Sunteți pe pagina 1din 5

Biblioteca Judeean V.A.

Urechia Galai
Secia Referine. Biroul Informare bibliografic
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galai !""#"!$ %el. "#&6 '11"&( int. 11#
e)mail* bvau.referinte+,ahoo.com$ me--enger* bvau.referinte
Cosmetic
- bibliografie -
Alexe, Valeria. Cosmetica modern. Bucureti : Editura Tehnic, !"#. ##$ %. : fig., tab. &&
'!."!(
Alexe, Valeria. )ngri*irile cosmetice la brba+i. Bucureti : Editura ,edical, !"$. %. : il.
& #$.-$.
A/on : Cum a fost construit la ni/el mondial Com%ania %entru femei. 0aura 1le%ac2i 3 Cu o
%refa+ de Andrea 4ung 3 5Traductor: 6etronela Atodiresei, 7enata 8icolescu9. Bucureti :
Brandbuilders :ru%, #$$(. V&&&, '# %. : fotogr., il. ;Brandbuilders. ,ar2eting i ad/ertising
boo2s<. &=B8 !"'--".---.-.. && !(."$$
Beraru, &on3 Bulgaru, :heorghina3 Catona, V. ,onografii %rofesionale. Vol. - : 6rofesiuni
din : A. =ectorul circula+iei mrfurilor3 B. &ndustria s%unului, cosmeticelor i lum>nrilor3 C.
6resta+ii neindustriale %entru deser/irea %o%ula+iei. Coordonator tiin+ific: ?r. ,ihai 6eteanu.
Bucureti, !"'. && '(.@#;-<
Berchin, ?oina. A fi ,iss. Clu* : Clusium, !!$. ." %. : fotogr. &=B8 !"'-@@@-$$@-!. &&&
'#."(#
Berchin, ?oina. 6arfumuri. Bucureti : Cartea de buAunar, 5#$$-B9. !. %. : il. ;Ctil 3 "#.
6entru tine<. &=B8 !"'-"$@-$.-#. && !!.(!#
Bercu, Atanasie. Tehnologia fabricrii s%unului i a %roduselor cosmetice : ,anual %entru
licee de s%ecialitate anul V. Bucureti : Editura ?idactic i 6edagogic, !". #@# %. : fig.,
tab., 59 f. %l. && '(.$'
Cerntescu, Vera. =ntate i frumuse+e. Vera Cerntescu, 0udmila Cosmo/ici, Denia
:hica,... 3 5&lustra+iile de Adrian Constantinescu9. Bucureti : Editura ,edical, !(-. '$' %. :
fotogr., il., tab. : %ar+ial color. && !.'#(
CinAeac, Alexia. Arta de a fi frumoas. Bucureti : Cartea de buAunar, 5#$$-B9. $# %. : fig.,
il. color. ;Ctil 3 (@. 6entru tine<. &=B8 !"'-"$@-$".-(. && !-.$#-
Cosmo/ici, 0udmila. Caleidosco% cosmetic. Bucureti : Editura ,edical, !--. ''@ %. &&&
#".@@.
Cosmo/ici, 0udmila. Cosmetica : Etiin+-Art-Frumuse+e. Bucureti : Editura ,edical,
!-$. '@- %. : fig., tab. &&& #$."..
Cosmo/ici, 0udmila. Cosmetica i sntatea. Bucureti : Editura ,edical, !-.. #-" %. &&&
#@."''
Cosmo/ici, 0udmila. Cosmetic. Bucureti : Editura Etiin+ific, !($. #@@ %. : fig., tab.
Bibliogr. %. #@. && !.'$
Cosmo/ici, 0udmila. Cosmetic : )ntrebri i rs%unsuri. Bucureti : Editura ,edical, !!.
#!( %. : fig. Bibliogr. %. #-"-#!@. &=B8 !"'-'!-$@!--. &&& #!.@"(
Cosmo/ici, 0udmila. :hid cosmetic : =faturi %ractice. Bucureti : Editura ,edical, !-#.
#$- %. : fig., tab. &&& #'.-'.
Cosmo/ici, 0udmila. )ndre%tar cosmetic. Bucureti : Editura ,edical, !"$. #@@ %. : fig.
Bibliogr. %. #@'-#@.. && #.."$
Cosmo/ici, 0udmila. )ngri*irea tenului. Bucureti : Editura ,edical, !(.. '( %. : il. &
1
Biblioteca Judeean V.A. Urechia Galai
Secia Referine. Biroul Informare bibliografic
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galai !""#"!$ %el. "#&6 '11"&( int. 11#
e)mail* bvau.referinte+,ahoo.com$ me--enger* bvau.referinte
@.(""
Cosmo/ici, 0udmila. Vreau s fiu frumoas : Cosmetic. Bucureti : :nosis, !!#. ( %.
&=B8 !"'-!@$"--@. & #(.(!
CuAino =tern, Gana. Frumuse+ea nu este o misiune im%osibil : =ecretele frumuse+ii fr
/>rst. Gana CuAino =tern, 0uciana =tanciu. Bucureti : Cartea de buAunar, 5#$$-B9. -- %.
Bibliogr. %. -(. &=B8 !"'-"$@-'@-. & '#..!-
?ragomirescu, Ecaterina. Tehnica cosmeticii : ,anual %entru coli %ostliceale de cosmetic,
Anii &, &&. Bucureti, !". #(" %. : fig. &&& .@."
?umitrescu, ,onica. =ecretul frumuse+ii. Bucureti : Editura Tehnic, !!. -$ %. : fig. &=B8
!"'-'-$."-@. && (-.'@(
Fa/re, Hric. 7e+et %entru brbatul modern : Frumuse+ea la genul masculin. 6refa+ de
Alexandra Bron2ers 3 Traducere de ,ihaela Einca. Bucureti : Alicat, #$$@. "( %. ;=ntate.
,asculin<. Titlul original In lb. franceA: Cn Bien %our un ,>le. &=B8 !"'--"@#-#-!. &&
!..#"
Frumuse+e i sntate cu a*utorul %lantelor. 6rof. dr. Constantin 6>r/u, ing. ?umitru 6iscan,
6etre =imion, Titiana 0uncau. Bucureti : Editura Tehnic, !!-. #@ %. : fig., tab. Bibliogr.:
%. #$"-#$-. &=B8 !"'-'-('-@. &V ".#
:amulea-0ambert, Glim%ia. Cosmetica modern i secretele frumuse+ii. Bucureti : Editura
,edical, #$$#. #'( %. : fig. Bibliogr. %. #'@-#'(. &=B8 !"'-'!-$.".-$. && !#.('
:hidul cosmeticelor i %arfumurilor. 5Bucureti9 : Jouse of :uides, co%. #$$'. '#@ %. : il.
color. &=B8 !"'-"!"@-$(-@. &&& '!...@
:orgone+u, Ana-,aria. )n cutarea %ro%riei frumuse+i : Carte de machia*. Fotografii de
Valentin Clinescu. Bucureti : Coreus 6ublishing, #$$@. '@ %. : fotogr., il. color. &=B8
!"'--".!!--'. &&& .$.(-'
:ruia, ,irela. :hidul cosmeticelor i %arfumurilor #$$(. 5Autorii textelor ,irela :ruia,
7odica Bodescu, 0aurent Tourette9. 5Ed. a #-a, re/.9: Bucureti : Jouse of :uides, #$$@. ''(
%. : il. color. ;=ntate-Frumuse+e<. &=B8 !"'-"!"@-@$-#. &&& ..$
JIr*u, Victoria. ?ermo-cosmetologie. Victoria JIr*u, ?umitru 0u%uleasa, Ana ,aria
?umitrescu. &ai : 6olirom, !!-. #$- %. : fig. ;B&G=. Etiin+e medicale<. Bibliogr.: %. !!-#$(.
&=B8 !"'-(-'-@'-. && -..'
Junian, &rina. ABC de cosmetic. Bucureti : Editura Tehnic, !(!. #(. %. : fig., tab. &&
#.-'@
Junian, ,ihail. 6roduse cosmetice i folosirea lor. Bucureti : Editura Tehnic, !". #@( %.
&& '(.#@#
Jura, Carmen. ,etode de analiA %entru %roduse alimentare : :hid de laborator. ?r. chim.
Carmen Jura. &ai : Cermi, #$$(. @!! %. : fig., tab. Con+ine bibliogr. &=B8 !"'-(("-!.-. &&&
.'.$$(
Jurton, Andrea. Erotica %arfumului : &storia i %ractica mirosurilor %lcute. Andrea Jurton 3
Traducere de Adela ,otoc. Bucureti : Editura Enciclo%edic, !!!. ($ %. Titlul original:
Eroti2 des 6arfKms. &=B8 !"'-.@-$#-$--. && -..!-@
&liescu, &leana. )ngri*iri cosmetice. Bucureti, !-$. & ##.'!.
4effrie, =allL. :lamour - Cartea fetelor : Cum s strluceti In orice situa+ie. 5Text: =allL
4effrie 3 &lustra+ii: 8ellie 7Lan 3 Traducere de 0ucia ?umitriu9. Bucureti : Corint 4unior,
#$$-. #" %. : il. Tit. orig. In lb. eng.: The :irlsMBoo2 of :lamour : A :uide to Being a
:oddess. &=B8 !"--!"'-#--#$.-(. && !-.-"-
1alinderu, 8icolae. ?es%re cosmetice cu baAa de %lumb i efectele lor nuisibile asu%ra
2
Biblioteca Judeean V.A. Urechia Galai
Secia Referine. Biroul Informare bibliografic
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galai !""#"!$ %el. "#&6 '11"&( int. 11#
e)mail* bvau.referinte+,ahoo.com$ me--enger* bvau.referinte
snt+ii. Bucuresci : Ti%ografia N7omanulN Carol :Obl, -"!. #@ %. &&& @.-"
1uc2elmann, Tina. ?e la =mall la eDtra eDtra 0arge : Vestimenta+ie i stLling %entru fiecare
siluet. Traducere de &ulia ,nescu. Bucureti : 67G, co%. #$$.. '#- %. : il. Titlul original In
lb. german: ?er 2leine ,odeberater. &=B8 !"--!"'--!@----.. && !".'(!
1Kffner, Edda. Farmec i stil : Cele bune trucuri de frumuse+e : ,achia*, %r, ten, unghii,
alur. Traducere: Andrea Erli. Gradea : APuilaM!', !!-. #@ %. : il. color. Titlul original:
BeautL &deen. &=B8 !"'-!'!-'!-.. &V "..
0e/enter, ,ihaela. Cli%, treci, sunt at>t de frumoasQ. Bucureti : Cr+ile Tango, #$$-. #'!
%. : tab. ;Tango bodLRsoul<. Ti%rit In Cngaria. &=B8 !"--!"'---(!"-'--. 3 ((S0 @@.
,anole, 7odica. Frumuse+ea, o realitate la Indem>n. Bucureti : Cartea de buAunar, 5#$$-B9.
!. %. : il., tab. ;Ctil 3 #". 6entru tine<. &=B8 !"'-"$@-$@-". && !..@!(
,arPuardt, Antonie. Eti at>t de frumoas : Cosmetic, coafur i mod. Antonie ,arPuardt,
6etra =%ringer, Birgit 7ieger 3 5&lustra+ii: Birgit 7ieger 3 Traducere: =teliana =imu9. Gradea :
APuilaM!', #$$. ($ %. : il. color. Titlul original: Tou Are so Beautiful. &=B8
!"'-!.!.--$-'. && -!.$-"
,assa, Bruno. =ecretele unui ten mereu t>nr : :hid %ractic de Ingri*ire a %ielii. Traducere de
Emanuela =toleriu. &ai : 6olirom, #$$@. -. %. : fig., tab. ;Jexagon<. Titlul original In lb.
italian: ,antenere la %elle gio/ane. &=B8 !"'-.(-$$.--(. && !..(@!
,eidinger, Uerner. 0m>ia : &A/or de sntate i energie : 6re/enirea Imboln/irilor i
alinarea suferin+elor cu for+a tmduitoare a lm>ii : =faturi i re+ete %entru cosmetica
natural, %entru gos%odrie i buctrie. Uerner ,eidinger 3 Traducere de Alexandra B>rna.
Bucureti : :emma 6rint, #$$#. $ %. ;=ntate cu mi*loace naturale<. Tit. orig. In lb.
german: :esund und schOn mit der Vitronen2ur. &=B8 !"'--@--'-'. &&& '-.!$$
,ihescu, :rigore. Fructele In alimenta+ie, biotera%ie i cosmetic. Bucureti : Ceres, !!..
"! %. : tab. Bibliogr. %."!. &=B8 !"'-.$-$#@$-'. && "@.""-
,ihescu, :rigore. Fructele In alimenta+ie, biotera%ie i cosmetic. Bucureti : Ceres, !!#.
"! %. : tab. Bibliogr. %. ""-"-. &=B8 !"'-.$-$#@$-'. && "$.('
8icolau, Ecaterina. ,tile cosmetice. Bucureti : Editura ,edical, !-". -$ %. & #...!
8icolescu, &na. ,ic lec+ie de cosmetic. Bucureti : Editura ,edical, !-(. $. %. : fig. &
#..$.-
8i+-&brian, Elena. Frumuse+e i sntate %rin hran /ie. Clu*-8a%oca : Ei2on, 5#$$-B9. "#
%. : tab. && !-.@.".
Ga2es, 4ohn. Cartea %arfumurilor. Traducere din engleA de Corina 6o%escu. Bucureti :
Jumanitas, #$$$. '#- %. Titlul original In lb. eng.: The Boo2 of 6erfumes. &=B8
!"'-#--$-@--(. & '$.$'
Ga2es, 4ohn. Cartea %arfumurilor. 4ohn Ga2es 3 Traducere din engleA de Corina 6o%escu.
Bucureti : Jumanitas, #$$'. '#- %. : /ig. ;Cadouri Jumanitas - Cr+i minunate %entru
oameni minuna+i<. Titlul original In lb. engleA: The Boo2 of 6erfumes. &=B8 !"'-@$-$@(--!.
& '.(-
6aca, 0iliana. 6roduse naturale folosite In cosmetic. Bucureti : Ceres, !!$. $" %. &&
((."##
6o%, Antoaneta. ?eschide+i frumuse+ii uaQ : Cosmetica la domiciliu. Bucureti : 6rometeu,
!!. (. %. &=B8 !"'-@(@-$$'-". && (".@#@
6o%o/ici, Adriana. ?ermatofarmacie i cosmetologie. Bucureti : Editura ,edical, !-#.
#"# %. &&& #'.!(!
6o%o/ici, Constan+a. Cosmetic i turism. Bucureti : =%ort-Turism, !-$. "( %. : il.
3
Biblioteca Judeean V.A. Urechia Galai
Secia Referine. Biroul Informare bibliografic
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galai !""#"!$ %el. "#&6 '11"&( int. 11#
e)mail* bvau.referinte+,ahoo.com$ me--enger* bvau.referinte
Bibliogr. %. (!. && @'.(@(
6o%o/ici, Constan+a. ?es%re frumuse+e : ,inicosmetic de /acan+. Bucureti : Comir, !!#.
@( %. : tab. Cu%rinde: ,en+inerea tonusului fiAic i %sihic3 ,achia*3 Creme i mti
cosmetice3 =faturi utile %entru toate Ailele i %entru /acan+e. &=B8 !"'-!@"(-$-!. && "".'-.
6o%o/ici, Constan+a. ?ialog cu frumuse+ea i sntatea : =faturi utile %entru toate />rstele.
Chiinu : Cni/ersitas, !!#. -- %. : fig. Bibliogr. %. -@. &=B8 @-'(#-$$"("-D. && "..(!-
6o%o/ici, Constan+a. ?ialog cu frumuse+ea i sntatea : =faturi utile %entru toate />rstele.
Edi+ia a #-a re/iAuit: Bucureti : Editura Tehnic, !!(. !$ %. : il. Bibliogr. %. -". &=B8
!"'-'-$!.-#. &&& ''.(".
7ausch, Andrea. ?ic+ionarul ?umont de %lante aromatice : Culti/are, gastronomie,
cosmetic, efecte tera%eutice. Fotografii de Brigitte 0otA 3 Traducere de 0ili ?anilescu.
Bucureti : Allfa, #$$-. '$ %. : fotogr. color. Tit. orig. In lb. eng.: ?umontMs 0exicon of
Jerbs : :roWing, Cuisine, Cosmetics, Jealth Effects. &=B8 !"--!"'-"#.-#-#. & ''.$-(
7oman, &ulia Alexandra. 0ec+ia de machia*. Cu ilustra+ii de ?iana ,aruneac. 6iteti :
6aralela .@, #$$@. '$ %. : il. color. ;6ractic<. &=B8 !"'-(!"-'("-$. && !@..."
=amson, 7enate /on. ,a2e-u% R chiar mai mult : .# de idei aferente diferitelor ti%uri. 7enate
/on =amson, Cornelia ,enner 3 Traductor: =teliana =imu. Gradea : APuilaM!', #$$$. #( %. :
fotogr. 6e %ag. de titlu men+ionat colec+ia edi+iei originale: Freundin. &=B8 !"'-!.!.-$!-!.
&V ".'.$
=inger, Jelene. 7e+ete cosmetice la Indem>na ta. Traducere i ada%tare: Adriana Blescu.
Ed. : Bucureti : Axel =%ringer, #$$. #$" %. : tab. &=B8 !"'--@!-#--. && -!.@(@
=%enser, Carol. )n armonie cu tine Ins+i : 57ecomandat brba+ilor9. 5Traducere: &oana
:lodeanu9. Gradea : APuilaM!', co%. !!!. @" %. : fig., il. color. Titlul original In lb. eng.:
Carol =%enserMs =tLle ?irections for ,en. &=B8 !"'-!.!.-.$-.. &V "....
=%enser, Carol. )n armonie cu tine Ins+i : 57ecomandat femeilor9. 5Traducere: &oana
:lodeanu9. Gradea : APuilaM!', co%. !!!. @" %. : fig., il. color. Titlul original In lb. eng.:
Carol =%enserMs =tLle ?irections for Uomen. &=B8 !"'-!.!.-.-#. &V "...'
=toenescu, :ineta. Vece minute %entru frumuse+e. Bucureti : Ceres, !!. '# %. : fig.
;Caleidosco% 3 !"<. &=B8 !"'-.$-$@!-$. && (".!.$
Tourles, =te%hanie. 7e+ete cosmetice naturiste. 5Traducere i ada%tare In lb. rom>n: Cristina
0erc9. Bucureti : Jouse of :uides, #$$". - %. : fig. ;=tarea de bine<. Titlul original In lb.
eng.: The Jerbal BodL Boo2. &=B8 !"--!"'-"!"@-!$-.. &&& .#.($!
Tournier, ,adeleine. Cosmetica naturist. Traducere i ada%tare 1arin Jaltrich-Badiu.
Bucureti : 0.V.B, !!!. #(' %., #$ %l. color. ;Anima ,undi<. &=B8 !"'-$-$$-"(-$. &&
!...'
Xi%or2ina, &nesa. Cn as%ect fiAic de in/idiat : 6osibilit+ile cosmetologiei moderne. Traducere
de :eorgeta 0icsandru. Bucureti : Euro6ress :rou%, #$$". '". %. : il., tab. ;6ractic<.
Bibliogr. %. '@'-'@". &=B8 !"'---#"-(-'. 3 ('ST ('.
Vasilca-,oAceni, Adrian. &ncursiune In fitotera%ie : 6lantele medicinale In
dermatocosmetic. &ai : 6olirom, #$$#. '.. %. : il., tab. ;Jexagon. ,edicin naturist i
tradi+ional<. &=B8 !"'-(--$#@-!. &&& '-..#
Vasilca-,oAceni, Adrian. 6lante indigene In tratamentul bolilor de %iele i In cosmetic.
Bucureti : Ceres, !!#. #.$ %. ;Caleidosco% 3 !-<. &=B8 !"'-.$-$"#--. && (-.!
Voina, Aurel. )ngri*irea tenului i a %rului. Bucureti : Editura ,edical, !@-. (- %. : fig.
&& !..-
4
Biblioteca Judeean V.A. Urechia Galai
Secia Referine. Biroul Informare bibliografic
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galai !""#"!$ %el. "#&6 '11"&( int. 11#
e)mail* bvau.referinte+,ahoo.com$ me--enger* bvau.referinte
#$.$-.#$$
)ntocmit de bibliotecar:
Camelia To%ora
5