Sunteți pe pagina 1din 94

Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T.

Popa Iai
Facultatea de Medicin General
Disciplina de Sntate Public i Manaement
!U"#$#% D% DIP!&M'
PLANIFICAREA FAMILIAL I
CONTRACEPIA
Studiu epidemiologic privind !n!t"te" reproducerii#
pe un lot de $emei de l" Sec%i" de O&tetric!'
(inecologie# Spit"lul )ude%e"n Ne"m%
Indrumtor tiin(i)ic*

"on). Dr. Georeta +anosc,i $bsolvent*

Sndulac,e Geore "ristian
-Iai .//0-
"uprins
7
$. Partea General
"ap. 1. Noiuni referitoare la sexualitatea uman..................................8
1.1.Definiia sexualitii........................................................................8
1.2..........................................................................................................Sexualit
atea-aspecte psiho-comportamentale........................ 10
1.3.Noiuni privin eucaia sexual la tineri........................................1!
"ap. .. "amilia #i planificarea familial.............................................1$
2.1. %etoele e planificare familial traiionale #i moerne........1$
2.2 Noiuni privin planificarea familial #i contracepia..................22
2.2.1. &onceptul e planificare familial.....................................22
2.2.2. Definirea conceptului e planificare familial..................23
2.2.3.&onsultaia 'n planificarea familial. (rincipii e
consiliere 'n planificarea familial....................................2!
2.2.!. )tapele consultaiei e planificare familial *counselin+,. 2-
2.2.-. .ipuri e consiliere *counselin+,.......................................27
2.3 Noiuni espre contraceptie #i contra+estie...................................2$
2.3.1Scurt istoric al contracepiei...............................................2$
2.3.2&lasificarea metoelor contraceptive..................................31
2.3.3&ontracepia hormonal oral.............................................3-
2.3.3.1&ontraceptive orale com/inate *&0&,.....................31
2.3.3.2(ilula cu pro+esta+en *(0(2 minipilula,...................!0
2.3.!&ontracepia hormonal cu aciune 'nt3r4iat. ...........................!1
2.3.!.1&ontracepia in5ecta/il....................................................!1
2.3.!.2&ontracepia prin implante su/ermale *Norplantul,........!!
2.3.!.3&ontracepia prin utili4area inelelor va+inale...................!7
2.3.-&ontracepia intrauterin - ispo4itive intrauterine *D67,.........!7
8
2.3.1 &ontracepia e /arier .............................................................-1
2.3.1.1.(re4ervativul.........................................................................-3
2.3.1.2 &upolele cervicale..................................................................--
2.3.1.3 Spermiciele..........................................................................--
2.3.1.! 8ureii cu spermicie.............................................................-1
2.3.1.- Diafra+mele..........................................................................-1
2.3.79/stinena perioic........................................................................-8
2.3.7.1%etoa coitului 'ntrerupt......................................................-8
2.3.7.29/stinena total....................................................................-$
2.3.7.39lptatul la s3n......................................................................-$
2.3.7.! %etoa calenarului *metoa ritmic2 metoa
0:6N0-;N97SS,...........................................................10
2.3.7.-%etoa temperaturii /a4ale............<......................................11
2.3.7.1 %etoa mucusului cervical *8illin+s,.................................12
2.3.7.7 %etoa simpto-termal.........................................................12
2.3.8&ontracepia chirur+ical................................................................13
2.3.8.1Sterili4area chirur+ical masculin *vasectomia,..................13
2.3.8.2Sterili4area chirur+ical feminin...........................................1!
2.3.$&ontra+estia *avortul,.......................................................................1-
2.3.$.1Definiia #i clasificarea avortului..........................................1-
2.3.$.29vortul spontan....................................................................11
2.3.$.3 9vortul la cerere...................................................................18
2.3.$.!9vortul terapeutic.................................................................18
2.3.$.-9vortul provocat...................................................................18
2. "ontribu(ia personal
"ap. 1 %otivaiile lucrrii.........................................................................70
$
"ap. . Structura lotului stuiat...................................................................71
2.1 Structura pe +rupe e v3rst a lotului stuiat..............................71
2.2 Structura lotului stuiat 'n funcie e meiul e re4ien.........78
2.3 Structura lotului stuiat 'n funcie e apartenena reli+ioas......7$
2.! =epre4entarea contracepiei #i a planificrii familiale>>>..80
2.!.1 Sursele e informare privin contracepia>>>>>...81
2.!.2 %etoe contraceptive cunoscute>>>>>>>>>..82
2.!.3 %etoe contraceptive aplicate>>>>>>>>>>.8!
2.!.! 6nteresarea partenerului e via privin planificarea
familial>>>...>>>..>>>>>>>>>>>.81
2.!.- Numr e nascui vii ai femeii anchetate>>>>>>.87
2.!.1 )valuarea numrului e avorturi>>>>>>>>>.8$
"ap. 3 0pinia femeilor referitoare la imensiunea familiei ieale>>....$0
"ap. 4 0pinia femeilor referitoare la imensiunea propriei familii>>...$2
"ap. 0 &onclu4ii>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.$!
"ap. 5 (ropuneri>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>..$7
2ibliora)ie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.$$
10
P$#T%$ G%6%#$!'
Motto*
7%duca(ia este cea mai mare i cea mai rea problem care s-a putut da
spre re8olvarea omului
"$PIT&!U! I
6&9IU6I #%F%#IT&$#% !$ S%:U$!IT$T%$ UM$6'
1.1. De)ini(ia se;ualit(ii
Sexualitatea< *lat.? sexualis2 referitor la sex, repre4int<
1., 9nsam/lul manifestrilor 'n relaie cu aparatul +enital@
11
2., 9nsam/lul comportamentelor #i activitilor le+ate e instinctul sexual.
Sexualitatea uman cuprine aspectele somatice2 emoionale2 intelectuale2
sociale #i morale ale fiinei. 6n plan psihic2 aceasta efine#te un /ar/at #i o femeie.
)a cuprine faptul fi4iolo+ic e a fi stimulat sexual #i e a experimenta or+asmul.
Din punct e veere social2 ea etermin tipul e relaii 'n care se an+a5ea4 un
inivi2 /r/at sau femeie. Din punct e veere moral2 antrenea4 o luare e eci4ie
asupra comportamentelor accepta/ile sau inaccepta/ile privin actul sexual.
Sexualitatea umana este aesea consierat in termeni a ou componente<
cea ereitar #i cea o/anit. &omponenta ereitar etermin anatomia #i
fi4iolo+ia or+anelor +enitale. &omponenta o/anit este re4ultatul interaciunilor
cu meiul social. 0ricum2 fiecare aspect al comportamentului sexual cuprine at3t
componente ereitare c3t #i componente o/3nite. )ste eci important s lum 'n
consieraie interaciunea acestor ou componente 'ntr-o activitate sexual at.
6n teoria psihanalitic2 conform creia e4voltarea iniviului este 'neleas
#i anali4at prin or+ani4area sa psihosexual2 conceptul e sexualitate are o
accepiune mai lar+2 referinu-se la orice satisfacie care este o/inut 'n relaie cu
4onele ero+ene2 chiar ac acestea nu sunt cele sexuale.
9ctivitatea sexual a omului cuprine ou laturi<
- activitatea +enital *sexual propriu-4is,
- funcia e reproucere
9ctivitatea sexual a omului este un fenomen complex2 cu multiple aspecte<
/iolo+ice2 psihice2 morale2 etice. )a constituie o parte in existena iniviului2 cu
un pronunat aspect social< perpetuarea speciei umane.
9ctivitatea +enital este format in ou laturi<
- impulsul sexual
- reali4area sexual.
6mpulsul sexual *li/ioul, se e4volt pe msur ce ovarul #i testiculul intr
'n funciune2 re4ultatul fiin secreia e hormoni cu o e4voltare normal a
or+anelor +enitale. Aa om na#terea impulsului sexual2 al li/ioului2 este str3ns
12
le+at e maturaia sexual. 9#a cum maturaia sexual este un proces pro+resiv2 tot
a#a #i impulsul sexual se va e4volta treptat2 fiin la 'nceput orientat ifu4 #i nu
strict spre reali4area sexual.
6mpulsul sexual este eclan#at e factori hormonali2 intre care rolul cel mai
important 'l au hormonii sexuali. 7lterior se vor asocia la ace#tia excitani
sen4oriali #i psihici.
Dup o anumit experien sexual vor apare impresiile sen4oriale #i psihice2
ce prouc BmaturareaC impulsului orient3nu-1 spre reali4area sexual. %aturarea
sexual se esv3r#e#te 'n 5urul v3rstei e 30 e ani.
8a4a hormonal a impulsului sexual asi+ur activitatea sexual a iniviului
'n +eneral. "aptul c iniviul se simte atras e o anumit persoan2 c are orina
s intre 'n relaie cu ea2 este eterminat e excitanii sen4oriali #i psihici ai
impulsului.
&a importan2 up excitanii psihici #i sen4oriali2 urmea4 excitanii tactili
#i cei auitivi. Dintre excitanii tactili se numr excitaiile pornite e la B4onele
ero+eneC *4one care prin atin+ere cresc excitaia sexual, iar intre excitanii
auitivi amintim< vocea2 tim/rul ei2 intonaia cuvintelor.
Realizarea sexual *contactul sexual, normal implic o relaie intre oi
oameni maturai sexual2 e iferite sexe2 'nreptat spre satisfacia sexual2 care la
ep#irea unui anumit nivel e excitaie2 se termin prin e5acularea spermato4oi4ilor
'n va+in2 concomitent cu eclan#area sen4aiei e satisfacie2 e plcere2 a#a-
numitul or+asm.
Sexualitatea nu se poate sustra+e inamicii psiholo+ice #i sociale a vieii.
Sexualitatea este o prticic a ei2 foarte important2 ar care epine e un set e
caracterisitici iniviuale anatomice2 care formea4 /a4a atraciei interiniviuale2
ar #i unele caracterisitici psihosociale ce completea4 sau reuc atracia
*comportamentul2 +estica2 lim/a5ul2 inteli+ena2 moul e a te face
simpaticDantipatic,.
13
1... Se;ualitatea - aspecte psi,o - comportamentale
Aiteratura e specialitate inic faptul c pro/lematica sexualitii este mai
acut resimit la v3rsta aolescenei. Aa aceast v3rst ea este le+at e formarea
ientitii sexuale #i e presiunea social ctre rolul e sex - #i la tineri2 pentru care
eci4iile privin profesiuneaDocupaia *cariera, #i relaiile cu parteneri e sex opus
sunt nu numai centrale 'n sistemul valoric ar #i e o mare importan pentru traseul
lor existenial. Deci4ia este elementul e le+tur 'ntre psihosexualitate #i
planificarea familial. E3rsta la care psihosexualitatea este mai puternic
repre4entat rm3ne aolescena. (opulaia aolescentin se confrunt cu ou
eci4ii ma5ore care influenea4 personalitatea #i inamica ei 'n toate imensiunile
#i care sunt eterminante ale formrii a ou tipuri e su/ientitate personal<
- cea sexual #i
- cea profesional.
Dup Dreher #i Dreher2 aolescena este efinit ca o perioa a vieii 'n care
iniviul se confrunt cu o serie e 'ntre/ri personale #i relaionale.
&ultura occiental le recunoa#te aolescenilor o maturitate psihic2 'ns nu
le recunoa#te reptul e a tri o sexualitate ault. )i experimentea4 puternice
impulsuri sexuale pe care tre/uie s le controle4e. Fn perioaa pu/ertii2
mastur/area #i o/servarea or+anelor +enitale a celor e aceea#i v3rst este 'nc
frecvent2 mai ales la /iei@ este pur #i simplu o etap a e4voltrii. 9ceste
o/servaii au ca scop compararea creinelor #i a reaciilor lor psihice cu cele ale
altora. 9ctivitile heterosexuale sunt foarte varia/ile la aceast v3rst2 mer+3n e
la 'm/ri#are #i srut2 stimularea 4onelor ero+ene2 p3n la contactul sexual.
Sarcinile semificative care apar #i care 'l etermin pe aolescent s le
'neplineasc sunt<
G acceptarea schim/rilor fi4ice corporale
G nevoia e a sta/ili relaii e prietenie cu inivi4ii e am/ele sexe
G 'nvarea e a sta/ili relaii intime #i ura/ile cu un partener
G confruntarea cu constituirea inepenenei #i autonomiei fa e prini
1!
G formarea2 e4voltarea self-ului personal #i acceptarea lui
G planificarea viitorului.
&omponenta psiholo+ic a sexualitii umane nu poate fi ne+li5at2 a/orarea
moern a sexualitii consier faptul c fiina uman are o sexualitate iferit e
cea animal 'ntruc3t aspectul /iolo+ic capt un coninut iferit. Se va ine cont e
asemenea #i e imensiunea /iolo+ic #i cea socio-relaional a comportamentului
sexual.
Dimensiunea psi,oloic a se;ualit(ii
&omponentele sen4oriale2 +estualitile sexuale incluse 'n funcionarea
sexual sunt reali4ate prin inte+rare emoional #i afectiv. (rin su/linierea rolurilor
sexuale2 ale ima+inaiei2 preferinelor2 motivaiilor2 controlului #i aaptrilor
iniviuale2 ar #i prin procesarea tuturor acestor informaii2 capacitatea mental
poate fi consierat un Bor+an sexualC. 9cest Bor+anH inte+rea4 multituinea
acestor componente #i creea4 o ima+ine sexual complex2 care este component
pe plan psihic cu iealul sexual iniviual2 'n funcie e care se e4volt un anumit
comportament.
Dimensiunea bioloic a se;ualit(ii
(rocesul sexuali4rii fiinei umane are o complexitate eose/it prin
intervenia proceselor psiho - comportamentale2 acestea particulari43n at3t
procesul sexual c3t #i actul sexual 'n sine. (e l3n+ or+anele +enitale ce ierarhi4e4
structura funcional - sexual2 orice or+an sen4orial constituie o component
important a acestei funcionaliti.
9stfel<
au4ul poate eveni intens afroisiac prin tim/rul vocii2 intensitatea
sau ritmul vor/irii2
+ustul are aceea#i semnificaie erotic
1-
mirosul poate fi foarte excitant pentru unele persoane ar #i respin+tor
pentru altele
simul tactil are o semnificaie istinct cruia i se pot ientifica o
component activ #i una pasiv. &omponenta activ s-ar +si 'n v3rful
e+etelor #i al lim/ii2 ca #i la nivelul m3inilor #i picioarelor2 cea pasiv fiin
repre4entat e toat suprafaa corpului.
Se;ualitatea ca proces de <nv(are
"iecare inivi are o personalitate proprie2 reali4at prin iniviualitatea
proceselor e +3nire #i percepie2 ca #i un mo personal e 'nvare2 e4volt3n o
istorie proprie experienelor insu#ite. 9parentul conflict 'ntre autori porne#te e la
prioritatea mecanismelor /iolo+ice sau ale proceselor e 'nvare 'n ceea ce prive#te
comportamentul sexual.
9stfel2 prima teorie consier factorul /iolo+ic ca fiin eterminant pentru
nivelul +eneral al interesului sexual prin procesul e 'nvare etermin3nu-se
moul 'n care acest interes este exprimat.
&ea e a oua teorie aprecia4 procesul e 'nvare ca av3n cea mai mare
semnificaie2 componenta /iolo+ic neep#in rolul e conuit sexual 'n
ale+erea ireciei pe care 'l constituie acest comportament.
Dimensiunea socio - rela(ional a se;ualit(ii
De#i particularitile /iolo+ice umane2 inclusiv cele sexuale2 au rmas relativ
neschim/ate 'n ecursul e4voltrii civili4aiei umane2 moul 'n care a fost efinit
sexualitatea a iferit mult 'n timp atorit evoluiei valorilor #i caracteristicilor
meiului social #i cultural.
9par astfel2 'n carul unui meiu socio-cultural efinit temporal2 iferene e
percepie a sexualitii atorit iferenelor e statut2 apartenen etnic2 v3rst2
factori etico-confesionali.
Deci4iile 'n privina sexualitii implic evaluarea comportamentului 'n
11
funcie e c3teva principii care2 e altfel stau la /a4a procesului e planificare
familial<
(rincipii personale - valori2 aspiraii2 preferine #i atituini care i4vorsc
in concepia pe care iniviul o are espre via2 sensul #i finalitatea ei2
relaiile cu semenii.
(rincipii sociale - moul 'n care iniviul se raportea4 la valorile
sociale.
(rincipii reli+ioase - apartenena la un anumit tip e reli+ie2 cult care2 o
at ce nu este pasiv sau formal2 antrenea4 eci4ii conforme cu
coninutul ieolo+ic al reli+iei2 cultului respectiv.
(rincipii psiholo+ice - particulariti psiholo+ice ale iniviului care uc
la +sirea unor soluii iniviuale /a4ate pe aaptarea lor la contextul 'n
care trie#te iniviul.
9chi4iia informaiilor espre sexualitate repre4int pentru inivi un aport
co+nitiv iniscuta/il necesar 'n veerea formrii ientitii sexuale #i exprimrii ei
'n plan comportamental prin orientri2 preferine #i eci4ii.
(siholo+ic s-a constatat c 'nainte e a eveni sexual activ2 iniviul are e5a
structurate atituini complexe fa e sexualitate. Deci4iile sexuale sunt eterminate
numai e acest complex psiholo+ic. 9tituinea sexual are ca orice atituine o
component co+nitiv2 una evaluativ #i una comportamental. 'ntre aceste trei
componente nu exist raporturi e con+ruen astfel 'nc3t in exterior se percepe
mai ales actul comportamental *eci4ia sexual,.
Deci4ia sexual nu este numai eci4ie psiholo+ic #i social ci #i moral2
reli+ioas. )ste2 e asemenea2 o eci4ie privin sntatea #i evient2 starea e /ine a
persoanei.
1.3. 6o(iuni privind educa(ia se;ual la tineri
)ucaia sexual repre4int un omeniu important al eucaiei pentru
17
sntate inte+rale #i2 e fapt2 este o pro/lem e eucaie +eneral.
Sntatea sexual este un su/iect controversat2 isputat2 i+norat sau exa+erat
#i foarte actual2 preocup3n speciali#ti in omenii iferite< meicin2 sociolo+ie
ar #i factori politici2 aministrativi2 mass-meia #i nu 'n ultimul r3n - populaia 'n
+eneral.
"oruri internaionale o inclu 'n a+enele unor conferine2 pro+rame locale2
naionale #i internaionale #i 'ncearc s +seasc cele mai /une ci e promovare a
sntii 'n +eneral #i 'n special al aspectului sexual.
9ceste preocupri rspun re4oluiei !2D181 0N7 in 1$87. (rin aceast
re4oluie importantul for sta/ilea o/iectivele +lo/ale privin reali4area unui
echili/ru 'ntre populaie #i meiu *resursele acestuia,. 'n aceast vi4iune2
planificarea familial #i eucaia pentru sntate ar tre/ui s evin componente
eseniale ale pro+ramelor estinate reucerii pro/lemelor meicale referitoare la
sexualitate2 fie c sunt le+ate e reproucere2 fie e anumite comportamente sexuale
#i inciena /olilor cu transmitere sexual *inclusiv I6EDS6D9,.
&a fenomen /iomeical2 sntatea sexual se poate efini ca< a/sena /olii2 a
suferinei fi4ice sauD#i psihice2 a sarcinii neorite. 7nii inclu aici #i contactul
sexual reali4at prin coerciie sau violen2 alii raportea4 sntatea sexual 'n
funcie e riscurile 'm/olnvirii pe cale sexual2 inclusiv seropo4itivitatea
I6EDS6D9.
)ucaia sexual are rept scop furni4area e ate #i informaii care s se
re+seasc 'n aoptarea unor atituini #i comportamente lipsite e riscurile sarcinii
neorite2 ale /olilor venerice ar #i a sentimentelor ne+ative #i conflictelor posi/ile
'ntre valori #i atituini2 percepte eucaionale #i asumarea unor comportamente
sexuale.
=eaciile sexuale exist 'nc e la na#tere< familia2 societatea2 cultura vor
orienta expresiile acestora2 inhi/3nu-le sau permi3nu-le s se e4volte2 'nvarea
lim/a5ului afectiv #i relaional2 a #tiinei e a tri 'n armonie cu #inele #i cu ceilali
urea4 toat viaa pentru c oamenii escoper aproape permanent structuri
18
relaionale. 0amenii sunt o/li+ai s se aapte4e BprovocrilorC interpersonale2
personale sau profesionale.
6nformaia referitoare la sexualitate #i reproucere este /ine venit la orice
v3rst2 iar pentru cate+oriile e populaie expuse riscurilor2 'nainte e a fi
interesant sau util2 este 'n primul r3n necesar.
Dintre cate+oriile sociale2 cea mai expus riscurilor este cea repre4entat e
aolesceni. )ste v3rsta moificrilor corporale vi4i/ile ar #i a orinei e a fi luai
'n serios e auli2 e a se impune 'n faa celorlali2 e a-#i sta/ili #i cuta propria
ientitate. 9olescena este #i o perioa a insta/ilitilor emoionale2 a conflictelor
latente sau manifeste2 'ntre nevoia e afirmare a ientitii #i a valorilor traiionale
ale familiei.
)ucaia sexual urmre#te s transmit mesa5e clare pentru construirea unor
concepii po4itive espre sexualitate. 6nformaiile se refer at3t la cre#tere #i
e4voltare2 la orientarea sexual #i rspunsuri sexuale2 sarcin2 contracepie2 avort2
I6EDS6D9 c3t #i la a/u4 #i a+resiune sexual. 6nformaiile #i metoele utili4ate
a5ut aolescenii s '#i e4volte propriile valori2 s i#i c3#ti+e 'ncreerea 'n ei
'n#i#i2 e4volt3nu-le a/iliti pentru a-#i lua sin+uri eci4iile2 eli/erai e iferite
presiuni *antura52 mass-meia2vi4ionare e filme2 consum e alcool,.
Demersul eucaional urmre#te #i e4voltarea unor a/iliti interpersonale2
mai ales 'n comunicare #i 'n respectul iferenei. )ucaia sexual este util ac
rspune nevoilor tinerilor2 'i a5ut 'n clarificarea propriilor aspiraii ar mai ales2
ac nu repre4int expresia orinelor incon#iente reprimate ale aulilor *prinilor
sau eucatorilor,.
)ucaia sexual 'ncura5ea4 ialo+ul2 exprimarea 'noielilor #i a orinelor2
cre3n astfel contextul 'n care tinerii vor reu#i s i#i +seasc rspunsurile proprii.
6nformarea se poate face fie iniviual sau la nivel e +rup. "ormele e
eucaie sexual #i contraceptiv la nivel e +rup sunt<
J ialo+ul #i iscuia 'n +rup
J conferina2 'nsoit e iapo4itive sau alte mi5loace intuitive2 cu
1$
atenie la coninut
J film iactic
J literatura e informare.
)ucaia sexual ar tre/ui inclus 'n pro+rama #colar e liceu - up
I.:rassel2 principiile aciunilor sexual-eucative ar tre/ui s fie urmtoarele<
J 'ncreere reciproc 'ntre eucator #i aolescent2
J aecvarea informaiei 'n staiul e e4voltare psiho-fi4ic #i
intelectual a aolescentului2
J pre+tirea temeinic a iscuiilor2
J sinceritate2
J claritate2
J crearea momentelor 'n care receptivitatea personal a
aolescentului este maxim2
J tre4irea responsa/ilitii care tre/uie s existe fa e cellalt2
J formarea atituinii fa e sexualitate2 care este ceva firesc.
)ucaia sexual este limitat e faptul c nu poate fi 'nsoit e o iniiere
practic - a#a cum se 'nt3.pl 'n celelalte omenii ale eucaiei - ci oar e o aciune
pre+titoare.
)xistena #i rolul ca/inetelor e planificare familial sunt 'nc insuficient
cunoscute2 mi5loacele e informare 'n materie e sexualitate *anatomo-fi4iolo+ie2
i+ien2 contracepie, fiin repre4entate 'n special e familie2 prieteni2 reviste2 mai
puin e #coal #i e personalul meical.
6n =om3nia2 planificarea familial se afl 'n atenia %inisterului Sntii2
alturi e pro/leme le+ate e protecia mamei #i copilului2 c3t #i e meicina
#colar #i universitar.
6n 1$$0 s-a creat un or+anism ne+uvernamental< Societatea pentru )ucaie
&ontraceptiv #i Sexual *S.).&.S, ce i#i propune<
G eucaia 'n omeniul contracepiei
G formarea e speciali#ti
20
G eucarea populaiei cu atenie special pentru anumite +rupe e risc
*aolesceni2 etc.,
Desi+ur ca o eucaie pentru contracepie #i planificare familial s fie
eficient aceasta tre/uie s fie preceat e o eucaie sexual anterioar v3rstei
aolescenei2 'ns aecvat iferitelor cate+orii e v3rst.
&ontinuitatea #i pro+resivitatea eucaiei sexuale 'i +arantea4 eficiena.
(romovarea sntii sexuale prin pro+rame e eucaie iniviual2 'n cuplu
sau pentru +rupuri are loc 'n contextul eucaiei pentru o via sntoas2
'nele+erea sexualitii2 reproucerii 'n termenii /iolo+iei2 ar #i a relaiilor
interpersonale 'n cuplu permit iniviului2 cupluluiDfamiliei o e4voltare #i o
evoluie armonioas2 'n /eneficiul sntii.
(entru a etermina iniviul s '#i asume responsa/ilitatea 'n raport cu
propria sexualitate #i sntate a reproucerii este eci necesar s i se ofere
informaii prin care el s poat2 pe /a4a lor2 s eci ce orientare sexual are2 prin
ce comportamente sexuale #i-o manifest #i exprim #i consecinele
comportamentului su asupra meiului relaional 'n care este implicat. (rin aceasta2
responsa/ilitatea fa e sine #i responsa/ilitatea social2 cea fa e alii2 vor
etermina starea e /ine #i calitatea vieii sale. 0rice consiliere 'n pro/leme e
planificare familial evine inerent un proces e valiare #i schim/are e valori
personale2 ientitatea psihosexual fiin esena acestui poces.
21
"$PIT&!U! .
..1 Metode de plani)icare )amilial tradi(ionale i moderne
Fn toate efiniiile se consier ca premis a familiei normale *traiionale,
cstoria 'ncheiat 5uriic2 'nsoit e isponi/ilitate afectiv. &onform
7.N.).S.&.0.2 familia este consierat Bo form e comunicare uman2 'ntemeiat
prin cstorie2 care une#te pe soi2 pe escenenii acestora prin relaii str3nse e
orin /iolo+ic2 economic2 psiholo+ic #i spiritua'KK. 'neplinirea acestor cerine se
reali4ea4 prin funciile pe care le 'nepline#te familia<
funcii interne - /iolo+ice2 economice2 e transmitere a unor valori e
cultur #i eucaie sau e sociali4are a escenenilor.
funcii externe - repre4entate e re+lementarea #i meierea unor
raporturi cu meiul extrafamilial.
=e+lementrile referitoare la formarea #i funcionarea familiei se e4volt 'n
funcie e cultura creia 'i aparin2 coniiile necesare pentru reali4area le+turii
materiale /eneficiin e o atenie eose/it in partea societii.
Structura funcional a familiei epine e un complex e factori2 printre
care moelul societii2 +raul e e4voltare economic al societii #i moelul e
proprietate2 istri/uia funciilor 'ntre mem/rii familiei2 inclusiv e rolul economic
al copiilor 'n acest sistem relaional2 moul e comunicare #i moelul e exprimare
a afectivitii familiei.
&storia *elementul funamental al unei familii traiionale, implic
aaptarea reciproc #i potrivirea sexual. Sentimentele e ra+oste evin profune
#i statornice mai ales ac la /o+ia sufleteasc a soilor se aau+ capacitatea lor
e a +si noi moaliti e c3#ti+are #i pstrare a afeciunii celuilalt.
22
De mii e ani se #tie c armonia 'n familie este eterminat e calitatea
sufleteasc a mem/rilor cuplului2 e capacitatea lor e a susine un climat familial
optim printr-o participare afectiv aecvat.
Din punct e veere /iolo+ic2 atracia sexual formea4 perechea *cuplul,2 iar
intimitatea fi4ic menine cuplul. 0mul este o fiin cu o sexualitate permanent #i
aceast caracteristic are consecine 'n consoliarea cuplului2 'n 'ntemeierea #i
e4voltarea vieii e familie #i a vieii sociale. Dar sexualitatea permanent nu
tre/uie s 'nsemne #i maternitate permanent2 pentru c 'n acest ca4 ar fi exa+erat
finalitatea /iolo+ic a sexualitii 'n auna celorlalte aspecte ale sale.
6n contextul pro/lematicii familiale2 comportamentul sexual repre4int o
coniie a reali4rii familiei #i a e4voltrii ei. 'n carul parteneriatului marital2
relaia sexual semnific nu numai o orin iniviual2 ci #i o cerin aresat
partenerului2 accentu'nu-se 'n acest fel caracterul e Bmo e comunicareC pe care
'l lum 'n consieraie acestui comportament.
De4voltarea comportamentului sexual este o funcie #i o relaie multimoal
'n care familia e ori+ine ofer un moel #i valori2 iar iniviul2 'n relaia sa
complex cu viaa2 le folose#te 'n +rae iverse 'n crearea propriului su moel e
a/orare a sexualitii. &a factori participani la iniviuali4area acestui moel
putem aminti< particularitile /iolo+ice2 temperamentul2 +raul e eucaie2 nivelul
e cultur2 capacitile e comunicare.
Sexualitatea implic un context relaional2 ale crui cooronate sunt /ine
repre4entate 'n carul microsistemului marital2 comportamentul sexual av3n rolul
unei moaliti e funcionare #i exprimare a afectivitii reciproce. 9stfel2
satisfacia sexual este corelat cu celelalte 'mpliniri in carul unei relaii maritale2
nici una intre acestea neexprim3nu-se pe eplin 'n a/sena celorlalte. %ai mult2
cooronatele procesului inamicii sexualitii intrafamiliale se re+sesc 'n carul
'ntre+ii funcionaliti familiale.
Sexualitatea cuplului marital evoluea4 'n timp2 moiflc3nu-se o at cu
na#terea copiilor2 cu +raul e ocupare profesional #i 'naintarea 'n v3rst a
23
partenerilor. Eariaiile e intensitate 'n viaa sexual2 chiar ac pot provoca
tul/urri2 nu pot amenina un cuplu /ine 'nche+at2 oarece liantul e /a4 al unui
cuplu este ra+ostea2 iar sexul este numai una in formele e manifestare a
afeciunii ce 'i lea+ pe cei oi. %ai puin activitate sexual nu 'nseamn mai
puin afeciune sau intimitate. )xist multiple forme e intensitate emoional care
pot fi transmise partenerului *ei, chiar #i 'n afara relaiilor sexuale@ 'ns relaia
sexual rm3ne un important mi5loc e comunicare 'n carul cuplului.
D. =ee pre4int cstoria ca fiin re4ultatul a trei componente<
1., structura sociolo+ic a societii
2., starea psiholo+ic a am/ilor soi
3., factorii aaptaionali care etermin comportamentul marital e-a lun+ul
vieii.
6n timp2 cstoria poate avea ou 'nfi#ri< tradiional #i contemporan2
cea contemporan fiin supus influenei factorilor sociali2 care se schim/ #i se
amplific 'n funcie e evoluia sau e involuia societii.
Statutul moral2 cinstea #i fielitatea cuplului sunt eroate in ce 'n ce mai
mult e avalan#a noilor alternative2 cum ar fi omiciliile separate2 sexul
extracon5u+al2 concu/ina5ul2 inversarea structurilor traiionale *femeia c3#ti+
venituri mai mari2 iar soul cre#te copii,. "aptul c principiile cstoriei traiionale
au evenit esuete repre4int un motiv e cutare a unor ie#iri.
6n pre4ent sunt ou ta/ere istincte< una care apr cstoria traiional2 pe
care o consier plasat 'n Bparametri normaliC #i alta care ore#te o schim/are2
pornin e la consierentul c forma traiional Bnu este flexi/il2 nu ofer coniii
e e+alitate #i limitea4 potenialul iniviual al femeii2 e cele mai multe oriC.
)xist #i cercettori care ar prefera ca valenele csniciei s nu mai fie
sta/ilite pe /a4a criteriului sexual2 ci up Bvaloarea2 a/ilitatea #i capacitatea
fiecruia ca iniviC.
... 6o(iuni privind plani)icarea )amilial i contracep(ia
2!
....1. "onceptul de plani)icare )amilial
Sntatea pu/lic efine#te comportamentul emo+rafic prin atituinea unei
perechi fa e propria-i reproucere2 fa e imensiunea familiei sale2 fa e
numrul e urma#i. &omportamentul emo+rafic natural este caracteristic unei
perechi care nu aplic metoe e limitare a na#terilor.
B&omportamentul emo+rafic con#tient este asociat unei perechi care aplic
metoe contraceptive sau a/ortive e planificare familial 'n veerea eterminrii
numrului final e urma#i #i e#alonrii acestora.C *E. =u+in,
(3n 'n 1$8$ 'n =om3nia nu au existat metoe e control a fertilitii.
Neexist3n oficial mi5loace contraceptive eficiente2 sin+ura alternativ rmas
femeilor a fost cea e avort provocat2 camuflat eseori ca avort spontan. Deseori
femeile apelau # la avort provocat empiric2 meto ce a us eseori la ecesul
femeilor.
6n =om3nia up li/erali4area avorturilor 'n 1$$02 au ptruns pe pia
numeroase contraceptive hormonale2 ispo4itive intrauterine2 pre4ervative. 0 parte
in paciente au /eneficiat e +ratuitate la prescrierea anticoncepionalelor 'ns
atorit costului sc4ut al avortului multe femei preferau 'ntreruperea sarcinii.
Din acest motiv s-a 'neles c nu este necesar numai utili4area unor mi5loace
contraceptive aecvate fiecrei paciente ci #i e servicii e specialitate2 servicii care
s influene4e #i s euce femeia e responsa/ilitatea ce o are 'n privina
reproucerii.
9stfel2 au aprut centre 4onale #i 5ueene e planificare familial #i sntatea
reproucerii care reali4ea4 o +am e servicii ar #i perfecionarea personalului
meical.
...... De)inirea conceptului de plani)icare )amilial
(lanificarea familial poate fi efinit 'n mai multe mouri.
2-
9stfel 6. %unteanu consier c planificarea familial e un termen sare
inclue Bmultiple forme ale comportamentului uman2 raportat la asi+urarea
con#tient #i planificat a succesiunilor. )l cuprine un u/lu aspect< /iolo+ic #i
social. (e plan /iolo+ic sunt incluse aciunile cuplului vis - a - vis e contraceptie #i
na#tere2 iar pe plan social aciuni precum cstoria2 sisi+urarea locuinei2 aopia2
raportate la interesul succesorilorC.
9plicarea planificrii familiale 'nseamn 'n primul r3n un numr optim e
copii pe care partenerii #i-i oresc2 iar 'n al oilea r3n2 ace#ti copii s se nasc 'n
momentul orit e prini. 9le+erea momentului optim pentru na#tere repre4int
aspectul funamental al planificrii familiale.
9li autori *ALn .homas,2 irector pentru re+ionala )uropa la 6nternational
(lanne 8renhoo "eeration consier c B(lannin+-ul familial este o cale e
re4olvare2 pentru ca femeile s poat sta/ili ele 'nsele numrul e copii #i intervalul
intre na#teriC.
(lanificarea familial este un moel cultural2 eterminat e numero#i factori.
)xercitarea planificrii familiale presupune trei coniii< cunoa#tere2 atituine #i
practicare2 'n sensul c tre/uie s existe o informaie corect2 urmat e o motivaie
pentru aaptarea eci4iei e a avea un anumit numr e copii.
(lanificarea familial se refer la urmtoarele aspecte<
a. moalitatea e evitare a unei sarcini neorite@
/. moul e a avea o sarcin la un moment orit@
c. re+larea intervalului intre na#teri@
. pre4ervarea fertilitii@
e. evitarea sarcinilor cu risc pentru mam #i copil@
f. cre#terea strii e /ine iniviual #i social@
+. armonia 'n cuplu@
h. epistarea #i tratarea /olilor cu transmitere sexual.
21
9st4i activitatea e planificare familial tine s-#i extin aria2 'neplinin
#i alte o/iective<
- ia+nosticul infertilitii cuplului@
- epistarea neoplasmelor +enito-mamare@
- sfat con5u+al #i +enetic@
- consultan 'n tul/urrile sociale@
- tratamentul menopau4ei.
....3. "onsulta(ia <n plani)icarea )amilial. Principii de consiliere <n
plani)icarea )amilial
&onsultaia e planificare familial ifer e o consultaie e meicin
+eneral.
6n primul r3n ifer pentru c meicul iscut cu persoane2 'n +eneral2
aparent sntoase. 6n al oilea r3n pentru c persoana care poate fi numit client
'#i ale+e sin+ur metoa contraceptiv orit2 /ine'neles up ce meicul i-a
pre4entat metoele e contracepie care 'i sunt eficiente.
&ine se aresea4 ca/inetelor e planificare familialM
1. 9esea pacienta se pre4int pentru o consultaie privin ale+erea unei
metoe contraceptive sau ac au aprut pro/leme D efecte secunare pe parcursul
tratamentului respectiv@
2. (acienta care #i-a autoaministrat meicaie ar care a e#uat #i
suspectea4 o eventual sarcin@
3. (ersoane care solicit o meicaie e ur+en@
!. (ersoane cu /oli cu transmitere sexual
-. &upluri cu pro/leme e inamic sexual.
27
(entru c 'n aceste ca4uri2 comunicarea este /iirecional2 at3t meic -
pacient c3t #i pacient - meic se prefer 'n locul termenului e consultaie pe cel e
Bcounselin+C.
Scopurile counselin+-ului sunt<
a,. pacienii *clienii, sunt 'ncura5ai s se +3neasc atent asupra pro/lemelor
lor@
/,. up ce s-a 'neles pro/lema2 se scontea4 trecerea la aciune 'n veerea
re4olvrii pro/lemei. 9ciunea este iri5at e consilier ar eci4ia aparine
pacientului. &ounselin+-ul 'nseamn ale+ere. (entru ca eci4ia s fie aecvat2
tre/uie s aparin clientului.
....4. %tapele consulta(iei de plani)icare )amilial =counselin>
)tapele counselin+-ului 'n planificarea familial up metoolo+ia
recomanat 'n revista B(opulation =eportC a 7niversitii Nohn IopOins in S79
sunt pre4entate up o formul e memorare S6N969<
S - Salutul e 'nt3mpinare a clientului
6 - 6nformaii espre client
N - Noiuni espre toate metoele e planificare *contraceptive,
9 - 9le+erea metoei
6 - 6nformaii espre metoa aleas
9 - 9resa/ilitatea la re'ntoarcere *vi4ita e urmrire,
&oninutul acestor 1 etape este urmtorul<
1. *S, 'nt3mpinarea clientului
- meicul tre/uie s i se arese4e clientului politicos@
- meicul tre/uie s fac o scurt pre4entare a serviciilor meicale ce le
ofer acel ca/inet.
2. *6, 6nformaii espre client
28
- se 'ntrea/ clientul cu ce poate fi a5utat@
- se sta/ile#te ac pro/lema clientului intr 'n sfera serviciilor meicale@
- se notea4 atele referitoare la pacient2 care este asi+urat e 'ntrea+a
confienialitate a atelor. Datele referitoare la pacient cuprin<
a,. 9nteceente hereo-colaterale@
/,. 9nteceente fi4iolo+ice@
c,. Date espre numrul e na#teri@
,. Numrul e avorturi@
e,. Dac a mai fost 'n eviena altor ca/inete e planificare familial.
3. *N, Noiuni espre metoele e plannin+ familial
- meicul pre4int cele mai frecvente metoe e planificare familial
* e o/icei cele mai u4uale,@
- pacientul este 'ntre/at ce meto 'l interesea4 #i ac eine
informaii referitoare la acea meto2 iar ac aceste informaii sunt corecte.
!. *9, 9le+erea metoei
- meicul tre/uie s a5ute pacientul 'n ale+erea metoei potrivite 'n funcie
e personalitatea sa2 sexualitate #i stilul e via al acestuia.
De asemenea se ine cont e cate+oria social2 e situaia familial2 nivelul e
instruire #i nu 'n ultimul r3n e orina partenerului.
-. *6, 6nformaii privin ale+erea metoei
- up ce pacientul a ales metoa i se ofer ate suplimentare
referitoare la acea meto.
- i se pre4int efectele secunare #i primele semne e ur+en
meical.
1. *9, Ei4ita e urmrire Aa o nou vi4it e 'ntre/at<
- ac e mulumit sau ac au aprut pro/leme
- ac ore#te o alt meto
- ac ore#te s ai/ un copil i se va explica c3n #i 'n ce mo tre/uie s
'ntrerup metoa contraceptiv aleas.
2$
....0. Tipuri de consiliere =counselin>
1., &ounselin+ +eneral
2., &ounselin+ contraceptiv - se pre4int toate metoele caracteristice
lor
3., &ounselin+ specific pentru o meto
Se iscut<
&aracteristicile metoei
%ecanismul e aciune
9vanta5ele metoei
De4avanta5ele acesteia
)ficiena metoei aplicate
Si+urana
)ventualele efecte secunare
Semne e alarm
6nstruciuni e folosire a metoei
Pi ca4ul efectelor secunare - tratamentul acestora
!,. &ounselin+ special 'n situaii particulare *pre-2 posta/ortum2 counselin+
premarital2 counselin+ psiho-sexual2 counselin+ post a+resiune sexual2 counselin+
'n sterili4area chirur+ical,.
a, &ounselin+ pre Dposta/ortum
&3n pacienta se aresea4 unui ca/inet e planificare familial
'naintea efecturii avortului2 recomana/il este a i se pre4enta noiuni
privitoare la contracepie #i moaliti e evitare a unui eventual avort 'n
viitor. Dac pacienta se aresea4 unui ca/inet e plannin+ in carul unei
materniti i se pre4int moalitatea avortului2 a aneste4iei. Deci4ia e a
recur+e la 'ntreruperea sarcinii sau nu2 aparine 'n totalitate pacientei.
30
&3n pacienta se aresea4 unui ca/inet 'n perioaa post-a/ortum2 i se
pre4int metoele contraceptive #i eventual spri5inul unui psiholo+ pentru
acele femei afectate psihic e acest eveniment.
/, &ounselin+ psihosexual
9cest tip e counselin+ se aresea4 'n special acelor persoane cu
pro/leme e inamic sexual2 acelor care au pro/leme e percepie a
normalitii #i a anormalitii 'n sexualitate2 persoanelor cu pro/leme psihice
'n sfera sexualitii.
c, &ounselin+ post-a+resiune sexual
.re/uie ientificat e meic ac pacienta are nevoie #i e un consult
meical #i tratament e specialitate <
chirur+ical
psihiatric
meicin le+al
.re/uie menionat ac este nevoie s se recur+ la contracepie e ur+en.
, &onsiliere *counselin+, 'n sfatul premarital in aceast situaie<
De preferat a se iscuta cu am/ii parteneri@
6n sfera sexualitii se iscut espre aspectul e
normalitate D anormalitate@
se pre4int metoele contraceptive #i se ale+e una 'n
situaia 'n care partenerii '#i oresc 'ntr-o perioa scurt un
copil.
e, &ounselin+ 'n sterili4area chirur+ical
pentru c acest tip e contracepie este efinit2 counselin+-
ul necesit a fi efectuat cu mare atenie@
i se acor pacientei un timp e +3nire ac aceasta nu
este ecis 'n totalitate2 #tiin c fertilitatea nu va mai fi
reat printr-o alt operaie@
31
se iscut espre numrul copiilor2 ac '#i poate schim/a pe viitor
statutul marital.
..3 6o(iuni despre contracep(ie i contraestie
..3.1 Scurt istoric al contracep(iei
(rin contracepie se 'nele+e o meto e planificare familial inte+rat 'n
meicina cu caracter profilactic const3n 'n prevenirea apariiei sarcinii prin
utili4area e mi5loace contraceptive.
6mpieicarea apariiei unei sarcini neorite a existat 'nc in antichitate.
Documente chine4e#ti ce atea4 in 2700 '.e.n. conineau reete contraceptive #i
prescripii cu efect a/ortiv. 'n )+ipt2 'n urm cu !000 '.e.n.2 apruser reete
contraceptive e tipul< Bau+ai puin miere unei msuri e ro5ie2 amestecai
/ine #i o introuceiC.
(apirusuri e+iptene atate in 18-0 '.e.n.2 consemnau iferite creme
va+inale< acacia planta ce coninea +uma ara/ic2 a fost recunoscut pentru efectul
su spermici.
6n :recia antic2 metoa e a controla na#terile a repre4entat un su/iect
intens iscutat mai ales 'n lucrrile lui Iipocrat. )l vor/e#te 'n 5urm3ntul su e
BatoOiaC *contraceptive, #i BphtoriaC *a/ortive,.
6n =oma antic s-au folosit prima at pre4ervativele. =omanii 'l reali4au in
ve4ic e capr sau intestin +ros. 9 fost uitat secole #i pus 'n practic intens e ctre
octorul &onome2 octorul re+elui &harles2 e une i s-a atri/uit #i numele lui2
pre4ervativului masculin.
Iinu#ii '#i expuneau testiculele la soare pentru a-#i iminua fecunitatea.
%eicul +rec Soranus in )phes2 sec 66 e.n.2 escoperise c femeia poate
rm3ne 'nsrcinat 'n anumite perioae ale ciclului menstrual. De aici eriv ou
in metoele naturale e contracepie<
32
a lui 0+ino-;nauss
cur/a termic
9lturi e pre4ervativul masculin2 istoria contracepiei menionea4 #i
moaliti e contracepie feminine< e la u#urile va+inale ale &leopatrei2
pre4ervativul feminin escoperit e evrei p3n la /ureii lui %arL Stopes care
conineau o capsul pentru introucerea unei ta/lete chimice.
:re+orL (incus2 'n 1$-12 a escoperit #i e4voltat pilula hormonal.
Steriletul eriv intr-un proceeu pus 'n aplicare e noma4ii ara/i la
cmilele lor.
&ercetarile meicale ale sfarsitului e mileniu au avut in veere
rerfectionarea mi5loacelor hormonale2 fa/ricarea vaccinurilor ca si a rreparatelor
contra+estive e tip =7!81.
..3.. "lasi)icarea metodelor contraceptive
%etoele contraceptive se pot clasifica upa mai multe criterii<
in functie e utili4ator<
J feminine
J masculine
in functie e urata<
J temporare
J permanente
in functie e metoa contraceptiva<
J hormonale
J mecanice
J clinice
J chirur+icale
J naturale
J mixte
33
Diferitele metoe contraceptive aplicate in practica au o eficacitate iferita.
9precierea si eficacitatea unei metoe contraceptive se reali4ea4a folosin
inicele ()9=A *=,2 avan urmatoarea formula<
(entru un cuplu sanatos care nu foloseste nici o metoa contraceptiva2 =
varia4a intre 10-100. %etoele contraceptive ieale are tre/ui sa ai/a =?0. &u cat
valoarea lui = este mai mica cu atat acea metoa este mai eficienta.
=e4ultatul se exprima prin rata e esecuri la 100 femei D an.
&alitatile ieale ale unui contraceptiv sunt<
si+uranta completa
eficacitate 100Q
a/senta efectelor secunare
reversi/ilitatea rapia si usoara
pretul sca4ut *chiar +ratuitate,
isparitia necesitatii controlului meical
inepenenta fata e momentul contactului sexual
/una accepta/ilitate
(entru ca nici una in metoele contraceptive cunoscute si utili4ate nu
intruneste toate calitatile pre4entate mai sus2 avan atat avanta5e cat si e4avanta5e2
aplicarea unei metoe contraceptive se face cu a5utorul counselin+-ului pre4entat in
ca/inetele e planificare familiala.
&lasificarea recomanata e catre "eeratia 6nternationala a :inecolo+ilor si
0/stetricienilor *"6:0, si &entrul pentru (opulatie si Sanatate a "amiliei al
7niversitatii &olum/ia *S79,<
1.Contraceptia oral hormonal
3!
J pilula com/inata
minipilula *pilula cu pro+esto+eni,
2. Contraceptia hormonal cu aciune ntrziat
contraceptive in5ecta/ile
J implanturi
J inele va+inale
3. Contraceptia intrauterin
J D67 mecanice *tip Aipps loop,
D67 cu meicatie *tip &ooper . si &ooper 72 D67 cu prosta+en,
J D67 chine4esti
4. Contraceptia de barier
J pre4ervativ
J capul cervical
J spermiciele
J /ureti cu spermici
. !bstinena periodic
metoa calenarului
J metoa mucusului cervical *8illin+s,
J metoa simptotermala
J metoa coitului intrerupt
". Contraceptia chirur#ical
tehnici pentru femeie<
J chirur+icala
J electrica
J mecanica
J chimica
J histerectomia
tehnici pentru /ar/at<
J vasectomia chirur+icala
3-
J vasectomia chimica
7. !$ortul<
J vacuum aspiratia
J ilatare si chiureta5
prosta+lanine
J antipro+estive
&lasificarea a oua utili4ea4a terminolo+ia e contraceptie-contra+estie2
escrie metoe moerne aflate in cercetare in unele tari in )uropa *upa ).
R/ranca,<
1. Metode contraceptive
a,. %aturale
%etoa calenarului
%etoa temperaturii /a4ale
%etoa calenarului S temperatura /a4ala
%etoa testelor colorimetrice
%etoa 8illin+s
%etoa simptotermala
9laptatul la san
&oit intrerupt
&oit re4ervat
9/stinenta totala
/,. !rti&iciale
9. Contraceptia masculina
(re4ervativul masculin
Easectomia
0/structia nechirur+icala a eferentelor
&ontraceptia hormonala masculina
&ontraceptia prin mi5loace fixe
31
&ontraceptia imunolo+ica
8. Contracepia &eminin
Contracepia mecanic
o iafra+mul
o capul cervical
o vimula
o pesarul
o o/structia tu/ara nechirur+icala
o li+atura e trompe
o ispo4itivele intrauterine
o inele va+inale
o /uretele e cola+en
'permicidele
Contraceptia hormonala(
J estropro+estative
J pro+estative
J analo+i e AI-=I
&ontracepia imunolo+ic *vaccinare contraceptiv,
&ontracepia prin prosta+lanine
2. Metode contragestive
9vortul chirur+ical
9vortul prosta+laninic
=7!81
..3.3 "ontracep(ia ,ormonal oral
37
Definiie: =epre4int utili4area 'n scop contraceptiv a hormonilor
steroiieni sexuali #i a fost introus e :re+orL (incus.
(rimele contraceptive orale conineau o4e mari e estro+eni #i
pro+esto+eni2 care au fost +raat #i semnificativ iminuate2 uc3n la reucerea
efectelor secunare.
Forme:
&ontracepia oral prin<
1. pilula com/inat estropro+estativ *&0&,
2. pilula cu pro+esta+en *minipilula (0(,
..3.3.1 "ontraceptive orale combinate ="&">
Definiie:
&0& sunt preparate e estro+eni #i pro+esteron sintetic cu o eficacitate
crescut 'n evitarea sarcinii. Fn pre4ent2 su/stana estro+enic e repre4entat e
etinilestraiol2 iar pro+esta+enul e pro+estativele e sinte42 care sunt erivai e
1$-nortestosteron #i erivai e pro+esteron.
Clasificare:
%onofa4ice< cu o concentraie fix e hormoni estro+eni #i
pro+esta+eni pe tot parcursul ciclului.
%ultifa4ice<
- ou */ifa4ice,
- trei *trifa4ice,
cu concentraii iferite e estro+eni #iDsau pro+esta+eni pe parcursul unui ciclu.
6n pre4ent2 'n =om3nia pilule contraceptive com/inate sunt isponi/ile su/
forma e folie cu 21 sau 28 e pilule.
Mecanism de aciune:
a., 6nhi/area ovulaiei prin aciunea asupra axului hipotalamo-
hipofi4ar2 /loc3n astfel eli/erarea hormonilor +onaotropi hipofi4ari.
38
/., )nometrul sufer o transformare specific evenin inpropriu
niaiei2hipotrofie +lanular pro+resiv2 pseuoeciuali4are stromal cu
infiltrat mastocitar fr eferenierea arterelor spiralate.
c., )piteliul va+inal #i mucoasa cervical sufer moificri ce
influenea4 ne+ativ mo/ilitatea spermato4oi4ilor *iminuea4
cantitatea e mucus cresc3n v3sco4itatea acestuia,2 ., )fect clauo+enic
*efect post-ovulaie,< previne procesul e reproucere.
Administrare:
) "olie e 21 - 4ilnic 21 e 4ile2 7 4ile pau4
- "olie e 28 - 4ilnic 21 e 4ile2 apoi 4ilnic 7 4ile pilule place/o Indicaii:
)ste recomanat femeilor care<
1. necesit o meto contraceptiv cu eficacitatea crescut2 'ns
reversi/il@
2. nu oresc ca metoa s interfere cu actul sexual #i nu oresc s
epin e partener@
3. au 'n anteceente ca4uri e sarcin ectopic@
!. care au ismenoree@
-. care au chisturi ov ariene /eni+ne@
1. au 'n anteceente sau au risc 'nalt e afeciuni inflamatorii
pelvine.
Contraindicaii:
a,. !bsolute
9. Circulatorii(
trom/o4e arteriale #i venoase
/oli cariace ischemice
factori e risc severi pentru /oli arteriale #i anomalii e
coa+ulare sau fi/rinoli4
3$
atacuri ischemice tran4itorii
/oli valvulare
hipertensiune pulmonar
8. !&eciuni hepatice(
/oli active2 icter recurent2 sinromul Du/in-Nohnson #i
=othor
aenom hepatic
litia4 /iliar
porfirii
&. *storic al unor boli in&luenate de hormoni steroizi(
herpes +estaional
sinrom hemolitic uremie
D. 'arcina
). 'n#erri #enitale nedia#nosticate
". %eoplasme estro#en)dependente
/,. Relati$e
1,. (re4ena unor factori e risc pentru /olile cariovasculare *DR2 I.92
fumat G !0 i+ri D 4i2 v3rsta 'naintat2 exces poneral,
2,. %i+rena
3,. Siclemia homo4i+ot
!,. 0li+o- sau amenoreea
-,. Iiperprolactinemia
1,. Depresia sever
Efecte secundare:
a,. +oli cardio$asculare
trom/o4e venoase *inclusiv 9E&,
em/olia pulmonar
I.9
!0
6nfarct miocaric
b>. !&eciuni hepatice
9enomul hepatic
&arcinom hepatocelular
Aitia4 /iliar c,. ,atolo#ie tumoral
Neoplasm cervical
Displa4ii cervicale
Neoplasm e s3n2 melanoame
,. -&ecte metabolice
=eucere a toleranei la +luco4a
&re#tere 'n +reutate
Efecte adverse minore i complicaii:
1. Depresia - se aministrea4 vitamina 8
1
@
2. %oificri e li/iou@
3. .ul/urri e cau4 vascular retiniana sau cere/ral@
!. 6nfecii urinare mai frecvente@
-. Dere+lri menstruale@
1. Aeucoreea@
7. &loasma@
8. %oificri ale imunitii.
Eficacitatea:
- 'nalt cu coniia folosirii corecte
- )#ecul< 022 - 1 la 100 femei D an *+re#eli e aministrare ? pilula uitat,
..3.3.. Pilula cu prosestaen =P&P? minipilula>
Definiie:
!1
(0( sunt contraceptive hormonale orale ce conin oar pro+esta+en2 intr-o
o4 mai mic ec3t pilulele com/inate. (0( conin numai 023 - 02- m+ e
pro+esta+en2 in +rupul noretisteron sau le$onor#estrel.
Mecanism de aciune:
Se /a4ea4 pe transformrile mucusului cervical. )l se 'n+roa#2 este reus
cantitativ #i evine impenetra/il pentru spermato4oi4i.
Administrare:
(rima pilul tre/uie luat 'n prima 4i a menstruaiei2 up care se continu
4ilnic la aceea.i or cu c3te o pilul2 fr pau4.
Indicaii:
(ersoane ce pre4int contrainicaii sau efecte averse la aministrarea
&0&@
E3rsta peste !- e ani2 'n a/sena fumatului #i peste 3- e ani 'n pre4ena
factorilor e risc2 'n special fumatul@
Dia/etul2 o/e4itatea@
Iipertensiunea 'n tratament@
%i+rene@
"emeile 'n perioaa alptrii.
Contraindicaii:
9. !bsolute(
Nu se recoman (0( femeilor care au<
o 9feciuni mali+ne ale s3nului@
o 9feciuni mali+ne cervicale2 uterine sau ovariene@
o 8oli arteriale cere/rovasculare #i coronariene
8. /emporare(
Sarcin sau suspiciunea e sarcin *p3n c3n se infirm,@
8oli hepatice acute@
!2
S3n+erri anormale neia+nosticate@
Suspiciuni e le4iuni mali+ne ale s3nului.
Efecte secundare:
1,. .ul/urri menstruale<
- s3n+erri nere+ulate cu cicluri e 2- - 3- e 4ile@
- amenoreea2 eterminat e anovulaie
2,. %astoinia
3,. &re#terea relativ a incienei sarcinilor ectopice.
Eficacitate:
) %ai sc4ut ca cea a &0&@
- =ata e e#ecuri 023 - - Dl 00 femeiDan@
- 6ntervalul permis pentru Bpilula uitatC este e 3 ore2 eficacitatea fiin
sc4ut up aceste interval.
..3.4 "ontracep(ia ,ormonal cu ac(iune <nt@r8iat
..3.4.1 "ontracep(ia inAectabil
(rimul preparat in5ecta/il cu pro+esteron a fost reali4at 'n 1$-0 #i a fost
utili4at 'n tratamentul anometrio4ei #i a cancerului enometrial.
6n pre4ent cele mai utili4ate preparate sunt<
a. %eroxipro+esteron acetat epo4it *D%(92 epo-provera, -
fiecare o4 are 1-0 m+2 se aministrea4 intramuscular la fiecare 3 luni@
/. Nortisteron enantat *N).-)N2 Noristerat2 Novi+est, - fiecare o4 are 200
m+2 se aministrea4 intramuscular la 2 - 3 luni.
Mod de aciune:
Supresia ovulaiei@
!3
Fn+ro#area v3sco4itii mucusului cervical2 nepermi3n penetrarea
spermato4oi4ilor prin cervix@
&rearea unui enometru su/ire2 atrofie
%oificri asupra trompelor.
Eficacitate:
- )ste foarte 'nalt.
- =ata e#ecurilor< 02- - 12- la 100 femeiDan.
Administrare:
(erioaa optim e 'ncepere a contracepiei in5ecta/ile este cea a primelor 7
4ile ale ciclului menstrual2 ar aministrrile ulterioare pot fi mai puin ri+uroase ca
moment2 av3nu-se 'n veere marea eficacitatea a preparatelor.
(entru femeile 'n post-partum2 ac alptea4 2 in5ecia iniial se va face 'n a
1-a sptm3n post-partum2 nu mai evreme. Dac nu alptea42 se va face in5ecia
pe intervalul e 2 luni post-partum2 nu mai evreme e 1 sptm3ni atorit
hemora+iilor importante ce pot apare.
Indicaii:
"emeile care alptea4@
"emeile care sunt 'n ultimii ani ai vieii reprouctive@
"emeile care preconi4e4 recur+erea la sterili4are chirur+ical 'n urmtoarele
3-12 luni@
&ele ce au 'n anteceente anemia falcipar@
"emei care folosesc 'n mo curent meicamente inuctoare
en4imatice hepatice@
"emei care au nevoie e contraceptive pentru c3teva luni@
"emei care prefer meicaia in5ecta/il2 care oresc s pstre4e secretul
folosirii unei metoe contraceptive fa e parteneri@
"emei care fumea4.
!!
Contraindicaii:
Sarcin ia+nosticat sau suspicioas@
S3n+erri anormale +enitale inexplica/ile 'n ultimele 3 luni@
Sarcin orit 'n viitorul apropiat@
(reocupare cu privire la cre#terea poneral.
Efecte enefice:
Sca inciena #i +ravitatea inflamaiilor pelvine2 enometrio4ei2 canio4ei
va+inale2 neoplasmului ovarian #i enometrial.
Avanta!e:
9ccepta/ilitate /un@
Nu exist posi/ilitatea Bpilulei uitateC@
)ficacitate crescut 'n comparaie cu &0&@
(erioa 'nelun+at e aciune@
(ermite suprave+herea perioic meical.
De"avanta!e:
'n ca4ul apariiei e efecte averse2 aciunea sa nu poate fi 'ntrerupt /rusc@
Necesit personal calificat.
Efecte secundare:
.ul/urrile menstruale sunt foarte frecvente2 variin e la amenoree #i
oli+omenoree p3n la s3n+erri nere+ulate frecvente2 prelun+ite #i rareori
foarte a/unente.
=eluarea ovulaiei #i fertilitii necesit2 'n meie --7 luni #i se poate prelun+i
la 2 ani.
&re#terea 'n +reutate2 cefalee2 eeme2 ameeli2 o/oseal2
irita/ilitate2 mastoinie pot apare la unele utili4atoare.
Efecte adverse:
%oificari lipiice - nivelul IDA crescut@
!-
%eta/olism +luciic< pot apare scaeri ale tolerantei la +luco4a si
hiperinsulinism@
&ancer mamar - folosirea inelun+ata e catre femei mai tinere e 2- e ani
ar repre4enta un rise mai crescut e cancer e san.
%eta/olismul osos - D%(9 poate fi folosit la orice varsta mai mica e 11
ani@
=eactiile aler+ice pot apare imeiat upa in5ectarea D%(9.
..3.4.. "ontraceptia prin implante subdermale =6orplantul>
6mplantul su/ermal Norplant consta in 1 mici capsule moi in silastic
*cauciuc siliconic,. "iecare capsula are 22! mm iametru si contine 31 m+
levonor+estrel. &apsulele sunt inserate su/ermal in /ratul femeii sau in 4ona
in+hinala printr-o proceura chirur+icala minora efectuata su/ aneste4ie locala.
Norplantul are la /a4a numai pro#esteronul. Dupa inserie capsulele %orplant sunt
palpa/ile2 ar nu sunt vi4i/ile. )fectul contraceptiv este o/anit printr-o eli/erare
lenta si constanta a levonor+estrelului prin ifu4iune e mem/rana silastica in
curentul san+uin.
Mecanism de actiune:
Se cree ca are la /a4a urmatoarele moalitati e actiune<
Supresia ovulatiei@
6n+rosarea mucusului cervical2 ceea ce impieica penetrarea
spermato4oi4ilor prin cervix@
&rearea unei mucoase enometriale su/tiri si atrofice.
Indicatii:
=epre4inta o metoa potrivita pentru ma5oritatea femeilor aflate la -varsta
reprouctiv2 ins este recomanat in mo special acelor femei care<
- oresc o contraceptie continua@
!1
- oresc o metoa e spatiere a sarcinilor pe termen lun+@
- oresc o metoa contraceptive care sa nu interfere cu actul sexual sau sa
epina s. i e partener@
- prefera o metoa care sa nu necesite aprovi4ionarea frecventa si2
mai important2 sa nu fie aplicata 4ilnic@
- are numarul e copii pe care Ti-i oreste ar nu vrea sa opte4e pentru
strerili4are@
- nu pot folosi contraceptive care au in compo4itie
estro+en.
Contraindicatii asolute:
- %ali+nitati ale sanului@
- %ali+nitati ale cervixului2 uterului sau ovarelor@
- 8oala cere/ro-vasculara sau coronariana.
Contraindicatii asolute temporare:
- Sarcina sau suspiciunea e sarcina@
- 8oala hepatica acuta *hepatita virala,@
- San+erari +enitale e cau4a neeluciata@
- Suspiciunea e cancer e san2 pana can se infirma ia+nosticul.
Contraindicatii relative:
9nemii severe@
.ul/urari e coa+ulare sau terapie anticoa+ulants in curs
Efecte secundare:
%oificari menstruale< san+erari a/unente sau simplu spottin+2
menstruatii nere+ulate sau chiar amenoree2 tul/urari e tip
hipermenoree sau hipomenoree.
&efaleea@
!7
Stare e irasci/ilitate@
9meteala@
:reata2 eruptii te+umentare e tipul rash-ului@
9cneea2 moificari ale apetitului@
&aerea parului2 cresterea pilo4itatii faciale si corporale2 con+estie
mamara@
9paritia e chisturi ovariene.
Incidente:
Aa femeile care folosesc ca metoa contraceptiva Norplantul2 rata
-arcinii ectopice este e 123Q pe an.
S-a o/servat ca rata sarcinii ectopice la femeile su/ Norplant este mai mare
la persoanele cu o/e4itate si creste pe masura ce urata e utili4are a
Norplantului este mai mare. Se aprecia4a ca o/li+atorie extra+erea implantelor a
sfarsitul celor - ani e utili4are.
Eficacitate:
=ata esecurilor este e aproximativ 3 sarcini la 100 femei D an.
..3.4.3 "ontracep(ia prin utili8area inelelor vainale
=epre4inta sin+ura metoa e lun+a urata aflata su/ controlul
utili4atorului. "emeia isi poate introuce sau scoate inelul upa orinta fara
a5utor meical.
Sunt 2 tipuri e inele va+inale<
7nele care contin 2 hormoni *estro+en si pro+esteron,2
asemanatoare pilulei com/inate@ actionan prin inhi/area
ovulatiei. %etoa este activa timp e 3 saptamani2 upa care
!8
inelul se scoate pentru o saptamana atunci can apare san+erarea
e privare *menstruatia,.
&elalalt tip e inele eli/erea4a un sin+ur tip e hormon2
pro+esta+en2 si este purtat timp e 3 luni e 4ile. =ata e
eli/erare a pro+esta+enului *levonor+estrel, este e 20
micro+rame D 4i.
&a e&ecte secundare ale metoei se mentionea4a<
- menstruatii nere+ulate@
- riscuri e expul4ie la femeile in varsta sau multipare.
2.3.- "ontraceptia intrauterina - dispo8itive intrauterine =DIU>
Istoric:
6n 1$0$2 =ichar =ichter mentiona re4ultatele cu efect contraceptiv otinute
in urma introucerii in cavitatea intrauterina a unui fir e ata @nirur+icala e 27
mm iametru.
Dupa 1$102 sperantele le+ate e folosirea ispo4itivelor intrauterine au
<rescut2 s-a apelat la plasticul /iolo+ic inert care se putea mula upa iferite
forme2 facilitan astfel insertia.
.ot in anii K10 in S79 s-a pre4entat spirala 0ar1uiles in poilietilena2
ispo4itiv 22eschisC care evita riscul oclu4iilor intestinale asociate insertiei unui nel
si care se insera cu a5utorul unui tu/ e plastic.
6n anii K12 este pre4entata bucla 2ippes3 care avea un fir e reper la
nivelul colului si care permitea verificarea /unei po4itionari.
9par e asemenea2 tot in aceasta perioaa2 primele ispo4itive in cupru2
su/ forma unui ispo4itiv in ..
Deflnitie:
Dispo4itivele intrauterine sunt o/iecte prouse intr-un material soli2
care se introuc in cavitatea uterina in scop contraceptiv. Sunt cunoscute si su/
numele e sterilete.
!$
Clasificare:
Sunt oua varietati<
a,. *nerte
) Sunt fa/ricate in plastic *polietilena impre+nata cu /ariu, sau in
otel. &onstituie prima +eneratie e D67 si sunt enumite inerte pentru ca nu
contin nici un element *metal, activ si nici su/stante chimice care sa se eli/ere4e
in cavitatea uterina.
/,. +iolo#ic acti$e
- )li/eratoare e cupru2 ar+int2 aur sau su/stantahormonale@
- cele mai cunoscute D67 moerne sunt in forma e<
U &opper 7
U &opper . *. cu 3 80 92 . cu 3 80 9+,
U %ultiloa *%ultiloa &u 37-,
D67 care posea 37--280 mm
2
suprafata acoperita cu cupru2 au o
urata e utili4are e minim 1 ani.
)ficacitatea intrauterina a unui D67 cu fir e cupru e 02! mm *. cu
@
S09, sau a unui fir e ar+int acoperit cu cupru *moel . cu 380 9+, poate
epasi 10 ani.
Steriletele eli/eratoare e hormoni se /a4ea4a pe calitatile suportului e
metilpolisiloxan capa/il e a ifu4a steroi4ii la un nivel constant. (rimul ispo4itiv
eli/erator e hormoni eli/erea4a pro+esteron irect in uter la un nivel meiu e 1-
mc+D4i2 timp e un an. 9cesta este cunoscut su/ numele e ,ro#estasert.
S-a o/servat ca pro+esteronul moifica ciclul menstrual la femeile ce
utili4ea4a (ro+estasert-ul2 volumul san+erarii este consiera/il reus in raport cu
cantitatea existenta inaintea insertiei. 7ltimul tip e ispo4itiv 2e$ono$a3
eli/erea4a le$onor#estrel la un nivel meiu e 20 mc+D4i timp e - ani.
Mecanism de actiune:
- *mpiedica &ecundatia prin alterarea capacitatii e fertili4area
-0
spermato4oiului si ovulului precum si prin inhi/area transportului
tu/ar al ovulului si a mi+rarii spermat4oi4ilor prin mucusul cervical si
prin secretiile in cavitatea uterina.
- *mpiedica implantarea 3 fie prin istru+erea oului2 fie prin
eliminarea sa atorita activitatii uterine crescute2 motilitatii tu/are
pertur/ate si inucerii luteolizei.
- %oificari traumatice enometriale *ireversi/ile,@
- %oificari imunolo+ice si moificari hormonale.
Indicatii:
Steriletul poate fi recomanat mai ales femeilor care<
-au reali4at e5a un numar e copii2 si solicita o metoa eficienta
ar si reversi/ila@
- prefera o metoa care nu necesita aplicare li/era si care sa nu
interfere cu actul sexual si sa nu epina e partener@
- au contrainicatii la metoele e contraceptie hormonala
*patolo+ie2 fumat,@
- au ificultati in procurarea ar si utili4area pilulei sau a
mi5loacelor e /ariera.
Contraindicatii:
a4. !bsolute
- Sarcina@
- San+erari +enitale anormale@
- 6nflamatii pelvine active@
- (atolo+ie cu transmitere sexuala@
- Sarcina ectopica in anteceente@
- 9nomalii ale uterului *malformatii con+enitale2
fi/romioame2 hiperpla4ie uterina,.
/,. Relati$e
- Earsta su/ 20 ani@
-1
- Nuliparitatea@
- 9nemiile@
- %enora+iile2 ismenoreea severa@
- (arteneri sexuali multipli@
- 8oli cu rise crescut e /acteriemie@
- 7terul cicatricial si steno4ele cervicale@
- Sarcina ectopica in anteceente.
Insertia:
%omentul optim este in timpul menstruatiei sau imeiat upa aceasta
*4ilele 3-1 ale ciclului menstrual,. 6nsertia tariva creste frecventa aparitiei unor
complicatii ca urerea2 san+erarea2 sarcini accientale.
6nsertia post-a/ortum nu presupune o crestere a reactiilor averse2 ar
e/uie luate precautii speciale pentru a asi+ura po4itionarea corecta a D67 si evit
perforatia. =iscul expul4iilor spontane este mai mare in aceasta situatie si - femeile
care alaptea4a.
Complicatii:
a,. ,recoce
9tacul vaso-va+al - eterminat e manevrele asupra colului
uterin2 urmat foarte rar e cri4e e tip convulsiv@
9lcalo4e prin polipnee2 urmata e tetanie@
(erforatia.
/,. /ardi$e
Sarcina intrauterina@
Sarcina ectopica *3-!Q in sarcinile aparute pe D67,@
Durerea@
San+erarea@
)xpul4iespontana@
Disparitia firelor@
-2
6nfectiile pelvine.
Eficacitatea:
=ata e esec pentru D67 moeme este e 12- - 2Q.
..3.5 "ontraceptia de bariera
&uprine<
1. (re4ervativul
2. &apul cervical
3. Spermicie
!. 8ureti cu spermicie
-. Diafra+ma
%etoele e contraceptie prin /ariera ofera protectie impotriva
sarcinilor prin /locarea patrunerii spermato4oi4ilor in cavitatea uterina.
Mod de actiune:
&ontraceptivele e /ariera au 2 componente<
a4 0ecanic
b4 Chimic
Componenta mecanicd *iafra+me2 cupolele cervicale2 pre4ervativul,
pieica penetrarea spermato4oi4ilor in canalul cervical.
Componenta chimicd *spermiciul, istru+e sau inactivea4a
-ermato4oi4ii.
Avanta!e:
9/senta efectelor sistemice si averse 'nsemnate@
9/senta influentarii ciclurilor menstruale si lactatiei@
=eversi/ilitate /una@
9si+urarea unui +ra e protectie impotriva /olilor cu
transmitere sexuala.
De"avanta!e:
-3
=ata crescuta a esecurilor@
(retul relativ mare@
6nterferenta cu activitatea sexuala.
Indicatii generate defolosire a metodelor de ariera
(entru persoane care pre4inta contrainicatii meicale pentru alte
metoe reversi/ile@
(entru persoane care au contacte sexuale nere+ulate@
&a o forma interimara e contraceptie<
6n timpul amenoreei e lactatie
Dupa o vasectomie
&an se folosesc meicamente care interferea4a cu
contraceptivele orale2 sca4anu-le eficacitatea.
6n perioaa e investi+are a unor simptome +inecolo+ice@
6n com/inatie cu o metoa e calcul a fertilitatii2 pe o perioaa
fertila a ciclului menstrual@
(entru protectie impotriva /olilor cu transmitere sexuala2
inclusiv S6D9.
..3.5.1 Pre8ervativul
Denumite si conoame2 sunt fa/ricate in latex sau plastic su/tire2
prelucrate prin aau+are e silicon si am/alate ermetic.
(re4ervativul acopera penisul in erectie. )l colectea4a lichiul
spermatic si actionea4a ca o /ariera ce impieica intrarea spermato4oi4ilor in
va+in.
Indicatii:
&ontraceptiv sau protector impotriva /olilor cu transmitere
sexuala@
-!
)5acularea precoce@
Ae4iuni cervicale.
Contraindicatii:
a, !bsolute - nici una2
a, Relati$e ) aler+ia la spermiciul lu/reflant2 la latex
*tumefiere2 prurit2 tumefiere,.
Avanta!e:
(ot fi folosite imeiat upa nastere@
Nu au influenta asupra laptelui matern@
Sunt lipsite e nocivitate. Nu au efecte secunare asociate unei componente
hormonale.
"olosirea lor poate fi facuta e /ar/ati e orice varsta@
Nu necesita o consultatie meicala preala/ila.
De"avanta!e:
(ot scaea intensitatea sen4atiilor in timpul actului sexual2 sca4an
placerea am/ilor parteneri@ &uplurile tre/uie sa intrerupa actul
sexual pentru a pune pre4ervativul@
9re o reputatie rea *sunt asociate cu imoralitatea,@
)xista riscuri mici ca pre4ervativul sa alunece D sa se rupa in
timpul actului sexual.
Eflcadtate:
6n ca4ul utili4arii o/isnuite 12-1! sarcini D 100 femei in primul an e
utili4are. 7tili4ate in mo corect2 sunt eficiente< 3 sarcini la 100 femei in primul an
e utili4are.
Pre8ervativele pentru )emei
--
0 foita in forma e sac2 confectionata in plastic su/tire2 transparent si
moale. 6nainte e actul sexual se introuce aceasta foita in interiorul va+inului.
Avanta!e:
(oate fi controlat e utili4ator@
Destinata atat prevenirii /olilor cu transmitere sexuala cat si a sarcinilor@
Nu s-au ientificat efecte secunare si reactii aler+ice.
De"avanta!e:
Sunt scumpe@
)ste nevoie e cooperarea partenerului@
.re/uie sa fie la inemana in ca4ul actelor sexuale nepreva4ute.
Eficienta:
- 6n carul utili4arii o/isnuite este e 21 la 100 femei in primul an
e utili4are.
- 6n carul utili4arii corecte si re+ulate este e - sarcini la 100
femei.
..3.5.. "upolele cervicale
Sunt confectionate in cauciuc2 plastic sau metal2 avan2 in +eneral2
forme e e+etar. "ixarea lor se face pe exocol printr-un efect e ventu4a.
Se utili4ea4a in asociere cu un spermici.
(o4itionarea si extra+erea se efectuea4a la fel ca pentru iafra+ma.
Eflcacitate:
) 10-1- sarcini la 100 femei D an.
..3.5.3 Spermicidele
Sunt su/stante chimice care inactivea4a si istru+ spermato4oi4ii.
(rincipals a+enti care actionea4a ca surfactanti sunt< monoximol2 octoxLmol si
menfe+ol.
-1
Suportul spermicielor poate fi repre4entat e creme2 +eluri2 ovule2
ra/lete efervescente2 spraL-uri.
Indicatii:
- 6n asociatie cu iafra+mele D cupolele cervicale@
- %etoa suplimentara pre4ervativului.
Contraindicatii:
a,. !bsolute 5 nu exista@
/,. Relati$e 5 reactii aler+ice@
- in capacitatea clientului e a folosi metoa@
Eficacitatea:
) =ata esecurilor este mare2 pe loturi neselectionate fiin e peste
1-Q femei D an.
..3.5.42uretii cu spermicide
Sunt /ureti in poliuretan moale2 e forma rotuna2 cu iametrul e -2-
cm2 impre+nati cu spermici2 pe care il eli/erea4a prim ume4irea cu apa inainte
e aplicare. Datorita formei2 ei acopera exocolul. (ot fi introusi in va+in imeiat2
inainte e contactul sexual sau pana la 2! e ore inainte. Se extra+ upa 1 ore e la
contactul sexual.
8uretele contraceptiv este o alternativa foarte convena/ila pentru
femeia aflata in perioaa premenopau4ala2 care nu necesita un +ra inalt e
protectie.
Eficacitate:
) rata esecurilor este e 7-12 sarcini la 100 femei D an.
..3.5.0 Dia)ramele
Sunt calote concave confectionate intr-un cauciuc special *latex,
su/tire avan o mar+ine metalica flexi/ila.
-7
6naintea insertiei2 in interiorul iafra+mei se pune crema sau +el
spermici. &an este inserata in va+in2 iafra+ma acopera colul uterin2
concavitatea urmarin conturul va+inal.
)fectul contraceptiv al iafra+mei epine pe e o parte e actiunea ca o
/ariera intre lichiul spermatic si colul uterin2 iar pe e alta parte e functia
iafra+mei ca recipient pentru spermicie.
Contraindicatii:
a,. !bsolute -nici una@
b>. Relati$e
- anteceente e sinrom e soc toxico-septic@
- infectii repetate ale tractului urinar@
- anomalii va+inale care interfera cu locali4area corecta a
iafra+mei2 cum ar fi prolaps uterin2 tonus va+inal sca4ut2
o/structii va+inale@
- nasterea unui copil la termen in urma cu 1-12 saptamani.
Momentul insertiei:
Diafra+ma poate fi inserata chiar inainte e contactul sexual sau cu
pana la 1 ore inainte. 6naintea montarii se aplica o o4a e spermici pe
iafra+ma. Diafra+ma se lasa pe loc cel putin 1 ore upa contactul sexual2 insa nu
mai mult e 2! e ore upa insertie. Diafra+ma se va spala cu un sapun moale2
apa moale si se va usca.
Efecte adverse:
6nfectii ale tractului urinar@
6ritatii locale cau4ate e hipersensi/ilitate sau aler+ie@
Disconfort fie al utili4atorului2 al partenerului *urere,2 presiune
pe ve4ica urinara sau rect@
Ae4iuni va+inale cau4ate e mar+inea iafra+mei.
Eflcacitate:
-8
6n conitiile utili4arii corecte2 rata esecurilor este e 3 sarcini la 100
femei D an.
..3.B $bstinen(a periodic
(rin a/stinena perioic *planificare familiala naturala, se intele+e
metoa aleasa e femeie D /ar/at2 care prin semnalele propriului corp reuseste sa
ientifice perioae in care fecunatia e maxima si pe care le poate evita.
Dintre metoele naturale e contraceptie amintim<
1. &oitul intrerupt
2. 9/stinenta totala
3. 9laptatul la san
!. %etoa calenarului
-. %etoa temperaturii /a4ale
1. %etoa mucusului cervical *8illin+s,
7. %etoa simpto-termala
..3.B.1 Metoda coitului intrerupt
)ste consierata e multi autori cea mai raspanita si cea mai
22popularaC metoa naturala. 8ar/atul recur+e la retra+erea rapia a penisului si
epunerea spermei in afara va+inului in momentul iminentei e5acularii in
timpul raportului sexual.
9ceasta metoa nu asi+ura o securitate eplina pentru ca se stie ca
nainte e e5aculare se elimina mici cantitati e flui care pot contine un numar .
aria/il e spermato4oi4i.
De"avanta!e:
6mplica o motivatie puternica@
-$
6mplica un autocontrol eose/it in partea /ar/atului@
9par tul/urari e inamica sexuala@
Scaerea li/ioului@
6mpotenta.
Eficacitate:
) Se inre+istrea4a esecuri e 1--2- sarcini la 100 femeiDan.
..3.B.. $bstinenta totala
)ste metoa cu si+uranta 100Q.
..3.B.3 $laptatul la san
Dupa ce femeia a nascut2 alaptatul la san in ! in ! ore impieica
ovulatia timp e cel putin 10 saptamani2 ferin femeia e o noua sarcina. (are sa
fie sin+ura moalitate cu aevarat naturala e planificare familiala.
Avanta!e:
Nu necesita nici o interventie in timpul actului sexual@
Nu se asocia4a cu nici un fel e cheltuieli pentru contraceptie
sau pentru alimentatia su+arului@
Nu are efecte secunare hormonale.
De"avanta!e:
o (entru unele femei2 in special cele care si-au reluat lucrul2
alaptatul frecvent poate fi ificil@
o Nu asi+ura protectia impotriva /olilor cu transmitere sexuala si I6E
*S6D9,.
Eficacitate:
) )ste foarte eficienta in ca4ul utili4arii corecte< 02- sarcini la 100
femei in primele 1 luni upa nastere.
10

..3.B.4 Metoda calendarului =metoda ritmica? metoda &GI6&-C6$USS>
)ste una cele mai utili4ate metoe e a/stinenta perioica2 inicata in
special femeilor care au ciclu re+ulat2 cu o rata e esec la femeile cu ciclu
nere+ulat2 eoarece nu se poate sta/ili cu exactitate urata fa4ei fertile. 6nicele
()9=A este e = ? 1! - 38 sarcini la 100 femei.
%etoa se /a4ea4a pe inre+istrarea numarului e 4ile ale ciclurilor
menstruale cele mai lun+i si cele mai scurte in care se scae 11 respectiv 20
re4ultatul fiin perioaa fertila.
&alcularea perioaei fertile se /a4ea4a pe urmatoarele ar+umente<
- ovulatia *in meie, se prouce cu 1! 4ile inaintea
menstrei urmatoare@
- sperma isi mentine capacitatea e fertili4are 2-3 4ile@
- ovulul poate fi fertili4at 12-2! ore upa ovulatie@
- perioaa e fecuna/ilitate a femeii urea4a 3-! 4ile2 in
cursul ciclului menstrual.
0+ino a propus urmatoarea formula<
- 10 S n-28 ? x
- 17 S N-28?L
une<
n - numarul e 4ile ale ciclului menstrual eel mai scurt@
N - numarul e 4ile ale ciclului menstrual eel mai lun+@
6ntre 4ilele x si L fecunitatea este maxima.
9ceasta metoa este mai si+ura pentru femeile cu menstre re+ulate.
Eficacitate:
)=at mare a e#ecurilor 1!-38 sarcini la 100 femei D an
*apreciat prin inice ()9=A,.
11
- )ste recomana/il com/inarea cu alte metoe naturale.
..3.B.0 Metoda temperaturii ba8ale
Se /a4ea4 pe cre#terea temperaturii /a4ale a corpului2 care apare up
ovulaie #i care poate fi utili4at pentru a ientifica 4ilele si+ure *nefertile, in
fa4a postovulatorie a ciclului menstrual. 9ceast cre#tere a temperaturii se
atorea4 secreiei e pro+esteron care este termo+enetic.
.emperatura se ia 4ilnic2 imineaa la tre4ire2 'n acela#i mo2 3 minute #i
este 'nre+istrat pe un +rafic2 astfel 'nc3t cre#terea s se poat o/serva. )a cre#te
cu 022 - 02! V & imeiat up ovulaie #i rm3ne astfel2 'n platou2 p3n la 'nceputul
menstruaiei. Dup 3 4ile 'n care temperatura s-a meninut crescut se consier c
ovulul nu mai poate fi fertili4at #i activitatea sexual poate fi reluat2 cu riscuri
mici e apariie a sarcinii. Se recoman a/stinena 'ntre prima #i a treia 4i 'n
care temperatura se menine riicat.
.re/uie excluse eventualele cau4e ce pot etermina cre#terea
temperaturii *fe/r2 infecii2 etc,.
Avanta!e:
6nicat la femei cu ciclu nere+ulat2 precum #i la cuplurile
cu perioae mai mari e a/stinen@
6eftin2 nu se asocia4 cu efecte secunare e orin fi4ic@
Sunt reversi/ile imeiat@
Nu necesit a5utor in partea personalului meical up ce
metoa a fost 'nvat.
De"avanta!e:
o Aimitea4 activitatea sexual la fa4a postovulatorie a ciclului.
Eficacitate:
12
)ste coniionat e +raul e eucaie #i motivaie a cuplului2 uce la o rat
e e#ec su/ 1 sarcini la 100 femei pe an.
..3.B.5 Metoda mucusului cervical =2illins>
"emeia este 'nvat s-#i evalue4e moificrile hormonale ce apar 'n cursul
ciclului menstrual asupra mucusului cervical in punct e veere al cantitii2
consistenei2 filanei. (rin acestea femeia poate recunoa#te semnele apropierii
ovulaiei. (acienta tre/uie 'nvat timp e c3teva luni s-#i ientifice momentul
ovulator prin semnele mai sus menionate.
Eficacitate:
) =ata e#ecurilor e mai mare< 2--3- sarcini la 100 femeiDan.
..3.B.B Metoda simpto-termal
9ceast meto se /a4ea4 pe com/inarea mucusului cu temperatura.
9st4i este cea mai rsp3nit intre metoele e planificare familial natural.
)ste apro/at chiar #i e 8iserica &atolic.
(entru eterminarea fa4ei infertile preovulatorii se utili4ea4 metoa
mucusului cervical iar pentru cea postovulatorie am/ele metoe.
Avanta!e:
Scurtarea perioaei e a/stinen.
De"avanta!e:
Necesitatea motivaiei foarte puternice care s etermine femeia
s-#i 'nre+istre4e #i s interprete4e multituinea e semne
ovulatorii.
Eficacitatea:
=ata e e#ec este e 20 sarcini la 100 femei D an.
..3.D "ontracep(ia c,irurical
13
&ontracepia chirur+ical sau permanent poate fi<
1. masculin
2. feminin
Avanta!e:
=epre4int cea mai eficace meto contraceptiv<
Nu necesit utili4area constant a unei metoe2 controale
re+ulate2 cumprarea e contraceptive.
De"avanta!e:
Necesit o echip antrenat #i materiale corespun4toare.
Indicaii:
!. 6bstetricale(
"emei cu mai multe na#teri 'n anteceente@
"emei peste 3- e ani@
"emei cu complicaii o/stetricale 'n anteceente@
"emei cu mai multe ce4ariene 'n anteceente.
+. %eobstetricale(
Aa cerere2 up o consiliere aecvat.
..3.D.1 Sterili8area c,irurical masculin =vasectomia>
%etoa const 'ntr-o inci4ie unic sau u/l e 02- - 1 cm 'n poriunea
superioar a scrotului. 9ici se evienia4 canalele eferente in coronul
spermatic rept #i st3n+ care se li+aturea4 sau se iatermocoa+ulea42
'mpieic3n astfel eliminarea spermato4oi4ilor.
Contraindicaii:
6nfecii locale ale pielii sau infeciile tractului +enital@
Earicocel@
Iirocel@
1!
Iernia hiatal@
&riptorhiia@
6ntervenii chirur+icale anterioare pe scrot2 tumori intrascrotale.
Efecte secundare:
=eacii aler+ice la antiseptice sau la aneste4icul local@
)eme #i ureri scrotale.
Complicaii:
Iipotensiune #i /raicarie reflex intraoperatorie@
0rhita +ranulomului spermatic@
=eanastomo4area spontan a vasului.
..3.D.. Sterili8area c,irurical )eminin
Se reali4ea4 prin oclu4ia trompelor uterine. %oalitile e o/strucie tu/ar
sunt<
J Ai+atura tu/ar cu sau fr exci4ia unei poriuni e tromp@
9plicarea e /en4i e oclu4ie2 inele sau clipsuri@
J )lectrocoa+ularea trompelor.
Complicaii:
6nfecia
Iematoame sau hemora+ie intraperitoneal
Ae4iuni ale viscerelor a/ominale
Contraindicaii:
Sarcina
6nfecii pelvine acute
&ariopatii2 pneumopatii
Iipertensiunea arterial2 ia/et
1-
Sinroame hemora+ipare
.umori pelvine
0/e4itatea
Sinrom aerenial pelvin sau a/ominal
Eficacitate:
- =ata e#ecurilor este e 0200- - 020! sarcini la 100 femei sterili4ate Dan.
..3.E "ontraestia =avortul>
%etoele e contra+estie sunt moaliti e control a fertilitii prin
erferarea sta/ilirii sau continurii meninerii sarcinii.
..3.E.1 De)ini(ia i clasi)icarea avortului
!$ortul este efinit ca a/sena semnelor e via pentru un prous e
ncepie ce provine intr-o sarcin a crei v3rst e +estaional este mai mic <@
28 sptm3ni #i are o +reutate mai mic e 1000 +rame *0N7,.
Clasi&icare(
!. Criteriu etiolo#ic(
9vort spontan
9vort la cerere
9vort terapeutic
9vort eu+enie
9vort elictual
+. 7up $rsta sarcinii
9vort e trimestrul 6 *13 sptm3ni,
9vort e trimestrul 66 *peste 1! sptm3ni,
C. 7up e$oluia clinic
9vort iminent
11
9vort 'n evoluie
9vort incomplet
..3.E..$vortul spontan
9vortul spontan se prouce fr o intervenie extern sau intern2
put3n fi unic *acciental, sau cu repetiie *malaie a/ortiv,.
Frecvena:
)ste e 10Q #i cre#te up !0 ani la 20Q.
Etiologia:
!. 8actori ce acioneaz asupra #ameilor
6nfecii cronice
6ntoxicaii
6raieri
+. 8actori ce acioneaz dup concepie
a,. "actori e meiu extern
9port insuficient e vitamine *62,
&onsum exa+erat e alcool
.a/a+ism
.raumatisme
/,. "actori e meiu intern
0vulari<
- +ametopatii eterminate e afeciuni virale2
patolo+ia anexelor
%aterni<
17
- infecii acute sau cronice2 anemii +rave2
toxoplasmo42 ia/et2 malformaii uterine2 tumori
uterine2 cicatrici uterine2 /eana colului.
c,. psihosomatici
- stri conflictuale
,. cau4e economice sau sociale
Avortul #n evoluie
6n primele 2 luni2 avortul spontan se prouce 'ntr-un sin+ur timp2
eliminarea oului fiin complet.
6ncep3n in luna a 3-a avortul se reali4ea4 'n 2 timpi2 se elimin 'nt3i
ftul apoi anexele sale.
Avort incomplet
)ste o entitate ificil e ia+nostic
Conduita curativ$
Se re4olv printr-o meto chirur+ical e tip<
&hiureta5 evacuator
Iisterotomie
Iisterectomie
Complicaii postaortum
6nfecia
Iemora+ia
Ae4iuni cervicale sau uterine traumatice
&omplicaii toxice sau trom/oem/olice
..3.E.3 $vortul la cerere
18
)ste avortul le+al ce se efectuea4 'n primele 12- 13 sptm3ni e sarcin
la cererea femeii.
Ai/erali4area avortului a constituit o msur e o importan civic
eose/it. =eversul acestei li/erali4ri a fost un eclin emo+rafic ma5or 'n ara
noastr.
6n acest context2 rolul ca/inetelor e planificare familial este
eterminant alturi e a5utorul #colii2 eucaiei familiei2 presa2 /iserica2 etc.
..3.E.4 $vortul terapeutic
9vortul terapeutic se efectuea4 'n primele 12- 13 sptm3ni e sarcin
av3n ca inicaii afeciuni +enerale sau locale care contrainic evoluia sarcinii.
6n trimestrul 62 avortul se face prin acelea#i metoe ca la avortul la cerere
iar 'n trimestrul 66 se 'ncearc metoe meicale2 chirur+icale sau mixte<
1. aministrarea va+inal e prosta+lanine
2. amnioinfu4ia< introucerea e soluii 'n cavitatea amniotic
3. introucerea prin col2 intrauterin e &Ltotec *analo+ e
prosta+lanine,
..3.E.0 $vortul provocat
9vortul provocat *elictual, se reali4ea4 prin mi5loace empirice la iferite
v3rste e sarcin2 repre4ent3n o ur+en ma5or atorit complicaiilor
hemora+ice2 infecioase sau toxice.
)voluia este 'ntoteauna +rav2 atorit complicaiilor care pot pune su/
semn e 'ntre/are pro+nosticul vital.
1$
8. &0N.=687W69 ()=S0N9A9
0otto(
9*n timp ce noi continum s a$em teama iraional ca prin educaie sexual .i
ser$icii de contracepie ncura:m promiscuitatea tinerilor3 lipsa acestora $a
contribui la &aptul c exist milioane de sarcini nedorite n ntrea#a lume;
<=.'hapiro4
"$PIT&!U! 1
M&TIF$9II!% !U"#'#II
70
=ata 'nalt a avorturilor c3t #i numrul mare e copii neorii2 aflai 'n
'n+ri5irea societii2 sunt motivele care au aus pe prim plan2 ca o ur+en 'n
sntatea pu/lic2 necesitatea a/orrii pro/lemelor contracepiei #i planificrii
familiale.
Fn coniiile unei politici pronataliste2 plin aplicarea Decretului
770D1$112 politic impus populaiei prin mi5loace le+islative #i metoe
represive in cele mai ure2 ce aveau rept o/iect nu numai inter4icerea
avortului ar #i inter4icerea ifu4rii noiunilor privin metoele e planificare
familial.
6mpactul irect al acestei politici a avut rept consecin o cre#tere a ratei
mortalitii materno-infantile #i fiin una in cele mai crescute in )uropa.
Ai/erali4area avorturilor 'n ecem/rie 1$8$ a eterminat o cre#tere
masiv a numrului 'ntreruperilor e sarcin2 utili4ate cel mai frecvent rept
sin+ura meto e planificare familial2 e#i +uvernul a implementat un
pro+ram naional e planificare familial.
9ciunile iniiate 'n ultimii ani *crearea S.).&.S.2 seminariile #i
+rupurile e lucru2 a5utorul internaional 'n pro/leme e contracepie #i
planificare familial2 formarea speciali#tilor2 eucaia pentru sntate sexolo+ic #i
contraceptiv, sunt 'nc neconvin+toare2 neconcreti43nu-se prin re4ultate
semnificative.
Su/iect Bta/uC2 mar+inali4at p3n 'n ecem/rie 1$8$ in raiuni
inepenente ale corpului meical2 contracepia s-a 'nscris totu#i pe o traiectorie
ascenent2 at3t 'n vi4iunea meicilor in iferite specialiti2 c3t #i a pu/licului
lar+.
Fn pre4ent eucaia sexual 'n pro/leme e planificare familial se
esf#oar 'n ou perioae ale vieii copilului<
J (remarital *la v3rsta aolescenei,@
J 6ntracon5u+al *la cuplurile formate #i le+ali4ate prin cstorie,.
71
)ucaia sexual se face - se #tie - la orice v3rst2 /ine'neles cu +ri5
aecvrii ei la nivelul e 'nele+ere al copilului #i la nivelul e eucaie al
tinerilor #i al aulilor.
Fn particular2 eucaia 'n pro/leme e contracepie #i planificare
familial tre/uie fcut la v3rsta aolescenei2 a#a 'nc3t 'n 5urul v3rstei e 11 ani
s se atin+ un nivel satisfctor e informare 'n omeniul relaiilor sexuale #i al -
pro/lemelor teoretice #i practice ale contracepiei.
)vitarea instalrii unei sarcini 'n perioaa aolescenei este 5ustificat e
lipsa maturi4rii epline somatice #i psiholo+ice a BprinilorC2 a mamei 'n
special - c3t #i e faptul c maturitatea prea timpurie afectea4 e4voltarea
iniviual #i personal a tinerei mame.
(ericolul instalrii sarcinii la v3rsta aolescenei a crescut foarte mult prin
co/or3rea v3rstei primului act sexual2 ar #i atorit carenelor eucaionale #i a
lipsei e informare #i experien.
"actorii e informare implicai 'n esf#urarea activitii e eucaie
sexual #i contraceptiv sunt< familia2 #coala2 carul meical2 literatura 'n
omeniu2 mass-meia.
Se ore#te ca 'ntr-un viitor in ce 'n ce mai apropiat2 femeile s poat s
ai/ propriile opinii referitoare la fertilitatea proprie2 sntatea reprouctiv
#i rolul lor 'n societate.
(entru a reuce rata avorturilor ar #i a na#terilor neorite este inicat ca
noiuni referitoare la contracepie2 metoe ce repre4int un mi5loc e protecie
'mpotriva /olilor cu transmitere sexual s fie cunoscute 'nc in aolescen2 at3t
e tinere c3t #i e tineri.
9ceste informaii vor a5uta viitorul cuplu2 viitoarea familie la crearea
unui meiu familial lipsit e +ri5ile apariiei unei sarcini surpri4 #i e asemenea la
reali4area e ctre viitorii prini a numrului ieal e copii orii.
72
&ontri/uia personal a constat 'n efectuarea unei anchete e opinie cu
caracter meico - social privin moul e reflectare a acestei pro/lematici 'n
con#tiina #i comportamentul femeilor.
Stuiul a fost reali4at prin metoa interviului2 pe /a4a unui chestionar cu
autoeterminare2 lotul fiin alctuit in 102 femei internate in secia e
o/stetrica-+inecolo+ie a Spitalului Nueean Neam.
$6%:'
&hestionarul utili4at cuprine mai multe seciuni<
'eciunea 1 cuprine ate +enerale referitoare la o serie e
caracteristici ce in e persoana intervievat<
- v3rst
- statut social
73
- ocupaia
- meiul e provenien
- apartenen reli+ioas
'eciunea 2 cuprine ate referitoare la cunoa#terea #i aplicarea metoelor
contraceptive c3t #i a meiului in care provine *numr e frai2 surori c3t #i
componena propriei familii2 numr e avorturi, 9m reali4at 'ntre/ri care
fac iferena 'ntre<
- metoele cunoscute e femei
- metoele utili4ate e femei
'eciunea 3 conine 'ntre/ri referitoare la structura familiei ce #i-o oresc
tinerele intervievate ar #i a familiei 'n +eneral2 'n coniiile actuale in
=om3nia.
7N6E)=S6.9.)9 D) %)D6&6NX P6 "9=%9&6) B:r...(0(9H 69P6
Disciplina e Sntate (u/lic #i %ana+ement
"i#a Nr. YYYYYY
(A9N6"6&9=) "9%6A69AX
Aocul 'nre+istrrii<
1. E3rsta < YYYYYYYani
7!
2. (rofesia< YYYYYYYYYYYYYYYYY
3. 0cupaia<YYYYYYYYYYYYYYYYY
!. Starea civil<YYYYYYYYYYYYYYY
-. 9partenena reli+ioas < a, ortoox@ /, catolic@ c, alt reli+ie@
1. %eiul e re#ein< 7D=
7. %eiul e provenien afemeii anchetate < a, rnesc@ /, intellectual@ c, alte
meii@
8. Numrul e nscui vii a mamei femeii anchetate<YYYYYYYY
$. Numrul e nscui vii a femeii anchetate<YYYYYYYYYY
10. Numrul e nscui mori a femeii anchetate<YYYYYYYYYYYY
11. Numrul e avorturi 'n anteceente< a,spontane YYYYYYY
/,provocateYYYYYYYY
12. &3i copii creei ca ar tre/ui s ai/ o familie< a,1@ /,2@ c,3@ ,peste 3@ e, nici
unul@
13. &3i copii ai ori s ai/ familia vs.< a,1@ /,2@ c,3@ ,peste 3@ e, nici unul@
1!. E-a vor/it cineva espre contracepie M D9DN7 @ ac D9 cine anume <
a,prinii@ /, soulDprietenul@ c, care meicale@ , antura5ul@ e, alte personae@
1-. Ptii ce este contracepia M D9DN7
11. &e metoe contraceptive cunoa#teiM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
17. &e metoe contraceptive aplicai MYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
18. SoulDpartenerul vs. este interesat e planificare familial M a, eloc@ /,puin@
c, mult@
1$.Suntei sterilM D9DN7 aca D9 ce fel < a, primar@ /, secunar
E mulumesc Data YYYYY
7-
"$PIT&!U! .
ST#U"TU#$ !&TU!UI STUDI$T
Aotul stuiat a fost alcatuit in 102 femei2 e v3rst fertil2
internate 'n Spitalul Nueean (.Neamt2 sectia e o/stetric-+inecolo+ie2 lotul
av3n o structur relativ omo+en privin cuno#tinele teoretice ce se refer la
sntatea reproucerii.
..1 Structura pe rupe de v@rst a lotului studiat
Se remarca faptul ca stuiul a fost efectuat la femei e v3rst fertil cu v3rste
intre 17 #i 37 e ani2 ponerea cea mai mare repre4ent3n-o +rupa e v3rst 2--2$
ani.
71
Tabelul I. Structura pe grupe de vrste a lotului studiat


Fig. 1. Structura lotului studiat pe grupe de vrst
EZ=S.9 *9N6, N7%X= 98S0A7. (=0&)N.) *Q,
1--1$ 9N6 7 1.81Q
20-2! 9N6 32 31.37Q
2--2$ 9N6 3! 33.33Q
30-3! 9N6 22 21.-8Q
3--3$ 9N6 7 1.81Q
.0.9A 102 100.00Q
7
32
34
22
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
Varsta (ani)
77
... Structura lotului studiat in )unc(ie de mediul de re8iden(
Fn funcie e meiul e re4ien ma5oritatea femeilor *-7.8-Q, provin in
meiul ur/an. *.a/el 662 "i+. 2,

Tabelul II.Structura lotului studiat n funcie de mediul de reziden
%eiul e re4ien Numr a/solut (rocente
7r/an -$ -7.8-Q
=ural !3 !2.1-Q
.0.9A 102 100.0Q
78
Fig. 2. Structura lotului studiat n funcie de mediul de reziden
..3 Structura lotului studiat <n )unc(ie de apartenen(a reliioas
%a5oritatea lotului stuiat este format in persone e reli+ie ortoox
*$1.08Q,2 urmat 'n orine escresctoare e reli+ia catolic *1.$1Q,2 restul in3n
e alte reli+ii */aptist2 aventist2 etc., 2acestea in urm av3n o ponere estul e
mic *1.$1Q,. *.a/el 6662 "i+. 3,
Tabelul III. Structura lotului studiat n funcie de apartenena religioas
=eli+ie Numr a/solut (rocente
0rtoox $8 $1.08Q
&atolica 2 1.$1Q
9lte reli+ii 2 1.$1Q
.0.9A 102 100.0Q
7$
Fig. . Structura lotului studiat n funcie de apartenena religioas
..4 #epre8entarea contracep(iei i a plani)icrii )amiliale
(entru a aprecia cuno#tinele pe care le au femeile cuprinse 'n stuiu
referitoare la contracepie #i moul 'n care au fost puse 'n practic aceste informaii2
a fost folosit un set e 'ntre/ri care au cuprins <
Sursele e informare
%etoele e contracepie cunoscute
80
%etoele e contracepie aplicate
..4.1 Sursele de in)ormare privind contracep(ia
%oul 'n care se reflect noiunea e contracepie 'n con#tiina unor femei
epine intr-o important msur e moul e eucaie #i noiunile cu caracter
informativ e care acestea au /eneficiat *prinii2 soulDprietenul2 care meicale2
antura5ul2 alte persoane,.
9stfel in cele 102 femei intervievate2 ponerea cea mai mare o repre4int
informaiile primite in partea carelor meicale *-8.8Q,2 urmat 'n orine
escresctoare e cele oferite e antura5 *1-.2Q,2 alte persoane *10.-Q,2 prinii
*10.1Q,2 soDprieten *3.-Q,2 iar un procent mic *1.$Q, nu li s-a vor/it espre
contracepie si nici nu au au4it e aceasta. *"i+. !,
81
Fig !. Surse informative privind contracepia
..4.. Metode contraceptive cunoscute
Se o/serv ca ma5oritatea femeilor cunosc mai multe metoe contraceptive
*cele mai cunoscute metoe contraceptive fiin repre4entate e pre4ervativ2
contraceptive orale si sterilet,.
(ersoanele anchetate cunosc mai mult e o meto contraceptiv2 motiv
pentru care au enumerat mai mult e o meto. 9u fost femei care cunosc ca
metoa e contracepie oar pre4ervativul 'ns au existat si femei care nu cunosc
nici o metoa contraceptiv *1.$Q, repre4ent3n acel procent e femei in lotul
anchetat carora nu li s-a vor/it nicioata espre contracepie si nici nu au au4it ce
inseamn contracepia. *"i+. -,
=estul femeilor2 *$8.1Q,2 au enumerat ca meto contraceptiv pilula
*-8.82Q,2 urmat e<
-1 femei au enumerat ca meto e contracepie #i pre4ervativul
*-!.$Q,@
!- femei au enumerat ca metoa contraceptiv #i iafra+ma #i steriletul
*D.6.7, *!!.11Q,@
32 femei cunosc ca metoa contraceptiv li+atura trompelor *31.37Q,@
11 femei au enumerat ca metoe e contracepie< vasectomia2 creme
spermicie2 metoe in5ecta/ile *1-.18Q,@
10 femei au enumerate #i alte metoe contraceptive *$.8Q,<
3 femei cunosc ca meto e contracepie implantele su/ermice
*2.$!,@
82
(onerea cea mai mare o repre4inta pilula *-8.82Q,2 urmata e <
- pre4ervativul -!.$ Q
- iafra+m 3-.-Q
- li+atura trompelor 31.37Q
- steriletul 30.1Q
- vasectomie2 creme spermicie2 metoe in5ecta/ile $.7Q
- metoa calenarului -.0Q
- coitus interuptus 3.2Q
- alte metoe 2.1Q
Fig ". #etode contraceptive cunoscute
83
..4.3 Metode contraceptive aplicate
0 'ntre/are a chestionarului s-a referit la preferina aplicrii anumitor metoe
contraceptive intre cele cunoscute pentru persoanele investi+ate.
De remarcat este faptul c in cele 102 femei anchetate2 22 e femei
*21.-1Q, nu folosesc nici o meto anticoncepional eoarece acestea '#i oresc
un copil sau nu cunosc metoele anticoncepionale ori le cunosc ar nu le folosesc.
Fn funcie e nivelul intelectual2 unele in su/iecte au utili4at una sau mai
multe metoe contracepionale astfel<
anticoncepionalele sunt utili4ate in proporie e !7.0-Q@
pre4ervativul este utili4at in proporie e 17.1!Q@
steriletul este utili4at in proporie e $.80Q@
coitus intreruptus 3.$-Q.
.re/uie menionat ca o parte in femeile anchetate *-.8Q, folosesc mai mult
e o meto anticoncepional.
8!
Fig. $. #etode contraceptive aplicate
Dintre persoanele anchetate care folosesc metoe e contracepie * 'n numr
e 80 femei repre4ent3n 78.!3Q in totalul femeilor anchetate,2 o parte intre
aceste metoe au fost aplicate cu succes pe c3n o alt parte au us la e#ec.
De succes s-au /ucurat urmatoarele metoe<
anticoncepionale [ utili4ate e !- femei *-1.2-Q, @
pre4ervativul [ utili4at la 1- femei *18.7-Q, @
steriletul [ utili4at e 8 femei *10.0Q,
o com/inaie e metoe folosite e 1 femei *3.7-Q,
Dup cum se o/serv2 pilula ca unic meto e contracepie este utili4at e
-1.2-Q in su/iectele intervievate *'n numr e !-,2 pe c3n pre4ervativul este
folosit intr-o proporie mai mic e 18.7-Q in su/iectele intervievate *'n numr e
8-
1-,. &elelalte metoe utili4ate sin+ular sau in comun repre4int restul
procenta5ului. *"i+. 1,
)#ecul metoelor a fost 'nre+istrat la 1 femei ce au folosit totu#i o meto
anticoncepional2 ins meto *pre4ervativ2 anticoncepionale, folosit +re#it *mo
e aministrare2 utili4are,.
..4.4. Interesarea partenerului de via( privind plani)icarea )amilial
&hestionarul reali4at a pre4entat #i o intre/are 'n care se urmre#te #i
participarea la planificarea familial2 a partenerului e via prin interesarea
acestuia in acest omeniu.
9stfel se o/serv ca o mare parte a partenerilor e via sunt interesai e
planificarea familial *10.78Q,2 pe c3n o alt parte *mai mica ca procenta5
-13.7-Q, nu sunt eloc interesai e planificarea familial. *.a/el 6E2 "i+. 7,
Tabelul I%. Interersarea partenerului de via privind planificarea familial
9tituinea Numr a/solut (rocente *Q,
Deloc 1! 13.72Q
(utin 21 2-.!$Q
%ult 12 10.78Q
.otal 102 100.0Q
81
Fig. &. Interesarea partenerului de via privind planificarea familial
..4.0. 6umr de nscu(i vii ai )emeii anc,etate
Fn urma stuiului reali4at2 in cele 102 femei anchetate2 un numr e<
- 1 femei au 0 copii * aceast +rup e femei repre4int o parte in
cele ce au suferit avorturi fie provocate fie spontane,
repre4ent3n -.88Q in total @
- -7 femei au 1 copil repre4ent3n --.88 in total@
- 2! femei au 2 copii repre4ent3n 23.-2Q in total@
- $ femei au 3 copii repre4ent3n 8.82Q in total@
- 2 femei au ! copii repre4ent3n 1.$1Q in total@
- 2 femei au - copii repre4ent3n 1.$1Q in total@
- 1 femeie are 1 copii repre4ent3n 0.$8Q in total@
- 1 femeie are 7 copii repre4ent3n 0.$8Q in total@
Tabelul %. 'umr de nscui vii ai femeii anc(etate
87
Fig. ). 'umr de nscui vii ai femeii anc(etate
..4.5 %valuarea numrului de avorturi
6umr copii 6umr absolut Procente
/ 5 0.DDG
1 0B 00.DDG
. .4 .3.0.G
3 E D.D.G
4 . 1.E5G
0 . 1.E5G
5 1 /.EDG
B 1 /.EDG
Total 102 100.00%
88
&hestionarul presupune #i evaluarea numrului e avorturi at3t spontane cat
#i provocate ale femeilor anchetate2 fapt ce susine ipote4a c metoele e
contracepie ct #i informarea espre aceste metoe este necesar. 9stfel in totalul
femeilor anchetate2 20 e femei *1$.10Q, au avut in anteceente intre unu si trei
avorturi spontane e iferite cau4e2 'ns numrul e avorturi provocate este intre 1
#i - per femeie lu3n in calcul c oar 30 *2$.!1Q, e femei au suferit avorturi
provocate in totalul femeilor anchetate. %otivul e /a4 'n luarea eci4iei e avort
provocat nu a fost insuficiena metoei contraceptive ci neutili4area acesteia in
perioaa incriminat e avortul provocat. *"i+. $,
Fig. *. +valuarea numrului de avorturi
"$PIT&!U! 3
&PI6I$ F%M%I!&# #%F%#IT&$#% !$
DIM%6SIU6%$ F$MI!I%I ID%$!%
8$
Aa intre/area referitoare la imensiunea familiei ieale femeile anchetate au
ales unul sau mai multe rspunsuri 'ns au existat ca4uri 'n care su/iectele
consierc o familie ieal nu ar tre/ui s ai/ copii. 9stfel<
J nici un copil a ales o sin+ur femeie *0.$8Q,
J 1 copil [ 8 femei *7.8!Q,
J 2 copii [ 71 femei *7!.-8Q,
J 3 copii [ 11 femei *10.78Q,
J mai mult e 3 copii [ 1 femei * -.88Q,
%a5oritatea consier c o familie ieal ar tre/ui s ai/ 2 copii2 urmat e
cele ce consier ca ar tre/ui s ai/ 3 copii. *.a/el E62 "i+. 10,
Tabelul %I. ,imensiunea unei familii ideale.
NUMR DE CAZURI
Rspns N!r a"solt #ro$%nt% (%)
Ni$i n $opil 1 &%!%i 0.'(%
1 $opil ( &%!%i ).(*%
2 $opii )+ &%!%i )*.,(%
- $opii 11 &%!%i 10.)(%
Mai !lt .% - $opii + &%!%i ,.((%
Total 102 &%!%i 100.00%
$0
Fig. 1-. ,imensiunea familiei ideale.
"$PIT&!U! 4
&PI6I$ F%M%I!&# $6"H%T$T% #%F%#IT&$#%
!$ DIM%6SIU6%$ P#&P#I%I F$MI!II

$1
&a #i in capitolul preceent sunt femei care nu '#i oresc copii. %area
ma5oritate consier c numrul copiilor pe care #i-i oresc este e 22 urmat e
cele care '#i oresc 3 copii.*.a/el E662 "i+. 11,
9stfel <
J nici un copil [ 2 femei
J 1 copil [ 8 femei
J 2 copii [
J 3 copii [ 11 femei
J mai mult e 3 copii [ ! femei
Tabelul %II. ,imensiunea propriei familii.
NUMR DE CAZURI
Rspns N!r a"solt #ro$%nt% (%)
Ni$i n $opil 2 &%!%i 1.'+%
1 $opil ( &%!%i ).(*%
2 $opii )) &%!%i ),.*'%
- $opii 11 &%!%i 10.)(%
Mai !lt .% -
$opii
* &%!%i -.'2%
Total 102 &%!%i 100.00%
$2
Fig. 11. ,imensiunea propriei familii.
"$PIT&!U! 0
"&6"!U+II
(ro/lema contracepiei #i a planificrii familiale2 la noi 'n ar2 este o
pro/lem pe care s-a pus accentul 'n special up ecem/rie 1$8$ #i care are o
rsp3nire estul e sla/ 'n teritoriu. Din acest motiv2 scopul stuiului a fost
investi+area nivelului informaional privin noiunile e eucaie sexual #i
contraceptiv pe un lot e 102 e femei e v3rst fertil cuprinse 'ntre 17-37 ani in
secia e o/stetric-+inecolo+ie a spitalului 5ueean Neam.
$3
Stuiul efectuat2 motivat e particularitile emo+rafice si cu caracter socio-
economic ale =om3niei si 5ueului Neam pot repre4enta suportul propunerii e
o/iective pentru pro+ramele naionale sau loco-re+ionale privin sntatea
reproucerii.
Stuiul nostru #i-a propus sa escrie comportamentul emo+rafic pe un lot e
persoane e v3rst fertil2 e sex feminin2 eoarece pro/lema sexualitii si cea e
utili4are a mi5loacelor contaceptive la femei repre4int o pro/lem important e
sntate pu/lic. &uno#tinele acestora privin noiuni le+ate e plannin+ familial2
contracepie #i contra+estie emonstrea4 nivelul eucativ sc4ut al populaiei.
Stuiul a fost reali4at prin intermeiul unei fi#e chestionar cu aplicaie
iniviual #i caracter anonim cuprin43n mai multe intre/ri oferin ate privin<
contracepia #i planificarea familial@
metoe e contracepie cunoscute2 utili4ate *cu succes sau care au
conus la e#ec,@
numr e avorturi spontane2 provocate2 etc@
imensiunea familiei2 numrul e copii orit2 reali4at2spolierea
na#terii2 motivaii@
suport eucativ oferit e or+ane a/ilitate *%inisterul Sntii,2 precum
#i antrenarea 'n aceast activitate a instituiilor e 'nvm3nt2 mass -
meia2 societatea civil.
6nformaii espre contracepie #i planificare au fost o/inute 'n special e la
care meicale2 prini #i antura5 #i 'ntr-o proporie mai mic in mass - meia2
partener e via.
S-a constatat c informaiile espre contracepie ale femeilor sunt estul e
/o+ate. &u toate acestea2 se manifest o iscoran 'ntre numrul metoelor
contraceptive cunoscute #i cele aplicate 'n practic *pro/a/il atorit faptului ca
$!
sunt mulumite e metoa folosit sau poate atorit neinteresului fa e alte
metoe,.
Fn funcie e nivelul eucativ2 re4ultatele confirm existena unor eficiene
'n utili4area corect a metoelor contraceptive2 motivul fiin pre4ena a unui numr
estul e mare e avorturi provocate acest lucru repre4ent3n sarcini neorite
cau4ate e neutili4area sau utili4area incorect a unei unei metoe contraceptive.
Numrul e avorturi provocate varia4 intre 1 #i - avorturi per femeie ce a suferit
un avort2 avorturile spontane neav3n le+atur cu metoele contraceptive
De#i se semnalea4 un numr mare e avorturi2 peste 30 e avorturi
provocate2 exist metoe corect utili4ate *anticoncepionalele #i pre4ervativul,
*metoele au fost corect utili4ate,.
9proximativ un sfert *21.-1Q, in persoanele intervievate ce au viaa
sexual nu au utili4at nici un mi5loc e protecie #i nici nu utili4ea42 acest lucru
repre4int un motiv 'n plus e 'n+ri5orare privin riscul mare e 'm/olnvire cu
8.S. 0 parte in acest +rup *peste 7-Q, repre4int acel procent e femei
castorite cu orina e a avea un copil sau mai muli2 in aceast cau4 nu folosesc
metoe contraceptive
=eferitor la metoele contraceptive cunoscute2 se remarc faptul c toate
femeile cunosc mcar o meto contraceptiv.
(utem aprecia c exist eficiene care ar putea fi corectate prin introucerea
eucaiei sexuale ca materie #colar sau a unei mai /une informri a populaiei
exist3n2 in pcate *1.$0Q,2 femei carora nu li s-a vor/it nicioat e contracepie.
Din acest punct e veere se o/serv c o mare parte a femeilor2 peste 5umtate2
cunosc metoele contraceptive atorit contactului ce 'l au cu care meicale
*-8.80Q,
Aotul e femei chestionat a consierat2 'n marea lui ma5oritate c o familie
ieal ar tre/ui s ai/ 2 copii #i tot 2 copii #i-ar ori marea ma5oritate a femeilor.
$-
"$PIT&!U! 5
P#&PU6%#I
J )ucaia sexual s fie introus ca materie #colar. 9ceasta ar a5uta
aolescentul s 'nelea+ 'n mo po4itiv sntatea sa sexual2 s-i furni4e4e
a/ilitatea e a lua eci4ii2 s-i forme4e creine #i valori espre ientitate2
comportament #i relaii interpersonale.
J 6ntroucerea orelor e eucaie sexual e sine stttoare #i nu 'n spaiul
orelor e iri+enie2 pe parcursul 'ntre+ului an e stuiu. 9ceasta ar putea uce la
reali4area scopului e BeucaieC #i nu la furni4area unor informaii isparate.
J )ste necesar formarea unor care speciali4ate pentru pro+rama e eucaie
sexual #i e asemenea e materiale aecvate esf#urrii orelor e eucaie
sexual.
$1
J &onsilierea pacienilor privin metoele e planificare necesit o instruire
special #i o atituine e respect #i consieraie fa e pacient.
J 0r+ani4area e conferine sau populari4area contracepiei prin mass -
meia care s asi+ure #i informarea prinilor aolescenilor2 primii lor eucatori2
astfel 'nc3t informaiile oferite s fie c3t mai exacte.
J 6n carul eucaiei sexuale nu tre/uie ne+li5at prevenirea asupra
posi/ilitilor e contractare a /olilor cu transmitere sexual 'n urma unor activiti
sexuale e4oronate.
J (romovarea 'n e+al msur a mi5loacelor e contracepie feminin c3t #i
masculin.
J (ro/lema planificrii familiale #i contracepia tre/uie 'ncarate 'n pro/lema
social a comunitii2 av3n 'n veere necesitatea unei /une reprouceri a
populaiei2 'n care se asi+ur sporul natural necesar2 precum #i o structur favora/il
pe v3rste a populaiei. Deci4ia asupra utili4rii metoei contraceptive aparine 'n
totalitate persoanei2 meicul tre/uin s explice protocolul metoei alese2
avanta5ele #i e4avanta5ele metoei.
J 6mplicarea or+ani4aiilor non+uvernamentale *societi non - profit2
reli+ioase2 cu caracter privat, pot 5uca un rol foarte important atorit posi/ilitilor
economice mai mari #i atorit forei e penetraie mai riicat 'n r3nul populaiei2
eci #i al aolescenilor
$7
2I2!I&G#$FI%
1. 9N&962 7r+ente in peiatrie2 ). %eicala2 8ucuresti2 1$$1."
2. 8)A"6)AD2 .orni - B"(9 contraceptive han/ooOC.
3. D7D92 =ene &orneliu - BSntate (u/lic #i %ana+ementC2 %olotip. 6a#i2
1$$1.
!. :=9SS)A2 Ieni4 - B.ineret2 sexualitate2 eucaieC2 2 1>?1.
-. :76AA)89ND2 Nohn - B.he pili an other forms of hormonal contraceptionC.
1. I9.&I)= =.2 \9=D =inehart - B&ontracepia - +hi practicC2 1$$C.
7. I9.&I)= =.2 .=)SS)A N. - B.ehnolo+ia contraceptivelorC2 )iia a 11
a
2
Ne] ^orO2 6rvin+ton2 1$$!.
8. I)=)R92 &arlos - B:hi pentru servicii e planificare familialC2 1$$1.
$. N9&08S.2 9.N. - B(racticai :4necolo+LC2 9ppleton _ Aan+e2 1$$!.
10. ;A)6%%9N2 =onal - BDirectorL of hormonal contraceptivesC.
11. A0ND0N2 NancL - BIan/ooO of familL plannin+ an reprouctive health
careC2 1$$$.
12. %6IX6AX2 Ealerica - B6entitate #i aolescenC.
$8
13. %6.=0"9N2 6olana - B&uplu con5u+al- armonie #i i4armonieC2 ).
Ptiinific #i )nciclopeic2 8ucure#ti2 1$8$.
1!. %0==6S2 Desmon - B%aimua +oalC2 ). )nciclopeic2 8ucure#ti2 1$$1.
1-. N)78)=.2 =uolf- B(ro/leme e eucaie a sexelorC2 ). Ptiinific2
8ucure#ti2 1$18.
11. 0.%.S. - B&ontraceptive in5ecta/ile - rolul lor 'n planificarea familialC2
:eneva2 0.%.S.2 1$$0.
17. (9NX S.2 D60N6S6) Daru - BSexalitatea umanC2 8ucure#ti2
1$$8.
18. ().)9N72 %ihai - B)ucaia relaiilor intre sexeC2 ). Ptiinific.
8ucure#ti. 1$18.
1$. (=6&0(2 "lorentina - B(lanificare familialC2 ). Eenus2 1$$7
20. (=6&0(2 %ihai - B&urs e o/stetric #i +inecolo+ieC2 6nstitutul )uropean.
2001.
21. (7692 Sorin Aucian - B&ompeniu practic e planificare familial entru u4ul
meicului +eneralistC2 8ucure#ti2 1$$1.
22. =)A:6S2 )u+en - B6storia sexual a omeniriiC2 )itura Diactic #i
(ea+o+ic2 8ucure#ti2 1$7!.
23. =6&I - &0.=96N2 9. - B9rmonia sexualC2 ). Diamant2 8ucure#ti2 1$72.
2!. =7:6NX2 Ealeriu - B&urs e meicin socialC2 Aito+rafia 6%" 6a#i2 1$81.
2-. =7S72 Ealeriu - BDicionar meicalC2 ). %eical2 8ucure#ti2 2001.
21. SXAX:)9N72 E. - B9olescentul2 familia #i reproucereaC2 &lu5-Napoca2
1$$7.
27. S.06&92 .. - BSexolo+ie #i eucaieC2 )itura B=C2 1$$3.
28. 7N:7=)9N72 %ria - BSex #i sexolo+ieC2 ). %eical2 8ucure#ti2 1$$!.
2$. 7=S062 &onstantin - B6+iena sexualC2 ). "acla2 .imi#oara2 1$80.
30. EA96&72 8ri+itta - B9olescenii in =om3nia sf3r#itului e secol ``2
trsturi e maturi4are pu/ertar #i comportament sexualC.
$$
31. R9N0S&I62 :eor+eta [ aSntate pu/lic #i mana+ement sanitar a )it.
Dan2 6a#i2 2003
32. R8=9N&92 )use/ie - B&ontracepiaC2 ). Ptiinific2 1$$1.
33. \I)9.2 \.2 \I)9. :. - BEiaa intim 'n csnicia cre#tinC.
3!. bbb - http<DD]]].sexex.ro
3-. bbb - http<DD]]].teen]ire.com
31. bbb - http<DD]]].sanatatea.com
37. bbb - BSntatea reproucerii 'n concept moernC2 1$$2.
38. bbb - BSexolo+L for health professionalsC2 1$87.
3$. bbb - BNatural familL plannin+ C.
!0. bbb - B)mer+encL - contraceptionC
!1. bbb - B:hi e servicii e planificare familialC2 9nexe.
!2. bbb - B(ro+ram for internaional trainin+ in healthC2 1$$2.
!3. bbb - B%anuel e planification a lKusa+e e meicinisC2 ). 6(("2
!!. bbb - B:uie to effective counsellin+C2 Ne] ^orO2 1$$0
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate
100

S-ar putea să vă placă și