Sunteți pe pagina 1din 9

coala Gimnazial Sascut

coala Primar Bereti (structur)


Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
PROIECT DIDACTIC
Clasa: Pregtitoare
Aria curricular# !im$ i comunicare
Disciplina# Comunicare n lim$a rom%n
Unitatea tematic# Balul florilor
Forma de realizare# lec"ie integrat
Tema leciei: &'n lumea cuvintelor(
Tipul leciei# consoli)area i sistematizarea cunotin"elor
Competene specifice
Comunicare !n lim"a rom#n
*.+ ,)entificarea cuvintelor )in enun"uri scurte-rostite clar i rar.
*./ ,)entificarea sila$elor i a sunetului ini"ial i final n cuvinte clar rostite.
0.*.1rticularea )e enun"uri folosin) accentul i intona"ia corespunztoare inten"iei )e comunicare.
0./. 2anifestarea interesului pentru e3primarea )e i)ei n conte3te cunoscute.
+.* 4ecunoaterea unor cuvinte uzuale- )in universul apropiat- scrise cu litere mari i mici )e tipar.
/.* 4epro)ucerea unor mesa5e simple n conte3te uzuale )e comunicare.
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
Competene inte$rate:
Educaie pentru societate
+.*. 4ela"ionarea pozitiv cu al"i mem$ri ai grupului )e apartenen"- n rezolvarea unor sarcini simple )e lucru
Dezvoltare personal
0.0. ,)entificarea i aplicarea regulilor )e comunicare specifice n activitatea colar
+.*. ,)entificarea unor rutine n activitatea colar
Matematic i explorarea mediului
*.*. 4ecunoaterea numerelor n concentrul 6 7*6.
Arte vizuale i lucru manual
0.0. 2anifestarea li$er a i)eilor i tririlor personale- apel%n) la forme simple )e e3primare specifice artelor.
O"iecti% fundamental
Consoli)area cunotin"elor elevilor )espre cuv%nt- sila$- sunet
8ezvoltarea auzului fonematic
8ezvoltarea opera"iilor g%n)irii. e)ucarea spiritului )e ec9ip
O"iecti%e operaionale
a. Co$niti%e :
:C * 7s )enumeasc corect elemente )e primvar prezentate n imagini
:C 0 7s alctuiasc enun"uri cu cuvinte )ate
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
:C + ;s )espart cuvintele n sila$e- preciz%n) numrul acestora
:C / 7s asocieze cuv%ntul cu imaginea corespunztoare
:C < ;s scrie cuvinte cunoscute- folosin) literele nv"ate
:C =7s precizeze sunetul ini"ial>final al unui cuv%nt
b. Psi&o'motorii:
:2 * ; s m%nuiasc cu gri5 materialul intuitiv
:2 0 ; s respecte pozi"ia corect a corpului- n timpul activit"ii
c. Afecti%e:
:1 * 7vor manifesta )orin"a )e afirmare
:1 0 7vor rela"iona pozitiv cu mem$rii grupului pentru rezolvarea sarcinii
Resurse:
,. 2eto)ologice
(trate$ii didactice#
a) Metode i procedee # conversa"ia- cu$ul- e3erci"iul- e3plica"ia- ciorc9inele- munca in)epen)ent- meto)a glo$al
$) Mijloace de nvmnt # calen)arul naturii- plansa ciorc9ine- imagini cu elemente )e primvar- cu$ul- plicuri cu sarcini- carioca-
stimulente- $ag9eta magic- 9artie creponat
c) Forme de organizare # frontal- pe grupuri- in)ivi)ual.
)) Forme i tehnici de evaluare o$servarea sistematic a comportamentului elevilor- aprecieri ver$ale-stimulente
,,. ?emporale
:ra are o )urat )e <6 minute- )in care +< minute activitatea propriu7zis i *< minute activit"i recreative su$sumate temei i
o$iectivelor lec"iei. :ra este a *67a or )in totalul )e *0 ore al unit"ii tematice.
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
,,,. @mane
Clasa are un numr )e */ elevi- care se caracterizeaz printr7o )ezvoltare psi9ic i fizic normal- corespunztoare v%rstei. ?o"i elevii
au frecventat gr)ini"a.
,A. Bi$liografice#
Curs formare# B:rganizarea inter)isciplinar a ofertelor )e nv"are pentru formarea competen"elor c9eie la colarii )in clasele ,7,A( 7
program )e formare continu )e tip B$len)e) learning( pentru ca)rele )i)actice )in nv"m%ntul primar.
2EC?S 7&Programa pentru )isciplinele Comunicare n lim$a roman- 2atematic i e3plorarea me)iului- 1rte vizuale i lucru manual-
apro$at prin or)inul ministrului nr.+=<=>0C.6+.06*0(- Bucureti- 06*0.
&G9i)ul nv"torului pentru clasa pregtitoare(- E)itura 8elta 06*0.
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
SCENARIU DIDACTIC
Evenimentul
didactic
Ob Activitate cadru didactic/activitate
elevi
Strategii didactice
Evaluare
Metode i
procedee
orme de
organi!ar
e
Mi"loace
de
#nv$%$m&
nt
Momentul
organi!atoric
Asigurarea condiiilor necesare
desfurrii activitii.
Pregtirea materialului didactic
necesar bunei desfurri a activitii
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
Captarea i
orientarea
aten%iei
OA 1
Diua )e$uteaza cu momentul 'nt%lnirii )e
)iminea".
Copiii vor fi aran5a"i n semicerc. 'nv"toarea le
va a)resa salutul#
&Bun dimineaa, flori cu multe culori!
A-nceput o nou zi...
Bine ai venit, copii!
Elevii vor forma dou cercuri
concentrice, vor cnta i se vor saluta,
adresndu-i complimente.
e va intona apoi cntecul ! "un
dimineaa, cer frumos#$
Vremea s o studiem
La panou s aezm,
De e ploaie sau e soare
au e vreme de plim!are.
e va completa calendarul naturii,
discutnd despre anotimp, luna %n care ne
a&m, se va stabili 'iua i data, copiii
folosindu-se de (etoanele potrivite.
e vor stabili elevii pre'eni i cei
abseni, se vor numra fetele, bieii, apoi
toi elevii.
)onversatia
E*plicaia
+rontal
,ndividual
)alendarul
naturii
Observarea
comporta-
mentului
ini-ial
Aprecieri
verbale
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
( Dup ce ne-am adunat
"i frumos ne-am salutat,
#ole$ii ne-am %nt&lnit,
'are cine n-a venit( (
.outatea 'ilei/ avem musa0ri
1esa(ul 'ilei/ se citete scrisoarea
Primverii
2ane*a 13
Elevii vor 0 bucuroi s 0e spiriduii
Primverii pe parcursul activitilor.
)onversatia crisoarea
4nei
Primvara
Observarea
comportame
n-tului
elevilor
Enun%area
temei i a
obiectivelor
Elevii sunt anuntati ca astazi vor tre$ui s
)ove)easc Primverii c tiu s se e3prime
corect- s )enumeasc imagini- s se 5oace cu
cuvintele- cu sila$ele i cu sunetele.
)onversatia
E*plicaia
+rontal Observare
sisitematica
Reactuali!area
cunotin%elor
#n'uite
anterior
O)1
O)5
Pe panou este afiat o imagine cu D%na
Primvar.
Se a)reseaz ntre$area #
7Ce ne a)uce D%na Primvar E
Elevii vor rspun)e ntre$rii- asez%n) pe
plan 5etoane cu elemente )e primvar # soare-
iar$- flori )e primvar- psri cltoare- fluturi-
)onversatia
e*plicaia
brainstormin
+rontal
,ndividual
Plan
,magini
Evaluare
orala
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
O1 1
O)6
O) 7
al$ine.
Aor fi solicita"i s alctuiasc enun"uri )espre
primvar- s )espart n sila$e unele cuvinte sau
s precizeze sunetul ini"ial >final.
g
Aprecieri
verbale
(re!entarea
optim$ a
con%inutului
Diri"area
#nv$%$rii
O)5
O1 5
O)6
O) 8
O) 7
O) 9
OA 5
Elevii vor fi antrena"i n 5oaca cu cu$ul. Aor fi
mpr"i"i n = ec9ipe- iar elevul7rostogolici )e la
fiecare ec9ip va arunca cu$ul- aleg%n) plicul cu
sarcini corespunztor cifrei )e pe cu$.
Sarcinile vor viza competen"e )e tipul #
*.8escrie
0. Compar
+. 1sociaz
/. 1nalizeaz
<. 1plic
=. 1rgumenteaz
(ane3a 0)
Se vor citi sarcinile )e pe fie elevilor- se vor
e3plica neclarit"ile- apoi fiecare ec9ipa va rezolva
sarcinile primite pe fia )e lucru.
iecare grup va lucra sarcinile )e pe fi- n
timpul anun"at.
Se vor )a e3plica"iile necesare pentru fiecare
grup- se vor spri5ini elevii care nt%mpin
)ificult"i n rezolvarea sarcinilor.
)ubul
)onversatia
e*plicaia
e*erciiul
+rontal
Pe grupe
ecusoane
cubul Aprecieri
reciproce
coala Gimnazial Sascut
coala Primar Bereti (structur)
Clasa Pregtitoare E
Prof.nv.primar eraru !enu"a
Ob%inerea
per)orman%ei
O)6
O) 8
O) 9
OA 5

Elevii )in fiecare grupa se vor consulta i
spri5ini reciproc n rezolvarea sarcinilor- iar un
li)er ales va rezolva pe fia )e lucru.
)ubul
)onversatia
E*erciiul
Pe grupe
,ndividual
+ie de
lucru
)arioca
Aprecieri
verbale
Evaluarea
OA 1
!a e3pirarea timpului- fiecare ec9ip va afia
fia )e lucru la panou i va prezenta ceea ce a
lucrat
Celelalte ec9ipe vor trece i vor analiza mo)ul
)e lucru- apreciin) corectitu)inea rezolvrii
sarcinilor.
Se fac aprecieri glo$ale si in)ivi)uale cu
caracter motivant privin) participarea elevilor la
)esfasurarea lectiei. Se ofer stimulente.
:urul galeriei Pe grupe +ise de
lucru
Autoevaluar
e
Evaluare
reciproc
Anali'a
produselor
activitii
Reten%ia i
tran')erul
O) 1
Se va prezenta elevilor un material PP? cu
g9icitori )espre florile )e primvar. Elevii vor
asculta cu aten"ie g9icitorile i vor alege - folosin)
mouse7ul- imaginea care corespun)e rspunsului la
g9icitoare.
E*ercitiul
)onversatia
)alculator
);
+ronatal
,ndividual
Aprecieri
verbale

S-ar putea să vă placă și