Sunteți pe pagina 1din 8

MEDICINA DENTARA III 2013-2014

MATERIALE DENTARE - CURS 6


ELASTOMERII DE SINTEZ
Elastomerii de sintez reprezint un real progres n domeniul stomatologiei. mpreun cu
hidrocoloizii ireversibili constituie categoria cel mai frecvent utilizat pentru amprentare.
Elastomer !e s"te#$ s%"t materale elast&e re'ers(le)
CLASI*ICAREA ELASTOMERILOR DE SINTEZ +&rter,
a- D%.$ 'ara/a !me"so"al$ 01D- 2 !e3ormarea rema"e"t$ 0DR- la &om.res%"e,
1. Cate4ora A (VD=!"#$%& D'= !(%)
(. Cate4ora 5 (VD="#$!"*%& D'= !(%)
#. Cate4ora C (VD=!"#$%& D'= (!#"$%)
+. Cate4ora D (VD=!"#$%& D'= (!#"$%)
(- D%.$ &o"sste"/$ 04ra! !e '6s&o#tate-,
1. T.%l I ! de consisten, chitoas (-.//0)
(. T.%l II 1 cu v2scozitate mrit (3E4V0 56D7ED)
#. T.%l III 1 cu v2scozitate medie ('E8.94')
+. T.%l I1 1 cu v2scozitate redus (9783/ 56D7ED)
Din grupa elastomerilor de sintez fac parte:
1. ;auciucurile polisulfurice
(. ;auciucurile siliconice
#. ;auciucurile polieterice
ELASTOMERII 7OLISUL*URICI 0TIOCAUCIUCURI8 7OLISUL*URI-
<ac parte din categoria cauciucurilor sintetice =i rezult din polimerizarea la temperatur obi=nuit
a hidrocarburilor sulfuroase cu mas molecular de #!+.
-roduc,ia lor industrial se face prin depolimerizarea par,ial a tioplastelor cu greutate molecular
foarte mare (p2n la $ ).
*ORM DE 7REZENTARE
- se .re#"t$ s%( 3orm$ !e .ast$ am(alat$ 9" 2 t%(%r,
1. 7ast$ (a#$ ! de culoare alb
(. 7ast$ a&&elerator ! de culoare brun
7RODUSE COMERCIALE
*ORMA DE
7REZENTARE
7RODUSUL *IRMA
7ast$-.ast$
7ERMALASTIC :ERR
UNILASTIC :ERR
NEO-*LE; SUR<IDENT
COE *LE; COE
SU77ER RU5ER 5OS=ORT>
1
COM7OZI?IE C>IMIC
1) 7asta (a#$ are n compozi,ie:
-olimer polisulfidic >%
6?id de zinc $%:
! rol de mas de umplutur
! poate fi nlocuit cu: silice fin" dio?id de titan" sulfat de zinc" carbonat de cupru
@ulfat de calciu 1$%! rol de plastifiant
-ropor,ia masei de umplutur variaz de la 1(% la 1$% n func,ie de consisten,a materialului.
2) 7asta a&&elerator con,ine:
-ero?id de plumb A>%:
! rol de ini,iator
! poate fi nlocuit de hidro?id de Bn sau ;u
sulf #"$% ! rol n reticularea =i legarea lan,urilor polimerice
ulei de ricin 1C">% ! plastifiant
adaosuri (%:
acid oleic 1 inhib vulcanizarea
acid stearic 1 amelioreaz mirosul dezagreabil al produsului
n urma amestecului celor ( paste rezult cauciucul polisulfuric 1 un gel coloidal" hidrofob" cu
miros specific.
7RO7RIET?I,
1. Elastomer .ols%l3%r&" geluri coloidale hidrofobe s%"t "sol%(l 9" a.$ 2 9" sol'e"/ &las&)
(. V2scozitatea acestor materiale cre=te n cursul reac,iei de vulcanizare =i diminu cu cre=terea cantit,ii
de plastifiant. /eoretic ea este suficient de crescut pentru a permite ob,inerea unor propriet,i
mecanice satisfctoare =i" totodat" suficient de Doas ca s permit penetrarea n cele mai mici detalii
ale c2mpurilor protetice" evit2nd concomitent o porozitate inoportun. 9a fiecare categorie de
material" v2scozitatea difer.
#. @pre deosebire de hidrocoloizi" elastomer .ols%l3%r& "% .re#"t$ !e3orm$r .r" 9m((/e sa%
s"ere#$ !eoare&e s%"t &olo# @!ro3o() n schimb" trebuie men,ionat c '%l&a"#area este 9"so/t$
!e &o"tra&/) Co"tra&/a .ols%l3%rlor 9" .rmele 24 ore este mai mare dec2t a siliconilor cu
reac,ie de adi,ie" mai mic dec2t a polieterilor =i mult mai mic dec2t a siliconilor cu reac,ie de
condensare.
+. Elastomer !e s"te#$ s%3er$ o !e3ormare .erma"e"t$ 9" &%rs%l 9"!e.$rt$r am.re"te) 4ceast
deformare se petrece n momentul c2nd materialul elastic dep=e=te zonele retentive ale c2mpului
protetic. Eu to,i elastomerii revin la forma ini,ial" prezent2nd astfel o deformare remanent" specific
fiecrui tip.
DOZAREA
! este e?temporanee
! se etaleaz pe o bucat de h2rtie ceratFplcu, de sticl" lungimi egale din cele ( paste
! nu se recomand aplicarea pastei catalizator peste pasta de baz deoarece se creeaz posibilitatea
declan=rii mecanismului de priz la limita dintre cele ( paste (consecin,a va fi ob,inerea unui
amestec neomogen).
7RE7ARAREA
! este necesar o spatul rigid" lat" din o,el ino?idabil&
! prepararea se efectueaz prin amestecul celor ( cantit,i de past cu aDutorul spatulei p2n la
ob,inerea unei culori =i a unei consisten,e omogene& ini,ial se efectueaz mi=cri circulare" apoi se
continu cu mi=cri energice largi.
! /impul de preparare: +$!C secunde
(
! /impul de lucru (ntre nceputul omogenizrii =i debutul prizei): A minute.
Factori care influeneaz timpul de lucru:
temperatura plcii de sticl : la ($G; timpul de lucru este de # minute" iar la #AG; de numai (
minute.
temperatura acceleratorului: timpul de lucru este invers propor,ional cu temperatura
acceleratorului.
cantitatea acceleratorului: cu c2t cantitatea de accelerator cre=te" cu at2t timpul de lucru diminu
(diminu =i calit,ile materialului).
INDICA?II
1) n amprentarea edenta,iilor par,iale =i totale
2) 4mprente n tehnologia coroanelor =i pun,ilor
Elastomerii polisulfurici de consisten chitoas se utilizeaz n special ca material
de sus,inere a materialului fluid&
Elastomerii polisulfurici de consisten normal se utilizeaz n amprentarea
func,ional a c2mpurilor protetice edentate par,ial sau total&
Elastomerii polisulfurici de consisten fluid se utilizeaz pentru amprentarea
fidel a detaliilor n tehnologia protezelor unidentare =i pun,ilor.
TE>NICA DE LUCRU CU ELASTOMERII 7OLISUL*URICI
! se usuc c2mpul protetic =i eventual se lubrefiaz&
! se aplic n portamprenta individual (pe care a fost pensulat n prealabil un strat de lac adeziv 1
e?:ciment cauciucat" pentru reten,ia materialului) un strat sub,ire de (!+ mm de material
polisulfuric
! n continuare" se recomand utilizarea tehnicii dublului amestec care const n:
ini,ial se spatuleaz simultan pasta chitoas =i cea fluid&
n portamprenta standard se aplic materialul chitos (are rolul de a men,ine ulterior pe cel fluid
n portamprent)&
materialul de consisten, fluid se ncarc ntr!o sering =i apoi se inDecteaz n =an,ul gingival"
peste prepara,ii" pe din,ii vecini&
se aplic portamprenta cu materialul chitos pe c2mpul protetic&
- se men,ine amprenta pe c2mpul protetic timp de A!1 minute sub o presiune moderat&
- dup priza materialului se dezinser amprenta de pe c2mpul protetic&
- se igienizeaz amprenta (se spal cu ap" se dezinfecteaz" se usuc cu Detul de aer)&
- se indic turnarea modelului la (!# minute dup dezinser,ia amprentei (gips dur" e?tradur sau
prin electrodepunere).
DEZA1ANTAAELE MATERIALELOR 7OLISUL*URICE,
1. @patulare dificil
(. Biros neplcut
#. /imp lung de priz
+. ;olorarea materialelor de protec,ie
$. Deformarea remanent mare
ELASTOMERII SILICONICI
! sunt compu=i care con,in grupri organice dintre care una sau mai multe sunt legate covalent de un
atom de siliciu.
E?ist ( tipuri de elastomeri siliconici (n func,ie de tipul de reac,ie chimic prin care sunt ob,inu,i):
1. siliconi de condensare
(. siliconi de adi,ie
*ORM DE 7REZENTARE
#
1ara"ta &las&$ : sistem bicomponent : pastHpast" pastHlichid
7asta (a#$ se ambaleaz n:
! /uburi (siliconii de consisten, medie =i fluid)
! ;utii de plastic prevzute cu linguri pentru dozare (siliconii de consisten, chitoas)
7asta a&&elerator 0&atal#ator) se ambaleaz n:
! <lacoane de sticl cu picurtor (c2nd se livreaz n stare lichid)
! /uburi metalice (c2nd se afl sub form de pas)
Sl&o" se &omer&al#ea#$ 9" 3 'ara"te (fiecare n sistem bicomponent! bazHaccelerator):
1) Sl&o" &% 's&o#tate &res&%t$
2) Sl&o" &% 's&o#tate me!e
3) Sl&o" &% 's&o#tate re!%s$
1ara"ta mo!er"$ : sisteme predozate
! se numesc =i Iautomi?ing sJstemK
! cele ( paste sunt ambalate n cartu=e predozate aplicate ntr!o sering dotat cu un pistol"
n care cele ( componente sunt mi?ate
! n cazul siliconilor de adi,ie (chito=i)" se livreaz n plus =i:
un ini,iator de priz (lichid)
un adeziv pentru reten,ia materialului de amprent
7RODUSE COMERCIALE
*ORMA DE 7REZENTARE A
SILICONILOR DE CONDENSARE
7RODUS *IRMA
De consisten, chitoas
6-/6@79 540E'
@794-94@/ DE/4L
M4<6 NE//EE54;3
-4E4@79 NE//EE54;3
E97/E ME'B4;3
;69/6<94L ;69/EEE
De v2scozitate crescut L4E/6-'EE galben 540E'
;69/EL 34'D ;69/EEE
De v2scozitate medie
L4E/6-'EE verde 540E'
;69/EL BED7.B ;69/EEE
@/4@E49 DEE/4L
94@/7; $$ NE//EE54;3
De v2scozitate redus
L4E/6-'EE albastru 540E'
;69/EL <7EE ;69/EEE
@794@6</ DEE/4L
@7;4<6'B NE//EE54;3
-'E@7DEE/ ;69/EEE
@796<9EL @-6<4 DEE/49
*ORMA DE 7REZENTARE A
SILICONILOR DE ADI?IE
7RODUS *IRMA
De v2scozitate redus
DE8.<9EL DE8.@@4
EL4<9EL 8;
540@79EL 540E'
-'6V79 540E'
7B-'7E/ #B
EL-'E@@ @/D #B
EL/'.DE NE''
'E-'6@79 3< DE /'E0
-E'B48.B 84'4E/ E@-E
-'E@7DEE/ ;69/EEE
+
/.'56<9EL 'O@
-4E4@79 -9.@ NE//EE54;3
COM7OZI?IE C>IMIC
1) SILICONII DE CONDENSARE
7asta (a#$ are n compozi,ie:
@ubstan,a de baz: polidimetilsilo?an
Bas anorganic inert (cre=te v2scozitatea =i rigiditatea):
@ilice pirolitic ((">)
Dio?id de titan!plastifiant
7asta a&&elerator are n compozi,ie:
6ctoat de staniu
6rtosilicat de etil
.neori =i: o?id de crom sau particule metalice de paladiu" cu rol de a capta hidrogenul" care nu
este benefic pentru suprafa,a amprentei.
2) SILICONII DE ADI?IE
7asta (a#$: polivinilsilo?an
7asta a&&elerator:
-olisilo?an cu grupare vinil terminal
;atalizator organometalic: acid cloroplatinic
DOZAREA
! pentru sistemul bicomponent
.ast$Bl&@!, propor,ia este de $ cm pastF( picturi lichid (pentru o arcad : ( cm
pastF> picturi lichid)
.ast$B.ast$, lungimi egale din cele ( paste
&@tB&@t, cantit,i egale dozate cu linguri,e speciale
@e recomand respectarea indica,iilor fabricantului
- -entru sistemele moderne 1 automi?ing sJstem (avantaDul unei dozri e?acte)
7RE7ARAREA
Siliconii de consisten fluid i medie: amestecul celor ( componente dozate n prealabil se face prin
spatulare energic timp de 1 minut" pe h2rtia cerat p2n se ob,ine o past omogen din punct de vedere al
consisten,ei =i culorii. Baterialul se ncarc n seringi n vederea inDectrii pe prepara,ii (materialul fluid)
sau se aplic n portamprent (materialul de consisten, medie).
/imp de preparare: 1 minut.
/imp de lucru: #!$ minute.
Siliconii de consisten vscoas i chitoas: se fac depresiuni n material" n care se aplic numrul
de picturi corespunztor sau lungimea de catalizator indicat =i se amestec ini,ial cu spatula rigid" apoi
se mala?eaz manual #!$ secunde p2n la ob,inerea unei culori omogene. @e recomand utilizarea
mnu=ilor de protec,ie.
7RO7RIET?ILE ELASTOMERILOR SILICONICI
@iliconii sunt geluri coloidale hidrofobe constituite din lan,uri de polidimetilsilo?ani care reticuleaz
datorit gruprilor lor hidro?il terminale (siliconi de condensare) sau a grupelor vinilpolisilo?anice
(siliconi de adi,ie). n ultima perioad au aprut pe pia, =i siliconi hidrofili (e?: 6'4EP4@3 de
consisten, fluid" produs al firmei M3E'B4;N).
@iliconii sunt insolubili n ap =i n solven,i clasici
V2scozitatea lor cre=te rapid =i constituie un dezavantaD n utilizarea clinic.
Elastomerii siliconici nu prezint nici o modificare dimensional prin mbibi,ie sau sinerez.
$
Varia,iile dimensionale sunt mai mari dec2t la polisulfuri. @unt cu at2t mai accentuate cu c2t stratul de
material este mai gros (ideal: (!# mm). @iliconii cu reac,ie de condensare sufer" n special n prima or
dup priz" o contrac,ie volumetric important ("+%)" datorit evaporrii unor componente.
@iliconii cu reac,ie de adi,ie prezint o stabilitate dimensional mai bun" deoarece n cazul acestora nu
apar produse secundare volatile. Bodificrile dimensionale la aceast categorie de siliconi sunt de circa
"$% n (+ ore" cele mai mici dintre toate materialele elastice de amprent.9a fel de mici sunt =i
valorile deformrii permanente dup ndeprtarea din cavitatea oral ("A%!"1C%).
Bodulul de elasticitate ma?im al elastomerilor siliconici este atins dup 1$ minute. 'ezisten,a la
trac,iune este mai mare dec2t a polisulfurilor" dar siliconii cu reac,ie de adi,ie au o fle?ibilitate mai
redus" ndeprtarea amprentei din zonele retentive nt2mpin2nd greut,i din cauza rigidit,ii
materialului.6 amprent care trece de la temperatura cavit,ii orale (#AG;) la aceea a laboratorului
(circa (G;) prezint o contrac,ie liniar de "#+%. Valoarea este negliDabil" fiind compensat de
aderen,a la portamprent.
6ctoatul de staniu se deterioreaz cu timpul. 9a temperatura de (1G; se poate pstra circa + luni. 9a
(AG; se deterioreaz rapid =i devine inutilizabil.
@iliconii de adi,ie hidrofili permit turnarea unor modele perfecte de gips" dar ngreuneaz aderen,a
pulberii metalice pe aceste materiale n cazul confec,ionrii modelelor pe cale galvanic.
INDICA?II
1. 4mprentarea func,ional a c2mpului protetic edentat par,ialFtotal
(. 4mprentarea c2mpurilor protetice pentru protezarea fi?.
n situa,iile n care se urmre=te ob,inerea unor modele deosebit de fidele n tehnologiile de mare
precizie (incrusta,ii" pun,i adezive) se recomand amprentarea cu siliconi de adi,ie (se contraindic
siliconii de condensare).
-entru ob,inerea modelelor deosebit de precise (inlaJ" pun,i adezive) se vor utiliza doar polisulfurile"
siliconii cu reac,ie de adi,ie =i polieterii.
CONTRAINDICA?II,
1. -ersoanele cu intoleran, sau manifestri alergice la unele componente chimice ale bazelor sau
acceleratorilor
(. ;onfec,ionarea mai multor modele pe baza aceleia=i amprente
#. ;2nd se dore=te realizarea unor modele deosebit de fidele cu multe microdetalii (e?: pun,i
adezive) se contraindic utilizarea siliconilor cu reac,ie de condensare.
TE>NICA DE LUCRU CU ELASTOMERII SILICONICI
@e pot folosi urmtoarele tehnici de amprentare:
/ehnica amestecului unic
/ehnica amestecului dublu
/ehnica amprentrii duble.
/ehnica de amprentare utilizat n mod curent folose=te un silicon chitos care va ndeplini rolul de
portamprent rigid pentru siliconul fluid.
- @e selecteaz o portamprent standard prevzut cu perfora,ii (dac nu e?ist perfora,ii" se
aplic pe pere,ii interni un lac adeziv sau benzi de leucoplast pentru reten,ie)
- @e aplic n portamprenta standard siliconul chitos =i se inser n cavitatea oral nainte de
prepararea din,ilor.
- @e creeaz spa,iu pentru siliconul fluid de 1!( mm prin decupare
- @e introduce 1F# din siliconul fluid n sering =i se inDecteaz n Durul prepara,iilor.
- 'estul cantit,ii de silicon fluid se aplic n portamprent peste cel chitos =i se reinser
portamprenta pe c2mpul protetic" unde se men,ine prin presiuni moderate.
- Dup priza materialului" se dezinser amprenta de pe c2mpul protetic printr!o manevr
ferm.
- @e igienizeaz amprenta (pentru dezinfec,ie se recomand folosirea solu,iei de
glutaraldehid (%" glutaraldehid cu fenol" clorhe?idin)
- Eu este obligatorie turnarea imediat a modelului.
C
- @e pot ob,ine modele din:
8ips dur" superdur
'=ini epo?idice
-rin electrodepunere de 4g" ;u.
7OLIETERII 0<UMELE sa% CAUCIUCURILE
7OLIETERICE-
*ORM DE 7REZENTARE
- este identic cu a celorlal,i elastomeri de sintez: pasta baz H pasta catalizator" ambalate
n tuburi metalice
- uneori se livreaz =i un al #!lea tub con,in2nd un plastifiant pentru cre=terea timpului de
lucru =i a fle?ibilit,ii materialului.
- @e prezint n # consisten,e:
V2scoas
Bedie
<luid
7RODUSE COMERCIALE
*ORMA DE 7REZENTARE 7RODUSUL *IRMA
De consisten, chitoas -E'B4D0EE -EE/4 3 E@-E
De viscozitate medie 7B-'E8.B -EE/4 E@-E
De v2scozitate redus
7B-'E8.B < E@-E
-E'B4D0EE 84'4E/ E@-E
9783/ E@-E
4./6B7L7E8 @0@/EB -690QE9 9.D.;4.9N ;o.
-entru nregistrri ocluzale '4B7/E; E@-E
COM7OZI?IE C>IMIC
7asta (a#$ con,ine: polieter nesaturat (tetrametilenglicol)
7asta a&&elerator con,ine:
-lastifiant (un eterglicol)
Bas inert de umplutur: silice
7ni,iator: paratoluensulfonat de metil.
-olieterii sunt geluri coloidale hidrofile =i ti?otrope.
DOZAREA
! se dozeaz lungimi egale de past de baz =i past catalizator" ceea ce corespunde unei propor,ii
optime a pastelor de >:1" datorit diametrului diferit al orificiilor celor ( tuburi.
7RE7ARAREA
;ele ( cantit,i de past e?primate pe h2rtia cerat F pe plcu,a de sticl se amestec prin spatulare
energic p2n la omogenizarea culorii.
/impul de preparare este de #$!$ secunde.
INDICA?II
7dentice cu elastomerii polisulfurici =i siliconici.
-rodusul '4B7/E; este utilizat e?clusiv pentru nregistrarea rela,iilor de ocluzie.
A
7RO7RIET?I
1. @pre deosebire de siliconi =i tiocoli care sunt hidrofobi" polieterii sunt materiale hidrofile =i nu
trebuie conserva,i sau lsa,i mult timp n contact cu apa.
(. ;onsisten,a lor ini,ial poate fi comparat cu cea a siliconilor cu v2scozitate medie" dar
v2scozitatea lor cre=te rapid datorit vitezei deosebite a reac,iei de polimerizare.
#. @tabilitatea dimensional este bun" fiind ntrecut doar de siliconii cu reac,ie de adi,ie. 4ceast
stabilitate se pstreaz ca atare doar n mediul uscat. Datorit afinit,ii crescute fa, de ap =i a
solubilit,ii n diferi,i solven,i organici (e?: etilenglicolul) este contraindicat realizarea
modelelor prin electrogalvanizarea amprentelor cu polieteri.
+. 'eac,ia de priz este u=or e?oterm" temperatura cresc2nd cu circa +G;.
$. -olieterii absorb apa" modific2ndu!=i dimensiunea. De aceea" amprenta odat dezinserat de pe
c2mpul protetic" se spal" se usuc =i apoi se pstreaz la loc uscat.
C. <le?ibilitatea acestor materiale este redus (circa (%).
A. 'igiditatea lor este mai mare" ( de aceea se indic realizarea unui strat mai gros de material ntre
portamprent =i c2mpul amprentat). Dac la celelalte materiale elastice grosimea ideal a
stratului de material era de (!# mm" la polieteri se recomand realizarea unui strat de +!+"$ mm.
>. ;atalizatorul are un efect iritant asupra mucoaselor =i tegumentelor (de aceea" pasta trebuie
omogenizat bine n timpul preparrii).
TE>NICA DE LUCRU CU 7OLIETERII
- materialul preparat corespunztor se aplic" n func,ie de consisten," n sering sau n
portamprenta individual prevzut cu stopuri
- se utilizeaz tehnica amestecului dublu sau tehnica amprentrii n ( timpi.
- /impul de priz este de $!C minute.
- Dup ncheierea manevrelor de amprentare" se contraindic pstrarea amprentei n ap
(materialul este hidrofil)
- @e recomand turnarea imediat a modelului.
>