Sunteți pe pagina 1din 15

Reeaua rutelor

deservite de autobuze de
capacitate medie i mic
Nr.
de
rut
Denumirea rutei Itinerarul rutei
Rutele urbane
103 str. Liviu Deleanu str.
Arheolog Ion Casian-
Suruceanu
Tur: str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan,
str. V. Belinski, str. Ion Creang, !". #te$an cel %are &i S$'nt,
str. A. #ciusev, str. () August )*+*, str. Ciu$lea, !". C.
Negru,,i, !". Iu. -agarin, !". Dece!al, str. N. .itulescu, str. N.
/elinski, str. Sar0i,egetusa, str. Bure!ista, str. In"e1en"en2ei,
str. .u"or Stri&c, str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu3
Retur: str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu, str. .u"or Stri&c,
str. In"e1en"en2ei, str. Bure!ista, str. Sar0i,egetusa, !".
Dece!al, !". Iu. -agarin, !". C. Negru,,i, str. Ciu$lea, str.
Bucure&ti, str. .ighina, str. A. #ciusev, str. %ihai Vitea,ul, str.
Colu0na, str. H. Coan",, str. Ion Creang, str. V. Belinski, str.
Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu.
Sta2ii ter0inus4 str. .u"or Stri&c 5vi,avi "e !locul nr.)67 &i 1e
str. Liviu Deleanu 5vi,avi "e !locul nr.))7.
10 Str. Salc'0ilor str. V.
Belinski
Tur: str. Salc'0ilor, str. -r"ina Botanic, str. Sar0i,egetusa,
str. Bure!ista, str. In"e1en"en2ei, !". Cu,a-Vo", str. -reno!le,
str. %iori2a, str. Pietrarilor, Dru0ul Viilor, str. Lacului, str.
Vasile Alecsan"ri, str. Ale8e %ateevici, str. S$atul 9rii, str. A.
#ciusev, str. C. Stere, str. Vasile Lu1u, str. V. Belinski3
Retur: str. V. Belinski, str. Ion Creang, !". #te$an cel %are &i
S$'nt, str. A. #ciusev, str. C. Stere, str. %. :oglniceanu, str.
Vasile Alecsan"ri, &os. H'nce&ti, str. %iori2a, str. -reno!le, !".
Cu,a-Vo", str. In"e1en"en2ei, !". Dacia, str. -r"ina Botanic,
str. Salc'0ilor. Sta2ie ter0inus4 str. Salc'0ilor 5vi,avi "e !locul
nr.;7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n sectorul Buiucani.
11! Str. Stu"en2ilor str. C. V'rnav Tur: str. C. V'rnav, str. N. .este0i2eanu, str. -reno!le, !".
.raian, !". Dacia, str. .ran"a$irilor, !". Dece!al, !". Iu.
-agarin, str. Al!i&oara, !". <ena&terii Na2ionale, str. =lorilor,
str. Stu"en2ilor3
Retur: str. Stu"en2ilor, str. =lorilor, !". <ena&terii Na2ionale,
str. Al!i&oara, !". Iu. -agarin, !". Dece!al, str. .ran"a$irilor,
!". Dacia, !". .raian, str. -reno!le, str. N. .este0i2eanu, str. C.
V'rnav.
Sta2ii ter0inus4 terenul "e 1e str. Stu"en2ilor &i 1e str. C. V'rnav
5vi,avi "e !locul nr. >> "e 1e str. Arheolog Ion Casian-
Suruceanu7.
113 Str. %. Sa"oveanu !". Dacia
50aga,inul ?%@.<A-6B7
Tur: str. %. Sa"oveanu, str. Igor Vieru, !". %ircea cel BtrCn,
str. %e&terul %anole, str. Va"ul lui Vo", str. %ereni, str.
Bu"e&ti, str. Po"ul Dnalt, str. E,inelor, str. Is0ail, str. Bucure&ti,
via"uct, !". Dacia, !". Cu,a-Vo", str. Sar0i,egetusa, str.
Bure!ista, !". Dacia3
Retur: !". Dacia, str. Bure!ista, str. Sar0i,egetusa, !". Cu,a-
Vo", !". Dacia, !". Dece!al, str. N. /elinski, via"uct, str.
Bucure&ti, str. Is0ail, str. Va"ul lul Vo", str. Atovasca, str.
Po"ul Dnalt, str. Bu"e&ti, str. %ereni, str. Va"ul lui Vo", str.
%e&terul %anole, !". %ircea cel BtrCn, str. Igor Vieru, str. %.
Sa"oveanu.
Sta2ii ter0inus4 str. %. Sa"oveanu 5vi,avi "e !locul nr. 6+7 &i
terenul 0aga,inului ?%@.<A-6B.
11 ?Str. %irce&ti str. .ighinaB Tur: str. %irce&ti, &os. Balcani, str. Petricani, str. %ihai
Vitea,ul, str. A. #ciusev, str. () August )*+*, str. .ighina3
Retur: str. .ighina, str. A. #ciusev, str. %ihai Vitea,ul, str.
Petricani, &os. Balcani, str. %irce&ti.
Sta2ie ter0inus4 str. %irce&ti 5vi,avi "e !locul nr. 6)FG7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n centrul ur!ei.
11" Str. Pietrarilor str. Al!a-Iulia Tur: str. Pietrarilor, Dru0ul Viilor, str. Lech :ac,Hnski, &os.
HCnce&ti, str. %iori2a, str. -reno!le, !". .raian, !". Dacia,
via"uct, str. Bucure&ti, str. A. #ciusev, str. Constantin Stere, str.
Vasile Lu1u, str. V. Belinski, str. Ion Creang, str. Al!a-Iulia3
Retur: str. Al!a-Iulia, str. Ion Creang, str. V. Belinski, str.
Vasile Lu1u, str. Constantin Stere, str. A. #ciusev, str. Bucure&ti,
via"uct, !". Dacia, !". .raian, str. -reno!le, str. %iori2a, &os.
HCnce&ti, str. Pietrarilor.
Sta2ii ter0inus4 str. Pietrarilor 5unitatea 0ilitar7, &i str. Al!a-
Iulia 5vi,avi "e !locul nr. 6IJ7
11# Str. Vasile Alecsan"ri str.
Sar0i,egetusa
Tur: str. Vasile Alecsan"ri, str. Ale8an"ru cel Bun, str. A.
Pu&kin, str. Ierusali0, !". -rigore Vieru, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu <usso, str. %e&terul
%anole, str. Va"ul lui Vo", str. %aria Drgan, str. Ciocana, str.
%e&terul %anole, str. Voluntarilor, str. E,inelor, str. Lunca
BCcului, str. -r"ina Botanic, &os. %unce&ti, str. Bure!ista, str.
Sar0i,egetusa3
Retur: str. Sar0i,egetusa, str. Bure!ista, &os. %unce&ti, str.
-r"ina Botanic, str. Lunca BCcului, str. E,inelor, str.
Voluntarilor, str. %e&terul %anole, str. Ciocana, str. %aria
Drgan, str. Va"ul lui Vo", str. %e&terul %anole, str. Alecu
<usso, str. Bog"an-Voievo", !". <ena&terii Na2ionale, str.
Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str. -r. Ereche, str. Vasile Alecsan"ri.
Sta2ie ter0inus4 str. Sar0i,egetusa 5vi,avi "e !locul nr. *67.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n centrul ur!ei.
11$ Str. Arheolog Ion Casian-
Suruceanu str. Stu"en2ilor
Tur: str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu, str. -reno!le, Valea
Crucii, str. -r"ina Botanic, str. Sar0i,egetusa, str. %insk,
&os. %unce&ti, !". Iu. -agarin, str. Al!i&oara, str. Is0ail, str.
.u"or Vla"i0irescu, str. D. <'&canu, str. Aca". A. Saharov, str.
N. Di0o, str. Stu"en2ilor3
Retur: str. Stu"en2ilor, str. N. Di0o, str. Aca". A. Saharov, str.
D. <'&canu, str. .u"or Vla"i0irescu, str. Is0ail, str. Al!i&oara,
!". Iu. -agarin, &os. %unce&ti, str. %insk, str. N. .itulescu, str.
N. /elinski, str. Sar0i,egetusa, str. -r"ina Botanic, Valea
Crucii, str. -reno!le, str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu.
Sta2ii ter0inus4 terenul "e 1e str. Stu"en2ilor &i str. Arheolog Ion
Casian-Suruceanu 5l'ng gr"ini27.
1!0 Str. S$. Vinere &os. %unce&ti

Tur: str. S$. Vinere, str. S1icului, &os. HCnce&ti, str. %iori2a, str.
-h. Asachi, str. Pan Hali11a, str. Is0ail, !". #te$an cel %are &i
S$Cnt, !". C. Negru,,i, !". Iu. -agarin, &os. %unce&ti3
Retur: &os. %unce&ti, str. Bure!ista, str. Sar0i,egetusa, !".
Dece!al, !". Iu.-agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail, str.
Pan Hali11a, &os. HCnce&ti, str. S1icului, str. S$. Vinere.
Sta2ie ter0inus4 1e str. S$. Vinere.
1!3 Str. Bucovinei 5Centrul "e
agre0ent K%ega1olis %allB7
str. Pietrriei

Tur: str. Bucovinei, str. N. %ilescu S1tarul, str. Pro$. Ion
Du0eniuk, !". %ircea cel BtrCn, str. Ig. Vieru, str. %.
Sa"oveanu, str. P. /a"ni1ru, !". %ircea cel Btr'n, str. Alecu
<usso, str. Bog"an-Voievo", !". <ena&terii Na2ionale, Calea
Arheiului, str. Petricani, str. %ihai Vitea,ul, str. Colu0na, str. H.
Coan", Calea Ie&ilor, &os. Balcani, str. Pietrriei3
Retur: str. Pietrriei, &os. Balcani, Calea Ie&ilor, str. H. Coan",
str. %itro1olit Doso$tei, str. %ihai Vitea,ul, str. Petricani, Calea
Arheiului, !". <ena&terii Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str.
Alecu <usso, !". %ircea cel Btr'n, str. P. /a"ni1ru, str. %.
Sa"oveanu, str. Ig. Vieru, !". %ircea cel BtrCn, str. Pro$. Ion
Du0eniuk, str. N. %ilescu S1tarul, str. Bucovinei.
Sta2ii ter0inus4 str. Bucovinei 5Centrul "e agre0ent K%ega1olis
%allB7, &i str. Pietrriei 5vi,avi "e !locul nr.)*7.
1!% Str. Doina 5Ci0itirul ?S$.
La,rB7 str. -r. Ale8an"rescu
Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Stu"en2ilor, str. N. Di0o, str.
%iron Costin, str. =lorilor, !". <ena&terii Na2ionale, !". -rigore
Vieru, str. Ierusali0, str. %itro1olit -. Bnulescu-Bo"oni, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. S. La,o, str. Colu0na, str. %ihai
Vitea,ul, str. A. #ciusev, str. Bucure&ti, str. %itro1olit -.
Bnulescu-Bo"oni, str. Ale8e %ateevici, str. S$atul 9rii, str. A.
#ciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lu1u, str. -r.
Ale8an"rescu3
Retur: str. -r. Ale8an"rescu, str. Vasile Lu1u, str. Constantin
Stere, str. %. :oglniceanu, str. S. La,o, str. Ale8e %ateevici,
str. %ihai @0inescu, str. Bucure&ti, str. Petru %ovil, str.
Colu0na, str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, !". <ena&terii
Na2ionale, str. =lorilor, str. %iron Costin, str. N. Di0o, str.
Stu"en2ilor, str. Socoleni, str. Doina.
Sta2ii ter0inus4 str. Doina 5l'ng intrarea 1rinci1al 'n ci0itirul
?S$. La,rB7 &i 1e str. -. Ale8an"rescu 5vi,avi "e !locul nr. )J7
13! Str. Doina 5Ci0itirul S$. La,r7
str. Bulgar
Tur: str. Doina, str. Vasile Ba"iu, Calea Arheiului, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str.
Colu0na, str. Bulgar3
Retur: str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Al!i&oara, !". <ena&terii Na2ionale, str. Po&tei,
str. Putnei, str. Vasile Ba"iu, str. Doina.
Sta2ii ter0inus4 str. Doina 5l'ng intrarea 1rinci1al 'n ci0itirul
?S$. La,rB7 &i 1e str. Bulgar .
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
13 Str. Doina str. Bulgar Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Arheiului, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str.
Colu0na, str. Bulgar3
Retur: str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Al!i&oara, !". <ena&terii Na2ionale, Calea
Arheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina.
Sta2ie ter0inus4 str. Doina 5vi,avi "e !locul nr.);I7 &i 1e str.
Bulgar .
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
1" Str. Valea Crucii Str. %irce&ti
5Eniversitatea Agrar "e Stat
"in %ol"ova7
Tur: str. Valea Crucii, !". Dacia, str. In"e1en"en2ei, str. Hristo
Botev, !". Dacia, via"uct, str. Bucure&ti, str. A. #ciusev, !".
#te$an cel %are &i S$Cnt, Calea Ie&ilor, &os. Balcani, str.
%irce&ti3
Retur: str. %irce&ti, &os. Balcani, Calea Ie&ilor, !". #te$an cel
%are &i S$Cnt, str. A. #ciusev, str. Bucure&ti, via"uct, !". Dacia,
str. Hristo Botev, str. In"e1en"en2ei, !". Dacia, str. Valea Crucii.
Sta2ii ter0inus4 str. Valea Crucii 5vi,avi "e -r"ina ,oologic7
&i 1e str. %irce&ti 5vi,avi "e !locul nr. 6)FG7.
1#! Str. Doina 5Ci0itirul S$. La,r7
str. Bulgar
Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Stu"en2ilor, str. =lorilor, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str. -rigore
Ereche, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Bulgar3
Retur: str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun, str. A. Pu&kin, str.
Ierusali0, !". -rigore Vieru, !". <ena&terii Na2ionale, str.
=lorilor, str. Stu"en2ilor, str. Socoleni, str. Doina.
Sta2ie ter0inus4 str. Doina 5vi,avi "e !locul nr.);I7 &i 1e str.
Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
1#3 Str. %ihail Sa"oveanu
Dru0ul Bcioiului
Tur: str. %ihail Sa"oveanu, str. Igor Vieru, str. N. %ilescu
S1taru, str. Va"ul lui Vo", str. %ereni, str. Bu"e&ti, str. Po"ul
Dnalt, str. E,inelor, str. Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu.
-agarin, &os. %unce&ti, str. Pan"urilor, str. N. .itulescu, str. N.
/elinski, str. Sar0isegetusa, str. Bure!ista, str. In"e1en"en2ei,
!". Cu,a-Vo", str. -reno!le, Dru0ul Bcioiului3
Retur: Dru0ul Bcioiului, str. -reno!le, !". Cu,a-Vo", str.
In"e1en"en2ei, str. Bure!ista, str. Sar0isegetusa, str. N.
/elinski, str. N. .itulescu, str. Pan"urilor, &os. %unce&ti, !". Iu.
-agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail, str. E,inelor, str.
Po"ul Dnalt, str. Bu"e&ti, str. %ereni, str. Va"ul lui Vo", str. N.
%ilescu S1taru, str. Igor Vieru, str. %ihail Sa"oveanu.
Sta2ie ter0inus4 str. %. Sa"oveanu 5vi,avi "e !locul SA ?A1
CanalB7 &i 1e Dru0ul Bcioiului 5vi,avi "e !locul str. Puhoi, nr.
;GF67.
1#" str. Is0ail Aero1ort Tur: str. Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, !".
Dece!al, str. .ran"a$irilor, !". Dacia, Aero1ort3
Retur: Aero1ort, !". Dacia, str. .ran"a$irilor, !". Dece!al, !".
Iu. -agarin, !". C. Negru,,i, !". #te$an cel %are &i S$Cnt, str.
Is0ail.
Sta2ii ter0inus4 1e str. Is0ail &i Aero1ortul.
1## Str. Bucovinei str. -r"ina
Botanic 5Dis1eceratul <.@7
Tur: str. Bucovinei, str. N. %ilescu S1tarul, str. P. /a"ni1ru,
!". %ircea cel BtrCn, str. Alecu <usso, str. Bog"an-Voievo",
!". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, !". Iu. -agarin, !".
Dece!al, !". .raian, str. -reno!le, str. Valea Crucii, str. -r"ina
Botanic3
Retur: str. -r"ina Botanic, str. Valea Crucii, str. -reno!le,
!". .raian, !". Dece!al, !". Iu. -agarin, str. Al!i&oara, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu <usso, !".
%ircea cel BtrCn, str. P. /a"ni1ru, str. N. %ilescu S1tarul, str.
Bucovinei.
Sta2ii ter0inus4 str. Bucovinei 5Centrul "e agre0ent K%ega1olis
%allB7 &i 1e str. -r"ina Botanic 5l'ng "is1eceratul <.@7.
1%! Str. Al!a-Iulia !". Cu,a-Vo" Tur: str. Al!a-Iulia, str. Ion Creang, str. H. Coan", str.
%itro1olit Doso$tei, str. %ihai Vitea,ul, str. Petricani, Calea
%o&ilor, str. Is0ail, Calea Basara!iei, str. Haltei, str. Varni2a,
Lunca Bcului, str. -r"ina Botanic, !". Dacia, str.
In"e1en"en2ei, !". Cu,a-Vo"3
Retur: !". Cu,a-Vo", str. Sar0i,egetusa, str. -r"ina
Botanic, Lunca Bcului, str. Varni2a, str. Haltei, Calea
Basara!iei, str. Is0ail, Calea %o&ilor, str. Petricani, str. %ihai
Vitea,ul, str. Colu0na, str. H. Coan", str. Ion Creang, str.
Al!a-Iulia.
Sta2ii ter0inus4 str. Al!a-Iulia 5vi,avi "e !locul nr.6IJ7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n sectorul Botanica.
1% Str. -h. Co"reanu str. P"urii Tur: str. -h. Co"reanu, str. Cornului, str. Vasile Lu1u, str.
Constitu2iei, str. Ion Creang, str. H. Coan", str. %itro1olit
Doso$tei, str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, str. Vasile
Alecsan"ri, str. -r. Ereche, str. S$. -heorghe, str. Avra0 Iancu,
!". Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, !". Dece!al, str. N.
/elinski, str. Sar0i,egetusa, str. -r"ina Botanic, str. P"urii3
Retur: str. P"urii, str. -r"ina Botanic, str. Sar0i,egetusa,
!". Dece!al, !". Iu. -agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail,
str. A. H'L"u, str. Vasile Alecsan"ri, str. Al!i&oara, str. %.
Vitea,ul, str. Colu0na, str. H. Coan", str. Ion Creang, str.
Constitu2iei, str. Vasile Lu1u, str. Cornului, str. -h.Co"reanu.
Sta2ii ter0inus4 str. Cornului 5vi,avi "e !locul nr. ))F)7 &i 1e str.
P"urii 5terenul "e l'ng Institutul "e -enetic7.
1%" Str. Bcioii Noi str.
/i0!rului 5Institutul %uncii7
Tur: str. Bcioii Noi, &os. %unce&ti, str. Bure!ista, str.
In"e1en"en2ei, str. .eilor, !". Dacia 51CnC la intersec2ia cu !".
Cu,a-Vo"7, via"uct, str. Ciu$lea, str. Bucure&ti, str.
Ar0eneasc, str. () August )*+*, str. Is0ail, str. Avra0 Iancu,
str. Ale8an"ru cel Bun, str. A. Pu&kin, str. Ierusali0, !". -rigore
Vieru, !". <ena&terii Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu
<usso, str. N. Di0o, str. Aca". A. Saharov, Du0itru <C&canu,
str. /i0!rului3
Retur: str. /i0!rului, str. Du0itru <C&canu, str. Aca". A.
Saharov, str. N. Di0o, str. .u"or Vla"i0irescu, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str. -rigore Ereche, str.
Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Is0ail, !". #te$an cel %are
&i S$'nt, str. Ciu$lea, via"uct, !". Dacia, str. .eilor, str.
In"e1en"en2ei, str. Bure!ista, &os. %unce&ti, str. Bcioii Noi.
Sta2ii ter0inus4 str. Bcioii Noi 5vi,avi "e !locul nr. )G7 &i 1e
str. /i0!rului 5vi,avi "e Institutul %uncii7.
1& Str. Constructorilor str.
In"e1en"en2ei
Tur: str. Constructorilor, str. Vasile Ba"iu, Calea Arheiului, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu <usso, str.
Di0o, str. Aca". A. Saharov, str. Du0itru <C&canu, str. .u"or
Vla"i0irescu, str. Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu.
-agarin, !". Dece!al, str. .ran"a$irilor, str. Hristo Botev, str.
In"e1en"en2ei3
Retur: str. In"e1en"en2ei, !" Dacia, !". Dece!al, !". Iu.
-agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail, str. .u"or
Vla"i0irescu, str. Du0itru <C&canu, str. Aca". A. Saharov, str.
Di0o, !". <ena&terii Na2ionale' str. Po&tei, str. Putnei, str. Vasile
Ba"iu, str. Constructorilor.
Sta2ie ter0inus4 str. Constructorilor 5vi,avi "e !locul nr. J+7.
1&# Calea Arheiului &os. H'nce&ti
5Schinoasa 67
Tur: Calea Arheiului, str. Stu"en2ilor, str. =lorilor, !".
<ena&terii Na2ionale, str. .u"or Vla"i0irescu, str. Is0ail, Calea
%o&ilor, str. Is0ail, str. A. %ateevici, str. Vasile Alecsan"ri, str.
Lacului, str. Valea Dicescu, str. -eorge %eniuc, Dru0ul Viilor,
str. Pietrarilor, &os. HCnce&ti3
Retur: &os. HCnce&ti, str. %iori2a, &os. HCnce&ti, str. Pietrarilor,
Dru0ul Viilor, str. -eorge %eniuc, str. Valea Dicescu, str.
Lacului, str. Vasile Alecsan"ri, str. Pan Hali11a, str. Is0ail, str.
.u"or Vla"i0irescu, !". <ena&terii Na2ionale, str. =lorilor, str.
Stu"en2ilor, Calea Arheiului.
Sta2ii ter0inus4 terenul 0aga,inului %@.<A &i &os. H'nce&ti
5Schinoasa 67.
1&& !". .raian str. %ihai Vitea,ul Ruta circular:
!". .raian, !". Dece!al, !". Iu. -agarin, !". Di0itrie Cante0ir,
str. Is0ail, str. A!i&oara, str. %ihai Vitea,ul, str. A. #ciusev, str.
C. Stere, str. %. :oglniceanu, str. Vasile Alecsan"ri, &os.
HCnce&ti, str. %iori2a, str. -reno!le, !". .raian.
1&$ Str. Ancara str. -h Ca&u Tur: str. Ancara, str. Ceucari, Calea Arheiului, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Al!i&oara, !". C. Negru,,i, str. Ciu$lea, via"uct,
!". Dacia, !". Cu,a-Vo", str. -reno!le, str. N. .este0i2eanu,
str. C. VCrnav, str. %lina %ic, str. -h. Ca&u3
Retur: str. -h. Ca&u, str. %lina %ic, str. C. VCrnav, str. N.
.este0i2eanu, str. -reno!le, !". Cu,a-Vo", !". Dacia, via"uct,
str. Ciu$lea, !". C. Negru,,i, str. Al!i&oara, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Po&tei, str. Putnei, str. Vasile Ba"iu, str. Doina,
str. Socoleni, str. Ancara.
Sta2ii ter0inus4 str. Ancara 5vi,avi "e !locul nr.)67 &i 1e str. -h.
Ca&u 5vi,avi "e !locul nr. (6F)7.
1$1 str. Bucovinei str. -h. Ca&u Tur : str. Bucovinei, str. N. %ilescu S1tarul, str. P. /a"ni1ru,
!". %ircea cel BtrCn, str. -inta Latin, str. %. Sa"oveanu, str.
Va"ul lui Vo", str. %ereni, str. Bu"e&ti, str. Po"ul Dnalt, str.
E,inelor, str. Is0ail, str. Bucure&ti, str. .ighina, str. A.
%ateevici, str. Pan Hali11a, str. Ion Incule2, str. N.
.este0i2eanu, str. C. VCrnav, str. %lina %ic, str. -h. Ca&u3
Retur: str. -h. Ca&u, str. %lina %ic, str. C. VCrnav, str. N.
.este0i2eanu, str. Ion Incule2, str. Is0ail, str. Va"ul lui Vo", str.
Atovasca, str. Po"ul Dnalt, str. Bu"e&ti, str. %ereni, str. Va"ul lui
Vo", str. %. Sa"oveanu, str. -inta Latin, !". %ircea cel
BtrCn, str. P. /a"ni1ru, str. N. %ilescu S1tarul, str. Bucovinei.
Sta2ii ter0inus4 str. Bucovinei 5Centrul "e agre0ent K%ega1olis
%allB7 &i 1e str. -h. Ca&u 5vi,avi "e !locul nr. (6F)7.
1$! str. %ihai Vitea,ul 5%aga,inul
?ArheiB7 -ara Auto Su" Vest
Tur: str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, str. Petru <are&, str.
Ierusali0, !". -rigore Vieru, str. Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str.
-rigore Ereche, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Is0ail,
str. Bucure&ti, str. .ighina, str. A. %ateevici, str. Vasile
Alecsan"ri, &os. HCnce&ti3
Retur: &os. HCnce&ti, str. S1icului, &os. HCnce&ti, str. %iori2a,
str. -h. Asachi, str. Pan Hali11a, str. A. %ateevici, str.
Ar0eneasc, str. () August )*+*, str. Is0ail, str. Avra0 Iancu,
str. Ale8an"ru cel Bun, str. A. Pu&kin, str. Ierusali0, str. Petru
<are&, str. Al!i&oara, str. %ihai Vitea,ul.
Sta2ii ter0inus4 str. Al!i&oara 5vi,avi "e !locul +6FJ7 &i la -ara
Auto Su"-@st.
Rutele suburbane
101 Ar. Durle&ti 5str. Cauca,7
!". .raian
Tur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. Cauca,, str. Di0o, str. Cartu&a, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. #te$an Vo", str. .u"or Vla"i0irescu, 'n
ra,a or. Chi&inu4 str. Ion Creang, !". #te$an cel %are &i S$Cnt,
str. A. Sciusev, str. () August )*+*, str. .ighina, str. Bucure&ti,
via"uct, !". Dacia, str. .eilor, str. In"e1en"en2ei, !". .raian3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 !". .raian, str. In"e1en"en2ei, str.
Hristo Botev, via"uct, str. Bucure&ti, str. A. #ciusev, !". #te$an
cel %are &i S$Cnt, str. Ion Creang, 'n ra,a or. Durle&ti4 str.
.u"or Vla"i0irescu, str. #te$an Vo", str. Ale8an"ru cel Bun,
str. Cartu&a, str. Di0o, str. Cauca,.
Sta2ii ter0inus4 or. Durle&ti 5str. #te$an Vo" nr.)G(7 &i 1e str.
-reno!le 5"is1eceratul <.@7
10# Pia2a Di0itrie Cante0ir sat.
-hi"ighici 5Srturi7
Tur: 'n ra,a or. Chi&inu - 1ia2a Di0itrie Cante0ir, Calea
Ie&ilor, &os. Balcani, Calea -hi"ighiciului, 'n ra,a satului
-hi"ighici - str. Victoriei, str. =un"ul Vii, str. Di0itrie
Cante0ir, str. %ihai @0inescu, str. #te$an cel %are3
Retur: 'n ra,a satului -hi"ighici - str. #te$an cel %are, str.
%ihai @0inescu, str. Di0itrie Cante0ir, str. =un"ul Vii, str.
Victoriei3 'n ra,a or. Chi&inu - Calea -hi"ighiciului, &os.
Balcani, Calea Ie&ilor, 1ia2a Di0itrie Cante0ir.
Sta2ie ter0inus4 'n satul -hi"ighici 5str. #te$an cel %are7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n or. Chi&inu.
10% Co0. Bu!uieci 5str. Serelor7
str. Pietrarilor
Tur: 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. Serelor, 'n ra,a ur!ei4 str.
E,inelor, str. .u"or Vla"i0irescu, !". <ena&terii Na2ionale, str.
Al!i&oara, str. Petru <are&, !". %itro1olit Bnulescu-Bo"oni,
str. Ale8an"ru cel Bun, str. %aria Ce!otari, str. %itro1olit
Doso$tei, str. Serghei La,o, str. %ihail :oglniceanu, str. Vasile
Alecsan"ri, &os. HCnce&ti, str. Lech :ac,Hnski, Dru0ul Viilor,
str. Pietrarilor3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. Pietrarilor, Dru0ul Viilor, str. V.
Dokuceaev, str. -h. Asachi, str. Vasile Alecsan"ri, str. Ale8e
%ateevici, str. %ihai @0inescu, str. A. #ciusev, str. %itro1olit
Petru %ovil, str. Colu0na, str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara,
!". <ena&terii Na2ionale, str. .u"or Vla"i0irescu, str.
E,inelor, 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. Serelor.
Sta2ii ter0inus4 'n co0. Bu!uieci 5str. Serelor7 &i 1e str.
Pietrarilor 5vi,avi Enitatea 0ilitar7.
10& Ar. Co"ru 5str. Sihastrului7
str. %esager
Tur: 'n ra,a or. Co"ru4 str. Sihastrului, 'n ra,a or. Chi&inu4 &os.
HCnce&ti, str. %iori2a, str. -reno!le, !". .raian, str.
In"e1en"en2ei, str. Hristo Botev, str. .ran"a$irilor, !". Dece!al,
!". Iu. -agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Avra0 Iancu, str.
Vasile Alecsan"ri, str. Al!i&oara, str. %ihai Vitea,ul, str.
Colu0na, str. H. Coan", Calea Ie&ilor, str. Bariera Sculeni, str.
%esager3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. %esager, str. Bariera Sculeni,
Calea Ie&ilor, str. H. Coan", str. %itro1olit Doso$tei, str. %ihai
Vitea,ul, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str.
Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, !". Dece!al, str.
N. /elinski, str. Hristo Botev, str. In"e1en"en2ei, !". .raian, str.
-reno!le, str. %iori2a, &os. HCnce&ti, 'n ra,a or. Co"ru4 str.
Sihastrului 5D. P. ?VierulB73
Sta2ii ter0inus4 'n or. Co"ru4 str. Sihastrului 5D. P. ?VierulB7 &i
0e str. %esger, nr. )* 5=a!rica ?Con$ortB7
111 Co0. .ru&eni 5str. 6M August7
str. Stu"en2ilor
Tur: 'n ra,a co0. .ru&eni4 str. 6M August, str. V. Precu1, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. A. %ateevici, str. %. =run,e, str. Iu.
-agarin, str. Dacia, 'n ra,a ur!ei4 Calea Ie&ilor, !". #te$an cel
%are &i S$Cnt, str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, !". <ena&terii
Na2ionale, str. .u"or Vla"i0irescu, !". <ena&terii Na2ionale, str.
=lorilor, str. Stu"en2ilor, str. Calea Arheiului, %etro )3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 %etro ), str. Calea Arheiului, str.
Stu"en2ilor, str. =lorilor, !". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara,
str. Petru <are&, str. %itro1olit Bnulescu-Bo"oni, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. S. La,o, str. Colu0na, str. H. Coan",
Calea Ie&ilor, 'n ra,a co0. .ru&eni4 str. Dacia, str. Iu. -agarin,
str. %. =run,e, str. A. %ateevici, str. Ale8an"ru cel Bun, str. V.
Precu1, str. 6M August3
Sta2ie ter0inus4 'n co0. .ru&eni 5str. Dacia, nr. JI7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n or. Chi&inu.
11% Sat. Coloni2a 5str. SteLarilor7
&os. H'nce&ti 5%otel7
Tur: 'n ra,a s. Coloni2a4 str. SteLarilor, str. Bu"e&ti, str. #te$an
cel %are, 'n ra,a ur!ei4 str. Va"ul lui Vo", str. N. %ilescu
S1tarul, str. -inta Latin, !". %ircea cel BtrCn, str. Alecu
<usso, str. N. Di0o, str. aca". A. Saharov, str. Du0itru <'&canu,
str. Aero"ro0ului, str. An"rei Doga, str. .u"or Vla"i0irescu,
str. Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, !". Dece!al,
str. N. /elinski, str. Hristo Botev, str. .u"or Stri&c, str. Petru
Engureanu, str. -reno!le, str. %iori2a, &os. H'nce&ti3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 &os. H'nce&ti, str. %iori2a, str. -reno!le,
str. Petru Engureanu, str. .u"or Stri&c, str. Hristo Botev, !".
Dacia, via"uct, str. Ciu$lea, !". Constantin Negru,,i, !".
Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail, str. .u"or Vla"i0irescu, str.
An"rei Doga, str. Aero"ro0ului, str. Du0itru <C&canu, str. aca".
A. Saharov, str. N. Di0o, str. Alecu <usso, str. -inta Latin, str.
N. %ilescu S1tarul, str. Va"ul lui Vo", 'n ra,a s. Coloni2a4 str.
#te$an cel %are, str. Bu"e&ti, str. SteLarilor.
Sta2ii ter0inus4 'n sat. Coloni2a 5str. SteLarilor7 &i 1e &os.
H'nce&ti 5vi,avi "e %otel7.
11& Ar. S'ngera str. Is0ail Tur: 'n ra,a or. SCngera4 itinerarul se "ivi,ea, 'n "ou "irec2ii,
"u1 cu0 ur0ea,4
- str. Chi&inului, str. Viilor, str. Aerogrii, str. Arheiului,
str. #te$an cel %are 51'n la intersec2ia cu str. I,vorului73
- str. Chi&inului, str. .ineretului3
'n ra,a or. Chi&inu4 &os. %unce&ti, !". Iu. -agarin, !". Di0itrie
Cante0ir, str. Is0ail3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Is0ail, str. Al!i&oara, !". Iu.
-agarin, &os. %unce&ti, 'n ra,a or. SCngera4 itinerarul se
"ivi,ea, 'n "ou "irec2ii, "u1 cu0 ur0ea,4
- str. #te$an cel %are, str. Arheiului, str. Aerogrii, str.
Serghei La,o, str. Chi&inului3
- str. .ineretului, str. Chi&inului.
Sta2ie ter0inus4 'n or. S'ngera.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n or. Chi&inu.
1!1 Co0. Bu!uieci 5str. #te$an cel
%are7 str. Ion Pelivan
Tur: 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. .. Bu!uiog, str. =run,e, str.
#te$an cel %are, 'n ra,a ur!ei4 str. E,inelor, str. Voluntarilor, str.
%e&terul %anole, str. -inta Latin, str. %. Sa"oveanu, str.
Alecu <usso, str. Bog"an-Voievo", !". <ena&terii Na2ionale, str.
Calea Arheiului, str. Petricani, str. %ihai Vitea,ul, str. Colu0na,
str. H. Coan", str. Ion Creang, str. .u"or Vla"i0irescu, str.
Ion Pelivan3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. Ion Pelivan, str. Al!a-Iulia, str. Ion
Creang, str. H. Coan", str. %itro1olit Doso$tei, str. %ihai
Vitea,ul, str. Petricani, str. Calea Arheiului, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu <usso, str. %.
Sa"oveanu, str. -inta Latin, str. %e&terul %anole, str. str.
Voluntarilor, str. E,inelor, 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. #te$an cel
%are, str. =run,e, str. .. Bu!uiog3
Sta2ie ter0inus4 'n co0. Bu!uieci 5str. #te$an cel %are7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n sectorul Buiucani
1! Ar. Durle&ti 5str. .u"or
Vla"i0irescu7 &os. H'nce&ti
Tur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. .u"or Vla"i0irescu, 'n ra,a ur!ei4
str. Ion Pelivan, str. V. Belinski, str. Vasile Lu1u, str. %ihail
:oglniceanu, str. Vasile Alecsan"ri, &os. HCnce&ti, str. S1icului,
str. Ialoveni, 'n ra,a or. Durle&ti4 str. Di0o, str. Cartu&a, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. #te$an Vo"3
Retur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. #te$an Vo", str. Ale8an"ru cel
Bun, str. Cartu&a, str. Di0o, 'n ra,a ur!ei4 str. Ialoveni, str.
S1icului, &os. HCnce&ti, str. %iori2a, str. -h. Asachi, str. Pan
Hali11a, str. A. %ateevici, str. S$atul 9rii, str. A. #ciusev, str.
Constantin Stere, str. Vasile Lu1u, str. V. Belinski, str. Ion
Pelivan, 'n ra,a or. Durle&ti4 str. .u"or Vla"i0irescu.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Durle&ti 5str. .u"or Vla"i0irescu,
"is1eceratul <.@7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n or. Chi&inu.
1!" Ar. Durle&ti 5str. N.
.este0i2eanu7 str. N.
.este0i2eanu 5Institutul
Ancologic7
Tur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. N. .este0i2eanu, str. Live,ilor, str.
.u"or Vla"i0irescu, 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Ion Pelivan, str.
Al!a-Iulia, str. Ion Creang, !". #te$an cel %are &i S$Cnt, str. A.
#ciusev, str. Bucure&ti, str. .ighina, str. A. %ateevici, str. Pan
Hali11a, str. Ion Incule2, str. N. .este0i2eanu3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. N..este0i2eanu, str. Ion Incule2,
str. Is0ail, str. Bucure&ti, str. A. #ciusev, !". #te$an cel %are &i
S$Cnt, str. Ion Creang, str. Al!a-Iulia, str. Ion Pelivan3 'n ra,a or.
Durle&ti4 str. .u"or Vla"i0irescu, str. Live,ilor, str. N.
.este0i2eanu.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Durle&ti 5str. N. .este0i2eanu7 &i 1e str.
str. N. .este0i2eanu 5vi,avi "e Institutul Ancologic7
1!# Str-la Stu"en2ilor s.
Du0!rava 5str. Ioan
Bote,torul7
Tur: 'n ra,a ur!ei4 str-la Stu"en2ilor, str. Socoleni, str. Ceucari,
Calea Arheiului, str. Stu"en2ilor, str. N. Di0o, str. Alecu <usso,
str. Bog"an-Voievo", !". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara,
str. %ihai Vitea,ul, str. Colu0na, str. H. Coan"a, str. Ion
Creang, str. Doina &i Ion Al"ea-.eo"orovici, str. Pelivan, str.
N. Costin, str. Liviu Deleanu, &os. Balcani3 'n ra,a s. Du0!rava4
str. Durle&ti, str. Ioan Bote,torul3
Retur: 'n ra,a s. Du0!rava4 str. Ioan Bote,torul, str. Durle&ti3
'n ra,a ur!ei4 &os. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. N. Costin, str.
Ion Luca Caragiale, str. Doina &i Ion Al"ea-.eo"orovici, str. Ion
Pelivan str. Al!a-Iulia, str. Ion Creang, str. H. Coan", str.
%itro1olit Doso$tei, str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", str. Alecu <usso, str.
N. Di0o, str. Stu"en2ilor, Calea Arheiului, str. Ceucari, str.
Socoleni, str-la Stu"en2ilor.
Sta2ii ter0inus4 str-la Stu"en2ilor, nr. );a 5Ali0entara7 &i 'n
satul Du0!rava 5str. Ioan Bote,torul7.
1!$ Ar. Durle&ti str. %.
Sa"oveanu
Tur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. Co"rilor, str. .u"or Vla"i0irescu,
'n ra,a or. Chi&inu4 str. Ion Creang, str. Constitu2iei, str. Vasile
Lu1u, Constantin Stere, str. A #ciusev, str. %ihai Vitea,ul, str.
Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str. Ierusali0, !". -rigore Vieru, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Bog"an - Voievo", str. Alecu <usso,
!". %ircea cel BtrCn, str. P. /a"ni1ru, str. %. Sa"oveanu3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. %. Sa"oveanu, str. Igor Vieru, !".
%ircea cel BtrCn, str. Alecu <usso, str. Bog"an-Voievo", !".
<ena&terii Na2ionale, !". -rigore Vieru, str. Ierusali0, str. Petru
<are&, str. Al!i&oara, str. %ihai Vitea,ul, str. A #ciusev, str.
Constantin Stere, str. Vasile Lu1u, str. Constitu2iei, str. Ion
Creang, 'n ra,a or. Durle&ti4 str. .u"or Vla"i0irescu, str.
Cotrilor.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Durle&ti 5str. Co"rilor7 &i 1e str. %.
Sa"oveanu 5vi,avi "e !locul nr.6+7
130 Ar. Va"ul lui Vo" 51laLa7 str.
Ale8an"ru cel Bun
Tur: 'n a$ara ra,ei ur!ei4 or. Va"ul lui Vo" 51laLa7, 'n ra,a or.
Chi&inu4 Calea Arheiului, str. Stu"en2ilor, !". %oscova, str.
%atei Basara!, str. =lorilor, !". <ena&terii Na2ionale, str.
Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Bulgar3
Retur: str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Al!i&oara, !". <ena&terii Na2ionale, str. =lorilor,
str. %atei Basara!, !". %oscova, str. Stu"en2ilor, Calea
Arheiului, 'n a$ara ra,ei ur!ei4 or. Va"ul lui Vo" 51laLa7.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Va"ul lui Vo" 51laLa7 &i 1e str. Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
131 Ar. Va"ul lui Vo" 51laLa7 str.
Avra0 Iancu
Tur: 'n a$ara ra,ei ur!ei4 or. Va"ul lui Vo" 51laLa7, co0.
Bu"e&ti, co0. .ohatin, 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Va"ul lui Vo",
str. %ereni, str. Bu"e&ti, str. Po"ul Dnalt, str. E,inelor, str.
Is0ail, str. -rigore Ereche, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na,
str. Bulgar3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun,
str. vasile alecsan"ri, str. A. H'L"u, str. S$. -heorghe, str.
Avra0 Iancu, str. Is0ail, str. Va"ul lui Vo", str. Atovasca, str.
Po"ul Dnalt, str. Bu"e&ti, str. %ereni, str. Va"ul lui Vo", 'n a$ara
ra,ei ur!ei4 co0. .ohatin, co0. Bu"e&ti, or. Va"ul lui Vo"
51laLa7.
Not: Dup un re(im special vor deservi satul )duleni.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Va"ul lui Vo" 51laLa7 &i 1e str. Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
13" Sat. .ru&eni str. Cetatea Al! Tur: 'n ra,a sat. .ru&eni4 str. () August, str. S. La,o, str. Dacia,
str. Iu. -agarin, str. %. =run,e, str. A. %ateevici, str. Ale8an"ru
cel Bun, str. V. Precu1, str. 6M August, 'n ra,a ur!ei4 Calea
Ie&ilor, str. H. Coan", str. %itro1olit Doso$tei, str. %ihai
Vitea,ul, str. Petricani, str. Calea %o&ilor, str. Is0ail, !".
Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, &os. %unce&ti, str. %insk,
str. N. .itulescu, str. Cetatea Chilia, str. Dante Alighieri, str.
Cetatea Al!3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. Cetatea Al!, str. Dante Alighieri, str.
Cetatea Chilia, str. N. .itulescu, str. N. /elinski, str.
Sar0i,egetusa, str. %insk, &os. %unce&ti, !". Iu. -agarin, !".
Di0itrie Cante0ir, str. Is0ail, str. Calea %o&ilor, str. Petricani,
str. %ihai Vitea,ul, str. Colu0na, str. H. Coan", Calea Ie&ilor,
'n ra,a sat. .ru&eni4 str. 6M August, str. V. Precu1, str. Ale8an"ru
cel Bun, str. A. %ateevici, str. %. =run,e, str. #te$an cel %are,
str. -h. %a"an, str. () August.
Sta2ii ter0inus4 'n sat. .ru&eni 5str. () August, nr.GI7 &i 1e str.
Cetatea Al! 5vi,avi "e !locul nr. )G)F)7.
13# Ar. Vatra str. Vasile
Alecsan"ri
Tur: 'n ra,a or. Vatra4 str. #te$an Vo", 'n ra,a or. Chi&inu4
Calea Ie&ilor, str. H. Coan", str. %itro1olit Doso$tei, str. %ihai
Vitea,ul, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str.
Bulgar3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun,
str. A. Pu&kin, str. Al!i&oara, str. %ihai Vitea,ul, str. Colu0na,
str. H. Coan", Calea Ie&ilor, 'n ra,a or. Vatra4 str. #te$an Vo"
5,ona "e o"ihn7.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Vatra 5,ona "e o"ihn7 &i 1e str. Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
13% Co0. Bu!uieci 5str. #colii7
str. Avra0 Iancu
Tur: 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. #colii, str. .. Bu!uiog, 'n ra,a
ur!ei4 str. E,inelor, str. Is0ail, str. -rigore Ereche, str. S$.
-heorghe, str. Avra0 Iancu3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Avra0 Iancu, str. Is0ail, str.
E,inelor, 'n ra,a co0. Bu!uieci4 str. .. Bu!uiog, str. #colii.
Sta2ie ter0inus4 'n co0. Bu!uieci 5str. #colii7.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n ra,a ur!ei.
10 Co0. Stuceni str. Bucovinei Tur: 'n ra,a co0. Stuceni4 str. Boto&ani, str. Nucarilor, str.
Bisericii, str. A. %ateevici, str. Pcii, 'n ra,a ur!ei4 Calea
Arheiului, str. Stu"en2ilor, !". %oscova, str. Alecu <usso, !".
%ircea cel BtrCn, str. Igor Vieru, str. N. %ilescu S1tarul, str.
Bucovinei3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. Bucovinei, str. N. %ilescu S1tarul,
str. Igor Vieru, !". %ircea cel BtrCn, str. Alecu <usso, !".
%oscova, str. Stu"en2ilor, Calea Arheiului, 'n ra,a co0.
Stuceni4 str. Pcii, str. A. %ateevici, str. Bisericii, str.
Nucarilor, str. Boto&ani.
Sta2ii ter0inus4 'n co0una stuceni 5str. !oto&ani7 &i 'e str.
Bucovinei 5Centrul "e agre0ent ?%ega1olis %allB7.
1" str. Al!a-Iulia &os. Balcani
5vile7
Tur: str. Al!a-Iulia, str. Liviu Deleanu, &os. Balcani 5vile
KAl$aB7, vile 5rscrucea s1re sat. Suruceni73
Retur: 1e acela&i traseu.
Sta2ie ter0inus4 vile 5rscrucea s1re sat. Suruceni7.
1& Co0. Ciorescu str. Bulgar Tur: co0. Ciorescu, 'n ra,a co0unei Stuceni4 sat. -oianul
Nou, sta2ia or. Cricova, sta2ia co0. Stuceni, 'n ra,a ur!ei4
Calea Arheiului, str. Stu"en2ilor, !". %oscova, str. Bog"an-
Voievo", !". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Bulgar3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun, str. A.
Pu&kin, str. Ierusali0, !". -rigore Vieru, !". <ena&terii
Na2ionale, str. Bog"an-Voievo", !". %oscova, str. Stu"en2ilor,
Calea Arheiului, 'n ra,a co0unei Stuceni4 sta2ia co0. Stuceni,
sta2ia or. Cricova, satul -oianul Nou, co0una Ciorescu.
Sta2ii ter0inus4 'n co0. Ciorescu &i 1e str. Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
1"1
S. Cheltuitori co0. .ohatin
str. %e&terul %anole
Tur: s. Cheltuitori, "ru0ul s1re co0. .ohatin, 'n ra,a co0.
.ohatin4 str. Ion Creang, str. #te$an cel %are &i S$Cnt, str.
%ihai @0inescu, traseul s1re Chi&inu, 'n ra,a ur!ei4 str. Va"ul
lui Vo", str. %e&terul %anole3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. %e&terul %anole, str. Va"ul lui Vo",
'n ra,a co0. .ohatin4 str. %ihai @0inescu, str. #te$an cel %are
&i S$Cnt, str. Ion Creang, "ru0ul s1re s. Cheltuitori.
Sta2ie ter0inus4 'n co0. .ohatin.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 'n sectorul Ciocana.
1"! Ar. Cricova str. Bulgar Tur: 'n ra,a or. Cricova4 'ntovr&irea ?Liva"a =er0ecatB, str.
A. Colosov, str. %inerilor, str. () August )*+*, str. P.
Engureanu, &os. Chi&inului, 'n ra,a or. Chi&inu4 Calea
Arheiului, str. Stu"en2ilor, !". %oscova, str. Bog"an-Voievo",
!". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri,
str. Colu0na, str. Bulgar3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. Bulgar, str. Ale8an"ru cel Bun,
str. A. Puskin, str. Ierusali0, !". -rigore Vieru, !". <ena&terii
Na2ionale, str. *o(dan+)oievod' !". %oscova, str. Stu"en2ilor,
Calea Arheiului, 'n ra,a or. Cricova, &os. Chi&inului, str. P.
Engureanu, str. () August )*+*, str. %iori2a, 'ntovr&irea
?Liva"a =er0ecatB.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Cricova 5'ntovr&irea ?Liva"a
=er0ecatB7 &i 1e str. Bulgar.
Se inter,ice sta2ionarea intercursional 1e str. Bulgar a 0ai
0ult "e o unitate "e trans1ort "e la ruta "at.
1"% <a,a li0itro$ a 0un. Chi&inu
cu co0. =loreni 5intersec2ie cu
Tur: "e la ra,a li0itro$ a 0un. Chi&inu cu co0. =loreni 5calea
$erat7, or. SCngera, 'n ra,a ur!ei4 &os. %unce&ti, stra"a ce leag
calea $erat7 !". Iu. -agarin Aero1ortul cu &os. %unce&ti, !". Dacia, !". Dece!al, !". Iu.
-agarin3
Retur: !". Iu. -agarin, !". Dece!al, !". Dacia, stra"a ce leag
Aero1ortul cu &os. %unce&ti, &os. %unce&ti, 'n a$ara ra,ei ur!ei4
or. SCngera, 1'n la ra,a li0itro$ a 0un. Chi&inu cu co0.
=loreni 5calea $erat7.
Sta2ie ter0inus4 l'ng ra,a ur!ei 5intersec2ie cu calea $erat7
1"$ str. %e&terul %anole co0.
Bu"e&ti
Tur: str. Va"ul lui Vo", co0. Bu"e&ti
Retur: 1e acela&i traseu.
Sta2ii ter0inus4 'n co0. Bu"e&ti 5str. Chi&inului nr.)()7 &i 1e
str. Va"ul lui Vo" nr. )II.
1#$ Ar. Co"ru 5str. PotCrnichii7
str. %aria Drgan
Tur: 'n ra,a or. Co"ru4 str. PotCrnichii, Dru0ul Schinoasei, 'n
ra,a or. Chi&inu4 str. -h. Asachi, str. Panteli0on Hali11a, str.
Is0ail, str. Va"ul lui Vo", str. Atovasca, str. Po"ul Dnalt, str.
Bu"e&ti, str. %ereni, str. Va"ul lui Vo", str. %aria Drgan3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 str. %aria Drgan, str. Va"ul lui
Vo", str. %ereni, str. Bu"e&ti, str. Po"ul Dnalt, str. E,inelor, str.
Is0ail, str. %ateevici, str. Vasile Alecsan"ri, &os. HCnce&ti, str.
%iori2a, 'n ra,a or. Co"ru4 Dru0ul Schinoasei, str. PotCrnichii.
Sta2ii ter0inus 'n or. Co"ru 5str. PotCrnichii7 &i str. %aria
Drgan 5l'ng !locul nr. (+7
1%1 Ar. Vatra 5,ona "e o"ihn7 str.
Salc'0ilor
Tur: 'n ra,a or. Vatra4 str. #te$an Vo", str. Iu -agarin, str.
Constructorilor, 'n ra,a ur!ei4 str. Pruncul, str. Pietrriei, &os.
Balcani, Calea Ie&ilor, str. H. Coan", str. %itro1olit Doso$tei,
str. %ihai Vitea,ul, str. Al!i&oara, str. Vasile Alecsan"ri, str.
Colu0na, str. Is0ail, !". Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin,
&os. %unce&ti, str. -r"ina Botanic, str. SalcC0ilor3
Retur: str. SalcC0ilor, str. -r"ina Botanic, &os. %unce&ti, !".
Iu. -agarin, !". Di0itrie Cante0ir, str. Avra0 Iancu, str.
Ale8an"ru cel Bun, str. Vasile Alecsan"ri, str. Al!i&oara, str.
%ihai Vitea,ul, str. Colu0na, str. H. Coan", Calea Ie&ilor, &os.
Balcani, str. Pietrriei, str. Pruncul, 'n ra,a or. Vatra4 str.
Constructorilor, str. Iu -agarin, str. #te$an Vo".
Sta2ii ter0inus4 'n or. Vatra 5,ona "e o"ihn7 &i 1e str. Salc'0ilor
5vi,avi "e !locul nr.;7.
1%3 Ar. Co"ru 5str. N. .urghenev7
-ara Auto Nor"
Tur: 'n ra,a or. Co"ru4 str. N. .urghenev, str. CostiuLeni, str.
Valea A1elor, str. CostiuLeni, 'n ra,a or. Chi&inu4 str. -reno!le,
!". .raian, !". Dece!al, !". Iu. -agarin, !". C. Nagru,,i, !".
#te$an cel %are &i S$'nt, str. Is0ail, Calea %o&ilor3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 Calea %o&ilor, str. Is0ail, !".
Di0itrie Cante0ir, !". Iu. -agarin, !". Dece!al, !". .raian, str.
-reno!le, 'n ra,a or. Co"ru4 str. CostiuLeni, str. Valea A1elor,
str. CostiuLeni, str. N. .urghenev.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Co"ru 5str. N. .urghenev7 &i 1e Calea
%o&ilor 5-ara Auto Nor"7.
1%& Ar. Co"ru 5str. Schinoasa Deal7
-ara Auto Nor"
Tur: 'n ra,a or. Co"ru4 str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, 'n
ra,a or. Chi&inu4 &os. HCnce&ti, str. %iori2a, str. -h. Asachi, str.
Panteli0on Hali11a, str. Is0ail, Calea %o&ilor3
Retur: 'n ra,a or. Chi&inu4 Calea %o&ilor, Is0ail, str. A.
%ateevici, str. Vasile Alecsan"ri, &os. HCnce&ti, 'n ra,a or.
Co"ru4 str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Co"ru 5str. Schinoasa Deal7 &i 1e Calea
%o&ilor 5-ara Auto Nor"7.
1&0 Str. Doina 5ci0itirul ?S$.
La,rB7 or. Durle&ti
5Policlinica7
Tur: 'n ra,a ur!ei4 str. Doina, str. Vasile Ba"iu, Calea Arheiului,
!". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. A. Pu&kin, str.
-rigore Ereche, str. Vasile Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Is0ail,
str. Bucure&ti, str. .ighina, str. A. %ateevici, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Lacului, str. Valea Dicescu, str. -eorge %eniuc,
str. Dru0ul Viilor, str. Pietrarilor, &os. HCnce&ti, str. S1icului,
str. Ialoveni3 'n ra,a or. Durle&ti4 str. N. Di0o3
Retur: 'n ra,a or. Durle&ti4 str. N. Di0o3 'n ra,a ur!ei4 str.
Ialoveni, str. S1icului, &os. HCnce&ti, str. %iori2a, &os. HCnce&ti,
str. Pietrarilor, Dru0ul Viilor, str. -eorge %eniuc, str. Valea
Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsan"ri, str. A. %ateevici,
str. %ihai @0inescu, %. :og'lniceanu, str. Ar0eneasc, str. ()
August )*+*, str. Is0ail, str. Avra0 Iancu, str. Ale8an"ru cel
Bun, str. A. Pu&kin, str. Ierusali0,str. -rigore Vieru, !".
<ena&terii Na2ionale, str. Po&tei, str. Putnei, str. Vasile Ba"iu,
str. Doina.
Sta2ii ter0inus4 'n or. Durle&ti 5vi,avi "e 1oliclinic7 &i 1e str.
Doina 5l'ng intrarea 1rinci1al 'n ci0itirul ?S$. La,rB7
1$0 Co0. Stuceni str. -h. Ca&u
5S1italul =eroviarilor7
Tur: 'n ra,a co0. Stuceni4 str. Pcii3 'n ra,a ur!ei4 Calea
Arheiului, !". <ena&terii Na2ionale, str. Al!i&oara, str. Vasile
Alecsan"ri, str. Colu0na, str. Is0ail, Bucure&ti, str. .ighina, str.
A. %ateevici, str. Vasile Alecsan"ri, &os. HCnce&ti, str. %iori2a,
str. -reno!le, str. N. .este0i2eanu, str. -h. Ca&u3
Retur: 'n ra,a ur!ei4 str. -h. Ca&u, str. N. .este0i2eanu, str.
-reno!le, str. -h. Asachi, str. P. Hali11a, str. Is0ail, str. Avra0
Iancu, str. Ale8an"ru cel Bun, str. A. Pu&kin, str. Al!i&oara, !".
<ena&terii Na2ionale, Calea Arheiului3 'n ra,a co0. Stuceni4
str. Pcii, str. A. %ateevici, str. Bisericii, str. SalcC0ilor, str. C.
Sta0ati, str. Ion Creang, str. Constructorilor, str. -rtie&ti, str.
Pcii.
Sta2ii ter0inus4 'n co0. Stuceni 5str. -rtie&ti7 &i 1e str. -h.
Ca&u 5vi,avi "e !locul nr. (6F)7.
1$3 Sat. Du0!rava 5str. Dru0ul
Vilelor7 or. Co"ru 5str. Valea
A1elor7
Tur: 'n ra,a ur!ei4 'n ra,a localit2ii Du0!rava4 str. Dru0ul
Vilelor str. Durle&ti, 'n ra,a or. Chi&inu4 &os. Balcani, str. Liviu
Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. A. -hi!u, str. Al!a-Iulia,
str. Ion Creang, str. @ugen Coca, str. Vasile Lu1u, str.
Constantin Stere, str. %. :oglniceanu, str. .ighina, str. A.
%ateevici, str. Pan Hali11a, str. Ion Incule2, str. N. .esti0i2eanu,
str. -reno!le, 'n ra,a or. Co"ru4 str. CostiuLeni, str. Valea
A1elor3
Retur: 'n ra,a or. Co"ru4 str. Valea A1elor, str. CostiuLeni, 'n
ra,a or. Chi&inu4 str. -reno!le, str. N. .esti0i2eanu, str. Vl.
:orolenko, str. -h. Asachi, str. Pan Hali11a, str. A. %ateevici,
str. Ar0eneasc, str. Bucure&ti, str. S$atul 9rii, str. A. #ciusev,
str. Constantin Stere, str. Vasile Lu1u, str. @ugen Coca, str. Ion
Creang, str. Al!a-Iulia, str. A. -hi!u, str. Nicolae H. Costin,
str. Liviu Deleanu, &os. Balcani, 'n ra,a localit2ii Du0!rava4
str. Durle&ti, str. Dru0ul Vilelor.
Sta2ii ter0inus4 'n satul Du0!rava 5str. Dru0ul Vilelor, l'ng
1"ure7 &i 'n or. Co"ru 5str. Valea A1elor7.