Sunteți pe pagina 1din 391

UNIVERSITATEA DE STAT

DIN MOLDOVA
FACULTATEA RELAII INTERNAIONALE,
TIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE
Catedra Relaii InternaionaleCoordonatori:
Valentina TEOSA
Grigore VASI LESCU
Emil CI OBU

SERVICIUL DIPLOMATIC:
TEORIE I PRACTIC

Suport de curs
Aprobat de
Consiliul Facultii Relaii Internaionale,
tiine Politice i Administrative


Chiinu, 2011
CEP USM
2

CZU 341.7(075.8)
S 49Recomandat de Catedra Relaii Internaionale

Recenzeni: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat n tiine politice, conf. univ.,
IRIM
Rodica ODINE, doctor n tiine istorice, rector, Universitatea
Perspectiva INTEdiia de fa a fost elaborat n conformitate cu cerinele procesului de la
Bologna i include aspecte teoretice, practice, materiale pentru lucrul individual al
studenilor. Un capitol aparte prezint o trecere n revist, n limba francez, a
coninutului acestui volum, o profilare a rolului limbii franceze ca instrument n
domeniul relaiilor internaionale, precum i metodologia predrii cursului n cauz n
limba francez.
Materialele tiinifico-metodice sunt destinate studenilor, masteranzilor i
doctoranzilor, precum i specialitilor n domeniu, ct i publicului larg interesat de
tematica respectiv.
Suportul de curs a fost discutat, aprobat i recomandat pentru publicare de ctre
catedra de profil, Comisia de calitate a Facultii Relaii Internaionale, tiine Politice
i Administrative.

Lucrarea a fost editat cu suportul financiar al Universitii Perspectiva INT.
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Serviciul diplomatic: teorie i practic: Suport de curs / Univ. de Stat din Mol-
dova; coord. V. Teosa, Gr. Vasilescu, E. Ciobu. Ch.: CEP USM, 2011. 391 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-70-722-0

341.7(075.8)
S 49
ISBN 978-9975-70-722-0 USM, 2011
3

Ediie dedicat
aniversrii a 15-a de la fondarea
Facultii Relaii Internaionale,
tiine Politice i Administrative
i nfiinrii
Catedrei Relaii Internaionale
a Universitii de Stat din Moldova
4

5

SUMAR

Serviciul diplomatic ca obiect de studiu al teoriei relaiilor in-
ternaionale 9
V.TEOSA., Gr.VASILESCU, E.CIOBU


COMPARTIMENTUL I
BAZELE TEORETICO-ANALITICE ALE STUDIU-
LUI SERVICIULUI DIPLOMATIC 17

CAPITOLUL I. Serviciul diplomatic: abordri teoretico-
conceptuale 18
V. TEOSA, A. KRAIJDAN, N. STERCUL
1. Istoria i metodologia cercetrii serviciului diplomatic 18
2. Concepii i teorii de baz ale serviciului diplomatic 23
3. Problematica cercetrii serviciului diplomatic al Republicii
Moldova 27

CAPITOLUL II. Bazele politico-juridice ale serviciului diplo-
matic 33
Al. BURIAN, D. ILACIUC
1. Conveniile i tratatele internaionale privind relaiile diplomatice 33
2. Stabilirea relaiilor diplomatice i nfiinarea misiunilor diplo-
matice 37
3. Serviciul diplomatic n sistemul puterii de stat din Republica
Moldova 42

CAPITOLUL III. Aspecte instituional-funcionale ale servici-
ului diplomatic 51
S. CEBOTARI, A. ILACIUC, V. CONACU
1. Serviciul diplomatic: structur i funcii 51
2. Particularitile i funciile serviciului consular 57
3. Structura i funciile Ministerului Afacerilor Externe i Integr-
rii Europene al Republicii Moldova 63

CAPITOLUL IV. Din istoria serviciului diplomatic al Moldovei 69
C. EANU, M. BANTU
6

1. Geneza diplomaiei statului moldovenesc (secolele XIV-XVII) 69
2. Diplomaia moldoveneasc n contextul confruntrilor dintre
Marile Puteri n secolele XVIII-XIX 73
3. Serviciul diplomatic al Republicii Moldova: istorie i contempo-
raneitate 76


COMPARTIMENTUL II.
ASPECTE PRACTICE ALE SERVICIULUI DI-
PLOMATIC 81

CAPITOLUL V. Securitatea serviciului diplomatic 82
V. TEOSA, V. GROSU, D. POLEACOV
1. Aspecte generale privind securitatea serviciului diplomatic 83
2. Securitatea personalului i misiunii diplomatice 88
3. Securitatea informaional a serviciului diplomatic 92

CAPITOLUL VI. Serviciul de protocol diplomatic 98
C. EJOVA, A. EJOV, V. FRUNZ
1. Protocolul diplomatic i eticheta 99
2. Corespondena i documentele diplomatice 102
3. Practica protocolar n Republica Moldova 106

CAPITOLUL VII. Cadrele serviciului diplomatic 113
Gr. VASILESCU, C. MORARI
1. Cadrele serviciului diplomatic de stat: noiunile de baz, sarci-
nile i principiile activitii 114
2. Personalul serviciului diplomatic: cerinele, pregtirea, selecta-
rea, angajarea, promovarea 116
3. Cadrele serviciului diplomatic al Republicii Moldova: realiti
i perspective 120

CAPTITOLUL VIII. Serviciul diplomatic n cadrul diplomai-
ei multilaterale 127
V. TEOSA, Gh. RUSNAC, I. NICOLAESCU
1. Influena diplomaiei multilaterale asupra serviciului diplomatic
contemporan 127
7

2. Organizaiile internaionale ca factor de formare a unei noi
strategii diplomatice 133
3. Serviciul diplomatic naional al Republicii Moldova n cadrul
organizaiilor internaionale 136


COMPARTIMENTUL III
SERVICIUL DIPLOMATIC N CERCETRILE
CONTEMPORANE (Materiale pentru lucrul individual) 141

Protocolul i ceremonialul oficial n timpul primirii soliilor strine
la curtea domnitorilor moldoveni 143
O. TR
Constituirea statului feudal ara Moldovei i particularitile acti-
vitii diplomatice moldoveneti n epoca medieval 148
M. BANTU
Constituirea i evoluia corpului de ambasadori al Republicii Mol-
dova: aspecte istorico-politologice n contextul european 156
A. COZMA
Tradiiile colii diplomatice din Republica Moldova 167
N. STERCUL, I. NICOLAESCU
Diplomaia mecanism eficient de promovare a intereselor naionale 174
E. CIOBU
Aportul serviciului diplomatic n promovarea politcii externe 184
Gh. CLDARE
Diplomaia mijloc de nfptuire a politicii externe 209
S. CEBOTARI
Diplomaia contemporan: probleme i tendine 216
D. ILACIUC, A. ILACIUC
Activitatea diplomatic n prevenirea conflictelor i gestionarea
crizelor internaionale 222
C. EANU
Rolul serviciului diplomatic autohton n dezvoltarea potenialului
comunitii moldovenilor plecai peste hotare 229
V. MONEAGA, Gh. SLOBODENIUC
8

Stilul de conducere i rolul lui n optimizarea activitii diplomatice 240
S. CEBOTARI, I. MALIUJCO
Relaiile cu mass-media n cadrul serviciului diplomatic 246
A. LAVRIC


COMPARTIMENTUL IV
FRANAIS DES RELATIONS EUROPENNES ET
INTERNATIONALES, SOUS-DOMAINE SERVICE
DIPLOMATIQUE/ FRANCEZA RELAIILOR EU-
ROPENE I INTERNAIONALE, DOMENIUL
SERVICIULUI DIPLOMATIC (Aspecte metodice ale
predrii serviciului diplomatic n limba francez) 257
M. COTLU, V. TEOSA

ANEXE 292
I. Regulamentul cu privire la rangurile agenilor diplomatici din
19 martie 1815 292
II. Convenia privind privilegiile i imunitile ONU (13 februa-
rie 1946) 293
III. Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice (Vie-
na, 1961) 298
IV. Convenia de la Viena cu privire la relaiile consulare, 1963 314
V. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic 346
VI. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la struc-
tura i efectivul-limit ale Aparatului Central al Ministerului
Afacerilor Externe i Integrrii Europene, 2005 364
VII. Regulamentul cu privire la activitatea misiunilor diplomatice
ale Republicii Moldova 365
VIII. Numrul maxim al personalului scriptic al MAE n conformi-
tate cu hotrrile Guvernului RM 371
IX. Evoluia structurii Aparatului Central al Ministerului Afaceri-
lor Externe al Republicii Moldova 372
X. Organigrama Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii
Europene al Republicii Moldova 374

DESPRE AUTORI 375
9

SERVICIUL DIPLOMATIC CA OBIECT DE STUDIU
AL TEORIEI RELAIILOR INTERNAIONALE

Procesul de acumulare a cunotinelor, complexitatea i diversitatea
lor, avnd un caracter legic n dezvoltarea tiinei, a condus, ntr-o pe-
rioad relativ scurt de dezvoltare a tiinei politice ca disciplin inde-
pendent, la schimbri calitativ noi n structura acesteia. Astfel, ctre
mijlocul secolului al XX-lea, evoluia tiinei politice, a obiectului de
cercetare, a condiionat evidenierea n sistemul complex al ei a unei
orientri noi teoria relaiilor internaionale, iar n calitate de obiect al
cercetrii a relaiilor internaionale propriu-zise (interstatale, economi-
ce, juridice), a diplomaiei, organizaiilor internaionale, politicii mondi-
ale, proceselor globale i strategiilor internaionale, problemelor pcii,
securitii, soluionrii conflictelor i dezvoltrii durabile.
Aadar, n anul 1948, din iniiativa UNESCO, comunitatea tiini-
fic internaional a recunoscut oficial una dintre direciile aparte ale
tiinei politice, ceea ce de fapt deja exista istoria i teoria relaiilor
internaionale, care a inclus n sine toat complexitatea obiectului pro-
priu-zis de cercetare, a metodelor comparativ-tiinifice de analiz,
diversitatea actorilor internaionali, a instituiilor, instrumentelor spe-
ciale i mecanismelor diplomaiei, a dreptului internaional i a relaii-
lor economice internaionale. Cercetrile privind teoria relaiilor inter-
naionale, politica mondial i diplomaia au fost pe larg elucidate n
lucrrile tiinifice ale lui R.Aron, G.Morghentau, M.Merli, N.Spaik-
men, H.Bull .a.
Diversitatea i complexitatea scopurilor, obiectivelor, problemati-
cii politicii externe a statelor naionale, abordrilor internaionale i
regionale au solicitat cercetri noi, aprofundate, interdisciplinare i
comparative ale proceselor globale i strategiilor internaionale. Con-
comitent, avea loc procesul de profesionalizare a domeniului relaiilor
internaionale, fondrii catedrelor, facultilor i a instituiilor supe-
rioare de nvmnt (universitilor i academiilor) cu scopul pregti-
rii specialitilor, care s corespund nivelului nou de dezvoltare a rela-
iilor internaionale n secolul al XX-lea, provocrilor i ameninrilor,
i scopurilor dezvoltrii globale ale secolului al XXI-lea. Specializarea
profund n studierea diferitelor aspecte ale relaiilor internaionale
avea s fie rspunsul la aceste noi cerine.
10

Studierea relaiilor internaionale n sistemul nvmntului uni-
versitar din Republica Moldova este un domeniu relativ nou. Drept
premis pentru aceasta a servit necesitatea pregtirii specialitilor n
acest domeniu elitar pentru tnrul stat, care din primele zile de la ob-
inerea independenei a nceput s-i formeze structurile politicii ex-
terne i s-i promoveze interesele pe arena internaional. Procesul de
pregtire a cadrelor n domeniul diplomaiei, a relaiilor internaionale
a fost nceput la Universitatea de Stat din Moldova odat cu introduce-
rea specialitii Politologia, iar n anul 1995 a fost nfiinat Catedra
Relaii Internaionale i iniiat pregtirea specialitilor cu profilul
respectiv [3].
Ceva mai trziu, studierea relaiilor internaionale a fost inclus n
programele unor instituii universitare particulare cum ar fi Institutul
de Studii Politice i Relaii Internaionale (din 2009 Universitatea de
Studii Politice i Economice Europene), Universitatea Internaional
Perspectiva, Universitatea Liber Internaional din Moldova, Uni-
versitatea de Studii Europene din Moldova. n anul 2003 a fost nfiin-
at Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova. Un loc de-
osebit n sistemul dat n perioada anilor 2005-2010 l-a ocupat Acade-
mia de Administrare Public pe lng Preedintele Republicii Moldo-
va. Fiecare dintre instituiile de nvmnt amintite a propus concep-
ia proprie de pregtire a specialitilor n domeniul relaiilor internai-
onale, a elaborat propriile specializri i programe, i-a format propri-
ul potenial tiinific i metodico-didactic [1, 4, 5].
n anii ce s-au scurs de la obinerea independenei Republicii
Moldova, care pn nu demult nici nu era subiectul dreptului interna-
ional, au fost puse bazele politico-juridice ale activitii de politic
extern, au fost fondate instituiile i structurile statale corespunztoa-
re, corpul i serviciul diplomatic, sistemul de pregtire a specialitilor
n domeniul relaiilor internaionale, au aprut organizaii civile negu-
vernamentale i structuri internaionale etc. Toate acestea au contribuit
la afirmarea rii pe arena internaional, la stabilirea relaiilor interna-
ionale, la promovarea intereselor naionale, la acumularea experienei
n activitatea internaional i diplomatic.
Caracterul unical i complexitatea situaiei Republicii Moldova n
sfera relaiilor internaionale const n faptul c ara noastr trebuie
concomitent s fac posibil renaterea tradiiilor istorice ale relaiilor
11

internaionale, s stabileasc relaii politice externe actuale, s rspun-
d adecvat, structural i funcional la riscurile i provocrile dezvolt-
rii globale, regionale i naionale. n acest context, este deosebit de
actual studierea critic a experienei proprii, a greelilor, tendinelor,
formarea bazei teoretico-conceptuale a interesului naional, a politicii
externe, strategiei de securitate a Republicii Moldova, perspectivelor
i strategiei dezvoltrii durabile i integrrii europene.
Chezia soluionrii cu succes a acestor i multor altor probleme
i sarcini, care stau n faa rii n condiiile globalizrii, o constituie
necesitatea unei diplomaii contemporane, a unui serviciu diplomatic
nalt profesionist, bine nzestrat din punct de vedere tehnic, i a unui
corp de diplomai matur din punct de vedere patriotic i moral.
Imperativul de dezvoltare rezultativ a rii n secolul al XXI-lea
enunat formeaz, din punctul nostru de vedere, bazele abordrii com-
plexe interdisciplinare a specialitii Relaii internaionale n cadrul
ciclului nti al nvmntului universitar n corespundere cu sistemul
Bologna, adoptat de Republica Moldova n anul 2005 [2]. La aceast
etap se studiaz disciplinele general-umanistice i politologice, se
formeaz aparatul categorial tiinific i bagajul teoretico-conceptual
n teoria relaiilor internaionale. Caracterul sistematic al cunotinelor
cptate la nsuirea specialitii se datoreaz ierarhiei liniare a disci-
plinelor (de la simplu la compus, de la general la particular, de la cu-
notinele fundamentale la cele speciale) n corespundere cu direciile
actuale de dezvoltare a relaiilor internaionale: istoria i teoria relaii-
lor internaionale, istoria i bazele diplomaiei, istoria diplomaiei sta-
tului moldovenesc, teoria i practica negocierilor, politica mondial,
politica extern a Republicii Moldova, integrarea european i politici-
le europene, globalizarea i problemele dezvoltrii globale, probleme-
le pcii, concepia i strategiile securitii, conflictele n relaiile inter-
naionale i alte discipline speciale.
Ciclul al doilea de pregtire la masterat n cadrul Universitii de
Stat din Moldova se bazeaz pe cunotinele fundamentale obinute n
ciclul nti i presupune specializarea aprofundat n urmtoarele direc-
ii: teoria relaiilor internaionale, studii diplomatice, studii europene,
studii strategice ale dezvoltrii internaionale. La aceast etap se pro-
pun discipline care se refer la problemele actuale ale relaiilor interna-
ionale contemporane, dezvoltrii globale, proceselor i strategiilor
12

integraioniste, practicii serviciului diplomatic i al diplomaiei. La cele
din urm se refer cursuri cum ar fi serviciul diplomatic i consular,
rolul diplomaiei practice n promovarea politicii externe a Republicii
Moldova, practica diplomatic i procedurile internaionale, diplomaia
parlamentar, diplomaia public, diplomaia n cadrul organizaiilor
regionale, soluionarea i prevenirea conflictelor etc.
Aadar, ediia de fa se recomand att pentru studierea bazelor
relaiilor internaionale la ciclul nti al nvmntului universitar, ct
i n cadrul specializrii ulterioare n domeniul studiilor diplomatice la
ciclul al doilea de nvmnt la masterat. Particularitatea studiului
de fa const n structurarea acestuia, lundu-se n consideraie cerin-
ele procesului de la Bologna. Primul compartiment include bazele
teoretico-conceptuale (V.Teosa, N.Stercul, V.Conacu), politico-
juridice (A.Buruian, D.Ilaciuc), instituional-funcionale ale serviciu-
lui diplomatic (S.Cebotari, C.Ejov), acestea fiind completate cu mate-
riale din istoria dezvoltrii serviciului diplomatic al Moldovei
(C.Eanu, M.Bantu).
n corespundere cu cerinele tiinifico-metodice i programa cur-
sului respectiv, n capitolul I este expus evoluia i metodologia cer-
cetrii serviciului diplomatic, principalele noiuni, concepii i teorii
ale serviciului diplomatic. La baza prezentrii materialului este pus
principiul tiinific al studierii obiectului cercetrii de la general la
particular, apoi la special. De aceea, la finele acestui capitol, la fel ca
i a celorlalte, este inserat un material referitor la cercetrile contem-
porane ale problematicii serviciului diplomatic n Republica Moldova,
se face o analiz a surselor, este caracterizat evoluia cercetrilor n
acest domeniu al relaiilor internaionale.
O importan teoretic i practic aparte are materialul prezentat
n capitolul al doilea care elucideaz aspectele politico-juridice ale
activitii diplomatice, n cadrul cruia un loc deosebit l ocup con-
veniile i tratatele internaionale ce se refer la relaiile diplomatice,
ordinea internaional i procedurile stabilirii relaiilor diplomatice i
instituirii misiunilor diplomatice. Particularitile i rolul serviciului
diplomatic n sistemul puterii statale a Republicii Moldova se exami-
neaz n paragraful de ncheiere, ceea ce ofer posibilitatea de a pre-
zenta serviciul diplomatic al Republicii Moldova ca un sistem i de a
analiza bazele politico-juridice ale acestuia.
13

Continuarea studierii logice a serviciului diplomatic const n
examinarea teoretic a structurii i funciilor acestuia, particularitilor
i destinaiei serviciului consular. Autorii acestui capitol au reuit
s actualizeze materialul prezentat prin includerea informaiilor referi-
tor la noile reguli europene comune de perfectare i eliberare a vizelor,
la structura Departamentului de politic extern a Republicii Moldova,
la evoluia i funciile acestuia n condiiile integrrii europene.
ncheie compartimentul nti capitolul n care sunt prezentate ma-
teriale din istoria cercetrii diplomaiei statului moldovenesc n seco-
lele XIV-XVII, n perioada opoziiei marilor puteri n secolele XVII-
XIX. Istoria serviciului diplomatic al Moldovei, etapele evoluiei aces-
tuia, direciile principale de dezvoltare a serviciului diplomatic con-
temporan vor servi drept un bun reper pentru studierea istoriei diplo-
maiei statului moldovenesc, a formrii i evoluiei politicii externe, n
cele din urm facilitnd urmrirea orientrilor principale ale interese-
lor geopolitice de azi i de mine ale rii noastre i formarea unei
imagini despre bazele tradiiei diplomatice moldoveneti.
n compartimentul al doilea, n baza acelorai principii metodolo-
gice ale conexiunilor dintre abordrile teoretico-conceptuale i analiti-
ce ale obiectului de cercetare, se analizeaz practica serviciului diplo-
matic n general i, n particular, experiena acumulat n acest dome-
niu n anii de independen a Moldovei.
Serviciul diplomatic este o activitate, funciile creia constau att n
realizarea scopurilor politicii externe, ct i n soluionarea multor altor
sarcini cu caracter administrativ i de conducere n vederea asigurrii pro-
fesionale a funcionrii efective a organelor de politic extern i a con-
ducerii lor. Aceasta include activitile informaional-analitice, organiza-
ionale, de management, asigurarea juridic, protocolar, documentar,
administrativ-tehnic, financiar-economic a structurilor de politic ex-
tern. Serviciul diplomatic, ca unul dintre instrumentele cele mai impor-
tante ale puterii i conducerii statale, nu numai c nainteaz cerine deo-
sebit de nalte fa de angajaii acestui domeniu, dar formeaz i un sistem
bine conturat de lucru cu cadrele i personalul acestuia.
Securitatea serviciului diplomatic este o parte component a practicii
diplomatice contemporane. Evideniind drept sarcin central, obligatorie i
primordial asigurarea securitii serviciului diplomatic, autorii capitolului
nti V.Teosa, V.Grosu definesc noiunea de securitate a serviciului diplo-
14

matic i direciile principale de asigurare a acesteia, printre care securitatea
misiunilor diplomatice i a personalului, securitatea informaional i altele.
Abordarea din punct de vedere istorico-politologic permite autori-
lor s evidenieze particularitile problemei asigurrii securitii ser-
viciului diplomatic la diferite etape ale evoluiei. n reglementrile
principale ale Conveniei de la Viena, cunoaterea detaliat a creia se
are n vedere la examinarea acestei teme, sunt incluse mecanismele
internaionale i garaniile securitii diplomatice. Analiza constrnge-
rilor existente i a problemelor cu care se confrunt statele n vederea
asigurrii securitii serviciului diplomatic amplific caracterul teore-
tico-aplicativ al materialului prezentat. Autorii, bazndu-se pe faptul
c activitatea diplomatic se dezvolt permanent i este indisolubil
legat de viaa internaional, subliniaz c problematica securitii
serviciului diplomatic la fel se modific n dependen de noile reali-
ti internaionale, naintnd necesitatea perfecionrii sistemului secu-
ritii diplomatice n corespundere cu noile riscuri i ameninri.
O alt direcie important i necesar a serviciului diplomatic, i
anume, protocolul diplomatic i asigurarea documentar, este exami-
nat de colectivul tinerilor doctori n tiine politice C. Ejov, A. Ejov
i lectorul V. Frunze. Materialele prezentate vor ajuta studenii
s neleag esena i deosebirile dintre astfel de categorii cum ar fi:
protocolul diplomatic, eticheta diplomatic i ceremonialul di-
plomatic, s fac cunotin cu tipurile de documente diplomatice, s
cunoasc cerinele de baz fa de documentele de coresponden di-
plomatic. n compartimentul destinat practicii protocolare a serviciu-
lui diplomatic al Republicii Moldova autorii examineaz structura i
funciile Departamentului protocolului diplomatic de stat din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene al Republicii
Moldova, analizeaz amnunit mputernicirile efului serviciului pro-
tocolar, accentueaz calitile de care trebuie s dispun acesta.
Una dintre direciile cele mai importante i mai responsabile ale
serviciului diplomatic de stat este asigurarea cu resurse umane, altfel
spus selectarea, angajarea i dezvoltarea profesional continu a cadre-
lor. Realizarea acestor sarcini, n opinia cercettorilor Gr.Vasilescu i
C. Morari, este posibil n baza unui sistem profesional de lucru cu cadre-
le diplomatice care presupune cunoaterea profund a principalelor noi-
uni, sarcini i principii de activitate ale acestuia, lund n consideraie
15

cerinele care se nainteaz fa de pregtirea, selectarea, angajarea i
promovarea n serviciu a personalului serviciului diplomatic. Pentru
viitorii profesioniti, care tind s se realizeze n cariera de funcionar
diplomatic, un interes deosebit reprezint examinarea regulamentelor
privind cadrele serviciului diplomatic al Republicii Moldova, la fel i
a realitilor i perspectivelor de profesionalizare a activitii diploma-
tice n corespundere cu standardele mondiale i europene.
Modificrile structurale n comunitatea mondial, apariia i dezvol-
tarea organizaiilor internaionale n calitate de noi actori internaionali,
instituionalizarea mecanismelor diplomaiei multilaterale au condus la
apariia unei noi strategii diplomatice i la dezvoltarea serviciului di-
plomatic perfecionat, necesare pentru reglementarea relaiilor internai-
onale ce s-au complicat i pentru conducerea sistemului internaional n
condiiile globalizrii, interdependenei i interconexiunii.
n acest context, este destul de binevenit i logic examinarea n ur-
mtorul capitol a particularitilor serviciului diplomatic n strns legtu-
r cu evoluia diplomaiei multilaterale. Autorii acestui capitol V. Teosa i
I. Nicolaescu evideniaz deosebirea dintre diplomaia bilateral i multi-
lateral, subliniaz particularitile influenei organizaiilor internaionale
i a diplomaiei multilaterale asupra serviciului diplomatic contemporan,
evideniaz factorii care determin formarea i succesul noii strategii di-
plomatice, cerinele actuale fa de serviciul diplomatic. n mare msur
aceste tendine se manifest n strategiile diplomatice ale Republicii Mol-
dova, care-i promoveaz interesele naionale n cadrul unor astfel de or-
ganizaii internaionale cum ar fi ONU, OSCE .a.
n corespundere cu principiile nvmntului universitar, ale Pro-
cesului de la Bologna, n programele de studii se acord o mare impor-
tan lucrului individual cu studenii i masteranzii. De regul, ne con-
fruntm cu greuti n ceea ce privete insuficiena materialelor i sur-
selor, la fel i n privina selectrii formelor de activitate de sine stt-
toare, ct i a tematicii pentru lucrul n grup. Aadar, compartimentul
al treilea n care sunt prezentate materiale privind cercetrile proble-
melor actuale ale serviciului diplomatic al Republicii Moldova este
destinat soluionrii acestor probleme. Lucrrile de cercetare care se
propun referitor la diferite aspecte ale istoriei (O. Tr, A. Cozma,
N. Stercul, M. Bantu), teoriei (E. Ciobu, G. Rusnac, S. Cebotari,
D. Ilaciuc, A. Ilaciuc), practicii serviciului diplomatic (C. Eanu,
16

V. Teosa, V. Moneaga, D. Ilaciuc, S. Cebotari, G. Slobodeniuc,
I. Maliujco) sunt indicate pentru a completa i a extinde temele exa-
minate n capitolele anterioare, a servi drept baz pentru elaborarea
referatelor, comunicrilor tiinifice, prezentrilor power point, lucr-
rilor de cercetare n cadrul tezelor de an, de licen i de masterat.
Republica Moldova este un membru activ al Alianei Franceze. n
scopul facilitrii predrii cursului n cauz n limba francez, n com-
partimentul IV sunt prezentate materiale teoretice i didactico-metodice
n limba francez care includ o trecere n revist a coninutului ediiei, o
profilare a rolului limbii franceze ca instrument n domeniul relaiilor
internaionale, precum i metodologia predrii n limba francez a cur-
sului. Compartimentul a fost asigurat de efa Catedrei Limbi moderne
aplicate, confereniar universitar, doctor Maria Cotlu.
Pentru pregtirea de seminare i drept izvoare privind lucrul indi-
vidual, studiul conine un ir de anexe, tabele i scheme care permit
efectuarea content-analizelor documentelor juridice necesare, confrun-
tarea actelor juridice fundamentale internaionale i naionale, comen-
tarea materialelor ce reflect evoluia, particularitile structurale i
funcionale ale serviciului diplomatic.


Bibliografie selectiv:

1. Beniuc V. Obiectul relaii internaionale: abordri prin prisma noilor
provocri//IRIM. Anuar tiinific/ Col.red.V.Beniuc (pre.). Chiinu:
IRIM, CEP USM, 2006, p.4-8.
2. Procesul Bologna: experien naional i internaional. Culegere de
documente i materiale / USM, UPS I.Creang, US A.Russo / Elab.
S. Caisn .a. Chiinu: ISIC, 2007. 236 p.
3. Teosa V., Ciobu E. Relaii internaionale ca obiect de cercetare i de stu-
diu (1996-2006): evoluie i perspective // Analele tiinifice ale USM. Seria ti-
ine socioumanistice. Lucrri de sintez 1996-2006, USM, 2006, p.52-67.
4. Teosa V., Moneaga V. Studii n relaii internaionale: unele conside-
raii privind aspectele teoretice, aplicative i civice // Studii Internaionale.
Viziuni din Moldova. Publicaie periodic tiinifico-metodic / Col. red.:
Valentina Teosa. 2-3, .7, 2008. Chiinu: CEP USM, 2009, p.14-27.
5. Vasilescu Gr. Studii internaionale n Republica Moldova: experiena speci-
alizrilor/ Studii internaionale: viziuni din Moldova. Publ. periodic t.-
metodologic /Col. red.: V. Teosa .a. Vol.1. Nr.1, 2007. Chiinu, 2007, p.7-14.
17

COMPARTIMENTUL I

BAZELE TEORETICO-ANALITICE
ALE STUDIULUI SERVICIULUI DIPLOMATIC

Istoria dezvoltrii societii umane confirm faptul c schimbarea
formaiunilor social-economice n mare msur determin coninutul
i formele organizaionale ale promovrii politicii externe a statului i
importana, n aceast oper, a serviciului diplomatic, care spre deose-
bire de alte servicii publice are specificul su n asigurarea suveranit-
ii i securitii internaionale a rii.
Istoria demonstreaz c interaciunea diferitelor comuniti socia-
le pe arena mondial manifest ntotdeauna un interes al lor comun de
a asigura ca relaiile economice i culturale dintre state i ceteni, din-
tre procesele politice i sociale, care depesc hotarele statelor, coope-
rarea i conflictele i chiar rzboaiele s se stabileasc n corespundere
cu anumite reguli, care ntr-o anumit msur reglementau problemele
ce apreau n sfera respectiv. n acest context, un rol important n
relaiile internaionale i revine diplomaiei.
Strategia diplomatic a statului contemporan, ca i practica servi-
ciului diplomatic, se bazeaz i se construiete pe un fundament solid
tiinific, suportul cruia l constituie bazele teoretico-conceptuale,
politico-juridice, instituional-funcionale, experiena istorico-politic
i tradiiile cultural-istorice.
nsuirea critic a ntregului tezaur al teoriei relaiilor internaio-
nale, a istoriei i teoriei diplomaiei, a sintezei teoretice i a analizei
conceptuale a experienei cercetrilor comparative, acumulate de sa-
vanii strini i autohtoni, face posibil, n cadrul procesului de instrui-
re, aprecierea cu obiectivitate a preistoriei, evoluiei i situaiei actuale
a dezvoltrii serviciului diplomatic al Republicii Moldova, evidenie-
rea particularitilor i tendinelor de constituire, a perspectivelor de
perfecionare a tuturor componentelor, mrirea eficacitii prghiilor
politico-profesioniste n scopul sporirii potenialului de influen asu-
pra dezvoltrii rii, creterii prestigiului ei pe arena internaional,
promovrii interesului naional n cadrul cooperrii internaionale i a
proceselor integraioniste europene.
18

Capitolul I

SERVICIUL DIPLOMATIC:
ABORDRI TEORETICO-CONCEPTUALE

Bazele teoretico-conceptuale i metodologice ale cercetrilor
privind serviciul diplomatic sunt expuse n lucrrile multor savani
renumii i diplomai.
Studiile lor servesc drept suport tiinifico-practic privind conti-
entizarea caracterului i specificului formrii concepiei contempora-
ne despre serviciul diplomatic. Analiza problemelor existente n pro-
cesul de organizare i funcionare a organelor serviciului diplomatic
se face la nivelul diferitelor structuri de stat, sfere academice, centre
tiinifice, organizaii obteti. Un loc deosebit n aceste cercetri l
ocup lucrrile colaboratorilor ministerelor afacerilor externe i a
specialitilor n domeniul relaiilor internaionale.

1. Istoria i metodologia cercetrii serviciului diplomatic,
2. Concepii i teorii de baz ale serviciului diplomatic.
3. Problematica cercetrii serviciului diplomatic al Republicii
Moldova.


1. Istoria i metodologia cercetrii
serviciului diplomatic

Cercetarea serviciului diplomatic a parcurs o cale ndelungat. Is-
torici i scriitori, filozofi i renumii demnitari de stat, politologi i
diplomai au cercetat i continu s cerceteze succesele, insuccesele i
secretele serviciului diplomatic din trecut i contemporan. Necesitatea
analizei multidimensionale a sistemului de relaii diplomatice din cele
mai vechi timpuri pn n prezent i aprofundarea cunotinelor deja
existente privind problemele legate de diplomaie i serviciul diploma-
tic au impulsionat considerabil cercetarea structurii corpului diploma-
tic, imunitilor i privilegiilor diplomatice, reprezentanelor diploma-
tice etc. Monografiile existente, suportul teoretic, lucrrile tiinifice i
metodologice la moment reprezint o baz solid n evoluia cercetrii
19

i formrii serviciului diplomatic, a specificului, bazelor diplomaiei i
activitii diplomatice, exercitat de autoritile supreme statale n di-
ferite etape de dezvoltare a relaiilor internaionale (Grecia antic,
Roma antic, Bizan), precum i a principiilor de baz de formare i
funcionare a serviciului diplomatic modern. Studiile istorice privind
originile i apariia serviciului diplomatic au jucat un rol important n
contientizarea i nelegerea politicii externe a statelor i a activitii
lor diplomatice.
Un rol deosebit n studierea minuioas a acestui fenomen l
ocup primele izvoare i meniuni documentare diplomatice, trata-
tele i acordurile ncheiate i monumentele istorice. Unele dintre
aceste documente cu valoare istoric sunt corespondena de la Tell-
el-Amarna, Legile lui Hammurabi, Legile hitiilor, Legile lui Manu
i multe altele.
n Evul mediu se nregistreaz noi forme de perfectare a actelor
ca rezultat al evoluiei sistemului de relaii interstatale, confirmnd
creterea nivelului complexitii relaiilor diplomatice. Astfel, diplo-
maia din secolele XI-XV atest acte publice la care se refer i docu-
mentele, ordonanele mprailor i regilor, precum i reprezentanilor
clerului papii, patriarhii, episcopii. Apar primele anale i cronici.
E de remarcat faptul c n activitatea diplomatic a lumii antice i
medievale se face observat aspectul spiritual-religios i sacru.
n aceast perioad, principalul arbitru al sistemului de relaii di-
plomatice dintre state a fost Papa. Diplomaia papal era implicat
activ n organizarea i desfurarea evenimentelor cu caracter intersta-
tal, printre care cele mai importante erau considerate cruciadele, de
ctre specialitii n domeniu.
n cea mai mare parte, diplomaia medieval se limita la relaii
politico-diplomatice interstatale, de multe ori avnd caracter separat i
secret, fiind o practic a vremii caracteristic procesului de fragmenta-
re feudal a statelor din Europa. ns odat cu apariia diplomaiei ma-
rilor monarhii feudale, absolutismul devine principalul instrument de
promovare a politicii externe.
Evoluia istoric a serviciului diplomatic din epoca modern este
strns legat de descoperirile geografice i de cuceririle coloniale care
au favorizat expansiunea comerului mondial i consolidarea relaiilor
de marfbani.
20

Acest lucru este demonstrat de coninutul tratatelor internaio-
nale ncheiate n fragmentul de timp respectiv. Rolul de lider n
procesul de reglementare a relaiilor internaionale n aceast pe-
rioad era jucat de mai muli subieci cum ar fi Anglia, Portugalia,
Spania, Olanda i Frana.
n secolul XVIII crete preponderent rolul i influena politicii
externe i diplomatice a Imperiului Rus. Cercettorii n domeniu dis-
ting urmtoarele caracteristici ale activitii diplomatice i a structuri-
lor diplomatice din secolele XVI-XVIII:
- interesul de stat devine principiul de baz al politicii externe;
- funcionarea mai eficient a organelor de politic extern;
- nfiinarea instituiilor centrale i locale specializate n domeniul
activitii diplomatice;
- formarea i dezvoltarea unui stil specific de rapoarte i expedie-
re a documentelor diplomatice;
- crearea unei ierarhii pronunate n interiorul reprezentanelor di-
plomatice;
- apariia dreptului internaional ca tiin;
- apariia fenomenului de tipologizare a diplomailor;
- accentuarea clar a direciilor principale ale politicii externe i
diplomatice a statelor europene.
Dezvoltarea rapid a serviciului diplomatic, potrivit unor cercet-
tori, are loc la sfritul sec.XIXnceputul sec.XX, cnd a devenit evi-
dent contopirea serviciului diplomatic cu cel consular. Deja n anii
20 ai secolului trecut acest proces n unele ri a condus la crearea
unui serviciu de politic extern unificat, dei persistau unele diferene
funcionale.
Un impuls semnificativ privind analiza serviciului diplomatic ca
obiect aparte de studiu a servit Convenia de la Viena din 1961, orga-
nizat n scopul reglementrii relaiilor diplomatice dintre state, sub
egida Organizaiei Naiunilor Unite.
Rezultatul Forumului Internaional ,,Convenia de la Viena pri-
vind relaiile diplomatice a servit drept suport teoretico-practic pen-
tru lucrrile tiinifice specializare n domeniul serviciului diplomatic.
Dup Conferina de la Viena, comunitatea tiinific internaiona-
l elaboreaz o serie de lucrri importante, care elucideaz diverse
aspecte i probleme ale serviciului diplomatic.
21

Odat cu trecerea timpului i a progresului nregistrat n activita-
tea diplomatic, s-a schimbat i modul de abordare teoretico-
metodologic a acestui proces. Abordarea istorico-cronologic i prin
metodele tradiionale, care erau caracteristice perioadei de confruntare
ideologic dintre dou mari sisteme, sunt introduse treptat n practica
de analiz tiinific, metoda comparativ i sistematic, fiind un mod
de abordare modern i pragmatic al serviciului diplomatic.
Istoria serviciului diplomatic, n general, este indisolubil legat
de evoluia fiecrui stat n parte, de stabilirea i dezvoltarea relaiilor
sale bilaterale i multilaterale, diplomatice cu comunitatea internaio-
nal. Factorul forei i puterii actorilor principali n relaiile internaio-
nale ncepe s fie determinat nu numai de potenialul economic i teh-
nico-tiinifice, dar i de caracterul diplomaiei bine organizate, a ser-
viciului diplomatic flexibil i a experienei i calificrii corpului di-
plomatic. Concluzionnd faptul c orice stat este actor viabil pe arena
internaional i i promoveaz politica sa extern independent, pu-
tem meniona cu certitudine c serviciul diplomatic este factorul i
instrumentul determinant n soluionarea problemelor de politic ex-
tern n raport cu ali subieci internaionali.
Acest lucru este valabil mai ales n situaii extreme, cnd apare
necesitatea de a lua atitudine sau de manevrare politico-diplomatic n
plan intern i extern. Mutaiile genetice de proporii n cadrul sistemu-
lui de relaii internaionale, globalizarea i internaionalizarea proble-
melor statale au un impact semnificativ asupra schimbri managemen-
tului, procesului de organizare, a formelor i activitilor serviciului
diplomatic. Printre factorii importani care influeneaz procesul de
cretere a nivelului calitii, coninutului i a metodelor activitii di-
plomatice, trebuie remarcat i fenomenul revoluiilor tiinifico-
tehnologice, implementarea noilor tehnologii de informare i a dome-
niilor i competenelor multilaterale ale diplomailor n cadrul institu-
iilor internaionale. Toate aceste raionamente necesit un mod de
abordare metodologic fundamental nou pentru studierea minuioas i
detaliat a proceselor i tendinelor serviciului diplomatic actual.
Abordarea metodologic de baz a studiului serviciului diplo-
matic n lucrrile savanilor contemporani vizeaz ansamblul siste-
mului activitilor diplomatice ca un nou tip de sistem al serviciului
de stat. Serviciul de stat presupune nfptuirea misiunilor care stau n
22

faa statului n conformitate cu Constituia i legislaia intern a sta-
tului, ct i totalitatea actelor internaionale ce se refer la aceast
ramur de activitate.
Noiunea ,,serviciu de stat poate fi examinat din diferite puncte
de vedere, ns cea mai general noiune definete serviciul de stat ca
activitate orientat spre asigurarea suveranitii i securitii statului,
aprrii intereselor, drepturilor i libertilor cetenilor i a persoane-
lor juridice. Serviciul de stat este un vast domeniu de activitate unde
fiecare element al acestui serviciu are statutul, trsturile, caracteristi-
ca i criteriile sale specifice. Dac serviciul de stat este considerat
drept activitate profesional a persoanelor care dein funcii deciziona-
le n aparatul guvernamental pentru a satisface scopurile i a asigura
interesele naionale i de stat, aceasta nseamn c statutul serviciului
diplomatic, principiile i funciile, formele i metodele sunt determina-
te de instituiile statului, fiind atribuii ale puterii executive. Serviciul
diplomatic, fiind exercitat din numele i n interesul statului, satisface
necesitile i voina societii n ansamblu.
Caracterul metodologic i esena logic a acestei abordri scoate
n eviden principiile fundamentale ale serviciului diplomatic con-
temporan, care au un caracter obligatoriu ce determin statutul, tendin-
ele i stilul serviciului diplomatic, conexiunea i funcia principal a
aparatului de stat, n paralel cu coninutul, stilul, formele i metodele
de activitate.
Un loc deosebit n procesul de analiz a serviciului diplomatic l
ocup i totalitatea principiilor existente n societatea internaional
contemporan, printre care putem enumera: principiile tiinifice,
principiile de democratizare, principiile privind procedura de autosesi-
zare, principiile de moralitate, principiile de transparen toate aces-
tea stnd la baza sistemului relaiilor internaionale.
Principiile fundamentale ale serviciului diplomatic profesional
sunt obligatorii pentru personalul diplomatic, iar deciziile luate de
ctre autoritile guvernamentale i demnitarii de stat trebuie adap-
tate la legislaia statului i cea internaional. Printre ele putem
enumera profesionalismul i competena n cadrul serviciului di-
plomatic, cerinele unice privind pregtirea funcionarilor diploma-
tici, stabilitate n cadrul personalului serviciului diplomatic, luarea
deciziilor optime etc.
23

Respectarea principiilor enumerate are o valoare practic solid i
o funcionalitate eficient n activitatea diplomatic, iar participarea
funcionarilor diplomatici la procesul de luare a deciziilor este una
necesar.

2. Concepii i teorii de baz
ale serviciului diplomatic

Ca parte component a serviciului de stat, serviciul diplomatic este
activitatea profesional desfurat de autoritile unui stat prin repre-
zentanii si diplomatici n scopul promovrii politicii externe n con-
formitate cu prevederile Constituiei, legilor interne i tratatelor interna-
ionale, conveniilor de la Viena privind relaiile diplomatice i consula-
re. n acelai timp, trebuie menionat faptul c serviciul diplomatic i
diplomaia sunt concepte diferite, avnd caracteristici distincte.
Diplomaia reprezint un instrument organizatorico-politic de
promovare a politicii externe a statului; o gam larg de instrumente,
tehnici i metode de realizare a obiectivelor de politic extern; meca-
nismul interaciunilor dintre statele suverane, bazat pe schimbul reci-
proc de reprezentani diplomatici; stabilirea relaiilor internaionale
prin intermediul negocierilor, metod prin care se reglementeaz aces-
te relaii i se execut prin intermediul ambasadorilor i trimiilor.
Exist multe definiii ale diplomaiei. De exemplu, V. Popov
( : . ., 2000) define-
te diplomaia ca ,,tiin a relaiilor internaionale i arta negocierilor
dintre efii de stat i de guvern, organism specializat n domeniul rela-
iilor externe Ministerul Afacerilor Externe, misiuni diplomatice,
participarea diplomailor n procesul de planificare a politicii externe a
statului i promovarea ei n practic prin intermediul mijloacelor pa-
nice. Scopul i obiectivele sale principale sunt protejarea intereselor
statului i a cetenilor si.
Diplomatul francez Franois de la Calle consider diplomaia un
mecanism prin care se stabilesc relaiile politice, iar diplomatul ,,este
un ghid i nu un arhitect al politicii externe, care are drept scop ,,pre-
venirea escaladrii unui conflict de interes n confruntarea militar.
O contribuie important la formarea tradiiilor teoretico-
conceptuale privind studiul serviciului diplomatic a adus-o
24

H. Nicolson, unul dintre cei mai cunoscui politicieni i diplomai din
Anglia. Meritul i punctul forte al lucrrii sale Diplomaia este ncer-
carea de a descrie activitatea diplomatic ca un mijloc esenial al poli-
ticii externe. H.Nicolson definete diplomaia ca desfurarea relaii-
lor internaionale prin intermediul negocierilor... Metod prin care
aceste relaii sunt reglementate i puse n aplicare de ctre ambasadori
i trimii.... Pornind de la aceste i alte definiii, putem concluziona
c diplomaia, fiind o parte component a serviciului de stat cu scopul
promovrii politicii externe, reprezint o cale panic de asigurare a
intereselor naionale, iar metoda principal de nfptuire a acestora
fiind negocierile.
n general, serviciul diplomatic este perceput ca un instrument
fundamental al diplomaiei menit s asigure interesele statului pe are-
na internaional i n acelai timp ca un mijloc de promovare a politi-
cii de cooperare interstatal. n acest sens, e de menionat experiena
vast a diplomatului francez Jean Cambon inserat n monografia cu
titlul Diplomatul. n aceast lucrare autorul analizeaz diverse episoa-
de din practica diplomatic i istoria relaiilor diplomatice, utiliznd
cunotinele i abilitile practice proprii (J. Cambon a ndeplinit mult
timp funcia de ambasador la Washington, Madrid i Berlin, a luat
parte la negocierile privind soluionarea conflictului spaniolo-
american), de asemenea, acordnd o atenie deosebit diferitelor as-
pecte privind organizarea serviciului diplomatic.
Pentru a nelege sensul profund al principiilor i normelor de baz
ale funcionrii serviciului diplomatic, nu putem s evitm cunoscuta lu-
crare a lui J. Wood i J. Serres Protocolul i ceremonialul diplomatic
(Moscova, 1976). Aceast lucrare reprezint un ghid clasic n domeniul
protocolului i ceremonialului diplomatic, studiul fiind considerat pe bun
dreptate un cod de curtoazie diplomatic unde sunt incluse toate legile,
regulile, conveniile i atributele etichetei internaionale.
n acest context, ar trebui remarcat i faptul c principalul obiec-
tiv al lucrrii de fa elucidat de autori este aa-numita tendin istori-
c a democratizrii practicii protocolare. n pofida schimbrilor de
proporii ale coninutului i formelor diplomaiei internaionale, totui,
metodele i instrumentele diplomatice rmn neschimbate, iar proto-
colul, fiind unul dintre cele mai importante elemente ale activitii
diplomatice, stabilete ierarhia, disciplina i organizarea n relaiile
25

internaionale. Nu ntmpltor autorii dau multe exemple de erori de pro-
tocol, care au condiionat uneori complicaii grave de ordin politico-
diplomatic. O contribuie important privind studiul relaiilor diplomatice
este opera lui H. Kissinger Diplomaia, o lucrare fundamental n care pe
deplin este reflectat aspectul practic al relaiilor diplomatice dintre liderii
politici din toate timpurile de la Richelieu pn la contemporanii
notri servind drept surs de inspiraie pentru muli oameni de tiin i
politicieni celebri. Relatnd lucrurile n calitate de martor ocular al multor
evenimente istorice din ultimul timp, autorul reflecteaz mult asupra unor
noi forme ale ordinii mondiale din secolele XX-XXI.
O alt lucrare renumit ce elucideaz serviciul diplomatic, consi-
derat pe bun dreptate clasic, este cea a lui E. Satow Ghidul bunelor
practici diplomatice (Moscova, 1947), reprezentnd o enciclopedie
diplomatic care insereaz o bogat descriere factologic i istoriogra-
fic a domeniului diplomatic.
Un ir de interpretri, opinii i atitudini diferite privind serviciul
diplomatic sunt atestate i n lucrrile autorilor rui, printre care se
evideniaz i bine cunoscutele lucrri ale lui A. Torkunov Serviciul
diplomatic; V. Popov Diplomaia contemporan: teorie i practic;
A. Kovaleva ABC. Diplomaie (MA, 1993); D. Levina Diplomaia:
natura, metodele i formele (Moscova, 1962) i multe altele.
Una dintre primele analize serioase ale diplomaiei ca instituie
politic a fost efectuat de ctre T. Zonova n monografia Modelul
contemporan al diplomaiei: originile constituirii i perspectivele dez-
voltrii (Moscova, 2003), utiliznd modelul de analiz comparativ i
sistematic. Autoarea descrie diplomaia modern din perspectiv isto-
ric, innd cont de procesele de secularizare i renatere a vechilor
teorii privind relaiile internaionale i de crearea unui nou tip al sis-
temelor de stat.
Continund analiza serviciilor diplomatice strine, T. Zonova pu-
blic n 2004 lucrarea Diplomaia statelor strine, pregtit de ctre
un colectiv de colaboratori ai Catedrei Diplomaia i de un ir de func-
ionari de rang nalt din cadrul Ministerului de Externe al Federaiei
Ruse. Monografia este o prim ncercare de a rezuma experienele
practice privind organizarea serviciului diplomatic att a principalelor
state din Vest i din Est, ct i a rilor din lumea a treia.
26

n aceast ediie tiinific pentru prima dat au fost introduse ce-
le mai recente documente care reflect procesele complexe de adapta-
re a serviciilor diplomatice din diverse ri la realitile actuale. Obiec-
tul analizei sunt Statele Unite, Marea Britanie (V.M Matveev, 1987,
1990), Frana, (I.V. Dubinin), Germania (V.P. Terekhov), Spania
(E.M. Bogucharsky, A. Sonev), Japonia (M. Galuzin, A.V. Ilyshev),
China (G. V Kireev., V. Korsun), Japonia (A.P. Panov, 1989), Slova-
cia (M. Eshtvannikova), Algeria (M.E. Bogucharsky).
Munca asidu de creaie i investigaie tiinific a multor cerce-
ttori n domeniu a impus un nivel de analiz mai detaliat a probleme-
lor diplomaiei i serviciului diplomatic. Acest lucru este demonstrat
cu prisosin n primul volum al monografiei ambasadorului extraor-
dinar i plenipoteniar V.Popov :
. . Lucrrile acestui
savant cu renume i diplomat pot fi utile la studierea subtilitilor, teh-
nicilor i metodelor diplomatice.
Este bine-cunoscut c serviciului diplomatic i este propriu un
protocol care reglementeaz, de fapt, toate aspectele relaiilor di-
plomatice. n acest sens, menionm ediiile n mai multe rnduri
ale lucrrii cunoscutului diplomat i profesor MGIMO A.F. Borun-
kova Protocolul diplomatic din Rusia. Ambasadorul P.F. Liadov,
fostul ef al Departamentului de Stat pentru protocol din cadrul
MAE al Rusiei, iar la moment profesor la Institutul de Stat din
Moscova, mbin cu succes experiena acumulat privind activiti-
le practice cu cea de predare i de cercetare minuioas a coleciilor
de arhiv. Rezultatele acestei munci fructuoase au fost inserate n
lucrarea Istoria protocolului rus.
Astfel, n studiile cercettorilor din strintate sunt caracterizate
nu numai practicile clasice bine implementate n serviciul diplomatic
i diplomaie, dar mai sunt reflectate materiale istoriografice, atitudini
critice, evaluri i concluzii privind perspectivele evoluiei acestui
domeniu ntr-o nou abordare. La fel, observm pluralismul de opinii
i abordri, o analiz comparativ privind formarea i dezvoltarea ser-
viciului diplomatic att n Vest, ct i n Est, care este o contribuie
inestimabil n procesul de studiu a istoriei diplomaiei i dezvoltrii
teoriilor moderne ale relaiilor internaionale.
27

3. Problematica cercetrii serviciului diplomatic
al Republicii Moldova

Apariia i dezvoltarea serviciului diplomatic al Republicii Mol-
dova are o evoluie interesant, cuprinznd diverse materiale factolo-
gice, bazate pe un context istoric bine conturat, fiind strns legat de
apariia i interaciunea instituiilor statului i a poporului moldove-
nesc, precum i a proceselor social-politice, economice etc., care au
avut i au loc n aceast ar. Pe parcursul dezvoltrii sale, serviciul
diplomatic al Republicii Moldova a reuit s iniieze i s dezvolte o
structur bine nchegat, care include n componena sa personalul
Ministerului de Externe, misiunile diplomatice, misiunile consulare,
oficiile i reprezentanele diplomatice pe lng organizaiile internai-
onale. Principalele obiective i activiti ale serviciului diplomatic al
Republicii Moldova sunt reglementate de legislaia privind funciona-
rea serviciului diplomatic.
Apariia i evoluia serviciului diplomatic moldovenesc reprezin-
t obiectul cercetrilor mai multor domenii i sfere de activitate, cum
ar fi cel al istoricilor, politologilor, sociologilor, juritilor, ct i a nal-
ilor demnitari de stat, care au ncercat s fac o analiz minuioas a
procesului de formare i dezvoltare ca domeniu aparte de activitate a
serviciului diplomatic.
Fr ndoial, lucrrile lor au contribuit mult la analiza i descrie-
rea concepiei despre serviciul diplomatic n raport cu caracterul nai-
onal, mentalitatea i cultura n Republica Moldova.
Noiunea i conceptul de diplomaie, serviciu diplomatic sunt bi-
ne analizate n lucrrile specialitilor autohtoni ca, de exemplu, n dic-
ionarul lui V.Beniuc i Gh.Rusnac Conceptele i noiunile de baz ale
diplomaiei care este prima lucrare de acest gen publicat n Republica
Moldova. Dicionarul include nu numai terminologia diplomatic, dar
i concepte ce au tangen cu alte domenii de activitate cum ar fi drep-
tul internaional, teoria relaiilor internaionale, relaiile economice
internaionale, tiinele politice, termeni care sunt utilizai pe scar
larg n limbajul diplomatic.
Este de remarcat, de asemenea, importana monografiei lui
V.Beniuc Istoria diplomaiei, care reprezint o lucrare de baz i un
izvor de inspiraie foarte util n procesul de studiu i de formare a
28

abilitilor profesionale diplomatice. Aceast analiz presupune un
mod de abordare teoretico-istoric a principalelor tendine diplomatice,
a concepiei fundamentale de dezvoltare i a structurii serviciului di-
plomatic, a specificului principalelor coli diplomatice, rolului diplo-
maiei n soluionarea conflictelor interstatale i internaionale, evolu-
iei istorice a ceremonialului i protocolului diplomatic etc.
O valoare important n studiul aspectelor juridice ale diplomaiei
i relaiilor internaionale au lucrrile experilor autohtoni n domeniul
dreptului internaional A.Burian i V.Arhiliuc. E de remarcat, n spe-
cial, contribuia lui A.Burian privind procesul de studii a noilor aspec-
te ale legislaiei diplomatice i consulare, a bazelor juridice privind
activitatea diplomatic, diplomaia parlamentar, precum i aspectele
legale de reglementare a serviciului diplomatic, care vor fi abordate n
capitolele urmtoare ale manualului.
Un interes deosebit prezint analiza tiinific a normelor de pro-
tocol, a regulilor de ceremonial i etichet, inserat n lucrarea lui
O.Tr Protocolul, ceremonialul, eticheta. Autorul analizeaz reguli-
le de protocol, ncepnd cu primele formaiuni statale ale civilizaiilor
antice pn n prezent. Istoria protocolului este istoria civilizaiei
umane, iar protocolul este obligatoriu n orice societate uman, indife-
rent de etapa dezvoltrii sale. O atenie deosebit este acordat impac-
tului protocolului diplomatic asupra relaiilor dintre state, diferitelor
organizaii internaionale i regionale, ct i a vieii interne de zi cu zi
a statului. Autorul analizeaz conceptul de protocol, ceremonial i eti-
cheta, dezvluie semnificaia lor istoric prin prisma contemporaneit-
ii, argumenteaz necesitatea de a respecta aceste valori n toate mpre-
jurrile i timpurile. Unele ntrebri ale diplomaiei i serviciului di-
plomatic au fost reflectate ntr-o serie de articole publicate n diverse
cri i reviste academice cum ar fi Moldoscopie (probleme de analiz
politic), editat de prof. univ. V.Moneaga, precum i n Analele ti-
inifice universitare (S.Nazaria, V.Cujb, L.Laura, S.Pnzari).
La fel, sunt utile publicaiile tiinifico-metodologice ale profeso-
rilor de la Catedra Relaii Internaionale din cadrul Universitii de
Stat din Moldova inserate n lucrarea Studii internaionale: viziuni din
Moldova editat prin munca asidu a prof. V.Teosa n perioada anilor
20062009, care nmnuncheaz peste 50 de articole tiinifice ce
abordeaz problema istoriei relaiilor diplomatice (N.u, M.Bantu)
29

i o serie de aspecte actuale privind serviciul diplomatic contemporan
ale autorilor O.Tr, Gh.Cldare, N.Osmochescu, C. Martniuc.
Un ir de lucrri dedicate aspectelor diplomatice au fost incluse n
publicaiile privind teoria relaiilor internaionale (C.Eanu, V.Teosa,
E.Ciobu, A.Colachi, O.Serebrean, V.Varzari, N.Stercul), organizaiile
internaionale (N.Osmochescu, R.Gorincioi, S.Cebotari, V.Saca,
V.Boian, I.Nicolaescu, I.Coropcean, V.Berbeca), procesul de intregrare
european (G.Vasilescu, V.Grosu, N.Stercul, V.Teosa, V.Saca,
O.Casiadi, N.Albu, L.Guu, S.Bondarenco, V.Croitoru, V.Ceban,
I.Nicolaescu, D.Manole, V.Conacu, C.Ungureanu, S.Corlteanu,
V.Antonov, E.Burdelini), problemele globalizrii (V.Saca, C.Ejova,
N.Stercul, A.Ejov, I.Malai), aspecte ale securitii internaionale
(C.Eanu, Gh.Cldare, D.Molodilo, G.Slobodeniuc, I.Bogati).
De exemplu, n articolul L. Laur Problemele diplomaiei contem-
porane n contextul schimbrilor sistemului relaiilor internaionale
sunt analizate schimbrile n sistemul internaional de la sfritul seco-
lului al XX-leanceputul secolului al XXI-lea, care au influenat ca-
racterul i coninutul diplomaiei ce a devenit o preocupare nu numai a
instituiilor statale, dar i a actorilor arenei internaionale. Conexiunea
activitii diplomatice oficiale i celei neoficiale a condus la apariia
unor noi forme de diplomaie: diplomaia public i diplomaia socia-
l. Sistemul serviciului diplomatic, sub influena globalizrii, creeaz
noi mecanisme i desfiineaz funciile care nu mai sunt actuale, n
contextul rspndirii pe scar larg a noilor tehnologii informaionale.
Diplomaia multilateral, ca parte component a serviciului di-
plomatic, devine obiectul de studiu al cercetrilor lui S.Pnzari. Auto-
rul supune analizei un ir de activiti oficiale, metode i mijloace di-
plomatice utilizate de ctre actorii relaiilor internaionale n cadrul
unor conferine internaionale, negocieri i organizaii, n care, de re-
gul, sunt examinate problemele ce reflect interesele comune ale am-
belor pri n scopul soluionrii problemelor stringente ale relaiilor
internaionale.
Locul i rolul diplomaiei moldoveneti este analizat n publicaii-
le diplomailor, oamenilor de tiin i politicienilor P. Comandant,
N. u, Iu. Lianc, E. Ciobu, N. Osmochescu, I. Stvil .a.. Un loc
deosebit l ocup lucrarea profesorului N.u, ex-ministru de externe,
diplomat, profesor, Diplomaia n culise. n opinia diplomatului
30

I. Stvil, N. u a reuit s scoat n eviden noi aspecte ale procesu-
lui de formare i dezvoltare a diplomaiei naionale n primii ani de
independen a Republicii Moldova. De asemenea, lucrarea reprezint
un material valoros pentru cititori n scopul studierii istoriei diploma-
iei Republicii Moldova, n particular, i a relaiilor internaionale, n
general. Drept suport pentru cercetrile contemporane ale serviciului
diplomatic al Republicii Moldova au servit teoriile de baz vis--vis
de studiul serviciului diplomatic, concepute de autorii sovietici i din
strintate. Problemele aprute n procesul funcionrii aparatului di-
plomatic, de regul, sunt supuse examinrii de ctre autorii autohtoni
prin prisma istoriografico-metodologic i a activitii practice a insti-
tuiilor serviciului diplomatic. n acest context, sunt scoase n eviden
particularitile devenirii i dezvoltrii serviciului diplomatic moldo-
venesc. O deosebit atenie se acord stilului diplomatic. Cele mai
actuale probleme supuse examinrii n cercetrile actuale sunt:
- realizrile diplomaiei Republicii Moldova n procesul integrrii
europene;
- activitatea Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europe-
ne n contextul cooperrii Republicii Moldova cu ONU i ageniile
sale specializate;
- consolidarea dialogului politic i a cooperrii Republicii Mol-
dova cu statele-partenere n cadrul Planului Individual de Aciuni
(IPAP) Republica MoldovaNATO;
- rolul misiunilor diplomatice, a relaiilor bi- i multilaterale n
promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova, inclusiv a
noilor posibiliti de extindere a cooperrii economico-comerciale;
- dimensiunea cultural a politicii externe i aprofundarea relaii-
lor de cooperare a Republicii Moldova n domeniul culturii.
O atenie deosebit n Republica Moldova se acord procesului
de pregtire i formare a specialitilor n acest domeniu. Facultatea
Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative fondat n
1995, n cadrul Universitii de Stat devine n ultimii 15 ani un centru
de studii prestigios n domeniul relaiilor internaionale i a politicilor
europene. Studiile corespund integral cerinelor europene i includ
toate etapele procesului de studii de la Bologna: primul ciclu de studii
universitare de trei ani la specialitatea Relaii internaionale cu posibi-
litatea ulterioar de specializare n cadrul studiilor de masterat, n do-
31

menii ca teoria relaiilor internaionale, diplomaie, studii europene,
strategii de dezvoltare, studii americanistice. Cercetarea istoriei i a
teoriei relaiilor internaionale, a problemelor actuale vis--vis de inte-
grarea european, a politicii externe a Republicii Moldova, a pcii i
securitii, ct i a altor aspecte ale dezvoltrii contemporane sunt
efectuate n cadrul studiilor de doctorat i postdoctorat, pe lng cate-
drele de Politologie i Relaii internaionale. De asemenea, n scopul
pregtirii profesionale a tinerei generaii, n cadrul facultii activeaz
Laboratorul de cercetri tiinifice sociopolitice, Centrul de programe
pentru contribuie civic, Centrul moldo-austriac pentru iniiative de
pace i soluionare a conflictelor. Activitatea studenilor n cadrul
acestora face posibil aplicarea n practic a cunotinelor n domeniul
serviciului diplomatic i protocolului diplomatic i dezvoltarea abilit-
ilor necesare unui angajat n structurile diplomatice.
O contribuie major la pregtirea specialitilor n domeniul rela-
iilor internaionale i integrrii europene, la studierea istoriei, teoriei
i proceselor actuale n problemele relaiilor internaionale i diploma-
iei o au, de asemenea, Institutul de Relaii Internaionale din Moldo-
va, Academia de Administrare Public pe lng Preedintele Republi-
cii Moldova, Universitatea Internaional Perspectiva, Universitatea
de Studii Politice i Economice Europene i Universitatea de Studii
Europene din Moldova.
ns, n acest context, n Republica Moldova se simte lipsa mate-
rialelor analitico-tiinifice i metodico-didactice autohtone. La etapa
actual crete necesitatea cercetrii n domeniul diplomaiei pentru a
ptrunde n esena artei diplomatice i protocolare, pentru asimilarea
noilor tehnici i metode diplomatice, contientizarea specificului di-
plomaiei multilaterale i a procesului de apariie i dezvoltare a tradi-
iilor diplomatice naionale, adaptarea serviciului diplomatic al Repu-
blicii Moldova la noile realiti contemporane.


Subiecte pentru autoevaluare:

1. Determinai particularitile activitii diplomatice.
2. Identificai factorii care afecteaz calitatea coninutului i a
metodelor serviciului diplomatic.
32

3. Identificai principiile profesionale ale serviciului diplomatic.
4. Identificai direciile actuale de cercetare n domeniul servi-
ciului diplomatic al Republicii Moldova.
5. Comparai termenii diplomaie i serviciu diplomatic.


Tematica lucrului individual / cercetri n grup:

1. Prezentai un studiu comparativ privind principiile i concepii-
le teoretice ale serviciului diplomatic contemporan.
2. Analizai o problem a serviciului diplomatic contemporan al
Republicii Moldova din punct de vedere tiinifico-analitic, argumen-
tnd actualitatea ei, utilizai principiile metodologice.
3. Facei o prezentare analitico-informaional sub form de Po-
wer point a serviciului diplomatic.


Bibliografie selectiv:

1. . / . . .
. , 2002.
2. / . .. .
, 2004.
3. .. . , 1977.
4. . : -
, . , 2003.
5. Beniuc V. Rusnac Gh. Noiunile i conceptele de baz ale diplomai-
ei. Chiinu, 1998.
6. . // -
. -2003 4 (52). .140-158.
7. .
// Moldoscopie
(problem de analiz politic). Partea XXII. Chiinu, 2003, p.84-108.
8. Cozma A. Diplomaia Republicii Moldova n perioada anilor 1944-
2001. Autoreferat. Chiinu, 2007.
9. Laur L. Problemele diplomaiei contemporane n contextul transfor-
mrii sistemului de relaii internaionale // Anuar tiinific. Vol. IV.
Chiinu, 2006, p.39-45.
33

Capitolul II

BAZELE POLITICO-JURIDICE
ALE SERVICIULUI DIPLOMATIC

Odat cu stabilirea relaiilor dintre subiectele dreptului interna-
ional a aprut necesitatea reglementrii juridice a normelor i regu-
lilor de procedur internaional. Tendinele de unificare i codificare
a normelor dreptului diplomatic i consular au condus la apariia
unui set de legi internaionale obligatorii a fi respectate de ctre state.
n acelai timp, exist principii i reguli ntrite n actele legislative
interne ale fiecrui stat, care reflect obiceiurile locale i, la fel, re-
glementeaz relaiile dintre state, influennd direct asupra relaiilor
internaionale. Respectarea bazelor politico-juridice, a bazelor servi-
ciului diplomatic este important att pentru nfiinarea reprezentan-
elor diplomatice, ct i pentru stabilirea i dezvoltarea relaiilor di-
plomatice. Pentru Republica Moldova, ca stat tnr, este foarte im-
portant a nfptui i a dezvolta serviciul diplomatic i activitatea sa n
corespundere cu practica dreptului internaional.

1. Conveniile i tratatele internaionale privind relaiile diplo-
matice.
2. Stabilirea relaiilor diplomatice i nfiinarea misiunilor di-
plomatice.
3. Serviciul diplomatic n sistemul puterii de stat din Republica
Moldova.


1. Conveniile i tratatele internaionale
privind relaiile diplomatice

Activitatea diplomatic este reglementat de normele dreptului
internaional care iniial erau norme cutumiare recunoscute ca obliga-
torii, devenite apoi norme juridice internaionale n baza procesului de
codificare a cutumelor existente.
Prima convenie care a reglementat aspectele activitii diploma-
tice a fost Regulamentul de la Viena cu privire la rangurile agenilor
34

diplomatici din 19 martie 1815, completat cu un Protocol de la Aix-la-
Chapelle cu privire la clasificarea agenilor diplomatici din 21 no-
iembrie 1818.
n Regulamentul de la Viena din 1815, efii misiunilor diplomati-
ce sunt mprii n trei clase (art.1):
a) clasa ambasadorilor, legailor i nuniilor;
b) clasa trimiilor, indiferent de faptul dac se numesc minitri
sau n alt mod, acreditai pe lng suveran;
c) nsrcinai cu afaceri, acreditai pe lng minitrii afacerilor
externe.
Regulamentul stabilete preeminena diplomatic n raport de
rang, indicnd c n fiecare clas rangul agenilor diplomatici este n
funcie de data sosirii la post i intrrii oficiale n funcie (art.4).
Articolul 5 oblig statele acreditare a stabili reguli uniforme de
primire a agenilor diplomatici din clasele respective.
Protocolul de la Aix-la-Chapelle a stabilit nc o clas intermedi-
ar a efilor misiunilor diplomatici, clasa minitrilor rezideni, care, n
ierarhia precderii diplomatice, este plasat naintea nsrcinatului cu
afaceri.
Conferina internaional panamerican de la Havana din 20 fe-
bruarie 1928, la care au participat 14 state latino-americane, a adoptat
Convenia de la Havana cu privire la agenii diplomatici.
Convenia se refer la agenii diplomatici ordinari, care reprezin-
t guvernele lor n mod permanent, i la agenii diplomatici extraordi-
nari, care sunt nsrcinai cu o misiune special sau care reprezint
guvernele lor la conferinele i congresele internaionale sau n organi-
zaiile internaionale (art.2).
Convenia reglementeaz aspectele cu privire la imunitile,
privilegiile i prerogativele agenilor diplomatici, indicnd c toi
agenii diplomatici, indiferent de clas, cu excepia problemelor
privind aspectele precderii i etichetei, sunt egali n drepturi
(art.3). n Convenie se precizeaz ca agenii diplomatici, n afar
de funciile care sunt indicate n scrisorile de acreditare, au dreptul
de a ndeplini funcii permise de statul acreditant prin legislaia
intern. Concomitent, agenii diplomatici se pot folosi de acest
drept fr a intra n conflict cu legislaia statului acreditar (art.4).
Articolul 9 prevede c agenii diplomatici extraordinari se bucur
35

de aceleai imuniti i au aceleai prerogative ca i agenii diplo-
matici ordinari.
Comisia de Drept Internaional a ONU a iniiat n 1949 procesul
de codificare i reglementare a imunitilor i privilegiilor diplomati-
ce, ncepnd n 1954 s lucreze asupra Conveniei privind relaiile di-
plomatice. La edina Adunrii Generale a ONU din 1958 prin Rezo-
luia nr.1450 s-a decis ca proiectul Conveniei s fie discutat ntr-o
conferin separat, care a fost convocat la Viena, ntre 21 martie-14
aprilie 1961. La conferin au participat 81 de state care au adoptat
Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice din 18 aprilie
1961, ce a intrat n vigoare n aprilie 1964.
Convenia de la Viena din 1961 constituie un pas important n
procesul de codificare a normelor de drept internaional care fuseser
anterior general acceptate de state. Concomitent, Convenia a codificat
i a formulat norme i reguli noi, care nu erau pn atunci acceptate
universal, contribuind prin aceasta la dezvoltarea progresiv a dreptu-
lui internaional.
Cu toate acestea, vom meniona, Convenia de la Viena nu cu-
prinde ntreaga sfer de probleme ale dreptului diplomatic, ci doar
regulile aplicabile diplomaiei bilaterale, fr a reglementa relaiile
interstatale n domeniul diplomaiei ad-hoc i reprezentrii statelor n
organizaiile internaionale, ceea ce a impus necesitatea adoptrii mai
trziu a Conveniei cu privire la misiunile speciale (1969) i Conveni-
ei de la Viena din 1975 cu privire la reprezentarea statelor n relaiile
lor cu organizaiile internaionale cu caracter universal.
Convenia de la Viena din 1961 a specificat relaiile diploma-
tice ntr-o anumit ordine, clasificnd pe prim-plan misiunea di-
plomatic, ca organ complex, cruia i revin anumite funcii i care
se bucur de anumite imuniti. Plasnd misiunea diplomatic n
centrul dreptului diplomatic, Convenia a extins prin aceasta acor-
darea imunitilor i privilegiilor la o nou categorie de persoane
membrii misiunii diplomatice, care pn atunci se bucurau de o
situaie privilegiat doar graie apartenenei lor la suita efului mi-
siunii diplomatice. n acest context, personalul diplomatic al misi-
unii a obinut privilegii i imuniti importante i n anumite limite
a fost acceptat acordarea imunitilor i privilegiilor personalului
administrativ i tehnic al misiunii.
36

n Convenie au fost soluionate problemele echilibrului de inte-
rese dintre statul acreditant i statul acreditar, statului acreditar fiindu-i
impus un ansamblu de prerogative speciale, care pot mpiedica mri-
rea excesiv a efectivului misiunii diplomatice strine. Important a
fost i faptul c Convenia a transformat n norme de drept simplele
reguli de curtoazie privind procedura de cerere a agrementului, scuti-
rea vamal etc.
Statutul misiunilor speciale a fost reglementat prin Convenia cu
privire la misiunile speciale din 16 decembrie 1969, n care misiunea
special este definit ca o misiune temporar, avnd un caracter re-
prezentativ de stat, trimis de un stat n alt stat cu consimmntul
acestuia din urm pentru a trata chestiuni determinate sau pentru a
ndeplini n acest stat o sarcin determinat (art.1). Orice persoan
creia statul trimitor i atribuie aceast calitate poate fi considerat
reprezentant al statului trimitor n misiunea special.
Convenia din 1969 reglementeaz statutul juridic al misiunii
speciale i al membrilor ei, condiiile de trimitere, sarcinile, organiza-
rea i personalul, ns, indiferent de acestea, Convenia a fost i este
criticat pentru asimilarea aproape complet a misiunilor speciale cu
cele permanente, ce a condus n mod inevitabil la conceperea existen-
ei acestor misiuni doar n cadrul raporturilor bilaterale.
Un alt subiect al criticii l constituie faptul c, conform Conveni-
ei, misiuni speciale pot trimite doar statele, pe cnd alte subiecte de
drept internaional (micrile de eliberare naional, prile beligeran-
te, micrile de rezisten, guvernele n exil, organizaiile internaiona-
le) nu beneficiaz de aceast posibilitate.
La etapa actual parte la Convenia din 1969 cu privire la misiu-
nile speciale sunt doar 29 de state. Republica Moldova nu a aderat la
aceast Convenie.
Activitatea diplomatic este reglementat i de prevederile Con-
veniei cu privire la prevenirea i reprimarea ofenselor i protecia
internaional a persoanelor, inclusiv a diplomailor din 14 decem-
brie 1973, care a intrat n vigoare n 1977.
n 1975 a fost fcut tentativa de a adopta Convenia de la Viena
cu privire la reprezentarea statelor n relaiile lor cu organizaiile
internaionale cu caracter universal, care ns nu a intrat n vigoare
pn n prezent din cauza opunerii exercitate de statele-gazd fa de
37

organizaiile internaionale. Relaiile dintre state i organizaiile inter-
naionale i relaiile dintre nsei organizaiile internaionale sunt re-
glementate de tratate internaionale multilaterale i bilaterale. Astfel,
la 13 februarie 1946 a fost adoptat Convenia cu privire la imunitile
i privilegiile Naiunilor Unite, care a conferit ONU calitatea de per-
soan juridic internaional i a recunoscut imunitatea ei de jurisdic-
ie pentru bunurile i activele sale, inviolabilitatea sediului i a arhive-
lor, imunitatea de jurisdicie penal i civil pentru reprezentanii sta-
telor-membre ale organizaiei i pentru funcionarii i experii ONU.
La 21 noiembrie 1947 a fost adoptat Convenia cu privire la pri-
vilegiile i imunitile instituiilor specializate ale Organizaiei Naiu-
nilor Unite, care prevede, n esen, aceleai drepturi, imuniti i pri-
vilegii ca i cele acordate ONU.
Statutul organizaiilor internaionale n statul-gazd se reglemen-
teaz prin acorduri bilaterale cu aceste state. n aceste acorduri sunt
prevzute imuniti i privilegii pe care statul de reedin le acord
att organizaiei, ct i funcionarilor si. Drept exemple de acorduri
bilaterale de acest fel pot servi acordul ONU cu SUA din 26 iunie
1947 referitor la sediul organizaiei, aranjamentul cu privire la imuni-
tile i privilegiile ONU ncheiat la 19 aprilie 1946 ntre Consiliul
Federal al Elveiei i Secretarul General al ONU, Acordul Comisiei
Dunrii cu Guvernul Ungariei din 27 mai 1964 cu privire la sediul
Comisiei etc.
Imunitile i privilegiile organizaiilor internaionale uneori sunt
asigurate i prin intermediul legislaiei interne a statului-gazd (de
exemplu, Frana, Marea Britanie, Elveia, SUA).


2. Stabilirea relaiilor diplomatice i nfiinarea
misiunilor diplomatice

Relaiile internaionale sunt raporturile dintre subiectele de drept
internaional. Aceste raporturi pot avea natur diferit: statele ncheie
aliane politice, economice i militare, stabilesc relaii bilaterale i mul-
tilaterale n diverse domenii, instituie organizaii internaionale etc. Or-
ganizaiile internaionale, la rndul lor, n calitatea acestora de subiect
de drept internaional, de asemenea, ncheie acorduri cu alte subiecte de
drept internaional, nfiineaz reprezentane permanente etc.
38

n doctrina de drept internaional relaiile diplomatice sunt defini-
te ca dirijarea prin intermediul organelor reprezentative i prin mij-
loace panice a relaiilor externe ale unui subiect de drept internaional
cu oricare alt subiect de drept internaional.
Importana relaiilor diplomatice este unanim recunoscut n
practica statelor i n doctrina dreptului internaional. Bineneles,
lipsa relaiilor diplomatice nu constituie un obstacol n ce privete
posibilitatea ncheierii unui acord internaional ntre dou state sau
colaborarea bilateral n diverse domenii, sau colaborarea n cadrul
unei organizaii internaionale. Convenia de la Viena cu privire la
dreptul tratatelor prevede n art.74 c ruperea relaiilor diplomati-
ce sau a relaiilor consulare ori lipsa unor asemenea relaii ntre
dou sau mai multe state nu mpiedic ncheierea tratatelor ntre
aceste state. Totui, relaiile dintre statele care se recunosc bilate-
ral doar de facto nu sunt de o aa factur, ca s permit schimbul de
reprezentane diplomatice, cum se procedeaz n cazurile cnd rel a-
iile dintre state au un caracter normal, bazndu-se pe o recunoate-
re reciproc de jure.
Existena relaiilor diplomatice constituie o stare normal a ra-
porturilor dintre dou state. Aceste relaii presupun, de regul, exi s-
tena unei stri de pace i reprezint prin definiie instrumente de
pace ntre statele respective. Fiind legate de nsi existena subiec-
telor de drept internaional, relaiile diplomatice au un caracter
permanent, nu sunt stabilite pentru o oarecare perioad i acionea-
z nedefinit n timp.
Pri n relaiile diplomatice sunt statele ca subiect de drept inter-
naional, Sfntul Scaun, organizaiile internaionale interguvernamen-
tale i, cu anumite rezerve, micrile de eliberare naional i guverne-
le n refugiu.
Att dreptul internaional, ct i dreptul intern nu reglementeaz
i nu precizeaz condiiile care necesit a fi ntrunite pentru stabilirea
relaiilor diplomatice. Actele interne ale unor state prevd doar n limi-
ta competenelor crui organ este atribuit exercitarea prerogativei de
a stabili relaii diplomatice. De exemplu, Constituia Republicii Mol-
dova atribuie aceast prerogativ Preedintelui republicii care, la pro-
punerea Guvernului, aprob nfiinarea, desfiinarea sau schimbarea
rangului misiunilor diplomatice (art.86).
39

Doctrina de drept internaional determin, n baza experienei i
practicii existente, c stabilirea relaiilor diplomatice presupune nde-
plinirea cumulativ a urmtoarelor trei condiii:
a) subiectele ntre care se stabilesc relaii diplomatice s aib per-
sonalitate juridic internaional;
b) statele sau guvernele ntre care se stabilesc relaii diplomatice
s se fi recunoscut reciproc;
c) s existe un acord (o nelegere) n acest sens ntre cele
dou state.
Personalitatea juridic internaional este o condiie indispensabi-
l n stabilirea de relaii diplomatice. Stabilirea de relaii diplomatice
este atributul numai al unui subiect de drept internaional. Concomi-
tent, este necesar a meniona c relaiile diplomatice n sensul propriu
i deplin al cuvntului sunt specifice doar raporturilor dintre state. Re-
laiile dintre un stat i o organizaie internaional sau dintre dou or-
ganizaii internaionale au un specific i unele particulariti deosebite
de relaiile diplomatice. Similar este i cazul relaiilor dintre un stat i
o micare de eliberare naional.
Recunoaterea reciproc a statelor este acea condiie care, fiind
ndeplinit, i permite statului, ca subiect de drept internaional, s-i
poat exercita dreptul de legaie. n acest sens, stabilirea relaiilor di-
plomatice este o aciune posibil doar n cazul dac ea a fost precedat
de recunoaterea de jure a statului sau guvernului respectiv. Anume
procedura de recunoatere reciproc de jure atribuie fiecrui stat n
parte calitile de personalitate juridic internaional. n cazul cnd
recunoaterea reciproc este doar de facto, subiectele ntre care a avut
loc o asemenea recunoatere pot ntreine doar relaii economice i
comerciale, efectund un schimb de reprezentani care nu au statutul
de ageni diplomatici.
Actul de recunoatere al unui stat sau al unui guvern nu constituie
prin el nsui i o stabilire de relaii diplomatice. Recunoaterea este
un act politico-juridic intern i exprim voina politic a statului care
efectueaz aceast aciune i care este realizat sub form de act juri-
dic unilateral (decret, hotrre, ordonan etc.) transmis mai apoi sta-
tului recunoscut sub form de declaraie, comunicat, not verbal etc.,
pe cnd stabilirea relaiilor diplomatice este un act politico-juridic
internaional care se bazeaz pe consimmntul mutual al statelor,
40

fiind realizat sub form de act juridic comun (acord, protocol, comu-
nicat comun etc.).
Recunoaterea, deci, este un act juridic unilateral, care nu poate
conduce ipso facto la stabilirea relaiilor diplomatice. Concomitent, n
doctrin se afirm c recunoaterea, fiind un atribut necesar procedurii
de stabilire a relaiilor diplomatice, nu conduce n mod automat i
obligatoriu la stabilirea lor. Stabilirea relaiilor diplomatice, n virtutea
consimmntului mutual, este un act juridic bilateral.
Totui, vom meniona c sunt cazuri cnd prin nsui actul de re-
cunoatere se exprim dorina de a stabili relaii diplomatice i chiar
de a nfiina misiuni diplomatice. De exemplu, n Comunicatul comun
americano-chinez din 15 decembrie 1978 cu privire la recunoaterea
Republicii Populare Chineze se indic c Statele Unite ale Americii
i Republica Popular Chinez au czut de acord s se recunoasc una
pe alta i s stabileasc relaii diplomatice ncepnd de la 1 ianuarie
1979. n Comunicat se prevede c ambele state vor face schimb de
ambasadori i vor nfiina ambasade de la 1 martie 1979.
nfiinarea unei misiuni diplomatice se poate face numai n baza
unui acord special. Stabilirea relaiilor diplomatice, dup cum am ob-
servat, este un act politico-juridic care exprim atitudinea unui stat
fa de altul, pe cnd nfiinarea misiunii diplomatice este un act de
organizare a mijloacelor de exercitare a dialogului politic, economic
etc. ntre dou state.
Acordul privind trimiterea de misiuni diplomatice se bazeaz, de
regul, pe principiul reciprocitii att sub aspectul deschiderii repre-
zentanei permanente, convenite mutual, ct i sub aspectul nivelului
acesteia. Consimmntul de nfiinare a unei misiuni diplomatice este,
de regul, fixat printr-un act scris (tratat, acord, protocol, convenie,
declaraie, schimb de note etc.), care conine urmtoarele elemente ale
nelegerii:
a) nivelul de reprezentare (ambasad sau legaie);
b) sediul misiunii (care nu ntotdeauna coincide cu capitala statului);
c) structura misiunii (care poate avea birouri, fcnd parte din
misiune, deschise n alte localiti dect cea n care este stabilit
misiunea);
d) numrul personalului care urmeaz a fi acreditat (aceasta poate
constitui un obiect aparte de reglementare bilateral).
41

Este necesar a meniona c decizia de trimitere a unei misiuni di-
plomatice este luat de autoritile competente ale statului acreditant i
n baza acestei decizii este semnat acordul bilateral cu privire la nfiin-
area misiunii diplomatice. n acest context, se poate afirma c nfiin-
area misiunii diplomatice este posibil cu utilizarea procedurii interne
i externe.
Analiznd regulile trimiterii (nfiinrii) unei misiuni diplomatice
este necesar a studia i posibilitile ncetrii activitii unei asemenea
misiuni. Cauzele care pot conduce la ncetarea unei misiuni sunt di-
verse, unele dintre ele fiind obiective, bazate pe motive de ordin eco-
nomic, politic etc., ns n cadrul existenei relaiilor diplomatice. De
exemplu, Polonia, Cehia, Romnia au nchis mai multe reprezentane
diplomatice de importan secundar din cauza dificultilor financia-
re, pstrnd, totodat, relaii diplomatice normale cu statele n care
i-au ncetat activitatea misiunile sale.
Ruperea relaiilor diplomatice este un caz specific, cnd misiunea
nu poate exista graie lipsei de relaii diplomatice. Cauzele ruperii re-
laiilor diplomatice pot fi diferite: apariia unor ostiliti ntre cele do-
u state, dispariia unui subiect al relaiilor etc.
Ruperea relaiilor diplomatice poate avea loc i n caz de rzboi.
Unii autori consider c rzboiul ntrerupe ipso facto relaiile diplo-
matice, reieind din considerentele c relaiile dintre state trebuie s
fie ntotdeauna panice. n realitate, ns, rzboiul nu conduce auto-
mat la ruperea relaiilor diplomatice. Sunt cunoscute cazuri cum ar fi
conflictul chino-japonez din anii 1931-1932 i indo-pachistanez din
1965, cnd au fost meninute relaiile diplomatice dintre prile beli-
gerante. Concomitent, se cunosc cazuri cnd nu exist conflict armat
direct i nu este declarat starea de rzboi, ns relaiile diplomatice
sunt ntrerupte.
Un caz aparte poate fi considerat suspendarea misiunii diplomati-
ce, situaie ce nu coincide cu suspendarea relaiilor diplomatice i care
rar se ntlnete n practica diplomatic. Drept exemplu poate servi
cazul ocuprii de ctre Germania fascist a teritoriilor unor state euro-
pene, care i-au mutat guvernele n alte ri. E necesar a meniona fap-
tul c suspendarea exist numai n cazurile n care recunoaterea gu-
vernelor este formal, practic ce nu este acceptat de majoritatea sta-
telor, inclusiv de Republica Moldova. n aceast ordine de idei, poate
42

fi studiat practica Franei de recunoatere automat a guvernelor indi-
ferent de modalitatea de venire la putere (inclusiv prin aciuni necon-
stituionale). Sunt cunoscute doctrinele Estrada (Mexic, 1930), Tobar
(Ecuador, 1907), Jefferson (SUA, 1801), Wilson (SUA, 1912), simila-
re doctrinei franceze.


3. Serviciul diplomatic n sistemul puterii de stat
din Republica Moldova

Republica Moldova i-a declarat independena la 27 august
1991 i mpreun cu alte 14 state, foste republici ale URSS, a devenit
membru, cu drepturi depline, a comunitii internaionale. Apoi a
urmat procedura intern de divor n cadrul fostei URSS i proce-
dura extern de recunoatere bilateral a ei de ctre alte state i
organizaii internaionale i, n primul rnd, de ctre ONU. Devenind
subiect al dreptului internaional, Republica Moldova a nceput pro-
cesul de stabilire a relaiilor diplomatice cu alte subiecte ale dreptu-
lui internaional i, prin urmare, a crerii misiunilor sale diplomatice
permanente peste hotare. Paralel a nceput i procesul de reorganiza-
re a instituiilor statale specializate, deoarece n calitate de republic
unional, n RSSM formal exista Ministerul Afacerilor Externe, dar
funciile lui erau limitate la aa-numitele relaiile de prietenie cu
oraele nfrite.
Reorganizarea sau mai bine-zis nfiinarea serviciului diplomatic
al Republicii Moldova a avut o istorie interesant, fiind ns un proces
greu i anevoios. n Republica Moldova, n perioada formrii unui
serviciu diplomatic calitativ nou, nu existau norme juridice care s
permit nfptuirea funciilor externe, nu dispunea de cadre diplomati-
ce profesionale pregtite, nu avea experien de lucru n domeniul re-
laiilor externe, precum i o baz de date referitoare la normele i prin-
cipiile dreptului internaional. n pofida acestor probleme i dificulti,
la nceputul anilor '90 ai secolului trecut, a fost instituit sistemul insti-
tuiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova.
Baza juridic a serviciului diplomatic o constituie Constituia Re-
publicii Moldova, Legea cu privirea la serviciul diplomatic al Repu-
blicii Moldova din 27 decembrie 2001, tratatele internaionale, unde
43

una dintre pri este Moldova independent, n primul rnd Convenia
cu privire la relaiile diplomatice de la 18 aprilie 1961 i Convenia de
la Viena privind relaiile consulare de la 24 aprilie 1963, precum i
alte acte normative.
Sprijinindu-se pe baza juridic internaional existent i Con-
stituia rii, serviciul diplomatic are urmtoarele obiective generale:
promovarea politicii externe i a relaiilor comerciale i economice
externe n particular; reprezentarea i aprarea pe plan extern a inte-
reselor naionale ale Republicii Moldova; realizarea drepturilor suve-
rane ale Republicii Moldova n relaiile internaionale; protejarea
drepturilor i intereselor naionale ale Republicii Moldova, ale cet-
enilor i persoanelor ei fizice i juridice, potrivit practicii internaio-
nale i n limitele admise de normele i principiile dreptului interna-
ional; promovarea relaiilor bilaterale i multilaterale n domeniile
vieii politice, economice, comerciale, culturale, tiinifice ale Repu-
blici Moldova cu statele lumii, reglementarea eventualelor probleme
politico-juridice cu aceste state; asigurarea capacitilor diplomatice
necesare pentru a anticipa, a aciona i a reaciona la evenimentele
internaionale ce sunt n msur s afecteze interesele naionale ale
Republicii Moldova; meninerea coerenei i unitii activitilor Re-
publicii Moldova peste hotare; respectarea i dezvoltarea n continu-
are a dreptului internaional; respectarea dreptului omului ca baz a
oricrei societi umane; realizarea, prin metode i mijloace diplo-
matice, a activitilor specifice n vederea asigurrii pcii i securit-
ii mondiale i regionale.
Activitatea diplomatic ca o varietate deosebit a activitii stata-
le este o nfptuit de anumite organe i persoane oficiale. La organele
constituionale i politice centrale i persoanele oficiale care pot activa
n domeniul relaiilor externe ale Republicii Moldova se refer organe-
le legislative, reprezentative, supreme, conductorul statului, guvernul
i, n primul rnd, ministrul afacerilor externe i Aparatul Central al
Ministerului Afacerilor Externe.
n corespundere cu Constituia Republicii Moldova, Parlamentul
este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova i
unica autoritate legislativ a statului (art.60, p.1). Atribuiile de baz
ale Parlamentului n domeniul politicii externe n corespundere cu
art.66 (punctele d, e, g, i, n) constau n aprobarea direciilor principale
44

ale politicii interne i externe a statului; aprobarea doctrinei militare a
statului; ratificarea, denunarea, suspendarea i anularea aciunii trata-
telor internaionale ncheiate de Republica Moldova; exercitarea con-
trolului asupra contractrii mprumuturilor de stat, asupra ajutorului
economic i de alt natur acordat unor state strine, asupra ncheierii
acordurilor privind mprumutul i creditele de stat din surse strine;
iniiaz cercetarea i audierea oricror chestiuni ce se refer la intere-
sele societii.
Un rol important n activitatea Parlamentului Republicii Moldova
n domeniul politicii externe l joac Comisia parlamentar pentru po-
litic extern i integrare european care elaboreaz i propune strate-
gii n domeniul politicii externe, colaboreaz cu structurile parlamen-
tare ale altor state i organizaii internaionale. O direcie deosebit n
activitatea Parlamentului este nfptuirea diplomaiei parlamentare
prin intermediul organizrii ntrevederilor la diferite niveluri cu repre-
zentanii parlamentelor din alte ri.
Alt actor important n sistemul organelor centrale pentru relaiile
externe ale Republici Moldova este Preedintele care, n conformitate
cu art.77 (1, 2) este eful statului i reprezint statul, fiind garantul
suveranitii, independenei naionale, al unitii i integritii teritoria-
le a rii. Preedintele, drept conductor al statului, este organul su-
prem al relaiilor internaionale. Aceasta, deoarece promovarea relaii-
lor externe este domeniul organelor executive ale puterii statale. n
acelai timp, reprezentarea zilnic a statului n relaiile internaionale
i conducerea nfptuit privind relaiile internaionale i a politicii
externe a statului nu pot fi efectuate de ctre organul parlamentar, re-
ieind din caracterul de activitate sesional a acestor organe, iar relaii-
le externe ale statului se stabilesc permanent.
n corespundere cu Constituia Republicii Moldova art.86 (1), (2),
(3), Preedintele are anumite atribuii n domeniul politicii externe
cum ar fi: duce tratative i ia parte la negocieri, ncheie tratate interna-
ionale n numele Republicii Moldova i le prezint n modul i n
termenul stabilit prin lege spre ratificare Parlamentului.
Preedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaz i recheam
reprezentanii diplomatici ai Republicii Moldova i aprob nfiina-
rea, desfiinarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice,
primete scrisorile de acreditare i de rechemare ale reprezentanilor
45

diplomatici ai altor state n Republica Moldova. Conform art.88
(8.f), (8.g), Preedintele poate cere poporului s-i exprime, prin re-
ferendum, voina asupra problemelor de interes naional i acord
ranguri diplomatice.
Potrivit Legii despre tratatele internaionale ale Republicii Mol-
dova, Preedintele poate numi i mputernici delegaii oficiale n sco-
pul ducerii tratativelor pentru ncheierea tratatelor internaionale,
avnd dreptul s ias cu iniiativa despre ncheierea acordurilor inter-
naionale n numele Republicii Moldova.
O legtur strns cu politica extern au i atribuiile Preedinte-
lui n domeniul aprrii. Conform art.87 (p.1), (p.2), (p.3), (p.4), Pre-
edintele este comandantul suprem al Forelor Armate i poate declara
cu aprobarea prealabil a Parlamentului mobilizarea parial sau gene-
ral; n caz de agresiune armat mpotriva rii, Preedintele Republi-
cii Moldova ia msuri pentru respingerea agresiunii, declar stare de
rzboi i le aduce, nentrziat, la cunotina Parlamentului. Dac Par-
lamentul nu se afl n sesiune, el se convoac de drept n 24 ore de la
declanarea agresiunii. Preedintele poate lua i alte msuri pentru
asigurarea securitii naionale i a ordinii publice n limitele i n
condiiile legii.
Guvernul Republicii Moldova, n conformitate cu Constituia,
art.96 (p.1), (p.2), asigur exercitarea politicii interne i externe a sta-
tului i conducerea general a administraiei publice, conducndu-se
de programul su de activitate acceptat de Parlament. Pentru nfptu-
irea politicii externe a Republicii Moldova, Guvernul are atribuii
cum ar fi: participarea la negocieri i posibilitatea nfptuirii negoci-
erilor n numele Republicii Moldova; ratificarea tratatelor internaio-
nale ntr-o form simplificat i garantarea ndeplinirii lor; stabilirea
relaiilor multilaterale dintre Republica Moldova i subiectele drep-
tului internaional; nfptuirea schimbului de informaii, experien
i specialiti; propune Preedintelui candidai pentru acreditarea i
rechemarea reprezentanilor diplomatici; reprezentarea Republicii
Moldova n relaiile cu alte subiecte internaionale prin diferite de-
claraii, obligaiuni, poziii.
Prim-ministrul reprezint statul i guvernul su n relaiile ex-
terne i nfptuiete activitatea operativ zilnic n acest domeniu.
eful guvernului poate fr oricare alte mputerniciri deosebite s
46

participe la edinele Adunrii generale a ONU i a altor organizaii
internaionale. Ministrul afacerilor externe i integrrii europene
este, conform atribuiilor i funciilor sale, primul lociitor al prim-
ministrului i membrul guvernului, care zilnic conduce Ministerul
Afacerilor Externe i Integrrii Europene i poate fr oarecare m-
puterniciri adugtoare s reprezinte republica la edinele Adun-
rii Generale, Consiliului de securitate al ONU i n alte organizaii
internaionale.
Astfel, Preedintele statului, eful guvernului prim-ministrul
i ministrul afacerilor externe i a integrrii europene din Republica
Moldova i ndeplinesc funciile n domeniul relaiilor externe fr
atribuii deosebite diplomatice. Aflndu-se peste hotare, ei se folosesc
de toate privilegiile i imunitile diplomatice.
Specificul activitii serviciului diplomatic al oricrui stat este de-
terminat de statutul statului respectiv pe arena internaional. Eficaci-
tatea serviciului diplomatic depinde de grupul de state mari sau mici n
care intr statul respectiv. La caracteristicile importante n contextul
dat, care influeneaz asupra nfptuirii sarcinilor ce stau n faa servi-
ciului diplomatic, se refer i aa factori cum ar fi: statutul neutru al
statului sau participarea n diferite blocuri militare-politice; nivelul
dezvoltri economice etc.
Pornind de la acestea, activitatea serviciului diplomatic al Repu-
blicii Moldova este orientat spre aprarea suveraniti i independen-
ei statului i ndeplinirea articolului 11 (1), (2) al Constituiei unde
este proclamat neutralitatea permanent i neadmiterea dislocrii de
trupe militare ale altor state pe teritoriul su. Aceasta a fost direcia
principal de activitate a serviciului diplomatic al Moldovei indepen-
dente n perioada anilor 1994-2009. Principala trstur a acestei acti-
viti const n promovarea intereselor naionale a Republicii Moldo-
va, ca stat neutru, sprijinindu-se pe experiena statelor europene ca
Elveia, Austria, Suedia, a cror neutralitate le permite s ocupe un loc
binemeritat n relaiile internaionale printre statele dezvoltate din
punct de vedere economic, indiferent de mrimea teritoriului, numru-
lui populaiei etc.
Serviciul diplomatic al Republicii Moldova se dezvolt ntr-un
cadru juridico-economic destul de avansat. Cu toate acestea, mai
exist probleme i sarcini nesoluionate. Activitatea serviciului di-
47

plomatic al Moldovei se desfoar n perioada continurii procesu-
lui de consolidare a independenei i suveranitii republicii, luptei
pentru restabilirea integritii teritoriale a statului, soluionrii pani-
ce a problemelor raioanelor de est i scoaterea trupelor militare str-
ine de pe teritoriul ei.
Spre deosebire de serviciile diplomatice ale statelor economic
dezvoltate, activitatea serviciului diplomatic al Republicii Moldova
se nfptuiete n condiiile unei ri cu o economie slab dezvoltat,
distrus, iar sarcina principal pus de ctre stat n faa ei, n cores-
pundere cu concepia politicii economice externe, const n atrage-
rea capitalurilor strine n ar i promovarea exportului mrfurilor
moldoveneti pe piaa extern. E de menionat i faptul c n statul
nostru nu este creat un mecanism juridic de selectare i verificare la
intrarea n serviciul diplomatic, nu sunt elaborate metodele efective
de apreciere i motivare a muncii funcionarilor. nfptuirea servi-
ciului nu se deosebete printr-o totalitate de aciuni orientate spre
alegerea, repartizarea i rotaia cadrelor, dezvoltrii lor profesiona-
le i personale.
Esena serviciului diplomatic al rii noastre se reflect n concep-
ia politicii externe a Republicii Moldova, unde sunt artate sarcinile
fundamentale ale politicii externe a tnrului stat independent.
Scopul strategic al Republicii Moldova la etapa actual este ade-
rarea la Uniunea European, iar realizarea scopurilor puse este impo-
sibil fr un serviciu diplomatic contemporan.
Un loc concret i deosebit n procesul integrrii europene i se
atribuie Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene, care
are statutul central n sistemul ierarhic al serviciului diplomatic i
structurilor diplomatice externe (misiunilor diplomatice, reprezen-
tanelor permanente pe lng organizaiile internaionale, misiunilor
ad-hoc, birourilor consulare, delegaiilor etc.). Activitatea acestor
structuri va fi elucidat n urmtorul capitol. Problemele actuale i
tendinele procesului de stabilire a serviciului diplomatic al Republi-
cii Moldova, ntr-un anumit mod, sunt reflectate n despritura a
treia a ediiei respective.


48

Subiecte pentru autoevaluare:

1. Ce se subnelege prin bazele politico-juridice ale serviciului
diplomatic?
2. Care convenii i acorduri internaionale determin relaiile
diplomatice?
3. n baza cror acte juridice acioneaz serviciul diplomatic al
Republicii Moldova?
4. Caracterizai trsturile serviciului diplomatic al Republicii
Moldova.


Tematica lucrului individual / cercetri n grup:

1. Alctuii un tabel comparat al structurii i funciilor serviciu-
lui diplomatic al Republicii Moldova i Federaiei Ruse, Marii Brita-
nii, Germaniei, SUA.
2. Analizai evoluia serviciului diplomatic moldovenesc, expu-
nei periodizarea lui.
3. Determinai locul serviciului diplomatic printre organele con-
ducerii statale n form de schem.
4. Selectai materiale despre diplomaii Republicii Moldova.


Bibliografie selectiv:

Monografii, manuale i lucrri de sintez:
1. Anghel Ion M. Dreptul diplomatic. Bucureti, Editura tiinific i
Enciclopedic, 1975.
2. Arhiliuc Victoria. Diplomaia preventiv i securitatea colectiv a
statelor. Chiinu: Tipografia Reclama, 1999.
3. Bonciog Aurel. Drept diplomatic. Bucureti, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 2000.
4. Burian Alexandru. Introducere n practica diplomatic i procedura
internaional. Ediia a II-a revzut i adugit. Chiinu: CEP USM,
2008.
5. Burian Alexandru. Drept diplomatic i consular. Ediia a II-a revzu-
t i adugit. Chiinu: Cuant, 2003.
49

6. Burian Alexandru. Regimul de drept al activitii diplomatice. Ed. a
2-a. Chiinu: CEP USM, 2005.
7. Burian Alexandru. Relaiile internaionale, politica extern i diplo-
maia: Curs de lecii. Ediia a 3-a revzut i adugit. Chiinu: CEP
USM, 2007.
8. Feltham R.G. Introducere n dreptul i practica diplomaiei. Bucu-
reti: Editura ALL, 1996.
9. Hardy Michael. Modern Diplomatic Law. Manchester University
Press, 1968.
10. Nicolson Harold. Arta diplomatic. Bucureti: Editura Politic,
1966.

Convenii i tratate internaionale:
1. Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice din 18 apri-
lie 1961.
2. Convenia de la Viena cu privire la relaiile consulare din 24 aprilie
1963.
3. Regulamentul de la Viena cu privire la rangurile diplomatice din 19
martie 1815.
4. Convenia de la Havana cu privire la agenii diplomatici din 20 fe-
bruarie 1928.
5. Convenia de la Havana cu privire la funcionarii consulari din 20
februarie 1928.
6. Acord general cu privire la privilegiile i imunitile Consiliului
Europei din 2 septembrie 1949.
7. Convenia cu privire la privilegiile i imunitile Organizaiei Nai-
unilor Unite din 13 februarie 1946.
8. Convenia cu privire la privilegiile i imunitile instituiilor specia-
lizate ale Organizaiei Naiunilor Unite din 21 noiembrie 1947.
9. Convenia european cu privire la funcionarii consulari din 11 de-
cembrie 1967.
10. Convenia cu privire la misiunile speciale i Protocolul facultativ
din 16 decembrie 1969.
11. Convenia de la Viena privind reprezentarea statelor n relaiile lor
cu organizaiile internaionale cu caracter universal din 14 martie 1975.

Acte normative interne:
1. Constituia Republicii Moldova adoptat la 29 iulie 1994, n vigoa-
re din 27 august 1994 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994.
Nr.1.
50

2. Legea cu privire la serviciul diplomatic al Republicii Moldova,
nr.761-XV din 27 decembrie 2001// Monitorul Oficial al Republicii Moldova
din 2 februarie 2002, Nr.20 (905).
3. Statutul consular al Republicii Moldova aprobat prin Hotrrea
Guvernului Republicii Moldova nr.368 din 28 martie 2002 //Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova, 11 aprilie 2002, Nr.50-52,
4. Regulamentul cu privire la Ministerul Afacerilor Externe i Integr-
rii Europene al Republicii Moldova//Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, art. 1233, 2005, Nr.151.
5. Regulamentul cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.744 din 29 iunie
2007.51

Capitolul III

ASPECTE INSTITUIONAL-FUNCIONALE ALE
SERVICIULUI DIPLOMATIC


Actualmente, serviciul diplomatic are un rol primordial n relaiile
interstatale pe arena internaional. Relaiile externe ale unui stat sunt
iniiate i promovate prin intermediul unui organ specializat Ministerul
Afacerilor Externe sau Ministerul de Externe. n conformitate cu practica
actual, Ministerul Afacerilor Externe este instrumentul privilegiat al des-
furrii raporturilor internaionale dintre state, el fiind instituit i funci-
oneaz potrivit legilor i intereselor de politic extern ale fiecrui stat.

1. Serviciul diplomatic: structur i funcii.
2. Particularitile i funciile serviciului consular.
3. Structura i funciile Ministerului Afacerilor Externe i Inte-
grrii Europene al Republicii Moldova.


1. Serviciul diplomatic: structur i funcii

Relaiile externe ale unui stat sunt iniiate i promovate prin in-
termediul unui organ specializat Ministerul Afacerilor Externe sau
Ministerul de Externe. Ministerul Afacerilor Externe reprezint apara-
tul central care stabilete i conduce direct relaiile externe ale statului.
Noiunea Ministerul Afacerilor Externe a fost introdus pentru prima
dat n Frana, n anul 1859. Iniial, departamentul care se ocupa de
relaiile externe avea diferite denumiri: Consiliul intim (Frana), Can-
celaria secret veneian (Italia), Consiliul de Stat (Spania). De la Pa-
cea de la Westphalia, Ministerul Afacerilor Externe exist ntr-o form
sau alta n orice stat. n conformitate cu practica actual, Ministerul
Afacerilor Externe este instituia principal care asigur desfurarea
raporturilor internaionale dintre state.
Principalele scopuri ale Ministerului Afacerilor Externe sunt:
- elaborarea strategiei comune a politicii externe a statului;
- promovarea cursului politicii externe a statului;
52

- coordonarea relaiilor internaionale;
- asigurarea prin mijloace diplomatice a suveranitii, securitii, in-
tegritii teritoriale i a altor interese ale statului pe arena internaional;
- aprarea drepturilor i intereselor cetenilor i persoanelor ju-
ridice a statului peste hotare;
- asigurarea relaiilor diplomatice i consulare ale statului cu sta-
tele strine, cu organizaiile internaionale.
Din scopurile naintate rezult funciile Ministerului, printre care
pot fi enumerate:
- elaborarea proiectelor acordurilor internaionale ale statului.
Pregtirea pentru ncheierea, desfurarea, ncetarea aciunii unor as-
tfel de acorduri. Asigurarea funcionrii sistemului unic statal de nre-
gistrare a acordurilor internaionale a statului, ct i pstrarea perma-
nent a acestora (a copiilor autentificate, a traducerilor oficiale);
- negocierea cu statele i organizaiile internaionale. Participa-
rea la extinderea legturilor comercial-economice i financiare, a leg-
turilor tehnico-tiinifice, culturale ale statului cu statele strine i or-
ganizaiile internaionale;
- realizarea prin mijloace diplomatice a eforturilor privind asigu-
rarea pcii internaionale, securitii globale i regionale;
- participarea la elaborarea politicilor i activitilor viznd ap-
rarea i securitatea statului;
- participarea la elaborarea propunerilor viznd legislaia statului
n conformitate cu principiile internaionale;
- participarea la elaborarea principalelor direcii ale politicii
statului privind situaia cetenilor aflai peste hotare; elaborarea
propunerilor viznd perfecionarea statutului vis--vis de situaia
cetenilor aflai peste hotare i a legislaiei n conformitate cu prin-
cipiile internaionale;
- organizarea att pe teritoriul statului, ct i peste hotare a acti-
vitii consulare;
- difuzarea informaiei privind politica extern i intern a statu-
lui peste hotare;
- informarea reprezentanelor diplomatice de peste hotare despre
problemele politicii externe i interne ale statului;
- asigurarea funcionrii activitii pe teritoriul statului a repre-
zentanelor diplomatice i consulare.
53

Fiecare dintre aceste funcii este ndeplinit de departamentul co-
respunztor al Ministerului Afacerilor Externe. Astfel, n componena
Ministerului Afacerilor Externe al Franei activeaz trei direcii: Di-
recia pentru probleme politice i securitate; Direcia pentru probleme
administrative; Direcia general pentru colaborare i dezvoltare in-
formaional. Fiecare direcie include, la rndul su, cteva departa-
mente i secii. Astfel, direcia principal, care determin i promo-
veaz politica extern a Franei Direcia pentru probleme politice i
securitate include urmtoarele departamente: Departamentul ONU i
al organizaiilor internaionale; Departamentul pentru relaiile cu or-
ganizaiile nonguvernamentale.
Un alt exemplu al particularitilor structural-funcionale ale Mi-
nisterului Afacerilor Externe poate servi Ministerul Afacerilor Externe
al Federaiei Ruse organul central federal al puterii executive, care
promoveaz relaiile externe ale Federaiei Ruse cu organizaiile inter-
naionale i alte state. n conformitate cu Constituia Federaiei Ruse
(art.112, 114), legile federale, Decretul Preedintelui Federaiei Ruse
(din 14 martie 1995, 27, cu modificrile ulterioare din 5 martie i
31 mai 2000), n componena MAE al Rusiei intr: Aparatul Central;
reprezentanele diplomatice i consulare peste hotare; reprezentanele
Federaiei Ruse n organizaiile internaionale; instituiile i organizai-
ile instituite cu scopul asigurrii funcionrii efective a ministerului.
Pe lng aceste instituii mai poate fi menionat i Academia Diplo-
matic, Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moscova. i-
nnd cont de scopurile MAE al FR, structura ministerului este urm-
toarea: aparatul administrativ; departamentele teritoriale; departa-
mentele i direciile funcionale; departamentele administrativ-
gospodreti; direcii i secii; secia suplimentar care asigur condii-
ile necesare pentru funcionarea Aparatului Central al MAE, ct i
direciile i organizaiile care se afl n subordinea acestuia.
Unitile responsabile de relaiile Federaiei Ruse cu alte state
sunt departamentele teritoriale. Acestea, la rndul lor, se mpart n sec-
ii responsabile de relaiile cu anumite state. De exemplu, statele euro-
pene sunt grupate n patru regiuni, iar de relaiile cu acestea se ocup
patru departamente corespunztoare (DE).
Relaiile cu statele asiatice, de asemenea, sunt reglementate de
patru departamente (DA), unul dintre care asigur relaiile Rusiei cu
54

Austria, Noua Zeeland i statele Oceaniei. La fel, n cadrul MAE al
Federaiei Ruse funcioneaz Departamentul Africii (DA) i Departa-
mentul Orientului ndeprtat (DO). De relaiile cu statele continentu-
lui american este responsabil Departamentul Nord-American (DNA),
iar pentru relaiile cu America Latin Departamentul Americii Lati-
ne (DAL). Un rol important l au cele patru departamente responsabile
de relaiile cu statele strine apropiate.
Prezint interes i serviciul diplomatic al Statelor Unite ale Ame-
ricii care difer de exemplele aduse anterior. Astfel, organul principal,
responsabil de relaiile externe este Departamentul de Stat al SUA.
Dei structura acestuia practic este identic cu cea a Ministerului Afa-
cerilor Externe al altor state, totui, acesta are specificul i particulari-
tile sale.
Departamentul de Stat al SUA exercit un ir de funcii politice
mpreun cu alte instituii ca Ministerul Aprrii, Consiliul Securitii
Naionale, Agenia Central de Informare, Congresul, aparatul Casei
Albe, o parte din ministerele de profil. Toate aceste organe ale puterii
i instituii sunt capabile nu doar s influeneze efectiv asupra lurii
deciziilor de ctre Preedintele SUA, dar i s determine activitatea
cadrelor n Departamentul de Stat.
Structura administrativ a Departamentului de Stat al SUA este:
Secretarul de Stat; lociitorul Secretarului de Stat; lociitorul Secreta-
rului de Stat pentru problemele politice i economice; lociitorul locii-
torului Secretarului de Stat responsabil pentru administrare i consilie-
rul Departamentului de Stat. n subordinea acestui grup se afl secreta-
rul executiv i serviciul de planificare i coordonare. Din componena
Departamentului de Stat mai face parte grupul secundar al Secretarului
de Stat. Pe lng acestea mai activeaz cinci colaboratori ai Departa-
mentului de Stat care coordoneaz activitatea administraiei regionale
i teritoriale.
n cadrul acestui departament, de asemenea, activeaz responsa-
bilul de relaiile cu statele europene, de relaiile interne americane,
relaiile cu statele Orientului Apropiat i al Asiei de Sud, un responsa-
bil de relaiile cu statele Africii i al Orientului ndeprtat. Ali cinci
subalterni ai Secretarului de Stat rspund pentru funcionarea anumite-
lor sfere ca relaiile cu organizaiile internaionale, relaiile economice,
problemele nvmntului i culturii. n cadrul serviciului Secretaru-
55

lui de Stat activeaz trimisul pentru probleme speciale, consilierul
pentru probleme juridice, directorul general pentru serviciul de fronti-
er, directorul serviciului pentru probleme ale tiinei, directorul bi-
roului pentru probleme ale securitii, responsabilul special de activi-
tatea secretarului Departamentului de Stat. Pe lng acestea mai exist
dou direcii: Direcia pentru probleme politice i militare i Direcia
serviciului special.
Relaiile externe ale unui stat mai sunt promovate prin intermedi-
ul misiunilor sau reprezentanelor diplomatice. Astfel, misiunea di-
plomatic desfoar o activitate, coninutul creia depinde de raportu-
rile existente dintre cele dou state, iar fiecare activitate i gsete
expresia politico-juridic n funciile misiunii diplomatice. n confor-
mitate cu art.3 al Conveniei de la Viena din 1961, funciile misiunii
diplomatice constau n urmtoarele:
a) a reprezenta statul acreditant n statul acreditar;
b) a ocroti n statul acreditar interesele statului acreditant i ale ce-
tenilor si n limitele admise de dreptul internaional;
c) a duce tratative cu guvernul statului acreditar;
d) a se informa prin toate mijloacele licite despre condiiile i evo-
luia evenimentelor din statul acreditant;
e) a promova relaii de prietenie i a dezvolta relaii economice,
culturale i tiinifice ntre statul acreditant i statul acreditar.
Una dintre cele mai vechi funcii ale misiunii diplomatice este
funcia de reprezentare prin care fiecare membru al corpului diplo-
matic va reprezenta interesele statului su. Cel mai elementar moment
n manifestarea misiunii diplomatice este declinarea identitii, adic
n numele cui i desfoar ea activitatea.
eful misiunii diplomatice reprezint statul n totalitatea relaiilor in-
ternaionale nu doar fa de statul n care a fost acreditat, ci i fa de alte
state. El reprezint din punct de vedere juridic statul la care aparine. n
acest context, funcia de reprezentare a misiunii diplomatice se materiali-
zeaz ntr-un mod extrem de variat ca, de exemplu, prin participarea la
anumite forme ale vieii publice ale statului acreditar (srbtori naionale,
recepii) ncepnd cu expunerea drapelului i pn la participarea efu-
lui misiunii la diverse ceremonii oficiale n acest stat. De asemenea, prin
funcia de reprezentare, misiunea diplomatic reprezint statul, acionnd
n numele statului care este subiect al dreptului internaional.
56

O alt funcie, nu mai puin important a misiunii diplomatice,
este cea a protejrii intereselor statului acreditant i ale cetenilor
acestuia (fie c sunt persoane fizice sau juridice). Misiunea diploma-
tic protejeaz n statul acreditar interesele statului acreditant i ale
naionalitilor acestuia, atunci cnd ei se afl n cadrul frontierelor
statului acreditar. n cazul n care subiecii au fost prejudiciai i nu au
posibilitatea unei reparaii pe ci normale ale justiiei, ei cer ajutor, iar
misiunea are sarcina de a le acorda protecie. n cazul proteciei intere-
selor cetenilor propriului stat, funcia cea mai important este de a
proteja vieile i bunurile acestora, ct i de a le acorda asistena de
care au nevoie.
Cel mai eficient mijloc de soluionare pe cale panic a diferitelor
probleme i de aprare a intereselor statului propriu, nu prin negarea
intereselor celuilalt stat, ci prin ncercarea de a se pune de acord cu
acesta, adic prin modalitatea de a gsi un punct comun ntre interese-
le celor dou state, este funcia de negociere (n acest context, noiu-
nea de negociere este sinonim cu cea de diplomaie). Funcia de ne-
gociere este legat de ideea de nelegere i colaborare. Exercitarea
funciei de negociere a unui tratat este comun pentru prile contrac-
tante, avnd drept scop soluionarea strilor de conflict, nenelegere,
rzboi ntre dou sau mai multe state ntr-o colaborare sau nelegere
ntre pri, conduce la o nou calitate a relaiilor interstatale. n teoria
i practica diplomatic este stabilit c eful misiunii diplomatice are
capacitatea de a negocia i a autentifica un tratat bilateral ntre statul
acreditant i statul acreditar. Cea mai important sarcin a unui repre-
zentant diplomatic este cea de a explica punctul de vedere i politica
guvernului su i n a solicita sprijinul statului primitor n probleme de
care este preocupat guvernul su.
O bun cunoatere a situaiei politice, economice, sociale existen-
te n statul acreditar se datoreaz funciei de observare i informare
a statului acreditant. Observarea i informarea guvernului propriu con-
stituie sarcina esenial a oricrei misiuni. Promovarea relaiilor de
prietenie, de bun vecintate i cooperare dintre state este condiionat
de cunoaterea i nelegerea reciproc a situaiei sociale i politice
dintre rile respective. Observarea i permite misiunii s se informeze
i s orienteze guvernul statului su, iar pregtirea de rapoarte periodi-
ce constituie un mijloc de informare al acestuia. Prin intermediul
57

raportului, misiunea diplomatic informeaz guvernul statului su da-
c se negociaz asupra crerii unei aliane militare; instabilitii unui
regim politic sau lovituri de stat, asupra necesitii de a primi refugi-
ai Funcia de informare a misiunii diplomatice const n urmrirea,
studierea, informarea precis viznd unele aspecte privind statul acre-
ditar cum ar fi: aspectele vieii interne (politic, economic, social, cul-
tural, juridic); aciuni ce in de politica extern a acestui stat fa de
statele-tere, influena evenimentelor internaionale asupra politicii
interne a statului acreditar; relaiile care exist ntre statul acreditar i
statul acreditant.
Dezvoltarea relaiilor de prietenie i bun nelegere dintre state
n scopul ameliorrii colaborrii internaionale revine funciei coope-
rrii internaionale. n acest context, misiunea diplomatic are sarci-
na de a promova, a extinde i a diversifica relaiile dintre statul acredi-
tant i statul acreditar.


2. Particularitile i funciile serviciului consular

Serviciul consular reprezint o parte a serviciului diplomatic i
cuprinde instituiile externe i subunitile Aparatului Central al Mi-
nisterului de Externe mputernicite s activeze n domeniul consular.
Activitatea serviciului consular este reglementat n baza Conveniei
de la Viena cu privire la relaiile consulare din 1963, acordurilor bila-
terale n materie consular i legislaiei naionale a statului.
Cea mai mare parte a activitii serviciului consular revine orga-
nelor externe ale acestuia. Printre organele externe ale serviciului con-
sular deosebim instituii specializate ca posturile consulare sau institu-
ii care, prin structura i contextul n care i desfoar activitatea,
sunt apte s ndeplineasc funcii consulare (misiunile diplomatice).
Postul consular este organul ce are misiunea de promovare i dezvol-
tare a relaiilor consulare. Acestea se mpart n mai mult clase, n de-
penden de rangul lor. Astfel, deosebim urmtoarele posturi consula-
re: clasa I consulat general; clasa II consulat; clasa III vicecon-
sulat; clasa IV agenie consular. Clasa i rangul postului consular
se stabilesc n dependen de voina statului trimitor i sunt supuse
aprobrii statului de reedin. Dup natura sa, deosebim posturi
58

consulare conduse de un funcionar consular de carier i posturi con-
sulare conduse de un funcionar consular onorific.
Structura intern a unui post consular corespunde importanei
atribuite statului pe teritoriul cruia i exercit activitatea sa postul
consular. La rndul su, teritoriul de exercitare a funciilor unui post
consular este denumit n Convenia de la Viena din 1963 drept cir-
cumscripie consular. Circumscripia consular a unui post consular
poate s cuprind teritoriul unei uniti teritorial-administrative (ora,
regiune) sau spaiul ntregii ri. De asemenea, n unele cazuri, un post
consular poate s includ prin cumul n circumscripia sa consular i
teritoriul unui stat-ter (art.7 al Conveniei).
Pentru exercitarea funciilor sale, postul consular dispune de local
consular prin care se subneleg cldirile sau prile de cldiri i terenul
aferent, care, indiferent n a cui proprietate se afl, sunt exclusiv pentru
postul consular (art.1 al Conveniei). Postul consular are dreptul de a
amplasa pe localul sediului su scutul cu stema de stat i inscripia cu
denumirea postului n limba de stat i cea a statului de reedin. Toto-
dat, acesta poate arbora drapelul de stat pe localul su, pe reedina
efului oficiului i mijloacele de transport folosite n interes de serviciu,
n conformitate cu practica i regulile statului de reedin.
Personalul postului consular cuprinde urmtoarele categorii: ef
de post consular, funcionarii consulari, angajaii consulari, membrii
personalului de serviciu. Prin noiunea ef de post consular se nelege
persoana nsrcinat s acioneze n aceast calitate. Prin noiunea
funcionari consulari se nelege orice persoan, inclusiv eful de post
consular, nsrcinat n aceast calitate cu exercitarea funciilor consu-
lare. Prin noiunea angajat consular se nelege orice persoan angaja-
t n serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular. Prin
noiunea membru al personalului de serviciu se nelege orice persoa-
n afectat serviciului casnic al unui post consular. Prin noiunea
membrii postului consulari se nelege funcionarii consulari, angajaii
consulari i membrii personalului de serviciu.
Funciile consulare ale posturilor consulare constau n urm-
toarele:
a proteja n statul de reedin interesele statului trimitor i
ale cetenilor si, persoane fizice sau juridice, n limitele admise de
dreptul internaional;
59

a favoriza dezvoltarea relaiilor comerciale, economice, cultu-
rale i tiinifice ntre statul trimitor i statul de reedin i a promo-
va n orice alt mod relaii amicale ntre ele n cadrul prevederilor legis-
laiei internaionale;
a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condiiile i
evoluia activitii comerciale, economice, culturale i tiinifice a sta-
tului de reedin, a face rapoarte n aceast privin ctre guvernul
statului trimitor i a da informaii persoanelor interesate;
a elibera paapoarte i documente de cltorie cetenilor statu-
lui trimitor, precum vize i alte documente corespunztoare persoa-
nelor care doresc s plece n statul trimitor;
a acorda ajutor i asisten cetenilor, persoane fizice i juridi-
ce, ai statului trimitor;
a aciona n calitate de notar i de ofier de stare civil i a exercita
funcii similare, ct i unele funcii de ordin administrativ, n msura n
care legile i regulamentele statului de reedin nu se opun la aceasta;
a apra interesele cetenilor statului trimitor, persoane fizice
sau juridice, n succesiunile de pe teritoriul statului de reedin, n
conformitate cu legile i regulamentele statului de reedin;
a apra, n limitele fixate de legile i regulamentele statului de
reedin, interesele n faa tribunalelor sau a altor autoriti ale statu-
lui de reedin;
a transmite acte judiciare i extrajudiciare sau a forma comisii
rogatorii n conformitate cu acordurile internaionale n vigoare sau, n
lipsa unor asemenea acorduri, n orice mod compatibil cu legile i re-
gulamentele statului de reedin;
a exercita drepturile de control i de inspecie prevzute de le-
gile i regulamentele statului trimitor asupra navelor maritime i a
navelor fluviale, avnd naionalitatea statului trimitor, i asupra ae-
ronavelor nmatriculate n acest stat, ct i asupra echipajelor lor;
a acorda asisten navelor i aeronavelor, precum i echipajelor
lor, a primi declaraiile asupra curselor acestor nave, a examina i a
viza documentele de bord i, fr a prejudicia prerogativele autoriti-
lor statului de reedin, a face anchete privind incidentele survenite n
cursul cltoriei i a reglementa, n msura n care legile i regulamen-
tele statului trimitor autorizeaz aceasta, divergenele de orice natur
dintre cpitan, ofieri i marinari;
60

a exercita orice alte funcii ncredinate unui post consular de
ctre statul trimitor, care nu sunt interzise de legile i regulamentele
statului de reedin sau la care statul de reedin nu se opune, sau
care sunt menionate n acordurile internaionale n vigoare dintre sta-
tul trimitor i statul de reedin.
n Republica Moldova activitatea serviciului consular este efectu-
at de ctre Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afaceri-
lor Externe i Integrrii Europene, consulatele Republicii Moldova
peste hotare i misiunile diplomatice mputernicite cu funcii consula-
re. La moment, Republica Moldova are 4 consulate (3 generale) i 25
de ambasade. Activitatea posturilor consulare ale Republicii Moldova
peste hotare este reglementat de Hotrrea Guvernului nr.368 din
28.03.2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular (Monitorul
Oficial nr.050 din 11.04.2002) i alte acte.
n practica internaional, n scopul asigurrii cooperrii interstatale,
se practic i instituia consulatelor onorifice, care activeaz n conformi-
tate cu documentele standarde semnate de ambele pri. Astfel, n Repu-
blica Moldova activeaz consulatele onorifice ale Lituaniei, Regatului
Haimit al Iordanului, Regatului Suedez, Republicii Arabe Siria, Repu-
blicii Grecia, Republicii Kazahstan, Republicii Krgzstan, Republicii
Slovacia, Letoniei. Funcia consulatelor regionale, care deservesc cete-
nii Republicii Moldova, este asigurat de ctre Reprezentana Israelului n
Kiev, ct i de un ir de reprezentane diplomatice la Bucureti.
Practica internaional demonstreaz c relaiile dintre Uniunea
European i statele care tind spre integrarea n aceast organizaie
presupun o coordonare permanent a aciunilor, att la nivel politic,
ct i la nivel social, economic, cultural. Astfel, n scopul meninerii
relaiilor dintre ceteni, n vara anului 2007 n Moldova a fost deschis
Centrul unic european de eliberare a vizelor.
Centrul primete documentele cetenilor Republicii Moldova, care
doresc s viziteze patru state ale Uniunii Europene, prin intermediul
consulatelor Austriei, Ungariei, Slovaciei i Letoniei aflate la Kiev i
Bucureti, i care periodic sosesc la Chiinu. Dei Centrul a fost oficial
deschis la 25 aprilie 2007, cererile pentru eliberarea vizelor puteau fi
depuse la ambasada Ungariei de la Chiinu, ncepnd cu 12 aprilie.
Deja n mai Centrul a nceput eliberarea vizelor pentru cltoriile n
Republica Danez, iar din vara aceluiai an i pentru Estonia. Ambasa-
61

dorul Ungariei, Baier, a afirmat c colaborarea dintre state depinde, n
primul rnd, de bunvoina tuturor statelor-membre ale Uniunii Europe-
ne cointeresate n delegarea consulilor la Chiinu.
Din 2007, odat cu deschiderea Centrului, au fost nregistrate
aproximativ 15 mii de cereri cu privire la acordarea vizelor. ns chiar
i dup inaugurarea Centrului, ambasadele Franei i Germaniei conti-
nu s ofere vize pentru statele a cror reprezentane sunt. Vizele pen-
tru Belgia sunt oferite de ctre ambasada german. Centrul unic pentru
acordarea vizelor a Uniunii Europene, pe lng ambasada Republicii
Ungare, n corespundere cu regulile comune ale zonei Schenghen, n-
cheie acorduri cu alte state-membre ale UE privind acordarea vizelor.
Elementul principal al acestor acorduri const n eliberarea vize-
lor de tipul A, B i C pe o perioad de pn la 90 de zile n urmtoare-
le state: Austria, Estonia, Luxemburg, Slovacia, Suedia i Ungaria.
ncepnd cu 1 ianuarie 2010, la Chiinu pot fi eliberate vize n Rega-
tul rilor de Jos i Grecia. Pn n prezent serviciile acestora se pres-
tau de ctre consulatele de la Odesa.
Noul cod de vize al Uniunii Europene a intrat n vigoare la 5 apri-
lie 2010. Documentul include norme legislative care reglementeaz
luarea de decizii cu privire la problemele de eliberare a vizelor. Codul
asigur un nivel transparent, ntrete stabilitatea legislativ i condii-
ile unei atitudini egale fa de toi cetenii care depun cereri, referitor
la acordarea vizelor Schenghen; concordeaz regulile i practica state-
lor din spaiul Schenghen (22 de state-membre ale UE i 3 state asoci-
ate), care promoveaz n comun politica de acordare a vizelor.
Noile norme lrgesc aria categoriilor de ceteni care sunt scutii
de achitarea plii pentru vize. Astfel, persoanele n vrst pn la 25
de ani, care doresc s fac studii, se deplaseaz pentru activiti spor-
tive i culturale, de asemenea, beneficiaz de faciliti n cazul perfec-
trii vizelor pentru copii.
Noul cod include trei tipuri de vize: pe o durat scurt (pn la 90
de zile de aflare n ar pe parcursul unei jumti de an); de tranzit
(sunt eliberate la aeroport) i pe o durat lung. Vizele pe o durat
lung (pn la 180 de zile pe parcursul anului) rmn a fi prerogativa
guvernelor naionale i se echivaleaz cu permisul de edere.
De facto, deintorul vizei pe termen lung obine dreptul s se de-
plaseze prin ntreaga zon Schenghen. Cu att mai mult, n caz dac
62

persoana poate s-i confirme necesitatea cltoriilor multiple, iar
consulatul l consider persoan de ncredere, acestuia i se poate elibe-
ra o viz multipl pe o durat mai mare.
Nou este faptul c Codul de vize solicit consulatelor rspunsuri
motivate cu privire la cauzele refuzului n cazul naintrii cererii de
eliberare a vizelor. De asemenea, acord cetenilor dreptul la apelare,
n caz de rspuns negativ. ns motivarea rspunsurilor i procedura
apelrii va intra n vigoare doar din 5 aprilie 2011. Nou este i proce-
dura obligatorie de luare a amprentelor digitale n ambasadele statelor
UE. ns o asemenea procedur intr n vigoare doar din momentul
aplicrii ntr-o anumit regiune a Sistemului Informaional de Vize
(SIV) care, treptat, va fi implementat pn cnd nu va include toate
consulatele UE. Primele trei regiuni, n care va fi aplicat SIV, vor fi
Africa de Nord, Orientul Apropiat i regiunea Golfului Persic.
De asemenea, Codul mai introduce noi cerine cu privire la paa-
poartele eliberate persoanei pentru acordarea vizei Schenghen. n pri-
mul rnd, paaportul trebuie s fie eliberat pe o perioad de zece ani.
Cererea pentru eliberarea vizei, care nu corespunde cerinelor, poate fi
acceptat doar n cazuri excepionale, din motive umanitare, sau cauze
ce reflect interesele naionale. n al doilea rnd, paaportul trebuie s
conin nu mai puin de dou foi libere, destinate vizelor. i n cel
de-al treilea rnd, termenul de valabilitate a paaportului trebuie s
depeasc data ieirii de pe teritoriul statului-membru al UE de ctre
persoana strin, nu mai puin de trei luni [5].
Noul Cod de vize este avantajos pentru toi doritorii de a obine vize
n UE i n particular statele vecine, aa ca Republica Moldova. Acordul
MoldovaUE cu privire la facilitarea de acordare a vizelor presupune
retragerea unor norme ale Codului de vize, care se refer la crearea unor
condiii mai avantajoase (de exemplu, viza la un pre de 35 euro i nu de
60; eliberarea de vize unei categorii de ceteni, faciliti pentru cerinele
fa de documente, timpul pentru convorbire 10 zile, i nu 15).
Un alt exemplu atestat n practica consular este hotrrea SUA de
a elibera vize cetenilor greci, fapt susinut de Comisia European, care
cheam Washingtonul s procedeze la fel i cu cetenii celor patru state
ale UE: Cipru, Bulgaria, Polonia i Romnia. E remarcabil faptul c
luarea unor asemenea decizii este consecina unei enorme munci efectu-
ate de ctre serviciile respective i care presupun anumite condiii.
63

Astfel, ca urmare a celor doi ani de negocieri, Greciei i-a fost acordat
regim liber n scopul ca ara s-i asigure securitatea zborurilor aerona-
velor, colectarea informaiei viznd datele despre pasageri i transmite-
rea lor autoritilor americane. innd cont de seriozitatea lurii decizii-
lor de acest gen, analitic, se consider c Romnia, puin probabil c va
adera la programul fr vize n timpul apropiat, mai innd cont i de
faptul c n ar nivelul refuzurilor de acordare a vizelor este 26,3%, iar
cel de obinere a vizelor n SUA este de 3%.
Actualmente, n condiiile diversificrii relaiilor interstatale, ro-
lul serviciului diplomatic este incontestabil. Din acest considerent se
impune obiectiv coordonarea eforturilor tuturor statelor privind per-
fecionarea i explorarea la maximum a serviciilor oferite de serviciul
diplomatic pentru atingerea intereselor supreme: asigurarea pcii i
securitii internaionale, prevenirea i combaterea terorismului, apra-
rea drepturilor i libertilor omului.


3. Structura i funciile Ministerului Afacerilor Externe
i Integrrii Europene al Republicii Moldova

Declararea suveranitii i independenei Republicii Moldova a
acordat rii calitatea de subiect al dreptului internaional, ceea ce a
impus reorganizarea i formarea instituiilor de stat abilitate cu sar-
cina de promovare a politicii externe, ntreinerea i dezvoltarea
relaiilor diplomatice cu alte state i instituii internaionale. Locul
central n acest proces i-a revenit serviciului diplomatic al Republi-
cii Moldova.
Potrivit statutului su, serviciul diplomatic reprezint activitatea
instituiilor diplomatice i consulare ale Republicii Moldova n an-
samblul lor i a personalului angajat n aceste instituii, abilitate s
promoveze politica extern a Republicii Moldova, inclusiv relaiile ei
economice externe i raporturile cu statele lumii i organismele inter-
naionale, att n cadrul frontierelor sale, ct i n afara lor. Activitatea
serviciului este reglementat de un set de legi i acte normative printre
care pot fi enumerate: Constituia Republicii Moldova, Legea cu privi-
re la Serviciul diplomatic, Regulamentul Ministerului Afacerilor Ex-
terne i Integrrii Europene (MAE IE), Regulamentul cu privire la
64

activitatea misiunilor diplomatice, Statutul consular, acorduri i tratate
internaionale la care Moldova este parte.
Legea cu privire la Serviciul diplomatic stabilete: obiectivele i
funciile acestuia; principiile de funcionare i dotarea material a in-
stituiilor diplomatice; structura personalului, condiiile de angajare i
rechemare din postul diplomatic; rangurile diplomatice; drepturile i
obligaiile persoanelor angajate n posturi diplomatice; salarizarea i
garaniile sociale. Adoptarea respectivei legi n 2001 a constituit un
pas important n procesul de formare n Republica Moldova a unui
serviciu diplomatic profesionist, cu un statut juridic special n cadrul
ierarhiei instituiilor serviciului public.
La rndul su, Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene stipuleaz mandatul, sarcinile i procesul de or-
ganizare a activitii ministerului. Regulamentul cu privire la activita-
tea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova reglementeaz lo-
cul acestora n sistemul instituiilor serviciului diplomatic, sarcinile de
baz, structura i organizarea funcionrii misiunilor diplomatice.
Un alt act normativ important pentru activitatea structurilor su-
bordonate Ministerului de Externe i Integrrii Europene reprezint
Statutul consular. Statutul consular stabilete organizarea activitilor
oficiilor consulare, exercitarea funciilor consulare, precum i delimi-
teaz statutul consulilor onorifici.
nfiinat la nceputul anilor 90 ai secolului trecut, sistemul insti-
tuiilor serviciului diplomatic moldovenesc a traversat mai multe etape
de reorganizare eseniale, fapt condiionat de adaptarea acestuia la rea-
litile timpului. La moment acesta ncadreaz urmtoarele structuri:
MAE IE, cu un statut central n sistemul ierarhic al serviciului diplo-
matic i serviciul extern (misiunile diplomatice, inclusiv reprezentan-
ele permanente de pe lng organismele internaionale, delegaiile i
misiunile ad-hoc; oficiile consulare).
Actuala structur organizatoric a ministerului a fost stabilit n
cadrul implementrii reformei Administraiei Publice Centrale a MAE
IE n perioada 2006-2008 i const din Aparatul Central i serviciul
exterior. Aparatul Central al MAE IE prevede urmtoarea structur:
Cabinetul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe i inte-
grrii europene, cu 3 direcii subordonate; 6 departamente (care cu-
prind direcii generale i secii subordonate acestora) i 5 direcii
65

autonome. Conducerea ministerului este exercitat de ctre viceprim-
ministrul, ministrul afacerilor externe i integrrii europene i doi
viceminitri. n cadrul ministerului funcioneaz Colegiul, alctuit din
12 persoane, dintre care 2 reprezint guvernul. Componena nominal
a Colegiului este aprobat prin hotrre de guvern (Anexa Structura
MAE IE).
Serviciul extern al MAE IE ncadreaz misiunile diplomatice i
consulare, structura i efectivul-limit de personal care variaz de la
stat la stat i se aprob prin hotrre de guvern. De regul, misiunea
este constituit din eful misiunii, membrii personalului diplomatic
i consular, administrativ-tehnic i de serviciu. Personalul diplomatic
i consular al misiunii, n funcie de statele de personal aprobate, este
format din eful misiunii, ministrul consilier, consilier, secretarul I,
consul, secretarul II, viceconsul, secretarul III, ataat, agent consular,
referent. Membrii personalului administrativ-tehnic i de serviciu, n
funcie de statele de personal aprobate i angajarea acestora n servi-
ciul tehnico-administrativ sunt: directorul administrativ, colaborato-
rii cancelariei, serviciului de eviden contabil, administratorul-
ofer, oferul. Misiunea i desfoar activitatea n urmtoarele di-
recii de baz: politic extern, politic intern, relaii bilaterale, ac-
tivitatea economic, tehnic i tiinific, mass-media i cultur, con-
sular. Fiecare membru al personalului misiunii deine un sector de
rspundere stabilit n fiele postului (obligaiunile funcionale) de
ctre eful misiunii, innd cont de funcia, gradul de calificare, ex-
periena diplomatic etc. eful misiunii este numit sau rechemat n
post de ctre Preedintele Republicii Moldova la propunerea guver-
nului. Consulul general este desemnat i rechemat de ctre guvern la
propunerea ministrului afacerilor externe. efii celorlalte oficii con-
sulare sunt numii i rechemai din funcie de ctre ministrul afaceri-
lor externe. Termenul de aflare n post a efului misiunii este de 4
ani. n cazul celorlali membri ai personalului diplomatic i adminis-
trativ-tehnic, termenul nu poate depi 3 ani. n prezent, Republica
Moldova are deschise peste hotare 25 de ambasade, 4 reprezentane
permanente pe lng organizaiile internaionale i 4 consulate (din-
tre care 3 consulate generale).
n scopul promovrii politicii externe a Republicii Moldova, ser-
viciul diplomatic are urmtoarele obiective generale:
66

promovarea politicii externe, n general, i a relaiilor comerci-
ale i economice externe, n particular;
reprezentarea i aprarea pe plan extern a intereselor naionale
ale Republicii Moldova;
protejarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova n rela-
iile internaionale;
protejarea drepturilor i intereselor Republicii Moldova, ale
cetenilor si (persoane fizice i juridice) potrivit practicii interna-
ionale i n limitele admise de normele i principiile dreptului i n-
ternaional;
promovarea relaiilor bilaterale i multilaterale politice, comer-
ciale, economice, culturale i tiinifice ale Republicii Moldova cu
statele lumii, reglementarea unor eventuale probleme politico-juridice
cu aceste state;
formarea capacitilor diplomatice necesare pentru a anticipa, a
aciona i a reaciona la evenimentele internaionale care ar fi n msu-
r s afecteze interesele Republicii Moldova;
asigurarea coerenei i unitii activitilor Republicii Moldova
pe plan extern;
promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova pes-
te hotare;
respectarea i dezvoltarea n continuare a dreptului interna-
ional;
respectarea drepturilor omului ca baz a oricrei societi
umane;
realizarea, prin metode i mijloace diplomatice, a activitilor
specifice privind asigurarea pcii i securitii mondiale i regionale.
Funciile de baz ale instituiilor serviciului diplomatic:
elaborarea i realizarea concepiilor, strategiilor i direciilor de
baz ale politicii externe a Republicii Moldova;
coordonarea n exclusivitate a activitii autoritilor centrale
de specialitate i a altor autoriti publice ale Republicii Moldova pen-
tru asigurarea promovrii unei politici unice n domeniul relaiilor in-
ternaionale;
analiza situaiei politice i economice din lume, a politicii
externe i interne a statelor strine, a activitii organismelor inter-
naionale;
67

informarea autoritilor publice ale Republicii Moldova, n
funcie de competena lor, despre evenimentele internaionale relevan-
te pentru ar;
acordarea de asisten i protecie cetenilor Republicii Mol-
dova, persoane fizice i juridice, aflai peste hotare, n limitele prev-
zute de dreptul internaional;
reprezentarea Republicii Moldova n relaiile ei cu alte state i
cu organismele internaionale;
organizarea i participarea la negocieri n vederea ncheierii
tratatelor internaionale cu alte state i cu organismele internaionale;
contribuirea la funcionarea liber a misiunilor diplomatice i
consulare strine pe teritoriul Republicii Moldova, precum i asigura-
rea controlului asupra respectrii privilegiilor i imunitilor diploma-
tice i consulare ale acestora;
asigurarea depozitrii, nregistrrii, evidenei i pstrrii tratate-
lor internaionale ale Republicii Moldova;
asigurarea protocolului de stat;
ntreprinderea de aciuni pentru respectarea, elaborarea i inii-
erea modificrii legislaiei naionale privind activitatea extern, gene-
ralizarea practicii de aplicare a acesteia;
instruirea i perfecionarea profesional a personalului institui-
ilor serviciului diplomatic;
ndeplinirea altor funcii prevzute de legislaie.
Instituiile serviciului diplomatic exercit funciile consulare sti-
pulate n Statutul consular, aprobat de guvern.
n Republica Moldova activitatea serviciului consular se efectu-
eaz prin intermediul Departamentelor Externe i Integrrii Europene,
a consulatelor Republicii Moldova peste hotare (Consulatul Republicii
Moldova la Frankfurt, Germania; Consulatul Republicii Moldova la
Bologna, Italia; Consulatul Republicii Moldova la Istanbul, Republica
Turc; Consulatul Moldovei la Odesa, Ucraina) i misiunile diploma-
tice, acreditate cu funcii consulare (25 de ambasade). Activitatea re-
prezentanelor consulare a Republicii Moldova peste hotare este re-
glementat de Hotrrea Guvernului cu privire la statutul consular i
alte acte normative.


68

Subiecte pentru autoevaluare:

1. Definii noiunea de ,,serviciu diplomatic.
2. Determinai funciile misiunii diplomatice.
3. Determinai principalele departamente i funcii ale MAE IE
al RM.
4. Determinai structura i funciile serviciului consular i particu-
laritile acestuia n Republica Moldova.
5. Caracterizai particularitile regimului de viz UERM.

Tematica lucrului individual/cercetri n grup:

1. Facei schema structurii Ministerului Afacerilor Externe al Re-
publicii Moldova.
2. Comparai structura Ministerului Afacerilor Externe al SUA,
Franei i Federaiei Ruse.
3. Determinai deosebirile i asemnrile funciilor MAE IE al
Republicii Moldova i cel al Federaiei Ruse, al Franei i SUA.
4. Determinai rolul MAE IE al Republicii Moldova n promova-
rea politicii externe.


Bibliografie selectiv:

1. Hotrrea Guvernului nr.761-XV din 27.12.2001. cu privire la servi-
ciul diplomatic//Monitorul Oficial nr.20/80 din 02.02.2002.
2. Hotrrea Guvernului nr.744 din 29.06.2007 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii
Moldova//Monitorul Oficial nr.94-97 din 06.07.2007.
3. Hotrrea Guvernului nr.368 din 28.03.2002 cu privire la aprobarea
Statutului Consular//Monitorul Oficial nr.050 din 11.04.2002.
4. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1156 din 04.11.2005 cu
privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe i Inte-
grrii Europene//Monitorul Oficial nr.151 din 11.11.2005.
5. Noul cod al regimului de vize va intra n vigoare la 5 aprilie 2011,
http://www.belta.by/ru/main news other?id=511426.

69

Capitolul IV

DIN ISTORIA SERVICIULUI DIPLOMATIC AL MOLDOVEI

Istoria demonstreaz c diferite comuniti sociale care interac-
ioneaz pe arena internaional au fost cointeresate de faptul c fluc-
tuaia economic i cultural dintre state i ceteni, procesele politi-
ce i sociale care ies n afara hotarelor interstatale, colaborarea i
conflictele i chiar rzboaiele s fie determinate n corespundere cu
anumite reguli care reglementeaz problemele n acest domeniu. n
acest context, un rol deosebit i revine diplomaiei n relaiile interna-
ionale.

1. Geneza diplomaiei statului moldovenesc (secolele XIV-XVII).
2. Diplomaia moldoveneasc n contextul confruntrilor dintre
Marile Puteri n secolele XVIIIXIX.
3. Serviciul diplomatic al Republicii Moldova: istorie i contem-
poraneitate.


1. Geneza diplomaiei statului moldovenesc
(secolele XIVXVII)

Premisele favorabile ntemeierii statului moldovenesc au aprut
ctre mijlocul secolului al XIV-lea, la aceasta contribuind o serie de
factori interni i externi. Cronicile moldoveneti, ca i cele ungureti,
leag constituirea Voievodatului Moldovei de legenda lui Drago.
Acesta ar fi venit din ara Maramureului n timpul vntorii unui
bour la est de Carpai, unde, n valea rului Moldova, a desclecat n
jurul anului 1359 n ara Moldovei.
O a doua etap n constituirea statului medieval moldovenesc este
legat de numele voievodului maramureean Bogdan care a venit n
Moldova ntre anii 1360-1365, reuind s ndeprteze familia
Dragoetilor de la conducerea teritoriului extracarpatic. Prin aceast
aciune a lui Bogdan a fost nlturat i suzeranitatea maghiar, Voie-
vodatul Moldovei devenind stat independent. Bogdan I izbutete, prin
urmare, s-i ating obiectivul de a elibera Moldova de sub dominaia
70

maghiar i de a ntemeia aici o domnie, un stat, o dinastie. ncepnd
din acest moment, Principatul Moldovei se va afirma printre rile n-
vecinate ale Europei i i va afla locul n relaiile internaionale.
Dezvoltarea ca stat a Moldovei s-a datorat n mare msur abilit-
ii i talentului unor domnitori de vaz, care au tiut s mbine arta
negocierilor cu arta militar n vederea asigurrii existenei statalitii
moldoveneti, ameninat ntotdeauna de vecini mai puternici, dornici
de ctiguri teritoriale. Printre aceti ilutri naintai se regsesc, al-
turi de Bogdan I ntemeietorul, demnii si urmai din neamul Muati-
nilor Petru I Muat, n timpul cruia ara Moldovei a ajuns s se
ntind de la munte pn la mare, Alexandru cel Bun, care a reuit
s asigure bunstarea i prosperitatea rii pe plan intern i linitea la
hotare pentru mai bine de treizeci de ani, i bineneles tefan cel
Mare cel mai de vaz domnitor, strateg i ilustru diplomat pe care l-a
avut Moldova vreodat.
Prezena primelor instituii diplomatice moldoveneti a fost ates-
tat practic din momentul ntemeierii statului. Dezvoltarea diplomaiei
moldoveneti este legat n aceast perioad i de situaia specific a
rii Moldovei, independena creia era serios ameninat de vecini
puternici precum Regatul Maghiar i Statul Polon. ntruct statele
menionate reprezentau factorii de baz ce determinau situaia interna-
ional n regiune, Moldova se putea ncadra n activitatea internaio-
nal doar integrndu-se n aceast regiune pentru a-i putea pstra in-
dependena folosind disensiunile dintre ele.
Politica extern era centralizat n minile domnitorului, rolul
acestuia fiind tot att de important i n planul politicii interne. Mrtu-
rie n acest sens este i ceremonialul ncoronrii voievozilor, cel mai
important ceremonial n epoca medieval i moment de referin pen-
tru asumarea puterii politice i militare a conductorului statului. n
ceea ce privete politica extern, domnitorul avea dreptul de a declara
rzboi i de a ncheia pace. ns, valabilitatea actelor de natur extern
a statului era condiionat i de aprobarea lor de ctre marii boieri.
Iat de ce, nc de la nceput s-a impus necesitatea unui dreg-
tor care s se ocupe de problemele diplomaiei statului i acesta a
fost postelnicul, el fiind cel care avea atribuii referitoare la pro-
blemele de protocol, primea trimiii strini i era trimis, la rndul
su, deseori n solii.
71

Dei ntre secolul al XIV-lea i primele decenii ale sec. al XVI-lea
Moldova era n plan extern un stat aflat sub regimul de suzeranitate al
unei mari puteri europene (Poloniei, Ungariei sau, din 1486, a Turci-
ei), fapt soldat uneori cu nclcarea ntr-o anumit msur a suverani-
tii statului moldovenesc, acesta din urm a fost, n general, un stat
european independent. n aceast perioad, diplomaia moldoveneasc
s-a putut afirma i ea ca o activitate independent, contribuind n mod
esenial la consolidarea i centralizarea statului.
Pn la instaurarea suzeranitii otomane, Moldova a avut leg-
turi diplomatice cu numeroase ri, precum Ungaria, Lituania, Polonia,
celelalte dou ri romne, cnezatul Moscovei, statele de la sud de
Dunre i cele din vestul Europei. n perioada Evului mediu, statutul
internaional al Moldovei s-a bazat i pe ncheierea unui mare numr
de tratate i convenii cu statele vecine sau mai ndeprtate, ntre care
se stabileau raporturi politico-diplomatice i militare, acorduri comer-
ciale, convenii de extrdare etc. n cazul relaiilor cu statele vecine,
Moldova, cel puin n perioada Evului mediu clasic, s-a strduit s
obin ntotdeauna prevederi i clauze favorabile, iar discuiile celor
numii n acest post, cu reprezentanii altui stat, vizau cele mai sensibi-
le i detaliate aspecte. Stabilirea frontierei i neacceptarea pretendeni-
lor la tron se enumerau printre cele mai discutate teme. De asemenea,
n relaiile cu Polonia, un subiect mereu prezent, dar i foarte sensibil,
l-a reprezentat statutul Pocuiei, iar cel cu Ungaria frontiera pe linia
Carpailor, posesiunile din Transilvania i relaiile comerciale cu mari-
le trguri. Asigurarea intereselor economice ale rii juca un rol impor-
tant printre scopurile urmrite de diplomaia moldoveneasc n relaii-
le cu alte state. Legturile internaionale de natur economic presu-
puneau intervenii privind autorizarea importrii anumitelor mrfuri,
procese privind interesele negustorilor, cereri de extrdare, acordarea
unor privilegii comerciale negustorilor strini etc.
Indiferent ns de context sau subiect, ansamblul discuiilor i tra-
tativelor purtate cu alte state de diplomaii moldoveni dovedeau res-
ponsabilitate, cunoaterea realitii i a cutumelor, abilitatea diploma-
tic i nu rareori chiar o viziune remarcabil asupra viitorului relaiilor
cu alte state.
Un alt aspect important al relaiilor cu alte state l-a constituit n
aceast perioad i transmiterea de informaii mai ales referitor la
72

planurile i evenimentele din Imperiul Otoman, care dup victoriile
susinute asupra cretinilor n btliile de la Varna (1444) i Kosovo
(1448) a determinat schimbarea definitiv a raportului de for n Eu-
ropa de Sud-Est n favoarea sa.
tefan cel Mare a fost cel mai de vaz domnitor al Moldovei nu
doar din secolul al XV-lea, ci i din ntreaga sa istorie. El a contienti-
zat cu luciditate rolul care i revenea rii sale n lupta antiotoman,
numind-o poarta cretintii, iar solii si au depus eforturi conside-
rabile pentru a-i face pe mai marii vremii s neleag c dac ea va fi
pierdut... atunci toat cretintatea va fi n mare primejdie. Este cert
c aciunile militare ale lui tefan mpotriva turcilor au contribuit n
mare msur la stvilirea expansiunii acestora spre centrul i vestul
continentului. Totui, mai presus de lupta pentru cretinism a fost do-
rina de a apra independena i integritatea rii sale i el a reuit,
atunci cnd nu a mai avut posibilitatea de a nfrunta Poarta, s obin
de la turci recunoaterea i garantarea drepturilor de existen ale rii,
amnnd includerea acesteia din urm n sistemul de dominaie a Im-
periului Otoman.
n general, diplomaia practicat de domnitorii Moldovei n perioa-
da de pn la instaurarea suzeranitii otomane a fost una de anvergur,
iar sistemele lor de alian nu au fost cu nimic mai prejos dect cele ale
conductorilor altor state europene, bazndu-se pe o abil i flexibil
politic de echilibru i contribuind la asigurarea intereselor rii.
Ctre nceputul secolului al XVI-lea, se declaneaz o nou etap
n istoria statului moldovenesc cea a atragerii consecvente a rii n
sfera de influen otoman (15121538). Aadar, n primele decenii ale
secolului al XVI-lea are loc consolidarea juridic a influenei politico-
militare turceti a Imperiului Otoman, se impun relaii de vasalitate a
rii Moldovei fa de Poart. Aceast dependen are ns un caracter
formal: domnitorii moldoveni i-au pstrat drepturile suverane n interi-
orul rii, ct i dreptul de a ncheia tratate de pace i de aliane cu alte
ri. Totui, dependena Moldovei fa de Poart ncepe s creasc. As-
tfel, domnii i pierd treptat dreptul de a declara rzboi i a ncheia pace
cu alte state fr acordul Porii, de a bate moneda proprie, plata tributu-
lui crescnd considerabil fa de secolul al XV-lea.
Dup campania otomanilor din 1538, n raporturile Moldovei cu
Poarta otoman intervin schimbri fundamentale legate de trecerea de
73

la suzeranitatea formal i protectoare a rii la suzeranitatea efectiv
i restrictiv a turcilor asupra sa. Dei ara nu este transformat n pa-
alc, se formeaz precedentul numirii domnului de ctre Poart i a
nvestirii domnilor de ctre sultan, crete numrul drilor oficiale i
neoficiale fa de Imperiu, se impune necesitatea trimiterii ostaticilor
la Istanbul etc. De acum nainte activitatea domnilor va fi suprave-
gheat de un detaament de ieniceri, ceea ce trebuia s-i limiteze pe
acetia n promovarea politicii externe i s confirme dependena rii
fa de sultan. Perioada anilor 1538-1711 este apreciat ca epoca stabi-
lirii definitive a dominaiei politice, economice i militare a Turciei
asupra Moldovei.
Instaurarea suzeranitii otomane a determinat i apariia diploma-
ilor cu un caracter permanent capuchehaie ageni acreditai de
domni pe lng Poart. Aceti ageni erau alei cu grij de domnitori
dat fiind importana misiunii lor. Ei aveau n subordine secretari, tl-
maci, ceaui, precum i un personal de paz. Totui, situaia
capuchehaielor era una destul de dificil, ntruct atunci cnd turcii se
ndoiau de fidelitatea domnitorilor, viaa lor era n pericol. n afar de
capuchehaie acreditai pe lng Poart, n perioada dominaiei otomane
au mai existat i reprezentani oficioi ai Moldovei peste hotarele Impe-
riului Otoman, spre exemplu, n Polonia sau Austria. Aceti ageni tole-
rai de turci aveau, de regul, misiunea de a colecta informaii folositoa-
re Porii otomane, dar de cele mai deseori activitatea lor, mai ales nce-
pnd din a doua jumtate a secolului al XVII-lea, facilita desfurarea n
paralel a unei activiti diplomatice independente. n consecin, nu pu-
tem afirma c odat cu instaurarea suzeranitii otomane, activitatea
diplomaiei moldoveneti a ncetat sau s-a limitat doar la promovarea
politicii i intereselor Porii otomane. Neoficial, instituiile diplomatice
moldoveneti au continuat s joace, prin intermediul diplomaiei secre-
te, un rol important n istoria sud-estului Europei.


2. Diplomaia moldoveneasc n contextul confruntrilor
dintre Marile Puteri n secolele XVIII-XIX

La finele secolului al XVII-leanceputul secolului al XVIII-lea,
n Principate au loc schimbri eseniale sociale i economice n sens
74

negativ. Spaiul cronologic dinte anii 1711 i 1812 (etapa fanariot)
include atingerea punctului culminant de ctre influena turceasc i
transformarea statutului de independen a Moldovei n unul ficional.
n acelai timp, mai ales din a doua jumtate a acestui secol, Moldova
se va transforma ntr-un teatru al confruntrilor dintre marile puteri
europene, n special, dintre Rusia i Turcia.
Dup campania la Prut a lui Petru I, care a finalizat cu nfrnge-
rea armatelor moldo-ruse la Stnileti (iulie 1711) i plecarea armate-
lor ruse din Moldova, Poarta a luat o serie de msuri cu caracter poli-
tico-militar, strduindu-se s evite pe viitor ncercrile Principatului de
a se elibera cu ajutorul Rusiei.
O msur politic serioas n acest sens a constituit-o schimbarea
ordinii numirii domnitorilor. Din anul 1711, n Moldova i, 1716, n
ara Romneasc, sultanul a decis s nu mai ncredineze tronurile
Principatelor domnitorilor pmnteni, ci s numeasc direct doar per-
soane ce fceau parte din mediul grecilor fanarioi din Istanbul, muli
dintre care i-au dovedit loialitatea n calitate de dragomani ai Porii.
Noul sistem de guvernare a fost numit n literatura istoric turco-
fanariot i a fiinat pn la 1821.
Creterea dependenei Moldovei fa de Poart s-a rsfrnt i asu-
pra situaiei sale internaionale. Dei nu au avut loc schimbri oficiale n
statutul de politic extern a rii, activitatea domnitorilor n relaiile
internaionale se deosebea de perioada precedent, fanarioii slujind cu
credin intereselor Porii i refuznd s intre n coaliiile antiotomane.
Acest lucru a determinat ca boierimea local, mai ales n condiiile cri-
zei crescnde a Imperiului Otoman, s preia iniiativa participrii la lup-
ta antiotoman alturi de puterile cretine din zon. Astfel, ctre a doua
jumtate a secolului al XVIII-lea, se activizeaz aciunile diplomatice n
vederea nlturrii dominaiei otomane, cu ajutorul celor dou mari im-
perii limitrofe, Rusia i Austria, tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774)
fiind semnificativ n acest sens prin consecinele sale pentru ambele
Principate. n urma tratatului respectiv, Moldova i ara Romneasc
i-au mbuntit statutul politico-juridic n cadrul Imperiului Otoman,
printre cele mai importante prevederi enumerndu-se revenirea princi-
patelor la statutul de sub sultanul Mehmed al IV-lea: s aib la Constan-
tinopol consuli naionali, minitrii Rusiei s poat interveni pe lng
Poart n favoarea Principatelor etc
3
.
75

Datorit creterii rolului Principatelor n politica Marilor Puteri,
ctre anii '80-'90 ai secolului al XVIII-lea, acestea din urm sunt coin-
teresate s-i consolideze influena, lucru ce se va nfptui mai ales
prin intermediul deschiderii consulatelor proprii n Moldova i Mun-
tenia. nfiinarea consulatelor strine (Rusia 1779-1782; Austria
1783; Frana 1795; Prusia 1798; Marea Britanie 1803) va spori
posibilitatea de lrgire a orizontului politic al domnitorilor i boierimii
locale interesai n emanciparea politic a rii de sub suzeranitatea
otoman i protectoratul rusesc (instituit la 1774 prin tratatul de la
Kuciuk-Kainargi). Consulatele strine s-au implicat adnc n activita-
tea Principatelor, cu importante consecine de ordin economic, politic
i social. Dei prezena lor aici a servit i intereselor naionale ale
Principatelor, acest lucru s-a fcut doar n msura n care atare activi-
tate corespundea politicii promovate de statele respective n Balcani.
n acelai timp, amestecul consulilor n viaa intern a Principatelor i
crearea prin intermediul jurisdiciei consulare a unui adevrat stat n
stat aducea prejudicii intereselor naionale, mai ales n dezvoltarea
social-economic. Cu toate acestea, trebuie accentuat c nfiinarea
consulatelor strine a nsemnat mai ales o recunoatere a autonomiei
Principatelor, iar reprezentanii marilor puteri acreditai aici au fcut
s creasc interesul acestor puteri i al opiniei publice europene pri-
vind soarta Moldovei i rii Romneti.
Lrgirea contactelor politice ale Principatelor cu alte ri occiden-
tale se afla ntr-o corelaie direct cu procesele ce aveau loc pe arena
internaional, cu schimbarea raportului de fore din Europa. Este vor-
ba, pe de o parte, despre dispariia Poloniei de pe harta politic a Eu-
ropei i de rzboaiele napoleoniene, pe de alt parte, n timpul crora
N. Bonaparte distrugea, n urma cuceririi statelor europene, feudalis-
mul perimat: rsturna regimurile medievale, abroga privilegiile nobili-
are i cele bisericeti, elibera ranii de sub iobgie, introducnd n ele
Codul su civil.
nceputul secolului al XIX-lea a fost marcat de o rivalita-
te franco-rus deosebit de dur n cadrul luptelor coaliiilor anti-
franceze. n condiiile succeselor obinute de Napoleon mpotriva coa-
liiei a III-a antifranceze i a dificultilor formrii celei de-a patra, a
presiunii diplomatice i militare crescnde a Parisului i mai ales a
contradiciilor dintre Imperiul Otoman, pe de o parte, i Austria,
76

Anglia i Rusia, pe de alt parte, a avut loc o schimbare cardinal n
politica Porii. Unul dintre scopurile de baz l-a constituit eliminarea
influenei Rusiei i restabilirea autoritii nelimitate a sultanului n
Principate. n consecin, Poarta va nlocui fr acordul Rusiei domni-
torii Moldovei i Munteniei. Negocierile iniiate de Rusia n vederea
restabilirii statutului Principatelor nu au avut succes, fapt ce a deter-
minat izbucnirea rzboiului ruso-turc dintre anii 18061812, care s-a
sfrit cu anexarea Basarabiei (Moldova din stnga Prutului) la Rusia
n urma pcii de la Bucureti (16 mai 1812).
Basarabia n cadrul Imperiului arist a avut iniial statut de regiu-
ne autonom (18131873) cu reducerea treptat a drepturilor, iar din
1873 de simpl gubernie ruseasc. n aceste condiii, nu putem
vorbi, bineneles, de existena unei activiti diplomatice de oricare
natur ar fi fost aceasta.


3. Serviciul diplomatic al Republicii Moldova:
istorie i contemporaneitate

n urma revoluiei ruse din februarie 1917, o serie de naiuni i
popoare din cadrul Imperiului Rus au nceput lupta pentru autodeter-
minare naional i statal. La 2 decembrie 1917 Basarabia a fost pro-
clamat de organul legislativ suprem al regiunii Sfatul rii Republic
Democratic Moldoveneasc. Iniial, n componena Republicii Fede-
rative Ruse, iar din 24 ianuarie 1918 ca stat independent. innd
cont de mprejurrile dificile (primul rzboi mondial), pericolele i
ameninrile la adresa existenei sale, RDM n-a fiinat prea mult, la 27
martie 1918, Sfatul rii votnd unirea cu Romnia.
Intrnd n componena Romniei Mari la finele primului rz-
boi mondial, Basarabia a fost iniial o formaiune autonom, dar la
27 noiembrie 1918 aceasta a devenit o simpl provincie romneas-
c, fr dreptul de a fi reprezentat n relaiile internaionale. n
urma reanexrii de ctre URSS (succesoarea Rusiei ariste) a Basa-
rabiei la 28 iunie 1940, aceasta din urm a fost inclus printre re-
publicile unionale, numindu-se RSSM i cuprindea o suprafa de
33,7 mii km ptrai i o populaie de 2,7 mln. oameni. La baza acti-
vitii statului sttea Constituia adoptat n anul 1941, dar ea nu
77

prevedea dreptul la activitatea diplomatic, la promovarea unei po-
litici externe proprii.
Ca urmare a intrrii Romniei i URSS n cel de-al doilea rz-
boi mondial, Basarabia a revenit pentru o perioad de trei ani n
componena Romniei, dar ncepnd din 29 august 1944 i pn la
23 iunie 1990, ea a fost ocupat din nou de ctre armatele soviet i-
ce. Dup revenirea Basarabiei n componena URSS n 1944, de
asemenea, nu a existat vreun acces pentru RSSM la discursul inter-
naional n vederea soluionrii problemelor sale. Abia ntre anii
1946-1947 au fost introduse schimbri n Constituia RSSM prin
care Moldova obinea dreptul s fie reprezentat n relaiile interna-
ionale, s menin relaii directe cu statele strine, s ncheie n e-
legeri i s fac schimb de reprezentani diplomatici i consulari.
Sovietul Suprem al RSSM avea dreptul s numeasc i s recheme
reprezentanii si diplomatici din rile strine, s primeasc scriso-
rile de acreditare i de rechemare a reprezentanilor diplomatici ai
statelor strine acreditai n RSSM.
Dar aceste drepturi, fiind formal declarate, nu au fost exercitate.
n aceast perioad, Guvernul RSSM n-a avut ministru de externe, n-a
stabilit relaii diplomatice cu alte state. Moldova nu era recunoscut de
alte ri ca stat suveran. ntreaga activitate a RSSM att pe plan intern,
ct i pe plan extern era controlat de Moscova. n domeniul politicii
externe, RSSM trebuia s urmeze elurile, sarcinile i principiile
politicii externe fixate n Constituia URSS.
Moldova a participat ntr-un fel la constituirea i meninerea con-
tactelor de ordin politic, economic, cultural ale URSS cu alte state.
Astfel, ntre 19561985, RSSM a fost vizitat de peste 200 de delega-
ii ale partidelor comuniste, democratice, ale organizaiilor politice,
sindicatelor, asociaiilor de prietenie i ale altor formaiuni politice i
obteti din diverse ri ale lumii. Reprezentanii PCM i ai organelor
de stat din RSSM erau inclui n componena unor delegaii ale URSS,
care plecau n alte state cu anumite misiuni de ordin politic, diploma-
tic, economic, cultural.
Pe arena internaional, Moldova a fost reprezentat de Societatea
moldoveneasc de prietenie i relaii culturale cu rile strine (SMP),
fondat n decembrie 1958 din iniiativa a 40 de organizaii, ntre-
prinderi, colhozuri, sovhozuri, uniuni de creaie i instituii de nv-
78

mnt. Principalul scop al SMP era propagarea valorilor socialismu-
lui, a ideilor leniniste n strintate. Astfel, au fost expediate n zeci de
ri 11 mii de cri i reviste, 50 de expoziii foto, 13 expoziii ale ar-
titilor plastici din RSSM, multe filme documentare. Din 1975 pn n
1985 Moldova, prin intermediul SMP, a participat la zilele URSS n
17 ri din Europa, Asia, Africa i America Latin. De asemenea,
Moldova a participat activ la micarea oraelor nfrite.
Dei aceste forme i metode de lucru au contribuit la propagarea
culturii moldoveneti peste hotare, la consolidarea relaiilor reciproce
dintre Moldova i alte ri ale lumii, aceast modalitate de a menine
contacte cu strintatea, impus de URSS, a condus la faptul c RSSM
a rmas totui o terra incognita n lume.
Ctre a doua jumtate a anilor80 ai secolului XX se intensific
micarea pentru reforme i de eliberare naional att n cadrul URSS,
ct i n RSSM. La 23 iunie 1990, Parlamentul RSSM a adoptat De-
claraia cu privire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneti. n document se meniona c suveranitatea RSS Moldo-
va este condiia fireasc i necesar a existenei statalitii Moldo-
vei. De asemenea, se accentua c RSSM este un stat unitar, indivi-
zibil. Frontierele RSSM pot fi schimbate numai n baz de acorduri
reciproce ntre RSSM i alte state suverane, n conformitate cu voina
poporului.
n Declaraie se mai meniona c RSSM va participa benevol la
reuniuni de state i va avea reprezentanii si n alte state. Prin Decla-
raia din 23 iunie 1990 a fost pus nceputul constituirii serviciului di-
plomatic naional.
Declaraia de independen din 27 august 1991 a reprezentat o
etap important n constituirea serviciului diplomatic naional.
Republica Moldova a devenit subiect al dreptului internaional prin
desfurarea procesului de recunoatere de ctre alte state i stabili-
re a relaiilor diplomatice. Ea a fost acceptat ca membru al CSCE
la 30 ianuarie 1992, Europa lund astfel act de cunotin despre
existena sa. n aceeai zi, Republica Moldova a devenit membru
cu drepturi depline al ONU. n scurt timp, Moldova a fost recunos-
cut oficial de 112 state ale lumii. Un volum enorm de munc n
vederea recunoaterii Republicii Moldova pe arena internaional a
fost depus de Comisia pentru relaii externe a Parlamentului. La 5
79

februarie 1993, Biroul Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei
a acordat Republicii Moldova statutul de invitat special la Consiliul
Europei. Noua calitate de subiect al dreptului internaional, recu-
noscut de alte state, a permis Moldovei lansarea procesului de nfi-
inare a misiunilor diplomatice peste hotarele rii, n scurt timp
fiind stabilite relaii diplomatice cu 60 de state.
La Chiinu s-au deschis rapid primele 8 ambasade ale Rom-
niei, SUA, Chinei, Rusiei, Bulgariei, Ungariei, Israelului, Turciei i
reprezentana Republicii Belarus. Au fost, de asemenea, acreditai prin
cumul 5 ambasadori reprezentnd interesele Australiei, Canadei, Fili-
pinelor, Danemarcei i Mexicului.
Concomitent, pn la 1994 au fost deschise i primele 8 ambasa-
de ale Republicii Moldova n Romnia, SUA, Rusia, Belarus, Bulga-
ria, Ucraina, Austria, Belgia i o reprezentan permanent la ONU.
Ctre 1997 funcionau deja 14 misiuni diplomatice n statele cu care
Republica Moldova ntreinea relaii prieteneti tradiionale i exista
un anumit nivel de colaborare n domeniile economico-comercial i
politic. La momentul actual, peste hotarele rii activeaz 25 ambasa-
de, patru reprezentane permanente, trei consulate generale i un con-
sulat. n acelai timp, cea mai mare parte a ambasadorilor moldoveni
sunt acreditai prin cumul i n alte state, astfel, Republica Moldova
are ambasade acreditate n 53 de state i reprezentane permanente pe
lng 22 organizaii internaionale.
Dei existena sa statal a fost supus unor grele ncercri de-a
lungul timpului, Moldova se regsete i astzi pe harta Europei.
Aceasta demonstreaz puterea de rezisten i voina a rii noastre
de a exista i de a-i afirma statalitatea i independena. Chiar dac
constituirea i consolidarea serviciului diplomatic naional, dup
afirmarea Moldovei ca subiect al relaiilor internaionale, a fost
nsoit de numeroase dificulti legate de lipsa experienei i a
specialitilor n domeniul diplomaiei, aceste goluri sunt acoperite
prin apariia unor generaii de tineri diplomai, care contribuie la
promovarea unei politici externe menite s asigure interesele nai o-
nale i prestigiul rii pe plan internaional. n consecin, obiect i-
vele n vederea ncadrrii Moldovei n comunitatea statelor civil i-
zate i a unui viitor mai bun al acesteia nu sunt compromise, avnd
perspective de realizare.
80

Subiecte pentru autoevaluare:

1. Stabilii etapele parcurse de ara Moldovei n procesul consti-
tuirii sale statale.
2. Determinai caracteristicile i principalele direcii de activitate
ale diplomaiei moldoveneti pn la instaurarea dominaiei otomane.
3. Analizai particularitile activitii diplomatice moldoveneti
n contextul dominaiei otomane.
4. Evaluai statutul RSSM n componena URSS i modul su de
participare la relaiile internaionale.
5. Estimai locul i rolul Republicii Moldova pe arena internaio-
nal ca stat independent la etapa actual.


Tematica pentru lucrul individual / cercetri n grup:

1. Statutul politico-juridic al Moldovei n cadrul sistemului de
dominaie otoman.
2. Problema Basarabiei n relaiile internaionale n sec. al
XIX-lea.
3. Particularitile activitii diplomatice moldoveneti nainte de
instaurarea dominaiei otomane.


Bibliografie selectiv:

1. Moldova n contextul relaiilor politice internaionale. 1387-1858.
Tratate. Chiinu, 1992.
2. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pn n epoca modern.
Chiinu, 1992.
3. Papacostea erban. tefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
1504), Bucureti, 1990.
4. tefanescu tefan. Gndirea politic a lui Dimitrie Cantemir i rela-
iile Moldovei cu statele vecine la nceputul veacului al XVlll-lea. La 300 de
ani de la naterea lui Dimitrie Cantemir. Bucureti, 1974.
5. Gona Gh. ara Moldovei i Imperiul osman (sec.XVXVI). Chii-
nu, 2000.

81

COMPARTIMENTUL II

ASPECTE PRACTICE ALE SERVICIULUI DIPLOMATIC

Practica serviciului diplomatic reprezint nivelul de selectare,
pregtire i perfecionare profesional a personalului, utilizarea real a
potenialului diplomatic existent n scopul promovrii politicii externe
a statului i aprrii intereselor naionale, sporirii prestigiului i autori-
tii lui pe arena internaional.
Confruntrile politice interne n perioada declarrii independenei
politice a statului defavorizeaz crearea condiiilor necesare pentru
formarea potenialului diplomatic respectiv. Tnrul stat nu dispune de
diplomai care ar fi n stare s neleag, s determine i s promoveze
interesele naionale ale statului su, mai mult chiar, nu dispune nici de
timpul necesar pentru pregtirea acestora.
Personalul pentru serviciul diplomatic n aceste condiii este se-
lectat dintre cei mai activi militani pentru independena statului, care
graie calitilor i pregtirii profesionale ar corespunde cerinelor ac-
tivitii diplomatice. Pregtirea personalului se efectueaz n confrun-
trile diplomatice. ns cerinele fa de corpul diplomatic, n cuno-
tin de protocol diplomatic, de asigurarea cu documentele necesare i
a securitii serviciului diplomatic, dar i manifestarea calitilor per-
sonalului n confruntarea dur cu omologii si n cadrul diplomaiei
multilaterale, devin o sarcin primordial pentru toate statele tinere,
iar cunoaterea profund a acestor probleme este obligatorie pentru
viitorii specialiti n domeniul relaiilor internaionale.
Analiza practicii contemporane a diplomaiei moldoveneti eviden-
iaz, de asemenea, i o acut necesitate a studierii profunde a tuturor
direciilor de activitate a serviciului diplomatic. Cu regret, constatm c
chiar dac s-au scurs aproape dou decenii de existen a statului inde-
pendent i de pregtire a specialitilor autohtoni n domeniul relaiilor
internaionale, n societate nc nu s-a nregistrat un salt calitativ n acti-
vitatea diplomaiei naionale. Mai mult, n mijloacele de informare n
mas practic lipsesc materiale legate direct de problemele diplomaiei,
de dificultile soluionrii lor, nu sunt reflectate succesele i nereuitele
diplomailor moldoveni i a conducerii politice a rii.
Materialele inserate n acest capitol vor facilita cunoaterea unor di-
recii i aspecte ale activitii practice a structurilor serviciului diplomatic.
82

Capitolul V

SECURITATEA SERVICIULUI DIPLOMATIC

Problema garantrii securitii serviciului diplomatic s-a impus
cu stringen att n vederea asigurrii condiiilor pentru ndeplini-
rea funciilor sale, ct i datorit riscurilor permanente cu care se
confrunt aceast instituie. Necesitatea garantrii securitii servi-
ciului diplomatic s-a manifestat chiar din momentul apariiei acestei
instituii i a evoluat n strns corelaie cu riscurile internaionale
pe care le presupune, dar i n corespundere cu dreptul internaio-
nal. Practica diplomatic a scos n eviden diferite aspecte ale se-
curitii serviciului diplomatic. Astfel, dac ar fi s ne raportm la
riscurile pe care le comport aceast activitate, atunci se evidenia-
z securitatea fizic, informaional i psihologic a celora care
sunt implicai n activitatea misiunilor diplomatice. n condiiile ac-
tuale toate tipurile de securitate se impun ca absolut necesare, iar
diversificarea ameninrilor pe arena internaional, dar i apariia
unor noi riscuri la adresa activitii serviciului diplomatic, au con-
dus la elaborarea unor extinse strategii statale care urmresc ga-
rantarea securitii acestei instituii, totodat, conducnd la negoci-
eri ale acestei probleme pe arena internaional, fiind elaborate re-
guli stricte, imperative reciproc avantajoase pentru state. n pofida
faptului c au fost acceptate reguli internaionale general obligato-
rii care urmresc securizarea activitii diplomatice, statele iau i
unele msuri individuale pentru realizarea acestui obiectiv. Astfel,
regula conform creia gradul de securitate a serviciului diplomatic
trebuie s fie adecvat riscurilor existente a condiionat apariia
altei reguli conform creia fiecare ar este n drept s ntreprind
msuri speciale n vederea protejrii localului ambasadei, comuni-
caiilor acesteia, transportului i potei de un oarecare acces sau
intervenie extern.

1. Aspecte generale privind securitatea serviciului diplomatic.
2. Securitatea personalului i misiunii diplomatice.
3. Securitatea informaional a serviciului diplomatic.

83

1. Aspecte generale privind securitatea
serviciului diplomatic

Pe parcursul evoluiei istorice a comunitii internaionale, di-
plomaia s-a impus ca una dintre cele mai importante activiti ale sta-
tului, constituind concomitent un important element al puterii, dar,
totodat, i o activitate fundamentat pe aceasta. Definit, de regul,
ca activitatea comunicrii oficiale dintre state, desemnat n vederea
promovrii politicii externe prin acorduri oficiale i ajustri tacite,
diplomaia cere o atenie deosebit privind garantarea unui mediu
stabil i securizat al desfurrii sale, sau n situaii caracterizate de
insecuritate i nesiguran este posibil ca diplomaia s fie incapabil
a-i realiza misiunea i sarcinile sale. n acest sens, se impune garan-
tarea securitii serviciului diplomatic ca una dintre cele mai actuale
sarcini ale statelor, care de rnd cu alte instituii statale urmresc pro-
movarea la un nalt nivel a intereselor naionale. Problema garantrii
securitii serviciului diplomatic i, n special, a misiunilor diplomati-
ce externe, nu este deloc nou. Msuri de garantare a securitii misiu-
nilor diplomatice au fost ntreprinse nc de la apariia acestor institu-
ii. Cu timpul, s-a ajuns la semnarea unor acte internaionale speciale
care aveau drept obiectiv garantarea securitii celor implicai n acti-
vitatea diplomatic.
Securitatea serviciului diplomatic constituie un element incontes-
tabil al practicii diplomatice contemporane care se bucur de o atenie
sporit din partea tuturor statelor lumii. Lund n consideraie faptul c
serviciul diplomatic se afl ntr-o continu evoluie, inseparabil de
situaia internaional, trebuie menionat c i problema securitii ser-
viciului diplomatic a evoluat ntr-o strns legtur cu nsi noile rea-
liti internaionale, fiind necesar o continu adaptare a sistemului
securitii diplomatice la noile provocri ale situaiei internaionale
complicate.
Aadar, fiind un element indispensabil al practicii diplomatice,
securitatea serviciului diplomatic este o stare de fapt a acestuia, asigu-
rnd imposibilitatea survenirii factorilor perturbatori care ar putea m-
piedica funcionarea normal a sistemului diplomatic, ce ine att de
aspectele tehnico-materiale i de personal ale serviciului diplomatic,
ct i de aspectele informaional-psihologice ale persoanelor implicate
84

n atare serviciu. n acest sens, securitatea serviciului diplomatic se
evideniaz prin caracterul multidimensional i multiaspectual al su,
problematica variind de la garantarea integritii fizice a personalului
diplomatic pn la garantarea securitii informaiei. Totodat, garan-
tarea securitii personalului diplomatic implic, de asemenea, un ir
de aciuni care nu se limiteaz numai la aspectele fizice ale securitii
personalului, dar i la anumite elemente psihologico-informaionale,
fapt ce extinde complexul securitii diplomatice la domenii ce in de
psihologia relaiilor interumane, fiind posibil a fi evideniat o noiune
mult mai larg a securitii serviciului diplomatic. Deci, securitatea
serviciului diplomatic constituie totalitatea msurilor i aciunilor n-
treprinse de ctre state, orientate spre garantarea bunei funcionri a
sistemului diplomatic n ntregime i realizate n diversele domenii ale
interaciunilor sociale internaionale, att ca urmare a nelegerilor in-
terstatale, ct i prin intermediul politicilor statale naionale ale statu-
lui acreditat.
Fiind o component indispensabil a serviciului diplomatic, ga-
rantarea securitii acestuia a existat ntotdeauna n practica diplomati-
c, aceasta dezvoltndu-se n strns corelare cu nsi evoluia siste-
mului diplomatic. Deci, garantarea securitii celor care sunt antrenai
n dialogul dintre state poate fi evideniat nc la etapa n care aceast
activitate a statului abia se profileaz. Practic, n toate sistemele di-
plomatice ale perioadei antice poate fi observat caracterul special al
ambasadorului sau nsrcinatului cu afacerile statului. n Grecia antic
regula comportamentului cu cinste fa de diplomatul strin i asigu-
rrii unei bune primiri a acestuia s-a impus n tradiia diplomatic
greac, dei au fost atestate cazuri cnd ambasadorii statelor strine
erau maltratai.
n Roma antic, att n perioada Republicii, ct i n perioada Im-
periului, persoana ambasadorului era protejat conform tradiiilor, dar
i a legilor. De asemenea, uneori ambasadorii erau nsoii de escorte
militare care aveau un dublu scop: pe de o parte, sporirea prestigiului
misiunii, dar i garantarea aprrii ei n timpul deplasrilor. Totodat,
legislaia Imperiului Roman prevedea caracterul aproape sacru, ina-
movibil al ambasadorului, inclusiv al celora care reprezentau statele
cu care Imperiul era antrenat n rzboaie. Dac cineva va prejudicia
ambasadorului sau ambasadei, chiar i a unui stat dumnos, o aseme-
85

nea fapt va constitui o nclcare a dreptului popoarelor, deoarece am-
basadorii sunt considerai persoane sacre (sancti habetur legatum).
Practica acceptrii unui anumit set de reguli care s garanteze un
grad mai sporit de securitate a celor ce erau implicai n activitatea
diplomatic a fost preluat i n lumea arab, emisarilor fiindu-le re-
cunoscut un anumit grad de imunitate care s-a impus cu regularitate n
dialogul cu alte entiti ale lumii, acest caracter sacru al emisarilor
altor popoare fiind ntrit n scrierile religioase ale Islamului.
Regula privind imunitatea persoanei emisarului diplomatic a fost
practicat i n epoca diplomaiei medievale. Astfel, practica diploma-
tic a Imperiului Bizantin recunotea regula menionat, iar persoanele
care erau ameninate puteau apela la susinere i protecie din partea
ambasadorului. Totui, dei era instituit interdicia asasinrii ambasa-
dorilor, s-au nregistrat cazuri cnd ambasadorul a fost arestat, acest
fapt, de regul, genernd aciuni similare din partea celeilalte pri.
Aa s-a ntmplat n confruntarea dintre mpratul Iustinian i regele
goilor Teodat. Datorit faptului c emisarilor diplomatici n Evul me-
diu deja le era recunoscut un anumit grad al imunitii, erau atestate
cazuri cnd soliilor li se alturau negustorii, care intrau astfel sub pro-
tecia solului diplomatic.
Securitatea privind activitatea diplomatic n perioada antic i
medieval se refer mai mult la garantarea securitii fizice emisaru-
lui diplomatic i persoanelor care l nsoeau. n acest sens, era impor-
tant ca emisarului s-i fie asigurat deplasarea pn la locul de desti-
naie, precum i posibilitatea transportrii i oferirii darurilor din par-
tea misiunii diplomatice, care simbolizau dovada respectului fa de
statul destinatar. De asemenea, era important ca emisarului s-i fie
prezentate anumite garanii ce in de asigurarea inamovibilitii per-
soanei sale, fapt ce constituia o condiie a ndeplinirii cu succes a sar-
cinilor sale diplomatice.
Dezvoltarea practicii diplomatice italiene n Epoca Renaterii a
generat profunde transformri n cadrul activitii diplomatice, prin
urmare, i n cadrul sistemului de securitate a serviciului diplomatic.
Astfel, pe lng faptul c s-a instituit regula misiunilor diplomatice
permanente, diplomaia italian n Epoca Renaterii este semnificativ
i prin aceea c n cadrul practicii diplomatice a fost instituit sistemul
organizat al informrii cu privire la evenimentele din statul acreditar,
86

dar i n plan regional, ambasadorii fiind obligai a informa la rndul
lor guvernele sale despre aceste evenimente din statul acreditar. n
acest scop, o dat n sptmn, iar ulterior i mai des, acetia aveau
misiunea de a expedia guvernului aa-numitele depee. n baza acesto-
ra, statul acreditat i forma o imagine general cu privire la schimb-
rile din ara acreditar, dar i din regiune n general. Aceast evoluie a
condiionat implicaii profunde i n domeniul garantrii securitii
serviciului diplomatic. Noua component a serviciului diplomatic, cea
informaional, a condus la necesitatea garantrii securitii informai-
ei i secretului depeelor.
Obligaia de a trimite regulat scrisori de informare n ar impu-
nea ambasadorul s recurg la serviciile nu numai ale curierilor di-
plomatici speciali, dar i la serviciile ce le-ar fi putut oferi negustorii,
marinarii sau alte persoane care circulau spre ara de origine a misiu-
nii. Protejarea informaiei ntr-o astfel de situaie era o chestiune deo-
sebit de complicat, ct i garantarea securitii curierului diplomatic,
interceptarea acestuia fiind relativ simpl. n acest sens, aceeai in-
formaie era trimis n ar pe diferite ci, recurgndu-se totodat la
criptarea ei.
Criptarea informaiei s-a dovedit a fi un obiect al ateniei deosebi-
te din partea guvernatorilor oraelor-state italiene. De exemplu, n Ve-
neia din Epoca Renaterii guvernul meninea un serviciu distinct al
criptografilor, care aveau ca obiectiv nu numai criptarea i decriptarea
informaiei, dar i inventarea unor noi coduri de criptare. De multe ori
criptarea corespondenei diplomatice trezea nemulumirea statului
acreditar, cum de exemplu a fost reacia sultanului Baiazid II cnd
aflase c emisarul diplomatic al Veneiei expedia guvernului su scri-
sori criptate, ordonndu-i acestuia s prseasc imperiul n trei zile.
Aceast practic a statelor italiene de ascundere a sensului real al scri-
sorii de informare a condus la apariia criptografiei sistem de modi-
ficare a scrisorii cu scopul de a face inaccesibil nelegerea acesteia
de ctre persoanele neiniiate. Cu timpul, criptografia a intrat n prac-
tica internaional, devenind un element indispensabil al activitii
diplomatice.
Dei tradiia garantrii i respectrii securitii emisarului diplo-
matic a fost contientizat de ctre majoritatea actorilor relaiilor di-
plomatice, totui, epoca medieval i modern a cunoscut exemple de
87

nclcare flagrant a acestei tradiii. Astfel, asasinarea n 1541 a amba-
sadorului Antonio Rincon, trimisul francez pe lng sultanul Turciei,
i a lui Cesare Fregoso, care ar fi trebuit s fie reprezentantul Franei
la Veneia, ambii aflndu-se n drum spre locul de destinaie, a scos n
eviden caracterul imperfect al normelor ce ar garanta securitatea
emisarilor diplomatici, genernd profunde discuii ntre juritii timpu-
lui privind tranzitarea teritoriilor de ctre emisari, precum i drepturile
ce ar urma s le revin. Aadar, regulile instituite n practica diploma-
tic nu erau totalmente asigurate de riscul nclcrii. Dei n epoca
modern a fost recunoscut limitat principiul extrateritorialitii misiu-
nilor, n practic acesta de multe ori era nclcat. De exemplu, n 1708,
A.A. Matveev, ambasadorul Rusiei la Londra, a fost arestat din cauza
unor datorii acumulate.
Apariia statelor cu adevrat suverane ca urmare a transformrilor
survenite n urma semnrii Tratatului de Pace de la Westfalia din 1648
a condus la evoluarea legilor de garantare a securitii serviciului di-
plomatic. Oricum, tradiiile instituite n decursul secolelor nu erau n-
totdeauna respectate, cazurile nclcrii acestora fiind destul de frec-
vente. Astfel, n secolul XVIII, odat cu declaraiile de rzboi ale Tur-
ciei mpotriva Rusiei, toi reprezentanii diplomatici rui de la Istanbul
au fost arestai. Sau alt exemplu de nclcare a inviolabilitii diploma-
tului servete atacul asupra ambasadei Rusiei de la Teheran din ianua-
rie 1829, organizat de ctre aa-numiii aprtori ai credinei Islamu-
lui n urma cruia aproape ntreg personalul misiunii a fost asasinat.
Secolul XX s-a evideniat prin turbulene profunde care s-au ma-
nifestat att pe plan politic i economic, ct i pe plan tehnologic i
chiar cultural. n acest sens, apariia noilor tehnologii a ridicat la un
nou nivel problema garantrii securitii diplomatice. Noile tehnologii
nu numai c au facilitat sub multe aspecte munca diplomatului i a
ntregului personal, dar a generat i noi impedimente, i necesiti n
garantarea securitii informaiei n cadrul activitii diplomatice. De
asemenea, aceast etap a dezvoltrii securitii serviciului diplomatic
s-a evideniat prin apariia unor noi ameninri la adresa securitii
internaionale, printre care cea a terorismului. Ameninarea terorist a
determinat profunde implicaii n cadrul activitii de garantare a secu-
ritii serviciului diplomatic, a diplomatului, misiunii i a personalului
diplomatic, aceste instituii constituind o int vizat frecvent de ctre
88

teroriti. Astfel, ntr-un raport al Departamentului de Stat al SUA din
2004, se meniona c pe parcursul anilor 1994-2003 din totalul de
3 225 atacuri teroriste, 270 au fost organizate mpotriva instituiilor
diplomatice. Este evident ntr-un astfel de context c garantarea secu-
ritii se impune ca element incontestabil al organizrii activitii di-
plomatice care necesit eforturi considerabile att din partea statului
acreditar, ct i din partea statului acreditat.


2. Securitatea personalului i misiunii diplomatice

Serviciul diplomatic constituie un element important n dezvolta-
rea sistemului de relaii internaionale. n pofida faptului c n condi-
iile globalizrii asistm la o transformare profund a relaiilor interna-
ionale, determinat i de participarea unui important numr al actori-
lor nestatali n desfurarea acestora, oricum, statele continu s ps-
treze convingerea precum c instituiile i relaiile diplomatice repre-
zint mijlocul cel mai eficace de dezvoltare a relaiilor interstatale.
Creterea numrului de state n ultimul secol i apariia unui numr
considerabil de organizaii i instituii internaionale a determinat in-
tensificarea fr precedent a activitii diplomatice i, n consecin, a
condus la creterea numrului de persoane cu statut diplomatic. Dei
ambasadele i personalul diplomatic sunt considerate de ctre state
elemente eseniale ale dezvoltrii relaiilor interstatale, totui, n afara
hotarelor rii reprezentate persoanele cu statut diplomatic sunt privite
nu numai cu respect, dar i cu suspiciune i nencredere de ctre pu-
blic. ntr-un astfel de context, personalul diplomatic necesit perma-
nent un statut i o protecie aparte care ar garanta posibilitatea ndepli-
nirii misiunii lor.
Importana unei protecii aparte a personalului se impune n con-
diiile n care relaiile dintre statele implicate n interaciunea diploma-
tic sunt deosebit de complexe, crizele fiind mai degrab o regul de-
ct o excepie. Prin urmare, dreptul diplomatic dintotdeauna a tins spre
acordarea unui statut special persoanelor implicate n desfurarea
relaiilor diplomatice, prevznd i dezvoltnd inviolabilitatea perso-
nalului diplomatic i protejarea de orice form de atac.
Potrivit lui H. Nicolson, importana garantrii securitii serviciu-
lui diplomatic reiese din faptul c nici o negociere nu ar putea gsi o
89

soluie satisfctoare dac emisarul nu ar ajunge n via la negocie-
re, afirmaie care exprim esena i nelepciunea practicii diplomati-
ce de secole. n acest sens, Convenia de la Viena din 1961 stabilete
c persoana agentului diplomatic este intangibil i are dreptul la secu-
ritate complet i permanent. Aceast protecie se extinde i asupra
membrilor familiei sale, punndu-se n aplicare un regim juridic dis-
tinct. Garantarea securitii diplomatului nu necesit numai protecia
fizic a sa, un compartiment aparte referindu-se la protejarea de orica-
re ameninare de atacuri injurioase sau defimtoare, scrise sau verba-
le, orientate contra sa, condiie care necesit a fi respectat i n rile
cu un grad nalt al libertii presei. Totodat, securitatea serviciului
diplomatic ce reiese din asigurarea personalului diplomatic depinde
foarte mult de nsi comportamentul personalului misiunilor diplo-
matice. Monitorizarea permanent a personalului diplomatic de ctre
serviciile secrete ale statului de reedin, atenia prioritar de care se
bucur acetia din partea mass-media cere ca comportamentul lor s
fie impecabil, s garanteze imposibilitatea organizrii oricror tipuri
de provocri la adresa lor.
Statutul special al personalului diplomatic a fost recunoscut n
toate epocile de dezvoltare a diplomaiei, epoca antic i medieval
recunoscnd caracterul sacru al mesagerului, dar ncepnd cu Epoca
Renaterii securitatea personalului diplomatic se ncadra n baza unor
principii de reciprocitate i contractuale. n condiiile n care s-a impus
tradiia misiunilor diplomatice permanente, inviolabilitatea acordat
emisarului a fost extins i asupra localului misiunii, iar ntr-o atare
situaie, inviolabilitatea diplomatic este pe drept considerat ca piatra
de temelie a imunitii i privilegiilor diplomatice, care urmresc n
cele din urm protejarea i garantarea securitii emisarului diplomatic
n vederea unei mai bune ndepliniri a sarcinilor legale ce le revin.
Problema garantrii securitii personalului diplomatic ocup un
capitol important n cadrul Conveniei de la Viena din 1961 cu privire
la relaiile diplomatice. n acest sens, n Convenie sunt prevzute un
ir de drepturi, privilegii i imuniti care au ca obiectiv garantarea
inviolabilitii persoanei diplomatului. Articolul 29 al Conveniei con-
firm inviolabilitatea persoanei agentului diplomatic. Arhivele i do-
cumentele misiunii, corespondena oficial a acesteia, reedina misiu-
nii, reedina privat a ambasadorului, corespondena privat a acestu-
90

ia i proprietatea agentului diplomatic sunt, de asemenea, declarate ca
inviolabile.
Oricum, inviolabilitatea agentului diplomatic i a misiunii consti-
tuie o prevedere care const nu numai ntr-un drept acordat acestor
subiecte ale dreptului diplomatic, dar i ntr-o o obligaie defavorabil
a statului acreditar, care presupune angajamentul statului acreditar de
a nu ntreprinde anumite aciuni fa de misiunea statului acreditat pa-
sibile a genera insecuritate pentru aceast misiune. n acest sens, n
cadrul Conveniei se prevede c agenii statului acreditar nu pot intra
pe teritoriul misiunii dect cu acordul efului misiunii diplomatice.
Totui, n vederea garantrii depline a inviolabilitii, Convenia pre-
vede, de asemenea, i o obligaie favorabil a statului, n sensul c
statul acreditar trebuie s ntreprind toate aciunile necesare pentru a
proteja misiunea de orice ptrundere pe teritoriul su sau de orice du-
nare, precum i este obligat s previn orice perturbare capabil s
afecteze stabilitatea misiunii sau s submineze demnitatea sa.
n acelai mod, Convenia de la Viena a stabilit inviolabilitatea
persoanei agentului diplomatic i dreptul su de a nu fi supus arestului
sau reinerii, prevzndu-se c statul acreditar va trebui s-l trateze cu
respect i s ntreprind toate msurile necesare pentru a preveni orice
atac la persoana, libertatea sau demnitatea sa.
Trebuie menionat i faptul c protecia acordat misiunii i per-
sonalului diplomatic sunt interdependente. Aceast protecie este ca-
racterizat, pe de o parte, de obligaia statului acreditar de a nu inter-
veni de sine stttor cu aciuni ce ar afecta inviolabilitatea misiunii sau
a personalului, i, pe de alt parte, este prevzut obligaia, de aseme-
nea, a statului acreditar, de a se asigura c nimeni din teritoriul su nu
va interveni cu astfel de aciuni care ar perturba inviolabilitatea aces-
tora. ntr-un astfel de context, inviolabilitatea personalului diplomatic
prevzut n cadrul dreptului internaional contemporan constituie te-
melia juridic n garantarea securitii personalului misiunii.
n pofida faptului c dreptul diplomatic prevede clar astfel de re-
guli, totui, practica diplomatic cunoate n continuare multe cazuri
de nclcare a acestor norme, printre principalii factori ce cauzeaz
astfel de nclcri fiind terorismul sau aa-numitele guverne revoluio-
nare, aprute de regul n urma unor lovituri de stat. Drept exemplu ar
putea servi atacul asupra ambasadei SUA din Saigon din 1965, n
91

timpul cruia au fost asasinai trei angajai ai ambasadei. Asasinarea
lui John Gordon Mein, ambasadorul SUA n Guatemala, la 28 august
1968, este un alt exemplu elocvent al acestui nou barbarism la adre-
sa diplomailor. Atacul asupra ambasadei SUA din Teheran din 14
februarie 1979 de ctre un grup radical extremist ce s-a soldat cu ase
mori i luarea n calitate de ostatici a 70 de persoane, printre care n-
si eful misiunii diplomatice, constituie un alt caz de nclcare a
Conveniei de la Viena, dar i exemplu de eec a garantrii securitii
personalului diplomatic, caz de extrem actualitate a subiectului ga-
rantrii securitii personalului diplomatic n lumea contemporan.
n scopul garantrii eficiente a securitii misiunii i personalului
diplomatic, aciunile ntreprinse pot fi nfptuite att la etapa construc-
iei misiunii, ct i amenajrii ulterioare a acesteia. Astfel, pentru a
ngreuia ptrunderea pe teritoriul misiunii a persoanelor neautorizate,
acestea sunt ngrdite cu bariere artificiale speciale, recurgndu-se
ulterior la nzestrarea tehnic n vederea observrii eficiente a teritori-
ului. Totodat, se recurge la nzestrarea tehnic a spaiilor de intra-
re/ieire ale ambasadei, oferindu-se posibilitatea stabilirii legturii cu
personalul de serviciu pentru o mai bun comunicare, dar i pentru o
mai bun observare a intrrilor i ieirilor persoanelor i personalului
n/din misiune.
Dei Convenia de la Viena prevede reguli fundamentale ce ur-
mresc garantarea securitii personalului i misiunii diplomatice, ori-
cum statele sunt n drept s ntreprind aciuni proprii suplimentare n
vederea eficientizrii unei asemenea sarcini. De regul, fiecare stat
ntreprinde msuri individuale cu scopul de a spori securitatea misiunii
i personalului, fr a se baza numai pe msurile ntreprinse de statul
acreditar. Unele state chiar dispun de servicii de stat special create i
abilitate cu sarcini n vederea garantrii securitii misiunilor diploma-
tice, cum ar fi cazul Franei sau al SUA.
Subliniem, totui, c aceste aciuni ale statelor acreditate nu tre-
buie s contravin prevederilor Conveniei de la Viena din 1961 i
altor norme ale dreptului internaional. n plus, n unele cazuri, aciu-
nile suplimentare ntreprinse de ctre statul acreditat pentru a garanta
securitatea propriei misiuni sunt necesare a fi coordonate cu statul
acreditar, fiind posibil chiar semnarea unui acord aparte asupra aces-
tui subiect.
92

Protejarea misiunii diplomatice constituie un aspect important al
garantrii securitii serviciului diplomatic. Convenia de la Viena din
1961 stabilete imunitatea localului misiunii diplomatice i faptul c
autoritile statului de reedin vor avea acces pe teritoriul misiunii
numai cu acordul efului misiunii diplomatice. Totodat, statul de re-
edin este obligat s ntreprind toate msurile necesare n vederea
garantrii inviolabilitii localului reprezentanei diplomatice i prote-
jarea acestuia de oricare ptrundere ilicit. Pe lng aceste prevederi
generale prevzute n Convenie, trebuie de subliniat c statele acredi-
tate sunt n drept s ntreprind msuri individuale n vederea garant-
rii inviolabilitii localului misiunii i altor construcii afiliate acestuia.
Unele din aceste msuri sunt coordonate special cu autoritile statului
de reedin, n timp ce altele pot avea legtur cu activitatea de utilare
a localului misiunii. De regul, aceste msuri individuale sunt necesa-
re n condiiile n care localul atribuit pentru dislocarea misiunii nu a
fost direct construit n acest scop. n acest sens, n majoritatea cazuri-
lor adaptarea la funciile i sarcinile misiunii diplomatice necesit uti-
larea ulterioar. Pn la amplasarea misiunii, localul este minuios
verificat de ctre o comisie special. Mobilarea localului misiunii, de
asemenea, prevede un ir de msuri speciale, iar achiziionarea oric-
rui obiect presupune respectarea unei proceduri stricte, obiectivul final
al creia este garantarea securitii i inviolabilitii misiunii.

3. Securitatea informaional a serviciului diplomatic

Rolul fundamental al serviciului diplomatic este nu numai de a
reprezenta statele, dar totodat de a contribui la crearea unui sistem de
informare eficient capabil s ajute guvernele naionale n selectarea
strategiilor ce urmeaz a fi implementate att pe plan intern, ct i pe
plan extern. n acest sens, misiunilor diplomatice le revine rolul de
avanposturi privilegiate i protejate de observare a evoluiilor soci-
al-politice i economice dintr-o anumit ar sau regiune. Aceast mi-
siune de informare privind evoluiile din ara de reedin sau din ca-
drul organizaiilor internaionale reprezint un domeniu important al
activitii oricrei instituii diplomatice, constituind totodat un crite-
riu de evaluare a eficacitii i funcionalitii misiunii. Regula lui
93

Napoleon Bonaparte de evaluare a eficacitii ambasadorilor si n
baza capacitii acestora de a-l avertiza chiar din birourile adversari-
lor si exprim pe deplin importana sarcinii de informare n activita-
tea unei misiuni diplomatice. Aprut iniial n condiiile n care tirile
circulau deosebit de greu, avndu-se n vedere epocile n care nu exis-
ta pres scris, sarcina de informare a misiunilor diplomatice rmne
i n prezent deosebit de actual, n special n condiiile n care autori-
tile unor state recurg la cenzurarea sau supravegherea excesiv a
informaiilor i cilor de comunicare n mas. Chiar i n societile
democratice aceast misiune a instituiilor diplomatice rmne impor-
tant din cauza existenei unui supravolum de informaie, ambasadele
avnd rolul de sistematizare i autentificare a acesteia, acordndu-i
veridicitate. Constituind un factor important al funcionrii misiunilor
diplomatice, informaia n cadrul serviciului diplomatic se caracteri-
zeaz prin circulaia acesteia divers direcionat, att de la central
spre misiune, ct i n direcie invers.
Totui, orice informaie i pierde din importan dac nu este po-
sibil transmiterea i ulterior aplicarea ei n practic. n aceste condiii,
o problem aparte a oricrei misiuni diplomatice const n transmite-
rea informaiilor colectate, dar totodat i primirea unui ir de infor-
maii din partea guvernului, care are ca obiectiv ghidarea activitii
misiunii. Astfel, activitatea misiunii diplomatice poate fi reprezentat
ca un flux continuu de informaie ntre misiunea diplomatic i guver-
nul naional, dar i un ir de fluxuri informaionale n interiorul nsi
a misiunii diplomatice. Protejarea informaiei n atare condiii consti-
tuie un domeniu distinct al activitii misiunii i reprezint la rndul
su una dintre msurile ce urmeaz a fi ntreprinse, aceasta n vederea
garantrii funcionalitii i eficienei serviciului diplomatic. Securita-
tea informaional a serviciului diplomatic se impune astfel ca o parte
inseparabil a oricrei strategii de garantare a securitii sale, fiind
posibil a evidenia msuri ntreprinse la nivel internaional, dar i un
ir de msuri ntreprinse de ctre statele naionale unilateral.
Dup cum am menionat anterior, orice informaie i pierde din
valoarea sa dac nu este transmis la momentul oportun i dac nu
este posibil transmiterea acesteia n siguran. Calea cea mai veche
de transmitere a informaiilor este transmiterea ei prin mesageri sau
curierii diplomatici. n prezent e vorba de funcionari ai ministerelor
94

afacerilor externe care sunt titulari ai unor paapoarte speciale, fiind
posibil i recurgerea la alte persoane crora li se ncredineaz un plic
special i care sunt deintorii unui document unde este menionat
calitatea lor de curieri diplomatici. Astfel, pentru eficientizarea activi-
tii misiunii, dar i pentru garantarea securitii informaionale, aceas-
t persoan beneficiaz de protecie diplomatic i dispune de dreptul
la libera circulaie att n statele de destinaie a mesajului, ct i pe
teritoriul statelor care urmeaz a fi tranzitate. n conformitate cu Con-
venia de la Viena din 1961, aceste persoane nu pot fi supuse arestului,
urmrii de ctre agenii unor state strine, indiferent dac e vorba de
vam, organele de poliie, ageniile din domeniul sntii sau imigra-
re, sau oricare altele.
Cea mai frecvent practic utilizat pentru garantarea securit-
ii informaiilor i cilor de transmitere este aa-numita valiz di-
plomatic. Termenul de valiz diplomatic se poate referi la saci
potali, pachete, mici lzi nchise cu lacte sau chiar ntregi vehicu-
le, principalul fiind ca pe acestea s fie aplicat o marc vizibil
din exterior care ar certifica acordarea unui asemenea statut obiec-
tului pe care a fost aplicat. Valiza diplomatic este un privilegiu
care se acord mutual de ctre guverne, pentru a simplifica schim-
burile i comunicarea dintre misiunile diplomatice i guvernele lor
naionale. Acest privilegiu urmrete nu numai facilitarea comuni-
crii dintre cele dou entiti, dar, totodat, au ca obiectiv crearea
condiiilor necesare pentru ca i comunicarea dintre ele s fie sigu-
r, pasibil s evite oricare perturbri venite din exterior i scurgeri
de informaii. Un asemenea statut pe care l presupune aceast cale
de comunicare include n sine angajamentul c autoritile statului
de reedin sau cele ale statelor de tranzit nu vor intercepta n nici
un caz valiza diplomatic.
Privilegiul valizei diplomatice, de regul, se rsfrnge exclusiv
asupra obiectelor i documentelor cu caracter oficial, strict sub con-
trolul i responsabilitatea autoritilor statului care beneficiaz de
acestea. Valiza poate, de asemenea, s fie utilizat pentru aprovizio-
narea cu unele produse farmaceutice deficitare. Totui, practica di-
plomatic cunoate diverse cazuri cnd n baza unui asemenea privi-
legiu are loc traficul de armament, mrfuri interzise etc. Din aceste
considerente, uneori se cere a fi cunoscut coninutul general al
95

valizei, recurgndu-se la radiografierea ei, dar asemenea aciuni sunt
mai degrab excepii dect reguli aplicate n practica diplomatic.
Dezvoltarea informaional a societilor i implementarea tehnolo-
giilor informaionale n cadrul practicii diplomatice a condus la constitui-
rea unui sector distinct n activitatea statelor cu scopul garantrii securit-
ii informaionale a serviciului diplomatic. Astfel, criptografia practic este
utilizat de ctre toate statele lumii i are ca obiectiv ascunderea sensului
real al textului ce urmeaz a fi transmis, n vederea mpiedicrii nelegerii
acestuia de ctre persoanele neiniiate. Recurgerea la procedeele de de-
formare a sensului informaiei este foarte veche n materie comercial i
diplomatic, pentru c ea permite a disimula coninutul corespondenei n
ochii concurentului sau adversarului. Criptografia faciliteaz transmiterea
informaiilor, aprecierilor, prognozelor care vizeaz evoluia extern a
statului de reedin. Astfel, n diplomaia francez corespondenele crip-
tate apar n sec XV-XVI, codificarea lor fiind manual i rezervat ageni-
lor diplomatici de grad superior, uneori chiar efului misiunii diplomatice
sau secretarului de stat. Totui, trebuie menionat c criptografia ca esen
a aprut n aa-numita coal diplomatic italian nc n perioada renas-
centist. Recunoaterea importanei acestui domeniu distinct de garantare
a securitii informaionale a condus la crearea unor servicii specializate
care sunt nsrcinate cu protejarea prin intermediul criptrii a depeelor
diplomatice, elaborarea i aplicarea codurilor de criptare a informaiei, dar
i distrugerea lor. Procedura de criptare a evoluat continuu, odat cu teh-
nologiile utilizate n practica diplomatic. Implementarea noilor tehnolo-
gii a deschis ntotdeauna noi oportuniti pentru dezvoltarea criptografiei
diplomatice, contribuind, totodat, i la sporirea rapiditii transmiterii
informaiilor. ns, costurile excesive de aplicare a acestora modereaz
uneori aplicarea lor.
Pentru garantarea securitii informaionale, dar i pentru dezvlui-
rea secretului diplomatic, uneori se recurge la formarea serviciilor spe-
cializate n criptarea i decriptarea informaiei diplomatice sau chiar
abilitate cu interceptarea mesajelor misiunilor diplomatice. n acest
sens, procedeele utilizate n unele ri pentru dezvluirea activitii mi-
siunii sunt foarte diverse, utilizndu-se tehnologii performante de inter-
ceptare/ascultare a mesajelor, coruperea funcionarilor misiunii etc.
ntr-un astfel de context, statelor le revine un ir de msuri individuale
ce urmeaz a fi ntreprinse pentru a evita atare situaii. Aceste msuri
96

pot varia de la amenajarea specific a localului misiunii pn la impune-
rea unor condiii speciale n recrutarea personalului misiunii diplomati-
ce. Dei supravegherea/urmrirea funcionarilor misiunii diplomatice a
constituit mai degrab o manifestare a diplomaiei tradiionale i a di-
plomaiei n perioada rzboiului rece, oricum, supravegherea de ctre
serviciile de securitate a misiunilor diplomatice i spionarea acestora se
manifest n continuare. Cazuri de conflicte diplomatice ntre statul de
reedin i statul reprezentat de ctre misiune pentru motive de spiona-
re a funcionarilor misiunii pot fi urmrite i n prezent.
n condiiile societii informaionale, pirateria informaional con-
stituie un alt factor care ar putea afecta securitatea serviciului diploma-
tic. Accesarea ilegal a unor baze de date ce conin informaii relevante
n domeniul diplomaiei ar putea da peste cap rezultatele muncii asidue
de ani de zile a ntregului serviciul diplomatic. n atare condiii, imple-
mentarea noilor tehnologii n practica diplomatic este permanent supu-
s precauiei statelor, metodele tradiionale de transmitere a informaiei
verificate pe parcursul timpului, fiind de regul i cele mai sigure.


Subiecte pentru autoevaluare:

1. Definii noiunea de securitate a serviciului diplomatic.
2. Stabilii specificul problemei garantrii securitii serviciului
diplomatic n diferite etape istorice.
3. Enumerai prevederile Conveniei de la Viena ce se refer la
securitatea serviciului diplomatic.
4. Stabilii corelaia dintre problemele de securitate ale serviciului
diplomatic i noile evoluii ale domeniului relaiilor internaionale.
5. Determinai limitele aciunii statului n vederea garantrii secu-
ritii serviciului diplomatic.


Tematica lucrului individual / cercetri n grup:

1. Problema spionajului n practica diplomatic contemporan.
2. Securitatea informaional a serviciului diplomatic n condiiile
erei informaionale.
97

3. Pericolul terorismului n cadrul activitii diplomatice.
4. Rolul ageniilor de stat n garantarea securitii serviciului di-
plomatic.
5. Practica statelor n garantarea securitii informaional-
psihologice a personalului misiunii diplomatice.


Bibliografie selectiv:

1. Plantay A. Principes de diplomatie. Paris, 2000.
2. .. -
/
2002. / . . :
, 2003, c.233-248.
3. . . . .
, 2002.
4. . / . .
... :
(), 1999.
5. Buruian Al. Introducere n practica diplomatic. Chiinu, 2001.
6. McKay C.G. From information to intrigue: studies in secret service
based on the Swedish Experience. London, 1993.
7. Herman M. Intelligence services in the information age: theory and
practice. London, 2001.
8. Jane C. Loeffler. The Architecture of Diplomacy: Building Americas
Embassies. New York, 1998.
9. Keith Hamilton, Richard Langhorme. The practice of diplomacy: its
evolution, theory, and administration. New York, 1995.
10. Barker J. Craig. The protection of diplomatic personnel. Library of
Congress, USA 2006.
11. Geoff Berridge. Diplomacy: theory and practice. London, 2002.

98

Capitolul VI

SERVICIUL DE PROTOCOL DIPLOMATIC

O condiie important n organizarea serviciului diplomatic este
respectarea strict a unor reguli, norme, tradiii i conveniene consti-
tuite de-a lungul istoriei i general acceptate n practica internaiona-
l care, n totalitatea lor, poart denumirea de protocol diplomatic.
Protocolul diplomatic este un instrument politic al diplomaiei, iar de
profesionalismul activitii diplomatice depinde prestigiul statului.
nc n antichitate, o importan major se acorda respectrii pro-
tocolului diplomatic. La etapa contemporan, civilizaia se confrunt cu
schimbri i transformri complexe, controversate i profunde. n pe-
rioada de tranziie, relaiile sociale, funciile i scopurile statelor sunt
supuse unor schimbri rapide. Toate acestea impun protocolului diplo-
matic o sarcin dificil, i anume, elaborarea unor concluzii i reco-
mandri adecvate realitilor vieii. Aceast problem se profileaz
deosebit de acut n cadrul tinerelor state, ce s-au constituit n urma co-
lapsului Uniunii Sovietice. Serviciile lor naionale de protocol funcio-
neaz n baza regulilor de comunicare existente ntre reprezentanii
diferitelor ri ce se ocup cu organizarea evenimentelor i ntreinerea
contactelor att la nivel naional, ct i internaional. Ele sunt elabora-
te n procesul dezvoltrii relaiilor internaionale, inndu-se cont de
specificul naional al protocolului diplomatic.
Practica protocolar a Republicii Moldova este bazat, de aseme-
nea, pe respectarea normelor general acceptate ale ceremonialului,
etichetei i curtoaziei internaionale. Direciile de aplicare a protocolu-
lui diplomatic sunt o dovad a faptului c astzi, practic, nici o activita-
te diplomatic a vreunui stat, inclusiv cea a Republicii Moldova, nu se
desfoar fr a fi guvernat de reguli protocolare. Acestea comunic,
n primul rnd, celorlali actori ai spectacolului internaional despre
poziia i gradul de evoluie i dezvoltare diplomatic a statului. Recu-
noaterea unui nou stat, stabilirea relaiilor diplomatice, numirea efi-
lor reprezentanelor diplomatice, ducerea tratativelor diplomatice,
semnarea acordurilor internaionale i multe altele sunt activiti n
care protocolul diplomatic este mai mult ca prezent. Toate acestea co-
munic despre marea nsemntate pe care o joac astzi normele
99

protocolare i ceremonialul diplomatic, n funcie de care se poate sta-
bili cu uurin poziia unui stat n comunitatea internaional.

1. Protocolul diplomatic i eticheta.
2. Corespondena i documentele diplomatice.
3. Practica protocolar n Republica Moldova.


1. Protocolul diplomatic i eticheta

n cadrul diplomaiei moderne, protocolul diplomatic apare ca un
mijloc de meninere a relaiilor oficiale dintre state i alte subiecte ale
dreptului internaional, n scopul realizrii obiectivelor politicii exter-
ne prin mijloace panice.
Etimologia termenului protocol denot c originile sale provin de
la cuvntul grecesc protokollon: protos primul, kolla lipici, pro-
blem, contact. n Imperiul Bizantin, protocol era numit prima parte a
documentului redactat n termeni solemni, n care se enumerau listele
participanilor. n perioada Evului mediu, cuvntul protocol nsemna
totalitatea normelor de documentare i arhivare. Mai trziu, acest ter-
men a nceput a fi folosit n serviciul diplomatic [11, p.17].
n literatura de specialitate occidental i rus exist diverse definiii
ale protocolului diplomatic. Cercettorul rus F.Molocikov, autorul lucrrii
Protocolul diplomatic i practica diplomatic, consider c ...protocolul
diplomatic constituie o form a aciunii politice externe preluat de stat,
prin reprezentana acestuia sau reprezentantul su. Prin aceast definiie,
autorul identific sensul politic i semnificaia protocolului politic.
Aceeai abordare a protocolului este prezentat de profesorul rus
P.Lyadov, care menioneaz c protocolul nu reprezint doar un set
de reguli internaionale de curtoazie i norme de ceremonial dezvoltate
de-a lungul secolelor, dar constituie, de asemenea, i un important in-
strument politic de meninere a relaiilor dintre state. Protocolul di-
plomatic constituie baza de funcionare a relaiilor interstatale. Res-
pectarea normelor de protocol diplomatic asigur o eficien nalt la
stabilirea contactelor n cadrul cooperrii economico-internaionale.
Diplomaii occidentali John Wood i Jeannes Serres, n lucrarea
Protocolul i ceremonialul diplomatic, prezint urmtoarea definiie:
100

Protocolul este un set de reguli de conduit pentru reprezentanii gu-
vernelor n cadrul diferitelor ocazii oficiale i neoficiale.
Cea mai succint definiie a protocolului diplomatic este expus
de cercettorul belarus V.Ulahovici: Protocolul este un set de reguli,
n conformitate cu care fiecare ar reglementeaz organizarea diver-
selor ceremonii diplomatice [11, p.17].
Diplomatul romn E.Manciur consider c protocolul este cel ce
stabilete ansamblul regulilor, al normelor n materie de ceremonie,
pentru manifestrile oficiale, indicnd, totodat, uzanele ce trebuie
respectate n relaiile interpersonale i n viaa social [1, p.13-14].
O parte integrant a protocolului diplomatic este eticheta i cere-
monialul diplomatic. Protocolul diplomatic este expresia bunelor
maniere n relaiile dintre naiuni, iar eticheta diplomatic
1
constituie
normele de conduit pentru persoanele oficiale, n timpul diverselor
evenimente publice, nu numai cu caracter oficial, ci i n relaiile in-
terpersonale.
Baza normelor de etichet diplomatic o constituie respectarea
strict i absolut a tradiiilor i regulilor statului-gazd, precum i a
legislaiei n vigoare. De fapt, eticheta diplomatic suplinete regulile
de etichet ordinar, care se extind i asupra diplomailor.
Ceremonialul (de la lat. caerimonia veneraie, rit religios) poate
fi definit ca o component strict reglementat a protocolului, un act
oficial solemn care se desfoar conform unei proceduri rigide.
Protocolul este o categorie istoric, care nu a fost inventat de o
ar sau un grup de diplomai. Acesta este rezultatul unui dialog de
secole ntre ri i popoare, o acumulare i o selecie nesfrit de re-
petare a normelor de conduit, care asigur meninerea comunicrii i
a relaiilor. La baza practicii protocolare internaionale, pn la mijlo-
cul secolului XX, a stat rezoluia Congresului de la Viena, din 19 mar-
tie 1815, care rezuma consecinele rzboaielor napoleoniene. La 18
aprilie 1961, la Viena a fost semnat Convenia privind relaiile di-
plomatice. Aceast Convenie reglementeaz pn n prezent proble-
mele de practic diplomatic, inclusiv protocolul diplomatic.

1
Cuvntul ,,etichet este de origine francez. La recepiile regelui francez Loudovic
XIV, oaspeilor li se distribuiau cartele pe care erau nscrise normele de conduit ce
trebuiau s fie respectate. De la cartel - etichet a provenit cuvntul etichet.
101

Regulile de protocol diplomatic sunt bazate pe normele internai-
onale de curtoazie. n baza respectriii normelor de protocol internai-
onal are loc recunoaterea unor noi state, se stabilesc relaii diplomati-
ce, sunt numii efii misiunilor diplomatice, se prezint scrisorile de
acreditare i de rechemare, se efectueaz corespondena diplomatic,
se desfoar recepii diplomatice, au loc discuii i negocieri, se efec-
tueaz vizite diplomatice, sunt transmise felicitri cu diferite ocazii, se
exprim condoleane etc.
n activitatea diplomatic se ine cont, de asemenea, i de specificul
naional de protocol diplomatic, care este constituit din tradiiile, cutume-
le naionale i eticheta internaional. n ara noastr, de exemplu, la fel ca
n multe alte ri din ntreaga lume, oaspeii de onoare sunt ntmpinai cu
pine i sare i un pahar de vin. n India, exist o tradiie de a-i pune invi-
tatului de onoare o coroan de flori. n Indonezia, pe insula Bali, oaspeii
sunt purificai de prezena spiritelor rele. n Turcia, oaspeii sunt invitai
s-i petreac timpul n saun, care are semnificaia unui club.
Aadar, n activitatea sa, serviciile protocolare in cont att de
normele internaionale de protocol, ct i de caracteristicile naionale
ale fiecrui stat.
Cercettorul belarus G.Mihalkevici a determinat unele trsturi
generale, caracteristice protocolului diplomatic cum ar fi [9, p.8-10]:
- normele de protocol sunt condiionate istoric;
- normele de protocol diplomatic au un caracter internaional,
deoarece se bazeaz pe recunoaterea reciproc a suveranitii naio-
nale, egalitii, integritii teritoriale, neamestecul n treburile interne
ale altui stat;
- unele norme de protocol au putere juridic, exprimat prin acte-
le juridice internaionale. Totodat, cea mai mare parte a normelor
s-au constituit n baza tradiiilor internaionale de curtoazie i au un
caracter tacit;
- respectarea normelor de protocol se bazeaz pe principiul reci-
procitii;
- protocolul permite a demonstra respectul fa de alte state, fr
a leza propriul su prestigiu, demnitatea i identitatea naional.
Astfel, constatm c protocolul diplomatic poate fi definit ca un
ansamblu de reguli, norme, tradiii i conveniene care urmeaz a fi
respectate de efii de stat i de guvern, de reprezentanii ministerelor
102

afacerilor externe, misiunilor diplomatice i de oficialii guvernamen-
tali n comunicarea internaional.


2. Corespondena i documentele diplomatice

Corespondena diplomatic reprezint corespondena statului,
guvernului, ministerelor afacerilor externe cu statele strine, reprezen-
tanii diplomatici ai acestor state, organizaii internaionale, precum i
corespondena misiunilor diplomatice ntre ele. Toate documentele de
coresponden diplomatic au caracter oficial.
Documentele diplomatice pot fi convenional clasificate n docu-
mente interne i documente prin care se menin relaiile oficiale scrise.
Drept forme tradiionale de documente diplomatice putem considera
urmtoarele: nota personal i nota verbal, memorandumul i aide-
mmoire-ul, scrisorile personale cu caracter semioficial, coresponden-
a dintre efii de state, de guverne, ministere de externe, alte ministere
i agenii ce exercit funcii reprezentative.
Merit a fi menionate i formele noi de documente diplomatice
care, spre deosebire de cele tradiionale, nu au o form strict determi-
nat. Din aceast categorie fac parte declaraiile efilor de stat, de gu-
vern, a ministerelor afacerilor externe, comunicatele, mesajele, decla-
raiile comune.
n continuare, vom analiza tipurile de documente diplomatice ce-
le mai frecvent utilizate.
Nota personal este utilizat pentru a prezenta o informaie cu
caracter oficial ce ine de diverse evenimente semnificative. De exem-
plu, o not personal este expediat cu prilejul unei srbtori naiona-
le, evenimentor personale ale efului statului, efului de guvern .a.,
exprimrii condoleanelor, pe alt materie de protocol.
Nota personal are urmtoarele trsturi specifice:
- se formuleaz din numele persoanei care semneaz documentul;
- ncepe cu referire la persoana creia i se adreseaz, de exemplu,
Domnule Ministru;
- se ncheie cu o formul de curtoazie n care autorul i exprim
respectul su, de exemplu: V rog s primii, Domnule Ministru, asi-
gurarea naltei mele consideraii;
103

- se imprim pe hrtie cu antet;
- numrul de nregistrare pe original, de regul, nu se indic;
- n colul din dreapta, sus, se indic denumirea oraului din care
se expediaz i data expedierii;
- n coltul din stnga, jos, a primei pagini se indic adresa des-
tinatarului, cu iniialele, numele complet i funcia oficial a dest i-
natarului;
- semntura personal a expediatorului.
Nota verbal (verbal note) reprezint cel mai utilizat document
din cadrul corespondenei diplomatice. Notele verbale asigur meni-
nerea contactelor oficiale dintre ministerele afacerilor externe i am-
basade. La formularea unei note verbale se ine cont de tradiiile exis-
tente i practica curent.
Specificul unei note verbale const n urmtoarele:
- este scris impersonal, adic de la persoana a treia; se formulea-
z n numele ambasadei sau a Ministerului Afacerilor Externe;
- se folosesc formule de curtoazie att n introducere, ct i n n-
cheiere;
- conine un mesaj nsoit de un compliment, de exemplu, Am-
basada Republicii Moldova i prezint complimentele sale Ministeru-
lui Afacerilor Externe a ........i are onoarea de a-i comunica....;
- complimentele sunt excluse din notele verbale care conin o de-
claraie de doliu n ar sau n care se exprim condoleane, precum i
n notele de protest n legtur cu aciunile neautorizate care ar putea
afecta prestigiul statului;
- se imprim pe hrtie cu antet;
- are un numr de nregistrare, data ntocmirii i sigiliul Ministe-
rului Afacerilor Externe sau a ambasadei. Imprimarea sigiliului apare
la sfritul notei, unde se indic i data expedierii;
- se nmneaz personal sau prin curier;
- nu se semneaz, dar, de regul, conine iniialele persoanei care
a formulat-o.
n activitatea diplomatic se practic i adresarea notei colective,
notei simultane sau identice i notei circulare.
Nota colectiv este o not formulat n numele ntregului corp
diplomatic sau al unui grup de ambasade, ce exprim punctul de vede-
re comun al acestora. Aceast not poate fi interpretat ca un demers
104

colectiv, o ncercare de a face presiuni, ceea ce poate provoca o reacie
negativ de rspuns.
Nota identic este o not prin intermediul creia se aduce la cu-
notina unui stat hotrrile comune ale unor state cu privire la o anu-
mit problem sau se informeaz despre ntreprinderea unor msuri
corespunztoare.
Nota circular (circular nota) este o not adresat simultan
mai multor state sau misiuni diplomatice strine, acreditate n ara
respectiv, pentru a le aduce la cunotin o dispoziie legal, o m-
sur protocolar sau un alt fapt ce trebuie cunoscut de ctre misi u-
nile diplomatice.
Memorandumul reprezint un document, n care se examineaz
aspectul factologic al problemei, se analizeaz dispoziiile corespunz-
toare. Memorandumul se nmneaz personal sau se expediaz cu o
not verbal sau personal.
Memorandumul are urmtoarele trsturi specifice:
- se imprim pe hrtie cu antet, nesemnat;
- nu conine complimente i adresri;
- n partea de sus a textului se imprim denumirea: Memo-
randum
1
;
- sigiliul i numrul de nregistrare nu se indic, dar numai locul
i data expedierii;
- dup volum, poate conine mai multe pagini de text.
O form impersonal a memorandumului este non papier (do-
cument inexistent) care reprezint un tip de document frecvent uti-
lizat n activitatea diplomatic, o scurt not n care se descrie
esena problemei.
Aide-mmoire-ul reprezint prin sine nscrierea conversaiilor
orale, n care se explic anumite aciuni sau poate conine propuneri
sau o viziune asupra unei probleme.
Aide-mmoire-ul are urmtoarele caracteristici:
- se nmneaz personal, dup o declaraie oral sau dup solicita-
re, cu scopul de a consolida declaraiile fcute, ns poate fi expediat
i prin curier;

1
n trecut memorandumul adesea era numit n francez deduction - concluzie; expose
des motifs - expunerea motivelor.
105

- este scris impersonal, cu utilizarea expresiilor de genul: se ini-
iaz o cerere, trebuie s constatm, v informm;
- nu conine adresri, nici complimente;
- se imprim pe hrtie obinuit;
- n partea de sus a textului se imprim inscripia: Aide-mmoire;
- se indic doar locul i data expedierii.
Aide-mmoire-ul poate aprea n dou forme. n forma clasic a
aide-mmoire-ului se imprim inscripia Aide-mmoire, la sfrit se
indic data, dar nu se specific adresa, lipsete semntura i tampila.
Exist, de asemenea, o form mai puin formal dect aide-
mmoire-ul care se numete Coala de hrtie (bout de papier), n care
textul apare fr titlu, dat i semntur, ce permite n caz de necesita-
te a nega originea ei.
Scrisorile personale cu caracter semioficial se adreseaz per-
soanelor oficiale cunoscute, cnd este necesar cooperarea ntr-o anu-
mit problem i, din anumite cauze, expedierea unei note verbale nu
este posibil. De asemenea, se utilizeaz n scopul felicitrii cu eve-
nimente personale i de familie, n cazurile de doliu. Ele contribuie la
stabilirea i extinderea relaiilor.
Scrisorile personale cu caracter semioficial pot avea urmtoarele
trsturi specifice:
- se imprim pe hrtie obinuit, uneori se utilizeaz un formular
cu inscripia n colul de sus, din stnga, a numelui i prenumelui ex-
peditorului;
- la nceputul scrisorii se folosesc formule de curtoazie, iar n fi-
nal complimente;
- numrul de nregistrare lipsete, dar se indic data i semntura
expeditorului;
- e de preferat s fie scrise de mn;
- adresa se indic pe plic.
Totodat, documentele diplomatice sunt ntocmite n conformita-
te cu nite reguli general i universal acceptate cum ar fi:
- este necesar s se respecte meticulos cerinele de etichet. Docu-
mentul diplomatic trebuie s aib un aspect impecabil, hrtia fiind de
calitate superioar. Important este alegerea corect a tipului documentu-
lui, n fiecare caz concret. Exist o regul general de protocol, n con-
formitate cu care la notele verbale se rspunde cu o not verbal, la o
106

scrisoare personal cu o scrisoare personal. ntr-o scrisoare, cu sem-
ntura expeditorului, este considerat nepoliticos s se rspund cu o
scrisoare cu numele tiprit. Documentul diplomatic necesit un rspuns.
Dac nu exist nici un motiv, rspunsul urmeaz nentrziat;
- formularea trebuie s fie clar, corect n adresa destinatarului, fr
greeli gramaticale, fr ambiguiti, nu se admit abrevierile, sunt bineveni-
te formulele de curtoazie, chiar dac documentul are un coninut neplcut;
- documentul este scris n limba de circulaie a rii destinatarului,
n conformitate cu practica existent;
- se ine cont de metodele i timpul de predare.


3. Practica protocolar n Republica Moldova

Dup destrmarea URSS i proclamarea independenei sale la 27
august 1991, Republica Moldova a fost recunoscut la nivel internai-
onal i a devenit membr a mai multor organizaii internaionale pres-
tigioase. De-a lungul anilor, Republica Moldova i-a confirmat n con-
tinuare statutul de stat independent i suveran, promovnd un curs al
politicii externe n corespundere cu interesele sale naionale.
Pentru stabilirea relaiilor diplomatice cu statele lumii i promovarea
unei politici externe proprii, s-a iniiat procesul de reorganizare a activit-
ii diplomatice, exercitat prin intermediul instituiilor statale de speciali-
tate. n acest cadru, un rol deosebit de important l-a jucat Direcia Proto-
col Diplomatic a Ministerului Afacerilor Externe. Republica Moldova, la
momentul proclamrii independenei sale, nu dispunea de cadre diploma-
tice calificate, nu avea tradiii, dar nici experien i nu avea un cadru ju-
ridic care s-i permit exercitarea funciilor externe. ns, n pofida aces-
tor dificulti, Republica Moldova a izbutit s iniieze o restructurare car-
dinal a organelor de stat din republic pentru promovarea i desfurarea
activitii externe. Desigur, formarea i instituionalizarea serviciului di-
plomatic naional, drept component indispensabil a unui stat i crearea
unei structuri de protocol, menite s asigure activitatea conducerii de vrf
a Republicii Moldova i s creeze o imagine favorabil a rii, a parcurs o
perioad complicat i anevoioas, plin de cutri, afirmri i deschideri
de noi posibiliti de aciune.
Avnd n vedere c protocolul este expresia plastic a puterii [3,
p.21], n continuare vom ateniona c un rol esenial n desfurarea
107

activitii diplomatice i protocolare a Republicii Moldova l ocup e-
ful statului care este Preedintele Republicii Moldova. El este garantul
suveranitii i independenei statale, reprezentantul statului n ar i
peste hotare. Dei suntem o republic parlamentar, Preedintelui rii i
revine primul loc protocolar n stat, fiind urmat de Preedintele Parla-
mentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului i ali demnitari de stat.
Referindu-ne la protocolul diplomatic moldovenesc, trebuie mai
nti de toate menionat faptul c att n trecut, ct i n prezent a fost
i este necesar s existe reglementri clare n ceea ce privete desfu-
rarea relaiilor dintre state i prevederi exacte asupra ceremonialului
diferitelor manifestri oficiale interstatale i naionale. La momentul
actual, este important s se cunoasc ct mai bine cum se organizeaz
i cum trebuie s se desfoare o reuniune internaional sau naional;
cum s se pregteasc o vizit n strintate; cum trebuie s ne com-
portm n diferite mprejurri. Toate acestea reprezint nite cerine
ale protocolului contemporan care constituie lubrefiantul diplomaiei,
cimentul stabilitii internaionale i nu trebuie neglijat niciodat im-
portana sa n relaiile dintre naiuni [1, p.14].
Protocolul diplomatic moldovenesc, recunoscnd i respectnd
normele general acceptate ale curtoaziei internaionale, nu face deose-
biri ntre reprezentanii statelor mari i mici, nu permite nici o discri-
minare n relaiile cu alte state.
n Republica Moldova, protocolul diplomatic este asigurat de c-
tre Departamentul Protocol de Stat care este o subdiviziune a Ministe-
rului Afacerilor Externe i Integrrii Europene.
Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene este organul
central de specialitate, abilitat s promoveze i s nfptuiasc politic
extern a statului. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
i-a nceput activitatea practic de la zero: de la elaborarea principiilor sta-
tutare pn la desemnarea funciilor necesare. Pentru nceput a fost elabo-
rat un proiect care propunea programul minim i programul maxim de
funcionare. Programul minim prevedea reorganizarea general a aparatu-
lui central, sporirea numeric a personalului, consolidarea subdiviziunilor
principale i precizarea obligaiunilor funcionale. Programul maxim, pri-
vind att funcionrii aparatului central, ct i reprezentarea statului peste
hotare, prevedea aderarea la organismele internaionale i nfiinarea mi-
siunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.
108

n ceea ce privete Departamentul Protocol de Stat, acesta a fost
nfiinat cu scopul asigurrii cu mijloace i norme de protocol a activi-
tii guvernanilor Republicii Moldova; utilizrii unei practici unice
protocolare la primirea la nivel nalt a reprezentanilor diplomatici
acreditai n republica noastr i a delegaiilor strine ce ne viziteaz
statul; coordonrii activitii efilor misiunilor diplomatice i consula-
re ale Republicii Moldova peste hotare. Ministerul Afacerilor Externe
i Integrrii Europene i desfoar activitatea n conformitate cu
Constituia i legile Republicii Moldova, decretele prezideniale, hot-
rrile Parlamentului i deciziile Guvernului. Unul dintre documentele
care reglementeaz nemijlocit activitatea ministerului i, respectiv, a
departamentului este Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene, aprobat de ctre Guvernul Republicii Moldova la
4 noiembrie 2005. O mare importan pentru desfurarea activitii
protocolare i diplomatice o reprezint Legea Republicii Moldova cu
privire la Serviciul Diplomatic, aprobat de ctre Parlament la 27 de-
cembrie 2001. De asemenea, o importan major, n activitatea di-
plomatic i protocolar a rii este acordat Conveniei de la Viena cu
privire la relaiile diplomatice din 18 aprilie 1961.
Departamentul Protocol Diplomatic de Stat al Ministerului Afaceri-
lor Externe i Integrrii Europene al Republicii Moldova are dou secii:
Secia Vizite i Ceremonial care se ocup de aspectele orga-
nizatorice i de asigurare protocolar a vizitelor, de asemenea, partici-
p la acreditarea efilor misiunilor diplomatice i consulare att n Re-
publica Moldova, ct i ale Republicii Moldova peste hotare.
Secia Imuniti i Privilegii care dirijeaz aspectele juridice
ale asigurrii cu imuniti i privilegii diplomatice a Corpului Diplo-
matic acreditat n Republica Moldova.
Departamentul este condus de ctre eful subdiviziunii, numit
prin ordinul ministrului Afacerilor Externe i Integrrii Europene, la
propunerea Comisiei de atestare i calificare a MAE IE, care activeaz
n baza regulamentului su. eful de Protocol al Ministerului Afaceri-
lor Externe i Integrrii Europene al Republicii Moldova are urmtoa-
rele atribuii: clasificarea activitilor de protocol, determinarea
precderilor i onorurilor la ceremonii, organizarea vizitelor, instalarea
n post, dispunerea drapelelor la srbtorile oficiale, respectarea inutei
vestimentare [3, p.131].
109

De regul, n aceast funcie este numit un diplomat profesionist, o
persoan nalt calificat, avnd rangul de Ambasador Extraordinar i Ple-
nipoteniar, care are o experien bogat de lucru n Aparatul Central al
Ministerului de Externe i peste hotare, cu un grad nalt de cultur, price-
pere, responsabilitate, capabil de a sesiza situaia i a lua decizii rapide.
Departamentul Protocol Diplomatic de Stat al Ministerului Afaceri-
lor Externe i Integrrii Europene al Republicii Moldova are urmtoarele
funcii: promovarea politicii externe a Republicii Moldova prin interme-
diul mijloacelor i metodelor protocolului diplomatic; protejarea interese-
lor naionale ale Republicii Moldova i a cetenilor ei, n timpul ndepli-
nirii sarcinilor legate de aflarea pe teritoriul nostru a Corpului Diplomatic;
dirijarea i controlarea activitii misiunilor diplomatice i consulare ale
Republicii Moldova n alte state; elaborarea propunerilor i organizarea
ceremoniilor cu caracter protocolar n cadrul vizitelor peste hotare ale
Preedintelui Republicii Moldova, de asemenea, a vizitelor n Republica
Moldova ale delegaiilor strine la nivel nalt a efilor de state, efilor de
guvern, minitrilor de externe a rilor strine; exercitarea controlului
asupra ntocmirii i trimiterii telegramelor din numele efului statului nos-
tru, efului Guvernului i ministrului de Externe n legtur cu srbtorile
naionale i alte ocazii memorabile ale statelor strine; pregtirea scrisori-
lor de acreditare i de rechemare a ambasadorilor Republicii Moldova,
acreditarea efilor misiunilor diplomatice, nregistrarea personalului di-
plomatic i legalizarea actelor acestora; pregtirea i petrecerea msurilor
n vederea explicrii direciilor politicii interne i externe a Republicii
Moldova reprezentanilor diplomatici acreditai la noi ar.
Personalul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene n-
trunete urmtoarele valori comune: devotament fa de ar; reprezentarea
cu demnitate a statului n relaiile internaionale, afacerilor externe; integri-
tate i profesionalism n ndeplinirea responsabilitilor diplomatice i pro-
tocolare; corectitudine i etic profesional [2]. Angajarea personalului are
loc, n exclusivitate, n baz de concurs, organizat de Comisia de selectare,
evaluare a capacitilor i acordare a gradelor de calificare. Colaboratorii
beneficiaz de instruire extern i intern. Instruirea extern prevede de-
legarea colaboratorilor pentru perfecionare n centre internaionale de
studii, centre universitare europene, ministere ale afacerilor externe din
alte ri, Academia de Administrare Public pe lng Preedintele Repu-
blicii Moldova, coli diplomatice de var ale ministerelor de externe ale
110

altor ri. Instruirea intern presupune studierea unor probleme de dome-
niu prin frecventarea cursurilor, activiti de specializare pentru persoanele
nou-angajate privind activitatea profesional n cadrul misiunilor diploma-
tice din strintate.
La etapa actual un loc important n practica protocolar a Repu-
blicii Moldova l ocup organizarea vizitelor de stat la nivel nalt. Aces-
tea reprezint ntlniri bilaterale sau multilaterale ntre efii de state,
efii de guverne, minitrii de externe care, prin frecvena i atenia ce li
se acord de ctre pri, exprimat, mai ales, prin ceremonialul desfu-
rrii lor, constituie un factor de ,,cuantifcare a relaiilor dintre state.
Ceremonialul i alte aspecte protocolare ale vizitelor la nivel nalt
sunt determinate de rangul oaspetelui, de caracterul vizitei i de nive-
lul relaiilor dintre Republica Moldova i acest stat. n corespundere
cu practica protocolar a Republicii Moldova, vizitele pot fi clasificate
n felul urmtor: oficiale, de lucru i neoficiale.
Vizita oficial reprezint o aciune la nivel suprem, una din cate-
goriile cele mai nalte de vizite n Republica Moldova a delegaiilor
strine i oamenilor de stat. Vizita se desfoar cu respectarea tuturor
aspectelor protocolare. n centrul ateniei unei vizite oficiale se afl
negocierile politice. Vizita oficial presupune urmtoarele msuri pro-
tocolare: ceremonialul de ntmpinare i cel de luat rmas bun, con-
vorbiri cu diferite oficialiti i un dineu sau un dejun oficial, depune-
rea de flori la un monument, vizionarea unui spectacol etc. De regul,
acest tip de vizit se sfrete cu semnarea unui acord.
Vizita de lucru presupune sosirea persoanelor de stat i delegaii-
lor strine la negocieri, consultaii, semnarea acordurilor, conveniilor
etc. La aceste tipuri de vizite nivelul acordat asistenei protocolare este
mai redus. n program predomin o msur protocolar, un dejun de
lucru sau un dineu. De regul, sunt vizite scurte i nu presupun depla-
sri i alte activiti, dect n cazul unor interese bilaterale concrete.
Vizita neoficial reprezint sosirea n Republica Moldova, pe un
termen scurt, a oaspeilor de nivel nalt (efi de state, efi de guverne
sau minitri de externe) la odihn sau oprirea n trecere spre alt ar.
Acest tip de vizite nu prevd careva aciuni protocolare, ci numai une-
le gesturi de curtoazie, pentru ca persoanele n cauz s-i aminteasc
cu respect de ara noastr.
Astfel, protocolul diplomatic i normele acestuia joac un rol de-
osebit de important n cadrul comunicrii internaionale. Primirea
111

oaspeilor strini cere respectarea strict a regulilor internaionale de
curtoazie i etichetei. Toate detaliile sunt importante: cine anume i
unde sunt ntmpinai la sosire, cine l petrece la plecare pe naltul
oaspete strin; ce mijloc de transport va folosi i ce traseu va urma;
garda de onoare la sosire i plecare; care persoane de nivel nalt vor
participa la aciunile din timpul vizitei etc.
Toate aceste activiti cer de la persoanele care particip la preg-
tirea i organizarea vizitelor efilor de state, efilor de guverne sau
minitrilor de externe pricepere, responsabilitate, un grad nalt de cul-
tur, rbdare, orientare n situaii imprevizibile, deoarece protocolul
reprezint nu numai normele internaionale de curtoazie i regulile de
ceremonial, dar constituie i un instrument politic important al diplo-
maiei i promovrii imaginii Republicii Moldova peste hotare.


Subiecte pentru autoevaluare:

1. Explicai noiunile protocol diplomatic, etichet diplomatic
i ceremonial diplomatic.
2. Ce tipuri de documente diplomatice cunoatei?
3. Evideniai cerinele principale fa de documentele corespon-
denei diplomatice.
4. Analizai structura i funciile Departamenului de Protocol de
Stat al MAE IE al Republicii Moldova.
5. Enumerai atribuiile efului serviciului de protocol i numii
calitile pe care trebuie s le posede acesta.


Tematica lucrului individual / cercetri n grup:

1. Pregtirea unui referat cu tema ,,Evoluia istoric a protocolului
diplomatic a statelor Europei de Vest / Federaiei Ruse (la alegere).
2. Analiza, comentarea i prezentarea schematic a principiilor
de baz ale protocolului diplomatic i etichetei de afaceri.
3. Elaborarea sub form de tabel a principalelor tipuri de docu-
mente diplomatice i specificul protocolar al acestora.
4. Sintetizarea i prezentarea n PPT a activitii protocolare a
instituiilor statale ale RM implicate n exercitarea politicii externe.
112

5. Pregtirea unei comunicri i prezentri cu tema ,,Protocolul
diplomatic al RM: tradiii istorice i tendine contemporane.
6. Elaborarea unui eseu ,,Protocolul diplomatic n cadrul profesi-
ei diplomatului.
7. Activitatea protocolar exercitat de organele statale de politi-
c extern a RM.
8. Protocolul diplomatic al Republicii Moldova: tradiii istorice
i tendine moderne.


Bibliografie selectiv:

1. Manciur E. Protocol instituional. Bucureti: Comunicare.ro, 2003.
2. Planul de dezvoltare instituional pentru anii 20092011. Chii-
nu: MAE IE, 2008, p.5. [ ]. URL: http://
www.mfa.gov.md/img/docs/planul-de-dezvoltare-institutionala-2009-011.pdf
accesat 21. 04. 2009.
3. Tr O. Tratat de protocol i comportament civilizat. Studiu teore-
tico-aplicativ. Chiinu: Bons Offices, 2007.
4. . . . :
, 1999.
5. ., . .
, 1974.
6. : ./ . . .
. : , 2002.
7. ..
. : , 1996.
8. .. -
[ ] // . . .
[1994-2006]. URL: http://www.flm.su/_elements/magazine/view_ full.php?
id=8&popup=no&PHPSESSID=17045d22d, accesat 22 aprilie 2009.
9. .. . :
, 2004.
10. ..
[ ]. URL: http://farsiiran.narod.ru/
diplomacy/dipprotokol.htm, accesat 22 aprilie 2009.
11. .. .-
: , 2005.

113

Capitolul VII

CADRELE SERVICIULUI DIPLOMATIC

Se tie c succesul oricrei activiti l determin oamenii,
ndeosebi cei abilitai cu funcii de conducere. Aceasta se refer n
deplin msur i la domeniul activitii diplomatice, la cadrele
serviciului respectiv. De pregtirea calificat a acestor cadre,
profesionalismul lor, calitile profesionale i morale, capacitile
de a activa consecvent i constructiv, de a reaciona la timp i
competent la schimbrile care intervin n politic depinde n mare
msur rezultatul, eficacitatea, succesul activitii diplomatice, a
politicii externe a statului. n literatura de specialitate se meni o-
neaz n mod deosebit c de nivelul de pregtire, competena, pro-
fesionalismul cadrelor diplomatice depinde cum se va putea nca-
dra statul n lumea contemporan aflat n proces de schimbri
radicale i profunde. Pentru Republica Moldova stat comparativ
tnr problema cadrelor serviciului diplomatic are o importan
deosebit, avndu-se n vedere o serie ntreag de factori. Este
un lucru bine cunoscut, se subliniaz ntr-un material referitor la
politica de cadre promovat de ctre Ministerul Afacerilor Exter-
ne i Integrrii Europene al Republicii Moldova, c pentru orice
ar, dar n special n cazul statelor mici (cum e i cazul Republ i-
cii Moldova n.n.), lipsite de resurse economice i militare deo-
sebite care le-ar permite s promoveze interesele sale pe plan ex-
tern i prin alte mijloace dect cele diplomatice, calitatea corpului
diplomatic, prestaia i profesionalismul acestuia au o nsemnta-
te sporit.

1. Cadrele serviciului diplomatic de stat: noiunile de baz, sar-
cinile i principiile activitii.
2. Personalul serviciului diplomatic: cerinele, pregtirea, selec-
tarea, angajarea, promovarea.
3. Cadrele serviciului diplomatic al Republicii Moldova: realiti
i perspective.


114

1. Cadrele serviciului diplomatic de stat: noiunile de baz,
sarcinile i principiile activitii

Noiunile de baz
Cadrele componena de baz (statele de funcie, componena
permanent) a colaboratorilor calificai, care au un anumit statut i
care se afl n anumite relaii de munc cu instituiile i organizaiile
respective. n sistemul ministerelor afacerilor externe, aceasta o con-
stituie cadrele operativ-diplomatice i cele administrativ-tehnice.
Personalul totalitatea persoanelor fizice care se afl n relaii
permanente sau temporare cu organizaia respectiv ca persoan juri-
dic i care sunt reglementate de contracte de angajare. Acesta este nu
altceva dect componena lucrtorilor angajai.
Potenialul de cadre capacitile care exist, inclusiv cele nc
nesolicitate, i posibilitile nc nerealizate ale lucrtorilor i a colec-
tivului n ntregime.
Asigurarea cu cadre a serviciului diplomatic procesul conti-
ent organizat de completare a sistemului Ministerului Afacerilor Ex-
terne cu lucrtori bine pregtii din punct de vedere profesional i mo-
ral, care sunt capabili s-i ndeplineasc datoriile de serviciu la nive-
lul cerinelor contemporane i astfel s contribuie la realizarea efectiv
a sarcinilor i funciilor ce stau n faa organelor de politic extern a
statului respectiv.
n sistemul serviciului diplomatic principalul element l constituie
desigur cadrele, att operativ-diplomatice, ct i cele administrativ-
tehnice. De statutul pe care l au, competena, profesionalismul, caliti-
le acestora, activitatea pe care o desfoar depinde de fapt nu numai tot
ce ine de serviciul diplomatic, dar i n general nivelul i eficacitatea
politicii externe a statului respectiv, imaginea i chiar locul pe care-l
ocup acesta n afacerile externe, pe arena internaional n ansamblu.
Activitatea orientat spre selectarea, angajarea i repartizarea lu-
crtorilor pregtii din punct de vedere profesional, contiincioi, de o
inut moral nalt, chemai s aduc, n limitele legislaiei n vigoare
i a funciilor atribuite, o contribuie demn n realizarea efectiv a
funciilor Ministerului Afacerilor Externe toate acestea sunt cuprinse
n noiunea de asigurare cu cadre a serviciului diplomatic. Aceast
activitate include urmtoarele sarcini:
115

elaborarea documentaiei normativ-administrative n vederea di-
rijrii resurselor de cadre ale serviciului diplomatic;
amplasarea raional a cadrelor, planificarea transferrii i rota-
iei acestora;
dezvoltarea profesional i de funcie a personalului serviciului di-
plomatic prin perfecionarea profesional i ridicarea calificrii acestuia;
asigurarea proteciei social-economice i juridice adecvate a lu-
crtorilor;
stimularea calitii i eficacitii muncii lor.

Eficacitatea asigurrii cu cadre a serviciului diplomatic este
determinat de msura n care statul i Ministerul Afacerilor Externe
sunt satisfcui de activitatea aparatului departamentului diplomatic, n
ce msur rezultatele obinute corespund sarcinilor de politic extern,
desigur, lundu-se n consideraie cheltuielile material-financiare i
intelectual-fizice. n acest context, este clar ct de mare importan,
pentru succesul serviciului diplomatic, are evaluarea exact a situaiei
de cadre n departamentul respectiv, luarea n consideraie a experien-
ei proprii i mai ales a celei internaionale n domeniul administrrii i
dirijrii personalului.
Conform literaturii de specialitate, toi parametrii i momentele
evideniate mai sus alctuiesc ceea ce se numete politic de cadre a
MAE, prioritatea principal a creia este folosirea ct mai raional
i ct mai din plin a potenialului profesional i de calificare a ca-
drelor serviciului diplomatic.
Sarcinile principale ale politicii de cadre n domeniul servi-
ciului diplomatic, dup cum se remarc n literatur, pot fi formulate
n felul urmtor:
1) elaborarea direciilor strategice de dezvoltare a serviciului di-
plomatic, lundu-se n consideraie tendinele i perspectivele de dez-
voltare a societii i schimbrile care au loc n lume;
2) optimizarea structurii de state i a numrului de cadre a servi-
ciului diplomatic, asigurarea unui echilibru n ceea ce privete nnoi-
rea i rotaia acestora;
3) consolidarea serviciului diplomatic prin specialiti pregtii
din punct de vedere profesional i moral, care s fie gata s-i ndepli-
neasc obligaiunile de serviciu la un nivel calitativ nalt, prin faptele
116

i comportamentul su zilnic s contribuie la creterea autoritii di-
plomaiei statului, mbuntirea imaginii rii n ansamblu;
4) crearea premiselor organizatorico-juridice, sociale i materiale
necesare pentru exercitarea cu succes a serviciului, care s exclud posibi-
litatea de nclcare a disciplinei de munc, ct i a abuzurilor n serviciu;
5) ntreinerea n colectivele de munc a unui climat moral-
psihologic sntos, care s asigure ndeplinirea efectiv a obligaiuni-
lor de serviciu, dezvoltarea potenialului creator al lucrtorilor;
6) dezvoltarea sistemului de pregtire, perfecionare i cretere a
calificrii personalului, crearea unor condiii favorabile pentru crete-
rea profesional a fiecrui lucrtor;
7) introducerea unor tehnologii moderne de selectare, numire i
rotaie a cadrelor n baza meritelor i realizrilor personale.
Realizarea sarcinilor enumerate mai sus se bazeaz pe principiile
fundamentrii tiinifice, legitimitii, complexitii i caracterului
democratic al organizrii i funcionrii serviciului diplomatic. Tot n
baza acestor principii sunt naintai candidaii la funciile vacante sau
sunt angajai n baz de concurs sau n ordinea naintrii din rezerva
existent etc.


2. Personalul serviciului diplomatic: cerinele, pregtirea,
selectarea, angajarea, promovarea

Eficacitatea politicii externe a oricrui stat depinde ntr-o msur
esenial de capacitile, nivelul i calitatea pregtirii persoanelor care
i reprezint interesele pe arena internaional. De aceea, pregtirea,
selectarea, angajarea, promovarea cadrelor diplomatice ocup un loc
deosebit n organizarea i realizarea activitii diplomatice.
Standardele formate la nivel universal nc n secolul XIX cu privire
la cerinele fa de cadrele diplomatice sunt n vigoare pn n prezent.
Astfel, potrivit lui H.Nicolson, un diplomat competent trebuie s cunoas-
c bine limbile strine, s se disting print-un stil rafinat, s fie ospitalier,
calm i imperturbabil. Cu alte cuvinte, s fie un gentleman educat. n
Marea Britanie, de exemplu, principalul determinant al succesului n cari-
era diplomatic este considerat prezentabilitatea (nfiarea demn) i
alte particulariti proprii ale caracterului, mai cu seam, a clasei aristo-
117

cratice conductoare. Spre deosebire de alte ri cum ar fi Federaia Rus,
SUA, Frana, R.Moldova, Marea Britanie nu acord o atenie deosebit
studiilor universitare n selectarea cadrelor diplomatice, conducndu-se de
principiul: Diplomaia este o profesie, n care nu exist frontiere exacte
pentru cunotinele necesare. Ceea ce cu adevrat este esenial pentru un
diplomat, devine cunoscut i nvat de acesta pe parcursul propriu-zis al
serviciului diplomatic. Totui, nc n anul 1855 au fost introduse exa-
mene pe baz de concurs deschis pentru doritorii de a fi inclui n activita-
tea diplomatic, care dup cel de-al doilea rzboi mondial sunt organizate
i desfurate n mod independent de ctre Comisia de Admitere a Servi-
ciului Civil n colaborare, la etapa final, cu Foreign Office britanic.
Aceste examene au evoluat n complexitate. Dac iniial se punea
accent pe cunotinele de gramatic, aritmetic i arta oratoric, n
prezent acestea includ un ansamblu larg de testri. Aici se pot menio-
na limbile strine, variate analize de situaie, dezbateri pe o anumit
tem, elaborarea unor proiecte ale documentelor diplomatice, simula-
rea lucrrilor unei conferine internaionale etc. n afar de aceasta, se
organizeaz interviuri individuale cu fiecare pretendent. Nici un test
aparte nu joac un rol hotrtor. Evaluarea se efectueaz n baza unui
ir de indici, cum ar fi, capacitile de analiz i de a lucra n stare de
urgen, comunicabilitatea, capacitatea de adaptare psihologic rapid
etc. Prin urmare, sistemul de examene existent n Marea Britanie pare
destul de obiectiv, totodat, ns exist i un anumit nivel de subiecti-
vism, fiind favorizai absolvenii facultilor tradiional-clasice (se are
n vedere universitile Oxford i Cambridge, unde primordial se stu-
diaz istoria, literatura, filosofia).
La rndul su, Departamentul de pregtire a cadrelor diplomatice
din cadrul Foreign Office, iniiaz tinerii diplomai n activitate timp
de dou-trei sptmni, o perioad extrem de scurt n comparaie cu
timpul acordat pentru acelai fapt n Frana (2 ani), Germania (1 an),
SUA (nou luni). Ca i n alte ri, limbile strine reprezint o cerin
de baz pentru cadrele diplomatice i constituie o surs permanent de
studiu. Cele mai dificile, dar i solicitate sunt considerate limbile chi-
nez, japonez i coreean.
ns doar 5-10% din diplomaii angajai i pot construi o carier
de succes. O explicaie a acestui fapt ar fi existena a dou categorii
diplomatice. Categoria A (n aceasta sunt inclui absolvenii universi-
118

tilor clasice de prestigiu, reprezentanii elitei aristocratice, urmaii
diplomailor i politicienilor de vaz) administrativ (se focuseaz
pe analiza politic) i categoria E executiv (se focuseaz pe dome-
niile comercial-economice, informaionale i culturale). Dei rangurile
diplomatice la ambele categorii sunt identice (exist 10 ranguri diplo-
matice, potrivit schemei de mai jos), categoria A se bucur de un sta-
tut mai privilegiat i este favorizat n avansarea carierei. Dar n gene-
ral, fiecare dintre ei parcurg pas cu pas acelai traseu. Exist o cerin
formal ca fiecare diplomat pe parcursul carierei s nsueasc dou
specializri regionale i doutrei funcionale. Selectarea, angajarea
i promovarea cadrelor diplomatice are loc n baza acelor ranguri
diplomatice care, potrivit regulilor, se acord n Marea Britanie. As-
tfel, exist urmtoarele ranguri diplomatice britanice: rangurile diplo-
matice superioare I-III se acord efului serviciului diplomatic (minis-
trului de externe) i ambasadorilor; rangul diplomatic IV se acord
consilierului i efilor de departamente ai Foreign Office; rangul di-
plomatic V se acord secretarului I, categoria A; rangul diplomatic VI
se acord secretarului I, categoria E; rangul diplomatic VII se acord
secretarului II, categoriile A i E; rangul diplomatic VIII se acord
secretarului III, categoria A; rangul diplomatic IX ataat, categoria
E; rangul diplomatic X se acord funcionarilor cancelariei.
Trebuie menionat c n activitatea serviciului diplomatic, n gene-
ral, i n optimizarea relaiilor de serviciu, n special, o foarte mare im-
portan, aa cum o demonstreaz practica internaional, are stilul de
conducere a colectivelor respective. Exist diferite stiluri de conducere
a activitii cadrelor diplomatice, n dependen de colile diplomatice,
tradiiile naionale n acest domeniu etc. n ceea ce privete, de exem-
plu, stilul diplomatic britanic, acesta se caracterizeaz prin tradiiona-
lismul su. Asemenea trsturi ale acestui stil cum ar fi confidenialita-
tea, prudena, spiritul de disciplin i stpnirea de sine se ntreptrund
reuit cu calitile cerute la etapa actual ingeniozitatea i fermitatea,
combinate cu un nivel nalt de cultur general i studii specializate. Se
poate, deci, afirma c Foreign Office al Marii Britanii nu impune un
anumit standard de comportare, ci ofer posibilitatea ca diplomaii si s
se conduc de propriul stil, racordat la obiectivele propuse.
Potrivit constatrilor savantului rus A.V.Torkunov, att serviciul
diplomatic britanic, ct i cel al SUA, n privina selectrii cadrelor
119

diplomatice, acordarea rangurilor diplomatice, avansarea n carier se
aseamn unul cu altul prin existena propriilor reguli, procesul avnd
caracter elitar, iar angajarea cadrelor diplomatice n ambele servicii
diplomatice se efectueaz n baz de concurs deschis.
ntr-adevr, potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic al
SUA din 1980, selectarea i angajarea cadrelor diplomatice se
efectueaz n baza principiului de nondiscriminare. Spre deosebire de
Marea Britanie, studiile universitare sunt favorizate n SUA. Exame-
nele de admitere constau din trei etape: prima etap se axeaz pe cul-
tura general (verificndu-se cunotinele din domeniul istoriei, eco-
nomiei, geografiei etc.), n al doilea rnd, prin intermediul unui eseu
se apreciaz nivelul de cunoatere a limbii engleze, i, n sfrit, pre-
tendentul se examineaz n baza unei specializri dintre cele patru ale
serviciului diplomatic politic, economic, administrativ i consula-
r. O particularitate a selectrii cadrelor diplomatice americane const
n acordarea unor faciliti, cum ar fi eliberarea de la examene pentru
aa categorii ale populaiei, ca afro-americanii, latino-americanii, indi-
enii. n acest context, pentru a soluiona problema unei posibile in-
competene a cadrelor diplomatice, a fost mrit termenul de ncercare
pn la 3-4 ani pentru noii angajai. Rangurile diplomatice i acorda-
rea acestora sunt similare celor din Marea Britanie, perfecionarea ca-
drelor fiind n responsabilitatea direct a Institutului pentru Serviciul
Diplomatic al SUA din cadrul Departamentului de Stat.
n Federaia Rus, la alegerea i promovarea cadrelor diplomatice
accentul se pune anume pe profesionalismul i calificarea acestora, n
primul rnd din punctul de vedere al studiilor superioare i experienei
n domeniu, cunoaterii limbilor strine i a legislaiei naionale. As-
tfel, majoritatea diplomailor rui sunt specializai n domeniul relaii-
lor internaionale, drept internaional, relaii economice internaionale,
comunicare internaional.
La etapa actual (potrivit datelor pentru anul 2007), n cadrul Mi-
nisterului de Afaceri Externe al Federaiei Ruse activeaz circa 12 mii
de cadre diplomatice, dintre care o treime sunt diplomai de profesie.
Instituia de baz n pregtirea cadrelor diplomatice pentru serviciul
diplomatic rus este Institutul de Stat pentru Relaii Internaionale din
Moscova (). n cadrul acestuia, pregtirea diplomailor se
efectueaz n conformitate cu evoluiile internaionale, dezvoltnd
120

contacte fructuoase cu centrele universitare din Germania, Marea Bri-
tanie, Frana, Canada, SUA, China etc. Limbilor strine li se acord o
atenie deosebit, fiind favorizate cele solicitate de ctre Ministerul de
Externe (ca i n Marea Britanie se focuseaz, pe lng limbile euro-
pene i din arealul CSI, asupra limbilor chinez, japonez, arab etc.).
Un rol important n pregtirea cadrelor l are practica pe care o efectu-
eaz studenii n cadrul Ministerului de Externe i reprezentanelor
sale de peste hotare. Fiind angajai, tinerii diplomai se includ n pro-
cesul de pregtire permanent, care ncepe cu o introducere n activita-
te n primul an de lucru; studii periodice (de regul, o dat n cinci ani)
de calificare; studierea permanent a limbilor strine. Cursurile de per-
fecionare sunt organizate n primul rnd de ctre Academia Diploma-
tic a Federaiei Ruse, care recent a mplinit 75 de ani de activitate.
Potrivit Decretului Preedintelui Federaiei Ruse din 2001 Cu
privire la ordinea i pstrarea rangurilor diplomatice, sunt acordate
urmtoarele ranguri diplomatice: ambasador extraordinar i plenipo-
teniar; ambasador extraordinar i plenipoteniar clasa 1; ambasador
extraordinar i plenipoteniar clasa 2; consilier clasa 1; consilier clasa
2; secretar I, clasa 1; secretar I, clasa 2; secretar II, clasa 1; secretar II,
clasa 2; secretar III; ataat. Respectiv, se prevd urmtoarele termene
de aflare n rangurile diplomatice acordate: ataat nu mai puin de
doi ani; secretar III nu mai puin de doi ani; secretar II clasa 1 i 2
nu mai puin de doi ani; secretar I clasa 2 nu mai puin de doi ani;
secretar I clasa 1 nu mai puin de trei ani; consilier clasa 2 nu mai
puin de trei ani. Pentru consilier clasa 1 i rangurile diplomatice supe-
rioare nu sunt stabilite anumite limite.


3. Cadrele serviciului diplomatic al Republicii Moldova:
realiti i perspective

n Republica Moldova toate problemele ce in de cadrele serviciu-
lui dipolomatic sunt reglementate de Legea cu privire la Serviciul Di-
plomatic al Republicii Moldova din 27.12.2001, ct i de o serie de alte
acte normative, inclusiv Regulamentul cu privire la activitatea misiuni-
lor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotrrea Guver-
nului nr.744 din 29 iunie 2007. n conformitate cu legea menionat,
121

ntr-un post diplomatic poate fi angajat persoana care ntrunete
urmtoarele condiii:
are cetenia Republicii Moldova;
se bucur de toate drepturile politice i civile nscrise n Consti-
tuia Republicii Moldova;
deine o diplom de studii universitare (licen) corespunztoare
funciei pentru care opteaz;
cunoate limba moldoveneasc (denumirea limbii este dat con-
form legii respective n.n.) i o limb de circulaie internaional;
dispune de aptitudini fizice pe care le reclam activitatea n do-
meniul relaiilor externe;
nu are antecedente penale rezultate din infraciuni intenionate.
Respectiv, n concordan cu calificarea i pregtirea lor profesi-
onal, persoanelor angajate n posturi diplomatice din instituiile ser-
viciului diplomatic li se confer urmtoarele ranguri diplomatice:
a) ataat; b) secretar III; c) secretar II; d) secretar I; e) consilier; f) mi-
nistru plenipoteniar; g) ambasador. Se stabilesc urmtoarele termene
minime pentru avansarea n rang diplomatic: a) 1 an de la data angaj-
rii n postul diplomatic pentru rangul de ataat; b) 2 ani n rang de
ataat pentru secretar III; c) 2 ani n rang de secretar III pentru se-
cretar II; d) 3 ani n rang de secretar II pentru secretar I; e) 3 ani n
rang de secretar I pentru consilier; f) 4 ani n rang de consilier pen-
tru ministru plenipoteniar.
Cadrele diplomatice care activeaz n structurile misiunilor respec-
tive, potrivit Regulamentului, ndeplinesc urmtoarele sarcini de baz:
a) reprezint Republica Moldova n relaiile cu statul de acredita-
re, statele de acreditare prin cumul sau organismele internaionale pe
lng care este acreditat;
b) reprezint i apr interesele naionale ale Republicii Moldova,
n baza principiilor de consolidare a securitii statului, suveranitii i
integritii sale teritoriale, contribuie activ la nfptuirea prioritilor
politicii externe a Republicii Moldova;
c) protejeaz drepturile i interesele cetenilor Republicii Moldova
(persoanelor fizice i juridice) n statul de acreditare, precum i, n limi-
tele admise de normele i principiile dreptului internaional, tratatelor
bilaterale ncheiate cu statul de acreditare, le acord asistena necesar
potrivit practicii internaionale i legislaiei statului de acreditare;
122

d) analizeaz starea raporturilor Republicii Moldova cu statul de
acreditare, pregtind, n consecin, materiale analitice, propuneri pen-
tru minister viznd dezvoltarea n continuare a relaiilor bilaterale n
domeniul politic, comercial-economic, sociouman, tehnico-tiinific,
precum i n alte domenii de interes reciproc, contribuind permanent la
extinderea acestora;
e) promoveaz relaiile multilaterale politice, economice, comer-
ciale, culturale, tiinifice ale Republicii Moldova n cadrul organizai-
ilor internaionale, pe lng care este acreditat. Contribuie la consoli-
darea securitii internaionale, promovarea pcii, bunei nelegeri n-
tre popoare i a dezvoltrii durabile;
f) informeaz autoritile, organizaiile i opinia public din statul
de acreditare despre politica intern i extern a Republicii Moldova.
Promoveaz sistematic, prin diverse aciuni, imaginea favorabil a
Republicii Moldova n statul de acreditare;
g) prin mijloace legale, acumuleaz materiale informative despre
politica intern i extern a statului de acreditare, despre poziia aces-
tui stat n sistemul relaiilor internaionale, precum i despre activita-
tea altor state, uniuni i organizaii internaionale din regiune, unde se
afl statul de acreditare;
h) informeaz sistematic, prin intermediul Ministerului, Parla-
mentul, Preedintele Republicii Moldova, Guvernul, alte organe i
instituii abilitate din ara noastr despre dinamica politicii interne i
externe a statului de acreditare;
i) menine relaii de colaborare cu organele puterii de stat ale sta-
tului de acreditare, n particular, cu instituiile de promovare a politicii
externe, alte structuri de stat, organizaii neguvernamentale, cu cercu-
rile tiinifice, culturale i de afaceri, cu reprezentanii mass-media, cu
corpul diplomatic acreditat n statul de reedin;
j) apr i promoveaz interesele economice ale Republicii Mol-
dova; ntreprinde aciuni eficiente de atragere a investiiilor n Repu-
blica Moldova, contribuie la promovarea exportului mrfurilor autoh-
tone pe pieele din statul de acreditare i la dezvoltarea reciproc avan-
tajoas a relaiilor comercial-economice i financiare dintre Republica
Moldova i statul de acreditare;
k) nainteaz propuneri privind necesitatea ncheierii, suspendrii
sau denunrii tratatelor bilaterale dintre Republica Moldova i statul
123

de acreditare, contribuie la pregtirea i semnarea tratatelor. Efectuea-
z controlul asupra realizrii tratatelor bilaterale semnate ntre Repu-
blica Moldova i statul de acreditare, precum i a tratatelor multilate-
rale la care Republica Moldova este parte;
l) particip la pregtirea i efectuarea vizitelor interstatale la nivel
nalt, precum i ale delegaiilor oficiale i de afaceri din Republica
Moldova i statul de acreditare;
m) acord sprijin i coordoneaz, n modul stabilit, activitatea re-
prezentanelor organelor centrale de specialitate ale administraiei pu-
blice i ale ntreprinderilor de stat moldoveneti, precum i activitatea
delegaiilor i misiunilor ad-hoc ale Republicii Moldova, care se afl
n statul de acreditare. Reprezentanele menionate, delegaiile i misi-
unile ad-hoc coordoneaz activitatea lor cu misiunea i, n modul sta-
bilit, informeaz misiunea despre activitile respective;
n) n limitele admise de legislaia statului de acreditare, exercit
pe teritoriul acestuia funcii consulare prevzute de normele de drept
internaional i de legislaia Republicii Moldova, ncurajeaz stabilirea
i dezvoltarea relaiilor u concetenii notri aflai permanent sau
temporar pe teritoriul statului de acreditare;
o) n modul stabilit, organizeaz i coordoneaz aciunile de pro-
tecie a cetenilor moldoveni aflai n statul de acreditare, n cazul
unor situaii excepionale;
p) prin metode i mijloace diplomatice, exercit i alte funcii, n
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, legislaia statului de
acreditare, normele dreptului internaional.
Lund n vedere c Republica Moldova este un stat tnr, formarea
cadrelor diplomatice calificate este unul dintre obiectivele de baz ale
statului. n acest sens, un rol primordial i revine Catedrei Relaii Inter-
naionale, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Adminis-
trative, USM, care activeaz din 1995. De asemenea, de pregtirea ca-
drelor diplomatice se ocup un ir de alte instituii universitare cum ar fi
Institutul de Relaii Internaionale, Academia de Administrare Public
pe lng Preedintele Republicii Moldova, ASEM etc. O anumit activi-
tate n direcia creterii profesionale, perfecionrii cadrelor diplomatice
desfoar nsui Ministerul Afacerilor Externe cu susinerea unor struc-
turi internaionale. Astfel, cu suportul proiectului PNUD, n Moldova,
ncepnd cu 2007, se deruleaz Proiectul Suport pentru creterea capa-
124

citilor instituionale ale MAE IE. n cadrul acestuia, n 2008 a fost
deja elaborat i urmeaz a fi implementat Planul de dezvoltare institu-
ional pentru anii 2009-2011 care include realizarea unor sarcini con-
crete n domeniul instruirii i perfecionrii colaboratorilor serviciului
diplomatic. Potrivit acestui document, colaboratorii serviciului diploma-
tic beneficiaz de dou tipuri de instruire extern i intern. Instruirea
extern prevede delegarea colaboratorilor MAE IE, pentru perfecionare
sau reciclare, n centre internaionale de studii, centre universitare euro-
pene cu renume, ministere ale afacerilor externe din alte ri, Academia
de Administrare Public pe lng Preedintele Republicii Moldova, co-
lile diplomatice de var ale ministerelor de externe ale altor ri. Pe par-
cursul anului 2007, de exemplu, de aceste tipuri de instruire au benefici-
at, n total, 50 de diplomai, ceea ce constituie 36,5% din numrul celor
angajai. Instruirea intern prevede: studierea unor probleme de dome-
niu prin frecventarea cursurilor, n volum de 4 ore pe lun, organizate n
baza MAE IE, conform planului tematic aprobat prin ordinul ministru-
lui; activiti de specializare, desfurate de directorii departamentelor i
direciilor autonome pentru persoanele nou-angajate i cele detaate
pentru activitatea profesional n cadrul misiunilor diplomatice din str-
intate. n anul 2007, la procesul de instruire intern au participat 60 de
angajai. n total, conform datelor MAE IE, au fost frecventate 5520 de
ore de instruire, n medie la fiecare angajat revenind 42 de ore.
Totui, n ceea ce privete cadrele serviciului diplomatic al
Republicii Moldova, pregtirea, selectarea, angajarea, promovarea
acestora exist o serie de dificulti i probleme. Una dintre acestea
ar fi c n prezent, din totalul cadrelor diplomatice moldoveneti,
majoritatea sunt ambasadori (diplomai) numii politic i destul
de puini sunt ambasadori de carier care ar avea i o pregtire
profesional bun n domeniu. Mai mult ca att, acuma se vorbete
i se scrie despre o a treia categorie de ambasadori cei care prin
funcia pe care o au i aranjeaz propriile afaceri i nu le pas de
ndatoririle de ambasador.
O alt problem, de fapt una dintre cele mai serioase, este lipsa n
republic a unui centru sau a unei coli naionale de pregtire a cadre-
lor diplomatice de tipul celor care exist, de exemplu, n Frana (Insti-
tutul Francez de Relaii Internaionale i Centrul de Studii i Cercetri
Internaionale), Rusia (Academia Diplomatic a Ministerului Afaceri-
125

lor Externe) sau Romnia (Institutul Diplomatic Romn). Experiena
statelor avansate sau a celor vecine n soluionarea problemei n cauz
ar fi pentru Republica Moldova binevenit i demn de urmat. Institu-
tul Diplomatic Romn (IDR), bunoar, a fost fondat n 2005, fiind o
instituie public, cu personalitate juridic, funcionnd sub auspiciile
Ministerului Afacerilor Externe. Principala misiune a IDR este de a
sprijini activitatea personalului specializat din cadrul ministerului prin
furnizarea de expertiz i cursuri de instruire profesional n domeniul
relaiilor internaionale i a diplomaiei, precum i oferirea serviciilor
de analiz celor interesai, organizarea evenimentelor dedicate unor
probleme de politic internaional, publicarea periodicelor i a lucr-
rilor de specialitate, documentelor diplomatice i a memoralisticii di-
plomatice, organizarea i funcionarea Bibliotecii Ministerului Aface-
rilor Externe etc.
Sigur, nu este vorba de o academie diplomatic de tipul celei din
Federaia Rus sau nici chiar cel puin un institut diplomatic ca cel din
Romnia. Pentru aceasta mai trebuie multe de fcut. Dar, totui, dac
se pune problema s avem o diplomaie moldoveneasc, naional,
fr o anumit instituie, cel puin un centru specializat care s elabo-
reze o concepie, s concentreze i s coordoneze activitile n dome-
niul formrii i dezvoltrii profesionale continuie a cadrelor diploma-
tice, aceast problem, desigur, nu poate fi soluionat.


Subiecte pentru autoevaluare:

1. Care sunt cerinele de baz fa de cadrele diplomatice la nivel
internaional?
2. Descriei categoriile diplomatice ale serviciului diplomatic al
Marii Britanii.
3. Enumerai rangurile diplomatice acordate diplomailor din
Marea Britanie, SUA, Federaia Rus i Republica Moldova.
4. Prin ce se deosebete politica de selectare, angajare i carier
a cadrelor diplomatice din Marea Britanie i SUA?
5. Analizai pregtirea, selectarea i angajarea cadrelor diploma-
tice din Federaia Rus i Republica Moldova.

126

Tematica lucrului individual / cercetri n grup:

1. Efectuai o analiz comparat i elaborai un tabel la tema Se-
lectarea, angajarea i cariera cadrelor diplomatice din Frana i Ger-
mania.
2. Analizai sistemul de selectare, angajare i carier a cadrelor
diplomatice n Japonia i Federaia Rus.
3. n baza cercetrii istorico-politologice, pregtii o not infor-
maional cu tema Pregtirea cadrelor diplomatice n arealul CSI:
exemplul Republicii Moldova.


Bibliografie selectiv:

1. Nikolson H. Arta diplomaiei. Bucureti: Politica, 1996.
2. . . :
, 1961.
3. .. . ,
1990.
4. . / .
.. . : , 2002.
5. . : -
, 1987.
6. .
//http://www.rian.ru/interview/20090209/161437464.html[accesat
20.04.09];
7. A. . 75
// . 2009. - 2-3.
8.28.08.2001.
9. Legea cu privire la Serviciul Diplomatic al Republicii Moldova //
Monitorul Oficial din 27.12.2001.

127

Capitolul VIII

SERVICIUL DIPLOMATIC N CADRUL
DIPLOMAIEI MULTILATERALE

Punerea n practic a politicii externe include comunicarea ce-
lorlalte guverne i popoare a liniei de politic extern pentru care s-a
optat, ncercri de a explica i a justifica aceast politic. Dezvolta-
rea relaiilor internaionale a fcut ca statele sa recurg, pentru tra-
tarea problemelor lor de politic extern, nu numai la contactele i
negocierile bilaterale, ci i la un alt gen de tratare a problemelor
ntr-un cadru mai larg, sub forma diplomaiei multilaterale. Forma
tradiionala a diplomaiei multilaterale, realizat prin asocierea state-
lor n cadrul conferinelor internaionale, avea de regul caracter
temporar, mai trziu transformndu-se ntr-o form permanent i
contemporan de contacte n cadrul organizaiilor internaionale.
La baza apariiei instituiei diplomaiei multilaterale i a afirmrii
ei n cadrul relaiilor internaionale se afl un ir de factori de ordin
politic, economic, juridico-administrativ, umanitar, sociocultural, teh-
nic i diplomatic. Diplomaie multilateral contemporan nseamn
coordonarea relaiilor dintre trei sau mai multe state n vederea rezol-
vrii colective a unei probleme, aa cum se procedeaz, de exemplu, n
cadrul Adunrii Generale a Organizaiei Naiunilor Unite.

1. Influena diplomaiei multilaterale asupra serviciului diploma-
tic contemporan.
2. Organizaiile internaionale ca factor de formare a unei noi
strategii diplomatice.
3. Serviciul diplomatic naional al Republicii Moldova n cadrul
organizaiilor internaionale.


1. Influena diplomaiei multilaterale
asupra serviciului diplomatic contemporan

Schimbrile fundamentale i dinamice cu caracter global care au
loc n lumea contemporan influeneaz esenial formarea noii ordini
128

mondiale. Majoritatea statelor lumii ncearc afirmarea unui sistem
raional al relaiilor internaionale care trebuie efectuat n baza meca-
nismelor colective de soluionare a celor mai importante probleme,
supremaiei legii i democratizrii relaiilor internaionale. n acest
context, crete rolul diplomaiei multilaterale care capt un caracter
esenial n cadrul lucrrilor multor foruri internaionale, organizaiilor
regionale, subregionale i internaionale i substanial influeneaz
dezvoltarea serviciului diplomatic.
Diplomaia multilateral difer de diplomaia tradiional bilate-
ral prin mediul sau arena n care opereaz. Diplomaia multilateral a
aprut odat cu sistemul de la Wesphalia i o perioad ndelungat de
timp se nfptuia prin intermediul conferinelor internaionale care
aveau loc dup diferite rzboaie (Congresul de la Viena, anul 1815,
Conferina de pace de la Paris din 1919-1920, 1946 etc.). La etapa
actual, activitatea diplomatic multilateral se nfptuiete mai mult
n cadrul organizaiilor internaionale prin intermediul delegaiilor i
misiunilor permanente.
Globalizarea a contribuit la extinderea importanei diplomaiei
multilaterale, dar i a complexitii acesteia. S-a dovedit c aceasta
este mai indicat pentru soluionarea problemelor condiionate de glo-
balizare dect diplomaia bilateral. Soluionarea celor mai grave pro-
bleme ale relaiilor internaionale implic un numr mare de state.
Ca actori ai diplomaiei multilaterale apar nu numai reprezentan-
ii guvernelor. Delegaii ale corporaiilor multinaionale i organizaii-
lor internaionale nonguvernamentale lupt pentru influen n cadrul
organizaiilor internaionale cu diplomaii profesionali, politicienii i
funcionarii internaionali. Crete rolul actorilor nonstatali, care se
ocup de lobby-ul intereselor organizaiei n cadrul guvernelor, mass-
media i funcionarilor internaionali. Reprezentanii organizaiilor
nonguvernamentale internaionale au demonstrat o competen mai
nalt dect diplomaii profesionali n soluionarea problemelor specia-
le i foarte specifice.
ntre diplomaia multilateral i cea bilateral exist o serie de di-
ferene. Prima diferen se refer la baza de cunotine i informaii
care sunt necesare pentru un anumit tip de diplomaie. n diplomaia
tradiional diplomatul care reprezint ara sa n capitala unui alt stat
trebuie s cunoasc bine interesele naionale ale ambelor pri. El tre-
129

buie s tie n ce caz aceste interese coincid i n ce caz acestea difer.
El trebuie s cunoasc i sa neleag sistemul politic i cultura politic
a rii-gazd i s fie familiarizat cu persoanele de elit.
Pentru a funciona cu succes n domeniul diplomaiei multila-
terale, trebuie inut cont de prerea majoritii participanilor din
alte ri i organizaii internaionale. Problemele discutate la edi n-
ele multilaterale pot fi aceleai ca i n diplomaia bilateral, dar
abordarea acestora de ctre participanii la forumurile multilaterale
are o tematic internaional mai ampl. Astfel, diplomaii, n ca-
drul acestui sistem specific al relaiilor multilaterale, trebuie s fie
capabil a se adapta la un mediu politic i cultural n care trebuie s
se cunoasc i s se in cont de interesele naionale ale unui numr
mare de ri.
Cea de-a doua diferen a caracterului serviciului diplomatic n
cadrul diplomaiei multilaterale de cerinele tradiionale const n fap-
tul c primul tip este nsoit de permanente contacte personale cu un
numr mare de persoane. Prin urmare, capacitatea de a ntreine relaii
de afaceri cu colegii, indiferent de diferenele lor politice, economice
i culturale, sunt probabil mult mai importante n cadrul forurilor mul-
tilaterale dect n cadrul relaiilor bilaterale, cnd ponderea politic i
militar ale celor dou ri este un factor mai important dect diferen-
ele lor ideologice i culturale.
E. Sullivan menioneaz c important pentru participanii ntlni-
rilor multilaterale este respectul pentru diversitatea religioas i cultu-
ral a rilor reprezentate n cadrul ONU. Delegaii, care nu sunt sufi-
cient de respectuoi i tolerani fa de aceast diversitate, ar fi posibil
s nu poat convinge pe alii s ia n considerare punctele lor de vede-
re i ca urmare s rmn n afara limitelor consensuale ale ONU. Iar
orice persoan care respect religia i cultura altor naiuni i state vor
avea mult mai multe anse de a gsi o direcie comun n cadrul unor
proiecte de rezoluie mpreun cu alte delegaii [1].
Cea de a treia diferen a diplomaiei multilaterale de cea bilate-
ral, care influeneaz specificul serviciului diplomatic, implic activi-
tile publice ale organizaiilor internaionale i utilizarea regulilor de
procedur parlamentar n instituiile lor. Organizaiile internaionale
au, n mare msur, acelai model i structur a procesului de luare a
deciziilor ca i n majoritatea parlamentelor. Dar exist diferene sem-
130

nificative ntre instituiile legislative ale statului i structurile similare
ale celor mai multe organizaii internaionale. Se cunoate c nici un
salariat al ONU, inclusiv secretarul general, nu are nici o putere i au-
toritate la fel cum ar fi prim-ministrul britanic sau speakerul Camerei
Reprezentanilor a Congresului SUA. Cu toate acestea, n cadrul ONU
nu exist disciplin de partid, iar statele pot aplica dreptul lor la votul
de bloc. Teoretic, diplomaii n cadrul Naiunilor Unite ar trebui s
voteze n conformitate cu instruciunile oferite de ctre MAE. Dar
practic ei sunt relativ mai independeni dect diplomaii care activeaz
n cadrul relaiilor bilaterale.
Un tip special al diplomaiei multilaterale, care solicit cerine su-
plimentare fa de cadrele diplomatice i caracterul serviciului diploma-
tic, sunt ntlnirile la nivel nalt (summit-ul) a efilor a dou sau mai
multe state. n timpul rzboiului rece, aceste reuniuni s-au ntrunit foarte
rar, iar n anii 90 summit-urile multilaterale aveau loc destul de des,
devenind o regul a practicii internaionale n cadrul relaiilor multilate-
rale i nu mai sunt o excepie. Trebuie menionat prima n istoria ONU
reuniune a Consiliului de Securitate la care au participat efii de stat i
de guvern ai rilor-membre permanente ale Consiliului de Securitate,
care a avut loc n ianuarie 1992. Responsabilitatea pentru pregtirea
participrii efilor de stat n astfel de forumuri internaionale i-o asum
un numr mare de instituii publice, inclusiv diverse departamente i
birouri din cadrul serviciului diplomatic.
Organizaiile internaionale sunt un mediu convenabil pentru or-
ganizarea colectiv a statelor mici. Mai mult de jumtate din toate na-
iunile independente din lume sunt state mici i slabe, dar suverane i
subieci egali ai dreptului internaional. De fapt, ele i pot asigura in-
teresele lor pe arena internaional prin unirea forelor. Organizaiile
internaionale creeaz pentru statele mici forme instituionale, prin
intermediul crora acestea pot forma la nceput asociaii speciale, cum
ar fi Grupul celor 77, care mai departe vor proteja interesele acesto-
ra. Deoarece cele mai multe organizaii internaionale funcioneaz n
baza principiului o ar un vot, aceste asociaii mresc posibilita-
tea obinerii majoritii n procesul de luare a deciziilor. Ca urmare,
serviciul diplomatic al statelor mici poate avea o influen considera-
bil asupra rezultatelor votului, sau a coninutului anumitelor rezoluii,
i respectiv promovarea intereselor naionale.
131

Serviciul diplomatic a devenit mult mai democratic i transparent
n cadrul diplomaiei multilaterale contemporane care este o parte
component a noii diplomaii a secolului XXI, mult mai public i
deschis dect vechea diplomaie a secolelor trecute. Diplomaii
moderni trebuie s posede competene profesionale de lucru cu jurna-
litii, corespondenii, membrii mass-media att la nivel bilateral, ct i
multilateral.
Una dintre condiiile eseniale pentru activitatea cu succes n do-
meniul diplomaiei multilaterale trebuie considerat capacitatea de a
comunica cu reprezentanii altor state n limbile lor native, care impu-
ne cunoaterea profesional a limbilor strine ca o cerin necesar
pentru personalul diplomatic n condiiile actuale. Astfel, n cadrul
ONU funcioneaz ase limbi oficiale i, dei n cadrul ntlnirilor ofi-
ciale este asigurat traducerea simultan n aceste limbi, lobby-ul i
discuiile preliminare ale problemelor au loc n cadrul ntlnirilor ne-
formale. Diplomaii care posed dou sau mai multe limbi vor obine
un succes mai mare dect colegii lor monolingvi. Ei pot aciona n
calitate de intermediari i pot fi personal implicai ntr-o gam larg de
negocieri bilaterale i multilaterale. Prin urmare, cunoaterea profesi-
onal a limbilor strine devine un atribut i un instrument necesar al
unui funcionar diplomatic contemporan.
Cercettorii strini pun accentul pe importana fondrii instituii-
lor societii civile la nivel global. Ei consider c diplomaia multila-
teral n viitor ar trebui s fie mai important dect tradiionala diplo-
maie bilateral. Globalizarea conduce n continuare la transformarea
organizaiilor internaionale, la lrgirea funciilor organizaiilor exis-
tente, n special a ONU, prin crearea unor forumuri internaionale ac-
tuale pentru soluionarea numrului tot mai mare de provocri, inclu-
siv problemele de securitate i ameninri la adresa pcii. Astfel de
probleme capt un caracter din ce n ce mai transfrontalier, internai-
onal, iar ncercrile de soluionare unilateral sunt din ce n ce mai
puin eficiente, chiar i n cazul n care n calitate de actor apare un
stat puternic. Necesitatea de a soluiona problemele globale implic
participarea reprezentanilor statelor n cadrul organizaiilor internai-
onale nonguvernamentale i forurilor multilaterale permanent sau
temporar, astfel actualizndu-se subiectul de specializare a personalu-
lui diplomatic care lucreaz n structurile relevante.
132

n acelai timp, se urmrete implicarea n procesul diploma-
iei multilaterale a specialitilor profesioniti din diferite domenii,
ca de exemplu ecologie, aprare, securitate, economie, drept, pol i-
tic, medicin, educaie i alte sfere ale vieii sau reprezentanilor
organizaiilor nonguvernamentale care activeaz cu succes pentru
a soluiona problemele globale la nivel naional. Astfel, caracterul
contemporan al diplomaiei multilaterale, care extinde n mod
semnificativ gama actorilor tradiionali ai relaiilor internaionale,
propune o nou modalitate de cunoatere a bazei serviciului i pro-
tocolului diplomatic de ctre funcionarii diferitelor ministere i
agenii, administraiei publice, organizaiilor nonguvernamentale.
De regul, n condiiile contemporane de consolidare a colaborrii
globale i regionale, aprofundrii proceselor integraioniste n
aceste structuri se formeaz anumite departamente i secii de rel a-
ii internaionale, integrare european i protocol diplomatic, ceea
ce influeneaz dezvoltarea legturilor internaionale realizarea
strategiilor europene la nivel naional, atragerea investiiilor stri-
ne i experienei internaionale n soluionarea problemelor de
dezvoltare sociouman.
Un loc deosebit n cadrul diplomaiei sociale l ocup organizaii-
le i micrile nonguvernamentale, care promoveaz ideile democrai-
ei, pcii, cooperrii, drepturilor omului, soluionrii panice a conflic-
telor i multe alte aspecte care stau la baza societii. ntr-o lume mul-
tipolar, reuniunile i conferinele multilaterale pot deveni mijloace
mai importante ale politicii mondiale dect aciunile unilaterale ale
unei supraputeri. ns acest lucru nu nseamn c o lume multipolar
fr prea mult efort al comunitii internaionale va crea o lume mai
stabil. Acesta este un proces complex, de lung durat i multidimen-
sional n care un rol deosebit de responsabil l are serviciul diplomatic
contemporan.
n condiiile globalizrii, diplomaia multilateral coexist cu di-
plomaia tradiional. Interesele naionale ale statelor sunt comparate
cu interesele comunitii internaionale. n viitor, importana diploma-
iei multilaterale va continua s creasc, dar statele independente vor
rmne principalii actori n sistemul internaional n evoluie. De fap-
tul ct de mult va corespunde nivelul i calitatea serviciului diplomatic
al statelor condiiilor contemporane de colaborare internaional va
133

depinde n mod direct eficacitatea promovrii intereselor naionale,
soluionrii problemelor globale i regionale.


2. Organizaiile internaionale ca factor de formare
a unei noi strategii diplomatice

Organizaiile internaionale reprezint forma superioar a diplo-
maiei multilaterale. Bazndu-se pe un regim juridic complex, ele
aplic principiul de solidaritate i cooperare dintre subiectele dreptului
internaional, influennd n mod specific politica mondial. Fiecare
dintre acestea are propriul statut, buget, sediu, secretariat, care asigur
funcionalitatea acestora. Serviciul n aceste organizaii se numete
serviciul civic internaional i se supune unei reglementri speciale.
Creterea numrului de state, interconexiunea dintre problemele
politice, economice i sociale, contactele mai frecvente dintre entiti-
le politice care alctuiesc comunitatea internaional au condus la mo-
dificarea structural a comunitii internaionale i a formelor diplo-
maiei. Organizaiile internaionale constituie n prezent o component
important a relaiilor internaionale, fiind chemate s contribuie la
dezvoltarea nelegerii i colaborrii dintre state, la asigurarea pcii i
securitii n lume.
Organizaiile internaionale (interstatale, interguvernamentale, in-
terparlamentare) create de ctre state n baza acordurilor multilaterale
i n conformitate cu nomele dreptului internaional se deosebesc dup
caracterul problemelor de care se ocup ele, dup calitatea de membri
(universale, regionale i subregionale), dup volumul de mputerniciri
i alte criterii. Statutul acestor organizaii este determinat de prevede-
rile constituionale.
Primele organizaii internaionale au fost create la nceputul seco-
lului al XIX-lea. Printre acestea se pot meniona Comisia Central
pentru Navigaia pe rul Rin, format n 1815, precum i Uniunea
Mondial a Telegrafului (1865) i Uniunea Potal Universal (1874).
Primele organizaii internaionale erau fondate n domeniul economiei,
transportului, culturii, intereselor sociale a statelor, iar ca scop erau
orientate spre o cooperare transfrontalier comun n domeniul
nonpolitic.
134

n domeniul politic predecesorii primelor organizaii internaiona-
le au fost fondate dup Congresul de la Viena din anul 1815. Atunci
apare aa-numitul Concert European format din 5 mari puteri (Marea
Britanie, Prusia, Rusia, Austria i Frana). Concertul European poate fi
privit ca un prototip al organizaiilor internaionale care activeaz n
domeniul securitii, ce pretindea la rolul de conductor al afacerilor
europene. Concertul reprezenta un sistem de congrese i conferine, n
cadrul crora cele cinci puteri abordau probleme de management i de
soluionare a crizelor i conflictelor internaionale. Principiul de baz
al activitii concertului l-a constituit principiul echilibrului de putere.
Un moment important a servit activitatea Ligii Naiunilor, nfiin-
at n anul 1919. Spre deosebire de Concertul European, Liga Naiu-
nilor activa n baza principiului de securitate colectiv n conformitate
cu actul recunoscut internaional Statutul Ligii Naiunilor. nfiinat
pentru a preveni un nou rzboi mondial, Liga Naiunilor nu a reuit,
deoarece principiul de securitate colectiv nu a fost utilizat. Cel mai
mare neajuns al Ligii Naiunilor a fost incapacitatea sa militaro-
politic, deoarece ea nu dispunea de un mecanism de sanciuni. Cu
toate acestea, evaluarea obiectiv a activitii Ligii Naiunilor a fost
considerat de ctre cercettorii occidentali drept marele experi-
ment, rezultatul negativ al cruia a fost luat n consideraie de ctre
fondatorii ONU.
Organizaia Naiunilor Unite este un instrument mult mai electiv
i influent pentru meninerea pcii i securitii internaionale, precum
i pentru dezvoltarea cooperrii n domeniul nonpolitic. n a doua ju-
mtate a secolului al XX-lea, ONU a fost capabil s ocupe un loc
central n cadrul organizaiilor internaionale, coordonnd activitatea
att a organizaiilor internaionale guvernamentale, ct i a celor ne-
guvernamentale. A aprut un sistem cu o reea extins de agenii spe-
cializate ale ONU i altor organizaii care colaboreaz cu Organizaia
Naiunilor Unite.
Organizaiile internaionale sunt parte a unui sistem de state i
exist ntr-un vacuum politic. Formele instituionale i activitatea lor
reflect interesele naionale, precum i temerile i speranele statelor i
guvernelor n cadrul acestui sistem.
Statul care particip la lucrrile organizaiei internaionale
conlucreaz cu aceasta prin reprezentana special a statului acre-
135

ditat pe lng aceast organizaie. Reprezentana permanent este
organul relaiilor externe al unui stat, menit s-l reprezinte n ca-
drul organizaiei internaionale [4]. Reprezentana permanent es-
te, n linii generale, similar misiunii diplomatice permanente care
reprezint statul acreditat n statul acreditar. Reprezentana perma-
nent este condus de ctre eful misiunii. Funciile sunt determi-
nate de ctre statutul organizaiei, acorduri sau protocoale speciale
dintre statele-membre, precum i actele legislative ale statului
acreditat.
Instituia reprezentanei permanente pe lng organizaiile inter-
naionale a aprut odat cu organizaiile internaionale i s-a instituio-
nalizat dup primul rzboi mondial n cadrul Ligii Naiunilor, precum
i n cadrul unor organizaii internaionale universale cu caracter spe-
cializat (Organizaia Internaional a Muncii, Organizaia mondial a
sntii etc.) [3].
Creterea rapid a numrului de organizaii internaionale a
cauzat necesitatea unificrii activitii reprezentanelor, reglemen-
trii funciilor reprezentantului permanent i observatorului, deter-
minarea statutului juridic, imunitilor, privilegiilor i altor pro-
bleme ale acestora. n legtur cu aceasta, la 14 martie 1975, la Vi-
ena a fost semnat Convenia asupra reprezentrii statelor n relaii-
le lor cu organizaiile internaionale cu caracter universal. n con-
formitate cu aceasta, reprezentanilor permaneni, observatorilor,
efectivului operativ al reprezentanelor permanente li se ofer ace-
leai imuniti i privilegii ca i diplomailor.
Relaiile unei organizaii internaionale sunt stabilite i men i-
nute cu statele-membre i se desfoar n ara n care se afl sediul
ei. De regul, o organizaie internaional este reprezentat prin
Secretariat, deci, prin funcionarii si care sunt nvestii cu mpu-
ternicire n acest scop.
Astfel, creterea numrului de state, multitudinea problemelor
de ordin politic, economic, tehnic i militar, existente n aceste st a-
te i n general n lume, dezvoltarea mijloacelor de comunicare i
multe alte schimbri radicale ce s-au produs pe parcursul ultimului
secol au condus n mod inevitabil la modificarea structural a co-
munitii mondiale, la apariia noilor actori internaionali i a unor
noi forme a diplomaiei.
136

Procesele contemporane de globalizare conduc la o cretere tot
mai mare a numrului de organizaii internaionale, n special a celor
neguvernamentale. Instituionalizarea continu a mecanismelor di-
plomaiei multilaterale n baza acestor structuri nou-formate necesit o
nou strategie diplomatic i mbuntirea serviciului diplomatic pen-
tru reglementarea activitii lor i gestionarea sistemului internaional.


3. Serviciul diplomatic naional al Republicii Moldova
n cadrul organizaiilor internaionale

Republica Moldova n calitate de membru cu drepturi depline
particip n cadrul mai multor organizaii internaionale. Cooperarea
Republicii Moldova cu ONU i instituiile sale specializate reprezint
un domeniu important n activitatea Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene. Fiind cel mai important forum de dezbatere a
problemelor globale i avnd un mandat universal, Republica Moldo-
va acord o importan deosebit rolului pe care l joac ONU n do-
menii precum meninerea pcii i securitii internaionale, promova-
rea democraiei i a drepturilor omului, dezvoltarea economic i soci-
al, respectarea principiilor dreptului internaional. Un rol important n
consolidarea imaginii i prestigiului Republicii Moldova n cadrul
ONU, dar i de promovare a intereselor naionale n plan global l au
misiunile rii noastre acreditate pe lng ONU i oficiile sale la New
York, Geneva, Viena etc.
Datorit demersurilor politice iniiate de MAE IE, coordonate
cu ministerele de resort, au fost luate un ir de decizii pozitive din
partea FAO i, respectiv, Organizaiei Internaionale a Muncii pri-
vind deschiderea unor oficii la Chiinu i desemnarea coordonat o-
rilor naionali. Ambele aciuni au urmrit scopul de a asigura men-
inerea sau sporirea volumului de asisten acordat rii noastre n
domeniile agriculturii i, respectiv, a muncii.
Pe plan intern au fost susinute eforturile legate de evaluarea
la jumtate de termen a Programului de Cooperare UNICEF Gu-
vernul Republicii Moldova pe perioada 2002-2006, precum i a
celor viznd iniierea unui nou program pentru acordarea de asi s-
ten Republicii Moldova de ctre instituiile specializate ale ONU
137

pe perioada 2007-2011 i elaborarea, n acest context, a Evalurii
Comune pe ar i, respectiv, a Cadrului de Asisten al Naiuni-
lor Unite.
n ceea ce privete eforturile diplomaiei moldoveneti n do-
meniul integrrii europene, e de menionat aprofundarea dialogului
bilateral cu UE n cadrul Politicii Europene de Vecintate, semna-
rea la 22 februarie 2005, la Bruxelles, a Planului de Aciuni RM
UE, deschiderea Misiunii Republicii Moldova pe lng comunit i-
le europene (mai 2005), inaugurarea Oficiului Delegaiei Comisiei
Europene n Republica Moldova (octombrie 2005), desemnarea
unui reprezentant special al UE pentru RM i extinderea formatului
de negocieri privind conflictul transnistrian, cu includerea UE i
SUA (5+2) etc.
O alt organizaie n cadrul creia activeaz Republica Moldova
este Organizaia pentru Democraie i Dezvoltare Economic GU-
AM. n urma activitii asidue a tuturor membrilor, GUAM a devenit
organizaie internaional regional, i-a nceput activitatea Secretaria-
tul organizaiei. Toate statele-membre au aprobat documentele consti-
tutive ale GUAM. Exercitnd mandatul, Republica Moldova a organi-
zat pentru prima dat Reuniunea secretarilor consiliilor naionale de
securitate i a serviciilor de securitate, a fost iniiatoarea desfurrii la
Chiinu a Reuniunii viceminitrilor afacerilor interne i semnrii
Acordului comun al statelor GUAM privind programul proteciei mar-
torilor. Un eveniment semnificativ n procesul de dinamizare a prezen-
ei Republicii Moldova pe arena internaional a fost exercitarea man-
datului de Preedinte al GUAM, preluat prin rotaie pentru perioada
aprilie 2005mai 2006. Pe parcursul acestei perioade, Republica Mol-
dova a reuit s impulsioneze la un nivel calitativ nou dezvoltarea or-
ganizaiei.
Un compartiment substanial al diplomaiei Republicii Moldova
l-a constituit promovarea relaiilor multilaterale n cadrul Comunit-
ii Statelor Independente, deoarece piaa CSI continu s rmn
unul dintre factorii principali n dezvoltarea economic a Republicii
Moldova.
Pentru diplomaia Republicii Moldova problematica securitii
regionale i problemele concrete legate de procesul soluionrii conse-
cinelor conflictului transnistrian au o pondere considerabil. De
138

aceea, aderarea Republicii Moldova la Conferina pentru Securitate i
Cooperare n Europa la 30 ianuarie 1992 i semnarea la 26 februarie a
aceluiai an a Actului Final de la Helsinki reprezint un eveniment
semnificativ. Din momentul aderrii, Republica Moldova s-a bucurat
de o susinere permanent din partea OSCE, care este principalul actor
internaional colectiv, implicat plenar n procesul de reglementare a
conflictului transnistrian
Diplomaia Republicii Moldova a reuit s obin includerea n
documentele internaionale pertinente, n special cele adoptate n
cadrul OSCE, a obiectivului de baz al negocierilor privind regl e-
mentarea problemei transnistriene elaborarea statutului regiunii
n baza respectrii suveranitii i integritii teritoriale a Republ i-
cii Moldova.
OSCE ofer un cadru larg de discuii privind problematica con-
flictului transnistrian cu partenerii externi, precum i dispune de o ex-
perien vast de participare la soluionarea conflictelor n spaiul aco-
perit de Organizaie. OSCE dispune de un corp de experi n domeniul
politico-militar, economic i a dimensiunii umane, care ofer asistena
sa activnd n cadrul Misiunii OSCE din Moldova sau n subdiviziuni-
le Secretariatului OSCE.
Principalele direcii de cooperare ale Republicii Moldova cu
OSCE vizeaz urmtoarele aspecte:
OSCE, deinnd rolul de mediator, contribuie esenial la regle-
mentarea conflictului transnistrian, inclusiv prin organizarea procesu-
lui de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele
politice, militare .a.;
OSCE informeaz comunitatea internaional despre evoluiile
n procesul de reglementare a conflictului transnistrian;
OSCE asist la democratizarea societii civile moldoveneti i
dezvoltarea celei din regiunea transnistrian [2].
De asemenea, n contextul asigurrii monitorizrii internaionale
a situaiei n zona de securitate, e de menionat schimbarea formatului
de negocieri i iniiativa de securizare a segmentului transnistrian al
frontierei moldo-ucrainene.
O evoluie pozitiv au avut relaiile Republicii Moldova cu Alian-
a Nord-Atlantic. Nivelul calitativ nou al acestor relaii a fost definit
n Planul Individual de Aciuni al Parteneriatului Republica Moldova
139

NATO (IPAP), implementarea cruia va contribui la intensificarea
dialogului politic i aprofundarea cooperrii RM cu statele aliate i
cele partenere, va asigura modernizarea i reformarea sectorului naio-
nal de securitate i aprare.


Subiecte pentru autoevaluare:

1. Definii reprezentana permanent pe lng organizaia interna-
ional.
2. Caracterizai diferenele dintre diplomaia bilateral i cea mul-
tilateral.
3. Determinai condiiile eseniale pentru activitatea cu succes n
domeniul diplomaiei multilaterale.
4. Enumerai organele ONU n cadrul crora a fost reprezentat
Republica Moldova.
5. Analizai principalele direcii de cooperare ale Republicii Mol-
dova cu OSCE.


Tematica lucrului individual/cercetri n grup:

1. n baza cercetrii istorico-politologice, elaborai un raport cu
prezentare n power-point despre activitatea diplomatic a Republicii
Moldova (succese, probleme, perspective) n cadrul organizaiilor in-
ternaionale (la alegere).
2. Analizai i prezentai schematic funciile, obiectivele i rezul-
tatele activitii reprezentanei permanente a Republicii Moldova pe
lng ONU.
3. Determinai specificul reprezentanelor permanente ale Repu-
blicii Moldova pe lng organizaiile regionale. Elaborai un tabel
comparat.


140

Bibliografie selectiv:

1. . -
//
. 2000. 3.
2. Republica Moldova n cadrul ONU // http://www.mfa.gov.md/
politica-externa/RM-si-ONU/
3. Burian A. Introducere n practica diplomatic i procedura internai-
onal. Chiinu, 2008.
4. . / .
.. , 2002.
5. .. .
. , 2005.
6. Bull Hedley. Societatea anarhic. Un studiu asupra ordinii n politica
mondial. Chiinu: tiina, 1998, p.153.
141

COMPARTIMENTUL III

SERVICIUL DIPLOMATIC N CERCETRILE
CONTEMPORANE
(Materiale pentru lucrul individual)

Specialistul contemporan n domeniul relaiilor internaionale es-
te n primul rnd un expert analitic, care, n baza cunotinelor profun-
de teoretice i a atitudinii critice fa de obiectul de studiu, poate ana-
liza situaia, formula problema, evidenia tendinele proceselor i fe-
nomenelor, determina factorii care le influeneaz, riscurile i perico-
lele, poate indica perspectivele dezvoltrii evenimentelor, proceselor,
relaiilor i trage concluzii, poate propune ci de soluionare a proble-
mei, de ieire din situaia creat, recomandri pentru elaborarea pro-
gramelor, politicilor, strategiilor, msurilor concrete, instrumentelor i
mecanismelor de influen politic.
Scopul lucrului individual al studentului n cadrul acestui curs con-
st n lrgirea cunotinelor teoretice, dezvoltarea gndirii critice, nsui-
rea metodologiei i metodelor cercetrilor teoretico-analitice, formarea
deprinderilor de cercettor i acumularea unei anumite experiene de
punere a lor n aplicare. Articolele tiinifice inserate n acest capitol,
destinate cercetrilor unor aspecte mai importante ale diplomaiei i
strategiei diplomatice a Republicii Moldova vor fi binevenite pentru
trezirea interesului de creaie i ajutorul acordat n alegerea drept obiect
de studiu a uneia dintre problemele actuale ale serviciului diplomatic.
Celor care doresc s nsueasc deprinderile de cercetare istorico-
politologic, s studieze premisele, particularitie evoluiei i tradiii-
lor colii diplomatice a Republicii Moldova, le vor servi drept ghid
lucrrile lui O. Tr, N. Stercul, A. Cozma, M. Bantu n care se
examineaz protocolul i ceremonialul oficial al primirii ambasadori-
lor strini la curtea domnitorilor moldoveni, formarea statului feodal
moldovenesc i particularitile activitii diplomatice moldoveneti n
perioada medieval, aspecte istorico-politice n contextul european al
nfiinrii i evoluiei corpului diplomatic al Republicii Moldova.
Abordrile conceptuale n studierea bazelor fundamentale, a sco-
purilor, coninutului activitii serviciului diplomatic, n baza metodo-
logiei sistemice teoretico-analitice a cercetrilor problemelor i
142

tendinelor diplomaiei contemporane sunt utilizate de D. Ilaciuc,
E. Ciobu, G. Caldare, S. Cebotari, A. Ilaciuc n contextul studierii
diplomaiei n calitate de mecanism efectiv al promovrii intereselor
naionale, ca mijloc de realizare a politicii externe n strns legtur
cu dezvoltarea intens a diplomaiei multilaterale i a serviciului di-
plomatic al Republicii Moldova.
La etapa actual a dezvoltrii dinamice a legturilor i relai i-
lor internaionale ale Republicii Moldova capt o deosebit semni-
ficaie cercetrile analitice ale diplomaiei practice, ce permite o
analiz critic a experienei diplomatice acumulat pe parcursul
anilor de independen statal n soluionarea problemelor, unele
dintre care i pstreaz i pn astzi actualitatea acut pentru
Moldova cum ar fi: activitatea diplomatic n procesul de soluio-
nare a crizelor i conflictelor, rolul serviciului diplomatic n dez-
voltarea potenialului comunitilor cetenilor Republicii Moldova
peste hotare, rolul stilului de administrare i optimizare a activitii
diplomatice (C. Eanu, V. Moneaga, V. Teosa, G. Slobodeniuc,
S. Cebotari, I. Maliujco, D. Ilaciuc).
Conform opiniilor unor autori din Occident, n acelai timp i
diplomai de carier cu o bogat experien de munc n domeniu,
capacitile de informare, orizontul larg de cunotine ntotdeauna
au fost indicatorii cei mai importani ai nivelului profesionist al
diplomatului. Soluionarea cu succes a problemelor cu caracter i n-
ternaional depinde i de opinia public din rile strine, format
n mare msur de mijloacele de informare n mas strine i autoh-
tone. n acest context, una dintre sarcinile de baz ale serviciului
diplomatic const n studierea profund a opiniei publice interna i-
onale cu referin la problemele actuale ale politicii moldoveneti
drept condiie primordial a sporirii calitii i eficacitii pregtirii
i activitii diplomailor.
Studierea materialelor incluse n acest capitol cere o atitudine cri-
tic, deoarece abordrile autorilor i aprecierile cititorilor pot s difere.
Aadar, studentului i se recomand, n cadrul lucrului asupra materia-
lului, s-i imagineze structura investigaiei, s rein metodele folosi-
te de autor, s evidenieze ideile de baz, s argumenteze ajunsurile i
neajunsurile cercetrii, s determine importana ei n dezvoltarea teo-
riei i practicii serviciului diplomatic al Republicii Moldova.
143

PROTOCOLUL I CEREMONIALUL OFICIAL
N TIMPUL PRIMIRII SOLIILOR STRINE
LA CURTEA DOMNITORILOR MOLDOVENI

n cele ce urmeaz ne vom referi la unele aspecte ce in de pro-
blematica protocolului i ceremonialului politic n secolele XVIII-XIX
de la curtea domnitorilor moldoveni. Necesitatea cercetrii date este
foarte important pentru societatea moldoveneasc contemporan, dat
fiind faptul c aceasta este prima ncercare de apreciere tiinific a
protocolului i ceremonialului oficial n Principatul Moldovei. Analiza
problematicii respective va scoate la suprafa particularitile cele
mai relevante ale vieii politice moldoveneti din aceast perioad, pe
parcursul creia protocolul s-a impus ca un mecanism de reglementare
n procesul primirii soliilor strine, devenind un atribut indispensabil
al acestuia la curile domnitorilor moldoveni.
Studierea protocolului i ceremonialului n perioada vizat este
foarte semnificativ i pentru etapa actual, deoarece vom putea ur-
mri evoluia i traiectoria lui, avnd n vedere lipsa unui serviciu di-
plomatic specializat n acea vreme dup modelul statelor occidentale.
Un aspect important al protocolului i ceremonialului politic
moldovenesc din aceast perioad l constituie primirea soliilor strine
devenite cunoscute datorit solilor poloni care au traversat teritoriul
nostru n anii 1577-1843 n drum spre Constantinopol sau Hanatul din
Crimeea i ne-au lsat amnunte de la cele mai importante pn la cele
mai nesemnificative despre viaa de la curile domneti, ceea ce l-a
fcut pe P.P.Panaitescu s afirme c importana lor real pentru isto-
rie st ns n aceea c cuprind observaii asupra instituiunilor, mo-
numentelor i obiceiurilor despre care adesea lipsesc tiri n izvoarele
interne..., iar autenticitatea raporturilor este destul de valoroas, dato-
rit faptului c muli din solii trimii la Constantinopol nu sunt cltori
obinuii, ci nalte personaliti politice, avnd i o cultur deosebi-
t... [10, p.4]. De exemplu, n cltoria lui Erasm Otwinowski (1557)
se specific c Alexandru, Domnul Moldovei a primit pe sol, dar mai
ntiu a trebuit s atepte mult vreme n faa curii i era rcoare.
Domnul nu l-a poftit s eaz [10, p.7]. n soliile lui Lavrin
Piaseczynski (1601-1603) se menioneaz c Ieremia Movil l-a invi-
tat pe sol la un banchet, acesta sosind la castel nsoit de muli curteni
144

i capugii; la cea de-a doua audien (1602) solul e primit de domn, iar
a doua zi de hatmanul n cinste. La plecarea din Iai solul e nsoit de
prclabii domnului... pn la Ciubrciu [10, p.11]. ntr-o alt solie n
frunte cu ducele Cristofor de Zbaraz trimis de Sigismund III, regele
Poloniei, n Turcia, se descrie ntlnirea cu tefan Toma n cea de-a
doua domnie (1621-1623) care-l ntmpin, aeznd ntr-o ordine
frumoas pe ai si [10, p.15].
Momente cu caracter de protocol i ceremonial persist n relat-
rile soliei lui Stanislav Oswecim (1643) care, trecnd n misiunea sa
pe la Hotin, a mrturisit c prclabul a artat mult politee n cuvin-
te i n ceremonii [10, p.53].
O alt solie polon care ofer informaii noi pentru elucidarea
protocolului i ceremonialului politic este cea a lui Ieronim
Radziejowski (1667), cnd apar discrepane de ordin protocolar: trata-
tele privind acordarea de onoruri solilor polonezi, ncheiate de primii
domni moldoveni, nu se mai respectau din cauza dependenei politice
a Moldovei de Constantinopol.
Epopeea soliilor polone continu n anul 1700 cu solia cea mare a
preastrlucitorului Rafael Leszczynski, trimisul regelui Albert al II-lea
la Mustafa al II-lea, mpratul turcesc, care la sosirea n Moldova soli-
cit de la Antioh Cantemir, domnul rii, s-i acorde o primire fastuoa-
s, acesta rspunzndu-i c obiceiurile poruncesc altfel, dar, contrar
lor, el totui va ceda la anumite exigene protocolare ale solului: de-a
iei nainte Bahlui i de-al nsoi pn la gazd, de-al ntmpina la ju-
mtatea scrii curii domneti, de a se nchina unul altuia, de a merge
alturi pn n cas etc. [9, p.343].
Cu totul alta este situaia cnd nsui Nicolae Mavrocordat din
proprie iniiativ i iese n ntmpinare importantei solii a lui Stanislav
Chometowski (1712-1714), voievodul Mazoviei, ambii mergnd c-
lri, domnul la dreapta, iar solul la stnga, urmai de suita domneasc
conform normelor de protocol i uzanelor n vigoare.
n baza analizei descrierilor soliilor polone care au trecut prin
Moldova n secolele XVI-XVIII vom constata c se profileaz unele
schimbri ale normelor protocolare i formelor ceremoniale de ntm-
pinare a solilor. Dac n anul 1557 solul polonez E. Otwinovski este
primit de domn i audiat n picioare, pstrndu-se distana dintre suve-
ran i trimis, conform datinilor bizantine i obiceiurilor rii, ncepnd
145

cu deceniul trei al secolului XVII situaia se schimb vdit, solii po-
loni insistnd s fie ntmpinai de ctre domn i s le fie respectat
demnitatea lor n timpul audienelor, cedri protocolare care au fost
acceptate de suveranii moldoveni pentru a nu afecta relaiile politice
cu Polonia, punndu-se astfel capt nesfritelor tocmeli de precderi
de mai mult de o sut de ani n folosul uneia din curile cele mai pro-
tocolare din Europa [11, p.32].
O prim concluzie pe care o vom trage pe marginea primirii solii-
lor polone este c solii din anturajul apropiat regelui polon, reprezen-
tani ai marilor familii de nobili, erau ntmpinai nemijlocit de domni-
torii Moldovei n afara Iailor, obicei care se trage de pe timpul vechi-
lor tratate semnate ntre Polonia i Moldova, cnd domnii erau numii
Palatini Moldavienses i cele dou ri desprite mai trziu n dou
era una singur [10, p.64]. Tratatele ncheiate ulterior de Polonia cu
nalta Poart i-au permis Moldovei s rmn pn la 1712 sub un
domn cretin i sub protecia coroanei poloneze.
A doua concluzie e c solii polonezi cu titluri i obrie mai puin
relevante nu se bucurau de aceleai prioriti protocolare ca i primii, n
ntmpinarea lor fiind trimii, n dependen de importana delegaiei,
hatmanul, logoftul sau vistiernicul cu boierii, otenii i ntreg alaiul.
n plan comparativ, am putea susine c recepiile solilor de pe
timpul lui Gheorgachi erau aproape identice cu cele din secolul
XVII prima jumtate a secolului XVIII confirmate prin faptul:
Cnd s-au ntmplatu venit soli moscheceti, sau leti venit soli
moscheceti, sau leti de au trecut pe aici prin oraul Eului la ari-
grad, de sntu oameni mai mici, Domnul rnduiete pe hatmanul cu
alaiul su de-l aduce la gazda ornduit. Iar de iaste obraz de cinste,
merge hatmanul cu alaiul su ce de doao i trei casuri naintea solu-
lui
1
...

boierii ntmpinnd solul la marginea Iaului cu toat cinstea ce i
se cade, Vod ateptndu-l pe sol la curte, adic el i recpta, dup
noi, dreptul su inalienabil, nemaifiind obligat s fac cedri protoco-
lare solilor strini, ci s acioneze aa cum poruncesc obiceiurile rii.
Pentru primirea soliilor strine domnitorul Ioan Cuza-Vod (1859)
pune n aplicare Codul ceremonial imperial francez [3] al lui Napole-

1
Gheorgachi, alu duoilea logoft, Condic ce are ntru sine obiceiuri vechi i nuoi a
pre nlailoru Domni. Op.cit., p.328.
146

on al III-lea, iar desfurarea aciunilor ce in de primirea soliilor str-
ine este ncredinat marealului curii domneti.
Abia n anul 1876 sub Carol I, marealul Curii i al Casei Regale
Th.Vcrescu, din ordinul regelui, alctuiete Ceremonialul Curii
Domneti a Romniei, motivndu-se c n tte errile monarhice, re-
laiunile Domnului cu Corpurile i autoritile constituite ale Statului...
cu toi acei n fine care apropie augusta Sa persn, sunt crmuite de
reguli i forme precise, consacrate de timp i de obicei, prin care se
dovedesce supunerea i respectul tutulor ctre Reprezentantul Suve-
ranitii Naionale... tot aa n Romnia, unde principiul monarchic
este vechi ca i existena Statului, ceremonialul nu este ceva nou i
necunoscut. Monarchii chiar de la fundarea lor, Principatele Moldo-
vei i errei Romnesci au avut reguli i obiceiuri fixe pentru solemni-
tile publice, pentru serbrile laice i bissericesci n care figura
Domnul cu Curtea, cu oteni, cu demnitari ai Statului [12, p.4-5].
Ct privete audienele acordate efilor de misiuni diplomatice,
precizeaz Th.Vcrescu n codul su ceremonial, Ministrul Afaceri-
lor Streine este plasat la stnga nlimei Sale, iar Casa civil i milita-
r n urma nlimei Sale [12, p.13, 14], momente de protocol foarte
importante, ns autorul nu furnizeaz alte detalii ce in de ordinea
intern, de precderi ale Curii, situaie care nu ne permite s restabi-
lim tabloul complet al audienelor oficiale.
Neajunsul codului ceremonial, n opinia autorului, const n faptul
c pentru trimii de un grad mai nalt n hierarchia diplomatic, sau
nsrcinai cu missiuni extraordinare, ceremonialul se stabilete n fie-
care cas prin ordinile Domnitorului [12, p.16], ceea ce ne face s cre-
dem c att la curtea regal, ct i la Ministerul Afacerilor Strine nu
exista o concepie clar de primire a tuturor rangurilor diplomatice.
ns, cu tot meritul pe care-l are acest ndrumar de ceremonii, el nu
corespunde, n viziunea autorului, cerinelor de ceremonial european din
a doua jumtate a secolului XIX, perioad n care Regatul Spaniei i
Imperiul Francez vor deine ntietatea prin adoptarea ceremonialului
oficial pentru demnitile civile militare, maritime, religioase i diplo-
matice, activiti care n-au fost codificate n ceremonialul romnesc.
Vom constata c situaia s-a mbuntit n acest aspect dup pro-
clamarea Regatului Romniei n anul 1882 i apariia Ceremonialului
Curii Regale a Romniei care, la fel ca i primul, cuprindea trei ti-
147

tluri
1
, dar modificat i completat conform uzanelor internaionale i
regulamentelor n vigoare de la curile europene pentru a fi la nli-
mea cerinelor protocolare ale vremii i a acorda nalilor trimii str-
ini onorurile care li se cuveneau.
Ceremonialul Curii Regale a Romniei va rmne modelul de
baz i pentru prima jumtate a secolului XX, devenind istorie odat
cu abdicarea forat a regelui Mihai I i schimbarea regimului existent
de guvernare pe unul comunist.

Bibliografie selectiv:

1. Cltori strini despre rile romne. Vol. VII. Bucureti: Ed. ti-
inific i Enciclopedic, 1980. 620 p.
2. Cltori strini despre rile romne. Vol. VIII. Bucureti: Ed. ti-
inific i Enciclopedic, 1983. 689 p.
3. Le Crmonial Officiel ou les honneurs, les prsances, les rangs et
les coutumes civils, militaires, diplomatiques. Paris, 1868. 300 p.
4. Costin Miron. Letopiseul arii Moldovei. Chiinu: Hyperion,
1990. 130 p.
5. Greceanu Radu. Istoria domniei lui Constantin Basarab Brncovea-
nu voievod (1688-1714). Bucureti: Ed. Academiei RSR, 1970. 279 p.
6. Ionescu tefan. Epoca brncoveneasc: Dimensiuni politice. Finali-
tate Cultural, Cluj-Napoca: Dacia, 1981. 248 p.
7. Iorga Nicolae. Istoria romnilor prin cltori. Bucureti: Ed. Emi-
nescu, 1981. 700 p.
8. La Recherche Scientifique, 1975. 518 p.
9. Neculce Ion. Letopiseul rii Moldovei (de la Dabija Vod pn la
a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat). Chiinu, 1990.
10. Panaitescu P.P. Cltori poloni n rile romne. Bucureti, 1930.
11. Pippidi Andrei. Tradiia politic bizantin n rile romne n seco-
lele XVI-XVIII. Bucureti: Ed. Acad. RSR, 1983. 244 p.
12. Vcrescu Th. Ceremonialulu Curei Domnesci a Romaniei.
Bucuresci: Typographia Curii, 1876.


1
a) Solemniti i primiri oficiale.
b) Solemniti religioase (Sf. Vasile, Boboteaza, Patile, Sf. Constantin i Elena,
Crciunul, aniversrile familiei domnitoare).
c) Serbri de curte.
148

CONSTITUIREA STATULUI FEUDAL ARA MOLDOVEI
I PARTICULARITILE ACTIVITII DIPLOMATICE
MOLDOVENETI N EPOCA MEDIEVAL

Formarea statului moldovenesc a fost un rezultat al procesului n-
delungat al dezvoltrii istorice a populaiei romanice de est, n primul
rnd, rezultat al aciunii mai multor factori interni: formarea relaiilor
feudale, necesitatea protejrii averii acumulate de diferitele pturi so-
ciale, a reglementrii relaiilor dintre aceste pturi, a aprrii cilor
comerciale internaionale care strbteau spaiul romnesc i a centre-
lor de comer intern (iarmaroace, aezri oreneti), a valorificrii
economice a noilor terenuri etc.
Procesul constituirii statale propriu-zise a parcurs cteva etape:
unificarea teritorial, formarea structurilor sociale, a instituiilor cen-
trale statale de guvernare i obinerea independenei, recunoscut de
rile vecine.
Evoluia societii autohtone a avut loc, potrivit formulei des uti-
lizate de istorici, de la sat la stat. Aceast formul explic esena pro-
cesului care a avut la baz consolidarea obtei steti (n frunte cu juzi
sau cnezi) ca form iniial de organizare social i autoadministrare
n perioada de dup retragerea legiunilor romane din Dacia.
Interesele comune de aprare i de valorificare a terenurilor agri-
cole serveau drept baz pentru unirea mai multor obti n uniuni de
obti cu o cpetenie unic n frunte, numit voievod, cneaz, ban. Uni-
unile de obte se numeau ri (din latinescul terra), iar n izvoarele
istorice strine ele se mai numeau vlahii, deoarece strinii i numeau
pe romni vlahi, cu diferite derivate ale acestei denumiri [9].
Necesitile de aprare fa de incursiunile rzboinice ale migra-
torilor au condus la apariia unei forme mai avansate n comparaie cu
uniunile de obti. Acestea erau voievodatele, cnezatele i banatele,
formaiuni ce ntruneau cteva uniuni de obti, avnd n frunte un
cneaz, voievod (din slav conductor de oaste), un ban etc. Faptul c
aceste formaiuni erau preponderent numite n termeni slavi, permite a
conchide c constituirea lor s-a produs n perioada asimilrii elemen-
tului slav la nord de Dunre n secolele VII-VIII.
Procesul de unificare politic a pmnturilor de la est de Carpai
este legat direct de o formaiune care a aprut la sfritul secolului al
149

XIII-lea, n timpul domniei regelui maghiar Ladislau al IV-lea (1272-
1290), n valea rului Moldova, afluent al Siretului. La 1308, n Cro-
nica rimata a lui Ottocar de Styria este menionat un voievod (vlah)
de peste muni, adic de la est de Carpai. Voievodatul numit Vala-
hia, cu centrul la Siret, este menionat n 1340 ntr-o scrisoare a clu-
grilor minerii ctre Papa de la Roma [9].
Cronicile moldoveneti, ca i cele ungureti, leag constituirea
Voievodatului Moldovei de legenda lui Drago. Acesta ar fi venit din
ara Maramureului n timpul vntorii unui bour la est de Carpai,
unde, n valea rului Moldova, a descalecat n ara Moldovei.
Legenda i gsete expresie n stema Moldovei cap de bour,
dar mai mult nu este confirmat de realitile istorice. Pmnturile de
la est de Carpai erau permanent populate de autohtoni. Dei ntre po-
pulaia Moldovei i a Maramureului n Evul mediu au existat relaii
foarte diverse, constituirea statului independent ara Moldovei a fost
un proces luntric, care s-a desfurat n direcia unificrii i emanci-
prii sale politice [9].
Ct privete personalitatea lui Drago, date precise despre timpul
cnd a domnit lipsesc. Unii istorici sunt de prere c el s-a situat n
fruntea voievodatului din Valea Moldovei nc la sfritul secolului al
XIII-lea.
Ali istorici insist c voievodul maramureean Drago a fost im-
pus la domnie de ctre regele maghiar dup anul 1345, cnd avusese
loc campania sa la est de Carpai. Campania a fost reuit i voievoda-
tul din Valea Moldovei a devenit vasal al regelui. Ultima viziune este
cea mai des acceptat n istoriografie, dei discuiile controversate
continu. Drago a fost urmat la domnie de fiul su Sas.
O a doua etap n constituirea statului medieval moldovenesc este
legat de numele voievodului maramureean Bogdan din Cuhea. Dup
o lupt ndelungat pentru pstrarea libertilor romnilor din Mara-
mure, el a trecut munii mpreun cu ceata sa militar, stabilindu-se n
Moldova, de unde l-a izgonit pe Balc, fiul lui Sas.
Data la care s-a produs acest eveniment continu s fie discutat
de istorici. Conform unei opinii, evenimentul a avut loc la 1359, cnd
a fost concomitent respins i o ncercare a polonilor de a pune stp-
nire pe voievodatul moldovenesc, fapt relatat de cronicarul polon
Ian Dlugosz.
150

Ali istorici sunt de prere c momentul alungrii lui Balc nu pu-
tea fi anul 1359, deoarece aceast dat nu este n concordan cu un
document maghiar din 20 martie 1360, n care se menioneaz c un
alt Drago cel din Guleti, a readus sub suzeranitatea regelui maghi-
ar ara noastr a Moldovei; deci, voievodatul nu reuise nc s-i
capete independena. n alt document, din 2 februarie 1365, se meni-
oneaz ca Balc este despgubit pentru pierderea posesiunilor sale din
Moldova prin miluirea lui de ctre rege cu domeniile lui Bogdan din
Cuhea, care deja plecase n Moldova. Ca urmare, Bogdan a venit n
Moldova ntre anii 1360-1365. Studii mai recente arat c anul venirii
lui Bogdan n Moldova trebuie plasat ctre 1363, cnd acesta reuete
s ndeprteze definitiv familia Dragoetilor de la conducerea terito-
riului extracarpatic. n condiiile n care ctre mijlocul sec. XIV Hoar-
da de Aur, care mai deinea partea de sud-est a teritoriului dintre Car-
pai i Nistru, slbea progresiv, iar Regatul Ungariei era dominat de
lupte interne pentru tron, Polonia i Lituania, confruntndu-se cu ace-
leai probleme, apar condiii favorabile pentru naterea statului mol-
dovenesc independent [10].
Este cert faptul c pe la mijlocul secolului al XIV-lea, prin
aciunea lui Bogdan, a fost nlturat suzeranitatea regelui maghi-
ar i Voievodatul Moldovei a devenit stat independent. Bogdan I
izbutete astfel s-i ating obiectivul de a elibera Moldova de
sub dominaia maghiar i de a ntemeia aici o domnie, un stat, o
dinastie.
Chiar la nceputul domniei sale Bogdan a unificat voievodatul din
Valea Moldovei cu cel de la Suceava-Rdui, apoi cu ara
Sepenitului, cu cetile ei de la Hmilov, Tetina i Hotin pe Nistru. Sta-
tul constituit ara Moldovei mai era numit i ara de Sus, deoare-
ce n partea de sud-est a spaiului carpato-nistrean-pontic, dar i dinco-
lo de Nistru (n Podolia Mic), exista o alt formaiune statala, numit
ara de Jos, care includea teritoriile eliberate de sub dominaia ttar.
La 1387, n timpul domniei lui Petru Muat (1375-1391), ara de Sus
i ara de Jos au fost unificate. ara Moldovei a mai inclus n compo-
nena sa i culuarul unguresc o poriune de teritoriu la Curbura
Carpailor, care unea stpnirile ungare cu gurile Dunrii i separa
Moldova de ara Romneasc. Contopirea rii de Sus cu ara de Jos
a nsemnat ncheierea procesului de formare a statului moldovenesc.
151

La sfritul secolului al XIV-lea, teritoriul rii Moldovei ajunge pn
la Marea Neagr.
Existena primelor instituii diplomatice moldoveneti este atesta-
t practic din momentul ntemeierii statului moldovenesc. Dezvoltarea
diplomaiei moldoveneti este legat n aceast perioad i de situaia
specific a rii Moldovei, independena creia era serios ameninat
de vecini puternici, precum Regatul Maghiar i Statul Polon. ntruct
statele menionate reprezentau factorii de baz ce determinau situaia
internaional n regiune, Moldova putea participa la viaa internaio-
nal doar intrnd n contact cu acestea i i putea pstra independena
doar folosind disensiunile dintre ele. Astfel, ncepnd din anul 1387,
cnd Petru I Muat depune pentru prima dat omagiu de vasalitate fa
de Polonia, aliana cu acest stat mpotriva expansiunii maghiare va
constitui o constant a politicii externe moldoveneti pn la dispariia
Regatului Maghiar de pe harta Europei (Mohacs, 1526).
Politica extern era centralizat n minile domnitorului, acesta
avnd dreptul de a declara rzboi i de a ncheia pace. Totui, valabili-
tatea actelor de natur extern a statului era condiionat i de aproba-
rea lor de ctre marii boieri. nc de la nceput s-a impus necesitatea
unui dregtor care s se ocupe de problemele diplomaiei statului i
acesta va fi postelnicul, el fiind cel care avea atribuii referitoare la
problemele de protocol, primea trimiii strini i era trimis, la rndul
su, deseori n solii.
Datorit siturii rii ntr-o zon de interferen a intereselor Ma-
rilor Puteri din regiune, s-a pus un accent deosebit pe perfecionarea
activitii diplomatice, politica extern a Moldovei jucnd deseori la
etapa respectiv un rol nsemnat n cadrul unor evenimente de impor-
tan regional i chiar internaional.
ntre secolele XIV i primele decenii ale sec. XVI diplomaia
moldoveneasc s-a putut afirma ca o activitate independent, contribu-
ind n mod esenial la consolidarea i centralizarea statului mai ales
datorit capacitii de a evita confruntrile militare prin purtarea cu
iscusin a tratativelor i exploatarea disensiunilor dintre cei cu a cror
for nu se putea pune. Tot n aceast perioad vor fi depuse eforturi
serioase n vederea stvilirii vertiginoasei naintri turceti.
Pn la instaurarea suzeranitii otomane, Moldova a avut leg-
turi politico-diplomatice cu numeroase ri, precum Ungaria, Lituania,
152

Polonia, celelalte dou ri romne, cnezatul Moscovei, statele de la
sud de Dunre i cele din vestul Europei. Scopurile urmrite de di-
plomaia moldoveneasc n relaiile cu alte state vizau i asigurarea
intereselor economice ale rii: legturile internaionale de natur eco-
nomic presupuneau intervenii pentru autorizarea importrii anumite-
lor mrfuri, procese privind interesele negustorilor, cereri de extrda-
re, acordarea unor privilegii comerciale negustorilor strini etc. Un
aspect important al relaiilor cu alte state l-a constituit n aceast pe-
rioad i transmiterea de informaii, mai ales referitor la planurile i
evenimentele din cadrul Imperiului Otoman, care dup victoriile susi-
nute asupra cretinilor n btliile de la Varna (1444) i Kosovo (1448)
a determinat schimbarea definitiv a raportului de fore n Europa de
Sud-Est n favoarea sa. Vestea cuceririi Constantinopolului de ctre
turci n anul 1453, dei a cutremurat lumea cretin, nu va reui s
determine unirea cretinilor n vederea aprrii credinei lor. Drept
urmare, printre interesele politice prioritare, mai ales dup venirea lui
tefan cel Mare (14571504) la domnie, se va enumera necesitatea
crerii unui larg front antiotoman, printr-o aciune diplomatic la nivel
european. tefan cel Mare, de altfel, va depune cele mai multe eforturi
i va reui cel mai bine n acest sens. Ducnd de-a lungul ntregii sale
domnii o politic extern activ, el a reuit nu doar s apere existena
statal i independena Moldovei, ci chiar s consolideze considerabil
statutul su internaional. n acest scop, a folosit cu abilitate toate mij-
loacele diplomatice pentru a neutraliza inteniile ostile, planurile i
calculele vecinilor n privina Moldovei i pentru a ntri sistemul de
aliane al rii, apelnd deseori n acest sens i la diplomaia matrimo-
nial (toate cstoriile sale au purtat substrat politic). Aceast politic
l-a ajutat pe tefan s nfptuiasc cu succes toate aciunile antioto-
mane, permind rii s joace un rol important n relaiile internaio-
nale din sud-estul Europei n a doua jumtate a sec.XV, mai ales dato-
rit importanei acordate Moldovei de ctre puterile europene n reali-
zarea planurilor lor politice.
Incontestabil, tefan cel Mare a fost cel mai de vaz domnitor al
Moldovei nu doar din sec. XV, ci i din ntreaga sa istorie. El a conti-
entizat cu luciditate rolul care i revenea rii sale n lupta antiotoma-
n, numind-o poarta cretintii, iar solii si au depus eforturi con-
siderabile s-i fac a nelege pe mai marii vremii c dac ea va fi
153

pierdut... atunci toat cretintatea va fi n mare primejdie. Este cert
c aciunile militare ale lui tefan mpotriva turcilor au contribuit n
mare msur la stvilirea expansiunii acestora spre centrul i vestul
continentului. Totui, mai presus de lupta pentru cretinism, a fost do-
rina de a apra independena i integritatea rii sale i el a reuit,
atunci cnd nu a mai avut posibilitatea de a nfrunta Poarta, s obin
de la turci recunoaterea i garantarea drepturilor de existen ale rii,
amnnd includerea acesteia din urm n sistemul de dominaie a Im-
periului Otoman.
n general, diplomaia practicat de domnitorii Moldovei n pe-
rioada de pn la instaurarea suzeranitii otomane a fost una de an-
vergur, iar sistemele lor de alian nu au fost cu nimic mai prejos de-
ct cele ale conductorilor altor state europene [16, p.22-24], bazndu-
se pe o abil i flexibil politic de echilibru i contribuind la asigura-
rea intereselor rii.
n primele decenii ale secolului al XVI-lea, domnitorii moldo-
veni i-au pstrat drepturile suverane n interiorul rii, ct i dreptul
de a ncheia tratate de pace i de aliane cu alte ri. Totui, depen-
dena fa de Poart ncepe s se accentueze. Astfel, domnii i pierd
dreptul de a declara rzboi, de a bate moneda proprie, plata tributului
crete considerabil fa de sec.XV, iar ncepnd din 1512, Moldova
din stat tributar devine stat vasal al Imperiului Otoman. Dup cam-
pania otomanilor din 1538, n raporturile Moldovei cu Poarta otoma-
n intervin schimbri fundamentale legate de trecerea de la suzerani-
tatea protectoare a rii la suzeranitatea efectiv i restrictiv a turci-
lor asupra sa. Dei ara nu este transformat n paalc, se instituie
precedentul numirii domnului de ctre Poart (primul domn impus a
fost tefan Lcust) i a nvestirii domnilor de ctre sultan (primul
domn nvestit a fost Petru Rare n a doua sa domnie), crete num-
rul drilor oficiale i neoficiale fa de Imperiu, se impune necesita-
tea trimiterii ostaticilor la Istanbul etc. De acum nainte activitatea
domnilor va fi supravegheat de un detaament de ieniceri, ceea ce
trebuia s-i limiteze pe acetia n promovarea politicii externe i s
confirme dependena rii fa de sultan.
Instaurarea suzeranitii otomane va determina i apariia diplo-
mailor cu un caracter permanent capuchehaie ageni acreditai de
domni pe lng Poart. Aceti ageni erau alei cu grij de domnitori
154

dat fiind importana misiunii lor: aveau n subordine secretari, tl-
maci, ceaui, precum i un personal de paz. Totui, situaia
capuchehaielor era destul de dificil, ntruct atunci cnd turcii se n-
doiau de fidelitatea domnitorilor, viaa lor era n pericol. Dup 1774,
situaia capuchehaielor se va mbunti n sensul asimilrii lor pari-
ale cu reprezentanii diplomatici ai puterilor strine. n afar de
capuchehaiele acreditate pe lng Poart, n perioada dominaiei oto-
mane au mai existat i reprezentani oficioi ai Moldovei n afara hota-
relor Imperiului Otoman, de exemplu, n Polonia sau Austria. Aceti
ageni tolerai de turci aveau, de regul, misiunea de a colecta infor-
maii folositoare Porii otomane, dar de cele mai deseori activitatea
lor, mai ales ncepnd din a doua jumtate a sec.XVII, facilita desfu-
rarea n paralel a unei activiti diplomatice independente.
Dei, odat cu instaurarea suzeranitii otomane diplomaia mol-
doveneasc s-a transformat oficial ntr-un instrument supus autoritii
Porii, activitatea sa fiind limitat la promovarea politicii i intereselor
acesteia, neoficial instituiile diplomatice moldoveneti au continuat s
joace, prin intermediul diplomaiei secrete, un rol important n istoria
Europei de Sud-Est. Ctre secolul al XVIII-lea, datorit crizei cres-
cnde a Imperiului Otoman, se activizeaz aciunile diplomatice ale
moldovenilor n vederea nlturrii dominaiei otomane cu ajutorul
celor dou mari imperii limitrofe, Rusia i Austria, tratatul de la
Kuciuk-Kainargi (1774) fiind semnificativ n acest sens prin consecin-
ele sale pentru ambele Principate.


Bibliografie selectiv:

1. Boldur Alexandru. Sensul i nsemntatea politicii externe a lui te-
fan cel Mare. Patrimoniu, 1991, nr.2.
2. Cihodaru Constantin. Alexandru cel Bun. Chiinu, 1990.
3. Georgescu Vlad. Istoria romnilor. De la origini pn n zilele noas-
tre. Bucureti, 1992, 1995.
4. Giurescu Dinu C. Ion Vod cel Viteaz. Cap. V, VI. Chiinu,
1992.
5. Gonta Alexandru. Relaiile romnilor cu slavii de rsrit pn la
1812. Chiinu,1993.
6. Grigora Nicolae. Moldova lui tefan cel Mare. Chiinu, 1992.
155

7. Maxim Mihai. rile Romne i nalta Poart. Bucureti, 1993.
8. Moldova n contextul relaiilor politice internaionale. 1387-1858.
Tratate. Chiinu, 1992.
9. Formarea statelor medievale romneti, www.referatenelimitate.ro/
referat/33/Formarea-statelor-medievale-romanesti.doc (28.12.08).
10. Brtianu Gh. Tradiia istoric despre ntemeierea statelor romneti.
Chiinu, 1991.
11. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pn n epoca modern.
Chiinu,1992.
12. Papacostea erban. tefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
1504). Bucureti,1990.
13. tetanescu tefan. Gndirea politic a lui Dimitrie Cantemir i rela-
iile Moldovei cu statele vecine la nceputul veacului al XVlll-lea. La 300 de
ani de la naterea lui Dimitrie Cantemir. Bucureti, 1974.
14. Gona Gh. Moldova n timpul lui tefan cel Mare i a urmailor si.
Chiinu, 2004.
15. Ocerki vnenepoliticeskoi istorii Moldavskogo kniajestva. Chii-
nu, 1987.
16. Berindei Dan. Din nceputurile diplomaiei romneti moderne.
Bucureti, 1967.
17. Gona Gh. ara Moldovei i Imperiul osman (sec.XVXVI). Chi-
inu, 2000.


156

CONSTITUIREA I EVOLUIA CORPULUI
DE AMBASADORI AL REPUBLICII MOLDOVA:
ASPECTE ISTORICO-POLITOLOGICE
N CONTEXTUL EUROPEAN

Diplomaia este politica n costum de lux
(Napoleon I)

Comunicarea propus conine mai multe aspecte (istorice, politi-
ce i juridice) ale procesului de constituire i evoluie a serviciului
diplomatic al Republicii Moldova. ns n articolul de fa ne vom li-
mita doar la unele: vom prezenta un portret colectiv al corpului de
ambasadori care s-a constituit n perioada anilor 1991-2009.
Aadar, n continuare vom elucida cteva aspecte.
1. Scurt istoric. La 23 februarie 2009 s-au mplinit 65 de ani de
la nfiinarea Ministerului Afacerilor Externe al RSSM. Primul minis-
tru de externe a fost Gherasim Rudi (1944-1946). Ceva mai trziu,
dup ce a fost numit n funcia de preedinte al Consiliului de Minitri
al RSSM, Gherasim Rudi va cumula i postul de ministru al afacerilor
externe (1947-1958) [1]. Ulterior, conform acestei practici, cele dou
funcii au fost exercitate de Alexandru Diordi (1958-1970), Petru
Pascari (1970-1976), Simion Grossu (1976-1980) i Ivan Ustian
(1980-1981).
La 29 decembrie 1981, prin Decretul Prezidiului Sovietului Su-
prem al RSS Moldoveneti, n fruntea Ministerului Afacerilor Externe
a fost numit Petru Comendant, diplomat cu rangul de consilier clasa I.
Preedintele Consiliului de Minitri, Ivan Ustian, a fost eliberat din
postul de ministru al afacerilor externe [2]. Odat cu separarea funcii-
lor de Preedinte al Consiliului de Minitri i ministru al afacerilor
externe, a nceput etapa a doua n evoluia diplomaiei RSSM care a
cuprins perioada anilor 1982-1990. Pe parcursul anilor, numrul anga-
jailor n Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Externe a oscilat
ntre 30 persoane (1944-1947) i 3 angajai (1948-1981), ctre 1990,
n timpul activitii ministrului Petru Comendant, numrul acestora
ajungnd la 16 colaboratori.
Declaraia de suveranitate din 23 iunie 1990 a pus nceputul con-
stituirii serviciului diplomatic naional, aceast problem fiind inedit
157

pentru noul stat independent. Procesul de constituire a traversat mai
multe etape care au fost influenate de evoluia situaiei politice i
economice din Moldova, oscilaiile clasei politice ntre Est i Vest,
motenirea sovietic i aspiraiile spre Europa.
n primul rnd, pe agenda zilei a fost pus problema cadrelor. n
perioada sovietic colaboratorii ministerului erau instruii la Moscova.
Au absolvit diverse instituii, inclusiv Institutul de Relaii Internaio-
nale, Mihai Popov, Ion Botnaru, Alexei Crcan, Iurie Leanc, Alexan-
dru Prigorschi, Petru Dascl .a. innd cont de conjunctura favorabi-
l a relaiilor moldo-romne, Preedintele Parlamentului Alexandru
Moanu a propus pregtirea cadrelor diplomatice la Bucureti. Res-
pectiv a fost aprobat Hotrrea Guvernului din 15 octombrie 1990
Cu privire la pregtirea cadrelor de nalt calificare pentru RSS Mol-
dova la Facultatea de nalte Studii Politice a Universitii din Bucu-
reti [3]. Conform acestei hotrri, la studii, Secia Relaii Internaio-
nale pentru doi ani, au plecat opt persoane. n urmtorii ani deja, la
coala Naional de Studii Politice i Administrative din Bucureti au
fost trimise mai multe grupe de ceteni. Considerm c absolvenii
colii Naionale de Studii Politice i Administrative din Bucureti au
stat la baza procesului de nfiinare a noului serviciu diplomatic naio-
nal, deoarece practic majoritatea au fost angajai n Ministerul Aface-
rilor Externe, iar civa dintre acetia au fost promovai n funcia de
ambasador.

2. Procedura de nfiinare a misiunii diplomatice. Declaraia
de independen din 27 august 1991 a constituit o nou etap n deve-
nirea serviciului diplomatic naional. Republica Moldova devine subi-
ect al dreptului internaional prin desfurarea procesului de recunoa-
tere de ctre alte state i stabilire a relaiilor diplomatice. La 2 martie
1992, Republica Moldova a devenit membru al ONU. Noua calitate de
subiect al dreptului internaional, recunoscut de alte state, a permis
Moldovei lansarea procesului de nfiinare a misiunilor diplomatice
peste hotarele rii.
n vederea crerii unei baze juridice pentru nfiinarea i activita-
tea misiunilor diplomatice, la 4 august 1992, a fost adoptat Legea cu
privire la statutul diplomatic al Republicii Moldova n alte state. n
art.1 se stipula c misiunile diplomatice ntrein relaii oficiale, pro-
158

moveaz drepturile i interesele legitime ale Republicii Moldova i ale
cetenilor ei. n art.2 se menionau funciile misiunilor diplomatice
dup cum urmeaz: reprezint Republica Moldova n statul acreditar;
ocrotete n statul acreditar interesele Republicii Moldova i ale cet-
enilor ei n limitele admise de dreptul internaional; duce tratative cu
guvernul statului acreditar; se informeaz prin toate mijloacele licite
despre viaa politic i economic, evoluia evenimentelor din statul
acreditar i raporteaz despre ele Guvernului Republicii Moldova;
promoveaz relaiile de prietenie i dezvolt legturi economice, cul-
turale i tiinifice ntre Republica Moldova i statul acreditar [4]. E
necesar a sublinia c pe lng aceste activiti, atribuiile misiunii di-
plomatice includ o gam variat de mijloace menite s asigure proce-
sul de organizare i dirijare a relaiilor externe, s garanteze perma-
nena i stabilitatea relaiilor cu rile strine.
Pentru nfiinarea misiunii diplomatice este necesar ntrunirea a
dou condiii: a) existena relaiilor diplomatice ntre dou state;
b) existena unui acord ntre ele pentru schimbul de misiuni diplomati-
ce. Totodat, nfiinarea misiunii diplomatice reprezint un proces
structurat pe etape concrete, a cror succesiune necesit respectarea
unor rigori internaionale pe care le impune fiecare stat n parte. Vom
demonstra acest lucru prin descrierea procesului nfiinrii i deschide-
rii Ambasadei Republicii Moldova n Statul Israel. Procedura n cauz
a durat aproape trei ani (de la 3 ianuarie 1992 pn la 20 decembrie
1994), trecnd prin cteva etape: 1. Declaraia din 25 decembrie 1991
a viceprim-ministrului, ministru al afacerilor externe al Statului Israel,
David Levy; 2. Nota Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Moldova din 3 ianuarie 1992; 3. Salutul din 22 iunie 1992 al Ministe-
rului Afacerilor Externe al Republicii Moldova adresat Ministerului
Afacerilor Externe al Statului Israel; 4. Expunerea de argumente pri-
vind necesitatea deschiderii Ambasadei Republicii Moldova n Statul
Israel; 5. Scrisoarea de recomandare din 29 septembrie 1993 cu privire
la solicitarea Guvernului Republicii Moldova de a deschide n Statul
Israel o misiune diplomatic; 6. Solicitarea din 14 octombrie 1994 a
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova cu privire la
deschiderea misiunii diplomatice n Statul Israel; 7. Decretul din l no-
iembrie 1994 al Preedintelui Republicii Moldova cu privire la des-
chiderea misiunii diplomatice n Statul Israel.
159

Prima misiune diplomatic a fost inaugurat la Bucureti (Rom-
nia) n ianuarie 1992, n frunte cu ambasadorul Aurelian Dnil [5]. n
1994, funcionau primele 8 ambasade: n Romnia, SUA, Austria,
Belgia, Rusia, Belarus, Bulgaria, Ucraina i o reprezentan perma-
nent la ONU [6]. Iar ctre 1997 funcionau deja 14 misiuni diploma-
tice, ele fiind inaugurate n statele cu care Republica Moldova ntrei-
nea relaii prieteneti tradiionale i exista un anumit nivel de colabo-
rare n domeniile economico-comercial i politic. n prezent peste ho-
tarele rii activeaz 25 de ambasade, patru reprezentane permanente,
trei consulate generale i un consulat. n acelai timp, conform practi-
cii internaionale, majoritatea ambasadorilor moldoveni sunt acreditai
prin cumul i n alte state, respectiv. n prezent, Republica Moldova
are ambasade acreditate n 53 de state i reprezentane permanente pe
lng 22 organizaii internaionale.
Examinnd evoluia procesului de nfiinare a misiunilor diplo-
matice ale Republicii Moldova peste hotare, putem constata o anumit
succesiune: a) n statele postcomuniste Romnia, Federaia Rus,
Ucraina, Republica Belarus; b) n statele occidentale Statele Unite
ale Americii, Republica Francez, Republica Federal German, Aus-
tria etc.; c) n statele din Asia i Orientul Mijlociu China, Republica
Turcia (i rile arabe), Statul Israel etc.; d) n statele Uniunii Europe-
ne. Aceast succesiune mrturisete despre prioritile acordate unor
state n procesul de stabilire a relaiilor diplomatice la nivel de amba-
sade i promovrii pe plan internaional a prioritilor politicii interne
i externe, care, de exemplu, din anul 2002 este integrarea european.

3. Procedura de selectare i numire n funcia de ambasador.
Conform art.86, alineatul 2 al Constituiei, Preedintele Republicii
Moldova la propunerea Guvernului acrediteaz i recheam reprezen-
tanii diplomatici i aprob nfiinarea, desfiinarea sau schimbarea
rangului misiunii diplomatice. Respectiv, Guvernul, dup consultarea
Parlamentului, aprob hotrrea privind proiectul decretului preziden-
ial de numire sau rechemare n calitate de ambasador care ulterior
este semnat i publicat n Monitorul Oficial. Aceasta este prima etap
n procesul de numire a ambasadorilor. A doua etap are loc n ara de
reedin prin ceremonia nmnrii scrisorilor de acreditare efului
statului acreditar. n cazul primului ambasador moldovean n Rom-
160

nia, aceast etap s-a consumat n dou zile, dei n mod firesc ea poa-
te dura mai multe sptmni sau luni.
Prima generaie de ambasadori a fost selectat din rndurile elitei
de partid: Grigore Eremei, Petru Lucinschi, Valeriu Pasat, Ion
Borevici, Nicolae u, Nicolae Dudu .a.
Grigore Eremei, om de stat i diplomat, i amintete situaia n
care a fost numit ambasador: tiu c la nceput candidatura mea a
fost examinat pentru postul de ambasador n Federaia Rus. Am
aflat ulterior c Mircea Snegur i Andrei Sangheli s-au pronunat n
favoarea mea, cel care s-a mpotrivit fiind Petru Lucinschi. Argumen-
tul lui a fost zdrobitor: Nu putem s-l acceptm pe Eremei, deoare-
ce este un partocrat! Cnd am aflat de aceste jocuri de culise, am
zmbit ironic: bineneles, Eremei este un partocrat, nu ca
Lucinschi, un democrat sadea, nu-i aa?...
n fine, mi s-a propus s plec la Kiev, dar am optat pentru Bela-
rus. Aadar, cnd preedintele Mircea Snegur mi-a propus s merg la
Minsk, eram deja pregtit moral s-mi ncep biografia de ambasador
[6, p.407]. Un alt exemplu de promovare n funcia de ambasador ine
de adresarea n scris a ministrului Nicolae u ctre preedintele Mir-
cea Snegur cu rugmintea de a fi numit ambasador n SUA. Aceast
circumstan a fost exprimat de Domnia sa astfel: Am avansat o
propunere concret, riscnd, desigur, s nu fiu neles corect, deoarece
mi naintasem propria candidatur. De-a lungul carierei nu mi-am
permis niciodat ceva asemntor. Preedintele Snegur dup un anu-
mit timp a acceptat aceast propunere [7, p.227].
Calitatea primei generaii a corpului de ambasadori poate fi exami-
nat prin prisma mai multor criterii. Astfel, studii speciale diplomatice
avea doar Ion Botnaru. ambasador n Turcia, alii avnd studii superioa-
re n diverse domenii sau de partid. Cunoaterea limbilor de circulaie
internaional era la fel la un nivel sczut. Evident, majoritatea ambasa-
dorilor din acea perioad aveau o experien bogat n diverse domenii:
politic, administrativ, finane. Aceast stare de lucruri a calitii primu-
lui corp de ambasadori a fost fireasc pentru perioad iniial de consti-
tuire a acestuia i reflecta n mare msur problemele tranziiei serviciu-
lui diplomatic de la perioada sovietic la etapa de independen.
La 27 decembrie 2001 a fost adoptat Legea privind serviciul di-
plomatic, care a sistematizat procedura de numire a ambasadorilor.
161

Respectiv, art.10 Angajarea i rechemarea dintr-un post diplomatic,
alineatul 2 stipuleaz: ambasadorii extraordinari i plenipoteniari sunt
numii i rechemai din post de ctre Preedintele Republicii Moldova
la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea sau re-
chemarea din aceste posturi sunt naintate Guvernului de ctre minis-
trul afacerilor externe, cu consultarea Parlamentului [8, p.3-9].
Prezint interes unele amendamente propuse la proiectul de lege
cu privire la serviciul diplomatic, cum ar fi criteriile de numire n
funcie de ambasador. Astfel, s-a propus ca persoana recomandat
pentru a fi numit n funcia de ambasador s cunoasc limba de stat i
cel puin dou limbi de circulaie internaional. Acest amendament nu
a fost acceptat.
O alt etap calitativ nou de evoluie a serviciului diplomatic na-
ional reprezint perioada anilor 2001-2009, marcat de anii de pree-
dinie a lui Vladimir Voronin. n aceast perioad au fost nfiinate
nou misiuni diplomatice: n Azerbaidjan, Marea Britanie, Republica
Portughez, Republica Elen, Regatul Suediei, Republica Ceh, Litu-
ania, Estonia, Letonia
1
. Semnificativ s-a schimbat i calitatea corpului
de ambasadori, fiind promovate cadre tinere, cu studii speciale diplo-
matice, selectai din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
O alt trstur distinct a acestei perioade o constituie promova-
rea femeilor n calitate de ambasadori. n perioada anilor 1995-2009 n
funcia de ambasador au fost promovate 11 femei: Iulia Gorea-Costin,
Natalia Gherman, Raisa Grecu, Lidia Guu, Victoria Iftodi, Mariana
Durleteanu, Natalia Solcan, Larisa Micule, Tatiana Lapicus, Zinaida
Kistruga, Daniela Cujb (cel mai tnr ambasador). Menionm n
acest context c gradul de ambasador extraordinar i plenipoteniar a
fost conferit la dou femei.
Treptat, n cadrul Ministerului Afacerilor Externe s-a constituit
un corp de ambasadori, care prin calitile personale, pregtire i expe-
rien au demonstrat c sunt capabili s formuleze i s conduc poli-
tica unei misiuni diplomatice, s abordeze activ i eficient problemele
relaiilor Republicii Moldova cu ara sau organizaia internaional n
care au fost acreditai. n confirmarea acestei stri de lucruri putem
meniona c datorit calitilor i experienei profesionale nalte, mai

1
Dup estimrile lui A. Cozma.
162

muli ambasadori au fost promovai n categoria demnitarilor de stat.
Astfel, putem aduce exemplul Marianei Durleteanu care n baza votu-
lui de ncredere acordat de Parlament, prin Decret al Preedintelui Re-
publicii Moldova, la 31 martie 2008, a fost numit n funcia de minis-
tru al finanelor n noul guvern format de Zinaida Greceani. Prim-
ministrul a justificat desemnarea Marianei Durleteanu n aceast
funcie prin naltul su profesionalism i realizrile obinute n dome-
niul financiar i fiscal n perioada n care a activat n calitate de prim-
viceministru, iar ulterior n calitate de ambasador extraordinar i ple-
nipoteniar al Moldovei n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord [9].

4. Rotaia corpului de ambasadori. Fenomenul rotaiei ambasa-
dorilor este unul complex i la fel reflect particularitile social-
politice i economice dintr-o ar sau alta. O dilem major n acest
sens constituie promovarea n funcia de ambasador a diplomailor de
carier din cadrul Aparatului Central al ministerului sau personaliti-
lor marcante din cadrul elitei politice, de afaceri sau culturale.
Astfel, conform practicii internaionale, preponderent efii misiu-
nii diplomatice sunt numii din cadrul Aparatului Central al Ministeru-
lui Afacerilor Externe, care la ncheierea misiunii revin la fostul loc de
munc. Aceast practic permite meninerea unui corp diplomatic n-
chegat, profesionist i experimentat, deoarece cadrele selectate se g-
sesc ntr-o rotaie permanent n cadrul unui circuit nchis. Totodat,
exist state care practic numirea n funcia de ambasador a unor per-
sonaliti marcante care pot conferi relaiilor bilaterale un aspect deo-
sebit, ns n acest caz, acetia nu sunt diplomai de carier i la nche-
ierea misiunii nu revin n Aparatul Central al Ministerului de Externe.
Dup cum a fost menionat, reieind din particularitile perioadei
de tranziie a serviciului diplomatic, primii ambasadori preponderent
au fost selectai din cadrul elitei de partid i a celor puini diplomai
care au activat n serviciul diplomatic sovietic. Odat cu constituirea
serviciului diplomatic naional i a elitei politice a tnrului stat inde-
pendent, n funcia de ambasador tot mai mult au fost promovate cadre
noi. Aceste cutri pn la urm nu au conturat un corp de ambasadori
stabil care ar putea asigura o rotaie fireasc a ambasadorilor ntre mi-
siunile diplomatice i Aparatul Central al ministerului. Totodat,
163

putem admite conturarea unei practici de rotaie a ambasadorilor
dintr-o misiune diplomatic n alta.
Cu regret, majoritatea ambasadorilor dup expirarea mandatului
nu au revenit n Aparatul Central i nu au fost trimii s conduc alte
misiuni diplomatice. Constatm c n prezent n cadrul Aparatului
Central al MAE activeaz doar un ex-ambasador, n timp ce numrul
total de persoane care au exercitat funcia de ambasador n ultimii 18
ani constituie 88 la numr
1
.

5. Conferirea rangului de ambasador extraordinar i pleni-
poteniar. n perioada anilor 1991-2009 au fost formulate mai multe
criterii de baz privind conferirea rangului de ambasador extraordi-
nar i plenipoteniar. Astfel, n Hotrrea Guvernului RM din 8 de-
cembrie 1994 se stipula: Pentru gradul de ambasador extraordinar i
plenipoteniar pot fi propui diplomai care au un stagiu n activitate
de cel puin 5 ani n administraia central a Ministerului Afacerilor
Externe, inclusiv n misiunile diplomatice sau oficiale consulare ale
Republicii Moldova. S-a propus ca acest criteriu s fie revzut i
completat n Raportul Comisiei pentru politic extern la proiectul
Legii cu privire la serviciul diplomatic al Republicii Moldova care a
fost adoptat la 27 decembrie 2001. Preedintele Comisiei Parlamen-
tului pentru politica extern Andrei Negu a propus: Angajarea
ntr-un post diplomatic (Art.10) necesit cunoaterea de ctre candi-
datul respectiv a cel puin dou limbi de circulaie internaional
[10, p.319].
Prin noua Lege cu privire la serviciul diplomatic au fost nlturate
mai multe carene. De exemplu, anterior nu se specifica clar cine va
acorda rangurile diplomatice, cu excepia rangului diplomatic de am-
basador. n partea a doua a alineatului 1 al art. 6 al Statutului Corpului
Diplomatic, aprobat n 1994, se prevedea c gradele diplomatice, cu
excepia gradului de ambasador, se acord prin ordinul ministrului
afacerilor externe. Respectiv, rangurile diplomatice ale membrilor
Corpului Diplomatic erau acordate prin ordinul ministrului afacerilor
externe. ns Statutul Corpului Diplomatic din Republica Moldova,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.898 din 8 decembrie 1994, a fost

1
Dup estimrile lui A. Cozma.
164

declarat neconstituional, prin Hotrrea Curii Constituionale nr.1
din 21 martie 2000, pentru c fusese aprobat de Guvern prin derogare
de la dispoziiile constituionale i legale.
n amendamentele formulate de ctre Comisia pentru politic ex-
tern la proiectul Legii cu privire la serviciul diplomatic s-a propus:
Conferirea gradului de ambasador este n competena Preedintelui
republicii. Gradul diplomatic de ambasador este conferit de ctre Pre-
edintele Republicii Moldova prin decret, la propunerea ministrului
afacerilor externe i a prim-ministrului. Pentru conferirea gradului de
ambasador pot fi propuse persoane care au o vechime total de activi-
tate n instituiile serviciului diplomatic naional ori n instituiile ser-
viciului public central de cel puin 15 ani [8, p.3-9]. n varianta final
a legii se stipuleaz c rangurile diplomatice se acord de Preedintele
Republicii Moldova prin decret la propunerea ministrului afacerilor
externe cu recomandarea Comisiei de Atestate i Calificare a Ministe-
rului Afacerilor Externe n baza rezultatelor obinute la atestare.
Aceast prevedere se refer la acordarea rangurilor diplomatice de la
ataat pn la ministru plenipoteniar. Rangul diplomatic de ambasa-
dor se acord de ctre Preedintele Republicii Moldova, prin decret, la
propunerea ministrului afacerilor externe, cu consultarea prim-
ministrului.
Pn n prezent, n rangul de ambasador extraordinar i plenipo-
teniar au fost avansai 23 de diplomai. Preedintele Mircea Snegur a
promovat apte persoane: Nicolae u, Ion Botnaru, Mihai Popov,
Aurelian Dnil, Grigore Eremei, Tudor Botnaru, Petru Dascl. Pree-
dintele Petru Lucinschi a promovat opt persoane: Ion Leanu, Nicolae
Tbcaru, Valeriu Bobuac, Andrei Cheptene, Iuliana Gorea-Costin,
Mihai Balan, Iurie Leanc, Nicolae Cernomaz. Preedintele Vladimir
Voronin a promovat nou persoane: Nicolae Dudu, Emil Ciobu, Eu-
gen Carpov, Mihai Manoli, Vladimir urcan, Eugenia Kistruga, Vasi-
le ova, Andrei Negu, Andrei Stratan.
Concluzii. innd cont de particularitile perioadei de tranziie
de la sistemul sovietic la cel de suveranitate i independen, la 27
august 1991 a nceput procesul de constituire a serviciului diplomatic
naional n cadrul cruia s-a conturat un corp de ambasadori. Timp de
18 ani s-au succedat dou generaii de ambasadori care corespund
aflrii n funcie a trei preedini ai Republicii Moldova. Noua Lege cu
165

privire la serviciul diplomatic din 2001 a structurat procedura de se-
lectare i numire n funcia de ambasador, nfiinarea misiunilor di-
plomatice, acordarea rangurilor diplomatice.
n aceast perioad, n cadrul procesului de constituire i evoluie
a corpului de ambasadori, s-au conturat cteva tendine:
- n funcia de ambasador au fost numii toi ex-minitrii afaceri-
lor externe: Nicolae u SUA, Mihai Popov Frana, Nicolae
Tbcaru Republica Federal German, Nicolae Cernomaz Ucrai-
na, Nicolae Dudu Italia;
- n funcia de ambasador sunt promovai diplomai de carier, n
special cadre tinere de formare i orientare european;
- tot mai des sunt promovate n funcia de ambasador femeile.
O tendin nefast, n opinia noastr, l constituie faptul c majo-
ritatea ambasadorilor dup ncheierea misiunii diplomatice nu revin n
Aparatul Central al ministerului.
n final putem constata c procesul de constituire a serviciului di-
plomatic naional i a corpului de ambasadori ca parte component a
acestuia a trecut prin mai multe etape n urma crora au fost puse ba-
zele diplomaiei naionale a Republicii Moldova. Totodat, unele ten-
dine enumerate, precum i evoluia politicii externe, demonstreaz
viabilitatea serviciului diplomatic naional, posibilitile i capacitile
reale de a apra i a promova interesele naionale ale statului moldo-
venesc pe arena internaional.


Bibliografie selectiv:

1. AOSP RM. F.51, inv. 2, d.13, f.199; P //
. . , 1982, . 534;
.. . .
, , 2000 // http://www.hrono.ru/biograf/rud_.html
2. Moldova Socialist, 30 decembrie 1981.
3. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova din 27 septembrie 1991,
Cu privire la pregtirea cadrelor de nalt calificare pentru Republica Moldo-
va la coala Naional de Studii Politice i Administrative din Romnia //
Arhiva Naional a Republicii Moldova. F. 2848, inv. 22, U.P. 564.
4. Legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii
Moldova n alte state // Legi, hotrri i alte acte adoptate la Sesiunea a VII-a
166

a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a dousprezecea. Volumul
4. Ediie a Parlamentului Republicii Moldova. Chiinu: Universitas, 1993.
5. Eremei Grigore. Faa nevzut a puterii. Chiinu: Litera, 2003.
6. u Nicolae. Diplomaie n culise. Suveranitate, independen, rzboi
i pace. 1990-1998. Bucureti, 2002.
7. Legea cu privire la serviciul diplomatic, 27 decembrie 2001 // Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, nr.20, 2 februarie 2002.
8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Mariana_Durle%C5%9Fteanu
9. Arhiva Parlamentului Republicii Moldova. Fond R. 2948, inv. 11,
dos. 768.


167

TRADIIILE COLII DIPLOMATICE
DIN REPUBLICA MOLDOVA

colile diplomatice joac un rol important n contientizarea vieii
internaionale, n nelegerea politicii externe a statelor i a activitilor
lor diplomatice, n formarea specialitilor de nalt calificare n acest
domeniu i n dezvoltarea stilului diplomatic. Ele apar nc n antichita-
te, odat cu apariia primelor legturi internaionale. n polisurile antice
o importan deosebit se acorda colilor retorico-diplomatice n cadrul
crora se studia organizarea aparatului diplomatic, corespondena di-
plomatic i particularitile activitii ambasadelor (soliilor) i organe-
lor diplomatice. O dezvoltare deosebit acestea o capt n secolul XX,
cnd devine tot mai evident necesitatea analizei schimbrilor care au
loc pe arena internaional i influena acestora asupra caracterului rela-
iilor internaionale. n aceste condiii, diplomaia apeleaz la tiin.
Experiena cooperrii practicii cu tiina n politica mondial a iniiat
formarea colilor diplomatice n diferite state. Odat cu dezvoltarea i
complexitatea activitii diplomatice, funciile ei s-au extins considera-
bil, au aprut noi tendine, tehnici i metode de lucru.
n prezent tradiiile colilor diplomatice sunt o parte component
principal a comunicrii internaionale, combinndu-se cu formele i
metodele de activitate moderne. Diplomaii continu s se bazeze pe
codul de conduit profesional al diplomailor, n care sunt puse fun-
damentele respectabilitii i veneraiei pentru formalitile diplomati-
ce, iar regulile de protocol sunt oarecum arhaice. Acest tribut adus
tradiiilor poate oferi un nivel ridicat al culturii diplomailor i adera-
rea la metodele tradiionale dovedite de generaiile anterioare de di-
plomai. De aceea, generaia actual de diplomai trebuie s ia n con-
sideraie orice experien a predecesorilor att pozitiv, ct i negativ.
Fr aceast experien este imposibil formarea unei coli diplomati-
ce profesionale, care poate garanta dezvoltarea cu succes a diplomaiei
n viitor.
Astfel, tradiia colilor diplomatice include continuitatea diplo-
maiei, unde un rol important l joac factori cum ar fi istoria statului,
interesul naional, poziia geopolitic, cultura, identitatea, stilul diplo-
matic i formarea personalului diplomatic. n continuare le vom exa-
mina n detalii n exemplul rii noastre.
168

Continuitatea n diplomaia Republicii Moldova
Obinerea independenei i suveranitii a deschis o nou epoc,
perspective largi pentru dezvoltarea liber a Republicii Moldova i
cutarea locului su n lumea contemporan. Studiul aprofundat i re-
gndirea motenirii istorice a devenit pentru ara noastr o valoare
practic, aplicativ, jucnd un rol important n modelarea bazelor con-
ceptuale ale politicii externe ale republicii i formarea diplomaiei.
n condiiile transformrilor interne complicate i schimbrilor
fundamentale pe arena internaional, statul nostru a fost nevoit s
revad obiectivele i prioritile sale de politic extern. Republica
Moldova a fcut o alegere fundamental n favoarea politicii externe
orientate n principal spre realizarea intereselor naionale. Acest lucru
i confer caracteristici de continuitate istoric. Politica extern a Re-
publicii Moldova promovat, ncepnd cu secolul al XXI, ntr-o anu-
mit msur, se bazeaz pe motenirea experienei activitii diploma-
tice a fostei Uniuni Sovietice i, bineneles, pe acele abordri calitativ
noi care au fost condiionate de schimbrile fundamentale din ara
noastr i din lume n ultimul deceniu. O importan deosebit n acest
proces l are factorul geopolitic.
Mai nti de toate trebuie menionat c situaia geopolitic a -
rii noastre a determinat gama neobinuit de larg a intereselor sale de
politic extern. Aceasta nseamn c Republica Moldova n nici un
caz nu ar putea permite promovarea unei politici externe pasive sau
izolaioniste, din contra, este necesar participarea activ n afacerile
internaionale, stabilirea relaiilor diplomatice bilaterale i multilate-
rale, consolidarea cooperrii cu partenerii strategici. i putem consi-
dera c Republica Moldova a reuit s nfptuiasc o astfel de politi-
c. Ca dovad poate servi faptul c Moldova este recunoscut de c-
tre 180 de ri, ea stabilind relaii diplomatice cu Austria, SUA, Ca-
nada, Bulgaria, Belgia, Elveia, Germania, Grecia, Italia, Finlanda,
Frana, Turcia, Japonia, India, Cuba, Mexic, Egipt, Guineea i alte
ri. La fel, se extinde reeaua ambasadelor Republicii Moldova pes-
te hotare. n Moldova funcioneaz ambasadele SUA, Germaniei,
Chinei, Federaiei Ruse, Romniei, Ucrainei, Belarusiei, Bulgariei i
altor state. Rolul decisiv n deschiderea acestor misiuni diplomatice
l-a avut Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova i ser-
viciul diplomatic al acestuia.
169

Desigur, toate aceste realizri diplomatice sunt condiionate de
caracterul multidimensional al politicii externe a Republicii Moldova,
care deriv din particularitile poziiei geopolitice a rii noastre. Inte-
resele vitale ale statului cer ca diplomaia moldoveneasc s dezvolte
n mod activ relaiile cu statele att din Vest, ct i din Est, precum i
cu alte state. Pentru a consolida poziia rii noastre n lume la etapa
actual a dezvoltrii istorice, este necesar participarea activ n ca-
drul organizaiilor internaionale, structurilor de integrare regional,
precum i dezvoltarea dinamic a relaiilor bilaterale.
n anul 2001, Republica Moldova a adoptat Legea Cu privire la
serviciul diplomatic n care sunt expuse scopul i obiectivele serviciului
diplomatic, principalele funcii ale instituiilor acestuia, rangurile diplo-
matice, regulile de admitere a persoanelor la posturile diplomatice i mul-
te alte momente referitor la organizarea activitii diplomatice. Aceasta a
constituit o etap important n dezvoltarea diplomaiei naionale.
n cadrul diplomaiei moldoveneti din ultimii ani au avut loc
modificri semnificative i foarte rezultative. n primul rnd, aceasta
se refer la dinamica dialogului Republica MoldovaUniunea Euro-
pean, n special, adoptarea de ctre Uniunea European a deciziei
politice de ncepere a negocierilor privind semnarea unui nou acord cu
Republica Moldova, care este un progres semnificativ n procesul de
integrare european a rii noastre i cu adevrat deschide noi perspec-
tive de cooperare cu Uniunea European.
De asemenea, trebuie remarcat preedinia rii noastre n cinci
organizaii regionale din Europa de Est. Este vorba despre Parteneriatul
Est-European, Iniiativa Central-European, Acordul de Liber Schimb
Central-European, Centrul pentru Cooperare n domeniul Securitii i
Reeaua de Sntate din Europa de Sud-Est. Cooperarea Republicii
Moldova cu mai multe ri europene n diverse domenii ale vieii permi-
te rii noastre s se integreze cu succes n economia european.
Un rol special l joac i cooperarea fructuoas a Republicii Mol-
dova cu Comunitatea Statelor Independente (CSI). Ca parte a Comuni-
tii Statelor Independente, Republica Moldova utilizeaz eficient me-
canismele de cooperare multilateral. n aceast privin, subliniem
faptul c ncepnd cu 1 ianuarie 2009 prima dat n istoria CSI o sin-
gura ar, Republica Moldova, prezida toate instituiile statutare ale
organizaiei: Consiliul efilor de stat, Consiliul efilor de guvern, Con-
170

siliul minitrilor al afacerilor externe i Consiliul economic. O atenie
deosebit se acord crerii zonei de liber schimb n conformitate cu
cerinele OMC, creterii exporturilor spre pieele CSI, nlturrii bari-
erelor fiscale i vamale pentru a asigura o mai mare libertate a relaii-
lor economice cu aceste state. Nu mai puin importante au fost i con-
solidarea securitii energetice, extinderea cooperrii n domeniul
transporturilor, cooperarea n domeniul securitii produselor alimen-
tare i, desigur, crearea unui climat investiional atractiv pentru agenii
economici din CSI. Statele-membre ale CSI n prezent colaboreaz
activ pentru a gsi modaliti de depire a efectelor crizei financiare.
n condiiile n care sub influena proceselor de globalizare crete
interdependena statelor, cnd comunitatea internaional se confrunt
cu noi ameninri i provocri, contracararea eficient a crora poate fi
efectuat numai n mod colectiv, o importan deosebit o obin rela-
iile multilaterale. Eforturile diplomaiei moldoveneti vizeaz promo-
varea intereselor naionale ale rii noastre, dezvoltarea relaiilor ar-
monioase i reciproc avantajoase cu toate statele, protejarea intereselor
cetenilor statului aflai n strintate.

Formarea personalului diplomatic
Profesionalismul este cea mai important caracteristic a servi-
ciului diplomatic. Nu ntmpltor diplomaii se deosebeau prin cu-
noaterea situaiei politice, erudiie deosebit, un anumit nivel de cul-
tur, pregtire multilateral etc., deoarece activitatea n domeniul di-
plomaiei necesit cunotine speciale pentru dezvoltarea i implemen-
tarea conceptelor, strategiilor i direciilor de baz ale politicii externe,
coordonarea funcionrii instituiilor centrale de specialitate i altor
instituii ale autoritii publice, analiza situaiei politice i economice
din lume, a politicii interne i externe ale altor state, activitii organi-
zaiilor internaionale.
n acest context, trebuie menionat i problema formrii specia-
litilor n domeniu, deoarece de experiena, abilitile, cunotinele,
poziia politic a acestora depind n mare msur rezultatele activitii
diplomatice. n ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova acord o
atenie deosebit formrii diplomailor, politologilor, specialitilor n
domeniul relaiilor internaionale. De exemplu, Facultatea Relaii In-
ternaionale, tiine Politice i Administrative din cadrul Universitii
171

de Stat din Moldova este unul dintre centrele de baz de cercetare n
domeniul relaiilor internaionale i tiinelor politice. n acest dome-
niu de cunotine mai activeaz: Institutul de Studii Politice i Relaii
Internaionale, Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova,
Academia de Administrare Publica pe lng Preedintele Republicii
Moldova, Institutul de Politici Publice. Acest lucru se datoreaz n
mare parte nelegerii importanei educaiei politice n lumea modern
i denot formarea contiinei politice reflectarea politicii de ctre
comunitile sociale i indivizi, interesul guvernelor locale de a educa
o elit politic competent, lideri diplomatici profesioniti, de a ridica
nivelul competenei cetenilor Republicii Moldova.
Pentru dezvoltarea i mbuntirea serviciului diplomatic este
important experiena istoric, cci nu conteaz imaginea politic i
social a diplomatului, valorile principale pentru el rmn a fi patrio-
tismul, cultura i competenele profesionale. n aceast tradiie este
esenial a pregti n continuare noi generaii de diplomai moldoveni.
Numai n acest context se poate asigura continuitatea n dezvoltarea
colii diplomatice. Aadar, o importan deosebit are continuitatea
activitii interne a ambasadelor i ambasadorilor ca personaliti.
Ambasada este, n primul rnd, un mecanism instituional unde trebuie
s se respecte continuitatea, existnd anumite perioade de serviciu, iar
schimbul de diplomai este logic, deoarece modificrile de personal
sunt un proces ciclic. n ceea ce privete ambasadorii, ne confruntm
cu o problem specific, deoarece ambasadorul reprezint un anumit
stat, preedinte, guvern i ndeplinete anumite instruciuni. n acest
sens, este limitat poziia concret a statului.
Astfel, eficacitatea politicii externe a oricrei ri depinde n mare
msur de capacitatea, nivelul i calitatea pregtirii persoanelor care i
reprezint interesele sale n afacerile internaionale. Interesele statului
trebuie s fie pe deplin asigurate de un personal diplomatic profesionist.
De aceea, studierea problemelor de recrutare, formare, promovare, a
stilului de lucru al diplomailor i dezvoltarea colii diplomatice are le-
gtur direct cu evaluarea impactului politicii externe moldoveneti.

Stilul diplomatic moldovenesc
Dup cum s-a menionat, pentru majoritatea reprezentanilor ri-
lor CSI este caracteristic stilul diplomatic sovietic. Republica Moldova
172

nu este o excepie. Cu toate acestea, pe parcursul dezvoltrii sale inde-
pendente au fost stabilite elemente ale stilului diplomatic moldove-
nesc, care ncearc s depeasc motenirea colii sovietice i s con-
struiasc o coal nou n baza diplomaiei clasice, nsuind experiena
colii europene i reflectnd specificul culturii i tradiiilor naionale.
Stilul diplomatic moldovenesc i alegerea metodelor de activitate
diplomatic la diferite etape au fost influenate de caracterul i specifi-
cul organizrii aparatului naional i, ntr-o oarecare msur, de abor-
drile ideologice ale elitei de conducere. Ca urmare, n cadrul negocie-
rilor diplomatice privind soluionarea problemelor existente apar inte-
resele politice, abordrile ideologice, scade libertatea de a manevra,
flexibilitatea i capacitatea de a se ajusta la schimbrile situaiei. Dez-
voltarea lent a colii diplomatice moldoveneti este cauzat de lipsa
de stabilitate a raportului dintre teorie i practic, dar i de criteriul
subiectiv att n alegerea cadrelor diplomatice, ct i a metodelor de
activitate. De aici rezult i incapacitatea unor diplomai de a promova
interesul naional pe deplin, a face o legtur logic ntre evenimentele
locale i procesele i tendinele relaiilor internaionale.
Totodat, stilului diplomatic moldovenesc i este caracteristic
tendina de a evita discuiile aprinse, eschivarea de a lua o decizie fi-
nal n cazul n care aceasta nu convine prii moldoveneti. Deseori
diplomaii ncearc s acioneze cu pruden, alegnd soluiile cele
mai sigure. O astfel de activitate de evitare a riscului i teama de eec
limiteaz iniiativa reprezentanilor Republicii Moldova. Ei neleg
compromisul ca apropierea poziiilor n baza concesiilor reciproce, dar
compromisul cel mai des este o poziie forat i temporar de satisfa-
cere maxim a necesitilor lor. Diplomaii, de regul, sunt ateni, tole-
rani, dar le lipsete iniiativa proprie, caracterul decisiv, judecata aser-
toric, care mbin un nivel ridicat de pregtire cultural cu cunotin-
ele speciale.
Delegaii din partea Moldovei sunt mai activi n comunicarea
verbal, adesea fiind prea emoionali, ceea ce explic utilizarea pe sca-
r larg a comunicrii nonverbale (gesturile, mimica). Primind delega-
ii strine, partea moldoveneasc este ospitalier, depunnd eforturi
pentru a crea o atmosfer propice negocierilor cu partenerii.
Examinnd stilul diplomatic moldovenesc, ar trebui remarcat fap-
tul c diplomaii rii noastre au demonstrat n mod repetat abordri
173

inovatoare privind soluionarea multor probleme, competen profesi-
onal i capacitatea de a dezvolta rapid activiti necunoscute anterior
n corelaie cu disciplina, reinerea i calmul. Serviciul diplomatic al
Republicii Moldova nu impune diplomailor un standard comun de
conduit, dar prefer ca ei s dea dovad de flexibilitate i agilitate,
singuri s aleag n cadrul sarcinilor puse n faa lor cea mai bun mo-
dalitate de lucru, n conformitate cu circumstanele.
Astfel, tradiia colii diplomatice a Republicii Moldova trebuie s
reflecte particularitile caracterului naional, cultura i identitatea n
organizarea activitii diplomatice. Cheia succesului n afacerile inter-
naionale pentru ara noastr este continuarea procesului de adaptare
treptat la necesitile n schimbare ale politicii externe, de meninere
a relaiilor bilaterale i multilaterale de prietenie, cooperarea diploma-
tic cu parteneri strategici. coala diplomatic moldoveneasc n for-
mare este chemat s determine, n mare msur, succesul soluionrii
obiectivelor politicii externe a rii.


Bibliografie selectiv:

1. :
// http://ava.md/01-politika/01784-vneshnepoliticheskaya-
strategiya-respubliki-moldova-plani-i-dostizheniya-.html
2. A. //
. 2002. 6. .10-16.
3. . //
. 2003. 1. c.97.
4. .
// Moldoscopie (Probleme de ana-
liz politic). Partea XXV. Chiinu: CEP USM, 2004, .7-11.
5. .. . : , 2004.
6. . // -
. 2003. 7. . 94.
7. Crciun C. Teoria i practica negocierilor. Chiinu: Prut Interna-
ional, 2000, p. 173-177.
8. Rusnac Gh., Cozma V. Elita tiinific din Republica Moldova: enun-
area problemei nvtmntul superior i cercetarea piloni ai societii baza-
te pe cunoatere. Volumul II. Chiinu: CEP USM, 2006, p.27-28.

174

DIPLOMAIA MECANISM EFICIENT
DE PROMOVARE A INTERESELOR NAIONALE

Una dintre trsturile caracteristice epocii contemporane const
n ncadrarea n viaa internaional a noilor state, aprute n urma
prbuirii sistemului internaional de state bipolar i lansarea procesu-
lui de constituire a unei noi ordini mondiale. n acest context interna-
ional a aprut i Republica Moldova. Particularitile apariiei i pro-
blemele interne de supravieuire i funcionare a tnrului stat au de-
terminat necesitatea unei activiti energice pe arena internaional.
Din primele zile, de la declararea independenei, a aprut necesitatea
determinrii direciilor principale ale politicii externe, chemat s asi-
gure buna funcionare a tnrului stat independent n calitate de nou
actor al sistemului internaional.
Astfel, se impune necesitatea evidenierii a cel puin dou condiii
determinante: prima legat de tradiiile i experiena acumulate n
relaiile externe anterioare de ctre noua formaiune statal la acest
capitol i a doua de caracterul i coninutul sistemului internaional
actual, funcional de state. Referitor la prima condiie, tezaurul tradiii-
lor acumulat ncepnd cu secolul XIV, adic de la ntemeiere, pe care
l-a pstrat statul moldovenesc n relaiile internaionale contemporane,
poate fi considerat succinta caracteristic a istoriei rii noastre expu-
s de fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii n Republica
Moldova, Michael D. Kirby, la ntlnirea cu audienii i profesorii
Academiei de Administrare Public pe lng Preedintele Republicii
Moldova: Mai nti, permitei-mi s m refer la istoria Moldovei,
drept o parte inextricabil a ntregii istorii europene. n diferite chipuri
i forme, Moldova, ba a fost un actor independent n regiune, ba o par-
te a unor regate i imperii din vecintate. Cunoatei istoria Moldovei
mai bine dect mine:
1
Moldova, ca principat medieval, ca provincie a
Imperiului Otoman, ca parte component a Imperiului Rus, ca parte a
Romniei Mari, apoi ca parte a Uniunii Sovietice. Moldova a avut le-

1
Diplomatul american la acel moment nc nu-i permitea gndul c statul de
reedin a putut s abandoneze studierea propriei istorii. Aceasta va veni mai trziu,
cnd va refuza s semneze o declaraie, alturi de ali ambasadori acreditai n
Republica Moldova i indui n eroare privind libertatea de exprimare n mijloacele de
informare romneti pe teritoriul rii noastre.
175

gturi cu familiile regale ale Europei i a fost implicat sau afectat de
evenimentele europene majore, cum au fost rzboaiele napoleoniene,
revoluiile sociale din sec.XIX, revoluia ruseasc, dezastrele primului
i celui de-al doilea rzboi mondial, torturile Holocaust-ului i destr-
marea Uniunii Sovietice [4].
n aceste circumstane istorice s-au creat condiiile politico-
sociale care au format elita politic, creia i-a revenit sarcina s con-
tientizeze interesul naional al tnrului stat, ca voin a ntregii popu-
laii, s formuleze repere adecvate pentru concepia politicii externe,
s selecteze i s pregteasc cadre diplomatice de profesioniti pentru
promovarea lor. Dar aceste probleme au nu numai caracter intern. La
toate etapele s-a manifestat influena, deseori chiar decisiv, a factoru-
lui extern.
Pentru contientizarea dimensiunii factorului extern n formarea
contiinei sociale a populaiei noastre n urma proclamrii indepen-
denei politice, e de ajuns s apelm la exemplul c o bun parte dintre
analitii notri contemporani, influenai de cei romni (ultimii i fac
contiincios datoria privind promovarea intereselor naionale ale Ro-
mniei) consider drept axiom c Moldova i Romnia au o istorie
comun, fapt, care n-a putut s nu formeze o similitudine n percepia
fenomenelor actuale a dezvoltrii politico-sociale a comunitii con-
temporane. ns e de ajuns s ne amintim c din cei 650 ani de la apa-
riia statului feudal moldovenesc, doar 22 de ani am fost n componen-
a Romniei, adic am avut o istorie comun. Credem c n istoria
universal sunt atestate puine exemple de astfel de performane ntr-o
perioad att de scurt. n orice caz, n opinia unora, cei 175 de ani n
componena Rusiei i Uniunii Sovietice n-au lsat o urm comparabi-
l. mpreun am convieuit, dar o istorie comun n-am avut i
punctum. Istorie au avut doar unii moldoveni, numai cei din vecinta-
te, dar i ei sub convertire romneasc.
Aadar, n astfel de circumstane, serviciul diplomatic este impus
s determine cror interese politice servesc astfel de idei i cum influ-
eneaz ele promovarea intereselor naionale ale statului pe care tre-
buie s-l serveasc. Gndirea necesar pentru a promova cu succes o
politic extern, scrie Hans J. Morgentahau, poate fi diametral opus
retoricii i aciunii prin care masele i reprezentanii lor vor fi probabil
stimulai. Calitile specifice mentalitii unui om de stat nu vor gsi
176

tot timpul un ecou favorabil n mentalitatea popular. El trebuie s
gndeasc n termenii interesului naional, conceput ca putere ntre
alte puteri... omul de stat trebuie s aib n vedere perspectiva pe ter-
men lung, acionnd ncet i indirect, pltind cu mici pierderi obine-
rea marelui avantaj; trebuie s fie capabil s tempereze, s ajung la
compromisuri, s ctige timp. Mentalitatea popular vrea tot timpul
rezultate rapide; ea va sacrifica beneficiul real de mine avantajului
aparent de astzi [1, p.184-185].
ns n ce msur diplomaii notri, funcionarii publici n general
corespund acestor criterii rmne de analizat. Un lucru ns e cert as-
tzi. Pentru diplomaii notri nu sunt deocamdat organizate cursuri de
perfecionare sub acest aspect, iar ceilali funcionari publici se perfec-
ioneaz preponderent n direciile de nsuire a metodelor moderne de
gestionare, a noilor tehnologii i mecanisme de dirijare i mai puin n
calitate de administrare ca serviciu contiincios statului i societii
moldoveneti. Acest gol este completat de perfecionarea lor n Ro-
mnia, la diferite cursuri, coninutul de baz al crora este serviciul
credincios politicii statului romn. Iar acest moment, mpreun cu alte-
le, are menirea s creeze o atmosfer defavorabil n societatea mol-
doveneasc la capitolul, s-i spunem, identitate politico-social a sta-
tului n calitate de actor al relaiilor internaionale contemporane.
n Frana, SUA i n alte multe ri dezvoltate, sentimentul patrio-
tismului nu se consider manier de prost gust. ncercai n Statele
Unite s scpai o replic nerespectuoas n adresa onoarei sau imagi-
nii acestui stat, reacia americanilor simpli, aparent nchii n sine, va
fi foarte dur i imediat. La noi, ns, este la mod a fi antipatriot,
este ruine a te identifica moldovean i prestigios a-i exprima ura fa
de tot ce e moldovenesc. Mijloacele de informare n mas se ntrec
ntre ele n afirmarea adevrului absolut, care de fapt nu-i altceva
dect un cras antimoldovenism, deseori demonstrativ nsoit de o ma-
nifestare a dragostei nestvilite fa de cine vrei, dar numai nu fa de
propria ar i popor.
Lipsa de poziie civic i spiritual se completeaz cu fraze de-
mocratice rupte de viaa real, ara natal i cetenii ei. Cu alte cuvin-
te, este creat un teren social excelent pentru promovarea intereselor
naionale ale altor state, care se i folosesc de acest prilej din plin, de-
seori, cu lips de respect, cu dispre i chiar ur fa de cei ce i ser-
177

vesc. Expunem aprecierea ministrului afacerilor externe al Romniei
Cristian Diaconescu, dup ntlnirea cu liderii formaiunilor de opozi-
ie din ara noastr, organizat de Ambasada Romniei n Republica
Moldova: Vedei, dup noi, problema Basarabiei este c n politic,
mai ales n cea de aa-zisa opoziie, avem de a face cu o ntreag ban-
d mbcsit i mbtrnit n rele. Poate ar trebui ca Ministerul, Ro-
mnia s nceap a ignora aceti profitori i s se axeze pe noua gene-
raie, pe tinerii romni din jurul Romniei, care au nevoie de sprijin,
de atenie, de burse [2]. Poi doar regreta imaginea unui ministru,
pretins responsabil, pentru care, ndat ce trece Prutul, statul Republi-
ca Moldova nu mai exist, exist doar nostalgia pentru Basarabia,
vndut de profitorii unei politici de vnzare.
Dar s revenim la rolul diplomaiei, care n modul ei normal de
desfurare, ntotdeauna face uz mai mult de valorile ce afirm, deo-
sebete statul natal de altele, pentru a convinge, a dovedi n permanen-
dreptul lui la dezvoltare independent i egalitate n drepturi cu cei-
lali actori ai sistemului internaional. Politica extern este sfera ego-
ismului naional. Nu e uor i nu toi cei antrenai n activitatea diplo-
matic sunt n stare s perceap, dup btliile de ieri n cadrul spec-
trului politic intern, acest spaiu, ca o unitate consolidat, pentru care
s gseti argumente convingtoare pentru a prezenta aceast identita-
te indisolubil i cu perspectiv. Aceast component a activitii di-
plomatice este caracteristic pentru diplomaii, dac nu ai tuturor sta-
telor, atunci ai majoritii i nc pentru o perspectiv de durat. Lu-
mea astzi, n opinia profesorului american Stephen G. Blank, n-
cearc s marginalizeze dilema ngrozitoare a alternativei dintre inte-
gritatea teritorial a statului i autodeterminarea naional [3, p.115].
Astzi, diplomatul Republicii Moldova, funcionarul public n
general, n mare msur este lipsit de sursa teoretic pentru funda-
mentarea poziiei sale ca reprezentant oficial al entitii statale Re-
publica Moldova n baza principiului autodeterminrii naionale. n
majoritatea statelor tinere, drept baz teoretic a acestui principiu
se utilizeaz teoriile naionalismului acomodate la situaia concret.
La noi aceast variant e n dificultate. Este unul din rarele cazuri
cnd naionalismul naiunii autohtone majoritare a statului se iden-
tific cu naiunea titular a statului vecin i este orientat, n esen,
spre refuzul la entitatea statal care funcioneaz de facto. Astfel,
178

naiunea titular, elita ei politic, cu toate prerogativele sale de pu-
tere i potenialul tiinific necesar, pe parcursul perioadei de dup
declararea independenei politice, n-au fost n stare s-i fundamen-
teze teoretic dreptul la suveranitate i dezvoltare independent, s
asigure condiiile necesare pentru narmarea diplomaiei, adminis-
traiei publice, intelectualitii cu argumente tiinific fundament a-
te, pentru convingerea propriei populaii i a opiniei publice inter-
naionale n viabilitatea, prioritatea i avantajul independenei ob i-
nute, pentru perspectiva prosper a statului Republica Moldova i a
poporului ei multinaional. ntr-o anumit msur, procesele din
societatea moldoveneasc confirm prognoza cunoscutului profesor
american care sublinia nc n anul 1990: Sunt necesare eforturi
comune, pentru a nu permite manifestri ale hipernaiomalismului,
ndeosebi n Europa de Est. n perioada rzboiului rece s-a reuit
reinerea naionalismului, dar el poate s se manifeste ndat dup
ce trupele sovietice i americane vor prsi centrul Europei. Dac
naionalismul nu va fi frnat, el va fi cauza tulburrilor. Deosebit
de important este predarea cinstit a istoriei rii natale, pentru c
falsul, interpretarea ovinist a istoriei reprezint principalul mijloc
de rspndire a hipernaionalismului [5].
n calitate de mijloc principal de nfptuire a politicii externe a
statului, diplomaia ntrunete n sine un ntreg complex de msuri
panice, de procedee i metode utilizate n strict concordan cu
condiiile concrete i caracterul problemei n curs de soluionare.
Dintre toi factorii, care compun puterea unei naiuni, menioneaz
Hans J. Morgenthau, cel mai important, orict ar fi de instabil, r-
mne calitatea diplomaiei. ...Ea este arta de a mbina diferitele
elemente ale puterii naionale pentru a obine efectul maxim asupra
acelor chestiuni din relaiile internaionale, care afecteaz mai mult
interesul naional [1, p.179].
O a doua condiie a unei politici externe de succes const n
capacitatea diplomaiei de a analiza i a lua n strict eviden con-
inutul i caracterul ordinii mondiale la moment. Schimbrile di-
namice pe arena internaional, caracterul confidenial al informa i-
ei referitor la interesele naionale ale actorilor, nu odat au indus n
eroare analitii n vederea determinrii i aprecierii corelaiei de
fore n diferite regiuni ale lumii i n cadrul sistemului internai o-
179

nal de state n ansamblu. Rezultatele celor dou rzboaie mondiale,
de exemplu, au fost contrar opuse calculelor efectuate, care au stat
la baza deciziilor de declanare a lor.
n acest domeniu, statele tinere au deosebit nevoie de o concen-
trare a gndirii diplomatice n central, Ministerul Afacerilor Externe.
n unele ri dezvoltate cum ar fi Suedia, SUA, de exemplu, activitatea
n Central se consider de un deosebit prestigiu i au prioritate n an-
gajare cei care au activat deja n calitate de diplomai n cteva ri.
Menionm opinia lui Henry Kissunger: Opiniile oamenilor, care n-
au parcurs ntreaga cale a scrii de carier de la treapta de jos, nu n-
totdeauna se iau n calcul cu seriozitate, posibil n baza prerii c ei au
putut s nu reueasc la proba profesionalism diplomatic [7]. Cu
regret, cei care cunosc ct de puin politica de cadre la noi la Central
se pot convinge de ceva cu totul invers. Deseori plecarea n deplasare
de serviciu a diplomatului nseamn, de fapt, plecarea din diplomaie.
Contieni de acest lucru, diplomaii folosesc prilejul aflrii n misiune
pentru a se angaja la serviciu n ara de reedin. De ce fel de promo-
vare a interesului naional a statului Republica Moldova, n acest caz,
poate fi vorba?
Dar problemele puse n faa diplomaiei moldoveneti sunt tot
mai complicate. Ordinea mondial astzi, n linii generale, cores-
punde caracteristicii succinte fcute de Samuel Huntington n anul
2002: Se poate vorbi despre un tablou geopolitic triplu, unde pe
prim-plan se plaseaz supraputerea, n acest caz Statele Unite. Pe
planul doi stau alte mari puteri care au influen asupra geopoliticii
mondiale. Statele de pe planul trei sunt capabile s exercite influen-
asupra anumitelor regiuni ale globului. Iar pe planul patru se pl a-
seaz rile cu cea mai redus influen asupra politicii mondiale
[8]. Locul Republicii Moldova n acest tablou depinde n mare m-
sur i de calitatea diplomaiei moldoveneti, de capacitatea admi-
nistraiei publice de a mobiliza societatea la susinerea obiectivelor
de promovare a interesului naional. Mai ales atunci, cnd politica
de discreditare a statului din partea a tot felul de emisari strini,
care promoveaz interesele statelor lor, de tipul o aciune a Bucu-
retiului, ..., ar fi facilitarea la maximum a posibilitii de munc n
Romnia a cetenilor Republicii Moldova, care, altminteri, risc s
construiasc Noua Rusie i s populeze abundent noile antiere
180

menite s fac din Soci un ora olimpic,
1
nu va nceta niciodat
fr o ripost hotrt din partea organelor abilitate ale stat ului.
Pentru autorul romn statul Republica Moldova, pur i simplu, nu
exist. Dac nu-i angajeaz pe moldoveni Romnia, va face-o Ru-
sia, pe altcineva nu pot conta, pentru c nu exist n serios. Iat
mesajul n adresa statului Republica Moldova. Dar cum i va inter-
preta Romnia ne spune chiar Preedintele Traian Bsescu: Ro-
mnia are criz de for de munc n multe domenii i Moldova nu
are o economie care s absoarb cu atta uurin fora de munc.
Nu le dm cetenie, o s lucrm cu chinezi, pachistanezi c la ei se
pare c suntem mai pasionai s le dm posibilitatea s lucreze n
Romnia, dect celor din Republica Moldova [9].
Iat, din aceste fenomene contradictorii, care se produc n socie-
tatea contemporan moldoveneasc, n permanen alimentat cu ma-
terial distructiv, diplomaia moldoveneasc trebuie s-i cristalizeze
baza teoretic a ideii naionale, pentru a-i formula obiectivele politicii
externe privind promovarea interesului naional al statului Republica
Moldova.
Relaiile internaionale, la noi, dar nu numai la noi, constituie
obiectul de studiu, n modul cel mai general, a trei direcii de cer-
cetare, exponenii crora utilizeaz trei abordri. Pentru istorici
relaiile internaionale ca obiect de studiu nu sunt altceva dect
istoria universal recent. Problema principal ns, n acest con-
text, const n lipsa unui volum adecvat de informaie pentru cer-
cetare. n acest caz, o bun parte a informaiei este limitat, fiind
accesibil numai unui cerc restrns de funcionari publici i corpu-

1
Dan Dungaciu, n postfaa crii Lumea n 2020. O schi a viitorului global
prezentat de Consiliul Naional de Informaii al SUA. Chiinu: Cartier, 2008,
p.242. E uluitoare lipsa de respect fa de statul moldovenesc i arogana autorului
strin lsat fr replic. Pretinsul analist D. Dungaciu s-a certat cu alt securist romn
la tema achitrii plii gazdei din Chiinu i respectiv a fost defimat de
conceteanul su n ziarul Moldova Suveran, dar declar, ndrgostit de propria
persoan: Am fost agresat deseori de presa guvernamental. Cu acuze c sunt agentul
Romniei, cnd lucrnd din partea SIE, cnd din partea SRI vezi; www://politcom.
moldova.org/news/romnia-i-proiectul-politic-eficient-fa-de-republica-...
Orice persoan versat ct de puin n ale diplomaiei tie c astfel de declaraii
nicidecum nu pot fi calificate ca respectuoase adresa statului despre organul de pres
al cruia este vorba i ar trebui s urmeze reaciile respective.
181

lui diplomatic pentru activitatea cotidian. Un alt grup de cercet -
tori sunt specialitii n dreptul internaional, obiectul de studiu al
crora sunt n principal relaiile interstatale reflectate n documen-
tele acceptate reciproc, sau n baza dezbaterilor multilaterale, dar
prezentate sub form de document acceptat de foruri sau reprezen-
tani mputernicii al diferiilor actori ai relaiilor internaionale,
state sau organizaii internaionale recunoscute n modul stabilit.
ns, este evident c att n primul caz, ct i n al doilea obiectul
de studiu se prezint n calitate de eveniment deja consumat i mai
puin al relaiilor internaionale cotidiene n calitate de fenomen n
plin desfurare n scopul elaborrii unor scenarii previzibile de
evoluare. Se are n vedere studierea scopurilor activitii statelor
pe arena internaional, care ne orienteaz n direcia studierii rela-
iilor politice, a politicii cotidiene de putere, a implicaiilor ei n
relaiile internaionale, precum i a consecinelor care rezult. n
acest sens, susine Hans J. Morgenthau, diplomaia folosete fora
de persuasiune a promisiunilor i a ameninrilor n vederea satis-
facerii intereselor proprii sau mpotriva intereselor adversarului;
fora militar folosete efectul concret al violenei asupra capacit -
ii oponentului de a urmri anumite interese: iar propaganda fol o-
sete formarea i utilizarea de convingeri intelectuale, valori mora-
le i preferine afective pentru susinerea intereselor proprii. n-
treaga politic extern este astfel o lupt pentru contiinele oame-
nilor; dar propaganda este cu att mai mult o astfel de lupt, deoa-
rece aspir la modelarea minilor oamenilor n mod direct, nu prin
intermediul manipulrii intereselor sau al violenei fizice [9].
Odat cu aderarea Romniei i a Bulgariei la Uniunea European,
a finalizat o perioad important n procesul de constituire a unei noi
Europe, nceput prin iniierea diferitelor forme de asociere a fostelor
state socialiste, dup prbuirea echilibrului central de fore al siste-
mului internaional de state bipolar, ca urmare a dezmembrrii Uniunii
Sovietice. Parteneriatul estic nseamn, se poate spune, un repaus ne-
limitat n aderarea altor ri. Includerea n acest parteneriat a Georgiei,
Ucrainei i Belarusei ntr-un pachet denot faptul c i Occidentul a
obosit s mai caute ntre aceste ri criterii ce le deosebesc n ceea ce
se refer la cerinele de aderare.
182

Este important, de asemenea, c Europa Occidental de azi nu
reprezint o formaiune interstatal nou, lipsit de tradiii, s le
numim, mai puin democratice. Ea ntrunete naiuni vechi, care, de
altfel, ca i Rusia, Turcia, China i Japonia din Orient, dispun de o
experien imperial destul de avansat, mbogit cu cele mai
crunte forme de manifestare a colonialismului, dar care fiind con-
tiente de aceasta, ncearc sa promoveze unele forme de guvernare
mai civilizate, mai umane, cu o utilizare mai moale a funciei de
constrngere a statului, bazate pe diplomaie, convingere i con-
sens. Cetenii Spaniei, Portugaliei, Angliei, Franei, Olandei,
Germaniei n trecut au avut imperiile lor. Noi am avut imperiul
nostru. n diferite perioade istorice, parial am intrat n cel puin
trei imperii: austriac, rus i otoman. S ne mai amintim c fiecare
dintre aceste imperii aveau tradiiile sale de dirijare cu cei supui,
religioase i culturale. Deosebirile dintre noi i popoarele rilor
occidentale amintite constau n faptul ca noi am fost n componena
imperiilor n calitate de supui, pe cnd spaniolii, portughezii, en-
glezii, francezii, olandezii, nemii i alii erau reprezentani ai na i-
unii dominante. Semnificaia contemporaneitii const n faptul
ca marea majoritate a populaiei acestor ri occidentale demult
manifest dorina de a se distana de esena autocrat i antiuman
a trecutului prin promovarea a noi politici de coaliie interstatal,
care ar promova un nou tip de activitate, n corespundere cu carac-
terul i dimensiunea uman a problemelor secolului XXI. Aceast
nou democraie occidental permite colaborarea rilor fostei me-
tropole cu fostele colonii pe picior de egalitate. n aceast baz se
preconizeaz activitatea Uniunii Europene.
Criza mondial financiar a atras dup sine o criz economic de
aceeai dimensiune, evideniind efectul provocator al caracterului nes-
tabil al sistemului internaional contemporan. Zbuciumul care tulbur
sistemul internaional, menioneaz Henri Kissinger, ofer o ans
unic pentru politicienii cu curaj i creativitate, anume crearea unei
noi ordini mondiale [10]. Dar dac lum n calcul i criza politic din
Republica Moldova, o bun parte a rspunderii pentru ea aparine i
diplomaiei moldoveneti, care, probabil, n-a fost la nivelul necesar
pentru a preveni implicarea factorului extern n politica intern mol-
doveneasc.
183

Bibliografie selectiv:

1. Morgenthau Hans J. Politica ntre naiuni: lupta pentru putere i lup-
ta pentru pace. Iai: Polirom, 2007.
2. http://www.ziua.ro/prt.php?id=248741&data=2009-02-02, accesat,
02.02.2009
3. . . : ,
2006.
4. www.usembassy.md gov.news, accesat 09.11.2007
5. M .
// . 6, -,
2008.
6. Morgenthau Hans J. Politica ntre naiuni: lupta pentru putere i lup-
ta pentru pace. Iai: Polirom, 2007, p.179.
7. . (The Washington Post,
). December 5, 2008; A25, http://www.inosmi.ru/print/245873.html, acce-
sat 12.07.2008
8. . 11
(Il Nuovo, ) http://www.inosmi.ru/print/143783.html,
accesat 29.12.2008
9. Interviul lui Traian Bsescu cu Radu Moraru. Emisiunea Naul
BITV, 31.10 2007. httb.precidency.ro/?_RID=date&id=9269&_PPID=ag,
accesat 11.11.2007.
10. Kissinger Henry. Este timpul pentru o nou ordine mondial-i...,
http://www.ziare.com/, accesat 19.01.2009.

184

APORTUL SERVICIULUI DIPLOMATIC
N PROMOVAREA POLITICII EXTERNE

Dup proclamarea independenei la 27 august 1991, Republica
Moldova a devenit subiect de drept internaional. ara noastr a
nceput s-i creeze structurile necesare pentru promovarea politicii
externe proprii unui stat suveran. Un element important n afirma-
rea internaional a rii noastre l-a constituit stabilirea relaiilor
diplomatice cu rile strine. Astfel, n perioada 27 august 19911
ianuarie 1993 Republica Moldova a fost recunoscut de ctre 112
state, cu 60 dintre ele fiind stabilite relaii diplomatice. n prezent,
ara noastr este recunoscut de peste 170 state, cu circa 140 dintre
ele fiind stabilite relaii diplomatice [4].
Nu mai puin important pentru ncadrarea rii noastre n co-
munitatea mondial a fost i activitatea pentru admiterea Republicii
Moldova n organismele internaionale. Ca rezultat, la 30 ianuarie
1992 ara noastr este admis n OSCE, iar la 2 martie acelai an
Republica Moldova devine membru al Organizaiei Naiunilor Uni-
te unica organizaie cu caracter universal, care reunete n prezent
majoritatea absolut a rilor lumii (193 de state). Ulterior, n 1995,
Republica Moldova este admis n Consiliul Europei. La nceputul
anului 2009 ara noastr particip n activitatea a 61 organizaii in-
ternaionale i regionale
1
. E de remarcat c participarea rii noastre
n activitatea structurilor internaionale este de mare importan,
deoarece permite R. Moldova s se includ activ n soluionarea
diverselor probleme cu care se confrunt n prezent omenirea. To-
todat, prin intermediul organismelor internaionale Republica
Moldova i promoveaz propriile sale interese naionale, particip
activ la colaborarea politic i economic la nivel global, devenind
cu adevrat un subiect al dreptului internaional.
Reorganizarea MAE, pregtirea cadrelor pentru exercitarea
serviciului diplomatic. De mare importan pentru activitatea ex-
tern a Republicii Moldova a fost reorganizarea Ministerului Afa-
cerilor Externe organul central de specialitate al administraiei
publice, abilitat s promoveze i s nfptuiasc politica extern

1
www.timpul.md 10.02.2009
185

(dei n anii 1944-1990 n RSSM a existat un minister de externe,
rolul lui era pur simbolic). Chiar din primii ani de independen au
fost depuse eforturi pentru a elabora i a adopta un ir de acte nor-
mative (regulamente de activitate ale ministerului i ale misiunilor
diplomatice etc.), pentru a nscrie ntr-un cadru legal activitile
externe ale rii noastre. Astfel, la 4 noiembrie 2005, Guvernul R.
Moldova a adoptat un nou Regulament de activitate al MAE (cele
adoptate n anii precedeni au fost abrogate).
n documentul respectiv se indic c MAE IE este constituit
din aparatul central, subdiviziunile sale i structurile create pe ln-
g minister, precum i din alte structuri subordonate acestuia, cum
sunt: misiunile diplomatice, reprezentanele pe lng organizaiile
internaionale, oficiile consulare. Regulamentul include prevederi
concrete privind sarcinile generale ale MAE IE, inclusiv rolul mi-
nisterului n coordonarea activitilor ministerelor i departament e-
lor centrale privind realizarea Planului de Aciuni Republica Mol-
dovaUniunea European, atribuiile de baz ale Ministrului Afa-
cerilor Externe, modalitile de funcionare a Colegiului ministeru-
lui. Regulamentul include i alte prevederi ce se refer nemijlocit la
activitatea ministerului.
Printre principalele atribuii clasice ale MAE putem nominali-
za urmtoarele:
Deoarece MAE supravegheaz ndeplinirea sarcinilor ce-i
revin pentru nfptuirea liniei generale a politicii externe, el urm-
rete evoluia situaiei internaionale, a relaiilor bilaterale i mult i-
laterale ale statului propriu, informnd despre cele mai semnificat i-
ve evenimente la acest capitol conducerea rii sale; face propuneri
privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea nelegerilor
internaionale, precum i pentru aderarea la aceste nelegeri sau
denunarea lor.
MAE reprezint Guvernul su n relaiile internaionale; duce
tratative cu reprezentanii statelor strine, aceasta fiind una dintre
cele mai importante atribuii ale MAE; ncheie tratate, emite depl i-
ne puteri i contrasemneaz depline puteri emise de eful statului
(participarea la aciuni de interes major pentru ar).
MAE conduce i orienteaz activitatea misiunilor diplomati-
ce ale statului su, supravegheaz i controleaz activitatea acestor
186

misiuni; menine legtura cu diplomaii strini sau cu delegaiile
altor state; apr interesele statului i ale cetenilor proprii n str-
intate.
MAE transmite efului statului, Parlamentului i Guvernului,
precum i ministerelor (dup caz) comunicatele primite din partea
statelor strine; notificarea statelor strine a numirii sau rechemrii
agenilor diplomatici ai statului su etc. Pentru activitile de acest
gen, MAE trebuie s dispun de un personal calificat administra-
ia central i serviciul exterior.
Ministrul Afacerilor Externe este eful diplomaiei statului
respectiv. El este veriga care face n mod normal i regulat legtura
dintre state, fiind principalul purttor de cuvnt n domeniul relaii-
lor externe al unui stat sau intermediarul dintre eful statului i or-
ganele statelor strine. Un ministru de externe trebuie s posede
caliti deosebite: cultur multilateral, cunotine vaste n dome-
niu, memorie excelent, capacitate de a redacta documentele, s
poat expune clar i concis gndurile, s vorbeasc fluent i cu acu-
ratee limbi strine, s neleag interesul naional i obiectivele
majore ale politicii externe ale rii sale etc. [7, p.226-228]. Funci-
ile detaliate ale MAE, dar i ale ministrului Afacerilor Externe,
sunt reglementate de legislaia intern a statelor (n cazul R. Mol-
dova de Regulamentul MAE IE, aprobat, dup cum am menionat
deja, prin Hotrrea Guvernului din 4 noiembrie 2005, cel din 29
mai 2003 fiind abrogat).
Aadar, MAE, ca organ central specializat, promoveaz politi-
ca extern a statului. ns aceast funcie nu se limiteaz doar la
responsabiliti directe, ce ar nsemna informarea conducerii rii
despre evenimentele internaionale majore i/sau naintarea propu-
nerilor privind poziia statului fa de ele, sau la iniierea, negoci e-
rea, semnarea, ratificarea, aprobarea sau suspendarea acordurilor
internaionale. Funcia de promovare a politicii externe a statului n
domeniul relaiilor externe include i dirijarea procesului de int e-
grare european, dar i coordonarea activitii organelor centrale de
specialitate ale administraiei publice i ale altor autoriti admini s-
trative centrale n vederea realizrii unei politici unice n domeniul
relaiilor internaionale i integrrii europene. MAE trebuie s fie
gata s ia decizii sau s fac recomandri, dac consider c un
187

minister sau departament, urmrind interesele proprii, neglijeaz
interesele naionale, atribuind prioritate celor departamentale [5].
Referitor la pregtirea cadrelor pentru serviciul diplomatic,
problemele au fost soluionate treptat, pe msura angajrii unui
numr n cretere a personalului MAE. Astfel, o parte dintre cadre
au fost selectate din cadrul personalului diplomatic sovietic (att
personalul MAE al RSSM, ct i al URSS), precum i din rndurile
profesorilor instituiilor superioare de nvmnt au fost trimii
peste hotare la reciclare i specializare tineri diplomai moldoveni
(n Romnia, SUA, Anglia, Frana, Olanda, Germania, Italia, Sue-
dia, Spania etc.). Totodat, a nceput pregtirea cadrelor diplomat i-
ce i n instituiile specializate din R. Moldova precum Universit a-
tea de Stat din Moldova (n 1995 a fost nfiinat Facultatea Relaii
Internaionale, tiine Politice i Administrative prima facultate
care a nceput pregtirea specialitilor n domeniul relaiilor inter-
naionale), Academia de Studii Economice etc. Ca rezultat, Apara-
tul Central al MAE, misiunile diplomatice ale R. Moldova, dar i
alte instituii centrale ale rii noastre care desfoar activiti ex-
terne, au fost completate cu cadre n linii mari, cu un nivel suficient
de pregtire pentru exercitarea serviciului diplomatic.
n vederea crerii cadrului juridic necesar pentru reglementa-
rea principiilor de promovare a politicii externe a statului, o mare
importan a avut adoptarea, la 29 iunie 1994, a Constituiei R.
Moldova. n legea suprem a rii noastre, la fel ca i n documen-
tele de acest gen ale altor state, au fost incluse prevederi concrete
privind principiile de baz ale politicii externe.
Pentru activitatea nemijlocit n aspect extern, de mare impor-
tan este Concepia politicii externe a Republicii Moldova, adopta-
t de Legislativ la 8 februarie 1995 [2]. n acest document sunt ex-
puse domeniile principale de activitate extern ale R. Moldova n
cadrul comunitii internaionale. Conform Concepiei, dar i n
baza prevederilor constituionale, drept prioriti ale politicii exter-
ne a Republicii Moldova sunt considerate:
- consolidarea independenei i suveranitii rii;
- asigurarea integritii teritoriale;
- afirmarea rii n calitate de factor de stabilitate pe plan
regional;
188

- contribuirea la promovarea reformelor social-economice
adecvate tranziiei la economia de pia i ridicrii bunstrii po-
pulaiei;
- edificarea statului de drept n care vor fi garantate i aduse la
nivelul standardelor internaionale drepturile i libertile funda-
mentale ale omului, precum i ale persoanelor aparinnd minorit-
ilor naionale.
ns, avnd n vedere c Concepia a fost adoptat n 1995, n
prezent anumite prevederi ale acesteia nu mai corespund totalmente
intereselor naionale ale rii noastre, dar i evoluiei situaiei inter-
naionale. De altfel, n finalul documentului se indica c comple-
xitatea i schimbarea rapid a situaiei politice mondiale, regionale
i subregionale condiioneaz faptul c concepia politicii externe a
unui stat nu poate constitui o schem rigid. Din aceste consideren-
te strategia politicii externe necesit, n corespundere cu scopurile
rii noastre pe arena internaional, o adaptare permanent la si-
tuaia real pentru asigurarea intereselor Republicii Moldova n
calitate de subiect al dreptului internaional.
n contextul celor expuse, conducerea R. Moldova a dispus, la
nceputul anului 2006, elaborarea unei noi variante a Concepiei
politicii externe, care s ia n calcul noile realiti. Proiectul docu-
mentului naintat a redirecionat cursul prioritar al Republicii Mol-
dova spre integrarea n structurile europene, colaborarea reciproc
avantajoas cu rile occidentale i cu cele vecine, amplificarea
activitilor n organismele internaionale, regionale i subregionale
etc. ns fosta guvernare comunist a tergiversat nejustificat elabo-
rarea noii variante a Concepiei politicii externe a R. Moldova. n
situaia creat, pn la elaborarea variantei revzute a Concepiei
politicii externe, drept orientare pentru activitatea extern a rii
noastre ar putea servi Programul de activitate al Guvernului Repu-
blicii Moldova Integrare European: Libertate, Democraie, Bu-
nstare. 2009-2013, adoptat la 29 august 2009, care n domeniul
extern a trasat urmtoarele obiective de guvernare:
1. Promovarea unei politici externe consistente, dinamice i
coerente n vederea asigurrii intereselor naionale ale Republicii
Moldova i crerii unei bune imagini a rii.
189

2. Intensificarea dialogului cu UE i statele-membre ale
sale i promovarea reformelor politice, economice, sociale i juri-
dice necesare pentru apropierea de standardele europene n vede-
rea obinerii statutului de candidat pentru aderare la Uniunea
European.
3. Impulsionarea relaiilor bilaterale i multilaterale, promo-
varea raporturilor de bun vecintate i edificarea unor parteneriate
strategice cu UE, Romnia, Ucraina, Federaia Rus i SUA.
4. Promovarea unei diplomaii economice active n vederea
depirii consecinelor crizei economice i financiare i crearea
condiiilor pentru dezvoltarea economic durabil a rii.
5. Protejarea drepturilor i intereselor cetenilor Republicii
Moldova peste hotare.
6. Reformarea cadrului instituional necesar pentru promova-
rea efectiv a integrrii europene, a politicii externe i diplomaiei
economice.
7. Consolidarea securitii naionale n conformitate cu intere-
sele fundamentale ale rii.
Un alt document ce se refer nemijlocit la activitatea extern a
rii noastre este Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul
diplomatic, adoptat de Parlament la 27 decembrie 2001 [3]. Legea
stabilete cadrul juridic privind organizarea i funcionarea servici-
ului diplomatic al Republicii Moldova ca parte a serviciului public.
Documentul ce reglementeaz activitatea consular a rii noastre
este Statutul Consular, aprobat de ctre Guvernul Republicii Mol-
dova la 28 martie 2002 [6]. Elaborat n baza Legii cu privire la ser-
viciul diplomatic, Statutul Consular stabilete modalitile de des-
furare a activitilor consulare ale misiunilor diplomatice i ale
instituiilor consulare ale Republicii Moldova.
Diplomaia bilateral i multilateral. n activitatea practic
de nfptuire a politicii externe, dup stabilirea relaiilor diplomat i-
ce, o importan major are crearea cadrului juridic respectiv pen-
tru dezvoltarea raporturilor bilaterale. La etapa actual, Republica
Moldova are ncheiate un ir de tratate i acorduri cu statele vecine,
dar i cu rile cu care este avantajoas colaborarea pentru ara
noastr. Astfel, au fost semnate tratate de baz cu state ca:
190

Bulgaria, Ucraina, Frana, Turcia, Federaia Rus etc. De aseme-
nea, au fost semnate acorduri de colaborare bilateral cu mai multe
ri n diverse domenii: economic, al transporturilor, energeticii, al
educaiei, culturii, tiinei .a. Totodat, este necesar a sublinia c
procesul de constituire a cadrului juridic de dezvoltare a relaiilor
bilaterale ale R. Moldova cu unele state este nc insuficient. La
acestea se refer ri ca Marea Britanie, Japonia, Spania, Canada i
altele. n acelai timp, conform Programului de activitate al Guver-
nului, urmeaz a fi consolidat cadrul juridic al relaiilor bilaterale
cu partenerii notri (Romnia, Ucraina, SUA, Federaia Rus), rei e-
ind din interesele naionale ale R. Moldova.
Avnd n vedere orientarea ferm a rii noastre spre integra-
rea n structurile comunitare, de mare importan este constituirea
unor raporturi pe multiple planuri cu rile-membre ale Uniunii
Europene. Or, fr a avea ambasade n majoritatea absolut a sta-
telor UE, acest deziderat este foarte dificil de realizat (din 27 st a-
te-membre ale UE la nceputul anului 2009 Republica Moldova
avea deschise ambasade n 17 ri, iar la Chiinu activau doar 10
ambasade din rile comunitare). Totodat, pn n prezent Repu-
blica Moldova nu are nc deschise ambasade n unele state cu ca-
re se impune amplificarea raporturilor politice, economice i de
alt natur (la acestea se refer Japonia, India, Brazilia, Mexic,
Coreea de Sud, Canada, Spania, Olanda, rile exportatoare de pe-
trol din Golful Persic, Egipt etc.). Desigur, numrul insuficient de
misiuni diplomatice ale R. Moldova n perioada imediat urmtoare
dup 1991 era explicabil, avndu-se n vedere capacitile financi-
are limitate ale rii, numrul redus al cadrelor diplomatice etc. La
etapa actual, ns, procesul de deschidere a ambasadelor rii
noastre peste hotare necesit a fi accelerat, deoarece prin interme-
diul ambasadelor n mare msur se constituie cadrul juridic adec-
vat; de asemenea, este unanim recunoscut rolul ce le revine amba-
sadelor n dezvoltarea relaiilor normale de colaborare ntre state.
Totodat, n condiiile actuale, un numr tot mai mare de ceteni
moldoveni se afl peste hotare, ei avnd nevoie de protecie consu-
lar, iar aceast protecie poate fi asigurat doar de ctre misiunile
diplomatice.
191

Ctre mijlocul anului 2009, Republica Moldova avea deschise
peste hotare 33 de misiuni diplomatice
1
, iar la Chiinu activau 35 de
ambasade i reprezentane ale organizaiilor internaionale
2
.
Republica Moldova este membru i colaboreaz activ cu aa orga-
nizaii regionale i subregionale cum ar fi: Organizaia pentru Coopera-
re Economic la Marea Neagr, Comunitatea Statelor Independente,
Consiliul Regional de Cooperare, Procesul de Cooperare n Europa de
Sud-Est, Iniiativa Central-European, Organizaia pentru Democraie i
Dezvoltare Economic GUAM, Comisia Dunrean etc.
Diplomaia economic. Politica extern a Moldovei la etapa actu-
al este destul de activ i dinamic. Una dintre direciile prioritare ale
activitii externe a rii noastre n momentul de fa se ncadreaz n

1
Misiunile diplomatice ale R. Moldova peste hotare: Austria, Azerbaidjan, Belarusi
Belgia, Bulgaria, Cehia, Republica Popular Chinez, Estonia, Grecia, Frana, Germania,
Israel, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Letonia, Lituania, Polonia,
Portugalia, Romnia, Federaia Rus, Suedia, SUA, Turcia, Ucraina, Ungaria. Pe lng
organismele internaionale, Republica Moldova are deschise urmtoarele reprezentane
permanente: Reprezentana pe lng Oficiul ONU (New York), Reprezentana pe lng
Oficiul ONU de la Geneva, Reprezentana la OSCE (Viena), Reprezentana pe lng
Consiliul Europei (Strasbourg), Reprezentana la Uniunea European (Bruxelles). Pe lng
structurile ONU de la Paris, Roma i Viena ara noastr este acreditat prin cumul.
Consulate generale: Frankfurt pe Main (Germania), Bologna (Italia), Istanbul (Turcia) i un
consulat la Odesa (Ucraina). Se impune necesitatea deschiderii unor consulate generale la
SanktPetersburg (Rusia), Constana i Iai (Romnia), Barcelona (Spania), New York
(SUA), Montreal (Canada), Sydney (Australia) etc.
2
Misiunile diplomatice i reprezentanele organizaiilor Internaionale acreditate n
Republica Moldova (cu sediul la Chiinu) sunt: Ambasada Republicii Azerbaidjan,
Ambasada Republicii Belarus, Ambasada Republicii Bulgare, Ambasada Republicii Cehe,
Ambasada Republicii Populare Chineze, Ambasada Republicii Franceze, Ambasada
Republicii Federale Germania, Ambasada Republicii Italiene, Ambasada Republicii
Lituania, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Ambasada
Republicii Polonia, Ambasada Romniei, Ambasada Federaiei Ruse, Ambasada SUA,
Ambasada Republicii Turcia, Ambasada Ucrainei, Ambasada Republicii Ungare,
Delegaia Comunitilor Europene, Ambasada Suediei, Reprezentana Statului Israel,
Fondul Monetar Internaional, Banca Mondial, Misiunea OSCE, PNUD, UNICEF,
ICNUR (Oficiul ONU pentru Refugiai), Organizaia Internaional pentru Migraie,
Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei, Oficiul Direciei
Elveiene pentru Dezvoltare i Cooperare la Chiinu, Biroul de Informare a Consiliului
Europei, Biroul Uniunii Latine, Oficiul Reprezentanei Bncii Europene pentru
Reconstrucie i Dezvoltare, Biroul Regional pentru Europa Central i Oriental al
Ageniei Universitare a Francofoniei (BECO) etc.
192

ceea ce am numi diplomaie economic. i acest lucru este explicabil,
deoarece dac n primii ani dup proclamarea independenei sarcinile
principale ale diplomaiei moldoveneti constau n stabilirea relaiilor
diplomatice cu diferite ri, accederea n organismele internaionale, n
prezent una dintre direciile majore de activitate extern este institui-
rea unor relaii comercial-economice reciproc avantajoase cu diferite
ri, includerea plenar a Moldovei n activitatea organismelor interna-
ionale i regionale.
Avnd n vedere c Republica Moldova a devenit recent subiect de
drept internaional, pentru ara noastr diplomaia economic trebuie s
prevad nu doar dezvoltarea relaiilor comercial-economice bilaterale
externe. O component a ei ar urma s fie includerea plenar a rii
noastre n economia european i global, instituirea unor relaii reci-
proc avantajoase cu organizaii economico-financiare internaionale
cum ar fi Uniunea European, Organizaia Naiunilor Unite i a agenii-
lor ei specializate, Banca Mondial, Fondul Monetar Internaional, Ban-
ca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare etc., astfel ca Republi-
ca Moldova s dispun n viitorul apropiat de o economie de pia func-
ional, compatibil pentru integrarea n structurile europene.
n prezent, activitile statelor pentru instituirea i dezvoltarea co-
laborrii economice cu partenerii externi n mare msur este desfu-
rat prin intermediul i cu sprijinul misiunilor diplomatice, aceasta
fiind i una dintre funciile de baz ale misiunilor. Astfel, conform
Conveniei de la Viena cu privire la relaiile diplomatice, dezvoltarea
relaiilor economice, culturale i tiinifice dintre statul acreditant i
statul acreditar este preocuparea permanent a unei misiuni diploma-
tice. De nivelul relaiilor economice bilaterale n multe cazuri depinde
nsi motivaia continurii activitii unei misiuni diplomatice. MAE,
misiunile sale diplomatice drept sarcin prioritar contribuirea la am-
pla dezvoltare i diversificare a relaiilor economice interstatale, acti-
vitatea n vederea aplicrii politicilor economice n relaiile bilaterale,
acionarea pentru sporirea continu a volumului schimburilor comer-
ciale i promovarea aciunilor n vederea amplificrii cooperrii de
producie i a altor forme de cooperare economic bilateral, atragerea
de investiii etc.
Aadar, diplomaia economic trebuie s constituie una dintre com-
ponentele principale ale politicii externe a R. Moldova, avnd scopul de
193

a apra i de a promova interesele economice naionale peste hotarele
rii, contribuind astfel la asigurarea creterii economice i prosperrii
rii noastre. Obiectivele majore ale diplomaiei economice ale Repu-
blicii Moldova, n formula MAE IE, constau n urmtoarele:
promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova pes-
te hotare;
dezvoltarea colaborrii cu organizaiile economice interna-
ionale;
optimizarea colaborrii MAE IE pe linie economic cu institui-
ile guvernamentale naionale
1
.
Totodat, trebuie inut cont i de faptul c ara noastr este n
mare msur dependent de resursele energetice de import, exist
probleme n asigurarea pieelor de desfacere (att pe pieele din
spaiul CSI, ct i pe cel al Uniunii Europene), pentru comercial i-
zarea mrfurilor i produselor noastre tradiionale etc. Astfel, dez-
voltarea unor relaii comercial-economice reciproc avantajoase cu
diferite state, atragerea investiiilor strine pentru modernizarea
rii, participarea n activitatea organismelor internaionale i regi-
onale cu profil economic ar trebui s devin un domeniu prioritar al
politicii noastre externe. De asemenea, trebuie avut n vedere i
faptul c n anii 2008/2009 majoritatea rilor lumii au fost puternic
afectate de o criz economico-financiar fr precedent, care nu a
ocolit nici ara noastr. i din aceste considerente Republica Mol-
dova trebuie s instituie i o cooperare strns cu structurile eco-
nomico-financiare internaionale, care ar acorda un sprijin financiar
consistent rii noastre pentru depirea consecinelor acestei crize,
ce a condiionat reducerea produsului intern brut i a operaiunilor
de export-import, rsfrngndu-se negativ asupra nivelului de via
a populaiei.
Un indicator important al ncadrrii unei ri n relaiile economi-
ce internaionale l constituie volumul schimburilor comercial-
economice cu partenerii externi. n acest context, este indicat analiza
unor date statistice privind activitatea de comer exterior a Republicii
Moldova n anul 2009 (tabel).

1
Obiectivele Diplomaiei Economice ale Republicii Moldova. www.mfa.gov.md.
Accesat:15.02.2010
194

Tabel
Primele 10 ri-partenere ale Republica Moldova n relaiile
comercial-economice n 2009 (mln. USD)
1

Denumirea rii
Export Import
Volumul
schimbu-
rilor
comercia-
le
Soldul
balanei
comercia-
le
total
n % fa
de total
total
n % fa
de total
1. Federaia Rus
2. Romnia
3. Ucraina
4. Italia
5. Germania
6. China
7. Belarus
8. Turcia
9. Kazahstan
10. Polonia

rile CSI
rile UE
286,5
239,6
81,3
135,7
75,5
0,9
80,7
33,1
26,5
33,7

490,5
678,5
22,1
18,5
6,3
10,5
5,8

6,2
2,6
2,0
2,6

37,8
52,3
373,2
311,7
458,8
231,5
252,3
246,5
137,4
172,4
68,0
87,6

1140,4
1422,5
11,4
9,5
14,0
7,1
7,7
7,5
4,2
5,3
5,1
2,7

34,8
43,4
659,7
551,3
540,1
367,2
327,8
247,4
218,1
205,5
94,5
121,3

1630,9
2101,0
- 86,7
- 72,1
- 377,5
- 95,8
- 176,8
- 245,6
- 56,7
- 139,3
-141,5
- 53,9

- 649,9
- 744,0
Total 1297.7 166,7 3278.3 152,7 7064,8 - 1980.6

La o analiz sumar a datelor din tabel se contureaz concluzia
evident c una dintre problemele majore ale activitii de comer ex-
terior a rii noastre este necesitatea reducerii soldului negativ al ba-
lanei comerciale, care, deja pe parcursul mai multor ani nregistreaz
o tendin ngrijortoare, deoarece importurile au depit exporturile
mai mult de dou ori. De asemenea, nu poate fi trecut cu vederea i
faptul c Republica Moldova nu are un sold pozitiv n schimburile
comerciale nici cu una dintre rile ce fac parte din primii zece parte-
neri economici ai rii noastre. Desigur, scderea drastic a volumului
schimburilor comerciale a R. Moldova n anul 2009 a fost n mare m-
sur i o consecin a crizei economico-financiare mondiale. ns,
comparnd volumul comerului exterior al R. Moldova cu cel al unor
ri egale ca numr al populaiei, cum ar fi Lituania, vom constata c

1
Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova. Moldstat@istica.md,
http://www.statistica.md. Accesat: 24 februarie, 2010. Informaia nu include
operaiunile de export/import ale ntreprinderilor i organizaiilor din partea stng a
Nistrului i municipiului Bender.
195

aceast ar n anul 2007 a avut un volum al comerului exterior de
39.980 mlrd. $ [9, p.383] comparativ cu doar ceva mai mult de 5 mlrd.
$ al rii noastre
1
. Aadar, la etapa actual una dintre problemele ma-
jore ale instituiilor centrale ale R. Moldova, abilitate cu promovarea
relaiilor economice externe, o constituie majorarea exporturilor, di-
versificarea pieelor de desfacere i promovarea mai insistent a mr-
furilor moldoveneti pe pieele externe, lichidarea (pentru nceput, cel
puin stoparea majorrii) deficitului balanei comerciale.
O alt problem stringent din domeniul diplomaiei economice,
care necesit o atenie permanent din partea organelor de resort ale
Republicii Moldova, se refer la atragerea investiiilor strine directe
(ISD) pentru modernizarea i sporirea eficienei economiei naionale.
Indiscutabil, investiiile strine n economia oricrei ri, nemaivor-
bind de cele aflate n perioada de tranziie, sunt un catalizator major
pentru asigurarea prosperitii sociale, politice i economice a societ-
ii. La fel ca i n alte ri, n Republica Moldova investiiile strine
directe sunt considerate ca factor de accelerare a progresului economic
i tehnic; de renovare i modernizare a aparatului de producie; de cu-
noatere a metodelor avansate de organizare a produciei; de pregtire
a cadrelor n conformitate cu necesitile economiei de pia. Dac
mai inem cont i de faptul c Republica Moldova nu dispune de re-
surse financiare suficiente, atragerea investiiilor strine este, practic,
una dintre soluiile care ar contribui la integrarea rii n economia
mondial, sporirea competitivitii produciei naionale, atragerea teh-
nologiilor avansate i a know-how-ul n activitatea economic etc. [8,
p.112-113].
Conform datelor Bncii Naionale a Moldovei, stocul de investi-
ii directe acumulat de economia naional pn la sfritul anului
2007 a fost evaluat la 1812 milioane USD. Desigur, acest indice este
mult inferior fa de nivelul respectiv nregistrat n rile Europei
Centrale, de Sud-Est i rile Baltice, unde volumul total al ISD pe
cap de locuitor n 2005 a constituit: n Polonia 1502 USD, n Un-
garia 3693 USD, n Republica Ceh 4080 USD, n Slovacia
2118 USD, n Lituania 1217 USD, iar n Republica Moldova
doar de 300 USD pe cap de locuitor [8, p.114-117]. Dei la nceputul

1
Biroul Naional de Statistic, www.statistica.md. Accesat: 24.02.2010.
196

anului 2010 volumul investiiilor strine atrase n economia Republi-
cii Moldova s-a majorat pn la 2,6 mlrd. USD, acest nivel este insu-
ficient pentru a influena substanial evoluia ascendent a economiei
naionale. i aceasta are loc n condiiile cnd Republica Moldova, n
opinia specialitilor Organizaiei pentru Atragerea Investiiilor i
Promovarea Exporturilor (MIEPO), dispune de un ir de avantaje ce
i-ar determina pe potenialii investitori strini s-i extind afacerile
n ara noastr, cum ar fi: regimul fiscal favorabil, existena cotei
zero la impozitul pe profitul nedistribuit al companiilor, posibilita-
tea de a activa n zonele economice libere, fora de munc mai iefti-
n dect n rile din regiune etc.
1

E de remarcat c noua conducere a Republicii Moldova, n ve-
derea atragerii investiiilor strine pentru modernizarea economiei,
a reluat colaborarea cu structurile economico-financiare internaio-
nale, dar i cu un ir de ri care i-au exprimat disponibilitatea de a
face investiii n ara noastr. Un rezultat concret al acestor eforturi
s-a materializat n cadrul Reuniunii Grupului Consultativ al donato-
rilor Forum Parteneriat pentru Moldova, care a avut loc la Bru-
xelles, la 24 martie 2010. Evenimentul a fost co-prezidat i gzduit
de Comisia European i Banca Mondial, cu participarea a 32 de
instituii bilaterale i zece organizaii multilaterale de dezvoltare.
Astfel, Guvernul moldovean i partenerii si de colaborare au sem-
nat Programul de asisten a Republicii Moldova pentru anii 2011-
2013, n valoare de 1,936 mlrd. euro. Asistena financiar oferit
de donatori va fi utilizat pentru implementarea proiectelor n ur-
mtoarele sectoare: repararea drumurilor; agricultur; aproviziona-
rea cu ap i salubrizarea; sntate; sectorul energetic; serviciul
public eficient; dezvoltarea regional; protecie social; educaie;
dezvoltarea businessului; buna guvernare etc.
2
Astfel, se poate pre-
supune c Republica Moldova, n cazul continurii reformelor de-
mocratice, poate conta pe sprijinul donatorilor externi, care sunt
dispui s acorde o asisten financiar considerabil rii noastre.
Totodat, problema atragerii investiiilor strine n economia nai-

1
Cinci avantaje pentru a investi n Moldova. www.timpul.md. Accesat: 03.03.2010.
2
Din cele 2,6 miliarde de dolari oferite R. Moldova, 52 la sut sunt granturi.
www.interlic.md. Accesat: 29.03 2010.
197

onal continu s fie unul dintre domeniile de activitate prioritar a
diplomaiei moldoveneti.
Dup cum se tie, unul dintre obiectivele prioritare ale politicii
externe a Republicii Moldova la etapa actual este integrarea n Uni-
unea European. La o analiz de ansamblu, se poate constata c relai-
ile rii noastre cu Uniunea European pe parcursul ultimilor ani au
nregistrat anumite progrese, iar agenda dialogului politic RMUE a
fost destul de extins. n anul 2008 a expirat Acordul de Parteneriat i
Cooperare dintre Republica Moldova i UE, precum i Planul de Aci-
uni Uniunea EuropeanRepublica Moldova. ns ara noastr nu a
reuit s nfptuiasc integral toate obiectivele stabilite de aceste acor-
duri, nregistrndu-se lacune substaniale n mai multe domenii de im-
portan strategic pentru apropierea gradual de UE, cum ar fi: inde-
pendena justiiei, respectarea drepturilor omului i libertii mass-
media, combaterea corupiei i a traficului de fiine umane, mbunt-
irea climatului investiional etc. [10, p.35].
Noul Acord cu Uniunea European. n luna iunie 2008, Co-
misia European a iniiat procesul de pregtire a proiectului man-
datului de negociere asupra viitorului acord cu Republica Moldova.
n lunile iulie i octombrie 2008 au avut loc dou runde de consul-
tri moldo-comunitare, n cadrul crora prile au fcut un schimb
informal de viziuni asupra elementelor principale care vor fi incl u-
se n noul acord RM-UE. La 13 octombrie 2008, Consiliul UE a
adoptat Concluziile privind Republica Moldova, care au confirmat
decizia politic a UE de a iniia n curnd negocierile asupra unui
acord cu Republica Moldova. Noul document, n opinia Chiinu-
lui, trebuie s fie un acord de asociere care s prevad calea clar
definit pentru integrarea gradual a Republicii Moldova n Uniu-
nea European; stabilirea unui regim de comer liber cu Uniunea
European prin negocierea unui acord privind comerul de liber
schimb aprofundat i comprehensiv, care s ofere perspectiva acce-
sului la libertile Uniunii Europene; integrarea sectorial n dome-
niile-cheie ale Uniunii Europene, n special transport, energie, agri-
cultur; recunoaterea necesitii introducerii unui regim fr vize
pentru cetenii moldoveni ntr-o perspectiv redus de timp. Ne-
gocierile propriu-zise asupra noului acord UE-RM urmau s ncea-
p, conform estimrilor, n a doua jumtate a anului 2009.
198

Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 i evenimentele care au
avut loc la Chiinu cu dou zile mai trziu au complicat serios posibi-
litile de colaborare a Republicii Moldova cu UE, plasnd ara noas-
tr pe agenda discuiilor interne din Uniunea European la toate nive-
lurile, n special sub aspectul asigurrii respectrii principiilor demo-
cratice i ale drepturilor omului, dar i a deciziei autoritilor moldo-
veneti de a institui regimul de vize pentru Romnia. UE i-a exprimat
preocuparea privind degenerarea n aciuni violente a protestelor din 7
aprilie i a chemat prile s recurg la dialog pentru redresarea situa-
iei politice din ara noastr. n acelai context, au avut loc vizitele n
Republica Moldova a prim-ministrului Republicii Cehe, Preedintele
n exerciiu al Consiliului European M. Topolanek (22.04.2009), i a
lui Javier Solana, Secretar General al Consiliului UE (24.04.2009). La
15 iulie 2009, n cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale
i Relaii Externe al UE au fost adoptate Concluziile privind Republi-
ca Moldova, care au confirmat angajamentul Uniunii Europene pentru
dezvoltarea continu a colaborrii cu ara noastr, inclusiv prin adop-
tarea mandatului de negociere a unui nou acord UEMoldova; totoda-
t, n Concluzii s-a subliniat c ara noastr trebuie s respecte valorile
i principiile democratice, elemente absolut necesare pentru avansarea
dialogului moldo-comunitar.
Dup alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, soldate cu victoria
partidelor de orientare liberal-democratic, a fost constituit Aliana
pentru Integrare European, care a abordat problematica integrrii eu-
ropene ntr-o manier calitativ nou, Astfel, n Programul de activitate
al Guvernului Republicii Moldova Integrarea European: Libertate,
Democraie, Bunstare 2009-2013, activitii externe, n special aci-
unilor privind integrarea european a rii noastre, i-a fost atribuit o
atenie aparte. Printre aciunile prioritare n domeniul extern, la com-
partimentul Integrarea European, se indic urmtoarele:
implicarea activ a ntregii societi, a tuturor forelor politice i
a actorilor externi relevani n vederea transformrii Republicii Mol-
dova ntr-un stat european cu o perspectiv real de aderare la UE;
adoptarea i promovarea valorilor i standardelor europene n
toate domeniile politic, economic, social i juridic prin implemen-
tarea criteriilor de la Copenhaga i a angajamentelor asumate n cadrul
Consiliului Europei;
199

armonizarea legislaiei naionale cu acquis-ul comunitar;
consolidarea cadrului legal i instituional necesar pentru pro-
movarea integrrii europene la nivel de Guvern i al fiecrui minister
n parte, astfel nct procesul de integrare european s devin priori-
tatea major n activitatea fiecrei structuri guvernamentale;
aprofundarea relaiilor bilaterale cu statele-membre ale UE;
valorificarea plenar a oportunitilor oferite de ctre Partene-
riatul Estic;
ncheierea Acordului de Asociere cu UE;
promovarea unei integrri economice reale cu UE, inclusiv prin
ncheierea Acordului de Liber Schimb Aprofundat i Comprehensiv;
implementarea aciunilor conform Parteneriatului de Mobilitate
dintre UE i Republica Moldova;
asigurarea securitii energetice a rii prin instrumentele de ca-
re dispune UE i aderarea la piaa energetic european;
evaluarea posibilitilor conectrii la coridorul sudic de tranzita-
re a resurselor energetice din Bazinul Caspic spre Europa, precum i a
altor opiuni de asigurare a securiti energetice a Republicii Moldova;
conectarea Republicii Moldova la reelele de transport euro-
pean, liberalizarea transporturilor aeriene;
sporirea rolului UE n soluionarea conflictului transnistrian;
implementarea unor strategii de comunicare (intern i extern)
cu societatea i factorii externi din UE, precum i ali actori interna-
ionali privind integrarea european. Deschiderea unor centre de in-
formare pe teritoriul rii n scopul informrii corecte i cuprinztoare
a populaiei privind procesul de integrare european
1
.
n vederea nfptuirii acestui program, autoritile Republicii
Moldova au desfurat un ir de activiti concrete. Astfel, la 9 sep-
tembrie 2009, Comisia parlamentar pentru politica extern a avizat
mandatul ministerului moldovean de externe pentru nceperea negoci-
erii noului acord politic bilateral cu UE, acord pe care ara noastr i-l
dorete a fi unul de asociere, nct s conin i perspective clare de
aderare la spaiul comunitar. Viitorul acord de asociere urmeaz a fi
compus din patru blocuri distincte:

1
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea European:
Libertate, Democraie, Bunstare 2009-2013. www.gov.md. Accesat: 29.09.2009.
200

1. Blocul politic i de securitate, care va conine prevederile refe-
ritoare la dialogul politic, conflictul transnistrian i implicarea UE n
negocierile pentru reglementare i n perioada postconflict, dar i n
sprijinirea msurilor de consolidare a ncrederii dintre populaia de pe
cele dou maluri ale Nistrului.
2. Cel de-al doilea bloc va include aciuni ce se refer la justiie
i afaceri interne n care, pe lng consolidarea statului de drept, se
prevede crearea condiiilor care s permit rii noastre s avanseze n
dialogul privind liberalizarea regimului de vize.
3. Al treilea bloc este cel economic, unde atenia principal va fi
acordat negocierilor privind elaborarea acordului de liber schimb
aprofundat.
4. Al patrulea bloc urmeaz a fi destinat colaborrii sectoriale,
aspectelor de consolidare a relaiilor cu anumite agenii i structuri
europene (aderarea la Tratatul comunitii energetice etc.).
La 12 noiembrie 2009, Guvernul a aprobat componena nominal
a Comisiei de stat pentru integrare european a Republicii Moldova.
Preedinte al Comisiei a fost desemnat premierul Vlad Filat, iar n ca-
litate de vicepreedini au fost nominalizai vicepremierii Iurie Leanc,
Valeriu Lazr, Ion Negrei i Victor Osipov; n componena Comisiei
au fost inclui i minitrii, responsabili de domenii concrete de colabo-
rare cu Uniunea European. n calitate de negociator-ef din partea
Republicii Moldova a noului acord de colaborare cu Uniunea Euro-
pean a fost desemnat Natalia Gherman, viceministru al Afacerilor
Externe i Integrrii Europene
1
.
Un jalon important n avansarea relaiilor de colaborare a rii
noastre cu UE l-a constituit reuniunea a XI-a a Consiliului de Coope-
rare Republica MoldovaUniunea European, care s-a desfurat la
Bruxelles, la 21 decembrie 2009. Prile au discutat cooperarea mol-
do-comunitar n domeniul democraiei i drepturilor omului, colabo-
rarea economic i sectorial, aspecte legate de justiie, libertate i
securitate. Consiliul a salutat agenda Guvernului Republicii Moldova
orientat spre reformele europene i a apreciat primele aciuni ale rii
noastre n reformarea democratic i social-economic a rii. La

1
Natalia Gherman va fi negociatorul-ef din partea RM a noului acord cu UE.
www.unimedia.md. Accesat: 12.11.2009.
201

reuniune, pentru prima dat n istoria relaiilor RMUE a fost adoptat o
declaraie comun n care se apreciau pozitiv eforturile Republicii Mol-
dova n vederea apropierii de UE. n declaraie UE a recunoscut aspiraii-
le europene ale Republicii Moldova. La reuniune a fost discutat i pro-
blema transnistrian, fiind confirmat continuarea cooperrii i cutarea
unei soluii viabile pentru soluionarea conflictului transnistrian
1
.
Dup cum a fost convenit, prima rund de negocieri privind elabo-
rarea acordului de asociere a Republicii Moldova la UE s-a desfurat la
Chiinu, la 12 ianuarie 2010. Delegaia european a fost condus de
Gunnar Wiegand, ef al Directoratului general pentru relaii externe al
Comisiei Europene, iar cea a Republicii Moldova de Natalia Gher-
man, viceministru al Afacerilor Externe i Integrrii Europene. Experii
europeni i cei moldoveni au negociat viitorul acord de asociere moldo-
comunitar n cadrul a patru grupuri de lucru: 1. Dialogul politic i re-
formele, cooperarea n domeniul politicii externe i de securitate; 2. Co-
operarea economic, sectorial i financiar; 3. Justiia, libertatea i se-
curitatea; 4. Contactele interumane
2
. Discuiile s-au referit la structura i
elementele definitorii ale viitorului acord de asociere, fiind stabilit
foaia de parcurs pentru urmtoarele runde de negocieri. Apreciind
rezultatele negocierilor, G. Wiegand a subliniat c procesul de elaborare
a acordului de asociere a Republicii Moldova la UE va fi unul de dura-
t, detaliat i complex, cu implicarea multor fore i resurse. Oficialul
european i-a asigurat pe partenerii moldoveni de sprijinul plenar al UE
pentru Republica Moldova, inclusiv financiar
3
.
O nou rund de negocieri pe marginea Acordului de Asociere
ntre Republica Moldova i Uniunea European s-a desfurat la Bru-
xelles, n perioada 25-26 martie 2010. n cadrul edinei plenare pri-
le au convenit nchiderea provizorie a majoritii articolelor ce se refe-
r la tematica contactelot interumane, precum i o parte a articolelor
cu privire la cooperarea economic, sectorial i financiar; a fost
atins un nalt grad de convergen n negocierile privind protecia con-
sumatorilor, sntii publice, statisticii i societii informaionale. n

1
Pe data de 21 decembrie 2009 la Bruxelles s-a desfurat reuniunea a XI-a a Consiliului de
Cooperare Republica MoldovaUniunea European. www.gov.md. Accesat: 21.12.2009.
2
Prima rund de negocieri. www.moldovasuveran.md. Accesat: 12.01.2010.
3
Ora Europei pentru Moldova. www.timpul.md. Accesat: 13.01.2010.
202

cadrul aceleiai runde au fost lansate negocierile n domeniile dialogu-
lui politic i reformei, cooperrii n domeniul politicii externe i de
securitate comune; justiiei, libertii i securitii; cooperrii econo-
mice, sectoriale i financiare; cooperrii i contactelor interumane.
Prile au convenit ca runda a treia de negocieri s aib loc la Chii-
nu, la nceputul lunii iunie 2010
1
.
Aadar, putem constata c Republica Moldova s-a ncadrat ntr-
un proces de negocieri foarte activ cu UE, astfel c se contureaz po-
sibilitatea elaborrii noului cadru legislativ de colaborare cu Uniunea
European ntr-un viitor apropiat.
Regimul de vize cu UE. Problema liberalizrii regimului de vize a
devenit n ultimii ani una dintre prioritile agendei dialogului Republicii
Moldova cu Uniunea European. n special, aceast problem s-a acutizat
dup ce n anul 2007 Romnia a devenit membru cu drepturi depline al
UE, frontiera de vest a Republicii Moldova transformndu-se, de facto, n
frontier moldo-comunitar. ncepnd cu 1 ianuarie 2008, a intrat n vi-
goare Acordul privind facilitarea eliberrii vizelor, care stipula anumite
faciliti acordate cetenilor moldoveni la obinerea vizelor pentru statele
UE. Astfel, acordul prevede c se menine preul de 35 de euro la obine-
rea vizei pentru cetenii moldoveni, comparativ cu 60 de euro pentru alte
state, eliberarea vizelor pe gratis pentru studeni, ceteni pn la 18 ani,
reprezentani ai societii civile, participani la activiti culturale i spor-
tive, transportatori, pensionari, jurnaliti, oameni de afaceri. Acordul mai
prevedea i utilizarea principiului bona fidae, conform cruia anumite
categorii de ceteni care au obinut anterior vize pentru statele-membre
ale UE i au respectat condiiile de edere n aceste state, ar putea obine,
n mod prioritar i facilitar, vize cu mai multe intrri pe un termen de un
an i mai mult. De asemenea, de la 1 ianuarie 2008 a intrat n vigoare i
Acordul dintre Republica Moldova i Uniunea European privind read-
misia persoanelor
2
.
La 25 aprilie 2007 la Chiinu a fost deschis Centrul unic de
eliberare a vizelor pentru statele Uniunii Europene, care la nceput

1
A treia rund de negocieri pe marginea Acordului de Asociere ntre RM i UE va
avea loc n iunie la Chiinu. www.azi.md. Accesat: 27 martie 2010.
2
Negocierile asupra acordurilor de facilitare a eliberrii vizelor i readmisie au fost
finalizate. Moldova Suveran, 2007, 19 aprilie.
203

elibera vize cetenilor Republicii Moldova pentru cltorii n Aus-
tria, Danemarca, Letonia, Slovenia i Ungaria (n prezent centrul
elibereaz vize cetenilor moldoveni pentru cltorii n 11 state ale
UE, n.a.)
1
. Acest proiect a devenit unul de succes al Uniunii Europe-
ne, care acum a fost preluat i implementat n Balcanii Occidentali.
n acelai context, n luna iunie 2008 a fost lansat Parteneriatul de
Mobilitate cu Uniunea European. Aceast nou form de cooperare
cu UE permite R. Moldova s beneficieze de asisten n domeniile
importante precum ar fi consolidarea relaiilor cu diaspora, a siste-
mului naional de gestionare a migraiei, a managementului frontie-
rei, lupta contra migraiei ilegale.
ns, dei au fost nregistrate anumite rezultate pozitive n obine-
rea de ctre cetenii moldoveni a vizelor pentru cltorii n spaiul
comunitar, este o realitate faptul c exist nc multe probleme n pro-
cesul de obinere a vizelor pentru statele-membre ale UE. La acestea
se refer, n primul rnd, procedurile exagerat de birocratizate i la
faptul c mai multe state-membre ale UE nu au reedina n Chiinu,
ceea ce complic i mai mult procedura de obinere a vizelor. n vede-
rea eliminrii problemelor existente n obinerea de ctre cetenii
moldoveni a vizelor pentru statele Uniunii Europene, noua conducere
a Republicii Moldova i-a nscris n Programul su de activitate un
reper foarte important, i anume: Demararea dialogului cu UE n do-
meniul liberalizrii regimului de vize, cu scopul semnrii unei Foi de
Parcurs privind eliminarea vizelor, astfel nct s obinem eliminarea
regimului de vize pentru cetenii Republicii Moldova
2
.
n atare context, oficialitile MAE IE au sensibilizat statele-
membre ale UE i Comisia European asupra acestor probleme exis-
tente, precum i a altor inconveniente reale, care necesit o soluionare
ct mai grabnic. Drept rezultat, la sfritul anului 2009 s-a convenit
cu partenerii europeni organizarea la nceputul anului 2010 a unei reu-
niuni speciale a consulilor UE, pentru a identifica soluii imediate i,
respectiv, pentru a simplifica gradual procedurile de obinere a vizelor

1
n anul viitor un numr considerabil de state se vor altura Centrului unic de
eliberare a vizelor. Moldova Suveran, 2007, 5 septembrie.
2
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea European:
Libertate, Democraie, Bunstare 2009-2013. www.gov.md. Accesat: 29.09.2009.
204

pentru cetenii moldoveni. La nceputul lunii martie 2010, la Chii-
nu s-a aflat o Misiune a Comisiei Europene pentru discuii explorato-
rii pe marginea dialogului privind liberalizarea regimului de vize din-
tre Republica Moldova i UE. Discuiile oficialilor europeni cu autori-
tile rii noastre au demonstrat disponibilitatea partenerilor de la
Bruxelles de a demara negocierile asupra acestui subiect la mijlocul
lunii iunie 2010, cu condiia ca ara noastr s-i asume anumite res-
ponsabiliti, cum ar fi: contracararea migraiei ilegale, securizarea
frontierelor, introducerea paapoartelor cu date biometrice i protecia
datelor cu caracter personal etc.
1
. Astfel, exist toate premisele ca
ntr-un viitor apropiat cetenii Republicii Moldova s poat cltori
liber n spaiul comunitar.
Referindu-ne la colaborarea R. Moldova cu rile comunitare n
aspect de migraie a forei de munc, trebuie s menionm i necesita-
tea consolidrii cadrului juridic privind asigurarea securitii sociale
a cetenilor moldoveni care lucreaz n spaiul european. Confrom
unor date, n rile UE lucreaz cteva sute de mii de ceteni ai Repu-
blicii Moldova. Spre exemplu, doar n Italia, conform datelor autorit-
ilor italiene, la sfritul anului 2008 se aflau circa 100 mii de moldo-
veni
2
. De altfel, protejarea cetenilor R. Moldova aflai peste hotare
este prevzut i de constituia rii noastre
3
.
n ultimii ani conducerea R. Moldova a depus anumite eforturi
pentru a ncheia acorduri cu statele comunitare ce ar permite ceteni-
lor moldoveni s beneficieze de anumite faciliti n activitile lucra-
tive desfurate pe teritoriul rilor UE. Astfel, la 5 decembrie 2008,
Republica Moldova i Republica Bulgaria au semnat Acordul n do-
meniul asigurrilor sociale ntre cele dou state, care prevede dreptul
unui lucrtor migrant de a beneficia de prestaiile dobndite n statele
n care i-a desfurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.
Printre acestea sunt prevzute acordarea muncitorilor migrani a nles-
nirilor n caz de boal i maternitate, accidente de munc i boli profe-

1
mi doresc foarte mult ca ntr-un viitor apropiat cetenii R. Moldova s poat
cltori n Europa n baza paaportului emis de ara noastr, - Vlad Filat.
www.interlic.md. Accesat: 02.03.2010.
2
E oficial: Ambasada Italiei se va deschide la Chiinu la 2 ianuarie 2009.
www.unimedia.md, 24.11.2008.
3
Constituia R. Moldova, adoptat la 29 iulie 1994.
205

sionale, prestaii de invaliditate (pensii i ndemnizaii), pensii pentru
limite de vrst, pensii de urma, ajutoare de deces, prestaii de o-
maj
1
. Un acord similar Republica Moldova a semnat la 11 februarie
2009 i cu Portugalia. Astfel, cei 15 mii de ceteni moldoveni care,
potrivit datelor oficiale aveau la acea dat domiciliul n Portugalia, vor
putea beneficia de asigurri referitoare la prestaiile acordate n caz de
boal, maternitate, paternitate, adopie, boal profesional, omaj, in-
validitate, btrnee i deces, accidente de munc
2
. Anterior, n 2003, a
mai fost semnat un acord n domeniul muncii ntre Guvernul Republi-
cii Moldova i Guvernul Republicii Italiene. n prezent ara noastr se
afl la etapa de negociere a acordurilor n domeniul respectiv cu mai
multe state din spaiul comunitar.
Totodat, cetenii moldoveni care lucreaz peste hotare se con-
frunt cu nc foarte multe probleme, care i ateapt soluionarea. n
acest sens, merit atenie solicitarea adresat autoritilor Republicii
Moldova de ctre Federaia asociaiei cetenilor moldoveni aflai n
Italia (FACM). Aceast organizaie, constituit n Italia la nceputul
anului 2010, a redactat un apel ctre autoritile moldovene prin care a
cerut deschiderea n cadrul MAE IE a unui departament al cetenilor
moldoveni de peste hotare, care ar coordona activitile socioculturale
ale comunitilor diasporei moldoveneti i instituirea n spaiul italian
a unui institut de cultur i cercetare umanistic, care ar promova ima-
ginea rii noastre n Italia i n alte ri europene. La fel, Federaia a
solicitat, n mod urgent, ca taxele consulare pentru cetenii Republicii
Moldova s fie revizuite, menionnd c acestea sunt exagerat de mari
n comparaie cu cele percepute de serviciile consulare ale altor ari
3
.
Dup cum observm, problemele protejrii cetenilor moldoveni
aflai peste hotare au fost pe nedrept neglijate de vechea guvernare
care a ntreprins doar unele aciuni pentru a facilita ntructva situaia
moldovenilor care lucreaz n alte ri. n acest context, este salutabil

1
Republica Moldova i Bulgaria au semnat un acord referitor la asigurrile sociale
pentru migrani. Unimedia, 14.12.2008.
2
Portugalia va avea grij de cetenii moldoveni. www.moldovasuveran.md,
Accesat: 13.02.2009.
3
Moldovenii din Italia solicit reducerea taxelor consulare, formarea unui
departament la Externe i a unui institut n Italia. www.timpul.md. Accesat:
04.02.2010.
206

intenia actualei guvernri de a acorda o atenie sporit acestei chesti-
uni care devine tot mai stringent. n concordan cu aceste realiti
este binevenit atenia acordat problemelor liberalizrii regimului de
vize cu rile Uniunii Europene i protejrii cetenilor moldoveni
aflai peste hotare, stipulate de Programul de activitate al Guvernului
AIE, care prevede urmtoarele:
aprarea intereselor cetenilor Republicii Moldova aflai peste
hotare i asigurarea serviciului consular de calitate. Profesionalizarea
angajailor reelei consulare, n conformitate cu practicile UE;
simplificarea activitilor i procedurilor consulare, n particular
documentarea cetenilor peste hotare. n scopul apropierii serviciilor
statului de cetean, vor fi examinate i implementate forme novatorii
de organizare a serviciilor consulare (extinderea numrului de servicii
acordate la distan etc.);
intensificarea dialogurilor bilaterale cu statele unde se afl co-
muniti importante de ceteni ai Republicii Moldova i semnarea
acordurilor de protecie social a acestora;
asigurarea dreptului la vot pentru cetenii Republicii Moldova
n afara ambasadelor i oficiilor consulare ale Republicii Moldova,
prin deschiderea seciilor de votare suplimentare, implementarea sis-
temului de vot la distan i votul electronic;
eficientizarea i extinderea instituiei consulatului onorific
1
.
Aadar, sunt preconizate aciuni foarte importante care, fiind
realizate, vor contribui substanial la liberalizarea regimului de vize
i la ameliorarea situaiei cetenilor moldoveni aflai n spaiul co-
munitar, dar i n alte ri unde sunt comuniti importante ale cona-
ionalilor notri.
Rezumnd activitile pe plan diplomatic ntreprinse n ultimii
ani, se poate constata c la etapa actual diplomaia moldoveneasc i
orienteaz eforturile spre promovarea intereselor naionale ale rii n
exterior, dezvoltarea unor relaii reciproc avantajoase cu statele lumii
i cu organizaiile internaionale i regionale, protejarea intereselor
cetenilor notri aflai peste hotare, prioritare rmnnd, firete, aci-
unile ce se refer la integrarea european a Republicii Moldova.

1
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea European:
Libertate, Democraie, Bunstare 2009-2013. www.gov.md. Accesat: 29.09.2009.
207

Totodat, constatm c n activitile desfurate de ctre ara
noastr n plan extern sunt nc multe rezerve nevalorificate, dar i
lacune evidente care necesit adoptarea unor msuri urgente i com-
plexe. n acest articol s-a menionat deja despre necesitatea deschiderii
unor noi misiuni diplomatice i a activizrii diplomaiei economice.
ns, avnd n vedere faptul c activitile externe ale Republicii Mol-
dova sunt destul de variate i multidimensionale, se impune necesita-
tea efecturii i a altor activiti care, n opinia noastr, vor contribui
substanial la eficientizarea i diversificarea politicii externe a rii. La
acestea se refer urmtoarele:
adoptarea n cel mai apropiat timp a Concepiei politicii externe a
Republicii Moldova n redacie nou, care s in cont de schimbrile ma-
jore ce au avut loc pe arena internaional pe parcursul a circa 15 ani, cu
precizarea prioritilor politicii externe a rii noastre la etapa actual;
modificarea Legii Republicii Moldova cu privire la serviciul
diplomatic, dar i a Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene al Republicii Moldova, cu specificarea intereselor
naionale actuale ale rii noastre pe arena internaional;
avnd n vedere faptul c obiectivele politicii externe ale rii
noastre sunt, n prezent, foarte variate i complexe, este necesar su-
plinirea personalului Aparatului Central al MAE IE, dar i al misiuni-
lor diplomatice, cu circa 1/3;
deschiderea n cadrul ambasadelor Republicii Moldova peste
hotare a reprezentanelor comercial-economice, pentru nceput, n ri-
le care se enumer printre principalii notri parteneri economici (Fede-
raia Rus, Ucraina, Romnia, Italia, Germania .a.);
utilizarea adecvat a cadrelor diplomatice dup revenirea lor
din misiune n Aparatul Central al MAE IE (inclusiv a fotilor efi ai
misiunilor diplomatice);
asigurarea transparenei reale n activitatea MAE IE, inclusiv la
capitolul selectrii cadrelor diplomatice pentru angajarea n minister,
numirea n posturi diplomatice peste hotare, plasarea operativ a infor-
maiei privind activitatea curent a ministerului pe pagina web etc.;
crearea condiiilor optime de lucru n arhiva MAE IE pentru cer-
cettorii tiinifici, specialiti n domeniul politicii externe i a relaiilor
internaionale, astfel ca problemele de activitate extern a arii noastre s
fie abordate cu utilizarea surselor celor mai veridice i adecvate;
208

fondarea unei instituii unice de nvmnt superior care ar
pregti specialiti n domeniul relaiilor internaionale i a activitii
diplomatice; instituirea unor contacte eficiente de colaborare ntre
MAE IE i instituiile universitare de profil.
La etapa actual pe arena internaional au loc schimbri profun-
de de ordin geopolitic, economic, informaional etc. Omenirea astzi
se confrunt cu noi riscuri i sfidri la adresa securitii sale, au loc
evoluii complexe ce se nscriu n noiunea de globalizare, pe conti-
nentul european sunt, practic, la etapa final, procesele de integrare a
tuturor rilor n structurile euro-atlantice. Republica Moldova a deve-
nit frontiera estic a NATO i a Uniunii Europene. n aceste circum-
stane, diplomaia moldoveneasc trebuie s fie la nlimea sarcinilor
ce i revin, pentru a asigura promovarea intereselor naionale ale rii
n relaiile cu partenerii externi.


Bibliografie selectiv:

1. Constituia R. Moldova adoptat la 29 iulie 1994.
2. Concepia politicii externe a Republicii Moldova // Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova, nr.20 din 06.04.1995.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic // Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, nr.20 din 05.02.2002.
4. Lista corpului diplomatic al R. Moldova. Departamentul Protocol
Diplomatic de Stat. Chiinu, 2008.
5. Regulamentul Ministerului Afacerilor Externa i Integrrii Europene
al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.151-
153 din 11.11.2005.
6. Statutul consular al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr.50-52, 11.04.2002.
7. Anghel I. Drept diplomatic i consular. Bucureti: Lumina Lex, 1996.
8. Doltu Constantin. Investiiile strine directe i influena lor asupra
modernizrii economiei n tranziie. Chiinu: Arc, 2008.
9. Matei Horia C., Silviu Negu, Ion Nicolae, Enciclopedia statelor lu-
mii. Ed. a XI-a. Bucureti: Editura Neronia, 2008.
10. Realizarea Planului de aciuni UEMoldova (februarie 2005
ianuarie 2008). Chiinu: Arc, 2008.
11. Obiectivele Diplomaiei Economice ale Republicii Moldova. //
www.mfa.gov.md. Accesat: 15.02.2010.
209

DIPLOMAIA MIJLOC DE NFPTUIRE
A POLITICII EXTERNE

Actualmente, tot mai des se pune problema cu privire la corelaia
binomului diplomaiepolitic extern. Pentru o mai bun comprehen-
siune a naturii acestui raport, este necesar mai nti de toate a determi-
na semnificaia acestor concepte. Coninutul lor nu rmne neschim-
bat, deoarece situaia din lume este ntr-o continu transformare. Prin
urmare s-a dezvoltat i diplomaia, ca o modalitate specific de cola-
borare, iar ctre sfritul sec.XX-lea a cptat noi conotaii. Dac ini-
ial n Grecia Antic exista un act care certifica completarea unor stu-
dii sau a unor cursuri speciale, n perioada Imperiului Roman acest
termen era folosit pentru a descrie documentele oficiale de cltorie.
ncepnd cu anii 70-80 ai secolului trecut, diplomaia devine instru-
mentul principal al dirijrii relaiilor internaionale i a politicii exter-
ne, dnd un impuls al reordonrii mediului internaional.
Termenul diplomaie este derivat prin intermediul limbii fran-
ceze din grecescul i, cuvnt care, la rndul su, este com-
pus din i, ceea ce semnific mpturit n dou buci i su-
fixul cu semnificaia de obiect. Preluat din limba francez,
termenul diplomaie a cptat o larg utilizare n diferite domenii
socioumane, inclusiv n tiinele economice i politologice. Dup
Oxford English Dictionary, conceptul diplomacy semnific abili-
ti diplomatice sau arta diplomatic [1], iar Dictionnaire de
L'Acadmie Franaise subliniaz c diplomaia este tiina raporturi-
lor externe care, de asemenea, mai presupune i interese de putere
[2]. Kratkii politiceskii slovari definete diplomaia ca activitatea
oficial a efilor i guvernelor statelor, ct i a organelor lor speciale
n vederea realizrii scopurilor i regulilor din sfera politicii externe
i a aprrii drepturilor i intereselor statului, instituiilor i ceteni-
lor si peste hotare [3]. Autorii Dicionarului diplomatic sovietic
caracterizeaz diplomaia ca pe un procedeu de nfptuire a politicii
externe a statului ce reprezint o totalitate de metode, modaliti i
aciuni cu caracter panic care sunt aplicate n practic, inndu-se
cont de anumite situaii, de caracterul sarcinilor i al scopurilor ce
necesit rezolvare. Tot aici se mai precizeaz c diplomaia este ac-
tivitatea oficial a efilor de state i de guverne, a minitrilor de
210

externe, ministerelor afacerilor externe, reprezentanelor diplomatice
n strintate, a delegaiilor la conferinele internaionale pentru n-
fptuirea scopurilor i sarcinilor de politic extern a statului pentru
aprarea drepturilor i intereselor statului, ale reprezentanelor, misi-
unilor i cetenilor n strintate.
n literatura de specialitate privind relaiile internaionale s-au
conturat cteva opinii vis--vis de semnificaia diplomaiei. n depen-
den de autor, noiunea de diplomaie dobndete un neles diferit, cu
o nuan specific. Astfel, pentru Ch. de Martin diplomaia este tiina
despre relaiile externe sau a afacerilor externe ale statului, iar ntr-un
sens mai larg, reprezint arta negocierilor [4]. M. Wight subliniaz c
diplomaia este sistemul i arta comunicrii dintre puteri, iar sistemul
diplomatic reprezint instituia conductoare a relaiilor internaionale.
Studiind istoria diplomaiei, Morton A. Kaplan o definete ca tiin
i art sau ca pe o problem distinct, de o complexitate deosebit
[5]. Aceeai idee este susinut i de H. Nicolson n lucrarea
Diplomacy, n care observ c diplomaia este o profesiune veche,
iar diplomaii de valoare au fost tot timpul oameni instruii, cunosc-
tori ai domeniului i ale domeniilor conexe. Caracterul complex al
acestei profesiuni rezult din mandatul ncredinat negociatorilor din
cele mai vechi timpuri pn astzi. Diplomailor li s-a ncredinat mi-
siunea s negocieze att tratate de pace sau de alian, nelegeri n
probleme de nsemntate major pentru statele respective, ct i con-
venii multilaterale, n care interesele statelor trebuie s fie ct mai
bine reflectate. Cercettorul afirm c diplomaia ine de conducerea
relaiilor internaionale pe calea negocierilor i este metoda utilizat de
consuli i ambasadori pentru a reglementa i a ntreine aceste relaii.
De asemenea, n opinia lui Nicolson, diplomaia este o meserie, o art.
Ali autori, cum ar fi de exemplu J. Brownlie, consider c ter-
menul diplomaie cuprinde toate procedeele cu ajutorul crora state-
le ntrein relaii internaionale, realiznd aciuni politice sau juridice
prin intermediul agenilor lor plenipoteniari [6]. Supunnd analizei
fenomenul diplomaiei, N. Titulescu susine c diplomaia sintetizeaz
mai multe tiine pe care arta diplomailor le pune n oper n com-
plexele tratative n care sunt angajai. n opinia autorilor autohtoni
V. Beniuc i Gh. Rusnac, concepia diplomaiei este divers, uneori
contradictorie. Astfel, ntr-un prim-sens se afirm c diplomaia este
211

tiina despre relaiile sau afacerile externe ale statului. ntr-un sens
mai ngust, diplomaia este considerat drept tiina negocierilor. De
asemenea, n opinia autorilor, diplomaia reprezint tiina despre inte-
resele reciproce i relaiile dintre state de a coordona interesele popoa-
relor de comun acord, iar ntr-un sens mai exact este tiina tratativelor
[7]. La rndul su, A.Burian afirm c aceasta reprezint activitatea
oficial a statului n domeniul relaiilor externe, care cuprinde o totali-
tate de metode, procedee i alte mijloace panice destinate nfptuirii
scopurilor i sarcinilor de politic extern [8]. Astfel, analiznd toate
aceste interpretri, am putea meniona c, luate n ansamblu, dei sunt
diferite, se completeaz unele pe altele i permit a concepe diplomaia
ca pe un ansamblu de metode i procedee utilizate de ctre stat n acti-
vitatea sa n domeniul relaiilor internaionale, ct i n realizarea obi-
ectivelor de politic extern.
Deseori termenul diplomaie este confundat cu termenul po-
litic extern, ns nu sunt sinonime i au conotaii diferite. Astfel,
prin politic extern se subnelege activitatea statului pe arena inter-
naional care reglementeaz relaiile cu ali subieci ai activitii
politice externe: state, partide, organizaii obteti internaionale i
regionale [9]. Politica extern a statului trebuie s fie neleas ca o
categorie concret istoric ea nu exist n afara spaiului i timpului.
Esena factorului spaial const n faptul c lumea extern este lumea
material, care ocup un spaiu oarecare, caracteristicile creia dese-
ori determin limitele comportamentului politic al statului dat. Fac-
torul temporal este determinat de faptul c politica extern constituie
activitatea statului ntr-un anumit interval de timp. Ea are un caracter
concert, se realizeaz n timpul respectiv i este determinat de fap-
tul c statul, n acest timp, i propune scopurile i problemele pe
care trebuie s le realizeze.
Conceptul politic extern trebuie privit n coordonate mai am-
ple, pentru a-i examina izvoarele interne, instrumentele i metodele de
nfptuire, deoarece aceste componente pot s se schimbe n timp i s
influeneze substanial asupra caracterului activitii statului. Izvoarele
interne pot fi interpretate ca seturi ideopolitice, social-economice,
instituional-birocratice. Prin setul de izvoare ideopolitice se subne-
lege tabloul lumii i locul statului n cadrul acestuia, ntruchipat n
contiina social, n acceptarea elitelor politice, liderilor de stat, din
212

care se formeaz principalele idei privind promovarea politicii exter-
ne. Izvoarele social-birocratice presupun agregarea intereselor econo-
mice i materiale ale indivizilor i grupurilor sociale. Cel din urm set
al izvoarelor externe presupune un sistem de putere determinat, diferit
pentru state n particular, i a aparatului de realizare a politicii.
Setul instrumentelor de realizare a politicii externe poate fi destul
de larg. La o extrem a acestui spectru se afl utilizarea forei direci-
onate spre asigurarea intereselor statului, inclusiv metodele de violen-
, adic utilizarea forei armate. Pe de alt parte, la cealalt extrem
se afl diplomaia neleas ca un complex de instrumente i metode
nonviolente utilizate n scopul aprrii intereselor de stat. n acest con-
text, mai pot fi menionate i alte forme tradiionale de nfptuire a
politicii externe ca: iniierea, diminuarea sau ruperea relaiilor, deschi-
derea reprezentanelor statului n organizaiile internaionale i regio-
nale sau participarea n calitate de membru n cadrul acestora, realiza-
rea i meninerea la diferite niveluri a contactelor cu reprezentanele
altor state, partide i micri cu care statul nu are relaii, dar e cointe-
resat n meninerea dialogului privind soluionarea unor probleme.
Desigur, toate aceste forme de nfptuire a politicii externe se rea-
lizeaz prin intermediul diplomaiei.
Totodat, politica extern mai presupune i activitatea statului n
sistemul relaiilor internaionale. Aceast activitate capt o importan-
incontestabil. Anume aici se ntlnesc interesele statelor legate de
problema dezarmrii, asigurrii securitii statului, prevenirea catas-
trofelor, combaterea terorismului i a criminalitii. Statul i apr
interesele sale prin intermediul activitii politice care e destul de vari-
at, i reprezint prin sine un atribut necesar. Activitatea politic a
statului, nfptuit prin intermediul diplomaiei, poate fi neleas nu
doar ntr-un sens ngust, limitat, ca o activitate ntr-un domeniu sau
altul. Oricare activitate social este activitatea orientat spre un scop
anumit. Ea include nu doar aciunile practice ale subiecilor, dar i
determin, elaboreaz scopurile i coninutul activitii sale. n litera-
tura de specialitate aceste laturi difer i sunt analizate separat: ca pro-
ces de formare a scopurilor i coninutului activitii politice; ca pro-
ces de nfptuire a politicii.
Referindu-ne la rolul diplomaiei n nfptuirea politicii exter-
ne a Republicii Moldova, e de menionat faptul c acesta a nceput
213

s se manifeste odat cu proclamarea independenei statului la 27
august 1991. Republica Moldova a avut posibilitatea s se afirme
pe arena internaional ca stat suveran i independent, s promove-
ze un curs al politicii externe n corespundere cu necesitile i i n-
teresele sale naionale. Avndu-se n vedere c ara noastr la mo-
mentul proclamrii independenei nu dispunea de cadre diplomatice
bine pregtite, nu avea tradiii, dar nici experien de politic ex-
tern, nu dispunea de un cadru juridic adecvat [10], totui, trebuie
remarcat activitatea intens depus de ctre organele de conducere
a Republicii Moldova privind stabilirea relaiilor diplomatice cu
rile strine i de admitere n organismele internaionale. Astfel, n
perioada 27 august 19911 ianuarie 1993, ara noastr a fost recu-
noscut de majoritatea statelor lumii (112, dintre care cu 60 de st a-
te au fost stabilite relaii diplomatice). Actualmente, Republica
Moldova ntreine relaii de prietenie i colaborare practic cu toate
statele lumii. De asemenea, este de menionat faptul c la Chiinu
i-au nceput activitatea misiunile diplomatice ale Rusiei, Germani-
ei, Bulgariei, Turciei i a altor state. La rndul su, Republica Mol-
dova i deschide primele sale misiuni diplomatice peste hotare
(Romnia, Federaia Rus, SUA etc.) [11].
Un merit al diplomaiei moldoveneti l reprezint i faptul c a-
ra noastr a stabilit relaii bilaterale interstatale cu rile CSI prin sem-
narea la 21 decembrie 1991 a Acordului de la Alma-Ata, cu statele
Europei i Americii de Nord, Asiei, Africii i Americii Latine. La
acest capitol se nscriu i relaiile multilaterale axate pe activitatea Re-
publicii Moldova n cadrul ONU i a organizaiilor sale subsidiare.
Fiind membru al ONU, ara noastr ntreprinde eforturi orientate spre
amplificarea activitii n structurile de meninere a pcii i ordinii n
lume, acord o importan primordial activitii pacificatoare a aces-
tei organizaii privind prevenirea i aplanarea conflictelor internaiona-
le, regionale i locale.
n scopul dezvoltrii economice, tehnico-tiinifice i cultura-
le, diplomaia moldoveneasc a depus toate eforturile pentru ca
Republica Moldova s fie admis n organizaii ca Fondul Monetar
Internaional (FMI), Banca Mondial, Banca Internaional pentru
Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), Organizaia Mondial a Sn-
tii (OMS), Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin
214

i Cultur (UNESCO), ct i a altor organizaii i instituii speciali-
zate ale ONU.
Una dintre tendinele principale ale diplomaiei Republicii Mol-
dova const n stabilirea raporturilor de cooperare regional i subre-
gional. Datorit acestei cooperri statul nostru i consolideaz inde-
pendena i i asigur mai efectiv interesele sale naionale. Astfel,
este de remarcat activitatea Republicii Moldova n cadrul Organizaiei
pentru Securitate i Cooperare n Europa (OSCE), n cadrul Consiliu-
lui Europei, OCMN, GUAM.
innd cont de faptul c integrarea european a devenit un impe-
rativ al timpului, graie eforturilor depuse de diplomaia statului nos-
tru, n scopul extinderii relaiilor cu Uniunea European a fost semnat
Acordul de Parteneriat i Cooperare (APC) la 1 iulie 1998, care vine
s consacre Republica Moldova n calitate de partener direct al Uniu-
nii Europene. Semnarea acestui acord i-a oferit posibilitatea de a apro-
funda dialogul politic mai eficient, de a promova comerul i investiii-
le, precum i de a ncuraja dezvoltarea relaiilor economice dintre
pri. Un pas important n sensul statorniciei relaiilor Republicii Mol-
dova cu structurile europene l-a constituit nfiinarea n ianuarie 1998
a Direciei Integrare European, n cadrul Ministerului Afacerilor Ex-
terne [12]. De asemenea, un eveniment nsemnat n scopul ameliorrii
relaiilor dintre UE i Republica Moldova a fost acceptarea acesteia la
28 iunie 2001 n calitate de membru cu drepturi depline la Pactul de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care a avut drept obiect sprijini-
rea statelor din Europa de Sud-Est n efortul lor de a asigura pacea,
democraia, respectarea drepturilor omului i perspectiva economic,
n scopul consolidrii stabilitii din regiune.
Activitatea diplomatic a Moldovei a culminat odat cu semnarea
la 22 februarie 2005 la Bruxelles a Planului Individual de Aciuni Re-
publica MoldovaUniunea European (pe o perioad de 3 ani) [12].
Potrivit oficialilor att europeni, ct i moldoveni, aceasta este o ofert
substanial i concret de colaborare, parteneriat i integrare.
Anii 2004-2009 pot fi considerai ani remarcabili pentru diploma-
ia Republicii Moldova, care s-a manifestat ndeosebi prin ridicarea la
un nivel calitativ nou a dialogului cu Uniunea European i celelalte
structuri europene.
215

Bibliografie selectiv:

1. Oxford English Dictionary, online edition, www.oed.com
2. Dictionnaires d'autrefois, www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFEL/
projects/dicos
3. . : -
, 1969, . 103-104.
4. Popescu D., Nstase A., Wigtt H. Sistemul principiilor dreptului in-
ternaional. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1986, p.23.
5. Kaplan Morton A. New Approaches to International relations.
New York, 1981, p.45.
6. Nicolson H. Diplomaie. Neutchatel, 1948, p.78.
7. Beniuc V., Rusnac Gh. Conceptele i noiunile de baz ale diploma-
iei. Dicionar. Chiinu: Tipografia Central, 1998, p.57-58.
8. Burian A. Geopolitica lumii contemporane. Chiinu: Tipografia
Central, 2003, p.35.
9. / ..
: , II, 2000, .156.
10. Cozma A. Recunoaterea internaional a Republicii Moldova i
stabilirea relaiilor diplomatice cu statele lumii (1990-2001) // Analele tiini-
fice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria tiine socioumanistice.
Vol. III. Chiinu, 2002, p.148.
11. Poloz V., Buga O. Particularitile de dezvoltare economic a Repu-
blicii Moldova. Chiinu: Universitatea de Stat din Tiraspol, 1998, p.50.
12. Planul de Aciuni Uniunea EuropeanRepublica Moldova // Mol-
dova Suveran, 2005, 24 februarie,
www.europa.eu.int/comm/world/enp/paf/action-plans/Proposed-Action-Plan-
EU-Moldova.pdf


216

DIPLOMAIA CONTEMPORAN:
PROBLEME I TENDINE

Sfritul secolului XX i nceputul secolului XXI se caracterizea-
z prin schimbri radicale pe ntreaga planet. De pe harta lumii dispar
state ntregi, apar noi centre de influen naional i regional. Pe
prim-plan n lume este pus problema securitii internaionale i nai-
onale, care include factori militari, economici, informaionali, energe-
tici etc.
n acelai timp, s-au acutizat ameninrile, iar n cazul lurii unor
hotrri politice greite ar putea fi subminat serios securitatea inter-
naional care ar influena negativ asupra dezvoltrii stabile a relaiilor
internaionale.
Caracteriznd n ntregime coninutul i perspectivele situaiei in-
ternaionale la momentul actual, putem spune c este determinat de
dou tendine: pe de o parte, se fac eforturi de a stabili o lume unipolar
bazat pe dominaia unui stat mare i puternic sau a unui grup de state
dezvoltate puternic, att din punct de vedere economic, ct i militar,
care tinde s soluioneze problemele-cheie n politica mondial de pe
poziiile de for, iar aceasta nseamn asigurarea intereselor proprii pe
contul altor popoare i naiuni; pe de alt parte, exist tendina de a for-
ma o lume multipolar bazat pe egalitatea popoarelor i naiunilor, asi-
gurarea balanei de interese naionale a statelor i realizarea principiilor
i normelor de baz ale dreptului internaional.
Totodat, comunitatea contemporan sufer transformri social-
economice, culturale i politice adnci condiionate de procesele glo-
balizrii. Formarea unei comuniti globale interdependente transfor-
m toi subiecii colaborrii internaionale din concureni n parteneri.
n acelai timp, ncadrearea n mas a diferitelor state i popoare n
procesele internaionale de procedur i de schimb pun problema dis-
tribuirii i redistribuirii resurselor mondiale pe nou, care n principiu
pstreaz statutul naional de stat.
Creterea necesitii de resurse, pe de o parte, epuizarea rezerve-
lor, pe de alt parte, impune problema accesului la ele n aspect poli-
tic, condiionnd ncordri ntre state [5].
n aceste condiii, un rol important n aprarea intereselor state-
lor lumii n politica lor extern i revine serviciului diplomatic, care,
217

traversnd toate etapele dezvoltrii umane, a cptat un caracter cu
mult mai deschis i mai specializat comparativ cu serviciul diploma-
tic din trecut.
Principiul de baz al diplomaiei actuale este cel oportun i inclu-
de n sine diplomaia preventiv, analiza imediat i aprecierea eveni-
mentelor, metodologia soluionrii conflictelor aprute n diferite do-
menii. Toate acestea presupun folosirea n mare msur a mijloacelor
de informare n mas, tehnologiilor nalte, orientarea spre economie,
comer, activitatea financiar etc.
Comparativ cu perioada precedent, a crescut numrul pro-
blemelor care stau la ordinea zilei pe arena internaional i influ-
eneaz asupra activitii diplomatice. Printre ele pot fi enumerate:
soluionarea problemelor controlului asupra armamentului, securi-
tii, energiei atomice, mediului ambiant, sntii, tehnologiilor
moderne, asigurrii cu energie; asigurarea cu ap potabil; impl i-
carea pe larg a diplomaiei n timpul ntlnirilor la nivel nalt; ori-
entarea spre diplomaia multilateral n cadrul organizaiilor i
conferinelor internaionale; folosirea tot mai larg a specialitilor
i experilor n timpul negocierilor, includerea unui numr tot mai
mare de ministere i instituii; creterea rolului mijloacelor inter-
naionale de informare n mas n calitate de participani nemijl o-
cii ai proceselor politice. Toate acestea acioneaz direct asupra
diplomaiei contemporane care trebuie s activeze n corespundere
cu realitatea.
Una dintre tendinele internaionale care devine tot mai actual
este descompunerea statelor mari i apariia unui numr impuntor de
state mici care devin membri ai ONU i altor organizaii internaiona-
le. Se presupune c la sfritul secolului XXI vor exista aproximativ
300 membri ai ONU.
Amplificarea activitii diplomaiei statelor n curs de dezvoltare
i creterea numrului de state mici n cadrul Adunrii Generale a
ONU au schimbat tot spectrul problemelor examinate de ONU i alte
organizaii internaionale. Paralel cu aceasta, o influen crescnd o
are grupul celor 8 state mari i dezvoltate, printre care sunt i membrii
Consiliului de Securitate ai ONU. Criza financiar global a condiio-
nat necesitatea formrii unei noi grupri de state (grupul celor 20),
care trebuie s caute cile de soluionare a acestei crize.
218

Apariia diferitelor blocuri i grupri de state nc pe timpul Rz-
boiului Rece, cum sunt NATO, SEATO, ASEAN, grupul 77, micarea
de nealiniere, grupul 24 i alte grupri regionale, precum i apariia
companiilor gigantice transnaionale, care au o influen semnificativ
asupra politicii externe a statelor, a contribuit esenial la decentraliza-
rea i fragmentarea sistemului internaional, complicnd elaborarea
noilor reguli de comportare internaional.
Pe msura creterii numrului de state mici, a companiilor tran-
snaionale, a organizaiilor interguvernamentale i nonguvernamenta-
le, devin tot mai complicate relaiile internaionale. Pe de o parte, are
loc centralizarea economic i politic, iar pe de alt parte, are loc de-
plasarea centrelor de influen spre megapolisuri i alte regiuni.
Toate acestea denot c diplomaii vor trebui s activeze n con-
diii complicate, cu diferite centre de putere, la diferite niveluri.
n acest sens menionm unele tendine care influeneaz asupra
activitii diplomatice cum ar fi influena dominant a SUA la etapa
actual i n viitorul apropiat. Dei criza global financiar a nceput
n SUA i are urmri negative nu numai pentru ea, dar i pentru lumea
ntreag, aceast ar se deosebete prin bazele sale economice i sta-
tale, prin activitatea efectiv a instituiilor statale.
Rolul Americii a fost dominant n sec.XX, iar avnd n vedere te-
ritoriul ei mare, rezervele zcmintelor, nivelul nalt al tiinei i teh-
nicii, atragerea specialitilor din alte ri, potenialul ei militar i insti-
tuiile efective ale puterii de stat, SUA va domina i n sec.XXI,
infuennd asupra politicii mondiale. n acelai timp, pe arena interna-
ional vor aprea noi centre de putere i n primul rnd China, Ru-
sia, India, America Latin. i rile islamice vor influena tot mai mult
asupra relaiilor internaionale, ameninnd Vestul, iar Europa va fi
numai unul dintre actorii care vor aciona pe arena internaional.
Aceasta va face ca statele care se afl n umbra SUA i depind de ea
s-i uneasc eforturile mpotriva SUA, care mai degrab vor suferi
eec, deoarece astfel de coaliii nu sunt trainice, partenerii lor fiind
nesiguri.
Aadar, diplomaii trebuie s fie permanent la curent cu eveni-
mentele care au loc n aceste ri, s analizeze coraportul de fore i s
comunice guvernelor despre starea de lucruri n aceste state.
219

Astzi are loc accelerarea procesului de globalizare a diferitelor
probleme. Statele lumii sunt puse n faa schimbrii politicii lor, reie-
ind din noua situaie, sau s se conformeze cu faptul de a se afla la
periferie. Se adncete diferena dintre statele bogate i cele srace. n
procesul globalizrii sunt descoperite neajunsuri n conducerea statelor
i corporaiilor, deoarece ele reacioneaz diferit la acest proces ce a
dat natere problemelor noi n care vor trebui s se implice diplomaii.
O problem ar fi, mai ales, accesul firmelor strine la pieele internai-
onale. Criza financiar a demonstrat ineficiena organizaiilor financi-
are FMI, BIRD etc. la etapa actual de a face fa acestei crize i a
nfptui controlul asupra capitalurilor, a elabora msuri de asigurare a
securitii financiare internaionale.
Serviciul diplomatic va ajuta statele n curs de dezvoltare s n-
ving problemele i obstacolele n dezvoltarea lor normal, punnd
n aplicare informaiile i noile tehnologii utilizate n statele dezvol-
tate care merg n pas cu cele mai performante realizri ale tiinei i
tehnicii.
Una dintre tendinele de baz ale etapei actuale este revoluiona-
rea mijloacelor de informare n mas, care asigur accesul populaiei
la cunoaterea evenimentelor ce au loc pe arena internaional.
Aceasta nseamn c vor putea lucra efectiv numai acei diplomai,
care vor ti cum s dirijeze torentele vaste de informaii, s le anali-
zeze, s le interpreteze astfel, nct aceast informaie s fie de folos
statului lor. Informaia este un instrument puternic pe care diplomaii
trebuie s-l foloseasc n mod adecvat n serviciu. Diplomaii trebuie
s fie pregtii n domeniul tehnologiilor informaionale moderne,
folosind informaiile obinute i evitnd dublarea lor prin alte mij-
loace de informaie.
Actualmente, are loc creterea permanent a numrului de turiti,
un flux tot mai mare de oameni se ndreapt n cltorii exotice i pri-
mejdioase, ceea ce nseamn c va crete posibilitatea confruntrii lor
cu teroritii, traficul de persoane, contactarea unor boli infecioase
necunoscute i toate acestea, bineneles, vor intensifica lucrul amba-
sadelor i consulatelor, care vor trebui s acorde mai multe servicii
cetenilor aflai n cltorii peste hotare.
Sunt deosebit de ngrijortoare la etapa actual schimbrile care
au loc n mediul ambiant, nteirea cataclismelor naturale: cutremure
220

puternice de pmnt, inundaii, secete, ridicarea nivelului mrilor
etc. Ca urmare, diplomaii vor fi nevoii s acioneze n condiii difi-
cile. n plus, noile descoperiri n domeniul tiinei i tehnologiilor
pun n faa diplomailor probleme importante i complicate din punct
de vedere etic.
Pe msura creterii populaiei, destrmrii statelor mari i aparii-
ei unui numr tot mai mare de state mici, crete i numrul de conflic-
te de ordin diferit. n viitorul apropiat una dintre cele mai dificile pro-
bleme va consta n soluionarea dilemei: ce este mai important res-
pectarea suveranitii statului sau dreptul de a se amesteca n afacerile
lui interne cu scopul aprrii drepturilor omului.
O problem grav care prezint un pericol serios pentru ntreaga
omenire este asigurarea omenirii cu ap potabil, energie, produse
alimentare. De acum apar astfel de conflicte din aceast cauz, iar so-
luionarea lor cere de la diplomai eforturi tot mai mari.
La etapa actual se acutizeaz extremismul religios. Religia este
un factor foarte important n viaa personal, social i statal. Ea joa-
c un rol important n istoria popoarelor i a culturii lor spirituale. Pe
msura creterii numrului oamenilor marginalizai, crete i influena
diferitelor secte care fgduiesc salvarea de la diferite fenomene, pre-
cum i a globalizrii. Ca rezultat, ele vor avea o susinere tot mai ma-
re; prin urmare, diplomaii i ambasadele tot mai des vor deveni obiec-
tele de atac ale extremitilor religioi i teroritilor.
Reieind din cele expuse, concluzionm c esena diplomaiei att
la etapa contemporan, ct i n viitor se va schimba. ns unele funcii
de baz vor rmnea n vigoare ntr-o perspectiv mai ndelungat.
Aadar, aceste funcii sunt: explicarea politicii statului pe care l
reprezint ntregii societi din statele unde se afl misiunea diploma-
tic; alctuirea drilor de seam i aprecierea politicii statelor respec-
tive; susinerea activitii comerciale; nfptuirea diplomaiei comerci-
ale; coordonarea intereselor diferitelor organizaii; susinerea relaiilor
bilaterale prieteneti; ajutorul n elaborarea politicii statale; funciile
reprezentative; conducerea ambasadelor n condiiile schimbrii rapide
a situaiei: ajutorul n susinerea sistemelor i normelor internaionale.
n secolul XXI, sarcinile principale ale diplomailor vor rmnea
aceleai: clarviziunea politic i aprecierea corect a evenimentelor
din ara respectiv. Aceste aprecieri vor include drile de seam referi-
221

toare la anumite evenimente, analiza perspectivelor i tendinelor de
lung durat, mai ales a iniiativelor politice, reflectarea relaiilor bila-
terale, determinarea posibilitii apariiei diferitelor modele, tendine,
procesul dezvoltrii posibile a evenimentelor din ara i regiunea res-
pectiv.
Astfel de sarcini sunt importante ntotdeauna, dei mijloacele de
informare n mas au luat asupra lor sarcina de a comunica noutile
curente. Din acest punct de vedere, transmiterea informaiei de ctre
diplomai nu trebuie s concureze cu mijloacele de informare n mas,
dar s completeze comunicrile lor cu o analiz mai profund a per-
spectivelor de dezvoltare a evenimentelor.
Confidenialitatea, perspectivele de lung durat i comportarea
precaut, asigurarea comunicrilor nentrerupte, specificul negocieri-
lor pot fi asigurate numai respectnd regulile de lucru ale diplomaiei
asupra creia influeneaz trei factori principali: rzboaiele i conflic-
tele, evoluia statelor i dezvoltarea tiinei i tehnologiilor noi.


Bibliografie selectiv:

1. / . .. . :
, 2002.
2. . //
. 1999. 11.
3. . : -
// . 2008. 7.
4. C.
// . 2008. 10.
5. . // .
2004. 1.
6. . o I . //
, 2006. 576 p..
7. T. K // -
. 2005.
8. //
. 2002. 2.
9. - //
. 2003. 7.
222

ACTIVITATEA DIPLOMATIC
N PREVENIREA CONFLICTELOR
I GESTIONAREA CRIZELOR INTERNAIONALE

Crizele i conflictele sunt pri componente ale peisajului interna-
ional, indiferent de perioada istoric ori actorii implicai. Crizele i
conflictele apar frecvent n interaciunile internaionale, de asemenea,
i n dezbaterile referitor la natura i caracteristicile unei posibile pci
democratice.
Prin urmare, dei exist viziuni variate cu privire la unele subiec-
te sau a unor interese particulare, divergenele sunt inerente civilizaiei
umane i vor fi prezente ntotdeauna n relaiile internaionale.
Crizele i conflictele sunt nite mecanisme de transformare a inte-
raciunilor internaionale. Aceste mecanisme i-au gsit reflectare n
studiile istorice. Drept exemplu pot servi cele dou rzboaie mondiale,
care pot fi considerate drept referine privind modalitile de aciune
pe plan internaional.
Relaiile internaionale pot fi modificate permanent din cauza
unor crize de mici proporii, ct i a unor conflicte armate de mare
amploare. Drept exemplu servesc situaiile tensionate din Orientul
Mijlociu i America Latin.
Concomitent, crizele i conflictele se rsfrng direct asupra popu-
laiei civile. De exemplu, n 1999 peste douzeci de milioane de per-
soane au fost afectate de conflicte violente. Aceste conflicte au generat
aproape cinci milioane de refugiai, inclusiv peste un milion prove-
neau din Angola, aproximativ 850.000 din Kosovo, 750.000 din Eri-
treea i Etiopia, 555.000 din Timorul de Est i 200.000 din Cecenia. n
2005, numrul refugiailor la nivel global ajunsese la peste 12 milioa-
ne din care peste 4 milioane de palestinieni.
Acestea sunt argumente care denot c este necesar gestionarea
crizelor i a conflictelor ca una dintre cele mai importante preocupri
n domeniul teoriei relaiilor internaionale. Studierea lor este semnifi-
cativ n contextul internaional actual, cnd ameninrile, pericolul
pentru societate au devenit mai complexe i mai evidente fa de cele
din secolul trecut. Au aprut noi tipuri de tensiuni, crize i conflicte de
intensitate sczut, implicnd confruntri etnice, latente pentru o pe-
rioad ndelungat.
223

Astfel, la nceputul anilor 90, majoritatea conflictelor erau con-
siderate etnice. n prezent, noile conflicte au la baz interesele private,
percepiile, inegalitatea etc.
Atacurile teroritilor de la 11 septembrie 2001 n SUA au consti-
tuit principala ameninare a securitii internaionale contemporane.
S-a constatat c proliferarea terorismului depinde i de alte probleme
cum ar fi schimbarea climei, competiia pentru resurse, remilitarizarea
la scar global i aprofundarea diferenelor dintre regiunile bogate i
srace ale lumii.
Pentru a rspunde acestor provocri, sunt necesare noi abordri.
Prevenirea conflictelor i gestionarea crizelor contemporane necesit
noi strategii i instrumente. Criza reprezint una dintre etapele dezvol-
trii conflictelor, momentul n care ncepe escaladarea lor.
La etapa actual, se accept ideea c n toate societile umane
exist conflicte i ele sunt legate de schimbrile sociale. Conflictele nu
pot fi negative, nici pozitive. Important este modul de gestionare. Sunt
necesare noi soluii la anumite probleme i de stimulare a activitii
umane. Prevenirea conflictelor i gestionarea crizelor reprezint o di-
recie de cercetare i a practicii care ncearc s identifice situaiile de
criz, precum i conflictele curente ori poteniale n vederea diminu-
rii efectelor lor negative. Reieind din acest scop, sunt elaborate in-
strumente de analiz i aciune pentru a preveni, a reglementa sau a
transforma situaiile de criz ori conflictele. n tiina privind relaiile
internaionale, prevenirea conflictelor i gestionarea crizelor este un
domeniu interdisciplinar, care are drept scop prevenirea conflictelor
violente pe arena internaional.
Managementul conflictelor se bazeaz pe teoria conflictelor i
studiile de pace i include etape distincte n procesul de gestionare
cum ar fi: prevenirea, aplanarea conflictelor, aciuni privind menine-
rea pcii i dezvoltarea social postconflict. Primul pas n soluionarea
conflictelor este nelegerea mecanismelor care condiioneaz declan-
area lor. Cele mai utilizate instrumente sunt cartografierea ca metod
de analiz i prognoz a conflictelor, cercetarea participativ, ca me-
tod de analiz i intervenie n conflicte, i dezvoltarea comunitar,
ca metod de intervenie pentru prevenirea situaiilor conflictuale.
Cartografierea conflictelor se efectueaz prin analiza documente-
lor. Pentru a soluiona un conflict, este necesar nelegerea istoricului,
224

contextului i dinamicii de desfurare, precum i cunoaterea actori-
lor implicai.
La etapa contemporan cel mai utilizat set de metode de preveni-
re a conflictelor i gestionare a crizelor sunt strategiile privind pacea.
n 1992, Secretarul general al ONU, Boutros Boutros-Ghali a menio-
nat sarcinile ONU n prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor i
meninerea pcii internaionale. Ele prevedeau o serie de strategii cu
privire la diplomaia preventiv, precum i la nfptuirea i consolida-
rea procesului de pace. Aceast perspectiv a fost recunoscut ca cea
mai util pentru intervenia n conflictele internaionale.
Strategia principal se referea la aciunile politice, economice
sau militare ntreprinse de prile cointeresate pentru a evita tran-
sformarea unei crize ntr-un conflict violent de amploare. Astfel, in-
terveniile internaionale n gestionarea conflictelor la etapa incipien-
t aveau scopul de a stagna dezvoltarea elementelor de violen.
Aceast idee i-a gsit reflectare nc n materialele Congresului de
la Viena din 1815 i prezentat ca principiu major al Cartei Naiunilor
Unite, iar dup ncheierea Rzboiului Rece a devenit o prioritate n
relaiile internaionale.
n Agenda pentru Pace (1992) a ONU au fost identificate 5 in-
strumente pentru a pune n practic diplomaia preventiv. Ele se re-
duc la urmtoarele: 1) msuri pentru crearea unui climat de ncredere;
2) crearea i dezvoltarea reelelor de informare i prognoz; 3) nfiin-
area de misiuni pentru stabilirea faptelor; 4) desfurri preventive de
trupe; 5) formarea zonelor demilitarizate. Pn a decide ce aciuni tre-
buie ntreprinse, e necesar s fie bine conturat n ce context se desf-
oar conflictul, iar rolul decisiv n aceste situaii, adic, n prevenirea
conflictelor, le revine mijloacelor diplomatice.
Principalii actori care desfoar aceast strategie sunt reprezen-
tanii diplomatici, precum i liderii politici, militari i spirituali impli-
cai n activiti oficiale i formale.
Acestea aparin categoriei cunoscute n literatura de specialit a-
te ca diplomaie de tipul I, prezentat mai larg alturi de celelalte
tipuri II i III.
Pentru strategia de stabilizare a conflictului se nscriu o serie de
caracteristici: misiuni de stabilire a faptelor, negociere, mediere etc.,
pn la msuri mai constrngtoare ca sancionarea i arbitrajul.
225

Strategia indicat este util pentru excluderea violenelor i pen-
tru semnarea unui acord politic cu caracter permanent dup ncetarea
ostilitilor.
Concomitent, ea prezint o viziune foarte restrns asupra con-
flictelor i implicit asupra pcii, care este conceptualizat n mod ne-
gativ, ca absen a tensiunilor violente.
O astfel de abordare a gestionrii conflictelor nu este suficient
pentru reconcilierea i justiia social. Un rol aparte i revine soluio-
nrii conflictelor. Aceast abordare se refer la strategiile de ncheiere
definitiv a conflictelor. Printre prioritile de baz sunt excluderea
elementelor de violen direct cultural sau structural, iar printre
activitile de facilitare i consultare enumerm discuiile, mesele ro-
tunde.
Actorii implicai n negociere aparin tipului II de diplomaie,
adic sunt, de regul, membri influeni din punct de vedere politic. Ei
pot fi intermediari oficiali-negociatori profesioniti sau lideri ai mic-
rilor politice, membri ai Parlamentului, jurnaliti etc.
Astfel de activiti pot derula concomitent cu cele desfurate de
I tip de diplomaie, dar se adreseaz unui alt grup-int.
Soluionarea conflictelor este o abordare mai avantajoas. Aceas-
t strategie permite o mai bun comunicare i cooperare ntre prile
aflate n conflict. Se stabilete o mai mare ncredere.
Totui, dei poate facilita soluionarea conflictelor ntr-un context
mai larg dect o face strategia de stabilizare, ea nu poate soluiona
conflictul ntru totul, pentru c nu ia n considerare factorii structurali
care conduc la declanarea conflictelor.
Strategia de transformare a conflictelor i propune s modifice
natura conflictelor astfel, nct s contribuie la o rezolvare pozitiv a
acestora.
n aciunile de gestionare a conflictelor sunt implicai actori apar-
innd tipului III de diplomaie ca, de exemplu, organizaiile nongu-
vernamentale locale sau internaionale care apr drepturile omului
sau care ofer asisten umanitar.
Astfel, toate cele trei abordri generate de teoria conflictelor
stabilizarea, soluionarea i transformarea sunt cunoscute n literatu-
ra de specialitate drept Triada Reimann, ca urmare a sistematizrii
efectuate de Reimann (2004).
226

Aceste i alte 3 tipuri de diplomaie trebuie nelese ca forme
complementare de intervenie.
ns, strategiile evideniate din perspectiva studiilor privind pacea
sunt cel mai utilizat set de metode de gestionare a conflictelor.
Secretarul general al ONU Boutros Boutros-Ghali a formulat
principiile acestora n raportul su din 1992 O agend pentru pace,
acordnd atenie ntririi capacitilor ONU n scopul gestionrii con-
flictelor, meninerii i consolidrii procesului de pace. Raportul pro-
punea o serie de strategii cu privire la nfptuirea, meninerea i con-
solidarea procesului de pace.
Strategia de prevenire a crizelor i a conflictelor se refer la aci-
uni politice, economice sau militare n scopul de a evita transformarea
unei crize ntr-un conflict violent de amploare. Interveniile internaio-
nale au rolul de a gestiona conflictele n formele lor incipiente. Dup
ncheierea Rzboiului Rece ele au devenit o prioritate n relaiile in-
ternaionale.
Este cunoscut c pn a decide ce aciuni trebuie ntreprinse, e
necesar a identifica contextul n care se desfoar conflictul, natura,
cauzele i dinamica lui.
Aceast abordare viza n special prevenirea conflictelor prin mij-
loace strict diplomatice. Aceasta se concentreaz tot mai mult asupra
interveniilor structurale. n literatura de specialitate sunt elaborate
mai multe clasificri ale aciunilor diplomatice preventive.
Strategia de consolidare a pcii este similar strategiei de tran-
sformare a conflictelor. Strategia de consolidare include cele trei
abordri ale teoriei conflictului care este dezvoltat de actori apar-
innd tuturor celor trei tipuri de diplomaie. Astfel, consolidarea
s-ar manifesta la trei niveluri, fiecare punnd n legtur o abordare
a teoriei conflictului i un tip de diplomaie (stabilizarea conflict e-
lor tipul I; soluionarea conflictelor tipul II; transformarea con-
flictelor tipul III).
Abordrile din cadrul teoriei conflictelor pot fi legate simultan de
mai multe tipuri de diplomaie. n 1992 Secretarul general al ONU
Boutros Boutros-Ghali a evideniat rolul ONU n asigurarea pcii i
securitii internaionale, precum i 4 strategii de aciune n acest scop
(diplomaia preventiv, meninerea pcii, reconcilierea i consolidarea
procesului de pace).
227

Este cunoscut c diplomaia preventiv constituie o parte impor-
tant, dar nu o prioritate a Agendei pentru pace (ONU, 1992). Cu toate
acestea, ncepnd cu mijlocul anilor 90, dup ce s-a nregistrat o cre-
tere evident a numrului de conflicte interstatale i o schimbare n
disputele tradiionale, problematica prevenirii crizelor internaionale a
devenit un subiect major de dezbatere i o preocupare politic real.
n aceste condiii, ONU dispune de unele avantaje, inclusiv de a
aciona la nivel global, de a folosi mecanismele flexibile n orice parte
a lumii, de a coordona n cadrul Consiliului de Securitate un sistem de
agenii specializate, programe de asisten i instrumente financiare,
de asemenea, legitimitatea Secretarului general al ONU.
Pe de alt parte ONU, n cadrul su se confrunt cu unele pro-
bleme, uneori fiind limitat eficiena organizaiei. Carta Naiunilor
Unite prezint unele tensiuni nesoluionate ntre principiile drepturilor
omului i cel al suveranitii statelor.
Din aceste considerente, diplomaia preventiv a ONU a acceptat
msuri specifice fiecrui caz separat.
Un rol deosebit, de rnd cu ONU, n gestionarea conflictelor, le
revine i organizaiilor regionale, precum UE, OSCE, OSA etc. n Eu-
ropa, cea mai avansat organizaie sub aspectul diplomaiei preventive
este OSCE, care dispune de un Centru pentru prevenirea conflictelor,
de un nalt Comisariat pentru minoriti naionale i de misiuni de te-
ren cu atribuii n monitorizarea unor zone de tensiuni, stabilirea fapte-
lor de intervenie structural.
n prezent, i Uniunea European, prin intermediul politicii ex-
terne i de Securitate Comun (PESC) utilizeaz astfel de principii i
instrumente.
n acest scop, n 2001 a fost nfiinat Uniunea de prevenire a
conflictelor n cadrul Comisiei Europene.
Astfel, diplomaiei, n general, i celei preventive, parial, i revi-
ne un rol deosebit n gestionarea conflictelor i crizelor internaionale.


Bibliografie selectiv:

1. Keohane Robert O., Joseph S. Nye. Transnational Relations and
World Politics, Harward University Press, Cambridge. 1971; Keohan, Robert
228

O. Power and Governance in a Partiality Globalized World Routledge, Lon-
don, New York, 2002.
2. Russet Bruce. Grasping the Democratic Peace; Principles for a Post-
Cold War World, Princeton Univerity Press. Princeton, 1993.
3. Benson Micelle, Jacek Kugler. Power Parity, Democracy, and the
severity of Internal Violence // The journal of Conflict Resolution, Vol II,
nr.2, 1998, p.196-209.
4. UNCHR. Refugees and others of concern to UNCHR: 1999
Statisctical Overview, Geneva, 2000 (http//www.unchr.org).
5. UNCHR. Global Refugee Trends; Statistical Overview of
populations of Refugees. Geneva, 2006. (http//www.unchr.org).
6. Holsti Kalevi. Peace and War; Armed conflicts and the international
order, Yale Univerisity Press. New Heaven, 1991.
7. Ghica L.A., Zulean M. Politica de securitate naional. Concepte, in-
stituii, procese. Iai: Polirom, 2007, p.224.
8. Vduv Gh., Dinu U. t. Crizele politico-militare ale nceputului de
mileniu. Bucureti, 2005.


229

ROLUL SERVICIULUI DIPLOMATIC AUTOHTON
N DEZVOLTAREA POTENIALULUI COMUNITII
MOLDOVENILOR PLECAI PESTE HOTARE

La ora actual, prioritatea politicii externe de integrare european
a fost reactualizat prin promovarea msurilor de aprare a drepturilor
cetenilor care muncesc peste hotare. n alocuiunea din cadrul semi-
narului de politici privind diaspora i dezvoltarea rii de batin (10-
11 aprilie 2008), eful misiunii OIM n Moldova, Martin A.Wyss, a
evideniat preocuparea Guvernului Republicii Moldova pentru asigu-
rarea coerenei dintre agendele migraiei i dezvoltrii prin promova-
rea programelor i msurilor politice de consolidare a relaiilor dintre
migrani i ara de origine. Astfel, Guvernul Republicii Moldova n-
cearc s atrag potenialul migranilor i a comunitilor de peste ho-
tare la dezvoltarea durabil a rii. Cadrul legal al msurilor de mana-
gement a comunitilor de peste hotare ale Guvernului Republicii
Moldova include urmtoarele documente de politici:
1. Programul de aciuni pentru susinerea persoanelor originare
din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldove-
neasc) pe anii 2006-2009, aprobat prin HG nr.809 din 10 iulie 2006.
2. Regulamentul privind susinerea financiar a activitilor de
pstrare a identitii naional-culturale a persoanelor originare din Re-
publica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldoveneasc),
aprobat prin HG nr.1521 din 29 decembrie 2007.
3. Planul naional de aciuni pentru anul 2008 privind protejarea
cetenilor Republicii Moldova aflai peste hotare, aprobat prin HG
nr.94 din 4 februarie 2008.
4. Planul de aciuni pentru anul 2008 privind promovarea intere-
selor cetenilor moldoveni din Italia.
1. Prin decizia Guvernului Republicii Moldova, responsabil pen-
tru monitorizarea nfptuirii Programului de aciuni pentru susinerea
persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hota-
re, este Biroul relaii interetnice care anual informeaz Guvernul des-
pre procesul de implementare. Programul de aciuni a cuprins ase
domenii prioritare de activitate pentru perioada 2006-2009:
- protecia drepturilor persoanelor originare din Republica
Moldova, domiciliate peste hotare, n cadrul relaiilor internaionale
230

i interstatale include 14 aciuni printre care cele mai importante sunt:
ac.4 iniierea, semnarea i realizarea acordurilor bilaterale interguver-
namentale i interministeriale, avnd drept scop satisfacerea intereselor
naional-culturale i sociale ale persoanelor originare din RM; ac. 11
promovarea intereselor persoanelor n cadrul activitii comisiilor inter-
guvernamentale comercial-economice, colaborrii tehnico-tiinifice i
umanitare dintre Republica Moldova i alte state; ac.12 intensificarea
activitii misiunilor diplomatice ale RM acreditate n alt ri n domeni-
ul susinerii persoanelor originare din RM;
- educaia i instruirea cadrelor didactice include 11 diverse
aciuni printre care am putea evidenia cele mai importante: ac. 16
alocarea unui anumit numr de burse de studii n Republica Moldova
pentru persoanele originare din RM, n conformitate cu prevederile
acordurilor bilaterale; ac.20 acordarea, conform legislaiei n vigoa-
re, a suportului metodico-didactic i asigurarea cu materiale didactice
la limba, istoria i cultura moldoveneasc a colilor duminicale, insti-
tuite n rile de reedin de ctre organizaiile obteti; ac.25 con-
tribuirea la organizarea, pe baz de reciprocitate, n perioada vacanei
de var (iarn), a odihnei copiilor din diaspora moldoveneasc n Re-
publica Moldova i a copiilor din Moldova n rile de reedin a di-
asporei moldoveneti;
- pstrarea i promovarea culturii, limbii i tradiiilor moldo-
veneti include 14 aciuni care contribuie la organizarea n rile de
reedin a srbtorilor naionale ale RM (Limba noastr i Ziua repu-
blicii), desfurarea zilelor culturii RM; ac.38 distribuirea, prin in-
termediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, a crilor,
revistelor i a produciei audiovizuale n vederea promovrii culturii
naionale n rndurile reprezentanilor diasporei moldoveneti;
- susinerea organizaiilor etnoculturale ale persoanelor ori-
ginare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, s-a
manifestuat n baza a 15 diverse aciuni care includ susinerea proce-
selor de structurare a diasporei moldoveneti prin fondarea organiza-
iilor obteti n conformitate cu legislaia rilor de reedin (ac.40),
stabilirea i dezvoltarea relaiilor de colaborare cu asociaiile obteti
din Europa Occidental, SUA, Canada etc., organizarea n anii 2004,
2006, 2008 a Congresului persoanelor originare din Republica Mol-
dova, domiciliate peste hotare; ac.50 acordarea suportului practic i
231

metodic privind organizarea i desfurarea n rile de reedin a
festivalurilor, conferinelor, seminarelor i a expoziiilor; ac.51-54
asigurarea, conform prevederilor legale, a bibliotecilor din cadrul or-
ganizaiilor obteti cu literatur privind creaia popular, cu atributele
simbolicii de stat, costume naionale, accesul la presa periodic din
Republica Moldova;
- protecia social i susinerea activitilor comercial-
economice se bazeaz pe trei aciuni principale: prestarea serviciilor
cetenilor Republicii Moldova aflai peste hotare de eliberare a acte-
lor de identitate, a certificatelor din Registrul de stat al populaiei,
examinarea materialelor privind problemele de cetenie sau cererilor
privind stabilirea cu traiul permanent n strintate; susinerea oameni-
lor de afaceri n procesul de promovare a produciei fabricate n Mol-
dova pe pieele rilor de reedin; acordarea serviciilor de asisten
juridic i informaional cetenilor aflai n regiunea Odesa, prin in-
termediul .S. Registru, cu sediul n or.Odesa;
- susinerea informaional i mass-media include 9 aciuni
orientate spre stabilirea unei comunicri mai eficiente ntre mass-
media din Republica Moldova i diaspora moldoveneasc din strin-
tate n vederea consolidrii imaginii pozitive a Republicii Moldova,
inaugurarea transmisiunii prin satelit a programelor televizate interna-
ionale, totodat, restabilirea transmisiunii programelor Departamentu-
lui radio internaional de la emitoare de unde scurte (ex., lansarea
ciclurilor radio pentru informarea membrilor diasporei moldoveneti
despre viaa social-politic, economic i cultural din Republica
Moldova); crearea paginii-web pentru diaspora moldoveneasc
(www.diaspora.md).
2. n 2007, Guvernul Republicii Moldova aprob Regulamentul
privind susinerea financiar a activitilor de pstrare a identitii na-
ional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domi-
ciliate peste hotare, iar mijloacele financiare se vor prevedea n Legea
bugetului de stat anual, ncepnd cu anul 2008. n conformitate cu
prevederile Regulamentului, mijloacele financiare din bugetul de stat
sunt alocate pentru finanarea programelor i aciunilor organizate de
asociaiile obteti ale diasporei moldoveneti n colaborare cu autori-
tile administraiei publice centrale i locale ale Republicii Moldova.
Mijloacele financiare au urmtoarele destinaii:
232

- procurarea simbolurilor de stat ale RM, obiectelor de art deco-
rativ-aplicat, literaturii despre arta popular, manualelor, manualelor
metodice, dicionarelor, casetelor audio-video ale operelor muzicale,
filmelor, spectacolelor teatrale;
- acoperirea cheltuielilor pentru organizarea congreselor persoane-
lor originare din Republica Moldova, participarea delegaiilor de creaie
ale copiilor (pn la 20 persoane) la aciuni culturale, editarea literaturii
i materialelor consacrate problemelor diasporei moldoveneti;
- susinerea financiar a activitilor colilor duminicale fonda-
te de ctre asociaiile obteti, desfurarea festivalurilor, conferine-
lor, seminarelor, expoziiilor i altor activiti n rile de reedin,
abonarea i distribuirea ediiilor periodice ale Republicii Moldova.
Conform dispoziiei finale a documentului de politici, responsabilita-
tea privind utilizarea mijloacelor financiare pentru susinerea activitilor
de pstrare a identitii culturale revine Biroului relaii interetnice. n
componena Consiliului de administrare a mijloacelor financiare intr
reprezentanii Biroului relaii interetnice, Ministerului Afacerilor Externe
i Integrrii Europene (Direcia drept i relaii consulare, Departamentul
afaceri consulare); Direcia finanele n nvmnt, cultur i tiin a
Ministerului Finanelor; aparatul Guvernului; Direcia general strategie
i dezvoltare a Ministerului Culturii i Turismului; Centrul etnologie al
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de tiine a Moldovei.
3. Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul naional de aciuni
pentru anul 2008 privind protejarea cetenilor Republicii Moldova aflai
peste hotare n scopul crerii condiiilor necesare pentru aprarea dreptu-
rilor i intereselor cetenilor. Planul de aciuni include 24 de aciuni dife-
rite cum ar fi: crearea mecanismelor privind informarea cetenilor Repu-
blicii Moldova despre pericolele de cltorie n anumite ri (instabilitatea
politic intern, nivelul criminalitii, ameninri climaterice etc.); identi-
ficarea companiilor juridice sau ONG care ar acorda asisten juridic
cetenilor Republicii Moldova aflai peste hotare; crearea mecanismelor
de nregistrare i examinare a plngerilor cetenilor Republicii Moldova
pe marginea nclcrii drepturilor sale peste hotare; organizarea ntreve-
derilor bilaterale cu autoritile centrale strine, organizaii internaionale
n domeniul adopiilor internaionale i cu familiile adoptatoare; ncheie-
rea acordurilor bilaterale privind procedura de repatriere i protecie a
copiilor abandonai de prini n afara rii; ntreprinderea aciunilor pri-
233

vind modificarea legislaiei i crearea mecanismelor n vederea acordrii
pensiilor cetenilor Republicii Moldova domiciliai permanent n strin-
tate; facilitarea procedurilor de obinere a documentelor de identitate din
sistemul naional de paapoarte; monitorizarea programelor de angajare
temporar n cmpul muncii n strintate; consolidarea i dezvoltarea
relaiilor dintre autoritile Republicii Moldova i cu cele similare din
statele-tere n vederea protejrii drepturilor i intereselor cetenilor Re-
publicii Moldova aflai peste hotare; dezvoltarea colaborrii cu organiza-
iile internaionale guvernamentale i nonguvernamentale n domeniul
protejrii drepturilor cetenilor; intensificarea dialogului politic n vede-
rea semnrii acordurilor bilaterale privind acordarea asistenei juridice n
domeniul civil i penal ntre Republica Moldova i rile de destinaie a
emigranilor. Controlul executrii acestei hotrri a fost pus n sarcina
Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene.

Activitatea serviciului diplomatic autohton privind dezvoltarea
comunitii moldovenilor n Portugalia: studiu de caz
Relaiile bilaterale dintre Republica Moldova i Portugalia au n-
registrat o anumit evoluie care a fost analizat complex n ceea ce
privete dezvoltarea potenialului uman al comunitii moldovenilor
care muncesc n Republica Portughez. Discutnd n cadrul disciplinei
Analiza politic a relaiilor internaionale despre relaiile bilaterale
dintre Republica Moldova i Republica Portughez, am constatat c
studenii de la specialitatea Relaii internaionale percep Portugalia ca
ar unde muncesc la negru muli ceteni din Republica Moldova i
locul unde s-a desfurat campionatul european la fotbal (12 iunie4
iulie 2004). Golurile tiinifice n procesul de formare profesional a
specialitilor n domeniul relaiilor internaionale cu privire la dinami-
ca relaiilor bilaterale dintre Republica MoldovaPortugalia au consti-
tuit un alt motiv pentru a efectua studiul pe teren.
Conform datelor Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Euro-
pene al Republicii Moldova, Republica Portughez a recunoscut inde-
pendena Republicii Moldova la 7 decembrie 1992, iar relaiile diplomati-
ce au fost stabilite ncepnd cu 10 februarie 1993. Aproximativ 7 ani
(19932000) ntrebarea privind dezvoltarea relaiilor diplomatice directe
dintre Republica MoldovaRepublica Portughez a lipsit din agendele
politicii externe ale ambelor pri. Aceasta o dovedete analiza desfur-
234

rii ntlnirilor bilaterale dintre reprezentanii oficiali ai Republicii Moldo-
va i Portugalia. ncepnd cu luna august 2000, n circumscripia Lisabo-
na i-a nceput activitatea Fernando Jorge Amado Monteiro, consulul
onorific al Republicii Moldova n Portugalia. ns problemele cetenilor
din Republica Moldova erau soluionate la ambasada Republicii Moldova
n Frana, deoarece coordonarea relaiilor bilaterale cu Portugalia, prin
cumul, se fcea la Paris. n perioada menionat efi ai misiunilor diplo-
matice au fost Mihai Popov (din martie 2000 pn n anul 2003), An-
drei Negua (2004-2006).
Desfurarea ntlnirilor dintre reprezentanii oficiali ai Republi-
cii Moldova i Portugalia denot o conlucrare pasiv bilateral n di-
verse domenii sociale, culturale, economice i politice (tab. 1, 2).

Tabelul 1
Principalele vizite diplomatice ale oficialitilor din
Republica Moldova n Portugalia
Luna, anul
Ianuarie, 2007 Vizita de lucru la Lisabona a lui Andrei Stratan, vice-
prim-ministru, ministrul afacerilor externe i integr-
rii europene al Republicii Moldova
Noiembrie, 2001

Vizita de lucru la Lisabona a lui Nicolae Dudu, mi-
nistrul afacerilor externe al Moldovei
Mai, 1995 Vizita la Lisabona a lui Mihai Popov, ministrul aface-
rilor externe al Moldovei

Tabelul 2
Principalele vizite diplomatice ale oficialitilor din Republica
Portughez n Republica Moldova
Anul, luna
25-26 martie,
2002

Vizita la Chiinu a lui Jaime Gama, ministrul aface-
rilor externe al Portugaliei, n calitate de ef al dele-
gaiei OSCE, Portugalia deinnd dosarul Republicii
Moldova la OSCE.
30-31 mai, 2001

Vizita la Chiinu a lui Jaime Gama, ministrul aface-
rilor externe al Portugaliei, n calitate de ef al dele-
gaiei OSCE, Portugalia deinnd dosarul Republicii
Moldova la OSCE.
22-23 septembrie,
2000
Vizita de lucru la Chiinu a lui Jaime Gama, minist-
rul afacerilor externe al R.Potrugheze.
235

Dei oficialitile de la Chiinu recunosc rolul important al Por-
tugaliei n Uniunea European i n relaiile transatlantice, din dinami-
ca schimbului de vizite oficiale observm c ele sunt efectuate peste 6
ani, ceea ce este insuficient, reieind din aspiraiile exprimate cu privi-
re la integrarea n spaiul european i numrul semnificativ de ceteni
care muncesc n Portugalia.
Cu o ntrziere de aproximativ 11 ani, abia la 15 ianuarie 2006, la
Lisabona i-a nceput activitatea ambasada Republicii Moldova n
Portugalia
1
. eful misiunii diplomatice n Portugalia a fost desemnat
Mihai Camerzan, ambasador plenipoteniar i extraordinar. n activita-
tea ambasadei se nregistreaz problema personalului scriptic insufici-
ent, din lipsa resurselor financiare, innd cont de multiple solicitri
din partea cetenilor privind diferite probleme.
n interviul acordat ziarului Mayak Portugalii, cu ocazia mpli-
nirii unui an de activitate a ambasadei Republicii Moldova n Portuga-
lia, Mihai Camerzan a menionat c cetenii din Republica Moldova
sunt la fel de muncitori i educai, care au rmas devotai principiilor
i tradiiilor naionale. Cetenii din Republica Moldova particip activ
la dezvoltarea economiei i societii portugheze (traducerea autoru-
lui). Aceste aprecieri au fost confirmate n urma multiplelor ntreve-
deri ale lui Mihai Camerzan cu oficialitile din Portugalia. Scopul
principal al activitii ambasadei Republicii Moldova n Portugalia
este aprarea drepturilor cetenilor Republicii Moldova aflai n Por-
tugalia. n acelai timp, activitatea ambasadei urmrete i alte priori-
ti: consolidarea diasporei moldoveneti, promovarea culturii molda-
ve n Portugalia.
Analiznd alocuiunea lui Mihai Camerzan ctre cetenii Republi-
cii Moldova care se afl n Portugalia, am evideniat caracterul complex
i durabil al relaiilor rii de batin cu membrii diasporei de peste ho-
tare. Dintr-un punct de vedere, oficialitile de la Chiinu, prin inter-
mediul ambasadorului, transmit mesajul cu privire la mbuntirea cli-
matului investiional i a condiiilor pentru activitatea antreprenorial,
astfel, ndemnnd cetenii s se rentoarc n ar i s contribuie la

1
Adresa juridic a Ambasadei Republicii Moldova n Republica Portughez este:
str. Goncalo Velho Cabral, 30-31 a, 1400-188, Lisabona, tel. (+ 351) 213 009 064,
fax. (+ 351) 213 009 067
236

dezvoltarea economiei naionale prin aplicarea cunotinelor i abiliti-
lor asimilate peste hotare. Din alt punct de vedere, ambasada Republicii
Moldova n Portugalia va depune eforturi pentru consolidarea diasporei
n Portugalia, asigurnd condiii cetenilor care au decis s se integreze
totalmente n societatea portughez i european.
Dup cum s-a observat, oficialitile Republicii Moldova n do-
cumentele de politici i n discursul politic utilizeaz termenul diaspo-
r, ceea ce nu este relevant din dou motive:
1. Conform dicionarului universal al limbii romne, termenul di-
aspor
1
este definit ca totalitatea membrilor unei etnii stabilii n afara
teritoriului patriei sale. tim, ns, c cetenii Republicii Moldova ple-
cai la munc temporar sau permanent n Portugalia sunt de diferite
etnii. Prin urmare, considerm corect sintagma comunitatea ceteni-
lor Republicii Moldova pentru c nglobeaz indivizi de diferite etnii,
dar cu cetenie a Republicii Moldova. Un aspect pozitiv a fost observat
n dezvoltarea comunitii, deoarece etnia nu reprezint un factor de
dezintegrare. n timp ce problemele comune de supravieuire ntr-o alt
ar, care apar n faa migrantului din Portugalia, i stimuleaz spre un
dialog intercultural pentru identificarea soluiilor legale sau ilegale.
2. Diaspora moldoveneasc este n proces de autoorganizare i
posibil de formare. Un studiu teoretico-conceptual complex la aceast
tem a fost publicat de ctre V.Moneaga i R.Rusu
2
. Diaspora ntru-
nete membrii de baz, care asigur existena i funcionarea diaspo-
rei, migranii de munc temporar (termen scurt sau mediu), persoane-
le cu cetenie dubl.
n prezent, Republica Moldova are ncheiate numai dou tratate bi-
laterale cu Republica Portughez: Comunicatul privind stabilirea relaii-
lor diplomatice i Memorandumul de nelegere privind cooperarea din-
tre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova i Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Portugheze, care a intrat n vigoare la
22 septembrie 2000. Pn la ora actual a fost parafat Acordul privind
serviciile aeriene. n proces de negociere sunt acordurile privind pro-
movarea i protejarea reciproc a investiiilor, transporturile rutiere de

1
ineanu L. Dicionar universal al limbii romne. Chiinu, 1998, p.249.
2
Moneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldoveneti peste hotare: esena i
specificul// Moldoscopie (Probleme de analiz politic), nr.1 (XL), 2008, p.91-104.
237

pasageri i mrfuri i Acordul privind evitarea dublei impuneri a impo-
zitelor pe venit i pe proprietate i prevenirea evaziunii fiscale.
Legturile culturale. Din 1 septembrie 2006, printr-o decizie a
Guvernului Republicii Portugheze a demarat proiectul de studiere a
limbii i literaturii portugheze. Cu aceast ocazie n cadrul Universit-
ii de Stat din Moldova, la Facultatea Limbi i Literaturi Strine a fost
creat Centrul de limb portughez.
Legturile prin transport. n aprilie 2004 a fost deschis ruta
aerian direct ChiinuLisabona, asigurat de compania Air Mol-
dova, preul biletului ntr-o direcie variind de la 169-389 euro, iar
preul biletului turretur variaz de la 344784 euro. Beneficiarii au
menionat c acest serviciu este exagerat de scump. Mai exist traseul
ChiinuLisabonaChiinu cu autocarul, serviciu oferit de ctre
firmele Milotur (Republica Moldova) i Davia travel (Portugalia).
n ceea ce privete migraia cetenilor, Serviciul pentru emi-
grani i frontier (SEF)
1
ncepe calculele statistice oficiale din 1999.
Astfel, SEF a nregistrat 3 ceteni din Republica Moldova cu edere
legal, n timp ce 149 au fost expulzai din Portugalia pentru nclca-
rea legilor portugheze. n tabelul 3 este prezentat dinamica creterii
numrului cetenilor care au fost nregistrai de ctre SEF n baza
paaportului strin din Republica Moldova i care au svrit anumite
aciuni ilegale pentru care au fost penalizai. Trebuie menionat c ta-
belul reflect informaia despre cetenii nregistrai n baza paaportu-
lui ceteanului Republicii Moldova.
Tabelul 3
Dinamica numrului cetenilor din Republica Moldova n Portugalia
Anul Legal Expulzai
2005 1374 ...
2004 1047 25
2003 270 30
2002 12,155 30
2001 45 ...
2000 ... 63
1999 3 149
total ~14894 ~ 297


1
Servico de Estrangeiros e Frontieras, Portugal, www.sef.pt/estatisticas.htm
238

Potrivit datelor SEF, comunitatea moldovenilor ocup locul III cu
peste 24.000 de ceteni dup comunitatea brazilienilor i a ucraineni-
lor i cuprinde o arie geografic vast de locuire. n cadrul studiului
am constatat lipsa informaiei (cantitative i calitative) autentice care
ar reflecta situaia real a fluxului migranilor dintre Republica Mol-
dovaPortugalia. De exemplu, prof. V.Moneaga
1
indic cifra de
80.000 de ceteni plecai la munc n Portugalia, dintre care 40.000
au statut legal. n acelai timp, Ministerul Afacerilor Externe i Inte-
grrii Europene opereaz cu cifra de 40.000 de ceteni dintre care
20.000-24.000 dein statut legal de edere pe teritoriul Portugaliei. i
cercettorii din Portugalia indic date statistice diferite privind num-
rul migranilor. De exemplu, Valente Rosa
2
opereaz cu cifra de 8.948
ceteni din Republica Moldova aflai legal pe teritoriul Portugaliei.
Totodat, cetenii din Republica Moldova sunt inclui n grupul de
migrani din rile Europei de Est (mpreun cu cetenii din Rusia, Ucra-
ina i Belarus), fapt care creeaz dificulti n delimitarea comunitii
moldovenilor, din sursele tiinifice ale colegilor portughezi. n acelai
context, nu putem exclude practica unor ceteni ai Republicii Moldova,
care se afl legal pe teritoriul Portugaliei n baza paaportului Romniei.
Un alt aspect, care elucideaz datele statistice privind fluxul migrai-
ei dintre Republica MoldovaPortugalia, este ntoarcerea benevol a per-
soanelor n ara de origine. n tabelul 4 este prezentat informaia empiri-
c oferit de ctre Organizaia Internaional pentru Migraie (OIM) cu
sediul la Lisabona despre numrul cetenilor Republicii Moldova care au
beneficiat n perioada 1998-2006 de programul ntoarcere benevol,
administrat de OIM. n oficiul OIM din Republica Moldova date privind
numrul beneficiarilor de programul ntoarcere benevol nu exist.

Tabelul 4
Numrul beneficiarilor din Republica Moldova de programul
ntoarcere benevol
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Persoane 15 32 2 10 1 3 2 1 2


1
., . . ... , 2005, .10.
2
Valente R., Maria J. Contributos dos imigrantes na demografia Portuguesa. ACIME.
Lisboa, 2004, p.46.
239

Noi am evideniat i alte lacune care submineaz cooperarea din-
tre Republica Moldova i Portugalia cum ar fi: relaiile bilaterale nu au
o agend a prioritilor de cooperare sau o list a problemelor care
trebuie soluionate n comun n contextul migraiei ilegale i integrrii
europene; comunitile tiinifice din Republica Moldova i Portugalia
coopereaz insuficient n domenii de interes tiinific internaional
comun: abia ncepnd cu anul 2007, savanii din Portugalia au fost
invitai s publice articole privind fenomenul migraiei n revista tiin-
ific Moldoscopie. Cu toate acestea, la nivel instituional nu sunt
nregistrate iniiative comune ale centrelor de cercetare din ambele
ri. Lipsete un mecanism de coordonare care ar spori rolul educaiei,
cercetrii i inovrii n soluionarea problemelor sociale n relaiile
dintre Republica Moldova i Portugalia. Reieind din situaia creat,
noi propunem formarea unui grup mobil de experi alctuit din 2-4
cercettori din ambele ri. Scopul constituirii grupului mobil de lucru
ar consta n monitorizarea complex a relaiilor bilaterale i elaborarea
recomandrilor corespunztoare de ctre guvernele Republicii Moldo-
va i Portugaliei, necesare pentru eficientizarea relaiilor de cooperare.


Bibliografie selectiv:

1. Programul de aciuni pentru susinerea persoanelor originare din Re-
publica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldoveneasc) pe anii
2006-2009, aprobat prin HG nr.809 din 10 iulie 2006.
2. Regulamentul privind susinerea financiar a activitilor de pstrare a
identitii naional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova
domiciliate peste hotare (diaspora moldoveneasc), aprobat prin HG nr.1521
din 29 decembrie 2007.
3. Planul naional de aciuni pentru anul 2008 privind protejarea cetenilor
Republicii Moldova aflai peste hotare, aprobat prin HG nr.94 din 4 februarie 2008.
4. ineanu L. Dicionar universal al limbii romne. Chiinu, 1998.
5. Moneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldoveneti peste hotare:
esena i specificul// Moldoscopie (probleme de analiz politic), nr.1, (XI),
2008, p.91-104.
6. ., . . ...
, 2005.
7. Valente R., Maria J. Contributos dos imigrantes na demografia
Portuguesa. ACIME. Lisboa, 2004.
8. Servico de estrangeiros e frontieras, portugal, www.sef.pt/estatisticas.htm
240

STILUL DE CONDUCERE I ROLUL LUI
N OPTIMIZAREA ACTIVITII DIPLOMATICE

1. Noiunea i determinarea obiectului de studiu al stilului
O aplicabilitate destul de larg n viaa real o are stilul de lucru.
ns conceptul de stil este neles n mod diferit. Pentru unii acesta ar
fi o manier de a scrie, modul de a-i exprima gndurile, pentru alii
caracteristica activitii politice i modul de a conduce, iar pentru ai
treilea o coal n arhitectur sau caracter de exprimare n pictur.
Deci, stilul, n primul rnd, este legat de factorul subiectiv, determinat
de contiina i activitatea individului, de afiarea activ a relaiilor
umane. n al doilea rnd, stilul este o form deosebit a exprimrii.
Stilul se identific prin nivelul corespunderii i mbinrii obiectivelor
pe care i le propune omul sau grupul de oameni a le ndeplini, dar i
prin mijloacele, formele i metodele de realizare a lor.
n literatura tiinific exist mai multe interpretri ale conceptu-
lui de stil. Stilul este ansamblul metodelor de comportament, a valori-
lor i motivelor de conducere caracteristic activitii omeneti, care
reflect ntr-o oarecare msur competitivitatea, pregtirea psihologi-
c, moral i cultura omului, capacitatea de realizare a scopurilor i
principiilor unui anumit program [5, p.64], aceasta este generalitatea
obinut prin concordana interioar a sistemului i a specificului acti-
vitii unui conductor.
n relaiile de serviciu stilului i sunt proprii particulariti deose-
bite. Acesta se face remarcat n sistemul tuturor interdependenelor i
interaciunilor formale sau neformale existente ntre colaboratorii in-
stituiilor, organizaiilor sau ntreprinderilor i constituie un model de
via i modalitate de activitate comun, caracter al relaiilor dintre
angajaii unui colectiv de munc n procesul de ndeplinire a obligai-
unilor de serviciu [6, p.284].
O influen semnificativ asupra stilului de conducere n cadrul unei
instituii diplomatice o exercit bineneles i faptul c angajaii acesteia
servesc nti de toate interesele statului. Astfel, ei vor activa n strict co-
respundere cu sarcinile ce le-au fost puse i a Concepiei de Politic Ex-
tern. Serviciul diplomatic se nfptuiete ntr-o ordine strict, n care
nu-i au locul preferinele personale, unde ca nicieri funcioneaz regu-
lamentele, indicaiile, articolele legilor, protocolului i normele procesua-
241

le. La prima vedere totul pare destul de rigid, ns numai la prima vedere.
Instruciunile nu sunt capabile s cuprind toate varietile vieii, toate
tipurile de situaii i evenimente. Activitatea real a omului devine relativ
independent, distanat de indicaiile fixate n documente. Anume n
aceste condiii se manifest fenomenul stilului. Stilul unete subiectivita-
tea i obiectivitatea, internul i externul, politicul, economicul, socialul i
spiritual-moralul, cultura organizaional, de drept i de conducere.
Stilul transform ceea ce nu a fost finisat n via, n lipsa bazei
normative necesare, a competitivitii sau a practicii profesionale, in-
capacitatea psihologic a individului sau din alte motive [2, p.241].
Stilul are capacitatea de a interrelaiona ntr-un tot ntreg obiecti-
vul i subiectivul, input-urile i output-urile, politicul, economicul,
socialul i moralul, legislativul ntr-o singur cultur [3, p.65].

2. Clasificarea stilurilor de conducere n cadrul serviciului de stat
De regul, ca baz pentru clasificarea stilurilor de conducere, cer-
cettorii selecteaz criteriile raportului colegialitii i voinei unice
(sau centralizarea factorului de decizie). Acest sistem de clasificare
(pe grupe de stil) cuprinde:
a) stilul autoritar;
b) stilul democratic;
c) stilul permisiv / liberal (laisser-faire).
Stilul autoritar sau directiv reprezint stilul de conducere care se
bazeaz pe absolutizarea principiului de individualitate; practic evita-
rea total a relaiilor colegiale; metodelor de conducere i luarea deci-
ziilor. Conductorul n acest caz se bazeaz doar pe autoritatea postu-
lui su, profesionalism, de asemenea, pe calitile i calculrile perso-
nale n vederea respectrii subordonrii absolute. Acest stil se mani-
fest prin ordin i control, pe dozarea informaiilor i posturilor de
serviciu [1, p.21].
Stilul democratic este caracteristic conductorilor ce asigur par-
ticiparea subalternilor la procesul de conducere [11]. Managerii care
utilizeaz acest stil de conducere apeleaz la subalterni att la stabili-
rea obiectivelor, ct i la repartizarea sarcinilor. Acesta reprezint sti-
lul orientat spre relaiile umane. Sub aspectul consecinelor se consi-
der c stilul democratic condiioneaz o reducere a tensiunilor, con-
flictelor, o puternic participare, respect i nelegere.
242

Stilul liberal. Astfel de stil este utilizat de ctre un lider ce are ro-
lul de intermediar. Acesta ofer subalternilor independen, libertate
deplin fr un control riguros [4, p.121-122]. Liderul nu se implic n
lucrul subalternilor, oferind sfaturi doar la cererea acestora, astfel
eschivndu-se de la responsabilitate.

3. Caracteristicile de baz ale stilului efectiv n activitatea di-
plomatic de serviciu
Determinarea nivelului efectiv al unui stil de activitate diplomati-
c este un lucru dificil i n acelai timp dictat de o serie de factori i
condiii. Utilizarea calitilor profesionale, organizaionale, a respon-
sabilitii n activitatea i autoritatea proprie a conductorului i a altor
angajai ai aparatului determin eficiena stilului n activitatea diplo-
matic intern. Multe lucruri depind n primul rnd de conductor, de
abilitatea sa de a determina just obiectivele, sarcinile colectivului, de a
propune soluii efective n realizarea lor, de a organiza munca i a re-
partiza funciile i nu n ultimul rnd de a aprecia corect rezultatele
activitii fiecruia.
Relaiile directe, deschise, principial de afaceri formeaz cel mai
practic stil. Anume acest tip de conductor cucerete simpatia, ncre-
derea acelora cu care conlucreaz n calitate de angajat al instituiei
diplomatice. Sinceritatea, responsabilitatea i obiectivitatea sunt indi-
cii profesionalismului, lingoenia i minciuna denot neputina i lipsa
de caracter [10].

De cele mai multe ori, un stil este supus personificrii. Unii se
avnt spre interaciuni, sunt prietenoi, deschii, alii, din contra, sunt
nchii, inhibai, se autocontroleaz. Pentru unii sunt caracteristice
relaiile dinamice, organizarea, alii sunt cumptai, ateni i apreciaz
aciunile. Din aceste motive, pentru ndeplinirea cu succes i social-
corect a obiectivelor administrativ-organizaionale i educaionale,
conductorul trebuie s tie c pentru susintorii metodelor expresive
important este faptul c sunt ascultai, sprijinii i stimulai. Susinto-
rii stilului afacerist pot fi convini doar prin aciuni, i nu prin vorbe
sau emoii [6, p.293]. De asemenea, conductorul trebuie s se distin-
g prin atitudine responsabil fa de munc, predispoziie spre
liderism i activitate organizatoric, echilibru i ncredere n sine, ho-
trre, caracter, comunicativitate, srguin n realizarea obiectivelor,
243

capacitate de convingere, de analiz strategic a situaiei internaiona-
le, obiectivitate, sntate, agreabilitate etc. [9].
Criteriul calitii stilului serviciului diplomatic este unul singur:
eficiena soluionrii problemelor puse n faa Ministerului de Externe.
Rezultativitatea iat temelia aprecierii eficienei stilului.
Principalele caracteristici ale stilului efectiv n relaiile de servi-
ciu ar putea fi urmtoarele:
1. Asigurarea funcionrii normale a organului de stat datorit
profesionalismului.
2. ndeplinirea contiincioas, ntr-o manier de regim automat, a
activitilor de serviciu.
3. Lupta mpotriva birocraiei i contientizarea de catre toi a
nivelului de responsabilitate fa de destinul rii n activitatea des-
furat.
4. Aprecierea angajatului doar conform calitii muncii efectuate.
5. Excluderea oricror aciuni legate de implicarea intereselor
personale i financiare n ndeplinirea obiectiv a obligaiunilor de
serviciu.
6. Obinerea rezultatelor nalte cu fore minime, stimularea unei
munci eficiente, dublate de garaniile unei perspective de cretere pro-
fesional a angajatului.
7. Prezena unei ordini rigide i a responsabilitii personale pen-
tru serviciul necalitativ.

4. Cile de optimizare a activitii n serviciul diplomatic prin
utilizarea stilului efectiv
Optimizarea stilului nseamn gsirea mijloacelor productive, ca-
pabile de a conduce angajaii spre ndeplinirea cu succes a sarcinilor i
autorealizare proprie [7, p.17]. Aceasta include:
1. Depirea formalismului i birocratismului forme negative
ale manifestrii mputernicirilor autoritar-statale.
2. nsuirea culturii profesionale, a limbajului oral i scris, deoa-
rece cea mai mare parte a timpului de serviciu a angajatului diplomatic
este rezervat corespondenei cu structurile de stat i ministeriale, pre-
gtirii diverselor scrisori, nscrieri ale convorbirilor, ordinii desfur-
rii ntlnirilor, proiectelor nelegerilor, materialelor informaionale
pentru pres [8, p.36].

244

3. Educarea unei nalte culturi politice i de drept a colaborato-
rului diplomatic, utilizarea metodelor care impulsioneaz iniiative
creative, educarea responsabilitii proprii pentru ndeplinirea cal i-
tativ a ndatoririlor de serviciu. Stilul ndeplinirii automate a ce-
rinelor trebuie nlocuit prin competitivitate i cerine etice admi-
nistrative. Doar prin ncredere i relaii reciproc respectuoase este
posibil asigurarea satisfacerii maximale a ambiiilor creative ale
angajailor.
4. Gestionarea tiinific a motivaiei angajailor. Reuita lucrului
cu oamenii este determinat de capacitatea conductorului de a trezi la
subalterni dorina de a lucra eficient i calitativ, lund n consideraie
necesitile i motivaiile umane.
5. Informatizarea proceselor de serviciu, dotarea aparatului de
stat cu computere i tehnic modern. Aceste modaliti permit opti-
mizarea activitii angajailor, sporirea efectivitii eforturilor sale,
perfecionarea stilului de organizare a muncii i a conducerii.
6. Crearea unui climat sntos n cadrul colectivelor de munc,
reacionarea rapid, la momentul oportun i ntr-o manier hotrt la
apariia oricror tipuri de conflicte interpersonale.
7. nsuirea pn la automatism a regulilor protocolului internai-
onal. n primul rnd, nu trebuie neglijat regula c un colaborator di-
plomatic peste hotare reprezint ara i nicidecum pe sine [6, p.301].
Procesul perfecionrii stilului relaiilor de serviciu este unul con-
tinuu, n evoluie permanent, n cadrul cruia un accent din ce n ce
mai mare se pune pe aportul factorului uman


Bibliografie selectiv:

1. Baldridge Letiia. Codul manierelor n afaceri. Bucureti: Inter-
graph S.R.L., 1995.
2. Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureti: Editura Eco-
nomic, 1997.
3. Verdinas V. Elemente de protocol. Bucureti: Lumina Lex, 2000.
4. .. : .// -
. . 1993. 2.
5. .. : -
. , 1993.
245

6. / . . .. -
. , 2002.
7. ., . . , 1990.
8. .. : .
. 1. , 2000.

9. http://facultate.regielive.ro/cursuri/psihologie/stiluri_si_modele_
psihosociologice_de_conducere_a_organizatiilor-42885.html
10. http://www.referat-e.ro/Referat-Liderul_organizatiei(conducatorul)-
9474.html
11. www.ecursuri.ro/referate/comportamentul-managerial-_-stiluri-de-
conducere.htm 42


246

RELAIILE CU MASS-MEDIA N CADRUL
SERVICIULUI DIPLOMATIC

1. Departamentele Relaii cu mass-media n structura organiza-
toric a serviciului diplomatic
nc de la nfiinarea sa, n structura organizatoric a MAE al
Republicii Moldova a fost prevzut i introdus Secia (relaii cu)
mass-media i cultur. n MAE al Romniei, de exemplu, structura
respectiv este numit Direcia Relaii Publice (PR). Termenul rela-
ii publice sau PR semnific, dup autorii germani Michael Kunczik
i Astrid Zipfel, transmiterea, contient planificat, sistematic i de
durat a unor informaii interesate, corelate cu o autoprezentare,
avnd ca obiectiv obinerea unui grad mai mare de popularitate, ne-
legere, simpatie i mai ales de ncredere din partea opiniei publice,
respectiv din partea unor segmente ale opiniei publice [1, p.61].
Autorii germani subliniaz necesitatea de PR n cazul activitii gu-
vernamentale i a legislativului. Existena democraiei, menioneaz
autorii citai, presupune un larg acord al cetenilor fa de ordinea
instaurat prin Constituie. Acest consens trebuie s rmn viu.
Doar dac i se furnizeaz individului informaii suficiente despre
problemele de specialitate i despre deciziile luate sau n curs de a fi
luate, doar atunci pot participa responsabil la formarea voinei publi-
ce. Cu o singur restricie: activitatea de explicare a opiniei publice
desfurat de oficiile guvernamentale nu are voie s devin propa-
gand electoral. Aadar, prin PR se explic i se prezint opiniei
publice politica, msurile i inteniile ei precum i problemele de
rezolvat pe viitor [1, p.62]. Astzi se poate vorbi de numrul mare
al instituiilor private (ntreprinderi, asociaii), ct i administraii,
guverne i partide care practic Pubic Relations (PR), iar aciunile
PR trebuie s ajute ntotdeauna la impunerea anumitelor interese. n
acest sens, autorii menionai citeaz opinia cercettoarei germane
Barbara Baerns, care desemneaz munca public (PR) drept
autoreprezentarea de interese particulare prin informaii, scopul fi-
ind influenarea sistematic a opiniei publice. n acest caz, Public
Relations trebuie neles ca fiind rspndirea contient planificat, de
durat, a informaiilor legate de interese, cu scopul de a crea sau a
stabiliza o imagine pozitiv a unui sistem social (de ex., ntreprin-
247

deri, state sau organizaii internaionale) n opinia public, n gene-
ral, sau la anumite opinii publice pariale sau respectiv de a demonta
o imagine negativ, i, innd cont de opinia public, a impune pro-
priile interese, n msura n care este posibil [1, p.124]. Dup cum
noteaz Kunczik i Zipfel, Public Relations sunt practicate de con-
silieri PR liber profesioniti, de agenii PR sau de secii separate pen-
tru munca cu presa i cu opinia public a unor organizaii. PR i re-
vin cele mai diferite activiti, de la stabilirea de contacte cu mediile
i implicarea jurnalitilor n activitatea de pres zilnic, la campanii
de denunare, ghostwriting, la sistemul de vizitatori i al oaspei-
lor, eforturi pentru controlul asupra informaiilor pn la timing-ul
evenimentelor din punctul de vedere al eficacitii mediilor [1,
p.124]. Exist dou tipuri de a iei n public prin intermediul mijloa-
celor PR: PR direct ncearc s acioneze asupra opiniei publice
prin publicaii proprii (de ex., reviste pentru clieni, foi volante,
anunuri, contacte pesonale .a.) i PR indirect, care se folosete de
mass-media. n acest scop, noteaz autorii germani citai, se emit
comunicate de pres sau sunt organizate evenimente interesante i
demne de a fi relatate, aa-numitele pseudoevenimente (de exem-
plu, ziua uilor deschise). Sursa de informare nu rmne pasiv,
ci se adreseaz din proprie iniiativ mass-mediei [1, p.125].
ntr-un text provenit de la Direcia Relaii Publice (DRP) a MAE
al Romniei se menioneaz c respectiva direcie are datoria de a
oferi publicului, n mod onest, exact i prompt, informaii privind ac-
tivitatea ministerului i politica extern a Romniei, precum i a pro-
mova imaginea public a instituiei i, implicit, a Romniei n strin-
tate. n acest scop, DRP colaboreaz cu celelalte ministere i agenii
guvernamentale, precum i cu mass-media romne i strine. Aadar,
DRP are drept atribuii principale urmtoarele:
pregtete apariiile publice ale ministrului mpreun cu Oficiul
purttorului de cuvnt;
elaboreaz i implementeaz campanii i strategii de promovare
a imaginii ministerului;
efectueaz transcrierea interviurilor solicitate de presa romn
i strin a conducerii ministerului;
asigur prezena jurnalitilor la evenimentele de pres organiza-
te de minister;
248

organizeaz conferine de pres ale purttorului de cuvnt;
asigur dialogul permanent cu presa romn i strin prin in-
formarea zilnic a ziartitilor despre activitatea ministerului;
organizeaz background briefing-uri pe teme specifice;
acrediteaz jurnaliti romni la evenimentele internaionale (re-
uniuni, conferine) care au loc n Romnia;
iniiaz demersuri pentru eliberarea actelor necesare desfurrii
n condiii optime a activitii jurnalitilor strini i romni;
furnizeaz materialele documentare solicitate de mass-media;
acrediteaz corespondenii strini permaneni la Bucureti i fa-
ciliteaz colaborarea dintre instituiile de pres strine i cele romne;
ine legtura n permanen cu celelalte direcii din minister i
cu misiunile diplomatice ale Romniei n strintate prin difuzarea
zilnic a revistei presei, a circularei de pres, a buletinului de tiri rea-
lizat prin monitorizarea ageniilor de pres, a sintezei lunare ntocmite
n baza informaiilor publice transmise de oficiile diplomatice ale Ro-
mniei n strintate;
se ocup de difuzarea materialelor de promovare a imaginii
Romniei;
colaboreaz cu ataaii de pres strini la Bucureti cu prilejul
vizitelor unor demnitari strini n Romnia;
mpreun cu Departamentul Informaiilor Publice al Guvernului
i cu birourile de pres ale celorlalte instituii publice organizeaz
campanii de promovare a imaginii Romniei n strintate;
faciliteaz contactele dintre jurnalitii strini i factorii de deci-
zie din instituiile publice romneti n vederea documentrii i reali-
zrii unor interviuri.
Evident, acestea, n mare, sunt atribuiile tuturor direciilor Relaii
Publice (PR) din toate ministerele de externe ale statelor lumii. Obser-
vm ns c MAE al Romniei mai are o component n cadrul struc-
turii organizatorice a instituiei, responsabil i ea de relaiile cu mass-
media Oficiul purttorului de cuvnt. n cazul respectiv, purttorul
de cuvnt este i directorul Cabinetului ministrului, iar DRP i se su-
bordoneaz, ntruct activitile celor dou componente ale structurii
organizatorice sunt, n mare parte, comune.
Direcia Relaii Publice (cum este denumit n Romnia) sau Sec-
ia Relaii cu mass-media (cum e denumit n Republica Moldova),
249

precum i Oficiul purttorului de cuvnt (component la care s-a
renunat n MAE al Republicii Moldova) in de centrala serviciului
diplomatic. Dar n misiunile diplomatice acreditate n strintate este
prevzut n structura organizatoric o funcie i respectiv o compo-
nent legat direct de relaiile cu mass-media: ataatul de pres, care
trebuie s dispun de un birou de pres. Cnd nu exist un birou de
pres, rolul ataatului de pres e preluat de unul dintre funcionarii
ambasadei. Biroul de pres (al ataatului de pres) trebuie s fie dotat
cu telefon, fax, computer conectat la Internet, copiator, televizor, apa-
rat de radio, player. Activitatea ataatului de pres se axeaz pe patru
direcii:
citirea zilnic a presei, consultarea mass-mediei electronice:
agenii de pres, radio, TV, mass-media on-line;
cutarea i selectarea articolelor sau materialelor jurnalistice ca-
re vizeaz ara acreditat;
pregtirea comunicatelor de pres pentru presa din ara acredi-
tant;
contacte individuale cu reprezentanii presei din ara n care se
afl ambasada.
Biroul de pres trebuie s aib minimum doi angajai: ataatul de
pres i secretara. Atribuiile secretarei vizeaz asigurarea prezenei
permanente pentru a rspunde la telefon, dactilografierea comunicate-
lor de pres, fotocopierea, pregtirea dosarelor pentru ziariti, ordona-
rea fiierelor, corespondena. Ataatului de pres i revin urmtoarele
atribuii: s citeasc zilnic presa, sa fac revista presei cotidiene naio-
nale, s analizeze materialele publicate n presa cotidian, s evalueze
nevoia de informare a publicului, s ndeplineasc fiierele de pres
care s conin date istorice, date statistice ce vor fi utile pentru pro-
movarea imaginii rii pe care o reprezint, s satisfac cerinele zia-
ritilor interviuri etc., s selecteze canalele de publicare n funcie de
mesaj i de publicul vizat, s redacteze tezele destinate mass-media, s
organizeze reuniuni, conferine de pres, colocvii, seminare pentru
reprezentanii presei, s urmreasc rezultatele acestor aciuni, s co-
lecteze informaii din ziare cu referire la ara sa, s susin interesul
presei pentru ara sa, furnizndu-i tiri i informaii. Ataatul de pres
trebuie s posede caliti i aptitudini speciale: s fie un bun diplomat,
s fie tacticos, dar nu timid, amabil i sociabil, s aib rbdare, o bun
250

exprimare n scris i oral, o bogat cultur general, capaciti de ana-
liz i sintez, o bun memorie (date, persoane), s fie rapid n gndi-
re, decizie i aciune, s fie un bun organizator, s aib un aspect fizic
agreabil. Printre sarcinile ataatului de pres se nscrie ndeplinirea
fiierului de pres instrument-cheie al tuturor operaiunilor. Exist
patru tipuri de fiiere (dou legate de tipurile de pres i altele dou
legate de ziariti): 1. Fiier privind presa de informare general (agen-
ii de pres, cotidiane, sptmnale generale); 2. Fiier privind presa
specializat (tineret, femei, divertisment, economie, finane etc.).
Aceste dosare trebuie s conin numele publicaiilor, adresele, num-
rul de telefon, orientarea politic, cotidian sau periodic, momentul
apariiei (dimineaa, la prnz), tirajul, zona de difuzare, numele redac-
torului-ef, ale responsabililor de rubrici, ale responsabililor pe dome-
nii. 3. Fiier alfabetic al ziaritilor care trebuie s conin numele, pre-
numele, pseudonimul, adresa, numrul de telefon, funcia, specialita-
tea; 4. Fiier privind statutul ziaritilor: interni, strini (acreditai n ara
respectiv) trebuie s conin informaii despre tipurile publicaiilor pe
care le reprezint, orientarea lor, publicul pe care l vizeaz/cruia i se
adreseaz. Este bine s fie cunoscute publicaiile comunitilor moldo-
veneti din ara acreditant. Pentru a fi informat cu privire la aceste
momente, ataatul de pres trebuie s consulte anuarele de pres, publi-
caiile profesionale ale ziaritilor, publicaiile specializate privind mass-
media. Un alt instrument important al ataatului de pres este alctuirea
revistei presei zilnic sau aproape zilnic. Revista presei vizeaz selecta-
rea materialelor referitoare la ara pe care o reprezint. Aceasta se poate
face prin decuparea articolelor respective i ndosarierea sau/i analiza-
rea lor. Revista presei este important pentru informarea colegilor, a
Seciei Relaii cu mass-media a MAE din ara sa.
n activitatea de informare, n relaiile cu mass-media, ataatul de
pres trebuie s dispun de o strategie global a comunicrii, care s
vizeze o comunicare rapid (s rspunzi repede i complet), eficace
(s stabileti lista ziaritilor intii interlocutori privilegiai), prompt
(s nu atepte s vin ziaritii, ci s-i cheme). La indicaia efului mi-
siunii diplomatice (a ambasadorului) ataatul de pres organizeaz
conferine de pres. Acestea sunt inute atunci cnd exist sigurana c
trebuie de comunicat ceva important, un eveniment, o noutate de inte-
res. Un alt instrument al ataatului de pres este comunicatul de pres
251

un text care ofer o informaie. Coninutul trebuie s fie exact,
concret i s rspund la ntrebrile Cine?, Ce?, Unde?, Cnd?, Cum?,
De ce? Textul trebuie s conin cuvinte scurte, pe nelesul unui pu-
blic ct mai larg, s aib un titlu care s exprime esena comunicatului,
s nu fie mai mare de o coal A4, s conin numele ataatului de pre-
s, adresa, numere de telefon, adresa E-mail. nc un instrument al
ataatului de pres este dosarul de pres, care ofer o informaie mai
dezvoltat, trateaz nu doar un subiect, ci o tem mai larg i este n-
tocmit pentru a fi difuzat ziaritilor. Dosarul de pres cuprinde: o foaie
cu sumarul, un comunicat informativ la tem, fotografii, schie, pla-
nuri, pliante. Poate fi difuzat naintea conferinei de pres; cu ocazia
unei vizite oficiale, atunci cnd li se face cunotin ziaritilor cu ora-
rul i programul vizitei; cu ocazia unui eveniment, oferind informaii
de ordin istoric. Dosarul de pres trebuie s conin lista personaliti-
lor invitate la un eveniment, rezumatul sau textul integral al alocuiu-
nilor care urmeaz a fi prezentate la o reuniune. Dosarul se difuzeaz
tuturor redactorilor/ziaritilor nominalizai i se transmite n dou
exemplare: unul pentru redactorul-ef al instituiei mass-media, iar al
doilea exemplar pentru ziaristul care se va ocupa de reflectarea eve-
nimentului.

2. Promovarea imaginii rii prin mass-media
Trim ntr-o lume a construciilor imaginative, a miturilor elabo-
rate de specialiti n creare de imagine i comunicare, pe care oamenii
le percep ca realitate. Dup prbuirea regimurilor comuniste n Euro-
pa Central i de Est, activitatea de creare a imaginii a proliferat n
mod vertiginos n acest spaiu geografic. Creatorii de imagine
(imagemaker-ii), prelund experiena de cteva decenii a colegilor lor
din Occident, s-au antrenat n special n activitatea de promovare i
aducere la putere a partidelor politice i a candidailor pentru funcia
de ef de stat. Este evident c n mare msur astzi exist o discre-
pan ntre ceea ce este n realitate un om politic i felul n care arat
acesta dup ce i-au adus contribuia la retuarea look-ului su
imagemaker-ii. n Rusia, de exemplu, campaniile electorale nu mai
pot fi nchipuite fr implicarea specialitilor n acest domeniu. Dar nu
numai activitile electorale fac obiectul muncii specialitilor n co-
municare. Crearea imaginii rii i promovarea acesteia n strintate
252

iat nc o provocare pentru cei care s-au dedicat acestei meserii. Spre
deosebire de crearea de imagine a unui om politic sau a unui partid pe
plan intern, aciunea de creare a imaginii rii, pe plan extern, ar trebui
s conjuge eforturile celor mai buni specialiti, resurse publice i pri-
vate, ale statului i ale societii civile, ntruct n urma promovrii
unei imagini favorabile a rii n exterior are de ctigat ntreaga socie-
tate i fiecare cetean n parte.
La ora actual, n condiiile globalizrii, toate statele lumii, indi-
ferent de nivelul de dezvoltare social-economic atins, fac tot posibilul
pentru ca s fie tot mai mult i mai bine cunoscute de comunitatea in-
ternaional. Scopul principal al acestui fenomen este, desigur, unul
economic. Pentru ca s se dezvolte vertiginos economia unui stat, este
nevoie ca produsele sale s se vnd n ct mai multe alte pri ale lu-
mii; s fie atrase ct mai multe investiii din alte ri; serviciile sale s
fie solicitate de ct mai muli turiti strini. Chiar i state dezvoltate
precum SUA sau Spania au n vedere scopul economic atunci cnd i
promoveaz imaginea n lume. Dar mai exist un scop ce poate fi de-
finit ca dezinteresat: un stat i promoveaz imaginea (se face cu-
noscut) pentru ca s-i fac prieteni, pentru ca la nevoie s simt um-
rul, sprijinul moral al prietenilor (vezi cazurile atentatelor teroriste
soldate cu un numr mare de victime la 11 septembrie 2001 n SUA i
la 11 martie 2004 n Spania). Iar state n curs de dezvoltare, precum
Moldova, n cazuri excepionale, de exemplu cnd sufer n urma ca-
lamitilor, sau chiar i fr motive formale, pot primi de la statele
prietene nu numai sprijin moral, ci i ajutoare materiale umanitare (nu
m refer aici la loturile interminabile de haine second hand, care, n
opinia noastr, nu ar trebui s ajung la noi, pentru c Moldova nu este
lada de gunoi a Europei; autoritile noastre trebuie s asigure copiilor
sau btrnilor haine fie i modeste, dar noi).
Personal, fac o distincie clar ntre conceptul de promovare a
imaginii unei ri i cel de imperialism cultural. n timp ce promo-
varea imaginii nseamn aducerea la cunotina opiniei publice inter-
naionale i a autoritilor statelor lumii a valorilor civilizaiei, a unor
informaii despre vestigiile istorice, privelitilor naturale interesante
de a fi vizitate, despre realizrile economice, tehnico-tiinifice, cultu-
rale etc. ale unui stat, imperialismul cultural nseamn impunerea va-
lorilor, a modului de via, a produselor de consum dintr-un stat n
253

celelalte. Altfel spus, imperialismul cultural nseamn convertirea
indivizilor din alte societi la valorile politice, economice, religioase,
culturale etc. ale rii care promoveaz acest tip de imperialism.
Exist mai multe definiii ale imaginii, pe care specialitii n co-
municare internaional le folosesc n contextul de reprezentare a unei
ri. Referindu-se la domeniul politic, specialistul francez n comuni-
care politic Gabriel Thoveron propunea urmtoarea definiie: Ima-
ginea este reprezentarea sau reproducerea mintal a unui produs, a
unui partid, om politic [2, p.81]. Definiia poate fi extins i asupra
unei ri care pentru consilierii (creatorii) de imagine poate deveni un
produs ce trebuie promovat, la fel ca un partid sau ca un om politic. n
opinia unor autori romni, Conceptul de imagine este utilizat de
aproape treizeci de ani de vocabularul comercial pentru a defini RE-
PREZENTAREA pe care un individ, grup social sau segment de po-
pulaie i-o formeaz despre un produs sau o ntreprindere. Conceptul
de imagine de marc s-a rspndit, practicienii utilizndu-l, prin gene-
ralizare, pentru a desemna toate celelalte forme de imagine [3, p.14].
Aceast definiie de natur economic poate fi utilizat cu succes, de
asemenea n contextul nostru, de desemnare a imaginii unei ri, care
este una dintre celelalte forme de imagine. Autorii citai ofer o de-
finiie i mai concret: Prin imagine se nelege, deci, reprezentarea
care s-a format ca o sum de credine, atitudini, opinii, prejudeci,
experiene sau presupuneri (ateptri), la grupe de persoane sau n ca-
drul opiniei publice asupra unei persoane fizice sau juridice, institu-
ii/organizaii sau orice fenomene sau obiecte [3, p.15]. n aceast
ultim definiie este avut n vedere ara ca obiect al imaginii, ntruct
ara ca stat nseamn instituii, iar societatea civil fenomen.
Rolul principal n promovarea imaginii unei ri i revine servi-
ciului diplomatic. Crearea de imagine a rii i promovarea acesteia a
luat amploare o dat cu apariia mass-media electronice, utilizate de
ctre responsabilii n acest domeniu. n perioada interbelic state
totalitare precum Italia fascist, Germania nazist i Uniunea Sovie-
tic bolevic foloseau din plin radioul pentru realizarea propagan-
dei. Termenul s-a constituit n timpul Contrareformei ca mijloc de
rspndire a dogmelor Bisericii Catolice (n 1622 Vaticanul nfiin-
eaz Sacra Congregatio de Propaganda Fide). n urma utilizrii
termenului de ctre statele totalitare, acesta i-a ctigat treptat o
254

conotaie negativ, fiind adeseori asociat cu minciuna instituional,
manipularea, rzboiul psihologic sau dominarea ideologic [4,
p.52]. Statele totalitare, dei au compromis n mare msur termenul
de propagand, nu au compromis ideea de promovare a imaginii
unui partid sau a unei ri. n prezent, n spaiul francofon se utili-
zeaz conceptul de communication politique, n spaiul anglofon
conceptele de Public Relations i Imagemaking, n spaiul ruso-
fon . n afar de crearea de imagine,
specialitii n cauz sunt chemai, atunci cnd se impune, s realize-
ze rsturnri de imagine. O rsturnare de imagine desemneaz
schimbarea diametral opus a sensului i semnificaiei circumscrise
reprezentrii unui fapt, unui personaj, unei ri (subl. A.L.), fenomen
etc. Rsturnrile de imagine pot fi brute, graduale i lente, determi-
nate de o aciune uman intenionat sau ca rezonan n mass-media
i implicit, n opinia public, a ecourilor unor fapte [3, p.43].
O dat cu apariia televiziunii n ajunul celui de-al doilea rz-
boi mondial, aceasta devine un instrument important de promovare
a imaginii. Rolul su crete, totui, n importan n anii '50-'60,
cnd ncepe s fie folosit n campaniile electorale de ctre echipe-
le de Public Relations ale candidailor la preedinie n SUA. Pn
la apariia televiziunii prin satelit (sfritul anilor 80), rolul prin-
cipal n promovarea imaginii rilor i revenea radioului. Posturi de
radio cum ar fi The Voice of America, BBC, Deutsche Wel-
le, Radio France International, Radio Vatican .a. au promo-
vat imaginea rilor de unde emiteau, fcndu-le cunoscute n lume
i atrgndu-le mereu noi prieteni.
Desigur, mass-media electronic, dei sunt principalele, nu sunt
totui singurele instrumente de promovare a imaginii unei ri. Printre
celelalte instrumente utilizate de serviciul diplomatic menionm:
- participarea rii la expoziii/trguri internaionale, festivaluri,
forumuri, olimpiade, campionate europene i mondiale sportive;
- desfurarea (fie de Ministerul de Externe, fie de ambasada
dintr-o ar) campaniilor de pres n publicaii din rile n care avem
interese i vrem s fim cunoscui ct mai bine (la ora actual pentru
Moldova asemenea ri sunt cele din UE);
- editarea de cri i materiale ilustrative (ghiduri turistice, hri
etc.) despre propria ar pentru cititorii/turitii strini.
255

Dar cele mai eficiente instrumente sunt:
- site-uri pe Internet;
- un post de radio care s emit n lume (postul de radio american
Europa Liber se subordoneaz Ageniei americane de informaii,
subordonat, la rndul su, Departamentului de Stat american);
- un post de televiziune care s emit n lume (un bun exemplu l
constituie postul public francez TV5 Monde).
n Republica Moldova, ri precum Rusia, Frana, Romnia .a.
i promoveaz cu succes imaginea prin posturi de radio i TV retran-
smise n Chiinu i pe teritoriul ntregii republici. De cteva ori am-
basada Azerbaidjanului la Chiinu a difuzat filme artistice pe postul
de televiziune NIT, probabil, contra plat. n afar de acestea, exist
organizaii neguvernamentale active n promovarea imaginii rilor pe
care le reprezint, de exemplu, American University Center,
ACCELS, Aliance Francaise .a.. Din pcate, Republica Moldova nu
se afl ntr-o situaie favorabil n ceea ce privete imaginea sa n lu-
me. Pe de o parte, ara noastr este puin cunoscut n alte ri. Pe de
alt parte, dac se tie ceva despre Moldova, adesea informaiile n
cauz nu sunt favorabile rii noastre. Imaginea negativ s-a creat din
cauza comportamentului necorespunztor al unora dintre concetenii
notri n strintate, dar a reieit i din rapoartele cu date statistice ale
unor organisme economice i politice internaionale, conform crora
Republica Moldova este cel mai srac stat din Europa i unul dintre
cele mai corupte. Cu prere de ru, ara noastr dispune doar de un
post TV internaional (TV Moldova Internaional), iar Radio Moldova
Internaional emite n timp limitat, doar pe Internet i n cteva limbi
strine. n condiiile pregtirii procesului de aderare a Republicii Mol-
dova la UE, se impune ca autoritile rii noastre, mpreun cu socie-
tatea civil, s elaboreze i s adopte un program de promovare a ima-
ginii rii n spaiul euroatlantic. RTVM Public ar trebui s fac mai
multe schimburi de programe cu radio-televiziunile publice europene.
Nu trebuie uitai nici concetenii notri plecai la munc n strintate,
n Rusia, pe de o parte, i n Europa Occidental, pe de alt parte (de
la Grecia i pn la Portugalia i Irlanda). Acetia trebuie s poat re-
cepiona posturi de radio i TV de la Chiinu, care emit n limba de
stat a Republicii Moldova, pentru ca atunci cnd se vor rentoarce n
patrie s nu fie complet rupi de realitile de acas. De altfel, posturi
256

de televiziune ca TV Romnia Internaional sau ORT Internaional au
ca obiectiv declarat informarea telespectatorilor romnofoni i respec-
tiv rusofoni din strintate.
Fr eforturi susinute n ceea ce privete promovarea imaginii -
rii noastre, implicit fr promovarea produselor noastre pe pieele lu-
mii, fr atragerea de investiii i turiti strini, nu poate fi obinut o
cretere economic real. ntr-un anume sens, prosperarea rii noastre
depinde nti de toate de crearea i promovarea unei imagini ct mai
favorabile n lume i n special n spaiul UE, unde vrem s ajungem.
Iar mass-media electronic este cel mai eficient instrument ce trebuie
folosit n acest sens. Dup cum am menionat, Republica Moldova nu
l folosete suficient, fie din cauza lipsei de specialiti n comunicare
(creatori i promotori de imagine), fie din cauza lipsei de profesiona-
lism a structurii manageriale a Companiei Publice Tele-Radio Moldo-
va. Sunt convins c n acest context nu poate fi invocat argumentul c
nu avem bani pentru aceasta. Parafraznd expresia cunoscut Suntem
prea sraci ca s ne permitem s cumprm haine ieftine, se poate
afirma c suntem prea sraci pentru a economisi din puinii bani pe
care i avem, pentru a nu i folosi n scopul crerii i promovrii, prin
mass-media electronic i prin structuri de Public Relations, a unei
imagini ct mai favorabile a rii noastre peste hotare. De aceasta de-
pinde viitorul rii i destinul generaiilor viitoare ale acestei naiuni.


Bibliografie selectiv:

1. Kunczik Michael, Zipfel Astrid. Introducere n tiina publicisticii i
a comunicrii. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitar Clujean, 1998.
266 p.
2. Thoveron G. Comunicarea politic azi. Bucureti: Editura Antet,
1996. 190 p.
3. Stancu V., Staica M., Staica A. Relaii publice. Succes i credibilita-
te. Bucureti: Editura Concept Publishing, 1997. 294 p.
4. Pop D. Mass-media i politica. Teorii, structuri, principii. Iai: Edi-
tura Institutului European, 2000. 84 p.
5. .. .
. : , 1989. 176 p.

257

COMPARTIMENTUL IV

FRANAIS DES RELATIONS EUROPENNES ET
INTERNATIONALES, SOUS-DOMAINE SERVICE
DIPLOMATIQUE
FRANCEZA RELAIILOR EUROPENE
I INTERNAIONALE, DOMENIUL
SERVICIULUI DIPLOMATIC
(Aspecte metodice ale predrii serviciului diplomatic
n limba francez)

Le service diplomatique est un organisme fonctions multiples:
dune part, cest la ralisation des finalits de la politique trangre,
de lautre part, cest la ralisation des tches administratives pour
assurer le bon fonctionnement des institutions de cette politique et de
leur gestion. Le prsent ouvrage explore les diverses fonctions du
service diplomatique, des activits: informationnelles, analytiques,
organisationnelles, protocolaires, conomiques, financires, admi-
nistratives, dassurance juridique.
Le manuel est destin aux tudiants du premier cycle de licence aussi
bien quaux tudiants du deuxime cycle dtude le master. Un de ses
avantages est sa structuration conformment aux exigences des documents
officiels relatifs la rforme de lducation nationale (processus de
Bologne): dans la premire partie les auteurs (V.Teosa, D. Ilaciuc,
C. Eanu, G. Vasilescu et dautres) envisagent les fondements thoriques,
conceptuels, politiques, juridiques, institutionnels, fonctionnels du service
diplomatique harmonieusement complts par des sources puises dans
lhistoire du service diplomatique de la Rpublique de Moldova.
La deuxime partie, modle sur les principes mthodologiques
des connexions entre les aspects thoriques, conceptuels et analytiques
de lobjet dtude, contient lexpos de la pratique du service
diplomatique et lexprience accumule dans ce domaine durant les
annes dindpendance de la Rpublique de Moldova.
Il est mentionner leffort des auteurs de mettre en vidence la
diffrence entre la diplomatie bilatrale et multilatrale, de prsenter
les particularits de linfluence des organisations internationales et de
la diplomatie multilatrale sur le service diplomatique contemporain,
258

ainsi que denvisager les facteurs qui dterminent la formation et le
succs de nouvelles stratgies diplomatiques. Ces tendances se
manifestent, en grande partie, par les stratgies diplomatiques de la
Rpublique de Moldova pour promouvoir ses intrts nationaux dans
le cadre des organisations internationales et rgionales telles que
lONU, lOSCE, etc.
En effet, cette publication indite reprsente un des premiers
manuels qui cherche mettre en lumire lhistoire, la thorie et la
pratique du service diplomatique dans une dition scientifique et
pratique; louvrage vise un public motiv, des professionnels et des
apprenants, capables dentamer une discussion, de proposer des
solutions, de recommander, de prendre une position.


Partie 1

Fondements thoriques de ltude
du service diplomatique

Lhistoire du dveloppement de la socit humaine confirme le
fait que la succession des formations socio-conomiques dtermine le
contenu et les orientations de la politique extrieure dun tat et que le
service diplomatique joue un rle important afin dassurer la
souverainet et la scurit internationale de ltat.
Lvolution historique prouve que lintraction des diffrentes
communauts sociales sur larne mondiale est axe sur leur intrt
commun de rgir les problmes conomiques, sociaux, politiques,
culturels non seulement entre ltat et ses citoyens, mais aussi les
relations avec les tats au-del de ses frontires. Dans ce contexte, le rle
de la diplomatie dans les relations internationales nest pas ngliger.
La stratgie diplomatique de ltat moderne et la pratique du
service diplomatique slaborent sur un support scientifique bas sur
des fondements thoriques, conceptuels, politiques, juridiques,
institutionnels ainsi que sur lexprience historique, politique et les
traditions culturelles.
La prise de conscience critique des acquis de la thorie des
relations internationales, de lhistoire et de la thorie de la diplomatie,
259

de la synthse et de lanalyse conceptuelle de lexprience des
recherches comparatives effectues par des savants trangers et
autochtones permet dvaluer la prhistoire, lvolution et la situation
actuelle du dveloppement du service diplomatique de la Rpublique
de Moldova, de mettre en vidence les spcificits et les tendances
dtablissement des formes de perfectionnement de tous les lments
composants accrotre le prestige de notre pays sur larne inter-
nationale et promouvoir lintrt national dans le cadre de la
coopration internationale et dans le processus de lintgration
europenne.

Chapitre I

Service diplomatique: approches thoriques et conceptuelles

Les fondements thoriques, conceptuels et mthodologiques du
service diplomatique ont t tudis par un nombre considrable de
chercheurs renomms et des diplomates remarquables.
Leurs tudes scientifiques sont la base de llaboration du
concept moderne diplomatique. Lanalyse des problmes concernant
ltablissement et le fonctionnement des organismes du service
diplomatique relve du domaine des structures tatiques et acad-
miques, des centres de recherches scientifiques et des organisations
sociales. Un rle important revient aux travaux des agents
diplomatiques, des fonctionnaires du Ministre des Affaires trangres
et des professionnels en relations internationales.
1. Histoire et mthodologie de ltude du service diplomatique.
2. Concepts cls et fondements thoriques du service diplomatique.
3. Ensemble de problmes de ltude du service diplomatique
p. 24.

Chapitre II

Fondements politiques et juridiques du service diplomatique

Ltablissement des relations entre les sujets du droit inter-
national va de paire avec la rglementation juridique des normes et
260

des rgles de procdure internationale. Lunification et la codi-
fication des normes du droit diplomatique et consulaire ont conduit
la mise en uvre des lois internationales obligatoires pour tous
les tats.
Dans tout tat il existe des principes et des rgles internes qui
rgissent les relations entre tats et qui ont une influence directe sur
les relations internationales. Le respect des fondements politiques et
juridiques du service diplomatique est important autant pour la mise
en place des missions diplomatiques que pour ltablissement et le
dveloppement des relations entre tats concerns. Il est important
pour la Rpublique de Moldova en qualit dtat souverain, constitu
rcemment, de mener ses actions et de dvelopper son service
diplomatique conformment la pratique du droit international.
1. Conventions et traits internationaux relatifs aux relations di-
plomatiques.
2. tablissement des relations diplomatiques et des missions di-
plomatiques.
3. Service diplomatique dans le systme du pouvoir de ltat en
Rpublique de Moldova p. 44.


Chapitre III

Service diplomatique: aspects institutionnels et fonctionnels

De nos jours le service diplomatique joue un rle essentiel dans la
rglementation des relations entre tats sur larne internationale.
Cest le Ministre des Affaires trangres, un organisme spcialis,
qui rgit ces relations. Conformment la pratique actuelle le
Ministre des Affaires trangres reprsente un instrument privilgi
du droulement des rapports internationaux entre tats, ce ministre
est structur et agit selon les lois et les intrts de la politique
extrieure de chaque tat.
1. Service diplomatique, structure et fonctions.
2. Attributions et fonctions du service consulaire.
3. Structure et fonctions du Ministre des Affaires trangres et
de lintgration europenne de la Rpublique de Moldova. p. 66.
261

Chapitre IV

Histoire du service diplomatique de la Rpublique de Moldova

Lvolution historique prouve que les diverses communauts
sociales qui interagissent sur larne internationale sont
contresses que les fluctuations conomiques et culturelles entre
les tats et ses citoyens, les processus politiques et sociaux,
intertatiques, la coopration, les conflits et mme les guerres
soient rgis selon des normes qui rglementent les diffrends
existants. Cest la diplomatie que revient le rle principal dans la
rglementation de ces diffrends.
1. Gense de la diplomatie de ltat moldave (XIV-XVII sicles).
2. Diplomatie moldave dans le contexte des confrontations entre
les Grandes Puissances (XVIII-XIX sicles).
3. Service diplomatique de la Rpublique de Moldova: histoire et
poque contemporaine. p.90.


Partie 2

Aspects pratiques du service diplomatique

La pratique du service diplomatique vise la slection, la
formation et le perfectionnement professionnel du personnel,
lutilisation adquate du potentiel diplomatique existant afin de
valoriser la politique trangre de ltat, de dfendre et promouvoir
son intrt national, daccrotre son prestige et son autorit sur
larne internationale.
Le caractre et le contenu des diffrends politiques internes
durant la priode de la dclaration dindpendance de ltat empche,
en quelque mesure, la cration des conditions indispensables la
formation du potentiel diplomatique ncessaire. Dhabitude, un tat
de formation rcente ne dispose pas de ses propres diplomates qui
puissent tre capables de comprendre, de formuler et de promouvoir
lintrt national de leur tat. En plus, cest le temps qui manque pour
la formation de ces diplomates.
262

Dans ces conditions le personnel du service diplomatique est
choisi parmi les militants les plus actifs pour la cause de
lindpendance et de la souverainet du pays, qui, grce leur
formation professionnelle, conviendraient le plus pour lactivit
diplomatique. La formation professionnelle et les comptences de ces
agents se renforcent dans les batailles diplomatiques. Nanmoins, il
existe des exigences envers tous les diplomates et notamment, ils
doivent possder des connaissances du protocole diplomatique, de la
documentation affrente, de la scurit du service diplomatique et, en
mme temps, manifester des qualits spcifiques ce service pendant
les confrontations dures avec ses homologues dans le cadre de la
diplomatie multilatrale.
Lanalyse de la pratique contemporaine de la diplomatie moldave
met en vidence le besoin accru de ltude approfondie des directions
daction du service diplomatique. Cest regrettable constater
quaprs presque deux dcennies de fonctionnement de ltat
indpendant et de formation des professionnels autochtones en
relations internationales il nest pas enregistrer de grands succs
dans laction de la diplomatie nationale. En plus, dans les mdias il
manque des articles sur les problmes de la diplomatie et des solutions
pour les dpasser; il y a peu dcrits sur les succs des gouvernants et
des diplomates moldaves.
Les informations prsentes dans ce chapitre viennent en aide
pour sapproprier des connaissances sur quelques aspects et directions
des activits pratiques du service diplomatique.


Chapitre V

Scurit du service diplomatique

Le problme de garantie de la scurit du service diplomatique
est lune des tches les plus impratives pour assurer les conditions de
son bon fonctionnement. p. 107
Le problme vis sest manifest ds ltablissement de cette
institution et a volu en corrlation avec les risques internationaux
affrents. La pratique diplomatique met en lumire diffrents aspects
263

de la scurit du service diplomatique: physiques, informationnels et
psychologiques des agents impliqus dans laction des missions
diplomatiques. A lpoque actuelle, quand les menaces et les risques
de tout ordre se sont multiplis il est ncessaire de mettre en uvre
des stratgies dtat qui puissent garantir la scurit du service
diplomatique et de ngocier cette question un niveau international en
laborant des rgles strictes et mutuellement avantageuses pour tous
les tats. Malgr le fait davoir accept des rglements internationaux
obligatoires afin dassurer laction diplomatique pour tous les tats,
chaque tat entreprend des efforts pour trouver des solutions ce
problme. p.108


Chapitre VI

Service protocolaire et documentaire

Une des conditions importantes dans lorganisation du service
diplomatique est le respect strict de certaines rgles, normes, traditions
et convenances, constitues travers lhistoire et acceptes dans la
pratique internationale qui, dans leur totalit, sont dfinies par le terme
protocole diplomatique. Le protocole diplomatique est un
instrument politique de la diplomatie dun tat et il va de soi que de
la qualit du mtier exerc par les diplomates dpend le prestige de
ltat concern.
Ds lAntiquit, il est accord une importance majeure au bon
fonctionnement du protocole diplomatique.
A ltape actuelle, la socit se confronte des transformations et
des changements complexes, controverss et profonds. Aprs le
dmembrement de lURSS, les services de protocole nationaux des
anciennes rpubliques sovitiques doivent se conformer la pratique
internationale du protocole diplomatique.
La pratique protocolaire de la Rpublique de Moldova tend
respecter les normes gnralement acceptes du crmonial, de
ltiquette et de la mise en uvre du protocole diplomatique. Ce
qui reprsente une preuve du fait quaujourdhui aucune action
diplomatique de nimporte quel tat, y compris la Rpublique de
264

Moldova, ne se droule en dehors des normes du protocole
affrent. Ce fait prsente aux autres acteurs du spectacle
international la position et le degr dvolution et de dveloppe-
ment diplomatique de ltat. La reconnaissance dun nouvel tat,
la mise en place des missions diplomatiques, les ngociations
diplomatiques, la signature des accords internationaux sont des
activits o le protocole diplomatique est plus que prsent. Tout
cela dnote limportance accorde aux normes protocolaires et au
crmonial diplomatique.
1. Protocole diplomatique et tiquette.
2. Correspondance et documents diplomatiques.
3. Pratique protocolaire dans la Rpublique de Moldova.


Chapitre VII

Corps du service diplomatique

Les agents diplomatiques doivent possder des qualits
professionnelles et morales dvolues leur domaine dactivit.
En France les ambassadeurs doivent avoir une bonne pratique de
leur mtier, autrement dit, ayant atteint le grade de ministre
plnipotentiaire ou au moins de conseiller de premire classe.
tant donn que notre pays ne fait pas partie des tats riches en
ressources conomiques et militaires capables de promouvoir son
intrt national au-del de ses frontires par dautres moyens que ceux
diplomatiques, le problme de la slection des cadres du service
diplomatique de la Rpublique de Moldova reste une des tches les
plus responsables. Alors ce sont les qualits professionnelles hors
paire des agents du service diplomatique qui doivent combler le
manque des moyens susmentionns.
1. Corps du service diplomatique: notions, charges et principes
dactivit.
2. Personnel du service diplomatique: exigences, formation, s-
lection, recrutement, promotion.
3. Corps du service diplomatique en Rpublique de Moldova: tat
des lieux et perspectives. p. 148
265

Chapitre VIII

Service diplomatique dans le cadre de la diplomatie multilatrale

La mise en uvre de la politique trangre inclut la
communication aux autres Gouvernements et peuples des orientations
de la politique extrieure ainsi que lexplication et la justification de
cette politique.
Le dveloppement des relations internationales partir de la
Seconde Guerre mondiale a fait changer le caractre des ngociations
bilatrales, il est apparu un autre moyen de contact, la diplomatie
multilatrale, cest--dire conduite entre trois tats et plus. La forme
traditionnelle de la diplomatie multilatrale, association des tats dans
le cadre des confrences internationales, portait un caractre
temporaire, ensuite elle a pris un caractre permanent de contact au
sein des organisations internationales.
La diplomatie multilatrale est apparue et sest manifeste dans le
cadre des relations internationales grce des fondements politiques,
conomiques, juridiques, administratifs, humanitaires, socioculturels,
techniques et diplomatiques.
1. Influence de la diplomatie multilatrale sur le service diploma-
tique actuel.
2. Organisations internationales un mobile pour la cration
dune nouvelle stratgie diplomatique.
3. Service diplomatique de la Rpublique de Moldova au sein des
organisations internationales.


Partie III

Le service diplomatique dans les recherches contemporaines

Un professionnel en relations internationales est un expert
analytique, qui est capable dexaminer la situation cre, de formuler le
problme, de mettre en vidence les tendances des processus et des
phnomnes et den tirer les conclusions, de faire des recommandations
pour llaboration des politiques et des stratgies adquates.
266

Dans cette partie de louvrage sont examines les questions qui
envisagent le protocole et le crmonial officiel de laccueil des
ambassadeurs trangers la cour des princes rgnants, la cration de
ltat fodal moldave et les particularits de laction diplomatique au
Moyen Age; ainsi que les aspects historiques et politiques dans le
contexte europen de la cration et de lvolution du corps
diplomatique de la Rpublique de Moldova.
Les auteurs de cette partie du manuel se basent dans leurs
recherches sur lapproche conceptuelle dans ltude des fondements,
du contenu et de lactivit du service diplomatique saxant sur la
mthodologie des systmes thoriques et analytiques des problmes et
des tendances de la diplomatie contemporaine.
A ltape actuelle du dveloppement dynamique des relations
internationales de la Rpublique de Moldova les recherches
analytiques de la diplomatie pratique acquirent une grande
importance. Elles permettent une analyse critique de lexprience
diplomatique acquise pendant les annes dindpendance tatique:
lactivit diplomatique dans le processus de solution des crises et des
conflits, le rle du service diplomatique dans le dveloppement du
potentiel des communauts des citoyens de la Rpublique de Moldova
ltranger, le rle du style diplomatique.
Une des tches essentielles du service diplomatique est ltude
approfondie de lopinion publique internationale, concernant les
questions actuelles de la politique moldave afin damliorer la qualit
et lefficacit de la formation et de laction des diplomates de la
Rpublique de Moldova.
Il nest pas ngliger le rle des mass-mdias autochtones et
trangers dans la cration dune image positive de la diplomatie
moldave dans la solution des problmes internationaux.
Ltude du matriel de ce chapitre exige une attitude critique de
la part des tudiants envers le contenu, car les approches et les
apprciations des lecteurs peuvent tre diffrentes de celles de ses
auteurs.
267

DIPLOMATIE

I . Comprhension crite
Lisez le message et dterminez: sa nature; par qui il est mis;
qui il est destin; dans quelle(s) situation(s) il est utilis; le registre de
langue utilis; le thme abord.


Message de Son Excellence Monsieur Pierre Andrieu,
Ambassadeur de France

Depuis mon arrive Chisinau, dbut 2007, jai constat,
loccasion des visites et changes officiels entre les autorits politiques
franaises et moldaves, lors de mes nombreuses rencontres avec les
autorits de ce pays, combien les relations et le dialogue politique franco-
moldave taient excellents et se situaient un niveau lev.
Je continuerai, naturellement, faire tout mon possible pour
renforcer cette dynamique et poursuivre le dialogue avec les autorits
politiques moldaves, comme avec lensemble des acteurs insti-
tutionnels de ce pays, les ONG et la socit civile.
Je serai toujours lcoute des membres de notre communaut
franaise, certes encore peu nombreux, mais dynamiques et
entreprenants.
Notre prsence linguistique et culturelle, dans ce pays la pointe
de la francophonie en Europe orientale, est ancienne et massive. Je
dois, cet gard, fliciter particulirement le travail de longue
haleine entrepris, il y a dj longtemps, par lAlliance franaise de
Moldavie, qui continue se dvelopper, accueillir de nouveaux
apprenants de franais, sans cesse plus nombreux.
Avec lexcellente quipe de lAmbassade de France, je continue
attacher une attention particulire au renforcement de notre prsence
conomique et aux relations franco-moldaves dans ce domaine.
Soutenir nos banques et nos entreprises qui ont fait le choix,
parfois complexe, dtre prsents en Moldavie, plaant ainsi la
France au rang des tous premiers investisseurs dans ce pays ami, est
plus que jamais ma priorit. Il faut convaincre et encourager dautres
socits, et surtout les PME, de venir ici.
268

Pour y parvenir, nous avons cr, en juillet 2008, avec la
communaut de nos chefs dentreprises et lAlliance franaise de
Moldavie, le Club dAffaires France Moldavie, ou Club France.
Le dveloppement et la modernisation de notre prsence en
Moldavie sont ce prix.
De la mme manire, la cration en 2009 du rseau rassemblant
les anciens boursiers et tudiants francophones de Moldavie participe
lamlioration et larticulation entre les acteurs conomiques
franais et les diplms francophones de ce pays.
Nos efforts contribuent au renforcement de linfluence de notre
pays en Europe et bnficient, mme modestement, lquilibre du
commerce extrieur de la France, mais aussi au dveloppement de la
Moldavie, ainsi quau bien-tre de ses habitants.
Nos efforts continueront tre accompagns du renforcement de
la coopration en matire de formation lconomie de march et aux
rgles de ltat de droit et de la bonne gouvernance, en sinscrivant
dans le cadre de la politique europenne de voisinage dveloppe par
la Commission Europenne en direction des pays voisins de lUnion.
La France participe dj, dans ce cadre, au premier jumelage
europen (IEVP) consacr lorganisation du travail parlementaire,
projet remport par un consortium France Coopration Internationale
(FCI), Assemble nationale, Snat, Parlement Hongrois. Notre
expertise administrative est apprcie dans ce pays ami.
http://www.ambafrance.md


I I . Vocabulaire:
visite officielle, change officiel;
autorits politiques, dialogue politique;
acteurs institutionnels, acteurs conomiques; socit civile,
communaut franaise; relations franco-moldaves;
le bien-tre des habitants; travail de long haleine;
faire tout le possible, faire le choix;
tre lcoute; remporter un projet;
renforcer le dialogue politique
linfluence, la coopration
poursuivre la prsence linguistique, culturelle, conomique
269

renforcement du dialogue politique
de linfluence, de la coopration,
poursuite de la prsence linguistique, culturelle, conomique
accueillir les apprenants accueil des apprenants;
soutenir les banques, soutien des banques,
les entreprises des entreprises;
crer un club daffaires cration dun club daffaires;
dvelopper la prsence, dveloppement de la prsence,
le rseau du rseau;
Sigles: ONG, PME, PEV, CE, IEVP, FCI.
Famille de mots: entreprendre; entreprenant, ante; entrepreneur,
euse; entrepreneurial, ale, aux; entreprise;
investir; investissement; investisseur, euse; investiture.
Synonymes: faire tout le possible = sefforcer;
crer = tablir, laborer; participer = prendre part; faire le choix =
choisir; lors de = au moment de.
Antonymes: arrive dpart; connu inconnu; la bonne gouvernance
la mauvaise gouvernance; renforcer affaiblir; prsence absence.
Polysmie: message; acteur; change; socit; parvenir.
Paronymes: diplm, diplomate.

I I I . Grammaire: Mode indicatif: prsent, futur simple; adjectifs
et pronoms possessifs.

I V. Expression crite: crivez un agenda dun ambassadeur en
indiquant les activits durant une journe.

V. Expression orale: Organisez une runion de discussion sur le
thme Le dveloppement et la modernisation de la prsence de la
France en Rpublique de Moldova.

A consulter: I . 4, p 77-78; 6, p 14-20, p 39-42; 1, p 5-6; I I . 6, p
100-101; 5, p 5-31, p 32-56; I I I . 10, p 18-19; 13, p 139-171; 7, p 11-
12, p 24-25, p 36-37; I V. 9, p 33; 13, p 33; V. 3, p 46-47; 17.
270

Travail en autonomie

Biographie de Son Excellence M. Pierre Andrieu

M. Pierre Andrieu, n le 5 juin 1953
Chevalier de lordre national du mrite le 14 mai 2003;
Licence s lettres (chinois);
Conseiller des Affaires trangres hors classe (Orient).
Etats de service:
1er janvier 1980: Admis au concours pour le recrutement de se-
crtaires adjoints des Affaires trangres (Orient);
1980: Attach dambassade Sofia;
1981: Troisime secrtaire Sofia;
Janvier-dcembre 1982: Administration centrale (Information
et presse);
1er dcembre 1982: Admis au concours pour le recrutement de
secrtaires des Affaires trangres (Orient);
1983-1985: Deuxime secrtaire Stockholm;
1986-1988: Premier secrtaire Katmandou;
1989-1991: Administration centrale (Asie et Ocanie);
1991-1993: Deuxime conseiller Helsinki;
1993-1996: Deuxime conseiller Moscou;
1996-1998: Conseiller culturel, scientifique et de coopration
Moscou;
1998-2002: A ladministration centrale (Coopration euro-
penne), dlgu dans les fonctions de sous-directeur de lEurope oc-
cidentale, nordique et balte;
2002-2003: Premier conseiller Douchanb;
Janvier-juin 2003: Nomm charg daffaires a.i. au mme
poste;
2003-2006: Ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire au
mme poste;
Depuis avril 2007: Ambassadeur extraordinaire et plnipo-
tentiaire Chisinau.
271

SERVICE DIPLOMATIQUE

I . Comprhension crite
Lisez le message et dterminez: sa nature; qui est lauteur; qui est
le destinataire; la source dinformation; le registre de langue utilis; le
thme abord.

Le nouveau service diplomatique de l'UE peine se mettre en
place

L'Union europenne s'est penche lundi sur la mise en place de
son nouveau service diplomatique, destin porter la voix de l'Europe
dans le monde et qui a de grandes chances d'tre codirig par un
Franais, mais le parcours reste encore sem d'embches.
La chef de la diplomatie europenne, Catherine Ashton, a dit
lundi "croiser les doigts" pour obtenir un premier feu vert de principe
la cration du "Service d'action extrieure" de l'UE (SEAE), qui
regroupera des milliers de fonctionnaires Bruxelles et dans les 136
dlgations europennes de par le monde.
"Plus tt nous avancerons, plus tt nous le mettrons en place", a
soulign Mme Ashton l'occasion d'une runion des ministres
europens des Affaires trangres Luxembourg.
Le projet, n du trait de Lisbonne, fait l'objet d'intenses
tractations en coulisses sur sa structure, son mode de fonctionnement
et ses principaux postes, entre les 27, la Commission de Bruxelles et le
Parlement europen.
Si le Franais Bernard Kouchner s'est dit "confiant (qu')il y aura
un accord", trop d'inconnues demeurent, a relev son arrive son
homologue italien Franco Frattini. "Je ne suis pas en mesure de
donner un feu vert la proposition parce que je ne connais pas
encore d'importants dtails", a prvenu M. Frattini, citant ple-mle
l'organigramme, la question des nominations aux postes cls, ou celle
des "chanes de commandement" du dispositif indit.
Un autre haut responsable europen a jug que les chances
d'accord taient "autour de 50/50".
La direction du service au-dessous de Mme Ashton notamment
fait dbat. Certains tats souhaitent un secrtaire gnral fort, dont la
272

France qui milite pour que le poste revienne son actuel
ambassadeur Washington, Pierre Vimont.
Mais Mme Ashton redoute d'tre entoure de personnalits trop
fortes, a estim un diplomate europen. Et depuis quelques jours, elle
penche plutt pour "une direction collgiale" de trois personnes,
quitte ce que l'une d'entre elles reste une sorte de "primus inter
pares", indique son entourage.
Elle propose ainsi un "secrtaire gnral excutif" qui serait
flanqu de "deux secrtaires gnraux adjoints", selon des sources
diplomatiques.
Un haut responsable de la Commission et un Polonais sont
envisags pour les postes d'adjoints, prcise-t-on de mme source.
Autre sujet d'inquitude pour les tats: la part que
reprsenteront leurs diplomates nationaux dans le SEAE. Alors qu'ils
sont "trs attachs" fournir un tiers des effectifs du SEAE, le nombre
exact des personnels du Conseil et de la Commission reste encore
flou, dplore un diplomate.
En outre, "plusieurs ministres reprochent Mme Ashton de ne
pas assez prendre assez au srieux les objections du Parlement
europen", souligne un autre diplomate.
La semaine dernire, les chefs de trois grands groupes politiques
du Parlement (conservateur, socialiste et libral) ont prvenu qu'ils
n'acceptaient pas le projet actuel. Tel qu'il est discut l'heure
actuelle, le texte "consacre le retour l'inter-gouvernementalisme" en
Europe, c'est--dire la gestion des affaires europennes par les tats,
ont-ils dnonc.
Or s'il n'est formellement que consult sur la structure du service,
le Parlement a son mot dire sur le budget et le statut de ses
personnels. Et il entend lier tous ces sujets en un paquet.
Appelant ne pas cder des "combats bureaucratiques", le
Sudois Carl Bildt a dit "redouter que nous soyions trop longs"
dcider alors qu'il y a urgence pour l'Europe parler d'une voix.
http://www.france24.com/fr

I I . Vocabulaire:
chef de la diplomatie europenne; un haut responsable europen;
nomination aux postes cls; organigramme;
273

porter la voix de lEurope dans le monde; croiser les doigts;
tractations en coulisses; avoir son mot dire;
ne pas cder des "combats bureaucratiques";
mettre en place la mise en place;
grer les affaires la gestion des affaires;
codiriger, regrouper le parcours;
loc. latine primus inter pares;
verbes dclaratifs: (se) dire, souligner, relever, prvenir, citer,
juger, estimer, indiquer, proposer, prciser, dplorer, dnoncer.
Sigle: SEAE = service daction extrieure de lUE
Synonyme: faire dbat=dbattre; indit(e)=nouveau;
mise en place=tablissement, laboration, cration; flou = incertain;
quitte = au risque de.
Antonymes: accorddsaccord; chancemalchance; donner le feu
vertobtenir le feu vert; confiantmfiant; flouprcis.
Homonymes: (la) peine, (il) peine; quitte (adj.), (il) quitte.

I I I . Grammaire: Mode indicatif: verbes pronominaux, forme
passive des verbes (prsent, pass compos), accord du participe pas-
s; concordance des temps;

Mode subjonctif prsent

I V. Expression crite: crivez un courriel dans lequel vous con-
firmez votre dplacement Bruxelles et vous priez dorganiser votre
mission (vol, htel, prise en charge du transport etc.).

V. Expression orale: Organisez une table ronde sur le thme
La mise en place dun nouveau service diplomatique de lUnion eu-
ropenne.

A consulter: I . 2, p 62-68; I I . 1, p 11; 7, p 68; 2, p 78; 6, p 100-
101; 5, p 5-31, p 32-56; I I I . 13, p 30-41, p 110-122, p 194-155; 10, p
105-106; I V. 13, p 60-61; V. 3, p 30-31; 16.

274

Travail en autonomie

Qu'est-ce qu'un bon dput europen?
Le bon dput europen, c'est celui qui dfend vos opinions!
Nanmoins, certaines qualits permettent de mieux s'en sortir dans le
labyrinthe strasbourgeois et bruxellois. Nous avons interrog quelques
parlementaires: les comptences linguistiques, la capacit ngocier
et couter le point de vue des autres et une solide culture gnrale en
affaires europennes sont autant d'atouts pour s'intgrer dans un
environnement politique et culturel trs cosmopolite.
Qu'est-ce qu'un bon dput europen? La question peut faire
sourire. Elle est en tous cas pineuse tant les parlementaires sont
tiraills entre les contraintes d'une lection au suffrage universel direct
et celles d'une ncessaire expertise technique au sein des commissions
thmatiques du Parlement.
http://www.europarl.europa.eu


AMBASSADES

I . Comprhension crite
Lisez le fragment. Reprez le genre/le type de lcrit; identifiez
lauteur, le destinataire et la source dinformation; dterminez le
registre de la langue utilis et le thme abord. Divisez chaque partie
en paragraphes et intitulez-les.

Lambassade bilatrale, cest--dire envoye par un pays dans un
autre pour traiter de leurs relations mutuelles, est une vieille institu-
tion qui sest adapte un contexte changeant.
Acclration de lHistoire Louis XIV avait 19 missions
ltranger, Louis XVIII en avait 21; elles sont prsent 166.
Lambassade traditionnelle

Depuis quil y a des tats, il y a des ambassadeurs. Les cits
grecques changeaient des " orateurs ". Rome envoyait des lgats. Mais
ces missions taient dpches en fonction des circonstances et pour une
dure limite. LEmpire byzantin a le premier fourni le modle dune
275

organisation diplomatique. Ce sont les tats italiens du XVe sicle,
faibles et diviss, qui ont les premiers tabli des reprsentants demeure
auprs des grandes puissances. Franois Ier suit lexemple: il dpute
auprs des Suisses en 1522, puis Londres, Venise, etc. En 1815, le
congrs de Vienne adopte une charte des relations diplomatiques qui ne
sera gure mise jour avant la convention - de Vienne aussi - de 1961.
La France entretient alors une centaine de missions, dont 32 ouvertes
depuis 1945. La distinction entre ambassades et lgations (avec les petits
pays) a disparu par gard pour lgalit souveraine des tats. Il ny a
plus de hirarchie officielle des postes, mais lingalit de fait subsiste.
Telle ambassade au prestige historique na plus grande importance. Telle
autre de cration rcente retient davantage lattention.
Un texte fondamental pour approfondir nos connaissances Le
dcret du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et
lorganisation des services de ltat ltranger. Dcret cit dans la
publication Le Ministre des Affaires trangres.

Lambassade nouvelle
La tche des ambassades bilatrales a profondment chang;
mais loin de stioler, elle slargit et sapprofondit.
Limportance relative des postes varie vite, et les tats sont
de plus en plus nombreux - il y a 191 membres aux Nations unies.
La carte diplomatique et consulaire sadapte au fur et mesure:
il a fallu crer 15 ambassades en Europe en moins de dix ans,
la suite de la dislocation de lURSS et de la Yougoslavie. La
France a maintenant 156 ambassades, 17 reprsentations et 98
postes consulaires. Certains ambassadeurs sont accrdits dans
plusieurs pays. On essaie des formules nouvelles: lambassadeur
"hors les murs", bas Paris, sans locaux permanents dans le
pays o il est accrdit. Cest le deuxime rseau du monde,
aprs celui des tats-Unis. Certains ont pens quavec les con-
tacts personnels entre dirigeants politiques et les nouvelles tech-
niques dinformation et de communication le rle de ces interm-
diaires que sont les ambassadeurs tait termin. Cest une erreur:
le volume des activits internationales crot encore plus vite que
le rythme des contacts directs qui, eux-mmes, multiplient le tra-
vail diplomatique. Les hauts dirigeants iraient leurs entretiens
276

en aveugles sils navaient pas des quipes sur place pour les
prparer.
Lambassade du XXIe sicle
Il y en a de trois types:
- dans les pays de lUnion europenne, mme si la PESC pro-
gresse, les ambassades gardent un rle dcisif danalyse des mobiles
du pays de sjour, dexplication des positions et de contact
- dans les pays dits mergents (cest--dire ceux qui sont en train
de sortir du sous-dveloppement), il faut faire fructifier les relations:
valoriser le politique et lconomique, moderniser le culturel
- dans les pays en dveloppement (ce sont ceux qui nont pas en-
core atteint le niveau des prcdents), la coopration reste essentielle.
http://www.diplomatie.gouv.fr

I I . Vocabulaire:
envoyer des lgats lenvoi des lgats;
adopter une charte ladoption dune charte;
ouvrir une mission louverture dune mission;
accrditer un ambassadeur laccrditation dun ambassadeur;
approfondir, largir les connaissances;
lapprofondissement, l'largissement des connaissances;
fournir; tablir; slargir; garder; fructifier; valoriser; au fur et
mesure; la suite de; par gard; en fonction de.
Sigles: PESC; URSS.
Famille de mots: accrditer, accrditation, accrditeur,euse;
changer, changer, change; ambassade, ambassadeur; diplomatie,
diplomate, diplomatique; dputer, dput; traiter, trait, traitement;
dpcher, dpche.
Synonymes: multiplier=crotre; mobile=cause; rcent=nouveau;
charg de mission=dlgu; vieux, vielle=ancien, ne; pays du
Nord=pays riches;
Antonymes: galitingalit; faiblefortpuissant; directindirect;
anciennouveau; pays du Nordpays du Sud.
Polysmie: tat m., poste f., charte f., garder, mission f.,
convention f., change m., cit f., rle m.
Homonymes: traiter trait; la cit cit (p.p.)
Paronymes: adapter adopter; carte charte.
277

Nominalisation base adjectivale: politique (adj)le politique;
conomique (adj)lconomique; culturel (adj) le culturel; tranger
(adj)ltranger; base verbale: pouvoirle pouvoir; treltre;
avoirles avoirs.

I I I . Grammaire: verbe du IIme groupe. Concordance des temps
de lindicatif. Les adjectifs et les pronoms indfinis. Texte explicatif.

I V. Expression crite. Rdiger un article pour la presse locale o
vous dcrivez lactivit de lAlliance franaise de Moldavie dans le
domaine culturel.

V. Expression orale. Organisez un remue-mninges sur le sujet
Comment diminuer le clivage conomique entre les pays du Nord et
les pays du Sud?

A consulter: I . 12, p 34-37, p 40-45, p. 48-57; I I I . 13, p 169-
171; 6, p34-37, p 82-85; 11, p 106-107; 7, p 48-49, p69-70; I V. 17; V.
3, p 36-37; 16; 19.


Travail en autonomie

Monsieur,
Le service de lAmbassade de la Rpublique de Moldova ma
conseill de vous crire directement. Mon entreprise fabrique des
jouets de technologie avance pour le march mondial. Lors dun
rcent salon Barcelone, plusieurs dtaillants moldaves ont exprim
lintrt dimporter nos produits mais nous sommes dans lincapacit
de leur fournir quelques informations que ce soit sur les formalits
douanires de votre pays.
LAmbassade de Paris nous a galement conseill de contacter
votre service afin de nous donner les renseignements les plus jour.

278

AMBASSADEUR

I . Comprhension crite:
Lisez les deux textes et comparez-les.

Ambassadeur: un titre toujours prestigieux, en juger par
lusage quen fait la publicit des fromages ou des chocolats. Mais en
ralit un personnage mal connu.
Un bton de marchal : les ambassadeurs portent en principe
ce titre pour la dure de leurs fonctions. Quelques-uns couronnent
leur carrire en tant, selon la formule consacre, levs la dignit
dambassadeurs de France, ce qui veut dire quils gardent ce titre
toute leur vie.

Comment devient-on ambassadeur?
Lambassadeur de France dans un pays tranger (ou le reprsen-
tant permanent auprs dune organisation internationale) est nomm
par le prsident de la Rpublique en Conseil des ministres sur propo-
sition du ministre des Affaires trangres, cest--dire selon la proc-
dure la plus solennelle. Cest un des " emplois suprieurs la dci-
sion du gouvernement ", qui peut donc, en droit, nommer qui bon lui
semble. Cest lhabitude aux tats-Unis, o les ambassadeurs chan-
gent avec les prsidents. En France, le cas est rare. Le choix se porte
presque toujours sur des diplomates ayant une bonne pratique de leur
mtier, autrement dit ayant atteint le grade de ministre plnipoten-
tiaire ou au moins de conseiller de premire classe.

Le chef de mission son poste
Lambassadeur assume la plnitude des pouvoirs de ltat son
poste. Il est responsable de tout ce qui intresse la France dans le
pays o il se trouve. Le ministre sefforce de le guider dans lexercice
de cette responsabilit.
Une fois dsign par le Conseil des ministres, le futur ambassa-
deur doit obtenir lagrment du pays o il se rend. Cest ensuite seu-
lement que sa nomination sera prononce et publie. Arriv son
poste, il est reu par le ministre des Affaires trangres, puis par le
chef de ltat, auquel il remet la lettre du prsident de la Rpublique
279

notifiant sa nomination; cest cette lettre que lon appelle " lettres de
crance" (toujours au pluriel). Il est alors " accrdit " et jouit des
immunits et privilges garantis par le droit international, qui sont
destins le mettre labri de toute pression de la part des autorits
du pays de sjour.
http://www.diplomatie.gouv.fr

Dcret du 13 janvier 2009 portant nomination d'un ambassadeur
extraordinaire et plnipotentiaire de la Rpublique franaise auprs de la
Fdration de Russie - M. de Gliniasty (Jean)
NOR: MAEA0831443D

Le Prsident de la Rpublique,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires trangres et
europennes,
Vu l'article 13 de la Constitution;
Le conseil des ministres entendu,
Dcrte:
Art. 1 M. Jean de Gliniasty, ministre plnipotentiaire hors classe, en fonction
l'administration centrale, est nomm ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire de
la Rpublique franaise auprs de la Fdration de Russie, en remplacement de M.
Stanislas Lefebvre de Laboulaye, appel d'autres fonctions.
Art. 2 Le Premier ministre et le ministre des affaires trangres et europennes
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du prsent dcret, qui
sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 13 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Prsident de la Rpublique:
Le Premier ministre,
Franois Fillon
Le ministre des affaires trangres
et europennes,
Bernard Kouchner
http://textes.droit.org


I I . Vocabulaire
bton de marchal; la Carrire; la dignit; couronner; agrment
m., obtenir lagrment; nommer par, sur proposition;
Ministre des Affaires trangres; ambassadeur; chef de mission;
ministre plnipotentiaire; ministre hors classe; conseiller de premire
classe; Conseil des ministres;
280

Journal officiel de la Rpublique franaise (JORF); lettres de
crance; remettre la lettre; mettre labri; guider dans; jouir des
immunits et privilges;
dcrterdcret; remplacer remplacement; notifier noti-
fication; durer dure; couronner couronne;
Famille de mots: nommer; nomination; nominal,ale,aux;
nominatif, ive; nomm, e;
ministre; ministre; ministriel, elle; ministrable;
Synonymes: dsigner=nommer; dsignation=nomination;
emploi=poste=fonction; chef de ltat=prsident de la Rpublique;
solennel =officiel, elle; rare=exceptionnel;
Antonymes: permanenttemporaire; rarefrquent, tat denvoi
tat daccueil;
Polysmie: conseil; emploi; prsent; consacr,e; dcret; article;
constitution;
Paronymie: trange tranger, re;

I I I . Grammaire: Participe prsent. Grondif. Forme passive.
Pronoms relatifs. Style administratif.

I V. Expression crite: crivez des lettres de crances pour
lambassadeur de la Rpublique de Moldova en France.

V. Expression orale: Organisez une runion de ngociation
pour rgler un problme entre les tudiants et ladministration de votre
facult.
A consulter: I . 1, p 12-21; 13, p. 38-41, p 46-47; 16; 17; I I . 5, p
5-31, p 32-56; I I I . 6, p 144-148; p 167; 10, p 160; 9, p 20; 2, p 77-83;
I V. 1, p 19; 9, p 28; 14, p 32-33; V. 3, p48-49.
281

Travail en autonomie

Le consul
Le consul est, dit-on souvent, le " chef de la communaut
franaise " de sa circonscription. Cela signifie quil ladministre, mais
surtout quil la protge.
Linstitution consulaire date des croisades, sinon de lAntiquit.
En Orient, les consuls administraient souverainement leurs compa-
triotes. Colbert les avait rattachs la Marine en 1669. La Rvolution
les transfra aux Affaires trangres. Aujourdhui, le statut interna-
tional des consuls est fix par la convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires. Il faut laccord du pays denvoi et du pays de
sjour pour ouvrir un consulat. Le chef de poste consulaire est un di-
plomate nomm par le prsident de la Rpublique, dont il reoit une
commission consulaire. Il ne peut exercer avant davoir reu
lautorisation - l"exequatur" - du pays de sjour.
Lautonomie des consulats: dans lexercice de ses attributions
propres, le consul est indpendant de lambassadeur, sauf le tenir
inform.
De tout temps, le consul a t habilit recueillir des informa-
tions commerciales et stimuler les relations conomiques. La cra-
tion des postes dexpansion conomique, certains dailleurs tablis
auprs des consulats, ne le dispense pas de cette tche. Elle est mme
reconnue, avec louverture rcente des postes mixtes, dont le titulaire
est la fois consul et chef de la Mission conomique. La mission
dinformation du consul ne sarrte pas l: elle stend tous les do-
maines - politique, culturel, technique et autres - et ne fait que crotre.
Le consul joue aujourdhui dans sa circonscription un rle de repr-
sentation et de communication analogue celui de lambassadeur.


282

COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE POUR LA
PROMOTION DES ECHANGES DE JEUNES

I . Comprhension crite
Lisez le texte, indiquez le genre et dterminez sa structure:
1) Prsentation et champs dintervention de lOFAJ.
2) Administration/gestion de lOFAJ.
3) Charges conjointes du secrtaire gnral allemand et du titulaire;
4)
5) .
6) ..
7) . etc.


Vacances de poste
Secrtaire gnral(e) de l'Office franco-allemand pour la jeunesse

L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) est une
organisation internationale cre en 1963 dans le prolongement du
Trait de l'lyse pour promouvoir les changes de jeunes entre la
France et l'Allemagne. Il intervient dans des champs trs divers:
jeunesse et ducation populaire, sport, insertion et formation
professionnelles, enseignement primaire, secondaire et universitaire,
jumelage, formation interculturelle, recherche, etc. Depuis sa cration,
il a permis 8 millions de jeunes franais et allemands de participer
des rencontres. Il subventionne chaque anne environ 10.000
changes, pour un nombre total de participants de 200 000.
L'OFAJ est administr par un conseil d'administration prsid par les
ministres de la jeunesse franais et allemand. Il est assist d'un conseil
d'orientation qui labore des avis et recommandations sur les programmes
de l'Office. Son sige est Paris et il dispose d'un bureau Berlin.
L'OFAJ est dirig par un secrtariat gnral se composant de
deux secrtaires gnraux de nationalit diffrente, nomms tous deux
par accord des deux Gouvernements.
De manire conjointe avec le(la) secrtaire gnral(e)
allemand(e), le (la) titulaire est charg(e) de la direction et de la
gestion de l'Office, et en particulier:
283

- prsente le projet de budget, prpare les sessions du conseil
d'administration, lui prsente tous rapports, pourvoit l'excution des
dcisions du conseil d'administration et veille la bonne gestion du budget;
- prpare les sessions du conseil d'orientation;
- embauche et dirige le personnel de l'Office (70 personnes);
- veille au dveloppement quantitatif et qualitatif des programmes;
- assure la reprsentation de l'OFAJ.
De nationalit franaise, le (la) candidat(e) doit tre parfaitement
bilingue franais/allemand.
Il(Elle) doit pouvoir tmoigner d'une exprience de direction dans
un environnement similaire (organisation internationale, monde
associatif, organisme public ou parapublic, etc.).
Une matrise des relations avec les pouvoirs publics (franais et
allemands) et avec les organisations ducatives et de jeunesse est essen-
tielle. Une bonne connaissance de la coopration culturelle franco-alleman-
de (apprentissage interculturel, systmes pdagogiques) est imprative.
L'exprience de l'animation d'quipe et de la conduite de projet,
le sens de la ngociation ainsi que des comptences juridiques,
administratives et budgtaires sont indispensables.
Le poste suppose une grande disponibilit et de frquents
dplacements. Les enjeux du poste sont importants au niveau politique
et diplomatique.
Le poste est pourvoir par dtachement dbut 2009.
Le candidat retenu bnficiera d'un contrat de 6 annes
renouvelables.
Les candidatures, accompagnes d'un curriculum vitae, doivent
tre adresses par la voie hirarchique dans un dlai de trente jours
compter de la publication du prsent avis, au ministre de la Sant,
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, direction de la
jeunesse, de l'ducation populaire et de la vie associative, mission de
la coopration europenne et internationale, 95, avenue de France,
75650 Paris cedex 13.
Des informations complmentaires peuvent tre obtenues
l'adresse lectronique suivante:
DJEP.B3@jeunesse-sports.gouv.fr ou en appelant le 01 40 45 96 98.
Bulletin officiel n
o
43 du 13 novembre 2008//
www.education.gouv.fr
284

I I . Vocabulaire:
prolonger le trait le prolongement du trait;
la prolongation du cong;
promouvoir les changes la promotion des changes;
laborer des avis, llaboration des avis,
des recommandations des recommandations
juridiques
comptences administratives
budgtaires

Sigles: OFAJ; DJEP.
Famille de mots: apprendre, apprenante, apprentissage,
apprentie; assister, assistance, assistant,e, assist,e; candidat,e,
candidature; matrise, matriser, matrisable.
Synonymes: embaucher = engager; dplacement = mission;
direction = gestion = administration; insertion = interrogation;
renouvelable = reconductible.
Antonymes: bilingue unilingue; renouveler resilier.
Polysmie: matrise; contrat; office; dtachement; insertion;
tmoigner; assister; pourvoir.

I I I . Grammaire: Accord du participe pass. Pour organiser un
texte. Construire une argumentation.

I V. Expression crite: crivez votre CV et une lettre de motiva-
tion pour tre engag dans une organisation internationale.

V. Expression orale: Organisez un dbat sur le thme Vivre et
travailler ltranger. Avantages et inconvnients.
A consulter: I I I . 13, p 48, p 111, p 142; 6, p 82-85; 3, p 72-73;
I V. 7, p 88-89, p 92; 13, p 137-139; V. 3, p 32-33; p 64-65; 13,
p 110-111.

primaire
enseignement secondaire
universitaire
formation professionnelle
interculturelle


285

Travail en autonomie

JORF n0075 du 29 mars 2009 page 5581
texte n 19

ARRETE
Arrt du 23 mars 2009 portant nomination au conseil
d'administration de l'cole nationale d'administration

NOR: PRMG0906266A

Par arrt du Premier ministre en date du 23 mars 2009, M. Hugo
Gilardi est nomm membre du conseil d'administration de l'cole
nationale d'administration en qualit de dlgu des lves de la
promotion 2008-2010, en remplacement de M. Thierry Laurent.
M. Emmanuel Monnet est dsign en qualit de dlgu
supplant des lves de la promotion 2008-2010, en remplacement de
Mme Sophie Duval.
http://www.legifrance.gouv.fr

Travail en autonomie

Quelques types dengagements internationaux

- Accord: au sens strict, engagement conclu au nom des Gouver-
nements; au sens large, tout engagement international.
- Annexe: document joint loriginal dun engagement antrieur.
- Avenant: engagement modifiant partiellement un engagement
antrieur.
- Constitution: texte organique dune organisation internatio-
nale.
- Convention: engagement dune certaine importance portant sur
une matire juridique ou administrative.
- Dclaration: acte au moyen duquel deux tats proclament leur
intention dadopter une attitude commune dans un domaine dtermin.
- Modus vivendi: accord de caractre provisoire.
286

- Pacte: trait solennel dont le premier est le pacte de la SDN
(1919).
- Protocole: engagement ne portant pas un sujet majeur, tantt
conclu sur la base dun accord antrieur, tantt annex un accord du
mme jour, tantt indpendant de tout accord antrieur.
- Trait*: au sens strict, engagement conclu en forme solennelle,
cest--dire au nom des chefs dtat; au sens large, le mot dsigne tra-
ditionnellement tout engagement international.
* Dans la pratique la terminologie est floue. A la place du mot
Trait, les tats emploient indiffremment ceux de convention ,
accord , acte final , protocole , dclaration .

A consulter: 14, p 8-13; 1, p 66-71


Travail en autonomie

Dontologie, thique et tiquette
Prsenter quelquun et de se prsenter:
Les principes de ltiquette
Se prsenter
Un homme:
En face dun inconnu ou dune inconnue avec lesquels il entre en
contact, se prsenter le premier: nom seul. Il ajoutera prnom, grade
ou titre si une confusion peut se crer entre membres dune mme
hirarchie.
A une femme, il ajoute: Madame, mes hommages.
A une femme de maison souveraine: Je vous prie, Madame, ou
Votre Altesse (Impriale, Royale, Srnissime), ou: Je vous prie,
Madame, daccepter mes hommages respectueux.
A une personne non marie, il dit: Je vous prsente mes
respects, Mademoiselle.
A un homme plus g ou plus considrable, il dit: Je vous prie
daccepter mes respects, Monsieur.
A un souverain ou a un prince de maison souveraine: Je vous prie
Votre Majest, Votre Altesse (Impriale, Royale, Srnissime), ou:
287

Votre Altesse, ou Monseigneur, daccepter lhommage de mon
respect, ou mes respectueux sentiments.
A un membre dune hirarchie civile, militaire ou religieuse:
Matre ( un avocat, avou, notaire), Docteur ( un mdecin);
Monsieur le Marchal, Mon Gnral, Mon Commandant; minence,
Excellence, Monsieur le Chanoine, Monsieur le Cur, Mon Pre,
Monsieur lAbb, etc.
Une femme:
En face dune autre femme inconnue ou dune personnalit
religieuse ou civile (prtre, religieux, prlat), se prsente la premire:
Madame X,
Comtesse de X
Une jeune fille:
Se prsente toujours la premire une autre femme inconnue ou
une personnalit civile ou religieuse:
Marie X
Marie de X
La personne qui lon se prsente en premier se prsente son
tour, moins quil sagisse dun chef dtat, souverain, prince de
maison souveraine, prince de lglise, prsident du Conseil,
personnalits qui sont toujours supposes connues et qui ne se
prsentent pas.

A consulter: 1, p. 34, p. 37-38.288

LE CONSUL

Le consul est, dit-on souvent, le "chef de la communaut fran-
aise" de sa circonscription. Cela signifie quil ladministre, mais sur-
tout quil la protge.
Le rseau consulaire: la France entretient 113 consulats gn-
raux et 18 consulats. Il y a en outre 8 chancelleries dtaches, aux
attributions limites, et 530 agences consulaires tenues par des con-
suls honoraires, cest--dire en gnral des bnvoles ressortissants
du pays de sjour. La carte consulaire volue sans cesse.

Un mtier trs ancien et trs actuel
Linstitution consulaire date des croisades, sinon de lAntiquit.
En Orient, les consuls administraient souverainement leurs compa-
triotes. Colbert les avait rattachs la Marine en 1669. La Rvolution
les transfra aux Affaires trangres. Aujourdhui, le statut interna-
tional des consuls est fix par la convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires. Il faut laccord du pays denvoi et du pays de
sjour pour ouvrir un consulat. Le chef de poste consulaire est un di-
plomate nomm par le prsident de la Rpublique, dont il reoit une
commission consulaire. Il ne peut exercer avant davoir reu
lautorisation - l" exequatur " - du pays de sjour.

Le consul, administrateur et tuteur
Le consul est pour les Franais la fois le maire et le sous-
prfet, avec la force publique en moins et un devoir dassistance et de
protection en plus. Pour les trangers, il est comme lambassadeur, la
France.
Le consul recense les Franais et les immatriculs (ils ny sont
pas tenus, mais ils y ont tout intrt). Les nouvelles techniques
dinformation et de communication, par exemple louverture projete
de sites Internet, aideront garder le contact avec les expatris, sur-
tout les jeunes, dont on perd facilement la trace. Le consul tient ltat
civil, dlivre passeports et pices didentit, met en rgle avec le ser-
vice national, tablit certains actes notaris, dresse des procurations
de vote et organise les lections. Il peut sassurer du juste droule-
ment de toute procdure impliquant des Franais devant les tribunaux
289

locaux conformment avec la convention de Vienne relative la pro-
tection consulaire. Dans ce cadre, il peut rendre visite en prison aux
prvenus et dtenus qui le souhaitent afin de sassurer notamment
quils ne subissent pas de discrimination au cours de leur dtention. Il
secourt et rapatrie ventuellement les indigents. Il a aussi des attribu-
tions judiciaires et maritimes. Ce que les textes ne disent pas, cest la
responsabilit qui pse sur le consul en cas de crise ou de catastrophe
affectant les Franais: le plan de scurit le mieux jour ne saurait
tout prvoir. Par ailleurs, le consul, en liaison avec le ministre de
lIntrieur, dlivre aux trangers les visas dentre en France: il lui
faut concilier la rigueur contre limmigration illgale avec la sou-
plesse envers les personnalits qui peuvent contribuer au progrs des
relations bilatrales.

Le consul, relais de lambassadeur
Lautonomie des consulats: dans lexercice de ses attributions
propres, le consul est indpendant de lambassadeur, sauf le tenir
inform.
De tout temps, le consul a t habilit recueillir des informa-
tions commerciales et stimuler les relations conomiques. La cra-
tion des postes dexpansion conomique, certains dailleurs tablis
auprs des consulats, ne le dispense pas de cette tche. Elle est mme
reconnue, avec louverture rcente des postes mixtes, dont le titulaire
est la fois consul et chef de la Mission conomique. La mission
dinformation du consul ne sarrte pas l: elle stend tous les do-
maines - politique, culturel, technique et autres - et ne fait que crotre.
Le consul joue aujourdhui dans sa circonscription un rle de repr-
sentation et de communication analogue celui de lambassadeur.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/ambassades-
consulats_814/consul_4052.html


290

Annexe

Analyse dun texte crit

La phase prparatoire:
- reprer le genre de lcrit;
- identifier lauteur;
- situer le document en fonction de son contenu dans une typologie;
- prciser ladministration qui a rdig lcrit.

La phase de lexploitation:
- dterminer la situation de la communication dans laquelle le
texte sinscrit;
- exploiter le contenu du texte en cherchant rpondre des
questions cls partir des signes visuels du texte (cas dun crit in-
formatif/explicatif: Au sujet de qui/quoi nous informe-t-on? A propos
de quoi?/ O? Quand? Eventuellement comment? Pourquoi?);
- relire le document aprs avoir rappel brivement les rponses
aux questions cls synthtiques;
- complter, confirmer ou infirmer les rponses aux questions
cls en respectant la consigne dutiliser le vocabulaire spcialis, de
construire et de complter les rponses en prenant appui de faon ri-
goureuse sur le sujet;
- laborer un texte synthtique partir des questions cls.

La phase dvaluation: on relit et on passe au crible lexploita-
tion quon a faite du texte tudi.
291

Rfrences

1. Bassi C., Chapsal A.-M. Diplomatie com. CLE International, 2005 /
www.cle-inter.com
2. Bassi C., Sainlos A.-M. Administration.com. CLE International,
2005 / www.cle-inter.com
3. Charles R., Wiliame C. La communication orale. Nathan, 1997.
4. Colignon J.-P., Berthier P.-V. La pratique du style. Duculot, 1989.
5. Colignon J.-P., Berthier P.-V. Piges du langage: homonymes, paro-
nymes, faux amis, singularits et Cie. Duculot, 1979.
6. Cotlu M. Franais. Sciences humaines. Chiinu: CEP USM,
2008.
7. Cotlu M. Franais de spcialit en exercices. Chiinu: CEP
USM, 2009.
8. Cotlu M. Franais juridique. Chiinu: CEP USM, 2002.
9. Cotlu M., Coica T. Franais. Relations internationales. Sciences po-
litiques. Chiinu: CEP USM, 2004.
10. Cotlu M., Zban L. Apprendre le franais du droit. Chiinu,
1999.
11. Peyroulet C. Style et rhtorique. Nathan, 1994.
12. Plaisant F. Le Ministre des Affaires trangres. Les essentiels.
Milan, 2000.
13. Riehl L., Soignet M. Le franais des relations europennes et inter-
nationales. Hachette-Livre, 2006.
14. Seroussi R. Cls des relations internationales. Nathan, 1993.
15. Soignet M. Le franais juridique. Hachette-Livre, 2003/
www.fle.hachette-livre.fr
16. Site Internet: www.france.diplomatie.gouv.fr
17. www.ambafrance.md
18. www.legifrance.gouv.fr
19. www.europa.eu
20. www.education.gouv.fr


292

ANEXE

Anexa I
Regulamentul cu privire la rangurile agenilor diplomatici
din 19 martie 1815
(Adoptat la Congresul de la Viena)*
1


Pentru a evita dificultile care deseori apreau i mai pot aprea,
n baza preteniilor la ordinea de precdere a agenilor diplomatici,
plenipoteniarii Marilor Puteri semnatare ale Tratatului de la Paris, au
convenit asupra urmtoarelor articole i consider de datoria altor su-
verani acceptarea prezentului Regulament.

Articolul 1
Agenii diplomatici se clasific n trei clase:
- clasa ambasadorilor, legailor sau nuniilor;
- clasa trimiilor, indiferent de aceea c se numesc aa, sau altfel,
acreditai pe lng suverani;
- clasa mputerniciilor, acreditai pe lng minitrii afacerilor
externe.

Articolul 2
Numai ambasadorii, legaii i nunii vor avea statut de reprezentare.

Articolul 3
Agenii diplomatici care ndeplinesc alte misiuni nu pot face parte
din cadrul precderii diplomatice.

Articolul 4
n cadrul fiecrei clase, rangurile agenilor diplomatici se confir-
m n baza datelor notificate la sosirea lor n post. Prezentul Regula-
ment nici ntr-un fel nu contravine dispoziiilor reprezentanilor Papei.

Articolul 5
n fiecare stat trebuie s fie stabilit o ordine unic de primire a
agenilor diplomatici n corespundere cu rangul diplomatic.

*
Traducere de Em. Ciobu.
293


Articolul 6
Relaiile de rudenie sau familie ntre Curile Regale nu creeaz
nici un fel de avantaje n ordinea de precdere, pentru agenii lor di-
plomatici. Aceasta se refer i la alianele politice.

Articolul 7
Pentru actele sau acordurile ncheiate ntre mai multe puteri,
semnarea crora cere succedare, consecutivitatea ordinei semn-
turilorse se stabilete prin tragerea la sori.
Prezentul Regulament va fi inclus n protocoalele celor opt mari
puteri, care au semnat Tratatul de la Paris n cadrul conferinei sale din
19 martie, anul 1815.

Anexa II
Convenia privind privilegiile i imunitile
Organizaiei Naiunilor Unite
(13 februarie 1946)
(extras)
ntruct articolul 104 din statutul Cartei Naiunilor Unite prevede
c Organizaia se bucur, pe teritoriul membrilor si juridic pentru
exercitarea funciilor sale i realizarea obiectivelor sale, precum i n-
truct articolul 105 din statutul Cartei Naiunilor Unite prevede, c
Organizaia se bucur pe teritoriul fiecrei ri-membre de privilegii i
imuniti diplomatice, necesare pentru exercitarea funciilor sale i
reprezentanii rilor-membre ale ONU i persoanele mputernicite la
fel se bucur de privilegii i imuniti diplomatice pentru exercitarea
personal a funciilor sale, legate de activitatea organizaiei.
Astfel, conform rezoluiei Adunrii Generale, adoptate la 13 fe-
bruarie 1946, se aprob urmtoarea convenie i propune alturarea
tuturor membrilor Organizaiei Naiunilor Unite.

Articolul I
Persoana juridic
Seciunea 1. Organizaia Naiunilor Unite este o entitate juridic
i poate:
a) ncheia acorduri;
294

b) s achiziioneze bunuri mobile i imobile i s dispun de
acestea;
c) a institui proceduri legale.

Articolul II
Proprietatea, fondurile i activele
Seciunea 2. Organizaia Naiunilor Unite, precum i bunurile,
oriunde ar fi amplasate i de cine ar fi ei, se bucur de imunitate de
la orice form de proces juridic, cu excepia cazurilor n care Orga-
nizaia a renunat n mod expres la imunitate. Cu toate acestea, se
presupune c renunarea la imunitate nu se extinde la orice msur
de executare.
Seciunea 3. Sediul Organizaiei Naiunilor Unite este inviola-
bil. Proprietile i bunurile Organizaiei Naiunilor Unite, oriunde
ar fi amplasate i de cine ar fi ei, nu se pot face obiectul perchezi i-
ei, confiscrii, rechiziiei, exproprierii i orice alt form de inter-
venie, fie executiv, administrativ, judiciar, legislativ sau de
alt natur.
Seciunea 4. Arhivele Organizaiei Naiunilor Unite i, n gene-
ral, toate documentele care aparin Organizaiei sau la dispoziia sa,
sunt inviolabile oriunde ar fi.
Seciunea 5. Fr a fi restricionat de controale financiare, de
reglementare i moratorii de orice fel.
Seciunea 7. Organizaia Naiunilor Unite, activele sale, venituri-
le i alte bunuri:
a) scutirea de toate impozitele directe...;
b) scutirea de taxe vamale, privind importul i exportul, inter-
dicii i restricii la importul i exportul Organizaiei pentru utiliza-
rea acestora...
c) scutirea de taxe vamale, de import i export, interdiciile i res-
triciile privind importul i exportul produsele lor proprii.

Articolul III. Sursele comunicaiilor
Seciunea 9. Pentru sursele oficiale de comunicaie, Organizaia
Naiunilor Unite se bucur pe teritoriul fiecrui stat de condiii nu mai
puin avantajoase, dect celor a cror guverne ale membrilor ONU
ofer oricrui alt guvern...
295

Seciunea 10. Organizaia Naiunilor Unite beneficiaz de drep-
tul de a folosi coduri i de a trimite i primi coresponden prin curieri
sau n valize sigilate, care se bucur de aceleai imuniti i privilegii
ca i curierii i valizele diplomatice.

Articolul IV. Reprezentanii statelor membre ale ONU
Seciunea 11. Reprezentanii statelor-membre ale ONU, n
organele principale i auxiliare ale Organizaiei Naiunilor Unite
i la conferinele convocate de Organizaia Naiunilor Unite, con-
vocate cu scopul exercitrii obligaiunilor de serviciu i n timpul
deplasrilor ctre locul de ntrunire, se bucur de urmtoarele pri-
vilegii i imuniti:
a) imunitate de arestare sau de detenie i de sechestrare a baga-
jelor personale, precum i tot felul de imuniti procedural-juridice cu
referire la declaraiile fcute;
b) inviolabilitatea tuturor actelor i documentelor;
c) dreptul de a se folosi de coduri i de a trimite i primi cores-
ponden prin curieri sau n valize sigilate;
d) excluderea rudelor i soiilor lor din limitrile cu privire la
imigraie, nregistrarea cetenilor strini sau acuzarea serviciilor de
stat n ara, n care ei se afl pe o perioad de timp sau pe teritoriul
cruia tranziteaz n scopul ndeplinirii obligaiunilor de serviciu;
e) aceleai nlesniri cu privire la limitrile de schimb valutar de
care dispun reprezentanii guvernelor strine ce se afl n deplasri
temporare de serviciu;
f) aceleai nlesniri i imuniti n legtur cu bunurile personale
sau bagajul lor de care dispune reprezentantul diplomatic;
g) alte privilegii, imuniti i nlesniri care nu vin n contradicie
cu cele sus-menionate i de care beneficiaz reprezentanii diploma-
tici cu excepia dreptului de a beneficia de scutirea taxelor vamale pri-
vind bunurile exportate (care nu fac parte din bunurile proprii) sau de
taxe de acciz sau de accize de vnzare.
Seciunea 12. Pentru asigurarea deplinei liberti a exprimrii
cuvntului i a independenei n ceea ce privete ndeplinirea obligai-
unilor sale de serviciu reprezentanilor ONU n cadrul organelor auxi-
liare i la conferin, convocai de ONU, continu acordarea imuniti-
lor procedural-juridice n legtur cu cele declarate sau scrise de ei, de
296

asemenea, n legtur cu toate activitile exercitate de ei n timpul
ndeplinirii obligaiunilor de serviciu
Seciunea 14. Privilegiile i imunitile sunt acordate reprezen-
tanilor membrilor nu pentru beneficiul personal al persoanelor fizice,
ci n scopul asigurrii exercitrii independente a funciilor lor legate
de activitatea n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite. Prin urmare, un
membru are nu numai dreptul, ci i obligaia de a ridica imunitatea
reprezentantului su n toate cazurile n care, potrivit unui membru
imunitatea ar mpiedica cursul justiiei, i aceast derogare poate fi
fcut fr a aduce atingere scopului pentru care imunitatea a fost ga-
rantat...

Articolul V
Seciunea 18. Funcionarii internaionali ai ONU
a) nu sunt supui rspunderii juridice pentru declaraiile orale sau
n scris sau pentru activitile exercitate de ei n calitate de funcionari
internaionali;
b) sunt eliberai de impozite privind premiile i remunerrile,
oferite de ONU;
c) sunt scutii de acuzaiile de serviciu statale;
d) sunt eliberai, att soiile, ct i rudele aflate mpreun cu re-
prezentatul, de limitrile privind imigraia i nregistrarea cetenilor
strini;
) beneficiaz de aceleai privilegii n legtur cu schimbul valu-
tei, care le sunt oferite oficialilor cu rang corespunztor, ce fac parte
din misiunea diplomatic, acreditai n cadrul guvernului respectiv;
f) se bucur, mpreun cu soiile i rudele, de aceleai nlesniri de
repatriere de care dispune oficialul diplomatic n timpul crizelor inter-
naionale;
g) au dreptul de a transporta mobilierul i bunurile personale n
cadrul nceperii exercitrii activitii n statul respectiv.
Seciunea 19. n afara privilegiilor i imunitilor prevzute n
seciunea 18, Secretarul General i ntreg personalul su, att soiile i
copii si minori, beneficiaz de privilegii i imuniti, scutiri i facili-
ti acordate n temeiul dreptului internaional.
Seciunea 20. Secretarul General are dreptul i datoria de a ri-
dica imunitatea oricrui funcionar n cazurile n care, n opinia sa,
297

imunitatea ar mpiedica cursul justiiei i poate fi ridicat fr a
aduce atingere intereselor Organizaiei Naiunilor Unite. Cu privire
la Secretarul general, dreptul de a retrage imunitatea aparine Con-
siliului de Securitate.

Articolul VII. Paapoartele Organizaiei Naiunilor Unite
Seciunea 24. Organizaia Naiunilor Unite poate autoriza ofierii
si s primeasc aceste paapoartele, fiind recunoscute i primite de
ctre autoritile organizaiei pentru efectuarea cltoriilor.

Articolul VIII. Rezolvarea disputelor
Seciunea 29. ONU stabilete urmtoarele prevederi cu privire la
urmtoarele metode de rezolvare a disputelor:
a) disputele aprute n legtur cu contractele sau alte dispute ce
in de dreptul privat n cadrul crora ONU este una din pri;
b) disputele vizeaz vreouna din oficialitile ONU, care n leg-
tur cu statutul su oficial beneficiaz de imuniti, dac Secretarul
General nu a retras imunitatea.
Seciunea 30. Toate litigiile care decurg din interpretarea sau
aplicarea prezentei convenii, a sesizat Curtea Internaional de Justi-
ie, cu excepia cazurilor n care prile sunt de acord pentru a le
permite un alt mod. n caz de dezacord ntre ONU, pe de o parte, i
membri organizaiei, pe de alta, se interzice n legtur cu art. 96 din
Carta i al articolului 65 din Statutul Curii privind orice problem
juridic.
Concluzia Curii trebuie s fie recunoscut de prile decidente.

Articol final
Seciunea 31. Prezenta convenie este oferit fiecrui membru
pentru aderare la Organizaia Naiunilor Unite.
Seciunea 32. Aderarea se va face prin:
depunerea la Secretarul General al Organizaiei Naiunilor Unite
a unui act de aderare, convenia intrnd n vigoare n legtur cu fieca-
re membru aparte n ziua depunerii fiecrui act de aderare.
Seciunea 35. Convenia de fa rmne n vigoare n legtur cu
ONU i fiecare membru al su care a depus actul de aderare pn cnd
acest membru va avea calitate de membru, sau pn cnd Adunarea
298

General nu va fi autorizat de a revizui convenia general i statul-
membru nu va adera la aceast variant revizuit.
Seciunea 36. Secretarul General poate ncheia cu orice membru
sau orice membri ai organizaiei diferite acorduri suplimentare care
reglementeaz dispoziiile prezentei convenii, ntruct aceasta se refe-
r la acest membru sau membri. Aceste acorduri n fiecare caz sunt
supuse aprobrii de ctre Adunarea General.
Surse: Dreptului internaional existent, n trei volume. Mosco-
va: Editura Institutului de Drept Internaional Independent din Mosco-
va, 1996.


Anexa III
CONVENIA DE LA VIENA
cu privire la relaiile diplomatice
(Viena, 1961)

Statele-pri la prezenta convenie, amintind c, dintr-o epoc n-
deprtat, popoarele tuturor rilor recunosc statutul agenilor diplo-
matici, contiente de scopurile i principiile Cartei Organizaiei Naiu-
nilor Unite privind egalitatea suveran a statelor, meninerea pcii i a
securitii internaionale i dezvoltarea de relaii prieteneti ntre nai-
uni, convinse c o convenie internaional cu privire la relaiile, privi-
legiile i imunitile diplomatice ar contribui la favorizarea relaiilor
de prietenie dintre ri, oricare ar fi diversitatea regimurilor lor consti-
tuionale i sociale, convinse c scopul acestor privilegii i imuniti
este nu de a crea avantaje unor indivizi, ci de a asigura ndeplinirea
eficace a funciilor misiunilor diplomatice ca organe de reprezentare a
statelor, afirmnd c regulile dreptului internaional cutumiar trebuie
s continue a guverna materiile care n-au fost reglementate n mod
expres n dispoziiile prezentei convenii, au convenit asupra celor ce
urmeaz:

Art.1. n sensul prezentei convenii, urmtoarele expresii se ne-
leg aa cum se precizeaz mai jos:
a) prin expresia ef de misiune se nelege persoana nsrcinat
de statul acreditant s acioneze n aceast calitate;
299

b) prin expresia membrii misiunii se nelege eful misiunii i
membrii personalului misiunii;
c) prin expresia membrii personalului misiunii se nelege
membrii personalului diplomatic, ai personalului administrativ i teh-
nic i ai personalului de serviciu al misiunii;
d) prin expresia membrii personalului diplomatic se nelege
membrii personalului misiunii care au calitatea de diplomai;
e) prin expresia agent diplomatic se nelege eful misiunii sau
un membru al personalului diplomatic al misiunii;
f) prin expresia membrii personalului administrativ i tehnic
se nelege membrii personalului misiunii angajai n serviciul tehnico-
administrativ al misiunii;
g) prin expresia membrii personalului de serviciu se nelege
membrii personalului misiunii angajai n serviciul casnic al misiunii;
h) prin expresia om de serviciu particular se nelege persoa-
nele folosite n serviciul casnic al unui membru al misiunii, care nu
sunt angajai ai statului acreditant;
i) prin expresia localuri ale misiunii se nelege cldirile sau
prile din cldiri i din terenul aferent care, indiferent de proprietar,
sunt folosite pentru realizarea scopurilor misiunii, inclusiv reedina
efului misiunii.

Art.2. Stabilirea de relaii diplomatice ntre state i trimiterea de
misiuni diplomatice permanente se fac prin consimmnt mutual.

Art.3. 1. Funciile misiunii diplomatice constau n special n:
a) a reprezenta statul acreditant n statul acreditar;
b) a ocroti n statul acreditar interesele statului acreditant i ale
cetenilor si, n limitele admise de dreptul internaional;
c) a duce tratative cu guvernul statului acreditar;
d) a se informa prin toate mijloacele licite despre condiiile i
evoluia evenimentelor din statul acreditar i a raporta cu privire la
acestea guvernului statului acreditant;
e) a promova relaii de prietenie i a dezvolta relaiile economice,
culturale i tiinifice ntre statul acreditant i statul acreditar.
2. Nici o dispoziie a prezentei convenii nu poate fi interpretat
ca interzicnd misiunii diplomatice exercitarea funciilor consulare.
300

Art.4. 1. Statul acreditant trebuie s se asigure c persoana pe ca-
re intenioneaz s o acrediteze ca ef al misiunii n statul acreditar a
primit agrementul acestui stat.
2. Statul acreditar nu este obligat s comunice statului acreditant
motivele refuzului agrementului.

Art.5. 1. Statul acreditant, dup ce a fcut notificarea cuvenit
statelor acreditare interesate, poate acredita un ef de misiune sau
afecta un membru al personalului diplomatic, dup caz, n mai multe
state, afar numai dac unul dintre statele acreditare se opune n mod
expres la aceasta.
2. Dac statul acreditant acrediteaz un ef de misiune n unul sau
mai multe alte state, el poate stabili o misiune diplomatic condus de
un nsrcinat cu afaceri ad-interim n fiecare din statele n care eful
misiunii nu-i are reedina sa permanent.
3. eful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al
misiunii poate reprezenta statul acreditant pe lng orice organizaie
internaional.
Art.6. Mai multe state pot acredita aceeai persoan n calitate de
ef de misiune ntr-un alt stat, dac statul acreditar nu se opune.

Art.7. Sub rezerva dispoziiilor articolelor 5, 8, 9 i 11, statul
acreditant numete la alegerea sa pe membrii personalului misiunii. n
ceea ce privete pe ataaii militari, navali sau aerieni, statul acreditar
poate cere ca numele lor s fie supuse mai nainte spre aprobare.

Art.8. 1. Membrii personalului diplomatic al misiunii vor avea, n
principiu, naionalitatea statului acreditant.
2. Membrii personalului diplomatic al misiunii nu pot fi alei din-
tre cetenii statului acreditar dect cu consimmntul acestui stat,
care poate oricnd s i-l retrag.
3. Statul acreditar poate s-i rezerve acelai drept n ce pri-
vete cetenii unui al treilea stat care nu sunt i ceteni ai statului
acreditant.

Art.9. 1. Statul acreditar poate oricnd, i fr a trebui s motive-
ze hotrrea, s informeze statul acreditant c eful sau orice alt mem-
301

bru al personalului diplomatic al misiunii este persoana non grata sau
c orice alt membru al personalului misiunii nu este acceptabil. n
acest caz, statul acreditant va rechema persoana n cauz sau va pune
capt funciilor sale n cadrul misiunii, dup caz. O persoan poate fi
declarat non grata sau inacceptabil nainte de a ajunge pe teritoriul
statului acreditar.
2. Dac statul acreditant refuz s execute sau nu execut ntr-un
termen rezonabil obligaiile care i incumb conform paragrafului 1 al
prezentului articol, statul acreditar poate refuza s recunoasc persoa-
nei n cauz calitatea de membru al misiunii.

Art.10. 1. Se notific Ministerului Afacerilor Externe al statului
acreditar sau oricrui alt minister asupra cruia se va fi convenit:
a) numirea membrilor misiunii, sosirea lor i plecarea lor defini-
tiv sau ncetarea funciilor lor la misiune;
b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane aparinnd fa-
miliei unui membru al misiunii i, dac este cazul, faptul c o per-
soan devine sau nceteaz a fi membru al familiei unui membru al
misiunii;
c) sosirea i plecarea definitiv a oamenilor de serviciu particu-
lari aflai n serviciul persoanelor menionate la alineatul de mai sus i,
dac este cazul, faptul c ei prsesc serviciul acestor persoane;
d) angajarea i concedierea de persoane care i au reedina n
statul acreditar, n calitate de membri ai misiunii sau n calitate de oa-
meni de serviciu particulari avnd dreptul la privilegii i imuniti.
2. Ori de cte ori este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie
s fac de asemenea obiectul unei notificri prealabile.

Art.11. 1. n lipsa unui acord explicit asupra efectivului misiunii,
statul acreditar poate cere ca acest efectiv s fie meninut n limitele a
ceea ce el consider ca rezonabil i normal, avnd n vedere mpreju-
rrile i condiiile existente n acest stat i nevoile misiunii n cauz.
2. Statul acreditar poate de asemenea, n aceleai limite i fr
discriminare, s refuze a admite funcionari de o anumit categorie.

Art.12. Statul acreditant nu trebuie s stabileasc, fr a fi obinut
n prealabil consimmntul expres al statului acreditar, birouri fcnd
302

parte din misiune n alte localiti dect cele n care este stabilit misi-
unea nsi.

Art.13. 1. eful misiunii este considerat c i-a asumat funciile
n statul acreditar ndat ce i-a prezentat scrisorile de acreditare sau
ndat ce i-a comunicat sosirea i o copie a scrisorilor sale de acredi-
tare a fost prezentat Ministerului Afacerilor Externe al statului acre-
ditar sau oricrui alt minister asupra cruia se va fi convenit conform
practicii n vigoare n statul acreditar, care trebuie s fie aplicat n
mod uniform.
2. Ordinea prezentrii scrisorilor de acreditare sau a unei copii a
acestor scrisori este determinat de data i ora sosirii efului misiunii.

Art.14. 1. efii de misiune sunt repartizai n trei clase, i
anume:
a) aceea a ambasadorilor sau nuniilor acreditai pe lng efii de
stat i a celorlali efi de misiune avnd rang echivalent;
b) aceea a trimiilor, minitrilor sau internuniilor acreditai pe
lng efii de stat;
c) aceea a nsrcinailor cu afaceri acreditai pe lng ministerele
afacerilor externe.
2. n afar de precdere i etichet, nu se face nici o deosebire n-
tre efii de misiune n raport cu clasa lor.

Art.15. Statele convin asupra clasei creia trebuie s-i aparin
efii misiunilor lor.

Art.16. 1. efii de misiune primesc rangul n fiecare clas du-
p data i ora la care i-au asumat funciile, n conformitate cu arti-
colul 13.
2. Modificrile aduse scrisorilor de acreditare ale unui ef de mi-
siune, care nu implic schimbri de clas, nu afecteaz rangul su de
precdere.
3. Prezentul articol nu afecteaz uzanele care sunt sau ar putea fi
acceptate de statul acreditar n ceea ce privete precderea reprezen-
tantului Sfntului Scaun.

303

Art.17. Ordinea de precdere a membrilor personalului diploma-
tic al misiunii este notificat de ctre eful misiunii Ministerului Afa-
cerilor Externe sau oricrui alt minister asupra cruia se va fi convenit.

Art.18. n fiecare stat procedura ce trebuie urmat pentru primi-
rea efilor de misiune trebuie s fie uniform fa de fiecare clas.

Art.19. 1. Dac postul de ef de misiune este vacant sau dac e-
ful misiunii este mpiedicat s-i exercite funciile, un nsrcinat cu
afaceri ad-interim funcioneaz cu titlu provizoriu ca ef al misiunii.
Numele nsrcinatului cu afaceri ad-interim va fi notificat fie de ctre
eful misiunii, fie, n cazul n care acesta este mpiedicat s fac acest
lucru, de ctre Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditant Mi-
nisterului Afacerilor Externe al statului acreditar sau oricrui alt mi-
nister asupra cruia se va fi convenit.
2. n cazul n care nici un membru al personalului diplomatic al
misiunii nu este prezent n statul acreditar, un membru al personalului
administrativ i tehnic poate, cu consimmntul statului acreditar, s
fie desemnat de ctre statul acreditant pentru a gira afacerile adminis-
trative curente ale misiunii.

Art.20. Misiunea i eful su au dreptul s arboreze drapelul i s
pun stema statului acreditant pe localurile misiunii, inclusiv reedina
efului de misiune, i pe mijloacele de transport ale acestuia.

Art.21. 1. Statul acreditar trebuie fie s nlesneasc achiziionarea
pe teritoriul su, n cadrul legislaiei sale, de ctre statul acreditant a
localurilor necesare misiunii sale, fie s ajute statul acreditant s-i
procure localuri n alt fel.
2. El trebuie, de asemenea, dac este nevoie, s ajute misiunile n
obinerea de locuine convenabile pentru membrii lor.

Art.22. 1. Localurile misiunii sunt inviolabile. Nu este permis
agenilor statului acreditar s ptrund n ele dect cu consimmntul
efului misiunii.
2. Statul acreditar are obligaia special de a lua toate msurile
potrivite pentru a mpiedica invadarea sau deteriorarea localurilor mi-
siunii, tulburarea linitii misiunii sau lezarea demnitii acesteia.
304

3. Localurile misiunii, mobilierul lor i celelalte obiecte care se
gsesc acolo, precum i mijloacele de transport ale misiunii, nu pot
face obiectul nici unei percheziii, rechiziii, sechestru sau msuri exe-
cutorii.
Art.23. 1. Statul acreditant i eful misiunii sunt scutii de orice
impozite i taxe naionale, regionale sau comunale asupra localurilor
misiunii ai cror proprietari sau locatari sunt, cu excepia impozitelor
sau taxelor percepute ca remuneraie pentru servicii particulare prestate.
2. Scutirea fiscal prevzut n prezentul articol nu se aplic aces-
tor impozite i taxe cnd, dup legislaia statului acreditar, ele cad n
sarcina persoanei care trateaz cu statul acreditant sau cu eful misiunii.

Art.24. Arhivele i documentele misiunii sunt inviolabile n orice
moment i n orice loc s-ar afla.

Art.25. Statul acreditar acord toate nlesnirile pentru ndeplini-
rea funciilor misiunii.

Art.26. Sub rezerva legilor i regulamentelor sale referitoare la
zonele n care accesul este interzis sau reglementat din motive de se-
curitate naional, statul acreditar asigur libertatea de deplasare i de
circulaie pe teritoriul su tuturor membrilor misiunii.

Art.27. 1. Statul acreditar permite i ocrotete comunicarea liber
a misiunii n orice scopuri oficiale. Pentru a comunica cu guvernul,
precum i cu celelalte misiuni i consulate ale statului acreditant, ori-
unde se gsesc acestea, misiunea poate folosi toate mijloacele de co-
municare potrivite, inclusiv curierii diplomatici i mesajele n cod sau
cifrate. Totui, misiunea nu poate instala i utiliza un post de radio-
emisie dect cu asentimentul statului acreditar.
2. Corespondena oficial a misiunii este inviolabil. Prin expre-
sia coresponden oficial se nelege ntreaga coresponden referi-
toare la misiune i la funciile sale.
3. Valiza diplomatic nu trebuie s fie nici deschis, nici reinut.
4. Coletele care compun valiza diplomatic trebuie s poarte
semne exterioare vizibile ale caracterului lor i nu pot cuprinde dect
documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.
305

5. Curierul diplomatic, care trebuie s fie purttor al unui docu-
ment oficial ce atest calitatea sa i precizeaz numrul de colete care
constituie valiza diplomatic, este ocrotit n exercitarea funciilor sale
de statul acreditar. El se bucur de inviolabilitatea persoanei sale i nu
poate fi supus nici unei forme de arestare sau de deteniune.
6. Statul acreditant sau misiunea poate numi curieri diplomatici
ad-hoc. n acest caz, dispoziiile paragrafului 5 al prezentului articol
vor fi de asemenea aplicabile, sub rezerva c imunitile pe care le
menioneaz vor nceta s se aplice ndat ce curierul a remis destina-
tarului valiza diplomatic pe care o are n grij.
7. Valiza diplomatic poate fi ncredinat comandantului unei
aeronave comerciale care trebuie s aterizeze la un punct de intrare
autorizat. Acest comandant trebuie s fie purttorul unui document
oficial care s indice numrul coletelor ce constituie valiza, dar el nu
este considerat ca un curier diplomatic. Misiunea poate trimite pe unul
din membrii si s ia n posesie n mod direct i liber valiza diplomati-
c din minile comandantului aeronavei.

Art.28. Drepturile i taxele percepute de ctre misiune pentru ac-
te oficiale sunt scutite de orice impozite i taxe.

Art.29. Persoana agentului diplomatic este inviolabil. El nu poa-
te fi supus nici unei forme de arestare sau deteniune. Statul acreditar
l trateaz cu respectul care i se cuvine i ia toate msurile corespunz-
toare pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libertii i
demnitii sale.

Art.30. 1. Locuina particular a agentului diplomatic se bucur
de aceeai inviolabilitate i de aceeai ocrotire ca i localurile misiunii.
2. Documentele sale, corespondena sa i, sub rezerva paragrafu-
lui 3 al articolului 31, bunurile sale se bucur, de asemenea, de invio-
labilitate.

Art.31. 1. Agentul diplomatic se bucur de imunitatea de ju-
risdicie penal a statului acreditar. El se bucur, de asemenea, de
imunitatea de jurisdicie civil i administrativ a acestuia, dac nu
este vorba:
306

a) de o aciune real privind un imobil particular situat pe teri-
toriul statului acreditar afar numai dac agentul diplomatic nu-l
posed n contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor
misiunii;
b) de o aciune privind o succesiune, n care agentul diplomatic
figureaz ca executor testamentar, administrator, motenitor sau lega-
tar nu n numele statului acreditant, ci cu titlu particular;
c) de o aciune privind o activitate profesional sau comercial,
oricare ar fi ea, exercitat de agentul diplomatic n statul acreditar n
afara funciilor sale oficiale.
2. Agentul diplomatic nu este obligat s depun mrturie.
3. Nu poate fi luat nici o msur de executare fa de agentul di-
plomatic, n afar de cazurile prevzute la alineatele a), b) i c) de la
paragraful 1 din prezentul articol, i numai dac executarea poate avea
loc fr a se aduce o atingere inviolabilitii persoanei sale sau a locu-
inei sale.
4. Imunitatea de jurisdicie a agentului diplomatic n statul acre-
ditar nu poate scuti pe acest agent de jurisdicia statului acreditant.

Art.32. 1. Statul acreditant poate renuna la imunitatea de juris-
dicie a agenilor diplomatici i a persoanelor care beneficiaz de imu-
nitate n baza articolului 37.
2. Renunarea trebuie s fie ntotdeauna expres.
3. Dac un agent diplomatic sau o persoan care beneficiaz de
imunitate de jurisdicie n baza articolului 37 intenteaz o aciune, el
nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicie fa de nici o cerere re-
convenional direct legat de cererea principal.
4. Renunarea la imunitatea de jurisdicie pentru o aciune civil
sau administrativ nu este considerat ca implicnd renunarea la imu-
nitatea privind msurile de executare a hotrrii, pentru care este nece-
sar o renunare distinct.

Art.33. 1. Sub rezerva dispoziiilor paragrafului 3 al prezentului
articol, agentul diplomatic este, n ce privete serviciile prestate statu-
lui acreditant, scutit de dispoziiile cu privire la asigurrile sociale n
vigoare n statul acreditar.
307

2. Scutirea prevzut la paragraful 1 al prezentului articol se
aplic i oamenilor de serviciu particulari care sunt n serviciul exclu-
siv al agentului diplomatic, cu condiia;
a) ca ei s nu fie ceteni ai statului acreditar sau s nu aib n
acesta reedina lor permanent; i
b) ca ei s fie supui dispoziiilor cu privire la asigurrile sociale
n vigoare n statul acreditant sau ntr-un al treilea stat.
3. Agentul diplomatic care are n serviciul su persoane crora nu
li se aplic scutirea prevzut la paragraful 2 din prezentul articol tre-
buie s respecte obligaiile pe care dispoziiile statului acreditar cu
privire la asigurrile sociale le impun celui care angajeaz.
4. Scutirea prevzut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu
exclude participarea voluntar la regimul asigurrilor sociale al statu-
lui acreditar n msura n care este admis de acest stat.
5. Dispoziiile prezentului articol nu afecteaz acordurile bilatera-
le sau multilaterale referitoare la asigurrile sociale care au fost nche-
iate anterior i nu mpiedic ncheierea ulterioar a unor asemenea
acorduri.

Art.34. Agentul diplomatic este scutit de orice impozite i taxe,
personale sau reale, naionale, regionale sau comunale cu excepia:
a) impozitelor indirecte care prin natura lor sunt n mod normal
ncorporate n preurile mrfurilor sau ale serviciilor;
b) impozitelor i taxelor asupra bunurilor imobile particulare si-
tuate pe teritoriul statului acreditar, afar numai dac agentul diplo-
matic le posed n contul statului acreditant, pentru realizarea scopu-
rilor misiunii;
c) drepturilor de succesiune percepute de statul acreditar, sub re-
zerva dispoziiilor paragrafului 4 din articolul 39;
d) impozitelor i taxelor pe veniturile particulare care-i au
sursa n statul acreditar i a impozitelor pe capital prelevate asupra
investiiilor efectuate n ntreprinderi comerciale situate n statul
acreditar;
e) impozitelor i taxelor percepute ca remuneraie pentru servicii
particulare prestate;
f) drepturilor de nregistrare, gref, ipotec i de timbru n ce
privete bunurile imobiliare, sub rezerva dispoziiilor articolului 23.
308

Art.35. Statul acreditar trebuie s scuteasc pe agenii diploma-
tici de orice prestaie personal, de orice serviciu public, indiferent de
natura sa, i de sarcinile militare ca rechiziii, contribuii i ncartiruiri
militare.

Art.36. 1. Potrivit dispoziiilor legale i regulamentare pe care le
poate adopta, statul acreditar acord intrarea i scutirea de plata drep-
turilor de vam, taxelor i altor drepturi conexe, altele dect cheltuieli-
le de depozitare, de transport i cheltuielile aferente unor servicii simi-
lare, pentru:
a) obiectele destinate uzului oficial al misiunii;
b) obiectele destinate uzului personal al agentului diplomatic sau
al membrilor familiei sale, care fac parte din gospodria sa, inclusiv
efectele destinate instalrii sale.
2. Agentul diplomatic este scutit de controlul bagajului su
personal, afar de cazul c ar exista motive serioase s se cread c
acesta conine obiecte care nu beneficiaz de scutirile menionate la
paragraful 1 din prezentul articol, sau obiecte al cror import sau
export este interzis de legislaia sau supus regulamentelor de caran-
tin ale statului acreditar. n asemenea caz, controlul nu trebuie s
se fac dect n prezena agentului diplomatic sau a reprezentantu-
lui su autorizat.

Art.37. 1. Membrii familiei agentului diplomatic care fac parte
din gospodria sa beneficiaz de privilegiile i imunitile meni o-
nate n articolele 29-36, cu condiia s nu fie ceteni ai statului
acreditar.
2. Membrii personalului administrativ i tehnic al misiunii, pre-
cum i membrii familiilor lor care fac parte din gospodriile lor res-
pective, beneficiaz, dac nu sunt ceteni ai statului acreditar sau da-
c nu au n acest stat reedina lor permanent, de privilegiile i imuni-
tile menionate n articolele 29-35, dar imunitatea de jurisdicie civi-
l i administrativ a statului acreditar menionat la paragraful 1 al
articolului 31 nu se aplic actelor ndeplinite n afara exercitrii funci-
ilor lor. Ei beneficiaz de asemenea de privilegiile menionate la para-
graful 1 al articolului 36 n ceea ce privete obiectele importate cu
ocazia primei lor instalri.
309

3. Membrii personalului de serviciu al misiunii care nu sunt cet-
eni ai statului acreditar sau nu-i au n acesta reedina permanent
beneficiaz de imunitate pentru actele ndeplinite n exerciiul funcii-
lor lor i de scutirea de impozite i taxe pe salariile pe care le primesc
pentru serviciile lor, precum i de scutirea prevzut la articolul 33.
4. Oamenii de serviciu particulari ai membrilor misiunii, care nu
sunt ceteni ai statului acreditar i nu-i au n acesta reedina lor
permanent, sunt scutii de impozite i taxe pe salariile pe care le pri-
mesc pentru serviciile lor. n toate celelalte privine, ei nu beneficiaz
de privilegii i imuniti dect n msura admis de statul acreditar.
Totui, statul acreditar trebuie s-i exercite jurisdicia asupra acestor
persoane n aa fel, nct s nu stnjeneasc n mod excesiv ndeplini-
rea funciilor misiunii.

Art.38. 1. Exceptnd cazul n care privilegii i imuniti supli-
mentare au fost acordate de statul acreditar, agentul diplomatic care
are naionalitatea statului acreditar sau i are n acesta reedina per-
manent nu beneficiaz de imunitate de jurisdicie i de inviolabilitate
dect pentru actele oficiale ndeplinite n exerciiul funciilor sale.
2. Ceilali membri ai personalului misiunii i oamenii de servi-
ciu particulari care sunt ceteni ai statului acreditar sau i au n
acesta reedina lor permanent nu beneficiaz de privilegii i imuni-
ti dect n msura n care le sunt recunoscute de acest stat. Totui,
statul acreditar trebuie s-i exercite jurisdicia asupra acestor per-
soane n aa fel, nct s nu stnjeneasc n mod excesiv ndeplinirea
funciilor misiunii.

Art.39. 1. Orice persoan care are drept la privilegii i imuniti
beneficiaz de ele ndat ce ptrunde pe teritoriul statului acreditar
pentru a-i lua n primire postul su, dac ea se afl deja pe acest teri-
toriu, ndat ce numirea sa a fost notificat Ministerului Afacerilor
Externe sau oricrui alt minister asupra cruia se va fi convenit.
2. Cnd funciile unei persoane care beneficiaz de privilegii i
imuniti iau sfrit, aceste privilegii i imuniti nceteaz n mod
normal n momentul n care aceast persoan prsete ara, sau la
expirarea unui termen potrivit, care i va fi acordat n acest
scop, dar ele continu pn n acest moment, chiar n caz de conflict
310

armat. Totui, imunitatea continu n ceea ce privete actele ndeplini-
te de ctre aceast persoan n exercitarea funciilor sale ca membru al
misiunii.
3. n caz de deces al unui membru al misiunii, membrii familiei
sale continu s beneficieze de privilegiile i imunitile de care ei
beneficiaz, pn la expirarea unui termen potrivit, care s le permit
s prseasc teritoriul statului acreditar.
4. n caz de deces al unui membru al misiunii care nu este cet-
ean al statului acreditar sau nu-i are reedina permanent n acesta
sau al unui membru al familiei sale care face parte din gospodria sa,
statul acreditar permite retragerea bunurilor mobile ale defunctului, cu
excepia acelora care au fost achiziionate n ar i care fac obiectul
unei interziceri de export n momentul decesului su. Nu se vor perce-
pe taxe de succesiune asupra bunurilor mobile a cror prezen n sta-
tul acreditar se datora n mod exclusiv prezenei n acest stat a defunc-
tului n calitate de membru al misiunii sau de membru al familiei unui
membru al misiunii.

Art.40. 1. Dac agentul diplomatic traverseaz teritoriul sau se
gsete pe teritoriul unui al treilea stat, care i-a acordat o viz de paa-
port, n cazul n care aceast viz este cerut, pentru a merge s-i
asume funciile sau s-i ia n primire postul sau pentru a se ntoarce n
ara sa, statul ter i va acorda inviolabilitatea i toate celelalte imuni-
ti necesare pentru a-i permite trecerea sau ntoarcerea. n acelai fel
va proceda i cu membrii familiei agentului diplomatic care beneficia-
z de privilegii i imuniti i care nsoesc sau care cltoresc separat
pentru a-l ntlni sau pentru a se ntoarce n ara lor.
2. n condiii similare acelora care sunt prevzute la paragraful 1
al prezentului articol, statele tere nu trebuie s stnjeneasc trecerea
pe teritoriul lor a membrilor personalului administrativ i tehnic sau de
serviciu al misiunii i a membrilor familiilor lor.
3. Statele tere acord corespondenei i celorlalte comunicri
oficiale n tranzit, inclusiv mesajele n cod sau cifrate, aceeai libertate
i ocrotire ca i statul acreditar. Ele acord curierilor diplomatici, cro-
ra li s-a acordat o viz de paaport, dac aceast viz este cerut, i
valizelor diplomatice n tranzit aceeai inviolabilitate i aceeai ocroti-
re pe care statul acreditar este obligat s le-o acorde.
311

4. Obligaiile statelor tere prevzute la paragrafele 1, 2 i 3 ale
prezentului articol se aplic, de asemenea, persoanelor respective
menionate la aceste paragrafe, ct i comunicrilor oficiale i valize-
lor diplomatice, cnd prezena lor pe teritoriul statului ter este datora-
t forei majore.

Art.41. 1. Fr prejudiciul privilegiilor i imunitilor lor, toa-
te persoanele care beneficiaz de aceste privilegii i imuniti au
datoria de a respecta legile i regulamentele statului acreditar. Ele
au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca n treburile interne ale
acestui stat.
2. Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, ncredina-
te misiunii de ctre statul acreditant, trebuie s fie tratate cu Ministerul
Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul su, sau cu
oricare alt minister asupra cruia se va fi convenit.
3. Localurile misiunii nu vor fi utilizate ntr-un mod incompatibil
cu funciile misiunii aa cum sunt ele enunate n prezenta convenie,
sau n alte reguli ale dreptului internaional general, sau n acordurile
speciale n vigoare ntre statul acreditant i statul acreditar.

Art.42. Agentul diplomatic nu va exercita n statul acreditar vreo
activitate profesional sau comercial n vederea unui ctig personal.

Art.43. Funciile agentului diplomatic iau sfrit n special:
a) prin notificarea statutul acreditant ctre statul acreditar c func-
iile agentului diplomatic au luat sfrit;
b) prin notificarea statului acreditar ctre statul acreditant c, n
conformitate cu paragraful 2 al articolului 9, acest stat refuz s recu-
noasc pe agentul diplomatic ca membru al misiunii.

Art.44. Statul acreditar trebuie, chiar n caz de conflict armat, s
acorde nlesniri pentru a permite persoanelor care beneficiaz de privi-
legii i imuniti, altele dect cetenii statului acreditar, ca i membri-
lor familiei acestor persoane, indiferent de naionalitatea lor, s pr-
seasc teritoriul su n termenele cele mai potrivite. El trebuie ndeo-
sebi, dac este nevoie, s le pun la dispoziie mijloacele de transport
necesare pentru ei nii i pentru bunurile lor.
312

Art.45. n cazul ruperii relaiilor diplomatice ntre dou state, sau
dac o misiune este rechemat definitiv sau temporar:
a) statul acreditar este obligat, chiar n caz de conflict armat, s
respecte i s ocroteasc localurile misiunii, precum i bunurile i ar-
hivele sale;
b) statul acreditant poate ncredina paza localurilor misiunii, cu
bunurile care se gsesc n acestea, precum i arhivele, unui stat ter
acceptabil pentru statul acreditar;
c) statul acreditant poate ncredina ocrotirea intereselor sale i
ale cetenilor si unui stat ter acceptabil pentru statul acreditar.

Art.46. Cu consimmntul prealabil al statului acreditar i la ce-
rerea unui stat ter nereprezentat n acest stat, statul acreditant poate s
asume ocrotirea temporar a intereselor statului ter i ale cetenilor
acestuia.

Art.47. 1. n aplicarea dispoziiilor prezentei convenii, statul
acreditar nu va face discriminare ntre state.
2. Totui, nu vor fi considerate ca discriminatorii:
a) faptul c statul acreditar aplic n mod restrictiv una din dispo-
ziiile prezentei convenii pentru motivul c aceasta este aplicat n
acest mod misiunii sale din statul acreditant;
b) faptul c unele state i acord n mod reciproc, prin cutum
sau pe cale de acord, un tratament mai favorabil dect cel cerut de dis-
poziiile prezentei convenii.

Art.48. Prezenta convenie va fi deschis semnrii tuturor state-
lor-membre ale Organizaiei Naiunilor Unite sau ale unei instituii
specializate, precum i oricrui stat parte la Statutul Curii Internaio-
nale de Justiie i oricrui alt stat invitat de Adunarea General a Or-
ganizaiei Naiunilor Unite s devin parte la convenie, n modul ur-
mtor: pn la 31 octombrie 1961, la Ministerul Federal al Afacerilor
Strine al Austriei i apoi, pn la 31 martie 1962, la Sediul Organiza-
iei Naiunilor Unite la New York.

Art.49. Prezenta convenie va fi ratificat. Instrumentele de
ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Organizaiei Naiu-
nilor Unite.
313

Art.50. Prezenta convenie va rmne deschis aderrii oricrui
stat care aparine uneia din cele patru categorii menionate n articolul
48. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul general al Or-
ganizaiei Naiunilor Unite.

Art.51. 1. Prezenta convenie va intra n vigoare n a treizecea zi
de la data depunerii la Secretarul general al Organizaiei Naiunilor
Unite a celui de-al douzeci i doilea instrument de ratificare sau de
aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica convenia sau vor
adera la aceasta dup depunerea celui de-al douzeci i doilea instru-
ment de ratificare sau de aderare, convenia va intra n vigoare ntr-a
treizecea zi dup depunerea de ctre acest stat a instrumentului su de
ratificare sau de aderare.

Art.52. Secretarul general al Organizaiei Naiunilor Unite va no-
tifica tuturor statelor care aparin uneia din cele patru categorii meni-
onate la articolul 48:
a) semnturile puse pe prezenta convenie i depunerea instru-
mentelor de ratificare sau de aderare, n conformitate cu articolele 48,
49 i 50;
b) data la care prezenta convenie va intra n vigoare, n confor-
mitate cu articolul 51.

Art.53. Originalul prezentei convenii, ale crei texte englez, chi-
nez, spaniol, francez i rus au aceeai valoare, va fi depus la Secretarul
general al Organizaiei Naiunilor Unite, care va transmite o copie cer-
tificat conform tuturor statelor aparinnd uneia din cele patru cate-
gorii menionate la articolul 48.
Drept care plenipoteniarii mai jos semnai, autorizai n modul
cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezenta convenie.
ncheiat la Viena, la optsprezece aprilie una mie nou sute ai-
zeci i unu.

Sursa: Tratatele internaionale la care Republica Moldova este
parte (1990-1998). Ediie oficial. Vol.4. Moldpres, Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1998, p. 37-52.
314

Anexa IV

Convenia de la Viena cu privire la relaiile consulare
(Convenia din 24/04/1963)*
1


Statele pri la prezenta Convenie,
Amintind c, dintr-o epoc ndeprtat, ntre popoare s-au stabilit
relaii consulare,
Contiente de scopurile i principiile Cartei Naiunilor Unite pri-
vind egalitatea suveran a statelor, meninerea pcii i a securitii
internaionale i dezvoltarea relaiilor amicale ntre naiuni,
innd seama de faptul c Conferina Naiunilor Unite asupra re-
laiilor i imunitilor diplomatice a adoptat Convenia de la Viena cu
privire la relaiile diplomatice care a fost deschis pentru semnare la
18 aprilie 1961,
Convinse c o convenie internaional asupra relaiilor, privilegi-
ilor i imunitilor consulare va contribui, de asemenea, la favorizarea
relaiilor de prietenie ntre ri, indiferent de diversitatea regimurilor
lor constituionale i sociale,
Convinse c scopul acestor privilegii i imuniti nu este de a
avantaja pe indivizi, ci de a asigura ndeplinirea eficace a funciilor lor
de ctre posturile consulare n numele statelor lor respective,
Afirmnd c regulile dreptului internaional cutumiar vor conti-
nua s reglementeze problemele care n-au fost prevzute n mod ex-
pres n dispoziiile prezentei Convenii,
Au convenit asupra celor ce urmeaz:

Articolul 1. Definiii
1. n prezenta Convenie, expresiile urmtoare se neleg aa cum
se precizeaz mai jos:
a) prin expresia post consular se nelege orice consulat gene-
ral, consulat, viceconsulat sau agenie consular;
b) prin expresia circumscripie consular se nelege teritoriul
atribuit unui post consular pentru exercitarea funciilor consulare;

*
Ratificat de Parlamentul RM la 4 august 1992, nr.1135-XII. n vigoare pentru RM
din 25 februarie 1993.
315

c) prin expresia ef de post consular se nelege persoana nsr-
cinat s acioneze n aceast calitate;
d) prin expresia funcionar consular se nelege orice persoan,
inclusiv eful de post consular, nsrcinat n aceast calitate cu exer-
citarea funciilor consulare;
e) prin expresia angajat consular se nelege orice persoan an-
gajat n serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular;
f) prin expresia membru al personalului de serviciu se nelege
orice persoan afectat serviciului casnic al unui post consular;
g) prin expresia membrii postului consular se nelege funcio-
narii consulari, angajaii consulari i membrii personalului de serviciu;
h) prin expresia membrii personalului consular se nelege
funcionarii consulari, cu excepia efului postului consular, angajaii
consulari i membrii personalului de serviciu;
i) prin expresia membru al personalului particular se nelege o
persoan folosit n mod exclusiv n serviciul particular al unui mem-
bru al postului consular;
j) prin expresia localuri consulare se nelege cldirile sau pri-
le de cldiri i terenul aferent care, indiferent n a cui proprietate se
afla, sunt folosite exclusiv pentru postul consular;
k) expresia arhive consulare cuprinde toate hrtiile, documente-
le, corespondena, crile, filmele, benzile de magnetofon i registrele
postului consular, precum i materialul de cifru, fiierele i mobilierul
destinate s le protejeze i s le pstreze.
2. Exist dou categorii de funcionari consulari: funcionari con-
sulari de carier i funcionari consulari onorifici. Dispoziiile capito-
lului II al prezentei Convenii se aplic posturilor consulare conduse
de funcionari consulari de carier; dispoziiile capitolului III se aplic
posturilor consulare conduse de funcionari consulari onorifici.
3. Situaia special a membrilor consulatului care sunt ceteni
sau rezideni permaneni ai statului de reedin este reglementat de
art.71 al prezentei Convenii.

316

Capitolul I. Relaiile consulare n general

SECIUNEA I. STABILIREA I CONDUCEREA
RELAIILOR CONSULARE
Articolul 2. Stabilirea relaiilor consulare
1. Stabilirea relaiilor consulare ntre state se face prin consim-
mnt reciproc.
2. Consimmntul dat pentru stabilirea de relaii diplomatice n-
tre dou state implic, dac nu exist o indicaie contrar, consim-
mntul pentru stabilirea de relaii consulare.
3. Ruperea relaiilor diplomatice nu atrage dup sine ipso facto
ruperea relaiilor consulare.

Articolul 3. Exercitarea funciilor consulare
Funciile consulare sunt exercitate de ctre posturile consulare.
Ele sunt exercitate, de asemenea, de misiunile diplomatice, n confor-
mitate cu prevederile prezentei Convenii.

Articolul 4. Stabilirea unui post consular
1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de re-
edina dect cu consimmntul acestui stat.
2. Sediul postului consular, rangul i circumscripia sa sunt fixate
de ctre statul trimitor i supuse aprobrii statului de reedin.
3. Statul trimitor nu poate aduce modificri ulterioare sediului
postului consular, rangului sau circumscripiei sale consulare dect cu
consimmntul statului de reedin.
4. Consimmntul statului de reedin se cere, de asemenea, da-
c un consulat general sau un consulat vrea sa deschid un viceconsu-
lat sau o agenie consular ntr-o alta localitate dect aceea n care este
stabilit el nsui.
5. Consimmntul expres i prealabil al statului de reedin se
cere, de asemenea, pentru deschiderea unui birou, fcnd parte dintr-
un consulat existent, n afara sediului acestuia.

317

Articolul 5. Funcii consulare
Funciile consulare constau n:
a) a proteja n statul de reedin interesele statului trimitor i
ale cetenilor si, persoane fizice sau juridice, n limitele admise de
dreptul internaional;
b) a favoriza dezvoltarea relaiilor comerciale, economice, cultu-
rale i tiinifice ntre statul trimitor i statul de reedin i a promo-
va n orice alt mod relaii amicale ntre ele n cadrul dispoziiilor pre-
zentei Convenii;
c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condiiile i
evoluia vieii comerciale, economice, culturale i tiinifice a statului
de reedin, a face rapoarte n aceast privin ctre guvernul statului
trimitor i a da informaii persoanelor interesate;
d) a elibera paapoarte i documente de cltori cetenilor statu-
lui trimitor, precum i vize i alte documente corespunztoare per-
soanelor care doresc s mearg n statul trimitor;
e) a acorda ajutor i asisten cetenilor, persoane fizice i juridi-
ce, ai statului trimitor;
f) a aciona n calitate de notar i de ofier de stare civil i a
exercita funcii similare, ca i unele funcii de ordin administrativ, n
msura n care legile i regulamentele statului de reedin nu se opun
la aceasta;
g) a apra interesele cetenilor statului trimitor, persoane fizice
sau juridice, n succesiunile de pe teritoriul statului de reedin, n
conformitate cu legile i regulamentele statului de reedin;
h) a apra, n limitele fixate de legile i regulamentele statului de
reedin, interesele minorilor i incapabililor, ceteni ai statului tri-
mitor, mai ales atunci cnd este cerut instituirea unei tutele sau cu-
ratele cu privire la ei;
i) sub rezerva practicilor i procedurilor n vigoare n statul de re-
edin, a reprezenta pe cetenii statului trimitor sau a lua msuri n
scopul asigurrii reprezentrii lor adecvate n faa tribunalelor sau a
altor autoriti ale statului de reedin pentru a cere, n conformitate
cu legile i regulamentele statului de reedin, adoptarea de msuri
provizorii n vederea aprrii drepturilor i intereselor acestor ceteni
atunci cnd, datorit absenei lor sau din orice alt cauz, ei nu-i pot
apra n timp util drepturile i interesele;
318

j) a transmite acte judiciare i extrajudiciare sau a efectua comisii
rogatorii n conformitate cu acordurile internaionale n vigoare sau, n
lipsa unor asemenea acorduri, n orice mod compatibil cu legile i re-
gulamentele statului de reedin;
k) a exercita drepturile de control i de inspecie prevzute de le-
gile i regulamentele statului trimitor asupra navelor maritime i a
navelor fluviale avnd naionalitatea statului trimitor i asupra aero-
navelor nmatriculate n acest stat, ca i asupra echipajelor lor;
l) a acorda asisten navelor i aeronavelor menionate n alineatul k)
din prezentul articol, precum i echipajelor lor, a primi declaraiile asupra
curselor acestor nave, a examina i a viza documentele de bord i, fr a
prejudicia prerogativele autoritarilor statului de reedin, a face anchete
privind incidentele survenite n cursul cltoriei i a reglementa, n msu-
ra n care legile i regulamentele statului trimitor autoriza aceasta, di-
vergentele de orice natur ntre cpitan, ofieri i marinari;
m) a exercita orice alte funcii ncredinate unui post consular de
ctre statul trimitor, care nu sunt interzise de legile i regulamentele
statului de reedin sau la care statul de reedin nu se opune, sau
care sunt menionate n acordurile internaionale n vigoare ntre statul
trimitor i statul de reedin.

Articolul 6. Exercitarea funciilor consulare n afara circum-
scripiei consulare
n mprejurri speciale, un funcionar consular poate, cu consim-
mntul statului de reedin, s-i exercite funciile n afara circum-
scripiei sale consulare.

Articolul 7. Exercitarea funciilor consulare ntr-un stat ter
Statul trimitor poate, dup notificarea ctre statele interesate i
afar de cazul cnd unul dintre ele se opune n mod expres la aceasta,
s nsrcineze un post consular stabilit ntr-un stat s-i asume exerci-
tarea de funcii consulare ntr-un alt stat.

Articolul 8. Exercitarea de funcii consulare n numele unui
stat ter
Dup notificarea corespunztoare ctre statul de reedin i afar
de cazul cnd acesta se opune, un post consular al statului trimitor
319

poate exercita funcii consulare n statul de reedin n numele unui
stat ter.

Articolul 9. Clasele efilor de post consular
1. efii de post consular se mpart n patru clase, i anume:
a) consuli generali;
b) consuli;
c) viceconsuli;
d) ageni consulari.
2. Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaz cu nimic dreptul
oricreia din Prile Contractante de a fixa denumirea funcionarilor
consulari care nu sunt efi de post consular.

Articolul 10. Numirea i admiterea efilor de post consular
1. efii de post consular sunt numii de statul trimitor i sunt
admii pentru exercitarea funciilor lor de ctre statul de reedin.
2. Sub rezerva dispoziiilor prezentei Convenii, modalitile de numi-
re i de admitere a efului de post consular sunt fixate respectiv prin legile,
regulamentele i uzanele statului trimitor i ale statului de reedin.

Articolul 11. Patenta consular sau notificarea numirii
1. eful de post consular primete de la statul trimitor un docu-
ment, sub forma de patent sau un act similar, ntocmit pentru fiecare
numire, atestnd calitatea sa i indicnd, ca regul general, numele i
prenumele su, categoria i clasa sa, circumscripia consular i sediul
postului consular.
2. Statul trimitor transmite patenta sau actul similar, pe cale di-
plomatic sau pe orice alt cale potrivit, guvernului statului pe terito-
riul cruia eful de post consular trebuie s-i exercite funciile.
3. Dac statul de reedin este de acord, statul trimitor poate
nlocui patenta sau actul similar printr-o notificare cuprinznd indica-
iile prevzute n paragraful 1 din prezentul articol.

Articolul 12. Exequaturul
1. eful de post consular este admis s-i exercite funciile
printr-o autorizaie a statului de reedin denumit exequatur, orica-
re ar fi forma acestei autorizaii.
320

2. Statul care refuz s elibereze un exequatur nu este obligat s
comunice statului trimitor motivele refuzului su.
3. Sub rezerva prevederilor articolelor 13 i 15, eful de post con-
sular nu poate intra n funcie nainte de a fi primit exequaturul.

Articolul 13. Admiterea provizorie a efilor de post consular
n timpul ct ateapt eliberarea exequaturului, eful de post con-
sular poate fi admis n mod provizoriu s exercite funciile sale. n
acest caz, dispoziiile prezentei Convenii sunt aplicabile.

Articolul 14. Notificarea ctre autoritile circumscripiei
consulare
ndat ce eful de post consular a fost admis, chiar cu titlu provi-
zoriu, s-i exercite funciile, statul de reedin este obligat s infor-
meze imediat autoritile competente ale circumscripiei consulare. El
este, de asemenea, obligat s vegheze ca s fie luate msurile necesare
pentru ca eful de post consular s poat s se achite de obligaiile mi-
siunii sale i s beneficieze de tratamentul prevzut de dispoziiile
prezentei Convenii.

Articolul 15. Exercitarea cu titlu temporar a funciilor efului
de post consular
1. Dac eful de post consular este mpiedicat s-i exercite func-
iile sau dac postul su este vacant, un gerant interimar poate aciona
cu titlu provizoriu ca ef de post consular.
2. Numele i prenumele gerantului interimar sunt notificate fie de
ctre misiunea diplomatic a statului trimitor, fie, n lipsa unei misi-
uni diplomatice a acestui stat n statul de reedin, de ctre eful de
post consular, fie, n cazul cnd acesta este mpiedicat s o fac, de
ctre autoritatea competent a statului trimitor, Ministerului Afaceri-
lor Externe al statului de reedina sau autoritii desemnate de acest
minister. De regul, aceast notificare trebuie s fie fcut n prealabil.
Statul de reedin poate condiiona de consimmntul sau admiterea
ca gerant interimar al unei persoane care nu este nici agent diplomatic,
nici funcionar consular al statului trimitor n statul de reedin.
3. Autoritile competente ale statului de reedin trebuie s
acorde asisten i protecie gerantului interimar. n timpul activitii
321

sale, dispoziiile prezentei Convenii ii sunt aplicabile n aceeai msu-
r, ca i efului de post consular n cauz. Totui, statul de reedin
nu este obligat s acorde unui gerant interimar nlesnirile, privilegiile
i imunitile de care eful de post consular se bucur numai n baza
unor condiii pe care gerantul interimar nu le ndeplinete.
4. Atunci cnd un membru al personalului diplomatic al reprezentan-
ei diplomatice a statului trimitor n statul de reedin este numit gerant
interimar de ctre statul trimitor n condiiile prevzute n paragraful 1
al prezentului articol, el continu s se bucure de privilegiile i imunitile
diplomatice, dac statul de reedin nu se opune la aceasta.

Articolul 16. Precderea ntre efii de post consular
1. Ordinea de precdere a efilor de post consular din fiecare cla-
s este determinat de data acordrii exequaturului.
2. Totui, n cazul n care eful de post consular, nainte de a ob-
ine exequaturul, este admis cu titlu provizoriu s exercite funciile
sale, data acestei admiteri determin ordinea de precdere; aceast
ordine este meninut i dup acordarea exequaturului.
3. Ordinea de precdere ntre doi sau mai muli efi de post con-
sular care au obinut exequaturul sau admiterea provizorie la aceeai
dat este determinat de data la care patenta lor sau actul similar a fost
prezentat, sau la care notificarea prevzut la paragraful 3 al art.11 a
fost fcut statului de reedin.
4. Geranii interimari se situeaz ca ordine de precdere dup toi
efii de post consular. ntre ei, ordinea de precdere este determinata
de datele la care i-au luat funciile de gerani interimari i care au fost
indicate n notificrile fcute n conformitate cu paragraful 2 al art.15.
5. Funcionarii consulari onorifici, efi de post consular se situeaz
ca ordine de precdere n fiecare clas dup efii de post consular de cari-
er, n ordinea i dup regulile stabilite n paragrafele precedente.
6. efii de post consular au precdere asupra funcionarilor con-
sulari care nu au aceast calitate.

Articolul 17. ndeplinirea de acte diplomatice de ctre funci-
onarii consulari
1. ntr-un stat n care statul trimitor nu are misiune diplomatic i nu
este reprezentat prin misiunea diplomatic a unui stat ter, un funcionar
322

consular poate, cu consimmntul statului de reedin i fr ca statutul
su consular s fie afectat prin aceasta, s fie nsrcinat s ndeplineasc
acte diplomatice. ndeplinirea acestor acte de ctre un funcionar consular
nu-i confer nici un drept la privilegiile i imunitile diplomatice.
2. Un funcionar consular poate, dup notificarea ctre statul de
reedin, sa fie nsrcinat s reprezinte statul trimitor pe lng orice
organizaie interguvernamental. Acionnd n aceast calitate, el are
dreptul la toate privilegiile i imunitile acordate prin dreptul interna-
ional cutumiar sau prin acorduri internaionale unui reprezentant pe
lng o organizaie interguvernamental; totui, n ceea ce privete
orice funcie consular exercitat de el, nu are dreptul la o imunitate
de jurisdicie mai larg dect aceea de care beneficiaz un funcionar
consular n baza prezentei Convenii.

Articolul 18. Numirea aceleiai persoane ca funcionar consu-
lar de ctre dou sau mai multe state
Dou sau mai multe state pot, cu consimmntul statului de re-
edin, s numeasc aceeai persoan n calitate de funcionar consu-
lar n acest stat.

Articolul 19. Numirea membrilor personalului consular
1. Sub rezerva dispoziiilor articolelor 20, 22 i 23, statul trimi-
tor poate numi conform voinei sale pe membrii personalului consular.
2. Statul trimitor notific statului de reedin numele i prenumele,
categoria i clasa tuturor funcionarilor consulari, alii dect eful de post
consular, cu destul timp nainte pentru ca statul de reedin s poat exer-
cita, dac dorete, drepturile pe care i le confer paragraful 3 al art.23.
3. Statul trimitor poate, dac legile i regulamentele sale o cer,
s solicite statului de reedin s acorde exequatur unui funcionar
consular care nu este ef de post consular.
4. Statul de reedin poate, dac legile i regulamentele sale o
cer, sa acorde exequatur unui funcionar consular care nu este ef de
post consular.

Articolul 20. Efectivul personalului consular
n lipsa unui acord explicit asupra efectivului personalului postu-
lui consular, statul de reedin poate cere ca acest efectiv s fie men-
323

inut n limitele considerate de el ca fiind raionale i normale, avnd
n vedere circumstanele i condiiile din circumscripia consular i
nevoile postului consular n cauz.

Articolul 21. Precderea ntre funcionarii consulari ai unui
post consular
Ordinea de precdere ntre funcionarii consulari ai unui post
consular i orice schimbri care i sunt aduse sunt notificate de misiu-
nea diplomatic a statului trimitor sau, n lipsa unei asemenea misi-
uni n statul de reedin, de ctre eful postului consular Ministerului
Afacerilor Externe al statului de reedin sau autoritii desemnate de
acest minister.

Articolul 22. Naionalitatea funcionarilor consulari
1. Funcionarii consulari trebuie s aib n principiu naionalitatea
statului trimitor.
2. Funcionarii consulari nu pot fi alei dintre cetenii statului de
reedin dect cu consimmntul expres al acestui stat care poate
oricnd s-l retrag.
3. Statul de reedin i poate rezerva acelai drept n ceea ce
privete cetenii unui stat ter care nu sunt totodat i ceteni ai statu-
lui trimitor.

Articolul 23. Persoana declarat non grata
1. Statul de reedin poate n orice moment s informeze statul
trimitor c un funcionar consular este persona non grata sau c orice
alt membru al personalului consular nu este acceptabil. n acest caz,
statul trimitor va rechema persoana n cauz sau va pune capt func-
iilor sale n cadrul acestui post consular, dup caz.
2. Dac statul trimitor refuz s ndeplineasc sau nu ndepli-
nete ntr-un termen rezonabil obligaiile care i revin conform para-
grafului 1 al prezentului articol, statul de reedin poate, dup caz, s
retrag exequaturul persoanei n cauz sau s nceteze a o considera ca
membru al personalului consular.
3. O persoan numit membru al unui post consular poate fi de-
clarat inacceptabil nainte de a ajunge pe teritoriul statului de ree-
din sau, dac se gsete deja acolo, nainte de a intra n funcie la
324

postul consular. Statul trimitor trebuie, n acest caz, s retrag numi-
rea.
4. n cazurile menionate la paragrafele 1 i 3 din prezentul arti-
col, statul de reedin nu este obligat s comunice statului trimitor
motivele hotrrii sale.

Articolul 24. Notificarea ctre statul de reedin a numirilor,
sosirilor i plecrilor
1. Sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de
reedina sau autoritii desemnate de acest minister:
a) numirea membrilor postului consular, sosirea lor dup numire
la postul consular, plecarea lor definitiv sau ncetarea funciilor lor,
precum i orice alte schimbri referitoare la statutul lor care pot s se
produc n cursul serviciului lor la postul consular;
b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane din familia unui
membru al postului consular care locuiete mpreun cu el i, dac
este cazul, faptul c o persoan devine sau nceteaz de a mai fi mem-
bru al familiei;
c) sosirea i plecarea definitiv a membrilor personalului particu-
lar i, dac este cazul, ncetarea serviciului lor n aceast calitate;
d) angajarea i concedierea persoanelor care i au reedina n
statul de reedin ca membri ai postului consular sau ca membri ai
personalului particular care au dreptul la privilegii i imuniti.
2. Cnd este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie, de aseme-
nea, s fac obiectul unei notificri prealabile.


SECTIUNEA A II-A
NCETAREA FUNCIILOR CONSULARE
Articolul 25. ncetarea funciilor unui membru al unui post
consular
Funciile unui membru al unui post consular nceteaz ndeosebi
prin:
a) notificarea de ctre statul trimitor ctre statul de reedin
despre faptul c funciile lui au ncetat;
b) retragerea exequaturului;
325

c) notificarea statului de reedin ctre statul trimitor despre
faptul c el a ncetat s mai considere persoana n cauz ca membru al
personalului consular.

Articolul 26. Plecarea de pe teritoriul statului de reedin
Statul de reedina trebuie, chiar n caz de conflict armat, s
acorde membrilor postului consular i membrilor personalului par-
ticular, care nu sunt ceteni ai statului de reedin, precum i
membrilor familiilor lor care locuiesc mpreuna cu ei, indiferent de
naionalitatea lor, timpul i nlesnirile necesare pentru a-i pregti
plecarea i pentru a prsi teritoriul acestui stat ntr-un termen ct
mai scurt posibil dup ncetarea funciilor lor. El trebuie, mai ales
dac este necesar, s pun la dispoziia lor mijloacele de transport
necesare pentru ei nii i pentru bunurile lor, cu excepia bunuri-
lor dobndite n statul de reedin, al cror export este interzis n
momentul plecrii.

Articolul 27. Protecia localurilor i arhivelor consulare i a
intereselor statului trimitor n circumstane excepionale
1. n cazul ruperii relaiilor consulare ntre dou state:
a) statul de reedin este obligat, chiar n caz de conflict armat,
s respecte i s protejeze localurile consulare, ca i bunurile postului
consular i arhivele consulare;
b) statul trimitor poate ncredina paza localurilor consulare, ca
i a bunurilor care se gsesc n ele i a arhivelor consulare, unui stat
ter acceptabil pentru statul de reedin;
c) statul trimitor poate ncredina protecia intereselor sale i
a celor ale cetenilor si unui stat ter acceptabil pentru statul de
reedin.
2. n caz de nchidere temporar sau definitiv a unui post consu-
lar, sunt aplicabile prevederile alineatului a) din paragraful 1 al pre-
zentului articol. n afar de aceasta:
a) dac statul trimitor nu este reprezentat n statul de reedin
printr-o misiune diplomatic, dar are un alt post consular pe teritoriul
statului de reedin, acest post consular poate fi nsrcinat cu paza
localurilor postului consular care a fost nchis, a bunurilor care se g-
sesc acolo i a arhivelor consulare, precum i, cu consimmntul sta-
326

tului de reedin, cu exercitarea funciilor consulare n circumscripia
acestui post consular; sau
b) dac statul trimitor nu are n statul de reedin misiune di-
plomatic i nici un alt post consular, sunt aplicabile prevederile ali-
neatelor b) i c) din paragraful 1 al prezentului articol.


Capitolul II. nlesniri, privilegii i imuniti privind posturile con-
sulare, funcionarii consulari de carier i ali membri
ai unui post consular

SECIUNEA I. NLESNIRI, PRIVILEGII I IMUNITI
PRIVIND POSTUL CONSULAR

Articolul 28. nlesniri acordate postului consular pentru acti-
vitatea sa
Statul de reedin acord orice nlesniri pentru ndeplinirea func-
iilor postului consular.

Articolul 29. Folosirea drapelului i a stemei naionale
1. Statul trimitor are dreptul de a folosi drapelul su naional i
scutul cu stema sa de stat n statul de reedin, conform prevederilor
prezentului articol.
2. Drapelul naional al statului trimitor poate fi arborat, iar scu-
tul cu stema de stat poate fi aezat pe cldirea ocupat de ctre postul
consular i pe poarta sa de intrare, precum i pe reedina efului pos-
tului consular i pe mijloacele sale de transport, atunci cnd acestea
sunt folosite n interes de serviciu.
3. n exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va ine
seama de legile, regulamentele i uzanele statului de reedin.

Articolul 30. Localurile
1. Statul de reedin trebuie fie s faciliteze dobndirea pe terito-
riul su, n cadrul legilor i regulamentelor sale, de ctre statul trimi-
tor, a localurilor necesare postului consular, fie s ajute statul trimi-
tor s-i procure localuri n alt mod.
2. El trebuie, de asemenea, dac acest lucru este necesar, s ajute
postul consular s obin locuine convenabile pentru membrii si.
327

Articolul 31. Inviolabilitatea localurilor consulare
1. Localurile consulare sunt inviolabile n msura prevzut n
prezentul articol.
2. Autoritile statului de reedin nu pot ptrunde n partea loca-
lurilor consulare pe care postul consular o folosete exclusiv pentru
nevoile muncii sale, dect cu consimmntul efului postului consu-
lar, al persoanei desemnate de acesta sau al efului misiunii diplomati-
ce a statului trimitor. Totui, consimmntul efului postului consu-
lar poate fi considerat ca obinut n caz de incendiu sau de alt sinistru
care cere msuri de protecie imediat.
3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, statul
de reedin are obligaia special de a lua orice msuri necesare pentru a
mpiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare i pentru a mpie-
dica tulburarea linitii postului consular sau atingerea demnitii sale.
4. Localurile consulare, mobilierul lor i bunurile postului consu-
lar, ca i mijloacele sale de transport, nu pot face obiectul vreunei
forme de rechiziie n scopuri de aprare naional sau de utilitate pu-
blic. n cazul cnd o expropriere ar fi necesar n aceste scopuri, vor
fi luate toate msurile corespunztoare pentru a evita mpiedicarea
exercitrii funciilor consulare, i statului trimitor i va fi vrsat o
indemnizaie prompt, adecvat i efectiv.

Articolul 32. Scutirea fiscal a localurilor consulare
1. Localurile consulare i reedina efului postului consular de ca-
rier, asupra crora statul trimitor sau orice persoan acionnd n nu-
mele acestui stat este proprietar sau locatar, sunt scutite de orice impozi-
te i taxe de orice fel, naionale, regionale sau comunale, cu excepia
taxelor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate.
2. Scutirea fiscal prevzut n paragraful 1 al prezentului arti-
col nu se aplic acestor impozite i taxe cnd, dup legile i regu-
lamentele statului de reedin, ele cad n sarcina persoanei care a
contractat cu statul trimitor sau cu persoane care acioneaz n
numele acestui stat.

Articolul 33. Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare
Arhivele i documentele consulare sunt inviolabile n orice mo-
ment i n orice loc s-ar gsi.
328

Articolul 34. Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor i a regulamentelor referitoare la zonele n ca-
re accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate naio-
nal, statul de reedin asigur tuturor membrilor postului consular
libertatea de deplasare i de circulaie pe teritoriul su.

Articolul 35. Libertatea de comunicare
1. Statul de reedin permite i protejeaz libera comunicare a
postului consular pentru orice scopuri oficiale. Comunicnd cu guver-
nul, cu misiunile diplomatice i cu celelalte posturi consulare ale statu-
lui trimitor, oriunde s-ar gsi ele, postul consular poate folosi toate
mijloacele de comunicaie potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau
consulari, valiza diplomatic sau consular i mesajele n cod sau ci-
frate. Totui, postul consular nu poate instala i utiliza un post de radi-
oemisie dect cu asentimentul statului de reedin.
2. Corespondena oficial a postului consular este inviolabil.
Prin expresia coresponden oficial se nelege ntreaga corespon-
den referitoare la postul consular i la funciile sale.
3. Valiza consular nu trebuie s fie nici deschis i nici reinu-
t. Totui, dac autoritile competente ale statului de reedin au
motive serioase s cread c valiza conine alte obiecte dect cores-
ponden, documentele i obiectele vizate n paragraful 4 din prezen-
tul articol, ele pot cere ca valiza s fie deschis n prezena lor de
ctre un reprezentant autorizat al statului trimitor. Dac autoritile
statului trimitor refuz s satisfac cererea, valiza este napoiat la
locul de origine.
4. Coletele care constituie valiza consular trebuie s poarte sem-
ne exterioare vizibile ale caracterului lor i nu pot conine dect cores-
pondena oficial i documente sau obiecte destinate exclusiv pentru
folosina oficial.
5. Curierul consular trebuie s poarte un document oficial n care
s se atesteze calitatea sa i s se precizeze numrul de colete care
constituie valiza consular. Afar de cazul cnd statul de reedin
consimte la aceasta, el nu trebuie sa fie nici cetean al statului de re-
edin, nici, cu excepia cnd el este cetean al statului trimitor, o
persoan cu reedina permanent n statul de reedin. n exercitarea
funciilor sale, acest curier este protejat de ctre statul de reedin. El
329

se bucur de inviolabilitatea persoanei sale i nu poate fi supus nici
unei forme de arest sau de deteniune.
6. Statul trimitor, misiunile sale diplomatice i posturile sale
consulare pot desemna curieri consulari ad-hoc. n acest caz, prevede-
rile paragrafului 5 din prezentul articol sunt, de asemenea, aplicabile,
sub rezerva c imunitile care sunt menionate n el vor nceta s se
aplice din momentul n care curierul va fi remis destinatarului valiza
consular pe care o are n grij.
7. Valiza consular poate fi ncredinat comandantului unei nave
sau al unui avion comercial care trebuie sa soseasc ntr-un punct de
intrare autorizat. Acest comandant trebuie s poarte un document ofi-
cial indicnd numrul de colete care constituie valiza, dar el nu este
considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autoritile locale
competente postul consular poate trimite pe unul din membrii si s ia
valiza, n mod direct i liber, de la comandantul navei sau al avionului.

Articolul 36. Comunicarea cu cetenii statului trimitor
1. Pentru ca exercitarea funciilor consulare cu privire la cetenii
statului trimitor s fie uurat:
a) funcionarii consulari trebuie s aib libertatea de a comunica
cu cetenii statului trimitor i de a avea acces la acetia. Cetenii
statului trimitor trebuie s aib aceeai libertate de a comunica cu
funcionarii consulari i de a avea acces la ei;
b) autoritile competente ale statului de reedin trebuie s aver-
tizeze fr ntrziere postul consular al statului trimitor atunci cnd,
n circumscripia sa consular, un cetean al acestui stat este arestat,
ncarcerat sau pus n stare de deteniune preventiv sau reinut n orice
alt form de deteniune, dac ceteanul n cauz cere aceasta. Orice
comunicare adresat postului consular de ctre persoana arestat, n-
carcerat sau pus n stare de deteniune preventiv sau reinut n ori-
ce alt form de deteniune, trebuie, de asemenea, transmis fr ntr-
ziere de ctre aceste autoriti. Acestea trebuie s informeze fr ntr-
ziere persoana n cauz despre drepturile care i revin n baza prezen-
tului alineat;
c) funcionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cetean al
statului trimitor care este ncarcerat, n stare de deteniune preventi-
v sau reinut n orice alt form de deteniune, de a se ntreine i de a
330

purta corespondena cu el, precum i de a lua msuri pentru asigurarea
reprezentrii lui n justiie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe
un cetean al statului trimitor care se afl ncarcerat sau deinut n
circumscripia lor n executarea unei hotrri judectoreti. Cu toate
acestea, funcionarii consulari trebuie s se abin de a interveni n
favoarea unui cetean ncarcerat sau aflat n stare de deteniune pre-
ventiv sau reinut n orice alt form de deteniune, dac ceteanul n
cauz se opune n mod expres la aceasta.
2. Drepturile la care se refer paragraful 1 al prezentului articol
trebuie s fie exercitate n conformitate cu legile i regulamentele sta-
tului de reedin, cu rezerv, totui, c aceste legi i regulamente tre-
buie s permit deplina realizare a scopurilor pentru care sunt destina-
te drepturile acordate n baza prezentului articol.

Articolul 37. Informaii n caz de deces, tutel sau curatel, de
naufragiu i accident aerian
Dac autoritile competente ale statului de reedin dein infor-
maiile corespunztoare, ele sunt obligate:
a) s informeze fr ntrziere, n caz de deces al unui cetean al
statului trimitor, postul consular n circumscripia cruia a avut loc
decesul;
b) s notifice fr ntrziere postului consular competent toate ca-
zurile n care numirea unui tutore sau curator apare a fi n interesul
unui cetean minor sau incapabil al statului trimitor. Totui, acorda-
rea acestei informaii nu trebuie s prejudicieze aplicarea legilor i
regulamentelor statului de reedina n ce privete numirea acestui tu-
tore sau curator;
c) dac o nav avnd naionalitatea statului trimitor naufragiaz
sau eueaz n marea teritorial sau n apele interioare ale statului de
reedin sau dac un avion nmatriculat n statul trimitor sufer un
accident pe teritoriul statului de reedin, s informeze fr ntrziere
postul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul.

Articolul 38. Comunicarea cu autoritile statului de reedin
1. n exercitarea funciilor lor, funcionarii consulari pot s se
adreseze:
a) autoritilor locale competente ale circumscripiei lor consulare;
331

b) autoritilor centrale competente ale statului de reedin dac i
n msura n care acest lucru este admis de legile, regulamentele i
uzanele statului de reedin sau de acordurile internaionale respective.

Articolul 39. Drepturi i taxe consulare
1. Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de reedin
drepturile i taxele pe care legile i regulamentele statului trimitor le
prevd pentru actele consulare.
2. Sumele percepute cu titlu de drepturi i taxe prevzute n para-
graful 1 al prezentului articol i chitanele aferente lor sunt exonerate
de orice impozite i taxe n statul de reedin.


SECTIUNEA A II-A. FACILITI, PRIVILEGII
I IMUNITI PRIVIND FUNCIONARII CONSULARI DE
CARIER I CEILALI MEMBRI AI POSTULUI CONSULAR

Articolul 40. Protecia funcionarilor consulari
Statul de reedin va trata pe funcionarii consulari cu respectul
cuvenit i va lua toate msurile necesare pentru a mpiedica orice atin-
gere adus persoanei, libertii i demnitii lor.

Articolul 41. Inviolabilitatea personal a funcionarilor con-
sulari
1. Funcionarii consulari nu pot fi pui n stare de arest sau de de-
teniune preventiv dect n caz de crim grav i n urma unei hot-
rri a autoritilor judiciare competente.
2. Cu excepia cazului prevzut n paragraful 1 al prezentului ar-
ticol, funcionarii consulari nu pot fi ncarcerai sau supui vreunei alte
forme de limitare a libertii lor personale, dect n executarea unei
hotrri judectoreti definitive.
3. Cnd o procedura penal este angajat mpotriva unui funcionar
consular, acesta este obligat s se prezinte n faa autoritilor competen-
te. Totui, procedura trebuie s fie condus cu menajamentele care se
cuvin funcionarului consular n virtutea poziiei sale oficiale i, cu ex-
cepia cazului prevzut n paragraful 1 al prezentului articol, n aseme-
nea mod nct ea s stnjeneasc ct mai puin posibil exercitarea func-
332

iilor consulare. Atunci cnd, n mprejurrile menionate n paragraful 1
din prezentul articol, a devenit necesar ca funcionarul consular s fie
pus n stare de deteniune preventiv, procedura ndreptat mpotriva lui
trebuie s fie deschis n termenul cel mai scurt.

Articolul 42. Notificarea cazurilor de arestare, deteniune sau
de urmrire
n caz de arestare, deteniune preventiv a unui membru al perso-
nalului consular sau de urmrire penal angajat mpotriva lui, statul
de reedin este obligat s previn nentrziat pe eful de post consu-
lar. Dac acesta din urm este el nsui vizat de una din aceste msuri,
statul de reedin trebuie s informeze despre acest lucru statul trimi-
tor, pe cale diplomatic.

Articolul 43. Imunitatea de jurisdicie
1. Funcionarii consulari i angajaii consulari nu pot fi chemai in
fata autoritilor judiciare i administrative ale statului de reedin
pentru actele svrite n exercitarea funciilor consulare.
2. Totui, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se
aplic n caz de aciune civil:
a) care rezult din ncheierea unui contract de ctre un funcionar
consular sau un angajat consular, pe care acesta nu l-a ncheiat n mod
expres sau implicit n calitatea sa de mandatar al statului trimitor; sau
b) intentat de un ter pentru o pagub rezultnd dintr-un accident
cauzat n statul de reedin de un vehicul, o nav sau de o aeronav.

Articolul 44. Obligaia de a depune ca martor
1. Membrii postului consular pot fi chemai s depun ca martori
n cursul procedurilor judiciare i administrative. Angajaii consulari i
membrii personalului de serviciu nu trebuie s refuze s depun ca
martori, cu excepia cazurilor menionate n paragraful 3 al prezentului
articol. Dac un funcionar refuz s depun ca martor, nici o msur
coercitiv sau alt sanciune nu i se poate aplica.
2. Autoritatea care solicit mrturia trebuie s evite a mpiedica
un funcionar consular n ndeplinirea funciilor sale. El poate s obi-
n mrturia lui la reedina lui sau la postul consular, sau s accepte o
declaraie scris din partea sa ori de cte ori acest lucru este posibil.
333

3. Membrii postului consular nu sunt obligai s depun mrturie
asupra faptelor care au legtur cu exercitarea funciilor lor i s pre-
zinte corespondena i documentele oficiale referitoare la acestea. Ei
au, de asemenea, dreptul de a refuza s depun mrturie n calitate de
experi asupra legislaiei statului trimitor.

Articolul 45. Renunarea la privilegii i imuniti
1. Statul trimitor poate renuna la privilegiile i imunitile unui
membru al postului consular, prevzute n articolele 41, 43 i 44.
2. Renunarea trebuie s fie ntotdeauna expres, sub rezerva dis-
poziiilor paragrafului 3 din prezentul articol i trebuie s fie comuni-
cat n scris statului de reedin.
3. Dac un funcionar consular sau un angajat consular angajeaz o
procedur ntr-o materie n care ar beneficia de imunitatea de jurisdicie n
virtutea art. 43, el nu poate invoca imunitatea de jurisdicie fa de nici o
cerere reconvenional legat direct de cererea principal.
4. Renunarea la imunitatea de jurisdicie pentru o aciune civil
sau administrativ nu poate fi socotit c implic renunarea la imuni-
tate n ceea ce privete msurile de executare a hotrrii, pentru care
este necesar o renunare distinct.

Articolul 46. Scutirea de nmatriculare a strinilor i de per-
mise de edere
1. Funcionarii consulari i angajaii consulari, precum i membrii
familiei lor care locuiesc mpreun cu ei sunt scutii de toate obligaii-
le prevzute de legile i regulamentele statului de reedin n materie
de nmatriculare a strinilor i de permise de edere.
2. Totui, dispoziiile paragrafului 1 din prezentul articol nu se
aplic nici funcionarului consular care nu este angajat permanent al
statului trimitor sau care exercit o activitate particular cu caracter
lucrativ n statul de reedin, nici unui membru al familiei sale.

Articolul 47. Scutirea de permise de munc
1. Membrii postului consular sunt scutii, n ce privete serviciile
aduse statului trimitor, de obligaiile pe care legile i regulamentele
statului de reedin referitoare la folosirea minii de lucru strine le
impun n materie de permise de munc.
334

2. Membrii personalului particular al funcionarilor consulari i
angajailor consulari sunt scutii de obligaiile menionate la paragraful
1 din prezentul articol, dac ei nu exercit nici o alt ocupaie particu-
lar cu caracter lucrativ n statul de reedin.

Articolul 48. Scutirea de regimul de securitate social
1. Sub rezerva dispoziiilor paragrafului 3 din prezentul articol,
membrii postului consular i membrii familiei lor care locuiesc mpre-
una cu ei sunt scutii, n ceea ce privete serviciile aduse statului trimi-
tor, de dispoziiile de securitate social care pot fi n vigoare n statul
de reedin.
2. Scutirea prevzut la paragraful 1 al prezentului articol se apli-
c i membrilor personalului particular care sunt n serviciul exclusiv
al membrilor postului consular, cu condiia:
a) ca ei s nu fie ceteni ai statului de reedin sau s nu-i aib
reedina permanent n acest stat; i
b) ca ei s fie supui dispoziiilor de securitate social care sunt n
vigoare n statul trimitor sau ntr-un stat ter.
3. Membrii postului consular care au n serviciul lor persoane c-
rora scutirea prevzut la paragraful 2 din prezentul articol nu li se
aplic, trebuie s respecte obligaiile pe care dispoziiile de securitate
social ale statului de reedin le impun celui care angajeaz.
4. Scutirea prevzut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu
exclude participarea voluntar la regimul de securitate social al statu-
lui de reedin, n msura n care ea este admis de acest stat.

Articolul 49. Scutirea fiscal
1. Funcionarii consulari i angajaii consulari, precum i membrii
familiei lor care locuiesc mpreuna cu ei, sunt scutii de orice impozite
i taxe, personale sau reale, naionale, regionale i comunale, cu ex-
cepia:
a) impozitelor indirecte ncorporate n mod normal n preul mr-
furilor sau serviciilor;
b) impozitelor i taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe
teritoriul statului de reedin, sub rezerva dispoziiilor articolului 32;
c) drepturilor de succesiune i de mutaie percepute de ctre statul
de reedin, sub rezerva prevederilor paragrafului b) al articolului 51;
335

d) impozitelor i taxelor pe veniturile particulare inclusiv ctigu-
rile n capital, care-i au sursa n statul de reedin, i a impozitelor pe
capital prelevate asupra investiiilor efectuate n ntreprinderi comerci-
ale sau financiare situate n statul de reedin;
e) impozitelor i taxelor percepute ca remunerare a serviciilor
particulare prestate;
f) taxelor de nregistrare, de gref, de ipotec i de timbru, sub re-
zerva dispoziiilor articolului 32.
2. Membrii personalului de serviciu sunt scutii de impozite i ta-
xe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor.
3. Membrii postului consular care angajeaz persoane ale cror
retribuii sau salarii nu sunt scutite de impozitul pe venit n statul de
reedin trebuie s respecte obligaiile pe care legile i regulamentele
acestui stat le impun n materie de percepere a impozitului pe venit
celor care angajeaz.

Articolul 50. Scutirea de taxe vamale i de control vamal
1. n conformitate cu dispoziiile legislative i regulamentare pe
care le poate adopta, statul de reedin autoriza intrarea i acorda scu-
tirea de orice taxe vamale, impozite i alte redevene conexe, cu ex-
cepia cheltuielilor de depozitare, de transport i a cheltuielilor pentru
servicii similare, pentru:
a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular;
b) obiectele de uz personal al funcionarului consular i al mem-
brilor familiei sale care locuiesc mpreun cu el, inclusiv efectele des-
tinate instalrii sale. Articolele de control nu trebuie s depeasc
cantitile necesare pentru folosirea lor direct de ctre cei interesai.
2. Angajaii consulari beneficiaz de privilegiile i scutirile pre-
vzute la paragraful 1 din prezentul articol n ceea ce privete obiecte-
le importate cu ocazia primei lor instalri.
3. Bagajele personale nsoite de funcionarii consulari i de
membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei sunt scutite de con-
trol vamal. Ele nu pot fi supuse controlului dect dac exist motive
serioase s se presupun c ele conin alte obiecte dect cele menio-
nate la alineatul b) al paragrafului 1 din prezentul articol sau obiecte al
cror import sau export este interzis de ctre legile i regulamentele
statului de reedin sau supus legilor i regulamentelor sale de caran-
336

tin. Acest control nu poate avea loc dect n prezena funcionarului
consular sau a membrului familiei sale, interesat.

Articolul 51. Succesiunea unui membru al postului consular
sau a unui membru al familiei sale
n caz de deces al unui membru al postului consular sau al unui
membru al familiei sale care locuia mpreun cu el, statul de reedin
este obligat:
a) s permit exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excep-
ia celor care au fost dobndite n statul de reedin i care fac obiec-
tul unei prohibiii de export n momentul decesului;
b) s nu perceap taxe naionale, regionale sau comunale de suc-
cesiune sau de mutaie asupra bunurilor mobile a cror prezen n
statul de reedin se datora exclusiv prezenei n acest stat a defunctu-
lui n calitate de membru al postului consular sau de membru al fami-
liei unui membru al postului consular.

Articolul 52. Scutirea de prestaii personale
Statul de reedin trebuie s scuteasc pe membrii postului con-
sular i pe membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei de orice
prestaie personal i de orice serviciu de interes public, indiferent de
caracterul lui, ca i de sarcinile militare, cum ar fi rechiziiile, contri-
buiile i ncartiruirile militare.

Articolul 53. nceputul i ncetarea privilegiilor i imuniti-
lor consulare
1. Orice membru al postului consular beneficiaz de privilegiile
i imunitile prevzute n prezenta Convenie de la intrarea sa pe teri-
toriul statului de reedin pentru a ajunge la post sau, dac se gsete
deja pe acest teritoriu, din momentul mutrii sale n funcie la postul
consular.
2. Membrii familiei unui membru al postului consular care locu-
iesc mpreun cu el, precum i membrii personalului su particular,
beneficiaz de privilegiile i imunitile prevzute n prezenta Con-
venie, ncepnd cu una din datele urmtoare: aceea de cnd membrul
respectiv al postului consular se bucur de privilegii i imuniti con-
form paragrafului 1 al prezentului articol; aceea a intrrii lor pe terito-
337

riul statului de reedin sau aceea la care ei au devenit membri ai
acestei familii sau ai personalului particular respectiv.
3. Cnd funciile unui membru al postului consular nceteaz,
privilegiile i imunitile sale, precum i acelea ale membrilor familiei
sale care locuiesc mpreun cu el sau ale membrilor personalului su
particular nceteaz n mod normal la prima din datele urmtoare: n
momentul n care persoana n cauz prsete teritoriul statului de re-
edin sau la expirarea unui termen rezonabil care i va fi fost acordat
n acest scop, dar el subzista pn n acest moment, chiar n caz de
conflict armat. n ce privete persoanele menionate la paragraful 2 din
prezentul articol, privilegiile i imunitile lor nceteaz din momentul
cnd ele nceteaz s mai locuiasc mpreun sau s mai fie n servici-
ul unui membru al postului consular, cu rezerv totui c, dac aceste
persoane intenioneaz s prseasc teritoriul statului de reedin
ntr-un termen rezonabil privilegiile i imunitile lor subzist pn n
momentul plecrii lor.
4. Totui, n ceea ce privete actele svrite de un funcionar
consular sau de un angajat consular n exercitarea funciilor sale, imu-
nitatea de jurisdicie subzist fr limit de durat.
5. n caz de deces al unui membru al postului consular, membrii
familiei sale care locuiau mpreun cu el continu s se bucure de
privilegiile i imunitile de care beneficiaz, pn la prima din date-
le urmtoare: aceea la care ei prsesc teritoriul statului de reedin
sau la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat n
acest scop.

Articolul 54. Obligaiile statelor tere
1. Dac funcionarul consular traverseaz teritoriul sau se gsete
pe teritoriul unui stat ter care i-a acordat o viz, n cazul n care aceas-
ta este necesar, pentru a se duce s-i preia funciile sau s ajung la
post, sau pentru a se ntoarce n statul trimitor, statul ter i va acorda
imunitile prevzute n celelalte articole din prezenta Convenie care
pot fi necesare pentru a-i permite trecerea sau napoierea. Statul ter va
proceda la fel pentru membrii familiei care locuiesc mpreun cu el i
care beneficiaz de privilegii i imuniti, cnd acetia nsoesc pe
funcionarul consular sau cltoresc separat pentru a i se altura sau
pentru a se napoia n statul trimitor.
338

2. n condiiile similare celor prevzute la paragraful 1 din pre-
zentul articol, statele tere nu trebuie s mpiedice trecerea pe teritoriul
lor a celorlali membri ai postului consular i a membrilor familiilor
lor care locuiesc mpreuna cu ei.
3. Statele tere vor acorda corespondenei oficiale i celorlalte
comunicri oficiale aflate n tranzit, inclusiv mesajelor n cod sau ci-
frate, aceeai libertate i aceeai protecie pe care statul de reedin
este obligat s le acorde n virtutea prezentei Convenii. Ele vor acorda
curierilor consulari crora le-a fost eliberat viza dac aceasta este
necesar, precum i valizelor consulare aflate n tranzit, aceeai invio-
labilitate i aceeai protecie pe care statul de reedin este obligat s
le acorde n baza prezentei Convenii.
4. Obligaiile statelor tere prevzute n paragrafele 1, 2 i 3 ale
prezentului articol se aplic i persoanelor menionate n aceste para-
grafe, ca i comunicrilor oficiale i valizelor consulare, cnd prezena
lor pe teritoriul statului ter este datorat unui caz de for major.

Articolul 55. Respectarea legilor i regulamentelor statului de
reedin
1. Fr prejudicierea privilegiilor i imunitilor lor, toate per-
soanele care beneficiaz de aceste privilegii i imuniti au datoria
de a respecta legile i regulamentele statului de reedin. Ele au de
asemenea datoria de a nu se amesteca n treburile interne ale aces-
tui stat.
2. Localurile consulare nu vor fi folosite ntr-un mod incompati-
bil cu exercitarea funciilor consulare.
3. Dispoziiile paragrafului 2 din prezentul articol nu exclud po-
sibilitatea instalrii ntr-o parte a cldirii n care se gsesc localurile
postului consular, a birourilor altor organisme sau agenii, cu condiia
c localurile afectate acestor birouri s fie separate de acelea care sunt
folosite de ctre postul consular. n acest caz, aceste birouri nu sunt
considerate conform prezentei Convenii, ca fcnd parte din localuri-
le consulare.

Articolul 56. Asigurarea contra pagubelor cauzate terilor
Membrii postului consular trebuie s se conformeze tuturor obli-
gaiilor impuse de legile i regulamentele statului de reedin n mate-
339

rie de asigurare de rspundere civil pentru utilizarea oricrui vehicul,
nav sau aeronav.

Articolul 57. Dispoziii speciale referitoare la ocupaia parti-
cular cu caracter lucrativ
1. Funcionarii consulari de carier nu vor exercita n statul de
reedin nici o activitate profesional sau comercial n profitul
lor personal.
2. Privilegiile i imunitile prevzute n prezentul capitol nu
sunt acordate:
a) angajailor consulari i membrilor personalului de serviciu
care exercit n statul de reedin o activitate particular cu carac-
ter lucrativ;
b) membrilor familiei unei persoane menionate la alineatul a) din
prezentul paragraf i membrilor personalului su particular;
c) membrilor familiei unui membru al postului consular care
exercit ei nii n statul de reedin o activitate particular cu carac-
ter lucrativ.


Capitolul III. Regimul aplicabil funcionarilor consulari onorifici
i posturilor consulare conduse de ei

Articolul 58. Dispoziii generale privind facilitile, privilegii-
le i imunitile
1. Articolele 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 i 39, paragraful 3 din
articolul 54 i paragrafele 2 i 3 din articolul 55 se aplic i posturilor
consulare conduse de un funcionar consular onorific. n afar de
aceasta, facilitile, privilegiile i imunitile acestor posturi consulare
sunt reglementate de articolele 59, 60, 61 i 62.
2. Articolele 42 i 43, paragraful 3 din articolul 44, articolele 45
i 53 i paragraful 1 din articolul 55 se aplica i funcionarilor consu-
lari onorifici. n afar de aceasta, facilitile, privilegiile i imunitile
acestor funcionari consulari sunt reglementate de articolele 63, 64,
65, 66 i 67.
3. Privilegiile i imunitile prevzute n prezenta Convenie nu
sunt acordate membrilor familiei unui funcionar consular onorific sau
340

unui angajat consular care este angajat ntr-un post consular condus de
un funcionar consular onorific.
4. Schimbul de valize consulare ntre dou posturi consulare
situate n ri diferite i conduse de funcionari consulari onorifici
este admis numai sub rezerva consimmntului celor dou state de
reedin.

Articolul 59. Protecia localurilor consulare
Statul de reedin ia msurile necesare pentru a proteja localurile
consulare ale unui post consular condus de un funcionar consular
onorific i pentru a mpiedica violarea sau deteriorarea lor i tulbura-
rea linitii sau atingerea demnitii postului consular.

Articolul 60. Scutirea fiscal a localurilor consulare
1. Localurile consulare ale unui post consular condus de un func-
ionar consular onorific, al cror proprietar sau locatar este statul tri-
mitor, sunt scutite de orice impozite i taxe de orice natur, naiona-
le, regionale sau comunale, cu excepia taxelor percepute ca remunera-
ie pentru servicii particulare prestate.
2. Scutirea fiscal prevzut la paragraful 1 din prezentul articol
nu se aplic acestor impozite i taxe atunci cnd, conform legilor i
regulamentelor statului de reedin, ele cad n sarcina persoanei care
a contractat cu statul trimitor.

Articolul 61. Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare
Arhivele i documentele consulare ale unui post consular condus
de un funcionar consular onorific sunt inviolabile n orice moment i
n orice loc s-ar gsi, cu condiia ca ele s fie separate de celelalte hr-
tii i documente i, n special, de corespondena particular a efului
de post consular i a oricrei persoane care lucreaz cu el, ca i de bu-
nurile, crile sau documentele care se refer la profesiunea sau la co-
merul lor.

Articolul 62. Scutirea vamal
n conformitate cu dispoziiile legislative i regulamentare pe ca-
re le poate adopta, statul de reedin acord intrarea i scutirea de
orice taxe vamale, impozite i de alte redevene conexe, cu excepia
341

cheltuielilor de depozitare, de transport i a cheltuielilor pentru servi-
cii similare, pentru urmtoarele obiecte, cu condiia ca ele s fie desti-
nate exclusiv folosirii oficiale a unui post consular condus de un func-
ionar consular onorific: steme, drapele, firme, tampile i sigilii, cri,
imprimate oficiale, mobilierul de birou, materialul i rechizitele de
birou i obiectele similare furnizate postului consular de ctre statul
trimitor sau la cererea sa.

Articolul 63. Procedura penal
Dac mpotriva unui funcionar consular onorific este angajat o
procedur penal, acesta este obligat s se prezinte n faa autoritilor
competente. Totui, procedura trebuie s fie condus cu menajamente-
le care se cuvin funcionarului consular onorific n baza poziiei sale
oficiale i, n afar de cazul cnd el se afl n stare de arest sau de de-
teniune, n aa fel nct exercitarea funciilor sale consulare s fie
stingherit ct mai puin posibil. Atunci cnd apare necesitatea ca un
funcionar consular onorific s fie pus n stare de deteniune preventi-
v, procedura ndreptat mpotriva lui trebuie s fie deschis n terme-
nul cel mai scurt.

Articolul 64. Protecia funcionarului consular onorific
Statul de reedin este obligat s acorde funcionarului consu-
lar onorific protecia care poate fi necesar n baza poziiei sale
oficiale.

Articolul 65. Scutirea de nmatriculare a strinilor i de per-
mise de edere
Funcionarii consulari onorifici, cu excepia acelora care exercit
n statul de reedin o activitate profesional sau comercial n profi-
tul lor personal, sunt scutii de toate obligaiile prevzute de legile i
regulamentele statului de reedin n materie de nmatriculare a stri-
nilor i de permise de edere.

Articolul 66. Scutire fiscal
Funcionarul consular onorific este scutit de orice impozite i taxe
asupra indemnizaiilor i onorariilor pe care le primete de la statul
trimitor pentru exercitarea funciilor consulare.
342

Articolul 67. Scutirea de prestaii personale
Statul de reedin trebuie s scuteasc pe funcionarii consulari
onorifici de orice prestaie personal i de orice serviciu de interes
public, indiferent de natura lui, precum i de sarcinile militare ca re-
chiziii, contribuii i ncartiruiri militare.

Articolul 68. Caracterul facultativ al instituiei funcionarilor
consulari onorifici
Fiecare stat este liber s hotrasc dac va numi sau va primi
funcionari consulari onorifici.


Capitolul IV. Dispoziii generale

Articolul 69. Agenii consulari care nu sunt efi de post consular
1. Fiecare stat este liber s hotrasc dac va stabili sau va admite
agenii consulare girate de ctre ageni consulari care nu au fost de-
semnai ca efi de post consular de ctre statul trimitor.
2. Condiiile n care ageniile consulare menionate n paragra-
ful 1 din prezentul articol pot s-i exercite activitatea, precum i
privilegiile i imunitile de care pot s se bucure agenii consulari
care le gireaz sunt fixate prin acord ntre statul trimitor i statul
de reedin.

Articolul 70. Exercitarea funciilor consulare de ctre o misi-
une diplomatic
1. Dispoziiile prezentei Convenii se aplic, de asemenea, n m-
sura n care contextul o permite i la exercitarea funciilor consulare
de ctre o misiune diplomatic.
2. Numele membrilor misiunii diplomatice ataai seciei consula-
re sau nsrcinai n alt mod cu exercitarea funciilor consulare ale mi-
siunii sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de re-
edin sau autoritilor desemnate de acest minister.
3. n exercitarea funciilor consulare, misiunea diplomatic poate
s se adreseze:
a) autoritilor locale din circumscripia consular;
343

b) autoritilor centrale ale statului de reedin, dac legile, regu-
lamentele i uzanele statului de reedin sau acordurile internaionale
respective permit aceasta.
4. Privilegiile i imunitile membrilor misiunii diplomatice,
menionai n paragraful 2 din prezentul articol continu s fie deter-
minate de regulile dreptului International privind relaiile diplomatice.

Articolul 71. Ceteni ai statului de reedin i persoane care
au reedina permanent n acest stat
1. Dac statul de reedin nu acord funcionarilor consulari, ca-
re sunt ceteni ai statului de reedin sau care au reedina permanen-
t n acest stat, faciliti, privilegii i imuniti suplimentare, acetia nu
beneficiaz dect de imunitatea de jurisdicie i de inviolabilitatea per-
sonal pentru actele oficiale ndeplinite n exercitarea funciilor lor i
de privilegiul prevzut n paragraful 3 al articolului 44. n ceea ce pri-
vete aceti funcionari consulari, statul de reedin trebuie, de ase-
menea, s respecte obligaia prevzut n articolul 42. Dac mpotriva
unui asemenea funcionar consular se angajeaz o aciune penal, pro-
cedura trebuie s fie condus, n afar de cazul cnd persoana n cauz
se afl n stare de arest sau de deteniune, n aa fel, nct exercitarea
funciilor consulare s fie stingherit ct mai puin posibil.
2. Ceilali membri ai postului consular care sunt ceteni ai statului
de reedin sau care au reedina permanent n acest stat, membrii fami-
liei lor, precum i membrii familiilor funcionarilor consulari menionai
n paragraful 1 al prezentului articol nu beneficiaz de faciliti, privilegii
i imuniti dect n msura n care acestea le sunt acordate de ctre statul
de reedin. Membrii familiei unui membru al postului consular i mem-
brii personalului particular care sunt ei nii ceteni ai statului de ree-
din sau au reedina permanent n acest stat nu beneficiaz, de aseme-
nea, de faciliti, privilegii i imuniti dect n msura n care acestea le
sunt acordate de ctre statul de reedin. Totui, statul de reedina
trebuie s-i exercite jurisdicia asupra acestor persoane astfel, nct s nu
mpiedice n mod excesiv exercitarea funciilor postului consular.

Articolul 72. Nediscriminarea
1. n aplicarea dispoziiilor prezentei Convenii, statul de reedin-
nu va face discriminri ntre state.
344

2. Totui, nu vor fi considerate ca discriminatorii:
a) faptul c statul de reedin aplic restrictiv una din dispoziiile
prezentei Convenii, ntruct ea este astfel aplicat posturilor sale con-
sulare n statul trimitor;
b) faptul c statele i acord reciproc, prin cutum sau prin
acord, un tratament mai favorabil dect cel cerut de dispoziiile pre-
zentei Convenii.

Articolul 73. Raportul dintre prezenta Convenie i celelalte
acorduri internaionale
1. Dispoziiile prezentei Convenii nu aduc atingere celorlalte
acorduri internaionale n vigoare n relaiile dintre statele pri la
aceste acorduri.
2. Nici o dispoziie din prezenta Convenie nu poate mpiedica
statele s ncheie acorduri internaionale care s confirme, s comple-
teze sau s dezvolte dispoziiile acesteia, sau care s extind sfera lor
de aplicare.

Capitolul V. Dispoziii finale

Articolul 74. Semnarea
Prezenta Convenie va fi deschis spre semnare tuturor statelor
membre ale Organizaiei Naiunilor Unite sau ale unei instituii specia-
lizate, precum i oricrui stat parte la statutul Curii Internaionale de
Justiie i oricrui alt stat invitat de ctre Adunarea general a Organi-
zaiei Naiunilor Unite s devin parte la Convenie, dup cum urmea-
z: pn la 31 octombrie 1963, la Ministerul federal al Afacerilor Ex-
terne al Republicii Austria i, apoi, pn la 31 martie 1964, la sediul
Organizaiei Naiunilor Unite la New York.

Articolul 75. Ratificarea
Prezenta Convenie va fi supus ratificrii. Instrumentele de rati-
ficare vor fi depuse la Secretarul general al Organizaiei Naiunilor
Unite.
Articolul 76. Aderarea
Prezenta Convenie va rmne deschis pentru aderare oricrui
stat aparinnd uneia din cele patru categorii menionate n articolul
345

74. Instrumentele de aderare vor fi remise Secretarului general al Or-
ganizaiei Naiunilor Unite.

Articolul 77. Intrarea n vigoare
1. Prezenta Convenie va intra n vigoare dup treizeci de zile de
la data depunerii pe lng Secretarul general al Organizaiei Naiunilor
Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare din statele care vor ratifica Convenia sau vor
adera la ea dup depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare
sau de aderare, Convenia va intra n vigoare dup treizeci de zile de la
depunerea de ctre acest stat a instrumentului sau de ratificare, sau de
aderare.

Articolul 78. Notificrile Secretarului general
Secretarul general al Organizaiei Naiunilor Unite va notifica tu-
turor statelor aparinnd uneia din cele patru categorii menionate n
articolul 74:
a) semnarea prezentei Convenii i depunerea instrumentelor de
ratificare sau de aderare, conform articolelor 74, 75 i 76;
b) data la care prezenta Convenie va intra n vigoare, conform
articolului 77.

Articolul 79. Valabilitatea textelor
Originalul prezentei Convenii, ale crui texte englez, chinez,
spaniol, francez i rus au aceeai valabilitate, va fi depus la Secretarul
general al Organizaiei Naiunilor Unite care va trimite cte o copie
certificat conform tuturor statelor aparinnd uneia din cele patru
categorii menionate la articolul 74.
Drept pentru care subsemnaii plenipoteniari, mputernicii n
mod cuvenit de ctre guvernele lor respective, au semnat prezenta
Convenie.

Viena, la 24 aprilie 1963
Sursa: Tratate internaionale la care Republica Moldova este par-
te (1990-1998). Vol. IV. Ediie Oficial, Moldpres, Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1998, p. 7-36.
346

Anexa V

Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic*
1


Parlamentul adopt prezenta lege organic

Capitolul I

DISPOZIII GENERALE

Articolul 1. Dispoziii principale
1. Prezenta lege stabilete cadrul juridic privind organizarea i
funcionarea instituiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova
ca parte a serviciului public.
2. Cadrul juridic al serviciului diplomatic l constituie Constitu-
ia Republicii Moldova, prezenta lege, tratatele internaionale la care
Republica Moldova este parte, inclusiv Convenia de la Viena cu pri-
vire la relaiile diplomatice, ntocmit la 18 aprilie 1961, i Convenia
de la Viena cu privire la relaiile consulare, ntocmit la 24 aprilie
1963, precum i alte acte normative.

Articolul 2. Serviciul diplomatic
n sensul prezentei legi, prin serviciu diplomatic se nelege acti-
vitatea instituiilor diplomatice i consulare ale Republicii Moldova n
ansamblul lor i a personalului angajat n aceste instituii, abilitate s
promoveze politica extern a Republicii Moldova, inclusiv relaiile ei
economice externe i raporturile cu statele lumii i organismele inter-
naionale, att n cadrul frontierelor sale, ct i n afara lor.

Articolul 3. Obiectivele serviciului diplomatic
Serviciul diplomatic are urmtoarele obiective generale:
1. Realizarea politicii externe n general i a relaiilor comerciale
i economice externe n particular;

*
Adoptat de Parlamentul R.Moldova la 27.12.2001, nr.761-XV, Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.20 din 05.02.2002.
347

2. Reprezentarea i aprarea pe plan extern a intereselor naiona-
le ale Republicii Moldova;
3. Realizarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova n re-
laiile internaionale;
4. Protejarea drepturilor i intereselor Republicii Moldova, ale
cetenilor si (persoane fizice i juridice) potrivit practicii internai-
onale i n limitele admise de normele i principiile dreptului inter-
naional;
5. Promovarea relaiilor bilaterale i multilaterale politice, co-
merciale, economice, culturale i tiinifice ale Republicii Moldova cu
statele lumii, reglementarea unor eventuale probleme politico-juridice
cu aceste state;
6. Formarea capacitilor diplomatice necesare pentru a anticipa,
a aciona i a reaciona la evenimentele internaionale care ar fi n m-
sura s afecteze interesele Republicii Moldova;
7. Asigurarea coerenei i unitii activitilor Republicii Moldo-
va pe plan extern;
8. Promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova
peste hotare;
9. Respectarea i dezvoltarea n continuare a dreptului internaional;
10. Respectarea drepturilor omului ca baz a oricrei societi
umane;
11. Realizarea, prin metode i mijloace diplomatice, a activitilor
specifice privind asigurarea pcii i securitii mondiale i regionale.

Articolul 4. Funciile de baz ale instituiilor serviciului di-
plomatic
1. Instituiile serviciului diplomatic au urmtoarele funcii de baz:
- elaborarea i realizarea concepiilor, strategiilor i direciilor
de baza ale politicii externe a Republicii Moldova;
- coordonarea n exclusivitate a activitii autoritilor centrale
de specialitate i a altor autoriti publice ale Republicii Moldova pen-
tru asigurarea realizrii unei politici unice n domeniul relaiilor inter-
naionale;
- analiza situaiei politice i economice din lume, a politicii
externe i interne a statelor strine, a activitii organismelor inter-
naionale;
348

- informarea autoritilor publice ale Republicii Moldova, n
funcie de competena lor, despre evenimentele internaionale relevan-
te pentru ar;
- acordarea de asisten i protecie cetenilor Republicii Mol-
dova, persoane fizice i juridice, aflai peste hotare, n limitele prev-
zute de dreptul internaional;
- reprezentarea Republicii Moldova n relaiile ei cu alte state i
cu organismele internaionale;
- organizarea i participarea la negocieri n vederea ncheierii
tratatelor internaionale cu alte state i cu organismele internaionale;
- contribuirea la funcionarea liber a misiunilor diplomatice i
consulare strine pe teritoriul Republicii Moldova, precum i asigura-
rea controlului asupra respectrii privilegiilor i imunitilor diploma-
tice i consulare ale acestora;
- asigurarea depozitrii, nregistrrii, evidenei i pstrrii trata-
telor internaionale ale Republicii Moldova;
- asigurarea protocolului de stat;
- ntreprinderea de aciuni pentru respectarea, elaborarea i ini-
ierea modificrii legislaiei naionale privind activitatea extern, ge-
neralizarea practicii de aplicare a acesteia;
- instruirea i perfecionarea profesional a personalului institu-
iilor serviciului diplomatic;
- ndeplinirea altor funcii prevzute de legislaie.
2. Instituiile serviciului diplomatic exercit funciile consulare
stipulate n Statutul consular, aprobat de Guvern.

Articolul 5. Sistemul instituiilor serviciului diplomatic
1. Sistemul instituiilor serviciului diplomatic este format din
urmtoarele structuri:
- Ministerul Afacerilor Externe, cu statut de instituie central;
- misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanele permanente de
pe lng organismele internaionale, delegaiile i misiunile ad-hoc;
- oficiile consulare;
- alte uniti, create n scopul asigurrii activitii instituiilor
serviciului diplomatic, inclusiv pentru instruirea i reciclarea persona-
lului acestora.
349

2. Structurile menionate la alin.(1) alctuiesc sistemul unic al
serviciului diplomatic, care este condus de ministrul afacerilor exter-
ne, eful diplomaiei Republicii Moldova.
3. Misiunilor diplomatice li se atribuie urmtoarele ranguri:
- rangul I ambasadei, conduse de un ambasador extraordinar
i plenipoteniar, sau reprezentanei permanente, conduse de un repre-
zentant permanent;
- rangul II misiunii conduse de un trimis;
- rangul III misiunii conduse de un nsrcinat cu afaceri en
titre (permanent).
4. Oficiilor consulare li se atribuie urmtoarele clase:
- clasa I consulatului general;
- clasa II consulatului;
- clasa III viceconsulatului;
- clasa IV ageniei consulare.

Articolul 6. Funcionarea instituiilor serviciului diplomatic i
dotarea lor material
1. Pentru asigurarea funcionrii instituiilor serviciului diploma-
tic, Guvernul aprob structura i regulamentele de funcionare ale
acestora, iar Ministerul Afacerilor Externe emite ordine, dispoziii i
aprob instruciuni i regulamente interne.
2. Misiunea diplomatic a Republicii Moldova este condus de
eful acesteia ambasador extraordinar i plenipoteniar sau reprezen-
tant permanent, sau delegat, sau trimis, sau nsrcinat cu afaceri en
titre ori ad-interim care poart rspundere pentru activitatea institui-
ei pe care o conduce.
3. Oficiul consular al Republicii Moldova este condus de eful
acestuia consul general sau consul, sau viceconsul, sau agent consu-
lar, sau gerant interimar care poart rspundere pentru activitatea
instituiei pe care o conduce.
4. nfiinarea, desfiinarea i schimbarea rangului misiunilor di-
plomatice sunt iniiate de Ministerul Afacerilor Externe i aprobate de
Preedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului.
5. nfiinarea, desfiinarea i schimbarea clasei oficiilor consula-
re ale Republicii Moldova sunt iniiate de Ministerul Afacerilor Exter-
ne i aprobate de Guvern.
350

6. n cadrul misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare pot fi
deschise oficii sau birouri speciale pentru reprezentarea i aprarea
intereselor comerciale i economice ale Republicii Moldova n statul
acreditar.
7. Dotarea material a instituiilor serviciului diplomatic se efec-
tueaz sistematic, n funcie de sarcinile i necesitile acestora.
La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul adopt
n acest scop hotrri, care vor prevedea alocarea fondurilor bugetare
necesare.

Articolul 7. Sistemul de comunicare i arhiv
1. Instituiile serviciului diplomatic dispun de un sistem propriu
de comunicare, inclusiv de un cifru de transmisie, de un serviciu de
curieri i de valiza diplomatic sau consular, care permit transmiterea
rapid i n siguran a informaiilor confideniale sau secrete, precum
i a corespondenei diplomatice. Funcionarea sistemului de comuni-
care al instituiilor serviciului diplomatic se reglementeaz prin regu-
lamente interne.
2. n cadrul serviciului diplomatic, valiza diplomatic sau consu-
lar constituie mijlocul de expediere a corespondenei oficiale, inclu-
siv cu caracter confidenial sau secret, i necesit a fi protejat. Valiza
diplomatic sau consular nensoit de curier poate fi transmis co-
mandantului aeronavei sau al altui mijloc de transport cu destinaie
autorizat. Valiza diplomatic sau consular nu are menirea de a se
substitui serviciilor potale naionale.
3. Serviciul diplomatic dispune de o arhiv care este compus
din arhiva general i arhiva tratatelor. Funcionarea acestor arhive se
reglementeaz prin regulamente interne.
4. Instituiile serviciului diplomatic desfoar activiti editoria-
le n conformitate cu legislaia.

Articolul 8. Activitatea de revizie i control
Pentru verificarea modului n care misiunile diplomatice i oficii-
le consulare ale Republicii Moldova i ndeplinesc funciile, i orga-
nizeaz activitatea i i utilizeaz mijloacele tehnice, precum i pentru
a controla cum se respect n cadrul acestor instituii dispoziiile orga-
nizatorice, reglementrile de serviciu, actele legislaiei muncii i alte
351

acte normative, inclusiv cele privind condiiile de trai ale personalului
lor, ministrul afacerilor externe poate dispune, din oficiu sau la cererea
Preedintelui Republicii Moldova, inspectarea misiunilor diplomatice
i a oficiilor consulare, crend n acest scop o comisie special.


Capitolul II
PERSONALUL INSTITUIILOR
SERVICIULUI DIPLOMATIC

Articolul 9. Structura personalului instituiilor serviciului di-
plomatic
1. Personalul instituiilor serviciului diplomatic este format:
o n cadrul Ministerului Afacerilor Externe:
din funcionari publici n posturi diplomatice;
din funcionari publici care efectueaz deservirea tehnic ce
asigur funcionarea instituiilor serviciului diplomatic;
din personal administrativ-tehnic i de serviciu;
o n cadrul misiunilor diplomatice i oficiilor consulare:
din membri ai personalului diplomatic i consular, denumii n
continuare ageni diplomatici i funcionari consulari;
din membri ai personalului administrativ-tehnic;
din membri ai personalului de serviciu.
2. n cadrul Ministerului Afacerilor Externe se instituie urmtoa-
rele posturi diplomatice:
o ministru;
o prim-viceministru;
o viceministru;
o secretar general;
o ambasador cu misiuni speciale;
o director de cabinet;
o consilier al ministrului;
o ef de direcie general;
o ef adjunct de direcie general;
o ef de direcie;
o ef adjunct de direcie;
o ef de secie;
352

o consilier;
o secretar I;
o secretar II;
o secretar III;
o ataat.
3. Pentru agenii diplomatici i funcionarii consulari se stabilesc
urmtoarele posturi, n funcie de rangul misiunii diplomatice sau de
clasa oficiului consular:
o ambasador extraordinar i plenipoteniar;
o reprezentant permanent sau delegat pe lng un organism inter-
naional;
o trimis;
o nsrcinat cu afaceri en titre sau ad-interim;
o consul general;
o ministru consilier, reprezentant permanent adjunct pe lng un
organism internaional;
o consilier;
o secretar I;
o consul;
o secretar II;
o viceconsul;
o secretar III;
o ataat;
o agent consular;
o referent.
4. Echivalarea posturilor diplomatice din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, al misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare
cu funciile publice din autoritile administraiei publice centrale se
efectueaz conform anexei.
5. Pentru a asigura repartizarea eficienta a personalului n condi-
iile speciale ale serviciului diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe
dispune de o rezerv de personal. Regulamentul cu privire la rezerva
de personal se aprob de ctre ministrul afacerilor externe.

Articolul 10. Angajarea i rechemarea dintr-un post diplomatic
1. ntr-un post diplomatic poate fi angajat doar persoana care
ntrunete urmtoarele condiii:
353

o are cetenia Republicii Moldova;
o se bucur de toate drepturile politice i civile nscrise n Consti-
tuia Republicii Moldova;
o deine o diplom de studii universitare (licen);
o cunoate limba moldoveneasc i o limb de comunicare inter-
naional;
o dispune de aptitudinile fizice pe care le reclam activitatea n
domeniul relaiilor externe;
o nu are antecedente penale rezultate din infraciuni intenionate.
2. Ambasadorii extraordinari i plenipoteniari, reprezentanii
permaneni i trimiii efi ai misiunilor diplomatice sunt numii i
rechemai din post de ctre Preedintele Republicii Moldova, la pro-
punerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea sau rechema-
rea din aceste posturi sunt naintate Guvernului de ctre ministrul afa-
cerilor externe, cu consultarea Parlamentului.
3. Consulul general este desemnat i rechemat de ctre Guvern la
propunerea ministrului afacerilor externe. efii celorlalte oficii consu-
lare sunt numii i rechemai din funcie de ctre ministrul afacerilor
externe.
4. Pentru reprezentarea i aprarea intereselor comerciale i eco-
nomice ale Republicii Moldova n statul acreditar, n oficiile i birou-
rile speciale, pot fi transferai i funcionarii publici din cadrul altor
autoriti ale administraiei publice de specialitate.
5. Angajarea n alte posturi diplomatice se efectueaz prin ordi-
nul ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei de atestare
i calificare a Ministerului Afacerilor Externe, care activeaz n baza
regulamentului su.

Capitolul III
RANGURILE DIPLOMATICE

Articolul 11. Rangurile diplomatice
n concordan cu calificarea i pregtirea lor profesional, per-
soanelor angajate n posturi diplomatice din instituiile serviciului di-
plomatic li se confer urmtoarele ranguri diplomatice:
1. ataat;
2. secretar III;
354

3. secretar II;
4. secretar I;
5. consilier;
6. ministru plenipoteniar;
7. ambasador.

Articolul 12. Modul de acordare a rangurilor diplomatice
1. Rangurile diplomatice se acord de ctre Preedintele Repu-
blicii Moldova, prin decret, la propunerea ministrului afacerilor exter-
ne, cu recomandarea Comisiei de atestare i calificare a Ministerului
Afacerilor Externe, n baza rezultatelor obinute la atestare. Comisia
de atestare i calificare se ntrunete cel puin o dat pe an. Regula-
mentul comisiei este aprobat de ministrul afacerilor externe.
2. Rangurile diplomatice se acord la expirarea termenului pre-
vzut la art.13, iar n unele cazuri nainte de expirarea acestuia, n
conformitate cu art.23 alin.(1) lit.b).
3. Rangul diplomatic de ambasador se acord de ctre Preedin-
tele Republicii Moldova, prin decret, la propunerea ministrului aface-
rilor externe, cu consultarea Primi-ministrului.
4. Rangurile diplomatice sunt irevocabile, cu excepia cazului
prevzut la art.14.

Articolul 13. Admiterea la atestare pentru acordarea ranguri-
lor diplomatice
1. La expirarea termenelor prevzute n prezentul articol, n sco-
pul obinerii rangului diplomatic corespunztor, persoanele angajate n
posturi diplomatice, n conformitate cu prevederile regulamentului
Comisiei de atestare i calificare a Ministerului Afacerilor Externe, se
pot prezenta la atestare.
2. Se stabilesc urmtoarele termene minime necesare pentru
avansarea n rang diplomatic:
1. 1 an de la data angajrii n postul diplomatic pentru rangul
de ataat;
2. 2 ani n rang de ataat pentru secretar III;
3. 2 ani n rang de secretar III pentru secretar II;
4. 3 ani n rang de secretar II pentru secretar I;
5. 3 ani n rang de secretar I pentru consilier;
355

6. 4 ani n rang de consilier pentru ministru plenipoteniar.
3. Pentru conferirea rangului de ambasador pot fi propuse, de re-
gul, persoanele angajate n posturi diplomatice, titulare ale rangului
diplomatic de ministru plenipoteniar.
4. La calcularea termenului necesar pentru avansarea n rang di-
plomatic se iau n considerare:
1. Perioada activitii n cadrul Ministerului Afacerilor Externe
al Republicii Moldova;
2. Perioada activitii n misiunile diplomatice i oficiile consu-
lare ale Republicii Moldova;
3. Perioada activitii, n calitate de funcionari internaionali, n
cadrul organismelor internaionale guvernamentale la care particip Re-
publica Moldova sau al misiunilor diplomatice ale acestor organisme;
4. Perioada aflrii la studii postuniversitare i la diferite stagieri
la recomandarea Ministerului Afacerilor Externe.

Articolul 14. Retrogradarea i retragerea rangurilor diplo-
matic