Sunteți pe pagina 1din 2

CLIMA ROMÂNIEI

România are o climă temperat continentală de tranziţie

I. FACTORII GENETICI AI CLIMEI

1. Poziţia geografică -pe glob ( pe paralela de 45 grade latitudine nordică ) determină caracterul temperat al climei -pe continent determină: a)caracterul continental; b)caracterul de tranziţie (de la climatul cu influenţe oceanice la cel cu influenţe de ariditate );

2. Radiaţia globală scade de la sud( 125kcal/cmp/an) la nord(115kcal/cmp/an) şi din zonele joase spre cele

ȋnalte;

3. Extinderea pe 5 grade latitudine determină scăderea temperaturii medii anuale de la sud ( 11 grade C) la

nord ( 8,5 grade C)

4. Relieful prin:

-altitudine, generează etajarea climatic; -desfăşurarea arcului carpatic-reprezintă o barieră ȋn calea maselor de aer; -expoziţia versanţilor( faţă de circulaţia maselor de aer şi faţă de soare)-pe versanţii expuşi circulaţiei maselor de

aer sunt frecvente precipitaţiile şi nebulozitatea, iar pe versanţii adăpostiţi se ȋnregistrează temperaturi mai ridicate şi cer senin; iar ȋn funcţie de expunerea faţă de soare-versanţii nordici sunt mereu mai umbriţi şi mai răcoroşi decât cei sudici; -prezenţa depresiunilor şi a culoarelor de vale unde se produc inversiuni de temperatură( pe fundul văilor sau depresiunilor intramontane şi intracolinare temperaturile sunt mult mai scăzute decât pe versanţii de deasupra )

5. Marea Neagră influenţează clima la ţărm prin temperaturi moderate, umiditate ridicată şi brize marine

6. Circulaţia generală a maselor de aer:

- circulaţia vestică predominantă cu o frecvenţă de 45%, cu precipitaţii şi temperature moderate -circulaţia polară-30% cu temperature scăzute, nebulozitate ridicată şi precipitaţii sub formă de averse; -circulaţia tropicală-15% cu aer cald; -circulaţia de blocare-10% cu precipitaţii reduse şi temperaturi ridicate vara şi foarte scăzute iarna

II. ELEMENTELE CLIMATICE

1. Temperatura aerului-scade de la sud (11 grade C) la nord (8,5 grade C) şi dinspre zonele joase spre cele ȋnalte. Temperatura maximă absolută 44,5 grade C la staţia Ion Sion lângă Brăila şi minima -33,5 grade C la Bod lângă Braşov.

2. Precipitaţiile scad de la vest la est ( 650mm/an ȋn Câmpia de Vest; 600-400 ȋn Câmpia Română şi sub 400 ȋn Dobrogea) şi cresc odată cu altitudinea ( 400-600mm/an ȋn câmpii, 600-800mm/an ȋn dealuri,800-

1200mm/an ȋn munţi, şi peste 1200mm/an la peste 1800m. Cele mai mari cantităţi cad ȋn mai-iunie iar cele mai mici ȋn ianuarie-februarie. Polul ploilor din România se ȋnregistrează la Stâna de Vale ȋn Munţii Apuseni-

1600mm/an.

3. Vânturile:

a.

Vânturile de Vest-tot anul

b.

Crivăţul-ȋn estul şi sud-estul ţării dinspre Siberia, este rece, uscat şi adduce geruri şi viscole; pătrunde pe Valea Oituzului şi ȋn depresiunile Giurgeu, Ciuc, Braşov unde poartă numele de Nemira

c.

Austrul-ȋn sud-vestul ţării, vara cald şi uscat, toamna şi iarna-cald şi umed

d.

Coşova-ȋn Banat-rece şi uscat

e.

Băltăreţul-se formează deasupra bălţilor Dunării şi bate vara spre Câmpia Bărăganului

f.

Suhoveiul ȋn Câmpia Română, Dobrogea şi Podişul Moldovei cald şi uscat, favorizează seceta şi distruge recoltele de aceea se mai numeşte şi ,,Sărăcilă’’ sau ,,Traistă goală’’

g.

Foehnul-ȋn Subcarpaţii Moldovei, Curburii, Getici, şi depresiunile din sudul şi sud-vestul Transilvaniei ( masele de aer sudice şi vestice, după ce depăşesc masivele muntoase coboară rapid determinând creşterea bruscă a temperaturii şi topirea bruscă a zăpezii, fapt pentru care ȋn Depresiunea Făgăraşului se mai numeşte şi ,,Mâncătorul de zăpadă’’ sau ,,Vântul Mare’’

h.

Brizele marine şi montane

III.

ETAJELE DE CLIMĂ

1.

Climatul de litoral şi deltă -tma 11°C; pp sub 400mm/an; brize marine

2.

Climatul de câmpie -la altitudini sub 300m -tma 10-11°C; pp 600mm/an ȋn vest,450mm/an ȋn est;

3.

Climatul de dealuri joase -ȋntre 300-500m -tma 8-10°C; pp 500-600mm/an

4.

Climatul de dealuri ȋnalte -ȋntre 500-800m -tma 6-8°C; pp 600-800mm/an

5.

Climatul montan -ȋntre 800-1800m -tma 6-2°C; pp. 800-1200mm/an

6.

Climatul alpin -etajul subalpin ȋntre 1800-2000m; tma 2-0°C; pp peste 1200mm/an -etajul alpin la peste 2000m; tma sub 0°C; pp peste 1200mm/an

IV. INFLUENŢELE CLIMATICE

1. Oceanice ȋn centru şi vest-precipitaţii bogate, temperature moderate

2. Submediteraneene ȋn sud-vest-temperaturi ridicate, precipitaţii de toamnă, ierni blânde

3. De ariditate ȋn est şi sud-est-veri fierbinţi, ierni geroase, zile tropicale, secete frecvente

4. De tranziţie ȋn central Câmpiei Române, Podişului Getic şi Subcarpaţii Getici-fac trecerea de la cele submediteraneene la cele de ariditate

5. Scandinavo-baltice-ȋn Gr. N a Carp. Orientali, podişul Sucevei-temperaturi scăzute iarna, precipitaţii bogate, ninsori frecvente iarna

6. Pontice ȋn lungul litoralului-temperaturi moderate, brize marine