Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE
PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER
N DOMENIUL: 2.1 - CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE,
CATEGORIA DE IMPORTAN D!
SESIUNEA " II-", 2# $ %& '()'*+,-. 2&&/
ATENIE 0
Proba scris va dura 2 ore.
Testul cuprinde 21 ntrebri tip gril i 4 ntrebri la care rspunsul considerat corect
de ctre candidat trebuie completat.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csu!a corespun"toare.
#n subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte$ ca" n care vor fi bifate mai multe
csu!e.
%ac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda & '"ero( puncte.
)u se admit corecturi.
*ubiectul nr. 1 &$4 puncte
+n conformitate cu prevederile ,egii 1&-1../$ constituie infrac!iune0
1 reali"area unei construc!ii fr proiect2
3 reali"area unei construc!ii fr respectarea reglementarilor te4nice privind protec!ia
termic2
5 reali"area unei construc!ii fr respectarea reglementarilor te4nice privind stabilitatea
i re"isten!a$ dac s6ar putea produce vtmarea corporal a oamenilor.
*ubiectul nr. 2 &$4 puncte
1utori"a!ia de construire se eliberea" pentru0
1 lucrrile de construire$ reconstruire$ consolidare$ modificare$ sc4imbare de destina!ie2
3 mpre7muiri i mobilier urban$ pie!e2
5 repara!ii la instala!ii interioare aferente construc!iei$ n limitele propriet!ii.
*ubiectul nr. 8 &$4 puncte
+n conformitate cu prevederile ,egii 1&-1../$ investitorii au obliga!ia de a0
1 stabilirea nivelului calitativ ce trebuie reali"at prin e9ecu!ie
3 ob!inerea acordurilor i avi"elor prev"ute de lege2
5 asigurarea verificrii e9ecu!iei corecte a lucrrilor.
2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. 1 - ;
*ubiectul nr. 4 &$4 puncte
*unt e9ceptate de la prevederile ,egii 1&-1../0
1 cldirile pentru locuin!e cu parter i parter plus un eta7$ situate n mediul rural2
3 construc!iile provi"orii2
5 ane9ele gospodareti$ situate n mediul urban.
*ubiectul nr. / &$4 puncte
1plicarea proiectelor i a detaliilor de e9ecu!ie neverificate de ctre un verificator de proiecte
atestat este admis pentru0
1 cldiri pentru locuin!e parter2
3 lucrri de repara!ii la locuin!e2
5 cldiri pentru locuin!e parter situate n mediul rural.
*ubiectul nr. ; &$4 puncte
*esi"area investitorilor asupra neconformit!ilor i neconcordan!elor constatate n proiecte$ n
vederea solu!ionrii este sarcina0
1 dirigintelui de antier2
3 responsabilului te4nic cu e9ecu!ia2
5 e9ecutantului.
*ubiectul nr. < &$4 puncte
%irigintele de antier rspunde de viciile ascunse ale construc!iei ivite ntr6un interval de0
1 / ani de la recep!ia lucrrii2
3 1& ani de la recep!ia lucrrii2
5 2& de ani de la recep!ia la terminarea lucrrii.
*ubiectul nr. = &$4 puncte
5ontinuarea lucrrilor de construc!ii oprite din dispo"i!ii ale organelor de control$ indiferent de
consecin!ele abaterilor constatate constituie0
1 contraven!ie2
3 infrac!iune.
*ubiectul nr. . &$4 puncte
5onform normativului 5/;6=/$ caietul >$ verificarea calit!ii lucrrilor se refer la 'numi!i cel
pu!in 8 aspecte(0
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. 2 - ;
*ubiectul nr. 1& &$4 puncte
?erificarea calit!ii lucrrilor ce devin ascunse se efectuea" ntr6un interval de timp care
este0
1 cu cel mult < "ile naintea opera!iilor de acoperire sau nglobare n alte elemente de
construc!ie2
3 se stabilete de comun acord cu e9ecutantul.
*ubiectul nr. 11 &$4 puncte
P@n la ce ad@ncime se pot efectua spturi cu pere!i verticali nespri7ini!i$ n ca"ul
pm@nturilor necoe"ive sau slab coe"ive0
1 p@n la 6&$</m2
3 p@n la 61$/&m2
5 p@n la 61$ </m.
*ubiectul nr. 12 &$4 puncte
?erificarea lucrrilor de compactare are drept scop verificarea0
1 calit!ii e9ecu!iei2
3 uniformit!ii compactrii2
i se face0
5 pe parcursul e9ecu!iei2
% fa"a final.
*ubiectul nr. 18 &$4 puncte
+n care din urmtoarele situa!ii nu se admite utili"area elementelor din 351 la construc!ii A
1 la elemente e9puse ume"irii permanente sau repetate2
3 la elemente e9puse ac!iunii repetate de ng4e!6de"g4e! fr protec!ie la ume"ire2
5 la elemente supuse vibra!iilor puternice$ ocurilor$ loviturilor2
% la pere!i portan!i ai construc!iilor.
*ubiectul nr. 14 &$4 puncte
?erificarea de ctre dirigintele de antier i constructor a e9ecu!iei spturii la cota de
fundare prev"ut prin proiect i compararea cu groapa etalon pentru funda!ii se
consemnea" n0
1 proces verbal de recep!ie calitativ2
3 proces verbal de atingere a cotei de fundare2
5 proces verbal privind natura terenului de fundare.
*ubiectul nr. 1/ &$4 puncte
Brosimea minim a pere!ilor structurali$ indiferent de tipul elementelor din care este
e9ecutat "idria 'n conformitate cu P262&&;($ este de0
1 1/&mm2
3 84& mm2
5 24&mm.
2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. 8 - ;
*ubiectul nr. 1; &$4 puncte
Carpantele pe scaune se reali"ea" cu rea"em pe0
1 "iduri transversale2
3 "iduri longitudinale2
5 diafragme.
*ubiectul nr. 1< &$4 puncte
Dlementele pentru "idrie cu goluri ori"ontale pot fi folosite pentru pere!ii structurali numai la0
5onstructii cu 'nr. nivele(0E........$ cu func!iunea de0 EE.........................................EEE..
sau constructii cu 'nr. nivele(0...........$ cu caracterE...............................................................
*ubiectul nr. 1= &$4 puncte
n ca"ul n care nu se dispune de sortimentele i diametrele de armtur prev"ute n proiect
se poate proceda la nlocuirea acestora n condi!iile n care0
1 dac distan!a minim dintre bare respect i n continuare prevederile te4nice n
vigoare2
3 dac aria armturii re"ult egal sau cu cel pu!in mai mare cu /F dec@t cea preva"ut
n proiect2
5 pe ba"a avi"ului proiectantului.
*ubiectul nr. 1. &$4 puncte
Gunda!iile la cldirile cu pere!ii structurali din "idrie$ amplasate pe terenuri bune de fundare$
n "one cu seismicitate ridicat$ se reali"ea" de regul n urmtoarele variante0
1 sub forma unor grin"i continue din beton armat2
3 se prevd cu 2 "one armate dispuse la partea superioar i inferioar 'la construc!iile
fr subsol(2
5 se prevd cu centuri din beton armat pentru preluarea eforturilor de ntindere 'la
construc!iile cu subsol(.
*ubiectul nr. 2& &$4 puncte
+nvelitorile reali"ate cu elemene tip !igle i respectiv olane vor avea panta minim0 'se va
terge valoarea greit(0
1 pentru !igle0 2&F sau 8/F
3 pentru olane0 2/F sau 8/F.
*ubiectul nr. 21 &$4 puncte
Grecven!a verificrilor referitoare la calitatea lucrrilor este0
1 stabilit de organul de control2
3 dat n prescrip!iile te4nice specifice2
5 stabilit de proiectant$ n ca"uri speciale.

2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. 4 - ;
*ubiectul nr. 22 &$4 puncte
5ontrolul calit!ii e9ecu!iei pardoselilor se face pe fa"e de e9ecu!ie la0
1 stratul suport2
3 straturi intermediare2
5 stratul de finisa7.
*ubiectul nr. 28 &$4 puncte
5alitatea lucrrilor de beton e9ecutate pe timp friguros poate fi asigurat dac sunt
ndeplinite urmtoarele condi!ii0
1 betonul este preparat cu agregate de"g4e!ate av@nd temperatura minim mai mare de
5 52
3 betonul este preparat cu agregate ng4e!ate$ dar la o temperatur e9terioar de 0 52
5 temperatura betonului$ dup punerea n oper$ nu coboar sub temperatura de ng4e!
nainte de a atinge un nivel critic de ntrire$ valabil n func!ie de raportul 1-5 i
e9primat n procente din marca betonului.
*ubiectul nr. 24 &$4 puncte
%irigintele de antier are obligatii privind0 'alegeti afirma!iile corecte(
1 verificarea e9isten!ei autori"a!iei de construire$ precum i a ndeplinirii condi!iilor legale
cu privire la ncadrarea n termenele de valabilitate2
3 participarea$ mpreun cu proiectantul i cu e9ecutantul$ la trasarea general a
construc!iei i la stabilirea bornelor de reper2
5 urmrirea de"afectrii lucrrilor de organi"are de antier i predarea terenului
de!intorului acestuia2
% convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucrrilor a7unse n fa"e
determinante ale e9ecu!iei2
D transmiterea ctre proiectant a sesi"rilor proprii sau ale participan!ilor la reali"area
construc!iei privind neconformit!ile constatate pe parcursul e9ecu!iei2
G sesi"area n termen de 24 de ore a >nspectoratului de *tat n 5onstruc!ii n ca"ul
producerii unor accidente te4nice n timpul e9ecu!iei lucrrilor.
*ubiectul nr. 2/ &$4 puncte
1utori"area continurii lucrrilor a7unse n fa"e determinante ale e9ecu!iei se face ba"a
constatrii c s6au efectuat toate verificrile directe i prin cercetarea documentelor privind
'numi!i 8 aspecte(0
EEEEE...............................................................................................................................E
EEEEEEE...........................................................................................................................
EEEEE...............................................................................................................................E
EEEEEEE...........................................................................................................................
EEEEE...............................................................................................................................E
EEEEE...............................................................................................................................E
EEEEE...............................................................................................................................E
2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. / - ;
ISC 2# '()'*+,-. 2&&/
2.1 5onstruc!ii civile$ industriale i agricole : 5ategoria de importan! % pag. ; - ;