Sunteți pe pagina 1din 1

Denimire Tip de fibre Distributie si rol

I – n olfactiv – senzitivi -axoni ai neuronilor din -conduc informatiile legate de


mucoasa olfactiva miros
II –n optici – senziti -axoni ai neuronilor ganglionari -conduc excitatiile vizuale
din retina
III – n ocolomotori – motori -fibre somatomotorii (originea • inervează muşchii globului
reala in nucleul motor ocular (drept: superior, inferior,
mezencefalic) intern şi oblic inferior) şi
-fibre visceromotorii (originea muşchiul ridicător al pleoapei;
reala in nucleul accesor) mişcări voluntare
• inervează muşchii circulari ai
irisului şi ai muşchiului ciliar
(reflexele: pupiloconstrictor şi
acomodare)
IV – n trohleari – motori • fibre somatomotorii • inervează muşchiul oblic
(originea reală în nucleul superior
motor mezencefalic) • mişcări volutare ale globului
ocular

V – n trigemeni – micsti • fibre somatosenzitive ale • prin ramura oftalmică:


ramurilor oftalmică, maxilară, sensibilitatea ochiului, a frunţii,
mandibulară (originea reală în mucoasa nazală, glanda
ganglionul Gasser situat pe lacrimală (sensibilitatea
traseul nervului) exteroceptivă)
• prin ramura maxilară: etajul
• fibre somatomotorii din mijlociu al feţei, buza
ramura mandibulară (originea superioară, bolta palatină,
reală în nucleul motor - dinţii maxilari (sensibilitatea
masticator - din punte) exteroceptivă)
• prin ramura mandibulară
mixtă: etajul inferior al feţei,
limba, dinţii inferiori şi muşchii
masticatori
VI – n abducensi – motori • fibre somatomotorii • inervează muşchiul drept
(originea reală în nucleul extern al globului ocular
motor al nervului abducens din • mişcări ale globilor oculari
punte)

VII – n facili – miscti • fibre senzoriale gustative • sensibilitatea gustativă din


(originea reală în ganglionul primele două treimi ale limbii
geniculat) • inervează muşchii mimicii
• fibre somatomotorii (rol în expresia feţei)
(originea reală în nucleul • inervează parasimpatic
motor pontin) glandele lacrimale,
• fibre visceromotorii submandibulare şi sublinguale
preganglionare parasimpatice
(originea reală în nu-cleii
lacrimal şi salivator din punte)
VIII – n vestibulotrohleari – • ramură vestibulară, având • receptorii statici din urechea
senzitivi pe traseu ganglionul lui internă (rol în simţul
Scarpa; se îndreaptă spre echilibrului)
nucleii vestibulari din bulb
• ramură cohleară, având pe • organul Corti din urechea
traseu ganglionul Corti; se internă (conducerea
îndreaptă spre nucleii cohleari sensibilităţii acustice
din punte