Sunteți pe pagina 1din 11

Completare la LP 2

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#


!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

Hematoxilin! eozin! (HE)
Albastru de toluidin! (mastocitele metacromazie)
Masson
Azan
Van Gieson

Colora!ii histologice
Col. uzuale
Col. tricrome Ptr. fibre
(colagen: col. tricrome)
- elastice: Orcein!
- reticulin!: Impregnare argentic!
Ptr. glucide
Ptr. lipide
PAS (acid periodic+R. Schiff)
Carmin amoniacal (Best)

Sudan
(III, IV, B, BB)
Ptr. snge
May Grnwald Giemsa (MGG sau metoda Pappenheim)
- ap. Golgi: Cajal/da Fano
- mitocondrii: HF Regaud
SDH: Pearse
PA: Gmry
Col. citologice
Ptr. enzime
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Hematoxilin! - eozin!
- Cea mai utilizat! colora"ie
- 2 coloran"i:
- Hematoxilin! (bazic!, va colora
nucleul)
- Eozin! (acid!, va colora
citoplasma)
NUCLEU CITOPLASM" COLAGEN
Albastru-violet Roz-ro!u Roz
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Albastru de toluidin!
- Granula"iile mastocitelor se
coloreaz! metacromatic
ro#u-violet
NUCLEU CITOPLASM" COLAGEN Granula#ii
mastocite
Albastru Albastru Albastru Ro!u-violet
www.iupui.edu
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Colora!ii tricrome
NUCLEU CITOPLASM$ COLAGEN Fibre
musculare
Ro!u-violet Roz Albastru Ro!u
AZAN
(histology.leeds.ac.uk)
NUCLEU CITOPLASM$ COLAGEN Fibre
musculare
Negru Galben Ro!u Ro!u
NUCLEU CITOPLASM$ COLAGEN Fibre
musculare
Negru Ro!u-violet Albastru Ro!u
VAN GIESON
(icms.qmul.ac.uk)
MASSON
(Wikipedia)
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Pentru fibre
Fibre elastice
Maro-ro!cat
ORCEIN$
(health.utas.edu.au)
Fibre de
reticulin!
Prelungiri
neuronale
Maro nchis - negru Negru
IMPREGNARE ARGENTIC$
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
METODA PAS eviden%ierea
glicoproteinelor
(celule caliciforme din mucoasa
intestinal)
CARMIN AMONIACAL BEST
eviden$ierea glicogenului
(celule hepatice)
Pentru glucide
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
PRINCIPIU:
colorantul este mai solubil n lipide dect n propriul
solvent, acumulndu-se n incluziunile lipidice


Coloran%i Sudan :
III - ro%u-portocaliu
IV - ro%u
B - negru
BB - negru-albastru


Histochimia lipidelor
celule adipoase n mezenter
Sudan III
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Colora!ii citologice
NUCLEU CITOPLASM" Ap. Golgi
Necolora"i Aurie Negru
(Re!ea
perinuclear")
Hematoxilin! feric! Regaud
Metoda Cajal/da Fano
NUCLEU NUCLEOL Mitocondrii
Necolora"i Negru Negru
(granula!ii)
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
Pentru dehidrogenaze: Met. Pearse
(succinatdehidrogenaza - SDH
enzima marker a mitocondriilor)

Pentru fosfataze acide: Met. Gmry
- captur! fosfat de plumb (incolor),
care se transform! n sulfur! de
plumb (neagr!), astfel eviden"iindu-se
activitatea fosfatazelor acide (PA)
10
Histoenzimologie
celule musculare striate
pol apical al nefrocitelor
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#
May Grnwald Giemsa (MGG sau metoda Pappenheim)

NUCLEU CITOPLASM"
GRANULOCITE
CITOPLASM"
AGRANULOCITE
Violet Roz Albastru
Granula#ii
neutrofile
Granula#ii
bazofile
Granula#ii
acidofile
Ro!u - violet Albastru nchis
(spre negru)
Ro!u - portocaliu
!"#$% '() *)+) ,-./012.34 Disciplina de citologie !i histologie, UMF Carol Davila Bucure!ti

!"#$%&'( *+,-.% %/ 0'01#2#