Sunteți pe pagina 1din 137

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT PNDR
Denumire proiect:
Infiintare Pensiune Turistica P+E, COMUNA CREVEDIA, JUDET
DAMBOVITA
I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel
activitati)
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)
2.4 Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investitii in infrastructura de primire
turistica; investitii in activitati recreationale; dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de
turismul rural; investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata
pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri
si inaltimea acestora, volumul construit
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
3.2 Structura constructiva
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
3.5 Instalatii aferente constructiilor
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora
3.7 Avize si acorduri
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in
care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea,
numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care
vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).
4. Durata de realizare (luni) si etape principale
5. Costul estimativ al investitiei
6. Finantarea investitiei
7. Date privind forta de munca :
7.1 Total personal existent
7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
II. Partile desenate
- Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000)
- Plan general (1:5.000-1:500)
- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-
1:500)
- Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii
- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic
III. Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei se vor
completa proiectiile financiare si indicatori financiari Anexele B (pentru persoane juridice
) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, asociatii familiale si persoane fizice).
Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
1.1. Prognoza veniturilor
1.2. Prognoza cheltuielilor
1.3. Proiectia contului de profit si pierdere
1.4. Bilant sintetic previzionat
1.5. Flux de numerar
1.6. Indicatori financiari
STUDI U DE FEZABI LI TATE


1. Date Generale
1.1. Denumirea solicitantului si datele de identificare ale acestuia
Denumirea solicitantului: .
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:
Codul unic de inregistrare:
Forma juridica de constituire: Societate cu Raspundere Limitata
Sediul social: SAT DARZA, COMUNA CREVEDIA, STRADA GARII, NR. 273, JUDET
DAMBOVITA
Capital social: 200 lei - 100% privat.
Administrator si asociat unic societate:
Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect :
Activitate principala 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta
durata
- 5590 Alte servicii de cazare
Cont bancar curent:
Telefon / fax : .
Reprezentat legal de proiect:
1.2. Scurt istoric al solicitantului
Societatea s-a infiintat la data de 29.07.2009. Societatea este persoana juridica romana,
avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu asociat unic si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare.
Sediul societatii este in Comuna CREVEDIA, Sat DARZA, Judet Dambovita.
Sediul va putea fi schimbat in baza hotararii asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor
legale.
Durata de functionare a societatii este nelimitata.
Societatea nu a desfasurat activitate pana in prezent.
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele
activitati)
Conform certificatului de inregistrare, activitate principala 5520 Facilitati de cazare pentru
vacante si perioade de scurta durata aferenta activitatii pe care urmeaza sa o desfasuare in
cadrul proiectului.
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse
funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente,
animale,etc.
Denumire mijloc
fix
Data
achizitiei
Valoare neta la data
intocmirii ultimului
bilant -
RON-
B
ucati
1.CLADIRI
TOTAL

1.1
detaliati..

1.n
detaliati

2.UTILAJE TOTAL


2.1Mijloc de transport

2.n
detaliati

3.ANIMALE
3.1
detaliati..

3.n
detaliati

4.ALTELE -
detaliati

TOTAL NU ESTE CAZUL, SOCIETATEA NEAVAND
INTOCMIT BILANT LA 31.12.2008.
TERENURI
Nr.
crt
Amplasare
Judet/Localitate
Suprafata
totala (mp) /
Categoria de
folosinta
Valoarea
contabila
- RON-
Regim
juridic
1. Comuna Iedera,
Satul DARZA,
punctul Ruda-
Valea Plopului,
Judetul
Dambovita.
5.359 mp 0 lei inchiriere
TOTAL 5.359 mp 0 lei inchiriere
2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1. Denumirea investitiei
Denumirea proiectului de investitii este: Infiintare Pensiune Turistica P+E, COMUNA
CREVEDIA, JUDET DAMBOVITA
2.2. Elaborator(coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)
Pensiunea turistica de 3 stele , va fi amplasata in Comuna CREVEDIA, Judet
Dambovita, pe terenul cu suprafata de 5.359 mp, identificat prin contract de inchiriere
autentificat sub nr. 1319/29.09.2009 BNP Constantin Ramona Magdalena,anexat la
proiect. Terenul este situat in spatiul rural, conform definitiei din Fisa Masurii 313.
Terenul este situat in Comuna CREVEDIA, Sat COCANI, Jud. DAMBOVITA, avand
categoria de folosinta curti-constructii si regimul juridic de inchiriere a S.C. EXCLUSIV
PARC S.R.L.
2.4. Descrierea investitiei
Pensiunea turistica mai sus mentionata a fost proiectata in concordanta cu Ordinului Ministrului pentru
intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistica, respectandu-se criteriile de clasificare
specifice structurilor de primire turistica pentru incadrarea in categoria 3 stele.
Capacitatea de cazare a pensiunii este de 16 locuri/zi pentru gradul maxim de ocupare,
respectiv 4 camere duble si 4 apartamente carora li se ofera cazare si conditii de recreere.
Spatiile functionale au fost dotate corespunzator functiunii indeplinite, astfel:
Spatiile de cazare vor contine: - moblier uniform ca stil si de calitate superioara;
- paturi cu saltea relaxa
- masuta si scaune
- comoda TV, televizor,
- dulap de haine
- cuier, oglinda
- grup sanitar propriu
Mentionam ca accesul in camerele de dormit si in grupurile sanitare se face direct, fara a
se trece prin alte camere folosite pentru dormit. Sursa de incalzire in camerele de baie
este centrala proprie.
Spatiile de circulatie holul de primire si receptia vor contine:
- pupitru de receptie
- canapele
- fotolii
- mese
- televizor.
Circulatia pe verticala este asigurata prin holuri si scari.
Sala de mese va fi dotata cu:
- mese si scaune;

Pensiunea va folosi pentru amenajarea spatiilor de circulatie, receptiei, salii de mese,
pentru amenajarea terasei, mobilier si decoratiuni traditionale romanesti cum ar fi:
- pentru terasa : mobilier de rachita
- pentru spatiile de circulatie : carpete tesute, obiecte decorative din lemn,
ceramica de horezu, icoane pictate
- sala de mese : stergare traditionale, fete de mese brodate, icoane pictate,
ceramica de horezu.
Pentru toate acestea s-a atasat la sectiunea economica DEVI Z OBI ECT.
De asemenea, cladirea se va incadra in stilul arhitectural cu specific local, fapt dovedit prin
obtinerea Avizului eliberat de ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA
TERITORIALA MUNTENIA VEST. Pensiunea va avea curte proprie cu spatii verzi
si amenajari florale.
Descriere proiect pe componente
Prin acest proiect S.C isi propune:
COMPONENTA 1 INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE PRIMIRE
TURISTICA, respectiv:
Crearea unei structuri de primire turistica cu functie de cazare, prin construirea si
utilarea cu echipamente si dotari specifice, a unei pensiuni turistice cu un nivel de
clasificare de 3 stele, intr-o zona turistica cu un potential turistic de 2 puncte, conform
Anexei 10 a Ghidului solicitantului Masurii 313, respectiv Comuna Crevedia, judetul
Dambovita .
Conform nivelului de clasificare pentru care a fost proiectata, pensiunea va dispune de
urmatoarele facilitati:
16 de locuri de cazare in 4 camere duble si 4 apartamente, dispunand de mobilier si dotari
specifice categoriei de calsificare de 3 stele;
S.C.. a prevazut inca din faza de proiectare respectarea criteriilor de clasificare aferente
unui grad de confort de 3 stele, precum si reguli de organizare si functionare prevazute de
legislatia in vigoare, astfel:
Conform criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de
cazare de tipul pensiunilor si pensiunilor agroturistice, pensiunea turistica va asigura
turistilor cazati urmatoarele servicii si facilitati:
parcare auto proprie
semnalizare de la soseaua principala
situarea intr-o zona nepoluata fonic, vizual sau olfactiv
iluminat exterior
izolarea fonica a cladirii
ambianta corespunzatoare a constructiilor, anexelor si spatiilor exterioare (curte,
gradina, spatii amenajate in aer liber pentru divertisment)
izolare fonica intre camere si spatiile comune
televizor si cablu TV in toate camerele
telefon in fiecare camera
frigider in toate camerele
decorarea de calitate a interiorului
adaptarea dotarilor la numarul camerelor
servicii de spalat si calcat haine la cerere
Proiectul contribuie la dezvoltarea unui sector prioritar al economiei nationale, acela al
turismului, precum si la atingerea obiectivului general al Masurii 313 Incurajarea
activitatilor turistice, din Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, respectiv acela
de dezvoltare a activitatilor turistice in zonele rurale.
Proiectul se inscrie, de asemenea, in strategia de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare
Muntenia, Axa prioritara 7 MODERNIZAREA ECONOMIEI RURALE, din
Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013.
Implementarea proiectului va conduce la la dezvoltarea spatiului rural, cresterea veniturilor
alternative si a atractivitatii spatiului rural, prin:
- crearea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice in spatiul rural,
- oferirea unor servicii de calitate superioara care sa raspunda cerintelor tot mai ridicate ale
clientilor,
- cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor in zona,
- crearea unui numar de 8 noi locuri de munca permanente,
- utilizarea rationala si durabila a factorilor de productie si sprijinirea furnizorilor din zona,
- ridicarea nivelului profesional al angajatilor,
Soicietatea isi asuma printre altele si misiunea de a raspunde nevoii consumatorilor de
produse turistice, oferindu-le servicii turistice de cazare si agrement la nivel de 3 stele,
societatea propunandu-si sa atraga atat clienti romani cat si straini.
COMPONENTA 2 INVESTITII IN ACTIVITATI RECREATIONALE
Pensiunea va pune la dispozitia turistilor, in vederea desfasurarii de activitati
recreationale si de agrement, urmatoarele dotari:
Turistii cazati in incinta pensiunii turistice vor avea acces la piscina, aflat pe
amplasamentul pensiunii.
In cazul investitiilor care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate
in scopul desfasurarii activitatii turistice se va descrie investitia de producere a energiei din surse regenerabile
si se va prezenta devizul estimativ aferent acestor cheltuileli.
Prin proiect se propune de asemenea dotarea cladirii cu Panouri solare tip REHAU pentru producerea
de energie electrica avand ca sursa energia solara.
Pa
nouri solare tip REHAU- Energie verde total nepoluanta prin captarea razelor solare cu ajutorul captatorilor
plani.
Cu ajutorul instalatiilor solare se realizeaza o economie consistenta a consumului de
energie utilizata pentru incalzirea centrala sau pentru apa calda menajera, dar
contribuie si la reducerea emisiilor toxice inatmosfera (0% emisii) . Astfel, aceste sisteme
isi aduc aportul la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, care de fapt reprezinta una
dintre cauzele principale ce conduc la efectul global de sera .Cantitatea de energie ce poate
fi obtinuta intr -un an de zile pe un mp de pe suprafata unui colector, in Europa, este situata
intre 300 si 650 de kWh functie de gradul de insorire al zonei . Spre comparatie: o persoana
foloseste pe zi circa 2kWh pentru un consum mediu in scopul incalzirii apei calde
menajere.
Sistemul de incalzire cu energie solara va fi utilizat la prepararea apei calde menajere
cazul de fata avand capacitatea de a acoperi consumul zilnic de apa calda.
Pentru inalta sa performanta si durata de viata a colectorului tip vana Rehau Solect sunt
responsabile materialele de inalta calitate , precum vana de aluminiu ambutisata adanc si
izolatia EPDM vulcanizata si geamul panoului foarte rezistent, gros de 4 mm. Absorberul
de cupru din profiluri si cu strat acoperitor de inalta selectie cu geometrie in forma de
evantai este fixat peste suportul de prindere inferior al absorbitorului. Acesta impiedica o
comprimare a izolatiei peretelui posterior de 50 mm. Conductele absorberului si tabla
suprafetei totale a absorberului sunt conectate si legate intre ele prin procedee de sudura
bazate pe ultra sunete , astfel incat sa nu se degazifice nici un mijloc de lipire fluid. Sticla
de siguranta solara saraca in fier si rezistenta la grindina va fi presata cu garnitura
vulcanizata EPDM peste sipca de protectie din sticla impreuna cu vana .
Conectoarele pot fi legate in serie sau in paralel, in functie de tipul de constructie sau de
conceptul fiecarui sistem in parte. Prin mecanismul bazat pe 4 racorduri, se obtine o
flexibilitate sporita a intregului sistem. Din cauza proceselor de dilatatie la incalzire, este
permisa o cifra de maxim 6 colectori pentru a fi conectati intre ei, fara a fi nevoie de a
include compensatori Rehau Solect. Compensarea / echilibrul hidraulic al campului de
colectori se obtine la o racordare in paralel printr-un racord diagonal de intrare si iesire. Cu
ajutorul sistemelor solare REHAU-SOLECT desavarsite din punct de vedere tehnic se
poate utiliza raional energia soarelui. Pana la 70% din costurile pentru energia necesara
incalzirii apei potabile si pana la 35 % pentru suplimentarea incalzirii pot fi economisite cu
ajutorul instalatii.
Contributia proiectului la protejarea mediului inconjurator
Implementarea proiectului constructiei pensiunii turistice a fost realizata in acord cu
principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii si protejarii patrimoniului natural, in
conditiile practicarii turismului pe scara larga.
In acest sens, proiectul a fost conceput in concordanta cu planurile de amenajare ale
teritoriului, si cu respectarea legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului si implica
solutii prietenoase mediului inconjurator, cum sunt: utilizarea unor surse de energie
neconventionale (energia solara), a echipamentelor cu un consum energetic / de apa eficient
(sistem de climatizare performant), controlul riguros asupra deseurilor rezultate din
activitatea de exploatare (statie de tratare a apelor reziduale, colectarea selectiva a
deseurilor menajere, etc.), utilizarea de materiale biodebradabile, promovarea si
diseminarea unui stil de viata prietenos mediului inconjurator, conservarea patrimoniului
turistic, natural si cultural.
Pentru producerea apei calde menajere este prevazuta achizitia unei instalatii
solare, contribuind astfel la reducerea emisiilor toxice in atmosfera ( 0% emisii).
Aceste sisteme isi aduc aportul la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, care de fapt
reprezinta una dintre cauzele principale ce conduc la efectul global de sera.
Cantitatea de energie ce poate fi obtinuta intr -un an de zile pe un mp de pe suprafata unui
colector, in Europa, este situate intre 300 si 650 de kWh, functie de gradul de insorire al
zonei. Spre comparatie: o persoana foloseste pe zi circa 2kWh pentru un consum mediu in
scopul incalzirii apei calde menajere.
Sistemul de incalzire cu energie solara ce va fi utilizat la prepararea apei calde menajere in
cazul de fata are capacitatea de a acoperi consumul zilnic de apa calda.
Nu exista sursa de zgomot, vibratii sau socuri peste limita admisa.
Nu se aduc modificari in fauna si flora.
Interventia asupra solului si subsolului va fi minora si reversibila.
Apele uzate menajere ce sunt rezultatul utilizarii apei potabile pentru satisfacerea nevoilor
gospodaresti si de igiena din pensiune: toalete, dusuri si bai, vor fi deversate in Garla
CREVEDIA aflat in apropiere dupa tratarea acestora cu ajutorul statiei de epurare.
Aceste ape contin materii in suspensie sau dizolvate, de natura minerala si/sau organica si
prezinta, in mod uzual depasiri ale concentratiilor unor parametri, constituindu-se astfel
intr-o sursa de poluare daca sunt evacuate fara o prealabila epurare.
Tratarea apelor uzate cu ajutorul instalatiilor pentru tratarea apelor uzate se
executa prin procese biologice folosind un singur namol eterogen activ mentinut in
suspensie.
Tratamentul include procesele de nitrificare si denitrificare. Nu sunt necesare
substante chimice.
Separarea apei rezultate de namolul in suspensie are loc in zona de separare.
Procesul de tratare se autoregleaza. Instalatia reactioneaza in mod automat pe
parcursul unei zile in functie de fluxul de apa uzata.
Namolul in exces din instalatie se stabilizeaza aerobic si nu este supus unei
degradari biologice ulterioare; este inodor si non-toxic si poate fi folosit in siguranta
(fara pericol).
Bazinele sunt acoperite cu capace din polipropilena peste care se poate aplica un
strat de gazon fals.
Instalatia poate fi amplasata oriunde, deoarece nu exista absolut nici un miros si
zgomotul este practic inexistent.
Evacuarea namolului din bioreactor se va face prin vidanjare, in medie de 2-3 ori pe an, in
functie de gradul de incarcare al influentului.
Namolul rezultat fiind stabilizat, nu are miros, el putand fi evacuat cu o pompa pe un teren
agricol din apropiere si utilizat ca fertilizator natural, dupa obtinerea avizelor de la
autoritatile sanitar-veterinare.
Procesele tehnologice se conformeaza cu reglementarile privitoare la mediu (NTPA-001/2005)


2.5Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei
Principalele beneficii din spatiul rural sunt, printre altele, faptul ca turismul rural evita
sau micosearaza exodul rural, creeaza noi locuri de munca, diversifica economia locala,
intensifica consumul de produse locale, profita de instalatiile existente, nu impune
abandonarea activitatii traditionale, imbunatateste calitatea vietii si protejeaza mediul
inconjurator si mentine traditiile culturale.
Pe de alta parte, oferta de turism rural satisface consumatorilor anumite necesitati
generate de lipsurile existente in viata oraselor.Turismul rural ofera consumatorilor sai
contactul cu natura, liniste, preturi rezonabile, ospitalitate, tratament familiar, gastronomie
de calitate, schimburi socio-culturale, etc.
Turismul rural, dincolo de a trezi si stimula economia zonei, contribuie la
revalorificarea istoriei, culturii, naturii, felului de viata si obiceiurile satelor.
Necesitatea turismului rural raspunde unei triple perspective: cea a operatorilor, in
masura in care diversificarea ofertei poate modifica cresterea competivitatii sectorului; cea
a turistilor, pentru care se ofera raspunsuri oportune pentru satisfacerea noilor necesitati de
relaxare si, in sfarsit, cea a autoritatilor publice, deoarece aplica strategii de imbunatatire
calitativa a turismului atat in timp cat si in spatiu.
Prin pozitia sa geografica, relief, clima, istorie, Romania dispune de un vast spatiu rural cu
un potential turistic deosebit, beneficiind de resurse naturale de o mare diversitate si
armonios repartizate, precum si de pastrarea traditiilor culturale locale in viata cotidiana,
conditii ce dau posibilitatea practicarii unui turism rural de cea mai buna calitate,
competitiv la nivel European.
Spatiul rural romanesc are in acelasi timp avantaje competitive care ii confera si unicitate:
- varietatea formelor de relief si dispunerea acestora simetric si in trepte, dinspre centru
spre
margini (munte, dealuri, mare si delta);
- bogatia resurselor de ape minerale (1/3 din resursele de ape minerale europene);
- climatul temperat continental cu influente mediteraneene in sud-vestul tarii cu fauna si
flora
unica;
- cea mai mare suprafata de pe continent de padure virgina in compozitie naturala si de
pasuni ecologice;
Aceste conditii, specifice Romaniei, ofera posibilitati excelente pentru practicarea
turismului rural, fapt ce permite recreerea in decorul spatiului rural, experimentarea unor
activitati inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor
puncte de atractie care nu sunt disponibile in zonele urbane.
Recreerea in zonele rurale poate fi obtinuta prin desfasurarea de activitati sportive, plimbari
in aer liber, odihna, pescuit si vanatoare, vizionarea de spectacole cu caracter traditional si
participarea la obiceiuri, traditii si sarbatorile locale, bazandu-se pe folosirea resurselor din
zonele rurale si contribuind la adoptarea unui mod de viata activ si sanatos.
Urmarind evolutia turismului rural, se observa ca la nivelul anului 1996 exista un numar de
61 pensiuni turistice rurale, cu o capacitate de cazare de 332 de locuri; la nivelul anului
2004 acestea au ajuns la un numar de 892, cu o capacitate de cazare de 9405 locuri, iar la
nivelul anului 2005, in spatiul rural, numarul pensiunilor turistice a ajuns la 956, cu o
capacitate de cazare de 11151 locuri, ceea ce reprezinta un potential considerabil la nivelul
acestui sub-sector. (Sursa INS 2005)
Desi se bucura de conditii naturale deosebite, iar cererea pentru servicii turistice de calitate
este in crestere de la an la an, turismul rural romanesc nu este dezvoltat conform cererii
pietei turistice interne si internationale; infrastructura turistica existenta nu raspunde pe
deplin cerintelor turistilor din punct de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de cazare si
a locurilor de recreere, confruntandu-se in prezent cu dificultati sub aspect tehnic si
educational.
Numarul redus al structurilor de primire turistice care sa ofere un grad de confort ridicat
precum si servicii de agrement si relaxare competitive, precum si cererea crescanda pentru
servicii turistice de calitate a condus la ideea constructiei acestei pensiuni turistice.
In acest context investitia in pensiunea turistica reprezinta o necesitate in vederea
promovarii unui turism competitiv in spatiul rural, reprezentand astfel o
alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, o modalitate de diversificare a
activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a populatiei rurale.
Constructia acesteia va contribui la atenuarea dezechilibrelor sociale si economice din
zona, constituind si o sursa de crestere a veniturilor populatiei rurale din localitatea
CREVEDIA si din zonele limitrofe.
Constructia pensiunii turistice va avea un impact semnificativ asupra zonei si a mediului de
afaceri local, generand efecte economice pozitive asupra intregii comunitati locale.
Avantajele aduse clientilor de pe urma realizarii acestui proiect se refera in primul rand la o
mai buna satisfacere a nevoii lor de a beneficia de servicii turistice de cea mai buna calitate.
Calitatea serviciilor rezulta din gradul de confort al activitatii de cazare, corespunzator unui
nivel de clasificare de 3 stele, numeroasele servicii suplimentare oferite, posibilitatile de
agrement, relaxare si petrecere a timpului liber, intr-un cadru natural deosebit.
De asemenea construirea pensiunii va imbunatati mediul concurential de profil din zona,
astfel incat pentru mentinerea pe piata, concurentii vor fi stimulati sa ofere servicii de
calitate, comparabile cu cele ale S.C EXCLUSIV PARC S.R.L, ceea ce va conduce la o
dezvoltare in crestere a comunei CREVEDIA, precum si a zonelor limitrofe cu potential
turistic.
2.6. Piata de aprovizionare / desfacere, concurenta si strategia de piata ce
va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului
Caracteristici generale ale turismului rural in Romania
Unul din avantajele competitive ale turismului romanesc il constituie existenta satului
romanesc. Satul romanesc, in general, si cel cu potential turistic, in special, reprezinta un
produs turistic inedit pentru piata turistica nationala, dar mai ales pentru cea internationala,
intrucat el reuneste locuri pitoresti, inestimabile mosteniri culturale, ape minerale si
termale, flora si fauna inedita, vechi traditii apreciate si respectate pe plan international,
arta si mestesuguri (teatru, muzica, poezie, dans, pictura, sculptura), o gama variata de
atractii cu spefic rural.
Turismul rural in Romania ofera posibilitatea cunoasterii directe a mediului natural
nealterat, a traditiilor poporului roman, ospitalitatea, bucataria traditionala din fiecare
regiune istorica cu produse alimentare ecologice si creeaza premisele obtinerii de
importante venituri suplimentare de catre populatia din zona rurala.
Data fiind varietatea si valoarea peisagistica a cadrului natural, diversitatea si dispersia in
teritoriu si cu precadere in spatiul rural a patrimoniului cultural-istoric, aceasta forma de
turism poate fi practicata pe intreg cuprinsul tarii.
Turismul rural se poate practica pe toata durata anului, implica investitii relativ reduse si
grad de risc scazut, reprezinta o alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, o
modalitate de diversificare a activitatilor economice din mediul rural si un factor de
stabilitate si stabilizare a populatiei in zona rurala.
Desfasurarea activitatilor turistice in spatiul rural presupune existenta, alaturi de elemente
de ambient natural, traditii culturale, etc. a unor resurse materiale adecvate, capabile sa
asigure satisfacerea cerintelor de cazare, alimentatie si agrement a turistilor pe durata si cu
ocazia realizarii voiajelor.
In ceea ce priveste baza materiala a turismului rural, aceasta este formata din totalitatea
gospodariilor taranesti amenajate pentru primirea turistilor (agroturismul), alaturi de
pensiunile turistice rurale, atestate in acest sens si racordate la o forma de organizare.
Totodata ea trebuie sa ofere turistilor o amplasare favorabila, o incadrare optima in peisajul
geografic al localitatii, sa aiba aspect placut de ordine si curatenie, cu constructii bine
intretinute, incadrate in spatii verzi.
Conform Ordinului Ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si
profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea structurilor de primire turistica, pensiunile turistice sunt clasificate la 5, 4,
3, 2, 1 stele, iar pensiunile agroturistice la 5, 4, 3, 2, 1 flori.
Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana
la 20 de camere, totalizand maxim 60 de locuri, functionand in locuintele cetatenilor sau in
cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile
de pregatire si servire a mesei.
Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de
pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care
asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a
mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti, sau mestesugaresti.
Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi puse in exclusivitate
la dispozitie acestora. In interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului
(articole de imbracaminte si incaltaminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stanjeni
turistii).
In cazul in care spatiile pentru prepararea si servirea mesei sunt destinate si pentru
consumatori din afara iar numarul locurilor la mese este mai mare decat al celor de cazare,
dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spatiile in cauza se clasifica ca unitati de
alimentatie publica, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Intreprinderilor
Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.
Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor
respecta pentru montarea corturilor si rulotelor criteriile privind echiparea sanitara si
dimensiunea parcelelor.
Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinata de indeplinirea criteriilor
minimale obligatorii precum si de realizarea punctajului minim rezultat din evaluarea
criteriilor suplimentare prevazute in normele specifice.
O analiza detaliata a situatiei pensiunilor turistice rurale presupune identificarea
numarului acestora, a capacitatii lor de cazare, a distributiei lor pe forme de proprietate si
pe categorii de confort, a distributiei lor in teritoriu, etc.
Datele statistice privitoare la pensiunile turistice rurale, furnizate de catre Institutul
National de Statistica in Breviarul Statistic Turismul Romaniei publicat in 2007 privind
activitatea turistica releva urmatoarele aspecte:
Evolutia capacitatii de cazare in pensiunile turistice rurale
Specificatie / Anul 2004 2005 2006 Variatie
2006/2004 (%)
Pensiuni turistice rurale (numar) 892 956 1.259 +41%
Capacitatea de cazare (nr. locuri) 9.405 11.151 14.551 +55%
Capacitatea de cazare in
functiune (nr. locuri-zile)
2.132.008 2.528.316 3.188.350 +50%
Sursa: INS, Turismul Romaniei - Breviar statistic, editia 2007
Datele statistice prezentate indica o evolutie ascendenta a numarului de pensiuni
turistice rurale existente in tara noastra, in perioada 2004-2006. Astfel, la nivelul anului
2006 existau cu 41 % mai multe pensiuni turistice rurale decat in anul 2004.

Caracterizarea psiho-demografica a grupului tinta
Evolutia numarului de pensiuni turistice rurale
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1 2 3
Perioada (2004 - 2006)
N
u
m
a
r

p
e
n
s
i
u
n
i
Pensiuni turistice rurale
(numar)
Consumatorii actuali de servicii turistice, atat romani cat si straini, se dovedesc a fi pe zi ce
trece, din ce in ce mai sofisticati, cu preferinte variate si deseori schimbatoare. In aceste
conditii tendintele in consumul serviciilor turistice sunt din ce in ce mai greu de identificat.
Cu toate acestea, putem spune ca societatea actuala se indreapta spre un turism de tipul
intoarcere la natura, un turism ecologic, care are la baza redescoperirea zonelor rurale.
Din ce in ce mai multi turisti sunt indemnati de curiozitatea de a isi petreaca vacanta in
conditii noi, deosebite, oferite de mediul rural, descoperind noi valente ale satului romanesc
de la meniurile gastronomice traditionale, mestesugurile si ritualurile satesti, pana la
ospitalitatea renumita a taranului roman.
Segmentul tinta de clientela caruia i se adreseaza pensiunea turistica este format din:
1. Grupul tinta strategic :
tineri si adulti (15-65 ani), cu/fara familiile acestora, activi, pasionati de natura, de
explorarea si descoperirea Deltei, impatimiti ai pescuitului sportiv si vanatorii;
tineri (15-35 ani) amatori de distractii, de peisaje naturale atragatoare, neobisnuite,
si care in general nu urmaresc odihna in timpul vacantelor ci schimbarea de decor,
de mediu si de stil de viata;
familii cu copii (25-65 ani), cu o viata sociala activa, educatie medie si ridicata,
venit mediu si peste mediu, provenind din mediul urban, amatori de odihna si
relaxare in mijlocul naturii;
2. Grupul tinta secundar :
clienti institutionali (societati comerciale) din tara si strainatate, pentru participari la
conferinte, simpozioane, seminarii pe diferite teme, precum si pentru excursii sau
sejururi avand ca scop activitati de teambuildig, recompense pentru rezultate din
activitate acordate in diverse ocazii;
In ceea ce privesta puterea de cumparare, putem preciza ca oferta pensiunii se adreseaza
persoanelor cu venituri medii si peste medie. Calitatea serviciilor de cazare oferite, precum
si diversitatea serviciilor de relaxare si agrement, reprezinta criteriul fundamental de
alegere al segmentului tinta de clientela al pensiunii.
In general industria turismului in Romania este un domeniu in plina deschidere,
existand multiple oportunitati de dezvoltare a afacerii in acest domeniu. Potentialul
natural este darnic cu investorii, tara noastra beneficiind de o dezvoltare
armonioasa a formelor de relief.
Dezvoltarea turistica locala este de slaba factura, raportata la potentialul natural
al regiunii (sudul Muntilor Bucegi si Leaota, cu acces imediat Valea Ialomitei,
Valea Ialomicioarei, drumuri forestiere pietruite), dar si al capacitatii de ocupare a
locurilor de cazare.
In prezent, capacitatea de cazare in zona nu depaseste 200 locuri la categoria 2
3 *, o cifra care se situeaza mult sub potentialul zonei. Majoritatea operatorilor
ofera numai servicii turistice de baza (cazare si masa-bucatarie rece la dispozitia
turistului , vezi si Anexa 2). La acest moment in apropierea Complexului, exista in
constructie un sat de vacanta de lux investitie privata straina, lucru pe care il
consideram imbucurator, deoarece numai printr-un efort conjugat al potentialilor si
actualilor investitori din zona, aceasta se poate dezvolta turistic si atrage cat mai
multi clienti.
Cea mai apropiata zona turistica dezvoltata, Valea Prahovei Sinaia se afla la
30 km departare, dispune de o gama larga de spatii de cazare si recreere, insa in
viitorul apropiat va apare si se va acutiza sentimentul de saturare datorat
constructiei necontrolate a caselor private de vacanta. Astfel, datorita aglomeratiei,
tot mai des resimtita atat in statiuni, cat si in traficul pe DN1, multi turisti vor dori sa
incerce si alte destinatii alternative.
Strategia de marketing isi va centraliza eforturile pentru a promova:
- regiunea deluroasa de la sud de Muntii Bucegi drept o destinatie prietenoasa,
usor accesibila cu mijloacele de transport, plasata intr-un climat benefic si
relaxant,
- complexul turistic are drept o locatie situata intr-un mediu natural inca nealterat,
care ofera o varietate de servicii de calitate si o experienta a naturii completa.
Serviciile se adreseaza atat persoanelor fizice cat si a celor juridice (companii).
Din cadrul persoanelor fizice un aspect important se pune pe familii cu cel putin 1
copil, care au venituri medii ridicate, varsta 25 55 ani, sau pe grupuri de adulti
sau copii. Aria de acoperire geografica a ofertei se incadreaza in principal pe
zona de sud a tarii (Bucuresti Ploiesti Targoviste) sau pe litoral (Tulcea
Constanta Mangalia, in special in anotimpul rece). Va exista o oferta on-line si
pentru straini din afara Romaniei programe specializate de leisure (ex.
birdwatching) sau culturale. Pentru acestia oferta de servicii va cuprinde si
transferul de la aeroport si retur.
Persoanele juridice vor gasi in cadrul complexului un loc propice pentru relaxare
diferite petreceri tematice sau cu ocazia sarbatorilor, sau studiu profesional
(training teambuilding).
Grupurile tinta pe care Complexul turistic va incerca sa le atraga se refera
clienti doritori de practicarea urmatoarelor tipuri de turism:
- turism de relaxare;
- eco-turism turisti iubitori de natura;
- turism corporativ;
- turism educativ;
- turism specializat (ex: stiintific, sau sportiv cicloturism, speologie, trekking,
alpinism, etc.).
De asemenea, in cadrul agentiei de turism societatea are contracte de colaborare cu
diverse pensiuni turistice rurale din tara, cu care mentine un contact activ prin asigurarea
grupurilor de turisti. Odata cu aceasta, sunt observate si analizate in mod just realitatile
turismului rural romanesc, incepand cu oferta de servicii, derularea programelor turistice
si terminand cu feedback-ul clientilor.
Un aspect particular al ofertei de servicii il constituie multitudinea de servicii
optionale de relaxare si petrecere a timpului liber, prezentate atat ca
briefing anterior sejurului in vederea dezvaluirii intentiilor clientilor cu privire la
timpul pe care il va petrece, apoi interesul si deschiderea catre nevoile exacte ale
acestora, respectiv contactul direct si permanent in momentul sejurului.
Cresterea gradului de ocupare si implicit sporirea atractivitatii ofertelor pentru
clienti, in special pentru cei care vin a 2-a oara, se vor realiza prin:
1. Realizarea unor oferte pausal (extrasezon), aplicabile chiar si in sezon. Ex.:
- Discounturi pana la 20 % la cazare sau anumite activitati;
- Weekend de 2 nopti la pret de 1;
- Oferta 1 saptamana de refacere;
2. Programe de 1 saptamana:
- tabere scolare;
- pachet all inclusive pentru familii cu activitati gratuite;
3. Programe care se adreseaza anumitor categorii de persoane (grupuri tinta)
- tabere pt copii cu programe specializate, organizate de sociologi-psohologi,
- program corporativ pachet complet de servicii cazare, masa bucatarie rece
la dispozitia turistului , sala de conferinta, activitati outdoor.
- excursii de birdwatching in Parcul National Bucegi, bear sau wolf watching in
Parcul National Piatra Craiului;
Se estimeaza ca actiunea de marketing si popularizare a investitiei va avea un
feedback prompt si pozitiv.
Anterior deschiderii Complexului turistic, actiunile de marketing se vor indrepta in
urmatoarele directii:
- inregistrare site web si oferta turistica pe diferite portale de turism nationale sau
internationale;
- e-mailing oferta servicii turistice;
creare materiale informative (leaflet-uri, pliante, brosuri) si distributia lor prin posta
sau direct (la sediul clientilor sau agentiilor partenere), cat si la Tragurile Nationale
de Turism
inregistrarea in cataloage de turism si afilierea la organizatii nationale din turism
(ANAT, ANTREC, RCB), dar si la organizatii non-guvernamentale din domeniul
naturii SOR, PNB.
Ulterior deschiderii pensiunii:
- festivitate oficiala de deschidere weekend cu invitatii pentru vizionare a
principalelor companii din domeniul turismului in scopul pastrarii transparentei
asupra serviciilor oferite;
- oferte speciale reduse pentru prima luna de functionare;
- mapa informativa in camera turistilor;
- cadouri simbolice oferite turistilor (ex. CD cu poze surprinse in timpul sejurului);
- banner pe DN 1 (intrare in Sinaia dinspre Bucuresti),
Stabilirea politicii preturilor
Poate parea o surpriza penru multa lume, insa in mod regulat turistii au putine
temeri in a plati pentru serviciile oferite. O cercetare recenta
1
a relevat faptul ca
preturile in activitatea de turism nu sunt importante pentru turisti, iar in afara celor
exagerat de scumpe, preturile sunt rareori citate in reclamatii ulterioare sau pentru
neparticipare la sejur. Cercetarea a relevat de asemenea faptul ca preturile constitie
sisteme de referinta diferite, cuantificate in mod aleatoriu de la turist la turist. Daca
turistul traieste o viata cotidiana alerta si scumpa, acesta nu va avea probleme in a
plati un serviciu turistic chiar scump la prima vedere. Strategia de baza in
managementul preturilor nu este marimea preturilor ci valoarea oferita in acele
preturi.
Strategia preturilor dezvolta 3 concepte largi, bazandu-se pe relationarea pret
calitate:
- preturi foarte mari (premium pricing): valori mult peste piata, folosite acolo unde
exista o calitate exceptionala;
- raport pret calitate excelent: calitatea serviciilor este reflectata in pretul cerut.
Majoritatea operatorilor folosesc aceasta strategie;
- preturi mici: folosirea acestora, fara alte pretentii de calitate, in scopul atragerii
clientilor.
Pensiunea va dezvolta conceptul de mijloc (raport calitate pret), o strategie
flexibila care va permite ulterior, in urma experientei acumulate prin demonstrarea
standardului si calitatii serviciilor oferite, probabil sa mareasca nivelul preturilor, sau
dimpotriva sa le reduca in cazul in care satisfactia clientilor nu este pe masura
asteptata.
In orice caz, paleta preturilor va varia considerabil in raport cu durata sederii, o
pondere mare a acestora fiind data de pachete all inclusive, astfel incat turistul sa
stie dinainte bugetul pentru sejur si, in special, sa se evite alte costuri ascunse,
percepute la fata locului.
Prioritatea maxima va fi acordata pregatirii personalului si calitatii serviciilor
oferite, iar marketingul si publicitatea vor trebui sa asigure o buna promovare si
ulterior reputatie a investitiei.
Politica de produs
Prezentarea ofertei pensiunii turistice
Pensiunea turistica isi propune sa ofere un pachet competitiv de servicii turistice,
respectiv:
1. Cazare
Pensiunea, ce a fost proiectata la categoria de confort de 3 stele, va dispune in total de 8
camere. Camerele vor fi modern dotate si utilate, cu mobilier si finisaje de cea mai buna
calitate si vor avea paturi duble si baie proprie, fiind destinate utilizarii de catre 2 persoane.
In afara spatiilor destinate cazarii pensiunea dispune de urmatoarele facilitati:
- bucatarie rece la dispozitia clientilor ce va deservi numai turistii cazati in pensiune;
- spatiu relaxare ;
- sala de fitness, amenajata cu dotari specifice ;
- sala pentru sauna umeda, sauna uscata si jacuzi;
Curtea pensiunii va fi frumos amenajata, urmand a beneficia de spatiu verde, de unde se
poate admira peisajul inconjurator.
2. Agrement si relaxare
Pensiunea va pune la dispozitia turistilor, in vederea desfasurarii de activitati
recreationale si de agrement urmatoarele dotari:
Turistii cazati in incinta pensiunii turistice vor avea acces la terenul de sport .
Vizitarea de obiective turistice istorice, muzee, participari la serbari si manifestari
traditionale locale, vizite la artizanii din regiune, etc.
4. Servicii suplimentare
De asemenea, conform criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu
functiuni de cazare de tipul pensiunilor si pensiunilor agroturistice, pensiunea
turistica va asigura turistilor cazati urmatoarele servicii si facilitati:
ambianta corespunzatoare a constructiilor, anexelor si spatiilor exterioare (curte,
gradina, spatii amenajate in aer liber pentru divertisment)
televizor si cablu TV in toate camerele
telefon in fiecare camera
frigider in toate camerele
servicii de spalat si calcat haine la cerere
Analiza Swot
Puncte Tari Puncte Slabe
diversitatea potentialului turistic natural, a reliefului, florei
si faunei
existenta unui patrimoniu cultural-istoric bogat (traditii si
obiceiuri ale diferitelor nationalitati, structuri satesti istorice
bine pastrate, urme vestigii din istoria: cetati, biserici)
traditia judetului in domeniul turistic
capacitate mare de cazare in diverse structuri de primire a
turistilor, inclusiv pensiuni rurale
capacitatea de cazare poate fi utilizata pe tot parcursul
anului
ponderea mare a turistilor straini din totalul turistilor care
viziteaza anual judetul
oferta universitara bine dezvoltata in domeniile
management-turism-servicii
infrastructura de transport inadecvata
(drumuri nemodernizate, lipsa
aeroportului, lipsa autostrazii)
gradul de ocupare scazut in sezonul estival si extrasezon
numarul redus al programelor de instruire
pentru turism si neadaptarea celor
existente la nisele de piata
lipsa studiilor de marketing specifice zonelor turistice din judet,
necesare promovarii unor pachete turistice
controlul calitatii serviciilor de turism nu
acopera totalitatea unitatilor turistice
in unele zone, serviciile de alimentatie publica sunt slab
dezvoltate
Oportunitati Riscuri
dezvoltarea unor servicii care sa asigure o crestere a
calitatii activitatilor din turism
accesarea de fonduri europene prin FEADR pentru pentru
supraaglomerarea zonelor turistice prin
constructii fara autorizatii sau care nu
cresterea capacitatii de cazare si diversificarea serviciilor
dezvoltarea evenimentelor si a festivalurilor
dezvoltarea pachetelor turistice: ecoturism, agroturism,
sporturi montane etc.
largirea bazelor de agrement
dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de transport
pentru facilitarea accesului spre zonele turistice
extinderea si imbunatatirea retelei de informare turistica
astfel incat sa
raspunda nevoilor turistilor
atragerea operatorilor de turism din judetul Dambovita la
targurile nationale si internationale
mai mare implicare a administratiilor locale in promovarea
activitatilor turistice
respecta mediul inconjurator
concurenta internationala, precum si cea din partea judetelor
inconjuratoare
promovarea unor servicii de turism
neadecvate si slabe din punct de vedere
calitativ
incalzirea climatica risca sa efecteze
derularea activitatilor turistice de iarna
tendinta ca falsul istoric si kitsch-ul sa ia locul valorilor autentice
Politica de aprovizionare
Cheltuielile cu cea mai mare pondere in activitatea curenta a pensiunii sunt cele cu
cheltuielile cu utilitatile.
Aprovizionarea este realizata in concordanta cu necesarul de servicii si utilitati.
Politica de distributie
Comercializarea serviciilor turistice ale pensiunii turistice se va face:
1. direct catre clienti - persoane fizice sau clienti institutionali
2. prin intermediul agentiilor de turism acreditate
Piata tinta este reprezentata de urmatoarele segmente:
1. Grupul tinta strategic:
tineri si adulti (15-65 ani), cu/fara familiile acestora, activi, pasionati de natura, de
explorarea si descoperirea Deltei, impatimiti ai pescuitului sportiv si vanatorii;
tineri (15-35 ani) amatori de distractii, de peisaje naturale atragatoare, neobisnuite,
si care in general nu urmaresc odihna in timpul vacantelor ci schimbarea de decor,
de mediu si de stil de viata;
familii cu copii (25-65 ani), cu o viata sociala activa, educatie medie si ridicata,
venit mediu si peste mediu, provenind din mediul urban, amatori de odihna si
relaxare in mijlocul naturii;
2. Grupul tinta secundar:
clienti institutionali (societati comerciale) din tara si strainatate, pentru participari la
conferinte, simpozioane, seminarii pe diferite teme, precum si pentru excursii sau
sejururi avand ca scop activitati de teambuildig, recompense pentru rezultate din
activitate acordate in diverse ocazii;
STRATEGIA DE MARKETING PENTRU TURISM
Intreprindere : S.C.
Cod postal / localitate : SAT COCANI, COMUNA CREVEDIA, JUDET DAMBOVITA
Adresa: sediu: SAT DARZA,
Telefon / Fax :
Consultant / Data: S.C. .
Crearea ofertei
Cazare
Numar de camere / Paturi:
4 CAMERE / PATURI SIMPLE SAU DUBLE
4 APARTAMENTE
Dotari:
CONFORM CLASIFICARE 3 STELE
Ce puteti / doriti sa oferiti?
Judetul Dambovita - prezentare generala

Situat in partea de sud a Carpatilor Meridionali, in zona de contact a Campiei
Romane cu Subcarpatii Munteniei, judetul Dambovita are un relief variat ce se desfasoara in
trepte: la nord se inalta Muntii Bucegi si Leaota, carora le urmeaza spre sud zona
dealurilor Subcarpatilor Munteniei, platforma Candesti, in continuare, campia inalta
a Targovistei si campia Titu.
Judetul Dambovita se invecineaza la vest cu judetul Arges, la est cu judetul Prahova, la sud-est cu judetul Ilfov, la
sud cu judetele Giurgiu si Teleorman si la nord cu judetul Brasov.
Clima temperat continentala este mai umeda si racoroasa in zonele inalte, iar in zonele joase cu precipitatii mai
reduse si temperaturi mai ridicate.
Cu o suprafata de 4054 km2, judetul Dambovita este unul din cele mai mici judete din tara, reprezentand 1,7% din
teritoriul tarii, situandu-se ca intindere pe locul 37 intre judete.
Judetul Dambovita - Istoric
Cercetarile arheologice de teren si sistematice au permis surprinderea unei locuiri intense in toate
epocile si perioadele istorice, harta arheologica a judetului Dambovita oferind un argument
peremptoriu in demonstrarea unei continuitati de vietuire, un foarte bun exemplu oferindu-l
comuna Vacaresti, in satele careia se regasesc urme de locuire de pe parcursul intregii noastre
istorii,primele indicii au fost constituite de recoltarea unor unelte de silex din zona
satelor Ionesti si Puntea de Greci, importante si prin aceea ca reprezinta o limita estica a zonelor
de semnalare a grupurilor de homo erectus in prima parte a paleoliticului inferior.
In cadrul aparitiei si evolutiei societatii omenesti in spatiul carpato-dunareano-pontic, urmele asezarii si activitatii
omului pe meleagurile judetului Dambovita atesta o vechime ce coboara inPaleolitic, prima treapta a istoriei
societatii omenesti, in paleoliticul superior -cca. 35000-10000 ani in urma- aria si numarul descoperirilor creste -
Potlogi, Morteni, Butimanu-, iar neoliticul este atestat in judetul Dambovita inca din fazele sale timpurii -Bratestii de
Sus-, dar si in cele avansate -Corbii Mari, Croitori, Genagoesti, Moara din Groapa, Odobesti, Padureni s.a.-,
cercetarile atestand faptul ca este vorba de agricultori, cu locuinte de suprafata, construite in faza mijlocie a culturii
Gumelnita, cu podina de lut, pereti de lemn lipit cu pamant si prevazute cu vetre.
Epoca bronzului (2000-1200 i.e.n.) se regaseste in asezarile purtatorilor culturii Glina situate pe terasele raurilor
Ialomita, Ilfov, Tinoasa, Nucetel, Racovita etc, dezvelirea unor morminte in cutii de piatra la Runcu, Voinesti,
Candesti, Mesteacan sugerand ca popularea regiunii subcarpatice a judetului era in aceasta perioada pana in
zonele montane.
Etapele urmatoare sunt in general marcate de prezenta tezaurelor monetare, in prima faza marcand legaturile cu
teritoriile grecesti, macedonene, romane -tezaurele de la Brancoveanu si Gaesti sau descoperirile izolate de
la Moreni, Patroaia sau Tachitele- mai apoi baterea propriei monede -Adanca, Caprioru, Cojasca, Crevedia, Podu
Cristinei, Urseiu- si in cele din urma dupa cucerirea romana unificarea politica, economica si strategica reprezentata
de adoptarea dinarului republican roman ca principala moneda de schimb -tezaurele de la Brancoveanu, Valea
Voievozilor, Vladeni, Voinesti-.
Judetul Dambovita - Obiective turistice in Dambovita
In judetul Dambovita exista numeroase posibilitati de agrement pentru turisti: se pot face excursii in masivul
Bucegi,se pot vizita monumentele istorice, arheologice si religioase din imprejurimi.
Palatul Brancovenesc de la Potlogi- Palat in stil brancovenesc, construit de Constantin Brancoveanu in 1698, pe
locul unei curti boieresti, fatada orientata spre un elesteu, astazi secat, are o dubla loggie. Pe fatada opusa, spre
curte, compozitia este dominata de foisorul cu scara exterioara, asemeni celui de la Mogosoaia. Decoratia palatului
cuprindea motive florale de inspiratie persana, care se aseamana cu unele prezente la Mogosoaia in foisor, la
biserica Coltei in exterior, in varianta de la Potlogi, ele sunt realizate in stuc.
Complexul Muzeal Curtea Domneasca de la Targoviste, resedinta domneasca a lui Mircea Cel Batran (1394)
singura capitala a Tarii romanesti (1431) unde au domnit personalitati importante ale vremii, printre care amintim pe
bravul domnitor Vlad Tepes, cunoscutul erou al novelei lui Bram Sthoker Dacula, complexul continand si celebrul
Turn al Chindiei.
Mai pot fi vizitate ruinele conacului Vacaresti, Biserica Stela, Biserica Andronesti, Muzeul de arheologie, Muzeul
scriitorilor, Muzeul tiparului si al cartii vechi,Manastirea Dealu si Manastirea Viforata, spre Cetatuia Negru Voda,
spre Namaiesti, schitul Cota 1000.
Cultura
Judetul Dambovita are o remarcabila traditie culturala, la Dealu, s-a tiparit prima carte in 1508,
la doar 50-60 ani de la descoperirea tiparului. Aici, Petru Cercel, voievod umanist, a infiintat,
dupa model occidental prima curte literara.
La Targoviste dainuie celebrele ruinuri ale curtii domnesti, cantate de mari poeti pasoptisti.
Aici, poetii Vacaresti au pus bazele limbii literare moderne si s-a nascut gratie lui Heliade
Radulescu, primul act de normare al limbii romane. La Potlogi, se afla in plin proces
de restaurare Palatul Brancovenesc, monument de arhitectura medievala romaneasca de mare
valoare.
In apropiere de Ghergani, se afla conacul si parcul dendrologic Ion Ghica, in curs de
amenajare si restaurare in circuitul cultural.


Geografie si statistici
Situat in partea de sud a Carpatilor Meridionali, in zona de contact a Campiei Romane cu
Subcarpatii Munteniei, judetul Dambovita are un relief variat ce se desfasoara in trepte: la nord
se inalta Muntii Bucegi si Leaota, carora le urmeaza spre sud zona dealurilor Subcarpatilor
Munteniei, platforma Candesti, in continuare, campia inalta a Targovistei si campia Titu.
Se invecineaza la vest cu judetul Arges, la est cu judetul Prahova, la sud-est cu judetul Ilfov, la
sud cu judetele Giurgiu si Teleorman si la nord cu judetul Brasov.
Clima temperat continentala este mai umeda si racoroasa in zonele inalte, iar in zonele joase cu
precipitatii mai reduse si temperaturi mai ridicate.
Resursele naturale cuprind o gama importanta de bogatii constituite in principal din : zacaminte
de titei, gaze naturale, carbune, sulf, ape sulfuroase, marne,calcare, gresie.
Cu o suprafata de 4054 km2 , judetul Dambovita este unul din cele mai mici judete din tara,
reprezentand 1,7% din teritoriul tarii, situandu-se ca intindere pe locul 37 intre judete.
TARGOVISTE
Atractii turistice:

Vederi

Catedrala

Curtea domneasca

Turnul Chindiei

Biserica domneasca (secolul XVI)

Biserica domneasca noaptea
ATRACTII TURISTICE
Manastirea Viforata, ctitorie a lui Vladislav Voievod Basarab (1447-1456), se afla in satul
Viforata la 7 km de Targoviste. A fost atestata documentar in 1557.
Manastirea a fost refacuta in anii 1530 de catre Vlad Inecatul Voievod, in 1635 de Matei Basarab
si in 1713 de catre Maria Brancoveanu, sotia lui Constantin Brancoveanu dar si dupa cutremurul
din 1802. Catapeteasma manastirii, in stil baroc este opera a sculptorului Karl Stork.
Aici se gasesc cruci din 1704 si 1717, o colectie de arta medievala, cu remarcabila icoana in
relief a 'Sfantului Mare Mucenic Gheorghe', in argint aurit, dania lui Leon Tomsa Voda si a
sotiei sale Victorita, din 1631 si un potir de argint din 1775.
Complexul monahal Dealu din apropiere de Targoviste a fost unul din marile centre culturale ale
Evului mediu. Din complexul monahal grec initial a ramas doar biserica intemeiata de Radu cel
Mare (1499-1501).
In interior a fost depus intr-o cripta capul taiat al voievodului Mihai Viteazul, executat in anul
1601. Sub conducerea celebrului voievod roman, manastirea a asigurat in 1595 apararea cetatii
Targoviste, atacata de trupele lui Sinan Pasa.
Turism
Judetul Dambovita constituie o zona turistica de mare interes datorita:
- numeroaselor vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de arta de o valoare
considerabila (Curtea domneaca din Targoviste cu Turnul Chindiei);
- frumuseti si unicate ale naturii reprezentate de pitorescul vailor Dambovitei si Ialomitei, cu
numeroasele forme carstice (Pestera Ialomicioara, Cheile Zanoagei, Cheile Tatarului, etc.) si
frumusetea masivelor Leaota si Bucegi;
- reculegere spirituala la la importantele manastiri ortodoxe (Manastirea Dealu, Manastirea
Viforata), Centrul ecumenic Vulcana Bai (avand in prezent o biserica ortodoxa, o moschee si o
sinagoga )
- cura si tratament balneo-climateric la statiunea balneoclimaterica Pucioasa
- agroturism in localitatile Moroeni si PietrositaCURTEA DOMNEASCA (TARGOVISTE)
Cantate de generatii intregi de poeti, printre care Vasile Carlova, Grigore Alexandrescu s.a.,
ilustrele ruine ale Curtii domnesti din Targoviste i-au inspirat si lui Heliade Radulescu versurile
poeziei 'O noapte la Targoviste':
O, ziduri! ramasita din slava stramoseasca
O, turn! de unde ochiul de mii de ori vazu
Biruinta sa zboare p-ostirea romaneasca,
In muta voastra soapta cate-mi vorbiti acu!'
Descifrand paginile ingalbenite de scurgerea vremii, cercetatorii au stabilit ca prima oara curtea
domneasca a fost mentionata in timpul lui Mihai I, fiul asociat la domnie al lui Mircea cel
Batran. Pradata si arsa de turci de nenumarate ori, ea a fost refacuta si marita prin sarguinta
mesterilor vestiti ai domnilor Vlad Tepes, Petru Ceccel, Matei Basarab, Constantin Brancoveanu.
Frumusetea constructiei si viata prospera a cetatii Targoviste i-a incantat si pe vizitatorii straini,
care au comparat asezarea cu mari orase ale timpului. Anii de restriste, razboaiele si incendiile au
distrus cea mai mare parte a constructiilor care formau ansamblul curtii domnesti. Monumentele
ramase pana azi, documentele scrise, precum si alte marturii din veacurile trecute pot duce la
reconstituirea infatisarii sale de atunci.
Casa domneasca (ruinata acum) era formata din doua corpuri de cladire, corespunzatoare celor
doua epoci de constructie: din timpul lui Mircea cel Batran si din timpul lui Petru Cercel.
Mutand in 1584 capitala Tarii Romanesti la Targoviste, Petru Cercel (a carui porecla venea de la
cercelul pe care il purta in ureche, dupa moda curtii domnitoare franceze unde a stat un timp) a
dat casei domnesti infatisarea unui palat stralucitor, cu acoperis de tigla smaltuita in diverse
culori. Fantanile si gradinile amenajate in terase pe panta dinspre Ialomita erau asemanatoare
celor aflate in acea vreme in Europa, la curtile domnitoare, iar apartamentele lui Petru Cercel se
prezentau pline de fast si bogatie. In timpul lui Matei Basarab s-a zidit un coridor, care unea cele
doua corpuri de cladiri, dand casei domnesti o infatisare si mai mareata. Constantin Brancoveanu
a refacut aproape in intregime curtea domneasca, adaugand casei domnesti un foisor, suprapus
vechii constructii.
Biserica domneasca mare face parte din acelasi ansamblu si a fost ctitorita de Petru Cercel,
infrumusetata si pictata din porunca lui Constantin Brancoveanu. Pe peretele vestic se
desfasoara, sub haina stralucitoare a culorilor zugravite, o adevarata procesiune (cea mai mare si
completa, de altfel) a voievozilor munteni. Adanc infipta in interiorul zidului, o ghiulea de tun
sta marturie a necrutatoarelor razboaie carora a trebuit sa le faca fata Targovistea.
Biserica domneasca mica, zidita probabil in secolul al XVI-lea, si-a pastrat in buna parte aspectul
initial. Are ornamente din discuri ceramice si cel mai vechi pridvor construit odata cu biserica.
Cladirea din curtea bisericii, destinata a fi azil si spital, a fost ridicata de domnita Balasa, sotia lui
Constantin Serban Carnu.
In afara curtii domnesti se afla si alte monumente deosebit de valoroase, printre care merita sa fie
amintita o veche casa targovisteana (restaurata dupa planurile arh. Ion Mincu) in care a fost
amenajat azi 'Muzeul tiparului si al cartii vechi romanesti'.
MANASTIREA DEALU
Printre livezile si viile ce se intind pe terasele din stanga Ialomitei, urca in largi modulari drumul
ce duce din Targoviste la manastirea Dealu. Socotita printre cele mai izbutite realizari
arhitectonice romanesti, ea a fost zidita in secolul al XV-lea, in timpul domniei lui Radu cel
Mare, pe locul unde era mentionata in documentele anului 1431 o biserica de lemn. Se spune ca
manastirea Dealu era intrecuta in frumusete doar de biserica lui Neagoe Basarab de la Curtea de
Arges. Prin zveltetea turlelor si bogatia dantelariei sapata in piatra, ea isi vesteste de departe
prezenta, decupata pe fondul azuriu al cerului.
Aceasta bijuterie de arhitectura a fost in repetate randuri reparata prin grija domnilor Matei
Basarab, Constantin Brancoveanu si Bibescu Voda. Din pacate, manastirea nu mai are azi toate
cladirile care ii apartineau odinioara; vechile imprejmuiri de zid si chiliile n-au rezistat vremii.
Lacas de cultura, manastirea a adapostit cativa ani o tipografie, care a scos printre alte carti o
Cazanie in limba romana (1644).
Placi sculptate de marmura alba acopera somnul de veci al ctitorului manastirii, al rudelor si
urmasilor sai. Sub lespedea pe care este sapata o coroana de bronz cu inscriptia: 'Primului
intregitor de neam glorie nemuritoare' - se pastreaza capul viteazului Mihai voievod, retezat de
securile miseliei si tradarii de pe Campia Turzii. Radu Buzescu, unul dintre vestitii capitani ai lui
Mihai Viteazul, si sotia sa (fiica banului Mihalcea, asasinat impreuna cu domnul), au asezat o
piatra frumoasa pe acest scump mormant, sapand in piatra epitaful: 'Aici zace cinstitul si
raposatul capul crestinului Mihail, marele voevod ce au fost domn Tarii Romanesti si Ardealului
si Moldovei'.
ECOTURISM CULTURAL LA PESTERA IALOMITA

Cursul superior al Ialomitei este bucuria oamenilor! Aceste locuri au fost
preamarite candva de Cezar Bolliac, Al. Vlahuta, Grigore Alexandrescu, Ion
Heliade Radulescu.
Deschiderea turistica s-a facut si prin amenajarea drumurilor de acces in
zona (inclusiv betonate, cum este cel spre cabana Lespezi), iar pustietatea
a fost alungata, locurile fiind astazi populate de oameni statornici in credinta
si caracter.
Cu mijloace auto, din D.N. 71 se desprind doua trase: primul, din comuna
Moroieni pe langa sanatoriul omonim, al doilea, de la cota 1000 de pe
'Paduchiosul', in stanga spre 'Dichiu' si coborand apoi la 'Zanoaga', de unde
ruta devine comuna, cu reperele: cabana Bolboci, lacul omonim, cheile
Tatarului, cabana Padina, Complexul monastic 'Pestera'.


Batrana Ialomita, axul asezarilor din aceasta zona, isi are obarsia in
pieptul Bucegilor, la poalele 'OMU-lui', fiind leaganul de viata si
frumusete al acestui tinut, inca de pe vremea dacilor si a celor dinaintea
lor.
Aproape de izvoare, la intrarea in 'Pestera Ialomitei', credinciosii si calugarii din comunele invecinate (Pietrosita, Moroeni, Bran,
Moieciu s.a.) au construit lacasuri monastice ortodoxe, in mai multe randuri. Bisericile si chiliile, fiind din lemn, au ars in decursul
a patru secole de exitenta de patru ori. Ultimul incendiu a distrus totul in anul 1961.
Anul 1993 inseamna renasterea Complexului monastic, la 1 august incepand lucrarile de reconstructie, din temelie, a tot ceea ce
astazi ne uimeste, incantandu-ne inima si sufletul.


Cheile Orzei

Cheile Tatarului


Cascada din pestera


Altarul din pestera

In ceea ce priveste ferta generala de servicii:
1. Excursii la obiectivele turistice din zona
2. Programe speciale pentru studenti
3. Tabere pentru elevi
Cum intentionati sa atrageti atentia oaspetilor dumneavoastra asupra ofertei pe
care o aveti?
(X) Mapa de informare
(X ) Panou
(X ) Seri informative
(X) Reclama radio
(X) Reclama tv
(X) Pliante
(X) Contracte cu agentii de turism
(X) Publicitate in masmedia locala si
nationala
Prin ce particularitati / activitati va deosebiti de ceilalti ofertanti?
Organizare de excursii cu ghid specializat
Care sunt grupurile tinta pe care doriti sa le abordati (Cui se adreseaza oferta dvs)?
Oameni de afaceri
Functionari si institutii publice
Medici si institutii medicale
Grupuri de straini
Ce intreprideti pentru a asigura o atmosfera rurala a spatiului dumneavoastra?
Programe specifice traditionale
Ambianta rustica a pensiunii
Stabilirea pretului
Camera dubla 135 Ron/zi
Apartament 190 Ron/zi
Prin ce activitati ati putea sa cresteti gradul de ocupare (numarul de zile in care este
ocupata camera)?
(X) Oferte pausal (extrasezon)
care:
Vacanta de paste
Vacante elevi,studenti
(X) Programe speciale de cate o saptamana
care:
Vacanta de Craciun
Vacanta de Anul Nou
(X) Programe speciale de sfarsit de saptamana
care:
Weekend la munte
(X) Programe speciale care se adreseaza anumitor categorii de persoane (grupuri tinta)
care:
Activitati recreeative
La ce pret veti inchiria / intentionati sa inchiriati?
Camera dubla 135 Ron/zi
Apartament 190 Ron/zi
Care este raportul dumneavoastra calitate/pret?
(X) bun
( ) satisfacator
(X) pretul ar trebui ridicat
(X ) cand-In sezonul sarbatorilor de iarna
Care sunt serviciile suplimentare care ar putea creste incasarile dumneavoastra?
Excursii la obiectivele turistice din zona
Inchirieri de material sportiv iarna/vara
Transport de turisti romani si straini din Bucuresti(grup de max.28 persoane)
Asigurare ghid specializat pentru turisti straini
Seri traditionale romanesti
Programe speciale pentru studenti
Constructia unui teren de tenis
Constructia unei piscine
Tabere pentru elevi
STRATEGIE DE MARKETING
Publicitate si relatii cu publicul
Cu ce faceti/intentionati sa faceti publicitate?
(X) Prospecte distribuite prin posta
(X) Pliante
(X) Carti de vizita
(X) Bannere
(X) Mapa informativa in camera
( ) Carti postale
(X) Placute indicatoare / Panouri
(X) Cadori oferite oaspetilor
(X) Scrisori publicitare
(X) Anunturi
(X) Pagina de internet
(X) Inregistrare in cataloage
care:
(X) Catalog ANTREC 2011 (Catalogul national al
pensiunilor turistice si agroturistce)
(X) Inregistrare in pliante locale
care:
(X) Agentia de turism Bucuresti
(X) Agentia de turism Dambovita
(X) Colaborari cu agentii / birouri de turism
(X) Colaborari cu altii
(X) Actiuni speciale
(X) Participare la targuri, expozitii pentru consumatori, piete
Cooperare / colaborari
Aveti posibilitatea unor oferte comune, realizate impreuna cu alti ofertanti?
Exista posibilitatea colaborarii cu restaurantele si hotelurile din localitate?
(X) Oferte de produse caracteristice turismului rural
(X) Oferta de mancaruri si specialitatea cu specific regional
(X) Oferta de vin / vin spumant / tuica
Aveti posibilitatea sa discutati cu alti ofertanti despre raportul calitate/pret al ofertelor
dumneavoastra?
Da.
Principalii clienti si furnizori ai societatii vor fi urmatorii:
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire
furnizor de
materii
prime/materiale
auxiliare/produse/
servicii
Adresa Produs
furnizat si
cantitate
aproximativa
Valoare
aproximativa
-RON-
% din
total
achizitii
Metro Cash and
Carry
Bucuresti,
Sectorul 1
Produse
curatenie
18.400
25%
Petrom
Bucuresti,
Sectorul 1
Combustibil 18.000
25%
Concept Hotels
Group
Bucuresti,
Sector 1
Decoratiuni
interioare
16.300
23%
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -RON - % din vanzari
1 Diverse personae fizice 55.572 100%
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1. Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul investitiei (regiunea, judetul, localitatea) investitiei,
suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau
temporar) de lucrare.
S.C. . are inchiriat in, Sat COCANI, COMUNA CREVEDIA, judet DAMBOVITA,
conform contractului de inchiriere anexat, un teren in suprafata de 5.359 mp, teren pe care
va fi amplasata pensiunea turistica rurala ce face obiectul proiectului.
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
Generalitati:
Obiectivul este amplasat in Sat COCANI, COMUNA CREVEDIA, judet DAMBOVITA.
Accesul se realizeaza pe DN1A pana in COMUNA CREVEDIA, apoi pe Drum Comunal pana
la obiectiv.
Studiile efectuate in zona amplasamentului si in terenurile adiacente acestuia au avut ca scop
punerea in evidenta conditiile geologo-tehnice de fundare a viitorului obiectiv si au constat din:
Lucrari de cartare geologica
Observarea fenomenelor de inundabilitate a terenului
Regimul dinamic, hidrologic si seismic
Lucrari de sondaj geotehnic
Documentatia contine date referitoare la:
Natura terenului de fundare
Caracteristicile fizico-mecanice ale stratului de fundare
Adancimea de fundare
Presiunea conventionala
Consideratii de cadru natural
Din punct de vedere geomorfhologic obiectivul se incadreaza in regiunea Subcarpatilor
Ialomitei, alcatuiti dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de
eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale.Subcarpatii externi, formati din
depozitemiopliocene, mai putin dure, formeaza o treapta mai coborata si relative mai uniforma
de unde si denumirea frecventa de plauiri (Plaiul Magurei, Plaiul Carpinis etc). Sinclinalele si
anticlinalele sunt acoperite de o cuvertura groasa de pietrisuri si nisipuri in care apele au sculptat
un sir de depresiuni (Doicesti, Ocnita, Iedera, Moreni)
Reteaua hidrografica in regiune este reprezentata de paraul Ruda, affluent stang al raului Cricov.
Cartarea de suprafata a zonei de amplasamnet nu a evidentiat fenomene de degradare a terenului
nici prin alunecari, nici prin eroziune torentiala.
Din punct de vedere structural perimetrul cercetat apartine partii interne a Avantfosei Carpatice,
afalndu-se in apropierea granitei structurale dintre zona flisului si teritoriul avantfosei.
Stratigrafia zonei prezinta urmatoarele astepcte:
Pontian
In zona pontianului apare in succesiune completa, fiind alcatuit dintr-un complex de strate care
incepe cu marne si argile cenusii, urmate de marne nisipoase si nisipuri cenusii, acestea din urma
devenind predominante la partea superioara a etajului.
Dacian
Pe ansamblul zonei Dacianul este constituit din nisipuri, marne, argile cu carbuni si
pietrisuri.Aceste strate sunt dispuse in alternanta si au o grosime ce varieaza de la 200m la 700m.
In perimetrul cercetat Dacianul este reprezentat de nisipuri galbui, prafoase, fin granulate, cu
intercalatii subtiri de argile roscate, fine si nisipuri grosiere brune.
Romanian
Romanianul include ultimele depozite ale Pliocenului, care sunt reprezentate in general prin
marne in alternate cu argile si nisipuri. In zona de interes Romanianul apare in secvente marno-
argiloase in alternanta cu straturi nisipoase de grosime centrimetica. La partea superioara
Romanianul imbraca un facies nisipos.
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori:
- Temperature minima absoluta a aerului : -23,6 C
- Temperature maxima absoluta a aerului : +36 C
- Temperature medie anuala : 6C
- Precipitatii medii anuale : 1.000 mm
- Preipitatii maxime in 24 ore: 100lmp/zi
- Adancime maxima de inghet : -9,90 1,00m de la cota terenului natural
Din punct de vedere seismic zona se incadreaza la gradul 8(opt), conform STAS 11100/1-77.
In conformitate cu prevederile Normativului P100/1992 se vor lua in calcul urmatorii parametrii
seismici:
- Zona seismica A
- Coeficientul de seismicitate : Ks=0,32
- Perioada de colt : Tc = 1,00
Cercetarea terenului
Terenul pe care urmeaza a se amplasa obiectivul prezinta o usoara cadere spre nord est si se afla
la cca 2 m deasupra DJ710A si la circa 5 m deasupra albiei paraului Ruda. Petru determinarea
conditiilor geotehnice s-au efectuat obesrvatii directe si patru foraje tip Auger.
Lucrarile executate au evidentiat o variatie litologica, atat pe orizontala, cat sip e verticala. Astfel
in partea sud-vestica (F1, F2) terenul este alcatuit dintr-un strat de sol vegetal cu grosime de
0.15m, dupa care, pana la adancimea de -3,50m de nisipuri argiloase si nisipuri prafoase galbui,
cu rare elemente de pietris marunt. Sub aceasta adancime forajele au patruns in nisipuri si
pietrisuri si bolovanisuri cu nisip argilos, incepand cu adancime de -0,70m. Spre nord-est (F$)
sub argile prafoase, se dezvolta strate de nisipuri argiloase, a caror grosime scade fata de zona 1,
la adancimea de -2,40m intrandu-se in piterisuri si bolovanisuri cu nisip.
Lucrarile geotehnice nu au interceptat acviferul freatic pe adancimea investigate.
Conditii geologice-tehnice
Din punct de vedere geologo-tehnic obiectivul este amplasat pe un teren cu o panta usoara, in
care nu se constata fenomene de instabilitate sau degradare. Intrucat litologia in zona cercetata
varieaza destul de mult sau evidentitat trei zone disctinte:
o Zona 1 (F1, F2)
Zona 1 se intinde in partea sud-vestica a perimetrului. Imobilul poate fi fundat pe stratele de
nisipuri argiloase si nisipuri prafoase galbui, incepand cu adancimea h= -1,10m. Fundatia va
fi armata cu fier beton pentru preluarea sarcinilor transmise in constructie in cazul aparitiei
unor trasari diferentiale.
Presiunea conventionala a terenului de fundare la sarcini fundamentale, conform STAS
3300/2 85, pentru fundatii avand latimia talpii B=1,00 m si o grosime a stratului sub talpa
fundatiei de 0,4 B, varieaza astfel cu adancime:
Natura terenului Adancime [m] Presiune conventionala
[kPa]
Nisipuri argiloase si nisipuri
prafoase
1,10 150
1,50 175
2,00 200
2,50 220
3,00 240
3,50 260
4,00 280
In conformitate cu Normativul NP074/2007 se determina riscul geotehnic prin amlasarea
obiectivului dupa cum urmeaza:
- Conditii de teren: terenuri medii punctaj 3
- Apa subterana : fara epuismente punctaj 1
- Clasificarea obiectivului dupa categoria de importanta : normala punctaj 3
- Vecinatati : risc redus punctaj 1
- Grad seismic punctaj 2
Total punctaj 10 puncte risc geotehnic moderat
o Zona 2 (F3)
Este localizata pe latura estica si nord-estica a perimetrului. In aceasta zona fundarea se poate
face direct pe stratele de pietrisuri si bolovanisuri cu nisip, incepand cu adancimea de h= -1,10m.
Presiunile conventionale recomandate sun prezentate in tabelul de mai jos:
Natura terenului Adancime [m] Presiune conventionala
[kPa]
Pietrisuri si bolovanisuri
cu nisip
1,10 310
1,50 350
2,00 400
2,50 425
3,00 450
3,50 475
Riscul geotehnic se prezinta astfel:
- Conditii de teren : terenuri bune punctaj 2
- Apa subterana : fara epuismente punctaj 1
- Clasificarea obiectivului dupa categoria de importanta : normala punctaj 3
- Grad seismic punctaj 2
Total punctaj : 9 puncte risc geotehnic redus-moderat.
o Zona 3 (F4)
Terenul ocupa latura nordica si nord-vestica a perimetrului.Intrucat in aceasta zona stratele de
nisipuri argiloase pe care s-ar putea face fundarea prezinta un grad de afanare relative ridicat se
recomanda evitarea acestei locatii. In cazul in care totusi se va funda aici se va proceda in
prealabil la imbunatatirea terenului prin intermediul unei perne de ballast compactat cu grosimea
de 1m.
Conform Normativului NP 074/2007 riscul geotehnic va fi:
- Conditii de teren: terenuri dificile punctaj 6
- Apa subterana : fara epuismente punctaj 1
- Clasificarea obiectivului dupa categoria de importanta normala puntaj 3
- Vecinatati : risc redus punctaj 1
- Grad seismic punctaj 2
Total punctaj : 13 puncte risc geotehnic modrat-mare
Concluzii si recomandari
Sintetizand cele prezente mai sus se pot evidential urmatoarele aspecte:
Obiectivul este localizat pe raza localitatii Iedera, Judet Dambovita, pe un teren cu o usoara
cadere de la sud-vest spre nord-est. Structura litologica a terenului varieaza pe orizontala si
verticala, motiv pentru care s-au separate trei zone distincte. Caracteristic regiunii cercetate este
prezenta la suprafata a depozitelor argiloase (argile si argile prafoase brune, plastic vartoase),
urmate de nisipuri argiloase si prafoase cu elemente de pietris marunt si apoi de pietrisuri si
bolovanisuri cu nisip.
Ca urmare a concluziilor prezentate mai sus se recomanda:
Beneficiarul poate executa lucrarile pe stratele de nisipuri argiloase sau pufoase (zona1)
sau pe stratele de pietrisuri si bolovanisuri cu nisip (zona2)
La constructiile din zona 1 fundatia va fi armata fier beton
Adancimea de fundare recomandata incepand de la 1,10 m in raport cu cota terenului
actual.
Se va evita construirea in zona 3, datorita calitatii slabe a terenului. Daca totusi se vor
executa constructii se va imbunatati calitatea terenului prin intermediul unei perne de
ballast.
Se va executa un sant de garda pe latura nord-vestica a perimetrului pentru a preveni
actiunea apelor de siroire de pe versanti.
In cazul in care se vor face sapaturi mai adanci de 2 m se vor executa in taluz pe o panta
de 3/2 sau sprijiniri in cazul in care taluzul este vertical.
Orice nepotrivire aparuta in timpul executiei privind natura terenului se va adduce la
cunostinta proiectantului geotehnician pentru clarificare.
Dupa deschiderea sapaturilor pentru fundatii, inainte de turnarea betoanelor se va cere
avizul proiectantului de specialitate.
3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata,
numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit.
Pensiunea se constituie din patru corpuri de cladire identice, regim inaltime P+E, si un pavilion
de receptie Parter.
Constructiile au fost concepute astfel incat sa cuprinda spatiile necesare functionarii obiectivului,
respectandu-se criteriile de clasificare specifice structurilor de primire turistice, atat pentru
functiunea de cazare cat si pentru cea de loisir.
Orientarea camerelor de cazare este spre Sud si Est.
Constructia de cazare (P+E) va avea urmatoarea schema functionala:
1. PARTER :
-Living room, bucatarie rece, grup sanitar, depozitare, depozit rufe murdare, casa scarii acces
vertical
Aria construita totala parter = 109,00 mp.
2. ETAJ:
-Hol, 1 camera de 2 persoane cu grup sanitar propriu, un apartament de 2 persoane cu grup sanitar
propriu, depozit rufe curate, casa scarii acces vertical;
Aria construita totala etaj = 109,00 mp.
Pavilionul de receptie (Parter) va avea urmatoarea schema functionala:
-Sala primire-receptie, vestiar barbati, vestiar femei, grup sanitar barbati, grup sanitar femei,
circulatie, depozit inventar.
Aria construita totala = 63,00 mp.
Detalierea spatiilor pensiunii este dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
DESTINATIA
Suprafata
MP
PARTER CORP CAZARE P+E
01. LIVING ROOM 48.80
02. DEPOZITARE 3.80
03. BUCATARIE RECE 13.20
04. GRUP SANITAR 4.70
05. DEPOZIT RUFE MURDARE 5.00
06. CENTRALA TERMICA 7.10
07. CASA SCARII 8.30
ETAJ CORP CAZARE P+E
01. HOL 3.80
02. DEPOZIR RUFE CURATE 2.90
03. SAS 3.17
04. GRUP SANITAR 3.70
05. CAMERA 2P 18.50
06. SAS 5.17
07. GRUP SANITAR 4.90
08. CAMERA 2P 18.50
09. LIVING ROOM 18.50
10. CASA SCARII 8.30
PARTER PAVILION RECEPTIE
01. SALA PRIMIRE RECEPTIE 20.40
02. VESTIAR FEMEI 7.60
03. VESTIAR BARBATI 7.60
04. GRUP SANITAR FEMEI 2.40
05. GRUP SANITAR BARBATI 2.40
06. CIRCULATIE 4.80
07. DEPOZIT INVENTAR 8.05
BILANT TERITORIAL
Suprafata construita un corp cazare P+E = 109,00 MP. (exista 4 corpuri de cazare)
Suprafata desfasurata un corp cazare P+E = 218,00 MP. (exista 4 corpuri de cazare)
Suprafata construita pavilion receptie Parter = 63,00 MP.
Suprafata desfasurata pavilion receptie Parter = 63,00 MP.
REZULTA URMATOARELE SUPRAFETE AFERENTE INTREGII CONSTRUCTII :
SUPRAFATA TOTALA TEREN - 5359,00 MP.
SUPRAFATA TOTALA CONSTRUITA LA SOL - 499,00 MP.
SUPRAFATA TOTALA DESFASURATA - 935,00 MP.
SUNT GENERATI URMATORII COEFICIENTI:
P.O.T. (procent de ocupare a terenului) = 10 %
C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului) = 0,18
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Specificatia Latimi
m
Diametre Materiale Conditii de
pozare
Electrice 0 0 Cyy ingropate
Apa rece 0,6 1 OlZn subterane
Canalizare 0,6 DN 200 Beton subterane
3.3 Structura constructiva
STRUCTURA, INCHIDERI, COMPARTIMENTARI
Corp cazare
Structura constructiei va fi realizata din fundatii, centuri, stalpi si planseu peste parter din
beton armat turnat monolit.
Etajul va fi realizat pe structura din lemn. Va fi placata catre exterior cu placi de OSB si
placat cu polistiren extrudat de 5 cm. La interiorul peretelui se va prevede vata minerala. Ctare
interioar se va placa cu gips carton.
Constructia va avea inchideri din zidarie de caramida de 30 cm grosime, termoizolate cu
polistiren de 5 cm grosime pentru parter si sandwich pe structura din lemn pentru etaj (vezi descrierea de
mai sus)
Compartimentarile interioare vor fi realizate cu zidarie de caramida pentru parter si cu pereti usori
din gips-carton pe structura metalica, cu izolatie din vata minerala pentru etaj.
Structura in detaliu face obiectul documentatiei de rezistenta.
FINISAJE
La cererea beneficiarului, finisajele prevazute sunt de standard calitativ si estetic ridicat,
generand o imagine de calitate superioara.
Astfel, la interior sunt propuse pardoseli din gresie ceramica antiderapanta la toate
spatiile interioare ale parterului si holul de etaj, pardoseli din mocheta la camere si sasurile
acestora. Peretii si tavanele se vor finisa prin tencuire si zugraveli lavabile in culori de apa.
Peretii exteriori se vor finisa prin placare partiala cu piatra, tencuiala si vopsitorie de
fatada, culoare alb si crem deschis. Parapetii teraselor si balcoanelor vor fi din lemn baituit
culoare brun.
Proportiile percepute vizual vor fi: alb 60 %, crem deschis 15 %, placare cu piatra
naturala 10 %, elemente de lemn 15 %.
Tamplaria exterioara va fi din profile de lemn stratificat, cu geam termopan. Tamplaria
interioara va fi din lemn. Usa pentru centrala termica va fi metalica.
Golurile tamplariei exterioare vor fi dreptunghiulare. Raportul plin-gol este de aprox.
70%-30%.
IMPREJMUIRI
Vor fi din parapet din beton armat placat cu piatra pana la cota de 50 cm, si din sipci din
lemn dispuse orizontal, pentru restul de inaltime pana la cota de 1,50 m pentru toate laturile
incintei.
Ziduri de sprijin generate de amenajarea terenului vor fi placate cu piatra naturala, iar
aleile vor fi placate partial cu piatra si partial cu pavele din beton gri deschis.
UTILITATI: INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, DE INCALZIRE
Utilitatile necesare functionarii obiectivului se vor asigura astfel: alimentarea cu energie electrica
prin racordarea la reteaua existenta in zona. Toate spatiile sunt prevazute cu instalatii de iluminat si prize.
Instalatia de protectie prevede legarea separata la nulurile de protectie ale tablourilor electrice a
contactelor de protectie ale prizelor, a armaturilor metalice si a stelajelor tablourilor electrice de
distributie la priza exterioara de pamant.
Alimentarea cu apa se va realiza put forat in incinta, si prin prevederea unui grup de pompare si
vas tampon.
Apele meteorice de pe acoperisuri vor fi evacuate prin jgheaburi si burlane.
Apele uzate menajere vor fi dirijate prin coloane verticale si colectoare orizontale spre punctele
de evacuare catre exterior. Deversarea apelor uzate menajere se va rezolva prin racordarea la o ministatie
de epurare amplasata in incinta. Din ministatia de epurare, apele epurate vor fi dirijate si deversate prin
subteran (tub ingropat) catre paraul existent in vecinatatea terenului (Garla Crevedia).
Constructiile de cazare P+E vor fi deservite de cate o centrala termica proprie ce va functiona pe
combustibil solid-lemn. Sistemul de incalzire va functiona cu radiatoare. Lucrarile se vor executa pe baza
documentatiilor de specialitate, cu solutii tehnice adaptate conditiilor locale.
Constructia de pavilion de receptie va avea spatiile incalzite electric. De asemenea, prepararea
apei calda va fi printr-un boiler electric, ajutat de instalatie de panouri solare montate pe acoperis.
Se vor monta si pe acoperisurile constructiilor de cazare instalatii de panouri solare.
RECOMANDARI
Proiectantul recomanda ca lucrarile sa fie efectuate de personal specializat si autorizat.
Executia, montajul si receptia lucrarilor de constructie se vor efectua conform legilor si
normativelor in vigoare (Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 si Legea
453/2001 privind autorizarea constructiilor).
Personalul de executie va avea efectuat instructajul de protectia muncii conform Legii
90/96, a Normelor de protectia muncii republicane si a Regulamentului privind protectia si igiena
muncii in constructii (aprobat de MLPAT cu Ord. 9/1993).
In conformitate cu legislatia in vigoare toate echipamentele, materialele si produsele puse in
executie vor avea certificatele de calitate si de agrementare tehnica.
AMENAJARI EXTERIOARE
Se va amplasa in incinta o platforma de pubele, special amenajata, aflata la min. 10 m de
constructii. Platforma va avea pardoseala din beton si un gard cu rol de separare vizuala din sipci de lemn,
nu mai inalt de 1,20 m.
Se vor amenaja 15 locuri de parcare in incinta.
Se va construi o piscina exterioara descoperita. Dimensiunile utile pentru inot ale bazinului vor fi
12 mx18 m. Accesul catre piscina se va face prin intermediul vestiarelor filtru amplasate in constructia
pavilion de receptie. Sunt amplasate in acest pavilion si grupuri sanitare barbati-femei care vor deservi
persoanele aflate in spatiul aferent piscinei.
Pe laturile piscinei se vor amenaja locuri speciale pentru bai de soare, si dusuri exterioare ce vor
functiona numai pentru perioada verii.
Se vor amenaja alei, spatii verzi-gazon, zone de odihna (banci), arbori si vegetatie ornamentala.
In incinta se va amenaja intr-un spatiu usor accesibil un loc de joaca pentru copii, inconjurat pe
trei laturi de spatiu verde.
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare,
ascensoare etc.)
Nr.crt. Denumirea utilajului
1. BOILER
2. CAZAN
3.5 Instalatii aferente constructiilor
Constructia, cu destinatia de pensiune turistica, va fi dotata cu instalatii electrice, de
iluminat, instalatii de apa si canalizare, instalatii de incalzire, asa cum sunt descrise mai
jos:
Alimentarea cu apa: alimentarea cu apa potabila se va face prin intermediul unui put forat si prin
prevederea unui grup de pompare si vas tampon. Apa calda se va prepara in centrala termica
proprie(combustibil solid-lemn), care va asigura atat necesarul pentru nevoi tehnologice cat si
menajere.
Canalizarea apelor Apele uzate menajere vor fi dirijate prin coloane verticale si colectoare
orizontale spre punctele de evacuare catre exterior. Apele uzate menajere colectate de la
grupurile sanitare vor fi evacuate prin canalizare locala racordata la o ministatie de epurare.
Apele meteorice de pe acoperis vor fi evacuate prin jgheaburi si burlane. Evacuarea apelor
reziduale se va efectua prin canalizare locala. Evacuarea apelor reziduale se va efectua prin
canalizare locala, racordata la o statie de epurare.Apele epurate se vor deversa in Garla Crevedia
amplasata in apropiere.
Cladirea pensiunii va fi dotata cu instalatii interioare de apa calda si rece realizate din conducte
de pexal sa OlZn.Grupurile sanitare ale camerelor de cazare vor fi dotate cu obiecte sanitare de
buna calitate (vas de closet, rezervor de semi-inaltime, lavoar si cada de dus). Fiecare obiect
sanitar va fi prevazut cu armaturile specifice (baterie monocomanda de dus, baterie
monocomanda de lavoar, armaturi pentru WC specifice). Fiecare grup sanitar va fi dotat cu sifon
de pardoseala pentru preluarea eventualelor scurgeri de apa ce pot aparea pe pardoseala din
folosinta cazii de dus. De asemenea se vor prevedea robinete de trecere. Conductele de
canalizare vor fi executate din polipropilena tip VALROM si se vor monta in nise sau ingropat.
Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire, pentru usoara lor intretinere.
Prezentarea generala a statiei de epurare
Apele uzate menajere sunt rezultatul folosirii apei potabile ( in putine cazuri si a apei pluviale)
pentru satisfacerea nevoilor casnice( bucatarie, toalete,dusuri,baie). Aceste ape contin materii
solide in suspensie, sau dizolvate, de natura minerala si organica, in special compusi organici ai
azotului si fosforului, si nu pot fi deversate in mediul natural fara a fi in prealabil epurate .
Majoritatea sistemelor de epurare care folosesc tehnica epurarii cu namol activ au o functionare
continua (aerul este insuflat in mod continuu). Astfel circulatia apei intre compartimente nu este
controlata (se face pe principiul vaselor comunicante). In aceste conditii calitatea efluentului
depinde de fluctuatiile de debit: in cazul in care nu sunt intrari de apa uzata microorganismele
din namolul activ mor deoarece nu au sursa de hrana, iar in cazul unor supradebite nu se asigura
timpul de retentie necesar epurarii iar apa evacuata nu corespunde calitativ.
Aceasta statie este un sistem pentru tratarea apelor uzate menajere (capabil sa preia si sa epureze
apa uzata provenita de la un numar de 4 pana la 200 locuitori echivalenti) destinat imobilelor
(locuinte particulare, case de vacanta, pensiuni, hoteluri, sedii de societati, sectii de productie)
care nu sunt conectate la un sistem centralizat de canalizare.
Incorporand tehnologia de ultima ora in domeniul epurarii apelor menajere (SBR sequencing
batch
reactor- in traducere reactor biologic cu alimentare secventiala) ministatia asigura o calitate a
efluentului care permite evacuarea acestuia in orice receptor natural.
Marele avantaj al ministatiei , este dat de faptul ca ea poate fi proiectata special pentru fiecare
caz in parte, rezolvand astfel problemele dumneavoastra legate de spatiul de amplasare,
adancimea tevii de canalizare si implicit a evacuarii, nivelul ridicat al panzei freatice,
modalitatea de deversare a apei etc.
Se considera ca acest aspect este foarte important deoarece alte produse similare sunt
comercializate standard, lasand in grija dumneavoastra problemele ulterioare legate de
amplasare, montaj, calitatea solului, evacuarea etc.
Descriere generalaInstructiuni montaj
Ministatiile de epurare se pot ingropa in sol fara nici un fel de amenajari speciale.
La alegerea amplasamentului ministatiei se vor evita versantii cu pante abrupte, nestabili sau care
isi pot pierde stabilitatea prin lucrarile de executie.
Se executa instalatia electrica de alimentare a instalatiei.
Groapa in care se instaleaza ministatia trebuie sa fie cu circa 30 - 40 cm mai mare decat
dimensiunile gabaritice ale recipientului.
Baza gropii trebuie sa fie plana si destul de rezistenta pentru a suporta sarcina recipientului plin.
Materialul de umplutura va fi pamant fara pietre, moloz, sau alte particule ce pot fi concentratori
de tensiune pentru peretii recipientului
Se va asterne pe fundul gropii un stat de ~15-20 cm de nisip. Se va aseza ministatia pe fundul
gropii, folosindu-se franghii sau pamblici suficient de rezistente pentru a sustine greutatea
recipientului.
Ministatia de epurare, odata asezata pe fundul gropii trebuie sa aiba o pozitie stabila.
Se verifica cu o cumpana daca este perfect orizontal instalata.


Ministatia se racordeaza la conducta de canalizare a imobilului (aceasta ar trebui sa aiba un grad
de inclinare de cel putin 1% in directia bazinului) .
Se va executa conectarea la conducta de evacuare Se va umple recipientul 30-40% cu apa pentru
a se asigura o asezare perfecta a acesteia pe fundul gropii.
Se va umple umple spatiul dintre peretii gropii si cei ai recipientului cu straturi de circa 40 cm
material de umplutura, pana la jumatatea lui. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, astfel
incat sa umple tot spatiul din jurul recipientului.
Se va umple ministatia cu apa.Se va continua sa se umplet groapa cu material de umplutura, asa
cum a fost prezentat mai sus.
Umplerea cu apa a ministatiei se va face concomitent in ambele compartimente avand in vedere
ca
diferenta de nivel a apei din cele 2 camere sa nu fie mai mare de 50-70 cm.
-Este permis accesul pietonal deasupra unui rezervor astfel montat, dar NU este admisa circulatia
auto sau a oricaror alte vehicule.
Daca se doreste carosabilitate atunci trebuie retinut ca aceasta nu este data de rezervor ci de
capacul caminului de vizitare si placa de ciment turnata deasupra acestuia.
placa de ciment trebuie neaparat sa nu fie sprijinita direct pe rezervor, sa fie armata astfel incat sa
nu
permita la mijlocul ei curburi datorate traficului si sa aiba stalpi de sustinere a greutatii acesteia
pe langa peretii rezervorului, fixati bine in terenul de la baza recipientului.
La alegerea amplasamentului ministatiei se vor evita versantii cu pante abrupte, nestabili sau care
isi pot pierde stabilitatea prin lucrarile de executie
Se va executa instalatia electrica de alimentare a instalatiei.
Recomandari evacuare efluent
Rezultatele obtinute in urma testelor de eficienta si analizelor de laborator au aratat ca acest
sistem
este capabil sa asigure o calitate a efluentului in conformitate cu normele legislative in vigoare
(NTPA
011 si NTPA001/2002, legea 188/2002) .In urma procesului de epurare apa poate fi deversata in
:
a) rau, parau sau orice apa curgatoare
b) lac
c) sol prin doua posibilitati:
1. drenaj :Linia de drenaj este definita ca o excavatie cu latimea de 40-60 cm si cu adancimea
de 70 - 120 cm, utilizand o metoda uzuala de umplere de jur imprejur a conductei de drenaj cu
piatra concasta (agregat) 35-70 mm. Sub stratul de agregat si conducta de drenaj se aseaza un
strat
de nisip de 15 cm grosime. Agregatul va fi de asemenea utilizat pentru a proteja linia de
drenaj inainte de umpelerea cu pamant. Se mai recomanda ca pamantul de umplutura de la
suprafata sa prezinte o panta, astfel incat sa nu permita stationarea indelungata a apelor de
suprafata deasupra liniilor de drenaj, sau acoperirea agregatului de deasupra conductei de drenaj
cu folie de polietilena si apoi acoperirea acesteia cu pamant.
Teava de drenaj este confectionata dintr-o teava de PVC cu diametrul 110 mm, prevazuta cu
gauri alternante pentru evacuare, cu diametrul intre 3 si 6 mm. Toate orificiile de evacuare
trebuie
asezate pe suprafata inferioara de contact. Partea superioara a conductei de drenaj nu trebuie
prevazuta cu gauri de evacuare.Teava de drenaj trebuie sa aiba o lungime ce va permite
dispersia apei evacuate in cadrul unui ciclu de epurare si sa respecte panta de scurgere de minim
1:400.In cazul in care se folosesc mai multelinii de dren distanta minima dintre 2 linii trebuie
sa fie 2m.
2.Putul absorbent cu ajutorul caruia efluentul rezultat din ministatia de epurare se infiltreaza
in sol, trebuie sapat pana la un strat de sol permeabil. Acesta poate fi confectionat tot din teava
PVC cu diametru de minim 400-500 mm.
Denitrificare: Suflanta de aer nu functioneaza, procesul de aerare este oprit pentru a favoriza
eliminarea in conditii anoxice a compusilor organici ai azotului.Primul contor(T7)afiseaza timpul
setat pt.efectuarea acestei operatiuni, cel de-al doilea(T7) afiseaza timpul efectuat,iar cel de-al
treilea(C2) afiseaza numarul de cicluri de denitrificare efectuate.
Limpezire : se opreste toata instalatia, lasind timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de
namol care se vor depune pe fundul bazinuluide aerare. In acest fel in partea superioara a
bazinului ia nastere o zona cu apa limpede, epurata.Primul contor(CB)afiseaza timpul setat
pt.efectuarea acestei operatiuni, iar cel de-al doilea afiseaza timpul efectuat.
Evacuare :suflanta functioneaza iar in interiorul statiei se evacueaza apa prin intermediul
airliftului
de evacuare in cutia de prelevare probe si de acolo mai departe in emisar.Primul
contor(T9)afiseaza timpul setat pt.efectuarea acestei operatiuni, iar cel de-al doilea afiseaza
timpul efectuat.
Recirculare namol :suflanta functioneaza, namolul activ excedentar este preluat de pe
fundul bazinului de aerare si transferat in decantorul primar prin intermediul air-liftului de
recirculare namol.Primul contor(TA)afiseaza timpul setat pt.efectuarea acestei operatiuni, iar
cel de-al doilea afiseaza timpul efectuat.
Energia electrica este asigurata prin racord la cel mai apropiat post de transformare si se va
stabili in urma studiului de solutie ce va fi intocmit de Electrica S.A.
Cladirile vor avea impamantare, protectie impotriva traznetului, conform reglementarilor in
vigoare.
Energia termica se va asigura cu o centrala proprie cu combustibil solid pentru prepararea
apei calde si incalzirii. Pe toate nivelurile se vor amplasa stingatoare cu spuma.
Incalzirea cladirilor se face cu radiatoare otel.
Drumuri
Se va realiza un drum acces carosabil.
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora
Asigurarea utilitatilor necesare functionarii se va face atat din retelele existente cu
racorduri la acestea (electrice), cat si prin sursele proprii, astfel:
Apa este asigurata prin racord la reteaua existenta;
Canalizarea apelor este asigurata prin racord la microstatie de epurare .
Energia electrica este asigurata prin racord la FDFEE Electrica Muntenia Nord
Energia termica este asigurata cu centrala termica proprie pe combustibil solid
lemn;
Drumuri - se va construi un drum carosabil pana la constructia pensiunii.
MEMORIU DE REZISTENTA
1. Date generale privind amplasamentul
Terenul este liber, fara constructii si nu este dotat cu retele edilitare.
Potrivit normativului P100/1-1992, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul C,
caracterizata printr-un coeficient seismic Ks = 0,16 si o perioada de colt Tc = 1,0.
2. Categoria de importanta a constructiilor
Potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
aprobat prin HGR .nr.766/1997, constructiile fac parte din categoria de importanta C
importanta normala.
Din punct de vedere al normativului P100/1992, privind proiectarea antiseismica a constructiilor,
acestea se incadreaza in clasa a II-a normala.
3. Descrierea lucrarilor
Constructia de cazare (P+E) va avea urmatoarea schema functionala:
1. PARTER :
-Living room, bucatarie rece, grup sanitar, depozitare, depozit rufe murdare, casa scarii acces
vertical
Aria construita totala parter = 109,00 mp.
2. ETAJ:
-Hol, 1 camera de 2 persoane cu grup sanitar propriu, un apartament de 2 persoane cu grup sanitar
propriu, depozit rufe curate, casa scarii acces vertical;
Aria construita totala etaj = 109,00 mp.
Pavilionul de receptie (Parter) va avea urmatoarea schema functionala:
-Sala primire-receptie, vestiar barbati, vestiar femei, grup sanitar barbati, grup sanitar femei,
circulatie, depozit inventar.
Aria construita totala = 63,00 mp.
4. Baza normativa
La alcatuirea, calculul si dimensionarea constructiilor s-a tinut seama de prevederile urmatoarelor
reglementari tehnice:
STAS 10101/2A-87 Incarcari tehnologice din exploatare
STAS 10101/1-78 Greutati tehnice si incarcari permanente
STAS 10101/21-92 Incarcari din zapada
STAS 10101/20-90 Incarcari din vant
STAS 10101/0A-77 Clasificarea si gruparea actiunilor
STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea constructiilor din beton
P 10-86 Normativ pentru calculul si alcatuirea fundatiilor directe
P 2-85 Normativ pentru calculul si alcatuirea structurilor din zidarie
P 100-92 - Normativ privind proiectarea antiseismica a constructiilor
Conditiile de executie precum si depozitarea materialelor se vor preciza in caietele de sarcini si
memoriile de specialitate la urmatoarele faze de proiectare.
Pe toata durata executiei, constructorul va respecta urmatoarele normative:
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - Buletinul constructiilor
nr.5-8/1993
Norme generale de protectia muncii - Buletinul constructiilor nr.1/1996
Legea protectiei muncii nr. 90/1996
Norme tehnice privind protectia la actiunea focului, indicativ P118/1999, precum si HG
nr. 51/1992
MEMORIU INSTALATII ELECTRICE
1. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din postul de
transformare cel mai apropiat. Puterea instalata va fi de 37 Kw/h, iar puterea
absorbita de 18,5 Kw/h. Solutia definitiva va fi stabilita dupa intocmirea studiului de
solutie realizat de Electrica SA.
2. Instalatii de iluminat si prize
Cladirea va fi prevazuta cu instalatii electrice pentru iluminat si prize, instalatii de
curenti slabi, instalatii de forta, instalatii de avertizare si instalatie de protectie.
Toate spatiile sunt prevazute cu instalatii de iluminat si prize. Instalatia de curenti
slabi prevede circuite pentru telefonie si o instalatie de receptie RTV. Instalatia de
protectie prevede legarea separata la nulurile de protectie ale tablourilor electrice, a
contactelor de protectie ale prizelor, a armaturilor metalice si a stelajelor tablourilor
electrice de distridutie la priza exterioara de pamant.
Cladirea va avea instalatie de paratrasnet.
300-500 lx in holul de primire
150-200 lx in sala de mese
150-300 lx in camerele de cazare
150 lx in sali de baie, grupuri sanitare
Comanda circuitelor de lumina se va face cu intrerupatoare de constructie
normala, ce se vor monta la h=1,6 m de la nivelul pardoselii finite. Dotarea cu prize
se va face in conformitate cu prevederile Normativului I 7 pentru astfel de obiective.
Instalatiile
de iluminat si prize se vor executa cu cabluri din cupru (Cyy), montate ingropat in
peretii din interior.
3. Instalatii de forta si distributie a energiei electrice
Dotarile de uz casnic vor fi alimentate la 220 V, 50 Hz. Cablurile de alimentare
vor fi din cupru (Cyy) montate ingropat.
4. Instalatii de protectie
Impamantarea se va lega la priza de pamant, prin piese de separatie. Priza de
impamantare este construita din elemente din teava OL.Zn 3x2,5 m, astfel incat
rezistenta de dispersie sa fie sub 1 ohm.
MEMORIU INSTALATII APACANAL
Alimentarea cu apa: alimentarea cu apa potabila se va face prin intermediul unui put forat
si prin prevederea unui grup de pompare si vas tampon. Apa calda se va prepara
in centrala termica proprie(combustibil solid-lemn), care va asigura atat necesarul pentru
nevoi tehnologice cat si menajere.
Canalizarea apelor Apele uzate menajere vor fi dirijate prin coloane verticale si
colectoare orizontale spre punctele de evacuare catre exterior. Apele uzate menajere
colectate de la grupurile sanitare vor fi evacuate prin canalizare locala racordata la o
ministatie de epurare. Apele meteorice de pe acoperis vor fi evacuate prin jgheaburi si
burlane. Evacuarea apelor reziduale se va efectua prin canalizare locala. Evacuarea apelor
reziduale se va efectua prin canalizare locala, racordata la o statie de epurare.Apele
epurate se vor deversa in Garla Crevedia amplasata in apropiere.
Cladirea pensiunii va fi dotata cu instalatii interioare de apa calda si rece realizate din
conducte de pexal sa OlZn.Grupurile sanitare ale camerelor de cazare vor fi dotate cu
obiecte sanitare de buna calitate (vas de closet, rezervor de semi-inaltime, lavoar si cada
de dus). Fiecare obiect sanitar va fi prevazut cu armaturile specifice (baterie
monocomanda de dus, baterie monocomanda de lavoar, armaturi pentru WC specifice).
Fiecare grup sanitar va fi dotat cu sifon de pardoseala pentru preluarea eventualelor
scurgeri de apa ce pot aparea pe pardoseala din folosinta cazii de dus. De asemenea se vor
prevedea robinete de trecere. Conductele de canalizare vor fi executate din polipropilena
tip VALROM si se vor monta in nise sau ingropat. Coloanele de canalizare vor fi
prevazute cu piese de curatire, pentru usoara lor intretinere.
MEMORIU INSTALATII TERMICE
Energia termica este asigurata de centrala termica pe combustibil solid lemn ce va
asigura atat apa calda menajera cat si incalzirea. Combustibilul folosit va fi solid-lemn.
Temperaturile asigurate in spatiile cu diverse functiuni vor fi dupa cum
urmeaza:
In spatiile de cazare, precum si in grupurile de cazare se va asigura in
sezonul rece o temperatura min de 18
o
C si in sezonul cald de maxim
25
o
C.
Furnizarea apei calde si reci
La grupurile sanitare se va asigura in permanenta apa calda si rece.
Referitor la cele minim 80 puncte pe care trebuie sa le obtina pensiunea pentru obtinerea
clasificarii de 3 stele, mentionam ca in cazul de fata acest punctaj va fi obtinut din
indeplinirea urmatoarelor conditii:
Nr.
crt.
Denumire criteriu suplimentar
Punctaj criteriu -
conform anexei 1.5.1
la normele
metodologice
1. Construcii, aspect general i echipare exterioara
1. Situarea intr-o zona nepoluata fonic, vizual sau olfactiv 6
2. Iluminat exterior 3
3. Izolarea fonica a cladirii 6
2. Dotarea camerelor
4. Izolarea fonica intre camere i spaiile comune 8
5. TV. in toate camerele 3
6. Salon de primire - living cu spaiu amenajat pentru deconectare, lecturare,
conversaie
10
7. Telefon in fiecare camera 10
8. Decorarea de calitate a interiorului 10
3. Dotarea bucatariilor
9. Adaptarea dotarilor la numarul camerelor 8
10. Aparatura electrica: cafetiera
cuptor cu microunde
maina de spalat vase
toaster (prajitor paine)
3
6
10
5
4. Alte dotari i amenajari
11. Sala de fitness 10
12. Sauna 10
13. Terenuri de sport proprii sau intermediare la teri 8
14. Aparat CD, DVD 5
TOTAL PUNCTAJ: 133
Punctajul obtinut fiind de 133 puncte, pensiunea poate fi clasificata ca nivel de confort
de 3 stele.
Referitor la cele minim 15 servicii suplimentare ce pot fi prestate in pensiune
(pentru nivelul de confort de 3 stele), mentionam ca in cazul de fata acest punctaj va fi
obtinut din urmatoarele servicii , servicii cuprinse in Anexa 6 la normele metodologice:
Nr.
crt.
Denumire serviciu suplimentar
1. Servicii de posta, telecomunicatii si publicitate:
1. Convorbiri telefonice
2. Program video intern
3. TV cablu
4. Vanzari de carti postale, ilustrate, timbre postale, reviste
5. Vanzari de materiale de promovare turistica (CD-uri, DVD-uri,
albume, ghiduri, pliante)
2. Servicii personale:
6. Gimnastica de intretinere
3. Inchirieri de:
7. Teren de sport
4. Servicii de educatie fizica si sport:
8. Gimnastica fitness
6.Diverse alte servicii:
9. Lucrari de secretariat
10. Multiplicari de documente
11. Rezervari de locuri in unitati de alimentatie
12. Parcare auto
7. Servicii gratuite:
14. Informatii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport,
spectacole, starea vremii
15. Trezirea turistilor la ora solicitata
16. Transmiterea de mesaje
17. Comenzi pentru taximetre
18. Servicii de parcare si garare.
Astfel, pensiunea ofera peste 15 servicii suplimentare, putandu-se obtine clasificarea de 3 stele.
3.7 Avize si acorduri
Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- Certificatul de urbanism nr. 615 din 15.10.2009, eliberat de Consiuliul Judetean
Dambovita ;
- Aviz Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Teritoriala MUNTENIA VEST Nr.
202 / 27.10.2009;
- Adeverinta 11406 / 3026 din 30.10.2009, eliberata de APM DAMBOVITA;
- Aviz sanitar nr. 691/27.10.2009;
- Adresa nr. 12795/27.10.2009 eliberata de ANSVSA DAMBOVITA;
Aviz nr. 494/29.10.2009 eliberat de Ministerul Turismului.
3.8.Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate
utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si
valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care
vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).
Nr.crt Denumire/Tip
Numar
bucati Valoare fara TVA TVA Total cu TVA
utilaj/echipament -RON- -RON- -RON-
DOTARI CAMERE
1
Pat 16 5.376,00 1.021,44 6.397,44
2
Lenjerie pat 32 2.560,00 486,40 3.046,40
3
Perna 32 2.016,00 383,04 2.399,04
4
Saltea 16 2.520,00 478,80 2.998,80
5
Husa 32 2.520,00 478,80 2.998,80
6
Patura 32 2.142,00 406,98 2.548,98
7
Consola tv 8 2.835,00 538,65 3.373,65
8
Televizor 8 3.300,00 627,00 3.927,00
9
Covor mic 12 504,00 95,76 599,76
10
Draperie 12 945,00 179,55 1.124,55
11
Dulap sifonier 8 5.040,00 957,60 5.997,60
12
Taburet toaleta 8 945,00 179,55 1.124,55
13
Masa toaleta 8 4.410,00 837,90 5.247,90
14
Noptiera 16 10.080,00 1.915,20 11.995,20
15
Telefon 8 630,00 119,70 749,70
16
Oglinda 8 1.071,00 203,49 1.274,49
17
tava inox 8 315,00 59,85 374,85
18
pahar 32 504,00 95,76 599,76
19
veioza 32 1.764,00 335,16 2.099,16
20
vaza 8 189,00 35,91 224,91
21
Cuier 8 315,00 59,85 374,85
22
Perie haine 8 126,00 23,94 149,94
23
Perie pantofi 8 126,00 23,94 149,94
24
Umerase 100 420,00 79,80 499,80
25
Pilota 16 3.440,00 653,60 4.093,60
26
Masuta 8 3.560,00 676,40 4.236,40
TOTAL DOTARI CAMERE
50.114,00 10.954,07 68.607,07
DOTARI PENSIUNE
27
Perdea 4 159,60 30,32 189,92
28
Pubela pe roti 4 2.301,60 437,30 2.738,90
30
Cuier 4 84,00 15,96 99,96
31
Echipament protectie 1 630,00 119,70 749,70
33
Planta decorativa 5 840,00 159,60 999,60
34
Trusa sanitara 1 407,40 77,41 484,81
36
Ustensile de curatenie 4 420,00 79,80 499,80
38 Cosuri de gunoi pentru exterior 5 1.428,00 271,32 1.699,32
39
Maturi curte 3 189,00 35,91 224,91
40
Roaba 1 294,00 55,86 349,86
41
Ustensile de gradina 1 768,60 146,03 914,63
TOTAL DOTARI PENSIUNE
3.729,60 1.429,22 8.951,42
DOTARI BAI CAMERE CAZARE
42
Prosop 48 2.400,00 456,00 2.856,00
43
Suport prosop 8 504,00 95,76 599,76
44
Suport hartie 8 504,00 95,76 599,76
45
Cos gunoi 8 1.008,00 191,52 1.199,52
46
Capac WC 8 1.008,00 191,52 1.199,52
47
Suport perie WC 8 756,00 143,64 899,64
48
Cuier baie 8 756,00 143,64 899,64
49
Etajera/dulapior 8 945,00 179,55 1.124,55
50
Oglinda baie 8 819,00 155,61 974,61
TOTAL DOTARI BAIE CAMERE CAZARE
4.416,00 1.653,00 10.353,00
DOTARI OFICIU DEPOZIT LENJERIE
51
Dulap lenjerie 4 1.260,00 239,40 1.499,40
TOTAL DOTARI OFICIU
1.260,00 239,40 1.499,40
DOTARI SPALATORIE CALCATORIE USCATORIE
52
Masina de spalat 1 2.186,65 415,46 2.602,11
53
Fier de calcat 2 420,00 79,80 499,80
54
Calandru 1 6.500,00 1.235,00 7.735,00
TOTAL DOTARI SPALATORIE CALCATORIE
USCATORIE 8.686,65 1.730,26 10.836,91
DOTARI BUCATARIE RECE
56
Cafetiera 4 420,00 79,80 499,80
57
Cuptor cu microunde 4 630,00 119,70 749,70
58
Plita gatit 4 1.974,00 375,06 2.349,06
59
Aparat de prajit paine 4 294,00 55,86 349,86
60
Set farfurii 16 6.400,00 1.216,00 7.616,00
61
Frigider 4 2.016,00 383,04 2.399,04
TOTAL DOTARI BUCATARIE RECE 10.390,00 2.229,46 13.963,46
DOTARI RECEPTIE+HOL RECEPTIE ASTEPTARE
62
Casa de marcat 1 1.470,00 279,30 1.749,30
63
Mobilier receptie 1 1.453,70 276,20 1.729,90
64
Planta decorativa 3 345,24 65,60 410,84
65
Raft receptie 1 630,00 119,70 749,70
66
Combina video DVD 1 630,00 119,70 749,70
67
Canapea 1 756,00 143,64 899,64
68
Demifotoliu 2 420,00 79,80 499,80
69
Fotoliu 2 1.150,80 218,65 1.369,45
70
Televizor 1 420,00 79,80 499,80
71 Sistem de gestiune hoteliera 1 1.008,00 191,52 1.199,52
72
Centrala telefonica cu 10 posturi 1 1.512,00 287,28 1.799,28
73
Telefon 1 35,70 6,78 42,48
TOTAL DOTARI RECEPTIE
6.594,50 1.867,97 11.699,41
DOTARI VESTIARE
74
Dulap vestiar 2 4.452,00 845,88 5.297,88
75
Oglinda 2 84,00 15,96 99,96
76
Suport hartie 2 50,40 9,58 59,98
77
Suport prosop 2 50,40 9,58 59,98
78
Etajera/dulapior 2 126,00 23,94 149,94
79
Cos gunoi 2 50,40 9,58 59,98
80
Capac WC 2 50,40 9,58 59,98
81
Suport perie WC 2 33,60 6,38 39,98
82
Cuier baie 2 33,60 6,38 39,98
TOTAL DOTARI VESTIARE
4.452,00 936,85 5.867,65
DOTARI LIVING
92 Masa 4 67,70 12,86 80,57
93 Scaun lemn 16 504,00 95,76 599,76
TOTAL DOTARI SALA MESE 571,70 108,62 680,33
DOTARI PRODUSE TRADITIONALE
94 SET TRADITIONAL RACHITA 6 9.000,00 1.710,00 10.710,00
95 FARFURIUTE 10 90,00 17,10 107,10
96 CESCUTE 40 240,00 45,60 285,60
97 VAZE 20 300,00 57,00 357,00
98 LINGURA MICA CU SUPORT 10 400,00 76,00 476,00
99 PLACUTA SCULPTATA 15 825,00 156,75 981,75
100 CARPETE TESUTE 20 3.000,00 570,00 3.570,00
101 STERGARE 20 440,00 83,60 523,60
102 FETE DE MASA 15 480,00 91,20 571,20
103 ICOANE PICTATE 10 1.790,00 340,10 2.130,10
104 CRUCI SI CRUCIFIXE 6 480,00 91,20 571,20
TOTAL PRODUSE TRADITIONALE 13.790,00 3.238,55 20.283,55
TOTAL
104.004,45 24.387,41 152.742,21
NOTA: S-au atasat oferte pentru bunurile/dotarile ce depasesc 10.000 EURO. De
asemenea, s-au atasat devize detaliate pentru servicii si Extras din Baza de date de
preturi a APDRP Romania.
Mobilierul pensiunii va fi de calitate superioara si uniform ca stil . Prosoapele vor fi din
bumbac 100%, uniforme ca si culoare, vasele si ustensilele de bucatarie (masa rec) vor fi din
inox.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale
Durata de realizare a proiectului este de 24 luni, 5 transe de decontare.
GRAFI C DE ESALONARE A I NVESTI TI EI EXPRI MAT VALORI C PE CATEGORI I DE
ACTI VI TATI
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
1.2
Cheltuieli pentru amenajarea
terenului 20030
1.3
Cheltuieli cu amenajari pentru
protectia mediului si aducerea la
starea initiala
2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
3.2
Obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii 17.259,00
3.3
Proiectare si engineering 25.252,00 22.684,00
3.5
Consultanta 17.120,00 2.675,00 2.675,00
3.6
Asistenta tehnica 2.354,00
4.1
Constructii si instalatii 112.955,71 196.207,43 98.103,71 98.103,71 98.103,71 196.207,43 196.207,43
4.2
Montaj utilaj tehnologic 2.568,00
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj 5.136,00
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.5
Dotari
5.1
Organizare de santier 0,00 0,00
5.2
Comisioane, taxe
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
42.372,00 0,00 182.986,71 196.207,43 98.103,71 98.103,71 2.675,00 98.103,71 196.207,43 198.882,43 0,00 0,00
1.2
Cheltuieli pentru amenajarea
terenului
1.3
Cheltuieli cu amenajari pentru
protectia mediului si aducerea la
starea initiala
2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului 14.552,00 14.552,00 14.552,00
AN I - IMPLEMENTARE
Alocari activitati
TOTAL ELIGIBIL
CATEGORII DE CELTUIELI


ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
1.2
Cheltuieli pentru amenajarea
terenului
1.3
Cheltuieli cu amenajari pentru
protectia mediului si aducerea la
starea initiala
2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului 0
3.2
Obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
3.3
Proiectare si engineering
3.5
Consultanta 2.675,00 2.675,00
3.6
Asistenta tehnica 2.354,00
4.1
Constructii si instalatii 212.807,71 196.207,43 98.103,71
4.2
Montaj utilaj tehnologic 6.420,00
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj 32.100,00 32.100,00
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.5
Dotari 4.280,00 4.280,00 4.280,00
5.1
Organizare de santier
5.2
Comisioane, taxe
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,00 0,00 0,00 32.100,00 215.482,71 237.081,43 102.383,71 4.280,00 6.955,00 0,00 0,00 0,00
1.2
Cheltuieli pentru amenajarea
terenului
1.3
Cheltuieli cu amenajari pentru
protectia mediului si aducerea la
starea initiala
2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului 16.264,00
3.2
Obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
3.3
Proiectare si engineering
3.5
Consultanta
3.6
Asistenta tehnica
4.1
Constructii si instalatii 42.030,00
4.2
Montaj utilaj tehnologic
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.5
Dotari 85.600,00
5.1
Organizare de santier
5.2
Comisioane, taxe
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,00 0,00 0,00 0,00 58.294,00 0,00 0,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 247.582,71 350.700,14
AN II - IMPLEMENTARE
Cereri de plata
Alocari activitati
TOTAL ELIGIBIL
TOTAL NEELIGIBIL
CATEGORII DE CELTUIELI5.Costul estimativ al investitiei
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ s-a verificat Baza de date
de preturi pe de site-ul APDRP, respectiv paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse
in proiect, bunurile/dotarile neincadrandu-se in limitele din Baza de date de preturi. In
consecinta, s-a atasat o oferta pentru categoriile de bunuri care se incadreaza intre 10.000
EUR si 50.000 EUR. La devizele de servicii, s-au mentionat si tarifele orare si s-a atasat si
Extras din baza de date de preturi disponibila pe site-ul A.P.D.R.P Romania. Mentionam ca
nu exista bunuri/utilaje/echipamente a caror valoare sa depaseasca 10.000 EURO.
Aceste oferte, pe baza carora s-a calculat costul estimativ al proiectului sunt atasate la
pct. 24 al opisului Documentelor anexate din sectiunea specifica a cererii de finantare:
Alte documente.
Ofertele atasate fiind in EURO, acestea s-au transformat in Ron, folosind cursul Bancii
Central Europene din 11.09.2009, respectiv : 4.2800 Ron/Euro.
Pentru lucrarile aferente investitiei, proiectantul a declarat sursa de preturi folosita in
Declaratia privind sursa de preturi, atasata la proiect.
Pentru o detaliere a costului estimativ al investitiei, s-au intocmit : Devizul general, Devizele
obiect si Devizele financiare aferente, dupa cum urmeaza:
In cazul cheltuielilor eligibile si neeligibile, s-au prezentat devize pe obiect separate, (pe
categorii de ch eligibile si neeligibile).

Deviz pe obiect PENSIUNE - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 16,050 3,750 3,050 19,100 4,463
2
Constructii: rezistenta (fundatii,
structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 1134,200 265,000 215,498 1349,698 315,350
3 Izolatii 30,816 7,200 5,855 36,671 8,568
4 Instalatii electrice 60,776 14,200 11,547 72,323 16,898
5 Insatalatii sanitare 74,472 17,400 14,150 88,622 20,706
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, intranet 57,138 13,350 10,856 67,994 15,887
7 Instalatii de alimentare cu gaze
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1373,452 320,900 260,956 1634,408 381,871
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
TOTAL II 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 17,120 4,000 3,253 20,373 4,760
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 17,120 4,000 3,253 20,373 4,760

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III) 1.392,284 325,300 264,534 1.656,818 387,107
Deviz pe obiect STATIE EPURARE - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 6,848 1,600 1,301 8,149 1,904
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv,
intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 8,560 2,000 1,626 10,186 2,380
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 3,210 0,750 0,610 3,820 0,893
TOTAL II 3,210 0,750 0,610 3,820 0,893
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 32,100 7,500 6,099 38,199 8,925
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 32,100 7,500 6,099 38,199 8,925

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 43,870 10,250 8,335 52,205 12,198
Deviz pe obiect COMPONENTA B - PISCINA - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei

Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 4,280 1,000 0,813 5,093 1,190
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 85,600 20,000 16,264 101,864 23,800
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv,
intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 89,880 21,000 17,077 106,957 24,990
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 12,840 3,000 2,440 15,280 3,570
TOTAL III 12,840 3,000 2,440 15,280 3,570

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 102,720 24,000 19,517 122,237 28,560
Deviz pe obiect PANOURI SOLARE - ELIGIBIL
Nr.Crt. Denumirea capitolelor si Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv
subcapitolelor de cheltuieli TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire,
ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet 2,140 0,500 0,407 2,547 0,595
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 2,140 0,500 0,407 2,547 0,595
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 1,498 0,350 0,285 1,783 0,417
TOTAL II 1,498 0,350 0,285 1,783 0,417
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 14,980 3,500 2,846 17,826 4,165
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 14,980 3,500 2,846 17,826 4,165

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 18,618 4,350 3,537 22,155 5,177

Deviz pe obiect PUT FORAT - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,370 0,320 0,260 1,630 0,381
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 13,482 3,150 2,562 16,044 3,749
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire,
ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 14,852 3,470 2,822 17,673 4,129
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 2,568 0,600 0,488 3,056 0,714
TOTAL II 2,568 0,600 0,488 3,056 0,714
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 5,136 1,200 0,976 6,112 1,428
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 5,136 1,200 0,976 6,112 1,428

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 22,556 5,270 4,286 26,841 6,271
Deviz pe obiect PARCARE - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 10,700 2,500 2,033 12,733 2,975
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Instalatii de incalzire, ventilare,
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv,
intranet
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 12,412 2,900 2,358 14,770 3,451
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 12,412 2,900 2,358 14,770 3,451
Deviz pe obiect PLATFORMA PUBELE - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv,
intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 1,712 0,400 0,325 2,037 0,476
Deviz pe obiect PENSIUNE - NEELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Constructii: rezistenta (fundatii,
structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 85,600 20,000 16,264 101,864 23,800
TOTAL III 85,600 20,000 16,264 101,864 23,800

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III) 85,600 20,000 16,264 101,864 23,800
Deviz pe obiect PAVILION ADMINISTRATIV - NEELIGIBIL
Nr.Crt. Denumirea capitolelor si Valoarea (fara TVA) TVA Valoarea (inclusiv
subcapitolelor de cheltuieli TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 1,284 0,300 0,244 1,528 0,357
2
Constructii: rezistenta (fundatii,
structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 63,344 14,800 12,035 75,379 17,612
3 Izolatii 5,136 1,200 0,976 6,112 1,428
4 Instalatii electrice 6,420 1,500 1,220 7,640 1,785
5 Insatalatii sanitare 10,272 2,400 1,952 12,224 2,856
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv, intranet 5,564 1,300 1,057 6,621 1,547
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 92,020 21,500 17,484 109,504 25,585
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 5,564 1,300 1,057 6,621 1,547
TOTAL III 5,564 1,300 1,057 6,621 1,547

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III) 97,584 22,800 18,541 116,125 27,132
Deviz pe obiect IMPREJMUIRE - NEELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Constructii: rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje) 3,510 0,820 0,667 4,176 0,976
3 Izolatii 38,520 9,000 7,319 45,839 10,710
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Insatalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6
Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare, PSI, radio-tv,
intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7
Instalatii de alimentare cu gaze
naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 42,030 9,820 7,986 50,015 11,686
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente
tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2
Utilaje si echipamente de
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL
II + TOTAL III) 42,030 9,820 7,986 50,015 11,686
Deviz pe obiect
CAP. 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
NECESARE OBIECTIVULUI - NEELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli
Valoarea (fara
TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 Alimentare cu apa 10,700 2,500 2,033 12,733 2,975
2 Canalizare 13,696 3,200 2,602 16,298 3,808
3 Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Alimentare cu energie electrica 14,124 3,300 2,684 16,808 3,927
6 Telecomunicatii (telefoie, radio-tv, etc.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Drumuri de acces 16,264 3,800 3,090 19,354 4,522
9 Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Cheltuiei aferente racordarii la retele de utilitati 5,136 1,200 0,976 6,112 1,428
TOTAL 59,920 14,000 11,385 71,305 16,660
Deviz pe obiect AMENAJARE TEREN - ELIGIBIL
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea
(fara TVA) TVA
Valoarea
(inclusiv
TVA)
Mii lei
Mii
euro
Mii
lei
Mii lei
Mii
euro
1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala 20,030 4,680 3,806 23,836 5,569
TOTAL 20,030 4,680 3,806 23,836 5,569
Deviz financiar
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1
Cheltuieli pentru studii de teren
(geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie)
2
Cheltuieli pentru obtinere de
avize, acorduri si autorizatii -
total, din care: 17,260 3,818 - 17,260 3,818
1. obtinerea/prelungirea
valabilitatii ceritificatului de
urbanism - - - - -
2. obtinerea/prelungirea
valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere
autorizatii de scoatere din circuitul
agricol 17,260 3,818 - 17,260 3,818
3. obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare,
gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc. - - - - -
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-
veterinar si fitosanitar - - - - -
5. obtinerea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa - - - - -
6. intocmirea documentatiei,
obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea
terenului in Cartea Funciara - - - - -
7. obtinerea avizului PSI - - - - -
8. obtinerea acordului de mediu - - - - -
9. alte avize, acorduri si autorizatii
solicitate prin lege - - - - -
3
Proiectare si inginerie - total, din
care: 47,936 11,200 9,108 57,044 13,328
1. Cheltuieli pentru elaborarea
tuturor fazelor de proiectare - total,
din care: 47,936 11,200 9,108 57,044 13,328
a. studiu de prefezabilitate - - - - -
b. studiu de fezabilitate 25,252 5,900 4,798 30,050 7,021
c. proiect tehnic 17,120 4,000 3,253 20,373 4,760
d. detalii de executie 3,424 0,800 0,651 4,075 0,952
e. verificarea tehnica a proiectarii 2,140 0,500 0,407 2,547 0,595
f. eleborarea certificatului de
performanta energetica a cladirii - - - - -
2. Documentatii necesare pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului
de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza
tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care
urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea
auditului energetic
4
Organizarea procedurilor de
achizitie - - - - -
5
Cheltuieli pentru consultanta -
total, din care: 27,820 6,500 5,286 33,106 7,735
1. plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare 17,120 4,000 3,253 20,373 4,760
2. plata serviciilor de consultanta in
domeniul managementului
investitiei sau administrarea
contractului de executie 10,700 2,500 2,033 12,733 2,975
6
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
- total, din care: 4,708 1,100 0,895 5,603 1,309
1. asistenta tehnica din partea
proiectantului in cazul cand aceasta
nu intra in tarifarea proiectarii - - - - -
2. plata dirigintilor de santier
desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform
prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii 4,708 1,100 0,895 5,603 1,309
TOTAL 97,724 22,618 15,288 113,012 26,190
COMPONENTA A SI B - CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE AFERENTE PROIECTULUI - INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA COM. CREVEDIA,
JUD. DAMBOVITA
Nr.Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli
Valoarea (fara TVA) TVA
Valoarea (inclusiv
TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala 20,030 4,680 3,806 23,836 5,569
TOTAL CAPITOL 1 20,030 4,680 3,806 23,836 5,569
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 59,920 14,000 11,385 71,305 16,660
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 17,260 3,818 0,000 17,260 3,818
3.3 Proiectare si engineering 47,936 11,200 9,108 57,044 13,328
3.4
Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 27,820 6,500 5,286 33,106 7,735
3.6 Asistenta tehnica 4,708 1,100 0,895 5,603 1,309
TOTAL CAPITOL 4 97,724 22,618 15,288 113,012 26,190
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1637,057 382,490 311,041 1948,098 455,163
4.2 Montaj utilaj tehnologic 8,988 2,100 1,708 6,038 1,515
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj 69,336 16,200 13,174 59,465 14,411
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 104,004 24,300 19,761 123,765 28,917
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 1819,385 425,090 345,683 2137,365 500,007
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1 lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2
Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1
Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1997,060 466,388 376,162 2345,518 548,425
Din care C+M 1646,045 384,590 312,749 1954,136 456,678
6.Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 2.345.518,40 RON, ajutorul public nerambursabil este
de 855.962 RON.
Curs Euro / leu 1 EURO =4,2800 .din data de 11.09.2009
Procent finantare publica =50 %
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
- RON- Euro -RON- Euro - RON- Euro
Ajutor public
nerambursabil 855.962 199.991 855.962 199.991
Sursele de finantare
pentru completarea
necesarului de
finantare din care: 855.963 199.991 661.296 154.508 1.517.259 354.500
- autofinantare 855.963 199.991 661.296 154.508 1.517.259 354.500
- imprumuturi
-

TOTAL PROIECT 1.711.925 399.982 661.296 154.508 2.373.221 554.491
Procentul de finantare publica pentru acest proiect este de: 50% din valoarea eligibila a
proiectului.
7.Date privind forta de munca :
7.1 Total personal existent 0 angajati
din care personal de executie 0 persoane.
7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Locuri de munca nou-create 8 persoane, din care:
- 1 receptioneri,
- 1 administrator,
- 2 cameriste,
- 1 paznic
- 1 mecanic
- 1 Ingrijitor spatii verzi si piscina
- 1 angajat vanzare marfuri
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
.
II.Partile desenate
Plan de incadrare in zona 1/20000 A-01
Plan de situatie 1/500 A-02
Plan de situatie cu retele 1/500 A-021
Plan parter corp cazare 1/100 A-03
Plan etaj corp cazare 1/100 A-04
Fatada sud corp cazare 1/100 A-05
Fatada nord corp cazare 1/100 A-06
Fatada est corp cazare 1/100 A-07
Fatada vest corp cazare 1/100 A-08
Sectiune transversala corp cazare 1/100 A-09
Plan parter pavilion receptie 1/100 A-10
Fatada sud pavilion receptie 1/100 A-11
Fatada nord pavilion receptie 1/100 A-12
Fatada est pavilion receptie 1/100 A-13
Fatada vest pavilion receptie 1/100 A-14
Sectiune transversala pavilion receptie 1/100 A-15
III. Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei se vor
completa proiectiile financiare si indicatori financiari Anexele B (pentru persoane
juridice).
Proiectii financiare - persoane juridice (Anexe B)
1.1. Prognoza veniturilor;
1.2. Prognoza cheltuielilor;
1.3. Proiectia contului de profit si pierdere;
1.4. Bilant sintetic previzionat;
1.5. Flux de numerar;
1.6. Indicatori financiari.

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII
PROIECTIILOR FINANCIARE
PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B
Previzionarea veniturilor si cheltuielilor Pensiune 10 CAMERE; SERVIRE MASA; BAI DE SOARE
Previzionarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze :
- Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus;
- Previzionarea veniturilor si cheltuielilor se face in costuri / preturi constante neactualizate pe intregul
orizont de previziune ;
Prognoza veniturilor
Pentru calculul vanzarilor fizice previzionate s-a considerat durata medie a unei luni calendaristice de 30
zile.
Intocmirea previziunilor privind gradul de ocupare a pensiunii s-a realizat pornind de la sezonalitatea activitatilor
turistice (sezon cald / rece) si in raport cu vanzarile altor structuri de primire turistice. Avand in vederea acestea s-a
previzionat un grad de ocupare a pensiunii in anul 1-2 cuprins intre (70 90 %) si in anii 3-5 de (80 95 %) in
perioada prognozata. Capacitate maxima de ocupare a structurii de primire turistica se va atinge cu precadere in in
sezonul cald.
Preturile medii de vanzare previzionate pe perioada de analiza de 5 ani au fost apreciate pe baza preturilor
medii anuale practicate pe piata de operatori din domeniul turismului si a activiitatii de profil din domeniul
vanzarilor de servicii sportive.
Veniturile se realizeaza din vanzarea serviciilor de cazare (4 camere duble si 4 apartamente 16 locuri de cazare)
precum si din vanzarea in lunile de vara a altor servicii de agrement din inchirierea sezlongurilor si altor articole de
plaja pentru piscina amenajata in imediaa apropiere a spatiilor de cazare Veniturile din vanzarea marfurilor se obtin
din vanzarile de bauturi alcoolice, bauturi racoritoare si cafea achizitionate de societate (conform specificatiilor din
tabelul cheltuieli marfuri), la care se va practica un adaos de 45% pentru revanzarea acestora catre clientii din cadrul
pensiunii.
. Alte venituri, includ veniturile cu caracter nemonetar reprezentand subventia pentru amortisment aferenta
investitiei propuse prin proiect in conformitate cu prevederile normelor contabile conform carora se inregistreaza
grantul primit ( conturile 758 si 131 ).
Capacitate cazare pensiune
Nr. mediu zile / luna 30
camera 2 locuri 4
apartament 4
Total camere cazare / luna 240
TOTAL CAPACITATE
CAZARE locuri cazare / luna
480
Tinand cont de sezonalitatea activitatii de turism, gradul de ocupare al pensiunii s-a calculat in functie de
sezon : nr. camere cazare /apartamente existente X gradul de ocupare / luna.
70% 70% 75% 75% 90% 95% 95% 95% 75% 75% 75% 70%
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Camera 2 locuri
% variabil
45% - 75%
120
84,0 84,0 90,0 90,0 108,0 114,0 114,0 114,0 90,0 90,0 90,0 84,0
Apartament 2 locuri
% variabil
45% - 75%
120
84,0 84,0 90,0 90,0 108,0 114,0 114,0 114,0 90,0 90,0 90,0 84,0
135 lei
190 lei
264,0
GRAD DE OCUPARE MEDIU / ( AN I - AN II ) - VANZARI FIZICE SI VALORICE
SERVICII PRESTATE
Procent
ocupare
vanzari fizice
TRIM III - grad de ocupare -
Sezon
TOTAL camere 2 locuri / TRIMESTRU
258,0
Valoare
maxima
vanzari
fizice / luna
TRIM IV - grad de ocupare -
Extrasezon
312,0 318,0
TRIM I - grad de ocupare -
Extrasezon
TRIM II- grad de ocupare -
Sezon
TRIM III TRIM IV
42.120 42.930 35.640
60.420
TOTAL apartamente / TRIMESTRU
258,0 312,0 318,0
Pret / camera
VENITURI CAZARE Camera 2
locuri AN I - II
34.830
TRIM I TRIM II
264,0
VENITURI CAZARE Apartament
AN I - II
Pret / camera
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
49.020 59.280 50.160


80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% 95% 80% 80% 80% 80%
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Camera 2 locuri
% variabil
50% - 95%
120
96,0 96,0 96,0 96,0 108,0 114,0 114,0 114,0 96,0 96,0 96,0 96,0
Apartament 2 locuri
% variabil
50% - 95%
120
96,0 96,0 96,0 96,0 108,0 114,0 114,0 114,0 96,0 96,0 96,0 96,0
135 lei
190 lei
GRAD DE OCUPARE MEDIU / ( AN III - AN V ) - VANZARI FIZICE SI VALORICE
TRIM II- grad de ocupare -
Sezon
TRIM III - grad de ocupare -
Sezon
TRIM IV - grad de ocupare -
Extrasezon
SERVICII PRESTATE
Procent
ocupare
vanzari fizice
Valoare
maxima
vanzari
fizice / luna
TRIM I - grad de ocupare -
Extrasezon
TRIM II TRIM IV
54.720 60.420
TOTAL apartamente / TRIMESTRU
VENITURI CAZARE Camera 2
locuri AN III - V
Pret / camera
TRIM I
VENITURI CAZARE Apartament
AN III - V
Pret / camera
TRIM I
54.720
288,0 324,0
324,0 288,0
43.740 38.880
TRIM III TRIM IV
TRIM III
TRIM II
38.880 42.930
61.560
TOTAL camere 2 locuri / TRIMESTRU
288,0 318,0
318,0 288,0


Pentru serviciile de agrement si conditie fizica s-a luat in calcul ca vor opta un procent de 55% din turistii
cazati in luna respectiva si gradul de ocupare: numar locuri existente X 60 % optiuni X gard de ocupare/luna.

70% 70% 75% 75% 90% 95% 95% 95% 75% 75% 75% 70%
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
GRAD DE OCUPARE MEDIU / ( AN I - AN II ) - VANZARI FIZICE SI VALORICE
SERVICII PRESTATE
Procent
ocupare
vanzari fizice
TRIM III - grad de ocupare -
Sezon
Valoare
maxima
vanzari
fizice / luna
TRIM IV - grad de ocupare -
Extrasezon
TRIM I - grad de ocupare -
Extrasezon
TRIM II- grad de ocupare -
Sezon


Servicii de agrement si recreere 55% 264
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,8 250,8 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20 lei - 5.016
TOTAL TURISTI servicii agrement / TRIMESTRU
0,0 250,8
10.032
Pret / sezlonguri, articole
plaja
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
VENITURI inchirieri sezlonguri,
articole plaja AN I - II
-
501,6 0,0


80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% 95% 80% 80% 80% 80%
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
GRAD DE OCUPARE MEDIU / ( AN III - AN V ) - VANZARI FIZICE SI VALORICE
TRIM II- grad de ocupare -
Sezon
TRIM III - grad de ocupare -
Sezon
TRIM IV - grad de ocupare -
Extrasezon
SERVICII PRESTATE
Procent
ocupare
vanzari fizice
Valoare
maxima
vanzari
fizice / luna
TRIM I - grad de ocupare -
Extrasezon

Servicii de agrement si recreere 55% 264
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,8 250,8 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20 lei
0 251
-
TOTAL TURISTI servicii agrement / TRIMESTRU
0 502
-
TRIM IV
VENITURI inchirieri sezlonguri,
articole plaja AN III - IV
Pret / sezlonguri, articole
plaja
TRIM I TRIM III
5.016 10.032
TRIM II


Prognoza cheltuielilor: s-a realizat in functie de specificul fiecarei categorii de cheltuieli si a avut urmatoarele
premize de calcul:
a. Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile : includ cheltuielile cu obiecte pentru igiena si
curatenie (in acest sens au fost considerate 1 sampon, 1 sapun, 1 hartie igienica/pers/zi, precum si consumabile
pentru asigurarea igienei si curateniei in pensiune), estimate la un nivel de 1,5% valoarea serviciilor vandute inclusiv
vanzare marfuri.
1.258 1.596 1.701 1.287
5.842
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE
AN I - II
TOTAL
1.287 CHELTUIELI materiale consumabile / AN I-II 1.258 1.596 1.701
AN I - II CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV


1.404 1.625 1.730 1.404
6.163
AN III- V CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
1.404 CHELTUIELI materiale consumabile / AN III-V 1.404 1.625 1.730
TOTAL
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE
AN III - V


b. Alte cheltuieli materiale includ cheltuieli de natura obiectelor de inventar. In acest sens au fost luate in
considerare: doua seturi de prosoape mici si mari/an/loc de cazare si 1,5 seturi de lenjerie/an/loc de cazare, obiecte
de inventar precum: fier de calcat, aspirator, uscator de par, etc. inventar de servire a mesei (fete de masa, vesela,
etc.) precum si alte obiecte necesare intretinerii terenurilor de sport. Aceste cheltuieli au fost estimate la 2% din cifra
de afaceri, corelat cu gradul de ocupare si nivelul mediu pe ramura.
1.677 2.128 2.268 1.716
7.789
TOTAL
TOTAL ALTE CHELTUIELI MATERIALE
AN I - II
1.716 2.128 1.677 2.268
AN I- II ALTE CHELTUIELI MATERIALE
ALTE CHELTUIELI MATERIALE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ALTE CHELTUIELI materiale / AN I-II


1.872 2.167 2.307 1.872
8.218
AN III- V ALTE CHELTUIELI MATERIALE
ALTE CHELTUIELI MATERIALE TRIM I TRIM II
TOTAL ALTE CHELTUIELI MATERIALE
AN III - V
TRIM III TRIM IV
ALTE CHELTUIELI materiale / AN III-V 1.872 2.167 2.307 1.872
TOTAL


c. Alte cheltuieli din afara ( cu energia ) au fost calculate, pornind de la un necesar mediu de consumuri utilitati /
turist / camera / zi, la care s-au adaugat cheltuielile indirecte necesare functionarii de ansamblu a structurii de
primire turistica. Energia termica este asigurata de centrala care functioneaza cu combustibil pe baza de combustibil
solid - lemne.
Calcul energie electrica: Consumul maxim/24h x Consum %fct. Sezon x 30 zile x % grad de ocupare / luna.
%
%
ianuarie februarie martie octombrie noiembrie decembrie aprilie mai iunie iulie august septembrie
70% 70% 75% 75% 75% 70% 75% 90% 95% 95% 95% 75%
becuri 5 0,013 0,07 1,56 25% 8 8 9 9 9 8 15% 5 6 7 7 7 5
televizor 1 0,012 0,01 0,288 15% 1 1 1 1 1 1 10% 1 1 1 1 1 1
frigider minibar 1 0,037 0,04 0,888 20% 4 4 4 4 4 4 100% 20 24 25 25 25 20
13 13 14 14 14 13 26 31 33 33 33 26
103 103 110 110 110 103 207 249 262 262 262 207
becuri (hol,
receptie, baie,
vestiare etc)
15 0,013 0,20 4,68
40%
39 39 42 42 42 39
20%
21 25 27 27 27 21
echipament
electric
1 0,011 0,01 0,2664
50%
3 3 3 3 3 3
50%
3 4 4 4 4 3
electrocasnice
menaj (frigider, fier
de
calcat,aspirator)
1 0,208 0,21 4,992
15%
16 16 17 17 17 16
15%
17 20 21 21 21 17
becuri pensiune
exterior
15 0,013 0,20 4,68
25%
25 25 26 26 26 25
35%
37 44 47 47 47 37
82 82 88 88 88 82 78 93 98 98 98 78
185 185 198 198 198 185 285 342 361 361 361 285
0,4
227 233 395 403
PRET kW / h = lei
TOTAL CHELTUIELI energie electrica / TRIM.
consum
sezon
cald
568
Cons.k
w/ ora
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
988
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare
- sezon cald
ALTE CONSUMURI ENERGIE PAVILON ADMINISTRATIV si EXTERIOR
consum
sezon
rece
AN I - II Cheltuieli cu energia electrica
CONSUM ENERGIE ELECTRICA / TIPURI
DE CONSUMATORI
Total consum / camera
Total consum / nr. Camere
CAMERA buc
Cons.
total /
ora
Consum
% fct.
Sezon
Total Alte consumuri energie
TOTAL kw CONSUM ENERGIE ELECTRICA / TRIM. 581
TOTAL CONSUM ENERGIE ELECTRICA / LUNA
Consum
max. / 24H
Consum
% fct.
Sezon
8
1.007
Cantitate
7,7 x 24 h = 184,8
184,8 x 30 zile = 5544 kg / luna - max
AN I - II Cost combustibil solid (lemne) / luna.
U.M.
Total kg / zi/luna
kg lemne / h - max kg / zi - max
kg / zi - max
ianuarie februarie martie octombrie noiembrie decembrie aprilie mai iunie iulie august septembrie
70% 70% 75% 75% 75% 70% 75% 90% 95% 95% 95% 75%
55% 55% 15% 20% 30% 55% 15% 15% 0% 0% 0% 15%
2134,44 2134,44 623,7 831,6 1247,4 2134,44 623,7 748,44 0 0 0 623,7
0,45 lei
2.202 1.896 617 281
623,7
CONSUM COMBUSTIBIL SOLID (LEMNE)
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare
- sezon cald
pret / kg =
TOTAL CHELTUIELI AN I - II combustibil solid /
TRIM.
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
PROCENT CONSUM FCT. DE SEZON
TOTAL consum in fct. Grad de ocupare si Sezon
TOTAL kg consum combustibil solid / TRIM. 4892,58 4213,44 1372,14


2.413 1.003 673 2.112
6.201
TOTAL CHELTUIELI CU ENERGIA AN I - II
TOTAL
AN I - II CHELTUIELI CU ENERGIA
CHELTUIELI energie termica / AN I-II. 1.896
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare
- sezon cald
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
TOTAL CHELTUIELI CU ENERGIA
CHELTUIELI energie electrica / AN I-II 211 385 393
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
216
2.202 617 281


.
Calcul energie electrica: Consumul maxim/24h x Consum %fct. Sezon x 30 zile x % grad de ocupare / luna.
%
%
ianuarie februarie martie octombrie noiembrie decembrie aprilie mai iunie iulie august septembrie
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% 95% 80%
becuri 5 0,013 0,07 1,56 25% 9 9 9 9 9 9 15% 6 6 7 7 7 6
televizor 1 0,012 0,01 0,288 15% 1 1 1 1 1 1 10% 1 1 1 1 1 1
frigider minibar 1 0,037 0,04 0,888 20% 4 4 4 4 4 4 100% 21 24 25 25 25 21
15 15 15 15 15 15 28 31 33 33 33 28
117 117 117 117 117 117 221 249 262 262 262 221
becuri (hol,
receptie, baie,
vestiare etc)
15 0,013 0,20 4,68
40%
45 45 45 45 45 45
20%
22 25 27 27 27 22
echipament
electric
1 0,011 0,01 0,2664
50%
3 3 3 3 3 3
50%
3 4 4 4 4 3
electrocasnice
menaj (frigider, fier
de
calcat,aspirator)
1 0,208 0,21 4,992
15%
18 18 18 18 18 18
15%
18 20 21 21 21 18
becuri pensiune
exterior 15 0,013 0,20 4,68
25%
28 28 28 28 28 28
35%
39 44 47 47 47 39
94 94 94 94 94 94 83 93 98 98 98 83
211 211 211 211 211 211 304 342 361 361 361 304
0,4
254 254 403 410
1.026
Cons.
total /
ora
Consum
max. / 24H
Consum
% fct.
Sezon
8
AN III - V Cheltuieli cu energia electrica
CONSUM ENERGIE ELECTRICA / TIPURI
DE CONSUMATORI
Total consum / camera
Total consum / nr. Camere
CAMERA buc
Cons.k
w/ ora
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
Total Alte consumuri energie
TOTAL kw CONSUM ENERGIE ELECTRICA / TRIM. 634 634
TOTAL CONSUM ENERGIE ELECTRICA / LUNA
1.007
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare -
sezon cald
ALTE CONSUMURI ENERGIE PAVILON ADMINISTRATIV si EXTERIOR
consum
sezon
rece
consum
sezon
cald
Consum
% fct.
Sezon
PRET kW / h = lei
TOTAL CHELTUIELI energie electrica / TRIM.
Cantitate
7,7 x 24 h = 184,8
184,8 x 30 zile = 5544 kg / luna - max
AN III - V Cost combustibil solid (lemne) / luna.
U.M.
Total kg / zi/luna
kg lemne / h - max kg / zi - max
kg / zi - max
ianuarie februarie martie octombrie noiembrie decembrie aprilie mai iunie iulie august septembrie
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% 95% 80%
55% 55% 15% 20% 30% 55% 15% 15% 0% 0% 0% 15%
2439,36 2439,36 665,28 887,04 1330,56 2439,36 665,28 748,44 0 0 0 665,28
0,45 lei
2.495 2.096 636 299
665,28
CONSUM COMBUSTIBIL SOLID (LEMNE)
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare -
sezon cald
PRET / kg =
TOTAL CHELTUIELI AN III- V combustibil solid /
TRIM.
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
PROCENT CONSUM FCT. DE SEZON
TOTAL consum in fct. Grad de ocupare si Sezon
TOTAL kg consum combustibil solid / TRIM. 5544 4656,96 1413,72


2.749 1.039 710 2.349
6.846
2.495 636 299
410
TRIM IV Grad ocupare
- sezon rece
254
AN III-V CHELTUIELI CU ENERGIA
CHELTUIELI energie termica / AN III-V 2.096
TRIM I Grad ocupare
- sezon rece
TRIM II Grad ocupare
- sezon cald
TRIM III Grad ocupare
- sezon cald
CHELTUIELI CU ENERGIA
CHELTUIELI energie electrica / AN III-V 254 403
TOTAL
TOTAL CHELTUIELI CU ENERGIA AN III - V


d. Cheltuielile cu personalul angajat / Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala au fost previzionate pornind
de la structura de personal necesara functionarii in conditii optime a obiectivului.
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul
trebuie sa le plateasca conform legislatiei in
vigoare.
Pe baza procentelor de asigurari si protectie sociala (Legea nr. 19 pe 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din
27.02.2009) pentru intocmirea prezentului studiu de fezabilitate, se estimeaza la un nivel de 28,5% din salariul brut.
Nr. Crt. Categorie Nr. Angajati
Salariul lunar
brut
Cheltuieli anuale
1
Receptionera 1 800 9.600
2
Administrator 1 900 10.800
3
Camerista 2 800 19.200
4
Mecanic instalatii 1 720 8.640
5
Ingrijitor spatii verzi
si piscina
1 720 8.640
6
Angajat vanzare
marfuri
1 720 8.640
7
Paznic 1 600 7.200
8 5.260 72.720 Total

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
93.445 93.445 93.445 93.445 93.445
Total
72.720
Perioada prognoza
Cheltuieli cu
personalul angajat
Cheltuieli cu
asigurarile si
protectia sociala
72.720
20.725 20.725 20.725 20.725 20.725
72.720 72.720 72.720

e. Cheltuielile cu amortizarile au fost calculate conform dispozitiilor legale in vigoare in raport de valoarea
investitiilor si duratele normate de functionare. Regimul de amortizare este cel liniar.
Nr. Denumire Valoare
Durata de
amortizare (ani)
Amortizare anuala
(lei/an)
1 Utilitati 59.920 30 1.997
2 Lucrari amenajare teren 20.030 25 801
3 Constructii 1.637.058 49 33.409
4 Echipamente tehnologice 78.324 10 7.832
5 Dotari 104.004 5 20.801
6 Amortizare active existente - - -
- -
64.841 TOTAL amortizare

f. Alte cheltuieli de exploatare sunt constituite din cheltuielile cu serviciile prestate de terti, impozitele si taxele si
alte categorii de cheltuiela care nu sunt prinse in categoriile anterioare.
- Cheltuielile privind prestatiile externe sunt estimate la o valoare de 0,2% din valoarea veniturilor din exploatare si
reprezinta cheltuielile cu plata telefoanelor si a altor servicii (internet, cablu tv etc.), precum si cu intretinerea si
repararea achipamentelor unitatii.
168 213 227 172
779
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
AN I - II
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
AN I - II ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TRIM III TRIM IV
CHELTUIELI intretinere, reparatii, telecomunicatii /
AN I - II
168 213 227 172
TRIM I TRIM II


822
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
AN III - V
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 187 217 231 187
TRIM IV
CHELTUIELI intretinere, reparatii, telecomunicatii /
AN III-V
187 217 231 187
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE TRIM I TRIM II TRIM III
AN III- V ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


1.3 Proiectia contului de profit si pierdere
Cu exceptia veniturilor si cheltuielilor care se preiau automat din prognoza veniturilor si prognoza cheltuielilor s-a
completat randul 18, respectiv cuantumul impozitului pe profit in procent de 16% din rezultatul brut.
1.4 Bilant sintetic previzionat: s- a previzionat in corelare cu proiectiile contului de profit si pierdere si
fluxului de numerar pentru anii I V de functionare a investitiei cu respectarea principiului contabil a egalitatii
bilantiere.
Valoarea activelor imobilizate brute reprezinta valoarea activelor imobilizate achizitionate prin proiect.
Valoarea amortizarii s-a calculat ca fiind valoarea amortizarii calculata pentru activele imobilizate noi
achizitionate, corelata cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere.
Valoarea creantelor se mentine la acelasi nivel in anii I - V de functionare pe intregul orizont de prognoza.
Valorile aferente postului bilantier Casa si conturi la banci s-au preluat din Fluxul de numerar aferent aceleiasi
perioade din linia S pentru pastrarea egalitatii bilantiere.
In categoria alte datorii post bilantier 11 se includ datoriile pe care societatea le are catre actionari/asociati,
valoarea acestora reprezentand aportul in numerar pe care asociatul unic l-a facut pe perioada de implementare
pentru realizarea investitiei. Aceasta suma se regaseste in fluxul de numerar rubrica A1 Aport la capitalul societatii
(imprumut de la actionari / asociati) Aceasta datorie nu este generatoare de dobanzi. Incepand cu anul 1 de
functionare aceasta datorie este mentinuta constant pe intregul orizont de prognoza , daca nu este prognozata nici o
ramburs catre asociati / asociat.
Subventii pentru investitii - s-a inscris cota parte a subventiei aferenta FEADR in conformitate cu prevederile
normelor contabile conform carora se inregistreaza grantul primit ( conturile 758 si 131 ).
Capitalul social s-a mentinut la acelasi nivel pe intregul orizont de prognoza; Rezultatul exercitiului s-a repartizat la
rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator din rezultatul exercitiului financiar precedent. S-au corelat
datele introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar.
1.5 Flux de numerar
S-a completat fluxul de numerar pentru <Activitatea de investitii si finantare> prin corelarea cu perioada de
implementare a investitiei pentru anul 1 si 2 de previziune conform graficului de executie a investitiei si celor 5
transe de plata previzionate. Cele 5 transe sunt in luna a 7-a si a 10-a a primului an de implementare respectiv luna
1, 8 si 12 anul doi de implementare.
Fluxul de numerar anii 1-5, s-a corelat cu veniturile si cheltuielile de exploatare aferente activitatii cu proiect
conform veniturilor si cheltuielilor previzionate anexa B1 si anexa B2.

1.6 Indicatori financiari
Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Valoarea investitiei (VI) = 1.997.059 RON
2. Veniturile din exploatare (Ve)

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Veniturile din
exploatare (Ve) =
veniturile realizate
din activitatea
curenta, conform
obiectului de
activitate al
solicitantului.
580.747 580.747 612.006 612.006 612.006
3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente.

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Cheltuieli de
exploatare (Ce)=
cheltuielile generate
de derularea activitatii
curente
295.849 295.849 304.000 304.000 304.000
4. Rata rezultatului din exploatare (r
Re
) - trebuie sa fie minim 10% din Ve.

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Rata rezultatului din
exploatare (rRe) -
trebuie sa fie minim
10%
49,06% 49,06% 50,33% 50,33% 50,33%
5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ;

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Durata de
recuperare a
investitiei (Dr) -
maxim 12 ani
7,3004
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (r
Rc
) - trebuie sa fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Rata rentabilitatii
capitalului investit
(rRc) - trebuie sa
fieminim 5%
14,14% 14,14% 15,11% 15,11% 15,11%
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;
NU ESTE CAZUL
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r
I
) - trebuie sa fie maximum 60% pentru anii evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Rata indatorarii pe
termen mediu si lung
(rI) - maxim 60%
56,24% 51,66% 47,45% 43,88% 40,80%
9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Rata de actualizare 8%
10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Valoare actualizata
neta (VAN) -trebuie
sa fie pozitiva
242.497

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar
trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din
Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN5
Disponibil de
numerar la sfarsitul
perioadei - trebuie sa
fie pozitiv
521.264 803.625 1.105.396 1.407.167 1.708.938