Sunteți pe pagina 1din 1

CTN -0.

15

1.20

40

1.855

1.20

3.50

1.75

-1.15

S2"A'
30x30
1.20

1.85

1.20

3.05

2.95

2.75

S5'A'
30x30
2.64

1.20

4.30

40

1'

NOTE:
1) Cotele de nivel sunt raportate la cota 0.00 a constructiei
proiectate (cota 0.00 se considera cota pardoselii finite de la parter).
2) Presiunea conventionala de baza se considera Pconv= 337 kPa.
3) Inainte de atingerea cotei de fundare (mai sus cu 20 cm)
se va chema proiectantul pentru receptia terenului de fundare.
4) Ultimii 20 cm se vor sapa manual in ziua turnarii fundatiilor.
5) Golurile ramase in jurul fundatiei vor fi bine umplute
cu pamant compactat (D>98%), imediat dupa decofrare.
6) Se va amenaja terenul cu pante spre exterior, astfel incat
sa se asigure evacuarea apelor pluviale.
7) Planul fundatii se va prezenta geotehnicianului pentru corelarea
cu conditiile morfo-litilogice.
Acoperirea cu beton la contactul cu
pamantul este de 30 mm.

2'

2"

60
5
9.46

A'

40

-0.75

51
31

CTN -0.15

19.17

40

-1.35
1.20

60

60

S4A'
30x30

3.95

3.60

1.20
60

-0.80

1.20

31

5
1.20
1.50
1.78

-0.40

-0.75

-1.15
-0.80

GF4
40x60 cm

-1.35

Rost de tasare
polistiren extrudat 5 cm

S3A'
30x30

3.80

60
35
40
40
35

35

-1.35

GF3 40x60 cm

51
5

60
1.20
35

1.50

80

45

-0.80

-1.35
-0.75

-0.75

60

-0.80

GF4
40x60 cm

30

S5'B
30x30

30 30 30 30
60

60

30 30 30 30

1.20
60

2.00

15
35
35

-1.35

30

51

80

35

-0.75

-0.40

Fundatie continua pereti existenti


Fundatie continua perete calcan

31

S2'A'
30x30

30

1.20

-0.75

1.20
60

40

70

-0.80

GF4
40x60 cm

-0.80
30

60

60

-1.35

1.50

35

-0.40

30

-1.35

60

-0.75

40

35

C'

60

1.50

S4B
30x30

60

1.20
60

35

GF2 40x60 cm

GF4
40x60 cm

-0.80
30

35
S3B
30x30

40
35

-1.35

35

-0.75

40

40

35
-0.80

40

35

35

35

35

LEGENDA:

Rost de tasare polistiren extrudat 5 cm

1.20

2.03

1.50
80

40

35

1.50

35
40
40

35

80

40

35

2.45

40

1.50
80

-1.35

-0.40

1.20

35

1.55

S2"B
30x30

1.20
-0.80
51

S1'A'
30x30

51

-0.75

60

30

60

80

1.50
80

-0.75

1.20

30 30 30 30

-1.35

60
60

1.20

60
60

-0.80

1.20

-0.40

1.20

-0.40

30

60

-0.40

1.20

30

30 30 30 30

5
51

35

35
35
1.20
60

1.865

30

30

60

40

GF5
40x60 cm

-0.80

-0.80
1.20

-0.75

1.50
80

1.50

80
35

40
35

-1.15
1.90

3.70
36 35

35

35
40

1.50

GF6
40x60 cm

-1.35

60
30

-0.80

60

60

30

35

1.20

15

30

30

70

60

-1.35

30

1.20

-0.40

-0.75

30 30 30 30

4.205

-1.35

-1.35

60

-1.35

-0.75

1.20

-0.75

30 30 30 30

-0.40

CTN -0.15

S5'C'
30x30
-0.80

30 30 30 30

60

31

40
5

1.20

S4C'
30x30

Rost de tasare
polistiren extrudat 5 cm

30 30 30 30

1.50

-0.75

2.30

1.20

GF1 40x60 cm

45

15
60

-0.80

45

1.20

-1.35

3.95

2.75

S3C'
30x30

-1.15

60

60

45

-0.75

1.20

60

15

51

S2"C'
30x30

-0.80

-0.40

S1'B
30x30

51
31

-1.15

35
9.57

1.85

60

1.20

2.00

2.00

3.80

60

60
1.20

60

1.20

60
60

-1.35

-0.80

60

5
1.20

-0.75

80

A'
A

5'

60

1.75

60

1.20

S2'C'
30x30

60

4
3.95

1.20

1.55

60

1.20

S1'C'
30x30

51

3.05

2.95

60

3.20

40
5

40

C'

51

31

60

51

2"

2'

18.52

31

CTN -0.15

1'

51

PLAN FUNDATII
sc 1:50

5'

Beton bloc de fundatie:


- clasa C12/15 (B200)
- clasa de expunere: X0
- consistenta: S3
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R
- raport maxim apa/ciment: 0.65
- dozaj minim ciment: - granulozitate agregate: 0-31 mm
Beton cuzineti, placa pe sol, grinzi de fundare
- clasa: C16/20 (B250)
- clasa de expunere: XC2
- consistenta: S3
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R
- raport maxim apa/ciment: 0.50
- dozaj minim. ciment: 260 kg/mc
- granulozitate agregate: 0-16 mm
Otel: OB37 (S235), PC52 (S355)
Plase sudate (SPPB)

NUME

Verificator

Verificator/
Expert

PROIECTANT GENERAL:

S.C. RELIANS CORP SRL

SEMANTURA
PROIECTANT SPECIALITATE:

Nr. Reg. Comert: J22/881/2000


CUI: 1357900
Adres: Str. Popui. nr. 2-4, Mun. Iai, Jud. Iai

Sef proiect
Desenat

Proiectat

Arh. Simianu Petru


Ing. Tudor Iosip
Ing. Tudor Iosip

CERINTE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Centrul
Multifunctional de Servicii Sociale Integrate
Titlu proiect:
pentru Persoane Varstnice nr. 2
Amplasament: Str. Decebal, nr. 21, Municipiul Cluj-Napoca

Scara
1: 50
Data
09.2014

Titlu plansa:

PLAN FUNDATII

Proiect nr.
2955/2010
Specialitate
Rezistenta
D. S. 1
Faza:
P.T.
Plansa nr.
R - 1M

Acest document este proprietate a S.C. RELIANS CORP S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul
prealabil in scris al S.C. RELIANS CORP S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al S.C. RELIANS CORP S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.

h/l= 420 / 594 (0.25m2)

Allplan 2014