Sunteți pe pagina 1din 4

FARMACIA Nr.

1
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA
TULCEA
PROCEDURA DE APROVIZIONARE
A FARMACIEI
EDIIA 1 Cod: RBPF PL 3
!o"#$! V%r$&$"'! A(ro)'!
N*#%+(r%*#%
F*",$%
D'!'
S%#'!*r'
CUPRINS
1. Definiia procedurii
2. Scop i domeniu de aplicare
3. Definiii, abrevieri
4. Referine
5. Atribuii i responsabiliti
!. Descrierea procedurii
". Documente
1. D%&$$,$' (ro"%d*r$$
Aprovi#ionarea cu medicamente i materiale sanitare a farmaciei este activitatea prin care se
completea# stocul farmaciei cu produse care lipsesc i$sau cu produse care sunt solicitate de ctre seciile
spitalului.
-. S"o( .$ do#%$* d% '(/$"'r%
Scopul procedurii este de a se asi%ura c, &n farmacie %0$1!2 (%r#'%! * 1!o" de produse
adecvat cererii seciilor, c farmacia poate onora toate cererile de produse 3 !$#( *!$/, c toate
medicamentele i$sau materialele sanitare care fac obiectul aprovi#ionrii &ndeplinesc condiiile le%ale
'punere pe pia, le%alitatea distribuiei(.
)rocedura se aplic &n farmacie, de ctre personalul desemnat de ctre farmacistul ef, prin
utili#area mi*loacelor i a ec+ipamentelor din farmacie destinate aplicrii procedurii.
3. D%&$$,$$4 ')r%5$%r$
R%6$1!r*/ d% d%&%"!*r2: re%istrul utili#at pentru a nota medicamentele i produsele epui#ate sau &n curs de
epui#are,
Co#'d' d% '(ro5$7$o'r%: cererea adresat de ctre farmacie furni#orului cu care s-a &nc+eiat contract
pe ba#a licitaiei, cuprin#.nd medicamente i materiale sanitare de care farmacia are nevoie la un moment
dat, ea se transmite &n scris pentru aprobare conducerii spitalului i apoi se comunica furni#orului.
Gr'&$"*/ d% '(ro5$7$o'r%: pro%ramarea aprovi#ionrii, pe furni#ori i tipuri de produse, la intervalele de
timp stabilite de conducerea spitalului i farmacistul ef ' periodic(,
Co!r'"!*/ d% '(ro5$7$o'r%: actul comercial, le%al, &ntocmit &ntre spitalul care deine farmacia i
furni#or,
F*r$7or: societatea comercial autori#at s distribuie an%ro medicamente i$sau alte produse de
sntate.
8. R%&%r$,%

- /rdinul 0S nr.11!3$2223, pentru aprobarea 4+idului privind buna practic de distribuie an%ro a
medicamentelor,
- /rdinul 0S nr. "5$2212, privind aprobarea Re%ulilor de bun practic farmaceutic,
- 5e%ea farmaciei nr. 2!!$2223, republicat &n 2221, cu modificrile i completrile ulterioare,
- /rdinul 0S nr. 1!2$2221, pentru aprobarea 6ormelor privind &nfiinarea, or%ani#area i funcionarea
farmaciilor i dro%+eriilor,
- 5e%ea nr. 15$222!, privind reforma sntii, titlul 7899 :0edicamentul; cu modificrile i completrile
ulteriore.
9. A!r$)*,$$ .$ r%1(o1')$/$!2,$
<armacistul ef stabilete sistemul de aprovi#ionare al farmaciei, coordonea# i suprave%+ea#
desfurarea &n cele mai bune condiii a activitii de aprovi#ionare a farmaciei.
Aprovi#ionarea se reali#ea# de ctre farmacistul ef, farmaciti desemnai de farmacistul ef.
:. D%1"r$%r%' (ro"%d*r$$

=n reali#area aprovi#ionrii, farmacistul ef se &n%ri*ete de &ndeplinirea urmtoarelor condiii>
?omen#ile se vor face numai la furni#orii>
- cu care spitalul creia &i aparine farmacia are &nc+eiate contracte comerciale, conform le%islaiei &n
vi%oare,
- care &ndeplinesc condiiile le%ale de funcionare.
Anual, farmacistul ef &ntocmete lista furni#orilor, pe care o actuali#ea# la nevoie.
=n aplicarea procedurii de aprovi#ionare, se desfoar urmtoarele activiti>
; *r#2r$r%' 1!o"*r$/or &n scopul optimi#rii aprovi#ionrii ,care se reali#ea# de ctre farmacitii i$sau
asistenii de farmacie desemnai de farmacistul ef,
; or6'$7'r%' .$ (ro6r'#'r%' "o#%7$/or (% &*r$7or$4 unde e ca#ul,
; "o#(/%!'r%' r%6$1!r*/*$ d% d%&%"!*r24 care se reali#ea# de ctre farmaciti i$sau asisteni de farmacie,
; %&%"!*'r%' "o#%7$/or d% '(ro5$7$o'r%4 care se reali#ea# de ctre farmaciti i asisteni, &n funcie de
tipul produselor, conform acordului i pro%ramului stabilit de ctre farmacistul ef,
; "o!ro/*/ r%'/$72r$$ "o#%7$/or 3 !$#( *!$/4 de ctre farmacistul ef sau persoana desemnat de acesta.
=n ca#ul e@istenei comen#ilor neincluse &n planul de ac+i#iii, se procedea# conform le%islaiei &n
vi%oare privind ac+i#iiilor publice, conform unei proceduri specifice fiecrei farmacii.
<. Do"*#%!%
For#*/'r*/ (ro"%d*r$$
L$1!' d% /*'r% /' "*o.!$,2 a procedurii =Ane@a 1(
C%!r'/$7'!or '/ r%5$7*$r$/or .$ #od$&$"2r$/or aduse procedurii 'Ane@a 2)
R%6$1!r*/ d% d%&%"!*r2 ' Ane@a 3(
L$1!' &*r$7or$/or '*!or$7',$ 1$ '6r%'!$ 'Ane@a 4(