Sunteți pe pagina 1din 4

Costea G. Adriana Universitatea din București Facultatea de Litere Specializarea: Română – Engleză Seria I, grupa 3

STUDIU DE CAZ: DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ LA COPIII CU AUTISM

Autismul reprezintă o tulburare psihică ce se declanșează la copiii cu vârsta de până la 3 ani și se manifestă prin:

dificultăți de comunicare;

comportament stereotip și repetitiv;

dificultăți în interacțiunea socială.

Copiii diagnosticați cu autism sau cu tulburări de spectru autist au nevoie de o educație specială și de consiliere psihologică deoarece posedă capacități mintale limitate și au probleme în a interacționa cu persoanele din jur. Acești copii au dreptul de a fi integrați într-un mediu educativ normal, deși necesită o atenție specială din partea cadrelor didactice. Vocabularul limitat poate constitui o piedică în comunicarea cu aceștia, însă profesorul trebuie să știe că elevul autist poate interacționa și prin intermediul imaginilor, prin mimică, gestică şi postură. Este de preferat ca acești copii să fie integrați într-o clasă cu un efectiv redus de elevi, deoarece obiectivele propuse au șanse mai mari de reușită. Învățarea se bazează pe tehnici, strategii și modalități de lucru speciale care sunt centrate pe formarea și dezvoltarea unor competențe de bază în funcție de gradul de deficiență al elevului.

1

Profilul psihopedagogic al unui copil cu tulburări de spectru autist

1. Date de identitate:

Nume și prenume: Mario D. Vârstă: 8 ani și 7 luni Sex: Masculin

2. Definirea problemei:

Mario este un copil hiperactiv, prietenos, dar care, în momentul în care nu-i convine un anumit lucru, se manifestă prin a țipa și a arunca cu diverse lucruri. În timpul activităților desfășurate la școală, se întâmplă deseori ca sarcina primită să nu fie terminată sau chiar să deranjeze ora alergând prin clasă. Vocabularul lui este relativ restrâns, utilizând propoziții eliptice de predicat. Este capabil să denumească majoritatea obiectelor din clasă, recunoaște toate literele alfabetului și toate cifrele, însă este incapabil de a citi și socoti. La orele de muzică comportamentul lui Mario este în mare parte normal, existând, însă, și situații în care își acoperă urechile cu mâinile și țipă până când orice muzică sau zgomot este oprit.

3. Date familiale:

Mama: Liliana – casnică; Tatăl: Valentin agent de securitate; Bugetul familiei: mediu; Structura familiei: divorțați; Componența familiei: tata, mama, Mario; Relații familiale: Mama este cea care stă în permanență cu Mario. Relația cu tatăl este una mai rece din cauza serviciului acestuia.

4. Date privind starea sănătății:

Naștere: normală; Dezvoltare fizică: normală;

5. Date privind dezvoltarea personalității:

Percepție: lacunară; Atenție: variabilă, în funcție de durata activității.

2

Memorie: mecanică, însă de lungă durată. Memorează foarte ușor versuri, însă nu poate pronunța

corect toate sunetele.

Gândire: logică, bazată pe asocieri.

Limbaj și comunicare:

- Volum vocabular: bogat în cuvinte ce denumesc obiecte și însușiri, sărac în cuvinte ce

denumesc acțiuni;

- Tip de comunicare: verbal; de obicei înțelege ceea ce i se cere, însă nu răspunde întotdeauna

la întrebări.

Imaginație: Bogată, datorată desenelor animate și reclamelor TV pe care le urmărește cu interes.

Afectivitate: instabil emoțional. Poate izbucni în plâns în orice clipă dacă nu îi convine un anumit

lucru și revine la starea de bucurie imediat. De obicei țipă foarte tare până obține ceea ce vrea.

Psihomotricitate: coordonare motrică generală - foarte bună; obosește greu.

Trăsături de caracter în devenire: altruism, neîncredere.

Aptitudini: sportive, educație plastică.

6. Stil de învățare:

Reține foarte ușor, însă este dificil să-i fie captată atenția pentru o perioadă mai lungă de timp.

Reproduce cântece și poezii, deși nu pronunță corect unele sunete. Nu poate formula propoziții cu

predicat și nu înțelege limbajul figurat. Pentru a înțelege sensul unui cuvânt acesta trebuie

raportat la o imagine vizuală sau auditivă. Este interesat de calculator și reține imediat orice

activitate efectuată pe acesta. Este capabil să tasteze alfabetul complet sau anumite cuvinte.

Analiza informațiilor obținute

A. Date culese din discuțiile cu părinții:

Mama mărturisește că starea elevului s-a îmbunătățit odată cu participarea la sedințele unui logoped. Comportamentul de la școală este asemănător cu cel de acasă. Mama consideră că încadrarea într-un colectiv îi este benefică fiului său deoarece Mario își recunoaște colegii pe stradă și este foarte bucuros la vederea acestora. După părerea dumneaei, dificultățile de învățare de la școală se datorează interesului mai mare al băiatului pentru calculatoare și desene. Tatăl acestuia consideră că mama este parțial vinovată de faptul că Mario deranjează orele, deoarece aceasta îi satisface orice poftă atunci când începe să se manifeste nervos și vorbește cu băiatul pe un ton ridicat.

B. Date culese prin observații:

Comportamentul hiperactiv al elevului se datorează lipsei unor activități captivante pentru el. Activitățile de la clasă ar trebui centrate în special pe imagini reprezentative sau efectuate pe calculator. Nu suportă să i se vorbească pe un ton ridicat și preferă lucrul în echipă, alături de un coleg preferat pe care să-l imite.

3

C.

Date culese din interacțiunea cu elevul:

Elevul adoră să fie lăudat și răsplătit. Este foarte sociabil și ascultă indicații atunci când i se vorbește pe un ton calm, liniștit. Este foarte atent la gesticulație și evită contactul vizual. S-a constatat preferința elevului pentru învățarea prin intermediul calculatorului.

D. Măsuri:

Sarcinile vor fi scurte și precise; Majoritatea sarcinilor vor fi adaptate electronic, adăugând acestora componente vizuale și auditive; Atragerea și menținerea atenției prin bonusuri atractive; Aprecierea elevului în fața clasei; Interpretarea unui cântec cu întreaga clasă atunci când este agitat sau nervos; Crearea unor sarcini colective în care elevul să fie alăturat unui grup de colegi care îi sunt simpatici; Vizionarea unor animații educative pentru a-l ajuta să învețe cât mai ușor procese precum:

despărțirea în silabe, formularea de propoziții, operații matematice; Activități cu o durată de lucru scăzută pentru ca elevul să nu se plictisească ușor; Încurajarea elevului să participe activ la oră; Folosirea unor activități ludice; Continuarea ședințelor de logopedie; Stimulare prin mișcare: activități fizice menite să-i diminueze hiperactivitatea.

4