Sunteți pe pagina 1din 20
ECOMAX ® NGS COGENERAREA INDUSTRIALĂ: ECONOMIE ENERGETICĂ ŞI DEZVOLTARE ECOLOGICĂ DURABILĂ
ECOMAX ® NGS
COGENERAREA INDUSTRIALĂ: ECONOMIE
ENERGETICĂ ŞI DEZVOLTARE ECOLOGICĂ DURABILĂ

01

ECOMAX ® NGS COGENERAREA INDUSTRIALĂ: ECONOMIE ENERGETICĂ ŞI DEZVOLTARE ECOLOGICĂ DURABILĂ 01 AB Energy

AB Energy

Indicator european al cogenerării COGENERAREA: CE ESTE Cogenerarea constă în producţia simultană de energie
Indicator european al cogenerării COGENERAREA: CE ESTE Cogenerarea constă în producţia simultană de energie

Indicator european al cogenerării

Indicator european al cogenerării COGENERAREA: CE ESTE Cogenerarea constă în producţia simultană de energie
Indicator european al cogenerării COGENERAREA: CE ESTE Cogenerarea constă în producţia simultană de energie

COGENERAREA:

Indicator european al cogenerării COGENERAREA: CE ESTE Cogenerarea constă în producţia simultană de energie

CE ESTE

Cogenerarea constă în producţia simultană de energie electrică şi termică, pornind de la o singură sursă (fie fosilă, fie regenerabilă), în cadrul unui sistem unic integrat. Principalul avantaj faţă de producţia tradiţională de energie cu procese separate constă în reutilizarea căldurii care de obicei rămâne neutilizată şi care este dispersată în atmosferă. Conceptul de cogenerare este strâns legat de cel de “instalaţie cogenerativă”, adică tehnologia capabilă să pună în aplicare producţia simultană de energie electrică şi termică. Configurarea cea mai obişnuită pentru un cogenerator prevede legătura dintre un motor, conectat la un generator electric şi un sistem de recuperare a căldurii. Un cogenerator poate fi comparat cu un grup electrogen care, în loc să producă numai energie electrică recuperează şi căldura generată, mărind astfel randamentul total. Energia termică poate fi utilizată pentru uz industrial, pentru încălzire civilă sau pentru sisteme de răcire şi climatizare. În aceste cazuri se vorbeşte de trigenerare: unde dincolo de producţia de energie electrică se utilizează energia termică recuperată din transformare pentru producţia de energie frigorifică.

COGENERAREA E: EFICIENŢĂ ENERGETICĂ – DEZVOLTARE DURABILĂ –

2

>30 DE ANI DE EXPERIENŢĂ>450 DE SISTEME INSTALATE (800 MWE)>36.000 MP DE FACILITĂŢI DE PRODUCŢIE > VÂRFURI DE 98% DISPONIBILITATE DE FUNCŢIONARE A INSTALATIEI>100 DE ANGAJAŢI PE PARTE DE SERVICE.

EN. PRIMARĂ

(gaz metan)

EN. PRIMARĂ (gaz metan) EN. ELECTRICĂ EN. TERMICĂ EN. FRIGORIFICĂ (PIERDERI)

EN. ELECTRICĂEN. PRIMARĂ (gaz metan) EN. TERMICĂ EN. FRIGORIFICĂ (PIERDERI)

EN. TERMICĂ TERMICĂ

EN. FRIGORIFICĂ FRIGORIFICĂ

(PIERDERI)EN. PRIMARĂ (gaz metan) EN. ELECTRICĂ EN. TERMICĂ EN. FRIGORIFICĂ

EN. TERMICĂ EN. FRIGORIFICĂ (PIERDERI) AVANTAJELE Cogenerarea permite economisirea energie primare

AVANTAJELE

Cogenerarea permite economisirea energie primare până la 30% şi asigură beneficii obiective, măsurabile şi cuantificabile. Pe acelaşi principiu se bazează şi trigenerarea, adică producţia simultană de energie termică, electrică şi frigorifică dintr-o singură sursă energetică. Cogenerarea şi trigenerarea fac parte dintre alegerile strategice ale întreprinderilor care văd în eficienţa energetică o oportunitate esenţială pentru reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii. La fel de importante sunt beneficiile şi la nivel de impact asupra mediului, deoarece cogenerarea conduce la reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 datorită consumului redus de combustibil fosil. Iată de ce cogenerarea face parte cu drepturi depline din politica energetică durabilă, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene “20-20- 20” şi alte dispoziţii comunitare pentru protecţia mediului.

Instalaţie de cogenerare EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 100 ≥ PRODUCŢIE ÎN

Instalaţie

de cogenerare

EN. ELECTRICĂ

Instalaţie de cogenerare EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 100 ≥ PRODUCŢIE ÎN

PIERDERIInstalaţie de cogenerare EN. ELECTRICĂ EN. TERMICĂ ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 100 ≥ PRODUCŢIE ÎN COGENERARE

Instalaţie de cogenerare EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 100 ≥ PRODUCŢIE ÎN

EN. TERMICĂ

ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

100

PRODUCŢIE ÎN COGENERARE

CONVENŢIONALĂInstalaţie Instalaţie CONVENŢIONALĂ EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

Instalaţie

Instalaţie

CONVENŢIONALĂCONVENŢIONALĂ Instalaţie Instalaţie EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

EN. ELECTRICĂCONVENŢIONALĂ Instalaţie Instalaţie CONVENŢIONALĂ PIERDERI EN. TERMICĂ PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

Instalaţie Instalaţie CONVENŢIONALĂ EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

PIERDERI

EN. TERMICĂInstalaţie CONVENŢIONALĂ EN. ELECTRICĂ PIERDERI PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 95+53=148 ≥

CONVENŢIONALĂ EN. ELECTRICĂ PIERDERI EN. TERMICĂ PIERDERI ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ 95+53=148 ≥

PIERDERI

ENERGIE PRIMARĂ UTILIZATĂ

95+53=148

PRODUCŢIE SEPARATĂ

ECONOMIE DE ENERGIE – ENERGIE REGENERABILĂ – VALOARE DE IMAGINE.

3

EFICIENŢA

ENERGETICĂ:

o “voce” strategică în cadrul politicilor industriale, pentru creştere pe pieţe din ce în ce mai competitive.

Eficienţa energetică constituie un element din ce

în ce mai important în politicile industriale care se

confruntă cu pieţe foarte competitive şi care, prin urmare, necesită optimizarea fiecărei componente

a cheltuielilor.

Această poziţie centrală e reafirmată chiar şi în locuri cu cea mai mare autoritate: în asociaţiile industriale şi la nivelul uniunii Europene unde se planifică viitorul producţiei de energie şi a normelor sale.

E semnificativ faptul că atenţia pentru sursele

regenerabile este treptat alături sau chiar

înlocuieşte, mai ales la nivel industrial în sectoarele energetice, pe cea pentru cogenerare. Instalaţiile de cogenerare permit, de fapt, obţinerea de rezultate de eficienţă energetică absolut semnificative, cu avantajul posibilităţii de gestionare fiabilă şi sigură a producţiei de energie electrică şi termică în mod continuu. În multe cazuri, cogenerarea reprezintă un factor real de creştere economică, o oportunitate pentru diverse sectoare din industria de prelucrare în scenariul competitiv al globalizării. Cogenerare este cea mai bună alegere pentru a obţine într-un timp foarte scurt reducerea facturii

de energie şi limitarea emisiilor de CO2. O eficienţă

demonstrată de aceeaşi Comunitate Europeană, care de mult timp s-a exprimat în favoarea acestei

tehnologii numind-o “una dintre puţinele care oferă

o

contribuţie importantă pe termen scurt şi mediu,

o

referinţă valabilă pentru realizarea politicilor de

mediu în toată Uniunea Europeană”. Grupul AB are produsele, competenţele şi abordarea care construiesc o realitate unică în panorama europeană a cogenerării. Societăţile care o constituie, prin sinergiile dintre ele, ating un know-how comun în continuă evoluţie şi având resurse multidisciplinare: toate acestea se traduc prin instalaţii capabile de performanţe ridicate şi fiabilitate maximă.

4

multidisciplinare: toate acestea se traduc prin instalaţii capabile de performanţe ridicate şi fiabilitate maximă. 4
multidisciplinare: toate acestea se traduc prin instalaţii capabile de performanţe ridicate şi fiabilitate maximă. 4
CE ÎNSEAMNĂ EFICIENŢA ENERGETICĂ? PRODUCEREA ACELORAŞI BUNURI ŞI SERVICII CU CONSUM MAI MIC DE ENERGIE.
CE ÎNSEAMNĂ EFICIENŢA ENERGETICĂ?
PRODUCEREA ACELORAŞI BUNURI ŞI SERVICII CU CONSUM MAI MIC DE ENERGIE.
IMPACT MAI MIC ASUPRA MEDIULUI / COSTURI MAI MICI PENTRU FIRME
>>

REDUCEREA EMISIILOR DE CO2:

EFICIENŢA REPREZINTĂ PESTE 50% DIN SOLUŢIE.

Emisii de CO2 (Gigatone) Tendinţa actuală 35 Calea necesară pentru a obţine 450 ppm* 25
Emisii de CO2
(Gigatone)
Tendinţa actuală
35
Calea necesară pentru
a obţine 450 ppm*
25

2007 2020

2030

Eficienţă

energetică

( ~2/3 din consumurile finale)

Surse regenerabile Biocarburanţi Nucleară CCS

*concentraţia de CO2 în aer

SURSA: IEA, 2011

ECONOMIILE POTENŢIALE CU ACŢIUNI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

ENERGIE FOSILĂ ECONOMISITĂ | VALOARE INTEGRALĂ 2010-2020 (MTEP)

42,2 MT CO 2 Economie potenţială de energie cu măsuri de stimulare în plus faţă
42,2 MT CO 2
Economie potenţială de energie cu
măsuri de stimulare în plus faţă de
cele aplicabile.
86 MTEP
Economie de CO2
207,6 MT
29,2 MT CO 2
36 MT CO 2
27,2 MT CO 2
25,1 MT CO 2
20,4 MT CO 2
18,2
12,6
12,6 MT CO 2
11,4 MT CO 2
12
11,7
10,8
8,8
5,5
4,9
3,5 MT CO 2
1,5
ILUMINARE
COGENERARE
TRANSPORT
POMPĂ DE
ELECTRO-
CONSTRUCŢII
MOTOARE ŞI
CAZAN ÎN
UPS
CĂLDURĂ
CASNICE
REZIDENŢIALE
INVERTER
CONDENSAŢIE

SURSA: PLANUL STRATEGIC PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ AL CONFINDUSTRIA, 2010

5

SOLUŢIA ECOMAX®:

Instalaţii de cogenerare în ansamblu modular, un model de proiectare şi producţie unic în Europa.

Creată în 1997 Ecomax® e soluţia industrială pentru cogenerare, bazată pe principiul versatilităţii, modularităţii şi compactităţii, capabilă să combine aceste caracteristici distinctive cu performanţe energetice ridicate. O idee concepută şi dezvoltată integral în AB, care a evoluat ca gamă şi posibilităţi aplicative ale instalaţiilor până când a devenit principala referinţă tehnologică şi de piaţă a cogenerării moderne. Caracteristicile lui Ecomax® oferă numeroase avantaje: nici o lucrare de construcţii, flexibilitate mare şi uşurinţă la mutare, timpi rapizi de pornire, simplitate de interconectare cu sistemele de instalaţii deja existente. Flexibilitatea lui Ecomax® îi permite să poată funcţiona la diferite regimuri, permiţând trecerea de la o situaţie de încărcare de 100% din puterea nominală până la utilizarea a numai 50% din puterea nominală în scopul optimizării vectorilor energetici produşi. Alături de scalabilitatea verticală, care constă în acoperirea completă a domeniului de puteri disponibile, scalabilitatea orizontală garantată de o soluţie cu mai multe module, în particular adaptată pentru instalaţii cu dimensiuni mari, constă în susţinerea producţiei chiar în condiţii de încărcare redusă sau în cazul opririlor programate de producţie.

3 4 2 5 1
3
4
2
5
1

şi construit pentru instalarea în exterior, realizat din oţel carbon, pentru instalarea motorului endotermic şi al tablourilor de comandă şi control. tablourilor de comandă şi control.

Modulul motor şi tablouri electrice: modul proiectat

2
2

Amortizor de zgomot:

realizat din oţel inox, pentru reducerea emisiilor sonore a gazelor evacuate.

utilizat

pentru disiparea unei părţi din energia termică produsă de motor şi eventual nerecuperată de utilităţile clientului.reducerea emisiilor sonore a gazelor evacuate. utilizat Răcitor de urgenţă: 4 Sistemul de emisie a aerului:

Răcitor

de

urgenţă:

4
4

Sistemul

de

emisie

a

aerului: pentru ventilarea internă a modulului motor.

5
5

Sală

supraveghere:

de

control

şi

proiectată

pentru montarea tablourilor de comandă şi control ale centralei, completată cu staţia de monitorizare care poate achiziţiona direct parametrii de reglare şi funcţionare.

6

AVANTAJELE soluţiei modulare de exterior ≥ NICI O APROBARE DE CONSTRUCŢIE ≥ REDUCERE MARE A

AVANTAJELE

soluţiei modulare de exterior

NICI O APROBARE DE CONSTRUCŢIE

REDUCERE MARE A TIMPILOR DE INSTALARE ŞI PORNIRE PE ŞANTIER

UŞURINTĂ LA MUTARE

FLEXIBILITATE

SCALABILITATE

DISPONIBILITATE

FACILITATE DE CONTROL ŞI INTERCONECTARE CU SISTEMELE EXISTENTE

8 7 6
8
7
6
6
6

Cazan

recuperator:

pentru

7
7

By-pass

gaze

de

ardere:

8
8

Drum

gaze

de

evacuare:

producerea de apă caldă, abur sau

relativ la gestiunea şi împarţirea

pentru

evacuarea

gazelor

de

ulei diatermic, prin intermediul

cazanului conform necesarului de

ardere,

dotat

cu

o

structură

recuperării căldurii din gazele de ardere.

 

caldură a utilităţilor clientului.

 

specială.

7

Sistem de alimentare cu aer2 Motor endotermic 3 Sistem de evacuare aer 4 Sistem automat ulei de lubrifiere 5

2 Motor endotermic

3 Sistem de evacuare aer

4 Sistem automat ulei de lubrifiere

5 Componente hidraulice

6 Tablouri de control

7 Transformator ridicător

6 Tablouri de control 7 Transformator ridic ă tor > temperatură cilindri > grafice utilităţi >
6 Tablouri de control 7 Transformator ridic ă tor > temperatură cilindri > grafice utilităţi >

>temperatură cilindri

7 Transformator ridic ă tor > temperatură cilindri > grafice utilităţi > schemă conexiuni >

>grafice utilităţi

tor > temperatură cilindri > grafice utilităţi > schemă conexiuni > Schemă Ecomax®33NGS >

>schemă conexiuni

>Schemă Ecomax®33NGS

> grafice utilităţi > schemă conexiuni > Schemă Ecomax®33NGS > Sistem de monitorizare Ecomax® NGS 8

>Sistem de monitorizare Ecomax® NGS

8

> legături hidraulice > interior Ecomax®, motor endotermic > ţevi > cazan recuperator din gazele
> legături hidraulice > interior Ecomax®, motor endotermic > ţevi > cazan recuperator din gazele
> legături hidraulice > interior Ecomax®, motor endotermic > ţevi > cazan recuperator din gazele

>legături hidraulice

>interior Ecomax®, motor endotermic

>ţevi

>cazan recuperator din gazele de ardere

>sala de control şi supraveghere

1. centrul de inginerie

2. noul centru de producţie

3.
3.

5. premontare conducte externe

6. realizare tablouri electrice

7.
7.
1.
1.
4.
4.
5.
5.
8.
8.

10

2.
2.

3. fabricare container

4. realizarea ţevilor la răcitorul de

urgenţă

6.
6.

7. introducerea motorului de

cogenerare

8. magazia module finite gata de

expediere

REALIZAREA

INSTALAŢIEI:

orice instalaţie Ecomax® AB este fructul unei implicări multidisciplinare.

În propriul centru productiv din Orzinuovi, Grupul AB realizează instalaţia în totalitate. Acest lucru conduce la creşterea fără egal a know-how-ului şi la cunoaşterea fiecărei particularităţi

a propriilor sisteme. Întregul proces de producţie a fost planificat şi organizat astfel încât

să fie optimizată fiecare fază de producţie: fabricarea, pregatirea modulelor containerizate, introducerea motorului, cablajul, asamblarea parţilor electrice şi hidraulice, testarea şi expediţia. În 2010 a fost inaugurat noul centru de inginerie al AB în care lucreaza circa 100 ingineri, tehnicieni şi

specialişti din sector. Diferitele echipe multidisciplinare care constituie coloana vertebrală definesc şi

planifică activitatea de construcţie a instalaţiilor (hidraulică, electrică, mecanică şi de proces) funcţie de necesităţile specifice ale clientului, elaborând un protocol de lucru la care se face apoi referire în zonele

de producţie. Grupul AB pune de fapt accentul pe o viziune antreprenorială modernă, orientată către

minimizarea deşeurilor şi pe o personalizare cu adevărat eficientă acolo unde este cu adevărat necesar. Activitatea de inginerie e condusă în colaborare cu echipa de “pregătire a ofertelor” care se ocupă

de pregătirea şi prezentarea către client a unui plan detaliat şi argumentat de fezabilitate tehnico-

economică, în particular când există nevoi de integrare funcţională cu tehnologia deja existentă. Dezvoltarea proiectului, până la montarea instalaţiei, e urmărită de specialişti care acţionează ca inel de legătură între AB şi client, având grijă de respectarea riguroasă a termenilor contractuali.

PREGĂTIREA OFERTELOR Plan de fezabilitate tehnico-economică

PREGĂTIREA OFERTELOR

Plan de fezabilitate tehnico-economică

AB, partener al clientului pentru întregul ciclu de viaţă al produsului

SERVICE 100 85 de angajaţi | Acoperire în totalitatea a teritoriului | Disponibilitate 365 de

SERVICE

100 85 de angajaţi | Acoperire în totalitatea a teritoriului

| Disponibilitate 365 de zile pe an, 24 de ore din 24 | Centrul de competenţă AB Service

 
  PROIECTARE

PROIECTARE

Inginerie electrică | Inginerie mecanică | Inginerie de proces | Echipă gestiune comenzi | Asistenţă

Inginerie electrică | Inginerie mecanică | Inginerie de proces | Echipă gestiune comenzi | Asistenţă în faza de autorizare a proiectului

 
 
 
  PRODUCŢIE

PRODUCŢIE

Suprafaţă de 36.000 mp, din care 26.000 mp acoperiţi | Magazie automatizată | Tehnologie de vopsire cu cup- tor cu apă | Standardizarea proceselor

 
 
 
  INSTALARE

INSTALARE

Interfaţare hidraulică, mecanică şi electrică cu reali- tatea clientului | Timpi reduşi de instalare şi pornire pe şantier

 
 
 
  SOFT DE CONTROL

SOFT DE CONTROL

Alegerea parametrilor de funcţionare | Monitorizarea condiţiilor de funcţionare | Monitorizarea profitabilităţii

Alegerea parametrilor de funcţionare | Monitorizarea condiţiilor de funcţionare | Monitorizarea profitabilităţii instalaţiei | Conexiune la distanţă prin reţeaua de telefonie

11

SOLUŢIILE TEHNICE Grupul AB pune la dispoziţie o gamă completă de soluţii care pot satisface
SOLUŢIILE
TEHNICE
Grupul AB pune la dispoziţie o gamă completă de
soluţii care pot satisface orice necesitate şi exigenţă
a industriei în diferite sectoare aplicative şi de piaţă.
Rezultate de eficienţă energetică cu randamente
ridicate asigură recuperarea investiţiei în termenele
specificate datorită posibilităţii de a alege, în colaborare
cu un consultant tehnic din AB, a mărimii corecte a
instalaţiei care să respecte exigenţele specificate.

ECOMAX 2.5

 

ECOMAX 3

 
ECOMAX 2.5   ECOMAX 3   P. electrică kW 250 P. electrică kW 294 P. termică
ECOMAX 2.5   ECOMAX 3   P. electrică kW 250 P. electrică kW 294 P. termică

P.

electrică kW 250

P.

electrică kW 294

P.

termică rec. totală

kW 317

P.

termică rec. totală

kW 400

ECOMAX 9HE

ECOMAX 11HE

termică rec. totală kW 400 ECOMAX 9HE ECOMAX 11HE P. electrică kW 888 P. electrică kW
termică rec. totală kW 400 ECOMAX 9HE ECOMAX 11HE P. electrică kW 888 P. electrică kW

P.

electrică kW 888

P.

electrică kW 1.190

P.

termică rec. totală

kW 914

P.

termică rec. totală kW 1.283

ECOMAX TG

kW 914 P. termică rec. totală kW 1.283 ECOMAX TG “Turbogas” P. electrică 3.500 kW ÷

“Turbogas”

P. electrică 3.500 kW ÷ 12.000 kW

LINIA ECOMAX ® NGS

   

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX

2,5

3

6

8

9

10

11

14

Putere electrică

kW

250

294

635

801

844

1.063

1.127

1.410

Putere mecanică arbore motor

kW

-

305

657

827

871

1.095

1.161

1.451

Putere introdusă

kW

680

781

1.620

2.056

2.050

2.673

2.733

3.471

Combustibil consumat PC 4,5 - MC -

NMC/h

72

82

171

216

216

281

288

360

Presiune de alimentare gaz

mbar

-

80 - 200

80 - 200

80 - 200

80 - 200

80 - 200

80 - 200

120 - 200

Recuperare din circuitul motor:

                 

Recuperare de la răcirea uleiului - retur 70°C - Recuperare de la prima fază intercooler Recuperare de la cămăşile motorului – ieşire 90°C

kW

-

36

77

94

97

125

129

161

kW

26

42

129

124

176

210

235

294

kW

150

127

199

230

256

326

342

427

TOTAL

kW

176

205

405

448

529

661

706

882

Recuperare din răcirea gazelor de ardere 200°C

kW

141

195

351

522

385

579

514

642

TOTAL RECUPERAT ÎN APA CALDĂ

kW

317

400

756

970

914

1.240

1.220

1.524

Randament electric

%

36,8%

37,6%

39,2%

39,0%

41,2%

39,8%

41,2%

41,3%

Randament termic

%

46,6%

51,2%

46,7%

47,2%

44,6%

46,3%

44,6%

44,6%

RANDAMENT TOTAL

%

83,3%

88,8%

85,9%

86,1%

85,8%

86,0%

85,9%

85,9%

Intercooler faza a 2-a

kW

21

-

56

64

73

91

96

120

Recuperare termică din gazele de ardere pentru:

                 

Gaze direct de la temperatura mediului 25°C Producţie de abur la 8 bar

kW

182

246

457

657

527

755

703

879

kW

126

180

312

483

322

515

429

536

 

kg/h

186

265

461

713

474

760

633

791

Producţie ulei diatermic 180/220°C

kW

89

131

220

354

211

363

282

352

Emisii:

                 

kg/h

1.392

1.736

3.612

4.581

4.839

5.960

6.452

8.064

ă

°C

440

480

433

485

378

433

378

378

NOX

mg/NMC

500

250

250

250

250

250

250

250

CO

mg/NMC

500

300

300

300

300

300

300

300

12

Există un ECOMAX® pentru fiecare necesitate

ECOMAX 6

ECOMAX 8

ECOMAX 9

ECOMAX 10

ECOMAX 11

ECOMAX 14

ECOMAX 6 ECOMAX 8 ECOMAX 9 ECOMAX 10 ECOMAX 11 ECOMAX 14 P. P. electrică kW

P.

P.

electrică kW 635

termică rec. totală kW 756

ECOMAX 14HE(690V)

P.

P.

electrică kW 801

termică rec. totală kW 970

ECOMAX 20HE(690V)

P.

P.

electrică kW 844

termică rec. totală kW 914

ECOMAX 27HE(690V)

P.

P.

electrică kW 1.063

termică rec. totală kW 1.237

ECOMAX 33HE

P.

P.

electrică kW 1.127

termică rec. totală kW 1.220

ECOMAX 40HE

kW 1.127 termică rec. totală kW 1.220 ECOMAX 40HE P. electrică kW 1.484 P. electrică kW

P.

electrică kW 1.484

P.

electrică kW 2002

P.

electrică kW 2.682

P.

electrică kW 3.354

P.

electrică kW 4.029

P.

termică rec. totală kW 1.603

P.

termică rec. totală kW 1.912

P.

termică rec. totală kW 2.550

P.

termică rec. totală kW 3.148

P.

termică rec. totală kW 3.759

P.

P.

electrică kW 1.410

termică rec. totală kW 1.524

ECOMAX 44HE

P. electrică kW 4.401 P. termică rec. totală kW 3.858
P.
electrică kW 4.401
P.
termică rec. totală kW 3.858

LINIA ECOMAX ® NGS HE

 
 

ECOMAX

ECOMAX

ECOMAX 14 HE

ECOMAX 20 HE

ECOMAX 27 HE

ECOMAX 33 HE 6,3kV / 10,5kV

ECOMAX 40 HE 6,3kV / 10,5kV

ECOMAX 44 HE 6,3kV / 10,5kV

9 HE

11 HE

690V

690V

690V

Putere electrică

Putere mecanică arbore motor

Putere introdusă

Combustibil consumat PC 4,5 - MC -

Presiune de alimentare gaz

Recuperare din circuitul motor:

               

Recuperare de la răcirea uleiului - retur 70°C - Recuperare de la prima fază intercooler Recuperare de la cămăşile motorului – ieşire 90°C

TOTAL

563

751

939

988

1.318

1.608

2.139

2.186

Recuperare din răcirea gazelor de ardere 200°C

664

TOTAL RECUPERAT ÎN APA CALDĂ

962

1.283

1.603

1.912

2.550

3.148

3.759

3.858

Randament electric

44,3%

44,3%

44,6%

46,6%

Randament termic

RANDAMENT TOTAL

86,0%

86,2%

86,1%

86,1%

86,4%

85,8%

86,2%

87,4%

Intercooler faza a 2-a

Recuperare termică din gazele de ardere pentru:

               

Gaze direct de la temperatura mediului 25°C Producţie de abur la 8 bar

 

Producţie ulei diatermic 180/220°C

Emisii:

               

ă

NOX

CO

13

SERVICE: cu AB Service, Grupul AB e partenerul clienţilor săi 365 de zile pe an,

SERVICE:

cu AB Service, Grupul AB e partenerul clienţilor săi 365 de zile pe an, 24 de ore din 24. Eficienţa şi prezenţa sa pe tot teritoriul îi permit firmei AB Service rezultate excepţionale: vârfuri de 98% disponibilitate de funcţionare a instalaţiei.

Organizarea noastră
Organizarea noastră

14

Resursele şi organizarea firmei AB Service îi permit să asigure un service operativ 24 de ore din 24,

365 de zile pe an, pentru întregul parc instalat. Firma are 100 de angajaţ i care garanteaz ă acoperirea întregului teritoriu 24 de ore din 24. Aceast ă ţi care garantează acoperirea întregului teritoriu 24 de ore din 24. Această alegere corespunde filozofiei antreprenoriale a companiei şi garantează un contact permanent cu piaţa: AB este un adevărat partener care consideră indisolubil raportul dintre calitatea produselor oferite şi păstrarea performanţelor acestora în timp. Cine cumpără o instalaţie AB ştie că activitatea de post-vânzare este la fel de importantă şi caută excelenţa şi în ceea ce priveşte serviciul de asistenţă şi întreţinere. O certitudine la care răspunde angajamentul firmei AB Service.

AB Service este firma din Grupul AB dedicată în totalitate activităţii de

post-vânzare.

Printre serviciile oferite, altele în afară de întreţinerea ordinară şi extraordinară,

programată şi neprevăzută, sunt disponibile soluţii configurabile până la gestiunea completă a instalaţiilor, trecând de la serviciile ocazionale pe apel, la asistenţa continuă şi la formarea angajaţilor clientului. O organizare a service-ului excelentă, testată prin gestionarea a peste 250 de instalaţii. Acest fapt face din AB Service primul operator din Italia în întreţinerea sistemelor de cogenerare.

Serviciul de asistenţă AB trece prin Centrul de Competenţă AB Service.

Centrul de competenţă AB Service garantează calitatea serviciului de asistenţă post-vânzare fulltime a produselor instalate de către Grupul AB. Acest centru de competenţă care este gestionat de o echipde c ă tre Grupul AB. Acest centru de competen ţă ă de tehnicieni înalt califica ă de tehnicieni înalt calificaţi se ocupă de diagnosticarea şi asistenţa la distanţă a instalaţiilor, de la prima analiză de necesitate şi până la activarea echipelor de intervenţie. Datorită acestei structuri centralizate AB Service este capabil să monitorizeze constant funcţionarea instalaţiilor şi să gestioneze întreţinerea programată şi alte intervenţii de întreţinere corectivă.

Valoare adăugată a serviciului Servicii furnizate Gestiune completă a Conducere completă instalaţiei FULL
Valoare adăugată a serviciului
Servicii furnizate
Gestiune
completă a
Conducere completă
instalaţiei
FULL SERVICE
cu asistarea
Asistenţă la conducere
mecanicului
FULL
Întreţinere extraordinară neprevăzută
SERVICE
Întreţinere
Întreţinere extraordinară prevăzută
programată
Întreţinere
Întreţinere ordinară
ordinară
extraordinară prevăzută programată Întreţinere Întreţinere ordinară ordinară Tipuri de pachete de servicii

Tipuri de pachete de servicii

15

Industria alimentară Industria Plasticului Industria Textilă Producţia de cărămizi EXPERIENŢĂ: Rezultate

Industria alimentară

Industria alimentară Industria Plasticului Industria Textilă Producţia de cărămizi EXPERIENŢĂ: Rezultate

Industria Plasticului

Industria alimentară Industria Plasticului Industria Textilă Producţia de cărămizi EXPERIENŢĂ: Rezultate

Industria Textilă

alimentară Industria Plasticului Industria Textilă Producţia de cărămizi EXPERIENŢĂ: Rezultate confirmate

Producţia de cărămizi

EXPERIENŢĂ:

Rezultate confirmate de cei care au ales Ecomax.®

Grupul AB vizează toate domeniile în care cogenerarea poate oferi rezultate mai bune în termen de reducere a consumurilor energetice şi a impactului asupra mediului. Firmele industriale şi agricole au încredere în experienţa şi în oferta de 360° a Grupului AB pentru un parteneriat de succes.

16

Pentru a cita anumite sectoare:

17

>Industria farmaceutică 1 x Ecomax ® 18 NGS Putere Electrică Abur şi apă caldă >Termoficare
>Industria farmaceutică
1 x Ecomax ® 18 NGS
Putere Electrică
Abur şi apă caldă
>Termoficare
2 x Ecomax ® 24 NGS
Putere Electrică
Producţie de apă caldă
>Industria Alimentară 1 x Ecomax® 8 NGS Putere Electrică Abur şi apă caldă
>Industria Alimentară
1 x Ecomax® 8 NGS
Putere Electrică
Abur şi apă caldă

>Industria Lactatelor

1 x Ecomax® 30 NGS

Putere Electrică Abur şi apă caldă

PROFILUL GRUPULUI AB

Fondat şi condus de către Angelo Baronchelli, Grupul Industrial AB este activ de peste 30 de ani în domeniul cogenerării şi valorificării surselor de energie regenerabilă. Astăzi, Grupul AB are 11 societăţi operative şi mai mult de 350 de angajaţi. Poziţia de lider pe piaţa italiană a favorizat creşterea şi la nivel Internaţional. Grupul a proiectat şi realizat peste 400 de instalaţii de cogenerare la cheie. Sistemele AB sunt caracterizate de o înaltă performanţă, modularitate, compactitate şi sunt uşor de transportat:

caracteristici care satisfac pe deplin cerinţele energetice ale diferitelor companii. Grupul AB se adresează clienţilor săi ca unic interlocutor responsabil pentru realizarea întregului sistem. Prin intermediul societăţilor sale, Grupul pune la dispoziţie întregul său know-how tehnic indispensabil pentru proiectarea, realizarea, instalare şi gestiunea instalaţiilor, dezvoltând întregul proiect, lucrările de construcţie, punerea în funcţiune şi completând oferta cu un service capabil să garanteze mentenanţa sistemelor pe întreaga lor durată de viaţă. Grupul AB a dezvoltat recent un proces de expansiune internaţională, cautând ţări europene în care cogenerarea câştigă un rol strategic. După intrarea pe piaţa spaniolă, cu sedii la Madrid şi Barcellona, Grupul a punctat şi în Europa de est, activând în 2009 o filială la Bucureşti. În aprilie 2010 AB a cumpărat un procent majoritar din KWE Technika Energetyczna Sp zo.o., distribuitor şi partener de service pentru motoarele GE Jenbacher în Polonia. AB si GE parteneriat a devenit mai puternica în 2011, cu deschiderea a doua noi sucursale AB în Serbia si Croatia.

AB HOLDING SPA

COMERCIAL PRODUCŢIE SERVICE FINANŢARE EN. REGENERABILĂ AB FIN-SOLUTION AB ENERGY SPA AB IMPIANTI SRL AB
COMERCIAL
PRODUCŢIE
SERVICE
FINANŢARE
EN. REGENERABILĂ
AB FIN-SOLUTION
AB ENERGY SPA
AB IMPIANTI SRL
AB SERVICE SRL
SPA
AB AMBIENTE
SOC. AGRIC. SRL
AB ENERGY
AB ENERGY
AB POWER SRL
ESPAÑA SRL
ESPAÑA SRL
AB ENERGY
AB TECHNOLOGY
AB ENERGY
ROMANIA SRL
SRL
ROMANIA SRL
AB ENERGY
AB ENERGY
SERBIJA SRL
SERBIJA SRL
AB ENERGY
AB ENERGY
HRVATSKA D.O.O.
HRVATSKA D.O.O.
KWE POLAND
KWE POLAND

18

FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL
FILIALĂ
PARTENER
DIRECTĂ
COMERCIAL
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB
FILIALĂ PARTENER DIRECTĂ COMERCIAL PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB

PRINCIPALELE ETAPE ALE CELOR 30 DE ANI DE ISTORIE A GRUPULUI AB

ANGELO

BARONCHELLI

INSTALAŢIE

PRIMA

DE COGENERARE

PRIMA INSTALAŢIE

CU BIOGAZ

AB IMPIANTI

ŞI ECOMAX®

AB HOLDING

ECOMAX® CU TURBINĂ CU GAZ

ESCO

ECOMAX ® LINIA BIO

SPANIA

HE

ECOMAX ® ÎN LINIA

INTRAREA

ROMANIA

ÎN INTRAREA

NOUL CENTRU INDUSTRIAL ACHIZIŢIA KWE POLONIA

NOUL CENTRU DE INGINERIE

1981

1992

1994

1996

2000

2004

19

2005

2006

2007

2009

2010

2011

AB ENERGY, LEADING ENERGY AB Energy www.gruppoab.it - tel. +4 0372.772.006

AB ENERGY, LEADING ENERGY

AB Energy

www.gruppoab.it - tel. +4 0372.772.006