Sunteți pe pagina 1din 53

LUCIAN BOIA

DE CE ESTE ROMNIA ALTFEL?


HUMANITAS
BUCURETI
seriile de autor HUMANITAS
1
Redactori C!t!li" Strat# Lidia Bodea
Co$erta A"%ela Rotaru
Te&"oredactor Ma"uela M!'i"ea"u
DT( Flori"a )asiliu# Car*e" (etrescu
+ HUMANITAS# ,-., /edi0ia $ri"t1
+ HUMANITAS# ,-., /edi0ia di%ital!1
ISBN 234523657-5648856 /$d91
EDITURA HUMANITAS
(ia0a (resei Li:ere .# -.63-. Bucure;ti# Ro*<"ia
tel= -,.>?-4 46 7-# 9a' -,.>?-4 46 7.
@@@=&u*a"itas=ro
Co*e"Ai o"li"e @@@=li:&u*a"itas=ro
Co*e"Ai $ri" e5*ail Ba"AariCli:&u*a"itas=ro
Co*e"Ai tele9o"ice -63,=3?6=64,D -3,6=84?=.2?
2
Lucia" Boia# "!scut E" Bucure;ti la . 9e:ruarie .2??# este $ro9esor la
Facultatea de Istorie a U"iBersit!0ii di" Bucure;ti= O$era sa# E"ti"s! ;i Bariat!#
cu$ri"de "u*eroase titluri a$!rute E" Ro*<"ia ;i E" Fra"0a# $recu* ;i traduceri E"
e"%leA!# %er*a"! ;i E" alte li*:i= (reocu$at E"deose:i de istoria ideilor ;i a
i*a%i"arului# s5a re*arcat at<t $ri" lucr!ri teoretice $riBitoare la istorie /Jocul cu
trecutul. Istoria ntre adevr i ciune1 ;i la i*a%i"ar /Pentru o istorie a
imaginarului1# c<t ;i $ri" i"Besti%area co"secBe"t! a u"ei lar%i %a*e de *itolo%ii
/de la Bia0a e'traterestr! ;i s9<r;itul lu*ii $<"! la co*u"is*# "a0io"alis* ;i
de*ocra0ie1= A adus# de ase*e"ea# "oi i"ter$ret!ri $riBitoare la istoria
Occide"tului# a Fra"0ei ;i a Fer*a"iei= G" .223# lucrarea sa Istorie i mit n
contiina romneasc a st<r"it se"Aa0ie ;i a r!*as de atu"ci u" $u"ct de re$er E"
redeH"irea istoriei "a0io"ale=
)olu*e $u:licate la Hu*a"itas
Istorie i mit n contiina romneasc /.223# ,---# ,--,# ,--8# ,-.-# ,-..1
Jocul cu trecutul. Istoria ntre adevr i ciune /.224# ,--,# ,--41
Dou secole de mitologie naional /.222# ,--7# ,-..1
Mitologia tiinic a comunismului /.222# ,--7# ,-..1
Sfritul lumii. O istorie fr sfrit /.222# ,--31
Pentru o istorie a imaginarului /,---# ,--81
omnia! ar de frontier a "uro#ei /,--,# ,--7# ,--31
Mitul democraiei /,--61
$ntre nger i ar. Mitul omului diferit din %ntic&itate #n n 'ilele noastre
/,--?# ,-..1
Jules (erne. Parado)urile unui mit /,--71
Omul i clima. *eorii! scenarii! #si&o'e /,--71
*ineree fr +trnee. Imaginarul longevitii din %ntic&itate #n ast'i
/,--81
Occidentul. O inter#retare istoric /,--31
,a#oleon III cel neiu+it /,--41
-.ermanolii/. "lita intelectual romneasc n anii Primului '+oi Mondial
/,--2# ,-.-1
0rana! &egemonie sau declin1 /,-.-1
*ragedia .ermaniei2 343563457 /,-.-1
8a#canele istoriei. "lita intelectual romneasc ntre 349: i 347: /,-..1
Istoriile mele. "ugen Stancu n dialog cu ;ucian <oia /,-.,1
3
Prolog: S e un blestem?
IJRILE I NAIIUNILE su"t di9erite= Ase*!"!toare ;i di9erite= Ro*<"ia i"tr! ;i
ea# Hre;te# E" acest Koc al ase*!"!rilor ;i deose:irilor= Nu cu*Ba este totu;i ;i *ai
di9erit!? Cu alte cuBi"te# "u se situeaA! oare *ai Le'ce"tricM# su: tot 9elul de
as$ecte# E" ra$ort cu ceea ce ar H o *edie sau o relatiB! "or*alitate euro$ea"!?
Modul e'traBa%a"t E" care s5a derulat $si&odra*a $olitic! di" Bara a"ului ,-.,
a l!sat i*$resia c! 0ara e de9ect!= Desi%ur# cei care $riBesc di" a9ar! su"t *ai
i*$resio"a0i dec<t ro*<"ii# o:i;"ui0i c<t de c<t cu ei E";i;i# dar $<"! ;i $ri"tre
ro*<"i e'as$erarea cre;te= CeBa "u *er%e E" Ro*<"ia# ;i "u doar sus# E" clasa
$olitic!# ;i "u doar de ieri# de alalt!ieri= S! He u" :leste*?
Nu# e doar o istorie= Dar $oate c! E"sea*"! acela;i lucru=
4
ntrzierea
TOTUL GNCE(E CU O GNTRNIERE i*$resio"a"t!= Statele ro*<"e;ti O Iara
Ro*<"easc! ;i MoldoBa O se E"c&ea%! a:ia s$re *iKlocul secolului al PI)5lea#
ulti*ele# ;i de de$arte# de $e cu$ri"sul Euro$ei= G"t<rAiere $olitic! ;i i"stitu0io"al!
E*$letit! cu o E"t<rAiere cultural! de aceea;i a*$loare= (<"! t<rAiu# E" secolul al
PI)5lea# teritoriul Biitoarelor 0!ri ro*<"e "u $roduce "ici u" 9el de te't# "ici u"
docu*e"t# toate i"9or*a0iile care El $riBesc O $u0i"e O $roBe"i"d strict di" a9ar!
uluitoare a:se"0!# e'$loatat! la u" *o*e"t dat ca ar%u*e"t E" 9aBoarea teoriei
i*i%ra0io"iste# $otriBit c!reia ro*<"ii ar H Be"it cndva de altundeva# e'act c<"d ;i
e'act de u"de a$roa$e c! "ici "u *ai co"teaA!= C&iar dac! lucrurile "u stau a;a#
r!*<"e E"tre:area ce au 9!cut totu;i $<"! s$re a"ul .6--= EBul Mediu E"ce$e E"
s$a0iul ro*<"esc atu"ci c<"d E" Occide"t se a$ro$ie de s9<r;it= A 9ost# di" $or"ire#
u" &a"dica$= La .6--# 0aratul :ul%!resc aBea o istorie de c<teBa secole ;i se
aHr*ase E" u"ele $erioade ca o L*are $utereM re%io"al!# cu a*:i0ii i*$eriale /de
u"de ;i titulatura de 0ar a c<r*uitorilor s!i1= i Ser:ia aBea o istorie= U"%aria# s!
"u *ai Bor:i* coroa"a S9<"tului te9a"# cu alte cuBi"te U"%aria Mare# e'ista
deKa la a"ul .---= (olo"ia# de ase*e"ea# se aHr*ase ca o $utere E"se*"at!=
Ce&ia se "u*!ra $ri"tre 0!rile co*$o"e"te ale I*$eriului Fer*a"# iar atu"ci c<"d
$ri"ci$atele ro*<"e a:ia a$!reau $e &arta Euro$ei# re%ele ei Carol I deBe"ea
E*$!rat al S9<"tului I*$eriu /su: "u*ele de Carol I)1# ;i 9o"da la (ra%a o
u"iBersitate /cu o Ku*!tate de *ile"iu E"ai"tea u"iBersit!0ilor ro*<"e;ti1= )e"ite
t<rAiu# $ri"ci$atele ro*<"e su"t ;i r!*<" 0!ri *ici# i"eBita:il de$e"de"te de
$uterile *ai *ari /do*"itorii ro*<"i $uteau s!5i :at! di" c<"d E" c<"d $e re%ii
U"%ariei sau ai (olo"iei# r!*<"eau E"s! Basalii acestora# "ede$!;i"d co"di0ia de
L$ri"ci$iM# ;i "5ar H Bisat "ici u" *o*e"t s!5;i s$u"! re%i1= (o$ula0ie rar!# structur!
socio5eco"o*ic! $u0i" eBoluat!# cu o $o"dere a $o$ula0iei rurale $ri"tre cele *ai
ridicate di" Euro$a /;i a;a a r!*as $<"! ast!Ai1= G"t<rAierile se de$!;esc u"eori=
Dar# E" %e"ere# ierar&iile "u se r!stoar"! at<t de u;or= C<"d e;ti la ur*!# ai
L;a"seM *ari s! r!*<i tot acolo=
Situarea la margine a teritoriului care alc!tuie;te ast!Ai Ro*<"ia este o
tr!s!tur! care e'$lic! *ulte# ;i $oate H ur*!rit! secole de5a r<"dul= (e"tru %recii
a"tici# ca ;i $e"tru ro*a"i# lu*ea ciBiliAat! se s9<r;ea# *er%<"d s$re "ord# la
Du"!re= Nu aBe* "ici u" 9el de docu*e"te scrise di" Dacia a"terioar! st!$<"irii
ro*a"e# du$! cu* "u aBe* "ici di" Dacia $!r!sit! de ro*a"i du$! ceBa *ai *ult
de u" secol ;i Ku*!tate= De alt9el# $e"tru ro*a"i# Du"!rea 9or*a E" Euro$a
Ce"tral! ;i R!s!ritea"! 9ro"tiera care se$ara I*$eriul de lu*ea L:ar:ar!M= A=D=
Pe"o$ol "u eAita s! aHr*e c! a"e'area teritoriului dacic ar H 9ost o L%re;eal!M a
E*$!ratului Traia"= L5a co"traAis# $atriotic# C=C= Fiurescu $o$orul ro*<" "u
$utea H co"seci"0a u"ei %re;eliQ Fre;eal! sau "u# ata;area Daciei /de 9a$t# doar a
u"ei Ku*!t!0i di" s$a0iul locuit de %e0i ;i de daci1 "u a durat $rea *ult# iar actualul
teritoriu ro*<"esc a r!*as O cu* Ei era desti"ul O tot La9ar!M= La o *ar%i"e a
I*$eriului :iAa"ti"# succesor al I*$eriului ro*a"= Iar atu"ci c<"d Occide"tul se
5
a;aA! E" aBa"%arda *ersului istoriei# 0!rile ro*<"e O se $utea alt9el? O se aR! tot
la *ar%i"e= Dar tot la *ar%i"e su"t# $riBi"d di"s$re e'tre*itatea cealalt! a
co"ti"e"tului# ;i E" ra$ort cu *arile a"sa*:luri %eo$olitice est5euro$e"e I*$eriul
oto*a" ;i# *ai t<rAiu# I*$eriul rus= Este# E"tr5u" 9el# o Ao"! LBa%!M a Euro$ei#
aB<"d# i"di9ere"t de u"de a* $riBi# o co"di0ie de 9ro"tier!= Aici se E"t<l"esc la u"
*o*e"t dat cele trei *ari i*$erii I*$eriul oto*a"# I*$eriul &a:s:ur%ic# I*$eriul
rus= G"tre ele# $ri"ci$atele ro*<"e di*i"uate# deBastate# ocu$ate $eriodic# r!*<"
E" Hi"0!# si"%urele 0!ri *ici care su$raBie0uiesc E" aceast! $arte a Euro$ei=
Co"di0ia aceasta de frontier a aBut o du:l! co"seci"0!# cu totul co"tradictorie=
O acce"tuat! E"c&idere ;i o tot at<t de acce"tuat! desc&idere= RelatiBa iAolare a
u"ui s$a0iu aRat E" a9ara re%iu"ilor :i"e co"turate ale Euro$ei# de$arte de ce"trele
de LiradiereM $olitic!# eco"o*ic! ;i cultural!# dar ;i L$e"etra:ilitateaM u"ui teritoriu
aRat E" dru*ul tuturor /LE" calea r!ut!0ilorM# cu* s$u"ea cro"icarul1 ;i $rea $u0i"
structurat= ReAultatul a 9ost# $e de o $arte# o ciBiliAa0ie O E"deose:i rural! O
co"serBatoare ;i $ersiste"t!# dar ;i rece$tiBitatea# cel $u0i" a u"ei elite# E" 9a0a
u"ei diBersit!0i de i"Rue"0e e'ter"e= Acce$tare ;i res$i"%ere# res$i"%ere ;i
acce$tare# E"tr5u" Koc 9!r! s9<r;it= Dac! o ase*e"ea co*:i"a0ie O cu se*"e
$er9ect o$use O este %reu de E"0eles# cu at<t *ai r!uD "u Bo* $reti"de c!
Ro*<"ia ar H u;or de desci9rat=
(artea de desc&idere O de total! desc&idere O se BeriHc! ;i $ri" a*estecul
at<t de caracteristic si"teAei et"oli"%Bistice ro*<"e;ti# de$arte de *itolo%ia
cure"t! a ori%i"ilor# a'at! $e criteriul $urit!0ii /ro*a"e# dacice sau daco5ro*a"e1=
ReAultatul e $<"! la ur*! relatiB o*o%e"# dar ele*e"tele care s5au co*:i"at $e
$arcursul istoriei $e"tru a5l crea $e Lro*<"M su"t de o "es$us! diBersitate= LFeto5
daciiM# de"u*ire u"iHcatoare co"struit! artiHcial de istoricii *oder"i# erau de$arte
de a co"stitui o *as! o*o%e"!D colo"i;tii ro*a"i au Be"it de $retuti"de"i /e) toto
or+e romano# cu* s$u"e istoricul Eutro$ius1D a$oi# ti*$ de o *ie de a"i# au trecut
$e aici o *ul0i*e de $o$oare# a*estec<"du5se *ai *ult sau *ai $u0i" cu
$o$ula0ia auto&to"!= E %reu de s$us c<t Ls<"%e ro*a"M au ro*<"ii# dar c! au *ai
*ult s<"%e slaB dec<t ro*a" este de do*e"iul eBide"0ei /de 9a$t# Ls<"%e ro*a"M
"u au $ractic delocD E" Dacia "u s5au i"stalat colo"i;ti de la Ro*a# ci L$roBi"cialiM#
ro*a"iAa0i E" :u"! *!sur!# dar "u ro*a"i la ori%i"e= (<"! ;i Traia"# E*$!ratul
cuceritor# era s$a"iol# $ri*ul L$roBi"cialM aKu"s E" 9ru"tea I*$eriului1= A;eAarea
str!i"ilor $ri"tre ro*<"i "5a E"cetat "ici du$! E"te*eierea 0!rilor ro*<"e;ti# 9!r! a
*ai Bor:i de Tra"silBa"ia# care# i"te%rat! E" re%atul u"%ar# a aKu"s s! ai:! o
structur! 9u"da*e"tal Ltriet"ic!M /ro*<"i# *a%&iari# %er*a"i1=
Li*:a ro*<"! ilustreaA! c<t se $oate de co"Bi"%!tor $ro$or0iile co"sidera:ile
ale a*estecului= Este# eBide"t# o li*:! ro*a"ic! totu;i# cea *ai $u0i" lati"!
di"tre li*:ile lati"e= Coloratura %er*a"ic! a li*:ilor lati"e occide"tale se
li*iteaA! la "u $rea *ulte cuBi"te= G" sc&i*:# ro*<"a are o $uter"ic! E"c!rc!tur!
slaB! o *ul0i*e de cuBi"te# adesea ese"0iale /E" ciuda 9a$tului c!# odat! cu
Lrelati"iAareaM decla";at! E" secolul al PIP5lea# "u $u0i"e au 9ost $ractic eli*i"ate
sau *ar%i"aliAate1= (e locul ur*!tor se situeaA! cuBi"tele de ori%i"e turc!# u"ele
$roBe"i"d $ro:a:il de la cu*a"i /i"clusiB at<t de Lro*<"esculM cio+an1# altele# ca
reAultat li"%Bistic al *ulti$lelor ra$orturi $olitice# eco"o*ice ;i culturale E"tre0i"ute
6
cu I*$eriul oto*a"D ;i 9o"dul turcesc a 9ost drastic redus E" ur*a *oder"iA!rii di"
secolul al PIP5leaD cu$ri"de E"s!# de $ild! E" %astro"o*ie# destule Bor:e la care
ro*<"ii "5au aBut cu* s! re"u"0e /i"clusiB sarmaua# cea *ai "a0io"al!
s$ecialitate culi"ar!1= Se adau%! cuBi"te %rece;ti# u"%ure;ti /neam# $ro"u"0at
9recBe"t E" s$irit auto&to"ist# e di" surs! *a%&iar!1 ;i de diBerse alte ori%i"i=
Mai t<rAiu# Lrelati"iAareaM s5a 9!cut tot cu *aterial st!i" au i"trat E" ro*<"! u"
"u*!r i*e"s de "oi cuBi"te# *area *aKoritate $reluate di" 9ra"ceA!=
Elita ro*<"easc!# E" toate e$ocile# a E*$ru*utat *asiB= Toate *odelele
$olitico5culturale su"t de i*$ort= I"i0ial# s5a $reluat *odelul slaBo5:iAa"ti"
:iAa"ti"# $ri" Hlier! slaB!= De 9a$t# sud5slaB!# ;i# *ai $recis# :ul%!reasc!= Nu
"u*ai c! ro*<"ii# ortodoc;i# au scris ti*$ de secole cu caractere c&irilice# $recu*
slaBii ortodoc;i# dar au 9olosit i"i0ial slaBa Bec&e ca li*:! de cultur! E" :iseric!# E"
ca"celaria do*"easc!# E" $ri*ele scrieri reli%ioase sau istorice /;i asta# $<"! $e
la .8--1= G" realitate# LslaBa Bec&eM este L*edio:ul%araM /care "u $rea e "u*it!
a;a de autorii ro*<"i Hi"dc! ar doBedi o stare i"i0ial! de de$e"de"0! 9a0! de u"
Beci" $e care# *ai rece"t# ro*<"ii se E"B!0aser! s!5l trateAe cu co"desce"de"0!1=
G"tr5u" 9el# "u e deloc e'a%erat s! s$u"e* c!# $ri" *odelul o9erit# i"clusiB $ri"
li*:a 9olosit! de elite# Bul%aria a Kucat la E"ce$utul EBului Mediu u" rol
ase*!"!tor cu cel $e care El Ba aBea Fra"0a# *ai t<rAiu# E" secolul al PIP5lea# E"
$rocesul *oder"iA!rii societ!0ii ro*<"e;ti=
Modelul ulterior este cel turco=fanariot# des!B<r;it E" secolul al P)III5lea=
Ro*<"ii /Hre;te# elita1 co"ti"u! s! scrie cu caractere c&irilice# acu* E"s! E" li*:a
ro*<"!# 9olosesc ca li*:! de cultur! li*:a %reac! ;i se E*:rac! E" Be;*i"te
orie"tale# oarecu* turce;ti= De 9a$t# ;i E" *ediul aristocratic# ;i E" cel ur:a"# %recii
se tot E"*ul0esc ;i aKu"% s! ocu$e $oAi0ii5c&eie E" $la" $olitic /E"ce$<"d cu
do*"itorii# "u*i0i de G"alta (oart!# ori%i"ari cei *ai *ul0i di" Fa"ar# cartierul
%recesc al Ista":ulului1D cultural ;i eco"o*ic# se $etrece o adeB!rat! si*:ioA!
ro*<"o5%receasc!= G" secolul al PIP5lea# aristocra0ia ;i :ur%&eAia di" $ri"ci$ate
aBeau# E" :u"! *!sur!# s<"%e a*estecat# ro*<"esc ;i %recesc= A$roa$e u"
9e"o*e" de L%reciAareMQ /Du$! L:ul%ariAareaM di" 9aAa i"i0ial!=1
SLJBICIUNEA STATULUI a 9ost O ;i E" :u"! *!sur! a r!*as $<"! ast!Ai O o
tr!s!tur! s$eciHc! a istoriei ro*<"e;ti= Nu tre:uie co"9u"dat u" stat $uter"ic cu
u" stat co"dus autoritar sau ar:itrar /ase*e"ea state su"t 9oarte adesea sla:e#
su: a$are"0a de soliditate1= U" stat $uter"ic e u" stat care reu;e;te s! $ri"d!
cor$ul social E"tr5o re0ea co*$let! ;i eHcie"t! de i"stitu0ii ;i de re%uli= U" stat care
reu;e;te s! $u"! $ri"ci$iile de %uBer"are ;i i"teresul colectiB deasu$ra
i"tereselor $erso"ale ;i de %ru$= I!rile ro*<"e au 9ost $rea s!race# cu o structur!
social! $rea su*ar! ;i L$atriar&al!M :oieri ;i 0!ra"i# $rea i"sta:ile E" i"terior ;i
$rea su$use E" a9ar! $e"tru a reu;i cu adeB!rat s!5;i co"solideAe structurile de
stat=
Modul cu* se $etrecea succesiu"ea la tro" ilustreaA! *ai :i"e ca orice
9u"c0io"area de9ectuoas! a *eca"is*ului= Nici "u *erit! s!5i a*i"ti* Lre%ulileM#
Ba%i ;i oricu* $rea $u0i" res$ectate= (<"! la ur*!# E" 9ru"tea 0!rilor ro*<"e
aKu"%ea ci"e $utea= Cu $re0ul co"Rictelor i"ter"e ;i al i"terBe"0iilor di" a9ar!#
7
solicitate adesea de co*$etitori= Co"di0ia eli*i"atorie ar H 9ost ca do*"itorul s!
He totu;i Los do*"escM# di" 9a*ilia Basara:ilor# E" Iara Ro*<"easc!# ;i a
Mu;ati"ilor# E" MoldoBa= Dar cu* i"trau E" discu0ie ;i Hii "aturali# cu desce"de"0ii
lor cu totS Ioa" )od! LAr*ea"ulM# Ais cel Cu*$lit# Ais ;i cel )iteaA# se socotea Hu
"atural al lui te9!"i0!# a;adar# "e$ot al lui te9a" cel MareD si%ur e doar c! *a*a
lui era ar*ea"c!= G" Iara Ro*<"easc!# c<"d u" do*"itor E;i s$u"e Basara:# e
*ai $ro:a:il c! "u e# ;i toc*ai de aceea E;i s$u"e Nea%oe Basara:# Matei
Basara:S CaAul 9ai*os e al lui Mi&ai )iteaAul# Hu "atural# ;i $ostu* $e
deasu$ra# al do*"itorului (etra;cu cel Bu"= Nicolae Ior%a a $rotestat cu i"di%"are
atu"ci c<"d (=(= (a"aitescu a aHr*at c! "ici Bor:! "u $oate H de a;a ceBa= G"tr5
adeB!r# deta;at de ori%i"ea $ri"ciar!# 9!uritorul $ri*ei u"iri ;i *arele si*:ol
"a0io"al al ro*<"ilor r!*<"ea Hul u"ei %recoaice /a;adar# "ici *!car ro*<"1 ;i al
u"ui tat! "ecu"oscut /eBe"tual# u" L%ele$M# "e%ustor str!i"# dac! a* da creAare
s$uselor cro"icarului Radu (o$escu1= C=C= Fiurescu aBea s! tra";eAe dis$uta#
asi%ur<"d c! Mi&ai Le E" $ri*ul r<"d Hul 9a$telor saleM /Q1= Des!B<r;ita
"eor<"duial! a urc!rilor E" scau" e'$lic! ;i desele sc&i*:!ri de do*"ie= U"ii Ei
alu"%au $e ceilal0i= G"c! u" record ro*<"esc cele dou! $ri"ci$ate $reAi"t!# ;i de
de$arte# cea *ai *are i"sta:ilitate $olitic! di"tre toate 0!rile Euro$ei= Au $roHtat
turcii# aKu"%<"d s! ar:itreAe E"tre $rete"de"0i /du$! $ri"ci$iul Lci"e d! *ai *ultM1
;i E" cele di" ur*! /odat! cu e$oca 9a"ariot!# .3..O.4,.1 "u*i"du5i direct $e
do*"itori# E"toc*ai u"or 9u"c0io"ari oto*a"i=
I"sta:ilitatea %e"ereaA! ar:itrarD e res$o"sa:il! "u *ai $u0i" ;i de a:se"0a
u"or $roiecte de a"Ber%ur!= Statul lua *ult O $ri"tr5o Hscalitate ridicat! O# dar
o9erea $u0i"= )oieBoAii O cei care $ri"deau o do*"ie ceBa *ai lu"%! O E"!l0au
:iserici# dar "u *ult *ai *ult dec<t at<t= Bisericile su"t de alt9el si"%urele
co"struc0ii *edieBale c<t de c<t co"serBate /de 9a$t# cele *ai *ulte di"tre ele
re9!cute radical1= (<"! ;i L$alateleM $ri"ciare erau *odeste ;i 9a$tul c! "ici u"ul "5
a *ai r!*as E" $icioare arat! at<t $recaritatea co"struc0iilor# c<t ;i Ra%ra"ta li$s!
de co"ti"uitate=
Fe"eratoare de *oder"itate# ora;ele ro*<"e;ti se deABolt! E"cet= NiBelul de
ur:a"iAare se situeaA! E" 0!rile ro*<"e *ult su: *edia Euro$ei Occide"tale ;i e
destul de *odest c&iar E" co"te'tul Ku*!t!0ii r!s!rite"e a co"ti"e"tului=
Co*$oAi0ia et"ic! a ora;elor reRect! o alt! $articularitate# *arca lor
L"ero*<"easc!M Hi"d 9oarte $ro"u"0at!= G" Tra"silBa"ia# $arte a re%atului u"%ar#
%er*a"ii ;i *a%&iarii su"t "et *aKoritari E" *ediul ur:a"D dar ;i E" Iara
Ro*<"easc! ;i MoldoBa# et"icii L"ero*<"iM su"t "u*ero;i %er*a"i# u"%uri#
ar*e"i# %reci# eBreiS cu o $o"dere care di9er! de la u" %ru$ et"ic la altul# de la o
re%iu"e la alta sau de la o $erioad! la alta# dar E" a"sa*:lu r!*<"e tot ti*$ul
ridicat!D le reBi"e# E" orice caA# E" :u"! *!sur!# e'ercitarea ocu$a0iilor s$eciHc
ur:a"e *e;te;u%uri ;i co*er0=
8
Spre Occident.
Contribuia strinilor
ATUNFEM GN SECOLUL AL PIP5LEA# e$oca *oder"iA!rii Ro*<"iei= E'ist! E"
istorio%ra9ia ro*<"easc! te"ta0ia e'a%er!rii E*$ru*uturilor occide"tale
a"terioare= Su"t reale# dar strict $u"ctuale= Nu *odiHc! siste*ul# "u *odiHc!
structural societatea ro*<"easc!= (rocesul acesta se $etrece a:ia E" secolul al
PIP5lea# $erioada cea *ai i"te"s! Hi"d cu$ri"s! E"tre .46- ;i .48-= Moder"iAarea
este ec&iBale"t! cu occide"taliAarea= CiBiliAa0ia actual! a lu*ii# :u"!5rea#
te&"olo%ic!# ;tii"0iHc!# ra0io"alist!# li:eral!# de*ocratic!S ;i a;a *ai de$arte
/i"clusiB colo"ialis*ul# 9ascis*ul sau co*u"is*ul1# E;i are a$roa$e E" totalitate
o:<r;ia E" Occide"t= Ce a 9ost E"ai"te co"teaA! *ai $u0i" sau co"teaA! E" *!sura
E" care dilueaA!# altereaA! sau 9r<"eaA! $rocesul *oder"iAator= Titu Maiorescu
Bor:ea /la .4841 des$re L:ar:aria orie"tal!M# de care ro*<"ii a:ia se
des$!r0iser!= La e'tre*a cealalt!# Nicolae Ior%a "u Ba E"ceta s! re$ete c! ro*<"ii
re$reAi"t! o ciBiliAa0ie str!Bec&e# aB<"du5;i rosturile lor de5a lu"%ul istoriei E"
r!s!ritul co"ti"e"tului# u"de au aKu"s s! He co"ti"uatori ai ciBiliAa0iei :iAa"ti"e= Cu
se"ti*e"te di9erite ;i 9olosi"d cuBi"te di9erite# ;i u"ul# ;i altul deH"eau E" 9o"d
aceea;i realitate istoric!= Bar:arie sau ciBiliAa0ie str!Bec&e# $ro:le*a ro*<"ilor
era de a de$!;i stadiul acesta# oricu* l5a* "u*i# $e"tru a5;i E"su;i# ;i c<t *ai
eHcie"t# i"stru*e"tele ;i Balorile occide"tale= To0i le5au $reluat# *ai deBre*e sau
*ai t<rAiu# E"tr5o *!sur! *ai *ic! sau *ai *are# cu *ai *ult sau *ai $u0i"
succes# di" Rusia ;i Turcia $<"! E" Ta$o"ia ;i C&i"aS
Elita ro*<"easc! aBea deKa o lu"%! e'$erie"0! E" $reluarea *odelelor di"
a9ar!= i de ast! dat! s5a co"9or*at c<t a $utut de re$ede= G" c<teBa dece"ii#
tra"s9or*area a 9ost total!# cel $u0i" E" a$are"0!= G*:r!c!*i"tea orie"tal! a
dis$!rut 9e*eile# *ai E"t<i# a$oi :!r:a0ii ti"eri# *ai la ur*! B<rst"icii# ceBa *ai
retice"0i# cu to0ii au s9<r;it $ri" a ado$ta Be;*i"tele euro$e"e /la cate%oria de sus#
du$! ulti*a *od! $ariAia"!1= A dis$!rut ;i %reaca# ca li*:! de cultur!D i5a luat
locul 9ra"ceAa= S5a a:a"do"at scrierea c&irilic!# ceBa *ai %reu# e dre$t# Hi"dc!
9olosirea ei aBea ;i o co"ota0ie reli%ioas! Ei ata;a $e ro*<"i de ortodo'ie /ro*<"ii
au deBe"it ast9el si"%urii ortodoc;i care scriu cu al9a:et lati"1= I"i0ial# c&estiu"ea
scrisului a dat "a;tere u"ei i"oBa0ii care deH"e;te oarecu* iro"ic te"ta0ia
ro*<"ilor de a edulcora sau a ada$ta E*$ru*uturile= Ti*$ de c<teBa dece"ii
aBeau s! scrie E" a;a5"u*itul al9a:et de tra"Ai0ie# care E"cerca s! E*$ace ;i
ca$ra# ;i BarAa o $arte di" caractere r!*<"eau cele c&irilice# $artea cealalt! Hi"d
deKa litere lati"e= Ca* :iAar ;i oricu* *ai %reu de deslu;it dec<t o scriere
o*o%e"!= G" s9<r;it# la .48-# al9a:etul lati" e ado$tat deH"itiB# $ri" le%e=
I"sta:ilitatea orto%raHc! aBea E"s! s! co"ti"ue /alt si*$to* al u"ei *ai %e"erale
i"sta:ilit!0i ro*<"e;ti1D Hecare %e"era0ie a aBut $arte de cel $u0i" o reBiAuire
orto%raHc! /ulti*a s5a $etrecut du$! .242# Hi"dc! tre:uia# *!car a;a# dac! "u ;i
$ri"tr5o le%e a lustra0iei# s! se *arc&eAe disocierea de co*u"is*D a 9ost :!t!lia
di"tre di" i ;i di" a# $ri*ul cu a$are"0! LslaBo"!M# $riBile%iat E" co*u"is*# al
doilea socotit *ai Llati"M# *ai $rooccide"tal# cu* s5ar AiceQ1=
9
G" rest# E"trea%a le%isla0ie s5a occide"taliAat# E" $ri"ci$al $otriBit codurilor ;i
i"stitu0iilor 9ra"ceAe# iar Co"stitu0ia# E" .488# a 9ost i*itat! $ur ;i si*$lu du$!
Co"stitu0ia :el%ia"! di" .46.= Ro*<"ia# o societate $ro9u"d rural! ;i $atriar&al!#
"u se*!"a deloc cu citadi"a# i"dustriala ;i li:erala Bel%ie# dar asta "u $!rea a H
u" i*$edi*e"t $e"tru 0ara care as$ira s! deBi"! LBel%ia Orie"tuluiM=
Tot E"toc*iri de ti$ occide"tal su"t u"iBersit!0ile /Ia;i# .48-D Bucure;ti# .48?1 ;i
Acade*ia Ro*<"! /E"Hi"0at! E" .483# su: "u*ele de Societatea Acade*ic!
Ro*<"!1= Literatura ;i artele se ali"iaA! E"tru totul %e"urilor ;i *a"ierelor
a$use"e= (er9or*a"0a Li*itatoareM a scriitorilor ;i arti;tilor este re*arca:il!= S! "u
le $reti"de* de la :u" E"ce$ut u" s$irit creator E*$i"s $rea de$arte= Su"t 9oarte
:u"i eleBi# "u E"c! *a%i;tri= Nicolae Fri%orescu# L$ictorul "a0io"alM# e c<t se $oate
de "a0io"al $ri" su:iecte 0!r!"ci# cio:!"a;i# ca ;i i"ter*i"a:ila serie /*ai *ulte
sute de ta:louri1 a Lcarelor cu :oiM /u" $otriBit L:ra"d de 0ar!M $e"tru Ro*<"ia
secolului al PIP5lea1D ca te&"ic! artistic! E"s!# "u e deloc ro*<" este u" $ictor
L9ra"ceAM# la i"tersec0ia ;colii de la Bar:iAo" cu i*$resio"is*ul= U" occide"tal Ba
a$recia tale"tul $ictorului ;i 9ru*use0ea $<"Aelor# dar "u Ba Bedea E" aceast!
$ictur! "i*ic ie;it di" co*u"# "i*ic cu adeB!rat "oBator /re*arca e Bala:il! ;i
$e"tru ceilal0i $ictori ro*<"i de sea*!# de la T&eodor A*a"# la Io" A"dreescu sau
te9a" Luc&ia"D "u se aR! $ri"tre ei u" Fau%ui" sau u" CUAa""e1=
CaAul *ai delicat este al lui Mi&ai E*i"escu# L$oetul "a0io"alM ;i# *ai *ult
dec<t at<t# *arele *it ro*<"esc# $erso"alitatea socotit! dre$t cul*ea de
"ede$!;it a s$iritualit!0ii auto&to"e= Des$re el tre:uie Bor:it cu *ult! %riK!# Hi"dc!
se ati"%e o coard! se"si:il!= Fa$t e c! ;i E*i"escu este u" Loccide"taliAatM#
aB<"d dre$t surs! de c!$ete"ie $oeAia ;i HloAoHa %er*a"!= Ori%i"alitatea lui
euro$ea"!# ca $oet ro*a"tic# este relatiB! ;i discuta:il!= E*i"escu i5a cucerit $e
ro*<"i $ri" uluitoarea *uAicalitate a $oeAiilor sale= G" traducere# aceast!
*isterioas! calitate se $ierde ;i "u este de *irare c! E*i"escu# ca L$rodus de
e'$ortM# este a$roa$e i"e'iste"t= Nici el "u a s$art cadrele ;i "u are cu* s! He
rece$tat $ri"tre cei *ai re$reAe"tatiBi $oe0i ai lu*ii= Ceea ce se Koac! acu* e
strict r!*<"erea lui O "esi%ur! O E" B<r9ul ierar&iei literare ro*<"e;ti= Tot *ai *ul0i
ti"eri "u Bor s! *ai aud! de o $oeAie care "u *ai cores$u"de se"si:ilit!0ii lor# iar
E" ca$itolul $e care Nicolae Ma"olescu i5l co"sacr! E" Istoria critic a literaturii
romne /,--41# reAerBele# destul de seBere# co"cureaA! cu a$recierile
:i"eBoitoare# ;i ar H 9ost $oate ;i *ai "ete# dac! su:iectul ar H cu adeB!rat
Lli:erMS
LOCUL LSTRJINILORM E" societatea ro*<"easc! a secolului al PIP5lea a 9ost
deseori eBocat# E"s! E"tr5o *a"ier! oarecu* Ldiluat!M# E" li$sa u"ui :ila"0 care s!
e'$ri*e# 9!r! $reKudec!0i ;i 9!r! co*$le'e /L9!r! co*$le'eM O e *ai %reuQ1# rolul
lor e9ectiB E" $erioada de *a'i*! i"te"sitate a occide"taliA!rii= Or# rolul acesta a
9ost crucial= Fire;te# "u str!i"ii au decis occide"taliAarea Ro*<"iei= A 9ost u"
$roces o:iectiB# i*$us la u" *o*e"t dat de *ersul istoriei# iar# E" *!sura E" care
aBe* de a 9ace cu o ale%ere# ale%erea a a$ar0i"ut elitei ro*<"e;ti= G"s! elita
ro*<"easc! "u ;tia s! 9ac! *are lucru= Iara "u dis$u"ea de oa*e"i ca$a:ili s!
o *oder"iAeAe /e'ce$0iile care oric<"d $ot H i"Bocate "u 9ac dec<t s! co"Hr*e
10
re%ula1= Era o societate alc!tuit! a$roa$e E" E"tre%i*e di" 0!ra"i ;i di" :oieri=
ActiBitatea ei eco"o*ic! $ri"ci$al! era a%ricultura# o a%ricultur! de alt9el
e'te"siB!# $u0i" $er9or*a"t!# dar care aKu"%ea# de :i"e# de r!u# s!5i &r!"easc!
$rost $e 0!ra"i ;i ceBa *ai :i"e $e :oieri= Odat! cu a"%aKarea $e dru*ul
occide"taliA!rii# elita# *ai $recis ti"erii :oieri# tre:uia s! se a$uce s! studieAe E"
;colile occide"tale# $e"tru a de$ri"de "oul ti$ de ciBiliAa0ie# cu toate i"stru*e"tele
sale# ceea ce s5a ;i E"t<*$lat /Fra"0a ;i a$oi Fer*a"ia Hi"d desti"a0iile
$ri"ci$ale1= (e"tru E"ce$ut E"s!# %olurile "u $uteau H aco$erite dec<t de str!i"i#
*ai $rice$u0i dec<t ro*<"ii=
G" secolul al PIP5lea# 0!rile ro*<"e# a$oi Ro*<"ia re$reAi"t! u"a di"tre
desti"a0iile e*i%ra0iei euro$e"e= Su"t str!i"i care Bi" aici Hi"dc! E"treBedeau o
Bia0! *ai li:er! dec<t E" i*$eriile Beci"e %reci ;i :ul%ari di" I*$eriul oto*a"#
eBrei di" Rusia 0arist!S Cei *ai *ul0i se sta:ilesc E"s! $ri"tre ro*<"i deoarece
E" societatea ro*<"easc! totul era de 9!cutD ro*<"ii aBeau "eBoie de
co*$ete"0ele lor sau# oricu*# E" li$sa u"or ca$acit!0i $ro$rii# tre:uiau s!5i
acce$te= A$roa$e to0i se a;aA! la ora;e# u"de se a$uc! de trea:!S ;i de c<;ti%=
Frecii# "e%ustori cei *ai *ul0i# se i"staleaA! *ai cu sea*! E" ora;ele $ortuare#
odat! cu li:eraliAarea co*er0ului $e Du"!reD su"t cu deose:ire "u*ero;i la Br!ila
;i Fala0i# de ase*e"ea la Suli"a ;i Co"sta"0a= I*i%rarea eBreilor /Be"i0i di"
*o"ar&ia &a:s:ur%ic!# di" Fali0ia E" $ri"ci$al# ;i di" Rusia1 se i"te"siHc! de la
s9<r;itul secolului al P)III5lea ;i r!*<"e la o cot! ridicat! $e $arcursul secolului al
PIP5lea= Meseria;i ;i "e%ustori# se a;aA! E" $ri*ul r<"d E" ora;ele di" MoldoBa# E"
u"ele di"tre ele aKu"%<"d c&iar *aKoritari /i"clusiB la Ia;i# s$re .2--1D su"t destul
de "u*ero;i ;i E" Mu"te"ia .6V di" $o$ula0ia Bucure;tiului# E" $reaK*a (ri*ului
R!A:oi Mo"dial= )reo 7- --- de %er*a"i /cei *ai *ul0i di" Austro5U"%aria# dar ;i
di" Fer*a"ia ;i c&iar di" ElBe0ia1 aKu"% s! tr!iasc! E" Ro*<"ia E" Kurul a"ului
.2--= Nu 9oarte *ul0i# su"t E"s! 9oarte s$ecialiAa0i ;i eHcie"0i# de la *u"citori
caliHca0i# ;i c&iar a%ricultori /ulti*ii E" Do:ro%ea1# $<"! la i"%i"eri# *edici#
$ro9esoriS Italie"ii Bi" ;i ei# cu $ro$riile co*$ete"0e# E" s$ecial E" do*e"iul
e'$loat!rii $ietrei ;i al co"struc0iei de dru*uri= U"%urii su"t destul de "u*ero;i# E"
Ca$ital! E" *od deose:itD s5a $utut Bor:i des$re Bucure;ti ca des$re u" ora;
L*a%&iarM /cu e'a%er!rile de ri%oare al doilea ora; u"%uresc du$! Buda$estaQ1=
Cert este c!# $e $arcursul secolului al PIP5lea# se acce"tueaA! discre$a"0a di"tre
satul ro*<"esc# tradi0io"al ;i LcuratM su: ra$ort et"ic# ;i ora;ul tot *ai a*estecat#
tot *ai cos*o$olit ;i E*$i"s# E" s9<r;it# E" *oder"itate=
(ri"tre *eseria;i ;i co*ercia"0i# ro*<"ii erau *i"oritari= Bur%&eAia 0!rilor
ro*<"e# E" se%*e"tul ei eco"o*ic# de:uteaA! cu o *are *aKoritate
"ero*<"easc!= Nici *!car E" $erioada i"ter:elic!# E" ciuda u"ei oarecare
recu$er!ri# ro*<"ii "u reu;esc s! ati"%! "iBelul *aKoritar E" sectoarele
eco"o*ice= (otriBit rece"s!*<"tului di" .26-# ro*<"ii et"ici re$reAe"tau doar
?3V di" e9ectiBele i"dustriei ro*<"e;ti /socoti"d laolalt! $atro"ii ;i lucr!torii# ca ;i
$e *e*:rii 9a*iliilor lorD calculul $roce"telor E*i a$ar0i"e1D eBrei erau .6V#
*a%&iari .3V ;i %er*a"i ..V# cu *ult $este $o"derea "a0io"al! a et"iilor
res$ectiBe= G" co*er0# ro*<"ii erau ;i *ai $u0i"i 62#7V# E" ti*$ ce eBreii ati"%eau
11
?-V= G" a"sa*:lu# :ur%&eAia eco"o*ic!# $recu* ;i a"%aKa0ii sectoarelor
res$ectiBe /Lclasa *u"citoareM1 "u*!rau *ai *ul0i L"ero*<"iM dec<t ro*<"i=
N5a* ter*i"at E"c! cu Lstr!i"iiM= (<"! $e la *iKlocul secolului al PIP5lea#
*edicii auto&to"i se "u*!rau $e de%eteD a$roa$e to0i erau Be"i0i di" a9ar!= Carol
DaBila# cel *ai re"u*it di"tre ei /de ori%i"e i"cert!# oarecu* 9ra"ceA# E" orice caA
"u ro*<"1# a or%a"iAat E"tre%ul siste* sa"itar al 0!rii# $recu* ;i E"B!0!*<"tul
*edicalD H%ureaA!# i"co"testa:il# $ri"tre cei c<0iBa *ari 9!uritori ai Ro*<"iei
*oder"e= Ar&itec0ii "oului Bucure;ti# $e cale de a deBe"i L*icul (arisM# su"t i"i0ial
a$roa$e to0i str!i"i# 9ra"ceAi E"deose:i (aul Fottereau ridic! "oua ari$! a
$alatului re%al# Casa de De$u"eri ;i Co"se*"a0iu"i# Fu"da0ia U"iBersitar! Carol
ID Al:ert Falero"# Ate"eul Ro*<" /ediHciul si*:olic al Ca$italei1S ;i a;a *ai
de$arte= C<"d a$are i"i0iatiBa restaur!rii $ri"ci$alelor *o"u*e"te istorice# ales e
tot u" 9ra"ceA# ar&itectul Leco*te de NoWX# restauratorul :isericii lui Nea%oe
Basara: de la Curtea de Ar%e; /cel *ai Bestit *o"u*e"t *edieBal ro*<"esc1# al
:isericii Trei Ierar&i di" Ia;iS
Tot str!i"i su"t $ri*ii arti;ti care i"troduc E" $ri"ci$ate *a"iera occide"tal! de
$ictur!D ast9el# italie"ii Sc&iaBo"i ;i LeBaditi# ce&ul C&ladeY /*aestrul lui
Fri%orescu1= (<"! la ei# "u $racticaser! aceast! art! dec<t Au%raBii de :iserici# cu
su:iecte reli%ioase tratate E" stil :iAa"ti"= i *ai %reu s5au de$ri"s ro*<"ii cu
scul$tura# $e"tru si*$lul *otiB c! aceasta "u e'ist! E" arta ortodo'!= Se $oate
Bor:i de o scul$tur! ro*<"easc! a:ia di" ulti*ele dece"ii ale secolului al PIP5lea=
(<"! atu"ci /c&iar ;i du$!1# i"clusiB ;i *ai ales $e"tru E"!l0area *o"u*e"telor
$u:lice# se a$eleaA! la arti;ti 9ra"ceAi# %er*a"i# italie"i= Mo"u*e"tul5si*:ol al lui
Mi&ai )iteaAul# i"au%urat E" .43? E" $u"ctul ce"tral al Bucure;tiului# este o$era
u"ui 9ra"ceA# Al:ert5Er"est Carrier5Belleuse /a"ecdota s$u"e c! ar H *odiHcat# ca
s! e'ecute co*a"da# o statuie a Ioa"ei dZArc# ceea ce# c&iar dac! "u e adeB!rat#
ilustreaA! E" c&i$ se*"iHcatiB si*:ioAa cultural! ro*<"o59ra"ceA! di" e$oc!1D ;i
tot u"ui 9ra"ceA# E**a"uel FrU*iet# i se datoreaA! statuia ecBestr! a lui te9a"
cel Mare# i"au%urat! E" .446# E" 9a0a (alatului Culturii di" Ia;i=
DeHlarea str!i"ilor co"ti"u!= (ri*a *oder"iAare a 0!rilor ro*<"e e o$era
%e"eralului rus (aBel [isele99 /u" rus el E"su;i 9oarte occide"taliAat1# care# E" ur*a
r!A:oiului ruso5turc di" .4,4O.4,2# E"c&eiat cu $acea de la Adria"o$ol# s5a aRat
E" 9ru"tea a*:elor $ri"ci$ate# E" calitate de %uBer"ator# di" .4,2 $<"! E" .46?=
Ro*<"ii Ei $!streaA! E"tr5u" 9el a*i"tirea# *!car $ri" 9a$tul c! "u*ele i5a 9ost dat
celei *ai cu"oscute artere de $ro*e"ad! di" Bucure;ti ;oseaua [isele99
/desc&is! di" i"i0iatiBa lui1= [isele99 a 9ost u" *are or%a"iAator ;i *oder"iAator# iar
"u*ele lui ar H dre$t s! H%ureAe $ri"tre ale celor *ai de sea*! c<r*uitori ai
0!rilor ro*<"e= Fra0ie lui# E" :u"! *!sur!# $ri"ci$atele su"t $ri"se E"tr5u" siste*
le%islatiB ;i i"stitu0io"al *oder"# E"cu"u"at $ri" Re%ula*e"tele Or%a"ice# $ri*a
co"stitu0ie $e care au cu"oscut5o ro*<"ii= U" re*arca:il e9ort de a ordo"a o
societate care $<"! atu"ci "u $rea cu"oscuse ordi"ea ;i re%ulile= C! sco$ul
ur*!rit de [isele99 era# $are5se# ali$irea $ri"ci$atelor la RusiaS este deKa o alt!
istorie /care $<"! la ur*! "u s5a E*$li"it1=
Cel *ai ilustru di"tre L"ou5Be"i0iM este# 9!r! E"doial!# E"su;i re%ele Carol I= S5a
dorit a H# E" lu"%a sa do*"ie /di" .488 $<"! E" .2.?1 u" *odel de ri%oare ;i de
12
ordi"e e'act ceea ce "u $rea cores$u"dea tradi0iei ro*<"e;ti= (ri*a lec0ie $e
care a dat5o a 9ost aceea a $u"ctualit!0ii= Boierii ro*<"i "u cu"o;teau E"c!
Birtu0iile orei e'acte le5au aRat acu* de la u" c<r*uitor %er*a"= Le5a luat totu;i
ceBa ti*$= Mai t<rAiu# re%ele E;i a*i"tea cu*# E" $ri*ele lu"i du$! i"stalarea sa#
i"Bita la *as! Lc<te Aece $<"! la dou!s$reAece $ersoa"e di" toate $artidele
$olitice ;i *ul0i *ilitari# ca s! cu"oasc! *ai de a$roa$e $e to0i ace;ti do*"i=
No0iu"ea ti*$ului E"s! "u $rea e deABoltat! E" Bucure;tiD adesea se E"t<*$l! c!
oas$e0ii "u5;i a*i"tesc cu $u"ctualitate ora sta:ilit! ;i $ri"0ul tre:uie s! se a;eAe
la *as! 9!r! d<";iiM /tot cu $riBire la $u"ctualitate $oBeste;te ;i Io" B!l!cea"u o
E"t<*$lare a*uAa"t! $ri*it E" audie"0! de E*$!ratul Fra"A Tose$&# ca *i"istru
$le"i$ote"0iar al Ro*<"iei la )ie"a# de tea*! s! "u E"t<rAie# s5a $reAe"tat cu
c<teBa *i"ute *ai deBre*eD E*$!ratul l5a $ri*it E"dat!= B!l!cea"u a aRat a$oi
cu* co*isese o %raB! i*$olite0e la E*$!rat "u se Bi"e Ldu$!M# dar "ici LE"ai"teM1=
Nici Carol "5aBea toate calit!0ileD i5a li$sit *area BiAiu"e $olitic! ;i social!= A 9ost
E" $ri*ul ;i E" $ri*ul r<"d o*ul datoriei# corect# ordo"at ;i *etodic= (ri"ci$ala sa
%riK! a 9ost de a 0i"e E" ec&ili:ru Kocul $olitic= Cu* acesta "5ar H 9u"c0io"at
co"Be"a:il de la si"e# re%ele asi%ura el E"su;i alter"a"0a $artidelor /li:eral ;i
co"serBator1# c&e*<"du5le succesiB la %uBer"are= )!Aut de de$arte# u" siste*
:i$artid# ase*!"!tor cu cel :rita"icD doar c! "u cet!0e"ii Ro*<"iei E"B<rteau
roata# ci re%ele= (oate c! *erit! co"se*"at!# E" acela;i co"te't Lre%alM# ;i lec0ia
de reAiste"0! ;i de co"secBe"0! $e care re%i"a Maria a dat5o *ult $rea
Lsc&i*:!torilorM ro*<"i E" ti*$ul (ri*ului R!A:oi Mo"dial= LNu *! $o0i E"0ele%e#
%e"erale O i5a s$us ea %e"eralului ABerescu# c<"d totul $!rea c! se $r!:u;e;te#
iar ro*<"ii se co"siderau deKa E"Bi";i= Eu su"t e"%leAoaic!# ;i e"%leAii "u
o:i;"uiesc s! $iard!M= G"c! o atitudi"e de re0i"ut= Di" $!cate# atitudi"ile "u se
E"Ba0! ele $or"esc di" i"terior=
(este toate# oa*e"ii $olitici ro*<"i au $rocedat E"0ele$t atu"ci c<"d au decis
s! a$lice $ri"ci$iul di"astic ;i s! a$eleAe la u" $ri"ci$e str!i"= Era "eBoie de
ci"eBa di" a9ar!# de u" ar:itru care s! "u $oat! H co"testat# ;i tre:uia sta:ilit u"
criteriu de co"ti"uitate= Nu*ai a;a $utea H E"9r<"at! deAordi"ea teri:il! i"trat! de
*ult E" Hrea ;i co*$orta*e"tul :oieri*ii ro*<"e= Iar Carol I a E"0eles s! He u"
ar:itru aRat# 9a0! de cei ar:itra0i# la o E"!l0i*e care aAi ar $utea s! $ar! e'cesiB!#
dar care era# E" 9o"d# e'$resia u"ei $olitici "ecesare= Modul cu* d!dea *<"a cu
Lsu$u;iiM# E"ti"A<"d dou! sau trei de%ete# du$! ra"%ul Hec!ruia# dar "iciodat!
*<"a E"trea%!# cores$u"dea u"ui ritual :i"e %<"dit= La 9el de caracteristic! este
reac0ia $ri*5*i"istrului Lasc!r Catar%iu c<"d s5a E"treB!Aut# u" *o*e"t#
$osi:ilitatea u"ei Lco"ta*i"!riM ro*<"e;ti a 9a*iliei re%ale /idila di"tre $ri"ci$ele
*o;te"itor Ferdi"a"d ;i Ele"a )!c!rescu1 LMaiestate# aiasta "u se $oateQM# a Ais
el# $e L*oldoBe"e;teM= Toate ca toate# dar di"astia s! r!*<"! deasu$ra *ediului
ro*<"esc# E"c! "ea;eAat# deasu$ra "east<*$!ratei clase $olitice=
13
Complexul de inerioritate
NAIIUNEA ROMNJ este# E" 9or*a ei E*$li"it!# o crea0ie de secol PIP= Acu*
ro*<"ii deBi" co";tie"0i /E;i Li"Be"teaA!M o ase*e"ea co";tii"0!1 c! alc!tuiesc u"
cor$ co*u"# $este 9ro"tierele des$!r0itoare= Co";tii"0a u"it!0ii se Ba *aterialiAa
$ri" crearea Ro*<"iei# E" ur*a u"irii# la .472# a MoldoBei ;i I!rii Ro*<"e;ti# a$oi
a Ro*<"iei Mari# la .2.4# $ri" adu"area cBasitotalit!0ii teritoriului locuit E"
*aKoritate de ro*<"i= Ra$orturile a"terioare di"tre $ri"ci$ate# a$ro$iate %eo%raHc#
a$ro$iate $ri" li*:! ;i cultur! /"u E"s! ide"tice1# "u $ot H co"9u"date cu o u"itate
de ti$ "a0io"al= Ceea ce a $ri*at ti*$ de secole a 9ost ide"titatea 0!rilor# Hecare E"
$arte= MoldoBe"ii "u erau ro*<"i# erau *oldoBe"i# a;a E;i s$u"eau cel $u0i"# ;i
a;a co"ti"uau s!5;i s$u"! ;i la .472# ;i c&iar *ai t<rAiu= Iar Tra"silBa"ia# ca stat#
era u" stat u"%uresc# "u ro*<"esc= De aceea# Lu"ireaM lui Mi&ai )iteaAul e doar o
LtraducereM E" ter*e"i *oder"i a u"or realit!0i *edieBale care "5aBeau "i*ic E"
co*u" cu s$iritul "a0io"al= MoldoBe"ii /:oierii# desi%ur# ei alc!tuiau 0ara $olitic!1 "5
au aBut de 9el atu"ci se"ti*e"tul u"ei eli:er!ri sau al u"ei u"iriD s5au B!Aut $ur ;i
si*$lu cuceri0i= Du$! cu* "ici *u"te"ii "u $or"iser! la lu$t! cu idei u"iHcatoare=
Na0iu"ea ro*<"! O ceea ce# E"c! o dat!# E"sea*"! co";tii"0! "a0io"al!# E" li$sa
c!reia "5are cu* s! e'iste o "a0iu"e O s5a co"struit tre$tat# des!B<r;i"du5se s$re
*iKlocul Beacului al PIP5lea=
(ers$ectiBa "a0io"al! a adus cu si"e o reco"siderare a tuturor re$erelor=
Rescrierea co*$let! a istoriei# *ai E"t<i# E" se"sul u"ei istorii u"itare ro*<"e;ti=
A;eAarea criteriului "a0io"al *ai $resus de orice= (<"! atu"ci# $ri"ci$iul su$re*
9usese reli%ia# ortodo'ia= Ro*<"ii erau a$roa$e de slaBii ;i %recii ortodoc;i ;i
de$arte de lati"ii di" Best= Acu*# lati"itatea se ridic! deasu$ra ortodo'iei=
(asiu"ea :rusc! $e"tru 9ra"ceAi e E"so0it! de o ostilitate cresc<"d! 9a0! de %reci
;i 9a0! de ru;i= Elita ro*<"easc! E"0ele%e s! $riBeasc! s$re Occide"t# ;i "u*ai
s$re Occide"t Li"sula lati"! E"tr5o *are slaB!M=
Su"t c<teBa tr!s!turi care se co"tureaA! acu* ;i care $ot H ur*!rite $<"! E"
$reAe"t= Mai E"t<i co*$le'ele# *ai $recis com#le)ul de inferioritate= Dac! ar H s!
$u" u" dia%"ostic societ!0ii ro*<"e;ti# aceasta e $ri*a *aladie $e care a;
ide"tiHca5o= Ro*<"ii E;i desco$er! L"eE"se*"!tateaM= I!ri *ici aRate *ereu la
c&ere*ul altora= O :u"! $arte a teritoriului L"a0io"alM# al teritoriului Ro*<"iei
ideale# aRat su: st!$<"ire str!i"! direct! /Tra"silBa"ia la u"%uri sau la austrieci#
Basara:ia la ru;i# Do:ro%ea la turci1= NeBoia de a E"B!0a *ereu de la str!i"i# de a
$relua ce au creat ei# de a se aRa *ereu la re*orca altoraS
Di" acest co*$le' de i"9erioritate se "a;te o co"struc0ie or%olioas!# *e"it! s!
co"tracareAe *ici*ea $reAe"tului= Su"t E"ce$uturile i*$eriale= Ro*<"ii
tra"silB!"e"i dau to"ul# ei care# di"tre to0i ro*<"ii# se aRau E" starea de cea *ai
"et! i"9erioritate Lsu: c!lc<iulM aristocra0iei *a%&iare ;i al a$aratului de stat
&a:s:ur%ic= C&iar *ai E"ai"te de .4--# coala Ardelea"! 9ace di" lati"itate u"
sti"dard de lu$t!= Ro*<"ii su"t ur*a;ii direc0i ai colo"i;tilor ro*a"i sta:ili0i E"
Dacia# ;i "u*ai ai lor# dacii Hi"d dis$!ru0i 9!r! ur*!D iar ace;ti colo"i;ti su"t ei
14
E";i;i ro*a"i $uri# adu;i di" Italia= Ori%i"e "o:il!# ori%i"e i*$erial!# E" co"trast
des!B<r;it cu u"%urii Lcorci0iM# a*estec!tur! Be"it! di"s$re *ar%i"ile co"ti"e"tului
/du$! cu* ar%u*e"teaA! (etru Maior E" Istoria #entru nce#utul romnilor E"
Dac&ia# carte a$!rut! E" .4.,1= Li*ita e'tre*! e ati"s! de Au%ust Tre:o"iu
Lauria"# care# E" Istoria romnilor /.4761# aHr*! de$li"a ide"titate E"tre ro*a"i ;i
ro*<"i# istoria ro*<"easc! E"ce$<"d odat! cu 9o"darea Ro*ei# la 376 E=C&r=
Mai t<rAiu# OctaBia" Fo%a le a*i"tea ro*<"ilor# E" Bersuri# LC! su"t di" "ea*
E*$!r!tesc> Di" 0ar!5"de$!rtat!> C! tot $!*<"tul roto%ol> Era al lor odat!SM
GN A DOUA TUMJTATE a secolului al PIP5lea# dacii reBi" E" $eisaK# r!*<"<"d
totu;i la *aKoritatea istoricilor o $reKudecat! 9aBora:il! ro*a"ilor= Odat! E"s! cu
Nicolae De"su;ia"u ;i *o"u*e"tala sa o$er! Dacia #reistoric /$u:licat!
$ostu*# E" .2.61# dacii dau o loBitur! "ea;te$tat! ;i s$ectaculoas!= Co*$le'ele
ro*<"e;ti tre:uiau s! "asc! $<"! la ur*! ;i u" De"su;ia"u= i du$! el ro*<"ii
su"t tot o "a0ie $ur!# E"s! "u ro*a"i# deloc ro*a"i# ci daci= Asta "u E"sea*"! o
di*i"uare# di*$otriB!= Cu *ult E"ai"te de ro*a"i# cu *ult E"ai"te de %reci# aici# E"
Dacia $reistoric! a e'istat o ciBiliAa0ie *!rea0!# care a iradiat E" E"trea%a lu*e# E"
orice caA E" E"trea%a Euro$!= De aici au $lecat to0i ceilal0i# i"clusiB ro*a"ii= Nu
ro*<"ii desci"d di" ro*a"i# ci# E"tr5u" 9el# ro*a"ii di" ro*<"i= Ceea ce e'$lic! ;i
ase*!"area de li*:! "u ro*<"a e lati"!# ci lati"a e Lro*<"easc!M= Elucu:ra0iile
acestea au deBe"it u" soi de Bi:lie $e"tru "a0io"ali;tii ro*<"i /de orie"tare
Lauto&to"ist!M1= TeAa lui De"su;ia"u a 9ost $reluat! E" Kurul a"ului .24- E" Ao"a
cea *ai $ri*itiB5"a0io"alist! a istorio%raHei co*u"iste ;i este ;i aAi E" $li" aB<"t
$ri"tre ro*<"ii care *!car $ri" daci /di" $!cate $ri" daci HctiBi1 s$er! s!5;i
trateAe co*$le'ele=
O alt! co"struc0ie *itolo%ic! O tot de secol PIP O e lu$ta $e"tru i"de$e"de"0!#
asociat! cu a$!rarea Euro$ei cre;ti"e E" 9a0a e'$a"siu"ii oto*a"e= Se e'$lica
ast9el O $ri"tr5u" ar%u*e"t eroic O E"t<rAierea istoric! a 0!rilor ro*<"e# ca ur*are
a uAurii $roBocate de r!A:oaiele "eco"te"ite# iar $e de alt! $arte se atr!%ea
ate"0ia Occide"tului c! totu;i datoreaA! ceBa ro*<"ilor= De aici a $or"it ;i &aAlia
aHr*a0ie c! occide"talii ;i5ar H E"!l0at catedralele# $roteKa0i Hi"d de scutul
ro*<"esc= Su"t c<teBa e'a%er!ri $u"ctuale ;i o e'a%erare de a"sa*:lu= (ri"tre
cele $u"ctuale :!t!lia de la RoBi"e# E"c&eiat! cu :irui"0a lui Mircea cel B!tr<"#
r!*<"e de 9a$t u" e$isod 9oarte "esi%urD la C!lu%!re"i# Mi&ai )iteaAul a $ierdut
*ai cur<"d dec<t a c<;ti%at /retras E" *u"0i# aBea s! reia o9e"siBa cu u"
co"siste"t s$riKi" tra"silB!"ea"S adic! u"%uresc1D iar te9a" cel Mare# oricare i5ar
H 9ost Bictoriile de eta$!# $<"! la ur*! a $ierdut r!A:oiul cu turcii /ca ;i o $arte di"
teritoriul MoldoBei# sudul Basara:iei1= E'a%erarea de a"sa*:lu $artea
co"Rictual! a ra$orturilor ro*<"o5oto*a"e e $<"! la ur*! *ai $u0i" se*"iHcatiB!
dec<t i"te%rarea 0!rilor ro*<"e# ti*$ de a$roa$e o Ku*!tate de *ile"iu# E"
siste*ul $olitic ;i eco"o*ic oto*a"= Ro*<"ii aBeau E"s! "eBoie de o istorie
eroic!# tot a;a cu* aBeau "eBoie de ori%i"i *!re0e# $e"tru a co*$e"sa 9rustr!rile
$reAe"tului=
Dramati'area relaiilor cu strinii e o alt! atitudi"e care $ri"de co"tur acce"tuat
E" secolul al PIP5lea /$e"tru a r!*<"e $<"! aAi la ordi"ea Ailei1= LG*$resura0iM de
15
str!i"i# str!i"ii di" a9ar!# cu *odelele lor de tot 9elul# str!i"ii di" i"terior# 9olositori
sau aca$aratori# ro*<"ii cu %reu ar H $utut s! r!*<"! i"di9ere"0i E" 9a0a LceluilaltM=
G"tre ad*ira0ie ;i ostilitate# toat! %a*a e $reAe"t!# u"eori cu atitudi"i co*:i"ate=
Cert este c! a e'istat E" Ro*<"ia# di" *otiBe o:iectiBe /a*estecul de $o$ula0ie#
E"t<rAierea deABolt!rii istorice1# u" L$rea $li"M de $reAe"0! ;i i"Rue"0! str!i"!= (e
de o $arte# ro*<"ii "u se $ot dis$e"sa de ce e str!i"# $e de alt! $arte tare ;i5ar
dori s! se descurce ;i si"%uri= Fire;te# atitudi"ile su"t di9ere"0iate ;i Baria:ile de la
o e$oc! la alta= A"ti%recis*ul cu"oa;te u" B<r9 E" secolul al PIP5lea# a$oi# destul
de re$ede# se ate"ueaA! ;i dis$are= A"titurci ro*<"ii "u $ar s! H 9ost Breodat!# E"
ciuda *itolo%iei r!A:oi"ice /se*" c! ra$orturile "u Bor H 9ost c&iar at<t de rele?1=
G" sc&i*:# u"%urii# Lasu$ritoriM ai ro*<"ilor tra"silB!"e"i# au $arte de o i*a%i"e
de9aBora:il! de durat!= Ru;ii# la r<"dul lor# E"ce$ s! a$ar! ca o a*e"i"0are slaB!
$e"tru *ica i"sul! lati"!= G" Ro*<"ia secolului al PIP5lea# eBreii# tot *ai
"u*ero;i# su"t 0i"u0i la *ar%i"eD cu a"u*e e'ce$0ii i"diBiduale /"u $rea *ulte1#
ca$!t! cet!0e"ia ro*<"easc! a:ia du$! (ri*ul R!A:oi Mo"dial= E dre$t c! ;i
a;eAarea lor accelerat! ;i *asiB!# *ai ales E" MoldoBa# a 9ost de "atur! s!
E"%riKoreAe= E'ist! u" $ra%# di"colo de care# orice ar Aice cei a"i*a0i de :u"e
i"te"0ii# a$ar te"siu"i de "atur! et"ic! ;i reli%ioas!= Nu e E"s! *ai $u0i" adeB!rat
c! eBreii /ca ;i al0i *i"oritari1 se doBedeau *ai E"tre$ri"A!tori ;i *ai eHcie"0i dec<t
auto&to"ii O ;i atu"ci a cui era Bi"a? Ro*<"ilor "u le $lace s! se s$u"! des$re ei
c! su"t sau au 9ost a"tise*i0i= AdeB!rul este c! a"tise*itis*ul a 9ost destul de
lar% r!s$<"dit E" societatea ro*<"easc!# de;i 9!r! 9or*e e'tre*e $<"! E"
$erioada celui de5al Doilea R!A:oi Mo"dial= De$arte de $o%ro*urile di" Rusia
0arist!= Dac! Bo* co*$ara E"s! cu Fer*a"ia# de di"ai"te de "aAis*# co*$ara0ia
deBi"e de9aBora:il! Ro*<"iei E" Fer*a"ia# eBreii erau se"si:il *ai :i"e i"te%ra0i
/*ult *ai *ulte c!s!torii *i'teD u" "u*!r i*$orta"t de $ro9esori u"iBersitari eBrei#
9a0! de "u*ai c<0iBa E" Ro*<"iaS1=
16
!ormele r ond
MAREA DIFICULTATE A ROMNIEI # odat! cu *oder"iAarea# s5a doBedit a H
ar*o"iAarea Bec&ilor de$ri"deri socio5culturale cu i"stitu0iile ;i re%ulile de i*$ort=
Cu alte cuBi"te# ro*<"ii c&iar au i"trat E" ciBiliAa0ia de ti$ occide"tal sau doar au
*i*at5o? R!s$u"sul "u $oate H dec<t "ua"0at ;i a;a# ;i a;a= G" lu*ea rural! ;i
$atriar&al! de u"de Be"eau /;i E" care E"c! se *ai aRau# E" ciuda su$rastructurii
*oder"iAate1# ra$orturile directe ;i co"crete di"tre i"diBiAi c<"t!reau *ai *ult
dec<t i"suHcie"ta ar*!tur! i"stitu0io"al!= Odat! i"stitu0io"aliAat! Bia0a social! ;i
$olitic!# lucrurile "u s5au sc&i*:at radical= Ro*<"ii au co"ti"uat s! se E"cread!
*ai *ult E" strate%ii Li"9or*aleM dec<t E" 9or0a a:stract! a le%ilor= Au r!*as
"eE"trecu0i E" Lara"Ka*e"teM de tot 9elul# la u*:ra co"Be"0io"al! a $ri"ci$iilor ;i
re%ulilor= Coru$0ia ;i clie"telis*ul su"t E" :u"! $arte *o;te"iri di" societatea
tradi0io"al!# u"de "ici "u $rea $uteau H "u*ite a;a# Hi"dc! 9!ceau $arte di"
ordi"ea lucrurilor=
G" acest co"te't# 8onductorul a 9ost ;i a r!*as u" $erso"aK ce"tral# cu
$uter"ic! E"c!rc!tur! si*:olic!= G" li$sa u"ui *eca"is* co*$le' ;i ec&ili:rat al
$uterilor ;i res$o"sa:ilit!0ilor# societ!0ile L$atriar&aleM# cu or%a"iAare su*ar!#
i"Bestesc *asiB E" $ersoa"a5si*:ol aRat! la B<r9 (od# cu u" cuB<"t co"sacrat=
El E*$arte dre$tatea# el asi%ur! :u"ul *ers al 0!riiS Cu ase*e"ea $re*ise#
dera$aKele autoritare su"t $osi:ile oric<"d# co"duc!torii E";i;i si*0i"du5se
sus0i"u0i $ri" a;te$tarea colectiB!= O $ri*! alu"ecare s$re autoritaris* s5a
$etrecut E"c! di" Aorii statului ro*<"# $ri" loBitura de stat /.48?1 a do*"itorului
Ale'a"dru Ioa" CuAa= Carol I a 9ost suHcie"t de ec&ili:rat $e"tru a "u a:uAa de
$rero%atiBe le5a 9olosit toc*ai $e"tru a5i E"B!0a $e ro*<"i ce $oate H u" stat
:aAat $e re%uli# *ai *ult dec<t $e $ersoa"e ;i ara"Ka*e"te= Di" $!cate# cel di"t<i
care "5a E"0eles *are lucru di" aceast! lec0ie a 9ost $ro$riul s!u "e$ot# Biitorul
Carol II=
O:i;"ui"0a su$u"erii e de ase*e"ea o *o;te"ire= Ro*<"ii au de$ri"s5o ti*$
de Beacuri de la 0!ra"ul $rea $lecat E" 9a0a :oierului $<"! la do*"itorul $rea
$lecat E" 9a0a G"altei (or0i= LCa$ul $lecat sa:ia "u5l taieM este u"ul di"tre cele *ai
des *e"0io"ate $roBer:e ro*<"e;ti= Su$u"erea %e"ereaA! ;i strate%ii
co*$e"satoare *ai direct s$us cu* $o0i s!5l Ltra%i $e s9oar!M $e cel c!ruia
a$are"t i te su$ui= E u" %e" de reAiste"0! $asiB! *ult *ai 9recBe"t! la ro*<"i
dec<t reAiste"0a $e 9a0!= Te"siu"ile se adu"! E"s! ;i# di" c<"d E" c<"d /rar1#
iA:uc"esc s$ectaculos= A;a s5a E"t<*$lat la .2-3# c<"d o 0!r!"i*e e'as$erat! a
i"ce"diat 0ara# s$re uluirea u"ei clase c<r*uitoare care "u*ai %riKa 0!r!"i*ii "u o
$urta# de;i tr!ia $e sea*a ei=
G"tr5adeB!r# ;i su: do*"ia lui Carol I# E" ciuda e9ortului *oder"iAator# i"clusiB a
u"ei i"dustrii i"ci$ie"te# Ro*<"ia co"ti"u! s! $reAi"te u" $roHl rural ;i a%ricol
9oarte acce"tuat# satele adu"<"d $este 4-V di" $o$ula0ie# $e deasu$ra# E"
co"di0ii de Bia0! cu totul $recare= Occide"taliAarea# a$licat! e'clusiB la "iBelul
elitelor# "5a 9!cut dec<t s! ad<"ceasc! 9alia socio5cultural!= Ro*<"ia a cu"oscut
o $erioad! de relatiB! deABoltare E"tre .472 ;i .2.?# dar "u suHcie"t de
17
acce"tuat! $e"tru a reduce Bec&iul &a"dica$= (otriBit i"dicatorilor socio5
eco"o*ici %lo:ali# co"ti"ua s! se situeAe la coada Euro$ei=
G" .484# E" 9ai*osul s!u articol $n contra direciei de ast'i n cultura romn#
Titu Maiorescu a $us societ!0ii ro*<"e;ti u" dia%"ostic "ecru0!tor= LG" a$are"0!#
du$! statistica 9or*elor di" a9ar!# ro*<"ii $osed! ast!Ai a$roa$e E"trea%a
ciBiliAare occide"tal!= ABe* $olitic! ;i ;tii"0!# aBe* Kur"ale ;i acade*ii# aBe*
;coli ;i literatur!# aBe* *uAee# co"serBatorii# aBe* teatru# aBe* c&iar o
co"stitu0iu"e= Dar E" realitate toate aceste su"t $roduc0iu"i *oarte# $rete"0ii 9!r!
9u"da*e"t# staHi 9!r! tru$# iluAii 9!r! adeB!r# ;i ast9el cultura claselor *ai E"alte ale
ro*<"ilor este "ul! ;i 9!r! Baloare ;i a:isul ce "e des$arte de $o$orul de Kos
deBi"e di" Ai E" Ai *ai ad<"c= Si"%ura clas! real! la "oi este 0!ra"ul ro*<"# ;i
realitatea lui este su9eri"0a# su: care sus$i"! de 9a"tas*a%oriile claselor
su$erioare= C!ci di" sudoarea lui Ail"ic! se scot *iKloacele *ateriale $e"tru
sus0i"erea ediHciului HctiB ce5l "u*i* cultur! ro*<"!SM Maiorescu la"sa ast9el
:i"e5cu"oscuta teorie a formelor fr fond= E# E" cuBi"tele lui# destul! e'a%erare#
c&iar $e"tru *o*e"tul .484# dar ;i o :u"! $arte de adeB!r "u "u*ai $e"tru
.484# c&iar $e"tru ,-.,= G" Hli%ra"# se Bede Ro*<"ia de ast!Ai= Ca ;i E" teatrul ;i
sc&i0ele lui Cara%iale# a c!ror actualitate e 9ra$a"t! ;i care re$reAi"t! cea *ai
9idel! tra"s$u"ere literar! a *aiorescie"elor L9or*e 9!r! 9o"dM= O%li"da u"ei
Ro*<"ii "u toc*ai serioase# care se Koac! cu 9or*ele euro$e"e /$recu* Lco"uZ
Leo"idaM cu Lreac0iu"eaM ;i cu LreBolu0iaM1= Ro*<"ia# "eserioas!? E ;i asta o
$osi:il! caracteriAare=
Su$a$a $e"tru ro*<"i a 9ost ;i a r!*as u*orul= Ro*<"ul 9ace L&aA de "ecaAM#
o Aicere $o$ular! 9oarte caracteristic!= G" 9a0a L"ecaAuluiM# strate%iile $osi:ile su"t
diBerse= U"ii caut! s! sc&i*:e lucrurile= Ro*<"ii El trateaA! E" 9elul lor 9!c<"d
&aA= LO# 0ar! trist!# $li"! de u*orM /F= BacoBia1=
18
"omnia #are. Stat naional unitar?
$conomie perormant? %emocraie &mplinit?
GN .2.4# s5a 9!cut Ro*<"ia Mare= (otriBit i"ter$ret!rilor L"a0io"aleM ro*<"e;ti#
a;a tre:uia s! He= (oate= Dar su"t de re0i"ut ;i cuBi"tele lui (etre (= Car$
LRo*<"ia are at<t de *ult "oroc# E"c<t "u5i *ai tre:uie ;i oa*e"i $olitici=M F!r!
(ri*ul R!A:oi Mo"dial# e %reu de s$us cu* ar H eBoluat ra$orturile "a0io"ale E"
aceast! $arte a Euro$ei= Dac! Austro5U"%aria "u era E"9r<"t!# Ldeta;areaM
Tra"silBa"iei "5ar H 9ost c&iar la E"de*<"!# cu at<t *ai *ult cu c<t ro*<"ii
*aKoritari tr!iau al!turi de o $o$ula0ie i*$orta"t! *a%&iar! ;i %er*a"! /E" .2.-#
$otriBit ulti*ului rece"s!*<"t u"%ar# Tra"silBa"ia "u*!ra 76#4V Bor:itori de
li*:a ro*<"!# 6.#8V de *a%&iar! ;i .-#4V de %er*a"!= Criteriul Hi"d "u al
et"iei# ci al li*:ii# *a%&iarii E;i ad!u%au c<teBa $roce"te :u"e# E" $ri*ul r<"d $ri"
i"cluderea eBreilorD E"s! ;i eBreii tra"silB!"e"i# $<"! la ur*!# erau *ai *ult u"%uri
dec<t ro*<"i1= Solu0ia ideal! ar H 9ost $oate restructurarea radical! a i*$eriului#
$e"tru a deBe"i di" *o"ar&ie dualist! austro5u"%ar! o co*u"itate de $o$oare
e%ale= (rocesul acesta doBedi"du5se i*$osi:il# deA"od!*<"tul i"eBita:il
r!*<"ea 9ra%*e"tarea E" state L"a0io"aleM# E" 9a$t 9oarte a$ro'i*atiB sau deloc
"a0io"ale= Iar E" caAul s$eciHc al teritoriilor cu *aKoritate ro*<"easc!# reu"irea lor
E" Ro*<"ia Mare= Istoricii ro*<"i au LdecisM c! Ro*<"ia Mare a 9ost un stat
naional unitar= LU"itarM# Hre;te# a 9ost# E" se"s ad*i"istratiB= G"c! de la crearea
Ro*<"iei# la .472# s5a e'clus 9or*ula 9ederal! sau auto"o*ist!= De;i ar H 9ost
Hreasc!= De 9a$t# toc*ai Hi"dc! era $rea Hreasc!# ;i *a"i9est<"du5se tea*a u"ei
deA*e*:r!ri# s5a co"siderat c! diBersele $roBi"cii tre:uiau c<t *ai :i"e sudate#
"u l!sate E" Boia auto"o*iei= Modelul i*itat a 9ost or%a"iAarea ad*i"istratiB! a
Fra"0ei# cea *ai ce"traliAatoare 0ar! di" E"trea%a Euro$!= Nu re%iu"i auto"o*e# ci
Kude0e co"duse de la ce"tru $ri" $re9ec0i= Stat u"itar# da# E"c! o dat!= Dar
"a0io"al? Da ;i "u= Ro*<"ia era *ai L"a0io"al!M dec<t toate statele succesoare
ale Austro5U"%ariei# *ai $u0i"# Hre;te# Austria ;i U"%aria# care 9useser! reduse la
*i"i*u*# Lr!AuiteM de tot ce de$!;ea teritoriul lor strict "a0io"al= Ce&osloBacia#
Iu%oslaBia ;i (olo"ia erau# 9!r! du:iu# state *ulti"a0io"aleD de aceea "ici "u au
reAistat E"tre 9ro"tierele lor i"i0iale= G" Ro*<"ia Mare# 3.#2V di" $o$ula0ie era
et"ic ro*<"easc! $otriBit rece"s!*<"tului di" .26-= Ceea ce E"se*"a totu;i ,4V
*i"orit!0i# $ro$or0ie deloc "e%liKa:il!= U" $roHl "u toc*ai strict "a0io"al se co"tura
E" $roBi"ciile ali$ite= G" u"ele di"tre ele# ro*<"ii de$!;eau "u cu *ult $ra%ul
*aKorit!0ii a:solute Tra"silBa"ia $ro$riu5Ais! 73#8V ro*<"i /,2#.V *a%&iari#
3#2V %er*a"i1D Ba"at 7?#6V ro*<"i /.-#?V *a%&iariD ,6#4V %er*a"i1D Cri;a"a
;i Mara*ure; 8-#3V ro*<"i /,6#.V *a%&iariD ?#4V %er*a"i1D Basara:ia 78#,V
ro*<"iS G" dou! $roBi"cii# ro*<"ii "u aBeau dec<t o *aKoritate relatiB!
BucoBi"a# ??#7VD Do:ro%ea ??#,V= (roce"tele erau E"c! *ai $u0i" 9aBora:ile
ro*<"ilor E" ce $riBe;te $o$ula0ia ur:a"!= La ora;e# u"%urii ;i %er*a"ii de$!;eau
"et $o$ula0ia ro*<"easc! E" toate re%iu"ile care a$ar0i"user! Austro5U"%arieiD E"
Tra"silBa"ia# ro*<"ii "u re$reAe"tau dec<t 67#2V di" $o$ula0ia citadi"!# E" Ba"at
O 67V# E" Cri;a"a ;i Mara*ure; O 66#.V# E" BucoBi"a O 66VD E" Basara:ia erau
19
6.V= Dar ;i E" MoldoBa# $o$ula0ia ro*<"easc! "u se ridica la ora;e dec<t cu
$u0i" $este 3-V /eBreii re$reAe"t<"d ,6V1= (e"tru a "u lu"%i discu0ia stat
"a0io"al sau *ulti"a0io"al? i "a0io"al# ;i *ulti"a0io"al# E" 9u"c0ie de $ers$ectiBa
aleas!= Dac! e o co"tradic0ie E" ter*e"i# E"c! o dat!# e o co"tradic0ie care
a$ar0i"e Ro*<"ieiS
Mai e ceBa de co"statat cu $riBire la *i"orit!0i= E'tre*a lor diBersitate=
Ro*<"ia i"ter:elic! e 0ara euro$ea"! cu cel *ai lar% eBa"tai et"ic# cultural ;i
reli%ios= U"%uri E" Tra"silBa"ia# %er*a"i E" Tra"silBa"ia ;i BucoBi"a# ucrai"e"i E"
BucoBi"a ;i Basara:ia# turci# t!tari# :ul%ari E" Do:ro%ea# eBrei *ai $este totS
(ri"tre ro*<"i se acce"tueaA! cure"tul "a0io"alist ;i 'e"o9o:= Dac! s5a 9!cut
Ro*<"ia Mare# aceasta tre:uia s! He a ro*<"ilor= Dera"Kau E" s$ecial caracterul
E" :u"! *!sur! "ero*<"esc al ora;elor ;i 9a$tul c!# *ai *ult dec<t $roce"tul E"
si"e al et"icilor *i"oritari# $ri"ci$alele actiBit!0i ale *ediului citadi" O co*er0#
*e;te;u%uri# i"dustrie ;i :!"ci# $ro9esii li:erale O erau e'ercitate E"tr5o $ro$or0ie
9oarte ridicat! de ace;tia= Moder"itatea ro*<"easc! co"ti"ua s! ai:! o coloratur!
"u toc*ai ro*<"easc!=
Ro*<"ia Mare era# $ri" di*e"siu"i# u"a di"tre 0!rile relatiB i*$orta"te ale
Euro$ei /,27 --- Y*\ 9a0! de .63 --- E"ai"te de (ri*ul R!A:oi Mo"dial O *ai
*ult dec<t du:lu O ;i ,64 --- E" $reAe"t1= Dar# E" ter*e"i de deABoltare# se
"u*!ra tot $ri"tre ulti*ele= G" .264 O a"ul eco"o*ic de B<r9 al $erioadei O $otriBit
u"or esti*!ri alt*i"teri destul de a$ro'i*atiBe# Be"itul "a0io"al $e locuitor ar H
9ost E" Ro*<"ia $u0i" *ai *are dec<t E" Bul%aria ;i Iu%oslaBia# dar si*0itor *ai
sc!Aut dec<t E" U"%aria ;i (olo"ia# ;i *ult su: "iBelul occide"tal /Ro*<"ia O 38
dolari SUA# Bul%aria O 84# Iu%oslaBia O 84# (olo"ia O .-?# U"%aria O ...#
Fer*a"ia O 664# Marea Brita"ie O 6341= I"dustria a cu"oscut o oarecare
deABoltare# dar "u s$ectaculoas!D a%ricultura E"s! a :!tut $asul $e loc sau c&iar a
re%resat# di" cauAa 9ra%*e"t!rii $ro$riet!0ilor E" ur*a *arii re9or*e a%rare di"
.2,-# ca ;i a u"ei co"Ku"cturi i"ter"a0io"ale de9aBora:ile= A;a c! E*$ro$riet!rirea
"5a 9olosit $rea *ult *aKorit!0ii 0!ra"ilor= Erau ;i $rea *ul0i ra$ortul de*o%raHc sat
>ora; r!*!sese sta:il# 4-V $o$ula0ie rural! 9a0! de ,-V ur:a"!= Mai :i"e de
Ku*!tate di"tre 0!ra"i dis$u"eau de $ro$riet!0i cu totul i"suHcie"te su: trei
&ectare= Ra"da*e"tul a%ricol era sla:# $ri"tre ulti*ele di" Euro$a# *ai sc!Aut
c&iar dec<t E" Bul%aria= (roduc0ia de cereale a sc!Aut E" ra$ort cu $erioada
a"te:elic!D la 9el# s5au redus ;i e9ectiBele de a"i*ale= A%ricultura Ei E*:o%!0ise $e
:oieriD acu*# c<"d Be"ise r<"dul lor# $e 0!ra"i Ei E*:o%!0ea *ai $u0i"= Cei *ai
:u"i a"i eco"o*ici# $e"tru i"dustrie E"deose:i# ;i E" ce $riBe;te lucr!rile edilitare
su"t cei di" $erioada do*"iei lui Carol II= Di" $!cate# doar c<0iBa# E"tre criAa
eco"o*ic! de la E"ce$utul dece"iului ;i r!A:oiul care iA:uc"e;te s$re s9<r;itul
s!u= I"dicele $roduc0iei i"dustriale# ra$ortat la .-- E" .2,2# scade la 2. E" .26. ;i
la 23 E" .26,# $e"tru a ati"%e u" *a'i* de .?. E" .264 /.62 E" .2621= U"ii
i"dicatori socio5culturali se $reAi"t! E"%riKor!tor= Ro*<"ia are E" $erioada
i"ter:elic! cea *ai *are "atalitate ;i cea *ai *are *ortalitate di" Euro$a#
i"clusiB cea *ai *are *ortalitate i"9a"til!= G"re%istreaA! ;i cel *ai *are "u*!r de
a"al9a:e0iD E" .26-# doar 73V di"tre locuitorii Ro*<"iei /trecu0i de ;a$te a"i1 erau
;tiutori de carte# iar di"tre ace;tia 47#.V "u $arcurseser! dec<t ciclul $ri*ar# E"
20
E"tre%i*e sau $ar0ialD E" a"sa*:lu# doar u" ro*<" di" Aece de$!;ise "iBelul ;colii
$ri*are= O stare cultural! deloc str!lucit! %rea $oBar! $e"tru deABoltarea
ulterioar! a Ro*<"ieiD co"seci"0ele se B!d $<"! ast!Ai= Toate acestea# se*"e
ti$ice de su:deABoltare=
Tre:uie 0i"ut sea*a ;i de 9a$tul c! i"dicatorii %lo:ali ascu"d co"traste sociale
9oarte acce"tuate= Ro*<"ia st!tea 9oarte :i"e la "iBelul de sus al elitei ;i 9oarte
r!u la "iBelul de Kos al 0!r!"i*ii= Di" acest $u"ct de Bedere# Bul%aria O o 0ar! care
i"Bit! la co*$ara0ie# oric<t i5ar dera"Ka $e u"ii ro*<"i o ase*e"ea a$ro$iere O se
$reAe"ta *ai ec&ili:rat# ur*are a 9a$tului c! ie;ise de su: E"delu"%ata st!$<"ire
oto*a"! 9!r! o clas! de sus# Hi"d E" ese"0! o *are societate 0!r!"easc!D
$ro$rietatea rural! *edie era *ai co"siste"t!# a%ricultura *ai diBersiHcat! ;i *ai
$roductiB!# 0!r!"i*ea# E" a"sa*:lu# *ai Lluat! E" sea*!M de 9actorii de deciAie=
i de*ocra0ia ro*<"easc! a s9<r;it $ri" a e;ua= Siste*ul $olitic 9u"c0io"ase# ;i
c&iar 9!r! rateuri# c<t ti*$ orc&estra era 9oarte restr<"s!# iar diriKorul se "u*ea
Carol I= Du$! r!A:oi# lucrurile s5au co*$licat= )otul u"iBersal /*asculi"1#
$ro%resele# li*itate# dar reale# ale ;tii"0ei de carte# i"clusiB E" *ediul rural#
s$orirea clasei de *iKloc au dus la o i*$licare *ai lar%! E" Bia0a $u:lic!= S$ectrul
$olitic se l!r%e;te ;i se diBersiHc! *ai *ulte $artide# tot *ai *ulte# $rea *ulteS
(resa Bre*ii# *ai ales E" a"ii Z6-# st! *!rturie acestei diBersiHc!ri toat! %a*a de
o$i"ii e $reAe"t!# ;i adesea Be&e*e"t e'$ri*at!# $<"! la e'tre*a drea$t! ;i
$<"! la e'tre*a st<"%!= Dar *asa ale%!torilor r!*<"ea a*or9! ;i *a"eBra:il! E"
toate direc0iile= De la u" scruti" la altul# se E"t<*$la ca u" $artid s! ia a$roa$e
toate Boturile ;i a$oi s! "u *ai o:0i"! dec<t c<teBa= Ceea ce s$u"e *ulte des$re
$resiu"ile %uBer"a*e"tale ;i des$re coru$0ia a*:ia"t!# dar ;i des$re o:i;"ui"0a
oa*e"ilor de a Bota i"sti"ctiB cu $uterea= Cu ci"e s! BoteAe o*ul dac! "u cu cei
aRa0i deKa la c<r*! /se *e"0i"use $ractica Li"Bers!M a or%a"iA!rii ale%erilor de
c!tre "ou "u*itul %uBer"# E" loc de 9or*area u"ui "ou %uBer" E" ur*a
ale%erilorS1= A;a c! ceea ce s5a $etrecut E" dece*:rie .263 a 9ost u" adeB!rat
eBe"i*e"t %uBer"ul li:eral co"dus de F&eor%&e T!t!rescu a $ierdut ale%erile
$e"tru $ri*a dat! E" Ro*<"iaQ Era# s5ar s$u"e# u" $as E"ai"te# $e"tru
de*ocra0ie= (e 9u"dalul# E"s!# al u"or dere%l!ri E"%riKor!toare# co*:i"<"d
9ra%*e"tarea acce"tuat! a $artidelor# sca"daluri de coru$0ie# te"ta0iile autoritare
ale re%elui ;i asce"siu"ea u"ei e'tre*e dre$te radicale ;i Biole"te= Ro*<"ii "u
reu;eau s! E*:i"e de*ocra0ia cu ordi"ea ;i sta:ilitatea= CaAul lui Iuliu Ma"iu "e
a$are de5a dre$tul E"duio;!tor du$! o $erioad! de e'$erie"0! %uBer"a*e"tal!
/E"tre .2,4 ;i .26,1# o*ul acesta# de 9or*a0ie ce"tral5euro$ea"!# a res$i"s toate
ocaAiile de reBe"ire la $utereD co"di0iile $use de el# *ereu "erealiAa:ile#
$resu$u"eau u" *i"i*u* de le%alitate ;i *oralitate $olitic!= O ase*e"ea
Ro*<"ie "u e'ista= Ma"iu E;i %re;ise 0ara /Ma"iu e'$ri*a de alt9el u" se"ti*e"t
lar% E*$!rt!;it de oa*e"ii $olitici tra"silB!"e"i# care "u a$reciau $rea tare
L:iAa"ti"is*ulM Bie0ii $olitice di" Re%atD le5ar H co"Be"it# i"i0ial# o oarecare
auto"o*ie 9a0! de Bucure;ti# dar s5au su$us E" cele di" ur*! e'i%e"0elor statului
"a0io"al u"itar1=
I"staurarea dictaturii re%ale /9e:ruarie .264 O se$te*:rie .2?-1 ui*e;te $ri"
u;uri"0a cu care s5a $etrecutD la 9el# $ri" u;uri"0a cu care s5a des9!cut# ca ;i cu*
21
"ici "5ar H 9ost= Cu e'ce$0iile de ri%oare# Iuliu Ma"iu# E" $ri*ul r<"d# ;i al0i c<0iBa
lideri di" Bec&ea %ard!# *aKoritatea oa*e"ilor $olitici# li:erali# "a0io"al50!r!"i;ti ;i
ce Bor *ai H 9ost# au trecut cu "es$us! deta;are E" "oul siste* de $artid u"ic
/Fro"tul Re"a;terii Na0io"ale1= i5au l!sat deo$arte $<"! ;i &ai"ele ciBile#
E*:r!c<"d 9al"ic u"i9or*a LFro"tuluiM= Ce $oate H *ai ridicol dec<t s!5l BeAi $e
Nicolae Ior%a# care toat! Bia0a E;i aHr*ase O c&iar E" e'ces O $erso"alitatea ;i
de*"itatea# E*$odo:it E" acest c&i$? S5a $utut co"stata atu"ci c<t de u;or e s!
i"staleAi E" Ro*<"ia o dictatur!# *ai u;or dec<t $racticarea u"ei de*ocra0ii
o"este ;i res$o"sa:ile= Cu totul i*$resio"a"t! s5a doBedit aderarea elitei
i"telectuale= Scriitorii# *ai ales /*aKoritatea "u*elor re$reAe"tatiBe1# "u E"ceteaA!
elo%iile la adresa re%elui ;i a "oului s!u re%i* de Lre"a;tere "a0io"al!M= Ni*e"i
"u5i o:li%a s! o 9ac!= S! H 9ost u" reRe' La"cestralM?
I"telectualii aBeau de alt9el u" a"tre"a*e"t BeriHcat E" ce $riBe;te strate%iile
de ca$tare a :u"!Boi"0ei (uterii= G" .264# Ku*!tate di"tre $ro9esorii ;i
co"9ere"0iarii u"iBersitari erau E"scri;i E"tr5u" $artid $olitic# E" *area *aKoritate la
li:erali sau la "a0io"al50!r!"i;ti# $ri"ci$alele $artide %uBer"a*e"tale /"ici u"ul
E"s! la sociali;ti# $artid 9!r! ;a"se de %uBer"are# ;i cu at<t *ai $u0i" la co*u"i;ti1=
Erau E" %e"ere "u*e cu"oscute ;i res$ectate= La ce le Ba H 9olosit? Se si*0eau#
se Bede# *ai si%uri $e ei :e"eHcii"d de o L$rotec0ieM= C= R!dulescu5Motru# care#
ca ;i al0i u"iBersitari /caAul la 9el de Ra%ra"t al lui Io" (etroBici1# a trecut $ri" *ai
*ulte $artide# aBea s! e'$lice 9e"o*e"ul cu o si"ceritate deAar*a"t! /e dre$t#
E"tr5u" Kur"al i"ti*1 LA* co"siderat E"scrierea E"tr5u" $artid $olitic dre$t o
asi%urare E" co"tra eBe"tualelor "edre$t!0i de care $utea* H loBitS Dac! "5a; H
$rea :!tr<" ]E"se*"area este di" toa*"a a"ului .2??^# $artidul E" care *5a;
E"scrie ast!Ai ar H $artidul co*u"ist=M Dac! i"telectualii c!utau sus0i"erea u"uia
sau altuia di"tre $artide E"tr5u" siste* $luralist# cu at<t *ai *ult aBeau s! ;i5o
doreasc! E"tr5u" re%i* de dictatur!# cu $artid u"ic=
Ci"e a trecut $ri" Le$oca Ceau;escuM ;i are curioAitatea s! $riBeasc! E" ur*!#
r!s9oi"d $resa a"ilor .264O.2?-# "u $oate s! "u He 9ra$at# di"colo de toate
deose:irile# de si*ilitudi"ea cere*o"iilor ;i co*$orta*e"telor= T!*<ierea lui
Carol II $re*er%e ;i a"u"0! i"ter*i"a:ilul o*a%iu adus L*arelui Co"duc!torM=
Gi $ute* ur*!ri $e i"telectuali *ai de$arte= Re%i*ul le%io"ar a 9ost $rea
e'cesiB ;i de $rea scurt! durat! ca s! $oat! o:0i"e o raliere *asiB!= C<0iBa
La"te*er%!toriM 9ac totu;i $asulD este de $resu$us c! ar H ur*at ;i al0ii= Dar E"
Kurul *are;alului A"to"escu se adu"! iar!;i 9oarte *ul0i= Este iro"ic s! al!tur!*
dou! Bolu*e *asiBe ale evistei 0undaiilor egaleD $ri*ul# di" iu"ie .2?-# El
o*a%iaA! $e CarolD al doilea# di" au%ust5se$te*:rie .2?.# $e Io" A"to"escu=
Adesea# su: acelea;i se*"!turiQ
22
O epoc de aur?
E(OCA DE AUR di"tre cele dou! r!A:oaie *o"diale este o ela:orare
*itolo%ic! de du$! .242= A:a"do"<"d co*u"is*ul ;i $ro"u"0<"du5se# si"cer sau
de*a%o%ic# E*$otriBa acestuia# ro*<"ii au si*0it "eBoia s! se a"coreAe E" alt!
$arte# ;i u"de $uteau s! o 9ac! dac! "u E" $erioada i*ediat a"terioar!
co*u"is*ului? G" realitate O a* $utut co"stata $rea :i"e O# "ici eco"o*ic# "ici
$olitic# E" ciuda u"or $ar0iale E"9!$tuiri# e$oca "u a 9ost c&iar str!lucit!= I"clusiB E"
*aterie de de*ocra0ie# Ro*<"ia de ast!Ai# de$arte de a se $reAe"ta e'cele"t# se
aR! totu;i E" $ro%res 9a0! de $erioada i"ter:elic!= Mitul E"s! "u s5a "!scut c&iar
di" "i*ic= Nu Ro*<"ia E" a"sa*:lu# E"s! se%*e"te ale ei ar!tau *ult *ai :i"e E"
a"ii Z6- dec<t ast!Ai= Calea )ictoriei# cu si%ura"0!Q O clas! de *iKloc de *ult *ai
:u"! calitate /"u $rea "u*eroas!# ce e dre$t1= i o elit! i"telectual!# $e care
toc*ai a* sur$ri"s5o E" Ra%ra"t delict de o$ortu"is* $olitic# dar care aKu"%e
acu* la u" "iBel E"tr5adeB!r e'ce$0io"al= U" secol du$! $reluarea *odelului
occide"tal# ati"sese E" s9<r;it *aturitatea= Cel $u0i" E" caAul ei# "u *ai $ute*
Bor:i de 9or*e 9!r! 9o"d= A"ii Z6- aduc o Bia0! cultural! e9erBesce"t!= (<"! ;i
ideolo%iile e'tre*e# care au 9!cut *ult r!u E" Bia0a $olitic!# au aBut darul# E" 9elul
lor# s! 9ertiliAeAe deA:aterea ;i crea0ia i"telectual!= Occide"taliAa0i deKa# creatorii
ro*<"i "u se *ai si*t la re*orca Occide"tului# E"0ele% s!5;i 9ac! auAit! $ro$ria
Boce# o lar%! diBersitate de Boci= (roAa ;i $oeAia ro*<"easc!# de la SadoBea"u ;i
Re:rea"u la Ar%&eAi ;i Bla%a# cu"osc acu* $erioada cea *ai 9ast!= G;i 9ac
de:utul ro*<"esc Mircea Eliade# E*il Ciora" ;i Eu%e" Io"escu# E" a;te$tarea
E"scrierii lor E" or:ita culturii u"iBersale= I"i0ial E" E"t<rAiere 9a0! de cure"tele
occide"tale /E*i"escu 9usese Lulti*ul *are ro*a"ticM O u" *erit# s!
recu"oa;te*# ceBa *ai *ic dec<t dac! ar H 9ost $ri*ul1# literatura ;i arta
ro*<"easc! $roduc acu* o LaBa"%ard!M care d! E" :u"! *!sur! to"ul
aBa"%ardei euro$e"e= Co"sta"ti" Br<"cu;i este i"co"testa:ilul i"i0iator al
scul$turii secolului al PP5lea /cu totul alt! $oAi0ie E" arta *o"dial! dec<t $oate
reBe"dica# s! s$u"e*# $ictura lui Nicolae Fri%orescu1= Trista" TAara i"Be"teaA!
dadais*ul= La ca$itolul Lsu$rarealis*M# ro*<"ii se si*t la ei acas!# sti*ula0i# se
Bede# de su$rarealis*ul a*:ia"t al 9or*elor 9!r! 9o"d auto&to"e ;i $ri";i E"tr5u"
Koc social ;i $olitic care 9riAeaA! a:surdul= Literatura a:surdului $oate H ur*!rit!
E" *ersul ei de la Cara%iale# trec<"d $ri" te'tele lui Ur*uA# $<"! la Eu%e"
Io"escu /ulti*ul E*:o%!0i"d literatura lu*ii cu o doA! de a:surd e'tras! di"
*o;te"irea sa ro*<"easc!1=
A"ii Z6- re$reAi"t! o $erioad! de B<r9 ;i E" *ediul u"iBersitar ro*<"esc= Si*$la
r!s9oire a %nuarelor celor trei u"iBersit!0i /di" Bucure;ti# Ia;i ;i CluK1 "e $u"e E"
9a0a u"ei suite i*$resio"a"te de "u*e ilustre /i"trate deH"itiB E" $atri*o"iul
cultural "a0io"al1= U" t<"!r care ale%ea s! studieAe istoria la Bucure;ti aBea
$osi:ilitatea s!5i audieAe $e Nicolae Ior%a# Co"sta"ti" C= Fiurescu# (=(=
(a"aitescu# *ai t<rAiu ;i $e F&eor%&e Br!tia"u /i"i0ial la u"iBersitatea di" Ia;i1=
Si%ur# "u to0i se aRau la cota cea *ai E"alt!# dar "iBelul *ediu al $erso"alului
u"iBersitar era cu si%ura"0! se"si:il *ai ridicat dec<t cel de aAi=
23
UN FENOMEN care "u $oate H ocultat# "ici *i"i*aliAat# este $reAe"0a O
*asiB! O a eBreilor# cu deose:ire E" a"ii Z6-# E" Bia0a i"telectual! a Ro*<"iei /cu
"i*ic *ai $reKos dec<t $o"derea lor E" Bia0a eco"o*ic!1= Fa0! de %er*a"i sau
u"%uri# care r!*<" *ai *ult sau *ai $u0i" E"c&i;i E" $ro$ria s9er! cultural!# eBreii
se i"te%raser! $e de$li" E" cultura ro*<"easc!# E*:o%!0i"d5o ;i diBersiHc<"d5o
$ri" "ota lor s$eciHc!D de aceea au aKu"s s! He socoti0i ;i *ai $ericulo;i de c!tre
"a0io"ali;tii ro*<"i re$reAe"tau str!i"ul di" i"terior# coru$!tor al s$iritului
ro*<"esc= Fa0! de ro*<"ul5ti$# eBreul5ti$ se situa *ai s$re st<"%a s$ectrului
$olitic /o de*ocratiAare acce"tuat! Hi"d de "atur! s! Ei asi%ure de$li"a i"te%rare1D
era# E" %e"ere# *ai cos*o$olit ;i# E" $la" cultural# 9oarte desc&is e'$eri*e"telor
de tot 9elul= G" a"ii Z6-# eBreii au Kucat u" rol i*$orta"t E" *odelarea o$i"iei $u:lice
ro*<"e;ti# E" $ri*ul r<"d $ri" trustul de $res! %devrul6Dimineaa= Au dat E"
aceea;i $erioad! *ulte "u*e literaturii ro*<"e ;i artei# E"deose:i de aBa"%ard!
/)ictor Brau"er# care aBea s! cu"oasc! %loria (arisului# Marcel Ia"cu# Tules
(era&i*# H=H= Ma'XS1=
24
Cum rmne &ns cu onoarea?
SFRITUL ROMNIEI MARI $u"e E" relie9 o tr!s!tur! BeriHcat! E"
"u*eroase alte ocaAii= G"tre Laco*odareM ;i Lco"secBe"0!M# ro*<"ii o$teaA! de
re%ul! $e"tru aco*odare# co"sider<"d# cu oarecare dre$tate# de alt9el /*ai ales
$e"tru o 0ar! "u $rea $uter"ic!1# c! e *ai E"0ele$t s! te ada$teAi ;i# la "eBoie# s!
te su$ui istoriei# dec<t s! E"cerci a o E"9ru"ta= I"di9ere"t de *itolo%ia eroiAa"t!
/9a$tele *!re0e ale str!:u"ilor1# ro*<"ii au *ai *ult o cultur! a co*$ro*isului
dec<t a reAiste"0ei sau a a$lic!rii "ea:!tute a $ri"ci$iilor= De alt9el# de la :u"
E"ce$ut# a;a s5au salBat cele dou! *ici $ri"ci$ate# E" ra$ort cu *arile $uteri
Beci"eS
La .2.?# Ro*<"ia era aliat! cu Austro5U"%aria ;i Fer*a"ia= G" .2.8# a
declarat r!A:oi Austro5U"%ariei ;i Fer*a"iei= G" .2.4 a E"c&eiat $ace se$arat! cu
acestea ;i tot E" .2.4# c<teBa lu"i *ai t<rAiu# a redesc&is ostilit!0ile E*$otriBa lor=
G" $erioada i"ter:elic!# a 9ost aliat! cu Fra"0a ;i Marea Brita"ie= G" .2?.# a i"trat
E" r!A:oi al!turi de Fer*a"ia= G" .2?? a E"tors ar*ele E*$otriBa Fer*a"ieiS
Toate E"tors!turile *e"0io"ate se KustiHc! $ri" ar%u*e"te de o$ortu"itate
$olitic!# E" 9u"c0ie de i"teresul "a0io"al= Ele au E"s! u" $re0# Hi"dc! "i*ic "u e
%ratis $e lu*ea asta= Credi:ilitatea Ro*<"iei a aKu"s la u" $u"ct 9oarte sc!Aut=
(olo"ia sau U"%aria au dus o $olitic! *ult *ai risca"t! ;i au $l!tit E" co"seci"0!
E" re$etate r<"duri= Dar credi:ilitatea lor se situeaA! la o cot! *ult *ai E"alt!
dec<t a Ro*<"iei= Ca ;i res$ectul care le e acordat=
G" $reaK*a deA*e*:r!rii Ro*<"iei Mari# &ot!r<rea aH;at! a 9actorilor
res$o"sa:ili era aceea de a a$!ra &otarele cu orice $re0= Di" L*esaKul Tro"uluiM
rostit de re%ele Carol II la desc&iderea sesiu"ii cor$urilor le%iuitoare /3 iu"ie
.2621 LSo $olitic! de $ace# dar "u o $ace cu orice $re0# ci "u*ai cu res$ectul
li:ert!0ii# al i"de$e"de"0ei# al i"te%rit!0ii ;i al de*"it!0ii "a0io"ale= FuBer"ul *eu a
c&e*at su: ar*e *ai *ulte clase de reAerBi;ti# declar<"d r!s$icat c! E"0ele%e s!
a$ere &otarele sH"te cu orice Kert9e= Cu deose:it! *<"drie a* co"statat E" aceste
E*$reKur!ri c! $o$orul *eu ;i5a re%!sit Birtu0ile str!*o;e;ti=M
(ro:a s5a 9!cut u" a" *ai t<rAiu# E" Bara a"ului .2?-= Ro*<"ii au cedat r<"d
$e r<"d E" 9a0a ulti*atului soBietic# a:a"do"<"d Basara:ia ;i "ordul BucoBi"ei# E"
9a0a Lar:itraKuluiM %er*a"o5italia"# re"u"0<"d E" 9aBoarea U"%ariei la Ku*!tate di"
Tra"silBa"ia# du$! care retrocedarea Cadrilaterului a$roa$e c! "ici "5a *ai
co"tat= F!r! "ici cea *ai *ic! reAiste"0!# Ro*<"ia $ierdea o trei*e di" teritoriu=
Situa0ia era# si%ur# dis$erat!= Dar oa*e"ii# ca ;i "a0iu"ile# se BeriHc! toc*ai E"
situa0ii dis$erate= (us! E" 9a0a aceluia;i %e" de ulti*atu*# Fi"la"da a ales 9!r! s!
;oB!ie calea r!A:oiului cu U"iu"ea SoBietic!# E" ciuda e"or*ei di9ere"0e de
$ote"0ial di"tre cele dou! 0!ri= Nici (olo"ia "5a cedat $resiu"ilor %er*a"e#
ur*area Hi"d decla";area celui de al Doilea R!A:oi Mo"dial= Ar%u*e"tul
ro*<"esc O Balid E" 9elul lui O a 9ost salBarea statului# 9ie ;i E"tre &otare di*i"uate=
Cu* r!*<"e E"s! cu o"oarea?
25
'n ec(i)oc romnesc:
a ost sau nu *olocaust?
SUNT DESTUI ROMNI care "u Bor s! ad*it! c! e'ter*i"area eBreilor E" a"ii
celui de al Doilea R!A:oi Mo"dial ar aBea ceBa de a 9ace cu Ro*<"ia= Odat! ce
ro*<"ii "u acce$t! s! He co"sidera0i a"tise*i0i ;i socotesc c! de 9elul lor se
$oart! e'e*$lar cu Lceilal0iMS G" realitate# a$licat! Ro*<"iei# $ro:le*a
Holocaustului $u"e E"c! o dat! E" eBide"0! co"tradictoriul co*$orta*e"t
ro*<"esc# %reu de $ri"s E"tr5o 9or*ul! u"iHcatoare= S5a s$us des$re ro*<"i#
i"clusiB de c!tre c<0iBa autori str!i"i cu $resti%iu# c! E" al Doilea R!A:oi Mo"dial
ar H 9ost la 9el de Birule"t a"tise*i0i sau ar Be"i i*ediat la r<"d du$! Fer*a"ia
"aAist!= Du$! cu* s5au 9!cut ;i a$recieri 9oarte di9erite /;i de c!tre u"ii eBrei1# *ai
E" aBa"taKul ro*<"ilor= S5a Bor:it des$re *are;alul A"to"escu# dac! a ucis sau a
salBat eBrei= R!s$u"sul este iar!;i ti$ic $e"tru co"di0ia ec&iBoc! a culturii
ro*<"e;ti# a *e"talit!0ii# a atitudi"ilor ro*<"e;ti= Da# *are;alul A"to"escu a
salBat eBrei# ;i da# *are;alul A"to"escu a tri*is eBrei la *oarte= Nu ;tiu ce
ale%e* di" asta# dar su"te* iar!;i E" s$a0iul ro*<"esc# i*$recis $ri" deH"i0ie= A
9ost# E" Ro*<"ia# Holocaust? G" Ro*<"ia a 9ost Holocaust= G" Ro*<"ia "u a 9ost
Holocaust= A*:ele a$recieri $ot H sus0i"ute ;i $<"! la ur*! su"te* "eBoi0i s! le
$riBi* E*$reu"!= Realitatea :rut! este c! 9oarte *ul0i di"tre eBreii di" Basara:ia
;i BucoBi"a au $ierit E" la%!rele di" Tra"s"istria# du$! cu* au 9ost tri*i;i la
Ausc&@itA eBreii di" Ardealul de Nord# care a$ar0i"ea E"s! $e atu"ci U"%ariei= G"
restul Ro*<"iei /cu e'ce$0ia cu*$litului $o%ro* de la Ia;i di" iu"ie .2?.1#
*!surile a"tise*ite O a$licate de alt9el destul de co"9uA O "5au BiAat e'ter*i"area
$o$ula0iei eBreie;ti= EBreii au 9ost u*ili0i ;i s$olia0i ;i au stat a"i de Aile cu
a*e"i"0area deasu$ra ca$ului# dar E" acela;i ti*$ li s5a $er*is s! des9!;oare
actiBit!0i culturale $ro$rii ;i s! E"tre0i"! i"stitu0ii de E"B!0!*<"t# i"clusiB la "iBel
u"iBersitar= I*$orta"t e c! au sc!$at cu Bia0!= G" acest caA# cel $u0i"#
"eor<"duiala ro*<"easc! a aBut e9ecte *ai :u"e# sau *ai $u0i" rele# dec<t
i*$laca:ila or%a"iAare %er*a"!=
26
Con)ertirea la comunism
DES(JRIIREA DE COMUNISM du$! .242 a %e"erat# si"cer sau i$ocrit# teAa
"eader!rii 9u"da*e"tale a ro*<"ilor la ideolo%ia co*u"ist!= Ro*<"ia ar H 9ost cu
totul re9ractar! co*u"is*ului# re%i* i*$us di" a9ar! /E" ur*a e'$a"siu"ii
soBietice1 ;i "i*ic *ai *ult dec<t at<t= Este adeB!rat ;i "u este adeB!rat E"c! o
co"tradic0ie de ad!u%at la lu"%ul ;ir al co"tradic0iilor ro*<"e;ti=
La .2??# (artidul Co*u"ist Ro*<" "u*!ra "u *ai *ult de o *ie de adere"0i=
Era# de de$arte# cel *ai "eE"se*"at $artid co*u"ist di"tre cele care Bor aKu"%e la
$utere E" aceast! $arte a Euro$ei= (e deasu$ra# *aKoritatea *e*:rilor s!i "ici "u
erau et"ici ro*<"i /E*$reu"!# u"%urii ;i eBreii de$!;eau cu *ult $roce"tul
ro*<"ilor1= Co"seci"0!# E" :u"! *!sur!# a structurii sociale a 0!rii $u0i"i or!;e"i#
;i E"c! ;i *ai $u0i"i *u"citori i"dustriali# ;i o *ul0i*e de 0!ra"i= E'act o$usul
Ce&osloBaciei# *ai $recis al Ce&iei# 0ara cea *ai ur:a"iAat! ;i *ai i"dustrialiAat!
di" re%iu"e# cu cel *ai *are $artid co*u"ist ;i cu cele *ai *ulte Boturi la ale%eri
E" 9aBoarea co*u"i;tilor= I!ra"ii# E" orice caA cei cu oarecare stare# "u aBeau "ici
u" *otiB s! se lase atra;i de ideolo%ia co*u"ist! doreau s!5;i rotu"Keasc!
$ro$riet!0ile# "icidecu* s! le $iard!D 0!ra"ii s!raci# $e de alt! $arte# erau ;i teri:il
de i"cul0i# *ul0i di"tre ei a"al9a:e0i# a;a E"c<t $rea $u0i"i aBeau te"ta0ii ideolo%ice#
co*u"iste sau de orice alt! "atur!= Se ad!u%a ;i 9a$tul c! (artidul Co*u"ist era
scos E" a9ara le%ii# socoti"du5se c! re$reAi"t! i"terese str!i"e /ale MoscoBei# *ai
e'act1# ceea ce era $er9ect adeB!rat= Oricu*# co*$oAi0ia lui L"ero*<"easc!M "u
aBea darul s!5i co"9ere $rea *ulte si*$atii $ri"tre ro*<"i= Elita i"telectual! a 0!rii#
9or*atoare de o$i"ie# E"cli"a *aKoritar s$re drea$ta# *otiBat! Hi"d *ai *ult de
suRul "a0io"alist dec<t de %riKa $e"tru ad<"cirea de*ocra0iei=
Ar H E"s! %re;it s! tra%e* de aici co"cluAii a:solute= Ro*<"ia aBea s! deBi"!
$<"! la ur*! u"a di"tre cele *ai co*u"iste 0!ri co*u"iste# iar r!stur"area
aceasta "u se $oate aRa E" a9ara oric!rei e'$lica0ii= S! s$u"e* de la :u" E"ce$ut
c! $ote"0ialul co*u"ist al Ro*<"iei E" a"ii Z6- de$!;ea totu;i# se"si:il# li*itele
*i"usculului $artid co*u"ist= Dac! $artidul ar H 9ost le%al# iar co*$eti0ia
electoral! di" Ro*<"ia $er9ect ec&ita:il!# "u*!rul co*u"i;tilor LBiAi:iliM ar H
deBe"it cu si%ura"0! *ai *are /c&iar dac! $ro:a:il "u L9oarte *areM1= I"telectuali
cu Bederi acce"tuate de st<"%a "u erau at<t de $u0i"i /de;i "ici "u*!rul# "ici
"otorietatea lor "u ati"%ea "iBelul celor orie"ta0i# E" %rade di9erite# s$re drea$ta1=
De la o *ie de *e*:ri E" .2??# (artidul Co*u"ist LsareM la 3-- --- E" .2?3=
Desi%ur# e %reu de a$reciat c<t! co"Bi"%ere e'$ri*a aceast! aderare *asiB!# ;i
c<t o$ortu"is*# sau $ur ;i si*$lu cedare E" 9a0a u"ei 9or0e $olitice care se
doBedea tot *ai *ult st!$<"! $e situa0ie= I"di9ere"t de *otiBe# reAultatul r!*<"e
se*"iHcatiB sute de *ii de oa*e"i s5au E"scris la co*u"i;ti# E" co"di0iile c<"d
E"c! *ai e'ista# *!car de 9or*!# u" oarecare $luralis* $olitic=
C&eia r!stur"!rii e de %!sit E" 9ractura social!= Ro*<"ia a 9ost o societate
9oarte i"e%alitar! /$ro:a:il cea *ai i"e%alitar! di"tre 0!rile Euro$ei Ce"trale ;i
Sud5Estice care aBeau s! cu"oasc! e'$eri*e"tul co*u"ist1D clasa de *iKloc O
$ri"ci$alul ci*e"t social E" societ!0ile *oder"e O# i"suHcie"t deABoltat!# "u era E"
27
*!sur! s! ec&ili:reAe e'tre*ele= O "a0iu"e sci"dat!# a;adar# at<t E" ce $riBe;te
co"di0ia *aterial! a diBerselor cate%orii sociale# c<t ;i E"Aestrarea lor cultural!=
Orie"tarea i"i0ial! s$re co*u"is* a 9ost redus!D dar reAerBorul Birtual al
co*u"is*ului era co"sidera:il= Fie ;i dac! lu!* E" co"siderare "u*ai 9a$tul c! o
:u"! $arte di" $o$ula0ie era alc!tuit! di" 0!ra"i s!raci# E" *are *!sur! a"al9a:e0i
sau se*ia"al9a:e0i /cu cele trei clase $ri*are a:solBite# Ceau;escu a$ar0i"ea
acestei cate%orii# ca ;i Ele"a Ceau;escu1= G"tr5o co"di0ie si*ilar! se aRau ;i o
$arte di" locuitorii ora;elor= To0i ace;tia "5aBeau "ici u" *otiB s! re%rete Bec&ea
stare de lucruri= Nici "5aBeau u" "iBel i"telectual de "atur! s! co"tracareAe
i*$actul ideolo%ic al co*u"is*uluiD LE"B!0!turaM co*u"ist! s5a a;eAat la ei $e u"
tere" Bir%i"= Au 9ost u;or ca$ta0i de co*u"is*= Li s5a o9erit o $ro*oBare social!
a$roa$e i"sta"ta"ee la care "ici "5ar H Bisat= Au aBut ;i satis9ac0ia de a Bedea
cu* E" ti*$ ce ei urc!# al0ii# care 9a0! de ei 9useser! $<"! atu"ci at<t de sus#
co:oar! sau se $r!:u;esc /e ;i asta o delectare care 0i"e de latura *ai $u0i"
l!uda:il! a $si&olo%iei u*a"e1= S5ar Aice c! e%alitaris*ul co*u"ist a 9ost
$edea$sa $ri*it! de Ro*<"ia $e"tru i"e%alitaris*ul a"terior=
S5A MANIFESTAT GN ROMNIA ;i o:i;"ui"0a O E"r!d!ci"at! O a su$u"erii 9a0!
de (utere= Nu to0i s5au su$us# Hre;te# ;i au e'istat ;i atitudi"i a"tico*u"iste
cate%orice reAiste"0a at<tor 0!ra"i la colectiBiAare# lu$t!torii di" *u"0iS Totul se
cere E"s! B!Aut E" ter*e"i co*$aratiBi= Su$u"erea# E" a"sa*:lu# a 9ost *ai
acce"tuat! E" Ro*<"ia ca E" alte 0!ri aKu"%e s! co*$ar!* cu ReBolu0ia di"
U"%aria di" .278# cu (ri*!Bara de la (ra%a /.284O.2821# sau cu du:la o9e"siB!
a Bisericii ;i a si"dicatului Solidar"o_` E" (olo"ia= Cei care au ac0io"at Lco"traM s5
au B!Aut ast9el iAola0i# E"tr5u" *ediu "u $rea $riel"ic u"or *a"i9est!ri colectiBe de
a"Ber%ur!=
)ec&ii i"telectuali au dat to"ul= Si%ur# u"ii au "i*erit la E"c&isoare# dar cei care
au aderat la "oul re%i* di" $ri*ul *o*e"t s5au ilustrat $ri" co"9or*is*# *ai *ult
c&iar# $ri"tr5o doA! a$recia:il! de serBilis*= Mul0i di"tre ei El ridicaser! E" sl!Bi $e
Carol II= Sus0i" $e 9a0!# 9!r! s! ;oB!ie# $olitica (artidului# co*:at c<t $ot aceea;i
$olitic! E" cercul lor i"ti* ;i su"t ur*!ri0i $as cu $as de Securitate# care ;tie toate
aceste lucruri# dar "u ia "ici o *!sur!# Hi"dc! su"t totu;i i"telectualii de BaA! ai
re%i*ului /e'e*$le de i"telectuali Bec&i de $ri* ra"% deBe"i0i 9al;i i"telectuali "oi
sociolo%ul ;i esteticia"ul Mi&ai Ralea# istoricul literar ;i scriitorul F= C!li"escu#
li"%Bistul Ale'a"dru Rosetti# ar&eolo%ul Co"sta"ti" DaicoBiciu# scriitorul )ictor
E9ti*iuS Nu l5a* uitat $e Mi&ail SadoBea"u# i"co"testa:il ca$ de list!# dar acesta
s5a ada$tat at<t de :i"e# E"c<t "ici *!car "u se *ai oste"ea s! :<r9easc!
re%i*ul1= Co*edie ti$ic ro*<"easc!# a*estec# a;a cu* s5a *ai s$us# de
Cara%iale ;i Stali"= EBolu0iile ulterioare aBeau s! o9ere ceBa *ai *ult! li:ertate
i"telectualilor# KustiHc<"du5le ast9el# E" ;i *ai *are *!sur!# ascultarea= E
se*"iHcatiB 9a$tul c! doar E" Ro*<"ia co*u"ist! "5a e'istat o $roduc0ie
cla"desti"! de carte /9e"o*e"ul Lsa*iAdatM# $or"it c&iar di" U"iu"ea SoBietic!1= A
9ost u" soi de acord tacit E"tre re%i* ;i i"telectuali= Re%i*ul a acce$tat ca
i"telectualii# scriitorii cu deose:ire# s! s$u"! adeB!rul $e Ku*!tate# iar ace;tia s5
28
au rese*"at ;i ei s! *i"t! $e Ku*!tate /*!car $ri" o*isiu"e# critic<"d *icile
"eaKu"suri# dar ocoli"d *arele "eaKu"s co*u"is*ul E"su;i1=
Tocul i"corect aBea E" Ro*<"ia o :u"! tradi0ieD co*u"is*ul a des!B<r;it5o=
Oa*e"ii s5au de$ri"s s! %<"deasc! u"a ;i s! s$u"! alta= i s! $ro%reseAe E"
discreditarea i"stitu0iilor ;i a le%ilor= U" $arado'# de alt9el u;or e'$lica:il= (relu<"d
u" stat cu i"stitu0ii E"c! a$ro'i*atiBe ;i co*$orta*e"te sociale aido*a# re%i*ul
co*u"ist a $urces la co"solidarea statului ;i la disci$li"area co*$orta*e"telor= A
9ost E"s! u" siste* totalitar# ;i "u oricare di" aceast! cate%orie# ci cel *ai co*$let
;i *ai co"str<"%!tor= Prea co"str<"%!tor= Acest #rea a E"tors lucrurile= Oa*e"ii s5
au B!Aut $ri";i E" *a;i"!ria u"ui a$arat %reoi ;i a u"ei :irocra0ii su9oca"te= A u"ui
siste* c!ruia Ei era *ult *ai la E"de*<"! s! re9uAe /sau s! a*<"e la cale"dele
%rece;ti1 dec<t s! a$ro:e= G" co*u"is* "u era u;or s! o:0ii "ici *!car :u"uri sau
serBicii ele*e"tare= Aceast! diHcultate i"ere"t! siste*ului a aKu"s la $aro'is*
odat! cu e;ecul eco"o*ic Ra%ra"t E"re%istrat E" ulti*ul dece"iu al re%i*ului#
co*:i"at cu $araliAia cresc<"d! a a$aratului :irocratic= (e scurt# E" co*u"is*#
oa*e"ii $e de o $arte erau 0i"u0i s! res$ecte "ea:!tut re%ulile i*$use# $e de alt!
$arte se Bedeau o:li%a0i s! se descurce cu* se $rice$eau *ai :i"e= U" Koc du:lu#
o Bia0! du:l!= G"c! *ai *ult ca E"ai"te de co*u"is* ;i5au doBedit utilitatea
rela0iile $erso"ale# L$ileleM# sau serBiciile o:0i"ute $ri" coru$erea celor E" *!sur!
s! le satis9ac!= (e"tru o:0i"erea u"ui $a;a$ort /docu*e"t at<t de r<B"it1 se
$reti"dea u" dosar LcuratM# dar la "eBoie 9u"c0io"a# ;i c&iar *ai :i"e# o L$il!M :u"!=
S5a aKu"s ;i la u" circuit eco"o*ic su:tera"# *ai ales al :u"urilor de co"su*#
care du:la eco"o*ia LoHcial!M# aceasta di" ur*! a$ar0i"<"d# Hre;te# LE"tre%ului
$o$orM= (ac&etul de 0i%!ri [e"t sau# la $rete"0ii *ai *ari# Lcartu;ulM# co"0i"<"d
Aece $ac&ete# au deBe"it si*:olul# iro"ic $ri" *esc&i"!ria lui# al acestei societ!0i
L$araleleM= De *ulte ori# 0i%!rile cu $rici"a "ici "u erau co"su*ate= (ro9esoara
$ri*ea Lcartu;ulM de la u" eleB c!ruia Ei 9!cea 9aBoarea de a5l trece clasa sau de
a5i $u"e o "ot! *ai :u"!# du$! care El tra"s*itea# s! Aice*# *edicului care o
tratase= Medicul# la r<"dul lui# aB<"d co$ii la ;coal!# El d!dea u"ei $ro9esoare
/$oate "u c&iar aceleia;iQ1= L!s<"d %lu*a la o $arte# si*:olistica 0i%!rii [e"t
ascu"dea u" tra"s9er de :u"uri /sustrase# eBide"t# de la stat1 ;i de :a"i de o
a*$loare co"sidera:il!= Oa*e"ii se E"B!0aser! s! 9ure c<t *ai *ult ;i s!
*u"ceasc! c<t *ai $u0i" o Ldu:l!M s$ecialiAare care se de$ri"de u;or /;i la care#
a$oi# se re"u"0! %reu1 L)oi B! 9ace0i c! "e $l!ti0i# "oi "e 9ace* c! *u"ci*=M
Mi"ciu"a# 9urtul ;i coru$0ia s5au $er9ec0io"at "es$us E" a"ii co*u"is*ului=
G" $ri*ii a"i du$! i"staurarea sa de$li"!# E" .2?4# co*u"is*ul ro*<"esc a
aBut o orie"tare Li"ter"a0io"alist!M# *ai e'$licit s$us $rosoBietic! ;i a"ti"a0io"al!
/E" se"sul a:a"do"!rii celei *ai *ari $!r0i a *o;te"irii culturale ;i a de9or*!rii
radicale a ceea ce# de :i"e# de r!u# se $reluaseD $<"! E"tr5acolo E"c<t 'e"o9o:ului
;i reac0io"arului E*i"escu i se BaloriHca $oeAia LreBolu0io"ar!M1= Su"t a"ii c<"d# la
co"ducerea $artidului# ro*<"ii /F&eor%&iu5DeK1 E*$art $uterea cu eBreii /A"a
(auYer1 ;i cu u"%urii /)asile Luca1# cu to0ii# de alt9el# su: E"alt! su$raBe%&ere de
la MoscoBa= (artidul# a$oi# se ro*<"iAeaA!# $<"! la e'cluderea Lstr!i"ilorM#
r!*<"<"d la B<r9 doar c<te u" u"%ur de LserBiciuM= Se ro*<"iAeaA! ;i ideolo%ia#
care deBi"e "a0io"al! ;i# tre$tat# tot *ai "a0io"alist!= Su: acest as$ect# .24- este
29
e'act o$usul lui .27-# de;i "e aR!* E" i"teriorul aceluia;i re%i* $olitic# de0i"!tor#
a$are"t# al u"or adeB!ruri a:solute= Cel *ai a"ti"a0io"al di"tre re%i*urile
co*u"iste euro$e"e reu;ise $er9or*a"0a de a deBe"i cel *ai "a0io"alist= Ce Bor H
E"0eles di" toate aceste sc&i*:!ri de direc0ie cei a c!ror cultur! 9usese LAeroM
E"ai"te de co*u"is* este %reu de a$reciat= Cert este E"s! c! *ul0i ro*<"i au
aderat la "oul curs# i"clusiB i"telectuali# i"clusiB di"tre LBec&iiM i"telectuali= Era
oricu* *ai a%rea:il /c&iar dac! "u *ai corect1 s! su$raa$recieAi cultura# tradi0ia#
istoria ro*<"easc!# dec<t s! le su:a$recieAi sau s! le i%"ori= A"ti"a0io"alis*ul
a"ilor Z7-# at<t de 9rustra"t# a serBit dre$t ali:i su$li*e"tar e'a%er!rilor
"a0io"aliste ulterioare= Se $!rea c! se reE""oad! Hrul cu "a0io"alis*ul a"te:elic#
de;i acu* "a0io"alis*ul era i"stru*e"tat E" 9aBoarea co*u"is*ului ;i *ai cu
sea*! a Co"duc!torului ;i a*:i0iilor lui "e*!surate= Cert este E"s! c! re%i*ul
co*u"ist# Bre*e de cel $u0i" dou! dece"ii# a i*$ri*at siste*atic ;i *asiB E"
*i"tea oa*e"ilor o BiAiu"e istorico5cultural! $uter"ic i*$re%"at! de "a0io"alis*=
Co"co*ite"t# s5a $etrecut ;i o acce"tuat! ro*<"iAare a Ro*<"iei= Ro*<"ia
ie;it! di" co*u"is* este se"si:il *ai ro*<"easc! dec<t era atu"ci c<"d a i"trat
E" co*u"is*= Si%ur# $ierduse c&iar *ai E"ai"te Basara:ia# BucoBi"a de Nord ;i
Cadrilaterul# $roBi"cii $o$ulate E" *are *!sur! de alte et"iiD $lecaser! deKa
:ul%arii ;i %er*a"ii di" Do:ro%ea# ca ;i o $arte di"tre turci= Co*u"is*ul# cu
serBitu0ile ;i restric0iile lui# i5a deter*i"at s! e*i%reAe /*ul0i di"tre ei cu*$!ra0i E"
se"sul strict al ter*e"ului# la L:ucat!M# de co"a0io"alii lor1 $e eBrei ;i $e %er*a"i#
dou! di"tre co*u"it!0ile et"ice cele *ai *ari ;i cu o $o"dere E"se*"at! E"
sectoare5c&eie ale societ!0ii ro*<"e;ti= Tra"s9or*area a 9ost radical! E"deose:i la
ora;e E" :u"! *!sur! "ero*<"e;ti sau# oricu*# $ro"u"0at cos*o$olite E"ai"te de
co*u"is*# ro*<"iAate a$roa$e cu totul E" $reAe"t /*aKoritate "ero*<"easc! *ai
au doar c<teBa ora;e# "u $rea *ari# di" CoBas"a ;i Har%&ita# cele dou! Kude0e
locuite E" $ri"ci$al de *a%&iari1= O se"Aa0ie stra"ie te cu$ri"de ast!Ai# c<"d $e
str!Aile u"ui 9ost ora; %er*a"# cu case ti$ic %er*a"e# "u *ai auAi u" si"%ur
cuB<"t rostit E" li*:a celor care l5au E"te*eiat= /Nu *! $ot o$ri s! "u co"se*"eA
;i u" LdetaliuM $e"i:ila tra"s9or*are a CluKului E" CluK5Na$oca# $e"tru a se
te*$era de"u*irea Lu"%ureasc!M $ri"tr5u" Bec&i "u*e auto&to" dac# ro*a"# sau
ce5o H= Bi"eE"0eles c! de atu"ci a;a a r!*as# de;i locuitorii# curios# co"ti"u! s!5;i
Aic! LdoarM cluKe"i1=
O Ro*<"ie *ai ro*<"easc! ;i cu ro*<"i ;i *ai "a0io"ali;ti# E" Bersiu"ea
auto&to"ist!# dec<t 9useser! a"terior= G"s! ;i o Ro*<"ie tot *ai 9rustrat! ;i *ai
co*$le'at! E" 9a0a str!i"!t!0ii# a Occide"tului E"deose:i# dar ;i a str!i"!t!0ii E"
se"s %e"eric= G" secolul al PIP5lea# *iraKul Occide"tului 9usese strict cultural
$riBea e'clusiB o elit!= Acu*# aKu"%e s! cu$ri"d! o :u"! $arte di" societate# dar
*otiBele# $e"tru cei *ai *ul0i# "u *ai su"t culturale# ci de ordi"ul Bie0ii cure"te= G"
a"ii Z4-# odat! cu *iAeria H"al! a co*u"is*ului# a$roa$e tot ce e str!i" ca$!t! u"
aer de su$erioritate= A;a se 9ace# $e"tru a da u" e'e*$lu5li*it!# c! stude"0ii ara:i
di" Ro*<"ia# *aKoritatea $alesti"ie"i# adic! "u c&iar $ri"tre cei *ai :o%a0i di"
lu*e# 9ac H%ur! de *ici :o%!ta;i cu cei c<0iBa dolari ai lor E" :uAu"are= Ro*<"ii
di" sudul 0!rii se $u" te*ei"ic $e studiul li*:ii :ul%are# odat! ce E;i r!sucesc
a"te"ele ast9el E"c<t s! $ri"d! $ro%ra*ele :ul%!re;ti de teleBiAiu"eD E" ti*$ ce
30
Ia;iul $riBea s$re C&i;i"!uD iar ti*i;ore"ii# $riBile%ia0i# aBeau de ales O su$re*!
delectare O E"tre s<r:i ;i u"%uri= Mitolo%ia "a0io"alist! se E*:i"!# a;adar# cu o
*itolo%ie a str!i"!t!0ii# a*:ele aKu"se la $aro'is* u" a*estec de "atur! s!
altereAe E" c&i$ E"%riKor!tor drea$ta Kudecat!=
31
Ceau+escu: comunismul dinastic
CEAUESCU A FOST tot u" 9e"o*e" ro*<"esc= Tradi0io"ala $erso"aliAare a
(uterii ;i E"cli"area $ater"alist! o9er! o $ri*! e'$lica0ie# %re9at! desi%ur $e
tru"c&iul totalitaris*ului co*u"ist= Co"Hscarea $uterii de u" %ru$ co"duc!tor
restr<"s a 9ost *o"ed! cure"t! E" co*u"is*= Este L*odelul Le"i"M= LModelul
Stali"M El ridic! deasu$ra celorlal0i $e u"icul# *arele# %e"ialul co"duc!tor=
Caracteristic Ro*<"iei este c! acest *odel a ati"s des!B<r;irea *ult! Bre*e
du$! dis$ari0ia lui Stali"# c<"d a$roa$e E" toate 0!rile co*u"iste euro$e"e
/e'ce$t<"d Al:a"ia1 cultul $erso"alit!0ii 9usese de"u"0at# reBe"i"du5se la o
co"ducere LcolectiB!M= Dar asta "u a 9ost totul= Du$! ce ;i5a asi%urat $ree*i"e"0a#
Ceau;escu a tra"s9erat c<te ceBa di" $rero%atiBeS $ro$riei 9a*ilii# i"stitui"d
ast9el co*u"is*ul di"astic= Ele"a Ceau;escu# E" calitate de so0ie# a aKu"s s! ai:!
su: co"trol o $arte E"se*"at! a tre:urilor statului ;i $artidului# i"titul<"du5se $e
deasu$ra# cu "eru;i"are# la cele trei clase $ri*are ale ei# acade*icia" ;i LsaBa"t
de re"u*e *o"dialMD iar Hul# Nicu Ceau;escu# era $erce$ut dre$t *o;te"itor
$reAu*tiB ;i c&iar *ul0i di"tre ro*<"ii care s$erau E"tr5o li:eraliAare a re%i*ului
a;te$tau s! se $etreac! succesiu"ea trist! solu0ieQ A;a ceBa "u se *ai $etrecuse
"ic!ieri E" Euro$a ;i si"%ura co*$ara0ie i"ter"a0io"al! se $oate 9ace cu re%i*ul
di"astic di" Coreea de Nord= S! o s$u"e* 9!r! E"co"Kur deriBa di"astic! r!*<"e
$e"tru Ro*<"ia o $at! ru;i"oas!= Nu $oate H i"Bocat u" si*$lu accide"t al
istoriei# e o dere%lare iABor<t! di" 9actori :i"ecu"oscu0i i"suHcie"ta *aturiAare
$olitic!# cultura acce$t!rii *ai cur<"d dec<t a reAiste"0ei# re9le'ul $ater"alistS
Ro*<"ii l5au aBut $e Ceau;escu Hi"dc! l5au *eritat /"u to0i# dar *ul0i1= Orice
societate are ceea ce *erit!=
i au $utut ro*<"ii s! ai:! satis9ac0ia /E"so0it! de $re0ul cores$u"A!tor1 a celei
*ai a*:i0ioase $olitici $e care a aBut5o Breodat! Ro*<"ia /;i $ro:a:il "u doar
Ro*<"ia# ci oricare alt! 0ar! de di*e"siu"ile ei1= Co*$le'ul de i"9erioritate s5a
r!A:u"at acu*# ;i E"c! la cota cea *ai E"alt!# $ri" solu0iile de %ra"doare *e"ite
s!5l co*$e"seAe= Ceau;escu $or"ise la dru* di"tr5o cas! u*il! aRat! la
*ar%i"ea u"ui sat des$re e'iste"0a c!ruia *ai "i*e"i "u auAiseD E"0ele%ea O
HrescQ O s!5;i aRe a$oteoAa E" cel *ai str!lucit di"tre $alatele lu*ii= 8asa
Po#orului este e'cresce"0a *o"struoas! A!*islit! de c!su0a di" Scor"ice;ti= i
"u e E" discu0ie doar Ceau;escu= O :u"! $arte di"tre cei care5l E"co"Kurau# ca ;i#
E" %e"ere# di" "oua elit! creat! de co*u"is* aBuseser! o traiectorie social!
ase*!"!toare= Frustr!rile lor i"i0iale $!reau s!5;i %!seasc! acu* o s$le"did!
reAolBare= (ro:a:il c! *aKoritatea ro*<"ilor $riBeau cu satis9ac0ie $atriotic!
$uter"ica aHr*are a 0!rii= Satis9ac0ia s5a *ai sti"s $u0i" atu"ci c<"d au tre:uit s!
re"u"0e $<"! ;i la *<"care $e"tru ca 0ara s! se ridice# du$! 9or*ula co"sacrat!#
L$e "oi cul*i de $ro%res ;i ciBiliAa0ieM=
Su: do*"ia lui Ceau;escu# E" ,7 de a"i# s5a co"struit *ai *ult dec<t# laolalt!#
su: toate st!$<"irile succesiBe# de la re%ii daci# trec<"d $ri" e$oca BoieBodal!#
$<"! la suBera"ii Ro*<"iei *oder"e= Iara s5a aco$erit cu i"dustrii= Ro*<"ia#
a$roa$e li$sit! de *ateriile $ri*e "ecesare# dar i*$ort<"du5le# a aKu"s s!
32
$roduc! *ai *ult o0el $e ca$ de locuitor dec<t 0!ri cu Bec&e tradi0ie *etalur%ic!#
$recu* Marea Brita"ie sau Fra"0a= Nes9<r;ite cartiere de :locuri au aco$erit
a$roa$e co*$let tradi0io"alul $eisaK ur:a" /e dre$t# "u E"totdeau"a str!lucit1= U"a
$este alta# Ro*<"ia tre:uia s! deBi"! o 0ar! ur:a"! ;i *o"u*e"tal!= E'act la
a"ti$odul Ro*<"iei tradi0io"ale# 0ar! a satelor ;i a co"struc0iilor *odeste= Si"%ura
te"tatiB! a"terioar! O *ult *ai ec&ili:rat! E" $ro$or0ii ;i *ai li*itat! E" realiA!rile
e9ectiBe O $oart! *arca lui Carol II /*!rturie# c<teBa ediHcii *o"u*e"tale di"
Ca$ital! Acade*ia Militar!# Mi"isterul de I"ter"e# deBe"it a$oi sediul Co*itetului
Ce"tral al (artidului Co*u"ist Ro*<"# (alatul Co"siliului de Mi"i;triS1= Acu*
E"s!# tot ce era Bec&i tre:uia s! dis$ar!# ;i s! ias! la iBeal! o "ou! Ro*<"ie# cu
E"9!0i;are i*$u"!toare= Moder"iAarea ur:a"! era Hre;te "ecesar!# ;i "i*e"i "u
Ba $u"e E" discu0ie# de $ild!# *etroul :ucure;tea"# realiAat E" $erioada res$ectiB!=
Doar c! li*ita :u"ului5si*0 a 9ost re$ede de$!;it! ;i l!sat! de$arte E" ur*!= G"
9ra"ceA!# asta se "u*e;te Lla 9olie des %ra"deursM= E de $resu$us c!# dac!
Ceau;escu ar *ai H dis$us de E"c! Aece a"i ;i de resursele "ecesare# di" Bec&iul
Bucure;ti "5ar *ai H r!*as a$roa$e "i*ic= (roiectul cel *ai a:era"t# a$roa$e
i"credi:il# a 9ost acela al distru%erii satelor toate satele tre:uiau s! dis$ar!#
E"locuite cu *ici a%lo*era0ii de ti$ ur:a" /:locuri# de $ild!# 9!r! a$! cure"t!#
Hi"dc! de u"de a$! cure"t! la sateD $e"tru a *er%e la toalet!# 0!ra"ul iese E"
curteD 0!ra"ul de la :loc ar H tre:uit s! co:oare de la etaKul $atru1= M!car se sc!$a
de Lru;i"eaM asta# a o:<r;iei rurale=
Ac0iu"ea i"ter"a0io"al! a Ro*<"iei a 9ost ;i ea $e *!sura $roiectului %lo:al=
Ceau;escu s5a *a"i9estat ca u"ul di"tre *arii actori *o"diali ai Bre*ii lui# ;i
si"%urul care a reu;it s! 9ac! o $olitic! *are# aR<"du5se E" 9ru"tea u"ei 0!ri care
as$ira# eBide"t# s! deBi"! tot *ai *are# dar E" 9a$t era e'act at<t c<t era= A
doBedit o i"teli%e"0! i"co"testa:il! ;i o i"tui0ie si%ur!# i*$lic<"du5se de5a lu"%ul
li"iilor de 9ractur!# ca u" *ediator ideal E"tre Statele U"ite ;i U"iu"ea SoBietic!#
E"tre U"iu"ea SoBietic! ;i C&i"a# E"tre Israel ;i 0!rile ara:eS Ceau;escu era
$este tot= Su$re*! recu"oa;tere# s5a $li*:at $<"! ;i E" calea;ca re%i"ei Marii
Brita"ii=
La ce au serBit toate acestea? La "i*ic= Nu "u*ai c! "u au serBit# dar au
costat e"or*= Au aBut totu;i ;i ro*<"ii O cei care s5au l!sat atra;i E" Koc O
se"ti*e"tul# i"edit $e"tru ei# c! su"t $e cale s! deBi"! o 0ar! i*$orta"t!# tratat!
de la e%al la e%al de to0i $uter"icii lu*ii=
GN TIM( CE GN ALTE IJRI COMUNISTE /;i c&iar E" $atria co*u"is*ului
U"iu"ea SoBietic!1 se deABolta o *i;care ciBic! ;i a$!reau diside"0e E" i"teriorul
re%i*ului# ro*<"ii st!teau li"i;ti0i ;i E;i Bedeau de tre:urile lor= Tre:urile lor erau E"
$ri*ul r<"d s! se descurce Hecare cu* $utea= (<"! s$re .24-# s! Aice*# "u ar H
9ost *ari *otiBe de "e*ul0u*ire /de;i orice re%i* totalitar ar tre:ui s! He E" si"e
u" *otiB de "e*ul0u*ire1= MotiBe *ai co"crete erau# totu;i# i"terAicerea
aBorturilor# E"c! di" .288# E" co"di0iile E" care *iKloacele co"trace$tiBe a$!reau ca
Hi"d a$roa$e e'otice E" Ro*<"ia /*!sura aB<"d dre$t sco$ L*!rireaM 0!rii# $ri"tr5
u" "u*!r s$orit de locuitori1# ca ;i diHcultatea e'tre*! a c!l!toriilor $este &otare=
Ro*<"ii E"s! "5au $rotestat "ici c<"d lucrurile au deBe"it *ai %raBe# ;i de la a" la
33
a" *ai %raBe# du$! .24-= Ma%aAi"ele ali*e"tare se %oliser! /iar aler%area du$!
*<"care deBe"ise u" s$ort "a0io"al1# iar"a# Lla :locM# se su9erea cu*$lit de 9ri% ;i
se *ai E"treru$ea ;i cure"tul electric# $e"tru ca serile s! deBi"! cu adeB!rat
si"istre= Ro*<"ii tot "u $rotestau= O*"i$reAe"0a Securit!0ii "u e o scuA!= i
Securitatea era $uter"ic! ;i $!rea ;i *ai $uter"ic! dec<t era# Hi"dc! a;a o
l!saser! ro*<"ii s! He sau s! $ar!= U"ele acte de o$oAi0ie au e'istat# dar au aBut
u" caracter s$o"ta" sau i"diBidual# re$ede E"!:u;ite E"tr5u" *ediu social a*or9=
C<"d Ceau;escu a E"ce$ut s! d!r<*e :isericile care "u5;i *ai %!seau locul E"
"oul $eisaK ur:a" /sau E" cel *ai :u" caA s! le de$laseAe ;i s! le ascu"d! du$!
alte cl!diri1# Biserica Ortodo'! "u s5a o$us E" Breu" 9el= Ast!Ai# cei care Bor:esc E"
"u*ele ei $ot s! s$u"! orice# s! e'$lice orice ;i s! KustiHce orice= Biserica# atu"ci#
"u a $rotestat= Era# totu;i# de :i"e# de r!u# si"%ura i"stitu0ie oarecu* auto"o*! E"
ra$ort cu $uterile statului= Dac! Biserica "5a 9!cut5o# ce s! *ai s$u"e* de li$sa
de reac0ie a u"ei societ!0i co*$let ato*iAate? Ce s5ar H E"t<*$lat E" (olo"ia dac!
re%i*ul co*u"ist s5ar H $us s! d!r<*e :isericile? A:surdul u"ei ase*e"ea
i$oteAe s$u"e tot ce e de s$us des$re o i*e"s! di9ere"0!=
Nu E"sea*"! c! ro*<"ii a$reciau totul= A$reciau di" ce E" ce *ai $u0i"= Dar
aBeau $rea :i"e E"ti$!rit! cultura su$u"erii= Si"%ura ar*! r!*<"ea u*orul=
LBa"curileM se scoteau $e :a"d! rula"t!D r!*!seser!# a$are"t# si"%urul %e" de
discurs alter"atiB= Mai *ult ca oric<"d# ro*<"ii 9!ceau L&aA de "ecaAM= LO# 0ar!
trist!# $li"! de u*orQM
LMJMJLIFA NU FACE EP(LONIEM# Aicerea aceasta se auAea tot *ai des= i
str!i"ii $riBeau ui*i0i s$re a$atia ro*<"ilor= Re%i*ul o luase raA"a# dar ro*<"ii
$!reau c! acce$t! orice= F!r! s! le $lac!# dar acce$t!= A 9ost o eroare de
a$reciere= M!*!li%a# toc*ai# 9ace e'$loAie= Li$se;te culturii ro*<"e;ti
ca$acitatea re%laKului de*ocratic cotidia"# care s! 0i"! lucrurile E" ec&ili:ru#
eli*i"<"d riscul deriBelor $ericuloase= Ro*<"ii "u se i*$lic!# ro*<"ii# E" loc de
solu0ii colectiBe# caut! *ici reAolB!ri i"diBiduale# ;i atu"ci "i*ic 9u"da*e"tal "u se
reAolB!# iar te"siu"ile# 9!r! E"cetare# se acu*uleaA!= Li$sa u"ui *i"i* dialo%# a
u"ui *i"i* $rotest# a u"ui *i"i* co*$ro*is# a %e"erat "ea;te$tata ;i uria;a
e'$loAie di" dece*:rie .242= G" toate 9ostele 0!ri co*u"iste# tra"Ai0ia s5a $etrecut
relatiB $a;"ic# ;i c&iar E" U"iu"ea SoBietic!# u"ele e$isoade Biole"te# $recu*
$uciul de la MoscoBa# "u se co*$ar! E" i"te"sitate ;i B!rsare de s<"%e cu ceea
ce s5a E"t<*$lat E" Ro*<"ia= G"c! o dat!# Ro*<"ia se ar!ta a H o 0ar! Lalt9el
dec<t celelalteM=
34
,e+irea din comunism:
strategia minciunii
MATORITATEA ROMNILOR se o:i;"uiser! s! tr!iasc! E" co*u"is*= Nu o
duceau 9oarte :i"e# dar "ici e'a%erat de r!u /asta $<"! s$re .24-1= Nu li se
o9erea $rea *ult# dar "ici "u se s$eteau *u"ci"d= G;i rotu"Keau c<;ti%ul *ediocru#
Le'tr!%<"dM su$li*e"tar c<te ceBa di" aBerea statului= ABeau ce *<"ca# locuiau la
:loc /ca* toat! lu*ea E" co"di0ii ase*!"!toare# 9!r! deose:iri sociale 9rustra"te1#
u"ii# Lstr<"%<"d cureauaM /L*<"c<"d iaurtM# cu* se s$u"ea1# aKu"seser! 9erici0ii
$ro$rietari ai u"ei *a;i"i# co$iii lor *er%eau la ;coal!# la u"iBersitateS ABa"taKul
care co*$e"sa E" :u"! *!sur! starea de *ediocritate era sta:ilitatea social!#
si%ura"0a sluK:ei# a Ailei de *<i"e= Co*u"is*ul se *<"drea cu 9a$tul c!# s$re
deose:ire de ca$italis*# "u cu"o;tea ;o*aKul= L)re0i ;o*aK?M# le5a stri%at
Ceau;escu# atu"ci# E" dece*:rie# ca ulti* ar%u*e"t# sutelor de *ii de
*a"i9esta"0i# care cereau altceBa# "ici ei "u ;tiau $rea :i"e ce=
Si%ur# "u se st!tea e'cele"t la ca$itolul Lli:ert!0iM# E"s! acesta era u"
LraH"a*e"tM care "u5i $riBea $e cei *ai *ul0i= (<"! ;i i"telectualii aKu"seser! s!
se *ul0u*easc! cu u"ele co"cesii *i"ore di" $artea (uterii E" sc&i*:ul $ro$riilor
lor co"cesii= Nu# co*u"is*ul "u s5a $r!:u;it di" ra0iu"i HloAoHce= S5a $r!:u;it di"
ra0iu"i Lali*e"tareM "5a *ai aBut# la u" *o*e"t dat# cu* s! asi%ure L$<i"ea cea
de toate AileleM= Eco"o*ia s5a E*$ot*olit= Aici# Mar' a aBut $artea lui de dre$tate#
c<"d a B!Aut E" eco"o*ie 9actorul $ri"ci$al E" Bia0a u"ei societ!0i= N5a aBut E"s!
deloc dre$tate c<"d ;i5a i*a%i"at c! eco"o*ia co*u"ist!# eli:erat! de
co"tradic0iile ca$italis*ului# Ba 9u"c0io"a i*$eca:il= G" Ro*<"ia# eco"o*ia
co*u"ist! s5a $r!:u;it $ur ;i si*$lu su: %reutatea ei $rea *ult o0el# $rea *ult
ci*e"tQ (rea *ult! uto$ieQ
Nu $e co*u"is* erau su$!ra0i cei *ai *ul0i ro*<"i= Gi e'as$erase
deteriorarea co"di0iilor de Bia0!= Se Ba s$u"e c! asta era ur*area i"eBita:il! a
co*u"is*ului= Bi"eE"0eles# dar "u E"sea*"! c! oa*e"ii %<"deau a;a= Solu0ia
ideal! ar H 9ost $e"tru cei *ai *ul0i u" co*u"is* al :u"!st!rii# *ai cur<"d dec<t
i"trarea E" ca$italis*= Sau *!car u" co*u"is* Ldece"tM# a;a cu* 9usese $e la
.23-=
C<"d Io" Iliescu# "oul lider al Ro*<"iei# l5a acuAat $e Ceau;escu /;i au 9ost
$ri"tre $ri*ele cuBi"te rostite de el du$! $reluarea $uterii1 c! La E"ti"at "o:ilele
idealuri ale co*u"is*uluiM# "u a co*is o %a9! de $ro$or0ii# a;a cu* a* H $oate
te"ta0i acu* s! Kudec!*# ci s5a adresat u"ei *aKorit!0i care "u %<"dea# E" 9o"d#
di9erit= i5a *ai "ua"0at a$oi atitudi"ea# dar $roiectul lui a r!*as E" ese"0! acela
al u"ei ie;iri le"te ;i# $e c<t $osi:il# Li"co*$leteM di" co*u"is*= Ceea ce E" $la"
eco"o*ic ar H E"se*"at doar E"%!duirea u"ei $ro$riet!0i $riBate li*itate# iar E"
$la" $olitic u" soi de si"teA! /la ro*<"i totul e $osi:ilQ1 E"tre $artidul u"ic ;i u"
siste* de *ai *ulte $artide= A 9ost 9ai*oasa# di" 9ericire re$ede decedata#
Lde*ocra0ie ori%i"al!MD du$! toate aiurelile a"terioare# ro*<"ilor se $are c! "u le
era deloc Ke"! s! *ai i"Be"teAe ceBa ar H e'istat u" $artid do*i"a"t /Fro"tul
35
SalB!rii Na0io"ale1 ;i# la u*:ra lui# diBerse $artide ;i *ai ales L$artidule0eM# c<t
*ai *ulte ;i c<t *ai *ici# ca s! "u ai:! ci"e ;tie ce $rete"0ii=
Ale%erile di" .22- su"t si"%urele co"sult!ri ale c!ror date $ot H i"ter$retate
$e"tru a de%aKa o co"cluAie $riBitoare la %radul de aderare a ro*<"ilor la
co*u"is*= Scruti"ele di" $erioada co*u"ist! "5au# Hre;te# su: acest ra$ort# "ici
o Baloare= Iar so"daKe de o$i"ie E" co*u"is* "u s5au 9!cut ;i# c&iar dac! s5ar H
9!cut# "5ar H e'$ri*at adeB!rul= G" .22-# Hre;te# "u s5a Botat $e"tru co*u"is* sau
E*$otriBa co*u"is*uluiD s5a Botat $e"tru sau E*$otriBa lui Iliescu ;i a cursului
i"i0iat su: e%ida lui= Nu a 9ost e'act acela;i lucru# dar di9ere"0a $roce"tual! "u
$oate H 9oarte *are E"tre cele dou! ti$uri de atitudi"e= Iliescu "5a 9ost $re9erat
doar de adere"0ii co*u"is*uluiD se $oate totu;i co"sidera c! $rea $u0i"i di"tre cei
cu adeB!rat ostili co*u"is*ului au 9ost ca$a:ili atu"ci s! $u"! ;ta*$ila $e
"u*ele lui Iliescu= Acesta a o:0i"ut 47V di" Boturi= A 9ost ;i *ult! deAi"9or*are#
Hre;te o $ro$a%a"d! detesta:il! E*$otriBa $artidelor ListoriceM /Na0io"al Li:eral ;i
Na0io"al I!r!"esc1# ca ;i la adresa u"or HctiBi Lle%io"ariMD "ici aceasta "u e o
LscuA!M deAi"9or*area a 9u"c0io"at toc*ai Hi"dc! a c!Aut $e u" tere" 9aBora:il=
G" rest# 9rauda# i"eBita:il! $ro:a:il la ro*<"i# s5a $etrecut totu;i E"tre li*ite
LreAo"a:ileM# a;a E"c<t ale%erile au $utut H co"siderate Lli:ereM ;i LcorecteM=
Co"cluAie ro*<"ii a"tico*u"i;ti s5au doBedit a H o *i"oritate=
IM(RESIONANTJ (RIN (RO(ORIII I EFICIENIJ a 9ost minciuna=
Mi"ciu"a sau# E"tr5o e'$ri*are eu9e*istic!# deAi"9or*area# e $arte i"se$ara:il! a
$oliticii# ;i asta de c<"d lu*ea= i de*ocra0ia a$eleaA! la *i"ciu"!# Hi"dc! alt9el
cu* s! reu;e;ti E" ale%eri# s$u"<"d doar lucruri "e$l!cute? E# totu;i# E"
de*ocra0ie# u" *iKloc su$li*e"tar# "u u" dat ese"0ial= La ro*<"i E"s!# du$!
dece*:rie .242# *i"ciu"a s5a i"si"uat# di" $!cate# E" i"i*a *itului 9o"dator al
Ro*<"iei $ostco*u"iste= Ce e adeB!rat sau "eadeB!rat E" ReBolu0ie "u ;tie E"c!
"i*e"i= LTerori;tiiM au e'istat sau "5au e'istat# du$! i"ter$ret!ri /$reAe"0a ;i
a%resiBitatea lor o9eri"d si"%ura LKustiHcareM a :!ii de s<"%e care s5a $etrecut# "u
E" co"9ru"tarea cu Ceau;escu# ci du# c!derea lui1= LReBolu0ia E" directM# la
teleBiAor# s5a doBedit o uria;! *a"i$ulare /;i u" e'$ort *asiB de *i"ciu"! E"
E"trea%a lu*e1= (rocesul so0ilor Ceau;escu a 9ost o "ede*"! ;i si"istr! $arodie=
Mi"ciu"! s9ru"tat! s5a ar!tat a H ;i desHi"0area (artidului Co*u"ist= )ec&ii
co*u"i;ti au deBe"it $este "oa$te "oii de*ocra0i# ;i "i*e"i "u le *ai $utea
re$ro;a "i*ic odat! ce "u *ai erau c<tu;i de $u0i" co*u"i;ti# $e"tru si*$lul
*otiB c! (artidul Co*u"ist "u *ai e'ista= O ase*e"ea strate%ie "u s5a *ai
a$licat E" "ici o alt! 9ost! 0ar! co*u"ist!= G" Ro*<"ia# Fro"tul SalB!rii Na0io"ale#
deBe"it E" cele di" ur*! (artidul Social De*ocrat# $oate H socotit# *ai ales de
adBersari# succesor al (artidului Co*u"ist# dar E" actul lui de "a;tere "u scrie a;a
ceBa= Nu "u*ai $artidul a co"ti"uat# $re9!c<"du5se c! "u *ai e'ist!# dar# E" 9o"d#
toate i"stitu0iile statului au trecut E" "oul re%i* a;a cu* erau# r!*<"<"d s! He
re9or*ate# *ai *ult sau *ai $u0i"# $e $arcurs= Securitatea ;i5a sc&i*:at "u*ele#
$oate ;i o:iceiurile# dar i"i0ial# ;i $e"tru *ul0i a"i# cu aceia;i oa*e"i# *ai ales E"
$osturile de co*a"d!= G" u"iBersit!0i# ca s! dau alt e'e*$lu# "i*e"i "5a 9ost dat
a9ar!D oare "5ar H 9ost *o*e"tul s! se 9ac! $u0i"! cur!0e"ie? Acade*ia
36
Re$u:licii Socialiste Ro*<"ia a redeBe"it Acade*ia Ro*<"!# E"s! e'act cu
aceia;i *e*:ri /*ai $u0i" Ele"a Ceau;escu1D "u la 9el se $etrecuser! lucrurile la
i"trarea E" co*u"is*# c<"d Bec&ea Acade*ie 9usese diAolBat! /;i *ai *ul0i di"tre
*e*:rii s!i ulterior E"te*"i0a0iD u"ii aBeau s! *oar! E" E"c&isoare1=
Nic!ieri "u s5a *a"i9estat# la ie;irea di" co*u"is*# o ase*e"ea "e$otriBire
E"tre ru$tura $rocla*at! ;i co"ti"uitatea e9ectiB!= Du$! toat! *i"ciu"a co*u"ist!#
ca s! "u *ai Bor:i* de *ai Bec&ea *etea&"! auto&to"! a 9or*elor 9!r! 9o"d ;i a
cuBi"telor 9!r! aco$erire# s$iritul $u:lic ro*<"esc c&iar c! "u *ai aBea "eBoie de
u" ase*e"ea trata*e"t=
Cert este c! LelitaM co*u"ist! a decis s! r!*<"!# cu orice $re0# st!$<"! $este
0ar!= Du$! ce co*$eti0ia $uterii ;i a aBerii Ba H 9ost E"c&eiat!# se $utea desc&ide
;i $orti0a u"ei de*ocra0ii *ai $u0i" Lori%i"aleM= (<"! atu"ci# orice loBitur! era
$er*is! ;i KustiHcat! $ro*$t $ri" a$aratul de deAi"9or*are= A;a s5au $etrecut
lucrurile cu *i"eriadele= G" c<teBa r<"duri# *i"erii Li"di%"a0iM de deAordi"ea di"
Ca$ital! ;i5au luat :<tele ;i au Be"it s!5i li"i;teasc! $e oa*e"i= G"c! o $re*ier!
ro*<"easc!= U" re%i* totalitar ar H recurs la ar*at! sau la tru$ele de securitate=
De*ocra0ia Lori%i"al!M %!sise o solu0ie "u *ai $u0i" ori%i"al! *i"erii# a$!r!tori cu
:<ta ai statului de dre$t=
Toate acestea s5au $etrecut cu ceBa ti*$ E" ur*!= Su"t E"s! L$!catul ori%i"arM
al Ro*<"iei de ast!Ai= S5a $or"it cu Lst<"%ulM= Iara a 9ost E"Br!K:it!= Iar
str!i"!tatea a desco$erit cu stu$oare o Ro*<"ie tul:ure# u"de orice se $oate
E"t<*$la ;i u"de e %reu s! se$ari adeB!rul de *i"ciu"!=
(ARADOPAL# E" ciuda *asiBei i"dustrialiA!ri 9or0ate# co*u"is*ul "5a reu;it s!
recu$ereAe "i*ic di" E"t<rAierea eco"o*ic! a Ro*<"iei= G" .242# E" ter*e"i de
(IB $e locuitor# Ro*<"ia se aRa la co"cure"0! cu Al:a"ia $e"tru $oAi0ia "u $rea
%lorioas! de cea di" ur*! 0ar! a Euro$ei= Co*$aratiB cu a"ul .264# dista"0a 9a0!
de $ri*ele 0!ri ale $luto"ului r!*!sese aceea;i# dac! "u cu*Ba c&iar *ai
crescuse= Asta a E"se*"at o i"dustrie a$are"t i*$resio"a"t!# sus0i"ut! $ri" *ari
i"Besti0ii# dar deHcitar! E" ceea ce $riBe;te $roductiBitatea# calitatea# eHcie"0a ;i
ada$tarea la ceri"0ele $ie0ei=
A"ii Z2- au 9ost deAastruo;i# E" :u"! *!sur! di" $rici"a E"t<rAierii *arilor
$riBatiA!ri# ;i i*$licit a u"ei i"9uAii *odeste de ca$ital str!i" E"t<rAiere E" acord cu
i"teresele elitei eco"o*ice *o;te"ite di" co*u"is*# care ur*!rea s!5;i *e"0i"!
$riBile%iile ;i s! stoarc! at<t c<t se *ai $utea di" aBerea statului= Si"%urii a"i
eco"o*ici :u"i au 9ost E"tre ,--- ;i ,--4# cu o cre;tere Bi%uroas!# e'$lica:il! ;i
$ri" "iBelul de $or"ire 9oarte sc!Aut= S5a recu$erat atu"ci c<te ceBa di" decalaKul
9a0! de *edia euro$ea"!# dar lucrurile au r!*as aici# dac! "u cu*Ba au dat iar
E"a$oi du$! ,--4= (e scurt# Ro*<"ia r!*<"e $e ulti*ul loc di" U"iu"ea
Euro$ea"!# la co"cure"0! cu Bul%aria= Di" secolul al PI)5lea $<"! ast!Ai# ro*<"ii
$ar s! :at! $asul $e loc "5au urcat "ici o trea$t!# co*$aratiB cu celelalte 0!ri
euro$e"e=
37
Conuzia )alorilor.
#a(alaua romneasc
ELITA ROMNEASCJ# $olitic!# eco"o*ic!# i"telectual! /9olosesc cuB<"tul E"
se"s strict te&"ic# 9!r! Breo co"ota0ie de Baloare1# este E" cea *ai *are $arte
crea0ia co*u"is*ului= Elita a"terioar! era destul de restr<"s!= Co*u"is*ul a
recu$erat o $arte di" ea# $ractic doar di" co*$o"e"ta i"telectual!# E"s! "u*ai o
$arte /u"ii au $!r!sit 0ara# al0ii# r!*a;i E" 0ar!# au 9ost Ldeclasa0iM ;i adesea $urta0i
$ri" E"c&isori# u"de de alt9el ;i5au aRat s9<r;itul B<r9urile elitei $olitice1= C<"d se
Bor E"tre$ri"de cercet!ri siste*atice cu $riBire la elita ie;it! di" co*u"is*# se Ba
$utea H'a E" detaliu $u"ctul de $lecare al Hec!ruia di"tre *e*:rii s!iD cert este c!
*area *aKoritate au aBut u" Ldosar :u"M# Lori%i"e s!"!toas!M# cu* se s$u"ea# cu
alte cuBi"te $roBe"eau di" cate%oriile de Kos ale societ!0ii# di" acea Ku*!tate a
$o$ula0iei Ro*<"iei cu9u"dat! E" s!r!cie ;i i"cultur!= Su"t si%ur E" *i"oritate
actualii *e*:ri ai elitei care s! $roBi"! di" Bec&ea Lclas! de *iKlocM sau di"
Bec&ea i"telectualitate# ca s! "u *ai Bor:i* de *area :ur%&eAie sau de
aristocra0ie=
Aici e o $ro:le*! care "u $oate H ocolit! ;i# di" $!cate# "ici reAolBat!= U"
i"diBid $oate $or"i oric<t de Kos ;i# $ri" *erite $ro$rii# $oate aKu"%e oric<t de sus=
Dar o E"trea%! cate%orie social! "u are cu* s! deBi"! :!t<"d di" $al*e cu totul
altceBa dec<t a 9ost= Cu at<t *ai *ult cu c<t "5a *ai aBut E" 9a0! *odelul u"ei elite
aute"tice# iar $rocesul de LculturaliAareM s5a $etrecut E" cadrul E"c&is al siste*ului
co*u"ist# cu i"suHcie"0ele ;i de9or*!rile de ri%oare= Desi%ur# E"tre ti*$ au a$!rut
"oi %e"era0ii# dar r!stur"area aceasta sociocultural! E;i $u"e E"c! a*$re"ta
asu$ra calit!0ii elitelor= (e scurt# E" elita ro*<"easc! este u" *are a*estec=
Orici"e El $oate co"stata# $riBi"d E" direct# $e $osturile de teleBiAiu"e# cu* se
$reAi"t! clasa $olitic! a 0!rii= (rea *ul0i di"tre *e*:rii ei "5au "ici *!car o
*i"i*! ;le9uial!# c<t des$re "iBelul i"telectualS
A*estecat! e ;i elita i"telectual!= I"clusiB *ediul u"iBersitar# $<"! sus# la
"iBelul $ro9esorilor= E de ui*ire cu* au aKu"s u"ii acolo u"de se aR!D "5au dat
$rea *ult E" do*e"iul lor $e"tru a5;i *erita $oAi0ia# iar du$! ce ;i5au ati"s 0i"ta#
E"c! ;i *ai $u0i"# Hi"dc! de ce ar *ai H dat? E'cele"0a ;i i*$ostura 9ac ast!Ai
cas! :u"! E" Ro*<"ia= U"iBersit!0ile $articulare# r!s!rite ca ciu$ercile du$!
$loaie /di" *otiBe# i"i0ial cel $u0i"# strict *erca"tile1# au co:or<t ;i *ai Kos
;tac&eta su"t $ri"ci$alele 9ur"iAoare de di$lo*e ;i de $osturi u"iBersitare $e"tru
oa*e"i $olitici ;i $e"tru a$ro$ia0ii acestora= Mai E" %lu*!# *ai E" serios# se $oate
s$u"e c! E" Ro*<"ia "u aKu"%e $ro9esor u"iBersitar doar ci"e "ici E" ru$tul
ca$ului "u Brea s! aKu"%!=
Rece"tul sca"dal al doctoratului lui )ictor (o"ta /LE"t<*$l!torM ;i $ri*5*i"istru
al Ro*<"iei1 a ridicat $u0i" B!lul care aco$erea Li"dustriaM doctoratelor ;i a
*asteratelor= TeAe de doctorat e'cele"te *er% de5a Bal*a cu teAe E"doiel"iceS
sau c&iar *ai r!u dec<t at<t= E %reu de creAut c! u"icul $la%iat ar H cel co*is de
;e9ul %uBer"ului= De luat E" co"sidera0ie ;i o cate%orie s$ecial! de $la%iate# cele
des$re care "ici autorii lor "u au cu"o;ti"0!# Hi"dc! "u ;i5au scris ei lucr!rile=
38
Co"troBersa E" LcaAul (o"taM a 9ost de u" $e"i:il "es$us= S5au E"9ru"tat dou! ;coli
de %<"dire# u"a $e"tru# alta co"tra# E"tr5o c&estiu"e a$are"t at<t de su:til!# E"c<t
a 9ost "eBoie de "e"u*!rate co*isii de eBaluare# i"clusiB cu $artici$are
Li"ter"a0io"al!M= S5a $utut sus0i"e /c&iar ;i de c!tre E*$rici"at1 c! altele ar H 9ost
"or*ele ;i e'i%e"0ele acade*ice cu Aece a"i E" ur*!D s5ar E"0ele%e c! E" ,--,
$la%iatul era reco*a"dat cu c!ldur!= Lucrul cert E" caAul res$ectiB e c! o trei*e
di" teA! s5a doBedit a H co$iat! di" alte lucr!ri /cuB<"t cu cuB<"t# Bir%ul! cu
Bir%ul!# 9!r! se*"ele cit!rii ;i 9!r! tri*iteri la lucr!rile res$ectiBe1= S! He# s! "u He
u" $la%iat? Mai a;te$t!* c<teBa co*isii= Dac! a;a stau lucrurile cu u"ele
doctorate# des$re *asterate orice discu0ie e de $risos= De re%ul!# se dau $e
:a"d! rula"t!= A"u*e dedesu:turi $ot H :!"uite# *ai %reu s! He $ro:ate= (oate
su"t "aiB# dar "u cred c! $ri*a cauA! ar H coru$0ia= G" ;i *ai *are *!sur!#
$ro:a:il# o li$s! acut! de e'i%e"0! ;i res$o"sa:ilitate stare tot *ai r!s$<"dit! E"
societatea ro*<"easc!# i"clusiB E" *ediul acade*ic=
Ba"alitatea 9e"o*e"ului este ilustrat! $ri" saBuroasa *!rturisire a u"ei
doa*"e di" o$oAi0ie# $<"! "u de *ult *i"istru# ;i ea# Hre;te# Lcadru u"iBersitarM#
la o O tot# Hre;te O u"iBersitate $articular!= Recu"o;tea# E" ce o $riBe;te#
co*iterea u"ui $la%iat "u o teA! de doctorat# doar u" :iet articol= i $reciAa LG*i
Boi certa $riete"ii care *i l5au scris= Iat! de ce "ici "5a* Brut s! *! E"scriu la
doctorat= Ar H E"se*"at s!5*i 9ac! teAa $riete"ii ;i $ro9esorii=M
Ceea ce "u *er%e E" societatea ro*<"easc! sau *er%e tare ;c&io$!t<"d este
selec0ia Balorilor= (ri*atul ra$orturilor $erso"ale sau de %ru$ asu$ra e'i%e"0elor
i"stitu0io"ale *ete&"e *ai Bec&i# a*$liHcate E" co*u"is*# ;i l!sate co*$let E"
Boia lor du$! .242= Odat! cu ie;irea di" carca"ul totalitar# s5a *a"i9estat u" soi
de s!l:!ticie i"diBidualist! o co*$eti0ie# 9!r! re%uli# $e"tru ocu$area scau"elor
di" 9a0!= N5au c<;ti%at "ea$!rat cei *ai :u"i ;i cei *ai o"e;ti# iar c<;ti%!torii# :i"e
i"stala0i# E;i $ro*oBeaA! la r<"dul lor a$ro$ia0ii ;i $roteKa0ii=
Dac! a;a stau lucrurile cu elita# *asa $o$ula0iei "u are cu* s! se $reAi"te *ai
:i"e= (ro:le*a Ro*<"iei este c! a ie;it di" societatea tradi0io"al!# dar o :u"!
$arte a locuitorilor ei "5au i"trat E"c! E" *oder"itate# "u E" tot caAul E"
*oder"itatea de 9actur! occide"tal!= Se aR! E"tr5o "edeH"it! stare Li"ter*ediar!M=
Mai E"t<i de toate este curios de co"statat cu*# la ca$!tul o9e"siBei co*u"iste de
i"dustrialiAare ;i ur:a"iAare# $o$ula0ia rural! a 0!rii s5a *e"0i"ut totu;i E" Kurul
"iBelului de ?7V= G" ra$ort cu $roce"tul $reco*u"ist de 4-V# *uta0ia este
eBide"t!# dar E"c! i"co*$let!= ?7V $o$ula0ie rural! la E"ce$utul *ile"iului al III5
lea r!*<"e o cot! *ult $rea ridicat!= Ro*<"ia co"ti"u! s! ai:! %radul cel *ai
sc!Aut de ur:a"iAare di" E"trea%a U"iu"e Euro$ea"! /i"clusiB E" ur*a Bul%ariei1=
G" $lus# satul ro*<"esc "u are $rea *ult E" co*u" cu satul occide"talD *aKoritatea
satelor "u dis$u" de a$! cure"t!# u"ele "ici de electricitate= I!ra"ilor le5a 9ost
retrocedat $!*<"tul# dar# li$si0i de toate cele /$!*<"tul le 9usese luat cu tot
i"Be"tarul a%ricol# dar E"a$oiat 9!r! "i*ic $e el1 ;i E" co"di0iile u"ei 9ra%*e"t!ri
e'tre*e a $ro$riet!0ii# au aKu"s s! se *ul0u*easc! cu o a%ricultur! de
su:Aiste"0!= Ti"erii a:a"do"eaA! satele ;i $leac! E" *as! la lucru E" str!i"!tate=
Satul s5a destructurat ;i a aKu"s s! se*e"e tot *ai *ult cu o *ar%i"e de ora;=
Doar col0uri r!Ale0e *ai a*i"tesc de ce a 9ost c<"dBa ciBiliAa0ia rural!= Dac! satul
39
"u *ai e sat# "ici $o$ula0ia ora;elor "u s5a i"te%rat dec<t $ar0ial E" cultura de ti$
ur:a"= G" s$a0iul acesta de Ltra"Ai0ieM# de a"eBoioas!# de "es9<r;it! tra"Ai0ie# se
E"ti"de# triu*9!toare# ma&alaua= Ea risc! s! aco$ere o :u"! $arte a Ro*<"iei=
I"cultura ;i $rostul %ust su"t $!catele *i"ore ale acestui *ediu social= Mai r!u e
c<"d se i"staleaA! acolo Ku"%la# cu le%ea ei# adic! 9!r! "ici o le%e= )irtu0iile cele
*ai $re0ioase ale u"ui a"u*e i"diBid de *a&ala su"t ;*ec&eria ;i a%resiBitatea=
Iar ulti*a lui %riK!# res$ectul $e"tru cel!lalt ;i $e"tru :i"ele co*u"= Nu li$se;te
"ici 9o"dul *uAical *elodia i"co"9u"da:il! a manelelor# $e cale de a deBe"i u"
soi de *uAic! "a0io"al!=
Tu"%la a i"Badat $<"! ;i aero$ortul Oto$e"i# E" $ri"ci$iu locul cel *ai
su$raBe%&eat ;i *ai co"trolat di" 0ar!= De a"i de Aile# ac0io"eaA! aici#
"esti"%&erit!# o *aHe a tra"s$orturilor 9al;i ta'i*etri;ti care Ei Lca$tureaA!M ;i Ei
Kec*!"esc $e c!l!torii "aiBi sau *ai $u0i" Bi%ile"0i= Fire;te# autorit!0ile "5au ;tiut
a:solut "i*ic= (<"! *ai ieri# c<"d s5a E"t<*$lat s! He Biolat!# t<l&!rit! ;i ucis! o
stude"t! Ka$o"eA!# atras! E" curs! de u" ase*e"ea i"diBid= A *ai 9ost "eBoie ;i
de o e"er%ic! i"terBe"0ie a A*:asadei Ta$o"iei# $e"tru ca cei E" dre$t s!
de*areAe u" co"trol# de $e ur*a c!ruia e %reu de s$us ce se Ba ale%e /"u E"s! ;i
la Fara de Nord di" Bucure;ti# u"de situa0ia este ase*!"!toare# dar "5a 9ost E"c!
"i*e"i o*or<t1= Lucrurile se arat! E"s! a H ;i *ai %raBe= S5a doBedit c! uci%a;ul
era u" cri*i"al E" serie# cu "e"u*!rate /*ereu se *ai adau%! c<te u" "u*e1
Bioluri# Ka9uri ;i ucideri la actiB= Dar "ici asta "u e totul= I"credi:il e 9a$tul c! $oli0ia
El a"c&etase deKa E" *ai *ulte r<"duri# E"s! de Hecare dat! 9usese l!sat Ls!5;i
Bad! de trea:!M= i# $or"i"d de aici# %<"dul se E"Hoar!# Hi"dc! "u e de creAut c!
toat! L"e$uti"0aM autorit!0ilor s5ar H co"ce"trat E" acest u"ic caA= C<0i s$!r%!tori#
uci%a;i ;i Biolatori A:urd! oare "esti"%&eri0i $ri" Ro*<"ia? i de ce? Ne$!sare#
i"co*$ete"0!# co*$licitate? DeKa ro*<"ii ocolesc c<t $ot autorit!0ile statului=
Ne9ericitele E"t<*$l!ri "u su"t de "atur! s! le s$oreasc! E"crederea E" i"stitu0ii=
40
-randul de ar: o runz )erde.
#ai sunt romnii o naiune?
ROMNII# E" *edie# "u su"t $ro:a:il *ai $u0i" i"strui0i dec<t occide"talii= Su"t
E"s!# cu si%ura"0!# *ai $u0i" educa0i= I"struc0ia E"sea*"! asi*ilarea u"ui siste*
de cu"o;ti"0e# educa0ia# asu*area u"ui siste* de re%uli de la re%ulile ele*e"tare
de co*$ortare E" 9a*ilie ;i E" societate $<"! la o *i"i*! co";tii"0! cet!0e"easc!=
A:se"0a co*$orta*e"tului ciBic este uluitoare la ro*<"i= Se Bede di" cele *ai
*ici %esturi= Ro*<"ului "u5i $as! de cel!lalt ;i# dac! u"eori se E"t<*$l! s!5i *ai
$ese# de co*u"itate c&iar "u5i $as! deloc /$oate e'a%ereA $u0i"# %e"eraliA<"d1=
Modul cu* se aru"c! %u"oaiele $este tot# de $e str!Aile ora;elor $<"! $e B<r9 de
*u"te# oste"tatiB sau doar cu "esi*0ire# s5ar $utea co"stitui E"tr5o i*a%i"e
si*:olic!=
G;i 9ace dru* o E"tre:are i"solit!# totu;i KustiHcat! *ai su"t ro*<"ii o "a0iu"e?
Nu aKu"%e s! Bor:e;ti aceea;i li*:! ;i s!5i :ru9tuluie;ti di" c<"d E" c<"d $e
u"%uri $e"tru a H o "a0iu"e E" se"sul or%a"ic al cuB<"tului= Ro*<"ia e o 0ar!
9ra%*e"tat!# ato*iAat! ;i care "u iA:ute;te s!5;i ide"tiHce $roHlul= (oate Hi"dc!
"ici "u5l are= Du$! o E"delu"%at! c&i:Aui"0!# a a$!rut# iat!# 9ai*osul L:ra"d de
0ar!M= Nu s5a %!sit altceBa *ai :u" dec<t o frun' verde= Adic! "i*icQ /EBide"t#
creatorul i*a%i"ii a E"casat o su*! co"sidera:il!D o *erit! cu $risosi"0!=1
U" do*" *i5a ar!tat odat!# ;i Her:ea de i"di%"are# o carte 9ra"0uAeasc!
$riBitoare la 0!rile ;i $o$oarele euro$e"e= Ro*<"ia era re$reAe"tat! $ri" dou!
i*a%i"i u" s!la; de 0i%a"i ;i cetatea Si%&i;oarei= I"di%"area do*"ului $riBea
$ri*a di"tre i*a%i"i cu* e $osi:il s! se ilustreAe Ro*<"ia E" acest 9el? I5a*
atras ate"0ia c! ;i cetatea Si%&i;oarei /care "u5l dera"Kase de9el# di*$otriB!1 e tot
at<t de $u0i" ro*<"easc! $recu* ta:loul cu 0i%a"ii= I"tri%a"t!# $<"! la ur*!# era
"u ale%erea a"u*e a 0i%a"ilor /di" *otiBe# eBide"te# de e'otis*1# ci 9a$tul c!#
$e"tru a E"9!0i;a Ro*<"ia# "u s5a %!sit "i*ic s$eciHc ro*<"esc= AdeB!rul este c!#
e'ce$t<"d satul tradi0io"al# "ici "u su"t $rea *ulte ele*e"te de ciBiliAa0ie ti$ic
ro*<"e;ti= Cele *ai 9ru*oase ora;e ale 0!rii# acelea di" Tra"silBa"ia# $oart!
a*$re"ta altora= Ate"eul Ro*<"# si*:ol al Ca$italei# e $roiectat de u" 9ra"ceA /;i
"u E" Breu" stil Lro*<"escM1= Dracula O eroul turistic "a0io"alQ O a ie;it de su: $a"a
u"ui irla"deA= Ro*<"ia e o 0ar! e'tre* de eclectic!# 9!cut! di" :uc!0i de tot 9elul=
G" acest eclectis* st! E" 9o"d 9ar*ecul ei# at<ta c<t este= Bucure;ti# L*icul (arisM#
e *ai cur<"d# $ri" deAordi"ea lui ar&itectural!# u" a"ti5(aris= (oate c! acesta e
L:ra"dulM aute"tic al Ro*<"iei 9a$tul c! "u are "ici u"ul=
(RINTRE OBSESIILE RECENTE ale ro*<"ilor# 0i%a"ii ocu$! u" loc s$ecial=
Mai E"t<i# oa*e"ii ace;tia au E"ce$ut s!5;i s$u"! ro*i# Bec&ea de"u*ire
$!r<"du5li5se i"sult!toare= Ce $uteau 9ace ro*<"ii s!5;i sc&i*:e ;i ei "u*ele?
Orto%raHerea rromi# %!sel"i0! ca* de:il!# "u a aBut darul s! E"l!ture co"9uAia#
E"ti$!rit! E" *i"tea *ultor occide"tali# care 9ac tot *ai $u0i" disti"c0ia /$e"tru ei#
$rea su:til!1 E"tre ro*<"i ;i ro*i= Cu at<t *ai *ult cu c<t o *are $arte di"tre
ro*ii care se $eri"d! $ri" Occide"t Bi" di" Ro*<"ia# su"t# a;adar# ro*<"i# E"
41
orice caA cet!0e"i ro*<"i= C<"d 0i%a"ii 9ur! sau cer;esc $e str!Aile (arisului#
etic&eta Lcer;etorM e li$it! $ur ;i si*$lu $e 9ru"tea ro*<"ilor= O "a0ie de cer;etoriQ
/Su:iect# cu* s5a re*arcat# de *are a*uAa*e"t $e u" $ost de teleBiAiu"e
9ra"ceA=1
Nu tre:uie a%itate $rea *ult la ro*<"i co*$le'ele de i"9erioritate# %ata oric<"d
s! ias! la su$ra9a0!= E'ist! u" 9el de Lru;i"eM de a H ro*<" /de;i# dac! ar H ceBa
ru;i"os# este toc*ai aceast! Lru;i"eMQ1= Se aKu"%e $<"! E"tr5acolo E"c<t# aRa0i E"
str!i"!tate# u"ii co*$atrio0i E;i ascu"d ori%i"ea# $reAe"t<"du5se ca Hi"d de alt
"ea*= O doa*"! /di" elita i"telectual!1 *i5a *!rturisit /su: $ecetea tai"ei# a;a
c! "u5i dau "u*eleQ1 c!# Hi"d E" Italia# s5a dat dre$t $olo"eA!= )reu"ei $olo"eAe i5
ar trece $ri" ca$ s!5;i Aic! ro*<"c!?
(rea *ul0i 0i%a"i# du$! %ustul ro*<"ilor# dar# di" $!cate O desco$er! tot ei de
la u" ti*$ O# $rea $u0i"i %er*a"i# $oate ;i $rea $u0i"i eBrei= Ci"e e de Bi"!? N5au
Brut ro*<"ii ;i "u Bor E" co"ti"uare s!5;i s$u"! Lstat "a0io"al u"itarM? Atu"ci s! He
c&iar a;aQ AdeB!rul este c! tare li$sesc Ro*<"iei aceste dou! *i"orit!0i care# $e
l<"%! tot ce se $rice$eau s! 9ac!# ar H creat ast!Ai $u"0i e'cele"te E"tre Ro*<"ia
;i lu*ea occide"tal!=
I"ca$acitatea ro*<"ilor de a5;i Lordo"aM 0ara st! la ori%i"ea u"ui *it care $are
s! $ri"d! co"tur= Fer*a"ul# L"ea*0ulM# cu or%a"iAarea# disci$li"a ;i eHcie"0a# at<t
de caracteristice lui# ;i at<t de $u0i" caracteristice s$iritului ro*<"esc= Este
"ota:il! asce"siu"ea# E" ulti*ii a"i# a lui Carol I= A$roa$e eli*i"at di" istorie de
co*u"i;ti# r!*as E"c! la o cot! *odest! de $o$ularitate E" $ri*ul dece"iu
$ostco*u"ist# se E"al0! deodat! s$re B<r9ul (a"teo"ului ro*<"esc= Statuia lui E;i
reia locul E" $ia0a (alatului Re%al /di" $!cate# "u crea0ia ori%i"ar! a lui MeatroBi`1#
iar E"tr5u" so"daK5co"curs la scar! "a0io"al! cu te*a LMari ro*<"iM# re%ele aKu"%e
s! ocu$e locul al doilea# du$! te9a" cel Mare= /(otriBit u"ei i"9or*a0ii
"eBeriHca:ile# s5ar H aRat c&iar $e locul $ri*# dar reAultatele au 9ost $u0i" ara"Kate#
$e"tru a "u se aKu"%e E" situa0ia ca cel *ai *are ro*<" s! He $rocla*at u"
%er*a"= A;a s! He# "ici te9a" cel Mare "u ;tia c! e ro*<"Q1 Du$! Carol I#
aceea;i te"ta0ie *itolo%ic! a adus E" $ri*5$la" u" $erso"aK E" Bia0! $ri*arul
Si:iului# [laus To&a""is# $e care# tot di" *otiBe L"e*0e;tiM /e u"ul di"tre $u0i"ii
"e*0i r!*a;i E" Ro*<"ia1# o coali0ie de $artide a E"cercat /9!r! succes1 s! El
$ro$ulseAe E" $oAi0ia de $ri*5*i"istru= (e"tru a dre%e 0ara=
42
.patia la romni
LUCRUL CEL MAI ANE)OIOS este s! $or"e;ti E" Ro*<"ia o ac0iu"e
colectiB!= Ro*<"ului# c&iar c<"d "u5i $lace ce se E"t<*$l!# 0!rii ;i lui E"su;i#
E"%&ite %!lu;ca ;i caut!# $e c<t $oate# solu0ii i"diBiduale de ie;ire di" i*$as= S5a
$utut co"stata rece"t# atu"ci c<"d# di"tr5o si"%ur! t!ietur!# li s5au redus salariile
cu "u *ai $u0i" de ,7V /i"te"0ia a"u"0at! Hi"d ;i de reducere a $e"siilor1= Nu e E"
discu0ie *!sura E" si"e dac! se $utea sau "u ;i alt9el= (ro:le*a e reac0ia
oa*e"ilor# adic! li$sa /a$roa$e1 de reac0ie= Cele *ai drastice reduceri E" alte 0!ri
"u de$!;iser! 7VD suHcie"te $e"tru a scoate# ca E" S$a"ia sau E" Frecia# sute de
*ii de oa*e"i E" strad!= G" Fra"0a# ar H o %lu*! doar s! "e E"c&i$ui* c! i5ar
$utea trece cuiBa $ri" *i"te s! *ic;oreAe salariile# s! Aice*# cu u" $roce"t=
(roiectul de ridicare a B<rstei de $e"sio"are /oricu*# E" Fra"0a# $ri"tre cele *ai
sc!Aute1 cu doi a"i a $roBocat $roteste de a*$loare= Ro*<"ii au scr<;"it di"
di"0i# dar au stat li"i;ti0i= (ri*5*i"istrul E" 9u"c0ie a dat o e'$lica0ie i"teresa"t!
9e"o*e"ului oa*e"ii "5au $rotestat Hi"dc! ar H E"0eles "ecesitatea deciAiei
dureroas!# dar i"eBita:il!# doar a;a Hi"d $osi:il! ie;irea di" criA!= S! He ro*<"ii
*ai E"0ele$0i dec<t to0i ceilal0i euro$e"i? E la *i"tea coco;ului c! "u su"t *ai
E"0ele$0i# ;i "ici *ai iu:itori de reduceri salariale= Su"t doar *ai a$atici= DoBad!
c!# de atu"ci# 9oarte *ul0i Ei $oart! s<*:etele lui Traia" B!sescu# care a aBut
$roasta i"s$ira0ie s! a"u"0e el E"su;i O cu u" aer a$are"t de satis9ac0ieQ O
draco"icele *!suri= S! *a"i9esteAi e E"s! o:ositor ;i E" $lus i"util# Hi"dc! $o0i
oricu* s! ur*!re;ti *a"i9esta0ia la teleBiAor= O adu"are de dou!# trei sute de
oa*e"i a aKu"s s! He co"siderat! E" Ro*<"ia u" $rotest de a"Ber%ur!=
Ne5a* E"t<l"it E" *ai *ulte r<"duri cu (olo"ia $e $arcursul acestei ra$ide
e'cursii istorice= F!r! $re*editare a;a s5au $otriBit lucrurile= i de Hecare dat! s5
a co"turat o a"titeA!= Marea (olo"ie istoric!# *icile 0!ri ro*<"e;ti= Bisericile
d!r<*ate la "oi ;i Biserica reAiste"t! la ei= Tra"Ai0ia lor ra$id!# i"ter*i"a:ila
tra"Ai0ie ro*<"easc!= Ur*eaA! acu* o alt! $oBestioar!# le%at! de aderarea la
U"iu"ea Euro$ea"!= LA; Brea s5o B!d ;i $e asta O *i5a s$us $e atu"ci u"
di$lo*at $olo"eA O cu* ar H s! se 9ac! U"iu"ea Euro$ea"! 9!r! (olo"iaQM Cert
este c! $olo"eAii au "e%ociat cu cer:icie Hecare $u"ct al ader!rii# l!s<"d a$roa$e
i*$resia c! "u at<t ei Bor s! i"tre# c<t ceilal0i "u *ai $ot 9!r! ei= Iar E" ulti*ul
*o*e"t# ca s! se 9ac! ;i *ai :i"e E"0ele;i# au dat $este ca$ E"trea%a cere*o"ie
care ur*a s! ai:! loc la Co$e"&a%a# E" ulti*a sear!# cu $artici$area re%i"ei
Da"e*arcei= (e dre$t cuB<"t# *ai aBeau ceBa de "e%ociat# a;a c! au "e%ociat
$<"! E" Aori= Este# se Bede de la o $o;t!# u" co*$le' de su$erioritate= TustiHcat
sau "u# ;i desi%ur "u E"totdeau"a la locul lui# $are de $re9erat E"s! co*$le'ului de
i"9erioritate at<t de caracteristic ro*<"ilor /co*:i"at E" $lus# ca s! He ;i *ai
stride"t# cu accese $eriodice de *<"drie "a0io"al!1= ARa0i E"tr5u" $roces si*ilar
de aderare# ro*<"ii "ici "5au cr<c"it# au acce$tat tot ce li s5a cerut= A$oi# se
E"0ele%e# au 9!cut lucrurile tot du$! ca$ul lor= Fii"dc!# ce e dre$t e dre$t# "iciodat!
ro*<"ul "u se su$u"e $ur ;i si*$lu# ci se su$u"e# iar du$! aceea se 9ace c! "u a
$rice$ut $rea :i"e=
43
Odat! acce$tat! E" U"iu"ea Euro$ea"!# Ro*<"ia s5a doBedit a H u" *e*:ru
destul de ;ters# 9!r! $erso"alitate ;i i"i0iatiBe= De re%ul!# acce$t! ce decid al0ii= N5
a ;tiut "ici *!car s! $roHte de "oul s!u statut= Di" 9o"durile euro$e"e
"era*:ursa:ile care i5au 9ost alocate# "5a reu;it# E" *o*e"tul c<"d se a$ro$ie
ter*e"ul5li*it!# a"ul ,-.?# s! atra%! *ai *ult de .-V# $roce"tul de de$arte cel
*ai *ic di"tre toate 0!rile U"iu"ii= Rata (olo"iei /iar!;i (olo"iaQ1 .--V=
Si"%ura 0ar! euro$ea"! cu care se *ai $oate ase*ui Ro*<"ia este Bul%aria=
O 0ar! E"c! *ai s!rac!# aKu"s! la u" *o*e"t dat E" $ra%ul 9ali*e"tului# dar care a
doBedit u" dra* de res$o"sa:ilitate E" $lus 9a0! de Ro*<"ia= Bul%arii au *ers
$<"! la a acce$ta u" 9el de $rotectorat eco"o*ic %er*a" ;i au a$licat $ro%ra*ul
de re9or*e cu *ai *ult! serioAitate ;i *ai *ult! E"0ele%ere a i"teresului "a0io"al
/cel $u0i"# co*$ara0i la r<"dul lor cu Ro*<"ia# dac! "u cu alte 0!ri *ai
$er9or*a"te1= Or%a"iAarea turis*ului# E" orice caA# *ai :i"e s$us or%a"iAarea
:ul%!reasc! ;i deAor%a"iAarea ro*<"easc!# $reAi"t! u" co"trast $e"i:il $e"tru
Ro*<"ia= G" Ro*<"ia# ;i E" acest sector# care ar $utea s! He $ri"tre cele *ai
$roHta:ile ale 0!rii# au do*"it "eor<"duiala ;i i"eBita:ilele i"terese $erso"ale
$use E"ai"tea i"teresului $u:lic=
44
Comedia politicii
)IAIA (OLITICJ DIN ROMNIA las! o se"Aa0ie de L"eaute"ticitateM= For*ele
9!r! 9o"d /sau cu alt 9o"d dec<t cel a$are"tQ1 au ie;it reBi%orate di" co*u"is*=
Teatrul $olitic ascu"de E" :u"! *!sur! o co*$eti0ie *ai $u0i" BiAi:il!# dar#
aceasta# c<t se $oate de aute"tic! %oa"a du$! resurse= Ba"ul# cu u" si"%ur
cuB<"t# at<t de real ;i at<t de si*:olic= Nu e o i"Be"0ie co*u"ist! sau
$ostco*u"ist!# E"s! "u e *ai $u0i" adeB!rat c! trecerea $ri" co*u"is* a sti*ulat
co"sidera:il 9e"o*e"ul= Lu"%ul Lre%i*M i*$us dori"0ei Hre;ti a oa*e"ilor de La
aBeaM a %e"erat o $o9t! a$ri%! de c<;ti%D aBerea "a0io"al! /a$ar0i"<"d a$roa$e E"
E"tre%i*e statului# adic! LE"tre%ului $o$orM# adic! "i*!"ui1 s5a doBedit toc*ai
:u"! s! He dela$idat!D iar scru$ule de corectitudi"e "5au *ai r!*as $rea *ulte E"
ur*a co*u"is*ului= Su: acest as$ect# clasa $olitic! se $reAi"t! ca o o%li"d!
Hdel! a societ!0ii ro*<"e;ti= Cu e'ce$0iile o"ora:ile# c<te or H# cei care s5au
ocu$at de tre:urile statului au E"0eles s! "u5;i uite $ro$riile i"terese= O*ul $olitic
ro*<" e ;i o* de a9aceri# iar dac! "u el E" c&i$ BiAi:il# Breo $ersoa"! a$ro$iat!
care5i serBe;te dre$t $araBa"= Al!turi de ei# o :u"! $arte di" Lca$itali;tiiM
Ro*<"iei s5au E"9ru$tat tot di" aBerea statului=
G" aceste co"di0ii# ideolo%iile# cu alte cuBi"te# co"cret ;i a$licat# $roiectele
$e"tru 0ar! au co"tat ceBa *ai $u0i"= Ni*ic "u $are *ai Hresc E" Ro*<"ia dec<t
*i%rarea de la u" $artid la altul# c&iar c<"d $artidele res$ectiBe su"t a;eAate#
*!car E" $ri"ci$iu# E" Ao"e cu totul di9erite ale s$ectrului $olitic= Culoarea aH;at!
se arat! a H *ai *ult o s$oial!= To"ul l5a dat Fro"tul SalB!rii Na0io"ale# *arele
$artid 9o"dator# cu ur*a;ele sale directe (artidul Social De*ocrat ;i (artidul
De*ocrat= Social5de*ocra0ii# co*u"i;ti sadea la ori%i"e# au E*:o%!0it 0ara cu
$ri*a %e"era0ie de E*:o%!0i0i ai $oliticiiD i"Be"t<"d slo%a"ul# $reluat :i"eE"0eles ;i
de al0ii# La H s!rac "u e o BirtuteM# de;i :o%!0ia cu %reu ar $utea H co"siderat!
dre$t $ri*a di"tre Birtu0iile u"ui $artid dedicat :u"!st!rii oa*e"ilor de r<"d=
(artidul De*ocrat /a$oi De*ocrat5Li:eral1 are aceea;i e'trac0ieD a"i de Aile a
9!cut $arte di" I"ter"a0io"ala Socialist!= C<"d# $ri" dis$ari0ia su:it! a "a0io"al5
0!r!"i;tilor# s5a eli:erat culoarul de drea$ta# Lcre;ti"5de*ocratM sau L$o$ularM#
calculul Lde*ocra0ilorM "5a 9ost li$sit de te*ei la st<"%a# s$a0iu de *a"eBr!
li*itat# di" $rici"a social5de*ocra0ilorD la drea$ta# E"s!# s$a0iu di" :el;u%= i a;a#
$este "oa$te# (artidul De*ocrat a deBe"it di" LsocialistM# L$o$ularM# ;i di" $artid
de st<"%a# $artid de drea$ta= Mai e "eBoie s! s$u"e* c! la 9el de re$ede s5au
sc&i*:at ;i co"Bi"%erile?
G"dat! du$! dece*:rie .242 au rea$!rut cele dou! $artide istorice li:eralii ;i
"a0io"al50!r!"i;tii= De 9a$t ;i al treilea# ca* "eE"se*"at# dar tot istoric# (artidul
Social5De*ocrat= Si"%urul rol al celui di" ur*! s5a doBedit a H credi:iliAarea u"or
$artide *ai i*$orta"te# dar care# co"siderate "u E"tru totul res$ecta:ile# a;te$tau
la $oarta I"ter"a0io"alei Socialiste= Mai E"t<i# s5a al!turat (artidului De*ocrat# $e
care l5a luat cu el E" LI"ter"a0io"al!M# a$oi# *isiu"ea aceasta Hi"d E"de$li"it!# s5a
ru$t de de*ocra0i ;i a 9uAio"at de5a :i"elea# de 9a$t s5a l!sat E"%&i0it de $artidul lui
Io" Iliescu /ca s! "u "e E"curc!* $rea tare E" titulaturi sc&i*:!toare1# c!ruia i5a
45
adus E" dar dou! :u"uri $re0ioase /si"%urele $e care le aBea1 "u*ele istoric al
$artidului ;i calitatea de *e*:ru al I"ter"a0io"alei Socialiste= (artidele Na0io"al
I!r!"esc ;i Na0io"al Li:eral au reE"Biat# ;i ele ca* artiHcial# E" Kurul u"or *ici
"uclee de Bec&i *e*:ri ai acestor 9or*a0iu"i /di" ur*! cu a$roa$e o Ku*!tate de
secol1# care su$raBie0uiser! dece"iilor de co*u"is* /*ai to0i trecu0i ;i $ri"
E"c&isori# cu Lrecorduri $e"ite"ciareM E"deose:i la "a0io"al50!r!"i;ti1= Li s5au
al!turat# i"eBita:il# oa*e"i L"oiM de tot 9elul de la cei cu tradi0ii de 9a*ilie sau
co"Bi"%eri $erso"ale 0!r!"iste sau li:erale# $<"! la o$ortu"i;ti sadea= Fe"o*e"ul
:iAar r!*<"e cel al (artidului Na0io"al I!r!"esc Cre;ti" ;i De*ocrat# de"u*irea
"eHresc de lu"%! su%er<"d de la :u" E"ce$ut o oarecare a$ro'i*a0ie ideolo%ic!=
(rea 9er* structurat "u 9usese (artidul Na0io"al I!r!"esc "ici E"ai"te de
co*u"is*= G" a"ii Z2-# $ri" 9or0a de co"Bi"%ere a lui Cor"eliu Co$osu# a reu;it s!
redeBi"! $e"tru scurt ti*$ u" $artid *are# E"s! i"9or*# u*Rat artiHcial# ;i *e"it s!
se deAu*Re ;i *ai re$ede= Ce a *ai r!*as di" el# adic! *ai "i*ic# e $reAidat
ast!Ai de u" $oliticia" $e"tru care $artidul $e care El co"duce "u este dec<t al
$atrulea $ri" care a trecut# ceea ce El KustiHc!# Hre;te# s! se ide"tiHce E"tru totul cu
istoria ;i doctri"a lui= Iar (artidul Na0io"al Li:eral# care $!rea s! ai:! o doctri"!
*ai :i"e co"turat!# $<"! la ur*! "u a eAitat# di" stricte *otiBe de eHcie"0!
electoral!# s! i"tre E" co*:i"a0ie cu a;a5Aisul (artid Co"serBator# ec&iBoc!
E"K%&e:are di" Kurul u"ui $ost de teleBiAiu"e# *i;carea ur*!toare Hi"d E"c&eierea
u"ei alia"0e cu (artidul Social De*ocrat# a"i de Aile $ri"ci$alul s!u adBersar=
LNeaute"ticM se doBede;te $<"! la ur*! ;i actul sole*" al co"da*"!rii
co*u"is*ului= La i"i0iatiBa $re;edi"telui Traia" B!sescu# o co*isie de s$eciali;ti
a lucrat cu r<B"! $e"tru a scoate la iBeal! /"ici "u era at<t de %reu1 ile%alit!0ile ;i
a:uAurile de9u"ctului siste*= Ra$ortul H"al a 9ost Balidat E"tr5o ;edi"0! sole*"! a
(arla*e"tului# re%i*ul co*u"ist Hi"d declarat ilegitim ;i criminal= Nici "u se $utea
des$!r0ire *ai "et! ;i co"da*"are *ai li$sit! de ec&iBoc= Nu5*i dau sea*a ce
ur*!ri le%ale s5ar cuBe"i s! ai:! catalo%area O $ri" cei *ai E"al0i re$reAe"ta"0i ai
0!rii O a u"ui re%i* dre$t Lile%iti*M= Lo%ic ar H ca toate actele lui s! He loBite de
"ulitate# E"ce$<"d cu $rocla*area Re$u:licii= EBide"t# "i*e"i "5a %<"dit at<t de
de$arte= Dar u"ii au aBut $oate s$era"0a c! "u su"t doar Bor:e= G" 9a$t "5a *ai
ur*at "i*ic= Securi;tii ie;i0i E"tre ti*$ di" actiBitate au co"ti"uat s!5;i E"caseAe
$e"siile Aise L"esi*0iteM# de;i serBiser!# ;i adesea E" tre:urile cele *ai *urdare#
u" re%i* Lile%iti* ;i cri*i"alM# iar $ro$rietarii# cei *ai *ul0i di"tre ei# co"ti"u! s!
a;te$te# 9!r! *ari s$era"0e# restituirea $ro$riet!0ilor co"Hscate de acela;i re%i*
Lile%iti* ;i cri*i"alM= Ro*<"ia este 0ara care a co"da*"at co*u"is*ul# de;i cu
E"t<rAiere# E" cuBi"tele cele *ai drastice= Aceea;i 0ar! are E" 9ru"te o clas! $olitic!
;i eco"o*ic! de e'trac0ie $redo*i"a"t co*u"ist!=
i# atu"ci# le%ea lustra0iei? A 9ost $ro$us! /9ai*osul $u"ct 4 al (rocla*a0iei de
la Ti*i;oara1 E" $ri*ele lu"i du$! c!derea co*u"is*ului= Rostul ei era s! He
a$licat! de la E"ce$ut# $e"tru a H E"l!tura0i di" $osturile5c&eie co*u"i;tii care se
aRaser! la u" a"u*e "iBel de res$o"sa:ilitate# desc&iA<"du5se ast9el calea
alc!tuirii u"ei "oi clase $olitice= Nu asta era E"s! i"te"0ia "oii $uteri# di*$otriB!=
Lustra0ia aBea s! reBi"! E" discu0ie :i"i;or *ai t<rAiu# la u" dece"iu ;i Ku*!tate
du$! sc&i*:area de re%i*# c<"d *are 9olos "u s5ar *ai H $utut tra%e de $e ur*a
46
ei e o trea:! $e care# dac! "5o 9aci de la E"ce$ut sau oricu* "u $rea t<rAiu# *ai
:i"e o la;i :alt!= Dar ;i a;a# de Breo ci"ci a"i# $roiectul de le%e e $li*:at# E"tr5u"
"es9<r;it du5te Bi"o# E"tre (arla*e"t ;i Curtea Co"stitu0io"al!= Ca s! deBi"! c<t
*ai co"stitu0io"al cu $uti"0!# au 9ost e'ce$tate tot 9elul de cate%orii "u *ai i"tr!
E" discu0ie di$lo*a0ii# "u *ai i"tr! E" discu0ie 9o;tii actiBi;ti ai U"iu"ii Ti"eretului
Co*u"ist /*!suri luate E" *od eBide"t $e"tru a $roteKa cate%orii ;i $ersoa"e#
i"clusiB 9o;ti# dar c<"dBa E" 9u"c0ie# $ri*5*i"i;tri1= (este toate# *!sura "u s5ar
a$lica Lale;ilor $o$oruluiM /$arla*e"tari# $ri*ari1# ci doar $ersoa"elor "u*ite E"
di9erite 9u"c0ii= Cu alte cuBi"te# u" 9ost actiBist co*u"ist $oate deBe"i $re;edi"te al
Ro*<"iei# dar "u $oate H "u*it E" 9u"c0ia de co"silier al $re;edi"telui Ro*<"iei=
Toate acestea "5au E"s! "ici cea *ai *ic! i*$orta"0!# dat Hi"d c! le%ea "u $are
sortit! s! i"tre c<"dBa E" Bi%oare=
47
/Ca romnul imparial0.
%ar cine 1oac corect &n "omnia?
(ENTRU CINE NU CUNOATE ROMNIA sau o ;tie *ai de de$arte /caAul
liderilor euro$e"i1# criAa $olitic! /;i# E"tr5u" se"s *ai lar%# criAa de societate1 di"
Bara a"ului ,-., a $utut s! $ar! de "eE"0eles= G" ciuda 9a$tului c!# de la
Ceau;escu# ReBolu0ie ;i *i"eriade# Le'ce$0iaM ro*<"easc! "u *ai este c&iar u"
secret=
Cu* totul e ec&iBoc E" societatea ro*<"easc!# Co"stitu0ia Ro*<"iei "u $utea
H alt9el= Las! $rea *ult loc i"ter$ret!rilor# susce$ti:il! s! E"cli"e :ala"0a $uterii
s$re (arla*e"t sau# di*$otriB!# s! recu"oasc! u" rol deloc "e%liKa:il
$re;edi"telui= Siste*ul# s!5i Aice* se*i$reAide"0ial# ar H *ai cur<"d $arla*e"tar
dec<t $reAide"0ial# E"s! le%iti*itatea cea *ai clar!# Li"diBiAi:il!M# Ei a$ar0i"e
$re;edi"telui# ales direct# $ri" Bot u"iBersal= (e"tru ro*<"i# $ri"tr5o Bec&e tradi0ie#
$uterea e c<t se $oate de $erso"aliAat!= De la cel aRat E" 9ru"te se a;tea$t! totul#
tot el ur*<"d s! $l!teasc!# la "eBoie# oalele s$arte=
(e 9o"dul acestei E"cli"!ri $ater"aliste# de$ri"derile de Lco*a"d!M ale u"ui
$re;edi"te cu 9or*a0ie de c!$ita" de "aB! s5au $utut *a"i9esta E" Boia lor= (as cu
$as# Traia" B!sescu O L$re;edi"te Kuc!torM# cu* s5a deH"it el E"su;i O# a 0esut cu
*i%al! o $<"A! a $uterii# asi%ur<"du5;i autoritatea "e*iKlocit! asu$ra $ri"ci$alelor
i"stitu0ii ale statului= FuBer"ul a aKu"s s! 9ie o a"e'! a $re;edi"0iei# a"e'<"du5;i la
r<"dul lui (arla*e"tul# u"de a o:0i"ut "ecesara *aKoritate $arla*e"tar! $ri"
Lru$ereaM u"ui "u*!r $otriBit de de$uta0i ;i se"atori di" $artidele de o$oAi0ie /ceea
ce E" Ro*<"ia "u e %reu de9el# L*i%rareaM Hi"d s$ort $arla*e"tar $ri" e'cele"0!1=
(lictisit s! discute la "es9<r;it $roiecte de le%e# %uBer"ul s5a decis s! le treac!# $e
:a"d! rula"t! /au 9ost *ai *ult de o duAi"!# $ractic toate le%ile i*$orta"te1 $ri"
asu*area r!s$u"derii# ceea ce a a"ulat orice deA:atere ;i orice solu0ie de
co*$ro*is# (arla*e"tul deBe"i"d u" 9el de :irou de E"re%istrare= La "eBoie# c<"d
s5a E"t<*$lat s! "u ias! cu* tre:uie# Botul s5a re$etat# $e"tru a da u" reAultat
LcorectM /caAul ale%erii u"ui *e*:ru5c&eie la Curtea Co"stitu0io"al!1 sau s5a
socotit# E" ciuda eBide"0elor /sce"a Hi"d E"re%istrat!1# u" "u*!r du:lu de Boturi
9aBora:ile 9a0! de cele e9ectiB e'$ri*ate= E $rea deBre*e $e"tru a s$u"e dac!
LscuAaM acestor dera$aKe a 9ost O cu* sus0i" u"ii O o aute"tic! re9or*! a statului
;i E"deose:i a Kusti0iei /$ri" a"alo%ie# at<t c<t ar $utea H# cu do*"ia autoritar! a lui
CuAa# "ecesar! la Bre*ea ei $e"tru E"9!$tuirea *arilor re9or*e care au $us
9u"da*e"tul Ro*<"iei *oder"e1=
A E"c!lcat Traia" B!sescu Co"stitu0ia? Dac! "u E" liter!# a E"c!lcat5o E" s$irit#
E"cli"<"d5o $rea tare s$re ceea ce ar H u" re%i* $reAide"0ial= Oricu*# a Kucat la
li*it!# trec<"d u"eori ;i di"colo de li*it!# c&iar $otriBit i"ter$ret!rilor Cur0ii
Co"stitu0io"ale# alt*i"teri 9aBora:ile $re;edi"telui# care a ;tiut ;i aici s!5;i asi%ure
o *aKoritate= Tale"tul lui Traia" B!sescu a 9ost $<"! la ur*! acela de a reu;i s!
0i"! toate Hrele E" *<"!# 9!r! s! dera"KeAe ar&itectura 9or*al! a ediHciului
de*ocratic= Desi%ur# "u a 9ost u" Koc corect= Dar ci"e Koac! corect E" Ro*<"ia?
48
Co*isia Euro$ea"! ;i diBer;i al0i 9actori $olitici euro$e"i "u s5au su$!rat E"s!
$e $re;edi"te# ci $e cei care au E"cercat s!5l dea Kos= i ei au Kucat tot la *ar%i"ea
Co"stitu0iei ;i a le%ilor# Hi"dc!# E"c! o dat!# a;a se Koac! E" Ro*<"ia= Au
sus$e"dat le%i ;i $reBederi co"stitu0io"ale $ri" ordo"a"0e de ur%e"0!# ;i a;a *ai
de$arte= G" c<teBa Aile# i5au destituit $e aBocatul $o$orului ;i $e cei doi $re;edi"0i
ai Ca*erelor ;i l5au sus$e"dat di" 9u"c0ie $e E"su;i $re;edi"tele B!sescu= S!
re*arc!* di" "ou o trea:! iar!;i 9oarte ro*<"easc!= Acela;i (arla*e"t# e'act E"
aceea;i co*$o"e"0!# a sus0i"ut# 9!r! s! cr<c"easc! *!surile socotite a:uAiBe ale
%uBer"elor Llui B!sescuM# $e"tru ca a$oi# la 9el de disci$li"at# s!5l sus$e"de $e
(re;edi"te= C<"d e "eBoie# u" %ru$ suHcie"t de *are de $arla*e"tari trece di"tr5
o $arte E" alta= LCa ro*<"ul i*$ar0ialM# "i*e"i "5a s$us5o *ai :i"e dec<t
Cara%iale= LI*$ar0ialiiM su"t acu* %ru$a0i E" U"iu"ea Na0io"al! $e"tru (ro%resul
Ro*<"iei /s5ar Aice# *ai $resus de toate# $e"tru $ro%resul *oral1D ec&idista"0i# i5
au tr!dat *ai E"t<i $e social5de*ocra0ii di" care se des$ri"seser!# a$oi $e
de*ocra0ii5li:erali ai lui B!sescu= S5a Bor:it de L$uciM sau de o LloBitur! de statM= A
9ost LloBitur! de statM tot at<t c<t a 9ost ;i re%i*ul B!sescu Ldictatur!MS adic! "ici
deloc# dar "ici $rea *ultQ
Co*isia Euro$ea"!# care trecuse cu Bederea dera$aKele lui B!sescu# s5a
doBedit i"tolera"t! E" 9a0a "oilor dera$aKe= Deose:irea de atitudi"e se e'$lic! E"
$ri"ci$al $ri" 9actorul tim#= Traia" B!sescu ;i5a co"struit ediHciul $olitic tre$tat ;i
$rude"t# de5a lu"%ul a"ilor# E" ti*$ ce autorii LloBituriiM au co*is totul :!t!tor la
oc&i# E" doar c<teBa Aile=
Co"Bocat la Bru'elles# $ri*5*i"istrul )ictor (o"ta a $ri*it# s$re e'ecutare# o
list! cu L.. $oru"ciM# $e care s5a a"%aKat s! le E"de$li"easc! E"toc*ai ;i la ti*$=
)reau# "u Breau# iar *! %<"desc la (olo"iaD ca* cu* ar H s! i se tra"s*it!
ase*e"ea dis$oAi0ii ulti*atiBe ;e9ului %uBer"ului $olo"eA? Care ar H oare reac0ia
lui? Ro*<"ii au E"s! o Bec&e o:i;"ui"0! s! $ri*easc! $oru"ci ;i a$oi# $e c<t $ot#
s! le i%"ore= Li*ita a 9ost de$!;it!# ;i de$!;it! cu *ult# atu"ci c<"d )ictor (o"ta
s5a l!sat co"Bocat $<"! ;i de *i"istrul de e'ter"e :rita"ic# a9lat la aero$ortul
Oto$e"i# E"tre dou! A:oruri= A$oi# $re*ierul ;i E"c! *ai B<rtos $re;edi"tele
i"teri*ar Cri" A"to"escu au E"0eles s!5;i ia reBa";a# 9!c<"d tot 9elul de %lu*e $e
sea*a liderilor euro$e"i# a ca"celarului A"%ela MerYel cu deose:ire# E"de*"at!
s! ;i5l ia $e B!sescu la ea# dac! El a$reciaA! at<t de tare= Co"co*ite"t sau
alter"atiB# ro*<"ii se arat! tare su$u;i# dar ;i teri:il de se"si:ili la ca$itolul
Lde*"itateM= N5ar strica o li"ie de *iKloc# cu *ai $u0i"e $lec!ciu"i ;i u" dra* de
dece"0! E" e'$ri*!ri= Fire;te# (artidul De*ocrat5Li:eral a a$laudat i"terBe"0ia
Euro$ei# du$! ce# cu c<teBa lu"i E"ai"te# Ei ad*o"estase $e cei aRa0i atu"ci E"
o$oAi0ie toc*ai Hi"dc! ar H solicitat u" ar:itraK di" a9ar!=
As$ri*ea co"9ru"t!rii co"trasteaA! $uter"ic cu sla:a E"c!rc!tur! ideolo%ic! ;i
cu li$sa u"or adeB!rate $roiecte alter"atiBe $e"tru Ro*<"ia= A 9ost *ai *ult o
E"cle;tare E"tre oa*e"i ;i %ru$uri dec<t E"tre $ri"ci$ii= i u"ii# ;i al0ii au Brut s!
ter*i"e cu adBersarul= De*ocrat5li:eralii lui Traia" B!sescu ur*!reau de ceBa
Bre*e s!5i LE"%&it!M $e li:erali# iar li:eralii# E" re$lic!# E*$reu"! cu social5
de*ocra0ii /u"i0i E" U"iu"ea Social5Li:eral!1# BiseaA! la o alc!tuire $olitic! u"de
ar r!*<"e E" sce"! doar aceste dou! $artide# u"uia reBe"i"du5i Ku*!tatea de
49
drea$ta a Ro*<"iei# celuilalt Ku*!tatea de st<"%a= G" rest# cioc"irea a releBat#
co"ce"tr<"du5le# tarele E"r!d!ci"ate ale $oliticii ro*<"e;ti ;i ale s$iritului $u:lic
$erso"aliAarea e'cesiB! a $uterii ;i $rea les"icioasa deriB! autoritar!# eludarea
re%ulilor sau alu"ecarea $e l<"%! ele# s$!larea ru9elor E" B!Aul tuturor# E" 9a0a u"ei
str!i"!t!0i care# du$! E*$reKur!ri# este $erce$ut! He ca sus0i"!tor# He ca adBersar=
La c<teBa Aile du$! reE"toarcerea sa la (alatul Cotroce"i# E" ur*a succesului
relatiB al re9ere"du*ului de destituire# dar al e;ecului lui le%al /iar!;i u" ec&iBoc
ro*<"esc1# $re;edi"tele Ro*<"iei a $ri*it BiAita $re;edi"tei Litua"iei= Aceasta l5a
l!sat 9!r! re$lic!# tra"s*i0<"du5i ur*!torul *esaK# scurt ;i ese"0ial LMaturiAa0i5B!
;i H0i res$o"sa:ili=M Cu totul i"edit E" ra$orturile oHciale la u" ase*e"ea "iBel= Dar
"i*e"i "u se *ai E"curc! E" 9or*ule $rotocolare# atu"ci c<"d se adreseaA!
re$reAe"ta"0ilor Ro*<"iei= Ceea ce arat! c<t de Kos a aKu"s 0ara sau cel $u0i"
$erce$0ia asu$ra ei= Ma"iera E" care ro*<"ii se Koac! cu re%ulile# $re9!c<"du5se
c! le res$ect!# $e"tru a le ocoli *ai :i"e# este de "atur! s!5i e'as$ereAe $e
occide"tali# care ;i5au cl!dit ciBiliAa0ia toc*ai $e 9u"da*e"tul asu*!rii ;i
res$ect!rii u"ui siste* de "or*e ;i de re%uli=
G"%lodarea clasei $olitice E" dis$ute *esc&i"e a 9!cut s! creasc! E" ulti*a
Bre*e cota *o"ar&iei= Iar!;i# ca* t<rAiu ro*<"ii $ar a se s$ecialiAa E" LocaAii
$ierduteM= (ro:a:il O E"cerc<"d s! Kudec!* c<t se $oate de rece O c! *o"ar&ia
ereditar! ;i co"stitu0io"al! ar H re%i*ul cel *ai $otriBit $e"tru societatea
ro*<"easc!# a;a cu* a 9ost ;i cu* este= Ar o9eri ro*<"ilor# $recu* Bor ei# u"
$erso"aK si*:olic la B<r9# ;i Ro*<"iei# u" at<t de "ecesar ar:itru al dis$utelor
$oliticeD E" deAordi"ea cro"ic! a societ!0ii ro*<"e;ti "ici u" $re;edi"te ales#
i"eBita:il $artiAa"# "5are cu* s! He u" ar:itru acce$tat de toate $!r0ileD iar solu0ia
u"ui re%i* $ur $arla*e"tar ar acce"tua $ro:a:il starea de deAordi"e= Se 9ace
E"s! c! ro*<"ii# du$! ce 9useser! educa0i /cu succes1 s! He *o"ar&i;ti# au 9ost
reeduca0i /tot cu succes1 s! deBi"! re$u:lica"i= Li s5a :!%at E" ca$ c! *o"ar&ia e
o 9or*! $eri*at! /:u"! $e"tru 0!ri *ai E"a$oiate ca Marea Brita"ie sau Bel%ia1S
O Ro*<"ie# du$! .22-# cu re%ele Mi&ai ;i "u cu Io" Iliescu# ar H aBut ;a"sa u"ui
alt curs= Bi"eE"0eles c! asta e o discu0ie de dra%ul discu0iei "ici Bor:! "u $utea s!
He de a;a ceBa# *!car $e"tru 9a$tul c! ro*<"ii "u su"t s$a"ioli= Du$! cu* ;i
$e"tru Biitor r!*<"e tot o discu0ie de dra%ul discu0iei# re%ele Mi&ai Hi"d ulti*ul
*e*:ru al 9a*iliei re%ale ro*<"e;ti care are o le%iti*itate de "eco"testat= Du$!
el# "u $are a *ai e'ista Breo solu0ie *o"ar&ic! credi:il!# cu suHcie"t! E"c!rc!tur!
si*:olic!=
50
$pilog: n )oia istoriei
(RENENTUL ESTE O(ERA TRECUTULUI= Ro*<"ia s5a 9!cut E"tr5u" a"u*e
9el de aceea este a;a cu* este= (arcur%<"du5i ra$id istoria# a* $utut ide"tiHca o
lu"%! serie de tr!s!turi s$eciHce# *ai *ult sau *ai $u0i" E"de$!rtate de co"di0ia
euro$ea"! L*edieM# ;i $ri"se ele E"sele E" co*:i"a0ii co"tradictorii= G"l!"0ui"du5se#
toate aceste $articularit!0i# $rea *ulte $articularit!0i# co"duc la Ro*<"ia de ast!Ai=
O 0ar! care se E"c!$!0<"eaA! s! He altfel= Ceea ce E"sea*"! u"eori ;i reu;ite# "u
doar "eE*$li"iri ;i dere%l!ri= NecaAul este c! ceea ce "u *er%e E"tr5o societate
aKu"%e s! strice ;i ceea ce *er%e= Nu e u" *erit s! *er%i corect# e o deHcie"0!
s! *er%i str<*:= Ce $oate H *ai E"%riKor!tor dec<t 9a$tul c! at<t de *ul0i ti"eri# tot
*ai *ul0i# ;i $ri"tre cei *ai $ro*i0!tori# E;i B!d realiAarea doar E" a9ara Ro*<"iei?
ABe* "eBoie *ai $resus de toate de o $riBire critic! ;i c<t *ai $u0i" E"%!duitoare
s! aKu"%e* s! se$ar!* odat! *ediocritatea ;i i*$ostura de Baloare= $n lturi>#
e'cla*a Titu Maiorescu# la .448= E u" de*ers care ar tre:ui actualiAat= )a reu;i
Ro*<"ia s! o 9ac!?
GN CE MJ (RI)ETE # "5a* "ici o solu0ie ;i "u ;tiu dac! e'ist! Breu"a# E"
a9ar! de a;eAarea lucrurilor E" ti*$= Multe de$i"d de *ersul o*e"irii E" a"sa*:lu=
N5aBe* "ici cea *ai *ic! idee E"cotro *er%e Euro$a# E"cotro *er%e lu*ea=
Co*$ete"0a istoricului O ;i aceasta# relatiB! O se o$re;te la Aiua de aAi= Niua de
*<i"e "u5i a$ar0i"e=
51
2ot bibliograc
UN ESEU# cu* este acesta# e'$ri*<"d E" cea *ai *are $arte o BiAiu"e
$erso"al!# "u $reti"de "ea$!rat tri*iteri :i:lio%raHce# dec<t atu"ci c<"d se $reiau
"e*iKlocit i"9or*a0ii sau idei de la u" autor a"u*e= A* $reluat# E" $ri*ul r<"d# di"
$ro$riile *ele c!r0i Istorie i mit n contiina romneasc! omnia! ar de
frontier a "uro#ei! 8a#canele istoriei. "lita intelectual romneasc ntre 349: i
347:? U"eori# cu "ua"0e de i"ter$retare# $e care cititorul# eBe"tual# le Ba
o:serBa= G" rest# cartea $e care a* Le'$loatat5oM *ai *ult# $e"tru datele ;i
i"ter$ret!rile de ordi" eco"o*ic# este lucrarea lui Bo%da" Mur%escu# omnia i
"uro#a. %cumularea decala@elor economice A37::6B:3:C# (oliro*# Ia;i# ,-.-=
Si"teAa Ele"ei Siu$iur# "migraia2 condiie uman i #olitic n sudestul euro#ean#
Editura Acade*iei Ro*<"e# Bucure;ti# ,--2# o9er! o util! $ers$ectiB! asu$ra
u"ui 9a$t $e care a* E"cercat s!5l scot E" eBide"0! co"tri:u0ia Lstr!i"ilorM la
crearea Ro*<"iei *oder"e= Cu $riBire la acela;i su:iect su"t su%estii i"teresa"te
;i E" lucrarea lui Ale'a"druFlori" (lato"# .ene'a +urg&e'iei n Princi#atele
romne# Editura U"iBersit!0ii LAle'a"dru Ioa" CuAaM# Ia;i# .223= Istoria u"ei
co*u"it!0i str!i"e a;eAate E" *ediul ro*<"esc# la Hilda He"cA# <ucuretiul
mag&iar# Editura Bi:lioteca Bucure;tilor# Bucure;ti# ,-..= G" ce $riBe;te L$ri*aM
tra"Ai0ie ro*<"easc! s$re ciBiliAa0ia occide"tal!# e i"co"tur"a:il! cartea lui te9a"
CaAi*ir# %lfa+etul de tran'iie# Hu*a"itas# Bucure;ti# ,--8 /$ri*a edi0ie# .2481=
I"ter$ret!rile $e care le5a* $ro$us co*u"is*ului ro*<"esc i"te%reaA! ;i u"ele
$u"cte de Bedere e'$ri*ate de Da"iel Bar:u# E" articolul s!u LDesti"ul colectiB#
serBitutea i"Bolu"tar!# "e9ericirea totalitar! trei *ituri ale co*u"is*ului
ro*<"escM# E" Miturile comunismului romnesc# su: direc0ia lui Lucia" Boia#
Ne*ira# Bucure;ti# .224# $$= .37O.23= Cu $riBire la st!rile actuale di" societatea
ro*<"easc!# de *e"0io"at co"tri:u0iile sociolo%ice cu$ri"se E" Bolu*ul coordo"at
de C!t!li" Au%usti" Stoica ;i )i"til! Mi&!ilescu# Iarna vra@+ei noastre. Protestele
din omnia! ianuarie6fe+ruarie B:3B# (aideia# Bucure;ti# ,-.,=
/se$te*:rieOocto*:rie ,-.,1
52
CU(RINS
(rolo% S! He u" :leste*?
G"t<rAierea
S$re Occide"t=
Co"tri:u0ia str!i"ilor
Co*$le'ul de i"9erioritate
For*ele 9!r! 9o"d
Ro*<"ia Mare= Stat "a0io"al u"itar?
Eco"o*ie $er9or*a"t!? De*ocra0ie E*$li"it!?
O e$oc! de aur?
Cu* r!*<"e E"s! cu o"oarea?
U" ec&iBoc ro*<"esc
a 9ost sau "u Holocaust?
Co"Bertirea la co*u"is*
Ceau;escu co*u"is*ul di"astic
Ie;irea di" co*u"is*
strate%ia *i"ciu"ii
Co"9uAia Balorilor=
Ma&alaua ro*<"easc!
Bra"dul de 0ar! o 9ru"A! Berde=
Mai su"t ro*<"ii o "a0iu"e?
A$atia la ro*<"i
Co*edia $oliticii
LCa ro*<"ul i*$ar0ialM=
Dar ci"e Koac! corect E" Ro*<"ia?
E$ilo% G" Boia istoriei
Not! :i:lio%raHc!
53

S-ar putea să vă placă și