Sunteți pe pagina 1din 68

Aspecte t eoret ice i metodologi ce privi nd trat ament ul contabil acordat

instrument elor financi are


4.1. ncadrarea conccptual a instrumentelor financiare; tipologii de
instrumente financiare
4.1.1. Accepiuni tcorcticc
Pentru o mai bun perccpie asupra criteriilor calitative pe care situaiile financiar- contabilc ar trebui
s le ndeplineasc, este obligatoriu s pornim demersul nostru cognitiv de la noiunile specifice cu care
opereaz contabilitatea societilor de servicii de investiii financiare. Esenial din acest punct de vedere este
conotaia exact pe care normalizatorul a dat-o termenului de active ale pieelor organizate i corespondentul
su n sfera reglementrilor contabile internaionale.
Societile de scrvicii de investiii financiare sunt persoane juridice nfiinate n scopul desfigurrii de
activitii financiare n cadrul pieei de capital i prin urmare sunt supuse unor reglementri prudenialc
menite s asigure protecie maxim investitorilor. n ccca ce privete modul de angajare a activului unei
societi de scrvicii de investiii financiare, n mod cert nu exist raiuni care s determine imobilizarea
acestuia cu preponderen n active tangibile. Societatea de servicii de investiii financiare trebuie s-i
investeasc resursele n active lichide pentru a fi capabil s satisfac potenialele cereri ale clicnilor
manifestate la un moment dat. Structurile bilanicrc cele mai relevante, privite prin prisma evalurii poziiei
financiare i a expunerii, sunt capitalul iniial i instrumentele financiare incluse n portofoliul tranzacionabil
al societii.
Portofoliul tranzacionabil al unei societi de servicii de investiii financiare (trading book) include
n structura sa urmtoarele trei componente de baz:
- poziiile proprii dc instrumente financiare i mrfuri deinute n scopul revnzrii, care au fost apropriate
pentru a beneficia pc termen scurt de diferenele dc pre sau de rata dobnzii, poziiile dc instrumente
financiare i mrfuri rezultate din vnzri i cumprri simultane realizate n cont propriu sau poziiile
deinute pentru a acoperi alte elemente din portofoliul tranzacionabil;
- expunerile datorate tranzaciilor nedccontate, tranzaciilor incomplete i instrumentelor financiare
derivate tranzacionate n afara pieelor reglementate, cele datorate contractelor repo i operaiunilor de
oferire dc titluri sau mrfuri cu mprumut i o seric dc expuneri datorate contractelor reverse repo i
operaiunilor dc luare dc titluri sau mrfuri cu mprumut:
- expunerile sub forma taxelor, comisioanelor, dobnzilor, dividendelor i marjelor dc instrumente derivate
tranzacionale pc o pia reglementat, n legtur direct cu elementele cuprinse n portofoliul
tranzacionabil.
Este o realitate de necontestat faptul c o parte semnificativ a resurselor unei societi dc scrvicii dc
investiii financiarc sunt angajate n instrumente financiare diverse, dc la simple aciuni pn la cele mai
sofisticate derivate, iar gradul de diversificare a acestora i complexitatea lor vor evolua asccndcnt odat cu
dezvoltarea pieei dc capital. n accst context, s-a considerat important pentru prezentarea metodologic
ulterioar o delimitare teoretic a instrumentelor financiarc.
Instrumentele financiare sunt contractc care genereaz simultan un activ financiar pentru o societate
i o datorie financiar sau un instrument de capital propriu pentru o alt socictatc.
Activele unei societi se clasific n dou categorii distincte: active reale, care sunt n fapt bunuri
tangibile i intangibile cc pot fi utilizate conform obicctului de activitate, pentru obinerea unor profituri
poteniale i active financiare concretizate n nscrisuri ce confer drepturi bneti curente sau viitoare
rezultate n urma valorificrii acestora.
Activele financiarc reprezint corespondentul monetar ai activelor reale i ele relev caracterul dual
al economiei de pia: economic real, respectiv procese materiale dc producere a bunurilor i serviciilor
necesare pentru consumul individual sau pentru reluarea produciei i economic simbolic sau financiar,
adic procese dc lip informaional, reprezentate de micarca banilor i hrtiilor de valoare.
1

Conform literaturii de specialitate, activele financiare sunt clasificate funcie de emitent n:
active bancare, specifice operaiunilor exccutate de bnci i alte instituii similare care sunt ncnegociabile,
sunt purttoare de dobnzi i au grad ridicat de siguran (risc sczut);
- active financiare nebancare. specifice mediului investiional, concretizate n titluri de valoare
negociabile.
Din cea de-a doua categoric fac parte:
a) activele monetare, negociabile pe piaa monetar, corespunztoare plasamentelor pe termen scurt i
cu grad nalt de lichiditate;
b) activclc dc capital, negociabile pe piaa de capital, corespunztoare plasamentelor pe termen mediu
i lung; ele permit i obinerea unor venituri viitoare n condiiile asocierii deintorului cu riscul
activitii respective;
- active hibride, care preiau din trsturile activelor bancare i a celor nebancare.
Legea consolidat a pieei de capital definete instrumentele financiare prin nominalizarea acestora
ntr-un mod ct mai exhaustiv. Ea include n aceast categoric valorile mobiliare, titlurile dc participare la
organismele dc plasament colectiv, instrumentele pieei monetare, inclusiv titlurile de stat cu scadena mai
mic de un an i certificatele de depozit, contractele futures financiare, inclusiv contractele similare cu
decontare de fonduri, contractele forward pe rata dobnzii, denumite FRA, swap-urile pe rata dobnzii, pe
curs de schimb i pe aciuni, opiunile pe orice instrumente financiare, inclusiv contractele similare cu
decontare final n fonduri (aceast categorie include i opiunile pe curs de schimb i pe rata dobnzii),
instrumentele derivate pe mrfuri i orice alt instrument admis la tranzacionare pe o pia reglementat ntr-
un stat membru sau pentru care s-a fcut o ccrerc de admitere la tranzacionare pe o pia reglementat.
Normalizatorul contabil ncearc o structurare a instrumentelor financiare pe criterii operaionale
legate dc modul de expunere la risc a investitorului, delimitnd n acest fel dou clase distincte:
- instrumente primare sau valori mobiliare clasice de tipul titlurilor dc crean, de datorii sau de capitaluri
proprii;
- instrumente derivate, definite ca titluri de transfer al riscului ntre cele dou pri contractante n
schimbul unui instrument financiar.
4.1.2. Valorile mobiliare clasice
Valorile mobiliare clasice sunt instrumente financiarc negociabile, transmisibile prin tradiiunc sau
prin nscriere n cont, care confer drepturi egale pc categorie, dnd deintorilor dreptul la o fraciune de
capital social al emitentului sau un drept dc crean general asupra patrimoniului emitentului i sunt
tranzacionatc pc o pia reglementat, ndeplinesc calitile mai sus specificate:
- aciunile emise de socicti comerciale i alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pc
piaa de capital;
- titlurile dc stat, obligaiunile emise dc administraia public central sau local i de societile
comerciale, precum i alte titluri dc mprumut cu scaden mai marc dc un an, negociabile pe piaa de
capital;
- drepturile dc preferin la subscrierea dc aciuni i drepturile de conversie a unor creane n aciuni;
- alte instrumente financiarc negociate n mod obinuit, cu excluderea instrumentelor de plat, crc dau
dreptul dc a dobndi valori mobiliare echivalente celor menionate mai sus, prin subscriere, schimb sau o
compensaie bncasc;
Aciunile sunt instrumente de capital incluse n categoria valorilor mobiliare ce reprezint relaii dc
proprietate specifice emitenilor organizai sub form juridic de socicti comerciale pe aciuni sau n
comandit pc aciuni. Aciunea inclus n categoria valorilor mobiliare implic libera negociabilitatc a titlului
n cadrul unei piee reglementate, respectiv deschiderea emitentului.
Clauzele specifice acestor contracte sunt urmtoarele:
- Valoarea nominal a aciunii este o mrime convenional unitar, msur a capitalului social i este
notificat legal n actul constitutiv al socictii sau actul adiional Ia actul constitutiv, n cazul majorrilor
de capital.
Aciunile comunc asigur dreptul dc vot n cadrul adunrii generale a acionarilor cu privire la deciziile
legate de administrarea societii i accesul la finanare. Trebuie s menionm c exist dou tipuri dc
aciuni: aciuni comune, care se bucur dc toate drepturile juridice i aciuni prefereniale, rezultate ca
urmare a dezmembrrii unor drepturi ataate aciunii comune, acionarul avnd n acest din urm caz
dreptul la ncasarea cu prioritate a unui dividend prestabilit, fr a beneficia ns de drept de vot n
adunarea general a acionarilor. Aciunile prefereniale sunt considerate investiii cu venit fix. iar n cazul
dizolvrii sau falimentului emitentului, plata contravalorii acestora se efectueaz naintea retumrii
activului net contabil din lichidare celorlali acionari. Emisiunea dc aciuni prefereniale se realizeaz
doar in urma deciziei acionarilor cu drepturi depline, n condiiile n care acctia sunt dispui s cedeze o
parte din dividende pentru a obine un aport suplimentar dc capital n societate.
Privite sub aspectul modului dc manifestare a drepturilor conferite deintorilor, putem s delimitm
mai multe niveluri, funcie de gradul de exercitare a controlului asupra emitentului:
a) poziie minoritar - orice participare la capital care confer acionarului mai puin dc 10% din
totalul drepturilor dc vot din adunarea general a emitentului;
b) poziie semnificativ - participarea acelei persoane care nemijlocit i singur ori prin intermediul
sau n legtur cu alte persoane, acionnd n mod conccrtat, exercit drepturi aferente unor
aciuni care cumulate fie ar reprezenta 10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel
puin 10% din totalul drepturilor dc vot n adunarea general;
c) poziie dc control - orice participare Ia capital care confer acionarului semnificativ sau unui
grup de acionari care acioneaz in mod conccrtat cel puin o treime din totalul drepturilor de vot
n adunarea general a emitentului;
d) poziie majoritar - orice participare la capital care confer acionarului semnificativ sau unui
grup dc acionari care acioneaz n mod conccrtat fie mai mult de jumtate din totalul drepturilor
de vot n adunarea general a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege i revoca
majoritatea membrilor consiliului de administraie i a cenzorilor emitentului;
e) poziie majoritar absolut - orice participare la capital care confcr acionarului semnificativ sau
unui grup dc acionari care acioneaz n mod conccrtat fie mai
mult de 75% din totalul drepturilor de vot in adunarea general a emitentului, fie drepturi dc vot
suficiente pentru a alege i rcvoca toi membrii consiliului dc administraie i cenzorii
emitentului.
Aciunile confer dreptul deintorilor dc a sc pronuna n legtur cu modul efectiv dc distribuire a
profitului rezultat i dc a ncasa o cot parte sub forma dc dividend.
- n cazul situaiilor dc lichidarc sau dizolvare, aciunile confcr drept de proprietate asupra valorii reziduale
a activului patrimonial dup dcducerca tuturor obligaiilor asumate dc socictatc, care poart denumirea dc
activ net de lichidarc sau dizolvare.
- Diferena pozitiv sau negativ dintre preul de emisiune al aciunii i valoarea nominal este evideniat
ca prim dc emisiune, mbrac form contractual i este reflectat dc ctre emitent la nivelul
capitalurilor proprii in structura patrimonial Prime dc capital.
- Produsul dintre valoarea nominal a titlului i numrul aciunilor emise poart denumirea dc capital social
sau capitalizare nominal a emitentului, iar produsul dintre preul dc tranzacionare pe piaa reglementat
a titlurilor i numrul aciunilor emise definete capitalizarea bursier a emitentului. Cea dc a doua
mrime este variabil i ncstipulat contractual.
Obliga(iunile sunt valori mobiliare care exprim o relaie de ereditare public i confcr deintorului
dreptul de a ncasa dobnda stipulat contractual la termenele prevzute, iar la maturitate dreptul de a-i
recupera suma mprumutat emitentului. Emitenii unui mprumut obligatar pot fi statul sau unitile
administrativ teritoriale ale acestuia sau socictilc comerciale pe aciuni sau n comandit pc aciuni, caz n
care titlurile poart denumirea de obligaiuni corporatiste. Clauzele contractuale generale ale unui mprumut
obligatar sunt urmtoarele:
- valoarea nominal a obligaiunii este mrimea unitar a mprumutului obligatar i reprezint suma ce i
va fi rambursat creditorului la maturitate pentru o obligaiune deinut i totodat baza dc calcul n
determinarea valorii absolute a dobnzii;
- data de maturitate a obligaiunii este data Ia care mprumutul contractat devine scadcnt i emitentul trebuie
s l ramburseze investitorului principalul;
- dobnda nominal este clauza contractual cea mai important, determinant pentru investitor, sc exprim
proccntual i dc regul este fix; exist i obligaiuni cu dobnd
109

zero care sunt emise la un pre de emisiune inferior valorii nominale pc care o recupereaz creditorul la
maturitate;
- datele de scaden la care urmeaz s se achite dobnzile ctre deintorul obligaiunii sunt de asemenea
stipulate n cadrul contractului;
- investitorii deintori de obligaiuni au prioritate n faa celorlali investitori la ncasarea rezultatelor din
investiie i, mai mult, n cazul lichidrii judiciare sau falimentului emitentului au ntietate n ceea ce
privete recuperarea principalului;
- emitentul mprumutului obligatar rspunde patrimonial pentru ndeplinirea contractului de creditare i se
oblig s plteasc att dobnzile la scadenele stipulate n contract, ct i valoarea obligaiunilor la
maturitate.
Garaniile sunt valori mobiliare care dau deintorilor dreptul de a achiziiona n viitor una sau mai
multe aciuni comune emise de emitent la un pre prestabilit. Garaniile pot fi emise de societile comerciale
pc aciuni sau n comandit pe aciuni, se distribuie la un pre de emisiune menionat i nu au valoare
nominal. Clauzele contractuale specifice contractelor de garanie sunt urmtoarele:
- garania arc o valabilitate prestabilit stipulat n contract;
- preul de exersare al garaniei reprezint valoarea la care investitorul poate achiziiona aciunile n
perioada de valabilitate a contractului;
suma dintre preul de emisiune i cel de exersare a garaniei constituie pragul de rentabilitate sau de
exersare al garaniei i este utilizat ca reper n formarea preului de pia.
Drepturile sunt valori mobiliare emise de ctre societile comerciale pc aciuni sau n
comandit pc aciuni n scopul exercitrii dreptului de preemiune al acionarilor
posesori de aciuni comune sau ordinare. Clauzele contractuale specifice drepturilor se rezum n linii mari la
urmtoarele aspecte:
- drepturile se distribuie gratuit acionarilor i prin urmare nu au valoare nominal i pre de emisiune i se
emit n form dematerializat;
valabilitatea dreptului este limitat, fiind destinate unei unice emisiuni de aciuni ordinare, perioda de
valabililitate fiind cuprins ntre momentul emisiunii acestora i momentul de ncheiere a plasamentului
emisiunii de aciuni acoperite;

raportul dintre numrul dc aciuni ordinare aflate n posesia acionarilor i numrul dc aciuni ce
urmeaz a fi emise poart denumirea dc rat de subscripie, indic numrul de drepturi necesarc unui
acionar pentru a cumpra o aciune nou emis, pltind preul dc subscripie;
- datorit legturilor dintre preul dc subscripie a aciunilor i rata dc subscripie, comparativ cu preul pieei
i ccl dc emisiune a aciunilor, dreptul capt o valoare intrinsec denumit valoare teoretic.
4.1.3. Instrumentele financiare derivate
A doua categorie analizat este cca a instrumentelor derivate care sunt dc fapt instrumente
financiare a cror valoare just sc modific invers proporional cu variaia valorii juste a instrumentului
acoperit mpotriva riscului i carc se decontcaz la o dat stabilit n viitor. Derivatele necesit o investiie
iniial mic comparativ cu celelalte instrumente financiarc existente pc pia i nu genereaz un transfer al
instrumentelor primare acoperite sau acest transfer nu se producc la scadena contractului.
Un instrument derivat deine n ccle mai multe cazuri o valoare noional (valoarea unei valute, a unui
numr de aciuni, etc.) dei nu sc solicit deintorului sau vnztorului s investeasc, respectiv s primeasc
valoarea respectiv in momentul ncheierii contractului. ns s-ar putea solicita o plat fix condiionat dc un
eveniment viitor, ce nu depinde dc o valoare naional.
Instrumentele derivate cele mai utilizate n prezent n sfera pieelor globale dc capital sunt:
contractele futures, options, forward i swap. n cadrul Ghidului dc implementare a IAS 39 paragraful 10,
sunt prezentate ccle mai ilustrative instrumente derivate i instrumentele dc baz acoperite aferente, care au
fost preluate pentru exemplificare n tabelul IV. I.


Contractele forward sunt contracte nestandardizate, care se ncheie n afara pieei
reglementate prin negociere direct i conin acordul ntre prile contractantc de a livra, respectiv a
plti la o dat viitoare prestabilit un activ (marf, valut, activ financiar), la un pre predeterminat.
Aceste tipuri de contracte au valoare fix, iar rezultatul potenial este determinat la scaden ca
diferen dintre preul forward i preul spot al activului suport. Contractul
forward sc lichideaz la scadent. n natur, prin predarea activului suport de ctre una din pri i plata
preului forward prevzut n contract de ctre cealalt parte.
Tabel IV. 1. Principalele tipuri de instrumente financiare derivate

Tip contract
Principala variabil de determinare a
preului dc decontare

Swap pe rata dobnzii Rata dobnzii
Swap valutar Curs valutar
Swap pe mrfuri Preul mrfii
t- Swap pe instrumente de capital
Preul instrumentelor de capital, indice
r
0.
Swap pe credit
Raiting al creditului, indicclc dc credit sau
preul creditului
(p .Swap pe rentabilitate total
Valoarea just total a activului de referin
i ratele dobnzii
Opiuni privind obligaiuni de trezorerie achiziionate sau
subscrisc (call sau put)
Ratele dobnzilor
<L
Opiuni privind valute achiziionate sau subscrise (call sau
put)
Curs valutar

Opiuni privind mrfuri achiziionate sau subscrisc (call sau
put)
Preul mrfurilor
Opiuni privind titluri de valoare achiziionate sau subscrise (call
sau put)
Preul titlurilor de valoare
li
Contracte futures pe rate ale dobnzilor, legate de
instrumente de datorii de stat
Ratele dobnzilor
l)" Contracte futures valutare Curs valutar
Contracte futures pe mrfuri Preul mrfurilor
IS
Contracte forward pe rate ale dobnzilor legate dc
instrumente dc stat
Rate ale dobnzilor

Contracte forward valutar Curs valutar

Contracte forward pe mrfuri Preul mrfurilor

Contracte forward pe instrumente de capital Preul instrumentelor de capital

Preul forward sc determin plecnd de la preul Ia vedere spot la care se adaug valoarea timp a
instrumentului, generat de faptul c deintorul renun la ctigurile prezente pe care i le-ar ti oferit
ncasarea la vedere a instrumentului financiar i prin urmare trebuie recompensat pentru a fi cointeresat s
stabileasc un astfel de agrement.
Contractele futures sunt contracte standardizate care crecaz unei pri obligaia de a
vinde sau de a cumpra un anumit activ suport (marf, valut, activ financiar) la odat
ulterioar a scadenei i la un pre convenit n momentul ncheierii tranzaciei.
Preul futures este un pre unitar, individual, negociat de pri i tranzacionat n sistemul asigurat al
pieei reglementate. Mrimea Iui nu reprezint preul pieei din momentul ncheierii contractului ci. un pre
viitor, stabilit de comun acord, la care sc va efectua tranzacia de vnzare - cumprare a activului suport, la
data specificat a livrrii.
Un astfel de contract sc ncheie n cadrul pieei reglementate, arc o pia secundar organizat i o
valoare variabil stabilit n baza echilibrului zilnic dintre cerere i ofert. Ctigul sau pierderea determinate
de contractcie futures sunt date de diferena dintre preul de tranzacionare spot i preul zilei precedente.
Poate fi executat n natur sau numerar, sau lichidat la burs (prin vnzare - poziie long sau cumprare -
poziie short).
Contractele options sunt contracte standardizate care, n schimbul plii unei prime, creeaz pentru
cumprtorul opiunii dreptul, dar nu i obligaia, de a cumpra sau a vinde un anumit activ suport Ia un pre
prestabilit, numit pre dc exercitare, pn Ia sau la data expirrii.
Exist dou tipuri distincte de contrete options: call i put.
n cazul opiunilor CALL, vnztorul se acoper mpotriva riscului dc scdere a valorii activelor
deinute, acoperirea riscului fiind limitat la valoarea primei, iar cumprtorul se acoper mpotriva riscului
de cretere a preului activului dc baz nelimitat.
n cazul opiunilor PUT, vnztorul sc acoper mpotriva riscului de cretere a cursului, acoperirea
fiind limitat la nivelul primei, iar cumprtorul sc acoper mpotriva riscului de scdere a preului activului
de baz nelimitat.
Preul opiunii se formeaz plecnd de Ia preul forward (preul la vedere + valoarea timp a banilor)
la care se adaug valoarea volatilitii pieei. Relaia de determinare valoric a valorii juste a instrumentului
derivat poate fi transpus astfel:
Preul opiunii=(Prcul spot+Valoarea timp a banilor)+Volatilitatea pieei
Pentru exemplificare, considerm un contract dc opiune call aferente unui numr de 100 aciuni ALR
crc se poate cumpra cu o prim dc 100.000 lei, la un pre de exerciiu dc 10,000 lei/aciune. Sc au n vedere

urmtoarele evoluii posibile ale cursului aciunii suport:
- 9,000 lei/aciune cursul aciunii ALR la scaden. Conform accstci previziuni, cursul la
scaden este inferior cursului de exercitare a opiunii, deci implicit deintorul va fi n postura dc
perdant. pierderea potenial fiind dc (9,000 - 10,000)* 100 aciuni - 100.000 (prim) = (200,000) lei;
10,500 Ici/aciune cursul aciunii ALR la scaden. Conform acestei previziuni, cursul la scaden este
superior cursului dc exercitare a opiunii, dar nu suficicnt dc marc pentru a acoperi i prima pltit pentru
achiziionarea opiunii; deci, i n acest caz deintorul va nregistra o pierdere potenial de (10,500 -
10,000)* 100 aciuni - 100,000 (prim) = 50,000-100,000 = (50,000) lei;
11.0 lei/aciune cursul aciunii ALR la scaden. Conform accstci previziuni, cursul la scaden
este superior cursului dc exercitare a opiunii, acesta acopcrind dc fapt valoarea primei pltite pentru
achiziionarea opiunii. Rezultatul obinut va fi (11,000 - 10,000)* 100 aciuni - 100.000 (prima) = 0 i
prin urmare exercitarea opiunii nu va
i
aduce nici profit i nici pierdere deintorului. Acesta este dc fapt pragul dc rentabilitate al opiunii,
rcspcctiv nivelul peste care orice exercitare a opiunii este favorabil deintorului.
12.0 Ici/aciune cursul aciunii ALR la scaden. Conform accstci previziuni cursul la scaden
este superior cursului de exercitare a opiunii, acoperind i valoarea primei pltite pcntni achiziionarea
opiunii i n acest caz deintorul va obine un rezultat net pozitiv dc (12,000 - 10,000)* 100 aciuni -
100,000 (prim) = 200,000 lei.
Contractele suap sunt acorduri ntre pri prin care cel puin una din pri sc angajeaz s-i plteasc
celeilalte o rat a revenirii bazat pe un curs valutar, indice bursier, cotaie a unui instrument dc capital sau
rat a dobnzii conform unui grafic dc scadene viitoare, pe o perioad prestabilit. Cealalt parte efectueaz
pli pc baza unei rate fixe sau flotante, sau pc baza unui alt indice bursier sau cotaie a altui instrument dc
capital.
Swap-urile pe titluri de valoare devin tot mai utilizate ntruct permit transferul rapid i
diversificarea portofoliilor de titluri de valoare internaionale, accesul pe pieele n formare fr asumarea
riscului de a deine portofolii dc titluri pe aceste piee i accesul pe pieele internaionale, evitnd barierele dc
natur juridic sau legislative, y
n vederea exemplificrii modului n care funcioneaz contractele swap pe aciuni i a dimensiunii
internaionale a acestora, considerm un fond american care deine n portofoliu doar aciuni ale companiilor
americane i dorete s realizeze o diversificare pe piaa german, pentru care este hotrt s aloce 20% din
valoarea de pia a aciunilor deinute. Pentru a-i pune n aplicare strategia acesta ar avea posibilitatea s
vnd 20% din aciunile deinute pentru a finana achiziionarea dc aciuni germane, fapt care ar implica

costuri ridicate dc tranzacionare att la cumprare ct i la vnzare i complicaii legale legate dc deinerile
dc instrumente strine. Urmrind simplificarea operaiunii, fondul american va ncheia un contract swap cu o
societate financiar german stabilind ca i capital noional 20% din valoarea de pia a portofoliului i
efectuarea de pli pc o baz trimestrial. n aceste condiii, fondul american va plti trimestrial cursul de
revenire pc indicele S&P 500, avnd ca baz capitalul noional, iar societatea financiar german va plti
acestuia cursul dc revenire pc indicele bursier DAX.
4.2. Instrumentele financiare, subiect al normalizrii internaionale
4.2.1. Stadiul actual al normalizrii
Elaborarea unui set dc principii n vederea recunoaterii, evalurii i prezentrii informaiilor
privind instrumentele financiare a lcut obiectul a numeroase dezbateri i controverse purtate dc
Comitetul Internaional al Standardelor Internaionale de Contabilitate (IASC) i Organizaia
Internaional a Comisiilor pentru Valori Mobiliare (IOSCO), n general n jurul abordrilor legate dc
evoluia practicilor n utilizarea acestora, precum i a dezvoltrii gndirii n domeniu. Primul pas n
aceast direcie a fost fcut n martie 1995 cnd Comitetul Internaional al Standardelor Internaionale
de Contabilitate a aprobat IAS 32. Instrumente financiare, prezentare i descriere, standard care trata
o problem delicat, legat de clasificarea dc ctre emiteni a instrumentelor financiare ca datorii sau
capital propriu, precum i clasificarea dobnzii asociate, a dividendelor, a ctigurilor i pierderilor
aferente, compensarea activelor i datoriilor financiare i prezentarea informaiilor referitoare la
instrumentele financiare.
In iulie 1995 Comitetul Internaional al Standardelor Internaionale de Contabilitate a ajuns la
un acord cu Organizaia Internaional a Comisiilor pentru Valori Mobiliare cu privire la coninutul
unui program dc lucru pentru a finaliza un set minim de Standarde Internaionale dc Contabilitate n
vederea facilitrii, listrii i obinerii capitalului internaional pe toate pieele globale. Aceast a doua
etap s-a axat pe elemente privind recunoaterea, dcrecunoatcrca. evaluarea instrumentelor
financiare, precum i contabilitatea operaiunilor de acopcrire a riscului i a fost finalizat n
dcccmbrie 1998 odat cu introducerea IAS 39 Instrumente financiare: recunoatere i evaluare".
Implementarea cestor dou standarde internaionale a fost apreciat ca un adevrat succes
reputat de organismul internaional de reglementare fapt confirmat deopotriv de profesioniti,
metodologi i membrii pieelor dc capital. F.&E. Dclcsalle subliniau importana acestor standarde prin
ncadrarea lor de sine stttoare n cea dc a treia etap istoric a evoluiei normalizrii internaionale
pc care o identific cu redactarea dc noi norme pentru a face din acest referenial un instrument

(aproape) complct i cocrent la nivelul soluiilor de referin reinute pentru subiectele tratate
1
.
Autorii apreciaz n acest contcxt c demersul IASB pe lng Organizaia Internaional a Comisiilor
dc Valori
Mobiliare (IOSCO) pentru ca normele internaionale de contabilitate s fie recunoscute de
ctre organismele tutelare ale pieelor internaionale de capitaluri, este ncununat de
*2
SUCCCS .
Marele salt calitativ pc care acest standard l aduce contabilitii const in introducerea unor
teorii economice noi. flexibile, menite s satisfac ntr-o mai marc msur necesitile informaionale
ale utilizatorilor externi de informaii financiare i s reflecte ct mai fidel realitatea. Introducerea
acestui nou concept de valoare just" de ctre normalizatorul internaional pentru evaluarea i
prezentarea instrumentelor financiare nu este ntmpltoare, dac avem n vedere c piaa de capital
este spaiul economic cel mai dinamic i cel mai deschis inovaiilor financiare. Mai mult putem afirma
c nu este nici un fapt singular ntruct Comitetul American pentru Standarde de Contabilitate FASB
(Financial Accouting Standard Board) a prevzut pentru prima oar n cadrul FASB 133 evaluarea
anumitor instrumente financiare la valoarea just, idcca fiind ulterior preluat i dezvoltat de
Comitetul pentru Standardele Internaionale de Contabilitate 1ASB (International Accouting Standard
Board) prin aplicarea IAS 39. Pasul urmtor l-a reprezentat, modificarea Directivelor Uniunii
Europene n vederea permiterii utilizrii valorii juste pentru prezentarea instrumentelor financiare i a
derivatelor, fapt care accentueaz nc odat importana utilizrii valorii juste n raportarea financiar.
In spaiul european ns. intoducerea valorii juste a fost ntmpinat cu rezerve, fapt subliniat i n
lucrarea Dinamica doctrinelor contabilittii contemporane unde autorul afirm c noiunea de
valoare just a fost i este un subiect controversat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene
unde s-au conturat doua curente de opinie diferite. Astfel, sunt voci care susin valoarea just
apreciind ca este un mijloc de obiectivare a informaiei contabile plecnd de la ipoteza pieelor
eficiente, situaie n care ar duce la restaurarea ncrederii in informaia contabil dar i opinii contrare
care o consider doar o form de estimare a valorii, care nu duce la dispariia unor comportamente de
tipul contabilitii creative (manipulare contabil)
5
.
Trebuie s menionm, de asemenea, c noiunea de valoare just introdus prin IAS 32 i
extinde semnificativ aria de utilizare odat cu IAS 39, costul istoric devenind un concept perimat care
i pierde consistena. Utilizarea sa este restrns la doar trei categorii
:
Florcncc-E Dclcsallc, Eric Delesallc, Contabilitatea i ede zccc porunci". Editura Economica. Bucureti, 2003, pag. 14
Ion lonacu. Dinamica doctrinelor contabilitii contemporane. Studii privind paradigmele i practicile contabilitii.

' FIorcnce-E Dcicsallc. Eric Dclesallc, Contabilitatea i ccic zccc porunci". Editura Economica. Bucureti. 2003, pag. 14

Editura Economic.2003
dc instrumente financiare: creanclc i mprumuturile pstrate pn la scadcnt, plasamentele cu
scaden fix pe care deintorul arc intenia de a le pstra pn la scadcn i instrumentele de capital
nccotate, a cror valoare just nu poate fi evaluat credibil.
Tratarea instrumentelor financiare nu este ns realizat exclusiv prin intermediul standardelor
internaionale de raportare financiar IAS 32 i IAS 39, existnd o scrie de instrumente financiare
circumscrise unor standarde specifice. Astfel, societile vor rccurgc la litera standardului IAS 39
pentru a contabiliza o participaie n filial, ntreprindere asociat sau asocicrc n participaie doar n
situaia n care este achiziionat i deinut exclusiv cu scopul dc a fi cedat n viitorul apropiat sau
dac investiia este supus unor restricii severe pe termen lung care influeneaz negativ capacitatea
acesteia de a genera transfer dc fonduri. n caz contrar societatea va aplica reglementrile standardelor
IAS 27 Situaii financiare consolidate i contabilitatea investiiilor n filiale, IAS 28 Contabilitatea
investiiilor n ntreprinderi asociate" i IAS 31 Raportarea financiar a intereselor n asocierile n
participaie.
Prin urmare. n virtutea IAS 28, o investiie ntr-o ntreprindere asociat evideniat distinct n
situaiile financiare consolidate ale investitorului, poate s fie evaluat la cost, s fie contabilizat
utiliznd metoda punerii n echivalen sau s fie contabilizat ca i activ deinut pentru vnzare. n
conformitate cu IAS 39. Metoda punerii n echivalen prevede c investitorul va rccunote ulterior
achiziiei investiia la costul iniial, care se modific cu profitul respectiv pierderea declarat anual de
emitent.
Dac socictatea face o investiie strategic n instrumente dc capital ale altei companii i
deine controlul, respectiv 50% din capitalul emitentului, n comun cu ali investitori, atunci sc va
raporta la reglementrile IAS 31 i va ntocmi situaii financiare consolidate dup metoda consolidrii
proporionale. n concordan cu metoda consolidrii proporionale, investiia socictii care
consolideaz situaiile financiare este nlocuit cu activele i datoriile, veniturile i cheltuielile entitii
consolidate proporional cu capitalul deinut. Consolidarea sc cfcctucaz linie cu linie, se determin i
sc recunoate fondul comcrcial legat dc achiziia instrumentelor financiare, se elimin tranzaciile
intcrcompanii i nu sc evideniaz interesul minoritar.
Dac investitorul deine controlul asupra emitentului, respectiv arc peste 50% din capitalul
emitentului, va raporta situaii financiare consolidate n conformitate cu cerinele standardelor IAS 22,
IAS 27, SIC 9 i SIC 12.
n aceeai ordine de idei putem face specificaia c drepturile i obligaiile rezultate din
contractele de leasing sunt normalizate prin 1AS 17 .Xeasing, existnd ns i aici o serie de aspecte

care intr sub incidena IAS 39, cum ar fi instrumentele derivate ncorporate n activitile de leasing
i creanele din activitatea de leasing recunoscute n situaiile financiare ale locatorului, pentru care
derccunoaterea se realizeaz n concordan cu prevederile acestui standard.
Activele i datoriile angajatorilor n sfera planurilor de beneficii ale angajailor sunt
reglementate de 1 AS 19 Beneficiile angajailor", iar contractele cu titlu de contraprestaie ntr-o
combinare de ntreprinderi fac obiectul IAS 22 Combinri de ntreprinderi revizuit n 1998.
Contractele de garantare financiar se circumscriu prevederilor IAS 39 doar dac acestea
asigur efectuarea plilor ca urmare a modificrilor unor elemente variabile cum ar fi: rata dobnzii,
preul titlurilor, preul mrfurilor, creditului, cursului de schimb valutar, indexului preurilor, altfel,
sunt tratate de IAS 37 Provizioane, datorii i active contingente.
n acelai context, al unei viziuni sistemice asupra tratrii instrumentelor financiare, trebuie s
menionm existena n spaiul reglementrii a IFRS 2 care clarific o serie de probleme legate de
raportarea financiar a tranzaciilor pe baz de aciuni. Tranzacia cu plat pe baz de aciuni este acea
tranzacie n care o ntreprindere primete bunuri sau servicii ca i contrapartid pentru instrumentele
de capital propriu ale emitentului sau obine bunuri sau servicii asumndu-i fa de furnizori obligaii
comensurate n raport cu preul aciunilor entitii sau alte instrumente de capital propriu ale acesteia.
Consider c este esenial s subliniez c studiul metodologic asupra tratamentelor contabile i
cerinelor de raportare financiar a instrumentelor financiare implic o viziune de ansamblu asupra
tuturor standardelor de normalizare i analizarea corelaiilor i interdependenelor conceptuale
existente ntre acestea. Accentul pe parcursul acestei lucrri va fi pus cu precdere pe instrumentele
financiare incluse ntr-un portofoliu tranzacionabil sau deinute n scopul fructificrii de ctre
societile de servicii de investiii financiare fapt pentru care sfera de analiz va fi orientat ctre
aplicarea standardelor IAS 32 i IAS 39.
4.2.2. Delimitarea conceptual a instrumentelor financiare
Instrumentele financiare sunt contractc care genereaz simultan un activ financiar pentru o socictatc i
o datorie financiar sau un instrument dc capital propriu pentru o alt
socictatc.
Activul financiar este accl activ care reprezint numerar, un drept contractual dc a ncasa
numerar sau alt activ financiar dc la alt ntreprindere, un drept contractual dc a schimba instrumente
financiare cu alt ntreprindere, n condiii ce sunt potenial favorabile, sau un intrumenl dc capital al
altei ntreprinderi. Referitor strict la ncadrarea conccptual a activelor financiare, Normalizatorul face
meniunea n paragraful 11 IAS 32 c activele fizice, cum ar fi stocurile, terenurile, cldirile,
instalaiile i echipamentele, activele n locaie i cele necorporalc, brevetele, mrcilc, ctc., nu sunt

active financiare ntruct controlul asupra acestora nu implic un drept prezent de a ncasa numerar
sau alte activc financiare, ci doar creeaz posibilitatea dc a genera intrri de numerar sau alte activc
financiare. Activclc precum cheltuielile nregistrate n avans, pentru care bencficiul economic viitor sc
concretizeaz n primirea dc bunuri sau servicii ci nu n dreptul dc a ncasa numerar sau alte activc
financiare, nu constituie de asemenea active financiare.
Noiunea de activ financiar este circumscris aceleia dc activ i prin urmare mbrac n mare
parte trsturile i caracteristicile acestcia i i sunt opozabile clasificaiile operabile la nivelul acestei
structuri patrimoniale. n viziunea normalizatorului internaional (IAS 1), activclc reprezint resurse
controlate de societate rezultate al unor evenimente trccutc i de la care sc ateapt s genereze
beneficii economice viitoare. Sunt dc remarcat n acest sens cteva delimitri importante.
n primul rnd dreptul dc proprietate nu este singurul care poate determina existena unui
activ, controlul asupra beneficiilor generate de bunul respcctiv conducnd la recunoaterea accstuia ca
activ. Faptul este indus de asimilarea principiului prcvalcnci economicului asupra juridicului, n
conformitate cu care sunt mai importante critcriile economice cum ar fi celc legate de existena unor
drepturi de control managerial in defavoarea formei juridice, contractuale.
A doua ncadrare noional a unui activ este legat de capabilitatea elementului respectiv dc a
produce bcncficii economice viitoare, funcie de crc se realizeaz i recunoaterea n cadrul
bilanului. Beneficiile economice viitoare se pot concretiza n mai multe moduri. Astfel, resursa
rcspcctiv poate fi utilizat separat sau mpreun cu alte active
pentru prestarea de servicii sau producia de bunuri destinate vnzrii, poate fi schimbat cu alte
active, poate fi utilizat pentru stingerea unor datorii, poate fi repartizat acionarilor ntreprinderii. n
fapt beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezint potenialul acestora de a contribui
dircct sau indirect la fluxul de numerar i echivalentele acestuia n ntreprindere. Numerarul privit prin
prisma accepiunii de lichiditate confer n mod cert avantaje operaionale companiilor. n cazul
societilor de servicii de investiii financiare. ns, meninerea unui nalt grad de lichiditate al
activului este o component obligatorie a unei politici financiare prudeniale.
Se clasific drept datorie financiar orice datorie care menioneaz obligaia contractual de a
ceda numerar sau alt activ financiar unei alte ntreprinderi, sau de a schimba instrumente financiare cu
o alt ntreprindere n condiii ce sunt potenial nefavorabile. Va fi recunoscut drept datorie financiar
i acea datorie contractual care va fi achitat printr-un activ financiar sau propriile valori mobiliare,
al cror numr va varia funcie de modificrile valorii juste, astfel nct aceasta s fie echivalent cu
valoarea obligaiei contractate.
Termenul de instrument de capital propriu desemneaz orice contract care evideniaz o

participaie rezidual n activele unei ntreprinderi dup deducerea tuturor datoriilor sale. Mai concret
instrumentele de capital propriu sunt aciunile ordinare sau prefereniale i alte instrumente similare ce
reprezint pri din capitalul propriu al societii cuvenite acionarilor.
O alt direcie de analiz i structurare a activelor care opereaz i la nivelul activelor
financiare o constituie distincia curent/termen lung. n normele internaionale un activ trebuie
clasificat ca activ curent atunci cnd:
a) se ateapt s fie realizat sau este deinut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului
de exploatare al ntreprinderii; sau
b) este deinut n principal n scopul comercializrii sau pe termen scurt i se ateapt a fi realizat n
termen de 12 luni de ia data bilanului; sau
c) reprezint numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este restricionat.
Toate activele care nu se regsesc n structura mai sus menionat sunt automat categorisite ca
active imobilizate.
n cadrul IAS 1 paragrafele 53-54. se specific c ficcare ntreprindere trebuie s hotrasc n
funcie de activitatea desfurat dac prezint sau nu. ca i clasificri separate, activele curcntc i
imobilizate i datoriile curente i pc termen lung. Dac societatea dorete s nu fac aceast delimitare
la nivelul bilanului, activclc i datoriile trebuie prezentate pc larg n ordinea lichiditii lor in notele la
conturilc anuale. n actualul context termenul de imobilizate acopcr activele corporale,
nccorporale, de exploatare i financiare pc termen lung. Indiferent de metoda dc prezentare adoptat
socictatea este obligat s evidenieze distinct valoarea ce sc ateapt a fi recuperat sau achitat peste
termenul dc 12 luni. pentru toate elementele dc activ i pasiv crc prezint cumulat sume cc vor fi
achitate sau rccupcratc att nainte ct i dup 12 luni dc la data nchiderii bilanului contabil. Aceste
informaii referitoare la scadena activelor i datoriilor sunt absolut necesare pentru evaluarea
lichiditii i solvabilitii societii fapt pentru care n contabilitatea societilor dc scrvicii dc
investiii financiare ea este clar subliniat.
Dc regul, societile de scrvicii de investiii financiare achiziioneaz titluri de valoare pentru
constituirea unui protofoliu n vederea fructificrii disponibilitilor bneti proprii existente n
socictatc sau pentru a sc acopcri mpotriva riscurilor, situaie n care activclc financiare apropriate sunt
rccunoscutc ca investiii financiare pc termen scurt i cumulate n bilan la poziia activc circulantc. n
situaia n carc socictatea face achiziii pc termen lung, n scopul obinerii unor profituri sub form dc
dobnzi, dividende, activclc financiare respective vor fi recunoscute ca imobilizri financiare.
Activclc financiare sc clasific n funcie dc raiunea pentru carc acestea sunt pstrate n

portofoliul societii n patru categorii distincte:
- Instrumente financiare deinute in scopul tranzacfionrii - sunt accie activc. rcspcctiv pasive
financiare pstrate n principal n vederea obinerii de profit, ca rezultat al fluctuaiilor dc pre pe
termen scurt sau din marja reinut de dealcr. Sunt rccunoscutc astfel toate instrumentele
financiare carc indiferent de scopul iniial al achiziiei, n prezent fac parte dintr-un portofoliu carc
n mod raional poate genera profit pe termen scurt. Instrumentele financiare derivate sunt
ntotdeauna considerate a fi pstrate pentru tranzacionare, dac nu sunt instrumente cfcctivc dc
acoperire a riscului.
n ceea ce privete noiunea de .portofoliu, accasta nu este definit explicit n standard, dar
considerm c este vorba dc un grup dc activc idcntificabilc carc sunt gestionate mpreun. La punctul
10-21 din ghidul de implementare sc spccific c n situaia n carc poate fi dovedit profitabilitatea pc
termen scurt a instrumentelor incluse ntr-un
astfel de portofoliu, instrumentele financiare respective se ncadreaz n categoria deinute n scopul
tranzacionrii, chiar dac un anumit activ component poate fi deinut pe o perioad mai lung.
- Investiii pstrate pn la scaden, reprezint active financiare cu pli fixe sau determinabile i
scaden fix pe care o ntreprindere arc intenia ferm i posibilitatea real de a le pstra pn la
scaden, altele dect mprumuturile i creanele generate de ntreprindere;
Normalizatorul face urmtoarele clasificri:
CI: Se consider c o ntreprindere nu are intenia cert de a pstra pn la scaden o investiie ntr-un
activ financiar cu scaden fix n urmtoarele situaii:
a) ntreprinderea are intenia de a pstra activul financiar numai pentru o perioad
nedeterminat;
b) ntreprinderea este dispus s vnd activul (cu o singur excepie care ns nu a putut fi
rezonabil anticipat) ca o reacie la modificrile ratelor dobnzii pe pia sau a riscurilor, nevoilor de
lichiditate, la modificrile n disponibilitatea i randamentul instrumentelor alternative, la modificrile
n sursele i condiiile de finanare sau modificrile riscurilor valutare; sau
c) emitentul arc dreptul de a stabili activul financiar la o valoare semnificativ sub costul
amortizat al acesteia.
C2: O ntreprindere nu trebuie s clasifice un instrument financiar drept pstrat pn la scaden dac.
pe parcursul exerciiului financiar curent sau a dou exerciii precedente a vndut, transferat sau
exercitat, nainte de scaden o opiune de vnzare pe o valoare mai marc dect nesemnificativ a
investiiilor declarate ca pstrate pn la scaden altele dect:

a) vnzri efectuate aproape de data scadenei sau de data de exercitare a opiunii de vnzare,
astfel nct diferenele rezultate din fluctuaia ratei dobnzii nu au influenat semnificativ valoarea
just;
b) vnzri efectuate dup ce ntreprinderea a ncasat deja o parte substanial din valoarea
tuturor activelor prin pli n avans sau ealonate;
c) vnzrile au fost determinate de evenimente irepetabile. necontrolabilc i care nu au putut fi
anticipate rezonabil de ctre ntreprindere.
Vnzrile nainte de scaden ar putea intra sub incidena mai sus prezentat dac sunt
determinate de:
a) deteriorarea semnificativ a credibilitii emitentului;
b) modificarea legislaiei fiscale carc ar elimina sau reduce facilitile fiscale dc ncimpunere a
dobnzii;
c) o combinarc important dc ntreprinderi sau o reducere semnificativ (cedarea unui segment
dc activitate) carc ar impune vnzarea sau transferul unor investiii pstrate pn la maturitate. n
scopul meninerii nivelului actual al ratei de risc a ntreprinderii sau pentru pstrarea politicii de risc
dc credit.
d) modificri statutare sau legale n domeniul investiiilor n sensul anulrii pcrmisibilitii
efecturii unor investiii sau rcstricionarca accstora prin introducerea dc plafoane (niveluri maxime),
societatea fiind in acest caz fortuit s lichidczc investiii, ce iniial au fost ncadrate drept pstrate
pn la scaden;
e) o cretere semnificativ a cerinelor de capital n activitatea respectiv impus de organele dc
reglementare ce determin ntreprinderea s se restrng prin vnzarea unei investiii pstrate pn la
maturitate;
0 o cretere semnificativ a ponderilor riscurilor asociate investiiilor pstrate pn la maturitate, n
vederea reglementrii riscurilor dc capital.
C3: Se consider c o ntreprindere nu i poate dovedi capacitatea dc a pstra pn la scadcn o
investiie ntr-un activ financiar cu scadcn fix dac sc ncadreaz n una din urmtoarele situaii:
a) nu arc resursele financiare disponibile pentru a continua activitatea, sau
b) este subiectul unei restricii legale existente sau altei restricii ce ar putea mpiedica intenia
acestuia dc a pstra activul pn la scadcn.
O problem interesant adus n discuic n cadrul acestui subiect la punctul 10-17 din ghidul
de implementare este tratamentul contabil acordat unui instrument dc mprumut perpetuu cu plai fixe

sau determinabile i pentru carc singurele pli n conformitate cu clauzele contractuale sunt plile de
dobnd pe o perioad limitat. Se considcr n acest caz c data final la carc este pltit dobnda
este dc fapt data scadenei instrumentului. Prin urmare instrumentul are o scadcn fix, dcci poate fi
ncadrat n categoria plasamentelor deinute pn la scaden. Dac, clauzele instrumentului ar fi
prevzut pli de dobnzi pc o
123

perioad nedefinit n acest caz nu exist data de scaden i instrumentul nu putea fi calificat ca
plasament pstrat pn la scaden.
mprumuturile i creanele create de ntreprindere sunt active financiare create de ntreprindere
prin furnizare de bani, mrfuri sau servicii direct sau unui debitor, altele dect cele iniiate cu
intenia de a fi vndute imediat sau n termen scurt i care trebuie ncadrate ca reinute pentru
tranzacionare.
Pentru exemplificare, se poate analiza o obligaiune cumprat la emisiunea iniial, pentru
care fondurile sunt transferate direct emitentului. Rcspcctivul instrument de debit poate fi ncadrat n
categoria mprumuturilor i creanelor generate de ntreprindere dac nu exist intenia de a-1 vinde pe
termen scurt, caz n care instrumentul ar fi fost calificat pentru tranzacionare. Definiia acestei
categorii nu separ mprumuturile sub form de titluri de celelalte tipuri. De asemenea poate fi
calificat astfel i un instrument de capital respectiv o aciune preferenial cu pli fixe sau
determinabile i scadena fix pentru care fondurile se transfer direct emitentului.
- Activele financiare disponibile pentru vnzare sunt acele active financiare care nu sunt
mprumuturi i creane generate de ntreprindere, investiii reinute pn la maturitate sau active
financiare reinute pentru tranzacionare.
ncadrarea instrumentelor financiare in una sau alta din categoriile economice prezentate este
foarte important ntruct determin aplicarea unor tratamente contabile distincte n ceea ce privete
evaluarea poziiilor respective la nivelul situaiilor financiare i operarea cu metode de consolidare
diferite.
4.2.3. Cadrul general de raportare financiar
Standardele internaionale de raportare financiar accentueaz asupra necesitii oferirii unor
informaii complete privitoare la decontarea i tranzacionarea instrumentelor financiare, la scopurile
operaionale ale achiziiilor i riscurile asociate precum i la detalierea strategiilor manageriale de
diversificare i acoperire a riscurilor. Normalizatorul nu impune un anumit format de prezentare a
instrumentelor financiare n cadrul situaiilor financiare i a notelor explicative, acesta fiind practic la
latitudinea profesionistului contabil,
ns stabilete un coninut minimal de informaii care ar trebui s fac obiectul raportrii financiare n
condiiile testrii pragului de semnificaie.
n virtutea aplicrii principiului pragului de semnificaie, acele instrumente considerate

semnificative individual vor fi prezentate separat n situaiile financiare, iar cele care analizate
individual sc situeaz sub nivelul de semnificaie determinat vor facc obiectul unei prezentri agregate
la nivel de clas sau categoric. Pragul de semnificaie este estimat n cadrul politicilor contabile ale
societii i comport dou componente distincte, una cantitativ care mbrac forma unor limite
valorice i una calitativ care sc raporteaz la riscurilc asociate deinerii instrumentului financiar
respectiv sau a clasei studiate i la influenele nregistrate asupra portofoliului deintorului. Cea dc a
doua latur prezentat implic un nivel ridicat de experien n prcvizionarca managerial a
profesionistului contabil i o bun cunoatere a evoluiilor i volatilitii pieelor dc tranzacionare i a
caracteristicilor instrumentului deinut.
Pentru fiecare clas de instrumente financiare recunoscute n bilan socictatea trebuie s
prezinte informaii referitoarela urmtoarele aspecte:
a) Principalele trsturi i caracteristici precum i clauzele i condiiile contractuale ale
instrumentelor care afecteaz suma, momentul i sigurana fluxurilor de numerar viitoare.
Termenii contractuali ce fac obicctul prezentrii n situaia n care instrumentele financiare privite
individual sau agregat determin o expunere semnificativ la risc sunt:
- valoarea principalului sau alt valoare care st la baza estimrii viitoarelor pli; data
scadcnei, expirrii sau executrii;
opiunile dc lichidare deinute de prile contractante cu specificarea perioadei dc exercitare i
a preului sau intervalului de preuri de exercitare;
- valoarea i momentul ncasrilor i plilor planificate aferente principalului;
- rata sau valoarea absolut a dobnzilor, dividendelor i a altor venituri raportate la valoarea
principalului i modul de ealonare a plilor;
- garaniile deinute sau acordate;
- pentru instrumentele ce implic un schimb se prezint toate informaiile complcte referitoare
la activul ce facc obicctul tranzaciei;
- oricc clauz a instrumentului financiar a crei nerespectare poate angrena modificarea
semnificativ a altor termeni contractuali.
b) Politicile i tratamentele contabile aplicate de societate inclusiv criteriile de recunoatere
i baza de evaluare aplicat, care includ:
- criteriile utilizate in stabilirea momentului recunoaterii unui activ financiar sau a unei datorii
financiare in patrimoniu i momentul anulrii recunoaterii;
- baza de evaluare aplicat activelor i datoriilor financiare, att n momentul recunoaterii
125

iniiale ct i la evalurile ulterioare;
- metodele i criteriile relevante utilizate n determinarea valorii juste a activelor i datoriilor
financiare astfel evaluate;
- dac ctigurile i pierderile generate de modificarea valorii juste a activelor disponibile
pentru vnzare sunt recunoscute n rezultatul net al perioadei sau sunt reflectate direct n
capitalurile proprii ale societii pn n momentul disponibilizrii activului;
- baza de recunoatere a veniturilor i cheltuielilor aferente activelor i datoriilor financiare.
c) Informaii suplimentare referitoare la instrumentele financiare a cror prezentare este
determinat de aplicarea unor anumite tratamente contabile. Astfel:
- n cazul n care un rezultat pozitiv-sau negativ generat n urma reevalurii activelor financiare
disponibile pentru vnzare este reflcctat n capitalurile proprii, n situaia modificrii
capitalurilor proprii se menioneaz valoarea care a fost recunoscut n cadrul capitalurilor
proprii n perioada curent i valoarea cu care s-au diminuat capitalurile n urma prelurilor n
contul de profit i pierdere;
- n contextul prezentrii componentelor semnificative ale veniturilor, cheltuielilor, profiturilor
sau pierderilor rezultate ca urmare a introducerii activelor i datoriilor financiare n rezultatul
net, se recomand aplicarea urmtoarelor criterii: se prezint separat veniturile din dobnzi i
cheltuielile cu dobnzile, ctigurile i pierderile rezultate din evaluarea ulterioar a valorii
juste a activelor disponibile pentru vnzare n perioada curent vor fi prezentate distinct i de
asemenea va fi supus unei analize aparte venitul din dobnda acumulat din credite
devalorizate care nu a fost ncasat; dac societatea nu poate evalua toate activele financiare
disponibile pentru vnzare sau deinute n vederea tranzacionrii la valoarea just conform
IAS 39, paragraf 70, i prin urmare utilizeaz pentru acestea reflectarea la costuri amortizate,
trebuie s prezinte o descriere a activelor respective, s detalieze valoarea lor contabil, s
prezinte raionamentele care au condus la imposibilitatea evalurii lor la valoarea just i
eventuale estimri ale acesteia iar n momentul vnzrii se ofer date privitoare la valoarea
contabil n momentul vnzrii i valoarea ctigului sau pierderii rezultate n urma
operaiunii;
dac socictatea s-a angajat in contracte REPO sau ntr-un proces de conversie a creanelor n
titluri va prezenta separat informaii privind natura accstor tranzacii, dcscrierca garaniilor,
estimarea valorii juste a dobnzilor curcntc sau anterioare precum i date privind
dcrccunoatcrca activelor;
- dac socictatea a recurs la rcclasificarea unui activ financiar, costul amortizat urmnd a
nlocui valoarea just conform IAS 39 paragraf 92, va prezenta raionamentele profesionale
care au fundamentat decizia;
- sc prezint pentru fiecare clas dc active financiare semnificative natura i valoarea oricrci
pierderi din devalorizare i reluarea unei pierderi din deprccicrca nregistrat dc activclc
financiarc,
- debitorul trebuie s prezinte informaii privind activclc gajate ca i garanie conform IAS 32
paragraf 47a i IAS 39 paragraf 49g precum i clauzele contractuale relevante;
- creditorul va prezenta date privitoare la valoarea just a instrumentului dc garanie care a fost
acceptat, valoarea just a instrumentului de garanie vndut sau regajat i clauzelc relevante
care spccific modul de utilizare a instrumentului dc garanie.
n conformitate cu IAS 1. socictatea este obligat s ofere o prezentare clar i concis a
pricipiilor adoptate precum i a modalitilor efective de aplicare a lor n anumite tranzacii i
mprejurri semnificative. Tipurile de tranzacii care impun prezentarea explicit a politicilor contabile
menionate n cadrul IAS 32 paragraful 53 sunt urmtoarele:
- transferul dc active financiare atunci cnd exist un interes continuu a transfcratorului
(titlurizarca activelor, contractele dc rscumprare);
- transferul de active financiare n vederea administrrii dc ctre o ter parte prin onorarea
datoriilor la scaden fr ca transfcratorul s fie descrcat dc obligaii;
- achiziia sau emiterea de instrumente financiarc distincte ca parte a unei tranzacii care
urmeaz s creczc efectul deinerii unui singur instrument;
- achiziia sau emiterea de instrumente financiarc monetare cu o rat fix a dobnzii care difer
semnificativ dc rata pieei;
- achiziia sau emiterea dc instrumente financiare n vederea susinerii unor operaiuni de
acoperire a riscurilor.
127

Utilizatorii externi de informaii contabile ar trebui in mod cert s aib o imagine de
ansamblu asupra gradului de expunere la risc a entitilor economice i asupra relaiilor existente ntre
diversele instrumente financiare primare i instrumentele de acoperire a riscurilor. n acest context,
normalizatorul recomand societilor n cadrul IAS 39 paragraf 169s includ n notele explicative urmtoarele informaii suplimentare aferente
operaiunilor de acoperire pe care le consider relevante i de larg interes:
- prezentarea obiectivelor i politicilor de acoperire a riscului financiar al ntreprinderii,
inclusiv politica de acoperire pe fiecare lip de tranzacie;
- prezentarea separat a urmtoarclcor aspecte pentru estimarea valorii juste i a fluxurilor de
numerar aferente operaiunilor de acoperire i operaiunilor de acoperire a unei investiii nete
ntr-o enlitate strin: descrierea operaiunii de acoperire, menionarea instrumentelor
financiare de acoperire i valorile juste ale acestora, natura riscului acoperit, perioadele n care
tranzaciile preconizate urmeaz s apar, momentul la care urmeaz s influeneze rezultatul
net i descrierea tranzaciilor ce au fost estimate i acoperite dar care probabil nu vor mai avea
loc.
- dac n capitalurile proprii a fost recunoscut un ctig sau o pierdere aferent unor operaiuni
de acoperire n situaia modificrilor capitalurilor proprii vor fi reflectate: valoarea
recunoscut n structura capitalurilor n perioada curent, valoarea derccunoscut din
capitaluri i introdus n rezultatul net aferent perioadei i valoarea derecunoscut din
capitaluri i cuprins n costul iniial de achiziie a activului ntr-o tranzacie prognozat
acoperit aferent perioadei de raportare.
4.3. Aspecte metodologice privind recunoaterea
instrumentelor financiare n contabilitate
4.3.1. Recunoaterea instrumentelor financiare
Recunoaterea este procesul prin care sc ncorporeaz n bilan sau n contul dc profit i
pierdere un clement n situaia n care este probabil realizarea unui beneficiu economic viitor i mai
mult acestuia i sc poate asocia un cost sau o valoare ce poate fi evaluat n mod credibil.
Conform paragrafului 27 IAS 39, o ntreprindere trebuie s recunoasc un activ financiar sau
un pasiv financiar n bilan, atunci i numai atunci cnd accsta devine parte la prevederile contractuale
ale instrumentului. n accst sens normalizatorul facc o scrie de clarificri privind modul dc
recunoatere a diverselor elemente. Astfel, creanele i datoriile necondiionate sunt rccunoscutc n

momentul n carc ntreprinderea devine parte contractant, activclc i datoriile generate dc un contract
care implic un angajament ferm de a livra bunuri sau presta servicii sc recunosc n momentul n carc
bunurile intr n patrimoniul beneficiarului sau scrviciile au fost prestate, contractele la termen
forward carc presupun angajamente viitoare ferme privitoare la vnzarea unor mrfuri sau instrumente
financiarc suport la o dat viitoare i un pre specificat sunt rccunoscutc ca active respectiv datorii la
data angajamentului i nu la data tranzacionrii sau a nchidcrii poziiei, opiunile financiare sc
recunosc ca active sau datorii atunci cnd deintorul sau emitentul devin pri contractantc,
contractele futures se recunosc ca active sau datorii la data operrii i nu la data angajamentului
deoarece n momentul angajrii ntreprinderea nu este nc parte la contract.
Recunoaterea unei achiziii sau vnzri normale, standard a activelor financiarc sc
I
facc utiliznd nregistrarea funcie de data nchcicrii tranzaciei sau data dccontrii. Metoda utilizat
pentru recunoaterea instrumentelor financiarc este la latitudinea socictii, existnd ns
obligativitatea utilizrii ei permanente i aplicrii consccvcnte pentru fiecare din cele 4 categorii de
active financiarc i mai mult tratamentul utilizat trebuie s fie menionat n cadrul politicilor contabilc
ale ntreprinderii.
Contractul standard sau obinuit este definit ca acel contract in care o ntreprindere se
angajeaz s cumpere un activ financiar n condiii care presupun livrarea activului n cadrul unei
perioade stabilite n general prin reglementrile sau conveniile pieei respective. n cadrul ghidului de
implementare 16-1 normalizatorul cxpliciteaz termenul de pia, acesta fiind practic delimitat de
noiunea de pia reglementat sub forma unei burse oficiale sau piaa over - the-counter" organizat.
Piaa este asimilat mediului n care activul financiar ce face obiectul recunoaterii este tranzacionat
uzual. La punctul 16-3 este analizat situaia n care aciunile unei ntreprinderi sunt tranzacionate pe
mai multe piee cu reglementri diferite n sfera decontrii, caz n care se recomand investitorului s
se prevaleze de regulile existente n cadrul pieei n care se realizeaz efectiv cumprarea titlurilor.
Dac instrumentele de capital ale unei companii sunt tranzacionale n paralel pe piaa american care
prevede decontarea n termen de 3 zile i pe o pia european care stipuleaz decontarea la 6 zile. iar
ntreprinderea care urmeaz s recunoasc activele a agreat un contract cu data de decontare la 6 zile
ncadrarea n contabilitate a tranzaciei se face astfel:
- n situaia n care tranzacia are loc pe piaa american, va fi categorisit drept neobinuit;
- dac tranzacia va fi operat n Europa unde data uzual de decontare este de 6 zile, va fi tratat
drept tranzacie obinuit sau standard.
Data tranzacionrii este in fapt data la care societatea s-a angajat s achiziioneze activul

respectiv sau s-l cedeze. nregistrarea la data tranzacionrii presupune recunoaterea activului care
urmeaz s fie primit i a datoriei aferente la data de tranzacionare precum i derecunoatcrea
activului ce urmeaz a fi vndut i a creanei aferente la data tranzacionrii. nregistrarea dobnzilor
n activ i a datoriei ataate ncepe Ia data decontrii ntruct atunci arc loc transferul dreptului de
proprietate.
Data decontrii este data la care activul este transferat ctre societate. nregistrarea la data
tranzacionrii implic recunoaterea activului la data transferului efectiv n ntreprindere i
derccunoaterca acestuia la data livrrii din patrimoniul vnztorului. n situaia aplicrii acestei
metode, ntreprinderea va nregistra orice modificare a valorii juste a activului ce urmeaz a fi primit
ntre data ncheierii contractului i data decontrii, n acelai mod n care nregistreaz activul
achiziionat. Astfel la nivelul celor patru categorii de active financiare modificrile se contabilizeaz
astfel:
- investiii pstrate n vederea tranzacionrii (reevaluate la valoarea just) -> modificarea este
recunoscut n profitul net/pierderea net;
active disponibile pentru vnzare (reevaluate la valoarea just) -> modificarea este recunoscut n
profitul net/pierderea net sau n capitaluri;
investiii pstrate pn la data scadcnci (nregistrate la cost sau cost amortizat) - modificarea nu
c recunoscut;
- activc create dc ntreprindere (nregistrate la cost sau cost amortizat) > modificarea nu e
recunoscut.
De un tratament contabil distinct n conformitate cu IFRS 2 beneficiaz tranzaciile cu plata
pe baz dc aciuni, carc implic faptul c entitatea primete bunuri sau servicii ca plat pentru
instrumentele dc capital propriu ale entitii (inclusiv aciuni sau opiuni pe aciuni), sau dobndete
bunuri sau scrvicii asumndu-i obligaii fa dc furnizorul acclor bunuri sau scrvicii pentru sume care
sc bazeaz pc preul aciunilor entitii sau altor instrumente dc capital propriu ale entitii.
2
Plile pe
baz dc aciuni pot fi: cu decontare n numerar raportat la valoarea instrumentelor dc capital propriu,
cu decontare n aciuni prin emisiunea de instrumente dc capital propriu i ccdarca acestora n
schimbul bunurilor primite sau a serviciilor prestate i cu decontare n aciuni cu alternativa dc
numerar.
n cazul tranzaciilor pe baz dc aciuni cu decontare n aciuni ntreprinderea trebuie s
recunoasc un activ sau o chcituial i o majorare corespunztoare de capital. Data recunoaterii este

2
Hannic Van Grcuning . Standarde internaionale dc raportare financiara: ghid practic , Ed. Irccson. Bucurcsti, 2005, pag. 83.

data conferirii, dac nu exist condiii de exercitare sau dac bunurile sau serviciile au ajuns n posesia
emitentului; pc msura prestrii serviciilor, dac pc parcursul perioadei sunt prestate scrvicii diferite
de ccle ale angajailor, pc parcursul perioadei dc exercitare, dac exist delimitat o astfel de perioad,
pentru tranzaciile derulate cu angajaii sau alte pri.
n situaia n carc ntreprinderea reziliaz sau cxecut obligaia aferent unei ccdri de
instrumente dc capital propriu pc parcursul perioadei de exercitare din cauzc neimputabilc:
- ntreprinderea contabilizeaz rezilierea sau executarea obligaiei ca o accelerare a exercitrii prin
recunoaterea imediat a ntregii valori;
ntreprinderea recunoate n capitalurile proprii orice plat fcut n favoarea angajatului
generat de reziliere sau exercitarea obligaiei, dac aceasta nu depete valoarea just a
instrumentelor de capital propriu cedate la data rscumprrii;
- ntreprinderea recunoate drept cheltuial diferena pozitiv dintre plata fiicut angajatului cu
ocazia rezilierii sau executrii obligaiei i valoarea just a instrumentelor conferite la data
rscumprrii;
- ntreprinderea contabilizeaz noile instrumente de capital propriu oferite angajatului n locul celor
reziliate drept o modificare a conferirii iniiale de instrumente.
Tranzaciile cu plat pe baz de aciuni cu decontare n numerar implic recunoaterea unui
activ sau a unei cheltuieli concomitent cu recunoaterea unei datorii. Pn la stingerea datoriei
ntreprinderea va reevalua valoarea just a acesteia la fiecare dat de raportare i n momentul stingerii
i va recunoate n contul de profit i pierdere variaiile valorii juste.
Tranzaciile cu plata pe baz de aciuni cu alternativa n numerar se recunosc prin separarea
celor dou componente i aplicarea tratamentelor contabile distincte prezentate anterior.
4.3.2. Derecunoaterea instrumentelor financiare
Derecunoaterea unui activ financiar sau a unei componente a acestuia arc loc atunci i
numai atunci cnd ntreprinderea pierde controlul drepturilor contractuale aferente. Controlul asupra
drepturilor contractuale se pierde n situaia n care societatea realizeaz drepturile asupra beneficiilor
specificate contractual, drepturile expir sau societatea renun la aceste drepturi.
Astfel, n situaia n care societatea care a transferat activul a pstrat controlul drepturilor
contractuale ataate, total sau parial, aceasta nu trebuie s dcrccunoasc activul din bilanul su. Pot fi
exemplificate n acest sens urmtoarele cazuri concrete n care transferatorul nu pierde controlul

asupra activului i prin urmare rmne n continuare n patrimoniul acestuia:
transferatorul arc dreptul dc a rscumpra activul transferat (mai puin situaiile n carc activul se
poate obine imediat de pe pia sau preul dc rcachiziie reprezint valoarea just la momentul
rcspcctiv);
- transferatorul are dreptul i obligaia dc a rscumpra activul transferat n condiii ce asigur
beneficiarului o rentabilitate a activelor primite n schimbul activului transferat, rentabilitate
similar cu cea a unor creditori;
- activul transferat nu poate fi obinut imediat de pc pia, iar transferatorul pstreaz n marc
msur toate riscurile i beneficiile ce decurg din proprietate printr-o operaiune dc swap total a
venitului sau pstreaz ntr-o msur substanial toate riscurile printr-o opiune de vnzare
necondiionat asupra activului transferat.
Practic, se considcr c un transferator a pierdut controlul asupra activului financiar transferat
dac beneficiarul poate obine toate beneficiile activului rcspcctiv. Accast condiic este ndeplinit n
situaiile n carc beneficiarul are posibilitatea de a vinde sau dc a garanta cu aproximativ ntreaga
valoare just a activului sau este o entitate cu scop special ale crei activiti permise sunt limitate, i
aceasta sau deintorul beneficiilor au capacitatea dc a realiza ntr-o msur substanial profiturile
activului transferat.
O situaie mai delicat din punct de vedere metodologic contabil apare atunci cnd activcle
sunt vndute parial, iar prile implicate n tranzacie au drepturi fa dc fluxurile dc numerar aferente
mprumuturilor dc baz i/sau obligaii fa dc acca pondere din activclc financiarc nstrinate. n
vederea aplicrii unui tratament contabil adccvat normalizatorul distinge o seric de factori care
semnaleaz pierderea controlului asupra drepturilor contractuale carc alctuicsc activclc financiarc:
- Tranzacia poate fi clar delimitat de un mprumut garantat ntruct transferatorul nu arc dreptul
legal de a redobndi drepturile i beneficiile n raport cu ponderea respectiv din activul transferat.
n acest caz este aplicabil cca de a treia condiic prevzut de IAS 39 n paragraful 35 i anume
cedarea dc ctre societate a drepturilor. Aplicarea tratamentului este condiionat dc existena
documentelor probatoare carc s ofere temeiul n baza cruia s sc stabileasc c cel ce transfer
nu arc dreptul legal dc a redobndi drepturile i beneficiile ataate i s-l restricioneze pe
transferator s ramburseze datoria i s reachiziionezc activele, situaie posibil n cazul unui
contract expres dc rscumprare a titlurilor;
- Transfcratorul nu poate n conformitate cu contractul ncheiat s vnd sau s gajeze activele de
baz care fac obiectul transferului, i prin urmare se cedeaz controlul asupra lor. n principiu, la
transferul parial al unui activ financiar, nici societatea care transfer nici cea care preia nu au dreptul

dc a vinde activele de baz deoarece sunt n coproprictatc;
Investitorul are capacitatea de a vinde sau gaja participaia sa la activele transferate, chiar dac nu
arc posibilitatea de a vinde sau a gaja activele dc baz care fac obiectul transferului. Posibilitatea
investitorului de a obine beneficii pe baza activelor transferate poate fi demonstrat dac
investitorul nu este restricionat n a vinde sau gaja aproximativ ntrega valoare just a activului ce
face obicctul transferului sau n condiiile unei vnzri printr-o entitate cu scop special dac
acionarii i creditorii garantai ai acelei entiti au posibilitatea dc a obine, n mod substanial,
toate beneficiile activului transferat. O entitate cu scop special reprezint o ntreprindere care este
crcat pentru un anumit obiectiv bine definit i care poate mbrca diverse forme juridice. n
principiu n cadrul acestor special purposc entity" sunt restricionate multe din deciziile
acionarilor sau asociailor, sponsorul sau creatorul entitii avnd posibilitatea s o controlezc;
- Transfcratorul pstreaz custodia mprumuturilor care fac obiectul vnzrii pariale i asigur
serviciul datoriei, n acest context transfernd regulat fluxurile de numerar pe care le ncaseaz n
numele investitorului. Acesta nu arc n principiu dreptul s le investeasc n nume propriu. n
situaia n care drepturile i beneficiile aferente unei pri din activul financiar sunt vndute,
vnztorul poate beneficia de dreptul i obligaia dc a efectua serviciul datoriei activului financiar
de baz n situaia n care acioneaz doar ca mandatar n numele investitorului i i transfer
acestuia regulat toi banii ncasai n numele su.
n momentul anulrii recunoaterii, diferena dintre valoarea contabil a activului i valoarea
veniturilor ncasate sau care se va ncasa i a oricrei modificri care a avut drept scop evaluarea la
valoarea just i care a fost raportat n capital, se va regsi n profitul net sau pierderea net a
exerciiului financiar n curs.
n situaia n care se transfer doar o parte a unui activ (IAS 39, paragraful 47) financiar,
valoarea contabil a activului financiar se distribuie ntre partea rmas i cea vndut pornind dc la
valorile juste ale acestora la data vnzrii. Orice ctig sau pierdere se recunoate n baza beneficiilor
prii vndute. Dac valoarea just a prii dc activ ce rmne nu poate fi evaluat credibil, atunci i se
atribuie valoarea zero. ntreaga valoare contabil a
activului este recuperat prin vnzare pentru amortizarea costului. Venitul sau pierderea se determin
ca diferen ntre valoarea ncasat i valoarea contabil a activului ajustrile la valoarea just cc se
regsesc n capitalurile proprii.
n situaia n care o ntreprindere transfer controlul unui ntreg activ financiar, dar n acelai
timp crcaz un nou activ financiar sau o nou obligaie financiar (IAS 39, paragraful 51), va trebui s
recunoasc noul activ sau noua datorie financiar la valoarea just i s recunoasc un ctig sau o

pierdere rezultnd ca diferen ntre veniturile din vnzri i valoarea contabil a activului financiar
vndut + valoarea just a oricrci noi obligaii financiarc - valoarea just a activului nou achiziionat
orice ajustare la valoarea just ce se regsete n capitalul propriu. Un astfel de exemplu oferit de
normalizator este vnzarea unui portofoliu dc creane, concomitent cu asumarea unei obligaii pentru
compensarea
cumprtorului creanelor dac ncasrile sunt sub nivelul specificat.

Garaniile sunt i ele parte a reglementrilor normalizatorului carc menioneaz ca n situaia
n carc o garanie este recunoscut ntr-un cont de datorii financiarc este obligatorie prezentarea
acesteia la valoarea just pn n momentul decontrii sau expirrii acesteia.
Dcrecunoaterea unei datorii financiare sau a unei componente a acesteia sc opereaz doar
n momentul stingerii prin plata creditorului n numerar sau cednd n contrapartid alte activc
financiare, mrfuri sau scrvicii i prin exonerarea legal a debitorului printr-o hotrre legal
pronunat n justiie sau printr-o nelegere agrementat ntre pri.
Pentru exemplificare normalizatorul supune discuiei n cadrul ghidului de implementare
punctul 57-2 o rscumprare a propriilor obligaiuni de ctrc o ntreprindere industrial cu scopul
revnzrii ulterioare. Tratamentul corect impune derecunoaterea datoriei asumate la emiterea
mprumutului obligatar ntruct intenia dc a revinde obligaiunile nu crcaz implicit obligaia dc a
livra numerar sau alt activ financiar. Diferena dintre valoarea contabil i suma avansat pentru
rscumprare este recunoscut n contul dc rezultate.
A doua spe analizat la punctul 57-3 sc refer la asumarea rspunderii privind plata dobnzii
i a principalului unui mprumut obligatar de ctrc o ter ntreprindere pc care emitentul a despgubit-
o n totalitate. Normal izatorul recomand n accst caz s nu se opereze n contabilitatea emitentului
derccunoatcrea datoriei financiare ntruct debitorul nu a fost eliberat legal dc rspunderea primar.
Emitentul mprumutului obligatar va reflecta

n continuare n evidenele contabile datoria contractat i suplimentar va recunoate o crean de
aceeai valoare n raport cu ntreprinderea ter carc i-a asumat rspunderea solidar dc a plti
principalul i dobnda contra unei sume de bani ncasat de la acesta.
n situaia in carc ntre un debitor i un creditor se agrementeaz un schimb dc instrumente de
datorie cu clauze semnificativ diferite. n contabilitatea celor dou pri contractante vor fi operate
simultan derecunoaterea vechiului instrument dc datorie i recunoaterea celui nou. Tratamentul
aplicat este similar i cazul unor modificri substaniale a termenilor contractului instrumentului dc
datorie financiar. Termenul de modificare substanial care genereaz dcrccunoatcrea vechii datorii
i recunoaterea unei noi datorii presupune o abatere a fluxurilor de numerar viitoare actualizate
stabilite n noile condiii contractuale fa dc fluxurile actualizate determinate n conformitate cu
clauzele iniiale de minim 10 puncte procentuale.
Diferena dintre valoarea contabil a datoriei stinse sau transferate altei pri n ntregime sau
parial, inclusiv costurile ncamortizatc aferente i valoarea cfcctiv decontat se reflect n rezultatul
financiar al perioadei.
4.4 Evaluarea instrumentelor financiare
4.4.1. Evaluarea iniial
Un activ financiar sau o datorie financiar sunt recunoscute iniial n contabilitate la costul de
achiziie, ccea cc nseamn valoarea just a contraprestaiei oferite n cazul unui activ, rcspcctiv
primite n cazul unei datorii.
Costurile de tranzacionare sunt reflectate n valoarea iniial a activelor i datoriilor financiare.
Pentru activele financiare costurile stabilite raional ca fiind aferente achiziiei se adaug la valoarea
efectiv decontat, iar n cazul datoriilor financiare costurile direct atribuibilc emisiunii titlurilor de debit
sunt deduse din valoarea achitat de investitori pentru aproprierea lor. n structura costurilor dc
tranzacionare se regsesc onorariile i comisioanele pltite agenilor, consultanilor, brokerilor i
dcalcrilor, cotizaiile pltite n cadrul pieelor reglementate i taxele i comisioanele de transfer.
n ccea cc privete rcflcctarca n timp a acestor costuri de tranzacionare apar diferene
semnificative. Astfel, n cazul creditelor i creanelor deinute de ntreprindere, a plasamentelor pstrate
pn la scaden i a majoritii datoriilor financiare carc sunt nregistrate la cost sau cost amortizat
cheltuielile dc tranzacionare intr n structura costului amortizat i sunt amortizate respectiv rcflcctate n
contul dc profit i pierdere pe ntreaga durat dc via a instrumentului. Dac analizm instrumentele
pstrate n scopul tranzacionrii i plasamentele disponibile pentru vnzare, nregistrate la valoarea
just, observm c normalizatorul nu a inclus costurile tranzacionrii n valoarea just determinat
135

ulterior achiziiei. Costurile de tranzacionare estimate a fi nregistrate n momentul transferului sau
vnzrii unui instrument financiar nu sunt reflectate n evaluarea instrumentului financiar.
Dc asemenea pot fi recunoscutc n valoarea iniial a unui activ sau a unei datorii anumite
venituri i pierderi rezultate din operaiuni de aeoperire. Astfel, dac angajamentul ferm sau tranzacia
prognozat acoperit conduce la recunoaterea unui activ sau unei datorii, partea de ctig sau pierdere
aferent instrumentului de aeoperire calificat ca fiind aferent unei operaiuni de acoperire eficiente,
carc iniial a fost introdus n capitalurile proprii, va fi scoas din cadrul accstci structuri patrimoniale i
reflectat n costul iniial a activului sau datoriei respective.
n principiu valoarea just a contraprestaiei oferite este determinat prin raportare la preul de
tranzacionare sau preul de pia. n situaia n care preurile pc pia nu sc pot determina n mod
credibil, valoarea just este estimat ca sum tuturor plilor viitoare, carc sc poale actualiza utiliznd
rata dobnzii preponderent pe pia pentru un instrument similar (care este exprimat n acccai moned,
are acelai termen i arc acelai mod dc calcul i determinare a ratei dobnzii), clasificat n aceeai
categoric de credit. Sc recurge la actualizare doar n situaia n care impactul accstcia este semnificativ
din punct dc vedere valoric.
4.4.2. Evaluarea ulterioar
Evaluarea ulterioar a activelor financiare
Pentru aplicarca criteriilor legate dc evaluarea ulterioar a activelor financiare normalizatorul
clasific instrumente financiarc n patru mari categorii delimitate n conformitate cu scopurile achiziiei
astfel:
a) mprumuturi i creane create dc ntreprindere i carc nu sunt deinute n scopul tranzacionrii;
b) investiii pstrate pn la scaden;
c) active financiarc disponibile pentru vnzare;
d) active financiarc deinute n scopul tranzacionrii.
Iniial toate instrumentele financiarc indiferent de catcgoria n carc sunt clasificate sc evalueaz
la costul de achiziic carc include n structura sa i cheltuielile de tranzacionare. Ulterior, n etapa
evalurii ulterioare activele finaciarc. inclusiv instrumentele financiare derivate, mai puin cclc utilizate
ca clemente de acoperire mpotriva riscurilor sunt rccunoscutc la valoarea lor just, Ur nici o dcduccrc a
potenialelor costuri dc tranzacionare cc ar putea fi ocazionatc dc ieirea acestora din patrimoniul
socictii. Nu se pot evalua la valoarea just urmtoarele catcgorii de active financiare:

mprumuturile i creanele create dc ntreprindere i care nu sunt pstrate n scopul tranzacionrii;
investiiile pstrate pn Ia scaden;
toate activele financiare ce nu au un pre cotat pe o pia activ i a cror valoare just nu poate fi
evaluat credibil.
Valoarea just definit n cadrul IAS 32 este valoarea pentru care un activ poate fi tranzacionat
sau o datorie poate fi decontat, dc bun voie, ntre pri aflate n cunotin de cauz, n cazul unei
tranzacii realizate n condiii dc concuren normal
3
. n situaia n care un activ financiar trebuie s fie
evaluat la valoarea just, iar valoarea lui just este negativ va fi contabilizat ca o datorie financiar.
Normalizatorul ncearc s delimiteze situaiile n care valoarea just poate fi evaluat credibil i
ipostazele in care valabilitatea unei astfel dc evaluri este respins. Astfel, se specific c o evaluare
credibil a valorii juste implic urmtoarele dou presupoziii: variabilitatca din intervalul estimrilor
rezonabile a valorii juste nu este semnificativ pentru instrumentul respectiv i probabilitile diferitelor
estimrii din cadrul intervalului pot fi rezonabil evaluate i utilizate n estimrile valorii juste.
Concret, se consider c valoarea just poate fi evaluat credibil pentru: un instrument financiar
pentru care exist o cotaie dc pre publicat pe o pia activ reglementat de tranzacionare, un
instrument de datorie cc a fost cotat dc o agenie de evaluare independent i al crui flux de numerar
este rezonabil estimat sau un instrument financiar pentru care exist un model de evaluare corespunztor
i pentru care pot fi evaluate credibil informaiile necesare pentru aplicarea modelului respectiv datorit
faptului c informaiile provin de pe pieele activc.
O cotaic actual dc licitaie pe o pia activ, respectiv preul zilei, reprezint cea mai bun
referin pentru determinarea valorii juste. n situaia excepional n care activul este cotat, dar nu exist
un pre disponibil pentru ziua respectiv de tranzacionare, poate fi considcrat drept punct de reper preul
celor mai recente tranzacii, cu condiia ca ntre momentul tranzacionrii i cel al raportrii s nu se fi
produs mutaii majore n mediul economic sau n evoluiile pieei de capital. n acccai ordine dc idei,
dac instrumentul financiar analizat nu are o pia activ, dar exist o pia pentru un instrument
financiar similar valoarea just va fi fundamentat pe cotaia instrumentului similar. De asemenea dac
un instrument financiar nu are o cotaic pubic, ns exist cotaii disponibile pentru componentele sale,
valoarea just va fi compus pc baza cotaiilor acestor componcntc.

3
Standarde internaionale de contabilitate 2002, International Accounting Standards Board,
Editura Economic, Bucureti, 2002 , pag. 32-8, par. 5

n anumite circumstane poate fi adecvat i o ajustare a cotaiilor publicate. Pentru
exemplificare normalizatorul pune n discuie n cadrul ghidului de implementare punctul 100-1 cazul
unei companii care deine 15% din aciunile altei societi, ce sunt tranzacionatc pe o pia reglementat
activ la volume zilnice de 0.1% din aciunile libere pe pia. Societatea deintoare a titlurilor consider
c n cazul unei tranzacii n bloc a aciunilor va obine un pre superior celui publicat n pia cu cel
puin 5% i dorete s evalueze titlurile la preul ajustat. n acest context normalizatorul accept utilizarea
preului majorat doar dac ntreprinderea poate prezenta pentru susinerea lui dovezi obiective i
credibile cum ar fi o form contractual agrement ntre pri pentru vnzarea instrumentelor financiare
n viitorul imediat.
Dac piaa nu arc o activitate continu, nu este suficient reglementat sau volumele
tranzacionatc sunt nesemnificative, normalizatorul recomand neutilizarca cotaiilor oferite drept reper
n determinarea valorii juste. n aceste situaii valoarea just a unui activ financiar sau a unei datorii
financiare se poate estima i pe baza unei metode general acceptate fundamentat pe ipotezele
operaionale utilizate de participanii pieei de capital. Din categoria modelelor i tehnicilor de
determinare a valorii juste acreditate de mediul financiar putem s menionm ftr a avea pretenia
epuizrii acestora: modelul Blake - Scholes pentru evaluarea opiunilor, modelul de evaluare a activelor
financiare CAPM - Capital Asscts Model Price", metoda dobnzii efective pentru calculul costului
amortizat al activelor i datoriilor, metoda fluxurilor de numerar actualizate pentru determinarea valorii
actuale.
n toate cazurile fundamentarea valorii juste se bazeaz pe ipoteza continurii activitii, valoarea
just nefiind sub nici o form asimilat cu valoarea activului de lichidare a unei companii. Asta nu ne
mpiedic ns s avem n vedere evenimentele care urmeaz a se produce n virtutea unor agrementri
deja existente. Normalizatorul specific clar in cadrul paragrafului 98 din IAS 39 c valoarea just a unui
activ financiar pe care societatea s-a angajat s-l nstrineze cu titlu oneros n scopul de a obine
lichiditi ntr-un viitor imediat este determinat de preul just pe care aceasta se ateapt s-l obin din
tranzacic.
Activele care n mod obiectiv nu pot fi evaluate la valoarea just i au o scaden fix trebuie
evaluate la costul amortizat utiliznd metoda ratei efective a dobnzii, iar cele care care nu au scaden
fix trebuie evaluate la cost.
Metoda dobnzii efective este n fapt o metod care arc ca scop determinarea amortizrii
utiliznd rata efectiv a dobnzii unui activ financiar sau datorie financiar. Rata cfecliv a dobnzii
reprezint rata la carc, pe parcursul perioadei pn la scaden sau pn la urmtoatea dat de restabilire
a preului. n funcie dc pia, se ajusteaz exact fluxul preconizat al plilor de numerar n viitor, la

valoarea curent de nregistrare a activului financiar sau a datoriei financiare. Costul amortizat se
determin astfel:
Costul amortizat al unui activ financiar =
Valoarea activului sau datoriei la evaluarea iniial -
Rambursrile de principal
Amortizarea acumulat a diferenelor dintre valoarea iniial i valoarea dc scadcn - Rcduccrea
de valoare sau a imposibilitii dc ncasare.
Pentru activcle i datoriile financiare nregistrate la cost amortizat, carc nu fac parte dintr-o
relaie dc acoperire a riscurilor, un ctig sau o pierdere sunt recunoscute n profitul net sau pierderea
net n situaia in carc activul sau datoria financiar sunt dcrecunoscute, deprecate sau pe parcursul
amortizrii.
Norma liza torul analizeaz foarte detaliat n cadrul IAS 39 paragrafelor 91-92 circumstanele n
care unui activ financiar i se poate acorda un alt tratament n ccca cc privete evaluarea dect cel aplicat
n momentul recunoaterii ulterioare i prezint metodologia ce va fi aplicat n asemenea situaii. Astfel,
n situaia n carc un activ financiar nu a fost evaluat la valoarea just ntruct a fost ncadrat n categoria
activelor pstrate pn la scadcn sau ev aluarea nu a fost posibil n acel moment i totui acest lucru
este actualmente posibil, regularizarea trebuie lcut. Ctigul sau pierderea rezultat n urma modificrii
valorii juste a respectivului activ financiar sau datorie financiar cc nu constituie parte a unor relaii dc
acopcrire a riscurilor sc raporteaz astfel:
a) ctigul sau pierderea rezultate n urma reglrii unui activ pstrat pentru tranzacionare trebuie
recunoscut n profitul net sau pierderea net aferente perioadei;
b) ctigul sau pierderea generat de un activ financiar disponibil pentru vnzare poate fi tratat
alternativ:

- recunoscut n profitul net sau pierderea net aferente perioadei;
- recunoscut direct in capitalul propriu pnn momentul vnzrii, ncasrii sau
disponibilizrii sub alt form a activului sau pn n momentul catalogrii acestuia
drept deteriorat, moment n care ctigul sau pierderea generat de retratare este inclus in profitul
net sau pierderea net aferent perioadei.
Societatea trebuie s opteze pentru unul din cele dou tratamente alternative
prezentate anterior, fapt pe care l menioneaz i n cadrul politicilor contabile. Politica
aleas va fi aplicat tuturor activelor disponibile pentru vnzare n mod consecvent.
n ipoteza n care datorit modificrii inteniei sau capacitii societii de a pstra un activ
financiar sau a imposibilitii de a determina n continuare valoarea just a unui activ tratat astfel iniial,
a devenit adecvat nregistrarea respectivului activ la costul amortizat, valoarea just contabil a
activului financiar la data reglrii devine noul cost amortizat. Totodat orice ctig anterior sau pierdere
anterioar ce a fost recunoscut direct n capitalul propriu se contabilizeaz astfel:
1. n cazul unui activ financiar cu scadent fix ctigul anterior sau pierderea anterioar ce a fost
nregistrat direct n capitalul propriu trebuie amortizat pe perioada de viat rmas a investiiei
pstrate pn la scadcn. Orice diferen ntre noul cost amortizat i valoarea scadent trebuie
amortizat n perioada de via rmas a activului financiar, precum o ajustare a randamentului, n
mod similar amortizrii primei i discountului.
n cazul unui activ financiar ce nu are scadent fix, un ctig anterior sau o pierdere anterioar
aferent activului respectiv ce a fost recunoscut direct n capitalul propriu, este n continuare lsat
n capital pn n momentul n care activul financiar e vndut sau disponibilizat ntr-o alt manier,
dat la care suma aferent va influena profitul sau pierderea net a perioadei.
Tabelul IV.2. sintetizeaz criteriile impuse de normalizator pentru evaluarea ulterioar a
activelor financiare n cadrul situaiilor financiare.
Tabel IV.2. Evaluarea ulterioar a activelor financiareEvaluarea ulterioar a datoriilor financiare
Dup momentul recunoaterii iniiale societatea va evalua toate datoriile financiare mai puin
datoriile pentru tranzacionare i instrumentele derivate cc sunt datorii la costul amortizat. Exccpic fac
dc asemenea datoriile financiare desemnate drept instrumente de acoperire a riscurilor.
Datoriile pentru tranzacionare i instrumentele derivate ce sunt datorii sunt evaluate dup
recunoaterea iniial la valoarea just, mai puin datoriile financiare instrumente derivate carc sunt
corelate cu instrumente suport necotatc prin intermediul crora se realizeaz i decontarea. Acestea din
urma vor fi evaluate la cost.
n tabelul IV.3. se ilustreaz criteriile metodologice stabilite de normalizator pentru evaluarea
ulterioar a datoriilor financiare n cadrul situaiilor financiare.
Clasificare instrument financiar Evaluare ulterioar
Credite i creane create dc ntreprindere carc
sunt deinute n scopul tranzacionrii
Plasamente pstrate pn la scaden
Investiii financiare disponibile pentru
vnzare pentru carc valoarea just poate fi
estimat
Investiii financiare disponibile pentru
vnzare pentru care valoarea just nu poate fi
estimat
Active deinute n scopul tranzacionrii
Instrumente de acoperire a riscurilor
Cost amortizat; testare deprccicrc
Cost amortizat; testare depreciere Valoare just,
modificrile valorii juste au impact asupra: a)
rezultatului contabil net; sau b) capitalurilor proprii
pn in momentul cedrii nstrinrii activului moment
n carc diferena dc valoare va fi preluat n rezultatul
contabil net.
Cost; testare depreciere
Valoare just, modificrile valorii juste au impact
asupra rezultatului contabil net Valoare just,
modificrile valorii juste au impact (funcie de riscul
acoperit) asupra:
a) rezultatului contabil net; sau
b) capitalurilor proprii


Datoriile financiare exprimate n alt moned dect cea de raportare fac subiectul unor
reglementri aparte nruct sunt circumscrise att ariei de aplicare a IAS 21 Efectele varia{iei cursurilor
de schimb valutar" ct i a IAS 39 Instrumente financiare: recunoatere i evaluare. n acest context
trebuie s menionm c datoriile financiare exprimate n valut care sunt elemente monetare, mai puin
cele desemnate ca instrumente de acoperire, intr sub incidena standardului IAS21 i prin urmare toate
ctigurile i pierderile rezultate ca urmare a schimbului valutar sunt recunoscute n rezultatul net al
perioadei i orice modificare a valorii juste (exclusiv cele determinate de variaia cursurilor de schimb)
se trateaz n conformitate cu reglementrile standardului IAS 39 menionate anterior.
n cazul datoriilor financiare exprimate intr-o moned strin care nu sunt elemente monetare,
orice modificare a valorii juste inclusiv cele atribuite modificrilor de curs valutar este tratat n spiritul
prevederilor normei IAS 39 .
Dcprccicrea este procesul de erodare a valorii intrinseci a unui instrument financiar, care
genereaz o scdere a valorii recuperabile estimate sub nivelul valoarii contabile recunoscute de
deintor n contabilitate.
Elemcnctele care pot conducc la un astfel de raionament profesional al deintorului sunt:
dificultatea financiar real confirmat a emitentului, probabilitatea dc faliment sau reorganizare
financiar a emitentului, nclcarea clauzelor contactualc n sensul nconorrii obligaiei privind plata
dobnzii sau a principalului, dispariia unei piee activc pentru titlul financiar rcspcctiv n urma unor
probleme financiare, acordarea dc ctre creditor debitorului din motive dc dificultate financiar a
debitorului de conccsii pe care accsta nu le avea n vedere.
Dcprccicrea este recunoscut i evaluat individual pentru instrumentele financiare
semnificative i la nivel dc portofoliu n situaiile n care nu exist posibilitatea determinrii la nivel
Tabel IV.3. Evaluarea ulterioar a datoriilor financiare
Clasificaie instrument financiar Evaluare ulterioar
Datorii financiare pstrate pn Ia scaden Datorii financiare
deinute pentru tranzacionare
Datorii financiare - instrumente derivate
Datorii financiare - instrumente derivate a cror decontare
este legat de instrumente de baz necotate
Cost amortizat
Valoare just (variaiile au impact
asupra rezultatului net)
Valoare just (variaiile au impact
asupra rezultatului net)
Cost amortizat
146

individual a gradului dc dcprccicrc. Normalizatorul cxplicitcaz accast idee n cadrul ghidului dc
implementare la punctul 112-2 prin prezentarea raionamentului contabil adoptat n situaia dctcctrii
unui activ financiar nregistrat la cost amortizat depreciat, instrument care poate fi ncadrat ntr-un
portofoliu dc active similare depreciatc. n contextul specificat, se recomand recunoaterea i
msurarea deprecierii pe o baz individual dac acest fapt este posibil i dac n mod cert exist
dovezi obiective care s susin accast opinie. Se subliniaz suplimentar, c recunoaterea i
evaluarea deprecierii pe baza portofoliului trebuie operat doar n situaiile n care nu este posibil
estimarea individualizat a gradului de dcprecicre a activului financiar.
La sfritul ficcrui exerciiu financiar, odat cu prezentarea informaiilor in cadrul situaiilor
financiare dc raportare sociclalca trebuie s evalueze posibilitatea existenei unor activc financiaro a
cror valoarea este erodat. n cazul n care exist elemente obiective care s confirme cu certitudine
fenomenul. ntreprinderea are obligaia dc a estima valoarea recuperabil a activelor financiare n
discuie i de a recunoate deprecierea n cadrul situaiilor financiare.
Contabilizarea deprecierii activelor financiare evaluate la cost amortizat
n ipoteza n care exist probabilitatea dovedit raional ca o socictatc s nu poat ncasa toate
sumele scadentc conform clauzclor contractuale ale mprumuturilor, creanelor i investiiilor pstrate
pn la scaden, nregistrate la cost amortizat este vorba n mod cert
dc o deprccicre sau o pierdere dintr-un credit neperformant. Valoarea estimat a acesteia este
reprezentat dc diferena dintre valoarea contabil a activului i valoarea prezent a fluxurilor de
numerar ateptate, actualizat la rata iniial a dobnzii cfcctive a instrumentului financiar. Valoarea
contabil a activului trebuie redus la valoarea recuperabil estimata prin includerea pierderii de
valoare in profitul net sau pierderea net aferent perioadei.
Valoarea contabil a oricrui activ financiar care nu poate fi evaluat credibil la valoarea just
trebuie supus testrii n vederea aprecierii gradului de depreciere la fiecare dat de raportare
financiar. Dac exist semnalmente care confirm ipoteza deprecierii se evalueaz pierderea din
depreciere ca diferen ntre valoarea contabil a acestuia i valoarea fluxurilor de numerar
preconizate a fi realizate n viitor, actualizat la rata curent dc plat a dobnzii pentru un activ
financiar similar i se opereaz n contabilitate.
O eventual reapreciere trebuie de asemenea s fie inclus n rezultatul financiar net
t
al perioadei. Rezultatul acestei operaiuni nu trebuie sub nici o form s conduc la o valoare contabil
a activului operat superioar costului amortizat la care acesta a fost nregistrat naintea momentului


constatrii deprecierii.
Pentru accle active financiare ce au fost supuse ajustrilor generate dc dcprecicrc. valoarea
veniturile din dobnzi ulterioare deprecierii vor fi determinate pe baza ratei dobnzii cu care s-au
actualizat fluxurile de numerar preconizate a se realiza n viitor.
Contabilizarea deprecierii activelor financiare reevaluate la valoarea just
Dac o pierdere generat dc un activ financiar nregistrat la valoarea just a fost recunoscut
direct n capitalul propriu i exist certitudinea c activul respectiv este dcprcciat, pierderea net
cumulat n capitalul propriu trebuie scoas din capital i inclus n rezultatul net al exerciiului
financiar.
Valoarea n discuic este determinat ca diferen dintre costul dc achiziie al activului i
valoarea just curent (pentru instrumentele de capital) sau valoarea recuperabil (pentru
instrumentele de datorie) mai puin pierderile rezultate din deprecieri anterioare recunoscute deja n
rezultatul net al perioadelor respective. Valoarea recuperabil a unui instrument financiar dc datorie,
reevaluat la valoarea just, reprezint valoarea prezent a fluxurilor dc numerar viitoare estimate
actualizate la rata curent dc pia a dobnzii pentru un activ financiar similar.
Dac ulterior valoarea just sau valoarea rccupcrabil a activului financiar nregistrat la
valoarea just cretc iar creterea este determinat de un eveniment ce s-a produs dup cc pierderea din
depreciere s-a nregistrat n rezultatul net al perioadei, se va relua operaiunea cu impact asupra
pierderii nete sau a profitului net al perioadei.
4.5. Studii metodologice privind recunoaterea i evaluarea instrumentelor financiare n contabilitatea
societilor de servicii de investiii financiare
4.5.1. Studiu metodologie privind recunoaterea unei achiziii de instrumente financiare
clasificate ca investiii pstrate pn la scaden. Data tranzacionrii vs Data decontrii.
Societatea de servicii de investiii financiare Unicapital Sccurity achizitioncaza prin intermediul
pieei reglementate Bursa de Valori Bucureti, la data de 30 decembrie 2004, 100 de obligaiuni la un cost
de achiziie de 9,000 lei/obligaiune, valoare care include i cheltuielile de tranzacionare. Obligaiunile
sunt clasificate ca investiii pstrate pn la scaden. La data de 31 decembrie 2004 (sfarsitul exerciiului
financiar) valoarea just a activului este de 10,000 lei/obligaiune, iar la data de 02 ianuarie 2005 (data
decontrii) valoarea just atinge nivelul de 10.200 lei / obligaiune.
148

Se studiaz comparativ recunoaterea n contabilitate a instrumentelor financiare utiliznd ca
moment de referin data decontrii i data tranzacionrii.
a) Contabilizarea funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39, paragraf 32)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Activele financiare sunt recunoscute n contabilitatea socicttii dc servicii de investiii financiare la costul
dc achiziie.

31 decembrie 2004
Investiiile pstrate pn la scaden rmn nregistrate la cost, prin urmare nu se opereaz nici o
nregistrare n contabilitate.

Db (ROL) Cr (ROL)
50612 Obligaiuni cotate cumprate 900, 000

n curs dc dccontare

4621 Creditori din tranzacii pentru operaiuni in
nume propriu pe piaa reglementat B.V.B.

900,000


2 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Sc stinge datoria societii dc scrvicii dc investiii financiarc fata dc instituiile pieelor reglementate la
nivel global (s-a considerat c n ziua respectiv nu s-au cfcctuat alte tranzacii i prin urmare nu exist
sume supuse compensrii i decontrii).

Concomitent, n momentul decontrii, obligaiunile intrate n portofoliu sunt rcclasificatc n categoria
activclor deinute.

b) Contabilizarea funcie de data decontrii (conform IAS 39, paragraful 33)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
n contabilitate nu sc opereaz nici o nregistrare.
31 decembrie 2004 (sfritul exerciiului financiar)
n contabilitate nu se opereaz nici o nregistrarcla pentru activele evaluate la cost sau la cost amortizat n
conformitate cu IAS 39, paragraful 106.
02 ianuarie 2005 (data decontrii)
Se nregistreaz n contabilitate recunoaterea activclor financiare la costul dc achiziic concomitent cu
dccontarca obligaiilor aferente.

Db (ROL) Cr (ROL)
4621 Creditori din tranzacii pentru operaiuni n
nume propriu pc piaa reglementat B.VB.
5122 Conturi la bnci de decontare a tranzaciilor
pc piaa reglementat B.V.B. n lei
900,000
900.000

Db (ROL) Cr (ROL)
50611 Obligaiuni cotate deinute 900,000

50612 Obligaiuni cotate cumprate

900,000
- n curs dc decontareSituaia sintetic a structurilor patrimoniale prezentate n dinamic n momentul tranzacionrii, la
sfritul exerciiului financiar i la data dccontrii, pune n eviden modul de reflectare a aplicrii celor
dou metode dc contabilizare asupra situaiilor financiare.

4.5.2. Studiu metodologie privind recunoaterea unei achiziii de instrumente financiare
clasificate comparativ drept active disponibile pentru vnzare i active financiare
deinute pentru tranzacionare. Data tranzacionrii vs Data decontrii.

Db (ROL) Cr (ROL)
50611 Obligaiuni cotate deinute 900,000

5122 Conturi la bilnci dc decontare a tranzaciilor pe
piaa reglementat B.V.B.- n lei

900,000
Extras situaii financiare Contabilizare funcie de

DaUt dccontrii Data tranzaciei
30.12.2004 Activc financiare

900,000
Datorii - (900,000)
Capitaluri proprii
- -
Contul dc profit i pierdere
*
31.12.2004 Activc financiare

900,000
Datorii - (900,000)
Capitaluri proprii
- -
Contul dc profit i pierdere

-
02.01.2005 Activc financiare
900,000 900,000
Datorii - -
Capitaluri proprii
- -
Contul de profit i pierdere
-Societatea dc servicii de investiii financiare Unicapital Security se angajeaz s achiziioneaz n
cadrul Bursei Electronice Rasdaq un pachet de 50 dc aciuni la un cost dc achiziie dc 5,000,000 lei. La data
de 31 deccmbrie 2005 valoarea just a pachetului de aciuni nregistreaz valoarea de 5.500,000 lei. iar la
data decontrii 02 ianuarie 2005 nivelul atins de valoarea just a pachetului este de 5,700.000 lei. Se
analizeaz comparativ modul dc recunoatere i contabilizare a operaiunilor prezentate pornind dc la
ipoteza clasificrii instrumentelor financiare drept active disponibile pentru vnzare pentru care se
socictatca a menionat n politicile contabile c va recunoate diferena rezultat n urma reevalurii la
valoarea just n capitalurile proprii sau a tratrii instrumentelor financiare ca activc deinute pentru
tranzacionare.

Se au n vedere ambele metode dc contabilizare: funcie de data dc tranzacionare i funcie de data
decontrii.
a) Activele financiare sunt clasificate ca activc disponibile pentru vnzare - pentru care politica societii
prevede reevaluarea la valoarea just cu impact n capitalurile proprii.
al) Contabilizarea n funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39, paragraful 32)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Activele sunt recunoscute n patrimoniul societii la costul dc achiziie:

31 decembrie 2004 (data includerii exerciiului financiar)
Sc cfectucaz reevaluarea la valoare just cu preluarea n capitalurile proprii a variaiilor de valoare n
conformitate cu politica adoptat dc socictate:


Db (ROL) Cr (ROL)
265 Alte titluri imobilizate 5.000,000

4623 Creditori din tranzacii n nume propriu pc
pieele reglementate altele dect 13V.B.

5,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
265 Alte titluri imobilizate
1066 Rezerve din evaluarea la valoare just
500.000
500,000

02 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Sc opereaz rccavaluarca activelor financiare la valoarea just din momentul dccontarii i apoi se
nregistreaz dccontarca datoriei (sc considcr c in ziua rcspectiv de tranzacionare nu s-au cfcctuat i
alte tranzacii care s fac obicctul dccontrii sau compensrii):

a2) Contabilizarea n funcie dc data decontrii (conform IAS 39, paragraful 33)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
n contabilitate nu se opereaz nregistrri contabile.
31 decembrie 2004 (dala nchiderii exerciiului financiar)
Se reevalueaz activele financiare la valoarea just, cu reflectare variaiei n capitalurile proprii n
concordan cu politica declarat a societii (conform IAS 39. paragraful 103).

2 ianuarie 2005 (data decontrii)
Sc recunoate activul financiar n situaiile financiare, se dcconteaz datoria (pornind dc la ipoteza c n
ziua respcctiv nu s-au efcctuat alte tranzacii i prin urmare nu exist sume suplimentare supuse dccontrii
sau compensrii) i sc opereaz reevaluarea instrumentelor financiarc la valoarea just.

Db (ROL) Cr (ROL)
265 Alte titluri imobilizate 250,000

1066 Rezerve din reevaluarea la valoarea just

250,000
4623 Creditori din tranzacii n nume propriu pc
pieele reglementate altele dect B.V.B.
5,000,000

51231 Conturi la bnci dc dccontare a
tranzaciilor pc alte piae reglementate - n lei

5,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
2675 Creane legate dc interesele dc participare
1066 Rezerve din reevaluarea la valoarea just
500.000
500,000Trebuie s menionm c utilizarea contului 2675 a fost adaptat cerinelor metodologice prevzute de
normalizatori n cadrul 1AS 39. paragraful 33 n corelaie cu paragraful 103.
b) Activele financiarc sunt clasificate ca deinute pentru tranzacionare
bl) Contabilizarea n funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39, paragraful 32
30 decembrie 2004 (dala tranzacionrii)
Activele financiarc sunt recunoscute n contabilitatea socictatii de scrvicii de investiii financiarc la costul
dc achiziic care reprezint valoarea justa din momentul cumprrii.

31 decembrie 2004 (data includerii exerciiului financiar)
Sc cfcctucaz reevaluarea activelor financiare la valoarea just cu preluarea diferenelor rezultate n contul
dc profit i pierdere

Db (ROL) Cr (ROL)
265 Alte titluri imobilizate 5,000.000

51231 Conturi la bnci dc decontare a
tranzaciilor pe pieele reglementate - n Ici

5,000,000
265 Alte titluri imobilizate 500,000

2675 Creane legate de interese dc participare

500,000
265 Alte titluri imobilizate 250.000

1066 Rezerve din rcevaluarcala valoarea just

250,000

Db (ROL) Cr (ROL)
50312 Activc cotate cumprate - n curs dc
decontare
5,000.000

4623 Creditori din tranzacii in nume propriu pe
pieele reglementate altele dect B.V.B.

5.000.000


2 ianuarie 2005 (data decontrii)
Sc opereaz reevaluarea activclor financiare la valoarea just cu preluarea diferenelor rezultate n contul dc
profit i pierdere, sc dcconteaz datoria aferent i concomitcnt aciunilc intrate n portofoliu n momentul
tranzacionrii sunt rccunoscutc ca fiind dccontatc

b2) Contabilizarea n funcie de data decontrii (conform IAS 39, paragraf 33)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
n contabilitate nu se opereaz nregistrri contabilc.
31 decembrie 2004 (data ncheierii exerciiului financiar)
Sc opereaz n contabilitate reevaluarea la valoarea just cu prelucrarea n contul de profit i pierdere a
diferenelor dc valoare n conformitate cu politica adoptat dc societate (conform IAS 39, paragraf 103).
ntruct normalizatorul naional nu a prevzut n cadrul Planului dc conturi destinat societilor dc

Db (ROL) Cr (ROL)
50312 Active cotate cumprau: - n curs dc
decontare
500,000

7681 Plus valori din ajustri aferente
instrumentelor financiare

500,000

Db (ROL) Cr (ROL)
50312 Aciuni cotate cumprate - n curs dc decontare 250,000

7681 Plus valori din ajustri aferente instrumentelor
financiare

250,000
4623 Creditori din tranzacii n nume propriu pe pieele
reglementate altele dact B.V.B.
5,000,000

51231 Conturi la bnci de decontare a tranzaciilor pc
pieele reglementate - n lei

5,000,000
50311 Aciuni cotate deinute 5.750,000

50312 Aciuni cotate cumprate - n curs de decontare

5,750,000


scrvicii de investiii financiare introdus prin Ordinul nr. 1742/2003 soluii privind instrumentarea
contabilitii activelor financiare deinute pentru tranzacionare cu referin la data decontrii am propus
introducerea contului 5087 Creane legate dc ajustri ale titlurilor dc plasament" ca sintetic dc gradul II
asociat sinteticului dc grad I, "Alte investiii financiare pe termen scurt i creane asimilate. Menirea
contului 5087 Creane legate dc ajustri ale titlurilor dc plasament" este aceea dc a reflecta variaia valorii
juste din moment tranzacionrii pn n momentul decontrii pentru instrumentele financiare ncadrate n
categoria activelor financiare deinute pentru tranzacionarea n conformitate cu tratamentul oferit de IAS
39, paragraful 103.

02 ianuarie 2005 (data decontrii)
Se recunoate activul financiar, sc opereaz decontarea datoriei (pornind de la ipoteza c nu s-au efectuat i
alte tranzacii n ziua respectiv supuse decontrii sau compensrii), i se reevalueaz instrumentul
financiar la valoarea just cu preluarea n contul de profit i pierdere a diferenelor rezultate n concordan
cu politica socictii:

Db (ROL) Cr (ROL)
5087 Creane legate de ajustri ale titlurilor dc
plasament
500,000

7681 Plus valori din ajustri aferente
instrumentelor financiare

500,000
156


Pentru o mai bun reliefare prin comparaie a modalitilor de recunoatere i evaluare a
activelor financiare disponibile pentru vnzare i a celor destinate tranzacionrii, utiliznd ca moment
dc referin pentru contabilizare data tranzacionrii, respectiv data decontrii, n cadrul tabelului
urmtor s-au prezentat intr-o form sintetic modificrile generate n cadrul situaiilor financiare dc
fiecare din situaiile supuse analizei.

Db (ROL) Cr (ROL)
50311 Aciuni cotate deinute 5,000,000

51231 Conturi la bnci - de decontare a tranzaciilor pc
pieele reglementate altele dcct B.V.B.

5.000,000
50311 Active cotatc deinute 500,000

5087 Creane legate dc ajustri ale titlurilor dc plasament

500,000
50311 Active cotate deinute 260,000

7681 Plus valori din ajustri aferente instrumentelor
financiare

260,000

Activc financiare disponibile pentru
vnzare contabilzate funcie de:
Active financiare destinate tranzacionrii
contabilizate funcie dc:

Dala tranzacionrii Data decontrii Data tranzacionrii Data decontrii
30.12.2004

Activc financiare 5.000,000 - 5,000,000 -
Creane financiare - - - -
Datorii (5.000,000) - (5,000,000) -
Capitaluri proprii
- - - -
Contul dc rezultate

*4.5.3. Studiu metodologie privind tratarea unei vnzri dc instrumente financiare clasificate drept
investiii pstrate pn la scaden. Data tranzacionrii vs. Data decontrii.
Societatea de servicii de investiii financiarc Unicapital Sccurity ncheie o tranzacie pe data
de 30 decembrie 2004 pentru vnzarea prin Bursa dc Valori Bucureti a unor obligaiuni achiziionate
de societate anterior cu 10.000,000 lei, costul amortizat fiind dc
10,0, 000 lei.
Valoarea la care a fost inchciat tranzacia este de 10,200,000 lei. ntre momctul ncheierii
tranzaciei i momentul decontrii valoarea just a variat astfel: n data dc 31 decembrie 2004. data
ncheierii exerciiului financiar valoarea just a fost de 10,300.000 lei, iar in data de 02 ianuarie 2005,
data dccontrii valoarea just a atins pragul de 10,500,000 lei.
Studiul de caz are n vedere faptul c modificarea valorii juste a unui activ financiar vndut pe
o baz standard nu este prins n situaiile financiarc ntre data tranzaciei i data dccontrii chiar dac
societatea aplic contabilitatea dup data decontrii. IAS 39 paragraful 98 stipuleaz clar c valoarea
just a unui activ financiar, pe care ntreprinderea a decis s-l
vnd n scopul de a obine pe termen scurt lichiditi, este determinat de valoarea pe care accasta sc
ateapt s o obin dintr-o astfel de vnzare
Sc analizeaz n paralel metoda contabilitii dup data tranzacionrii i dup data decontrii
.?1.12.2004 Active
financiare Creane
financiare Datorii
Capitaluri proprii
Contul dc rezultate
5.500.000
(5,000,000)
(500.000)
500,000
(500,000)
5.500,000
(5,000,000)
(500,000)
500,000
(500,000)
02.01.2005 Activc
financiarc
5.750.000 5,750.000 5,750,000 5,750,000
Datorii
- - -
-
Capitaluri proprii (750,000) (750,000) - -
Contul dc rezultate
-
- (750,000) (750.000)

a) contabilizarea funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39 paragraf 32)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Se opereaz vnzarea la valoarea just dc tranzacionare i dcrccunoatcrca activului financiar

Diferena dintre preul de vnzare i costul amortizat nregistrat n contabilitate este recunoscut pc
venit n contul dc profit i pierdere conform IAS 39. paragraful 43.
31 decembrie 2004 (data ncheierii exerciiului financiar)
n contabilitate nu sc opereaz nici o nregistrare n conformitate cu IAS 39. paragraful 98.
02 ianuarie 2005 (data decontrii)
Sc opereaz ncasarea creanei (se consider c n ziua rcspcctiv dc tranzacionare nu au fost nregistrate
alte operaiuni i prin urmare nu exist alte sume supuse decontrii sau compensrii), iar activcle financiare
nstrinate vor fi scoasc din evidenele socictii.

b) Contabili/arca funcie de data decontrii (IAS 39, paragraful 33)

Db (ROL) Cr (ROL)
4611 Debitori din tranzacii n nume propriu pe
piaa reglementat B.V.B.
10.200.000

50613 Obligaiuni cotatc vndute - n curs dc
decontare

10.000.000
7642 Ctiguri din investiii financiare pc termen
scurt sunt cedate

200,000

Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci - dc dccontarc a
tranzaciilor pc piaa reglementat B.V.B. in Ici
10.200,000

4611 Debitori din tranzacii in nume propriu

10.200,000
50613 Obligaiuni cotate vndute n curs de
dccontarc
10.000.000

50611 Obligaiuni cotate deinute

10.000,000


30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
n contabilitate nu sc opereaz nici o nregistrare.
31 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar)
n contabilitate nu se opereaz nici o nregistrare ntruct se aplic IAS 39, paragraful 98.
02 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Sc nregistreaz ncasarea creanei (se consider c aceasta este singura tranzacie operat n ziua
respectivc de tranzacionare i prin urmare nu exist alte sume supuse dccontrii), concomitent cu
derecunoatcrea activului financiar i nregistrarea diferenei dintre valoarea just dc tranzacionare i costul
amortizat n venituri financiare n cadrul contului dc rezultate.


Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci - dc dccontarc a
tranzaciilor pc piaa reglementat B.V.B.
10,200,000

50611 Obligaiuni cotate deinute

10,000,000
7642 Ctiguri din investiii financiarc pc
termen scurt ccdatc

200,000

Pentru o delimitare mai clar a cclor dou metode de contabilizare sc prezint
modificrile produse n cadrul situaiilor financiare:

Contabilizare funcie dc:

Data tranzaciei Data decontrii
30. 2.2004 Activc financiare

10,000,000
Creane 10.200.000
-
Capitaluri proprii
- -
Contul de profit i pierdere 200,000


31.12.2004 Activc financiare

10,000.000
Creane 10.200.000 -
Capitaluri proprii
- -
Contul dc profit i pierdere 200.000
-
02.01.2005 Activc financiare
. .
Creane
- -
Capitaluri proprii
- -
Contul dc profit i pierdere 200,000 200.000
161


4.5.4. Studiu metodologic privind tratarea unei vnzri de instrumente financiare clasificate comparativ
drept active disponibile pentru vnzare sau active deinute pentru tranzacionare. Data tranzacionrii
vs Data decontrii
Societatea de servicii de investiii financiare Unicapital Sccurity vinde n cadrul Bursei de Valori
Bucureti pe data de 30 decembrie 2004 un pachet de aciuni achiziionate anterior la pre de tranzacionare
de 70,000.000 lei, aciunile fiind nregistrate n contabilitate la valoarea de 69,000,000 lei. valoare la care au
fost nregistrate la achiziie. La data de 31 decembrie 2005 valoarea just a activelor era de 70,070,000 lei,
iar n momentul decontrii 02 ianuarie 2005 valoarea just a devenit 70,100,000 lei.
Studiul de caz este fundamentat pe prevederile cuprinse n paragrafele 30-33 corelate cu paragraful
98 al standardului de raportare financiar IAS 39 n care se stipuleaz c valoarea just a unui activ financiar
pe care societatea a decis s-l vnd este determinat de valoarea pe care aceasta se ateapt s o obin
ntr-o astfel de vnzare.
Se analizeaz comparativ situaiile n care activclc financiare sunt clasificate drept active disponibile
pentru vnzare reevaluabile la valoarea just cu diferena recunoscut n
I
capitalurile proprii, respectiv active deinute n scopul tranzacionrii n condiiile organizrii contabilitii
dup data decontrii i dup data tranzacionrii.
a) Activele financiare sunt clasificate drept active disponibile pentru vnzare care se reevalueaz la
valoarea just cu impact asupra capitalurilor proprii
al) Contabilizarea funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39, paragraph 32)
30 decembrie 2004 (dala tranzacionrii)
Se opereaz vnzarea titlurilor concomitent cu derecunoaterea activelor financiare. Diferena dintre
valoarea just din momentul vnzrii i valoarea contabil nregistrat va fi reflectat n virtutea IAS 39
paragraful 43 n profitul net al perioadei.


31 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar)
Nu sc nregistreaz operaiuni n contabilitate
02 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Sc opereaz ncasarea creanei (sc considcr c nu exist alte operaiuni nregistrate n ziua respectiv dc
tranzacionare i prin urmare nu sunt alte sume implicate n decontare sau compensare)

a2) Contabilizarea funcie de data decontrii (IAS 39, paragraful 33)
l
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Activcle financiare sunt reevaluate la valoarea just la care se estimeaz c va fi cfcctuat vnzarea cu
recunoaterea variaiei n capitalurile proprii.

31 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar)

Db (ROL) Cr (ROL)
4611 Debitori din tranzacii pentru operaiuni n
nume propriu pc piaa reglementat B.V.B.
70,000.000

7641 Vcniluri din imobilizrile financiare ccdatc

70,000,000
6641 Cheltuieli din imobilizri financiare ccdatc 69.000,000

265 Alte titluri imobilizate

69,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci de decontare a
tranzaciilor pc piaa reglementat B.V.B. in lei
4611 Debitori din tranzacii pentru operaiuni n
nume propriu pc piaa reglementat B.V.B.
70.000,000
70,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
265 Alte titluri imobilizate
1066 Rezerve din evaluarea la valoarea just
1.000,000
1,000,000


n contabilitate nu sc opereaz nici o nregistrare n virtutea IAS 39. paragraful 98.
02 ianuarie 2005 (data decontrii)
Se opereaz vnzarea activelor financiare, respectiv derecunoatcrea lor concomitent cu ncasarea
creanei (sc consider c nu exist alte tranzacii intrate n compensare sau decontare). Sumele rezultate
din reevaluri ale valorii juste recunoscute iniial n capitalurile proprii sunt reflectate n contul de profit
i pierdere.

b) Activele financiare sunt clasificate drept active deinute pentru tranzacionare
bl) Contabilizarea funcie de data tranzacionrii (conform IAS 39, paragraful 32)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Se opereaz vnzarea aciunilor concomitcnt cu derecunoaterca activelor financiare. Diferena dintre
valoarea just n momentul vnzrii i valoarea de nregistrare a activclor financiare va fi recunoscut n
conformitate cu IAS 39, paragraful 43 n profitul net al perioadei.


Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci - de dccontare a tranzaciilor pe
piaa reglementat I3.V.B. n lei
70,000,000

7641 Venituri din imobilizri financiare ccdatc

70,000,000
6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare ccdatc 70,000,000

265 Alte titluri imobilizate

70,000,000
1066 Rezerve din evaluarea la valoarea just

1,000,000
7641 Venituri din imobilizri financiare ccdatc

1,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
4611 Debitori din tranzacii pentru operaiuni n
nume propriu pc piaa reglementat B.V.B.
70.000.000

50313 Aciuni cotatc vndute - n curs dc dcconUirc

69.000,000
7642 Ctiguri din investiii financiare pc termen
scurt ccdate

1.000,000

31 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar)
Nu sc nregistreaz operaiuni n contabilitate.
02 ianuarie 2005 (data decontrii)
Sc opereaz ncasarea crcanei (sc considcr c nu exist alte tranzacii nregistrate n firma respectiv i
prin urmare nu sunt alte sume intrate n decontare sau compensare) i concomitcnt aciunilc n curs de
decontare sunt terse din evidenele societii:

b2) Contabilizare funcie de data decontrii (conform IAS 39, paragraful 33)
30 decembrie 2004 (data tranzacionrii)
Activele financiare sunt reevaluate la valoarea just la care sc estimeaz c va fi cfcctuat vnzarea cu
recunoaterea variaiei n contul de profit i pierdere:

31 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar) in contabilitate nu sc opereaz nregistrri
conform IAS39, paragraful 98.
02 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Se opereaz vnzarea aciunilor si derccunoatcrca activelor financiare concomitent cu ncasarea creanei

Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci de dccontare a tranzaciilor pc
piaa reglementat B.V.B. n lei
70,000,000

4611 Debitori din tranzacii pentru operaiuni n
nume propriu pc piaa reglementat B.V.B.

70,000,000
50313 Aciuni cotatc vndute - n curs de dccontare 70,000,000

50311 Aciuni cotate deinute

70,000,000

Db (ROL) Cr (ROL)
5031 Aciuni cotatc deinute 1.000,000

7681 Plus valori din ajustri aferente

1,000,000
instrumentelor financiare(se consider c nu exist alte sume intrate n compensare sau decontare):

Pentru a evidenia tratamentele contabilc aplicate celor dou categorii de active financiare
analizate. n condiiile utilizrii ca baz de referin pentru inrcgistrarca n contabilitate a datei executrii
tranzaciilor sau n conditiilc operrii in contabilitate funcie de data decontrii, sc prezint n paralel
modificrile operate in cadrul situaiilor financiare de raportare ale societii de servicii de investiii
financiare.

Db (ROL) Cr (ROL)
5122 Conturi la bnci - dc decontare a 70,000.000

tranzaciilor pc piaa reglementat B.V.B. n lei

50311 Aciuni cotatc deinute

70,000,000
166


4.5.5. Studiu metodologie privind schimbul de
active financiare contabilizate pe baza unor metode diferite
Societatea dc scrvicii de investiii financiare Unicapital Sccurity deine obligaiuni necotate
clasificate ca investiii pstrate pn la scaden i nregistrate la cost amortizat n valoare dc 30,000,000
lei, pentru care societatea utilizeaz metoda contabilizrii pe baza datei de decontare. n data de 28
decembrie 2004 societatea se angajeaz s cedeze obligaiunile n schimbul unor aciuni cotate, ce urmeaz
a fi clasificate drept deinute pentru tranzacionare i contabilizate pe baza datei de tranzacionare. La data
tranzacionrii valoarea just a celor dou active financiare ce fac obicctul schimbului era dc 30,100,000
lei, iar la data dc 31 dccembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar) obligaiunile aveau o valoare

Activc disponibile pentru vnzare
contabilizate funcic de
Activc destinate tranzacionrii
contabilizate funcic dc :

Data tranzacionrii Dala dccontrii Data tranzacionrii Data dccontrii
30.12.2004

Active financiare - 70,000,000 - 70.000.000
Creane 70.000.000 - 70.000,000 -
Capitaluri proprii
-
1,000,000
- -
Contul de profit i
pierdere
1.000,000

1,000,000 1,000.000
31.12.2004

Activc financiare - 70.000.000 - 70,000.000
Creane 70,000,000 - 70,000,000 -
Capitaluri proprii
-
1.000.000
- -
Contai de profit i
pierdere
1,000.000

1.000,000 1,000,000
02.01.2005

Activc financiare - - - -
Creane
- - - -
Capitaluri proprii
- - - -
Contul de profit i
pierdere
1,000,000 1,000.000 1.000,000 1,000,000
167


just dc 30,.200,000 Ici, n aciunile dc 30,500,000 lei. La data decontrii 03 ianuarie 2005. valoarea just a
obligaiunilor atinge nivelul dc 30,400,000 Iei, n timp ce valoarea just a aciunilor scade la 30,300,000 lei.
Studiul dc caz urmrete metodologia de evaluare a activelor financiare la termenele specificate i
instrumentarea contabil a tranzaciei. Analiza este fundamentata metodologic pe litera standardului IAS
39, n spe paragrafele 103, 106 corelate cu paragrafele 32 i 33.
28 decembrie 2004 (dala tranzacionrii)
Recunoaterea activelor deinute n scopul tranzacionrii primite n schimbul obligaiunilor, carc sunt
contabilizate funcie de data tranzacionrii

.? 1 decembrie 2004 (data nchiderii exerciiului financiar)
Activele deinute pentru tranzacionare se reevalueaz la valoarea just, cu impact asupra contului dc profit
i pierdere.

Db (ROL) Cr (ROL)
50312 Aciuni cotate cumprate - n curs de dcconUirc
4627 Ali crcditori diveri
30,100,000
30,100,000


03 ianuarie 2005 (dala decontrii)
Sc opereaz decontarea datoriei angajate prin cedarea n contrapartid a obligaiunilor detinute de
socictatc, sc clasific aciunilc carc iniial au fost clasificate n curs de dccontarc drept deinute i se
reevalueaz la valoarea just activcle deinute n vederea tranzacionrii:


4.5.6. Studiu metodologic privind tratamentul
instrumentelor financiarc pe termen scurt evaluate la cost amortizat
Socictatca de scrvicii dc investiii financiarc Unicapita! Security achiziioneaz in data dc 01
dcccmbrie 2004 dc pc piaa monetar un instrument financiar (bon de tezaur) cu scadcna la 60 de zile, a
crui valoare nominal este dc 30,000,000 Ici, pentru care pltete
28,700.0 lei. Studiul de caz urmrete metodologia de evaluare a instrumentului financiar la sfritul
exerciiului financiar n cadrul situaiilor financiarc de raportare precum i nregistrrile operate pe

Db (ROL) Cr (ROL)
50312 Aciuni cotate cumprate n curs de dccontarc 400.000

7681 Plus valori din ajustri aferente instrumentelor

financiaro

400.000

Db (ROL) Cr (ROL)
4627 Ali creditori 30.100.000

50621 Obligaiuni nccotate deinute

30.000,000
7641 Ctiguri din investiii financiarc pe
termen scurt ccdatc

100,000
50311 Aciuni cotatc deinute 30.500,000

50312 Aciuni cotatc cumpratc - n curs de
dccontarc

30,500,000

Db (ROL) Cr (ROL)
6681 Minus valori din ajustri aferente
instrumentelor financiarc
200,000

50311 Aciuni cotatc deinute

200.000


parcursul perioadei de valabilitate pn n momentul scadcnci.
01 decembrie 2004 ( dala tranzacionrii)
La momentul achiziiei instrumentul financiar acesta este evaluat i recunoscut n contabilitate la
costul dc achizitic, respectiv valoarea la care acesta a fost achiziionat.

31 decembrie 2004 (dala nchiderii exerciiului financiar)
Dup 30 dc zile socictatca ntocmctc situaiile financiare de raportare la nchidcrca exerciiului
financiar prilej cu care instrumentul financiar este evaluat la costul amortizat din accl moment i sc
opereaz ajustarea n contabilitate:

Vn = valoare nominal a instrumentului financiar:
Ve = valoarea dc emisiune a instrumentului financiar ; t = perioada din momentul
emisiunii pn la date dc 31 deccmbric 2004; ts = perioada din momentul emisiunii
pn la data scadentei.
Instrumentul financiar a fost reflectat n situaiile financiare de raportare la costul amortizat dc 29.350,000
lei.
3 ianuarie 2004 (data scadentei)

Db (ROL) Cr (ROL)
50812 Alte titluri deplasament nccotatc
51211 Conturi la bnci, disponibiliti proprii in Ici
28,700,000
28,700,000

Db (ROL) Cr (ROL)
50812 Alte titluri deplasament necotate 650,000

766 Venituri din dobnzi

650,000
Veniturile din dobnzi (la 30 zile) = (Vn - Vc) x (t-ts) =

= (30,000,000 - 28,700,000) x (30/60) = 1,300,000 x 0,5 = 650,000 ;
unde:


La scaden se opereaz urmtoarele nregistrri n contabilitate privind derccunoaterca instrumentului
financiar i recunoatcrcra venitului din dobnzi aferent perioadei scursc dc la data nchiderii exerciiului
financiar pn la sfritul perioadei de via a acestuia n profitul net:

4.5.7. Estimarea valorii juste n situatia n care se nstrineaz o parte
dintr-un activ financiar
Societatea dc servicii de investiii financiare Unicapital Sccurity a achiziionat un pachet de
obligaiuni cotate cu o valoare a principalului dc 200.000,000 lei avnd o dobnd dc 9%. Societatea
hotrte s nstrineze 70% din valoarea principalului cu o rat a dobnzii de 5% la valoarea nominal i
s pstreze 30% din valoarea principalului cu o rat a dobnzii dc 4%. acestea fiind constituite drept
garanie pentru investitori. Ttranzacia ndeplinete condiiile pentru derccunoaterca obligaiunilor i va fi
contabilizat ca o vnzare.
Sc estimeaz valoarea just a obligaiunilor nstrinate utiliznd dou metode distinctc stipulate n
ghidul de implementare al stadardului IAS 39 la punctul 47-1.
Baza de fundamentare a acestui studiu este dat de LAS 39, paragraful 47 (corelat cu paragrafele
99 i 100) care menioneaz c valoarea contabil a activului financiar trebuie alocat tre partea pstrat i
partea vndut pe baza valorilor juste relative ale accstora la data vnzrii.
4
Normalizatorul specific
totodat c diferena dintre ncasri i valoarea just estimat sc rccunoatc n contul de profit i pierdere.
Soluia I (conform IAS 39, paragraf 100)
Accast soliie este viabil atunci cnd valoarea just nu poate fi construit pc baza unor cotaii de
pia relevante, caz n care normalizatorul menioneaz n cadrul IAS 39, paragraful 100 c pot fi utilizate
tehnici dc estimare pentru determinarea valorii juste. Mai mult acesta subliniaz : dac nu exist o activitate
frccvcnt pc pia, piaa nu este nc bine stabilit (dc exemplu, unele dintre pieele n afara bursei) sau
volumul tranzaciilor este mic comparativ cu numrul unitilor dc tranzacionare ale activului financiar ce

Db (ROL) Cr (ROL)
51211 Conturi la bnci, disponibiliti proprii n lei 30.000.000

50812 Alte titluri dc plasament nccotatc

29,350.000
766 Venituri din dobnzi

650,000


trebuie evaluat, preurile cotate pe pia nu pot s constituie o Lndicaic a valorii juste a activului respectiv.
4

Modelul abordat presupune urmtoarele etape:
El) Se determin Valoarea ajustat relativ a intereselor pstrate n obligaiuni ca sum ntre proccntul dc
principal pstrat i procentul dc dobnd deinut n continuare respectiv.
Valoarea ajustata a intereselor pstrate(%) = 30% + 4% = 34%.
E2) Sc calculcaz Valoarea alocat vnzrii dc baz n puncte procentuale i n valoare absoluta utiliznd
formula:
Val. alocat vnzrii de baz (%) -
= (Val.principal pstrat) / (Val.din vnzarea principalului + Val.ajustat a intereselor pstrate).
Valoare principal pstrat = 200,000,000 X 70% = 140,000.000 lei
Valoare ncasri din vnzare principal = 200.000.000 X 30% = 140,000.000 Ici
Valoarea ajustat a intereselor de participare = 200,000,000 x 34% = 68,000,000 lei
Valoarea alocat vnzrii de baz (%) =
140,0, 000 / (140.000,000 + 68.000,000) = 140,000,000 / 208,000,000 = 67.31%
Valoarea alocat vnzrii de baz - 200,000,000 x 67.31% = 134,620.000 Ici.
E3) Sc stabilete Ctigul din vnzare recunoscut n puncte procentuale i n valoare absolut
Ctigul din vnzare recunoscut (%) = 100% - 67.31 % = 32.69%
Ctigul din vnzare recunoscut = 200.000,000 x 32.69% = 65,380,000 lei
n contabilitatea societii se opereaz cedarea prii dc 70% din activul financiar deinut, astfel:

Soluia 2 (conform IAS 39, paragraful 99)

4
Standarde internaionale dc contabilitate 2002, International Accounting Standards Board, Editura Economic,
Bucureti. 2002, pag.39-55. par. 100

Db (ROL) Cr (ROL)
4613 Ali debitori diveri 200,000,000

50611 Obligaiuni cotate deinute

134.620,000
7642 Ctiguri din investiii fmanciarc pe

65,380,000
termen scurt


Cea dc a doua soluie este recomandat dc normalizator n situaia n care instrumentul financiar
arc o pia activ dc tranzacionare. n acest context IAS 39, paragraful 99 stipuleaz c existena cotaiilor
de pre publicc pe o pia activ constituie, n mod normal, cea mai bun dovad a valorii juste.*
EI) La data vnzrii, cotaiilc de pia pentru obligaiuni similare cu cclc carc fac obiectul tranzaciei
curente sunt cotate Ia 102% din valoarea nominal. Societatea estimeaz n accst caz valoarea prii
rmase la 32% din valoarea nominal (102% - 70%).
E2) Valoarea alocat vnzrii de baz (%) se determin prin raportarea valoarii ncasrilor n puncte
procentuale la valoarea just a obligaiunilor n puncte procentuale, respectiv 70%/102% = 68.63%.
8
* Standarde internationale dc contabilitate 2002, International Accounting Standards Board. Editura Economic.
Bucurcti, 2002. pag.39-55, par.99
Valoarea alocata a vnzrii de baz n valoare absolut va fi : 200,000,000 x 68.63% =
137,260,0 lei.
E3) Ctigul din vnzare sc calculcaz prin deducerea din valoarea ncasrilor a valorii alocate vnzrii de
baz.
Ctigul din vnzare - 200,000,000 x 32.69% - 137,260,000 =
= 140,000,000 - 137.260,000 = 2,740,000 lei.
n contabilitatea societii dc servicii dc investiii financiare sc opereaz cedarea prii de 70% din activul
financiar deinut astfel:

Normalizatorul nu se pronun explicit cu privire la metoda utilizat pentru estimarea valorii juste a
interesului pstrat atunci cnd o parte a instrumentelor financiare este nstrinat, ns. recomand
utilizarea cotaiilor de pia atunci cnd acestea sunt disponibile i relevante.
4
Standarde internaionale dc contabilitate 2002, International Accounting Standards Board, Editura Economic,
Bucureti, 2002, pag.39-38, par.47

Db (ROL) Cr (ROL)
4617 Ali debitori diveri 200.000.000

50611 Obligaiuni cotate deinute

137,260.000
7642 Ctiguri din investiii financiarc pc

2,740,000
termen scurt

S-ar putea să vă placă și