Sunteți pe pagina 1din 29

INTRODUCERE

n noua reglementare sediul materiei sechestrului asigurator se afla in articolele 591-59! "rticolul 591
sta#ile$te c% sechestrul asigurator &oate fi cerut de creditorul a c%rui crean'a este constatat% &rintr-un act scris si
este e(igi#ila) daca se do*ede$te ca a intentat ac'iune!
Totodat%) creditorul &oate fi o#ligat de instan'% la de&unerea unei cau'iuni!
Este im&ortant de su#liniat ca in acest ca+ de&unerea cau'iunii este facultati*a) iar cuantumul ei este la
latitudinea ,udec%torului!
Creditorul care nu are act scris) &oate solicita a&licarea sechestrului) cu condi'ia do*edirii e(istentei ac'iunii
asu&ra fondului si a de&unerii unei cau'iuni de 1-. din *aloarea crean'ei!
De asemenea) el &oate solicita luarea m%surii atunci c/nd crean'a sa nu a a,uns la scaden'%) in situa'iile in
care de#itorul a mic$orat &rin fa&ta sa asigur%rile date creditorului sau nu a dat asigur%rile &romise) ori atunci c/nd
este &ericol) ca de#itorul sa se sustrag% de la urm%rire sau sa-si risi&easc% a*erea 0articolul 591 alineatul 12!
In toate aceste i&ote+e) creditorul *a face do*ada ca a intentat ac'iunea asu&ra fondului si *a de&une o
cau'iune al c%rei cuantum *a fi fi(at de instan'%!
In acest ca+) de&unerea cau'iunii este o#ligatorie!
Raportul dintre norma special si dreptul comun
3otri*it art! 945 alin! 1 cod comercial) &artea interesata intr-o cau+a comerciala *a &utea deodat% cu
intentarea ac'iunii sa ceara a se &une sechestru asigurator asu&ra a*erii mo#ile a de#itorului sau conform art! 16 si
urm! cod &r! ci*il%!
3rin urmare) dis&o+i'iile s&eciale din Codul comercial se 7ntregesc cu &re*ederile Codului de &rocedura
ci*il%!
8-a discutat insa) daca art! 945 cod comercial) se com&letea+% si cu dis&o+i'ia art! 596 alin! 1 0art! 591 in
OU9 11:-.4442 &otri*it c%ruia 7nfiin'area sechestrului asigurator &oate fi ceruta de creditorul a c%rui crean'a s-a
reali+at &rintr-un act scris si este a,unsa la termen!
Doua tendin'e s-au e(&rimat in ,uris&ruden'a!
"stfel) intr-un sistem s-a considerat ca data fiind trimiterea din art! 945 cod comercial) la dre&tul comun)
distinc'ia intre creditorul a c%rui crean'a este constatata &rintr-un act scris si este a,unsa la termen si creditorul care
nu are act scris) se face si in dre&tul comercial!
Intr-un al doilea sistem) legiuitorul comercial nu cere &entru 7nfiin'area sechestrului asigurator ca
reclamantul creditor sa &roduc% un titlu!
"t/t in reglementarea Codului de &rocedura ci*il% din 1:5) cat si cea de la 1944) condi'ia titlului este
&re*%+ut% in art! 11!
Or) norma comerciala trimite la art! 16 si urm! cod &r! ci*il% si nu la art! 11 cod &r! ci*il%! "ceasta ultima
tendin'% a fost &reluat% si in ,uris&ruden'a maritim% recenta!
3rin urmare) distinc'ia din art! 591 cod &r! ci*il%) astfel cum a&are in noua reglementare - facultati*% $i
o#ligatorie) c/nd crean'a ;nu este constatata &rin act scris;) nu &oate fi f%cuta la sechestrarea unei na*e! "ceasta si
&entru ca art! 94: cod comercial) reclama de&unerea cau'iunii in toate ca+urile!
De asemenea) atunci c/nd in cau+a sunt incidente dis&o+i'iile Con*en'iei Interna'ionale) <ru(elles 195.)
ra&ortul dintre crean'a maritim% si crean'a certa si e(igi#ila ar &utea ridica dificult%'i de inter&retare si a&licare a
acestei Con*en'ii!
In sistemul Con*en'iei sechestrarea na*ei se &oate dis&une in temeiul unei crean'e maritime!
8&re deose#ire insa de noua reglementare a sechestrului asigurator a na*ei din dre&tul nostru) in &ractica s-a
admis in general ca) &otri*it Con*en'iei Interna'ionale) ,udec%torul nu este 'inut sa e(amine+e caracterul cert al
crean'ei sau e*entuala &rescri&'ie a acestuia) sim&la ;afirmare; a uneia dintre crean'ele maritime enumerate
limitati* la articolul 1 ,ustific/nd luarea acestei masuri asigur%torii!
Ra&ortul dintre crean'a maritim% si crean'a certa) lichida) e(igi#ila) a f%cut o#iect de anali+a in dre&tul
#elgian!
n s&e'a ;The Orcom#e; Curtea de Casa'ie #elgiana a sta#ilit ca ,udec%torul de sechestru este o#ligat sa
*erifice cu oca+ia a&lic%rii m%surii) dac% sunt 7nde&linite condi'iile &re*%+ute de Con*en'ia Interna'ional%) &recum
$i caracterul cert) lichid si e(igi#il al crean'ei!
8olu'ia a fost criticat% de doctrinari 7n o&inia c%rora aceste cerin'e nu &ot fi e(aminate in &ractica
sechestrului de na*e 7ntruc/t=
no'iunea de crean'% maritim% este incom&ati#ila cu no'iunea de crean'a certa) lichida $i e(igi#il%> se ad%uga
la con*en'ie $i se 7ncalc% astfel articolul 1012>
&rocedura sechestrului de na*e &re+int% anumite &articularit%'i care derog% de la dis&o+i'iile dre&tului
comun in materie!
1
In acest sens s-a &ronun'at si Tri#unalul Noumea intr-o s&e'a solu'ionat% 7n 1959) a c%rei moti*are a fost
&reluata de ;Unidroit for the Uniform ?a@ Re*ie@;= in conformitate cu Con*en'ia de la <ru(elles 195.) nu este
necesar ca crean'a sa fie certa) lichida si e(igi#ila) sim&la afirmare a crean'ei de c%tre creditorul ce solicita
instituirea m%surii) fiind suficienta!
Deficiene ale actualei reglementri
Dis&o+i'ia &rocesuala referitoare la do*edirea introducerii ac'iunii asu&ra fondului concomitent sau anterior
7nfiin'%rii sechestrului asigurator este a&roa&e im&osi#il de 7nde&linit in materie comerciala si maritim%!
In actuala reglementare a Codului de &rocedura ci*il%) astfel cum a fost modificat &rin O!U!9! nr! 11:-.444)
art! 5.4 &re*ede ca reclamantul este o#ligat 7nainte de introducerea cererii de chemare in ,udecata) in &rocesele si
cererile in materie comerciala e*alua#ile in #ani) s% 7ncerce solu'ionarea litigiului &rin conciliere direct% cu
cealalt% &arte!
Data con*oc%rii &entru conciliere nu se *a fi(a insa mai de*reme de 15 +ile de la data &rimirii actelor
comunicate &otri*it alin! . 0art! 5.4) alin! 12!
nscrisul des&re re+ultatul concilierii ori) in ca+ul in care &aratul nu a dat curs con*oc%rii &re*%+ute la alin!
.) do*ada ca de la data &rimirii acestei con*oc%ri au trecut 14 de +ile) se ane(ea+% la cererea de chemare in
,udecata!
3rin urmare) creditorul interesat in luarea unei masuri asiguratorii urgenta este &re,udiciat &rin 7nt/r+ierea &e
care o im&lica 7nde&linirea acestei &roceduri de conciliere o#ligatorie &entru introducerea cererii de chemare in
,udecata!
3e de alta &arte) este &osi#il ca &/n% la introducerea ac'iunii asu&ra fondului) de#itorul s% sustrag% #unurile
da la urm%rire &rin 7nstr%inarea lor!
E(em&lele din alte tari cu tradi'ia maritim%) in care do*ada ac'iunii asu&ra fondului se face intr-un termen
fi(at de ,udec%torul de sechestru su# sanc'iunea desfiin'%rii de dre&t a m%surii) ar tre#ui urmata de legiuitorul
roman!
Un argument in &lus il re&re+int% fa&tul ca in sistemul Con*en'iei Interna'ionale) <ru(elles 195.) daca
tri#unalul in ,urisdic'ia c%ruia na*a a fost sechestrata) nu are com&etenta &entru a statua asu&ra fondului) ;*a
sta#ili; un termen in care reclamantul *a tre#ui sa introduc% o ac'iune in fata tri#unalului com&etent 0art! 5) &ct! .)
alin!l2!
De asemenea) daca &%r'ile au inserat in contract o clau+a atri#uti*a de ,urisdic'ie sau o clau+a
com&romisorie) tri#unalul ;*a &utea sa sta#ileasc%; un termen in care reclamantul *a tre#ui sa intente+e ac'iunea
asu&ra fondului!
"rt! 5) alin! 6 din Con*en'ia) &re*ede ca ;n ca+urile &re*%+ute la cele doua alineate &recedente) daca
ac'iunea nu se introduce in termenul acordat) &aratul *a &utea sa ceara ridicarea sechestrului sau eli#erarea
cau'iunii de&use;!
Procedura de judecat
3entru considerente de celeritate) legiuitorul a su&rimat contradictoriul 7ntruc/t eficacitatea &ractica a
m%surii de&inde de sim&litatea formelor &rocedurale!
"stfel) 7n conformitate cu art! 59.) instan'a se &ronun'a asu&ra cererii de urgenta) in camera de consiliu) f%r%
citarea &%r'ilor) &rintr-o 7ncheiere) care este su&usa termenului de recurs de 5 +ile de la comunicare!
De asemenea) &rin 7ncheierea de 7ncu*iin'are a m%surii sechestrului) instan'a fi(ea+% cuantumul cau'iunii si
termenul 7nl%untrul c%ruia urmea+% sa fie de&us%!
In materie maritim%) termenul sta#ilit tre#uie sa fie scurt) 7ntruc/t imo#ili+area na*ei si &arali+area
e(&edi'iei maritime &e o durata lunga este de natura a-1 &%gu#i &e armatorul &ro&rietar) in situa'ia in care
creditorul nu de&une cau'iunea sta#ilita si sechestrul a&licat este a#u+i*!
In &lus) natura ,uridica a cau'iunii este si de garantare a e*entualelor &agu#e &e care de#itorul armator le-ar
7ncerca &rin indis&oni#ili+area na*ei sale!
8anc'iunea nede&unerii cau'iunii in cuantumul fi(at si la termenul sta#ilit) atrage desfiin'area de dre&t a
sechestrului! Este o sanc'iune o#ligatorie) care o&erea+% automat!
3rin urmare) acordul creditorului cu &ri*ire la &relungirea acestui termen este li&sit de semnifica'ie ,uridica!
Dilatarea termenului de de&unere a cau'iunii ar &utea fi admisa doar &entru ca+uri de for'a ma,ora!
Desfiin'area de dre&t se constata &rin 7ncheiere ire*oca#ila) data f%r% citirea &/rtilor! O noua cerere de
sechestru a na*ei) du&% desfiin'area de dre&t a m%surii) formulata de acela$i creditor) *a fi e(aminata in ra&ort cu
aceste circumstan'e &articulare!
In conte(tul noii reglementari) in care condi'iile &rocedurale &remerg%toare a&lic%rii sechestrului se
sim&lifica) ,udecata sechestrului nefiind 7nt/r+iat% de formalit%'ile o#'inerii garan'iei) m%sura re'inerii &ro*i+orii a
.
na*ei &ana la sechestru) &e calea ordonan'ei &re$edin'iale) nu se mai im&une ca o necesitate! 3ericolul &lec%rii
na*ei in condi'iile in care sechestrul se dis&une 7ntotdeauna f%r% citarea &%r'ilor dis&are!
1
Executarea msurii
Daca cererea este admis%) m%sura este dus% la 7nde&linire de c%tre e(ecutorul ,udec%toresc) &otri*it regulilor
&ri*itoare la e(ecutarea silita!
?egiuitorul &re*ede in mod e(&res ca #unurile *or fi indis&oni#ili+ate 7n m%sura necesar% asigur%rii
crean'ei!
Este solu'ia consacrat% de altfel $i 7n ,uris&ruden'a maritim%) &ri*ind necesitatea asigur%rii unui echili#ru
7ntre interesele creditorului $i ale de#itorului &rin &%strarea unei &ro&or'ii re+ona#ile 7ntre *aloarea crean'ei si a
#unurilor sechestrate!
Ridicarea msurii
?a cererea de#itorului) instan'a &oate dis&une ridicarea sechestrului atunci c/nd= de#itorul a dat o garan'ie
7ndestul%toare! n acest ca+) cererea se ,udec% 'n camera de consiliu de urgenta si cu citarea &%r'ilor) &rintr-o
7ncheiere su&us% recursului 7n termen de 5 +ile de la &ronun'are!
Recursul se ,udeca) de asemenea) de urgenta si cu &rec%dere=
c/nd cererea &rinci&ala a fost anulat%) res&ins% sau &erimat% &rin hot%r/re ire*oca#il% dat% f%r% citarea &%r'ilor!
Dis&o+i'iile referitoare la e(ecutare &re*%+ute de articolul 591) se a&lica in mod cores&un+%tor!
In conformitate cu articolul 59) */n+area #unurilor sechestrate) nu se *a &utea face 7nainte de o#'inerea
titlului e(ecutor!
In acest ca+) sechestrul asigurator se transforma definiti* in sechestru e(ecutoriu!
Sechestrul judiciar
3otri*it noilor dis&o+i'ii &rocedurale 0articolul 59:-412 na*a in leg%tur% cu care are loc ,udecata) face
o#iectul sechestrului ,udiciar si nu asigurator!
In dre&tul maritim interna'ional) Con*en'ia &entru unificarea anumitor reguli cu &ri*ire la sechestrul
asigurator de na*e maritime <ru(elles 195. enumera &rintre crean'ele maritime &re*%+ute de articolul 1
;&ro&rietatea contestata a unei na*e; 0litera ;o;2 si ;&ro&rietatea contestata a unei na*e sau &osesia sa) ori
e(&loatarea sa sau dre&turile la re+ultatele e(&loat%rii unei na*e 7n co&ro&rietate 0litera ;o;2!
3rin urmare) in sistemul Con*en'iei Interna'ionale na*a litigioasa face o#iectul sechestrului asigurator si nu
,udiciar!
Cu oca+ia ela#or%rii Con*en'iei <ru(elles 195.) s-a constatat ca in unele legisla'ii se face distinc'ie intr-
ade*%r intre sechestrul asigurator si cel ,udiciar!
8-au ridicat astfel de o#iec'iuni cu &ri*ire la formularea articolului 1) litera ;o; si ;&; din Con*en'ie care
reglementea+% instituirea sechestrului asigurator asu&ra na*ei in litigiu) si care) in aceste sisteme face o#iectul
sechestrului ,udiciar!
8-a sus'inut) de asemenea) ca aceste crean'e nu sunt crean'e maritime) in sensul strict al cu*/ntului si ca in
sistemele in care cele doua ti&uri de masuri asigur%torii sunt tratate diferit) ele *or da na$tere la sechestrul ,udiciar
si nu asigurator!
3rin urmare) unele state 0Italia) Olanda2 au formulat re+er*e la articolul 1 litera ;o; si ;&;) in sensul
nea&lic%rii dis&o+i'iunilor Con*en'iei &ri*ind sechestrul asigurator &entru garantarea acestor crean'e si de a a&lica
la acest sechestru legea na'ionala!
Rom/nia nu a formulat re+er*e la acest te(t!
Este &osi#il astfel ca &entru garantarea aceleia$i crean'e) na*a in litigiu sa fac%) in sistemul con*en'iei
Interna'ionale) o#iectul sechestrului asigurator) si intr-un ra&ort de dre&t intern) sa fac% o#iectul sechestrului
,udiciar) institu'ie cu o fi+ionomie &rocedural% diferit%!
3otri*it noii reglement%ri a sechestrului ,udiciar) ori de cate ori e(ista un &roces asu&ra &ro&riet%'ii sau a
altui dre&t real &rinci&al) asu&ra &osesiunii unui #un mo#il) ori asu&ra folosin'ei sau administr%rii unui #un
&ro&rietate comun%) instan'a *a &utea 7ncu*iin'a &unerea su# sechestru ,udiciar a #unului) dac% aceast% m%sur% este
necesar% &entru conser*area dre&tului res&ecti* 0articolul59:2!
Este im&ortant de re'inut c% m%sura &oate fi a&licat%) chiar f%r% a e(ista &roces 7n situa'iile &re*%+ute de
articolul 599=
- asu&ra unui #un &e care de#itorul 7l ofer% &entru eli#erarea sa>
- asu&ra unui #un cu &ri*ire la care cel interesat are moti*e temeinice sa se teama ca *a fi sustras) distrus sau
alterat de &osesorul sau actual>
- asu&ra unor #unuri mo#ile care alc%tuiesc garan'ia creditorului) c/nd acesta 7n*ederea+% insol*a#ilitatea
de#itorului s%u) ori c/nd are moti*e temeinice s% #%nuiasc% ca de#itorul *a fugi) ori sa se teama de
sustrageri sau deterior%ri!
Cererea de sechestru ,udiciar o &oate face orice &arte interesata! 8olu'ionarea ei se face de urgen'%) cu
citarea &%r'ilor de instan'% &entru ,udecarea cererii &rinci&ale in ca+urile &re*%+ute de articolul 59: sau de instan'%
in circumscri&'ia c%reia se afl% #unul 7n situa'iile reglementate de articolul 599!
6
Instan'a se &ronun'% &rin 7ncheiere su&us% recursului 7n termen de 5 +ile de la &ronun'are!
Dac% cererea este admis%) #unul sechestrat este 7ncredin'at unei &ersoane desemnate de comun acord de
c%tre &%r'i) sau daca &%r'ile nu se 7n'eleg) unei &ersoane desemnata de c%tre instan'%!
8echestrul ,udiciar &oate fi de'in%torul #unului sau o a treia &ersoan%!
3otri*it articolului 44) alineatul 6) sechestrul *a &utea face toate actele de conser*are $i administrare a
#unului) *a 7ncasa *enituri $i sume datorate si *a &utea &l%ti datorii cu caracter curent) sau constatate &rintr-un titlu
e(ecutoriu!
Cu autori+area &reala#il% a instan'ei care 1-a numit) el *a &utea sta 7n ,udecata) 7n numele &%r'ilor litigante
cu &ri*ire la #unul &us su# sechestru!
3entru acti*itatea sa) administratorul sechestrului altul dec/t detonatorul lucrului) *a fi remunerat cu o suma
fi(at% de instan'%!
n mod o#i$nuit) efectul hot%r/rilor de sechestru durea+% at/t c/t durea+% litigiul &rinci&al!
O dat% cu r%m/nerea definiti*% a hot%r/rii date asu&ra fondului) #unul sechestrat este &redat &%r'ii care a
c/$tigat &rocesul 0articolul 116 coro#orat cu articolul 1.5 cod ci*il2 si astfel) sechestrul ,udiciar ia sf/r$it!
In ca+uri urgenta) &re$edintele instan'ei) *a &utea numai &rin 7ncheiere ire*oca#il% dat% f%r% citarea &/rtilor)
un administrator &ro*i+oriu &ana la solu'ionarea cererii de sechestru ,udiciar!
Ai+ionomia &rocedurala &articulara a sechestrului asigurator al na*ei comerciale determina insa
reglementarea sa &rin norme s&eciale!
Natura ,uridica a #unului care face o#iectul sechestrului in dre&tul maritim) necesitatea sim&lific%rii
formelor &rocedurale $i asigur%rii unui echili#ru 7ntru interesele creditorului $i ale de#itorului-armator) sunt c/te*a
argumente 7n acest sens!
Chestiunea efectelor m%surii sechestr%rii) ce are consecin'e deose#it de im&ortante &entru &%r'i in materie
maritim% si care a&are reglementata in alte sisteme de dre&t este nere+ol*ata de te(tul noii &roceduri!
De asemenea corelarea conce&telor si a no'iunilor din dre&tul intern cu cele din con*en'iile interna'ionale
&ri*ind sechestrul asigurator al na*ei maritime este una din &riorit%'ile care tre#uie a*ute 7n *edere de legiuitorul
rom/n!
5
CAPIT!"! I
Consideraii generale pri#ind sechestrul asigurator al na#ei comerciale
8echestrul asigurator a re&re+entat 7ntotdeauna un mi,loc de &resiune &sihologic% &entru de#itorul r%u
&latnic $i de &rotec'ie &entru creditorul urm%ritor!
De$i &re+int% un interes &ractic deose#it) at/t 7n materie ci*il%) c/t $i comercial% $i maritim%) e*olu'ia
istoric% a institu'iei ne arat% 7ns%) insuficien'a cercet%rilor teoretice) a&ortul doctrinei reduc/ndu-se la Be(&lica'ia
te(telor $i la unele directi*e $i sugestii cu &ri*ire la a&licarea lor;
1
!
3rofesorul Cero*anu a su#liniat c% Batitudinea aceasta este ne,ustificat%) &/n% la un &unct ine(&lica#il%
chiar;
.
!
Institu'ia sechestrului asigurator merit% mai mult% aten'ie $i doctrina ar a*ea datoria de a l%muri cel &u'in
&ro#lemele fundamentale ale materiei) r%s&un+/nd 7ntre#%rilor 7nc% nede+legate= Ce este sechestrul asigurator) ca
&rocedur%) ca institu'ie D
Care este natura lui ,uridic% D $i
Care sunt mai ales caracterele lui &ro&rii) distincte) s&ecifice D
$%$% Istoricul &i e#oluia reglementrii
Institu'ia sechestrului asigurator) du&% unii autori) 7$i are originea 7n &rocedura lui Ius Eocatio O#torto
Collo din ?egea celor FII Ta#le) 7n tim& ce al'ii recunosc aceast% &rocedur% 7n Clameur de Caro) institu'ie de dre&t
nescris din Normandia!
IU8 EOC"TIO O<TORTO CO??O
1
este o institu'ie n%scut% din edictele &retorului 7n *irtutea c%reia cel
care *roia s% reclame a,utorul ,usti'iei) 7n ca+uri gra#nice) aducea &artea 7n fa'a ,udec%torului) a&uc/nd-o torto
collo) adic% Bde guler;!
C?"GEUR DE C"RO este o &ractic% *eche $i general% ale c%rei origini le g%sim la 7nce&ut 7n
Normandia) $i care s-a r%s&/ndit mai t/r+iu 7n tot regatul Aran'ei!
Caro 7nseamn% strig%tul &e care reclamantul 7l scotea atunci c/nd *oia s% aduc% o &ersoan% sau un lucru 7n
fa'a ,udec%torului &entru a o#'ine o solu'ie gra#nic%! "cesta re&re+enta 7ns%$i actul de citare 7n fa'a ,udec%torului
6
!
"cela care &ronun'a chemarea haro asu&ra cui*a) era &us su# ocrotirea regelui> dac% chemarea se f%cea
&entru un #un imo#il) din acel moment #unul era &us su# &a+a regelui) &rin 7nfiin'area unui sechestru!
Chemarea aceasta c%&%tase at/ta semnifica'ie $i autoritate 7n r/ndul &o&orului normand) 7nc/t dac% &artea
c%ruia 7i era adresat% nu se &re+enta 7n fa'a ,udec%torului) era urm%rit de &o&or $i adus cu for'a 7n fa'a ,usti'iei
&entru a da socoteal%!
Originea sechestrului asigurator 7n dre&tul france+ &oate fi identificat% cu cea a ordonan'elor de referat!
n o&inia unor autori
5
) i+*oarele istorice ale institu'iei se g%sesc 7n Edictul din 1:5) des&re care Real)
autorul e(&unerilor de moti*e a codului de &rocedur% ci*il%) arat% c% Bn-a f%cut altce*a s% confirme) ori s%
reglemente+e un u+ cu mult mai *echi) &e care 7l reg%sim $i 7n aceast% citare *er#al%) 7n aceast% chemare haro)
c%reia locuitorii *echii Normandii) ascultau $i o res&ectau cu su&unere;!
Edictul din 1:5 a fost dat la 7nce&ut numai &entru districtul cunoscut su# numele Ch/telet de 3aris) dar
care mai t/r+iu a fost e(tins &rin u+) 7n toat% 'ara! 7n articolul 11 din Edict era &re*%+ut c%) loc'iitorul &rimului
magistrat ci*il al 3arisului *a 'ine) 7n fiecare Giercuri $i 8/m#%t%) $edin'a &entru solu'ionarea cau+elor urgente
0&unerea sau ridicarea de sigilii) 7ntocmirea de in*ent%rii sau litigii referitoare la sechestrarea $i e(ecutarea
hot%r/rilor2!
n ca+urile de e(trem% urgen'% 0e(! ridicarea sechestrului2) Edictul &ermitea ca) &rin autori+area
magistratului) s% fie citate &%r'ile chiar la domiciliul s%u) chiar 7n afara +ilelor de audien'%!
n &re+ent) sediul materiei sechestrului asigurator 7n dre&tul comun este dat de ?egea din 9 iulie 1991 $i
Decretul de a&licare din 11 iulie 199.) lege care nu a a#rogat 7ns% la dis&o+i'iile articolului 54 din ?egea din 1
ianuarie 195 $i articolul .9-14 din Decretul din .5 octom#rie 195) referitoare la sechestrul asigurator al na*ei!
1
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15.> citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 9
2
Idem1
3
BDre&tul de a chema) a&uc/nd de guler;!
4
De#locH) &ag! 14) citat 7n Dimitrie D! Negulescu) BOrdonan'ele &re$edin'iale de referat - Tratat teoretic $i &ractic;) *oi! I!
0denumit% 7n continuare BOrdonan'ele &re$edin'iale de referat;2) Ed! B?i#r%rie $i "ntic%rie;) 1965) &ag!19> citat 7n Garin Eoicu -
BRe*ista rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) &ag!55!
5
9lasson $i Tissier BTr%ite de &rocedure;) 19.> "l#in Curet) B?a ,urisdiction des referes;) 1 $i 6) citate 7n Dimitrie D!
Negulescu) BOrdonan'ele &re$edin'iale de referat;) &ag! .4) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista rom/n% de dre&t maritim;) anul IE)
nr! 1-.44.) &ag!55

De altfel) &rinci&iul autonomiei regimului &rocedural al sechestrului asigurator al na*ei este consacrat $i
7n ,uris&ruden'a recent% a Cur'ii de Casa'ie france+e) astfel cum a fost afirmat% 7n deci+iile Cecil "ngola

din
octom#rie 1995) Garine E*angeline
5
$i 8aint 3ierre
:
!
Codul de &rocedur% ci*il% din 1:5 din Rom/nia reglementea+% 7ntr-o form% general% sechestrul
asigurator asu&ra imo#ilelor) &rintr-o serie de dis&o+i'ii 0art! 14-.42 gru&ate su# titlul II intitulat= BDes&re
dre&tul &ro&rietarilor asu&ra imo#ilelor) efectelor $i fructelor) chiria$ilor $i arenda$ilor $i des&re sechestrul
asigurator;!
3rimele te(te 0art! 14-1.2 reglementea+% un sechestru asigurator la dis&o+i'ia &ro&rietarilor)
&rinci&alilor locatori $i arenda$ilor &entru a garanta reali+area crean'elor &ro*enite din aren+ile $i chiriile datorate
$i ne&l%tite!
G%sura sechestrului &oate fi luat% &entru crean'ele &re*%+ute de art!11 $i care nu au a,uns la scaden'%)
dac% de#itorul a mic$orat &rin fa&ta sa asigur%rile ce a dat sau nu a dat asigur%rile &romise) sau c/nd e &ericol ca
de#itorul s% fug%) s%-$i ascund% sau s%-$i risi&easc% a*erea!
3otri*it articolului .4) */n+area silit% a #unurilor sechestrate nu se *a &utea face 7nainte de o#'inerea
titlului e(ecutor!
3rin reforma din anul 1944) se adaug% un alineat final la art!14) &rin care se d% dre&tul de a cere
sechestrarea a*erii) chiria$ului $i &ro&rietarilor) care nu au act scris) dac% fac do*ada chem%rii 7n ,udecat% $i de&un
o cau'iune care este fi(at% de autoritatea ,udec%toreasc%! "rticolul 11 se modific% 7n sensul c%) creditorii care nu
au act scris) &ot solicita luarea m%surii sechestrului asigurator) dar cu condi'ia s% de&un% o cau'iune de a treia &arte
din *aloarea reclamat%!
n Codul de &rocedur% ci*il% de la 1944 a fost introdus% dis&o+i'ia &rin care se reglementea+% &rocedura
ce tre#uie urmat% &entru 7nfiin'area sechestrului ,udiciar!
3otri*it art!15 al!l) ori de c/te ori e(ist% un &roces asu&ra &ro&riet%'ii sau &osesiei unui lucru mi$c%tor)
sau nemi$c%tor) sau asu&ra administra'iei sau folosin'ei unui lucru comun) instan'a *a &utea) la cererea celui
interesat $i du&% citarea &%r'ilor) s% 7ncu*iin'e+e sechestrul #unului sau lucrului comun a c%rui &ro&rietate) &osesie)
administra'ie sau folosin'% se discut%) &ut/nd s% o#lige &e reclamant la de&unerea unei cau'iuni! 3a+a #unului
sechestrat se 7ncredin'ea+% de'in%torului acelui #un sau unei a treia &ersoane) numit% de ,udec%tor) dac% &%r'ile nu
se 7n'eleg!
n alineatul . se &re*ede c%) sechestrul *a &utea face actele de conser*are $i administra'ie) *a &utea sta 7n
,udecat% 7n numele &%r'ilor litigante cu &ri*ire la #unul &us su# sechestru) cu autori+area &reala#il% a instan'ei care
la numit!
3otri*it art!945 din Cod comercial rom/n) care face trimitere la dis&o+i'iile de dre&t comun din art! 596
Cod &rocedur% ci*il%) cu deose#irile ar%tate 7n art!94: Cod comercial) sechestrul asigurator al na*ei se a&lic% de
instan'a ,udec%toreasc% la cererea creditorului) dac% sunt 7nde&linite cel &u'in dou% condi'ii=
- introducerea ac'iunii asu&ra fondului &reten'iilor $i
- de&unerea unei cau'iuni!
Intr-un sistem
9
s-a sus'inut c% art!564 Cod &rocedur% ci*il% a desfiin'at normele art!945- 94: Cod
comercial!
8-a argumentat c% art!945 Cod comercial dis&une formal c%) sechestrul asigur%tor &entru o cau+%
comercial% se 7nfiin'ea+% &otri*it art!11 Cod &rocedur% ci*il%) a&oi c% legiuitorul n-a &utut s% dis&un% ca) &entru
aceea$i crean'% sechestrul asigurator s% se 7nfiin'e+e 7n materie comercial% cu dare de cau'iune) iar 7n materie ci*il%
f%r% cau'iune> &rin urmare) art!945-94: Cod comercial) con'in/nd reguli de fond nu de &rocedur%) este desfiin'at!
ntr-un alt sistem
14
se sus'ine c% dis&o+i'iile articolelor 945)94: Cod comercial) situate 7n titlul BE(erci'iul
ac'iunii comerciale; sunt norme de &rocedur% care &re*%d condi'iile $i forma du&% care se &oate cere $i 7ncu*iin'a
un sechestru asigurator) $i au continuat s% r%m/n% 7n *igoare $i du&% modificarea Codului de &rocedura ci*il% din
1944!

1 Oct! 1995) Curtea de Casa'ie) Droit Garitime Aran$ais 0DGA2 199:) &ag! 69) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista rom/n% de
dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) &ag!54!
7
16 Oct! 1995) Curtea de Casa'ie) 0DGA2 199:) &ag! .6) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr!
1-.44.) &ag!51!
8
11 Ian! 199:) Curtea de Casa'ie) 0DGA2 199:) &ag! :.1) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr!
1-.44.) &ag!55
9
"&el <ucure$ti) 14 8e&tem#rie 19.5) 3! Rom!) &ag! 15! "&el <ucure$ti) :5 Dec! 19.) <uletinul Cur'ii de a&el) 19.5) &ag!
161) n! 55) citate 7n 3etre Easilescu Bcamera de consiliuI J ,urisdic'ia gra'ioas% $i cea contencioas%I) <uc! 19.9) &ag! 545) citat
7n Garia Earotti J Re*ista Rom/n% de dre&4t maritimI) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 5:
10
Cas! 19 iunie 19.5) Re*ista B8ociet;.695> Cas III) . iunie 19.6) 3and! Rom! 3ag! 1:9> Curtea de "&el Constan'a) 11 mai
19.5) BCurierul Kudiciar;) &ag! 6.) citat 7n Garia Eeriotti - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul II) nr! 1-.444) Ed! E(
3onto) Constan'a) .444) &ag! :5
5
$%'% Sechestrul asigurator (n reglementarea Codului de procedur ci#il p)n la modificrile introduse
de %"%*% nr% $+,-'...
3ornind de la sco&ul m%surii sechestrului asigurator) de indis&oni#ili+area anumitor #unuri a&ar'in/nd
&/r/tului de#itor &entru ca la terminarea &rocesului) creditorul s% le &oat% urm%ri &entru 7ndestularea sa) 7n
literatur%
11
s-a considerat c% sechestrul este un act de e(ecutare) Bo ade*%rat% e(ecu'ie antici&at%;!
Dac% 'inem seama) arat% &rofesorul Cero*anu) Bde sensul &rofund $i real al lucrurilor $i nu de ordinea lor
formal% tre#uie s% recunoa$tem c%) 7n e(ecu'iunea real% ci*il%) singurul act de e(ecu'iune este e(&ro&rierea
de#itorului) */n+area #unurilor lui) 7n tim& ce sechestrul) fie asigurator) fie definiti*) nu este 7n fond dec/t un
mi,loc &ractic $i o form% &re&aratorii 7n *ederea ade*%ratei e(ecut%ri
1.
; !
3ro#lema caracterului contencios sau gra'ios al cererii de 7nfiin'are a sechestrului asigurator a f%cut o#iect
de contro*ers% 7n doctrin% $i ,uris&ruden'%!
"stfel) s-au e*iden'iat mai multe criterii de delimitare 7ntre ,urisdic'ia gra'ioas% $i cea contencioas%=
- actul de ,urisdic'iune gra'ioas% e &ro*ocat de o cerere unilateral%) adic% o cerere care nu se 7ndrea&t%
7m&otri*a unui ad*ersar) a unei &ersoane care ar a*ea interes s% se o&un% la admiterea ei>
- actul are loc 7n Camera de consiliu du&% reguli de &rocedur% &ro&rii $i 7n general mai sim&le dec/t ale
&rocedurii contencioase) iar solu'ia dat% de ,udec%tor) nu e &recedat% de de+#ateri contradictorii>
- actul de ,urisdic'iune gra'ioas%) nu are autoritate de lucru ,udecat $i nu este ire*oca#il) deci &oate fi
retractat>
n teoria modern%
11
a &rocedurii ci*ile) se arat% c% &rocedura necontencioas% se caracteri+ea+% &rin
a#sen'a unui Bdiferend; $i a unui Bad*ersar;!
3entru ca ,udec%torul s% e(ercite o func'ie cu caracter gra'ios) sunt necesare dou% condi'ii=
- &rin cererea cu care a fost sesi+at s% nu se urm%reasc% sta#ilirea unui dre&t &otri*nic fa'% de o alt%
&ersoan%>
- inter*en'ia ,udec%torului s% fie necesar% &entru a e(ercita un control asu&ra a ceea ce &ersoana care a
formulat cererea s% reali+e+e>
ntr-o hot%r/re a tri#unalului Ilfo* din 194:) se arat% c% BCererile de m%suri asigur%torii) ca &o&rirea sau
sechestrul) nu sunt ac'iuni 7n ,usti'ie) deoarece ele n-au dre&t sco& a lega instan'a &entru ca aceasta s% &ronun'e
&rin ,udecat% solu'ia unui conflict;!
O&inia dominant% 7n ,uris&ruden'a $i literatura *eche
16
este 7n sensul c% cererea de sechestru este o cerere
gra'ioas%> la 7nfiin'area sechestrului Blegea nu &re*ede $i ,udec%torul nu are s% recunoasc% un dre&t &otri*nic 0care
se *a sta#ili la ac'iunea de fond2) ci numai s% acorde 7n anumite condi'ii o m%sur% de ocrotire;!
Du&% o&inia &rofesorului Cero*anu) &rocedura sechestrului este contencioas% $i nu gra'ioas%
15
! "cesta)
critic% o&inia care a a*ut 7n *edere la sta#ilirea m%surii gra'ioase a cererii de sechestru asigurator) caracterul
unilateral al &rocedurii) li&sa de contradictoriu dintre cerere $i hot%r/re) &recum $i solu'ionarea cererii 7n camera de
Consiliu) f%r% de+#ateri $i 7ncuno$tin'area de#itorului) deci 7n condi'ii similare cererilor gra'ioase!
?egiuitorul a &re*%+ut ca unele cereri de natur% contencioas% s% fie re+ol*ate f%r% de+#ateri contradictorii)
din considerente de celeritate $i sim&lificare) Bele 7nseamn% 7nt/r+iere $i uneori com&lica'ie) $i &entru un creditor
de rea credin'%) oca+iune de a-$i &une a*erea la ad%&ost $i de a +%d%rnici mi$carea creditorului;!
?iteratura
1
$i ,uris&ruden'a modern% s-au e(&rimat 7n mod constant 7n sensul c% cererea de sechestru
asigurator are caracter gra'ios) dar 7n anumite situa'ii c/nd este formulat% 7n cadrul unui &roces 7n curs) a unei
&roceduri contencioase) ea do#/nde$te caracter contencios!
n criticarea acestui &unct de *edere) 3%tulea
15
sus'ine c% &entru a determina caracterul contencios sau
gra'ios al cererii de 7nfiin'are a sechestrului asigurator este esen'ial a se sta#ili dac% &entru o astfel de cerere se
urm%re$te sau nu sta#ilirea unui dre&t &otri*nic fa'% de o alt% &ersoan% $i nu 7m&re,urarea formul%rii cererii 7n
cadrul unui &roces 7n curs!
11
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 155) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) &ag! .1) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441
12
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15.) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) &ag! .1) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441
13
9! 3orum#) BCodul de &rocedur% ci*il% comentat $i adnotat;) Ed! Ltiin'ific%) <ucure$ti) 196) *oi! II) &ag! 19.!
14
9! Iuliu B8echestrul asigurator este un act conser*atoriu de natur% gra'ioas%;> "l! Eelescu sus'ine acela$i &unct de *edere=
Bacordarea sechestrului Be un act de &rocedur% gra'ioas%;) citat 7n Garia Eeriotti - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE)
nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! :1
15
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15:-159) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441)&ag!.1
16
Eiorel Gihai Cio#anu) BTratat teoretic $i &ractic de &rocedur% ci*il%;) *oi II) &ag! :> 9a#riel <oroi $i D! R%dulescu) BCodul
de &rocedur% ci*il%-comentat $i adnotat;) &ag! :15> 9ra'ian 3orum#) BCodul de &rocedur% ci*il% - comentat $i adnotat;) Ed!
Ltiin'ific%) <uc! 196) *oi! II) &ag! 19.
15
3%tulea) BDre&tul maritim; 1.-1991) &ag! :9-91) citat 7n Garia Eeriotti - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul II) nr!
1-.444) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444) &ag! 95!
:
$%+% Condiiile sechestrului asigurator
$%+%$% Condiiile de form &i de fond
nfiin'area sechestrului asigurator) &otri*it art!569 al!l Cod &rocedur% ci*il%) &oate fi cerut% de creditorul a
c%rui crean'% este constant% &rin act scris $i este a,uns% la termen deodat% cu chemarea 7n ,udecat% &entru &lata
crean'ei sale!
3rin Bact scris;
1:
se 7n'elege numai actul constatator al crean'ei) din te(tul c%ruia s% re+ulte) f%r%
inter*en'ia unor alte 7m&re,ur%ri str%ine) elementele ra&ortului ,uridic 7ncheiat 7ntre &%r'i) 7n s&ecial e(isten'a
datoriei $i o#liga'ia de#itorului de a &l%ti o sum% de #ani!
3otri*it art!595 Cod &rocedur% ci*il%) creditorul &oate fi o#ligat de instan'% $i la de&unerea unei cau'iuni!
"stfel) 7n li&s% de act scris) creditorul &oate solicita luarea sechestrului) dar este o#ligat s% de&un% o cau'iune de 1-1
din *aloarea reclamant%!
8echestrul a&licat f%r% 7nde&linirea acestei cerin'e legale a fost considerat nul! nalta Curte de Casa'ie a
sta#ilit
19
c% de&unerea sau com&letarea cau'iunii 7n a&el) nu &oate fi admis% Bc%ci dac% s-ar admite aceast% solu'ie)
s-ar a,unge la eludarea dis&o+i'iunii legale;!
n o&inia &rofesorului Cero*anu) Bsolu'ia contrarie &are mult mai conform% cu s&iritul
institu'iei $i cu echili#rul intereselor 7n cau+%;
.4
!
n acela$i sens) Curtea de Casa'ie 7ntr-o alt% hot%r/re) a decis c% li&sa de cau'iune nu atrage nulitatea
sechestrului!
Creditorul &oate solicita luarea m%surii $i dac% crean'a nu a a,uns la scaden'%) dar numai atunci c/nd
de#itorul a mic$orat &rin fa&ta sa asigur%rile ce a dat sau nu a dat asigur%rile &romise) ori c/nd e &ericol ca
de#itorul s% fug% sau s%-$i ascund% ori s%-$i risi&easc% a*erea) $i numai cu de&unerea unei cau'iuni ce *a fi fi(at%
de c%tre instan'%) 0art! 596 al!. $i art! 595 2!
Kuris&ruden'a $i doctrina
.1
au consacrat solu'ia &%str%rii unei &ro&or'ii 7ntre *aloarea crean'ei $i aceea a
#unurilor sechestrate!
" l%sa la discre'ia creditorilor Bca &entru o crean'% de c/t de mic% *aloare) s% se fac% indis&ensa#il chiar
&entru scurt tim&) 7ntreg &atrimoniul de#itorului sau 7n tot ca+ul de o *aloare dis&ro&or'ionat% cu *aloarea crean'ei)
ar 7nsemna s% se consfin'easc% un a#u+) ceea ce nu e echita#il) legiuitorul neurm%rind dec/t asigurarea $i
sal*gardarea crean'ei creditorilor &rin inserarea acestor m%suri &reliminare urm%ririi;!
8-a discutat dac% &e calea a&elului la sechestru se &oate in*oca cu &ri*ire la ac'iunea de fond) o e(ce&'ie
&eremtorie) cum ar fi de e(! &rescri&'ia!
Kuris&ruden'a a r%s&uns negati*! BKudec%torul chemat s% se &ronun'e asu&ra cererii de 7nfiin'are a unui
sechestru asigurator) nu &oate s% se &ronun'e &e aceast% cale) asu&ra 7nt/m&in%rii de#itorului) c% ar e(ista lucru
,udecat 7ntre d/nsul $i creditor) c%ci chestiunea aceasta r%m/ne s% fie ,udecat% la fond;) se arat% 7ntr-o deci+ie *eche
a Cur'ii de Casa'ie
..
!
O alt% chestiune de+#%tut% 7n doctrin% a fost aceea dac% 7m&otri*a 7ncheierii de sechestru) &artea interesat%
&oate formula $i contesta'ie la e(ecutare) a*/nd 7n *edere c% aceast% form% &rocedural% are ca destina'ie anularea
formelor de e(ecutare $i nu a celor de asigurare!
Natura contesta'iei $i &rinci&iile care o gu*ernea+% Bnu se o&un ca cel ce face o contesta'ie la un sechestru
asigurator) s% in*oce moti*e de nulitate sau de ineficacitate ale ,urnalului de sechestru) m%car c% aceste moti*e &ot
fi &use 7n *aloare $i &e calea a&elului) c%ci 7n materia aceasta) a&elul $i contesta'ia sunt c%i alternati*e;
.1
!
$%+%'% Executarea msurii
Dac% cererea de sechestru este admis%) m%sura este adus% la 7nde&linire de c%tre e(ecutorul ,udec%toresc)
care se de&lasea+% la domiciliul de#itorului sau la locul unde se afl% #unurile) le in*entaria+% $i le declar%
sechestrate &rintr-un &roces-*er#al de sechestru!
1:
3orum# 9ra'ian BCodul de &rocedur% ci*il% comentat $i adnotat;) Ed! Ltiin'ific%) <uc! 196) citat 7n Garia Eeriotti - BRe*ista
Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 61!
19
Cas! II) 15 se&t! 19..) 3!R! 9.5) I) 1.) 7n E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15)
citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! .
20
E! !Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441)&ag!.1
.1
Eiorel Gihai Cio#anu) BTratat teoretic $i &ractic de &rocedur% ci*il%;) *oi! II) &ag! 9> E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;)
Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed!
E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! .-.5!
..
Cas! II) 1 mai 19:5) <ul! 3ag! 5:) citat 7n Garia Eeriotti - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul II) nr! 1-.444) Ed! E(
3onto) Constan'a) .444) &ag! 91!
23
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15-1) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!.:!
9
3rinci&iul asigur%rii unei &ro&or'ii $i echili#ru 7ntre interesele creditorului $i ale de#itorului tre#uie
res&ectate $i 7n fa+a e(ecut%rii
.6
! <unurile sechestrate *or fi l%sate 7n custodia de#itorului sau a unei ter'e &ersoane!
$%+%+% Durata sechestrului
G%sura sechestrului are caracter tem&orar) &/n% la r%m/nerea definiti*% a hot%r/rii &ronun'at% 7n &rocesul
&rinci&al!
3otri*it art!59: Cod &rocedur% ci*il%) ea &oate fi dis&us% de instan'%) dac% de#itorul d% garan'ii
7ndestul%toare!
8echestrul asigurator mai &oate 7nceta $i &rin=
- renun'area e(&res% a creditorului>
- ridicarea la cererea creditorului) sau
- res&ingerea ac'iunii &rinci&ale!
In aceast% ultim% i&ote+%
.5
) 7n literatura de s&ecialitate se arat% c% efectul se &roduce automat) astfel c% nu
este ne*oie Bde o ridicare formal% a sechestrului;! 8co&ul sechestrului Beste de a asigura &e creditor c%) la
lichidarea crean'ei *a &utea continua urm%rirea!
Cu res&ingerea ac'iunii) sco&ul acesta a dis&%rut $i ra'iunea sechestrului a 7ncetat de la
sine;! E/n+area #unurilor sechestrate nu se *a &utea face 7nainte de o#'inerea titlului e(ecutor) 7n conformitate cu
art!41 Cod &rocedur% ci*il%!
"stfel) sechestrai asigurator se transform% 7n sechestru definiti* e(ecutoriu Bf%r% s% mai fie ne*oie de o
re7nnoire a acestei o&era'ii;
.
!
$%+%/% Sechestrul judiciar% 0oiuni generale%
n actuala reglementare a Codului de &rocedur% ci*il%) &otri*it art! 59) sechestrul ,udiciar difer% de
m%sura sechestrului asigurator at/t &rin condi'iile diferite 7n care &oate fi solicitat c/t $i &rin &rocedura de
7ncu*iin'are a ei!
8echestrul ,udiciar const% 7n numirea de c%tre instan'% a unei &ersoane c%reia i se 7ncredin'ea+% s&re
&%strare $i administrare #unul 7n litigiu) &e tim&ul c/t durea+% ,udecata asu&ra fondului!
n o&inia &rofesorului Cero*anu) sco&ul m%surii este de a organi+a &%strarea) &a+a $i administrarea
#unurilor 7n litigiu) &rin 7ns%rcinarea unei &ersoane determinate) care se nume$te sechestru ,udiciar
.5
! G%sura &oate
fi luat% numai asu&ra unui #un 7n leg%tur% cu care are loc ,udecata!
"cela$i autor ne arat% c% sim&la e(isten'% a unui &roces cu &ri*ire la un #un nu ,ustific% &rin ea 7ns%$i
luarea m%surii) ,udec%torul &%str/ndu-$i dre&tul de a a&recia necesitatea $i o&ortunitatea ei!
Cererea de sechestru ,udiciar &oate fi f%cut% de c%tre oricare dintre &%r'ile aflate 7n litigiu!
In temeiul dis&! art! 956 Cod &rocedur% ci*il%) Tri#unalul Ilfo*
.:
a admis c% cererea &oate fi formulat% $i de
creditorii &%r'ilor! "re un caracter contencios $i se solu'ionea+% du&% &rocedura din dre&tul comun!
8-a discutat 7ns% dac% 7n ca+uri urgente) &entru a e*ita 7nt/r+ierile inerente &rocedurii de dre&t comun)
m%sura ar &utea fi luat% &e calea ordonan'ei &re+iden'iale!
O &arte a ,uris&ruden'ei
.9
a statornicit c% sechestrul ,udiciar nu se &oate 7nfiin'a &e calea sumar% &re*%+ut%
de art! #is Bori c/t de im&erioas% $i de urgent% ar fi luarea acestei m%suri;) deoarece inten'ia legiuitorului a fost
de a reglementa 7n aceast% materie o &rocedur% s&ecial% Bcare s% 7nl%ture *aria'iunile $i ar#itra,ul la care d%dea loc
regimul *echi #a+at &e art! 11.-116 Cod ci*il;! 3rin urmare) sechestrul ,udiciar nu se &oate 7ncu*iin'a dec/t &rin
&rocedura reglementat% de art!59: Cod &rocedur% ci*il%! 8-a admis totu$i c%) 7n ca+uri urgente $i 7n mod
&ro*i+oriu &/n% la terminarea ,udec%'ii &ri*itoare la instituirea acestei m%suri $i 7n *ederea acestui re+ultat) &%r'ile
au dre&tul s% solicite $i instan'ele s% admit%) luarea m%surii &e calea ordonan'ei &re+iden'iale
14
!
24
Idem .1
25
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 15-1) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!.9!
.
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.5) citat din Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! .9!
.5
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.5) citat din Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 14!
28
Tri#! Ilfo*) III 6!) 7n se&t! 1941) Kur 7n Em! Dan) &ag! 95) 1914> citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t
maritim;)anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 5:
29
Tri#! Ilfo*) 8I com!) .4 fe#ruarie 1914) Kur! 9en! 66.) 1914> 7n E! Cero*anu) BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei)
<ucure$ti) 196.) &ag! 1.1) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto)
Constan'a) .441) &ag! 11
30
11) 1. fe#ruarie 19.9) C! ,ud! .9) 19.9) E! Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.6-
1.5) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!11
14
Com&eten'a solu'ion%rii cererii a&ar'ine instan'ei de fond sesi+at% cu cererea &rinci&al%)
fie aflat% 7n fond) fie 7ntr-o cale de atac! Instan'a se &ronun'% &rintr-o hot%r/re su&us% c%ilor de
atac) 7n condi'iile dre&tului comun) care au fost numite Bhot%r/ri discre'ionare;
11
!
Cu toate acestea atunci c/nd toate condi'iile cerute de lege sunt 7nde&linite $i c/nd datele cau+ei indic%
necesitatea unei administra'iuni su# controlul ,usti'iei) ,udec%torii nu &ot refu+a instituirea sechestrului ,udiciar!
Cot%r/rea de sechestru ,udiciar nu are nici o 7nr/urire asu&ra ,udec%'ii de fond
1.
) 7n schim#) are autoritate
de lucru ,udecat relati*%!
3otri*it art! 59 al!1-6 Cod &rocedur% ci*il% Bsechestrul *a &utea face toate actele de conser*are $i
administra'ie) *a &utea sta 7n ,udecat% 7n numele &%r'ilor litigioase) cu &ri*ire la #unul &us su# sechestru) *a 7ncasa
orice *enituri $i sume datorate) *a &utea &l%ti datorii cu caracter curent) &recum $i cala constatate &rin titlu
e(ecutor;!
Kuris&ruden'a *eche
11
a sta#ilit c% sechestrul ,udiciar Bare calitatea de mandatar al &%r'ilor; $i BTri#unalul
singur &oate oric/nd a&recia necesitatea l%rgirii acestui mandat! "$a c% tot ce iese din cadrul actelor conser*atorii)
r%m/ne *ala#il de 7ndat% ce a fost f%cut% cu autori+area ,usti'iei;!
n o&inia &rofesorului Cero*anu) sechestrul ,udiciar 7nde&line$te mai degra#% o Bsarcin% &u#lic%;
16
! 3entru
acti*itate sa) sechestrul *a fi remunerat cu o sum% fi(at% de instan'%) dar care nu &oate de&%$i +ece la sut% din
*enitul net anual al #unului a&reciat de instan'% 0art!59 al! final2= Te(tul este identic cu cel al Codului de
&rocedur% ci*il% din 1944!
3rin limitarea cuantumului onorariului sechestrului ,udiciar s-a urm%rit Ba se &une sta*il%
risi&elor ce se &ractic% 7n fi(area onorariului sechestrului;
15
!
Cererea de 7nlocuire a sechestrului &entru moti*e ulterioare lui se face du&% acelea$i forme cu care s-a
efectuat numirea
1
!
n mod o#i$nuit efectul hot%r/rii de sechestru durea+% at/t c/t durea+% litigiul &rinci&al) 7n acest sens)
7nalta Curte a decis c% Binstan'ele de fond care au &uterea su*eran% de a a&recia o&ortunitatea numirii sechestrului
,udiciar) au nea&%rat $i &e aceea de a hot%r7) c/nd tre#uie s% 7ncete+e func'iunile lui;
15
!
G%sura &oate lua sf/r$it $i 7n cursul &rocesului &rin deci+ia &ersoanei c%reia i s-a 7ncredin'at #unul!
Nimeni nu se o&une ca sechestrul ,udiciar s% fie ridicat) &e #a+a acordului &%r'ilor) acord care &oate fi
dedus din fa&tele materiale $i din actele ,uridice su#sec*ente
1:
!
11
Eseul lui Traian <ro$teanu) 3R1915) II) 9) citat de E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.)
&ag! 1.5) citat din Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441)
&ag! 1.!
1.
E!Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.) citat din Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 14!
33
Cas 1) Oct! 19..) Kur! 9en! 51) 19.!
16
E! Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.5) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 1.!
35
Em! Dan! E(&unere de moti*e la Codul de &rocedur% ci*il% din 1944) MCodul de &rocedur% ci*il% adnotatI)o&! Cit! &ag! 951)
citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 5:
36
Cas! II) 19 no*! 1916) 3!8! 1915) &ag! 1.5) E! Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 1.9)
citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 11
37
Cas 11 ian 194) <ul! 3ag!59) Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;)anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E(! 3onto)
Constan'a) .44.) &ag! 61
38
9! Ia$i) 1 mai 19.) Kur! 9en! 1:4) 19.5) 7n E! Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 114)
citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag! 16
11
CAPIT!"! II
Sechestrul asigurator al na#ei comerciale
'%$% 0oiune &i definiie%
n legisla'ia $i literatura noastr% ,uridic%) nu a fost definit% no'iunea de sechestru asigurator asu&ra na*ei
maritime) de$i delimitarea de sechestru asigurator de dre&t comun se im&une) a*/nd 7n *edere regimul ,uridic
diferit) care este dat de &articularitatea $i caracterele ,uridice ale #unului ce formea+% o#iectul sechestrului
asigurator de dre&t comun!
?iteratura ,uridic% $i ,uris&ruden'a au su#liniat 7n defini'iile date na*ei) caracterele s&ecifice) &articulare
relati*e la &u#licitate) 7nstr%inare $i urm%rire silit% &e care aceasta le 7m&rumut% de la imo#ile!
BNa*a este un #un mo#il! "cest mo#il de mare *aloare are *oca'ia interna'ional%> el frec*entea+%
&orturile str%ine) contractea+% datorii) &oate fi sechestrat% 7n dauna creditorilor na'ionali! Ea &oate 7n sf/r$it
naufragia $i 7ntr-o cli&% se &ierd cor&uri $i #unuri;
19
!
BEasul este un #un mo#il) o#iect al dre&tului de &ro&rietate) adeseori com&arat cu o &ersoan% 7n *ia'%!
Easul are ca $i &ersoanele 7n *ia'% un nume! El face &arte dintr-o anumit% clas% social%) c%ci se face distinc'ie 7ntre
*asele de croa+ier% de cele destinate comer'ului sau a&%r%rii unei '%ri! El are un domiciliu= este &ortul de
7nmatriculare unde sunt &%strate actele na*ei! El are o na'ionalitate= s&unem des&re *as c% este france+ sau str%in!
3led%m 7n ,usti'ie 7m&otri*a lui) sau &ledea+% el 7nsu'i &entru c% 7n cau+ele maritime) el este &ersonificat
de c%&itan!
n sf/r$it) &utem s&une c% el moare c/nd este mult &rea #%tr/n sau c/nd este declarat inna*iga#il) el
dis&are ca #un ,uridic
64
!
BNa*a-hi#rid de mo#il $i imo#il;
61
!
Dre&tul maritim nu este 7nc% ca&a#il s% dea o defini'ie clar% $i &recis%) de natur% a identifica clar o#iectul
care este na*a) de$i de &este 5 mii de ani omul s-a a*enturat &e a&ele m%rii! 8&unem des&re na*% c% este un #un
mo#il= aceast% &rim% remarc% este 7ns% &u'in &erformant%) 7ntruc/t nu-i este a&lica#il regimul ,uridic al mo#ilelor
din dre&tul france+!
8tatutul s%u este c/teodat% mult mai a&ro&iat de cel al imo#ilelor= el este un #un B7nmatriculat; $i dotat cu
Bna'ionalitate;
6.
!
B3entru diferite interese de dre&t &u#lic $i maritim) na*ele au fost tratate 7ntruc/t*a ca &ersoanele fi+ice)
acord/ndu-li-se o na'ionalitate) un nume $i un domiciliu desemnat su# numele de &ort BdNattache; sau &ort
BdNimmatricule;
61
!
Reglement%rile interne $i interna'ionale au sur&rins) de asemenea) 7n defini'iile date) c/te*a dintre
as&ectele &articulare ale acestui #un mo#il=
BEasele sunt #unuri mo#ile! Aac &arte din *as= 7m#arca'iunile) uneltele) instrumentele) armele) muni'iile)
&re*i+iunile $i 7n general toate lucrurile destinate u+ului s%u &ermanent) chiar c/nd ar fi oarecare tim& se&arate de
*as;
66
!
BNa*a este mi,locul de na*iga'ie utili+at &entru reali+area acti*it%'ii de trans&ort $i a altor ser*icii &e a&%!
8unt na*e) 7n 7n'elesul &re+entei ordonan'e) na*ele maritime) flu*iale $i alte na*e de na*iga'ie interioar%) inclusi*
am#arca'iunile mici) &recum $i echi&amentele &lutitoare) cum ar fi dr%gi) ele*atoare) macarale &lutitoare $i alte
asemenea) cu sau f%r% &ro&ulsie;
65
!
39
Gartine Remond 9ouilloud IDroit GaritimeI) Ed! 3edon) ed! aIIa) 1995) &ag! 65) Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t
Garitim J Kuris&ruden'% $i legisla'ieI) Ed! E(! 3onto) ConstanOa) .444!
40
Eugene du 3onta*ice $i Rene Rodiere BDroit Garitime;) Dallo+) ed! a Il-a) 199) &ag! 65)) citat 7n Garin Eoicu $i Garia
Eeriotti BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
61
R! Kam#u Gerlin) Gelanges Aour-1959) &ag! 145) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr!
1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag!56!
42
"! Eialard) BDroit Garitime;) 3resses Uni*ersitaire de Arance) .1995) &ag! .15-.1) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n%
de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 56!
61
Tri#! Ilfo*) 19!41!1941) 7n G!"! Dumitrescu) BCodul de Comerciu adnotat cu ,uris&ruden'a la +i a Cur'ii de Casa'ie a Cur'ilor
de "&el $i a Tri#unalelor rom/ne; 0denumit% 7n continuare BCodul de Comerciu;2) Ed! Cugetarea) 19.-19.5) *ol!II) &ag! 545)
citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .441) &ag! 1!
66
"rticolul 694) Cod comercial rom/n!
45
"rt! : din Ordonan'a 6.-1995 &ri*ind na*iga'ia ci*il%> G! Of! nr! ..1-.9!4:!1995!
1.
B3rin *as se 7n'elege orice #astiment folosit &entru trans&ortul de m%rfuri &e mare;
6
) 7n cadrul lucr%rilor
Con*en'iei de la <ru(elles din 195. a e(istat &reocu&area definirii no'iunii de sechestru asigurator asu&ra na*ei $i
&rin delimitarea lui de alte ti&uri de sechestru!
8-a constatat) de e(em&lu) c% 7n unele legisla'ii
65
se face distinc'ie 7ntre sechestrul asigurator $i sechestrul
,udiciar) am#ele m%suri asigur%torii) care difer% 7ns% &rin condi'iile 7n care &ot fi solicitate) c/t $i &rin &rocedura de
7ncu*iin'are a lor!
O#iectul sechestrului ,udiciar 7l constituie #unul 7n litigiu) ori leg%tura cu care are loc ,udecata) 7n tim& ce
o#iectul sechestrului asigurator 7l constituie numai #unurile mo#ile ce nu formea+% o#iect al litigiului) deoarece
acesta const% 7n &lata unei sume de #ani!
8-au ridicat astfel) o#iec'iuni
6:
7n leg%tur% cu formularea articolului . &unctul Bo; 0&ro&rietatea contestat%
a unei na*e2 $i B&;0&ro&rietatea contestat% a unei na*e sau &osesia) ori e(&loatarea sa) sau dre&turile e(&loat%rii
unei na*e 7n co&ro&rietate2) care reglementea+% instituirea sechestrului asigurator asu&ra unei na*e ce formea+%
o#iectul litigiului $i care 7n unele sisteme de dre&t) face o#iectul sechestrului ,udiciar $i nu asigurator!
n ma,oritatea legisla'iilor se face) de asemenea) distinc'ie 7ntre sechestrul asigurator 0Barrest;
69
2) ca
m%sur% de asigurare a ac'iunii $i sechestrul e(ecutor ca modalitate de &unere 7n e(ecutare a hot%r/rii $i */n+are
silit% a *asului!
Din aceast% &ers&ecti*%) articolul . din Con*en'ia de la <ru(elles din 195. &entru unificarea anumitor
reguli cu &ri*ire la sechestrul asigurator de na*e maritime) define$te sechestrul ca fiind Bimo#ili+area unei na*e cu
autori+area autorit%'ii com&etente &entru garantarea unei crean'e maritime) dar nu se 7n'elege sechestrarea unei
na*e &entru e(ecutarea unui titlu;!
'%$%'% Scopul msurii
n Codul Ci*il legiuitorul &re*ede c% oricine este o#ligat &ersonal) este 'inut a 7nde&lini 7ndatoririle sale
cu toate #unurile mo#ile $i imo#ile) &re+ente $i *iitoare!
"cest &rinci&iu ar fi o a#strac'iune dac% n-ar e(ista o sanc'iune sau o m%sur% &entru a &utea fi &us 7n
&ractic%) 7ntruc/t de#itorul de rea-credin'% ar &utea s%-$i 7nstr%ine+e #unurile &entru a le sustrage urm%ririi!
De aceea) 7n dre&tul comun s-a considerat c% legiuitorul a &us la 7ndem/na creditorilor mi,locul
&rocedural al sechestrului &entru a 7m&iedica 7nstr%inarea sau degradarea 7n tim&ul &rocesului a #unului urm%rit
sau a a*erii &/r/tului!
"deseori 7ns%) sechestrul asigurator a fost considerat ca un mi,loc de &resiune &sihologic% 7m&otri*a
&/r/tului B&entru a-l o#liga s% de*in% mai conciliant 7n ca+ul 7n care el ar a*ea moti*e de a re+ista $i de a se o&une!
"&oi sol*a#ilitatea e*ident% $i notorie a acestuia) &oate 7n unele ca+uri constitui o garan'ie cel &u'in echi*alent% cu
aceea &e care ar oferi-o sechestrul;
54
!
n general) func'ia sechestrului asigurator de dre&t comun este de indis&oni#ili+are a #unurilor mo#ile ale
de#itorului-&/r/t) ce urmea+% a fi */ndute &entru reali+area crean'ei reclamantului) 7n momentul 7n care acesta a
o#'inut o hot%r/re definiti*%!
8itua'iile 7n care sechestrul asigurator al na*ei s-a transformat 7n sechestru e(ecutor) sunt rare) de unde
re+ult% c% dat% fiind *aloarea economic% a na*ei) surs% a creditului $i mi,loc de e(&loatare) sechestrarea acesteia
re&re+int% mai degra#% un mi,loc de &resiune &sihologic%) de constr/ngere a de#itorului s% de&un% o garan'ie &/n%
la solu'ionarea litigiului) sau s% efectue+e &lata!
Dac% 7n '%rile cu tradi'ie continental%) sechestrul asigurator al na*ei re&re+int% un mi,loc de &resiune
&entru de#itorul r%u &latnic sau o &osi#ilitate &entru creditorul urm%ritor de &rocurare a unei garan'ii) 7n '%rile de
common-la@ sechestrul re&re+int% o modalitate de atragere a ,urisdic'iei asu&ra fondului!
3roiectul ado&tat de Comitetul Interna'ional 7n anul 1911) &reia conce&'ia continental% &otri*it c%reia
sco&ul sechestrului este de garantare a crean'ei creditorului!
n 1915 la Conferin'a de la 3aris a fost su&us a&ro#%rii un 3roiect mai a&ro&iat de sistemul common-la@
care limitea+% sechestrul la crean'ele re+ultate din sal*are $i a#orda,! Ulterior) la Conferin'a de la "msterdam 1966
s-a ado&tat c% sechestrul se &oate dis&une la cererea creditorului titular al unei crean'e maritime!
6
"rt! 1) litera Bd; din Con*en'ia Interna'ional% &entru Unificarea anumitor reguli 7n materie de conosament - <ru(elles 19.6)
ratificat% de Rom/nia &rin ?egea 61-1915> G! Of! 4-11!41!1915) citat 7n Auduli "nton BRe*ista de dre&t maritim rom/n;) nr!
1-1999) &ag! 1.!
65
Italia) Olanda) 9h! <i#icescu BTrans&ortul de m%rfuri &e mare 7n comer'ul interna'ional= as&ecte ,uridice $i tehnico
economice;) Ed! 8&ort Turism) <ucure$ti) 19:) &ag) .5.!
6:
Delega'ia italian% 0CGI) <ulletin) 145) &ag! 5):2 citate 7n A! <erlingieri) B"rrest of shi&s;) ??3) 199) ed! a Il-a) &ag! 14)
nota 5) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .441!
69
Ba aresta> a sechestra; 7n Ganole Ilie $i Ionescu 9heorghe BDic'ionar marin%resc;) Ed! "l#atros) <uc! 19:.!
50
E! Cero*anu BTeoria e(ecu'iunei silite;) Ed! ?i#r%riei) <ucure$ti) 196.) &ag! 115) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!19!
11
Te(tul 3roiectului Con*en'iei &re*edea c% instan'ele statului 7n care a fost a&licat sechestrul sunt
com&etente s% solu'ione+e $i fondul litigiului! Datorit% re+er*elor e(&rimate de Delega'iile Arance+e $i Italiene cu
&ri*ire la aceast% ultim% dis&o+i'ie) decanul Ri&ert a &ro&us urm%torul com&romis) acce&tat de altfel $i integrat 7n
final 7n te(tul Con*en'iei= Binstan'ele 7n ,urisdic'ia c%rora na*a a fost sechestrat%) de*in com&etente s% solu'ione+e
$i fondul litigiului) dac% o astfel de com&eten'% este acordat% de le( fori) 7n &ri*in'a anumitor crean'e;
51
!
n acest ca+) sechestrul are un du#lu sco&= de o#'inere a unei garan'ii &entru &lata crean'ei $i de
determinare a com&eten'ei fondului!
Conform art! 914-911 Cod Comercial) creditorul are dre&tul de a &roceda la sechestrarea unui *as) ori a
unei &%r'i indi*i+e a lui) &ro&rietatea de#itorului s%u!
n dre&tul maritim interna'ional) sechestrul asigurator al na*ei este reglementat de Con*en'ia de la
<ru(elles din 195.) &entru unificarea anumitor reguli asu&ra sechestrului asigurator de na*e maritime) ratificat%
&/n% 7n &re+ent de &este 54 de state $i de Rom/nia
5.
!
?a Conferin'a Di&lomatic% a Na'iunilor Unite $i a OGI) din 1. martie 1999 de la 9ene*a) a fost ado&tat%
noua Con*en'ie Interna'ional% &ri*ind sechestrul asigurator de na*e) care are ca sco& facilitarea de+*olt%rii
armonioase $i ordonate a comer'ului maritim interna'ional $i de uniformi+are interna'ional% a sechestrului
asigurator! Con*en'ia nu a fost ratificat% de Rom/nia!
'%'% Con#enia internaional de la 1ruxelles din $23' pentru unificare unor reguli pri#ind sechestrul
asigurator al na#ei maritime%
Reglementarea uniform% a dre&tului de a sechestra o na*% a f%cut o#iectul &reocu&%rilor Conferin'elor
Comitetului Garitim Interna'ional care au a*ut loc la "n*ers-1914) Oslo-1911) 3aris-1915) "n*ers-1965)
"msterdam-1969 $i Nea&ole-1951!
n cadrul lucr%rilor &reg%titoare ado&t%rii Con*en'iei s-au conturat e(isten'a unor deose#iri fundamentale
7n ceea ce &ri*e$te condi'iile de fond $i form% &entru a&licarea sechestrului 7ntre sistemul de dre&t al '%rilor
continentale $i sistemul de dre&t al '%rilor de common-la@!
Con*en'ia ado&tat% la <ru(elles 7n 195.) a fost re+ultatul unui com&romis 7ntre cele dou% conce&'ii
radical o&use 7n materie de sechestru) 7n sensul c% sechestrarea unei na*e se &oate dis&une 7n #a+a unei crean'e
maritime asu&ra na*ei ce a &rile,uit reclama'ia maritim% 0conce&'ia in rem2) &recum $i asu&ra altor na*e
a&ar'in/nd aceluia$i armator 0conce&'ia in &ersonam2!
Cu aceast% oca+ie s-a n%scut $i adagiul= B"tunci c/nd engle+ii o#lig% in rem) france+ii o#lig% in
&ersonam;!
'%'%$% 4etode de implementare (n dreptul maritim%
Getodele de im&lementare a con*en'iilor maritime interna'ionale 7n dre&tul intern difer% de la o 'ar% la
alta) $i uneori se utili+ea+% metode *ariate chiar $i 7n acela$i stat!
n anumite state) ca o consecin'% a ratific%rii) con*en'iile do#/ndesc for'% de lege $i sunt incor&orate
automat 7n sistemul legal na'ional) 7n tim& ce 7n altele este necesar% o legisla'ie s&ecial% de im&lementare!
Doctrina france+%
51
a sinteti+at trei metode de a&licare maritime interna'ionale=
"&licarea direct% a unei con*en'ii maritime interna'ionale const% 7n a o declara a&lica#il% &rin sim&lul
fa&t c% sunt 7ntrunite condi'iile &e care ea le &re*ede) f%r% a se mai recurge la regulile de dre&t interna'ional &ri*at!
De e(em&lu) Regulile Cam#urg 0art! .-1-#2 se a&lic% &rin sim&lul fa&t c% &ortul de desc%rcare se afl% 7ntr-o 'ar%
care a aderat sau a ratificat aceast% con*en'ie> sau Regulile Caga 0art! 142 &rin sim&lul fa&t c%) conosamentul a fost
emis 7ntr-un stat contractant!
"ceast% metod% de a&licare a fost 7ns% criticat% de interna'ionali$ti
56
) 7n o&inia c%rora con*en'iile
interna'ionale care au ca o#iect unificarea normelor de dre&t &ri*at nu a&ar'in ordinii interna'ionale!
n &lan &ractic 7ns% a&licarea direct% a con*en'iilor nu las% loc *oin'ei &%r'ilor astfel c%) Bconflictul 7ntre
dou% con*en'ii interna'ionale) ale c%ror condi'ii de a&licare sunt simultan 7nde&linite) este dificil de solu'ionat;!
51
A! <erlingieri) B"rrest of shi&s;) o&! cit!) &ag!16) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei
comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!64!
52
?egea nr! 91-41!11!1995) G! Of! .55-4:!11!1995 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti M Con*en'ii Garitime Interna'ionaleI) Eol!
I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999) 3ag! 54
53
9ouilloud Gartine Remond) BDroit maritime;) Ed! " 3edon) 3aris) 1995) &ag!565) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
54
Garin Eoicu $i Garia Eeriotti M Con*en'ii Garitime Interna'ionaleI) Eol! I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999) 3ag! 54
16
n ca+ul "in Oussera
55
) Tri#unalul Comercial 3aris face a&licarea direct% a Regulilor Cam#urg) f%r% a 'ine
seam% de fa&tul c% &rin clau+a 3aramount inserat% 7n conosament) &%r'ile au decis ca lege a&lica#il% contractului
legea american%) iar conosamentul a fost emis 7ntr-un stat contractant al Con*en'iei de la <ru(elles 19.6!
ntr-o alt% solu'ie de &ractic% ,udiciar% Tri#unalul Comercial Garsilia
5
a a&licat Con*en'ia de la
<ru(elles) 7n *igoare 7n <elgia $i Aran'a) de$i &%r'ile au ales legea din 9uineea ca lege a&lica#il% contractului) iar
Regulile Cam#urg f%ceau &arte integrant% din aceast% lege) 7ntruc/t &ortul de desc%rcare era 9uineea!
"&licarea indirect%! Getoda denumit% 7n doctrina france+% indirect%) &resu&une recurgerea la regulile de
dre&t interna'ional &ri*at $i a conflictului de legi!
"ceast% metod% &re+int% a*anta,ul c% 'ine seama de *oin'a &%r'ilor 7n alegerea legii a&lica#ile contractului)
atunci c/nd aceasta se manifest%) dar $i incon*enientul de a fi artificial%) atunci c/nd &%r'ile nu au ales legea
na'ional% ca lege a&lica#il%) cum se 7nt/m&l% adesea 7n &ractic%!
n situa'ia 7n care &%r'ile nu au &re*%+ut 7n contractul 7ncheiat legea a&lica#il%) $i sunt 7nde&linite simultan
condi'iile de a&licare a dou% con*en'ii interna'ionale) 7n &ractic% s-a a&licat legea statului cu care contractul de
trans&ort are cel mai str/nse leg%turi!
Ca+urile Eassili PlochHo*
55
$i Plim Eoroshilo*
5:
sunt &re+entate 7n doctrina france+% ca e(em&le de
a&licare indirect% a con*en'iilor maritime interna'ionale! Conosamentele ti& con'ineau clau+a 3armount redactat%
7n lim#a engle+%) care 7n mod o#i$nuit desemnea+% Regulile Caga atunci c/nd acestea sunt 7n *igoare 7n &ortul de
desc%rcare sau 7nc%rcare!
n am#ele ca+uri instan'ele au f%cut a&licarea Regulilor Cam#urg) 7ntruc/t acestea f%ceau &arte integrant%
din legisla'ia str%in% a&lica#il% &otri*it cu regulile conflictului!
"&licarea im&erati*% a con*en'iei maritime const% 7n a o considera c% ea tre#uie a&licat% 7ntruc/t &rin
aderare sau ratificare statul s-a anga,at formal s% a&lice aceste con*en'ii!
Con*en'iile se a&lic% 7n mod o#ligatoriu 0im&erati*2 7n aceste situa'ii) &rin sim&lul fa&t c%) condi'iile sale
sunt 7nde&linite! 8&re deose#ire 7ns% de a&licarea direct%) a&licarea im&erati*%) necesit% 7n &lus integrarea 7n
ordinea ,uridic% na'ional% a ,urisdic'iei instan'ei sesi+ate!
7n art! .-. din Regulile Cam#urg se arat% c% B3re*ederile &re+entei Con*en'ii se a&lic% inde&endent de
na'ionalitatea na*ei) a c%r%u$ului) a c%r%u$ului efecti*) a 7nc%rc%torului) a de'in%torului sau a oric%rei &ersoane
interesate;! 3rin urmare) atunci c/nd condi'iile sale sunt 7nde&linite Regulile Cam#urg de a&lic% 7n mod im&erati*
f%r% a se mai 'ine seama de regula conflictului de legi a ,udec%torului sesi+at!
"ceast% ignorare 7ns% a regulilor conflictului nu se im&une dec/t ,udec%torilor din statele contractante a
regulilor Cam#urg! 3entru statele ne-contractante) acestea sunt sim&le reguli im&erati*e str%ine &e care nu sunt
o#liga'i s% le a&lice dar care &ot face trimitere 7n anumite ca+uri! 7n acest sens) art! 5-1 din Con*en'ia de la Roma
din 19 iunie 19:4) &re*ede c% Bse &oate da efect dis&o+i'iilor im&erati*e din legea altui stat cu care) 7n
conformitate cu legisla'ia acestuia din urm% stat) aceste dis&o+i'ii sunt a&lica#ile) oricare ar fi legea care
reglementea+% contractul;!
E(aminarea succint% a situa'iei din mai multe '%ri cu tradi'ie maritim% rele*% e(isten'a unor metode
diferite de im&lementare a Con*en'iei &entru unificarea anumitor reguli asu&ra sechestrului de na*e maritime-
<ru(elles 195.) 7n dre&tul intern!
Rom/nia a ratificat Con*en'ia &rin ?egea nr!91 din 1995!
Aran'a a ratificat Con*en'ia la .5!45!1955) iar la #a+a Decretului nr! 16 din 6 ianuarie 195: a fost
&u#licat% $i de la aceast% dat% rece&tat% 7n dre&tul intern) f%r% a fi necesar% o lege s&ecial% de im&lementare!
9ermania a ratificat Con*en'ia &rin ?egea din .1!4!195 intrat% 7n *igoare la octom#rie 195.! De la
data ratific%rii) dis&o+i'iile sale au do#/ndit for'a de lege f%r% alte &re*ederi s&eciale de a&licare! "rt! 6:. Cod
comercial care inter+icea sechestrarea na*ei gata de &lecare) a fost modificat 7n sensul autori+%rii unui astfel de
sechestru!
9recia a ratificat Con*en'ia &rin Decretul 6554-194) astfel c% aceasta a de*enit &arte a dre&tului intern $i
a do#/ndit for'a de lege! Nu au fost ela#orate alte norme de im&lementare) $i orice &ro#lem% care nu &oate fi
solu'ionat% 7n #a+a Con*en'iei) 7$i are re+ol*area 7n Codul de &rocedur% ci*il%!
Italia! Instrumentul de ratificare a Con*en'iei a fost de&us la 9 noiem#rie 1959 $i aceasta a intrat 7n
*igoare la 9 mai 19:4) f%r% alte reguli de im&lementare!
55
14!11!1995) T!C!3aris) DGA 9:) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto)
Constan'a) .44.) &ag! 59!
5
T!C! Garsilia) B9QC "miral;) DGA 199:) &ag!!569) citat 7n Auduli "nton BRe*ista de dre&t maritim rom/n;) nr! 1-1999) &ag!
15!
55
Curtea de "&el) "i( En 3ro*ence) DGA 9:) art!.) &a9! 95) h! 8er! <T? 1995) &ag :5) Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de
dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 1.6!
5:
5 Gai 1995) Curtea de "&el) "i( En 3ro*ence) DGA 9:) art!.) &a9! .9) h! 8er! <T? 1995) &ag :5) Garin Eoicu - BRe*ista
Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 1.!
15
8uedia! Con*en'ia a fost im&lementat% 7n dre&tul intern &rin ado&tarea dis&o+i'iilor sale su# forma unei
legi B?egea &ri*ind sechestrul de na*e 7n rela'iile interna'ionale; care a intrat 7n *igoare la data de 41!14!1991! 7n
lege se &re*ede e(&res) c% se a&lic% *aselor 7nregistrate 7n registrul de na*e suede+ sau 7ntr-un registru similar
str%in!
3olonia! Instrumentul de ratificare a fost de&us la data de 1 iulie 195 $i Con*en'ia a intrat 7n *igoare la
1 ianuarie 1955) f%r% a fi ado&tat% nici o alt% lege s&ecial% de im&lementare!
3ortugalia a ratificat Con*en'ia &rin Decret-lege nr! 61445-1!4.!1955) astfel c% legiferarea ei s-a f%cut
direct) f%r% a fi ado&tate reguli s&eciale de im&lementare!
8&ania a ratificat Con*en'ia la : decem#rie 1951 $i a intrat 7n *igoare la 5 ianuarie 1956) de*enind &arte
integrant% a dre&tului intern) du&% luni de la data de&unerii instrumentului de ratificare! ?a ini'iati*a "socia'iei
8&aniole de Dre&t Garitim a fost ado&tat% ulterior ?egea nr! 1-4:!46!195 cu &ri*ire la &rocedura sechestrului!
Olanda! Instrumentul de ratificare a fost de&us la .4!45!19:1! 3otri*it art! 96 din Constitu'ie 7n ca+ de
conflict de legi) &re*alea+% dis&o+i'iile din Con*en'ie!
Regatul unit al Garii <ritanii $i Irlandei de Nord a &reluat te(tul Con*en'iei 7n dou% legi ale
3arlamentului) ?egea &ri*ind "dministrarea Kusti'iei din 195 care a fost 7nlocuit% cu ?egea Cur'ii 8u&reme din
19:1 0sec'iunea .4-.62) care a intrat 7n *igoare la 41!41!19:.!
Unele din statele care au ratificat Con*en'ia) au formulat re+er*ele &re*%+ute de art! 14 din Con*en'ie)
res&ecti*=
- dre&tul de a nu a&lica dis&o+i'iile Con*en'iei sechestr%rii na*ei 7n temeiul uneia dintre crean'ele maritime
&re*%+ute la literele Bo; $i B&; din art! 1 0Italia) Olanda) 9ermania2 $i de a a&lica acestui sechestru legea
na'ional%) $i
- dre&tul de a nu a&lica dis&o+i'iile &rimului &aragraf al art! 1) sechestrul &racticat &e teritoriul lor &entru
crean'ele &re*%+ute la art! 1 litera BR;09ermania) Olanda2!
"lte state au formulat re+er*e
59
cu &ri*ire la nea&licarea dis&o+i'iilor Con*en'iei na*elor de r%+#oi sau
na*elor &ro&rietate de stat ori aflate 7n ser*iciul statului) cum ar fi=
- nea&licarea art! 1 012 atunci c/nd na*a la care se refer% crean'a nu mai a&ar'ine de#itorului>
- nerecunoa$terii caracterului o#ligatoriu a art! 5 alin! 1 lit!0a-e2>
- a&lic%rii regulilor de dre&t intern 7n ra&orturile comerciale $i de dre&t maritim c/nd na*a sechestrat% este
su# &a*ilion str%in
4
!
'%'%'% Domeniul de aplicare al Con#eniei%
Dis&o+i'iile Con*en'iei sunt a&lica#ile 7n Borice stat contractant oric%rei na*e care &oart% &a*ilionul unui
stat contractant;) art! : 012!
3a*ilionul re&re+int% sim#olul na'ionalit%'ii unei na*e! Echi*alen'a 7ntre cele dou% no'iuni este afirmat% de
art! 6 &aragraf . din Con*en'ia &ri*ind condi'iile de 7nmatriculare a na*elor
1
!
Na*a are 7n mod o#ligatoriu o na'ionalitate care &oate fi 7ns% diferit% de cea a &ro&rietarului ei!
Regimul ,uridic al na'ionalit%'ii conferite na*ei deri*% din &re*ederile art! 91-96) ale Con*en'iei N!U!
asu&ra Dre&tului G%rii
.
) 7ncheiat% la 14 decem#rie 19:. la Gontego <aS 0Kamaica2 $i art! .1-. din O!9! 6.-1995
&ri*ind Na*iga'ia ci*il%!
3otri*it art! 91 din Con*en'ia de la Gontego <aS) fiecare stat sta#ile$te condi'iile 7n care 7n'elege s%
acorde na*elor comerciale na'ionalitatea sa $i s% le 7nmatricule+e 7ntr-un &ort de &e teritoriul s%u) c/t $i condi'iile
cerute &entru acestea s% ai#% dre&tul de a &urta &a*ilionul s%u!
3rin urmare) art! 91) &ct!l din Con*en'ia de la Gontego <aS $i art! .1 din O!9! 6.-1995 sta#ilesc c% na*ele
au na'ionalitatea statului al c%rui &a*ilion sunt autori+ate s%-1 &oarte!
3entru descura,area &racticii &a*ilioanelor de com&le+en'% te(tul &re*ede 7n continuare c%= BTre#uie s%
e(iste o leg%tur% su#stan'ial% 7ntre stat $i na*%;!
n concordan'% cu acest &rinci&iu) art! .5 din O!9! 6.-1995 dis&une c% na*ele care a#ordea+% &a*ilionul
rom/n sunt de na'ionalitate rom/n%!
n con*en'ia de la Gontego <aS se instituie unicitatea na'ionalit%'ii) fiind e(cluse) a&atridia $i #i&atridia
oric%rei na*e comerciale!
59
"ntigua) <ahamas) <eli+e) Dominica) Ai,i) 9renada) 9uSana) Irlanda) Gauritius) Nigeria) Nord <orneo) 8ara@aH) 8eSchelles)
Insulele 8olomon) 8t! Eincent) Tonga) Tu*alu) Garea <ritanie) Teritoriile de &este mare ale Garii <ritanii 0"nRuilla) <ermuda)
I-le AalHland) I-le Eirgine) I-le CaSman) 9i#raltar) 9uersnoS) Cong Pong) Gontserrat) I-le TurHs $i Caicos2!
4
Costa Rica) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a)
.441) &ag!65!
1
3u#licat% 7n Re*ista Rom/n% de Dre&t Garitim) .444) &ag!1.1-165! Nu a fost ratificat% de Rom/nia!
62
Ratificat% &rin ?egea 114-199> G!Of! nr! 144-.1!11!199) 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu BCon*en'ii Garitime
Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999
1
n sensul ar%tat art! 9. din Con*en'ia de la Gontego <aS &re*ede c% na*ele &ot s% a#orde+e B&a*ilionul
unui singur stat;!
8anc'iunea neres&ect%rii acestui &rinci&iu este enun'at% 7n art! 9. 0.2 &otri*it cu care o na*% care de'ine
&a*ilioanele mai multor state) nu se &oate &re*ala fa'% de *reun ter' de nici una dintre aceste na'ionalit%'i $i &oate fi
asimilat% unei na*e f%r% na'ionalitate!
De asemenea art! .5 alin! 1 din O!9! 6.-1995 e(clude 7n mod e(&res #i&atridia +onei na*e care a#ordea+%
&a*ilionul rom/n!
3otri*it Con*en'iei &ri*ind condi'iile de 7nmatriculare a na*elor) o na*% &oate a*ea o du#l% 7nregistrare!
Este ca+ul sus&end%rii tem&orare a na'ionalit%'ii ca urmare a 7nregistr%rii na*ei 7n registrul de na*losire!
Este dificil 7ns% s% e(clu+i din c/m&ul de a&licare al art! : &! 1 al Con*en'iei na*ele 7nregistrate 7n statele
non-contractante $i care &oart% &a*ilionul unui stat contractant) &recum $i s% a&lici aceste dis&o+i'ii na*elor
7nregistrate 7ntr-un stat contractant) dar care &oart% tem&orar &a*ilionul unui stat non-contractant!
Dat fiind c% dre&tul de a na*iga su# un &a*ilion este legat de 7nregistrarea na*elor 7ntr-un registru)
Con*en'ia se *a a&lica oric%rei na*e maritime 7nregistrate 7n Registrul de na*e) indiferent de afec'iunea) tona,ul
sau starea fi+ic%
1
!
Cau+ele de insesi+a#ilitate se determin% 7ns% 7n ra&ort de legea locului de sechestru $i nu a &a*ilionului!
Cu oca+ia unei manifest%ri nautice de &restigiu organi+at% de Aran'a $i la care au &artici&at cu statut de
in*ita'ii na*e su# diferite &a*ilioane) instan'a din <rest a sechestrat asigur%tor na*a B8edo*;) am#asadoarea
&a*ilionului rus) aflat% 7n Bgestiune o&era'ional%; la Uni*ersitatea Tehnic% de stat din GourmansH!
?a data de .5 iulie .444) ,udec%torul de e(ecutare al Tri#unalului de Gare Instan'% din <rest
6
a ordonat
ridicarea m%surii asigur%torii) cu moti*area c% sesi+a#ilitatea na*ei) res&ecti* legea rus% $i nu de le( fori) care este
legea france+%!
"rt! 1.1 din Codul ci*il rus &re*ede c% Aedera'ia Rus%) su#iectele Aedera'iei Ruse) munici&alit%'ile
r%s&und de o#liga'iile lor) cu #unurile aflate 7n &ro&rietate Bcu e(ce&'ia celor afectate gestiunii economice sau de
direc'ie o&era'ional% 7n &rofitul &ersoanelor ,uridice &e care le-au constituit;!
3rin urmare na*a B8edo*; aflat% 7n &ro&rietatea statului rus $i e(&loatat% de Uni*ersitate este insesi+a#il%!
Teoria afirmat% 7n aceast% hot%r/re a fost criticata de maritimi$tii france+i 7n o&inia c%rora legea locului de
sechestru $i nu a &a*ilionului determin% cau+ele de insesi+a#ilitate!
ntruc/t sechestrarea na*ei B8edo*; 7n tim&ul unei manifest%ri nautice a afectat imaginea maritim% a
Aran'ei) 7n literatura de s&ecialitate
5
s-a &ro&us de asemenea introducerea unui te(t &ri*ind interdic'ia sechestr%rii
na*elor &e durata &artici&%rii lor la astfel de reuniuni!
8-a a&reciat astfel c% un *elier *echi &oate fi asimilat unui #un cultural din &atrimoniul maritim al unei
'%ri cu regim ,uridic a&ro&iat o&erelor de art%!
"ceast% insesi+a#ilitate ar tre#ui e(tins%) 7n o&inia lor la na*ele aflate 7n contracte de na*losire) dar care
&artici&% la astfel de s%r#%tori maritime!
Directi*a nr! 91-5 a Consiliului Comunit%'ii Euro&ene din 15 martie 19:1 &ri*ind restituirea #unurilor
culturale care au &%r%sit ilegal teritoriul unui stat mem#ru) 7n ane(a sa 0" 112 men'ionea+% c% mi,locul de trans&ort
*echi de &este 55 de ani &oate fi considerat #un cultural dac% *aloarea financiar% de&%$e$te o anumit% limit%!
8co&ul Con*en'iei a fost acela de a e(clude) 7ns%) din c/m&ul s%u de a&licare ca+urile 7n care nu e(ist%
element de e(traneitate 0art! :) &! 62

!
Con*en'ia se a&lic% astfel sechestr%rii na*elor ce &oart% &a*ilionul unui stat contractant 7n ,urisdic'ia altui
stat contractant!
Ea 7$i e(tinde sfera de a&licare $i la na*ele care &oart% &a*ilionul unui stat ne-contractant! "cestea *or
&utea fi sechestrate 7ntr-un stat contractant B7n #a+a oric%reia din crean'ele enumerate la art! 1; sau &entru orice
alt% crean'% care &ermite sechestrarea du&% legea acestui stat 0art! :) &! .!2!
8-a discutat dac% trimiterea din te(t la legea na'ional% a statului 7n care se solicit% sechestrarea) &ri*e$te
toate dis&o+i'iile acesteia sau numai &e cele &ri*itoare la natura crean'ei) situa'ie 7n care r%m/n &e de&lin a&lica#ile
restul normelor din Con*en'ia interna'ional%!
1
A! <erlingieri) M"rrest of 8hi&sI) ??3 J 199) &ag! 11 Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei
comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!54!
6
Tri#unalul de Gare Instan'% din <rest) .5 iulie .444) na*a B8edo*;) DGR 14-.444) 14.) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista
Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 51!
5
K!3! RemerS) DGA .441) &ag! 1-9) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E(
3onto) Constan'a) .44.) &ag! 1.!

45!45!.444 Tri#! Constan'a sec'ia maritim%) na*a B8tal; ) Re*ista Rom/n% de Dre&t Garitim) anul II) nr! .-.444) &ag! 95-9!
BCum 7n s&e'%) ra&ortul ,uridic dedus ,udec%'ii nu este un ra&ort cu element de e(traneitate) re+ult% c% nu sunt incidente
&re*ederile Con*en'iei interna'ionale in*ocate ca temei al cererii de c%tre reclamanta-creditoare;!
15
"de&'ii teoriei ,u(ta&unerii
5
celor dou% sisteme consider% c% sechestrarea 7ntr-un stat contractant a unei
na*e aflate su# &a*ilionul unui stat ne-contractant se &oate dis&une fie 7n temeiul Con*en'iei fie a lui le( fori) o
e*entual% com#inare a acestora fiind e*ident e(clus%!
3rin urmare cum armatorul unei na*e aflate su# &a*ilionul unui stat necontractant nu este 7n dre&t s%
re*endice a*anta,ele unei con*en'ii &e care a ratificat-o) se *or a&lica cu certitudine dis&o+i'iile lui le( fori)
consider% aceea$i autori!
7ntr-o alt% o&inie) r%m/n a&lica#ile $i 7n acest ca+ dis&o+i'iile Con*en'iei) cu e(ce&'ia 7ns% a acelora care
limitea+% dre&tul de sechestru titularilor de crean'e maritime!
8esi+at% cu chestiunea inter&ret%rii art! : 0.2 din Con*en'ie) Curtea de Casa'ie france+% 7n s&e'a
BGediterranea;
:
a statornicit ca) Bcu e(ce&'ia ca+ului 7n care crean'a 7n #a+a c%reia se solicit% sechestrarea 7$i are
i+*orul 7ntr-un dre&t real asu&ra na*ei) nici o dis&o+i'ie a Con*en'iei de la <ru(elles din 195. &entru unificarea
anumitor reguli asu&ra sechestrului asigurator de na*e maritime nu e(clude facultatea sechestr%rii oric%rei na*e
a&ar'in/nd) la data sechestrului unuia dintre de#itorii o#liga'iei;!
Aiecare stat contractant &oate 7ns% s% refu+e a&licarea Con*en'iei) oric%rui stat ne - contractant $i oric%rei
&ersoane care) 7n +iua sechestr%rii nu are re$edin'a o#i$nuit% sau sediul s%u &rinci&al 7ntr-un stat contractant) 0art! :
&!12!
Dis&o+i'ii similare e(ist% $i 7n alte con*en'ii maritime interna'ionale=
- 7n anumite con*en'ii) a&licarea normelor uniforme &ersoanelor a&ar'in/nd statelor necontractante se
face 7n condi'ii de reci&rocitate= art! 1. din Con*en'ia din 1914 cu &ri*ire la asisten'% $i sal*are &e mare
9
) art!
din Con*en'ia &ri*ind imunitatea na*elor de stat
54
>
- 7n alte con*en'ii statele contractante &ot s% nu a&lice dis&o+i'iile Con*en'iei na'ionalilor statelor non-
contractante= art! 1. din Con*en'ia &ri*ind limitarea de r%s&undere
51
din 19.6) art! 16 din Con*en'ia
&ri*ind i&otecile $i &ri*ilegiile maritime
5.
din 19.!
- $i 7n sf/r$it) al treilea ti& de dis&o+i'ii 0art! 5 din Con*en'ia &ri*ind ?imitarea de R%s&undere
51
din 19552
&otri*it cu care statele contractante &ot s% e(clud% total sau &ar'ial de la #eneficiul Con*en'iei) statele
non-contractante sau &ersoanele care nu au re$edin'a o#i$nuit% 7ntr-un stat contractant sau s% e(clud% de la
a&licarea Con*en'iei total sau &ar'ial &ersoanele care nu au re$edin'a lor o#i$nuit% 7ntr-un stat contractant
0art! 15 din Con*en'ia &ri*ind limitarea de r%s&undere 7n materie de crean'e maritime
56
) ?ondra 1952!
Te(tul art! : &ct!1 din Con*en'ie se a&lic% at/t na*elor su# &a*ilionul unui stat contractant!
<erlingieri 7n lucrarea B"rrest of shi&s
55
; arat% c% de$i la &rima *edere s-ar &%rea c% te(tul se refer% la
na*ele su# &a*ilionul statelor ne-contractante) este e*ident c% acest te(t se a&lica $i na*elor su# &a*ilionul unui stat
contractant!
"r fi e(cesi*) arat% acela$i autor a nu a&lica dis&o+i'iile Con*en'iei) cel &u'in sechestrarea unei na*e su#
&a*ilionul unui stat contractant doar &entru c% reclamantul nu are re$edin'a sau sediul &rinci&al 7n acest stat!
n acest sens a fost inter&retat% norma $i ,uris&ruden'%
5
sec'iei maritime a Tri#unalului Constan'a $i &rin
urmare s-a admis cererea de sechestru a unei na*e su# &a*ilion rom/n) formulat% de un creditor cu sediul 7n
<ahrein) stat care nu a ratificat Con*en'ia de la <ru(elles din 195.!
5
9illes 9autier) DGA 95) 6. citat de Remer+ 7n Ra&ortul la ca+ul Gediteraneea) DGA .444) &ag! 511) "ntoine Eialard)
comentariul s&e'ei Gediteraneea) DGA .444) &ag! 511) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr!
.-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 51!
:
Curtea de Casa'ie france+%) . oct! 1999) DGA .444) &ag! 516-51) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti -
B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!5.!
9
Rom/nia a aderat la 15!41!1911) G!Of!.11-15!41!1911) 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu BCon*en'ii Garitime
Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999) &ag!:1!
54
Ratificat% de Rom/nia &rin ?egea nr! 61-1915) G!Of! nr! 4-11!41!1915) 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu
BCon*en'ii Garitime Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999) &ag! 1.1!
71
Ratificat% de Rom/nia la 1.!41!19.5) 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu BCon*en'ii Garitime Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E(
3onto) Constan'a) 1999) &ag!115!
5.
Ratificat% de Rom/nia la 1.!41!19.5) 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu BCon*en'ii Garitime Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E(
3onto) Constan'a) 1999) &ag!111!
51
Neratificat% de Rom/nia!
74
Neratificat% de Rom/nia
75
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei
comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!56!
76
Tri#! Constan'a) sec'ia maritim% $i flu*ial%) .6!46!.444) 7n G!Eoicu) G! Eeriotti) BDre&t Garitim! Kuris&ruden'% $i legisla'ie;)
Ed! E( 3onto) .444) &ag! 145!
1:
Ca urmare a inter&ret%rii neunitare 7n doctrin% $i &ractic%) 7n noua Con*en'ia &ri*ind sechestrul) 9ene*a
1999) te(tul art! : a fost re*i+uit!
8&re deose#ire de Con*en'ia de la <ru(elles din 195. care reglementea+% distinct a&licarea sa na*elor su#
&a*ilionul unui stat non-contractant) Con*en'ia 9ene*a 1999 se a&lic% Boric%rei na*e) aflat% 7n ,urisdic'ia unui stat
&arte) su# &a*ilionul unui stat contractant sau non- contractant;!
Regulile uniforme din noua con*en'ie se a&lic%) de asemenea ) tuturor categoriilor de na*e) inclusi* cele
de na*iga'ie interioar%!
"rt! 14 &ct! 1 &re*ede) 7ns% c% statele &%r'i &ot s% e(clud% din c/m&ul de a&licare al Con*en'iei=
- construc'iile altele dec/t na*ele maritime>
- na*ele su# &a*ilionul unui stat non-contractant>
- crean'ele re+ultate dintr-un litigiu cu &ri*ire la &ro&rietatea sau &osesia unui *as!
Un stat &arte) care este) de asemenea) &arte la un tratat de na*iga'ie interioar%) &oate s% declare c%
dis&o+i'iile acestui tratat &ri*ind com&eten'a tri#unalelor 7n recunoa$terea deci+iilor &ot s% &re*ale+e asu&ra
dis&o+i'iilor art! 5 din Con*en'ie 0art! 14 &ct! .2!
"ceast% &re*edere a fost inserat% la &ro&unerea delega'iei el*e'iene) &entru a &utea fi a&licat% Con*en'ia
re*i+uit% 3ri*ind Na*iga'ia &e Rihn) semnat% la Ganheim la 15 octom#rie 1::) cu &rotocolul s%u adi'ional din 1:
se&tem#rie 1:95) amendat% &rin Con*en'ia din .4 no*! 191 $i &rotocoalele adi'ionale din .5 oct! 1955) 15 oct!
1959 $i .5 a&r! 19:9 $i care sunt 7n *igoare 7ntre 9ermania) <elgia) Aran'a) Garea <ritanie) T%rile de Kos) El*e'ia!
"rt! 11 din noua Con*en'ie dis&une c% statul care are dou% sau mai multe unit%'i teritoriale su&use unor
regimuri ,uridice diferite) &oate declara c% aceast% Con*en'ie se a&lic% ansam#lului unit%'ilor sale teritoriale sau
numai unora dintre ele! "rticolul enun'at a fost introdus la &ro&unerea delega'iei Cong Pong - China
55
!
'%+% Condiii generale ale sechestrrii na#ei% Creana maritim% Creditorii titulari ai aciunii%
n istoria ela#or%rii $i a&lic%rii Con*en'iei s-au e(&rimat o&inii diferite cu &ri*ire la natura crean'ei 7n #a+a
c%reia se &oate dis&une sechestrarea unei na*e maritime!
"socia'iile Na'ionale ale '%rilor de common la@ au sus'inut c% sechestrul se &oate institui numai 7n #a+a
unei crean'e maritime) iar cele din '%rile continentale c% sechestrul se &oate dis&une &entru orice fel de crean'%
maritim% sau terestr%!
3rima *ariant% a 3roiectului
5:
a &reluat conce&'ia continental% &entru ca ulterior la Conferin'a de la
"msterdam 1969 $i Nea&ole 1951 s% fie ado&tat &unctul de *edere al '%rilor de common la@ &otri*it c%ruia
sechestrarea unei na*e se &oate dis&une &entru Bgarantarea unei crean'e maritime;!
'%+%$% 0oiunea de crean maritim
Con*en'ia define$te 7n art! 1 crean'a maritim% ca fiind afirmarea unui dre&t $i a unei crean'e re+ultate din
urm%toarele situa'ii= daune cau+ate de c%tre o na*%) fie &rin a#orda,) fie 7n alt mod> &ierderi de *ie'i omene$ti sau
daune cor&orale cau+ate de c%tre o na*% sau &ro*enind din e(&loatarea unei na*e> asisten'% $i sal*are> contracte
referitoare la trans&ortul de m%rfuri de c%tre o na*% 7n #a+a unui charter-&artS) conosament sau altfel> &ierderi sau
&agu#e aduse m%rfurilor $i #aga,elor trans&ortate de c%tre o na*%> 7m&rumut maritim> remorca,> &ilota,> furni+area
7n orice loc de &roduse sau materiale f%cute unei na*e 7n sco&ul e(&loat%rii sau 7ntre'inerii sale> construc'ie)
re&ara'ii) echi&amentul unei na*e sau ta(ele de doc> salariile comandan'ilor) ofi'erilor sau mem#rilor echi&a,ului)
#anii cheltui'i de comandant $i cei &l%ti'i de c%tre 7nc%rc%tori) na*lositori sau agen'i 7n contul na*ei sau al
&ro&rietarilor ei> &ro&rietatea contestat% a unei na*e) &osesia sa) ori e(&loatarea sa) sau dre&turile la re+ultatele
e(&loat%rii unei na*e 7n co&ro&rietate) orice i&otec% maritim% $i garan'ie! Enumerarea este limitati*% $i de strict%
inter&retare
59
!
55
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator
al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!55
78
?a conferin'a CGI de la Oslo 1911 s-a decis c% sechestrarea unei na*e se &oate dis&une &entru orice fel de crean'%) iar
lucr%rile su#comitetului Interna'ional din 11) s-a restr/ns o#iectul con*en'iei la crean'ele garantate &rintr-unul din &ri*ilegiile
maritime 7n Garia Eeriotti $i Garin Eoicu BCon*en'ii Garitime Interna'ionale;) *oi! I) Ed! E( 3onto) Constan'a) 1999) &ag!11.!
79
9ouilloud Gartine Remond) BDroit maritime;) Ed! " 3edon) 3aris) 1995) &ag!1:4) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
19
Kuris&ruden'a a decis c%) crean'ele re+ultate din &rimele de asigurare
:4
) arimare $i manutan'%
:1
ori din
actul de #araterie
:.
al c%&itanului) &recum $i crean'ele terestre nu intr% su# inciden'a art! 1 din Con*en'ie!
?a Conferin'a CGI de la ?isa#ona 19:5) s-a &ro&us 7nlocuirea listei crean'elor maritime &rintr-o defini'ie
general%! "u fost a*ute 7n *edere &e de o &arte) situa'iile i*ite 7n &ractic% datorit% neincluderii 7n lista &re*%+ut% de
art! 1) a unor crean'e al c%ror caracter este e*ident maritim) cum ar fi comisionul agen'ilor sau curtierilor maritimi
iar &e de alt% &arte a&ari'ia noilor ti&uri de crean'e maritime!
Delega'iile &artici&ante la Conferin'a di&lomatic% de la 9ene*a au sus'inut de asemenea 7n ma,oritate)
te+a lui Bclosed list; consider/nd c% o list% deschis% ar &utea genera o &ractic% ,udiciar% neunitar%! 8-a recunoscut
totodat% c% de+*olt%rile tehnologice din shi&&ing ar &utea da na$tere la noi ti&uri de crean'e maritime) fiind astfel
necesar g%sirea unui mecanism eficient de ada&tare &ermanent% a listei ado&tate!
3rin urmare noua Con*en'ie &ri*ind sechestrul) 9ene*a 1999) l%rge$te considera#il lista crean'elor
maritime) &rin crearea unor noi ti&uri de crean'e) com&letarea $i reformularea celor e(istente din &ers&ecti*a
corel%rii cu alte con*en'ii maritime interna'ionale $i a &este 64 de ani de ,uris&ruden'% 7n a&licarea Con*en'iei de la
<ru(elles din 195.!
Con*en'ia enumera crean'ele maritime 7n urm%toarea ordine=
a5 daune cau+ate de c%tre o na*% fie &rin a#orda,) fie 7n alt mod!
n o#ser*a'iile f%cute asu&ra 3roiectului Con*en'iei) "socia'ia <ritanic%
:1
a su#liniat fa&tul c% e(&resia Bor
other@ise; 0fie 7n alt mod2) aco&er% toate situa'iile 7n care daunele sunt &ro*ocate de c%tre o na*% altei na*e) &rin
crearea unei situa'ii &ericuloase cau+ate de o mane*r% negli,ent% sau 7nt/m&l%toare!
ntemeiat &e acest te(t) Curtea de "&el Rennes
:6
a considerat c% generalitatea termenilor utili+a'i de art! 1)
&ct! 1 lit! a din Con*en'ie) &ermit includerea daunelor re+ultate din &oluare 7n no'iunea de crean'% maritim%!
n s&e'%) o na*% su# &a*ilion marocan a &ierdut) 7n largul insulelor Uuessant) 15 containere cu su#stan'e
to(ice $i &ericuloase! 7ntruc/t anga,ase cheltuieli im&ortante &entru de&oluare) la cererea statului france+ s-a dis&us
instituirea sechestrului asigurator asu&ra na*ei a&ar'in/nd armatorului marocan!
Noua Con*en'ie &ri*ind sechestrul de la 9ene*a N99) &reia 7n art! 1 lit! a formularea cu&rins% 7n art! 6
&aragraful 1 din Con*en'ia din 1991 &ri*ind &ri*ilegiile $i i&oteca maritim%= B&ierderi sau daune cau+ate &rin
e(&loatarea na*ei;!
Aormula utili+at%) calificat% de A! <erlingieri
:5
ca o Bo&en list; &ar'ial%) *i+ea+% mai degra#% crean'e de
natur% e(tra-contractual% $i este mult mai *ast% dec/t cea ado&tat% 7n Con*en'ia de la <ru(elles din 195.!
65 3ierderi de *ie'i omene$ti sau daune cor&orale cau+ate de c%tre o na*% sau &ro*enind din e(&loatarea unei
na*e!
3rima i&ote+% a te(tului se refer% la situa'ia 7n care na*a este instrumentul cau+ator de
&re,udicii) &entru ca 7n &artea a doua s% se l%rgeasc% c/m&ul de a&licare al acesteia la situa'ii ce
nu sunt &re*%+ute e(&res 7n te(t cum ar fi= un &asager cade 7n mare) urmare a li&sei #alustradei>
unul dintre &asageri se lo*e$te datorit% alunec%rii &e o &unte umed%) $!a
:
!
Te(tul art! 1 lit! # a&are modificat 7n noua Con*en'ie) 7ntruc/t &reia formularea art! 6 &aragraful 1 lit! #2
din Con*en'ia &ri*ind &ri*ilegiile $i i&oteca maritim% din 1991> moartea sau le+iunile cor&orale sur*enite &e
&%m/nt sau a&%) 7n leg%tur% direct% cu e(&loatarea na*ei!
c5 "sisten'% $i sal*are
80
Tri#! Com ?e Ca*re) 6 martie 19:6) DG9 :5) 564) citat% 7n 9ouilloud Gartine Remond) BDroit maritime;) Ed! " 3edon)
3aris) 1995) &ag!1:4) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto)
Constan'a) .444!
:1
Tri#! dN"n*ers) 15 martie 1959) DET *oi! FE) nr! .) 19:4) &ag! .9) o&! cit! 7n G!R!9ouilloud) BDroit Garitime;) &ag! 1:4!
Cas) .1 iunie 19:1) DGA 19:5) &ag! 61:)) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;)
Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
:.
C! Cas!) .1 iunie 19:1) DGA 19:5) &ag! 61:! citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.)
Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.!
:1
CGI) <uletin 145) 3ag! 66) A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia
Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!5:
:6
Curtea de "&el Rennes) .1 se&t! 199.) na*a "Silal) DGA 1995) &ag 141) 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t
maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.!&ag 1.5
:5
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator
al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!59!
:
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator
al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!4
.4
7n sfera acestei crean'e intr% at/t cererea asistentului &entru &lata remunera'iei de sal*are) c/t $i cererea
armatorului *asului sal*at &entru daunele cau+ate datorit% 7nt/r+ierii sau negli,en'ei sal*atorului!
De asemenea) 7n doctrin% s-a a&reciat c%) crean'a referitoare la indemnitatea s&ecial% ce se acord%
asistentului) 7n temeiul art! 16 din Con*en'ia interna'ional% &ri*ind sal*area) de la ?ondra
:5
din 19:9) este crean'%
maritim%!
In schim#) 7n &ractic%
::
s-a decis c%) cheltuielile referitoare la reducerea daunelor cau+ate de &oluarea
mediului marin) $i alte incidente maritime care au im&us o&era'iunea de sal*are 7n sensul clasic al no'iunii!
8olu'ia este 7ns% 7n de+acord cu sistemul de g/ndire al Con*en'iei din 19:9) care &entru 7ncura,area
asisten'ilor 7n luarea de m%suri de &rotec'ie a mediului 7ncon,ur%tor a a#andonat &rinci&iul Bno cure no &aS; $i a
sta#ilit c% &rintre criteriile care *or fi a*ute 7n *edere la sta#ilirea remunera'iei de sal*are se afl% $i B&rice&erea $i
eforturile asistentului de &re*enire $i limitare a daunelor aduse mediului 7ncon,ur%tor;!
Con*en'ia interna'ional% &ri*ind sal*area) din 19:9 a ins&irat redactarea art! 1 lit! c2 din noua Con*en'ie
&ri*ind sechestrul! 3otri*it acestui te(t &rin crean'% maritim%) se 7n'elege crean'a decurg/nd din o&era'iuni de
asisten'% &recum $i orice contract de sal*are sau asisten'% inclusi* &entru indemnitatea s&ecial% &ri*ind
o&era'iunile de sal*are sau asisten'% fa'% de o na*% care &rin ea 7ns%$i sau &rin 7nc%rc%tura sa amenin'% s% cau+e+e
daune mediului 7ncon,ur%tor!
d5 Contracte referitoare la folosin'a sau loca'iunea unei na*e &rin charter &artS sau altfel!
Crean'a i+*or/t% dintr-un contract de */n+are a na*ei nu intr% 7n sfera de a&lica#ilitate a
acestui articol!
"stfel) 7n &ractic%
:9
cererea de a&licare a sechestrului asu&ra na*ei a fost res&ins% cu moti*area c%) crean'a
&retins% i+*or%$te din nee(ecutarea unui contract de */n+are a na*ei $i nu &oate fi a&reciat% ca fiind o crean'%
maritim% 7n sensul art!l lit! d!
7n schim# comisionul
94
&entru intermedierea 0courta,e2 unui charter &artS a fost calificat ca o crean'%
maritim% 7ntruc/t este str/ns legat de contractul de na*losire!
Crean'a maritim% re+ultat% din Bcontracte referitoare la folosirea sau loca'iunea unei na*e &rintr-un charter
&artS sau altfel; este &re*%+ut% 7n noua Con*en'ie la art! 1 lit! f!
e5 Contracte referitoare la trans&ortul de m%rfuri de c%tre o na*% 7n #a+a unui charter &artS) conosament sau
altfel!
Te(tul aco&er% toate ti&urile de contracte de na*losire) mai &u'in contractul de #are-#oat care este
reglementat la lit! d2! Nu se face 7ns% nici o referire la contractele de trans&ort de &asageri!
Crean'a &entru &lata chiriei unui container a fost considerat% 7n &ractic%
91
) crean'a maritim% i+*or/t% din
trans&ortul de m%rfuri de c%tre o na*%) acesta fiind sco&ul 7nchirierii containerului!
8olu'ia a fost criticat% cu o#ser*a'ia c%) containerul nu este na*% $i nu e(ist% nici o leg%tur% 7ntre
contractul &ri*ind 7nchirierea unui container $i trans&ortul de m%rfuri &e mare!
ntr-o alt% s&e'%) instan'a su&rem% france+%
9.
a decis c% li*rarea de c%tre trans&ortator a m%rfii f%r%
remiterea conosamentului autori+ea+% #anca &urt%toare a conosamentului s% sechestre+e na*a ca o garan'ie a
recu&er%rii crean'ei!
Crean'a in*ocat% i+*or%$te din e(ecutarea necores&un+%toare a contractului de trans&ort $i este &otri*it art!
. &ct! 1 lit! e2 din Con*en'ie o crean'% maritim%!
7n Noua Con*en'ie) aceea$i crean'% maritim% este reglementat% de art! 1 lit! g2 cu diferen'a c% *i+ea+% $i
trans&ortul de &asageri!
f5 3ierderi sau &agu#e aduse m%rfurilor $i #aga,elor trans&ortate de c%tre o na*%!
Te(tul nu distinge 7ntre crean'ele contractuale $i cele delictuale! "stfel) crean'a &entru
:5
Con*en'ia interna'ional% &ri*ind sal*area) ado&tat% la ?ondra la .:!46!19:9) la care Rom/nia a aderat &rin O!9! nr!
114-.444> G!Of! 61.-41!4.!.444) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E(
3onto) Constan'a) .444!
88
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3) 199) &ag! 66) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei
comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!1!
:9
0a#a 74editerranea8 9 '' mai9 Curtea de Apel Aix en Pro#ence9 D4: ;2,9 pag% <2'9 citat (n 4arin =oicu > 7Re#ista
Rom)n de drept maritim89 anul I=9 nr% $-'..'9 Ed% Ex Ponto9 Constana9 '..'9 pag%?+%
94
19 oct! 1999) Tri#! Com!) DN",accio) na*a BIsland #ree+e;) DGA .444) &ag! 1.-19) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n%
de dre&t maritim;) anul II) nr! 1-.444) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444) &ag!11!
91
The B8oniaNs;) 19:1) . ?loSdNs Re&! 1) citat% de A! <erlingieri) B"rest of 8hi&s;)??3N9)&ag!6:) citat 7n Garin Eoicu $i
Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!.!
92
Na*a BVldiran;> C!8! Casa'ie) 1 fe#r! 199:) DGA N9:) &ag!..5) citat 7n Garin Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;)
anul III) nr! .-.441) Ed! E( 3onto) Constan'a) .441) &ag!5!
.1
daunele cau+ate m%rfurilor 7n #a+a unui conosament a fost considerat% 7n &ractic% crean'% maritim%! 7n noua
Con*en'ia norma este identic%!
g5 "*aria comun%!
n &ractica ,udiciar% s-a discutat des&re crean'a asigur%torului de m%rfuri) care a *%rsat o contri#u'ie la
a*aria comun%) du&% ce a fost acordat% asisten'a na*ei) ca fiind crean'a maritim%!
Curtea de Casa'ie
91
france+% a sta#ilit c% asigur%torul care a de&us o garan'ie &entru &lata *iitoare a
contri#u'iei m%rfurilor la a*aria comun% nu &oate in*oca dre&tul s%u de regres contra armatorului) ca o crean'%
maritim% 7n sensul Con*en'iei din 195.= B&osi#ilitatea regresului nu re&re+int% &rin ea 7ns%$i o crean'% maritim%;!
Crean'a in*ocat% ar fi &utut fi considerat% o crean'% maritim% 7n sensul art! . &ct!l lit! a = Bdaune cau+ate de
c%tre o na*%) fie &rin a#orda,) fie 7n alt mod; $i nu 7n sensul art! . &ct! 1 lit! g!
7n lista crean'elor maritime &re*%+ute de noua Con*en'ie) a*aria comun% este reglementat% la lit! i!
h5 m&rumutul maritim!
3otri*it art! 41 Cod comercial) 7m&rumutul maritim este 7ncheiat de c%tre comandantul na*ei) 7n *irtutea
&uterilor ce-i atri#uie legea $i &rin care acesta Bd% garan'ie *asul) na*lul) totalitatea sau o &arte din m%rfurile
7nc%rcate) cu condi'ia ca suma 7m&rumutat% s% o &iard% 7m&rumut%torul dac% lucrurile date 7n garan'ie ar &ieri) iar
dac% ele *or a,unge #ine 7n &ort) 7m&rumut%torul s%-$i &rimeasc% #anii) 7m&reun% cu &rima con*enit% 7ntre &%r'i;!
O#iectul contractului de 7m&rumut 7l &oate constitui) &otri*it art! 45 Cod comercial) fie glo#al na*a)
na*lul $i 7nc%rc%tura) fie distinct numai unele dintre aceste com&onente) &recum 7ntreaga na*% sau o frac'iune din
aceasta) uneltele) instrumentele!
i5 Remorca,
Te(tul nu distinge 7ntre remorca,ul maritim $i cel &ortuar! Daunele cau+ate de c%tre o na*% remorcat%
remorcherului ori *ice*ersa) re&re+int% o crean'% maritim% 7n sensul art! . lit! 1 din Con*en'ie!
Crean'a maritim% re+ultat% din o&era'iunea de remorca, este &re*%+ut% 7n noua Con*en'ie la art! 1 lit! f!
j5 3ilota,
?ucr%rile Conferin'ei &reg%titoare de la Na&oli) nu nominali+ea+% &rintre crean'ele maritime $i &ilota,ul!
Ea a fost inclus% 7n lista crean'elor maritime cu oca+ia lucr%rilor Conferin'ei di&lomatice urmare a
&ro&unerii delega'iei #ritanice!
n dre&tul engle+
96
) este recunoscut &ilo'ilor dre&tul de a cere sechestrarea unei na*e &entru neres&ectarea
o#liga'iilor contractate de c%tre armator! 3ilota,ul este &re*%+ut 7n noua Con*en'ie la art! 1 lit! H!
@5 Aurni+area 7n orice loc) de &roduse sau de materiale f%cute unei na*e 7n sco&ul e(&loat%rii sau 7ntre'inerii
sale!
Termenul de B&roduse; include $i #unc%rul na*ei
95
! De asemenea) termenul de materiale include $i &iesele
de schim# aflate &e na*%) oricare ar fi natura acestora!
Kuris&ruden'a
9
a decis c% 'ig%rile echi&a,ului aflate 7n de&o+itul na*ei) &ot fi considerate &ro*i+ii ale na*ei
cu condi'ia c% acestea s% fie 7ntr-o cantitate re+ona#il%!
Termenul de Be(&loatare; este mai cu&rin+%tor dec/t cel de Bcontinuare a *oia,ului;!
"stfel) 7ntr-o solu'ie de &ractic%) Tri#unalul Ra*ena
95
a decis c% crean'a &ri*ind a&ro*i+ionarea cu com#usti#il 7n
*ederea continu%rii *oia,ului este o crean'% maritim%!
Descrierea furniturilor este mai larg reglementat% 7n noua Con*en'ie 0art! 1 lit!l2 inclu+/nd= m%rfuri)
materiale) &ro*i+ii) com#usti#ili) echi&amente li*rate sau ser*icii &restate na*ei) 7n sco&ul e(&loat%rii)
administr%rii) conser*%rii $i 7ntre'inerii sale!
$5 Construc'ie) re&ara'ii) echi&amentul unei na*e sau ta(ele de doc!
91
Curtea de Casa'ie) .1 no*! 1991) DGA 1996) &ag! 1:) ) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim - Kuris&ruden'%
$i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
94
8 .4 012 din 8u&reme Court "ct! 19:1) "nton <e+iris $i 9h! <am#oi BTrans&ortul maritim;) <uc! 19::
95
Tri#! Ra*ena) .6 ian! 19:5> C! de "&el "n*ers) 1 ian! 1991 $i Kudec%torul de sechestru din "nt@er&) iun! 19:5) 7n
Eerstre&en B"rrest and Kudicial sale of shi&s in <elgium;) o&! cit! &ag! 16) nr! 114) citate de A! <erlingieri) B"rrest of shi&s;)
&ag! 51) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441)
&ag!5!
9
Kudec%toruul de sechestru din "n*ers) Dir! Gar :46) citate 7n A! <erlingieri) B"rrest of shi&s;) &ag! 51! citat 7n Garin Eoicu $i
Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!5!
97
Tri#! Ra*ena) .6 ian! 19:5> C! de "&el "n*ers) 1 ian! 1991 $i Kudec%torul de sechestru din "nt@er&) iun! 19:5) 7n
Eerstre&en B"rrest and Kudicial sale of shi&s in <elgium;) o&! cit! &ag! 16) nr! 114) citate de A! <erlingieri) B"rrest of shi&s;)
&ag! 51) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441)
&ag!5!
..
m&rumutul contractat &entru efectuarea re&ara'iilor unei na*e 7n *ederea e(&loat%rii sale
nu re&re+int% o crean'% maritim% 7n sensul articolului de mai sus
9:
! Aa&tul c% sumele 7m&rumutate sunt afectate
e(&loat%rii unei na*e nu e de natur% a conferi crean'ei caracter maritim!
8e face astfel distinc'ie 7ntre crean'a de Bconstruc'ie) re&ara'ii !!! a na*ei; $i cea de restituire a unui
7m&rumut contractat $i care nu este &re*%+ut% 7n lista crean'elor enumerate la art!1!
n &ractic% s-a discutat dac% crean'a i+*or/t% din Btransformarea; unei na*e intr% 7n sfera de a&lica#ilitate
a acestui te(t! Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ence) a r%s&uns negati*
99
!
?a &ro&unerea Comitetului Garitim Interna'ional) noua Con*en'ie adaug% $i termenul de Breconstruc'ie; a
na*ei ca fiind i+*or al crean'ei maritime!
Te(tul a&are astfel 7n acord cu art! 5 din Con*en'ia din 1991 &ri*ind &ri*ilegiile $i i&otecile maritime) ce
confer% constructorilor $i re&aratorilor de na*e un dre&t de reten'ie &/n% la &lata &re'ului!
m5 salariile comandan'ilor) ofi'erilor sau mem#rilor echi&a,ului!
7n &ractica engle+% s-a considerat c% 7n sfera acestei crean'e maritime intr% $i celelalte crean'e sociale care
decurg din contractul de anga,are!
No'iunea de salarii include de asemenea contri#u'ia de asigur%ri a anga,atului $i a &atronului) contri#u'ia
de asigur%ri sociale $i contri#u'ia &entru &ensie
144
!
Kuste'ea ,uris&ruden'ei create este confirmat% de reglementarea 7n noua Con*en'ie a contri#u'iilor la
asigur%rile sociale $i a cheltuielilor de re&atriere) ca i+*or al crean'ei maritime) 7ntr-o formulare identic% cu cea
&re*%+ut% de art! 6 &ct! 1) lit! a din Con*en'ia 1991 &ri*ind &ri*ilegiile $i i&oteca maritim%!
n5 <anii cheltui'i de comandant $i cei &l%ti'i de c%tre 7nc%rc%tori) na*lositori sau agen'i 7n contul na*ei sau al
&ro&rietarilor ei!
Din redactarea te(tului re+ult% c% crean'a referitoare la B#anii cheltui'i 7n contul na*ei este diferit% de cea
&ri*ind #anii cheltui'i 7n contul &ro&rietarilor ei;
141
> iar cheltuielile efectuate 7n contul altei &ersoane dec/t
&ro&rietarul na*ei 0e(! o&eratorul sau na*lositorul2 nu re&re+int% o crean'% maritim%) dec/t dac% sunt efectuate 7n
contul na*ei care a generat reclama'ia!
CGI a sugerat sim&lificarea acestui te(t) &ro&unere a&ro#at% la Conferin'a di&lomatic% $i ado&tat% 7n art!
1) lit! & din noua Con*en'ie astfel= B&l%'i efectuate 7n contul na*ei sau &ro&rietarilor s%i;!
o5 3ro&rietatea contestat% a unei na*e!
Kuris&ruden'a
14.
s-a &ronun'at constant 7n sensul c% crean'a re+ultat% din nee(ecutarea unui contract de
*/n+are-cum&%rare a unei na*e nu este maritim%) 7ntruc/t nu &ri*e$te B&ro&rietatea unei na*e;!
ntr-o cau+% solu'ionat% de Tri#unalul "nti#es
141
a fost retractat% ordonan'a de sechestrare a na*ei
TurRuoise &ronun'at% la data de .4!11!199:) cu moti*area ca lista limitati*% a crean'elor maritime &re*%+ute de
Con*en'ia N5.) nu men'ionea+% $i crean'a re+ultat% dintr-un contract de */n+are-cum&%rare a na*ei!
9:
16! no*! 199) C! de "&el) "i(-En-3ro*ence) Na*a Wamoura) DGA 55.) ian! 1995) &ag) 4-4:) citat 7n Garia Eeriotti
BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul II) nr! 1-.444) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444) &ag!1.:!
99
1 fe#r! 199:) Cas! Na*a BEendredi Trei+e;) DGA N9:) .4! 7n s&e'% &entru ne&lata c-*al! lucr%rilor de transformarea *elierului
BTrei+e; 7n na*% de croa+ier% de lu() re#ote+at% BAridaS 8tar;) creditoarea a solicitat sechestrarea na*ei! Tri#unalul a admis
cererea! Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ence) a res&ins cererea de ridicare a m%surii) cu moti*area c%) crean'a este 7n &arte
maritim% 0&entru furnituri de echi&amente2! 7n schim# a considerat c%) crean'a i+*or/t% din transformarea na*ei nu este o
crean'% maritim%) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a)
.44.) &ag! 1.:!
144
The BAair&ort; 01952 . ?loSdNs Re&! 1:1) The BCalcSon 8Hies; 01952 2 1 ?loSdNs Re&! 61) citate 7n A! <erlingieri) B"rest
of 8hi&s;) &ag!56) nr!:4) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei comerciale;) Ed! E(! 3onto)
Constan'a) .441) &ag!5!
141
7n acela$i sens U!P! "dministration of Kustice "ctl95) 3art!l sect!l0&2 $i 8u&reme Court "ct 19:1) 5.40.2&) Citat 7n "nton
Auduli BRe*ista de dre&t maritim rom/n;) nr! 1-199:!
102
15 a&r! 19:.) Curtea de "&el Rouen) DGA 19:.) &ag! 566) 6 aug! 199:) Curtea de "&el Rouen) DGA 199:) &ag!5:) citat 7n
Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul II) nr! 1-.444) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444) &ag!95!
141
.5 no*! 199:) na*a BTurRuoise;) Tri#! Com! "nti#es) DGA 1999) &ag! 915-9.1) ) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti
BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
.1
7n adnotarea s&e'ei) V*es Tassel
146
e(&rim% o o&inie contrar% celei re'inute de Tri#unalul "nti#es) 7n hot%r/rea &rin
care s-a retractat m%sura sechestrului!
Crean'a afirmat% este o crean'% maritim% i+*or/t% din B&ro&rietatea contestat% a unei na*e; 7ntruc/t
de+acordul &%r'ilor &ri*e$te 7ncheierea contractului de */n+are-cum&%rare $i transmiterea &ro&riet%'ii= */n+%torul
&retinde c% oferta de cum&%rare n-a fost acce&tat%) iar cum&%r%torul sus'ine contrariul!
Arec*en'a litigiilor i+*or/te din contracte de */n+are-cum&%rare a na*ei) li&sa de con*ergen'% a o&iniilor
din doctrin% $i ,uris&ruden'% a determinat introducerea 7n Con*en'ia 1999 0lit! *2 a unei noi crean'e a*/nd dre&t
cau+% Borice litigiu decurg/nd dintr-un contract de */n+are - cum&%rare a na*ei;!
Noua Con*en'ie &re*ede) 0la lit! s2 $i litigiile &ri*ind &osesia na*ei care nu sunt reglementate e(&res 7n art!
. lit! o) din Con*en'ia de la 195.) ca fiind generatoare de crean'e maritime!
p5 3ro&rietatea contestat% a unei na*e sau &osesia ori e(&loatarea sa) sau dre&turile la re+ultatele e(&loat%rii
unei na*e 7n co&ro&rietate! Te(tul are 7n *edere litigiile dintre co&ro&rietari $i nu 7ntre ac'ionarii asocia'ii unei
com&anii care au 7n &ro&rietate na*a) ce face o#iectul sechestrului asigurator!
r5 Orice i&otec% maritim% $i orice garan'ie!
A! <erlingieri) 7n anali+a f%cut% Con*en'iei de la 9ene*a &ri*ind sechestrul asigurator de na*e din 1.
martie 1999) o&inea+% c% i&otecile) mortage-urile $i dre&turile 7nscrise de aceea$i natur% 0art! 1 lit! *2 nu sunt
incluse 7n lista crean'elor maritime datorit% naturii crean'ei &e care o garantea+% 0care &oate fi $i o crean'% terestr%2
ci) mai degra#% datorit% garan'iei!
Titularul unei astfel de garan'ii &oate &roceda direct la */n+area silit% a unei na*e) astfel c% solicit%
instituirea m%surii sechestrului asigur%tor &entru a 7m&iedica &lecarea na*ei din &ort $i &entru a c/$tiga tim& 7n
*ederea a&lic%rii sechestrului e(ecutor!
Con*en'ia N99 introduce noi ti&uri de crean'e maritime=
- daune cau+ate sau care risc% s% fie cau+ate de na*%) mediului 7ncon,ur%tor) litoralului sau unor interese
cone(e>0te(tul deri*% din art! .11 &aragraf 1 din Con*en'ia Dre&tul G%rii) 19:.2!
- m%surile luate &entru &re*enirea) reducerea sau eliminarea acestor daune> este &reluat% formularea
articolului 1 &aragraf 5 din C?C 1990Con*en'ia din .9 noiem#rie 199) &ri*ind res&onsa#ilitatea ci*il%
&entru daunele datorate &olu%rii cu hidrocar#uri2>
des&%gu#irea acestor daune>
- costul m%surilor de refacere a mediului 7ncon,ur%tor care au fost efecti* luate sau care *or fi ini'iale>
te(tul se ins&ir% din defini'ia dat% daunelor &entru &oluare) astfel cum a fost amendat% &rin art! . &aragraf
1 din 3rotocolul din C?C>
- &ierderile &roduse sau &e cale de a fi &roduse ter'ilor 7n ra&ort cu aceste daune>
- daune) cheltuieli sau &ierderi de natur% similar%) cu cele men'ionate 7n &aragraful d2 art! 1 lit! d!
- cheltuieli legate de ridicarea) scoaterea) recu&erarea distrugerea sau neutrali+area na*ei scufundate)
naufragiate) e$uate sau a#andonate) inclusi* a tot ceea ce se afl% la #ordul acestei na*e) $i cheltuielile
&ri*ind conser*area na*ei a#andonate $i 7ntre'inerea echi&a,ului s%u 0art! 1 lit! e2!
Te(tul a fost ado&tat la &ro&unerea f%cut% de CGI 7n 3osition 3a&er) $i deri*% din art! . &aragraf 1 din
Con*en'ia &ri*ind limitarea de r%s&undere) ?ondra 195!
- ta(ele de &ort) de canal) de cheia, $i alte c%i na*iga#ile 0art! 1 lit! n2>
- &rimele de asigurare 0inclusi* coti+a'iile de asigur%ri mutuale2 7n leg%tur% cu na*a) datorate de
&ro&rietarul na*ei sau na*lositorul na*ei sau 7n contul lor 0art! 1 lit! .2>
- cheltuieli de asigurare sau comision cau+ate de na*%) datorate de &ro&rietarul na*ei sau na*lositorul na*ei
7n contul lor 0art! 1 lit! r2>
- orice litigiu decurg/nd din contractul de */n+are al na*ei 0art!l lit!*2!
146
7n fa&t societatea Xhiteseas) &ro&rietara na*ei de agrement BTourRuoise; a 7ncheiat 7n sco&ul */n+%rii na*ei un contract cu
curtierul Araser VacHhts la data de 14 noiem#rie 199:! Ecclestone) transmite curtierului o ofert% de cum&%rare a na*ei la &re'ul
de 1. milioane de dolari americani cu de&unerea imediat% a sumei de . milioane! Dou% +ile mai t/r+iu curtierul 7i transmite un
&roiect de contract! ?a dat de 11 noiem#rie 199:) */n+%torul comunic% curtierului c% nu este de acord cu &roiectul de contract!
7n aceea$i +i dl! Ecclestone transmite curtierului &roiectul de contract semnat $i de&une conform anga,amentului luat suma de .
milioane dolari americani 7ntr-un cont sechestru! ?a aceea$i dat% curtierul 7l 7n$tiin'ea+% &e cum&%r%tor c% termenii contractului
nu au fost acce&ta'i de c%tre */n+%tor! ?a cererea cum&%r%torului) Tri#unalul "nti#es autori+a sechestrarea na*ei BTurRuoise;)
aflat% 7n &ortul "nti#es! E/n+%torul formulea+% cerere de retractare a m%surii asigur%torii dis&use) &e de o &arte) &entru ca
crean'a re+ultat% dintr-un contract de */n+are-cum&%rare a na*ei nu are caracter maritim) iar &e de alt% &arte lista crean'elor
maritime) &re*%+ut% 7n Con*en'ia N5. este limitati*%! 7n a&%rare) cum&%r%torul a 7n*ederat c% oferta sa ferm% a fost acce&tat%
oral) a&oi 7n scris) su# re+er*a anumitor condi'ii &e care le-a satisf%cut 7n totalitate) iar cererea sa de o#ligare a */n+%torului la
7nde&linirea formalit%'ilor necesare 7ncheierii contractului de */n+are-cum&%rare $i transfer al &ro&riet%'ilor este 7ntemeiat%!
.6
'%+%'% Creana maritim
8e admite 7n general ca) natura contractual% sau delictual%
145
a crean'ei nu &re+int% rele*an'% $i c%
,udec%torul nu este 'inut a e(amina caracterul cert al crean'ei maritime afirmate sau e*entuala &rescri&'ie a
acesteia!
8im&la in*ocare
14
a crean'ei maritime ,ustific% instituirea sechestrului! ?eg%tura dintre crean'a maritim%
afirmat% $i na*a sau na*ele de#itorului tre#uie 7ns% s% fie do*edit%!
n acest sens) &rin hot%r/rea Tri#unalului Constan'a
145
&ronun'at% la 11!41!199:) se res&inge cererea de
sechestru asigurator al na*ei) re'in/ndu-se c% 7n fa&t crean'a maritim% nu *i+a na*a BElena; a&ar'in/nd armatorului
&/r/t $i a c%rei sechestrare se solicit%) ci na*a B"le(andros; a&ar'in/nd unui alt armator=
Bn lumina dis&o+i'iilor con*en'iei) reclamantul nu are &osi#ilitatea s% solicite instituirea sechestrului
asigur%tor dec/t asu&ra na*ei la care se refer% crean'a sau a oric%rei na*e a&ar'in/nd celui care era 7n momentul
na$terii crean'ei maritime &ro&rietarul na*ei la care aceast% crean'% se refer%;!
n cadrul lucr%rilor Con*en'iei de la <ru(elles din 195.) unele Delega'ii Na'ionale) au su#liniat
necesitatea sta#ilirii unei leg%turi 7ntre lista crean'elor &ri*ilegiate &re*%+ute de Con*en'ia 19.) &entru unificarea
unor reguli &ri*ind &ri*ilegiile $i i&oteca maritim% $i lista crean'elor maritime!
Im&ortante o#iec'iuni au ridicat cu &ri*ire la aceast% &ro&unere Delega'ia <ritanic%) 7ntruc/t) numai &atru
din crean'ele maritime reglementate de art! 1 &ct!l din Con*en'ia din 195. &ri*ind sechestrul asigurator de na*e
maritime) se reg%sesc 7n cadrul &ri*ilegiilor enun'ate de Con*en'ia din 19. &ri*ind unificarea anumitor reguli
&ri*itoare la &ri*ilegiile $i i&otecile maritime! De altfel) Garea <ritanie nu a ratificat aceast% Con*en'ie!
Delega'iile Aran'ei $i <elgiei
14:
au sus'inut c% cele dou% no'iuni sunt diferite! 7n literatura com&arat%
recent% $i 7n ,uris&ruden'% s-a e(&rimat o&inia conform c%reia conce&tul de crean'% maritim% &ri*itoare la na*% este
similar cu cel de crean'% &ri*ilegiat%!
n adnotarea hot%r/rii &ronun'ate de Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ence cu &ri*ire la na*a B<roomsgaard
8tar;
149
) V*es Tassel asimilea+% cele dou% no'iuni!
Conclu+ia nu &oate fi &rimit%) &e de o &arte) 7ntruc/t) crean'a maritim% nu este 7ntotdeauna $i crean'a
&ri*ilegiat%) lista crean'elor maritime este mai larg% dec/t cea a crean'elor &ri*ilegiate) iar unele crean'e
&ri*ilegiate &re*%+ute de Con*en'ia
114
din 19.) nu se reg%sesc enumerate 7n art! 1 din Con*en'ia &ri*ind
sechestrul de na*e) din 195.!
3e de alt% &arte) 7n tim& ce &ri*ilegiul maritim este un dre&t real accesoriu
111
o&o+a#il erga omnes) ce
confer% titularului at/t un dre&t de urm%rire a na*ei 7n m/inile oricui s-ar g%si) c/t $i un dre&t de &referin'% 7n
&ri*in'a recunoa$terii fa'% de al'i creditori) crean'a maritim% nu &roduce astfel de efecte!
Cele dou% conce&te difer% $i su# as&ectul o&o+a#ilit%'ii= crean'a maritim% este o&o+a#il% &ro&rietarului
non de#itor al na*ei na*losite iar crean'a &ri*ilegiat% este o&o+a#il% ter'ilor do#/nditori ai na*ei!
E(isten'a unei crean'e maritime
11.
cu &ri*ire la o na*%) afirm% &rofesorul Tassel 7ntr-un studiu ulterior) nu-
i confer% creditorului o ac'iune direct%) &ersonal% contra &ro&rietarului non- de#itor al na*ei) ci doar o ac'iune real%
7m&otri*a na*ei!
145
1 oct! 199) na*a BEnar(is;) Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ence) DGA) iunie 1995) &ag! 41-46) citat 7n Garia Eeriotti
BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 111!
14
G!R! 9ouilloud) BDroit Garitime;) Ed! "! 3edon) 3aris) 1995) &ag! 1:4)) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t
maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444) &ag! :5!
107
11!41!199:) Tri#unalul Constan'a) 8ec'ia Garitim%) Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - BKuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E(!
3onto) Constan'a) .441) &ag!14.!
108
A! <erlingieri) B"rrest of 8hi&s;) ??3N9) &ag! 64)61) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti - B8echestrul asigurator al na*ei
comerciale;) Ed! E(! 3onto) Constan'a) .441) &ag!54!
149
Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ence) 1 iulie 1991) DGA N91) &ag!5.) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t
maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag!1.9!
114
Cheltuieli de ,usti'ie datorate statului) cheltuielile f%cute 7n interesul comun al creditorului &entru conser*area *asului sau
&entru a a,unge la */n+area $i la distri#uirea &re'ului lor) cheltuielile de &a+% $i conser*are de la intrarea na*ei 7n ultimul &ort
0art!.-1 din Con*en'ia din 19.2> crean'ele &ro*enite din contracte 7ncheiate sau o&era'iuni efectuate de c%&itan) 7n afara
&ortului de 7nscriere) &entru ne*oile reale de conser*are a *asului saui de continuare a *oia,ului 0art!.-5 din Con*en'ia din
19.2!
111
"! Eialard) BDroit Garitime;) 3aris) 1995) &ag! 146= Bcrean'ele &ri*ilegiate urmea+% *asul 7n oricare m/ini ar trece; 0art! :
din Con*en'ia &entru unificarea anumitor reguli referitoare la &ri*ilegiile $i i&oteca maritim% - <ru(elles 19.2! BOrice creditor
are dre&tul ca &rin &a+a formelor de mai ,os ar%tate s% &oat% &rocede la sechesterarea) urm%rirea $i */n+area silit% a unui *as sau
a unei &%r'i indi*i+e dintr-/nsul) care ar fi &ro&rietatea de#itorului s%u! Creditorii &ri*ilegia'i &ot e(ercita acest dre&t chiar dac%
*asul 7n totul sau 7n &arte ar fi trecut 7n m/inile unei a treia &ersoane; 0art! 914) al! .) Cod comercial rom/n2> citat 7n Garin
Eoicu - BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! 1-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag!56!
11.
Not% la s&e'a BTaa#o;) 15 mai 199) Curtea de "&el DN"i( en 3ro*ance) DGA 55.) iunie 1995) &ag! 4.) citat 7n Garia
Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr! .-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag! 1.5!
.5
'%+%+% Creditorii titulari ai aciunii%
n categoria &ersoanelor care &ot solicita instituirea m%surii sechestrului asigurator) Con*en'ia face
referire la &ersoanele fi+ice sau ,uridice) asocierile de &ersoane sau ca&italuri) &recum $i statele) administra'iile $i
institu'iile &u#lice!
Reclamantul a fost definit ca o &ersoan% care in*oc%) 7n &rofitul s%u e(isten'a unei crean'e maritime 0art!
1) &act!62!
n &ractic% s-a &us &ro#lema admisi#ilit%'ii sechestrului asigurator asu&ra na*ei aflate 7n time charter)
formulat% de c%tre &ro&rietarul acesteia) care in*oc% ne&lata chiriei de c%tre na*lositor! Instan'a
111
a admis cererea
de sechestru re'in/nd c% 7n s&e'% sechestrul re&re+int% un mi,loc de &resiune &entru de#itorul r%u &latnic sau de
o#'inerea unei garan'ii $i nu de indis&oni#ili+are a #unului 7n *ederea */n+%rii silite!
3rocedura autori+%rii ,udiciare a sechestrului
O na*% nu &oate fi sechestrat% dec/t cu autori+a'ia unui tri#unal sau a oric%rei alte autorit%'i ,udiciare
com&etente a statului contractant 7n care sechestrul este a&licat!
"rt! 6 din Con*en'ia im&une necesitatea e(isten'ei unei autori+%ri ,udiciare &reala#ile 7n toate ca+urile)
f%r% distinc'ie) regulile de &rocedur% referitoare la o#'inerea autori+%rii) fiind gu*ernate) &otri*it art! al! . din
Con*en'ie) de legea statului 7n care sechestrul a fost a&licat sau solicitat!
Kuris&ruden'% $i doctrina
116
s-au e(&rimat constant 7n sensul necesit%'ii e(isten'ei acestui autori+%ri!
8&e'a B<lue 8aga;
115
citat% uneori 7n sens contrar) nu &re*ede dis&ensa de autori+are) de$i este real c%
sechestrul a fost a&licat 7n acest ca+) &e #a+a unei hot%r/ri str%ine care nu o#'inuse e(eRuaturul!
Este indis&ensa#il) se arat% 7n doctrina str%in%) ca 7nainte de a lua m%suri at/t de gra*e $i &re,udicia#ile 7n
&lan economic) &recum $i &entru &re*enirea a#u+urilor) s% se e(ercite controlul unei autorit%'i ,udiciare!
"#sen'a autori+%rii &reala#ile atrage nulitatea m%surii a&licate! 7n acest sens) Curtea de Casa'ie
Arance+%
11
a decis ca 7n temeiul art! 6 din Con*en'ie) Bsechestrul asigurator asu&ra na*ei nu &oate fi instituit f%r%
autori+area instan'ei! 7n ca+ contrar sechestrul este nul;!
ST"DI" DE CAA
Reclamata 8!C! ;Italrom 8hi&&ing and Trading; 8R? a chemat in ,udecata &e &aratele 8!C! 9arda si I!C!8!
?TD!) re&re+entate &rin 8!C! ;Rom/nia ?eader 8hi&&ing and Trading; 8R? &entru a dis&une in &rocedura
ordonan'ei &re$edin'iale) o&rirea de la &lecarea a na*ei ;Elena;) su# &a*ilion #ulgar) aflata in &ortul Constanta)
&ana la solu'ionarea cererii de sechestru asigurator!
8us'ine reclamanta ca in calitate de agent &ortuar) a efectuat diferite ser*icii de agenturare &entru m-n
Elena in &erioada ianuarie-fe#ruarie 199:) a c%ror contra*aloare) res&ecti* suma de .1!516)51 U8D nu a fost
achitata!
?itigiul de fond este 7nregistrat &e rolul Tri#unalului Constanta su# nr! .-GA-.441 si) in acela$i tim&)
sus'ine reclamanta ca a &romo*at ac'iune de sechestru asigurator asu&ra na*ei in cau+a!
Du&a a&recierea reclamantei) urgenta m%surii &e care o solicita re+ulta din fa&tul ca na*a res&ecti*a se afla
in &re+ent in &ortul Constanta) su# o&era'iuni de desc%rcare marfa si urmea+% s% solicite C%&it%niei &ortului
eli#erarea actelor de &lecare in *oia, interna'ional!
8-au ane(at cererii introducti*e un ra&ort de e(&erti+a conta#ila 0e(tract2 si actele 7nso'itoare administrate
in &rocesul de fond referitoare la &re,udiciul ce s-ar fi cau+at in &atrimoniul reclamantei &rin neachitarea
o&era'iunilor de agenturare) un desf%$ur%tor al na*elor aflate 7n &ortul Constanta) datat 15!46!.441 si care
do*ede$te situa'ia relatat% 7n cererea de chemare 7n ,udecat%) aceea c% m-n Elena se afl% 7nc%rcata cu cherestea) 7n
dana neo&erati*%) 7n *ederea o&er%rii!
"c'iunea nu 7ntrune$te condi'iile de admisi#ilitate reglementate de articolul 5:1 Cod &rocedura ci*il%!
3rin ordonan'a &re$edin'iala se &ot lua m%suri &ro*i+orii) *remelnice) gra#nice) cu &ri*ire la &%strarea unui
dre&t sau &re*enirea unei &agu#e iminente) ori &entru 7nl%turarea &iedicilor ce
s-ar i*i cu &rile,ul unei e(ecut%ri!
3rin urmare) &osi#ilitatea de a folosi calea ordonan'ei &re$edin'iale este condi'ionat% de urgen'a m%surii
solicitate si are un caracter *remelnic) 7ntruc/t &e aceasta cale nu &ot fi luate masuri definiti*e care s% re+ol*e 7n
fond litigiul dintre &%r'i!
Reclamanta a solicitat s% se a&lice situa'iei sale reglementarea dat% &rin articolul 5:1 Cod &rocedura ci*il%)
&entru o&rirea de la &lecarea a m-n Elena &ana la solu'ionarea cererii de sechestru asigurator) su# moti*area ca este
111
Tri#unalul Constan'a) 8ec'ia maritim% $i flu*ial%) .1 dec! 199: ) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim -
Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
116
G! Remond 9ouilloud) BDroit Garitime;) &ag! 1:1! Ra&ortul consilierului RemerS la s&e'a B8ecii "ngola;)) citat 7n Garin
Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim - Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
115
15 ian! 19:) na*a B<lue 8aga;) DGA 19:5) &ag! 16) citat 7n Garia Eeriotti BRe*ista Rom/n% de dre&t maritim;) anul IE) nr!
.-.44.) Ed! E( 3onto) Constan'a) .44.) &ag!6!
116
1 oct! 1995) C! Casa'ie) na*a B8ecil angolaI) DGA Y9:) &ag! 15-1:) citat 7n Garin Eoicu $i Garia Eeriotti BDre&t maritim -
Kuris&ruden'% $i legisla'ie;) Ed! E( 3onto) Constan'a) .444!
.
titulara unei crean'e maritime de .1!516)51 U8D) n%scut% in leg%tur% cu m-n Elena) ce a&ar'ine armatorului &arat
8!C! ;9arda; si a c%rei sechestrare o solicita) urgenta m%surii re+ult/nd din fa&tul ca na*a in discu'ie se afla in
3ortul Constanta su# o&era'iuni de desc%rcare si urmea+% s% solicite eli#erarea actelor de &lecare in *oia,
interna'ional!
Consacr/nd distinct sechestrul asigurator al na*ei) Codul comercial nu a e(clus e(&res a&licarea ordonan'ei
&re$edin'iale &entru luarea unor masuri &ro*i+orii asu&ra na*ei sau 7nc%rc%turii) ceea ce este in concordanta cu
dis&! "rt! ::9 Cod comercial) 7ntruc/t tr%s%turile definitorii ale acestuia o fac a&lica#ila &entru o#'inerea m%surii
conser*atorii cu caracter &ro*i+oriu &ana la instituirea sechestrului asigurator!
In satisfacerea e(igentelor art! 119 Cod ci*il) reclamanta tre#uie insa sa do*edeasc% 7nde&linirea
cumulati*a a condi'iilor care fac ordonan'a &re$edin'iala admisi#ila) iar) in s&e'a) du&% a&recierea instan'ei nu se
,ustifica cerin'a urgentei!
"stfel) actele administrate do*edesc ca m-n Elena sa afla la data de 15!46!.441 in danele neo&erati*e ale
3ortului Constanta in *ederea efectu%rii o&era'iunilor de desc%rcare!
"$a fiind) se constata) cu at/t mai &u'in in situa'ia de a fi fost re'inut% la cererea reclamantei) tim& de .6 de
ore) &rin Ordonan'a C%&it%niei 3ortului Constanta!
In aceste condi'ii) nu se ,ustifica urgenta m%surii de o&rire de la &lecare a na*ei) solicitata de reclamanta!
Tri#unalul Constanta! 8ec'ia maritim%! 8entin'a ci*il%-nr! 51 GA-1!46!.441
TRI<UN"?U?)
3rin ac'iunea 7nregistrat% la 4!45!.441) reclamanta 8!C! IT"?ROG 8CI33IN9 Z TR"DIN9 8R?
Constanta a chemat in ,udecata &e &aratele 8!C! 9"RD" cu sediul 7n <urgas - <ulagaria si I!8!C! 0.12 ?TD
I8R"E?) solicit/nd Tri#unalului sa dis&un% o&rirea de la &lecarea din 3ortul Constanta a na*ei E?EN") su#
&a*ilion #ulgar) m%sura la solu'ionarea cererii de sechestru asigurator!
Reclamata a ar%tat c% &e rolul instan'ei rom/ne se afl% 7n curs de solu'ionare litigiul determinat de
neachitarea) de c%tre &arate) a sumei de .1!516)51 U8D) re&re+ent/nd contra*aloarea ser*iciilor &restate &entru
aceasta na*a in &erioada ianuarie-fe#ruarie .44. 0dosar nr! .-GA-.44.2!
8-a ar%tat totodat% c% a fost formulat% $i o cerere &ri*ind instituirea unui sechestru asigurator asu&ra acestei
na*e) a*/nd 7n *edere iminen'a &lec%rii ei din &ortul rom/nesc> ca m%sura constituie o modalitate eficient% &entru
garantarea dre&turilor reclamantei si &entru asigurarea reali+%rii crean'ei) in condi'iile solu'ion%rii fa*ora#ile a
litigiului de fond!
In dre&t) au fost in*ocate &re*ederile articolului 44 Cod &rocedura ci*il%) articolele 5:1 si 5:. Cod
&rocedura ci*il%!
8-a de&us o co&ie a <uletinului infomati* &ri*ind o&erarea na*elor) &entru a se &ro#a 7m&re,urarea ca na*a
in cau+a urmea+% s% &%r%seasc% 3orul Constanta la data de 45!45!.441!
" fost de&usa si o co&ie a unei hot%r/ri &ronun'ate &e acela$i temei in fa&t si in dre&t) referitoare la aceea$i
na*a!
Aata de sus'inerile reclamantei) coro#orate cu temeiurile de dre&t in*ocate) instan'a urmea+% a res&inge
ac'iunea!
Te(tul art! 44 Cod &rocedura ci*il% nu este a&lica#il in cau+a) a*/nd in *edere ca *i+ea+% o m%sura
&ro*i+orie &ana la e(ecutarea hot%r/rii de sechestru si deci ulterioara acestei hot%r/ri!
Creditorul are insa &osi#ilitatea sa in*oce &re*ederile art! 5:1 Cod &rocedura ci*il%) &entru luarea unei
masuri urgenta si *remelnice &entru &re*enirea unei &agu#e iminente sau &entru 7nl%turarea &iedicilor ce s-ar i*i la
e(ecutare!
In cau+a) insa) nu &ot fi re'inute doua dintre condi'iile cerute de lege &entru admisi#ilitate ac'iunii!
"stfel) urgenta si *remelnicia m%surii nu &ot fi a&reciate ca 7ntemeiate) in condi'iile in care na*a efectuea+%
*oia, e &eriodice) la inter*ale de tim& reduse in &ortul Constanta!
"cest fa&t) necontestat de reclamant-creditoare) este &ro#at si de 7m&re,urarea ca aceea$i instan'a a
&ronun'at si alte hot%r/ri &ri*ind masuri asigur%torii asu&ra na*ei Elena) chiar &e &arcursul solu'ion%rii litigiului de
fond intre &%r'i!
Cerin'ele &ri*ind urgenta si *remelnicia m%surii nu &ot fi a&reciate a#stract) ele urm/nd a fi &ro#ate in mod
concret) in ra&ort de situa'ia de fa&t e(istenta!
In aceste condi'ii) reclamanta nu do*ede$te in ce consta &re,udiciul iminent la care ar fi e(&usa &rin
nere'inerea na*ei) in li&sa unui indiciu legat de im&osi#ilitatea constituirii unei garan'ii ulterioare) ori de frauda
&aratului de#itor!
Tri#unalul Constanta! 8ec'ia maritim%
8entin'a ci*il% Nr! 199-.9!1.!.445
.5
C0C!"AII
8echestrarea unei na*e constituie una dintre cele mai frec*ente $i mai mari incon*eniente ale acti*it%'ii de
trans&ort maritim! 3entru orice reclama'ie #ine fundamentat% din &unct de *edere formal) uneori &oate
ne7ntemeiat% 7n fond) na*ele sunt sechestrate 7n &orturi &e tim& 7ndelungat) cau+/nd armatorilor &agu#e
considera#ile! E*itarea a#u+urilor $i reglementarea uniform% a dre&tului de a sechestra o na*% a format o#iectul
&reocu&%rilor conferin'elor Comitetului Garitim Interna'ional care au a*ut loc la "msterdam 7n 1969 $i la
Nea&ole) 7n 1951) cu care oca+ii s-a 7ntocmit &roiectul Con*en'iei din 195.! "ceast% con*en'ie constituie o
com&letare a Con*en'iei de la <ru(elles din 19. cu &ri*ire la imunitatea na*elor de stat!
Con*en'ia reglementea+% reclama'iile maritime 7n leg%tur% cu=
- daune cau+ate de orice na*% &rin a#orda, sau 7n alt mod>&ierderea de *ie'i omene$ti sau le+iuni cor&orale
cau+ate de orice na*% sau &rin o&erarea na*ei>
- sal*%ri>7nchirieri de na*e>trans&ortul de m%rfuri>&ierderea m%rfurilor $i a #aga,elor trans&ortate de orice
na*%>a*arii comune>i&oteca na*ei>remorca,>
- &ilota, >m%rfuri $i materiale furni+ate na*elor &entru u+ul &ro&riu>construc'ia) re&ararea) echi&amentul
na*ei $i ta(ele de doc>salariile comandantului) ofi'erilor $i echi&a,ului>cheltuielile comandantului)
7nc%rc%torului sau agentului) 7n contul na*ei sau al armatorului>litigii &ri*ind titlul de &ro&rietate sau
&ro&rietatea na*ei>litigiile dintre co&ro&rietarii na*ei) &osesia ei $i folosirea *eniturilor acelei na*e>darea
7n ga, sau i&otecarea oric%rei na*e!
n 7n'elesul Con*en'iei) sechestru 7nseamn% indis&oni#ili+area unei na*e &e cale ,udiciar% &entru
garantarea unei reclama'ii maritime) nu 7ns% $i sechestrarea na*ei 7n e(ecutarea unei hot%r/ri ,udec%tore$ti!
O na*% &urt/nd &a*ilionul unui stat semnatar al Con*en'iei &oate fi sechestrat% 7n cadrul ,urisdic'iei
oric%ruia dintre statele contractante 7n leg%tur% cu o reclama'ie maritim%) dar nu $i &entru reclama'iile de alt%
natur%! Con*en'ia nu 7m&iedic% sechestrarea na*elor 7n conformitate cu legile na'ionale!
Reclamantul &oate sechestra na*a care a &rile,uit reclama'ia maritim% sau orice alt% na*% a&ar'in/nd
aceluia$i armator) chiar dac% na*a este gata de &lecare! 3entru reclama'iile ar%tate la &unctele o2) &2 $i r2 nu &ot fi
sechestrate dec/t na*ele care au &rile,uit reclama'ia! 8echestrarea
unei na*e) &recum $i de&unerea unei garan'ii sau cau'iuni 7n cadrul ,urisdic'iei unuia sau a mai multor state
contractante nu &ot inter*eni dec/t o singur% dat% &entru aceea$i crean'% a aceluia$i reclamant! Dac% o na*% este
sechestrat% 7n cadrul uneia dintre aceste ,urisdic'ii $i a fost de&us% o garan'ie sau cau'iune) fie &entru a o#'ine
ridicarea sechestrului) fie &entru a 7m&iedica instituirea lui) orice sechestrare ulterioar% a acestei na*e sau a oric%rei
alte na*e a&ar'in/nd aceluia$i &ro&rietar) instituit% de reclamant &entru aceea$i crean'% maritim%) *a fi ridicat% $i
na*a *a fi eli#erat% de tri#unal sau de o alt% autoritate ,udiciar% com&etent%! 8unt e(ce&tate ca+urile 7n care
reclamantul &ro#ea+%) la cererea autorit%'ii care a instituit sechestrul) c% garan'ia sau cau'iunea a fost eli#erat%
7nainte ca sechestrul urm%tor s% fi fost a&licat) sau c/nd e(ist% un alt temei serios s&re a men'ine sechestrul! 7n
ca+ul na*losirii na*ei Bnude; 0demise2) adic% cu remiterea gestiunii nautice) c/nd r%s&un+%tor &entru crean'ele
maritime este numai na*lositorul chiria$) sechestrul se &oate institui at/t &e na*a care a &rile,uit reclama'ia) c/t $i
&e orice alt% na*% aflat% 7n &ro&rietatea armatorului! "ceast% regul% se a&lic% 7n toate ca+urile 7n care o &ersoan%)
alta dec/t &ro&rietarul) este o#ligat% 7n #a+a unei crean'e maritime! 7n &ractic% &entru solu'ionarea oric%ror
diferende ce s-ar i*i cu oca+ia e(ecut%rii contractelor de na*losire) &%r'ile sti&ulea+% 7n contracte c% aleg
,urisdic'iunea unui anumit stat!
8echestrul nu se &oate institui dec/t &rin tri#unalul sau autoritatea ,udiciar% com&etent% a statului
contractant 7n care s-a instituit sechestrul!
Tri#unalul sau autoritatea com&etent% 7n ,urisdic'ia c%reia na*a a fost sechestrat% *a &ermite eli#erarea
na*ei contra de&unerii unei garan'ii sau cau'iuni suficiente) afar% de ca+ul 7n care sechestrul s-a a&licat &entru
crean'ele maritime men'ionate la literele o2 $i &2> 7n acest ca+ ,udec%torul &oate &ermite continuarea e(&loat%rii
na*ei de c%tre &osesor) dac% acesta de&une o garan'ie suficient% sau asigur% gestiunea na*ei 7n tim&ul sechestrului!
Cererea de ridicare a sechestrului nu se inter&retea+% ca o recunoa$tere a r%s&underii $i nici ca o renun'are la
#eneficiul limit%rii legale a r%s&underii!
Contesta'iile referitoare la r%s&underea reclamantului &entru daune cau+ate &rin a&licarea sechestrului sau
&entru cheltuieli de garan'ie sau cau'iune se reglementea+% &otri*it legilor statului contractant 7n care s-a instituit
sau cerut sechestrul! "celea$i legi gu*ernea+% $i regulile de &rocedur% ale sechestrului! Tri#unalul statului 7n care
.:
s-a efectuat sechestrul se *a sesi+a) 7n s&iritul legii sale na'ionale) 7n oricare dintre urm%toarele ca+uri= dac%
reclamantul 7$i are re$edin'a o#i$nuit% sau sediul &rinci&al al afacerilor 7n 'ara 7n care s-a instituit sechestrul> dac%
reclama'ia a fost &rile,uit% de fa&te s%*/r$ite 7n 'ara 7n care s-a instituit sechestrul> dac% reclama'ia &ri*e$te *oia,ul
na*ei 7n cursul c%ruia s-a instituit sechestrul> dac% reclama'ia sur*ine ca urmare a unui a#orda, sau unei sal*%ri!
3%r'ile &ot alege de comun acord ,urisdic'ia unui anumit tri#unal!
Na*a unui stat necontractant &oate fi sechestrat% 7n ,urisdic'ia unui stat contractant &entru oricare din
reclama'iile ar%tate) &recum $i &entru orice reclama'ie 7n leg%tur% cu care se &oate institui sechestrul conform
legilor sale! Con*en'ia nu modific% $i nu afectea+% legile 7n *igoare ale statelor contractante cu &ri*ire la
sechestrarea na*elor!
Dis&o+i'iile Con*en'iei se a&lic% 7n orice stat contractant oric%rei na*e &urt/nd &a*ilionul unuia dintre
aceste state) dar orice stat contractant &oate refu+a) total sau 7n &arte) a*anta,ele Con*en'iei unui stat necontractant)
&recum $i oric%rei &ersoane care la data instituirii sechestrului nu-$i a*ea re$edin'a 7ntr-un stat contractant! Orice
ter' care se &re*alea+% de o crean'% maritim% ca efect al unei su#rog%ri sau cesiuni *a fi considerat ca a*/nd
aceea$i re$edin'% ca a creditorului ini'ial! Con*en'ia nu confer% reclaman'ilor nici un dre&t de urm%rire) altul dec/t
cel &re*%+ut de tri#unalul sesi+at sau &rin Con*en'ia Interna'ional% &ri*ind 3ri*ilegiile Garitime $i I&otecile) dac%
aceasta 7$i g%se$te a&licare!
.9