Sunteți pe pagina 1din 8

Completri sub.

II/27
Plexul brahial
Plexul brahial (plex somatic) se formeaz la nivelul defileului interscalenic (ntre mm
scalen anterior i mijlociu), superior de artera subclavicular, din ramurile ventrale ale
nervilor spinali C5-T1, la care se adaug ramuri comunicante din C4 i T!
Are orm triun!hiular, cu baza la coloana vertebral cervical i v"rful n axil!
"amurile ventrale ale nervilor C5 #i C$, %mpreun &u ramura &omuni&ant 'e la
C( ormea) trun&hiul superior al plexului brahial (situat posterior de #C$, la cm
superior de clavicul)!
"amurile ventrale ale nervilor C5-C$ &on*in #i ibre simpati&e post!an!lionare 'e
la !!l simpati& &ervi&al mi+lo&iu, sosite la trun&hiurile nervilor respe&tivi pe &alea "CC
(la acest nivel nu exist i %C& deoarece neuronii simpatici preganglionari se gsesc n
nucleul intermedio'lateral medular la nivelul C('T i axonii lor formeaz %C& doar pentru
ganglionul stelat, de unde, prin %CC, fibrele simpatice postganglionare ajung la nervii C)'T!
* parte din fibrele simpatice preganglionare urc prin ramurile interganglionare la ganglionii
simpatici cervical superior i mijlociu, unde fac sinaps cu neuronii ganglionari, iar axonii
acestora, fibre simpatice postganglionare, formeaz %CC pentru trunc+iurile nervilor cervicali
C,'C-, distribuindu'se pe calea ramurilor plexurilor cervical i bra+ial)
"amura ventral a nervului C7 ormea) trun&hiul mi+lo&iu.
"amurile ventrale ale nervilor C, #i T1, %mpreun &u ramura &omuni&ant 'e la
T2 ormea) trun&hiul inerior al plexului brahial.
-ie&are trun&hi se %mparte %n 'ivi)iune anterioar #i posterioar.
.ivi)iunile posterioare ale &elor trei trun&hiuri se unes& #i ormea) as&i&ulul
posterior, situat posterior 'e artera axilar.
.ivi)iunile anterioare ale trun&hiurilor superior #i mi+lo&iu ormea) as&i&ulul
lateral, situat anterolateral 'e artera axilar, iar 'ivi)iunea anterioar a trun&hiului
inerior ormea) as&i&ulul me'ial, situat anterome'ial 'e artera axilar.
.in as&i&ulul posterior sunt inerva*i mm posteriori ai bra*ului #i mm posteriori #i
laterali ai antebra*ului, iar 'in as&i&ulele me'ial #i lateral, mm anteriori ai membrului
superior.
-as&i&ulele plexului brahial sunt &uprinse %n tea&a vaselor axilare,
provenit 'in as&ia &ervi&al (din fasciile mm scaleni)!
Topo!rai&, plexul brahial pre)int/
- parte supra&lavi&ular, situat %n re!iunea lateral a !0tului, repre)entat 'e
ramuri, trun&hiuri #i o parte a ramurilor &olaterale
- parte inra&lavi&ular, situat %n re!iunea axilar, repre)entat 'e as&i&ule #i
ori!inea ramurilor terminale ale plexului brahial, pre&um #i a unora 'in ramurile
&olaterale.
"amurile terminale ale plexului brahial sunt repre)entate 'e nervii/
- me'ian 1C5-T12
- ulnar 1C,-T12
- ra'ial 1C5-C,2
- mus&ulo&utan 1C5-C72
- axilar 1C5-C$2
- &utanat brahial 1C,-T12
- &utanat antebrahial me'ial 1C,-T12
"amurile &olaterale ale plexului brahial sunt repre)entate 'e nervii/
- 'orsal al s&apulei 1C(-C52
- supras&apular 1C5-C$2
- tora&i& lun! 1C5-C72
- pe&toral me'ial 1C7-T12
- pe&toral lateral 1C5-C72
- sub&lavi&ular 1C(-C$2
- subs&apulari 1C5-C$2
- tora&o'orsal. 1C$-C,2
"C - ramur &omuni&ant
"CA - ramur &omuni&ant alb
"CC - ramur &omuni&ant &enu#ie
-i!. 1. Plexul brahial
-i!. 2. 3e&*iune transversal prin axil
-i!. 4. Inerva*ia membrului superior - 'ermatomere
-i!. (. Inerva*ia membrului superior - nervi
Apli&a*ii &lini&e
1. Aneste)ia 'e plex brahial
Tehni&/
' pozi.ionarea pacientului trebuie s fie astfel nc"t artera s devin foarte bine
palpabil! /acientul este plasat n pozi.ie culcat cu bra.ul n abduc.ie la 01
1
, cu+umerusul rotat
extern i cotul flectat (m"na sub cap)! #e aplic un garou imediat sub axil!
' dup o atent asepsie i analgezie a tegumentelor, anestezistul va repera artera axilar
cu degetele m"inii st"ngi i o va comprima pe +umerus la unirea muc+iului pectoralul mare
cu muc+iul coracobra+ial!
&cul se introduce cu m"na dreapt imediat deasupra degetului m"inii st"ngi, sub un
ung+i de 42 grade la tegumente!
&cul avanseaz paralel cu marginea superioar a arterei axilare i v"rful orientat medial
i posterior spre mijlocul claviculei, p"n c"nd strpunge fascia i produce un 3clic4 sesizabil!
5n aceast pozi.ie pulsa.iile arterei se transmit acului! &ceste dou semne indic c pozi.ia este
bun6
' acul se men.ine imobil i se adapteaz un tub de plastic cu seringa cu anestezic local6
' se poate utiliza un stimulator de nerv care face mult mai precis si mai eficient
reperarea plexului bra+ial6
' dup pozi.ionarea corect a acului se aspir i apoi se injecteaz anestezicul cu
aspira.ie periodic6
' se va aplica o presiune distal de locul de punc.ie pe artera axilar, ceea ce ar putea
produce o progresiune cefalic a anestezicului local i un bloc mai complet6
' dup un test de aspira.ie negativ, se injecteaz agentul anestezic! 7n teaca perinervoas,
exista septuri care impiedica difuziunea anestezicului! 8eci, se fac injectri multiple, cu volum
redus!
#e utilizeaz 1,-ml9:g bupivacain 1,2; (tabelul 4) sau 1!<'1!2 ml9:g solu.ie de
lidocain ,; = adrenalin ,>111116
Apre&ierea blo&ului se a&e prin per&ep*ia 'urerii, prin testul 'e in*epare in teritoriul
'e 'istribu*ie a nervilor mus&ulo&utan, me'ian, ra'ial #i ulnar, &a #i prin a&tivitatea motorie,
1posibilitatea 'e a ri'i&a membrul superior2.
Compli&a*ii
' complica.iile sunt minime i au caracter local (+ematom prin lezarea pac+etului
vascular)
Calea sub&lavi&ular
/ozi.ia pacientului in decubit dorsal, cu capul in pozi.ie neutr! &cul este introdus sub
42? lateral pe tegumente in direc.ia capului +umeral, la o profunzime de 2') cm! /entru
localizarea plexului se poate incerca declanarea de parestezii, ori folosirea electrostimulrii!
8oza medie este de 1'2 ml anestezic, lidocain ,,2;! @a aspira.ia aerului este
indicat radiografia cutiei toracice pentru a exclude pneumotoraxul!
-i!. 5
2. Parali)ia 'e plex brahial
&fec.iune a plexului bra+ial (total sau par.ial) ce se poate datora unor manevre
obstetricale din n timpul naterii, unor infec.ii, compresiei sau traumatismelor!
8up sediul leziunii, este descris ca>
parali)ie 'e plex brahial 'e tip superior 5rb, atunci c"nd afecteaz rdcinile
superioare C2'C-
parali)ia 'e plex brahial 'e tip mi+lo&iu "ema6, atunci c"nd afecteaz C)
parali)ie 7lump6e, c"nd atinge rdcinile C('T,
parali)ie total.
A. Parali)iile 'e tip superior 15rb-.u&henne - C5, C$2 ' tablou &lini& A fig! ,, <
8 Atitu'ine parti&ular> bra.ul at"rn inert de'a lungul corpului (Bn limb de clopotB),
n rota.ie intern i prona.ie! 8ac este adus n spate, ia pozi.ia de Bba&#i# al
hamalului9(rom) sau BCaiter'tipB (engl)
8 .ei&ite motorii/
' abolirea tuturor micrilor din articula.ia umrului prin paralizia muc+ilor centurii
scapulare
' imposibilitatea flexiei antebra.ului prin paralizia muc+ilor lojei anterioare a bra.ului
(mai ales a bicepsului bra+ial)!
8 Pa&ientul poate mi#&a 'e!etele #i le&ta m0na.
8 Abolirea ":T (reflex osteo'tendinos)> bicipital i stiloradial!
8 Tulburri 'e sensibilitate/ +ipo' sau anestezia tegumentelor marginii laterale
(externe) a bra.ului i antebra.ului, p"n la nivelul policelui!
8 Tulburri troi&e/ atrofia muc+ilor centurii scapulare cu apari.ia umrului n epolet
i atrofia musculaturii lojei anterioare a bra.ului i a lungului supinator
-i!. 1 Parali)iile 'e tip superior 15rb-.u&henne2
;. Parali)ia 'e plex brahial 'e tip mi+lo&iu "ema6 (C))>
8 Atitu'ine parti&ular/ m"na i antebra.ul n flexie!
8 .ei&ite motorii/
' imposibilitatea extensiei antebra.ului prin paralizia tricepsului
' imposibilitatea extensiei m"inii i degetelor prin paralizia muc+ilor lojei posterioare a
antebra.ului!
8 Abolirea ":T tricipital!
8 Tulburri 'e sensibilitate/ +ipo' sau anestezie la nivelul primului spa.iu interosos
dorsal!
8 Tulburri troi&e> atrofia tricepsului i a muc+ilor lojei posterioare a antebra.ului!
C. Parali)iile 'e tip inerior 7lump6e < .e+=rine 1C,-T1 - fig! , <)
8 Atitu'ine parti&ular/ Dra.ul este .inut n adduc.ie! #unt paraliza.i musc+ii mici ai
m"inii, rezult"nd aspectul de 3m"na n g+ear4 sau 3grif medio'cubital4 tip &ran'8uc+enne,
cu policele n planul celorlalte degete, iar degetele 77'E prezint +iperextensia primei falange
i flexia ultimelor dou!
8 .ei&ite motorii/
' imposibilitatea flexiei m"inii prin paralizia muc+ilor lojei anterioare a antebra.ului
' imposibilitatea adduc.iei, abduc.iei, flexiei i opozi.iei policelui prin paralizia
muc+ilor eminen.ei tenare
' imposibilitatea adduc.iei i abduc.iei degetelor, flexiei primelor falange i extensiei
celorlalte dou ale degetelor 77'E, prin paralizia muc+ilor interosoi i lombricali!
8 Abolirea ":T/ cubitopronator!
8 Tulburri 'e sensibilitate> pe marginea medial a celor 9< inferioare ale bra.ului, a
antebra.ului i a m"inii!
8 Tulburri troi&e/ atrofia musculaturii regiunii anterioare a antebra.ului i a
muc+ilor mici ai m"inii!
8 Tulburri ve!etative> prin interesarea fibrelor simpatice care nso.esc rdcinile C(
i T,, cu sdr! Claude Dernard'Forner (paralizie simpatic), caracterizat de triada mioz
(micorarea orificiului pupilar), enoftalmie (oc+i adanci.i n orbit), ngustarea fantei
palpebrale (prin paralizia mm tarsali, mm netezi inerva.i de simpatic)!
&cest sindrom poate apare n suferin.e la nivelul apexului pulmonar (de exemplu un
cancer pulmonar), care intr n rela.ie direct cu ramurile inferioare ale plexului!

-i!. 2 Parali)ia 7lump6e- .e+=rine < m"na n g+ear sau grif medio'cubital tip
&ran'8uc+enne (claC +and)
.. Parali)ia totala'intereseaza ntregul membru superior (bra. flasc, anesteziat, cu
excep.ia unei benzi mediale de'a lungul bra.ului, inervat de ramura intercostobra+ial a
nervului intercostal ), este asociat cu tulburri simpatice (sindrom Claude Dernard Forner),
vasomotorii (cianoza, edem, paloare, +ipersudora.ie) i senzitive (afectarea sensbilit.ii
exteroceptive tactile fine, grosiere, termice, dureroase)!

Gig! <! /aralizie Hrb /aralizie Ilum:e