplodar8 9# 3umul #n"ra" 7n .<"le: o ,u3oc8.
0u9#nd, r8,uc# c-e#a 9# "ra,e cu pu"ere de u98.
G9a ced8 pu=#n, apo# ,e 7n=epen# d#n nou.
Fan=ul@
+an#ca o cople9# 9#, 7n 7ncercarea de a re,p#ra, 3umul 7#
ar,e pl8m<n## 9# 79# ,#m=# p#c#oarele ced<nd ,u ea. Se arunc8
a,upra u9##, 7ncerc<nd ,8 a:un.8 la lan=, dar era prea "<r?#u.
+#c#oarele o l8,ar8 9# alunec8 pe podea, ame=#"8 de 3umul
d#n 7nc8pere.
5umul o 7ncon:ur8, vr<nd parc8 ,8 o #a 7n ra=e, cu 3l8c8r#
care 7# murmurau 7n urec-#, c-em8"oare.
Gmpl<ndu-9# 7nc8 o da"8 pl8m<n## cu aerul amar,
7n=ep8"or, ,e l8,8 prad8 ra=elor 7m#e"oare, ,e l8,8 prad8
3oculu#.
In"r<nd 7n 7n"uner#cul care o cupr#ndea, # ,e p8ru c<-l vede
pe EaB ven#nd ,pre ea, cu m<na 7n"#n,8.
272
1o-n Saul
)9a au .8,#"-o c<nd 3ocul 3u, 7n cele d#n urm8, ,"#n,I cu
m<na 7n"#n,8 ca 9# cum ar 3# ceru" a:u"or. )u cre?u" c8 7ncer-
ca ,8 a:un.8 la u98, ,8 ,cape de 3l8c8r#.
)dev8rul era c8, de9# n#men# nu avea ,-o a3le vreoda"8, 7n
acele ul"#me ,ecunde 3u.are ale v#e=## e#, nu la u98 7ncerca,e
,8 a:un.8.
7ncerca,e ,8 a:un.8 la EaB, pe care-l .8,#,e 7n ,3<r9#".
9&43
2&
+e,"e Borre.o ,e l8,a noap"ea. ;e undeva, de dea,upra
ora9ulu#, de pe u?a can#onulu# ,e au?ea ?um?e"ul 7n3unda" al
une# ma9#n8r## #ne un,e.
7nce"-7nce", .#.an"#ca an"en8 ,e "re?ea la v#a=8.
Era m#e?ul nop=##.
/#na )lvare? ,"8"ea 7n"#n,8 7n pa", cu oc-## 7nc-#9# 9# cu o
car"e ,pr:#n#"8 pe .enunc-#. )dorm#,e devreme, dar o "re?#-
,er8 ,#renele ma9#n#lor de pomp#er# .on#nd pr#n 3a=a ca,e#
unde locu#a 7mpreun8 cu mama 9# ,ora ,a ma# m#c8. Se ,cu-
la,e 9# ,e repe?#,e la 3erea,"r8. Fa 7ncepu" nu v8?u,e n#m#c,
dar ceva ma# "<r?#u o .ean8 por"ocal#e #?ucn#,e l<n.8
pere"ele can#onulu#. 7# "recu,e pr#n cap ,8 #a,8 9# ,8 vad8 ma#
#ne, dar ,e r8?.<nd#,e 9# ,e 7n"or,e,e 7n pa". Era 7n,8 de-acum
per3ec" "rea?8, a,"3el 7nc<" ,e -o"8r<,e ,8 ma# c#"ea,c8 ceva
pen"ru ora de l#"era"ur8 amer#can8. )vea Gc#.a9ul de cer# 9#,
de9# pove,"ea era de,"ul de #n"ere,an"8, ,"#lul # ,e p8rea demo-
da" 9# 79# ,#m=ea pleoapele 7n.reun<ndu-#-,e.
Nu dormea cu-adev8ra", dar n#c# "rea?8 nu ma# era. Era 7n
,"area aceea de m#:loc, oarecum con9"#en"8 de ce ,e 7n"<mpl8
7n :ur, dar de:a 7ncon:ura"8 de #ma.#n#le d#n v#,ele v##"oare,
#e9#"e d#n ad<ncur#le ,ucon9"#en"ulu# precum 3##n=e ale nop=##
d#n v#?u#n#le lor.
274
1o-n Saul
Cu coada oc-#ulu# vedea o ra?8 de lum#n8 9# o ,ecund8 ,e
7n"re8 dac8 ,e 38cu,e de:a d#m#nea=8. D"#a c8 nu ,e poa"e -
ve#o?a era 7nc8 apr#n,8 9# ,#m=ea ap8,area c8r=## pe p#c#oare.
Coc-e"8 cu #deea de a pune car"ea pe nop"#er8 9# a ,"#n.e
lum#na, dar 9"#a c8 m#9carea 7n,89# avea ,<-# .onea,c8 ,omnul
care aproape o cupr#n,e,e. D# va r8m<ne 7n 7n"uner#c, "rea?8,
m#n"ea va 7ncepe ,8-# lucre?e 9# ,e va .<nd# la orarul de
m<#ne, la o even"ual8 lucrare la #,"or#e, ,au ,e va .<nd# cum
l-ar pu"ea a:u"a pe 1ed.
Se "re?# ru,c, 38r8 ,8 vrea.
*3"8, lu8 car"ea, pr#v# pa.#n#le 38r8 ,8 le vad8, apo# o
7nc-#,e 9# o pu,e deopar"e.
S"#n,e lum#na, ,e 7n"oar,e pe-o par"e 9# 7ncerc8 ,8
adoarm8 repede.
Secundele ,e ,cur.eau, una c<"e una.
Gn m#ro,.
)dulmec8 aerul 7ncrun"<ndu-,e, apo# ,e r#d#c8. Era un
m#ro, or##l, ca de cauc#uc ar, ,au de .uno# 7n pu"re3ac=#e.
Se 7ncrun"8 ma# "are 9# "ra,e aer ad<nc pe n8r#, dar m#ro-
,ul p8rea ,8 3# d#,p8ru". E?#"8 un momen", apo# ,e culc8 la loc.
Se concen"ra ,<-9# relaBe?e mu9c-## unul c<"e unul, 7ncep<nd
cu de.e"ele de la p#c#oare, apo# d#n ce 7n ce ma# ,u,, ,pre
mu9c-## "or,ulu#, de-a lun.ul ra=elor p<n8 la de.e"ele de la
m<#n#. ;e o#ce#, c<nd "erm#na eBerc#=#ul, dormea du,8.
;up8 c<"eva m#nu"e a:un,e,e aproape la ,3<r9#". Se ,#m-
=ea aproape comple" relaBa"8, de parc8 ar 3# plu"#". ;e.e"ele
mo# ale ,omnulu# 7# m<n.<#au cu.e"ul 9# porn# ,8 le #a,8 7n
7n"<mp#nare.
!#,ele 7ncepeau ,8 ,e na,c8, #ma.#n# 38r8 3orm8, v<r"e:ur#
colora"e care #e9eau d#n 7n"uner#c 9#-# dan,au 7na#n"ea oc-#lor.
D#, 7n "#mp ce le urm8rea, 7ncepur8 ,8 cape"e 3ormeL care 7n,8
d#p8reau c-#ar 7n cl#pa 7n care credea c8 le recunoa9"e.
D# d#n nou, 38r8 n#c# un aver"#,men", 7n"re.ul corp 7# 3u
cupr#n, de un ,pa,m 9# "o=# mu9c-## # ,e con"rac"ar8 la un#,on.
S*EN)EBGFII
275
D# d#n nou ,e "re?#.
)cum 9"#a ce # ,e 7n"<mpl8. Spa,mele reveneau la #n"er-
ale d#3er#"e, "ocma# c<nd ,"8"ea ,8 adoarm8. Se repe?eau
upra e#, lu7nd-o pr#n ,urpr#ndere, eBac" c<nd 79# .8,ea
o?#=#a cea ma# comod8, c<nd nu-# era n#c# cald, n#c# 3r#..
0rma apo# o al"8 :um8"a"e de or8 de "re?#re 9# era nevo#"8 ,8-9#
de la cap8" compl#ca"ul pro.ram de relaBare.
;e da"a a,"a 7n,8, lucrur#le erau d#3er#"e.
;e da"a a,"a, dup8 ce "recu ,pa,mul, ,e ,#m=# relaBa"8. Se
"#n,e lene9 7n pa" 9# c8,c8.
Nu avea n#c# un c-e3 ,8 apr#nd8 d#n nou lum#na 9# ,8 ma#
#=ea,c8, dar n#c# nu o ma# #r#"a .<ndul c8 va "reu# ,8 p#ard8
o :um8"a"e de or8 ne38c<nd al"ceva dec<" ,8 7ncerce
< adoarm8.
D#, 7n"r-un m#nu", adorm# ad<nc, 38r8 v#,e.
1e33 Han6#n, ,e r8,uc# de pe-o par"e pe al"a, "ra,e un
#c#or p8"ur## 9# ,e "re?# ru,c.
!#,ul 3u,e,e a.#"a".
Era pe "erenul de 3o"al, unde "ocma# pr#n,e,e o pa,8 7n
8"a"ea lu#. Cu m#n.ea ,"r<n,8 7n ra=e, o lu8 la .oan8,
79# au?ea "o=# pr#e"en## ,"r#.<nd d#n "r#une, 7n "#mp ce
"r8<"ea "erenul.
D#-a"unc#, cu coada oc-#ulu#, 79# v8?u,e unul d#n adver,ar#
prop##ndu-,e d#n ,"<n.a. 7l 3en"a,e, apo# 7# "8#a,e calea,
=#ndu-# de.e"ele cum 7# a"#n. .le?na, 7n"r-o 7ncercare
placa:.
0erenul 7n 3a=8 era .ol, vedea l#n#a de =#n"8 la numa# dou8-
c# de me"r#.
Eul=#mea parc8 7nneun#,e, 3an3ara 7ncepu,e de:a c<"eva
ordur#, ,u,=#n<ndu-# cur,a ,pre cap8"ul "erenulu#.
Qece me"r#, apo# numa# c#nc#,
7n cl#pa aceea ap8rur8, ca d#n p8m<n".
27P 1o-n Saul
Erau "re#. 7nal=#, "o=# ma# 7nal=# dec<" el, veneau 7n 3or=8,
7ncerc8 ,8 ,e 7n"oarc8, dar d#n ,pa"e veneau al=# do#, 9# ma#
,ol#?# dec<" pr#m## "re#, loc<ndu-# calea.
7l #?#r8.
Fu8 7n pl#n 9ocul ma,e# lor com#na"e 9# 79# ,#m=# pl8m<n##
,"r#v#=#, .ol#=# de aer.
Se "re?# "re,8r#nd 9# ,e r#d#c8 7n 9e?u". 0ra,e o .ur8 mare
de aer, 7ncerc<nd ,8-9# recape"e ,u3larea. )po# v8?u unde e 9#
7n=ele,e c8 nu 3u,e,e dec<" un v#,.
;umne?eule@ D# n#c# m8car nu ma# era 7n ec-#pa de 3o"-
al. Ba c-#ar #n"ere,ul lu# 3a=8 de ace," ,por" nu ma# mer.ea
ma# depar"e de 3ap"ul c8-9# cump8ra o :um8"a"e de du?#n8 de
,"#cle cu ere 9# ,e 7m8"a 7mpreun8 cu pr#e"en## ,u o pelu?8,
7n "#mpul c<"e unu# mec#. ;up8 care ,e 7n"orceau 7n ora9 9#
38ceau un p#c de ,candal, p<n8 ,e pl#c"#,eau ,au p<n<-# "r#m#-
"ea pol#=#a aca,8.
Se ,#m=ea ca 9# cum ar 3# :uca" de-adev<ra"elea. )vea "o"ul
7nc8 l#mpede 7n m#n"e, a 7l durea c-#ar 9# capul, parc-ar 3#
3o," lov#" 7n real#"a"e.
Se-n"#n,e d#n nou 9# re,p#ra=#a 7# reven# 7nce" la normal. Se
.<ndea la v#,ul 7n care # ,e p8ru,e c8 aude p<n8 9# ,"r#.8"ele
mul=#m##.
N#c# o 9an,8. Nu 3u,e,e n#c#oda"8 prea .ro?av la ,por"ur#le
de ec-#p8L 7n"o"deauna le con,#dera,e ,"up#de. Ho"8r<,e 7nc8
de mul" c8, dac8 un lucru nu po=# ,<-l 3ac# de unul ,#n.ur,
a"unc# proa#l c8 n#c# nu mer#"8 38cu".
)cum 7n,8, am#n"#ndu-9# d#n nou v#,ul 9# #ma.#n<ndu-9#
cum "reu#e ,8 3#e ,8 au?# mul=#mea aclam<ndu-"e, ,e 7n"rea
dac8 nu cumva ,e 7n9ela,e.
C-#co"# 7nce", .<nd#ndu-,e ce-ar ,pune pr#e"en## lu# dac8 a
doua ?#, dup8 9coal8, 7n loc ,8 mear.8 cu e# la ) T R, ,-ar
duce pe "erenul de 3o"al.
D#-9# ,pu,e c8 poa"e o ,-o 3ac8.
S*EN)EBGFII 277
C<"eva m#nu"e ma# "<r?#u, pe :um8"a"e cu ,peran=a c8
v#,ul va reven# 9# c8 va pu"ea :uca d#n nou, 1e33 adorm# la loc.
Su,an +ayn"er ,e r#d#c8 7n p#c#oare 9# ,e 7n"#n,e. 5u,e,e o
noap"e l#n#9"#"8. Sp#"alul era aproape .ol 9# ma# "o=# pac#en=##
dormeau, cu eBcep=#a doamne# Bo,Oor"-, care ,"8"ea 7n pa" 9#
,e u#"a la ecranul "elev#?orulu# de pe pere"e. ;oamna
Bo,Oor"- nu dormea aproape deloc, dar a,"a nu p8rea ,8 o
deran:e?e 9#, a"<"a vreme c<" Su,an 7# l8,a "elev#?orul de,c-#,,
nu ,e pl<n.ea n#c#oda"8 de n#m#c.
+orn# pe culoar, arunc<nd c<"e o pr#v#re 7n 3#ecare camer8,
apo# ,e 7n"oar,e 7n 7nc8perea pen"ru per,onal, de la cap8"ul
culoarulu#. In3#rm#erul de noap"e 9edea la ma,8 9# r8,3o#a o
rev#,"8. R#d#c8 o cl#p8 oc-##, o v8?u pe Su,an "urn<ndu-9# o
can8 de ca3ea, apo# ,e 7n"oar,e la rev#,"a lu#. S"r<m<ndu-,e
la .u,"ul amar 9# ,"8"u" al ca3ele#, Su,an 7n"#n,e m<na dup8
?a-8r. ;ar, ma# 7na#n"e ,8 3# pu, m<na pe el, au?# un urle" care
38cu =8nd8r# l#n#9"ea ,p#"alulu#. 7n aceea9# cl#p8 #n3#rm#erul 3u
In p#c#oare.
- E 5ran6, ,pu,e Su,an, #e9#nd 7n .oan8 d#n 7nc8pere 9#
Sndrep"<ndu-,e ,pre cel8lal" cap8" al culoarulu#. Cau"<-l pe
doc"orul Bann#n.@
;ar, d#n d#rec=#a opu,8, Bo Bann#n. .onea de:a ,pre e#.
Su,an a:un,e pr#ma, d8du u9a de pere"e 9# apr#n,e
lum#n#le. Cu n#c# c#nc# m#nu"e ma# devreme, c<nd "recu,e pe
la el, 7l .8,#,e pe 5ran6 dorm#nd l#n#9"#" 7n pa"ul lu#, cu re,p#-
ra=#a u9oar8 9# re.ula"8, cu "o=# parame"r## v#"al# normal#. ;ac8
n-ar 3# 3o," undele cererale, anormale, ar 3# p8ru" c8 doarme
pur 9# ,#mplu.
)cum 7n,8 oc-## 7# erau lar. de,c-#9# 9# ,e ?8"ea d#n nou
v#olen" 7n c-#n.#le care-l =#neau le.a" de pa". !enele .<"ulu# 9#
ale ra=elor 7# #e9eau 7n ev#den=8 9# d#n .<"le: ,co"ea ,une"e
,u.ruma"e, oloro,#"e.
278
1o-n Saul
- I#,u,e Hr#,"oa,e, murmur8 #n3#rm#erul, pr#v#ndu-l pe
5ran6 cu oc-## mar#. E "rea?>
Bo Bann#n. arunc8 o pr#v#re mon#"oarelor. Gndele cere-
rale aveau n#9"e "ra#ec"or## demen=#ale, l#n## 38r8 n#c# o re.u-
lar#"a"e. Cre#erul 7# era parc8 <n"u#" de o 3ur"un8 9# "r#m#"ea
,"#mul# "u"uror mu9c-#lor d#n "rup 7n acela9# "#mp.
)l"e mon#"oare ar8"au c8 9# re,p#ra=#a 9# pul,ul #-o lua,er8
ra?na.
D#-apo#, ,u oc-## lor, "o"ul lu8 ,3<r9#".
5ran6 ,e relaBa, ra=ele 9# p#c#oarele 7# c8?ur8 la loc pe
pa", capul # ,e pr8v8l# 7n"r-o par"e pe pern8.
*c-##, a=#n"#=# 7n "avan, 7# r8ma,er8 de,c-#9#, ,"#clo9#, or#.
Su,an +ayn"er 79# ,#m=# #n#ma 8"<nd cu pu"ere. +<n8
acum nu v8?u,e n#c#oda"8 pe c#neva mur#nd. 79# arunc8 oc-##
pe mon#"oarele ,emnelor v#"ale o,erv<nd c8, de9# 8"8#le
#n#m## ,e re.ular#?a,er8, re,p#ra=#a 7# era ca 9# opr#"8.
;e9# 7nc8 v#u, 5ran6 )rnold ma# avea doar c<"eva m#nu"e
de "r8#".
58r8 ,8 ma# a9"ep"e ,8 # ,e ,pun8, Su,an ,e repe?# 7n
c8u"area unu# apara" de re,p#ra". Se 7n"oar,e 7n ma# pu=#n de
un m#nu", 7mp#n.<nd c8ruc#orul cu apara"ul 9# #n,"al<ndu-l 7n
,pa=#ul anume l8,a" .ol, l<n.8 pa".
7n"r-o "8cere aproape depl#n8, cuno,c<ndu-9# prea #ne
da"or#a ca ,8 ma# a#8 nevo#e ,8 l# ,e ,pun8 ce ,8 3ac8, ce# "re#
,e pu,er8 pe "rea8.
Gn ,3er" de or8 ma# "<r?#u, cond#=#a lu# 5ran6 ,e ,"a#-
l#?a,e, #ar Bo Bann#n. o3"8 d#n .reu.
- 5ace=#-# o rad#o.ra3#e, 7# ,pu,e el lu# Su,an. Ce ,-a 7n-
"<mpla" 7n cre#erul Iu# e de propor=##. !reau ,8 v8d c<" de r<u e.
Su,an apro8 7n "8cere.
- S8-l ,un pe 1ed> 7n"re8 ea.
Bann#n. e?#"8. +roa#l c8, le.al, 3#ul lu# 5ran6 avea drep-
"ul ,8 3#e #n3orma" #med#a" de ce ,e 7n"<mpla,e. ;ar, de 3ap",
S*EN)EBGFII
279
la ce un> 7n cl#pa a,"a nu-# ma# pu"ea ,pune lu# 1ed ma# mul"
dec<" c8 "a"8l ,8u ,u3er#,e, dup8 "oa"e aparen=ele, un nou a"ac.
D# ce #-ar 3# pu"u" ,pune c<nd 8#a"ul ,-ar 3# #n"ere,a" de
,"area 7n care ,e .8,ea "a"8l ,8u>
;oar c8, 7n "#mp ce "rupul 7# era 7nc8 v#u, cre#erul 7# era,
dup8 "oa"e aparen=ele mor".
- Fa,<-l ,8 doarm8. Nu poa"e 3ace n#m#c pen"ru 5ran6
acum, #ar m<#ne va "reu# ,8 #a cea ma# d#3#c#l8 -o"8r<re d#n
v#a=a lu#.
*c-## 7# 3u.#r8 la 3orma #ner"8 de pe pa".
- !a "reu# ,8 -o"8ra,c8 dac8 ,<-9# =#n8 "a"8l 7n v#a=8, a9a
cum e, ,au ,<-# la,e 9# "rupul ,8 moar8.
C<"eva m#nu"e ma# "<r?#u, 7n "#mp ce ,e pre.8"eau ,<-l
duc8 pe 5ran6 7n ,ala de rad#o.ra3#e, ,e 7n"re8 dac8 n-ar 3#
3o," ma# uman ,8 ,e pre3ac8 a nu 3# v8?u" apara"ul de re,p#ra"
adu, de Su,an 9# ,<-l la,e pe 5ran6 ,8 ,e ,"#n.8.
;ar dec#?#a nu-# apar=#nea.
Era o dec#?#e pe care numa# 1ed )rnold o pu"ea lua.
D#-apo#, poa"e c8 n#c# el nu va 3# nevo#" ,-o 3ac8. Era 3oar"e
po,##l ca 5ran6 )rnold ,8 a#8 un nou a"ac 7na#n"e de ,o,#rea
?or#lor, care ,<-# pun8 cap8" ,u3er#n=e#.
;ar nu avea ,8 3#e a9aI m#e?ul nop=## ven#,e 9# "recu,e.
22
1ed "re,ar# 7n ,omn, a.#"a", 9# ,e "re?# ru,c. Nu o "re?#re
len"8, 7ncea"8, a9a cum 7# pl8cea d#m#nea=a, c<nd nu vo#a ,8 ,e
dea :o, d#n pa", c# un momen" de "en,#une ru,c8, de a,cu=#re
a ,#m=ur#lor, de 7ncordare, ca 9# cum l-ar 3# p<nd#" un per#col
nev8?u". Se r#d#c8, d<nd la o par"e p8"ura cu care era 7nvel#", 9#
79# 3rec8 un punc" durero, 7n mu,cula"ura um8rulu# drep", unde
avea o cramp8 3##ndc8 ,"8"u,e prea mul" 7n aceea9# po?#=#e.
;orm#,e pro,". Se culca,e devreme, cu .<ndur#le 7nv8l-
m89#"e de "oa"e 7n"<mpl8r#le ?#le# preceden"e. ;ar, 7n "#mp ce
,"8"ea "rea?, 79# am#n"#,e ,en?a=#a de calm care-l 7nv8lu#,e 7n
noap"ea preceden"8 7n 6#va, cu un#cul. Rememora,e "o"ul,
rev8?u,e l#c8rul 3l8c8r#lor 9# "avanul :o,, rec-em<nd d#n ad<n-
cul memor#e# "o" ce v8?u,e, au?#,e ,au ,#m=#,e a"unc#.
D#, 7nce", ,"area aceea c#uda"8, ca de "ran,8, 7l 7nv8lu#,e #ar.
7nc8 nu era ,#.ur c8 dorm#,e vreun p#c, c8c# noap"ea "re-
cu"8 3u,e,e, #ar89#, o noap"e pe"recu"8 cu ,p#r#"ele, #ar
am#n"#rea lucrur#lor pe care # le ar8"a,er8 ele 7# era 7nc8 v#e
7n m#n"e.
Qura,e #ar cu Ra6an"o-, pe dea,upra de9er"ulu#, pr#v#nd
lumea cu oc-## ,p#r#"ulu#.
S*EN)EBGFII
281
+re"u"#nden# v8?u,e r<ul. 1o,, p8m<n"ul pur"a urmele d#,-
"ru.er#lor provoca"e de oamen## al# pe care 7# v8?u, de ,u,,
"<r<ndu-,e 7n umr8 9# c8rora le ,#m=# r8u"a"ea #rad##nd.
* vreme nu ?8r#,e dec<" ,"r8luc#rea .alen8 a 3l8c8r#lor,
care mur#,er8 #u"e, dup8 un momen" ,cur" de .lor#e.
Ceva ma# "<r?#u - nu 9"#a ,#.ur c<", "#mpul era d#,"or,#o-
na" - percepu,e 7n aer o v#ra=#e ,"ran#e, care-l de?or#en"a,e.
S#m=#,e cum ,e pr8u9e9"e d#n 7nal"ul cerulu#, d#n ce 7n ce
ma# aproape de p8m<n", ,#.ur c8 va mur#. 7l ,"r#.a,e pe
Ra6an"o-, dar 9# ,p#r#"ul ,e ro,"o.olea, 8"<nd aerul cu ar#p#
nepu"#nc#oa,e. )po# c#uda"ele v#ra=## 7nce"a,er8, #ar el 79#
re.8,#,e ec-#l#rul.
;ar de :o,, d#n,pre p8m<n", venea acum ceva nou, ,en?a-
=#a une# ,u3er#n=e cum nu ma# 7ncerca,e vreoda"8. Ra6an"o-,
url<nd de 3ur#e, co"#,e pe o pal8 de v<n" 9# 7mpreun8 ?ura,-
er< dea,upra can#onulu#, c8u"<nd ?adarn#c ad8po,"ul de pe
3undul laculu#.
)cum, 7n lum#na cre,c<nd8 a ?or#lor, 1ed ,"8"ea nem#9ca",
rev8?<nd cu oc-## m#n=## #ma.#n#le nop=## "recu"e, 7ncerc<nd ,8
p8"rund8 ,en,ul ace,"or ,"ran## 7nc-#pu#r#.
C<nd 1ud#"- #e9# d#n dorm#"orul lu# 5ran6 era aproape 9a,e
9# :um8"a"e. ;e9# 1ed #n,#,"a,e c8 nu e nevo#e ,8-9# pe"reac8
noap"ea cu el 7n ca,8, ea r8m8,e,e, 9"##nd c8, dac8 era ,8
doarm8 vreun p#c 7n noap"ea aceea, o va 3ace ma# de.ra8 7n
pa"ul lu# 5ran6, unde m8car 7l ,#m=ea aproape. D# a9a 3u,e,e,
dorm#,e ad<nc, #ar d#m#nea=a ,e "re?#,e m<n.<#a"8 de par-
3umul lu#, p8,"ra" 7n cear9a3ul cu care era 7nvel#"8. Se opr# 7n
3a=a camere# lu# 1ed, cu u9a de,c-#,8. B8"u u9or, apo# 7mp#n,e
u9a. 7l .8,# 7n"#n, 7n pa", dar, cu "oa"e c8 p8rea c8 pr#ve9"e
drep" ,pre ea, nu d8du n#c# un ,emn c8 ar 3# v8?u"-o.
- 1ed> ,pu,e ea. 1ed, "e ,#m=# #ne>
El ,e m#9c8 pu=#n, apo# pr#v#rea # ,e l#mpe?#.
282
1o-n Saul
- Cred c-ar "reu# ,8 ,un8m la ,p#"al, ,pu,e 7nce". Cred c8
"a"e# # ,-a ma# 7n"<mpla" ceva a?#-noap"e.
1ud#"- ,#m=# col=## pan#c## mu9c<nd-o, dar ,e ,"r8du# ,8-#
7ndep8r"e?e. Ce pu"ea ,8 9"#e 1ed> ;ac8 # ,-ar 3# 7n"<mpla"
ceva lu# 5ran6, ,p#"alul ar 3# ,una" a#c#, de,#.ur. Nu-# r8,pun,e,
c# #e9# pr#n ,u3a.er#a ,"r<m"8, ,pre uc8"8r#e, unde pu,e ,8
3ac8 un #r#c de ca3ea. Se "o" u#"a la "ele3on cu "eam8
cre,c<nd8, provoca"8 de cuv#n"ele lu# 1ed. 79# am#n"# cum 1ed
a3la,e 7n urm8 cu numa# c<"eva ?#le, c8 Randy Spar6, 3u,e,e
acela care arunca,e cu p#a"ra pr#n 3erea,"ra R#"e#.
7n cele d#n urm8, 3##ndc8 1ed ven#,e 7n urma e# 9# ,e
a9e?a,e "8cu" la ma,8, pu,e m<na pe "ele3on 9# 3orm8 num8rul
,p#"alulu#.
7n "#mp ce 7l a,cul"a pe doc"orul Bann#n. 3<c<ndu-# o
de,cr#ere ,umar8 a celor ce ,e 7n"<mpla,er8 pe,"e noap"e, ,#m=#
cum # ,e 7nmoa#e p#c#oarele. 7nc-#,e 9# ,e 7n"oar,e ,pre 1ed.
- )# avu" drep"a"e, 7# ,pu,e cu vocea "remur<nd.
;ou8?ec# de m#nu"e ma# "<r?#u, 1ud#"- #n"ra la ,p#"al
7mpreun8 cu 1ed. ;e cum v8?u eBpre,#a de pe c-#pul lu# Bo
Bann#n., 7n=ele,e c8 lucrur#le ,"8"eau ma# r8u dec<" cre?u,e.
Bann#n. 7# condu,e 7n camera lu# 5ran6, unde r8ma,e
l<n.8 1ud#"- care, cu oc-## pl#n# de lacr#m#, 7l lu8 de m<n8 pe
5ran6. 7l pr#vea, 7ncerc<nd ,8 re.8,ea,c8 8ra"ul pl#n de
ener.#e pe care 7ncepu,e ,8-l #uea,c8 a"<" de mul". ;ar pe pa"
p8rea c8 e un ,"r8#n.
C-#pul 7# era 38r8 eBpre,#e, maB#larul 7# a"<rna. D#, de9#
,"8"ea cu oc-## 7nc-#9#, nu p8rea ,8 doarm8.
7n c#uda m#9c8r#lor p#ep"ulu#, provoca"e de apara"ul care
7l ol#.a ,8 re,p#re, p8rea mor".
Cu "oa"e c8 9"#a c8 nu e con9"#en" de n#m#c d#n ce ,e
pe"rece 7n :urul lu#, 1ud#"- ,e aplec8 9#-l ,8ru"8 pe ora?. D#,
38r8 ,8 dea drumul m<#n## lu#, 79# 9op"# cu voce "are .<ndulI
- 5ran6, ce vre# ,8 3acem>
S*EN)EBGFII
283
Rama,er8 c<"eva m#nu"e cu el, apo# #e9#r8 d#n camer8 9#-l
urmar8 pe Bo Bann#n. 7n #rou.
- Ea#... ma# are 9an,e ,<-9# rev#n8, nu> 7n"re8 1ed cu un
.la, 7n care ,e c#"ea d#,perarea. !reau ,8 ?#c, ,un" oamen# care
#e, d#n com8, nu>
Bann#n. "8cu o cl#p8. D"#a c8 ar 3# 3o," ma# u9or dac8
5ran6 ar 3# mur#" 7n cur,ul nop=##. D#, 38r8 apara"ul de re,p#ra",
ar 3# mur#". ;ar avu,e,e apara"ul 9# da"or#a 7# cerea lu# Ban-
n#n. ,8-l 3olo,ea,c8. Iar acum "reu#a ,8 eBpl#ce care era
,"area lu# 5ran6 )rnold celor do# oamen# care-l #ueau cel
ma# mul" pe lume.
- E8 "em c8 nu, ,pu,e el, 38c<nd un e3or" ,<-l pr#vea,c8
pe 1ed 7n oc-# 7n "#mp ce ro,"ea cuv#n"ele.
B8#a"ul "re,8r# ca lov#" 9#-9# 7ncle9"a 38lc#leL dar nu ,pu,e
n#m#c 9# reu9# ,<-9# ,"8p<nea,c8 lacr#m#le d#n oc-#.
- 58r8 apara"ul 8,"a, con"#nu8 Bann#n., m8 7ndo#e,c c8
,uprav#e=u#e9"e ma# mul" dec<" c<"eva m#nu"e.
Se r#d#c8, 7ndrep"<ndu-,e c8"re panoul lum#na" unde erau
a.8=a"e ul"#mele rad#o.ra3## ale cre#erulu# lu# 5ran6L #nd#c<nd
cu de.e"ul pe"ele mar#, 7n"uneca"e, con"#nu8I
- ;#,"ru.er#le ,un" pe ?one 7n"#n,e. Ea# are p8r=# ale cre-
#erulu# care 7nc8 lucrea?8, dar m#n"ea prac"#c nu-# ma# 3unc=#o-
nea?8. ;e 3ap", n#c# nu ,e poa"e ,pune c8 e "rea? ,au doarme.
D# nu e n#c# m8car 7n ,"area pe care eu a9 num#-o com8. +en-
"ru m#ne coma pre,upune o ,"are 7n care cre#erul ma# are o
9an,8, c<" de m#c8, de recuperare.
0ra,e ad<nc aer 7n p#ep" 9# con"#nu8I
- ;#n ne3er#c#re, nu ace,"a e ca?ul lu# 5ran6. S"area 7n
care ,e .8,e9"e el e ma# mul" una de eB#,"en=8 7n"rerup"8.
0rupul e v#u, dar el nu are n#c# un 3el de con"rol a,upra lu# 9#
cu a"<" ma# pu=#n con9"##n=a eB#,"en=e# lu#. E #ncon9"#en" 9# nu
va ma# 3# n#c#oda"8 al"3el.
284
1o-n Saul
Se opr# o ,ecund8, apo# ,e ,#l# ,8 ro,"ea,c8 cuv#n"ele pe
care 9"#a c8 "reu#e ,8 le ro,"ea,c8I
- 7m# pare ne,pu, de r8u, 1ed, dar "a"8l "8u e mor".
1ud#"- 79# 7ncle9"a de.e"ele pe m<na lu# 1ed.
- ;ar "reu#e ,8 ma# 3#e ceva de 38cu", ,e ru.8 ea. In#ma
7# ma# a"e, 9# 7nc8 ma# re,p#r8...
Bann#n. r#d#c8 nepu"#nc#o, d#n umer#.
- ),"a numa# da"or#"a apara"ulu#. 58r8 el...
F8,8 3ra?a 7n ,u,pen,#e. 1ud#"- d8du d#n cap, mu"8,
,"r8du#ndu-,e ,8 accep"e ceea ce p8rea de neaccep"a". 7n cele
d#n urm8, "ra,e ad<nc aer 7n p#ep" 9#, 7ndrep"<ndu-9# #ncon-
9"#en" ,pa"ele, 7l pr#v# pe doc"or.
- Ce pu"em 3ace no#> 7n"re8 cu un calm c#uda" 7n voce.
Bann#n. 79# ale.ea cu .r#:8 cuv#n"ele.
- E8 "em c8 nu pu"em 3ace prea mul". )#c#... la ,p#"al...
re.ula e ,8 =#nem... un "rup 7n ,"are de 3unc=#onare, dac8 po"
,8 ,pun a9a, c<" ma# mul" "#mp po,##l.
1ed 7l pr#v# pu=#n deru"a" 7n "#mp ce 1ud#"- 79# ,#m=# oc-##
ume?#ndu-#-,e. Se ,#l# ,8 "raduc8 vorele lu# Bann#n. 9# ,8 le
ro,"ea,c8.
- )d#c8 n-o ,8-l l8,a=# pe 5ran6 ,8 moar8, c-#ar dac8 el nu
ma# poa"e "r8# pr#n 3or=e propr##.
Bann#n. apro8L 7# era recuno,c8"or. Era un pr#nc#p#u cu
care era "o"al de acord 9# nu avea c8derea de a ,u.era c8 cel ma#
#ne pen"ru 5ran6, 9# c-#ar 9# pen"ru 1ed, ar 3# 3o," ,8 7nc-#d8
apara"ul de re,p#ra". ;a, dac8 vreunul d#n"re e# de,c-#dea
d#,cu=#a, era ma# mul" dec<" d#,pu, ,8 o duc8 p<n8 la cap8".
D#, ,pre marea lu# u9urare, a,"a 3u eBac" ce 38cu 1ud#"-.
- ;ac8 -o"8r<m ,8-l mu"8m pe 5ran6, ,pu,e ea, e vreun
loc unde ne-ar da vo#e ,8 7nc-#dem apara"ul>
;#n .<"le:ul lu# 1ed erup,e un va#e" durero,.
- 1ude, nu po" 3ace a,"a... 7ncepu el, dar 1ud#"- 7l ,"r<n,e
de m<n8, ,#l#ndu-l ,8 "ac8.
S*EN)EBGFII
285
- N-am ,pu, a,"a, 1ed. )m ,pu,, dac8. 0reu#e ,8 9"#m
care ,un" "oa"e po,##l#"8=#le. D# "reu#e ,8 3acem cum e ma#
#ne pen"ru 5ran6, c-#ar dac8 nou8 ne e .reu.
79# mu"8 pr#v#rea ,pre doc"orul Bann#n., ,ol#c#"<ndu-#
"8cu" a:u"orul.
- )re drep"a"e, 1ed, ,pu,e Bann#n.. D"#u c<" 7=# e de .reu.
Ho"8r<rea a,"a va 3# cea ma# .rea d#n c<"e a# lua" vreoda"8.
E po,##l ca, a:u"a" de apara"ul de re,p#ra" 9# -r8n#" #n"raveno,,
"a"8l "8u ,8 "r8#a,c8 7nc8 mul=# an# ,au ,8 moar8 or#c<nd. )"<"a
vreme c<" e a#c#, vom 3ace "o" ce ne ,"8 7n pu"er# ,8-l =#nem 7n
v#a=8 c<" ma# mul". +e de al"8 par"e - ,pu,e el dup8 o pau?8
a#a ,#m=#"8 - dac8 ,-ar a3la 7n"r-un ,ana"or#u ,au un a?#l, a=#
avea drep"ul ,8 le cere=# ,8 nu 3ac8 ma# mul" dec<" ,<-# a,#.ure
un re.#m con3or"a#l. Iar dac8 v8 ,c-#ma=# p8rerea 7n pr#-
v#n=a apara"ulu# de re,p#ra", eB#,"8 locur# unde ,e poa"e pro-
ceda dup8 cum dor#=#.
1ed 79# mu9c8 u?a, apo# 7l 7n3run"8 pe doc"or cu oc-## "ul-
ur#.
- ;ac8 ar 3# "a"8l dumneavoa,"r8, 7n"re8 el 7n cele d#n
urm8 cu o no"8 ,3#d8"oare 7n .la,, ce-a=# 3ace>
Bann#n. 7# ,u,=#nu pr#v#rea.
- F-a9 l8,a ,8 ,e duc8, r8,pun,e, #ar 8#a"ul "re,8r# la au?ul
verd#c"ulu#. Eu nu ,un" de p8rere c8 un om "reu#e =#nu" 7n
v#a=8 pen"ru ,#mplul mo"#v c8 avem po,##l#"8=#le "e-n#ce de a
o 3ace. )#c# "reu#e. E re.ula ,p#"alulu#. ;ar dac8 ar 3# dup8
m#ne... E-o vreme pen"ru "r8#" 9# una pen"ru mur#", c#"8
el 7nce".
Cuv#n"ele r8ma,er8 parc8 ,u,penda"e 7n aer p<n8 c<nd 1ed
de,c-#,e #ar .ura. )vea o 3or=8 nou8 7n voce.
- +o" ,-o 3ac eu> 7n"re8 el. )m doar 9a#,pre?ece an#, dar
"a"a nu ma# are pe al"c#neva. +o" ,8 #au eu -o"8r<rea>
Bann#n. ,e 3<=<# ,"<n:en#".
28P 1o-n Saul
- Nu 9"#u, recuno,cu el 7n cele d#n urm8. ;ar m# ,e pare
c8 va "reu# ,8 3#e c#neva care ,8 ac=#one?e ca "u"ore.
- 1ude, ,pu,e 1ed #med#a",
79# 7n"oar,e pr#v#rea c8"re ea.
- !re#> o 7n"re8 cu oc-# ru.8"or#. D"## #ne c8 a9a ar 3#
vru" 9# "a"a.
Facr#m#le d#n oc-## lu# 1ud#"- d8dur8 pe-a3ar8 9# 7nce-
pur8 ,8 # ,e ,cur.8 pe ora:#. 1ed 7n"#n,e m<na 9# # le 9"er,e
cu "andre=e.
- He#, 7# ,pu,e cu un .la, #n3#n#" de l<nd, o ,8 ne de,-
curc8m. * ,8 lu8m "oa"e -o"8r<r#le 7mpreun8, *A>
0#mp de o cl#p8, pe 1ud#"- o "recu un 3#or, apo# 79# re.8,#
cump8"ul.
- EB#,"8 vreun loc unde l-am pu"ea mu"a pe 5ran6>
7n"re8 ea.
Bann#n. ,e 7n"oar,e c8"re 1ed. Ceva ,e ,c-#ma,e 7n 8#a"
7n ace,"e c<"eva cl#pe. C-#pul 7# era 7n con"#nuare "ra, 9# pal#d,
dar 7n ad<ncul oc-#lor doc"orul ?8r# o umr8 de ma"ur#"a"e
a#a n8,cu"8. 1ed 3u,e,e ol#.a" ,8 crea,c8 pe nea9"ep"a"e.
- EB#,"8 unul, ,u, 7n can#on, 7ncepu# el ,8 ,pun8. Nu 9"#u
prea mul"e de,pre el, dar...
- 0-e Co""onOood,> 7n"re8 1ed, d#nrroda"< a,pru.
Bann#n. apro8.
- Nu, ,pu,e #med#a" 1ed.
;eru"a", Bann#n. ,e r8,uc# ,pre 1ud#"-, dar 3a=a e# avea
aceea9# eBpre,#e de -o"8r<re ca a lu# 1ed.
- E ,#n.urul la care m8 po" .<nd# pe momen"... 7ncepu el,
dar 1ud#"- 7l 7n"rerup,e.
- )"unc#, pe momen", nu vom 3ace n#c# o m#9care, ,pu,e
ea. 5ran6 poa"e r8m<ne a#c#, nu>
- ;e,#.ur, r8,pun,e Bann#n..
S*EN)EBGFII
287
)"mo,3era d#n 7nc8pere ,e ,c-#ma,e d#n"roda"8. 1ed 9#
1ud#"- ,e pr#veau 9#, c-#ar dac8 nu ,co"eau n#c# un cuv<n",
comun#carea 7n"re e# ,e ,#m=ea.
1ed ,e r#d#c8.
- Cred c8 "reu#e ,8 ma# d#,cu"8m, ,pu,e el. )po# vom
-o"8r7 ce e de 38cu". ;a>
Bann#n. 7ncl#n8 d#n cap 9#, o cl#p8 ma# "<r?#u, 7# urm8r#
nepu"#nc#o, cum #e9eau d#n #rou. Era l#mpede c8 ,e 7n"<m-
pla,e ceva, dar -aar nu avea ce.
1ud#"- 9edea 7n ,ala de a9"ep"are cu 1ed. Nu-9# ,pu,e,er8
n#c# un cuv<n" de c<"eva m#nu"e, 3#ecare 7ncerc<nd ,8 p8"rund8
cuv#n"ele doc"orulu#. Erau ca amor=#=#, m#n=#le l# ,e 7nv<r"eau
nepu"#nc#oa,e, 38c<nd e3or"ur# ,8 pr#ceap8 c8 5ran6 era p#erdu".
* umr8 popo,# dea,upra lu# 1ud#"- 9# ea 79# r#d#c8 pr#-
v#rea, 7n cadrul u9## pr#nc#pale era o ,#lue"8 pe 3ondul cerulu#
,"r8luc#"or al d#m#ne=##, dar lum#na ven#"8 d#n ,pa"e o 7mp#e-
d#ca ,8 vad8 c#ne e. )po# u9#le ,e de,c-#,er8 9# per,oana #n"r8
1n -ol.
Era /re. Eoreland.
Se opr#, pr#v#nd la 1ud#"- ca 9# cum ar 3# v8?u" o ,"a3#e.
)po#, p<r<nd ,8-9# rev#n8, ,e 7ndrep"8 ,pre ea.
- 1ud#"-> 0e ,#m=# #ne> Gnde a# 3o,">
Ceva, o d#,perare d#n .la,ul lu#, o 38cu pe 1ud#"- ,8 ,e
r#d#ce.
- 5ran6... ,pu,e ea, apo# ,e opr#. ;ar "u de:a 9"##, nu> 7l
7n"re8 ea, 3#B<ndu-l cu pr#v#rea.
/re. e?#"8, aparen" de?or#en"a". )po# eBpre,#a # ,e "op#
7n"r-una de compa,#une. Spu,e 7nce"I
- ;umne?eule, nu a# a3la", nu>
Era r<ndul lu# 1ud#"- ,8 3#e deru"a"8.
- 5...5ran6, ,e <l<# ea. ) avu" un nou a"ac.
- I#,u,e@ .emu /re.. Nu, voream de m8"u9a R#"a.
288
1o-n Saul
Se l8,8 ,8 cad8 pe un ,caun 9# ,e 7n"#n,e ,8 apuce m<na lu#
1ud#"-.
- 7m# pare r8u.
* ,#m=# pe 1ud#"- 7ncord<ndu-,e 9# ea 79# ,muc# m<na.
- )?#-noap"e a avu" loc un #ncend#u, con"#nu8 /re.. Fa ea
aca,8. Ea... ce ,8 ma#, n-a reu9#" ,8 ,cape.
1ud#"- 7l pr#vea 3#B, ulu#"8.
- Nu "e cred, ,pu,e ea cu voce ,eac8.
;ar cuv#n"ele 7# erau la 3el de ,ec# ca 9# vocea, c8c#
adev8rul era acolo, 7n oc-## lu# /re..
- Ce ,-a-n"<mpla"> 7n"re8 ea.
Era prea 9oca"8, prea oo,#"8, prea ,le#"8 emo=#onal ca ,8-9#
ma# poa"8 re=#ne 3ur#a care o cople9ea.
- Ce-a# ma# 7n,cena"> Gn ,cur"c#rcu#"> Gn "8c#une c8?u"
d#n c8m#n>
/re. p8l# 9#-9# 7ncle9"a maB#larele.
- ;umne?eule, .<3<# el. Cum po=# ,8 3ac# o a,emenea
#n,#nuare> Era m8"u9a mea, 1ud#"-. 7m# era aproape ca o
mam8.
- ;a, ,pu,e 1ud#"- 7n"r-un 9u#era" 3ur#o,. Iar EaB =#-ar 3#
pu"u" 3# "a"8. ;ar Rea 0uc6er> D# ea 7=# era aprop#a"8> Ce
3ac#, /re.> D# de ce>
79# 7n.ropa 3a=a 7n m<#n#, ,u,p#n<nd. /re. 7# 38cu un ,emn
/lor#e# Hernande?, care "ocma# #e9ea d#n ,c-#m. /lor#a
.r8# pa,ul, aprop##ndu-,e, #ar /re. 7# ,pu,e 7nce"I
- ) 38cu" o cr#?8, /lor#a. 7n dul<p#orul d#n ca#ne"ul meu
e un calman". 0e ro. ,8 m#-l aduc#.
Fa au?ul ace,"or cuv#n"e, 1ud#"- 79# recap8"8 calmul.
- Nu@ eBclam8 ea ap8,a". /a"a, /lor#a. Sun" doar ,up8-
ra"8, a"<"a "o". ;ar o ,8-m# rev#n.
Se 7n"oar,e ,pre 1ed 9#-l apuc8 ,"r<n, de m<n8.
- )r "reu# ,8 m8 duc# aca,8, 1ed. Cred c8 m#-ar pr#nde
#ne ,8 m8 7n"#nd un p#c.
S*EN)EBGFII
289
Imed#a" 1ed ,e r#d#c8 7n p#c#oare 9#, ,pr#:#n#nd-o pe 1ud#"-,
o du,e a3ar8 la ma9#n8. Ea c8u"8 7n .ean"8, .8,# c-e#le 9# # le
d8du. )po# ,e pr8u9# pe locul de l<n.8 9o3er, cu 3a=a 7n.ro-
pa"8 7n m<#n#. Nu ,e r#d#c8 dec<" c<nd 3u ,#.ur8 c8 au a:un,
de,"ul de depar"e de ,p#"al.
- Ce pro,"#e@ ,pu,e ea cu voce "are. +ro,"#e, o pro,"#e
#men,8@
1ed o pr#v# cu oc-# mar#.
- Ce na#a am... 7ncepu el, dar 1ud#"- cl8"#n8 repede d#n
cap.
- Nu "u. Eu. Cum am pu"u" 3# a"<" de proa,"8 7nc<" ,8-l
acu? a9a, 7n 3a=8...>@
1ed 7# arunc8 o pr#v#re cu coada oc-#ulu#.
- C-#ar cre?# c8 el a omor<"-o pe doamna Eoreland>
1ud#"- ,e re?em8 #ar de ,pe"ea?8 9# .emu.
- *3, ;oamne@ Nu 9"#u. +oa"e am 7nneun#" eu de "o".
):un,e,er8 7n 3a=a ca,e# lu# 1ed, dar n#c# unul nu 38cea
vreun .e," ,8 cooare d#n ma9#n8.
- 0u ce cre?#, 1ed> )m 7nneun#">
1ed ,e 7n"oar,e ,8 o pr#vea,c8.
- Nu cred, 7# ,pu,e. ;ar ce pu"em 3ace> Nu pu"em mer.e
la pol#=#e, or ,8 ,pun8 c8 nu ,un"em 7n "oa"e m#n=#le. D#,
or#cum, "oa"8 lumea de pe-a#c# 7l #ue9"e pe /re. la neun#e.
Fa dracuC, e ca un ?eu pen"ru e#.
1ud#"- ,"r<n,e d#n u?e.
- ;ar n-ar 3# normal ,8 ,e 3# 8.a" de ,eam8 c8 ma:or#"a"ea
pac#en=#lor lu# ,un" 3#e mor=# de:a, 3#e mur#un?#>
1ed r#d#c8 d#n umer#.
- +<n8 9# Hea"-er 5reder#c6,, ,pu,e el. ;oar c8 nu v8d
cum po=# ,8 da# v#na pe...
Cuv#n"ele 7# mur#r8 pe u?eL 79# am#n"#,e ceva. +orn#
mo"orul d#n nou, 8.8 7n mar9ar#er 9# #e9# 7n ,"rad8.
290 1o-n Saul
- Eer.em 7n ,a", ,8 vor#m cu un#cul. 7=# am#n"e9"#
pr#ma da"8 c<nd am 3o," acolo, c<nd ?#ceam c8 e neun>
1ud#"- apro8 mecan#c d#n cap.
- E# #ne, m-am 7n9ela". Spunea c8 c#neva pe nume
Hea"-er ,-a arunca" 7n can#on, 7=# am#n"e9"#> Q#cea c8 a v<?u"-o
d#n 6#va, "o" a9a cum 9# eu l-am v8?u" pe Randy Spar6, d#n
6#va. Iar dac8 el 9"#e ce ,-a 7n"<mpla", poa"e 9"#e 9# cum.
Fun# d#m#nea=8, 1ud#"- ,"8"ea 7n pra.ul cla,e#, cerce"<nd
oarul 7n c8u"area lu# 1ed. +r#mul clopo=el ,una,e, dar 7n
Cnea=a aceea cop### ,e 7ndrep"au parc8 ma# 7nce" ,pre cla,e,
1ud#"- 9"#a 9# de ce. Ca 9# pro3e,or## 7n cancelar#e, acum
"eva m#nu"e, d#,cu"au de,pre #ncend#ul 7n care-9# .8,#,e
9#"ul R#"a Eoreland. ;e al"3el, d#n d#m#nea=a urm8"oare
culu# nu ,e ma# d#,cu"a de,pre al"ceva 7n Borre.oL aproape
"o" ora9ul 3u,e,e acolo, ,8 vad8 ru#nele caron#?a"e ale ca,e#.
Se aduna,er8 7n .rupur# m#c# 9# d#,cu"au cu .la, ,c8?u",
38c<nd ,pecula=## a,upra celor 7n"<mpla"e.
1ud#"- nu comen"a,e prea mul", n#c# cu o ?# 7na#n"e 9# n#c#
In d#m#nea=a aceea. Nu c8 n-ar 3# vru" ,8 le ,pun8 ce crede, 9#
anume c8 3ocul 3u,e,e provoca" #n"en=#ona", 7n ,peran=a c8 ea
7n,89# va mur# al8"ur# de R#"a Eoreland. ),cul"<ndu-# 7n,8 pe
oamen#, 7n=ele,e c8, p<n8 acum cel pu=#n, nu-# "recu,e
n#m8nu# pr#n cap c8 3ocul n-ar 3# 3o," 7n"<mpl8"or. ;#n c<"e
#punea Ell#o"" Halvor,on - care ,e opr#,e, ca de o#ce#, la
ca3enea, ,8 culea.8 ul"#mele <r3e - "o"ul porn#,e proa#l d#n
lu,ol, unde ,e .8,#,er8 r8m89#=ele une# .r8m8:oare de c<rpe
7m#a"e cu en?#n8. 7ncerca ,8-9# #ma.#ne?e ce mu"re ar 3#
38cu" pro3e,or## dac8 le-ar 3# m8r"ur#,#" 8nu#el#le e#I c8 cel
care d8du,e 3oc ca,e# 3u,e,e /re. Eoreland.
292
1o-n Saul
)vea un ,en"#men" de 3ru,"rare d#n ce 7n ce ma# pu"ern#c.
+<n8 acum avu,e,e numa# 8nu#el#. Care 7n,8 # ,e 7n"8r#,er8
#er#, dup8 ce !ul"urul Ca3en#u le pove,"#,e ce Mv8?u,eN 7n
noap"ea 7n care mur#,e Hea"-er 5reder#c6,.
- Era c#neva cu ea, ,pu,e,e !ul"urul Ca3en#u. 7# vorea, 7#
,punea ce ,8 3ac8. D# c<nd #-a ,pu, ,8 ,ar8, a ,8r#".
;ar, c<nd 1ud#"- 7# ,u.era,e ,8 ,pun8 "oa"e a,"ea pol#=#e#,
!ul"urul Ca3en#u ,cu"ura,e d#n cap.
- Eram 7n 6#va, nu u#"a. Nu pu"eam ,8 v8d, 7n real#"a"e
n#m#c. Iar eu ,un" un Ao6a"# - un #nd#an. D# "o=# #nd#en## ,un"
m#nc#no9#, 9"## prea #ne, ,pu,e,e el cu am8r8c#une 7n .la,.
D# a,"3el, nu le ma# r8m8,e,e, e# 9# lu# 1ed, dec<" ,8 a9"ep"e.
S8 a9"ep"e p<n8 va ,una +e"er Fan.,"on ,8 le ,pun8 ce era
7n ,er#n.a "r#m#,8 de 1ud#"-L la urma urmelor, acea,"a era ,#n-
.ura lor dovad8 concre"8. ;ac8 aveau drep"a"e. ;ar eB#,"a 9#
po,##l#"a"ea ,8 ,e 3# 7n9ela" - 79# ,pu,e ea.
Culoarul ,e ma# .ol#,e 9# clopo=elul ,un8 d#n nou, pen"ru
7nceperea orelor. 1ud#"- #n"r8 7n cla,8 9# 7nc-#,e u9a 7n urma
e#. ),en=a lu# 1ed o nel#n#9"ea. In,#,"a,e ,8 ,e oprea,c8 doar
c<"eva cl#pe la ,p#"al, dup8 care avea de,"ul "#mp ,8 a:un.8 la
9coal8. 1ud#"- -o"8r7 c8, dac8 nu apare p<n8 la ,3<r9#"ul pr#me#
ore, va da "ele3on la ,p#"al.
Se pl#ma repede pr#n"re 8nc#, ,"r<n.<nd ca#e"ele de "eme.
Se 7ndrep"8 apo# ,pre "al8, de pe care r#d#c8 o -ar"8L ,u ea era
prolema d#n 3#ecare d#m#nea=8, r#"ual 7n"o"deauna 7n,o=#" de un
cor de morm8#el# de?aproa"oare d#n par"ea cla,e#.
),"8?# 7n,8 nu au?# n#c# un comen"ar#u. 7ncrun"a"8, 1ud#"-
79# pl#m8 pr#v#r#le pe dea,upra lor, 38c<nd o num8r8"oare
rap#d8. F#p,eau "re#, un p#c ma# #ne dec<" v#ner#. ;ec# l#p,a
morm<#el#lor nu ,e da"ora num8rulu# m#c de elev#. 7ncerc8 ,8
,e conv#n.8 c8 pur 9# ,#mplu cop### ,e o#9nu#,er8 cu me-
"odele e#.
S*EN)EBGFII 293
Neca?ul era c8 9# ea ,e o#9nu#,e cu 3elul lor de a 3# 9#
#m=ea l#p,a v8#c8rel#lor. +arc8 n#c# nu le ma# p8,a de,"ul de
u#" ca ,8 pro"e,"e?e. 7n ,c-#m, erau "o=# apleca=# con9"##n-
#o, dea,upra ecua=#e# pe care le-o ,cr#,e,e pe "al8. 58cu
re?en=a, no"<ndu-9# a,en=## 7n carne=el, apo# 79# 7ndrep"8
a"en=#a a,upra "eanculu# de "eme. 0ocma# ,e pre.8"ea ,8 ,e
puce de pr#ma c<nd u9a ,e de,c-#,e 9# #n"r8 1ed. +r#v#r#le l#
,e 7n"<ln#r8 9# ea 7n=ele,e #med#a" c8 ceva era 7n nere.ul8. 7#
38cu ,emn ,8 #a,8 9# ,e 7ndrep"8, la r<ndul e#, rap#d, pr#n"re
8nc#, ,pre u98.
- F-au mu"u" d#n ,p#"al, ,pu,e el cu voce 7ncorda"8. E#-a
,pu, /lor#a Hernande?.
1ud#"- 7l pr#v# 7ncremen#"8. Nu era cu pu"#n=8.
- Cum> 9op"# ea. C#ne le-a perm#,>
- ;oc"orul Eoreland, r8,pun,e 1ed rece, cu un l#c8r
m<n#o, 7n oc-#. /lor#a ,pune c8 el a 3o," 7n"o"deauna med#cul
"a"e# - or#ce va 3# vr<nd ,8 7n,emne a,"a - 9# c8 a?#-d#m#nea=<,
c<nd a ,o,#" la ,p#"al, a da" ord#n ca "a"a ,8 3#e mu"a" la 0-e
Co""onOood,. Su,=#ne c8 e mul" ma# #e3"#n 9# c8 nu ma# are
n#c# un mo"#v ,<-l =#n8 7n ,p#"al.
1ud#"- 7nc-#,e o cl#p8 oc-##, le,"em<nd pe "8cu"e.
Cre#erul 7# lucra 3er#l, dar nu avea n#c# cea ma# m#c8 #dee de
ce-ar pu"ea 3ace. +<n8 la urm8 ,pu,eI
- 7=# "reu#e un avoca". ),cul"8, nu ven# a?# la ore. 0reu#e
,8-
;ar, ,pre ,urpr#?a e#, 1ed ne.8 -o"8r<".
- E-am .<nd#" 9# eu la a,"a. N-am cum ,8-l a:u" pe "a"a
acum. )# au?#" ce-a ,pu, doc"orul Bann#n.. D# am v8?u"
am<ndo# mon#"oarele alea la care l-au conec"a".
1ud#"- 79# mu9c8 u?ele.
- ;ar 3ap"ul c8 e acolo... ,pu,e, am#n"#ndu-9# .roa?a pe
care o c#"#,e 7n oc-## Ree# 0uc6er.
294
1o-n Saul
1ed ,cu"ur8 d#n nou d#n cap.,
- ;ac8 3acem valur#, o ,8-# ,"<rn#m 9# ma# "are 8nu#el#le
lu# Eoreland. Iar "a"e# nu ma# au ce r8u ,8-# 3ac8, 1ude. 7=#
am#n"e9"#> ;oc"orul Bann#n. a ,pu, c8 nu ma# ,#m"e n#m#c.
E... e de:a mor", ad8u.8 el cu voce "remur<nd8.
- )"unc# ce vre# ,8 3ac#>
1ed 7ncerc8 ,<-9# dom#ne emo=##le 9# reu9# aproape ,8 ?<m-
ea,c8.
- Cred c8, 7n momen"ul 8,"a, o ,8 3ac eBac" ce-ar 3# vru"
"a"a ,8 3ac, ad#c8 ,8 ,"au la 9coal8. Cel pu=#n pe ?#ua de a?#.
1ud#"- #n,p#r8 ad<nc 9# eBp#r8 7n"r-un o3"a" c-#nu#". ;ar
1ed avea drep"a"e. ;eocamda"8 nu era a,olu" n#m#c de 38cu",
n#m#c care l-ar 3# pu"u" 3ace pe /re. 9# ma# 8nu#"or.
- B#ne, accep"8 ea. ;ar dup8-ma,< mer.em acolo.
Se 7n"oar,er8 am<ndo# 7n cla,8. +e ca"edr8, 1ud#"- .8,#
dou8 lucr8r# .a"a "erm#na"e, a9"ep"<nd-o. )runc8 o pr#v#re
numelor de pe ele, apo# 7nc8 una.
)mele apar=#neau unor elev# care nu ma# depar"e de
,8p"8m<na "recu"8 =#nu,er8 cu d#n=## de lucr8r# p<n8 7n ul"#ma
cl#p8, nu pen"ru c8 n-ar 3# 3o," 7n ,"are ,8 le 3ac8, c# pen"ru c8
pre3erau ,8 p#ard8 "#mpul v#,<nd. 1ud#"- 9"#a c8 nu erau pro9"#,
numa# c8 nu ,e pu"eau concen"ra a,upra unu# lucru.
),"8?# 7n,8 "erm#na,er8 am<ndo#, #ar re?olv8r#le erau per-
3ec"e. Surpr#n,8, 1ud#"- r#d#c8 pr#v#rea 9# 9#-o pl#m8 pr#n
cla,8, 7n c8u"area celor do#. S"8"eau 7n 8nc#, cu c-#pur#
,en#ne, pr#v#nd drep" 7na#n"e.
;ar 38r8 ,8 vad8 n#m#c.
Clopo=elul ,un8 la ,3<r9#"ul cele# de-a pa"ra ore 9# 1ed 79#
lu8 c8r=#le, 7n"re<ndu-,e dac8 38cu,e #ne r8m<n<nd la
9coal8. Nu ,e pu"ea concen"ra deloc 9# nu lua,e n#c# o ,#n.ur8
no"8, la n#c# o or8. Nu ,e pu"ea .<nd# dec<" la "a"8l ,8u. 7l "o"
S*EN)EBGFII
vedea ?8c<nd #ner" pe pa"ul de ,p#"al, 38r8 ,8 9"#e ce ,e 7n"<m-
pl8 7n :ur. Nu 9"#a n#c# el cum, dar reu9#,e, 7n 3#ne, ,8 accep"e
#deea c8 "a"8l ,8u nu avea ,<-9# ma# rev#n8 n#c#oda"8. +oa"e c8
a,"a ,e 7n"<mpla,e 7n ,eara preceden"8 c<nd, 7mpreun8 cu
1ud#"-, ,e ma# opr#,er8 o da"8 la ,p#"al, ,eara "<r?#u, ,per<nd
c8 ,-a ,c-#ma" ceva - or#ce. +r#v#,e l#n##le drep"e de pe mon#-
"oare, care repre?en"au ac"#v#"a"ea cereral8 a lu# 5ran6, u#"<n-
du-,e 7nc8 o da"8 la c-#pul lu# l#p,#" de eBpre,#e, 38r8 ,8 a#8
,en"#men"ul c8 79# pr#vea "a"8l.
Ce vedea el acolo nu ma# era dec<" carapacea ,u care
"r8#,e oda"8 "a"8l ,8u.
0oa"8 d#m#nea=a ,e a9"ep"a,e ,8 pr#mea,c8 un "ele3on 9# ,8
# ,e ,pun8 c8 9# "rupul lu# mur#,e, 7n ,3<r9#".
;ar "ele3onul nu ,una,e 9#, c<nd ,o,#,e ul"#ma or8, 7nce-
pu,e ,8 ,e 7n"ree ce avea ,8 3ac8 dac8 5ran6 nu murea. Nu
avea #dee c<" ar co,"a ,<-l #n"erne?e 7n"r-o cl#n#c8, dar proa-
#l c8 n#c# nu avea #mpor"an=8. *r#c<" ar 3# co,"a", 9"#a c8 nu-9#
va pu"ea perm#"e.
;up8 cum, 38r8 an## c<9"#.a=# de "a"8l ,8u, nu-9# va pu"ea
perm#"e ,8 pl8"ea,c8 ra"ele pen"ru ca,8, ,au pen"ru cam#one"8,
,au pen"ru mul"e al"ele.
Se "re?# 7n"re<ndu-,e dac8 "a"8l ,8u 79# 38cu,e vreo a,#.-
urare 9#, dac8 da, ce valoare avea ea. +oa"e, 7n loc ,8 ,e duc8
la ma,a de pr<n?, ar "reu# ,8 .8,ea,c8 un "ele3on 9# ,8
7nceap8 ,8 cau"e r8,pun,ur# la "oa"e ace,"e 7n"re8r#.
Ie9# pe culoar 9# ,e u#"8 7n :ur dup8 /#na, care 7l a9"ep"a
ma# 7n"o"deauna acolo, ,au la u3e". ;ar /#na nu era n#c8#er#.
;e 3ap", acum 79# aducea am#n"e c8 a#a dac8-# vor#,e 7n
"#mpul pr#me# ore. Cu o .r#ma,8 de nedumer#re pe c-#p, o
porn# ,pre u3e", opr#ndu-,e numa# ,<-9# la,e c8r=#le 7n dulap.
*da"8 a:un,, r8,u3l8 u9ura", v8?<nd-o pe /#na la ma,a
o#9nu#"8, cu 1o)nna /arc#a, Randy Spar6, 9# 1e33 Han6#n,.
29P 1o-n Saul
Fe 38cu un ,emn cu m<na, apo# ,e a9e?8 la r<nd cu ce#lal=#
elev# care a9"ep"au ,8-9# #a de m<ncare, dar, 7n loc ,<-9# #a, ca
de o#ce#, por=## dule d#n 3#ecare 3el, ,e ,urpr#n,e u#"<ndu-,e
pe r<nd la pre=ur#. )proape m#ra" el 7n,u9#, ,e mul=um# cu un
,andv#9 cu r<n?8 9# un pa-ar cu lap"e. Nu erau prea
a"r8.8"oare, dar co,"au cu vreo do# dolar# ma# pu=#n dec<" ce
c-el"u#a 7n mod o#9nu#". Cu "ava aproape .oal8, ,e a9e?8 la
ma,8, pe ,caunul de l<n.8 /#na.
- Bun8, 7# ,pu,e el. E-am u#"a" dup8 "#ne 7n 3a=a cla,e#
domnulu# Eoreno, dar nu era#.
/#na 7l pr#v#, pu=#n m#ra"8. 7l 7n"re8I
- )r 3# "reu#" ,8 3#u>
1ed ,e 7ncrun"8 u9or.
- +8#... 9"#u 9# eu> ;e o#ce# era#, a"<"a "o".
Se 7n"oar,e ,8 o pr#vea,c8, dar 3a"a p8rea a,or#"8 de
m<ncarea d#n 3ar3ur#e. D# 1ed cre?u c8 a 7n=ele,.
- 7m# pare r<u c8 nu "e-am a9"ep"a" pe drumul ,pre 9coal8
a?#-d#m#nea=8.
Ea 7l pr#v# cu un ?<me" 9"er, pe u?e.
- Nu-# n#m#c, 7# ,pu,e cu voce "8r8.8na"8, neo#9nu#"8
pen"ru ea. +o" ,8 mer. 9# ,#n.ur8.
- )... a "reu#" ,8 m8 duc la ,p#"al. F-au mu"a" pe "a"a.
/#na 7l pr#v# cu oc-## .o#.
- Se 3ace #ne> 7l 7n"re8 ea.
1ed o pr#v# 3#B. Ea ven#,e la ,p#"al ,<m8"8 - 9"#a cu ,#.u-
ran=8 care era ,"area lu# a"unc#. 7# r8,pun,e "remura"I
- Nu, nu ,e 3ace #ne. )re... are ,8 moar8, /#na.
/#na c8,c8 oc-## mar#, u9or de?or#en"a"a.
- )-, 1ed, ,pu,e ea, 7m# pare 3oar"e... 3oar"e r8u. N-am
vru" ,8... numa#...
08cu.
S*EN)EBGFII
297
1ed era conv#n, c8 7n=ele.e ce ,e 7n"<mpl8 cu ea. +ur
9# ,#mplu nu ma# 9"#a ce ,8 ,pun8, cum ,8 #a,8 d#n ,#"ua=#a
pen##l8.
- Ha#, /#na, la,8.
* lu8 de m<n8 9# o ,"r<n,e.
- D#, c#ne 9"#e, poa"e #n"erv#ne ceva. +oa"e "o"u9# o ,8 ,e
3ac8 #ne.
D# pen"ru c8 /#na nu-# r8,pundea, o pr#v# d#n nou.
- /#na> E9"# ,#.ur8 c8 =#-e #ne> S-a-n"<mpla" ceva>
/#na 7# ?<m# 9# oc-## # ,e l#mpe?#r8.
- N-am n#m#c, vreau doar ,8-m# m8n<nc m<ncarea. Nu
a,"a "reu#e ,8 3ac>
7n cl#pa aceea, 1ed 79# mu"8 pr#v#rea c8"re celelal"e c-#pur#,
"rec<nd de la unul la al"ul.
;eoda"8 79# d8du ,eama c8 /#na nu era ,#n.ura de la ma,8
care ar8"a ,"ran#u.
1o)nna /arc#a ar8"a ca de o#ce#, r8,"urna"8 con3or"a#l
7n ,caun, cu p#c#oarele 7n"#n,e ,u ma,8 38r8 ,8 ma# la,e loc 9#
celorlal=#, dar, ca n#c#oda"8, nu ,co,e,e un cuv<n" de c<nd
,o,#,e 1ed.
1e33 Han6#n, 9edea, pur 9# ,#mplu, cu oc-## 7n "ava d#n 3a=a
lu# 9#-9# m<nca 7nce" m<ncarea d#n 3ar3ur#e.
D#, al8"ur# de 1e33, Randy Spar6, avea aceea9# pr#v#re p#er-
du"8, ca 9# cum n-ar 3# 9"#u" prea #ne ce 3ace.
1ed 79# am#n"# 3ra.men"e d#n ce-# ,pu,e,e /#na de,pre
Randy, ,<m8"8. MEra c#uda"... a 38cu" "o" ce #-am ceru".N 7l
m8,ur8 pe Randy un momen", apo# ,pu,eI
- He#, Randy. +un par#u c8 nu n#mere9"# cea,ul de pe
pere"e cu o por=#e de un".
7n mod o#9nu#", acea,"a ar 3# 3o," o provocare accep"a"8
#med#a". ),"8?#, Randy ,e mul=um# ,<-l pr#vea,c8 m#ra".
- ;e ce-a9 3ace una ca a,"a>
298
1o-n Saul
1ed nu 9"#u ce ,8-# r8,pund8.
- )... a9a, ca ,8 ve?# dac8 po=#, ,e <l<# el. )l"8da"8 de
ce-o 38ceam>
Randy 7l ma# pr#v# o cl#p8 3#B, apo# ,e concen"ra d#n nou
a,upra m<nc8r##.
1ed a9"ep"8 c<"eva ,ecunde 9# 7l aorda #ar. ;e da"a acea,"a,
ro,"# cuv#n"ele nu ca pe o 7n"reare, c# ca pe un ord#nI
- Randy, oc-e9"e "avanul cu o uca"8 de un".
Imed#a", Randy lu8 o uc8=#c8 de un" pe lama cu=#"ulu# 9#
o arunc8 7n ,u,, 38c<nd-o ,8 ,e l#pea,c8 de "avan. Se 7n"oar,e
apo# la m<ncarea lu#, 38r8 ,8 ara"e c8 ar 3# 3o," con9"#en" de
ce 38cu,e.
1ed o pr#v# pe 1o)nna /ar.#a.
- Ce na#a ,e-n"<mpl8> 7n"re8 el.
1o)nna r#d#c8 d#n umer#.
- Ce ,e-n"<mpl8> repe"8 ea, calm. Se-n"<mpl8 ceva>
- Ce ave=# cu "o=##> ,"r#.8 #r#"a". ;ac8 ,un"e=# olnav#, de
ce nu v8 duce=# aca,8>
Randy, 1e33, 1o)nna 9# /#na 7l pr#v#r8 cu oc-# .o#.
- ;ar eu nu ,un" olnav8, ,pu,e /#na. E8 ,#m" 3oar"e
#ne. Nu e n#m#c 7n nere.ul8.
- E# #ne, nu prea par#, 7# ,pu,e 1ed. )r8=# c#uda". +oa"e-ar
"reu# ,8 "e duc# ,8 "e vad8 ,ora.
58r8 ,8 ,pun8 un cuv<n", /#na ,e r#d#c8 9# o porn# ,pre
u98. 1ed e?#"8 o cl#p8, apo# ,e r#d#c8 9#-9# 38cu rap#d loc pr#n"re
me,e. * pr#n,e d#n urm8 la u98.
- He#, e9"# ,up8ra"8 pe m#ne>
/#na 7l pr#v# cu oc-# l#p,#=# de eBpre,#e.
- Nu. ;ar m8 duc la ca#ne"ul med#cal. ),"a m#-a# ,pu,
,8 3ac, nu>
D#, 38r8 vreun al" ,emn, ,e 7n"oar,e 9# #e9#.
S*EN)EBGFII
299
- Nu cred c8 7=# po=# perm#"e ,8 ,"a# ,8 a9"ep=# "ele3onul
pr#e"enulu# "8u, ,pu,e 1ed, urc<ndu-,e 7n ma9#na lu# 1ud#"- 7n
aceea9# ?#, dup8 ore.
I, 1ud#"-, care era pe punc"ul de a porn# mo"orul, ,e r8?.<nd#,
pr#v#ndu-l.
- ;e ce> 7l 7n"re8. S-a ma# 7n"<mpla" ceva>
1ed d8du d#n cap, ,umru.
- N-a# o,erva" a,"8?#> Cop### - au 7ncepu" ,8 ,e poar"e
c#uda".
7ncepu ,<-# pove,"ea,c8 ce ,e 7n"<mpla,e la pr<n? la u3e"
9# ,cena care urma,e.
;up8 #e9#rea /#ne# de la u3e", 1ed o urma,e, 7ncerc<nd
,8-# vorea,c8, dar nu 3u,e,e u9or. Nu pen"ru c8 ar 3# 3o,"
,up8ra"8 pe el, c# pen"ru c8 p8rea ,8 nu-# pe,e de n#m#c. 7#
r8,pun,e,e la "oa"e 7n"re8r#le, dar .la,ul e#, de o#ce# a"<" de
7n,u3le=#" #nd#3eren" de,pre ce ,-ar 3# 7n"<mpla" ,8 vorea,c8,
,una acum pla" 9# l#p,#" de v#a=8, 7n"r-un 3el 7n care 1ed nu-l
ma# au?#,e n#c#oda"8.
Fua,e loc cum#n"e 7n ca#ne"ul domn#9oare# Sander,,
r8,pun?<nd 7n"re8r#lor a,#,"en"e#, dar 38r8 ,8 o3ere n#c# o
#n3orma=#e d#n propr#e #n#=#a"#v8, #n,#,"<nd permanen" c8 nu
are n#m#c.
Faura Sander, 7# lua,e "empera"ura, 7# eBam#na,e .<"ul 9#
.an.l#on##, ,8 vad8 dac8 nu are vreo #n3lama=#e, apo# ,pu,e,eI
- Ce ,8 ?#c, 7n"r-adev8r par# ,8 nu a# n#m#c.
;ar 1ed 7n=ele,e c8 9# a,#,"en"a o,erva,e apa"#a neo#9-
nu#"8 a /#ne#.
- Nu vre# ,8 "e duc# aca,8> o 7n"rea,e a,#,"en"a.
- ;ac8 vre=#... r8,pun,e,e /#na.
),#,"en"a ,e 7ncrun"a,e.
- Nu e cum vreau eu, /#na. E cum 7=# e =#e ma# #ne.
300
1o-n Saul
/#na nu r8,pun,e,e. Fa ,3<r9#", ,e 7n"or,e,e 7mpreun8 cu
1ed la u3e" 9#-9# "erm#na,e pr<n?ul. In "o" re,"ul ?#le#, or# de
c<"e or# o v8?u,e, ,e pur"a,e la 3elI calm8 9# plac#d8, mer.ea
d#n cla,8 7n cla,8, dar 38r8 ,8 ,e oprea,c8 ,8 ,"ea de vor8 cu
pr#e"enele, r<,pun?<ndu-le numa# dac8 # ,e adre,au.
- Iar 1e33 Han6#n, ,e compor"8 la 3el, 9# la 3el 9# Randy
Spar6,, 7nc-e#e 1ed. N-a# 8.a" de ,eam8> Gml8 "o=# de colo-
colo ca n#9"e ,omnamul#.
Ea real#?8 c8 avea drep"a"e - dac8 n-ar 3# 3o," a"<" de 7n.r#-
:ora"8 d#n cau?a lu# 5ran6... )lun.8 .<ndul, 7ncerc<nd 7n
,c-#m ,8-9# am#n"ea,c8 orele d#n cur,ul ?#le#. ;a, un## d#n"re
elev## e# ,e compor"a,er8 comple" anormal. Ce# do# d#n pr#ma
or8, de eBemplu, care re?olva,er8 ecua=#a 7n cele ?ece m#nu"e
avu"e la d#,po?#=#e. D#, acum 79# d8dea ,eama, "oa"e cla,ele
3u,e,er8 ma# cum#n=#, de parc8 l# ,-ar 3# adm#n#,"ra" elev#lor
"ranc-#l#?an"e.
In:ec=##le.
),"a ,8 3# 3o,"> ;ar era o a#ureal8. ;e ce ,8 adm#n#,"re?#
,eda"#ve une# 9col# 7n"re.#>
Iar dac8 #n:ec=##le 3u,e,er8 ,eda"#ve, cum ,e 38cea c8 a"<"
de mul=# cop## ,e compor"au 7nc8 normal>
7l e9"el# 7n .<nd pe +e"er Fan.,"on - 7ncerca,e de dou8
or# ,8 dea de el 7n cur,ul ?#le#, dar de 3#ecare da"8 # ,e ,pu,e,e
c8 e 7n"r-o 9ed#n=8. D# nu, nu pu"ea 3# deran:a" dec<" pen"ru
ur.en=e. )r 3# pu"u" #nven"a 9# ea una, dar amele "ele3oane le
d8du,e d#n cancelar#e 9# era ,#.ur8 c8 m8car Ell#o"" Halvor,on
o a,cul"a, cur#o,. 7l #.nora,e, -o"8r<"8 ,8 nu-# dea pr#le:ul ,8
vad8 c<" de 7n.r#:ora"8 e. Ea# mul", 79# ,pu,e,e, dac8 +e"er
avea vreo ve,"e, 9"#a unde ,8 o .8,ea,c8.
;ar +e"er nu a3la,e c<" de #mpor"an"8 ,-ar pu"ea doved#
,er#n.a. Bru,c, 7# ven# o #dee.
- E8 duc p<n8 acolo, ,pu,e.
S*EN)EBGFII
301
;ar, a#a 7n cl#pa 7n care ro,"# cuv#n"ele, 79# d8du ,eama c8
d vorea. Nu au?#,e n#c# un cuv<n" d#n "o" ce-# ,pu,e,e p<n8
"unc#.
- Spuneam c8 m-am -o"8r<" ,8 renun= la 9coal8, repe"8 el.
1ud#"- 7l pr#v# ,"upe3#a"8.
- S8 ce> repe"8 ea.
- Spuneam c8 9"#u c8 "a"a n-ar 3# vru" ,8 renun= la 9coal8,
dar nu v8d cum a9 pu"ea "r8# dac8 nu-m# #au o ,lu:8.
1ud#"- d8du d#n cap, de?or#en"a"8.
- ;ar a?#-d#m#nea=< ,punea#...
- D"#u ce ,puneam, o 7n"rerup,e 1ed 7nc8p8=<na". ;ar "oa"8
?#ua nu m-am .<nd#" la al"ceva 9# n-am .8,#" n#c# o al"8
,olu=#e. D#-apo# - ,pu,e el cu o voce ma# a,pr8, pr#v#nd-o
pen"ru pr#ma da"8 7n oc-# de c<nd 7# ,pu,e,e c8 va renun=a la
9coal8 - dac8-m# .8,e,c de lucru la compan#e, 9# par#e? c8 po",
c-#ar dac8 ,e 3ac d#,pon##l#?8r#, poa"e a3lu ce #-au 38cu" "a"e#.
Se 7n"<mpl8 ceva, 1ude. Nu e numa# "a"a 9# 3am#l#a Eoreland
9# doamna 0uc6er. 5ac ceva care ne a3ec"ea?8 pe "o=#.
* par"e a lu# 1ud#"- ar 3# vru" ,8-l con"ra?#c8, dar o al"8
par"e 9"#a c8 el are drep"a"e. 7# ,pu,e oo,#"8I
- B#ne. ),cul"8. ;u-"e ,8-=# ve?# "a"8l. Nu "e ar8"a ,up8ra"
c<-l .8,e9"# acolo - nu ar8"a n#m#c. Cre?# c8 po=#>
1ed e?#"8, apo# d8du d#n cap.
- Eda, ,pu,e el. +o".
- Bun. Eu plec c-#ar acum la Fo, )lamo, ,8-# ma# dau un
r<nc# lu# +e"er Fan.,"on. D# d#,ear<, c<nd m8-n"orc, o ,8
-o"8r<m ce-# de 38cu". B#ne>
* cl#p8 # ,e p8ru c8 1ed are ,-o con"ra?#c8, dar el o apro8.
- *A, ,pu,e el.
;e,c-#,e por"#era 9# coor7 d#n ma9#n8, apo# ,e aplec8
,8-9# a.e capul pe .eam.
- )# .r#:8, da>
302
1o-n Saul
1ud#"- reu9# ,8-9# compun8 un ?<me" pe care l-ar 3# dor#"
7ncura:a"or, dar 1ed ,e 7n"or,e,e de:a pe c8lc<#e 9# ,e 7ndrep"a
,pre cam#one"a lu# 5ran6, pr#n"re ma9#n#le d#n parcare.
+u=#n ma# "<r?#u #e9# d#n parcare, prea preocupa"8 ca ,8
o,erve ma9#na ala,"r8 care o urma,e, 7ndeaproape, c<" "#mp
mer,e,e pe ,"r8?#le or89elulu# Borre.o, 9# o urma 9# acum, dar
de la o d#,"an=8 d#,cre"8 de aproape un 6#lome"ru, pe drumul
,pre ,ud 9# apo# ,pre e,", ce ducea ,pre Fo, )lamo,.
24
C8ldura dup<-am#e?e# "rep#da dea,upra de9er"ulu#. C-#ar
7n 3a=a e#, 1ud#"- vedea m#ra:ul ape# care p8rea ,8 7n"re"a#e
9o,eaua. ;ar #ma.#nea "remur<nd8 r8m<nea, ca 7n"o"deauna,
depar"e, plu"#nd #med#a" ,u l#n#a or#?on"ulu#, 7n a9a 3el 7nc<"
p8rea ne,3<r9#"8, con"op#ndu-,e cu cerul 7n,u9#.
Era la pa"ru?ec# de m#nu"e 9# op"?ec# de 6#lome"r#
dep8r"are de Borre.o 9# conducea repede, acul v#"e?ome"rulu#
o,c#la 7n"re o ,u"8 9# o ,u"8 dou8?ec# de 6#lome"r# pe or8. ;ru-
mul era drep" 9# de o#ce# 1ud#"- ,e relaBa la volan, dar a,"8?#
era 7ncorda"8, mu9c-## ,pa"elu# 9# a# umer#lor 7ncepeau ,< o
doar8, #ar "en,#unea p8rea c<-# 3ace 3#ecare nerv ,8 ?<rn<#e.
+r#v# 7n o.l#nda re"rov#?oare 9# ,e 7ncrun"8. 7n urma e#, la
nu ma# mul" de o :um8"a"e de 6#lome"ru, ,e =#nea o ma9#n8
ala,"r8, pe care o o,erva,e pen"ru pr#ma da"8 cu ?ece
m#nu"e 7n urm8. 79# ,pu,e c8 are veden## 9# c8 nu are n#c# un
o"#v ,8 cread8 c8 o urm8re9"e c#neva. Nu o o,erva,e de la
#e9#rea d#n Borre.o. D# "o"u9#, dac8, a9a cum # ,e p8ru,e la
7ncepu", ven#,e d#n,pre nord 9# o a:un,e,e d#n urm8, ar 3# "re-
u#" ca p<n8 acum ,< o 9# dep89ea,c8.
;ar nu, ma9#na r8m<nea acolo, 7n urm8, ca 9# cum ar 3#
p8,"ra" #n"en=#ona" aceea9# v#"e?8.
304
1o-n Saul
Se 7ncrun"a 9# r#d#c8 p#c#orul de pe accelera"or, #ar Honda
7ncepu ,8 7nce"#nea,c8. +r#v# d#n nou 7n o.l#nda re"rov#?oare
9# v8?u ma9#na ala,"r8 ma# aproape.
+oa"e ar "reu# ,8 oprea,c8. *are a"unc# #nd#v#dul ar
dep89#-o> Sau ar opr# 9# ar 7n"rea-o dac8 are nevo#e de a:u"or>
MD# de ce m8 "o" .<nde,c c8 9o3erul e un 8ra"> ,e 7n"re8
1ud#"- deoda"8. )r pu"ea la 3el de #ne ,8 3#e o 3eme#e.N
Ho"8r<ndu-,e p<n8 la urm8, 1ud#"- 3r<n8 9# "ra,e la mar-
.#nea drumulu#. Cauc#ucur#le #?#r8 mar.#nea dur8 d#n
locur# de lu" ame,"eca" cu pa#e, apo# Honda ,e opr# comple".
Ea9#na ala,"r8 "recu 9u#er<nd pe l<n.8 ea, #ar 1ud#"- ,e
7ncrun"8. Era ,#.ur8 c8 8ra"ul d#n ma9#n8 - acum 9"#a m8car
cu cer"#"ud#ne c8 era un 8ra" - o v8?u,e. ;ar ce conclu?#e
pu"ea ,8 "ra.8 d#n 3ap"ul c8 el nu opr#,e>
5#e cre?u,e c8 are o prolem8 "e-n#c8, dar nu-# p8,a, 3#e
nu vo#a ca ea ,<-# vad8 c-#pul.
Cu ,en"#men"ul c8 ,e 38cu,e r#d#col8, 8.8 7n v#"e?8 9#
#n"r8 d#n nou pe au"o,"rad8. 7na#n"ea e#, a#a v#?##l8, era
ma9#na ala,"r8L o da"8 la c<"eva ,ecunde p8rea ,8 d#,par8,
numa# pen"ru a reap8rea o cl#p8 ma# "<r?#u.
Ea# mer,e o :um8"a"e de or8, p<n8 c<nd v8?u o ,"a=#e de
en?#n8 la mar.#nea drumulu# - unul d#n locur#le acelea
,"ran##, pu,"##, r8,8r#"e ca d#n ,en#n 7n m#:locul de9er"ulu#.
Se aprop#e 9# v8?u ma9#na ala,"r8 #e9#nd de pe 9o,eaL
c<"eva ,ecunde ma# "<r?#u, dep89#nd-o, v8?u per,oana de la
volan ,"<nd de vor8 cu un 8"r<n ?<rc#", aparen" propr#-
e"arul loculu#. ;e da"a acea,"a 7n,8, 8ra"ul d#n ma9#na
ala,"r8 7# 38cu cu m<na 7n "#mp ce "recea pe l<n.8 el. ;eo-
da"8, 1ud#"- ,e ,#m=# ma# #ne. E8car nu ,e 38cu,e c8 nu o
vede. D#, dac8 ar 3# urm8r#"-o cu adev8ra", nu a9a ar 3# proce-
da", nu>
* or8 ma# "<r?#u era la mar.#nea ora9ulu# Fo, )lamo,. Nu
ma# v8?u,e ma9#na ala,"r8 9# ,#mpla e# a,en=8 o a:u"8 ,8 ,e
relaBe?e.
@
S*EN)EBGFII
305
;a"or#"8 c#rcula=#e# "o" ma# #n"en,e, pr#n care "reu# ,<-9#
3ac8 loc ,pre In,"#"u"ul Brand", unde lucra +e"er, nu o,erv8
l#mu?#na e: care o prelua,e de cum ,e aprop#a,e de ora9.
1ud#"- opr# 7n 3a=a une# por=# .rele, de me"al. ;#ncolo de
poar"8 ,e 7n"#ndea o pa:#9"e lar.8, 7n cen"rul c8re#a era a9e?a"8
o cl8d#re mare, cu dou8 e"a:e. Era de,"ul de nou8, con,"ru#"8
"n ,"#l ,pan#ol - maur, cu 3a=ada al8, ,#mpl8, 38r8 ornamen-
"a=##, 7n"rerup"8 doar d#n c<nd 7n c<nd de 3ere,"rele m#c#
acoper#"e cu .ra"## ma,#ve de me"al. )coper#9ul de =#.l8 ro9#e
coora 7n pan"8 u9oar8. )leea, care de la poar"8 ducea d#rec"
pe,"e pa:#9"e p<n8 7n 3a=a cl8d#r##, ,e oprea ru,c 7n drep"ul
u9## dule de ,"e:ar, 3#Ba"8 7n alamale de 3#er 3or:a", 8"u"e 7n
p#roane ?dravene. Cu eBcep=#a ace,"e# u9#, 1ud#"- nu ?8r# n#c#
0 al"8 #n"rare. N#c# 7n :ur nu era prea mul"8 an#ma=#e. 0reu#,e
B8 "raver,e?e "o" ora9ul ca ,8 .8,ea,c8 cl8d#reaL 9# ea n#c#
m8car nu era 7n ora9. ;#ncolo de .ardul 7nal" care 7ncon:ura
In,"#"u"ul Brand", nu era mare lucru de v8?u" dec<" de9er"ul,
#ar 1ud#"- .8,ea 7n"#nderea va,"8 a pa:#9"## pu=#n ,"ran#e. Ca 9#
cum cel care .<nd#,e cl8d#rea, cu "o" ce o 7ncon:ura, ar 3# dor#"
l8 o ,epare comple" de med#u, dar nu reu9#,e dec<" ,8 o 3ac8
,8 #a,8 7n ev#den=8, ca un adao, nepo"r#v#".
7n"re.ul domen#u, c8c# a,"a ar 3# 3o," dac8 n-ar 3# eB#,"a"
.ardul, poar"a 9# .-ere"a pa?n#culu# de la m#:locul ale##, era
,#"ua" la o d#,"an=8 de o :um8"a"e de 6#lome"ru de 9o,ea, unde
nu eB#,"a dec<" un ,emn 3oar"e d#,cre" care ,8-l anun=e.
;#n .-ere"8 #e9# un pa?n#c 9# 1ud#"- 79# d8du numele 9#
7n"re8 de +e"er Fan.,"on. +a?n#cul ,e 7n"oar,e 7n .-ere"8 9#
r#d#c8 recep"orul unu# "ele3on. ;up8 c<"eva ,ecunde, ,e
7n"oar,e 9#-# 7nm<na lu# 1ud#"- un ecu,on de pla,"#c. )vea
"#p8r#" 7n par"ea de ,u, numele e#.
- Nu po" ,8 cred, murmur8 ea, pr#v#nd u#m#"8 ecu,onul.
+a?n#cul ?<m#.
306
1o-n Saul
- Compu"erul. *da"8 ce-a=# pr#m#" aproarea, eu a"
numele 9# ma9#na ,cu#p8 #med#a" ecu,onul.
D#, pen"ru c8 o v8?u pe 1ud#"- 7n con"#nuare m#ra"8,
ad8u.8I
- /alen 7n,eamn8 c8 ,un"e=# 7n v#?#"8 a#c#. Nu u#"a=# ,<-l
l8,a=# la poar"8 c<nd pleca=#. +e ,pa"e are o and8 ma.ne"#c8
de"ec"a#l8 or#unde v-a=# a3la, 7n #n,"#"u". ;ac8 "rece=# cu el
d#ncolo de .ard, compu"erul declan9ea?8 alarma.
1ud#"- pr#v# u#m#"8 ecu,onul, apo# 7l 7n"oar,e pe do,. )r8"a
eBac" ca or#ce car"e de cred#", #nclu,#v anda lon.#"ud#nal8 de
pe ,pa"e.
- 0reu#e ,<-l 9# ,emne?> 7n"re8 ea, doar pe :um8"a"e 7n
.lum8.
+a?n#cul ?<m# #ar.
- Numa# dac8 ave=# ,"a"u" permanen". )"unc# "reu#e ,8
,emna=# ?#ln#c.
+a?n#cul o pr#v# pr#n?<ndu-9# ecu,onul de lu?8 9# #n"r8
7napo# 7n .-ere"8. +oar"a ,e de,c-#,e 9# 1ud#"- p8"run,e cu
ma9#na 7n cur"ea #n,"#"u"ulu#.
+oar"a .rea de me"al ,e 7nc-#,e 7n urma e#L doar o cl#p8 ma#
"<r?#u, 7n "#mp ce ma9#na ,e aprop#a de u9a ma,#v8 de lemn a
cl8d#r##, por"alul enorm ,e de,c-#,e 7n,pre 7na3ar8, perm#=<nd
au"omo#lulu# ,8 "reac8 pr#n"r-un "unel ,cur", "8#a" ,u n#velul
e"a:ulu# al do#lea, 9# ,8 #n"re 7n"r-o cur"e #n"er#oar8 ur#a98.
1ud#"- c8,c8 oc-## ulu#"8.
Fa cap8rul d#n,pre ea al cur=## ,e a3la o parcare, #ar d#n-
colo de ea - un parc. +e,"e "o" ,e vedea 3run?#9ul "rop#cal pe
,u care cur.ea un p<r<#a9 ar"#3#c#al, 7n"re"8#a" #c# 9# colo de
pode=e :oa,e de lemn.
+e"er Fan.,"on, 7nal", o,o,, cu p8r ma# c8run" dec<" 9#-l
am#n"ea 1ud#"-, o a9"ep"a, aparen" amu?a" de u#m#rea pe care
#-o ,"<rn#,e :un.la d#n cur"ea #n"er#oar8.
- Nu-m# v#ne ,8-m# cred oc-#lor, ,pu,e 1ud#"-, coor<nd
d#n ma9#n8. Cum ;umne?eu "r8#e,c "oa"e a,"ea #arna>
S*EN)EBGFII
307
- )vem un acoper#9 - u#"e acolo, 7l ve?#> E raa"a#l, 7l
de,c-#dem c<nd e vremea 3rumoa,8, 7# ,pu,e el, ar8"<nd 7n ,u,.
- Incred##l.
- Nu-# a9a> r8,pun,e +e"er ,ec.
* 7mr8=#9a a3ec"uo,, apo# o 7ndep8r"8 pu=#n 9# o pr#v#
a"en", ,er#o,. * 7n"re8I
- Ce ,e pe"rece> !o#am ,8 "e ,un d#,ear<.
1ud#"- ,cu"ur8 d#n cap.
- N-am ma# avu" r8dare. Se pe"rec prea mul"e 9# m#-e
3r#c8, +e"er.
;e pe c-#pul lu# d#,p8ru 9# ul"#ma umr8 de ?<me".
- !#no. Ha# 7n #roul meu.
* condu,e 7n ,u, pe ,c8r# c8"re o lo.#e lar.8 care 7ncon-
:ura cl8d#rea pr#n #n"er#or la n#velul e"a:ulu# do#.
- Cred c8 nu are n#c# un ro," ,8 "e 7n"re ce 3ace=# a#c#, nu>
;#n c<"e-am v8?u" la poar"8, pre,upun c8 "o"ul e 3oar"e ,ecre".
Fan.,"on r#d#c8 d#n umer#.
- 7n par"e, da. ;ar re,"ul e ,ecre" numa# 7n m8,ura 7n care
L## un #n"ere, 3#nanc#ar a#c#, ceea ce R#llard Brand" are cu
,#.uran=8. Fucr8m mul" cu ,uperconduc"or#, #ar 7n ar#pa e,"#c8
e un .rup care, o3#c#al, ,e ocup8 de un compu"er nou care o
,8 3ac8 cel ma# per3ec=#ona" Cray ,8 ara"e ca o ral8 7nvec-#"8.
In"rar8 7n"r-un #rou, unde 7# 38cu ,emn lu# 1ud#"- ,8 #a loc
In"r-un 3o"ol#u con3or"a#l, 7na#n"e de a ,e a9e?a el 7n,u9# 7n"r-un
alan,oar de lemn care lu# 1ud#"- # ,e p8ru cam nelalocul lu#
In con"eB".
- )m neca?ur# cu coloana, 7# ,pu,e el. )cum, ,pune-m#,
ce ,e 7n"<mpl8> D# de ce "oa"8 .raa a,"a>
1ud#"- 7# pove,"# "o" ce ,e 7n"<mpla,e 7n Borre.o 7n Oee6end,
7mpreun8 cu compor"amen"ul c#uda" al unora d#n"re elev## e#.
- Sun" a,olu" ,#.ur8 c8 eB#,"8 o le.8"ur8 cu #n:ec=##le
alea, 7nc-e#e ea. ;ar p<n8 nu-m# ,pu# ce con=#n, nu po" doved#
n#m#c.
308
1o-n Saul
- )dev8rul e c8 a#a 7n dup8-am#a?a a,"a am reu9#" ,8
pr#nd m#cro,copul elec"ron#c l#er. Ha# ,8 mer.em ,8 ne
u#"8m 7mpreun8.
Ie9#r8 d#n nou 7n lo.#e, dar de da"a a,"a nu coor<r< pe
,c8r#, c# cu l#3"ul, p<n8 la n#velul al "re#lea ,u"eran. G9#le ,e
de,c-#,er8 9# e# "recur8 7n"r-un cor#dor c8p"u9#" cu pl8c# de
por=elan al, #lum#na" per3ec" de panour#le 3luore,cen"e d#n
"avan. +e "oa"8 lun.#mea cor#dorulu#, 7n ,pa"ele u9#lor 7nc-#,e
,e a,cundea o ac"#v#"a"e, or#care va 3# 3o," ea, care 7# va r8-
m<ne necuno,cu"8 lu# 1ud#"-.
- Gn adev8ra" decor de er8 ,pa=#al8, nu> ,pu,e Fan.,"on.
1ud#"- nu r8,pun,e. 7n ,3<r9#", +e"er #n"r8 7n"r-una d#n
7nc8per# 9#-l 7n"re8 pe "e-n#c#anul care cerce"a #ma.#nea de
pe mon#"orul unu# compu"er.
- E ,olu=#a mea>
0e-n#c#anul d8du d#n cap.
- ;a, dar nu-m# dau ,eama ce e.
1ud#"- pr#v# #ma.#nea de pe mon#"or. Nu ,em8na cu n#m#c
cuno,cu", dar, 7n acela9# "#mp, # ,e p8rea va. 3am#l#ar8.
Era oarecum rec"an.ular8, cu dou8 v<r3ur#, cam ca v<r-
3ur#le une# m#ne de p#B, la unul d#n cape"e. Corpul p8rea 7n38-
9ura" 7n"r-o ,<rm8 9#, acolo unde 1ud#"- pre,upunea c8 era
a?a o#ec"ulu#, avea al"e dou8 v<r3ur#, a"a9a"e 7n a9a 3el, 7nc<"
p8reau c8 ,e po" aprop#a unul de cel8lal".
0e-n#c#anul, pe c-#pul c8ru#a ,e c#"ea aceea9# u#m#re ca 9#
pe a lu# 1ud#"-, ,pu,e 7n 3#neI
- E8 dau 8"u". Nu v8 po" ,pune ce e, dar po" ,8 v8 ,pun
ce nu e. Nu are o ,"ruc"ur8 celular8 9# nu e de or#.#ne or.a-
n#c8. D# nu ,eam8n8 cu vreo al"8 molecul8 pe care am v8?u"-o
vreoda"8.
+e"er Fan.,"on d8du d#n cap aproa"orL ,pr<ncenele ,"u-
3oa,e # ,e un#r8 d#n pr#c#na concen"r8r## a,upra o#ec"ulu# ,"ra-
n#u de pe ecran.
S*EN)EBGFII 309
- Nu, cu ,#.uran=8 nu e o molecul8. E mul" prea mare.
;ar e prea m#c ca ,8 3#e or.an#c. )r 7nc8pea 7n or#ce celul8 a
corpulu# uman 9#-ar ma# l8,a loc pe de l8"ur#.
1ud#"- 7# arunc8 o pr#v#re lu# +e"er.
- *A, ,pu,e ea, conv#n,8 c8 9"#e de:a r8,pun,ul. Ce e>
- Fa o pr#m8 vedere, 7# r8,pun,e el, a9 ,pune c8 e un 3el
de m#croapara".
1ud#"- 79# lu8 oc-## de pe ecran 9#-l 3#B8 pe +e"er.
- Gn ce> 7l 7n"re8 ea.
+e"er 7# ?<m#.
- Gn m#croapara". ;ac8 nu m8 7n9el - 9# a9 3ace par#u o
,u"8 con"ra unu c8 nu m8 7n9el - e un mecan#,m m#nu,cul,
proa#l 7ncru,"a" 7n ,#l#con.
1ud#"- con"#nua ,8-l pr#vea,c8 3#B.
- )d#c8 ac=#onea?8 7n vreun 3el> 7n"re8 ea.
+e"er pu,e de.e"ul pe ecran, urm<nd pro"ueran"ele
.emene de la a?a o#ec"ulu#.
- )9 3# .a"a ,8 :ur c8 a,"ea dou8 ,e 7nv<r"e,c pe ce# do#
p#vo=#, ,pu,e el, opr#ndu-9# de.e"ul pe ceea ce p8rea a 3#
cap8"ul unu# ac 3#Ba" 7n corpul o#ec"ulu#, "rec<nd pr#n pro"u-
eran"8. Ba c-#ar, 8,"a de-a#c# ,eam8n8 3oar"e #ne cu un
7n"rerup8"or. !e?#> - con"#nu8 el - u#"<-"e la ,upra3a=a "8#a"8 a
celor dou8 v<r3ur#. ;ac8 le l#pe9"#, 3a=e"ele "8#a"e ,e ,uprapun
per3ec", 3orm<nd un punc" de con"ac".
1ud#"- nu-9# lua oc-## de la el.
- ;ar c<" e de mare> ;ac8 3unc=#onea?8 7n"r-adev8r...
F8,8 3ra?a 7n ,u,pen,#e. +e"er 7l pr#v# 7n"re8"or pe
"e-n#c#an.
- C<=#va m#cron# - ,pu,e el - ma# eBac" unu v#r.ul8 op".
+e"er 3lu#er8.
- E#c, 7n"-adev8r.
- ;ar ce 3ace> 7n"re8 1ud#"-.
Fan.,"on o3"8 d#n .reu.
310
1o-n Saul
- !a "reu# ,< ,co" mul"e #ma.#n#, apo# ,8 recompun
o#ec"ul "r#d#men,#onal pe compu"er. )#a a"unc# vo# pu"ea
,8-m# 3ac o #dee ma# un8 a,upra ,copulu# ,8u.
1ud#"- 79# ,mul,e #ar pr#v#r#le de pe mon#"or 9#-l pr#v#
7n.r#:ora"8 pe +e"er.
- D# c<" va dura a,"a>
+e"er ,cu"ur8 d#n cap.
- N-a9 9"# ,8-=# ,pun. +roa#l c<"eva ore. *da"8 ce vo#
a3la ce e, 7n,8, vo# ma# avea nevo#e de ceva "#mp ,8-m# dau
,eama cum 3unc=#onea?8 9# ce 3ace eBac".
- ;ar nu avem "#mp, r8,pun,e 1ud#"- cu .la,ul ,"r#den" de
,pa#m8. ;o# oamen# au mur#" de:a 7n Borre.o, +e"er, 9# al=# do#
,un" ca 9# mor=#. D# cop##lor l# ,e 7n"<mpl8 ceva...
+e"er o opr#, r#d#c<nd o m<n8.
- )m 7n=ele,, ,pu,e el. B#ne, o ,< cau" pe c#neva ,< m8
a:u"e 9#, dac8 "reu#e, o ,8 lucre? "oa"8 noap"ea 9# "oa"8 ?#ua de
m<#ne. C<" de,pre "#ne, #a-=# o camer8 la -o"el 9# a9"eap"8 ,< "e
,un. ;a>
1ud#"- cl8"#n8 d#n cap.
- Nu, "reu#e ,8 a:un. aca,8. 5ran6 are nevo#e de m#ne, 9#
1ed...
+e"er o m8,ur8 7n.r#:ora".
- ),cul"8, #nd#3eren" ce e o#ec"ul 8,"a, el e pr#me:d#o,. D#
dac8 a3l8 c#neva c8 a# ,u"#l#?a" ,er#n.a, pr#me:d#a cea mare
pe "#ne "e va p<nd#.
1ud#"- #n,p#r8 ad<nc, apo# eBp#r8 7nce", dar a,"a n-o a:u"8
,<-9# r#,#pea,c8 "eama. ;ar era con9"#en"8 c8 "reu#a ,< ,e
7n"oarc8 7n Borre.o.
- Nu po" ,< r8m<n. Nu po".
+e"er 38cu un .e," ,8 o con"ra?#c8, dar 7n=ele,e d#n pr#v#rea
e# c8 n-ar 3# avu" n#c# un ro,".
- B#ne, ced8 el. ;ar a# .r:<, *A>
1ud#"- d8du ,cur" d#n cap.
S*EN)EBGFII
311
- * ,8 am. ;ar prom#"e-m# c8 m8 ,un# de 7nda"8 ce a3l# ce
e o#ec"ul ace,"a. Ind#3eren" la ce or8.
Qece m#nu"e ma# "<r?#u, dup8 plecarea lu# 1ud#"-, +e"er
Fan.,"on ,e apuc8 de lucru. +e,"e 7nc8 o or8, pe m8,ur8 ce
adev8rul 7n le.8"ur8 cu m#croapara"ele 7ncepea ,8 # ,e de?v8-
lu#e, 7ncepur8 ,<-l ,"r8a"8 3#or# "o" ma# rec#.
Cop### d#n Borre.o erau 7n"r-o pr#me:d#e mul" ma# mare
dec<" 8nu#a 1ud#"-.
Cu pr#v#rea a=#n"#"8 a,upra cl8d#r## ma,#ve, d#n c8r8m#d8
7n"uneca"8, 7nal"8 de pa"ru e"a:e, a9e?a"8 la col=ul ,"r8?#lor
Gnu 9# E, 1ed ,#m=# pr#ma umr8 de 7ndo#al8. Cl8d#rea Bor-
re.o, 9# acum cea ma# mare d#n ora9, p8rea ma# amen#n=8"oare
ca or#c<nd, dar 1ed 9"#a c8 "o"ul e numa# 7n #ma.#na=#a lu#. ;e
3ap", cl8d#rea, cu 3a=ada e# u9or .o"#c8, ar8"a la 3el ca 7n"o"-
deauna - pu=#n p8r<.#n#"8, ca 9# re,"ul ora9ulu#, dar cu un aer
de ,"a#l#"a"e.
D# "o"u9#, 1ed e?#"8, parc<ndu-9# ma9#na 7n"r-unu# d#n
locur#le d#n 3a=8. ;ar lua,e o -o"8r<re 9# nu avea de ce ,8 ma#
"ra.8 de "#mp p<n8 a doua ?#. *da"8 an.a:a" al compan#e#, va
pu"ea a3la adev8rul 7n le.8"ur8 cu ce # ,e 7n"<mpla,e "a"8lu# ,8u.
Coor7 d#n ca#na cam#one"e#, #n"r8 9# "recu pe l<n.8
#rour#le 8nc## de la par"er, apo# urc8 7n .ra8 p<n8 la e"a:ul
al do#lea. )colo, 7n capul ,c8r##, ,e .8,ea ,c-ema cl8d#r##, pe
o plac8 de ,"#cl8. 1ed 7# arunc8 o pr#v#re rap#d8, apo# ,"ud#e
numerele de pe u9#le d#n :ur. 7n 3#ne, ,e 7n"oar,e ,pre ,"<n.a 9#
o porn# pe cor#dorul ,"r<m" p<n8 7n drep"ul #roulu# cu
num8rul 20&, 7ncru,"a" pe .eamul de ,"#cl8 7n 3o#=8 de aur care
,e co:ea. 0ra,e ad<nc aer 7n p#ep", ap8,8 pe clan=8 9# #n"r8.
7n 7nc8pere erau dou8 #rour#, d#n"re care numa# unul era
ocupa". C-arl#e Hod.e,, un 8ra" de vreo c#nc#?ec# 9# c#nc#
de an#, cu p<rul 7nc8run=#", pe care 1ed 7l cuno9"ea d#n"o"-
deauna, r#d#c8 lene9 oc-## d#n -<r"## 9# ?<m# lar., r#d#c<ndu-,e
7n p#c#oare 9# 7ndrep"<ndu-,e c8"re el cu m<na 7n"#n,8.
3&2 1o-n Saul
- 1ed@ ,pu,e C-arl#e. Ce co#nc#den=8@
C-#pul # ,e umr#.
- 0ocma# lucram la n#9"e 3ormulare 7n le.8"ur8 cu "a"8l
"8u. 5ormele de a,#.urare 9# de pen,#onare pen"ru oal8.
;8du "r#," d#n cap.
- E unul d#n cele ma# nepl8cu"e lucrur# pe care a "reu#"
,8 le 3ac vreoda"8. ;e c<"e or# m8 .<nde,c la 5ran6...
!ocea # ,e ,"#n,e o cl#p8, apo# p8ru ,8-9# rev#n8.
- Cum ,e ,#m"e> E vreo ,c-#mare>
1ed ,cu"ur8 d#n cap.
- )m 3o," la el a?# dup<-am#a?<. E la 3el...
/la,ul 7ncepu ,<-# "remure, dar ,e ,"8p<n#.
- 7nc8 nu 9"#u ce-am ,8 3ac, ,pu,e el, l8,<ndu-l pe Hod.e,
,8 7n=elea.8 ce vrea.
Se .<nd#,e 3oar"e ,er#o, 9# vo#a ,8 vorea,c8 d#n nou cu
1ude pe ,ear8, dar 7nc8 7# venea .reu ,8 accep"e #deea de a-9#
l8,a "a"8l ,8 moar8.
Hod.e, 7n=ele, #med#a" 9#-l pr#n,e de umer#, pr#e"ene9"e.
- E .reu, 9"#u, ,pu,e el. Ce 3ace pr#e"ena a#a a lu#> +ro3e-
,oara.
- B#ne, r8,pun,e 1ed, apo# 7l pr#v# pe Hod.e, drep" 7n
oc-#. ;e 3ap", n-am ven#" pen"ru "a"a. )m nevo#e de o ,lu:8.
Hod.e, 7l m8,ur8 ,urpr#n,, repr#m<ndu-9# #mpul,ul de a-l
7n"rea dac8-# ,pu,e,e 9# "a"8lu# lu# ce #n"en=## are. ;8du d#n cap.
- ;up8 cum 9"##, la no# ,-au 3<cu" d#,pon##l#?8r#, dar cred
c8 7n ca?ul "8u pu"em 3ace o eBcep=#e. !reau ,8 ?#c, da"e 3##nd
7mpre:ur8r#le, ad8u.8 el, cu :en8 7n .la,.
7# 38cu lu# 1ed ,emn ,<-l urme?e 9# ,e 7n"oar,e la #roul ,8u,
,coa,e un 3ormular d#n ,er"arul de :o, 9# #-l d8du 8#a"ulu#.
- Comple"ea?8 8,"a. * ,8 dau un "ele3on ,u,.
5orm8 un num8r de "re# c#3re 9# a9"ep"8.
- ;omnul Aendall> Sun" C-arl#e Hod.e,, de :o,. E la
m#ne c#neva care vrea o ,lu:8.
S*EN)EBGFII 3&3
08cu o cl#p8, a,cul"<nd ce 7# ,punea cel8lal" 9# d<nd d#n
cap.
- D"#u, ,pu,e el la ,3<r9#". ;ar cred c8 ace,"a e un ca? ,pe-
c#al. E vora de 8#a"ul lu# 5ran6 )rnold, 1ed.
08cu d#n nou, a,cul"<nd, 7# 38cu cu oc-#ul lu# 1ed 9#
7nc-#,e.
- ;up8 cum am 8nu#". ;ac8 e un lucru care nu ,-a
,c-#ma" a#c# 7n ul"#ma ,8p"8m<n8, e 3ap"ul c8 3#rma ,e
,"r<du#e 7nc8 ,<-9# a:u"e oamen##.
1ed 79# r#d#c8 oc-## de pe 3ormular, cu un ?<me" pe u?e.
- D# ce# d#,pon##l#?8r#> 7n"rea el.
Hod.e, d8du d#n umer#.
- E doar "emporar, ,pu,e el.
;ar ad8u.8, c#"#nd 7ndo#ala 7n oc-## lu# 1edI
- ),cul"8, 9"#u care era p8rerea "a"8lu# "8u de,pre ce ,e
7n"<mpl8 a#c#, dar e .re9#"8. Gn#C-em are planur# mar# pen"ru
compan#e. 7n do# an# ra3#n8r#a va cre9"e de dou8 or# 9# ,e va
con,"ru# 9# o 3ar#c8.
- * 3ar#c8> 7l 7n.<n8 1ed. Q8u, domnule Hod.e,, ce 3el
de 3ar#c8 ,-ar pu"ea con,"ru# a#c#>
Hod.e, d8du d#n umer#.
- Nu 9"#u dec<" c8 e ceva cu "e-n#c8 3oar"e avan,a"8. )ud
vor#ndu-,e de,pre un mod nou de 3u?#une 9# al"ele a,eme-
nea, 7n "re# an# vor 3# a#c# ma# mul"e locur# de munc8 dec<"
munc#"or#.
1ed 7mp#n,e pe,"e #rou 3ormularul comple"a". S8 3#e oare
adev8ra" ce ,punea Hod.e,> Se 7n9ela,e "a"8l ,8u> ;ar c-#pul
lu# 5ran6 7# reven# 7n m#n"e, urma" de un al"ul, al /#ne# )lvare?.
Nu, "a"8l ,8u nu ,e 7n9ela,e, dar nu l8,8 ,8 # ,e c#"ea,c8
7ndo#el#le pe c-#p 7n d#,cu=#a cu 9e3ul de per,onal.
- Sun8 m#nuna", ,pu,e el. S-ar pu"ea ,8 porne,c al8"ur# de
o #n#=#a"#v8 .ro?av8.
Hod.e, d8du d#n cap en"u?#a," 9#-# 7nm<na lu# 1ed o 3#98.
314
1o-n Saul
- ;u a,"a la ,p#"al. Iar m<#ne d#m#nea=8 "e pre?#n=# la
ara:, la B#ll Ra"6#n,.
* :um8"a"e de or8 ma# "<r?#u, 7n m#cul ,p#"al de la mar-
.#nea ora9ulu# Borre.o, 1ed vorea cu doc"orul Bann#n. pen-
"ru a doua oar8 7n aceea9# ?#. ;e da"a acea,"a, 7n loc ,8 eBa-
m#ne?e anal#?ele lu# 5ran6 )rnold, doc"orul le ,"ud#a pe cele
ale lu# 1ed. )ce,"a d8du,e o pro8 de ur#n8 9# una de ,<n.e.
Fa a"#n.erea aculu# care 7# #n"ra 7n ven8, 1ed "reu#,e ,8 3ac8
e3or"ur# ,8 nu ,e ,mul.8 d#n m<#n#le a,#,"en"e#.
- +8#, cam a,"a ar 3#, 7# ,pu,e 7n cele d#n urm8 Bann#n..
)vem "o" ce ne "reu#e, 9# par# per3ec" ,8n8"o,. +lu, c8 3#9a
,pune c8 ,8p"8m<na "recu"8 =# ,-a 38cu" la 9coal8 vacc#nul an"#-
.r#pal, dec# ,un"em acoper#=#.
)proape au"oma", 1ed de,c-#,e .ura ,8 mod#3#ce .re9eala
d#n 3#98, dar o 7nc-#,e repede la loc. ;ac8 e# credeau c8 # ,e
38cu,e #n:ec=#a, nu avea n#c# un mo"#v ,<-# con"ra?#c8.
- ;ec# a,"a e> 7n"re8 el, r#d#c<ndu-,e.
Bann#n. ?<m#.
- ;a. N-a 3o," c-#ar a9a de r8u, nu>
1ed r#d#c8 d#n umer#, 79# lu8 r8ma, un 9# #e9# d#n ,p#"al, 7n
aerul cald al am#e?##. +orn# ,pre ca,8, ucuro,.
R8,pun,ur#le "u"uror 7n"re8r#lor lu# ,e a3lau undeva
7n8un"rul compan#e# la care lucra acum 9# el.
D#, 7n"r-un 3el ,au al"ul, le va .8,#.
2(
B8ra"ul d#n C-evrole"-ul ala,"ru parca" pe,"e drum de
ca,a lu# 5ran6 )rnold ,e l8,8 ma# :o, 7n ,caun ,u lum#na
3arur#lor care-# m8"urau parr#?ul. Nu pu"ea ,8 ,u3ere ,8 ,"ea
la p<nd8 de unul ,#n.ur, 7n"r-o ma9#n8, 7n"r-un car"#er locu#"L
7n"o"deauna # ,e p8rea c8 d#n 3#ecare ca,8 7l urm8rea c<"e o
perec-e de oc-#. ;ar #n,"ruc=#un#le 3u,e,er8 3oar"e eBpl#c#"eI
a"<"a vreme c<" la 3ere,"rele ca,e# )rnold ardea o ,#n.ur8
lum#n8, "reu#a ,8 r8m<n8 unde ,e a3la 9# nu avea vo#e ,<-9#
p8r8,ea,c8 po,"ul la ma# pu=#n de o or8 dup8 ce "oa"e lum#n#le
,e vor 3# ,"#n,. ;ar, c#ne 9"#e, poa"e pu9"#ul 9# pro3e,oara erau
d#n ce# care ,e culc8 devreme.
5arur#le erau ale acele#a9# cam#one"e cu parr#?ul ,par"
care pleca,e cu o :um8"a"e de or8 ma# 7na#n"e 9# 8ra"ul d#n
ma9#n8 ,e de,"#n,e v8?<ndu-l pe 1ed )rnold, 7n,o=#" acum de
o 3a"8, cu ,#.uran=8 /#na )lvare?, coor<nd d#n cam#one"8 9#
#n"r<nd pe u9a d#n 3a=8. ),#.ur<ndu-,e c8 au #n"ra" 7n ca,8,
coor7 d#n ma9#n8, 38cu c<=#va pa9# pe ,"rad8 9# arunc8 o
pr#v#re 7n8un"ru, 7n "recere pe l<n.8 o 3erea,"r8. Ce# do# cop##
,"8"eau de vor8 cu 1ud#"- S-e33#eld, dar nu p8reau ,8-9#
,pun8 n#m#c #mpor"an". Ea# 38cu c<=#va pa9#, "raver,8 9# ,e
7n"oar,e pe "ro"uarul de v#?av# p<n8 a:un,e 7n drep"ul ma9#n##.
)runc8 o pr#v#re 7n :ur, apo#, cu acela9# ,en"#men" nepl8cu" c8
316
1o-n Saul
e p<nd#" de la 3#ecare 3erea,"r8 d#n car"#er, ,e urc8 7n ma9#n8 9#
dec#,e c8 era "#mpul ,8 7ncalce ord#nele.
+orn# mo"orul 9# ,e 7ndep8r"8. +u"ea =#ne ca,a ,u
,uprave.-ere de la d#,"an=8L va "rece pr#n 3a=a e# cam o da"8 la
o :um8"a"e de or8. ;e9# 7n"r-un or89el am8r<" ca Borre.o ,e
7ndo#a c8 1ud#"- S-e33#eld avea de .<nd ,8 #a,8 undeva 7n
,eara aceea.
Ce# "re# ,"8"eau 7n m#ca ,u3ra.er#e - 1ed 9# /#na al8"ur#, pe
,o3a, #ar 1ud#"- 7n 3o"ol#ul mare al lu# 5ran6. 0recu,e aproape
o :um8"a"e de or8 de c<nd 1ed o adu,e,e pe /#na 9#, cu 3#ecare
m#nu" care "recea, pe 1ud#"- o cupr#ndea ma# "are ,pa#ma.
/#na era comple" ,c-#ma"8. 79# p#erdu,e 9# .la,ul eBpre-
,#v, 9# .e,"ur#le an#ma"e.
*c-##, 7n"o"deauna l#c8r#nd #n"ere,a=# de "o" ce era 7n :ur,
79# p#erdu,er8 luc#ul 9# mo#l#"a"ea. +r#v#rea # ,e l#pea de c<"e
un o#ec" d#n c<nd 7n c<nd, dar 1ud#"- avea #mpre,#a ,"ran#e
c8 /#na nu vedea cu adev8ra" n#m#c d#n "o" ceea ce pr#vea.
+arc8 7n,89# cre#erul 7# era 7n"r-un punc" mor". 7n cea ma# mare
par"e a "#mpulu# ,"8"u,e cum#n"e l<n.8 1ed, r8,pun?<nd numa#
7n"re8r#lor care 7# erau 7n mod eBpre, adre,a"e, al"3el p8r<nd
p#erdu"8 7n"r-o lume a e#, #n"er#oar8.
;oar c8 pe 1ud#"- o 7ncerca ,en"#men"ul c8 lumea aceea
era pu,"#e. 5a"a "r8#a ca 7n"r-un v#d.
- /#na, ,pu,e 1ud#"-, aplec<ndu-,e 7n ,caun 9# r#d#c<nd
vocea de parc8 ar 3# vor#" une# 3##n=e ,urde, "e ro. ,8-m# ,pu#
dac8 ,-a 7n"<mpla" ceva ,<m8"8 ,eara. Ceva c#uda",
neo#9nu#".
/#na ne.8 mu"e9"e.
M;ar dac8 ce ,-a 7n"<mpla" nu # ,e pare e# neo#9nu#">N 7#
"recu deoda"8 lu# 1ud#"- pr#n m#n"e.
- B#ne, a"unc# ,-o luam al"3el. Fa ce or8 "e-a# du, la cul-
care>
/#na ,e 7ncrun"8.
S*EN)EBGFII
317
- +e la ?ece, cred.
1ud#"- d8du d#n cap 7ncura:a"or.
- Bun. )cum, ,pune-m#, "e-a# culca" #med#a" ,au a# ma#
#"#"> *r# a# ma# a,cul"a" rad#oul>
- )m c#"#", r8,pun,e /#na. )m 7ncerca" ,8 "erm#n Gc#-
.a9ul de cer#, dar nu m8 pu"eam concen"ra. D# am adorm#".
- *A, ,pu,e 1ud#"-. D# a# dorm#" p<n8 d#m#nea=8>
- Nu. E-am "re?#" c<nd a "recu" ma9#na pomp#er#lor 9#
m-am du, ,8 m8 u#" pe .eam. +e urm8 am 7ncerca" ,8 ma#
c#"e,c un p#c.
08cu d#n nou. 1ud#"- ,e ,#m=ea ca un #nc-#?#"or care
,mul.e #n3orma=##le 7nce", durero,, uca"8 cu uca"8.
- C<" a# ma# c#"#">
/#na r#d#c8 d#n umer#.
- Nu prea mul". 0o" a=#peam, apo# m8 "re?eam...
- ;ar nu a# donn#" de-a #nelea, nu>
Grm8 o "8cere. /#na p8rea c8 7ncearc8 ,8 ,e concen"re?e.
- Nu, ,pu,e ea 7n cele d#n urm8. D#-a"unc# a-ncepu" ,8
m#roa,8.
1ud#"- 79# l8,8 capul 7n"r-o par"e.
S8 m#roa,8> ) ce>
- N... nu ,un" ,#.ur8, ,e <l<# /#na. E#ro,ea ur<". ) .uno#.
- D# m#ro,ul "e-a "re?#">
/#na d8du d#n cap c8 da. S"r<m8 d#n na, la am#n"#rea
m#ro,ulu#.
- E#ro,ea r<u de "o".
In m#n"ea lu# 1ud#"- r8,una ecoul voc## Ree# 0uc6er, a#a
au?#"8, pronun=<nd r8.u9#" cuv#n"ele unul c<"e unulI
ME#roa,e... ur<". !8d lucrur#... ur<"eN.
- /#na, ,pu,e 1ud#"- "remura". !reau ,8 "e .<nde9"# #ne.
C<nd a# ,#m=#" m#ro,ul, a# 9# v8?u" ceva> Ind#3eren" ce, a#
v8?u">
/#na 79# m#:# oc-## 9#-9# 7ncrun"8 ,pr<ncenele, concen"r<n-
du-,e.
318
1o-n Saul
- )m v8?u" culor#, ,pu,e ea. D# 7nc8 ceva. Era ceva 7n
:urul meu. Nu vedeam ce, dar era acolo.
1ud#"- 79# ,#m=# #n#ma 8"<ndu-# ma# repede.
- +er3ec". )l"ceva> ;e ,#m=#" a# ,#m=#" ceva>
/#na ,e .<nd# d#n nou, apo# 7ncl#n8 u9or d#n cap.
- Ceva c#uda". Gn ,pa,m. D"## cum e, ca a"unc# c<nd e9"#
pe punc"ul de a adorm# 9# "re,ar# d#n "o" corpul.
1ud#"- apro8.
- )9a =# ,-a 7n"<mpla" 9# ,<m8"8>
- C-#ar c<nd eram .a"a ,8 adorm la loc. ;ar a 3o," al"3el.
;e o#ce#, dup8 ce m# ,e 7n"<mpl8 a9a ceva, r8m<n "rea?8.
S<m8"8, #med#a" dup8 aceea, m-am ,#m=#" comple" relaBa"8 9#
am adorm#" #med#a".
- *A, 7# ,pu,e 1ud#"-. E 3oar"e #ne, /#na. Iar #er# 9#
a?#-d#m#nea=8 "e-a# "re?#" ca de o#ce#, da>
/#na apro8.
- )cum, vreau ,8 ne .<nd#mm 7nc8 o da"8, /#na. !reau
,8 7ncerc# ,8-=# aduc# am#n"e la ce or8 ,e 7n"<mplau "oa"e a,"ea.
D"#m c8 a 3o," dup8 ce a# au?#" pomp#er##, care au "recu" pe la
un,pre?ece 9# :um8"a"e.
- +8#, "reu#e ,8 3# 3o," 7na#n"e de dou8,pre?ece 9#
:um8"a"e, c<nd v#ne mama aca,8. D# cred c8 am 7ncerca" ,8
c#"e,c vreo :um8"a"e de or8 dup8 ce am au?#" ,#renele.
1ud#"- 79# ,#m=# "o" "rupul 7ncord<ndu-#-,e.
E#e?ul nop=##.
Ceea ce ,e pe"recu,e cu /#na ,<m8"8 noap"ea, 3u,e,e la
aceea9# or8 la care 7ncepu,e como=#a lu# 5ran6, cu o noap"e
7na#n"e.
D# la care avu,e,e loc a"acul Ree# 0uc6er.
+e,"e un cea,, c<nd ,e 7n"oar,e dup8 ce o condu,e,e pe
/#na aca,8, 1ed o .8,# pe 1ud#"- 9e?<nd .<nd#"oare la ma,a
d#n uc8"8r#e 9# pr#v#nd 3#B la o uca"8 de -<r"#e. Se a9e?8 pe
un ,caun 7n 3a=a e# 9# r8,uc# -<r"#a ,8 o poa"8 c#"#.
S*EN)EBGFII
319
Era o l#,"a de nume, 7ncep<nd cu "a"8l lu# 9# cu Rea 0uc6-
er.
;ede,u" erau al"ele.
EaB Eoreland
/#na )lvare?
Randy Spar6,
1o)nna /arc#a
1e33 Han6#n,
Hea"-er 5reder#c6,
Grmau al"e "re# nume, pe,"e care 7n,8 1ed "recu 3oar"e
repede, c8c# de pe ul"#mul r<nd 7l #?# unul, ,#n.ur.
)l ,8u.
F<n.8 care 1ud#"- pu,e,e un ,emn mare de 7n"reare, ,u-
l#n#a" cu dou8 l#n##. ;up8 c<"eva ,ecunde, 1ed 79# lu8 oc-## de
la -<r"#e 9# o pr#v# 7n"re8"or.
- 7ncerc ,8 .8,e,c num#"orul comun, ,pu,e 1ud#"-. 0re-
u#e ,8 eB#,"e un 3ac"or comun "u"uror.
1ed pr#v# 7nc8 o da"8 l#,"a 9#, deoda"8, # ,e p8ru c<-l vede.
- Compan#a. 0o=# cop###. 0o=# au c<"e un p8r#n"e care lu-
crea?8 pen"ru Compan#a pe"rol#er8 Borre.o.
1ud#"- ,e 7ncrun"8.
- D# /#na> 0a"8l e# e mor", #ar mama lucrea?8 la ca3enea.
- Gnc-#ul e#, r8,pun,e 1ed. Carlo,.
- ;ar Rea 0uc6er>
1ed ma# ,"ud#e o da"8 l#,"a 9# v8?u c8 ma# e un am8nun"
U
comun pen"ru "o=# ce# de-acolo.
- *amen# #ncomo?#, 9op"# el. ),"a e@
1ud#"- 7l pr#v# ne7ncre?8"oare. )po# repe"8I
- Incomo?#>
1ed d8du d#n cap.
- ),"a e, cu ,#.uran=8. +r#ve9"e@ Cop###I 7n a3ar8 de /#na,
"o=# au da" nu o da"8 de ucluc, #ar /#na 3ace par"e d#n .rup.
D# 9"## 3oar"e #ne p8rerea lu# /re. Eoreland 9# a lu# *""o
320
1o-n Saul
Aru.er de,pre "a"a. I-a 38cu" v#a=a lu# Aru.er de ne,upor"a" 9#
,-a 7mpo"r#v#" c<nd EaB a vru" ,8 v<nd8 compan#a.
- D# Rea> repe"8 1ud#"-. 0o" nu pr#cep care e rolul e#.
- Nu> repl#c8 1ed. E# #ne, eu pr#cep. Fe d8dea numa#
8"8# de cap la 9coal8. 0o" "#mpul 7# p#,a ,8 repare cl8d#rea 9#
,8 o modern#?e?e. 58cea ,candal pen"ru c8r=#, ,alar##, 9# c<"e
al"ele. Iar pr#m8vara "recu"8 ,-a 7n3ur#a" a"<" de "are, 7nc<" a
-o"8r<" ,8 7n3##n=e?e un ,#nd#ca" al pro3e,or#lor. Ce ma#, "o"
"#mpul era a#c#, de vor8 cu "a"a.
1ud#"- 7l pr#vea u#m#"8. S8 3#e cu pu"#n=8> +8rea c8 nu,
dar...
)po# 79# am#n"# un lucru pe care #-l ,pu,e,e 5ran6I
MGn#C-em a declara" 3al#men"are dou8 d#n"re compan##le ,ale
numa# ca ,8 d#,"ru.8 ,#nd#ca"ele. Nu vor ca oamen## ,8 3ac8
al"ceva dec<" ,<-9# vad8 de "rea8 9# ,8 "ac8 d#n .ur8. ;ar n-o
,8 le mear.8. Eu n-o ,8 "acN.
D# "o"u9#, 7l 38cu,er8 ,8 "ac8.
)po# al" .<nd o #?#.
1ed.
0oa"8 lumea era conv#n,8 - 7n a3ar8 de e# do# - c8 9# 1ed
38cu,e una d#n cele dou8 #n:ec=##. D# dac8 era pe l#,"a lor...
D"#a ce aveau de 38cu". In c#nc# m#nu"e 7# d8du lu# 1ed
#n,"ruc=#un#le.
- ),"a "reu#e ,8 3ac# m<#ne d#m#nea=8. Cre?# c8 po=#> 7l
7n"re8 ea dup8 ce ,3<r9#.
1ed "8cu c<"eva cl#pe, apo# d8du 7nce" d#n cap.
- Cred c8 "reu#e. ;ac8 nu, ,-ar pu"ea ,8 m8 omoare 9# pe
m#ne, ca pe "a"a.
2P
Conduc<nd aproape d#n re3leB pe drumul de pe u?a
can#onulu#, a doua ?# d#m#nea=a, 1ed ,e .<ndea la ce-# ,pu,e,e
1ud#"- S-e33#eld cu o ,ear8 7na#n"e. ;up8 ce ,e du,e,e la cul-
care, r8m8,e,e 7n"#n, 7n pa", cu lum#na ,"#n,8, per3ec" "rea?,
7n"re<ndu-,e dac8 va 3# 7n ,"are ,8 duc8 "o"ul p<n8 la cap8",
7n c#uda a,#.ur8r#lor pe care # le d8du,e lu# 1ud#"-, nu era
,#.ur c8 va pu"ea. * vreme ,e .<nd# c-#ar ,8 nu mear.8 deloc
la lucru.
;ar dac8 p8r8,ea compan#a acum, 7n pr#ma ?#, 7# "r#m#"ea
lu# Aendall un ,emnal clar - c8c# era conv#n, c8 +aul Aendall
era la 3el de v#nova" de ce ,e 7n"<mpla,e ca 9# /re. Eoreland.
;ar, dac8 #er# reu9#,e ,8 ,e ,"8p<nea,c8 de 3a=8 cu /re.
Eoreland, care 7l "r#m#,e,e pe 5ran6 la 0-e Co""onOood,, va
pu"ea ,8 o 3ac8 9# a,"8?#, ,u oc-## lu# Aendall.
D# a,"3el, "oa"8 noap"ea ,e .<nd#,e la ce avea de 38cu". 79#
am#n"# de /#na, de Randy Spar6, 9# de al=# cop## pe care 7#
v8?u,e la 9coal8. D# ,e ,"r8du# ,8 nu u#"e c8 ,e pre,upunea c8
9# lu# # ,e 38cu,e una d#n #n:ec=##le a,a,#ne.
+arc<nd ma9#na 7n locul ,pec#al amena:a", ma# ,u, de
ara:, ,e pr#v# 7n o.l#nd8. 79# l8,8 mu9c-## 3e=e# ,8 ,e relaBe?e,
"r8,8"ur#le 7# deven#r< #neBpre,#ve. 79# lu8 o pr#v#re p#erdu"8,
.oal8, a9a cum v8?u,e 7n oc-## /#ne# )lvare? 7n a:un.
322 1o-n Saul
7n 3#ne, ,e d8du:o, d#n ma9#n8, apuc8 .en"u=a cu m<ncare
a "a"8lu# ,8u 9# "r<n"# por"#era. +orn# pe drumul ,pre ara:, cu
capul 7n p8m<n" 9# oc-## doar la po"eca de ,u p#c#oare. ):un,
7n drep"ul #roulu# opera"#v de la cap8"ul ara:ulu# ,e opr#,
,"r<du#ndu-,e ,8 nu ara"e n#m#c, n#c# o reac=#e 7n a3ara
,upuner##, #nd#3eren" de ce # ,e va ,pune.
In"r8. B#ll Ra"6#n,, ocupa" cu un "eanc de -<r"##, 7# arunc8
o pr#v#re ,cur"8. 7n al do#lea #rou, v#?##l pr#n u9a de,c-#,a,
*""o Aru.er vorea cu c#neva la "ele3on.
- * ,8-# "r#m#" 7n .rupur# de c<"e pa"ru, 7l au?# pe Aru.er
,pun<nd. )m #mpre,#a c8 a ven#" "oa"a lumea, a9a c8 nu cred
,8 avem vreo prolem8.
08cu o cl#p8, ,e 7n"oar,e ca 9# cum ar 3# vru" ,<-# ,pun<
ceva lu# B#ll Ra"6#n,, dar 7ncremen# la vederea lu# 1ed. 7l
pr#v# cu oc-## m#:#=#, #ar 1ed "reu# ,<-9# adune "oa"e pu"er#le
ca ,< nu reac=#one?e la pr#v#rea lu# ,"8ru#"oare. )po# Aru.er
,pu,e pe un "on ev#den" ,c8?u", dar 7nc8 de,"ul de clarI
- ) ven#" )rnold. )ra"8 #ne. E 7n #roul lu# Ra"6#n,,
a9"eap"8 ord#ne.
F8,8 recep"orul 7n 3urc8 9# ,e r#d#c8, r8m<n<nd 7n pra.ul
u9## d#n"re cele dou8 #rour#, cu un ?<me" pe :um8"a"e
nedumer#".
- He#, 1ed, cum "e ,#m=# a?#>
1ed 79# r#d#c8, 7nce", capul.
- B#ne, m8 ,#m" #ne.
Aru.er r#d#c8 d#n ,pr<ncene, 3oar"e pu=#n.
- )# dorm#" #ne a?#-noap"e> 58r8 proleme>
*c-## lu# Aru.er 7l ardeau, dar reu9# ,< dea u9or d#n cap,
7n ,emn c8 da.
- 5oar"e #ne. )"unc# nu ma# p#erde vremea a#c#, ca pro,-
"ul. Sun" o .r8mad8 de lucrur# de 38cu" :o, 9# avem mare
nevo#e de m<n8 de lucru.
S*EN)EBGFII 323
Fa au?ul cuv#n"elor Mca pro,"ulN 1ed ,#m=# mu9c8"ura
3ur#e#, dar reu9# ,8 ,e ,"8p<nea,c8. ;8du d#n cap, ,e r8,uc# pe
c8lc<#e 9# #e9#, 38r8 ,8-# arunce lu# B#ll Ra"6#n, m8car o pr#v#re.
;up8 plecarea lu#, Ra"6#n, ,e ,carp#n8 7n cap .<nd#"or.
- Ce-o 3# cu el> ,e 7n"re8 el.
Bu?ele lu# Aru.er ,e ,"r<n,er8 7n"r-un r<n:e" nepl8cu" veder##.
- +oa"e a a:un,, 7n ,3<r9#", la conclu?#a c8 8"r<nul )rnold
,-a 7n9ela", ,pu,e el. )m #mpre,#a c8 a 7n=ele, c8 e ma# #ne ,8
"ac# d#n .ur8 9# ,8-=# ve?# de "rea8.
Ra"6#n, morm8#I
I - B#ne-ar 3# ,8 3#e "o=# a9a, ,pu,e. E#-ar 3ace ,lu:a mul"
ma# u9oar8.
58r8 ,8 r8,pund8, Aru.er ,e 7n"oar,e ?<m#nd 7n #roul
S8u. B#ll Ra"6#n, avea ,8-9# vad8 dor#n=a 7ndepl#n#"8 mul" ma#
cur<nd dec<" credea.
1ed coora 7nce" ,cara 7n ,p#ral8 care ducea 7n8un"rul
ara:ulu#. +a9## lu# ,"<rneau un ecou r#"ma" pe "rep"ele de
me"al, 38c<nd pere=## pu=ulu# ,8 r8,une ,"ran#u. ):un,e :o, 9# o
porn# pe culoarul ,"r<m", lum#na" de c<"eva ecur# .oale, pro-
"e:a"e 7n cu9"# de ,<rm8 9# a9e?a"e la d#,"an=e de 9a,e-9ap"e
me"r#. Se aprop#e de ma#,"ru, care-l 3#B8 cu pr#v#rea.
- )?# o ,8 lucre?# 7n conduc"e, )rnold, 7# ,pu,e el. )# un
lampa, de m#ner 9# o ,ond8. 0o" ce a# de 38cu" e ,8 cau=#
cr8p8"ur#le. C<nd le .8,e9"#, le l8r.e9"# 9# le cure=# cum po=#
ma# #ne.
1ed nu r8,pun,e. 79# pu,e .en"u=a cu m<ncare pe un ra3", lu8
o ca,c8 de pro"ec=#e, 9#-o pu,e pe cap 9# .8,# ,onda. Era o uca"8
.roa,8 de me"al dur, u9or 7ncovo#a"8, care avea a"a9a" un m<ner
de lemn. In cele d#n urm8, ,e pre.8"# ,8 #n"re 7n conduc"8.
5u,e,e #mprov#?a" un l#3", un o#ec" ca o macara 7nal"8
care ducea oamen## de la a?a pu=ulu# p<n8 ,u,, 7n v<r3.
324
1o-n Saul
Banda "ran,por"oare era 9# ea de:a 7n 3unc=#uneI un c#rcu#" per-
manen" de rec#p#en"e care urcau, .ol#ndu-9# con=#nu"ul pe o
al"8 and8L la cap8"ul ace,"e#a d#n urm8 ,e a3la o ramp8 care
ducea p<n8 la un cam#on ce a9"ep"a la poalele ara:ulu#.
Su,, la 7n8l=#me, pe ,c-ele, erau de:a oamen# care ,p8r-
.eau e"onul de"er#ora" al pu=ulu# 9# aruncau uc8=#le 7n"r-o
p<ln#e 38cu"8 pen"ru ca ce# de :o, ,8 poa"8 lucra 7n cond#=## de
rela"#v8 ,#.uran=8. 0o"u9#, o ploa#e de uc8=ele m#nu,cule de
e"on c8dea de dea,upra 9# aerul era 7nc8rca" de pra3.
- He#, a#c# ,u,@ ,"r#.8 unul d#n ce# a3la=# pe ,c-el8.
1ed 79# r#d#c8 pr#v#rea 9# v8?u de,c-#derea 7n.u,"8 a une#a
d#n conduc"ele de #n"rare.
+oa"e era c-#ar cea d#n care c8?u,e "a"8l ,8u v#ner#
d#m#nea=8. 0ra,e ad<nc aer 7n p#ep" 9# 7ncepu ,8 urce pe ,c-el8
p<n8 a:un,e 7n drep"ul pla"3orme# pe care ,"8"ea cel care-l ,"r#-
.a,e.
+r#v# 7n .aura aceea 7n"uneca"8, cu un d#ame"ru nu ma#
mare de 9ap"e?ec# de cen"#me"r#.
7n ,"omac ,#m=# .-earele 3r#c##L le .on#, ,pun<ndu-9# c8 nu
avea de ce ,8 ,e "eam8.
- Cu capul 7na#n"e, 7# ,pu,e omul. )pr#nde-=# lum#na 9#
=#ne capul r#d#ca". * ,8 a# de,"ul8 lum#n8 ,8 lucre?#.
7# arunc8 o pr#v#re, apo# 7# ,pu,e cu voce ,c8?u"8I
- ;ac8 #n"r# 7n pan#c8, opre9"e-"e 9# ,"r#.<-m<. * ,8-=# le.
o 3r<n.-#e de .le?n8 9# "e "ra. #med#a" a3ar8, dac8 e nevo#e.
1ed r8m8,e,e cu oc-## a=#n"#=# 7n de,c-#?8"ura nea.r8 d#n
pere"ele pu=ulu#.
- E8 de,curc, ,pu,e el, 7ncerc<nd ,<-9# .onea,c8 d#n .la,
,pa#ma de care nu reu9#,e ,8 ,cape cu "o"ul. E8 de,curc.
R#d#c8 m<na 9# 79# apr#n,e lampa,ul de pe ca,c8, apo#,
apuc<nd ,"r<n, ,onda cu m<na dreap"8, ,e aplec8 9# #n"r8 cu
:um8"a"ea de ,u, a corpulu# 7n de,c-#?8"ur8.
S*EN)EBGFII
325
+r#mul lucru pe care 7l con,"a"8 3u aerul .reu, ,u3ocan",
#n conduc"8. S"8"u" 9# umed, amen#n=a ,8-l 7n8u9e.
Spa#ma # ,e c-#rc# 7n ,"omac 9# ,#m=# pr#mele de.e"e ale
an#c## 7n"#n?<ndu-,e ,<-l apuce. 7nc-#,e oc-## un momen",
r=<nd pan#ca ,8 ,e 7ndep8r"e?e de el, 3or=<ndu-,e ,8 re,p#re
rul muce.8#".
- E9"# *A> ,e au?# o voce.
Scr<9n# d#n d#n=# 9# de,c-#,e oc-##. Ra?a ,la8 de lum#n8
"r8lucea 7na#n"ea lu#, dar d#,p8rea repede 7n 7n"uner#cul con-
Cuc"e#. 0o"u9#, 3r#ca 7l ma# p8r8,#,e.
- Sun" *A, reu9# el ,8 ,pun8. N-am n#m#c.
7na#n"a "<r<9, eBplor<nd "uul de e"on cu v<r3ur#le
e.e"elor. Cur<nd, ,#m=# o por=#une ma# a,pr8 9#-9# 7n"oar,e
apul 7n a9a 3el, 7nc<" lum#na lampa,ulu# ,8 cad8 pe pere"e. Cu
:u"orul ,onde# l8r.# cr8p8"ura, r8?u#nd noro#ul 9# al.ele,
e,pr#n,e o uca"8 de e"on, apo# o al"a. Con"#nu8 p<n8 c<nd
<r3ul ,onde# nu ma# reu9# ,8 ,mul.8 n#m#c d#n ,p8r"ur8.
0recu ma# depar"e.
):un,e la o al"8 3#,ur8, de da"a acea,"a pe "avanul con-
uc"e#.
79# d8du capul pe ,pa"e, dar nu avea loc ,u3#c#en" pen"ru
a ra?a de lum#n8 ,8 pr#nd8 locul cu pr#c#na.
!a "reu# ,8 ,e 7n"oarc8 cu 3a=a 7n ,u,.
7ncepu ,8 ,e r8,ucea,c8 7nce" 7n ,pa=#ul ,"r<m".
7n cl#pa urm8"oare pr#vea 7n "avanul care era la numa#
<=#va cen"#me"r# de na,ul lu#.
79# adu,e am#n"e c8 dea,upra ,e .8,eau m##le de "one de
"on d#n care era con,"ru#" ara:ul. 7n"#n, pe ,pa"e, cu p#ep"ul
Bpu,, avu #mpre,#a c8 7# ,#m"e 7n"rea.a .reu"a"e ap<,<ndu-l.
+an#ca 7ncepu ,8-l cupr#nd8 d#n nou 9#, de da"a acea,"a, nu
a# reu9# ,8 o dom#ne.
In,"#nc"#v, 7ncerc8 ,8 ,e r#d#ce, dar ,e lov# de "avan.
326
1o-n Saul
S#m=# conduc"a ,"r<m"<ndu-,e 7n :urul lu# 9# # ,e "8#e re,-
p#ra=#a. S#m=ea nevo#a ,8 urle, ,8 ,e r#d#ce 7n p#c#oare 9# ,8 o
rup8 la 3u.8.
Eu9c-## # ,e 7ncordar8. 7ncerc8 ,8-9# "ra.8 p#c#oarele, care
7# r8m8,e,er8 loca"e 7n pere"ele conduc"e#.
Nu ,e ma# pu"ea m#9ca, dar "reu#a ,8 o 3ac8. Se ?8"u un
momen", pan#ca amen#n=a ,8-l cople9ea,c8.
7n .<"le: # ,e adun8 un urle" de .roa?8.
;ar, c-#ar 7n cl#pa 7n care era .a"a ,<-# dea drumul, 79#
7ncle9"a 38lc#le.
Nu, nu va ceda dor#n=e# de a ,"r#.a, nu va ceda pan#c## care
7l cupr#n,e,e. Se ?8"u #ar, de da"a a,"a numa# pe d#n8un"ru,
7nc-#,e oc-## 9# ,e ,"r8du# ,<-9# 7nc-#pu#e c8 nu e 7n ara:.
Era pe pla"ou, dea,upra de9er"ulu#, 9# nu avea n#m#c 7n :ur
dec<" aerul cura" 9# l#mpede.
79# 7nc-#pu# c8-9# umple pl8m<n## cu aer, 7ndep8r"<nd
ume?eala conduc"e#.
7nce"ul cu-nce"ul mu9c-## # ,e relaBar8 9# el reu9# ,8 7na#n-
"e?e d#n nou, ma# 7n"<# cu "or,ul, pen"ru a-9# el#era p#c#oarele,
7nc-#,e d#n nou oc-## 9# ,e concen"ra, a9a cum o 38cu,e a"un-
c# 7n 6#va, cu un#culL a9a cum o 38cu,e 7n camera lu#,
,<m8"8 ,eara.
Eer.ea.
* par"e a lu# r8m8,e,e 7n conduc"8, comand<nd "rupul 7n
ac"#v#"a"ea ,a.
;ar cea ma# mare par"e a m#n=## ,ale era a3ar8, d#ncolo de
ara:, 9# re,p#ra l#er.
+an#ca, .roa?a de conduc"a aceea, care-l door<,e pe
5ran6, nu-l ma# pu"eau a"#n.e.
;up8 dou8 ore ,#m=# ceva care-l "r8.ea de .le?n8.
- 58 o pau?8, pu9"#ule, au?# o voce ,"r#.<ndu-#. Nu po=#
,-o =## a9a "oa"8 ?#ua.
S*EN)EBGFII
327
1ed ,e opr# 9#, o cl#pa ma# "<r?#u, ,e ,#m=# "ra, a3ar8. +ar"ea
de m#n"e care 3u,e,e ocupa"a cu 3u.a d#n .-earele pan#c##
reven# 7n "rup 9#, o cl#p8, ,#m=# d#n nou a"#n.erea paral#?an"8 a
3r#c##. )po# ,e "re?# a3ar8 d#n conduc"8, 7n pu=ul pr#nc#pal. Se
"<r7 7n :o, pe ,c-el8 9# p8"run,e 7n ,ala "ur#ne#. Banda "ran,-
por"oare ,e opr# 9# "8cerea ,e a9"ernu ru,c, apo# 7ncepur8 ,8
apar8 ce# care lucrau ,u,.
Se de,c-#,er8 "ermo,ur#le 9# c#neva 7# d8du lu# 1ed o cea9c8
cu ca3ea aur#nd<. )u?ea 7n :ur voc# ,c-#m<nd .lume ,au,
d#n c<nd 7n c<nd, c<"e o 7n:ur8"ur8, dar nu lu8 par"e la ele.
R<ma,e necl#n"#", pr#v#nd 7n .ol 9# ,or#ndu-9# 38r8 c-e3
ca3eaua.
C<nd cele c#nc#,pre?ece m#nu"e perm#,e luar8 ,3<r9#",
ma#,"rul ,pu,eI
- He#, /ome?. Ia-# pe Harr#,, pe Spar6, 9# pe Han6#n, 9#
duce=#-v8 la ,p#"al. +en"ru vacc#nur#le an"#.r#pale. +l8"e9"e
compan#a.
1ed 7ncremen#, dar reu9# ,8 r8m<n8 "8cu", reu9# c-#ar n#c#
,8 nu ,e u#"e la "a"8l lu# Randy 9# la cel al lu# 1e33, care ,e r#d#-
ca,er8 9# vo#au ,8 9"#e dac8 l# ,e pl8"ea "#mpul pe care-l
p#erdeau. 7mpreun8 cu e#, al=# do# 8ra=# ,e 7ndrep"ar8 ,pre
"rep"ele care duceau ,u,, pe ara:.
- ;a, o ,8 v# ,e pl8"ea,c8, ,"r#.8 ma#,"rul 7n urma lor. C<nd
compan#a v8 "r#m#"e ,8 3ace=# ceva, a"unc# "o" ea v< 9# pl8"e9"e.
Ce# pa"ru #?ucn#r8 7n urale, apo# d#,p8rur8 7n cor#dorul
,"r<m".
1ed ar 3# vru" ,8 ,"r#.e dup8 e#, ,8 le ,pun8 ,8 nu 3ac8
#n:ec=##le, dar 9"#a c8 nu avea vo#e ,-o 3ac8.
N-ar 3# 38cu" dec<" ,8 ,e dea de .ol.
1ud#"- pr#vea 7n.r#:ora"8 cea de-a "re#a .rup8 d#n ?#ua
aceea #n"r<nd ordona" 7n cla,8 9# ocup<ndu-9# 8nc#le 7n
328 1o-n Saul
l#n#9"e. Randy Spar6, 9# 7nc< do# l#p,eau, dar, d#n ce#lal=#
dou8?ec# 9# do# de elev# pre?en=#, c#nc# aveau pr#v#rea aceea
,"#cloa,8 pe care o o,erva,e la /#na, la Randy 9# la al=## cu o
?# 7na#n"e. Cla,a era anormal de "8cu"8, c8c# 9# 7n .rupa de
acum, ca 9# 7n cele dou8 d#na#n"e, cop### ce# ma# .8l8.#o9#
3u,e,er8 ce# a3ec"a=#.
Ca 9# 1ed, 1ud#"- ,e ,"r8du#,e ,8 nu-9# dea pe 3a=8
8nu#el#le. 7n pau?a de d#m#nea=8, a#a 7nc-e#a"8, reu9#,e
c-#ar ,8 r<d8 c<nd Ell#o"" Halvor,on ,pu,e,e 7n .lum8 c8
,pera ca .r#pa de anul ace,"a, #nd#3eren" de care era, ,8 <n"u#e
c<" ma# mul". 0oa"e cla,ele erau 3oar"e l#n#9"#"e 9#, pen"ru
pr#ma da"8 dup8 mul=# an#, cop### erau a"en=# la ce le ,punea.
Fu# 1ud#"- 7# ven#,e ,8-# ,"r#.e c8 ce l# ,e 7n"<mpla elev#lor
nu avea n#c# o le.8"ur8 cu .r#pa, dar ,e ,"8p<n#,e 9#-9# 3or=a,e
un ?<me".
)9a 3u,e,e "oa"8 d#m#nea=a.
7ncerca,e ,8 ,e conv#n.8 c8 eBa.erea?8, a9a cum
eBa.era,e 9# #er#, c<nd # ,e p8ru,e c8 o urm8re9"e o ma9#n8
ala,"r8. +<n8 9# pe drumul ,pre 9coal8, d#m#nea=8, ,e "re?#,e
pr#v#nd 7n :ur, c8u"<nd #nd#c## c8 era 7n"r-adev8r urm8r#"8.
;ar nu de,coper#,e n#c# unul.
N#c# o ma9#n8 parca"8 7n al" loc dec<" cele o#9nu#"e, nu
p8rea ,8 o urm8rea,c8 n#men#. D# pe urm8, ce nevo#e ar 3# avu"
,8 o 3ac8> ;ac8 c#neva vo#a ,8 9"#e unde e, nu era .reu de
.8,#" 7n Borre.o. Nu "reu#a ,uprave.-ea"8 dec<" 9o,eaua
care "8#a ora9ul de la nord la ,ud. ;ac8 nu avea# o cam#one"8 -
9# o doa.8 pu=#n ,8r#"8 - nu avea# al"8 #e9#re d#n ora9. )"<"a
vreme c<" nu p8r8,ea ora9ul, or#c#ne o pu"ea local#?a 7n cel
mul" ?ece m#nu"e.
7na#n"e de 7nceperea orelor nu #n"ra,e deloc 7n cancelar#e,
conv#n,8 c<-# va 3# cu nepu"#n=8 ,8 ,e pre3ac8. Fa vremea
pau?e# 7n,8, "eama o cupr#n,e d#n nouI dec#,e c8, dac8 nu-9#
S*EN)EBGFII
329
38cea apar#=#a 7n cancelar#e m8car ,8 ea #u"e o cea9c8 de
ca3ea, avea ,8 dea na9"ere la 8nu#el#. D#-apo#, dac8 "oa"e
cla,ele erau ca ale e#, ar 3# "reu#" ca 9# ce#lal=# ,8 o,erve c8
ceva nu era 7n re.ul8.
0o"u9#, 7n pau?8, n#c# unul d#n"re pro3e,or# nu ,e ar8"8
c<"u9# de pu=#n 7n.r#:ora". Ce# ma# mul=#, ca Ell#o"" Halvor,on,
p8reau ucuro9# de ,c-#mare. +rolemele d#,c#pl#nare
d#,p8ru,er8, #ar cop### erau de-a drep"ul a"en=#.
1ud#"- nu era n#c# m8car ,#.ur8 c8 erau a"en=# cu adev8ra".
+r#v#nd la e#, 7# ven# o #dee.
Se 7n"oar,e c8"re "al8 9# 7ncepu ,8 ,cr#e un 9#r de eBerc#=##.
;el#era", pu,e pe "al8 ma# 7n"<# eBerc#=##le ma# d#3#c#le 9# le
l8,8 pe cele ma# ,#mple Ia urm8.
C<nd "erm#n8, ,e 7n"oar,e d#n nou c8"re cla,8 9# ,pu,eI
- )ve=# c#nc# m#nu"e ,8 le cop#a=#. Cop#a=#-le 7n ord#ne, v8
ro..
Se au?#r8 c<"eva morm<#el#, care o ucurar8 pe 1ud#"-,
3##ndc8 era un ,emn c8 m8car o par"e d#n elev# erau per3ec"
normal#.
7# urm8r# a"en" pe c<nd ,e apucau de lucru. Ce# ma# mul=#
aruncau pr#v#r# repe"a"e la "al8, apo# ,e concen"rau a,upra
3o#lor de -<r"#e pe care ,cr#au 7n repr#?e ,cur"eL dup8 c<"eva
,ecunde pr#veau "ala d#n nou.
Elev## #nocula=# - ,omnamul##, cum 7ncepu,e ,<-#
numea,c8 1ud#"- 7n ,#nea e# - nu p8reau ,8 ,e u#"e a"<" de de,
la "al8 9# ,cr#au, c-#ar dac8 ea nu vedea eBac" ce, 7n"r-un r#"m
mul" ma# con,"an".
;up8 "recerea celor c#nc# m#nu"e, 1ud#"- acoper# "ala cu
-ar"a.
- /a"a, le ,pu,e. )cum apuca=#-v8 de lucru. )ve=# o :um8-
"a"e de or8.
330
1o-n Saul
Se a9e?8 la ca"edr8, aparen" ,8 corec"e?e un "eanc de
lucr8r#, 7n real#"a"e ,"ud##ndu-# a"en", pe 3#ecare 7n par"e.
Ce# 9ap"e,pre?ece nea3ec"a=# lucrau, dup8 "oa"e apa-
ren=ele, normal. Cu c-#pur#le con"or,#ona"e 7n"r-o 7ncordare
aproape dureroa,8, 8"eau cu cre#onul 7n anc8, med#"<nd la
,olu=##, ,e u#"au pe 3erea,"r8 ,au 7n "avan.
0re# d#n e# "r8.eau cu oc-#ul la ce ,cr#,e,er8 cole.##.
Ce# c#nc# ,omnamul# 7n,8 ,"8"eau cum#n=#, cu oc-##
a=#n"#=# 7n -<r"##. +e c-#pur#le lor nu ,e c#"ea n#m#c. Cre#oa-
nele l# ,e m#9cau e.al, cu eBcep=#a a do# d#n"re e#, care
p8reau 7ncremen#=#.
Secundele "receau 7nce".
;up8 dou8?ec# de m#nu"e, "re# d#n"re elev## nea3ec"a=#
ven#r8 la ca"edr8 cu lucr8r#le.
;o# ,omnamul# l8,a,er8 cre#oanele :o, 9# ,"8"eau l#n#9"#=#,
cu pr#v#r#le a=#n"#"e drep" 7na#n"e.
Gnul 7nc8 lucra, #ar ul"#m## do# pr#veau =#n"8 7n lucr8r#, cu
cre#oanele 7n=epen#"e 7n m<n8.
;up8 cele "re#?ec# de m#nu"e anun=a"e, 1ud#"- ,e r#d#c8 7n
p#c#oare.
- /a"a, ,pu,e ea.
Imed#a", elev## nea3ec"a=# 7ncepur8 ,8 "r#m#"8, d#n m<n8 7n
m<n8, lucr8r#le.
Ce#lal=# c#nc# n#c# nu ,e cl#n"#r8.
- !8 ro. ,8 "r#m#"e=# lucr8r#le, ,pu,e 1ud#"- 7nce".
Ce# c#nc# 79# "r#m#,er8 lucr8r#le.
1ud#"- adun8 "oa"e 3o#le 9# pr#v# la cea,. Ea# erau c#nc#
m#nu"e.
- Bun, ,pu,e ea. ),"a-# "o" pen"ru a?#. Nu ave=# "em8. Ne
vedem m<#ne.
7n "#mp ce cla,a ,e .olea, 1ud#"- 7ncepu ,8 ver#3#ce
lucr8r#le.
S*EN)EBGFII 33&
Dap"e,pre?ece d#n ele ar8"au a,olu" normal - ce# ma#
mul=# "erm#na,er8 eBerc#=##le ,au aproape. 0o=# re?olva,er8
eBerc#=##le ma# ,#mple, cu num8rul o#9nu#" de r8,pun,ur#
.re9#"e. ;up8 cum era de a9"ep"a", pe,"e unele d#n cele ma#
d#3#c#le ,8r#,er8 cu "o"ul.
79# concen"ra a"en=#a a,upra lucr8r#lor celor c#nc# elev#
neo#9nu#" de cum#n=#.
;ou8 erau "erm#na"e, am<ndou8 - lucru deloc ,urpr#n-
?8"or d#n momen" ce apar=#neau celor ma# un# cop## d#n cla,8 -
re?olva"e per3ec". Solu=##le erau pu,e ordona" pe -<r"#e, 38r8
9"er,8"ur# ,au "8#e"ur#.
Celelal"e "re# erau c#uda"e. Fa 3el de ordona"e ca 9# pr#-
mele, ,cr#,e cura", 38r8 mod#3#c8r#. Iar ce 3u,e,e re?olva" 3u-
,e,e re?olva" corec".
Gnul d#n"re e#, 7n,8, nu "erm#na,e n#c# pr#mul eBerc#=#uL al
do#lea a:un,e,e p<n8 la :um8"a"eL #ar cel de-al "re#lea renun-
=a,e c-#ar la ,3<r9#".
;e ul"#mul eBerc#=#u, care era 2V2'W, nu ,e a"#n,e,e n#c#
unul d#n"re e#.
Fu# 1ud#"- # ,e pu,e un nod 7n .<" 9# ,#m=# un p#e"ro# 7n
,"omacL 7n=ele,e ce ,e 7n"<mpla,e.
Ce# c#nc# 38cu,er8, ca 9# /#na )lvare? cu o ,ear8 7na#n"e,
eBac" a9a cum l# ,e ,pu,e,e.
F# ,e ,pu,e,e ,8 ,cr#e eBerc#=##le 7n aceea9# ord#ne ca pe
"al8 9# a9a 9# 38cu,er8. Fucra,er8 me"od#c, 38r8 ,8 ,e dea 8"u=#.
)colo unde ,e 7mpo"mol#,er8, ,e opr#,er8 pur 9# ,#mplu.
Iar 1ud#"- 9"#a de ce.
Nu le ,pu,e,e ,8 "reac8 pr#n "o" eBerc#=#ul 9# ,8 7nceap8 cu
ce e ma# ,#mplu, apo# ,8 mear.8 7napo#, p<n8 la cele ma# com-
pl#ca"e, 7n ord#nea .radelor de d#3#cul"a"e, ceea ce era modal#-
"a"ea cea ma# e3#c#en"8 de re?olvare.
332
1o-n Saul
Fe ,pu,e,e doar ,8 ,e apuce de lucru, #ar e# urma,er8
#n,"ruc=#un#le ad l#""eram.
)"<" c<" 38cu,er8 era 38r8 cu,ur, p<n8 c<nd ,e 7mpo"-
mol#,er8. ):un9# 7n,8 7n ace," punc", erau ca n#9"e roo=# care
au da" de un ?#d.
Nu ma# 38cu,er8 n#m#c.
R8m8,e,er8 7n loc, cu ro"#=ele 7nv<r"#ndu-l#-,e 7n .ol,
a9"ep"<nd.
27
Cu nerv## ?drunc#na=#, 1ud#"- ,e 7ndrep"a ,pre #roul con-
,#l#erulu# l#ceulu# d#n Borre.o. 7n c#uda propr#e# ra=#un#,
pr#vea "o" "#mpul pe,"e um8r ,8 vad8 dac8 nu o urm8re9"e
c#neva. Era r#d#colL ca pro3e,or, avea "o" drep"ul ,8 vad8
or#c<nd dorea 3#9ele elev#lor. Cu "oa"e ace,"ea, r8m8,e,e ,#n-
.ur8 7n cla,8, dup8 ul"#ma or8, #nven"<nd un pre"eB" pen"ru
ca?ul 7n care ar 3# 7n"rea"-o c#neva. 7n cele d#n urm8, ,e
-o"8r<,e a,upra var#an"e# une# rev#?u#r# a "u"uror cla,elor pe
care le avea. !o#a ,8-9# ,c-#me pu=#n planur#le de lec=#e 9#
vo#a ,8 9"#e c<" de #ne erau pre.8"#=# pen"ru #n"roducerea unor
elemen"e de "r#.onome"r#e ma# compl#ca"8.
S"8"u pu=#n 7n 3a=a u9##, pr#v#nd 7nc8 o da"8 7n urm8, pe
cor#dor. Nu era n#men#. 7n 3#ne, de,c-#,e 9# #n"r8. Car#a
Ber.,"rom, ,#n.urul con,#l#er cu norm8 7n"rea.8 al 9col##, "oc-
ma# 79# ,co"ea po9e"a d#n"r-un ,er"ar al #roulu#.
- 1ud#"-, 7# ,pu,e ea, "ocma# #e9eam.
1ud#"- ?<m# c-#nu#", dar, ,pera ea, 3ermec8"or.
- ;e 3ap", ,pu,e ea, n#c# nu am nevo#e de a:u"orul "8u.
!reau numa# 3#9ele c<"orva d#n elev## me#.
Car#a d8du d#n umer#.
- 0e ro., e9"# #nv#"a"a mea. D"## ,8 3olo,e9"# compu"erul>
;e da"a acea,"a r<,ul lu# 1ud#"- 3u na"ural.
334 1o-n SaXl
- Ea# eB#,"8 vreun om 7n lumea de a?# care ,8 nu 9"#e>
;ar m#-a# econom#,# ceva "#mp dac8 m-a# 8.a 7n pro.ramul
care-m# "reu#e.
Car#a apro8, ,e a9e?8 la #rou 9# ap8,8 pe c<"eva "a,"e.
- ),"a e, ,pu,e ea. 7# da# numele elevulu# 9# parola, 9# el
7=# d8 re,"ul.
Se r#d#c8, 79# lu8 .ean"a 9# ,e 7ndrep"8 ,pre u98.
- ;ac8 a# proleme, m8 .8,e9"# 7n cancelar#e, cu "o=#
ce#lal=#.
7n ,ecunda urm8"oare, 1ud#"- ,e a3la 7n 3a=a compu"erulu#,
cu l#,"a de nume ale elev#lor. Fa 7ncepu" "reaa mer.ea 7nce"L
dup8 ?ece m#nu"e 79# d8du ,eama c8 nu proceda #ne - 7n r#"-
mul 8,"a nu avea ,8 "erm#ne n#c# de #n"rodu, "oa"e numele 7n
pau?a de pr<n?.
)andon<nd "o" ce 38cu,e p<n8 acum, ceru o l#,"8 de pro-
.rame, 7n care .8,# #med#a" ce c8u"a.
Gn pro.ram de prelucrare de da"e, acela9# u"#l#?a" de
9coala d#n e,"ul Fo, )n.ele,-ulu#. Cu un ,u,p#n de u9urare,
7ncepu ,8-9# ,elec"e?e da"ele nece,are, cu a:u"orul unor
cuv#n"e 9# 3ra?e-c-e#e.
7n ace," 3el, compu"erul avea ,8 3ac8 el 7n,u9# l#,"a de
nume 7n ale c8ror 3#9e ap8reau cuv#n"ele-c-e#e. Iar e# nu-# ma#
r8m<nea dec<" ,8 c#"ea,c8 l#,"a. ;ac8 ea 9# 1ed a:un,e,er8 la
conclu?#a corec"8 cu o ,ear8 7na#n"e, a"unc# 9"#a 9# cam ce
nume "reu#e ,8 cupr#nd8 l#,"a. ;up8 c<"eva momen"e de
.<nd#re a"en"8, compu,e un pro.ram care va ,coa"e 3#9ele
"u"uror elev#lor cu rude an.a:a"e la Compan#a +e"rol#er8 Bor-
re.o 9# care avu,e,er8 proleme d#,c#pl#nare.
7n 3#ne, ap8,8 pe u"onul In"rare 9# r8ma,e cu oc-## pe
mon#"orul pe care ,e per#ndau #ma.#n#. Nu dur8 mul" p<n8
c<nd 7ncepur8 ,8 apar8 numele.
;a, a,em8n8r#le erau ev#den"e.
S*EN)EBGFII
335
Erau acolo numele "u"uror ,omnamul#lor e#, 7mpreuna
cu mul"e al"ele, d#n"re care pe unele le 9"#a, pe al"ele nu.
Fe.<nd 7n"re ele c<"eva var#a#le, 7n.u,"8 c<mpul de cer-
ce"are.
*=#nu o l#,"8 mul" ma# ,cur"8 pe care, 7n,8, erau 7n con-
"#nuare pre?en"e "oa"e numele cop##lor care a,#,"au a"<" de
cum#n=# 9# 38r8 reac=## la orele de d#m#nea=8.
0ulura"8, 1ud#"- ,coa,e pe #mpr#man"8 o l#,"8 de nume, o
7mp8"ur# cu .r#:8 9# o 8.8 7n po9e"8. 7nc-#,e compu"erul 9#
#e9#. 7# ma# r8m8,e,er8 c#nc#,pre?ece m#nu"e d#n pau?a de
pr<n?, ,u3#c#en"e pen"ru o .u,"are de la una d#n ma9#n#le a3la"e
3 la #n"rarea 7n u3e". * porn# 7n"r-acolo, dar ,e opr# au?#nd
.la,ur# 7n ca#ne"ul de v#?av# al Faure# Sander,, a c8ru# u98
era de,c-#,8. 7n #roul a,#,"en"e# ,"8"ea un 8ra". 1ud#"- 7l
recuno,cu de9# era cu ,pa"ele.
/re. Eoreland.
D#, pe c<nd vocea Faure# ,e r#d#ca 7n"r-o nou8 #?ucn#re de
3ur#e, 1ud#"- ,e ,"recur8 .r8#"8 pe cor#dor.
Con9"#en"8 c<-9# p#erde cump8"ul, Faura Sander, ,e .<n-
dea c8 or#cum nu ma# are n#c# o #mpor"an=8. ;e9# de o pol#"e=e
de,8v<r9#"8 c<nd #n"ra,e 7n #roul e#, cu ?ece m#nu"e 7na#n"e,
/re. Eoreland l8,a,e l#mpede ,8 ,e 7n=elea.8 c8 o acu?a de
#ncompe"en=8. D# dac8 era vreun lucru care ,8 o ,coa"8 pe
Faura d#n ,8r#"e ma# mul" dec<" or#ce al"ceva, era ,8-# pu# la
7ndo#al8 con9"##nc#o?#"a"ea.
- Ca ,8 3#u ,#ncer8, nu m8 #n"ere,ea?8 prea mul" p8rerea
"a, /re., 7# ,pu,e ea pe un "on r#d#ca" 9# 3#B<ndu-l cu pr#v#rea.
Inocul8r#le le-am 38cu" per,onal, p<n8 la ul"#ma. )m 3#9ele
comple"a"e, a9a cum m#-a ceru" domnul Bec6O#"-, 9# le-am
ver#3#ca" #med#a" dup8 vacc#narea 3#ec8re# cla,e.
+r#v#rea lu# /re. ,e 7n8,pr#. 0oa"8 d#m#nea=a, dup8 ce-l
,una,e Aendall, la ora 9ap"e, 7ncerca,e ,8 a3le dac8 9# cum
336
1o-n Saul
,-ar 3# pu"u" r8"8c# o ,er#n.8. Imed#a" dup8 "ele3onul lu#
Aendall, ver#3#ca,e 9# r8,ver#3#ca,e 3#9ele, 38r8 ,8 poa"8
de,coper# vreo ,c8pare.
0oa"e do?ele erau men=#ona"e, 3#e ca adm#n#,"ra"e cu#va,
3#e ca eB#,"<nd, ,u c-e#e, 7n ca#ne"ul lu#.
Ea# mul", p#erdu,e ma# #ne de un cea, c8u"<nd 7n ,e#3,
ver#3#c<nd ,er#n.#le con3orm l#,"elor de #nven"ar.
)paren", "oa"e erau la locul lor.
- Nu "e-am acu?a" de n#m#c, Faura, ,pu,e /re., nel8,<nd
,8 # ,e c#"ea,c8 3ur#a 7n .la,. !reau numa# ,8 ma# ver#3#c8m o
da"8 l#,"ele a,"ea. Gndeva e o .re9eal8 9# "e ro. pe "#ne ,8 m8
a:u=# ,8 o de,coper#m.
Cu .ura pun.8, Faura lu8 l#,"ele 9# ,e apuc8 ,8 la c#"ea,c8
7nc8 o da"8. 0o"ul era 7n ord#ne, la 3el ca 9# ul"#ma da"8 c<nd
le cerce"a,e, cu n#c# c#nc# m#nu"e 7na#n"e. 7n momen"ul acela
oc-## 7# c8?ur8 pe al do#lea nume d#n cla,a de d#m#nea=8 a lu#
1ud#"- S-e33#eld.
1ed )rnold.
Se u#"8 la num8rul d#n drep"ul lu#.
Nu erau 7n ord#ne - n#c# 7n ord#nea numerelor d#n cla,a
lu#, n#c# 7n cea a numerelor d#n cla,a preceden"8.
)po# 79# am#n"#.
- ;a, ar 3# ceva a#c#, ,pu,e ea, r#d#c<nd oc-## 9# de,co-
per#nd-o pe 1ud#"- S-e33#eld 7n,89# 7n pra., a,cul"<nd.
Se pre.8"ea ,8 o ,alu"e, dar ,e r8?.<nd#, v8?<nd-o c8 ,cu-
"ur8 d#n cap 9#-9# duce un de.e" la u?e.
- E vora de 1ed )rnold. 7n d#m#nea=a aceea a 7n"<r?#a" 9#
a ra"a" #n:ec=#a.
Faura o v8?u pe 1ud#"- d<nd v#olen" d#n cap. 0#mp de o
3rac=#une de ,ecund8, nu 7n=ele,e. )po# pr#cepu. C8u"8 3er#l
o ,olu=#e ,alva"oare 9#, v8?<nd nor## de 3ur#e cum ,e adun8 7n
pr#v#rea lu# /re. Eoreland, ,e -o"8r7I
S*EN)EBGFII
337
- ),"a e mo"#vul pen"ru care num8rul lu# nu e 7n ,er#e cu
celelal"e, con"#nu8 ea pe un "on ma# po"ol#". ) ven#" dup8 ore
9# #-am 38cu" vacc#nul.
F8,8 o umr8 de dur#"a"e ,8 # ,e ,"recoare 7n .la,.
- ;e al"3el, dac<-=# am#n"e9"#, "ocma# ver#3#cam l#,"ele
c<nd a# ven#" ,8 le #e#.
/re. o pr#vea, ne9"##nd dac8 ,8 o cread8 ,au nu. EB#,"a,
de,#.ur, o po,##l#"a"e de a ,e conv#n.e c8 1ed deven#,e la 3el
de doc#l ca 9# ce#lal=#I un "ele3on la ara:. +e urm8, or#unde ar
3# 3o," .re9eala - dac8 3u,e,e 7n"r-adev8r vreo .re9eal8 - ea nu
ma# con"a. ;ac8 1ed ,e compor"a la 3el ca 9# ce#lal=# cop##, ,e
eBpl#ca pre?en=a "u"uror ,er#n.#lor.
7# mul=um# Faure# pen"ru colaorare 9# ,e 7n"oar,e pe
c8lc<#e ,8 plece.
1ud#"- S-e33#eld a#a avu,e,e "#mp ,8 d#,par8 dup8 col=, 7n
d#rec=#a u3e"ulu#.
+e"er Fan.,"on ,"8"ea cu oc-## a=#n"#=# la "ele3on.
;ou8?ec# 9# pa"ru de ore.
)"<" 7# lua,e, de9# lu# # ,e p8ru,e ma# mul". S"8"u,e aproape
"oa"8 noap"ea, 7mpreun8 cu "e-n#c#anul, 7n al do#lea n#vel ,u-
"eran al In,"#"u"ulu# Brand", unde am<ndo# ,e re7n"or,e,er8 7n
?or#. Nu le lua,e prea mul" ,8 pr#ceap8 cu ce 3el de m#croa-
para"e aveau de-a 3ace. ),"a 3u,e,e par"ea cea ma# ,#mpl8.
Nu erau al"ceva dec<" n#9"e "ran,3orma"oare m#n#a"urale.
*da"8 ac=#ona" 7n"rerup8"orul de la a?8, curen"ul elec"r#c le
,"r88"ea, 38c<nd ,8 ,e 7nc8l?ea,c8 pro"ueran"ele d#n par"ea
,uper#oar8, 38cu"e d#n"r-un ma"er#al ceram#c, 3oar"e re?#,"en".
Sur,a de curen" nu 3u,e,e n#c# ea o prolem8.
Calcula,e can"#"a"ea de ener.#e nece,ar8 pen"ru a le pune
@n 3unc=#une 9# a3la,e, 38r8 m#rare, c8 ea era e.al8 cu can"#"a"ea
3oar"e m#c8 de ener.#e .enera"8 de corpul omene,c.
338
1o-n Saul
*,erva,e 7n,8 9# c<"eva lucrur# ma# neo#9nu#"e 9#, 7n
cele d#n urm8, d#m#nea=8, ,e -o"8r<,e ,<-l ,une pe 0om
+a"c-ell, neuroc-#rur.ul pe care #n,"#"u"ul 7l con,ul"a ade,ea.
- *#ec"ele a,"ea ,un" acoper#"e cu un ,"ra" de ceva, 7#
,pu,e Fan.,"on lu# +a"c-ell. +are o pro"e#n8, dar nu-m# dau
,eama n#c# de ce e acolo, n#c# ce rol are.
+a"c-ell ven#,e cu #deea de a #n:ec"a o par"e d#n l#c-#dul
d#n ,er#n.8 unu# an#mal de laora"or, pen"ru a vedea ce ,e
7n"<mpl8. Se -o"8r<,er8 a,upra unu# c#mpan?eu pe care, la o
or8 dup8 #n:ec=#e, 7l ane,"e?#a,er8 9#-l le.a,er8 de pa"ul unu#
re?ona"or ma.ne"#c nuclear.
Imed#a", pe ecran 7ncepur8 ,8 apar8 #ma.#n# 7n "#mp ce
apara"ul omarda corpul c#mpan?eulu# cu #mpul,ur# eB"rem
de ,cur"e de ener.#e elec"roma.ne"#c8, pen"ru a-# m8,ura apo#
reac=##le nucleelor a"om#ce, recon,"ru#nd 7n 3orm8 v#?ual8
7n,89# ,"ruc"ura =e,u"ur#lor.
0e-n#c#anul 38cu o ,er#e de a:u,"8r# de 3#ne=e 9# m#croa-
para"ele 79# 38cur8 apar#=#a 7n c#rcu#"ul ,an.u#n, ca nenum8ra"e
punc"e 7n"uneca"e, m#nu,cule.
- Nu pr#cep, ,pu,e Fan.,"on 7n 9oap"8. +ar ,8 plu"ea,c8 la
7n"<mplare.
0om +a"c-ell ,e 7ncrun"8 38r8 ,8-# r8,pund8, 7ncerc<nd
,<-9# am#n"ea,c8 un lucru pe care 7l c#"#,e cu c<"eva lun# 7n
urm8. 7n 3#nal reu9#.
- Ea# a9"ep"8m c<"eva m#nu"e, ,pu,e el, 9# 7# eBam#n8m
cre#erul.
0recu un ,3er" de or8, apo#, la #n,"ruc=#un#le lu# +a"c-ell,
"e-n#c#anul o=#nu #ma.#nea mul" m8r#"8 a cre#erulu# c#mpan-
?eulu#, c<=#va m#l#me"r# p8"ra=# oda"8.
F#m#le cea,ulu# de pe pere"e 7na#n"au 9#, oda"8 cu ele,
m#nu"ele ,e ,cur.eau 7nce", pe c<nd ce# "re# cerce"au ad<n-
cur#le cre#erulu# ma#mu=e#, 7n c8u"area unu# de"al#u neo#9-
nu#", c<" de m#c.
S*EN)EBGFII
339
7n cele d#n urm8, lu# 0om +a"c-ell # ,e p8ru c8 vede ceva.
- G#"e@ eBclam8 el.
Se aplec8 ma# aproape de ecran. 7n "#mp ce ma:or#"a"ea
unc"#9oarelor 7n"uneca"e ce repre?en"au m#croapara"ele con-
"#nuau ,8 ,e ,cur.8 pr#n ,#,"emul de va,e cap#lare ca n#9"e
3run?e du,e de apa unu# r<u, erau unele care ,e l#p#,er8 de
pere=## unor celule, ca 9# cum unele d#n"re 3run?e ,-ar 3# pr#n,
7n r8d8c#n#le copac#lor de pe mal.
- Nu pr#cep, ,pu,e Fan.,"on, dar +a"c-ell nu-l a,cul"a.
- E8re9"e-o pe a,"a, 7# ceru el "e-n#c#anulu#, a"#n.<nd unul
d#n punc"ele de pe ecran cu v<r3ul cre#onulu#.
;e.e"ele "e-n#c#anulu# ?urau pe dea,upra panoulu# de
con"rol al re?ona"orulu#L c<"eva ,ecunde ma# "<r?#u, pe mon#-
"or ap8ru o nou8 #ma.#ne. ;e da"a acea,"a, ea cupr#ndea doar
c<"eva molecule, m8r#"e de ma# mul"e m#l#oane de or#, 7n a9a
3el 7nc<" ,"ruc"ura lor deven#,e v#?##l8.
Fa o ap8,are de u"on, #ma.#nea 7n.-e=8 pe ecran. +a"c-ell
o eBam#na c<"eva momen"e, apo# 3lu#er8 u9or.
- +en"ru numele lu# ;umne?eu, murmur8 el. )u reu9#"@
Fan.,"on 7ncepu,e ,8 ,e le.ene ner8d8"or pe c8lc<#e.
- Ce-au reu9#"> vru el ,8 9"#e.
- G#"8-"e a#c#, 7# ,pu,e +a"c-ell. !e?# moleculele a,"ea>
Fan.,"on pr#v# ecranul de aproape 9# 38cu ,emn d#n cap
c8 da.
- E# #ne, au real#?a" un lucru care ,e pre,upune c8 e a#a
7n ,"ad#u eBper#men"al. Ce ve?# a#c# ,un" dou8 "#pur# d#3er#"e
de molecule, una 3ace par"e d#n"r-o celul8 nervoa,8, cealal"8
d#n ,"ra"ul care acoper8 m#croapara"ele.
- D#> 7n"re8 Fan.,"on.
- 5#ecare "#p de celul8 d#n corpul omene,c e 7mr8ca"8
In"r-un ,"ra" pro"e#n#c apar"e. C#ne a con,"ru#" m#croma9#-
n<r##le a,"ea, le-a acoper#" cu ,u,"an=e ,pec#3#ce, a,"3el 7nc<"
,8 le 3ac8 ,8 adere numa# la anum#"e "#pur# de celule. Cu al"e
340
1o-n Saul
cuv#n"e, m#croapara"ele c#rcul8 la 7n"<mplare pr#n ,#,"emul
,an.u#n p<n8 .8,e,c celula la care ,un" pro.rama"e ,8 adere.
D# c<nd o .8,e,c, ,e l#pe,c de ea. Ca 9# cum 3#ecare ma9#n8r#e
e o m<n8, 7n c8u"area m<nu9## po"r#v#"e.
Fan.,"on 38cu oc-## mar#.
- !re# ,< ,pu# c< o#ec"ele a,"ea po" 3# ame,"eca"e cu ,"ra-
"ur# pro"ec"oare de d#3er#"e "#pur# 9# c8 nu con"ea?8 cum 9# pe
unde p8"rund 7n c#rcu#"ul ,an.u#n pen"ru c<, oda"8 a:un,e
acolo, 79# .8,e,c ,#n.ure drumul 9# =#n"a>
C-#pul lu# +a"c-ell c8p8"8 o eBpre,#e dur8.
- EBac". Ea# a9"ep"8m vreo dou8 ore, apo# ma# vedem,
7n"re "#mp, -a# ,8 vedem dac8 .-#c#m mecan#,mul de
declan9are.
F8,ar8 c#mpan?eul, 7nc8 #ncon9"#en", ,u ,uprave.-erea
"e-n#c#anulu# 9# ,e 7n"oar,er8 7n laora"orul de 3#?#c8, unde 79#
pe"rcu,er< cea ma# mare par"e a "#mpulu#. +e"er .8,# r8,pun-
,ul de,"ul de repede.
- 0reu#e ,8 3#e pr#n unde rad#o. ;#n c<"e 7m# ,pune
1ud#"-, declan9area ,e 3ace de la d#,"an=8.
B<"u cu v<r3ul cre#onulu# m#ca por=#une de la a?a o#ec-
"ulu# de pe ecranul m#cro,copulu# elec"ron#c.
- +ar"ea a,"a ,eam8n8 cu un recep"or rad#o 3oar"e ,#mplu.
Imed#a" dup8-am#a?< erau .a"a pre.8"#=#. )veau ma# mul"e
lame, 3#ecare cu c<"e un ,"rop d#n ,olu=#a ,al#n8 con=#nu"a 7n ,e-
r#n.8. )cea,"a, la r<ndul e#, 3u,e,e 7ncu#a"8 7n"r-un con"a#ner
c8p"u9#" cu pl8c# de plumL con"a#nerul ,e a3la 7n"r-un ,e#3 d#n
#roul lu# Fan.,"on. Iar e# erau acum 7n laora"orul de m#cro-
,cop#e, unde Fan.,"on avea #n,"ala" un em#=8"or de d#men,#un#
m#c#, capa#l ,8 em#"8 ,emnale ,lae pe o pla:8 de 3recven=e
3oar"e lar.8. Famele m#cro,copulu# aveau a"a9a=# elec"ro?#.
0e-n#c#anul a:u,"a m#cro,copul elec"ron#c p<n8 c<nd pe
ecran ap8rur8 vreo 9a,e apara"e m#nu,cule. +a"c-ell ap8,8
pe un u"on care de,carc8 o ,arc#n8 elec"r#c8 3oar"e m#c8, de
S*EN)EBGFII
341
ord#nul m#n#vol=#lor, 7n ,olu=#a pr#n care plu"eau m#croa-
para"ele. 7n 3#ne, Fan.,"on pu,e 7n 3unc=#une em#=8"orul, ale,e
o ?on8 de 3recven=e ma# 7nal"e 9# 7ncepu ,8 r8,ucea,c8 un ca-
dran. 0#mp de c<"eva ,ecunde nu ,e 7n"<mpl8 n#m#c.
)po#, a"<" de ru,c 7nc<" n#c# unul d#n e# nu v8?u eBac" ce
,e pe"recu,e, unul d#n"re m#croapara"e d#,p8ru de pe ecran.
- Ce dracuC> murmur8 0om +a"c-ell.
7ncrun"a", +a"c-ell 79# no"8 3recven=a la care d#,p8ru,e
mecan#,mul, apo# po"r#v# d#n nou em#=8"orul,
7n cl#pa urm8"oare ma# d#,p8ru unul.
- !reau "oa"8 pove,"ea a,"a 7nre.#,"ra"8, ,pu,e Fan.,"on.
0e-n#c#anul 7ncl#n8 d#n cap.
- E, de:a. ;ac8 vre=#, pu"em relua ul"#ma ,ecven=8 cu
7nce"#n#"orul.
- ;a, ,pu,e Fan.,"on.
Ima.#nea d#,p8ru de pe mon#"or, apo# reap8ru. 7n par"ea
de ,u, a ecranulu# era un cronome"ru care m8,ura "#mpul 7n
m#cro,ecunde 9# o ,cal8 pe care ,e 7nre.#,"rau ,c-#m8r#le de
3recven=8 ale undelor rad#o la care erau eBpu,e proele.
!8?ur8 7n"rerup8"orul de la a?a unu#a d#n apara"e 7nc-#-
?<ndu-,e 9#, c<"eva m#cro,ecunde ma# "<r?#u, 38c<nd con"ac".
)po# pro"ueran"ele de la cel8lal" cap8" 7ncepur8 ,8 ,e mod#-
3#ce 9#, 7n 3#ne, 7n"rea.a ,"ruc"ur8 ,e de?#n"e.ra.
- )m avu" drep"a"e, 9op"# Fan.,"on ca pen"ru ,#ne. C#r-
cu#"ul ,e 7nc-#de, #med#a" "ran,3orma"orul 7ncepe ,8 7n.-#"8
ener.#e elec"r#c8 d#n ,olu=#a ,al#na 9# "oa"8 #n,"ala=#a ,e
7nc8l?e9"e p<n8 la ardere.
5u r<ndul lu# +a"c-ell ,8 ,e 7ncrun"e.
- )"unc# de ce n-au d#,p8ru" "oa"e>
- Sun" pro.rama"e pen"ru 3recven=e d#3er#"e, 7# eBpl#c8
Fan.,"on. Nu m-ar ,urpr#nde ,8 de,coper#m c8 eB#,"8 o
342
1o-n Saul
le.8"ur8 7n"re 3recven=ele care ac"#vea?8 7n"rerup8"oarele 9#
"#pur#le de celule la care ,e a"a9ea?8.
C<"eva m#nu"e ma# "<r?#u ,e 7n"orceau 7n al do#lea n#vel
,u"eran. C#mpan?eul, "o" 38r8 cuno9"#n=8, ?8cea #ner" pe pa"ul
re?ona"orulu#. 0e-n#c#anul 79# r#d#c8 pr#v#r#le d#n rev#,"a pe
care o c#"ea.
- /a"a pen"ru o nou8 7ncercare>
+a"c-ell d8du d#n cap. 0e-n#c#anul l8,8 rev#,"a d#n m<n8
9# "recu la panoul de comand8, 7n 7nc8perea al8"ura"8. +e
ecran ap8ru d#n nou #ma.#nea mul" m8r#"8 a cre#erulu#.
0om +a"c-ell ,"ud#e a"en" mon#"orul. ;8du mul=um#" d#n
cap.
- ;a, ,"au ,"r<n, 7n .rupur#, ,pu,e el. !e?#> Gn num8r
mare ,un" a#c#, 7n ?ona -#po"alamu,ulu#, 9# a#c# 7n ?ona cor-
"eBulu#.
Coor<r< c#mpan?eul de pe re?ona"or, 7l pu,er8 pe un
c8ruc#or 9#-l du,er8 7napo# 7n cu9c8. C<" "#mp "ran,por"ar8 ce#
do# m#cul em#=8"or p<n8 :o, 9#-l #n,"alar8, e3ec"ul ,eda"#vulu#
7ncepu ,8 d#,par8. C#mpan?eul 7ncepu ,8 m#9"e.
* :um8"a"e de or8 ma# "<r?#u, em#=8"orul era #n,"ala" l<n.8
cu9c8 9#, pe o ma,8 de l<n.8 c-#uve"a de laora"or, erau dou8
,er#n.# cu un "ranc-#l#?an" pu"ern#c. Ea#mu=o#ul, comple"
"rea?, dar 7n"#n, pe c8ruc#or, 7# urm8rea cu oc-# lan.uro9#.
7n ,3<r9#", +e"er Fan.,"on d8du drumul em#=8"orulu#,
ale.<nd 3recven=a care ac=#ona,e a,upra m#cromecan#,melor
7n laora"or.
+e nea9"ep"a"e, c#mpan?eul de,c-#,e oc-## mar# 9# ,e
r#d#c8 7n 9e?u", ro"#ndu-9# capul ca 9# cum ar 3# urm8r#" n#9"e
o#ec"e #nv#?##le pen"ru Fan.,"on 9# +a"c-ell.
- Sc-#ma 3recven=a, ,pu,e +a"c-ell.
Fan.,"on mod#3#c8 u9or em#,#a. C#mpan?eul 7ncepu ,8
,cu#pe 9# ,<-9# 9"ear.8 .ura cu m<#n#le, 7ncerc<nd parc8
,8 ,cape de un lucru cu .u," r<u. )po#, la o nou8 mod#3#care
S*EN)EBGFII
343
a 3recven=e#, 7ncepu ,8 =#pe - de 3ur#e ,au de durere - 9#,
,8r#nd de pe c8ruc#or, ,e repe?# la arele cu9"##.
- 7nc-#de-l@ ,"r#.8 +a"c-ell, #nu"#l, de al"3el, c8c# Fan.,"on
7n"rerup,e,e de:a con"ac"ul em#=8"orulu#.
Se u#"au am<ndo# la an#malul care ?8cea acum #ner" pe
podea. C-#pul lu# avea o eBpre,#e c#uda" de omenea,c8,
pe :um8"a"e 7n,p8#m<n"a"8, pe :um8"a"e u#m#"8 de ceea ce # ,e
7n"<mpla,e. +a"c-ell e?#"8 un momen", apo# de,c-#,e u9a
cu9"##, urm8r#nd pruden" c#mpan?eul.
)ce,"a 7l pr#vea, dar nu 38cu n#c# o 7ncercare ,8-l a"ace ,au
,8 evade?e. C-#rur.ul #n"r8 7n cu9c8 cu m#9c8r# len"e.
- ;8-m# una d#n ,er#n.#le alea, ,pu,e el 7nce", cu "rupul
7ncorda", cu oc-## "o" "#mpul la ma#mu=o#.
Fan.,"on 7# 7n"#n,e una d#n cele dou8 ,er#n.# 9# +a"c-ell ,e
aprop#e de c#mpan?eu 7nce", 38r8 m#9c8r# ru9"e, vor#ndu-#
calm.
7# a"#n,e u9or ra=ul drep", a9"ep"<ndu-,e ca an#malul ,8 9#-l
re"ra.8, dar el nu 38cu al"ceva dec<" ,8-l pr#vea,c8 cu capul
u9or pleca" 7n"r-o par"e. 0re,8r# pu=#n c<nd acul 7# ,"r8pun,e
ep#derma, p8"run?<ndu-# 7n ven8, dar nu 38cu n#c# o 7ncercare
,8 ,e 3erea,c8.
;up8 c<"eva m#nu"e dormea ad<nc. +a"c-ell 7l r#d#c8 9#-l
pu,e 7napo# pe c8ruc#or. C#nc# m#nu"e ma# "<r?#u ,e 7n"orceau
7n laora"or.
- ;umne?eule mare@ 9op"# +e"er Fan.,"on 9# 3lu#er8 u9or,
v8?<nd #ma.#n#le d#n cre#erul c#mpan?eulu#, care 7ncepeau ,8
,e 3orme?e d#n nou pe ecran. G#"e@
0om +a"c-ell ,"r<n,e d#n u?e 9# 7ncuv##n=8.
7n "#mp ce un num8r de,"ul de mare de m#croapara"e erau
7nc8 v#?##le, celelal"e d#,p8ru,er8 cu "o"ul, 7nlocu#"e de le?#un#
ev#den"e, dovada 3#?#c8 a ,er#e# de como=## ,u3er#"e.
- E or##l, ,pu,e +a"c-ell 7n cele d#n urm8, cl8"#n<nd
7n.ro?#" d#n cap. ;ac8 le-am 3# declan9a" pe "oa"e, n-ar ma# 3#
344
1o-n Saul
r8ma, n#m#c d#n cre#erul lu#. D# n-ar 3# r8ma, dec<" le?#un#le,
38r8 n#c# o urm8 a ceea ce le-a provoca".
08cur8 am<ndo#, real#?<nd c8 lucrul pe care 7l pr#vea era
#n,"rumen"ul de "or"ur8 per3ec" al ere# nucleare.
Sau arma une# cr#me.
+e"er Fan.,"on pr#v# cea,ul de pe pere"e. Era aproape
pa"ru. Se 7ndrep"8 ,pre #roul ,8u, de unde vo#a ,8 o ,une pe
1ud#"- S-e33#eld.
28
1ud#"- S-e33#eld ,#m=ea cum o ,"r<n. pere=##. 0oa"8 dup<-a-
m#a?a 7ncerca,e ,8 ,e conv#n.8 c8 # ,e pare, c8 nu o urm8re9"e
9# nu o p<nde9"e n#men#. D# "o"u9#, 38r8 ,8 vrea, pr#vea "o" ma#
de, pe 3erea,"r8. Ce ,e a9"ep"a ,8 vad8 a3ar8> Gn 8ra"
7n"r-un #mpermea#l, cu o p8l8r#e cu orur# lar.# "ra,8 pe oc-#,
cu m<#n#le v<r<"e ad<nc 7n u?unare, re?ema" de ,"<lp>
Numa# c8 7n 3a=a 3ere,"e# nu era n#c# un ,"<lp, dar8m#"e un
8ra" 7n #mpermea#l 9# cu o p8l8r#e pe cap>@ D#, dac8 era
7n"r-adev8r urm8r#"8, proa#l c8 ce# care o 38ceau 3olo,eau
me"ode mul" ma# ,o3#,"#ca"e dec<" credea ea.
79# arunca oc-## ,pre pla"ou - acolo ,-ar 3# pu"u" a,cunde
c#neva cu un #noclu pu"ern#c, ,au cu un "ele,cop, 7n"r-una
d#n ,u"ele de creva,e ,8pa"e 7n .re,#e. C#ne 9"#e, poa"e aveau
9# apara"ura de a,cul"are 7ndrep"a"8 a,upra ca,e# ,au conec"a"8
la "ele3onul e#.
M*pre9"e-"e@N 79# ,pu,eL dar "re,8r# ?drav8n c<nd "ele3onul
d#n uc8"8r#e 7ncepu deoda"8 ,8 ,une. 0<r<#"ul o ?.<r#a pe
nerv#, aproape c8 o lu8 la 3u.8 ca ,8 r8,pund8 ma# repede.
- +e"er> 7n"re8 ea cu voce "remura"8, 7n c#uda e3or"ulu#
de a nu l8,a ,8 ,e vad8 c<" e de "ulura"8.
- 1ud#"-> r8,pun,e +e"er.
1ud#"- ,#m=# cum o ma# p8r8,e9"e 7ncordarea.
-E9"# #ne>
346
1o-n Saul
)po#I
- D"#u, 7n"rearea e pro,"ea,c8. 7n 3#ne, cer" e c8 am .8,#"
,olu=#a. E#croapara"ele ,un" de 3ap" n#9"e "ran,3orma"oare cu
elec"ro?#L # le-am #n:ec"a" unu# c#mpan?eu 9# #-au provoca" o
,er#e de man#3e,"8r# #den"#ce - 7n con,ec#n=e - cu como=##le
cererale. ;ar m-am con,ul"a" 9# cu un neuroc-#rur., care m#-
a ,pu, c8 po" produce 9# -aluc#na=## - a"<" v#?uale, c<" 9# ol3ac-
"#ve. Nu #n"ru acum 7n de"al## - la na#a, n#c# nu avem c#ne 9"#e
ce de"al## deocamda"8 - dar ,e pare c8 #nd#v#?## au a:un, p<n8
acolo, 7nc<" po" 3ace aproape ce vor cu per,oanele c8rora l#
,-au #nocula" ma9#n8r##le. )ce,"ea ader8 la d#3er#"e p8r=# ale
cre#erulu#, dar, 7n 3#nal, dac8 au un num8r ,u3#c#en" de mare
re.la" pe d#ver,e 3recven=e, omul poa"e 3# manevra" la 3el de
u9or ca 9# cum a# c<n"a la un #n,"rumen". +o=# ,<-l ,co=# d#n
m#n=#, ,8-# d#,"ru.# vo#n=a - a c-#ar 9# ,<-l omor# #n,"an"aneu.
Cu .<ndul la Rea 0uc6er 9# la 5ran6 )rnold, 1ud#"- ,#m=#
cum # ,e 7nmoa#e .enunc-##. N#c# unul nu mur#,e 7nc8, dar pe
5ran6 7l pedep,#,er8, 7n "#mp ce pe Rea 79# 38ceau eBpe-
r#en=ele.
Iar pe EaB Eoreland 7l a,a,#na,er8 de la un 7ncepu".
- ;oamne, ;umne?eule@ 9op"# ea ,u.ruma". Ce... ce
pu"em 3ace>
- 7n momen"ul 8,"a nu prea mul", dec<" ,8 a3l8m cum le
declan9ea?8 9# ,8-# opr#m. Ea# "<r?#u vom 7ncerca ,8 .8,#m o
modal#"a"e de a el#m#na m#cromecan#,mele d#n or.an#,m.
;ac8 am de,coper# cum ,e poa"e d#?olva ,"ra"ul pro"e#n#c care
le acoper8...
Sune"ul ,oner#e# de la u98 ,par,e 7n uc8=# pu=#na a"en=#e
pe care reu9#,e ,8 #-o acorde lu# +e"er. Cu cre#erul ca 9#
amor=#", 7ncerc8 ,8 ,e concen"re?e.
- S"... ,"a# pu=#n, +e"er, ,pu,e ea. E c#neva la u98.
F8,8 recep"orul pe u3e" 9#, cu .<ndul "o" la ce-# ,pu,e,e
+e"er 9# la po,##lele con,ec#n=e, ,e repe?# la u98 9# o de,c-#,e,
7n cl#pa 7n care 38cu acea,"a, real#?8 c8 38cu,e o .re9eal8.
S*EN)EBGFII
347
0oa"e o,e,##le e# de #er# 9# de a?#, "oa"e 8nu#el#le 9#
#mpre,##le cum c8 ar 3# 3o," urm8r#"8 9# ,uprave.-ea"8 ,e
dovedeau a 3# 3o," corec"e. C8c# 7n 3a=a u9## ,e .8,eau do#
8ra=# pe care nu-# ma# v8?u,e n#c#oda"8. Erau 7mr8ca=#
o#9nu#", cu lu.# decolora=# 9# c8m89# de coO-oy cu cap,e
Ne ,#de3. )m<ndo# aveau c#?me de coO-oy ,c<lc#a"e, #ar
ul avea o :ac-e"a de lu.# arunca"8 pe ra=ul drep", care-#
acoperea m<na.
In,"#nc"#v, 1ud#"- real#?8 c8 ,u :ac-e"a ,e a,cundea un
#,"ol.
Icn# 9# 38cu un pa, 7napo#, 7ncerc<nd ,8 7nc-#d8 u9a, dar
era prea "<r?#u. Gnul d#n ce# do# 38cu un pa,, r#d#c8 ra=ul
,"<n. 9# 7mp#n,e u9a, #ar 7n cl#pa urm8"oare era 7n ca,8.
0ovar89ul ,8u 7l urm8 #med#a", 7nc-#?<nd 7nce" u9a 7n
urm8.
E#n"ea lu# 1ud#"- re3u?a ,8 cread8. Era cu nepu"#n=8. Nu
,e pu"ea ca do# 8ra=# - do# ,"r8#n# - ,8 #n"re pe,"e ea 7n ca,8
7n 3elul ace,"a@ Iar de-a3ar8 ,e v8?u,e ca 9# c<nd ea #-ar 3# #nv#-
"a" ,8 #n"re, 9"#a prea #ne. ;e,c-#,e .ura ,8 ,"r#.e, dar pr#mul
d#n"re e#, 7nal" de aproape un me"ru nou8?ec#, cu p<rul ne.ru
ca "8c#unele 9# un ,pa"e la" care p8rea 9# ma# la" da"or#"8
c8m89## ,"r<m"e, 7n"#n,e o m<n8 ur#a98 ,< o apuce de .<".
*rele de 6ara"e 9# de :udo - care 7# perm#,e,em ,<-l do-
m#ne a"<" de u9or pe Randy Spar6, cu c<"eva ?#le 7na#n"e - 79#
,pu,er8 cuv<n"ulI 1ud#"- 38cu un pa, la"eral, .a"a ,8-# r8,u-
cea,c8 ra=ul la ,pa"e. ;ar el 7# an"#c#p8 m#9carea 9# o con-
"racara, ven#nd 3ul.er8"or 7n ,pa"ele e#. Bra=ul lu# # ,e 7ncol8c#
ca un 9arpe 7n :urul .<"ulu# 9# d#n ,"r#.8"ul e# nu ma# r8ma,e
dec<" un ,c-euna" anem#cL 1ud#"- pr#cepu cu o luc#d#"a"e
7n3r#co98"oare c8 pr#ma lu# m#9care nu 3u,e,e dec<" o 3en"8,
o capcan8 7n care c8?u,e mul" prea u9or.
- N#c# un cuv<n", ,pu,e el 7nce", dar pe un "on "8#o, ca o
lam8 de o=el. ;ac8 7ncerc# ,8 ,"r#.#, "e omor a#c# 9# acum.
348
1o-n Saul
Ca 9# cum ar 3# vru" ,8 o conv#n.8 c8 vore9"e ,er#o,, o
,"r<n,e pu=#n cu ra=ul de .<", 7n "#mp ce cu de.e"ele m<#n##
,"<n.# 7# .8,# un nerv, pe care ap8,8, "r#m#=<ndu-# pr#n "o" cor-
pul un :un.-# #n,upor"a#l de durere. +l8m<n## # ,e con"rac"ar8
au"oma" 9# 7ncerc8 d#n nou ,8 ,"r#.e, dar ,e ,u3oc8 9# 7ncepu
,8 "u9ea,c8.
Cel care o =#nea 7# 38cu un ,emn cu capul "ovar89ulu# ,8u,
un 8ra" cu p8r n#,#p#u 9# oc-# de un ala,"ru rece, care "recu
#med#a" 7n uc8"8r#e. 1ud#"- au?# recep"orul pu, 7nce" 7n 3urc8.
- )m ,8 "e la, ,8 re,p#r#, 7# ,pu,e cel cu p<rul ne.ru pe un
"on de conver,a=#e anal8 care-# d8du 3#or# lu# 1ud#"-. ;ar
dac8 =#p#, ,au ,co=# vreo vora, ,au 3ac# vreun lucru 3<r8 ,8-=#
3# ,pu, eu ,8-l 3ac#, va 3# ul"#mul "8u .e,".
C<nd "erm#n8 de vor#" ra=ul # ,e 7nmu#e, l8,<nd-o pe
1ud#"- ,8-9# umple pl8m<n## cu aer. * par"e a cre#erulu# e#
real#?8 c8 n#c# m8car nu ,e o,"en#,e ,8 a9"ep"e de la ea un
,emn c8 a 7n=ele, #n,"ruc=#un#le, 9# cu a"<" ma# pu=#n c8 e de
acord cu ele, 7na#n"e de a-# da drumul. )cea,"a mar# ,pa#ma
care amen#n=a ,8 o cople9ea,c8, 3##ndc8 era ,#.ur8 c8 ,e va
=#ne de cuv<n", 3<r8 ,<-# pe,e dac8 ea e ,au nu de acord cu
cond#=##le lu#.
B8ra"ul cu p8r lond reven#,e 7n ,u3ra.er#e. S8l"8 pu=#n
:ac-e"a pen"ru ca ea ,8 vad8 p#,"olul. Haar n-avea ce 3el de
p#,"ol era, dar era m#c 9# compac", cu o =eava ,cur"a care-#
d8dea o 7n38=#9are ur<"a, r<u"<c#oa,8.
- E-un p#,"ol de cal#ru 38, 7# ,pu,e el, ?<m#nd u9or. #ar
ace,"a, con"#nu8 el, ,co=<nd d#n u?unarul :ac-e"e# un c#l#ndru
de me"al, e un amor"#?or. )dev8rul e c8 nu e deloc un c<nd
e nevo#e de prec#?#e 9# c8, dac8 reu9e9"# ,< 3u.#, la o dep8r"are
de pe,"e c#nc#,pre?ece-dou8?ec# de me"r#, nu "e ma# n#mere,c,
dar de-aproape, ca de eBemplu l#p#" de ,p#nare, prec#?#a nu
ma# e a"<" de #mpor"an"8, nu>
Q<m# receL n#c# el 9# n#c# rune"ul nu p8rur8 ,8 o,erve
c8 "ele3onul 7ncepu,e ,8 ,une.
S*EN)EBGFII
349
- !ec#n## vor vedea, con"#nu8 londul, 7n ca?ul 7n care ,e
.8,e9"e c#neva ,8 ne urm8rea,c8, cum "e a:u"8m ,8 "e urc# 7n
ma9#n8. 5##ndc8 nu "e ,#m=# prea #ne, pr#cep#> )9a c8, dac8
m8 ol#.# ,8 "e 7mpu9c, are ,8 par8 doar c8 "e ,#m=# 9# ma# r<u.
- ;e... de ce> reu9# ,8 7n"ree 1ud#"-.
* durea .<"ul acolo unde rune"ul 7# ?dro#,e lar#n.ele, 9#
cuv#n"ele nu-# 3u,e,er8 dec<" un cronc8n#".
Blondul r#d#c8 d#n umer#.
- C#neva vrea ,8 ,"ea de vora cu "#ne, 7# ,pu,e. D# ne-a
"r#m#, pe no# ,8 "e aducem.
- * ,8 am nevo#e de c-e#le ma9#n##, ,pu,e rune"ul pe
acela9# "on anal, care 38cea acea,"8 ,#mpl8 cerere ,< ,une ca
o amen#n=are.
- 7n... 7n .ean"8, #?u"# 1ud#"- ,8 ,pun8, ar8"<nd cu capul
c8"re o m8,u=8 de l<n.8 canapea.
Brune"ul ,e du,e la m8,u=8, apuc8 .ean"a 9# 7ncepu ,8
co"ro8#e 7n ea p<n8 c<nd .8,# c-e#le. )po# #-o 7nm<na lu#
1ud#"- 9# de,c-#,e u9a de la #n"rare.
- +o" ,8-=# o3er ra=ul>
Ca un au"oma", 1ud#"- 79# "recu ra=ul pe ,u al lu# 9# #e9#r8
7mpreun8. Blondul "ra,e u9a dup8 el, amu=#nd aproape com-
ple" ?<rn<#"ul "ele3onulu# care 7nc8 ,una, apo# l# ,e al8"ur8,
lu7nd-o de cel8lal" ra= 9# ap<,<ndu-# =eava p#,"olulu# 7n
coa,"e. 7n ,"rad8, 7n ,pa"ele ma9#n## e# era C-evrole"-ul ala,-
"ru pe care-l v8?u,e cu o ?# 7na#n"e.
Brune"ul 7# de,c-#,e u9a de l<n.8 9o3er 9# o l8,8 ,8 urce.
Blondul ,e ,"recur8 la volan.
- )m#cul meu n-a renun=a" la arm8, 7# ,pu,e rune"ul. )re
,8 conduc8 cu o m<n8 9# cu cealal"8 va =#ne p#,"olul. ;ac8 3ac#
vreo 7ncercare ,< ,ar# d#n ma9#n8, ,au ,< ,"r#.# ,au or#ce al"ceva
dec<" ,< ,"a# a#c# cum#n"e, o ,8 "e omoare.
* cl#p8 ma# "<r?#u C-evrole"-ul d#,p8ru dup8 un col=, #ar
rune"ul ,e urc8 7n ma9#na lu# 1ud#"-, #e9# d#n alee 9# 8.a 7n
v#"e?8.
350
1o-n Saul
;ou8 ca,e ma# 7ncolo, pe par"ea opu,8 a ,"r8?##, o 3eme#e
uda #ara. C<nd "recu pr#n 3a=a e#, rune"ul 7# ?<m# 9# 7# 38cu
cu m<na.
5eme#a, u#m#"8, 7# 7n"oar,e "o"u9# ?<me"ul 9# ,emnul, apo#
79# v8?u de "rea8.
+e"er Fan.,"on 8"u 7n 3urc8 cu oc-## l#p#=# de recep"orul
pe care-l =#nea 7n m<n8.
- 1ud#"-> ,pu,e el.
J#nu 3urca ap8,a"8 o ,ecund8, apo# 3orm8 d#n nou num8-
rul, .r8#". F8,8 ,8 ,une de c#nc#,pre?ece or#, pe urm8 7nc-#,e.
- )colo ,-a-n"<mpla" ceva, 7# ,pu,e el lu# 0om +a"c-ell,
care 7l pr#vea cu capul apleca" pe-o par"e, 7n.r#:ora". ) ven#"
c#neva la u98, apo# ,-a 7n"rerup".
+a"c-ell 79# m#:# oc-##.
- )r "reu# anun=a"8 pol#=#a de-acolo.
S3a"ul nu ma# era nece,ar, +e"er 3orma de:a num8rul
pol#=#e# d#n Borre.o. 7ncepu ,8 vorea,c8 a.#"a"I
- !8 ro. ,8 m8 crede=#, ,-a 7n"<mpla" ceva@
Fe rela"8 ce ,e pe"recu,e, apo# ?#,eI
- Nu 9"#u adre,a. S"8 la pr#e"enul e#.
79# cerce"8 memor#a, dar nu reu9# ,<-9# am#n"ea,c8 cum 7l
c-ema pe noul pr#e"en al lu# 1ud#"-. +oa"e c8 n#c# nu #-l ,pu-
,e,e vreoda"8. )"unc# 7# ven# o #dee.
- S"a=#, omul e 7n ,p#"al. 0ocma# a avu" o como=#e cere-
ral8.
)proape #med#a" "r<n"# 3ur#o, recep"orul.
- E8 duc p<n8 acolo, 7# ,pu,e lu# +a"c-ell. D"#au c#ne e
"#pul, dar m#-au ,pu, c8 e cam ,cr<n"#". Cred c8 n#c# m8car nu
vor ver#3#ca.
- !re# ,8 mer. cu "#ne> 7n"re8 +a"c-ell, dar +e"er ,cu"ur8
d#n cap.
- R8m<# a#c# 9# ve?# ce po=# ,8 ma# a3l# de,pre nenoroc#"ele
alea de ma9#n8r##. ;e eBemplu o modal#"a"e de a le neu"ral#?a.
S*EN)EBGFII
351
+a"c-ell 7l pr#v# pe +e"er cu oc-# "r#9"#.
- Fa a,"a m8 "o" .<nde,c, 7# ,pu,e. Nu 9"#u dac8 eB#,"8
vreo a,"3el de modal#"a"e, 7n a3ar8 de a le d#,"ru.e. D# pen"ru
a,"a, ,#n.ura cale care-m# v#ne 7n m#n"e e,"e ,8 le. declan98m.
+r#v#rea lu# +e"er Fan.,"on era ca de cremene.
- 0reu#e ,8 eB#,"e 9# al"e c8#. +en"ru c8, dac8 nu eB#,"8...
F8,8 3ra?a ne"erm#na"<, nevr<nd ,8 accep"e #deea c8 pen-
"ru adole,cen=## d#n Borre.o nu eB#,"a ,c8pare de omele
care le 3u,e,er8 #mplan"a"e 7n cre#er.
C<nd ,c-#mul lu# lu8 ,3<r9#", 1ed )rnold nu ma# avea
nevo#e ,8 ,e pre3ac8 a ,e m#9ca precum un ,omnamul. Grc8
,cara 7n ,p#ral8 care ducea "ocma# ,u,, pe ara:, cu 7n"re.
"rupul amor=#". 79# pe"recu,e dup<-am#a?a 7n pu=ul pr#nc#pal,
7nc8rc<nd ,p8r"ur# de e"on pe anda "ra,por"oare 9# a#a
acum 79# ma# pu"ea m#9ca ra=ele. Grca "rep"ele una c<"e una,
m#9c<ndu-9# .reu p#c#oarele, 3or=<ndu-le ,8 7mp#n.8 "rupul. 7n
3#ne, a:un,e la ,upra3a=8L #e9# cl#p#nd 7n lum#na pu"ern#c8 a
,oarelu# de dup<-am#a?<. Se opr# 9# "ra,e aer proa,p8" 7n
pl8m<n#, "u9#nd 9# ,cu#p<nd, 7ncerc<nd ,8-9# cure=e .<"le:ul de
pra3ul 9# m#?er#a d#n pu=. Imed#a", d<ndu-9# ,eama c8
,uprave.-e"orul d#n ca#na de la cap8"ul ara:ulu# l-ar 3# pu"u"
vedea, 79# l8,8 d#n nou capul 7n p8m<n" 9# o porn# pe crea,"a
ara:ulu#, aparen" 38r8 ,8 vad8 n#m#c 7n :ur.
- )rnold@ la"r8 *""o Aru.er c<nd "recu pe l<n.8 u9a
de,c-#,8 a ca#ne#.
1ed ,e opr# 9#-9# ,8l"8 7nce" capul, av<nd .r#:8 ,8 nu-9#
mod#3#ce eBpre,#a. Aru.er 7# 7n"#ndea un pl#c d#n -<r"#e
.roa,8, maron#e.
- 7n drum, la,8 a,"a la cen"rul de comand8. ;8-l pr#mulu#
om care-=# #e,e 7n cale.
Nu era o ru.8m#n"e, c# un ord#n. ;#n 3elul 7n care 7# vor#,e,
1ed 7n=ele,e #ne c8 Aru.er nu ,e a9"ep"a,e ,8 3#e con"ra?#,.
Se a9"ep"a,e ca el ,8 ,e ,upun8 ord#nulu# 7n "8cere.
3(2
1o-n Saul
58r8 ,8 ,pun8 un cuv<n", 7n"#n,e m<na 9# lu8 pac-e"ul
,u=#re 9# o porn# ,pre cam#one"8, av<nd .r#:8 ,8 nu arunce
pl#culu# n#c# m8car o pr#v#re.
0recu pe l<n.8 ce#lal=# memr# a# ec-#pe#, aduna=# 7n :urul
cam#one"e# lu# Carlo, )lvare? ,8 ea o ere, ,e urc8 7n ma-
9#n8, porn# mo"orul 9# #e9# 7n drumul de pe u?a can#onulu#.
;oar c<nd 3u ,#.ur c8 n#men# de la ara: nu-l ma# pu"ea vedea,
pu,e m<na pe pl#c 9#-l cerce"8, c8u"<nd #nd#c## care ,8-# ,pun8
ce pu"ea 3# 7n8un"ru. ;ar nu .8,# n#m#c. N#c# un nume, n#c# o
adre,8, n#c# m8car an"e"ul Compan#e# +e"rol#ere Borre.o ,au
al lu# Gn#C-em. Nu era al"ceva dec<" un ,#mplu pl#c maron#u.
7l pu,e pe ,caunul de-al8"ur# 9# m8r# v#"e?a, ucur<ndu-,e
de v<n"ul care 7# 8"ea 7n 3a=8 pr#n .eamul de,c-#,. Nu 7nce"#n#
dec<" 7n por=#unea 7n care drumul co"ea pe ,u mar.#nea
,"<nc##, apo#, c<nd #n"r8 7n can#onul propr#u-?#,, acceler8
d#n nou.
Fa pa"ra ,u"e de me"r# de la #n"rarea 7n can#on, la ad8po,-
"ul unu# cr<n. de, de plop# canad#en#, opr#. Se d8du :o,, 79#
,coa,e c8ma9a 9# ,e ,p8l8 pe 3a=8 9# pe .<" cu ap8 d#n p<r<u,
7n 3#ne, ,e 7n"oar,e la cam#one"8, ,coa,e un pro,op d#n ,pa"ele
,caunulu# d#n dreap"a 9# ,e 9"er,e, 7ndep8r"<nd .ro,ul ,"ra"ulu#
de murd8r#e 9# "ran,p#ra=#eL "o" corpul 7l durea. Fa ,3<r9#", dup8
ce ,e 7mr8ca d#n nou cu c8ma9a l#p#c#oa,8 9# murdar8, lu8
d#n nou pl#cul, 7ncerc<nd de da"a acea,"a ,8 vad8 dac8 e ,#.#-
la" ,au nu.
Spre ,urpr#nderea ,a, nu era.
D# de ce-ar 3# 3o,"> ,e .<nd# el. Era ev#den" c8 3u,e,er8
conv#n9# c8 va 3ace a9a cum # ,e ,pu,e,e, 38r8 ,8 man#3e,"e
vreo cur#o?#"a"e 3a=8 de con=#nu"ul pl#culu#.
E# #ne, ,e 7n9ela,er8.
;e,c-#,e .r8#" pl#cul 9# ,coa,e d#n el o coal8 de -<r"#e,
,u3#c#en" ca ,8 vad8 ce era ,cr#, pe ea.
Era o l#,"8 a celor cu care lucra,e "oa"8 ?#ua 9# care
d#,p8ru,er8 pe r<nd, 7n .rupur# de c<"e pa"ru, 7n momen"e
S*EN)EBGFII 3(3
d#3er#"e ale d#m#ne=## 9# dup8-am#e?e#, "r#m#9# la ,p#"al ,8-9#
3ac8 Mvacc#nul an"#.r#palN.
7n drep"ul 3#ec8ru# nume era un num8r d#n c#nc# c#3re.
7n a3ara l#,"e# cu nume 9# numere, pl#cul nu ma# con=#nea
n#m#c. 1ed o pr#v# a"en" c<"eva ,ecunde, dup8 care 7ncepu ,8
,co"ocea,c8 7n u?unarul por"#ere# p<n8 .8,# un c#o" de cre#on
9# o pun.8 vec-e de -<r"#e.
Cop#Y numele, 7mpreun8 cu numerele core,pun?8"oare,
apo# 8.8 pun.a 9# cre#onul la loc. 5oa#a o pu,e 7n pl#c, pe
care-l 7nc-#,e .r#:ul#u cu clema me"al#c8.
+e,"e ?ece m#nu"e oprea 7n 3a=a cen"rulu# de comand8 9#
coora d#n ma9#n8.
E?#"8.
)r 3# vru" ,8 vad8 ma# mul" d#n cl8d#re dec<" par"ea #me-
d#a" de dup8 u98. +r#v#nd la ma9#n#le d#n parcare, 7# ven# o
#dee. Eer,e de la o ma9#n8 la al"a, p<n8 .8,# ce c8u"a. +e or-
dul unu# Bu#c6 ala,"ru era un pl#c, adre,a" cu#va pe nume
S"an G"ley. +r#v# 9# 7n celelal"e ma9#n#, dar erau "oa"e 7ncu#a"e
9# nu ma# .8,# n#m#c #n"ere,an". !a "reu# ,8 m#?e?e pe pl#cul
domnulu# G"ley.
Compun<ndu-9# d#n nou o eBpre,#e opac8, #n"r8 7n cl8d#re.
* 3a"8 pe care nu o cuno9"ea 79# r#d#c8 oc-## ,pre el.
- ;<-m# m#e pl#cul, ,pu,e ea, ca 9# cum nu ar 3# vor#" cu
un om, c# cu un roo".
1ed ,cu"ur8 d#n cap.
- E#-au ,pu, ,8 #-l dau lu# G"ley, ,pu,e el. S"an G"ley.
5a"a 7l pr#v# un momen", apo# d8du d#n cap.
- 7n ,pa"e, 7# ,pu,e ea. +e u9a a#a, 7n ,ala em#=8"orulu#.
E acolo.
Grm<nd #n,"ruc=#un#le, 1ed 79# 7n8u9# un ,u,p#n de u9u-
rare. 0recu de u98 9# #med#a" ,#m=# cum "empera"ura ,cade,
7nc8perea d#n ,pa"e era ,8pa"8 7n pere"ele de ,"<nc8.
354
1o-n Saul
Fu# 1ed 7# evoc8 #med#a" o camer8 de comand8. Eon#"oare
pe,"e "o" 9#, 7n 3a=a unora d#n"re ele, oamen# cu c-#pur# l#p,#"e
de eBpre,#e, 8"<nd pe "a,"ele compu"erelor.
Se opr# cu capul pleca", dar cu oc-## 7n "oa"e p8r=#le, 7ncer-
c<nd ,8 cupr#nd8 c<" ma# mul". +e un #rou, nu depar"e de
locul unde ,e a3la el, ,e a3la o l#,"8 cu nume 9# numere, prop-
"#"8 de un mon#"or. +e ecran p<lp<#au al"e numere.
;eoda"8 7n 3a=a lu# 1ed ap8ru un 8ra" 7n -ala".
- Eu ,un" S"an G"ley, ,pu,e el.
D#-a"<".
1ed 7# 7nm<na pl#cul.
- ),"a-# "o", ,pu,e G"ley. +o=# ,8 mer.# aca,8.
7n "8cere, 1ed ,e 7n"oar,e 9# porn# ,pre #e9#re, dar, a:un, la
u98, 7l au?# pe G"ley vor#nd cu c#nevaI
- Ba.8 a,"ea 7n calcula"or 9# re.lea?<-le pe 3recven=ele cu
parame"r## B.
Fa plecarea d#n cen"rul de comand8, nu mul" dup8 aceea,
1ed avu conv#n.erea c8 .8,#,e ,ur,a r<ulu# 38cu" celor d#n
Borre.o.
Cen"rul de comand8 nu em#"ea pen"ru celelal"e ,"a=## ale
Gn#C-em-ulu#.
El em#"ea 7n d#rec=#a ora9ulu#.
29
+e"er Fan.,"on ,e aprop#e .r8#" de u9a ca,e# d#n locur#
de ?.ur8 9# 8"u ,cur". Se 7n"uneca,e 9# pr#mele ,"ele 7nce-
pu,er8 ,8 apar8, #ar +e"er 3u ,cu"ura" de un 3#or, 38r8 ,8 3#e
,#.ur c8 3#orul 7# 3u,e,e provoca" de r8coarea ,er##. Se pre.8"ea
,8 a"8 d#n nou c<nd u9a ,e de,c-#,e 9# d#n pra. 7l pr#v# un
adole,cen" cu "enul m8,l#n#u, cu "ra,a"ur# 3#ne 9# cu n#9"e oc-#
u#m#"or de ala9"r#. 7n c#uda "enulu# 7nc-#,, c-#pul 8#a"ulu#
p8rea pal#d 9# l#p,#" de eBpre,#e. Fa vederea lu# +e"er 79# am#n"#
de,cr#erea 38cu"8 de 1ud#"- elev#lor e# Ma3ec"a=#N 9# #n#ma # ,e
,"r<n,e. ;ar, dac8 ace,"a era 1ed )rnold, nu pu"ea ,8 3#e ,u
e3ec"ul une# #n:ec=## pe care nu o 38cu,e.
- 1ed> 7n"re8 el. 1ed )rnold>
5run"ea 8#a"ulu# ,e 7ncre=# aproape #mpercep"##l, #ar el
d8du 7nce" d#n cap.
- Sun" +e"er Fan.,"on, pr#e"enul lu# 1ud#"- S-e33#eld...
C-#pul lu# 1ed ,e 7n,u3le=#. 7l "ra,e pe Fan.,"on 7n8un"ru 9#
7nc-#,e u9a.
- Gnde-# 1ude> vru el ,8 9"#e. E cu dumneavoa,"r8> C<nd
am ven#" aca,8 n-am .8,#"-o 9#...
!8?u eBpre,#a de pe 3a=a lu# Fan.,"on 9# ,e opr#.
- ;umne?eule@ 9op"# el. I ,-a-n"<mpla" ceva, nu-# a9a>
+e"er 7ncl#n8 d#n cap.
- Cred c8 a 3o," r8p#"8. D"#u c8 pare de necre?u", dar...
356
1o-n Saul
1ed ne.8.
- N#m#c nu ma# pare de necre?u" pe-a#c#. Ce ,-a-n"<m-
pla">
+e"er e?#"8 pu=#n. Fa urma urmelor, ce pu"ea 3ace pu9"#ul>
Fa pol#=#e ar 3# "reu#" ,8 ,e duc8, ,8 le dea ca?ul pe m<n8L e#
vor 9"# ce "reu#e 38cu". ;ar, ,u pr#v#rea ,"8ru#"oare a lu# 1ed,
,e r8?.<nd#. Era 7n cop#lul ace,"a o 3or=8 pe care nu o ma#
7n"<ln#,e n#c#oda"8 la c#neva a"<" de "<n8r. 7# pove,"# pe ,cur"
ce ,e pe"recu,e.
- )n"ena, ,pu,e 1ed #med#a" ce +e"er 79# 7nc-e#e
#,"or#,#rea. +r#n ea ,e 3ace em#,#a.
+r#v#r#le # ,e umr#r8.
- D# cred c8 9"#u 9# unde-au du,-o pe 1ude.
- )"unc# -a# ,8 ,un8m la pol#=#e.
1ed ,e .<nd# o cl#p8, pe urm8 re3u?8 #deea.
- Nu, ,pu,e el. Ne #a prea mul" "#mp. C-#ar dac8 7# conv#n-
.em, va 3# prea "<r?#u. Ne de,curc8m ma# #ne ,#n.ur#.
58r8 ,8 ma# a9"ep"e r8,pun,ul lu# +e"er, 1ed 79# 7n938ca
:ac-e"a 9# d#,p8ru pe u9a d#n ,pa"e a ca,e#. +e"er 7l urm8
#med#a".
1ud#"- ,e ,muc# ,8 ,cape d#n c-#n.#le cu care era le.a"8 de
pa"L la 7nc-e#e"ur#le m<#n#lor 9# p#c#oarelor avea de:a r8n#
provoca"e de 3<9##le .roa,e de p#ele. )9e?a" pe un ,caun la
c<=#va me"r# ma# 7ncolo, rune"ul o urm8rea #ndolen".
- N-o ,8-=# a:u"e prea mul", 7# ,pu,e pe acela9# "on ener-
van", de anal#"a"e. Ea# #ne ,"a# l#n#9"#"8 p<n8 v#ne domnul
Aendall.
Fu# 1ud#"- 7# venea ,8 urle, dar nu vo#a ,8-# dea acea,"8
,a"#,3ac=#e.
Nu 9"#a c<" "#mp "recu,e de c<nd ce# do# ap8ru,er8 la u9a
e# 9# o r8p#,er8, cu un p#,"ol 7n coa,"e - 38r8 ,8 9"#e ,au ,<-#
pe,e n#m8nu#. 7n=ele,e,e unde o duc de 7nda"8 ce ma9#na ,e
7n,cr#,e,e pe drumul ,pre can#on. * adu,e,er8 7n"r-una d#n
S*EN)EBGFII
357
c8,u=ele de la 0-e Co""onOood,, unde o le.a,er8 9# 7# pu,e-
,er8 un c8lu9. Ceva ma# "<r?#u ap8ru,e un #n3#rm#er care, ,pre
.roa?a e#, 7# 38cu,e o #n:ec=#e. Cre?u,e c8 o ,8 adoarm8, dar,
c<nd con,"a"8 c8 nu # ,e 38cea deloc ,omn, 7n=ele,e cu o
,pa#m8 7nc8 9# ma# mare c8 #n:ec=#a nu pu"ea 3# al"ceva dec<"
o do?8 d#n m#cromecan#,mele adm#n#,"ra"e aproape "u"uror
adole,cen=#lor d#n ora9.
7n cele d#n urm8, oda"8 cu "recerea orelor, ,pa#ma 38cu,e
loc 3ur#e# 9#, c<nd rune"ul 7# ,co,e,e c8lu9ul, =#pa,e nu de
3r#c8, c# de nerv#.
S#n.ura lu# reac=#e 3u,e,e ,8 c-#co"ea,c8 7nce", a9e?<ndu-,e
pe ,caun.
- +o=# ,8 =#p# c<" vre#, ,pu,e el. +e-a#c# ma# "oa"8 lumea
=#p8.
;e-a"unc# 7ncoace con"#nua,e ,8 ,e ?a"8 7n "8cere, 9"##nd
3oar"e #ne c8 nu are de,"ul8 3or=8 ,8 rup8 le.8"ur#le.
D# c-#ar dac8 ar 3# avu", rune"ul era acolo, cu ea, 9# nu
avea n#c# o 7ndo#al8 c8, dac8 era nevo#e, avea ,8 o uc#d8, poa"e
c-#ar cu pl8cere.
;up8 un "#mp, u9a ,e de,c-#,e 9# 7n 7nc8pere #n"r8 /re.
Eoreland. 7l ,alu"8 pe rune" 9# ,e aprop#e de pa", pr#v#nd-o
pe 1ud#"- cu oc-# 7n care ,cl#pea o 3ur#e rece.
1ud#"- 7nce"8 ,8 ,e ma# ?a"< 9# 7l 3#B8 cu pr#v#rea.
- ;e ce> 7l 7n"re8 a,pru. ;e ce 3ac# "oa"e a,"ea>
/re. ,e 38cu c8 nu aude 7n"rearea.
- !reau ,8 9"#u ce a# 38cu" cu ,er#n.a mea cu vacc#n.
1ud#"- nu r8,pun,e.
- ),cul"8, 1ud#"-, 7# ,pu,e /re. de parc8 n-ar 3# 3o," 7n"r-o
7nc8pere 7n care o =#neau pr#?on#er8, c# la un coc"e#l. Nu 9"#u
c<" a# a3la" "u d#n ce 3ac eu, dar po" ,8 "e a,#.ur c8, 7n momen-
"ul ace,"a, nu ma# are n#c# o #mpor"an=8. Ceea ce vreau eu ,8
9"#u e cum a# 38cu" de-a# pu, m<na pe ,er#n.8. +en"ru c8 a#
reu9#" ,8 pu# m<na pe una. )l"3el nu avea# n#c# un mo"#v ,8 "e
duc# #er# p<n8 la In,"#"u"ul Brand".
358
1o-n Saul
E#n"ea lu# 1ud#"- lucra 3er#l. /re. nu avea n#c# o cer"#"u-
d#ne. 58cea numa# pre,upuner#. D# dac8 re3u?a ,<-# r8,pund8
la 7n"re8r#...
/re. parc<-# c#"#,e .<ndul.
- )# ,8-m# ,pu#, p<n8 la urm8. 7n"rearea e dac8-m# ,pu#
acum ,au m<#ne d#m#nea=8.
!alul de ,pa#m8 care o cupr#n,e # ,e v8?u 7n pr#v#r#.
Eoreland ?<m#.
- Cred c8 =#-a# da" ,eama p<n8 acum ce 3el de #n:ec=#e =#-a
38cu" #n3#rm#erul un p#c ma# devreme. ;e 3ap", m8 .<nd#,em
,8 pun 9# un "ranc-#l#?an", dar "e-ar 3# 38cu" ,8 dorm# "oa"8
noap"ea. D# nu am vru" ,8 "e l#p,e,c de pl8cerea de a "e al#n#a
celorlal=#.
1ud#"- 7l pr#v# du9m8no,.
- )9a nume9"# "u cr#ma, al#n#ere>
!ocea 7# "remura 9# de 3r#c8 dar 9# de 3ur#e.
/la,ul lu# Eoreland ,e 7n8,pr#I
- 1ud#"-, "u nu a# n#c# cea ma# m#c8 #dee de,pre ce 3acem
no# a#c#, dar "e a,#.ur c8 nu are n#c# o le.8"ur8 cu cr#ma.
;e da"a acea,"a 3ur#a 3u ma# pu"ern#c8 dec<" 3r#ca.
- ;ar ce l# ,-a 7n"<mpla" lu# 5ran6 )rnold 9# lu# EaB
Eoreland 9# Ree# 0uc6er> 7n"re8 ea.
/re. r#d#c8 d#n umer#, ca 9# c<nd "o" ce-# ,punea 1ud#"-
n-ar 3# 3o," dec<" o c-e,"#une l#p,#"8 de #mpor"an=8.
- !#c"#me ale proce,ulu# de cerce"are, dac8 vre#.
- ;umne?eule mare, 9op"# 1ud#"-. 0e :oc# cu v#e=#le oame-
n#lor a9a cum "e-a# :uca" cu cea a c8=elu9ulu#...
/re. p8l#.
- ;ec# m8"u9a R#"a =#-a pove,"#" 9# a,"a. 0oa"8 v#a=a m-a
ur<" pen"ru 7n"<mplarea aceea. E-a pr#v#" ca pe un de,cre#era".
D# nu era ,#n.ura. ) pove,"#" "u"uror ce 38cu,em. ;e-a#a m8
de"e,"8 cu "o=##...
Con"#nu8 ,8 voreac<, dar lu# 1ud#"- 7# 3u de a:un,.
S*EN)EBGFII
359
)vea o #dee 3#B8, c8 "oa"8 lumea d#n Borre.o 7l ura. D#
o,e,#a acea,"a l-ar 3# 7n,o=#" or#unde ,-ar 3# du,. 7n or#care al"
loc ar 3# 3o," conv#n, c8 oamen## 7l urm8re,c, 7l p<nde,c, com-
plo"ea?8 7mpo"r#va lu#.
;ar a#c#, 7n Borre.o, .8,#,e 9# o cale de a-9# de,c8rca 3ur#a
oar8, de a-9# r8?una ura 7nc-#pu#"8.
)#a c<nd el ,e opr#, 1ud#"- 7ncepu d#n nou ,8 vorea,c8I
- ;e 3ap", -aar n-a# ce 3ac#, nu-# a9a>
C-#pul lu# /re. c8p8"8 o eBpre,#e dur8 9# 1ud#"- pr#cepu
c8 a a"#n, un punc" ,en,##l.
- Nu-# a9a> Fove9"# ore9"e, 38r8 ,8 9"## unde, 9# a9"ep=# ,8
ve?# ce ,e 7n"<mpl8.
- Nu "e pre3ace ma# proa,"8 dec<" e9"#, o repe?# /re.. )#
v8?u" 7ncepu"ur#le lucr8r## noa,"re. D# dac8 "e .<nde9"# ma#
#ne, n#c# nu-# a"<" de r8u. N-a# 8.a" de ,eam8 c8 elev## au
3o," ma# l#n#9"#=# 7n cla,8 7n ul"#mele dou8 ?#le> D# c8 un## d#n-
"re e# ,un" mul" ma# a"en=# dec<" erau p<n8 acum>
- Sun" ca n#9"e ,omnamul#@ ,e 7n3#er<n"8 1ud#"-. Nu 3ac#
al"ceva dec<" ,8 le d#,"ru.# cre#erele.
- Nu, r8,pun,e /re.. )#c# "e-n9el#. 7n real#"a"e eu le
el#ere? cre#erele. C<nd ne vom 7nc-e#a pro#ec"ul, vom 3#
capa#l# ,8 cre8m o popula=#e a9a cum nu a ma# eB#,"a" n#c#o-
da"8 pe ace," p8m<n".
1ud#"- avu ,en"#men"ul c8 7n=ele.e.
- Sclav#, 9op"# ea. 7# "ran,3orma=# pe "o=# 7n ,clav#, nu-#
a9a>
0r8,8"ur#le lu# /re. ,e 7n8,pr#r8.
- Cuv<n"ul e ur<", 1ud#"-, ,pu,e el.
Se pl#m8 o vreme 7ncoace 9#-ncolo, apo# ,e opr# 9# o
pr#v#.
- 0u e9"# pro3e,oar8. ;up8 p8rerea mea, "u, ma# de.ra8
dec<" al=##, ar "reu# ,8 ve?# 9# ,8 7n=ele.# ce ,e 7n"<mpl8 7n =ara
a,"a. Ne a9"eap"8 ru#na 7n plan econom#c. Ea 7nc8 nu ,-a pe"re-
cu", dar e la or#?on". )mer#ca pur 9# ,#mplu nu ma# re?#,"8
360
1o-n Saul
concuren=e#. *amen## nu ma# au n#c# o educa=#e de,"ul de
un8 9# n#c# o d#,c#pl#na a,uma"8. 1um8"a"e d#n "#mp 9#-l p#erd
"<n:#nd dup8 lucrur# pe care nu le po" avea, #ar cealal"8 :um8-
"a"e pl<n.<nd 3##ndc8 nu ,e poa"e. G#"8-"e numa# la ora9ul
8,"a. E vreun om 3er#c#" a#c#> Nu. 0o=# 7l de"e,"8, a9a cum 79#
de"e,"8 ,lu:ele 9# v#a=a 7n .eneral. Eu am .8,#" modal#"a"ea de
a ,c-#ma ,"area a,"a de lucrur#. 58c<nd numa# c<"eva m#c#
mod#3#c8r# 7n cre#erele lor. D# vom ,3<r9# pr#n a avea o popu-
la=#e cu o capac#"a"e de concen"rare ma# mare dec<" or#c#ne
al"c#neva vreoda"8. 79# vor pr#m# ord#nele de la ce# care 7# con-
duc 9# le vor duce la 7ndepl#n#re cu a"<" de pu=#ne .re9el#, 7nc<"
:apone?## 7n9#9# ,e vor m#ra.
1ud#"- 7l pr#vea pe /re., neven#ndu-# ,<-9# cread8 ure-
c-#lor.
- ;ar ace9"#a nu ma# ,un" oamen#. +en"ru numele lu#
;umne?eu, "u n-a# v8?u" ce le-a# 38cu"> )cum "re# ?#le /#na
)lvare? era un cop#l v#o# 9# 3er#c#". )cum nu ma# ,coa"e o
vor8 ne7n"rea"<. N-o ma# #n"ere,ea?8 n#m#c. ;oar ,"8 9# ,e
u#"<-n .ol@
/re. Eoreland o pr#v# aproape comp8"#m#"or.
- ;ar dac8 o 7n"re#, 7=# va ,pune c8 ,e ,#m"e 3oar"e #ne,
nu-# a9a> o 7n"re8 el. D#, de 3ap", a,"a con"ea?8I pen"ru "o"
re,"ul v#e=## e# /#na, ca 9# "o=# ce#lal=#, va 3# 3er#c#"8.
- 5er#c#"8> repe"8 1ud#"-. ;umne?eule mare@ /re., nu va
3# deloc 3er#c#"8, 3##ndc8 nu ma# e 7n ,"are ,8 ,#m"8 n#m#c. )=#
omor<"-o a9a cum l-a=# omor<" pe 5ran6, 9# pe EaB, 9#...
!ocea # ,e 3r<n,e 9# "o" "rupul 7# 3u ?.udu#" de un ,u,p#n pe
care nu 9#-l pu"u repr#ma.
Bu?ele lu# /re. Eoreland ,e con"or,#onar8 7n"r-un ?<m-
e" ,ardon#c.
- E#, 8,"a-# doar punc"ul "8u de vedere, nu> *r#cum, nu
ma# a# mul" 9#-a# ,8 ve?# pe p#elea "a cum e.
1ud#"- ,e 38cu m#c8 7n pa". Fu# /re. # ,e l8=# ?<me"ul.
S*EN)EBGFII
361
- S< nu-=# 3#e 3r#c8, 7# ,pu,e el. +en"ru ce# ma# mul=# eBpe-
r#en=a pare ,8 nu 3#e c-#ar a9a de nepl8cu"8. ;oar ca un v#,
ur<". ;e9# cred c8 "u ve# 3# per3ec" "rea?8. D# m<#ne, c<nd o ,<
"e 7n"re d#n nou de unde a# ,er#n.a, o ,8-m# ,pu#. * ,8 vre#
,-o 3ac#.
7l ,alu"8 d#n nou 7n "8cere pe rune" 9# #e9# a3ar8, 7n
noap"e.
- )#a e, ,pu,e 1ed 7nce".
*pr# cam#one"a pe mar.#nea can#onulu#, la c<=#va me"r# de
an"en8. +r#mul ,<u #mpul, 3u,e,e ,< mear.8 d#rec" la 0-e Co"-
"onOood,, dar +e"er 7l conv#n,e,e c8 nu e #ne.
- ;ac8 e# ,un" ce# care au r<p#"-o pe 1ud#"-, p<n8 acum
#-au 9# 38cu" o #n:ec=#e. Ea9#n8r##le #-au a:un, de:a 7n cre#er, #ar
e# le po" ac"#va 7n or#ce cl#p8. )vem vreo po,##l#"a"e ,8
,coa"em an"ena d#n 3unc=#une> ;ac8 am pu"ea-o 7nc-#de
m8car o uca"8 de vreme, am ma# c<9"#.a ceva "#mp.
+e"er pr#vea pr#n parr#? la .ardul me"al#c care 7mpre:-
mu#a an"ena. 7n lum#na ar.#n"#e a lun## avea un a,pec" ur<",
c-#ar dac8 pen"ru momen" p8rea ,8 nu 3unc=#one?e. 7n"r-un
"<r?#u, 1ed de,c-#,e por"#era 9# coora, cu +e"er pe urmele lu#.
)vea 7n ma9#n8 o "ru,8 mare de ,culeL o de,c-#,e 9# ,coa,e
d#n ea un om3a#er 9# o 9urueln#=8 mare, cu m<ner de pla,-
""#c. 7mpreun8 cu +e"er ,e aprop#e de .ard.
- Nu-l a"#n.e, 7l aver"#?8 +e"er, am#n"#ndu-9# de .ardul
In,"#"u"ulu# Brand". S-ar pu"ea ,< 3#e elec"r#3#ca".
1ed ,e aprop#e 9#, a,#.ur<ndu-,e c8 m<na nu-# a"#n.e dec<"
m<nerul de pla,"#c, l#p# 9urueln#=a de .ard.
Nu ,e 7n"<mpl8 n#m#c.
1ed cla"#n8 d#n cap.
- Nu 7n=ele., ,pu,e el. 0reu#e ,8 a#< un ,#,"em de
alarm8.
+e"er ,e 7ncrun"8.
362
1o-n Saul
- +oa"e ,-au .<nd#" c8 o alarm8 ar 3ace-o ,8 par8 mul" prea
#mpor"an"8, 79# d8du el cu p8rerea.
1ed r#d#c8 d#n umer#.
- )"unc# nu avem al"8 po,##l#"a"e de a a3la.
Cu 9urueln#=a 7n u?unar 9# ra=ul "recu" pr#n rama om-
3a#erulu#, urc8 rap#d .ardul 9#-9# d8du drumul pe par"ea
cealal"8.
7n aceea9# ,ecund8 ,e au?# urle"ul une# ,#rene 9# pa"ru re-
3lec"oare pu"ern#ce ,e apr#n,er8, 7mpr89"##nd 7n"uner#cul cu
lum#na lor ar"#3#c#al8, or#"oare.
- 5#r-ar ,8 3#e@ le,"em8 +e"er. Ie9# de-acolo, 1ed@ 7n"r-o
cl#p8 or ,8 apar8 pa?n#c##.
;ar 1ed nu 38cu n#c# o m#9care ,8 urce d#n nou .ardul.
;#mpo"r#v8, ,e 7ndrep"8 ,pre an"en8, acolo unde #e9ea d#n
pla"3orma de e"on conduc"a de +!C care urca apo# pe
pere"ele can#onulu#.
- Ea# avem pu=#n "#mp, ,"r#.8 el pe dea,upra urle"ulu#
,#rene#. Fe "reu#e cel pu=#n dou8?ec# de m#nu"e ,8 a:un.8 a#c#.
7n.enunc-e 9# 7ncepu ,8 "a#e conduc"a.
+e"er, care ,u lum#na re3lec"oarelor ,e ,#m=ea ca de?r8-
ca", pr#v# 7n :ur, c8u"<nd o modal#"a"e de a le ,"#n.e, dar era
#mpo,##l. Erau ancora"e 7n v<r3ul ,"<lp#lor de me"al, 7nvel#"e
7n"r-un ,"ra" .ro, de pleB#.la,, pro"e:a" la r<ndul ,8u de o pla,8
,ol#d8, me"al#c8.
0#mp de c<"eva ,ecunde ,e l8,8 cupr#n, de pan#c8, dar 7l
v8?u pe 1ed, de par"ea cealal"8 a .ardulu#, "8#nd l#n#9"#" la
conduc"8, #nd#3eren" la lum#n# 9# la ?.omo"ul ,#rene#. Fama
"recu de par"ea de ,u, a =ev## 9# 7ncepu ,8 7na#n"e?e ma# u9or.
)po# 7n,8 ,e opr# 7n m8nunc-#ul de calur# d#n8un"ru. 1ed
,e 7n"rerup,e.
Gnul d#n ele era cu ,#.uran=8 un calu elec"r#c. Scoa,e
om3a#erul d#n "8#e"ur8 9# 7# eBam#na a"en" m<nerul.
Era 7n 7n"re.#me d#n me"al. ;ac8 ar 3# con"#nua" ,8 "a#e 9#
ar 3# a"#n, 3#rul elec"r#c, ,-ar 3# elec"rocu"a".
S*EN)EBGFII
363
- +e"er@ ,"r#.8 el. Cau"8 7n cu"#e, am nevo#e de and8 #?o-
la"oare.
+e"er ,e repe?# la ma9#n8 9# ,co"oc# .r8#" 7n "ru,a de
,cule. 7n 3#ne, la 3und, ,u o .r8mad8 de c-e#, .8,# o rol8 de
and8. * ,mul,e de-acolo 9# o a?v<rl# pe,"e .ard.
1ed o pr#n,e d#n ?or 9# ,e apuc8 ,8 7n389oare .r8#"
m<nerul om3a#erulu#. )#a dup8 ce-l 7n389ura,e 7n c#nc# ,"ra-
"ur# #?ola"oare, ,e apuc8 d#n nou de lucru.
Fama mu9c8 d#n nou d#n calur#L "reu#a ,8 lucre?e ma#
7nce". ;eoda"8 #?ucn# o ploa#e de ,c<n"e#, lum#n#le ,e ,"#n-
,er8 9# urle"ul ,#rene# mur#. 1ed le,"em8 7n 9oap"8I oc-##, cu
pup#lele m#c9ora"e da"or#"8 lum#n## ,"r8luc#"oare a re3lec-
"oarelor, re3u?ar8 ,<-l ma# a:u"e c<"eva momen"e. Cu "oa"e
ace,"ea, con"#nu8 ,8 "a#e.
Nu pe,"e mul"8 vreme, c<nd oc-## 7ncepu,er8 ,8 # ,e
adap"e?e la lum#na ,la8 a lun##, om3a#erul ,ec=#ona ul"#m##
cen"#me"r# de +!C 9# conduc"a ,e ,epar8.
1ed ,muc# de uneal"8, 7ncerc<nd ,8 o ,coa"8 pr#n"re cele
dou8 cape"e de =eava, dar lama ,e 7mpo"mol# 7n calur#le
care ,e depla,a,er8. 7n cele d#n urm8 renun=8, aandon<nd
om3a#erul 9# e,calad8 d#n nou .ardul, a"er#?<nd de par"ea
cealal"8.
- Nu 9"#u eBac" c<" "#mp avem, ,pu,e el, dar o ,8 le #a ceva
,8 repare "o".
Se 7ndrep"au 7n .oan8 c8"re ma9#n8L ru,c, +e"er ,e opr# ,8
,e u#"e la 1ed.
- 7nco"ro> 7n"re8 el. ;ac8 ne 7n"oarcem pe unde-am
ven#", d8m na, 7n na, cu e#.
- * lu8m 7n par"ea cealal"8, ,pu,e 1ed.
+e"er ,cu"ur8 d#n cap.
- ;ar .ura can#onulu# e 7n ,pa"e. ;ac8 e ,8 mer.em dup8
1ud#"-...
1ed 7n,8 era de:a 7n ma9#n8.
364
1o-n Saul
- 5a cum 7=# ,pun eu, da> Sau vre# ,< r8m<# a#c# ,8 ve?# ce
,e ma# 7n"<mpl8>
+orn# mo"orul, apo# ma9#na #n"r8 pe drumul cu 9an=ur#
ad<nc#. +e u?a can#onulu# ,e vedea lum#na unor 3arur#
7ndrep"<ndu-,e ,pre e#.
+e m8,ur8 ce ,e 7ndep8r"a ,pre e,", drumul ,e 7n.u,"a,
apo# d#,p8rea cu "o"ul. +e"er 7l pr#vea pe 1ed pu=#n ,per#a".
;ar 1ed mer.ea "o" 7na#n"e. Ceea ce c8u"a el era la nu ma#
mul" de o :um8"a"e de 6#lome"ru dep8r"are de mar.#nea ca-
n#onulu#.
30
/re. Eoreland ,e a3la la :um8"a"ea drumulu# 7n"re 0-e
Co""onOood, 9# cen"rul de comun#ca=## c<nd l#n#9"ea nop=## 3u
,3<9#a"8 de va#e"ul a,cu=#" al ,#rene#. Se aplec8 pe,"e volan,
pr#v# 7n ,u,, la ,"r8luc#rea al8 a re3lec"oarelor care 7mpre:-
mu#au an"ena 9# calc8 cu "oa"8 pu"erea pe pedala de accele-
ra=#e. Spa"ele ma9#n## derapa pe p#e"r#9ul drumulu#, 7na#n"e de
a 3ace pr#?8. Ea9#na =<9n#. 7n ma# pu=#n de un m#nu" 3r<na v#o-
len" 7n 3a=a cen"rulu# de comun#ca=## 9# ,e repe?ea 7n8un"ru.
B#roul era .ol, dar 7n ,ala ,8pa"8 7n ,"<nc8 7# .8,# pe +aul
Aendall 9# pe S"an G"ley .-emu#=# 7n 3a=a unu# "erm#nal
de compu"er.
- Ce dracuC ,e-n"<mpl8> vru /re. ,8 9"#e.
G"ley n#c# nu-9# r#d#c8 oc-## de pe ecran.
- 7nc8 nu 9"#m ,#.ur, ,pu,e el. Su, ,-a declan9a" alarma,
dar deocamda"8 "oa"e #n,"ala=##le mer. normal.
Ea# pr#v# c<"eva ,ecunde ecranul, apo# 79# r#d#c8 pr#v#r#le
,pre +aul Aendall.
- +oa"e a 3o," o pa,8re. !reo u3n#=8 7n c8u"area unu#
9oarece, care a "recu" pr#n 3a,c#colul #n,"ala=#e# de alarm8.
Eoreland ,cu"ur8 d#n cap. Ce ,e 7n"<mpla,e cu an"ena nu
avea n#c# o le.8"ur8 cu u3n#=ele ,au cu vreun al" an#mal
3PP 1o-n Saul
,8la"#c. ;ac8 1ud#"- S-e33#eld 3u,e,e 7n ,"are ,< de,copere
"o"ul, a"unc# o pu"eau 3ace 9# al=##.
- * ec-#p8 care ,8 urce p<n8 acolo, comand8 el. )cum,
#med#a"@
G"ley 7# arunc8 o pr#v#re #r#"a"8, dar nu-l con"ra?#,e. R#d#c8
recep"orul "ele3onulu#, 3orm8 un num8r 9# a9"ep"8 r8d8"or,
8"<nd daraana pe #rou, p<n8 au?#, la cap8"ul cel8lal"
al 3#rulu#, vocea lu# *""o Aru.er. 7nc-#,e 7n ma# pu=#n de
un m#nu".
- Aru.er ,e va duce el 7n,u9#, cu c<=#va oamen# de la
ara:, ,pu,e el. ;ar dac8 e, 7n"r-adev8r, vreo prolem8...
Grle"ul ,#rene# ,e 7n"rerup,e pe nea9"ep"a"e. G"ley vru ,8
?<mea,c8, dar oc-## # ,e opr#r8 pe ecranul compu"erulu# 9#
?<me"ul 7# p#er#.
- ;race@ murmur8 el.
+aul Aendall, d#n ce 7n ce ma# nervo,, 7l 7mp#n,e pe G"ley
la o par"e 9# pr#v# ecranul. Era clar c8 nu era rup" numa# calul
de ,emnal care ducea la an"en8, c# 9# 3#rul elec"r#c.
- !reau avar#a repara"8, ,pu,e pe un "on 3oar"e "8#o,.
)vem o .r8mad8 de lucrur# de 38cu" 7n noap"ea a,"a, 9# "oa"e
ur.en"e.
G"ley 79# "recu l#ma pe,"e u?a de :o,. Nu aveau cum 9"#
c<" de .rav8 era avar#a 9# c<" avea ,< le #a repara=#a p<n8 c<nd
Aru.er nu a:un.ea la 3a=a loculu#. ;ar 7l cuno9"ea prea #ne
pe Aendall ca ,<-# "reac8 pr#n cap ,8-# con"ra?#c8 vreun ord#n.
- C<nd pr#m#m ve9"# de la Aru.er, "e anun=, 7# ,pu,e el.
Aendall apro8 ,cur" d#n cap, cu .<ndul de:a 7n al"a
par"e. Ho"8r<,e demul" ce "reu#a 38cu" 7n acea,"8 noap"e 9#
"reu#a ,< ,e pre.8"ea,c8. ;ar, 7n loc ,< ,e a9e?e, 7mpreun8
cu /re. Eoreland, 7n 3a=a unu# compu"er, ,8 pun8 la punc"
noul pro.ram pe care aveau ,<-l em#"8 7n Borre.o de 7nda"8
S*EN)EBGFII
367
ce ,e va 3# repara" an"ena, ,e "re?# aproape 38r8 ,8 vrea a3ar8,
#n l#n#9"ea can#onulu#.
+r#v# 7n ,u,, dar lum#n#le d#n :urul an"ene# erau ,"#n,eL nu
,e vedea dec<" umra 7n"uneca"8 a pere"elu# nord#c al can#o-
nulu#. +e .re,#a pere"elu# ,ud#c lum#na lun## lucea ,"#n,,
reduc<nd "oa"e culor#le p#e"re#, a"<" de v## 7n "#mpul ?#le#, la un
m#l#on de nuan=e de cenu9#u. C-#ar dea,upra lu#, cerul era =#n"u-
#" de ,"ele, ma# mul"e dec<" 79# am#n"ea ,8 3# v8?u" vreoda"8.
Se 7ndep8r"8 pu=#n de ?#dul cl8d#r##, a"ra, de r#?a u9oar8,
7nc8rca"8 de m#ro,ul #erur#lor. D# v8?u 7n dreap"a ,a o
m#9care ,cur"8, umra une# umre, un l#l#ac ?ur<nd
7n aprop#ere.
+<r<ul cur.ea l#n#9"#" 7n al#e, oloro,#nd u9or 7n 7n"une-
r#cL Aendall au?ea or8c8#"ul ro,cu=elor c-em<ndu-,e una pe
al"a, c<u"<ndu-9# par"ener#.
Fu# Aendall 7# pl8cea can#onul, a c-#ar 7ncepea ,<-# plac8
9# de9er"ul.
Nu vo#,e ,8 v#n8 7n Borre.oL p8rerea lu# 3u,e,e c8 eBper#-
men"ul ar 3# "reu#" ,8 ,e de,389oare 7n )la,6a. )colo, erau
ora9e #?ola"e, 38r8 drumur# de le.8"ur8 cu al"e ?one, ora9e
comple" rup"e de lume pe "o" "#mpul lun.## #ern# nord#ce. Cu
vremea 7n,8 79# d8du,e ,eama c8, 7n loc ,8 3#e o cal#"a"e,
acea,"8 #?olare era ma# de.ra8 un nea:un,. E adev8ra",
n#men# nu pu"ea a:un.e 7n ace,"e ora9e, dar n#c# de p8r8,#" nu
le pu"ea p8r8,# n#men#. U
Iar /re. Eoreland 7l a,#.ura,e c8 Borre.o era o ale.ere
#deal8.
- N#m8nu# nu-# pa,8 ce ,e 7n"<mpl8 a#c#, #n,#,"a,e el cu
c#nc# an# 7n urm8, c<nd 7# eBpu,e,e lu# Aendall pen"ru pr#ma
oar8 planur#le ,ale. N-o ,8 a.e n#men# de ,eam8 ce
,e pe"rece.
3P8 1o-n Saul
D# acum, dup8 "o=# ace9"# an# de planur# 9# pro#ec"e, c<nd
"o"ul p8rea real#?a#l, c<nd a:un,e,er8 7n pra.ul ,ucce,ulu#, va
"reu# ,8-9# ,"r<n.8 lucrur#le 9# ,8 o #a de la cap8" 7n al"8 par"e.
Sau poa"e nu c-#ar de la cap8". 0oa"e de"al##le erau pu,e la
punc". 7n numa# o lun8 - ,au poa"e c-#ar dou8 ,8p"8m<n# - ar
3# 3o," .a"a ,< pre?#n"e pro#ec"ul lu# /re. con,or=#ulu# care
3#nan=a,e "oa"8 acea,"8 ac=#une pe care o conducea de c#nc# an#
de ?#le.
;ar n#c# aandonarea or89elulu# Borre.o nu era "o"al l#p-
,#"8 de avan"a:e. Succe,ul ul"#melor ?#le 3u,e,e preceda" de
c<"eva e9ecur#.
Rea 0uc6er.
S#.ur, nu 3u,e,e 7n #n"en=#a n#m8nu# ca Rea ,8 moar8.
;ar le "reu#,e un ,u#ec" pen"ru pr#mul eBper#men" pe ma"e-
r#al uman 9# mo"#vele pen"ru ale.erea Ree# 3u,e,er8
conv#n.8"oare. ;#n pr#mul momen" 7n care au?#,e ,u.e,"#a lu#
/re., pro3e,oara # ,e p8ru,e lu# Aendall a 3# unul d#n ace#
oamen# devo"a=# elev#lor lor, capa#l# uneor# ,<-# #n3luen=e?e.
Era 7n,8, 7n acela9# "#mp, prea .r#:ul#e cu e#, la 3el cum 5ran6
)rnold era prea .r#:ul#u 3a=8 de oamen## lu#. D# nu de .r#:8
aveau e# nevo#e. ;up8 p8rerea lu# +aul Aendall, amer#can## ,e
ucura,er8 de:a de prea mul"8 .r#:8. +en"ru care acum, 7n
ace," ul"#m decen#u al ,ecolulu#, "reu#au ,< pl8"ea,c8.
7n"rea.a na=#e ,e lenev#,e la .<ndul c8 pa"ru?ec# de an# de
,uprema=#e econom#c8 erau ,u3#c#en=# ca ,8 le marc-e?e
de3#n#"#v ,"a"u"ul pe plane"8. +rea mul=# erau ace#a care, #n3lu-
en=a=# de oamen# ca Rea 0uc6er, erau de p8rere c8 7mpl#n#rea
lor 7n plan per,onal era ma# #mpor"an"8 dec<" 7mpl#n#rea rolu-
lu# lor econom#c. Iar =ara 7n"rea.8 pl8"ea pol#=ele 7n con"ul lor.
;ar #a"8 c<-9# 38cu,e apar#=#a /re. Eoreland, cu planul
,8u de real#n#ere a cre#erelor "#nere"ulu# na=#un##.
S*EN)EBGFII
369
Cel ma# ele.an" a,pec" al 7n"re.## ,c-eme - cel care 7n3#er-
<n"a,e cu adev8ra" #ma.#na=#a lu# Aendall - era 3ap"ul c8,
pr#n 7n,89# na"ura ,a, acea,"8 real#n#ere va perm#"e modelarea
,u#ec=#lor 7n 3unc=#e de ce anume cerea ,oc#e"a"ea - ,au +aul
Aendall - de la e#.
Celor cu "alen"e rare l# ,e va con,"ru# 9# o per,onal#"a"e
po"r#v#"8 pen"ru eBploa"area ace,"or "alen"e. Celorlal=# - ma,e#
de #nd#v#?# care nu vor #e9# n#c#oda"8 7n ev#den=8 - l# ,e vor
a:u,"a pur 9# ,#mplu cre#erele 7n a9a 3el, 7nc<" ,8 a"#n.8 o ,"are
de mul=um#re pe care na"ura nu le-ar 3# 7n.8du#"-o n#c#oda"8.
),"a, de,#.ur, pen"ru v##"or. ;ar 7n Borre.o eBper#men"ul
ar 3# urma" ,8 ,e 7nc-e#e a#a pe,"e c<"eva ,8p"8m<n#, poa"e
c-#ar c<"eva lun#. 7n c#uda ner8d8r## lu# /re. Eoreland, care
ar 3# vru" ,8 avan,e?e c<" ma# repede, Aendall plan#3#ca,e "o"ul
7n"r-un r#"m mul" ma# len", em#=<nd 7n en?# 7n.u,"e de
3recven=8 9# urm8r#nd apo# compor"amen"ul celor a3ec"a=#. Era
de:a clar c8 ma# eB#,"au lucrur# care "reu#au 7mun8"8=#"e.
+rea mul"e ca?ur# de ac=#une a,upra -#po"alamu,ulu#, #ar un##
d#n"re ,u#ec=# deven#,er8 prea le"ar.#c# pen"ru a ma# 3# u"#l#.
+e de al"8 par"e, ca?ur#le re,pec"#ve ,-ar pu"ea doved#
3olo,#"oare. )9a cum ,e 7n"<mpla,e cu 5ran6 )rnold. 5ran6
7ndr8?n#,e ,8 #a,8 d#n r<nd 9# 79# pr#m#,e pedeap,a.
;ac8 ar 3# avu" "#mp ,u3#c#en", ar 3# pu"u" pune "o"ul la
punc". 7mpreun8 cu /re. Eoreland ar 3# pu"u" 7nre.#,"ra
,c-#m8r#le ,u3er#"e de 3#ecare ,u#ec" 7n par"e 9# real#?a com-
#na=##le #deale pen"ru a le mod#3#ca "#pul de compor"amen" 7n
or#ce c-#p ar 3# dor#".
;e aceea 9# #n,#,"a,e ca 3#ec8re# per,oane #n:ec"a"e ,8 # ,e
3ac8 o 3#98 de"al#a"8. ;o?ele erau re.la"e pe ,u"e de 3recven=e
d#3er#"e. D# p<n8 acum 79# ale,e,er8 ,u#ec=## cu mul"8 .r#:8.
7ncepu,er8 cu ce# ma# #ncomo?#, cu pu9"## care 38ceau ?#le
ne.re nu numa# pro3e,or#lor lor, c# 9# "u"uror celor d#n :ur.
370
1o-n Saul
)cum 7n,8 ap8ru,e o re98 7n ,#,"emul de pro"e:are a pro#ec-
"ulu#, cu mul" 7na#n"e ca e# ,8 3# 3o," pre.8"#=# ,8-l 3ac8 pul#c.
Nu ,e pu"eau a9"ep"a la cooperare d#n par"ea oamen#lor p<n8
c<nd ace9"#a nu vor 3# capa#l# ,8 vad8 avan"a:ele ac=#un## lor.
Iar 7n momen"ul ace,"a, da"8 3##nd ,"area 7n care ,e a3lau /#na
)lvare? 9# Randy Spar6,, #-ar 3# acu?a" cu ,#.uran=8 de Mcr#me
7mpo"r#va uman#"8=##N.
Aendall -o"8r<,e c8 a9a ceva nu ,e va 7n"<mpla.
7n noap"ea acea,"a, de 7nda"8 ce vor 3# repara" an"ena, vor
em#"e ,emnale pu"ern#ce, care vor acoper# 7n"re.ul ,pec"ru de
3recven=e 3olo,#"e pen"ru do?ele de:a #n:ec"a"e.
D# 7n numa# c<"eva ,ecunde "oa"e apara"ele d#n ?ona
Borre.o ,e vor au"od#,"ru.e, 38r8 ,8 la,e vreo urm8 a eB#,-
"en=e# lor.
!or mur# mul=# oamen#.
;e,#.ur, un## vor ,uprav#e=u#, 3#?#c vor#nd, dar Aendall
9"#a c8 d#n cre#erele lor nu va ma# r8m<ne mare lucru.
!or urma #nev#"a#lele cerce"8r# care, 7n l#p,a proelor, 7n
l#p,a m#croapara"elor 3#Ba"e 7n cre#erul celor #n:ec"a=#, nu vor
l8,a 7n urm8 dec<" 7n"re8r#.
D# n#c# /re. Eoreland, n#c# +aul Aendall nu vor ma# 3#
a#c# ,8 r8,pund8. E# ,e vor a3la 7n cu "o"ul al"8 par"e, 7n"r-un
al" or89el #?ola", .a"a ,8 repe"e eBper#men"ul.
;a"a v##"oare nu vor ma# eB#,"a ,c8p8r#.
7n"orc<ndu-,e la cen"rul de comun#ca=## pen"ru a pune la
punc" pro.ramul care avea ,8 d#,"ru.8 cre#erele a "re#?ec# la
,u"8 d#n popula=#a ora9ulu# Borre.o, +aul Aendall ,e 7n"re8
cum vor reac=#ona locu#"or## la de,coper#r#le pe care aveau ,8
le 3ac8 a doua ?# d#m#nea=8.
+8ca" c8 nu pu"eau r8m<ne ,<-# ,"ud#e?e. +e l<n.8 #mpl#-
ca=##le ,oc#olo.#ce #n"ere,an"e ale 7n"re.## a3acer#, Borre.o
7ncepu,e c-#ar ,<-# placa.
S*EN)EBGFII
371
Ce-# drep", nu de,"ul de mul" ca ,8 ,e opun8 d#,"ru.er## lu#.
- )m a:un,, ,pu,e 1ed, 3r<n<nd.
+e"er Fan.,"on pr#v# 7n :ur. Erau la numa# c<=#va me"r# de
mar.#nea can#onulu#. ;rumul era acum nu ma# mul" dec<" o
po"ecu=8 9erpu#"8 pr#n "u3ele de #enup8r care acopereau pla-
"oulL lu# +e"er nu # ,e p8rea n#m#c neo#9nu#". ;ar 1ed 9#
coor<,e d#n ma9#n8, #ar +e"er 7l urm8.
1ed co"ro8# d#n nou 7n "ru,a de ,cule, de unde ,coa,e un
cu=#" ru.#n#" de "8#a" covoare, pe care 9#-l pu,e la r<u, 9# o
9urueln#=8 lun.8, pe care #-o d8du lu# +e"er.
- Nu e c#ne 9"#e ce, dar dac8 "reu#e, m8car po=# ,8 ,co=#
cu#va un oc-# cu ea.
Fa au?ul ace,"or vore, +e"er ,e cr#,paL 79# ,pu,e c8 nu era
dec<" o man#3e,"are a "er##l#,mulu# adole,cen"#n 9#, 38r8 "ra.ere
de #n#m8, lu8 9urueln#=a 9# 9#-o 7n3#p,e 7n cureaua pan"alon#lor.
- Gnde ,un"em> 7l 7n"re8 pe 1ed, care ,e 7ndrep"a de:a
,pre u?a can#onulu#.
- G#"e po"eca, 7# r8,pun,e 1ed.
;up8 c<"eva m#nu"e ,"8"eau am<ndo# pe mar.#ne. +e"er
arunc8 o pr#v#re 7n :o, 9# ,e "ra,e #u"e 7nd8r8" cu o .-ear8 7n
p<n"ec, 7mpo"r#v#ndu-,e "en"a=#e# de a ,e a?v<rl# 7n -8ul
c-em8"or, c8,ca" ,u el. 79# 7n"oar,e pr#v#rea 9# 7l urm8 pe 1ed,
care o porn#,e cu pa9# #u=# pe mar.#nea ,"<nc##, ,pre nord,
aparen" ne#mpre,#ona" de 7n8l=#me. ;ou8?ec# de me"r# ma#
7ncolo ,e ?8rea o de,p#c<"ur8 7n pere"ele can#onulu#.
+e"er pr#v# 7n :o,, pr#n ea cu oarecare 7ndo#al8. Nu ma#
la"8 de "re# me"r# la a?8, ea ,e 7n.u,"a pe m8,ur8 ce coora
In ,"<nc8, p<n8 c<nd d#,p8rea cu "o"ul.
- I,u,e Hr#,"oa,e, a,"a nume9"# "u po"ec8>@
1ed ?<m# 7n lum#na lun##.
372
1o-n Saul
- S#.ur. Bun#cul o 3olo,e9"e de an# de ?#le. El m#-a ar8"a"-o,
c<nd aveam ?ece an#.
Nu-# ,pu,e c8 el 7n,u9# nu o 3olo,#,e n#c#oda"8, n#c# m8car
7n pl#n8 ?#.
Se l8,8 pe mar.#nea ,"<nc##, pe ur"8, apo# 79# d8du dru-
mul, a"<rna" numa# 7n m<#n#. Cu oc-## 7nc-#9# 79# 38cu o
ru.8c#une 9# 79# d8du drumul, drep" 7n :o,.
+e"er 7n.-e=8. Nu-# venea ,<-9# cread8 oc-#lor. +u9"#ul nu
era 7n "oa"e m#n=#le. )po# 7l au?# d#n 7n"uner#c.
- Ha#de@
Cuv#n"ele plu"eau ,"ran#u 7n e?na cr8p8"ur## d#n ,"<nc8.
+e"er ,e aprop#e de mar.#ne 9# pr#v# 9ov8#eln#c 7n :o,. 1ed
7l a9"ep"a pe pol#=a 7n.u,"8, cu cre9"e"ul la do#-"re# me"r# de
p#c#oarele lu#.
Era r<ndul lu#.
Se a9e?8 9# 79# l8,8 p#c#oarele ,8 a"<rne. /-eara d#n p<n"ec
,e ,"r<n,e #arL o cl#p8 ,#m=# o dor#n=8 aproape necon"rola#l<
de a ,e arunca 7n a#,. ;ar 7# "recu. 0<r<9, cen"#me"ru cu
cen"#me"ru, a:un,e ,8 ,e =#n8 numa# cu "or,ul 9# cu ra=ele
pe crea,"8.
- +er3ec", 7l au?# pe 1ed, 7ncura:7ndu-l. Ha#, 7nc8 pu=#n,
79# ma# d8du drumul 7nc8 pu=#n 9# r8ma,e ,u,penda",
a.8=a" 7n de.e"ele ca n#9"e .-eare, care 7ncercau ,8 ,e 7n3#.8
7n ,"<nc8.
S#m=# cum alunec8.
Gn ,"r#.8" # ,e r#d#c8 7n .<"le:, dar 9#-l 7n8u9#. Cl#pa de
c8dere 3u lun.8 c<" o ve9n#c#e, dar la cap8"ul e# ,#m=# o
perec-e de m<#n# apuc<ndu-l 9# p#c#oarele lu# a"#n,er8 p8m<n-
"ul. Se l#p# de pere"ele de .re,#e cu #n#ma uu#ndu-# 7n p#ep",
cu re,p#ra=#a "8#a"8.
- D"#am eu de ce nu-m# place ,8 urc pe mun"e, ,pu,e cu
.la, "remura".
S*EN)EBGFII
373
- Ha# c8 nu-# c-#ar a9a de r<u. 0reu#e doar ,8 nu "e u#=#
7n :o,, dec<" dac8 nu a# 7nco"ro, 7# r8,pun,e 1ed, apo# o porn#
pe l<n.8 pere"e.
Se .-emu# d#n nou, dar de da"a acea,"a, 7n loc ,<-9# dea
drumul pe o al"a pol#=8, dede,u", 38cu un ,al" pe,"e pr8pa,"#e
9# a"er#?a 7n par"ea cealal"8, la vreun me"ru 9# :um8"a"e ma# :o,.
Cu oc-## 7n 3undul .enun##, +e"er ,e .<ndea c8, dac8
ra"ea?8 a"er#?area, are ,8 cad8 paralel cu pere"ele p<n8 la a?a
can#onulu#. 7n cl#pa aceea, ruma de cura: care-# ma#
r8m8,e,e 7l p8r8,# 9# ea.
- Nu...nu cred c8 po", ,pu,e el.
Cuv#n"ele r#co9ar8 7n pere=## de ,"<nc8, 7n"orc<ndu-,e
a":ocor#"oare.
- N-a# de ale,. Bun#cul m#-a ,pu, c8 nu ,e poa"e mer.e
dec<" 7n"r-o d#rec=#e. 58r< 3r<n.-## nu po" a:un.e la "#ne, 9# "u,
38r8 m#ne, nu po=# a:un.e ,u,.
7l cupr#n,e pan#ca. Se l#p# d#n nou de ,"<nca d#n ,pa"ele
lu#, care 7# ma# d8dea cura:. ;ar c<nd pr#v# 7n ,u,, 7n=ele,e c8
1ed avea drep"a"e. Nu eB#,"a al"8 cale dec<" 7n :o,.
Se 7m8r8"a 9# ,8r#, 7na#n"e de a-9# da "#mp ,8 ,e .<n-
dea,c8 #ne la ce 3ace.
- )9a@ eBclam8 1ed, pr#n?<ndu-l a doua oar8. )# v8?u" c8
,e poa"e>@
Con"#nuar8 ,< cooare c<" pu"eau de repede. Cu c<" co-
orau ma# :o,, cu a"<" ,e 38cea ma# 7n"uner#c, p<n8 c<nd +e"er
nu ma# pu"u ,8 vad8 ma# n#m#c. ;ar 1ed 7na#n"a rap#d 9# ,#.ur,
3olo,#ndu-9# ,#m=ul de or#en"are pen"ru a nu p#erde po"eca.
7n cele d#n urm8 acea,"a d#,p8ru cu "o"ul 9# 7# l8,8 ,8 ,e
"<ra,c8 pe mar.#nea 7n.u,"8, la pe,"e o ,u"8 de me"r# dea,upra
,olulu#, p<n8 a:un,er8 7n drep"ul une# no# 3#,ur# 7n ,"<nc8.
+e"er o aorda eBclu,#v cu ,p#narea l#p#"8 de pere"e 9# cu pa9#
m#c#, de c<=#va cen"#me"r#.
374
1o-n Saul
Cel de-al do#lea -orn, lar. de numa# un me"ru, era per3ec"
ver"#cal, dar avea pe la"ur# m#c# nere.ular#"8=#. Eul"e d#n"re
ele p8reau ,8pa"e del#era" pen"ru a crea punc"e de ,pr#:#n
pen"ru m<#n# 9# p#c#oare. *da"8 a:un9# :o,, +e"er 7l 7n"re8 pe
1ed ce e cu ele.
- Cred c8 un#cul le-a 38cu", 7# r8,pun,e ace,"a. ;ar a,"a
numa# a"unc# c<nd nu-l vedea n#men# n#c# de ,u,, n#c# de :o,.
7m# ,punea uneor# c8 e #ne ,8 a# un drum de care ,8 nu ma#
9"#e n#men#.
;up8 dou8?ec# de m#nu"e a:un,er8 7n ,3<r9#" la n#velul cel
ma# de :o, al can#onulu#. )#c#, ace,"a 38cea un co" 9# p<r<ul
cur.ea c-#ar pe l<n.8 pere"e a,"3el c8, a"unc# c<nd 79# d8dur8
drumul de pe ul"#ma pol#=8, ce# do# a"er#?ar8 7n"r-o :um8"a"e de
me"ru de ap8 rece.
+e"er ,e cu"remur8, apo#, aplec<ndu-,e, lu8 ap8 7n palme
9# 79# ,"rop# 3a=a, a#a acum real#?<nd c8, 7n c#uda r8cor##
nop=##, "o" corpul 7# era ,c8lda" 7n ,udoare. B8u o .ur8 de ap8
9# l#p8# ,pre mal, unde 7l a9"ep"a 1ed. Fa dou8 ,u"e de me"r#
ma# 7ncolo, 7n can#on, ,e vedeau ,cl#p#nd lum#n#le caanelor
de la 0-e Co""onOood,. +en"ru momen", ce# do#, p#erdu=# 7n
umrele can#onulu#, erau comple" #nv#?##l#.
+orn#r8 rap#d, pe "8cu"e, de-a lun.ul malulu#L la un
momen" da" 1ed ,e "op# 7n cr<n.ul de plop# canad#en#.
+e"er, care ,e "re?#,e deoda"8 ,#n.ur 7n 7n"uner#c, 7n.-e=8,
79# 7ncorda au?ul, 7ncerc<nd ,8 pr#nd8 or#ce ?.omo", or#c<" de
,la, care ,<-# #nd#ce pre?en=a lu# 1ed, dar nu ,e au?ea n#m#c.
1ed aluneca pr#n cr<n.ul de plop# cu ,#m=ur#le 7ncorda"e,
a,or#nd 3#ece v#ra=#e a nop=##. I ,e p8rea c8 9# vede m#c#le
crea"ur# 3ur#9<ndu-,e pr#n 7n"uner#c, c8 ,#m"e m#ro,ul an#-
malelor care c8lca,er8 cu mul"a vreme 7na#n"e p8m<n"ul pe
care mer.ea.
S*EN)EBGFII
375
Se opr#. C-#ar dac8 7nc8 nu o vedea, ,#m=ea c8,u=a
pe-aproape.
C8,u=a 7n care era "a"8l ,8u.
E?#"8, 9"##nd c8 ar "reu# ,8 7na#n"e?e, ,8 .8,ea,c8 ceea
ce c8u"a, c8,u=a 7n care o 7nc-#,e,er8 pe 1ud#"- S-e33#eld.
;ar 7n=ele,e de ce ,p#r#"ul care 7l c8l8u?#,e p<n8 acum 7l
adu,e,e a#c#.
)vea o ,arc#n8 de du, la cap8".
Se ,"recur8 "8cu" pr#n 7n"uner#c 9# a:un,e 7n umra
caane#. 7n 3erea,"r8 ,"r8lucea ,"#n, o lum#n8 - lum#na ecra-
nelor mon#"oarelor.
5ran6 era ,#n.ur.
1ed ocol# cl8d#rea 9# a:un,e la #n"rare, ca o umr8.
G9a era de,cu#a"8.
Se ,"recura 7n8un"ru.
D"#a prea #ne ce avea de 38cu"L proa#l c8 9"#a a,"a 7nc8
de #er#, de c<nd 79# v8?u,e "a"8l a#c#. N-o 38cu,e #er#, nu avu-
,e,e de,"ul cura:. ;ar acum nu ma# avea de ale,. 7l pr#v# 7n
lum#na pal#d8 a "uur#lor ca"od#ce, 7ncerc<nd pen"ru ul"#ma
oar8 ,8 re.8,ea,c8 m8car o 38r<m8 d#n omul pe care-l cu-
no,cu,e o v#a=8.
Nu re.8,# n#m#c. 7n pa"ul acela nu ma# erau dec<"
r8m89#=ele a ceea ce 3u,e,e oda"8 "a"8l ,8u.
7n lum#na ,la8, c-#pul pal#d 9# rece era "o"al l#p,#" de
eBpre,#e.
Era 7ncon:ura" de apara"ele care 7l =#neau 7n v#a=8L 1ed,
pr#v#nd "rupul #ner" man#pula" de ace,"e apara"e, 7n=ele,e 7n
3#ne c8 "a"8l ,8u nu ma# "r8#a cu adev8ra".
7n"#n,e o m<n8 ca pen"ru a a"#n.e ora?ul lu# 5ran6, dar
In ul"#ma cl#p8 m<na 7ncepu ,<-# "remure 9# 9#-o re"ra,e. 7n
cele d#n urm8, "ra,e aer ad<nc 7n p#ep" 9# ,e 7ndrep"8 de
376
1o-n Saul
,pa"e. Era vremea ,8 el#ere?e ,p#r#"ul "a"8lu# ,8u d#n "rupul
de:a mor".
58c<ndu-9# cura: 7n"#n,e m<na 9# 7n"rerup,e apara"ul de
re,p#ra", care-l =#nea 7n v#a=8.
R<ma,e necl#n"#", urm8r#nd 7n l#n#9"e cum p#ep"ul lu#
5ran6 7nce"ea?8 ,8 ma# m#9"e.
Secundele "receau 7nce".
Se pre.8"ea "ocma# ,8 ,e 7n"oarc8 9# ,8 plece, c<nd # ,e
p8ru c8 vede ceva 7n 7n"uner#c.
* umra pal#d8, ar.#n"#e, ,e r#d#c8 dea,upra pa"ulu# unde
era 7n"#n, 5ran6. )cea,"a plu"# o cl#p8 7n aer 9# 1ed ,e ,#m=#
cupr#n, de o l#n#9"e c#uda"8, ca 9# cum aura pe care o vedea
,-ar 3# 7n"#n, c8"re el 9# l-ar 3# a"#n,.
+e urm8 d#,p8ru.
1ed pr#v# mon#"oareleI "oa"e l#n##le erau per3ec" or#?on"ale.
0rupul "a"8lu# ,8u era acum mor", #ar ,p#r#"ul ,8u 79# lua,e
?orul.
7n"orc<ndu-,e pe c8lc<#e, 1ed ,e ,"recur8 a3ar8 la 3el de
"8cu" precum #n"ra,e, porn#nd d#n nou 7n c8u"area lucrulu#
dup8 care ven#,e.
7n 3#ne, a:un,e 7napo# 7n locul unde 7l a9"ep"a +e"er
Fan.,"on.
- E-a#c#, 7# ,pu,e 1ed. * ,#m".
0re# cam#one"e, 3#ecare cu c<"e do# oamen#, opr#r8 7n drep-
"ul an"ene#. 5ormar8 un ,em#cerc 7n :urul e#, 7n a9a 3el 7nc<"
3arur#le cu -alo.en ,8 #nunde 7n"re.a ?on8 cu lum#na lor pu-
"ern#c8. *""o Aru.er ,8r# d#n pr#ma ma9#n8 9# ,e 7ndrep"8 7n
.oan8 c8"re poar"8, cu o le.8"ur8 de c-e# ?<n.<n#ndu-# 7n
m<n8. C8u"8 9# .8,# #u"e c-e#a po"r#v#"8 9# de,cu#e poar"a.
*da"8 a:un, 7n8un"ru, nu-# lu8 dec<" c<"eva ,ecunde ,8
de,copere "uul de +!C "8#a".
S*EN)EBGFII 377
- Hernande?@ ,"r#.8 el. )du cu"#a cu ,cule 9# apuc8-"e
de "rea8. Br#.., 9# )lvare?, lua=# ma9#na 9# con"#nua=#-v8
drumul@
- Ce dracuC@ ,e va#"8 1oe Br#..,, care "ocma# ,e pre-
.8"ea ,8 plece aca,8 c<nd ven#,e ord#nul lu# Aru.er. 99"#a
po" 3# or#unde@ ;ac8 au avu" o cam#one"8, ar 3# pu"u" ,-o #a
9# pe,"e c<mp@
- +oa"e, 7l apro8 Aru.er. ;ar eu n-am de .<nd ,<-# ,pun
lu# Aendall c< n#c# m8car n-am 7ncerca" ,<-# .8,#m 9#, cum pe
drum 7ncoace n-am v8?u" pe n#men#, poa"e au lua"-o 7n par"ea
cealal"8. )9a c8 "erm#n8 cu m#orl8#ala 9# m#9c<-=# 3undul@
Br#..,, cu Carlo, )lvare? "ol8n#" pe ,caunul de al8"ur#,
d8du ma9#na cu ,pa"ele. 7ndep8r"<ndu-,e de .ardul de ,<rm8,
r8,uc# de volan 9# 8.8 7n v#"e?8. )p8,a ru"al pe accelera=#e,
38c<nd ro=#le ,< ,e 7nv<r"8 7n .ol 9# 79# ma# de,carc8 d#n neca?.
Cam#one"a derapa 9# aproape ,e 7n"oar,e 7n loc, apo# Br#..,
c<rm#, pr#n?<nd d#n nou p8m<n"ul ,u ro=# 9# d#,p8ru 7n noap"e.
Cu oc-## la el, *""o Aru.er cl8"#n8 d#n cap "r#,".
- +ro,"ul, o ,8 ,e ,#nuc#d8.
1e,u, Hernande? #n"r8 7n 7n.r8d#"ur8 duc<nd o l8d#=8 cu
,culeL ,e 7ncrun"8 la vederea "uulu# de +!C "8#a", apo# ,coa,e
un om3a#er 9# ,e pu,e pe "rea8. 7n ma# pu=#n de un m#nu"
"8#e o ,ec=#une lun.8 de vreo "re#?ec# de cen"#me"r#. * a?v<rl#
deopar"e, 7n.enunc-e 9#, cu a:u"orul une# lan"erne, ,e u#"8
7n8un"ru, pe =eava.
- 5#r-ar al draculu#@ le,"em8 el 7nce".
- Ce e> 7n"re8 Aru.er.
Hernande?e r#d#c8 d#n umer#.
- Calul e 3oar"e lun.. +ropr#a lu# .reu"a"e l-a "ra, 7n :o,.
Se v8d cape"ele, dar ,un" la ma# #ne de-un me"ru 9# :um8"a"e
de de,c-#?8"ur8.
- E#, 9#> 0ra.e-l a3ar8@
378
1o-n Saul
Hernande? 79# pr#v# a":ocor#"or 9e3ul.
- Nu ?8u@ D# cum propu# ,8-l "ra.> Ea# 7n"<#, dac8 n-a#
adu, cu dumnea"a vreo ,cul8 de care eu n-am au?#" p<n8
acum, nu v8d cum pu"em apuca de cape"ele calur#lor. D#
c-#ar dac8 pu"em, "o" nu 3acem mare lucru. Nu 9"#u dumnea-
"a, dar eu, unul, nu po" ,8 "ra. "re# ,u"e de me"r# de calu.
E prea .reu.
;e 3ur#e, lu# Aru.er # ,e 7ncle9"ar8 "o=# mu9c-## .<"ulu#.
- D#-a"unc# ce 3acem> 7n"re8 el.
Hernande? r#d#c8 d#n umer#.
- Spar.em e"onul. ;ac8 vre# ,-o repar8m 7n noap"ea
a,"a, nu ,e poa"e dec<" dac8 ,par.em pla"3orma, "8#em =eava
9# 7nn8d#m calul.
Aru.er 7l apro8 "8cu", cu .<ndul du, 7n al"8 par"e. ;#n
"onul lu# G"ley, c<nd vor#,e cu el ceva ma# devreme, era clar
c8 +aul Aendall ,e a3la l<n.8 el 9# a,cul"a 3#ece cuv#n=el. ),"a
7n,emna c8 ord#nul de a repara an"ena 7n acea,"8 noap"e
ven#,e de la Aendall.
Iar ord#nul ace,"a "reu#a 7ndepl#n#".
Aru.er ?#er8 la ce# do# care, re?ema=# de ara de pro-
"ec=#e a cele# de-a "re#a cam#one"e, 3umau c<"e o =#.ar8.
- 7n ma9#n8 am vreo dou8 aroa,e 9# o pan8. )duce=#-le
7ncoace. )vem o .r8mad8 de lucrur# de 38cu".
Ce# do# morm<#r8, dar 79# a?v<rl#r8 =#.8r#le.
Fa 7n"oarcere, dou8?ec# de m#nu"e ma# "<r?#u, 1oe Br#..,
9# Carlo, )lvare? 7l .8,#r8 pe Aru.er pl#m<ndu-,e de colo-
colo pe l<n.8 .rad. Br#.., coor7 d#n ma9#n8.
- )# avu" drep"a"e, 7# ,pu,e el lu# Aru.er. )m .8,#" o
cam#one"8 la vreo do# 6#lome"r# ma# 7ncolo.
- D"#=# a cu# e>
Br#.., e?#"8 o 3rac=#une de ,ecund8, dar 79# 7ncl#n8 capul.
- Eda. E a lu# 5ran6 )rnold.
S*EN)EBGFII 379
Aru.er 79# ,#m=# ,<n.ele urc<ndu-#-,e 7n cap de 3ur#e. Ce
;umne?eu, #nd#v#dul era ca 9# mor", ?8cea 7n"r-o c8,u=8 7n
can#on. )po# pr#cepu.
+u9"#ul.
- Bun, m<r<# el. 7nco"ro a lua"-o>
Br#.., r#d#c8 d#n umer#.
- ;e unde ,8 9"#u eu> +e l<n.8 ma9#n8 nu era 9# n-avea
cum ,8 cooare 7n can#on pe-acolo, dec# proa#l ,e a,cunde
pe undeva. Iar dac-a opr#" vreo ma9#n8, e la :um8"a"ea dru-
mulu# ,pre ora9.
Aru.er ,cu"ur8 d#n cap.
- ;ac8 vo#a ,8 ,e 7n"oarc8 7n ora9, ar 3# mer, cu ma9#na
m8car o par"e d#n drum. ;ar n-ar 3# lua"-o eBac" 7n d#rec=#e
opu,8. ;ec# e pe undeva pe-a#c#.
Scoa,e un apara" de em#,#e-recep=#e d#n "ocul lu# 9#-l pu,e
7n 3unc=#une. !ocea lu# S"an G"ley ,e au?# r8.u9#", dar de,"ul
de "are.
- )m a3la" c#ne e au"orul ,pu,e Aru.er, ap8,<nd un u"on
de pe una d#n la"ur#le apara"ulu#. *amen## me# au .8,#"
cam#one"a lu# 5ran6 )rnold. Cred c8 e pu9"#ul lu#, ,up8ra" de
ce # ,-a 7n"<mpla" lu# "a#c8-,u.
1o,, 7n cen"rul de comun#ca=##, S"an G"ley 7l pr#v# pe +aul
Aendall. 5a=a ace,"u#a ,e 38cu,e ,"aco:#e. 7# arunca lu# /re.
Eoreland pr#v#r# uc#.a9e.
- )9a au pu, m<na pe ,er#n.8, ,pu,e Aendall cu .la,ul
"remur<nd de 3ur#e. )u ,pu, c8 pu9"#ul 9#-a 38cu" #n:ec=#a, #ar
Ra"6#n, ?#cea c8 ,e compor"8 normal. C8 eBecu"8 ord#nele
3ar< ,8 comen"e?e. ;ar "o"ul a 3o," o p8c8leal8@ Ble,"ema=##
ne-au "ra, pe ,3oar8@
79# arunc8 oc-## la cea,ul de pe pere"e, apo# 7l 3#B8 d#n nou
pe S"an G"ley.
- C<" ma# durea?8 p<n8 repar8 an"ena a#a> 7n"re8 el.
380
1o-n Saul
- Cel pu=#n o :um8"a"e de or8. +oa"e c-#ar o or8.
Aendall apro8 7ncorda" 9# 7ncepu ,8 dea ord#ne ,cur"e
"e-n#c#en#lor.
/re. Eoreland, cople9#" de aceea9# 3ur#e ca 9# Aendall, ,e
r8,uc# pe c8lc<#e 9# #e9# cu pa9# mar# d#n 7nc8pere. )vea o
:um8"a"e de or8 9# un lucru de 38cu" neap8ra".
!o#a ,8 o vad8 pe 1ud#"- S-e33#eld ,u3er#nd.
Sau, 9# ma# #ne, vo#a ,8 o "or"ure?e cu m<na lu#.
3&
1ed 7n.-e=8, cu "o" "rapul 7ncorda" la au?ul "ro,ne"ulu#
a#a ,#m=#" al une# cren.u=e. !enea c#neva. Era ,#n.ur, pe
+e"er 7l l8,a,e a,cun, 7n umra dea,8 a cr<n.ulu# de plop#, #ar
el #e9#,e 7n c<mp de,c-#,, ,8 arunce o pr#v#re caane#. Se
m#9ca #u"e 9# 38r8 ?.omo" pr#n"re olovan## r8,p<nd#=# pe
l<n.8 pere"ele can#onulu# p<n8 c<nd, 7n cele d#n urm8, ,e opr#,
.-emu#" 7n umra unu#a d#n e#, ,#m=#nd per#colul pe care nu-
& pu"ea vedea.
C<nd "ro,n# 9# cea de-a doua cren.u=8, 7l v8?u.
Fa 7ncepu" numa# v<r3ul apr#n, al =#.8r##, a c8ru# ,"r8luc#re
,e #n"en,#3#ca la #n"ervale ,cur"e de "#mp, a"unc# c<nd omul
"r8.ea d#n ea, pen"ru ca apo# ,8 ,cad8, d#,p8r<nd aproape cu
"o"ul 7n 7n"uner#cul de cerneal8 al can#onulu#. 1ed 7n,8, a# c8ru#
oc-# vedeau per3ec" noap"ea, 7l ?8rea ,8l"<nd ,pre el.
)po#, pen"ru o cl#p8, ,#lue"a #e9# d#n umr8 9# 1ed v8?u c8
era o 3eme#e ma,#v8, care mer.ea 7nce", parc8 oo,#"8. Se opr#
9# 1ed o au?# vor#nd ,#n.ur8, apo# ,"r#v# =#.ara ,u "alp8 9# o
porn# d#n nou, ceva ma# #u"e.
Se aprop#e de caan8, 8"u de dou8 or# 9# 7ncerc8 clan=a.
+en"ru c8 u9a nu ,e de,c-#,e 8"u d#n nou, ma# "are. 7n cl#pa
urm8"oare, u9a ,e cr8p8 doar c<=#va cen"#me"r#L 7n de,c-#?8"ur8
382
1o-n Saul
ap8ru o ,#lue"8 #mpre,#onan"8. Se au?# murmur de voc#, apo#
u9a ,e de,c-#,e lar. 9# 3eme#a #n"r8.
G9a ,e 7nc-#,e.
1ed r8ma,e 7n a9"ep"are.
0#mpul parc8 ,"8"ea pe loc.
;up8 c<"eva m#nu"e, care durar8 o ve9n#c#e, u9a ,e
de,c-#,e #ar 9# 3eme#a #e9#. ;ucea o "av8 cu c<"eva va,e mur-
dare. ;e 7nda"8 ce #e9#, 8ra"ul 7nc-#,e u9a 7n urma e#.
1ed au?# roa,ca 7ncu#ndu-,e. R<ma,e pe loc, necl#n"#" ca
olovanul l<n.8 care era p#"#". C<nd o v8?u pe 3eme#e ven#nd
,pre el, # ,e "8#e re,p#ra=#a.
;ar ea "recu pe l<n.8 el, la nu ma# mul" de do# me"r# d#,-
"an=8, 38r8 ca m8car ,8-# ,#m"8 pre?en=a. 1ed 7ncepu ,8 re,p#re
d#n nou, dar r8ma,e nem#9ca" p<n8 c<nd 3eme#a d#,p8ru com-
ple" 7n 7n"uner#c, #ar el ,#m=# c8 e 7n depl#n8 ,#.uran=8.
7n cele d#n urm8, #e9# #u"e d#n a,cun?8"oare 9# ,e aprop#e
de c8,u=8. )vea ma# mul"e 3ere,"re 9# el e?#"8 pu=#n, 7na#n"e de
a -o"8r7 pe unde ,8 r#9"e ,8 ,e u#"e. * ale,e pe cea care 7ncadra
m#ca ve#o?8. Fum#na e# avea ,8 "ran,3orme ,upra3a=a #n"e-
r#oar8 a .eamulu# 7n"r-o o.l#nd8. D# "o"u9#, ,e aprop#e cu
"eam8, cu 3#ecare nerv 7ncorda", .a"a ,8 o rup8 la 3u.8 ,pre
ad8po," la cel ma# m#c ,emn de pr#me:d#e.
):un,e 7n drep"ul 3ere,"re# 9# pr#v# 7n8un"ru.
Se relaBa #med#a", c8c# 8ra"ul d#n8un"ru ,"8"ea 7n"r-un
3o"ol#u l<n.8 ve#o?8, cu ,pa"ele la 3erea,"r8.
1ed ,e aprop#e 9# ma# mul", r#d#c<ndu-,e. * v8?u pe 1ud#"-
S-e33#eld 7n pa", le.a"8. )vea oc-## 7nc-#9#, dar era conv#n, c8
nu dormea. * ?8r# m#9c<ndu-,e 9# 7ncerc<nd ,8 ,e r#d#ce, cu
oc-## la .eam, ca 9# cum #-ar 3# ,#m=#" pre?en=a.
Ca reac=#e la m#9carea e#, 8ra"ul d#n 3o"ol#u ,e r#d#c8.
Era ma,#v, mul" ma# vo#n#c dec<" 1ed. ;ar e# erau do#...
Eul=um#", ,e 7n"oar,e 7n 7n"uner#c. 7n c<"eva ,ecunde
a:un,e,e la ad8po,"ul plop#lor 9# vorea 7n 9oap"8 cu +e"er.
S*EN)EBGFII
383
)proape #med#a" #e9eau am<ndo# d#n cr<n., de da"a a,"a 38r8
a 3ace n#c# un e3or" ,<-9# a,cund8 pre?en=a.
Se aprop#ar8 #u"e de u98, #ar 1ed ,e l#p# cu ,pa"ele de ?#d.
+e"er 8"u ,cur" o da"8, apo# 7nc8 o da"8, ca or#ce om ner8d8"or.
7n8un"ru ,e au?# o m#9care. 7n cl#pa urm8"oare u9a ,e
de,c-#,e c<=#va cen"#me"r#. Gn 8ra" 7nal", cu p<r ne.ru, 7l
pr#v# 8nu#"or pe +e"er, cu oc-## a=#n"#=#.
- Sun" doc"orul Fan.,"on, ,pu,e +e"er de,"ul de "are pen-
"ru a 3# au?#" de 1ud#"-, dar nu a"<" de "are 7nc<" ,<-l alarme?e
pe cel care loca u9a cu "rupul lu#.
Spera c< vocea nu-# "remur8.
- ;oc"orul Eoreland m-a ru.a" ,8 v#n ,-o v8d pe... e?#"8,
c8u"<nd parc8 numele 7n memor#e - domn#9oara S-e33#eld, nu>
Brune"ul 79# m#:# oc-## 9# ma# "are.
- E#e nu m#-a comun#ca" n#m#c, ,pu,e el 8nu#"or.
+e"er ,e .<nd# c<"eva cl#pe, apo# -o"8r7 c< a"acul e cea ma#
un8 ap8rare.
- ),"a nu e "reaa mea. D# n-am 8"u" drumul p<n-a#c#,
"ocma# de la San"a 5e, numa# ca ,8 m<-n"orc 7napo#.
B8.8 m<na 7n u?unar, 79# ,coa,e por"o3elul, 7l de,c-#,e 9#
,coa,e ecu,onul de la #n,"#"u".
- +oa"e ar "reu# ,<-# da# un "ele3on doc"orulu# Eoreland,
dac8 a,"a "e a:u"8 ,8 "e ,#m=# ma# #ne, propu,e el.
+r#v#rea 8ra"ulu# ?ur8 o cl#p8 ,pre ecu,on, apo# 79#
am#n"# ,cena de ma# 7na#n"e, c<nd ven#,e doc"orul Eoreland,
9# ,e ma# l#n#9"#. Eoreland 3u,e,e nervo,, poa"e u#"a,e ,8
pomenea,c8 de doc"or. D# "o"u9#...
7n cl#pa aceea v8?u numele de pe ecu,on.
In,"#"u"ul Brand".
Ind#v#dul nu 3u,e,e "r#m#, de Eoreland@ Era pr#e"en cu
S-e33#eld@
+e"er v8?u ,c-#marea 7n oc-## lu#. 7n ,ecunda 7n care u9a
7ncepea ,8 ,e 7nc-#d8, ,e arunc8 ,pre ea 9# 8ra"ul, ,urpr#n,
384
1o-n Saul
de m#9carea nea9"ep"a"8, 38cu un pa, re3leB 7napo# pen"ru a-9#
rec8p8"a ec-#l#rul, dup8 ce 3u,e,e 7mp#n, de u98.
+e"er ma# 7mp#n,e o da"8 9# u9a ,e de,c-#,e, dar cel8lal" 79#
reven#,e 9# ,e .-emu#a, pre.8"#ndu-,e ,8 lovea,c8. +e"er ,e
r8,uc# 3er#ndu-,e 9#, 7n aceea9# cl#p8, 1ed #n"r8 7n 7nc8pere. Cu
cu=#"ul ru.#n#" 7n m<n8, "r<n"# u9a 7n urma lu# 9# ,e arunc8
a,upra 8ra"ulu#.
1ud#"-, cu oc-## lar. de,c-#9#, 79# 7nec8 un ,"r#.8" la ve-
derea pumnulu# pe care rune"ul 7l repe?ea ,pre 1ed, #?#ndu-l
de pere"e. +e"er #n"r8 7n lup"8, 3lu"ur<nd 9urueln#=a lun.8 pe
care o =#nu,e p<n8 a"unc# a,cun,8 la r<u. 58r8 ,8 e?#"e, ,e
arunc8 cu "oa"8 .reu"a"ea a,upra rune"ulu#, 7n3#.<ndu-#
9urueln#=a 7n ,"omac. Brune"ul, cu oc-## -ola=# de v#olen=a
a"aculu#, apuc8 m<nerul 9urueln#=e#, dar 3u ,urpr#n, d#n ,pa"e
de 1ed, 7na#n"e de a apuca ,8 9#-o ,coa"8 d#n ran8.
Cu 1ud#"- pe po," de mar"or 7n.ro?#", ra=ul lu# 1ed ,e
7ncol8c# 7n :urul .<"ulu# rune"ulu#, 7n3#.<nd lama cura"8
ad<nc 7n carnea 9# "endoanele de ,u urec-ea ,"<n.8. Cu o
m#9care ,cur"8 7# re"e?8 ere.a"aL ,<n.ele #?ucn# d#n venele
"8#a"e. Cu c-#pul con"or,#ona" de u#m#re 9# ,pa#m8, rune"ul
c8?u 7n .enunc-# 9# 79# du,e ,pa,mod#c m<#n#le la .<". )po# ,e
pr8u9#, r8m<n<nd nem#9ca".
58r8 ,<-# ma# acorde a"en=#e, +e"er ,e repe?# c8"re pa" 9#
de,38cu le.8"ur#le care o =#neau pe 1ud#"- #mo#l#?a"8.
* 7n"re8I
- +o=# ,8 mer.#>
1ud#"- 7ncuv##n=8 d#n cap 7n "#mp ce-9# 3reca .le?nele
amor=#"e. Se d8du :o, d#n pa" 9# ,e r#d#c8, ame=#"8 ru,c. 79#
p#erdu ec-#l#rul 9# ,e pr8u9# 7n ra=ele lu# +e"er, care o
,u,=#nu. Scu"ur8 d#n cap.
- E8 de,curc, ,pu,e ea. )m ame=#" o cl#p8.
Spr#:#n#ndu-,e de ra=ul lu# +e"er, o porn# ,pre u98, cu
capul 7n"or, pen"ru a nu 3# nevo#"8 ,8 pr#vea,c8 "rupul rune-
S*EN)EBGFII
385
"ulu#, 7n"#n, pe podea l<n.8 u98. 1ed, care ,mul,e,e 9urueln#=a
d#n m8run"a#ele mor"ulu#, de,c-#,e u9a 9# 1ud#"-, urma"8 #me-
d#a" de +e"er, #e9# a3ar8 7n noap"e. Se opr# un momen", um-
pl<ndu-9# pl8m<n## cu aer proa,p8", apo# pr#v# 7n :ur, c8u"<nd
7n ?adar ma9#na pe care ,e a9"ep"a,e ,-o .8,ea,c8.
- 1ed, 7ncepu ea ,8 ,pun8, dar 1ed 7# acoper# .ura cu
palma, 7n8u9#ndu-# cuv#n"ele.
- 0ac#, 7# 9op"# el. 0ac# 9# urmea?<-m<.
7# d8du drumul 9# ,e 7ndrep"8 7n .ra8 c8"re cr<n.ul de
plop# canad#en#, cu +e"er 9# cu 1ud#"- pe urme.
)#a a:un,e,er8 7n umra copac#lor c<nd lum#na une#
perec-# de 3arur# m8"ur8 3a=ada caane#, apo# 7n 3a=8 opr# o
ma9#n8. +<n8 c<nd ,8 cooare /re. Eoreland 9# ,8 ,e aprop#e
de u98, ce# "re# d#n cr<n.ul de plop# o 9# porn#,er8 7n ,u,ul
can#onulu#.
/re. Eoreland 8"u ,cur", apo# 7ncerc8 clan=a.
G9a era 7ncu#a"8.
B8"u d#n nou ceva ma# "are.
- Ral"er,@
N#c# un r8,pun,. Bru,c avu pre,en"#men"ul c8 ,e 7n"<m-
pla,e ceva 3oar"e r8u. Se aprop#e de una d#n 3ere,"re 9# pr#v#
7n8un"ru.
+a"ul era .ol, #ar pe podea, a"<" de aproape 7nc<" nu ,e
vedea dec<" o par"e d#n el, era "rupul lu# Famar Ral"er,. ;ar
par"ea pe care o vedea /re. - oc-## mor=#, lar. de,c-#9#, 9#
ere.a"a re"e?a"8 - 7# ,pu,e "o" ce avea nevo#e ,8 a3le.
7n:ur<nd 7n 9oap"8, ,e 7ndrep"8 7n .oan8 c8"re cl8d#rea pr#nc#-
pal8, 7n care #n"r8 ca un "a#3un.
El,#e Cramp"on, .-emu#"8 pe un ,caun, cu un roman ,#ro-
po, 7n ra=e, 79# r#d#c8 pr#v#r#le ,urpr#n,8. 7l recuno,cu pe
/re. 9# =<9n# 7n p#c#oare.
- ;oc"ore Eoreland, ,e <l<# ea. Ce 3ace=#...
386
1o-n Saul
- Gnde e> o 7n"re8 el 3ur#o,, =#n"u#nd-o cu pr#v#rea. Ce
dracuC ,e-n"<mpl< a#c#>
El,#e 7l pr#v# 38r8 ,8 7n=elea.8.
- Gnde e c#ne>
- S-e33#eld, "<mp#"o@ o repe?# el.
I-ar 3# ,"r#v#" cu pl8cere mu"ra cu oc-## ace#a de vac8
"oan"8.
- Ea a d#,p8ru", #ar Ral"er, e mor"@
El,#e p8l#.
- ;ar a#a am 3o," acolo, ,pu,e ea. )m lua" "ava cu va,e
9# "o"ul era normal. N-au "recu" dec<" c#nc# m#nu"e de-a"unc#,
cel mul" ?ece.
Eoreland ,e l8,8 prad8 3ur#e#. R#d#c8 m<na 9# o ple,n# pe
El,#e a"<" de "are, 7nc<" o arunc8 pe ,pa"eL acea,"a ,e pr8u9#
9# r<ma,e a9a, ,u,p#n<nd. Eoreland o aandon8 9# ,e repe?# la
"ele3onL 3orm8 un num8r. 7n cl#pa urm8"oare au?# vocea lu#
+aul Aendall.
- +u9"#ul lu# )rnold e 7n can#on, ,pu,e Eoreland, 38r8 ,8
ma# p#ard8 "#mpul cu pre?en"8r#le. 7n"r-un 3el ,au al"ul a reu9#"
,<-l uc#d8 pe Famar Ral"er,. D# 1ud#"- S-e33#eld a d#,p8ru".
!ocea lu# Aendall ,e au?# ,cr<9n#" pe 3#r.
- 7=# "r#m#" c<=#va d#n oamen## lu# Am.er, c-#ar acum,
,pu,e el.
- Bloca=# #n"rarea 7n can#on, 7# ,pu,e Eoreland. ;ar nu-#
lua=# prea mul=# oamen# lu# Aru.er, l8,a=#-l ,8 "erm#ne de
repara" an"ena. Sun" acolo 7n c<"eva m#nu"e.
0r<n"# "ele3onul 7n 3urc8, apo#, 38r8 a-# ma# acorda vreo
a"en=#e lu# El,#e Cramp"on, #e9# d#n ca,8 9# o lu8 la 3u.8 ,pre
ma9#n8.
5rec<ndu-9# ora?ul lov#", El,#e ,e r#d#c8 7n p#c#oare 9# o
porn# 9c-#op8"<nd ,pre u98. 7n c8dere ,e lov#,e la 9old 9# acum
o durea c<nd p89ea. Se ,pr#:#n# de cadrul u9##, pr#v#nd 7n urma
S*EN)EBGFII
387
lu# Eoreland cu oc-# 3ur#o9#. C<"eva ,ecunde ma# "<r?#u
ma9#na "recu 7n .oan8 pe l<n.8 ea.
MD# cu a,"a a,"aN, 79# ,pu,e ea.
Focul 8,"a nu-# pl8cea deloc. ;e al"3el, "oa"8 ,eara ,e
.<nd#,e cum ,8 3ac8 ,8 plece, ma# ale, de c<nd o adu,e,er8 pe
3eme#a aceea a"<" de dr8.u=8 - cea care ven#,e 7n v#?#"8 la
doamna 0uc6er. El,#e o v8?u,e de dou8 or#I oda"8 c<nd du-
,e,e "8v#le cu c#na 9# a doua oar8 c<nd le lua,e, acum c<"eva
m#nu"e. ;up8 p8rerea e#, 1ud#"- nu ar8"a de3el olnav8. )r8"a
,per#a"8, #ar 8ra"ul care era cu ea 7n caan8 era .enul de dur
care-# pl8cu,e "er##l lu# El,#e pe vremur#, p<n8 c<nd 7nv8=a,e,
durero,, c8 oamen## de 3elul 8,"a au o#ce#ul de a vor# nu cu
.ura, c# cu pumn##.
Fum#n#le ma9#n## lu# Eoreland d#,p8rur8 9# El,#e porn#
c8"re camera e#, d#n ,pa"ele cl8d#r##. * ,8-9# ,"r<n.8 repede
lucrur#le 9# o ,8 d#,par8 7n ?ece m#nu"e. Fea3a pe ul"#mele
,8p"8m<n# pu"ea ,8 ,e duc8 na### - nu mer#"a e3or"ul.
;ar 7n cl#pa aceea m#n"ea #-o lu8 pe al"8 p#,"8 9# ea 79#
am#n"# c8 Eoreland ,pu,e,e c8 8ra"ul d#n c8,u=a cu num8rul
c#nc# mur#,e. Cu .<ndul la el, #e9# d#n cl8d#re 9# o lu8 7nce"
pe,"e pa:#9"e, 3rec<ndu-9# 9oldul lov#". ):un,e la num8rul c#nc#,
8"u la u98, apo# de,cu#e cu c-e#a pe care #-o d8du,er8.
+r#v# cadavrul o ,ecund8, 7ncrun"a"8, .<nd#ndu-,e la ce o
a9"ep"a. ;ac8 pleca acum, 38r8 n#c# o eBpl#ca=#e, ,-ar pu"ea
,8-# pun8 7n c<rc8 a,a,#na"ul.
Ea# med#"a pu=#n, apo# ?<m#, c8c# 9"#a ce avea de 38cu".
;#n"r-o ,#n.ur8 m#9care avea ,8 #a,8 d#n culp8 9# ,8 ,e r8?une
pe Eoreland.
F8,<nd u9a caane# lar. de,c-#,8, El,#e ,e 7n"oar,e 7n
cl8d#rea pr#nc#pal8 unde ,co"oc# pr#n ,er"arele #roulu# p<n8
.8,# car"ea de "ele3on a ora9ulu# Borre.o.
388
1o-n Saul
Num8rul pe care 7l c8u"a era "#p8r#" cu c#3re mar#, ro9##, pe
con"racoper"<. 5orm8, a9e?<ndu-,e comod 7n 3o"ol#ul d#n
,pa"ele #roulu#.
- Sec=#a de pol#=#e d#n Borre.o, ,pu,e o voce pl#c"#,#"8
dup8 c<"eva apelur#.
El,#e ?<m#.
- E8 nume,c El,#e Cramp"on, ,pu,e ea. Fucre? la 0-e
Co""onOood,. D"#=# unde e, 7n Can#onul Eord#da.
- 7-7, ,pu,e pol#=#,"ul.
- )vem n#9"e proleme, con"#nu8 El,#e. Gna d#n"re pa-
c#en"ele noa,"re a d#,p8ru" 9# cel care o 7n.r#:ea e mor".
- +o3"#m> ,pu,e omul, ru,c 38r8 urm8 de pl#c"#,eal8 7n
.la,. Cum a=# ,pu, c8 v8 c-eam8>
El,#e 79# repe"8 calm numele.
- +e pac#en"8 o c-eam8 1ud#"- S-e33#eld, ,pu,e ea 7n con-
"#nuare. 1ud#"- S-e33#eld.
7n ,ec=#a de pol#=#e, B#lly Clar6 a,cul"a 7ncorda". Ce
dracuC c8u"a una d#n pro3e,oarele de la l#ceu acolo>
- Spune=# c8 e pac#en"8 acolo> 7n"re8 el cu 7ndo#al8 7n voce.
El,#e 7# eBpl#c8 pe ,cur" ce ,e 7n"<mpla,e, apo# 7nc-#,e
"ele3onul 9# ,e 7n"oar,e 7n camera e# ,<-9# 3ac8 a.a:ul.
!a a9"ep"a ,o,#rea pol#=#e#, le va ,pune "o" ce 9"#e 9# va
r8,punde "u"uror 7n"re8r#lor 9#, c<nd va 3# "erm#na", doc"orul
Eoreland avea ,8 dea de ucluc.
Nu era 3oar"e ,#.ur8, dar #mpre,#a e# era c8 neanun=area
pol#=#e# 7n ca?ul unu# del#c" con,"#"u#a 7n ,#ne o 7nc8lcare
a le.##.
Iar dac8 del#c"ul re,pec"#v era o cr#m8...
F8,8 .<ndul ace,"a 7n ,u,pen,#e 9# ?<m# 7nc<n"a"8. * ,8-l
7nve=e ea pe /re. Eoreland ce-n,eamn< ,8 o ple,nea,c8 pe ea,
1ud#"- alunec8 pe o p#a"r8 de pe 3undul ape# 9# ,e 7mp#ed#c8,
r8,uc#ndu-9# .le?na 1ed o pr#n,e #u"e de ra=, ,pr#:#n#nd-o.
S*EN)EBGFII
389
7ncerca ,<-9# la,e "oa"8 .reu"a"ea pe .le?n8 9# ,e ,"r<m8 de
durere, 7n8u9#ndu-9# ,"r#.8"ul de durere.
- )# p8=#" ceva> o 7n"re8 1ed.
1ud#"- d8du d#n cap.
- 7m#... 7m# pare r<u, dar "reu#e ,8 m< a9e? pu=#n.
1ed ,"r8pun,e cu pr#v#rea 7n"uner#cul d#n 3a=a lor.
- Gn p#c ma# 7ncolo. 7n m#:locul p<r<ulu# e un olovan
mare. 0e po=# a9e?a pe el.
1ud#"- vru ,<-l con"ra?#c8, dar ,e r8?.<nd# #u"e. C<nd
oamen## lu# /re. - care 3orma,er8 cu ,#.uran=a p<n8 acum o
po"er8 - vor de,coper# c8 nu ,e 7ndrep"a,er8 c8"re .ura ca-
n#onulu#, vor aduce c<#n# ,8 le #a urma, ceea ce 7n,emna c8
p<r<ul era ,#n.urul loc care le o3erea un ad8po,".
- )# ,8 po=#> 7n"re8 1ed cu voce ,c8?u"8.
1ud#"- 7# 38cu ,emn c8 da 9# ,e ,pr#:#n# .reu de el,
9c-#op8"<nd pr#n ap8.
Fa dou8?ec# de me"r# ma# 7ncolo d8dur8 de olovan, pe a
c8ru# ,upra3a=8 pla"8 1ud#"- ,e a9e?8 u9ura"8. Scoa,e p#c#orul
d#n ap8 ,<-l ma,e?e.
+e"er o pr#v# nel#n#9"#".
- E rup">
- Nu cred, ,pu,e 1ud#"-, ap8,<ndu-9# d#n nou .le?na. Ba
c-#ar am #mpre,#a c8 n#c# m8car ,cr<n"#" nu e. ;oar l-am
r8,uc#". 7n c<"eva cl#pe nu ma# am n#m#c.
08cu o vreme, cu re,p#ra=#a "8#a"8. ;e c<nd #e9#,er8 d#n
cr<n., n#c# unul d#n e# nu ,pu,e,e mare lucru, 7ncerc<nd ,8
la,e ,ana"or#ul c<" ma# mul" 7n urm8. )cum 7n,8, 3##ndc8 dure-
rea d#n .le?n8 7ncepu,e ,< o ma# la,e 9# ,e a,#.ura,e c8 nu
erau urm8r#=#, ,pa#ma ma# vec-e, 7n cre9"ere de c<nd o adu,e-
,er8 la ,ana"or#u, 7ncepu ,8-9# ara"e #ar col=##.
- 1ed, m#-au 38cu" o #n:ec=#e, ,pu,e ea.
1ed 7ncuv##n=8.
- Ne-am 7nc-#pu#".
390
1o-n Saul
+r#v# 7n urm8, 7n lun.ul can#onulu#, apo# 7n ,u,. +e mar-
.#nea ,"<nc## ,e vedeau lum#n#le unor 3arur#. )veau o ec-#p8
care lucra de:a la an"en8, 7ncerc<nd ,8 o repare. D# dac8
reu9eau...
Se l8,8 ,8 alunece de pe p#a"r8, 7n ap8.
- N-avem prea mul" "#mp.
+e"er cl8"#n8 d#n cap.
- ;ar ce #mpor"an=8 ma# are> Gnde pu"em mer.e> C-#ar
dac8 #e9#m d#n can#on, la ce ne 3olo,e9"e> *da"8 an"ena
repara"8...
1ud#"- 7l pr#v# pr#n 7n"uner#c.
- )n"ena> 7n"re8 ea nedumer#"8. Ce le.8"ur8 are>
Cu .la,ul 7neca" 9# de oo,eal8, dar 9# de cer"#"ud#nea c8,
p<n8 la urm8, c<nd an"ena va 3# repara"8, 7# a9"ep"a e9ecul,
+e"er 7# eBpl#c8 mecan#,mul de declan9are a m#croapara"elor.
- ;ar "reu#e ,8 pu"em 3ace ceva, ,pu,e ea. Nu pu"eam
urca p<n8 acolo>
;up8 o cl#p8 de "8cere, 1ed ,pu,eI
- N#c# nu "reu#e ,8 urc8m. S-ar pu"ea ,8 eB#,"e o al"8
,olu=#e.
+r#v# 7n oc-## lu# 1ud#"-.
- +o=# ,8 mer.#>
1ud#"- apro8 9#, ca pen"ru a-9# doved# ,#e9# c8 poa"e, pu,e
p#c#orul 7n ap8 9# ,e r#d#c8. Gn ,pa,m durero, o 7mpun,e 7n "o"
p#c#orul, dar 7# "recu repede. 58cu un pa,, 9c-#op8"<nd mul"
ma# pu=#n dec<" cu c<"eva m#nu"e ma# 7na#n"e.
Eer.eau c<" pu"eau de repede, nevo#=# 7n cele d#n urm8 ,8
p8r8,ea,c8 al#a p<r<ulu# c<nd 3undul deven#,e prea nere.u-
la" 9# ,8 .8,ea,c8 o c8rare paralel8 cu cur,ul ape#, pr#n"re
copac#.
;up8 al"e ?ece m#nu"e "reu#r8 ,8 ,e oprea,c8. 7n 3a=a lor,
la n#c# dou8?ec# de me"r#, ,e 7n8l=a pere"ele ne"ed al ara:ulu#,
loc<ndu-le drumul.
S*EN)EBGFII
391
1ud#"- r8ma,e cu oc-## la ,"ruc"ura ma,#v8 de e"on, cu
,upra3a=a ca de ,"#cl8 7n lum#na lun##. )u?# vocea lu# 1ed.
- +e-a#c#, ,pu,e el 7nce".
* 9# porn#,e repede ,pre pere"ele nord#c al can#onulu#.
D#-a"unc#, 7n ,3<r9#", 1ud#"- 7n=ele,e 7nco"ro 7# conducea
1ed. Eon"a"e 7n e"on, 7ncep<nd de la c#rca "re# me"r# dea,upra
,olulu#, o ,er#e de are de me"al, la d#,"an=e de 9a#?ec#-9ap"e?ec#
de cen"#me"r# 7n"re ele, urcau ca o ,car8 pe 3a=a ara:ulu#. Se
,3<r9eau 7n"r-o m#c8 pla"3orm8 de me"al, ca pal#erul une# ,c8r#
de #ncend#u, cam la un ,3er" d#n 7n8l=#mea ara:ulu#.
- E o ,car8 de ,erv#c#u, le eBpl#c8 1ed. +u"em ,8 urc8m pe
ea, ,8 3or=8m u9a aceea 9# ,8 #n"r8m 7n ara:.
+e"er m8,ur8 ne7ncre?8"or, d#n pr#v#r#, ,cara.
- ;ac8 a:un.em p<n8 la pr#ma "reap"8.
- Scoa"e-=# cureaua, 7# ,pu,e 1ed, 7n "#mp ce 9#-o ,co"ea pe
a lu#.
+e"er e?#"8, apo# 38cu a9a cum # ,e ceru,e. 1ed pr#n,e
curelele una de al"a 7n a9a 3el, 7nc<" ,8 3orme?e o ucl8 de
pe,"e 9ap"e?ec# de cen"#me"r#.
- * ,8 m8 urc eu pr#mul, apo# +e"er.
+e"er ,e aprop#e de ara: 9# 79# 7mple"# ,"r<n, de.e"ele.
Imed#a", 1ed pu,e un p#c#or 7n palmele lu# 7mpreuna"e 9#, 7n
"#mp ce +e"er ,e ,pr#:#nea =eap8n de ara:, el ,e r#d#c8, a:u"<n-
du-,e de ?#dul de e"on.
- +u=#n ma# ,u,, ,pu,e 1ed.
+e"er ,e 7ncorda ,<-l r#d#ce 9#, o cl#p8 ma# "<r?#u, 7l au?#I
- /a"a@ 9# r8ma,e cu m<#n#le .oale.
5rec<ndu-9# palmele, +e"er 38cu un pa, 7napo# 9# pr#v# 7n
,u,.
1ed era a"<rna" de pr#ma ar8. Grm8r#" d#n pr#v#r# de +e"er
9# de 1ud#"-, ,e r#d#c8 7n ra=e p<n8 a:un,e cu 8r#a la n#velul
are#. 0ra,e aer 7n p#ep", d8du drumul are# cu m<na drep"8 9#
,e 7n"#n,e dup8 "reap"a urm8"oare.
392
1o-n Saul
Repe"8 ac=#unea p<n8 a:un,e ,8 ,"ea cu p#c#oarele pe ul"#-
ma ar8.
- G9urel, ,pu,e. )runca=#-m# curelele.
+e"er 79# 38cu d#n nou m<#n#le ,car8 pen"ru 1ud#"-, 7n "#mp
ce 1ed a9"ep"aL curelele a:un.eau aproape p<n8 la n#velul lor.
;ar 1ud#"- cl8"#n8 d#n cap.
- Ea# 7n"<# "u, 7# ,pu,e ea lu# +e"er. Gl"#mul va "reu# "ra,
7n ,u,, #ar eu ,un" cea ma# u9oar8.
+e"er 3u "en"a" ,8 o con"ra?#c8, dar ,e .<nd# c8 nu 38cea
dec<" ,8 p#ard8 "#mpul. D#-n plu, avea drep"a"e.
1ud#"- 7# =#nu ,car8 9#, dup8 o 7ncercare ne,#.ur8, +e"er ,e
r#d#c8.
E<na lu# "recu la ma# #ne de un ,3er" de me"ru de ar8,
dar 1ed 7# an"#c#pa,e m#9carea 9#-# 7n"#n,e,e curelele. +e"er ,e
cl8"#n8 nea:u"ora" un momen", dar apo#, cu a:u"orul lu# 1ud#"-,
care-l 7mp#n.ea, 9# al lu# 1ed, care-l "r8.ea, reu9# ,8 ,e 7nal=e
de,"ul ca ,8 ,e pr#nd8 de ul"#ma ar8 de :o,. S"8"u pu=#n a"<r-
na", apo# ,e r#d#c8 7n ra=e.
1ed 7l 7n93ac8 de .ulerul -a#ne# 9# 7l a:u"8 ,8 ,e pr#nd8 #ne
de are. 7# 38cu ,emn ,8 urce.
- Ia-o 7na#n"e, 7# ,pu,e. Cu 1ud#"- m8 de,curc ,#n.ur.
+e"er 9ov8#, apo# 7# urm8 ord#nul.
1ed ,e .-emu# d#n nou pe ul"#ma "reap"8, a.8=a" cu o m<n8
de cea de dea,upra. Se 7n"#n,e 7n :o, 9# l8,8 curelele ,8 a"<rne
la 7ndem<na lu# 1ud#"-.
- Sar#@ ,pu,e el, un ,#n.ur cuv<n" ca un ord#n.
1ud#"- "ra,e aer ad<nc 7n p#ep" 9# ,8r#, pr#n?<nd cu m<#n#le
ucla 38cu"8 de curele. Docul produ, de .reu"a"ea e# 7l 38cu pe
1ed ,8 #cnea,c8. Cu "o" "rupul 7ncorda", 7ncepu ,8 ,e r#d#ce.
58cu o ,cur"8 pau?8 9# d<du drumul cele# de-a doua are pen-
"ru a o apuca pe a "re#a. 1ud#"- reu9# ,8 apuce pr#ma ar8 cu o
m<n8. 1ed o ma# r#d#c8 pu=#n, #ar 1ud#"- apuc8, cu celala"8
S*EN)EBGFII
393
m<n8, cea de-a doua ar8. ;8du drumul curelelor 9# ,e r#d#c8
pe "rep"e.
7n ma# pu=#n de un m#nu" erau pe pla"3orma d#n 3a=a u9##
"8#a"e 7n pere"ele ara:ulu#. +e"er ,coea 7n rama de lemn, 38r8
al"8 uneal"8 dec<" 9urueln#=a pl#n8 de ,<n.e. 7n 3#ne, d8du de
me"alul roa9"e#. Se op#n"# 7n "#:a c8l#"8 a 9urueln#=e# 9#
,mul,e roa,ca d#n loca9ul e#.
In"rar8 7n corpul ara:ulu#.
- +e-a#c#, ,pu,e 1ed.
* ,car8 7n ,p#ral8 ducea drep" 7n ,u,, dar 1ed le #nd#ca,e
un cor#dor lun. 9# ,"r<m" care co"ea ,pre dreap"a, urm<nd con-
"urul ara:ulu#.
1ed o rup,e la .oan8 pe culoar, #ar 1ud#"- 9# +e"er 7l urmar8,
pr#ma cu o durere care o 7n:un.-#a 7n .le?n8 or# de c<"e or#
punea p#c#orul :o,. ):un,er8 la o #3urca=#e 9# 1ed ,e opr#. C<nd
ce#lal=# do# 7l a:un,er8 d#n urm8, le 38cu un ,emn ,pre cor#dor.
- J#ne=#-o "o" a9a, la cap8"ul cel8lal" e o al"8 ,car8. * ,8 v8
,coa"8 7n v<r3, c-#ar l<n.8 pere"ele ,ud#c al can#onulu#. 7ncer-
ca=# ,8 a:un.e=# la puelo.
+e"er 79# m#:# oc-##.
- D# "u> 7l 7n"re8.
1ed #n,p#r8 ad<nc.
- )m o #dee. S-ar pu"ea ,8 nu mear.8, dar eu o ,8 7ncerc.
;e da"a a,"a +e"er 7l con"ra?#,e, dar #n"erven# 1ud#"-.
- Fa,<-l, 9"#e el ce 3ace. ;oar el ne-a adu, p<n8 a#c#, nu>
7l pr#v# pe 1ed o ,ecund8, apo# ,e 7n"oar,e 9# pom# pe culoar,
7n cl#pa urm8"oare, 1ed r8m8,e,e ,#n.ur 7n m8run"a#ele
ara:ulu#.
*""o Aru.er era cu oc-## pe 1e,u, Hernande?. * uca"8
lun.8 de un me"ru 9# :um8"a"e d#n =eava de +!C 3u,e,e "8#a"8,
d<nd la #veal8 cape"ele calur#lor.
- C<" ma# durea?8> vru el ,8 9"#e.
394
1o-n Saul
Hernande? r#d#c8 d#n umer#.
- Qece m#nu"e. +oa"e ceva ma# pu=#n.
Aru.er ,"r<n,e d#n 38lc# 38r8 ,8 ,pun8 n#m#c. 7# 7n"oar,e
,pa"ele, au?#nd un ,une" 7ndep8r"a".
7n ?are ,pre ,"<n.a, d#ncolo de .ura can#onulu#, v8?u o
lum#n8 #n"erm#"en"8 ro9#e, ro"#ndu-,e pe dea,upra de9er"ulu#.
* cl#p8 ma# "<r?#u au?#, ,"#n,, ,#rena.
MAendall, 79# ,pu,e el, a c-ema" 7n ,3<r9#" pol#=#a.N
Nu va ma# dura mul". 0o"ul avea ,8 ,e "erm#ne, #ar 1ed
)rnold avea ,8 cape"e ce mer#"a.
32
1ed a9"ep"8 ,8-# vad8 pe 1ud#"- 9# pe +e"er d#,p8r<nd, apo#
,e 7ndrep"8 .r8#" c8"re .aler#a pr#nc#pal8. ):un,e 7n camera
comen?#lor 9# 7ncremen# 7n loc. +e o anc-e"8 9edea un om,
me,"ec<nd un ,andv#9. *mul 7l pr#v# 9# ,e 7ncrun"8, 7ncerc<nd
parc8 ,8-9# am#n"ea,c8 ceva. 7n"r-un "<r?#u, ,e r#d#c8 9# ,e
aprop#e de #n"er3onul #n,"ala" 7n panoul de comand8.
In#ma lu# 1ed 7ncepu ,8 a"8 cu pu"ere. B8ra"ul era cu
mul" ma# 7nal" dec<" el 9# pu"ern#c ca un "aur. ;ar, pr#v#nd la
m#9c8r#le lu# 7nce"e, 1ed pr#cepu.
- S"a# a9a@ ,pu,e el cu o voce -o"8r<"8.
+a?n#cul 7n.-e=8 de parc8 c#neva #-ar 3# ap8,a" pe un 7n"re-
rup8"or #n"er#or.
- E-au "r#m#, ,8 "e ,c-#m, 7# ma# ,pu,e. E#-au ,pu, ,8 "e
duc# aca,8. C-#ar acum@
58r8 ,8 e?#"e, omul ,e 7n"oar,e c8"re anc-e"8, 79# lu8 cu"#a
de m<ncare 9# "recu pe l<n.8 1ed 38r8 ,8 ,pun8 un cuv<n",
l8,<ndu-l ,#n.ur 7n ,ala comen?#lor.
1ed pr#v# la panoul 7nc8rca" cu 7n"rerup8"oare 9# #nd#ca-
"oare 9# aproape c8 ,e l8,8 p8.ua9. ;ar 9#-o am#n"# pe /#na
)lvare? 9# oc-## e# .o#, ,"ran##. ;ac8 d8dea .re9, "o=# pr#-
e"en## lu# - aproape "o=# cuno,cu=## lu# - vor ar8"a la 3el pe,"e
pu=#n8 vreme.
D#, p<n8 la urm8, 7# vor 3ace 9# lu# una d#n #n:ec=##le acelea.
396
1o-n Saul
7l "recu un 3#or. )po# 7ncerc8 ,8 nu ,e ma# .<ndea,c8 dec<"
la ce avea de 38cu".
In"r8 7n pu=ul pr#nc#pal 9# 7nc-#,e u9a e"an98, 7nv<r"#nd
vana d#n cen"rul e# p<n8 c<nd o v8?u per3ec" 7nc-#,8. )po# ,e
7n"oar,e la panoul de comand8.
7n ,"<n.a lu#, mon"a"8 7n pere"ele de e"on, ,e .8,ea o al"8
van8, cu un d#ame"ru de un me"ru 9# :um8"a"e, c8re#a 7# core-
,pundea un pu= ver"#cal, care #n"er,ec"a o conduc"8 d#n "avan.
+r#n"re dou8 ,p#=e ale vane# 3u,e,e "recu" un lan= .ro,, le.a" de
un elc#u. ma,#v 7n.ropa" 7n podea.
Cele dou8 cape"e ale lan=ulu# erau pr#n,e cu un lac8".
1ed 7ncerc8 cu 9urueln#=a pe care o 8.8 ma# 7n"<# 7n ver#-
.a lac8"ulu#, apo# 7ncerc8 ,8 o r8,ucea,c8. ;ar, 38r8 un punc"
de ,pr#:#n, lac8"ul 7# ,c8pa d#n m<n8.
)runc8 o pr#v#re 7n :ur 9# v8?u o l<d#=< de ,cule a9e?a"8
l<n.8 pere"e. Se repe?# la ea, o de,c-#,e 9# "ra,e pr#mul ,er"ar.
;ede,u"ul lu# .8,# un om3a#er.
Se 7n"oar,e la lac8", 7ncerc8 lama pe ver#.a ace,"u#a, apo#
,e pu,e pe "rea8. ;up8 un "#mp, care # ,e p8ru ne,3<r9#",
lac8"ul ced8. 1ed ,mul,e lan=ul de pe van8. * apuc8 cu amele
m<#n# 9# "ra,e cu "oa"8 3or=a.
58r8 n#c# un re?ul"a".
Se urc8 pe ea, dar n#c# m8car .reu"a"ea lu# 7n"rea.8 pe una
d#n ,p#=e nu reu9# ,8 o cl#n"ea,c8. Cu oc-## 7nl8cr#ma=# de
nepu"#n=8, pr#v# 7n :ur, c8u"<ndu-9# o al"8 uneal8.
79# am#n"#.
Se repe?# la u9a e"an98, r8,uc# vana 9# o de,c-#,e. 7n
.aler#e era 7n"uner#c e?n8, dar 1ed o porn# pe p#p8#"e, =#n<n-
du-,e de pere=#, p<n8 .8,# ce c8u"a.
Fopa"a pe care o 3olo,#,e "oa"8 ?#ua era acolo unde o
l8,a,e, ,pr#:#n#"8 de pere"e. * 7n93ac8 9# ,e 7n"oar,e .r8#",
7nc-#?<nd 7nc8 o da"8 u9a 7n urma lu#.
Se aprop#e #ar de vana ur#a98, 8.8 lama lope=## 7n"re
,p#=e, apo# o prop"# ,u aBul vane#. ;e da"a acea,"a, roa"a, cu
S*EN)EBGFII
397
ra?a ma# mare cu un me"ru, ,e cl#n"#. Ea# 7n"<# c<=#va cen-
"#me"r#, dup8 care 1ed mu"8 lopa"a 9# 7mp#n,e d#n nou.
)l=# c<=#va cen"#me"r#, dar era ,#.ur c8 acum vana ,e
m#9ca mul" ma# u9or.
)andon8 lopa"a 9# "ra,e de o ,p#=a. Roa"a 7ncepu ,8 ,e
m#9"e 9#, depar"e, dea,upra capulu#, 1ed au?# un ,cr<9ne" ,"#n,.
;up8 c<"eva ,ecunde, ?8.a?ul ampla,a" la do#,pre?ece me"r#
,u n#velul laculu# ,e r#d#c8, 9# 1ed au?# pr#mele valur# de ap<
#n"r<nd 7n conduc"a ur#a98.
Con"#nu8 ,8 ro"ea,c8 vana p<n8 c<nd ?.omo"ul ,e
pre,c-#m8 7n vu#e", apo# 7n"r-un adev8ra" mu.e". 7n 3#ne,
vana a:un,e la cap8". Q8.a?ur#le erau comple" de,c-#,e.
Q.omo"ul era a,ur?#"or 9# 1ed era pe punc"ul de a ,e
7ndrep"a ,pre ,upra3a=8 c<nd 79# adu,e am#n"e c8 ma# avea ceva
de 38cu". 79# arunc8 pr#v#rea a,upra panoulu# de con"rol 9# .8,#
ce c8u"aI o p<r.-#e mare de care "ra,e. Se au?# un ,cr<9ne" de
pro"e,", 7na#n"e ca "ur#na ur#a98 ,8 ,e pun8 7n m#9care.
Fa 7ncepu" nu ,coa,e dec<" un m<r<#", dar, pe m8,ur8 ce
lua v#"e?8, ,une"ul ,e 38cea "o" ma# a,cu=#" p<n< ,e au?# ca un
=#p8" ,"r#den" ,uprapu, mu.e"ulu# apelor.
+e nea9"ep"a"e, de undeva d#n #n"er#orul #n,"ala=#e#, ,e au?#
un "ro,ne" 7n3#or8"or. Q.omo"ul 7l pu,e pe 1ed 7n m#9care.
)andon8 panoul de con"rol 9# #e9# 7n .oan8 d#n 7nc8pere,
lu7nd-o la ,"<n.a pe cor#dorul care "raver,a ara:ul d#n"r-o
par"e 7n"r-al"a, la n#velul #n3er#or.
Q.omo"ul pe care 7l 38cea aler.<nd era pu"ern#c, dar el nu
ma# au?ea dec<" va#e"ul ape#, urle"ul "ur#ne# 9#, d#n ce 7n ce
ma# "are, uu#"ur#le or##le ale uc8=#lor de e"on de,pr#n,e
d#n pere=## conduc"elor a"unc# c<nd #?eau palele "ur#ne#.
1ed 7n=ele.ea prea #ne ce ,e 7n"<mplaI "ur#na arunca 7napo#
uc8=#le de e"on, ,3<r<m<ndu-le, ?v<rl#nd 7n pere=## conduc"elor
cu p#e"re 9# uc8=# de c#men", m<c#n<ndu-# 9# ma# "are.
Nu va ma# dura mul" p<n8 c<nd "ur#na 7n,89# va 7ncepe
,8 cede?eL cu palele ,mul,e, mon,"rul ro"#"or 79# va p#erde
398
1o-n Saul
ec-#l#rul 9# ,e va rupe. Iar daca va #e9# d#n =<=<n# 7na#n"e ca el
,8 a:un.8 la ,upra3a=8...
/on# .<ndul d#n m#n"e. ):un,e,e la p#c#orul ,c8r## me"a-
l#ce. Cu pl8m<n## l#p,#=# de aer, cu "o=# mu9c-## "or"ura=# ma#
7n"<# de ?#ua lun.8 de munc8 7n ara:, apo# de coor<rea pe
pere"ele can#onulu#, 7ncepu ,8 ,e ca=ere, ma# mul" "r<.<ndu-,e
7n m<#n#, 7n "#mp ce p#c#oarele amen#n=au ,8-l la,e.
):un, la :um8"a"ea drumulu# ,e 7mp#ed#c8, p#c#orul ,"<n.
7# alunec8 de pe "reap"a 7n.u,"8 9# ,e #?# cu capul de unul d#n
,upor=## me"al#c#. 7l cupr#n,e un val de .rea=8 9# pr#v#rea #
,e 7nce=o9a. Se pr8u9# pe ,car8 pl<n.<nd, 9# lacr#m#le # ,e
ame,"ecar8 cu ,<n.ele ce # ,e ,cur.ea de:a d#n"r-o ran8
de pe 3run"e.
7n :urul lu# .8l8.#a era d#n ce 7n ce ma# mare, a,al"<ndu-l.
S#m=ea ara:ul 7ncep<nd ,8 ,e rup8 7n uc8=#.
G#m#"8, 1ud#"- r8m8,e,e cu oc-## la ,#lue"a ap8ru"8 d#n
,en#n pe crea,"a ara:ulu#. Cu numa# c<"eva ,ecunde 7na#n"e,
ea 9# +e"er #e9#,er8 la lum#n8 pe ,cara me"al#c8L acum 7n,8 era
7ncremen#"8, nepu"<ndu-9# crede oc-#lor.
- !ul"urul Ca3en#u, 9op"#.
Bun#cul lu# 1ed 38cu un pa, ,pre e#.
- Eram 7n 6#va, ,pu,e el. )m v8?u"...
Cuv#n"ele 7# mur#r8 pe u?e la vederea lu# +e"er Fan.,"on,
dar pe urm8 o pr#v# d#n nou pe 1ud#"-.
- D"#u ce vrea ,8 3ac8 1ed, ,pu,e el, apo# ?<m#. D# vreau
,8 v8d.
+e"er Fan.,"on ,e 7ncrun"8, nedumer#". 0ocma# ,e pre-
.8"ea ,<-l 7n"ree pe m#,"er#o,ul #nd#an de,pre ce vore9"e,
c<nd au?# un ,cr<9ne" 7ndep8r"a".
Q.omo"ul cre,cu, apo# 1ud#"- 7l au?# 9# ea. 7l apuc8
#n,"#nc"#v pe !ul"urul Ca3en#u de ra=.
- Ce e> Ce ,e-n"<mpl<>
+e 3a=a !ul"urulu# Ca3en#u ?<me"ul ,e l8=# 9# ma# "are.
- Cred c8 1ed a de,c-#, conduc"a pr#nc#pal8 de aduc=#une.
S*EN)EBGFII
399
- Conduc"a> 7l 7n.<na +e"er. ;e ce>
;ar 1ud#"- 7n=ele,e,e.
- 0ocma# o reparau, nu> D# dac8 nu e .a"a...
- ;ac8 nu e .a"a 7nc8, ,-ar pu"ea ,8 d#,"ru.8 ara:ul,
comple"8 !ul"urul Ca3en#u cu voce ,eac8. Cred c8 a,"a 9#
,per8 1ed.
+e"er 38cu oc-## mar#.
Eu.e"ul ape# con"#nua ,8 crea,c8. +r#v# pe,"e mar.#nea
ara:ulu# 9# v8?u depar"e, :o,, 9uvoa#e ,cur.<ndu-,e pe "oa"e
.ur#le de ,#.uran=8.
;eoda"8 ara:ul 3u #nunda" 7n lum#n8 9#, la cap8"ul cel8-
lal", un om #e9# 7n .oan8 d#n arac8.
- Ha#de=#, ,pu,e !ul"urul Ca3en#u. S8 plec8m de-a#c#.
58cu .e,"ul de a ,e 7ndep8r"a, cu m<na pe ra=ul lu#
1ud#"-, dar acea,"a r8ma,e necl#n"#"8.
- 0reu#e ,<-l a9"ep"8m pe 1ed.
!ul"urul Ca3en#u ,cu"ur8 d#n cap.
- ;ar el nu vrea ,8 7l a9"ep"8m. ;e-a#a v-a "r#m#, 7na#n"e,
7n c#uda propr##lor cuv#n"e 7n,8, nu 38cu n#c# o m#9care ,8
p8r8,ea,c8 ara:ul. Se u#"8 numa# 7n :o,, pe,"e mar.#ne.
;#n ul"#ma .ur8 de #e9#re, apa =<9nea cu pu"ere. )po#,
arunca"8 de :e"ul de ap8, o uca"8 de e"on 38cu ma# #ne de
"re#?ec# de me"r# pr#n aer, 7na#n"e de a c8dea 7n p<r<ul de
dede,u".
+<r<ul 7n,u9# 7ncepu,e ,8 dev#n8 r<u 7n "oa"8 re.ula.
)u?#r8 ceva ca un lan= de eBplo?## ven#nd d#n #n"er#orul
ara:ulu#.
D# "o"u9#, n#c# unul nu ,e m#9c8 d#n loc, cu oc-## 3#Ba=#
a,upra "rape# pe unde "reu#a ,8 apar8 1ed.
;ac8 avea ,8 ma# apar8.
+r#v#rea lu# 1ed ,e ma# l#mpe?#L 79# 9"er,e oc-## de lacr#m#
9# de ,<n.e. Capul 7# uu#a, #ar ?.omo"ul d#n ara: 7l #?ea
cu o 3or=8 aproape ma"er#al8. 58cu un e3or" ,8 ,e r#d#ce 7n
p#c#oare 9# re7ncepu ,8 urce.
400
1o-n Saul
0rep"ele ,e cl8"#nau ,u p#c#oarele lu# 9# # ,e p8ru c8 aude
c-#ar ,une"ul me"alulu# ,mul, d#n me"al. Grc8 c-#nu#", 7n
pa"ru lae, 7n "#mp ce p#c#oarele amen#n=au ,8-l la,e de3#n#"#v
7n or#ce cl#p8.
7n acel momen" v8?u "rapa c-#ar dea,upra capulu# ,8u.
Gn val de adrenal#n8 7# ,"r88"u or.an#,mul. Gl"#mele
"rep"e le urc8 7n v#"e?8 9# =<9n# a3ar8 pr#n "rap8, adun<ndu-,e
9# r#d#c<ndu-,e 7n p#c#oare #med#a".
Fum#na re3lec"oarelor aproape 7l or#, apo#, 7n,8, ?8r#
c-#ar 7na#n"ea lu# "re# oamen#. Bun#cul ,e 7ndrep"a de:a ,pre el,
urma" de +e"er Fan.,"on.
- Nu@ ,"r#.8 la e#.
)po#, 7n=ele.<nd c8 nu-l pu"eau au?#, 7ncepu ,8 dea d#,-
pera" d#n ra=e, 38c<ndu-le ,emn ,8 cooare de pe ara:.
!ul"urul Ca3en#u 9ov8#, #ar 1ed o rup,e la 3u.8.
- Se rupe@ url8 1ed. 5u.#=#@
7n ,3<r9#", ce#lal=# ,e 7n"oar,er8 c8"re pere"ele ,ud#c 9# o
luar8 la .oan8. 1ed aler.a 7n urma lorL mu9c-## p#c#oarelor 7l
ardeau. ):un,er8 la cap8"ul ara:ulu#, de unde urca 7n ?#.?a.
o po"ec8 7n.u,"8, pe 3a=a can#onulu# p<n8 7n v<r3, la o 7n8l=#me
de 9ap"e?ec# de me"r#.
+orn#r8 ,8 urce, dar ,e opr#r8 ,8 pr#vea,c8 7n urm8.
;ede,u"ul lor, pe pere"ele ara:ulu# urca 7nce" o 3#,ur8
provoca"8 de pre,#unea ape# 7n conduc"e. Bru,c, ,e au?# un
?.omo" ca de "une" 9# ara:ul 3u .8ur#" de "ur#na ,c8pa"8 d#n
9uruur#le ur#a9e de ancorare, care eBploda,e pr#n pere"ele de
e"on. )po# ara:ul p8ru c8 ,e de,p#c8 9# par"ea d#n m#:loc ,e
,epar8 de re,"ul.
7n mod re3leB, 1ud#"- ,e "ra,e l<n.8 pere"ele de p#a"r8 al
can#onulu#, pr#v#nd ,pec"acolul ca -#pno"#?a"8.
)pa 38cu con,"ruc=#a ,8 eBplode?e 9# lum#n#le ,e ,"#n,er8
7n "#mp ce, cu un ?.omo" a,ur?#"or, un val de ap8 7nal" de
pe,"e 9ap"e?ec# de me"r# o porn# 7n :o,ul can#onulu#.
- Grca=#@ ,"r#.8 !ul"urul Ca3en#u. )pa are ,8 rup8 pere-
"ele@ +o"eca ,e va pr8u9# ,u p#c#oarele noa,"re@
S*EN)EBGFII
401
1ud#"- r<ma,e 7ncremen#"8 p<n8 c<nd !ul"urul Ca3en#u o
ple,n# pe,"e 3a=8, nu prea "are, c# doar a"<" c<" ,< o ,coa"8 d#n
"ran,a.
Scu"ur<nd mu"e9"e d#n cap, 1ud#"- 7ncepu urcu9ul pe
po"ec8, cu !ul"urul Ca3en#u pe urme, dup8 care veneau +e"er
9# 1ed.
El,#e Cramp"on ,"8"ea la 3erea,"ra c8,u=e# cu num8rul
c#nc#. +e podea, "rupul lu# Famar Ral"er, ?8cea eBac" a9a cum
7l .8,#,er8 cu c<"eva m#nu"e 7na#n"e c<nd 7# adu,e,e a#c# pe ce#
do# o3#=er#, B#lly Clar6 9# ;an Ro.er,,, pe c8rarea care venea
de la cl8d#rea pr#nc#pal8. Ro.er,, londul care p8rea prea
"<n8r pen"ru un pol#=#,", ver#3#ca,e #med#a" le9ul, c8u"<ndu-#
pul,ulL de9# nu ,co,e,e un cuv<n", p8rerea lu# El,#e era c8-9#
#ro,ea vremea. Ind#v#dul avea capul pe :um8"a"e re"e?a" de
"runc-# 9# "o" locul era pl#n de ,<n.e. ;up8 c<"e 79# d8dea ea
,eama, nu pu"ea avea ma# mul" de o :um8"a"e de l#"ru r8ma,
7n vene.
B#lly Clar6 79# de,c-#,e carne"ul 9# 7ncepu ,< ,cr#e, pun<n-
du-# d#n c<nd 7n c<nd c<"e o 7n"reare lu# El,#e. )cea,"a nu o
deran:a, c8c# 7# era de:a l#mpede c8 nu o 8nu#au #mpl#ca"8 7n
ceea ce ,e 7n"<mpla,e cu Ral"er,. C-#ar a9a, 7n"#n, pe podea,
cu oc-## .o# a=#n"#=# 7n "avan, era 7nc8 amen#n=8"or 9# or#cu#
#-ar 3# 3o," #med#a" clar c8 El,#e nu ar 3# pu"u" 7n n#c# un ca?
,8-# 3ac8 o a,emenea ran8.
- D# doc"orul Eoreland> o 7n"re8 Clar6.
El,#e r#d#ca d#n umer#, 79# ,"#n,e =#.ara pe o 3ar3ur#e a3la"8
pe ma,8 9# 79# apr#n,e #med#a" al"a.
- Nu cred c-a 3o," el, ,pu,e ea 7n cele d#n urm8.
;oc"orul avea ,< dea de,"ul de ucluc 9# El,#e -o"8r7 c8
era ma# #ne ,< ,pun8 adev8rul.
- N-a ,"a" prea mul" a#c# 9#, or#cum, nu ar8"a ca 9# c<nd ar
3# omor<" un om. )d#c8, vreau ,< ?#c, m#e aproape n#c# nu m#-a
da" vreo a"en=#e 9# c<nd 7# pove,"ea celu#lal" "#p c8 Ral"er, a
3o," omor<", p8rea 3oar"e ,up8ra". D#-apo# Ral"er, era mul"
402
1o-n Saul
ma# vo#n#c ca Eoreland 9# n-ar 3# ,"a" cu m<#n#le 7ncruc#9a"e,
a9"ep"<nd ,<-# "a#e c#neva .<"ul. Eu ?#c c8 au 3o," cel pu=#n do#,
care erau a3ar8 c<nd am ven#" ,8 #au "8v#le.
* "recu un 3#or.
- )m #mpre,#a c8 am avu" noroc, nu>
- )9a am 9# eu #mpre,#a, comen"8 Clar6.
7n acel momen" am<ndo# au?#r8 un ,une" 7ndep8r"a". Era
un uu#" .ro,, ca de "une". El,#e c#ul# urec-ea 9# ,e aprop#e
de 3erea,"r8.
Cu oc-## m8r#=# v8?u 7n can#on pere"ele de ap8, 7nal" 9#
luc#nd 7n lum#na lun##, care ,e 7ndrep"a ,pre e#.
Scoa,e un =#p8" .<"u#" 9# 38cu un pa, 7napo#. 5u r<ndul lu#
Clar6 ,8 pr#vea,c8 pe .eam 9# ,8 7n.-e=e, 7n=ele.<nd ce ,e
pe"rece.
+ere"ele de ap8 era acum la numa# o ,u"a de me"r# 9#,
con9"#en" c8 e prea "<r?#u, ,coa,e un ,"r#.8" de aver"#,men"
pen"ru cole.ul ,8u.
- Bara:ul@
;an Ro.er,, ,per#a", r#d#c8 pr#v#rea eBac" 7n cl#pa 7n care
valul #?# c8,u=a. Q#dur#le ,e pr8u9#r8 #n,"an"aneu, acoper#9ul
c8?u 9# ce# "re# 3ur8 ?dro#=# de 9uvo#ul ame,"eca" 7n par"e cu
uc8=# de e"on ,mul,e d#n ara:, 7n par"e cu "runc-#ur# de
copac ,mul,e d#n r8d8c#n# de ap8, 7n drumul ,8u pr#n can#on,
7n"r-o 3rac=#une de ,ecund8 caana 9# ocupan=## ,8# 3ur8
7n.-#=#=# de po"op.
7n c8,u=a e#, Rea 0uc6er, a9e?a"8 "oa"8 ,eara 7n 3o"ol#ul
d#n 3a=a 3ere,"re# 9# pr#v#nd 7n 7n"uner#cul de a3ar8, a9"ep"a
urm8"orul a"ac al demon#lor care p8reau ,a v#na 7n"o"deauna
oda"8 cu c8derea nop=##.
C<nd pr#mele "une"e preve,"#r8 po"opul ce ,e pr<v<lea
pr#n can#on, Rea n#c# m8car nu le au?#. ;ar ?.omo"ul cre,cu
9# pene"ra p<n8 la n#velul con9"#en"ulu#L una d#n m<#n#le
a9e?a"e 7n poal8 "re,8r#.
S*EN)EBGFII
408
Eu.e"ul cre,cu 9# oc-## Ree# percepur8 valul 3ur#o, ce ,e
7ndrep"a ,pre ea, cu crea,"a de ,pum8 ,cl#p#nd 7n lum#na lun##.
+en"ru Rea, ace,"e ul"#me cl#pe ale v#e=## "recur8 7nce"L
parc8 ,-ar 3# u#"a" la n#9"e 3o"o.ra3## vec-#, ,"ud##ndu-le una
c<"e una 9# ,avur<ndu-le.
Nu 7n=ele,e ce ,e 7n"<mpla,e ,au cum avea ,8 moar8.
;ar #ma.#n#le ,e 7n"#p8r#r8 7n ceea ce ma# r8m8,e,e d#n
m#n"ea e#.
Gn copac plu"#nd c#uda", cu r8d8c#n#le 7n ,u, 9# cren.#le
7ndrep"a"e ,pre p8m<n", ap8ru 7n ra?a veder## e#, apo# d#,p8ru
pen"ru "o"deauna 7n apele ,pume.<nde.
7n 3a=8 7# ap8ru ru,c un loc de e"on mare c<" 7n"rea.a
c8,u=8 9# Rea 7l pr#v# mu"8.
Se aprop#e p<n8 umplu cadrul 3ere,"re#, .on#nd ,puma.
)u?# ?.omo"e, ma# "er##le dec<" cele pe care le au?#,e
vreoda"8 7n ?#lele de "or"ur8 de a#c#, 9# ,#m=# podeaua cl8"#n<n-
du-#-,e ,u p#c#oare.
)po# 3erea,"ra 7# eBplod8 7n 3a=8 9# oc-##, ,"r8pun9# de
c#our#le ?ur8"oare de ,"#cl8, nu ma# v8?ur8 n#m#cL de-acum
7n,8 nu ma# con"a.
Ea,a ur#a98 de e"on, propul,a"8 de 3or=a a m#l#oane de
"one de ap8 o ?dro# ,u .reu"a"ea e#, apo# "recu ma# depar"e,
dup8 ce 38cu,e d#n c8,u=8 o m<n8 de ,urcele care ,e ro"eau 7n
v<r"e:ul de ap8.
0o"ul ,e ,3<r9# 7n c<"eva ,ecunde.
+e locul pe care 3u,e,er8 cl8d#rea mare 9# c<"eva c8,u=e
7mpr89"#a"e pr#n cr<n.ul l#n#9"#" de plop#, acum nu ma#
r8m8,e,e n#m#c.
N#c# o uc8=#c8 de ve.e"a=#e nu ,uprav#e=u#,e 3ur#e# po"o-
pulu#L nu r8m8,e,e 7n"re. n#c# un 3ra.men" d#n "emel##le
cl8d#r#lor.
Nu ,e ma# vedea dec<" 3undul de p#a"r8 al can#onulu#, per-
3ec" cur8=a"L .re,#a avea r8n# ad<nc#, dove?# ale unu# a"ac pe
care na"ura nu-l dor#,e.
)pa 79# con"#nu8 drumul.
33
1e,X, Hern4nde? 79# 7ncepu ul"#mul "ur de con"rol. )veau
#ar curen" elec"r#c 9#, d#n nou, pla"3orma de e"on pe care era
mon"a"8 ur#a9a an"en8 era ,c8lda"8 7n lum#na re3lec"oarelor cu
-alo.en. EBam#na a"en" le.8"ur#le, apo#, 7n 3#ne, d8du d#n cap
c8"re Aru.er.
- /a"a.
Aru.er, care ,e pl#ma,e "o" "#mpul 7n ,u, 9#-n :o,, 7ndem-
n<ndu-l pe Hern4nde? ,8 ,e .r8ea,c8, ap8,8 pe u"onul apa-
ra"ulu# de em#,#e-recep=#e, lu7nd le.8"ura cu Aendall.
- Spune-le ,8 7nceap8 proele.
)proape #med#a" an"ena ,e "re?# la v#a=8. ;#,cul 7ncepu ,8
,e ro"ea,c8, apo# ,e 7ncl#n8 pe aB. Aru.er ,pu,eI
- *A +are ,8 3#e #ne. Fe.8"ura e prov#?or#e, dar ,per ,8
=#n8 p<n8 d#m#nea=8.
)3la" 7n cen"rul de con"rol, Aendall ,#m=# cum 7ncordarea
7ncepe ,<-l ma# p8r8,ea,c8. Cu oc-## pe ecranul unu# compu-
"er, ver#3#c8 d#n nou codur#le, apo# 7# 38cu un ,emn lu#
S"an G"ley.
- ;<-# drumul, 7# ,pu,e.
G"ley arunc8 o pr#v#re ecranulu# 9# 3lu#er8 u9or.
- I#,u,e Hr#,"oa,e@ )# ,<-# omor# pe "o=#@
Se u#"8 e?#"<nd la /re. Eoreland.
Eoreland apro8 ,cur" d#n cap.
S*EN)EBGFII
405
G"ley 9ov8#, apo# r#d#c8 d#n umer#, accep"<nd ord#nul. Ea#
ap8,8 pe n#9"e u"oane ale em#=8"orulu# 9# pre.8"# apara"ul
pen"ru a pr#m# comen?#le compu"erulu#. Cu m<na dea,upra
u"onulu# In"rare ma# pr#v# o da"8 7n"re8"or la Aendall 9# la
Eoreland.
)m<ndo# 7ncl#nar8 d#n cap 9# G"ley ap8,8 pe u"on.
7n "#mp ce an"ena ,e "re?ea la v#a=8 9# 7ncepea ,8 "r#m#"8
pr#mele valur# de unde pe,"e Borre.o, pe ecran 7ncepur8 ,8
apar8 ,er## de numere.
)po#, ru,c, ,e ,"#n,er8 "oa"e lum#n#le. /ro"a ,e a3und8 7n
7n"uner#c.
+aul Aendall 7ncremen# o 3rac=#une de ,ecunda, pe urm8
,e l8,8 cupr#n, de 3ur#e. B<:<# pe 7n"uner#c 9# .8,# apara"ul de
em#,#e-recep=#e.
- Ce dracuC ,e pe"rece> r8cn# el. )#c# :o, nu ma# avem
curen"@
+e u?a can#onulu# *""o Aru.er "r8#a acelea9# ,en"#men"e.
0ocma# vo#a ,8 ,e r8,"ea,c8 la 1e,u, Hernande? c<nd au?# un
-uru#", aproape ca o eBplo?#e, ven#" d#n,pre cap8"ul e,"#c al
can#onulu#. Se 7ncrun"8 nedumer#", dar 7n=ele,e 7n cl#pa 7n care
au?# 7n apara" vocea lu# Aendall, 7n care enervarea era
l#mpede, 7n c#uda para?#=#lor.
- Bara:ul, 9op"# el ca pen"ru ,#ne.
Cu "o=# mu9c-## 7ncorda=# apa,8 pe u"onul "ran,m#=<"oru-
lu# pe care 7l =#nea 7n m<n8. S"r#.8I
- Bara:ul@ Cred c8 ,-a du,@
Huru#"ul ,e aprop#a,e 9#, 7n cl#pa urm8"oare, Aru.er 9#
oamen## lu# v8?ur8 ?#dul de ap8 d<nd un co" 7n can#on 9# arun-
c<nd un nor de ,pum8 pe,"e mar.#nea ,"<nc##.
Ie9#" 7n 7n"uner#c, .onea pr#n can#on ca un "ren de mar38
,c8pa" de ,u con"rol. !<r3ul ,8u ,em8na cu capul une# rep-
"#le mon,"ruoa,e, #?#" pe r<nd de pere=## de ,"<nca. 7n urma
lu#, "rupul umplea can#onul p<n8 la o 7n8l=#me de "re#?ec#
de me"r#.
406
1o-n Saul
Copac#, olovan# 9# uc8=# .#.an"#ce de e"on ap8reau
adu,e la ,upra3a=8 de 3or=a ape#, pen"ru a ,e ,cu3unda d#n nou
9# reap8rea ma# 7ncolo.
Aru.er pr#vea ,pec"acolul ace,"a 7n3r#co98"or, cu 3#ecare
p8r"#c#c8 a "rupulu# 7ncremen#"8.
Cu pu=#n 7na#n"e de locul unde ,e a3la an"ena, can#onul
38cea un co", #ar 1e,u, Hernande?, 7n=ele.<nd #n,"#nc"#v ce-avea
,8 urme?e, o rup,e la 3u.8, 7ncerc<nd ,8 ,e 7ndep8r"e?e de
u?a can#onulu# 9# 7mp#ed#c<ndu-,e pr#n"re "u3ele de ,alv#e 9#
de #enup8r care acopereau pla"oul. ):un,e,e la aproape o ,u"8
de me"r# dep8r"are c<nd valul "recu pe,"e mar.#ne 9# 3or=a ape#
7l arunc8 la p8m<n". +e urm8 aceea9# ap8, re"r<.<ndu-,e,
7ncerc8 ,8-l "ra.8 cu ea 7n can#on.
E<#n#le care ?.<r#au p8m<n"ul .8,#r8 7n ,3<r9#" cren.#le
#n3er#oare ale une# "u3e mar# de #enup8r.
)pa, a c8re# 3or=8 ,e #ro,#,e, 7# d8du drumul. Se r#d#c8 7n
p#c#oare 9# pr#v# 7napo#, ,pre an"en8.
Nu ma# r8m8,e,e d#n ea dec<" o .r8mad8 de 3#are 7nc<l-
c#"e. /ardul de ,<rm8 era "ur"#" 9# ,#n.ura cam#one"8 r8ma,8
dup8 ce ce#lal=# pa"ru munc#"or# pleca,er8 ,8 7nc-#d8 .ura can-
#onulu#, acum o :um8"a"e de or8, ?8cea pe-o par"e, la dou8?ec#
de me"r# de u?a ,"<nc##.
Nu ,e ?8rea n#c# urm8 de *""o Aru.er.
Su pr#v#r#le lu# Hernande?, p8m<n"ul 7ncepu ,8-# "remure
9#, 38r8 ve,"e, c#nc#?ec# de me"r# d#n mar.#nea can#onulu# ,e
pr8u9#r8, d#,p8r<nd 7n apa "ulure de dede,u". )n"ena, pla"-
3orma pe care era a9e?a"8 9# cam#one"a p#er#r8 pen"ru "o"deauna.
Glu#", 1e,u, Hernande? 79# 38cu cruce, apo# ,e l8,8 ,8 cad8
7n .enunc-# 9#, pen"ru pr#ma da"8 dup< mul=# an#, 7ncepu ,8
,e roa.e.
Eu.e"ul ape# 7n can#on 7ncepu,e de:a ,8 ,cad8 7n dep8r"are.
7n .ro"a d#n ,pa"ele ar8c## +aul Aendall au?#,e ul"#mele
cuv#n"e ale lu# *""o Aru.er, dar, o cl#p8, ,en,ul lor 7# r8m8,e,e
,"r8#n. 7n cl#pa urm8"oare 7n,8, c<nd au?#,e -uru#"ul ame-
S*EN)EBGFII
407
n#n=<"or al ca"acl#,mulu# care ,e repe?ea ,pre e#, arunc8 "ran,-
m#=8"orul 9# porn# 7n .oan8 ,pre u98.
Se 7mp#ed#c8 de un ,caun, 79# p#erdu ec-#l#rul 9# c8?u. Se
r#d#c8 7n p#c#oare, dar, 7n 7n"uner#c, nu ,e ma# pu"ea or#en"a.
Q.omo"ul cre9"ea ne7nce"a" 9# el ,e l8,8 cople9#" de pan#c8.
B<:<# pr#n e?n8 9# d8du de un o#ec" dur.
Gn #rou.
Care>
Nu 9"#a.
- G"ley@ r8cn# el. /re.@ Gnde ,un"e=#>
Nu pr#m# n#c# un r8,pun,, dar 7# au?ea pe ce#lal=# m#9c<nd
7n 7nc8pere, 7ncerc<nd ,8 ,e or#en"e?e dup8 ,une"e.
Aendall d8du cu .enunc-#ul 7n"r-un o#ec" "are 9# ,e
7n"oar,e, "e,"<nd o al"8 d#rec=#e.
/re. Eoreland, c<u"<ndu-9# drumul pr#n 7n"uner#c, .8,#
ceva ce ,em8na a u98. )po# ,#m=# n#9"e de.e"e a"#n.<ndu-l. In
cl#pa urm8"oare o perec-e de m<#n# # ,e 7ncle9"ar8 7n :urul
.<"ulu# 9# ,e "re?# arunca" la podea 7n "#mp ce al"c#neva -
Aendall> S"an G"ley> - 7ncerca ,8 de,c-#d8 u9a.
*da"8 cu ?.omo"ul ape# cre9"ea 9# ,pa#ma lu# /re. Eore-
land. Ra=#unea 7l p8r8,#. 7ncepu ,8 dea d#n m<#n# ore9"e,
7ncerc<nd ,8 ,e 7ndrep"e ma# 7n"<# 7n"r-o d#rec=#e, apo# 7n al"a.
;ar, or#7nco"ro ,e 7ndrep"a, calea 7# era loca"8.
Q.omo"ul a,ur?#"or ,e ,uprapu,e "ro,ne"ulu# ,"ruc"ur##
3ra.#le de lemn de la #n"rarea 7n .ro"8. )po#, oda"8 cu apa care
compr#ma aerul d#n #nc#n"8, 3u lov#" de o durere cumpl#"8.
0#mpanele, nema#re?#,"<nd pre,#un##, # ,e ,par,er<. Bru,c,
/re. Eoreland ,e "re?# 7ncon:ura" de o "8cere depl#n8.
;ar n#c# "8cerea nu dur8 ma# mul" de-o cl#p8, 7na#n"e de a-l
acoper# apa. 7l arunc8 la podea, apo# 7l r#d#c8 numa# pen"ru
a-l ,"r#v# de pere"ele de p#a"r8 al .ro"e#.
* uca"8 de e"on, ,mul,8 d#n ara: 9# pur"a"8 de 3or=a
curen"ulu#, 7# ,"r#v# capul ca pe un ou, lov#ndu-l de .re,#a
a,pr8.
408
1o-n Saul
)pa ,e re"ra,e, l8,<nd 7n urm8 .ro"a .oal8, duc<nd cu ea
"rupur#le lu# /re. Eoreland, +aul Aendall 9# S"an G"ley,
m8"ur<nd em#=8"orul 9# compu"erele, ad<u.<ndu-le ur#a9e#
colec=## de re,"ur# 9# r8m89#=e ,"r<n,e de 9uvo#.
C<nd, 7n 3#ne, valul de ap8 ,e du,e, .ro"a d#n ,"<nc8
r<ma,e, ca 9# re,"ul can#onulu#, cur8=a"8 de or#ce urm8 a "re-
cer## vreune# 3##n=e omene9"#.
Nu mul" ma# "<r?#u, pere"ele can#onulu#, ,8pa" de 3ur#a
ape#, ,e ,urp8, marc<nd locul cu o .r8mad8 de olovan# care,
dac8 nu-# m#9ca c#neva, aveau ,8 r8m<n8 a9a o m#e de an#,
modela=# 7nce" de plo# 9# de v<n".
Ce# pa"ru ,e aprop#ar< 7nce" de u?a can#onulu#. * l#n#9"e
,"ran#e p8rea ,8 ,e 3# a9"ernu" 7n noap"e. Eu.e"ul ape# ,e
,"#n,e,e comple", dar n#c# ,une"ele o#9nu#"e ale nop=## -
3o9ne"ele produ,e de m#9c8r#le an#malelor m#c#, 8"a#a de
ar#p# a l#l#ec#lor 7n c8u"are de pard<, "<r<#"ul #n,ec"elor care ,e
c-eam8 una pe al"a - nu ,e ma# au?eau.
+arc8 "o" ce era v#u pe pla"ou amu=#,e la "recerea 3or=elor
de?l8n=u#"e de pr8u9#rea ara:ulu#.
In,"#nc"#v, 1ud#"- 79# ,"recur8 ra=ul pe ,u al lu# 1ed 9# ,e
7ndrep"ar8 7mpreun8 ,pre mar.#nea pr<pa,"#e#.
+o"eca pe care urca,er8 cu numa# c<"eva cl#pe 7na#n"e d#,-
p8ru,e, #ar mar.#nea ,"<nc## avan,a,e cu 9ap"e ,au op" me"r#.
5a=a cea nou8 a can#onulu#, de .re,#e proa,p8" #e9#"8 la lum#n8,
era a,pr8 9# nere.ula"8, ca o p#a"r8 pre=#oa,8 7nc8 ne9le3u#"8.
1o, de "o" ,"8"eau 7mpr89"#a"e 3ra.men"e d#n pere"ele
,38r<ma", acoper#nd ceea ce 3u,e,e c<ndva al#a p<r<ulu#, dar
nu ma# era acum dec<" ,"<nca .oal8, a,pr8 9# umed8.
Fa dreap"a era 3undul 3o,"ulu# lac, un ,"ra" 7n"#n, de m<l
adu, de apa p<r<ulu# 7n ul"#m## c#nc#?ec# de an# 9# depu, acolo,
7n cele d#n urm8, c-#ar dac8 ara:ul nu ,-ar 3# pr8u9#", lacul
"o" ar 3# d#,p8ru", #ar can#onul ,-ar 3# umplu" cu aluv#un#. )cum
,e 7n"#ndea ,u ra?ele lun##, o p8"ur8 de m<l .roa,8 de ?ece
me"r#, cu ,upra3a=a .rava"8 cu modele ,"ran##, de,ena"e de ap8.
S*EN)EBGFII
409
+r#veau ru#nele re?ervorulu# 9# ale can#onulu# 7n,p8#m<n-
"a=#, necl#n"#=#, 3#ecare cu3unda" 7n propr##le .<ndur#.
1ed pr#vea pe#,a:ul de?olan", cople9#" de d#men,#un#le
po"opulu# pe care 7l ,"<rn#,e. 7n cele d#n urm8, 79# ,mul,e
pr#v#r#le d#n can#on, 7ndrep"<ndu-9#-le ,pre cer. Funa 9# ,"elele
7l ma# l#n#9"#r8 c8c#, ,pre deo,e#re de pe#,a:ul p8m<n"ean, ele
erau ne,c-#ma"e, nep8,<"oare la ca"acl#,mul ce m8"ura,e
can#onul. 7n "#mp ce le pr#vea, o umr8 "recu pe dea,upra
lun##. 1ed ,#m=# m<na un#culu# pe um8r, ,"r<n.<ndu-l u9or.
- Ce e> 7n"re8 1ed 7nce", murmura", ca 9# c<nd vocea ,a
,#n.ur8 amen#n=a ,8 ,3<9#e "8cerea pl#n8 de venera=#e a nop=##.
E<na de pe um8r 7l ,"r<n,e ma# "are.
- Nu vor#, 7# 9op"# !ul"urul Ca3en#u. +r#ve9"e.
D# 1ud#"-, 9# +e"er 79# r#d#ca,er8 oc-## ,pre cer. Ca 9# cum
ar 3# c8u"a" lum#na lun##, umra reven#, de,ena"8 pe 3ondul
d#,culu# ar.#n"#u, 9# porn# ,8 cooare lene9, 7n ,p#ral8.
Era o pa,8re, cu ar#p#le 7n"#n,e lar., plu"#nd 7n vo#a cu-
ren=#lor de aer. Se aprop#a "o" ma# mul", d#n ce 7n ce ma# mare,
u#m#ndu-# pe "o=#. ;e,en8 un cerc de,upra lor, apo# ,e r#d#c8
,pre e,", 8"<nd d#n ar#p#le ur#a9e, "o" ma# ,u,, p<n8 re.8,#
curen=## care o pur"au de colo-colo pe dea,upra can#onulu#.
;#,p8ru 7n dep8r"are, apo#, o cl#p8 ma# "<r?#u, ap8ru d#n nou
8"<nd d#n ar#p#, coor<nd p<n8 aproape de m#cul .rup de pe
mar.#nea ,"<nc##.
Scoa,e un =#p8" a,cu=#" care ,e lov# de pere=## can#onulu#,
apo# 7ncepu ,8 urce, d#n ce 7n ce ma# ,u, cu 3#ece 8"a#e de
ar#p#, con"ura"8 d#n nou pe 3ondul ,"r8luc#"or al lun##. 7n 3#ne,
c<nd 3u .a"a ,< p#ar8 d#n ra?a veder##, plon:a cu ar#p#le ,"r<n,e
9# cu .<"ul 7n"#n,, de,p#c<nd aerul cu c#ocul cura", ur#a9.
Era dea,upra can#onulu#L 9# a"unc#, 7n cl#pa 7n care "recea
pe l<n.8 u?a ,"<nc##, =#p8 7nc8 o da"8.
Cu ar#p#le lar. de,c-#,e ,e aprop#e de pere"ele can#onulu#,
doar la c<=#va me"r# dea,upra ,"ra"ulu# de m<l, 9# =#p8 pen"ru a
"re#a oar8.
410
1o-n Saul
7n"#n,e .-earele 9# ,e pr#n,e de ,"<nca .oal8, apo#, 7n"r-o
cl#p8, d#,p8ru.
+r#veau "o=# pa"ru 7n "8cere, 38r8 a 3# conv#n9# c8 v8?u,er8
,au au?#,er8 cu adev8ra" ,"ran#a pa,8re 3an"om8. !ul"urul
Ca3en#u curm8 "8cerea.
- Ra6an"o-, ,pu,e el 7nce". S-a 7n"or, aca,8.
Eer.eau de un cea,, opr#ndu-,e d#n c<nd 7n c<nd ,8 pr#-
vea,c8 7n :o,, 7n can#on.
+r#v#,er8 7n l#n#9"e locul unde 3u,e,e ,ana"or#ul.
)cum, ca 9# 7n re,"ul can#onulu#, a#c# nu ma# r8m8,e,e
n#m#c 7n a3ara c<"orva olovan# arunca=# parc8 #ron#c #c# 9#
colo de ape.
Ceva ma# 7ncolo ,e opr#r8 d#n nou ,8 pr#vea,c8 .r8mada
de olovan# r8ma,8 de pe urma ,"<nc## pe care 3u,e,e mon"a"8
an"enaL .r8mada 7nc-#dea #n"rarea 7n .ro"a ,8pa"8 dede,u", 7n
pere"e de p#a"r8.
7n 3#ne, 7ncepur8 ,8 cooare pan"a l#n8 c8"re de9er".
;epar"e ,e vedea ora9ul, cu c<"eva lum#n# 7n 3ere,"re.
7n"#n,8 pe,"e de9er", d#,p8r<nd #u"e 7n n#,#p 9# creva,e,
#n"r<nd 7n nenum8ra"ele al## m#nu,cule care cre,"au pod#9ul,
,e ma# vedea 7nc8 o po:.-#=8 luc#oa,8 de ap8.
!a d#,p8rea p<n8 d#m#nea=8.
Se opr#r8 ca 9# cum ,-ar 3# vor#", 9# 1ud#"- ,e 7n"oar,e ,pre
1ed )rno