Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN EDUCAIONAL PERSONALIZAT

I. INFORMAII GENERALE
1. Informaii personale
Nume i prenume Data naterii Domiciliul
G. P. 14.09.2004
Profesor psihopedagog Profesor educator Clasa
II
2. Diagnostic
Diagnostic medical!
"utism infantil
Diagnostic psihologic!
autism infantil# diagnosticat la $arsta de % ani# hiperacti$itate# pica# agresi$itate
Diagnostic educa&ional!
'etard gra$ (n asimilarea cunotin&elor i (n formarea capacit)&ilor de (n$)&are# pre*int)
di*a+ilit)&i cogniti$e i cerin&e educati$e speciale care necesit) adaptarea indi$iduali*at,#
diferen&iat, a programei colare
II. !AREA A"!#AL$ A ELE%#L#I DIN &#N"! DE %EDERE
ED#"AIONAL
1. "apacit'i( competene
Comportament motor i psihomotor!
Pre*int, hiperacti$itate# motricitatea fin, este mediu de*$oltat,
Comunicare i lim+a-!
Pre*int, (nt.r*iere (n de*$oltarea lim+a-ului. /mite unele $ocalele i consoane# poate pronun&a
unele sila+e. Nu folosete cu$inte i propo*i&ii pentru a comunica# pronun&, grupuri de sunete
dar# doar la cerere. 0unetele cunoscute de Paul sunt ! a# e#i#o#u#+#d#m#n#p#t. Grupurile de sunete
cunoscute sunt ! au# +au# di# ham# mu# mimi# miau# da# pa# +ine# mama# tata# papa# apa# adi#
dia# pau1l# +ine# +a1na1na# pipi# nu.
De*$oltare cogniti$)!
0crie doar cu ghida- fi*ic permanent# nu citete# nu scrie cu$inte. Nu este fi2at
conceptul de num)r# operea*) doar (n plan o+iectual1concret i cu spri-in psihopedagogic.
Indic, par&ile corpului prin imita&ie# le atinge cu m.na.
Dac) este rugat s) ia cu m.na o+iecte dintr1un loc i s) le mute (n altul reali*ea*)
sarcin,# grupea*) o+iectele doar dup, culoare# nu dup, form,# m,rime i func&ionalitate.
Nu denumete i nici nu indic) o+iecte familiare# tipuri de linii# $ocale# numere#
anotimpurile# lunile anului sau *ilele s)pt)m.nii.
De*$oltare social1afecti$)!
1
/le$ul rela&ionea*) relati$ +ine cu cadrele didactice# e2cept.nd fap*ul ca este agresi$.3a&, de
copii pre*int, indiferen&, i c4teodat, este agresi$ cu acetia. Pare a+sent# manifest) multe
comportamente stereotipe# dar dac, (i este atras, aten&ia men&ine contactul $i*ual cu persoana
de referin&,. 'ela&ionea*) +ine cu aceasta# (n&elege ma-oritatea solicit)rilor dar rar r)spunde
adec$at. Necesit) supra$eghere i spri-in psihopedagogic permanent.
2. &)ncte tari( p)ncte sla*e
Disciplina! Citire Scriere comunicare
Puncte tari Puncte sla+e
0crierea unor litere mari de tipar cu ghida-
fi*ic i $er+al permanent
/2ersarea euritmic) a literelor (n$)&ate cu
foarte pu&in ghida- fi*ic# e2ecut, singur unele
gesturi
/ste interesat si dornic s, scrie
Pronun&, fiecare liter, la cerere prin imita&ie
Incapacitatea de a scrie singur literele (n$,&ate
"ria curricular) Limb i comunicare
5n&elegerea semnifica&iei mesa-elor orale
simple
pronun&area corect, a $ocalelor i a unor
consoane
nu emite toate sunetele
incapacitatea de e2primare (n cu$inte
Disciplina! Desenul formelor
Puncte tari Puncte sla+e
Coordonarea mic)rilor oculo1motorii 6de
cele mai multe ori7
"dopt) po*i&ie corect) (n scris cu ghida- fi*ic
i $er+al permanent
Capacitatea de a reali*a forme cur+ilinii doar cu ghida-
fi*ic i $er+al permanent
'eali*area liniilor i moti$elor se face doar cu
ghida- fi*ic i $er+al permanent
'eali*area liniilor o+lice i fr.nte doar cu
ghida- fi*ic i $er+al permanent
3oarte sla+) capacitate de sinte*) 6integrarea liniilor
(n$)&ate (n modele7
"ria curricular) Matematic
Disciplina! Educaie senzorial, motorie i psihomotorie.
Puncte tari Puncte sla+e
/2ersarea gesturilor rectilinii i rotati$e doar
cu ghida- fi*ic i $er+al permanent
Identific) forme geometrice simple doar cu ghida- fi*ic
i $er+al permanent
'eali*area e2erci&iilor pentru de*$oltarea
echili+rului doar cu ghida- fi*ic i $er+al
permanent
Denumirea *ilelor s)pt)m.nii doar cu ghida-
2
fi*ic i $er+al permanent
0uccesiunea *ilelor s)pt)m.nii nu este fi2at)
Disciplina! Elemente de matematic aplicat
Puncte tari Puncte sla+e
Poate scrie unele sim+oluri grafice ale cifrelor
cu ghida- fi*ic i $er+al
Incapacitate de a estima num)rul de o+iecte
din mul&ime
"ria curricular) rte
Disciplina! Educaie plastic
Puncte tari Puncte sla+e
Poate s) atearn) pe foaie o singur) culoare
far, spri-in fi*ic# doar $er+al
"re tendin&a s, introduc, tot timpul pensula (n
ca$itatea +ucal, sau sa +ea apa pentru
acuarele
Disciplina! Educaie muzical
Puncte tari Puncte sla+e
ate ritmul singur prin imita&ie# pe anumite
melodii# cu spri-in $er+al
Poate reali*a mic)ri simple de dans# pe
melodie cu ghida- fi*ic i $er+al permanent
Nu interpretea*) singur c.ntece
Nu reali*ea*) corela&ia c.ntec1dans
performate (n acelai timp
Disciplina! Euritmie
Puncte tari Puncte sla+e
Poate e2ecuta mic)rile specifice $ocalelor cu
ghida- $er+al # chiar dac, nu le reali*ea*,
corect pe toate
5i place s, e2ecute micarile corespun*,toare
$ocalelor
Nu poate transpune euritmic poe*ii simple
Nu recunoate litera specific) mic)rii
"ria curricular) Educaie fizic i sport
Disciplina! Educaie fizic i acti!iti sporti!e
Puncte tari Puncte sla+e
Poate s) e2ecute diferite mic)ri simple
singur prin imita&ie
Nu poate s) e2ecute mic)rile (nsuite#
demonstr.nd (ndem.nare# for&)# re*isten&) i
$ite*)
/2ecut, mic,rile mai complicate doar cu
spri-in fi*ic
"ria curricular) "ehnolo#ii
Disciplina! bilitare manual
Puncte tari Puncte sla+e
Poate s) m.nuiasc) diferite ustensile de lucru#
materiale cu ghida- fi*ic i $er+al permanent
Poate s) reali*e*e mici lucr)ri personale cu
ghida- fi*ic i $er+al permanent
Nu poate s) reali*e*e (mpletituri pe degete#
l)n&ioare# noduri
Nu poate identifica propriet)&ile fi*ice ale
%
Poate s) reali*e*e lucr)ri prin prelucrarea
materialelor din natur) i prin com+inarea cu
alte materiale cu ghida- fi*ic i $er+al
permanent
di$erselor tipuri de h.rtie# culoare# duritate#
dimensiune
"ria curricular) Consilierei orientare

Disciplina! Consiliere
Puncte tari Puncte sla+e
'eali*ea*) ac&iuni igienico1sanitare cu ghida-
$er+al Nu cunoate regulile de circula&ie
Nu folosete formulele de adresare i polite&e
(n$)&ate
Nu poate face distinc&ia (ntre ce e +ine i ce e
r)u
Terapie educaional, comple !i in"e#ra"

Disciplina! Ludoterapie
Puncte tari Puncte sla+e
accept) micarea mem+relor corpului cu ghida-
fi*ic# (n conte2t ludic
accept) s) arunce mingea cu ghida- fi*ic spre un
alt partener de -oc
accept) implicarea (n situa&ii de -oc de construc&ie
6d)r.m) singur turnurile pe care le construim i se
amu*)7
poate reali*a# la cerere# sarcini simple
urm)rete cu aten&ie c.ntecele la -ocuri mu*icale
are -uc)rii preferate 6cele $iu colorate# sau care
sun)7
nu (n&elege anumite reguli ale -ocului
nu cola+orea*) cu ceilal&i copii (n -ocurile de
echip) dec.t rareori8 prefer) s) se -oace singur
distruge9 de*mem+rea*) -uc)riile 9 -ocuri
distruge materiale de lucru 6coli de h.rtie#
cutii de acuarele# etc. : le rupe# le roade7
Disciplina! Stimulare co#niti!
Puncte tari Puncte sla+e
recunoate 9 discriminea*) unele sunete 9 cu$inte 9
e2presii simple specifice rutinei *ilnice# i le
asocia*) reac&ii comportamentale corecte 6e2! ;ne
preg,tim pentru mas)<=7
are fi2at) lateralitatea 6dreapt)7
(i e2trage informa&ii din mediul (ncon-ur)tor pe
calea sim&urilor 6percep&ii $i*uale# auditi$e#
gustati$e# olfacti$e# tactile : e2! este atras de
-uc)rii9c)r&i $iu colorate7
particip) la e2ersarea scrisului# i a numera&iei prin
+)t)i ritmice cu degetele pe o+iecte# cu ghida- fi*ic
o+ser$) i manipulea*) o+iecte
st) pe scaun (n medie > minute pri$ind acti$itatea
colegilor
pronun&ie doar a unor sunete i sila+e
nu pri$ete direct9(n fa&) persoana care i se
adresea*) dec.t dac) i se atrage aten&ia 6(ns)
este uor distras de orice micare sau sunet
din -ur7
nu cunoate schema corporal) sau facial)
nu (n&elege mesa-e $er+ale comple2e# i deci
nu reac&ionea*) comportamental la acestea
nu discriminea*) culori# m)rimi# forme# litere#
cifre
ma-oritatea o+iectelor le manipulea*)
conform -ocului s)u stereotip# i nu conform
func&ionalit)&ii lor
distruge materiale didactice 6e2! fie de lucru#
plane1suport# -ocuri cogniti$e# etc.7
4
Disciplina! $ormarea autonimiei personale
Puncte tari Puncte sla+e
contienti*ea*) propriile necesit)&i 6foame# sete#
ne$oia de a fi curat7
recunoate o+iectele concrete care &in (n mod direct
de satisfacerea acestor ne$oi 6prosop# pahar#
tac.muri7# tie rolul acestora
r)spunde prin ac&iune la mesa-e $er+ale care includ
propriul corp 6e2! ;scoate din gur)=# ridic) capul=#
;ridic)1te de -os= etc.7
cooperea*) la (m+r)cat 6introduce m.na (n m.nec)#
piciorul (n (nc)l&)minte7
are de*$oltat) deprinderea de orientare (n spa&iul
foarte familiar 6sala de clas)# toalet,# sala de mese7
poate co+or( 9 urc, singur sc)rile cu pai alternati$i#
&in.ndu1se cu m.na de +alustrad)
introduce m.inile su+ -etul de ap)# se spal) pe
m.ini cu ghida- fi*ic par&ial
m)n.nc) singur# folosind lingura8 ia cana cu ap) de
pe mas) i +ea ap) singur
cooperea*) la folosirea toaletei
poate imita cel pu&in o emo&ie de +a*) 6e2! +ucuria#
prin r.s7
nu (n&elege termenii ce definesc spa&ialitatea
i temporalitatea
deprinderile de igien) personal) sunt precare
nu reali*ea*) atunci c.nd se murdarete i
tre+uie s) se spele pe m.ini
coordonare oculo1motorie deficitar)
nu face distinc&ie (ntre hainele proprii i
hainele altora
se descal&) deseori de tot 6inclusi$ ciorapii7 (n
clas)
nu respect) o+iectele din mediul am+iant!
r)stoarn) scaunele# (mpr)tie9distruge
materialele de lucru
se murd)rete pe haine9fa&)9m.ini c.nd
m)n.nc)
Disciplina! Socializare
Puncte tari Puncte sla+e
are unele cunotin&e despre propria identitate 6(i
recunoate numele c.nd este strigat7 i salut) c.nd e
salutat
(i cunoate locul la mas) (n clas)
i1a interiori*at ritmul e$enimentelor principale ale
unei *ile de coal)
uneori reac&ionea*) corect la interdic&ii
accept) ghida-ul fi*ic din partea profesorilor
autocontrol sc)*ut (n situa&ii de frustrare 9
interdic&ii
nu are deprinderi sociale de*$oltate pentru a fi
independent (n situa&ii sociale
nu cunoate nici o dat) personal) 6(n afar) de
numele acestuia7
pre*int) comportamente autoagresi$e 6se
muc) de m.ini7 i distructi$e ale mediului
am+iental
Disciplina! "erapie ocupaional
Puncte tari Puncte sla+e
Poate s) prind)# la cerere# diferite ustensile
'euete s) utili*e*e perforatorul cu pu&in spri-in
Coordonarea mic)rilor oculo1motorii
Poate s) atearn) pe foaie o singur) culoare cu
ghida- fi*ic i $er+al permanent
"re momente c.nd cooperea*)# &in.nd singur
instrumentele de lucru 6pensul)# lipici# etc.7
/ste curios# e2plorea*) polisen*orial 6e2!
tactil#$i*ual# gustati$# olfacti$7 materialele de lucru
primite
/ste atras i poate identifica direc&ia unei surse
"re ne$oie de ghida- fi*ic permanent pentru a
duce la final orice sarcin)
Poate reali*a lucr)ri personale simple doar cu
ghida- fi*ic i $er+al permanent
roade 9 m)n.nc) tot felul de materiale de lucru
6h.rtie# stof)# sfoar)# carton# creioane cerate#
lipici etc.7
?
sonore din clas)
III. O+IE"!I%E GENERALE ALE IN!ER%ENIEI ED#"A!I%E
1. 3ormarea i de*$oltarea capacit)&ii de comunicare ca mi-loc de rela&ionare 63"C7
2. 3ormarea i de*$oltarea capacit)&ii de receptare i e2primare a lim+a-ului oral i scris 6C0C7
%. De*$oltarea a+ilit)&ii de a comunica utili*.nd lim+a-ul specific 6des. 3ormelor 7
4. 3ormarea i de*$oltarea motricit)&ii generale# a corrdonarii mic)rilor 6ed. sen*orial)7
?. Cunoaterea i utili*area conceptelor specifice matematicii 6cifre# numere7. 6elem. de matem. aplicat)7
@. De*$oltarea capacit)&ii de e2plorare# in$estigare i re*ol$are de pro+leme 6educa&ie psihomotorie i
sen*orial)7
>. Atili*area materialelor i elementelor de tehnic) plastic) (n diferite conte2te 6ed. plastic)7
B. De*$oltarea capacit)&ii de e2primare prin mu*ic) 6$ocal) i instrumental)7 6ed mu*ical)7
9. 3ormarea unei imagini realiste cu pri$ire la propria persoan) 6euritmie7
10. De*$oltarea spiritului de echip)# a cola+or)rii 6ed fi*ic)7
11. Canipularea di$erselor instrumente i materiale de lucru (n $ederea confec&ion)rii unor produse simple
i utile 6a+ manual)7
12. De*$oltarea a+ilit)&ilor de utili*are a informa&iilor (n $ederea integr)rii socio1profesionale 6consiliere7
1%. 3ormarea i de*$oltarea (n conte2t ludic a unor conduite motrice generale i manuale 6Dudoterapie7
14. 3ormarea i de*$oltarea a+ilit)&ilor de comunicare $er+al) i non$er+al) 60timulare cogniti$)7
1?. De*$oltarea disponi+ilit)&ilor psiho1indi$iduale (n $ederea form)rii unor comportamente independente
de +a*) 63ormarea autonomiei personale7
1@. De*$oltarea capacit)&ilor de rela&ionare i sociali*are (n diferite conte2te i situa&ii sociale 60ociali*are7
1>. 5nsuirea9de*$oltarea mic)rilor fundamentale de lucru cu scopul utili*)rii di$erselor materiale i
instrumente 6Eerapie ocupa&ional)7
I%. ORAR#L &ERONALI,A! AL A"!I%I!$ILOR ED#"A!I%E
F'" DANI C"'EI CI/'CA'I GFI HIN/'I
B110!00 ")rs -e *a./ ")rs -e *a./ ")rs -e *a./ ")rs -e *a./ ")rs -e *a./
10111 E-)caie plastic/ E-)caie m).ical/ E-)caie fi.ic' "onsiliere Opional
11112 E-)caie fi.ic'
Ludoterapie
Stimulare co#niti!a
$ine"o"erapie
Stimulare
co#niti!a
Ludoterapie Stimulare
co#niti!
1211% $ormarea
autonomiei
personale
$ormarea
autonomiei
personale
$ormarea
autonomiei
personale
$ormarea
autonomiei
personale
$ormarea
autonomiei
personale
1%114 "erapie
ocupaional%
A*ilitare man)al'
"erapie
ocupaional
"erapie
ocupaional
"erapie
ocupational
"erapie
ocupaional
1411? Ludoterapie Ludoterapie %
$ine"o"erapie
Ludoterapie "erapie
ocupaional%
A*ilitare
man)al'
Socializare
@
%. &LANIFI"AREA IN!ER%ENIEI
ARIA
CURRICULAR%
DI"I&LINA
O+IE"!I%
&E"IFI"
!RA!EGIE
D#RA!A
IN!ER%ENIE
I
RE#RE
RE&ON
A+IL
E%AL#ARE "ON!IN#$ O
+

E
R
%
A

I
I
"RI!ERII
&RO"ED#RI
RE,#L!A!E
A!IN
N
#
INF MED #&
I. Lim*' 0i
com)nicare
&. $ormarea
stimularea i
compensarea
limba'ului
F1 : s) stea
implicat (n sarcin,
?110 minute
e2erci&iul
con$ersa&ia
demonstra&ia
dialog acti$
po$estirea
1@.09.201% :
04.10.201%
Imagini
F+iecte
Cartonae
Holum de
po$eti# fa+ule#
$ersuri
D.
Coldo$an
Durata implic,rii
(n sarcin,
F2 : s) pronun&e
clar i corect
diferite sunete i
cu$inte8
e2erci&iul
con$ersa&ia
demonstra&ia
pro+lemati*area
dialog acti$
po$estirea
10.02 2014 :
2B.02.2014
Imagini
F+iecte
Cartonae
Holum de fa+ule
D.
Coldo$an
3rec$en&a i
num,rul
sunetelor emise
Num)rul de
repet)ri corecte a
cu$intelor
I. Lim*' 0i
com)nicare
(. Citire ) scriere
) comunicare
F1 : s) adopte
po*i&ia corect) a
corpului (n +anc).
Po$estirea
/2erci&iul
Con$ersa&ia
14.10.201% :
01.11.201%

10.0%.2014 :
2B.0%.2014
Plastilin)# l)di&)
cu nisip# creioane
cear)# imagini
D.
Coldo$an
3rec$en&a
adopt,rii po*i&iei
corecte (n +anc,
F2 : s) stea
implicat (n sarcin,
10 minute
Po$estirea
/2erci&iul
Demonstra&ia
/2plica&ia
14.10.201% :
01.11.201%

10.0%.2014 :
2B.0%.2014
Plastilin)# l)di&)
cu nisip# creioane
cear)
D.
Coldo$an
Durata implic,rii
(n sarcin,
>
F% : s) reali*e*e
grafic forma
literelor cu spri-in
fi*ic i $er+al
Po$estirea
/2erci&iul
Con$ersa&ia
14.10.201% :
01.11.201%

10.0%.2014 :
2B.0%.2014
D)di&) cu nisip#
creioane cear)#
imagini
D.
Coldo$an
Num,rul literelor
scrise
I. Lim*' 0i
com)nicare
*. Desenul
formelor
F1 : s) adopte o
po*i&ie corect) la
scris8
Demonstra&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
0>.10.201% :
11.10.201%
0%.0%.2014:
0>.0%.2014
Creioane cerate#
l)di&) cu nisip#
h.rtie colorat)I
+and) ade*i$)
D.
Coldo$an
3rec$en&a
adopt,rii po*i&iei
corecte (n +anc,
F2 : s) desene*e
formele (n l,di&a cu
nisip cu spri-in fi*ic
i $er+al
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
0>.10.201% :
11.10.201%
0%.0%.2014:
0>.0%.2014
Creioane cerate#
l)di&) cu nisip#
D.
Coldo$an
Distan&a (ntre
forma scris,
F% : s) desene*e
linia dreapt)
$ertical)#
ori*ontal)# o+lic)#
cur+) i fr.nt)8
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
0>.10.201% :
11.10.201%
0%.0%.2014:
0>.0%.2014
Creioane cerate#
l)di&) cu nisip#
h.rtie colorat)I
+and) ade*i$)
D.
Coldo$an
Num,rul de linii
trasate
*II. Matematic'
0i 0tiine
&. Educaie
senzorial,
motorie i
psihomotorie
F1 : s) e2erse*e
mersul p)str.nd o
&inut) corect)8
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1?.01.2014 :
1>.01.2014
2B.04.2014 :
02.0?.2014
0foar)
"&)
D.
Coldo$an
3rec$en&a redus)
treptat a
spri-inului fi*ic
si $er+al
F2 : s) e2erse*e
&inuta corporal)
corect) (n repaos i
e*.nd 6+anc)#
scaun# saltea etc.78
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1?.01.2014 :
1>.01.2014
2B.04.2014 :
02.0?.2014
0foar)
"&)
D.
Coldo$an
3rec$en&a redus)
treptat a
spri-inului fi*ic
si $er+al
F% : s) parcurg) un
traseu dat cu spri-in
$er+al
/2erci&iul
1?.01.2014 :
1>.01.2014
2B.04.2014 :
02.0?.2014
Imagini
D.
Coldo$an
Num,rul de
trasee parcurse
II. Matematic'
0i 0tiine
(. Elemente de
matematic
aplicat
F1 : s) scrie
semnele grafice (n
caiete cu spri-in
$er+al i fi*ic
/2plica&ia
Con$ersa&ia
/2erci&iul
1B.11.201% :
0@.12.201%
0?.0?.2014 :
2%.0?.2014
Creioane
D.
Coldo$an
3rec$en&a redus)
treptat a
spri-inului fi*ic
si $er+al
F2 : s) scrie cifrele /2erci&iul 1B.11.201% : e&ioare D. 3rec$en&a redus)
B
in caiet cu spri-in
$er+al i fi*ic
/2plica&ia
Demonstra&ia
Con$ersa&ia
Pro+lemati*area
0@.12.201%
0?.0?.2014 :
2%.0?.2014
Castane Coldo$an
treptat a
spri-inului fi*ic
si $er+al
I%. Arte
&. Educaie
plastic
F1 : s) atearn, pe
h.rtie o culoare
singur
/2plica&ia
Con$ersa&ia
/2erci&iul
Demonstra&ia
1>. 09.2012 : 22
0@. 201%
3oi# pensule#
acuarele# +urete
D.
Coldo$an
Num,rul de
plane e2ecutate
singur
F2 : s) foloseasc,
tehnica Jud pe ud=
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% : 20
0@. 2014
3oi# pensule#
acuarele# +urete
D.
Coldo$an
Num,rul de
plane ;ud pe ud
;e2ecutate
singur#doar cu
spri-in $er+al
F9 : s) foloseasc)
corect materialele
de lucru
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% : 20
0@. 2014
3oi# pensule#
acuarele# +urete
D.
Coldo$an
Num)rul de
utili*)ri9prindere
adec$at, a
uneltelor
I%. Arte
(. Educaie
muzical
F1 : s) identifice
direc&ia sursei
sonore
/2plica&ia
Con$ersa&ia
/2erci&iul
1>. 09.201% : 20
0@. 2014
3laut# lir)# to+)#
2ilofon# clopo&ei#
instrumente
mu*icale
necon$en&ionale
D.
Coldo$an
Num,rul surselor
sonore
identificate
F2 : s) +at) ritmul
c.ntecelor cu
palmele pe +anc,
doar cu spri-in
$er+al
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1>. 09.201% : 20
0@. 2014
1
D.
Coldo$an
Num,rul
ritmurilor pe care
le e2ecut,
F% : s) reali*e*e
gesturile
fiec)rui c.ntec8
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1>. 09.201% : 20
0@. 2014
1
D.
Coldo$an
Num,rul de
repet,ri ale
mic,rilor
I%. Arte
*. Euritmie
F1 : s) parcurg) (n
mers formele
liniare# erpuite i
spiral, cu spri-in
fi*ic i $er+al
/2plica&ia
Demontra&ia
/2erci&iu
09.12.201% :
1%.12.201%
2@.0?.2014 :
%0.0?.2014
0foar,
D.
Coldo$an
Num,rul
formelor
parcurse
F2 : s) e2ecute
doar cu spri-in
$er+al mic)rile
specifice $ocalelor
/2plica&ia
Demontra&ia
/2erci&iul
09.12.201% :
1%.12.201%
2@.0?.2014 :
%0.0?.2014
1 D.
Coldo$an
Num,rul
gesturilor
$ocalice
e2ecutate
9
F% : s) e2ecute
doar cu spri-in
$er+al mic)rile
specifice
consoanelor
/2plica&ia
Demontra&ia
/2erci&iul
09.12.201% :
1%.12.201%
2@.0?.2014 :
%0.0?.2014
1
D.
Coldo$an
Num,rul
gesturilor
corespun*,toare
consoanelor
e2ecutate
%. E-)caie
fi.ic' 0i sport
&. Educaie fizic
i acti!iti
sporti!e
F1 : s) cola+ore*e#
e2ecut.nd prin
imita&ie mic)ri
pre*entate de
profesor8
Demonstra&ia
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
1
D.
Coldo$an
Num,rul de
repet,ri ale
mic,rilor
F2 : s) e2ecute
corect ac&iunile de!
mers# alergare#
s)rituri# arunc)ri#
prinderi# co+or.re#
impingere cu spri-in
fi*ic
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
1
D.
Coldo$an
Num,rul
ac&iunilor
e2ecutate corect
F% : s) p)stre*e
permanent po*i&ia
corect) a corpului8
/2plica&ia
Con$ersa&ia
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
1
D.
Coldo$an
3rec$en&a
adopt,rii po*i&iei
corecte a
corpului
%I. !e1nologii
&. bilitare
manual
F1 : s) diferen&ie*e
materialele# l.n)#
h.rtie# lipici# dup)
propriet)&ile i
utili*)rile lor8
/2plica&ia
Con$ersa&ia
Demonstra&ia
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
D.n)# h.rtie#
lipici# +and)
ade*i$)# cear)#
fire de a&)
D.
Coldo$an
3olosirea
adec$at, a
uneltelor
F2 : s) m.nuiasc)
corect diferite
ustensile de lucru#
materiale8
/2plica&ia
Con$ersa&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
3oarfece# ac# a&)#
lipici# rigl)
D.
Coldo$an
Num)rul de
utili*)ri9prindere
adec$at, a
uneltelor
F@ : s) aplice
di$erse tehnici de
lucru! (ndoire#
pliere# lipire#
asam+lare cu spri-in
fi*ic i $er+al
/2plica&ia
Demonstra&ia
/2erci&iul
1@. 09.201% :
21. 0@. 2014
K.rtie# carton
D.
Coldo$an
Num,rul de
e2ecut,ri corecte
a tehnicilor de
lucru
%II. "onsiliere 0i
orientare
F11 s, (i adapte*e
comportamentul
Con$ersa&ia
/2plica&ia
20. 09.201% :
20. 0@. 2014
Imagini D.
Coldo$an
Num)rul de
reguli alese
10
conform regulilor
(n$,&ate
corect in func&ie
de situa&ie
F2 : s) fac)
distinc&ie (ntre ce e
+ine i ce e r)u
Con$ersa&ia
/2plica&ia
Pro+lemati*area
20. 09.201% :
20. 0@. 2014
Holum de
fa+une# m)ti#
imagini
D.
Coldo$an
Num)rul de
reguli alese
corect in func&ie
de situa&ie
F% : s) salute la
$enire # la plecare i
dac, $ine (n clas,
cine$a sau pleac,
Con$ersa&ia
/2plica&ia
/2erci&iul
20. 09.201% :
20. 0@. 2014
Imagini
D.
Coldo$an
Num)rul
saluturilor# alese
potri$it cu
momentul *ilei.
%III
Om 0i
societate
+eli#ie
F11 s, &in, m.inile
(mpreunate (n timp
ce se spune
rug,ciunea
/2plica&ia
/2plica&ia
Con$ersa&ia
1?.12.201% :
20.12.201%
%1.0%.2014 :
04.04.2014
Imagini# carte
rugaciuni
D.
Coldo$an
3rec$en&a
e2ecut,rii
gestului de
(mpreunare al
m.inilor
11
+,
C-++,C-L+.
DI0CIPDIN"
FI/CEIH
0P/CI3IC
0E'"E/GI/
DA'"E"
INE/'H/NLI/I
'/0PFN0"ID
/H"DA"'/ CFNEINAM
F0/'H"LII
C'IE/'II
P'FC/DA'I
'/NADE"E/
"EIN0
NA IN3 C/D 0AP
Terapie
educaional
comple !i
in"e#ra"
1.
L)-oterapie
1. 0, stea n
cerc n
timprilor
-ocurilor
/2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
%1.01.2014 /. P.
Num,rul
minutelor n
care st, n locul
car ei se cere
2. 0, nu
rup,9distrug,
materialele
didactice
con$ersa&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
%1.01.2014 /. P.
3rec$en&a
situa&iilor n
care nu distruge
materialele
%. 0) utili*e*e
-uc)rii 9 -ocuri
conform
func&ionalit)&ii
lor# i nu
stereotip
F+ser$a&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014 /. P.
3rec$en&a
situa&iilor (n
care folosete
corect -uc)riile 9
-ocurile
4. 0)
asam+le*e
pu**le din 214
piese
F+ser$a&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014 /. P.
Num,rul
pieselor
asam+late
corect
2. tim)lare
cogniti2'
1. 0) asocie*e
comanda
$er+al) cu
o+iectul
desemnat
F+ser$a&ia#
con$ersa&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
Num)rul de
asocieri corecte
2. 0) pronun&e
diferite
sunete# sila+e#
cu$inte simple
Con$ersa&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
$er+ali*)rilor (n
diferite situa&ii
de comunicare
%. 0)
manipule*e
instrumentele
de scris
conform
func&ionalit)&ii
lor# i nu
F+ser$a&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
situa&iilor de
manipulare
corect) a
instrumentelor
de scris
12
stereotip
3. Formarea
a)tonomiei
personale
ociali.are
1. s, stea pe
scaun pe toat)
durata unei
acti$it)&i
F+ser$a&ia#
con$ersa&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
situa&iilor c nd
st, pe scaun pe
durata unei
acti$it, i
2. 0)
cola+ore*e#
e2ecut.nd
prin imita&ie#
mic)ri
pre*entate de
profesor
F+ser$a&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014 /. P.
3rec$en&a
situa&iilor de!
1 " imita cu
ghida- fi*ic
i9sau $er+al
micarea de a
se sp)la pe
m.ini
1 " imita cu
ghida- $er+al 9
fi*ic mic)ri ale
mem+relor
corpului
%. 0, lege
ireturile
reali* nd
nodul i
fundi a
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
Corectitudinea
leg,rii iretlui
4.0) m,n nce
ngri-it 6f,r,
s, +age
m inile n
farfurie7
F+ser$a&ia#
e2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
%1.01.2014 /. P.
3rec$en&a
situa&iilor de
ser$ire a mesei
ngri-it
1. 0)
reac&ione*e
adec$at la
interdic&ii
/2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
manifest)rii
autocontrolului
(n situa&ii
frustrante# de
interdic&ie
2. 0) aplice
norme de
comportare
ci$ili*at) cu
adul&ii i
/2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
conduitelor
ci$ili*ate fa&)
de copii i
1%
copiii adul&i
%. 0) nu
p)r)seasc)
spa&iul clasei
f)r)
permisiune
/2plica&ia#
demonstra&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
3rec$en&a
situa&iilor de
respectare a
regulilor 9 a
limitelor
impuse
4. !erapie
oc)paional'
1. 0) reali*e*e
singur# dup,
model
mic)rile
cerute de
$ersurile
poe*iilor#
c.ntecelor
Con$ersa&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P.
Num)rul de
mic)ri
e2ecutate cu
ghida- $er+al
2. 0)
manipule*e
instrumente 9
materiale de
lucru conform
func&ionalit)&ii
lor
Con$ersa&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014 /. P.
3rec$en&a
m.nuirii
corespun*)toare
a materialelor i
ustensilelor# cu
ghida-
$er+al9fi*ic
%. 0) aplice
diferite tehnici
de lucru
6rupere#
mototolire#
lipire#
r)sucire#
(ndoire# pliere#
asam+lare#
pictare7
Con$ersa&ia#
demonstra&ia#
e2plica&ia#
e2erci&iul
20.09.201% :
20.0@.2014
/. P. 3rec$en&a
utili*)rii la
cerere a
tehnicilor
respecti$e 6cu
ghida- $er+al 9
fi*ic7
14
%. MONI!ORI,AREA5A6#!AREA &LAN#L#I ED#"AIONAL
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Data! OOOOOOOOOOOOOOO "-ustare propus)! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'esponsa+il! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1?

S-ar putea să vă placă și