Sunteți pe pagina 1din 398

2

CHARLAINE
HARRIS
MOART PENTRU TOI
3
Redactor: Antonia Kacso
Tehnoredactare computerizat : Corina Roncea
Charlaine Harris, Dead of the World
Copyright 2002 by Charlaine Harris chulz
Co!er art by "isa #esimini
Toate drepturile asupra acestei edi ii
sunt rezer!ate $diturii "$#A, parte component
a %R&'&"&( $#(T)R(A" C)R(*T
(+* ,-./,-0/l02/0.l/1
Timbrul literar se pl te2te &niunii criitorilor din Rom3nia
Cont: R) 41 R*C+ 00.200010.-20005
+CR ucursala &*(R$A
'entru comenzi 2i in6orma ii adresa i/! la:
$ditura "$#A
#i6uzare 2i Clubul C r ii
plaiul (ndependen ei nr7 202 A, ector 4, +ucure2ti
Tel7: 05,7..722, 05,7..700, 05,7..711, 05,7..7--8 9a:: 05,7..744
$/mail: !anzari;edituracorint7ro
<agazinul !irtual: ===7edituracorint7ro
===7ledaboo>s7ro
9ormat: 2?@45:.4
Coli tipo: 5-,1
#escrierea C(' a +ibliotecii *a ionale a Rom3niei
HARR(, CHAR"A(*$
<oart pentru to i @ Charlaine Harris 8 trad7:
Ana/<aria *ica7A +ucure2ti: "eda, 200-
(+* ,-./,-0/l02/0.l/1
(7 *ica, Ana/<aria Btrad7C
4
CHARLAINE
HARRIS
MOART
PENTRU TOI
Traducere 2i note de Ana/<aria *ica
L E D A
GRUPUL E DI T ORI AL CORI NT
5
#e2i probabil c nu o !or citi niciodat , aceast
carte este dedicat tuturor antrenorilor D baseball,
6otbal american, !olei, 6otbal D care s/au str duit
de/a lungul at3tor ani, deseori 6 r !reo
recompens 6inanciar , s scoat la i!eal
per6orman ele atletice ale copiilor mei 2i s /i
ini ieze En En elegerea Focului7 #umnezeu s !
binecu!3nteze pe to i, 2i mul umiri de la una dintre
mamele care umplu gradenele, indi6erente la
ploaie, 6rig, ar2i ori 3n ari7
)ricum, aceast mam se Entreab mereu cine
altcine!a ar mai putea urm ri meciurile En
nocturn 7
6
Mul umiri membrilor Wicca, pentru c au
r spuns cererii mele cu mai mult informa ie dect
a putea folosi Maria Lima, Sandilee Lloyd, Holly
Nelson, Jean Hont, i M! "! #Mur$% Sellars! Mai
datore mul umiri i unor e&per i 'n alte domenii(
)e$in "yer, care tie mai multe despre porcii
mistre i dect tiu ma*oritatea oamenilor despre
propriile animale de companie+ dr! D! ,! Lyle, care
este att de amabil 'nct s r spund tuturor
'ntreb rilor pe teme medicale+ i, bine'n eles, Doris
-nn Norris, bibliotecarul de referin pentru
staruri!
Dac am f cut .reeli atunci cnd am folosit
cunotin ele pe care aceste persoane mi le/au
'mp rt it, $oi face tot ce/mi st 'n putin s dau
cum$a $ina pe ele!
7
C3nd m/am Entors acas de la munc , am g sit
biletul pe u2 7 $ram En schimbul care Encepea la
pr3nz 2i se termina la Enceputul serii, la <erlotteGs,
dar din moment ce eram En ultima parte a lunii
decembrie se Entuneca de!reme7 A2adar +ill, 6ostul
meu iubit D adic +ill Compton, sau Hampirul +ill,
a2a cum Ei spun cei mai mul i dintre obi2nui ii de la
<erlotteGs D l sase probabil mesaIul cam cu o or
En urm 7 *u poate ie2i p3n nu se las Entunericul7
*u l/am ! zut pe +ill de peste o s pt m3n , iar
desp r irea noastr nu 6usese una !esel 7 #ar
6aptul c am atins plicul cu numele meu scris pe el
m/a 6 cut s m simt mizerabil7 H !e i g3ndi c D
de2i am dou zeci 2i 2ase de ani D nu am mai a!ut
2i nu am mai pierdut nici un prieten Enainte7
A!e i dreptate7
Tipii obi2nui i nu !or s se Ent3lneasc cu cine!a
at3t de ciudat ca mine7 )amenii spun c En capul
meu e o !arz Enc de c3nd am Enceput 2coala7
Au dreptate7
*u !reau s spun c nu Encearc s m agate
din c3nd En c3nd la bar7 + rba ii se Embat 7 $u ar t
bine7 &it de Endoielile lor cu pri!ire la reputa ia
mea de ciudat 2i de z3mbetul meu omniprezent7
#ar numai +ill a aIuns su6icient de aproape de
mine, adic intim7 #esp r irea de el m/a durut
tare7
Am a2teptat s deschid plicul p3n c3nd m/am
a2ezat la masa !eche 2i plin de zg3rieturi din
8
buc t rie7 Jnc mai a!eam haina pe mine, dar Emi
scosesem m nu2ile7
Dra. Soo0ie, $oiam s $in s $orbesc cu tine
cnd te $ei mai fi recuperat de pe urma
e$enimentelor nefericite care au a$ut loc cu ce$a
timp 'n urm , luna asta!
K$!enimente ne6ericiteL, pe naiba7 H3n t ile
disp ruser En s63r2it, dar a!eam un genunchi care
Enc m durea la 6rig 2i care b nuiam c m !a
durea a2a mereu7 9iecare ran pe care o a!eam
6usese c p tat En timp ce/l sal!am pe iubitul meu
in6idel, care 6usese 6 cut prizonier de c tre un grup
de !ampiri, printre care se num ra 2i 6osta lui
iubit , "orena7 Jnc nu/mi d dusem seama de ce
+ill 6usese at3t de Endr gostit nebune2te de "orena
Enc3t r spunsese chem rii ei En <ississippi7
,robabil c ai o .roa de 'ntreb ri despre ce s/
a 'ntmplat!
Corect7
Dac $rei s $orbeti cu mine fa 'n fa , $ino
la ua de la intrare i las /m s intru!
Aoleo7 *u anticipasem asta7 </am g3ndit cam
un minut7 </am decis c , de2i nu mai am Encredere
En +ill, nu credeam c mi/ar 6ace totu2i !reun r u
6izic, a2a c m/am dus la u2a de la intrare7 Am
deschis/o 2i am spus:
A +ine, intr 7
A ie2it din p durea care EnconIura lumini2ul En
care se a6la b tr3na mea cas 7 </a durut c3nd l/
am ! zut7 +ill era lat En umeri 2i nu a!ea pic de
gr sime pe el, asta datorit !ie ii duse ca 6ermier
pe p m3ntul de l3ng proprietatea mea7 $ra solid
9
2i puternic datorit anilor En care 6usese soldat al
Con6edera iei, Enainte de moartea sa, En 5.4-7
*asul s u drept p rea copiat de pe o !az
greceasc 7 A!ea p rul castaniu/Enchis 2i tuns scurt,
iar ochii Ei erau la 6el de Enchi2i la culoare7 Ar ta
e:act la 6el ca atunci c3nd ie2eam Empreun , 2i !a
ar ta mereu la 6el7
A ezitat Enainte s treac pragul, dar Ei d dusem
!oie, 2i m/am dat la o parte ca s poat trece 2i
intra En su6rageria plin de mobil !eche 2i
con6ortabil 2i curat lun 7
A <ul umesc, spuse cu !ocea lui rece 2i
cati6elat , o !oce care/mi pro!oca Enc 6iori de
pl cere7
<ulte lucruri au mers prost Entre noi, dar nici
unul dintre ele nu a!ea leg tur cu patul7
A Hoiam s !orbesc cu tine Enainte s plec7
A &nde te duciM
Am Encercat s par la 6el de calm ca 2i el7
A Jn 'eru7 "a ordinele reginei7
A Jnc mai lucrezi la baza ta de dateM
*u 2tiam aproape nimic despre computere, dar
+ill studiase din greu ca s de!in e:pert En
calculatoare7
A #a, mai trebuie s 6ac ni2te in!estiga ii7 &n
!ampir 6oarte b tr3n din "ima 2tie 6oarte multe
lucruri despre cei din rasa noastr a6la i pe
continentul nostru, iar eu am stabilit o Ent3lnire ca
s discut cu el7 ) s 2i !izitez pu in locurile c3t !oi
sta pe acolo7
Am rezistat dorin ei de a/i o6eri lui +ill o sticl
de s3nge sintetic, ceea ce ar 6i 6ost un semn de
10
ospitalitate7
A (a loc, i/am spus politicoas 2i i/am ar tat
canapeaua7
$u m/am a2ezat pe marginea 6otoliului, plasat En
diagonal 6a de canapea7 e l s t cerea, o
t cere care m 6 cu 2i mai con2tient de c3t eram
de ne6ericit 7
A Ce 6ace +ubbaM am Entrebat En cele din urm 7
A Acum e En *e= )rleans, spuse +ill7 Reginei Ei
place ca, din c3nd En c3nd, s /l in prin preaIm ,
iar el a 6ost mult prea !izibil pe aici En ultima lun ,
a2a Enc3t ni s/a p rut o idee bun s /l ducem En
alt parte7 e !a Entoarce cur3nd7
"/a i recunoa2te pe +ubba dac l/a i !edea8
toat lumea Ei 2tie chipul7 #ar nu a 6ost
Ktrans6ormatL cu succes7 'robabil c asistentul de
la morg , care se Ent3mpla s 6ie un !ampir, ar 6i
trebuit s ignore sc3nteia de !ia pe care o mai
a!ea7 #ar, din moment ce era un mare admirator,
nu a putut s reziste tenta iei, iar acum Entreaga
comunitate sudist a !ampirilor El mut de colo,
colo 2i Encearc s /l in departe de ochii
publicului7
&rm din nou t cere7 'l nuisem s /mi scot
panto6ii 2i uni6orma, s /mi pun o rochie
con6ortabil 2i s m uit la tele!izor cu o pizza
9reschetta al turi7 $ra un plan lipsit de preten ii,
dar era al meu7 Jn loc de asta, iat /m aici,
su6erind7
A #ac ai ce!a de spus, cel mai bine ar 6i s /i
dai drumul 2i s spui, i/am zis7
A dat din cap a6irmati!, mai mult pentru sine7
11
A Trebuie s / i e:plic, spuse7
<3inile sale albe i se a2ezar de la sine En poal 7
A "orena 2i cu mineN
Am tres rit in!oluntar7 *u mai !oiam s aud
acel nume niciodat 7 < p r sise pentru "orena7
A Trebuie s / i spun, zise, aproape 6urios7
H zuse cum m/am crispat7
A # /mi ocazia asta7
#up o secund , i/am 6 cut semn cu m3na c
poate continua7
A <oti!ul pentru care am plecat la Fac>son
c3nd m/a chemat este c nu m/am putut ab ine7
pr3ncenele mele se ridicar 7 Am mai auzit
asta! Jnseamn : K*u am autocontrolL sau K"a
!remea aia mi s/a p rut c merit 2i nu am g3ndit
mai sus de talie7L
A Am 6ost iubi i cu mult !reme En urm 7 A2a
cum i/a spus $ric, leg turile Entre !ampiri nu au
tendin a s dureze, de2i sunt 6oarte intense7
)ricum, ceea ce nu i/a spus $ric este c "orena
este !ampirul care m/a trans6ormat7
A Jn luIitorul EntunericuluiM am Entrebat, apoi
mi/am mu2cat limba7
sta nu era un subiect de luat En glum 7
A #a, 6u de acord +ill, 6oarte serios7 Apoi am
de!enit iubi i, ceea ce nu se Ent3mpl tot timpul7
A #ar !/a i desp r itN
A #a, cam acum opt ani, am aIuns la un punct
En care nu ne mai puteam suporta unul pe cel lalt7
*u am mai ! zut/o pe "orena de atunci, de2i am
auzit despre ce 6 cea, bineEn eles7
A #a, sigur, am spus 6 r e:presie7
12
A #ar a trebuit s /i ascult chemarea7 $ste
absolut obligatoriu7 C3nd cel care te/a trans6ormat
te cheam , trebuie s r spunzi7
Hocea lui era insistent 7
Am dat din cap, Encerc3nd s par En eleg toare7
Cred c nu am 6 cut o treab prea bun 7
A <i/a ordonat s te p r sesc, spuse7 )chii s i
negri Ei studiau pe ai mei7
A <i/a spus c te !a ucide dac nu o 6ac7
Jmi pierdeam r bdarea7 <i/am mu2cat partea
interioar a obrazului, zdra! n, ca s m oblig s
m concentrez7
A A2adar, 6 r nici o e:plica ie sau 6 r !reo
discu ie cu mine, ai decis ce era mai bine pentru
mine 2i pentru tine7
A A trebuit, spuse7 A trebuit s r spund
chem rii ei7 Oi 2tiam c era capabil s / i 6ac r u7
A $i bine, ai a!ut dreptate7
#e 6apt, "orena s/a str duit p3n la ultima
su6lare s m trimit pe lumea cealalt 7 #ar eu am
6ost mai rapid D e drept, printr/un noroc, dar mi/a
ie2it7
A (ar acum tu nu m mai iube2ti, spuse +ill, cu
un u2or ton interogati! En !oce7
*u a!eam nici un r spuns clar7
A *u 2tiu, am zis7 *u m g3ndeam c !rei s te
Entorci la mine7 Jn 6ond, i/am omor3t mama!
Oi tonul meu a!ea o not interogati! , dar era
mult mai amar7
A Atunci a!em ne!oie s st m o perioad mai
lung separa i7 C3nd m Entorc, dac e2ti de acord,
!om sta din nou de !orb 7 &n s rut de la re!edereM
13
pre ru2inea mea, mi/ar 6i pl cut la nebunie s /l
s rut din nou pe +ill7 #ar era a2a o idee proast ,
Enc3t chiar 2i simpla dorin era gre2it 7 *e/am
ridicat 2i i/am atins rapid obrazul cu buzele7 'ielea
sa alb a!ea acea str lucire care/i distingea pe
!ampiri de oameni7 Am 6ost surprins s a6lu c nu
toat lumea Ei !edea a2a ca mine7
A Te Ent3lne2ti cu !3rcolaculM m Entreb c3nd
aproape ie2ise pe u2 7
Horbele parc Ei 6useser scoase cu cle2tele7
A Cu careM am Entrebat, rezist3nd tenta iei de a
bate din gene7
*u merita nici un r spuns, 2tia 2i el asta7
A C3t !ei 6i plecatM am Entrebat brusc, iar el m
pri!i g3nditor7
A *u 2tiu sigur7 'oate dou s pt m3ni,
r spunse7
A 'oate !orbim c3nd te Entorci, am spus
Entorc3nd/mi 6a a7 "as /m s / i dau Enapoi cheia7
<i/am pescuit cheile din geant 7
A *u, te rog p streaz/o l3ng cheile tale, spuse7
/ar putea s ai ne!oie de ea c3t sunt eu plecat7
'o i merge acas la mine oric3nd dore2ti7 crisorile
mele sunt re inute la po2t p3n c3nd Ei anun eu 2i
cred c 2i celelalte treburi nerezol!ate au 6ost puse
la punct7
A2adar, eu eram ultima sa treab nerezol!at 7
Am blestemat sentimentul de 6urie care era gata
s izbucneasc zilele astea7
A C l torie pl cut , am spus rece 2i am Enchis
u2a En urma lui7
</am Endreptat Enapoi c tre dormitorul meu7
14
Trebuia s /mi pun un halat 2i s m uit la tele!izor7
"a naiba, a!eam de g3nd s m in de plan7
#ar, En timp ce puneam pizza En cuptor, a
trebuit s /mi 2terg obraIii de c3te!a ori7
1
'etrecerea de re!elion de la <erlotteGs +ar P
%rill se terminase En cele din urm 7 #e2i
proprietarul barului, am <erlotte, ceruse
Entregului personal s lucreze En seara asta, doar
Holly, Arlene 2i cu mine am acceptat7 Charlsie
Tooten a declarat c era prea b tr3n ca s se
pun cu dezastrul pe care trebuia s /l Endur m de
Re!elion, #anielle a!ea de mult 6 cute planuri s
mearg la o petrecere cu preten ii, al turi de
prietenul ei, iar o tip nou nu putea Encepe dec3t
peste dou zile7 Cred c Arlene, Holly 2i cu mine
a!eam mai mare ne!oie de bani dec3t de
distrac ie7
(ar eu nici nu 6usesem in!itat s 6ac altce!a7
Cel pu in, c3nd lucrez la <erlotteGs, 6ac parte din
decor7 $ 2i asta o 6orm de acceptare7
< turam h3rtia rupt 2i mi/am amintit din nou
s nu/i spun lui am ce idee neinspirat 6useser
pungile cu con6etti7 *e spusesem cu toatele
p rerea destul de clar despre asta, 2i chiar 2i am
cel bl3nd 2i bun ar tase se mne de oboseal 7 *u
p rea cinstit s /l l s m pe Terry +elle6leur s
cure e totul, de2i maturatul 2i sp latul pe Ios erau
treaba lui7
15
am num ra banii din cas 2i Ei punea Entr/un
s cule ca s se poat duce cu ei la ser!iciul
nocturn de depozit de la banc 7 ' rea obosit, dar
mul umit7
J2i 6olosi mobilul7
A KenyaM $2ti gata s m duci la banc M +ine,
ne !edem Entr/un minut la u2a din spate7
Kenya, o6i er de poli ie, El escorta deseori pe
am la ser!iciul de noapte al b ncii, mai ales dup
Encas ri mari, cum erau cele din seara asta7
Oi eu eram mul umit de banii pe care/i
6 cusem7 C32tigasem destui din bac2i2uri7 <
g3ndeam c a!eam trei sute de dolari, sau mai
mult D 2i c a!eam ne!oie de 6iecare b nu 7 </a2 6i
bucurat de perspecti!a de a calcula banii c3nd
aIungeam acas , dac a2 6i 6ost sigur c /mi mai
r m sese su6icient creier s/o 6ac 2i pe asta7
Qgomotul 2i haosul de la petrecere, alerg tura
constant de la 2i spre bar 2i graba ser!irii, mizeria
Engrozitoare pe care a trebuit s o cur m,
harababura continu din toate acele creiereN se
adunaser ca s m e:tenueze pur 2i simplu7 pre
s63r2it, eram prea obosit ca s /mi mai proteIez
mintea 2i o groaz de g3nduri s/au strecurat
En untru7
*u e u2or s 6ii telepat7 Cel mai adesea nu e
distracti! deloc7
eara asta a 6ost mai rea dec3t maIoritatea7 *u
numai c dispozi ia clien ilor barului, pe care/i
cuno2team de prea mul i ani, 6usese lipsit de
inhibi ii, dar erau 2i nout i pe care o groaz de
lume abia a2tepta s mi le spun 7
16
A Am auzit c prietenul t u a plecat En America
de ud, mi/a spus cu o pri!ire mali ioas un
!3nz tor de ma2ini, Chuc> +eecham7 'robabil c te
sim i destul de singur acas , 6 r el7
A Te o6eri s /i iei locul, Chuc>M l/a Entrebat
b rbatul care st tea l3ng el la bar 2i am3ndoi au
r3s complice7
A *u/u/u, Terrell, spuse !3nz torul7 *u/mi plac
resturile l sate de !ampiri7
A 9i i politico2i, sau pleca i, am spus sec7
Am sim it o c ldur En spate 2i am 2tiut c 2e6ul
meu, am <erlotte, Ei pri!ea peste um rul meu7
A *ecazuriM Entreb el7
A Tocmai E2i cereau scuze, am spus, pri!indu/i
En ochi pe Chuc> 2i Terrell7
'ri!ir En Ios la berile lor7
A cuze, oo>ie, bomb ni Chuc>, iar Terrell
d du a6irmati! din cap7
Am Encu!iin at 2i m/am Entors s iau alt
comand 7 #ar reu2iser s m r neasc 7 Ceea ce
2i a!useser de g3nd7 < durea inima7
$ram sigur c maIoritatea popula iei din +on
Temps, "ouisiana, nu 2tia de separarea noastr 7
+ill, cu siguran , nu po!estea En dreapta 2i/n
st3nga despre treburile lui personale, 2i n/o 6 ceam
nici eu7 Arlene 2i Tara 2tiau ce!a despre asta,
bineEn eles, c ci trebuie s po!este2ti celor mai
bune prietene c3nd te despar i de iubit, chiar dac
la2i deoparte toate detaliile interesante7 BCa de
e:emplu, c ai omor3t/o pe 6emeia pentru care te/
a p r sit7 */am a!ut cum s Empiedic asta7 erios7C
A2adar, c3nd cine!a Emi spunea c +ill plecase din
17
ar , presupun3nd c nu 2tiam Enc , nu 6 cea
altce!a dec3t s 6ie mali ios7
'3n la recenta !izit 6 cut de +ill la mine
acas , El ! zusem ultima dat c3nd i/am dat
dischetele 2i computerul pe care le ascunsese la
mine7 Am condus la l sarea Entunericului, ast6el
Enc3t ma2in ria s nu stea pe !erand prea mult
timp7 (/am pus toate lucrurile la u2 Entr/o cutie
rezistent la ap 7 A ie2it tocmai c3nd plecam, dar
n/am oprit7
) 6emeie rea i/ar 6i dat dischetele 2e6ului lui +ill,
$ric7 ) 6emeie lipsit de caracter ar 6i p strat acele
discuri 2i computerul pentru c anulase in!ita ia lui
+ill B2i pe a lui $ricC de a intra En cas 7 <i/am spus
m3ndr c nu eram o 6emeie rea, nici lipsit de
caracter7
#e asemenea, g3ndind practic, +ill ar 6i putut
angaIa un om s /mi sparg casa 2i s le ia7 *u cred
c ar 6i 6 cut/o7 #ar a!ea mare ne!oie de ele sau ar
6i a!ut probleme cu 2e6ul 2e6ului lui7 < En6urii,
poate m En6urii chiar r u dac sunt pro!ocat , dar
nu sunt r zbun toare7
Arlene mi/a spus deseori c sunt prea dr gu
pentru a/mi 6i bine, de2i am asigurat/o c nu sunt7
BTara nu spune niciodat asta8 poate m cunoa2te
mai bineMC Am realizat ursuz c , la un moment
dat En timpul acestei seri agitate, Arlene !a auzi
despre plecarea lui +ill7 +ineEn eles, la dou zeci de
minute de la remarcile sarcastice ale lui Chuc> 2i
Terrell, 2i/a 6 cut loc prin mul ime, ca s m bat
pe spate7
A )ricum nu ai ne!oie de nemernicul la rece,
18
spuse7 A 6 cut !reodat ce!a pentru tineM
Am dat din cap Encet c tre ea, ca s /i ar t c3t
de mult Ei apreciez spriIinul7 #ar, En acel moment,
la o mas au 6ost cerute dou =his>y sour
5
, dou
beri 2i un gin tonic, iar eu a trebuit s m gr besc,
ceea ce a 6ost o Entrerupere bine/!enit 7 C3nd am
adus b uturile, mi/am pus aceea2i Entrebare7 Ce a
6 cut +ill pentru mineM
Am dus halbe cu bere la dou mese, Enainte de
a putea 6ace socoteala7
</a ini iat En se:, care chiar Emi pl cea7 <i/a
prezentat o groaz de al i !ampiri, care nu/mi
pl ceau7 <i/a sal!at !ia a, de2i, dac m g3ndesc
mai bine, nu a2 6i 6ost En pericol dac nu m/a2 6i
Ent3lnit cu el7 #ar 2i eu i/am sal!at/o o dat sau de
dou ori, a2adar datoria asta era achitat 7 Jmi
spunea KiubitoL 2i uneori chiar !orbea serios7
A *imic, am bomb nit, En timp ce 2tergeam o
piRa colada care se ! rsase 2i Ei Entindeam unul
dintre ultimele 2er!ete curate de la bar 6emeii care
o ! rsase, din moment ce o mare parte din
b utur era Enc pe 6usta ei7
A 'entru mine, chiar nimic7
9emeia a z3mbit 2i a Encu!iin at din cap, e!ident
g3ndindu/se c o comp timeam7 "ocul era prea
zgomotos oricum pentru a auzi ce!a, ceea ce era
un noroc pentru mine7
#ar !oi 6i bucuroas c3nd +ill se !a Entoarce7 Jn
6ond, era cel mai apropiat !ecin al meu7 Cimitirul
!echi separa propriet ile, care se a6lau d e/a lungul
1
Coc>tail 6 cut din =his>y, suc de l m3ie, sirop de zah r 2i
c3te!a pic turi de albu2 de ou7
19
unui drum la sud de ora2ul +on Temps7 'uteam
conta doar pe mine, 6 r +ill7
A Am auzit ce!a de 'eru, spuse 6ratele meu
Fason7
A!ea bra ul pe dup umerii 6etei cu care se
Ent3lnise En seara aceea, m run ic , slab , cu p rul
Enchis la culoare 2i care a!ea dou zeci 2i unu de
ani 2i !enea de unde!a de la mama naibii7 BAm
citit/o7C </am uitat mai cu aten ie la ea7 Fason nu
2tia, dar ea era un teriantrop7 unt u2or de
depistat7 $ra o 6at atr g toare, dar se schimba En
ce!a cu pene sau blan , atunci c3nd era lun plin 7
Am obser!at c am a pri!it/o insistent c3nd Fason
era cu spatele, ca s /i aminteasc s se poarte
6rumos c3t era pe teritoriul lui7 (/a Entors pri!irea,
cu interes7 A!eam impresia c nu se trans6orma En
!reo pisicu sau !reo !e!eri 7
</am g3ndit s m ag de creierul ei 2i s
Encerc s /l citesc, dar min ile teriantropilor nu sunt
u2or de desci6rat7 %3ndurile teriantropilor sunt
oarecum Enc3lcite 2i ro2ii, de2i, din c3nd En c3nd,
po i ob ine imaginea bun a unei emo ii7 "a 6el 2i
cu !3rcolacii7
am Ensu2i se trans6orm Entr/un collie c3nd
luna e str lucitoare 2i rotund 7 &neori, bate drumul
p3n la mine acas , iar eu El hr nesc cu un bol cu
resturi 2i El las s doarm pe !eranda mea din
spate, dac e !reme bun , sau En li!ing dac e ur3t
a6ar 7 *u/l mai las En dormitor, pentru c se
treze2te dezbr cat D 2i arat att de bine, iar eu nu
trebuie s 6iu tentat de 2e6ul meu7
*u era lun plin En seara asta, a2a c Fason era
20
En siguran 7 </am hot r3t s nu/i spun nimic
despre partenera lui7 9iecare are un secret sau
dou 7 ecretul ei era doar pu in mai alt6el7
Jn a6ar de partenera 6ratelui meu 2i,
bineEn eles, de am, En acel aIun de An *ou En bar
mai erau dou 6iin e supranaturale7 &na era o
6emeie magni6ic , care a!ea cel pu in un metru
optzeci, cu p rul lung, negru 2i ondulat7 $ra
Embr cat senza ional Entr/o rochie mulat ,
portocalie, cu m3neci lungi 2i !enise singur , iar
acum era ocupat s cunoasc 6iecare b rbat din
bar7 *u 2tiu ce era, dar din tiparul ei mental mi/am
dat seama c nu era o 6iin uman 7 Cealalt
creatur era un !ampir, care !enise cu un grup de
tineri, marea lor maIoritate En Iur de dou zeci de
ani7 *u/i 2tiam pe nici unul7 #oar ni2te ocheade
aruncate de c3 i!a petrec re i acompaniaser
prezen a !ampirului7 e !edea schimbarea de
atitudine En cei c3 i!a ani de la <area Re!ela ie7
Cu aproape trei ani En urm , En noaptea <arii
Re!ela ii, !ampirii au ap rut la tele!izor En 6iecare
ar pentru a/2i anun a e:isten a7 A 6ost o noapte
En care multe dintre ideile lumii au 6ost r sturnate
2i rea2ezate apoi pe baze noi7
Aceast petrecere de bun !enit a 6ost pro!ocat
de dez!oltarea En Faponia a s3ngelui arti6icial, care/
i putea satis6ace nutri ional pe !ampiri7 #e la
<area Re!ela ie, tatele &nite au trecut prin
numeroase cutremure sociale 2i politice En procesul
ane!oios al accept rii noilor cet eni care, din
Ent3mplare, sunt mor i7 Hampirii au o imagine
public 2i o e:plica ie public pentru situa ia lor D
21
e!oc o alergie la lumina solar 2i la usturoi, care
cauzeaz gra!e schimb ri metabolice D dar eu am
! zut 2i cealalt parte a lumii !ampirilor7 )chii mei
! d acum o mul ime de lucruri pe care maIoritatea
6iin elor umane nu le ! d niciodat 7 Jntreba i/!
dac aceast cunoa2tere m/a 6 cut 6ericit 7
*u7
#ar trebuie s recunosc c , pentru mine, lumea
este un loc mult mai interesant7 tau singur
destul Bdin moment ce nu sunt chiar cea mai
normal persoan C, a2a c o6erta suplimentar
pentru g3ndurile mele a 6ost chiar bine/!enit 7
Teama 2i pericolul nu au 6ost7 Am ! zut 6a a
ascuns a !ampirilor 2i am a6lat despre !3rcolaci 2i
teriantropi 2i alte lucruri asem n toare7 H3rcolacii
2i teriantropii pre6er s stea ascun2i, deocamdat ,
p3n ce se l muresc cum merge ie2irea la lumin a
!ampirilor7
Hede i, a m a!ut toate astea la care s m
g3ndesc En timp ce adunam ta! dup ta! de
pahare 2i c ni 2i dup ce umpleam 2i goleam
ma2ina de sp lat !ase, ca s /l aIut pe Tac>, noul
buc tar7 B*umele lui ade! rat era Alphonse
'etac>i7 'o i 6i surprins c pre6er Tac>MC C3nd
partea noastr de cur enie era aproape pe
s63r2ite, iar aceast sear lung se Encheiase En
cele din urm , am Embr i2at/o pe Arlene 2i i/am
urat un An *ou 6ericit 2i m/a Embr i2at 2i ea7
'rietenul lui Holly o a2tepta la intrarea angaIa ilor,
iar ea ne/a 6 cut cu m3na, En timp ce/2i punea
haina 2i se gr bea s ias 7
A Care ! sunt dorin ele pentru noul an,
22
doamnelorM Entreb am7
Jn acel moment, Kenya st tea spriIinit de bar
a2tept3ndu/l, cu o e:presie calm 2i atent 7 Kenya
lua destul de des pr3nzul aici, al turi de partenerul
ei, Ke!in, care era palid 2i slab, pe c3t era ea de
neagr 2i roto6eie7 am punea scaunele pe mese,
ast6el Enc3t Terry +elle6leur, care !enea diminea a
6oarte de!reme, s poat sp la podelele7
A n tate 2i b rbatul potri!it, spuse Arlene
dramatic, cu m3na pe inim , iar noi am r3s7
Arlene g sise mul i b rba i D 2i 6usese m ritat
de patru ori D dar Enc El mai c uta pe domnul
'er6ec iune7 ) puteam KauziL pe Arlene g3ndind c
Tac> ar putea 6i cel potri!it pentru ea7 $ram uimit ,
nici m car nu 2tiusem c se uita la el7
'e 6a a mea s/a citit surpriza, iar Arlene m/a
Entrebat cu !oce nesigur :
A Crezi c ar trebui s renun M
A *u, am spus prompt, mustr3ndu/m c nu
am 6ost mai atent la e:presia mea7
#oar c eram at3t de obosit 7
A igur se !a Ent3mpla anul sta, Arlene7
(/am z3mbit singurei 6emei/poli ist de culoare
din +on Temps7
A Trebuie s ai o dorin pentru Anul *ou,
Kenya7 au o hot r3re7
A Jmi doresc Entotdeauna pace Entre 6emei 2i
b rba i, spuse Kenya7 <i/ar 6ace munca mult mai
u2oar 7 (ar hot r3rea mea este s ridic o sut
patruzeci7
A &au, spuse Arlene7
' rul ei ro2u, !opsit, contrasta !iolent cu p rul
23
ondulat natural 2i blond/ro2cat al lui am, En timp
ce/l Embr i2a rapid7 *u era cu mult mai Enalt dec3t
Arlene, de2i ea a!ea cel pu in un metru 2aptezeci
2i opt, adic !reo zece centimetri mai mult dec3t
mine7
A ) s sl besc cinci >ilograme, asta e
hot r3rea mea7
Am r3s cu to ii7 Asta 6usese hot r3rea Arlenei
pentru ultimii patru ani7
A #ar tu, amM #orin e 2i hot r3ri, Entreb 7
A Am tot ce Emi trebuie, spuse, 2i am sim it un
!al albastru, de sinceritate, !enind dinspre el7 Am
decis c trebuie s r m3n pe drumul sta7 +arul
merge de minune, Emi place s tr iesc En rulota
mea, iar oamenii de aici sunt la 6el de buni ca
oamenii de oriunde7
Q3mbetul a Enceput s /mi dispar 7 Asta era o
declara ie destul de ambigu 7 )amenii din +on
Temps erau Entr/ade! r la 6el de buni ca oamenii
de oriunde7
A Oi tu, oo>ieM m Entreb 7
Arlene, Kenya 2i am se uitau cu to ii la mine7
Am Embr i2at/o din nou pe Arlene, pentru c Emi
place s o 6ac7 unt cu zece ani mai t3n r , poate
chiar mai mult, c ci, de2i Arlene declar c are
treizeci 2i 2ase, am Endoielile mele D dar am 6ost
prietene Enc de c3nd am Enceput s lucr m
Empreun la <erlotteGs, dup ce am a cump rat
barul, cam acum cinci ani7
A Hai, zise Arlene, Encerc3nd s m con!ing 7
am E2i puse bra ul En Iurul meu7 Kenya z3mbi,
dar disp ru En buc t rie s schimbe c3te!a cu!inte
24
cu Tac>7
#intr/un impuls, mi/am Emp rt 2it dorin a7
A per s nu mai 6iu b tut , am spus, oboseala
2i ora Enaintat combin3ndu/se Entr/un prost ales
moment de sinceritate7 *u !reau s mai merg la
spital7 *u !reau s mai ! d medici7 *u mai !reau
nici s 6iu ne!oit s Enghit s3nge de !ampir, care
te !indec rapid, dar care are 2i e6ecte secundare
serioase7 A2adar, dorin a mea este s nu mai intru
En Encurc turi, am spus hot r3t 7
Arlene p ru destul de surprins , iar am
p reaN ei bine, nu/mi d deam seama7 #ar, din
moment ce am Embr i2at/o pe Arlene, l/am
Embr i2at 2i pe el 2i i/am sim it puterea 2i c ldura
corpului7 Ai putea crede c am este slab, dar asta
doar p3n El !ezi 6 r c ma2 desc rc3nd l zi de la
6urnizori7 $ste 6oarte puternic 2i cu o construc ie
echilibrat , 2i are temperatura corpului ridicat de
la natur 7 "/am sim it s rut3ndu/mi p rul, apoi ne/
am spus unii altora noapte bun 2i ne/am Endreptat
spre u2a din spate7 Camioneta lui am era parcat
En 6a a rulotei sale, care este a2ezat En spatele
barului, dar perpendicular pe acesta, dar el s/a
urcat En ma2ina de poli ie a Kenyei pentru a merge
la banc 7 Tot ea El !a duce acas , iar apoi am
putea s cad lat7 t tea En picioare de ore bune,
ca noi to i7
Jn timp ce Arlene 2i cu mine ne descuiam
ma2inile, l/am ! zut pe Tac> st3nd En camioneta sa
!eche8 eram gata s pun pariu c o !a urma pe
Arlene acas 7
Cu un ultim K*oapte bun SL strigat prin lini2tea
25
Enghe at a nop ii din "ouisiana, ne/am desp r it
pentru a ne Encepe 6iecare noul an7
Am luat/o pe Hummingbird Road pentru a
aIunge acas , adic la !reo 2ase >ilometri sud/est
de bar7 &2urarea de a 6i En s63r2it singur era
imens , iar eu am Enceput s m rela:ez mental7
9arurile ma2inii se strecurau printre trunchiurile
Enghesuite ale pinilor care 6ormau baza industriei
lemnului din zon 7
*oaptea era teribil de Entunecat 2i rece7 *u
sunt 6elinare pe marginea drumului, bineEn eles7
Animalele nu erau agitate, nu En mod special7 Cu
toate acestea, am continuat s /mi spun s 6iu
atent s nu/mi taie calea !reo c prioar 7
Conduceam pe pilot automat7 %3ndurile Emi erau
ocupate de planul de a m sp la pe ochi, de a/mi
pune cea mai c lduroas c ma2 de noapte 2i de a
m urca En pat7
Ce!a alb ap ru En lumina 6arurilor b tr3nului
meu automobil7
Am tres rit, scoas brusc din g3ndurile care
anticipau c ldura 2i lini2tea7
&n b rbat care alerga: la trei diminea a, pe Ent3i
ianuarie, alerga de/a lungul drumului, aparent
pentru a/2i sal!a !ia a7
Am Encetinit, Encerc3nd s /mi imaginez ce
a!eam de 6 cut7 $ram o 6emeie singur 2i
neEnarmat 7 #ac ce!a groaznic El urm rea m
putea prinde 2i pe mine7 'e de alt parte, nu
puteam l sa pe cine!a s su6ere dac /l puteam
aIuta7 Jnainte s trag ma2ina l3ng el, am a!ut o
clip ca s obser! c b rbatul era Enalt, blond 2i
26
Embr cat doar En blugi7 Am parcat ma2ina 2i am
cobor3t geamul de pe partea pasagerului7
A H pot aIutaM am strigat7
Jmi arunc o pri!ire panicat 2i continu s
6ug 7
#ar, En acel moment, am realizat cine era7 Am
s rit din ma2in 2i am pornit En urma lui7
A $ricS am strigat7 $u suntS
e Entoarse s3s3ind, cu col ii complet sco2i7 </
am oprit at3t de brusc, Enc3t m/am cl tinat,
ridic3nd m3inile En 6a Entr/un gest de pace7
+ineEn eles c , dac $ric se hot ra s atace,
eram moart 7 Cam cu asta m alegeam dac
6 ceam pe bunul samaritean7
#e ce nu m recuno2tea $ricM Jl 2tiam de luni
bune7 $ra 2e6ul lui +ill, En complicata ierarhie a
!ampirilor pe care Encepusem s o En! 7 $ric era
2eri6ul #istrictului 1, 2i era un !ampir En
ascensiune7 $ra de asemenea superb 2i s ruta
dumnezeie2te, dar nu aceasta era latura care/l
caracteriza acum7 Col i 2i m3ini arcuite ca ni2te
gheare era ceea ce !edeam7 $ric era gata s se
apere, dar p rea la 6el de speriat de mine, pe c3t
eram 2i eu de el7 */a s rit s atace7
A Jnapoi, 6emeie, m a!ertiz 7
Hocea Ei sun de parc a!ea g3tul r nit, aspru 2i
Iupuit7
A Ce 6aci aiciM
A Cine e2tiM
A Otii al naibii de bine cine sunt7 Ce/i cu tineM
#e ce e2ti aici 6 r ma2in M
$ric conducea o Cor!ette str lucitoare, care i se
27
potri!ea de minune7
A < cuno2tiM Cine suntM
$i, asta m/a luat prin surprindere7 Cu siguran
nu p rea s glumeasc 7 Am spus precaut :
A +ineEn eles c te cunosc, $ric7 Asta dac nu ai
un geam n identic7 *u ai, nu/i a2aM
A *u 2tiu7
J2i l s brusc m3inile En Ios, col ii p reau a i se
retrage 2i se Endrept , a2a c am sim it o
categoric Embun t ire En atmos6era din Iurul
nostru7
A *u 2tii dac ai un 6rateM
$ram destul de Encurcat 7
A *u, nu 2tiu7 < cheam $ricM
Jn lumina 6arurilor, p rea pur 2i simplu demn de
mil 7
A &auS
*/am g sit nimic altce!a de spus7
A $ric *orthman este numele pe care/l 6olose2ti
En prezent7 #e ce e2ti aiciM
A *ici asta nu 2tiu7
Jncepeam s aud un 6el de re6ren7
A eriosM *u/ i aminte2ti nimicM
Am Encercat s dep 2esc certitudinea c , En
orice clip , !a r3nIi 2i/mi !a e:plica totul 2i !a r3de,
!3r3ndu/m En necazuri care se !or terminaN cu
mine lu3nd b taie7
A erios7
A 6 cut un pas spre mine, iar pieptul s u gol 2i
alb mi/a dat prin simpatie un 6ior 2i mi/a 6 cut
pielea de g in 7 Am realizat de asemenea Bacum,
c nu mai eram Engrozit C c3t de ne6ericit p rea7
28
$ra o e:presie pe care n/o ! zusem niciodat pe
6a a Encrez toare a lui $ric 2i care m 6 cea s m
simt teribil de trist 7
A Otii c e2ti un !ampir, nu/i a2aM
A #a7
' rea surprins c l/am Entrebat7
A (ar tu nu e2ti7
A *u, sunt o 6iin uman , 2i trebuie s m
asigur c nu/mi !ei 6ace r u7 #e2i ai 6i putut s/o 6aci
p3n acum7 #ar, crede/m , chiar dac nu/ i
aminte2ti, suntem prieteni Entr/un 6el7
A *u/ i !oi 6ace r u7
<i/am amintit c probabil sute 2i mii de oameni
au auzit e:act aceste cu!inte Enainte ca $ric s le
s632ie g3turile7 #ar ade! rul este c !ampirii nu
trebuie s mai omoare odat ce au trecut de
primul an7 ) sorbitur aici, o sorbitur dincolo,
asta/i metoda7 C3nd p rea at3t de pierdut, era
greu s /mi amintesc c m putea dezmembra cu
m3inile goale7
)dat i/am spus lui +ill c e:tratere trii ar 6ace
o chestie inteligent Batunci c3nd !or in!ada
' m3ntulC dac ar !eni deghiza i En iepura2i cu
urechi blege7
A &rc /te En ma2in Enainte s Enghe i, am spus7
A!eam din nou acel sentiment de a 6i prins En
miIlocul !3rteIului, dar nu 2tiam ce altce!a s 6ac7
A Te cunoscM spuse, ca 2i cum ar 6i ezitat s se
urce En ma2in cu o persoan at3t de 6ormidabil ,
adic o 6emeie cu dou zeci 2i cinci de centimetri
mai scund , cu multe >ilograme mai u2oar 2i cu
c3te!a secole mai t3n r 7
29
A #a, am spus incapabil s /mi reprim o not
de ner bdare7
*u eram prea mul umit de mine, pentru c
Enc mai credeam pe Ium tate c eram p c lit
pentru un moti! greu de En eles7
A Acum, hai En ma2in , $ric7 Am Enghe at, 2i la
6el 2i tu7
Jn general, !ampirii nu pot sim i temperaturile
e:treme, dar chiar 2i pielea lui $ric se 6 cuse ca de
g in 7 +ineEn eles c mor ii pot Enghe a7 Hor
supra!ie ui D supra!ie uiesc aproape la orice D dar
am En eles c este destul de dureros7
A )h, #oamne, $ric, e2ti descul , am spus7
(/am luat m3na8 m/a l sat s m apropii
su6icient pentru asta7 </a l sat s /l conduc Enapoi
la ma2in 2i s /l Emping pe scaunul din dreapta7 (/
am spus s ridice geamul c3t am ocolit eu ma2ina
pentru a aIunge pe partea mea 2i, dup un minut
En care a studiat mecanismul, l/a ridicat7
</am Entins s iau de pe bancheta din spate o
p tur pe care o in acolo En timpul iernii Bpentru
c3nd merg la meciuri de 6otbal etc7C 2i am
En6 2urat/o En Iurul lui7 +ineEn eles c nu tremura,
pentru c e !ampir, dar nu mai puteam suporta s
m uit la toat pielea aia dezgolit la temperatura
asta7 Am dat termostatul la ma:im Bceea ce En
ma2ina mea !eche nu prea Enseamn mare lucruC7
'ielea e:pus a lui $ric nu m/a mai 6 cut p3n
acum s am senza ia de 6rig D c3nd am mai ! zut
at3t de mult din $ric Enainte, am sim it orice, dar
nu r ceal ! $ram destul de ame it ca s r3d cu
hohote Enainte s /mi cenzurez propriile g3nduri7
30
9u surprins 2i/mi arunc o pri!ire nedumerit 7
A $2ti ultima persoan pe care m a2teptam s
o ! d, am spus7 Heneai Encoace ca s /l !ezi pe +illM
'entru c e plecat7
A +illM
A Hampirul care tr ie2te aici7 9ostul meu
prieten7
Cl tin din cap7 $ra din nou absolut teri6iat7
A *u 2tii cum ai aIuns aiciM
9 cu din nou semn c nu7
9 ceam un mare e6ort s m g3ndesc8 dar era
doar at3t, un e6ort7 $ram e:tenuat 7 #e2i Emi
crescuse ni!elul de adrenalin c3nd ! zusem
silueta alerg3nd pe drumul Entunecat, acest ni!el
tindea s scad rapid7 Am aIuns la curba pe care o
6 cea drumul spre casa mea 2i am 6 cut la st3nga,
2erpuind prin p durea Entunecat 2i t cut spre
aleea mea 6 r gropi, pe care, de 6apt, $ric pusese
pietri27
Oi sta era moti!ul pentru care $ric st tea acum
En ma2ina mea, En loc s alerge prin noapte ca un
iepure mare 2i alb7 A!usese inteligen a s /mi o6ere
e:act ceea ce !oiam7 B+ineEn eles, !oia de luni de
zile 2i s aIung En patul lui7 #ar Emi aranIase aleea
pentru c a!eam ne!oie de ea7C
A Am aIuns, am spus tr g3nd ma2ina En spatele
b tr3nei mele case7
Am oprit motorul7 Jmi amintisem s las luminile
e:terioare aprinse En acea dup /amiaz c3nd
plecasem la munc , sla! cerului, a2a c nu
st team complet En Entuneric7
A Aici locuie2tiM
31
'ri!i En Iur la lumini2ul En care se a6la casa,
p r3nd ner!os c trebuia s mearg de la ma2in
la u2a din spate7
A #a, am spus e:asperat 7
Jmi arunc o pri!ire nu 6oarte prietenoas 7
A $i, hai, am spus, 6 r nici o delicate e7 </am
dat Ios din ma2in 2i am urcat sc rile c tre
!eranda din spate, pe care nu o Encui, c ci, de ce
s Encui o !erand Enchis cu plas pentru 3n ariM
Jncui Ens u2a casei 2i, dup o clip de b3Ib3ial ,
am deschis/o ast6el Enc3t lumina pe care o l sasem
aprins En buc t rie s poat aIunge a6ar 7
A 'o i intra, am spus, ca el s poat trece
pragul u2ii7
e gr bi En urma mea, cu p tura Enc En6 2urat
En Iurul lui7
ub lumina pla6onierei din buc t rie, $ric p rea
destul de demn de mil 7 'icioarele descul e Ei
s3ngerau, ceea ce nu obser!asem Enainte7
A )h, $ric, am spus cu triste e 2i am scos un
!as din dulap 2i am dat drumul apei calde s curg
En chiu!et 7
e !a !indeca 6oarte repede, a2a cum 6ac
!ampirii, dar nu m/am putut ab ine s nu/l cur 7
+lugii Ei erau murdari7
A coate/i, am spus, 2tiind c se !or uda dac Ei
sp lam picioarele c3t timp era Enc Embr cat7
9 r a ar ta m car umbra unei dorin e sau orice
alt indiciu c Ei 6 cea pl cere direc ia En care
mergeau lucrurile, $ric 2i/a dat blugii Ios7 (/am
aruncat pe !eranda din spate, ca s /i sp l
diminea a, Encerc3nd s nu m holbez la oaspetele
32
meu, care acum r m sese Entr/o lenIerie care era
categoric e:tra!agant , o pereche de bi>ini a c ror
elasticitate era pus !izibil la Encercare7 +ine, Enc
o surpriz 7 A m mai ! zut o singur dat lenIeria lui
$ric D ceea ce era deIa o dat En plus 6a de ce/mi
propusesem D 2i purta bo:eri de m tase7 + rba ii
E2i schimb stilul chiar a2aM
*egliIent 2i 6 r s 6ac !reun comentariu,
!ampirul E2i En6 2ur din nou corpul cel alb En
p tur 7 Hm7 Acum eram con!ins c nu era el
Ensu2i a2a cum nici o alt do!ad nu m/ar 6i putut
con!inge7 $ric era, la peste un metru optzeci,
absolut magni6ic Bchiar dac era alb ca marmuraC
2i 2tia 2i el asta7
Am ar tat cu degetul spre unul din scaunele cu
sp tar de l3ng masa din buc t rie Ascult tor, l/a
tras 2i s/a a2ezat7 </am l sat pe ! ine ca s pun
!asul pe podea 2i, cu griI , i/am luat unul dintre
picioarele sale mari 2i l/am pus En ap 7 $ric gemu
c3nd c ldura Ei atinse pielea7 Cred c , chiar 2i un
!ampir, putea sim i contrastul7 Am scos o c3rp
curat de sub chiu!et 2i ni2te s pun lichid 2i i/am
sp lat picioarele7 *u m/am gr bit, pentru c
Encercam s m g3ndesc ce s 6ac En continuare7
A $rai a6ar noaptea, remarc , Encerc3nd s
6ac pu in con!ersa ie7
A Heneam de la munc , a2a cum E i po i da
seama dup hainele mele7
'urtam uni6orma de iarn , un tricou alb, cu
decolteu b rcu , pe care era brodat <erlotteGs +ar
En dreptul s3nului st3ng 2i o pereche de pantaloni
negri7
33
A 9emeile nu ar trebui s umble singure dup
l sarea Entunericului, spuse dezaprobator7
A eriosMS
A 9emeile risc mai mult dec3t b rba ii s 6ie
!ictimele unui atac, a2a c ar trebui s 6ie mai
proteIateN
A */o lua ad litteram7 Hoiam s spun c sunt de
acord cu tine7 Hinzi castra!e i gr dinarului7 *u
!reau s muncesc at3t de t3rziu noaptea7
A Atunci de ce o 6aciM
A Am ne!oie de bani, am spus, 2terg3ndu/m
pe m3ini 2i sco 3nd bancnotele din buzunar 2i
pun3ndu/le pe mas , En timp ce m g3ndeam la
asta7 Trebuie s Entre in casa, ma2ina mea e !eche
2i trebuie sa pl tesc ta:e 2i asigur ri7 Ca toat
lumea, am ad ugat, ca s nu cread c m ! it m
neIusti6icat7
#etestam s m !ait de s r cie, dar el
Entrebase7
A *u e nici un b rbat En 6amilia taM
#in c3nd En c3nd, 2i !ampirii E2i arat !3rsta7
A Am un 6rate7 *u/mi pot aminti dac l/ai
Ent3lnit !reodat pe Fason7
'e piciorul st3ng a!ea o t ietur care ar ta mai
r u dec3t celelalte7 Am mai pus ni2te ap 6ierbinte
En !as ca s o Enc lzeasc pe cea din untru7 Apoi,
am Encercat s scot tot noroiul din ran 7 /a tras
Enapoi c3nd am trecut prosopul peste marginea
r nii7 T ieturile 2i zg3rieturile mai mici p reau s
se estompeze chiar En timp ce pri!eam7 Hechiul
boiler porni chiar En spatele meu, cu un sunet
6amiliar, oarecum lini2titor7
34
A 9ratele t u E i d !oie s munce2tiM
Am Encercat s /mi imaginez 6a a lui Fason c3nd Ei
!oi spune c m a2teptam s m Entre in pentru
tot restul !ie ii pentru c eram 6emeie 2i nu ar
trebui s lucrez En a6ara casei7
A )h, pentru numele lui #umnezeu, $ric7
Am pri!it En sus, la 6a a lui, Encrunt3ndu/m 7
A Fason are propriile lui probleme7
Cum ar 6i egoismul cronic 2i alergatul dup
6uste7
Am dat !asul cu ap la o parte 2i i/am 2ters
picioarele lui $ric cu un prosop7 Acest !ampir a!ea
acum picioare curate7 <ai degrab En epenit , m/
am ridicat En picioare7 < durea spatele7 < dureau
picioarele7
A Ascult , cred c ar 6i mai bine s o sun pe
'am7 $a !a 2ti probabil ce se Ent3mpl cu tine7
A 'amM
$ra ca 2i cum m/a2 6i a6lat En preaIma unui copil
de doi ani e:trem de ener!ant7
A AdIuncta ta7
Jmi era clar c era pe cale s /mi pun o nou
Entrebare7 Am ridicat m3na7
A )pre2te/te7 "as /m s o sun 2i s a6lu ce se
Ent3mpl 7
A #ar dac s/a Entors Empotri!a meaM
A Atunci trebuie s 2tim, 2i asta cu c3t mai
repede, cu at3t mai bine7
Am pus m3na pe !echiul tele6on care era pe
peretele buc t riei chiar la cap tul blatului7 &n
scaun Enalt se a6la chiar sub el7 +unica mea st tea
Entotdeauna pe scaun, cu un caiet 2i un creion la
35
Endem3n , c3nd a!ea una dintre lungile ei
con!ersa ii tele6onice7 Jmi era dor de ea En 6iecare
zi7 #ar, En acest moment, nu era loc pentru durere
En emo iile mele, nici m car pentru nostalgie7 Am
c utat En micu a mea agend num rul de la
9angtasia, barul !ampirilor din hre!eport, care
reprezenta pentru $ric principalul s u !enit 2i Ei
ser!ea drept baz de opera ii, care En elesesem c
erau destul de Entinse ca arie7 *u 2tiam c3t de
Entinse sau care erau aceste alte acti!it i
aduc toare de !enit, 2i nici nu ineam En mod
special s a6lu7
Am ! zut En ziarul din hre!eport c 2i
9angtasia pl nuise o mare petrecere En aceast
sear D K Jncepe i anul cu o mu2c tur L D a2a c
2tiam c !a 6i cine!a acolo7 Jn timp ce tele6onul
suna, am deschis 6rigiderul 2i am scos o sticl de
s3nge pentru $ric7 Am b gat/o la microunde 2i am
potri!it ceasul7 Jn acest timp, el Emi urm rea
6iecare mi2care cu o pri!ire tem toare7
A 9angtasia, spuse o !oce b rb teasc , cu un
accent puternic7
A Cho=M
A #a, cu ce ! pot aIutaM
J2i amintise, Entr/o clipit , c trebuia s
r spund la tele6on ca un !ampir se:y7
A unt oo>ie7
A )h, spuse cu o !oce mult mai natural 7 Auzi,
la mul i ani, oo>, daG suntem cam ocupa i pe aici7
A C uta i pe cine!aM
A urmat o t cere lung , plin de semni6ica ii7
A tai o clip , spuse, apoi nu am mai auzit
36
nimic7
A unt 'am, am auzit atunci !ocea acesteia7
Ridicase receptorul at3t de Encet, Enc3t am
tres rit c3nd i/am auzit !ocea7
A <ai a!e i st p3nM
*u 2tiam c3t de mult puteam spune la tele6on7
Hoiam s 2tiu dac ea era cea care/l adusese pe
$ric En starea asta sau dac Enc Ei mai era loial 7
A #a, spuse cu hot r3re, En eleg3nd ce !oiam
s 2tiu7 untemN a!em ce!a probleme7
</am g3ndit la ce/mi spunea p3n c3nd am 6ost
sigur c am citit printre r3nduri7 'a m Emi spunea
c Enc Ei mai era loial lui $ric 2i c supu2ii lui $ric
erau ataca i sau treceau printr/o criz 7
Am spus:
A $ aici7
'am aprecia concizia7
A $ En !ia M
A JhE7
A 'roblemeM
A <entale7
) pauz lun. , de data aceasta7
A $ un pericol pentru tineM
*u c lui 'am i/ar 6i p sat !reun pic dac $ric se
hot ra s m scurg de s3nge, dar cred c se
Entreba dac Ei !oi o6eri ad post7
A *u cred c este un pericol En acest moment,
am spus7 <i se pare c are o problem cu
memoria7
A &r sc !r Iitoarele7 )amenii au a!ut o idee
En eleapt c3nd le/au ars pe rug7
#in moment ce aceia2i oameni care au ars
37
!r Iitoarele ar 6i 6ost Enc3nta i s En6ig un ru2 En
pieptul !ampirilor, mi s/a p rut o remarc
amuzant D dar nu prea mult, in3nd cont de or 7
Am uitat imediat despre ce !orbea7 Am c scat7
A Hom !eni m3ine/noapte, spuse En cele din
urm 7 'o i s /l ii la tine ast ziM R s ritul e En mai
pu in de patru ore7 Ai un loc sigurM
A #a, dar s 6i i aici la c derea serii, m/ai auzitM
*u !reau s mai 6iu implicat En rahatul !ostru de
!ampiri7
Jn mod normal, nu !orbesc at3t de ur3t8 dar
cum spuneam, era s63r2itul unei nop i 6oarte lungi7
A Hom 6i acolo7
Am Enchis En acela2i timp7 $ric m pri!ea 6 r s
clipeasc , cu ochii lui alba2tri7 ' rul Ei era o
Enc3lceal Engrozitoare de bucle blonde7 ' rul s u
a!ea e:act aceea2i culoare cu al meu, 2i eu am
ochi alba2tri, dar aici se opresc toate asem n rile7
</am g3ndit s /i piept n p rul, dar eram prea
obosit 7
A )K, iat cum 6acem, i/am spus7 R m3i aici
restul nop ii 2i m3ine, iar apoi 'am 2i restul !or
!eni s te ia m3ine/noapte 2i s / i spun ce s/a
Ent3mplat7
A *u !ei l sa pe nimeni s intreM Entreb 7
Am obser!at c terminase s3ngele 2i c nu mai
p rea la 6el de tensionat, ceea ce era o u2urare7
A $ric, !oi 6ace tot ce/mi st En putin ca s 6ii
En siguran , am spus, destul de sincer 7
<i/am 6recat 6a a cu m3inile7 <ai a!eam pu in 2i
adormeam En picioare7
A Hai, am spus, lu3ndu/l de m3n 7
38
Apuc3nd p tura cu cealalt m3n , m urm de/
a lungul holului, un uria2 alb ca z pada En lenIerie
minuscul , ro2ie7
Casa mea a 6ost e:tins de/a lungul anilor, dar
nu a 6ost niciodat mai mult dec3t o modest cas
de la ar 7 Jnc un etaI Ei 6usese ad ugat la
Enceputul secolului, ast6el Enc3t sus g seai dou
dormitoare 2i un pod mansardat, dar rareori urcam
acolo7 ineam etaIul Enchis, ca s 6ac economie de
electricitate7 unt dou dormitoare Ios, pe cel mai
mic l/am 6olosit p3n c3nd a murit bunica mea, iar
!iza!i de el era unul mai mare, al ei7 </am mutat
En cel mai mare dup moartea ei7 #ar groapa/
ascunz toare pe care +ill o construise se a6la En
dormitorul mai mic7 "/am condus pe $ric En untru,
am aprins lumina, 2i m/am asigurat c Ialuzelele
erau trase 2i la 6el 2i perdelele7 Apoi am deschis
u2a dulapului, am scos ce era En untru 2i am dat la
o parte bucata de co!or care acoperea podeaua,
descoperind ast6el trapa7 #edesubt se a6la un
spa iu En care nu p trundea lumina, construit de
+ill cu c3te!a luni En urm , ast6el Enc3t s poat
r m3ne la mine peste zi sau s /l 6oloseasc drept
ascunz toare dac propria lui cas nu era sigur 7
"ui +ill Ei pl cea s aib o !izuin , 2i eram sigur c
a!ea 2i altele de care nu 2tiam7 #ac a2 6i 6ost
!ampir B#oamne 6ere2teC, eu a2 6i a!ut7
A trebuit s /mi scot din cap g3ndurile la +ill En
timp ce/i ar tam reticentului meu oaspete cum s
Enchid trapa deasupra lui 2i c bucata de co!or se
!a a2eza la locul ei7
A C3nd m !oi trezi, !oi pune lucrurile Enapoi En
39
dulap ca s par totul normal, l/am asigurat
z3mbindu/i EncuraIator7
A Trebuie s intru acumM Entreb 7
$ric cer3ndu/mi aprobarea, chiar c lumea se
Entorsese cu susul En Ios7
A *u, am spus Encerc3nd s par ca 2i cum mi/ar
6i p sat7
ingurul lucru la care m puteam g3ndi era
patul meu7
A *u trebuie7 Ai griI s intri Enainte de r s ritul
soarelui7 *u prea po i rata asta, nu/i a2aM Adic , nu
po i s adormi 2i s te treze2ti dup ce r sare
soareleM
e g3ndi c3te!a minute 2i cl tin din cap7
A *u, spuse7 Otiu c nu se poate Ent3mpla7 'ot
r m3ne En camer cu tineM
)h, #oamne, pri$irea de c elu! #e la un
!ampir En !3rst , care c3nd!a 6usese un !i>ing de
peste un metru optzeci7 $ra prea mult7 *u a!eam
su6icient energie ca s r3d, a2a c am chicotit
trist 2i i/am spus:
A Hai, cu o !oce la 6el de moale ca 2i picioarele7
Am stins lumina din acea camera, am tra!ersat
holul 2i am aprins lumina din propria mea camer ,
galben cu alb 2i curat 2i cald 2i am dat la o parte
cu!ertura 2i p tura 2i cear2a6ul7 Jn timp ce $ric
st tea oropsit Entr/un 6otoliu de cealalt parte a
patului, mi/am scos panto6ii 2i 2osetele, am luat o
c ma2 de noapte dintr/un sertar 2i m/am retras En
baie7 Am ie2it En zece minute, sp lat pe ochi 2i pe
din i, 2i Embr cat cu o c ma2 de noapte din
6lanel, de culoare crem, cu 6loricele albastre7
40
'anglicile Ei erau destr mate, iar !olanul de la
poale nu mai ar ta chiar at3t de bine, dar m
sim eam groza! En ea7 #up ce am stins luminile,
mi/am dat seama c p rul Emi era Enc prins En
coad , a2a cum El purtam de obicei, a2a c am scos
elasticul care/l inea 2i am scuturat capul ca s /l
eliberez7 Chiar 2i pielea capului p rea s se
rela:eze 2i am o6tat cu Enc3ntare7
Jn timp ce m urcam En pat, musa6irul meu
nepo6tit 6 cu acela2i lucru7 Ji spusesem oare c se
poate culca En pat cu mineM Jn timp ce m
cuib ream sub cear2a6urile moi 2i sub p tur 2i
cu!ertur , m g3ndeam c asta e, dac $ric a!ea
planuri re6eritoare la mine, eram prea obosit ca
s /mi pese7
A 9emeieM
A HmM
A Cum te cheam M
A oo>ie7 oo>ie tac>house7
A <ul umesc, oo>ie7
A Cu pl cere, $ric7
'entru c p rea at3t de pierdut D $ric, cel pe
care/l cuno2team eu nu 6 cuse niciodat altce!a
dec3t s presupun c ceilal i trebuie s /l
ser!easc D am pip it cu!erturile ca s /i g sesc
m3na7 C3nd am g sit/o, mi/am strecurat m3na En
ea7 'alma lui era Entoars ca s o primeasc pe a
mea, iar degetele lui le/au cuprins pe ale mele7
Oi, de2i nu a2 6i crezut c era posibil s adorm
in3ndu/m de m3n cu un !ampir, e:act asta am
6 cut7
41
2
</am trezit Encet7 Jn timp ce z ceam cuib rit
sub p turi, Entinz3nd din c3nd En c3nd c3te o m3n
sau un picior, mi/am amintit treptat Ent3mpl rile
6antastice ale nop ii trecute7
$i bine, $ric nu era En pat cu mine acum, a2a c
presupuneam c era cuib rit En siguran En !izuina
sa7 Am tra!ersat holul7 A2a cum am promis, am
pus lucrurile Enapoi En dulap ca s /l 6ac s arate
normal7 Ceasul Emi ar ta c era pr3nzul, iar a6ar
str lucea soarele, chiar dac aerul era rece7 #e
Cr ciun, Fason Emi o6erise un termometru care citea
temperatura a6ar 2i mi/o ar ta pe un ecran digital
En interior7 <i/l 2i instalase7 Acum 2tiam dou
lucruri: era pr3nzul 2i a6ar era un grad7
Jn buc t rie, !asul cu ap En care/i sp lasem
picioarele lui $ric Enc mai z cea pe podea7 Jn timp
ce/l puneam En chiu!et , a m ! zut c Entre timp
cl tise sticla En care 6usese s3ngele arti6icial7
Trebuia s iau mai mult, s am la Endem3n c3nd
se !a trezi, deoarece nu/ i dore2ti un !ampir
6l m3nd En cas , 2i ar 6i politicos s am 2i pentru
'am sau oricine altcine!a !enea din hre!eport7
Jmi !or e:plica ce s/a Ent3mplat sau poate nu7 Jl !or
lua pe $ric, E2i !or rezol!a orice probleme ar 6i a!ut
de En6runtat En comunitatea !ampirilor din
hre!eport, 2i eu !oi 6i l sat En pace7 au nu7
<erlotteGs era Enchis de Anul *ou p3n la ora
patru dup /amiaz 7 #e Anul *ou 2i En ziua de dup ,
42
de ser!iciu erau Charlsie, #anielle 2i 6ata cea nou ,
din moment ce noi ceilal i munciser m de
Re!elion7 A2adar, a!eam dou zile Entregi libereN
2i cel pu in una dintre ele trebuia s o petrec
singur acas cu un !ampir deranIat mintal7 Hia a
nu se ar ta prea roz7
Am b ut dou c ni de ca6ea, am pus pantalonii
lui $ric En ma2ina de sp lat, am citit dintr/un roman
de dragoste o !reme, am studiat noul meu
calendar K&n cu!3nt pe ziL, un cadou de Cr ciun
de la Arlene7 'rimul meu cu!3nt pentru Anul *ou
era Ke:sang!inareL7 Asta nu era probabil de bun
augur7
Fason a trecut pe la mine pu in dup ora patru,
zbur3nd pe aleea mea cu camioneta sa neagr cu
6l c ri roz 2i !iolet pe laterale7 '3n s !in el,
6 cusem du2 2i m Embr casem, dar p rul Emi era
Enc ud7 "/am dat cu un spray ca s se descurce
mai u2or 2i/l piept nam Encet, st3nd En 6a a
c minului7 Am pornit tele!izorul 2i l/am l sat la un
meci de 6otbal ca s am ce!a la care s m uit En
timp ce m piept nam, dar am l sat sonorul Encet7
< g3ndeam la situa ia nepl cut En care se a6la
$ric, En timp ce m bucuram de c ldura pl cut a
6ocului pe spatele meu7
*u 6olosisem prea mult emineul En ultimii
c3 i!a ani, c ci o Enc rc tur de lemne era
scump , dar Fason t iase c3 i!a copaci care
c zuser anul trecut En timpul unei 6urtuni7 $ram
apro!izionat 2i m bucuram de 6oc7
9ratele meu urc cu pa2i ap sa i treptele
!erandei 2i b tu de 6orm la u2 Enainte s intre7
43
Ca 2i mine, a crescut mai mult En aceast cas 7 *e/
am mutat la bunica atunci c3nd p rin ii no2tri au
murit, iar ea a Enchiriat casa lor p3n ce Fason a
declarat c era gata s tr iasc pe cont propriu,
c3nd a Emplinit dou zeci de ani7 Acum, Fason a!ea
dou zeci 2i opt 2i era 2e6ul de echip de la
Entre inerea drumurilor comunale7 Asta era o
ascensiune rapid pentru un b iat din zon 6 r
prea mult educa ie 2i m g3ndeam c era
su6icient pentru el p3n acum o lun sau dou ,
c3nd a Enceput s se poarte ciudat7
A %roza!, spuse ! z3nd 6ocul7
e a2ez En 6a a lui s /2i Enc lzeasc m3inile, En
acela2i timp oprind c ldura s mai aIung la mine7
A "a ce or ai aIuns asear acas M spuse peste
um r7
A Cred c am aIuns En pat pe la trei7
A Ce crezi despre 6ata cu care eramM
A Cred c ar 6i mai bine s nu mai ie2i cu ea7
*u asta spera s aud 7 e uit rapid En lateral,
pentru ca pri!irea lui s o Ent3lneasc pe a mea7
A Ce ai scos de la eaM Entreb cu o !oce
preocupat 7
9ratele meu 2tie c sunt telepat , dar nu !a
discuta niciodat despre acest subiect cu mine,
sau cu oricine altcine!a7 "/am ! zut cert3ndu/se cu
un b rbat care m acuzase c sunt anormal , dar
2tie c sunt di6erit 7 Ca to i ceilal i, de alt6el7 #oar
c pre6er s nu o cread , sau cred c g3ndurile
lor nu le pot citi, doar pe ale altora7 #umnezeu mi/
e martor c Encerc s m port 2i s !orbesc ca 2i
cum n/a2 primi un potop de idei 2i emo ii 2i regrete
44
2i acuza ii, dar uneori mai am sc p ri7
A *u e genul t u, am spus pri!ind 6ocul7
A igur nu e !ampir, protest 7
A *u, !ampir nu e7
A AtunciM
< pri!i r zboinic7
A Fason, c3nd !ampirii au ie2it la lumin D c3nd
dup at3ta !reme En care am crezut c sunt doar o
legend En6rico2 toare, am a6lat c sunt reali D nu
te/ai g3ndit c mai sunt 2i alte personaIe realeM
9ratele meu se lupt cu acest concept un minut7
Otiu Bpentru c /l puteam KauziLC c Fason Encerca
s nege cu Enc p 3nare aceast idee 2i s /mi
spun 6emeie nebun , dar nu putea7
A Otii sigur, spuse7
#e 6apt nu era o Entrebare7
</am asigurat c m pri!e2te En ochi 2i am
Encu!iin at cu seriozitate7
A )h, la naiba, spuse dezgustat7 Chiar Emi
pl cea 6ata asta 2i era o ade! rat pisic s lbatic 7
A eriosM am Entrebat Enm rmurit c se
trans6ormase En 6a a lui c3nd nu era lun plin 7 */ai
p it nimic, nu/i a2aM
Jn secunda urm toare, m/am mu2truluit singur
pentru prostie7 +ineEn eles c n/o 6 cuse7
</a pri!it o secund , Enainte s izbucneasc En
r3s7
A oo>ie, e2ti o persoan ciudat S Ar tai ca 2i
cum ai 6i crezut c putea cu ade! rat s N
Chipul i/a Enghe at7 'uteam s simt cum ideea
6 cea o gaur En balonul protector pe care
maIoritatea oamenilor El creeaz En Iurul creierului
45
lor, balon care reprezint percep ii 2i idei care nu
intr En con6lict cu a2tept rile lor de 6iecare zi7
Fason se a2ez cu greutate En balansoarul bunicii7
A <i/a2 6i dorit s nu 2tiu asta, spuse cu !oce
pierdut 7
A e prea poate ca nu asta s 6ie ce se
Ent3mpl cu ea D chestia cu pisica D dar, crede/m ,
ce!a se Ent3mpl 7
Ji lu cam un minut ca 6a a s capete o e:presie
mai 6amiliar , dar En cele din urm se Ent3mpl 7
Comportament tipic pentru Fason: dac nu putea
6ace nimic En leg tur cu ceea ce tocmai a6lase,
re6uza s se mai g3ndeasc la acel subiect7
A Auzi, ai ! zut/o pe partenera lui Hoyt de
seara trecut M #up ce au plecat din bar, Hoyt a
r mas En epenit Entr/un 2an spre Arcadia 2i au
trebuit s mearg pe Ios trei >ilometri ca s aIung
la un tele6on, deoarece a uitat s /2i Encarce
mobilul7
A *u se poateS am e:clamat EncuraIator 2i cu
che6 de b3r6 7 Oi a!ea ditamai tocurileS
$chilibrul lui Fason era re6 cut7 <i/a mai spus
b3r6e din ora2 !reme de c3te!a minute, a acceptat
cola pe care i/am o6erit/o 2i m/a Entrebat dac am
ne!oie de ce!a din ora27
A #a, am7
< g3ndisem En timp ce !orbea7 <aIoritatea
!e2tilor sale le auzisem noaptea trecut , din alte
creiere, En momentele c3nd nu m proteIasem7
A Ah, spuse pre6 c3ndu/se Ensp im3ntat7 Ce
am mai 6 cut acumM
A Am ne!oie de zece sticle de s3nge sintetic 2i
46
haine pentru un b rbat solid, am spus 2i l/am
surprins din nou7
+ietul Fason merita o sor cert rea 2i prostu ,
care s /i o6ere nepo i 2i nepoate care s /l strige
Kunchiule FaseL 2i pe care s /i in pe genunchi7 Jn
loc de asta, s/a ales cu mine7
A C3t de mare e b rbatul 2i unde eM
A Are cam un metru nou zeci 2i doi, nou zeci 2i
patru, 2i doarme, am spus7 Cred c are optzeci 2i
2ase En talie 2i are picioare lungi 2i umeri la i7
<i/am spus c trebuie s !eri6ic eticheta cu
m rimea de pe blugii lui $ric, care erau Enc En
usc torul de pe !eranda din spate7
A Ce 6el de haineM
A Haine de lucru7
A $ cine!a cunoscutM
A $u, spuse o !oce mult mai pro6und 7
Fason se r suci ca 2i cum s/ar 6i a2teptat la un
atac, ceea ce demonstra c instinctele sale nu erau
at3t de rele p3n la urm 7 #ar $ric ar ta la 6el de
pu in amenin tor pe c3t putea ar ta un !ampir de
talia sa7 Oi 6usese inspirat s /2i pun halatul maro
pe care/l l sasem En dormitorul mic7 $ra cel pe
care/l p stram aici pentru +ill 2i mi/a creat un
sentiment dureros s /l ! d pe altcine!a7 #ar
trebuia s 6iu practic 8 $ric nu se putea plimba En
bi>ini ro2ii D sau cel pu in nu c3nd era 2i Fason En
cas 7
Fason se holb la $ric 2i/mi arunc o pri!ire
2ocat 7
A Asta e noul t u b rbat, oo>ieM *u se poate
spune c pierzi !remea7
47
*u 2tia dac trebuia s 6ie admirati! sau
indignat7 Fason Enc nu realizase c $ric era mort7 $
uimitor pentru mine cum o groaz de oameni nu/2i
dau seama dec3t dup c3te!a minute7
A Oi trebuie s /i aduc haineM
A #a7 C ma2a i s/a rupt asear , iar blugii s i
sunt Enc murdari7
A *u ai de g3nd s ne 6aci cuno2tin M
Am tras ad3nc aer En piept7 Ar 6i 6ost mult mai
bine dac Fason nu l/ar 6i ! zut pe $ric7
A <ai bine nu, am spus7
Am3ndoi au 6ost sup ra i de comentariul meu7
Fason se !edea c 6usese r nit, iar !ampirul
o6ensat7
A $ric, spuse 2i/i Entinse m3na lui Fason7
A Fason tac>house, 6ratele acestei doamne
nepoliticoase, spuse Fason7
J2i str3nser m3inile, iar eu am sim it c !oiam
s le sucesc g3turile7
A + nuiesc c e:ist un moti! pentru care !oi
doi nu ! pute i duce s /i cump ra i haine, spuse
Fason7
A $:ist un moti! bun, am r spuns, 2i alte Enc
dou zeci de moti!e pentru care ar trebui s ui i c
l/ai ! zut !reodat pe tipul sta7
A $2ti En pericolM m Entreb Fason direct7
A *u Enc , am zis7
A #ac din cauza ta sora mea p e2te ce!a, o
s ai o mul ime de necazuri, El anun Fason pe
$ric, !ampirul7
A *ici nu m/a2 a2tepta la altce!a, spuse $ric7
#ar din moment ce e2ti at3t de direct cu mine, !oi
48
6i 2i eu la 6el cu tine7 Cred c ar trebui s o Entre ii
2i ar trebui s o iei la tine acas , ca s 6ie mai
proteIat 7
Fason r mase din nou cu gura c scat , iar eu a
trebuit s mi/o acop r pe a mea ca s nu r3d En
hohote7 $ra chiar mai distracti! dec3t Emi
imaginasem7
A Qece sticle de s3nge 2i un schimb de haineM
m Entreb Fason, 2i mi/am dat seama dup !ocea
lui c E2i d duse, En s63r2it, seama de 6aptul c $ric
era !ampir7
A $:act7 3nge g se2ti la magazinul de b uturi7
(ar hainele la Tal/<art7
$ric este mai degrab genul care pre6er blugi
2i tricou, adic e:act ce/mi puteam permite,
oricum7
A )h, 2i are ne!oie 2i de panto6i7
Fason se a2ez l3ng $ric 2i/2i puse piciorul
paralel cu cel al !ampirului7 9luier , ceea ce/l 6 cu
pe $ric s tresar 7
A Tr ie2ti pe picior mare, coment Fason 2i/mi
arunc o pri!ire7 $ ade! rat !echea zical M
(/am z3mbit7 Jncerca s mai En!eseleasc
atmos6era7
A 'oate nu m crezi, dar nu 2tiu7
A Cam greu de Enghi it asta, darN $i, am
plecat, spuse Fason salut3ndu/l cu o Enclinare a
capului pe $ric7
Jn c3te!a secunde, i/am auzit camionul lu3nd
!itez En curba de pe alee, prin p durea
Entunecat 7 *oaptea En! luise totul7
A Jmi pare r u c am ap rut En timp ce el era
49
aici, 6 cu $ric o tentati! 7 Cred c nu !oiai s /l
Ent3lnesc7
e apropie de 6oc 2i p ru s se bucure de
c ldura lui, a2a cum 6 cusem 2i eu7
A *u e !orba c mi/e ru2ine c e2ti aici, i/am
zis7 #ar am sentimentul c ai o gr mad de
necazuri 2i nu/l !reau 2i pe 6ratele meu t3r3t En ele7
A $ste singurul t u 6rateM
A #a7 Oi p rin ii mei sunt mor i, la 6el 2i bunica
mea7 $l este tot ce am, cu e:cep ia unei !eri2oare
care se drogheaz de ani de zile7 + nuiesc c e
irecuperabil 7
A *u mai 6i trist , spuse ca 2i cum nu s/ar 6i
putut ab ine7
A unt bine, am r spuns, str duindu/m s nu/
mi tremure !ocea7
A Ai b ut din s3ngele meu, zise7
Aoleo7 Am r mas nemi2cat 7
A *u a2 6i 6ost En stare s spun ce sim i dac nu
ai 6i b ut din s3ngele meu, e:plic el7 untem sau
am 6ost iubi iM
$ra un 6el dr gu de a pune problema7 $ric era
de obicei destul de direct c3nd !enea !orba despre
se:7
A *u, am r spuns prompt, 2i spuneam
ade! rul, chiar dac eram chiar la limita lui7
Am 6ost Entrerup i la timp, sla! cerului7 *u sunt
m ritat 7 Am momente de sl biciune7 $l arat
6abulos7 Ce pot spuneM
#ar m pri!ea intens 2i am sim it cum m
Enro2esc7
A sta nu e halatul 6ratelui t u7
50
)h, la naibaS </am uitat 6i: la 6oc, ca 2i cum
acesta ar 6i trebuit s /mi dea un r spuns7
A Al cui e atunciM
A Al lui +ill, am spus7
Asta 6usese o Entrebare u2oar 7
A $ iubitul t uM
Am Encu!iin at7
A $ra, am recunoscut cinstit7
A $ prietenul meuM
</am g3ndit ce s /i r spund7
A $i bine, nu chiar7 Tr ie2te En districtul En care
tu e2ti 2eri67 Jn #istrictul 17
<i/am reluat piept natul 2i am constatat c
p rul se uscase7 e electrizase 2i se lipea de perie7
Am z3mbit la re6le:ia mea En oglinda de deasupra
2emineului7 Jl puteam !edea 2i pe $ric acolo7 *u
am nici cea mai !ag idee de unde a pornit
po!estea c !ampirii nu pot 6i ! zu i En oglind 7 Cu
siguran puteam s /l ! d pe $ric En toat
splendoarea lui, c ci era at3t de Enalt 2i nu/2i
En6 urase prea str3ns halatulN Am Enchis ochii7
A Ai ne!oie de ce!aM m/a Entrebat $ric
EngriIorat7
#e mai mult autocontrol7
A unt bine, am spus Encerc3nd s nu
scr32nesc din din i7 'rietenii t i !or sosi cur3nd7
+lugii sunt En usc tor 2i sper c Fason se !a
Entoarce repede cu ce!a haine7
A 'rietenii meiM
A Hampirii care lucreaz pentru tine7 Cred c
'am intr la capitolul prieteni7 #espre Cho= nu 2tiu
ce s zic7
51
A oo>ie, unde lucrez euM Cine e 'amM Asta era
cu ade! rat o con!ersa ie di6icil 7 Am Encercat s /i
e:plic lui $ric despre pozi ia pe care o ocupa,
despre 6aptul c de inea 9angtasia, despre
celelalte a6aceri pe care le a!ea, dar, sincer, nu
eram su6icient de in6ormat pentru a/i zugr !i
tabloul complet7
A *u 2tii prea multe despre ce 6ac eu, a
remarcat pe bun dreptate7
A ' i, merg la 9angtasia c3nd m duce +ill, iar
el m duce c3nd ai tu ne!oie s m pui s 6ac tot
6elul de lucruri7
'roast , proast S
A Cum te pot determina s 6aci tot 6elul de
lucruriM 'ot Emprumuta periaM m Entreb $ric7
(/am aruncat o pri!ire7 ' rea preocupat 2i
g3nditor7
A igur, am spus, hot r3ndu/m s ignor prima
Entrebare7
(/am Entins peria7 A Enceput s /2i perie p rul,
6 c3nd to i mu2chii pieptului s danseze7 1h,
Doamne! ,oate ar trebui s intru din nou sub du i
s dau drumul la ap rece2
Am n ! lit En dormitor 2i am luat un elastic de
p r 2i mi/am adunat p rul En cea mai str3ns coad
pe care am reu2it !reodat s o 6ac, chiar En
cre2tetul capului7 Am 6olosit cealalt perie pe care
o a!eam ca s o aranIez 2i am !eri6icat c este
chiar En cre2tet Entorc3nd capul Entr/o parte 2i En
cealalt 7
A $2ti Encordat , a spus $ric din pragul u2ii7
cuze, scuze, a continuat gr bit7
52
</am uitat la el, suspicioas , dar p rea sincer7
#ac ar 6i 6ost el Ensu2i, $ric ar 6i r3s7 #ar, la naiba
dac nu/mi lipsea !echiul $ric7 < car 2tiai la ce s
te a2tep i de la el7
Am auzit o b taie En u2a din 6a 7
A R m3i aici, am spus7
' rea destul de EngriIorat 2i s/a a2ezat pe un
scaun din col ul Enc perii, ca un b iat cuminte7
</am bucurat c str3nsesem cu o sear Enainte
hainele Empr 2tiate prin camer 7 </am Endreptat
prin su6ragerie spre u2a din 6a , sper3nd s nu
mai am parte de alte surprize7
A Cine esteM am Entrebat lipindu/mi urechea de
u2 7
A *oi suntem, r spunse 'am7
Am Enceput s ap s pe clan , m/am oprit, mi/
am amintit c oricum nu puteau intra 2i am deschis
u2a7
'am are p rul blond, drept, 2i este la 6el de alb
ca o petal de magnolie7 Jn a6ar de asta, arat ca
o t3n r casnic din suburbii, care are o sluIb cu
Ium tate de norm la gr dini 7
#e2i nu cred c 2i/ar dori cine!a !reodat ca
'am s aib griI de 3nci, nu am ! zut/o niciodat
6 c3nd ce!a din cale a6ar de crud sau de r u7 #ar
este absolut con!ins c !ampirii sunt mai buni
dec3t oamenii, 2i este 6oarte direct 2i nu se
Empiedic de cu!inte7 $ram sigur c dac 'am ar
6i crezut c !reo ac iune dur era necesar pentru
binele ei, ar 6i 6 cut/o 6 r mustr ri de con2tiin 7
' rea s 6ie un adIunct e:celent 2i nu peste
m sur de ambi ios7 #ac E2i dorea s aib propria
53
ei s6er de in6luen , E2i ascundea cu mare griI
dorin a7
Cho= era de cu totul alt soi7 *u !reau s /l
cunosc pe Cho= mai bine dec3t El cunosc deIa7 *u
am Encredere En el 2i nu m/am sim it niciodat
con6ortabil En preaIma lui7 Cho= este un !ampir de
origine asiatic , cu o constitu ie mic , dar puternic,
cu p rul lung 2i negru7 *u are mai mult de un
metru 2aptezeci En l ime, dar 6iecare centimetru de
piele !izibil Bcu e:cep ia 6e eiC este acoperit cu
ni2te tatuaIe complicate, care par o ade! rat
pictur pe piele7 'am spune c sunt tatuaIe
ya>uza7 Jn unele seri, Cho= lucreaz la 9angtasia
pe post de barman, iar En altele st pur 2i simplu
pe acolo 2i las clien ii s se apropie de el7 B#e
6apt, acesta este ade! ratul scop al barurilor
pentru !ampiri, s /i lase pe oamenii obi2nui i s se
simt ca 2i cum ar 6ace ce!a periculos doar pentru
c stau En aceea2i camer cu un ne!iu En carne 2i
oase7 $ste o a6acere 6oarte pro6itabil , mi/a
e:plicat +ill7C
'am purta un pulo!er crem pu6os 2i pantaloni
maro/aurii, iar Cho= era En inuta lui obi2nuit :
!est 2i pantaloni largi7 Rareori purta c ma2 ,
ast6el Enc3t clien ii de la 9angtasia s se poat
bucura din plin de arta care/i Empodobea corpul7
"/am strigat pe $ric, iar acesta a intrat Encet En
camer 7 $ra !izibil precaut7
A $ric, spuse 'am c3nd El ! zu7
Jn !ocea ei se sim ea u2urarea7
A $2ti bineM
)chii s i El cercetau tem tori7 *u 6 cu o
54
re!eren , ci un 6el de plec ciune ad3nc a
capului7
A t p3ne, spuse Cho= 2i se Enclin 7
Am Encercat s nu e:agerez interpret3nd ceea
ce ! zusem 2i auzisem, dar am b nuit c saluturile
di6erite Ensemnau rela ii di6erite Entre cei trei7
$ric p rea nesigur7
A H cunosc, spuse Encerc3nd ca !orbele sale
s sune mai degrab a a6irma ie dec3t a Entrebare7
Ceilal i doi !ampiri schimbar o pri!ire rapid 7
A "ucr m pentru tine, spuse 'am7 J i dator m
loialitate7
Am Enceput s m Endrept c tre u2a camerei,
pentru c eram sigur c E2i doreau s !orbeasc
despre lucruri secrete de/ale !ampirilor7 (ar dac
era ce!a ce nu/mi doream s a6lu, astea erau 2i
mai multe secrete7
A Te rog, nu pleca, mi se adres $ric7
Hocea Ei era Ensp im3ntat 7 Am Enghe at 2i m/
am uitat peste um r7 'am 2i Cho= se holbau la
mine peste umerii lui $ric, 6iecare cu o alt
e:presie7 A lui 'am era aproape amuzat , En timp
ce a lui Cho= era En mod e!ident dezaprobatoare7
Am Encercat s nu pri!esc En ochii lui $ric, ca s /
l pot p r si 6 r mustr ri de con2tiin , dar pur 2i
simplu nu am reu2it7 *u !oia s 6ie l sat singur cu
cei doi aghiotan i7 Am o6tat ad3nc, um6l3ndu/mi
obraIii7 )6, la naiba3 </am t3r3t Enapoi l3ng $ric,
uit3ndu/m cu du2m nie la 'am En tot acest timp7
e auzi din nou cioc nind la u2 , iar 'am 2i
Cho= reac ionar dramatic7 Jntr/o secund ,
am3ndoi erau gata de lupt , iar !ampirii a6la i En
55
aceast stare sunt teribil de Ensp im3nt tori7 "e ies
col ii, m3inile li se arcuiesc ca ni2te gheare, iar
corpurile le sunt En alert 7 Aerul pare s !ibreze En
Iurul lor7
A #aM am spus 6 r s deschid u2a7
4rebuia s / mi instalez un !izor7
A unt 6ratele t u, spuse Fason r stit7
*ici nu 2tia ce norocos era c nu intrase pur 2i
simplu7
Ce!a El 6 cea pe Fason s 6ie Entr/o dispozi ie
agresi! 2i m Entrebam dac nu era cine!a cu el7
Aproape c am deschis u2a7 #ar am ezitat7 Jn cele
din urm , sim indu/m ca un tr d tor, m/am Entors
c tre 'am7 (/am ar tat En t cere u2a din spate,
6 c3nd un gest care s sugereze Enchiderea 2i
deschiderea ei, ca s nu se poat En2ela asupra a
ceea ce !oiam s /i comunic7 Am 6 cut cu degetul
un cerc En aer D ocolete casa, ,am D 2i i/am ar tat
u2a din 6a 7
'am Encu!iin cu o mi2care a capului 2i alerg
pe hol spre spatele casei7 *u/i puteam auzi pa2ii pe
podea7 &imitor7
$ric se Endep rt de u2 7 Cho= se a2ez En 6a a
lui7 Am aprobat7 $:act asta se presupunea c
trebuie s 6ac un subordonat7
Jn mai pu in de un minut, l/am auzit pe Fason
url3nd de la !reo Ium tate de metru7 Am s rit de
l3ng u2 , surprins 7
'am zise:
A #eschideS
Am deschis larg u2a ca s /l ! d pe Fason blocat
En bra ele 'amelei7 Jl inea En aer 6 r nici un e6ort,
56
de2i el se agita cu s lb ticie c3t de tare putea,
#umnezeu s /l aib En paz 7
A $2ti singur, am spus, cu un puternic
sentiment de u2urare7
A +ineEn eles, ce dracuGS #e ce ai asmu it/o pe
mineM "as /m IosS
A 'am, este 6ratele meu, am zis7 Te rog, las /l
Ios7
'am El l s Ios pe Fason, iar acesta se Entoarse
s se uite la ea7
A Auzi, 6emeieS *u te 6uri2ezi a2a En spatele
unui b rbat7 Ai noroc c nu te/am pocnit En capS
'am p rea din nou amuzat 2i p3n 2i Fason
p rea Ienat7 A!u tactul s z3mbeasc 7
A Cred c ar 6i, de 6apt, destul de greu, spuse el
ridic3nd saco2ele pe care le sc pase7
'am El aIut 7
A Ce ba6t c am s3ngele En sticle mari de
plastic, coment 7 Alt6el, aceast doamn
Enc3nt toare ar r bda de 6oame7
Ji z3mbi cu subEn eles lui 'am7 Fason iube2te
6emeile7 Cu 'am, Fason era Entr/o situa ie care/l
dep 2ea cu mult, dar nu a!ea bunul/sim s /2i dea
seama7
A <ul umesc7 Acum trebuie s pleci, am spus
brusc7
(/am luat saco2ele de plastic din m3ini7 $l 2i
'am se pri!eau Enc En ochi7 J2i e:ercita 6armecul
asupra lui7
A 'am, i/am atras t ios aten ia7 'am, este
6ratele meu7
A Otiu, spuse calm7 Fason, ai ce!a s ne spuiM
57
&itasem c Fason a!ea un ton ca 2i cum nu s/ar
mai 6i putut ab ine atunci c3nd aIunsese la u2 7
A #a, spuse, lu3ndu/2i cu mare greutate ochii
de la 6emeia/!ampir7
#ar, c3nd pri!i c tre mine, El z ri pe Cho= 2i
pupilele i se dilatar 7 Cel pu in a!ea su6icient bun/
sim s se team de Cho=7
A oo>ieM $ totul En ordineM Entreb 7
9 cu un pas En camer 2i am putut !edea cum
adrenalina de la spaima pe care i/o pro!ocase 'am
Encepuse s se calmeze7
A #a7 Totul e En regul 7 unt doar prieteni de/ai
lui $ric, care au !enit s !ad ce se Ent3mpl cu el7
A Atunci mai bine s/ar duce s dea Ios a6i2ele
alea cu Kc utatL7
Asta atrase aten ia tuturor7 "ui Fason Ei pl cu7
A unt a6i2e la Tal/<art 2i la %rabbit K=i> 2i la
+ottle +arn 2i cam peste tot prin ora27 'e toate
scrie acela2i lucru: K"/a i ! zut pe acest b rbatML 2i
continu e:plic3nd c el a 6ost r pit, iar prietenii lui
sunt 6oarte EngriIora i, 2i c o6er cui poate spune
cu certitudine c l/a ! zut o recompens de
cincizeci de mii de dolari7
*u pricepusem prea bine, Enc m mai Entrebam
5e2, c3nd 'am puse punctul pe i7
A per s /l localizeze 2i s pun m3na pe el, Ei
spuse lui Cho=7 ) s 6unc ioneze7
A Trebuie s rezol! m problema, spuse,
ar t3nd cu capul c tre Fason7
A nu ! atinge i de 6ratele meu, am spus7 </
am a2ezat Entre Fason 2i Cho=, iar palmele m
m3ncau de ne!oia unui ru2 sau a unui ciocan sau
58
a orice cu care l/a2 6i putut Empiedica pe acest
!ampir s /l ating pe Fason7
'am 2i Cho= se uitar la mine brusc7 *u mi se
p ru la 6el de 6latant pe c3t i se p ruse lui Fason7
<ie mi se p rea mortal7 Fason deschise gura s
!orbeasc D puteam sim i cum cre2te En el 6uria, 2i
impulsul de a/i En6runta D dar m3na mea se Enchise
peste Encheietura lui, iar el m3r3i, En timp ce/i
ziceam:
A nu sco i o !orb 7
'rintr/un miracol, chiar nu scoase nici una7
' rea s simt c e!enimentele se Endreptau mult
prea rapid Entr/o direc ie periculoas 7
A Ha trebui s m omor3 i 2i pe mine, am spus7
Cho= ridic din umeri7
A <are sco6al 7
'am nu coment 7 #ac trebuia s aleag Entre a
sus ine interesele !ampirilor 2i a 6i prietena meaN
ei bine, cred c trebuia s anul m petrecerea En
piIamale, tocmai c3nd m g3ndeam c pot s /i
Empletesc p rul7
A #espre ce e !orbaM Entreb $ric7
Hocea lui era considerabil mai 6erm 7
A $:plic /mi, 'am7
Trecu un minut p3n ce lucrurile se echilibrar 7
Apoi, 'am se Entoarse c tre $ric 2i poate era
u2urat c nu trebuia s m omoare chiar atunci7
A oo>ie 2i b rbatul sta, 6ratele ei, te/au
! zut, e:plic ea7 unt oameni7 Au ne!oie de bani7
Te !or preda !r Iitoarelor7
A Ce !r IitoareM Entrebar m 2i eu 2i Fason En
acela2i timp7
59
A <ul umesc, $ric, pentru rahatul En care ne/ai
b gat, morm i nedrept Fason7 Oi ai putea s /mi dai
drumul la m3n , oo>ie7 $2ti mai puternic dec3t
pari7
$ram mai puternic dec3t ar 6i trebuit pentru c
b usem s3nge de !ampir D cel mai recent al lui
$ric7 $6ectul dureaz cam trei s pt m3ni, poate
mai mult7 Otiam asta din e:perien ele anterioare7
#in ne6ericire, a!usesem ne!oie de acest
surplus de putere Entr/un anume moment al !ie ii
mele7 3ngele Emi 6usese donat atunci c3nd eram
gra! r nit dar trebuia s continui, chiar de
!ampirul care era acum En6 2urat En halatul de baie
al 6ostului meu prieten7
A Fason, am spus cu !oce sc zut D ca 2i cum
!ampirii nu m/ar 6i putut auzi D ai griI cum te
por i7
Asta era cea mai clar modalitate de a/i spune
lui Fason s dea 2i el o dat En !ia do!ad de
inteligen 7 $ra prea Enc3ntat s mearg pe muchie
de cu it7
9oarte Encet 2i cu mult aten ie, ca 2i cum En
camer s/ar 6i a6lat un leu sc pat din cu2c , Fason
2i cu mine ne/am a2ezat pe canapeaua cea !eche
de l3ng 2emineu7 Asta a mai detensionat pu in
situa ia7 #up o scurt ezitare, $ric se a2ez pe
podea 2i se lipi de picioarele mele7 'am se a2ez
pe marginea unui 6otoliu, cel mai aproape de
2emineu, dar Cho= pre6er s r m3n En picioare
Bla ceea ce am calculat eu a 6i o distan de doi
pa2iC aproape de Fason7 Atmos6era de!eni mai
pu in tensionat , de2i nu se putea numi cu nici un
60
chip rela:at D totu2i, era o Embun t ire 6a de
situa ia de acum c3te!a clipe7
A 9ratele t u trebuie s r m3n 2i s aud asta,
zise 'am7 *u conteaz c3t de mult !rei tu ca el s
nu a6le7 $ necesar s 2tie de ce nu trebuie s
Encerce s c32tige acei bani7
Fason 2i cu mine d dur m aprobator din cap7
tai, a2 puteaS A2 putea s le spun tuturor c
in!ita ia lor En casa mea era anulat 2i la naiba, ar
2terge/o pe u2 c3t de repede ar putea7 </am
trezit z3mbind7 anulezi o in!ita ie era e:trem de
satis6 c tor7 ) mai 6 cusem odat 8 Ei trimisesem pe
+ill 2i pe $ric rapid a6ar din su6rageria mea, 2i m/
am sim it at3t de bine, Enc3t am anulat in!ita ia
pentru 6iecare !ampir pe care/l cuno2team7 'e
m sur ce m g3ndeam mai bine, am sim it cum
Emi p le2te z3mbetul7
#ac d deam ascultare acestui impuls, trebuia
s r m3n En cas En 6iecare noapte pentru tot restul
!ie ii mele, pentru c se !or Entoarce la apus En
ziua urm toare 2i En cealalt 2i a2a mai departe,
p3n c3nd !or pune m3na pe mine, pentru c El
a!eam pe 2e6ul lor7 </am uitat la Cho=7 Jmi !enea
s dau !ina pentru Entreaga situa ie doar pe el7
A Acum c3te!a nop i, am auzit la 9angtasia,
e:plic 'am pentru Fason, c a !enit En hre!eport
un grup de !r Iitoare7 *e/a spus o 6iin uman ,
una care/l !rea pe Cho=7 *u 2tia de ce suntem at3t
de interesa i de aceast in6orma ie7
*u era ce!a care s mi se par 6oarte
amenin tor7 Fason ridic din umeri7
A OiM Entreb 7 "a naiba, doar sunte i cu to ii
61
!ampiri7 Ce ! poate 6ace o ga2c de 6ete
Embr cate En negruM
A Hr Iitoarele ade! rate pot 6ace multe lucruri
!ampirilor, spuse 'am cu o !izibil Ien 7 9etele En
negru la care te g3nde2ti doar se pre6ac7
Hr Iitoarele 2i !r Iitorii ade! ra i pot 6i 6emei sau
b rba i de toate !3rstele7 unt 6ormidabili, cu
ade! rat puternici7 Controleaz 6or e magice, iar
Ens 2i e:isten a noastr E2i are r d cinile En magie7
%rupul sta pare a a!ea ce!aN
9 cu o pauz , c ut3nd cu!3ntul potri!it7
A Jn plusM suger ser!iabil Fason7
A Ce!a En plus, 6u 'am de acord7 *u am
descoperit ce/i 6ace at3t de puternici7
A Care/i scopul !enirii lor la hre!eportM
A +un Entrebare, aprob Cho=7 ) Entrebare
mult mai bun 7
</am Encruntat la el7 *u a!eam ne!oie de
nenorocita lui de aprobare7
A Hoiau, !or, s pun m3na pe a6acerea lui
$ric, spuse 'am7 Hr Iitoarele !or bani la 6el de mult
ca oricine altcine!a 2i 2i/au imaginat c 6ie pot
pune m3na pe a6acere, 6ie El con!ing pe $ric s
pl teasc pentru a 6i l sat En pace7
A +ani pentru protec ie7 $ste un concept
6amiliar pentru cine!a care se uit la tele!izor7 #ar
cum ! pot obliga s 6ace i ce!aM Hoi sunte i at3t
de puternici7
A *ici nu ai idee c3te probleme pot ap rea Entr/
o a6acere dac !r Iitoarele !or o bucat din ea7
C3nd ne/am Ent3lnit prima dat cu conduc torii lor
D o pereche, 6rate 2i sor D ne/au e:plicat7 Hallo= a
62
spus 6oarte clar c ne poate blestema munca,
poate strica b uturile 2i poate determina clien ii s
cad pe ringul de dans 2i s ne dea En Iudecat , ca
s nu mai pomenim de problemele cu instala iile
sanitare7
'am 6 cu un gest de dezgust cu m3inile7
A Ar trans6orma 6iecare sear Entr/un co2mar,
iar !eniturile noastre ar sc dea drastic, poate chiar
Entr/at3t Enc3t 9angtasia nu ar mai a!ea nici o
!aloare7
Fason 2i cu mine ne aruncar m pri!iri precaute7
+ineEn eles c !ampirii erau acti!i mai ales En
domeniul barurilor, din moment ce erau cele mai
lucrati!e noaptea, iar ei erau treIi atunci7 e
implicaser En cur torii de noapte, restaurante de
noapte, cinematogra6e de noapteN dar barurile
erau cele mai rentabile7 #ac 9angtasia se
Enchidea, 6inan ele lui $ric s/ar 6i dus pe apa
s3mbetei7
A A2adar, !or bani de protec ie, spuse Fason7
e uitase la trilogia Naul de !reo cincizeci de
ori7 </am g3ndit s /l Entreb dac !rea s doarm
cu pe2tii, dar Cho= p rea agitat, a2a c m/am
ab inut7 Am3ndoi eram doar la un dege el distan
de o moarte nepl cut , iar eu 2tiam c nu era
!remea de glume, mai ales de unele prea
apropiate de realitate7
A Oi cum a aIuns $ric s alerge pe 2osea, En
miIlocul nop ii, 6 r c ma2 sau pantaloniM am
Entrebat, g3ndindu/m c !enise timpul s
aIungem la lucrurile esen iale7
Cei doi subordona i a!ur un schimb lung de
63
pri!iri7 </am uitat En Ios la $ric, lipit de picioarele
mele7 ' rea s 6ie la 6el de interesat de r spuns ca
2i noi7 <3na sa Emi cuprinsese cu 6ermitate glezna7
</am sim it ca o !est de sal!are uria2 7
Cho= se hot rE s preia rolul po!estitorului7
A "e/am spus c !om discuta despre
amenin area lor7 #ar noaptea trecut c3nd am
aIuns la munc , una dintre !r Iitoarele mai mici ne
a2tepta la 9angtasia cu o alt propunere7 ' ru s
nu se simt prea con6ortabil7 Jn timpul Ent3lnirii
ini iale, 2e6a adun rii de !r Iitoare, Hallo=, a decis
c e atras se:ual de $ric7 ) ast6el de Emperechere
este 6oarte prost ! zut printre !r Iitoare, En elegi,
din moment ce noi suntem mor i, iar !r Iitoria este
ce!a at3t deN organic7
Cho= scuip cu!3ntul ca 2i cum ar 6i 6ost !orba
despre ce!a lipit pe talpa panto6ului lui7
A +ineEn eles, maIoritatea !r Iitoarelor nu ar
6ace ceea ce Encearc aceast adunare7 Aici e
!orba de oameni mai atra2i de putere dec3t de
religia din spatele ei7
$ra interesant, dar eu !oiam s aud restul
po!e2tii7 "a 6el E2i dorea 2i Fason, care 6 cu din
m3n un se mn de Ktreci peste astaL7 cutur3ndu/
se ca 2i cum s/ar 6i trezit din g3ndurile En care era
cu6undat, Cho= continu 7
A Aceast !r Iitoare/2e6 , aceast Hallo=, i/a
spus lui $ric, prin intermediul subordonatei ei, c
dac !a petrece cu ea 2apte nop i, Ei !a cere doar o
cincime din a6acere, En loc de Ium tate7
A Jnseamn c i/ai creat deIa o reputa ie, Ei
spuse 6ratele meu lui $ric, cu o !oce plin de
64
!enera ie sincer 7
$ric nu reu2ise pe de/a/ntregul s /2i ascund
e:presia de Enc3ntare7 $ra bucuros s aud c era
considerat un Casano!a7 $ra o mic di6eren En
6elul En care s/a uitat En sus la mine En momentul
urm tor, iar eu am a!ut un sentimentul Engrozitor
c urma s se Ent3mple ce!a ine!itabil D ca atunci
c3nd !ezi c ma2ina ta o ia la !ale Bde2i e2ti sigur
c ai l sat/o parcat bineC 2i 2tii c nu ai cum s o
prinzi 2i s o opre2ti, indi6erent c3t de mult E i
dore2ti7 <a2ina aceea !a 6i distrus 7
A #e2i unii dintre noi au considerat c ar 6i
En elept s accepte, st p3nul nostru a re6uzat cu
Enc p 3nare, spuse Cho=, arunc3ndu/i Kst p3nului
nostruL o pri!ire care numai iubitoare nu era7 (ar
st p3nul nostru a ales s o re6uze Entr/o manier
at3t de insult toare, Enc3t Hallo= l/a blestemat7
$ric p ru ru2inat7
A #e ce naiba ai re6uza o ast6el de a6acereM
Entreb Fason, sincer mirat7
A *u/mi amintesc, r spunse $ric, mut3ndu/se
milimetric mai aproape de picioarele mele7
<ai aproape de at3t nu a!ea unde s se duc 7
' rea rela:at, dar 2tiam c nu e7 'uteam s /i simt
tensiunea din corp7
A *u mi/am 2tiut nici numele p3n c3nd 6emeia
asta, oo>ie, nu mi l/a spus7
A Oi cum ai aIuns pe c3mpM
A *ici asta nu 2tiu7
A 'ur 2i simplu a disp rut de unde era, spuse
'am7 t team En birou cu t3n ra !r Iitoare, iar
Cho= 2i cu mine ne certam cu $ric pe tema
65
re6uzului lui7 (ar apoi, parc s/a e!aporatN
A i/a picat 6isa, $ricM am Entrebat7
</am surprins Entinz3ndu/m s /i m3ng3i p rul,
cum a2 6i 6 cut cu un c3ine care s/ar 6i aciuat pe
l3ng mine7
Hampirul p ru uimit7 #e2i engleza lui $ric era
e:celent , din c3nd En c3nd c3te o e:presie El lua
pe nepreg tite7
A J i aminte2ti ce!a despre astaM am spus mai
direct7 Ai ce!a amintiri legate de subiectM
A </am n scut En momentul En care alergam pe
drum En 6rig 2i Entuneric, spuse7 '3n c3nd m/ai luat
tu, eram !id7
pus En 6elul acesta, suna Engrozitor7
A 'ur 2i simplu nu are sens, am zis7 A2a ce!a
nu se Ent3mpl din senin, 6 r nici un a!ertisment7
'am nu p ru o6ensat , dar Cho= se str duia s
aib o ast6el de e:presie7
A Hoi doi a i 6 cut ce!a, nu/i a2aM A i 6 cut
t3mpenii7 Ce a i 6 cutM
$ric Emi cuprinsese picioarele cu ambele m3ini,
a2a c eram intuit pe loc7 <i/am En6r3nat o
tres rire de spaim 7 $ra doar nesigur7
A Cho= a a!ut o izbucnire de 6urie 6a de
!r Iitoare, spuse 'am dup o pauz semni6icati! 7
Am Enchis ochii7 Chiar 2i Fason p rea s
En eleag ce spunea 'am, c ci pupilele i se
dilataser 7 $ric E2i Entoarse 6a a spre mine, ca s /2i
6rece obrazul de piciorul meu7 < Entrebam de ce
6ace asta7
A Oi En momentul En care a 6ost atacat , $ric a
disp rutM am Entrebat7
66
'am d du din cap a6irmati!7
A A2adar, era un 6el de capcan !r Iit 7
A Aparent, spuse Cho=7 #e2i nu am mai auzit
niciodat de a2a ce!a 2i nu pot 6i 6 cut responsabil
pentru ce s/a Ent3mplat7
'ri!irea lui m pro!oca s /l contrazic7
</am Entors c tre Fason 2i mi/am dat ochii peste
cap7 m ocup de ga6a lui Cho= nu era treaba
mea7 $ram destul de sigur c dac Entreaga
po!este ar 6i 6ost spus reginei d in "ouisiana,
superiorul lui $ric, ea i/ar 6i spus !reo dou lui
Cho= En leg tur cu incidentul7
e l s t cerea, apoi Fason se decise s mai
pun ni2te paie pe 6oc7
A A i 6ost la <erlotteGs, nu/i a2aM Ei Entreb pe
!ampiri7 &nde lucreaz oo>ieM
$ric ridic din umeri8 nu/2i amintea7 'am spuse:
A $u am 6ost, nu 2i $ric7
e uit la mine, a2tept3nd con6irmarea, iar dup
ce m/am g3ndit pu in, am aprobat7
A A2adar, nimeni nu El !a asocia automat pe
$ric cu oo>ie7
Fason l s s /i scape aceast obser!a ie ca din
Ent3mplare, dar p rea 6oarte Enc3ntat 2i aproape
m3ndru7
A *u, spuse 'am Encet7 'oate c nu7
$ra clar c era ce!a care trebuia s m
EngriIoreze, dar Enc nu reu2eam s /mi dau seama
ce e7
A A2adar, sunte i acoperi i pe teritoriul +on
Temps, continu Fason7 < Endoiesc c l/a ! zut
cine!a noaptea trecut , cu e:cep ia lui oo>ie, 2i la
67
naiba dac 2tiu cum a aIuns taman pe drumul la7
9ratele meu pusese din nou punctul pe i7
9unc iona la capacitate ma:im En seara asta7
A #ar o groaz de oameni de aici merg la
hre!eport, la barul sta, 9angtasia7 Chiar 2i eu am
6ost, spuse Fason7
Asta era o noutate pentru mine 2i i/am aruncat
o pri!ire pe sub spr3ncene7 Ridic din umeri 2i p ru
doar pu in Encurcat7
A #eci, ce se !a Ent3mpla atunci c3nd cine!a !a
Encerca s cear baniiM C3nd !a suna la num rul de
pe a6i2M
Cho= decise s ia parte din nou la con!ersa ie7
A +ineEn eles c Kprietenul apropiatL care !a
r spunde !a !eni imediat s !orbeasc direct cu
in6ormatorul7 #ac acesta El poate con!inge pe
Kprietenul apropiatL c l/a ! zut pe $ric dup ce
nenorocita de !r Iitoare l/a blestemat, !r Iitoarele
!or Encepe s /l caute Entr/o anumit zon 7 Cu
siguran El !or g si7 Hor Encerca s intre En contact
2i cu !r Iitoarele locale, ca s le implice 2i pe ele7
A *u sunt !r Iitoare En +on Temps, spuse Fason,
p r3nd uimit c Cho= putea s sugereze a2a ce!a7
(at /l din nou pe 6ratele meu 6 c3nd
presupuneri7
A )h, pot s pun pariu c sunt, am zis7 #e ce n/
ar 6iM J i aminte2ti ce i/am spusM
#e2i eu m g3ndisem la !3rcolaci 2i teriantropi
atunci c3nd El a!ertizasem c pe lume e:ist lucruri
pe care n/ar !rea s le !ad 7
+ietul meu 6rate 6usese supraEnc rcat cu
in6orma ie En seara asta7
68
A #e ce n/ar 6iM repeta Encet7 Cine ar putea 6iM
A 9emei, b rba i, r spunse 'am, scutur3ndu/2i
m3inile, ca 2i cum am 6i !orbit de cine 2tie ce
d un tori7 unt la 6el ca mul i al ii care au o !ia
secret D maIoritatea sunt chiar dr gu i, aproape
ino6ensi!i7
#ar tonul lui 'am nu era chiar con!ing tor c3nd
spunea asta7
A #ar cei r i tind s /i in6luen eze pe cei buni7
A )ricum, spuse Cho=, holb3ndu/se g3nditor la
'am, acesta este un loc at3t de izolat, Enc3t este
6oarte posibil s e:iste c3te!a !r Iitoare En zon 7
*u toate 6ac parte din grupuri, iar s determine o
!r Iitoare independent s coopereze !a 6i 6oarte
di6icil pentru Hallo= 2i acoli ii s i7
A #e ce nu pot !r Iitoarele din hre!eport s
6ac o !raI ca s /l g seasc pe $ricM am Entrebat7
A *u pot g si nimic care s /i apar in pentru a
arunca o ast6el de !raI , zise 'am 2i p rea s 2tie
ce spune7 *u pot intra En ascunz toarea lui pentru
a g si p r sau haine care s /i poarte mirosul 2i nici
nu este !reo persoan prin preaIm care s 6i b ut
din s3ngele lui $ric7
A Jn a6ar de asta, ad ug Cho=, leg n3ndu/se
de pe un picior pe cel lalt, dup p rerea mea,
pentru c suntem mor i, ast6el de lucruri nu !or
6unc iona ca s 6ac o !raI 7
)chii lui 'am prinser pri!irea lui Cho=7 (ar E2i
Emp rt 2eau idei, iar mie nu/mi pl cea7 $ric, cauza
acestui schimb de mesaIe, se uita de la unul la
cel lalt7 Chiar 2i mie mi se p rea c nu are nici o
idee despre ce e !orba7
69
'am se Entoarse c tre mine7
A $ric ar trebui s r m3n aici unde este7 A/l
deplasa Enseamn a/l e:pune unui pericol 2i mai
mare7 #ac el nu ne mai st En drum 2i se a6l En
siguran , putem lua m suri Empotri!a
!r Iitoarelor7
A *e preg tim de lupt , bomb ni Fason En
urechea mea, Enc in6luen at de Naul!
Acum c 'am o spusese cu !oce tare, mi/era
clar de ce ar 6i trebuit s m EngriIorez c3nd Fason
scosese En e!iden c3t de pu in probabil era s /l
asocieze cine!a pe $ric cu mine7 *imeni nu ar 6i
crezut c un !ampir care a!ea rangul 2i puterea lui
$ric ar 6i 6ost l sat l3ng o chelneri uman 7
<usa6irul meu amnezic p rea uluit7 </am
aplecat spre el, am cedat pu in impulsului de a/i
m3ng3ia p rul, apoi mi/am pus m3inile peste
urechile lui7 <i/a permis s 6ac asta, ba chiar 2i/a
pus propriile m3ini peste ale mele7 Hoiam s
pretind c nu poate auzi ce a!eam de g3nd s
spun7
A Cho=, 'am, asta este cea mai proast idee
din toate timpurile7 ! e:plic de ce7
Cu greu puteam spune cu!intele pe c3t de
repede 2i de accentuat Emi doream7
A Cum crede i c /l !oi putea ap raM Oti i cum
se !a termina astaS ) s iau b taie7 au poate
chiar o s 6iu omor3t 7
'am 2i Cho= Emi aruncar am3ndoi aceea2i
pri!ire lipsit de e:presie7 Ar 6i putut la 6el de bine
s spun :
A Ce !rei de 6aptM
70
A #ac sora mea !a 6ace asta, inter!eni Fason,
ignor3ndu/m complet, merit s 6ie pl tit pentru
a2a ce!a7
&rm ce!a ce ar putea 6i descris drept o t cere
ap s toare7 "/am pri!it cu uimire7 imultan, 'am 2i
Cho= aprobar 7
A Cel pu in la 6el de mult c3t ar primi un
in6ormator care ar suna la num rul de pe a6i2, zise
Fason, mut3ndu/2i ochii s i alba2tri de la o 6a
palid la alta7 Cincizeci de mii7
A FasonS
<i/am reg sit Entr/un 6inal !ocea, apoi am
ap sat 2i mai tare m3inile peste urechile lui $ric7
$ram ru2inat 2i umilit , 6 r s reu2esc s /mi
dau seama e:act de ce7 Jn primul r3nd, Fason se
ocupa de treburile mele de parc ar 6i 6ost propriile
a6aceri7
A Qece, zise Cho=7
A 'atruzeci 2i cinci, contrao6ert Fason7
A #ou zeci7
A Treizeci 2i cinci7
A /a 6 cut7
A oo>ie, E i aduc pu2ca mea, concluziona
Fason7
71
3
A Cum s/a aIuns la astaM am Entrebat 6ocul,
dup ce au plecat to i7
To i, cu e:cep ia uria2ului !ampir !i>ing pe care
se presupunea c trebuie s /l ap r7
t team pe co!or En 6a a 6ocului7 Abia
aruncasem En el o bucat de lemn, iar 6l c rile erau
cu ade! rat pl cute7 A!eam ne!oie s m g3ndesc
la ce!a pl cut 2i con6ortabil7
Am ! zut un picior mare 2i gol cu coada
ochiului7 $ric se aplec 2i se a2ez l3ng mine, En
6a a c minului7
A Cred c asta s/a Ent3mplat pentru c ai un
6rate lacom 2i e2ti genul de 6emeie care ar opri
ma2ina pentru mine, chiar dac este
Ensp im3ntat , spuse clar $ric7
A Ce sim i, apropo de toate asteaM
*u i/a2 6i pus niciodat lui $ric cel En toate
min ile aceast Entrebare, dar p rea at3t de di6erit8
poate nu mai era la 6el de Ialnic de Engrozit ca 2i
noaptea trecut , dar Enc era 6oarte non/$ric7
A Adic N parc ai 6i un pachet pus la p strare
Entr/un dulap, eu 6iind dulapul7
A < bucur c Ei sperii su6icient ca s aib griI
de mine7
A Hm, am spus inteligent7
*u era r spunsul pe care/l a2teptasem7
A 'robabil c sunt o persoan Ensp im3nt toare
c3nd sunt eu Ensumi7 au inspir at3t de mult
72
loialitate datorit 6aptelor mele bune 2i manierelor
bl3ndeM
Am chicotit7
A </am g3ndit eu c nu/i a2a7
A $2ti En regul , am spus cu Encredere, de2i,
dac m g3ndeam mai bine, $ric nu p rea s aib
ne!oie de Encredere7
)ricum, acum eram responsabil pentru el7
A *u i/au Enghe at picioareleM
A *u, r spunse7
#ar acum treaba mea era s am griI de $ric,
care p rea s nu aib ne!oie de asta7 Oi eram
pl tit cu o sum uimitoare ca s 6ac doar asta, mi/
am reamintit cu 6ermitate7 Am luat p tura !eche
de pe canapea 2i i/am En6 2urat picioarele En
carouri !erzi, albastre 2i galbene7 </am pr bu2it pe
co!or al turi de el7
A $ste de/a dreptul hidoas p tura asta,
remarc $ric7
A $:act asta spunea 2i +ill7
</am r sucit pe burt 2i m/am surprins
z3mbind7
A &nde/i +illM
A $ En 'eru7
A i/a spus c pleac M
A #a7
A Trebuie s presupun c rela ia ta cu el nu mai
e la 6el de bun M
$ra o modalitate dr gu de a spune lucrurilor
pe nume7
A Am 6ost desp r i i7 Jncepe s par c
de6initi!, am spus cu !oce slab 7
73
Acum, era 2i el pe burt l3ng mine, spriIinit En
coate, ca s putem !orbi7 $ra pu in mai aproape
dec3t m/a2 6i sim it eu con6ortabil, dar nu !oiam s
6ac prea mare caz de asta, tr g3ndu/m Entr/o
parte7 e r suci pe Ium tate ca s pun p tura
peste am3ndoi7
A 'o!este2te/mi despre el, zise $ric pe
nea2teptate7
'rinsese pu in culoare, pentru c 2i el, al turi
de 'am 2i Cho=, b use un pahar de
3ngeAde! rat Enainte ca !ampirii s plece7
A Jl 2tii pe +ill, i/am spus7 A lucrat pentru tine o
bucat de !reme7 Cred c nu/ i aminte2ti, dar +ill,
ei bine, este genul rela:at 2i calm 2i cu ade! rat
protector, 2i nu pare s se g3ndeasc la anumite
lucruri7
*u m g3ndisem niciodat c , dintre to i
oamenii, tocmai cu $ric Emi !oi analiza rela ia cu
+ill7
A Te iube2teM
Am o6tat, iar ochii mi s/au umezit, a2a cum se
Ent3mpla deseori c3nd m g3ndeam la +ill D
'l3ng cioasa Tilla
2
, asta eram eu7
A $l spune c da, am morm it trist 7 #ar, c3nd
tipa asta !ampir a luat cum!a leg tura cu el, a
6ugit imediat7 #in c3te 2tiam eu, Ei trimisese un e/
mail7 A!usese o rela ie cu ea Enainte, 2i s/a do!edit
c ea era, nu 2tiu cum le spune i !oi, cea care/l
trans6ormase En !ampir7 A2a c +ill s/a Entors la ea7
$l zice c a trebuit s o 6ac 7 Apoi a descoperit D m/
2
'ersonaI din thrillerul 5arni$al of Souls 65arna$alul
sufletelor7!
74
am uitat la $ric ridic3nd din spr3ncene cu
subEn eles, iar acesta p rea 6ascinat D c Encerca
s /l atrag Entr/o parte Enc 2i mai Entunecat 7
A 'o6timM
A Jncerca s /l atrag de partea unui alt grup de
!ampiri En <ississippi ca s le dea baza de date
electronic pe care o realizase pentru oamenii t i,
!ampirii din "ouisiana, am spus, simpli6ic3nd pu in
de dragul conciziei7
A Oi ce s/a Ent3mplatM
$ra aproape la 6el de amuzant ca o discu ie cu
Arlene7 'oate chiar mai amuzant, pentru c ei nu
putusem s /i spun niciodat toat po!estea7
A "orena, sta e numele ei, l/a torturat, am zis,
iar ochii lui $ric s/au m rit7 'o i s crezi a2a ce!aM
C a putut s tortureze pe cine!a cu care a 6 cut
dragosteM 'e cine!a al turi de care a tr it ni2te
aniM
$ric cl tin din cap neEncrez tor7
A )ricum, mi/ai spus s m duc la Fac>son 2i
s /l g sesc, iar eu am adunat indicii la acel club
unde !in numai supra7
$ric cl tin aprobator din cap7 $!ident, nu
trebuia s /i e:plic c supra Ensemna 6iin e
supranaturale7
A *umele real este FosephineGs, dar !3rcolacii El
numesc Clubul <or ilor7 <i/ai spus s m duc acolo
cu un !3rcolac 6oarte dr gu care/ i datora o mare
6a!oare 2i am stat la el acas 7
Jnc mai !isam cu ochii deschi2i la Alcide
Her!eau:7
A #ar am s63r2it prin a 6i b tut destul de r u,
75
am concis7 R nit r u, ca Entotdeauna7
A CumM
A 'o i s crezi sau nu, dar am 6ost EnIunghiat
cu un ru27
$ric p ru impresionat, a2a cum era 2i cazul7
A Ai o cicatriceM
A #a, de2iN
</am oprit brusc7 # dea toate semnele c era
ner bd tor s aud ce a!eam de spus7
A CeM
A Ai adus unul din !ampirii din Fac>son s se
ocupe de ran , ca s supra!ie uiescN apoi mi/ai
dat s3nge ca s m !indec repede 2i s /l pot c uta
pe +ill pe lumin 7
Amintirea momentului c3nd $ric mi/a dat s
beau din s3ngele lui, mi/a 6 cut obraIii s se
Enro2easc , 2i puteam doar s sper c $ric !a pune
ro2ea a din obraIii mei pe seama c ldurii 6ocului7
A Oi l/ai sal!at pe +illM zise, abandon3nd acest
subiect sensibil7
A #a, l/am sal!at, am zis cu m3ndrie7 (/am
sal!at 6undul7
</am r sucit pe spate 2i m/am uitat En sus la el7
'hii, era dr gu s ai pe cine!a cu care s po i sta
de !orb 7 <i/am ridicat tricoul 2i m/am aplecat
pu in Entr/o parte ca s /i ar t lui $ric cicatricea, iar
el p ru impresionat7 Atinse cicatricea lucioas cu
!3r6ul unui deget 2i cl tin din cap7 <i/am aranIat
hainele7
A Oi ce s/a Ent3mplat cu tipa/!ampirM Entreb 7
</am uitat la el cu suspiciune, dar nu p rea s se
distreze pe seama mea7
76
A $i bine, am r spuns, hm, de 6apt, am camN A
intrat En timp ce/l dezlegam pe +ill 2i m/a atacat 2i
eu am camN omor3t/o7
$ric se uit 6i: la mine7 *u/i puteam interpreta
e:presia7
A Ai mai omor3t pe cine!a EnainteM
A +ineEn eles c nuS am spus plin de
indignare7 Am r nit un tip care Encerca s m
omoare, dar n/a murit7 *u, eu sunt o fiin uman !
*u am ne!oie s omor pe cine!a ca s tr iesc7
A #ar oamenii omoar mereu al i oameni7 Oi
nici m car nu au ne!oie s /i m n3nce sau s le
bea s3ngele7
A *u to i oamenii7
A #estul de ade! rat, zise7 *oi, !ampirii,
suntem to i criminali7
A #ar, Entr/un 6el, sunte i ca leii7
$ric p ru mirat7
A "eiiM 2opti7
A "eii omoar to i di!erse chestii7
'e moment, aceast idee p ru a 6i inspirat 7
A Hoi sunte i pr d tori, ca leii 2i p s rile de
prad 7 #ar !oi 6olosi i ceea ce ucide i7 Hoi trebuie
s omor3 i ca s a!e i ce m3nca7
A chepsisul En toat treaba asta este c noi
ar t m aproape ca !oi7 Oi am 6ost ca !oi7 Oi !
putem iubi, la 6el cum ! putem m3nca7 Cu greu ai
putea spune c leul !rea s m3ng3ie antilopa7
+rusc, En aer se sim i ce!a ce nu mai 6usese
acolo7 </am sim it ca o antilop care era urm rit
de un leu cu comportament de!iant7
</am sim it mult mai bine c 3nd a!eam griI de
77
o !ictim Engrozit 7
A $ric, am spus, precaut , 2tii c e2ti oaspetele
meu aici7 Oi 2tii c , dac E i spun s pleci, ceea ce
!oi 6ace dac nu e2ti cinstit cu mine, !ei sta a6ar ,
En miIlocul c3mpului, Entr/un halat de baie care e
prea scurt pentru tine7
A Am spus ce!a care s te 6ac s nu te sim i
con6ortabilM
$ra BaparentC chinuit de remu2c ri, En ochii s i
alba2tri citindu/se sinceritatea7
A Jmi pare r u7 Jncercam s continui 6irul
g3ndurilor tale7 <ai ai cum!a ni2te
3ngeAde! ratM Ce haine mi/a adus FasonM 9ratele
t u este un tip 6oarte de2tept7
*u p ru sut la sut admirati! c3nd spuse asta7
*u l/am blamat7 #e2tept ciunea lui Fason El costa
treizeci 2i cinci de mii de dolari7 </am ridicat s iau
punga de la Tal/<art, sper3nd c lui $ric Ei !or
pl cea tricoul cu "ouisiana Tech
0
2i blugii ie6tini7
</am dus la culcare En Iur de miezul nop ii,
l s3ndu/l pe $ric absorbit de casetele mele cu
prima parte din 8uffy, spaima $ampirilor Bde2i
bine/!enit, acesta era un cadou amuzant de la
TaraC7 "ui $ric serialul i se p ru tare, mai ales 6elul
En care capetele !ampirilor se schimbau atunci
c3nd a!eau che6 de s3nge7 #in c3nd En c3nd, r3sul
lui $ric se auzea p3n En camera mea7 #ar nu m
deranIa7 <i se p rea lini2titor s mai aud pe cine !a
En cas 7
<i/a luat ce!a mai mult dec3t de obicei p3n s
3
&ni!ersitatea tehnic din "ouisiana7
78
adorm, pentru c m g3ndeam la lucrurile care se
Ent3mplaser En ziua aceea7 $ric era Entr/un 6el de
program de protec ie a martorilor, iar eu Ei o6eream
o cas sigur 7 *imeni pe lumea asta, m rog, cu
e:cep ia lui Fason, 'am 2i Cho=, nu 2tia En acest
moment unde era e:act 2eri6ul #istrictului 17
Adic , urc3ndu/se En patul meu7
*u am !rut s deschid ochii 2i s m cert cu el7
$ram chiar la limita dintre somn 2i trezire7 C3nd se
urcase la mine En pat noaptea trecut , $ric 6usese
at3t de speriat Enc3t a!usesem un sentiment
aproape matern, sim indu/m bine s /l in de m3n
ca s /l lini2tesc7 Jn seara asta, nu mi se mai p rea
la 6el de ne!ino!at s /l am En pat cu mine7
A i/e 6rigM l/am Entrebat, En timp ce se cuib rea
l3ng mine7
<urmur ce!a drept r spuns7
$ram Entins pe spate 2i st team at3t de
comod, Enc3t nici m car nu m puteam g3ndi la
posibilitatea de a m mi2ca7 $l st tea pe o parte,
cu 6a a la mine, 2i/2i puse m3na peste miIlocul
meu7 #ar nu se mai apropie nici m car un
centimetru 2i se rela: complet7 #up un moment
de tensiune, m/am rela:at 2i eu, 2i atunci am 6ost
ca moart pentru to i7
&rm torul lucru de care/mi amintesc este c se
6 cuse diminea 2i suna tele6onul7 +ineEn eles c
eram singur En pat, iar prin u2a deschis a
dormitorului puteam !edea pe hol p3n En
dormitorul mic7 &2a dulapului era deschis , a2a
cum probabil o l sase el, la r s rit, c3nd a trebuit
s coboare En ascunz toarea En care lumina nu
79
p trundea7
$ra soare 2i mai cald ast zi, En Iur de cinci,
poate chiar zece grade7 </am sim it mult mai
!esel dec3t 6usesem cu o zi Enainte, En acela2i
moment7 Acum 2tiam ce se Ent3mpla sau, mai
degrab , 2tiam Entr/o oarecare m sur ce am de
6 cut, cum !or decurge urm toarele zile7 au
credeam c 2tiu7 C3nd am r spuns la tele6on, mi/
am dat seama c m En2elasem7
A &nde e 6ratele t uM url hirley Hennessey,
2e6ul lui Fason7
Ai 6i putut crede c un b rbat care se nume2te
hirley este simpatic, asta doar p3n d deai nas En
nas cu personaIul, moment En care te decideai c e
mai bine s / i ii glumele pentru tine7
A #e unde s 2tiu euM am r spuns logic7
'robabil c a r mas s doarm la !reo tip 7
hirley, pe care toat lumea El 2tia drept
Cat6ish
?
, nu mai sunase niciodat p3n atunci ca s
dea de urma lui Fason7 #e 6apt, a2 6i 6ost mirat
dac ar 6i sunat !reodat , unde!a7 &nul din
lucrurile la care Fason se pricepea era s apar la
timp la munc 2i m car s /2i 6ac de lucru p3n
c3nd se termina ziua7 #e 6apt, Fason era 6oarte bun
la sluIba pe care o a!ea, 2i pe care eu nu am
En eles/o niciodat pe de/a/ntregul7 e pare c
sluIba asta presupunea s /2i parcheze ma2ina sa
caraghioas En 6a a direc iei de drumuri comunale,
s se urce Entr/o alt camionet cu sigla direc iei
de drumuri a regiunii Renard 2i s se En!3rt prin
4
pecie de somn7
80
zon spun3ndu/le di!erselor echipe ce s 6ac 7 e
pare c presupunea 2i s se dea Ios din ma2in , ca
s stea En picioare l3ng al i b rba i care se uitau
6i: En g urile de pe drum 2i de pe marginea lui7
Cat6ish 6usese luat pe nepreg tite de
sinceritatea mea7
A oo>ie, nu ar trebui s spui a2a ce!a, zise,
destul de 2ocat la g3ndul c o 6emeie singur
admitea c 2tie c 6ratele ei nu e !irgin7
A Hrei s spui c Fason nu a !enit la munc M Ai
sunat la el acas M
A #a 2i da, zise Cat6ish, care En anumite
pri!in e nu era prost deloc7 "/am trimis 2i pe #ago
acas la el7
#ago Boamenii din echipa de drumuri trebuiau
s 6ie Kboteza iL cu c3te un numeC era Antonio
%uglielmi, al c rui drum mai departe de "ouisiana
6usese En <ississippi7 $ram sigur c acela2i lucru
se putea spune 2i despre p rin ii 2i poate chiar
despre bunicii lui, de2i despre ace2tia umbl !orba
c au 6ost o dat la +ranson ca s !ad un
spectacol7
A Camioneta lui era acoloM Encepeam s am o
presim ire nepl cut 7
A #a, zise Cat6ish7 $ra parcat En 6a a casei, cu
cheile En contact7 &2a era larg deschis 7
A &2a de la cas sau cea de la camionet M
A 'o6timM
A #e care u2 !orbe2tiM Care era deschis M
A )h, cea a camionetei7
A Asta/i de r u, Cat6ish, am spus, semnale de
alarm r sun3ndu/mi Encontinuu En minte7
81
A C3nd l/ai ! zut ultima dat M
A Asear 7 A trecut pe la mine s m !iziteze, 2i
a plecat pe laN s !edemN trebuie s 6i 6ost !reo
nou 2i Ium tate, zece7
A $ra cu cine!aM
A *u7
*u adusese pe nimeni cu el, a2a c ce spuneam
era pe Ium tate ade! rat7
A Crezi c ar trebui s /l sun pe 2eri6M m
Entreb Cat6ish7
<i/am trecut o m3n peste 6a 7 *u eram Enc
preg tit pentru asta, indi6erent c3t de gra!
p rea situa ia7
A Hai s /l mai a2tept m o or , am sugerat7
#ac Entr/o or nu a ap rut la munc , anun /m 7
Cred c eu trebuie s !orbesc cu 2eri6ul, dac se
aIunge la asta7
Am Enchis dup ce Cat6ish a repetat de mai
multe ori ceea ce spusese, doar pentru c detesta
s Enchid 2i s /2i 6ac din nou griIi7 *u, nu puteam
citi g3ndurile la tele6on, dar puteam citi asta En
!ocea lui7 Jl 2tiam pe Cat6ish Hennessey de mul i
ani7 9usese un prieten al tat lui meu7
Am luat tele6onul 6 r 6ir cu mine En baie, c3t am
6 cut un du2 ca s m trezesc7 *u mi/am sp lat
p rul, En e!entualitatea c ar 6i trebuit s plec
imediat7 </am Embr cat, mi/am 6 cut ni2te ca6ea 2i
mi/am Empletit p rul Entr/o coad 7 C3t am 6 cut
treburile astea m/am g3ndit, lucru destul de di6icil
pentru mine, dac trebuie s stau lini2tit 7
Ca rezultat, am aIuns la urm toarele scenarii7
&nu7 BAsta era 6a!oritul meu7C &nde!a pe
82
drumul dintre casa mea 2i a lui, 6ratele meu a
Ent3lnit o 6emeie, de care s/a Endr gostit at3t de
repede 2i de tare Enc3t 2i/a abandonat toate
tabieturile 2i a uitat cu totul de munc 7 Jn aceast
clip , erau unde!a En pat, prin2i Entr/o partid
groza! de se:7
#oi7 Hr Iitoarele, sau ce naiba erau, a6laser
cum!a c Fason 2tia unde se a6l $ric 2i /l r piser
ca s scoat in6orma ia de la el7 B<i/am 6 cut o
not mental s a6lu mai multe despre !r Iitoare7C
C3t de mult putea p stra Fason secretul despre
locul En care se a6la $ricM 9ratele meu o a!ea o
groaz de tupeu, dar este un tip curaIos D sau, mai
corect spus, un tip Enc p 3nat7 *u ar di!ulga
secretul prea u2or7 'oate o !r Iitoare ar reu2i s /i
6ac 6armece ca s /l determine s !orbeasc M #ac
!r Iitoarele au pus m3na pe el, ar putea 6i deIa
mort, c ci era cu ele de ore bune7 Oi dac el
!orbea, eu a2 putea 6i En pericol, iar $ric nu ar a!ea
nici o 2ans 7 Ar putea ap rea En orice minut, din
moment ce !r Iitoarele nu au probleme cu lumina7
$ric era ca 2i mort En timpul zilei, complet lipsit de
ap rare7 Asta era categoric cel mai r u scenariu7
Trei7 Fason s/a Entors En hre!eport cu 'am 2i
Cho=7 'oate c se deciseser s /i dea un a!ans pe
loc, sau poate c Fason se hot r3se s !iziteze
9angtasia, pentru c era un local de noapte
popular7 )dat aIuns acolo, ar 6i putut 6i sedus de
!reo 6emeie/!ampir 2i ar 6i putut r m3ne cu ea
toat noaptea, din moment ce Fason sem na 6oarte
bine cu $ric, En sensul c nici o 6emeie nu/i putea
rezista7 #ac ea i/ar 6i b ut ce!a mai mult s3nge,
83
Fason ar 6i putut s doarm mai mult7 Cred c , de
6apt, al treilea scenariu era o !aria ie a primului7
#ac 'am 2i Cho= 2tiau unde era Fason 2i nu
tele6onaser Enainte s se ascund la r s rit, eram
cu ade! rat 6urioas 7 (nstinctul m Endemna s iau
toporul 2i s m apuc s cioplesc ni2te ru2i7
Apoi mi/am amintit ceea ce m str duiam at3t
de mult s uit: cum m/am sim it c3nd ru2ul a
p truns En corpul "orenei, e:presia de pe chipul ei
atunci c3nd a realizat c 6oarte, 6oarte lunga ei
!ia se terminase7 Am respins acest g3nd c3t de
tare puteam7 *u po i omorE pe cine!a Bchiar dac
este un !ampir r uC, 6 r ca asta s te a6ecteze
mai de!reme sau mai t3rziu: sau cel pu in n/o
puteai 6ace dac nu erai un sociopat absolut, ceea
ce nu era cazul meu7
"orena m/ar 6i omor3t 6 r s clipeasc 7 #e 6apt,
s/ar 6i bucurat cu ade! rat7 #ar ea era un !ampir,
iar +ill nu obosea niciodat s /mi spun c !ampirii
sunt di6eri i8 c , de2i E2i p strau aparen a uman
Bmai mult sau mai pu inC, 6unc iile lor interne 2i
personalitatea lor su6ereau schimb ri radicale7
Credeam asta 2i luasem de bune a!ertismentele
sale, sau m car o parte a lor7 'roblema era c
ar tau at3t de umani, era 6oarte u2or s le atribui
reac ii 2i sentimente umane7
Cel mai 6rustrant era c Cho= 2i 'am nu se
trezeau p3n la l sarea Entunericului, 2i c nu
2tiam pe cine sau ce a2 6i putut trezi dac sunam la
9angtasia En timpul zilei7 *u credeam c !reunul
dintre cei doi tr ia la club pe timpul zilei7
A!usesem impresia c 'am 2i Cho= Emp r eau o
84
cas sauN un mausoleuN unde!a En hre!eport7
$ram aproape sigur c angaIa i umani !eneau
la club En timpul zilei s se ocupe de cur enie, dar
bineEn eles un om nu ar 6i !rut Bnu ar 6i pututC s /
mi spun ce!a despre a6acerile !ampirilor7 #in c3te
puteam chiar eu depune m rturie, oamenii care
munceau pentru !ampiri En! au rapid s /2i in
gura7
'e de alt parte, dac m ducem la club, a2 6i
putut !orbi cu cine$a 6a En 6a 7 A2 6i a!ut ocazia
s citesc mintea unui om7 *u puteam citi mintea
!ampirilor, ceea ce determinase la Enceput 2i
atrac ia pe care o sim isem 6a de +ill7 (magina i/
! u2urarea lini2tii, dup ce ai ascultat o !ia
Entreag muzic En surdin 7 B#e ce nu puteam auzi
g3ndurile !ampirilorM (at care e teoria mea7 $ la
6el de 2tiin i6ic precum ni2te altine
1
, dar am citit
despre neuroni, care trimit impulsuri En creier,
corectM 9ac asta atunci c3nd g3nde2ti7 #in moment
ce !ampirii sunt anima i de magie 2i nu de ceea ce
ne anim pe noi, oamenii, creierele lor nu emit
aceste impulsuri7 A2adar, nu am ce auzi D cu
e:cep ia 6aptului c o dat la trei luni reu2esc s
prind o imagine de la un !ampir7 Oi am mare griI
s nu m dau En !ileag, pentru c asta ar Ensemna
moarte sigur 7C
#estul de ciudat, singurul !ampir pe care l/am
auzit de dou ori este D a i ghicit D $ric7
</am bucurat de compania recent a lui $ric
5
+iscui i s ra i Baici, cu sensul de lipsit de !aloare
2tiin i6ic C7
85
at3t de mult, din acela2i moti! pentru care m/am
bucurat 2i de a lui +ill, ceea ce este destul de
di6erit de sentimentele romantice care m legau de
+ill7 Chiar 2i Arlene a!ea tendin a s nu m mai
asculte, dac se g3ndea la ce!a mai interesant,
cum ar 6i 2coala copiilor ei sau lucrurile dr gu e pe
care le spuseser 7 #ar $ric se putea g3ndi la
ma2ina lui care a!ea ne!oie de 2terg toare noi, En
timp ce eu Ei po!esteam tot ce a!eam pe su6let 2i
nu mi/a2 6i dat seama7
)ra pe care El rugasem pe Cat6ish s mi/o
acorde era aproape scurs , toate g3ndurile mele
constructi!e pierz3ndu/se Entr/o Enc3lceal de
nep truns prin care mai trecusem odat 7 +la, bla,
bla7 Asta se Ent3mpl c3nd !orbe2ti de unul singur
prea mult !reme7
)K, !enise momentul s ac ionez7
Tele6onul a sunat 6i: c3nd s/a 6 cut o or , iar
Cat6ish a recunoscut c nu are nici o !este7 *imeni
nu auzise ce!a de Fason 2i nici nu/l ! zuse8 pe de
alt parte, #ago nu g sise nimic En neregul acas
la Fason, cu e:cep ia portierei deschise a
camionetei7
Jnc mai ezitam s /l sun pe 2eri6, dar nu mi s/a
p rut c am de ales7 Jn acest moment, ar 6i p rut
ciudat dac nu/l sunam7
</am a2teptat la mare zar! 2i panic , dar ce
am primit era mai r u8 am primit o indi6eren
bine!oitoare7 #e 6apt, 2eri6ul +ud #earborn chiar a
r3s7
A < suni pentru c arm sarul de 6rate/tu
lipse2te o zi de la munc M oo>ie tac>house, m
86
surprinzi7
+ud #earborn are o !oce t r g nat 2i 6a a
turtit a unui pechinez, 2i era mult prea u2or s mi/
l imaginez 6on6 ind En tele6on7
A *u a lipsit niciodat d e la munc , iar
camioneta este acas , cu portiera deschis , am
spus7
Oi/a dat seama de importan a a ceea ce Ei
spuneam, pentru c +ud #earborn este genul de
b rbat care s aprecieze o camionet de calitate7
A Otiu c sun ciudat, dar totu2i, Fason e maIor
de mult 2i are reputa ia c N B) tra.e la tot ce
mic , am ad ugat En g3ndCN este 6oarte popular
printre 6emei, concluzion +ud cu griI 7 'ot s pun
pariu c e Encurcat cu o 6at nou 2i c Ei !a p rea
r u c te/a 6 cut s te EngriIorezi7 m suni dac
nu a6li nimic despre el p3n m3ine dup /amiaz , ai
auzitM
A igur, am spus pe cel mai rece ton cu
putin 7
A $i, oo>ie, acum nu te sup ra pe mine, E i
spun doar ce i/ar spune orice om al legii, zise7
1rice om al le.ii pe naiba3 am g3ndit eu7 #ar nu
am spus nimic cu !oce tare7 sta era +ud 2i trebuia
s Encerc s intru En contact cu partea lui bun 7
Am morm it ce!a !ag politicos 2i am Enchis7
#up ce i/am po!estit discu ia lui Cat6ish, m/am
decis c singurul lucru pe care/l puteam 6ace era
s m duc la hre!eport7 Am Enceput s 6ormez
num rul lui Arlene, dar mi/am amintit c Ei a!ea
acas pe copii, pentru c era !acan 7 </am g3ndit
s /l sun pe am, dar mi/am imaginat c !a sim i
87
ne!oia s 6ac ce!a 2i nu 2tiam ce ar 6i putut 6ace7
Hoiam doar s /mi Emp rt 2esc griIile cui!a7 Otiam
c nu e corect7 *imeni nu m putea aIuta, En a6ar
de mine7 Hot r3t s 6iu curaIoas 2i
independent , aproape c l/am sunat pe Alcide
Her!eau:, un tip de treab 2i muncitor din
hre!eport7 Tat l lui Alcide conduce o 6irm de
paz , care are contracte En trei state, iar Alcide
c l tore2te mult Entre di6eritele birouri7 "/am
pomenit ieri de 6a cu $ric8 $ric l/a trimis pe Alcide
En Fac>son, cu mine7 #ar Alcide 2i cu mine am a!ut
ni2te probleme care nu/2i g siser Enc rezol!area,
2i ar 6i Ensemnat s tri2ez sun3ndu/l doar pentru c
!oiam un aIutor pe care nu mi/l putea da7 au cel
pu in, asta sim eam7
$ram speriat la ideea de a p r si casa, c3nd ar
6i putut ap rea !e2ti de la Fason, dar din moment
ce 2eri6ul nu/l c uta, era greu de crezut c !oi
primi !reo !este prea cur3nd7
Jnainte de a pleca, m/am asigurat c am aranIat
dulapul din dormitorul mic ast6el Enc3t s arate
cum trebuie7 &rma s 6ie pu in mai greu pentru
$ric s ias atunci c3nd apunea soarele, dar nu
e:trem de di6icil7 /i las un bilet putea 6i un cadou
mortal dac cine!a Emi sp rgea casa, iar el era
prea de2tept s r spund la tele6on dac sunam
dup l sarea Entunericului7 </am g3ndit Ens c era
at3t de rupt de realitate din cauza amneziei, Enc3t
era posibil s se sperie dac se trezea singur, 6 r
nici o e:plica ie a absen ei melc7
Am a!ut o re!ela ie7 Am apucat o bucat de
h3rtie din calendarul K&n cu!3nt pe ziL de anul
88
trecut BKa !r IiLC7 Am scris: Jason, dac se 'ntmpl
s treci pe aici, sun /m 3 Sunt foarte 'n.ri*orat
pentru tine! Nimeni nu tie unde eti! M 'ntorc 'n
dup /amiaa sau 'n seara asta! 4rec pe la tine pe
acas , dup care $oi mer.e s $ d dac eti la
Shre$eport! -poi m 'ntorc acas ! 5u dra.oste,
Soo0ie! Am luat ni2te band adezi! 2i am lipit
biletul pe 6rigider, e:act En locul unde o sor s/ar
a2tepta ca 6ratele ei s !eri6ice dac se oprea pe
acolo7
%ata7 $ric era su6icient de de2tept Enc3t s
citeasc printre r3nduri7 Oi, cu toate acestea,
6iecare cu!3nt era su6icient de inocent Enc3t, dac
cine!a Emi sp rgea casa, s cread c biletul era
doar o m sur de precau ie7
Cu toate acestea, eram Engrozit s /l las pe $ric
dormind, at3t de !ulnerabil7 Ce se Ent3mpla dac
!eneau !r Iitoarele s /l cauteM
#ar de ce ar 6ace/oM
#ac ar 6i putut da de $ric, ar 6i 6ost deIa aici,
nu/i a2aM au cel pu in a2a g3ndeam eu7 </am
g3ndit s sun pe cine!a ca Terry +elle6leur, care
era destul de dur, s !in s aib griI de cas D a2
6i putut prete:ta c a2teptam un tele6on de la
Fason D dar nu era corect s pun pe cine!a En
pericol pentru a/l ap ra pe $ric7
Am sunat la toate spitalele din zon , sim ind En
tot acest timp c 2eri6ul ar 6i trebuit s 6ac acest
lucru pentru mine7 pitalele 2tiu numele 6iec rei
persoane internate, iar printre acestea nu se
num ra 2i al lui Fason7 Am sunat apoi la patrula de
pe autostrad , s !eri6ic dac nu 6useser
89
accidente cu o noapte Enainte 2i am a6lat c nu
a!usese loc nici unul En !ecin tate7 Am sunat la
c3te!a 6emei cu care Fason a ie2it 2i am primit
multe r spunsuri negati!e, unele dintre ele
obscene7
</am g3ndit c 6 cusem tot ce se putea7 $ram
gata s plec spre casa lui Fason 2i mi/am amintit c
eram destul de m3ndr de mine En timp ce
conduceam pe Hummingbird Road 2i apoi 6 ceam
st3nga pe autostrad 7 Jn timp ce m Endreptam
spre !est, spre casa unde Emi petrecusem primii
2apte ani, am trecut de <erlotteGs, pe dreapta, 2i
apoi de intersec ia principal cu drumul care ducea
spre +on Temps7 Am 6 cut st3nga 2i am putut
!edea !echea noastr cas , bineEn eles cu
camioneta lui Fason parcat En 6a 7 "a !reo
Ium tate d e metru de camioneta lui Fason mai era
parcat una, la 6el de str lucitoare7
C3nd am ie2it din ma2in , un b rbat 6oarte
negru e:amina terenul de l3ng camionet 7 Am
6ost uimit s descop r c a doua camionet
apar inea lui Alcee +ec>, singurul detecti! a6ro/
american din 6or ele regiunii7 'rezen a lui Alcee era
deopotri! lini2titoare 2i EngriIor toare7
A #omni2oar tac>house, spuse pe un ton
gra!7
Alcee +ec> purta o Iachet , pantaloni 2i bocanci
rezisten i7 %hetele nu se potri!eau cu restul inutei
sale 2i eram gata s pun pariu c le p stra En
ma2in , pentru momentele En care trebuia s
umble En a6ara ora2ului, unde p m3ntul nu prea
era uscat7 Alcee Bal c rui nume se pronun a Al/AUC
90
era 2i un emi tor 6oarte bun, 2i i/am putut auzi
g3ndurile 6oarte clar c3nd mi/am l sat Ios scuturile
2i am ascultat7
'e scurt, am a6lat c Alcee +ec> nu era 6ericit s
m !ad , nu m pl cea 2i credea c s/a Ent3mplat
ce!a ciudat cu Fason7 #etecti!ului +ec> nu/i prea
p sa de Fason, dar era de 6apt speriat de mine7
Credea c sunt o persoan 6oarte sinistr 2i m
e!ita pe c3t putea7
Ceea ce, sincer s 6iu, Emi con!enea de
minune7
Otiam despre Alcee mai mult dec3t m sim eam
bine s 2tiu 2i ceea ce 2tiam despre el era cu
ade! rat nepl cut7 $ra brutal cu prizonierii care nu
cooperau, de2i E2i adora so ia 2i 6iica7 J2i umplea
buzunarele de c3te ori a!ea ocazia 2i a!ea griI ca
ocazia s i se i!easc 6oarte des7 Alcee se limita s
6ac asta doar En cadrul comunit ii a6ro/
americane, merg3nd pe principiul c membrii
acesteia nu/l !or reclama niciodat restului
poli i2tilor, care erau albi, 2i p3n acum a!usese
dreptate7
Acum a i En eles ce !oiam s spun despre a nu
!rea s 2tiu lucrurile pe care le audM Asta era cu
totul altce!a dec3t s a6lu c Arlene nu crede c
so ul lui Charlsie este su6icient de bun pentru
aceasta, sau c Hoyt 9ortenb erry a zg3riat o
ma2in En parcare 2i nu i/a spus proprietarului7
Oi o s ! spun ce 6ac cu lucrurile pe care le
a6lu, Enainte s m Entreba i7 *u 6ac nimic7 Am a6lat
Entr/un mod nepl cut c nu 6unc ioneaz aproape
niciodat dac Encerci s inter!ii7 Ceea ce se
91
Ent3mpl atunci e c nimeni nu e 6ericit, iar mica
mea ciud enie e adus En aten ia tuturor, 2i
nimeni nu se simte con6ortabil En Iurul meu cam o
lun 7 *um rul secretelor pe care le 2tiu este mai
mare dec3t al banilor de la 9ort Kno:7 (ar secretele
astea sunt 6oarte bine p zite7
unt de acord c maIoritatea micilor lucruri pe
care le a6lu nu reprezint prea mult En marea
schem a lumii, iar comportamentul lui Alcee
pro!oac su6erin 7 #ar, p3n acum, nu am g sit
nici o modalitate de a/l opri pe Alcee7 $ra 6oarte
de2tept En a/2i controla acti!it ile 2i a le ine
departe de oricine ar 6i a!ut puterea s inter!in 7
Oi eram al naibii de sigur c +ud #earborn nu 2tia7
A #etecti! +ec>, am zis7 Jl c uta i pe FasonM
A Oeri6ul m/a rugat s trec pe aici 2i s ! d
dac e ce!a En neregul 7
A Oi a i g sit ce!aM
A *u, doamn , nu am g sit7
A Oe6ul lui Fason !/a zis c portiera camionetei
era deschis M
A Am Enchis/o ca s nu se consume bateria7
+ineEn eles c am 6ost atent s nu ating nimic7 #ar
sunt sigur c 6ratele dumnea!oastr !a ap rea
6oarte cur3nd 2i nu !a 6i mul umit dac ne
amestec m En treburile lui 6 r moti!7
A Am o cheie de la casa lui 2i o s ! rog s
intra i cu mine7
A uspecta i c i s/a Ent3mplat ce!a 6ratelui En
propria cas M
Alcee +ec> era at3t de atent s respecte
procedura, Enc3t m/am Entrebat dac nu cum!a are
92
un reporto6on pornit En buzunar7
A e poate7 Jn mod normal, nu lipse2te de la
munc 7 Oi 2tiu Entotdeauna unde este7 e pricepe
6oarte bine s /mi dea de 2tire7
A H/ar spune dac ar a!ea o rela ie cu o
6emeieM <aIoritatea 6ra ilor nu ar 6ace asta,
domni2oar tac>house7
A <i/ar spune mie sau i/ar spune lui Cat6ish7
Alcee +ec> 6 cu tot posibilul s /2i p streze
e:presia sceptic pe chip, dar nu/i 6u u2or7
Casa era Enc Encuiat 7 Am ales cheia care
trebuia de pe inelul pe care erau 2i cheile mele 2i
am intrat am3ndoi7 */am a!ut acel sentiment de
acas , atunci c3nd am intrat, sentimentul pe care/l
a!eam atunci c3nd eram copil7 Am tr it En casa
bunicii mult mai mult dec3t En c su a asta mic 7
C3nd Fason a Emplinit dou zeci de ani, s/a mutat
de6initi! aici, 2i, de2i am trecut din c3nd En c3nd pe
aici, probabil c am petrecut mai pu in de dou zeci
2i patru de ore En ea, En ultimii opt ani7
&it3ndu/m En Iurul meu, am realizat c 6ratele
meu nu prea schimbase casa En tot acest timp7 $ra
o cas mic , En stil ranch, cu camere mici, dar era
mult mai nou dec3t casa bunicii D casa mea D 2i
mult mai u2or de Enc lzit sau de r cit7 Tat l meu o
construise En mare parte 2i era un constructor bun7
Jn micul li!ing Enc se mai g sea mobila de ar ar
pe care mama o luase de la magazinul de mobil
cu pre redus, iar tapi eria ei Bcrem cu 6lori !erzi 2i
albastre, care nu au e:istat niciodat En realitateC
era Enc str lucitoare, din p cate7
<i/a luat c3 i!a ani s realizez c mama, de2i En
93
anumite pri!in e era o 6emeie de2teapt , nu
a!usese nici un pic de gust7 Fason nu E2i d duse
Ens seama de asta7 A Enlocuit perdelele c3nd s/au
r rit 2i s/au decolorat 2i a cump rat un co!or nou
cu care s acopere cele mai uzate locuri de pe
!echea mochet albastr 7 (nstala iile erau toate noi
2i muncise din greu s aib o baie modern 7 #ar,
dac p rin ii mei ar 6i intrat acum En cas , s/ar 6i
sim it 6oarte bine7
Am 6ost 2ocat s /mi dau seama c erau mor i
de aproape dou zeci de ani7
Jn timp ce eu st team l3ng u2a de la intrare,
rug3ndu/m s nu ! d pete de s3nge, Alcee a
pornit prin cas , care cu siguran p rea En ordine7
#up o secund de nehot r3re, am decis s /l
urmez7 *u erau prea multe de ! zut, a2a cum
spuneam e o cas mic 7 Trei dormitoare Bdintre
care dou destul de miciC, un li!ing, o buc t rie, o
baie, o su6ragerie de dimensiuni potri!ite 2i o
camer mic de luat masa8 o cas care putea 6i
reprodus la nes63r2it En orice ora2 din America7
Casa era destul de ordonat 7 Fason nu tr ia ca
un porc, de2i uneori se comporta a2a7 Chiar 2i patul
6oarte mare care aproape umplea dormitorul
principal era mai mult sau mai pu in En ordine, de2i
puteam !edea c a2ternutul era negru 2i lucios7 e
presupunea c trebuie s arate ca m tasea, dar
eram sigur c era ce!a sintetic7 'rea alunecos
pentru mine8 pre6eram percalul7
A *u e:ist nici o do!ad de lupt , accentu
detecti!ul7
A #ac tot sunt aici, !oi lua ce!a, i/am zis,
94
Endrept3ndu/m spre dulapul cu arme, care 6usese
al tat lui meu7
$ra Encuiat, a2a c mi/am trecut din nou En
re!ist cheile de pe inel7 #a, a!eam o cheie 2i de la
dulapul sta 2i mi/am amintit o po!este lung En
care Fason Emi e:plica de ce a!eam ne!oie de una
D En cazul En care era la !3n toare 2i ar 6i a!ut
ne!oie de alt pu2c , sau ce!a de genul sta7 Ca 2i
cum eu a2 6i l sat totul balt ca s m duc s /i duc
o alt pu2c S
< rog, poate c a2 6i 6 cut/o, dac nu eram la
lucru, sau nu a!eam altce!a de 6 cut7
Toate pu2tile lui Fason 2i cele ale tat lui meu se
g seau En dulap, la 6el 2i muni ia7
A unt toateM
#etecti!ul se En!3rtea ner bd tor En pragul
camerei de luat masa7
A #a7 ) s iau una7
A Te a2tep i s ai nepl ceri acas M
+ec> p rea interesat pentru prima dat 7
A #ac Fason a disp rut, cine 2tie ce poate
Ensemna astaM am spus, sper3nd c suna su6icient
de ambiguu7
+ec> are o p rere 6oarte proast despre
inteligen a mea, En ciuda 6aptului c se teme de
mine7 Fason zisese c /mi !a aduce pu2ca 2i mi/am
dat seama c m/a2 sim i mai bine dac a2 a!ea/o7
A2a c am scos o +enelli 2i i/am g sit 2i cartu2ele7
Fason m/a En! at cu mult griI cum s Encarc
pu2ca 2i s trag cu ea, lucru care/i 6 cuse o
deosebit pl cere 2i cu care se m3ndrea7 $rau
dou cutii di6erite de cartu2e7
95
A Care din eleM l/am Entrebat pe detecti!ul
+ec>7
A &au, o +enelli7
) !reme se ar t impresionat de arm 7
A Calibrul doisprezece, hmM $u a2 lua muni ia
pentru curcani, m/a s6 tuit7 Cartu2ele de
antrenament nu sunt la 6el de e6iciente7
Am b gat En buzunar cutia pe care mi/o ar tase7
Am dus pu2ca la ma2in , cu +ec> pe urmele
mele7
A Trebuie s Encuia i pu2ca En portbagaI 2i
cartu2ele En ma2in , m/a in6ormat7
Am 6 cut e:act cum mi/a spus, ba chiar am pus
cartu2ele En torpedo 2i apoi m/am Entors cu 6a a la
el7 $ra 6ericit s scape de mine, dar nu credeam c /
l !a c uta pe Fason cu prea mult entuziasm7
A A i c utat En spateM am Entrebat7
A Abia aIunsesem aici c3nd a i ap rut7
Am 6 cut un semn cu capul En direc ia iazului
din spatele casei 2i am ocolit casa pentru a aIunge
acolo7 9ratele meu, cu aIutorul lui Hoyt
9ortenberry, a construit o teras mare, la u2a din
spate, cam cu !reo doi ani En urm 7 A pus acolo
ni2te mobil dr gu de gr din pe care a luat/o la
s63r2itul perioadei de reduceri de la Tal/<art7
Fason pusese chiar 2i o scrumier pe masa de 6ier
6orIat, pentru prietenii s i care ie2eau s 6umeze7
Cine!a o 6olosise7 <i/am amintit c Hoyt 6umeaz 7
*u mai era nimic altce!a interesant pe !erand 7
Terenul era En pant , de la !erand c tre iaz7 Jn
timp ce Alcee !eri6ica u2a din spate, am pri!it En
Ios, c tre pontonul pe care/l construise tat l meu 2i
96
mi s/a p rut c ! d pete umede pe lemn7 Ce!a din
mine s/a rupt la imaginea aceea 2i probabil c am
6 cut zgomot7 Alcee a !enit l3ng mine 2i i/am
ar tat:
A &ita i/! la iaz7
/a dus 6i: En locul indicat, ca un setter7
A R m3ne i unde sunte i, mi/a ordonat pe un
ton o6icial de necon6undat7
e mi2ca cu griI , uit3ndu/se la p m3ntul din
Iurul picioarelor sale, Enainte de a 6ace 6iecare pas7
<i s/a p rut c a trecut o or p3n c3nd Alcee a
atins pontonul7 A luat/o En Ios pe l3ng marginile
albite de soare ca s se uite mai Endeaproape7 e
concentra pu in c tre dreapta petelor, e!alu3nd
ce!a ce eu nu puteam !edea, ce!a ce nu puteam
citi En mintea lui7 #ar apoi se Entreb ce bocanci
purta 6ratele meu8 iar asta am auzit/o clar7
A Caterpillar, i/am strigat7
9rica se ampli6ica En interiorul meu p3n c3nd
sim eam c !ibram din cauza ei7 Fason era tot ce
a!eam7
Atunci am realizat c 6 cusem o gre2eal , pe
care n/o mai 6 cusem de ani buni: am r spuns la o
Entrebare Enainte ca aceasta s 6ie rostit cu !oce
tare7 <i/am acoperit gura cu m3na 2i am ! zut
albul ochilor lui Alcee7 Hoia s 6ie c3t mai departe
de mine7 Oi se g3ndea c poate Fason era En iaz,
mort7 Credea c Fason c zuse 2i se lo!ise cu capul
de ponton, iar apoi alunecase En ap 7 #ar, En acest
moment, imaginile sem nau cu un ade! rat
puzzle7
A C3nd pute i cerceta iazulM
97
e Entoarse s se uite la mine, oroarea citindu/i/
se pe chip7 #e ani de zile nu se mai uitase cine!a
a2a la mine7 Jl b gasem En sperie i 2i nu dorisem s
am un asemenea e6ect asupra lui7
A 'e ponton e s3nge, am e:plicat, Encerc3nd s
Embun t esc situa ia7
o6er o e:plica ie rezonabil , era o a doua
natur pentru mine7
A <i/e team c Fason a intrat En ap 7
+ec> p ru s se calmeze pu in dup asta7 J2i
Entoarse pri!irea c tre ap 7 Tat l meu a ales locul
pentru cas ast6el Enc3t s includ 2i iazul7 C3nd
eram mic , Emi spusese c iazul era 6oarte ad3nc 2i
era alimentat de un iz!or mic7 Qona din Iurul a
dou treimi din iaz 6usese trans6ormat En curte,
dar malul cel mai Endep rtat 6usese l sat
Emp durit, iar lui Fason Ei pl cea s stea seara pe
ponton cu binoclul, urm rind animalele cum !in s
se adape7
$ra pe2te En iaz7 A!ea griI s 6ie apro!izionat7
<i se str3nse stomacul7
Jn cele din urm , detecti!ul se Endrept spre
balta de pe ponton7
A Trebuie s dau ni2te tele6oane, s ! d cine se
poate scu6unda, zise7 /ar putea s dureze ce!a
p3n !om g si pe cine!a7 <ai trebuie s aprobe 2i
2e6ul7
+ineEn eles, asta costa bani, bani pe care
districtul putea s nu/i aib En buget7 Am tras
ad3nc aer En piept7
A Horbim de ore sau de zileM
A 'oate de o zi sau dou , zise En cele din urm 7
98
*u e ce!a ce s poat 6i 6 cut de cine!a 6 r
antrenament7 $ste mult prea 6rig 2i chiar Fason mi/
a spus c iazul este ad3nc7
A Jn regul , am spus, Encerc3nd s /mi suprim
ner bdarea 2i 6uria7
Teama punea tot mai mult st p3nire pe mine7
A Carla Rodriguez a !enit En ora2 seara trecut ,
Emi zise Alcee +ec>, iar En elesul celor spuse de el
Emi p trunse En creier dup ce!a !reme7
Carla, mititic , brunet 2i energic , aIunsese cel
mai aproape de a/l 6ace pe Fason s /2i piard capul7
#e 6apt, teriantropul cu care a!usese Ent3lnire de
Anul *ou sem na Entr/un 6el cu Car la, care se
mutase la Houston acum trei ani, spre u2urarea
mea7 $ram obosit de stilul e:plozi! al rela iei pe
care o a!ea cu 6ratele meu8 de genul certuri
zgomotoase En public, tele6oane Enchise En nas 2i
u2i tr3ntite7
A #e ceM &nde st M
A "a !ara ei din hre!eport, zise +ec>7 ) 2ti i
pe #o!ie7
#o!ie Rodriguez !izitase or 2elul +on Temps
6oarte des c3t Carla st tuse aici7 #o!ie era cea mai
so6isticat !ar de la ora2, aIuns p3n aici ca s
ne corecteze manierele de rani7 +ineEn eles, o
in!idiam pe #o!ie7
</am g3ndit c !oiam s stau de !orb cu
#o!ie7
e pare c tot aIungeam la hre!eport, En cele
din urm 7
99
4
#etecti!ul m/a trimis la plimbare dup asta,
spun3ndu/mi c !a trimite un o6i er de teren 2i c
!om p stra leg tura7 Am auzit chiar En capul lui
ideea c era ce!a ce nu !oia s ! d 2i c o
pomenise pe Carla Rodriguez doar ca s /mi
distrag aten ia7
Oi m/am g3ndit c ar 6i putut s ia pu2ca, din
moment ce p rea mult mai sigur c are de/a 6ace
cu o in6rac iune, iar pu2ca ar putea constitui o
do!ad 7 #ar Alcee +ec> nu spuse nimic, a2a c nu
i/am amintit7
< sim eam mai tulburat dec3t eram dispus
s recunosc7 Jn sinea mea 6usesem con!ins c ,
de2i trebuia s /l g sesc pe 6ratele meu, Fason era
cu ade! rat bine, doar c se a6la unde nu trebuia7
au, mai degrab , se r t cise, ho, ho, ho7 'robabil
c era !3r3t Entr/un necaz, nu 6oarte serios, mi/am
zis7 Acum Ens , lucrurile p reau mult mai gra!e7
*u am 6ost niciodat capabil s /mi administrez
bugetul su6icient de bine Enc3t s /mi permit un
tele6on celular, a2a c am pornit spre cas 7 <
g3ndeam pe cine ar trebui s sun 2i am aIuns la
aceea2i concluzie ca 2i mai de!reme7 'e nimeni7
Categoric, nu e:istau nout i de Emp rt 2it7 </am
sim it singur , a2a cum nu mi s/a mai Ent3mplat
niciodat En !ia 7 #ar, pur 2i simplu nu !oiam s
6iu o po!ar , care ap rea la u2a prietenilor doar
c3nd a!ea necazuri7
100
"acrimi mi/au Emp ienIenit ochii7 ) !oiam pe
bunica Enapoi7 Am oprit pe marginea drumului 2i
mi/am tras o palm zdra! n 7 Apoi mi/am adresat
c3te!a cu!inte grele7
hre!eport7 Ar trebui s merg la hre!eport s /i
iau la Entreb ri pe #o!ie 2i Carla Rodriguez7 Oi dac
tot eram acolo, puteam a6la 2i dac 'am 2i Cho=
2tiau ce!a despre dispari ia lui Fason, de2i ar mai 6i
trecut ore p3n s/ar 6i trezit, iar mie nu/mi
r m3nea dec3t s bat din picior de ner bdare, Entr/
un club gol, presupun3nd c ar 6i 6ost cine!a acolo
care s m lase En untru7 #ar, pur 2i simplu, nu
puteam sta acas , a2tept3nd7 A2 putea citi min ile
angaIa ilor umani, pentru a a6la dac ei 2tiau ce se
Ent3mpl 7
'e de/o parte, dac plecam la hre!eport,
pierdeam leg tura cu ce se Ent3mpla aici, pe de
alt parte, a2 6i 6 cut ce!a7
Jn timp ce m str duiam s /mi dau seama dac
mai erau 2i alte aspecte de luat En considerare, se
Ent3mpl ce!a7
9u chiar mai ciudat dec3t precedentele
e!enimente ale zilei7 (at /m parcat En miIlocul
pustiet ii, pe marginea unui drum secundar, c3nd
un Camaro nou/nou , negru 2i lustruit, opre2te
chiar En spatele meu7 #e pe scaunul din dreapta
coboar o 6emeie superb , de cel pu in un metru
optzeci En l ime7 +ineEn eles c mi/o aminteam8
6usese la <erlotteGs de Re!elion7 'e locul 2o6erului,
se a6la prietena mea Tara Thornton7
8ine, m/am g3ndit absent , holb3ndu/m En
oglinda retro!izoare, asta e ciudat! *u am mai
101
! zut/o pe Tara de c3te!a s pt m3ni, de c3nd ne/
am Ent3lnit din Ent3mplare Entr/un club al !ampirilor
din Fac>son, <ississippi7 $ra acolo cu un !ampir
numit 9ran>lin <ott8 era 6oarte atr g tor, un b rbat
trecut de prima tinere e, elegant, periculos 2i
so6isticat7
Tara arat Entotdeauna 6oarte bine7 'rietena
mea din liceu are p rul negru 2i ochi Enchi2i la
culoare, 2i un ten m sliniu, cati6elat 2i este 6oarte
inteligent , ceea ce/i 6olose2te ca s conduc
TaraGs Togs, un magazin e:clusi!ist cu haine
pentru 6emei, deschis Entr/un mall care/i apar ine
lui +ill7 B'e c3t de e:clusi!ist se poate En +on
Temps7C Tara de!enise prietena mea cu ani En
urm , pentru c a!ea un trecut 2i mai trist dec3t al
meu7
#ar 6emeia cea Enalt o eclipsa chiar 2i pe Tara7
A!ea p rul la 6el de negru ca 2i Tara, dar ea a!ea
re6le:e ro2cate care surprindeau pri!irea7 A!ea 2i
ea ochi Enchi2i la culoare, dar ai ei erau uria2i 2i
migdala i, aproape anormal de mari7 'ielea Ei era
alb ca spuma laptelui, iar picioarele Ei erau lungi
c3t o zi de post7 $ra ceea ce se poate numi dotat
En partea dorsal 2i purta ro2u aprins din cap p3n /
n picioare7 RuIul Ei era 2i el de aceea2i culoare7
A oo>ie, m strig Tara7 Ce s/a Ent3mplatM
e apropie cu griI de ma2ina mea, cu mare
aten ie s nu/2i zg3rie cizmele cu toc din piele
maro7 'robabil c En picioarele mele ar 6i rezistat
cinci minute7 tau prea mult timp En picioare ca s
m g3ndesc la Enc l ri care doar arat bine7
Tara ar ta ca o 6emeie de succes, atr g toare,
102
sigur pe ea, En pulo!erul !erde/sal!ie 2i pantalonii
gri/Enchis7
A Tocmai m machiam, c3nd am auzit pe
6rec!en a poli iei c s/a Ent3mplat ce!a la Fason
acas , zise7
e strecur pe scaunul din dreapta 2i se aplec
s m ia En bra e7
A C3nd am aIuns la Fason, te/am ! zut plec3nd7
Ce s/a Ent3mplatM
9emeia En ro2u st tea cu spatele la ma2in ,
uit3ndu/se cu tact En direc ia p durii7
<i/am adorat tat l 2i am 2tiut Entotdeauna Biar
mama mea chiar credea astaC c , indi6erent ce/mi
6 cea mama, ac iona e:clusi! dm dragoste7 #ar
p rin ii Tarei 6useser r i, am3ndoi alcoolici care o
abuzau7 urorile 2i 6ra ii mai mari ai Tarei plecaser
de acas c3t de repede putuser , l s3nd/o pe Tara,
6iind cea mai t3n r , s pl teasc poli ele pentru
libertatea lor7
(ar acum, c a!eam necazuri, era l3ng mine,
gata s m aIute7
A Fason a disp rut, am spus, cu un ton aproape
normal, dar apoi am stricat totul cu un suspin greu7
<i/am Entors 6a a c tre geam7 $ram Ienat c
6emeia necunoscut m !edea Entr/o asemenea
stare7
(gnor3ndu/mi cu En elepciune lacrimile, Tara a
Enceput s /mi pun Entreb rile logice: a sunat Fason
la munc M </a sunat cu o sear EnainteM Cu cine s/
a Ent3lnit En ultima !remeM
Asta Emi aminti de 6ata/teriantrop care 6usese
partenera lui Fason de Re!elion7 Am crezut chiar c
103
puteam !orbi despre 6aptul c era di6erit , pentru
c Tara 6usese la Clubul <or ilor7 (ar Enso itoarea
cea Enalt a Tarei era o 6iin supranatural 7 Tara
2tia totul despre lumea secret 7
#ar nu era a2a, dup cum s/a do!edit7
<emoria Ei 6usese 2tears 7 au cel pu in a2a
pretindea ea7
A CeM Entreb Tara, cu un aer con6uz cam
e:agerat7 H3rcolaciM "a clubul acelaM Jmi amintesc
c te/am ! zut acolo7 #rag , n/ai b ut mai mult 2i
ai le2inat, sau ce!a de genul staM
#in moment ce beam 6oarte rar, Entrebarea
Tarei m/a ener!at 6oarte tare, dar era 2i cea mai
pu in ciudat e:plica ie pe care 9ran>lin <ott ar 6i
putut/o planta En capul ei7 $ram at3t de
dezam git c nu m puteam Encrede En ea, Enc3t
am Enchis ochii, ca s nu trebuiasc s /i ! d 6a a
lipsit de e:presie7 Am sim it cum mi se scurg
lacrimile pe obraIi7 Ar 6i trebuit s o las balt , dar En
loc de asta am spus cu !oce Enceat 2i r gu2it :
A *u, nu am b ut prea mult7
A #oamne, i/a pus partenerul t u ce!a En
b utur M
Cu o groaz sincer , Tara m str3nse de m3n 7
A A 6ost RohypnolM #ar Alcide p rea un tip a2a
de treab S
A "as/o balt , am zis, Encerc3nd s am un ton
moderat7 *u are nimic de/a 6ace cu Fason, de 6apt7
Cu o e:presie Enc tulburat , Tara m str3nse
din nou de m3n 7
#intr/odat , am 6ost sigur c nu trebuia s o
cred7 Tara 2tia c !ampirii pot 2terge memoria 2i
104
pretindea c 9ran>lin <ott o 2tersese pe a ei7 Cred
c Tara E2i amintea chiar prea bine ce s/a Ent3mplat
la Clubul <or ilor, dar pretindea c nu e a2a ca s
se apere7 #ac 6 cea asta ca s supra!ie uiasc ,
era En ordine7 Am respirat ad3nc7
A Jnc te mai !ezi cu 9ran>linM am Entrebat ca
s schimb subiectul7
A <i/a luat ma2ina asta7
$ram pu in 2ocat 2i destul de Engrozit , dar
speram c nu sunt genul care arat cu degetul7
A $ o ma2in groza! 7 Cuno2ti cum!a !reo
!r IitoareM am Entrebat Encerc3nd din nou s
schimb subiectul Enainte ca Tara s /2i dea seama
de ezit rile mele7
$ram sigur c !a r3de de mine pentru c /i
puneam o ast6el de Entrebare, dar era o di!ersiune
bun 7 *u a2 r ni/o pentru nimic En lume7
g sesc o !r Iitoare mi/ar 6i de mare aIutor7
$ram sigur c Fason 6usese r pit 2i puteam s Iur
c era !orba de o r pire, iar r pirea sa a!ea
leg tur cu blestemul pe care !r Iitoarele El
aruncaser asupra lui $ric7 Alt6el, ar 6i 6ost o
coinciden mult prea mare7 'e de alt parte, En
ultimele c3te!a luni am e:perimentat di!ersele
r sturn ri de situa ii datorate unei serii de
coinciden e7 %ata, 2tiam c trebuie s merg din
aproape En aproape7
A igur c 2tiu, spuse Tara z3mbind cu
m3ndrie7 Aici te pot aIuta7 Asta dac o !r Iitoare
Ticca e ce E i trebuie7
Am trecut prin at3t de multe e:presii, Enc3t nu
eram sigur c 6a a mea le !a putea suporta pe
105
toate7 Ooc, team , triste e 2i EngriIorare, toate se
En!3rteau prin capul meu7 C3nd agita ia se !a
calma, !om !edea care !a 6i e:presia principal 7
A $2ti !r IitoareM am Entrebat 2optit7
A )h, #oamne, nu7 $u sunt catolic 7 #ar am
c3 i!a prieteni Ticca7 &nii dintre ei sunt !r Iitori7
A eriosM
*u cred c mai auzisem cu!3ntul Ticca Enainte,
de2i poate c /l citisem Entr/un roman de a!enturi
sau de dragoste7
A Jmi pare r u, nu 2tiu ce Enseamn asta, am
spus cu !oce umil 7
A Holly E i poate e:plica mai bine dec3t mine,
zise Tara7
A Holly7 Holly, care lucreaz cu mineM
A igur7 au ai putea Encerca la #anielle, de2i
ea nu !a 6i la 6el de dispus s !orbeasc 7 Holly 2i
#anielle sunt En aceea2i adunare7
"a c3t eram de surprins , nu mai conta Enc un
2oc7
A Adunare, am repetat7
A Otii, un grup de p g3ni care se roag
Empreun 7
A Credeam c trebuie s 6ie numai !r Iitoare
acolo7
A + nuiesc c nu, dar trebuie s nu 6ie cre2tini7
Adic , !reau s spun c Ticca este o religie7
A +ine, am zis, bine7 Crezi c Holly !a !orbi cu
mine despre astaM
A *u ! d de ce nu7
Tara se Entoarse la ma2ina ei s /2i ia tele6onul,
apoi se plimb Enainte 2i Enapoi Entre ma2inile
106
noastre, En timp ce !orbea cu Holly7 Am apreciat
aceast pauz care mi/a permis s /mi pun din nou
mintea pe picioare, ca s zic a2a7 Ca s 6iu
politicoas , m/am dat Ios din ma2in 2i am !orbit
cu 6emeia En ro2u, care 6usese at3t de r bd toare7
A Jmi pare r u c ne Ent3lnim Entr/o zi at3t de
proast , am Enceput7 unt oo>ie tac>house7
A $u sunt Claudine, zise, cu un z3mbet superb7
#in ii Ei erau albi ca ai unui star de cinema7
'ielea ei a!ea o calitate ciudat 8 p rea lucioas 2i
sub ire, amintindu/mi de pieli a unei prune8 ca 2i
cum, dac ai 6i mu2cat din ea, ar curge un suc
dulce7
A unt aici din cauza Entregii acti!it i7
A #aM am zis, surprins 7
A +ineEn eles7 Aici En +on Temps a!e i !ampiri
2i !3rcolaci, 2i o mul ime de alte lucruri Encurcate,
ca s nu mai !orbim de mai multe r sp3ntii
puternice7 Am 6ost atras de toate posibilit ile de
aici7
A JhE, am spus nesigur 7 A2adar, pl nuie2ti s 6ii
doar un obser!ator a tot ce se Ent3mpl , sau ai alte
g3nduriM
A )h, nu7 #oar s obser! nu e stilul meu7
R3se7
A Tu e2ti elementul/surpriz , nu/i a2aM
A Holly e )K, zise Tara, Enchiz3ndu/2i tele6onul
2i z3mbind, pentru c era greu s nu o 6aci cu
Claudine prin preaIm 7
<i/am dat seama c a!eam un z3mbet normal,
nu grimasa tensionat pe care o 6 ceam de obicei,
ci o e:presie de pur 6ericire7
107
A A zis s trecem pe la ea7
A <ergi 2i tuM
*u 2tiam ce s cred despre Enso itoarea Tarei7
A cuze, Claudine m/a aIutat azi la magazin,
e:plic Tara7 A!em reduceri de Enceput de an la
stocul !echi 2i oamenii cump r , nu glum 7 Hrei s /
i pun ce!a de/o parteM A m c3te!a rochii de ocazie
cu ade! rat dr gu e7 Cea pe care o purtai En
Fac>son nu a 6ost distrus M
+ineEn eles, pentru c un 6anatic m/a EnIunghiat
cu un ru27 Rochia a a!ut serios de su6erit7
A /a p tat, am spus cu re inere7 $ dr gu din
partea ta s /mi propui asta, dar nu cred c !oi
a!ea timp s Encerc ce!a7 Cu Fason 2i toate
problemele, am prea multe pe cap7
Oi prea pu ini bani de cheltuit, mi/am zis En
g3nd7
A Cum !rei, accept Tara7
< str3nse din nou En bra e7
A un /m dac ai ne!oie de mine, oo>ie7 $
ciudat c nu/mi amintesc mai bine seara petrecut
En Fac>son7 'oate c am b ut 2i eu prea mult7 Am
dansatM
A )h, da, m/ai pro!ocat s repet m dansul d in
spectacolul pe care l/am dat la concursul de
talente din liceu7
A *u se poateS m implora s neg, pe Ium tate
z3mbind7
A <i/e team c da7
Otiam prea bine c /2i amintea7
A A2 6i !rut s 6iu acolo, zise Claudine7 Jmi place
s dansez7
108
A Crede/m , seara aceea de la Clubul <or ilor
este una pe care/mi doresc s/o 6i ratat, am spus7
A Aminte2te/mi s nu m mai Entorc En Fac>son
dac am dansat a2a En public, m rug Tara7
A Cred c ar 6i mai bine dac nici una dintre noi
nu s/ar mai Entoarce En Fac>son7
" sasem c3 i!a !ampiri 6oarte sup ra i En
Fac>son, dar !3rcolacii erau chiar mai 6urio2i7 *u c
ar mai 6i r mas prea mul i dintre ei, de 6apt7 #ar
totu2i7
Tara ezit un minut, e!ident Encerc3nd s
6ormuleze ce!a7
A #in moment ce +ill este proprietarul cl dirii
En care se a6l Tara TogGs, zise cu griI , am un
num r la care El pot suna, un num r la care pot
l sa mesaIe c3t timp !a 6i plecat din ar 7 A2a c ,
dac !rei s /l anun i ce!aNM
A <ul umesc, i/am r spuns, ne2tiind Ens dac
m sim eam !reun pic recunosc toare7 <i/a spus
c las un num r l3ng tele6onul d e acas de la el7
$:ista un scop pentru care +ill era plecat din
ar , de neg sit7 *ici m car nu m g3ndisem s iau
leg tura cu el ca s /i spun despre necazul En care
m a6lam8 dintre to i oamenii pe care m g3ndisem
s /i sun, el nici m car nu/mi trecuse prin minte7
A ' rea, 2tii tu, cam deprimat, e:plic Tara
pri!indu/2i !3r6urile cizmelor7 <elancolic, zise ca 2i
cum s/ar 6i bucurat de un cu!3nt care nu/i trecea
pe buze prea des7
Claudine d du din cap a6irmati!7 Ce tip
ciudat 7 )chii s i imen2i str luceau de bucurie En
timp ce m b tea consolator pe um r7
109
Am sim it un nod En g3t7
A $i bine, nu/i chiar domnul z3mb re 7 <i/e dor
de el, darN
Am dat din cap7
A $ prea greu7 'ur 2i simpluN m/a sup rat prea
tare7 J i mul umesc c mi/ai spus c pot da de el
dac am ne!oie, 2i E i sunt cu ade! rat
recunosc toare c mi/ai spus de Holly7
Tara se Enro2i de pl cerea binemeritat de a 6i
6 cut o 6apt bun pe ziua respecti! 2i urc En
ma2ina ei izbitor de nou 7 #up ce se a2ez pe
scaunul din dreapta, Claudine Emi 6 cu cu m3na, En
timp ce Tara demara7 Am mai stat pu in En ma2in ,
Encerc3nd s /mi amintesc unde locuia Holly %eary7
<i/am amintit c se pl3ngea de dimensiunile
dulapului din apartamentul ei, ceea ce Ensemna c
st tea la King6isher Arms7
C3nd am aIuns la cl direa En 6orm de & de pe
drumul sudic ce ducea En +on Temps, am !eri6icat
cutiile po2tale ca s descop r num rul
apartamentului s u7 t tea la parter, la num rul ?7
Holly a!ea un b iat de cinci ani, Cody7 Holly 2i cea
mai bun prieten a ei, #anielle %ray, se
m ritaser imediat ce terminaser liceul 2i
di!or aser En cinci ani7 <ama lui #anielle Ei era de
mare aIutor acesteia, dar Holly nu era la 6el de
norocoas 7 ' rin ii ei, care di!or aser de mult, se
mutaser En alt parte, iar bunica ei murise En
sec ia pentru bolna!ii de Alzheimer a azilului din
districtul Renard7 Holly s/a Ent3lnit c3te!a luni cu
detecti!ul Andy +elle6leur, dar rela ia nu se
concretizase7 &mblau z!onuri cum c b tr3na
110
Caroline +elle6leur, bunica lui Andy, considerase c
Holly nu era Ksu6icient de bun L pentru Andy7 $u
nu a!eam nici o p rere pe aceast tem 7 *ici Andy
2i nici Holly nu erau pe lista scurt cu persoane
6a!orite, de2i Andy Emi era mai indi6erent7
C3nd Holly mi/a deschis u2a, am realizat brusc
c3t de mult s/a schimbat En ultimele s pt m3ni7 Ani
En 2ir, p rul ei 6usese blond ca p p dia7 Acum era
negru 2i tuns En sc ri7 Jn 6iecare ureche a!ea c3te
patru cercei7 (ar oasele bazinului Empungeau
materialul !echilor ei blugi7
A alut, oo>ie, zise destul de amabil 7 Tara m/
a Entrebat dac !reau s !orbesc cu tine, dar nu
eram sigur c !ei !eni7 Jmi pare r u pentru Fason7
(ntr 7
Apartamentul era mic, bineEn eles 2i de2i 6usese
zugr !it recent, se !edea c 6usese 6olosit din
greu7 A!ea un spa iu care era 2i li!ing 2i loc de luat
masa 2i buc t rie, cu un bar care separa buc t ria
propriu/zis de restul zonei7 Jntr/un co2, Entr/un col
al camerei, erau c3te!a Iuc rii 2i pe m su a
zg3riat era un spray pentru EngriIirea mobilei 2i o
c3rp 7 Holly 6 cea cur enie7
A Jmi pare r u c te deranIez, am zis7
A *u/i nimic7 ColaM ucM
A *u, mul umesc7 &nde e CodyM
A /a dus s stea cu tat l lui, spuse, pri!indu/2i
m3inile7 "/am dus la el a doua zi de Cr ciun7
A &nde st tat l luiM
A #a!id locuie2te En pringhill7 Tocmai s/a
c s torit cu o tip , Allie7 $a are deIa doi copii7
9eti a este de !3rsta lui Cody, iar lui Ei place s se
111
Ioace cu ea7 Horbe2te mereu: helley a 6 cut asta,
helley a 6 cut aia7
Holly p rea cam trist 7
#a!id Cleary 6 cea parte dintr/un clan mare7
H rul s u 'harr 6usese coleg cu mine7 'entru binele
lui Cody, speram c #a!id era mai inteligent dec3t
'harr, ceea ce era 2i 6oarte u2or7
A Trebuie s !orbesc cu tine despre ce!a destul
de personal, Holly7
Holly p ru din nou surprins 7
A Cred c nu am a!ut chiar genul sta de
rela ie, nu/i a2aM zise7 Tu Entrebi 2i eu o s m
g3ndesc dac E i r spund7
Am Encercat s /mi dau seama ce trebuie s
spun D s p strez secret ce trebuia s p strez
secret 2i s Entreb ce trebuia s a6lu, 6 r s o
sup r7
A $2ti !r IitoareM am spus, Ienat c trebuia s
6olosesc un cu!3nt at3t de dramatic7
A <ai degrab Ticca7
A 'o i, te rog, s /mi e:plici di6eren aM
</am uitat rapid En ochii ei, apoi am decis s /mi
concentrez aten ia asupra 6lorilor uscate din co2ul
de deasupra tele!izorului7 Holly se g3ndea c /i pot
citi g3ndurile doar dac m uitam En ochii ei7 BCa 2i
contactul 6izic, pri!itul En ochi m aIut s citesc
g3ndurile mai u2or, dar, cu siguran , nu este
necesar7C
A Cred c da, Emi spuse cu !oce Enceat , nu e2ti
genul care s poarte !orba7
A (ndi6erent ce/mi spui, nu !oi po!esti nim nui7
Am pri!it/o din nou scurt, En ochi7
112
A +ine, zise7 ' i, dac e2ti !r Iitoare,
bineEn eles practici tot 6elul de ritualuri magice7
Horbea la persoana a doua, cu sens general, m/
am g3ndit, deoarece KeuL ar 6i Ensemnat o
ade! rat con6esiune7
A Te alimentezi dintr/o 6or , la care oamenii nu
au de obicei acces7 6ii !r Iitoare nu Enseamn s
6ii r u, sau cel pu in nu ar trebui s 6ie a2a7 #ac
e2ti Ticca, urmezi o religie, una p g3n 7 *oi
urm m c ile <amei, 2i a!em propriul nostru
calendar cu s rb tori7 'o i s 6ii En acela2i timp 2i
Ticca 2i !r Iitoare8 sau mai mult dintr/una sau din
cealalt 7 #epinde de 6iecare7 'ractic 2i pu in
!r Iitorie, dar sunt mai interesat de modul de
!ia Ticca7 *oi credem c o ac iune e bun , dac
nu 6ace r u altcui!a7
Ciudat, primul meu sentiment a 6ost unul de
Ien , c3nd Holly mi/a spus c nu e cre2tin 7 *u am
mai Ent3lnit pe nimeni care nici m car nu pretindea
c e cre2tin, sau care s nu dea o importan
nesincer preceptelor cre2tine de baz 7 $ram
destul de sigur c e:ista o sinagog En
hre!eport, dar nu am Ent3lnit niciodat un e!reu,
cel pu in din c3te 2tiu eu7 $ram categoric pe cale
s En! c3te ce!a7
A Am En eles7 Cuno2ti multe !r IitoareM
A Otiu c3te!a7
Holly d du din cap de c3te!a ori, e!it3ndu/mi En
continuare pri!irea7
Am z rit un computer !echi pe masa 2ubred
din col 7
A $:ist ce!a gen chat online, sau un
113
ne=sletter sau altce!aM
A #a, sigur7
A Ai auzit de un grup de !r Iitoare care a !enit
En hre!eport, En ultima perioad M
Chipul lui Holly de!eni 6oarte serios7
pr3ncenele sale drepte, castaniu/Enchis, se unir
Entr/o linie7
A pune/mi c nu ai de/a 6ace cu ele, zise7
A *u direct7 #ar 2tiu pe cine!a c ruia i/au 6 cut
r u, 2i mi/e team c ar 6i putut s /l ia pe Fason7
A Atunci are necazuri mari, zise 6 r
menaIamente7 9emeia care conduce acel grup este
absolut 6 r mil 7 9ratele ei este la 6el de r u7
%rupul nu seam n cu noi7 $i nu Encearc s
g seasc un mod de !ia mai bun, sau o cale s
intre En leg tur cu lumea natural , sau !r Ii care
s le sporeasc pacea interioar 7 unt Ticca7 unt
r i7
A Jmi po i da ni2te indicii cam pe unde a2 putea
s dau de eiM
9 ceam tot posibilul ca e:presia 6e ei s nu/mi
tr deze g3ndurile7 Am putut auzi cu sim ul meu
special c Holly se g3ndea c , dac adunarea nou/
!enit pusese m3na pe Fason, acesta era cu
siguran r nit r u, dac nu chiar mort7
Holly, aparent ad3ncit En g3nduri, pri!ea pe
6ereastra apartamentului ei7 e temea c !or
aIunge la ea din cauza in6orma iilor pe care mi le
d duse 2i o !or pedepsi, poate 6olosindu/se de
Cody7 Astea nu erau !r Iitoare care s cread c
nu trebuie s 6aci r u celor din Iur8 erau !r Iitoare
a c ror !ia se des6 2ura En Iurul ideii de a aduna
114
c3t mai mult putere, de orice 6el7
A unt toate 6emeiM am Entrebat, pentru c Emi
puteam da seama c era pe cale s se hot rasc
s nu/mi mai spun nimic7
A #ac te g3nde2ti c Fason le poate !r Ii cu
6armecele lui de b iat care arat bine, te En2eli, Emi
spuse Holly cu o e:presie macabr 7
*u Encerca s produc nici un e6ect artistic8 pur
2i simplu, !oia s En eleg c3t de periculo2i pot 6i
acei oameni7
A unt 2i c3 i!a b rba i7 untN nu sunt !r Iitori
obi2nui i7 Hreau s zic c nu sunt nici m car
oameni normali7
$ram dispus s cred a2a ce!a7 # e c3nd +ill
p 2ise En <erlotteGs +ar, trebuia s cred lucruri
ciudate7
Holly !orbea ca 2i cum ar 6i 2tiut despre acest
grup de !r Iitoare mai mult dec3t b nuiamN mai
mult dec3t ni2te lucruri de baz 7 Am mai pro!ocat/
o pu in7
A Ce/i 6ace di6eri iM
A Au b ut s3nge de !ampir7
Holly se uit Entr/o parte, ca 2i cum ar 6i sim it
c o ascult cine!a7 <i2carea Emi 6 cu pielea de
g in 7
A Hr Iitoarele, !r Iitoarele care au mult putere
2i sunt dispuse s o 6oloseasc En sluIba r ului, sunt
destul de rele7 Hr Iitoare at3t de puternice, care au
mai 2i b ut s3nge de !ampir suntN oo>ie, nici n/
ai idee c3t de periculoase sunt7 &nele dintre ele
sunt !3rcolaci7 Te rog, stai departe de ele7
H3rcolaciM *u numai c erau !r Iitoare, dar En
115
acela2i timp erau 2i !3rcolaciM Oi beau s3nge de
!ampirM $ram speriat zdra! n7 *u 2tiam cum ar 6i
mai r u de at3t7
A &nde suntM
A Ai auzit ce i/am spusM
A Am auzit7 #ar trebuie s 2tiu unde suntS
A unt Entr/o cl dire !eche de birouri, nu 6oarte
departe de mallul 'ierre +ossier, zise, 2i am ! zut
imaginea acesteia En mintea ei7
9usese acolo7 Ji ! zuse7 Toate astea erau En
mintea ei, iar eu primeam o groaz de in6orma ii7
A #e ce ai 6ost acoloM am Entrebat, iar ea a
tres rit7
A $ram EngriIorat de ideea de a !orbi cu tine,
zise Holly cu !oce 6urioas 7 *u ar 6i trebuit s te las
s intri7 #ar am ie2it cu FasonN ) s m omori,
oo>ie tac>house7 'e mine 2i pe b iatul meu7
A *u, nu o s/o 6ac7
A Am 6ost acolo pentru c cea care este liderul
lor a trimis !orb tuturor !r Iitoarelor din regiune
pentru o adunare7 /a do!edit c E2i dorea doar s /
2i impun !oin a asupra noastr a tuturor7 &nii
dintre noi au 6ost destul de impresiona i de
personalitatea 2i de puterea ei, dar cei mai mul i
dintre noi, membrii Ticca din ora2ele mici, nu am
6ost Enc3nta i de drogul ei, c ci asta Enseamn s
bei s3nge de !ampir, sau de gustul ei pentru
partea Entunecat a magiei7 %ata, asta/i tot ce
!reau s / i spun pe aceast tem 7
A <ul umesc, Holly7
Am Encercat s g sesc ce!a de spus care s /i
calmeze 6rica7 #ar E2i dorea s plec mai mult dec3t
116
orice pe lume, 2i o sup rasem destul7 Chiar 2i
6aptul c m l sase s intru pe u2 se do!edea o
mare concesie, din moment ce chiar credea En
abilitatea mea de a citi g3ndurile7 (ndi6erent de
z!onurile pe care le aud, indi6erent de do!ezile c
nu e a2a, oamenii chiar E2i doresc s cread c
interiorul capetelor lor este un spa iu pri!at7
) 6 ceam 2i eu7
Am b tut/o pe Holly pe um r la plecare, dar nu
s/a ridicat de pe !echea canapea7 e uita la mine
cu ochii s i c prui, lipsi i de speran , ca 2i cum En
orice moment cine!a ar 6i trebuit s intre pe u2 2i
s /i taie capul7
$:presia asta m speria mai mult dec3t
cu!intele ei, mai mult dec3t ideile, 2i am p r sit
King6isher Arms c3t de repede am putut, Encerc3nd
s obser! cei c3 i!a oameni care m ! zuser
ie2ind din parcare7 *u am recunoscut pe nici unul
dintre ei7
</am Entrebat de ce !r Iitoarele din hre!eport
l/ar !rea pe Fason, cum a2 6i putut 6ace o leg tur
Entre dispari ia lui $ric 2i 6ratele meu7 Cum a2 putea
s m apropii de ele ca s a6luM )are 'am 2i Cho=
m !or aIuta, sau au luat/o 6iecare pe propriul lor
drumM
Oi pe al cui s3nge El beau !r IitoareleM
#in clipa En care !ampirii E2i 6 cuser apari ia
printre noi, acum aproape trei ani, 6useser !3na i
dintr/un nou moti!7 Jn loc s se team c !or 6i
EnIunghia i cu un ru2 En inim de c tre aspiran i
117
la rolul de Han Helsing
4
, !ampirii trebuiau s se
6ereasc de Entreprinz tori ai zilelor noastre, numi i
ecatori7 ecatorii c l toreau En echipe, prinz3nd
c3te un !ampir singur printr/o mul ime de metode
2i leg3ndu/l cu lan uri de argint Bde obicei, En
ambuscade pl nuite cu griI C, apoi scurg3ndu/le
s3ngele En 6lacoane7 #epinz3nd de !3rsta
!ampirului, un 6lacon cu s3nge putea costa pe
pia a neagr Entre 200 2i ?00 de dolari7 $6ectele
consum rii acestui s3ngeM #estul de pu in
pre!izibile, din momentul En care s3ngele p r sise
!ampirul7 Cred c asta era o parte a atrac iei7 #e
obicei, pentru c3te!a s pt m3ni, cel care/l b use
c32tiga 6or , acuitate !izual , o s n tate robust
2i un plus de atracti!itate7 #epindea de !3rsta
!ampirului golit 2i de c3t de proasp t era s3ngele7
+ineEn eles c aceste e6ecte disp reau, asta
dac nu beai alt s3nge7
&n anumit procentaI de oameni care a!useser
e:perien nu 2tiau cum s 6ac mai repede rost
de al i bani, ca s mai cumpere7 Ace2ti dependen i
de s3nge erau e:trem de periculo2i, bineEn eles7
'oli ia era bucuroas s angaIeze !ampiri ca s
aib de/a 6ace cu ei, din moment ce poli i2tii
obi2nui i ar 6i 6ost pur 2i simplu b tu i m r7
#in c3nd En c3nd, c3te un b utor de s3nge
Ennebunea pur 2i simplu, uneori Entr/un mod lini2tit,
!orbind 6r sens, iar alteori mult mai spectaculos
2i chiar ucig tor7 *u e:ista nici o modalitate s / i
dai seama cine o putea p i ast6el 2i se putea
6
'ro6esor Abraham Han Helsing, personaI din romanul lui
+ram toc>er, Dracula!
118
Ent3mpla chiar 2i c3nd beai prima dat 7
A2adar, e:istau oameni cu sclipiri nebune En
ochi, Enchi2i En celule capitonate 2i e:istau staruri
de cinema electrizante, care/2i datorau statutul
ecatorilor7 %olirea de s3nge a !ampirilor era o
meserie periculoas , desigur7 &neori !ampirul
sc pa, iar rezultatul era pre!izibil7 ) Curte de
Fusti ie din 9lorida a proclamat aceast r zbunare
drept omor Iusti6icat, Entr/un caz celebru, pentru c
ecatorii de obicei scap de !ictimele lor7 "as
!ampirul Entreg, dar golit de s3nge, prea sl bit ca
s se mi2te, acolo unde acesta a c zut7 Hampirul
sl bit moare c3nd r sare soarele, dac nu are
norocul s 6ie descoperit 2i aIutat s aIung la
ad post c3t mai este Enc Entuneric7 $ste ne!oie de
ani ca s /2i re!in dup ce a 6ost golit de s3nge, iar
asta Ensemna ani de aIutor din partea altor !ampiri7
+ill mi/a spus c e:istau ad posturi pentru !ampirii
al c ror s3nge 6usese scurs 2i c loca iile lor erau
p strate secrete7
Hr Iitoare cu aproape aceea2i putere 6izic ca
un !ampir, iat o combina ie periculoas 7 A!eam En
g3nd numai 6emei de c3te ori m g3ndeam la
adunarea care se mutase En hre!eport, 2i m/am
corectat7 Holly Emi spusese c erau 2i b rba i En
grup7
</am uitat la ceasul de la banca dri!e/in 2i era
abia pu in dup pr3nz7 Ha 6i absolut Entuneric, doar
cu c3te!a minute Enainte de ora 2ase8 $ric se
trezea uneori pu in mai de!reme7 'uteam cu
siguran s aIung 2i s m 2i Entorc de la
hre!eport p3n atunci7 *u m puteam g3ndi la un
119
alt plan, 2i nici nu puteam sta acas s a2tept7
Chiar 2i s consum benzin era mai bine dec3t s
m Entorc acas , griIile pentru Fason d3ndu/mi 6iori
pe 2ira spin rii7 A2 6i putut s m duc s las pu2ca,
dar din moment ce era neEnc rcat , iar gloan ele
erau Enchise En alt parte, ar 6i trebuit s 6ie
su6icient de legal s o iau cu mine7
'entru prima dat am !eri6icat En oglinzi s ! d
dac nu eram urm rit 7 *u sunt prea groza! la
tehnici de spionaI, deci dac m urm rea cine!a,
nu l/am putut depista7 </am oprit, am alimentat 2i
am luat o b utur rece doar ca s ! d dac intra
cine!a En sta ia de benzin dup mine, dar nu a
!enit nimeni7 Asta era chiar bine, m/am g3ndit,
sper3nd c Holly nu a!ea probleme7
Jn timp ce conduceam, am a!ut timp s trec En
re!ist con!ersa ia cu Holly7 Am realizat c a 6ost
prima pe care am a!ut/o cu aceasta, En care
numele lui #anielle nu a ap rut nici m car o dat 7
Holly 2i #anielle erau ca dou siameze Enc din
2coala general 7 'robabil c 2i ciclul le !enea En
acela2i moment7 ' rin ii lui #anielle, membri de
baz ai +isericii Hoin ei libere a celor mirui i de
#umnezeu, ar 6i 6 cut atac de cord dac ar 6i 2tiut,
a2a c nu era de mirare c Holly era at3t de
discret 7
<icu ul nostru or 2el +on Temps E2i deschisese
destul de larg por ile toler3nd !ampiri, iar
homose:ualii nu mai a!eau probleme Bdepinz3nd
oarecum de modul En care/2i e:primau pre6erin ele
se:ualeC7 Cred Ens c por ile s/ar 6i Enchis pentru
Ticca7
120
peciala 2i 6rumoasa Claudine mi/a spus c
6usese atras de +on Temps pentru stranietatea
sa7 </am Entrebat ce altce!a se ascundea acolo,
a2tept3nd s ias la i!eal 7
121
5
Carla Rodriguez, cea mai promi toare int , a
6ost prima7 Am c utat !echea adres a lui #o!ie,
cu care schimbam uneori c3te o 6elicitare de
Cr ciun7 Am g sit casa cu pu in e6ort7 e a6la
departe bine de zonele comerciale care constituiau
locul meu obi2nuit de oprire En hre!eport7 Casele
din zona En care locuia #o!ie erau mici, Enghesuite
unele En altele, iar unele dintre ele En stare proast 7
Am sim it un 6ior de trium6 c3nd la u2 mi/a
r spuns Carla Ens 2i7 A!ea un ochi !3n t 2i era
mahmur , semn c a!usese o noapte lung 7
A alut, oo>ie, zise recunosc3ndu/m dup un
moment7 Ce 6aci aiciM Am 6ost la <erlotteGs seara
trecut , dar nu te/am ! zut7 Jnc mai lucrezi acoloM
A #a7 $ra seara mea liber 7
Acum c o a!eam En 6a a ochilor pe Car la, nu
prea eram sigur cum s /i e:plic ce/mi trebuia7 </
am hot r3t s 6iu direct 7
A Auzi, Fason nu a aIuns la munc En diminea a
asta 2i m Entrebam dac nu e aici cu tine7
A #r gu , nu am nimic cu tine, dar Fason e
ultimul b rbat d e pe p m3nt cu care m/a2 culca,
r spunse sec Car la7
</am holbat la ea, 2tiind c /mi spunea
ade! rul7
A *u bag m3na En 6oc de dou ori, cine s/a 6ript
cu ciorb su6l 2i/n iaurt7 </am uitat pu in prin bar
g3ndindu/m c l/a2 putea !edea, dar, dac l/a2 6i
122
! zut, m/a2 6i uitat En alt parte7
Am Encu!iin at din cap7 Asta p rea s 6ie tot ce
se putea spune pe aceast tem 7 Am mai schimbat
c3te!a 6raze politicoase 2i am p l !r git pu in cu
#o!ie, care inea En bra e un copil, dar apoi !eni
momentul s plec7 Cea mai promi toare pist a
mea se e!aporase din dou 6raze7
Jncerc3nd s /mi calmez disperarea, am intrat la
o sta ie de benzin aglomerat 2i am oprit ca s /mi
!eri6ic harta ora2ului hre!eport7 *u mi/a 6ost greu
s /mi dau seama cum aIungeam din suburbia lui
#o!ie la barul !ampirilor7
9angtasia era amplasat Entr/un shopping center
aproape de Toys KRL &s
-
7 e deschidea la 2ase
dup /amiaza de/a lungul Entregului an, dar desigur
!ampirii nu ap reau p3n nu se l sa complet
Entunericul, asta !aria En 6unc ie de anotimp7
9a ada barului era pictat En gri, iar 6irma de
neon era complet ro2ie7 K'rincipalul +ar al
Hampirilor din hre!eportL era o inscrip ie
proasp t , cu litere mai mici sub denumirea
e:otic a barului7 Am tres rit 2i m/am uitat En alt
parte7
Cu dou !eri En urm , membrii unui mic grup de
!ampiri din )>lahoma au Encercat s deschid un
bar En ora2ul !ecin, +ossier7 #up o noapte e:trem
de 6ierbinte 2i de scurt de august, nu au mai 6ost
! zu i niciodat , iar cl direa pe care o reno!au a
ars din temelii7
Turi2tii credeau c genul sta de po!e2ti erau
7
Celebru lan de magazine cu Iuc rii pentru copii7
123
de 6apt amuzante 2i pline de culoare7 Reprezentau
un bonus la 6iorul dat de comandarea de b uturi
superscumpe Bde la chelneri e umane Embr cate En
rochii cu tren , negre, Kde !ampirLC, En timp ce se
uitau, pe bune, la ade! ra i amatori de s3nge,
ne!ii7 $ric a pus !ampirii din #istrictul 1 s preia
aceast sarcin pu in pl cut , d3ndu/i 6iec ruia un
num r de ore pe s pt m3n En care s se prezinte
la 9angtasia7 Cei mai mul i dintre supu2ii s i nu
erau entuziasma i de 6aptul c trebuiau s se
e:pun , dar asta le o6erea posibilitatea de a intra
En contact cu 6ani ai col ilor care abia a2teptau o
ocazie de a 6i mu2ca i7 Ast6el de Ent3lniri nu a!eau
loc En local: $ric a!ea reguli stricte pentru asta7 "a
6el 2i poli ia7 ingurele mu2c turi legale care
puteau a!ea loc Entre oameni 2i !ampiri trebuiau s
aib loc Entre adul i care consim eau aceasta, En
particular7
Automat, am ocolit centrul comercial, pentru a
parca ma2ina En spatele lui7 +ill 2i cu mine am
6olosit aproape Entotdeauna intrarea angaIa ilor7
&2a din spate era doar o u2 gri, pe un perete gri,
cu numele barului lipit cu autocolant de la Tal/
<art7 Chiar sub acesta, un a6i2 mare, scris cu
negru, anun a #)AR A*%AFA ((7 Am ridicat m3na
s bat la u2 , apoi am realizat c puteam !edea c
z !orul interior nu 6usese Enchis7
&2a era descuiat 7
Asta era de r u7
#e2i era ziua En amiaza mare, mi s/a zb3rlit
p rul de pe cea6 7 +rusc, mi/am dorit s /l am pe
+ill En spatele meu7 *u c mi/ar 6i lipsit dragostea
124
lui7 'robabil c este un semn r u care spune multe
despre stilul t u de !ia dac / i lipse2te iubitul
pentru c este o arm letal 7
#e2i zona public din 6a a centrului comercial
era destul de aglomerat , zona de ser!iciu era
goal 7 T cerea ascundea nenum rate posibilit i, 2i
nici una dintre ele nu era pl cut 7 <i/am spriIinit
6runtea de u2a gri 2i rece7 </am hot r3t s m
Entorc la b tr3na mea ma2in 2i s plec naibii de
acolo, ceea ce ar 6i 6ost o chestie teribil de
de2teapt 7
Oi a2 6i plecat, dac nu a2 6i auzit morm itul7
Chiar 2i atunci, dac a2 6i ! zut un tele6on
public, a2 6i sunat pur 2i simplu la ,55 2i a2 6i
r mas a6ar p3n c3nd !enea cine!a o6icial7 #ar nu
era nici unul prin preaIm 2i nu am suportat ideea
ca o persoan s aib mare ne!oie de aIutorul
meu, iar eu s nu i/l o6er pentru c eram la2 7
Chiar l3ng u2a din spate se a6la o pubel grea,
2i, dup ce a m deschis brusc u2a D d3ndu/m Entr/o
parte c3te!a clipe ca s e!it orice ar 6i putut 32ni
a6ar D a m tras de pubel , ca s in u2a deschis 7
C3nd am intrat, mi s/a 6 cut pielea de g in 7
9angtasia nu are 6erestre, a2a c are ne!oie de
lumin electric En permanen 7 #in moment ce
nici una dintre aceste lumini nu era aprins ,
interiorul s u era doar o gaur neagr 7 "umina zilei
de iarn intra palid pe holul care ducea c tre
barul propriu/zis7 'e dreapta, erau u2ile c tre biroul
lui $ric 2i cel al contabilului7 'e st3nga, era u2a
c tre depozitul mare, care includea 2i baia
angaIa ilor7 Holul se termina cu o u2 6oarte grea,
125
ca s descuraIeze amatorii de distrac ie s intre En
aceast zon a clubului7 Oi u2a aceasta era
deschis , prima dat c3nd o !edeam a2a, dac /mi
aduc bine aminte7 #incolo de ea, se Entindea barul
t cut ca o pe2ter 7 </am Entrebat dac era cine!a
care st tea la acele mese sau se Enghesuia En
separeuri7
Jmi ineam respira ia ca s pot percepe 2i cel
mai mic zgomot7 #up c3te!a secunde, am auzit o
zg3rietur 2i un alt morm it de durere !enind din
depozit7 &2a acestuia era pu in Entredeschis 7 Am
6 cut 6 r zgomot patru pa2i En direc ia u2ii7 (nima
Emi aIunsese En g3t 2i/mi b tea cu putere, En timp
ce p trundeam En depozitul Entunecat, c ut3nd
comutatorul7
"umina m 6 cu s clipesc7
+elinda, singurul 6an al col ilor cu un dram de
inteligen pe care/l cuno2team, z cea En depozit
Entr/o pozi ie e:trem de contorsionat 7 'icioarele Ei
erau Endoite, c lc3iele ating3ndu/i coapsele7 *u era
s3nge, de 6apt, nu era nici o urm !izibil pe ea7
Aparent su6erea de un c3rcel prelungit7
Am Engenuncheat l3ng +elinda, arunc3nd
pri!iri scurte En toate direc iile7 *u am ! zut nici o
alt mi2care En camer , de2i col urile acesteia era
ascunse de cutii cu b utur 2i un co2ciug, care era
6olosit ca recuzit Entr/un spectacol pe care
!ampirii El prezentau uneori la petreceri speciale7
&2a de la baia angaIa ilor era Enchis 7
A +elinda, am 2optit7 +elinda, uit /te la mine7
)chii +elindei erau ro2ii 2i um6la i En spatele
ochelarilor, iar obraIii Ei erau uzi de lacrimi7 Clipi 2i
126
se uit la mine7
A <ai sunt aiciM am Entrebat 2tiind c !a
En elege c !oiam s spun Koamenii care i/au 6 cut
astaL7
A oo>ie, zise cu un timbru r gu2it7
Hocea Ei era slab 2i m/am Entrebat c3t z cuse
acolo a2tept3nd aIutor7
A )h, mul umesc lui #umnezeu7 pune/i
st p3nului $ric c am Encercat s /i inem departe7
Jnc E2i mai Iuca rolul, dup cum !/a i dat
seama, chiar 2i c3nd era En agonie: Kspune/i
c peteniei noastre c am luptat p3n la moarteL,
genul sta de replici7
A 'e cine a i Encercat s Empiedica iM am
Entrebat t ios7
A Hr Iitoarele7 Au !enit noaptea trecut dup
ce am Enchis, dup ce 'am 2i Cho= plecaser 7 #oar
%inger 2i cu mineN
A Ce !oiauM
Am a!ut timp s obser! c +elinda Enc mai
purta rochia neagr , cu tren , despicat p3n sus
pe picior, care era uni6orma chelneri elor 2i c Enc
mai a!ea urme de mu2c turi pe g3t7
A Hoiau s 2tie unde l/am ascuns pe st p3nul
$ric7 ' reau s cread c i/amN 6 cut ce!a, 2i c /l
ascundem7
Jn timpul pauzei pe care o 6 cu, 6a a i se
schimonosi 2i mi/am putut da seama c a!ea ni2te
dureri Engrozitoare, dar 2i ce era En neregul cu ea7
A 'icioarele mele, gemu7 )hN
A #ar !oi nu 2tia i, a2a c nu le putea i spune7
A *u l/a2 tr da niciodat pe st p3nul nostru7
127
Oi +elinda era cea inteligent 7
A +elinda, mai era cine!a aici En a6ar de
%ingerM
#ar su6erea at3t de tare de pe urma unei
crampe, Enc3t nu putu s r spund 7 Jntregul corp Ei
era En epenit din cauza durerii, din g3tul ei ie2ind
din nou acel geam t surd7
Am sunat la ,55 din biroul lui $ric, c ci 2tiam c
acolo e un tele6on7 Camera era r ! 2it , iar !reo
!r Iitoare mai neast3mp rat desenase cu un
spray o pentagram ro2ie, uria2 , pe unul dintre
pere i7 "ui $ric o s /i plac la nebunie chestia asta7
</am Entors la +elinda s /i spun c ambulan a
era pe drum7
A Ce e En neregul cu picioarele taleM am
Entrebat, speriat de r spuns7
A Au 6 cut mu2chiul de pe spatele piciorului s
se contracte, ca 2i cum ar a!ea doar Ium tate din
lungimea lui normal N
Oi Encepu s geam din nou7
A $ ca una dintre crampele acelea cumplite pe
care le ai c3nd e2ti Ens rcinat 7
C +elinda 6usese Ens rcinat era ce!a nou
pentru mine7
A &nde e %ingerM am Entrebat c3nd durerea
p ru s o mai lase7
A $ra En baie7
%inger, o blond/ro2cat dr gu , dar proast ca
noaptea, Enc era acolo7 *u cred c !oiser s o
omoare7 #ar se p rea c aruncaser asupra
picioarelor ei o !raI , la 6el cum 6 cuser 2i cu
+elinda8 picioarele ei erau Endoite En acela2i mod
128
ciudat 2i dureros, chiar 2i En moarte7 %inger st tuse
En 6a a chiu!etei c3nd s/a pr bu2it 2i s/a lo!it cu
capul de marginea chiu!etei7 )chii Ei erau stin2i, iar
p rul Ei era murdar de s3nge uscat, care cursese
din rana de pe t3mpla ei7
*u mai era nimic de 6 cut7 *ici m car nu am
atins/o pe %inger, era e!ident c e moart 7 *u i/am
spus +elindei nimic despre ea, c ci oricum su6erea
prea tare ca s priceap 7 A mai a!ut c3te!a
momente de luciditate Enainte ca eu s plec7 Am
Entrebat/o unde Ei puteam g si pe 'am 2i Cho= ca
s /i anun , iar +elinda Emi zise c !eneau la bar
c3nd se l sa Entunericul7
<i/a mai spus 2i c 6emeia care aruncase !raIa
era o !r Iitoare care se numea Hallo=, de aproape
un metru optzeci, cu p r scurt 2i castaniu 2i cu un
desen negru pe 6a 7
Asta ar 6i trebuit s o 6ac u2or de identi6icat7
<i/a spus 2i c era la 6el de puternic precum
un !ampir7
A &ite, gemu +elinda7
Jmi ar t En spatele meu7 </am Entors a2tept3nd
un atac7 *u se Ent3mpl nimic EngriIor tor, dar ceea
ce am ! zut a 6ost aproape la 6el de tulbur tor ca
2i ceea ce Emi imaginasem7 $ra !orba despre
m3nerul c ruciorului cu care angaIa ii c rau
ba:urile cu b utur 7 <3nerul lung din metal 6usese
r sucit ca un &7
A Otiu c st p3nul $ric o !a omorE c3nd se !a
Entoarce, zise +elinda cu greu dup un minut,
!orbele ie2indu/i En reprize neregulate din cauza
durerii7
129
A igur c da, am spus hot r3t 7
Am ezitat, sim indu/m mizerabil din cauza
acestor cu!inte7
A +elinda, trebuie s plec, pentru c nu !reau
ca poli ia s m re in aici ca s /mi pun Entreb ri7
Te rog, nu/mi pomeni numele7 pune c te/a auzit
un trec tor, bineM
A &nde e st p3nul $ricM A disp rut de/
ade! rateleaM
A *u 2tiu, m/am silit s mint7 Trebuie s plec7
A #u/te, zise +elinda, cu !oce aspr 7 untem
norocoase c ai ap rut7
Trebuia s plec de acolo7 *u 2tiam nimic din ce
se Ent3mplase En bar 2i nu/mi puteam permite s
r spund ore En 2ir la Entreb ri, c3nd 6ratele meu
disp ruse7
</am urcat En ma2in 2i spre ie2irea din centrul
comercial m/am intersectat cu ma2inile poli iei 2i
ambulan a7 Otersesem de pe clan amprentele
mele7 Jn a6ar de asta, nu/mi puteam aminti ce
atinsesem 2i ce nu, indi6erent c3t de atent Emi
trecusem En re!ist ac iunile7 )ricum, erau cam un
milion de amprente acolo, doar era un bar7
#up un minut, am realizat c mergeam 6 r
int 7 $ram Engrozitor de buim cit 7 Am oprit En
parcarea altei benzin rii 2i m/am uitat Endelung la
tele6onul public7 Jl puteam suna pe Alcide ca s /l
Entreb dac 2tia unde st teau 'am 2i Cho= c3t era
lumin a6ar 7 Apoi, puteam merge acolo 2i s le las
un mesaI sau ce!a, s /i a!ertizez despre ce s/a
Ent3mplat7
</am 6or at s respir ad3nc 2i s m g3ndesc
130
bine la ce 6 ceam7 $ra destul de pu in probabil ca
!ampirii s /i dea !3rcolacului adresa locului En care
se odihneau En timpul zilei7 Asta nu era o
in6orma ie pe care !ampirii s o o6ere oricui cerea7
Alcide nu/i iubea pe !ampirii din hre!eport, care
a2teptau de la el s le Endeplineasc dorin ele En
contul datoriei la Iocuri de noroc pe care tat l lui o
a!ea la ei7 Otiam c , dac l/a2 6i sunat, ar 6i !enit,
pentru c era un tip de treab 7 #ar implicarea lui
ar 6i putut a!ea consecin e serioase pentru 6amilia
2i a6acerea lui7 )ricum, dac aceast Hallo= era cu
ade! rat o tripl amenin are D 2i !r Iitoare, 2i
!3rcolac, 2i b utoare de s3nge de !ampir D, era
6oarte periculoas , iar !3rcolacii din hre!eport ar
6i trebuit s 2tie de ea7 &2urat , m/am decis En cele
din urm , am g sit un tele6on public 6unc ional 2i
am scos cartea de !izit a lui Alcide din porto6el7
Alcide se a6la la birou, ceea ce era un miracol7 (/
am descris locul En care m a6lam 2i mi/a e:plicat
cum s aIung la el7 /a o6erit s !in s m ia, dar
nu am !rut s cread c eram idioat 2i nu m
puteam descurca singur 7
Am 6olosit o cartel ca s sun la biroul lui +ud
#earborn, ca s mi se spun c nu a ap rut nici o
!este despre Fason7
&rm3nd cu aten ie instruc iunile lui Alcide, am
aIuns la KHer!eau: 2i 6iulL En dou zeci de minute7
*u era prea departe de drumul interstatal 00, la
marginea estic a ora2ului hre!eport, de 6apt En
drumul meu spre +on Temps7
9amilia Her!eau: era proprietara cl dirii, iar
compania lor de supra!eghere era singurul
131
ocupant7 Am parcat En 6a a cl dirii Ioase din
c r mid 7 Jn spate, En !asta parcare pentru
angaIa i, am z rit camioneta #odge Ram a lui
Alcide7 'arcarea din 6a , pentru !izitatori, era mult
mai mic 7 $ra u2or s / i dai seama c , de cele mai
multe ori, cei doi Her!eau: se duceau la clien i,
mai degrab dec3t s !in ace2tia la ei7
im indu/m ru2inat 2i destul de ner!oas , am
deschis u2a de la intrare 2i am pri!it En Iur7 Chiar
l3ng u2 se a6la un birou 2i !iza!i era o zon de
a2teptare7 #incolo de un zid desp r itor de mic
En l ime, am putut !edea cinci sau 2ase birouri, trei
dintre ele ocupate7 9emeia din spatele biroului de
l3ng u2 era responsabil 2i cu redirec ionarea
apelurilor7 A!ea p rul Enchis la culoare, tuns scurt
2i coa6at cu griI 7 'urta un pulo!er superb 2i a!ea
un machiaI minunat7 'robabil c a!ea En Iur de
patruzeci de ani, dar asta n/o 6 cea mai pu in
impresionant 7
A Jl caut pe Alcide, am spus, sim indu/m
ru2inat 2i nu prea comod En pielea mea7
A *umele dumnea!oastr M
Jmi z3mbea, dar p rea pu in rece, ca 2i cum nu
ar 6i 6ost de acord ca o t3n r at3t de !izibil
neelegant s apar la biroul lui Alcide7 'e sub
!echiul meu pardesiu de sto6 albastr purtam un
tricou cu m3nec lung , albastru str lucitor cu
galben, blugi !echi 2i panto6i sport Reebo>7 C3nd
m/am Embr cat, eram EngriIorat pentru 6ratele
meu, nu pentru c a2 6i putut a!ea de/a 6ace cu
'oli ia <odei7
A tac>house, am r spuns7
132
A H caut domni2oara tac>house, zise
doamna $6icien En inter6on7
A %roza!S
Alcide p rea 6oarte Enc3ntat, ceea ce era o
u2urare7
$6icien spune la inter6on:
A ) trimit la dumnea!oastr M
Jn aceea2i clip , Alcide a n ! lit pe o u2 de
unde!a din partea st3ng , En spatele biroului ei7
A oo>ieS e:clam 2i Emi z3mbi7
e opri o secund , ca 2i cum nu s/ar 6i putut
decide ce s 6ac , apoi m Embr i2a7
</am sim it ca 2i cum a2 6i z3mbit cu toat
6iin a mea7 "/am Embr i2at 2i eu7 $ram at3t de
6ericit s /l ! dS </am g3ndit c ar ta minunat7
Alcide e un b rbat Enalt, cu p rul negru, care
aparent nu poate 6i Embl3nzit de nici o perie sau
piept n, are o 6a lat 2i ochi !erzi7
c pasem Empreun de un cada!ru, iar asta
crease o leg tur Entre noi7
< trase u2or de p r7
A Hai En spate, Emi zise la ureche, c ci doamna
$6icien se uita la noi cu un z3mbet indulgent7
$ram sigur c partea cu indulgen a era pentru
Alcide7 #e 6apt, 2tiam c e a2a, pentru c se
g3ndea c nu ar t su6icient de 2ic sau su6icient de
stilat ca s ies cu un Her!eau:, 2i nu prea credea
c tat l lui Alcide Bcu care se culca de doi aniC ar 6i
apreciat 6aptul c Alcide se Encurca cu una bun de
nimic, ca mine7 &ps, unul dintre lucrurile pe care
nu !oiam s le 2tiu7 $!ident, nu m ecranasem
su6icient7 +ill m determinase s e:ersez, iar acum
133
c nu ne mai !edeam de!enisem lene2 7 *u era
Entru totul !ina mea8 domni2oara $6icien era un
emi tor puternic7
Ceea ce nu se putea spune despre Alcide, din
moment ce el e !3rcolac7
Alcide m conduse rapid pe un hol cu o
mochet 6rumoas 2i tablouri neutre, peisaIe 2i
gr dini insipide, pe care Emi imaginam c le
alesese !reun decorator Bsau chiar doamna
$6icien C7 Am intrat En biroul lui, care a!ea numele
s u scris pe u2 7 $ra o camer mare, dar nu uria2
sau elegant , pentru c era su6ocat cu lucruri
care ineau de munca lui, planuri 2i h3rtii 2i c 2ti
de protec ie 2i echipament de lucru7 9oarte practic7
&n 6a: b3z3ia, iar al turi de o sti! de 6ormulare
era un calculator pe ecranul c ruia se !edeau date7
A $2ti ocupat, nu ar 6i trebuit s te sun, am
spus ru2inat 7
A %lume2tiM Tele6onul t u a 6ost cel mai bun
lucru care mi s/a Ent3mplat pe ziua de aziS
' rea at3t de sincer Enc3t a trebuit s z3mbesc
din nou7
A Trebuie s / i spun ce!a ce nu i/am spus
c3nd am trecut s / i las lucrurile sau dup ce ai
6ost r nit 7
#up ce am 6ost b tut de t3lhari pl ti i7
A </am sim it at3t de prost pentru asta, Enc3t
m/am g3ndit s !in la +on Temps s st m de !orb
6a En 6a 7
9ir/ar s 6ie, s/a Emp cat cu nesu6erita aia de
logodnic r ut cioas a lui, #ebbie 'elt7
'ercepusem numele lui #ebbie En g3ndurile sale7
134
A #aM am zis, Encerc3nd s par calm 2i
deschis 7
/a Entins 2i mi/a apucat m3na Entre palmele
sale mari7
A J i datorez scuze7
+ine, asta era nea2teptat7
A 'entru ceM am Entrebat, pri!ind En sus la el cu
ochii miIi i7
Henisem ca s /i spun ce a!eam pe su6let 2i, En
loc de asta, Emi spunea el7
A Jn acea ultim sear , la Clubul <or ilor,
Encepu, c3nd a!eai cel mai mult ne!oie de aIutorul
2i protec ia mea, euN
Otiam ce urma7 Alcide se trans6ormase En lup, En
loc s r m3n En 6orma sa uman 2i s m aIute
dup ce 6usesem EnIunghiat 7 (/am acoperit gura cu
m3na liber 7 'ielea sa era at3t de cald 7 #ac e2ti
obi2nuit s atingi !ampiri, 2tii c3t de cald poate 6i
pielea unui om, iar a unui !3rcolac era 2i mai cald ,
pentru c temperatura lor e cu c3te!a grade mai
mare7
Am sim it cum Emi cre2te pulsul 2i am 2tiut c 2i/
a dat 2i el seama7 Animalele sesizeaz cu u2urin
ner!ozitatea7
A Alcide, i/am spus, s nu mai aduci asta En
discu ie7 *u a!eai ce 6ace 2i oricum totul s/a
terminat cu bine7 < rog, mai mult sau mai pu in,
dac nu punem la socoteal c +ill mi/a 6r3nt inima
cu per6idia lui7
A J i mul umesc c e2ti at3t de En eleg toare,
zise dup o pauz En timpul c reia se uit la mine
concentrat7 'oate c m/a2 6i sim it mai bine dac ai
135
6i 6ost 6urioas 7
Cred c se Entreba c3t era bra!ad 2i c3t eram
sincer 7 <i/am putut da seama c a a!ut un impuls
s m s rute, dar nu era sigur dac a2 6i apreciat
aceast mi2care sau dac i/a2 6i permis7
$i bine, nici eu nu prea 2tiam ce a2 6i 6 cut, a2a
c nu mi/am o6erit ocazia s a6lu7
A 9ie, sunt 6urioas pe tine, dar m pre6ac
6oarte bine, am zis7
/a rela:at complet c3nd m/a ! zut z3mbind,
de2i putea 6i ultimul z3mbet pe ziua aceea7
A Ascult , biroul t u, En miezul zilei, nu
reprezint nici locul 2i nici momentul potri!it
pentru ce am eu s / i spun, i/am zis7
Am !orbit 6oarte neutru, ca s /2i dea seama c
nu/i 6ac a!ansuri7 *u numai c /mi place Alcide,
cred c e un tip pe cinste, dar p3n nu eram sigur
c terminase cu #ebbie 'elt, nu intra pe lista mea
de b rba i En preaIma c rora Emi doream s m
a6lu7 &ltimul lucru pe care/l auzisem despre #ebbie
era c se logodise cu un alt teriantrop, de2i nici
m car asta nu pusese cap t rela iei emo ionale
dintre ea 2i Alcide7
*u a!eam de g3nd s intru En a2a ce!a, nu cu
greutatea pe care o a!eam pe su6let din cauza
in6idelit ii lui +ill7
A Hai s mergem la Applebee, care e pu in mai
Encolo 2i s bem o ca6ea, Emi suger 7
'rin inter6on o anun pe doamna $6icien c
pleac 7 Am ie2it pe u2a din spate7
'3n c3nd am aIuns, era aproape ora dou 2i
restaurantul era aproape gol7 Alcide El rug pe
136
t3n rul care ne/a condus la mas s ne a2eze c3t
mai departe de oricine altcine!a7 </am strecurat
pe banchet , a2tept3ndu/m ca Alcide s se a2eze
de cealalt parte a mesei, dar el se strecur l3ng
mine7
A #ac !rei s /mi spui secrete, trebuie s st m
c3t mai aproape unul de cel lalt, zise7
Am cerut am3ndoi ca6ea, iar Alcide l/a rugat pe
chelner s aduc o ca6etier mic 7 "/am Entrebat
despre tat l lui c3t !reme chelnerul a 6ost prin
preaIma noastr , iar Alcide s/a interesat de Fason7
*u i/am r spuns, pentru c simpla men ionare a
numelui 6ratelui meu era su6icient ca aproape s
m 6ac s pl3ng7 C3nd ne/a 6ost adus ca6eaua 2i
t3n rul a plecat, Alcide m/a Entrebat:
A Ce s/a Ent3mplatM
Am tras ad3nc aer En piept, Encerc3nd s m
hot r sc de unde s Encep7
A Jn hre!eport este o adunare de !r Iitoare
rele, am spus sec7 +eau s3nge de !ampir 2i cel
pu in c3te!a dintre ele sunt teriantropi7
A !enit r3ndul lui Alcide s respire ad3nc7 Am
ridicat o m3n , indic3ndu/i c nu terminasem ce
a!eam de spus7
A /au mutat la hre!eport ca s pun m3na
pe imperiul 6inanciar al !ampirilor7 Au aruncat un
blestem sau 6armece sau altce!a asupra lui $ric 2i
i/au 2ters memoria7 Au 6 cut o descindere la
9angtasia Encerc3nd s descopere locul de odihn
al !ampirilor7 Au 6 cut un 6el de !raI celor dou
chelneri e, iar una din ele este la spital7 Cealalt e
moart 7
137
Alcide scotea deIa tele6onul mobil din buzunar7
A 'am 2i Cho= l/au ascuns pe $ric la mine
acas 2i trebuie s m Entorc Enainte de l sarea
Entunericului s am griI de el7 (ar Fason a disp rut7
*u 2tiu cine l/a luat sau unde este, sau dac esteN
9iu! #ar n/am putut spune cu!3ntul7
Alcide e:pir cu un 2uierat 2i r mase holb3ndu/
se la mine, cu tele6onul En m3n 7 *u se putea
hot rE pe cine s sune mai Ent3i7 *u era !ina lui7
A *u/mi place c $ric e la tine acas , zise, asta
te pune En pericol7
</am sim it emo ionat c primul s u g3nd a
6ost pentru siguran a mea7
A Fason a cerut o groaz de bani pentru asta,
iar 'am 2i Cho= au 6ost de acord, am spus Ienat 7
A #ar Fason nu e acolo s o p easc , iar tu
e2ti7
9 r comentarii7 #ar ca s /i acord pu in credit
lui Fason, nu el pl nuise asta7 (/am spus lui Alcide
despre s3ngele de pe ponton7
A 'oate 6i un indiciu 6als, zise7 #ac grupa se
potri!e2te cu a lui Fason, atunci trebuie s te
EngriIorezi7
"u o Enghi itur de ca6ea, concentr3ndu/se la
g3ndurile sale7
A Trebuie s dau c3te!a tele6oane, m anun 7
A Alcide, tu e2ti liderul haitei din hre!eportM
A *u, nu7 *u sunt nici pe departe at3t de
important7
*u puteam s cred asta 2i i/am spus7 Jmi lu
m3na7
A &n lider de hait este de obicei mai En !3rst
138
dec3t mine, zise7 Oi trebuie s 6ie 6oarte dur7
9oarte, 6oarte dur7
A Trebuie s te lup i ca s aIungi liderM
A *u, e2ti ales, dar candida ii trebuie s 6ie
6oarte puternici 2i de2tep i7 $:ist un 6el deN, m
rog, trebuie s treci un test7
A crisM )ralM
Alcide p ru u2urat c3nd ! zu c z3mbesc7
A <ai mult ca un test de rezisten M am
Entrebat7
# du din cap aprobator7
A <ai degrab 7
A *u crezi c liderul t u de hait ar trebui s
a6le despre astaM
A +a da7 Altce!aM
A #e ce ar 6ace astaM #e ce s aleag
hre!eportM #ac au at3t de multe lucruri En
6a!oarea lor, s3ngele de !ampir 2i dorin a de a
6ace lucruri cu ade! rat rele, de ce s nu se
stabileasc Entr/un ora2 mult mai prosperM
A Asta e o Entrebare bun 7
Alcide se g3ndea intens7 )chii s i !erzi se
Engustau c3nd era cuprins de g3nduri7
A *u am auzit niciodat de o !r Iitoare care s
aib at3t de mult putere7 *u am auzit niciodat
de o !r Iitoare care s 6ie teriantrop7 Tind s cred
c e prima dat c3nd se Ent3mpl a2a ce!a7
A 'rima dat M
A C3nd o !r Iitoare Encearc s preia controlul
unui ora2, Encearc s deposedeze resursele
comunit ii supranaturale a unui ora2, zise7
A Care este locul !r Iitoarelor En ierarhia
139
6iin elor supranaturaleM
A unt oameni care r m3n oameni7
Ridic din umeri7
A #e obicei, supra cred c !r Iitoarele sunt
doar ni2te aspiran i7 %enul care trebuie
supra!egheat, deoarece practic magia 2i noi
suntem creaturi magice, dar totu2iN
A Ca 2i cum nu ar 6i o amenin are serioas M
A $:act7 e pare c !a trebui s ne mai g3ndim
la asta7 Cea care este liderul lor bea s3nge de
!ampir7 Ji gole2te chiar ea de s3ngeM
9orm un num r 2i duse tele6onul la ureche7
A *u 2tiu7
A Oi En ce se trans6orm M
Teriantropii au mai multe posibilit i, dar e:ist
doar un singur animal cu care 6iecare teriantrop
are o a6initate, animalul s u obi2nuit7 &n teriantrop
E2i poate spune !3rcolac/r3s sau !3rcolac/liliac,
dac nu intr En categoria !3rcolacilor care se
trans6ormau En lupi7 H3rcolacii obiectau aprig 6a
de orice creatur cu dubl natur care se denumea
pur 2i simplu K!3rcolacL7
A $i bine, eN ca tine, am spus7
H3rcolacii se consider regii comunit ii celor cu
dubl /natur 7 $i se trans6orm Entr/un singur
animal, 2i sta era cel mai bun7 Restul comunit ii
celor cu dubl natur riposta, numindu/i pe lupi
b t u2i7
A )h, nu7
Alcide era Engrozit7 Jn acel moment, liderul
haitei Ei r spunse la tele6on7
A Alo, sunt Alcide7
140
"ini2te7
A Jmi cer scuze c ! deranIez c3nd a!ea i
treab En curte7 A ap rut ce!a important7 Trebuie
s ne !edem c3t de repede se poate7
#in nou un moment de lini2te7
A #a, domnule7 Cu permisiunea
dumnea!oastr , !oi mai aduce pe cine!a cu mine7
#up c3te!a secunde, Alcide ap s pe un buton
2i Enchise7
A Cu siguran +ill 2tie unde stau 'am 2i Cho=,
nu/i a2aM m Entreb 7
A unt sigur c 2tie, dar nu e aici s /mi spun 7
#ac ar 6ace/o7
A Oi unde eM Entreb Alcide cu o !oce En2el tor
de calm 7
A $ En 'eru7
'ri!eam En Ios la 2er!e elul meu, pe care/l
pliasem ca pe un e!antai7 Am aruncat o pri!ire
spre b rbatul de al turi, ca s /l ! d holb3ndu/se la
mine cu o e:presie de neEncredere7
: - plecat2 Te/a l sat singur aiciM
A ' i nu 2tia c urmeaz s se Ent3mple ce!a,
am spus Encerc3nd s nu sune de6ensi!, iar apoi m/
am g3ndit: ce tot spun eu aici2 Alcide, nu l/am mai
! zut pe +ill de c3nd m/am Entors din Fac>son, cu
e:cep ia momentului En care a !enit s /mi spun
c pleac din ar 7
A #ar mi/a spus c te/ai Entors la +ill, zise
Alcide cu !oce ciudat 7
A Cine i/a spus astaM
A #ebbie7 Cine altcine!aM
<i/e team c reac ia mea nu a 6ost 6oarte
141
m gulitoare7
A Oi tu ai crezut/o pe Debbie2
A <i/a spus c a trecut pe la <erlotteGs c3nd
!enea s m !ad 2i c te/a ! zut pe tine 2i pe +ill
purt3ndu/! 6oarte, N prietenos, En timp ce ea
era acolo7
A Oi tu ai creut/o2
'oate c dac accentuam anumite lucruri, Emi
!a spune c glumea7
Alcide ar ta acum ca o oaie bleaga, m rog, pe
c3t poate un !3rcolac s arate ca o oaie7
A )K, a 6ost o prostie, admise7 ) s aib de/a
6ace cu mine7
A igur7
Jmi pare r u c nu eram prea con!ins 7 <ai
auzisem asta 2i alt dat 7
A +ill e Entr/ade! r En 'eruM
A Cel pu in din c3te 2tiu eu7
A Oi tu e2ti singur En cas cu $ricM
A $ric nu 2tie c e $ric7
A *u/2i aminte2te cine esteM
A *u7 Oi aparent nu/2i aminte2te nici ce
caracter are7
A Asta/i bine, a6irm Alcide Entunecat7
*u a a!ut niciodat sim ul umorului !iza!i de
$ric, a2a cum a!eam eu7 $u am 6ost Entotdeauna
b nuitoare 6a de $ric, dar i/am apreciat tr sn ile,
hot r3rea 2i 6lerul7 #ac puteai spune c un !ampir
2tie ce e acea *oie de $i$re
;
, $ric era acela7
A Hai s mergem s /l !edem pe liderul haitei,
zise Alcide, Entr/o dispozi ie e!ident mai proast 7
8
A se bucura de pl cerile !ie ii B6r7C7
142
*e/am strecurat a6ar din separeu dup ce a
pl tit ca6eaua 2i 6 r s anun e la birou BK*u are
nici un rost s 6ii 2e6ul, dac nu po i s dispari din
c3nd En c3ndLC, m/a aIutat s m urc En camionet
2i am pornit Enapoi spre hre!eport7 $ram sigur c
doamna $6icien !a presupune c ne/am dus la
!reun motel sau la apartamentul lui Alcide, dar
asta era mult mai bine dec3t s /2i dea seama c
2e6ul ei e !3rcolac7
Jn timp ce conducea, Alcide Emi po!esti c
liderul haitei era un colonel En rezer! din Air
9orce, care 6usese Encartiruit la +aza 9or elor
Aeriene +ar>sdale din +ossier 2i care se mutase En
hre!eport7 ingurul copil al colonelului 9lood, o
6at , se c s torise cu un localnic, iar colonelul s/a
stabilit En ora2 pentru a 6i aproape de nepo i7
A Oi so ia lui e !3rcolacM am Entrebat7
#ac doamna 9lood era 2i ea !3rcolac, atunci 2i
6iica lor ar 6i 6ost7 #ac !3rcolacii reu2esc s
supra!ie uiasc primelor c3te!a luni, au o !ia
destul de lung , dac nu apar accidente7
A $ra7 A murit acum c3te!a luni7
"iderul haitei lui Alcide tr ia Entr/o suburbie
modest , cu case En stil ranch, amplasate pe
terenuri micu e7 Colonelul 9lood aduna conuri En
curtea din 6a 7 ' rea ce!a 6oarte lini2tit 2i 6oarte
domestic pentru un !3rcolac important7 <i l/am
imaginat En uni6orma 9or elor Aeriene, dar
bineEn eles c purta haine ci!ile obi2nuite7 ' rul
s u des era alb 2i tuns 6oarte scurt 2i a!ea o
musta care probabil c 6usese tuns cu o rigl ,
at3t era de per6ect 7
143
Colonelul era probabil curios dup tele6onul lui
Alcide, dar ne/a rugat s intr m cu o !oce deosebit
de calm 7 "/a b tut de c3te!a ori pe Alcide pe
spate 2i a 6ost 6oarte politicos cu mine7
Casa Ei era la 6el de impecabil ca 2i musta a7 Ar
6i putut s treac orice inspec ie7
A 'ot s ! o6er ce!a de b utM Ca6eaM Ciocolat
cald M i6onM
Colonelul 6 cu un gest c tre buc t rie ca 2i cum
acolo s/ar 6i a6lat un ser!itor gata s /i
Endeplineasc ordinele7
A *u, mul umesc, am spus, c ci eram plin cu
ca6eaua de la ApplebeeGs7
Colonelul 9lood a insistat s ne a2ez m En li!ing,
care era un dreptunghi Engrozitor de Engust, cu o
zon de luat masa la unul din capete7 #oamnei
9lood Ei pl cuser p s rile de por elan7 Ji pl cuser
mult7 </am Entrebat cum se sim eau nepo ii En
camera asta 2i mi/am inut m3inile Encruci2ate En
poal de 6ric s nu lo!esc ce!a7
A A2adar, ce pot 6ace pentru tineM El Entreb
colonelul 9lood pe Alcide7 Ai ne!oie de permisiune
ca s te c s tore2tiM
A *u azi, r spunse Alcide z3mbind7
Am pri!it En Ios, spre podea, ca s nu se !ad
e:presia de pe chipul meu7
A 'rietena mea oo>ie are c3te!a in6orma ii pe
care mi le/a Emp rt 2it7 unt 6oarte importante7
Q3mbetul i/a disp rut7
A Trebuie s ! po!esteasc 2i dumnea!oastr
ce 2tie7
A Oi de ce ar trebui s o ascultM
144
Am En eles c El Entreba pe Alcide cine sunt,
pentru c , dac tot era obligat s m asculte,
trebuia s se con!ing c eram bona fides
<
! Alcide
era o6ensat En locul meu7
A *u a2 6i adus/o dac nu era important7 *u !/
a2 6i prezentat/o dac nu a2 6i gata s /mi dau
s3ngele pentru ea7
*u eram prea sigur ce Ense mna asta, dar En
interpretarea mea presupuneam c Alcide gira
pentru 6aptul c eram de Encredere 2i se o6erea s
pl teasc Entr/un anume mod dac se do!edea c
m En2elam7 *imic nu era simplu En lumea
creaturilor supranaturale7
A / i auzim po!estea, domni2oar , zise sec
colonelul7
(/am po!estit tot ce i/am spus 2i lui Alcide,
Encerc3nd s las aspectele personale deoparte7
A &nde st adunarea astaM m/a Entrebat c3nd
am terminat7
(/am spus ce am ! zut En mintea lui Holly7
A *u este su6icient in6orma ie, spuse 9lood
animat7 Alcide, a!em ne!oie de urm ritori7
A #a, domnule7
)chii lui Alcide str luceau la g3ndul ac iunii7
A Ji !oi suna7 Tot ce am auzit m 6ace s m
g3ndesc la ce!a ciudat ce s/a Ent3mplat azi/noapte7
Adabelle nu a !enit la Entrunirea comitetului7
Alcide p ru uimit7
A Asta nu/i bine7
Jncercau s 6ie criptici En 6a a mea, dar puteam
citi in6orma ia care trecea Entre cei doi teriantropi
9
#e bun /credin Blat7C7
145
6 r prea mare di6icultate7 9lood 2i Alcide se
Entrebau dac D !icepre2edinteleM D Adabelle lipsise
de la Entrunire dintr/un moti! ne!ino!at sau dac
grupul de !r Iitoare a con!ins/o s li se al ture
Empotri!a propriei haite7
A Adabelle se En6ierb3nta de ce!a !reme pe
tema 2e6iei haitei, Ei spuse colonelul 9lood lui
Alcide, cu umbra unui z3mbet pe buzele sale
sub iri7 Am sperat c atunci c3nd !a 6i aleas
adIuncta mea !a considera asta o concesie
su6icient 7
#in 6r3nturile de in6orma ie pe care am putut s
le prind din mintea liderului, haita din hre!eport
p rea s pre6ere !arianta patriarhatului7 'entru
Adabelle, o 6emeie modern , 2e6ia colonelului
9lood era su6ocant 7
A ) nou conducere ar putea s/o atrag , zise
colonelul dup o pauz 7 #ac in!adatorii au a6lat
ce!a despre haita noastr , pe Adabelle o !or
aborda7
A *u cred c Adabelle ar tr da !reodat haita,
nu conteaz c3t e de nemul umit de statu/Vuo,
remarc Alcide7
' rea 6oarte sigur7
A #ar dac asear nu a !enit la Entrunire, iar En
diminea a asta nu po i s dai de ea prin tele6on,
atunci sunt EngriIorat7
A A2 !rea s mergi s !ezi ce/i cu Adabelle, c3t
alertez eu haita, suger colonelul 9lood7 #ac
prietena ta nu se sup r 7
'oate c prietena lui pre6era s /2i mi2te 6undul
Enapoi En +on Temps s !ad ce/i 6ace oaspetele
146
aduc tor de bani7 'oate c prietena lui ar 6i
pre6erat s /2i caute 6ratele7 #e2i En realitate nu m
puteam g3ndi la nici un singur lucru care m/ar 6i
dus mai departe En c utarea lui Fason, iar $ric mai
a!ea !reo dou ore p3n s se scoale7
Alcide spuse:
A Colanele, oo>ie nu este un membru al haitei
2i nu ar trebui s aib responsabilit i En interiorul
acesteia7 Are propriile necazuri 2i le/a abandonat
ca s !in s ne in6ormeze despre o mare
problem pe care nici nu 2tiam c o a!em7 Ar 6i
trebuit s 2tim7 Cine!a din haita noastr nu a 6ost
cinstit cu noi7
9a a colonelului se descompuse ca 2i cum ar 6i
Enghi it un ipar !iu7
A Ai dreptate, zise7 <ul umesc, domni2oar
tac>house, pentru c i/ai 6 cut timp s !ii la
hre!eport 2i s /i po!este2ti lui Alcide despre
problema noastr N despre care ar 6i trebuit s
2tim7
Am dat din cap7
A Oi cred c ai dreptate, Alcide, cine!a dintre
noi ar 6i trebuit s 2tie despre prezen a unei alte
haite En ora27
A H sun s ! spun ce se Ent3mpl cu
Adabelle, zise Alcide7
Colonelul lu receptorul 2i consult o agend
ro2ie din piele Enainte s 6ormeze num rul7 Ji
arunc o pri!ire lui Alcide7
A *u r spunde la magazin7
#inspre el !enea c ldur ca dinspre un mic
radiator7 #in moment ce colonelul 9lood p stra En
147
cas o temperatur apropiat de cea de a6ar ,
c ldura era chiar bine/!enit 7
A oo>ie ar trebui s 6ie numit prietena haitei7
<i/am putut da seama c era mai mult dec3t o
sugestie7 Alcide spunea ce!a destul de important,
dar sigur nu a!ea s e:plice7 < cam s turasem de
con!ersa iile eliptice care a!eau loc En Iurul meu7
A cuza i/m , Alcide, colonele, am spus c3t de
politicos am putut7 'oate c Alcide m/ar putea
duce Enapoi la ma2ina meaM #in moment ce p re i
a a!ea anumite planuri de pus En aplicare7
A +ineEn eles, zise colonelul 2i l/am citit c era
6oarte bucuros s scape de mine din calea lui7
Alcide, atunci ne Ent3lnim din nou aici En, s
zicemN patruzeci de minuteM Horbim despre asta
atunci7
Alcide se uit la ceas 2i accept cu re inere7
A A2 putea s m opresc la Adabelle acas En
drumul meu spre ma2ina lui oo>ie, zise, iar
colonelul accept , ca 2i cum asta ar 6i 6ost doar o
6ormalitate7
A *u 2tiu de ce Adabelle nu r spunde la
tele6onul de la birou 2i nu cred c s/a dus la grupul
de !r Iitoare, Emi e:plic Alcide pe c3nd ne urcam
din nou En camioneta sa7 Adabelle locuie2te cu
mama ei 2i nu se En eleg prea bine7 #ar !om
!eri6ica acas mai Ent3i7 Adabelle este adIuncta lui
9lood 2i cel mai bun urm ritor al nostru7
A Ce ar putea 6ace urm ritoriiM
A Hor merge la 9angtasia 2i !or Encerca s
prind urma pe care !r Iitoarele au l sat/o acolo7
Asta Ei !a duce la ad postul lor7 #ac ei pierd
148
urma, putem suna pentru aIutor la grupul de
!r Iitoare din hre!eport7 'robabil c 2i ei sunt la
6el de EngriIora i ca 2i noi7
A <i/e team c la 9angtasia urma ar putea 6i
ascuns de mirosul tuturor acelor oameni de la
sal!are, am spus cu regret7
&n !3rcolac lu3nd urma prin ora2 era ce!a ce
trebuia ! zut7
A Oi ca s 2tii, Hallo= a contactat deIa toate
!r Iitoarele de aici7 Am !orbit En +on Temps cu o
Ticca pe care au chemat/o la hre!eport ca s se
Ent3lneasc cu ga2ca lui Hallo=7
A $ mai complicat dec3t credeam, dar sunt
sigur c haita se poate descurca7
Alcide p rea destul de Encrez tor7
Alcide scoase camioneta cu spatele de pe aleea
colonelului 2i am Enceput din nou s ne croim drum
prin hre!eport7 Ast zi !edeam mai mult din ora2ul
sta dec3t ! zusem Entreaga mea !ia 7
A A cui a 6ost ideea ca +ill s plece En 'eruM m
Entreb brusc Alcide7
A *u 2tiu7
$ram uimit 7
A Cred c a reginei sale7
A #ar nu i/a spus asta e:plicit7
A *u7
A 'oate i s/a ordonat s plece7
A + nuiesc7
A Cine are puterea s 6ac astaM Entreb Alcide,
ca 2i cum r spunsul ar 6i a!ut puterea s m
lumineze7
149
A $ric, bineEn eles7
#in moment ce $ric era 2eri6ul #istrictului 17
A Oi apoi regina7
Adic 2e6a lui $ric, regina din "ouisiana7 #a,
2tiu7 $ o prostie7 #ar !ampirii credeau c sunt o
minune a organiz rii moderne7
A (ar acum +ill e plecat, iar $ric st la tine
acas 7
Hocea lui Alcide m Empingea s trag o
concluzie e!ident 7
A Crezi c $ric a regizat toat treabaM Crezi c
i/a poruncit lui +ill s plece din ar , le/a 6 cut pe
!r Iitoare s in!adeze ora2ul hre!eport, s /l
blesteme, 2i a Enceput s alerge prin 6rig, pe
Ium tate dezbr cat, atunci c3nd presupunea c !oi
trece pe acolo 2i apoi a sperat c El !oi lua cu mine
2i c 'am, Cho= 2i 6ratele meu !or !orbi 2i !or
aranIa ca $ric s stea cu mineM
Alcide p ru dezum6lat7
A Hrei s spui c te/ai g3ndit la astaM
A Alcide, n/oi a!ea eu prea mult 2coal , dar
proast nu sunt7
Jncearc s mergi la 2coal c3nd po i citi
g3ndurile tuturor colegilor t i 2i pe ale pro6esorului7
#ar citeam mult 2i citeam o groaz de lucruri de
calitate7 +ineEn eles, acum citeam mai mult
romane poli iste 2i de dragoste7 A2a c am En! at
multe m run i2uri 2i a!eam un !ocabular groza!7
A 'roblema este c e destul de pu in probabil
ca $ric s creeze at3tea probleme ca s aIung En
pat cu mine7 "a asta te g3ndeai, nuM
H3rcolac sau nu, at3t puteam citi 2i eu7
150
A #ac pui problema a2aN
#ar Alcide Enc nu p rea satis6 cut7 +ineEn eles,
tot el era 2i cel care o credea pe #ebbie 'elt c3nd
spunea c m Emp casem sigur cu +ill7
</am Entrebat dac a2 6i putut con!inge o
!r Iitoare s arunce o !raI a ade! rului asupra lui
#ebbie 'elt, pe care o dispre uiam pentru c
6usese crud cu Alcide, m insultase cumplit, Emi
arsese 2alul 6a!orit 2i D oh D Encercase s m ucid
prin intermediari7 Oi, En plus, a!ea un p r idiot7
Alcide nu ar recunoa2te o #ebbie cinstit nici
dac l/ar mu2ca de 6und, de2i m3ncatul pe la spate
era specialitatea lui #ebbie cea real 7
#ac Alcide ar 6i 2tiut c eu 2i cu +ill ne/am
desp r it, ar 6i trecut pe la mineM &na ar 6i dus la
cealalt M
' i, si.ur c ar 6i dus7 Oi a2a m pricopseam cu
un tip care o credea pe cu!3nt pe #ebbie 'elt7
(/am aruncat o pri!ire lui Alcide 2i am o6tat7
Tipul era aproape per6ect din multe puncte de
!edere7 Jmi pl cea cum arat , Ei En elegeam 6elul de
a g3ndi 2i Emi ar ta aten ie 2i respect7 igur, era un
!3rcolac, dar a2 6i putut renun a la c3te!a nop i pe
lun 7 Ade! rat, con6orm lui Alcide, !a 6i greu
pentru mine s duc la termen o sarcin cu el, dar
cel pu in era posibil7 arcina nu intra En discu ie En
cazul unui !ampir7
=au! Alcide nu s/a o6erit s 6ie tat l copiilor mei
2i Enc se mai !edea cu #ebbie7 Ce se Ent3mplase
cu logodna ei cu ClausenM
Jn cea mai pu in nobil parte a caracterului meu
D asta presupun3nd c a!eam o parte nobil D
151
speram c , Entr/o zi din !iitorul apropiat, Alcide o
!a !edea pe #ebbie ca pe scorpia care era En
realitate 2i c , En cele din urm , !a accepta ceea ce
!edea7 Jn concluzie, indi6erent dac Alcide !oia s
6ie cu mine sau nu, merita mai mult dec3t una ca
#ebbie 'elt7
Adabelle Uancy 2i mama ei locuiau Entr/o
6und tur dintr/o suburbie pentru clasa medie
a!ut , nu prea departe de 9angtasia7 Casa era
amplasat pe o peluz En pant , ce se En l a mai
sus dec3t strada, a2a c aleea urca 2i se Endrepta
c tre spatele propriet ii7 </am g3ndit c Alcide !a
parca En strad 2i c !om urca pe Ios pe aleea de
c r mid care ducea c tre u2a din 6a , dar se
pare c nu !oia s lase camioneta la !edere7 Am
cercetat 6und tura, dar nu am ! zut pe nimeni, cu
at3t mai pu in pe cine!a care s p zeasc locuin a,
dac ar 6i ap rut !izitatori7
"ipit perpendicular de spatele casei se a6la
garaIul pentru trei ma2ini, care era curat lun 7 Ai 6i
putut crede c niciodat nu 6useser parcate
ma2ini acolo, c str lucitorul ubaru s/a r t cit pe
acolo7 Am cobor3t din camionet 7
A Asta este ma2ina maniei lui Adabelle7
Alcide Encepea s se Encrunte7
A $a a pus pe picioare un magazin cu rochii de
mireas 7 igur ai auzit de el D Herena Rose7 Herena
nu mai lucreaz acum cu norm Entreag acolo7
Trece Ens destul de des ca s o Ennebuneasc pe
Adabelle7
*u 6usesem niciodat la acel magazin, dar
miresele cu preten ii din zon E2i 6 ceau o datorie
152
de onoare din a/2i 6ace cump r turile de acolo7
'robabil c era un magazin cu ade! rat pro6itabil7
Casa din c r mid era bine Entre inut 2i nu a!ea
mai mult de dou zeci de ani !echime7 Curtea era
EmpreImuit , EngriIit 2i amenaIat de un peisagist7
C3nd Alcide a b tut la u2a din spate, aceasta s/
a deschis brusc7 9emeia care a ap rut En cadrul u2ii
era la 6el de aranIat ca 2i casa 2i gr dina7 ' rul ei
argintiu era str3ns la cea6 , Entr/un coc EngriIit, era
Embr cat Entr/un costum oli! tern 2i purta panto6i
maro 6 r toc7 e uit la Alcide 2i la mine 2i p ru s
nu descopere ce c uta7 #eschise larg u2a din
sticl 7
A Alcide, ce bine/mi pare c te ! d, arunc o
minciun disperat 7
A!eam En 6a o 6emeie EngriIorat 7
Alcide Ei arunc o pri!ire lung 7
A Herena, a!em probleme7
#ac 6iica ei era membr a haitei, atunci 2i
Herena Ens 2i era un !3rcolac7 </am uitat curioas
la 6emeie 2i mi s/a p rut una dintre prietenele mai
a!ute ale bunicii mele7 Herena Rose Uancy era o
6emeie atr g toare, aproape de 2aptezeci de ani,
care a!ea norocul s aib un !enit sigur 2i propria
ei cas 7 *u mi/o puteam imagina pe 6emeia asta
alerg3nd En patru labe peste un c3mp7
$ra e!ident c Herena nu d dea doi bani pe
necazurile lui Alcide7
A <i/ai ! zut 6iicaM Entreb 2i a2tept r spunsul,
teroarea citindu/i/se En pri!iri7 *u se poate s 6i
tr dat haita7
A *u, zise Alcide7 #ar liderul haitei ne/a trimis
153
s/o g sim7 A lipsit de la Entrunirea haitei de asear 7
A </a sunat asear de la magazin7 <i/a zis c
are o Ent3lnire nea2teptat cu un str in care a
sunat la magazin chiar la ora Enchiderii7
9emeia E2i 6r3ngea m3inile la propriu7
A </am g3ndit c poate se Ent3lnea cu
!r Iitoarea aia7
A Ai mai primit !reo !este de la ea de atunciM
am Entrebat pe cel mai bl3nd ton cu putin 7
A Asear m/am dus la culcare 6urioas pe ea,
zise Herena uit3ndu/se direct la mine pentru prima
dat 7 Am crezut c s/a hot r3t s /2i petreac
noaptea la prieteni7 "a una dintre prietenele ei, Emi
e:plic uit3ndu/se la mine cu spr3ncenele ridicate,
ca s prind nuan a7
Am dat din cap7
A *u/mi spune niciodat Enainte, zice doar K)
s !in c3nd o s m !eziL sau K*e Ent3lnim la
magazin m3ine/diminea L, sau ce!a de genul
sta7
&n 6ior trecu prin trupul sub ire al Herenei7
A #ar nu a !enit acas 2i nu r spunde la
tele6on, la magazin7
A Trebuia s deschid magazinul aziM Entreb
Alcide7
A *u, miercuri e Enchis, dar ea merge mereu ca
s se ocupe de h3r oage 2i registre7 Jntotdeauna
6ace asta7
A Ce/ar 6i ca Alcide 2i cu mine s mergem p3n
acolo 2i s !eri6ic m la magazin pentru
dumnea!oastr M am zis cu bl3nde e7 'oate a l sat
un bilet7
154
*u era o 6emeie c reia s /i str3ngi m3na
comp timitor, a2a c nu am 6 cut gestul sta, dar
am Enchis u2a de sticl , ca s priceap c trebuia
s r m3n acolo 2i c nu putea s !in cu noi7 A
En eles mult prea bine7
<agazinul cu rochii de mireas 2i de sear
Herena Rose se a6la Entr/o cas !eche, Entr/un
cartier de case cu etaI7 Cl direa 6usese reno!at 2i
la 6el de bine Entre inut ca 2i re2edin a Uancy, 2i
nu eram surprins c a!ea o asemenea priz 7
C r mida !opsit En alb, obloanele En !erde/Enchis,
metalul negru lucios al balustradei sc rilor,
detaliile de alam ale u2ii toate demonstrau
elegan 2i aten ie pentru detaliu7 'uteam s /mi
dau seama c dac a!eai aspira ii s urci pe scara
social , aici !eneai s / i cumperi rochia de
mireas 7
Tras pu in de la strad , cu parcare En spatele
magazinului, cl direa a!ea o singur !itrin mare7
Jn aceast !itrin se a6la un manechin 6 r chip ce
purta o peruc maro str lucitor7 +ra ele Ei erau
Endoite cu gra ie ca s in un buchet uimitor7 Chiar
2i din camionet Emi puteam da seama c rochia
de mireas , cu tren lung , brodat , ar ta
spectaculos7
Am parcat pe aleea de acces, 6 r s mai
mergem p3n En spatele magazinului, iar eu am
s rit din ma2in 7 Jmpreun am pornit pe aleea
pa!at care ducea de la 2osea la u2a dm 6a 2i, En
timp ce ne apropiam, Alcide EnIur 7 'entru o clip ,
mi/am imaginat c !itrina 6usese cum!a in!adat
de !reun soi de g3ndaci care aterizaser pe rochia
155
alb 7 #ar, dup o clip , mi/am dat seama c petele
Entunecate erau stropi de s3nge7
3ngele stropise brocartul alb 2i se uscase
acolo7 $ra ca 2i cum manechinul 6usese r nit 2i,
pentru o secund , m/am Entrebat dac nu e chiar
a2a7 H zusem o groaz de lucruri imposibile En
ultimele c3te!a luni7
A Adabelle, zise Alcide, ca 2i cum s/ar 6i rugat7
t team la baza sc rilor care duceau spre
!erand 2i ne holbam En !itrin 7 emnul J*CH(
st tea at3rnat En miIlocul geamului o!al de pe u2 ,
iar draperiile erau trase En spatele lui7 *u erau
unde cerebrale care s !in din cas 7
A!usesem timp s !eri6ic7 #escoperisem, prin
metode nepl cute, c era o bun idee s !eri6ici7
A Chestii moarte, zise Alcide, cu 6a a ridicat En
adierea rece, cu ochii Enchi2i ca s /l aIute s se
concentreze7 Chestii moarte En untru 2i a6ar 7
</am apucat cu mana st3ng de balustrada de
6ier 2i am urcat o treapt 7 Am pri!it En Iur7 )chii mi
s/au oprit pe ce!a ce se a6la En stratul de 6lori de
sub !itrin , ce!a deschis la culoare, care ie2ea En
e!iden pe stratul protector din scoar de pin7 "/
am Enghiontit pe Alcide 2i i/am indicat En t cere, cu
degetul m3inii libere, ceea ce ! zusem7
"3ng o tu6 de azalee era o alt m3n D un
surplus care nu era legat de nimic7 Am sim it un
6ior trec3nd prin corpul lui Alcide En timp ce realiza
ceea ce !edea7 9usese un moment din acelea En
care Encerci s crezi c e !orba de orice, mai pu in
ceea ce este En realitate7
A A2teapt aici, zise Alcide, cu !oce r gu2it 7
156
$ram de acord cu el7
#ar c3nd s intre En magazin, deschiz3nd u2a
care nu 6usese Encuiat , am ! zut ce z cea pe
podea chiar En spatele ei7 A trebuit s /mi reprim un
urlet7
#in 6ericire, Alcide a!ea tele6onul mobil7 "/a
sunat pe colonelul 9lood, i/a spus ce s/a Ent3mplat
2i l/a rugat s se duc acas la doamna Uancy7
Apoi, a anun at poli ia7 *u e:ista alt sc pare7 $ra
o zon aglomerat 2i e:istau 2anse s ne 6i ! zut
cine!a la u2a din 6a 7
Categoric era o zi de g sit cada!re D pentru
mine 2i pentru departamentul de poli ie d in
hre!eport7 Otiam c sunt c3 i!a poli i2ti !ampiri,
dar bineEn eles !ampirii trebuiau s lucreze En
schimbul de noapte, a2a c noi am !orbit cu
poli i2ti obi2nui i7 'rintre ei nu se num ra nici un
!3rcolac, nici un teriantrop, nici m car o persoan
telepat 7 To i ace2ti o6i eri de poli ie erau oameni
obi2nui i care credeau c , la o adic , suntem
suspec i7
A #e ce ai trecut pe aici, amiceM Entreb
detecti!ul Coughlin, care a!ea p rul castaniu, o
6a ridat de intemperii 2i o burt de b utor de
bere de care un Clydesdale
50
ar 6i 6ost m3ndru7
Alcide p ru surprins7 *u se g3ndise at3t de
departe, ceea ce nu era prea surprinz tor7 *u o
cunoscusem pe Adabelle c3nd 6usese En !ia 2i nu
10
Ras de cai, originar din co ia, mascot a numeroase
m rci de bere, cum ar 6i -nheuser/8usch>s 8ud?eiser,
5arlton @ =nited 8e$era.es!
157
intrasem En magazin, a2a cum 6 cu se el7 *u eu
suportasem cel mai mare 2oc7 Am considerat c
trebuia s inter!in7
A A 6ost ideea mea, domnule detecti!, am spus
brusc7 +unica mea, cea care a murit anul trecut,
mi/a spus Entotdeauna: K#ac ai ne!oie de o rochie
de mireas , oo>ie, du/te la Herena Rose7L *u m/
am g3ndit s sun s ! d dac e deschis azi7
A A2adar, dumnea!oastr 2i domnul Her!eau:
! c s tori iM
A #a, zise Alcide tr g3ndu/ m c tre el 2i
Embr i23ndu/m 7 *e Endrept m spre altar7
Am z3mbit, dar En maniera adec!at/
aprobatoare7
A ' i, 6elicit ri7
#etecti!ul Coughlin se uit la noi g3nditor7
A A2adar, domni2oar tac>house, nu !/a i
Ent3lnit niciodat cu Adabelle Uancy En persoan M
A 'oate c am cunoscut/o pe b tr3na doamn
Uancy c3nd eram mic , am spus precaut 7 #ar nu/
mi amintesc de ea7 9amilia lui Alcide cunoa2te
6amilia Uancy, bineEn eles7 $l a tr it aici toat !ia a
lui7
+ineEn eles, erau 2i !3rcolaci7 Coughlin Enc era
ocupat cu mine7
A Oi nu a i intrat En magazin, delocM #oar
domnul Her!eau: aici de 6a M
A Alcide doar a p 2it En untru En timp ce eu
a2teptam aici7
Am Encercat s par delicat , ceea ce nu e u2or
pentru mine7 unt s n toas 2i musculoas 2i chiar
158
dac nu sunt $mme
55
, nu sunt nici Kate <oss
52
7
A Am ! zut m3na, a2a c am r mas a6ar 7
A A 6ost o idee bun , zise detecti!ul Coughlin7
Ce e En untru nu e bine ca oamenii s !ad 7
' rea cu dou zeci de ani mai En !3rst En timp
ce spunea asta7 <i/a p rut r u c a!ea o sluIb
at3t de dur 7 e g3ndea c cele dou cada!re
ciop3r ite din cas Ensemnau dou !ie i pierdute 2i
erau opera cui!a pe care i/ar 6i pl cut s /l aresteze7
A A!e i !reo idee de ce ar 6i !rut cine!a s
s632ie dou doamne ca acesteaM
A #ou , spuse Alcide Encet, uimit7
A #ou M am zis mai pu in precaut 7
A #a, de ce, ad ug ap sat detecti!ul7
A2teptase reac iile noastre 2i le primise8 urma
s a6lu ce g3ndea despre ele7
A +ietele de ele, am spus, iar lacrimile care/mi
umpleau ochii nu erau pre6 cute7
$ra dr gu Entr/un 6el s am pieptul lui Alcide ca
s m pot spriIini de el, 2i, ca 2i cum mi/ar 6i citit
g3ndurile, 2i/a deschis Iacheta de piele ca s 6iu
mai aproape de el 2i m/a acoperit cu p r ile din
6a , ca s /mi in de cald7
A #ar dac una dintre ele este Adabelle Uancy,
cine este cealalt M
A *u a mai r mas prea mult din cealalt , zise
Coughlin, Enainte s /2i spun s /2i in gura
Enchis 7
A $rau oarecum amestecate, 2opti Alcide la
11
<elissa K$mmeL Aronson, primul supermodel de m rimi
mari7
12
Kate <oss, supermodel britanic7
159
urechea mea7
$ra Engre o2at7
A *u am 2tiutN cred c dac analizam ce
!edeamN
#e2i nu puteam citi clar g3ndurile lui Alcide, am
putut s /mi dau seama c se g3ndea c Adabelle
6 cuse cum!a s pun la p m3nt pe unul dintre
atacatorii s i7 (ar c3nd restul grupului a plecat, nu
a luat toate buc ile care trebuiau cu ei7
A (ar dumnea!oastr sunte i din +on Temps,
domni2oar tac>house, zise detecti!ul, aproape
lene27
A #a, domnule, am r spuns cu un icnet 7
Jncercam s nu/mi imaginez ultimele clipe ale
lui Adabelle Uancy7
A &nde lucrezi acoloM
A "a <erlotteGs +ar and %rill, am spus7 unt
chelneri 7
Jn timp ce Enregistra di6eren a de statut social
dintre mine 2i Alcide, am Enchis ochii 2i mi/am
spriIinit capul de pieptul cald al lui Alcide7
#etecti!ul Coughlin se Entreba dac eram
Ens rcinat 8 dac tat l lui Alcide, un personaI
cunoscut 2i respectat En hre!eport, era de acord
cu o ast6el de c s torie7 'utea s /2i dea seama de
ce !oiam o rochie de mireas costisitoare dac m
m ritam cu un Her!eau:7
A *u a!e i un inel de logodn , domni2oar
tac>houseM
A *u pl nuim o logodn lung , r spunse Alcide7
Ji puteam auzi !ocea !ibr3nd En piept7
A Ha primi inelul cu diamant En ziua nun ii7
160
A $2ti a2a de r u, am spus cu a6ec iune,
lo!indu/l En coaste cu pumnul c3t de tare am putut
ca s nu par pre6 cut7
A AuS protest 7
Cum!a aceast mic demonstra ie El con!inse
pe detecti!ul Coughlin c eram Entr/ade! r logodi i7
*e not numerele de tele6on 2i adresele 2i ne
spuse c puteam pleca7 Alcide era la 6el de u2urat
ca 2i mine7
Am mers c tre cel mai apropiat loc unde
puteam opri 2i puteam a!ea pu in intimitate D un
mic parc En general gol c3nd era 6rig D iar Alcide El
sun din nou pe colonelul 9lood7 Am a2teptat En
camionet En timp ce Alcide, merg3nd Encolo 2i
Encoace prin iarba uscat , gesticula 2i ridica !ocea,
desc rc3ndu/2i o parte din groaz 2i din 6urie7 "e
puteam sim i cresc3nd En el7 Alcide a!ea probleme
En a/2i e:prima emo iile, ca mul i al i b rba i7 Asta/l
6 cea s /mi 6ie mai 6amiliar 2i mai drag7
#ragM <ai bine m/a2 ab ine de la g3nduri din
astea7 "ogodna 6usese doar pentru urechile
detecti!ului Coughlin7 #ac Alcide era iubitul cui!a,
era al per6idei #ebbie7
C3nd Alcide se urc din nou En ma2in , era
6urios7
A Cred c mai bine m Entorc la birou 2i te duc
la ma2in , zise7 Jmi pare r u pentru tot7
A Cred c eu ar trebui s spun asta7
A Asta e o situa ie de care nici unul dintre noi
nu este !ino!at, zise 6erm7 *ici unul dintre noi nu
ar 6i 6ost implicat dac am 6i putut 6ace altce!a7
A Ade! r gr it/ai7
161
#up ce m/am g3ndit un minut la complicata
lume supranatural , l/am Entrebat pe Alcide care
era planul colonelului 9lood7
A ) s ne ocup m noi de asta, r spunse Alcide7
Jmi pare ru, oo>, nu/ i pot spune ce !om 6ace7
A ) s 6ii En pericolM am Entrebat, 6 r s m pot
ab ine7
AIunsesem la imobilul de birouri al 6amiliei
Her!eau:, iar Alcide opri camioneta l3ng b tr3na
mea ma2in 7 e Entoarse pu in, ca s stea cu 6a a
la mine, 2i se Entinse ca s m ia de m3n 7
A ) s 6iu bine7 *u/ i 6ace griIi, zise cu
bl3nde e7 Te sun7
A *u uita s/o 6aci, i/am replicat7 (ar eu trebuie
s / i spun ce au 6 cut !r Iitoarele ca s /l g seasc
pe $ric7
*u/i spusesem lui Alcide despre a6i2e 2i nici
despre recompens 7 /a Encruntat 2i mai tare c3nd
s/a g3ndit la ingeniozitatea acestei ac iuni7
A #ebbie trebuia s !in Encoace En dup /
amiaza asta, s aIung aici pe la 2ase, spuse7
e uit la ceas7
A 'rea t3rziu s o Empiedic s !in 7
A #ac pl nui i un raid, poate s 6ie de aIutor,
am zis7
Jmi arunc o pri!ire ur3t 7 Ca un b ascu it pe
care ar 6i !rut s mi/l En6ig En ochi7
A $ teriantrop, nu !3rcolac, Emi aminti de6ensi!7
'oate se trans6orma Entr/o ne! stuic sau Entr/
un 2obolan7
A +ineEn eles, am spus cu seriozitate7
</am ab inut c3t am putut ca s nu 6ac nici unul
162
dintre comentariile care/mi st teau pe limb , abia
a2tept3nd s 6ie spuse7
A Alcide, crezi c cel lalt cada!ru era al
prietenei lui AdabelleM Cine!a care pur 2i simplu a
6ost la magazin cu Adabelle c3nd au !enit
!r IitoareleM
A #in moment ce o mare parte din al doilea
cada!ru lipse2te, sper c era al uneia dintre
!r Iitoare7 per c Adabelle a c zut lupt3nd7
A Oi eu sper, am Encu!iin at din cap, spun3nd
stop acestor g3nduri7 <ai bine m Entorc En +on
Temps7 $ric se !a trezi cur3nd7 *u uita s /i spui
tat lui t u c ne/am logodit7
$:presia de pe chipul s u Emi o6eri singura
distrac ie pe ziua respecti! 7
163
6
'e tot drumul de Entoarcere spre cas m/am
g3ndit la ziua petrecut En hre!eport7 "/am rugat
pe Alcide s /i sune de pe tele6onul s u mobil pe
poli i2tii din +on Temps, iar r spunsul acestora a
6ost din nou negati!7 *u, nu mai auziser nimic
despre Fason, 2i nimeni nu sunase s anun e c /l
! zuse7 A2a c nu m/am oprit la sec ia de poli ie En
drum spre cas , dar a trebuit s m opresc la
magazinul alimentar ca s cump r ni2te margarina
2i p3ine, 2i am mers 2i la magazinul de b uturi ca
s iau ni2te s3nge7
'rimul lucru pe care l/am ! zut c3nd am intrat
la supermar>etul $conomii erioase a 6ost un mic
ra6t cu s3nge Embuteliat, ceea ce m/a scutit de o
oprire la magazinul de b uturi7 Al doilea lucru pe
care l/am ! zut a 6ost un a6i2 cu imaginea lui $ric7
Am presupus c era o 6otogra6ie pe care $ric 2i/o
6 cuse c3nd a deschis 9angtasia, pentru c a!ea o
6igur 6oarte ne!ino!at 7 A!ea un aer Enc3nt tor de
uman8 orice persoan de pe lumea asta 2i/ar 6i dat
seama c nu ar 6i mu2cat niciodat pe nimeni7
Titlul a6i2ului era: "/A ( H Q&T '$ AC$T HA<'(RM
Am citit cu aten ie te:tul7 Tot ce spuse Fason
despre el era ade! rat7 Cincizeci de mii de dolari
Ensemnau o groaz de bani7 Hallo= era probabil cu
ade! rat Ennebunit dup $ric pentru a pl ti at3t
de mult, dac tot ce/2i dorea era pu in ac iune7
$ra greu de crezut c a prelua controlul asupra
164
9angtasiei B2i a bene6icia de ser!iciile se:uale ale
lui $ricC i/ar o6eri un pro6it dup ce ar 6i pl tit o
recompens at3t de mare7 $ram cu at3t mai pu in
Encrez toare c 2tiam Entreaga po!este 2i eram tot
mai con!ins c , dac scoteam capul En lume, m/a2
6i ales cu el smuls7
Hoyt 9ortenberry, amicul lui Fason, E2i umplea
c ruciorul cu pizza En raionul de produse congelate7
A Hei, oo>ie, unde crezi c s/a dus FasonM mi/a
strigat imediat ce m/a ! zut7
Hoyt, mare 2i bo!in 2i nicidecum !reun sa!ant,
p rea sincer EngriIorat7
A A2 !rea 2i eu s 2tiu, am zis, apropiindu/m
pentru a putea !orbi 6 r ca toat lumea din
magazin s Enregistreze 6iecare cu!3nt7 unt destul
de EngriIorat 7
A *u crezi c a plecat pur 2i simplu cu !reo 6at
pe care a cunoscut/oM Tipa cu care era de Anul *ou
era destul de dr gu 7
A Cum o chemaM
A Crystal7 Crystal *orris7
A #e unde eM
A #in Hotshot, sau cam pe/acolo7
9 cu o mi2care cu capul pentru a ar ta spre
sud7
Hotshot era chiar mai mic dec3t +on Temps7 $ra
cam la zece mile distan 2i a!ea reputa ia unei
mici comunit i cam ciudate7 'u2tii din Hotshot
care !eneau la 2coal En +on Temps st teau mereu
Empreun 2i erau cu to ii !agN di6eri i7 *u eram
deloc surprins c aceast Crystal tr ia En Hotshot7
A A2adar, zise Hoyt insist3nd pe ideea lui,
165
poate i/a cerut Crystal s mearg s stea cu ea7
#ar creierul lui spunea c nu credea asta, ci
doar Encerca s m lini2teasc pe mine, 2i pe el7
Am3ndoi 2tiam c Fason ar 6i tele6onat p3n acum,
indi6erent c3t de bine se distra cu o 6emeie7
#ar m/am decis s /i dau lui Crystal un tele6on
de Endat ce g seam zece minute libere, ceea ce
era posibil s nu se Ent3mple En noaptea asta7 "/am
rugat pe Hoyt s pomeneasc numele lui Crystal la
departamentul 2eri6ului 2i mi/a spus c o !a 6ace7
*u p rea prea Enc3ntat de idee7 Jmi puteam da
seama c , dac persoana care lipsea ar 6i 6ost
oricine altcine!a 2i nu Fason, Hoyt ar 6i re6uzat7 #ar
Fason 6usese Entotdeauna sursa de rela:are 2i
distrac ie a lui Hoyt, c ci Fason era mult mai
de2tept dec3t Hoyt cel Encet En g3nduri 2i mi2c ri:
dac Fason nu mai re!enea, Hoyt ar 6i a!ut o !ia
plicticoas 7
*e/am desp r it En parcarea de la
supermar>etul $conomii erioase 2i m/am sim it
u2urat c Hoyt nu m Entrebase despre
3ngeleAde! rat pe care/l cump rasem7 *ici
casierul nu o 6 cuse, de2i mane!rase sticlele cu
dezgust7 Jn timp ce pl team pentru el, m/am
g3ndit c3t de enorm gaur a!eam deIa En buget
pentru c /l ad posteam pe $ric7 Hainele 2i s3ngele
costaser ce!a7
Abia se Entunecase c3nd am aIuns acas 2i am
scos din ma2in saco2ele de plastic En care erau
cump r turile7 Am descuiat u2a din spate 2i am
intrat strig3ndu/l pe $ric En timp ce aprindeam
lumina din buc t rie7 *u am primit nici un r spuns,
166
a2a c am aranIat cump r turile 2i am l sat o
sticl de 3ngeAde! rat a6ar , ca s o aib la
Endem3n c3nd i se 6 cea 6oame7 Am scos pu2ca
din portbagaI 2i am Enc rcat/o st3nd ascuns En
dreptul boilerului7 <i/a luat un minut s sun din
nou la biroul 2eri6ului7 *ici o !este de la Fason, m
anun centralista7
</am spriIinit un moment de peretele
buc t riei, sim indu/m demoralizat 7 *u era o
idee bun s stau pur 2i simplu 2i s 6iu deprimat 7
'oate c o s m duc En su6ragerie s bag o caset
En !ideo, pentru distrac ia lui $ric7 H zuse toate
casetele mele cu 8uffy, 2i nu a!eam -n.el
AB
! </am
Entrebat dac i/ar pl cea ,e aripile $ntului Bdin
c3te 2tiam, era 2i el pe aici c3nd El 6ilmau7 'e de
alt parte, a!ea amnezi e7 Totul ar 6i trebuit s 6ie o
noutate pentru elC7
#ar, En timp ce mergeam pe hol, am auzit un
zgomot slab7 Am deschis Encet u2a !echii mele
camere, ca s nu 6ac g l gie dac oaspetele meu
nu se sculase Enc 7 #ar se sculase7 $ric E2i Embr ca
blugii, cu spatele la mine7 *u se ostenise s /2i
pun chilo i, nici m car chestiile alea mici 2i ro2ii7
<i s/a oprit respira ia7 Am gemut u2or 2i m/am
6or at s Enchid ochii7 <i/am Encle2tat pumnii7
#ac ar 6i e:istat o competi ie interna ional de
6unduri, $ric ar 6i c32tigat 6 r s mi2te un deget D
sau !reo 6es 7 Ar 6i luat un tro6eu 6oarte, 6oarte
mare7 *u realizasem niciodat c o 6emeie trebuia
s se lupte s /2i in m3inile departe de un b rbat,
dar iat /m En6ig3ndu/mi unghiile En carne,
13
9ilm cu !ampiri lansat En 5,,,7
167
holb3ndu/m la interiorul pleoapelor mele ca 2i
cum a2 6i putut !edea prin ele dac m str duiam
su6icient7
$ra oarecum degradant s /i arunci cui!a pri!iri
at3t de $orace D un alt cu!3nt util din calendar D
doar pentru c era 6rumos 6izic7 *ici asta nu
crezusem c era ce!a ce 2i 6emeile 6 ceau7
A oo>ie, e2ti bineM Entreb $ric7
<i/am croit drum spre normalitate printr/o
mla2tin de pl cere7 t tea chiar En 6a a mea, cu
m3inile pe umerii mei7 </am uitat En sus, En ochii
s i alba2tri, acum concentra i asupra mea 2i En
care nu se citea altce!a dec3t EngriIorare7 $ram
e:act la ni!elul s63rcurilor sale tari7 A!eau
dimensiunile unei gume de creion7 <i/am mu2cat
buza7 Nu o s m aplec c3 i!a centimetri7
A cuz /m , am spus, !orbind 6oarte Encet7
< speria ideea de a !orbi tare sau de a m
mi2ca7 #ac o 6 ceam, era posibil s m arunc pe
el7
A *u am !rut s intru peste tine7 Ar 6i trebuit s
bat la u2 7
A </ai mai ! zut 2i alt dat 7
*u a!usesem !edere din spate, gol7
A #a, dar s intru pur 2i simplu nu e politicos7
A *u m deranIeaz 7 Tu pari sup rat 7
CreziM
A Am a!ut o zi 6oarte grea, i/am zis, printre
din ii Encle2ta i7 9ratele meu a disp rut, iar
!r Iitoarele !3rcolaci din hre!eport au omor3t/o
peN pe !icepre2edinta haitei de !3rcolaci de acolo,
iar m3na ei era En stratul de 6lori7 < rog, m3na
168
cui!a7 +elinda e la spital7 %inger e moart 7 Cred c
o s 6ac un du27
</am Entors pe c lc3ie 2i am intrat En camera
mea7 </am dus la baie 2i mi/am scos hainele,
Endes3ndu/le En co2ul de ru6e murdare7 <i/am
mu2cat buza p3n c3nd am putut z3mbi la propriul
meu acces de s lb ticie 2i apoi am intrat sub Ietul
de ap 6ierbinte7
Otiu c du2urile reci sunt o metod tradi ional ,
dar m bucuram de c ldura 2i rela:area pe care mi
le o6ereau apa 6ierbinte7 <i/am udat p rul 2i m/am
Entins dup s pun7
A 9ac eu asta, zise $ric tr g3nd perdeaua de la
du2 2i intr3nd l3ng mine7
<i s/a t iat respira ia 2i am scos un 6el de
strig t7 J2i d duse Ios blugii7 #e 6apt, era 2i el la 6el
de Encins ca 2i mine7 "a $ric chiar E i puteai da
seama7 Ji ie2iser pu in 2i col ii7 $ram ru2inat ,
Engrozit 2i gata s sar pe el7 Jn timp ce eu st team
Encremenit , paralizat de !aluri de emo ii
contradictorii, $ric Emi lu s punul din m3ini 2i E2i
s puni bine palmele, puse s punul la loc En
sa!oniera sa 2i Encepu s /mi spele bra ele, ridic3nd
c3te unul pentru a putea aIunge la a:il , apoi En Ios
pe corp, 6 r s /mi ating s3nii, care practic
tremurau ca ni2te mici anim lu e care !or s 6ie
m3ng3iate7
A *oi doi am 6 cut !reodat dragosteM Entreb 7
Am cl tinat din cap, Enc incapabil s !orbesc7
A Atunci am 6ost un prost, zise, mi2c3ndu/2i o
m3n pe stomacul meu, cu o mi2care circular 7
Jntoarce/te, iubito7
169
</am Entors cu spatele la el 2i a Enceput s se
ocupe de acesta7 #egetele Ei erau 6oarte puternice
2i 6oarte pricepute, iar c3nd $ric a terminat a!eam
cei mai rela:a i 2i mai cura i umeri din "ouisiana7
&merii mei erau singurul lucru rela:at7 "ibidoul
meu op ia7 Chiar o s 6ac astaM e p rea din ce En
ce mai mult c o s/o 6ac, m/am g3ndit agitat 7
#ac b rbatul din du2ul meu ar 6i 6ost $ric cel
ade! rat, a2 6i a!ut puterea de a da Enapoi7 (/a2 6i
cerut s ias En momentul En care a intrat7 $ric cel
ade! rat are un Entreg arsenal de putere 2i
practici, ce!a pentru care eu a!eam En elegerea 2i
interesul limitate7 Acesta era un $ric di6erit, 6 r
personalitatea care m cucerise Entr/un 6el per!ers,
dar era un $ric minunat, care m dorea, care era
topit dup mine, Entr/o lume care deseori Emi d de
En eles c s/ar putea descurca de minune 2i 6 r
mine7 <intea mea era pe cale s nu mai
6unc ioneze, l s3nd corpul s preia controlul7
'uteam sim i o parte din $ric lipit de spatele meu,
2i el nu st tea chiar a2a aproape7 +leah7 &ra7 <iam7
Apoi, mi/a sp lat p rul cu 2ampon7
A Tremuri pentru c i/e 6ric de mineM m
Entreb 7
</am g3ndit la asta7 #a 2i nu7 #ar nu a!eam de
g3nd s am o discu ie lung pro 2i contra7
#ezbaterea interioar 6usese destul de dur 7 #a,
sigur, 2tiu, nici c ar 6i putut e:ista un moment mai
potri!it pentru a sta la taclale cu $ric despre
aspectele morale ale se:ului cu cine!a pe care nu/l
iube2ti7 Oi poate c nu a!ea s mai 6ie un alt
moment potri!it ca s stabilesc reguli de baz
170
despre 6aptul c trebuia s 6ie atent, s 6ie bl3nd
6izic cu mine7 *u c a2 6i crezut c $ric m/ar 6i
putut bate, dar b rb ia sa Bcum Ei spunea En
romanele de dragoste pe care le citeam D En acest
caz re6eririle populare de KEnmuguritL 2i
Kpalpit3ndL potri!indu/se 6oarte bineC era o
imagine descuraIant pentru o 6emeie relati!
lipsit de e:perien ca mine7 </am sim it ca o
ma2in care a!usese un singur proprietarN o
ma2in pe care poten ialul cump r tor era hot r3t
s o duc la #aytona 100
5?
7
)h, la naiba cu g3ndurileS
Am luat s punul din sa!onier 2i mi/am s punit
m3inile7 C3nd am p 2it 6oarte aproape de el, l/am
cam lipit pe #omnul cel Hesel de stomacul lui $ric,
ca s /l pot EnconIura cu bra ele 2i s aIung cu
degetele la 6undul lui superb7 *u l/am putut pri!i En
6a , dar mi/a dat de En eles c era Enc3ntat c Ei
r spundeam7 J2i dep rta picioarele amabil 2i l/am
sp lat bine, 6oarte meticulos 7 Jncepu s scoat mici
sunete, s se mi2te7 Am Enceput s m ocup de
pieptul lui7 <i/am pus buzele peste s63rcul lui drept
2i am supt7 (/a pl cut mult7 < ap s cu m3inile pe
cea6 7
A <u2c pu in, 2opti, iar eu mi/am 6olosit din ii7
<3inile sale Encepur s se mi2te 6 r oprire
peste orice buc ic de piele pe care o g seau,
m3ng3ind 2i str3ng3nd7 C3nd se d du En spate, se
hot r3se s /mi Entoarc ser!iciul7 Jn timp ce gura
lui Emi apuca s3nul, m3na i se strecura Entre
coapsele mele7 Am suspinat ad3nc 2i am Enceput
14
Circuit de curse de mare !itez 7
171
s m mi2c7 A!ea degete lungi7
&rm torul lucru pe care/l 2tiu a 6ost c apa se
oprise 2i el m 2tergea cu un prosop alb 2i pu6os,
iar eu El 6recam cu un altul7 Apoi, c3te!a clipe doar
ne/am s rutat, din nou 2i din nou7
A 'atul, zise, e pu in aspru, 2i am 6ost de acord7
</a luat pe sus 2i apoi a Enceput un 6el de
Enc3lceal , eu Encerc3nd s dau cu!ertura Ios, En
timp ce el !oia doar s m arunce pe pat 2i s
continue, dar, p3n la urm , a ie2it cum am !rut
eu, pentru c era prea 6rig pentru a sta direct pe
cu!ertur 7 )dat ce ne/am a2ezat, m/am Entors
c tre el 2i am continuat de unde r m sesem, dar
Entr/un ritm ce se Ente ea7 #egetele 2i buzele Ei erau
ocupate s En!e e topogra6ia corpului meu, iar el se
lipea tot mai mult de coapsele mele7
$ram at3t de aprins , Enc3t m miram c nu/mi
ie2eau 6l c ri din !3r6ul degetelor7 (/am cuprins cu
degetele 2i i/am m3ng3iat b rb ia7
+rusc, $ric era deasupra mea, preg tindu/se s
m p trund 7 $ram e:citat 2i preg tit 7 Am
strecurat o m3n Entre noi ca s /l ghidez la locul
potri!it, !3r6ul penisului s u se 6rec de mine En
timp ce 6 ceam asta7
A (ubito, spuse r gu2it 2i Empinse7
#e2i eram sigur c sunt preg tit 2i abia El
a2teptam, am strigat din pricina 2ocului7 #up o
clip , spuse:
A *u Enchide ochii7 &it /te la mine, iubito7
9elul En care spunea KiubitoL era ca o
m3ng3iere, ca 2i cum m/ar 6i strigat pe un nume pe
care nici un b rbat nu/l mai 6olosise p3n atunci
172
sau nu a!ea s /l mai 6oloseasc niciodat 7 Col ii Ei
erau complet ie2i i 2i m/am Entins ca s /mi trec
limba peste ei7 </am a2teptat s m mu2te de g3t,
cum 6 cea +ill aproape de 6iecare dat 7
A 9ii atent , Emi spuse la ureche 2i ie2i7 Am
Encercat s /l trag la loc, dar Encepu s m s rute,
cobor3nd pe corpul meu, cu opriri strategice, iar eu
tremuram sim ind deIa aproape punctul culminant
c3nd aIunse Ios7 %ura sa era priceput , iar
degetele luar locul penisului, apoi brusc se uit En
sus la mine ca s se asigure c m uitam D o
6 ceam D E2i Entoarse pri!irea spre locul care El
atr gea acum, ling3ndu/m , cu degetele
mi2c3ndu/se hot r3t, din ce En ce mai repede, 2i
apoi mu2c 7
'oate am scos un sunet, sunt sigur c am
6 cut/o, dar En secunda urm toare am 6ost cuprins
de cel mai puternic !al de pl cere pe care l/am
sim it !reodat 7 (ar En clipa En care !alul de pl cere
a Enceput s scad En intensitate, $ric Emi s ruta
din nou buzele, 2i am putut gusta pe buzele lui
propriile mele 6luide, apoi era din nou En mine 2i
!alul re!eni7 $l termin aproape imediat, En timp ce
eu mai resim eam 2ocurile pl cerii7 puse ce!a
Entr/o limb pe care nu o auzisem niciodat , Enchise
ochii 2i se pr bu2i peste mine7 #up !reo dou
minute, E2i s lt capul, ca s se uite la mine7 <i/a2
6i dorit s pretind c respir , a2a cum 6 cea
Entotdeauna +ill c3nd 6 ceam se:7 B*u i/o cerusem
niciodat , o 6 cea pur 2i simplu 2i era lini2titor7C
#ar mi/am gonit acest g3nd7 *u mai 6 cusem se:
cu altcine!a En a6ar de +ill 2i cred c era natural
173
s m g3ndesc la asta, dar ade! rul este c m
durea s 2tiu c statutul meu de 6emeie a unui
singur b rbat se dusese pentru totdeauna7
</am smuls brusc, Entorc3ndu/m s sa!urez
Clipa, ceea ce era destul de bine7 "/am m3ng3iat
pe $ric pe p r, d3ndu/i c3te!a 2u!i e pe dup
ureche7 < pri!ea absorbit 2i mi/am dat seama c
se a2tepta s spun ce!a7
A <i/a2 dori, am spus, s pot p stra orgasmele
Entr/un borcan pentru c3nd !oi a!ea ne!oie de ele,
pentru c am impresia c am a!ut c3te!a En plus7
)chii lui $ric se m rir 2i brusc Encepu s r3d En
hohote7 Asta era bine, p rea $ric cel ade! rat7 </
am sim it bine al turi de acest str in superb, dar
necunoscut, dup ce am auzit acel r3s7 e r suci
pe spate 2i m Entoarse Encet, p3n c3nd m a2ez
c lare pe pieptul lui7
A #ac 2tiam c ar i at3t de minunat
dezbr cat , a2 6i Encercat s 6ac asta mai demult,
zise7
A Ai Encercat s 6aci asta mai demult, cam de
!reo dou zeci de ori, am zis z3mbindu/i7
A Atunci am gusturi bune7
$zit un moment destul de lung, o parte din
e:presia de Enc3ntare terg3ndu/se de pe 6a a lui7
A 'o!este2te/mi despre noi7 #e c3t timp te
cunoscM
'artea dreapt a 6e ei era luminat de becul din
baie7 ' rul Ei era r s6irat pe pern , str lucitor 2i
auriu7
A <i/e 6rig, am spus cu bl3nde e 2i m/am Entins
l3ng el, tr g3nd p turile peste noi7
174
</am ridicat Entr/un cot, iar el st tea pe o parte,
a2a c eram 6a En 6a 7
A tai s m g3ndesc7 Te/am cunoscut anul
trecut la 9angtasia, barul pentru !ampiri pe care/l
ai En hre!eport7 Oi apropo, barul a 6ost atacat
ast zi7 eara trecut 7 Jmi pare r u, ar 6i trebuit s / i
spun mai de!reme, dar eram EngriIorat pentru
6ratele meu7
A Hreau s 2tiu ce s/a Ent3mplat ast zi, dar
po!este2te/mi mai Ent3i despre trecutul rela iei
noastre, sunt 6oarte interesat7
&n alt mic 2oc: $ric cel ade! rat ar 6i 6ost mai
Ent3i interesat de pozi ia sa, iar rela iile ar 6i !enit
unde!a, cam pe locul zece7 Asta era cu ade! rat
ciudat7 (/am e:plicat:
A $2ti 2eri6ul #istrictului 1, iar 6ostul meu iubit,
+ill, este subalternul t u7 $l e plecat din ar 7 Cred
c i/am po!estit despre +ill7
A 9ostul t u iubit necredinciosM Cel care 6usese
trans6ormat de !ampirul "orenaM
A $:act, am zis scurt7 )ricum, c3nd ne/am
cunoscut la 9angtasiaN
Totul Emi lu mai mult dec3t am crezut 2i, c3nd
am terminat po!estea, m3inile lui $ric erau din nou
ocupate7 e aplec peste un s3n cu col ii sco2i,
sco 3nd En acela2i timp de la mine pu in s3nge 2i
un geam t, 2i supse cu putere7 $ra o senza ie
ciudat , pentru c En acela2i timp sugea 2i s3nge 2i
s63rcul meu7 #ureroas 2i 6oarte e:citant D m
sim eam ca 2i cum ar 6i b ut un 6luid de mult mai
Ios7 Am o6tat 2i m/am arcuit de pl cere 2i brusc Emi
ridic piciorul ca s m poat p trunde7
175
*u a mai 6ost a2a un 2oc de aceast dat 2i se
des6 2ur mai Encet7 $ric !oia s m uit En ochii lui8
era e!ident c asta Ei stimula Iuc ria7
$ram e:tenuat c3nd s/a terminat totul, de2i
m sim isem nemaipomenit7 Auzisem destule
despre b rba i c rora nu le pas dac 6emeia se
simte bine, sau poate c ace2ti b rba i sunt
con!in2i c dac ei sunt mul umi i 2i partenera lor
este la 6el7 #ar nici unul dintre b rba ii cu care am
6ost nu era a2a7 *u 2tiam dac asta se Ent3mpla
pentru c erau !ampiri, pentru c eram eu
norocoas , sau din ambele moti!e7
$ric Emi 6 cuse o groaz de complimente, 2i am
realizat c nu/i spusesem nimic care s /i arate
admira ia mea7 Asta nu prea p rea corect7 <
inea En bra e, iar capul meu se odihnea pe um rul
lui7
A $2ti a2a de 6rumos7
A 'o6timM
$ra clar uimit7
A <i/ai spus c i se pare c am un corp
6rumos7
+ineEn eles c nu sta era adIecti!ul pe care el El
6olosise, dar mi/era ru2ine s 6olosesc e:act
cu!intele lui7
A Am !rut doar s 2tii c 2i eu cred la 6el despre
tine7
Am putut sim i cum i se mi2ca pieptul, c3nd
r3se7
A Ce parte E i place cel mai multM Entreb , cu
!oce glumea 7
A )h, 6undul, am spus pe loc7
176
A 9esele meleM
A JhE7
A A2 6i crezut c e !orba de alt parte7
A ' i, e cu siguran N En regul , i/am r spuns
Engrop3ndu/mi 6a a En pieptul lui7
(mediat mi/am dat seama c am ales termenul
gre2it7
: Cn re.ul 2
Jmi lu m3na 2i o puse pe partea despre care
era !orba7 Aceasta Encepu imediat s creasc 7 Jmi
mi2c m3na pe ea 2i cu pl cere am cuprins/o cu
degetele7
A Asta nume2ti tu 'n re.ul 2
A 'oate ar 6i trebuit s spun Enc3nt tor de
mareM
A Jnc3nt tor d e mare, Emi place, zise7
$ra din nou En erec ie 2i, sincer, nu 2tiam dac
mai sunt En stare7 $ram e:tenuat 2i m Entrebam
dac nu cum!a a!eam s merg ciudat a doua zi7
(/am ar tat c a2 6i Enc3ntat de o alt !ariant ,
l s3ndu/m s alunec c tre picioarele patului, iar
el p ru 6ericit s /mi r spund cu aceea2i moned 7
#up un alt orgasm nemaipomenit, am crezut c
to i mu2chii din corpul meu s/au trans6ormat En Fell/
)
51
7 *u am mai !orbit despre EngriIorarea pe care o
sim eam En leg tur cu 6ratele meu, despre
lucrurile Engrozitoare care se Ent3mplaser En
hre!eport, despre nimic nepl cut7 *e/am 2optit
c3te!a complimente din toat inima Bdin partea
meaC 2i pentru mine s/a terminat7 *u 2tiu ce a
6 cut $ric toat noaptea, pentru c am adormit7
15
#esert pe baz de gelatin 7
177
A!eam multe griIi care m a2teptau a doua zi8
dar mul umit lui $ric, pentru c3te!a clipe
pre ioase, pur 2i simplu nu mi/a mai p sat7
178
7
A doua zi diminea , c3nd m/am trezit, a6ar
str lucea soarele7 Am z cut En pat Entr/o pl cere
6 r margini7 $ram r nit , dar Entr/un mod pl cut7
A!eam o zg3rietur sau dou , dar nimic !izibil7 (ar
urmele de col i, un indiciu 6atal Bha, ha, haC nu erau
pe g3tul meu, acolo unde se g seau En trecut7 *ici
un obser!ator ocazional nu 2i/ar 6i putut da seama
c m bucurasem de compania unui !ampir, 2i nu
a!eam programare la ginecolog, singura persoan
care are 6i a!ut de ce s !eri6ice zona respecti! 7
A!eam categoric ne!oie de Enc un du2, a2a c
m/am strecurat a6ar din a2ternuturi 2i m/am
cl tinat spre baie7 ) l saser m Entr/o dezordine
Engrozitoare, cu prosoape aruncate peste tot 2i cu
perdeaua de la du2 pe Ium tate smuls din inelele
de plastic Bc3nd s/a Ent3mplat asta27, dar nu m/am
obosit s str3ng7 Am ag at la loc perdeaua cu un
z3mbet pe 6a 2i un c3ntec En inim 7
Jn timp ce apa Emi curgea pe spate, m/am
g3ndit c nu sunt 6oarte preten ioas 7 *u a!eam
ne!oie de prea mult pentru a 6i 6ericit 7 ) noapte
lung , petrecut cu un tip mort, 6usese de aIuns7
*u doar se:ul plin de energie Emi o6erise aceast
pl cere Bde2i e:istaser ni2te momente de care Emi
!oi aminti p3n la s63r2itul !ie iiC, ci to! r 2ia7 #e
6apt, intimitatea7
'ute i s spune i c 6olosesc cli2ee7 Am petrecut
noaptea cu un tip care mi/a spus c sunt 6rumoas ,
179
cu un b rbat care s/a bucurat de mine 2i care mi/a
o6erit clipe de pl cere intens 7 </a atins, m/a inut
En bra e 2i am r3s Empreun 7 *u eram En pericol s
6acem !reun copil En aceste momente de pl cere,
pentru c !ampirii nu pot a!ea copii7 *u En2elasem
pe nimeni Bde2i trebuie s admit c am a!ut ce!a
remu2c ri g3ndindu/m la +illC 2i nici $ric7 *u
6 ceam nici un r u7
Jn timp ce m sp lam pe din i 2i m 6ardam, a
trebuit s recunosc En sinea mea c re!erendul
9ullen=ilder nu ar 6i de acord cu punctul meu de
!edere7
)ricum, nu a!eam de g3nd s discut cu el pe
aceast tem 7 Asta o s 6ie doar Entre #umnezeu 2i
mine7 <i/am imaginat c , dac #umnezeu m/a
creat cu handicapul telepatiei, ar putea s 6ie ce!a
mai tolerant En ceea ce pri!e2te se:ul7
+ineEn eles c a!eam regrete7 <i/ar 6i pl cut s
m c s toresc 2i s am copii7 A2 6i c3t de 6idel a2
putea7 Oi a2 6i 2i o mam bun 7 #ar nu m/a2 putea
c s tori cu un tip obi2nuit, pentru c a2 2ti
Entotdeauna c3nd m minte, c3nd este sup rat pe
mine, orice ar g3ndi despre mine7 *u m puteam
descurca nici m car s ies cu un tip obi2nuit7
Hampirii nu se pot c s tori, nu Enc , nu legal8 nu c
m/ar 6i cerut !reun !ampir de ne!ast , mi/am
amintit, arunc3nd o m nu2 de baie En co2 cu mai
mult 6or dec3t trebuia7 'robabil c a2 6i putut
suporta un parteneriat de durat cu un !3rcolac
sau un teriantrop, din moment ce g3ndurile lor nu
erau 6oarte clare7 #ar a!eam din nou aceea2i
problem , de unde s iau un !3rcolac doritorM
180
<ai bine m bucuram de ceea ce a!eam En
acest moment D un stil En care de!enisem
specialist 7 Ceea ce a!eam En acest moment era
un !ampir 6rumos, care E2i pierduse temporar
memoria 2i, odat cu ea, o groaz din
personalitatea sa8 un !ampir care a!ea ne!oie de
Encredere la 6el de mult ca 2i mine7
#e 6apt, am realizat En timp ce/mi puneam
cerceii, $ric 6usese Enc3ntat de mine din mai multe
moti!e7 <i/am putut da seama c , dup at3tea zile
En care 6usese lipsit de amintirea a!erilor 2i a
subalternilor s i, zile En care nu 2tiuse cine este, En
seara trecut a c32tigat ce!a al s u D pe mine7
(ubita lui7
#e2i st team En 6a a oglinzii, nu/mi !edeam cu
ade! rat re6le:ia7 Hedeam Ens c D pentru
moment D eram totul En lumea pe care $ric ar 6i
putut/o numi a sa7
Ar 6i bine s nu/l dezam gesc7
Treceam rapid de la K6ericire rela:at L la
Khot r3re 6urioas 2i Enc p 3nat L, a2a c am 6ost
u2urat c3nd a sunat tele6onul7 A!ea acti!at
identi6icarea apelului, a2a c am putut obser!a c
am suna de la bar 2i nu din rulota sa7
A oo>ieM
A alut, am7
A Jmi pare r u pentru treaba cu Fason7 Ai !reo
!esteM
A *u, am sunat la departamentul 2eri6ului c3nd
m/am trezit 2i am !orbit cu dispecerul7 <i/a spus
c Alcee +ec> m !a anun a dac apare ce!a nou7
Asta mi/a spus mereu c3nd am sunat, adic de
181
!reo dou zeci de ori7
A Hrei s g sesc pe cine!a care s te
Enlocuiasc M
A *u, ar 6i mai bine pentru mine s 6iu ocupat ,
dec3t s stau acas 7 Otiu de unde s m ia dac au
ce!a s /mi comunice7
A $2ti sigur M
A #a, E i mul umesc c ai Entrebat7
A #ac pot s te aIut En !reun 6el, d /mi de
2tire7
A #ac tot !eni !orba, ar 6i ce!a7
A pune7
A J i aminte2ti de teriantropul cu care a 6ost
Fason de Anul *ouM
am se g3ndi7
A #a, r spunse ezitant7 &na dintre 6etele
*orrisM Tr iesc En Hotshot7
A Asta mi/a spus 2i Hoyt7
A Trebuie s ai griI cu oamenii de acolo,
oo>ie7 $ste o a2ezare !eche7 ) a2ezare
endogamic 7
*u eram prea sigur c En eleg ce/mi spune
am7
A Ai putea s 6ii mai e:plicitM Azi nu sunt En
stare s pricep indicii subtile7
A *u pot acum7
A Ah, nu e2ti singurM
A *u7 Tipul care 6ace li!r rile de aperiti!e e aici7
6ii atent 7 unt 6oarte, 6oarte di6eri i7
A +ine, am spus Encet, Enc nel murit 7 ) s 6iu
atent 7 *e !edem la patru 2i Ium tate, i/am zis 2i
am Enchis, !ag nemul umit 2i destul de uimit 7
182
A!eam timp berechet s m duc p3n En
Hotshot 2i s m Entorc Enainte s merg la munc 7
<i/am tras ni2te blugi, adida2i, un tricou ro2u, cu
m3nec lung 2i !echiul meu pardesiu albastru7
Am c utat adresa lui Crystal *orris En cartea de
tele6on 2i a trebuit s m uit pe harta de la Camera
de Comer ca s /mi dau seama unde este7 Am
locuit En 'arish Renard Entreaga mea !ia , 2i am
crezut c m descurc destul de bine, dar zona
Hotshot era o gaur neagr En cuno2tin ele mele,
alt6el destul de !aste7
Am condus c tre nord 2i, c3nd am aIuns la o
intersec ie En 6orm de T, am luat/o la dreapta7 Am
trecut de 6abrica de cherestea, principalul
angaIator din +on Temps, am trecut de un local
reno!at 2i pe l3ng regia de ap 7 <ai erau unul sau
dou magazine de b uturi, apoi la o intersec ie un
magazin general care a!ea, cu 6a a la drum, un
panou mare, pe care scria +$R$ R$C$ O( <)<$"(
r mas din timpul !erii7 Am luat/o din nou la
dreapta, ca s merg c tre sud7
Cu c3t Enaintam mai mult c tre zona rural , cu
at3t drumul p rea mai prost7 $chipele de repara ii
2i Entre inere nu mai 6useser pe aici de la s63r2itul
!erii7 9ie reziden ii din Hotshot nu a!eau nici o
putere En administra ia comunal , 6ie nu E2i doreau
musa6iri7 #in c3nd En c3nd, drumul cobora En zone
6oarte Ioase, c ci mergea printre mla2tini7 #ac
ploua mai puternic, respecti!ele zone ar 6i 6ost
inundate7 *u a2 6i 6ost deloc surprins ca oamenii
de aici s 6i Ent3lnit !reodat 2i c3te un aligator7
Jn s63r2it, am aIuns la o alt intersec ie, pe
183
l3ng care cea cu magazinul de momeli p rea un
ade! rat mall7 Jn Iurul ei erau Empr 2tiate c3te!a
case, poate opt sau nou 7 Acestea erau case mici,
nici una din c r mid 7 <aIoritatea a!eau mai multe
ma2ini parcate En 6a 7 &nele dintre ele a!eau c3te
un balansoar ruginit, sau un co2 de baschet, iar En
!reo dou cur i am ! zut antene satelit7 Jn mod
ciudat, toate casele p reau a 6i mai retrase 6a de
intersec ie, zona de l3ng ea era practic pustie7 $ra
ca 2i cum cine!a ar 6i legat o s6oar de un ru2, l/a
En6ipt En miIlocul intersec iei 2i a trasat un cerc7 Jn
interiorul lui nu era nimic, En e:teriorul lui se
Enghesuiau casele7
#in e:perien 2tiam c Entr/o a2ezare mic , de
6elul acesteia, oamenii sunt la 6el ca peste tot7 &nii
dintre ei sunt s raci, m3ndri 2i buni, al ii sunt
s raci, r i 2i buni de nimic7 #ar to i se 2tiu Entre ei
2i nici o ac iune nu trece neobser!at 7
Jntr/o zi at3t de 6riguroas , nu am ! zut pe
a6ar nici un su6let, care s m aIute s /mi dau
seama dac era o comunitate de albi sau una de
negri7 $ra pu in probabil s 6ie mi:t 7 </am
Entrebat dac am aIuns la intersec ia care trebuia,
dar Endoielile mi/au 6ost risipite c3nd am ! zut o
imita ie de indicator rutier, genul pe care/l po i
comanda de la o companie de su!eniruri, montat
pe un st3lp En 6a a uneia dintre case7 'e el scria:
H)TH)T7
AIunsesem unde trebuia7 Acum Emi r m sese s
g sesc casa lui Crystal *orris7
Cu ce!a e6ort, am descoperit un num r pe o
cutie de scrisori ruginit , apoi Enc unul7 'rintr/un
184
proces de eliminare, mi/am imaginat c
urm toarea cas trebuie s 6ie cea En care st tea
Crystal *orris7 Casa 6amiliei *orris era pu in di6erit
de celelalte7 A!ea o !erand pe care se a6lau un
balansoar !echi 2i dou scaune de gr din , iar En
6a a casei erau parcate dou ma2ini, un 9ord 9iesta
2i un +uic> !echi7
#up ce am parcat 2i am cobor3t din ma2in ,
mi/am dat seama ce era at3t de neobi2nuit la
Hotshot7
*u e:istau c3ini7
)rice alt c tun ca acesta ar 6i a!ut cel pu in o
duzin de c3ini b3ntuind prin el, iar eu m/a2 6i
Entrebat dac puteam coborE En siguran din
ma2in 7 Aici, nici m car un singur l trat nu sp rgea
t cerea iernii7
Am tra!ersat curtea cu noroi uscat, sim ind c
6iecare pas Emi era m surat de pri!iri insistente7
Am deschis u2a cu plas , ca s pot bate la u2a de
lemn7 Jn aceasta se a6lau trei ochiuri de geam7 'rin
cel mai de Ios, o pereche de ochi negri m
supra!egheau7
&2a se deschise tocmai c3nd t cerea Encepea s
Emi creeze o stare de panic 7
'artenera de Anul *ou a lui Fason era mai pu in
6esti! Embr cat ast zi, En blugi 2i Entr/un tricou
crem7 %hetele pro!eneau de la 'ayless
54
, iar p rul
s u scurt 2i ondulat era de un negru/cenu2iu7 $ra
sub ire, plin de energi e 2i, de2i Ei ! zusem actele,
nu ar ta de dou zeci 2i unu de ani7
A Crystal *orrisM
16
<agazin tip discount7
185
A #aM
*u p rea neap rat neprietenoas , ci mai
degrab preocupat 7
A unt sora lui Fason tac>house, oo>ie7
A Ah, daM (ntr 7
e trase Enapoi 2i am intrat En li!ingul mititel7
$ra plin de o mobil g3ndit pentru un spa iu mult
mai mare: dou 6otolii 2i o canapea de trei locuri
din !inilin, pe care nasturii El Emp r eau En mici
dealuri7 Hara te lipe2ti de ea, iar iarna aluneci de
pe ea7 Jn zonele mai l sate 2i pe l3ng nasturi se
adun 6irimituri7
<ai e:ista 2i un co!or p tat cu ro2u/Enchis,
nuan e de galben 2i maro, iar peste acesta Entr/un
strat aproape compact se a6lau Empr 2tiate Iuc rii7
#easupra tele!izorului era at3rnat o reproducere
a 5inei cea de 4ain , iar Entreaga cas mirosea a
6asole cu orez 2i a p3ine cu m lai7
&n copil mic se Iuca En u2a buc t riei cu un
#uplos
5-
7 Am b nuit c e b iat, dar era greu s /mi
dau seama cu certitudine7 alopeta 2i o bluz
!erde pe g3t nu erau un indiciu, iar p rul castaniu
al copilului nu era nici tuns scurt, nici prins cu o
6und 7
A $ al t uM am Entrebat Encerc3nd s am un ton
pl cut 2i s 6ac con!ersa ie7
A *u, e al surorii mele, zise Crystal7
Ar t c tre unul dintre balansoare7
A Crystal, moti!ul pentru care am !enitN Otii
c Fason a disp rutM
$ra a2ezat pe marginea canapelei 2i E2i pri!ea
17
Foc cu piese care se Embin , de tip lego7
186
m3inile mici7 C3nd am !orbit, m/a pri!it
concentrat 7 *u/i spuneam nici o noutate7
A #e c3ndM Entreb 7
Hocea sa a!ea o tonalitate r gu2it , pl cut 8 o
ascultai c3nd a!ea ce!a de spus, mai ales dac
erai b rbat7
A #e pe Ent3i ianuarie7 A plecat de la mine de
acas , iar a doua zi nu a ap rut la munc 7 $rau
ni2te urme de s3nge pe pontonul din spatele casei
sale7 Camioneta era Enc En curtea din 6a , cu
portiera larg deschis 7
A *u 2tiu nimic, zise brusc7
<in ea7
A Cine i/a spus c am ce!a de/a 6ace cu treaba
astaM m/a Entrebat Encerc3nd s par a6urisit 7 Am
2i eu drepturi7 *u sunt obligat s !orbesc cu tine7
+ineEn eles, sta era amendamentul 2, din
Constitu ie: teriantropii nu sunt obliga i s
!orbeasc cu oo>ie tac>house7
A +a da, e2ti7
+rusc, am renun at la abordarea amabil 7
Ap sase pe butonul gre2it7
A $u nu sunt ca tine7 $u nu am o sor sau un
nepot, 2i am ar tat cu capul spre copil,
imagin3ndu/mi c a!eam cincizeci la sut 2anse s
am dreptate7 *u am o mam , un tat sau altce!a,
nimic altce$a, cu e:cep ia 6ratelui meu7
Am respirat ad3nc7
A Hreau s 2tiu unde e Fason, iar dac tu 2tii
ce!a, ar 6i mai bine s /mi spui7
A Ce !ei 6ace dac nuM
9a a i se schimonosise Entr/o grimas 7 #ar E2i
187
dorea sincer s 2tie ce 6el de putere a!eam8 m car
at3t puteam citi7
A #a, ce !ei 6aceM Entreb o !oce mai calm 7 </
am uitat spre u2 2i am ! zut un b rbat de !reo
patruzeci 2i cinci de ani7 A!ea o barb tuns ,
Enspicat cu argintiu, iar p rul Ei era tuns 6oarte
scurt7 $ra un b rbat m run el, probabil a!ea En Iur
de un metru 2aptezeci, cu o siluet supl 2i bra e
musculoase7
A )rice !a 6i ne!oie, am zis7
"/am pri!it 6i: En ochi7 A!eau o culoare ciudat ,
!erde/aurie7 *u p rea chiar du2m nos7 ' rea
curios7
A #e ce ai !enitM m/a Entrebat pe acela2i ton
neutru7
A Tu cine e2tiM
Trebuia s 2tiu e:act cine era tipul sta7 *u
inten ionam s /mi pierd !remea repet3nd
po!estea cui!a care nu a!ea cu ce/2i umple timpul7
in3nd cont de aerul autoritar 2i de 6aptul c nu
optase pentru o ceart lipsit de minte, eram gata
s pun pariu c merita s stau de !orb cu el7
A unt Cal!in *orris7 &nchiul lui Crystal7
#in tiparul s u mental reie2ea c 2i el era un 6el
de teriantrop7 )bser!3nd lipsa de c3ini din zon ,
am b nuit c erau !3rcolaci7
A #omnule *orris, sunt oo>ie tac>house7
'e chip i se citi un real interes7
A *epoata dumnea!oastr , aici de 6a , a 6ost
la petrecerea de Anul *ou de la <erlotteGs cu
6ratele meu Fason7 C3nd!a, En cursul urm toarei
nop i, 6ratele meu a disp rut7 A2 !rea s 2tiu dac
188
Crystal Emi poate spune ce!a care s m poat
aIuta s /l g sesc7
Cal!in *orris se aplec s m3ng3ie copilul pe
cap 2i apoi se Endrept spre canapeaua de unde
Crystal se uita ur3t la mine7 e a2ez l3ng ea, cu
coatele pe genunchi 2i cu m3inile at3rn3nd rela:at
Entre picioare7 J2i Enclin capul ca s pri!easc 6a a
ursuz a lui Crystal7
A <i se pare rezonabil, Crystal7 9ata !rea s
2tie unde Ei e 6ratele7 #ac 2tii ce!a despre asta,
spune/i7
Crystal se r sti la el:
A #e ce ar trebui s /i spun ce!aM A !enit 2i a
Encercat s m amenin e7
A 'entru c este normal s aIu i pe cine!a care
are necazuri7 *u prea te/ai o6erit s/o aIu i, nu/i a2aM
A *u credeam c lipse2te pe bune7 Am crezut
c N
e opri brusc, c3nd E2i d du seama c a luat/o
gura pe dinainte7
Cal!in se Encord7 *u se a2teptase ca nepoata
lui chiar s 2tie ce!a despre dispari ia lui Fason7 J2i
dorise doar ca ea s 6ie politicoas 6a de mine7
'uteam s citesc asta, dar nimic altce!a7 *u
puteam s /mi dau seama ce rela ie e:ista Entre ei7
A!ea putere asupra ei, asta era u2or s /mi dau
seama, dar En ce sensM $ra mai mult dec3t
autoritatea unui unchi8 era ca 2i cum i/ar 6i 6ost 2e67
'oate c purta haine !echi de lucru 2i bocanci de
protec ie, poate c ar ta ca orice muncitor din
zon , dar Cal!in *orris era mai mult de at3t7
Liderul haitei, m/am g3ndit7 #ar cine ar 6i 6 cut
189
parte din hait pe coclaurile asteaM #oar CrystalM
Apoi, mi/am amintit a!ertismentul !oalat al lui
am, despre ciud enia celor din Hotshot, 2i am
a!ut o re!ela ie7 4oat lumea din Hotshot a!ea
dubl natur 7
$ra posibil a2a ce!aM *u eram sigur dac acest
Cal!in *orris se trans6orma En !3rcolac, dar 2tiam
c nu se trans6orm En iepure7 A trebuit s /mi
En6r3nez un impuls irezistibil de a m apleca spre el
2i de a/mi pune m3na pe bra ul s u, de a/i atinge
pielea, pentru a/i citi g3ndurile c3t se poate de
limpede7
$ram 6oarte sigur de un lucru: nu mi/a2 6i dorit
s m a6lu nic ieri En apropiere de Hotshot En cele
trei nop i cu lun plin 7
A Tu e2ti chelneri a de la <erlotteGs, zise
pri!indu/m En ochi cu aceea2i intensitate cu care o
pri!ise 2i pe Crystal7
A unt chelneri a la <erlotteGs7
A $2ti prieten cu am7
A #a, am spus atent 7 unt7 unt prieten 2i cu
Alcide Her!eau:7 Oi El cunosc pe colonelul 9lood7
*umele astea Ensemnau ce!a pentru Cal!in
*orris7 *u eram surprins c *orris 2tia numele
unor !3rcolaci importan i din hre!eport 2i,
bineEn eles, nici c /l 2tia pe am7 Oe6ului meu Ei
luase ce!a s intre En contact cu comunitatea
local a celor cu dubl natur , dar se str duia7
Crystal asculta cu aten ie, pri!indu/m cu ochii
s i negri, dar nu Entr/o dispozi ie mai bun dec3t
Enainte7 ) 6at purt3nd salopet ap ru din spatele
casei 2i lu bebelu2ul En bra e7 #e2i 6a a Ei era mai
190
rotund 2i mai pu in conturat , era 6 r Endoial
sora mai mic a lui Crystal7 Oi, dup c3te se p rea,
era din nou Ens rcinat 7
A Ai ne!oie de ce!a, unchiule Cal!inM Entreb
holb3ndu/se la mine peste um rul bebelu2ului7
A *u, #a=n, ai griI de <atthe=7
'urt3ndu/2i po!ara, aceasta disp ru En spatele
casei7 %hicisem corect se:ul copilului7
A Crystal, zise Cal!in *orris cu !oce calm 2i
Ensp im3nt toare, spune/ne ce ai 6 cut7
Crystal crezuse c a sc pat 2i era 2ocat c i se
poruncea s m rturiseasc 7
#ar se con6orm 7 #up ce se 6oi pu in, zise:
A Am ie2it cu Fason En aIunul Anului *ou7 "/am
Ent3lnit la Tal/<art En +on Temps, unde m
dusesem s /mi iau o geant 7
Am o6tat7 Fason E2i putea g si poten iale
partenere de zbenguial oriunde7 A!ea s
s63r2easc prin a lua !reo boal ru2inoas Bdac nu
o a!ea deIaC sau s se aleag cu !reun proces de
paternitate, iar eu nu !oi putea 6ace nimic, dec3t
s asist7
A </a Entrebat dac !reau s 6ac Re!elionul cu
el7 Am impresia c tipa cu care a!ea Ent3lnire se
r zg3ndise, pentru c el nu e genul care s nu aib
ce!a aranIat pentru un e!eniment at3t de
important7
Am ridicat din umeri7 #in c3te 2tiam eu, Fason ar
6i putut stabili 2i anula Ent3lniri de Re!elion 2i cu
cinci 6emei7 Oi se Ent3mpla destul de des ca
6emeile, e:asperate de alerg tura sa neobosit
dup tot ce purta 6ust , s /2i anuleze planurile pe
191
care 2i le 6 cuser cu el7
A $ un tip dr gu 2i mie/mi place s ies din
Hotshot, a2a c am zis da7 </a Entrebat dac poate
!eni s m ia, dar 2tiu c3 i!a !ecini c rora nu le/ar
pl cea asta, a2a c i/am spus c o s m Ent3lnesc
cu el la sta ia 9ina 2i apoi !om merge cu ma2ina
lui7 A2a c asta am 6 cut7 Oi m/am distrat de
minune cu el, am mers cu el acas 2i am a!ut o
noapte minunat 7
)chii Ei sclipir spre mine7
A Hrei s 2tii cum e En patM
Am sim it apoi ce!a ca o umbr , o mi2care
rapid , iar la col ul gurii i/a ap rut s3nge7 <3na lui
Cal!in se odihnea din nou Entre genunchii s i,
Enainte s /mi dau seama c a mi2cat/o7
A 9ii ci!ilizat 7 *u/i ar ta 6emeii steia ce ai tu
mai r u, zise, iar tonul Ei era at3t de dur, Enc3t mi/
am notat mental s 6iu 6oarte politicoas , asta a2a,
ca s 6iu En siguran 7
A +ine7 Cred c nu a 6ost 6rumos din partea
mea, admise cu o !oce mai bl3nd 2i mai lini2tit 7
Am !rut s /l ! d 2i/n seara urm toare 2i a 6ost de
acord cu asta7 A2a c m/am strecurat 2i m/am dus
la el7 A trebuit s ias ca s se duc la sora lui,
adic la tineM Tu e2ti singura sor pe care o areM
Am Encu!iin at7
A Oi mi/a spus s stau acolo, c se !a Entoarce
imediat7 Am !rut s merg cu el, dar mi/a spus c ar
6i En regul dac sora lui nu ar a!ea musa6iri, dar c
a!ea En !izit !ampiri 2i c nu !oia s am de/a 6ace
cu ei7
Cred c Fason 2tia care ar 6i 6ost p rerea mea
192
despre Crystal *orris 2i !oia s e!ite s o aud , a2a
c a l sat/o la el acas 7
A /a Entors acas M Entreb Cal!in, sco 3nd/o
din re!erie7
A #a, r spunse, iar eu m/am crispat7
A Oi ce s/a Ent3mplatM continu Cal!in cu
Entreb rile c3nd ea se opri7
A *u sunt 6oarte sigur , zise7 t team En cas ,
a2tept3ndu/l 2i i/am auzit camioneta oprindu/se, 2i
m/am g3ndit: K)h, ce bine, a !enit, acum ne
putem distraL, apoi nu l/am auzit !enind la u2a din
6a 2i m/am Entrebat ce se Ent3mpl , 2tiiM
+ineEn eles c toate luminile de a6ar erau aprinse,
dar nu m/am uitat pe 6ereastr , pentru c 2tiam c
e el7
igur, un !3rcolac i/ar 6i recunoscut mersul,
poate i/ar 6i sim it 2i mirosul7
A Auzul meu e 6oarte bun, continu , 2i l/am
auzit EnconIur3nd casa, a2a c m/am g3ndit c !a
intra pe u2a din spate, din cine 2tie ce moti! D
noroi pe bocanci sau chestii din astea7
Am tras ad3nc aer En piept7 Ha aIunge la punctul
culminant Entr/un minut7 'ur 2i simplu 2tiam7
A Oi atunci, En spatele casei, 2i mai departe, la
c3 i!a metri de !erand , am auzit g l gie 2i ni2te
strig te 2i chestii 2i apoi s/a 6 cut lini2te7
#ac nu ar 6i 6ost teriantrop, nu ar 6i auzit at3t
de mult7 Acum 2tiam c e:ist 2i o parte poziti! ,
dac o c utam su6icient de mult7
A Ai ie2it s te ui iM o Entreb Cal!in pe Crystal7
<3na lui muncit Ei m3ng3ie buclele negre, ca 2i
cum ar 6i alintat c3inele 6a!orit7
193
A *u, domnule, nu m/am uitat7
A Ai mirositM
A *u am aIuns su6icient de aproape, recunoscu,
sup rat 7 H3ntul b tea En direc ia opus 7 Am sim it
pu in din mirosul lui Fason 2i s3nge7 'oate 2i alte
lucruri7
A Ca de e:empluM
Crystal E2i pri!i m3inile7
A Cred c un teriantrop7 &nii dintre noi se pot
schimba 2i c3nd nu e lun plin , dar eu nu pot7
Alt6el a2 6i a!ut mai multe 2anse cu mirosul, Emi
zise, aproape scuz3ndu/se7
A HampirM Entreb Cal!in7
A *u am sim it niciodat miros de !ampir, zise
simplu7 *u 2tiu7
A Hr IitoareM am Entrebat7
A <iros di6erit 6a de oamenii obi2nui iM m/a
Entrebat nesigur 7
Am ridicat din umeri7 *u 2tiam7 Cal!in zise:
A Ce ai 6 cut dup astaM
A <i/am dat seama c Fason a 6ost dus En
p dure de ce!a7 'ur 2i simpluN m/am pierdut7 *u
sunt curaIoas 7
Ridic din umeri7
A #up asta am !enit acas 7 *u mai puteam
6ace nimic7
Jncercam s nu pl3ng, dar lacrimile mi se
scurgeau pe obraIi7 'entru prima dat
recuno2team En sinea mea c nu eram sigur c /l
!oi mai !edea !reodat pe 6ratele meu7 #ar, dac
inten ia atacatorului era s /l omoare, de ce nu i/a
l sat pur 2i simplu cada!rul En curtea din spatele
194
caseiM A2a cum a spus 2i Crystal, En noaptea de
Anul *ou nu 6usese lun plin 7 $:ist lucruri care
nu trebuie s a2tepte luna plin N
Cel mai nepl cut lucru atunci c3nd a6li despre
creaturile care e:ist pe l3ng noi este c /mi pot
imagina c e:ist lucruri care l/ar putea Enghi i pe
Fason dintr/odat 7 au din c3te!a Embuc turi7
#ar nu mai puteam s stau s m g3ndesc la
asta7 #e2i Enc mai pl3ngeam, am 6 cut un e6ort s
z3mbesc7
A J i mul umesc 6oarte mult, am spus
politicoas 7 Ai 6ost 6oarte amabil c i/ai 6 cut
timp s te ocupi de mine7 Otiu c ai treburi de
6 cut7
Crystal p ru neEncrez toare, dar unchiul ei,
Cal!in, se Entinse 2i m b tu pe m3n , ceea ce
p ru s surprind pe toat lumea, inclusi! pe el7
< conduse a6ar , la ma2in 7 Cerul se Ennora,
ceea ce 6 cea s 6ie mai 6rig, iar !3ntul Encepea s
agite ramurile goale ale uria2elor tu6i2uri plantate
EmpreIurul cur ii7 Am recunoscut 6loricelele galbene
Bcare la pepinier se numesc forsythiaC, 2i
cununi ele, 2i chiar o magnolie7 JmpreIurul lor erau
planta i bulbi de zambile 2i iri2i, acelea2i 6lori care
se g seau 2i En curtea bunicii, acelea2i tu6e care
crescuser En cur ile din ud, de genera ii7 Acum
totul p rea 2ters 2i sordid7 'rim !ara ar 6i de!enit
aproape Enc3nt tor, pitoresc, s r cia poleit de
<ama *atur 7
#ou sau trei case mai Ios, un b rbat ie2i dintr/
o magazie En spatele casei, arunc o pri!ire En
direc ia noastr 2i p ru surprins7 #up un moment,
195
intr En cas 7 $ra mult prea departe ca s /i pot
!edea bine tr s turile, i/am remarcat doar p rul
blond 2i des, 2i 6aptul c a!ea o gra ie 6enomenal 7
)amenii de aici nu numai c detestau str inii,
p reau chiar alergici la ei7
A Casa de acolo e a mea, Emi ar t Cal!in,
indic3nd o cas mai ar toas , mic dar solid ,
!opsit destul de recent En alb7
Totul era En stare bun la casa lui Cal!in *o rris7
Aleea 2i parcarea erau bine delimitate, un 2opron
la 6el de alb era ridicat pe o plac de beton7
Am Encu!iin at7
A Arat 6oarte bine, am spus cu o !oce care
p rea destul de sigur 7
A Hreau s / i 6ac o o6ert , zise Cal!in *orris7
Am Encercat s par interesat 7 </am Entors pe
Ium tate c tre el7
A Acum e2ti o 6emeie lipsit de protec ie, zise7
9ratele t u nu mai e7 per c se !a Entoarce, dar nu
ai pe nimeni care s te apere c3t timp lipse2te el7
$rau o groaz de lucruri En neregul cu discursul
sta, dar nu a!eam dispozi ia s /l contrazic pe
teriantrop7 Jmi 6 cuse o mare 6a!oare determin3nd/
o pe Crystal s !orbeasc 7 Am r mas acolo, En
!3ntul rece, Encerc3nd s par politicos interesat 7
A #ac ai ne!oie de un loc En care s te
ascunzi, de cine!a care s / i apere spatele, eu sunt
b rbatul potri!it, zise7
)chii s i !erzi/aurii m pri!ir 6i:7
) s ! spun de ce nu am re6uzat discursul s u
cu un hohot de r3s: nu Encerca s par superior7
Con6orm educa iei sale era c3t de amabil putea,
196
o6erindu/mi protec ie dac a2 6i a!ut ne!oie7
+ineEn eles c s/ar 6i a2teptat s 6ie b rbatul
potri!it En toate sensurile, dac m proteIa8 dar nu
era libidinos sau agresi! e:plicit7 Cal!in *orris se
o6erea s /2i pun pielea la b taie pentru mine7 Oi
!orbea serios7 Asta nu era un subiect de care s / i
ba i Ioc7
A <ul umesc, o s in minte ce ai spus7
A Am auzit de tine, zise7 Teriantropii 2i
!3rcolacii !orbesc Entre ei7 Am auzit c e2ti alt6el7
A unt7
&n b rbat obi2nuit ar 6i g sit e:teriorul meu
atr g tor, dar interiorul l/ar 6i pus pe 6ug 7 #ac mi
s/ar 6i urcat !reodat la cap aten ia pe care mi/o
o6ereau $ric, sau +ill, sau chiar Alcide, tot ce
a!eam de 6 cut ca s /mi aduc la normal ego/ul ar 6i
6ost s ascult g3ndurile unora dintre clien ii
barului7 <i/am adunat !echea mea hain albastr
2i mai str3ns En Iurul meu7 Ca maIoritatea celor cu
dubl natur , Cal!in a!ea un sistem datorit c ruia
nu sim ea 6rigul la 6el de intens ca mine, de
e:emplu, cu metabolismul meu complet uman7
A #ar acest Kalt6elL la mine nu Enseamn c am
dubl natur , de2i E i apreciezN amabilitatea7
Asta era cel mai direct mod posibil de a/l
Entreba de ce era at3t de interesat7
A Otiu7
# du din cap aprobator 6a de delicate ea
mea7
A #e 6apt asta te 6ace maiN #e 6apt, En Hotshot
a!em prea multe c s torii Entre rude7 Ai auzit/o pe
Crystal7 e poate schimba doar c3nd e lun plin ,
197
2i sincer, nici chiar atunci nu are puteri depline7
Ar t c tre propria/i 6a 7
A )chii mei, cu greu pot trece drept umani7
A!em ne!oie de o in6uzie de s3nge proasp t, de
gene noi7 *u ai dubl natur , dar nici nu e2ti o
6emeie obi2nuit 7 9emeile obi2nuite nu rezist prea
mult aici7
$i bine, sta era un mod amenin tor 2i
ambiguu de a pune problema7 #ar eram plin de
compasiune 2i Encercam s par En eleg toare7 #e
6apt, chiar En elegeam 2i/mi puteam da seama de
ce era EngriIorat7 $ra limpede c , En calitate de lider
al acestei comunit i ciudate, Cal!in *orris era
responsabil de !iitorul ei7
e Encrunt uit3ndu/se la casa unde ! zusem
b rbatul7 #ar se Entoarse c tre mine, pentru a
termina de spus ce/2i dorea s 2tiu7
A Cred c i/ar pl cea oamenii de aici 2i ai 6i
bun de pr sil 7 Jmi dau seama dup cum ar i7
Acesta era cu ade! rat un compliment
neobi2nuit7 *u 2tiam cum s /i 6iu recunosc toare En
maniera potri!it 7
A unt 6latat c g3nde2ti a2a 2i E i apreciez
o6erta7 ) s in minte ce/ai zis7
Am 6 cut o pauz ca s /mi adun g3ndurile7
A Otii, poli ia !a a6la c Crystal a 6ost cu Fason,
asta dac nu au a6lat deIa7 Hor !eni 2i ei aici7
A *u !or a6la nimic, zise Cal!in *orris7
)chii s i !erzi/aurii Ei Ent3lnir pe ai mei cu un
aer amuzat7
A Au mai 6ost aici 2i En alte da i, !or mai !eni pe
aici7 *u se En!a minte niciodat 7 per s / i
198
g se2ti 6ratele7 #ac ai ne!oie de aIutor, d /mi de
2tire7 Am o sluIb la *orcross7 unt un b rbat
serios7
A <ul umesc, am spus 2i m/am urcat En ma2in
cu un sentiment de u2urare7
"/am salutat cu o mi2care serioas din cap, En
timp ce ie2eam cu spatele de pe aleea lui Crystal7
A2adar, lucra la *orcross, 6abrica de cherestea7
*orcross o6erea salarii bune 2i posibilit i de
promo!are7 A!usesem 2i o6erte mai proaste, asta
era sigur7
Jn timp ce conduceam spre locul de munc , m/
am Entrebat dac Crystal nu cum!a s/a str duit s
r m3n Ens rcinat En nop ile petrecute cu Fason7
'e Cal!in nu p ruse s /l deranIeze c3nd auzise c
nepoata lui 6 cuse se: cu un str in7 Alcide Emi
spusese c !3rcolacii trebuie s se Emperecheze cu
!3rcolaci, dac !or copii cu aceea2i tr s tur ,
a2adar locuitorii acestei comunit i Encercau,
aparent, o di!ersi6icare7 'oate ace2ti !3rcolaci
in6eriori Encercau s nu se mai reproduc 8 adic s
6ac copii cu oameni obi2nui i7 Asta ar 6i 6ost mai
bine dec3t s aib o genera ie de !3rcolaci ale
c ror puteri s 6ie at3t de slabe Enc3t s nu poat
6unc iona cu succes En cadrul celei de/a doua
naturi, dar care nu ar 6i 6ost nici pe de/a/ntregul
mul umi i ca oameni obi2nui i7
aIung la <erlotteGs a 6ost ca 2i cum a2 6i
condus dintr/un secol Entr/altul7 </am Entrebat de
c3t timp st teau oamenii din Hotshot aduna i En
Iurul r sp3ntiei 2i ce semni6ica ie a a!ut ini ial
aceasta pentru ei7 #e2i nu m puteam ab ine s nu
199
6iu curioas , am descoperit c era o ade! rat
u2urare s renun la aceste griIi 2i s m Entorc la
lumea real a2a cum o 2tiam eu7
Jn acea dup /amiaz , mica lume pe care o
reprezenta <erlotteGs +ar era 6oarte lini2tit 7 </am
schimbat, mi/am legat 2or ul negru, mi/am netezit
p rul 2i m/am sp lat pe m3ini7 am era En spatele
barului, cu m3inile Encruci2ate la piept, uit3ndu/se
En gol7 Holly ducea o halb cu bere la o mas unde
se a6la un str in singur7
A Cum i s/a p rut HotshotM m/a Entrebat am,
c ci eram singuri la bar7
A 9oarte ciudat7
</a b tut pe um r7
A Ai a6lat ce!a 6olositorM
A #e 6apt, da7 *u sunt Ens sigur ce Enseamn 7
Am obser!at c am a!ea ne!oie de un tuns8
p rul s u ondulat, blond/ro2cat, Ei Encadra 6a a
6 c3ndu/l s semene cu un 6el de Enger dintr/un
tablou renascentist7
A "/ai Ent3lnit pe Cal!in *orrisM
A #a7 A con!ins/o pe Crystal s stea de !orb
cu mine 2i mi/a 6 cut o o6ert cel pu in neobi2nuit 7
A Ce 6el de o6ert M
A ) s / i po!estesc cu alt ocazie7
*ici dac m picai cu cear nu a2 6i 2tiut cum s
o 6ormulez7 Am pri!it En Ios c tre m3inile mele,
care erau ocupate s spele o halb de bere, 2i mi/
am sim it obraIii En 6l c ri7
A #in c3te 2tiu eu, Cal!in e un tip En regul , zise
am Encet7 "ucreaz la *orcross 2i este 2e6 de
echip 7 Are o asigurare bun , 6ond de pensii, de
200
toate7 Al i tipi din Hotshot au un atelier de sudur 7
Am auzit c 6ac treab bun 7 #ar nu 2tiu ce se
petrece En Hotshot dup ce se duc seara acas , 2i
nu cred s 2tie cine!a7 "/ai cunoscut pe 2eri6ul
#o=dy, Fohn #o=dyM Cred c era 2eri6 Enainte s
m mut eu aici7
A #a, mi/l amintesc7 "/a Enchis odat pe Fason
pentru !andalism7 A trebuit s /l scoat bunica din
Enchisoare7 Oeri6ul #o=dy i/a inut lui Fason o
moral care l/a speriat zdra! n, cel pu in pentru o
!reme7
A Jntr/o sear , id <att mi/a spus o po!este7 e
pare c , Entr/o prim !ar , Fohn #o=dy s/a dus la
Hotshot s /l aresteze pe 6ratele mai mare al lui
Cal!in *orris, Carlton7
A #in ce moti!M
id <att "ancaster era un binecunoscut a!ocat,
En !3rst 7
A Corupere de minori7 9ata !oia 2i a!ea 2i
e:perien , dar nu a!ea !3rsta legal 7 A!ea un tat
!itreg nou, care a decis c acest Carlton nu i/a
ar tat respectul cu!enit7
*ici o instan corect nu ar 6i putut s ignore
aceste circumstan e7
A Oi ce s/a Ent3mplatM
A *imeni nu 2tie7 eara t3rziu, ma2ina de
patrul a lui Fohn #o=dy a 6ost g sit la Ium tatea
drumului de Entoarcere dinspre Hotshot7 *u era
nimeni En untru7 *u s/au g sit amprente 2i nici
s3nge7 *u a mai 6ost ! zut de atunci7 *imeni din
Hotshot nu/2i aminte2te s /l 6i ! zut En acea zi7
A Ca 2i Fason, am spus trist 7 'ur 2i simplu a
201
disp rut7
A #ar Fason era acas la el 2i, din cele spuse de
tine, Crystal nu pare s 6ie implicat 7
Am renun at s mai caut asem n ri cu
po!estea de dinainte7
A Ai dreptate7 A a6lat cine!a ce s/a Ent3mplat cu
2eri6ul #o=dyM
A *u, dar nici pe Carlton *orris nu l/a mai ! zut
nimeni de atunci7
$i, asta era interesant7
A (ar morala po!e2tii esteM
A C oamenii din Hotshot E2i 6ac singuri
dreptate7
A Atunci Ei !rei de partea ta, mi/am g sit
propria moral En po!este7
A #a, zise am7 Categoric Ei !rei de partea ta7
*u/ i aminte2ti de po!esteM /a Ent3mplat cam
acum cincisprezece ani7
A A!eam propriile mele probleme pe atunci, i/
am e:plicat7 "a !remea aceea eram un copil or6an
de nou ani, Encerc3nd s se descurce cu puterile
sale telepatice En cre2tere7
"a scurt timp dup aceast discu ie, lumea a
Enceput s se opreasc la bar En drumul dinspre
munc spre cas 7 *u am mai apucat s stau de
!orb cu am En restul serii, ceea ce mie/mi
con!enea7 am Emi era 6oarte drag, uneori En
6anteziile mele cele mai intime a!ea rolul principal,
dar En acest moment a!eam at3tea lucruri care s
m EngriIoreze Enc3t nu mai puteam suporta 2i
altele7
Jn acea sear , am descoperit c unii credeau c
202
dispari ia lui Fason Embun t ise societatea din +on
Temps7 'rintre ace2tia se num rau Andy +elle6leur
2i sora lui 'ortia, care se opriser la <erlotteGs
pentru o gustare, c ci bunica lor, Caroline,
organiza o cin , iar ei !oiau s nu/i stea/n cale7
Andy lucra En poli ie 2i a!ea grad de detecti!, iar
'ortia era a!ocat, nici unul dintre ei nu se a6la pe
lista mea cu personaIe 6a!orite7 &nul dintre moti!e
Bdestul de greu de digeratC, era c atunci c3nd +ill
a a6lat c erau urma2ii s i, a conceput un plan
elaborat s o6ere bani 6amiliei +elle6leur, iar ei se
bucurau din plin de misterioasa mo2tenire7 #ar pe
+ill nu/l puteau su6eri, iar pe mine m irita En mod
constant s le ! d noile ma2ini 2i hainele scumpe,
2i noul acoperi2 al conacului +elle6leur, c3nd ei El
insultau pe +ill tot timpul, 2i pe mine de asemenea,
pentru c eram prietena lui +ill7
Andy 6usese destul de dr gu cu mine Enainte s
Encep s m Ent3lnesc cu +ill7 Cel pu in era ci!ilizat
2i l sa un bac2i2 decent7 'entru 'ortia, eram pur 2i
simplu in!izibil , c ci ea a!ea propria scar de
!alori7 Am auzit c ie2ea cu un procuror 2i m/am
Entrebat cu r utate dac asta nu a!ea !reo
leg tur cu brusca En6lorire a a!erii 6amiliei
+elle6leur7 &neori, m mai Entrebam 2i dac Andy 2i
'ortia erau 6erici i direct propor ional cu ne6ericirea
mea7 Jn aceast sear de iarn erau En 6orm bun ,
am3ndoi mu2c3nd cu mult po6t d in hamburgeri7
A Jmi pare r u pentru 6ratele t u, oo>ie, zise
Andy En timp ce/i umpleam paharul cu ceai7
</am uitat En Ios c tre el cu o 6a lipsit de
orice e:presie7 Mincinosule, m/am g3ndit7 #up o
203
secund , pri!irea lui Andy se mut st3ngaci de la
mine c tre solni , care p rea s 6i de!enit e:trem
de 6ascinant 7
A "/ai ! zut pe +ill En ultima !remeM Entreb
'ortia, tampon3ndu/2i buzele cu un 2er!e el7
Jncerca s rup t cerea Ienat cu un subiect
pl cut, dar m/am En6uriat 2i mai r u7
A *u, am r spuns7 H mai ser!esc cu altce!aM
A *u, mul umim, zise rapid7
</am r sucit pe c lc3ie 2i am plecat7 Apoi, gura
mi se str3mb Entr/un z3mbet7 Chiar c3nd m
g3ndeam, Nemernico, 'ortia se g3ndea, 5e
nemernic !
-re un fund .roa$, inter!eni 2i Andy7 "a naiba
cu telepatia astaS Ce n past 7 *u i/o doresc nici
celui mai mare du2man7 (n!idiam oamenii care
puteau auzi doar cu urechile7
Henir 2i Ke!in cu Kenya, ab in3ndu/se cu mare
griI s nu bea7 Asocierea lor pro!ocase mult
amuzament En r3ndul reziden ilor din +on Temps7
Ke!in, alb ca un crin, era slab 2i sub ire, un
alerg tor de curs lung 8 echipamentul pe care
trebuia s /l poarte la centura uni6ormei p rea
aproape prea mult pentru el7 'artenera lui, Kenya,
era cu 2ase centimetri mai Enalt , cu c3te!a
>ilograme mai grea 2i pielea era cu cincisprezece
nuan e mai Enchis 7 + rba ii din bar puneau de doi
ani pariuri dac au de!enit aman i D bineEn eles c
tipii din bar nu 6ormulau ideea at3t de dr gu 7
$ram nedorit de con2tient c poli ista Kenya B2i
c tu2ele, 2i bastonul eiC ap reau En !isele cu ochii
deschi2i ale prea multor clien i, 2i 2tiam c aceia
204
care El luau cel mai tare En r3s pe Ke!in erau cei
care a!eau cele mai bizare 6antezii7 Jn timp ce
duceam co2uri cu hamburgeri c tre masa la care
st teau Ke!in 2i Kenya, mi/am putut da seama c
aceasta din urm se g3ndea dac ar trebui s /i
sugereze 2eri6ului +ud #earborn s cheme ni2te
copoi din comuna al turat pentru c utarea lui
Fason, En timp ce Ke!in era EngriIorat pentru inima
mamei lui, care Ei 6 cuse mai multe probleme dec3t
de obicei En ultima !reme7
A oo>ie, zise Ke!in dup ce le/am adus o sticl
de >etchup, m/am g3ndit s / i spun c ast zi au
trecut pe la sec ie ni2te persoane, care puneau
a6i2e cu un !ampir7
A Am ! zut unul la magazinul alimentar, am
zis7
A Jmi dau seama c simplul 6apt c ie2i cu un
!ampir nu te 6ace un e:pert, zise Ke!in cu griI ,
c ci el se str duia Entotdeauna s 6ie amabil cu
mine, dar m Entrebam dac l/ai ! zut pe acest
!ampir7 Hreau s zic Enainte s dispar 7
Kenya se uita En sus la mine, ochii s i negri
e:amin3ndu/m cu mare interes7 Kenya se g3ndea
c p ream s 6iu mereu la limita lucrurilor rele care
se Ent3mplau En +on Temps, 6 r s 6iu Ens rea
Bmul umesc, KenyaC7 pera, pentru binele meu, c
Fason era En !ia 7 Ke!in se g3ndea c am 6ost
Entotdeauna dr gu cu el 2i cu Kenya8 2i c nu m/
ar atinge cu nici un chip7 Am o6tat, speram eu
imperceptibil7 A2teptau un r spuns7 Am ezitat,
Entreb3ndu/m care era cea mai bun alegere7
Ade! rul e Entotdeauna mai u2or de inut minte7
205
A +ineEn eles c l/am mai ! zut7 $ric este
patronul barului de !ampiri din hre!eport, am zis7
"/am ! zut c3nd ani 6ost acolo cu +ill7
A *u l/ai ! zut de cur3ndM
A Cu siguran nu l/am r pit eu de la 9angtasia,
am zis cu un ton destul de sarcastic7
Kenya Emi arunc o pri!ire acr 2i n/o puteam
En!ino! i7
A *imeni nu spune c ai 6 cut/o, Emi zise pe un
ton de K*u/mi 6ace necazuriL7
Am ridicat din umeri 2i am plecat7
A!eam destule de 6 cut, din moment ce unii
m3ncau de sear Biar al ii beauC, iar al i clien i
dintre cei obi2nui i, !eneau dup ce/2i luaser cina
acas 7 Holly era la 6el de ocupat , iar c3nd unul
dintre b rba ii care lucrau la compania de
tele6oane 2i/a ! rsat berea pe Ios, a trebuit s ia
mopul 2i o g leat 7 Alerga Enapoi la mesele sale
c3nd s/a deschis u2a7 Am ! zut/o duc3ndu /i
comanda lui id <att "ancaster, 2i atunci era cu
spatele la u2 7 A2a c ea a ratat intrarea, dar nu 2i
eu7 T3n rul pe care am El angaIase s debaraseze
mesele En timpul orei de !3r6 era ocupat s cure e
dou mese lipite la care a!usese loc o mare
petrecere cu lucr tori de la drumuri, iar eu cur m
masa celor doi +elle6leur7 Andy st tea de !orb cu
am, a2tept3nd/o pe 'ortia, care intrase la toalet 7
Tocmai Emi b g am En buzunar bac2i2ul, care
reprezenta p3n la ultimul penny cincisprezece la
sut din not 7 )biceiurile 6amiliei +elle6leur se mai
Embun t iser la acest capitol de c3nd cu noua
a!ere7 Am pri!it En sus c3nd u2a a 6ost inut
206
deschis su6icient Enc3t un !al de aer rece s Emi
dea 6iori7
9emeia care intrase era Enalt 2i at3t de slab 2i
de lat En umeri, Enc3t m/am uitat la pieptul ei, ca
s 6iu sigur c i/am atribuit genul corect7 A!ea
p rul scurt 2i des, 2aten, 2i nu era deloc machiat 7
$ra 2i un b rbat cu ea, dar nu l/am ! zut p3n
c3nd ea n/a p 2it Entr/o parte7 *ici el nu era !reun
rebut la capitolul dimensiuni, iar tricoul s u mulat Ei
punea En e!iden cele mai dez!oltate bra e pe
care le ! zusem !reodat 7 'robabil petrecuse ore
Entregi la sal , sau mai degrab ani7 ' rul castaniu
Ei aIungea p3n la umeri, En bucle dese, iar barba 2i
musta a Ei erau !izibil mai ro2ii 7 *ici unul dintre ei
nu purta pardesiu, de2i !remea cerea clar a2a
ce!a7 *ou/!eni ii se Endreptar c tre mine7
A &nde este proprietarulM Entreb 6emeia7
A am7 $ste En spatele barului, am spus pri!ind
En Ios imediat 2i continu3nd s 2terg masa7
+ rbatul s/a uitat curios la mine8 asta era
normal7 'e c3nd treceau pe l3ng mine, am ! zut
c el a!ea ni2te a6i2e la subra 2i un capsator7 J2i
trecuse m3na printr/o rol de band adezi! , a2a
c acum aceasta i se leg na la Encheietura st3ng 7
(/am aruncat o pri!ire lui Holly7 Jnghe ase, cana
de ca6ea pe care o inea En m3n oprindu/se la
Ium tatea drumului spre 2er!etul din 6a a lui id
<att "ancaster7 + tr3nul a!ocat pri!i En sus spre
ea, apoi pri!i En direc ia En care se uita 2i ea, c tre
cuplul care/2i croia drum printre mese, c tre bar7
+arul, care 6usese p3n atunci calm 2i lini2tit, se
Enc rcase brusc de tensiune7 Holly a2ez cana pe
207
mas , 6 r s /l op reasc pe domnul "ancaster, se
r suci pe c lc3ie 2i disp ru prin u2ile batante, En
buc t rie, cu !iteza luminii7
*u mai a!eam ne!oie de nici o con6irmare cu
pri!ire la identitatea 6emeii7
Cei doi aIunser la am 2i Encepur o
con!ersa ie pe un ton sc zut, ascultat 2i de Andy,
pentru c acesta se a6la prin preaIm 7 Am trecut
pe l3ng ei, En drumul meu spre buc t rie s duc
!asele murdare 2i am auzit/o pe 6emeie spun3nd
Bcu o !oce pro6und , gra! C: KN am pus a6i2ele
astea En ora2 En cazul En care/l !ede cine!a7L
Aceasta era Hallo=, !r Iitoarea care/l urm rea
pe $ric 2i care pro!ocase at3tea probleme7 $a, sau
!reun membru al grupului ei, era probabil asasinul
lui Adabelle Uancy7 Aceasta era 6emeia care l/a
r pit probabil pe 6ratele meu, Fason7 Capul Encepu
s /mi pocneasc de parc En untrul s u se a6la un
mic demon care Encerca s /2i croiasc drum spre
e:terior cu un ciocan7
*ici nu era de mirare c Holly era Entr/a2a o
stare 2i c nu !oia ca Hallo= s o z reasc 7 9usese
la mica Ent3lnire organizat de Hallo= En
hre!eport, iar grupul ei re6uzase in!ita ia lui
Hallo=7
A +ineEn eles, zise am7 'une i unul pe peretele
acesta7
"e ar t un spa iu gol l3ng u2a care ducea
spre toalete 2i spre biroul lui7
Holly scoase capul pe u2a buc t riei, o z ri pe
Hallo= 2i se retrase7 Hallo= arunc o pri!ire spre
u2 , dar sper c nu apucase s o z reasc pe
208
Holly7
</am g3ndit s m arunc asupra !r Iitoarei 2i
s o bat p3n /mi spunea ce !oiam s 2tiu despre
6ratele meu7 Asta era ceea ce bubuitul din capul
meu Emi spunea s 6ac, s iau ini iati!a, orice
ini iati! 7 #ar mai a!eam o u rm de bun/sim 2i,
din 6ericire pentru mine, acesta ie2i En!ing tor7
Hallo= era mare 2i a!ea un aIutor care m/ar 6i
putut zdrobi7 Jn plus, Ke!in 2i Kenya m/ar 6i oprit
Enainte s o 6ac s !orbeasc 7
$ra Engrozitor de 6rustrant s o am En 6a a
ochilor 2i, En acela2i timp, s nu 6iu capabil s
descop r ce 2tie7 Am renun at la toate scuturile de
protec ie 2i am ascultat c3t de atent am putut7
#ar 2i/a dat seama de ce!a c3nd am intrat En
mintea ei7
' ru !ag uimit 2i arunc o pri!ire En Iur7 $ra un
a!ertisment su6icient pentru mine7 </am retras
Enapoi En propria/mi minte c3t de repede am putut7
<i/am continuat drumul c tre spatele barului,
trec3nd la Ium tate de metru de !r Iitoarea care
Encerca s /2i dea seama cine i/a p truns En creier7
*u mi se mai Ent3mplase a2a ce!a7 *imeni,
nimeni, nu 2i/a dat niciodat seama c3nd ascultam
g3ndurile7 </am strecurat En spatele barului, m/am
Endreptat spre !asul cu sare <orton 2i am umplut
cu mare griI solni a pe care o luasem de pe masa
lui Ke!in 2i a Kenyei7 </am concentrat pe aceast
acti!itate c3t de tare se putea cine!a concentra pe
o acti!itate at3t de neEnsemnat ca asta, iar c3nd
am terminat, posterul 6usese 6i:at cu aIutorul
capsatorului7 Hallo= mai z bo!ea, prelungind
209
discu ia cu am pentru a/2i da seama cine
p trunsese En capul ei, iar domnul <u2chi se uita la
mine, Ens doar ca un b rbat care se uit la o
6emeie, En timp ce eu duceam solni a la mas 7
A oo>ie, m strig am7
)h, la naiba7 Trebuia s /i r spund7 $ra 2e6ul
meu7
</am Endreptat c tre cei trei, cu groaz En
su6let, dar z3mbind7
A alut, am spus arunc3ndu/i !r Iitoarei celei
Enalte 2i aIutorului ei un z3mbet neutru7
Am ridicat din spr3ncene c tre am, ca s /l
Entreb ce !rea7
A <arnie tonebroo>, <ar> tonebroo>, zise7
Am dat din cap c tre 6iecare dintre ei7 Hallo?,
'ntr/ade$ r, m/am g3ndit pe Ium tate amuzat 7
Hallo= era doar o idee mai spiritual dec3t <arnie7
A Jl caut pe tipul sta, zise am ar t3nd c tre
poster7 Jl cuno2tiM
+ineEn eles c am 2tia c /l cunosc pe $ric7
$ram bucuroas c a!eam ani de antrenament En
a/mi ascunde g3ndurile 2i sentimentele En ochii
celorlal i7 </am uitat deliberat la a6i27
A igur, l/am ! zut, am r spuns7 C3nd am 6ost
la barul acela din hre!eport7 *u/i prea u2or de
uitat, nu/i a2aM
(/am z3mbit lui Hallo=/<arnie7 $ram dou
gagici, <arnie 2i oo>ie, Emp rt 2ind un moment
Entre gagici7
A 9rumos b rbat, E2i e:prim ea acordul cu
!ocea ei r gu2it 7 Acum a disp rut 2i o6erim o
recompens oricui ne poate da in6orma ii7
210
A H d asta de pe a6i2, am zis, l s3nd o urm de
iritare s /mi p trund En glas7 $ !reun moti!
special pentru care crede i c ar putea 6i prin zon M
*u/mi pot imagina ce ar putea 6ace un !ampir din
hre!eport En +on Temps7
</am uitat Entreb tor la ea7 igur nu Entrecusem
m sura Entreb3nd una ca astaM
A +un Entrebare, oo>ie, zise am7 *u c m/ar
deranIa a6i2ul, dar cum de/l c uta i pe tip En zona
astaM #e ce ar 6i aiciM Jn +on Temps nu se Ent3mpl
nimic7
A Jn ora2ul sta se a6l re2edin a unui !ampir,
nu/i a2aM spuse brusc <ar> tonebroo>7
Hocea lui suna aproape identic cu cea a surorii
sale7 A!ea un trup at3t de lucrat, Enc3t te a2teptai
s auzi o !oce de bas, 2i chiar timbrul gra!, tot at3t
de pro6und ca al lui <arnie, p rea ciudat !enind din
g3tleIul s u7 #e 6apt, din aspectul lui <ar>
tonebroo> te/ai putea a2tepta ca 6ormele sale de
comunicare s 6ie m3r3itul 2i morm itul7
A #a, +ill Compton tr ie2te aici, zise am7 #ar
este plecat din ora27
A A plecat En 'eru, din c3te am auzit, am
ad ugat 2i eu7
A )h, da, am auzit de +ill Compton7 &nde st M
Entreb Hallo=, Encerc3nd s nu aib un ton prea
ner bd tor7
A ' i, tr ie2te dincolo de cimitir, 6a de casa
mea, am r spuns, pentru c nu a!eam de ales7
#ac cei doi Entrebau pe altcine!a 2i primeau un
r spuns di6erit de cel pe care li /l d dusem eu, ar 6i
2tiut c am ce!a Bsau, En acest caz, pe cine!aC de
211
ascuns7
A #up ce ie2i i de pe Hummingbird Road, le/
am e:plicat, nu 6oarte clar, sper3nd c se !or
pierde pe unde!a spre Hotshot7
A $i, poate trecem pe la Compton pe acas ,
poate c $ric s/a dus s /l !iziteze, zise Hallo=7
'ri!irea i se mut spre 6ratele ci, <ar>, iar cei
doi salutar din cap 2i ie2ir din bar7 *u le p sa
dac treaba a!ea !reun En eles sau nu7
A Trimit !r Iitoare s !iziteze to i !ampirii, zise
am En 2oapt 7
+ineEn eles7 9ra ii tonebroo> mergeau la
locuin ele tuturor !ampirilor care/i datorau
loialitate lui $ric, !ampirii din #istrictul 17
uspectau c unul dintre ace2ti !ampiri l/ar 6i putut
ascunde pe $ric7 #in moment ce $ric nu a ap rut,
Enseamn c era ascuns de cine!a7 Hallo= probabil
c era Encrez toare c !raIa 6unc ionase, dar era
posibil s nu 2tie e:act cum7
Q3mbetul mi/a disp rut Encet de pe chip, En timp
ce m/am spriIinit En coate pe bar, Encerc3nd s m
g3ndesc7
am zise:
A Asta Enseamn necazuri mari, nu/i a2aM
A!ea o 6igur serioas 7
A #a, necazuri mari7
A Trebuie s pleciM *u se Ent3mpl prea mare
lucru aici7 Acum c au plecat, Holly poate ie2i din
buc t rie, iar eu m pot ocupa singur de mese,
dac ai ne!oie s te duci acas N
am nu 2tia unde era $ric, dar a!ea unele
suspiciuni 2i obser!ase dispari ia brusc a lui Holly
212
En buc t rie7
am Emi c32tigase cu !3r6 2i Endesat loialitatea
2i respectul7
A Ji mai las c3te!a minute, s ias din parcare7
A Crezi c ar putea a!ea ce!a de/a 6ace cu
dispari ia lui FasonM
A am, pur 2i simplu, nu 2tiu7
Am 6ormat automat num rul de tele6on de la
departamentul 2eri6ului 2i am primit acela2i
r spuns pe care/l auzisem toat ziua: K*u a!em
nici o !este, ! sun m noi, c3nd a6l m ce!a7L
#ar, dup ce mi/a spus asta, dispecerul m/a
anun at c En ziua urm toare se !or 6ace c ut ri En
iaz8 poli ia reu2ise s 6ac rost de doi sca6andri
specializa i En c utare 2i sal!are7 *u 2tiam cum s
reac ionez la aceast in6orma ie7 Jn mare parte,
eram u2urat c dispari ia lui Fason 6usese luat En
serios7
C3nd am Enchis tele6onul, i/am spus lui am
!e2tile7 #up o secund , am zis:
A <i se pare cam greu de crezut c dou
persoane pot disp rea din zona +on Temps En
acela2i timp7 Cel pu in cei doi tonebroo> par a
crede c $ric e prin preaIm 7 unt tentat s cred
c e:ist o leg tur 7
A Ace2ti tonebroo> sunt !3rcolaci, morm i
am7
: Di !r Iitori7 Ai griI , am7 $a este o uciga2 7
H3rcolacii din hre!eport sunt pe urmele ei, la 6el
2i !ampirii7 Ai griI ce 6aci7
A #e ce este at3t de Ensp im3nt toareM #e ce
ar a!ea probleme haita din hre!eport s se ocupe
213
de eaM
A +ea s3nge de !ampir, am spus, c3t de
aproape am putut de urechea lui7
Am aruncat o pri!ire prin bar 2i am ! zut c
discu ia noastr era urm rit cu mult interes de
Ke!in7
A Ce !rea de la $ricM
A A6acerea lui7 Toat a6acerea lui7 Oi pe el7
)chii lui am se m rir 7
A A2adar e o problem de a6aceri, dar 2i
personal 7
A JhE7
A Otii unde e $ricM
'3n acum e!itase s m Entrebe direct7 (/am
z3mbit7
A #e ce a2 2ti a2a ce!aM #ar, trebuie s
m rturisesc, sunt EngriIorat c 2tia doi au luat/o
pe drumul spre casa mea7 Am impresia c or s
intre prin e6rac ie En casa lui +ill7 'robabil E2i
imagineaz c $ric se ascunde cu +ill, sau En casa
acestuia7 unt con!ins c +ill are o ascunz toare
sigur En care $ric ar putea s doarm , 2i ni2te
s3nge la Endem3n 7
Cam asta era tot ce le trebuia !ampirilor, s3nge
2i un loc Entunecat7
A A2adar te !ei duce pe acolo ca s /i p ze2ti
casa lui +illM *u e o idee prea bun , oo>ie7 "as /i
pe cei de la compania de asigur ri s se ocupe de
orice daune ar putea produce cei doi En timpul
c ut rilor7 'arc mi/a spus c s/a asigurat la tate
214
9arm
5.
7 +ill nu ar !rea s 6ii r nit ap r3nd cl diri 2i
c r mizi7
A *u am nici cea mai mic inten ie s 6ac ce!a
at3t de periculos, am spus, 2i chiar era ade! rat,
nu pl nuisem7 #ar cred c !oi 6ugi acas , pentru
orice e!entualitate7 C3nd o s le ! d 6arurile 2i o s
2tiu c au plecat de la +ill, m duc p3n acolo s
studiez cum stau lucrurile7
A Hrei s !in cu tineM
A *u, o s 6ac doar e!aluarea pagubelor7 ) s
te descurci numai cu HollyM
Aceasta 32nise din buc t rie En clipa En care cei
doi tonebroo> plecaser 7
A igur7
A +ine, am 6ugit7 <ul umesc 6oarte mult7
Con2tiin a nu m mai chinui at3t de mult c3nd
am obser!at c localul nu mai era la 6el de plin ca
2i cu o or En urm 7 <ai e:ist 2i seri d intr/astea, En
care oamenii pleac to i brusc7
A!eam o senza ie de m3nc rime Entre omopla i,
2i poate c 2i clien ii no2tri o resim iser 7 $ra
tr irea aceea nede6init clar, senza ia de
Hallo=een, cum Ei spun eu, c3nd E i imaginezi c
ce!a r u se strecoar pe la col ul casei tale, ca s
se holbeze pe 6ereastra ta7
'3n c3nd mi/am luat geanta, mi/am descuiat
ma2ina 2i am condus Enapoi spre cas , aproape c
m z!3rcoleam de EngriIorare7 <i se p rea c totul
o ia razna7 Fason lipsea, !r Iitoarea era aici, En loc
s 6ie la hre!eport, iar acum se a6la la mai pu in
18
Companie de asigur ri 6ondat En 5,22, de %eorge F7
<echerle, un 6ermier pensionat7
215
de un >ilometru de $ric7
Jn timp ce intram de pe 2osea pe drumul
2erpuitor spre casa mea 2i Encetineam En locul
indicatorului de trecere animale dinspre zona de
sud spre cea de nord, dep rt3ndu/m de casa lui
+ill, mi/am dat seama c eram agitat 7 Am tras
ma2ina la u2a din spate 2i am ie2it din ea imediat,
32nind pe sc ri7
#ar chiar atunci, am 6ost prins de o pereche de
m3ini ca ni2te benzi de o el7 Ridicat 2i r sucit ,
eram str3ns la pieptul lui $ric Enainte s /mi dau
seama7
A $ric, am spus, nu ar trebui s 6ii a6ar N
Horbele Emi 6ur oprite de buzele lui care se
lipir de ale mele7
'entru un minut, s o in tot a2a mi se p rea o
alternati! potri!it 7 A2 6i uitat de tot r ul 2i i/a2 6i
tras/o p3n nu mai putea pe !eranda din spate, cu
tot 6rigul de a6ar 7 #ar bunul/sim E2i 6 cu loc prin
dispozi ia mea hiperemo ional 2i m/am dat pu in
Enapoi7 'urta blugii 2i tricoul cu "ouisiana Tech
+ulldogs, pe care Fason le cump rase pentru el de
la Tal/<art7 <3inile mari ale lui $ric Emi sus ineau
6undul, iar picioarele mele se En6 2uraser En Iurul
lui ca 2i cum ar 6i 6ost ce!a obi2nuit7
A $ric, 6ii atent, i/am spus c3nd buzele i s/au
mutat En Ios, pe g3tul meu7
A st, 2opti el7
A *u, trebuie s m la2i s !orbesc7 Trebuie s
ne ascundem7
Asta Ei atrase aten ia7
A #e cineM Emi spuse la ureche 2i asta Emi
216
pro!oc un 6ior7
9iorul nu a!ea nimic de/a 6ace cu temperatura7
A #e !r Iitoarea cea rea, cea care te caut , am
reu2it s /i e:plic7 A !enit la bar cu 6ratele ei 2i au
pus a6i2ul la7
A OiM Entreb cu o !oce lipsit de griIi7
A Au Entrebat dac En zon mai tr iesc al i
!ampiri, 2i bineEn eles c a trebuit s spunem c
este +ill7 A2a c au cerut adresa casei lui +ill 2i
cred c sunt acolo, c ut3ndu/te7
OiM
A Casa lui este chiar dincolo de cimitirS #ac
!in EncoaceM
A < s6 tuie2ti s m ascundM intru la loc En
gaura aceea Entunecat de sub casa taM
' rea nesigur, dar pentru mine era clar c /i
6usese atins m3ndria7
A )h, da7 #oar pentru scurt timpS $2ti En griIa
mea, trebuie s te in En siguran 7
#ar a!eam un sentiment de pr bu2ire, care/mi
e:prima temerile En cel mai r u mod7 Acest str in
2o! itor, oric3t de dezinteresat de griIile !ampirilor
ar 6i p rut 2i oric3t de pu in se !edea c /2i
aminte2te despre puterile 2i a!erea sa, a!ea Enc
acela2i 6ilon de m3ndrie 2i curiozitate de care $ric
d dea do!ad En cele mai ciudate momente7 Am
nimerit e:act En miIlocul lui7 </am Entrebat dac a2
putea m car s /l con!ing s intre En cas , En loc s
stea a6ar pe !erand , e:pus7
#ar era prea t3rziu7 "ui $ric nu/i puteai spune
nimic7
217
218
8
A Haide s arunc m o pri!ire, iubito, zise $ric,
s rut3ndu/m En grab 7
ri de pe !eranda din spate, cu mine Enc
ag at de el, ca o scoic uria2 , 2i ateriz En
lini2te, ceea ce era uimitor7 $u eram cea
g l gioas , cu respira ia mea agitat 2i icnetele de
surpriz pe care le scoteam7 Cu o de:teritate care
demonstra o practic Endelungat , $ric m r suci,
ca s m poarte En spate7 *u mai 6 cusem asta de
c3nd eram copil 2i tat l meu m purta En c3rc , a2a
c eram destul de surprins 7
)h, chiar c 6 ceam o treab bun ascunz3ndu/l
pe $ric7 (at /ne alerg3nd prin cimitir spre
Hr Iitoarea cea Rea din Hest, En loc s ne
ascundem Entr/o gaur Entunecat unde nu ne
putea g si7 $ra o do!ad de inteligen 7
Jn acela2i timp, trebuia s admit c m distram
oarecum, En ciuda di6icult ilor pe care le a!eam de
a r m3ne ag at de $ric En aceast regiune
accidentat 7 Curtea cimitirului se a6la oarecum En
!ale 6a de casa mea7 Casa lui +ill, re2edin a
Compton, era cum!a En susul dealului 6a de
Cimitirul =eet Home7 C l toria la !ale a 6ost
En!ior toare, chiar dac panta era lin , de2i am
! zut dou sau trei ma2ini parcate pe aleea
Engust care 2erpuia printre morminte7 Asta m/a
uimit7 &neori, adolescen ii alegeau cimitirul pentru
intimitate, dar nu En grupuri7 #ar Enainte s m pot
219
g3ndi mai mult la asta, trecuser m de ei, rapid 2i
En lini2te7 $ric a mers pe por iunea care urca mai
Encet, dar 6 r s dea se mne de oboseal 7
*e/am oprit l3ng un copac7 $ra un steIar uria2
2i c3nd l/am atins mi/am dat seama cu apro:ima ie
unde m a6lu7 $:ista un steIar de dimensiunile
astea cam la optsprezece metri spre nord de casa
lui +ill7
$ric Emi d du drumul la m3ini, a2a c am
alunecat En Ios pe spatele lui, iar apoi m/a a2ezat
Entre el 2i copac7 *u 2tiam dac !rea s m apere
sau s m prind Entr/o curs 7 "/am apucat de
ambele bra e, Entr/o Encercare inutil de a/l ine
l3ng mine7 Am Enghe at c3nd am auzit o !oce
!enind dinspre casa lui +ill7
A <a2ina asta nu s/a mi2cat de o bun bucat
de !reme, spuse o 6emeie7
Hallo=7 $ra En garaIul lui +ill, care se a6la pe o
latur a casei7 $ra aproape7 Am putut sim i corpul
lui $ric crisp3ndu/se7 )are sunetul !ocii ei i/a trezit
!reun ecou En memorieM
A Casa asta e bine Enchis , zise i <ar>
tonebroo>, de ce!a mai departe7
A ' i putem rezol!a asta7
#up sunetul !ocii, am dedus c se Endre pta
spre u2a din 6a 7 ' rea amuzat 7
) s sparg casa lui +illS Ar 6i trebuit s Empiedic
astaM 'robabil am 6 cut !reo mi2c are brusc ,
deoarece corpul lui $ric El pres pe al meu de
trunchiul copacului7 Haina mea era ridicat En Iurul
taliei, iar coaIa Emi zg3ria 6esele prin materialul
sub ire al pantalonilor negri pe care Ei purtam7
220
) puteam auzi pe Hallo=7 9 cea Enc anta ii , cu
!oce sc zut 2i oarecum de r u augur 7 #e 6apt,
arunca o !raI 7 Asta ar 6i trebuit s 6ie ce! a
palpitant, iar eu ar 6i trebuit s 6iu curioas : o !raI
ade! rat , 6 cut de o !r Iitoare ade! rat 7 #ar
eram speriat , ner bd toare s plec de aco lo7
Jntunericul p rea s de!in tot mai dens7
A Am mirosit pe cine!a, zise <ar> tonebroo>7
Eee, fie, foe, fum
A<
!
A CeM Aici 2i acumM
Hallo= se opri din incanta ie, pierz3ndu / i pu in
r su6larea7
Am Enceput s tremur7
A #a7
Hocea Ei p rea mai ad3nc , aproape un
morm it7
A chimb /te, porunci, pur 2i simplu7
Am auzit un sunet pe care 2tiam c /l mai
auzisem 2i Enainte, de2i nu/l puteam lega de !reo
amintire7 $ra un 6el de sunet bolborosit7 "ipicios7 Ca
2i cum ai trage o lingur printr/un lichid gros care
con inea lucruri solide En el, poate alune sau buc i
de caramel7 au buc i de oase7
Apoi am auzit un urlet ade! rat7 *u era uman
deloc7 <ar> se schimbase 2i nu era lun plin 7 Asta
Ensemna o putere !eritabil 7 +rusc, noaptea p ru
plin de !ia 7 Adulmec ri7 cheun turi7 <ici
mi2c ri peste tot En Iurul nostru7
*u/i a2a c eram un paznic groza! pentru $ricM
"/am l sat s m t3rasc p3n aici7 $ram pe cale
19
Hersuri din Jac0 i $re*ul de fasole!
221
s 6im descoperi i de ni2te !3rcolaci/!r Iitori care
beau s3nge de !ampir 2i cine 2tie ce altce!a mai
6 ceau 2i eu nici m car nu a!eam pu2ca lui Fason7
"/am luat pe $ric En bra e 2i l/am Embr i2at En chip
de scuz 7
A (art /m , am murmurat u2urel, at3t c3t de
u2oar putea 6i o 2oapt 7
Apoi, am sim it ce!a 6rec3ndu/se de noi, ce!a
mare 2i bl nos, En timp ce auzeam sunetele de lup
ale lui <ar> la !reun metru de cealalt parte a
copacului7 <i/am mu2cat buza ca s nu scot !reun
sc3ncet7
Ascult3nd cu aten ie, am 6ost sigur c erau mai
mult de dou animale7 A2 6i dat aproape orice
pentru un re6lector7 #e la aproape zece metri
distan de noi s/a auzit un l trat scurt7 &n alt lupM
&n c3ine obi2nuit la locul nepotri!it, Entr/un
moment nepotri!itM
+rusc, $ric m p r si7 Jntr/o clip m inea lipit
de copac En Entuneric absolut, iar En urm toarea
aerul rece m izbea din cap p3n En picioare Bcam
at3t am putut s /l in l3ng mineC7 <i/am Entins
bra ele, Encerc3nd s a6lu unde era 2i am dat doar
de aer7 )are 6 cuse c3 i!a pa2i ca s /2i poat da
seama ce se Ent3mplaM e hot r3se s se impliceM
#e2i m3inile mele nu Ent3lnir nici un !ampir,
ce!a mare 2i cald se lipea de picioarele mele7 <i/
am 6olosit degetele En mod util, l s3ndu/le En Ios ca
s cerceteze animalul7 Am atins o gr mad de
blan : o pereche de urechi ridicate, un bot lung, o
limb cald 7 Am Encercat s m mi2c, s plec de
l3ng copac, dar c3inele BlupulMC nu m l s 7 #e2i
222
era mai mic dec3t mine 2i c3nt rea mai pu in, se
Empingea En mine cu at3ta insisten , Enc3t Emi era
imposibil s m mi2c7 Ascult3nd ce se Ent3mpla En
Entuneric, multe m3r3ieli amenin toare, am
constatat c eram destul de bucuroas c m inea
acolo7 </am l sat En genunchi 2i am pus o m3n
peste spatele c3inelui7 $l mi/a lins 6a a7
Am auzit un cor de urlete, care se ridic
6antomatic En noaptea rece7 ' rul de pe cea6 mi
se zb3rli, iar eu mi/am Engropat 6a a En blana
to!ar 2ului meu 2i m/am rugat7 +rusc, peste toate
zgomotele, r sunar un urlet de durere 2i o serie
de scheun turi7
Am auzit o ma2in pornind, iar 6arurile acesteia
proiectar 6ascicule de lumin prin noapte7 'artea
de copac de care st team eu lipit nu era En
lumin , dar am putut !edea c eram p zit de un
c3ine, nu de un lup7 Apoi, luminile se mi2car 2i
pietri2ul din curtea lui +ill 6u Empr 2tiat En timp ce
ma2ina Entorcea7 &rm un moment de lini2te, En
timp ce 2o6erul o lua pe alee, am b nuit, apoi ro ile
scr32nir En timp ce ma2ina pornea pe deal En Ios
ca s o coteasc pe Hummingbird Road7 A urmat o
izbitur puternic 2i sunetul 2i mai puternic al unui
ip t, care Emi 6 cu inima s bat 2i mai tare7 $ra
geam tul de durere pe care/l scoate un c3ine lo!it
de ma2in 7
A )h, (isuse, am spus sim indu/m Engrozitor, 2i
mi/am str3ns tare En bra e prietenul bl nos7
</am g3ndit la ce a2 6i putut 6ace ca s aIut,
acum, c !r Iitorii plecaser 7
</am ridicat 2i am 6ugit spre u2a casei lui +ill
223
Enainte ca amicul meu canin s m poat opri7 <i/
am scos cheile din buzunar En timp ce 6ugeam7 "e
a!usesem En m3n c3nd m/a apucat $ric la u2a d in
spate, 2i le Endesasem En buzunar, unde o batist le
Empiedicase s zorn ie7 Am pip it s g sesc
Encuietoarea, am num rat cheile p3n c3nd am
aIuns la cea a lui +ill, a treia pe inel, 2i am deschis
u2a din 6a 7 Am intrat 2i am g sit comutatorul
pentru lumina de a6ar 2i brusc curtea 6u inundat
de lumin 7
$ra plin d e lupi7
*u 2tiam c3t de speriat ar 6i trebuit s 6iu7
#estul de speriat , b nuiesc7 'resupuneam doar c
ambii !r Iitori/!3rcolaci 6useser En ma2in 7 #ac
unul dintre ei era printre lupii de aiciM Oi unde Emi
era !ampirulM
Aceast Entrebare E2i g si r spunsul aproape
imediat7 Am auzit un 6el de !3I3it En timp ce $ric
ateriza En curte7
A (/am urm rit p3n la drum, dar acolo au luat/
o prea repede pentru mine, Emi zise r3nIind ca 2i
cum ar 6i 6ost !orba de un Ioc7
&n c3ine, un collie, se duse la $ric, pri!i En sus
c tre 6a a lui 2i m3r3i7
A <ar2, zise $ric, 6 c3nd un gest poruncitor cu
m3na7
Oe6ul meu se Endrept spre mine 2i se a2ez din
nou la picioarele mele7 Chiar 2i En Entuneric
b nuisem c paznicul meu era am7 'rima dat
c3nd El Ent3lnisem En aceast 6orm am crezut c
era un c3ine r t cit 2i l/am botezat #ean, dup un
b rbat pe car e/l cuno2team 2i care a!ea aceea2i
224
culoare a ochilor7 Acum de!enise o obi2nuin s /l
strig #ean c3nd era patruped7 </am a2ezat pe
treptele din 6a a casei lui +ill, iar c3inele se cuib ri
la picioarele mele7 Am zis:
A $2ti un c el groza!7
# du din coad 7 "upii El miroseau pe $ ric, care
st tea nemi2cat, ca o stan de piatr 7
&n lup mare !eni spre mine, cel mai mare lup
pe care/l ! zusem !reodat 7 + nuiesc c !3rcolacii
se trans6orm En lupi mari8 nu ! zusem chiar at3t
de mul i7 Tr ind En "ouisiana, nu am ! zut
niciodat un lup obi2nuit7 Acest !3rcolac era
aproape negru, ceea ce mi s/a p rut neobi2nuit7
Ceilal i lupi erau mai argintii, cu e:cep ia unuia mai
mic 2i ro2cat7
"upul m apuc de m3neca hainei cu din ii s i
albi 2i trase7 </am ridicat imediat 2i m/am
Endreptat spre locul unde se adunaser cei mai
mul i lupi7 $ram la marginea zonei luminate, a2a c
nu am obser!at imediat ce era acolo7 'e Ios era
s3nge, iar En miIlocul b l ii care se Entindea z cea o
6emeie t3n r cu p rul negru7 $ra dezbr cat 7
$ra En mod e!ident r nit gra!7
A!ea picioarele rupte 2i poate 2i o m3n 7
A #u/te 2i adu/mi ma2ina, i/am spus lui $ric pe
un ton care nu admitea replic 7
(/am dat cheile 2i a pornit din nou prin aer7 Jn
singurul col disponibil al creierului meu am sperat
c /2i amintea cum s conduc 7 Am obser!at c ,
de2i E2i uitase biogra6ia, abilit ile mode rne Ei erau
Enc intacte7
Jncercam s nu m g3ndesc la s rmana 6at
225
r nit din 6a a mea7 "upii Ei d deau t3rcoale,
scheun3nd7 Apoi, lupul cel mare 2i negru E2i ridic
botul c tre cerul Entunecat 2i url din nou7 Acesta a
6ost un semnal pentru ceilal i care 6 cur acela2i
lucru7 Am aruncat o pri!ire En spate pentru a 6i
sigur c #ean se inea deoparte, c ci el era un
intrus7 *u eram sigur c3t din personalitatea lor E2i
p straser ace2ti oameni cu dubl natur care se
trans6ormau, 2i nu !oiam s i se Ent3mple ce!a7
t tea pe mica !erand , la o parte, cu pri!irea
6i:at asupra mea7
$ram singura creatur cu degete opozabile din
peisaI 2i mi/am dat brusc seama c asta implica o
mare responsabilitate7
'rimul lucru de !eri6icatM Respira ia7 #a,
respiraS A!ea puls7 *u eram asistent pe sal!are,
dar nu mi se p rea c e un puls normal, ceea ce
nici nu era de mirare7 'ielea Ei era 6ierbinte, poate
de la schimbarea En 6orm uman 7 *u !edeam !reo
cantitate masi! de s3nge proasp t, a2a c am
sperat c nu 6usese distrus nici o arter
important 7
Am strecurat cu mare aten ie o m3n sub capul
6etei 2i i/am atins p rul negru 2i plin de pra6,
Encerc3nd s ! d dac pielea capului Ei 6usese
s632iat 7 *u7
"a un moment dat, En timpul acestei e:amin ri,
am Enceput s tremur din tot corpul7 R nile sale
erau cu ade! rat Ensp im3nt toare7 Tot ce puteam
!edea din ea p rea b tut, lo!it, rupt7 #eschise
ochii7 ) trecu un 6rison7 ' turi, trebuia s 6ie inut
la c ldur 7 Am arunca t o pri!ire En Iur7 To i lupii
226
r m seser En 6orma lor animal 7
A Ar 6i groza! dac unul sau doi dintre !oi 2i/ar
putea relua 6orma, le/am spus7 Trebuie s o duc la
spital cu ma2ina mea 2i are ne!oie de p turi de
aici, din cas 7
&nul dintre lupi, gri/argintiu, se r sturn pe o
parte D )K, un mascul D 2i am auzit din nou acela2i
zgomot moale7 &n abur se 6orm En Iurul corpului
contorsionat 2i, c3nd se dispers , colonelul 9lood
st tea r sucit En locul lupului7
+ineEn eles 2i el era dezbr cat, dar am pre6erat
s Emi dep 2esc Iena obi2nuit 7 A trebuit s mai
stea nemi2cat cel pu in un minut sau dou , 2i era
e!ident un e6ort mare pentru el s se ridice En
picioare7
e t3rE c tre 6ata r nit 7
A <aria/tar, zise r gu2it7
e aplec s o miroas , ceea ce p rea 6oarte
ciudat c3nd era En 6orma sa uman 7 c3nci din
cauza su6erin ei7
J2i Entoarse capul s se uite la mine7 puse:
A &ndeM 2i am En eles c se re6erea la p turi7
A #u/te En cas , ia/o pe sc ri En sus7 "a cap tul
sc rilor, e un dormitor7 "a picioarele patului e un
cu6 r cu p turi7 (a dou p turi de acolo7
e ridic En picioare, p r3nd a a!ea ce!a
probleme de orientare din cauza schimb rii rapide,
Enainte de a porni rapid spre cas 7
9ata, <aria/tar, El urm ri cu pri!irea7
A 'o i !orbiM am Entrebat/o7
A #a, r spunse abia auzit7
A &nde te doare cel mai r uM
227
A Cred c am 2oldurile 2i picioarele rupte, zise7
</a lo!it ma2ina7
A Te/a aruncat En aerM
A #a7
A Au trecut cu ro ile peste tineM
e cutremur 7
A *u, impactul m/a r nit7
A Care este numele t u EntregM <aria/tar 2i
mai cumM
Trebuia s 2tiu pentru spital7 $ra posibil s nu
mai 6ie con2tient p3n atunci7
A Cooper, 2opti7
Cam En acela2i moment, am putut auzi o ma2in
!enind pe aleea lui +ill7
Colonelul, mi2c3ndu/se mai sigur pe el acum,
32ni din cas cu p turile, 2i to i lupii 2i omul se
str3nser imediat En cerc En Iurul meu 2i al
membrului r nit al haitei7 <a2ina era e!ident o
amenin are p3n la proba contrarie7 "/am admirat
pe colonel7 $ra ne!oie de un ade! rat b rbat s
stea En 6a a inamicului ce se apropia, complet
dezbr cat7
*ou/!enitul era $ric, En b tr3na mea ma2in 7
Trase l3ng <aria/tar 2i l3ng mine cu o mi2care
demonstrati! 2i scr32net de 6r3ne7 "upii ne
d deau ocol neobosi i, cu ochii lor galbeni,
str lucitori, 6i:a i pe u2a 2o6erului7 )chii lui Cal!in
*orris ar tau di6erit8 pentru o clip , m/am Entrebat
de ce7
A $ ma2ina mea, e En regul , am spus c3nd
unul dintre !3rcolaci Encepu s m3r3ie7
<ai multe perechi de ochi se Entoarser s m
228
6i:eze cu aten ie7 Ar tam suspicios, sau gustoas M
Jn timp ce o En6 2uram pe <aria/tar En p turi,
m/am Entrebat care dintre lupi era Alcide7 + nuiam
c era cel mai mare, cel mai Enchis la culoare, cel
care chiar En acea clip s/a Entors s m pri!easc
En ochi7 #a, Alcide7 Acesta era lupul pe care/l
! zusem la Clubul <or ilor cu c3te!a s pt m3ni En
urm , c3nd Alcide 6usese partenerul meu Entr/o
noapte care s/a s63r2it catastro6al, pentru mine 2i
al i c3 i!a oameni7
Am Encercat s /i z3mbesc, dar 6a a mi/era
En epenit din cauza 6rigului 2i a 2ocului7
$ric s ri din scaunul 2o6erului, l s3nd motorul
pornit7 #eschise u2a din spate7
A ) pun En untru, strig , 2i lupii Encepur s
m3r3ie7
*u !oiau ca sora lor de hait s 6ie manipulat
de un !ampir 2i nu !oiau ca $ric s se a6le nic ieri
En apropierea <ariei/tar7
Colonelul 9lood zise:
A ) ridic eu7
$ric pri!i silueta 6ragil a acestuia 2i ridic o
spr3ncean cu un aer de Endoial , dar a!u bunul/
sim s stea deoparte7 Am En6 2urat 6ata c3t de
bine am putut, 6 r s Ei pro!oc mai multe dureri,
dar colonelul 2tia c asta o !a durea 2i mai tare7 Jn
ultimul moment, ezit 7
A 'oate ar trebui s chem m o ambulan ,
morm i7
A Oi cum o s e:plic m toate asteaM am
Entrebat7 ) adun tur de lupi 2i un tip En pielea
goal , 2i totul a6l3ndu/se pe o proprietate al c rei
229
st p3n este absentM *u prea credS
A +ineEn eles7
# du din cap, accept3nd ine!itabilul7 9 r nici
un e6ort, se ridic in3nd 6ata En bra e 2i po rni spre
ma2in 7 $ric alerg pe cealalt parte, deschise u2a
2i intr , ca s /l aIute s o trag mai mult pe
scaunul din spate7 Colonelul Ei d du !oie s /l aIute7
9ata scoase un ip t, iar eu m/am urcat la !olan
c3t de repede am putut7 $ric se a2ez pe scaunul
din dreapta7 (/am spus:
A Tu nu po i !eni7
A #e ce nuM
' rea uimit 2i Iignit7
A Ha trebui s dau de dou ori mai multe
e:plica ii dac am un !ampir cu mineS
Celor mai mul i oameni le lua c3te!a minute s /
2i dea seama c $ric este mort, dar bineEn eles, En
cele din urm , cu to ii realizeaz ade! rul7 $ric
r mase cu Enc p 3nare pe loc7
A Oi toat lumea i/a ! zut 6a a pe a6urisitele
alea de postere, am ad ugat, str duindu/m s /mi
p strez un ton moderat, dar e:pediti!7 Tr iesc
printre oameni destul de buni, dar nu e unul En
comun care s nu aib ce 6ace cu at3 ia bani7
(e2i din ma2in , deloc 6ericit, iar eu i/am strigat:
A tinge luminile 2i Encuie casa, bineM
A *e Ent3lnim la bar c3nd ai ce s ne spui
despre <aria/tar, Emi strig colonelul 9lood7
Trebuie s ne scoatem ma2inile 2i hainele din
cimitir7
+un, asta e:plica ce ! zusem pe drum Encoace7
Jn timp ce conduceam pe alee, lupii m pri!eau
230
plec3nd7 Alcide st tea separat de restul, cu chipul
s u negru 2i bl nos Entorc3ndu/se ca s /mi
urm reasc plecarea7 </am Entrebat ce g3nduri de
lup Ei treceau prin cap7
Cel mai apropiat spital nu era En +on Temps,
care era un ora2 prea mic s aib unul propriu
Beram noroco2i c a!eam un Tal/<artC, ci En
Clarice, sediul administrati! al regiunii7 #in 6ericire,
se a6l la peri6eria ora2ului, pe partea cea mai
apropiat de +on Temps7 #rumul c tre spitalul
regiunii Renard p ru s dureze ani8 de 6apt, am
aIuns acolo En dou zeci de minute7 'asagerul meu
a gemut primele zece minute, apoi s/a l sat o
t cere de r u augur7 Am !orbit cu ea, am implorat/
o s /mi !orbeasc , am Entrebat/o c3 i ani are 2i am
dat drumul la radio En Encercarea de a ob ine m car
urma unui r spuns de la <aria/tar7
*u !oiam s pierd timpul 2i s trag pe dreapta,
s ! d ce 6ace, 2i oricum nu a2 6i 2tiut ce s 6ac,
a2a c am gonit ca urm rit de 6l c rile iadului7
'3n c3nd am aIuns la intrarea de urgen 2i le/am
strigat pe cele dou asistente care st teau a6ar 2i
6umau, eram sigur c bietul !3rcolac a murit7
*u murise, dac e s ne lu m dup agita ia care
s/a 6 cut En Iurul ei En urm toarele c3te!a minute7
pitalul regiunii noastre este unul mic, bineEn eles,
2i nu are 6acilit ile pe care le poate o6eri un spital
dintr/un ora2 mare7 *e/am considerat 6erici i s
a!em orice 6el de spital7 Jn acea noapte, i/au sal!at
!ia a !3rcolacului7
#octori a, o 6emeie slab , cu p rul grizonant 2i
ochelari uria2i cu rame negre, mi/a pus c3te!a
231
Entreb ri la obiect la care nu am putut r spunde,
de2i m g3ndisem la o po!este tot timpul drumului
spre spital7 #up ce 2i/a dat seama c nu am nici
cea mai !ag idee despre ce e !orba, doctori a mi/
a dat de En eles c trebuie s m dau naibii din
drum 2i s /i las oamenii s lucreze7 A2a c m/am
a2ezat pe un scaun En hol 2i am a2teptat, 2i am mai
cizelat pu in po!estea7
*u e:ista nici o modalitate prin care m/a2 6i
putut 6ace util acolo, iar luminile 6luorescente,
str lucitoare 2i linoleumul lucios trans6ormau
atmos6era Entr/una aspr , neprietenoas 7 Am
Encercat s citesc o re!ist , dar am aruncat/o pe
m su dup c3te!a minute7 'entru a 2aptea sau a
opta oar m/am g3ndit s dispar7 #ar la recep ie
st tea o 6emeie care m supra!eghea
Endeaproape7 #up Enc !reo c3te!a minute, m/am
decis s merg la toalet ca s /mi sp l m3inile de
s3nge7 #ac tot eram acolo, am Encercat s /mi
2terg 2i haina cu un 2er!e el umed, dar era un
e6ort inutil7
C3nd am ie2it de la toalet , m a2teptau doi
poli i2ti7 Am3ndoi erau b rba i solizi7 C ptu2eala
sintetic a canadienelor le 6323ia, iar centurile 2i
echipamentul din piele sc3r 3iau7 *u mi/i puteam
imagina strecur3ndu/se discret spre cine!a7
+ rbatul cel mai Enalt era cel mai En !3rst 7
' rul s u gri/arg intiu era tuns 6oarte scurt7 9a a Ei
era br zdat de c3te!a riduri ad3nci, ca ni2te
de6ileuri7 Cureaua Ei st tea sub burt 7 'artenerul
s u era un b rbat mai t3n r, poate En Iur de
treizeci de ani, cu p rul ciocolatiu/deschis, ochii
232
ciocolatiu/deschis 2i pielea ciocolatiu/deschis D un
tip curios de monocromatic7 (/am scanat pe
am3ndoi rapid, cu toate sim urile mele7
Jmi puteam da seama c am3ndoi erau hot r3 i
s descopere c a!eam ce!a de/a 6ace cu r nile
6etei pe care o adusesem, sau c , m car, 2tiam
mai mult dec3t spuneam7
+ineEn eles, En parte, a!eau dreptate7
A #omni2oar tac>houseM #umnea!oastr a i
adus/o pe t3n ra de care se ocup doctori a
>innerM Entreb amabil cel mai t3n r7
A <aria/tar, am spus7 Cooper7
A pune i/ne cum a i aIuns aici, zise poli istul
mai En !3rst 7
$ra categoric un ordin, de2i tonul era moderat7
*ici unul dintre ei nu m 2tia 2i nici nu auzise de
mine, am KcititL eu En mintea lor7 +ine7
Am tras ad3nc aer En piept 2i m/am a6undat En
minciun 7
A Conduceam spre cas de la munc , a m
Enceput eu7 "ucrez la <erlotteGs +ar, 2ti i unde !ine
asta, nuM
Am3ndoi Encu!iin ar 7 +ineEn eles, poli ia 2tia
loca ia 6iec rui bar din regiune7
A Am ! zut un corp z c3nd pe marginea
drumului, pe pietri2, am spus cu griI , g3ndindu/
m Enainte, ca s nu spun ce!a ce nu puteam
retracta7 A2a c am oprit7 *u se !edea nimeni7
C3nd am descoperit c e Enc En !ia , am 2tiut c
trebuie s o aIut7 <i/a luat mult p3n am reu2it s/o
urc de una singur En ma2in 7
Jncercam s am o e:plica ie pentru timpul scurs
233
de c3nd am terminat munca 2i pentru pietri2ul de
pe aleea lui +ill, care 2tiam c !a 6i En pielea ei7 *u
puteam s /mi dau seama c3t griI trebuia s am
En construirea po!e2tii, dar mai mult era mai
bun 7
A A i obser!at !reo urm de 6r3nare pe drumM
'oli istul ciocolatiu nu putu s reziste prea mult
6 r s pun Entreb ri7
A *u, nu am obser!at7 'oate c erau acolo7
$ram doarN dup ce am ! zut/o, nu m/am mai
putut g3ndi la altce!a7
A OiM inter!eni poli istul En !3rst 7
A <i/am dat scama c e r nit r u, a2a c am
!enit Encoace c3t de repede am putut7
Am ridicat din umeri7 63r2itul po!e2tii7
A *u !/a i g3ndit s chema i o ambulan M
A *u am tele6on mobil7
A 9emeile care !in singure de la ser!iciu at3t
de t3rziu, ar trebui s aib un tele6on mobil,
doamn 7
Am deschis gura s /i spun c , dac se o6erea s
pl teasc 6actura, a2 6i 6ost bucuroas s am unul,
dar m/am ab inut7 #a, ar fi 6ost util un tele6on
mobil, dar eu abia Emi puteam permite tele6onul
6i:7 ingura mea e:tra!agan era cablul TH, 2i o
Iusti6icam spun3ndu/mi c era singura cheltuial En
scop recreati!7
A Am auzit, am spus scurt7
A Care este numele dumnea!oastr completM
Entrebarea !enea din partea b rbatului mai t3n r7
Am pri!it En sus 2i i/am prins pri!irea7
A oo>ie tac>house, am spus7
234
e g3ndea c par u2or timid 2i dulce7
A #umnea!oastr sunte i sora b rbatului care
a disp rutM
+ rbatul grizonant se aplec s se uite la 6a a
mea7
A #a, domnule7
Am pri!it din nou !3r6urile Enc l rilor7
A Cu siguran a!e i ghinion, domni2oar
tac>house7
A <ie/mi spune i, am rostit cu !ocea
tremur3ndu/mi sincer7
A A i ! zut/o !reodat pe 6emeia aceasta, pe
6emeia pe care a i adus/oM
)6i erul mai En !3rst scria Entr/un carne el pe
care/l scosese dintr/un buzunar7 e numea Curle=,
dup cum scria pe ecusonul de pe buzunar7
Am negat cu o mi2care a capului7
A Crede i c 6ratele dumnea!oastr ar 6i putut/
o cunoa2teM
Am pri!it En sus uimit 7 Am Ent3lnit din nou
pri!irea b rbatului ciocolatiu7 e numea tans7
A #e unde naiba s 2tiuM am Entrebat7
Am 2tiut En secunda urm toare c dorise numai
s m uit din nou En sus7 *u 2tia ce s 6ac cu
mine7 <onocromaticul tans credea c sunt
dr gu 2i c par un bun samaritean7 'e d e alt
parte, sluIba mea era una pe care 6etele dr gu e 2i
educate nu o 6ac, 6ratele meu era binecunoscut ca
un petrec re , de2i mul i dintre o6i erii din echipele
de patrulare El pl ceau7
A Cum se simteM am Entrebat7
Am3ndoi aruncar o pri!ire spre u2a En spatele
235
c reia lupta pentru sal!area 6emeii continua7
A $ Enc En !ia , zise tans7
A +iata de ea, am spus7
"acrimi Encepur s /mi curg pe obraIi 2i am
Enceput s scormonesc prin buzunare dup un
2er!e el7
A H/a spus ce!a, Miss tac>houseM
Trebuia s m g3ndesc la asta7
A #a, am r spuns7 <i/a spus7
Ade! rul era sigur En aceast situa ie7
Am3ndoi radiar la auzul !e2tii7
A <i/a spus cum o cheam 7 C3nd am Entrebat/
o, mi/a zis c picioarele o dor cel mai r u7 Oi mi/a
mai precizat c ma2ina a lo!it/o, dar n/a trecut
peste ea7
Cei doi b rba i se uitar unul la altul7
A A descris ma2inaM Entreb tans7
$ra incredibil de tentant s descriu ma2ina
!r Iitorilor7 #ar n/am a!ut Encredere En Enc3ntarea
care m/a cuprins la aceast idee7 Oi m/am bucurat
c am 6 cut/o8 En secunda urm toare, am realizat
c u rmele pe care le/ar 6i luat de pe ma2in ar 6i
6ost de blan de lup7 +ine g3ndit, oo>7
A *u, n/a 6 cut/o, am spus, Encerc3nd s par c
Emi storceam memoria7 *u prea a mai !orbit dup
asta, mai mult a gemut7 A 6ost Engrozitor7
(ar tapi eria de pe bancheta din spate era
probabil distrus 7 (mediat mi/am dorit s nu m 6i
g3ndit la ce!a at3t de egoist7
A Oi nu a i ! zut nici o alt ma2in , camion sau
alt !ehicul pe drumul dumnea!oastr de la bar
spre cas , sau chiar c3nd ! Entorcea i spre ora2M
236
Asta era o Entrebare u2or di6erit 7
A *u pe drumul meu, am spus ezit3nd7 'robabil
am ! zut c3te!a ma2ini c3nd m/am apropiat de
+on Temps 2i am trecut prin ora27 Oi, bineEn eles,
am ! zut mai multe Entre +on Temps 2i Clarice7
#ar nu/mi amintesc de nici una En mod special7
A *e pute i conduce la locul unde a i g sit/oM
"a locul e:actM
A < Endoiesc7 *u era nimic remarcabil En a6ara
ei, am spus7
*i!elul meu de coeren sc dea din minut En
minut7
A *ici un copac, sau semn de circula ie, sau
piatr de >ilometraI7 'oate m3ineM 'e lumin M
tans m b tu pe um r7
A Otiu c sunte i 2ocat , domni2oar , mi/a spus
consolator7 A i 6 cut tot ce a i putut pentru aceast
6at 7 Acum !a trebui s o l s m En m3inile
doctorilor 2i ale lui #umnezeu7
Am dat din cap hot r3t, pentru c eram cu
siguran de acord7 <ai b tr3nul Curle= Enc se
uita la mine sceptic, dar Emi mul umi 6ormal, 2i
ie2ir din spital, a6und3ndu/se En Entuneric7 </am
tras Enapoi pu in, de2i am r mas uit3ndu/m En
parcare7 Jntr/o secund sau dou , au aIuns la
ma2ina mea 2i i/au luminat interiorul, prin
6ereastr , cu lanternele lor mari7 Jmi p stram
interiorul ma2inii str lucind de cur enie, a2a c nu
!or a!ea nimic de ! zut En a6ar de petele de
s3nge de pe scaunul din spate7 Am obser!at c au
!eri6icat 2i bara de protec ie din 6a , 2i nu i/am
En!ino! it deloc7
237
<i/au e:aminat ma2ina din nou 2i din nou 2i, En
cele din urm , au r mas En picioare sub un 6elinar
lu3nd noti e pe carne ele7
*u la mult timp dup asta, doctori a a ie2it s /
mi !orbeasc 7 Oi/a dat Ios masca 2i 2i/a 6recat
cea6a cu o m3n lung 2i sub ire7
A #omni2oara Cooper e mai bine7 tarea ei e
stabil , zise7
Am dat din cap, apoi, pentru o clip am Enchis
ochii cu sincer u2urare7
A <ul umesc, am spus r gu2it 7
A ) ducem la chumpert, En hre!eport7
$licopterul !a !eni cur3nd7
Am clipit, Encerc3nd s /mi dau seama dac sta
e un lucru bun sau r u7 (ndi6erent de p rerea mea,
!3rcolacul trebuia s aIung la cel mai bun si mai
apropiat spital7 C3nd !a de!eni capabil s
!orbeasc , !a trebui s le spun ce!a7 Cum
puteam 6i sigur c po!estea ei se !a potri!i cu a
meaM
A $ste con2tient M am Entrebat7
A Relati!, spuse 6urioas , ca 2i cum ast6el de
r ni constituiau o insult la adresa personalit ii
sale7 'o i !orbi pu in cu ea, dar nu garantez c /2i
!a aminti sau !a En elege ce!a7 Trebuie s merg s
!orbesc cu poli i2tii7
Cei doi o6i eri intrau din nou En spital, a m ! zut
asta de la locul meu de la 6ereastr 7
A <ul umesc, am spus 2i am pornit spre salon7
Am deschis u2a c tre camera str lucitoare unde i
se d duse primul aIutor 6etei7
$ra un dezastru7 Chiar 2i acum se a6lau En untru
238
dou asistente, discut3nd despre di!erse 2i
Empachet3nd unele dintre bandaIele 2i tuburile
ne6olosite7 &n b rbat cu o g leat 2i un mop st tea
En picioare Entr/un col , a2tept3nd7 Ha cur a
camera c3nd !3rcolacul, adic 6ata, !a 6i 6ost dus
la elicopter7 </am Endreptat spre o margine a
patului ei 2i i/am luat m3na7
</am aplecat, apropiindu/m de ea7
A <aria/tar, Emi recuno2ti !oceaM am Entrebat
Encet7
9a a Ei era um6lat de la impactul cu solul, 2i era
acoperit cu zg3rieturi 2i t ieturi7 Acestea se
num rau printre cele mai mici r ni ale sale, dar
mie mi se p reau 6oarte dureroase7
A #a, a r spuns7
A $u sunt cea care te/a g sit pe mar.inea
drumului, am spus7 'e drumul spre casa mea, la
sud de +on Temps7 Q ceai l3ng drumul regional7
A Am En eles, a murmurat7
A + nuiesc, am continuat cu griI , c cine!a te/
a pus s te dai Ios din ma2in 2i acel cine!a te/a
lo!it apoi cu ma2ina7 #ar s 2tii c , dup o traum ,
uneori oamenii nu/2i amintesc nimic!
&na dintre asistente se Entoarse spre mine,
curiozitatea citindu/i/se pe chip7 'rinsese ultima
parte a a6irma iei mele7
A A2a c nu te EngriIora dac nu/ i aminte2ti
nimic7
A ) s Encerc, zise ambiguu, pe aceea2i !oce
Endep rtat 2i 2uierat 7
*u mai a!eam nimic de 6 cut acolo 2i mai multe
lucruri ar 6i putut merge r u, a2a c am 2optit:
239
A "a re!edere 2i mul umesc, le/am spus
asistentelor 2i am mers la ma2in 7
#atorit p turilor Bb nuiam c trebuie s /i
cump r altele lui +illC, bancheta din spate nu era
murdar prea r u7
Am 6ost bucuroas s g sesc ce!a care s /mi
6ac pl cere7
<i/am pus Entreb ri En leg tur cu p turile7
AIunseser la poli ieM < !a suna cine!a de la
spital En leg tur cu eleM au au 6ost aruncate la
gunoiM Am ridicat din umeri7 *u mai a!ea nici un
rost s m EngriIorez pentru dou buc i de c3rp ,
c3nd a!eam multe alte lucruri pe lista mea de griIi7
&nul dintre ele era c nu/mi pl cea c !3rcolacii se
Ent3lneau la <erlotteGs7 Asta El implica prea mult pe
am En problemele !3rcolacilor7 "a urma urmei, el
era un teriantrop, iar teriantropii a!eau o rela ie
mult mai leIer cu lumea supranatural 7
Teriantropii a!eau mai degrab o atitudine de
genul K6iecare pentru sineL, En timp ce !3rcolacii
erau mereu organiza i7 Acum 6oloseau <erlotteGs
ca loc de Ent3lnire, dup ora Enchiderii7
Oi mai era $ric7 )h, #oamne, $ric m a2tepta
acas 7
</am trezit Entreb3ndu/m c3t o 6i ceasul En
'eru7 'robabil c +ill se distra mai bine dec3t mine7
<i se p rea c 6usesem stoars de energie de
Re!elion 2i nu o mai recuperasem niciodat 8 nu m/
am sim it niciodat at3t de e:tenuat 7
Abia trecusem de intersec ia unde 6 cusem
st3nga, pe drumul care ducea pe la <erlotteGs7
9arurile luminau copaci 2i tu6i2uri7 Cel pu in nu mai
240
erau !ampiri care s alerge pe marginea
drumuluiN
A Treze2te/te, zise 6emeia care st tea pe
scaunul din dreapta mea7
A CeM
'leoapele mi se deschiser instantaneu7 <a2ina
!ir !iolent7
A $rai pe cale s adormi7
Jn acest moment, nu a2 6i 6ost surprins nici
dac !edeam o balen e2uat de/a latul drumului7
A Tu cine e2tiM am Entrebat, c3nd am sim it c
mi/am rec p tat controlul asupra !ocii7
A Claudine7
$ra greu s o recuno2ti la lumina tabloului de
bord, dar, cu siguran , p rea s 6ie 6emeia Enalt
2i 6rumoas care 6usese la <erlotteGs de Re!elion,
2i care o Enso ea pe Tara a doua zi diminea 7
A Cum ai aIuns En ma2ina meaM #e ce e2ti aiciM
A 'entru c a a!ut loc o acti!itate
supranatural neobi2nuit En zona aceasta, En
ultimele dou s pt m3ni7 $u sunt leg tura7
A "eg tura Entre ceM
A Jntre cele dou lu mi7 au, mai corect, Entre
cele trei lumi7
&neori, !ia a E i o6er mai mult dec3t po i duce7
Atunci, pur 2i simplu, accep i7
A A2adar, e2ti ca un 6el de EngerM A2a m/ai
trezit c3nd am adormit la !olanM
A *u, nu am aIuns Enc at3t de departe7 $2ti
prea obosit ca s te descurci cu asta7 Trebuie s
ignori mitologia 2i s m accep i pentru ce sunt7
Am sim it o tres rire ciudat En piept7
241
A &ite, Emi ar t Claudine7 + rbatul acela E i
6ace cu m3na7
9 r Endoial , En parcarea de la <erlotteGs st tea
un !ampir care 6 cea semne7 $ra Cho=7
A )h, groza!, am spus pe cel mai sup rat ton
de care eram En stare7 $i bine, Claudine, sper c nu
te deranIeaz c ne oprim7 Trebuie s intru7
A igur7 *u a2 rata asta pentru nimic En lume7
Cho= Emi 6 cu se mne s o iau spre spatele
barului 2i am 6ost uimit s g sesc parcarea
supraaglomerat cu ma2ini care nu se !edeau de
pe drum7
A )h, #oamneS zise Claudine7 ) petrecereS
(e2i din ma2in ca 2i cum nu 2i/ar mai 6i putut
En6r3na Enc3ntarea 2i am a!ut satis6ac ia s constat
c Cho= era absolut stupe6iat c3nd a ! zut/o En
deplin tatea celui un metru optzeci7 $ greu s
uime2ti un !ampir7
A Hai s intr m, zise !esel Claudine, 2i m lu
de m3n 7
242
9
Toate 6iin ele supranaturale pe care le
Ent3lnisem !reodat se a6lau la <erlotteGs7 au
poate doar mi se p rea pentru c eram obosit 2i
!oiam s 6iu singur 7 Haita de !3rcolaci era acolo,
to i En 6orma lor uman 2i, spre u2urarea mea, mai
mult sau mai pu in Embr ca i7
Alcide purta pantaloni de doc >a>i 2i o c ma2
descheiat din 6lanel !erde cu albastru7 $ra greu
de crezut c putea alerga pe patru picioare7
H3rcolacii beau ca6ea 2i b uturi r coritoare, iar $ric
Bar t3nd 6ericit 2i s n tosC bea ni2te
3ngeAde! rat7 'am st tea pe un scaun de bar 2i
purta un trening !erde/cenu2iu, En care reu2ea s
arate rigid , dar se:y7 'e cap purta o benti 2i En
picioare a!ea panto6i sport7 Jl adusese cu ea pe
%erald, un !ampir pe care/l Ent3lnisem o dat sau
de dou ori la 9angtasia7 %erald ar ta cam de
treizeci de ani, dar l/am auzit odat re6erindu/se la
'rohibi ie
20
, ca 2i cum ar 6i tr it En acea perioad 7
'u inul pe care/l 2tiam despre %era ld nu era menit
s m Endemne s m apropii mai mult de el7
Chiar 2i Entr/o ast6el de companie, intrarea mea
cu Claudine nu a 6ost deloc lipsit de senza ional7
Jn lumina mult mai bun a barului, am putut !edea
cum Claudine E2i ambalase strategic corpul
!oluptuos Entr/o rochie mulat de culoare
20
'erioad Entre anii 5,20/l,00, En care 6abricarea,
distribu ia 2i consumul de alcool erau interzise7
243
portocalie, iar picioarele ei lungi purtau cele mai
Enalte tocuri Enalte7 Ar ta ca o prostituat superb ,
supradimensionat 7
*u, nu putea 6i un Enger, cel pu in nu a2a
En elegeam eu Engerii7
Trec3nd cu pri!irea de la Claudine la 'am, m/
am g3ndit c era nedrept c ar tau at3t de curate
2i seduc toare7 Ca 2i cum a2 mai 6i a!ut ne!oie s
m simt 2i neatr g toare, dup ce c eram
e:tenuat , 2i speriat , 2i con6uz S *u/2i dore2te
orice gagic s intre Entr/o camer al turi de o tip
superb , c reia Ei scrie practic En 6runte KHreau s
6ac se:LM #ac nu l/a2 6i z rit pe am, pe care eu l/
am b gat En toat treaba asta, m/a2 6i Entors 2i a2 6i
ie2it7
A Claudine, zise colonelul 9lood7 Ce te aduce pe
aiciM
'am 2i %erald se holbau am3ndoi intens la
6emeia En portocaliu, ca 2i cum ar 6i a2teptat ca
aceasta s /2i dea hainele Ios din clip En clip 7
A 9ata mea, de aici D Claudine E2i Enclin capul
c tre mine D a adormit la !olan7 Cum se 6ace c nu
a!e i mai bine griI de eaM
Colonelul, la 6el de demn En hainele sale ci!ile
pe c3t 6usese 2i En propria piele, p ru pu in uimit,
ca 2i cum ar 6i 6ost o noutate pentru el c trebuie
s m proteIeze7
A Ah, zise7
A Ar 6i trebuit s trimite i pe cine!a cu ea la
spital, zise Claudine, scutur3ndu/2i cascada de p r
negru7
A </am o6erit s merg cu ea, zise $ric indignat7
244
<i/a spus c ar 6i pro!ocat suspiciuni dac ar 6i
aIuns la spital cu un !ampir7
A Alo, domnuG Enalt, blond 2i mort, spuse
Claudine7
Jl pri!i pe $ric din cap p3n En picioare,
admir3nd ce !edea7
A Ai obiceiul s 6aci ceea ce E i cer 6emeileM
Mul umesc mult, 5laudine, i/am spus pe t cute7
e presupunea c trebuie s /l p zesc pe $ric,
iar acum, acesta nu !a mai Enchide nici u2a dac /i
spun7 %erald Enc o mai 6i:a cu pri!irea En acela2i
mod ciudat7 </am Entrebat dac ar obser!a cine!a
dac m/a2 Entinde pe una dintre mese 2i m/a2
culca7 +rusc, a2a cum se Ent3mplase 2i cu 'am 2i
cu %erald, pri!irea lui $ric de!eni mai intens 2i
p ru s se 6i:eze pe Claudine7 Tocmai m
g3ndeam c era ca 2i cum a2 6i urm rit ni2te pisici
care z riser ce!a mi2c3ndu/se rapid pe l3ng
perete, c3nd dou m3ini mari m/au apucat 2i
Alcide m trase c tre el7 e strecurase prin
mul imea din bar p3n c3nd aIunsese la mine7 #in
moment ce c ma2a lui nu era Encheiat , m/am
trezit cu 6a a lipit de pieptul lui cald 2i am 6ost
bucuroas s m a6lu acolo7 $ ade! rat c p rul
s u negru 2i cre mirosea !ag a c3ine, dar era
pl cut s 6iu inut En bra e 2i r s6 at 7 </am
sim it minunat7
A Tu cine e2tiM o Entreb Alcide pe Claudine7
A!eam urechea lipit de pieptul lui 2i /l puteam
auzi 2i dinspre interior 2i dinspre e:terior, o
senza ie ciudat 7
A $u sunt Claudine, z3na, zise 6emeia uria2 7
245
HeziM
A trebuit s m Entorc s ! d ce 6ace7 J2i ridicase
p rul negru 2i lung ca s /2i arate urechile, care
erau u2or ascu ite7
A Q3n , repet Alcide7
' rea la 6el de uimit ca 2i mine7
A uper, zise unul dintre !3rcolacii mai tineri,
cu p rul epos, ce p rea s aib En Iur de
nou sprezece ani7
' rea intrigat de direc ia pe care o luaser
e!enimentele 2i arunca pri!iri celorlal i !3rcolaci
de la masa lui, ca 2i cum i/ar 6i in!itat s /i
Emp rt 2easc Enc3ntarea7
A eriosM
A #oar o perioad , zise Claudine7 <ai de!reme
sau mai t3rziu, o s o iau Entr/o direc ie sau alta7
*imeni n/a En eles a6irma ia sa, cu e:cep ia,
poate, a colonelului7
A $2ti o 6emeie de/ i las gura ap , zise t3n rul
!3rcolac7
Ca s completeze tunsoarea cu epi, acesta
purta blugi 2i un tricou zdren uit pe care scria
KEnger C zutL8 era En picioarele goale, de2i En bar
era rece, pentru c termostatul 6usese oprit pentru
noapte7 'urta inele pe degetele de la picioare7
A <ul umesc, Ei z3mbi Claudine7
'ocni din degete 2i En Iurul ei ap ru aceea2i
cea care/i En! luia pe !3rcolaci c3nd se
trans6ormau7 $ra o cea magic 7 C3nd a erul se
limpezi, Claudine purta o rochie de sear , alb , cu
paiete7
A uper, repet b iatul stupe6iat, iar Claudine
246
6u Enc3ntat de admira ia lui7
Am obser!at c p stra o anumit distan 6a
de !ampiri7
A Claudine, acum c i/ai Encheiat spectacolul,
am putea s mai !orbim 2i despre altce!a En a6ar
de persoana taM
Colonelul 9lood a!ea o !oce la 6el de obosit pe
c3t eram 2i eu7
A +ineEn eles, spuse Claudine cu o !oce potri!it
de supus 7 'o i s pui Entreb rile7
A <ai Ent3i, lucrurile importante7 #omni2oar
tac>house, cum se simte <aria/tarM
A A supra!ie uit drumului p3n la spitalul din
Clarice7 ) duc pe calea aerului c tre hre!eport, la
spitalul chumpert7 /ar putea ca deIa s 6ie pe
drum7 #octori a p rea destul de Encrez toare En
2ansele ei7
H3rcolacii se uitar unii la ceilal i, iar
maIoritatea dintre ei l sar s le scape o6taturi de
u2urare7 &na dintre 6emei, cam la treizeci de ani,
schi c3 i!a pa2i de dans7 Hampirii, absolut
6ascina i de z3n , nu reac ionar En nici un 6el7
A Ce i/ai spus doctori ei de la urgen M Entreb
colonelul 9lood7 Trebuie s /i anun pe p rin ii ei
care e !ersiunea o6icial 7
<aria/tar era primul lor copil, 2i singurul copil/
!3rcolac7
A Am spus poli iei c am g sit/o pe marginea
drumului 2i c nu am ! zut urme de 6r3nare sau
altce!a7 "e/am spus c z cea pe pietri2, a2a c nu
trebuie s ne 6acem griIi c nu au g sit urme de
iarb N per c a priceput 2i ea c3nd i/am !orbit7
247
$ra sub in6luen a sedati!elor atunci7
A +ine g3ndit, zise colonelul 9lood7 <ul umesc,
domni2oar tac>house7 Haita noastr ! este
Endatorat 7
Am dat din m3n ca s contest orice datorie7
A Cum se 6ace c a i ap rut la casa lui +ill la
momentul potri!itM
A $milio 2i id au urm rit !r Iitorii En zona
potri!it 7
$milio era probabil b rbatul m run el, Enchis la
culoare, cu ochi c prui uria2i7 Jn regiunea noastr ,
e:ista o popula ie de imigran i me:icani, iar $milio
aparent 6 cea parte din respecti!a comunitate7
+ iatul cu p rul En 6orm de epi mi/a 6 cut cu
m3na, a2a c am presupus c trebuie s 6ie id7
A )ricum, dup l sarea Entunericului, am
Enceput s supra!eghem cl direa unde st Hallo=
cu grupul ei7 #estul de greu de 6 cut8 este o zon
reziden ial , unde maIoritar este popula ia de
culoare7
) pereche de gemene de origine a6ro/
american E2i z3mbir larg7 $rau su6icient de tinere
ca treaba asta s li se par palpitant 7
A C3nd Hallo= 2i 6ratele ei au plecat c tre +on
Temps, i/am urm rit En ma2inile noastre7 "/am
sunat 2i pe am s /l a!ertiz m7
"/am pri!it pe am cu repro27 $l nu m
a!ertizase pe mine, nici nu men ionase c
!3rcolacii !eneau Encoace7
Colonelul 9lood continu :
A am m/a sunat pe tele6onul mobil, ca s /mi
spun unde 2i/a dat seama c se !or duce dup ce
248
au plecat din barul s u7 Am hot r3t c un loc izolat,
a2a cum era re2edin a Compton, era per6ect ca s
punem m3na pe ei7 Am putut s ne parc m
ma2inile En cimitir 2i s ne schimb m, a2a c am
aIuns la timp7 #ar ne/au descoperit mirosul repede7
Colonelul Ei arunc o pri!ire lui id7 Aparent,
t3n rul !3rcolac c lcase pe bec7
A A2a c au sc pat, am spus, Encerc3nd s am
un ton neutru7 Oi acum 2tiu c sunte i pe urmele
lor7
A #a, au sc pat7 &ciga2ii lui Adabelle Uancy7
"iderii unui grup care Encearc s preia nu numai
teritoriul !ampirilor, ci 2i pe al nostru7
Colonelul 9lood trecu peste adunarea de
!3rcolaci o pri!ire rece, iar ace2tia se 6 cur mici
sub ochii s i, chiar 2i Alcide7
A (ar acum !r Iitoarele !or 6i atente, c ci 2tiu
c suntem pe urmele lor7
Cu aten ia momentan distras de la Claudine,
z3na cea radioas , 'am 2i %erald p reau u2or
amuza i de discursul colonelului7 $ric, ca mai
mereu zilele acestea, p rea con6uz, ca 2i cum
colonelul ar 6i !orbit En sanscrit 7
A Cei doi tonebroo> s/au Entors la hre!eport
dup ce au plecat de la +illM am Entrebat7
A A2a credem7 A trebuit s ne schimb m la loc
6oarte repede D ceea ce nu/i deloc u2or D 2i apoi s
aIungem la ma2ini7 &nii dintre noi au luat/o pe un
drum, ceilal i pe altul, dar nu i/am z rit7
A Oi acum suntem aici7 #e ceM Entreb Alcide cu
!oce aspr 7
A untem aici din mai multe moti!e, zise liderul
249
haitei7 Jn primul r3nd, !oiam s a6l m !e2ti despre
<aria/tar7 Oi mai !oiam 2i s ne re!enim pu in
Enainte de a conduce Enapoi spre hre!eport7
H3rcolacii, care p reau s /2i 6i pus hainele cam
En 6ug , chiar ar tau pu in cam r ! 2i i7
Trans6ormarea pe lun nou 2i schimbul rapid En
6iin e bipede a 6ost di6icil pentru to i7
A Oi !oi de ce sunte i aiciM a m Entrebat/o pe
'am7
A Oi noi a!em ce!a de raportat, zise7
+ineEn eles c a!em acela2i scop cu !3rcolacii, sau
cel pu in En aceast pri!in 7
J2i lu ochii de la Claudine cu mare e6ort7
chimb o pri!ire cu %erald, 2i am3ndoi se
Entoarser c tre $ric, care se uita la ei lipsit de
e:presie7 'am o6t , iar %erald se uit En Ios la
ghetele pe care le purta En picioare7
A Colegul nostru de cuib, Clancy, nu s/a Entors
asear , zise 'a m7
#up ce 6 cu acest anun , se concentr din nou
pe z3n 7 Claudine p rea s aib un e6ect cople2itor
asupra !ampirilor7
Cei mai mul i dintre !3rcolaci p reau s cread
c un !ampir mai pu in Ensemna un pas En direc ia
bun 7 #ar Alcide Entreb :
A Ce crede i c s/a Ent3mplatM
A Am primit un bilet, zise %erald, Entr/unul din
pu inele momente En care l/am auzit !orbind cu
!oce tare7
A!ea un !ag accent englezesc7
A +iletul spunea c !r Iitoarele inten ioneaz
s goleasc de s3nge c3te unul dintre !ampirii
250
no2tri pentru 6iecare zi En care trebuie s /l caute pe
$ric7
To i ochii se Endreptar spre $ric, care p rea
uimit7
A #ar de ceM Entreb 7 *u En eleg de ce sunt
considerat a2a un premiu7
&na dintre 6etele/!3rcolac, o blond bronzat
care se apropia de treizeci de ani, r spunse printr/
un gest semni6icati!: E2i d du ochii peste cap En
direc ia mea, iar eu am putut doar s /i z3mbesc
larg7 #ar indi6erent c3t de bine ar ta $ric, 2i de ce
idei 2i/ar 6i putut 6ace p r ile interesate despre
distrac ia pe care o puteau a!ea cu el En pat B2i
peste asta, controlul pe care/l a!ea peste di!erse
6irme de/ale !ampirilor din hre!eportC, obsesia
asta pentru g sirea lui $ric Emi acti!ase clopo elul
de alarm K$:cesi! L7 Chiar dac Hallo= 6 cea se:
cu $ric 2i apoi El golea de s3ngeN tai, asta putea
6i o idee7
A Cam c3t s3nge poate ob ine de la unul dintre
!oiM am Entrebat/o pe 'am7
e uit la mine cu cea mai surprins e:presie
pe care o ! zusem !reodat la ea7
A tai s ! d, zise7
e uit En gol, iar degetele Encepur s se mi2te7
e p rea c 'am trans6orm dintr/o unitate de
m sur En alta7
A Aproape 2ase litri, zise En cele din urm 7
A Oi c3t s3nge !3nd En 6lacoanele acelea miciM
A Ar 6i camN
<ai calcul pu in7
A ' i ar 6i mai pu in de un s6ert de litru7
251
Anticip ideea mea7
A A2adar, $ric con ine nou zeci 2i 2ase de
unit i de s3nge care pot 6i !3ndute7
A Oi cam c3t s/ar c32tiga din astaM
A ' i, pe strad , pre ul a aIuns la 221 de dolari
pentru s3ngele de !ampir obi2nuit, zise 'am, cu o
pri!ire mai rece dec3t gerul iernii7 'entru s3ngele
lui $ricN $l e at3t de b tr3nN
A 'oate ?21 de dolari pe 6laconM
A "a pre mediu7
A #eci, En !iu, $ric !aloreaz N
A 'este patruzeci de mii de dolari7
Jntreaga adunare se holb la $ric cu un interes
crescut, cu e:cep ia lui 'am 2i a lui %erald, care
Empreun cu $ric se Entorseser la contemplarea lui
Claudine7 ' rea c se mai apropiaser de z3n 7
A A2adar, crezi c este un moti! su6icientM $ric
a respins/o7 Jl !rea pe el, Ei !rea a6acerile 2i !rea s /
i !3nd s3ngele7
A unt moti!e su6iciente, 6u de acord o 6emeie/
!3rcolac trecut bine de patruzeci de ani7
A Jn plus, Hallo= e nebun , zise !esel
Claudine7
*u cred c z3na Encetase !reo clip s
z3mbeasc de c3nd ap ruse la mine En ma2in 7
A #e unde 2tii, ClaudineM am Entrebat/o7
A Am 6ost la cartierul lor general7
Am pri!it/o cu to ii En lini2te, dar nu la 6el de
En6ometat ca !ampirii7
A Claudine, ai e:aminat/oM Entreb colonelul
9lood, cu o !oce peste m sur de obosit 7
A Fames, zise Claudine7 / i 6ie ru2ineS A crezut
252
c sunt o !r Iitoare din zon 7
'oate c nu eram singura care credea c o
ast6el de !eselie debordant este cam ciudat 7 Cei
mai mul i dintre cei cincisprezece sau mai mul i
!3rcolaci din bar nu p reau s se simt con6ortabil
En preaIma z3nei7
A *e/ar 6i scutit de o groaz de probleme dac
ne/ai 6i spus asta ce!a mai de!reme, Claudine, zise
colonelul pe un ton Enghe at7
A ) z3n ade! rat , zise %erald7 Am mai a!ut
doar una p3n acum7
A unt greu de prins, zise 'am cu !oce
!is toare7
e apropie Enc pu in7
Chiar 2i $ric E2i pierduse aerul ine:presi! 2i
6rustrat 2i 6 cu un pas En direc ia lui Claudine7 Cei
trei !ampiri p reau ca ni2te dependen i de
ciocolat En !izit la Hershey
25
7
A $i, ei, zise Claudine, pu in tem toare7 Tot ce
are col i s 6ac un pas Enapoi7
'am p ru pu in ru2inat 2i Encerc s se
rela:eze7 %erald se supuse Empotri!a !oin ei lui, iar
$ric continu s se t3rasc Enainte7
*ici unul dintre !ampiri sau dintre !3rcolaci nu
p rea dornic s se ocupe de $ric7 <i/am Encordat
mental mu2chii abdominali7 Jn 6ond, Claudine m
trezise Enainte s am un accident de ma2in 7
A $ric, am spus 6 c3nd trei pa2i rapizi ca s m
a2ez Entre $ric 2i z3n 7 Termin S
A CeM
21
Cel mai mare produc tor de ciocolat 2i produse din
zah r din &A7
253
$ric nu/mi acorda mai mult aten ie dec3t unei
mu2te care s/ar 6i En!3rtit b3z3ind En Iurul capului
s u7
A $ric, nu e pentru tine, am spus, iar pri!irea lui
$ric a cobor3t c tre 6a a mea7 alut, E i mai
aminte2ti de mineM
(/am pus m3na pe piept ca s /l potolesc7
A *u 2tiu de ce e2ti at3t de pornit, dar trebuie
s te domole2ti, amice7
A ) !reau, zise $ric, pri!indu/m cu ochii s i
alba2tri7
A ' i, e superb , am spus, Encerc3nd s 6iu
rezonabil , de2i de 6apt eram r nit 7 #ar nu e
disponibil 7 *u/i a2a, ClaudineM am Entrebat/o
peste um r7
A *u sunt disponibil pentru un !ampir, spuse
z3na7 3ngele meu este to:ic pentru !ampiri7 *u
!rei s 2tii cum aIung dup ce au b ut din mine7
#ar Enc a!ea un ton !esel7
A2adar, nu 6usesem prea departe c3nd
alesesem meta6ora cu ciocolata7 'robabil de asta
nu mai Ent3lnisem nici o z3n p3n acum, st team
prea mult En compania ne!iilor7
C3nd ai g3nduri de 6elul sta, 2tii c e2ti En
necaz7
A Claudine, cred c e cazul s ie2i, acum, am
spus u2or disperat 7
$ric se Empingea En mine, ne6iind Enc 6oarte
gra! BEn cazul sta a2 6i 6ost lungit pe IosC, dar
trebuia deIa s m dau un pas mai En spate7
Hoiam s aud ce are Claudine s le spun
!3rcolacilor, dar am realizat c s despart !ampirii
254
2i z3na era prioritatea priorit ilor7
A $:act ca o pr Iituric , o6t 'am, uit3ndu/se la
Claudine care/2i leg na 6esele Embr cate En alb
spre u2 , cu colonelul 9lood En urma ei7
$ric p ru s /2i re!in imediat ce Claudine ie2i
din raza sa !izual , iar eu am o6tat de u2urare7
A Hampirilor chiar le plac z3nele, nu/i a2aM am
spus agitat 7
A )h, da, r spunser to i En acela2i timp7
A Oti i, mi/a sal!at !ia a, 2i se pare c ne aIut
cu treaba asta, le/am amintit7
' reau moroc no2i7
A Claudine a 6ost chiar de 6olos, a spus
colonelul 9lood intr3nd 2i p r3nd surprins7
+ra ele lui $ric m cuprinser 2i am putut sim i
cum o po6t se trans6orm En alta7
A #e ce a 6ost la cartierul lor generalM Entreb
Alcide mai 6urios dec3t era cazul7
A Otii cum sunt z3nele7 "e place s mearg pe
muchie de cu it, le place s pretind c sunt
altce!a7
"iderul haitei o6t ad3nc7
A Chiar 2i Claudine, 2i ea e printre cele bune7
Categoric En ascensiune7 (at ce mi/a spus: Hallo=
asta are un grup de !reo dou zeci de !r Iitori7 To i
sunt !3rcolaci sau teriantropi de talie mare7 To i
beau s3nge de !ampir, poate sunt dependen i7
A Ticca or s ne aIute s ne lupt m cu eiM
Entreb o 6emeie Entre dou !3rste, cu p rul !opsit
ro2u 2i mai multe r3nduri de b rbie7
A *u au promis Enc 7
&n t3n r cu o tunsoare militar D m/am Entrebat
255
dac era Encartiruit la +aza 9or elor Aeriene de la
+ar>sdale D p rea s 2tie despre ce e !orba cu
Ticca7
A Ac ion3nd la ordinele 2e6ului nostru de hait ,
am sunat sau am contactat prin alte miIloace
6iecare grup Ticca sau 6iecare !r Iitor Ticca din
zon , 2i cu to ii 6ac ce le st En putin s se
ascund de aceste creaturi7 #ar am ! zut semne
c maIoritatea dintre ei se Endreapt spre o
Ent3lnire En seara asta, de2i nu 2tiu unde7 Cred c
!or discuta situa ia Entre ei7 #ac !or putea pune 2i
ei la cale un atac, ne/ar aIuta7
A +un treab , 'ortugal, spuse colonelul 9lood,
2i t3n rul p ru mul umit7
#in moment ce eram cu spatele la zid, $ric se
sim i liber s /2i lase m3na s alunece pe 6esele
mele7 *u am a!ut obiec ii legate de senza ia pe
care mi/o o6erea 2i care era 6oarte pl cut , ci 6a
de gest, care era 6 cut En public7
A Claudine n/a spus nimic despre prizonierii
care ar 6i putut e:ista acoloM am Entrebat, 6 c3nd
un pas mai departe de $ric7
A *u, Emi pare r u, domni2oar tac>house7 *u
a ! zut pe nimeni care s corespund descrierii
6ratelui dumnea!oastr 2i nu l/a ! zut nici pe
!ampirul Clancy7
*u eram chiar surprins , dar eram dezam git 7
am zise:
A Jmi pare r u, oo>ie7 #ac nu e la Hallo=,
unde ar putea 6iM
A +ineEn eles c dac ea nu l/a ! zut, asta nu
Enseamn c sigur nu e acolo, zise colonelul7
256
untem siguri c l/au luat pe Clancy, iar Claudine
nu l/a z rit7
A Jnapoi la Ticca, suger !3rcolacul cu p rul
ro2u7 Ce/ar trebui s 6acem En leg tur cu eiM
A 'ortugal, m3ine caut din nou toate
contactele tale Ticca, zise colonelul 9lood7 (a/o pe
Culpepper s te aIute7
Culpepper era o t3n r cu o 6a puternic 2i
6rumoas 2i cu o tunsoare simpl 7 ' rea Enc3ntat
s 6ie inclus En ce!a de care se ocupa 'ortugal7 Oi
el p rea Enc3ntat, dar Encerca s ascund asta sub
ni2te maniere brutale7
A #a, domnule, zise sec7
Culpepper g si 2i asta 6oarte dr gu 8 citeam
totul direct En mintea ei7 )ric3t de !3rcolac o 6i
6ost, nu putea s ascund o admira ie at3t de
intens 7
A Aaa, de ce s /i sun din nouM Entreb 'ortugal
dup un lung moment7
A Trebuie s 2tim ce pl nuiesc s 6ac , dac ne
!or Emp rt 2i acest lucru, zise colonelul 9lood7
#ac nu sunt cu noi, ar putea cel pu in s nu ne
stea En cale7
A A2adar, pornim la r zboiM
Jntrebarea !enea din partea unui b rbat mai En
!3rst , care p rea s 6ac pereche cu 6emeia cu
p rul ro2u7
A Hampirii au Enceput, zise 6emeia cu p rul
ro2u7
A Asta nu este ade! rat, am spus, indignat 7
A T3r6a !ampirilor, zise7
/au spus lucruri 2i mai rele despre mine, dar nu
257
En 6a a mea 2i nu de c tre oameni care !oiau ca eu
s le aud7
$ric se ridicase Enainte ca eu s m hot r sc
dac eram r nit sau 6urioas 7 $l optase
instantaneu pentru 6urios 2i asta El 6 cea 6oarte
e6icient7 $ra pe podea En spatele ei cu col ii sco2i
Enainte ca oricine s apuce m car s se alarmeze7
*orocul 6emeii cu p rul ro2u a 6ost c 'am 2i
%erald erau la 6el de iu i, de2i a 6ost ne!oie de
am3ndoi ca s /l ridice pe $ric de pe !3rcolacul cu
p rul ro2u7 3ngera doar pu in, dar scheuna 6 r
oprire7
'entru o clip , am crezut c Entreaga Enc pere
urma s 6ie trans6ormat Entr/un c3mp de b t lie,
dar colonelul 9lood r cni K"(*(OT$SL, iar unei ast6el
de !oci trebuia s /i dai ascultare7
A Amanda, Ei zise 6emeii cu p rul ro2u, care
sc3ncea ca 2i cum $ric i/ar 6i smuls un bra , 2i al
c rei to!ar 2 era ocupat s /i !eri6ice r nile cu o
panic neIusti6icat , !ei 6i politicoas cu alia ii
no2tri, 2i/ i !ei p stra a6urisitele de p reri pentru
tine7 )6ensa ta anuleaz s3ngele pe care el l/a
! rsat7 9 r r zbunare, 'arnellS
+ rbatul/!3rcolac E2i ar t col ii c tre colonel,
dar En 6inal aprob moroc nos7
A #omni2oar tac>house, Emi cer scuze pentru
proasta/cre2tere a haitei, Emi zise colonelul 9lood7
#e2i eram Enc sup rat , m/am 6or at s dau din
cap a6irmati!7 *u m/am putut ab ine s nu remarc
c Alcide E2i muta pri!irile de la mine la $ric 2i
p rea, ei bine, p rea consternat7 am a!ea bunul/
sim s nu/2i e:teriorizeze nici un g3nd7 <i/am
258
Endreptat spatele 2i mi/am trecut o m3n peste
6a ca s /mi 2terg lacrimile7
$ric se calma, dar cu mare e6ort7 'am Ei
murmura ce!a la ureche, iar %erald El apucase
zdra! n de m3n 7
Ca seara mea s 6ie per6ect , u2a din spate de
la <erlotteGs se deschise 2i #ebbie 'elt intr 7
A H distra i 6 r mine7
'ri!i ciudata adunare 2i ridic spr3ncenele7
A +un , iubituleS Ei spuse direct lui Alcide, apoi
trecu o m3n posesi! peste bra ul lui, Empletindu/
2i degetele cu ale lui7
Alcide a!ea o e:presie ciudat pe 6a 7 $ra ca 2i
cum s/ar 6i sim it simultan 6ericit 2i mizerabil7
#ebbie era o 6emeie 6rapant , Enalt 2i slab , cu
o 6a lung 7 A!ea p rul negru, dar nu ondulat 2i
dezordonat ca al lui Alcide7 $ra t iat En 2u!i e
asimetrice, scurte, era drept 2i se mi2ca odat cu
ea7 $ra cea mai t3mpit tunsoare pe care o
! zusem !reodat 2i, 6 r Endoial , costase 2i ochii
din cap7 Cum!a, b rba ii nu p reau s 6ie interesa i
de tunsoarea ei7
Ar 6i 6ost o ipocrizie din partea mea s o salut7
#ebbie 2i cu mine trecusem de aceast 6az 7 $a
Encercase s m omoare, 6apt pe care Alcide El 2tia8
2i, cu toate acestea, ea p rea s e:ercite o
anumit 6ascina ie asupra lui7 'entru un b rbat
practic, de2tept 2i muncitor, asta Ensemna o lacun
uria2 7 #ebbie ap ruse aici En blugi str3m i, Cruel
%irl
22
, cu un pulo!er sub ire portocaliu, care/i
22
<arc de produse !estimentare pentru 6emei7
259
m3ng3ia 6iecare centimetru de piele7 Ce 6 cea aici,
at3t de departe de terenul s u de lupt M
Am sim it impulsul brusc s m Entorc c tre $ric
2i s /i spun c #ebbie atentase la !ia a mea, ca s
! d ce s/ar 6i Ent3mplat7 #ar m/am ab inut din nou7
#e!enise dureros s m tot ab in7 #egetele Emi
erau crispate, st team cu pumnii str3n2i7
A ) s te anun m dac se mai Ent3mpl ce!a
En adunarea asta, zise %erald7
<i/a luat un minut s En eleg c eram pus pe
liber, 2i asta pentru c trebuia s /l duc pe $ric
acas ca nu cum!a s izbucneasc din nou7 #up
e:presia de pe chipul s u, nu ar mai 6i durat mult7
)chii alba2tri Ei ardeau, iar col ii Ei erau pe Ium tate
sco2i7 $ra mai mult dec3t tentant s N nu, mai bine
nu! ) s plec7
A Adio, t3r6 , zise #ebbie, En timp ce eu m
Endreptam spre u2 7
Am prins o imagine a lui Alcide Entorc3ndu/se
spre ea, cu un aer teribil, dar 'am m lu de m3n
2i m zori a6ar , c tre parcare7 %erald El inea pe
$ric, ceea ce era o idee bun 7
Jn timp ce !ampirii ne predau lui Cho=, eu
6ierbeam7
Cho= El Empinse pe $ric pe scaunul din dreapta,
a2a c se p rea c eu sunt 2o6erul desemnat7
Hampirul asiatic spuse:
A Te sun m noi mai t3rziu, du/te acas 7
$u eram pe cale s m r oiesc la el, dar am
aruncat o pri!ire c tre pasagerul meu 2i m/am
decis s 6iu istea 2i s plec rapid de acolo7 Che6ul
de har al lui $ric se trans6orma En con6uzie7 ' rea
260
con6uz 2i pierdut, asem n3ndu/se mai pu in dec3t
!/a i putea imagina cu r zbun torul e:plozi! care
6usese mai de!reme7
Abia pe la Ium tatea drumului spre cas $ric
!orbi7
A #e ce sunt !ampirii at3t de ur3 i de
!3rcolaciM Entreb el7
A *u 2tiu, am r spuns, Encetinind, pentru c
dou c prioare tra!ersau 2oseaua7
#ac o !ezi pe prima, a2tep i Entotdeauna: cel
mai adesea mai apare Enc una7
A Hampirii simt la 6el En leg tur cu !3rcolacii 2i
teriantropii7 Comunitatea supranatural pare s 6ie
unit En 6a a oamenilor, dar En a6ar de aceasta !oi
! certa i destul, cel pu in din c3te 2tiu eu7
Am tras ad3nc aer En piept 2i am 6ost atent la
e:primare7
A Hm, $ric, apreciez 6aptul c mi/ai luat partea,
c3nd Amanda mi/a !orbit ur3t7 #ar sunt destul de
obi2nuit s m ap r, c3nd este ne!oie7 #ac a2 6i
6ost !ampir, nu ai 6i sim it c trebuie s sari la
b taie pentru mine, nu/i a2aM
A #ar nu e2ti la 6el de puternic ca un !ampir 2i
nici m car la 6el de puternic ca un !3rcolac,
obiect $ric7
A *u c n/ai a!ea dreptate, iubitule7 #ar nici nu
mi/ar 6i trecut prin minte s o lo!esc, pentru c
asta i/ar 6i dat un moti! s m lo!easc 2i ea7
A Hrei s spui c am Enceput o ceart c3nd nu
era ne!oie7
A $:act7
A Te/am 6 cut de r3s7
261
A *u, am spus imediat7
Apoi m/am Entrebat dac nu cum!a era
ade! rat7
A *u, am repetat cu mai mult con!ingere, nu
m/ai 6 cut de r3s7 #e 6apt, m/ai 6 cut s m simt
bine, pentru c e2ti su6icient de atras de mine Enc3t
s 6ii 6urios c3nd Amanda s/a comportat ca 2i cum
a2 6i 6ost ce!a lipit de panto6ul ei7 #ar sunt
obi2nuit cu un ast6el de comportament 2i pot s /i
6ac 6a 7 #e2i #ebbie l/a dus mult mai departe7
*oul $ric, mai g3nditor, a rumegat cele spuse7
A #e ce e2ti obi2nuit cu astaM Entreb 7
*u era reac ia pe care o a2teptasem7
AIunseser m deIa acas 2i am !eri6icat
EmpreIurimile Enainte s ies din ma2in s descui
u2a din spate7 C3nd eram En siguran En cas , cu
z !orul tras, am spus:
A 'entru c sunt obi2nuit ca oamenii s nu
aprecieze prea mult barmani ele7 +armani ele 6 r
2coal 7 +armani ele telepatice 6 r 2coal 7 unt
obi2nuit ca oamenii s cread c sunt nebun ,
sau cel pu in c nu am toate min ile acas 7 *u
Encerc s par +iata/'earl/cea/#emn /de/<il
20
, dar
nu am prea mul i 6ani 2i sunt obi2nuit cu asta7
A Asta Emi con6irm p rerea proast pe care o
am En general despre oameni, zise $ric7
< aIut s /mi scot haina, se uit la ea cu
dispre , o ag pe sp tarul unuia dintre scaune,
pe care/l Empinse sub masa din buc t rie7
23
' pu2 din anii G40/G-0, a!3nd ca model un personaI de
desene animate creat de Tilliam teig7
262
A $2ti 6oarte 6rumoas 7
*imeni nu m/a pri!it !reodat /n ochi 2i s /mi
spun asta7 Am descoperit c a trebuit s las capul
En Ios7
A $2ti de2teapt 2i e2ti loial , spuse 6 r s se
opreasc , de2i d dusem din m3n ca s /l rog s se
opreasc 7 Ai sim ul umorului 2i spirit de a!entur 7
A Termin , i/am cerut7
A )blig /m , zise7 Ai cei mai 6rumo2i s3ni pe
care i/am ! zut !reodat 7 $2ti curaIoas 7
(/am pus m3na la gur , iar el a scos limba ca s /
mi ling rapid degetele7 </am rela:at, spriIinindu/
m de el, sim ind 6iorul p3n En !3r6ul degetelor de
la picioare7
A $2ti responsabil 2i munce2ti din greu,
continu 7
Jnainte s poat spune c eram bun la
Enlocuitul pungilor de gunoi dup ce duceam
gunoiul, am Enlocuit degetele cu buzele7
A Hezi, zise Encet dup un moment lung7 $2ti 2i
creati! 7
#e/a lungul orei urm toare, mi/a demonstrat c
2i el e creati!7
$ra singura or , dintr/o zi 6oarte lung , care nu
a 6ost petrecut cu team 8 pentru soarta 6ratelui
meu, En leg tur cu r utatea lui Hallo=, En leg tur
cu Engrozitoarea moarte a lui Adabelle Uancy7
'robabil c mai erau c3te!a lucruri care/mi
pro!ocau team , dar Entr/o zi at3t de lung era
imposibil s alegi care era cel mai Engrozitor lucru7
Jn timp ce z ceam En bra ele lui $ric, 6redon3nd
o melodie 6 r cu!inte En timp ce/i m3ng3iam
263
conturul um rului cu un deget lene2, i/am 6ost
recunosc toare p3n /n m du!a oaselor pentru
pl cerea pe care mi/o o6erise7 9ericirea nu trebuie
s 6ie niciodat considerat de la sine En eleas 7
A <ul umesc, i/am spus cu 6a a Engropat En
pieptul s u t cut7
</a apucat cu un deget de b rbie, ca s /mi ridic
ochii c tre ai lui7
A *u, spuse lini2tit7 </ai luat de pe 2osea 2i m
ii En siguran 7 $2ti gata s lup i pentru mine7 'ot
s spun asta despre tine7 *u pot s cred ce noroc
am7 C3nd !r Iitoarea asta !a 6i En!ins , o s te iau
l3ng mine7 ) s Empart cu tine tot ce am7 9iecare
!ampir care/mi datoreaz ascultare te !a onora7
*u era cam medie!alM #in 6ericire, nimic din
toate acestea nu se !a Ent3mpla7 Cel pu in eram
su6icient de de2teapt 2i de realist ca s nu m
am gesc nici pentru un minut, de2i era o 6antezie
minunat 7 %3ndea ca un 2e6 de trib, cu scla!i la
dispozi ie, 2i nu ca un 2e6 !ampir neEndur tor care
a!ea un bar pentru turi2ti En hre!eport7
A </ai 6 cut 6oarte 6ericit , i/am spus, ceea ce
era cu siguran ade! rat7
264
10
(azul din spatele casei lui Fason 6usese deIa
cercetat p3n m/am trezit eu a doua zi diminea 7
Alcee +ec> !eni la mine EnIur de ora zece 2i, din
moment ce b tu la u2 cu toat 6or a, ca un om al
legii, mi/am pus blugii 2i tricoul Enainte s m duc
s deschid7
A *u este En iaz, zise +ec> 6 r nici un
preambul7
</am spriIinit de tocul u2ii7
A )h, mul umesc lui #umnezeu7
Am Enchis ochii un minut, ca s 6ac e:act asta7
A H rog, intra i7
Alcee p 2i peste prag ca un !ampir, pri!ind En
Iurul lui En t cere 2i cu o anumit precau ie7
A Hre i pu in ca6eaM l/am Entrebat politicos,
dup ce s/a a2ezat pe canapeaua !eche7
A *u, mul umesc, spuse rigid, u2or st3nIenit En
prezen a mea7
Oi eu m sim eam la 6el st3nd l3ng el7 Am z rit
c ma2a lui $ric at3rn3nd de clan a dormitorului
meu, dar nu 6oarte !izibil de unde st tea
detecti!ul +ec>7 <ulte 6emei poart c m 2i
b rb te2ti 2i mi/am spus c nu e cazul s 6iu
paranoic dm cauza prezen ei ei acolo7 #e2i am
Encercat s nu ascult g3ndurile detecti!ului, mi/am
putut da scama c nu era En largul lui singur, En
casa unei 6emei albe 2i c spera c Andy +elle6leur
!a aIunge aici7
265
A cuza i/m o clip , am spus, Enainte s cedez
tenta iei 2i s /l Entreb de ce trebuia s !in Andy7
Asta l/ar 6i speriat p3n /n m du!a oaselor7 Am
luat c ma2a En timp ce m Endreptam spre camera
mea, am Emp turit/o 2i am b gat/o Entr/un sertar,
asta Enainte s m sp l pe ochi 2i pe din i7 '3n
c3nd m/am Entors eu En su6ragerie, E2i 6 cuse
apari ia 2i Andy7 Cu el era 2i 2e6ul lui Fason, Cat6ish
Hennessey7 Am putut sim i cum mi se gole2te
creierul de s3nge 2i m/am a2ezat 6oarte greu pe
6otoliul de l3ng canapea7
A CeM am spus7
*u a2 6i putut rosti alt cu!3nt7
A 3ngele de pe ponton este probabil s3nge de
6elin , 2i e:ist o urm En el, En a6ar de cea a
ghetei lui Fason, zise Andy7 Am p strat t cerea
asupra 6aptului, pentru c nu !oiam ca p durile s
Enceap s mi2une de idio i7
im eam c m clatin En b taia unui !3nt
in!izibil7 A2 6i r3s, dac nu a!eam KdarulL
telepatiei7 *u se g3ndea c e tigrat sau p tat
c3nd a spus 6elin 8 se g3ndea la pantere7
'anterele sunt ceea ce noi numim lei/de/munte7
+ineEn eles, prin preaIm nu sunt mun i, dar
panterele tr iesc 2i En zonele Ioase7 #up 2tiin a
mea, singurul loc unde panterele puteau 6i g site
En s lb ticie era 9lorida, iar num rul lor sc dea
p3n aproape de dispari ie7 *u e:ista nici o prob
solid care s demonstreze c !reo panter nati!
tr ise En "ouisiana En ultimii cincizeci de ani, plus,
minus un deceniu7
#ar, bineEn eles, e:istau po!e2ti7 (ar p durile 2i
266
r3urile noastre puteau produce aligatori, nutrii,
oposumi, ratoni 2i, ocazional, chiar 2i ur2i sau pisici
s lbatice7 #ar nu e:istau 6otogra6ii, ori urme, ori
Enregistr ri care s demonstreze prezen a
panterelorN p3n acum7
)chii lui Andy ardeau de dorin , dar nu pentru
mine7 )rice b rbat cu s3nge/n !ene care 6usese
!reodat la !3n toare sau chiar 2i orice tip care
6otogra6ia natura, ar 6i dat aproape orice pentru a
!edea o panter ade! rat 7 Jn ciuda 6aptului c
ace2ti pr d tori de talie mare E2i doreau pe c3t se
poate s e!ite oamenii, ace2tia nu le Entorceau
6a!oarea7
A "a ce ! g3ndi iM am Entrebat, 2tiind al naibii
de bine la ce se g3ndeau7
#ar, ca s /i p strez pe linia de plutire, trebuia
s pretind c nu e a2a8 se sim eau mai bine 2i
poate c l sau s le scape ce!a7 Cat6ish se g3ndea
c 6oarte probabil Fason era mort7 Cei doi oameni ai
legii m 6i:au cu pri!irea, dar Cat6ish, care m
cuno2tea mai bine dec3t ei, st tea pe marginea
!echiului 6otoliu al bunicii 2i E2i 6r m3nta at3t de
tare m3inile mari 2i ro2ii Enc3t i se albiser
Encheieturile7
A 'oate c Fason a ! zut pantera c3nd a aIuns
acas En seara aceea, zise Andy cu griI 7 Otii c ar
6i 6ugit s /2i ia pu2ca 2i s Encerce s /i dea de
urm 7
A unt proteIate, am spus7 Crezi c Fason nu
2tie c panterele sunt proteIateM
+ineEn eles c se g3ndeau c Fason era at3t de
impulsi! 2i de 6 r minte Enc3t s nu/i pese7
267
A unte i sigur c sta ar 6i primul lucru pe
care l/ar 6aceM Entreb Alcee +ec>, Entr/o Encercare
de a 6i amabil7
A A2adar, crede i c Fason a Empu2cat pantera,
am spus, pronun 3nd cu greu cu!intele7
A $ o posibilitate7
A Oi apoiM
<i/am Encruci2at m3inile la piept7
To i trei b rba ii schimbar o pri!ire Entre ei7
A 'oate Fason a urm rit pantera En p dure, zise
Andy7 'oate c pantera nu era chiar at3t d e r u
r nit 2i p3n la urm l/a 2i prins7
A Crede i c 6ratele meu ar urm ri un animal
r nit 2i periculos En p dure, noaptea 2i de unul
singur7
igur c a2a credeau7 ) puteam auzi tare 2i
r spicat7 Credeau c ar 6i 6ost un comportament
tipic pentru Fason tac>house7 Ceea ce nu
pricepeau era c Ba2a nes buit 2i s lbatic cum era
6ratele meuC cea mai iubit persoan pentru Fason,
din Entregul uni!ers, era Fason tac>house, 2i c nu
ar pune niciodat En pericol acea persoan Entr/un
mod at3t de e!ident7
Andy +elle6leur a!ea ce!a Endoieli legate de
acest comportament, dar, cu siguran , Alcee +ec>
nu a!ea7 Credea c am conturat e:act
comportamentul lui Fason din seara respecti! 7
Jns cei doi oameni ai legii nu 2tiau, 2i nici eu nu le
puteam spune, c dac Fason a ! zut En acea sear
o panter pe l3ng casa lui, e:istau mari 2anse ca
respecti!a panter s 6ie un teriantrop7 *u spusese
268
Claudine c !r Iitoarele atr seser c3 i!a
teriantropi de talie mare En tab ra lorM ) panter
era un animal !aloros s /l ai de partea ta c3nd
pl nuie2ti un atac7
A Fay tans, din Clarice, m/a sunat En diminea a
asta, zise Andy7
9a a sa rotund se Entoarse c tre mine, iar ochii
s i c prui m 6i:ar 7
A <i/a po!estit despre tipa pe care ai g sit/o pe
marginea drumului azi/noapte7
Am dat din cap, ne! z3nd nici o leg tur , 2i
6iind mult prea preocupat cu specula iile despre
panter ca s ghicesc ce !a urma7
A 9ata asta are !reo leg tur cu FasonM
A CeM am Entrebat7 #espre ce !orbe2tiM
A Ai g sit/o pe 6ata asta, aceast <aria/tar
Cooper, pe marginea drumului7 Au c utat, dar nu
au g sit nici o urm de accident7
Am ridicat din umeri7
A "e/am spus c nu sunt sigur dac pot g si
locul e:act, iar ei nu mi/au cerut s merg s /l caut,
dup ce m/am o6erit7 *u sunt deloc surprins c nu
pot g si nici o urm , necunosc3nd locul e:act7 Am
Encercat s /l reperez, dar era noapte 2i eram destul
de speriat 7 Ar 6i putut s 6ie pur 2i simplu aruncat
unde am g sit/o7 *u m uit degeaba la #isco!ery
Channel7
A &ite la ce ne g3ndeam noi, morm i Alcee
+ec>, poate c 6ata asta era una dintre tipele de
care s/a desp r it Fason, 2i poate o inea unde!a,
Entr/un loc secretM #ar tu i/ai dat drumul c3nd
Fason a disp rut7
269
A 'o6timM
$ra ca 2i cum ar 6i !orbit En urdu sau ce!a de
genul sta7 *u En elegeam nimic din ce spuneau7
A Cu arestarea lui Fason ca suspect En cazul
crimelor de anul trecut, ne/am Entrebat dac nu
cum!a 6umul ascunde 2i !reun 6oc7
A Oti i cine a comis acele crime7 $ste la
Enchisoare, asta dac nu s/a Ent3mplat ce!a ce eu
nu 2tiu7 Oi a m rturisit7
Cat6ish Emi Ent3lni pri!irea, iar a sa era 6oarte
Ienat 7 %enul acesta de Entreb ri El 6 cea pe 2e6ul
6ratelui meu s nu se simt En largul lui7 Cu
siguran , 6ratele meu era pu in mai ciudat la
capitolul se: Bde2i nici una dintre 6emeile cu care
a!usese de/a 6ace nu p rea s 6ie deranIat C, dar
totu2i ideea c ar 6i putut a!ea o scla! se:ual , cu
care eu a trebuit s m descurc c3nd el a disp rutM
6im serio2iS
A A m rturisit 2i este Enc la Enchisoare, zise
Andy7
#in moment ce Andy Enregistrase m rturisirea,
speram s 6ie a2a7
A #ar dac Fason era complicele s uM
A (a stai pu in, am spus7
im eam c Encep s dau pe dina6ar 7
A *u po i s le ai pe am3ndou 7 #ac 6ratele
meu este mort En p dure dup ce a urm rit o
panter mitic r nit , cum ar 6i putut s/o ia peN
cum o cheam , <aria/tar Cooper, ostatic pe
unde!aM Crede i c am 6ost implicat En
presupusele acti!it i cu scla!i ale 6ratelui meuM
Crede i c am lo!it/o cu ma2inaM Oi dup aia am
270
urcat/o En ma2in 2i am dus/o la camera de gard M
*e/am holbat unii la al ii pentru un lung
moment7 + rba ii emanau !aluri de tensiune 2i
con6uzie, ca 2i cum ar 6i 6ost coliere de <ardi
%ras
2?
7
Jn acel moment, Cat6ish se ridic de pe
canapea, ca din pu2c 7
A *uS r cni el7 <i/a i cerut s !in cu !oi s /i
d m lui oo>ie !estea despre panter 7 *imeni nu
mi/a spus nimic despre chestia asta cu o 6at lo!it
de ma2in S $a este o 6at bun , ar t Cat6ish c tre
mine7 *imeni nu !a spune despre ea altce!aS *u
numai c Fason tac>house nu a trebuit s 6ac
nimic altce!a dec3t s 6ac semn unei 6ete, ca
aceasta s !in En 6ug c tre el, cu at3t mai pu in
s ia una ostatic 2i s /i 6ac lucruri ciudate, dar
dac spune i c oo>ie a eliberat/o pe 6ata asta
Cooper c3nd Fason nu a !enit acas , 2i apoi a
Encercat s o calce cu ma2ina, tot ce am de spus
este c ! pute i duce 6i: la naibaS
#umnezeu s /l binecu!3nteze pe Cat6ish
Hennessey, este tot ce am eu de spus7
Alcee 2i Andy plecar la scurt timp dup asta,
iar Cat6ish 2i cu mine am a!ut o con!ersa ie
incoerent En care el mai mult i/a EnIurat pe
oamenii legii7 C3nd s/a potolit, s/a uitat la ceas7
A Hai, oo>ie7 Tu 2i cu mine trebuie s mergem
acas la Fason7
24
rb toare care are loc cu patruzeci 2i 2apte de zile
Enainte de duminica 'a2telui8 la s63r2itul serb rii se a runc
di!erse obiecte ie6tine, p pu2i sau coliere de plastic7
271
A #e ceM
Jmi doream 2i eu asta, dar eram uimit 7
A 'unem la cale o c utare 2i 2tiu c !ei !rea s
6ii acolo7
</am holbat la el cu gura c scat , En timp ce
Cat6ish spumega pe tema presupunerilor lansate
de Alcee 2i Andy7 Am Encercat din r sputeri s m
g3ndesc la o metod de a anula c utarea7
#etestam s m g3ndesc la acei b rba i 2i 6emei
care/2i Embr cau hainele de iarn , ca s intre prin
tu6i2urile acum dezgolite 2i uscate, ce 6 ceau at3t
de di6icil mersul prin p dure7 #ar nu e:ista nici o
metod s /i opresc c3nd inten iile lor erau at3t de
bune8 2i a!eam toate moti!ele s m al tur lor7
$:ista o 2ans minim ca Fason s fie unde!a,
acolo En p dure7 Cat6ish mi/a spus c a adunat c3t
de mul i oameni a putut, iar Ke!in 'ryor a acceptat
s 6ie coordonator, de2i era En a6ara ser!iciului7
<a:ine 9ortenberry 2i 6emeile din parohia ei
aduceau ca6ele 2i gogo2i de la brut ria din +on
Temps7 Am Enceput s pl3ng, pentru c era
cople2itor, iar Cat6ish se 6 cu 2i mai ro2u7 9emeile
pl3ng cioase erau En capul lungii liste cu lucruri
care/l 6 ceau pe Cat6ish s nu se simt con6ortabil7
(/am u2urat situa ia spun3ndu/i c trebuie s
m preg tesc7 Am 6 cut patul, mi/am sp lat 6a a
de lacrimi 2i mi/am str3ns p rul Entr/o coad 7 Am
g sit o pereche de c 2ti de protec ie pentru urechi,
pe care le 6oloseam probabil o dat pe an, mi/am
pus haina !eche 2i am b gat En buzunar m nu2ile
pe care le 6oloseam la munc , prin curte, Empreun
cu un pachet de 2er!e ele Kleene: En cazul En care
272
Encepeam din nou s pl3ng7
C utarea era cea mai popular acti!itate a zilei
En +on Temps7 *u numai c oamenilor le place s
se aIute En or 2elul nostru mic, dar ine!itabil
Encepuser s circule z!onuri despre urma
misterioas de animal7 #in c3te Emi puteam da
seama, cu!3ntul Kpanter L nu era Enc la ordinea
zilei8 dac ar 6i 6ost, mul imea s/ar 6i adunat En
num r 2i mai mare7 Cei mai mul i dintre b rba i
!eniser Enarma i, de 6apt, maIoritatea b rba ilor
erau mereu Enarma i7 H3n toarea este un mod de
!ia pe aici, *RA
21
o6erea cele mai populare
ab ibilduri pentru bara ma2inii, iar sezonul de
!3n toare la c prioare era un 6el de s rb toare
s63nt 7 $:ist perioade speciale pentru !3n toarea
cu arc 2i s ge i, cu arme cu Enc rcare 6rontal sau
cu pu2ca7 BAcum era sezonul En care !3n toarea
era interzis , din c3te 2tiam eu7C $rau probabil En
Iur de cincizeci de persoane acas la Fason, o
ade! rat petrecere pentru o zi lucr toare Entr/o
comunitate at3t de mic 7
am era acolo 2i am 6ost at3t de bucuroas s /l
! d c aproape am Enceput din nou s pl3ng7 am
era cel mai bun 2e6 pe care/l a!usesem !reodat ,
2i prieten, care ap rea mereu c3nd a!eam
probleme7 ' rul s u ro2cat/auriu era acoperit cu o
c ciul d e un portocaliu str lucitor 2i purta m nu2i
tot portocalii7 Facheta sa groas , maro, p rea
sumbr En contrast cu m nu2ile 2i c ciula 2i, ca to i
ceilal i b rba i, purta bocanci7 *u mergi En p dure,
25
National "ifle -ssociation D asocia ie similar cu cea de
!3n toare de la noi7
273
nici m car ia rna, 6 r s / i proteIezi gleznele7 Oerpii
erau Ence i 2i apatici, dar erau acolo 2i te atacau
dac se Ent3mpla s calci pe ei7
Cum!a, prezen a tuturor acestor oameni 6 cea
ca dispari ia lui Fason s par 2i mai
Ensp im3nt toare7 #ac to i ace2ti oameni credeau
c Fason ar putea 6i En p dure, mort sau gra! r nit,
chiar ar putea 6i7 Jn ciuda oric rui lucru pe care mi
l/a2 6i putut spune, eram din ce En ce mai speriat 7
Am a!ut c3te!a minute En care am pierdut complet
contactul cu realitatea, En timp ce/mi imaginam,
pentru a o suta oar , toate lucrurile care i s/ar 6i
putut Ent3mpla lui Fason7
C3nd am putut !edea 2i auzi din nou, am
st tea l3ng mine7 J2i scoase o m nu2 , iar m3na
sa o g si pe a mea 2i mi/o str3nse7 <3na sa era
cald 2i 6erm , 2i eram bucuroas s m in de el7
am, de2i teriantrop, 2tia cum s /mi transmit
g3ndurile sale, de2i nu le putea KauziL pe ale mele7
: 5hiar crei c e 'n p dure2 m Entreb 7
Am cl tinat din cap7 'ri!irile noastre se Ent3lnir
2i r maser mult timp a2a7
: 5rei c mai e 'n $ia 2
Asta era mult mai greu7 Jn cele din urm , doar
am ridicat din umeri7 Continu s m in de m3n
2i m/am bucurat7
Arlene 2i Tac> se gr bir s coboare din ma2ina
lui Arlene 2i !enir c tre noi7 ' rul lui Arlene era la
6el de str lucitor 2i de ro2u ca Entotdeauna, dar mai
ciu6ulit dec3t El purta de obicei, iar buc tarul
trebuia s se b rbiereasc 7 A2adar, nu E2i adusese
Enc o lam de ras acas la Arlene, am interpretat
274
eu situa ia7
A Ai ! zut/o pe TaraM Entreb Arlene7
A *u7
A &ite7
Jmi ar t cu degetul, c3t de discret putu, 2i am
! zut/o pe Tara En blugi 2i En cizme de cauciuc
care/i aIungeau p3n la genunchi7 *u mi/am putut
imagina c putea s 6ie at3t de departe de
imaginea unui proprietar dichisit al unui magazin
de haine, de2i purta o p l rie adorabil din blan
sintetic , alb cu maro, care te 6 cea s !rei s o
m3ng3i pe cap7 Haina i se asorta cu p l ria7 "a 6el
2i m nu2ile7 #ar de la talie En Ios, Tara era gata
pentru mers En p dure7 'rietenul lui Fason, #ago, se
holba la Tara cu pri!irea uimit a cui!a pocnit En
moalele capului7 Heniser 2i Holly 2i #anielle, 2i,
din moment ce prietenul lui #anielle nu era prin
preaIm , c utarea amenin a s aib o component
social nea2teptat 7
<a:ine 9ortenberry 2i alte dou 6emei de la
biserica ei l saser Ios partea din spate a !echii
camionete a so ului lui <a:ine, l s3nd la !edere
mai multe termosuri cu ca6ea, Empreun cu c ni 2i
linguri de unic 6olosin 2i plicule e de zah r7 Oase
duzini de gogo2i abureau din cutiile lungi En care
6useser Empachetate7 &n container pentru gunoi
a!ea deIa pus En el o pung de plastic neagr 7
Aceste doamne 2tiau cum se organizeaz o
c utare7
*u puteam s cred c toate acestea 6useser
organizate En inter!alul c3tor!a ore7 A trebuit s /mi
retrag m3na din cea a lui am 2i s pescuiesc un
275
2er!e el cu care s /mi 2terg 6a a7 < a2teptam ca
Arlene s !in , dar prezen a lui Holly 2i a lui
#anielle era uimitoare, iar cea a Tarei chiar 2i mai
2i7 *u era genul de 6emeie care s participe la
c ut ri En p dure7 Ke!in 'ryor nu a!ea prea mult
treab cu Fason, dar iat /l aici, cu o hart , o map
2i un creion, organiz3nd ac iunea7
Am prins pri!irea lui Holly 2i mi/a z3mbit u2or
trist, genul de z3mbet pe care/l ai 6a de cine!a la
o Enmorm3ntare7
Chiar atunci, Ke!in lo!i de c3te!a ori containerul
pentru gunoi de marginea camionetei, 2i c3nd a
reu2it s capteze aten ia tuturor, a Enceput s dea
indica ii pentru c ut ri7 *u realizasem c3t de
autoritar putea 6i Ke!in8 de cele mai multe ori, era
pus En umbr de mama sa posesi! , Feneen, sau de
partenera sa supradimensionat , Kenya7 */o s/o
!ezi niciodat pe Kenya En p dure c ut3ndu/l pe
Fason, m/am g3ndit, dar chiar atunci am z rit/o 2i a
trebuit s /mi re!izuiesc propriile g3nduri7 Jn haine
potri!ite EmpreIur rii, st tea spriIinit de camioneta
lui 9ortenberry, cu 6a a sa ciocolatie lipsit de orice
e:presie7 'ozi ia sa sugera c este spriIinul lui
Ke!in, c se !a mi2ca sau !a !orbi doar dac el !a
6i amenin at En !reun 6el7 Kenya 2tia cum s
sugereze o amenin are t cut 8 trebuia s /i
recunosc aceast calitate7 Ar 6i aruncat o g leat
de ap peste Fason dac acesta ar 6i luat 6oc, dar
sentimentele ei la adresa 6ratelui meu nu erau
dintre cele mai bune7 Henise pentru c se o6erise
!oluntar Ke!in7 Jn timp ce Ke!in Emp r ea oamenii
En echipe, ochii s i Enchi2i la culoare cercetau 6e ele
276
c ut torilor, inclusi! pe a mea7 </a salutat cu o
u2oar Enclinare a capului 2i eu, la r3ndul meu, am
6 cut acela2i lucru7
A 9iecare grup de cinci trebuie s aib pe
cine!a cu o pu2c , strig Ke!in7 *u poate 6i oricine7
Trebuie s 6ie cine!a care a petrecut ce!a timp En
p dure 2i 2tie ce Enseamn !3n toarea7
*i!elul de agita ie crescu p3n la punctul de
6ierbere la aceast directi! 7 #ar, dup aceasta, nu
am mai ascultat restul instruc iunilor lui Ke!in7 Jn
primul r3nd, eram Enc obosit dup ziua
precedent , care 6usese cople2itoare7 Oi, En acela2i
timp, m m cina 2i m chinuia teama pentru
6ratele meu7 Am 6ost trezit de!reme En aceast
diminea dup o noapte lung , 2i iat /m st3nd En
6rig En 6a a casei copil riei mele, a2tept3nd s
particip la o agitat !3n toare de iluzii D sau cel
pu in eu speram s 6ie o !3n toare de iluzii7 $ram
prea ame it s mai g3ndesc7 &n !3nt rece Encepu
s su6le prin lumini2ul din Iurul casei, 6 c3nd
lacrimile de pe obraIii mei insuportabil de reci7
am E2i puse bra ele En Iurul meu, de2i era
destul de di6icil En hainele noastre de iarn 7 <i s/a
p rut c /i puteam sim i totu2i c ldura chiar 2i a2a7
A Otii c nu/l !om g si aici, Emi 2opti7
A unt destul de sigur c nu, am spus, cu o
!oce care suna oricum, numai sigur nu7
am spuse:
A "/a2 mirosi dac ar 6i aici7
Asta era Entr/ade! r ce!a realist7
</am uitat la el7 *u trebuia s m uit prea sus,
pentru c am nu este un b rbat Enalt7 Jn acest
277
moment, a!ea o 6a 6oarte serioas 7 am se
sim ea mai bine cu partea de teriantrop a
personalit ii sale dec3t maIoritatea celor cu dubl
natur , dar Emi puteam da seama c inten ia
6usese s m scape de 6ric 7 C3nd era En a doua sa
natur , a!ea sim ul mirosului ascu it, ca al unui
c3ine8 c3nd era En 6orma sa uman , acest sim era
oricum superior aceluia al unui om obi2nuit7 am ar
6i 6ost capabil s simt mirosul unui cada!ru7
A Tu mergi En p dure, am spus7
A igur7 ) s 6ac tot ce/mi st En putin 7 #ac
e acolo, cred c a2 6i 2tiut7
Ke!in mi/a spus c 2eri6ul Encercase s angaIeze
copoii antrena i de un o6i er de poli ie din
hre!eport, dar o6i erul Ei spusese c erau ocupa i7
</am Entrebat dac era ade! rat, sau b rbatul nu
dorise s /2i pun En pericol c3inii trimi 3ndu/i Entr/o
p dure En care se a6la o panter 7 incer, nu/l
puteam En!ino! i7 Oi iat c a!eam o o6ert mult
mai bun , chiar En 6a a mea7
A am, am spus, cu ochii Emp ienIeni i de
lacrimi7
Am Encercat s /i mul umesc, dar nu/mi g seam
cu!intele7 $ram norocoas s am un prieten ca
am, 2i o 2tiam 6oarte bine7
A st, oo>ie, zise7 *u pl3nge7 ) s a6l m ce s/
a Ent3mplat cu Fason 2i !om g si o modalitate s /l
6acem pe $ric s /2i re!in 7
Jmi 2terse lacrimile de pe obraIi cu degetul
mare7
*u era nimeni su6icient de aproape ca s ne
aud , dar nu m/am putut ab ine s nu arunc o
278
pri!ire En Iur ca s 6iu sigur 7
A Atunci, spuse am, cu o not e!ident de
Enc p 3nare En !oce, !om putea s /l scoatem din
casa ta 2i s /l trimitem Enapoi la hre!eport unde/i
e locul7
Am decis s tac din gur , era cea mai bun
tactic 7
A Care era cu!3ntul pentru ziua de aziM Entreb ,
d3ndu/se Enapoi7
(/am z3mbit printre lacrimi7 am Entreba
Entotdeauna despre ce/mi o6erea zilnic calendarul
meu K&n cu!3nt pe ziL7
A *u am !eri6icat En diminea a asta7 (eri era
talme2/balme2, am spus7
Ridic din spr3ncene Entreb tor7
A Jngr m dire Ent3mpl toare de lucruri sau
6iin e, am spus7
A oo>ie, o s g sim o rezol!are7
C3nd c ut torii se Emp r ir En grupuri, am
descoperit c am nu era singura creatur cu
dubl natur care se a6la En ziua aceea En curtea lui
Fason7 Am 6ost uimit s ! d un grup din Hotshot7
Cal!in *orris, nepoata sa Crystal, 2i un alt b rbat
care/mi p rea !ag cunoscut st teau deoparte7
#up o clip de r scolit En str 6undurile memoriei,
am realizat c b rbatul era cel pe care/l ! zusem
ie2ind din magazia din spatele casei !ecine cu a lui
Crystal7 Amintirea mi/a 6ost trezit de p rul s u
deschis la culoare 2i des, 2i am 6ost sigur c3nd am
! zut 6elul gra ios En care se mi2ca7 Ke!in El
desemn pe re!erendul Fimmy 9ullen=ilder drept
omul Enarmat responsabil cu trioul lor7 Jn alt
279
situa ie, combina ia de trei !3rcolaci 2i un re!erend
m/ar 6i 6 cut s r3d7
#in moment ce le lipsea un al cincilea, m/am
al turat lor7
Cei trei !3rcolaci din Hotshot m salutar cu
mi2c ri discrete ale capului7 )chii !erzi/aurii ai lui
Cal!in m 6i:au g3nditori7
A Acesta este 9elton *orris, spuse
prezent3ndu/l7
Am dat din cap c tre 9elton, iar Fimmy
9ullen=ilder, un b rbat En Iur de 2aizeci de ani, cu
p rul grizonant, Ei str3nse m3na7
A +ineEn eles c o cunosc pe domni2oara
oo>ie, dar nu sunt sigur c 2i pe restul7 unt
Fimmy 9ullen=ilder, pastor al bisericii baptiste
<area #ragoste, spuse z3mbind tuturor7
Cal!in Enregistra in6orma ia cu un z3mbet
politicos, Crystal z3mbi sarcastic, iar 9elton *orris
Boare se terminaser numele de 6amilie En
HotshotMC de!eni mai rece7 9elton era ciudat chiar
2i pentru un !3rcolac endogam7 )chii s i erau
6oarte Entuneca i, acoperi i de spr3ncene groase
castanii, care contrastau puternic cu p rul s u
deschis la culoare7 9a a Ei era lat En dreptul
ochilor, Engust3ndu/se pu in cam abrupt spre o
gur cu buze sub iri7 #e2i era un b rbat masi!, se
mi2ca u2or 2i En lini2te, 2i, En timp ce am pornit prin
p dure, am realizat c asta era o caracteristic a
reziden ilor din Hotshot7 Jn compara ie cu 6amilia
*orris, Fimmy 9ullen=ilder 2i cu mine eram ni2te
ele6an i neEndem3natici7
280
Cel pu in preotul E2i inea pu2ca sa 00/00
24
ca 2i
cum ar 6i 2tiut s o 6oloseasc 7
&rm3nd instruc iunile primite, ne/am a2ezat En
r3nd, Entinz3nd bra ele la ni!elul umerilor ast6el
Enc3t !3r6urile degetelor s ni se ating 7 Crystal era
En dreapta mea, iar Cal!in En st3nga7 Celelalte
grupuri 6 cur la 6el7 Am Enceput c utarea En 6orm
de e!antai, determinat d e curba iazului7
A Aminti i/! cine este En grupul !ostru, strig
Ke!in7 *u !rem s l s m oameni pe aici7 Oi acum,
start7
Am Enceput s cercet m p m3ntul din 6a a
noastr , mi2c3ndu/ne En ritm constant7 Fimmy
9ullen=ilder era cu c3 i!a pa2i Enainte, din moment
ce era Enarmat7 A de!enit e!ident imediat c erau
di6eren e En 6elul En care ne descurcam En p dure
Entre cei din Hotshot, re!erend 2i mine7 Crystal
p rea s pluteasc prin tu6i2uri, 6 r s trebuiasc
s /2i 6ac loc sau s le dea deoparte, de2i Ei
puteam auzi Enaintarea7 Fimmy 9ullen=ilder, un
!3n tor a!id, ce se sim ea En p dure ca acas 2i
a!ea e:perien En acti!it i En aer liber, ob inea
mai multe in6orma ii dec3t mine din ceea ce/l
EnconIura, dar nu era En stare s se mi2te ca 9elton
i Cal!in7 $i alunecau prin p dure ca ni2te sta6ii, 2i
6 c3nd la 6el de mult zgomot ca 2i acestea7
"a un moment dat, c3nd am nimerit peste un
desi2 de ieder epoas , am sim it dou m3ini care
mi/au cuprins talia 2i am 6ost ridicat peste el
Enainte s am timp s reac ionez7 Cal!in *orris m
26
Calibrul cartu2elor 6olosite En special la !3n toarea de
c prioare7
281
puse Ios cu 6oarte mult griI 2i se Entoarse la locul
s u7 *u cred c a mai obser!at cine!a7 Fason
9ullen=ilder, singurul care ar 6i 6ost uimit, o luase
pu in Enainte7
$chipa noastr nu g si nimic8 nici o urm de
haine sau trup, nici o urm de bocanc sau de
panter , nici un miros sau o urm , sau !reo
pic tur de s3nge7 &na dintre celelalte echipe
strig c a g sit un cada!ru de oposum m3ncat,
dar nu e:ista nici o metod prin care s se
stabileasc pe loc ce/i pro!ocase moartea7
Jnaintarea de!eni mai di6icil 7 9ratele meu a
!3nat En aceste p duri, le/a permis c3tor!a prieteni
s !3neze aici, dar alt6el nu a a!ut treab deloc cu
natura pe cei optzeci de mii de metri p tra i din
Iurul casei7 Asta Ensemn3nd c nu a cur at
crengile c zute 2i nu a smuls l starii care duceau
la Enaintarea ane!oioas 7
e Ent3mpl ca echipa mea s 6ie cea care a
g sit 6oi2orul pentru c prioare, pe care/l construise
Empreun cu Hoyt En urm cu cinci ani7
#e2i 6oi2orul se a6la En 6a a unui lumini2 natural,
care se Entindea accidentat de la nord spre sud,
p durea era at3t de deas En Iurul lui, Enc3t eram
temporar En a6ara razei !izuale a celorlal i
c ut tori, lucru pe care nu l/am 6i crezut posibil
iarna, c3nd ramurile sunt dezgolite7 #in c3nd En
c3nd, c3te o !oce se auzea strig3nd la distan ,
6 c3ndu/ i drum printre pini 2i tu6i2uri 2i printre
ramurile steIarilor 2i arborilor de cauciuc7
entimentul de izolare era cople2itor7
9elton *orris se c r pe scara 6oi2orului Entr/
282
un 6el at3t de neomenesc Enc3t a trebuit s /i
distrag aten ia re!erendului 9ullen=ilder
Entreb3ndu/l dac ar !rea s se roage En biseric
pentru Entoarcerea 6ratelui meu7 +ineEn eles c /mi
r spunse c o 6 cuse deIa, 2i mai mult, m anun
c ar 6i bucuros s m !ad la biseric duminic ,
ca s /mi al tur !ocea celor En l 3nd rug ciuni7 #e2i
nu prea mergeam la biseric la sluIb , iar atunci
c3nd o 6 ceam mergeam la biserica metodist
Bceea ce Fimmy 9ullen=ilder 2tia prea bineC, am
6ost oarecum obligat s spun da7 Chiar atunci,
9elton strig c 6oi2orul este gol7
A Ai griI c3nd cobori, scara nu este prea
solid , Ei strig Cal!in, 2i am realizat c El a!ertiza
pe 9elton s coboare En stilul unui om7
Jn timp ce teriantropul cobora Encet 2i
neEndem3natic, am Ent3lnit pri!irea lui Cal!in, care
p rea amuzat7
'lictisit de a2teptarea la picioarele 6oi2orului,
Crystal s/a Endep rtat de omul nostru cu pu2ca,
re!erendul 9ullen=ilder, ceea ce Ke!in ne
a!ertizase s nu 6acem7 Chiar c3nd m g3ndeam
c nu o $ d, am auzit/o ip3nd7
Jn inter!alul c3tor!a secunde, Cal!in 2i 9elton
au 32nit prin lumini2 En direc ia din care se auzea
!ocea lui Crystal, iar re!erendul Fimmy 2i cu mine
am 6ost l sa i En urm 7 Am sperat c agita ia
momentului Ei !a altera percep ia asupra 6elului En
care 9elton 2i Cal!in se mi2cau7 <ult En 6a a
noastr , am auzit un zgomot de nedescris, un cor
de schel l ituri puternice 2i o agita ie 6renetic En
tu6i2uri7 Apoi, un strig t r gu2it 2i un altul Enalt
283
aIunser la noi amortizate de desimea p durii7
Am auzit strig te din toate p r ile, En timp ce
ceilal i c ut tori r spundeau, gr bindu/se c tre
sunetele EngriIor toare7
Tocul mi se prinse Entr/o adun tur de ieder 2i
ani c zut cu picioarele En sus7 #e2i m/am ridicat 2i
am Enceput din nou s 6ug, Fimmy 9ullen=ilder mi/a
luat/o Enainte, 2i En timp ce plonIam printr/un desi2
de pini scunzi, am auzit o Empu2c tur 7
1h, Doamne, m/am g3ndit7 1h, Doamne!
<ica poieni era plin d e s3nge 2i agita ie7 &n
animal uria2 se zb tea pe 6runzele moarte,
Empr 2tiind stropi s3ngerii pe tot ce se a6la En
apropierea sa7 #ar nu era o panter 7 'entru a doua
oar En !ia !edeam un porc s lbatic, un mistre
6eroce aIuns la dimensiuni uria2e7
Jn inter!alul care mi/a 6ost necesar s /mi dau
seama ce a!eam En 6a a mea, scroa6a a murit7
<irosea a porc 2i a s3nge7 Qgomote de lemn
s6 r3mat 2i gui turi En tu6i2urile din Iurul nostru ne
indicau c scroa6a nu 6usese singur c3nd Crystal
d duse peste ea7
#ar nu tot s3ngele era al scroa6ei7
Crystal *orris EnIura ca un birIar st3nd cu
spatele lipit de un steIar b tr3n, cu m3inile
str3ng3nd coapsa s632iat 7 +lugii Ei erau p ta i de
propriul s3nge, iar unchiul ei 2i D ei bine, nu prea
2tiam ce rela ie El lega pe 9elton de Crystal, dar
eram sigur c e:ist una D ruda sa erau apleca i
peste ea7 Fimmy 9ullen=ilder Enc mai st tea cu
pu2ca a intit asupra 6iarei, cu o e:presie pe 6a
care putea 6i descris drept 2ocat dincolo de orice
284
limit 7
A Cum se simteM i/am Entrebat pe cei doi
b rba i, 2i doar Cal!in s/a uitat En sus7
)chii s i erau 6oarte ciuda i 2i am realizat c
erau mai galbeni 2i mai rotunzi7 A aruncat
animalului mort o pri!ire de pur pl cere7 Jn Iurul
gurii a!ea s3nge7 'e dosul m3inii lui am z rit un
petic de blan galben/maroniu7 'robabil c era un
lup care ar ta cam ciudat7 (/am ar tat En t cere
aceast do!ad a naturii sale 2i s/a En6iorat de
dorin En timp ce d dea din cap En semn d e
mul umire7 <i/am scos o batist din buzunar, am
scuipat pe ea, 2i l/am 2ters pe 6a , Enainte ca
Fimmy 9ullen=ilder s ias din starea de 6ascina ie
pe care i/o pro!oca prada sa 2i s /2i obser!e
ciuda ii to!ar 2i7 C3nd gura lui Cal!in nu mai a!ea
urme de s3nge, i/am Ennodat batista En Iurul m3inii
ca s ascund urma de blan 7
9elton p rea s 6ie normal, p3n am obser!at ce
a!ea En loc de m3ini7 *u mai erau bra e omene2ti,
dar nu erau nici labe de lup7 $rau ce!a 6oarte
ciudat, ce!a mare 2i plat 2i cu gheare7
*u am putut citi g3ndurile b rba ilor, dar le/am
putut sim i dorin ele, 2i cele mai multe dintre
aceste dorin e a!eau leg tur cu carnea crud ,
ro2ie a porcului, 2i cu o cantitate 6oarte mare din
ea7 9elton chiar se cl tin o dat sau de dou ori
sub 6or a dorin ei sale7 "upta lor t cut era greu de
Endurat, chiar 2i la m3na a doua7 Am sim it
schimbarea c3nd cei doi b rba i au Enceput s /2i
Emping din nou creierele En tipare umane7 Cal!in
reu2i s !orbeasc 7
285
A 'ierde rapid s3nge, dar dac reu2im s o
ducem la spital !a 6i bine7
Hocea sa era groas 2i !orbea cu greutate7
9elton, cu pri!irea Enc Endreptat En Ios, Encepu s /
2i s632ie c ma2a de 6lanel7 Cu m3inile sale
de6ormate nu reu2ea s o 6ac 2i l/am aIutat eu7
C3nd rana lui Crystal a 6ost legat str3ns pe c3t se
putea cu bandaIul impro!izat, cei doi b rba i o
luar pe sus pe acum palida 2i t cuta Crystal 2i
pornir s o scoat rapid din p dure7 'ozi ia En care
9elton E2i inea m3inile le ascundea din 6ericire
!ederii7
Totul se derulase at3t de repede, Enc3t ceilal i
c ut tori care se str3ngeau En poieni abia
Encepeau s /2i dea seama ce s/a Ent3mplat 2i s
reac ioneze7
A Am Empu2cat un mistre , o scroa6 , spunea
Fimmy 9ullen=ilder, cl tin3nd din cap, En timp ce
Ke!in 2i Kenya 32neau En poieni !enind dinspre
est7 *u pot s cred7 #up ce am tras, celelalte
scroa6e 2i godacii s/au r sp3ndit, iar apoi cei doi
b rba i mai Ent3i s/au repezit la ea, dup care s/au
dat din drum 2i am Empu2cat/o En g3t7
*u prea 2tia dac este un erou sau are necazuri
cu #epartamentul de 'rotec ie *atural 7 A!usese
mai multe lucruri de care s se team dec3t o s /2i
dea !reodat seama7 9elton 2i Cal!in aproape c
se trans6ormaser En !3rcolaci la strig tul lui
Crystal 2i la cre2terea instinctelor lor de !3n toare,
iar 6aptul c se d duser la o parte de pe porc En
loc s se trans6orme complet demonstra c erau
Entr/ade! r 6oarte puternici7 #ar 6aptul c
286
Encepuser s se trans6orme 2i nu au 6ost capabili
s opreasc procesul era un argument care
demonstra contrariul7 %rani a Entre cele dou
naturi a unora dintre locuitorii din Hotshot p rea s
de!in 6oarte ce oas 7
#e 6apt, pe mistre chiar erau urme de
mu2c turi7 $ram at3t de cople2it de an:ietate,
Enc3t n/am putut s /mi p strez scuturile ridicate 2i
toat agita ia c ut torilor Emi p trunse En creier D
toat panica la !ederea s3ngelui, 2tirea c un
c ut tor 6usese serios r nit 2i in!idia celorlal i
!3n tori pe reu2ita lui Fimmy 9ullen=ilder7 Totul era
o nebunie prea mare 2i am !rut s scap mai mult
dec3t mi/am dorit !reodat ce!a7
A mergem7 Asta !a 6i s63r2itul c ut rii, cel
pu in azi, zise am care acum st tea l3ng mine7
Am ie2it din p dure Empreun , 6oarte Encet7 (/am
po!estit lui <a:ine ce s/a Ent3mplat 2i dup ce i/am
mul umit pentru minunata ei contribu ie 2i am
acceptat o cutie cu gogo2i, am condus spre cas 7
am m/a urmat7 '3n am aIuns, Emi mai re!enisem
pu in7
Jn timp ce descuiam u2a, m/am sim it ciudat
2tiind c de 6apt mai e cine!a En cas 7 $ra oare $ric
con2tient En !reun 6el de pa2ii mei pe podeaua de
deasupra capului s u, sau era mort ca orice mort
obi2nuitM #ar g3ndul Emi zbur din minte, c ci
eram prea supraEnc rcat ca s /l iau En
considerare7
am Encepu s 6ac o ca6ea7 e sim ea oarecum
acas En buc t rie, c ci mai 6usese aici o dat sau
de dou ori c3nd tr ia bunica, 2i !enise 2i cu alte
287
ocazii7
Jn timp ce ag m hainele En cuier, am spus:
A A 6ost un dezastru7
am nu m contrazise7
A *u numai c nu l/am g sit pe Fason, ceea ce
sincer nici nu m g3ndisem c se !a Ent3mpla, dar
tipii din Hotshot aproape c s/au dat de gol, iar
Crystal a 6ost r nit 7 incer, nici m car nu 2tiu de
ce au crezut c trebuie s 6ie prezen i aici7
Otiu c nu era 6rumos din partea mea s spun
asta, dar eram cu am, care ! zuse destul din
partea mea rea, ca s nu/2i mai 6ac iluzii7
A Am !orbit cu ei Enainte s apari tu7 Cal!in
!oia s / i arate c !rea s / i 6ac curte, En stilul din
Hotshot, spuse am cu !oce lini2tit 2i egal 7
9elton este cel mai bun urm ritor al lor, a2a c l/a
pus s !in , iar Crystal pur 2i simplu !oia s /l
g seasc pe Fason7
+rusc m/am sim it ru2inat 7
A Jmi pare r u, am spus lu3ndu/mi capul En
m3ini 2i l s3ndu/m s cad pe un scaun7 Jmi pare
r u7
am Engenunche En 6a a mea 2i E2i puse m3inile
pe genunchii mei7
A Ai tot dreptul s 6ii moroc noas , zise7
</am aplecat 2i l/am s rutat pe cre2tet7
A *u 2tiu ce m/a2 6ace 6 r tine, am spus 6 r
s m g3ndesc7
e uit En sus la mine, 2i a urmat un moment
lung 2i ciudat, c3nd lumina din Enc pere p ru s
danseze 2i s tremure7
A Ai suna/o pe Arlene, spuse cu un z3mbet7 $a
288
ar !eni cu copiii 2i ar Encerca s / i Endoaie ca6eaua
cu alcool, 2i i/ar spune despre penisul str3mb al lui
Tac>, 2i te/ar 6ace s r3zi 2i te/ai sim i mai bine7
"/am binecu!3ntat pentru c n/a dat importan
momentului7
A Otii, oarecum m 6ace curioas in6orma ia
despre Tac>, dar probabil c intr la categoria
Kprea mult in6orma ieL, am spus7
A Oi eu am crezut la 6el, dar asta nu m/a
Empiedicat s aud c3nd i/o Emp rt 2ea lui Charlsie
Tooten7
Am turnat 6iec ruia dintre noi o can de ca6ea 2i
am pus o zaharni pe Ium tate goal 2i o linguri
la Endem3na lui am7 Am pri!it peste barul din
buc t rie ca s ! d c3t zah r mai era En borcanul
transparent 2i am obser!at c becule ul de pe
robotul tele6onic clipea7 Trebuia doar s m ridic 2i
s 6ac un pas ca s ap s butonul7 <esaIul 6usese
Enregistrat la ora cinci 2i un minut diminea a7 )hS
)prisem soneria tele6onului c3nd m/am dus
e:tenuat En pat7 Aproape in!ariabil mesaIele mel e
erau banale D Arlene Entreb3ndu/m dac am auzit
o b3r6a, Tara omor3ndu/2i timpul Entr/o perioad En
care nu a!ea treab la magazin, dar acesta era cu
ade! rat e:traordinar7 Hocea limpede a lui 'am
spunea:
A Jn seara aceasta, atac m !r Iitoarea 2i grupul
ei7 H3rcolacii i/au con!ins pe Ticca din local s ni
se al ture7 A!em ne!oie de tine s /l aduci pe $ric7
'oate lupta, chiar dac nu 2tie cine este7 )ricum !a
de!eni inutil, dac nu reu2im s rupem !raIa7
Aceea2i 'am, mereu practic 7 Hoia s /l
289
6oloseasc pe $ric drept carne de tun, din moment
ce era posibil s nu/l mai putem 6ace s /2i re!in
ca 2e67 #up o scurt pauz , continu :
A H3rcolacii din hre!eport se aliaz cu
!ampirii pentru b t lie7 'o i s !ezi cum se 6ace
istoria, prietena mea telepat 7
unetul tele6onului pus la loc En 6urc 7 unetul
care anun a al doilea mesaI, care !enise la dou
minute dup primul7
A C tot !orbeam de asta, spuse 'am, ca 2i
cum nu ar 6i Enchis niciodat , a ap rut ideea c
abilitatea ta neobi2nuit ne/ar putea aIuta, 2i am
!rea s cercet m asta7 *u e sta cu!3ntul cel mai
potri!itM A cercetaM A2a c !ino aici imediat ce se
las Entunericul7
Jnchise din nou7
5lic!
A Aici Enseamn -5? 'archman A!enue, zise
'am7
Jnchise7
A Cum s 6ac asta dac Enc nu l/am g sit pe
FasonM am Entrebat c3nd a de!enit clar c 'am nu a
mai sunat7
A Acum te duci la culcare, zise am7 Hai7 <
ridic En picioare, m conduse spre camera mea7
A ) s / i sco i ghetele 2i blugii, o s te urci En
pat 2i o s dormi7 C3nd o s te treze2ti, o s te
sim i mai bine7 Jmi la2i num rul lui 'am ca s pot
da de tine7 pune/le poli i2tilor s sune la bar dac
a6l ce!a 2i eu te !oi suna dac am !reo !este de
la +ud #earborn7
A A2adar crezi c ar trebui s 6ac astaM
290
$ram uimit 7
A *u, a2 da orice s nu o 6aci7 #ar cred c
trebuie7 *u e lupta mea8 nu am 6ost in!itat7
am m s rut pe 6runte 2i plec , Entorc3ndu/se
la <erlotteGs7
Atitudinea sa era destul de interesant , dup
toat insisten a B2i a lui +ill 2i a lui $ricC cum c
eram o posesie care trebuia ap rat 7 </am sim it
puternic 2i plin de elan, !reo treizeci de secunde,
p3n mi/am amintit hot r3rea mea de Anul *ou:
s nu iau b taie! #ac m duceam la hre!eport
cu $ric, atunci eram sigur c !oi !edea lucruri pe
care nu !oiam s le ! d, !oi a6la lucruri pe care nu
!oiam s le 2tiu 2i o s mai Encasez 2i b taie7
'e de alt parte, 6ratele meu Fason 6 cuse o
En elegere cu !ampirii, 2i eu trebuia s o p strez7
&neori, sim eam c Entreaga mea !ia se
des6 2ura Entre ciocan 2i nico!al 7 #ar o groaz de
lume a!ea !ie i complicate7
</am g3ndit la $ric, un !ampir puternic, a c rui
identitate Ei 6usese 2tears din minte7 </am g3ndit
la carnaIul pe care/l ! zusem la magazinul pentru
mirese, la dantela alb 2i la brocartul stropite cu
s3nge uscat 2i carne7 </am g3ndit la biata <aria/
tar, En spitalul din hre!eport7 Aceste !r Iitoare
erau rele, iar r ul trebuia oprit8 r ul trebuia En!ins7
Acesta este modelul american7
' rea destul de ciudat dac st teai s te
g3nde2ti c eram de partea !ampirilor 2i
!3rcolacilor, 2i c asta era partea bun 7 Asta m/a
6 cut s r3d pu in En sinea mea7 )h, da, noi, tipii
cei buni, trebuie s sal! m lumea7
291
11
&imitor, chiar am dormit7 </am trezit cu $ric
l3ng mine En pat7 < mirosea7
A oo>ie, ce se Ent3mpl M m/a Entrebat cu !oce
6oarte lini2tit 7
Otia, bineEn eles, c3nd m/am trezit7
A <iro2i a p dure, 2i miro2i a teriantrop7 Oi a
ce!a chiar 2i mai s lbatic7
Am presupus c teriantropul pe care/l mirosise
era am7
A Oi a !3rcolac, am r spuns, pentru c nu
!oiam s /i ascund nimic7
A *u, nu e !3rcolac, zise7
$ram uimit 7 Cal!in m ridicase peste tu6i2uri,
iar mirosul lui ar 6i trebuit Enc s mai 6ie pe pielea
mea7
A <ai multe 6eluri de teriantrop, spuse $ric En
camera aproape Entunecat 7 Ce ai 6 cut, iubitoM
*u p rea chiar 6urios, dar nici 6ericit nu era7
Hampirii7 $rau speciali2ti En a 6i posesi!i7
A Am participat la c utarea 6ratelui meu, En
p durea din spatele casei lui, am r spuns7
$ric r mase t cut un minut7 Apoi, m lu En
bra e 2i m trase la pieptul lui7
A Jmi pare r u, spuse7 Otiu c e2ti EngriIorat 7
A Hreau s te Entreb ce!a, am spus !r3nd s /mi
testez o teorie7
A +ineEn eles7
A 'ri!e2te En ad3ncul t u, $ric7 Chiar E i pare cu
ade! rat r uM $2ti EngriIorat pentru FasonM
292
'entru c lui $ric cel ade! rat, cel En toate
min ile, nu i/ar 6i p sat deloc7
A +ineEn eles, protest 7
Apoi, dup un moment D a2 6i !rut s /i ! d 6a a D
zise:
A *u chiar7
' rea surprins7
A Otiu c ar trebui s /mi par 7 Ar trebui s 6iu
EngriIorat pentru 6ratele t u, pentru c Emi place s
6ac se: cu tine, 2i ar trebui s /mi doresc s
g3nde2ti bine despre mine ca s !rei 2i tu s 6aci
se:7
C tot !orbeam de onestitate7 Asta era cea mai
apropiat !ariant de $ric cel real pe care o
! zusem de zile bune7
A #ar o s m ascul i, nu/i a2aM #ac am
ne!oie s !orbescM #in acela2i moti!M
A igur, iubita mea7
A 'entru c !rei s 6acem se:7
A Oi asta, bineEn eles7 #ar 2i pentru c descop r
c amN
9 cu o pauz , ca 2i cum ar 6i 6ost pe cale s
spun ce!a Engrozitor7
A Am descoperit c am anumite sentimente
6a de tine7
A )h, am spus cu 6a a En pieptul lui, cu o !oce
la 6el de uimit pe c3t 6usese 2i a lui $ric7
'ieptul s u era gol, la 6el cum b nuiam c era 2i
restul corpului s u7 Am sim it g3dilatul u2or al
p rului blond ondulat pe obrazul meu7
A $ric, am spus dup o lung pauz , aproape
c detest s spun asta, dar 2i eu simt ce!a pentru
293
tine7
A!eam o mul ime de lucruri s /i spun lui $ri c 2i
ar 6i trebuit s 6im deIa En ma2in , En drum spre
hre!eport7 #ar pro6itam de acest moment s m
bucur de o 6r3ntur de 6ericire7
A *u chiar dragoste, zise7
#egetele Ei erau ocupate s g seasc cea mai
bun metod s /mi dea hainele Ios7
A *u, dar ce!a apropiat7
"/am aIutat7
A *u a!em prea mult timp, $ric, i/am spus,
Entinz3ndu/m , ating3ndu/l, 6 c3ndu/l s geam 7
Hai s o 6acem cum trebuie7
A rut /m , zise, 2i nu !orbea despre buzele
sale7 Jntoarce/te, 2opti7 Hreau 2i eu s te s rut7
Jn cele din urm , nu ne/a luat prea mult p3n la
clipa En care ne ineam En bra e satis6 cu i 2i
6erici i7
A Ce s/a Ent3mplatM Entreb 7 Jmi pot da seama
c te Ensp im3nt ce!a7
A Acum trebuie s mergem la hre!eport, am
spus7 #eIa am dep 2it ora pe care mi/a spus/o 'am
la tele6on7 Jn seara asta, o !om En6runta pe Hallo=
2i pe !r Iitorii ei7
A Atunci tu trebuie s stai aici, zise imediat7
A *u, am r spuns bl3nd, pun3ndu/mi m3na pe
obrazul lui7 *u, iubitule, trebuie s merg cu tine7
*u i/am spus c 'am considera c e o idee bun
s m 6oloseasc En lupt 7 *u i/am spus c urma s
6ie 6olosit drept ma2in rie de lupt 7 *u i/am spus
c eram sigur c cine!a !a muri En noaptea
aceasta8 poate chiar mai mul i, oameni, 2i
294
!3rcolaci, 2i !ampiri7 $ra probabil ultima oar c3nd
El dezmierdam pe $ric7 $ra probabil ultima oar
c3nd $ric se trezise En casa mea7 $ra posibil ca
unul dintre noi s nu supra!ie uiasc acestei nop i,
2i dac o 6 ceam, nu puteam 2ti cum ne
schimbam7
#rumul p3n la hre!eport l/am 6 cut En t cere7
*e/am sp lat 2i ne/am Embr cat 6 r s !orbim
prea mult7 #e cel pu in 2apte ori m/am g3ndit s
m Entorc En +on Temps, cu sau 6 r $ric7
#ar nu am 6 cut/o7
'rintre talentele lui $ric nu se num r 2i citirea
h r ilor, a2a c a trebuit s trag pe dreapta ca s /
mi !eri6ic harta 2i s stabilesc traseul nostru p3n
la 'archman -5?, ce!a la care nu m g3ndisem
p3n nu am aIuns En ora27 B</am a2teptat oarecum
ca $ric s /2i aminteasc pe unde trebuie s/o lu m,
dar bineEn eles c nu 2i/a amintit7C
A Cu!3ntul pentru ziua de azi era Ka anihilaL,
Emi spuse !esel7
A )h, mul umesc c ai !eri6icat7
'robabil c nu a!eam un ton prea recunosc tor7
A 'ari destul de Enc3ntat de toate astea7
A oo>ie, nimic nu se compar cu o lupt bun ,
spuse ap r3ndu/se7
A A2 zice c asta depinde de cine c32tig 7
Asta El 6 cu s r m3n t cut c3te!a minute,
ceea ce era 6oarte bine7 A!eam probleme En a m
descurca pe str zi necunoscute En Entuneric, cu
at3t de multe pe cap7 #ar, En cele din urm , am
aIuns la strada care trebuia 2i la casa respecti! de
pe acea strad 7 <i/i imaginasem Entotdeauna pe
295
'am 2i Cho= tr ind Entr/un conac, dar !ampirii
a!eau o cas mare En stil ranch, Entr/o suburbie
pentru p tura medie Enst rit 7 #in c3te Emi d deam
seama, era o strad pe care s te plimbi cu
bicicleta, cu gazon EngriIit 2i aspersoare7
"umina de pe alee era aprins la num rul -5?,
iar garaIul pentru trei ma2ini din spate era plin7 Am
condus pe panta care ducea la zona de parcare
betonat care 6usese pre! zut pentru cazuri
speciale7 Am recunoscut camioneta lui Alcide 2i
ma2ina pe care o ! zusem En garaIul colonelului
9lood7
Jnainte s ie2im din !echea mea ma2in , $ric se
aplec s m s rute7 *e/am uitat unul la cel lalt7
A!ea ochii at3t de mari 2i alba2tri, iar albul lor era
at3t de alb, Enc3t cu greu te/ai 6i putut uita En alt
parte7 ' rul auriu Ei era 6rumos piept nat7 Jl
str3nsese la spate cu un elastic de/al meu, unul
albastru str lucitor7 'urta o pereche de blugi 2i o
c ma2 nou de 6lanel7
A *e putem Entoarce, spuse7
Jn lumina slab din ma2in , 6a a Ei p rea la 6el
de dur ca o st3nc 7
A *e putem Entoarce la tine acas 7 'ot r m3ne
mereu cu tine7 *e putem cunoa2te trupurile En
6eluri di6erite nop i la r3nd7 A2 putea s te iubesc7
* rile Ei tremurar 2i brusc declar cu m3ndrie:
A A2 putea munci7 *u !ei 6i s rac 7 ) s te aIut7
A un a c s torie, am spus, Encerc3nd s
En!eselesc atmos6era7
#ar !ocea Emi tremura prea tare7
A #a, spuse7
296
Oi el nu !a mai 6i niciodat el Ensu2i7 Ar 6i o 6als
!ersiune a lui $ric, un $ric c ruia i s/a 6urat !ia a sa
ade! rat 7 'robabil c dac rela ia noastr Ba2a
cum eraC ar 6i durat, el ar 6i r mas acela2i8 dar eu
nu7
Destul cu .ndurile ne.ati$e, Soo0ie, mi/am
spus7 A2 6i o idioat absolut s renun s tr iesc
cu aceast superb creatur 7 Chiar ne sim eam
bine Empreun , Emi pl cea sim ul umorului pe care
El a!ea $ric 2i compania sa, ca s nu mai !orbim de
stilul s u de a 6ace dragoste7 Acum, c /2i pierduse
memoria, era 6oarte distracti! 2i 6 r complica ii7
Oi iat ghimpele din inim 7 Am a!ea o rela ie
6als , pentru c acesta era un 6als $ric7 AIunsesem
de unde plecasem7
Am ie2it din ma2in o6t3nd:
A unt o idioat , am spus c3nd el ocoli ma2ina
ca s mergem Empreun c tre cas 7
$ric nu coment nimic7 + nuiesc c era de
acord cu mine7
: Hello, am strigat Emping3nd u2a, dup ce nu
r spunse nimeni cioc nitului meu7
&2a garaIului d dea En sp l torie 2i de acolo En
buc t rie7
A2a cum te/ai 6i a2teptat Entr/o cas de !ampiri,
buc t ria era per6ect curat , pentru c nu era
6olosit 7 +uc t ria aceasta era mic pentru o cas
eu ast6el de dimensiuni7 Cred c agentul imobiliar
2i/a spus c e ziua lui norocoas D noaptea lui
norocoas D c3nd a prezentat/o !ampirilor, din
moment ce o 6amilie real , care g tea acas , ar 6i
a!ut probleme s se descurce Entr/o buc t rie de
297
dimensiunile unui pat ce!a mai mare7 Casa era
deschis , a2a c puteai !edea peste barul din
buc t rie En camera K6amilieiL, En acest caz,
camera principal pentru o 6amilie destul de
ciudat 7 $rau trei arcade care d deau probabil En
li!ing, En su6ragerie 2i En dormitor7
Chiar En acest moment, aceast camer era
plin ochi cu persoane7 Am a!ut impresia, z rind
multe m3ini 2i picioare, c mai st teau persoane 2i
sub arcadele care duceau En celelalte camere7
Hampirii erau acolo: 'am, Cho=, %erald, 2i cel
pu in Enc doi pe care/i recuno2team de la
9angtasia7 Cei cu dubl natur erau reprezenta i
de colonelul 9lood, Amanda cea cu p rul ro2u
Bmarele meu 6anC, adolescentul cu p rul epos
BidC, Alcide, Culpepper 2i Bspre dezgustul meuC
#ebbie 'elt7 #ebbie era Embr cat dup ultima
mod , sau cel pu in la mod dup gustul ei, ceea
ce p rea cam deplasat pentru o ast6el de Ent3lnire7
'oate !oia s /mi aminteasc c a!ea o sluIb bun
la o agen ie de publicitate7
)h, groza!S 'rezen a lui #ebbie 6 cea noaptea
aproape per6ect 7
'rin eliminare, grupul pe care nu/l recuno2team
am b nuit c trebuie s 6i 6ost !r Iitoarele locale7
Am presupus c 6emeia respectabil care st tea pe
canapea era liderul lor7 *u 2tiu care era titlul
corect D 2e6a adun riiM t p3naM A!ea En Iur de
2aizeci de ani 2i p rul argintiu ca o elul7 $ra de
origine a6ro/american , cu pielea de culoarea
ca6elei, a!ea ochi c prui care p reau in6init de
En elep i 2i la 6el de sceptici7 Adusese un b rbat
298
palid, cu ochelari, care purta pantaloni de doc
c lca i, o c ma2 En dungi 2i mocasini lustrui i7 Ar 6i
putut lucra la )66ice #epot sau la uper )ne
9oods
2-
, En !reun post de conducere, iar copiii lui
probabil credeau c , pe o ast6el de noapte
6riguroas , ie2ise la bo=ling sau la !reo Ent3lnire a
enoria2ilor din parohie7 Jn loc de asta, el 2i t3n ra
!r Iitoare de l3ng el erau pe cale s se angaIeze
Entr/o lupt pe !ia 2i pe moarte7
Cele dou scaune r mase goale erau, En mod
e!ident, pentru $ric 2i pentru mine7
A H a2teptam mai de!reme, zise aspru 'am7
A +un , Emi pare bine s te ! d, m bucur c tu
ai !enit at3t de repede, am bomb nit7
'entru un moment, toat lumea din camer se
uit la $ric, a2tept3ndu/se ca el s ia ini iati!a, a2a
cum o 6 cuse ani En 2ir7 (ar $ric se uita la ei 6 r nici
o e:presie7 'auza lung Encepea s de!in ciudat 7
A +ine, hai s ne preg tim, zise 'am7
Toate 6iin ele supranaturale adunate acolo se
Entoarser cu 6a a c tre ea7 'am p rea s 6i preluat
conducerea 2i era gata s duc treaba la cap t7
A <ul umit !3rcolacilor urm ritori, am g sit
cl direa pe care Hallo= o 6olose2te drept cartier
general, Emi spuse 'am7
' rea s /l ignore pe $ric, dar mi/am dat seama
c era din cauz c nu 2tia ce altce!a s 6ac 7 id
Emi z3mbi larg7 <i/am amintit c el 2i $milio au
urm rit uciga2ii de la magazinul pentru mirese,
p3n acas 7 Apoi, am realizat c /2i ascu ise din ii
27
"an de magazine de mobilier pentru birou, respecti!
de alimente7
299
ca ni2te ace7 +leahS
'uteam En elege prezen a !ampirilor, a
!r Iitoarelor, a !3rcolacilor, dar de ce !enise
#ebbie 'elt la aceast Ent3lnireM $a era un
teriantrop, nu un !3rcolac7 H3rcolacii erau mereu
at3t de snobi En ceea ce pri!e2te teriantropii, 2i iat
acum unul, 2i pe deasupra 2i En a6ara teritoriului
s u7 ) detestam 2i nu a!eam Encredere En ea7
'robabil c insistase s 6ie aici, iar asta m 6 cea
s am 2i mai pu in Encredere En ea, dac e posibil
a2a ce!a7
#ac era at3t de hot r3t s ni se al ture,
atunci pune i/o pe #ebbie En prima linie, ar 6i s6atul
meu7 A2a nu !a trebui s / i 6aci griIi En leg tur cu
ce 6ace pe la spatele t u7
+unica mea ar 6i 6ost cu siguran ru2inat de
ranchiuna mea8 dar ea Bca 2i AlcideC nu ar 6i putut
crede c #ebbie chiar a Encercat s m omoare7
A ) s ne strecur m En !ecin tate, Encet, zise
'am7
</am Entrebat dac citise un manual de
comando7
A Hr Iitoarele au 6olosit o groaz de magie En
zon , a2a c nu sunt prea mul i oameni pe str zi7
C3 i!a dintre !3rcolaci sunt deIa la locul lor7 *u
!om ie2i En e!iden 7 oo>ie !a merge prima7
H3rcolacii aduna i E2i Entoarser pri!irile c tre
mine En aceea2i clip 7 $ra destul de tulbur tor: ca
2i cum ai 6i Entr/un cerc de camionete, noaptea,
c3nd toate E2i aprind 6arurile ca s lumineze
interiorul cercului7
A #e ceM Entreb Alcide7
300
<3inile sale uria2e Ei cuprinseser genunchii7
#ebbie, care se l sase pe Ios, l3ng canapea, Emi
z3mbi, 2tiind c Alcide nu o poate !edea7
A 'entru c oo>ie este o 6iin uman , e:plic
'am, 2i ea reprezint mai mult un 6enomen natural
dec3t un !3rcolac7 *u o !or descoperi7
$ric m luase de m3n 7 < str3ngea at3t de
tare Enc3t am crezut c /mi pot auzi oasele trosnind7
Jnainte s 6ie 6ermecat, probabil c ar 6i En bu2it
planul lui 'am En 6a2 , sau l/ar 6i acceptat cu
entuziasm7 Acum era prea intimidat ca s mai
comenteze ce!a7
A Ce trebuie s 6ac c3nd aIung acoloM
$ram m3ndr de mine c a!eam un ton at3t de
calm 2i practic7 <ai degrab a2 6i luat o comand
6oarte complicat de la masa unor t ietori de
lemne be i En loc s m a6lu En prima linie a luptei7
A Cite2ti min ile !r Iitoarelor care se a6l
En untru, En timp ce noi ne ocup m pozi iile7 #ac
ne descoper c3nd ne apropiem, pierdem e6ectul
surprizei 2i e:ist 2anse mai mari s su6erim
pierderi gra!e7
C3nd era agitat , 'am a!ea un !ag accent, care
Ens nu am reu2it nici o clip s /mi dau seama de
unde pro!ine7 < g3ndeam c putea s pro!in
pur 2i simplu din englez , a2a cum era ea !orbit
En urm cu trei sute de ani7 au de oriunde7
A "e po i num raM $ posibilM
</am g3ndit o secund :
A #a, pot 6ace asta7
A Oi asta ne/ar 6i de mare aIutor7
A Ce 6acem c3nd intr m En cl direM Entreb id7
301
*er!os din cauza agita iei, z3mbea larg,
ar t3ndu/2i din ii ascu i i7 'am p ru u2or uimit :
A Ji omoram pe to i, zise7
Q3mbetul lui id p li7 $u am tres rit7 *u am 6ost
singura7
'am p ru s realizeze c a spus ce!a greu de
digerat7
A Ce altce!a putem 6aceM Entreb uimit sincer7
Asta era o problem 7
A $i !or 6ace tot ce le st En putin ca s ne
ucid pe noi, puse Cho= punctul pe i7 $i au 6 cut o
singur Encercare de negociere 2i l/a costat pe $ric
memoria, iar pe Clancy !ia a7 Au trimis hainele lui
Clancy En diminea a asta la 9angtasia7
)amenii E2i mutar pri!irea de la $ric, Iena i7 $l
p rea cople2it, iar eu l/am b tut u2or pe bra cu
m3na mea liber 7 tr3nsoarea m3inii sale se mai
rela: pu in7 3ngele reEncepu s circule 2i m
6urnica7 Asta era o u2urare7
A Cine!a trebuie s mearg cu oo>ie, zise
Alcide7
Ji arunc o pri!ire lui am7
A *u poate merge singur l3ng casa aceea7
A <erg eu cu ea, spuse o !oce 6amiliar din
col ul camerei 2i m/am aplecat En 6a pri!ind
6e ele din Iur7
A +ubbaS am e:clamat, Enc3ntat s /l ! d pe
!ampir7
$ric se holba uimit la celebrul chip7 ' rul negru
str lucitor era piept nat spre spate, iar buza de
Ios, bosum6lat , era Entins En z3mbetul s u
renumit7 Cel care a!ea acum griI de el El
302
Embr case special pentru aceast sear , c ci En loc
de salopeta cu strasuri, sau blugi 2i tricou, +ubba
purta haine de camu6laI7
A < bucur s ! ! d, donG2oara oo>ie, zise
+ubba7 'ort hainele mele din armat 7
A Am ! zut7 Ar i bine, +ubba7
A <ul umesc, doamn 7
'am se g3ndi7
A Ar putea 6i o idee bun , zise7 Ah D calit ile ei,
transmisia mental , En elege i cu to ii ce ! spunM D
este at3t de, ah, atipic , c nu !or descoperi c un
!ampir este at3t de aproape7
'am era plin de tact7
+ubba era un !ampir Engrozitor7 #e2i discret 2i
ascult tor, nu putea g3ndi 6oarte clar 2i pre6era
mai degrab s3ngele de pisic celui de om7
A &nde/i +ill, domni2oar oo>ieM Entreb , a2a
cum a2 6i putut paria c !a 6ace7
+ubba 6usese Entotdeauna 6oarte ata2at de +ill7
A $ En 'eru, +ubba7 Asta/i tocmai En America de
ud7
A *u, nu sunt, spuse o !oce rece, iar inima Emi
tres ri7
</am Entors7 #inspre o arcad , se i!i 6osta mea
iubire7
Aceasta era o sear a surprizelor7 peram ca
!reo c3te!a dintre ele s 6ie pl cute7
/l ! d pe +ill a2a, pe nea2teptate, Emi pro!oc
un 2oc mai puternic dec3t m a2teptasem7 *u mai
a!usesem niciodat un 6ost prieten, !ia a mea 6iind
de alt6el destul de lipsit de prieteni, a2a c nu
a!eam prea mult e:perien En a/mi controla
303
emo iile generate de prezen a sa, mai ales cu $ric
ag at de m3na mea, ca 2i cum eu a2 6i 6ost <ary
'oppins, iar el ar 6i 6ost En griIa mea7
+ill ar ta bine En pantalonii de doc7 'urta o
c ma2 Cal!in Klein, pe care i/o alesesem eu, 2i o
hain din sto6 En carouri maro cu auriu7 *u c a2 6i
remarcat En mod special7
A +ine, a!em ne!oie de tine En seara asta, zise
'am7
#omni2oara K6emeie de a6aceriL7
A Ha trebui s /mi spui cum sunt ruinele, cele
despre care !orbe2te toat lumea7 Cuno2ti restul
lumii care se a6l aiciM
+ill pri!i En Iur7
A Colonele 9lood, spuse salut3ndu/l cu o
Enclinare a capului7 Alcide7
alutul s u pentru Alcide era mult mai pu in
cordial7
A *u/i cunosc pe noii no2tri alia i, spuse
ar t3nd spre !r Iitoare7
+ill a2tept s se 6ac prezent rile, apoi Entreb :
A Ce 6ace aici #ebbie 'eltM
Am Encercat s nu r m3n cu gura c scat , c3nd
g3ndurile mele 6ur rostite cu !oce tare7 $:act
Entrebarea meaS Oi cum de +ill o 2tia pe #ebbieM
Am Encercat s /mi amintesc dac drumurile li se
Encruci2aser En Fac>son, dac se Ent3lniser
!reodat 6a En 6a 8 2i nu mi/am putut aminti o
ast6el de Ent3lnire, de2i bineEn eles +ill 2tia ce
6 cuse7
A $ste 6emeia lui Alcide, r spunse 'am cu
mult precau ie, oarecu m uimit 7
304
Am ridicat din spr3ncene, uit3ndu/m la Alcide,
iar acesta se 6 cu purpuriu7
A $ aici En !izit 2i a decis s /l Enso easc ,
continu 'a m7 Ai !reo obiec ie legat de prezen a
eiM
A /a al turat 2i ea celor care m torturau la
re2edin a regelui din <ississippi, spuse +ill7 /a
bucurat de durerea mea7
Alcide se ridic 7 A!ea cea mai 2ocat 6igur pe
care i/o ! zusem !reodat 7
A #ebbie, este ade! ratM
#ebbie Encerc s /2i p streze calmul, acum, c
toate pri!irile era a intite asupra ei 2i toate erau
neprietenoase7
A /a Ent3mplat s 6iu En !izit la un prieten
!3rcolac care lucra acolo, unul dintre gardieni,
spuse7
Hocea ei nu era su6icient de calm ca s se
potri!easc cu !orbele7
A $ra e!ident c nu puteam 6ace nimic ca s te
eliberez7 A2 6i 6ost s632iat En buc i7 *u pot s cred
c E i aminte2ti de mine 6oarte clar7 Cu siguran
pierduse2i contactul cu realitatea7
Jn !orbele ei se sim ea o urm de dispre 7
A Te/ai implicat En tortur , spuse +ill cu !oce
impersonal 2i cu at3t mai con!ing toare7 Cle2tii E i
pl ceau cel mai mult7
A *u ai spus nim nui c era acoloM o Entreb
Alcide pe #ebbie7
Tonul acestuia nu era deloc indi6erent7 $:prima
durere, 2i 6urie, 2i tr dare7
A Otiai c cine!a din alt regat era torturat acas
305
la Russell 2i nu ai 6 cut nimicM
A $ste un $ampir, pentru numele lui
#umnezeu, spuse #ebbie, cu o !oce iritat 7 C3nd
am a6lat mai t3rziu c pornise2i Empreun cu
oo>ie En c utarea lui, ca s / i po i scoate tat l din
m3na !ampirilor, m/am sim it Engrozitor7 #ar, En
acel moment, era doar treaba !ampirilor7 #e ce ar
6i trebuit s m amestecM
A #ar de ce o persoan decent ar participa la
tortur M
Hocea lui Alcide era tensionat 7 &rm o lung
t cere7
A Oi, bineEn eles, a Encercat s o omoare pe
oo>ie, zise +ill7
Reu2ea Enc s nu pun patos En cu!inte7
A *u am 2tiut c e2ti En portbagaIul ma2inii
c3nd am Empins/o En elS *u 2tiam c o Enchid cu un
!ampir En6ometatS protest #ebbie7
*u 2tiu ce credeau ceilal i, dar eu nu am 6ost
con!ins nici o secund 7
Alcide E2i aplec capul brunet 2i E2i pri!i palmele,
ca 2i cum acolo ar 6i e:istat un oracol7 J2i ridic
apoi 6a a s o pri!easc la #ebbie7 $ra un b rbat
care nu mai putea ocoli ade! rul7 <i/a p rut mai
r u pentru el dec3t mi/a p rut pentru orice de
6oarte, 6oarte mult !reme7
A < lep d de tine, spuse Alcide7
Colonelul 9lood tres ri, iar t3n rul id, Amanda
2i Culpepper p reau uimi i 2i impresiona i, ca 2i
cum ar 6i 6ost o ceremonie la care nu crezuser
!reodat c !or asista7
A *u te !oi mai !edea7 *u !oi mai !3na cu tine7
306
*u !oi mai Emp r i carnea cu tine7
Acesta era, e!ident, un ritual cu o ad3nc
semni6ica ie printre cei cu dubl natur 7 #ebbie se
holba la Alcide, Ensp im3ntat de cu!intele sale7
Hr Iitoarele murmurau Entre ele, dar alt6el camera
r mase t cut 7 Chiar 2i +ubba pri!ea cu ochi mari7
A *u, spuse #ebbie cu !oce su6ocat , agit3nd o
m3n En 6a a ei, ca 2i cum ar 6i putut 2terge ceea
ce se Ent3mplase7 Alcide, nuS
#ar el pri!ea prin ea7 *u o mai !edea7
#e2i o detestam pe #ebbie, era dureros s /i
pri!e2ti chipul7 Ca maIoritatea celor prezen i, de
Endat ce am putut, m/am uitat oriunde En alt
parte, mai pu in la teriantrop7 En6run i grupul lui
Hallo= p rea 6loare la ureche 6a de acest episod7
'am p ru s 6ie de acord:
A Jn ordine atunci, spuse abrupt7 +ubba !a
deschide drumul cu oo>ie7 $a se !a str dui s
6ac bineN ceea ce 2tie D 2i ne !a 6ace semn7
'am cump ni o clip 7
A oo>ie, s recapitul m: trebuie s 2tim
num rul de oameni din cas , indi6erent dac sunt
sau nu !r Iitori, 2i orice alt am nunt pe care/l po i
prinde7 Trimite/l pe +ubba la noi cu in6orma ia pe
care o a6li 2i stai de paz pentru cazul En care
situa ia se schimb En timp ce noi ne mi2c m7
)dat ce ne/am ocupat pozi iile, te po i retrage la
ma2ini, unde !ei 6i En siguran 7
*u a!eam nici o problem cu asta7 )ricum, Entr/
o gr mad de !r Iitori, !ampiri 2i !3rcolaci nu
eram cine 2tie ce lupt tor7
A <i se pare En regul , dac tot trebuie s 6iu
307
implicat , am spus7
) smucitur a m3inii m 6 cu s /mi ridic ochii
c tre $ric7 ' rea Enc3ntat la ideea luptei, dar Enc
mai era nesiguran pe chipul 2i En atitudinea sa7
A #ar ce se !a Ent3mpla cu $ricM
A Ce !rei s spuiM
A #ac omor3 i pe toat lumea, cine/l !a sc pa
de !raI M
</am Entors u2or cu 6a a c tre e:per i,
contingentul Ticca7
A #ac grupul lui Hallo= moare, dispar odat
cu el 2i !r IileM au $ric !a r m3ne tot 6 r
memorieM
A HraIa trebuie Enl turat , spuse !r Iitoarea cea
mai En !3rst , 6emeia a6ro/american calm 7 #ac
este Enl turat de cel care a 6 cut/o, cu at3t mai
bine7 'oate 6i ridicat 2i de altcine!a, dar !a lua
mai mult timp 2i !a Ensemna un e6ort mai mare, din
moment ce noi nu 2tim ce s/a 6olosit la 6acerea
!r Iii7
Jncercam s e!it s m uit la Alcide, pentru c
Enc mai tremura din cauza !iolen ei emo iilor
care/l determinaser s o renege pe #ebbie7 #e2i
nu 2tiam c o ast6el de ac iune este posibil , prima
mea reac ie a 6ost s m simt pu in trist pentru c
nu a renegat/o imediat dup ce i/am spus, acum o
lun , c a Encercat s m omoare7 )ricum 2i/ar 6i
putut spune c m En2el, c nu era #ebbie cea pe
care am sim it/o l3ng mine Enainte s m Emping
En portbagaIul Cadillacului7
#in c3te 2tiam eu, era prima dat c3nd #ebbie
recunoscuse c o 6 cuse7 Oi protestase c nu 2tiuse
308
c +ill era En portbagaI, incon2tient7 #ar s arunci o
persoan En portbagaI 2i s tr3nte2ti capacul nu/i o
6ars prea amuzant , nu/i a2aM
'robabil c pu in #ebbie se minise 2i pe sine7
Trebuia s ascult ce se Ent3mpla acum7 #ac !oi
supra!ie ui nop ii, o s am destul timp s m
g3ndesc la capacitatea ego/ului uman s se
am geasc singur7
'am spunea:
A A2adar, crezi c trebuie s o sal! m pe
Hallo=M Ca s /l scape pe $ric de !raI M
*u p rea prea !esel la aceast perspecti! 7
<i/am Enghi it sentimentele dureroase 2i m/am
str duit s ascult7 *u era momentul s m las
prad deprim rii7
A *u, spuse imediat !r Iitoarea7 'e 6ratele ei,
<ar>7 $ mult prea periculos s/o la2i pe Hallo= En
!ia 7 Trebuie s moar c3t de repede putem pune
m3na pe ea7
A Hoi ce !e i 6aceM Entreb 'am7 Cum ne !e i
aIuta En acest atacM
A Hom 6i a6ar , dou str zi mai Encolo, spuse
b rbatul palid7 ) s arunc m !r Ii En Iurul cl dirii
ca s 6ac !r Iitoarele slabe 2i nehot r3te7 Oi mai
a!em 2i c3 i!a a2i En m3nec 7
$l 2i cu t3n ra 6emeie, care a!ea o cantitate
uria2 de machiaI negru En Iurul ochilor, p reau
destul de Enc3nta i de ocazia de a 6olosi aceste
trucuri7
'am d du din cap, ca 2i cum !r Iile aruncate ar
6i 6ost un aIutor su6icient7 $u m g3ndeam c s
a2tepte a6ar cu un arunc tor de 6l c ri ar 6i 6ost
309
mult mai bine7
Jn tot acest timp, #ebbie 'elt a stat ca 2i cum ar
6i 6ost paralizat 7 Acum Encepuse s /2i croiasc
drum spre u2a din spate7 +ubba s ri s o apuce de
m3n 7 $a 2uier la el, dar el nu tres ri, de2i eu a2 6i
6 cut/o7
*ici unul dintre !3rcolaci nu reac ion 7 $ra ca 2i
cum le/ar 6i 6ost cu ade! rat in!izibil 7
A "as /m s plec7 *u sunt dorit , Ei spuse lui
+ubba, 6urie 2i durere citindu/se pe r3nd pe chipul
ei7
+ubba ridic din umeri7 'ur 2i simplu o inu En
continuare, a2tept3nd Iudecata lui 'am7
A #ac te l s m s pleci, te/ai putea duce la
!r Iitoare s le anun i c !enim, zise 'am7 Asta s/
ar potri!i per6ect cu caracterul t u, se pare7
#ebbie a!u tupeul s par ultragiat 7 Alcide
ar ta ca 2i cum s/ar 6i uitat la 2tirile meteo7
A +ill, ai tu griI de ea, suger Cho=7 #ac se
Entoarce Empotri!a noastr , omoar/o7
A un minunat, spuse +ill z3mbind Entr/un
mod care/i e!iden ia col ii7
#up Enc !reo c3te!a aranIamente pri!ind
transportul 2i Enc ni2te consult ri lini2tite Entre
!r Iitoare, care a!eau de dus o cu totul alt6el de
lupt , 'am zise:
A )K, s mergem7
'am, care sem na mai mult ca niciodat cu
Alice En ara <inunilor, En pulo!erul ei roz/deschis,
cu pantaloni roz/Enchis, se ridic , E2i !eri6ic ruIul En
oglinda de pe peretele cel mai apropiat de locul
unde st team7 Ji o6eri chipului ei re6lectat un
310
z3mbet 6olosit adesea, a2a cum ! zusem 6emei
6 c3nd de o mie de ori7
A oo>ie, prietena mea, spuse, Entorc3ndu/se 2i
Endrept3ndu/2i z3mbetul c tre mine7 Aceasta este
o sear important 7
A eriosM
A #a7
'am E2i puse bra ul En Iurul umerilor mei7
A Ap r m ce este al nostruS "upt m pentru
re!enirea liderului nostruS
Q3mbi peste mine, c tre $ric7
A<3ine, 2eri6ule, !ei 6i En spatele biroului t u la
9angtasia7 Hei putea s mergi la tine acas , En
dormitorul t u7 "/am p strat curat pentru tine7
Am studiat reac ia lui $ric7 *u o mai auzisem pe
'am niciodat adres3ndu/i/se eu acest titlu7 #e2i
!ampirul/2e6 pentru 6iecare zon era numit 2eri6, 2i
ar 6i trebuit s 6iu obi2nuit cu asta p3n acum, nu
m/am putut ab ine s nu mi /l imaginez pe $ric En
haine de co=boy, cu o stea prins /n piept, sau
B inuta mea 6a!orit C En colan i negri, ca r ul 2eri6
din *othingam
2.
7 <i s/a p rut interesant 2i c nu
tr ia aici cu 'am 2i Cho=7
$ric Ei arunc lui 'am o pri!ire at3t de serioas ,
Enc3t z3mbetul Encepu s i se 2tearg de pe 6a 7
A #ac mor En seara aceasta, spuse, pl te2te/i
acestei 6emei banii care i/au 6ost promi2i7
< apuc de um r7 $ram pur 2i simplu drapat
En !ampiri7
A Fur, zise 'am7 Cho= 2i %erald !or a6la 2i ei7
$ric ad ug :
28
'ersonaI din "obin Hood!
311
A Otii unde e 6ratele eiM
&imit , m/am Endep rtat de 'am7
'am p ru la 6el de luat prin surprindere7
A *u, 2eri6ule7
A </am g3ndit c a i 6i putut s /l lua i ostatic
ca ea s nu m tr deze7
Aceast idee nu/mi trecuse prin cap, dar ar 6i
trebuit7 $!ident, mai a!eam o groaz de En! at
despre cum s o iei pe c i l turalnice7
A A2 !rea s m 6i g3ndit la asta, spuse 'am
admirati!, trans6orm3ndu/se En ecoul g3ndurilor
mele, dar cu o not personal 7 *u m/ar 6i deranIat
s petrec ce!a timp cu Fason pe post de ostatic7
*u puteam En elege: Fason p rea s aib succes
peste tot7
A #ar nu l/am luat, zise 'am7 #ar, dac trecem
de asta, oo>ie, El !oi c uta chiar eu7 $ posibil s /l
6i luat grupul lui Hallo=M
A $ posibil, am spus7 Claudine mi/a spus c nu
a ! zut nici un ostatic, dar a recunoscut 2i c au
6ost camere En care nu s/a uitat7 #e2i nu En eleg de
ce l/ar 6i luat pe Fason, doar dac Hallo= 2tia c El
am pe $ricM #ar atunci l/ar 6i 6olosit ca s m 6ac
s !orbesc, e:act cum !oi l/a i 6i 6olosit ca eu s
p strez secretul7 #ar nu m/au abordat7 *u po i s
2antaIezi pe cine!a care nu 2tie c El ai la m3n 7
A Totu2i, le reamintesc celor ce !or intra En
cl dire s se uite dup el, zise 'am7
A Cum se simte +elindaM am Entrebat7 A i 6 cut
aranIamentele s /i pl ti i spitalizareaM
< pri!i ca 2i cum nu ar 6i En eles7
A Chelneri a care a 6ost r nit ap r3nd
312
9angtasia, i/am amintit, pu in cam sec7 J i
aminte2tiM 'rietena lui %inger, cea care a murit!
A +ineEn eles, spuse Cho=, de la locul s u de
l3ng perete7 J2i re!ine7 (/am trimis 6lori 2i
bomboane, Ei spuse lui 'am7
Apoi se concentr asupra mea7
A A!em asigurare pentru toat lumea7
$ra m3ndru de asta ca un proasp t t tic7
'am p ru Enc3ntat de raportul lui Cho=7
A +ine, zise7 Trebuie s ai griI s 6ie 6erici i7
untem gata de plecareM
Am ridicat din umeri7
A Cred c da7 *u mai are nici un rost s
a2tept m7
+ill p 2i En 6a a mea, En timp ce 'am 2i Cho= se
consultau asupra ma2inii pe care s o ia7 %erald
ie2ise ca s se asigure c toat lumea era la curent
cu planul b t liei7
A Cum a 6ost En 'eruM l/am Entrebat pe +ill7
$ram 6oarte con2tient de $ric, umbr mare 2i
blond l3ng um rul meu7
A Am 6 cut o groaz de Ensemn ri pentru
cartea mea, spuse +ill7 America de ud En
ansamblu nu a 6ost prea bun pentru !ampiri, dar
'eru nu este la 6el de ostil ca alte ri, 2i am putut
!orbi cu c3 i!a !ampiri de care nu mai auzisem
niciodat 7
#e luni de zile, +ill Encerca s alc tuiasc o list
a !ampirilor, la cererea reginei din "ouisiana, care
credea c aceasta Ei !a 6i 6oarte util 7 ' rerea ei nu
coincidea cu cea a comunit ii !ampirilor, unii
dintre membrii acesteia a!3nd mari obiec ii En a 6i
313
e:pu2i, chiar 2i printre cei de acela2i 6el cu ei7 Cred
c e aproape imposibil s renun i la secret c3nd l/
ai p strat secole7
<ai e:istau Enc !ampiri care tr iau En cimitire,
care !3nau noaptea 2i care re6uzau s accepte
schimbarea de statut8 erau ca po!e2tile despre
solda ii Iaponezi care mai luptau En insulele din
'aci6ic mult timp dup ce Al #oilea R zboi <ondial
se s63r2ise7
A Ai aIuns s !ezi ruinele despre care !orbeaiM
A <achu 'ichuM #a, am urcat acolo7 A 6ost o
e:perien groza! 7
Am Encercat s mi /l imaginez pe +ill urc3nd pe
munte noaptea, ! z3nd ruinele unei !echi ci!iliza ii
la lumina lunii7 *ici m car nu/mi pot imagina cum
trebuie s 6i 6ost7 *u ie2isem niciodat din ar 7 #e
6apt, n/am ie2it prea mult nici dintre grani ele
statului7
A Acesta este +ill, 6ostul t u partenerM
Hocea lui $ric p rea pu inN Encordat 7
A Ah, acesta esteN p i, da, oarecum, am spus
ne6ericit 7
K9ostL era corect, KpartenerL era pu in cam
mult spus7
$ric E2i puse ambele m3ini pe umerii mei 2i se
trase mai aproape7 *u a!eam nici o Endoial c se
holba peste cre2tetul meu la +ill, care/i Entorcea
aceea2i pri!ire 6i: 7 $ric ar 6i putut la 6el de bine s
6i:eze o pl cu cu K$ a meaL En cre2tetul meu7
Arlene Emi spusese c Ei pl ceau la nebunie
momentele astea, c3nd K6ostulL ei !edea c
altcine!a o apreciaz , chiar dac el nu o 6ace7 Tot
314
ce puteam spune era c gusturile mele erau
di6erite7 "e detestam7 < sim eam ciudat 2i ridicol7
A Chiar nu/ i aminte2ti de mine, Ei spuse +ill lui
$ric, ca 2i cum s/ar 6i Endoit de asta p3n En acel
moment7
uspiciunile Emi 6ur con6irmate c3nd Emi spuse,
ca 2i cum $ric nu ar 6i 6ost acolo:
A incer, credeam c este un plan elaborat de/
al lui $ric, ca s stea la tine acas 2i s /2i croiasc
drum En patul t u7
#in moment ce acest g3nd Emi trecuse 2i mie
prin minte, de2i renun asem la el destul de repede,
nu am putut protesta8 dar am sim it c m
Enro2esc7
A Trebuie s ne urc m En ma2in , i/am spus lui
$ric, Entorc3ndu/m ca s /i z resc 6a a7
$ra ca de piatr , lipsit de e:presie, ceea ce de
obicei semnala c este Entr/o dispozi ie
periculoas 7 #ar !eni cu mine c3nd am pornit spre
u2 , iar casa Encepu s /2i goleasc Encet ocupan ii
En Engusta strad de suburbie7 </am Entrebat ce
g3ndeau !ecinii7 +ineEn eles, 2tiau c e o cas
locuit de !ampiri, nimeni prin preaIm En timpul
zilei, toat munca din gr din 6 cut de angaIa i
umani, oameni care !eneau 2i plecau noaptea 2i
care erau 6oarte palizi7 Aceast acti!itate brusc
probabil c suscita curiozitatea !ecinilor7
Am condus En t cere, cu $ric al turi de mine, pe
scaunul din 6a 7 #in c3nd En c3nd, se Entindea s
m ating 7 *u 2tiu cu cine mergea +ill, dar am 6ost
6ericit c nu cu mine7 *i!elul de testosteron ar 6i
6ost prea mare En ma2in 2i m/a2 6i su6ocat7
315
+ubba st tea pe bancheta din spate, 6redon3nd
pentru sine7 ' rea s 6ie K"o!e <e TenderL7
A Asta este o rabl de ma2in , zise $ric, pe
nea2teptate, cel pu in pentru mine7
A #a, am 6ost de acord7
A i/e team M
A #a7
A #ac se rezol! toat treaba, o s ne mai
!edemM
A igur, am r spuns ca s /l 6ac 6ericit7
$ram con!ins c dup aceast con6runtare
nimic nu !a mai 6i la 6el7 #ar 6 r con!ingerea
absolut a lui $ric En propriul curaI, inteligen 2i
cruzime, acest $ric era destul de 6ragil7 Ha 6i gata
pentru b t lie, dar En acest moment a!ea ne!oie
de un impuls7
'am stabilise unde trebuia s parcheze 6iecare,
pentru ca grupul lui Hallo= s nu se alarmeze din
cauza apari iei unui num r mare de ma2ini7
A!eam o hart cu locul nostru marcat pe ea7
Acesta se do!edi a 6i un $/Q <art la col ul a dou
str zi ce!a mai mari, Entr/o zon care cobora u2or
2i care se trans6orma din reziden ial En
comercial 7 Am parcat En cel mai retras col pe
care ni/l permitea $/Q <art7 9 r alte discu ii, ne/
am Endreptat c tre loca iile stabilite7
Aproape Ium tate din casele de pe strada
lini2tit a!eau En 6a panouri ale unor agen ii
imobiliare, iar cele care r m seser ne!3ndute nu
erau prea bine Entre inute7 <a2inile erau la 6el de
rablagite ca 2i a mea, iar petice mari 2i goale
ar tau c gazonul nu era udat sau 6ertilizat En
316
timpul !erii7 Jn 6iecare 6ereastr luminat se z rea
lumina tremur toare a unui tele!izor7
$ram bucuroas c e iarn 2i c oamenii care
tr iau aici erau to i En cas 7 #oi !ampiri albi 2i o
6emeie blond ar 6i suscitat comentarii, dac nu
chiar ar 6i 6ost agresa i En acest cartier7 'lus c unul
dintre !ampiri era destul de u2or de recunoscut En
ciuda schimb rilor pe care le implica trans6ormarea
sa, acesta 6iind 2i moti!ul pentru care +ubba era
ascuns7
Cur3nd am aIuns la col ul la care $ric trebuia s
se despart de noi, ca s se poat Ent3lni cu ceilal i
!ampiri7 $u a2 6i continuat c tre postul desemnat
6 r o !orb 8 aIunsesem deIa Entr/o a2a stare de
tensiune, Enc3t sim eam c a2 6i !ibrat dac eram
atins 6ie 2i cu un deget7 #ar $ric nu era mul umit
cu o desp r ire t cut 7 < apuc de bra e 2i m
s rut p3n nu mai putu, 2i, crede i/m , rezist
destul7
+ubba scoase un sunet de dezaprobare7
A *u ar trebui s s ru i pe nimeni altcine!a,
domni2oar oo>ie, spuse7 +ill a zis c e En regul ,
dar mie nu/mi place7
#up Enc o secund , $ric Emi d du drumul7
A Jmi pare r u dac te/am sup rat, spuse rece7
'ri!i apoi din nou En Ios, la mine7
A *e !edem mai t3rziu, iubita mea, spuse
6oarte lini2tit7
<i/am pus palma pe obrazul lui7
A <ai t3rziu, am spus 2i m/am Entors, plec3nd
cu +ubba pe urmele mele7
A *u sunte i sup rat pe mine, nu/i a2a,
317
donG2oar oo>ieM m Entreb tem tor7
A *u sunt, am spus7
</am str duit s /i z3mbesc, din moment ce
2tiam c el m !ede mult mai bine dec3t El ! d eu7
$ra o noapte rece 2i, de2i a!eam haina, aceasta nu
mi s/a mai p rut la 6el de c lduroas cum ar 6i
trebuit s 6ie7 <3inile Emi tremurau de 6rig, iar nasul
Emi era amor it7 'uteam sim i o adiere de 6um de la
un 6oc cu lemne dintr/un 2emineu, gaze de
e2apament, 2i benzin , 2i ulei, 2i toate celelalte
mirosuri pro!enind de la ma2ini care se combin
pentru a da <irosul )ra2ului7
#ar mai era un miros care p trunsese En cartier,
un miros care indica o contaminare a cartierului cu
ce!a mai mult dec3t nenorocirile urbane7 Am
adulmecat, iar mirosul se En!3rti prin aer En !olute
aproape !izibile7 #up un moment de g3ndire, mi/
am dat seama c trebuie s 6ie mirosul magiei,
consistent 2i care/ i d un nod En stomac7 <agia
miroase a2a cum Emi imaginez c ar trebui s
miroas un bazar Entr/o ar e:otic 7 <iroase a
ciudat 2i a di6erit7 'ar6umul unei cantit i mari de
magie poate 6i de/a dreptul cople2itor7 #e ce nu se
pl3ngeau poli iei oamenii din cartierM *u putea
toat lumea s simt acest mirosM
A +ubba, E i miroase a ce!a neobi2nuitM am
Entrebat cu !oce 6oarte sc zut 7
&n c3ine sau doi l trar c3nd trecur m de ei, En
noapte, dar renun ar imediat ce sim ir mirosul
de !ampir7 B'entru ei, cred c +ubba era ce!a
neobi2nuit7C C3inii sunt aproape Entotdeauna
speria i de !ampiri, de2i reac ia lor la !3rcolaci 2i
318
teriantropi este mult mai impre!izibil 7
<i/am dat seama c sunt con!ins c nu/mi
doresc altce!a dec3t s m Entorc la ma2in 2i s
plec7 Trebuia s depun un e6ort con2tient s /mi 6ac
picioarele s se mi2te En direc ia corect 7
A #a, sigur c simt, Emi 2opti 2i el7 Cine!a a
6 cut ni2te !r Ii7 <agie de inut la distan 7
*u 2tiam dac responsabili de aceast oper de
Endem3nare care se Empr 2tia peste tot erau
!r Iitoarele lui Hallo= sau !r Iitorii Ticca ce se
a6lau de partea noastr , dar era e6icient 7
*oaptea p rea aproape nenatural de t cut 7
Cred c !reo trei ma2ini ne dep 2ir En timp ce
Enaintam prin labirintul de str zi ale suburbiei7
+ubba 2i cu mine nu ! zur m al i pietoni, iar
sentimentul de izolare de r u augur crescu7
Hr Iile de inere la distan se intensi6icar pe
m sur ce ne apropiam de ceea ce se presupunea
c trebuie s ne inem la distan 7
Jntunericul dintre petele de lumin de sub
l mpile de pe strad p rea mai ad3nc, iar lumina
p rea s nu mai aIung prea departe7 C3nd +ubba
m lu de m3n , nu l/am re6uzat7 'icioarele mele
p reau s se t3rasc la 6iecare pas7
<ai sim isem acest miros la 9angtasia, poate c
!3rcolacul urm ritor a!usese o misiune mai u2oar
dec3t credeam7
A Am aIuns, domni2oar oo>ie, zise +ubba, cu
!ocea ca o 2oapt En noapte7
Am trecut de un col 7 #in moment ce 2tiam c e
o !raI 2i pentru c 2tiam c pot merge mai
departe, am 6 cut/o7 #ar, dac a2 6i 6ost un locuitor
319
din zon , a2 6i g sit un alt drum, 2i asta 6 r s m
g3ndesc prea mult7 (mpulsul s e!it acest loc era
at3t de puternic, Enc3t m/am Entrebat dac oamenii
care locuiau pe acea strad 6useser En stare s se
Entoarc de la ser!iciu7 'oate c m3ncau En ora2,
mergeau la 6ilm sau beau prin baruri, orice ca s
e!ite s se Entoarc acas 7 9iecare cas de pe
strad p rea suspect de Entunecat 2i goal 7
'este drum 2i la cel lalt cap t al str zii era
centrul magiei7
%rupul lui Hallo= a g sit un loc bun unde s se
ascund : un spa iu comercial de Enchiriat, o cl dire
mare care ad postise o combina ie de 6lor rie 2i
brut rie7 <innie 9lori 2i 'r Iituri a!ea o pozi ie
izolat , cel mai mare magazin dintr/un 2ir de trei,
care r3nd pe r3nd s/au stins ca lum3n rile dintr/un
s6e2nic7 Aparent, cl direa era goal de ani buni7
Hitrinele mari erau acoperite cu a6i2e pentru
e!enimente de mult petrecute 2i pentru candida i
politici de mult En!in2i7 'lacaIul b tut En locul u2ilor
era un indiciu c !andalii intraser nu numai o
dat 7
Chiar 2i En gerul iernii, ierburi cre2teau En
cr p turile din zona parc rii7 &n tomberon uria2 se
a6la En partea dreapt a parc rii7 "/am ! zut de pe
cealalt parte a str zii, Encerc3nd s /mi Entip resc
pe c3t posibil En minte e:teriorul, Enainte de a
Enchide ochii 2i de a m concentra asupra celorlalte
sim uri7 <i/am rezer!at un moment s 6iu trist 7
#ac m Entreba i, mi/ar 6i 6ost greu s
urm resc pa2ii care m/au adus En acest loc
periculos, En acest moment periculos7 $ram
320
Enaintea unei b t lii En care ambele tabere erau
destul de dubioase7 #ac a2 6i Ent3lnit mai Ent3i
tab ra lui Hallo=, probabil c a2 6i 6ost con!ins c
!3rcolacii 2i !ampirii merit s 6ie eradica i7
"a aceea2i !reme, cu un an En urm , nimeni din
lumea asta nu En elegea ce sunt, 2i nu/i p sa
nim nui7 $ram doar *ebuna oo>ie, cea cu un
6rate dezm at, o 6emeie c reia ceilal i Ei pl3ngeau
de mil , 2i pe care o e!itau mai mult sau mai pu in7
Oi acum iat /m , pe o strad Enghe at din
hre!eport, in3nd de m3n un !ampir cu o 6a
legendar 2i creierul !arz 7 $ra o Embun t ireM
Oi eram aici nu ca s m amuz sau s Emi
Embun t esc situa ia, ci En recunoa2tere pentru o
adun tur de creaturi supranaturale, str3ng3nd
in6orma ii despre un grup de !r Iitoare criminale,
care beau s3nge 2i/2i schimbau 6orma7
Am o6tat, neauzit speram eu7 $i bine, cel pu in
nu m/a lo!it nimeni7
Am Enchis ochii 2i am renun at la scuturi 2i mi/
am Entins mintea p3n la cl direa de peste strad 7
Creiere, ocupate, ocupate, ocupate7 $ram
uimit de gr mada de in6orma ii pe care o
primeam7 'oate absen a oamenilor din !ecin tate,
sau in6iltrarea cople2itoare a magiei erau
responsabile, dar ce!a t cuse ca sim ul meu s se
ascut p3n la limita durerii7 Aproape uimit de
6lu:ul de in6orma ii, am realizat c trebuie s le
sortez 2i s le organizez7 <ai Ent3i, am num rat
creierele7 *u En sens propriu Bun lob temporal, doi
lobi temporaliNC, ci ca mul ime de g3nduri7 Am
num rat cincisprezece7 Cinci erau En camera din
321
6a , care 6usese magazinul propriu/zis,
bineEn eles7 &na era En cel mai mic spa iu, care era
cel mai probabil baia, iar restul erau En cea de/a
treia 2i cea mai mare camer , care se a6la En spate7
<i/am imaginat c era atelierul de produc ie7
Toat lumea din cl dire era treaz 7 &n creier
adormit Emi poate o6eri morm itul unui g3nd, dou ,
En !is, dar nu este la 6el ca un creier treaz7 $ ca
di6eren a dintre un c el care se agit En somn 2i
un c elu2 !ioi7
Ca s ob in c3t mai mult in6orma ie cu putin ,
a trebuit s m apropii7 *u am Encercat niciodat
s culeg g3nduri dintr/un grup, ca s ob in detalii
speci6ice ca sentimentul de !ino! ie sau opusul
lui, 2i nici m car nu eram sigur c e cu putin 7
#ar, dac unii dintre oamenii din cl dire nu erau
!r Iitoare rele, nu !oiam s 6ie En miIlocul a ceea ce
urma s se Ent3mple7
A <ai aproape, i/am 2optit lui +ubba7 #ar sub
acoperire7
A JhE, Emi r spunse7 ) s continui s ii ochii
Enchi2iM
Am dat din cap a6irmati!, iar el m/a condus cu
aten ie peste strad , la umbra tomberonului care
se a6la la circa cinci metri la sud de cl dire7 $ram
bucuroas c e 6rig, pentru c ast6el mirosul
gunoiului r m3nea la un ni!el acceptabil7
9antomele mirosurilor de gogo2i 2i 6lori dominau
gr mada de lucruri deteriorate 2i scutece 6olosite,
pe care trec torii le Endesaser En containerul
Enc p tor7 *u se amestecau 6ericit cu mirosul
magiei7
322
</am adaptat, bloc3nd asaltul asupra nasului
meu, 2i am Enceput s ascult7 #e2i eram din ce En
ce mai bun la asta, En continuare era ca 2i cum a2
6i ascultat dou sprezece con!ersa ii En acela2i
timp7 &nii dintre ei erau !3rcolaci, ceea ce
complica lucrurile7 'uteam ob ine doar 6r3nturi7
!! !sper c ceea ce simt nu e o infec ie
$a.inal F
Nu o s m asculte, nu crede c b rba ii se pot
descurca!
Dac a transforma/o 'ntr/o broasc rioas ,
cine i/ar da seama2
F$rut s fi a$ut nite 5ola Li.htF
1 s . sesc $ampirul la nemernic i o s /l
omorF
Maic , mnt, ascult /mi ru.ile!
Sunt prea adncF
Mai bine a face rost de o nou pil de un.hii!
*u era rele!ant, dar nimeni nu g3ndise: KAh,
!r Iitoarele astea rele m/au prins, m !a aIuta oare
cine!aML sau KAud !ampirii apropiindu/seSL sau
altce!a la 6el de dramatic7 ' rea un grup de
oameni care se cuno2teau Entre ei, erau cel pu in
rela:a i unii En compania celorlal i, 2i a!eau
acelea2i scopuri7 Chiar 2i cel care se ruga nu era
Entr/o situa ie urgent sau de necesitate7 Am
sperat c Hallo= nu !a sim i intruziunea min ii
mele, dar to i cei pe care/i atinsesem p ruser
preocupa i7
A +ubba, am spus, doar pu in mai tare dec3t
un g3nd, du/te 2i spune/i lui 'am c acolo sunt
cincisprezece oameni, 2i c , din c3te Emi dau eu
323
seama, sunt !r Iitori cu to ii7
A JhE7
A J i aminte2ti cum s aIungi la 'amM
A JhE7
A Acum po i s /mi dai drumul la m3n , bineM
A )h, bine7
A 9ii t cut 2i ai griI , am 2optit7
Apoi a disp rut7 </am ghemuit En umbra care
era mai neagr dec3t noaptea, al turi de mirosuri
2i de metalul rece, ascult3nd !r Iitoarele7
Trei creiere erau b rb te2ti, restul de 6emeie7
Hallo= era acolo, pentru c una dintre 6emei o
pri!ea 2i se g3ndea la eaN tem3ndu/se de ea,
ceea ce oarecum m 6 cu s m simt prost7 </am
Entrebat unde/2i parcau ma2inile, asta dac nu
zburau pe cozi de m tur , ha, ha7 Apoi, m/am
Entrebat ce!a ce ar 6i trebuit s /mi treac de mult
prin minte7
#ac erau at3t de circumspecte 2i periculoase,
unde le erau pazniciiM
Jn acea clip , am 6ost prins pe la spate7
324
12
A Cine e2tiM Entreb o !oce sub iric 7
#in moment ce Emi acoperise gura cu o m3n ,
iar cu cealalt Emi inea un cu it la g3t, nu puteam
r spunde7 ' ru s /2i dea seama de asta dup o
secund , pentru c /mi spuse:
A <ergem En untru, 2i Encepu s m Emping
c tre spatele cl dirii7
*u puteam 6ace asta7 #ac ar 6i 6ost una dintre
!r Iitoarele din cl dire, una dintre !r Iitoarele
b utoare d e s3nge, nu a2 6i putut sc pa, dar era
pur 2i simplu o !r Iitoare b tr3n , 2i nu/l ! zuse pe
am oprind lupte En bar, cum El ! zusem eu7 Cu
ambele m3ini, am apucat/o de Encheietura m3inii
cu care inea cu itul 2i am r sucit c3t de tare am
putut, En timp ce o lo!eam tare cu partea de Ios a
corpului meu7 A zburat peste mine, pe pa!aIul rece
2i murdar, iar eu am aterizat chiar deasupra ei,
lo!indu/i m3na de as6alt p3n c3nd a dat drumul
cu itului7 uspina, iar !oin a o p r sea7
A $2ti o santinel groaznic , i/am spus cu !oce
sc zut lui Holly7
A oo>ieM
)chii mari ai lui Holly se holbar de sub o
cagul 7 e Embr case adec!at cu misiunea ei En
seara asta, dar tot era dat cu ruI roz aprins7
A Ce naiba 6aci aiciM
A <i/au spus c /mi !or lua b iatul, dac nu/i
aIut7
325
<i s/a 6 cut r u7
A #e c3nd Ei aIu iM #inainte s !in la tine acas
s / i cer aIutorulM #e c3ndM
) scuturam c3t de tare puteam7
A C3nd a !enit la bar cu 6ratele ei 2i/a dat
seama c mai e o !r Iitoare acolo7 Oi 2tia c nu e
!orba de tine sau de am, dup ce a !orbit cu !oi7
Hallo= poate 6ace orice7 Otie tot7 <ult mai t3rziu En
seara aceea, ea 2i cu <ar> au !enit la apartament7
9useser implica i Entr/o lupt 8 erau da i peste cap
2i erau 6urio2i7 <ar> m/a inut, iar Hallo= m/a lo!it7
Ji pl cea asta7 A ! zut o 6otogra6ie a 6iului meu8 a
luat/o 2i a spus c El poate blestema de la distan ,
p3n la hre!eport, c /l poate 6ace s 6ug En
strad , sau s Encarce arma tat lui s uN
Holly pl3ngea7 *u o puteam En!ino! i7 <i se
6 cea r u c3nd m g3ndeam la lucrurile astea 2i
nici m car nu era copilul meu7
A A trebuit s spun c o aIut, sc3nci Holly7
A <ai sunt 2i al ii ca tine acoloM
A 9or a i s 6ac astaM Hreo c3 i!a7
Asta m/a 6 cut s En eleg mai bine c3te!a din
g3ndurile pe care le auzisem7
A Oi FasonM $ acoloM
#e2i m uitasem la toate cele trei creiere
b rb te2ti din cl dire, trebuia s Entreb7
A Fason e TiccaM eriosM
J2i scoase c ciula 2i/2i trecu degetele prin p r7
A *u, nu, nu7 Jl ine ostaticM
A *u l/am ! zut7 #e ce naiba l/ar lua Hallo= pe
FasonM
< am gisem tot timpul7 &n !3n tor Ei !a g si
326
Entr/o zi r m 2i ele8 Entotdeauna e un !3n tor sau
cine!a care/2i plimb c3inele, nu/i a2aM Am sim it
cum cad din picioare, ca 2i cum p m3ntul ar 6i 6ugit
de sub mine, dar m/am adunat, departe de
emo iile pe care nu/mi puteam permite s le simt
p3n ce nu aIungeam Entr/un loc mai sigur7
A Trebuie s pleci de aici, am spus c3t de Encet
am putut7 Trebuie s pleci din zona asta, acum!
A ) s /mi ia copilulS
A J i garantez c nu o !a 6ace7
Holly p ru s citeasc ce!a En c3t de pu in
!edea din 6a a mea7
A per s /i omor3 i pe to i, spuse cu pasiune,
c3t Enc pea Entr/o 2oapt 7 ingurii care merit
sal!a i sunt 'arton, Chelsea 2i Fane7 Oi ei au 6ost
2antaIa i s 6ac asta, ca 2i mine7 Jn mod normal,
sunt doar Ticca, c rora le place s tr iasc lini2tit,
a2a cum Emi place 2i mie7 *oi nu !rem s 6acem
nim nui nici un r u7
A Cum arat M
A 'arton e un tip En Iur de dou zeci 2i cinci de
ani, cu p rul castaniu, scurt, cu un semn din
na2tere pe obraz7 Chelsea are En Iur de
2aptesprezece ani, cu p rul !opsit En ro2ul la
str lucitor7 Fane, p i Fane este doar o 6emeie En
!3rst , 2tiiM ' r alb, pantaloni, bluz cu 6lori7
)chelari7
+unica ar 6i luat/o la trei p ze2te pe Holly pentru
c b ga toate 6emeile En !3rst En aceea2i oal , dar
#umnezeu s/o ierte, nu mai era prin preaIm , iar
eu nu a!eam timp7
A #e ce nu a pus Hallo= de paz unul dintre
327
oamenii mai puterniciM am Entrebat din pur
curiozitate7
A Au un mare ritual programat pentru seara
asta7 *u pot s cred c !raIa de inere la distan
nu a 6unc ionat asupra ta7 'robabil c e2ti
rezistent 7
Apoi, Holly 2opti cu o urm de r3s En !oce:
A 'lus c nici unul dintre ei nu !oia s
r ceasc 7
A %ata, pleac de aici, am spus aproape
neauzit 2i am aIutat/o s se ridice7 *u conteaz
unde i/ai parcat ma2ina, pleac spre nord7
'entru cazul En care nu 2tia care e nordul, i/am
ar tat cu degetul7
Holly plec , panto6ii ei sport *i>e ne6 c3nd
aproape nici un zgomot pe trotuarul cr pat7 ' rul
ei !opsit negru, lipsit de str lucire, p rea s
absoarb lumina de la l mpile de pe strad En timp
ce trecea pe sub ele7 <irosul din Iurul casei,
mirosul de magie p ru s se intensi6ice7 </am
Entrebat ce s 6ac acum7 Cum!a trebuia s m
asigur c cei trei Ticca locali din cl direa
d r p nat , cei care 6useser obliga i s o
sluIeasc pe Hallo=, nu !or 6i r ni i7 *u reu2eam s
m g3ndesc la o metod de a 6ace asta7 A2 putea
sal!a m car unul dintre eiM
Jn urm toarele 2aizeci de secunde am a!ut o
Entreag colec ie de Ium t i de g3nduri 2i de
inten ii abandonate7 Toate duceau c tre un punct
mort7
#ac alergam En untru 2i strigam: 'arton,
Chelsea, Fane, a6ar S asta ar 6i alertat grupul
328
asupra iminentului atac7 &nii dintre prietenii mei
sau alia i ar 6i murit7
#ac r m3neam prin preaIm 2i le spuneam
!ampirilor c trei din oamenii din cl dire erau
inocen i, Bcel mai probabilC m/ar 6i ignorat7 au
dac Ei apuca !reun elan milos, ar 6i trebuit s
sal!eze toate !r Iitoarele 2i apoi s le scoat pe
cele inocente, ceea ce i/ar 6i o6erit grupului prileIul
s contraatace7 Hr Iitoarele nu au ne!oie de arme
6izice7
'rea t3rziu am realizat c ar 6i trebuit s o in de
m3n pe Holly 2i s o 6olosesc drept tichet de
intrare En cl dire7 #ar s pun En pericol o mam
speriat , nici asta nu era o op iune7
Ce!a mare 2i cald se lipi de mine7 )chi 2i din i
sclipir En luminile nocturne ale ora2ului7
Aproape c ani ipat p3n s /l recunosc pe lup
drept Alcide7 $ra 6oarte mare7 +lana argintie din
Iurul ochilor 6 cea ca restul bl nii s par 2i mai
Entunecat 7
Am pus un bra peste spatele lui7
A Jn untru sunt trei care nu trebuie s moar ,
am spus7 *u 2tiu ce s 6ac7
#in moment ce era lup, nici Alcide nu 2tia ce s
6ac 7 e uit la 6a a mea7 c3nci pu in7 Trebuia ca
p3n acum s 6iu Enapoi la ma2ini8 dar iat /m
drept En zona periculoas 7 Am putut sim i mi2care
En Entuneric, pe l3ng mine7 Alcide po rni spre
pozi ia ce/i 6usese desemnat , la u2a din spatele
cl dirii7
A Ce 6aci aiciM spuse +ill 6urios, de2i suna ciudat
6iind rostit En 2oapt 7 'am i/a spus s pleci dup
329
ce/i numeri7
A Trei de acolo sunt ne!ino!a i, i/am 2optit7
unt localnici, au 6ost 6or a i7
+ill spuse ce!a En barb 2i nu era ce!a !esel7
(/am o6erit descrierile sumare pe care mi le
d duse Holly7
Am putut sim i tensiunea En corpul lui +ill 2i apoi
#ebbie ni se al tur En ascunz toare7 "a ce se
g3ndea oare, ca s !in at3t de aproape d e
!ampirul 2i de omul care o urau cel mai multM
A i/am spus s stai acolo, spuse +ill, iar !ocea
Ei era Ensp im3nt toare7
A Alcide s/a lep dat de mine, mi/a spus, ca 2i
cum eu nu a2 6i 6ost acolo c3nd se Ent3mplase7
A "a ce te a2teptaiM
$ram e:asperat de sincronizarea 2i de
atitudinea sa r nit 7 *u auzise de consecin eM
A Trebuie s 6ac ce!a s /i rec32tig Encrederea7
Henise la magazinul gre2it, dac !oia s
cumpere ni2te respect de sine7
A Atunci aIut /m s /i sal!ez pe cei trei
ne!ino!a i, mi/am repus problema pe tapet7 #e ce
nu te/ai trans6ormat En animalM
A )h, nu pot, spuse cu am r ciune7 Am 6ost
renegat 7 *u pot s m mai trans6orm cu haita lui
Alcide7 Au !oie s m ucid , dac o 6ac7
A )ricum, En ce te trans6ormaiM
A "in:7
$ra 6oarte potri!it7
A Haide, am spus7
Am Enceput s m strecor spre cl dire7 )
dispre uiam pe aceast 6emeie, dar dac /mi putea
330
6i de 6olos, trebuia s m aliez cu ea7
A tai, trebuie s m duc la u2a din spate cu
!3rcolacul, 2uier +ill7 $ric este deIa acolo7
A ' i du/teS
Am sim it c En spatele meu mai era cine!a 2i
am riscat s arunc o pri!ire, ca s ! d c era 'am7
Jmi z3mbi, iar col ii Ei erau sco2i, ceea ce era pu in
iritant7
'oate c , dac !r Iitoarele din cl dire nu ar 6i
6ost implicate Entr/un ritual 2i nu s/ar 6i bazat pe
santinela lor care, oricum, numai dedicat nu era,
2i pe magie, nu am 6i aIuns p3n la u2 nedepista i7
#ar soarta ne/a 6ost 6a!orabil pentru acele c3te!a
minute7 Am aIuns la u2a din 6a a cl dirii, 'a m, cu
#ebbie 2i cu mine, 2i acolo ne/am Ent3lnit cu
t3n rul !3rcolac, id7 "/am recunoscut chiar 2i sub
aspectul s u de lup7 +ubba era cu el7
+rusc, am 6ost lo!it de inspira ie7 </am
dep rtat pu in cu +ubba7
A 'o i s 6ugi Enapoi la Ticca, la cei de partea
noastr M Otii unde se a6l M am 2optit7
+ubba d du energic din cap7
A pune/le c sunt trei Ticca locali, care au
6ost obliga i s 6ac asta7 Jntreab /i dac pot 6ace
!reo !raI , ast6el Enc3t cei trei inocen i s ias En
e!iden 7
A ) s le spun, domni2oar oo>ie7 unt 6oarte
dr gu i cu mine7
A +un b iat7 %r be2te/te 2i nu 6ace zgomot7
# du d in cap 2i disp ru En Entuneric7
<irosul din Iurul cl dirii de!enise at3t de intens,
Enc3t a!eam probleme s respir7 Aerul era at3t de
331
saturat de arome, Enc3t Emi amintea de intrarea
Entr/un magazin cu lum3n ri, En mall7
'am Entreb :
A &nde l/ai trimis pe +ubbaM
A Jnapoi la alia ii no2tri Ticca7 Trebuie s 6ac
En a2a 6el Enc3t trei oameni ne!ino!a i s ias En
e!iden , ast6el Enc3t s nu/i ucidem7
A #ar trebuie s se Entoarc acum7 Trebuie s
sparg u2a pentru mine7
A #arN eram tulburat de reac ia lui 'a m7 *u
poate intra 6 r in!ita ie, la 6el ca 2i tine7
A +ubba are probleme cu creierul, este
degradat7 &na peste alta nu este un ade! rat
!ampir7 'oate intra 6 r in!ita ie7
Am r mas cu gura c scat la 'a m7
A #e ce nu mi/ai spusM
'am ridic pur 2i simplu din spr3ncene7 #ac
m g3ndeam mai bine, era ade! rat c /mi puteam
aminti cel pu in dou ocazii En care +ubba intrase
6 r in!ita ie7 *u 6usesem En stare s pun lucrurile
cap la cap7
A A2adar, trebuie s intru eu prima, am spus
mai realist dec3t mi/a2 6i dorit7 Apoi ! in!it pe to i
En untru7
A #a7 (n!ita ia ta !a 6i su6icient 7 Cl direa nu le
apar ine7
A Trebuie s 6acem asta, acumM
'am pu6ni aproape neauzit7 Q3mbea En lumina
6elinarelor, brusc amuzat :
A A2tep i in!ita ie scris M
#oamne, ap r /m de !ampiri sarcasticiS
A Crezi c +ubba a a!ut su6icient timp s
332
aIung la TiccaM
A igur7 Hai s t b cim c3te!a 6unduri de
!r Iitoare, spuse !esel 7
Jmi puteam da seama c destinul !r Iitorilor
Ticca locali era 6oarte Ios pe lista ei de priorit i7
Toat lumea, En a6ar de mine, p rea s a2tepte cu
ner bdare b t lia7 Chiar 2i t3n rul !3rcolac E2i tot
ar ta col ii7
A $u lo!esc, tu intri, zise 'am7
Jmi d du un s rut rapid pe obraz, surprinz3ndu/
m 7
</am g3ndit: A2a nu $reau s fiu aici!
Apoi m/am ridicat, m/am a2ezat En spatele lui
'am 2i am pri!it cu uimire cum ridic un picior 2i
lo!e2te cu 6or a a patru sau cinci cat3ri7 +roasca
s ri, u2a se deschise spre interior En timp ce lemnul
!echi b tut peste ea cr pa 2i se s6 r3ma, iar eu am
s rit En untru 2i am strigat: (ntra iS c tre !ampirii
din spatele meu 2i c tre cei de la u2a din spate7
'entru un moment ciudat, am 6ost singur En
b3rlogul !r Iitoarelor, 2i toate se Entoarser s se
uite la mine cu uimire sincer 7
Camera era plin cu lum3n ri 2i cu oameni care
st teau pe perne, pe podea8 En timpul En care am
a2teptat a6ar , to i cei din cl dire p reau s 6i !enit
En aceast camer , 2i to i st teau En cerc cu
picioarele Encruci2ate, 6iecare cu o lum3nare
arz3nd En 6a , un castron 2i un cu it7
#intre cei trei pe care trebuia s /i sal!ez,
K6emeia En !3rst L era cel mai u2or de recunoscut7
Jn cerc era o singur 6emeie cu p rul alb7 'urta ruI
roz aprins, dat pu in aiurea 2i Entins, 2i a!ea s3nge
333
uscat pe obraz7 Am apucat/o de m3n 2i am
Empins/o Entr/un col , En timp ce En Iurul nostru
Encepuse haosul7 $rau doar trei b rba i umani En
camer 7 9ratele lui Hallo=, <ar>, acum atacat de o
hait de lupi, era unul dintre ei7 Al doilea b rbat
era de !3rst miIlocie, cu obraIi conca!i 2i p r
suspect de negru, 2i nu numai c morm ia o !raI ,
dar scotea din Iacheta a6lat al turi pe podea un
cu it7 $ra prea departe de mine ca s pot 6ace
ce!a8 trebuia s m bazez pe ceilal i c se !or
ap ra7 Apoi, l/am z rit pe cel de/al treilea b rbat cu
semnul din na2tere pe obraz D trebuia s 6ie
'arton7 J2i pusese m3inile deasupra capului ca s
se apere7 Otiam cum se simte7
"/am apucat de m3n 2i l/am tras En sus, iar el
bineEn eles c s/a ridicat lo!ind7 #ar nu eram
dispus s suport asta, nimeni nu a!ea s m
lo!easc , a2a c mi/am strecurat pumnul prin
ap rarea sa ine6icient 2i l/am lo!it En nas7 ip ,
6 c3nd s creasc zgomotul din camera 2i a2a
caco6onic , iar eu l/am aruncat En acela2i col En
care o pusesem 2i pe Fane7 Apoi, am ! zut c
6emeia En !3rst 2i t3n rul str luceau7 + ine, Ticca
au g sit o !raI 2i 6unc iona, de2i o idee cam t3rziu7
Acum trebuia s g sesc o t3n r str lucitoare cu
p rul !opsit, cel de/al treilea localnic7
#ar atunci m p r si norocul8 pe ea o p r sise
mai de mult7 tr lucea, dar era moart 7 %3tul Ei
6usese s632iat de unul dintre lupi: c era unul de/al
nostru sau unul de/al lor chiar nu mai conta7 </am
strecurat prin adunare Enapoi En col 2i i/am apucat
pe cei doi Ticca supra!ie uitori de bra 7 #ebbie
334
'elt ap ru gr bit 7
A 'leca i de aici, le/am spus7 % si i/i pe ceilal i
Ticca de a6ar sau pleca i acas 7 "ua i/o pe Ios sau
cu ta:iul, nu conteaz 7
A $ un cartier periculos, sc3nci Fane7
</am holbat la ea7
A Oi aici nu esteM
&ltimul lucru pe care l/am ! zut a 6ost c
#ebbie le ar ta 2i le d dea instruc iuni7 (e2ise pe
u2 cu ei7 $ram pe cale s plec dup ei, din
moment ce se presupunea oricum c nu trebuie s
6iu acolo, c3nd una dintre !r Iitoarele !3rcolac s/a
repezit la piciorul meu7 *u a apucat carnea, dar s/a
ag at de pantalonii mei, 2i asta a 6ost de aIuns ca
s m trag spre spate7 </am Empiedicat 2i
aproape am c zut pe podea, dar am reu2it s m
apuc de tocul u2ii la timp, pentru a r m3ne En
picioare7 Jn acel moment, un al doilea !al de
!3rcolaci 2i !ampiri E2i 6 cu drum din camera din
spate, iar lupul m l s En pace ca s En6runte noul
asalt7
Camera era plin de corpuri care zburau, de
s3nge care 32nea 2i de strig te7
Hr Iitoarele se luptau din r sputeri, iar cele care
se putuser schimba o 6 cuser 7 Hallo= se
schimbase 2i de!enise o mas m3r3itoare de din i
care cl n neau7 9ratele ei Encerca s 6ac un 6el
de !raI , care/i cerea s /2i p streze 6orma uman ,
2i se lupta s scape de !ampiri 2i !3rcolaci
su6icient c3t s poat completa !raIa7
<orm ia ni2te incanta ii, el 2i cu b rbatul cu
obraIi sup i, chiar 2i c3nd <ar> tonebroo> E2i
335
En6ipse pumnul En stomacul lui $ric7
) cea groas Encepu s se t3rasc prin
camer 7 Hr Iitoarele care luptau cu cu ite sau din i
de lup prinser ideea, iar cele care puteau !orbi se
al turar la ceea ce spunea <ar>7 *orul de cea
din camer Encepu s de!in tot mai dens, p3n
de!eni imposibil s deosebe2ti prietenii de
du2mani7
Am 6ugit spre u2 s scap de norul su6ocant7
Chestia asta 6 cea ca respira ia s de!in un
ade! rat e6ort7 $ra ca 2i cum ai 6i Encercat s inspiri
2i s e:piri mingi de bumbac7 Am Entins m3na, dar
bucata de perete pe care o atinsesem nu includea
2i o u2 7 9usese chiar acoloS Am sim it un nod de
panic En stomac, En timp ce d deam din m3ini
Encerc3nd s g sesc direc ia ie2irii7
*u numai c nu am g sit tocul u2ii, dar am 2i
pierdut contactul cu peretele la urm torul pas En
lateral7 </am Empiedicat de corpul unui lup7 *u se
z rea nici o ran , a2a c l/am inut de umeri 2i am
Encercat s /l trag din 6umul dens7
"upul Encepu s se z!3rcoleasc 2i s se
trans6orme En m3inile mele, ceea ce era destul de
tulbur tor7 <ai r u era c se trans6orma En Hallo=,
dezbr cat 7 *u 2tiam c cine!a se poate schimba
at3t de repede7 Jngrozit , i/am dat drumul imediat
2i am intrat Enapoi En nor7 Jncercasem s 6ac pe
bunul samaritean cu !ictima gre2it 7 ) 6emeie 6 r
nume, una dintre !r Iitoare, m apuc pe la spate
cu o 6or supraomeneasc 7 A Encercat s m
apuce de g3t cu o m3n 2i s m in de bra e cu
cealalt , dar m3na/i tot aluneca, iar eu am mu2cat/
336
o c3t de tare am putut7 'oate c era !r Iitoare 2i
poate c b use litri de s3nge d e !ampir, dar nu era
o lupt toare7 ip 2i Emi d du drumul7
Acum eram complet dezorientat 7 Jncotro era
ie2ireaM Tu2eam 2i m usturau ochii7 ingurul lucru
de care eram sigur era gra!ita ia7 H z, auz, pip it,
toate erau a6ectate de cea a alb 2i deas , care
de!enea 2i mai dens 7 Hampirii erau En a!antaI En
aceast situa ie: ei nu trebuie s respire7 *oi to i
ceilal i trebuia7 Comparati! cu atmos6era tot mai
dens din !echea brut rie, aerul poluat al ora2ului
6usese pur 2i delicios7
%em3nd 2i sc3ncind, am dat din m3ini En 6a a
mea Encerc3nd s g sesc un perete sau o ie2ire,
orice punct de reper7 ) camer care nu p ruse
mare acum p rea uria2 7 Am sim it c m/am
cl tinat prin metri de !id, dar asta nu era posibil
dec3t dac !r Iitoarele schimbaser dimensiunile
camerei, iar mintea mea prozaic nu putea s
accepte aceast posibilitate7 JmpreIurul meu
auzeam ipete 2i sunete estompate En nor, dar nu
mai pu in Ensp im3nt toare7 +rusc, o pat de
s3nge ap ru pe poalele hainei mele7 Am sim it
stropi care/mi atingeau 6a a7 Am 6 cut un gest de
neputin , pe care n/am putut s/o e:prim En
cu!inte7 Otiam c nu e s3ngele meu 2i 2tiam c nu
6usesem r nit , dar cum!a era greu pentru mine s
cred asta7
Apoi, ce!a c zu pe l3ng mine, 2i En drumul s u
spre podea, am z rit o 6a 7 $ra 6a a lui <ar>
tonebroo> 2i acesta era pe cale s moar 7 9umul
se Enchise En Iurul lui 2i ar 6i putut la 6el de bine s
337
6ie Entr/un alt ora27
'oate c ar trebui s m las 2i eu En IosM Aerul
ar putea 6i mai bun aproape de podea7 #ar corpul
lui <ar> era acolo 2i la 6el alte lucruri7 Cam at3t
despre <ar> Endep rt3nd !raIa lui $ric, m/am
g3ndit nebune2te7 Acum o s a!em ne!oie de
Hallo=7 Kocoteala de acas NL &nde o 6i g sit
bunica mea !orba astaM %erald m Empinse Entr/o
parte, En timp ce trecea En urm rirea a ce!a ce nu
puteam !edea7
<i/am spus c sunt curaIoas 2i plin d e
resurse, dar cu!intele p rur goale7 Am b3Ib3it
Enainte, Encerc3nd s nu m Empiedic de resturile
de pe podea7 Arsenalul !r Iitoarelor, !ase 2i cu ite,
buc i de oase 2i !egetale pe care nu le puteam
identi6ica 6useser Empr 2tiate En Enc ierare7 ) zon
6 r 6um se deschise En 6a a mea 2i am putut !edea
un !as r sturnat 2i unul dintre cu ite, pe podea, la
picioarele mele7 Am apucat cu itul chiar Enainte ca
norul s se Enchid la loc peste el7 $ram sigur c
era un cu it 6olosit pentru cine 2tie ce ritual, dar eu
nu eram !r Iitoare 2i trebuia s m ap r7 </am
sim it mai bine dup ce am luat cu itul, care era
6oarte 6rumos 2i pe care/l sim eam 6oarte ascu it7
</am Entrebat ce 6 ceau Ticca, alia ii no2tri7
'uteau 6i ei responsabili pentru norM A2 6i !rut s
mi se 6i cerut p rerea7
/a do!edit c !r Iitoarele noastre primeau
in6orma ii En direct de la locul 6aptei, de la una
dintre surorile lor de grup, care era o
clar! z toare7 B#e2i era 6izic cu ei, putea !edea tot
ce se Ent3mpl pri!ind supra6a a unui bol cu ap 7C
338
'utea a6la mai multe dec3t noi prin aceast
metod , de2i nu En elegeam de ce nu !edea la
supra6a a apei doar un nor de 6um alb7
)ricum, !r Iitoarele noastre pornir ploaiaN En
cl dire7 Cum!a, ploaia mai alung Encet din nor, 2i,
de2i m sim eam ud 2i mi/era cumplit de 6rig, am
descoperit 2i c eram aproape de u2a interioar ,
cea care ducea En cea de/a doua camer mare7
Treptat, mi/am dat seama c puteam !edea8 En
camer Encepuse s str luceasc o lumin 2i
puteam distinge 6ormele7 &na s ri spre mine pe
ni2te picioare care nu p reau pe de/a/ntregul
umane 2i 6a a lui #ebbie 'elt m3r3i la mine7 Ce
6 cea aiciM (e2ise pe u2 ca s le arate !r Iitorilor
Ticca pe unde s o ia ca s 6ie En siguran , iar
acum era din nou En camer 7
*u 2tiu dac se putuse ab ine sau nu, ori dac
6usese atras En nebunia b t liei, dar #ebbie se
schimbase par ial7 'e 6a Ei ap ruse blan , iar
din ii i se lungiser 2i i se ascu iser 7 Cl n ni spre
g3tul meu, dar o con!ulsie din cauza trans6orm rii
o 6 cu s rateze7 Am Encercat s 6ac un pas En
spate, dar m/am Empiedicat de ce!a pe podea 2i
am pierdut una sau dou secunde pre ioase ca s /
mi reg sesc echilibrul7 Jncerc din nou s sar ,
inten iile 6iindu/i e!idente, iar eu mi/am amintit c
am un cu it En m3n 7 "/am 6luturat c tre ea 2i a
ezitat7
Hoia s se 6oloseasc de con6uzie ca s egaleze
scorul7 *u eram su6icient de puternic pentru un
teriantrop7 Ha trebui s 6olosesc cu itul, de2i En
mine ce!a se temea la acest g3nd7 Apoi, dintre
339
r m 2i ele d e cea ie2i o m3n mare p tat de
s3nge, iar acea m3n o apuc pe #ebbie de g3t 2i
str3nse7 Oi str3nse7 Jnainte s pot urm ri m3na, En
sus c tre bra 2i apoi c tre 6a a posesorului, un lup
s ri de pe podea 2i m tr3nti la p m3nt7 Oi/mi
mirosi 6a a7
+ine, asta eraN apoi lupul de pe mine 6u dat la
o parte 2i se rostogoli pe podea, ar t3ndu/2i col ii
2i cl n nind la un alt lup7 *u puteam aIuta, pentru
c cei doi se mi2cau at3t de repede Enc3t nu
puteam 6i sigur c aIut tab ra potri!it 7
Acum cea a se dispersa rapid 2i am putut !edea
camera En Entregul ei, cu toate c mai e:istau Enc
petice de cea opac 7 #e2i a2teptasem cu
disperare acest moment, acum c !enise Emi p rea
r u7 Corpuri, moarte sau r nite, z ceau pe podea
printre obiectele din arsenalul grupului, iar s3ngele
Empro2case pere ii7 'ortugal, t3n rul !3rcolac
chipe2 de la baza 6or elor aeriene, z cea Entins pe
podea, En 6a a mea7 $ra mort7 Culpepper, ghemuit
l3ng el, pl3ngea7 $ra o imagine de r zboi 2i am
detestat/o7
Hallo= Enc era En picioare, En 6orma sa uman ,
goal 2i stropit cu s3nge7 Apuc un lup 2i /l izbi de
perete chiar c3nd m uitam eu7 $ra magni6ic 2i
oribil 7 'am se strecur En spatele ei, iar 'am era
r ! 2it 2i murdar 7 *u mai ! zusem niciodat un
!ampir at3t de ciu6ulit 2i era s nu o recunosc7 'am
se arunc , apuc3nd/o pe Hallo= de 2olduri 2i
izbind/o de podea7 $ra un atac la 6el de bun ca
acelea pe care le !edeam de ani de zile En
340
meciurile de !ineri seara
2,
, 2i dac 'a m ar 6i
apucat/o pu in mai sus 2i ar 6i reu2it s/o in , totul
s/ar 6i terminat7 #ar Hallo= era alunecoas din
cauza ploii 2i a s3ngelui, iar bra ele Ei erau libere7
/a r sucit En bra ele lui 'am 2i a apucat/o cu
ambele m3ini de p rul lung 2i drept 2i a tras, iar
smocuri de p r s/au smuls Empreun cu o bun
bucat de scalp7
'am scoase un zgomot de parc era un ceainic
uria27 *u mai auzisem niciodat un sunet at3t de
Enalt ie2ind dintr/un g3t D En acest caz un g3t non/
uman, dar totu2i un g3t7 Trebuia s echilibreze
scorul 2i o intui pe Hallo= la podea, apuc3nd/o de
ambele m3ini 2i ap s3nd, ap s3nd p3n ce Hallo=
a 6ost aplatizat 7 #in moment ce !r Iitoarea era
at3t de puternic , lupta de!enise teribil , iar 'am
era Empiedicat d e s3ngele care/i curgea pe 6a 7
#ar Hallo= era o 6iin uman , iar 'am nu era7 'am
c32tig p3n ce unul dintre !r Iitori, b rbatul cu
obraIi scobi i, se t3rE spre cele dou 6emei 2i o
mu2c pe 'am de g3t7 A!3nd ambele m3ini
ocupate, nu/l putu opri7 + rbatul nu mu2c pur 2i
simplu, ci b u, 2i En timp ce bea, Ei cre2tea 2i
puterea, ca 2i cum 2i/ar 6i Enc rcat bateriile7 +ea
direct de la surs 7 *u p rea s !ad nimeni ce se
Ent3mpla En a6ar de mine7 </am t3r3t peste corpul
Embl nit 2i 6 r !lag al unui lup 2i al unuia dintre
!ampiri, ca s /i car pumni b rbatului cu obraIii
scobi i, care pur 2i simplu m ignora7
Trebuia s 6olosesc cu itul7 *u mai 6 cusem
niciodat a2a ce!a8 c3nd am lo!it odat pe cine!a
29
<eciuri de 6otbal american7
341
a 6ost o situa ie de !ia 2i de moarte, iar !ia a 2i
moartea erau ale mele7 Acum era di6erit7 Am ezitat,
dar trebuia s 6ac rapid ce!a7 'am de!enea sl bit
sub ochii mei 2i nu mai putea s o re in mult pe
Hallo=7 Am apucat cu itul cu lam neagr de
m3nerul s u negru 2i i l/am pus la g3t8 l/am Empins
pu in7
A # /i drumul, am spus7
</a ignorat7
"/am Empins mai tare 2i un p3r3ia2 de s3nge
ro2u se scurse pe pielea g3tului7 Ji d du drumul lui
'am7 %ura Ei era acoperit En Entregime cu s3nge7
#ar Enainte s m pot bucura c /i d duse drumul,
se r suci, En timp ce mai era Enc sub mine 2i porni
En urm rirea mea, cu pri!irea absolut nebun 2i cu
gura deschis , ca s bea 2i din s3ngele meu7
'uteam sim i ! ic relile din creierul s u, $reau,
$reau, $reau! (/am pus din nou cu itul la g3t 2i,
chiar En timp ce m Encordam, se aplec En 6a 2i
lama Ei p trunse ad3nc En g3t7
)chii Ei de!enir lipsi i d e !ia aproape imediat7
e sinucisese prin intermediul meu7 *ici m car
nu cred c a realizat !reo clip c acolo era un
cu it7
Aceasta era o moarte care se produsese
aproape, o moarte care se derulase chiar En 6a a
mea, iar eu am 6ost instrumentul mor ii, chiar dac
din Ent3mplare7
C3nd am putut pri!i En sus, 'am st tea pe
pieptul lui Hallo=, cu genunchii in3ndu/i bra ele
acesteia, 2i z3mbea7 $ra at3t de ciudat, Enc3t am
pri!it EmpreIurul camerei s ! d moti!ul 2i am
342
! zut c b t lia p rea s se 6i terminat7 *u mi/am
putut imagina c3t durase acea zgomotoas dar
in!izibil z!3rcoleal En cea a deas , dar acum
puteam !edea rezultatele mult prea limpede7
Hampirii nu omoar curat, 6ac mizerie7 *ici lupii
nu sunt cunoscu i pentru manierele lor la mas 7
Hr Iitoarele p reau s se descurce s Empr 2tie
mai pu in s3nge, dar rezultatul 6inal era cu
ade! rat oribil, ca un 6ilm 6oarte prost, genul de
care i/e ru2ine c ai pl tit s /l !ezi7
e pare c noi c32tigasem7
'e moment, nu prea mi/a p sat7 $ram cu
ade! rat obosit , at3t 6izic, c3t 2i mental, iar asta
Ensemna c toate g3ndurile oamenilor 2i un ele
dintre g3ndurile !3rcolacilor se En!3rteau En capul
meu, ca hainele En usc tor7 *u puteam 6ace nimic,
a2a c am l sat r m 2i ele s se En!3rt En capul
meu, En timp ce, 6olosind ultimele puteri, am dat la
o parte cada!rul7 </am Entins pe spate 2i m/am
uitat la ta!an7 #in moment ce nu a!eam g3nduri,
mi/am umplut mintea cu ale tuturor7 Aproape toat
lumea se g3ndea la acela2i lucru: c3t de obosi i
erau, c3t de plin de s3nge era camera, c3t de
greu de crezut era c trecuser printr/o b t lie ca
asta 2i supra!ie uiser 7 + iatul cu p rul epos E2i
re!enise la 6orma uman 2i s e g3ndea c Ei pl cuse
mai mult dec3t crezuse7 #e 6apt, corpul s u
dezbr cat e:punea do!ada clar a c3t de mult Ei
pl cuse, iar el Encerca s par ru2inat7 Cel mai mult
E2i dorea s o g seasc pe t3n ra !r Iitoare Ticca
2i s caute un col lini2tit7 Hallo= o ura pe 'am, m
ura pe mine, El ura pe $ric, ura pe toat lumea7
343
Jncepu s morm ie o !raI s ne Emboln !easc pe
to i, dar 'am Ei arse un cot En cea6 , 2i asta a 6cut/
o s tac imediat7
#ebbie 'elt se ridicase de pe podea 2i urm rea
scena7 ' rea surprinz tor de imaculat 2i de
energic , ca 2i cum nu ar 6i a!ut niciodat o 6a
6urioas 2i nu ar 6i 2tiut niciodat cum s omori pe
cine!a7 J2i croi drum printre corpurile Empr 2tiate
pe podea, unele En !ia , altele nu, p3n El g si pe
Alcide, Enc sub 6orma sa de lup7 e aplec s /l
caute de r ni, iar el m3r3i la ea, e!ident
amenin tor7 'oate nu a crezut c !a ataca, sau
poate doar se am gea singur c nu o !a 6ace, dar
E2i l s m3na pe um rul lui, iar el a mu2cat/o
su6icient de s lbatic Enc3t s /i dea s3ngele7 $a ip
2i se d du Enapoi7 'entru c3te!a secunde, se
ghemui acolo, in3ndu/se de m3na r nit 2i
pl3ng3nd7 'ri!irea sa o Ent3lni pe a mea 2i aproape
c str lucea de ur 7 *u m !a ierta niciodat 7 Ha
da !ina pentru tot restul !ie ii pe mine, pentru c
Alcide i/a descoperit ade! rata natur Entunecat 7
e Iucase cu el timp de doi ani, atr g3ndu/l c tre
ea, resping3ndu/l, anul3nd elementele 6irii ei pe
care el nu le/ar 6i acceptat niciodat , dar cu toate
acestea !r3ndu/l al turi de ea7 Acum totul se
terminase7
Oi era !ina meaM
#ar eu nu g3ndeam En termenii lui #ebbie, eu
g3ndeam ca o 6iin uman ra ional , ceea ce
e!ident #ebbie 'elt nu era7 <i/am dorit ca m3na
care o apucase de g3t En z!3rcoleala din nor s o 6i
str3ns p3n murea7 Am urm rit/o cum a deschis
344
u2a 2i a ie2it En noapte 2i am 2tiut c #ebbie 'elt !a
6i pe urmele mele pentru tot restul !ie ii ei7 'oate
c mu2c tura lui Alcide se !a in6ecta 2i !a 6ace
septicemieM
#in re6le: m/am admonestat: sta era un g3nd
r u8 #umnezeu nu !rea ca noi s dorim r ul
nim nui7 peram c ascult totu2i 2i g3ndurile lui
#ebbie, En 6elul En care speri c poli istul care te/a
oprit s te amendeze El !a opri 2i pe cel care
Encerca s te dep 2easc pe linia continu 7
H3rcolacul cu p rul ro2u, Amanda, !eni c tre
mine7 9usese mu2cat pe i ci, colo 2i a!ea un cucui
um6lat En 6runte, dar z3mbea t cut 7
A #ac tot sunt En toane bune, !reau s /mi cer
scuze c te/am insultat, Emi spuse 6 r alt
introducere7 Ai trecut prin aceast lupt 7 Chiar
dac po i tolera !ampirii, nu o s te mai acuz de
acum Encolo de asta7 'oate te !ei lumina7
Am dat din cap 2i a plecat mai departe s /2i
!eri6ice to!ar 2ii de hait 7
'am o legase pe Hallo=, iar 'am, $ric 2i %erald
se duseser s Engenuncheze l3ng cine!a de
cealalt parte a camerei7 </am Entrebat !ag ce se
Ent3mplase acolo, dar Alcide E2i re!enea la 6orma
uman 2i, c3nd Encepu s se orienteze, se t3rE spre
mine7 $ram prea epuizat ca s /mi pese c e
dezbr cat, dar am a!ut o idee trec toare c ar
trebui s Encerc s re in pri!eli2tea, d in moment
ce/mi doream s mi/o pot reaminti Entr/un moment
de rela:are7
A!ea c3te!a zg3rieturi 2i locuri s3nger3nde, 2i o
t ietur mai ad3nc , dar En ansamblu ar ta destul
345
de bine7
A Ai s3nge pe 6a , spuse cu un e6ort7
A *u/i al meu7
A la! #omnului, zise 2i se Entinse pe podea
l3ng mine7 C3t de r u e2ti r nit M
A *u sunt r nit , nu cu ade! rat, am r spuns7
Adic am 6ost Empins de colo, colo, 2i poate
strangulat , 2i am 6ost aproape s 6iu mu2cat , dar
nimeni nu m/a lo!itS
"a naiba, chiar a!ea s de!in realitate dorin a
mea de Anul *ou7
A Jmi pare r u c nu l/am g sit pe Fason aici,
zise7
A $ric i/a Entrebat pe 'am 2i pe %erald dac
!ampirii El ineau ostatic, 2i ei au zis c nu, am
spus7 $l se g3ndise la un moti! 6oarte bun pentru
!ampiri s /l re in , dar nu 2i ei7
A Cho= a murit7
A CumM am Entrebat, cu calm, ca 2i cum nu ar 6i
contat7
incer !orbind, nu 6usesem niciodat prea
apropiat de barman, dar a2 6i ar tat o EngriIorare
ci!ilizat , dac nu a2 6i 6ost at3t de obosit 7
A Cine!a din grupul lui Hallo= a!ea un cu it de
lemn7
A *u am mai ! zut unul p3n acum, am spus
dup un moment, 2i asta a 6ost tot ceea ce am
putut g3ndi En leg tur cu moartea lui Cho=7
A *ici eu7
#up un lung moment, am spus:
A Jmi pare r u pentru #ebbie7
Ceea ce !oiam s spun era c /mi p rea r u c
346
#ebbie El r nise at3t de r u, c se do!edise a 6i o
persoan at3t de Engrozitoare Enc3t a trebuit s
6ac acest pas dramatic 2i s o scoat din !ia a lui7
A Care #ebbieM Entreb , apoi se r suci 2i/2i croi
drum peste podeaua murdar , plin de s3nge,
cada!re 2i resturi supranaturale7
347
13
#up o b t lie urmeaz melancolia 2i Iena7 Cred
c a i putea numi ceea ce s/a Ent3mplat o b t lieN
sau poate, mai degrab , o !3nzoleal
supranatural M R ni ii trebuiau EngriIi i, s3ngele
trebuia cur at, cada!rele Engropate7 au, En acest
caz, trebuia sc pat de ele D 'am a decis s ard
magazinul din temelii, l s3nd cada!rele grupului
lui Hallo= En untru7
*u muriser cu to ii7 Hallo=, bineEn eles, era
Enc En !ia 7 ) alt !r Iitoare supra!ie uise, de2i
era gra! r nit 2i pierduse mult s3nge7 #intre
!3rcolaci, colonelul 9lood era gra! r nit8 'ortugal
6usese ucis de <ar> tonebroo>7 Ceilal i erau mai
mult sau mai pu in En regul 7 #oar Cho= murise din
grupul !ampirilor7 Ceilal i a!eau r ni, unele
Engrozitoare, dar !ampirii se !indec 7
Am 6ost surprins c !r Iitoarele nu 6 cuser
6a mai bine7
A $rau probabil !r Iitoare bune, dar nu erau
lupt tori buni, zise 'a m7 Au 6ost alese pentru
abilit ile lor magice 2i pentru dorin a de a o urma
pe Hallo=, nu pentru capacit ile lor de lupt 7 *u
ar 6i trebuit s Encerce s cucereasc or 2elul
hre!eport cu a2a ni2te acoli i7
A #e ce hre!eportM am Entrebat/o pe 'am7
A ) s a6lu, r spunse aceasta z3mbind7
Am ridicat din umeri7 *u !oiam s m g3ndesc
la metodele lui 'am7
348
A Cum po i s o Empiedici s arunce o !raI
asupra ta En timp ce Ei pui Entreb riM
'am r spunse:
A ) s m g3ndesc la ce!a7
Jnc mai z3mbea7
A Jmi pare r u pentru Cho=, am spus ezit3nd
pu in7
A luIba de barman la 9angtasia nu pare s 6ie
una aduc toare de noroc, recunoscu ea7 *u 2tiu
dac o s pot g si pe cine!a s /l Enlocuiasc pe
Cho=7 Jn 6ond, 2i el 2i &mbr "ung au murit la mai
pu in de un an de c3nd au Enceput munca7
A Ce o s 6aci ca s /l scapi pe $ric de !raI M
'am p rea destul de bucuroas s !orbeasc cu
mine, chiar dac eram doar o 6iin uman , din
moment ce/2i pierduse adIunctul7
A <ai de!reme sau mai t3rziu, o s o
determin m pe Hallo= s rezol!e !raIa7 Oi ne !a
spune de ce a 6 cut/o7
A #ac Hallo= traseaz !raIa doar En linii mari,
e su6icientM au !a trebui s o 6ac chiar eaM
Am Encercat s re6ormulez asta En g3nd, ca s
6ie mai clar, dar 'am p ru s En eleag 7
A *u 2tiu7 Ha trebui s /i Entreb m pe prietenii
no2tri Ticca7 Cei pe care i/ai sal!at ar trebui s 6ie
su6icient de recunosc tori Enc3t s ne o6ere orice
aIutor de care am a!ea ne!oie, spuse 'am En timp
ce Empr 2tia 2i mai mult benzin En Iurul camerei7
#eIa !eri6icase cl direa pentru a scoate cele
c3te!a lucruri pe care le !oia, iar !r Iitoarele locale
adunaser obiectele magice, pentru cazul En care
!reunul dintre poli i2tii care ar 6i !enit s
349
in!estigheze incendiul le/ar 6i putut recunoa2te
r m 2i ele7
</am uitat la ceas7 peram c Holly aIunsese cu
bine acas p3n acum7 ) s /i spun c 6iul ei e En
siguran 7
*u m/am uitat la ceea ce 6 cea cea mai t3n r
!r Iitoare piciorului st3ng al colonelului 9lood7
A!ea o t ietur ur3t pe c!adriceps7 $ra o ran
serioas 7 #up ce o cur 2i dup ce Alcide le
aduse hainele, colonelul o porni 2chiop t3nd, cu un
z3mbet pe 6a 7 #ar c3nd s3ngele ie2i prin bandaI,
liderul haitei trebui s le permit !3rcolacilor s i
s /l duc la un doctor care se Ent3mpl s aib
dubl natur 2i care era dispus s /i trateze 6r s /i
Enregistreze, c ci nimeni nu ar 6i putut g si o
po!este bun care s e:plice o ast6el de ran 7
Jnainte s plece, colonelul str3nse ceremonios
m3na 2e6ei !r Iitoarelor 2i lui 'am, de2i Ei puteam
!edea sudoarea de pe 6runte, chiar 2i En aerul rece
al !echii cl diri7
"/am Entrebat pe $ric dac se simte alt6el, dar
trecutul s u Enc /i era str in7 ' rea sup rat 2i En
pragul panicii7 <oartea lui <ar> tonebroo> nu
adusese nici o schimbare, a2a c Hallo= urma s
aib c3te!a ore groaznice, mul umit lui 'am7 Am
acceptat asta pur 2i simplu7 *u !oiam s m
g3ndesc la ea prea mult7 Chiar deloc7
C3t despre mine, eu m sim eam complet
derutat 7 Trebuia s plec acas En +on Temps 2i s /
l iau pe $ric cu mineM Trebuia s g sesc aici En ora2
un loc unde s /mi petrec restul nop iiM hre!eport
era ora2ul de domiciliu al tuturor, cu e:cep ia lui
350
+ill 2i a mea, iar +ill pl nuia, la sugestia lui 'am, s
6oloseasc patul Bsau ce eraC gol al lui Cho= pentru
ziua urm toare7
</am En!3rtit nehot r3t c3te!a minute,
Encerc3nd s m decid7 #ar nimeni nu p rea s
aib ne!oie de mine pentru nimic special 2i nimeni
nu m c ut s stea de !orb cu mine7 A2a c ,
atunci c3nd 'am Encepu s dea indica ii altor
!ampiri despre transportul lui Hallo=, am plecat
pur 2i simplu7 *oaptea era la 6el de lini2tit ca 2i
p3n atunci, dar c3 i!a c3ini l trar , c3nd am
trecut pe strad 7 <irosul magiei se mai estompase7
*oaptea era la 6el de Entunecat 2i chiar mai rece,
iar eu eram prost dispus 7 *u 2tiam ce !oi spune
dac eram oprit de un poli ist8 eram stropit cu
s3nge 2i zdren uit , 2i nu a!eam nici o e:plica ie
preg tit 7 Jn acel moment, nu prea mi/a p sat7
$ric m/a prins din urm dup ce dep 2isem un
lot de case7 $ra an:ios, aproape Engrozit7
A *u erai acolo7 </am uitat EnIur 2i nu erai
acolo, spuse acuzator7 &nde te duciM #e ce nu mi/
ai spusM
A Te rog, am spus 2i am ridicat o m3n s /l 6ac
s tac 7 Te rog7
$ram prea obosit ca s 6iu puternic pentru el
2i trebuia s m lupt cu o depresie cople2itoare,
de2i nu a2 6i putut spune e:act de ce8 En 6ond,
nimeni nu m lo!ise7 Ar 6i trebuit s 6iu 6ericit , nu/i
a2aM copurile serii 6useser atinse7 Hallo= 6usese
En!ins 2i era En capti!itate8 de2i $ric nu/2i
re!enise, a!ea s o 6ac En cur3nd, pentru c 'am
era sigur c o !a determina pe Hallo= s
351
g3ndeasc En maniera !ampirilor, Entr/un mod
dureros 2i necru tor7
9 r Endoial , 'am !a descoperi de ce Hallo= a
Enceput totul7 (ar 9angtasia !a angaIa un nou
barman, !reun col os mascul atr g tor, care !a
6ace banii turi2tilor s le intre En cas 7 $a 2i cu $ric
!or deschide clubul de striptease la care se
g3ndeau, sau cur toriile non/stop, sau ser!iciul
de paz 2i protec ie7
9ratele meu !a 6i En continuare disp rut7
A "as /m s merg cu tine acas 7 'e ei nu/i
cunosc, spuse $ric cu !oce sc zut 2i aproape
implor3nd7
< durea su6letul c3nd $ric spunea ce!a care
era at3t de di6erit de personalitatea sa normal 7
au !edeam ade! rata natur a lui $ricM
tr lucirea 2i siguran a sa erau oare ce!a asumat,
ca o a doua natur , de/a lungul anilorM
A igur, hai, am spus, la 6el de disperat ca 2i
$ric, dar En stilul meu7
Hoiam doar s 6ie t cut 2i puternic7
< mul umeam 2i cu t cut7
Jn cele din urm , am bene6iciat de puterea sa
6izic 7 < lu pe sus 2i m duse Enapoi la ma2in 7
Am 6ost surprins s descop r c obraIii Emi erau
uzi de lacrimi7
A Ai s3nge peste tot, Emi spuse la ureche7
A #a, dar nu te bucura prea tare, l/am
a!ertizat7 *u are nici o importan pentru mine7
Hreau doar s 6ac un du27
$ram la stadiul 6inal al pl3nsului, cel cu
sughi uri7
352
A Acum !a trebui s scapi de haina asta, spuse
destul de Enc3ntat7
A ) dau la cur at7
$ram prea obosit ca s r spund la comentarii
dispre uitoare legate de haina mea7
scap de greutatea 2i mirosul magiei era
aproape la 6el de pl cut ca b utul unei ce2ti mari
de ca6ea 2i o gur de o:igen7 '3n c3nd am aIuns
aproape de +on Temps, nu m mai sim eam at3t
de r u, iar c3nd am aIuns la u2a din spate eram
calm 7 $ric !eni En spatele meu 2i 6 cu un pas la
dreapta ca s ocoleasc masa din buc t rie, En
timp ce eu m Enclinam c tre st3nga, s aIung la
Entrerup tor7
C3nd am aprins lumina, #ebbie 'elt Emi z3mbi7
t tuse En Entuneric, la masa din buc t ria mea, cu
o arm En m3n 7
9 r o !orb , trase En direc ia mea7
#ar nu/l pusese la socoteal pe $ric, care era
rapid, mai rapid dec3t orice 6iin uman 7 %lon ul
destinat mie El nimeri pe el, chiar En piept7 e
pr bu2i En 6a a mea7
*orocul meu c nu a!usese timp s
perchezi ioneze casa7 #in spatele boilerului, am
scos pu2ca pe care o luasem de acas de la Fason7
Am Enc rcat/o D unul dintre cele mai
Ensp im3nt toare zgomote din lume D 2i am
Empu2cat/o pe #ebbie 'elt, En timp ce Enc se mai
holba, 2ocat , la $ric, care era En genunchi 2i tu2ea
Enec3ndu/se cu s3nge7 Am Enc rcat Enc un cartu2,
dar nu a mai 6ost ne!oie s trag En ea7 #egetele i
se rela:ar , iar arma Ei c zu pe podea7
353
</am a2ezat 2i eu pe podea, pentru c nu mai
puteam sta En picioare7
$ric era acum complet Entins pe podea, g363ind
2i contorsion3ndu/se Entr/o balt de s3nge7
*u prea mai r m sese mare lucru din partea
superioar a pieptului 2i din g3tul lui #ebbie7
+uc t ria mea ar ta ca 2i cum a2 6i tran2at
porci, porci care opuseser ce!a rezisten 7
Am Encercat s apuc tele6onul de la cap tul
barului7 <3na Emi c zu Enapoi pe podea c3nd m/am
Entrebat pe cine s sun7
)amenii legiiM Ha7
amM Oi s /l implic 2i mai mult En necazurile
meleM *u cred7
'amM Oi s o las s !ad c3t de aproape 6usese
de moarte cel pe care/l a!eam En griI M )ho7
AlcideM igur, a!ea s /i plac la nebunie ce/i
6 cusem logodnicei sale, renegate sau nu7
ArleneM A!ea propria/i !ia 2i doi copii mici7 *u
trebuia s 6ie implicat En ce!a ilegal7
TaraM 'rea sensibil 7
Jntr/un ast6el de moment, l/a2 6i sunat pe 6ratele
meu, dac a2 6i 2tiut unde este7 #ac trebuie s
cure i buc t ria de s3nge, E i dore2ti s ai l3ng
tine 6amilia7
Trebuia s m descurc singur 7
$ric era prioritar7 </am t3r3t c tre el 2i m/am
spriIinit Entr/un cot ca s m ridic7
A $ricS am spus tare7
)chii s i alba2tri se deschiser 7 tr luceau din
cauza durerii7
3ngele bolborosea En gaura din pieptul s u7
354
#etestam s m g3ndesc la cum ar ta rana de
ie2ire7 9usese poate un cartu2 de calibrul dou zeci
2i doiM )are glon ul era Enc En interiorM </am uitat
la peretele l3ng care st tuse cu spatele 2i nu am
putut !edea stropi de s3nge sau !reo urm de
glon 7 #e 6apt, am realizat c , dac glon ul ar 6i
trecut prin el, m/ar 6i lo!it pe mine! </am uitat la
mine Ens mi, deschiz3ndu/mi neEndem3natic
haina7 *u, nu erau urme de s3nge proasp t7
Jn timp ce/l pri!eam pe $ric, acesta Encepu s
arate ce!a mai bine7
A Hreau s beau, 2opti cu greu, 2i eram gata
s /mi apropii Encheietura m3inii de buzele sale, dar
m/am g3ndit mai bine7
Am reu2it s iau ni2te 3ngeAde! rat din
6rigider 2i s /l Enc lzesc, de2i u2a cuptorului cu
microunde numai curat nu era7
Am Engenuncheat 2i i l/am dat7
A #e ce nu tuM Entreb cu greutate7
A Jmi pare r u, m/am scuzat7 Otiu c meri i,
iubitule, dar trebuie s /mi economisesc energia7
Am mult treab 7
$ric E2i termin b utura din c3te!a Enghi ituri7 (/
am descheiat haina 2i c ma2a, 2i, En timp ce m
uitam la pieptul lui ca s ! d dac mai s3ngereaz ,
am remarcat un lucru uimitor7 %lon ul care/l lo!ise
ie2i din ran 7 #up alte trei minute, sau mai pu in,
gaura se Enchise7 3ngele Enc i s e mai usca En
p rul de pe piept, iar rana de glon disp ruse7
A Jnc o sticl M Entreb $ric7
A igur7 Cum te sim iM
$ram amor it 7
355
Q3mbetul s u era 6or at7
A l bit7
(/am mai adus s3nge, iar el b u aceast sticl
mai Encet7 Tres rind de durere, se ridic En 2ezut7
'ri!i dezastrul e:istent de cealalt parte a mesei7
Apoi se uit la mine7
A Otiu, 2tiu, nu m/am descurcat prea bineS am
spus7 Jmi pare r uS
'uteam sim i din nou lacrimile curg3ndu/mi pe
obraIi7 Cu greu m/a2 6i putut sim i mai Engrozitor7
9 cusem un lucru teribil7 # dusem gre2 En
misiunea mea7 A!eam o groaz d e cur at7 Oi
ar tam Engrozitor7
$ric p ru u2or surprins de izbucnirea mea7
A Tu ai 6i murit din cauza glon ului 2i 2tiam c
eu nu, e:plic 7 Am oprit glon ul En cel mai rapid
mod, iar apoi tu m/ai ap rat cu ade! rat7
$ra un mod ciudat de a pri!i lucrurile, dar
auzindu/l, En mod destul de bizar, m/am sim it mai
pu in Engrozitor7
A Am omor3t o alt 6iin uman , am spus7
Aceasta Ensemna c aIunsesem la dou En aceast
noapte8 dar, dup p rerea mea, b rbatul cu obraIii
sup i se sinucisese Emping3ndu/se En cu itul meu7
Categoric, cu arma tr s esem de una singur 7
Am sim it un 6ior 2i mi/am Entors pri!irea de la
gr mada de ca rne 2i oase care 6usese odat
#ebbie 'elt7
A *u, spuse t ios7 Ai ucis un teriantrop, care
era o c ea, tr d toare 2i uciga2 , un teriantrop
care a Encercat deIa de dou ori s te omoare7
A2adar, a lui $ric 6usese m3na care o str3nsese
356
de g3t 2i o 6 cuse s m lase En pace7
A Ar 6i trebuit s /mi termin treaba c3nd am pus
m3na pe ea, mai de!reme, spuse, En loc de
con6irmare7 *e/ar 6i scutit pe am3ndoi s aIungem
En pragul unui atac de cord8 pe mine la modul
propriu7
A!eam sentimentul c re!erendul 9ullen=ilder
nu ar 6i spus acela2i lucru7 Am morm it ce!a En
acest sens7
A *u am 6ost niciodat cre2tin, spuse $ric7 $i,
asta nu era o surpriz 7 #ar nu/mi pot imagina o
religie care s / i cear s stai pur 2i simplu 2i s
a2tep i s 6ii masacrat7
Am clipit, Entreb3ndu/m dac nu cum!a asta
era ce te En!a cre2tinismul7 #ar nu sunt teolog
sau !reun En! cel Entr/ale +ibliei, a2a c !a trebui
s las En seama lui #umnezeu, care nici el nu e
teolog, Iudecarea 6aptelor mele7
Cum!a m/am sim it mai bine 2i eram chiar
bucuroas s 6iu En !ia 7
A <ul umesc, $ric, i/am spus7
"/am s rutat pe obraz7
A Acum te po i duce s te speli la baie, iar eu o
s 6ac curat aici7
#ar nu 6 cu a2a ce!a7 #umnezeu s /l
binecu!3nteze, m aIut cu mult zel7 #in moment
ce putea mane!ra cele mai dezgust toare lucruri
aparent 6 r probleme, am 6ost Enc3ntat s /l las
pe el7
*u !re i s 2ti i c3t de Engrozitor a 6ost, sau
toate detaliile7 #ar am adunat/o pe #ebbie 2i am
pus/o Entr/un sac, iar En timp ce eu 6 ceam curat,
357
$ric a dus/o En p dure 2i a Engropat/o, Iur3nd c a
2ters urmele7 A trebuit s dau Ios perdelele de
deasupra chiu!etei 2i s le las la Enmuiat En ma2ina
de sp lat, En ap rece7 Am pus 2i haina mea cu ele,
de2i 6 r prea mari speran e c o !oi putea purta
din nou7 <i/am pus m nu2i de cauciuc 2i am 6olosit
2er!e ele cu dezin6ectant pentru a 2terge de mai
multe ori scaunul 2i masa 2i podeaua, 2i am dat
6e ele dulapurilor cu spray pentru lemn 2i le/am
6recat, iar 2i iar7
*u !re i s 2ti i p3n unde aIunseser stropii de
s3nge7
Am realizat c aten ia acordat acestor detalii
Emi era de 6olos, distr g3ndu/m de la e!enimentul
principal, 2i c , cu c3t e!itam mai mult s m
g3ndesc la el, cu c3t l sam cu!intele practice ale
lui $ric s /mi p trund En mine, cu at3t Emi !a 6i
mai bine7 *u mai puteam Entoarce lucrurile7 *u mai
puteam des6ace ce 6 cusem7 A!eam un num r
limitat de op iuni 2i trebuia s tr iesc cu alegerea
6 cut 7 +unica mea Emi spunea Entotdeauna c
orice 6emeie D orice 6emeie de n deIde D poate
6ace orice are de 6 cut7 #ac a i 6i spus despre
bunica mea c este liberal , ar 6i negat din
r sputeri, dar era cea mai puternic 6emeie pe
care am cunoscut/o !reodat , 2i dac ea credea c
pot Endeplini aceast sarcin Engrozitoare doar
pentru c trebuie, o !oi 6ace7
C3nd am 6ost gata, buc t ria mirosea a produse
de cur at 2i era 6 r pat la prima !edere7 $ram
sigur c un e:pert criminalist ar 6i 6ost capabil s
g seasc urme Bun s6at de pe Canalul $duca ionalC,
358
dar nu credeam c un e:pert criminalist !a a!ea
!reodat moti!e s intre En buc t ria mea7
9or ase u2a de la intrare7 *u/mi trecuse prin
minte s o !eri6ic Enainte s intru prin spate7 Cam
at3t despre cariera mea de bodyguard7 Am 6i:at un
scaun sub clan , ca s o p strez blocat pentru
restul nop ii7
$ric, care se Entorsese de la Enmorm3ntarea pe
care trebuise s o 6ac , p rea 6oarte Enc3ntat, a2a
c l/am rugat s plece s caute ma2ina lui #ebbie7
A!ea o <azda <iata 2i o ascunsese pe un drum
6orestier chiar peste drum de 2oseaua regional ,
de unde se 6 cea curba c tre casa mea7 $ric
a!usese pre!ederea s p streze cheile 2i se o6eri
!oluntar s /i duc ma2ina En alt parte7 Ar 6i trebuit
s /l urmez, ca s /l aduc Enapoi acas , dar a insistat
c se putea descurca singur, iar eu eram mult prea
obosit ca s m in dup el7 C3t a 6ost el plecat,
am intrat sub un Iet de ap 2i m/am sp lat7 $ram
bucuroas s 6iu singur 2i m/am sp lat, iar 2i iar7
C3nd am 6ost c3t de curat se putea, mi/am pus o
c ma2 de noapte din nailon roz 2i m/am !3r3t En
pat7 $ra aproape de i!irea zorilor 2i speram c $ric
se !a Entoarce repede7 #eschisesem ascunz toarea
pentru el 2i mai pusesem En untru o pern 7
"/am auzit !enind chiar c3nd adormeam7 </a
s rutat pe obraz7
A /a rezol!at, spuse7
(ar eu am morm it:
A <ul umesc, iubitule7
A 'entru tine orice, spuse cu !oce bl3nd 7
*oapte bun , iubirea mea7
359
<i/a trecut prin minte c eram letal pentru
6ostele iubite7 9 cusem pra6 marea dragoste a lui
+ill8 acum o omor3sem pe iubita cu intermiten e a
lui Alcide7 Otiam sute de b rba i7 *u a!eam
niciodat tendin e criminale 6a de 6ostele iubite
ale acestora7 #ar lucrurile p reau s stea alt6el En
ceea ce pri!e2te creaturile 6a de care a!eam
sentimente7 </am Entrebat dac $ric a!ea prin
preaIm !reo 6ost prieten 7 'robabil !reo sut sau
mai multe7 ' i, ar trebui s se 6ereasc de mine7
#up aceste g3nduri, cu sau 6 r !oia mea, am
6ost absorbit Entr/o gaur neagr de epuizare7
14
Cred c 'am a muncit cu Hallo= p3n ce
primele sclipiri ale zorilor ap reau la orizont7 $u am
dormit at3t de pro6und, sim ind ne!oia unei
!indec ri 6izice 2i mentale, Enc3t nu m/am trezit
p3n la patru dup /amiaza7 $ra o zi Entunecat de
iarn , genul care te 6ace s dai drumul la radio, s
!ezi dac !ine o 6urtun de z pad 7 Am !eri6icat s
6iu sigur c a!eam o rezer! de lemne de 6oc
pentru trei, patru zile pe !eranda din spate7
$ric se !a trezi de!reme azi7
</am Embr cat 2i am m3ncat cu !iteza
melcului, Encerc3nd s m descurc cu starea En
care eram7
9izic, eram bine7 C3te o zg3rietur p e ici, pe
colo, o mic durere muscular D astea nu Ense mnau
nimic7 $ra a doua s pt m3n din ianuarie 2i eu Emi
360
respectam hot r3rea luat de Anul *ou7
#e cealalt parte, c ci e:ist Entotdeauna o
cealalt parte, mental, sau poate emo ional, nu
prea eram tare ca o st3nc 7 (ndi6erent c3t de
pragmatic e2ti, indi6erent c3t de tare ai stomacul,
nu po i 6ace ce am 6 cut eu 6 r s su6eri ni2te
consecin e7
A2a trebuie s 6ie7
C3nd m/am g3ndit c $ric se !a scula, am
sperat c poate !oi a!ea parte de pu in alint
Enainte s plec la munc 7 Oi am sa!urat En g3nd
pl cerea de a 6i cu cine!a care crede c sunt
important 7
*u anticipasem c !raIa !a 6i 6ost deIa rupt 7
$ric s/a trezit la cinci 2i Ium tate7 C3nd am auzit
mi2care En dormitorul de oaspe i, am b tut la u2 2i
am deschis/o7 /a r sucit spre mine cu col ii sco2i
2i cu m3inile ca ni2te gheare Entinse En 6a 7
$ram gata s spun K+un , iubituleL, dar
precau ia m/a 6 cut s tac7
A oo>ie, spuse Encet7 unt la tine acas M
$ram bucuroas c m Embr casem7
A #a, am r spuns, adun3ndu/m rapid7 $2ti aici
pentru siguran a ta7 Otii ce s/a Ent3mplatM
A </am dus la o Ent3lnire cu ni2te oameni noi,
spuse cu Endoial En !oce7 *u/i a2aM
e uit En Ios, cu surprindere, la hainele sale de
la Tal/<art7
A C3nd le/am cump rat pe asteaM
A $u i le/am luat, am spus7
A </ai 2i Embr catM Entreb plimb3ndu/2i
m3inile pe piept 2i mai Ios7
361
Jmi arunc un z3mbet tipic $ric7 *u/2i amintea7
*imic7
A *u, am spus7
Apoi am a!ut !iziunea lui $ric sub du2, cu mine7
<asa din buc t rie7 'atul7
A &nde este 'amM Entreb 7
A Ar trebui s o suni, am spus7 J i aminte2ti
ce!a despre ziua de ieriM
A (eri am a!ut Ent3lnirea cu !r Iitoarele, spuse,
ca 2i cum asta nu putea 6i contrazis7
Am cl tinat din cap7
A Asta a 6ost cu zile En urm , i/am spus,
incapabil s 6ac socoteala lor En minte7
(nima mi se 6r3nse 2i mai tare7
A *u/ i aminte2ti noaptea trecut , dup ce ne/
am Entors de la hre!eportM am insistat, brusc
z rind o raz de lumin En toat po!estea asta7
A Am 6 cut dragosteM Entreb plin de speran 7
<i/ai cedat En cele din urm , oo>ieM $ doar o
chestiune de timp, bineEn eles7
Jmi z3mbi larg7
Nu, ai/noapte am sc pat de un cada$ru, m/am
g3ndit7
$ram singura care 2tiam7 Oi nici chiar eu nu
a6lasem unde 6useser Engropate r m 2i ele lui
#ebbie sau ce s/a Ent3mplat cu ma2ina ei7
</am a2ezat pe marginea !echiului meu pat de
o persoan 7 $ric m pri!i cu aten ie7
A $ ce!a En neregul , oo>ieM Ce s/a Ent3mplat
c3t am 6ostN #e ce nu/mi amintesc ce s/a
Ent3mplatM
#ac nu pomenim, nu s/a Ent3mplat7
362
Totul e bine c3nd se termin cu bine7
)chii care nu se ! d se uit 7 B)h, c3t a2 !rea ca
asta s 6ie ade! rat7C
A 'un pariu c 'am !a ap rea aici c3t de
cur3nd, am spus7 Cred c o !oi l sa pe ea s / i
po!esteasc asta7
A Oi Cho=M
A *u, nu !a 6i aici7 A murit scara trecut 7
9angtasia pare s aib un e6ect nepl cut asupra
barmanilor7
A Cine l/a ucisM ) s m r zbun7
A Ai 6 cut/o deIa7
A Ce!a nu e En regul cu tine, spuse $ric 7
Jntotdeauna ai 6ost iste 7
A #a, o groaz de lucruri sunt En neregul cu
mine7
<i/ar 6i pl cut s /l Embr i2ez chiar atunci, dar
asta ar 6i complicat totul7
A Oi cred c o s ning 7
A Q pad , aiciM
$ric era la 6el de Enc3ntat, ca un copil7
A Jmi place z padaS
#e ce nu eram surprins M
A 'oate o s r m3nem bloca i de z pad
Empreun , spuse sugesti!, ridic3nd de c3te!a ori
din spr3ncenele sale blonde7
Am r3s7 'ur 2i simplu nu m/am putut ab ine7
Oi era mult mai bine dec3t s pl3ng, ceea ce
6 cusem destul En ultima !reme7
A #e parc ai l sat !reodat !remea s te
opreasc s 6aci ce ai de 6 cut, am spus 2i m/am
ridicat7 Hino, E i Enc lzesc ni2te s3nge7
363
#e2i a!usesem parte doar de c3te!a nop i de
intimitate, acestea m marcaser su6icient ca s
trebuiasc s /mi supra!eghez ac iunile7 "a un
moment dat, aproape l/am m3ng3iat pe p r c3nd
am trecut pe l3ng el8 apoi, m/am aplecat s /i dau
un s rut 2i a trebuit s m pre6ac c am sc pat
ce!a pe Ios7
C3nd 'am a b tut la u2 , treizeci de minute mai
t3rziu, eu eram gata s plec la munc , iar $ric
st tea ca pe ace7
'am nici nu se a2ezase bine En 6a a lui, c
Encepu s/o bombardeze cu Entreb ri7 "e/am spus
lini2tit c plec 2i nici nu cred c au obser!at c3nd
am ie2it pe u2a buc t riei7
<erlotteGs nu era 6oarte aglomerat En noaptea
aceea, tocmai bine pentru mine, dup ce am a!ut
de/a 6ace cu at3ta lume7 C3 i!a 6ulgi de z pad i/
au con!ins pe maIoritatea obi2nui ilor casei c era
o idee bun s mearg acas treIi7 R m seser
destui clien i s ne dea de lucru moderat mie 2i lui
Arlene7 am m abord c3nd puneam pe ta!
2apte beri, !r3nd s 6ie pus la curent cu
e!enimentele de noaptea trecut 7
A ) s / i spun mai t3rziu, i/am promis,
g3ndindu/m c !a trebui s /mi 6ormulez cu mare
griI po!estirea7
A Hreo !este despre FasonM Entreb 7
A *u, am spus 2i m/am sim it mai trist ca
niciodat 7
#ispecerul poli iei a 6ost aproape dur c3nd am
sunat s Entreb dac e:ist ce!a nout i7
Ke!in 2i Kenya trecur pe la bar, seara, dup ce
364
sc par de la munc 7 C3nd le/am dus b uturile la
mas Bun bourbon cu cola 2i un gin tonicC, Kenya
spuse:
A "/am c utat pe 6ratele t u, oo>ie7 Jmi pare
r u7
A Otiu c a i Encercat, am r spuns7 H
mul umesc mult c a i organizat c utareaS A2 !rea
doarN
Oi apoi nu m/am mai putut g3ndi la nimic
altce!a ce puteam spune7 <ul umit handicapului
meu, 2tiam ce!a despre 6iecare dintre ei, ce
cel lalt nu 2tia7 e iubeau7 #ar Ke!in 2tia c mama
lui mai degrab 2i/ar b ga capul En cuptor dec3t s /
l !ad c s torit cu o negres , iar Kenya 2tia c
6ra ii ei mai degrab l/ar trece pe Ke!in printr/un
zid dec3t s /l !ad conduc3nd/o spre altar7
Oi 2tiam asta, En ciuda 6aptului c nici unul
dintre ei nu o 2tia8 2i detestam aceast in6orma ie,
aceast in6orma ie intim , pe care nu a!eam cum
s nu o 2tiu7
<ai r u dec3t 6aptul c o 2tiam era dorin a de a
m amesteca En problem 7 <i/am spus 6oarte se!er
c a!eam eu destule probleme, nu mai era ne!oie
s le 6ac 2i altora7 #in 6ericire, am 6ost destul de
ocupat pentru restul serii ca s /mi scot tenta ia
din minte7 #e2i nu am putut s dez! lui aceste
secrete, mi/am amintit c le datorez mult celor doi
o6i eri7 #ac auzeam ce!a ce le puteam spune, Ei
!oi anun a7
C3nd barul s/a Enchis, l/am aIutat pe am s
pun scaunele pe mese, ast6el Enc3t Terry
+elle6leur s poat !eni s spele pe Ios 2i s cure e
365
toaletele diminea a de!reme7 Arlene 2i Tac>
plecaser , c3nt3nd K"et (t no=L
00
, En timp ce
ie2eau pe u2a din spate7 #up cum era de
a2teptat, a6ar c deau 6ulgi, de2i nu credeam c se
!a a2eza z pada p3n diminea 7 </am g3ndit la
creaturile din p dure care Encercau s se
Enc lzeasc 2i s r m3n uscate7 Otiam c unde!a
En p dure, #ebbie 'elt z cea Entr/o groap , rece
pentru totdeauna7
</am Entrebat c3t !reme m !oi g3ndi la ea
a2a 2i am sperat c Emi !oi putea aminti 6oarte clar
ce persoan Engrozitoare 6usese, ce r zbun toare
2i uciga2 7
#e 6apt, m uitam 6i: pe 6ereastr de c3te!a
minute, c3nd am a !enit En spatele meu7
A "a ce te g3nde2tiM Entreb 7
< apuc de cot 2i am putut sim i str3nsoarea
degetelor sale7
Am o6tat, 2i nu pentru prima oar 7
A < g3ndeam la Fason, am spus7
$ra destul de aproape de ade! r7 < b tu pe
m3n consolator7
A pune/mi despre seara trecut , zise, 2i
pentru o clip m/am g3ndit c m Entreab despre
#ebbie7
Apoi, bineEn eles, mi/am dat seama c se
re6erea la b t lia cu !r Iitoarele 2i am 6ost En stare
s /i po!estesc7
A A2adar, 'am a !enit En seara asta la tine
acas 7
am p rea Enc3ntat de idee7
30
'opular c3ntec de Cr ciun7
366
A 'robabil c a 6 cut/o pe Hallo= s cedeze 2i
s dezlege !raIa7 $ric era din nou el Ensu2iM
A #a, din c3te mi/am putut da eu seama7
A Ce are de spus despre aceast e:perien M
A *u/2i aminte2te nimic despre ea, am spus
Encet7 *u pare s aib nici cea mai !ag idee7
am pri!i En alt parte c3nd m Entreb :
A Oi ce sim i legat de astaM
A Cred c a2a e cel mai bine, i/am r spuns7
Categoric7
#ar m !oi Entoarce din nou Entr/o cas goal 7
Am 6ost con2tient de aceast idee, dar am
pre6erat s nu m g3ndesc la ea acum7
A ' cat c nu ai lucrat En schimbul de dup /
amiaz , spuse urm rind oarecum un 6ir al
g3ndurilor similar7 Cal!in *orris a 6ost aici7
OiM
A Cred c a !enit sper3nd s te !ad 7
</am uitat cu scepticism la am7
A igur7
A Cred c are inten ii serioase, oo>ie7
A am, am spus sim indu/m Engrozitor de
r nit , sunt Entr/ade! r singur 2i uneori asta nu e
distracti! deloc, dar asta nu Enseamn c trebuie
s accept un !3rcolac doar pentru c acesta se
o6er 7
am p ru oarecum uimit7
A *ici nu trebuie7 )amenii din Hotshot nu sunt
!3rcolaci7
A $l a spus c sunt7
A *u, nu !3rcolaci cu H mare7 unt prea m3ndri
s /2i spun teriantropi, dar asta sunt7 unt
367
!3rcolaci/pantere7
A CeM
Fur c am ! zut puncte negre Iuc3ndu/mi En 6a a
ochilor7
A oo>ieM Ce s/a Ent3mplatM
A 'antereM *u 2tiai c u rma g sit pe pontonul
lui Fason era urma unei pantereM
A *u, nimeni nu mi/a spus de nici o urm S $2ti
sigur M
(/am aruncat o pri!ire e:asperat 7
A +ineEn eles c sunt sigur 7 Oi a disp rut En
noaptea En care Crystal *orris El a2tepta acas la el7
$2ti singurul barman din lume care nu 2tie toate
b3r6ele ora2ului7
A Crystal D ea e 6ata din Hotshot cu care era de
Re!elionM 9ata sub ire, cu p rul negru care a !enit
la c utareM
Am dat din cap En semn c da7
A Cea pe care 9elton o iube2te at3t de multM
A Ce 6aceM
A 9elton, 2tii, cel care a !enit En c utare7 $a
este marea iubire a !ie ii lui7
A #e unde 2tii tu astaM
C ci cu, care puteam citi g3ndurile, nu 2tiam, 2i
a!eam orgoliul serios r nit7
A <i/a spus Entr/o sear c3nd a b ut prea mult7
Tipii 2tia din Hotshot nu prea !in pe aici, dar c3nd
o 6ac, beau serios7
A Atunci de ce ar !eni la c utareM
A Cred c mai bine mergem s punem c3te!a
Entreb ri7
A A2a de t3rziuM
368
A Ai altce!a mai bun de 6 cutM
A!ea dreptate, iar eu cu siguran !oiam s 2tiu
dac El a!eau pe 6ratele meu, sau dac Emi puteau
spune ce s/a Ent3mplat cu el7 #ar, Entr/un 6el, eram
Engrozit c !oi a6la7
A Haina mea e la cur at, am spus7
#e 6apt, nu a!usesem timp s/o pun En usc tor,
sau m car s !eri6ic s ! d dac ie2iser toate
petele de s3nge7 Oi a!ea 2i g uri7
A Hm, 6u tot ce spuse am, Enainte s /mi
Emprumute un pulo!er !erde ca s /l Embrac pe sub
Iachet 7
Am luat camioneta lui am, pentru c Encepuse
s ning de/a binelea 2i, ca to i b rba ii, am era
con!ins c poate conduce pe z pad , de2i nu
6 cuse aproape niciodat a2a ce!a7
#rumul c tre Hotshot p ru 2i mai lung pe
Entuneric, cu 6ulgii ce dansau En lumina 6arurilor7
A J i mul umesc c m aduci aici, dar Encep s
cred c suntem nebuni, am spus c3nd aIunsesem
la Ium tatea drumului7
A i/ai pus centuraM Entreb am7
A igur7
A +ine, spuse, 2i ne continuar m drumul7
Jn cele din urm , am aIuns7 *u era lumin pe
str zi, e!ident, dar c3 i!a dintre reziden i pl tiser
ca s aib lumini de securitate puse pe st3lpi
electrici7 'rin 6erestrele c3tor!a case se !edea
lumin 7
A &nde crezi c ar trebui s mergemM
A "a Cal!in7 $ste cel care are puterea, spuse
am p r3nd 6oarte sigur pe el7
369
<i/am amintit c3t de m3ndru 6usese Cal!in de
casa lui 2i eram pu in curioas s /i ! d interiorul7
"uminile erau aprinse, iar camioneta era parcat En
6a a casei7 cobor din ma2ina Enc lzit En noaptea
Enz pezit ca s aIung la u2 era ca 2i cum a2 6i
mers printr/o perdea Enghe at 2i ud 7 Am b tut 2i,
dup o pauz lung , u2a se deschise7 Cal!in p ru
Enc3ntat p3n ce/l ! zu pe am l3ng mine7
A (ntra i, spuse nu prea c lduros 2i se d du
Entr/o parte7
*e/am 2ters politicos pe picioare Enainte s
intr m7
Casa era simpl 2i curat , decorat cu mobil 2i
6otogra6ii ie6tine, dar alese cu griI 7 *ici una dintre
imagini nu a!ea oameni En ea, ceea ce mi s/a p rut
interesant7 'eisaIe7 9aun 7
A *u este o noapte bun s conduci, obser!
Cal!in7
Otiam c trebuie s am griI , oric3t de mult Emi
doream s /l apuc de guler 2i s /i strig En 6a 7 )mul
acesta era un su!eran7 < rimea regatului chiar nu
conta7
A Cal!in, am spus c3t de calm am putut, 2tii c
poli ia a g sit o urm de panter pe ponton, l3ng
urma de bocanc a lui FasonM
A *u, spuse dup un lung moment7
'uteam s ! d cum cre2te 6uria En ochii s i7
A *u prea auzim multe b3r6e din ora2, pe aici7
</am Entrebat de ce c utarea a!ea ne!oie d e
oameni Enarma i, dar oamenii de!in cam ner!o2i En
preaIma noastr , 2i nimeni nu a !orbit prea mult cu
noi7 &rm de panter 7 Aha7
370
A *u 2tiam care este cealalt identitate a
!oastr p3n En seara asta7
< pri!i 6i:7
A Crezi c unul dintre noi s/a luat de 6ratele
t u7
Am r mas t cut , 6 r s Encetez s /l pri!esc En
ochi7 am st tea 2i el Encremenit7
A Crezi c Crystal s/a sup rat pe 6ratele t u 2i l/
a r nitM
A *u, am spus7
)chii s i aurii se m rir 2i se rotunIir pe
m sur ce !orbeam cu el7
A i/e team de mineM m Entreb brusc7
A *u, am spus7 *u mi/e7
A 9elton, spuse7
Am Encu!iin at7
A Hai s !edem, zise7
#in nou a6ar En z pad 2i Entuneric7 Am putut
sim i atingerea 6ulgilor de z pad pe obraIi 2i am
6ost bucuroas c Iacheta mea a!ea glug 7 <3na
Enm nu2at a lui am o apuc pe a mea c3nd m/
am Empiedicat de o unealt sau o Iuc rie r t cit En
curtea casei !ecine cu a lui 9elton7 Jn timp ce noi
ne Endreptam c tre bucata de beton care constituia
!eranda sa, Cal!in b tea deIa la u2 7
A Cine eM Entreb 9elton
A #eschide, spuse Cal!in7
Recunosc3ndu/i !ocea, 9elton deschise u2a
imediat7 *u era la 6el de dependent de cur enie
ca 2i Cal!in, iar mobila sa nu era aranIat , c3t mai
degrab aruncat l3ng peretele care/i era cel mai
la Endem3n 7 9elul En care se mi2ca nu era uman,
371
iar En seara aceasta p rea chiar mai !izibil dec3t
6usese En timpul c ut rii7 9elton era mai aproape s
se Entoarc la natura sa animal 7 $ndogamia E2i
l sase categoric urmele asupra lui7
A &nde e b rbatulM Entreb Cal!in 6 r nici un
preambul7
)chii lui 9elton se m rir 2i se r suci ca 2i cum
s/ar 6i g3ndit s 6ug 7 *u spuse nimic7
A &ndeM Entreb Cal!in din nou, apoi m3na i se
trans6orm Entr/o lab care/l lo!i pe 9elton peste
6a 7 Tr ie2teM
<i/am acoperit gura cu m3inile ca s nu ip7
9elton c zu En genunchi, cu 6a a marcat de
zg3rieturi ad3nci, paralele, care se umpleau cu
s3nge7
A Jn magazia din spate, spuse neclar7
Am aIuns Enapoi la u2 at3t de rapid, Enc3t am
abia reu2i s in pasul cu mine7 #up col ul casei,
m/am Empiedicat 2i am c zut c3t eram de lung
peste o gr mad de lemne7 #e2i 2tiam c m !a
durea mai t3rziu, m/am ridicat rapid 2i m/am trezit
spriIinit de Cal!in *orris, care, ca 2i En p dure, m
ridic peste gr mad , Enainte s 2tiu ce
inten ioneaz 7 $l s ri peste ea cu gra ie, apoi am
aIuns la u2a magaziei, care era una din acelea pe
care le po i comanda la ears sau la 'enneyGs
05
7
Hecinii !in s te aIute s o ridici, c3nd camionul de
ciment !ine s toarne 6unda ia7
&2a era Enchis cu lac t, dar ast6el de magazii
nu sunt 6 cute s stea En calea unor intru2i 6oarte
hot r3 i, iar Cal!in era 6oarte puternic7 parse
31
9irme care !3nd prin intermediul cataloagelor7
372
lac tul, d du u2a En l turi 2i aprinse lumina7 $ra
uimitor pentru mine c era electricitate aici, c ci
de obicei nu e7
"a Enceput, nu am 6ost sigur c m uitam la
6ratele meu, pentru c aceast creatur nu sem na
deloc cu Fason7 $ra blond, sigur, dar era at3t de
murdar 2i de ur3t mirositor Enc3t am tres rit, chiar
2i En aerul Enghe at7 Oi era !3n t de 6rig, c ci a!ea
pe el numai pantalonii7 Q cea pe o singur p tur ,
pe podeaua de beton7
$ram En genunchi l3ng el, in3ndu/l En bra e c3t
de bine puteam, iar pleoapele i se deschiser 7
A oo>ieM spuse, 2i am putut auzi neEncrederea
din !ocea lui7 oo>ieM unt sal!atM
A #a, am r spuns, de2i nu eram chiar at3t de
sigur 7
<i/am amintit ce i se Ent3mplase 2eri6ului care
!enise aici 2i g sise ce!a necurat7
A Te ducem acas 7
9usese mu2cat7
9usese mu2cat de multe ori7
A )h, nu, am spus Encet, d3ndu/mi treptat
seama de semni6ica ia mu2c turilor7
A *u l/am omor3t, spuse 9elton de6ensi!, de
a6ar 7
A "/ai mu2cat, am spus, iar !ocea mea era
complet str in 7 Ai !rut s 6ie ca tine7
A A2a Crystal n/o s /l mai plac pe el mai mult7
Otie c trebuie s ne Enmul im En a6ar , dar pe mine
m place cu ade! rat, zise 9elton7
A A2a c l/ai prins, l/ai 6 cut prizonier 2i l/ai
mu2cat7
373
Fason era prea sl bit ca s poat sta En picioare7
A H rog, duce i/l la camion, am spus sec,
incapabil s m uit En ochii celor din Iurul meu7
Am sim it 6uria ridic3ndu/se En mine ca un !al
negru 2i am 2tiut c trebuie s mi/o En6r3ng p3n
ie2eam de aici7 A!eam su6icient control s 6ac asta7
Otiam c am7
Fason ip c3nd Cal!in 2i am El ridicar 7 "uar 2i
p tura, pe care o En6 2urar oarecum En Iurul lui7 </
am cl tinat En urma lor En timp c e/2i 6 ceau drum
Enapoi c tre casa lui Cal!in 2i camionet 7
9ratele meu re!enise7 $:istau ce!a 2anse ca,
din c3nd En c3nd, s se trans6orme En panter , dar
re!enise7 *u 2tiam dac regulile erau acelea2i
pentru to i teriantropii, dar Alcide Emi spusese c
!3rcolacii care 6useser mu2ca i, nu cei n scu i a2a
D !3rcolacii crea i, nu cei genetici D se trans6ormau
En Ium tate oameni, Ium tate bestii, creaturi care
populau 6ilmele de groaz 7 </am 6or at s
abandonez acest 6ir, s m g3ndesc la bucuria de
a/l a!ea pe 6ratele meu Enapoi, !iu7
Cal!in El puse pe Fason En camionet 2i El
Empinse, iar am se urc pe scaunul 2o6erului7
Fason !a 6i Entre noi dup ce m urcam En ma2in 7
#ar, mai Ent3i, Cal!in trebuia s /mi spun ce!a7
A 9elton !a 6i pedepsit, spuse7 Chiar acum7
'edepsirea lui 9elton nu 6igurase En capul listei
mele cu lucruri la care s m g3ndesc, dar am
Encu!iin at, pentru c !oiam s plec naibii de acolo7
A #ac n e ocup m noi de 9elton, o s te duci la
poli ieM Entreb 7
t tea eap n, ca 2i cum ar 6i !rut s par c
374
pune o Entrebare oarecare7 #ar era un moment
periculos7 Otiam ce se Ent3mpl cu oamenii care
atr geau aten ia asupra comunit ii din Hotshot7
A *u, am spus7 A 6ost doar 9elton7
#e2i, bineEn eles, Crystal trebuie s 6i 2tiut, cel
pu in p3n la un punct7 Jmi spusese c mirosise un
animal En acea sear , acas la Fason7 Cum ar 6i
putut s con6unde mirosul unei pantere c3nd 2i ea
era la 6elM Oi probabil 2tiuse tot timpul c acea
panter 6usese 9elton7 <irosul lui trebuia s /i 6ie
6amiliar7 #ar nu era timp s intr m En ast6el de
am nunte8 Cal!in E2i !a da seama de asta, ca 2i
mine, c3nd !a a!ea o clip s se g3ndeasc 7
A (ar 6ratele meu ar putea 6i unul dintre !oi
acum7 Ha a!ea ne!oie de !oi, am ad ugat, cu cea
mai echilibrat !oce de care am 6ost En stare7
*u era chiar echilibrat de 6apt7
A ) s !in s /l iau pe Fason, la urm toarea lun
plin 7
Am Encu!iin at din nou7
A <ul umesc, i/am spus, pentru c 2tiam c nu
l/am 6i g sit niciodat pe Fason dac ne/ar 6i stat En
cale7 Acum trebuie s /mi duc 6ratele acas 7
Otiam c acum Cal!in !oia s /l ating, s m
conectez cu el cum!a, dar pur 2i simplu nu am
putut s/o 6ac7
A igur, spuse dup c3te!a clipe7
Teriantropul se d du Enapoi, En timp ce eu m/am
c rat la loc En camionet 7 ' ru s 2tie c nu
!oiam nici un aIutor din partea lui acum7
</am g3ndit c ob inusem tipare mentale
neobi2nuite de la oamenii din Hotshot pentru c
375
erau rezultatul endogamiei7 *u mi/a trecut
niciodat prin cap c erau altce!a dec3t lupi7 *u
am presupus a2a ce!a7 Otiu ce spunea pro6esorul
meu de !olei din liceu despre Ka presupuneL7
+ineEn eles c ne spunea 2i c trebuia s l s m
totul En a6ara terenului, pentru c !a 6i acolo c3nd
ne !om Entoarce, lucru de care Enc nu/mi d deam
seama cum se 6ace7
#ar a!usese dreptate En leg tur cu
presupunerile7
am d duse deIa drumul la c ldur , dar nu la
ma:im7 'rea mult c ldur prea cur3nd nu era
bun pentru Fason, eram sigur 7 A2a cum era,
acest Fason Encepu s se Enc lzeasc , iar mirosul lui
era 6oarte puternic, 2i aproape c mi/am cerut
scuze de la am, dar era mult mai important s /l
scutesc pe Fason de alte umilin e7
A 'e l3ng mu2c turi 2i 6aptul c e2ti Enghe at
mai ai 2i alte problemeM am Entrebat c3nd am
crezut c Fason se oprise din tremurat 2i putea
!orbi7
A *u, spuse7 *u7 Jn 6iecare noapte, En 6iecare
a6urisit de noapte, intra En magazie, se schimba En
6a a mea, 2i eu m g3ndeam, En seara asta o s m
omoare 2i o s m m n3nce7 Oi En 6iecare sear m
mu2ca7 (ar apoi se schimba pur 2i simplu 2i pleca7
Jmi puteam da seama c era greu pentru el dup
ce sim ea mirosul s3ngeluiN dar nu a 6 cut
niciodat mai mult dec3t s m mu2te7
A ) s /l omoare En seara asta, am spus7 'entru
ca, En schimb, noi s nu ne ducem la poli ie7
A &n t3rg bun, zise Fason, 2i !orbea serios7
376
377
15
Fason a 6ost En stare s stea En picioare su6icient
de mult Enc3t s 6ac un du27 #espre care a spus
c a 6ost cel mai groza! de care a a!ut parte En
!ia a lui7 C3nd a 6ost curat 2i a mirosit a toate
lucrurile par6umate din baia mea, 2i era En6 2urat
Entr/un prosop mare, l/am uns peste tot cu
*eosporin
02
7 Am 6olosit un tub Entreg pentru
mu2c turi7 ' reau s se !indece deIa destul de
bine, dar 6 r s !reau, m g3ndeam la tot 6elul de
lucruri pe care s le pot 6ace pentru el7 A b ut
ciocolat cald 2i a m3ncat cereale calde Bceea ce
mi s/a p rut o alegere ciudat , dar mi/a spus c tot
ceea ce 9elton i/a o6erit de m3ncare a 6ost carne
aproape crud C, apoi 2i/a pus pantalonii de piIama
pe care Ei cump rasem pentru $ric Berau prea mari,
dar 2nurul din talie i/a 6ost de aIutorC 2i un !echi
tricou l b r at pe care El am de acum doi ani c3nd
am participat la <ar2ul pentru Hia 7 Atingea
Entruna materialul, ca 2i cum ar 6i 6ost Enc3ntat c
era Embr cat7
<ai mult dec3t orice, p rea s /2i doreasc s
stea la c ldur 2i s doarm 7 "/am culcat En !echea
mea camer 7 Am aruncat o pri!ire trist dulapului
pe care $ric El l sase complet !rai2te, apoi i/am
spus 6ratelui meu noapte bun 7 </a rugat s aprind
lumina pe hol 2i s las u2a pu in Entredeschis 7
Otiam c3t El costa s /mi cear asta, a2a c nu am
32
&nguent pe baz de antibiotic7
378
scos o !orb , doar am 6 cut ce mi/a cerut7
am st tea En buc t rie, b3nd o can de ceai
6ierbinte7 J2i lu pri!irea de la aburul care ie2ea din
ea 2i Emi z3mbi:
A Cum se simteM
</am a2ezat pe locul meu obi2nuit7
A $ mai bine dec3t am crezut, am spus7 in3nd
cont c a petrecut tot timpul En hambar 6 r
Enc lzire 2i a 6ost mu2cat En 6iecare zi7
A < Entreb c3t l/ar 6i inut a2a 9eltonM
A 'robabil c p3n la luna plin , b nuiesc7 Apoi
9elton ar 6i a6lat dac a reu2it sau nu7
</am sim it pu in Engre o2at 7
A Am !eri6icat En calendar7 <ai are !reo dou
s pt m3ni7
A 'er6ect7 Fason !a a!ea timp s /2i recapete
puterile p3n ce !a a!ea ce!a nou de En6runtat7
<i/am odihnit m3inile En poal pentru o clip 7
A Trebuie s sun la poli ie7
A le spui s nu/l mai cauteM
A JhE7
A Te/ai g3ndit ce/o s le spuiM Fason i/a dat
!reo ideeM
A 'oate s le spun c a 6ost r pit de b rba ii din
6amilia !reunei 6eteM
#e 6apt asta era oarecum ade! rat7
A 'oli i2tii !or !rea s 2tie unde a 6ost inut7
#ac a sc pat de unul singur, !or !rea s 2tie cum
2i !or 6i siguri c are mai multe in6orma ii pentru ei7
</am Entrebat dac mi/a mai r mas su6icient
putere s g3ndesc7 </am uitat En gol, la mas :
suportul 6amiliar de 2er!e ele, pe care bunica l/a
379
cump rat la un t3rg me2te2ug resc, 2i zaharni a, 2i
recipientele pentru sare 2i piper En 6orm de coco2
2i g in 7 Am obser!at c sub solni 6usese pus
ce!a7
$ra un cec de 10 000 de dolari, semnat de $ric
*orthman7 $ric nu numai c m pl tise, dar mi/a
dat 2i cel mai mare bac2i2 din cariera mea7
A )h, am spus moale7 )h, #oamne7
</am mai uitat un minut la el, s 6iu sigur c
!edeam bine7 ( l/am Entins peste mas lui am7
A &au7 'lata pentru c l/ai inut pe $ricM
am se uit la mine 2i am dat din cap7
A Ce !ei 6ace cu eiM
A 'rimul lucru, m3ine/diminea , Ei pun la
banc 7
Q3mbi7
A Cred c m g3ndeam mai En perspecti! 7
A ) s m rela:ez7 < !a rela:a 6aptul c Ei am7
2tiu c N
pre ru2inea mea, Emi d dur lacrimile7 #in nou7
La naiba!
A 2tiu c nu !a mai trebui s /mi 6ac at3tea
.ri*i tot timpul7
A "ucrurile nu au mers a2a de bine En ultima
!reme, En eleg7
Am Encu!iin at, iar buzele lui am se str3nser 7
A #e ceN, Encepu, apoi nu putu s /2i termine
propozi ia7
A <ul umesc, dar nu pot 6ace a2a ce!a celor
din Iur, am spus hot r3t7 +unica spunea c e cea
mai sigur metod s pui cap t unei prietenii7
A Ai putea s !inzi terenul sta, s / i iei o cas
380
En ora2, s ai !ecini, suger am, ca 2i cum de luni
Entregi abia a2tepta s /mi spun asta7
A plec din casa astaM
&nii dintre membrii 6amiliei mele au tr i En casa
asta, Encontinuu, mai bine de o sut cincizeci de
ani7 +ineEn eles, asta n/o 6 cea sacr , sau mai 2tiu
eu ce, iar casa a 6ost e:tins 2i modernizat de
multe ori7 </am g3ndit la !ia a Entr/o cas mic ,
modern , cu podelele la acela2i ni!el, 2i b i ultimul
model, 2i o buc t rie dotat cu tot ce trebuie, cu
multe aparate7 9 r boilere la !edere7 Cu podul
izolat7 &n loc de parcare acoperitS
)rbit de !iziune, am Enghi it greu7
A ) s m g3ndesc la asta, am spus, sim indu/
m minunat 2i numai pentru c Endr zneam s iau
En considerare ideea7 #ar nu m pot g3ndi la prea
multe acum7 Chiar 2i s trec de ziua de m3ine !a 6i
su6icient de greu7
</am g3ndit la orele 2i la oamenii pe care
poli ia Ei 6olosise En c utarea lui Fason7 +rusc, m/am
sim it at3t de obosit Enc3t nu puteam nici m car
s Encerc s Encropesc o po!este pentru oamenii
legii7
A Trebuie s mergi la culcare, spuse am,
En elept7
Am putut doar s Encu!iin ez7
A <ul umesc, am7 <ul umesc mult7
*e/am ridicat 2i l/am Embr i2at7 /a trans6ormat
Entr/o Embr i2are mai lung dec3t pl nuisem,
pentru c era nea2teptat de odihnitor 2i de
con6ortabil7
A *oapte bun 7 Ai griI cum conduci7 <i/a
381
trecut prin minte s /i o6er unul dintre paturile de
sus, dar la etaI nu pornisem c ldura 2i ar 6i 6ost
Engrozitor de 6rig acolo8 2i ar trebui s urc 2i s
preg tesc patul7 Ha 6i mult mai comod dac !a
merge p3n acas , chiar 2i prin z pad 7
A ) s am, spuse 2i/mi d du drumul7 un /m
diminea 7
A <ul umesc din nou7
A %ata cu mul umirile, spuse7
$ric b tuse c3te!a cuie En u2a din 6a ca s o
in Enchis , p3n c3nd puteam s /mi pun o
Encuietoare nou 7 Am Enchis u2a din spate En urma
lui am 2i abia am reu2it s m sp l pe din i 2i s
m schimb En c ma2 de noapte Enainte s m urc
En pat7
'rimul lucru pe care l/am 6 cut a doua zi
diminea a 6ost s ! d ce 6ace 6ratele meu7 Fason
Enc dormea pro6und 2i, la lumina zilei, am putut
!edea clar e6ectele capti!it ii sale7 A!ea 6a a
neb rbierit 2i epoas 7 Chiar 2i En somn p rea mai
b tr3n7 $rau r ni pe ici, pe colo, iar asta era doar
pe 6a 2i pe bra e7 )chii i se deschiser c3nd m/
am a2ezat l3ng pat uit3ndu/m la el7 9 r s se
mi2te, pri!i de Iur EmpreIurul camerei7 J2i opri
pri!irea c3nd aIunse la mine7
A *u am !isat, spuse7
Hocea Ei era r gu2it 7
A Tu 2i am a i !enit s m lua i7 <i/au dat
drumul7 'antera m/a l sat s plec7
A #a7
A A2adar, ce s/a Ent3mplat c3t am 6ost plecatM
Entreb apoi7 tai, pot s m duc Ent3i la baie 2i s /
382
mi iau o can de ca6ea Enainte s /mi po!este2tiM
<i/a pl cut c Entreba En loc s presupun Bo
tr s tur de/a lui Fason, presupusulC, 2i am 6ost
bucuroas s accept, 2i chiar s m o6er s /i aduc
ca6eaua7 Fason p ru destul de 6ericit s se !3re la
loc En pat cu cana de ca6ea, 2i s stea spriIinit de
perne En timp ce !orbeam7
(/am spus despre tele6onul lui Cat6ish, despre
discu iile cu poli ia, cercetarea cur ii 2i c i/am
rechizi ionat pu2ca +enelli, pe care a cerut imediat
s o !ad 7
A Ai tras cu eaS spuse indignat dup ce a
!eri6icat/o7
</am uitat pur 2i simplu 6i: la el7 + tu En
retragere7
A Cred c a 6unc ionat a2a cum trebuie s 6ac
o pu2c , spuse Encet, din moment ce e2ti aici
ar t3nd destul de bine7
A <ul umesc, 2i nu/mi mai pune alte Entreb ri,
am spus7
Jncu!iin 7
A Acum trebuie s ne g3ndim la o po!este
pentru poli ie7
A Cred c putem s le spunem pur 2i simplu
ade! rul7
A igur, Fason, hai s le spunem c satul
Hotshot este plin de !3rcolaci/pantere, 2i c din
moment ce te/ai culcat cu una, prietenul ei a !rut
s te 6ac 2i pe tine !3rcolac/panter , ca ea s nu
te mai pre6ere pe tine7 Asta e moti!ul pentru care
s/a trans6ormat Entr/o panter 2i te/a mu2cat En
6iecare zi7
383
A urmat o pauz lung 7
A 'arc ! d 6a a lui Andy +elle6leur, spuse
Fason cu subEn eles7 Jnc nu poate trece peste
6aptul c sunt ne!ino!at En cazul mor ii acelor 6ete,
anul trecut7 Cred c i/ar pl cea la nebunie s m
!3re En spital ca a!3nd halucina ii7 Cat6ish !a trebui
s m concedieze 2i nu cred c /mi !a pl cea la
spitalul de boli mintale7
A Cu siguran oportunit ile de a/ i g si o
partener ar 6i 6oarte limitate7
A Crystal D #oamne, 6ata aiaS </ai a!ertizat7
#ar eram at3t de cople2it de ea7 Oi se do!ede2te
c esteN 2tii tu7
A )h, pentru numele lui #umnezeu, Fason, e un
teriantrop7 *u te comporta de parc ar 6i creatura
din La.una Nea.r
BB
sau 9reddy Krueger
0?
, sau mai
2tiu eu ce7
A oo>ie, tu 2tii o groaz de lucruri pe care noi
nu le 2tim, nu/i a2aM Cred c m prind cum st
treaba7
A #a, cred c da7
A 'e l3ng !ampiri7
A $:act7
A <ai sunt mul i al ii7
A Am Encercat s / i spun7
A Am crezut ce/mi spuneai, dar pur 2i simplu nu
am priceput7 &nii dintre oamenii pe care/i 2tiu D
!reau s zic En a6ar de Crystal D nu sunt mereu
oameni, nu/i a2aM
33
Creatur am6ibie din 6ilmul 9 La.una Nea.r !
34
$roul negati! al seriei de 6ilme de groaz 5omarul de pe
Glm Street!
384
A Corect7
A Cam c3 iM
(/am num rat pe cei cu dubl natur pe care i/
am ! zut la bar: am, Alcide, micu ul !3rcolac/
!ulpe care le pl tise b uturile lui Fason 2i lui Hoyt
cu c3te!a s pt m3ni En urm 7777
A Cel pu in trei, am spus7
A #e unde 2tii astaM
</am uitat 6i: la el7
A Ai dreptate, zise, dup o pauz lung 7 *u
!reau s 2tiu7
A Oi acum tu, am spus cu bl3nde e7
A $2ti sigur M
A *u, 2i nu !om 6i siguri Enc !reo dou
s pt m3ni, am spus7 #ar Cal!in te !a aIuta, dac
!ei a!ea ne!oie7
A *u/mi trebuie aIutorul lorS
)chii lui Fason str luceau 2i a!ea un aspect
6ebril7
A *u ai de ales, am spus, Encerc3nd s nu am
un ton dur7 Oi Cal!in nu a 2tiut c e2ti acolo7 $ste
un tip En regul 7 #ar Enc nu a !enit !remea s
!orbim despre asta7 Ha trebui s ne g3ndim ce
!om po!esti poli iei7
Cel pu in o or , ne/am re!izuit iar 2i iar
po!e2tile, Encerc3nd s g sim buc i de ade! r
care s ne aIute s le Ens il m7
Jn cele din urm , am sunat la poli ie7 #ispecera
din schimbul de zi se s turase s /mi aud !ocea,
dar Enc Encerca s 6ie amabil 7
A oo>ie, a2a cum i/am e:plicat 2i ieri, iubito,
o s te sun m noi c3nd !om a6la ce!a despre
385
Fason, spuse, Encerc3nd s suprime nota de
e:asperare din spatele tonului ei calm7
A $ la mine, am spus7
A C$MS
ip tul s/a auzit tare 2i clar, chiar 2i Fason a
tres rit7
A $ la mine7
A ) s trimit pe cine!a chiar acum7
A +ine, am spus, de2i nu asta g3ndeam7
Am a!ut pre!iziunea s scot cuiele din u2a din
6a Enainte s aIung poli ia7 *u !oiam s m
Entrebe ce se Ent3mplase7 Fason s/a uitat ciudat la
mine c3nd am luat ciocanul, dar nu a scos o !orb 7
A &nde i/e ma2inaM 6u primul lucru pe care
Andy +elle6leur El Entreb 7
A $ la <erlotteGs7
A #e ceM
A 'ot s ! po!estesc, ie 2i lui Alcee, o singur
dat , c3nd sunte i Empreun M
Alcee urca treptele din 6a 7 $l 2i cu Andy
intraser En cas Empreun , iar la !ederea lui Fason
care z cea En6 2urat pe canapeaua mea se oprir
brusc7 Otiam c nu se mai a2teptau s /l !ad
!reodat pe Fason En !ia 7
A < bucur s te ! d Entreg 2i s n tos, omule,
spuse Andy, 2i/i str3nse m3na lui Fason7
e a2ezar , Andy pe 6otoliul bunicii 2i Alcee pe
6otoliul pe care m a2ez eu de obicei, iar eu m/am
coco at pe canapea, l3ng picioarele lui Fason7
A Fason, ne bucur m c e2ti En !ia , dar
trebuie s 2tim unde ai 6ost 2i ce s/a Ent3mplat cu
tine7
386
A *u am nici cea mai mic idee, spuse Fason7
Oi o inu a2a ore En 2ir7
*u e:istase nici o po!este plauzibil pe care
Fason s o spun , care ar 6i putut s e:plice totul:
absen a sa, starea 6izic proast , urmele de
mu2c turi, apari ia sa brusc 7 ingura idee pe care
putea merge era s declare c st tea cu Crystal,
c3nd a auzit un zgomot ciudat a6ar , 2i, c3nd s/a
dus s !ad despre ce e !orba, a 6ost lo!it En cap7
*u/2i aminte2te nimic, p3n la momentul En care s/
a sim it Empins dintr/o ma2in , En curtea mea, cu o
sear Enainte7 "/am g sit aici, c3nd am m/a adus
de la munc 7 </a condus am, pentru c eram
speriat de ideea de a conduce pe z pad 7
+ineEn eles c l murisem asta cu am, cu mult
timp Enainte, 2i a acceptat, re inut c era cea mai
bun idee cu care puteam !eni7 Otiam c lui am
nu/i place s mint , nici mie nu/mi pl cea, dar nu
trebuia s deschidem cutia 'andorei7
9rumuse ea po!e2tii consta En simplitatea ei7
C3t !reme Fason rezista tenta iei s/o En6loreasc ,
era En siguran 7 Otiam c asta !a 6i greu pentru el8
Ei pl cea s !orbeasc 2i Ei pl cea s !orbeasc
mult7 #ar c3t !reme eu st team acolo amintindu/i
posibilele consecin e, 6ratele meu a reu2it s se
ab in 7 A trebuit s m ridic s /i aduc o alt cea2c
de ca6ea, oamenii legii nu au mai !rut Enc una, iar
c3nd m Entorceam En su6ragerie, Fason spunea c i
se pare c /2i aminte2te o camer rece 2i
Entunecat 7 (/am aruncat o pri!ire 6oarte clar ,
Enc3t a ad ugat imediat:
A #ar 2ti i, mintea mea e at3t de con6uz , c s/
387
ar putea s 6i !isat7
Andy E2i mut pri!irea de la Fason spre mine,
de!enind din ce En ce mai 6urios7
A 'ur 2i simplu, nu ! En eleg pe !oi doi, spuse7
Hocea sa era aproape un m3r3it7
A oo>ie, 2tiu c i/ai 6 cut griIi pentru el7 *u
in!entez asta, nu/i a2aM
A *u, sunt 6oarte bucuroas c s/a Entors7
Am b tut u2or peste p tur piciorul 6ratelui
meu7
A (ar tu, tu nu ai !rut s 6ii acolo unde ai 6ost,
a2a/iM Ai lipsit de la munc , regiunea a cheltuit mii
de dolari din buget ca s te c ut m, ai perturbat
!ie ile a sute de oameni7 Oi acum sta i aici 2i ne
min i iS
Hocea lui Andy era aproape un strig t c3nd
termin 7
A A2adar, En aceea2i noapte En care tu apari,
!ampirul disp rut, care era pe toate a6i2ele, a
sunat la poli ia din hre!eport c /2i re!ine dup o
pierdere de memorieS Oi mai e 2i un 6oc ciudat En
hre!eport cu tot 6elul de cada!reS Oi !oi Emi
spune i c nu e nici o leg tur S
Fason 2i cu mine am r mas cu gura c scat unul
la cel lalt7 #e 6apt, nu era nici o leg tur Entre
Fason 2i $ric7 'ur 2i simplu nu mi/a trecut prin
minte c3t de ciudat !a p rea7
A Ce !ampirM Entreb Fason7
A 6ost at3t de bun, Enc3t aproape c l/am crezut
2i eu7
A Hai s plec m, Alcee, spuse Andy7
J2i Enchise carne elul7 J2i puse pi:ul Enapoi En
388
buzunarul c m 2ii cu o mi2care at3t de ner!oas ,
Enc3t m/am mirat c mai a!ea buzunar7
A *emernicii 2tia nu ne !or spune ade! rul7
A *u crede i c !/a2 spune dac a2 puteaM zise
Fason7 *u crede i c mi/ar pl cea s pun m3na pe
oricine mi/a 6 cut astaM
' rea sut la sut sincer, 6iindc Entr/ade! r era
con!ins de ceea ce spunea7 Cei doi detecti!i au
stat En cump n , mai ales Alcee +ec>7 #ar tot
plecar nemul umi i de noi doi7 <i/a p rut r u
pentru ei, dar nu puteam 6ace nimic7
<ai t3rziu, En aceea2i zi, Arlene trecu s m ia,
ca s /mi pot recupera ma2ina de la <erlotteGs7 $ra
bucuroas s /l !ad pe Fason 2i /l Embr i2 7
A Ai cam speriat/o pe sor /ta, pu2lama, spuse
mim3nd 6uria7 nu o mai sperii niciodat a2a7
A ) s m str duiesc, spuse cu un z3mbet
destul de apropiat de z3mbetul lui 2treng resc
obi2nuit7 $ o sor bun 7
A %ura p c tosului ade! r gr ie2te, am spus
cam amar7 #up ce/mi recuperez ma2ina, cred c
s/ar putea s te conduc acas , 6r ioare7
'entru un minut, Fason p ru Engrozit7 *u i/a
pl cut niciodat s stea izolat, iar dup orele
petrecute singur En 6rigul magaziei, s/ar putea s /i
6ie 2i mai greu7
A 'un pariu c 6etele din +on Temps 6ac
m3ncare ca s i/o aduc acas , acum c au auzit
c te/ai Entors, zise Arlene, iar Fason se En!eseli
!izibil7 <ai ales de c3nd am spus tuturor c3t de
neputincios e2ti7
A <ul umesc, Arlene, spuse Fason, sem n3nd
389
din ce En ce mai mult cu !echiul Fason7
(/am mul umit 2i eu, En drum spre ora27
A J i sunt recunosc toare c l/ai En!eselit7 *u
2tiu prin ce a trecut, dar cred c Ei !a 6i di6icil s
uite ce a su6erit7
A #rag , nu trebuie s te EngriIorezi pentru
Fason7 $ste un ade! rat supra!ie uitor7 *u 2tiu de
ce nu s/a Enscris la emisiune
01
7
Am r3s tot drumul spre ora2 la ideea de a turna
un episod din Sur$i$or En +on Temps7
A Cu porcii mistre i din p dure 2i cu urma de
panter , s/ar putea s se distreze de minune, dac
am a!ea Sur$i$or( 8on 4emps, spuse Arlene7 Tac>
2i cu mine am sta deoparte 2i ne/am distra pe
seama lor7
Asta mi/a dat ocazia s/o tachinez pe seama
rela iei ei cu Tac>, ceea ce/i 6 cu pl cere, 2i una
peste alta m/a En!eselit la 6el de mult ca 2i pe
Fason7 Arlene era bun la lucruri din astea7 Am a!ut
o scurt con!ersa ie cu am En depozit la
<erlotteGs, care mi/a spus c Andy 2i Alcee
trecuser deIa pe acolo s !ad dac po!estea lui
se potri!ea cu a noastr 7
</a trimis la plimbare Enainte s /i pot mul umi
din nou7
"/am dus pe Fason acas , de2i mi/a dat de
En eles destul de clar c i/ar pl cea s mai stea cu
mine Enc o noapte7 Am luat pu2ca +enelli cu noi 2i
i/am spus s/o cure e En acea sear 7 <i/a promis c
o !a 6ace, iar c3nd s/a uitat la mine mi/am dat
seama c !oia s m Entrebe din nou de ce a
35
Sur$i$or 6Supra$ie uitorul7 A reality sho= di6uzat 2i la noi7
390
trebuit s o 6olosesc7 #ar nu a 6 cut/o7 Fason a
En! at singur c3te!a lucruri En zilele trecute7
"ucram din nou En schimbul de sear , a2a c
urma s mai am pu in timp la dispozi ie pentru
mine c3nd aIungeam acas , Enainte s m duc din
nou la munc 7 (deea Emi sur3dea7 *u am ! zut nici
un b rbat alerg3nd pe drumul meu de Entoarcere
spre cas 2i nimeni nu mi/a tele6onat 2i nici nu a
ap rut !reo situa ie de urgen pentru dou ore7
Am reu2it s schimb cear2a6urile de pe ambele
paturi, s le sp l, s 6ac curat En buc t rie 2i s
aranIez dulapul, masc3nd gaura, Enainte ca la u2a
din 6a s se aud o b taie7
+ nuiam cine era7 A6ar era Entuneric deplin 2i
aproape sigur c $ric se a6la acum pe !eranda
mea7
e uit En Ios la mine cu o 6a deloc !esel 7
A unt tulburat, zise 6 r alt introducere7
A Atunci trebuie s las totul balt ca s te pot
aIuta, am spus, intr3nd imediat En o6ensi! 7
Ridic o spr3ncean 7
A ) s 6iu politicos 2i o s Entreb dac pot intra7
*u/i anulasem in!ita ia, dar nu !oia s
n ! leasc la mine/n cas 7 'lin de tact7
A #a, po i7
</am dat la o parte7
A Hallo= e moart , a 6ost obligat s ridice
!raIa pe care o pusese asupra mea, e!ident7
A 'am a 6 cut o treab bun 7
Jncu!iin 7
A Trebuia s aleag Entre mine 2i Hallo=, spuse7
< plac pe mine mai mult7
391
A #e ce a ales hre!eportM
A ' rin ii ei erau Enchi2i En hre!eport7 Oi ei
erau !r Iitori, dar conduceau 2i ce!a Iocuri
piramidale, 6olosindu/2i puterile ca s /2i con!ing
mai bine !ictimele de sinceritatea lor7 Jn
hre!eport au a!ut ghinion7 Comunitatea 6iin elor
supranaturale a re6uzat s 6ac !reun e6ort s /i
scoat pe cei doi tonebroo> din Enchisoare7
9emeia a intrat En con6lict cu o preoteas !oodoo En
timp ce era Encarcerat , iar b rbatul a intrat En
con6lict cu un cu it En timpul unui scandal la baie7
A &n moti! destul de bun s 6ii pornit pe
comunitatea supranaturalilor din hre!eport7
A <i/au spus c am stat aici mai multe nop i,
spuse $ric, decis s schimbe subiectul7
A #a, am recunoscut7
Am Encercat s par pl cut interesat de ce a!ea
de spus7
A Oi En timpul sta, noi nu amNM
*u m/am pre6 cut c nu/l En eleg7
A $ric, i se pare posibil a2a ce!aM am Entrebat7
*u se a2ezase 2i a !enit l3ng mine, ca 2i cum
dac m/ar 6i pri!it mai intens de aproape i/ar 6i 6ost
re!elat ade! rul7 Ar 6i 6ost u2or de 6 cut Enc un
pas, s 6ie 2i mai aproape7
A 'ur 2i simplu, nu 2tiu, spuse7 Oi asta m
e:aspereaz oarecum7
Am z3mbit7
A Te bucuri s 6ii din nou la munc M
A #a7 #ar 'am a condus totul bine En lipsa mea7
Trimit o groaz de 6lori la spital7 +elindei 2i unui lup
numit <aria/Comet sau cam a2a7
392
A <aria/tar Cooper7 <ie nu mi/ai trimis, am
replicat t ios7
A *u, dar i/am l sat ce!a mult mai important
sub solni , spuse cam cu acela2i ton7 Ha trebui s
pl te2ti impozit pentru ei7 "a cum te 2tiu, o s /i dai
2i 6ratelui t u o parte7 Am auzit c s/a Entors7
A #a, am zis scurt7
Otiam c eram pe cale s m dau de gol cu ce!a
2i mai 2tiam c ar trebui s plece rapid7 Ji d dusem
lui Fason un s6at a2a de bun despre cum s tac din
gur , dar mi/era greu s /l urmez eu Ens mi7
A Oi unde !rei s aIungiM
A *u dureaz prea mult7
*u cred c $ric a realizat c3t de mul i bani
Ensemnau dup standardele mele cincizeci de mii
de dolari7
A &nde !rei s aIungiM Otiu c !rei s aIungi
unde!a, dar nu am nici cea mai !ag idee unde7
A $:ist !reun moti! pentru care am g sit esut
cerebral pe m3neca hainei meleM
Am sim it cum mi se scurge tot s3ngele din
obraIi, cam a2a cum se Ent3mpl c3nd e2ti pe cale
s le2ini7 &rm torul lucru de care mi/am dat seama
a 6ost c eu eram pe canapea, iar $ric st tea l3ng
mine7
A Cred c sunt unele lucruri pe care nu mi le
dez! lui, draga mea oo>ie, spuse7
Hocea Ei era bl3nd 7 Tenta ia era aproape
cople2itoare7 #ar m/am g3ndit la puterea pe care
$ric o !a a!ea asupra mea, chiar mai mult dec3t
a!ea acum8 !a 2ti c m/am culcat cu el 2i !a 2ti c
am omor3t o 6emeie, iar el era singurul martor7 Ha
393
2ti nu numai c /mi datora !ia a Bcel mai probabilC,
dar cu siguran eu i/o datoram lui7
A Jmi pl ceai mai mult c3nd nu/ i aminteai cine
e2ti, am spus, 2i cu acest ade! r En minte am 2tiut
c trebuie s tac7
A Aspre cu!inte, zise, 2i aproape c am crezut
c El r nisem cu ade! rat7
#in 6ericire pentru mine, !eni cine!a la u2 7
+ taia era puternic 2i insistent , 2i am sim it un
6ior de panic 7
Cea care b tea era Amanda, 6emeia/!3rcolac cu
p rul ro2u, care m insultase En hre!eport7
A unt En misiune o6icial azi, zise, a2a c !oi 6i
politicoas 7
(at o schimbare pl cut 7 Jl salut pe $ric 2i
spuse:
A *e bucur m s te a!em din nou En toate
min ile, !ampire, zise pe un ton total lipsit de
interes7
<i/am dat seama c !3rcolacii 2i !ampirii din
hre!eport re!eniser la !echea lor rela ie7
A Oi eu m bucur s te ! d, Amanda, am
inter!enit7
A #a, zise de parc nici nu i/ar 6i p sat7 Miss
tac>house, 6acem cercet ri pentru teriantropii din
Fac>son7
)h, nu7
A eriosM *u !rei s iei locM $ric tocmai pleca7
A *u, mi/ar pl cea s stau 2i s aud Entreb rile
Amandei, zise $ric r3nIind7
Amanda se uit la mine, ridic3nd din spr3ncene7
*u prea mai puteam 6ace mare lucru7
394
A )h, sigur, r m3i, am zis7 H rog, lua i loc,
am3ndoi7 Jmi pare r u, dar nu am prea mult timp
Enainte s plec la munc 7
A Atunci trec direct la subiect, spuse Amanda7
Acum dou nop i, 6emeia pe care Alcide a renegat/
o D teriantropul din Fac>son, cea cu tunsoarea
ciudat N
Am Encu!iin at ca s ar t c 2tiam despre ce
!orbe2te7 $ric p rea s nu aib nici o idee7 Ha a!ea
Entr/o clip 7
A #ebbie, E2i aminti !3rcolacul7 #ebbie 'elt7
)chii lui $ric se m rir 7 $i, numele sta El 2tia7
Jncepu s z3mbeasc 7
A Alcide a renegat/oM Entreb 7
A $rai chiar acolo, izbucni Amanda7 )h, stai, am
uitat7 Asta se Ent3mpla c3nd erai sub influen a unui
blestem!
Ji pl cea la nebunie c3nd spunea asta7
A )ricum, #ebbie nu a mai aIuns Enapoi la
Fac>son7 9amilia ei este EngriIorat pentru ea, mai
ales de c3nd au auzit c Alcide a renegat/o, 2i se
tem c i s/a Ent3mplat ce!a7
A #e ce crezi c mi s/ar 6i dest inuit mieM
Amanda se str3mb 7
A #e 6apt, cred c mai degrab ar 6i m3ncat
sticl , dec3t s !orbeasc din nou cu tine7 #ar
suntem obliga i s !eri6ic m pe toat lumea care a
6ost acolo7
A2adar, asta era doar ce!a de rutin 7 *u
6usesem singura aleas 7 Am putut s m rela:ez7
#in ne6ericire, la 6el putea 6ace 2i $ric7 + usem din
s3ngele lui8 putea s /2i dea seama de anumite
395
lucruri En leg tur cu mine7 e ridic 2i se duse
Enapoi En buc t rie7 </am Entrebat ce 6 cea acolo7
A *u am mai ! zut/o din acea noapte, ceea ce
era ade! rat, din moment ce nu precizasem ora7
*u am nici cea mai !ag idee unde este acum7
Asta era 2i mai ade! rat7 Amanda Ei spuse:
A *imeni nu recunoa2te s/o 6i ! zut pe #ebbie
dup ce a p r sit zona luptei7 A plecat cu ma2ina
ei7
$ric re!eni En li!ing7 (/am aruncat o pri!ire,
EngriIorat de ce punea la cale7
A <a2ina ei a 6ost ! zut M Entreb $ric7
*u 2tia c el a 6ost cel care a ascuns/o7
A *u, nici 6 r3m din ea, zise Amanda, ceea ce
era o imagine ciudat pe care s/o 6olose2ti En
leg tur cu o ma2in 7 unt sigur c a 6ugit unde!a
s dep 2easc 6uria 2i umilin a7 6ii renegat e
destul de Engrozitor7 #e ani de zile nu am mai auzit
cu!intele astea7
A 9amilia ei nu crede acela2i lucruM C s/a dus
unde!a s N N se g3ndeasc la ce s/a
Ent3mplatM
A e tem c 2i/a 6 cut ce!a r u, pu6ni Amanda7
Am schimbat c3te!a pri!iri, ar t3nd c eram
per6ect de acord asupra probabilit ii ca #ebbie s
se sinucid 7
A *u !a 6ace niciodat ce!a at3t de con!enabil,
spuse Amanda, care, spre deosebire de mine, a
a!ut curaIul s rosteasc asta cu !oce tare7
A Cum se simte AlcideM am Entrebat EngriIorat 7
A *u prea poate s participe la c utare,
e:plic , din moment ce el este cel care a renegat/
396
o7 e poart ca 2i cum nu i/ar p sa, dar am
obser!at c este sunat de colonel care/i po!este2te
ce se Ent3mpl 7 Ceea ce p3n acum este egal cu
zero7
Amanda se ridic 2i m/am ridicat 2i eu, ca s/o
conduc p3n la u2 7
A Cu siguran sta a 6ost un sezon prost En
ceea ce pri!e2te persoanele disp rute, dar am
auzit b3r6indu/se c i/ai rec p tat 6ratele 2i se
pare c 2i $ric 2i/a rec p tat personalitatea7
Ji arunc lui $ric o pri!ire din care s priceap
c3t de pu in Ei pl cea aceast personalitate7
A Acum a disp rut 2i #ebbie, dar poate !a
ap rea 2i ea7 Jmi pare r u c a trebuit s te
deranIez7
A $ )K7 <ult noroc, am spus, ceea ce era lipsit
de sens En situa ia dat 7
&2a se Enchise En spatele ei 2i mi/am dorit cu
disperare s pot pur 2i simplu ie2i, s /mi iau
ma2ina 2i s merg la munc 7
</am 6or at s m Entorc7 $ric st tea En picioare7
A 'leciM am Entrebat, incapabil s /mi controlez
tonul uimit 2i u2urat7
A #a, ai spus c trebuie s pleci la munc ,
spuse amabil7
A Trebuie7
A J i sugerez s por i Iacheta, cea care e prea
sub ire pentru !remea de a6ar , spuse7 Haina ta e
Enc Entr/o stare Ialnic 7
) b gasem En ma2in , cu ap rece, dar cred c
nu !eri6icasem su6icient de atent ca s m asigur
c ie2iser toate petele7 Acolo 6usese c3nd ie2ise
397
din buc t rie, Emi c utase haina7 ) g sise pe
umera2, pe !eranda din spate 2i o studiase7
A #e 6apt, spuse $ric En timp ce se Endrepta
spre u2 , eu a2 arunca/o cu totul7 'oate a2 arde/o7
'lec , Enchiz3nd u2a 6oarte Encet7
Otiam, la 6el de sigur cum Emi 2tiam numele, c
m3ine Emi !a trimite o hain nou , Entr/o cutie
uria2 2i preten ioas , legat cu o 6und mare7 Ha
a!ea m sura potri!it , !a 6i o marc de top 2i !a 6i
c lduroas 7
A 6ost ro2ie, cu mesad 2i glug deta2abile, 2i cu
nasturi de baga7
398

S-ar putea să vă placă și