Sunteți pe pagina 1din 40

anul III • nr 1 • martie 2009 • apare lunar • GRATUIT • www.primatimperiam.

ro

ProPeriam ziar editat de Primăria Periam

2009, anul marilor proiecte


21,7 km, pentru a acoperi întreaga
comună. Proiectul a fost depus deja
pe fondul de mediu şi se încearcă
găsirea unor finanţări pentru a asigura
locuitorilor un trai cât mai bun şi mai
modern. Tot în acest an se va finaliza
turnul de apă care să satisfacă mai
eficient nevoile populaţiei.

Vechea reţea de apă va fi


dezafectată

L ocuitorii comunei noastre mai au

foto: Cristi Mirea


o lună pentru a se branşa la noua
reţea de apă curentă. Lucrările au
fost finalizate în luna februarie iar

U nul dintre cele mai importante duce, pentru care trebuie să răspund. cetăţenii trebuie să se branşeze cât
proiecte care se derulează în acest E un disconfort peste care trebuie să mai repede deoarece începând cu
an în Periam este cel de canalizare. trecem şi va veni o zi în care ne vom data de 1 mai, vechea reţea nu va
Lucrările au început de anul trecut şi bucura de beneficiile acestei lucrări. mai funcţiona iar cei care nu au con-
vizează realizarea unei magistrale de Sigur, în anumită parte au şi dreptate, tracte nu vor mai avea apă curentă.
2,5 km, pentru a lega cele 14 blocuri uneori constructorii nu sunt aşa cum Costul branşării este de aproxima-
din zona centrală şi realizarea unei ar trebui să fie şi eu sunt undeva la tiv 600 de lei, deoarece Primăria
staţii de epurare. „Am considerat că mijloc, eu mă lupt pentru cetăţeni, va suporta pentru ei costul apome-
este o prioritate deoarece fosele sep- pentru bunul mers al localităţii, cu trelor. Avansul este de 300 de lei,
tice nu mai făceau faţă”, explică doam- aceste firme care nu totdeauna sunt achitat la semnarea contractului, iar
na primar, Rodica Boancăş. Cetăţenii cele mai corecte”, spune doamna pri- branşarea se realizează în termen de
s-au plâns însă că lucrările fac mult mar. 10 zile. Pentru contracte, cetăţenii
noroi şi există un aspect neplăcut al sunt rugaţi să se prezinte la sediul

Î
comunei din cauza şantierului în lu- n total, în Periam ar fi nevoie de primăriei, în fiecare miercuri şi joi în-
cru. „Canalizarea e un mare discon- trei magistrale pentru canalizare, tre orele 9 şi 13.
fort pentru localitate, oriunde se intro- iar ţevile ar avea o lungime totală de

Scrisoare deschisă
Stimaţi cetăţeni, ­r­e­­a­liza pe majoritatea. Este vorba de l­ucruri, dar de prea multe ori timpul

D e acum înainte, „Pro Periam” se


va publica lunar pentru a aduce
cetăţenilor informaţiile de care au
lucrări mari de infrastructură, canali-
zare, o sală de sport, reabilitarea şcolii
şi a liceului, o piaţă agro-alimentară,
nu îmi permite. Sigur, există deseori
şi impedimente financiare care nu mă
lasă să pun în practică unele idei, aşa
nevoie despre comuna noastră. Acest amenajări de spaţii verzi, proiectul cum mi-aş dori, dar sunt convinsă că
ziar mă va ajuta mai mult să comunic pentru şoseaua de centură, sunt nu- având sprijinul dumneavoastră, vom
cu voi deoarece prin această publicaţie mai câteva dintre ele. reuşi până la urmă să le materializăm.
vă pot aduce la cunoştinţă mai multe
lucruri de interes local, dar aştept şi
din partea dumneavoastră propuneri
dar şi critici, dacă trebuie să le am. Tot
V reau să stabilesc responsabilii de
străzi, pentru ca astfel să pot fi
mai aproape de problemele lor, iar ei,
A dvs,
Rodica Boancăş,
primarul comunei Periam
timpul am dorit să fiu în mijlocul vos- la rândul lor, să fie mai bine informaţi.
tru, iar aceasta va fi o ocazie prin care Cu toţii avem nevoie de o mai bună
să mă apropii mai mult de voi. Ştiţi comunicare. Vreau ca anual, de ziua
cu toţii că mă interesează problemele comunei, să premiem o stradă sau
voastre şi în măsura în care pot să vă două ca fiind cele mai frumoase şi cele
sprijin am făcut-o şi o voi face de fie- mai întreţinute. Să premiem cei mai
care dată. buni gospodari şi cei mai buni elevi.

P entru acest an am foarte multe


planuri şi sper că le voi putea S ingurul duşman al meu este timpul­.
Îmi droesc să fac foarte multe
2 Periam
ro

Infrastructură mai bună


şi mai bine informaţi. În luna mai va
avea loc o adunare populară pentru
stabilirea responsabililor de străzi, iar
apoi, se vor demara o serie de con-
cursuri pentru motivarea cetăţenilor
de a amenaja şi de a păstra mai bine
spaţiul public din faţa casei lor. „Ne
gândim să facem un concurs prin care
să premiem cea mai frumoasă stradă,
iar acest concurs să îl reluăm an de
an”, spune doamna primar Rodica
Boancăş.

foto: Cristi Mirea


Ş i cei care vor ajunge pe la Primărie
vor vedea schimbări în 2009. Se-
diul va fi modernizat prin introduce-
rea unui ghişeu unic, însă şi curtea va
U na dintre priorităţile doamnei pri-
mar este realizarea infrastructurii
în comuna Periam. Dacă deseori fon-
realiza o centură a Periamului pentru
a devia traficul. „Comuna noastră este
străbătută de două drumuri judeţene
lua un alt aspect. „Vrem să amenajăm
spaţiul verde din curtea primăriei, ne
gândim să facem cu forţe proprii un
durile nu sunt suficiente, se încearcă circulate, iar acestea acu efect nega- foişor unde să putem oficia căsătoriile
găsirea unor soluţii cât mai practice tiv asupra locuinţelor. Casele sunt în aer liber”, îşi doreşte doamna pri-
pentru a reduce din costuri. Una din- vechi şi nu sunt făcute pentru trafic mar.
tre variante a fost găsită anul trecut intens”, spune doamna primar, Rodica

Î
când cetăţenii au participat activ la Boancăş. n paralel, va funcţiona în continuare
asfaltarea trotuarelor. Primăria le-a Serviciul Comunitar, chiar dacă pen-
pus la dispoziţie balast şi ciment, iar
oamenii şi-au realizat singuri lucrarea,
în faţa casei lor. Pentru că proiectul
Z ona centrală îşi va schimba aspec-
tul în acest an. Noua şcoală va fi
finalizată, zona centrală va fi pavată şi
tru administraţie nu este eficient din
punct de vedere economic. „Căutăm
resurse să mergem mai departe, de-
s-a bucurat de succes, el va continua în parc se va încerca plantarea de noi oarece cetăţenii trebuie să beneficieze
şi în acest an. arbori. Tot pentru aspectul mai plăcut de aceste servicii, iar instituţiile să fie
al comunei noastre se va demara cât mai aproape de ei”, spune doam-
U n alt proiect este asfaltarea a
8 km de drum şi realizarea unei
străzi pietonale până la Periam Port.
un sistem de desemnare a unor re-
sponsabili pe străzi. După ce de anul
trecut fiecare stradă are un nume,
na Rodica Boancăş. De asemenea, ea
face deja demersuri pentru redeschi-
derea Trezoreriei din Periam.
Foarte important este şi proiectul de a acum locuitorii vor fi responsabilizaţi

Mai aproape de oameni


Î n 2009, nu vor fi uitaţi nici pension-
arii. Aşa cum au fost obişnuiţi, şi în
acest an 150 de pensionari din Peri-
o tradiţie pentru Periam şi pentru
vârstnici.

am vor putea să meargă în vizită la


mănăstiri din ţară. „Chiar dacă va fi un
an greu din punct de vedere financiar,
Î n 2009 nu vor fi uitate nici famili-
ile defavorizate, vor fi pregătite
din partea Primăriei şi Consiliului
mă voi strădui să găsesc resurse pen- Local pachete cu cadouri pentru a
tru a le face această bucurie”, promite le aduce puţină bucurie de sfintele
doamna primar. În acest an este în sărbători, de Paști şi de Crăciun.
plan şi amenajarea unui centru pentru
vârstnici, însă acesta va fi realizabil în
limita bugetului disponibil. T inerii vor fi şi ei ajutaţi. Iubitorii
de natură vor fi sprijiniţi să îşi
înfiinţeze o asociaţie prin care să

T ot pentru pensionari va fi înfiinţată


o asociaţie care să-i unească şi
să le promoveze interesele. Prin-
facă diferite acţiuni finanţate atât
de consiliul local cât şi din alte
surse. „Trebuie să avem grijă de
tre primele lucruri pe care le va face localitate, de mediul înconjurător,
asociaţia, este să organizeze anual, în iar membri asociaţiei vor fi volun-
luna mai, un bal al pensionarilor şi să tari, dar ei vor fi motivaţi prin ex-
se continue cu excursiile la manastiri. cursii şi schimburi de experienţă”, foto: Florian Marica
Această manifestare va putea deveni spune Rodica Boncăş.
Periam
ro 3
Alin Popoviciu, în audienţă Pe scurt
D eputatul Alin Popoviciu a fost
prezent în 7 martie în audienţă, la
Periam. El a fost asistat de doamna
Subvenţii pe motorină
Direcţia Agricolă va subvenţiona
motorina pentru lucrările agricole de
primar, Rodica Boancăş, şi de dom- primăvară. În total, este vorba de
nul viceprimar, Samson Hojda. Una 22 l/ha, iar subvenţia va fi de 1 leu.
dintre problemele ridicate chiar de Peste câteva săptămâni se vor aloca
doamna primar a fost zona de agre- bonurile pe hectar, iar acestea vor fi
ment Periam Port, subliniindu-se că distribuite prin reprezentanţii Direcţiei
există un proiect al Primăriei, care ar Agricole.
avea nevoie de susţinere şi din partea
Guvernului. Domnul deputat a promis
rezolvarea cazului direct la Ministerul Naţionale, dar acest lucru nu s-a
Bani pentru agricultori
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Mediului şi la cel al Turismului, dorind întâmplat. Domnul deputat şi-a luat
Agricultură (APIA) face plăţile pentru
chiar să o aducă pe doamna ministru angajamentul că va discuta la Arhivele
agricultorii înregistraţi la registrul
Elena Udrea la faţa locului, la Periam. Naţionale pentru a se remedia cât mai
fermelor. În total, ei vor primi o
Cetăţenii din Periam care aveau drep- rapid această problemă.
subvenţie de 80 de euro, din care 50
tul la despăgubiri conform Legii 9
de euro din partea Uniunii Europene
din 1998 au cerut să se rezolve pro­
blema lor deoarece de mai mulţi ani
aşteaptă să primească sumele care li
D e asemenea, doamna primar Rod-
ica Boancăş a discutat şi problema
fabricii de pălării “Lux” care timp de
şi 30 de euro din partea statului
român. Plăţile se fac direct de către
APIA.
se cuvin. Domnul deputat a promis mulţi ani a avut un management ales
că va face o interpelare în plenul politic, şefii instituţiei fiind din afara
Camerei Deputaţilor pentru a se re- localităţii, aceştia nefiind interesaţi în Reduceri la impozite
zolva situaţia. de salvarea fabricii, lucru care doam- Locuitorii care îşi plătesc integral im-
na primar doreşte să îl facă pentru a pozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace

D oamna primar a ridicat problema


şi a foştilor angajaţi ai IAS Peri-
am. Lichidatorul IAS-ului trebuia să
crea noi locuri de muncă în comună.
Domnul Alin Popoviciu a promis că va
reveni în audienţă în comuna noastră
de transport până la data de 31
martie, beneficiază de o reducere de
10%. Până acum aproximativ 40%
elibereze adeverinţele pentru foştii pentru a prelua sesizările cetăţenilor dintre contribuabili s-au prezentat la
angajaţi care sunt in prag de pension- şi a încerca rezolvarea lor cât mai Primărie pentru a-şi achita taxele şi
are sau să predea toate actele Arhivei rapidă. impozitele pe acest an, mulţi be­
neficiind şi de această bonificaţie.
O nouă clinică
C linica medicală “Dr. Rasici” a fost
inaugurată la începutul acestei
luni. Sub coordonarea domnului dr.
Sprijin pentru fermieri
Fermierii care au ovine sau caprine
primesc o susţinere financiară de
Dalibor Rasici, medic de familie, aici
43,9 lei/cap de animal.
veţi putea beneficia de investigaţii
clinice şi de laborator. Alături de el, în
foto: Cristi Mirea

cadrul clinicii vor consulta şi doamna


dr. Ioana Suceavă, medic interne, şi
doamna dr. Camelia Mihalcea, medic
ginecolog.
Orar
• Dr. Dalibor Rasici - medic de familie • Dr. Camelia Mihalcea - medic gine-
Luni, miercuri, vineri: 8h30-15h30 colog
Marţi, joi: 13h-20h Sâmbăta de la 9h
• Dr. Ioana Suceavă - medic intern • Recoltări pentru analize
Joi: 14h-19h Luni, miercuri, vineri de la 7h30
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Timişul are un nou prefect Rurale a aprobat această sumă şi

M ircea Băcală a fost numit în luna


martie prefect al judeţului Timiş.
El are 40 de ani şi este un specialist
tin Ostaficiuc, pe urmă ca şi consilier.
Cunoaşte problemele judeţului de-
oarece a fost responsabil în special cu
a alocat deja fonduri reprezentând
tranşa a doua şi ultima pentru plăţile
naţionale directe complementare la
în administraţie publică, fiind implicat relaţiile cu primăriile şi autorităţile de speciile ovină/caprină. Plăţile către
direct în această activitate, deoarece ordine publică. Mircea Băcală a termi- beneficiari urmează a fi achitate de
a lucrat în cadrul Consiliului Judeţean nat Facultatea de Drept şi a absolvit către Agenţia de Plaţi si Intervenţie
Timiş întâi ca inspector, apoi ca şi şef mai multe cursuri de specialitate în pentru Agricultura începând cu luna
de cabinet al preşedintelui Constan- domeniul administraţiei. martie.
4 Periam
ro

Primăria Periam Biserica Haulik,


Tel. 0256/375002
Fax. 0256/375001 monument istoric
P
Program relaţii cu publicul rimăria Periam încearcă să introducă
Luni-vineri: 9h-13h30 Biserica Haulik, cunoscută şi sub
✉ relatii_publice@primatimperiam.ro numele de Biserica din parc, în catego-
Audienţe ria monumentelor istorice. Aceasta are
• Primar Rodica Boancăş o vechime de 153 de ani, fiind sfinţită
Luni şi miercuri: 9h – 12h în 1856 şi poartă hramul Sfintei Fecioa­
✉ primar@primatimperiam.ro re Maria. Biserica îşi trage numele
• Viceprimar Samson Hojda după episcopul romano-catolic Haulik,
Marţi şi joi: 9h – 12h cel care a cerut construcţia bisericii şi
• Secretar Laura Iurescu apoi a sfinţit-o.
Luni şi joi: 9h – 12h
✉ secretar@primatimperiam.ro
Post Poliţie
C upola este construită pe un sistem
din lemn şi are 22 metri diametru,
fiind a doua ca mărime după Athenee
Tel. 0256/375015 Palace, din Bucureşti. Frescele au fost
pictate de Josef Proksch, un pictor vi-
Mersul trenurilor Regiotrans enez care a luat ca modele localnici ai
Periam-Sânnicolau Mare: 4h31, comunei pentru a realiza picturile din
8h48, 15h35, 17h30, 21h00 interior.
Periam-Lovrin: 3h10, 8h36, 15h31,
P
Biserica Haulik era al doilea locaş ro- entru a o proteja, primăria va cere
18h, 21h09 mano-catolic din localitate, iar acum el
Periam-Timişoara: 4h37, 5h32, introducerea acestui monument pe
este administrat de credincioşii greco- lista monumentelor istorice, astfel încât
8h44, 12h45, 17h33 catolici. să poată fi restaurată corespunzător şi
Sânnicolau Mare-Periam: 3h52, pentru a deveni o atracţie turistică.
5h00, 7h46, 12h10, 16h35, 20h27
Timişoara-Periam: 7h18, 14h10, Relaxare şi timp liber
16h00, 19h19
Lovrin-Periam; 3h55, 4h50, 7h56,
12h02, 16h52, 18h53, 21h54
P eriam Port este acum un sat
de vacanţă, amplasat în Aria
Protejată Lunca Mureşului. Locul a
Î n 2009, primăria va încerca să ame-
najeze terenul de fotbal şi vestia­
rele pentru echipa de fotbal Avântul
devenit cunoscut şi pentru Rock la Periam. În planurile pe acest an se
Şi-au unit Mureş dar este o zonă de atracţie şi
de relaxare pentru iubitorii de natură.
află şi realizarea unei noi baze spor-
tive, o sală de sport cu 150 de locu-
destinele la Împreună cu localitatea Mako din ri. Nici echipa de dansuri a căminului
Primăria Ungaria există un proiect comun cultural nu va fi uitată, deoarece
Periam, în pentru dezvoltarea zonei pentru tu- doamna primar doreşte să o doteze
februarie rismul ştiinţific pe Mureş deoarece
se doreşte protejarea acestei zone
cu costume naţionale specifice.
2009
Bogdan Blânzeanu
care se află în Aria Lunca Mureşului.
C hiar dacă este un an dificil din punct
de vedere financiar, în luna septem-
şi Florentina-Andreea Iovu
Ionel Dandu şi
U n alt proiect este înfiinţarea
unui nou parc în centrul comu-
nei, pentru a aduce un plus de oxi-
brie va continua tradiţionala Rugă, cu
Zilele Periamului, unde naşi vor fi ca şi
până acum Consiliul Local şi Primăria.
Zorica Cozma gen, dar şi pentru a crea un spaţiu
Crişan Şincariu şi de relaxare pentru locuitorii comunei.
Maria Muşet
Clasa a III-a A, pe internet
Casă de piatră! A u poze, fac sondaje, au orarul
la dispoziţie şi chiar pot intra în
discuţii, totul direct pe Internet. Micuţii
aleşi să joace fotbal la Lovrin. Aceştia
sunt Adrian Ciapă, Alexandru Vădan,
Cătălin Ivanciuc şi Sergiu Popa. Cei
Decese înregistrate la
din clasa a III-a A de la Şcoala din care doresc mai multe informaţii sunt
Primăria Periam Periam se regăsesc pe Internet cu aju- bineveniţi să acceseze site-ul :
februarie 2009
† George Sorca
Anuţa Cioaia
torul lui Alexandru Vădan şi a doamnei
învăţătoare Diana Hojda. www.periamIIIa.piczo.com
Ioan Roşu
• Dumnezeu să-i odihnească în
pace! • P rintre noutăţi aflăm că patru dintre
băieţii din clasa a III-a A au fost L e dorim cât mai multe accesări şi să
ne ofere cât mai multe veşti bune.
ISSN 1842-760X
anul III • nr 2 • aprilie 2009 • apare lunar • GRATUIT • www.primatimperiam.ro

ProPeriam ziar editat de Primăria Periam


Anul curăţeniei, la Periam
T ot ca un efort al doamnei primar
Rodica Boancăş de a da comunei
noastre un aspect cât mai frumos, în
luna aprilie a început pavarea trotu-
arului din centrul civic. O problemă
apărută la sfârşitul lunii martie în
Periam a fost vandalizarea Parcului
Inimilor, din zona centrală. După ce în
toamnă au fost plantaţi copaci pentru
a oferi un plus de oxigen comunei, în
martie, mai mulţi pomi au fost distruşi
de vandali. 6 copaci au fost rupţi ire-

foto: Cristi Mirea


mediabili, iar pe lângă aceştia şi alţii
au fost smulşi din rădăcini, însă au
fost replantaţi.

D oamna primar Rodica Boancăş a


decretat 2009 ca anul curăţeniei
la noi în comună pentru că aspectul
A ngajaţii Primăriei Periam s-au
ocupat în special de zona din-
tre Periam şi Periam Port, elevii au
D eşi nu s-au prezentat pentru a
ajuta la curăţarea comunei, mulţi
periamoşeni nu s-au obosit nici măcar
Periamului este foarte important. Cu făcut curăţenie în Parcul Inimilor, iar să îşi facă puţină ordine în faţa casei.
toate acestea, acţiunea de igienizare a reprezentanţii comunităţii rrome au Pe străzi se găseşte iarbă netunsă,
comunei de la începutul lunii aprilie nu igienizat toate intrările din comună. Cu moloz, şanţuri necurăţate şi chiar uti-
s-a bucurat de prezenţa vo­luntarilor. toate astea, după două zile de igieni- laje lăsate în faţa casei. Vom prezenta
zare, nu s-a reuşit adunarea tuturor în paginile următoare exemple din

D eşi campania a fost popularizată,


în afară de iniţiativa Terra
gunoaielor de pe teritoriul comunei. comuna noastră, atât pozitive, cât şi
negative, locuitori care au înţeles sau
Verde, angajaţii Primăriei, membri ai
comunităţii de rromi şi elevii Liceului
Teoretic Periam, niciun localnic nu s-a
D oar din zona Periam Port au fost
strânşi 200 de saci plini cu tot fe-
lul de deşeuri. Astfel, pentru câteva
nu ce înseamnă curăţenia şi aspectul
spaţiului din faţa casei lor. (continuare
în pagina 3).
prezentat pentru a da o mână de aju- zile, natura şi-a reintrat în drepturi, fi- Pentru mai multe imagini şi informaţii
tor, cetăţenii comunei găsind tot felul ind mai frumoasă, fără pet-uri şi hârtii puteţi consulta site-ul:
de scuze. aruncate peste tot. www.primatimperiam.ro
Scrisoare deschisă
Stimaţi cetăţeni,

O localitate curată se datorează


în primul rând cetăţenilor ei, iar
F ac apel încă o dată să ţineţi la
curăţenie, să vă alocaţi câteva ore
şi să tăiaţi iarba, să văruiţi copacii,
de oameni gospodari
din toate punctele de
vedere.
curăţenia este un bun barometru al să aranjaţi puţin acest spaţiu care,
civilizaţiei. Este modul prin care se
poate judeca dacă locuitorii sunt sau
nu gospodari. Nu este nici de datoria
până la urmă, vă reprezintă şi pe
dumneavoastră. S igur, veţi fi
invitaţi
toţii şi ne-am
cu

primarului, nici a angajaţilor Primăriei


să stea după fiecare să facă curăţenie
în urma oamenilor. Nu avem cum şi
A m fost dezamăgită că, la campa-
nia de curăţenie din aprilie, nu
au venit decât copii, adulţii cu toţi au
bucura
veţi veni în
număr cât mai
dacă

Rodica Boancăş
nici nu trebuie să facem noi curat în găsit tot felul de scuze. Le mulţumesc mare să ne daţi o mână de ajutor.
faţa fiecărei case din comună. pe această cale comunităţii de ­rromi, Dacă nu doriţi să participaţi activ,
angajaţilor Primăriei şi în special atunci măcar respectaţi-i pe cei care

M ulţi dintre dvs. aţi înţeles acest


lucru şi v-aţi străduit să faceţi
din spaţiul verde un loc pe care este
elevilor care au petrecut alături de
noi o zi întreagă străduindu-se să
scape comuna de invazia hârtiilor şi
fac curăţenie şi nu mai aruncaţi pe
jos gunoaie. Mai mult, trebuie să luaţi
atitudine atunci când vedeţi că cineva
o adevărată plăcere să-l priveşti. Alţii ambalajelor aruncate peste tot. As­t­ este „certat” cu regulile bunului simţ
au „uitat” să dea cu var copacii, au fel de acţiuni vor continua, nu pentru şi lasă în urmă sticle de plastic sau
„uitat” de ani buni molozul în faţa ca- Primărie, ci pentru că dorim ca Peria­ ambalaje, trebuie să îi atrageţi atenţia
sei sau chiar utilaje, au „lăsat pe altă mul să arate aşa cum trebuie, cum toţii pentru că spaţiul verde şi natura sunt
dată” curăţarea şanţurilor. ni-l dorim, ca o comună europeană, ale noastre, ale tuturor.
2 Periam
ro

Bugetul 2009 – buget doar pe hârtie


lui din învăţământ, din administraţie,
cultură, pompieri, gospodărire
comunală şi pentru cei cu handicap.

D oamna primar Rodica Boancăş s-a


străduit să aloce 31% din buget
investiţilor: lucrări de canalizare, ex-
tinderea reţelei de apă, reabilitarea
turnului de apă, spaţii verzi, dar şi
pentru sistemul de învăţământ: gea-
muri termopan, centrală termică şi
pro­iecte pentru extinderea liceului.
Sunt prevăzuţi bani şi pentru reparaţii
capitale la drumuri, la dispensare dar
şi pentru alte proiecte ale comunei.
21% din buget va merge către chel-
tuieli materiale pentru învăţământ,

B ugetul Periamului din 2009 este


estimat la 5,89 de milioane de lei.
Aceşti bani provin din venituri pro-
buget doar pe hârtie, iar aceste sume
pe care ni le-au promis nu vor veni. Eu
trebuie să am mare grijă cum voi ges-
dar şi pentru administraţie, pompieri,
gospodărire comunală şi cultură. La
cultură, de exemplu, din sumele alo-
prii, 25,8%, care sunt taxe şi impo­ tiona banii pe care îi avem până acum, cate se va realiza Balul Pensionarilor,
zite, venituri din concesiuni, închirieri să ne ajungă pe tot anul”, a declarat vizita la mănăstiri, ruga. 4% din buget
şi altele. Restul de 74,2% reprezintă doamna primar Rodica Boancăş. este fondul de rulment, iar restul de
bani de la Consiliul Judeţean Timiş 2% din buget va merge către diferite
pentru diferite proiecte sau cote defal-
cate din impozitul pe venit, din TVA şi
subvenţii. „Îmi este teamă că este un
C onform hotărârii votate de con-
silierii locali, 42% din buget va
merge către plata salariilor personalu-
transferuri: burse, ajutoare sociale,
ajutoare de încălzire, plata trusoului
sau pentru tinerii căsătoriţi.

„Da” pentru zona de agrement Periam Port


L a sugestia doamnei primar Rodica posibilitatea să îl exploatăm, avem
Boancăş, timp de o lună, pe pagina un potenţial la care majoritatea Balul Pensionarilor
de Internet www.primatimperiam. localităţilor pot doar visa. Prin trans-
ro a fost deschis un sondaj de opinie formarea Periam Portului în loc de L a iniţiativa doamnei primar Ro­dica
Boancăş în 30 mai, pensionarii din
Periam vor avea primul lor Bal, ei vor
legat de proiectul transformării zonei agrement, atragem multi turişti care
Pe­riam Port în zonă de agre- aduc bani în bugetul comunei, avea posibilitatea astfel să petreacă
ment şi turism. În total, peste bani utilizaţi pentru modernizarea câteva clipe de neuitat, să danseze
4000 de persoane şi-au ex- 70% DA Periamului şi ridicarea nivelului de şi să se simtă bine. De asemenea, se
primat votul, dintre care cei va înfiinţa Asociaţia Pensionarilor. În
mai mulţi au fost în favoarea
30% NU bunăstare a periamoşenilor. Pen-
tru ca Periam Port să devină în luna mai sau iunie se va organiza deja
acestei idei. adevăratul sens al cuvântului loc tradiţionala excursie la mănăstiri pe care
de relaxare, este necesară mutarea o aşteaptă cu toţii. Aceste demersuri ale

C onform doamnei primar, Peri- locului de excavare în aval de zona de doamnei primar sunt pentru a-i susţine
am Port are un potenţial turistic agrement.”, a arătat primarul Rodica pe vârstnicii din comuna noastră şi pen-
deosebit. “Până acum nu am avut Boancăş. tru a le readuce zâmbetul pe chipuri.
Periam Port: tive de dezvoltare a Periam Portului. Case de vacanţă

Î
studiu pentru studenţi Deşi proiectul are un scop didactic, n luna mai va avea loc o licitaţie

4 0 de studenţi de la Facultatea de
Arhitectură din Timişoara au primit
ca temă amenajarea zonei de agre-
ideile studenţilor vor fi analizate şi de
doamna primar Rodica Boancăş, iar
cele care se pot realiza vor fi chiar im-
publică pentru atribuirea a peste 100
de locuri pentru case de vacanţă în zona
Periam Port. Aceasta face parte din
ment de la Periam Port. În perioa­ plementate. strategia Primăriei Periam de a trans-
da 10-11 aprilie, studenţii au făcut forma această zonă într-un loc de agre-
o vizită de lucru la Periam, în cadrul ment. „Este o bogăţie naturală pe care
unui atelier, şi au cules date de- o avem şi nu putem să nu o exploatăm
spre trecutul zonei şi despre situaţia turistic. Comuna Periam ar prospera
foto: Cristi Mirea

actuală. Pe baza acestor informaţii, foarte mult, folosindu-se de această


ei vor gândi un proiect în care să resursă naturală”, a arătat doamna pri-
cuprindă atât viziunea proprie, cât şi mar Rodica Boancăş.
arhitectura existentă şi nevoile efec-
Periam
ro
3
Curăţenia, în prim plan Pe scurt
A avea o comună curată înseamnă
a avea o comună frumoasă. Mulţi
dintre periamoşeni au înţeles acest lu-
tot felul, de gunoaie şi nu îl îngrijesc.
Am decis ca în acest număr să vă
prezentăm câteva exemple pozitive şi
Adunare populară
În data de 23 mai, periamoşenii
sunt chemaţi la o adunare populară.
cru. Alţii în schimb nu pun valoare pe negative surprinse într-o zi din aprilie,
Vor fi invitaţi directorul Liceului Te-
spaţiul verde, îl lasă plin de utilaje de la noi în Periam.
oretic Periam, preoţii din localitate
Aşa DA Aşa NU şi medicii. Sunt rugate să se prez-
inte şi persoanele din conducerea
societăţilor şi asociaţiilor din Periam,
în cazul în care se vor pune întrebari
din partea cetăţenilor comunei.
În cadrul adunării, doamna primar
Rodica Boancăş îşi va prezenta ra­
portul de activitate pe 2008. Acesta
poate fi consultat pe pagina oficială
Pe drumul spre Sânnicolau Mare, o La doi paşi mai încolo, în faţa unei de internet şi la sediul instituţiei.
casă iese în evidenţă prin frumuseţea case sunt înşirate tot felul de utilaje,
spaţiului verde de care dă dovadă. O tronează un maldăr de moloz, scurge-
Racordare la apă
Firma Misaro Construct a în-
căruţă rustică a fost umplută de flori, rea apei se face improvizat printr-un
ceput lucrările pentru racordarea
gazonul este frumos tuns. tub şi şanţurile sunt blocate.
individuală la noua reţea de apă. Cei
care nu au contracte de racordare
pentru noua reţea riscă să rămână
fără apă atunci când vechea reţea
nu va mai funcţiona şi nici cişmelele
de pe străzi. Contractele noi se pot
semna în fiecare miercuri şi joi, între
orele 9 şi 13, la sediul Primăriei.
Pe o stradă lăturalnică, o casă Chiar dacă nu este permisă depozi- Atenţie la foc!
iese în evidenţă prin simplicitate şi tarea pe spaţiul public, proprietarul Inspectoratul pentru Situaţii de
frumuseţe. Proprietarul a renunţat la utilajelor nu s-a sinchisit şi, în loc să Urgenţă atrage atenţia că în peri­
copacii fructiferi inestetici şi a plantat le pună în curtea proprie, care este oada caniculară sau de secetă, este
brazi ornamentali. Deşi spaţiul verde proprietate personală, le-a scos pe interzisă arderea miriştii, vegetaţiei
este mic, este folosit la maxim şi spaţiul public. uscate şi resturilor vegetale. Cei care
pune în evidenţă şi casa. dau foc vegetaţiei uscate trebuie să
aibă permis de lucru cu focul şi să
Străzile din Periam primesc nume! fie dotaţi cu mijloace de stingere.

C a o premieră în comuna noastră,


străzile din Periam vor purta
nume. “Este foarte important să ex-
Este interzisă arderea în apropiere
de pădure, construcţii sau reţele de
comunicaţie.
iste denumiri stradale, atunci când Medicamente compensate
vine o ambulanţă, de exemplu, se pot Pensionarii cu venituri de până la 600
câştiga minute vitale dacă ştie mai ex- de lei pe lună pot primi medicamente
act numele străzii”, a explicat doamna compensate cu 90% din preţul
primar această iniţiativă. locuieşte. De asemenea, vechile nu- de referinţă. Ei trebuie să se pre­

S trăzile vor purta nume de flori


sau de arbori. Pentru ca locui-
torii să se obişnuiască repede cu de-
mere de casă vor fi schimbate, în
funcţie de strada pe care se află. În
perioada următoare vor fi amplasate
zinte la farmacie cu reţeta medicală
compensată eliberată de medicul de
familie şi cu buletinul sau cartea de
numirile stradale, a fost elaborată o pe toate străzile plăcuţele cu nume, identitate. Restul sumei va fi achitată
hartă detaliată a comunei cu numele iar locuitorii îşi vor putea achiziţiona de beneficiar.
de străzi, astfel fiecare familie se va contra cost, de la Primărie numerele
putea orienta să ştie pe ce stradă de casă. Declaraţii de venit
Persoanele fizice trebuie să îşi depună
Fir întins! declaraţiile de venit până în data de
15 mai. În acest an, formularele nu
B alta de pescuit Kaula a fost
inaugurată în luna aprilie. Gabriel
Ionete a demarat această investiţie
de 15 lei pentru 2 beţe la grund sau
plută şi 10 lei pentru un băţ la plută.
Captura de caras până la 3 kg se
vor mai fi trimise prin poştă ca până
acum, ele trebuie ridicate la sediul
Administraţiei Financiare din Sânni-
în Periam pentru că este un pes- poate păstra, însă în cazul crapului se
colau Mare sau de la sediul Primăriei.
car pasionat. Balta este deschisă de plăteşte în funcţie de greutate.
dimineaţa până seara, iar tariful este
4 Periam
ro
Primăria Periam
Tel. 0256/375002 Micuţii campioni
E
Fax. 0256/375001 chipa de fotbal din clasele primare
Program relaţii cu publicul din cadrul Liceului Teoretic Periam
Luni-vineri: 9h-13h30 a reuşit performanţa de a se clasa pe
✉ relatii_publice@primatimperiam.ro locul al doilea la faza judeţeană, la
Audienţe
grupa ei de vârstă. Elevii de clasa a III-
• Primar Rodica Boancăş
a şi a IV-a au jucat pe teren mic (5+1)
Luni şi miercuri: 9h – 12h
şi au ajuns la faza pe judeţ după ce
✉ primar@primatimperiam.ro au trecut de cea intercomunală. Echipa
• Viceprimar Samson Hojda
formată din Cristian Lazăr, Cătălin Iv-
Marţi şi joi: 9h – 12h
anciuc, Sergiu Popa, Alexandru Vădan,
• Secretar Laura Iurescu
Alexandru Ciapă, Bogdan Trifa, Valeriu
Luni şi joi: 9h – 12h t-o în finală pe o adversară pe care a
Mager şi Paul Vornica a jucat sub co-
✉ secretar@primatimperiam.ro ordonarea antrenorului Silviu Timoce,
înfrânt-o în grupe, echipa din Diniaş,
însă nu a rezistat atacurilor şi a fost
profesorul de sport al liceului.
Mersul trenurilor Regiotrans învinsă cu scorul de 4 la 1. Finala a
Periam-Sânnicolau Mare: 4h31, avut loc la Peciu Nou, iar în total la
8h48, 15h35, 17h30, 21h00
Periam-Lovrin: 3h10, 8h36, 15h31,
D upă ce a trecut fără probleme de
grupe, echipa din Periam a întâlni­
competiţia judeţeană au participat 10
echipe.
18h, 21h09
Periam-Timişoara: 4h37, 5h32,
Menţiune la chimie
8h44, 12h45, 17h33
O altă performanţă importantă a
fost menţiunea adusă de elevele
Mihaela Borza şi Andrada Nicolescu,
chimie. Cele două eleve, îndrumate de
prof. Adriana Bucşe, au fost apreciate
de juriu pentru lucrarea „Energiza­
Sânnicolau Mare-Periam: 3h52,
din clasa a XI-a R. Ele au obţinut locul ţi-vă sănătos!”, o temă extrem de
5h00, 7h46, 12h10, 16h35, 20h27
IV la sesiunea de comunicări „Ştiinţa actuală. Rezumatul lucrării va fi pub-
Timişoara-Periam: 7h18, 14h10,
– prieten sau duşman”, la secţiunea licat în revista de chimie Chimmax.
16h00, 19h19
Lovrin-Periam; 3h55, 4h50, 7h56, Concurs literar
E
12h02, 16h52, 18h53, 21h54 levii cu aptitudini literare s-au în- ate lucrări au fost ale elevelor Emanue-
trecut în luna aprilie în versuri sau la Dobriceanu (premiul I) şi Bianca Val-
proză. Liceul Teoretic Periam a organi- cea (premiul al II-lea), din clasa a VI-a,
zat două concursuri destinate şcolarilor coordonate de profesoara Angela Iosif.
cu talent literar. Cei din clasele primare Ambele eleve au participat şi la con-
au participat la „Curcubeul versurilor”, cursul naţional Ionel Teodoreanu, faza
iar câştigătoare au fost desemnate Di- judeţeană, iar Emanuela Dobriceanu a
Şi-au unit ana Şerban şi Lucreţia Anamaria Pop, obţinut o binemeritată menţiune. Con-
destinele la din clasa a III-a. cursurile din cadrul liceului au fost or-
Primăria ganizate sub îndrumarea învăţătorilor
Periam, în
martie L a concursul de creaţie literară
„Muguri”, organizat pentru elevii din
clasele a V-a şi a VI-a, cele mai apreci-
şi a catedrei de limbă şi literatură
română din cadrul Liceului Teoretic
Periam.
2009
Competiţii sportive
Ioan Emil Vincu
şi Maria Cristina Şamu C u ocazia Zilelor Liceului Teoretic
Ioan Jebelean din Sânnicolau Mare,
echipele de volei băieţi şi cea de fotbal
Iuga, Cristian Dobrici, Marcus Oniţa,
Emanuel Sadagurschi, Markus Mladin
şi Caius Hulbar. La fotbal au intrat în
Casă de piatră! au obţinut locul I. Mulţi dintre elevi au competiţie Iulian Filip, Mihai Vătavu,
făcut parte atât din echipa de volei cât Cristian Petric, Sebastian Iuga, Cristian
şi cea de fotbal. Dobrici, Markus Mladin, Sergiu Darău
Decese înregistrate la şi Caius Hulbar. Echipele au fost antre-
Primăria Periam
Ana Lup
martie 2009 L a volei, echipa din Periam a fost
formată din elevii Iulian Filip, Mi-
hai Vătavu, Cristian Petric, Sebastian
nate de prof. Constantin Bălan şi prof.
Silviu Timoce.

† Valeriu Tarţa
Maria Iorga „Cea mai curată clasă”
Ş
ISSN 1842-760X

Ioan Becker i Liceul din Periam a intrat în cam- verificaţi în clasă, la ore fixe pentru ca
pania de curăţenie de primăvară. la finalul lunii, profesorii să desemneze
• Dumnezeu să-i odihnească în Elevii de gimnaziu şi cei de liceu se cea mai curată sală de clasă. Pentru
pace! • întrec în concursul „Cea mai curată mai multe informaţii puteţi consulta
clasă”. În perioada 1-30 aprilie, ei sunt site-ul www.primatimperiam.ro
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 3 ● Mai 2009 ● Apare lunar ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

Realizări şi proiecte la Periam


Căminul cultural a găzduit, ciul Voluntar pentru Situaţii
în seara de 23 mai, întâlnirea de Urgenţă (pompierii) prin
echipei din fruntea primă- hidranţii de incendiu montaţi
riei cu localnicii. Iniţiativa a pe raza comunei. S-au înce-
aparţinut primarului Rodica put și lucrările pentru noua
Boancăș. reţea de canalizare. “Această
reţea va deservi toţi locuito-
rii comunei Periam, dejecţiile
PENTRU O urmând a fi colectate în noua
LOCALITATE staţie de epurare ce urmează
MODERNĂ a fi construită. Primele tron-
Foto: Cristian Mirea

soane ale reţelei de canalizare


Anul 2008 a fost un an în care au fost deja realizate, lucrarea
s-au finalizat multe proiecte continuând și în acest an”,
începute și s-au lansat altele în spune Rodica Boancăș. Ca
domenii diferite, toate având proiecte de viitor se pot men-
Așa cum a promis după alegeri, noului mandat. La întâlnirea ca scop bunăstarea Periamu- ţiona construcţia unei săli de
Rodica Boancăș, primarul co- cu periamoșenii s-a discutat și lui. Finalizarea reţelei princi- sport moderne și a unei baze
munei noastre, a venit în faţa despre proiectele de viitor ale pale de apă curentă a fost unul sportive multifuncţionale. De
locuitorilor comunei pentru a primăriei. La adunarea popu- dintre aceste proiecte. În acest asemenea, din bani europeni,
prezenta realizările adminis- lară au mai participat și alţi an se vor finaliza și racordări- se vor moderniza străzile și
traţiei locale din primul an al fruntași ai localităţii noastre. le la noua reţea care, pe lângă se va înfiinţa o piaţă agroali-
cetăţeni, va deservi și Servi- mentară.

Implicare, hotărâre și perseverenţă


A trecut un an de la alegerile lo- mea aș spune că a fost plină Legat de dezvoltarea comu- parte în toate planurile legate
cale din iunie 2008, moment în de implicare, hotărâre și per- nei, ce priorităţi aveţi în pe- de dezvoltarea comunei. Sunt
care primarul Rodica Boancăș a severenţă. rioada imediat următoare? convinsă că, și pe viitor, vor fi
primit votul de încredere al peri- Evident va trebui să finalizăm alături de mine și de echipa
amoșenilor pentru un mandat de Care ar fi principalele trei lucrările de infrastructură, fie din fruntea
patru ani în fruntea administra- realizări din acest an de că e vorba de moderniza- primăriei.
ţiei locale. Cum a decurs activita- mandat? rea străzilor, reţelei de apă
tea domniei sale în acest interval Încă din primele zile de după sau construcţia unei staţii
de timp în rândurile de mai jos. realegerea mea ca și primar de epurare. Nu peste mult
am gândit, împreună cu co- timp vor demara și lucră-
Cum aţi caracteriza activita- laboratorii, o strategie meni- rile la noua sală de sport.
tea dumneavoastră ca primar tă să dea un aspect european Pentru tineri intenţionăm
al comunei Periam în acest localităţii. Aceasta s-a concre- amenajarea unui club. Vreau
răstimp? tizat printr-o serie de lucrări să vă spun că nimic
A fost un an greu, în care, edilitare care au schimbat faţa din ceea ce am rea-
alături de echipa din cadrul Periamului. Și aici mă refer, lizat nu aș fi putut
primăriei, mi-am propus să printre altele, la realizarea pa- face fără puterea
realizez multe. Desigur, nu de vajului din centrul civic sau și încrederea
puţine ori ne-am lovit de tot la plantarea de arbori orna- pe care mi-au
felul de obstacole. Dar le-am mentali în parc și în centru. acordat-o lo-
depășit și rezultatele, zic eu, Apoi, mă bucur că am reușit cuitorii. Ei
se văd în comună. Eu nu sunt să finalizăm amenajarea a trei m-au în-
omul care să dau înapoi în faţa parcuri pentru copii. Nu pot curajat
greutăţilor. M-am implicat în omite modernizarea căminu- și m-au
fiecare problemă și am găsit lui cultural, finalizarea reţelei făcut să
de fiecare dată soluţii. Dacă de apă sau reabilitarea siste- merg
ar fi să caracterizez activitatea mului de iluminat public. mai de-
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Balul r
pensionarilo Din suflet
În data de 30 mai, va
ducerea Primărie o-
con-
i pentru
organiza Balul pen i-
si
an
narilor. În cadrul m vor
bătrânii
periamoşeni
i
festării cei vîrstnic ta-
ec
avea parte de un sp r-
ncu
col de dans, de co te,
ul
suri, mâncare și m
multe surprize.
Foto: Florian Marica

Pelerinaj
la mănăstiri Între 17 și 18 mai, grupul de pensio- școlară de lângă mănăstirea Tismana,
Au muncit și trudit o viaţă. Prin arșiţă, nari din comuna noastră a avut ocazia pelerinajul a continuat cu un popas la
prin frig, la lucrările câmpului, îngriji- să viziteze o serie de mănăstiri din su- mănăstirea de maici Prislop, de lângă
tul animalelor și gospodăriilor. Au lucrat dul Banatului și din Oltenia. Îmbarcaţi Haţeg.
în două autocare, ei au început periplul La acest sfânt lăcaș a fost vizitat mormân-
pentru ei și pentru rostul în viaţă al co- printr-un scurt popas la schitul Piatra tul preotului Alexandru Bodu. “Consider
piilor și nepoţilor. Sunt bătrânii peria- Scrisă de la Armeniș. Apoi, prin defi- că grija faţă de bătrânii comunei este o
moșeni. Pentru tot ce au realizat merită leul Cernei, grupul s-a îndreptat spre responsabilitate a noastră, a tuturor. Am
respectul și admiraţia noastră. În acest mănăstirea Tismana. avut această iniţiativă deoarece, și ca pri-
context, graţie unei iniţiative de suflet a La acest vechi așezământ monahal, mar dar și ca cetăţean, respect tot ceea
primarului Rodica Boancăș, un grup de credincioșii din Periam au donat ali- ce au făcut ei pentru Periam. Mă bucur
mente. De la Tismana, trecând prin că excursia a fost una reușită și deja ne
96 de pensionari au efectuat, vreme de
defileul Jiului, pensionarii periamo- gândim la traseul pelerinajului de anul
două zile, un pelerinaj pe la lăcașuri de șeni au ajuns la mănăstirea de călugă- viitor” a spus Rodica Boancăș, primarul
cult din sudul ţării. ri Lainici. După înnoptarea la tabăra comunei noastre.

Educaţia pentru sănătate este o preo- Astfel, un grup de elevi periamoșeni a


cupare constantă a elevilor și dascălilor participat, în data de 16 mai, în Sânni-
liceului din comuna noastră. La faza colau Mare, la faza zonală a concursu-
zonală a concursului „Sanitarii price- lui. Echipajul a fost compus din Oana
puţi”, echipajul liceului din Periam a Vătavu, Amalia Goia, Alexandra Bo-
obţinut primul loc, calificându-se la descu, Alexandra Cuc, Andra Ușvat și
faza judeţeană unde a obţinut locul II. Delia Matei, grupul fiind îndrumat de
către profesoara Adriana Bucșe. Buna
Să adoptăm un regim de viaţă echili- pregătire teoretică, deprinderile de
brat, să știm să ne ferim de anumite acordare a primul ajutor corect însu-
îmbolnăviri, să acordăm corect primul șite au stat la baza unei evoluţii foarte
ajutor - toate acestea fac parte din bune în cadrul concursului. Echipajul
educaţia pentru sănătate a fiecăruia din comuna noastră a obţinut puncta-
dintre noi. Elevii de la liceul din co- jul maxim în cele două probe (teoretică
„Sanitarii pricepuţi” muna noastră învaţă, în cadrul unor
cursuri, noţiuni de bază privind asis-
și practică) ocupând locul I la faza zo-
nală și calificându-se la faza judeţeană.

din Periam - locul


tenţa medicală sau manevre elementa- După o evoluţie meritorie în această
re de acordare a primului ajutor. Cei etapă superioară, elevele din comuna
mai buni dintre ei au ocazia să se în- noastră au ocupat locul II pe judeţul
II în Timiș treacă în cadrul unui concurs școlar de
tradiţie denumit „Sanitarii pricepuţi”.
Timiș. Le felicităm pentru locul obţi-
nut și le dorim succes în continuare!

2 | Nr. 3 | luna mai 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Tu alegi, tu decizi!
Alege Europa Alegerile europarlamentare se apropie.
În data de 7 iunie suntem chemaţi la
ce fel de hotârâri se iau la Bruxelles.
Asta chiar dacă Bruxelles e mai depar-

pe care o
vot. Parlamentarii europeni pe care îi te ca Timișoara sau București. Trebuie
vom alege reprezintă vocea noastră în să știm că, datorită Uniunii Europene,
Europa. Legile pe care le adoptă ei au putem acum circula, studia sau munci
dorești! strânsă legătură cu legile românești. Din
acest motiv, deciziile parlamentarilor
ușor în străinătate. Parlamentarii pe care
îi vom alege vor lupta pentru un mediu
europeni au efect asupra vieţii noastre. mai curat, pentru substanţe chimice mai

Unde votăm?
La alegerile europarlamentare
Pe data de 7 iunie vom merge la vot
sigure, pentru servicii și slujbe mai bune.
Fondurile pentru noi drumuri, cerceta-
pentru a ne alege Europa așa cum o re, învăţământ, ajutor pentru dezvolta-
din data de 7 iunie în comuna dorim. Prin vot, vom decide cine ne va rea localităţilor sunt decise de deputaţii
noastră vor fi deschise două sec- reprezenta pe noi și familiile noastre în
ţii de votare. Prima dintre ele se europeni. Avem obligaţia morală să ne
Europa. Probabil mulţi dintre noi se în- prezentăm la vot, să alegem europarla-
va afla în incinta sediului Lice-
treabă: de ce să merg la vot și să trimit în mentarii care ne vor susţine interesele în
ului Teoretic de la nr.535. Aici
vor vota cei care locuiesc la nu- Parlamentul European oameni pe care cel mai înalt for european.
merele de casă cuprinse între 1 nu-i cunosc și pe care nu i-am văzut în
și 660. A doua secţie de votare Periam ? Cu ce mă ajută cei pe care îi voi
alege ? Răspunsul este că acei oameni
Alegeţi-vă Europa pe care o doriţi!
va fi organizată în localul II al
Liceului Teoretic amplasat la nr. pot face foarte mult pentru noi. Prin Dacă nu votaţi, nu vă plângeţi!
984. La această secţie vor vota activitatea lor în Parlamentul European
cei care stau la numerele de casă ei iau decizii care au efect asupra legi- Vor fi aleși 736 de parlamentari dintre
cuprinse între 661 și 1553. lor românești și, automat, a vieţii noas- care 33 vor reprezenta România, și im-
tre de zi cu zi. De aceea ne interesează plicit pe noi, locuitorii din Periam.

Legumicultură bio
în comuna noastră
În zona noastră legumicultura e la loc de cinste printre ocupaţiile
localnicilor. Doi periamoșeni se detașează prin hărnicie și prin re-
coltele din solarii. Ei sunt apreciaţi pentru că au produse ecologi-
ce, piaţa de desfacere fiind magazinele din comună și nu numai.

Coman Vălean și cumnatul său, Aurel Tomoș, se ocupă de ani buni


cu legumicultura. Fiecare deţine în gospodărie circa 300 metri pă-
traţi de solarii. Cultivă spanac, salată, castraveţi, roșii și fasole ver-
de. „Produsele noastre sunt în totalitate ecologice. Lucrez, alături
se soţie, zi de zi, la solarii. Intrăm în solariu de la primele ore ale
dimineţii, adică de pe la ora 5,30 și muncim până pe la 10,30. La
fel lucrăm câteva ore și spre seară. Am avut în prima recoltă spanac
și salată, iar acum castraveţi și roșii. Eu livrez recoltele zilnice la
un supermarket din comună. Valorificarea, o am asigurată, dar nu
ar strica să ne putem vinde produsele și unor investitori care să
valorifice mai departe recoltele noastre. În rest, sănătoși să fim că
le facem pe toate!” a spus Coman Vălean. Și cumnatul său, Aurel
Foto: Cristian Mirea

Tomoș, este adeptul legumiculturii ecologice: „Îngrășămintele pe


care le pun în solariu sunt 100% naturale. De aceea sunt apreciate
produsele noastre. Dar pe lângă asta ne și ocupăm de îngrijitul
culturilor. Eu am recoltat zilnic și 30 de kilograme de castraveţi ori
roșii. Livrez la magazin și mai puţin pe piaţă”.
| Nr. 3 | luna mai 2009 3
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

ISSN: 1842-760X

Lucrări edilitare în comună Concurs


Și pe parcursul lunii mai, ad-
ministraţia comunei noastre de pescuit
a continuat efectuarea unor
lucrări edilitar- gospodărești. Veste bună pentru împăti-
Remarcăm cu toţii noile par- miţii pescuitului. Pregătiţi-
curi de joacă pentru copii ori vă lansetele și momelile
aspectul plăcut din centrul co- pentru că balta are pește!
munei. Pe data de 30 mai 2009 la
balta de pescuit Kaula din
În luna mai, administraţia pri- Periam, firma Monster
Foto: Cristian Mirea

măriei a decis modernizarea Fish Company cu sprijinul


sau înfiinţarea de noi locuri primăriei comunei Periam
de joacă pentru cei mai mici și a Asociaţiei Monnster
locuitori ai comunei noastre. Fish Tim, organizează un
Astfel, în parcul de joacă din concurs de pescuit.
centru a fost schimbat mobi- estetic, funcţional și prezintă Boancăș, angajaţii primăriei Taxa de participare este
lierul cu unul modern. De ase- siguranţă pentru cei mici. Pen- au plantat astfel de pomi am- de 150 lei și se poate pes-
menea, s-au înfiinţat alte două tru a da centrului localităţii un bientali în faţa sediului Poștei cui cu o lansetă cu plută.
parcuri, unul în Satu Nou și aspect cât mai plăcut au fost române și a căminului cultural.
altul la ieșirea spre Periam desfiinţate cele două fântâni Nu în ultimul rând, în cadrul Premiile sunt următoarele:
Port. Locurile de joacă au fost arteziene, devenite între timp proiectului de modernizare a - premiul I: 1.000 lei
primite cu mult entuziasm de coșuri de gunoi pentru unii centrului civic al comunei Pe- - premiul II: 500 lei
copii. De asemenea, s-au bu- dintre trecători, fiind plantaţi riam s-a continuat pavarea cu - premiul III: 300 lei
curat și părinţii deoarece noul copaci ornamentali. Îndru- dale a trotuarului de pe strada - premiul “Cea mai mare
mobilier de joacă este unul maţi de către primarul Rodica Mureșului. captură”: 500 lei

Înscrierile pentru Peri-


Atenție la am și împrejurimi la tel.
Aruncați aparatura veche! branșarea la apă! 0753-603.046, iar pentru
înscrieri din Timișoara la
Pe data de 6 iunie se va desfășura pe raza comunei Periam Apa nu va mai curge în reţea- tel. 0729-309.632.
o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente elec- ua veche începând cu data de Numărul de locuri este limitat.
trice și electronice. Cu o seară înainte, periamoșenii sunt 1 iunie. Până în prezent, doar Fir întins!
rugaţi să depoziteze pe marginea șoselei aparatura electrică 500 de gospodării (dintr-un
total de circa 1500) au înche-
și electronică de care nu mai au nevoie sau care este defectă iat contracte de branșare la Căsătorii înregistrate
(televizoare, frigidere, calculatoare, cuptoare etc). noua reţea. Cei care nu se vor la primăria comunei Pe-
branșa până la 1 iunie la noua riam în luna aprilie:
reţea riscă să rămână fără apă Zaharia Romică şi Lörincz
curentă. În maxim două luni, Cristina- Maria
toate instalaţiile aferente reţe-
lei de apă vor fi predate socie-
tăţii Aquatim. După predare, Decese în luna aprilie
costurile de branșare vor fi Decese înregistrate la
impuse de Aquatim. În aces- primăria comunei Periam în
te condiţii nu există garanţia luna aprilie:
că tarifele mici de branșare Simion Ana, Crăciun Vasile,
negociate de primarul Rodica Maier Ana, Stefani Ernst,
Boancăș cu firma Misaro vor Ţăran Ana, Muşet Save-
mai fi valabile după preluarea ta, Lupp Elisaveta, Uşvat
de către Aquatim a reţelei de Firoanda, Dărău Sabin
apă din comună.

Hotârâri ale Consiliului al comunei pe anul 2009, asocierea comunei Peri-


am în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Local Periam Intercomunitară Deșeuri Timiș și participarea la
capitalul social al asociaţiei nou înfiinţate. Conţi-
În luna aprilie, consilierii locali au adoptat un nu- nutul integral al hotârârilor CL Periam poate fi vi-
măr de opt hotărâri. Printre cele mai importante zualizat pe adresa de web a primăriei Periam http://
amintim pe cele privind aprobarea bugetului local www.primatimperiam.ro/.

4 | Nr. 3 | luna mai 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 4 ● Iunie 2009 ● Apare lunar ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

Balul pensionarilor din Periam

O reuşită încă de la prima ediţie


În pofida vârstei înainta-
te, pensionarii periamoşeni Editorial
au demonstrat că ştiu să se Rodica Boancăș
distreze. Ei au dansat plini
de vitalitate, atât pe muzică Dragi periamoşeni,
populară dar şi pe cea uşoa-
ră. Şi cum, la orice bal, exis- Ţin să vă mulţumesc pentru
tă şi dansatori mai talentaţi,
primarul comunei noastre a participarea la votul pentru
acordat diplomele pentru cei alegerile europarlamentare.
Foto: Copil Gianina

mai buni dintre ei.


Am convingerea că aţi
Diplome speciale au primit înţeles importanţa, pentru
perechile care au împlinit 50
de ani de viaţă în cuplu: Ioan viaţa noastră, cea de zi
şi Susana Vădan respectiv cu zi, a deciziilor luate în
Gheorghe şi Elonora Sorca.
Datele privind aceste cupluri Parlamentul european.
Nu multe sunt administraţiile şuviţele cărunte discret piep- au fost preluate din evidenţele
Serviciului public comunitar Nu pot să nu recunosc că
comunelor timişene cărora chiar tănate - aceastea au fost doar
le pasă de bătrânii satelor. Ace- câteva din secvenţele tablou- local de evidenţă a persoane- m-aş fi aşteptat ca mai
lor primării, edililor locali nu lui de debut a sărbătorii pen- lor. Cuplurile care trăiesc îm-
le sunt indiferenţi bătrânii iar preună de o jumătate de secol mulţi dintre dumneavoastră
sionarilor periamoşeni.
gesturile lor sunt fireşti, na- dar, din motive de sănătate, să mă susţineţi în aceste
turale, izvorâte din respectul Evenimentul a avut loc în nu au putut onora cu pre-
şi preţuirea pentru munca şi zenţa balul au primit ulterior alegeri. Ca şi primar,
data de 30 mai, la căminul
truda de-o viaţă a pensiona- cultural, începând cu ora 19. diplomele la domiciliu. După consider că am demonstrat
rilor. Rodica Boancăş, prima- Au răspuns invitaţiei pri- momentul festiv al decernării
rul comunei noastre a înţeles diplomelor şi după o tombolă prin fapte, nu prin vorbe,
marului Rodica Boancăş nu
că bătrânii Periamului merită mai puţin de 210 de bătrâni. cu multe surprize, cei prezenţi că merit încrederea care
toată consideraţia deopotrivă a s-au reîntors pe ringul de dans
Angajaţi ai primăriei, pe post mi-aţi acordat-o acum un
administraţiei şi a locuitorilor continuând să se distreze până
comunei. Drept urmare, după de… bucătari şi ospătari, au la ivirea zorilor. Organizarea
avut grijă ca la mese să fie de an. Îmi revine obligaţia de
ce a iniţiat pentru ei excursii în evenimentului a fost fără cu-
ţară, recent a organizat prima toate şi să nu lipsescă nimic. sur. Un exemplu în acest sens: a mă strădui să realizez, şi
ediţie a Balului Pensionarilor. S-au servit ciorbă de porc, to- la finalul balului, pensionarii
căniţă cu cartof natur şi salată, în continuare, cât mai multe
care locuiesc ceva mai departe
Emoţii, o ultimă privire în bere şi răcoritoare. Nu a lipsit de căminul cultural au fost în- pentru Periam. Vă garantez
oglindă a doamnelor, cravata un imens tort, special realizat soţiţi, până acasă, de angajaţi că mă voi ţine de cuvânt!
aranjată puţin de mâna soţiei, pentru acest eveniment. ai primăriei.

PDL Duminică 7 iunie, locuitorii comunei


Periam au votat reprezentanţii Româ-
candidaţi independenţi: PSD + PC -
351 voturi (23,25 %), PNL - 147 voturi

a câştigat niei în Parlamentul european. La urne


s-au prezentat peste 1500 de votanţi.
(9,74 %); PRM - 58 voturi (3,84 %);
candidat independent Elena Băsescu
alegerile Învingătorul detaşat a fost PD-L, par- (EBA) - 38 voturi (2,52%); candidat
independent Abraham Pavel - 20 vo-
europarlamentare tid, căruia periamoşeniii i-au încredin-
ţat un număr de 867 de voturi (57,4%).
turi (1,32 %).
UDMR - 15 voturi (0,99 %); PNŢCD
la Periam Au mai primit voturi în comuna noas-
tră următoarele formaţiuni politice sau
- 13 voturi (0,86 %); Forţa Civică - 1
vot (0,07 %).
Agenda
poliţiei
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Sport şi recreere de
Viorel Dumitraş, agent şef
principal la Poliţia Periam
Ziua Internaţională a Copilului
informează: De 1 Iunie, copiii din Periam
au avut parte de o mulţime de
- proprietarii de mopede şi activităţi sportive şi distractive.
motociciclete au obligaţia de a
purta cască la deplasarea pe De ele s-au bucurat atât cei mai
drumurile publice iar pe timp de mici dar şi elevii liceului din co-
noapte şi veste reflectorizante. muna noastră.
- rugăm locuitorii să ne sprijine,
chiar şi sub anonimat, în identi- Grădiniţa a organizat un

Foto: Cristian Mirea


ficarea proprietarilor de motoci- concurs de biciclete care s-a
clete de mare putere care, prin desfãşurat în fata Liceului Te-
zgomotele produse, tulbură oretic Periam. Cei mici au mai
liniştea în comună participat şi la un concurs de
- în ultima perioadă au avut desene cu cretă pe şoseaua din
loc furturi de cai de pe islazul centrul comunei. De aseme-
comunei. Pentru prevenirea nea, au desenat cu cretă şi ele-
altor furturi, facem un apel la vii din clasele primare. În plus,
proprietarii de cabaline să nu le ei au participat şi la un concurs
mai lase peste noapte pe islaz de alergat pe acelaşi drum din cu ocazia zilei internationale de mai micii lor colegi din cla-
a fost furată plasa de sârmă din a copilului. La fotbal, finala pe sa a VII-a. Turneul de handbal
gardul ce împrejmuieşte gardul centrul comunei. Pentru buna
desfăşurare a activităţilor celor şcoală le-a avut protagoniste fete a fost adjudecat fără drept
SC Pomitim SA. Hoţii, B.M.V. şi pe echipele claselor a VII B şi de apel de echipa clasei a VII-
G.V., din Periam, au fost prinşi mici , poliţia locală a a blocat
şi li s-au întocmit actele de cer- strada Gării, porţiunea din VIII B. Deşi porneau în com- a A. În finală, echipa clasei a
cetare penală pentru a fi trimişi centru. La rândul lor, elevii petiţie drept mari favoriţi, cei VII-a A a spulberat cu scorul
în instanţă. de gimnaziu s-au întrecut în din a VIII-a B au fost învinşi cu de 12-1 formaţia elevelor din
meciuri de fotbal şi handbal 1-0, după un meci spectaculos, clasa a VII-a B.

La zi în agricultură

Anunţ
- După recoltatul orzului, în aceste tru cultura de porumb sperăm să nu
zile are loc pe raza localităţii treieratul avem parte de călduri excesive în ur- La data de 1 iulie 2009, vechea
grâului. La una din societăţile agrico- mătoarea perioadă” a spus inginerul reţea de apă va fi dezafectată şi
le din comună, SC 3 Decembrie SA, Petrică Marin. se va trece la aprovizionarea cu
se vor treiera 480 hectare de grâu. Ing. apă din coloana nouă. Utilizato-
Petrică Marin, conducătorul socie- - Guvernul a aprobat recent reorgani- rii reţelei vechi care nu se vor
tăţii, estimează o producţie pe hectar zarea administraţiei agricole judeţene. branşa la noua coloană până
de circa 5000 kg. El speră la un preţ Începând din anul 2010, prin camera la data menţionată, nu vor mai
de achiziţie de 4.500- 5.000 de lei ki- agricolă de la primarie, vom avea la avea apă curentă. Branşarea
logramul. Societatea agricolă mai are nivelul comunei noastre toate infor- la noua reţea este obligatorie
cultivate 50 de hectare de rapiţă şi 210 maţiile de care avem nevoie pentru a din cauza consumului de apă
hectare de porumb. „Pentru rapiţă, completa cererile pentru obţinerea necontorizat şi al pierderilor din
până acum anul a fost unul bun. Pen- subvenţiilor de la APIA. reţeaua veche.

2 | Nr. 4 | luna iunie 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Folclorul - Pe data de 24 mai, la Cãminul Cul-

tezaurul de suflet
tural Periam, a avut loc spectacolul
folcloric “Muguri de tezaur”. Eveni-
mentul a fost organizat de către Li-

al periamoşenilor ceul Teoretic Periam cu sprijinul pri-


măriei comunei Periam. Profesoarele
Bobu Luminiţa si Vătavu Pompilia
În comuna noastră folclorul şi tradiţiile stră- au reuşit cu măiestrie să asigure buna
moşeşti sunt apreciate deopotrivă de cei tineri şi derulare a întregii manifestări.La
vârstnici. Acum aproape o lună, sub genericul spectacol au participat trupe vocale Se închide groapa
“Muguri de tezaur”, a avut loc o manifestare
deosebită prin atmosfera creată de participanţi.
şi de dans din comuna Periam (Mu- de gunoi!
guri de Tezaur), Păuliş, Pesac (Că-
lusarii), Jimbolia şi Secusigiu. Trupa Groapa gunoi dinspre Periam
Port se închide pe data de 16
periamoşană “Muguri de tezaur” s-a iulie 2009. Măsura este impu-
prezentat în faţa asistenţei cu nume- să de Comunitatea Europeană
re de muzică şi de dans. Deosebită şi trebuie respectată de către
de apreciată de public a fost evoluţia toate comunele din ţară. După
trupei de dansatori din Păuliş. Re- această dată, zona respectivă
pertoriul trupelor de dansuri popu- se va curăţa şi pe acel loc nu
lare a inclus pe lângă cele populare se mai pot depozita deşeuri.
bănăţene ori tradiţionale din zonele Cei care vor duce gunoaiele
istorice ale ţării şi dansuri ţigăneşti în locul respectiv şi după mijlo-
şi svăbeşti. Toţi cei prezenţi s-au de- cului lunii iulie riscă amenzi cu-
prinse între 5.000 şi 10.000 de
clarat încântaţi de evenimentul care lei. De asemenea, cei care nu
a durat aproape patru ore. au făcut încă contracte cu fir-
Foto: Cristian Mirea
ma de salubritate din comună
(SC G & E Invest 2003 SRL)
Biroul de impozite
şi taxe
Un spectacol inedit sunt rugaţi să le facă cât mai
repede. Relaţii suplimentare
despre contractele cu firma de
a primăriei anunţă: şi o echipă de excepţie salubritate puteţi afla la sediul
societăţii. “Curăţenia comunei
- În aceste zile se va trimite trebuie să ne intereseze pe toţi
prin poştă periamoşenilor un şi sper că nu vom fi nevoiţi să
formular de impozite pe clădiri dăm amenzi” a declarat prima-
şi terenuri. După completarea rul Rodica Boancăş.
formularului rugăm anexarea
la acesta a unui extras CF sau
alt act de proprietate asupra Păstraţi şi utilizaţi
locuinţei. Relaţii suplimentare
la biroul de impozite şi taxe al
parcurile în bune
primăriei, zilnic, de luni până Totul a pornit de la stăruinţa ve obţinând locul I pe judeţ şi
condiţii!
vineri, între orele 8-13:30, tele- profesoarelor Kuhn Sigrid şi calificarea la faza naţională ce Administraţia locală a făcut
fon 0256 – 375002 sau pe mail Iosif Angela de a pune în va- a avut loc la Baia Mare. Pe pla- eforturi financiare pentru a
la adresa: taxe_impozite@pri- loare elemente ale culturii şi iuri maramureşene, ele au ob- realiza şi dota cu cele nece-
mariaperiam.ro civilizaţiei din zonă. În con- ţinut o menţiune, cel mai bun sare parcurile şi locurile de
text, ele au pregătit o echipă rezultat obţinut până acum de joacă pentru copii . Din pă-
- La data de 31 martie 2009 a formată din trei talentate către judeţul Timiş la un astfel cate, din mai multe motive,
expirat termenul de acordare a eleve, Cozma Mădălina, Ivaş- de concurs tematic. Pornind de ele se degradează pe zi ce
bonificaţiilor pentru plata impo- cu Iasmina şi Tripon Diana, la acest studiu, a fost creat un trece. Locurile de joacă ale
zitelor şi taxelor locale pentru pentru participarea la faza ju- scenariu, punându-se în scenă celor mici sunt utilizate de co-
persoanele fizice. După aceas- deţeană a concursului tematic un spectacol inedit, un teatru pii de vârste de peste 12 ani.
tă dată penalităţile sunt de 0,1 naţional „Cultură şi civilizaţie document, cu care elevele, în- De asemenea nu se folosesc
% pe zi. Rugăm pe această în România”. Acestea au rea- drumate de cele două profe- coşurile de gunoi amplasa-
cale la plata impozitelor locale lizat un studiu interdisciplinar soare, s-au prezentat şi la faza te în parcuri. “Fac un apel la
pentru evitarea acumulării de având titlul „Familia interet- zonală a concursului „Vetre părinţi, ca prin supravegherea
majorări de întârziere sau mă- nică. Ritualuri magice de apă- străbune”. Evoluţia meritorie copiilor, să îşi aducă contribu-
surii de executare silită. Până la rare în ceremonialul naşterii din le-a adus fetelor un meritat loc ţia la păstrarea în păstrarea
ora actuală au fost colectate cir- zona Periam.”. Juriul concursu- I şi implicit calificarea la faza şi utilizarea în bune condiţii a
ca 50% din taxele şi impozitele lui a apreciat în mod deosebit naţională. Le urăm succes în parcurilor din comună” a spus
locale aferente semestrului I. respectiva lucrare, cele trei ele- continuare! primarul Rodica Boancăş.

| Nr. 4 | luna iunie 2009 3


Pe data de 29 iunie, orto-
docşii sărbătoresc pe Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel. O
parte din locuitorii comunei
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM noastre, vor avea, în această
zi, un prilej de mare bucurie,
sărbătorindu-şi ziua ono-
ISSN: 1842-760X mastică. Cu această ocazie
Foto: Cristian Mirea vreau să le urez şi eu tuturor
periamoşenilor care poartă
numele Petru sau Pavel un
sincer “LA MULŢI ANI!” cu
multă sănătate şi bucurii
alături de cei dragi.
Primar
Rodica Boancăş

Anunţ
Persoanele care au solicitat
ciment pentru realizarea trotu-
arelor din faţa casei să se pre-
zinte la primăria Periam pentru

Miss Copilăria -
a ridica bonurile aferente canti-
tăţii calculate de ciment.
Ştire de ultimă oră
Cantitatea de ciment progra-
mată pentru această acţiune

ediţia 2009
a fost epuizată. Cei care mai
doresc să amenajeze trotu-
arele sunt rugaţi să depună
cereri la primărie. Dacă se
vor găsi finanţări, solicitări-
le lor se vor onora în cursul
Anual, Liceul Teoretic Periam organizează serbarea absolvenţilor claselor a acestui an, în caz contrar ele
IV-a. Evenimentul, desfăşurat sub numele “Miss Copilăria”, a fost aşteptat cu vor fi soluţionate în 2010.
emoţii de către elevi dar şi părinţi.
Programul a cuprins o parte de serbare şi una de Căsătorii înregistrate
concurs pentru alegerea Miss şi Mister Copilă- la primăria Periam
ria. Elevii celor două clase absolvente din Periam în luna mai:
au avut de executat în programul serbării pro- Candreanu Mircea şi Rus
be de dans (vals, tango, disco) şi una care să le Viorica
probeze talentul în imitarea trupei favorite. De Dănatie Liviu-Marian şi Cira
asemenea, alţi colegi din ciclul primar au evolu- Ionela-Florea
at în faţa asistenţei cu numere de dans popular, Casă de piatră!
modern şi western. Învăţătorii claselor absolvente
sunt Bobu Luminiţa şi Eugen Subescu. Juriul în-
trecerii a fost format din învăţătorii ciclului pri-
mar, preotul Ciapa Valentin şi primarul Rodica Decese luna mai
Boancăş. El a avut o misiune grea, asta deoarece înregistrate la
toţi concurenţii au evoluat foarte bine. În cele primăria Periam:
din urmă, juriul a decis: Miss Copilăria 2009 a Diaconu Constantin
fost aleasă Ana-Maria Ispas iar Mister Copilăria Ciapa Vasile
2009 a fost desemnat Lazăr Cristian. Festivitatea Pop Ştefan-Fabian
s-a încheiat cu un moment emoţionant: fiecare Bora Maria
dintre absolvenţi a rostit câteva cuvinte de mulţu- Popuş Florian
mire învăţătorilor care le-au îndrumat paşii timp Petruş Elisaveta
de patru ani. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

În aceste zile are loc în comuna


noastră campania de vaccinare Vom avea staţie de organiza licitaţia pentru desemnarea con-
structorului. Staţia de epurare se va realiza
a sugarilor. “Mamele care nu
au venit la dispensar cu sugarii epurare către Aranca . „După cum ştiţi, lucrările la
noua reţea de canalizare sunt deja începute.
pentru vaccinare sunt rugate să Prin Hotărâre de Guvern, primăriei Periam Ea va deservi toţi locuitorii comunei, dejec-
o facă până, cel târziu, la sfîrşitul i-a fost deschisă finanţarea realizării staţiei ţiile urmând a se colecta în staţia de epurare
acestei luni” a spus dr. Clara de epurare. Valoarea investiţiei va fi de peste care se va construi cât de curând” a spus Ro-
Cristea de la dispensarul Periam. 400.000 de euro. În câteva zile, primăria va dica Boancăş, primarul comunei.

4 | Nr. 4 | luna iunie 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 5 ● Iulie 2009 ● Apare lunar ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

Întâlnirea periamoşenilor
din Germania
O dată la doi ani, are loc în Germania întâlni-
rea periamoşenilor emigraţi din comuna natală.
Anul acesta evenimentul a avut loc în localitatea Editorial
Barbing, lângă oraşul Regensburg. Invitaţi spe- Rodica Boancăș
ciali au fost Rodica Boancăş, primar al comunei
Periam şi Joachim Wolbergs, primar al oraşului O schimbare
Regensburg. necesară
La această manifestare participă periamoşenii Am reuşit să finalizăm mon­
stabiliţi în Germania şi Austria. Anton En- tarea plăcuţelor cu noile nu­
derle, unul dintre organizatorii întâlnirii a des- mere de casă şi nume de
chis ceremonia printr-un salut adresat tuturor străzi. Este o premieră că
participanţilor. Festivitatea a continuat prin Evenimentul a avut parte şi de un program străzile au de acum nume.
discursuri ale primarului Regensburg-ului, artistic. Acesta a fost realizat de către o trupă E foarte important să existe
preotului romano-catolic din comuna Periam, de dans şvăbesc formatã din emigranţi bănă- denumiri stradale. E spre
Mathe Lajos şi a lui Ritter Franz, reprezentant ţeni. Periamoşenii din Germania au conti- bi­nele nostru, al tuturor.
al asociaţiei HOG Perjamosch. Primarul Ro- nuat petrecerea cu dans, mâncare şi băutură, Gân­diţi-vă că, uneori, viaţa
dica Boancăş a prezentat secvenţe video cu tot depănând amintiri despre localitatea natală. depinde de rapiditatea cu
ceea ce s-a realizat în comună în ultimii ani. “Particip pentru a doua oară la o astfel de în- care, de exemplu, ajunge
Pe periamoşenii din Germania îi mişcă orice tâlnire. Am avut unele discuţii cu primarul din ambulanţa. Maşina salvării
gând despre România şi vorbesc cu emoţie de Regensburg. Primarul din oraşul german este poate câştiga minute vitale
interesat de colaborarea cu comuna noastră. dacă se ştie cu exactitate
viaţa lor din satul natal. Nu vor să dea uitării numele străzii unde se
acele vremuri.Acum sunt nemţi sau austrieci Sper să conlucrăm spre binele celor două co-
munităţi” spune primarul Rodica Boancăş. află cel suferind. Noua nu­
dar mulţi dintre ei simt încă româneşte. merotaţie a caselor şi de­
numirile străzilor vor ajuta
aşadar la intervenţiile sal­
Avem reţea nouă de alimentare cu apă vă­rilor ori pompierilor. Mai
mult, în curând, comuna
Cele trei puţuri de apă ale tabile. Obiectivul este o mare va intra cu noul sistem de
comunei au fost debranşate şi realizare a comunei noastre. numerotaţie şi denumire
cuplate la noua reţea de apă. Cel puţin 50 de ani de acum a străzilor în baza de date
Periamoşenii care s-au bran- înainte ea va deservi în con- GPS. De asemenea, ţin să
şat deja la noua reţea de apă diţii optime consumatorii din vă anunţ că nu trebuie să vă
au avut apă curentă în data Periam ” spune primarul Ro- schimbaţi documentele de
de 14 iulie. “Realizarea aces- dica Boancăş. identitate cu noua adresă de­
tei investiţii a fost una dintre cât atunci când ele expiră.
priorităţile mele ca şi primar.
Vechea reţea de apă era veche Construcţia noii reţele de Şcoala nouă
de 40 de ani şi nu mai făcea apă a costat circa 1,4 milioa­ cl. I- IV- un vis
faţă. Erau multe defecţiuni ne de lei. Investiţia s-a deru­ prea
care necesitau intervenţiile lat pe parcursul a doi ani. În îndepărtat?
noastre. Reţeaua nouă nu este anul 2008 s-a finalizat reţea­
încă la capacitatea maximă. În Investiţia pentru construcţia noii
ua principală de apă curentă şcoli cl. I- IV a început în anul
cel mult două luni se va ter- iar racordările la noua reţea
mina şi turnul de apă. Acesta 2007. “Stadiul lucrărilor este de­
Ziua de 14 iulie 2009 a de- va avea un puţ de foraj de 180 de apă s-au terminat recent. zastruos. Construcţia este finan­
metri adâncime. Am găsit şi o Pe lângă furnizarea apei cu­ ţată de către Ministerul Educaţiei
venit una istorică pentru rente locuitorilor, noua reţea
alternativă la eventualele de- şi Învăţământului care a verificat
comuna noastră. În această fecţiuni din reţea. Dacă cum- de apă va deservi Serviciul şi modul cum s-a derulat investi­
zi a fost inaugurată noua va survin anumite probleme Voluntar pentru Situaţii de ţia. Primăria nu poate face prea
la turn, se va putea trece pe Urgenţă (pompierii) prin hi­ multe. Zilele trecute am chemat
reţea de alimentare cu apă a pompele de la coloana veche. dranţii de incendiu montaţi o comisie să analizeze stadiul
localităţii. Astfel locuitorii nu vor avea pe raza localităţii noastre. actual al lucrărilor” spune primarul
întreruptă furnizarea apei po- Rodica Boancăş.
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Gospodari pentru o
comună frumoasă
A avea o comună curată înseamnă a avea o localitate de gunoaie. Parchează tractoare ori combine în faţa
cu care să ne mândrim. Mulţi periamoşeni au înţeles casei considerând că strada este curtea lor interioară.
acest lucru. În schimb, alţii nu îngrijesc spaţiul verde Am decis ca din acest număr sa vă prezentăm câteva
din faţa casei. Îl lasă plin de utilaje şi de tot felul ori exemple pozitive şi negative găsite în comună.

AȘA DA
1. Casă pe strada Armoniei
AȘA DA numărul 3. Iese în evidenţă prin
simplitate şi bun gust. Iarba
este tăiată iar de pe balcon
curg din jardiniere flori. De efect
şi minigrădina cu trandafiri din
faţa casei.
2. Strada Platanilor, nr. 64.
Proprietarul a plantat câţiva
tuia ornamentali în faţa casei.
1 2 Şantul de scurgere a apei este
cu dale iar podeţul desfundat.
3. “Dezastru” în faţa casei de
AȘA NU AȘA NU pe strada Zambilelor nr. 2:
moloz, o stivă de lemne, crengi
rupte. Chiar dacă îşi renovează
casa proprietarul nu are nici o
scuză. Lemnele şi molozul se
puteau depozita în curte.
4. Nu e secţie de mecanizare a
agriculturii ci gospodăria de pe
strada Zambilelor nr. 7. Tractor,
semănătoare, disc, remorci
3 4 stau pe domeniul public. Asta
cu toate că este interzis.

Primarul şi care îi frământă. Despre acestea


, dar şi despre altele, am vorbit
oamenii vor respecta legea. Nu-
mi face plăcere să dau amenzi dar
zolvarea ei. Anul viitor am în
vedere o investiţie pentru re-
sunt obligată să o fac. novarea fostului cinematograf
problemele cu primarul Rodica Boancăş.
Recent aţi fost amendată cu
şi schimbarea lui într-un club
Ni s-a semnalat problema pentru petrecerea timpului li-
periamoşenilor 100 milioane de lei vechi.
Care este motivul ?
traficului greu din comună.
Acesta afectează casele. Cum
ber al tinerilor din comună.
În maxim două luni va începe
Am primit amendă de 50 de veţi rezolva problema? construcţia sălii de sport de
milioane de lei vechi pentru că Avem în vedere realizarea unei 150 locuri. Promit periamo-
nu am luat măsuri în ceea ce centuri de ocolire. Am şi făcut şenilor că, în cel mult doi ani,
priveşte construcţiile ilegale din deja numeroase demersuri în se va finaliza ştrandul şi baza
comună. Altă amendă de 50 de acest sens. Şi pentru că tot vor- sportivă. Când va fi gata, poa-
milioane a venit pentru că nu am bim de drumuri anunţ că, în te mulţi dintre localnici nu vor
luat măsuri împotriva celor care curând, DJ 682 Arad-Periam- mai merge la ştrand la Mako.
au depozitat gunoaie pe dome- Saravale-Sânnicolau Mare va
niul public ori nu s-au îngrijit de intra în reparaţie capitală. E vară. Când vă luaţi concediu?
curăţenia din faţa casei. Adică nu De când sunt primar, concediul
au avut iarbă taiată, podeţele des- Tinerii spun că nu prea au lo- nu a fost o prioritate, având în
Colectivul revistei Pro Periam fundate iar utilajele agricole erau curi de distracţie. Aveţi soluţii vedere că este mult de lucru. Şi
a avut discuţii cu unii dintre ţinuteîn faţa caselor. Recunosc în acest sens ? anul acesta îmi voi lua concediu
locuitorii Periamului. Ei ne-au că nu am fost destul de drastică Cunosc situaţia şi am stabilit doar câteva zile, funcţie de cum
semnalat câteva din problemele şi am avut îngăduinţă sperând că concret un calendar pentru re- îmi permite timpul.
2 | Nr. 5 | luna iulie 2009
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Pomicultura- tradiţie cu “gust” la Periam


Periamul este o aşezare cu renume în pomicultu- ca multe din fructele aduse din import şi vândute
ră. Comuna noastră este cunoscută în tot judeţul, în supermarket-uri. Fructele din Periam se vând în
şi nu numai, pentru fructele sale. Fermele pomicole toată ţara. Tot ele sunt materii prime pentru fabricile
periamoşene au pe rod piersici, mere, caise, cireşe de gem, compot sau dulceaţă din mai multe judeţe.
şi pruni. Acestea sunt incomparabil mai gustoase Mulţi dintre noi lucrează la aceste plantaţii.

SC “Goldtim” SA SC “Pomitim” SA P.F.A. Mitrovici Deian


Ioan Ardelean este admnistratorul SC Societatea are 106 hectare de teren Inginerul Deian Mitrovici are 7,5 ha
“Goldtim”SA. Ferma are 116 hecta- dintre care circa 70 de livadă de măr, livadă şi 25 ari de vie pentru struguri
re. Pe rod sunt trei hectare de măr, 20 cais, piersici, prun şi cireş. Casian Perţe de masă. În livadă are plantate trei
hectare de cais, 12 hectare de piersici, este administratorul fermei şi spune că hectare de piersici şi nectarine, tot
10 hectare de prun. Circa 60 de hectare desfacerea o realizează prin lanţuri de atâtea de măr, ceva peste un hectar de
de teren se pregătesc pentru noua liva- magazine. La fermă sunt angajaţi 10 prun, 20 de ari de cireş, 10 ari de vişin
dă. La societate lucrează 20 de angajaţi periamoşeni. Din păcate, aproape 20 şi tot 10 ari de păr. În fermă lucrează
localnici. Desfacerea este asigurată în % din recoltă a fost afectată de căderile un angajat şi câţiva sezonieri la recol-
mare parte prin contracte cu fabricile de grindină. tat. Vinde recolta în micile lanţuri de
de la Râureni (Vâlcea) şi Sebiş (Alba) magazine şi pe piaţa de gros. “Îmi este
greu să desfac marfa ţinând cont că se
importă mult la preţuri sub cele de la
noi. Toată ziua sunt pe drumuri pentru
a găsi beneficiari” spune pomicultorul
periamoşan.

Cronica fotbalistică
Fundaşi: Pop Rafael, Iuga Se- Tabără
la Poieni
bastian, Petric Cristian, Bo-
târlă Ovidiu, Parnău Adrian,
Hulbăr Dorel, Dinu Adrian,
Trifa Cristian
Mijlocaşi: Dobricean Cătălin
(căpitan), Iuga Ovidiu, Uşvat
Strâmbu
“Avântul” Periam, echipa de ţioase. În primul rând se va Alin, Bota Petru, Hărdăut Între 12-18 august, 50
fotbal a comunei noastre, va urmări consolidarea actualu- Gheorghe de elevi periamoşeni vor
începe pregătirile pentru noul lui lot, a cărui componenţi au Atacanţi: Recski Călin, Li- merge în tabăra de la Po-
sezon în data de 1 august. vârste cuprinse între 14 şi 18 pitor Darius, Hulbăr Caius, ieni Strâmbu. Acţiunea
Între 10-16 august, lotul va ani. Se doreşte ocuparea unui Cionca Alin, Diaconu Livius, a fost finanţată de către
pleca într-un cantonament la loc de frunte al clasamentu- Filip Iulian primăria Periam. Primarul
Moneasa. Cheltuielile aces- lui şi, de ce nu?, promovarea Rodica Boancăş spune că
tuia sunt asigurate de către din “Promoţie” în “Judeţ” . Antrenori: a ţinut mult să se organi-
primărie prin grija primarului Noi le dorim succes şi cât Cionca Marcel, Roman zeze din nou tabere pen-
Rodica Boancăş. Vor urma o mai multe victorii acasă şi Marius tru elevii din localitate.
serie de meciuri amicale cu în deplasare! Hai “Avântul” ! Preşedinte: Bortscher Dieter Aceştia nu au mai avut
echipe din localităţile înveci- Vicepreşedinte: Mager parte în ultimii ani de va-
nate. Pentru sezonul următor Lotul echipei: Marius canţe în astfel de tabere.
“Avântul” are obiective ambi- Şmalberger David – portar Asistent medical: Bota Diana
| Nr. 5 | luna iulie 2009 3
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

ISSN: 1842-760X

Hotărâri ale Cine sunt


consilieri
locali?

Consiliului Local 1. Bucşe Adriana PD-L


2. Căpută Cornel PD-L
3. Cioara Sabin PNŢCD

Periam 4. Cozma Vasile PNL


5. Dumitraş Cornel PNL
6. Hojda Diana-Mihaela PNL
Începând din acest număr Cum s-a votat? Silviu- Gheorghe, Tărău So- 7. Jifcovici Isai Lucia PD-L
al ziarului primăriei Periam PENTRU: Bucşe Adriana, rin- Florin 8. Mager Călin-Marius PSD
vă vom prezenta hotârârile Căpută Cornel, Jifcovici Isai ABŢINERI: Dumitraş 9. Potopia Vasile PD-L
adoptate de către consilierii Lucia, Mager Călin- Ma- Cornel, Hojda Diana- Mi- 10. Sîrbu Silviu-Gheorghe PD-L
din cadrul Consiliului Local rius, Potopia Vasile, Sîrbu haela, Cozma Vasile, Voicu 11. Tărău Sorin-Florin PD-L
şi modul în care au votat ale- Silviu- Gheorghe, Tărău So- Liviu, Cioara Sabin 12. Voicu Liviu PNL
şii dumneavoastră. rin- Florin
ABŢINERI: Dumitraş 5) HCL nr. 44 privind ela-
În şedinţa din data de 19 Cornel, Hojda Diana- Mi- borarea şi însuşirea modelu- Încep
iunie au fost adoptate un haela, Cozma Vasile, Voicu lui stemei comunei Periam lucrările
număr de şase hotârâri. Au Liviu, Cioara Sabin la staţia de
fost prezenţi toţi consilierii Cum s-a votat? epurare
locali. 3) HCL nr.42 privind revo- PENTRU: Bucşe Adriana,
carea Hotărârii Consiliului Căpută Cornel, Jifcovici Isai Recent primăria a predat am­
1) HCL nr. 40 privind apro- Local nr. 44 din 06.05.2008, Lucia, Mager Călin- Ma- plasamentul pentru construc­
barea închiderii depozitului hotărâre privind asocierea rius, Potopia Vasile, Sîrbu ţia staţiei de epurare. Lucrări­
de deşeuri menajere din co- Consiliului Local al comunei Silviu- Gheorghe, Tărău le au început şi sunt şanse ca
muna Periam cu data de 16 Periam cu S.C. “SAMECO Sorin- Florin, Hojda Diana- până la sfârşitul anului primul
iulie,; aprobarea Caietului de INT.GROUP” S.R.L. Arad, Mihaela tronson de canalizare să fie
Sarcini privind închiderea pentru pregătirea proceduri- ABŢINERI: Dumitraş pus în funcţiune.
depozitului de deşeuri mena- lor de închidere a gropii de Cornel, Cozma Vasile, Voicu
jere şi monitorizarea postîn- gunoi a comunei Periam Liviu, Cioara Sabin
chidere din comuna Periam; Urez tuturor localnicilor care
poartă numele de Ilie un sin­
aprobarea Caietului de Sar- Cum s-a votat? 6) HCL nr. 45 privind trece- cer “La mulţi ani!”.
cini şi a aplicării procedurii PENTRU: Bucşe Adriana, rea în proprietatea comunei
de concesionare a lucrărilor Căpută Cornel, Jifcovici Isai Periam, domeniul public, a Primar
de închidere şi monitorizare Lucia, Mager Călin- Ma- terenului situat în localitatea Rodica Boancăş
postînchidere către un agent rius, Potopia Vasile, Sîrbu Periam, jud. Timiş, înscris
economic interesat. Silviu- Gheorghe, Tărău So- în C.F. nr. 400351 Periam,
rin- Florin provenit din conversia de pe Căsătorii înregistrate
Cum s-a votat ? ÎMPOTRIVĂ: Dumitraş hârtie a C.F. nr. 2558 Periam, la primăria Periam
PENTRU: Bucşe Adriana, Cornel, Hojda Diana- Mi- având nr. cadastral 1133/a/2; în luna mai:
Căpută Cornel, Jifcovici Isai haela, Cozma Vasile, Voicu 1133/a/3/1, în suprafaţă de
Lucia, Mager Călin- Ma- Liviu, Cioara Sabin 2878 mp, împreună cu con- Volboşan Mihăiţă şi Ene
rius, Potopia Vasile, Sîrbu strucţiile reprezentând Şcoa- Ana-Maria
Silviu- Gheorghe, Tărău So- 4) HCL nr.43 privind apro- la cu clasele I-IV Periam Casă de piatră!
rin- Florin barea modificării Organigra-
ABŢINERI: Dumitraş mei şi a Statului de Funcţii Cum s-a votat?
Cornel, Hojda Diana- Mi- al aparatului propriu al pri- PENTRU: Bucşe Adriana, Decese luna mai
haela, Cozma Vasile, Voicu marului începând cu data de Căpută Cornel, Jifcovici Isai înregistrate la
Liviu, Cioara Sabin 01.06.2009 Lucia, Mager Călin- Ma- primăria Periam:
rius, Potopia Vasile, Sîrbu
2) HCL nr.41 privind apro- Cum s-a votat? Silviu- Gheorghe, Tărău So- Simion Aurelia
barea rectificării bugetului PENTRU: Bucşe Adriana, rin- Florin, Dumitraş Cor- Costea Victor
Istrătucă Victoria
local al comunei pe anul Căpută Cornel, Jifcovici Isai nel, Hojda Diana- Mihaela,
2009 Lucia, Mager Călin- Ma- CozmaVasile, Voicu Liviu, Dumnezeu să-i odihnească
rius, Potopia Vasile, Sîrbu Cioara Sabin în pace!

4 | Nr. 5 | luna iulie 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 6 ● August 2009 ● Apare lunar ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

ÎNAINTE ACUM
Renovarea
bisericii
Editorial
Haulik Rodica Boancăș
Sărbătorile
În centrul comunei noastre se află, de 150 de ani, cupolă. Aceasta a fost renovată recent cu ajuto-
biserica romano-catolică Haulik. Lăcaşul de cult rul primăriei şi unei f inanţări de la Ministerul comunităţii
este administrat, în prezent, de către parohia Culturii şi Cultelor. Pe lângă cupolă s-a mai re-
greco-catolică. Timpul şi-a pus amprenta asupra parat învelitoarea turnului iar crucea a fost vop- periamoşene
construcţiei, cea mai afectată f iind impozanta sită în auriu.
Peste câteva zile vom săr-
Pentru lucrări a fost obţinută o finanţare de asemenea, au fost reparate şi jgheaburile astfel bători Zilele Periamului şi
30.000 de ron. Pentru că suma nu acoperea că, acum, apele de la ploi sunt direcţionate în Ruga. Sunt evenimente de
costul întregii reabilitări s-a hotărât să se reno- canalul din jurul bisericii. tradiţie pentru comunitatea
veze partea cea mai afectată a bisericii- cupola “Am considerat de cuviinţă să sprijinim bi- noastră şi îi aştept pe toţi
exterioară. Construită pe o structură din lemn, serica a cărei construcţie era într-un pro- periamoşenii pentru a ne
cupola este a doua ca mărime din România. ces avansat de degradare. Într-o primă bucura împreună de aceste
Învelitoarea din tablă a acesteia a fost serios urgenţă a fost necesară o renovare a acope- momente plăcute. Din păca-
atacată de rugină. În plus, apa de la ploi a ajuns rişului, respectiv a cupolei. În cel mai scurt te, este un an de criză. De
în interior. Lucrările de renovare au constat în timp vom face demersurile necesare pentru aceea nu vom beneficia de
acoperirea găurilor din cupolă, şlefuirea vechii ca biserica Haulik să fie declarată monu- sume consistente pentru or-
vopseli, aplicarea grundului şi revopsirea. De ment istoric” spune primarul Rodica Boancăş. ganizarea Zilelor Periamului.
Nu am avut parte de spon-

Zilele Periamului - sărbătoarea comunei noastre


sorizări deşi am făcut apel
la toate firmele din comună
să ne sprijine. Cu regret am
Între 4 şi 6 septembrie 2009, în organizarea vor evolua într-un spectacol folcloric trupele constatat că doar doi dintre
primăriei, se vor sărbători Zilele Periamului. de dans „Muguri de tezaur” Periam, „Podgo- ei au înţeles să ne ajute la
Aurel Bobu, responsabil cu activitatea cultu- renii” Păuliş şi altele. Pentru seară este progra- buna desfăşurare a sărbăto-
rală din cadrul primăriei, spune că, în cadrul mat un concert al formaţiei etno-pop ieşene rii, care nu este a primăriei,
sărbătorii comunei, vor avea loc spectacole Styl Etno Dance urmată de o seară pentru ci a noastră, a tuturor locu-
folclorice şi o seară pentru tineret. Startul va fi tineret. Petrecerea va continua în 6 septembrie, itorilor, a comunei în care
dat în după masa zilei de 4 septembrie, printr- începând cu ora 16. Pe scenă vor susţine reci- trăim şi muncim. Datorită
o petrecere a echipelor de artişti invitate la săr- taluri o serie de formaţii de muzică populară. fondurilor reduse din acest
bătoare. Deschiderea oficială este programată Pe toată perioada Zilelor Periamului, cei mai an, manifestarea va fi mai
pentru data de 5 septembrie, ora 16. După mici dintre periamoşeni se vor putea delecta modestă decât anul trecut.
acest moment, pe scena din centrul localităţii într-un miniparc pentru distracţii. Cu toate acestea, sunt con-
vinsă că Zilele Periamului
vor fi o sărbătoare reuşită.

Ruga la Periam
Ca în fiecare an, ruga se va
ţine în data de 8 septembrie,
de Sf. Maria Mică. Naşii ru-
gii sunt Primăria şi Consiliul
Local Periam. Periamoşenii
sunt invitaţi cu toţii la slujba
religioasă care se va oficia la
biserica ortodoxă.
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Primarul şi problemele periamoşenilor


1. Cu ce probleme se confruntă în prezent europubele. În caz contrar amenda este de 500
primarul Rodica Boancăş? de ron şi sper să nu fiu nevoită să aplic amen-
La momentul actual problema cea mai arză- zile în vigoare.
toare o reprezintă bugetele. Eram încrezătoare 2. Mulţi cetăţeni se întreabă dacă este necesa-
că le voi primi, dar nu se prognozează să ajun- ră lucrarea de reabilitare a interiorului clădirii
gă nici bugetele de pe trimestrul IV. De aceea primăriei?
fac apel la toţi cetăţenii să se prezinte la primă- Mai sunt şi persoane care consideră că nu
rie şi să plătească taxele şi impozitele aferente este cazul să modernizăm şi să reabilităm
anului 2009 (şi, dacă este cazul, restanţele din această instituţie. A fost necesară această in-
anii precedenţi). vestiţie care dealtfel a fost aprobată de către
Avem mare nevoie de aceşti bani, care oricum Consiliul Local Periam prin alocarea unei
se întorc la cetăţeni prin întreţinerea drumu- sume de 160.000 ron. În fond, scopul fi-
rilor, iluminatul public, servicii etc. O altă nal este acela de a deservi populaţia mult
problemă majoră o reprezintă serviciul de sa- mai prompt şi mai transparent, lucru pe
lubrizare deoarece trebuie să renegociem taxa care periamoşenii îl vor putea vedea ulterior.
de colectare care se va majora datorită trans- 3. Care este punctul dvs. de vedere despre
portului şi depozitării deşeurilor la groapa de restructurările din administraţiile publice,
Colectivul revistei Pro Periam a gunoi Sânnicolau Mare, singura autorizată subiect comentat în ultimul timp în mass-
continuat şi în această lună dis- din zonă. Pentru renegociere a fost aleasă o media?
comisie formată din consilierii Bucşe Adriana, Consider că în cadrul primăriei Periam per-
cuţiile cu unii dintre locuitorii
Hojda Diana şi Voicu Liviu. Cei trei consilieri sonalul nu este supradimensionat. Cât despre
Periamului. Ei ne-au semnalat locali vor purta discuţii asupra taxei de colec- salarii, ele sunt foarte mici, mulţi dintre anga-
câteva din problemele care îi fră- tare cu reprezentanţii firmei de salubrizare. jaţi pleacă acasă cu 600-700 ron lunar. Sper în
mântă. Despre ele, dar şi despre Fac pe această cale apel către toţi locuitorii să luciditatea celor care vor decide şi cred în des-
altele, am vorbit cu primarul Ro- încheie contract cu firma de salubrizare până centralizare, deoarece astfel cred că vom putea
dica Boancăş. la data de 1 septembrie 2009 pentru a primi să ne gospodărim mai bine.

Gospodari pentru o comună frumoasă Important!


Toţi cetăţenii care deţin con-
strucţii noi ridicate fără autoriza-
Şi în acest număr al ţie de construcţie au obligaţia de
AȘA DA AȘA DA revistei Pro Periam a se prezenta la compartimentul
urbanism din cadrul primăriei
vă prezentăm câteva pentru intrarea în legalitate.
exemple pozitive şi
negative din comună. Pregătiri
pentru noul
1. Imobil pe strada Arţarului, an şcolar
nr. 87. Mult bun gust, gazon
1 2 întreţinut şi o căruţă, de mare Primăria a contribuit la igieniza-
efect!, încărcată cu jardiniere rea şcolilor din comună. Adriana
2. Strada Mureşului, nr. 28. Bucşe, directoarea Liceului Te-
AȘA NU AȘA NU
Sălcii, placaje cu piatră de râu şi
multă curăţenie.
oretic Periam, spune că au fost
igienizate 10 săli de clasă de la
3. Strada Trandafirilor, nr. 102. liceu şi cinci clase de la şcoala
Nu e bază de transport auto mică. De asemenea, la şcoala
ci TIR-uri şi remorci parcate mică au fost executate mai mul-
pe domeniul public. În plus, o te lucrări de reabilitare. Astfel a
remorcă este lasată în stradă fost introdusă reţea de gaz şi de
încurcând circulaţia. apă curentă, s-au montat o in-
4. Strada Panselelor, nr. 105. O stalaţie de încălzire pe gaz (do-
fi proprietarul agricultor dar asta tată cu două centrale termice) şi
3 4 nu-l scuză să-şi lase toată gama calorifere. Instalaţia electrică a
de utilaje agricole în faţa casei. şcolii a fost parţial schimbată.

2 | Nr. 6 | luna august 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

O tabără de vis
La tabăra de la Poieni Strâm-
bu desfăşurată între 12-18
august au mers 54 de elevi
şi cinci cadre didactice. Par-
ticipanţii ne-au spus că s-au
simţit extraordinar. Ei au
avut parte de multe drumeţii,
jocuri distractive, concursuri
de bancuri, seri de dans, fo-
curi de tabără. A fost vizitată
şi mănăstirea Izvorul lui Mi-
ron. Tabăra a fost finanţată
de primăria Periam, la pro-
punerea primarului Rodica
Boancăş şi aprobată prin HCL
nr. 40/2009. Hotărârea a fost
votată “pentru” de către con-
silierii Bucşe Adriana, Chereş
Ionel, Hojda Samson, Jifco-
vici Isai Lucia, Mager Cãlin-
Marius, Potopia Vasile, Sîrbu
Silviu-Gheorghe s-au abţinut
Cioara Sabin, Cozma Vasile,
Dumitraş Cornel, Hojda Di-
ana şi Voicu Liviu.

Avântul Periam în cantonament


În perioada 10-16 august echipa de fotbal Avântul Periam s-a pregătit într-un
cantonament la Moneasa. Cantonamentul a fost finanţat de primăria Periam,
la propunerea primarului Rodica Boancăş şi aprobat prin HCL nr. 40/2009. Ho-
tărârea a fost votată “pentru” de către consilierii Bucşe Adriana, Chereş Ionel,
Hojda Samson, Jifcovici Isai Lucia, Mager Cãlin-Marius, Potopia Vasile, Sîrbu
Silviu-Gheorghe s-au abţinut Cioara Sabin, Cozma Vasile, Dumitraş Cornel,
Hojda Diana şi Voicu Liviu. La plecare, primarul Rodica Boancăş le-a urat ti-
nerilor o săptămână cu spor la pregătirea centralizată. Cei 20 de componenţi
Punte ecologică
ai lotului au răspuns pozitiv la cerinţele băncii tehnice. Antrenamentele zilnice peste râul
au constat în serii de alergări pe teren plat ori variat şi acumulări fizice la sala
de forţă. Pentru omogenizarea lotului s-au disputat jocuri pe un teren de mici
Mureş între
dimensiuni. Fotbaliştii au avut parte şi de momente de relaxare la ştrand sau la Mako-Periam
plimbări cu hidrobicicletele. După revenirea acasă, echipa s-a antrenat pe sta-
dionul din comună. Rezultatele pregătirii din cantonament şi de la Periam se vor Proiectul transfrontalier
vedea cu siguranţă în noul campionat care va debuta pe data de 29 august. între primăria comunei
Periam şi cea a oraşului

Lubeniţa de Periam merge la export


Mako a început în anul
2008. Acesta are parte de
finanţare europeană. În
luna iulie, a fost acceptat
Pe lângă pomicultură, Periamul e vestit şi pentru cultura de lubeniţă. parteneriatul urmând a se
În comuna noastră avem peste 100 de periamoşeni care se ocupă cu trece la realizarea proiec-
cultivatul lubeniţei pe o suprafaţă de circa 180 de hectare. Unul din- tului tehnic şi obţinerea
tre cei mai destoinici cultivatori este Avram Ioan Mircea. avizelor necesare pentru
finanţare. În Periam se
Pentru cultura lubeniţei anul nu a fost unul deosebit. “În peri- propune construirea unui
oada de creştere a lubeniţelor am avut parte de ploi şi apoi de centru de informare pen-
secetă. Acest lucru s-a observat în recoltele mai slabe ca anul tru organizarea de cursuri
trecut” spune producătorul periamoşean. Cât priveşte desfa- pe teme ecologice, ore
cerea, a fost preferat exportul. “Mi s-au oferit condiţii avanta- deschise de ştiinţe ale na-
joase de livrare şi preţ. Am făcut o înţelegere cu firma la care turii pentru elevii şcolilor
am exportat pentru ca, de la anul, periamoşenii să fie ajutaţi cu din împrejurimi, înfiinţa-
rea de trasee de studii şi
furtune de apă şi folii la preţuri de depozit. În contrapartidă, puncte de observaţie de
firma respectivă şi-a luat angajamentul să cumpere producţia unde pot fi urmărite va-
anului viitor la preţuri bune. Prin urmare vom putea să culti- lorile naturale ale zonei,
văm anul viitor lubeniţe fără grija desfacerii” conchide Avram organizări de excursii.
Ioan Mircea.

| Nr. 6 | luna august 2009 3


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

ISSN: 1842-760X

Hotărâri ale Consiliului Local


În şedinţa din data de 24 iulie 2009 au fost pre- comunei noastre la Asociaţia de Dezvoltare
Cine sunt
consilieri locali?
1. Bucşe Adriana PD-L
zenţi toţi cei 13 consilieri locali. În cadrul şedin- Intercomunitară Apă - Canal Timiş. Hotă- 2. Căpută Cornel PD-L
ţei au fost emise un număr de 12 hotărâri. rârea mai prevedea şi desemnarea primarului 3. Chereş Ionel PD-L
Rodica Boancăş ca şi reprezentant al comunei 4. Cioara Sabin PNTCD
Trecerea în proprietatea comunei a unui teren în Adunarea Generală a asociaţiei. O altă ho- 5. Cozma Vasile PNL
deţinut de stat a avut parte de votul împotri- tărâre (HCL nr. 55) a vizat mandatarea asoci- 6. Dumitraş Cornel PNL
vă al consilierului Mager Călin. Transferul de aţiei intercomunitare de a exercita în numele 7. Hojda Diana-Mihaela PNL
păşuni împădurite către primărie a avut parte comunei Periam anumite atribuţii, printre care 8. Hojda Samson PD-L
de două voturi împotrivă (Mager Călin, Voicu şi cele legate de stabilirea preţurilor şi tarifelor 9. Jifcovici Isai Lucia PD-L
Liviu) şi o abţinere (Cozma Vasile). O abţinere pentru serviciul de apă şi canalizare. La această 10. Mager Cãlin-Marius PSD
(Mager Călin) s-a consemnat la votarea unei hotarâre au fost înregistrare 7 voturi pentru şi 11. Potopia Vasile PD-L
hotărâri privind trecerea în patrimoniul privat 6 împotrivă (Mager Călin, Voicu Liviu, Hojda 12. Sîrbu Silviu-Gheorghe PD-L
al comunei a construcţiilor de la nr. 282. HCL Diana, Dumitraş Cornel, Cioara Sabin, Coz- 13. Voicu Liviu PNL
nr. 49 a vizat rectificarea bugetului pe anul ma Vasile). Alte două hotărâri (HCL nr. 53 şi
2009, în sensul ca suma de 34.000 de ron, pro- 54) au fost votate identic: şapte voturi pentru
venită din venituri, să fie alocată cheltuielilor şi şase împotrivă (Mager Călin, Voicu Liviu,
de la centrala termică a şcolii mici. La această Hojda Diana, Dumitraş Cornel, Cioara Sabin,
hotârâre consilierul Mager Călin a votat împo- Cozma Vasile). Ele vizau aprobarea oportu-
trivă iar Cozma Vasile s-a abţinut. Următoarea nităţii privind delegării gestiunii serviciilor
hotârâre, legată tot de rectificarea bugetară, a de apă şi canalizare către operatorul regional
întrunit 12 voturi pentru şi o abţinere (Mager SC AQUATIM SA şi atribuirea respectivelor
Călin). HCL nr. 51 privind aprobarea asocierii servicii ale comunei, acestuia. Încă o hotărâ-
comunei Periam cu CJT şi primăriile din ju- te legată de rectificarea bugetului pe acest an
deţ pentru promovarea, realizarea şi explotarea care prevedea alocarea de fonduri din vânzarea
unui parc judeţean de producţie energie foto- bununurilor domeniului public şi privat către Urez tuturor locuitorilor Peria-
voltaică a fost votată împotrivă de consilierii administraţie, învăţământ şi gospodărie comu- mului care poartă numele Ma-
Mager Călin şi Voicu Liviu fiind înregistrate nală a întrunit opt voturi favorabile şi cinci ab- ria, Mariana, Mărioara, Mioara,
şi patru abţineri (Hojda Diana, Dumitraş Cor- ţineri. Ultima hotârâte adoptată de consilieri Marilena, Marin şi Marian un
nel, Cioara Sabin, Cozma Vasile). Şapte voturi cu 12 voturi pentru şi o abţinere (Mager Că- sincer “La mulţi ani!”
favorabile, cinci voturi împotrivă şi o abţinere lin) a vizat aprobarea unui partaj a trei aparta- Primar
a înregistrat hotărârea privind asocierea CL al mente între un localnic şi statul român. Rodica Boancăş

Taxe și impo- Atenţie la Căsătorii înregistrate


la primăria Periam

zite de încasat neplata amenzilor! în luna iulie:

1. Acsinte Florin-Marcel şi
Amenzile neplătite de către cetăţenii comunei Peri- Bar Andreia-Maria
De la persoanele fizice primăria am se ridică la suma de 151.626 ron. Aceste amenzi 2. Iurovici Grigore-Alin şi
are de recuperat suma de 291.896 provin de la Poliţia rutieră, Poliţa comunitară, Po- Puiu Camelia-Loredana
ron fiind taxe, amenzi şi impo- liţia locală şi de la jandarmerie. Celor care nu-şi 3. Bulz Dumitru şi Nechifor
zite. La capitolul impozite sunt plătesc amenzile nu li se eliberează nici un fel de Marinela-Daniela
incluse sumele curente, restanţe- act sau document de la administrația locală, până la 4. Corneciuc Bujor-Doru şi
le din anii precedenţi şi amenzile achitarea datoriilor. Kuhn Eleonora
de întarziere la plată. Astfel, la Casă de piatră!
sume curente sunt de recuperat
peste 93 mii de ron, la restanţe
peste 166 mii de ron în timp ce Decese luna iulie
taxele de întârziere totalizează înregistrate la
peste 31,5 mii de ron. Firmele primăria Periam:
sunt datoare primăriei cu suma
de 54.250 ron. Cei mai mari 1. Lipitor Irina
datornici sunt: Service Fructim 2. Laub Dieter-Peter
SA, Dacs SRL, Egressus SRL,
Carmely SRL, Comcereal SA şi Dumnezeu să-i odihnească
Aton Transilvania SRL. în pace!

4 | Nr. 6 | luna august 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 7 ● Septembrie 2009 ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

Început de an şcolar la Periam


După o binemeritată vacanţă, luni 14 septem-
brie, a sunat clopoţelul pentru elevii periamo-
şeni. Alături de elevi, au intrat la clase şi preşco-
larii de la grădiniţă.
Editorial
A început anul şcolar 2009/2010, cu flori mul- Rodica Boancăș
te pentru învăţătoare, educatoare şi profesori.
Cu emoţii pentru atât pentru cei care au păşit Despre o stare
pentru prima dată pragul unei şcoli sau gră-
diniţe dar şi pentru părinţi. Bobocii şcolii au de fapt
fost repartizaţi în trei clase, două cu predare
în limba română şi una în germană. Numele La fel ca la alte primării,
fiecăruia dintre ei a fost citit în faţa asistenţei bugetul primăriei Periam
prezentă la festivitatea de deschidere a noului bucurat revederea cu elevii, cadrele didactice nu a fost scutit de efectele
an şcolar. Adriana Bucşe, directorul Liceului şi părinţii. Sper ca şi în acest an şcoala din co- crizei. Cu toate acestea,
Teoretic Periam, a prezentat cele mai impor- muna noastră să aibă rezultatele deosebite în voi asigura, până la sfâr-
tante realizări ale anului şcolar trecut, subli- procesul instructiv-educativ. Ţin să felicit ele- şitul anului, salariile perso-
niind şi anumite aspecte negative. Primarul vii pentru realizările din anul şcolar precedent
Rodica Boancăş a vorbit despre importanţa
nalului şi drepturile băneşti
şi le urez un an cel puţin la fel ca cel care s-a
educaţiei şi disciplinei. De asemenea, primarul încheiat în vară. În ceea ce priveşte primăria, ale asistenţilor sociali. De
a abordat problemele bugetare cu care se con- noi am efectuat în vară lucrările necesare pen- asemenea, mă voi strădui
fruntă administraţia locală. Primăria Periam a tru ca anul şcolar să înceapă în condiţii optime. să fie alocaţi banii necesari
asigurat începerea anului şcolar în condiţii op- Totuşi, aş vrea să subliniez că neplata taxelor pentru şcoli, şi să se plă-
time. Astfel, au fost igienizate 10 săli de clasă şi impozitelor către bugetul local se poate re- tească facturile la utilităţi
de la liceu şi cinci clase de la şcoala mică. Tot flecta în imposibilitatea realizării anumitor (telefon, încălzire, energie
la şcoala clasele I- IV a fost introdusă reţea de proiecte de care ar putea beneficia elevii.” a electrică). Voi veghea ca
gaz şi de apă curentă, s-au montat o instalaţie spus primarul Rodica Boancăş. Festivitatea de
de încălzire pe gaz şi calorifere iar instalaţia deschidere a anului şcolar s-a încheiat prin bi- banii de la bugetul local să
electrică a şcolii a fost parţial schimbată. “M-a necuvântarea preotului Ciapa Valentin. fie cheltuiţi raţional. Avem
un deficit de circa 7 miliar-
de de lei vechi la veniturile
Prima cununie în noul foişor al primăriei proprii. Pentru mine acest
lucru e un semnal de alar-
Ziua de sâmbătă, 26 septembrie 2009, a fost una spe- mă şi îi rog pe periamoşeni
cială, deopotrivă pentru administraţia locală dar şi să înţeleagă situaţia şi să
pentru doi tineri din comună care au păşit pe drumul achite taxele şi impozitele
căsniciei: a fost inaugurat parcul şi noul foişor de cu-
locale. În situaţia în care nu
nunii, fiind oficiată şi prima cununie în aer liber. Ti-
nerii care si-au unit destinele sunt Sărăndan Cosmin se vor strânge, din plata ta-
şi Cioara Veronica. Conform tradiţiei, mirii au fost xelor, bani la buget, mă voi
însoţiţi de un alai de rude şi prieteni, dornici să fie vedea nevoită să renunţ la
prezenţi la importantul moment din viaţa celor doi. o serie de proiecte prevă-
Primarul Rodica Boancăş a oficiat cununia civilă şi zute pentru anul viitor. Sunt
le-a înmânat o diplomă care atestă că sunt primul cu- convinsă că vom depăşi cu
plu care a fost cununat în noul foişor. “Daţi-mi voie ca, în nume personal, să vă doresc multă, bine această situaţie şi că
multă dragoste, sănătate, fericire şi numai bunul Dumnezeu să vă despartă în lumea aceasta” le-a
urat tinerilor căsătoriţi primarul Rodica Boancăş. anul următor va fi unul mai
Le dorim multă fericire, sănătate şi Casă de piatră! bun decât acesta. Asta şi
pentru că începerea des-
Parcul în care s-a oficiat cununia a fost proiectat de angajați ai primăriei și realizat de către Primărie, din surse proprii. Pe lângă centralizării administraţiei
foişor, parcul are o fântână arteziană cu cascadă, alee placată cu pietre de râu, cărări din dale de pietre naturale, arbuşti şi flori. ar putea duce la creşterea
Lucrările vor fi finalizate ele în vara anului viitor urmând, ca după sezonul de iarnă, să fie realizate şi multe aranjamente florale. investiţiilor în comună.
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Număr mare de incendii Depozitarea gunoaielor


la Periam şi molozului
În ultimele trei luni pe raza Începând cu luna
comunei noastre au avut loc septembrie primăria
20 de incendii. Din acestea, Periam transportă şi
un număr de 13 s-au produs depozitează deşeurile
datorită arderii ilegale a vege- din construcţii şi de-
taţiei uscate sau miriştilor. molări (molozul) de
la locuitorii comunei
Inconştienţa unora dintre pe- Periam. Fiindcă mulţi
riamoşeni a făcut pagube sem- periamoşeni au depozitat ilegal sau nu au plătit taxă de depo-
nificative. Aceştia au dat foc la mirişti, fie voit, fie din neglijen- zitare, acest serviciu a fost preluat de către primăria comunei
ţă, iar vântul a înteţit focul care putea să se apropie periculos Periam. Orice cetăţean al comunei care doreşte să i se transpor-
de localitate. Intervenţiile pompierilor voluntari locali au au te molozul va veni la primăria comunei Periam unde va plăti o
condus la stingerea incendiilor. Viceprimarul Samson Hodja taxă de 99 Ron/camion. Maşina primăriei va ridica molozul de
spune că autorii nu au fost depistaţi. Dacă ei vor fi descoperiţi la domiciliul solicitantului şi îl va transporta la locul de depozi-
riscă amenzi de 10 milioane de lei vechi. Asta şi pentru că in- tare. Este interzis transportul şi depozitarea molozului de către
tervenţiile voluntarilor locali şi deplasările maşinii de interven- alte persoane decât angajaţii primăriei. Acest serviciu şi taxele
ţie a primăriei, s-au suportat din bugetul local. Un alt fenomen aferente au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr
grav a fost cel al incendierii foliilor de polietilenă din culturile 64 din 16 septembrie 2009.
de lubeniţă. Un astfel de incendiu s-a produs recent la o fermă
agricolă pe drumul spre Variaş fiind arse trei hectare de vege- După natura deşeurilor, se pare că multe dintre depozitele ilegale ar proveni de la
taţie. Cine a fost martor, cine are informaţii ori poate da relaţii cultivatorii de lubeniţă. Dovada, o reprezintă, grămezile de deşeuri descoperite şi
în timp util relaţii despre autorii de incendii la mirişti sau ve- fotografiate de inspectorii primăriei. Un caz în care autorul unei depozitări ilegale
getaţie uscată este rugat să anunţe de îndată primăria. În acest de gunoi a fost văzut este cel al lui Dan Cir din Periam. Poliţia locală a fost informa-
scop se poate folosi şi cutia pentru sesizări de lângă intrarea în tă că acesta a depus ilegal gunoiul pe câmp descârcându-l din maşina cu numărul
sediul administraţiei locale. MS 03 GNS. Urmează ca cel în cauză să fie sancţionat cu amendă.

Zilele Periamului şi Ruga Lucrări la reţeaua de energie electrică


Au început lucrările de reabilitare a reţelei elec-
Manifestările s-au trice de medie tensiune de pe raza comunei.
desfăşurat între 4-6 După finalizarea lucrărilor, echipele „Enel” vor in-
septembrie. Timp terveni şi la reţeaua de joasă tensiune. Demara-
de trei zile, au în- rea lucrărilor a fost posibilă datorită insistenţelor
cântat periamoşe- primarului Rodica Boancăş de a fi repartizate su-
nii, prin evoluţiile mele necesare acestor investiţii. „Lucrările sunt
lor, formaţia localã de amploare şi erau absolut necesare. Acestea
“Universal Band”. vor rezolva problema deselor întreruperi în ali-
soliştii Ducu Că- mentarea cu energie electrică de care am avut
răneanţ, Estera parte de ani de zile. Pe această cale, fac un apel la toţi periamoşenii să înţeleagă
Moldovan, Dolca, faptul că, în următoarele trei luni, alimentarea cu energie va fi întreruptă în zonele
Doru Moldovan, Făgeţean Sebastian, ansamblurile folclorice în care se va lucra” spune primarul comunei Periam.
“Muguri de tezaur” din Periam, trupele de dansuri populare şi
ansamblurile arădene “Cununa Nadăşului”, “Junii şimăndeni”
şi”Podgorenii”. Tinerii s-au distrat pe muzica lui Alin Nica de Acces interzis
la trupa de etno-pop STIL. Duminică, în a treia zi a festivi- Începând cu luna septembrie, după ora 19, este interzis accesul căruţelor în câmp.
tătilor, la biserica ortodoxă, s-a serbat Hramul bisericii. După Măsura a fost luată de către consiliul local ca urmare a reclamaţiilor periamoşenilor
slujba religioasă, conform tradiţiei, primarul Rodica Boancăş care s-au plâns că le sunt sustrase recoltele din câmp după lăsarea întunericului.
s-a prins în horă, animând locuitorii comunei la petrecere. La
manifestările rugii au fost prezente personalităţi ale comunei Agenda poliţiei
dar şi invitaţi speciali printre care şi Alin Popoviciu, deputatul În ultima lună, poliţiştii periamoşeni au efectuat o serie de acţiuni pe linia circu-
Colegiului 5 din judeţul Timiş. Cu toate că atmosfera în cele laţiei rutiere. În urma derulării acestora, s-au constatat două infracţiuni şi au fost
trei zile a fost una de sărbătoare iar Naşii Rugii au fost Primă- aplicate şapte amenzi contravenţionale. Pe raza comunei au fost comise trei furturi
ria şi Consiliul Local Periam unii dintre consilieri nu au onorat din gospodăriile locuitorilor. Autorii au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti care
cu prezenţa masa festivă a Rugii. le-au întocmit actele de cercetare penală pentru a-i trimite în instanţă.

2 | Nr. 7 | luna septembrie 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Primarul şi problemele periamoşenilor


1) Există anumite nemulţumiri din partea plâns de acest fenomen şi eu sunt afectată de
celor care au achiziţionat prin licitaţie parcele zgomotul produs de cei care fac raliuri cu mo-
la Periam Port. Ei susţin că nu vor mai putea tociclete pe şoselele comunei. Ei încalcă legea
construi în zonă deoarece aceasta este decla- depăşind limitele de viteză, ne poluează fonic
rată inundabilă. Care este situaţia reală? şi pun în pericol circulaţia. În acest sens am
- Cetăţenii care au cumpărat respectivele par- trimis o sesizare poliţiei locale care sper că se
cele au devenit proprietarii acestora. Conform va ocupa de soluţionarea pe cale legală a aces-
Legii Apelor nr. 107/1996, art. 49, aliniatul 4 tei probleme.
se pot construi în zona Periam Port, printr-o 4)Se apropie alegerile prezidenţiale. Ce mă-
declarație de construcție pe proprie răspunde- suri organizatorice veţi lua şi cum credeţi că
re, doar case de vacanţă. vor vota periamoşenii?
2) Recent aţi fost aleasă preşedinta filialei Timiş - Suntem pregăţiţi pentru acest moment elec-
a Asociaţiei comunelor din România. Ce puteţi toral. În comună se vor amenaja trei secţii de
face în această calitate pentru periamoşeni? votare. Desigur, din punct de vedere al votului,
-Într-adevăr, am fost aleasă în această funcţie fiecare locuitor are libertatea de a alege can-
în timp ce eram în concediu. Votul colegilor didatul preferat. Eu sper ca periamoşenii să
mei primari mă onorează şi mă obligă să mili- dea votul lor candidatului partidului pe care
Aşa cum v-am obişnuit în pre- tez pentru drepturile administraţiilor locale în îl reprezint, respectiv preşedintelui Traian Bă-
cedentele ediţii ale revistei Pro raport cu instituţiile deconcentrate din judeţ sescu. Mai ales că, actualul șef al statului și-a
Periam, am continuat să stăm sau cu cele centrale. Voi lupta pentru o descen- lansat candidatura zilele trecute la Sânnicolau
de vorbă cu periamoşenii. Pe tralizare reală şi eficientă pentru comunitate. Mare în colegiul nostru, lângă noi, ceea ce ne
această cale, ne-au fost semna- Sunt convinsă că nu va fi uşor, există diferite onorează! Spun acest lucru deoarece, ca pri-
late câteva din problemele care îi oprelişti, dar sunt decisă să mă “bat” pentru mar, am fost susţinută în tot ceea ce s-a reali-
frământă sau despre care doresc toate aceste obiective. zat în comună de către reprezentanţii PD-L.
să afle lămuriri. Despre acestea, 3)Ce măsuri aţi întreprins pentru opri- Mă refer la preşedintele CJT, Constantin Os-
am vorbit cu primarul Rodica rea “raliurilor” de pe şoselele comunei? taficiuc, la deputatul Alin Popoviciu şi la mulţi
Boancăş. - La fel ca mulţi cetăţeni ai comunei care s-au alţi colegi de partid.

Gospodari pentru o comună frumoasă Noi taxe de salubrizare


Consiliul local a aprobat noi tarife şi condiţii de
Şi în acest număr al ridicare a gunoiului menajer. Acestea au intrat în
AȘA DA AȘA DA revistei Pro Periam vigoare începând din data de 1 octombrie 2009.
vă prezentăm câteva Noua taxă de colectare, depozitare şi transport a
exemple pozitive şi gunoiului este de 15 lei/familie pentru familiile
compuse din 2-5 persoane şi 7,5 lei pentru gos-
negative din comună. podăria formată dintr-o singură persoană. Modi-
1. Imobil pe strada Freziei, nr. ficarea taxelor de salubrizare s-a impus datorită
87. Chiar dacă, în prezent, se închiderii gropii de gunoi din comună şi a costu-
mai lucrează la renovarea ca- rilor suplimentare pentru transportul şi depozita-
sei, spaţiul verde din faţă a fost rea deşeurilor la groapa de gunoi autorizată de la
amenajat cu mult bun gust. Sînnicolau Mare. Preluarea deşeurilor menajere
1 2 se va face de două ori pe lună, respectiv în prima
2. Strada Mureşului, nr. 30. şi a treia săptămână a lunii. Toţi locuitorii trebuie
Drum de acces placat cu dale, să încheie noi contracte cu firma de salubrizare
spaţiu verde îngrijit şi multă pentru noile sume şi condiţii, nerespectarea
AȘA NU 3 AȘA NU curăţenie. acestei obligaţii sancţionându-se cu amendă de
la 500 la 1000 Ron. O metodă prin care locuitorii
3. Strada Calea Aradului, nr. 31. pot depozita mai rar gunoiul este realizarea com-
Remorcă, semănătoare, utilaje postului.
agricole depozitate pe dome-
niul public. Dincolo de apsectul
inestetic, cei mici se pot acci-
denta dacă se joacă în zonă.
4. Strada Nufărului, nr. 73. Mul-
4 te gunoaie, blocuri de ciment,
resturi vegetale în faţa casei.
Nepermis!

| Nr. 7 | luna septembrie 2009 3


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

ISSN: 1842-760X

Hotărâri ale Consiliului Local


În ultimele două şedinţe ale CL Periam parc, în timp ce consilierii Voicu Liviu, pe proprie răspundere, în zona Periam
au fost emise un număr de 15 hotărâri. La Dumitraş Cornel, Mager Călin-Marius, Port, pe amplasamentul destinat proiec-
prima dintre întruniri au absentat consi- Hojda Diana-Mihaela au decis să se ab- tului comun cu primăria Mako, nu a fost
lierii locali Ciora Sabin şi Cozma Vasile, ţină. Hotărârea ce vizează construcţia votată de consilierii Dumitraş Cornel şi
la cea de-a doua consilierii Bucşe Adriana, unei baze sportive, lucrare care va începe Ciora Sabin, Mager Călin-Marius abţi-
Cozma Vasile, Hojda Diana şi Voicu Liviu. anul viitor, a fost aprobată de 10 consi- nându-se la vot. Urmare a alegerii pri-
lieri, un vot de abţinere venind din par- marului Rodica Boancăş ca preşedintă a
În unanimitate a fost votată o hotărâre tea consilierului Mager Călin- Marius. filialei timişene a Asociaţiei Comunelor
privind trecerea unui teren în patromo- Trecerea unor terenuri din zona Periam din România, toţi cei nouă consilieri pre-
niul comunei. Primarul Rodica Boancăş Port în proprietatea comunei a vizat o zenţi la şedinţă au votat ca sediul filialei
a solicitat închirierea unui spaţiu, din in- altă hotărâre. Transferul de terenuri era judeţene să se constituie în incinta clădi-
cinta Căminului Cultural, pentru sediul necesar derulării în bune condiţii a pro- rii primăriei Periam.
Asociaţiei Pensionarilor “Mureş” din iectului de colaborare dintre primăriile
comuna Periam. Împotriva închirierii a Periam şi Mako. La această hotârâre s-au Cifrele vorbesc...
votat consilierul Liviu Voicu, abţinerile consemnat două voturi împotrivă (Voi-
fiind ale consilierilor Dumitraş Cornel cu Liviu, Dumitraş Cornel) dar şi două La cele 15 hotârâri recordul la abţinere
şi Mager Călin Marius. Primarul comu- abţineri (Hojda Diana-Mihaela, Mager de la vot l-a înregistrat consilierul Mager
nei a spus că abţinerile sunt, de fapt, tot Călin-Marius). În unanimitate s-a votat Călin- Marius (8 abţineri). Îl urmează
un vot împotrivă. O altă hotărâre a vizat solicitarea primarului Rodica Boancăş consilierii Voicu Liviu (3 abţineri), Du-
investiţia noului parc din Kaulă, în opi- de a fi repartizată suma de 20.000 de lei mitraş Cornel şi Hojda Diana- Mihaela
nia primarului, un parc necesar pentru pentru plata asistenţilor personali a per- cu câte 2 abţineri. La voturi „împotrivă”
localnici. Investiţia se va realiza în cea soanelor cu handicap. Banii vor fi achi- pe primul loc se situează consilierii Voi-
mai mare parte din fonduri ale Minis- taţi începând cu 7 octombrie, la acest ca- cu Liviu şi Dumitraş Cornel (fiecare câte
terului Mediului. Şapte consilieri au fost pitol fiind înregistrate restanţe la plată de două voturi), Ciora Sabin împotrivindu-
de acord ca periamoşenii să aibă încă un două luni. Hotărârea privind construirea se o singură oară.

“Podul prieteniei” Căsătorii înregistrate


Grădiniţa cu program prelungit din Periam a lansat un proiect de parteneriat cu
alte trei grădiniţe, care se va desfăşura timp de un an. Coordonatorul activităţilor la primăria Periam
este institutorul Daniela Bobu. Partenerii în proiect sunt, pe lângă grădiniţa din în luna august:
comună, grădiniţa cu program normal din Sânpetru Mare (institutor Bataniat
Anela şi Tăran Adina, educatoare Pelaici Danita şi grădiniţa cu program prelun- 1. Cărpinişan Gheorghe şi
git din Mokrin - Serbia (educatoare Golic Milica şi Novacov Snezana). Scopurile Trica Angela
proiectului sunt: dezvoltarea deprinderilor morale, religioase, patriotice şi ar- 2. Preda Marian şi Recski
tistice ale copiilor preşcolari; cultivarea sentimentelor de prietenie; colaborări Ramona-Daniela
prin activităţi comune; consolidarea relaţiilor de colaborare între educatoarele din cele trei grădiniţe. Ca şi acţiuni sunt vizate: 3. Mate Petru-Daniel şi Leeb
susținerea unor serbări; vizite între preşcolarii din cele trei grădiniţe; picnic în zona de agrement Periam Port; schimburi de Ana-Ionela
daruri și amintiri; confecţionarea de lucrări colective din materiale reciclabile şi materiale din natură. 4. Ungureanu Alexandru-
Uwe şi Ambruş Maria-Mag-
dolna
Vom avea o stemă a comunei Casă de piatră!
Conform legislaţiei şi comunele au nevoie de o stemă. Aceasta simbolizează tradiţiile
istorice, realităţile economice şi social-culturale locale. Pentru ca Periamul să aibă o
stemă sunt necesari mai multi paşi. Unul este o dezbatere publică care constă în afişa- Decese luna august
rea stemei timp de 30 de zile într-un loc public (în cazul de fatã avizierul din faţa pri-
măriei) însoţită de o documentaţie explicativă. În această perioadă, se pot face sugestii înregistrate la
şi completări de către orice cetăţean al comunei Periam, în scris, fie la cutia de “Sugestii primăria Periam:
şi reclamaţii” din incinta primăriei, fie completând formularul on-line de pe pagina
de Internet a administraţiei locale periamoşene. Sugestiile trebuie neapărat însoţite 1. Prala Marin
de numele complet şi adresa din buletin. Odată înregistrate, punctele de vedere ale 2. Bordeianu Ioan
3. Geoldeş Ioan
periamoşenilor se vor lua în considerare la dezbaterea publică care se va anunţa după
expirarea celor 30 de zile de afişare publică a stemei. La întâlnire vor fi invitați repre- Dumnezeu să-i odihnească
zentanţi ai primăriei. Poate participa la întâlnire orice periamoşan interesat de această în pace!
temă. Va fi prezent şi proiectantul stemei propuse, Vintilă Rusan.
4 | Nr. 7 | luna septembrie 2009
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM
Anul III ● Nr. 8 ● Noiembrie 2009 ● GRATUIT ● www.primatimperiam.ro

E nevoie de votul vostru! comună. Toate aceste investiţii sunt realizate sau începute
în mandatul meu de primar PD-L, partid care, prin repre-
În 22 noiembrie ne vom alege preşedintele ţării. Vă în- zentanţii săi de la nivel judeţean sau naţional, a ajutat
demn pe toţi, cei cu drept de vot, să vă prezentaţi la secţiile foarte mult Periamul. De aceea votul vostru, atât de pe 22
de votare. Trebuie să votaţi pentru viitorul României. Cum noiembrie cât şi de pe 6 decembrie, trebuie să îi fie acordat
Periam este parte a acestei ţărişoare, vom vota şi viitorul lui Traian Băsescu. Dezvoltarea pe viitor a comunei depin-
Editorial comunei în care trăim cu toţii. Înainte de a pune ştampi- de de votul dumneavoastră şi de câştigarea alegerilor de
la pe buletinul de vot să vă gândiţi câte proiecte au fost către Traian Băsescu.
Rodica Boancăș Vă aştept la vot!
finalizate şi câte sunt demarate şi trebuiesc terminate în

Alegerile prezidenţiale şi referendum 2009 zinte cu buletinul sau cartea de identitate. (independent) şi Constantin Rotaru (Partidul
Cetăţenii cu drept de vot pot opta, în mo- Alianţa Socialistă).
mentul în care se prezintă la secţia de votare,
atât pentru alegerea preşedintelui României, Totul despre referendum
cât şi pentru referendum, sau numai pentru Preşedintele Traian Băsescu a decis prin decret să convoace
unul din aceste scrutine. Ştampila cu menţiu-
nea „VOTAT” se aplică în interiorul patrula- în aceeaşi zi cu alegerile prezidenţiale un referendum na-
terului care cuprinde numele candidatului pe ţional pentru consultarea populaţiei în privinţa reducerii
care fiecare cetăţean doreşte să-l aleagă, în caz numărului de parlamentari de la 471 la maximum 300 şi la
contrar buletinul fiind declarat nul. După ce transformarea Parlamentului în unul unicameral. Referen-
au votat, cetăţenii îndoaie buletinul de vot şi dumul va avea două întrebări la care poporul este chemat
îl introduc în urne. Ulterior, alegătorii trebuie să răspundă cu DA sau NU.
să predea ştampila preşedintelui secţiei, care
are obligaţia sa ştampileze actul de identitate,
menţionând data scrutinului. Biroul Electoral Prima întrebare scrisă pe buletinul de vot va fi “Sunteţi de
Central a decis că introducerea unui buletin acord cu trecerea la un parlament unicameral în Româ-
de vot în altă urnă decât cea destinată nu nia?”. Pe alt buletin de vot va fi scrisă a doua întrebare:
Duminică, 22 noiembrie 2009, românii sunt
chemaţi la urne. Ei vor vota pentru alegerea atrage nulitatea acestuia. Pe buletinul de vot “Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari
preşedintelui ţării şi, în cadrul unui referendum, pentru alegerea preşedintelui României pri- la maximum 300 de persoane?”. Buletinele de vot con-
pentru reducerea numărului de parlamentari. ma poziţie aparţine candidatului Crin Anto- ţinând cele două probleme supuse referendumului vor
Dacă niciunul dintre candidaţii pentru preşe- nescu (PNL). Poziţia a doua va fi ocupată de fi tipărite în culori diferite, respectiv buletinul de vot nr.
denţia României nu va obţine 50% plus unu Mircea Geoană (Alianţa politică PSD+PC),
pe locul trei pe buletinul de vot este tipărit 1 în culoarea negru iar buletinul de vot nr. 2 în culoarea
din voturi, atunci se va organiza un al doilea tur albastru.
de scrutin pe data de 6 decembrie. numele lui Kelemen Hunor (UDMR). Pe
  poziţia a patra în buletinul de vot este înscris
Alegătorii se pot prezenta la urne începând numele lui Traian Băsescu (PD-L). Sancţiuni electorale
cu ora 7.00 şi pot să voteze până la ora 21.00. Urmează în ordine Sorin Oprescu (indepen- Potrivit Legii nr. 330/2004, privind alegerea Preşedintelui,
Ei vor vota în localitatea de domiciliu, la sec- dent), George Becali (PNG-CD), Cristian oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul
ţia de votare la care sunt arondaţi. Iane (Partidul Ecologist Român), Gheorghe determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un
  Eduard Manole (independent), Corneliu Va-
anumit candidat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
Cum votăm ? dim Tudor (PRM), Remus Florinel Cernea
La secţia de votare românii trebuie sa se pre- (Partidul Verde), Constatin Ninel Potârcă la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Unde votăm? soţ, 62 – 210 nr. cu soţ). La secţia de votare cu numărul 565 de la Şcoala Mică,
strada Viorelelor nr. 1, sunt distribuiţi locuitorii comunei Periam de la numerele
Cu ocazia alegerilor prezidenţiale şi referendumului programate pe data de 22 661-1533 (numere vechi), de pe străzile (cu denumirile noi) următoare: Molidu-
noiembrie 2009, pe raza comunei Periam, vor funcţiona 3 secţii de votare. lui, Leandrului, Panselelor, Teilor, Stadionului, Daliei, Crizantemelor, Calea Timi-
şoarei, Zambilelor, Zorelelor, Lalelelor, Armoniei, Viorelelor, Mestecenilor, Salciei,
La secţia de votare nr.564 de la Liceul Teoretic Periam de pe strada Magnoliei nr. Gării, Narciselor, Nufărului, Trandafirilor, Răchitei ( nr. 9 şi nr. 14), Magnoliei (19
2, sunt distribuiţi locuitorii comunei Periam de la numerele cuprinse între 1 şi – 27 nr. fără soţ, 8 – 22 A nr. cu soţ), Vişinului (47 – 69 nr. fără soţ, 42 – 52 nr. cu
660 (numere vechi) de pe străzile (cu denumirile noi) următoare: Liliacului, Fra- soţ), Stejarului (87 – 95 nr. fără soţ, 72 – 76 nr. cu soţ), Platanilor (55 – 77 nr. fără
sinului, Fagului, Pinului, Salcâmului, Măceşului, Smochinului, Arţarului, Răchitei soţ, 44 – 80 nr. cu soţ), Mureşului (25 – 171 nr. fără soţ, 2 – 92 nr. cu soţ), Freziei
( 1-7 si 4 – 12 nr. cu soţ), Magnoliei (1 – 17 nr. fără soţ, 2 – 6 nr. cu soţ), Vişinului (133 – 157 nr. fără soţ, 2 – 178 nr.cu soţ), Calea Aradului (2 – 60 nr. cu soţ).
(1 – 45, 71 – 75 nr.fără soţ 2-40,54 – 58 nr. cu-soţ, Stejarului (1 – 85 nr. fără
soţ, 2 – 70 nr. cu soţ) Platanilor (1 – 53 nr. fără soţ, 2 – 42 nr. cu soţ), Mureşului De asemenea va fi şi o secţie de votare specială conform prevederilor legale, sec-
(1 – 23 nr. fără soţ), Freziei (1 – 131 nr. fără soţ), Calea Aradului (1 – 239 nr. fără ţia cu numărul 566/S de la Şcoala Mică, de pe strada Viorelelor nr 1.
ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Primarul şi problemele periamoşenilor


de sport, lucrare ce dorim să o începem în
martie, anul viitor. Cum se stă la ajutoarele de încălzire? Şi aici
sunt probleme la listele cu beneficiarii?
Care este situaţia bugetului local, acum în S-au depus 350 de solicitări pentru ajutor
prag de sfârşit de an? încălzire cu lemne şi 140 la gaz. Legislaţia
În ceeea ce mă priveşte, am avut grijă de este perfectabilă şi sper ca, pe viitor, nece-
modul de gestionare a bugetului astfel ca, sarul şi aprobările la aceste ajutoare să vină
la sfârşitul anului, primăria să nu rămână dinspre Consiliul local. Ca preşedinte a
fără bani. Deşi nu am avut bani suficienţi Asociaţiei comunelor, filiala Timiş, voi
pentru plata asistenţilor persoanelor cu iniţia o serie de demersuri ca legea să fie
handicap, am găsit resursele necesare plă- perfectată. Am să vă dau câteva exemple
ţii acestor categorii de persoane. Cu toate care demonstrează că legislaţia are punc-
că este criză, am în vedere, la fel ca în anii tele ei slabe. Există cetăţeni care nu au ve-
trecuţi, să împărţim cadouri de Crăciun niturile evidenţiate. Întrebaţi periamoşe-
pentru elevi şi echipa de fobal. Vor fi în nii dacă consideră normal ca, de exemplu,
total circa 1000 de astfel de pachete. Nu persoane care venituri nedeclarate si chiar
puteam uita, în prag de Sărbători, şi fa- societăţi comerciale să poată primi ajutor
miliile devaforizate din comună. Am în de încălzire în comparaţie cu alţi locui-
vedere să acordăm pachete la circa 200 tori ai comunei. Mi s-a semnalat că sunt
de astfel de familii cu venituri mici. Fa- şi familii care în cererea de ajutor pentru
milii nevoiaşe sunt mai multe, bugetul încălzire au inclus şi membrii ai familiei
însă este limitat. Sper că prin aceste mici care de mulţi ani locuiesc şi muncesc în
Aşa cum v-am obişnuit în atenţii să alinăm puţin necazurile acestor străinătate. Apoi, avem familii cărora le-
precedentele ediţii ale familii. Cât priveşte continuarea lucrărilor am semnat documente necesare pentru
revistei Pro Periam, am la staţia de epurare am primit 6 miliarde lucru în străinătate dar apar cu solicitări
continuat să stăm de vor- de lei vechi. Cu aceşti bani vom acoperi la ajutoare de încălzire. Un alt caz îl re-
cheltuielile de execuţie a investiţiei până la prezintă categoria agricultorilor. Nu sunt
bă cu periamoşenii. Despre această dată. Estimăm că lucrările la staţia puţini periamoşeni care au certificate de
problemele semnalate de de epurare vor fi finalizate spre sfârşitul producători agricoli, fac comerţ şi obţin
aceştia am stat de vorbă cu anului viitor. De asemenea, fac un apel la venituri şi, în plus, mai primesc şi subven-
primarul Rodica Boancăş. periamoşenii restanţieri să plătească taxele ţii de la APIA. Şi aceştia au depuse dosa-
locale. Mai ales că unii dintre ei primesc, rele pentru ajutoare de încălzire. Nu este
Nu se se observă, ca la precedentele alegeri, în aceste zile, bani de la APIA şi nu mai corect faţă de localnicii care chiar nu au
o publicitate electorală agresivă, cu multe pot spune că nu au bani pentru achitarea surse de venit. Să fiu înţeleasă: nu am ni-
afişe pe stâlpi ori garduri. Ce s-a întâmplat? taxelor la primărie. mic personal cu aceşti locuitori. Dar nu mi
Am considerat că periamoşenii au posi- se pare normal ca ei să ceară aceste ajutoa-
bilitatea informării din mai multe surse Care e situaţia distribuţiei pachetelor so- re şi alţii, nevoiaşi, să nu poată beneficia de
despre tot ce înseamnă campania electo- ciale cu zahăr şi făină? acest sprijin pentru că, din varii motive, nu
rală. Nu este normal să se lipească afişe Avem pe raza comunei un număr de 508 se încadrează la categoriile ce le pot primi.
pe stâlpi, pe pomi, pe garduri. Avem ex- beneficiari de astfel de ajutoare. Cantită- Exemple sunt mai multe, dar din lipsă de
perienţa alegerilor din anii precedenţi şi ţile de zahăr şi făină nu au ajuns încă dar, spaţiu nu le pot prezenta în ziar, dar voi
cunoaştem faptul că, de cele mai multe când vor sosi, vor fi împărţite imediat. Cât publica listele cu cereri la avizierul şi pe
ori, respectivele afişe erau rupte de ad- priveşte listele cu beneficiari de ajutoare pagina de internet a primăriei.
versarii politici. Pentru locuitori se crează sociale, eu am mari semne de întreba-
un disconfort, în sensul că acestea se lăsau re asupra modului cum au fost stabilite. Am auzit că aţi distribuit, în scopuri electo-
pe trotuare ori spaţii verzi şi s-ar fi făcut Sunt anumite probleme de inechitate la rale, pizza periamoşenilor. Este adevărat?
doar gunoi. Ca atare, pentru evitarea unor aceste liste întocmite nu de către primăria Nu. Pizza a fost dată de reprezentanţii
astfel de situaţii am interzis afişajul în alte Periam ci de instituţii din Timişoara. Vă unui partid advers. Îmi pare rău că pe-
locuri decât cele autorizate. dau exemple. Sunt pensionari în Periam riamoşenii au fost momiţi cu astfel de
care au 410 lei lei venit şi nu primesc făină produse care erau expirate din luna sep-
Locuitorii ne-au spus că primăria ar desfiinţa şi zahăr. În schimb, avem şomeri, posesori tembrie. Mi s-au semnalat cazuri de to-
şi demola piaţa din Kaulă. Este adevărat ? de maşini străine scumpe, care vor primi xiinfecţii alimentare de la consumul piz-
De când am fost aleasă primar al comunei aceste ajutoare sociale. Nu mai spun că zelor electorale cu termen de valabilitate
Periam am făcut eforturi ca piaţa să fie au- mai avem o categorie de periamoşeni care expirat. Aceste cadouri electorale ilegale
torizată şi avizată pentru a fi funcţională. nu primesc aceste ajutoare deoarece nu au au fost distribuite chiar de periamoşeni,
Din păcate, amplasamentul acesteia nu a pensie ci doar indemnizaţii cum ar fi d-na pentru care se pare că sănătatea concetă-
permis avizarea. În aceste condiţii, am luat Domnica Drăcea care are o indemnizaţie ţenilor nu contează. Mă întristează faptul
măsura ca piaţa să fie demolată. Materia- de doar 80 ron/lună. Nu este corect! Însă, că se profită de situaţia materială precară a
lele de construcţie ce se vor recupera vor în calitate de primar am obligaţia să res- unor periamoşeni, lucru care îi îndeamnă
fi destinare ridicării de vestiare la terenul pect aceste liste. pe aceştia să accepte astfel de atenţii.

2 | Nr. 8 | luna noiembrie 2009


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

Emoţii, distracţie, mister


Un altfel de bal... al bobocilor
Ediţia din acest an al Balului Bobocilor a avut ca
temă principală Halloween-ul.

Petrecerea a avut loc în seara zilei de 30 oc-


tombrie 2009. Sala a fost decorată cu dovleci
încrustaţi cu feţe înfricoşătoare în vreme ce
lumânările aprinse de jur împrejur au creat o
Un Periam verde, atmosferă de mister. Elevii din clasa a IX-a,
selectaţi pentru concurs, au fost supuşi la mai
un mediu sănătos multe probe hazlii: împins ceapa cu o sticlă de
Un mediu curat înseamnă un mediu sănătos iar unei comu- apă legată la gât, de scos un inel cu gura din-
nităţi îi trebuiesc cât mai multe spaţii verzi. Recent, a avut tr-o farfurie cu zahăr praf ori de luat un măr
loc a doua etapă a refacerii parcului central din Periam. Ac- cu gura dintr- un vas cu apă. Petrecerea a mai
ţiunea vine la un an de la iniţierea proiectului de amenajare avut parte de dansuri dar şi de o prezentare
a spaţiilor verzi din comună. „Parcul este cartea de vizită a de porturi populare internaţionale. “Zânele”
comunei. Investiţia a fost inclusă în bugetul local pe anul petrecerii au fost ...trei băieţi din clasa a XII-a,
2009, banii fiind alocaţi achiziţionării arborilor şi florilor. mascaţi în eroinele din desenele animate Power
La începutul lunii noiembrie s-au plantat cei peste 150 de Puff Girls. Apariţia lor a reuşit să stârneas-
arbori achiziţionaţi din soiurile platani, tei, stejari, ginko că un râs general în sală. Juriul a fost format
biloba, frasini şi ulmi. În rondourile de flori de la intersecţia
dintre străzile Armoniei şi Mureşului s-au plantat 70 de tran- din profesori de la Liceul Teoretic Periam şi
dafiri, câţiva fiind plantaţi şi în rondoul de flori din mijlocul reprezentanţi ai sponsorilor principali ai eve-
parcului. Fac apel la locuitorii comunei să nu rupă florile sau nimentului. Invitaţi speciali au fost primarul
să distrugă puieţii de arbori plantaţi. Trebuie să dovedim cu Rodica Boancăş şi deputatul Alin Popoviciu.
toţii că dorim să avem parcuri şi spaţii verzi curate şi îngriji- S-au distribuit diplome şi titluri mai multor
te” spune primarul Rodica Boancăş. Copacii au fost plantaţi participanţi. După deliberările juriului Miss
de către angajaţii primăriei şi persoanele care beneficiază de Boboc 2009 a fost declarată Ana-Maria Sitar
ajutor social în timp ce trandafirii au fost plantaţi de un grup iar Mister Boboc 2009, Eugen Minescu.
de elevi de la Liceul Teoretic Periam.

Gospodari pentru o comună frumoasă Un hoţ care nu va mai


pedala ceva timp
Şi în acest număr al
AȘA NU revistei Pro Periam De la începutul toamnei, pe raza comunei Periam,
s-au constatat o serie de furturi de biciclete. După
vă prezentăm câteva două luni, hoţul îndrăgostit de ciclism a fost prins. Cel
exemple pozitive şi puţin o lună el nu va mai avea ocazia să facă mişcare
negative din comună. pe două roţi.
1. Strada Liliacului este la mar- Începând cu luna septembrie 2009 au început să
ginea comunei. Din acest motiv, curgă reclamaţiile la postul de poliţie Periam. La
mulţi dintre locuitori aruncă adăpostul nopţilor, cineva fura, din curţile oame-
gunoaie pe câmp creându-se nilor, biciclete. Hoţul nu se dădea la o parte nici de
adevărate focare de infecţie. la sustragerea de butelii sau drujbe. Poliţia locală
1 Găseşti resturi vegetale, sticle de a descoperit autorul furturilor de biciclete taman
plastic, tot felul de gunoaie. Cea în localitatea arădeană Sânpetru German, după ce
mai afectată este familia Stro- acesta tocmai furase, evident, o bicicletă. Hoţul, pe
ie de la nr. 60 (38). Cei doi soţi nume Claudiu Munteanu (37 ani) din Periam, avea
AȘA DA sunt revoltaţi că parte din vecini antecedente, el fiind eliberat condiţionat la începu-
aruncă gunoi în faţa casei lor, pe tul anului din penitenciar. Acesta va fi cercetat penal
domeniul public. Ei solicită con- fiind decisă de către instanţă arestarea preventivă
troale ale primăriei şi sancţiona- pentru 29 de zile.
rea celor prinşi.

2. Pe strada Liliacului găseşti şi


aspecte pozitive. Chiar dacă nu
este o construcţie nouă, imobilul
de la nr. 2 este cochet. Spaţiul
2 din faţa casei este îngrijit având
o mică grădină de flori în care au
fost puşi câţiva bolovani de râu.

| Nr. 8 | luna noiembrie 2009 3


ZIAR AL PRIMĂRIEI PERIAM

ISSN: 1842-760X

Hotărâri ale CL Periam


Urez tuturor locuitorilor
comunei Periam care poartă
numele Mihail şi Gavril,
În şedinţa din data de 14 octombrie, consilierii locali au adoptat un număr de patru hotărâri. Andrei şi Nicolae un sincer
Prima dintre acestea, HCL nr. 73/2009, a vizat aprobarea trecerii unei parcele, în suprafaţă “La mulţi ani!”
de 14.669 metri pătraţi, aflată în intravilanul comunei Periam, din proprietatea statului în Primar Rodica Boancăş
patrimoniul public al localităţii. Concret, este vorba de terenul pe care este amplasat stadionul
comunal şi care nu a fost revendicat în baza legilor fondului funciar şi al Legii nr.10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 Căsătorii luna septembrie
decembrie 1989. Toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă au aprobat trecerea parcelei 2009:
la patrimoniul public al comunei. HCL nr. 74/2009 a vizat participarea comunei Periam în
Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere limitată BANAT-TRIPLEX
1. Sărăndan Cosmin şi Cioara
CONFINIUM (GECT), grupare ce urmează a se înfiinţa în zona graniţei triple româno Veronica
- maghiare - sârbe. Hotărârea a fost votată favorabil de 11 consilieri, Mager Călin Marius
votând împotriva participării comunei la respectiva grupare în timp ce consilierul Sabin Ciora Căsătorii luna octombrie
s-a abţinut. CL Periam şi-a manifestat intenţia de participare în acest tip de structură, prima- 2009:
rul Rodica Boancăş fiind împuternicit să semneze, din partea comunei noastre, prevederile 1. Iuga Vasile şi Toma
convenţiei de participare şi cele legate de înfiinţarea GECT. De asemenea, primarul comunei Noemi-Adela
a primit acordul majorităţii consilierilor de a asigura condiţiile necesare, legate de resursele 2. Mic Daniel-Lovin şi Bulz
umane şi materiale, pentru asocierea Periamului la GECT. Toţi consilierii prezenţi la şedinţă Elena-Cornelia
au votat pentru înfiinţarea Clubului Sportiv ,,Avântul” Periam cu secţii de fotbal, handbal, 3. Cantauz Bogdan-Tudor şi
volei şi atletism. Clubul îşi va începe activitatea la 1 ianuarie 2010 şi va avea drept obiect Rudăreanu Daniela-Bianca
principal de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne
şi internaţionale. Consilierii au mai aprobat şi numirea structurii de conducere a clubului.
4. Rosenstengel Viorel şi Pop
Astfel, Consiliul director va avea ca membri pe primarul Rodica Boancăş, consilierii Adriana Lăcrămioara
Bucşe şi Marius Mager. Ultima hotărâre adoptată în respectiva întrunire a avut drept temă 5. Lung Marius-Zoltan şi
rectificarea bugetului pe anul 2009. Zece dintre consilieri au fost de acord cu rectificarea iar Irodia Liliana
trei s-au abţinut de la votare. 6. Călugăru Florin şi Iungling
Claudia-Maria
7. Câmpean Ioan şi Pop
Întreruperile de
Handbal şcolar la Periam energie vor fi anunţate
Maria
8. Iurovici Marius şi Şimon
din timp! Danusia-Dia
În data de 5 octombrie 2009 s-a aniversat Ziua Internaţio-
nală a Educaţiei. La Liceul Teoretic Periam această zi a fost
9. Fuss Eugen şi Filin Violeta
În ultima vreme, periamoşe-
marcată prin desfăşurarea unui campionat de handbal. nii s-au confruntat cu dese Casă de piatră!
întreruperi ale energiei elec-
La competi- trice fără să fie anunţaţi. Si-
ţie au partici- tuaţia a fost reglementată de Decese luna
pat mai mul- curând datorită intervenţiei
te echipe de septembrie 2009:
primarului comunei la fir-
fete şi băieţi ma de distribuţie a energiei 1. Ciolea Gheorghina
din clasele de electrice. „Datorită faptului 2. Ardelean Maria
gimnaziu şi că linia de medie tensiune a 3. Axinte Lenuţa
liceu. Orga- intrat în reabilitare au fost
nizarea eve- multe întreruperi, din păcate, 4. Şimon Ştefan
nimentului a neanunţate. Or, aşa ceva nu
aparţinut conducerii liceului şi profesorilor de sport, arbi- este normal. Am luat legătura Decese luna
trajul fiind asigurat de către profesorii Bălan Constantin şi cu firma care execută lucrările octombrie 2009:
Timoce Silviu. Meciurile au fost extrem de disputate. După şi vom anunţa, din timp, (la
mai bine de şase ore, turneul şi-a desemnat câştigătorii. La avizier şi pe site-ul primări- 1. Candreanu Lucica
fete s-a impus echipa clasei a VIII-a iar la băieţi cea a cla- ei) când şi unde vor avea loc 2. Trifa Petru
sei a VII-A. Cele mai bune echipe de liceu au fost, atât la întreruperi. În plus, am cerut 3. Ţăran Traian
fete, cât şi la băieţi, cele ale clasei a XII-R. Primarul Rodica ca reprezentanţii firmei să
Boancăş a acordat diplomele şi cupele echipelor căştigătoa- 4. Coşa Muţu
anunţe personal cetăţenii că
re. În finalul manifestării a avut loc un meci între echipa se va întrerupe energia elec- 5. Lang Ioan
profesorilor şi cea a băieţilor din clasa a XII-R. trică pe strada lor” spune pri- Dumnezeu să-i odihnească
marul Rodica Boancăş. în pace!

4 | Nr. 8 | luna noiembrie 2009


SUPLI
MENTEDI
TATDECRI
STIMI
REA
p
lus
Zi
uaInt
ernaţ
ional
ă TurulPhenomenalGi
l
let
te
al
imbi
lorst
răi
ne
Turulaconst atdi nr eali
zar eauneist afet
edeal er
gare
non- stopî njur ulRomâni ei,peodi stantãdepest e3. 000
km,t impde15zi l
epr in24dej udete.
Proiect uls- adesf ãşur atînper ioada21sept embrie-
5oct ombr i
e2009.Pe1oct .î
nj ur
ulorelor9,30car avanaa
tr
ecutpr incomunaPer i
am undeaavutl ocsischi mbar ea
stafeteiî ntreal ergãt ori
.
Stafetaaf ostescor t
atãde4
masi nil af i
ecar ealegãt orsi
s-adepl asatcuomedi ede
Luni ,28. 09. 2009,l aCent ruldeDocu- 10km/ h.Al ergãt oriisunt
ment aresiI nformar ealLi ceul uiTeo- asigurat idecãt reFeder ati
a
reti
cPer i
am,aavutl ocomasãr otundã RomânãdeAt letism sis- a
cupr i
lejulZi leiInter nat ional eaLi mbi l
or al
er gatnon- stop,î n3echi pe
Strãine,or gani zat ãdeCat edradel imbã cares- auvorschi mbat
sicomuni car e.S- apr ezent atunr ef er
at di
n8î n8or e.Fi ecar eet apãdecât e8or eaf ostpar cursã
despr esemni fi
cat i
aacest eizile,s-au de7at l
et icareaual eargatconsecut iv
.
recitatpoezi i,s-aascul tatmuzi cã.Nuî n Pent rubunadesf ãsurareaeveni mentului,poli
ti
alocalã
ulti
mulr ând,auf ostpr ezent ateslide-uri
aescor tatconvoi ulîntrel i
mi t
elelocali
tãt
iiPeriam.
despr ecul turasici vili
zat i
af rancezã,en-
glezãsiger manã. Turulaf osti ncl usî nCar t
eaRecor duri
lorGui ness.
Aupar t
icipatel evidi ncl asel egimnazi al
e I
magi
nişi
videocl
i
pur
ipe:
sili
ceal e.El evaDr agosAl exandr adi n
clasaaX- a,car es- aî nr osdecur ânddi n

Halloween
Frant al e-aî mpãr tãsi tcol egi l
orcât eva
i
mpr esiisiasubl iniatcâtdei mpor tant
estesãcunost icelput i
nol imbãst rãi
nã, l
aLi
ceu
lTe
ore
ticPe
ria
m
deoar ecenumaiast felpot imunci ,pot i
studiaî nt r
- ot arãst rãinã. LiceulTeor eticPer i
am aor ganizatvi ner i
,30oct ombr ie,un
Înînchei ere,pr of esor iicoor donat ori, concur scuocazi asar batoriicelt
icedeHal loween,sãr bãtoare
KuhnSi grid,Jor zMar cel a,UsvatVi ori
ca, careaf ostmedi ati
zat ãînSUAsiî ntret i
mpaf ostpreluat ãde
AvramovAna,I ancuDani ela,Iovi Anasi aproapeî ntreagalume.Î nsãr bãtoar eaor i
ginalã,înnoapt era
IosifAngel a,aur elevati mpor tantacunoa- dintr
e31oct ombr i
epe1noi embr ieoameni isemascauî n
steriilimbilorst rãine,acul tur i
isicivili
zat
iei creaturicâtmaiî nfri
cosãtoar epent ruaal ungaspi rit
eler ele
europene. Aut or:IosifAngel a careî naceanoapt emagi cãput eaupãsipepãmânt .
Încadr ulconcur sului,juri
ulformatdi npr of esoriaiLiceul ui
Ma
imu
lt
eima
gin
ipe
TeoreticPer i
am aueval uatclaselecar eauf ostîmpodobi t
ede
cãtreelevi ili
ceul
ui.Deasemeneael eviiauveni tlascoal ã
mascat isimachi atiî
ncel emaii nfricosãt oar ecreaturi.
Nuaul ipsitdovleciiincrustaticuf eţedesper i
at,dinti
ifalside
vampi ri
,vr ãji
toar
elesimor mintefal se.El evi iaudatf r
âul i
ber
i
m gi
ma nat i
eisiauavutpar tedeozideosebi t
ã.
Însear azi leideviner i
,încadr ulBal uluiBoboci l
or,auf ost
anuntaticast i
gat
oriipent r
uceamai" scary"cl asã,celmaibun
Imaginişi costum,ceamair eusitãmascã.Acest i
aaupr i
mitdiplome
videocl
ipur
ipe:
specialecut emasar batorii
.
www.
pri
mat
imper
iam.
ro 5
SUPLI
MENTEDI
TATDECRI
STIMI
REA
p
lus

O zideneui
tat-
noivr
em s
ãtr
ãim al
tfel

Luni,5oct ombr i
e2009. ..oziminunat ãdet oamnã!Laor a
11ne- am ,,îmbar cat"î
nmsãi ni
lepecar epãrinti
inostr
iau
avutbunãvoi ntadeanil epuneladi spoziti
esiam por ni
t
sprePer iam Por thotãr
âtisãpetrecem ozideneui tatal
ãturi
dedoamnaî nvãtãtoareDianaHoj da.Asacã,, ,î
narmati"cu
totceeacel et rebuieunorexcursionistiadevãrati
:hranã,
apã,gr ãtar
,mi ngi,j
ocuri
,pãturi
,darnuî nulti
mulr ândsaci
menajer iãimãnuãi ,ne-am i
nstal
att abãra"înmi j
loculpãduri
i
.
Dupãceam i nspectatloculî ncareurmasãpoposi m,ne- am apucatdet reabã.Maiî ntâiam aprinsfoculpent r
ua
pregãtiunpr ânzdelicios.St i
tivorbaaceea. .
..,,
nicimuncãf ãrãpâi ne,ni cipâinef ãr
ãmuncã" !Apoiaî nceputjoaca.
Sicemaij oacã!Cepoat ef imaif r
umosdecâtsãal er
gi,sãt er ostogol eãtipedi g,sãj ocif
otbalsau,,r atelesi
vânãtori
isit oateacest easãsedesf ãsoareînmi j
loculnatur ii
,înaerl i
ber ?
Sipent r
ucãam veni thot ãrâtisãîmbinãm util
ulcupl ãcutul,ne- am suf lecatmâneci l
e,ne-am pusmãnusi l
e,am luat
saciisine-am hot ãr
âtsã- iumpl em.Cuce?Cugunoai e.stiticareepar teat ri
stãapovest i
i?Am umpl utfoar t
emul ti
saci.sigunoai etotmaier au.Or i
undepr i
veaiînjurultãuvedeaist icle,hâr tii
,PET- ur
idesilanumaicât i
vapasiexi st
a
uncont ainergol-gol
ut .Cudezamãgi reînsuflet
eam concl uzi onatcãnoi ,oameni i
,numaiavem r espectf atãde
ni
mi c:nicifatãdeceidi nj urulnostr
u,nicifat
ãdel ucruril
epecar elef olosi m,nicifat
ãdevi etuit
oare,darcelmai
gravef aptulcãnuner espect ãm ni
cimãcarpr opriaviatã...pent rucãNATURAî nseamnãcuadevãr atVIATÃ.

Tr
ecândpesteacestepisodnepl
ãcutam hotãrâtsãreveni
m câtmaicurândînaceastãoazãdelini
stesil
i
bertat
esi
sãcont
inuãm act
iuneadesalvar
eanaturi
iînceputãcumul tti
mpî nur
mã.
Sunt
em elevi
icl
aseiaIV–aAsivrem sãvãr ugãm doaratât:dacãnuvret
isãiubi
tinat
ura,mãcarnuomair ãnit
i.
Vãmult
umi m!

M
i
ci
i Pr
imăr
iaPer
iam pe
m
at
e
ma
t
Aut
i
c
i
e
or
n
i
:I
osi
fAngel
a
Viner i,6.XI .2009, a
avutl ocl as c oal acu Trebui esăţinem pasulcut impul ,i
arpl at
formele
claseleI - VII Inr .1din socialesuntt otmaiî ndrăgite.Suntmul teastfel
Sânni col auMar e depl atfor
mepecar eam f ipututext i
ndesi t
ul
Conc urs ulz onal„Mat e- ofi
cialalprimăr i
ei,darni ciunadi ntreacesteanu
mat icaÎ mpr eunã”l a arfifostcuadevăr atrelevant epent r
uext i
nder ea
careaupar tic i- paginiideinternet .
pat10ec hipaj edi nzonadev estaj udetului Ti
mis. Deaceeaam al esdoarpl atformaTwi tter
,care
Înc adr ulac es tuiconcursechipaLi c
euluiT eoreti
cPer iam, pri
nnat ur
asademi ni-blogaf ostexactceeace
format ãdi nI osim DarãclasaaV- a),HerdeaMi runãclasa aveanevoi epagi nawww. pri
mat imperiam. r
o.Pr i
n
aVI -a), Dobr ic eanEmanuel ãc l
asaaVI I-a)s iVãtavu Twitterputem anunţ aper i
amoşeni iasupr aoricărei
Oanãc l
as aaVI II-
a),auobtinutPREMI ULI . modi fi
cari
,orifâtdemi cipesi t
ulofici
al.
Îifelicitãm at âtpeel ev
i,câtsipedoamnel eprofes
oar e Pef i
ecar epagi năasi tul
uiof i
cialacum aveţ iobar ă
carei -auî ndr umatGeor getaPi ntasiAdel inasir
iantu. deinf ormaţi
iundeput eţivedeapost ări
leTwi t
ter.
6 www.
twi
tt
er.
com/
pri
mar
iaper
iam
p
lus
SUPLI
MENTEDI
TATDECRI
STIMI
REA

S
ufle
tpe
ntr
uSufl
ets
i
Z
iu
ain
ter
nat
i
ona
laad
emo
cr
at
ie
i
Suf
letpent
rusuf
let Zi
uaDemocr
ati
ei
Încadr ulacest uipr oiectt ineriiau Parteaadouaapr oiectuluis-a
ales44def ami l
iinevoi asecu desfãsuratî ntre14- 15
per soaneî nvâr stãdeper aza septembr i
edeZi uaI nt
er nati
o-
comuneiPer i
am.Acest ef ami li
iau nalãaDemocr ati
ei,ocazi ecu
fostaj ut atedet inerilat rebur il
e caret i
neri
iauî mpãr ti
tecusoane
Ungr updeel evidel aLi ceulTeor etic casni cedel at unsi arbã,cul es cuf i
ecarest atdemocr atic
Per i
am f ormatdi nHansiPat ri
kSâr bu, fruct epânãl ar epar areade elevil
orli
ceul ui.Auor gani zat
LãzãuCr i
st i
an,Col banCassi an,Gr ad ust ensi l
edegr ãdinãr itsidi str
ibu- uni nfopointundet ineri
is- au
Oanasipr of esor ulCãr mãzanAndr ei i
readehai nedi ndonat i
i. pututsei nfor meadepr e
suntf ondat oriiini
ti
at i
veici vice" Înger i
i Par teaadouaapr oiectul ui ceî nseamnãunst atdemocr at
.
pãzitori". const ãî ncumpãr areade
Gr upuldeel eviaupar ti
cipatl aun aliment esidi st ri
bui r
eaacest or a Echipaapar t
ici
patlaTimi s
oara
concur sdepr oi ecteor gani zatde fami lii
lornevoi aseî nlimita lapremiereaproiec
telorfinali
ste.
"Cent rulEur oregionalpent ru fondul uiof er i
tdepr oiect . Dinc el
edouãpr emiicares-au
Democr atie" .Ci ncili
ceeauf ost Cent rulEur or egi onalpent ru acor
datunulaf ostcâs
tigatde
selectionat esiauf osti nvitatel a Democr at i
eaf osti mpr esionat echi
pael ev
il
ordel aLi c
eul
uncur sdei nitiereinî nt ocmi rea dei nitiativeper iamoseni l
orsi Teoreti
cPeriam.
depr oi ect e,r eal i
zareadegr af ice, dor est esãpr elungeascã
cursces- adesf ãsur atî nt r
e8- 16 colabor areasidupãt er minar ea
mai .Fiecar edi ntr
ecel e5l i
cee of i
cialãapr oi ect uluipr i
ndonat ii
tr
ebui asãr ealizeze2pr oiect e. deî mbãr ãcãmi nte.
Gr upulper i
amosanaal es" Suf let Ceii nter esat isãaj ut etiner i
ica
pent r
usuf let"unpr oiectde acestpr oiectsãcont i
nuesi
ajutorar eaper soanel orî nvâr st ã dincol odef inant areaact ualã
si"Ziuademocr ati
ei"unpr oiect potsãî icont act ezel a
depr omovar eaZi leiI nt ernat ional e secr et ar i
at ulLi ceul uiTeor et i
c
ademocr at i
ei. Per iam.

N
ouăru
bri
că No
uor
arc
upub
li
cul
p
esit
ul
ofi
c
ial Începândcu9noi
sfârşi
tulanul
embr
ui2009pr
i
i
eşipânăl
măriaPer i
a
am va
Am l ansator ubri
căde l
ucracupr ogram r edus.Acestlucr use
divertismentcunumel e datoreazăi ntr
ăriiînvigoarealegi icare
“Timpl i
ber”pent r
ucei presupune10zi l
edeconcedi uf ărăplată
caredor esccapr i
njoc peanpent r
ut oţiangajaţi
il
astat .Pent ru
săaf l
emaimul t
edespr e anuî ntr
erupel ucrul,pri
mări
aPer iam şi
-a
comunanat al
ă. reduspr ogramulî nf i
ecarezicu2or e.
Înmoment uldef aţă Prinur marenoulor arcupubli
cul valabil
put eţirezolvaunpuzzl ecuimagi
neapri
mărieişiunqui z pânăl asfăr ţ
it
ulanul ui2009est e:
cu10î ntr
ebăr idi
nistori
aPeri
amul
ui
.Ast
felvăput eţit
esta
cunoşt i
nţeledespr ecomunanatal
ăşisăvăj ucaţi
. Luni
-Vi
ner
i08,
30-12,
00

www.
pri
mat
imper
iam.
ro 7